Stamboom Tienkamp Brandenburg

Nico Frijda

        Voorouderverslag voor Frijda, Nico

Generatie 1

 1. Frijda, Nico. Nico werd geboren op 1927-05-01 in Amsterdam. Hij
  overleed op 2015-04-11 in Amsterdam op de leeftijd van 87 jaren, 11
  maanden. Hij was de zoon van Frijda, Herman en Frank, Dora Hermance
  Charlotte. Hij trouwde Wiegel, Nelly op 1959-05-13. Echtgenoot: Wiegel, Nelly. Nelly werd geboren op 1936-05-04 in Amsterdam. Notities bij Frijda, Nico Nico Frijda was een zoon van Herman Frijda en Dora Hermance Charlotte Frank. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij ondergedoken in Friesland. Zijn brieven uit die periode werden later uitgegeven onder de titel Post uit Friesland. Frijda’s vader kwam in 1944 om in Auschwitz. Zijn broer Leo Frijda, die lid was van het verzet, werd gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Op 13 mei 1959 trouwde Frijda met de actrice Nelly Wiegel, nadien Nelly Frijda, met wie hij een dochter en twee zonen kreeg. In 1975 werd dit huwelijk ontbonden. Loopbaan
  Frijda studeerde psychologie aan de Gemeenteuniversiteit Amsterdam, waar hij in 1956 promoveerde op Het Begrijpen van Gelaatsexpressies. In 1965 werd hij aan dezelfde universiteit gewoon hoogleraar in Psychologische Functieleer. Frijda ging in 1992 met emeritaat. Hij werd toen bijzonder hoogleraar Emotietheorie namens de Stichting Consortium of European Research on Emotion (CERE). Gedurende zijn gehele carrière heeft Frijda zich beziggehouden met de menselijke emoties. Aanvankelijk bestudeerde hij gelaatsexpressies, de zichtbare manifestatie van emoties. Destijds lag binnen de psychologie de nadruk op het gedrag van mensen. Emoties werden als een bijverschijnsel beschouwd. Frijda ontwikkelde een meervoudige theorie met het begrip actietendens als centraal punt. Emoties zijn in zijn optiek steeds de door belangen van de persoon gestuurde neiging om tot bepaald gedrag over te gaan. Zijn theorie beschreef hij in The emotions (1986), zijn magnum opus dat twee jaar later in een Nederlandse vertaling verscheen. Nico Frijda was lid van Een Ander Joods Geluid. Hij overleed in 2015 op 87-jarige leeftijd. Meer over Wiegel, Nelly en Frijda, Nico: Huwelijk: 1959-05-13. Echtscheiding: 1975-08-21.

Generatie 2

 1. Frijda, Herman. Herman werd geboren op 1887-07-22 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1944-11-01 in Auschwitz-Birkenau, Polen – Doodsoorzaak:
  vermoord op de leeftijd van 57 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van
  Frijda, Leon Joseph en Sanders, Jetta. Hij trouwde Frank, Dora
  Hermance Charlotte op 1922-10-26 in ’s Gravenhage. Notities bij Frijda, Herman Herman Frijda (Amsterdam, 22 juli 1887 – Auschwitz, eind oktober/begin november 1944[1]) was een Nederlandse econoom en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd in 1944 in Auschwitz omgebracht. Frijda werd geboren in Amsterdam op 22 juli 1887 als zoon van Leon Frijda, eigenaar van een kledingwinkel, en Jetta Sanders. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden. Daar toonde hij reeds bijzondere belangstelling voor zijn latere vak, de economie, dat in die tijd nog onderwezen werd aan de rechtenfaculteit. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in 1911 doctor in de rechtswetenschap en in 1914 in de staatswetenschappen bij prof. Hendrik Barend Greven op de dissertatie “De theorie van het geld en het Nederlandsche geldwezen” (Haarlem, 1914). Na zijn studie was hij van 1915 tot 1916 werkzaam bij de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam en vanaf 1917 vervulde hij functies in het bankwezen, bij de Kas-Associatie te Amsterdam. Daarnaast was hij van 1916 tot 1921 privaatdocent in de economie aan de Universiteit Leiden. In 1921 werd Frijda hoogleraar in de staathuishoudkunde en de statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn hele werkzame leven wijdde hij verder aan dit hoogleraarschap. Het zwaartepunt van zijn aandacht lag op het doceren. Zijn wetenschappelijk oeuvre is weinig omvangrijk gebleven. Een hoogtepunt in zijn universitaire loopbaan was zijn rectoraat van de Amsterdamse universiteit, waarbij hij ook op 9 september 1938 als promotor fungeerde bij de verlening van het eredoctoraat in de economische wetenschappen aan koningin Wilhelmina. Ook was hij voorzitter van de Amsterdamse Commissie van Gemeentegiro, die in 1931 haar rapport uitbracht, en oprichter van het Genootschap voor Economische Wetenschappen. In november 1940 moest Frijda vanwege zijn joodse afkomst op last van de bezetter zijn activiteit als hoogleraar staken. Frijda was de enige persoon die begin 1941 gevraagd was toe te treden tot de Joodsche Raad en dat om principiële redenen weigerde. Tijdens zijn onderduikperiode werd op 30 september 1943 zijn zoon Leo gefusilleerd. Deze maakte deel uit van de verzetsgroep CS-6, die zich o.a. bezighield met aanslagen op helpers van de Duitse bezettingsmacht en met sabotagedaden. Op 19 juli 1944 werd Frijda op zijn onderduikadres in Leeuwarden gearresteerd om via het Huis van Bewaring en het kamp te Westerbork naar Auschwitz te worden vervoerd, waar hij in 1944 werd gedood. Meer over Frijda, Herman: Beroep: econoom en hoogleraar.
 2. Frank, Dora Hermance Charlotte. Dora Hermance Charlotte werd geboren
  op 1901-08-18 in Zwolle. Zij was de dochter van Frank, Naphtali
  Herman en Spanjaard, Charlotte Sara. Meer over Frank, Dora Hermance Charlotte: Emigratie: van 1919-09-09 tot 1920-06-03, Frankrijk. Kinderen van Frank, Dora Hermance Charlotte en Frijda, Herman i. Frijda, Leo Herman. Leo Herman werd geboren op 1923-08-01 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1943-10-01 in Overveen – doodsoorzaak:
  vermoord. ii. Frijda, Nico [1]. Nico werd geboren op 1927-05-01 in Amsterdam.
  Hij overleed op 2015-04-11 in Amsterdam. Hij trouwde Wiegel,
  Nelly op 1959-05-13. Meer over Frank, Dora Hermance Charlotte en Frijda, Herman: Huwelijk: 1922-10-26, ’s Gravenhage.

