Stamboom Tienkamp Brandenburg

Ghijsbert van Schaijck

Afstammelingen van van Schaijck, Ghijsbert
1. van Schaijck, Ghijsbert.
Ghijsbert werd geboren rond 1390. Hij had een relatie met Onbekend..
Meer over van Schaijck, Ghijsbert:
Geboorte: rond 1390.
Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Ghijsbert
+ 11 i. van Schaijck, Jan Ghijsbertss. Jan Ghijsbertss werd geboren in 1420. Hij overleed in 1470.
11. van Schaijck, Jan Ghijsbertss.
Jan Ghijsbertss werd geboren in 1420. Hij overleed in 1470 op een leeftijd van 50 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Ghijsbert. Hij had een relatie met Onbekend..
Opmerkingen bij van Schaijck, Jan Ghijsbertss
Zegelt 1429 geland te Werkhoven. Hieruit een tak van Schaik in Werkhoven. 1434/1436 gebruiker van 16 morgen van Wouter van Vianen en 40 morgen van de Dom in Werkhoven, gebruiker en eigenaar van enkele kleinere percelen in ’t Goy/Houten, waarschijnlijk dezelfde als de Jan van Schayck die, met het klassieke Van Schaik wapen, zegelt voor Willam Gysbertss van Schayck als deze 2 morgen van Oudmunster ontvangt waaraanzijn moeder(?) jfr. Willem gelijftocht is, in 1429/3? (Jaarboek CBG 1987) (Laatste jaartal niet goed overgekomen in het op CD gezette artikel(RS), zie ook de vermelding in NL 2001 bij de bronnen verkort opgenomen).
Hij wordt vermeld 1434 – 1470, gebruikte onder Werkhoven op Atteveld 40morgen land van een vicarie in de Dom en 16 morgen van Wouter van Vianen. 23 dec. 1439: Jan van Schadewyck Gysberts, mogelijk dezelfde, wordtvoor de Leenhof van Vianen beleend met 2 morgen in ’t Goy, bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder Ernst. 1470: Jan Bruynbaert van Schadewick gebruikt een akker van 1 morgen op Delf na Gerrit Doys. 30 nov.1473: Jan van Scadick landgenoot bij transport van 1 hoeve land te Werkhoven. (NL 2001)
Meer over van Schaijck, Jan Ghijsbertss:
Geboorte: 1420.
Overlijden: 1470.
Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Jan Ghijsbertss
+ 111 i. van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert). Gijsbert Jansz (Bruijnbaert) werd geboren in 1465. Hij overleed in 1517.
111. van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert).
Gijsbert Jansz (Bruijnbaert) werd geboren in 1465. Hij overleed in 1517 op een leeftijd van 52 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Jan Ghijsbertss. Hij trouwde die Keyser, Martgen Gerytsdr rond 1490.
Meer over van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert):
Geboorte: 1465.
Overlijden: 1517.
Echtgeno(o)t(e):die Keyser, Martgen Gerytsdr.
Martgen Gerytsdr werd geboren in 1465 in ’t Goy. Zij overleed in 1517 op een leeftijd van 52 jaren. Zij trouwde van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert) rond 1490.
Meer over die Keyser, Martgen Gerytsdr:
Geboorte: 1465, ’t Goy.
Overlijden: 1517.
Kinderen van die Keyser, Martgen Gerytsdr en van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert)
+ 1111 i. van Schaijck, Geryt Gijsbertsz. Geryt Gijsbertsz werd geboren in 1493. Hij overleed in 1536.
+ 1112 ii. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz. Goosen Gijsbertsz werd geboren rond 1500.
Meer over die Keyser, Martgen Gerytsdr en van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert):
Huwelijk: rond 1490.
1111. van Schaijck, Geryt Gijsbertsz.
Geryt Gijsbertsz werd geboren in 1493. Hij overleed in 1536 op een leeftijd van 43 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert) en die Keyser, Martgen Gerytsdr. Hij had een relatie met Onbekend..
Opmerkingen bij van Schaijck, Geryt Gijsbertsz
Gebruikte onder Werkhoven op Atteveld 40 morgen land van de Dom. in Werkhoven
Meer over van Schaijck, Geryt Gijsbertsz:
Geboorte: 1493.
Overlijden: 1536.
Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Geryt Gijsbertsz
+ 11111 i. van Schaijck, Cornelis Gerrits. Cornelis Gerrits werd geboren rond 1515. Hij overleed in 1569.
11111. van Schaijck, Cornelis Gerrits.
Cornelis Gerrits werd geboren rond 1515. Hij overleed in 1569 op een leeftijd van rond 54 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Geryt Gijsbertsz. Hij trouwde van Rijn, Marie Hendricksdr rond 1535.
Opmerkingen bij van Schaijck, Cornelis Gerrits
Hij wordt vermeld 1516 – 1566. Op 24 nov. 1551 wordt hij genoemd: Cornelis Bruynbaard Gerardsz. van Schadewyck. Op 21 juli 1564 wordt hij genoemd: Cornelis Gheryts van Schadyk. Op 10 maart 1569 wordt zijn zoon genoemd: Hendrick Cornelis Bruynbaert van Schadewyck. In 1569 wordt nog een zoon genoemd: Ghysbert Cornelisz. van Schadewyck. Uit dit huwelijk 5 kinderen, genoemd in: 4 dec. 1566: SAKRUH, dorpsgerechten, inv. nr. 1589, civiele rol gerecht Odijk, fol. 121vo. (NL 2001)
Meer over van Schaijck, Cornelis Gerrits:
Geboorte: rond 1515.
