Stamboom Tienkamp Brandenburg

Mient Jan Faber, voorouders

      Vooroudersverslag voor Faber, Mient Jan

Generatie 1

 1. Faber, Mient Jan. Mient Jan werd geboren op 1940-12-14 in Coevorden.
  Hij overleed op 2022-05-15 in Amstelveen op een leeftijd van 81
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Faber, Wiebe en Matser,
  Willemina Johanna. Opmerkingen bij Faber, Mient Jan Hij was van 1974 tot 1983 algemeen secretaris van het Interkerkelijk
  Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking (Ikvos) in Den Haag. Ook in
  1974 volgde hij Jan ter Laak op als algemeen secretaris van het
  Interkerkelijk Vredesberaad. Hij wist het secretariaat daarvan snel
  uit te breiden tot het centrum van een nieuwe vredesbeweging. In
  1977 startte het IKV de landelijke campagne Help de kernwapens de
  wereld uit, om te beginnen uit Nederland, bedacht door
  IKV-voorzitter Ben ter Veer als drijvende kracht. Faber werd de
  politieke strateeg en het boegbeeld van de beweging, bijgestaan door
  een snel groeiende staf op het Haagse IKV-kantoor en door minstens
  honderd lokale IKV-kernen. In de jaren tachtig werd Faber bekend als een van de leiders van de
  internationale vredesbeweging. Deze organiseerde in West-Europa en
  de Verenigde Staten grote massademonstraties tegen kernwapens met
  honderdduizenden deelnemers. In Nederland vonden deze plaats in
  Amsterdam (1981) en Den Haag (1983). Hij verbond de strijd tegen de
  wapenwedloop nadrukkelijk met de strijd voor democratie en
  mensenrechten in Oost-Europa. Hij en andere IKV-medewerkers werden
  door de Oost-Europese inlichtingendiensten voortdurend gevolgd en
  tegengewerkt. Hij werd enkele malen opgepakt en Oostbloklanden
  uitgezet. Ook Westerse inlichtingendiensten toonden hun grote
  belangstelling.

Generatie 2

 1. Faber, Wiebe. Wiebe werd geboren in 1907. Hij overleed in 1981 op
  een leeftijd van 74 jaren. Hij was de zoon van Faber, Mient Jan en
  Weima, Tjerkje. Hij trouwde Matser, Willemina Johanna op 1936-10-13
  in Wageningen (Ge).
 2. Matser, Willemina Johanna. Willemina Johanna werd geboren op
  1909-11-21 in Wageningen (Ge). Zij overleed in 1986 op een leeftijd
  van 76 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Matser, Gerrit en van
  Heukelom, Willemina. Kinderen van Matser, Willemina Johanna en Faber, Wiebe i. Faber, Mient Jan [1]. Mient Jan werd geboren op 1940-12-14 in
  Coevorden. Hij overleed op 2022-05-15 in Amstelveen. ii. Faber, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1942. Hij overleed in 2015. iii. Faber, Tjerkje. Tjerkje werd geboren in 1944. Zij overleed in
  2007. iv. Faber, Menno. Menno werd geboren in 1947. Hij overleed in 1988.

Generatie 3

 1. Faber, Mient Jan. Mient Jan werd geboren in 1872 in Vrouwenparochie
  (Fr). Hij was de zoon van Faber, Wijbe Mients en Straatsma,
  Lijsbert. Hij had een relatie met Weima, Tjerkje op 1899-12-20 in
  Leeuwarden..
 2. Weima, Tjerkje. Tjerkje werd geboren op 1872-04-14 in Wartena (Fr).
  Zij overleed op 1961-07-06 in Leeuwarden op een leeftijd van 89
  jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Weima, Meine Eizes en
  Kooistra, Antje Jans. Kinderen van Weima, Tjerkje en Faber, Mient Jan i. Faber, Wiebe [2]. Wiebe werd geboren in 1907. Hij overleed in
  1981.
 3. Matser, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1864. Hij overleed in 1916 op
  een leeftijd van 52 jaren. Hij was de zoon van Matser, Jan en van
  Beukering, Johanna Berendina. Hij trouwde van Heukelom, Willemina op
  1892-11-05 in Renkum (Ge).
 4. van Heukelom, Willemina. Willemina werd geboren in 1869. Zij
  overleed in 1948 op een leeftijd van 79 jaren. Zij was de dochter
  van van Heukelom, Jan Teunis en Reinders, Johanna. Kinderen van van Heukelom, Willemina en Matser, Gerrit i. Matser, Johanna. Johanna werd geboren op 1893-09-18 in Wageningen
  (Ge). ii. Matser, Willemina. Willemina werd geboren op 1900-11-13 in
  Wageningen (Ge). Zij overleed voor 1909. iii. Matser, Willemina Johanna [3]. Willemina Johanna werd geboren op
  1909-11-21 in Wageningen (Ge). Zij overleed in 1986.

