Stamboom Tienkamp Brandenburg

Paul Tienkamp voorouders gedetailleerd (7 gen)

Vooroudersverslag voor Tienkamp, Paul Alexander

Generatie 1

Natuur-campinghouder Paul Tienkamp; interview over zijn werk; voor rubriek Het Werk Van… De dieren spelen een belangrijke rol op de camping. 25 km

1. Tienkamp, Paul Alexander. (I00003) Zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Geboren 1953-08-22 te Haarlem.    Huwde Brandenburg, Margaretha Johanna 1986-08-26 te Alkmaar.    (F00002)

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Margaretha Johanna. (I15901)

Geboren 1956-01-21 te Den Haag.    Dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

i. Tienkamp, Ewald Bouke. (I00002) Geboren 1984-03-27 te Alkmaar.   

ii. Tienkamp, Ilse Arienne. (I00015) Geboren 1987-07-30 te Alkmaar.   

Generatie 2

2. Tienkamp, Jan. (I00004) Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1927-07-10 te Vries.    Overleden 2014-05-18 te Harderwijk.    Huwde Jonge Vos, Catharina Alida 1952-05-22 te Haarlem.    (F00662)

3. Jonge Vos, Catharina Alida. (I00764) Dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Geboren 1932-06-22 te Amsterdam.    Overleden 2017-10-29 te Ermelo.   

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

i. Tienkamp, Paul Alexander. (I00003) Geboren 1953-08-22 te Haarlem.   

ii. Tienkamp, Martin Alfred. (I00016) Geboren 1954-12-17 te IJmuiden.   

iii. Tienkamp, Karen Christina. (I00021) Geboren 1961-05-01 te Heemskerk.   

Generatie 3

4. Tienkamp, Engbert. (I00005) Zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1902-04-29 te Vries.    Overleden 1976-06-16 te Assen.    Huwde Dekker, Janna 1923-04-14 te Rolde.    (F00003)

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

In zijn jeugd was Engbert schaapherder. Na zijn trouwen woonde hij de eerste tijd in een plaggenhut. Hij was (los) boerenarbeider i.t.t. zijn broers en zwagers, die boer waren. Ook “liep” hij nog in de D.U.W. (de Dienst Uitvoering Werken) en heeft zich met bosaanleg bezig gehouden. Hij moest als boerenarbeider vaak zeer lange dagen maken en keihard werken. Als Opa heb ik hem leren kennen als een grote dierenvriend. Hij had aan de Oranjebond in Assen herten lopen, geiten, schapen, koeien, eenden, kippen, pauwen en nog veel meer.

1926-12-04

Uit de hand: Een perceel best HEIDEVELD, zeer geschikt voor ontginning en huisplaats, gr 45 Are. Zeer gunstig gelegen aan den straatweg Rolde- Borger.

Te bevragen bij den Eigenaar E.Tienkamp, Grolloo

1927-03-01 Te koop: een zwarte trekhond bij E.Tienkamp. Grolloo.

Op 15-01-1940 kwam zijn broer Markus op Oranjebond 22 te wonen.

Nog niet bekend is, wanneer Engbert hier kwam wonen.

Waarschijnlijk al kort daarna.

1946-11-14:

Te huur gevraagd: 4 á 5 ha groen- en bouwland, ook wel bij ged. of hiervoor werk te verrichten.

E.Tienkamp, Oranjebond 22, Assen.

5. Dekker, Janna. (I00006) Dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Geboren 1904-10-30 te Balloo.    Overleden 1994-11-28 te Enschede.   

Kinderen van Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert

i. Tienkamp, Markus. (I00072) Geboren 1923-08-09 te Rolde.    Overleden 2004-04-02 te Heerlen.   

ii. Tienkamp, Jannie. (I00080) Geboren 1924-12-06 te Rolde.    Overleden 2015-08-22 te Enschede.   

iii. Tienkamp, Jan. (I00004) Geboren 1927-07-10 te Vries.    Overleden 2014-05-18 te Harderwijk.   

iv. Tienkamp, Engbert Ale. (I00083) Geboren 1929-08-28 te Assen.    Overleden 2002-12-13 te Enschede.   

v. Tienkamp, Dora. (I00089) Geboren 1934-07-31 te Assen.   

vi. Tienkamp, Ali Johanna. (I00093) Geboren 1936-04-30 te Assen.   

vii. Tienkamp, Gerard Jan. (I00099) Geboren 1939-12-09 te Assen.    Overleden 1971-10-09 te Hoofddorp.   

viii. Tienkamp, Johannes Hendrik. (I00101) Geboren 1941-06-28 te Assen.   

ix. Tienkamp, Zwaantje. (I00104) Geboren 1943-02-13 te Assen.    Overleden 1986-09-12 te Haarlem.   

x. Tienkamp, Johanna. (I00108) Geboren 1945-04-28 te Assen.    Overleden 1945-04-28 te Assen.   

xi. Tienkamp, Hendrikes Johannes. (I00111) Geboren 1946-05-11 te Assen.   

xii. Tienkamp, Lambertus Johannes. (I00117) Geboren 1948-04-02 te Assen.    Overleden 2013-06-09 te Deventer.   

6. Jonge Vos, Karel Cornelis. (I00765) Zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Geboren 1908-03-18 te Amsterdam.    Gedoopt 1908-04-05 te Amsterdam.. Overleden 1940-09-20 te Bloemendaal.    Huwde Bruggink, Christina Hendrika 1930-07-24 te Amsterdam.    (F00251)

Opmerkingen bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij bekend als een fijne vent, vol humor en een goede vertegenwoordiger.

GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt.

7. Bruggink, Christina Hendrika. (I00766) Dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Geboren 1901-07-08 te Amsterdam.    Overleden 1985-01-14 te Hoorn.   

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis

i. Jonge Vos, Catharina Alida. (I00764) Geboren 1932-06-22 te Amsterdam.    Overleden 2017-10-29 te Ermelo.   

ii. Jonge Vos, Hendrik. (I00767) Geboren 1935-03-17 te Amsterdam.    Overleden 2000-12-07 te Portland.   

Generatie 4

8. Tienkamp, Markus. (I00007) Zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Geboren 1873-11-11 te Vries.    Overleden 1950-09-22 te Assen.    Begraven 1950-09-27 te Assen.. Huwde Matthijssen, Aaltje 1894-07-21 te Vries.    (F00004)

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

1908-03-20 Vergunning tot vervening Anloo

Hij heeft tot 1910 in de Bulten bij Annen gewoond. Via o.m. de heer Klinkhamer (’t Holthuis in Annen) ben ik te weten gekomen, dat zij gewoond hebben in een huis dat overging naar de familie Cleve en ca 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat (t.g.v. de grootschaliger landbouw) onrendabel bleek. Er diende o.m. ook een pad aangelegd te worden. Het huis is dit niet meer waard. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 is het een ruïne geworden.

Markus is later verhuisd naar Papenvoort (Gem. Rolde). Dit huis werd gebouwd door een timmerman, maar stenen moesten zij zèlf verzorgen. Dit hebben zij “geregeld” bij het spoor. ’s Avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Vermoedelijk Rolde – 6,2 km dat is 5 kwartier lopen. In die tijd mogelijk korter omdat er nog geen N33 lag.

Markus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze karaktertrek komen we generaties later nog tegen… Hij had in Papenvoort zowel een boerderij als een café.

1910-04-11 na verkoop grond Annen stopzetten vervening.

1916-12-23

Schichtig geworden, sloeg het paard van den landbouwer Tienkamp te Papenvoort gistermorgen in ons dorp op hol, waarbij de bestuurder het ongeluk had te struikelen en onder den wagen terecht te komen, waardoor hij erge kneuzingen bekwam.

In de Noordesch werd het dier tot staan gebracht, zonder dat er iets aan het voertuig was beschadigd. De inhoud van de melkbussen, waarmee T. van de fabriek huiswaarts keerde, stroomde echter over de straat.

1921-01-21 gevraagd schaapherder

1923-09-29 komen aanloopen: 3 schapen, w.o. 1 Fr. en 2 Dr. Tegen gemaaakte kosten terug te bekomen bij M.Tienkamp, Papenvoort, gem. Rolde.

1924-03-15 Een gebruikte doch in goeden staat verkeerende WATERMOLEN. Br. worden ingewacht met opgave van prijs enz. bij M.Tienkamp, Papenvoort (gem. Rolde)

1924-07-23 – Wegens sterfgeval een SCHAAPHERDER. Ook gelegenheid zelf schapen te houden.

1924-08-09

Verkoop

Schapen en Dekbeer

Rolde

Op Maandag 18 Aug. 1924, des voormiddags om 11 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van den heer MARCUS TIENKAMP te Papenvoort bij Rolde, publiek worden verkocht:

200 Drentsche Schapen

4.o. weeren, ooien en enters,

benevens een mooie

Dekbeer

Koopers moeten 2 bekende solide borgen stellen.

Borgbriefjes worden niet aangenomen.

E.van Mesdag

Notaris te Assen.

1924-09-03 DE EERSTE JACHTDAG

Reeds vroeg in den morgen trokken alhier een tiental jagers veldwaarts, om aan patrijzen, korhoenders en verder schadelijk ongedierte het moordend lood toe te dienen. Meende men aanvankelijk, dat patrijzen alhier zeer schaarsch waren, het viel toch de heeren jagers niet tegen.

Achtereenvolgens werden bemachtigd:

(…)

J.Hadders en M.Tienkamp, Grolloo – 11 patrijzen, 2 korhoenders.

1925-07-11

Tijdens de Motorwedstrijd

op 11 juli

ruime Bergplaats

voor Auto’s, Motoren en Rijwielen,

bij M.Tienkamp

Café Halfweg, Rolde- Borger

1926-08-07 – Gevraagd,

Voor direct, een BOERENKNECHT

1926-08-07 Boerderij te huur, bestaande uit 8,50 ha groenland en 6 ha bouwland.

1926-12-09

Boeldag Papenvoort

Wegens afschaffing der boerderij

Op donderdag 9 december 1926

des voorm. om 10 uur zal ten huize en ten verzoeke van den heer M.TIENKAMP te Papenvoort gem Rolde, wegens afschaffing der boerderij publiek worden verkocht:

2 Paarden

w.o. een 4-jarige Lithauer en een Enter vosbles Belg. ruin; 13 stuks Hoornvee, w.o. melkgevende voorjaars- en zomerkalvende Koeien en Vaarzen en 1 guste Pink en 1 hokkeling;

14 Varkens w.o. 1 vette, 3 Motten en 10 Loopvarkens; 25 Kippen en 1 Haan, 2 Boerenwagens w.o. zoo goed als nieuwe met breede wielen, 1 Melkwagen op veeren met collingassen en afneembare kap, Ploeg, Egge, Hakslebak met Mes, Bascule Aardappelzeef met Rooster, Varkenshokken, Paardetuigen, Touwwerk en verder Boer- en Deelgereedschap.

Voorts Kookpot 100 L, 3 Melkbussen (30 L) eikenh. Waschmachine, een partij Hooi, Rogge- en Haverstroo, ongedorschen Serradella, president Zaaihaver en Spurriezaad en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.

1926-12-22 aanbesteding burgerwoning met verlof.

Adv. 25-08-1932

Gevraagd: AARDAPPELROOIERS, voor Eerstelingen, ongeveer 3 H.A.

Br. aan M.Tienkamp, café “Halfweg” Rolde.

Nieuws 15-09-1932

BORGER

ONDERHANDSCHE VERHURING (14 Sept.)

– Door den heer J. Koornstra te Hengelo is onderhandsch gehuurd de verlofzaak van den heer M.Tienkamp, gelegen aan den straatweg Borger-Rolde.

Adv. 21-01-1933

Te koop of te huur: Tegen Mei a.s., een CAFé met verlof A.

Bij M.Tienkamp, Halfweg Rolde, Borger.

Adv 15-02-1934

Te huur Een CAFE-VERLOF en te koop 12 kostbijen, bij M.Tienkamp, bij Rolde.

1934 – 03-24 – tafelhoning te koop. Niet op zondag.

9. Matthijssen, Aaltje. (I00008) Dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1873-11-29 te Anloo.    Overleden 1938-11-27 te Assen.   

Kinderen van Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus

i. Tienkamp, Hendrik. (I00031) Geboren 1895-03-20 te Vries.    Overleden 1949-03-29 te Emmen.   

ii. Tienkamp, Zwaantje. (I00036) Geboren 1896-11-03 te Vries.   

iii. Tienkamp, Roelof. (I00047) Geboren 1898-02-10 te Vries.    Overleden 1980-09-07 te Eext.   

iv. Tienkamp, Markus. (I00056) Geboren 1901-01-28 te Duitsland.    Overleden 1986-01-16 te Prince Albert (Can).   

v. Tienkamp, Engbert. (I00005) Geboren 1902-04-29 te Vries.    Overleden 1976-06-16 te Assen.   

vi. Tienkamp, Elzo. (I00122) Geboren 1904-07-28 te Vries.    Overleden 1993-10-23 te Canada.   

vii. Tienkamp, Jantje. (I00125) Geboren 1909-08-26 te Vries.    Overleden 1996-10-21 te Canada.   

10. Dekker, Jan. (I00507) Zoon van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje. Geboren 1861-06-22 te Ermelo.    Overleden 1942-12-14 te Rolde.    Huwde Alting, Jantien 1890-05-03 te Rolde.    (F00169)

11. Alting, Jantien. (I00508) Dochter van Alting, Jan en Timmer, Annigje. Geboren 1868-01-17 te Balloo.    Overleden 1943-07-07 te Rolde.   

Kinderen van Alting, Jantien en Dekker, Jan

i. Dekker, Annechien. (I07724) Geboren 1891-12-15 te Balloo.    Overleden 1892-02-03 te Balloo.   

ii. Dekker, Anniggien. (I00527) Geboren 1894-05-07 te Balloo.    Overleden na 1920.   

iii. Dekker, Jantien. (I00528) Geboren 1896-08-20 te Balloo.    Overleden na 1920.   

iv. Dekker, Grietje. (I02940) Geboren 1899-02-28 te Balloo.    Overleden 1992-02-10 te Smilde.   

v. Dekker, Jan. (I07725) Geboren 1900-07-23 te Balloo.    Overleden 1901-02-21 te Rolde.   

vi. Dekker, Jan. (I07726) Geboren 1902-01-22 te Balloo.    Overleden 1943-10-14 te Assen.   

vii. Dekker, Janna. (I00006) Geboren 1904-10-30 te Balloo.    Overleden 1994-11-28 te Enschede.   

viii. Dekker, Arend. (I07727) Geboren 1906-04-21 te Balloo.    Overleden 1907-02-06 te Rolde.   

ix. Dekker, Arendje. (I11899) Geboren 1907-10-01 te Nijlande.    Overleden na 1929.   

x. Dekker, Gerrit. (I11904) Geboren 1911-02-12 te Norg.   

xi. Dekker, Reinder. (I11905) Geboren 1912-09-20 te Norg.    Overleden 1948-09-19 te Groningen.   

12. Jonge Vos, Hendrik. (I00769) Zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Geboren 1878-08-14 te Ouder Amstel.    Overleden 1929-10-23 te Amsterdam.    Begraven 1929-10-26 te Amsterdam.. Huwde Huijser, Hendrika 1904-12-22 te Amsterdam.    (F00256)

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal & Co. Ivm zijn medewerking aan een

diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. In later jaren probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was

geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen om nog iets aan geld binnen

te halen.

1924-04-05 Krant Het Vaderland

Gevonden voorwerpen:

een ceintuur van waterproof regenjas, Jonge-Vos, Fahrenheitstraat 26;

13. Huijser, Hendrika. (I00789) Dochter van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Geboren 1879-10-22 te Amsterdam.    Overleden 1948-04-09 te Haarlemmermeer.   