Overlijden: 1569.
Echtgeno(o)t(e):van Rijn, Marie Hendricksdr.
Marie Hendricksdr werd geboren rond 1515. Zij trouwde van Schaijck, Cornelis Gerrits rond 1535.
Meer over van Rijn, Marie Hendricksdr:
Geboorte: rond 1515.
Kinderen van van Rijn, Marie Hendricksdr en van Schaijck, Cornelis Gerrits
+ 111111 i. van Schayck, Hendrick Corneliss. Hendrick Corneliss werd geboren in 1535. Hij overleed in 1600 in Odijk (U).
111112 ii. van Schaijck, Gijsbert Cornelisz. Gijsbert Cornelisz werd geboren rond 1540.
Meer over van Rijn, Marie Hendricksdr en van Schaijck, Cornelis Gerrits:
Huwelijk: rond 1535.
111111. van Schayck, Hendrick Corneliss.
Hendrick Corneliss werd geboren in 1535. Hij overleed in 1600 in Odijk (U) op een leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Cornelis Gerrits en van Rijn, Marie Hendricksdr. Hij trouwde Herbertsdr, Hendrickgen rond 1555.
Meer over van Schayck, Hendrick Corneliss:
Geboorte: 1535.
Overlijden: 1600, Odijk (U).
Echtgeno(o)t(e):Herbertsdr, Hendrickgen.
Hendrickgen werd geboren rond 1535. Zij overleed in 1559 op een leeftijd van rond 24 jaren. Zij trouwde van Schayck, Hendrick Corneliss rond 1555.
Meer over Herbertsdr, Hendrickgen:
Geboorte: rond 1535.
Overlijden: 1559.
Kinderen van Herbertsdr, Hendrickgen en van Schayck, Hendrick Corneliss
+ 1111111 i. van Schayck, Herbert Hendriks. Herbert Hendriks werd geboren rond 1555. Hij overleed op 29 januari 1630 in Odijk (U).
Meer over Herbertsdr, Hendrickgen en van Schayck, Hendrick Corneliss:
Huwelijk: rond 1555.
1111111. van Schayck, Herbert Hendriks.
Herbert Hendriks werd geboren rond 1555. Hij overleed op 29 januari 1630 in Odijk (U) op een leeftijd van rond 75 jaren, 28 dagen. Hij was de zoon van van Schayck, Hendrick Corneliss en Herbertsdr, Hendrickgen. Hij trouwde Augustijnsdr, Neeltgen Jan rond 1580.
Opmerkingen bij van Schayck, Herbert Hendriks
Hij pachtte samen met zijn schoonvader een huis met 4 morgen land onder Odijk en 27 morgen 3 hond onder Werkhoven van de Duitse Orde.
27 nov. 1624: Henrick Herberts van Schayck, wonend te Odijk, stelt zich borg voor Herbert Hendricks van Schayck voor de aflossing binnen een jaar van een obligatie van 50 gulden met rente daarover ten behoeve van Cornelis Jans van Bodegraven.
Meer over van Schayck, Herbert Hendriks:
Geboorte: rond 1555.
Overlijden: 29 januari 1630, Odijk (U).
Echtgeno(o)t(e):Augustijnsdr, Neeltgen Jan.
Neeltgen Jan werd geboren rond 1560. Zij overleed op 30 juli 1639 op een leeftijd van rond 79 jaren, 6 maanden. Zij trouwde van Schayck, Herbert Hendriks rond 1580.
Meer over Augustijnsdr, Neeltgen Jan:
Geboorte: rond 1560.
Overlijden: 30 juli 1639.
Kinderen van Augustijnsdr, Neeltgen Jan en van Schayck, Herbert Hendriks
+ 11111111 i. van Schayck, Jan Herbertsz. Jan Herbertsz werd geboren rond 1600. Hij overleed in 1680 in Schonauwen (U).
Meer over Augustijnsdr, Neeltgen Jan en van Schayck, Herbert Hendriks:
Huwelijk: rond 1580.
11111111. van Schayck, Jan Herbertsz.
Jan Herbertsz werd geboren rond 1600. Hij overleed in 1680 in Schonauwen (U) op een leeftijd van rond 80 jaren. Hij was de zoon van van Schayck, Herbert Hendriks en Augustijnsdr, Neeltgen Jan. Hij trouwde van der Aa, Sijchje Huijberts rond 1630.
Meer over van Schayck, Jan Herbertsz:
Geboorte: rond 1600.
Overlijden: 1680, Schonauwen (U).
Echtgeno(o)t(e):van der Aa, Sijchje Huijberts.
Sijchje Huijberts werd geboren rond 1600. Zij trouwde van Schayck, Jan Herbertsz rond 1630.
Meer over van der Aa, Sijchje Huijberts:
Geboorte: rond 1600.
Kinderen van van der Aa, Sijchje Huijberts en van Schayck, Jan Herbertsz
+ 111111111 i. van Schayck, Elis Jansz. Elis Jansz werd geboren rond 1640. Hij overleed op 24 juli 1715.