Generatie 4

 1. Faber, Wijbe Mients. Wijbe Mients werd geboren op 1837-08-02 in
  Engwierum (Fr). Hij overleed op 1900-03-15 in Leeuwarden op een
  leeftijd van 62 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Faber, Mient
  Jans en de Bruin, Idske Popkes. Hij trouwde Straatsma, Lijsbert op
  1863-11-14 in Oostdongeradeel.
 2. Straatsma, Lijsbert. Lijsbert werd geboren in 1832 in Oudkerk (Fr).
  Zij was de dochter van Straatsma, Albert Tjeerds en Berghuis,
  Teetske Piebes. Kinderen van Straatsma, Lijsbert en Faber, Wijbe Mients i. Faber, Mient Jan [4]. Mient Jan werd geboren in 1872 in
  Vrouwenparochie (Fr). ii. Faber, Taetske. Taetske werd geboren op 1866-08-10 in Het Bildt
  (Fr).
 3. Weima, Meine Eizes. Meine Eizes werd geboren in 1845 in Wartena
  (Fr). Hij overleed voor 1899 op een leeftijd van minder dan 54
  jaren. Hij was de zoon van Weima, Eise Gerbens en Terpstra, Trijntje
  Meines. Hij trouwde Kooistra, Antje Jans op 1870-05-07 in
  Idaarderadeel.
 4. Kooistra, Antje Jans. Antje Jans werd geboren in 1851 in Warga (Fr).
  Zij overleed na 1923 at the age of meer dan 72 jaren. Zij was de
  dochter van Kooistra, Jan Johannes en van der Woude, Tjerkje Tjerks. Kinderen van Kooistra, Antje Jans en Weima, Meine Eizes i. Weima, Tjerkje [5]. Tjerkje werd geboren op 1872-04-14 in Wartena
  (Fr). Zij overleed op 1961-07-06 in Leeuwarden. ii. Weima, Eise. Eise werd geboren op 1877-05-10 in Idaarderadeel.
  Hij overleed voor 1879. iii. Weima, Eise. Eise werd geboren op 1879-06-12 in Idaarderadeel.
  Hij overleed op 1953-07-25 in Leeuwarden.
 5. Matser, Jan. Jan werd geboren op 1821-10-13 in Rheden. Hij was de
  zoon van Matser, Wouter en Rong, Jantje. Hij trouwde van Beukering,
  Johanna Berendina op 1848-11-11 in Wageningen (Ge).
 6. van Beukering, Johanna Berendina. Johanna Berendina werd geboren op
  1824-02-16 in Wageningen (Ge). Zij overleed op 1866-09-24 in
  Wageningen (Ge) op een leeftijd van 42 jaren, 7 maanden. Zij was de
  dochter van van Beukering, Bernardus Wilhelmus en van Spankeren,
  Johanna Berendina. Kinderen van van Beukering, Johanna Berendina en Matser, Jan i. Matser, Wouter. Wouter werd geboren op 1852-01-21 in Oosterbeek.
  Hij overleed op 1872-01-21 in Wageningen (Ge). ii. Matser, Adriana Berendina. Adriana Berendina werd geboren op
  1855-10-13 in Wageningen (Ge). Zij overleed op 1856-04-25 in
  Wageningen (Ge). iii. Matser, Johan. Johan werd geboren in 1857 in Wageningen (Ge). Hij
  overleed na 1880 in de Rijp?. iv. Matser, Gerrit [6]. Gerrit werd geboren in 1864. Hij overleed in
  1916.
 7. van Heukelom, Jan Teunis. Jan Teunis werd geboren op 1833-09-20 in
  Renkum (Ge). Hij was de zoon van van Heukelom, Teunis en Janssen,
  Jantje. Hij trouwde Reinders, Johanna op 1863-07-04 in Renkum (Ge).
 8. Reinders, Johanna. Johanna werd geboren in 1839. Zij was de dochter
  van Reinders, Dirk en van den Born, Nieske. Kinderen van Reinders, Johanna en van Heukelom, Jan Teunis i. van Heukelom, Willemina [7]. Willemina werd geboren in 1869. Zij
  overleed in 1948.