Opmerkingen bij Huijser, Hendrika

Oma Jonge Vos-Huijser Haar broer Jan was in 1914 gedeserteerd en naar Zuid Afrika geëmigreerd. Het verhaal gaat, dat hij op reis naar Zuid Afrika slaags raakte met de kapitein die -naar zijn idee- een passagier onrechtvaardig behandelde. Hij wist later te ontsnappen door voor de kust van boord te springen.

Heintje was een helderziende vrouw, een zeer sterke persoonlijkheid en zij hield zich bezig met spiritisme. Toen hun winkel niet zo best liep heeft zij zich (noodgedwongen) ook met waarzeggen bezig gehouden. Zij werd eens uitgedaagd door een collega van opa Hendrik, waarop zij reageerde : “Het is beter, dat maar niet te doen” en vervolgens: “Ach,

gaat u toch naar uw vrouw toe en laat die griet in de steek.”

Eén van haar kleindochters, Carla kreeg de bijnaam “Juffer de bonk”.

De drie zonen krijgen niet de kans hun favoriete beroep uit te kiezen: Harry wou op zee, maar

werd schoenhandelaar/boekhouder; Karel en Jan vergelijkbaar.

Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

i. Jonge Vos, Hendrik. (I00771) Geboren 1905-12-14 te Amsterdam.    Overleed 1988 te Amsterdam.   

ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. (I00765) Geboren 1908-03-18 te Amsterdam.    Overleden 1940-09-20 te Bloemendaal.   

iii. Jonge Vos, Jan. (I00770) Geboren 1909-12-08 te Amsterdam.    Overleden 1986-01-16 te Hilversum.   

14. Bruggink, Johannes Jacobus. (I01602) Zoon van Bruggink, Gerrit Lucas en Willems, Christina Hendrika. Geboren 1870-07-10 te Amsterdam.    Overleden 1946-03-29 te Amsterdam.    Huwde Laagwater, Catharina Alida 1894-09-19 te Amsterdam.    (F00477)

15. Laagwater, Catharina Alida. (I01603) Dochter van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Geboren 1874-09-03 te Amsterdam.    Overleden 1946-03-09 te Amsterdam.   

Kinderen van Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes Jacobus

i. Bruggink, Johannes Lucas. (I01693) Geboren 1895-01-29 te Amsterdam.    Overleden 1945-06-04 te Amsterdam.   

ii. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. (I01694) Geboren 1896-12-23 te Amsterdam.    Overleed 1990-06-00 te Zaandam.   

iii. Bruggink, Catharina Alida. (I05854) Geboren 1899-10-29 te Amsterdam.    Overleden 1995-05-08 te Lelystad.   

iv. Bruggink, Christina Hendrika. (I00766) Geboren 1901-07-08 te Amsterdam.    Overleden 1985-01-14 te Hoorn.   

v. Bruggink, Heinrich. (I01695) Geboren 1904-12-25 te Amsterdam.    Overleden 1992-10-25 te Amsterdam.   

vi. Bruggink, Susanna Geertruida. (I01697) Geboren 1907-03-08 te Amsterdam.    Overleden 1990-12-25 te Amsterdam.   

vii. Bruggink, Catharina Alida. (I01696) Geboren 1907-10-28 te Amsterdam.    Overleed 1907.   

viii. Bruggink, Samuel Barend. (I08348) Geboren 1910-03-29 te Rotterdam.    Overleden 1985-02-08 te Amsterdam.   

ix. Bruggink, Maria Geertruida. (I11888) Geboren 1912-03-17 te Rotterdam.    Overleden 1916-08-18 te Amsterdam.   

x. Bruggink, Albertha. (I01699) Geboren 1915-06-17 te Amsterdam.    Overleden 1998-05-24 te Amsterdam.   

xi. Bruggink, Catharina Alida. (I05855) Geboren 1917 te Amsterdam.    Overleden rond 1917 te Amsterdam.   

Generatie 5

16. Tienkamp, Roelof Engbert. (I00009) Zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1842-05-21 te Assen.    Overleden 1921-01-27 te Vries.    Begraven 1921-01-28 te Vries.. Huwde Heuker, Zwaantien 1865-06-03 te Vries.    (F00006)Huwde tevens Seggers, Geessien op 1906-09-01 te Vries.    (F00005)

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Engbert

Hij woonde in Vries, Wijk No 96.

1871-06-13 – Voor de Friesche schapen, melkgevende, de premie van f 3,- aan dat van R.Tienkamp te Rolde.

1890-12-13

De klompenmaker R.Tienkamp te Vries wilde hedenmorgen een geweer laden, doch daar de patroon er niet vlot inging, tikte zijn zoon er met een hamer op, met het omngelukkige gevolg, dat de patroon ontplofte en beide mannen de lading in het gezicht kregen.

Geen van beiden konden aanvankelijk zien, terwijl de zoon bovendien in het aangezicht bloedend was verwond.

De toestand van beide personen moet echter nog al bevredigend zijn, doch het gebeurde blijft niettemin eene waarschuwing voor anderen om met dergelijke dingen voorzichtig te zijn.

17. Heuker, Zwaantien. (I00058) Dochter van Heuker, Hendrik Willems en Bijmhold, Hillechien Jans. Geboren 1835-04-22 te Vries.    Overleden 1906-05-02 te Vries.   

Opmerkingen bij Heuker, Zwaantien

Zwaantje Heuker is GEEN familie van de bekende Evert Gerrits Heuker, die tot eind 1811 eigenaar was van het café Perkaan in Wezup (bij Emmen) en kort daarna de naam Heuker aannam. Dit café is o.m. bekend n.a.v. het systeem van afrekenen: niet telkens per glas, maar aan het eind van de avond werden de lege glazen en flessen geteld.

Kinderen van Heuker, Zwaantien en Tienkamp, Roelof Engbert

i. Tienkamp, Engbert. (I00147) Geboren 1866-04-12 te Vries.    Overleden 1956-07-28 te Emmen.   

ii. Tienkamp, Marchien. (I00163) Geboren 1867-10-01 te Vries.    Overleden 1951-06-01 te Zuidlaarderveen.   

iii. Tienkamp, Hendrik. (I00167) Geboren 1871-03-15 te Vries.    Overleden 1952-10-26 te Vries.   

iv. Tienkamp, Markus. (I00007) Geboren 1873-11-11 te Vries.    Overleden 1950-09-22 te Assen.   

v. Tienkamp, Regiena. (I00178) Geboren 1879-04-25 te Vries.    Overleden 1879-11-08 te Vries.   

18. Matthijssen, Hendrik. (I00504) Zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1843-01-03 te Borger.    Overleden 1901-11-23 te Hamborn.    Huwde Bakker, Eltien 1873-05-10 te Anloo.    (F00167)

19. Bakker, Eltien. (I00505) Dochter van Bakker, Jan en Schuring, Lummigje. Geboren 1852-02-16 te Anloo.    Overleden 1933-07-18 te Borger.   

Kinderen van Bakker, Eltien en Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Aaltje. (I00008) Geboren 1873-11-29 te Anloo.    Overleden 1938-11-27 te Assen.   

ii. Matthijssen, Lummigje. (I00642) Geboren 1876-04-22 te Anloo.    Overleden 1963-02-11 te Zuidlaren.   

iii. Matthijssen, Jantje. (I00643) Geboren 1878-11-08 te Anloo.    Overleden 1882-04-12 te Anloo.   

iv. Matthijssen, Jan. (I00644) Geboren 1882-04-23 te Anloo.    Overleden 1918-11-15 te Anloo.   

v. Matthijssen, Hendrik. (I00645) Geboren 1885-04-24 te Anloo.    Overleden 1947-05-03 te Anloo.   

vi. Mathijssen, Willem. (I00646) Geboren 1890-05-29 te Vries.    Overleden 1967-01-06 te Rolde.   

20. Dekker, Jan. (I00509) Zoon van Dekker, Gerrit Reijndersen en van de Poppe, Jannetjen. Geboren 1830-03-09 te Hulshorst.    Overleden 1897-07-09 te Hooghalen.    Huwde ten Brink, Jannetje 1860-12-21 te Ermelo.    (F00170)

Opmerkingen bij Dekker, Jan

Niet alleen Jan jr kwam naar Drenthe, maar zijn ouders waren reeds verhuisd naar Beilen. De haardstedenregisters, dan wel de lidmatenregisters kunnen mogelijk uitsluitsel geven. Bij het huwelijk van Jan jr. werd als beroep opgegeven ‘landbouwers’ m.a.w.: geen keuters?. Ook was hij boerenarbeider o.a . te Graswijk.

NB: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 1867: “Verkoop op stam staande rogge van Harm Decker te Rolde, 7 mudden land gelegen op de Logtenberg”. Was dit een broer? Vraag is, waarom Jan Dekker in 1867- 1869 verhuisde van Ermelo naar Drenthe (Assen,Beilen of Rolde?). Reactie Roelof van der Velde: De vraag blijft tevens interessant waarom Jan Dekker en Jannetje ten Brink verhuisden naar Drenthe. Een van de mogelijke opties is mijn inziens een mogelijke bekendheid met de landstreek Drenthe. Vanuit de Veluwe, onder meer vanuit de huttenkolonies bij Nunspeet en Doornspijk, is een seizoenstrek bekend van arbeiders die in Drenthe en Friesland als eekschiller een bijverdienste zochten. Eek, de bast van eikenhout, werd gebruikt als looistof voor leer. Van de ouders van Jannetje ten Brink. Age Ijtjens ten Brink en Grietje van Welsem is immers bekend dat ze als daghuurder hun brood moesten verdienen. Wellicht dat zij ook via trekarbeid hun inkomen aanvulden.

21. ten Brink, Jannetje. (I00522) Dochter van ten Brink, Age IJtjens en van Welsem, Grietje. Geboren 1835-08-29 te Ermelo.    Overleden 1922-09-21 te Assen.   

Opmerkingen bij ten Brink, Jannetje

In 1888 kon Jannetje de huwelijks akte van haar zoon niet tekenen “zijnde daarin onervaren”.Ook in 1895 kon zij nog niet schrijven “die verklaarde zulks nimmer te hebben geleerd”.

Jannetje is in 1839 door het huwelijk van Grietje van Welsum met Age IJtjes ten Brink gewettigd. Het is aannemelijk dat hij ook de biologische vader is. “Dit kind is gewettigd als door deszelfs vader en moeder Ages Asjes ten Brink en Grietje van Welsum. Bovendien is zij geboren in het huis van Age. “AAngifte door Age IJsjes, welke ons een kind heeft voorgsteld van het vrouwelijk geslacht van het welk Grietje van Welsum, oud 35 jaren, daghuurster, te zijnen huize … “

Kinderen van ten Brink, Jannetje en Dekker, Jan

i. Dekker, Aartje. (I04426) Geboren 1856-05-28 te Nunspeet.   

ii. Dekker, Jan. (I00507) Geboren 1861-06-22 te Ermelo.    Overleden 1942-12-14 te Rolde.   

iii. Dekker, Geert. (I04424) Geboren 1864-02-06 te Ermelo.   

iv. Dekker, Aart. (I05090) Geboren 1864-02-06 te Ermelo.    Overleden 1943-09-07 te Beilen.   

v. Dekker, Gerrigje. (I04425) Geboren 1867-04-13 te Ermelo.    Overleden 1868-12-12 te Graswijk.   

vi. Dekker, Gerrit. (I02619) Geboren 1870-09-07 te Assen.    Overleden 1963-10-28 te Hooghalen.   

vii. Dekker, Johannes. (I05377) Geboren 1873 te Vries.    Overleden 1959-11-13 te Beilen.   

viii. Dekker, Grietje. (I02620) Geboren 1876-01-17 te Rolde.    Overleden 1938-01-29 te Assen.   

ix. Dekker, Reindert. (I11900) Geboren 1879-03-17 te Rolde.    Overleden 1903-12-08 te Groningen.   

x. Dekker, Jannetje. (I02621) Geboren 1882-04-19 te Graswijk.    Overleden 1964-03-05 te Assen.   

22. Alting, Jan. (I00510) Zoon van Alting, Roelf en Koopman, Jantien Jans. Geboren 1825-02-15 te Borger.    Overleden 1904-12-17 te Balloo.    Huwde Ebbinge, Willemtje 1851-05-05 te Rolde.    (F00172)Huwde tevens Timmer, Annigje op 1858-05-07 te Rolde.    (F00171)

Opmerkingen bij Alting, Jan

Jan Alting was koopman van beroep, waarschijnlijk van oorsprong arbeider. Wellicht dat hij het beroep geërfd heeft van moederszijde, zijn vader was boerenknecht en zijn moeders familienaam was Koopmans. In het boek ‘Balloo het mag mij heugen’ van Girbe Buist wordt een beschrijving gegeven van Jan Alting. In 1860 zette de koopman Jan Alting op grond van de marke een klein huisje neer. In dit huisje vestigde hij een winkel. Alting ging ook regelmatig uit venten met zijn winkelwaar. Met een juk op de nek liep hij dan richting Grolloo en Schoonlo. Aan het juk hingen twee grote korven met artikelen als koffie, suiker, tabak en rijst. Zijn zoon liep hem ’s avonds tegemoet om het juk over te nemen. Door dit venten kreeg Alting in de volksmond al gauw de naam van Jan Koopman. Roelof de zoon van Jan Alting heeft de winkel nog een tijdje doorgezet, maar heeft uiteindelijk toch voor het boerenbedrijf gekozen. Bron: Roelof van der Velde.

Kinderen van Ebbinge, Willemtje en Alting, Jan

i. Alting, Jantje. (I00555) Geboren 1851-09-20 te Rolde.    Overleden 1853-05-09 te Rolde.   

ii. Alting, Jantje. (I06181) Geboren 1854-03-24 te Rolde.    Overleden 1859-02-17 te Rolde.   

23. Timmer, Annigje. (I00523) Dochter van Timmer, Koop Hendriks en Lamberts, Hendrikje. Geboren 1821-10-23 te Beilen.    Overleden 1918-10-29 te Vries.   

Kinderen van Timmer, Annigje en Alting, Jan

i. Alting, Roelof. (I00529) Geboren 1859-10-08 te Balloo.    Overleden 1941-02-19 te Balloo.   

ii. Alting, Hinderkien. (I00530) Geboren 1862-07-11 te Balloo.    Overleden 1943-02-28 te Balloo.   

iii. Alting, Jantien. (I00508) Geboren 1868-01-17 te Balloo.    Overleden 1943-07-07 te Rolde.   

24. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. (I00772) Zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Geboren 1843-02-15 te Hoogeveen.    Overleden 1923-12-13 te Amsterdam.    Huwde Hagen, Jantje 1861-11-23 te Hoogeveen.    (F00260)

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Hendriks

Bij zijn trouwen was Hendrik schippersknecht (18 jaar oud) en zijn vader was schipper. Jantje (20

jaar) was zonder beroep.

Hij is 15 november 1873 in Ouder Amstel komen wonen. Hij was op dat moment schipper van beroep, maar kwam niet voor in het Schippersregister van 1888. In die tijd vestigden zich veel Drenten, vooral afkomstig uit Hoogeveen (zoals aanverwante takken als Seinen en Schonewille), in Ouder Amstel. Bij de geboortes van zijn kinderen werd zijn beroep zowel aangeduid als “werkman” als “kalkbrander”. Mogelijk werkte Hendrik bij de kalkovens van Egbert de Langen. Deze stonden aan de Omval in wijk C, d.w.z. aan de Amstel vlak voor Duivendrecht. Van deze Kalkovens zélf is weinig bekend. Er bestaat nog wel een aanvraag voor uitbreiding van de fabriek aan de Keulsevaart. Hendrik woonde in Wijk C nr 179. Waarschijnlijk wordt hiermee klein Duivendrecht aangeduid. Bovendien stond in deze contreien nog een porseleinfabriek.