Meer over van der Aa, Sijchje Huijberts en van Schayck, Jan Herbertsz:
Huwelijk: rond 1630.
111111111. van Schayck, Elis Jansz.
Elis Jansz werd geboren rond 1640. Hij overleed op 24 juli 1715 op een leeftijd van rond 75 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van van Schayck, Jan Herbertsz en van der Aa, Sijchje Huijberts. Hij trouwde van Schayck, Jannigje rond 1705.
Meer over van Schayck, Elis Jansz:
Geboorte: rond 1640.
Overlijden: 24 juli 1715.
Echtgeno(o)t(e):van Schayck, Jannigje.
Jannigje werd geboren rond 1665. Zij overleed in 1736 in Schalkwijk (U) op een leeftijd van rond 71 jaren. Zij trouwde van Schayck, Elis Jansz rond 1705.
Meer over van Schayck, Jannigje:
Geboorte: rond 1665.
Overlijden: 1736, Schalkwijk (U).
Kinderen van van Schayck, Jannigje en van Schayck, Elis Jansz
+ 1111111111 i. van Schayck, Arien Elisse. Arien Elisse werd geboren in 1707 in Schonauwen (U). Hij overleed op 12 februari 1780.
Meer over van Schayck, Jannigje en van Schayck, Elis Jansz:
Huwelijk: rond 1705.
1111111111. van Schayck, Arien Elisse.
Arien Elisse werd geboren in 1707 in Schonauwen (U). Hij overleed op 12 februari 1780 op een leeftijd van 73 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van van Schayck, Elis Jansz en van Schayck, Jannigje. Hij trouwde de Ridder, Annigje Ariese rond 1733.
Meer over van Schayck, Arien Elisse:
Geboorte: 1707, Schonauwen (U).
Overlijden: 12 februari 1780.
Echtgeno(o)t(e):de Ridder, Annigje Ariese.
Annigje Ariese werd geboren in 1712. Zij overleed in 1744 op een leeftijd van 32 jaren. Zij trouwde van Schayck, Arien Elisse rond 1733.
Meer over de Ridder, Annigje Ariese:
Geboorte: 1712.
Overlijden: 1744.
Kinderen van de Ridder, Annigje Ariese en van Schayck, Arien Elisse
+ 11111111111 i. van Schayck, Eligius Aries. Eligius Aries werd geboren op 13 september 1733 in Schalkwijk (U). Hij overleed voor 1780.
Meer over de Ridder, Annigje Ariese en van Schayck, Arien Elisse:
Huwelijk: rond 1733.
11111111111. van Schayck, Eligius Aries.
Eligius Aries werd geboren op 13 september 1733 in Schalkwijk (U). Hij overleed voor 1780 op een leeftijd van minder dan 46 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schayck, Arien Elisse en de Ridder, Annigje Ariese. Hij trouwde Epskamp, Maria rond 1765.
Meer over van Schayck, Eligius Aries:
Geboorte: 13 september 1733, Schalkwijk (U).
Overlijden: voor 1780.
Echtgeno(o)t(e):Epskamp, Maria.
Maria werd geboren rond 1740. Zij overleed in 1811 op een leeftijd van rond 71 jaren. Zij trouwde van Schayck, Eligius Aries rond 1765.
Meer over Epskamp, Maria:
Geboorte: rond 1740.
Overlijden: 1811.
Kinderen van Epskamp, Maria en van Schayck, Eligius Aries
+ 111111111111 i. van Schayck, Gijsbertus. Gijsbertus werd geboren op 12 juli 1768 in Tull en ’t Waal. Hij overleed op 15 maart 1842 in Utrecht.
Meer over Epskamp, Maria en van Schayck, Eligius Aries:
Huwelijk: rond 1765.
111111111111. van Schayck, Gijsbertus.
Gijsbertus werd geboren op 12 juli 1768 in Tull en ’t Waal. Hij overleed op 15 maart 1842 in Utrecht op een leeftijd van 73 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van van Schayck, Eligius Aries en Epskamp, Maria. Hij trouwde Uijttewaal, Cornelia rond 1810.
Meer over van Schayck, Gijsbertus:
Geboorte: 12 juli 1768, Tull en ’t Waal.
Overlijden: 15 maart 1842, Utrecht.
Echtgeno(o)t(e):Uijttewaal, Cornelia.
Cornelia werd geboren in 1775. Zij overleed in 1835 op een leeftijd van 60 jaren. Zij trouwde van Schayck, Gijsbertus rond 1810.
Meer over Uijttewaal, Cornelia:
Geboorte: 1775.
Overlijden: 1835.
Kinderen van Uijttewaal, Cornelia en van Schayck, Gijsbertus
1111111111111 i. van Schayck, Cornelia. Cornelia werd geboren in 1811 in Jutphaas. Zij overleed op 23 augustus 1883 in Utrecht.
Meer over Uijttewaal, Cornelia en van Schayck, Gijsbertus:
Huwelijk: rond 1810.
1111111111111. van Schayck, Cornelia.
Cornelia werd geboren in 1811 in Jutphaas. Zij overleed op 23 augustus 1883 in Utrecht op een leeftijd van 72 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van van Schayck, Gijsbertus en Uijttewaal, Cornelia.
Meer over van Schayck, Cornelia:
Geboorte: 1811, Jutphaas.