Generatie 5

 1. Faber, Mient Jans. Mient Jans werd geboren rond 1802 in Veenwouden
  (Fr). Hij was de zoon van Faber, Jan Wybes en Mients, Trijntje. Hij
  trouwde de Bruin, Idske Popkes op 1825-04-26 in Dantumadeel.
 2. de Bruin, Idske Popkes. Idske Popkes werd geboren in 1800 in
  Zwaagwesteinde (Fr). Zij overleed op 1870-12-23 in Franeker op een
  leeftijd van 70 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van de Bruin,
  Popke Lammerts en Sybrens, Aaltje. Kinderen van de Bruin, Idske Popkes en Faber, Mient Jans i. Faber, Jan. Jan werd geboren op 1825-08-03 in Dantumadeel. ii. Faber, Popke. Popke werd geboren op 1829-02-08 in Dantumadeel. iii. Faber, Wijbe Mients [8]. Wijbe Mients werd geboren op 1837-08-02
  in Engwierum (Fr). Hij overleed op 1900-03-15 in Leeuwarden.
 3. Straatsma, Albert Tjeerds. Albert Tjeerds werd geboren rond 1793 in
  Oentsjerk (Tietjerksteradeel). Hij was de zoon van Straatsma, Tjeerd
  Alberts en de Boer, Hinke Tjeerds. Hij trouwde Berghuis, Teetske
  Piebes op 1828-06-07 in Tietjerksteradeel.
 4. Berghuis, Teetske Piebes. Teetske Piebes werd geboren op 1802-02-14
  in Oudkerk (Fr). Zij was de dochter van Berghuis, Oybe Eeltjes en
  Lieuwes, Lijsbert. Kinderen van Berghuis, Teetske Piebes en Straatsma, Albert Tjeerds i. Straatsma, Lijsbert [9]. Lijsbert werd geboren in 1832 in Oudkerk
  (Fr).
 5. Weima, Eise Gerbens. Eise Gerbens werd geboren in 1811 in
  Boornbergum (Fr). Hij overleed op 1889-04-18 in Wartena (Fr) op een
  leeftijd van 78 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Weima, Gerben
  Eises en Bruinsma, Eekjen Oebles. Hij trouwde Terpstra, Trijntje
  Meines op 1831-05-19 in Idaarderadeel.
 6. Terpstra, Trijntje Meines. Trijntje Meines werd geboren in 1801 in
  Warns. Zij overleed op 1870-06-02 in Idaarderadeel op een leeftijd
  van 69 jaren, 5 maanden. Kinderen van Terpstra, Trijntje Meines en Weima, Eise Gerbens i. Weima, Meintje. Meintje werd geboren op 1840-10-13 in
  Idaarderadeel. ii. Weima, Meine Eizes [10]. Meine Eizes werd geboren in 1845 in
  Wartena (Fr). Hij overleed voor 1899.
 7. Kooistra, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren in 1823 in Warga
  (Fr). Hij was de zoon van Kooistra, Johannes Sytzes en Kroodsma,
  Antje Abrahams. Hij trouwde van der Woude, Tjerkje Tjerks op
  1849-05-17 in Idaarderadeel.
 8. van der Woude, Tjerkje Tjerks. Tjerkje Tjerks werd geboren in 1829
  in Warga (Fr). Zij was de dochter van van der Woude, Tjerk Edzers en
  Durks, Berber. Kinderen van van der Woude, Tjerkje Tjerks en Kooistra, Jan Johannes i. Kooistra, Antje Jans [11]. Antje Jans werd geboren in 1851 in
  Warga (Fr). Zij overleed na 1923.
 9. Matser, Wouter. Wouter werd geboren rond 1791. Hij was de zoon van
  Matser, Hendrik en Arends, Johanna. Hij trouwde Rong, Jantje op
  1813-04-20 in Dieren.
 10. Rong, Jantje. Zij werd gedoopt op 1785-09-25 te Rheden. Zij overleed
  op 1851-03-01 in Rheden. Zij was de dochter van Rong, Aaldert en
  Jansen, Gerritje. Kinderen van Rong, Jantje en Matser, Wouter i. Matser, Jan [12]. Jan werd geboren op 1821-10-13 in Rheden.
 11. van Beukering, Bernardus Wilhelmus. Hij werd gedoopt op 1776-04-18
  te Wageningen (Ge).. Hij overleed op 1846-01-24 in Wageningen (Ge).