Op 23 mei 1892 is het hele gezin verhuisd naar Nieuwer Amstel (nu: Amstelveen), adres: (Nieuwe) Weteringstraat.

25. Hagen, Jantje. (I00808) Dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica. Geboren 1840-10-20 te Hoogeveen.    Overleden 1912-03-26 te Amsterdam.   

Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik Hendriks

i. Jonge Vos, Annigje. (I01363) Geboren 1862-11-13 te Hoogeveen.    Overleden 1876-01-24 te Ouder Amstel.   

ii. Jonge Vos, Hendrika. (I01372) Geboren 1864-12-14 te Hoogeveen.    Overleden 1864-12-31 te Hoogeveen.   

iii. Jonge Vos, Hendrik. (I01373) Geboren 1866-08-12 te Hoogeveen.    Overleden 1873-05-21 te Hoogeveen.   

iv. Jonge Vos, Hendrika. (I01359) Geboren 1869-10-05 te Hoogeveen.    Overleden 1952-02-02 te Amsterdam.   

v. Jonge Vos, Karsje. (I01360) Geboren 1873-02-05 te Hoogeveen.    Overleden 1945-03-19 te Amsterdam.   

vi. Jonge Vos, Jantje. (I01361) Geboren 1875-10-18 te Ouder Amstel.    Overleden 1959-04-25 te Haarlem.   

vii. Jonge Vos, Hendrik. (I00769) Geboren 1878-08-14 te Ouder Amstel.    Overleden 1929-10-23 te Amsterdam.   

viii. Jonge Vos, Anton. (I00809) Geboren 1881-08-17 te Ouder Amstel.    Overleden 1957-12-27 te Amsterdam.   

ix. Jonge Vos, Gesina. (I01362) Geboren 1886-05-06 te Ouder Amstel.    Overleden 1960-11-14 te Bussum.   

26. Huijser, Carel Cornelis. (I00959) Zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Geboren 1844-06-04 te Amsterdam.    Overleden 1929-01-14 te Amsterdam.    Huwde Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina 1873-01-08 te Amsterdam.    (F00338)

27. Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. (I00960) Dochter van Moolenaar, Jan en Göbel, Maria Wilhelmina. Geboren 1844-11-26 te Amsterdam.    Overleden 1915-08-24 te Amsterdam.    Begraven 1920-04-03 te Amsterdam..

Kinderen van Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina en Huijser, Carel Cornelis

i. Huijser, Adriana. (I01526) Geboren 1874-08-23 te Amsterdam.    Overleden 1921-03-01 te Bloemendaal.   

ii. Huijser, Hendrika. (I00789) Geboren 1879-10-22 te Amsterdam.    Overleden 1948-04-09 te Haarlemmermeer.   

iii. Huijser, Carel Cornelis. (I12428) Geboren 1883-09-06 te Amsterdam.   

iv. Huijser, Jan. (I01525) Geboren 1885 te Amsterdam.    Overleed 1937 te Johannesburg.   

28. Bruggink, Gerrit Lucas. (I01625) Zoon van Bruggink, Gerrit Lucas en Hagedoorn, Wiepke. Geboren 1836-01-27 te Amsterdam.    Overleden 1908-06-16 te Amsterdam.    Huwde Willems, Christina Hendrika 1858-09-15 te Amsterdam.    (F00486)

Opmerkingen bij Bruggink, Gerrit Lucas

Certificaat van Militie Een deel van de inhoud: Hij is ingelijfd bij het 2e Regiment

Infanterie en heeft daar één jaar gediend. Aangezigt normaal Voorhoofd rond Oogen bruin

Neus gewoon Mond idem Kin rond Haar lichtbruin Wenkbrauwen Idem Merkbare

Teekenen —

29. Willems, Christina Hendrika. (I01626) Dochter van Willems, Johannes en van Steeden, Anna. Geboren 1836-05-29 te Amsterdam.    Overleden 1877-10-06 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Willems, Christina Hendrika

Bij zijn trouwen was Gerrit van beroep ‘zeilemaker’. Hij woonde toen in de Kerkstraat nr. 675.

Buurt AA (?). Zijn vader, Gerrit, was reeds overleden en zijn moeder was winkelierster van

beroep. In een andere akte werd zij overigens ‘werkster’ genoemd. Getuigen bij het huwelijk:

Bernard Hagendoorn, 63, Oom der bruid, schoenmaker Joh.Everhardus Wolling, 34, (beroep

onleesbaar: Policier ?) Corn.van Donk, 55, Zeilemaker George Wm Drubbels, 28, Winkelbediende.

Kinderen van Willems, Christina Hendrika en Bruggink, Gerrit Lucas

i. Bruggink, Gerrit Lucas. (I01631) Geboren 1859-09-02 te Amsterdam.    Overleden 1927-07-25 te Amsterdam.   

ii. Bruggink, Egbertus Johannes Christiaan. (I06227) Geboren 1862-02-28 te Amsterdam.    Overleden rond 1863.   

iii. Bruggink, Anna Francina Maria Elisabeth. (I05860) Geboren 1863-02-24 te Amsterdam.    Overleden 1928-10-08 te Amsterdam.   

iv. Bruggink, Egbertus Johannes Jacobus. (I01632) Geboren 1864-07-04 te Amsterdam.    Overleed 1930.   

v. Bruggink, Christina Hendrika Johanna Wilhelmina. (I05861) Geboren 1866-01-08 te Amsterdam.    Overleden na 1885-01-21.   

vi. Bruggink, Franciscus. (I05862) Geboren 1866-09-24 te Amsterdam.    Overleden na 1911.   

vii. Bruggink, Maria Elisabeth Wilhelmina. (I05863) Geboren 1869-05-27 te Amsterdam.    Overleden na 1888.   

viii. Bruggink, Johannes Jacobus. (I01602) Geboren 1870-07-10 te Amsterdam.    Overleden 1946-03-29 te Amsterdam.   

ix. Bruggink, Willem Frederik. (I05856) Geboren 1872-02-03 te Amsterdam.    Overleden 1942-07-17 te Amsterdam.   

x. Bruggink, Hendrik Willem. (I05864) Geboren 1876-12-17 te Amsterdam.    Overleden na 1899.   

xi. Bruggink, Gevina Antonia. (I05865) Geboren 1877-10-06 te Amsterdam.    Overleden 1877-10-31 te Amsterdam.   

xii. Bruggink, Gesina Catharina. (I08991) Geboren 1877-10-06 te Amsterdam.    Overleden 1878-06-19 te Amsterdam.   

30. Laagwater, Arie. (I01627) Zoon van Laagwater, Cornelis en Spanjerberg, Agatha. Geboren 1844-01-07 te Amsterdam.    Overleden 1879-07-11 te Amsterdam.    Huwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina 1869-01-20 te Amsterdam.    (F00487)

31. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. (I01628) Dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina. Geboren 1844-10-02 te Amsterdam.    Overleden na 1914 te Amsterdam.   

Kinderen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie

i. Laagwater, Samuel Barend. (I01629) Geboren 1863-01-30 te Amsterdam.    Overleden 1937-08-08 te Amsterdam.   

ii. Laagwater, Arie Cornelis. (I01630) Geboren 1869-06-01 te Amsterdam.    Overleden 1941-10-16 te Amsterdam.   

iii. Laagwater, Cornelis Albertus. (I08848) Geboren 1872-03-25 te Alkmaar.    Overleden 1939-04-21 te Amsterdam.   

iv. Laagwater, Catharina Alida. (I01603) Geboren 1874-09-03 te Amsterdam.    Overleden 1946-03-09 te Amsterdam.   

v. Laagwater, Albertus. (I08850) Geboren 1876-10-08 te Amsterdam.    Overleden na 1921.   

Generatie 6

32. Tienkamp, Engbert Roelofs. (I00010) Zoon van Tienkamp, Roelof Jan Engberts en Popstra, Wietske Harmens. Geboren 1816-10-16 te Peize.    Overleden 1895-03-25 te Vries.    Huwde Oosting, Marrigje Jans 1842-03-18 te Beilen.    (F00007)

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert Roelofs

Helaas staat op de acte van militie van 4 maart 1842 geen signalement: “De Persoon is absent”

Lotingsnummer: 52 dd 1835.

33. Oosting, Marrigje Jans. (I00059) Dochter van Oosting, Jan Lucas en Schuiling, Wibbigje Jans. Geboren 1821-05-28 te Beilen.    Overleden 1891-01-29 te Vries.   

Kinderen van Oosting, Marrigje Jans en Tienkamp, Engbert Roelofs

i. Tienkamp, Roelof Engbert. (I00009) Geboren 1842-05-21 te Assen.    Overleden 1921-01-27 te Vries.   

ii. Tienkamp, Jan Engbert. (I00203) Geboren 1845-06-12 te Assen.    Overleden 1902-08-07 te Leek.   

iii. Tienkamp, Willem. (I00284) Geboren 1848-08-06 te Eelde.    Overleden 1925-10-08 te Hoogezand.   

iv. Tienkamp, Engbert. (I00285) Geboren 1851-07-21 te Eelde.    Overleden 1931-05-03 te Donderen (Vries).   

v. Tienkamp, Wietske. (I00286) Geboren 1854-07-01 te Vries.    Overleden 1938-08-01 te Tynaarloo.   

vi. Tienkamp, Wubbechien. (I00287) Geboren 1857-09-23 te Vries.    Overleden 1920-08-16 te Assen.   

vii. Tienkamp, Markus. (I00288) Geboren 1862-03-15 te Vries.    Overleden 1870-05-21 te Vries.   

viii. Tienkamp, Mina. (I00289) Geboren 1864-06-16 te Vries.    Overleden 1934-06-03 te Almelo.   

34. Heuker, Hendrik Willems. (I00165) Zoon van Heuker, Willem en van der Kamp, Margrietje Jans. Geboren 1789-06-14 te Meppel.    Overleden 1857-12-08 te Vries.    Huwde Gielen, Helena Joseph 1810-09-02 te Midwolde.    (F04234)Ook een relatie met Bijmhold, Hillechien Jans..    (F00057)

Kinderen van Gielen, Helena Joseph en Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Joseph Hendrik Heuker. (I11876) Geboren 1810.    Overleden 1814-09-10 te Midwolde.   

35. Bijmhold, Hillechien Jans. (I00166) Dochter van Bijmhold, Jan en Pieters, Aaltien. Geboren 1805-03-10 te Vries.    Overleden 1879-12-24 te Vries.   

Opmerkingen bij Bijmhold, Hillechien Jans

In 1848 volgt nog een geboorteaangifte door (afgaand op de kindsnaam) ogenschijnlijk dezelfde

moeder, doch dit keer zonder erkenning door Hendrik Willems! Bron BS-DR – Geboorte (Moeder)

Algemeen Toegangnr: 0165.029 Inventarisnr: 1848 Gemeente: Vries Soort akte: geboorte Aktenummer:

13 Aangiftedatum: 17-03-1848 Kind Pieter Bimolt Geslacht: M Geboortedatum: 16-03 -1848

Geboorteplaats: Vries Vader NN NN Moeder Hillechien Bimolt Het kind overlijdt overigens reeds

binnen een jaar, namelijk op 7-2-1849 (Vries, akte 5), overigens zonder dat in deze akte de

“onbekendheid” van de vader wordt opgeheven.

Kinderen van Bijmhold, Hillechien Jans en Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Jan. (I08161) Geboren 1824-03-21 te Vries.    Overleden 1892-05-09 te Zutphen.   

ii. Heuker, Willem. (I02618) Geboren 1825-12-14 te Vries.    Overleden 1863-05-03 te Vries.   

iii. Heuker, Pieter. (I08162) Geboren 1828-05-16 te Vries.    Overleden 1828-07-09 te Vries.   

iv. Heuker, Aaffien. (I02617) Geboren 1829-09-26 te Vries.    Overleden na 1850.   

v. Heuker, Grietien. (I02615) Geboren 1833-02-20 te Vries.    Overleden 1865-05-28 te Vries.   

vi. Heuker, Zwaantien. (I00058) Geboren 1835-04-22 te Vries.    Overleden 1906-05-02 te Vries.   

vii. Heuker, Pieter. (I08163) Geboren 1837-12-02 te Vries.    Overleden 1838-02-06 te Vries.   

viii. Heuker, Frederika. (I02616) Geboren 1839-11-05 te Vries.    Overleden 1899-10-13 te Vries.   

36. Matthijssen, Hendrik. (I00511) Zoon van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena. Geboren 1798-08-12 te Haarlem.    Gedoopt 1798-08-15 te Haarlem. Overleden 1873-02-13 te Anloo.    Huwde Heideman, Aaltien Claassen 1833-04-25 te Anloo.    (F00173)

37. Heideman, Aaltien Claassen. (I00524) Dochter van Heideman, Claas Jans en Hindriks, Swaantje. Geboren 1809-05-02 te Anloo.    Overleden 1848-02-22 te Anloo.   

Kinderen van Heideman, Aaltien Claassen en Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Klaas. (I00649) Geboren 1834-02-03 te Borger.    Overleden 1835-03-17 te Borger.   

ii. Matthijssen, Klaas. (I00650) Geboren 1836-01-29 te Borger.    Overleden 1916-04-22 te Borger.   

iii. Matthijssen, Lina. (I00651) Geboren 1838-04-11 te Borger.    Overleden 1903-10-02 te Anloo.   

iv. Matthijssen, Zwaantien. (I00652) Geboren 1840-06-11 te Borger.    Overleden 1891-03-25 te Anloo.   

v. Matthijssen, Hendrik. (I00504) Geboren 1843-01-03 te Borger.    Overleden 1901-11-23 te Hamborn.   

vi. Matthijssen, Jan. (I00653) Geboren 1845-02-27 te Anloo.    Overleden 1906-08-26 te Anloo.   

38. Bakker, Jan. (I00512) Zoon van Bakker, Roelof Jans en Bos, Eltien Alberts. Geboren 1820-11-16 te Anloo.    Overleden 1903-05-29 te Anloo.    Huwde Schuring, Lummigje 1851-09-27 te Anloo.    (F00174)

Opmerkingen bij Bakker, Jan

Naamsgeving in Anloo 1811: Bakker, Albert = Albert Roelofs, gehuwd met Krunes, Grietien.

Naamsgeving in Anloo 1826: Bakker, Alderts = Aldert Klaassens.

39. Schuring, Lummigje. (I00525) Dochter van Schuring, Reinder en Meertens, Geesje Jans Hinderks. Geboren 1829-04-26 te Rolde.    Overleden 1898-11-08 te Anloo.   

Kinderen van Schuring, Lummigje en Bakker, Jan

i. Bakker, Eltien. (I00505) Geboren 1852-02-16 te Anloo.    Overleden 1933-07-18 te Borger.   

ii. Bakker, Geessien. (I00678) Geboren 1857-02-05 te Anloo.    Overleden 1888-08-27 te Anloo.   

iii. Bakker, Roelof. (I00679) Geboren 1863-02-21 te Anloo.    Overleden 1863-04-23 te Anloo.   

iv. Bakker, Roelof. (I00680) Geboren 1864-10-28 te Anloo.    Overleden na 1898-12-00 te Anloo.   

40. Dekker, Gerrit Reijndersen. (I00553) Zoon van Dekker, Reint Petersen en van de Kolk, Nennigje Reijnts. Geboren 1801-07-02 te Nunspeet.    Overleden 1864-03-04 te Hulshorst.    Huwde van de Poppe, Jannetjen 1829-05-21 te Ermelo.    (F00196)Huwde tevens Drost, Martje op 1838-12-24 te Ermelo.    (F04266)

Kinderen van Drost, Martje en Dekker, Gerrit Reijndersen

i. Dekker, Lubbert. (I12238) Geboren 1841-02-21 te Hulshorst.    Overleden 1842-02-07 te Hulshorst.   