Overlijden: 23 augustus 1883, Utrecht.
111112. van Schaijck, Gijsbert Cornelisz.
Gijsbert Cornelisz werd geboren rond 1540. Hij was de zoon van van Schaijck, Cornelis Gerrits en van Rijn, Marie Hendricksdr.
Meer over van Schaijck, Gijsbert Cornelisz:
Geboorte: rond 1540.
Ghysbert Cornelisz. van Schadewyck
1112. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz.
Goosen Gijsbertsz werd geboren rond 1500. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert) en die Keyser, Martgen Gerytsdr. Hij trouwde Gijsberts, Cornelia Gerrits rond 1535.
Meer over van Schaijck, Goosen Gijsbertsz:
Geboorte: rond 1500.
Echtgeno(o)t(e):Gijsberts, Cornelia Gerrits.
Cornelia Gerrits werd geboren rond 1500. Zij trouwde van Schaijck, Goosen Gijsbertsz rond 1535.
Meer over Gijsberts, Cornelia Gerrits:
Geboorte: rond 1500.
Kinderen van Gijsberts, Cornelia Gerrits en van Schaijck, Goosen Gijsbertsz
+ 11121 i. van Schayk, Teunis. Teunis werd geboren in 1535.
+ 11122 ii. van Schaijck, Gijsbert Goossensz. Gijsbert Goossensz werd geboren in 1540. Hij overleed in 1605.
Meer over Gijsberts, Cornelia Gerrits en van Schaijck, Goosen Gijsbertsz:
Huwelijk: rond 1535.
11121. van Schayk, Teunis.
Teunis werd geboren in 1535. Hij was de zoon van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Gijsberts, Cornelia Gerrits. Hij trouwde , Gijsbertgen rond 1560.
Meer over van Schayk, Teunis:
Geboorte: 1535.
Echtgeno(o)t(e):, Gijsbertgen.
Gijsbertgen werd geboren in 1539. Zij trouwde van Schayk, Teunis rond 1560.
Meer over , Gijsbertgen:
Geboorte: 1539.
Kinderen van , Gijsbertgen en van Schayk, Teunis
+ 111211 i. van Schayk, Goosen Theunisz. Goosen Theunisz werd geboren rond 1560 in Westbroek.
+ 111212 ii. van Schaijck, Goijerd Janszen. Goijerd Janszen werd geboren rond 1580 in Maartensdijk.
Meer over , Gijsbertgen en van Schayk, Teunis:
Huwelijk: rond 1560.
111211. van Schayk, Goosen Theunisz.
Goosen Theunisz werd geboren rond 1560 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schayk, Teunis en , Gijsbertgen. Hij trouwde , Emmiggen rond 1590.
Meer over van Schayk, Goosen Theunisz:
Geboorte: rond 1560, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):, Emmiggen.
Emmiggen werd geboren rond 1570. Zij trouwde van Schayk, Goosen Theunisz rond 1590.
Meer over , Emmiggen:
Geboorte: rond 1570.
Kinderen van , Emmiggen en van Schayk, Goosen Theunisz
1112111 i. van Schayk, Jan Goosens. Jan Goosens werd geboren in 1585.
+ 1112112 ii. van Schayk, Cornelis Goosens. Cornelis Goosens werd geboren in 1590 in Westbroek.
1112113 iii. van Schayk, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1590. Zij overleed in 1647.
1112114 iv. van Schayk, Gerrit Goossens. Gerrit Goossens werd geboren in 1593.
1112115 v. van Schayk, Willem Goossenszoon. Willem Goossenszoon werd geboren in 1595.
+ 1112116 vi. van Schayk, Weijntgen. Weijntgen werd geboren in 1595.
+ 1112117 vii. van Schayk, Theunis. Theunis werd geboren rond 1595 in Achttienhoven.
1112118 viii. van Schayk, Gerrigje Gosens. Gerrigje Gosens werd geboren rond 1595.
Meer over , Emmiggen en van Schayk, Goosen Theunisz:
Huwelijk: rond 1590.
1112111. van Schayk, Jan Goosens.
Jan Goosens werd geboren in 1585. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.
Meer over van Schayk, Jan Goosens:
Geboorte: 1585.
1112112. van Schayk, Cornelis Goosens.
Cornelis Goosens werd geboren in 1590 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij trouwde van Eijck, Magdalena Cornelisdr rond 1605.
Meer over van Schayk, Cornelis Goosens:
Geboorte: 1590, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):van Eijck, Magdalena Cornelisdr.
Magdalena Cornelisdr werd geboren rond 1580. Zij overleed voor 7 juni 1628 at the age of minder dan rond 48 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van van Eijck, Cornelis Goyertsz Luyten en Hendriks, Feijsje. Zij trouwde van Schayk, Cornelis Goosens rond 1605.
Meer over van Eijck, Magdalena Cornelisdr:
Geboorte: rond 1580.
Overlijden: voor 7 juni 1628.
Kinderen van van Eijck, Magdalena Cornelisdr en van Schayk, Cornelis Goosens
11121121 i. van Schayk, Jan Cornelisz Ghijsberts. Jan Cornelisz Ghijsberts werd geboren rond 1605.
+ 11121122 ii. van Schaijk, Arien Cornelisz. Arien Cornelisz werd geboren in 1608. Hij overleed in 1672.