  Hij was de zoon van van Beukering, Joan Arnoldus en Oosterman,
  Dorothea. Hij trouwde Verkuil, Joanna op 1803-05-28 in Wageningen
  (Ge). Hij trouwde tevens van Spankeren, Johanna Berendina op
  1823-12-20 in Wageningen (Ge).. Kinderen van Verkuil, Joanna en van Beukering, Bernardus Wilhelmus i. van Beukering, Arnoldus Bernardus. Hij werd gedoopt op 1804-05-13
  te Wageningen (Ge).. Hij overleed op 1831-04-03 in Renkum (Ge). ii. van Beukering, Marinus Theodorus. Hij werd gedoopt op 1809-08-14
  te Wageningen (Ge).. Hij overleed op 1873-12-23 in Renkum (Ge). iii. van Beukering, Bernardus. Bernardus werd geboren in 1815. Hij
  overleed op 1917-02-09 in Wageningen (Ge).
 12. van Spankeren, Johanna Berendina. Zij werd gedoopt op 1790-11-09 te
  Wageningen (Ge). Zij overleed op 1872-10-08 in Wageningen (Ge). Zij
  was de dochter van van Spankeren, Berend en van IJzendoorn, Maria. Kinderen van van Spankeren, Johanna Berendina en van Beukering,
  Bernardus Wilhelmus i. van Beukering, Johanna Berendina [13]. Johanna Berendina werd
  geboren op 1824-02-16 in Wageningen (Ge). Zij overleed op
  1866-09-24 in Wageningen (Ge). ii. van Beukering, Hendrikus. Hendrikus werd geboren in 1826. Hij
  overleed op 1830-06-22 in Wageningen (Ge).
 13. van Heukelom, Teunis. Hij werd gedoopt op 1797-10-06 te Zaltbommel..
  Hij overleed op 1871-10-27 in Renkum (Ge). Hij was de zoon van van
  Heukelom, Hendrik Teunisse en Springmeijer, Maria. Hij trouwde
  Janssen, Jantje rond 1820.
 14. Janssen, Jantje. Jantje werd geboren in 1795. Zij overleed op
  1840-12-17 in Renkum (Ge) op een leeftijd van 45 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Janssen, Gerrit en van den Berg, Anna Maria
  Reijers. Kinderen van Janssen, Jantje en van Heukelom, Teunis i. van Heukelom, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1819-04-00. Hij
  overleed op 1819-08-05 in Renkum (Ge). ii. van Heukelom, Brand. Brand werd geboren op 1823-01-03 in Renkum
  (Ge). Hij overleed op 1823-01-21. iii. van Heukelom, Anna Maria. Anna Maria werd geboren in 1831. Zij
  overleed op 1854-09-27 in Renkum (Ge). iv. van Heukelom, Jan Teunis [14]. Jan Teunis werd geboren op
  1833-09-20 in Renkum (Ge).
 15. Reinders, Dirk. Dirk werd geboren in 1804. Hij overleed op
  1849-12-03 in Renkum (Ge) op een leeftijd van 45 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van Reinders, Evert en Gerritsen, Aaltje. Hij had
  een relatie met van den Born, Nieske.. Hij trouwde tevens Besselse,
  Geertje op 1847-10-02 in Renkum (Ge)..
 16. van den Born, Nieske. Nieske werd geboren op 1796-08-01 in Renkum
  (Ge). Zij overleed op 1843-02-24 in Renkum (Ge) op een leeftijd van
  46 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van van den Born, Evert
  Teunissen en Gerritsen, Johanna. Kinderen van van den Born, Nieske en Reinders, Dirk i. Reinders, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1827-06-10 in Wageningen
  (Ge). Zij overleed op 1842-07-24 in Renkum (Ge). ii. Reinders, Johanna. Johanna werd geboren in 1829. Zij overleed op
  1835-04-20 in Renkum (Ge). iii. Reinders, Willemina. Willemina werd geboren in 1834. Zij overleed
  op 1843-01-16 in Renkum (Ge). iv. Reinders, Johanna [15]. Johanna werd geboren in 1839.

