Stamboom Tienkamp Brandenburg

Willem Frederik Karel Anemaet

Vooroudersverslag voor Anemaet, Willem Frederik Karel

Generatie 1

1. Anemaet, Willem Frederik Karel. Willem Frederik Karel werd geboren op 1866-12-25 in Breda. Hij overleed op 1945-11-15 in Groningen op een leeftijd van 78 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Anemaet, Pieter Gustaaf Adolph en van der Sluijs, Wilhelmina Frederika. Hij trouwde Curtius, Maria Petronella Donker op 1891-00-05 in ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):Curtius, Maria Petronella Donker.

Maria Petronella Donker werd geboren rond 1870.

Meer over Anemaet, Willem Frederik Karel:

Residentie: 1882-06-29, Kampen.

Beroep: 1891. ambtenaar.

Beroep: 1918. adjunct-inspecteur der Ned. Indische Spoorwegmij.

Wim Anemaet was lid van de Vrijmetselaarsloge Hiram Abiff in Den Haag.
Hij werd ingewijd in 1890.

Kinderen van Curtius, Maria Petronella Donker en Anemaet, Willem Frederik Karel

i. Anemaet, Willem Frederik Karel. Willem Frederik Karel werd geboren op 1893-07-15 in Semarang (Ind). Hij overleed op 1944-09-18 in Indonesia.

ii. Anemaet, Maria Bastiana Petronella. Maria Bastiana Petronella werd geboren in 1896 in Semarang (Ind). Zij overleed op 1964-10-26 in Rijswijk (ZH).

Meer over Curtius, Maria Petronella Donker en Anemaet, Willem Frederik Karel:

Huwelijk: 1891-00-05, ’s Gravenhage.

Generatie 2

2. Anemaet, Pieter Gustaaf Adolph. Pieter Gustaaf Adolph werd geboren op 1821-07-29 in Winterswijk. Hij overleed op 1914-10-03 in Rhenen op een leeftijd van 93 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Anemaet, Ingebreght Martinus en Verlegh, Elisabeth Antoinette. Hij trouwde van der Sluijs, Wilhelmina Frederika rond 1855.

Meer over Anemaet, Pieter Gustaaf Adolph:

Beroep: luitenant Kolonel Ind leger.

3. van der Sluijs, Wilhelmina Frederika. Wilhelmina Frederika werd geboren rond 1835-03-25 in Indonesia.

Kinderen van van der Sluijs, Wilhelmina Frederika en Anemaet, Pieter Gustaaf Adolph

i. Anemaet, Alette Caroline Elizabeth Martha. Alette Caroline Elizabeth Martha werd geboren in 1856 in Semarang (Ind). Zij overleed na 1877.

ii. Anemaet, Oceane Adolphine Louise. Oceane Adolphine Louise werd geboren op 1862-09-12 in Rotterdam. Zij overleed op 1881-05-08 in Breda.

iii. Anemaet, Willem Frederik Karel [1]. Willem Frederik Karel werd geboren op 1866-12-25 in Breda. Hij overleed op 1945-11-15 in Groningen.

iv. Anemaet, Louis Anton Henri. Louis Anton Henri werd geboren op 1854-12-23 in Indonesia.

Meer over van der Sluijs, Wilhelmina Frederika en Anemaet, Pieter Gustaaf Adolph:

Huwelijk: rond 1855.

Residentie: 1860, Breda.

Residentie: 1882, Utrecht.

Residentie: 1885, ’s Gravenhage.

Generatie 3

4. Anemaet, Ingebreght Martinus. Ingebreght Martinus werd geboren op 1790-08-15 in Oude Tonge (Z). Hij overleed op 1836-02-07 in Rotterdam op een leeftijd van 45 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Anemaet, Pieter Dinant en van Straten, Cornelia. Hij trouwde Verlegh, Elisabeth Antoinette op 1812-12-28 in Breda.

Meer over Anemaet, Ingebreght Martinus:

Beroep: 1812, Breda. Procureur, leerlooier.