+ 11121123 iii. van Schayk, Goossen Cornelis. Goossen Cornelis werd geboren rond 1610.
11121124 iv. van Schayk, Goijerd Cornelisz. Goijerd Cornelisz werd geboren rond 1610.
11121125 v. van Schayk, Nijesken. Nijesken werd geboren rond 1610.
11121126 vi. van Schayk, Haesgen Cornelis. Haesgen Cornelis werd geboren in 1610. Zij overleed in 1671 in Westbroek.
Meer over van Eijck, Magdalena Cornelisdr en van Schayk, Cornelis Goosens:
Huwelijk: rond 1605.
11121121. van Schayk, Jan Cornelisz Ghijsberts.
Jan Cornelisz Ghijsberts werd geboren rond 1605. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr. Hij trouwde Schaijk, Gijsbertgen Beernts op 23 oktober 1631 in Westbroek.
Meer over van Schayk, Jan Cornelisz Ghijsberts:
Geboorte: rond 1605.
Beroep: 1631, Westbroek. schout.
Echtgeno(o)t(e):Schaijk, Gijsbertgen Beernts.
Gijsbertgen Beernts werd geboren rond 1610. Zij trouwde van Schayk, Jan Cornelisz Ghijsberts op 23 oktober 1631 in Westbroek.
Meer over Schaijk, Gijsbertgen Beernts:
Geboorte: rond 1610.
Meer over Schaijk, Gijsbertgen Beernts en van Schayk, Jan Cornelisz Ghijsberts:
Huwelijk: 23 oktober 1631, Westbroek.
11121122. van Schaijk, Arien Cornelisz.
Arien Cornelisz werd geboren in 1608. Hij overleed in 1672 op een leeftijd van 64 jaren. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr. Hij trouwde met van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans.
Meer over van Schaijk, Arien Cornelisz:
Geboorte: 1608.
Overlijden: 1672.
Echtgeno(o)t(e):van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans.
Lijsbeth Jans werd geboren rond 1610. Zij overleed in 1672 op een leeftijd van rond 62 jaren. Zij trouwde met van Schaijk, Arien Cornelisz.
Meer over van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans:
Geboorte: rond 1610.
Overlijden: 1672.
Kinderen van van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans en van Schaijk, Arien Cornelisz
+ 111211221 i. van Schaick, Thonis Jansz. Thonis Jansz werd geboren rond 1625.
+ 111211222 ii. van Schaijk, Gijsbert Ariense. Gijsbert Ariense werd geboren rond 1630.
+ 111211223 iii. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren rond 1630.
111211224 iv. van Schaijk, Jan Arissen. Jan Arissen werd geboren op 19 januari 1631 in Utrecht. Hij overleed in 1666.
111211221. van Schaick, Thonis Jansz.
Thonis Jansz werd geboren rond 1625. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans. Hij trouwde Cornelisse, Neeltje rond 1645.
Meer over van Schaick, Thonis Jansz:
Geboorte: rond 1625.
Echtgeno(o)t(e):Cornelisse, Neeltje.
Neeltje werd geboren rond 1627. Zij overleed op 14 november 1727 in Jutphaas op een leeftijd van rond 100 jaren, 10 maanden. Zij trouwde van Schaick, Thonis Jansz rond 1645.
Opmerkingen bij Cornelisse, Neeltje
Zij kan één generatie lager horen, maar gezien de kreet in het begraafboek van 100 jaar oud haar voorlopig hier geplaatst. – bron: fmavanschaik.nl
Meer over Cornelisse, Neeltje:
Geboorte: rond 1627.
Overlijden: 14 november 1727, Jutphaas.
Kinderen van Cornelisse, Neeltje en van Schaick, Thonis Jansz
+ 1112112211 i. van Schaik, Jan Thonisz. Jan Thonisz werd geboren rond 1640. Hij overleed voor 1688.
+ 1112112212 ii. van Schaick, Hendrik Anthonis. Hendrik Anthonis werd geboren rond 1660.
Meer over Cornelisse, Neeltje en van Schaick, Thonis Jansz:
Huwelijk: rond 1645.
1112112211. van Schaik, Jan Thonisz.
Jan Thonisz werd geboren rond 1640. Hij overleed voor 1688 op een leeftijd van minder dan rond 48 jaren. Hij was de zoon van van Schaick, Thonis Jansz en Cornelisse, Neeltje. Hij trouwde Werkhoven, Neeltje Cornelisdr rond 1670.
Meer over van Schaik, Jan Thonisz:
Geboorte: rond 1640.
Overlijden: voor 1688.
Echtgeno(o)t(e):Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.
Neeltje Cornelisdr werd geboren rond 1640. Zij overleed na 1699 at the age of meer dan ongeveer 59 jaren. Zij was de dochter van Werkhoven, Cornelis. Zij trouwde van Schaik, Jan Thonisz rond 1670. Zij trouwde tevens Otterspoor, Cornelis Cornelisz op 27 november 1688 in Jutphaas.
Meer over Werkhoven, Neeltje Cornelisdr:
Geboorte: rond 1640.
Probaat: 26 februari 1697. verkoop huisraad en vee..