Generatie 6

 1. Faber, Jan Wybes. Jan Wybes werd geboren rond 1770. Hij had een
  relatie met Mients, Trijntje..
 2. Mients, Trijntje. Trijntje werd geboren rond 1770. Kinderen van Mients, Trijntje en Faber, Jan Wybes i. Faber, Mient Jans [16]. Mient Jans werd geboren rond 1802 in
  Veenwouden (Fr).
 3. de Bruin, Popke Lammerts. Popke Lammerts werd geboren rond 1772. Hij
  overleed op 1845-02-19 in Dantumadeel op een leeftijd van rond 73
  jaren, 1 maand. Hij had een relatie met Sybrens, Aaltje..
 4. Sybrens, Aaltje. Aaltje werd geboren rond 1770. Zij overleed voor
  1845 at the age of minder dan rond 75 jaren. Kinderen van Sybrens, Aaltje en de Bruin, Popke Lammerts i. de Bruin, Idske Popkes [17]. Idske Popkes werd geboren in 1800 in
  Zwaagwesteinde (Fr). Zij overleed op 1870-12-23 in Franeker. ii. de Bruin, Lammert. Lammert werd geboren in 1803. Hij overleed na
  1831. iii. de Bruin, Egbertje. Egbertje werd geboren in 1805. Zij overleed
  na 1836. iv. de Bruin, Sybren. Sybren werd geboren in 1811 in Zwaagwesteinde
  (Fr). Hij overleed na 1833. v. de Bruin, Jacob. Jacob werd geboren in 1814 in Zwaagwesteinde
  (Fr). Hij overleed na 1844.
 5. Straatsma, Tjeerd Alberts. Tjeerd Alberts werd geboren rond 1770.
  Hij overleed voor 1796 in Oentsjerk (Tietjerksteradeel) op een
  leeftijd van minder dan rond 26 jaren. Hij trouwde de Boer, Hinke
  Tjeerds op 1790-08-22 in Oentsjerk (Tietjerksteradeel).
 6. de Boer, Hinke Tjeerds. Hinke Tjeerds werd geboren rond 1767. Zij
  overleed op 1831-01-24 in Tietjerksteradeel op een leeftijd van rond
  64 jaren, 23 dagen. Zij was de dochter van de Boer, Tjeerd Lubberts
  en Pieters, Maaike. Kinderen van de Boer, Hinke Tjeerds en Straatsma, Tjeerd Alberts i. Straatsma, Maaike. Maaike werd geboren rond 1792 in Oentsjerk
  (Tietjerksteradeel). ii. Straatsma, Albert Tjeerds [18]. Albert Tjeerds werd geboren rond
  1793 in Oentsjerk (Tietjerksteradeel). iii. Straatsma, Tjeerd Tjeerds. Tjeerd Tjeerds werd geboren rond 1795.
 7. Berghuis, Oybe Eeltjes. Oybe Eeltjes werd geboren rond 1780. Hij had
  een relatie met Lieuwes, Lijsbert..
 8. Lieuwes, Lijsbert. Lijsbert werd geboren rond 1780. Kinderen van Lieuwes, Lijsbert en Berghuis, Oybe Eeltjes i. Berghuis, Teetske Piebes [19]. Teetske Piebes werd geboren op
  1802-02-14 in Oudkerk (Fr).
 9. Weima, Gerben Eises. Gerben Eises werd geboren rond 1787. Hij
  overleed op 1869-06-22 in Smallingerland op een leeftijd van rond 82
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Weima, Eize Eizes en Gerbens,
  Froukje. Hij trouwde Bruinsma, Eekjen Oebles rond 1810.
 10. Bruinsma, Eekjen Oebles. Eekjen Oebles werd geboren rond 1785. Zij
  overleed voor 1869 at the age of minder dan rond 84 jaren. Kinderen van Bruinsma, Eekjen Oebles en Weima, Gerben Eises i. Weima, Eise Gerbens [20]. Eise Gerbens werd geboren in 1811 in
  Boornbergum (Fr). Hij overleed op 1889-04-18 in Wartena (Fr). ii. Weima, Oeble. Oeble werd geboren op 1812-06-28 in Opsterland. iii. Weima, Jan Gerbens. Jan Gerbens werd geboren in 1824 in