41. van de Poppe, Jannetjen. (I00609) Dochter van van de Poppe, Willem Reijers en Vinke, Jentjen Tijmens. Geboren 1808-04-21 te Doornspijk.    Gedoopt 1808-04-24 te Doornspijk.. Overleden 1833-04-05 te Nunspeet.   

Opmerkingen bij van de Poppe, Jannetjen

In Hulshorst even ten zuiden van Nunspeet heb ik onlangs het “Poppeswegje” ontdekt. Mogelijk

hebben de “van de Poppes” daar gewoond. Dat moet ik nog verder uitzoeken. .

Kinderen van van de Poppe, Jannetjen en Dekker, Gerrit Reijndersen

i. Dekker, Jan. (I00509) Geboren 1830-03-09 te Hulshorst.    Overleden 1897-07-09 te Hooghalen.   

ii. Dekker, Nennetje. (I11906) Geboren 1832-01-23 te Hulshorst.    Overleden 1886-06-03 te Hilversum.   

42. ten Brink, Age IJtjens. (I00552) Zoon van ten Brink, Ytjen Ages en Kok, Lysbet Gerrits. Geboren 1783-09-05 te Harig.    Gedoopt 1783-09-14 te Harich.. Overleden 1849-12-09 te Ermelo.    Huwde Huizinga, Geltje Wiebes 1815-01-28 te Balk.    (F01412)Huwde tevens van Welsem, Grietje op 1839-04-02 te Ermelo.    (F00195)

Opmerkingen bij ten Brink, Age IJtjens

Hij werd ook genoemd Age Asjes. Harich ligt 12 km ten westen van Lemmer. .

Kinderen van Huizinga, Geltje Wiebes en ten Brink, Age IJtjens

i. ten Brink, Ytse Ages (Itjen). (I05541) Geboren 1815-08-30 te Gaasterland.    Overleden 1867-04-17 te Franeker.   

ii. ten Brink, Lysbert Ages. (I07323) Geboren 1818-12-11 te Gaasterland.   

iii. ten Brink, Elisabeth. (I07324) Geboren 1819 te Gaasterland.    Overleden 1895-01-31 te Franeker.   

43. van Welsem, Grietje. (I00612) Dochter van van Welsum, Hannis Jansen en de Lange, Gerritje Jans. Geboren 1803-12-18 te Nunspeet.    Overleden 1864-12-30 te Nunspeet.   

Kinderen van van Welsem, Grietje en ten Brink, Age IJtjens

i. ten Brink, Johannes. (I04420) Geboren 1831-01-02 te Doornspijk.    Overleden 1895-07-06 te Assen.   

ii. ten Brink, Teunes. (I05368) Geboren 1832-12-13 te Doornspijk.   

iii. ten Brink, Jannetje. (I00522) Geboren 1835-08-29 te Ermelo.    Overleden 1922-09-21 te Assen.   

iv. ten Brink, Peter. (I04421) Geboren 1838-01-24 te Doornspijk.   

v. ten Brink, Gijsbertje. (I04422) Geboren 1848-09-12 te Doornspijk.    Overleden rond 1900.   

44. Alting, Roelf. (I00556) Zoon van Alting, Jan Engberts en Alting, Jantien Roelfs. Geboren 1790-04-19 te Sleen.    Gedoopt 1790-04-25 te Sleen. Overleden 1827-10-22 te Borger.    Huwde Koopman, Jantien Jans 1821-02-07 te Borger.    (F00197)

45. Koopman, Jantien Jans. (I00557) Dochter van Koopman, Jan Jans en Kuiper, Aaltien Hindriks. Geboren 1799-09-17 te Borger.    Gedoopt 1799-09-22 te Borger.. Overleden 1885-03-07 te Ees (Borger).   

Kinderen van Koopman, Jantien Jans en Alting, Roelf

i. Alting, Jantien Roelofs. (I00296) Geboren 1821-05-24 te Borger.    Overleed 1870 te Borger.   

ii. Alting, Jan. (I00510) Geboren 1825-02-15 te Borger.    Overleden 1904-12-17 te Balloo.   

Kinderen van Koopman, Jantien Jans en Stikel, Albert Alberts

i. Stikel, Albert. (I06641) Geboren 1829-06-15 te Borger.   

ii. Stikel, Aaltien. (I06651) Geboren 1831 te Borger.   

iii. Stikel, Arentien. (I06799) Geboren 1834.   

iv. Stikel, Arent. (I06826) Geboren 1836.   

v. Stikel, Roelof. (I06951) Geboren 1838.   

46. Timmer, Koop Hendriks. (I00558) Zoon van Geerts, Hendrik en Jans, Jantje. Geboren 1787-07-17 te Balloo.    Overleden 1856-07-02 te Makkum (Beilen).    Huwde Opten, Anna Geertruida rond 1810..    (F02633)Huwde tevens Lamberts, Hendrikje op 1821-07-21 te Beilen.    (F00198)

Opmerkingen bij Timmer, Koop Hendriks

Nationale Militie prov. Groningen Koop Hendrik Timmer, geboren in Rolde op 11/11/1787, van beroep stelmaker blijkt binnen de gemeente Aduard ingeschreven te staan, maar is niet opgeroepen. Overige gegevens: 1 el 6 pm en 2 dm. ovaal aangezicht en rond voorhoofd blaauwe ogen en een grote neus en matige mond ronde kin en blond haar en wenkbrauwen Bron: Roelof van der Velde.

47. Lamberts, Hendrikje. (I00559) Dochter van Hindriks, Lambert en Jans, Annigje. Geboren 1785-07-03 te Beilen.    Overleden 1855-05-16 te Beilen.   

Kinderen van Lamberts, Hendrikje en Timmer, Koop Hendriks

i. Timmer, Annigje. (I00523) Geboren 1821-10-23 te Beilen.    Overleden 1918-10-29 te Vries.   

ii. Timmer, Jantien. (I02780) Geboren 1825-05-18 te Beilen.    Overleden 1893-10-24 te Makkum (Beilen).   

iii. Timmer, Hendrik. (I07738) Geboren 1828-03-08 te Beilen.   

iv. Timmerman, Derk. (I00560) Geboren 1833 te Beilen.    Overleden 1924-03-12 te Zuidlaren.   

48. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. (I00856) Zoon van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman, Roelfjen Hilbers. Geboren 1809-08-06 te Hoogeveen.    Overleden 1891-08-11 te Deventer.    Huwde Huisjes, Annigje Egberts 1830-02-28 te Hoogeveen.    (F00304)Huwde tevens Katerberg, Janna Geerts op 1860-11-21 te Hoogeveen.    (F00303)

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Hendriks

Hij heeft de naam Jonge Vos aangenomen in Hoogeveen.

49. Huisjes, Annigje Egberts. (I00958) Dochter van Huisjes, Egbert Alberts en Huizing, Roelofjen Everts. Geboren 1807-06-28 te Hoogeveen.    Overleden 1858-09-08 te Hoogeveen.   

Kinderen van Huisjes, Annigje Egberts en Jonge Vos, Hendrik Hendriks

i. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. (I02053) Geboren 1831-01-14 te Hoogeveen.    Overleden 1905-03-04 te Hoogeveen.   

ii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. (I02054) Geboren 1833-04-24 te Hoogeveen.    Overleden 1833-10-14 te Hoogeveen.   

iii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. (I02055) Geboren 1834-10-01 te Hoogeveen.    Overleden na 1900 te Hoogeveen?.   

iv. Jonge Vos, Hendrikje Hendriks. (I02056) Geboren 1837-02-07 te Hoogeveen.    Overleden na 1900 te Hoogeveen?.   

v. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. (I02057) Geboren 1839-10-28 te Hoogeveen.    Overleden 1841-11-22 te Hoogeveen.   

vi. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. (I00772) Geboren 1843-02-15 te Hoogeveen.    Overleden 1923-12-13 te Amsterdam.   

vii. Jonge Vos, Roelof Hendriks. (I02058) Geboren 1845-11-10 te Hoogeveen.    Overleden 1889-04-30 te Medemblik.   

viii. Jonge Vos, Berend Hendriks. (I02059) Geboren 1848-12-15 te Hoogeveen.    Overleden 1849-03-22 te Hoogeveen.   

ix. Jongevos, Berend Hendriks. (I02060) Geboren 1851-05-15 te Hoogeveen.    Overleden 1916-09-30 te Zwartsluis.   

50. Hagen, Caspar Harms. (I01650) Zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien Coenders. Geboren 1794-06-22 te Hoogeveen.    Overleden 1869-01-11 te Hoogeveen.    Huwde Katerberg, Henderica 1839-11-20 te Hoogeveen.    (F00493)

51. Katerberg, Henderica. (I01691) Dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje Jans. Geboren 1812-09-12 te Zwinderen.    Overleden 1877-02-27 te Hoogeveen.   

Kinderen van Katerberg, Henderica en Hagen, Caspar Harms

i. Hagen, Jantje. (I00808) Geboren 1840-10-20 te Hoogeveen.    Overleden 1912-03-26 te Amsterdam.   

ii. Hagen, Harm. (I09094) Geboren 1842-11-12 te Hoogeveen.    Overleden 1844-05-16 te Hoogeveen.   

iii. Hagen, Geesje. (I09098) Geboren 1844-11-28 te Hoogeveen.    Overleden 1846-10-19 te Hoogeveen.   

iv. Hagen, Harm. (I09100) Geboren 1847-09-13 te Hoogeveen.    Overleden 1848-05-23 te Hoogeveen.   

v. Hagen, Gesina. (I02613) Geboren 1849-09-19 te Hoogeveen.    Overleden na 1918 te Hoogeveen?.   

vi. Hagen, nn. (I12422) Geboren 1852-12-29 te Hoogeveen.    Overleden 1852-12-29 te Hoogeveen.   

vii. Hagen, Geert. (I02614) Geboren 1854-08-12 te Hoogeveen.    Overleden 1887-05-26 te Hoogeveen.   

52. Huijser, Jacobus. (I01528) Zoon van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna. Geboren 1804-04-20 te Amsterdam.    Overleden 1880-03-12 te Amsterdam.    Huwde Alberts, Adriana 1829-10-14 te Amsterdam.    (F00463)

53. Alberts, Adriana. (I01529) Dochter van Alberts, Jacop en Muijswinkel, Adriana. Geboren 1812 te Amsterdam.    Overleden 1867-09-02 te Amsterdam.   

Kinderen van Alberts, Adriana en Huijser, Jacobus

i. Huijser, Adriana Maria. (I01532) Geboren 1830-05-29 te Amsterdam.    Overleden 1891-02-28 te Amsterdam.   

ii. Huijser, Johanna Wilhelmina. (I01533) Geboren 1832 te Amsterdam.    Overleden 1864-04-21 te Amsterdam.   

iii. Huijser, Jacobus. (I01534) Geboren 1834-11-27 te Amsterdam.    Overleden na 1852.   

iv. Huijser, Jacob. (I01535) Geboren 1837 te Amsterdam.    Overleed 1838 te Amsterdam.   

v. Huijser, Jeanne Antoine. (I01536) Geboren 1839-10-17 te Amsterdam.    Overleden 1894-07-10 te Amsterdam.   

vi. Huijser, Jacob. (I01537) Geboren 1842-04-03 te Amsterdam.    Overleden na 1866.   

vii. Huijser, Carel Cornelis. (I00959) Geboren 1844-06-04 te Amsterdam.    Overleden 1929-01-14 te Amsterdam.   

viii. Huijser, Gijsbert. (I01538) Geboren 1846-06-03 te Amsterdam.    Overleden 1923-05-08.   

ix. Huijser, dochter. (I01539) Geboren 1848-11-27 te Amsterdam.    Overleden 1848-11-27 te Amsterdam.   

x. Huijser, Petrus Johannes. (I13348) Geboren 1851-11-29 te Amsterdam.   

54. Moolenaar, Jan. (I01523) Zoon van Moolenaar, Frans en Ottens, Abelya Jurjensdr. Geboren 1800-01-23 te Amsterdam.    Gedoopt 1800-02-05 te Amsterdam.. Overleden voor 1853 te Amsterdam.    Huwde Aadirans, Alida 1832-06-13 te Amsterdam.    (F00460)Huwde tevens Göbel, Maria Wilhelmina op 1838-06-20 te Amsterdam.    (F00459)

Opmerkingen bij Moolenaar, Jan

Jan Moolenaar was winkelier, bij zijn trouwen echter “Scheepsboorder”

Maria    was werkster   

Op de akte van ondertrouw staat vermeld als adres van Jan:    “Angelierstraat bij 1e gang (?)” en als adres van Maria: “Ariënstraat bij    Prinsegr.” Bekend zijn vandaag zowel Anjeliersstraat als Egelantiersgracht,    bij de Prinsengracht, hartje Jordaan, maar niet de Ariënstraat.   

Hij heeft van 1833 tot 1838 gediend als militair bij de Infanterie 10e afdeling.   

Akte    van militie,

signalement:    Lengte: 1 El 8Pm 1Dm St.    Aangezigt        ovaal    Voorhoofd        rond Oogen

blauw Neus      ordinair Mond      idem    Kin        rond Haar      blond Wenkbrauw      idem Merkb. T.

— .

55. Göbel, Maria Wilhelmina. (I01524) Dochter van NN, NN en Göbel, Anna Maria. Geboren 1802-04-22 te Amsterdam.    Overleden 1897-03-26 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Göbel, Maria Wilhelmina

Naam ook geschreven als Göbel.

Zij kon ook in 1874 nog niet haar naam schrijven.

Kinderen van Göbel, Maria Wilhelmina en Moolenaar, Jan

i. Moolenaar, Jurriaan. (I11605) Geboren 1840-05-27 te Amsterdam.    Overleden na 1882.   

ii. Moolenaar, Willem. (I11603) Geboren 1842-09-14 te Amsterdam.   

iii. Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. (I00960) Geboren 1844-11-26 te Amsterdam.    Overleden 1915-08-24 te Amsterdam.   

iv. Moolenaar, Johannes Franciscus. (I11604) Geboren 1847-11-09 te Amsterdam.    Overleden 1889-12-22 te Den Helder.   

v. Moolenaar, Gerrit Hendrik. (I11611) Geboren 1850-03-03 te Amsterdam.    Overleden 1929-03-13 te Amsterdam.   

56. Bruggink, Gerrit Lucas. (I01651) Zoon van Bruggink, Jan Lucas en Scholte, Hendrika. Geboren 1794-08-08 te Almelo.    Gedoopt 1794-08-10 te Almelo.. Overleden 1848-03-24 te Amsterdam.    Huwde Essinkholt, Anna Henderica 1819-03-03 te Amsterdam.    (F00495)Huwde tevens Hagedoorn, Wiepke op 1831-05-11 te Amsterdam.    (F00494)

Opmerkingen bij Bruggink, Gerrit Lucas

Akte van militie, signalement: Lengte 1 El 6 Pm 6 Dm 0 St. Aangezigt: ovaal Voorhoofd:

hoog Oogen: blauw Neus: groot Mond: idem Kin: plat Haar bruin Wenkbrauwen blond Merkb.T.

— Gerrit werd wegens “lichaamsgebreken” vrijgesteld. . .

Kinderen van Essinkholt, Anna Henderica en Bruggink, Gerrit Lucas

i. Bruggink, Jan Lambert. (I08987) Geboren 1820-03-15 te Amsterdam.    Overleden rond 1870 te Amsterdam.   

ii. Bruggink, Willem Christiaan. (I08986) Geboren 1822-05-18 te Amsterdam.    Overleden 1904-07-18 te Amsterdam.   

iii. Bruggink, Hendrika Catharina. (I08989) Geboren 1824 te Amsterdam.    Overleden 1863-08-03 te Haarlem.   

iv. Bruggink, Anna Christina. (I08988) Geboren 1827-10-18 te Amsterdam.    Overleden voor 1866.   