Generatie 3

 1. Frijda, Leon Joseph. Leon Joseph werd geboren op 1844-11-20 in
  Sneek. Hij overleed op 1920-06-16 in Baarn op de leeftijd van 75
  jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Frijda, Joseph Aron en
  Broekhuysen, Marianne Mozes. Hij trouwde Sanders, Jetta op
  1872-01-27 in Veendam.
 2. Sanders, Jetta. Jetta werd geboren op 1848-11-26 in Veendam. Zij
  overleed op 1925-02-26 in ’s Gravenhage op de leeftijd van 76 jaren,
  3 maanden. Zij was de dochter van Sanders, Elkan Heiman en de Groot,
  Roosje Salomons. Kinderen van Sanders, Jetta en Frijda, Leon Joseph i. Frijda, Marianna. Marianna werd geboren op 1872-12-14 in
  Groningen. Zij overleed op 1943-03-05 in Sobibor, Polen –
  Doodsoorzaak: vermoord. ii. Frijda, Joseph. Joseph werd geboren op 1879-11-10 in Groningen.
  Hij overleed op 1943-07-16 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak:
  vermoord. Hij trouwde de Leeuw, Rosa Jacoba op 1940-12-19 in
  Utrecht. iii. Frijda, Elkan. Elkan werd geboren op 1883-07-18 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1944-03-26 in Auschwitz-Birkenau, Polen –
  Doodsoorzaak: vermoord. iv. Frijda, Herman [2]. Herman werd geboren op 1887-07-22 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1944-11-01 in Auschwitz-Birkenau,
  Polen – Doodsoorzaak: vermoord. Hij trouwde Frank, Dora Hermance
  Charlotte op 1922-10-26 in ’s Gravenhage. Meer over Sanders, Jetta en Frijda, Leon Joseph: Huwelijk: 1872-01-27, Veendam.
 3. Frank, Naphtali Herman. Naphtali Herman werd geboren op 1860-05-13
  in Veendam. Hij overleed op 1932-02-06 in ’s Gravenhage op de
  leeftijd van 71 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Frank, Lazarus
  en Sanders, Judik. Hij trouwde Spanjaard, Charlotte Sara op
  1890-05-21 in Borne (Ov). Meer over Frank, Naphtali Herman: Beroep: arts.
 4. Spanjaard, Charlotte Sara. Charlotte Sara werd geboren op 1869-08-09
  in Borne (Ov). Zij overleed op 1939-03-02 in ’s Gravenhage op de
  leeftijd van 69 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Spanjaard,
  David Jacob en Prins, Dina. Kinderen van Spanjaard, Charlotte Sara en Frank, Naphtali Herman i. Frank, Leonie. Leonie werd geboren in 1893 in Zwolle. ii. Frank, Dora Hermance Charlotte [3]. Dora Hermance Charlotte werd
  geboren op 1901-08-18 in Zwolle. Zij trouwde Frijda, Herman op
  1922-10-26 in ’s Gravenhage. iii. Frank, Leonard David. Leonard David werd geboren op 1903-10-09 in
  Zwolle. Hij overleed op 1943-01-21 in Auschwitz-Birkenau, Polen –
  Doodsoorzaak: vermoord. Hij trouwde van Lier, Beatrix op
  1931-12-07 in ’s Gravenhage. Meer over Spanjaard, Charlotte Sara en Frank, Naphtali Herman: Huwelijk: 1890-05-21, Borne (Ov).