  Boornbergum (Fr). Hij overleed na 1846.
 11. Kooistra, Johannes Sytzes. Johannes Sytzes werd geboren in 1794 in
  Warns. Hij overleed op 1862-06-06 in Leeuwarden op een leeftijd van
  68 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Kooistra, Sytze Jans en
  Kooistra, Jitske Johannes. Hij trouwde Kroodsma, Antje Abrahams op
  1814-06-11 in Idaarderadeel.
 12. Kroodsma, Antje Abrahams. Antje Abrahams werd geboren rond 1791 in
  Suawoude (Fr). Zij overleed op 1838-02-23 in Warga (Fr) op een
  leeftijd van rond 47 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van
  Kroodsma, Abraham Sytzes en Alma, Wobkje Hendriks. Kinderen van Kroodsma, Antje Abrahams en Kooistra, Johannes Sytzes i. Kooistra, Jitske Johannes. Jitske Johannes werd geboren in 1815
  in Warga (Fr). Zij overleed na 1838. ii. Kooistra, Jan Johannes [22]. Jan Johannes werd geboren in 1823 in
  Warga (Fr). iii. Kooistra, Wopkje Johannes. Wopkje Johannes werd geboren in 1825
  in Warga (Fr). Zij overleed op 1853-11-17 in Leeuwarden. iv. Kooistra, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1828. Hij overleed op
  1923-07-31 in Utingeradeel (Fr). v. Kooistra, Johannes Johannes. Johannes Johannes werd geboren in
  1. Hij overleed op 1913-10-24 in Utingeradeel (Fr).
 13. van der Woude, Tjerk Edzers. Tjerk Edzers werd geboren rond 1785.
  Hij overleed voor 1835 op een leeftijd van minder dan rond 50 jaren.
  Hij trouwde Durks, Berber in 1809 in Idaarderadeel.
 14. Durks, Berber. Berber werd geboren in 1786. Zij overleed op
  1835-08-03 in Idaarderadeel op een leeftijd van 49 jaren, 7 maanden. Kinderen van Durks, Berber en van der Woude, Tjerk Edzers i. van der Woude, Durk Tjerks. Durk Tjerks werd geboren in 1811 in
  Grouw (Fr). Hij overleed na 1839. ii. van der Woude, Edzerd Tjerks. Edzerd Tjerks werd geboren op
  1814-01-05 in Idaarderadeel. iii. van der Woude, Tietje Tjerks. Tietje Tjerks werd geboren in 1825
  in Warga (Fr). Zij overleed na 1845. iv. van der Woude, Tjerkje Tjerks [23]. Tjerkje Tjerks werd geboren
  in 1829 in Warga (Fr).
 15. Matser, Hendrik. Hendrik werd geboren rond 1770. Hij had een relatie
  met Arends, Johanna..
 16. Arends, Johanna. Johanna werd geboren rond 1770. Kinderen van Arends, Johanna en Matser, Hendrik i. Matser, Wouter [24]. Wouter werd geboren rond 1791.
 17. Rong, Aaldert. Aaldert werd geboren rond 1760. Hij trouwde Jansen,
  Gerritje op 1782-05-05 in Rheden.
 18. Jansen, Gerritje. Gerritje werd geboren rond 1760. Kinderen van Jansen, Gerritje en Rong, Aaldert i. Rong, Teuntjen. Zij werd gedoopt op 1783-07-27 te Rheden. ii. Rong, Jantje [25]. Zij werd gedoopt op 1785-09-25 te Rheden. Zij
  overleed op 1851-03-01 in Rheden. iii. Rong, Gijsberta. Zij werd gedoopt op 1789-02-08 te Rheden. iv. Rong, Everdiena Margrieta. Zij werd gedoopt op 1793-09-03 te
  Rheden. v. Rong, Bartjen. Bartjen werd geboren rond 1795. Hij werd begraven
  op 1795-06-18 te Rheden..
 19. van Beukering, Joan Arnoldus. Joan Arnoldus werd geboren rond 1745.
  Hij trouwde Oosterman, Dorothea op 1769-11-26 in Wageningen (Ge).