57. Hagedoorn, Wiepke. (I01714) Dochter van Hagedoorn, Wybe Bernardus en Sieremans, Dirkje. Geboren 1796-12-23 te Appingedam.    Gedoopt 1797-01-15 te Delfzijl.. Overleden 1881-10-22 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Hagedoorn, Wiepke

«Naam Opm: Bij overlijden: Hagedoorn». Bij hun huwelijk woonden Gerrit en Wiepke op het adres

Hoogte Kadijk A22. Toen hun zoon trouwde in 1858 woonden zij in de Kerkstraat op nr 675.

.

Kinderen van Hagedoorn, Wiepke en Bruggink, Gerrit Lucas

i. Bruggink, Aagje Aleida. (I08990) Geboren 1832-10-15 te Amsterdam.    Overleden na 1866.   

ii. Bruggink, Gerrit Lucas. (I01625) Geboren 1836-01-27 te Amsterdam.    Overleden 1908-06-16 te Amsterdam.   

iii. Bruggink, Dirk Anthony. (I12444) Geboren 1839-08-30 te Amsterdam.    Overleden na 1851.   

58. Willems, Johannes. (I01652) Zoon van Willems, Hendrik en Wiederholt, Maria Elizabet. Geboren 1812-08-04 te Amsterdam.    Overleden 1882-05-20 te Amsterdam.    Huwde van Steeden, Anna 1836-03-02 te Amsterdam.    (F00496)

59. van Steeden, Anna. (I01715) Dochter van van Steeden, Jacobus en van der Markt, Anna Catharina. Geboren 1814-06-15 te Amsterdam.    Gedoopt 1814-06-15 te Amsterdam.. Overleden 1880-09-08 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij van Steeden, Anna

Bij het huwelijk van hun dochter Christina (in 1858) was zijn beroep ‘zeilemaker’. Bij zijn eigen

huwelijk was hij ‘Kruijerknecht’. Johannes woonde op de Voorburgwal/hoek Oudekennissteeg. Anna

woonde in de Goudbloemstraat. .

Kinderen van van Steeden, Anna en Willems, Johannes

i. Willems, Christina Hendrika. (I01626) Geboren 1836-05-29 te Amsterdam.    Overleden 1877-10-06 te Amsterdam.   

ii. Willems, Johannes Jacobus. (I09034) Geboren 1838-05-07 te Amsterdam.   

iii. Willems, Jacobus Cornelis. (I09033) Geboren 1841-07-14 te Amsterdam.    Overleden na 1865.   

iv. Willems, Egbertus Johannes Christiaan. (I09037) Geboren 1844-09-09 te Amsterdam.    Overleden 1898-03-10 te Weesp.   

v. Willems, Willem Frederik. (I09036) Geboren 1849-02-11 te Amsterdam.    Overleden na 1902.   

vi. Willems, Hendrik Willems. (I09035) Geboren 1851-05-05 te Amsterdam.   

60. Laagwater, Cornelis. (I01653) Zoon van Laagwater, Ariën en Zevenhuizen, Antje Pietersdr. Geboren 1820-11-28 te Alkmaar.    Overleden 1847-06-04 te Amsterdam.    Huwde Spanjerberg, Agatha 1844-01-24 te Amsterdam.    (F00497)

61. Spanjerberg, Agatha. (I01716) Dochter van Spanjerberg, Cornelia. Geboren 1823 te Amsterdam.    Overleed 1880 te Amsterdam.   

Kinderen van Spanjerberg, Agatha en Laagwater, Cornelis

i. Laagwater, Arie. (I01627) Geboren 1844-01-07 te Amsterdam.    Overleden 1879-07-11 te Amsterdam.   

Kinderen van Spanjerberg, Agatha en van der Linde, Hubertus

i. van der Linde, Hubertus Cornelis. (I08822) Geboren 1849-07-24 te Amsterdam.    Overleden 1929-06-15 te Rotterdam.   

ii. van der Linde, Johannes Cornelius. (I08825) Geboren 1853 te Amsterdam.   

iii. van der Linde, Franciscus Engelbertus. (I08823) Geboren 1856 te Amsterdam.   

iv. van der Linde, Cornelia Agatha. (I08824) Geboren 1862 te Amsterdam.   

62. Hollemstroom, Samuel Barend. (I01654) Zoon van Holmström, Samuel en van Ommeren, Willemina Johanna. Geboren 1804-03-06 te Amsterdam.    Gedoopt 1804-03-23 te Amsterdam.. Overleden na 1886 te Amsterdam.    Huwde Wijtvliet, Catharina 1833-02-20 te Amsterdam.    (F00498)

Opmerkingen bij Hollemstroom, Samuel Barend

Het militiecertificaat vermeldt als signalement: Lengte: 1 El 6 Pm -/Dm –

St. Aangezigt ovaal Voorhoofd laag Oogen ligtbruin Neus ordinair Mond

idem Kin rond Haar blond Wenkbrauwen Idem Merkbare Teekenen —

Handtekening: kan niet schrijven. .

63. Wijtvliet, Catharina. (I01700) Dochter van Wijtvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina. Geboren 1811-11-04 te Amsterdam.    Gedoopt 1811-11-06 te Amsterdam. Overleden 1886-03-16 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Wijtvliet, Catharina

Bij hun trouwen (in 1833) woonden zij beide op het adres Onkelboeresteeg no 2. Bij het huwelijk

van hun dochter Johanna (in 1869) woonden zij in de Ridderstraat, nr 243, buurt N. De

Ridderstraten (1e en 2e) zijn in 1928 afgebroken. Het waren lange nauwe straten bezet met

armoedige huisjes, hoewel rijk aan gevelstenen, die in enkele “nieuwe” huizen zijn ingemetseld.

.

Kinderen van Wijtvliet, Catharina en Hollemstroom, Samuel Barend

i. Hollemstroom, Catharina. (I08852) Geboren 1837-07-18 te Amsterdam.    Overleden na 1903.   

ii. Hollemstroom, Samuel Gijsbertus. (I08844) Geboren 1841-01-08 te Amsterdam.    Overleden na 1920.   

iii. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. (I01628) Geboren 1844-10-02 te Amsterdam.    Overleden na 1914 te Amsterdam.   

iv. Hollenstroom, Elisabeth. (I08854) Geboren 1847-05-21 te Amsterdam.    Overleden na 1902.   

Generatie 7

64. Tienkamp, Roelof Jan Engberts. (I00011) Zoon van Minkjan, Engbert Roelofs en Valk, Janna Jurriëns. Geboren 1771-03-06 te Den Ham (Ov).    Overleden 1830-04-10 te Peize.    Begraven 1830-04-13 te Peize.. Huwde Popstra, Wietske Harmens 1814-01-27 te Peize.    (F00008)

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Jan Engberts

Roelof Jans werd ook wel genoemd Roelof Engberts en ook wel Roelof Jans Engberts. Maar het belangrijkste is -althans voor zijn nakomelingen- dat hij uiteindelijk de familienaam TIENKAMP is gaan dragen, naar het erf Tienkamp in Noordbarge bij Emmen.

In de boeken van de NH-kerk in Noordbarge komt voor: 1786 : Den 8 April op belijdenis aangenomen: …. Roelf Jans …. Een belijdenis van Roelofs moeder en broer heb ik echter niet gevonden. Op de lijst van weerbare mannen van 1811 wordt hij genoemd als Roelof Engbert, dagloner, aan de Steendijk te Assen. De Steendijk is nu een parallelweg, zuidelijk aan de weg Assen- Rolde. Rond 1800 was dit nog een buurtschap bij Assen. Vanaf 1832 komt hij voor in het kadaster, Sectie E, Peize nr 139. De kavel loopt van de Molenweg , als een lang stuk grond, richting Oude Velddijk en tot aan de Zuurseweg. Uit informatie van Wim Tienkamp (+) uit Peize blijkt dat Roelof Jans volgens het kadastraal atlas van 1832 heeft daar gewoond, of als eigenaar van de grond, een zekere Roelof Jans Enberts; hij stond te boek als klompenmaker. Kavel 381 werd aangemerkt als moestuin en kavel 382 als huis / erf met een belastbaar inkomen van f 3,-. Kavel 382 is nog steeds bebouwd in de vorm van een oud gerestaureerd huisje terwijl kavel 381 ook bebouwd is aan de Zuurseweg. Het tussen liggende gedeelte is nog steeds open terrein.

Huidig adres: Molenweg 7.

65. Popstra, Wietske Harmens. (I00060) Dochter van Popstra, Harmen Pieters en Feijes, Nieske. Geboren 1785-07-11 te Surhuisum.    Overleden 1877-01-11 te Vries.   

Opmerkingen bij Popstra, Wietske Harmens

Bij het trouwen van haar zoon Engbert werd zij genoemd “Wietske Harms Popstra”.

Haar broer Hans Harmens was van beroep “liedjesventer”.

Kinderen van Popstra, Wietske Harmens en Tienkamp, Roelof Jan Engberts

i. Tienkamp, Engbert Roelofs. (I00010) Geboren 1816-10-16 te Peize.    Overleden 1895-03-25 te Vries.   

ii. Tienkamp, Harmina. (I00291) Geboren 1824-07-12 te Peize.    Overleden 1892-08-06 te Zwolle.   

66. Oosting, Jan Lucas. (I00496) Zoon van Oosting, Lucas Jans en Boer, Geertruit Geerts. Geboren 1786-01-15 te Bunne (Vries).    Gedoopt 1784-01-11 te Vries.. Overleden 1857-01-26 te Wijster.    Huwde Schuiling, Wibbigje Jans 1813-09-20 te Vries.    (F00163)Huwde tevens Strijk, Aaltien Hendriks op 1826-05-20 te Beilen.    (F00833)

Kinderen van Strijk, Aaltien Hendriks en Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Geesje. (I13917) Geboren 1827-02-26 te Beilen.   

ii. Oosting, Lukas. (I06885) Geboren 1830-10-11 te Beilen.    Overleden 1830-11-10 te Laaghalen.   

iii. Oosting, Lukas Jans. (I06886) Geboren 1831-12-29 te Beilen.    Overleden 1907-01-19 te Wijster.   

iv. Oosting, Hendrik. (I07610) Geboren 1836-05-17 te Beilen.   

v. Oosting, Annichje. (I09105) Geboren 1839-07-21 te Laaghalen.    Overleden 1910-11-16 te Beilen.   

vi. Oosting, Geert. (I11517) Geboren 1844-03-07 te Beilen.    Overleden 1932-04-12 te Beilen.   

67. Schuiling, Wibbigje Jans. (I00497) Dochter van Schuiling, Jan Davids en Elties, Eltien Jans. Geboren 1790-03-00 te Bunne (Vries).    Gedoopt 1790-03-14 te Vries.. Overleden 1821-10-22 te Beilen.   

Kinderen van Schuiling, Wibbigje Jans en Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Eltien. (I09104) Geboren 1816-08-20 te Beilen.    Overleden 1894-08-10 te Hijken.   

ii. Oosting, Geesje. (I04099) Geboren 1818-10-16 te Beilen.    Overleden 1891-04-02 te Westerbork.   

iii. Oosting, Marrigje Jans. (I00059) Geboren 1821-05-28 te Beilen.    Overleden 1891-01-29 te Vries.   

68. Heuker, Willem. (I11848) Zoon van Heuker, Wilhelm en van Baden, Anna Elizabeth. Geboren 1741 te Hessen.    Overleden 1819-11-13 te Meppel.    Huwde Arents, Annegien 1768-11-16 te Meppel.    (F04227)Huwde tevens van der Kamp, Margrietje Jans op 1775-01-01 te Meppel.    (F04226)

Kinderen van Arents, Annegien en Heuker, Willem

i. Heuker, Margien Willems. (I11861) Geboren 1769-08-02 te Meppel.   

ii. Heuker, Leijsjen Willems. (I11862) Geboren 1773-01-03 te Meppel.    Overleden rond 1774.   

69. van der Kamp, Margrietje Jans. (I11849) Dochter van ten Kamp, Jan en Heinkens, Geertien. Geboren 1756 te Den Ham (Ov).    Overleden 1820-11-20 te Meppel.   

Kinderen van van der Kamp, Margrietje Jans en Heuker, Willem

i. Heuker, Willem Willems. (I11857) Geboren 1776-02-18 te Meppel.   

ii. Heuker, Geertje Willems. (I11858) Geboren 1777-06-25 te Meppel.    Overleden voor 1778 te Meppel.   

iii. Heuker, Geertjen Willems. (I11859) Geboren 1778-08-23 te Meppel.    Overleed 1779 te Meppel.   

iv. Heuker, Geertjen Willems. (I11860) Geboren 1779-12-03 te Meppel.    Overleden voor 1782.   

v. Heuker, Leijsjen Willems. (I11854) Geboren 1782-01-27 te Meppel.    Overleden voor 1787 te Meppel.   

vi. Heuker, Geertjen Willems. (I21415) Gedoopt 1783-10-12 te Meppel.

vii. Heuker, Leijsjen Willems. (I11855) Geboren 1787-07-01 te Meppel.   

viii. Heuker, Jan Willems. (I11856) Geboren 1787-07-01 te Meppel.    Overleden 1831-10-26 te Ommen.   

ix. Heuker, Hendrik Willems. (I00165) Geboren 1789-06-14 te Meppel.    Overleden 1857-12-08 te Vries.   

x. Heuker, Fredrik. (I11851) Geboren 1791-05-15 te Meppel.    Overleden 1813-09-08 te Meppel.   

70. Bijmhold, Jan. (I08159) Zoon van Biemold, Berend Harms. Geboren 1771-01-00 te Bijmholt (Dtsl).    Overleden 1862-11-25 te Vries.    Huwde Pieters, Aaltien 1804-05-10 te Vries.    (F02789)

71. Pieters, Aaltien. (I08160) Dochter van Lodewijks, Pieter en Lucas, Hillechien. Geboren 1777-11-16 te Vries.    Overleden 1846-05-15 te Vries.   

Kinderen van Pieters, Aaltien en Bijmhold, Jan

i. Bijmhold, Hillechien Jans. (I00166) Geboren 1805-03-10 te Vries.    Overleden 1879-12-24 te Vries.   

72. Matthijssen, Hendrik. (I00654) Zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida. Geboren 1750-12-28 te Diepenheim.    Overleden 1803-03-16 te Haarlem.    Begraven 1803-03-21 te Haarlem.. Huwde Wolters, Magdalena 1784-08-08 te Haarlem.    (F00222)

73. Wolters, Magdalena. (I00655) Dochter van Wolthers, Wolter en Kransen, Geugien Martinus. Geboren 1762-10-03 te Peize.    Overleden 1821-10-11 te Haarlem.   

Kinderen van Wolters, Magdalena en Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Johannes. (I04364) Gedoopt 1783-09-07 te Haarlem.. Overleden voor 1789 te Haarlem.   

ii. Matthijssen, Albertus. (I04365) Gedoopt 1785-03-02 te Haarlem.. Overleden rond 1800 te Haarlem.   

iii. Matthijssen, Alida. (I04366) Gedoopt 1786-04-28 te Haarlem.. Overleden 1833-12-02 te Herwijnen (Lingewaal).   

iv. Matthijssen, Johannes. (I04367) Geboren 1789-11-05 te Haarlem.   

v. Matthijssen, Gezina. (I04368) Geboren 1794-08-09 te Haarlem.    Overleden 1801-03-01 te Haarlem.   

vi. Matthijssen, Hendrik. (I00511) Geboren 1798-08-12 te Haarlem.    Overleden 1873-02-13 te Anloo.   

vii. Matthijssen, Albertus. (I04369) Geboren 1802-01-23 te Haarlem.    Overleden 1857-06-09 te Schoten (Haarlem).   