Generatie 4

 1. Frijda, Joseph Aron. Joseph Aron werd geboren in 1784 in Amsterdam.
  Hij overleed op 1858-08-02 in Sneek op de leeftijd van 74 jaren, 7
  maanden. Hij was de zoon van Frijda, Aron Joseph en Cool, Duyfje
  Joseph Cohen. Hij trouwde Tall, Clara Emanuel Levie op 1806-06-27 in
  Amsterdam. Hij trouwde tevens Polack, Judith Jadok op 1820-08-23 in
  Amsterdam. Hij trouwde tevens Broekhuysen, Marianne Mozes op
  1826-07-05 in Sneek. Meer over Frijda, Joseph Aron: Beroep: 1820. loterijsplitser. Kinderen van Tall, Clara Emanuel Levie en Frijda, Joseph Aron i. Frijda, Mariane. Mariane werd geboren in 1808 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1878-10-22 in Groningen. ii. Frijda, Abraham. Abraham werd geboren in 1811 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1883-10-29 in Leeuwarden. iii. Frijda, Aaron. Aaron werd geboren in 1813 in Sneek. Hij overleed
  na 1885. iv. Frijda, Dulfina. Dulfina werd geboren op 1815-06-12 in Sneek. Zij
  overleed op 1816-09-01 in Sneek. v. Frijda, Henrietta. Henrietta werd geboren op 1816-05-27 in Sneek.
  Zij overleed na 1843. vi. Frijda, Jikke. Jikke werd geboren op 1817-06-27 in Sneek. Zij
  overleed op 1892-05-31 in Sneek. vii. Frijda, Mietje Josphs. Mietje Josphs werd geboren op 1818-06-24
  in Sneek. Zij overleed op 1818-09-16 in Sneek. Meer over Tall, Clara Emanuel Levie en Frijda, Joseph Aron: Huwelijk: 1806-06-27, Amsterdam. Kinderen van Polack, Judith Jadok en Frijda, Joseph Aron i. Frijda, Zadok Josph Aron. Zadok Josph Aron werd geboren op
  1822-04-07 in Sneek. Hij overleed op 1822-08-23 in Sneek. Meer over Polack, Judith Jadok en Frijda, Joseph Aron: Huwelijk: 1820-08-23, Amsterdam.
 2. Broekhuysen, Marianne Mozes. Marianne Mozes werd geboren in 1805 in
  Amsterdam. Zij overleed na 1858 op de leeftijd van meer dan 53
  jaren. Zij was de dochter van Broekhuysen, Mozes en Tall, Rebecca. Kinderen van Broekhuysen, Marianne Mozes en Frijda, Joseph Aron i. Frijda, Klaartje. Klaartje werd geboren op 1828-08-18 in Sneek. ii. Frijda, Florette. Florette werd geboren op 1830-07-03 in Sneek.
  Zij overleed op 1888-01-04 in Leeuwarden. Zij trouwde Sanders,
  Salomon op 1860-07-22 in Sneek. Zij trouwde tevens van der Woude,
  Levi op 1868-08-30 in Franeker. iii. Frijda, Alexander. Alexander werd geboren op 1832-03-24 in Sneek.
  Hij overleed na 1877. Hij had een relatie met Jacobs, Mathilde. iv. Frijda, Esther. Esther werd geboren op 1834-01-19 in Sneek. Zij
  overleed op 1881-12-20 in Assen. v. Frijda, Adolfina. Adolfina werd geboren op 1835-11-17 in Sneek.
  Zij overleed na 1873. vi. Frijda, Emanuel. Emanuel werd geboren op 1838-08-25 in Sneek. Hij
  overleed op 1886-10-23 in Assen. Hij had een relatie met Isaac,
  Helena. vii. Frijda, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1840-08-12 in Sneek. viii. Frijda, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op 1843-05-10
  in Sneek. Deze persoon overleed op 1843-05-10 in Sneek. ix. Frijda, Leon Joseph [4]. Leon Joseph werd geboren op 1844-11-20
  in Sneek. Hij overleed op 1920-06-16 in Baarn. Hij trouwde
  Sanders, Jetta op 1872-01-27 in Veendam. x. Frijda, Maurits. Maurits werd geboren op 1848-04-03 in Sneek. Hij
  overleed na 1876. xi. Frijda, Judith. Judith werd geboren op 1854-10-23 in Sneek. Meer over Broekhuysen, Marianne Mozes en Frijda, Joseph Aron: Huwelijk: 1826-07-05, Sneek.
 3. Sanders, Elkan Heiman. Elkan Heiman werd geboren op 1812-06-24 in
  Winschoten. Hij overleed op 1880-04-04 in Veendam op de leeftijd van
  67 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Sanders, Heiman en
  Benjamins, Judik. Hij trouwde de Groot, Roosje Salomons op
  1840-07-05 in Sneek. Meer over Sanders, Elkan Heiman: Geboortenaam: Elkar Heijmans
 4. de Groot, Roosje Salomons. Roosje Salomons werd geboren op
  1821-10-25 in Sneek. Zij overleed na 1880 op de leeftijd van meer
  dan 58 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van de Groot, Salomon
  Izaaks en Cohen, Judikje Wolf. Kinderen van de Groot, Roosje Salomons en Sanders, Elkan Heiman i. Sanders, Heiman. Heiman werd geboren op 1841-06-27 in Veendam. ii. Sanders, Jetta [5]. Jetta werd geboren op 1848-11-26 in Veendam.
  Zij overleed op 1925-02-26 in ’s Gravenhage. Zij trouwde Frijda,
  Leon Joseph op 1872-01-27 in Veendam. iii. Sanders, Jonas. Jonas werd geboren in 1851 in Veendam. Hij
  overleed op 1921-10-16 in Rotterdam. iv. Sanders, Fokina. Fokina werd geboren in 1858 in Veendam. Zij
  overleed op 1943-02-19 in Auschwitz-Birkenau, Polen –
  Doodsoorzaak: vermoord. Meer over de Groot, Roosje Salomons en Sanders, Elkan Heiman: Huwelijk: 1840-07-05, Sneek.
 5. Frank, Lazarus. Lazarus werd geboren op 1831-04-05 in Wildervank.
  Hij overleed op 1919-01-22 in Zwolle op de leeftijd van 87 jaren, 9
  maanden. Hij was de zoon van Frank, Hartog Izak en Caneel, Saartje
  Hartog. Hij trouwde Sanders, Judik op 1858-04-04 in Sneek.
 6. Sanders, Judik. Judik werd geboren in 1839 in Sneek. Zij overleed op
  1915-12-24 in Veendam op de leeftijd van 76 jaren, 11 maanden. Zij
  was de dochter van Sanders, Joachim Heimans en de Groot, Froukje. Kinderen van Sanders, Judik en Frank, Lazarus i. Frank, Naphtali Herman [6]. Naphtali Herman werd geboren op
  1860-05-13 in Veendam. Hij overleed op 1932-02-06 in ‘s
  Gravenhage. Hij trouwde Spanjaard, Charlotte Sara op 1890-05-21
  in Borne (Ov). ii. Frank, Froukje. Froukje werd geboren op 1863-05-24 in Veendam. iii. Frank, Johan. Johan werd geboren in 1873 in Veendam. Hij overleed
  op 1944-04-23 in Hengelo (Ov). Meer over Sanders, Judik en Frank, Lazarus: Huwelijk: 1858-04-04, Sneek.
 7. Spanjaard, David Jacob. David Jacob werd geboren in 1840. Hij was de
  zoon van Spanjaard, Jacob Salomon en Zwartz, Rosina. Hij trouwde
  Prins, Dina op 1866-02-14 in ’s Gravenhage. Meer over Spanjaard, David Jacob: Beroep: 1890. fabrikant.
 8. Prins, Dina. Dina werd geboren in 1846. Zij was de dochter van
  Prins, Izak Lipman en Rosen, Henriette. Kinderen van Prins, Dina en Spanjaard, David Jacob i. Spanjaard, Charlotte Sara [7]. Charlotte Sara werd geboren op
  1869-08-09 in Borne (Ov). Zij overleed op 1939-03-02 in ‘s
  Gravenhage. Zij trouwde Frank, Naphtali Herman op 1890-05-21 in
  Borne (Ov). Meer over Prins, Dina en Spanjaard, David Jacob: Huwelijk: 1866-02-14, ’s Gravenhage.