 20. Oosterman, Dorothea. Dorothea werd geboren in 1742. Zij overleed op
  1812-07-22 in Wageningen (Ge) op een leeftijd van 70 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Oosterman, Willem en Tak, Maria. Kinderen van Oosterman, Dorothea en van Beukering, Joan Arnoldus i. van Beukering, Bartholomeus. Hij werd gedoopt op 1770-11-11 te
  Wageningen (Ge).. ii. van Beukering, Bernardus Wilhelmus [26]. Hij werd gedoopt op
  1776-04-18 te Wageningen (Ge).. Hij overleed op 1846-01-24 in
  Wageningen (Ge).
 21. van Spankeren, Berend. Berend werd geboren rond 1755. Hij overleed
  na 1791 op een leeftijd van meer dan ongeveer 36 jaren. Hij trouwde
  van IJzendoorn, Maria op 1781-03-08 in Wageningen (Ge).
 22. van IJzendoorn, Maria. Zij werd gedoopt op 1755-11-27 te Wageningen
  (Ge). Zij overleed op 1827-04-03 in Wageningen (Ge). Zij was de
  dochter van van IJzendoorn, Jan en van Groenendaal, Cornelia. Kinderen van van IJzendoorn, Maria en van Spankeren, Berend i. van Spankeren, Geertruid. Zij werd gedoopt op 1781-10-25 te
  Wageningen (Ge). ii. van Spankeren, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1784-03-25 te
  Wageningen (Ge). Zij overleed op 1826-02-28 in Rhenen (Ge). iii. van Spankeren, Hermanus. Hij werd gedoopt op 1786-11-02 te
  Wageningen (Ge).. iv. van Spankeren, Johanna Berendina [27]. Zij werd gedoopt op
  1790-11-09 te Wageningen (Ge). Zij overleed op 1872-10-08 in
  Wageningen (Ge).
 23. van Heukelom, Hendrik Teunisse. Hendrik Teunisse werd geboren rond
  1. Hij overleed op 1836-01-13 in Zaltbommel op een leeftijd van
   rond 65 jaren, 12 dagen. Hij was de zoon van van Heukelom, Teunis en
   Verhoeks, Neeltje. Hij trouwde Springmeijer, Maria rond 1795.
 24. Springmeijer, Maria. Maria werd geboren rond 1770. Zij overleed na
  1836 at the age of meer dan ongeveer 66 jaren. Kinderen van Springmeijer, Maria en van Heukelom, Hendrik Teunisse i. van Heukelom, Teunis [28]. Hij werd gedoopt op 1797-10-06 te
  Zaltbommel.. Hij overleed op 1871-10-27 in Renkum (Ge).
 25. Janssen, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1770. Hij had een relatie
  met van den Berg, Anna Maria Reijers..
 26. van den Berg, Anna Maria Reijers. Anna Maria Reijers werd geboren
  rond 1770. Kinderen van van den Berg, Anna Maria Reijers en Janssen, Gerrit i. Janssen, Jantje [29]. Jantje werd geboren in 1795. Zij overleed
  op 1840-12-17 in Renkum (Ge).
 27. Reinders, Evert. Evert werd geboren rond 1780. Hij had een relatie
  met Gerritsen, Aaltje..
 28. Gerritsen, Aaltje. Aaltje werd geboren rond 1780. Kinderen van Gerritsen, Aaltje en Reinders, Evert i. Reinders, Dirk [30]. Dirk werd geboren in 1804. Hij overleed op
  1849-12-03 in Renkum (Ge).
 29. van den Born, Evert Teunissen. Evert Teunissen werd geboren rond
  1. Hij had een relatie met Gerritsen, Johanna..
 30. Gerritsen, Johanna. Johanna werd geboren rond 1770. Kinderen van Gerritsen, Johanna en van den Born, Evert Teunissen i. van den Born, Nieske [31]. Nieske werd geboren op 1796-08-01 in
  Renkum (Ge). Zij overleed op 1843-02-24 in Renkum (Ge).