74. Heideman, Claas Jans. (I00647) Zoon van Heideman, Jan Geerts en Nijmeijer, Geesje Klaassens. Geboren 1767-12-26 te Anloo.    Overleden 1836-10-12 te Anloo.    Huwde Hindriks, Swaantje 1802-05-08 te Anloo.    (F00221)

Opmerkingen bij Heideman, Claas Jans

In 1811 laat Klaas Jans een akte van naamsaanneming opmaken, waarbij hij de naam Heideman

aanneemt. .

75. Hindriks, Swaantje. (I00648) Dochter van Berents, Hindrik en Mensen, Aaltje. Gedoopt 1764-12-09 te Anloo.. Overleden 1829-06-10 te Anloo.   

Kinderen van Hindriks, Swaantje en Heideman, Claas Jans

i. Heideman, Jan. (I07504) Gedoopt 1804-05-13 te Anloo.. Overleden 1837-05-12 te Borger.   

ii. Heideman, Hinderk Klasens. (I13250) Gedoopt 1807-04-26 te Anloo.

iii. Heideman, Aaltien Claassen. (I00524) Geboren 1809-05-02 te Anloo.    Overleden 1848-02-22 te Anloo.   

76. Bakker, Roelof Jans. (I00659) Zoon van Bakker, Jan Louwes en Thijs, Annigje. Geboren 1783-07-11 te Anloo.    Overleden 1853-01-03 te Anloo.    Huwde Bos, Eltien Alberts 1819-12-18 te Anloo.    (F00224)

77. Bos, Eltien Alberts. (I00660) Dochter van Bos, Albert Beerents en Kors, Harmpien Roelfs. Geboren 1799-01-14 te Rolde.    Overleden 1859-03-04 te Anloo.   

Kinderen van Bos, Eltien Alberts en Bakker, Roelof Jans

i. Bakker, Jan. (I00512) Geboren 1820-11-16 te Anloo.    Overleden 1903-05-29 te Anloo.   

ii. Bakker, Harmtien. (I00689) Geboren 1822-11-26 te Anloo.    Overleden 1899-04-12 te Anloo.   

iii. Bakker, Albert. (I00690) Geboren 1825-04-23 te Anloo.    Overleden 1914-01-22 te Anloo.   

iv. Bakker, Annegien. (I00691) Geboren 1827-12-14 te Anloo.    Overleden 1830-09-26 te Anloo.   

v. Bakker, Annegien. (I00692) Geboren 1830-10-05 te Anloo.    Overleden 1909-11-23 te Deurze.   

vi. Bakker, Thies. (I00693) Geboren 1833-07-26 te Anloo.    Overleden 1833-07-26 te Anloo.   

vii. Bakker, Roelof. (I00694) Geboren 1839-03-18 te Anloo.    Overleden na 1876-12-00 te Anloo.   

78. Schuring, Reinder. (I00641) Zoon van Schuring, Albert Jans en Reinders, Grietien. Geboren 1799-10-00 te Ekehaar (Rolde).    Gedoopt 1799-10-13 te Rolde. Overleden 1869-06-26 te Ekehaar (Rolde).    Huwde Meertens, Geesje Jans Hinderks 1825-05-20 te Anloo.    (F00219)

79. Meertens, Geesje Jans Hinderks. (I00658) Dochter van Meertens, Jan Hendriks en Hollander, Lummegje Roelfs. Geboren 1803-03-15 te Gieten.    Gedoopt 1803-03-20 te Gieten. Overleden 1870-05-21 te Rolde.   

Kinderen van Meertens, Geesje Jans Hinderks en Schuring, Reinder

i. Schuring, Lummigchien. (I04649) Geboren 1827-09-27 te Rolde.    Overleden 1828-01-09 te Rolde.   

ii. Schuring, Lummigje. (I00525) Geboren 1829-04-26 te Rolde.    Overleden 1898-11-08 te Anloo.   

iii. Schuring, Margje. (I04650) Geboren 1831-07-22 te Rolde.   

iv. Schuring, Jan Meertens. (I04651) Geboren 1834-01-30 te Rolde.   

v. Schuring, Albert. (I04652) Geboren 1837-06-14 te Rolde.    Overleden 1865-07-13 te Rolde.   

vi. Schuring, Hendrik. (I04653) Geboren 1839-09-13 te Rolde.    Overleden 1840-04-07 te Rolde.   

vii. Schuring, Hendrik. (I04654) Geboren 1841-03-23 te Rolde.   

viii. Schuring, Jantje. (I04655) Geboren 1845-02-08 te Rolde.   

80. Dekker, Reint Petersen. (I00639) Zoon van Dekker, Peter Evertsen en Heijmens, Gerritje. Gedoopt 1771-09-15 te Nunspeet.. Overleden 1840-07-20 te Hulshorst.    Huwde    van de Kolk, Nennigje Reijnts.    (F00218)Huwde tevens Haverkamp, Gerrigjen Teunissen op 1819-05-27 te Nunspeet.    (F01465)

81. van de Kolk, Nennigje Reijnts. (I00640) Dochter van van de Kolk, Reint Cornelissen en Bouw, Anna Margarietjen Jans. Geboren 1769 te Nunspeet.    Gedoopt 1769-10-15 te Nunspeet.. Overleden 1814-05-02 te Nunspeet.   

Kinderen van van de Kolk, Nennigje Reijnts en Dekker, Reint Petersen

i. Dekker, nn. (I12228) Geboren 1796-02-02 te Nunspeet.    Overleden 1796-02-02 te Nunspeet.   

ii. Dekker, Gerritje Reijns. (I03232) Geboren 1798-08-24 te Nunspeet.    Overleden 1880-12-16 te Harderwijk.   

iii. Dekker, Gerrit Reijndersen. (I00553) Geboren 1801-07-02 te Nunspeet.    Overleden 1864-03-04 te Hulshorst.   

82. van de Poppe, Willem Reijers. (I00633) Zoon van van de Poppe, Reijer Jansz en Harms, Evertje. Geboren 1768-05-29 te Nunspeet.    Overleden 1859-05-06 te Nunspeet.    Huwde Vinke, Jentjen Tijmens 1793-02-17 te Doornspijk.    (F00215)Huwde tevens Stevens, Trijntje op 1829-05-21 te Ermelo.    (F04248)

Opmerkingen bij van de Poppe, Willem Reijers

Willem Reijersz heeft in Doornspijk op 10-11-1812 de naam “Van de Pop” aangenomen evenals Harmen

en Peter Reijersz, vermoedelijk zijn broers. Hij was toen landbouwer in het buurtschap Horst.

83. Vinke, Jentjen Tijmens. (I00634) Dochter van Vinke, Tijmen Cornelissen en Jacobs, Aaltjen. Geboren 1768-06-03 te Doornspijk.    Gedoopt 1768-06-12 te Nunspeet.. Overleden 1828-09-16 te Hulshorst.   

Kinderen van Vinke, Jentjen Tijmens en van de Poppe, Willem Reijers

i. van de Poppe, Reyer Willemsen. (I02942) Geboren 1793-12-03 te Doornspijk.    Overleden 1865-02-18 te Nunspeet.   

ii. van de Poppe, Aaltje Willems. (I02943) Geboren 1796-03-06 te Nunspeet.    Overleden 1875-11-17 te Nunspeet.   

iii. van de Poppe, Tymen. (I02944) Geboren 1798-03-06 te Nunspeet.    Overleden 1866-01-24 te Nunspeet.   

iv. van de Poppe, Evertje. (I02945) Geboren 1800-10-09 te Nunspeet.    Overleden na 1847.   

v. van de Poppe, Hendrik. (I02946) Geboren 1803-05-12 te Nunspeet.    Overleden 1873-09-03 te Hierden.   

vi. van de Poppe, ongedoopt kind. (I02984) Geboren 1806-09-16 te Nunspeet.    Overleden 1806-09-16 te Nunspeet.   

vii. van de Poppe, Jannetjen. (I00609) Geboren 1808-04-21 te Doornspijk.    Overleden 1833-04-05 te Nunspeet.   

viii. van de Poppe, Jacob. (I11919) Geboren 1813-09-18 te Doornspijk.   

84. ten Brink, Ytjen Ages. (I04395) Zoon van Ytjens, Age en ten Brink, Marijke Willems. Gedoopt 1755-06-15 te Harich.. Overleden 1825-10-05 te Gaasterland.    Huwde Kok, Lysbet Gerrits 1779-11-21 te Warns.    (F01398)

Opmerkingen bij ten Brink, Ytjen Ages

«Overlijden Opm: oud 70 jaar, gehuwd. (acte nog nakijken).» «Overlijden Bron: 25» Het is niet

zeker, dat Ytjen Ages een zoon is van Age Ytjens, maar gezien de naam wel zeer waarschijnlijk.

85. Kok, Lysbet Gerrits. (I04398) Dochter van Ypes, Gerrit en Ytjens, Uilkje. Geboren 1751 te Warns.    Overleden 1837-12-15 te Wijckel of Wykel.   

Kinderen van Kok, Lysbet Gerrits en ten Brink, Ytjen Ages

i. ten Brink, Age. (I13143) Geboren 1781-03-08 te Harich.    Overleden voor 1783.   

ii. ten Brink, Uilke Ytzens. (I05362) Geboren 1782 te Harig.    Overleden voor 1788.   

iii. ten Brink, Age IJtjens. (I00552) Geboren 1783-09-05 te Harig.    Overleden 1849-12-09 te Ermelo.   

iv. ten Brink, Ype Ytjens. (I05544) Gedoopt 1786-01-13 te Harich.. Overleden 1828-03-16 te Wymbritseradeel.   

v. ten Brink, Uilke Ytjens. (I05519) Gedoopt 1788-03-17 te Harich.. Overleden 1868-05-10 te Doniawerstal.   

86. van Welsum, Hannis Jansen. (I04415) Zoon van van Welsum, Jan Teunissen en Speketer, Grietje Hannessen. Geboren 1779-07-23 te Nunspeet.    Overleden 1814-02-13 te Nunspeet.    Huwde    de Lange, Gerritje Jans.    (F01402)

87. de Lange, Gerritje Jans. (I04400) Dochter van Lang, Johannes Jan en Winkels, Aaltje Gerrits. Geboren 1783-04-02 te Nunspeet.    Overleden 1862-02-07 te Nunspeet.   

Kinderen van de Lange, Gerritje Jans en van Welsum, Hannis Jansen

i. van Welsem, Grietje. (I00612) Geboren 1803-12-18 te Nunspeet.    Overleden 1864-12-30 te Nunspeet.   

ii. van Welsum, Johanna. (I04427) Geboren 1807-02-04 te Nunspeet.    Overleden 1872-05-30 te Zaandam.   

iii. van Welsum, Jannetje. (I12217) Geboren 1814-01-16 te Nunspeet.   

88. Alting, Jan Engberts. (I00563) Zoon van Engberts, Engbert en Koelmans, Grietien. Geboren 1759-04-17 te Dalen.    Overleden 1834-09-29 te Sleen.    Huwde Alting, Jantien Roelfs 1789-05-10 te Sleen.    (F00158)

Opmerkingen bij Alting, Jan Engberts

Jan Engberts heeft later, van zijn vrouw, de naam Alting overgenomen. Hij gebruikte die naam

ondermeer bij het huwelijk van zijn dochter Grietien in 1817. Zijn nakomelingen gaan zich Alting

noemen. Hij werd op 02-04-1779 lidmaat te Schoonebeek en kwam met attestatie op 05-04-1789 naar

Sleen.

89. Alting, Jantien Roelfs. (I00485) Dochter van Alting, Roelof en Nijmeijer, Geessien. Geboren 1765-06-30 te Sleen.    Gedoopt 1772-04-26 te Sleen. Overleden 1853-01-26 te Sleen.   

Opmerkingen bij Alting, Jantien Roelfs

Data ontleend aan genealogie Alting. Vreemd is, dat zij volgens deze genealogie geboren zou

zijn in 1765, terwijl in 1772 een zuster Jantien werd geboren. Dat is minder gebruikelijk,

vandaar dat de mogelijkheid van persoons verwisseling niet moet worden uitgesloten.

Kinderen van Alting, Jantien Roelfs en Alting, Jan Engberts

i. Alting, Geesje. (I00483) Geboren 1789-02-27 te Sleen.   

ii. Alting, Roelf. (I00556) Geboren 1790-04-19 te Sleen.    Overleden 1827-10-22 te Borger.   

iii. Alting, Grietien. (I00551) Geboren 1793-08-04 te Sleen.    Overleden 1859-03-18 te Rolde.   

iv. Alting, Engbert Jans. (I00567) Geboren 1795-11-09 te Sleen.    Overleden 1874-04-15 te Sleen.   

v. Alting, Geesje Jans. (I11749) Geboren 1798-10-15 te Sleen.    Overleden 1881-02-28 te Odoorn.   

vi. Alting, Hendrik. (I00482) Geboren 1802-02-17 te Sleen.    Overleden 1893-02-15 te Sleen.   

vii. Alting, Jan. (I00484) Geboren rond 1805 te Sleen.    Overleden 1870-11-12 te Sleen.   

90. Koopman, Jan Jans. (I00564) Zoon van Koopman, Jan Geerts en Hendriks, Aaltje. Geboren 1760-05-25 te Emmen.    Overleden 1835-10-07 te Borger.    Huwde Kuiper, Aaltien Hindriks 1794-11-02 te Borger.    (F00200)Huwde tevens Meinders, Jantien Harms op 1806-05-04 te Borger.    (F00842)Huwde tevens Pranninge, Geertien Berends 1779-07-00 te Emmen.    (F00843)Huwde tevens Jansen, Hillechien rond 1814.    (F04927)

Kinderen van Meinders, Jantien Harms en Koopman, Jan Jans

i. Koopman, Aaltien Jans. (I13953) Geboren 1809-02-10 te Borger.    Overleden 1864-05-31 te Borger.   

ii. Koopman, Harm Jans. (I13947) Gedoopt 1810-12-02 te Borger.

Kinderen van Pranninge, Geertien Berends en Koopman, Jan Jans

i. Koopman, Roelofje Jans. (I13942) Geboren 1789.    Overleden na 1806.   

Kinderen van Jansen, Hillechien en Koopman, Jan Jans

i. Koopman, Jan. (I13951) Geboren 1815-01-17 te Borger.   

ii. Koopman, Geert. (I13950) Geboren 1817-09-29 te Borger.   

91. Kuiper, Aaltien Hindriks. (I00618) Dochter van Zwinderman, Hindrik Thies en Harms, Roelfien. Geboren 1768-08-00 te Bonnen (Gieten).    Gedoopt 1768-08-31 te Gieten.. Overleden 1807-10-08 te Borger.   

Kinderen van Kuiper, Aaltien Hindriks en Koopman, Jan Jans

i. Koopman, Hendrik Jans. (I13943) Geboren 1795.   

ii. Koopman, Jantien Jans. (I00557) Geboren 1799-09-17 te Borger.    Overleden 1885-03-07 te Ees (Borger).   

iii. Koopman, Jan Jans. (I13944) Geboren 1797-05-27 te Borger.    Overleden 1844-03-04 te Borger.   

iv. Koopman, Roelofje Jans. (I13945) Geboren 1802.   

v. Koopman, Harm Jans. (I13946) Geboren 1804-03-29 te Borger.    Overleden 1878-02-02 te Borger.   