Generatie 5

 1. Frijda, Aron Joseph. Aron Joseph werd geboren in 1753 in Amsterdam.
  Hij was de zoon van Leendert, Joseph en Hartog, Rebekka. Hij trouwde
  Cool, Duyfje Joseph Cohen op 1779-10-15 in Amsterdam. Hij trouwde
  tevens de Mercado, Rachel van Jacob op 1822-08-26 in Amsterdam. Meer over Frijda, Aron Joseph: Geboortenaam: Aron Josephs Meer over de Mercado, Rachel van Jacob en Frijda, Aron Joseph: Huwelijk: 1822-08-26, Amsterdam.
 2. Cool, Duyfje Joseph Cohen. Duyfje Joseph Cohen werd geboren
  omstreeks 1760. Zij overleed voor 1822 op de leeftijd van minder dan
  ongeveer 62 jaren. Kinderen van Cool, Duyfje Joseph Cohen en Frijda, Aron Joseph i. Frijda, Rosette Aron. Rosette Aron werd geboren omstreeks 1780.
  Zij overleed na 1808. ii. Frijda, Joseph Aron [8]. Joseph Aron werd geboren in 1784 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1858-08-02 in Sneek. Hij trouwde Tall,
  Clara Emanuel Levie op 1806-06-27 in Amsterdam. Hij trouwde
  tevens Polack, Judith Jadok op 1820-08-23 in Amsterdam. Hij
  trouwde tevens Broekhuysen, Marianne Mozes op 1826-07-05 in
  Sneek. iii. Frijda, Levie Aron. Levie Aron werd geboren in 1784 in Amsterdam.
  Hij overleed na 1822. iv. Frijda, Maika Aron. Maika Aron werd geboren in 1789 in Amsterdam.
  Zij overleed na 1813. v. Frijda, Rachel Aron. Rachel Aron werd geboren in 1792 in
  Amsterdam. Zij overleed na 1820. Meer over Cool, Duyfje Joseph Cohen en Frijda, Aron Joseph: Huwelijk: 1779-10-15, Amsterdam.
 3. Broekhuysen, Mozes. Mozes werd geboren in 1762. Hij overleed op
  1819-11-27 in Sneek op de leeftijd van 57 jaren, 10 maanden. Hij was
  de zoon van Broekhuysen, Filip Mozes en Lijfmans, Bielkje. Hij
  trouwde Tall, Rebecca omstreeks 1800. Meer over Broekhuysen, Mozes: Beroep: bankdirecteur. Beroep: 1819. leenbankhouder.
 4. Tall, Rebecca. Rebecca werd geboren in 1783. Zij overleed op
  1819-10-16 in Sneek op de leeftijd van 36 jaren, 9 maanden. Zij was
  de dochter van Tall, Emanuel Abraham Levie en Mordechai, Malea. Kinderen van Tall, Rebecca en Broekhuysen, Mozes i. Broekhuysen, Philip Mozes. Philip Mozes werd geboren in 1803 in
  Amsterdam. Hij overleed na 1834. ii. Broekhuysen, Marianne Mozes [9]. Marianne Mozes werd geboren in
  1805 in Amsterdam. Zij overleed na 1858. Zij trouwde Frijda,
  Joseph Aron op 1826-07-05 in Sneek. iii. Broekhuysen, Floretta. Floretta werd geboren in 1807. Zij
  overleed op 1823-05-18 in Sneek. iv. Broekhuysen, Meijer Mozes. Meijer Mozes werd geboren in 1808 in
  Amsterdam. Hij overleed na 1837. v. Broekhuysen, Henriette Mozes. Henriette Mozes werd geboren in
  1. Zij overleed na 1834.
  vi. Broekhuysen, Abraham. Abraham werd geboren op 1814-03-06 in
  Sneek. Hij overleed voor 1816. vii. Broekhuysen, Fronica. Fronica werd geboren op 1814-03-06 in
  Sneek. viii. Broekhuysen, Mordechai. Mordechai werd geboren op 1814-03-06 in
  Sneek. ix. Broekhuysen, Judit. Judit werd geboren in 1816 in Sneek. Zij
  overleed op 1904-03-21 in Rotterdam. x. Broekhuysen, Abraham. Abraham werd geboren op 1816-10-31 in
  Sneek. xi. Broekhuysen, Emanuel. Emanuel werd geboren op 1818-03-16 in
  Sneek. Meer over Tall, Rebecca en Broekhuysen, Mozes: Huwelijk: omstreeks 1800.
 5. Sanders, Heiman. Heiman werd geboren in 1770 in Veendam. Hij
  overleed op 1852-09-10 in Veendam op de leeftijd van 82 jaren, 8
  maanden. Hij trouwde Benjamins, Judik op 1798-04-26 in Groningen. Meer over Sanders, Heiman: Beroep: koopman.
 6. Benjamins, Judik. Judik werd geboren in 1768 in Wildervank. Zij
  overleed op 1857-03-04 in Wildervank op de leeftijd van 89 jaren, 2
  maanden. Kinderen van Benjamins, Judik en Sanders, Heiman i. Sanders, Mattje Heijman. Mattje Heijman werd geboren op
  1801-12-20 in Winschoten. Zij overleed na 1824. ii. Sanders, Joachim Heimans. Joachim Heimans werd geboren in 1808 in
  Oude Pekela. Hij overleed na 1854. Hij trouwde de Groot, Froukje
  op 1834-12-17 in Sneek. Hij trouwde tevens de Groot, Reintje
  omstreeks 1851. iii. Sanders, Marika Heijeman. Marika Heijeman werd geboren in 1808 in
  Winschoten. Zij overleed na 1836. iv. Sanders, Wendaliena Heiman. Wendaliena Heiman werd geboren in