Generatie 7

 1. de Boer, Tjeerd Lubberts. Tjeerd Lubberts werd geboren rond 1740.
  Hij had een relatie met Pieters, Maaike..
 2. Pieters, Maaike. Maaike werd geboren rond 1740. Kinderen van Pieters, Maaike en de Boer, Tjeerd Lubberts i. de Boer, Hinke Tjeerds [37]. Hinke Tjeerds werd geboren rond
  1. Zij overleed op 1831-01-24 in Tietjerksteradeel.
 3. Weima, Eize Eizes. Eize Eizes werd geboren rond 1760. Hij had een
  relatie met Gerbens, Froukje..
 4. Gerbens, Froukje. Froukje werd geboren rond 1765. Kinderen van Gerbens, Froukje en Weima, Eize Eizes i. Weima, Gerben Eises [40]. Gerben Eises werd geboren rond 1787.
  Hij overleed op 1869-06-22 in Smallingerland.
 5. Kooistra, Sytze Jans. Sytze Jans werd geboren rond 1770. Hij had een
  relatie met Kooistra, Jitske Johannes..
 6. Kooistra, Jitske Johannes. Jitske Johannes werd geboren rond 1770. Kinderen van Kooistra, Jitske Johannes en Kooistra, Sytze Jans i. Kooistra, Johannes Sytzes [44]. Johannes Sytzes werd geboren in
  1794 in Warns. Hij overleed op 1862-06-06 in Leeuwarden.
 7. Kroodsma, Abraham Sytzes. Abraham Sytzes werd geboren rond 1770. Hij
  had een relatie met Alma, Wobkje Hendriks..
 8. Alma, Wobkje Hendriks. Wobkje Hendriks werd geboren rond 1770. Kinderen van Alma, Wobkje Hendriks en Kroodsma, Abraham Sytzes i. Kroodsma, Antje Abrahams [45]. Antje Abrahams werd geboren rond
  1791 in Suawoude (Fr). Zij overleed op 1838-02-23 in Warga (Fr).
 9. Oosterman, Willem. Willem werd geboren rond 1720. Hij trouwde Tak,
  Maria rond 1740.
 10. Tak, Maria. Maria werd geboren rond 1720. Kinderen van Tak, Maria en Oosterman, Willem i. Oosterman, Dorothea [53]. Dorothea werd geboren in 1742. Zij
  overleed op 1812-07-22 in Wageningen (Ge).
 11. van IJzendoorn, Jan. Jan werd geboren rond 1725. Hij overleed op
  1796-01-01 in Rhenen (Ge) op een leeftijd van rond 71 jaren. Hij
  trouwde van Groenendaal, Cornelia op 1751-11-20 in Wageningen (Ge).
 12. van Groenendaal, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1720-05-05 te
  Wageningen (Ge). Zij overleed na 1776. Zij was de dochter van van
  Groenendaal, Evert en van den Born, Hendrina. Kinderen van van Groenendaal, Cornelia en van IJzendoorn, Jan i. van IJzendoorn, Evertje. Zij werd gedoopt op 1754-07-07 te
  Wageningen (Ge). ii. van IJzendoorn, Maria [55]. Zij werd gedoopt op 1755-11-27 te
  Wageningen (Ge). Zij overleed op 1827-04-03 in Wageningen (Ge). iii. van IJzendoorn, Hendrik. Hij werd gedoopt op 1757-11-01 te
  Wageningen (Ge).. iv. van IJzendoorn, Jantjen. Zij werd gedoopt op 1759-12-20 te
  Wageningen (Ge). v. van IJzendoorn, dogter. dogter werd geboren in 1776. Zij werd
  begraven op 1776-11-18 te Wageningen (Ge).
 13. van Heukelom, Teunis. Teunis werd geboren rond 1745. Hij trouwde
  Verhoeks, Neeltje rond 1770.
 14. Verhoeks, Neeltje. Neeltje werd geboren rond 1745. Kinderen van Verhoeks, Neeltje en van Heukelom, Teunis i. van Heukelom, Hendrik Teunisse [56]. Hendrik Teunisse werd
  geboren rond 1771. Hij overleed op 1836-01-13 in Zaltbommel.

Generatie 8

 1. van Groenendaal, Evert. Evert werd geboren rond 1680. Hij overleed
  na 1720 op een leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren. Hij had een
  relatie met van den Born, Hendrina..
 2. van den Born, Hendrina. Zij werd gedoopt op 1677-05-23 te Wageningen
  (Ge). Zij overleed na 1720. Zij was de dochter van van den Born,
  Hendrick en Lubberts, Corneliske. Kinderen van van den Born, Hendrina en van Groenendaal, Evert i. van Groenendaal, Cornelia [111]. Zij werd gedoopt op 1720-05-05
  te Wageningen (Ge). Zij overleed na 1776.

Generatie 9

 1. van den Born, Hendrick. Hendrick werd geboren rond 1650. Hij had een
  relatie met Lubberts, Corneliske..
 2. Lubberts, Corneliske. Corneliske werd geboren rond 1650. Kinderen van Lubberts, Corneliske en van den Born, Hendrick i. van den Born, Hendrina [223]. Zij werd gedoopt op 1677-05-23 te
  Wageningen (Ge). Zij overleed na 1720.