92. Geerts, Hendrik. (I00565) Zoon van Claessen, Geert en Koops, Jantien. Geboren 1753-03-00 te Balloo.    Gedoopt 1753-03-18 te Rolde.. Overleden 1811-05-23 te Balloo.    Huwde    Jans, Jantje.    (F00201)Huwde tevens Jans, Hendrikje.    (F02634)

93. Jans, Jantje. (I00619) Dochter van Roelfs, Jan en Alberts, Hindrikkien. Geboren 1761-08-23 te Roden.    Overleden 1795-03-20 te Balloo.   

Kinderen van Jans, Jantje en Geerts, Hendrik

i. Timmer, Koop Hendriks. (I00558) Geboren 1787-07-17 te Balloo.    Overleden 1856-07-02 te Makkum (Beilen).   

ii. Timmer, Geesje Hendriks. (I02813) Geboren 1790 te Rolde.    Overleden rond 1860 te Rolde?.   

iii. Timmer, Geert. (I07741) Gedoopt 1792-08-26 te Rolde..

iv. Hendriks, Jan. (I07742) Geboren te Balloo.    Overleden voor 1811.   

94. Hindriks, Lambert. (I00566) Zoon van Westerhof, Hindrik. Geboren rond 1760 te Laaghalen.    Overleden 1802-05-08 te Hijken.    Huwde Jans, Annigje 1780-05-00 te Beilen.    (F00202)

Opmerkingen bij Hindriks, Lambert

Ook genoemd: Lambert Hendriks van Ter Horst.

95. Jans, Annigje. (I00620) Dochter van Willems, Jan en Frens, Grietjen. Gedoopt 1760-05-18 te Ruinen. Overleden 1814-03-06 te Westerbork.   

Kinderen van Jans, Annigje en Hindriks, Lambert

i. Lamberts, Willem. (I02819) Geboren 1782 te Ruinen.    Overleed 1850 te Beilen?.   

ii. Lamberts, Hendrikje. (I00559) Geboren 1785-07-03 te Beilen.    Overleden 1855-05-16 te Beilen.   

iii. Lammerts, Marrechien. (I23342) Gedoopt 1788-07-13 te Beilen.

iv. Lammerts, Geesjen. (I23343) Gedoopt 1791-02-20 te Beilen. Overleden rond 1850.   

v. Westerhof, Hendrik Lamberts. (I02817) Gedoopt 1794-11-02 te Beilen.. Overleden 1867-09-11 te Beilen.   

vi. Lamberts, Jantje. (I02815) Geboren 1797-03-19 te Beilen.    Overleden rond 1860 te Beilen?.   

96. Jonge Vos, Hendrik. (I00872) Zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Geboren 1780-01-16 te Hoogeveen.    Overleden 1855-10-06 te Hoogeveen.    Huwde Wijkman, Roelfjen Hilbers 1807-03-15 te Hoogeveen.    (F00272)

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij werd ook genoemd “Hendrik Luine” of Hendrik Lunenborg. In de lijst van deserteurs komt voor:

Hendrik Hendriks Luunenburg – geboren in Hoogeveen, laatste woonplaats aldaar – 20

a 21 jaar oud, lengte 5 voet 2 duim – ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, haar

blond, wenkbrauwen blond, kin rond, aangezicht ordinair, voorhoofd rond, kleur blozend –

behorende tot 1e bataillon infanterie landmilitie – datum afgifte signalement 7-10-1815 Het

is mij niet bekend of dit de zelfde Hendrik betreft.

Bij de volkstelling van 1829 werd hij Hendrik Hendriks Jonge Vos genoemd. Hij woonde toen Noord 588. .

Bij het trouwen van zijn zoon Hendrik droeg hij de naam Hendrik Vos de Jonge.

Hij heeft in 1811 de naam Jonge Vos aangenomen.

97. Wijkman, Roelfjen Hilbers. (I00787) Dochter van Wijkman, Hilbert Hendriks en Gort, Jantje Derks. Geboren 1779-01-03 te Hoogeveen.    Overleden 1856-12-27 te Hoogeveen.   

Opmerkingen bij Wijkman, Roelfjen Hilbers

Mogelijk overleden 24-12-1856 (Voerman).

Kinderen van Wijkman, Roelfjen Hilbers en Jonge Vos, Hendrik

i. Vos, dochter. (I00951) Geboren 1807-10-10 te Hoogeveen.    Overleden 1807-10-10 te Hoogeveen.   

ii. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. (I00856) Geboren 1809-08-06 te Hoogeveen.    Overleden 1891-08-11 te Deventer.   

iii. Vos (Luine), Hilbert Hendriks. (I02061) Geboren 1811-11-19 te Hoogeveen.    Overleden 1874-06-04 te Druten.   

iv. Jonge Vos, Arend. (I00773) Geboren 1814-04-21 te Hoogeveen.    Overleden 1893-12-30 te Hoogeveen.   

v. Jongevos, Jan Hendrik. (I00952) Geboren 1816-01-13 te Hoogeveen.    Overleden 1903-01-20 te Hasselt (Ov).   

vi. Jongevos, Trijntjen. (I00953) Geboren 1819-04-01 te Hoogeveen.    Overleden 1851-03-21 te Hoogeveen.   

vii. Vos, nn. (I11834) Geboren 1820-10-10 te Hoogeveen.    Overleden 1820-10-10 te Hoogeveen.   

98. Huisjes, Egbert Alberts. (I01244) Zoon van Huisjes, Albert Egberts en NN, NN. Geboren 1785 te Hoogeveen.    Overleden rond 1819 te Hoogeveen.    Huwde Huizing, Roelofjen Everts 1806-12-07 te Hoogeveen.    (F00408)

99. Huizing, Roelofjen Everts. (I01701) Dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends. Geboren 1785-06-26 te Hoogeveen.    Overleden 1861-07-23 te Hoogeveen.   

Kinderen van Huizing, Roelofjen Everts en Huisjes, Egbert Alberts

i. Huisjes, dochter. (I09503) Geboren 1806-04-16 te Hoogeveen.    Overleden 1806-04-16 te Hoogeveen.   

ii. Huisjes, Annigje Egberts. (I00958) Geboren 1807-06-28 te Hoogeveen.    Overleden 1858-09-08 te Hoogeveen.   

iii. Huisjes, Evert. (I01786) Geboren 1810-09-09 te Hoogeveen.    Overleed 1880 te Hoogeveen.   

iv. Alberts, Aaltjen. (I02795) Geboren 1811-12-12 te Hoogeveen.    Overleden 1887-09-15 te Beilen.   

v. Huisjes, Albertien Egberts. (I02737) Geboren 1816-11-15 te Ruinen.    Overleden 1886-02-13 te Beilen.   

Kinderen van Huizing, Roelofjen Everts en Snijder, Egbert Arends

i. Snijder, Evertien. (I02798) Geboren 1820-06-25 te Ruinen.   

100. Hagen, Harm Caspars. (I01706) Zoon van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms. Geboren 1760-09-21 te Hollandscheveld.    Gedoopt 1760-09-21 te Hoogeveen.. Overleden 1818-08-03 te Hollandscheveld.    Huwde Scholten, Jantien Coenders rond 1794 te Hoogeveen?.    (F00520)

Opmerkingen bij Hagen, Harm Caspars

Naam ook Booy. Hij wordt vermeld in het haardstedenregister van 1807 en 1812 onder resp. nr B 87

en A 345 Volgens het register van weerbare mannen van 1812 was Harm Booys Hagen van beroep

“huisman” Harm wordt in 1807 tot hoofmomber benoemd over de 4 onmondige kinderen van wijlen

zijn zuster Jantje en Jan Koenderts Scholten, wegens diens hertrouwen met Hendrikje Jans Koster.

101. Scholten, Jantien Coenders. (I01915) Dochter van Scholten, Coendert Jans en Schokker, Maggeltie Arends. Geboren 1765-09-22 te Hoogeveen.    Gedoopt 1765-09-22 te Hoogeveen.. Overleden 1849-03-03 te Hoogeveen.   

Opmerkingen bij Scholten, Jantien Coenders

Bij de volkstelling van 1829 Vermeld als weduwe, Sloot 344, landbouwster. Behalve Machteldje zijn

alle kinderen dan nog ongehuwd en bij haar inwonend.

Kinderen van Scholten, Jantien Coenders en Hagen, Harm Caspars

i. Hagen, Caspar Harms. (I01650) Geboren 1794-06-22 te Hoogeveen.    Overleden 1869-01-11 te Hoogeveen.   

ii. Hagen, Machteltjen. (I02787) Geboren 1796-10-16 te Hoogeveen.    Overleden 1875-01-09 te Hoogeveen.   

iii. Hagen, Stijntje. (I06732) Gedoopt 1799-03-06 te Hoogeveen.. Overleden 1835-07-29 te Hoogeveen.   

iv. Hagen, Femmigje. (I02793) Geboren 1801-11-08 te Hoogeveen.    Overleden rond 1845.   

v. Hagen, Koendert. (I02791) Geboren 1805-06-02 te Hoogeveen.    Overleden 1891-05-13 te Hoogeveen.   

vi. Hagen, Jacob. (I02610) Geboren 1808-05-15 te Hoogeveen.    Overleden 1897-01-20 te Hoogeveen.   

102. Katerberg, Geert Jansen. (I01784) Zoon van Katerberg, Jan Jansen en Bonselaar, Albertje Jansen. Geboren 1772-07-05 te Oosterhesselen.    Overleden 1819-02-25 te Oosterhesselen.    Huwde Brands Berends Keuning, Geesje Jans rond 1795 te Beilen?.    (F00556)

Opmerkingen bij Katerberg, Geert Jansen

Akte van naamsgeving Zweeloo in 1811 van een Katerberg. De naam Katerberg komt waarschijnlijk uit

Duitsland.

103. Brands Berends Keuning, Geesje Jans. (I01920) Dochter van Brants, Jan Koerts en Dunninge, Lammegien Lucas. Geboren 1775-05-14 te Zweeloo.    Overleden 1831-05-24 te Hoogeveen.   

Opmerkingen bij Brands Berends Keuning, Geesje Jans

Zij werd ook genoemd Geesje Jansen of Geesje Keuning. .

Kinderen van Brands Berends Keuning, Geesje Jans en Katerberg, Geert Jansen

i. Katerberg, Albertjen. (I02605) Geboren 1797-11-05 te Beilen.   

ii. Katerberg, Jan. (I02609) Geboren 1799-09-29 te Beilen.    Overleden rond 1870.   

iii. Katerberg, Jannes. (I08384) Geboren 1802.    Overleed berekend 1802.   

iv. Katerberg, Jannes. (I08385) Geboren 1803.   

v. Katerberg, Lammegien. (I03922) Geboren 1804-12-21 te Zwinderen.    Overleden 1853-11-11 te Hoogeveen.   

vi. Katerberg, Jantien Geerts. (I02611) Geboren 1804-12-23 te Oosterhesselen.    Overleden 1836-08-15 te Oosterhesselen.   

vii. Katerberg, Geertien. (I08386) Geboren 1807.    Overleden voor 1809.   

viii. Katerberg, Geertien. (I08383) Geboren berekend 1809.    Overleden 1813-01-23 te Dalen.   

ix. Katerberg, Janna Geerts. (I01785) Geboren 1809-10-11 te Zwinderen.    Overleden 1895-03-14 te Deventer.   

x. Katerberg, Henderica. (I01691) Geboren 1812-09-12 te Zwinderen.    Overleden 1877-02-27 te Hoogeveen.   

xi. Katerberg, Gerrit. (I08387) Geboren 1815.   

xii. Katerberg, Harm. (I08382) Geboren 1817-10-22 te Oosterhesselen.    Overleden 1819-04-24 te Oosterhesselen.   

104. Huijser, Johannes Hendricus. (I01540) Zoon van Huijser, Andries en Figgers, Anna. Geboren 1768-07-30 te Amsterdam.    Gedoopt van 1790 tot 1800. Overleden 1833-03-11 te Amsterdam.    Huwde Verbeek, Isabella 1790-12-23 te Amsterdam.    (F00467)Huwde tevens van der Vliet, Johanna op 1794-04-11 te Amsterdam.    (F00466)Huwde tevens van Meenen, Willemina op 1816-01-11 te Amsterdam.    (F00465)

Opmerkingen bij Huijser, Johannes Hendricus

Johannes woonde bij zijn 1e huwelijk (op 23/12/1790) aan de Korte Prinsengracht. Hij trouwde toen

met Isabella Verbeek, wed. van Adrianus Molenschot.

Johan Andries Huijser was matroos bij de VOC.

Hij kwam aan bij de Kaap op 30 maart 1785 en arriveerde in Indië op 10 juli 1785.

Kinderen van van Meenen, Willemina en Huijser, Johannes Hendricus

i. Huijser, Anna Wilhelmina. (I12429) Geboren 1817 te Amsterdam.    Overleden na 1854.   

ii. Huijser, Diliana Hermina. (I12430) Geboren 1821 te Amsterdam.   

105. van der Vliet, Johanna. (I01541) Dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia. Geboren 1760-03-29 te Utrecht.    Overleden 1812-09-04 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij van der Vliet, Johanna

Toen Johanna van der Vliet met Johannes Huijzer trouwde, woonde zij op de hoek van de

Haarlemmerdijk.

Kinderen van van der Vliet, Johanna en Huijser, Johannes Hendricus

i. Huijzer, Anna. (I01543) Gedoopt 1797-04-13 te Amsterdam. Overleden 1866-08-05 te Amsterdam.   

ii. Huijzer, Jacoba. (I01544) Gedoopt 1800-04-16 te Amsterdam. Overleden 1847-03-12 te Amsterdam.   

iii. Huijzer, Joannes. (I01545) Gedoopt 1801-10-21 te Amsterdam. Overleden 1806-04-18 te Amsterdam.   

iv. Huijser, Jacobus. (I01528) Geboren 1804-04-20 te Amsterdam.    Overleden 1880-03-12 te Amsterdam.   

106. Alberts, Jacop. (I01530) Zoon van Alberts, Carel Cornelis en Simones, Eva Susannae. Geboren 1774-07-03 te Amsterdam.    Gedoopt 1774-07-03 te Amsterdam.. Overleden voor 1829 te Amsterdam.    Huwde Muijswinkel, Adriana 1802-07-09 te Amsterdam.    (F00464)

Opmerkingen bij Alberts, Jacop

Hij woonde in de Laurierstraat te Amsterdam.

107. Muijswinkel, Adriana. (I01531) Dochter van van Muijswinkel, Gijsbertus en van Westbroek, Racheltje. Geboren 1777-08-24 te Utrecht.    Gedoopt 1777-08-24 te Utrecht.. Overleden 1852-12-13 te Amsterdam.   

Kinderen van Muijswinkel, Adriana en Alberts, Jacop

i. Alberts, Carel Korneelis. (I06597) Gedoopt 1803-03-28 te Amsterdam.. Overleden 1876-02-21 te Amsterdam.   

ii. Alberts, Geijsbert. (I08967) Geboren 1805-07-21 te Amsterdam.    Overleed 1807.   

iii. Alberts, Geijsbert. (I06598) Gedoopt 1807-10-04 te Amsterdam.. Overleden voor 1815.   

iv. Alberts, Jacob. (I06599) Gedoopt 1809 te Amsterdam. Overleed 1842.   

v. Alberts, Adriana. (I01529) Geboren 1812 te Amsterdam.    Overleden 1867-09-02 te Amsterdam.   

vi. Alberts, Gijsbert. (I08968) Geboren 1815.    Overleed 1860.   

vii. Alberts, Antonie. (I08969) Geboren 1818.    Overleed 1849.   