In 1697 verschijnt Neeltje voor notaris Gerard Bredie te Jutphaas, die haar aanduidt als de verlaten huisvrouw van Cornelis Otterspoor. Zij verkoopt dan haar paarden, wagens en huisraad aan haar tweede zoon Theunis Jans van Schayck.
Overlijden: na 1699.
Kinderen van Werkhoven, Neeltje Cornelisdr en van Schaik, Jan Thonisz
11121122111 i. van Schaik, Harmen. Harmen werd geboren rond 1665.
+ 11121122112 ii. van Schaick, Herbert Janssen. Herbert Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 4 april 1731 in Jutphaas.
11121122113 iii. van Schaik, Gijsbertie Janssen. Gijsbertie Janssen werd geboren rond 1670.
+ 11121122114 iv. van Schaik, Theunis Janssen. Theunis Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 26 maart 1731 in Jutphaas.
11121122115 v. van Schaik, Ariaentie. Ariaentie werd geboren rond 1675.
+ 11121122116 vi. van Schaick, Maria Jans. Maria Jans werd geboren rond 1675.
11121122117 vii. van Schaik, Cornelia Jans. Cornelia Jans werd geboren rond 1680.
+ 11121122118 viii. van Schaik, Willem Jansse. Willem Jansse werd geboren rond 1685.
Meer over Werkhoven, Neeltje Cornelisdr en van Schaik, Jan Thonisz:
Huwelijk: rond 1670.
11121122111. van Schaik, Harmen.
Harmen werd geboren rond 1665. Hij was de zoon van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.
Meer over van Schaik, Harmen:
Geboorte: rond 1665.
11121122112. van Schaick, Herbert Janssen.
Herbert Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 4 april 1731 in Jutphaas op een leeftijd van rond 61 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr. Hij trouwde Herberts, Seligie rond 1694.
Meer over van Schaick, Herbert Janssen:
Geboorte: rond 1670.
Overlijden: 4 april 1731, Jutphaas.
Echtgeno(o)t(e):Herberts, Seligie.
Seligie werd geboren rond 1670. Zij overleed op 2 mei 1731 in Jutphaas op een leeftijd van rond 61 jaren, 4 maanden. Zij trouwde van Schaick, Herbert Janssen rond 1694.
Meer over Herberts, Seligie:
Geboorte: rond 1670.
Overlijden: 2 mei 1731, Jutphaas.
Kinderen van Herberts, Seligie en van Schaick, Herbert Janssen
111211221121 i. van Schaick, Jan Herberts. Hij werd gedoopt op 25 juli 1694 te Jutphaas..
111211221122 ii. van Schaick, Hendrickje Herberts. Zij werd gedoopt op 29 augustus 1695 te Jutphaas.
111211221123 iii. van Schaick, Marigie Herberts. Marigie Herberts werd geboren op 8 augustus 1697 in Jutphaas. Zij overleed op 15 april 1712 in Jutphaas.
111211221124 iv. van Schaick, Annigie. Annigie werd geboren rond 1698 in Jutphaas.
111211221125 v. van Schaick, Gerrit. Hij werd gedoopt op 20 juni 1700 te Jutphaas..
111211221126 vi. van Schaick, Cijntie. Zij werd gedoopt op 3 augustus 1701 te Jutphaas.
Meer over Herberts, Seligie en van Schaick, Herbert Janssen:
Huwelijk: rond 1694.
111211221121. van Schaick, Jan Herberts.
Hij werd gedoopt op 25 juli 1694 te Jutphaas.. Hij was de zoon van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.
Meer over van Schaick, Jan Herberts:
Doopsel: 25 juli 1694, Jutphaas.
111211221122. van Schaick, Hendrickje Herberts.
Zij werd gedoopt op 29 augustus 1695 te Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.
Meer over van Schaick, Hendrickje Herberts:
Doopsel: 29 augustus 1695, Jutphaas.
111211221123. van Schaick, Marigie Herberts.
Marigie Herberts werd geboren op 8 augustus 1697 in Jutphaas. Zij overleed op 15 april 1712 in Jutphaas op een leeftijd van 14 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.
Meer over van Schaick, Marigie Herberts:
Geboorte: 8 augustus 1697, Jutphaas.
Overlijden: 15 april 1712, Jutphaas.
111211221124. van Schaick, Annigie.
Annigie werd geboren rond 1698 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.
Meer over van Schaick, Annigie:
Geboorte: rond 1698, Jutphaas.
111211221125. van Schaick, Gerrit.
Hij werd gedoopt op 20 juni 1700 te Jutphaas.. Hij was de zoon van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.
Meer over van Schaick, Gerrit:
Doopsel: 20 juni 1700, Jutphaas.
111211221126. van Schaick, Cijntie.
Zij werd gedoopt op 3 augustus 1701 te Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.
Meer over van Schaick, Cijntie:
Doopsel: 3 augustus 1701, Jutphaas.
11121122113. van Schaik, Gijsbertie Janssen.
Gijsbertie Janssen werd geboren rond 1670. Zij was de dochter van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.
Meer over van Schaik, Gijsbertie Janssen:
Geboorte: rond 1670.
11121122114. van Schaik, Theunis Janssen.
Theunis Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 26 maart 1731 in Jutphaas op een leeftijd van rond 61 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr. Hij trouwde de Wit, Geertje Peters rond 1695.
Meer over van Schaik, Theunis Janssen:
Geboorte: rond 1670.