Machtiging afgegeven door Engelina Maria Janette Anemaet, wonende te Ginneken wijk B nr. 44, aan procureur Ingebrecht Martinus Anemaet, leerlooier wonende te Breda, om in haar naam aan Pieter Anemaet, wonende te Oude Tonge en Cornelus Anemaet, wonende te Ooltgensplaat te vragen in hoedanigheid van executeur-testamentaire(uitvoerder van een testament)op te treden van wijlen Anthonij Pieter Kerwal Anemaet, baljuw(drost)en secretaris te Stad aan ’t Haringvliet, door middel van zijn testament dat gepasseerd is te Rotterdam op 1 november 1803 voor notaris Woutherus de Prill en getuigen en bevestigd met zijn overlijden op 14 april 1805. De administratie en afhandeling volgend uit dit testament met de legaten en goederen die ten goede komen van zijn dochter Engelina Maria Janette Anemaet worden gedaan door bovengenoemde executeur-testamentaires en hieraan wordt sturing gegeven door de bovengenoemde procureur. In aanwezigheid van de getuigen Jacobus van Miert en Jan van Oers.

Beroep: 1817, Breda. Controleur der indirecte belastingen.

Beroep: 1821. controleur bij de in en uitgaande regten.

5. Verlegh, Elisabeth Antoinette. Elisabeth Antoinette werd geboren in 1793. Zij overleed op 1850-05-21 in Doetinchem op een leeftijd van 57 jaren, 4 maanden.

Kinderen van Verlegh, Elisabeth Antoinette en Anemaet, Ingebreght Martinus

i. Anemaet, Susanna Wilhelmina Angelina. Susanna Wilhelmina Angelina werd geboren op 1815-07-03 in Breda. Zij overleed op 1871-07-26 in Breda.

ii. Anemaet, Pieter Dinant Cornelis Sebastiaen. Pieter Dinant Cornelis Sebastiaen werd geboren rond 1816 in Breda. Hij overleed op 1817-11-18 in Breda.

iii. Anemaet, Elisabeth Antoinette Alette. Elisabeth Antoinette Alette werd geboren op 1817-03-29 in Breda. Zij overleed op 1878-03-03 in Deventer.

iv. Anemaet, Pieter Gustaaf Adolph [2]. Pieter Gustaaf Adolph werd geboren op 1821-07-29 in Winterswijk. Hij overleed op 1914-10-03 in Rhenen.

v. Anemaet, Julius Lodewijk Willem. Julius Lodewijk Willem werd geboren op 1824-01-31 in Lobith.

vi. Anemaet, Engelina Maria Jaunette. Engelina Maria Jaunette werd geboren op 1825-06-12 in Lobith.

vii. Anemaet, Carolina Julia. Carolina Julia werd geboren op 1826-11-22 in Lobith.

viii. Anemaet, Elizabeth Martina. Elizabeth Martina werd geboren op 1828-06-09 in Lobith. Zij overleed op 1866-12-26 in Edam.

ix. Anemaet, Henrietta Maria Cornelia. Henrietta Maria Cornelia werd geboren in 1820. Zij overleed op 1849-02-25 in Doetinchem.

Meer over Verlegh, Elisabeth Antoinette en Anemaet, Ingebreght Martinus:

Huwelijk: 1812-12-28, Breda.

Toestemming gegeven door Neeltje van Straten, weduwe van Pieter Dinant Anemaet, rentenierster wonende te Ginneken wijk B nr. 44, voor het huwelijk van haar 22-jarige zoon Ingebrecht Martinus Anemaet, leerlooier wonende te Breda, met Elisabeth Antoinette Verlegh, 19-jarige dochter van Willem Norbert Verlegh en Susanne Kuijpers, wonende te Breda. In aanwezigheid van de getuigen Jacobus van Miert, herbergier en Jan van Oers, mr. timmerman, beiden wonende te Ginneken.

Generatie 4

8. Anemaet, Pieter Dinant. Pieter Dinant werd geboren op 1759-03-08 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij overleed op 1805-04-09 in Baarle-Hertog op een leeftijd van 46 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Anemaet, Sebastiaen en Vonck, Aletta. Hij trouwde van Straten, Cornelia op 1783-02-16 in Rotterdam.