108. Moolenaar, Frans. (I01655) Zoon van Moolenaar, Abraham en Klinkenberg, Johanna. Geboren 1755 te Haarlem.    Overleden 1806-12-28 te Amsterdam.    Huwde Ottens, Abelya Jurjensdr 1779-03-23 te Groningen.    (F00499)

Opmerkingen bij Moolenaar, Frans

Begraven Opm: Karthuizer Kerkhof [1184/109vo]

109. Ottens, Abelya Jurjensdr. (I01752) Dochter van Ottens, Jurjen en Jans, Grietjen. Geboren 1760-03-16 te Helpman (Haren).    Overleden 1831-10-17 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Ottens, Abelya Jurjensdr

Haar achternaam werd afwisselend gespeld als Jurjans, Jurriaans, Jureiens of Jurriens. Bij het

huwelijk van hun zoon Jan werden als getuigen genoemd Hindrik en Jurriaan Moolenaar met als

toevoeging “broeders” der bruidegom. Ik heb echter geen geboortes van hen kunnen vinden.

Kinderen van Ottens, Abelya Jurjensdr en Moolenaar, Frans

i. Moolenaar, Hendrik. (I08333) Gedoopt 1780-05-28 te Groningen.. Overleden voor 1783.   

ii. Moolenaar, Hendrik. (I09253) Geboren 1783-08-27 te Groningen.    Overleden na 1838.   

iii. Moolenaar, Jurriaan. (I08334) Gedoopt 1785-11-27 te Groningen.. Overleden na 1838.   

iv. Moolenaar, Pieter. (I09254) Geboren 1787-09-23 te Groningen.   

v. Moolenaar, Frans. (I01995) Geboren 1789-09-20 te Amsterdam.    Overleden 1789-10-06 te Amsterdam.   

vi. Moolenaar, Agneta. (I01994) Geboren 1791-08-03 te Amsterdam.    Overleed 1860.   

vii. Moolenaar, Grietje. (I01993) Geboren 1793-06-26 te Amsterdam.    Overleed 1860.   

viii. Moolenaar, Frans. (I01992) Geboren 1793-06-26 te Amsterdam.    Overleed 1870.   

ix. Moolenaar, Sara. (I01991) Geboren 1795-12-23 te Amsterdam.    Overleed 1870.   

x. Moolenaar, Roelof. (I01990) Geboren 1797-11-22 te Amsterdam.    Overleed 1870.   

xi. Moolenaar, Jan. (I01523) Geboren 1800-01-23 te Amsterdam.    Overleden voor 1853 te Amsterdam.   

xii. Moolenaar, Elyzabeth. (I08097) Geboren 1802-02-21 te Amsterdam.    Overleden 1847-02-05 te Amsterdam.   

110. NN, NN. (I02140) Geboren rond 1770.    Overleden rond 1840.    Relatie met Göbel, Anna Maria..    (F00659)

111. Göbel, Anna Maria. (I01755) Dochter van Göbel, Hinrich en Kerkhuijsen, Bastiaantjen. Geboren 1777-09-21 te Amsterdam.    Overleden 1846-06-20 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Göbel, Anna Maria

Naam ook wel Gobel.

Kinderen van Göbel, Anna Maria en de Bos, Johannes Philippus

i. de Bos, Jan Philip. (I11607) Geboren 1804-06-13 te Amsterdam.    Overleden na 1866.   

ii. de Bos, Anna Maria. (I11608) Geboren 1809-09-03.   

iii. de Bos, Geertruij. (I11609) Geboren 1809-09-03 te Amsterdam.   

Kinderen van Göbel, Anna Maria en NN, NN

i. Göbel, Maria Wilhelmina. (I01524) Geboren 1802-04-22 te Amsterdam.    Overleden 1897-03-26 te Amsterdam.   

112. Bruggink, Jan Lucas. (I01692) Zoon van Bruggink, Lucas en van ’t Knoopshuis, Eva. Geboren 1757-04-24 te Almelo.    Overleden 1819-10-20 te Almelo.    Huwde Scholte, Hendrika 1783-07-23 te Ootmarsum.    (F00514)

113. Scholte, Hendrika. (I01758) Dochter van Schouten, Gerrit en Kooijers, Catharina. Geboren 1762-08-22 te Ootmarsum.    Overleden 1835-01-15 te Hengelo (Ov).   

Opmerkingen bij Scholte, Hendrika

Op de akte van militie van haar zoon Gerrit Bruggink, opgemaakt 15 april 1831 wordt als haar

beroep opgegeven “Bank van Leening”. Haar achternaam werd ook vermeld als Schouten.

Kinderen van Scholte, Hendrika en Bruggink, Jan Lucas

i. Bruggink, Eva. (I09011) Geboren 1784-06-17.    Overleed 1787.   

ii. Bruggink, Catharina. (I02513) Geboren 1786-05-18 te Almelo.    Overleden 1845-07-08 te Almelo.   

iii. Bruggink, Eva Johanna. (I08984) Geboren 1788-10-19 te Almelo.    Overleden voor 1856.   

iv. Bruggink, Lukas. (I08985) Geboren 1791-05-22 te Almelo.    Overleden 1863-08-21 te Almelo.   

v. Bruggink, Gerrit Lucas. (I01651) Geboren 1794-08-08 te Almelo.    Overleden 1848-03-24 te Amsterdam.   

vi. Bruggink, Janna Frederika. (I09012) Geboren 1799-05-29.   

vii. Bruggink, Aleida Henderica. (I09013) Geboren 1802-07-25 te Almelo.    Overleden na 1830.   

114. Hagedoorn, Wybe Bernardus. (I01717) Zoon van Hagendoorn, Bernardus Jans en Clases, Wytske. Geboren 1767-11-04 te Leeuwarden.    Overleden 1822-11-16 te Amsterdam.    Huwde Sieremans, Dirkje 1795-01-11 te Leeuwarden.    (F00524)Huwde tevens Mellink, Stevelientje op 1821-02-28 te Amsterdam.    (F00523)

Opmerkingen bij Hagedoorn, Wybe Bernardus

Hij werd ook genoemd Wiebe Bernhardus Soldaat.

115. Sieremans, Dirkje. (I01718) Dochter van Sieremans, NN en NN, NN. Geboren 1769 te Stavoren (Fr).    Overleden 1820-07-20 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Sieremans, Dirkje

«Naam Opm: Ook Sierenicus».

Kinderen van Sieremans, Dirkje en Hagedoorn, Wybe Bernardus

i. Hagedoorn, Bernardus. (I01719) Geboren 1795-03-03 te Leeuwarden.    Overleden voor 1860 te Amsterdam.   

ii. Hagedoorn, Wiepke. (I01714) Geboren 1796-12-23 te Appingedam.    Overleden 1881-10-22 te Amsterdam.   

iii. Hagendoorn, Aagje. (I09765) Geboren 1800-04-01 te Amsterdam.    Overleden rond 1851 te Amsterdam.   

iv. Hagendoorn, Corneelis. (I12464) Geboren 1802-04-15 te Amsterdam.    Overleden 1802-05-27 te Amsterdam.   

v. Hagedoorn, Maria Magdalena. (I13255) Geboren 1804-02-15.    Overleden 1804-10-06 te Amsterdam.   

116. Willems, Hendrik. (I01720) Zoon van Willems, Jan en Smit, Elisabeth. Geboren 1773-07-06 te Amsterdam.    Overleden 1842-12-18 te Amsterdam.    Huwde Wiederholt, Maria Elizabet 1794-12-12 te Amsterdam.    (F00525)Huwde tevens Balts, Elena Christina op 1825-08-03 te Amsterdam.    (F08446)

Opmerkingen bij Willems, Hendrik

«Doop Datum: 06 JUL 1773 te: Amsterdam,nh Religie: el».

117. Wiederholt, Maria Elizabet. (I01838) Dochter van Wiederhold, Wilhelmus Johannes en Himmelreich, Maria Elisabeth. Geboren 1773-02-14 te Amsterdam.    Overleden 1824-11-11 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Wiederholt, Maria Elizabet

«Naam Opm: Bij haar geboorte werd haar vader Witereholt en haar moeder Himmelreiks genoemd.».

Kinderen van Wiederholt, Maria Elizabet en Willems, Hendrik

i. Willems, Johannes. (I11539) Geboren 1796-03-26 te Amsterdam.   

ii. Willems, Wilhelmus Johannes. (I11587) Geboren 1798-05-26.   

iii. Willems, Jan Hendrik Christiaan Lodewijk. (I11538) Geboren 1800-07-09 te Amsterdam.   

iv. Willems, Hendrik. (I11537) Geboren 1802-08-06 te Amsterdam.    Overleden voor 1810.   

v. Willems, Hendrik Johannes. (I11536) Geboren 1806-01-22 te Amsterdam.   

vi. Willems, Anna Maria. (I24603) Gedoopt 1807-06-07 te Amsterdam.

vii. Willems, Hendrik. (I13726) Geboren 1810-03-10 te Amsterdam.   

viii. Willems, Johannes. (I01652) Geboren 1812-08-04 te Amsterdam.    Overleden 1882-05-20 te Amsterdam.   

118. van Steeden, Jacobus. (I01721) Zoon van van Steeden, Adrianus en Albers, Anna. Gedoopt 1779-10-13 te Amsterdam. Overleden 1814-11-28 te Amsterdam.    Huwde van der Markt, Anna Catharina 1802-03-26 te Amsterdam.    (F00526)

Opmerkingen bij van Steeden, Jacobus

Niet uitgesloten is, dat de naam ‘Van Steede’ is afgeleid van de ‘Heilige    Steede’ in Amsterdam, waar n.a.v. de legende over een hostie, een kapel is    gebouwd.

Wikipedia:

De Stille Omgang herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. Een stervende man in de Kalverstraat braakte, nadat hem het viaticum (ziekencommunie) was gegeven, de heilige hostie uit tezamen met voedsel dat hij ervoor had genuttigd. Het braaksel, inclusief de heilige hostie, werd conform kerkelijk voorschrift in het haardvuur geworpen, maar de volgende ochtend werd de hostie ongeschonden in de as gevonden. Een vrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag keerde de heilige hostie terug naar de woning in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. Dit vervolgwonder met de hostie werd gezien als een teken dat hier speciale verering aan de hostie en Christus diende te geschieden. De pastoor ging nu zelf de heilige hostie halen in het huis en bracht deze in plechtige processie naar de kerk. Het nieuws verspreidde zich snel en bedevaartgangers kwamen in groten getale naar Amsterdam. Op de plaats waar de woning had gestaan werd daarom een grote bedevaartkapel (Heilige Stede) gebouwd, die na 1578 als protestantse kerk (Nieuwezijds Kapel) ging dienen totdat het monument in 1908 werd afgebroken.

119. van der Markt, Anna Catharina. (I01839) Dochter van van der Markt, Abraham en van Veerden, Grietje. Geboren 1778-12-18 te Amsterdam.    Overleed 1850 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij van der Markt, Anna Catharina

«Doop Datum: 18 DEC 1778 te: Amsterdam,nh».

Kinderen van van der Markt, Anna Catharina en van Steeden, Jacobus

i. van Steeden, Jacobus. (I01840) Geboren 1803-02-02 te Amsterdam.    Overleden 1883-05-22 te Amsterdam.   

ii. van Steeden, Jannetje. (I13415) Gedoopt 1805-02-03 te Amsterdam. Overleden na 1829.   

iii. van Steeden, Margaretha. (I09060) Geboren 1807-09-08 te Amsterdam.    Overleden rond 1870.   

iv. van Steeden, Anna. (I13416) Geboren 1811-06-07 te Amsterdam.    Overleden rond 1813.   

v. van Steeden, Anna. (I01715) Geboren 1814-06-15 te Amsterdam.    Overleden 1880-09-08 te Amsterdam.   

120. Laagwater, Ariën. (I01722) Zoon van Laagwater, Cornelis Jans en Keppe, Trijntje Cornelisd. Geboren 1790-12-22 te Boekel (Alkmaar).    Gedoopt 1791-12-16 te Alkmaar. Overleden 1822-08-15 te Alkmaar.    Huwde Zevenhuizen, Antje Pietersdr 1820-07-16 te Alkmaar.    (F00527)

Opmerkingen bij Laagwater, Ariën

«Doop Datum: JAN 1791 te: Alkmaar,nh Religie: ge».

akte van bekendheid 10-11-1814

akte van bekendheid 13-02-1815, daglooner

121. Zevenhuizen, Antje Pietersdr. (I01829) Dochter van Zevenhuizen, Pieter Cornelisz en Slinger, Aagje Jans. Gedoopt 1791-09-11 te Kwadijk. Overleden 1838-12-26 te Alkmaar.   

Kinderen van Zevenhuizen, Antje Pietersdr en Laagwater, Ariën

i. Laagwater, Cornelis. (I01653) Geboren 1820-11-28 te Alkmaar.    Overleden 1847-06-04 te Amsterdam.   

ii. Laagwater, Pieter. (I01845) Geboren 1822-06-10 te Alkmaar.    Overleden 1822-10-05 te Alkmaar.   

123. Spanjerberg, Cornelia. (I01723) Dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes. Geboren 1797-06-26 te Egmond aan Zee.    Overleden 1852-10-03 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Spanjerberg, Cornelia

«Geboorte Opm: Geen geboorte in Amsterdam gevonden tussen 1775 en 1795».

Kinderen van Spanjerberg, Cornelia en Onbekend

i. Spanjerberg, Agatha. (I01716) Geboren 1823 te Amsterdam.    Overleed 1880 te Amsterdam.   

124. Holmström, Samuel. (I01726) Zoon van Holmström, Bengt en NN, NN. Geboren rond 1779 te Westerup.    Overleden 1840-08-28 te Amsterdam.    Huwde van Ommeren, Willemina Johanna 1804-09-14 te Amsterdam.    (F00528)

Opmerkingen bij Holmström, Samuel

«Naam Opm: Bij overlijden: “Holstroom” Opm: Bij zijn trouwen ondertekende hij als Holmström».

125. van Ommeren, Willemina Johanna. (I01833) Dochter van van Ommeren, Willem en Snijders, Jacoba Paulina. Gedoopt 1772-11-20 te Amsterdam. Overleden 1822-03-02 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij van Ommeren, Willemina Johanna

«Doop Opm: Bij haar doop waren getuige: Adolph Mouritz Snijders en Johanna Liefens».

Kinderen van van Ommeren, Willemina Johanna en Holmström, Samuel

i. Hollemstroom, Samuel Barend. (I01654) Geboren 1804-03-06 te Amsterdam.    Overleden na 1886 te Amsterdam.   

126. Wijtvliet, Gisbertus. (I01727) Zoon van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna. Gedoopt 1761-04-18 te Terheijden. Overleden 1825-06-20 te Amsterdam.    Huwde Dusseldorp, Catharina 1807-01-23 te Amsterdam.    (F00529)

Opmerkingen bij Wijtvliet, Gisbertus

Naam ook: Wijdvliet of Weytvliet

127. Dusseldorp, Catharina. (I01832) Dochter van Disseldorp, Cornelis en Gildemeester, Johanna. Geboren 1786-06-14 te Amsterdam.    Overleden 1849-06-23 te Amsterdam.   

Opmerkingen bij Dusseldorp, Catharina

«Naam Opm: Veel Joodse voornamen (Eliëzer, Rebecca, Esther etc.) kwamen voor bij de overlijdens

van de Disseldorpen in Amsterdam in deze periode.» «Overlijden Opm: Overleden in 1849 als

“Katrina Disseldorp”».

Kinderen van Dusseldorp, Catharina en Wijtvliet, Gisbertus

i. Wijtvliet, Catharina. (I01700) Geboren 1811-11-04 te Amsterdam.    Overleden 1886-03-16 te Amsterdam.   

ii. Wijtvliet, Helena. (I08855) Geboren 1816-05-16 te Amsterdam.    Overleden na 1881.   

iii. Wijtvliet, Elizabeth. (I08853) Geboren 1825-04-29 te Amsterdam.    Overleden na 1863.