Overlijden: 26 maart 1731, Jutphaas.
Echtgeno(o)t(e):de Wit, Geertje Peters.
Geertje Peters werd geboren rond 1670. Zij trouwde van Schaik, Theunis Janssen rond 1695.
Meer over de Wit, Geertje Peters:
Geboorte: rond 1670.
Kinderen van de Wit, Geertje Peters en van Schaik, Theunis Janssen
111211221141 i. van Schaick, Aleidis. Aleidis werd geboren rond 1690. Zij overleed op 6 mei 1757 in Utrecht.
111211221142 ii. van Schaik, Jan Theunisse. Jan Theunisse werd geboren op 10 februari 1695 in Jutphaas. Hij overleed rond 1701.
+ 111211221143 iii. van Schaik, Pieter Theunisse. Pieter Theunisse werd geboren op 10 maart 1696 in Neereind. Hij overleed na 1757.
+ 111211221144 iv. van Schaik, Hendrik Theunisse. Hendrik Theunisse werd geboren in augustus 1697 in Neereind. Hij overleed na 1756.
+ 111211221145 v. van Schaick, Theunis Theunisse. Theunis Theunisse werd geboren voor 17 januari 1701 in Overeind. Hij overleed op 11 mei 1786 in Utrecht.
111211221146 vi. van Schaik, Jan Theunisse. Jan Theunisse werd geboren op 6 september 1702 in Jutphaas. Hij overleed rond 1703.
111211221147 vii. van Schaik, Jan Teunisse. Jan Teunisse werd geboren op 26 september 1703 in Jutphaas.
111211221148 viii. van Schaik, Marie. Marie werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas. Zij overleed rond 1780.
111211221149 ix. van Schaik, Lijsbeth. Lijsbeth werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas.
Meer over de Wit, Geertje Peters en van Schaik, Theunis Janssen:
Huwelijk: rond 1695.
111211221141. van Schaick, Aleidis.
Aleidis werd geboren rond 1690. Zij overleed op 6 mei 1757 in Utrecht op een leeftijd van rond 67 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.
Meer over van Schaick, Aleidis:
Geboorte: rond 1690.
Overlijden: 6 mei 1757, Utrecht.
111211221142. van Schaik, Jan Theunisse.
Jan Theunisse werd geboren op 10 februari 1695 in Jutphaas. Hij overleed rond 1701 op een leeftijd van rond 5 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.
Meer over van Schaik, Jan Theunisse:
Geboorte: 10 februari 1695, Jutphaas.
Overlijden: rond 1701.
111211221143. van Schaik, Pieter Theunisse.
Pieter Theunisse werd geboren op 10 maart 1696 in Neereind. Hij werd gedoopt op 17 maart 1696 te Jutphaas.. Hij overleed na 1757 op een leeftijd van meer dan 60 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters. Hij trouwde van Rossum, Joanna Antoni op 17 september 1725 in Jutphaas.
Meer over van Schaik, Pieter Theunisse:
Geboorte: 10 maart 1696, Neereind.
Doopsel: 17 maart 1696, Jutphaas.
Overlijden: na 1757.
Echtgeno(o)t(e):van Rossum, Joanna Antoni.
Joanna Antoni werd geboren rond 1701. Zij was de dochter van van Rossum, Antonij Sweren en van Rijn, Annigje. Zij trouwde van Schaik, Pieter Theunisse op 17 september 1725 in Jutphaas.
Meer over van Rossum, Joanna Antoni:
Geboorte: rond 1701.
Kinderen van van Rossum, Joanna Antoni en van Schaik, Pieter Theunisse
1112112211431 i. van Schaik, Geertje Pieterse. Geertje Pieterse werd geboren op 28 januari 1726 in Jutphaas. Zij overleed op 28 oktober 1793 in Utrecht.
1112112211432 ii. van Schaik, Anna. Anna werd geboren op 3 december 1727 in Jutphaas.
1112112211433 iii. van Schaik, Joannes. Joannes werd geboren op 24 augustus 1730 in Jutphaas.
1112112211434 iv. van Schaik, Anthoni. Anthoni werd geboren op 1 januari 1734 in Jutphaas.
1112112211435 v. van Schaik, Anna. Anna werd geboren op 2 april 1735. Zij overleed rond 1737.
+ 1112112211436 vi. van Schaik, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 13 maart 1737 in Utrecht. Zij overleed op 17 april 1818 in Amsterdam.
1112112211437 vii. van Schaik, Ariaentie. Ariaentie werd geboren op 23 juli 1738 in Jutphaas. Zij overleed rond 1740.
1112112211438 viii. van Schaik, Gerrit. Gerrit werd geboren op 27 april 1741 in Jutphaas.
1112112211439 ix. van Schaik, Ariaentje. Ariaentje werd geboren op 13 maart 1744 in Jutphaas.
Meer over van Rossum, Joanna Antoni en van Schaik, Pieter Theunisse:
Huwelijk: 17 september 1725, Jutphaas.
1112112211431. van Schaik, Geertje Pieterse.
Geertje Pieterse werd geboren op 28 januari 1726 in Jutphaas. Zij overleed op 28 oktober 1793 in Utrecht op een leeftijd van 67 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Geertje Pieterse:
Geboorte: 28 januari 1726, Jutphaas.