  1810 in Winschoten. Zij overleed na 1837. v. Sanders, Elkan Heiman [10]. Elkan Heiman werd geboren op
  1812-06-24 in Winschoten. Hij overleed op 1880-04-04 in Veendam.
  Hij trouwde de Groot, Roosje Salomons op 1840-07-05 in Sneek. Meer over Benjamins, Judik en Sanders, Heiman: Huwelijk: 1798-04-26, Groningen. Religie: 1798. Waals.
 7. de Groot, Salomon Izaaks. Salomon Izaaks werd geboren in 1793. Hij
  was de zoon van de Groot, Isaac Eliazer en van Dam, Judik
  Gombrechts. Hij trouwde Cohen, Judikje Wolf op 1814-01-23 in
  Leeuwarden.
 8. Cohen, Judikje Wolf. Judikje Wolf werd geboren in 1795. Zij overleed
  op 1859-12-16 in Sneek op de leeftijd van 64 jaren, 11 maanden. Zij
  was de dochter van Cohen, Wolf Benjamin en Linnewiel, Hester Jacobs. Kinderen van Cohen, Judikje Wolf en de Groot, Salomon Izaaks i. de Groot, Froukje. Froukje werd geboren in 1816 in Leeuwarden.
  Zij overleed op 1850-11-25 in Sneek. Zij trouwde Sanders, Joachim
  Heimans op 1834-12-17 in Sneek. ii. de Groot, Roosje Salomons [11]. Roosje Salomons werd geboren op
  1821-10-25 in Sneek. Zij overleed na 1880. Zij trouwde Sanders,
  Elkan Heiman op 1840-07-05 in Sneek. iii. de Groot, Reintje. Reintje werd geboren in 1832. Zij overleed op
  1854-03-24 in Sneek. Zij trouwde Sanders, Joachim Heimans
  omstreeks 1851. Meer over Cohen, Judikje Wolf en de Groot, Salomon Izaaks: Huwelijk: 1814-01-23, Leeuwarden.
 9. Frank, Hartog Izak. Hartog Izak werd geboren in 1800. Hij was de
  zoon van Frank, Izak Laazerus en Nathans, Saartje. Hij had een
  relatie met Caneel, Saartje Hartog.
 10. Caneel, Saartje Hartog. Saartje Hartog werd geboren op 1799-12-28 in
  Groningen. Zij was de dochter van Caneel, Hartog Emanuel en
  Salomons, Susanna. Kinderen van Caneel, Saartje Hartog en Frank, Hartog Izak i. Frank, Lazarus [12]. Lazarus werd geboren op 1831-04-05 in
  Wildervank. Hij overleed op 1919-01-22 in Zwolle. Hij trouwde
  Sanders, Judik op 1858-04-04 in Sneek. ii. Frank, Izaak. Izaak werd geboren op 1841-08-12 in Veendam.
 11. Sanders, Joachim Heimans. Joachim Heimans werd geboren in 1808 in
  Oude Pekela. Hij overleed na 1854 op de leeftijd van meer dan 46
  jaren. Hij was de zoon van Sanders, Heiman en Benjamins, Judik. Hij
  trouwde de Groot, Froukje op 1834-12-17 in Sneek. Hij trouwde tevens
  de Groot, Reintje omstreeks 1851. Meer over de Groot, Reintje en Sanders, Joachim Heimans: Huwelijk: omstreeks 1851.
 12. de Groot, Froukje. Froukje werd geboren in 1816 in Leeuwarden. Zij
  overleed op 1850-11-25 in Sneek op de leeftijd van 34 jaren, 10
  maanden. Zij was de dochter van de Groot, Salomon Izaaks en Cohen,
  Judikje Wolf. Kinderen van de Groot, Froukje en Sanders, Joachim Heimans i. Sanders, Judik [13]. Judik werd geboren in 1839 in Sneek. Zij
  overleed op 1915-12-24 in Veendam. Zij trouwde Frank, Lazarus op
  1858-04-04 in Sneek. Meer over de Groot, Froukje en Sanders, Joachim Heimans: Huwelijk: 1834-12-17, Sneek.
 13. Spanjaard, Jacob Salomon. Jacob Salomon werd geboren op 1813-11-26
  in Borne (Ov). Hij overleed op 1899-01-26 in Borne (Ov) op de
  leeftijd van 85 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Spanjaard,
  Salomon Jacob en van Gelder, Sara David. Hij trouwde Zwartz, Rosina
  op 1837-06-22 in Oldenzaal. Meer over Spanjaard, Jacob Salomon: Beroep: 1837. koopman. Beroep: 1866. fabrikant.
 14. Zwartz, Rosina. Rosina werd geboren op 1816-08-04 in Oldenzaal. Zij
  overleed op 1846-02-18 in Borne (Ov) op de leeftijd van 29 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Zwartz, Isak Salomon en Mozes,
  Sophia Nathan. Kinderen van Zwartz, Rosina en Spanjaard, Jacob Salomon i. Spanjaard, David Jacob [14]. David Jacob werd geboren in 1840.
  Hij trouwde Prins, Dina op 1866-02-14 in ’s Gravenhage. Meer over Zwartz, Rosina en Spanjaard, Jacob Salomon: Huwelijk: 1837-06-22, Oldenzaal.
 15. Prins, Izak Lipman. Hij had een relatie met Rosen, Henriette.
 16. Rosen, Henriette. Kinderen van Rosen, Henriette en Prins, Izak Lipman i. Prins, Dina [15]. Dina werd geboren in 1846. Zij trouwde
  Spanjaard, David Jacob op 1866-02-14 in ’s Gravenhage.