9. van Straten, Cornelia. Cornelia werd geboren in 1763. Zij overleed op 1820-09-10 in ’s Gravenhage op een leeftijd van 57 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van van Straten, Ingebrecht en Uittenbroek, Engelina.

Kinderen van van Straten, Cornelia en Anemaet, Pieter Dinant

i. Anemaet, Ingebreght Martinus [4]. Ingebreght Martinus werd geboren op 1790-08-15 in Oude Tonge (Z). Hij overleed op 1836-02-07 in Rotterdam.

ii. Anemaet, Alettus Pieter Arendinus. Alettus Pieter Arendinus werd geboren rond 1816. Hij overleed op 1817-04-17 in Breda.

Meer over van Straten, Cornelia en Anemaet, Pieter Dinant:

Huwelijk: 1783-02-16, Rotterdam.

Generatie 5

16. Anemaet, Sebastiaen. Sebastiaen werd geboren op 1728-09-29 in Zwaluwe. Hij overleed op 1765-01-22 in Zwaluwe op een leeftijd van 36 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Anemaet, Pieter en Anemaet, Maria. Hij trouwde Anemaet, Margaretha op 1748-08-12 in Zwaluwe. Hij trouwde tevens Vonck, Aletta op 1750-01-24 in Zwaluwe..

Meer over Anemaet, Sebastiaen:

Beroep: landmeter.

Beroep: heemraad, penningmeester.

Beroep: Burgemeester Zwaluwe.

Meer over Anemaet, Margaretha en Anemaet, Sebastiaen:

Huwelijk: 1748-08-12, Zwaluwe.

17. Vonck, Aletta. Aletta werd geboren in 1731. Zij overleed in 1763 op een leeftijd van 32 jaren.

Kinderen van Vonck, Aletta en Anemaet, Sebastiaen

i. Anemaet, Pieter. Pieter werd geboren in 1756. Hij overleed rond 1758.

ii. Anemaet, Pieter Dinant [8]. Pieter Dinant werd geboren op 1759-03-08 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij overleed op 1805-04-09 in Baarle-Hertog.

Meer over Vonck, Aletta en Anemaet, Sebastiaen:

Huwelijk: 1750-01-24, Zwaluwe. Hooge en Lage Zwaluwe.

Generatie 6

32. Anemaet, Pieter. Pieter werd geboren op 1682-02-21 in Zwaluwe. Hij overleed op 1730-02-02 in Zwaluwe op een leeftijd van 47 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Anemaet, Anthony en Dingemans, Catharina. Hij trouwde Anemaet, Maria op 1708-02-12.

Meer over Anemaet, Pieter:

Beroep: Zwaluwe. Dijkgraaf.

Beroep: Steenbergen (NB). secretaris.

33. Anemaet, Maria. Maria werd geboren in 1690. Zij overleed in 1750 op een leeftijd van 60 jaren.

Kinderen van Anemaet, Maria en Anemaet, Pieter

i. Anemaet, Sebastiaen [16]. Sebastiaen werd geboren op 1728-09-29 in Zwaluwe. Hij overleed op 1765-01-22 in Zwaluwe.

Meer over Anemaet, Maria en Anemaet, Pieter:

Huwelijk: 1708-02-12.

Generatie 7

64. Anemaet, Anthony. Hij werd gedoopt op 1644-12-03 te Hooge Zwaluwe (NB).. Hij overleed rond 1700 in Zwaluwe. Hij was de zoon van Anemaet, Sebastiaen en Vinck, Cornelia. Hij trouwde Dingemans, Catharina in 1673 in Hooge Zwaluwe (NB).

Meer over Anemaet, Anthony:

Doopsel: 1644-12-03, Hooge Zwaluwe (NB).

Beroep: Zwaluwe. schepen, secretaris.

65. Dingemans, Catharina. Catharina werd geboren in 1644. Zij overleed in 1709 op een leeftijd van 65 jaren. Zij was de dochter van Dingemans, Dingeman Jans en Brands, Anna.