Generatie 6

 1. Leendert, Joseph. Joseph werd geboren omstreeks 1730. Hij trouwde
  Hartog, Rebekka omstreeks 1750.
 2. Hartog, Rebekka. Rebekka werd geboren omstreeks 1730. Kinderen van Hartog, Rebekka en Leendert, Joseph i. Frijda, Aron Joseph [16]. Aron Joseph werd geboren in 1753 in
  Amsterdam. Hij trouwde Cool, Duyfje Joseph Cohen op 1779-10-15 in
  Amsterdam. Hij trouwde tevens de Mercado, Rachel van Jacob op
  1822-08-26 in Amsterdam. Meer over Hartog, Rebekka en Leendert, Joseph: Huwelijk: omstreeks 1750.
 3. Broekhuysen, Filip Mozes. Filip Mozes werd geboren omstreeks 1730.
  Hij trouwde Lijfmans, Bielkje omstreeks 1760.
 4. Lijfmans, Bielkje. Bielkje werd geboren omstreeks 1730. Kinderen van Lijfmans, Bielkje en Broekhuysen, Filip Mozes i. Broekhuysen, Mozes [18]. Mozes werd geboren in 1762. Hij overleed
  op 1819-11-27 in Sneek. Hij trouwde Tall, Rebecca omstreeks 1800. Meer over Lijfmans, Bielkje en Broekhuysen, Filip Mozes: Huwelijk: omstreeks 1760.
 5. Tall, Emanuel Abraham Levie. Emanuel Abraham Levie werd geboren
  omstreeks 1760. Hij trouwde Mordechai, Malea omstreeks 1780. Meer over Tall, Emanuel Abraham Levie: Beroep: koster Israelitische Gemeente Amsterdam.
 6. Mordechai, Malea. Malea werd geboren omstreeks 1760. Kinderen van Mordechai, Malea en Tall, Emanuel Abraham Levie i. Tall, Rebecca [19]. Rebecca werd geboren in 1783. Zij overleed op
  1819-10-16 in Sneek. Zij trouwde Broekhuysen, Mozes omstreeks
  1800. ii. Tall, Clara Emanuel Levie. Clara Emanuel Levie werd geboren in
  1. Zij overleed op 1819-12-23 in Sneek. Zij trouwde Frijda,
   Joseph Aron op 1806-06-27 in Amsterdam.
  iii. Tall, Abraham. Abraham werd geboren in 1784 in Amsterdam. Hij
  overleed na 1810. Meer over Mordechai, Malea en Tall, Emanuel Abraham Levie: Huwelijk: omstreeks 1780.
 7. de Groot, Isaac Eliazer. Isaac Eliazer werd geboren omstreeks 1770.
  Hij had een relatie met van Dam, Judik Gombrechts.
 8. van Dam, Judik Gombrechts. Judik Gombrechts werd geboren omstreeks
  1770. Kinderen van van Dam, Judik Gombrechts en de Groot, Isaac Eliazer i. de Groot, Salomon Izaaks [22]. Salomon Izaaks werd geboren in
  1. Hij trouwde Cohen, Judikje Wolf op 1814-01-23 in
   Leeuwarden.
  ii. de Groot, Reintje Isaks. Reintje Isaks werd geboren in 1794 in
  Leeuwarden. Zij overleed op 1825-03-07 in Leeuwarden. Zij trouwde
  Cohen, Benjamin Wolf omstreeks 1820. iii. de Groot, Rachel Isak. Rachel Isak werd geboren in 1797. Zij
  overleed omstreeks 1820. Zij trouwde Cohen, Benjamin Wolf op
  1817-07-27 in Leeuwarden.
 9. Cohen, Wolf Benjamin. Wolf Benjamin werd geboren in 1767 in
  Leeuwarden. Hij overleed op 1818-04-27 in Leeuwarden op de leeftijd
  van 51 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Cohen, Benjamin Wolf en
  Abrahams, Judik. Hij had een relatie met Linnewiel, Hester Jacobs.
 10. Linnewiel, Hester Jacobs. Hester Jacobs werd geboren omstreeks 1770.
  Zij overleed na 1816 op de leeftijd van meer dan ongeveer 46 jaren. Kinderen van Linnewiel, Hester Jacobs en Cohen, Wolf Benjamin i. Cohen, Judikje Wolf [23]. Judikje Wolf werd geboren in 1795. Zij
  overleed op 1859-12-16 in Sneek. Zij trouwde de Groot, Salomon
  Izaaks op 1814-01-23 in Leeuwarden. ii. Cohen, Benjamin Wolf. Benjamin Wolf werd geboren in 1796. Hij
  overleed na 1817. Hij trouwde de Groot, Rachel Isak op 1817-07-27
  in Leeuwarden. Hij trouwde tevens de Groot, Reintje Isaks
  omstreeks 1820. iii. Cohen, Roosje Banjamin. Roosje Banjamin werd geboren in 1806. Zij
  overleed na 1824. iv. Cohen, Yzak Wolf. Yzak Wolf werd geboren in 1812 in Leeuwarden.
  Hij overleed na 1835. v. Cohen, Benedictus Wolf. Benedictus Wolf werd geboren in 1816 in
  Leeuwarden. Hij overleed op 1862-04-15 in Leeuwarden.
 11. Frank, Izak Laazerus. Izak Laazerus werd geboren omstreeks 1775. Hij
  had een relatie met Nathans, Saartje.
 12. Nathans, Saartje. Saartje werd geboren omstreeks 1775. Kinderen van Nathans, Saartje en Frank, Izak Laazerus i. Frank, Hartog Izak [24]. Hartog Izak werd geboren in 1800. Hij
  had een relatie met Caneel, Saartje Hartog.
 13. Caneel, Hartog Emanuel. Hartog Emanuel werd geboren omstreeks 1775.
  Hij had een relatie met Salomons, Susanna.
 14. Salomons, Susanna. Susanna werd geboren omstreeks 1775. Kinderen van Salomons, Susanna en Caneel, Hartog Emanuel i. Caneel, Saartje Hartog [25]. Saartje Hartog werd geboren op
  1799-12-28 in Groningen. Zij had een relatie met Frank, Hartog
  Izak.
 15. Sanders, Heiman. is dezelfde persoon als [20].
 16. Benjamins, Judik. is dezelfde persoon als [21].
 17. de Groot, Salomon Izaaks. is dezelfde persoon als [22].
 18. Cohen, Judikje Wolf. is dezelfde persoon als [23].
 19. Spanjaard, Salomon Jacob. Salomon Jacob werd geboren in 1783 in
  Pruissen (Dtsl). Hij overleed op 1861-04-22 in Borne (Ov) op de
  leeftijd van 78 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Spanjaard,
  Jacob en , Doortje. Hij had een relatie met van Gelder, Sara David. Meer over Spanjaard, Salomon Jacob: Beroep: 1813. koopman. Beroep: 1825. winkelier.
 20. van Gelder, Sara David. Sara David werd geboren in 1794 in Borne
  (Ov). Zij overleed op 1882-02-20 in Borne (Ov) op de leeftijd van 88
  jaren, 1 maand. Zij was de dochter van van Gelder, David Benjamin en
  Menko, Berendina Nathan. Kinderen van van Gelder, Sara David en Spanjaard, Salomon Jacob i. Spanjaerd, Simon Salomon. Simon Salomon werd geboren op
  1812-05-11 in Borne (Ov). Hij overleed op 1812-05-13 in Borne
  (Ov). ii. Spanjaard, Jacob Salomon [28]. Jacob Salomon werd geboren op
  1813-11-26 in Borne (Ov). Hij overleed op 1899-01-26 in Borne
  (Ov). Hij trouwde Zwartz, Rosina op 1837-06-22 in Oldenzaal. iii. Spanjaard, Bendiena. Bendiena werd geboren op 1816-04-16 in Borne
  (Ov). Zij overleed op 1899-02-09 in Oldenzaal. Zij trouwde
  Zwartz, Salomon Izak op 1834-11-13 in Borne (Ov). iv. Spanjaard, Benjamin. Benjamin werd geboren op 1819-02-17 in Borne
  (Ov). Hij overleed na 1844. v. Spanjaard, Levi Salomon. Levi Salomon werd geboren op 1821-03-18
  in Borne (Ov). Hij overleed na 1851. vi. Spanjaard, Natan Salomon. Natan Salomon werd geboren op
  1825-05-16 in Borne (Ov). vii. Spanjaerd, Izak Salomon. Izak Salomon werd geboren op 1839-03-29
  in Borne (Ov). viii. Spanjaerd, Reintje. Reintje werd geboren op 1843-03-28 in Borne
  (Ov).
 21. Zwartz, Isak Salomon. Isak Salomon werd geboren in 1767 in Pruissen
  (Dtsl). Hij overleed op 1837-10-25 in Oldenzaal op de leeftijd van
  70 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Zwartz, Salomon Isak en
  Jakob, Roosje. Hij trouwde Mozes, Sophia Nathan omstreeks 1800.
 22. Mozes, Sophia Nathan. Sophia Nathan werd geboren omstreeks 1770. Zij
  overleed na 1837 op de leeftijd van meer dan ongeveer 67 jaren. Kinderen van Mozes, Sophia Nathan en Zwartz, Isak Salomon i. Zwartz, Salomon Izak. Salomon Izak werd geboren in 1804 in
  Oldenzaal. Hij overleed op 1864-03-04 in Oldenzaal. Hij trouwde
  Spanjaard, Bendiena op 1834-11-13 in Borne (Ov). ii. Zwartz, Rosina [29]. Rosina werd geboren op 1816-08-04 in
  Oldenzaal. Zij overleed op 1846-02-18 in Borne (Ov). Zij trouwde
  Spanjaard, Jacob Salomon op 1837-06-22 in Oldenzaal. Meer over Mozes, Sophia Nathan en Zwartz, Isak Salomon: Huwelijk: omstreeks 1800.