Kinderen van Dingemans, Catharina en Anemaet, Anthony

i. Anemaet, Pieter [32]. Pieter werd geboren op 1682-02-21 in Zwaluwe. Hij overleed op 1730-02-02 in Zwaluwe.

Meer over Dingemans, Catharina en Anemaet, Anthony:

Huwelijk: 1673, Hooge Zwaluwe (NB).

Generatie 8

128. Anemaet, Sebastiaen. Sebastiaen werd geboren in 1612 in Made en Drimmelen (NB). Hij overleed op 1687-03-04 in Hooge Zwaluwe (NB) op een leeftijd van 75 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Anemaet, Adriaan Adriaansz en Boeren, Adriaentje. Hij trouwde Vinck, Cornelia in 1644-01-00 in Dordrecht.

Meer over Anemaet, Sebastiaen:

Beroep: Heer van ´s-Gravenhoek.

Beroep: Secretaris der Beide Zwaluwen.

Beroep: 1660-09-00. Heemraad Twintighoven.

Beroep: 1663-03-00. Heemraad Sonseelse Polder.

Beroep: van 1666 tot 1675, Hooge Zwaluwe (NB). Dijkgraaf Hoge Zwaluwe.

Beroep: landmeter.

129. Vinck, Cornelia. Cornelia werd geboren in 1615. Zij overleed op 1644-12-03 in Hooge Zwaluwe (NB) op een leeftijd van 29 jaren, 11 maanden.

Kinderen van Vinck, Cornelia en Anemaet, Sebastiaen

i. Anemaet, Anthony [64]. Hij werd gedoopt op 1644-12-03 te Hooge Zwaluwe (NB).. Hij overleed rond 1700 in Zwaluwe.

Meer over Vinck, Cornelia en Anemaet, Sebastiaen:

Huwelijk: 1644-01-00, Dordrecht.

Generatie 9

256. Anemaet, Adriaan Adriaansz. Adriaan Adriaansz werd geboren in 1590 in Made en Drimmelen (NB). Hij overleed in 1658 in Hooge Zwaluwe (NB) op een leeftijd van 68 jaren. Hij was de zoon van Anemaet, Adriaen Adriaensz en Jansdr, Bastiaantje. Hij trouwde Boeren, Adriaentje in 1611. Hij trouwde tevens den Engelse, Maria Peters rond 1620.

Meer over Anemaet, Adriaan Adriaansz:

Beroep: Made en Drimmelen (NB). landbouwer in Made.

Residentie: 1640, Hooge Zwaluwe (NB).

Kinderen van den Engelse, Maria Peters en Anemaet, Adriaan Adriaansz

i. Anemaet, Petrus Adriani. Petrus Adriani werd geboren rond 1625.

Meer over den Engelse, Maria Peters en Anemaet, Adriaan Adriaansz:

Huwelijk: rond 1620.

257. Boeren, Adriaentje. Adriaentje werd geboren rond 1590.

Kinderen van Boeren, Adriaentje en Anemaet, Adriaan Adriaansz

i. Anemaet, Sebastiaen [128]. Sebastiaen werd geboren in 1612 in Made en Drimmelen (NB). Hij overleed op 1687-03-04 in Hooge Zwaluwe (NB).

Meer over Boeren, Adriaentje en Anemaet, Adriaan Adriaansz:

Huwelijk: 1611.

Generatie 10

512. Anemaet, Adriaen Adriaensz. Adriaen Adriaensz werd geboren in 1531 in Made en Drimmelen (NB). Hij trouwde Jansdr, Bastiaantje rond 1560 in Made en Drimmelen (NB).

513. Jansdr, Bastiaantje. Bastiaantje werd geboren rond 1535.

Kinderen van Jansdr, Bastiaantje en Anemaet, Adriaen Adriaensz

i. Anemaet, Adriaan Adriaansz [256]. Adriaan Adriaansz werd geboren in 1590 in Made en Drimmelen (NB). Hij overleed in 1658 in Hooge Zwaluwe (NB).

Meer over Jansdr, Bastiaantje en Anemaet, Adriaen Adriaensz:

Huwelijk: rond 1560, Made en Drimmelen (NB).