Generatie 7

 1. Cohen, Benjamin Wolf. Benjamin Wolf werd geboren omstreeks 1740. Hij
  trouwde Abrahams, Judik omstreeks 1765.
 2. Abrahams, Judik. Judik werd geboren omstreeks 1740. Kinderen van Abrahams, Judik en Cohen, Benjamin Wolf i. Cohen, Wolf Benjamin [46]. Wolf Benjamin werd geboren in 1767 in
  Leeuwarden. Hij overleed op 1818-04-27 in Leeuwarden. Hij had een
  relatie met Linnewiel, Hester Jacobs. ii. Cohen, Jacob Benjamins. Jacob Benjamins werd geboren in 1770 in
  Leeuwarden. Hij overleed op 1818-06-09 in Leeuwarden. Meer over Abrahams, Judik en Cohen, Benjamin Wolf: Huwelijk: omstreeks 1765.
 3. de Groot, Isaac Eliazer. is dezelfde persoon als [44].
 4. van Dam, Judik Gombrechts. is dezelfde persoon als [45].
 5. Cohen, Wolf Benjamin. is dezelfde persoon als [46].
 6. Linnewiel, Hester Jacobs. is dezelfde persoon als [47].
 7. Spanjaard, Jacob. Jacob werd geboren omstreeks 1760. Hij had een
  relatie met , Doortje.
 8. , Doortje. Doortje werd geboren omstreeks 1760. Kinderen van , Doortje en Spanjaard, Jacob i. Spanjaard, Salomon Jacob [56]. Salomon Jacob werd geboren in 1783
  in Pruissen (Dtsl). Hij overleed op 1861-04-22 in Borne (Ov). Hij
  had een relatie met van Gelder, Sara David.
 9. van Gelder, David Benjamin. David Benjamin werd geboren in 1759 in
  Doetinchem. Hij overleed op 1835-03-02 in Borne (Ov) op de leeftijd
  van 76 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van Gelder, Bendert
  Salomon en Salomon, Schoonjen. Hij trouwde Menko, Berendina Nathan
  omstreeks 1789. Hij trouwde tevens Levie, Johanna op 1811-12-18 in
  Borne (Ov). Hij trouwde tevens Meijlert, Anna omstreeks 1825. Meer over van Gelder, David Benjamin: Beroep: tussen 1811 en 1820. koopman. Meer over Levie, Johanna en van Gelder, David Benjamin: Huwelijk: 1811-12-18, Borne (Ov). Meer over Meijlert, Anna en van Gelder, David Benjamin: Huwelijk: omstreeks 1825.
 10. Menko, Berendina Nathan. Berendina Nathan werd geboren in 1767. Zij
  overleed in 1808 op de leeftijd van 41 jaren. Zij was de dochter van
  Menko, Nathan Samuel en Izaaks, Mijne Salomon. Meer over Menko, Berendina Nathan: : Dientje Menco Kinderen van Menko, Berendina Nathan en van Gelder, David Benjamin i. van Gelder, Salomon David. Salomon David werd geboren in 1789 in
  Borne (Ov). Hij overleed na 1821. ii. van Gelder, Nathan David. Nathan David werd geboren in 1792 in
  Borne (Ov). Hij overleed op 1868-05-21 in Borne (Ov). iii. van Gelder, Sara David [57]. Sara David werd geboren in 1794 in
  Borne (Ov). Zij overleed op 1882-02-20 in Borne (Ov). Zij had een
  relatie met Spanjaard, Salomon Jacob. iv. van Gelder, Dientje David. Dientje David werd geboren in 1799 in
  Borne (Ov). Zij overleed op 1881-05-20 in Borne (Ov). v. van Gelder, Rachel. Rachel werd geboren in 1802 in Borne (Ov).
  Zij overleed op 1864-02-16 in Delden. Meer over Menko, Berendina Nathan en van Gelder, David Benjamin: Huwelijk: omstreeks 1789.
 11. Zwartz, Salomon Isak. Salomon Isak werd geboren omstreeks 1740 in
  Pruissen (Dtsl). Hij had een relatie met Jakob, Roosje.
 12. Jakob, Roosje. Roosje werd geboren omstreeks 1740. Kinderen van Jakob, Roosje en Zwartz, Salomon Isak i. Zwartz, Isak Salomon [58]. Isak Salomon werd geboren in 1767 in
  Pruissen (Dtsl). Hij overleed op 1837-10-25 in Oldenzaal. Hij
  trouwde Mozes, Sophia Nathan omstreeks 1800.

Generatie 8

 1. Cohen, Benjamin Wolf. is dezelfde persoon als [92].
 2. Abrahams, Judik. is dezelfde persoon als [93].
 3. van Gelder, Bendert Salomon. Bendert Salomon werd geboren omstreeks
  1. Hij had een relatie met Salomon, Schoonjen.
  Meer over van Gelder, Bendert Salomon: Geboortenaam: Benjamin Salomon Beroep: coopman.
 4. Salomon, Schoonjen. Schoonjen werd geboren omstreeks 1730. Meer over Salomon, Schoonjen: Geboortenaam: Gesiena Nathan Beroep: coopvrouw. Kinderen van Salomon, Schoonjen en van Gelder, Bendert Salomon i. van Gelder, David Benjamin [114]. David Benjamin werd geboren in
  1759 in Doetinchem. Hij overleed op 1835-03-02 in Borne (Ov). Hij
  trouwde Menko, Berendina Nathan omstreeks 1789. Hij trouwde
  tevens Levie, Johanna op 1811-12-18 in Borne (Ov). Hij trouwde
  tevens Meijlert, Anna omstreeks 1825.
 5. Menko, Nathan Samuel. Nathan Samuel werd geboren in 1720 in
  Duitsland. Hij overleed in 1790 in Hengelo (Ov) op de leeftijd van
  70 jaren. Hij was de zoon van Menko, Samuel en Izaks, Mina. Hij
  trouwde Izaks, Sophia in 1742. Hij trouwde tevens Izaaks, Mijne
  Salomon in 1755. Kinderen van Izaks, Sophia en Menko, Nathan Samuel i. Menko, Billa. Billa werd geboren in 1744 in Oldenzaal. Zij
  overleed op 1820-02-02 in Borne (Ov). ii. Menko, Judith. Judith werd geboren in 1746. iii. Menko, Helena. Helena werd geboren in 1749. Zij overleed in 1835. iv. Menko, Philip. Philip werd geboren in 1750. v. Menko, Jacob Nathan. Jacob Nathan werd geboren in 1751. Meer over Izaks, Sophia en Menko, Nathan Samuel: Huwelijk: 1742.
 6. Izaaks, Mijne Salomon. Mijne Salomon werd geboren omstreeks 1735.
  Zij overleed voor 1812 in Hengelo (Ov) op de leeftijd van minder dan
  ongeveer 77 jaren. Meer over Izaaks, Mijne Salomon: Geboortenaam: Cohen Kinderen van Izaaks, Mijne Salomon en Menko, Nathan Samuel i. Menko, Levi. Levi werd geboren in 1755. Hij overleed in 1833. ii. Menko, Izaak Nathans. Izaak Nathans werd geboren in 1756 in
  Hengelo (Ov). Hij overleed op 1828-01-25 in Hengelo (Ov). Hij had
  een relatie met Jacobs, Rebekka. iii. Menko, Bille Nathan. Bille Nathan werd geboren in 1758 in Hengelo
  (Ov). Zij overleed op 1820-02-02 in Borne (Ov). iv. Menko, Hendrine. Hendrine werd geboren in 1760. v. Minco, Salomon Nathan. Salomon Nathan werd geboren in 1762 in
  Hengelo (Ov). Hij overleed op 1829-01-08 in Hengelo (Ov). Hij had
  een relatie met van Wijk, Roosjen. vi. Menko, Saartje. Saartje werd geboren in 1764. vii. Menko, Berendina Nathan [115]. Berendina Nathan werd geboren in
  1. Zij overleed in 1808. Zij trouwde van Gelder, David
   Benjamin omstreeks 1789.
  viii. Minco, Mannes Nathan. Mannes Nathan werd geboren in 1768 in
  Hengelo (Ov). Hij overleed op 1855-05-31 in Het Haagje
  (Hoogeveen). Hij trouwde van Geens, Saartje Samuel omstreeks
  1. Hij trouwde tevens van Zuiden, Roosje Marcus op 1812-06-24
   in Meppel.
  Meer over Izaaks, Mijne Salomon en Menko, Nathan Samuel: Huwelijk: 1755.

Generatie 9

 1. Menko, Samuel. Samuel werd geboren omstreeks 1690. Hij had een
  relatie met Izaks, Mina.
 2. Izaks, Mina. Mina werd geboren omstreeks 1700. Kinderen van Izaks, Mina en Menko, Samuel i. Menko, Nathan Samuel [230]. Nathan Samuel werd geboren in 1720 in
  Duitsland. Hij overleed in 1790 in Hengelo (Ov). Hij trouwde
  Izaks, Sophia in 1742. Hij trouwde tevens Izaaks, Mijne Salomon
  in 1755.