Overlijden: 28 oktober 1793, Utrecht.
1112112211432. van Schaik, Anna.
Anna werd geboren op 3 december 1727 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Anna:
Geboorte: 3 december 1727, Jutphaas.
1112112211433. van Schaik, Joannes.
Joannes werd geboren op 24 augustus 1730 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Joannes:
Geboorte: 24 augustus 1730, Jutphaas.
1112112211434. van Schaik, Anthoni.
Anthoni werd geboren op 1 januari 1734 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Anthoni:
Geboorte: 1 januari 1734, Jutphaas.
1112112211435. van Schaik, Anna.
Anna werd geboren op 2 april 1735. Zij overleed rond 1737 at the age of rond 1 jaar, 8 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Anna:
Geboorte: 2 april 1735.
Overlijden: rond 1737.
1112112211436. van Schaik, Anna Cornelia.
Anna Cornelia werd geboren op 13 maart 1737 in Utrecht. Zij overleed op 17 april 1818 in Amsterdam op een leeftijd van 81 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni. Zij trouwde van Vliet, Jacobus op 22 april 1758 in Utrecht.
Opmerkingen bij van Schaik, Anna Cornelia
Matrina (getuige) van Johanna van Oostrum (1767). Tevens matrina van Cornelia van Oostrum (1770).
Meer over van Schaik, Anna Cornelia:
Geboorte: 13 maart 1737, Utrecht.
Residentie: 1794, Amsterdam. op de braak.
Overlijden: 17 april 1818, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):van Vliet, Jacobus.
Jacobus werd geboren rond 1730 in Utrecht. Hij overleed voor 1793 in Utrecht op een leeftijd van minder dan rond 63 jaren. Hij trouwde van Schaik, Anna Cornelia op 22 april 1758 in Utrecht.
Meer over van Vliet, Jacobus:
Geboorte: rond 1730, Utrecht.
Overlijden: voor 1793, Utrecht.
Kinderen van van Schaik, Anna Cornelia en van Vliet, Jacobus
11121122114361 i. van Vliet, Johannes. Johannes werd geboren op 17 september 1758 in Utrecht.
+ 11121122114362 ii. van der Vliet, Johanna. Johanna werd geboren op 29 maart 1760 in Utrecht. Zij overleed op 4 september 1812 in Amsterdam.
11121122114363 iii. van Vliet, Maria. Maria werd geboren op 12 april 1762 in Utrecht.
11121122114364 iv. van Vliet, Antonius. Antonius werd geboren op 12 maart 1764 in Amsterdam. Hij overleed voor 1768 in Amsterdam.
11121122114365 v. van der Vliet, Peter. Peter werd geboren op 13 augustus 1765 in Amsterdam.
11121122114366 vi. van der Vliet, Antoni. Antoni werd geboren op 10 februari 1768 in Amsterdam.
11121122114367 vii. van der Vliet, Cornelia. Cornelia werd geboren op 11 september 1770 in Amsterdam.
11121122114368 viii. van der Vliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 17 januari 1773 in Amsterdam.
11121122114369 ix. van der Vliet, Gerrit. Gerrit werd geboren op 4 mei 1775 in Amsterdam.
1112112211436A x. van der Vliet, Arie. Arie werd geboren op 14 februari 1778 in Amsterdam.
1112112211436B xi. van der Vliet, Adriana. Adriana werd geboren op 12 september 1780 in Amsterdam.
Meer over van Schaik, Anna Cornelia en van Vliet, Jacobus:
Huwelijk: 22 april 1758, Utrecht.
Residentie: 22 april 1758, Utrecht. Achter ’t Weijstraat, nu Twijnstraat.
Residentie: van 1764 tot 1780, Amsterdam.
Testament: 28 oktober 1793, Utrecht. Akte van scheiding (ivm overlijden).
11121122114361. van Vliet, Johannes.
Johannes werd geboren op 17 september 1758 in Utrecht. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van Vliet, Johannes:
Geboorte: 17 september 1758, Utrecht.
11121122114362. van der Vliet, Johanna.
Johanna werd geboren op 29 maart 1760 in Utrecht. Zij overleed op 4 september 1812 in Amsterdam op een leeftijd van 52 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia. Zij trouwde Huijser, Johannes Hendricus op 11 april 1794 in Amsterdam.
Opmerkingen bij van der Vliet, Johanna
Toen Johanna van der Vliet met Johannes Huijzer trouwde, woonde zij op de hoek van de
Haarlemmerdijk.
Meer over van der Vliet, Johanna:
Geboorte: 29 maart 1760, Utrecht.
Residentie: 1794, Amsterdam. Op de hoek van de Haarlemmerdijk en Klyne K straat.
Overlijden: 4 september 1812, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Huijser, Johannes Hendricus.
Johannes Hendricus werd geboren op 30 juli 1768 in Amsterdam. Hij werd gedoopt van 1790 tot 1800. Hij overleed op 11 maart 1833 in Amsterdam op een leeftijd van 64 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Andries en Figgers, Anna. Hij trouwde Verbeek, Isabella op 23 december 1790 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van der Vliet, Johanna op 11 april 1794 in Amsterdam.. Hij trouwde tevens van Meenen, Willemina op 11 januari 1816 in Amsterdam..
Opmerkingen bij Huijser, Johannes Hendricus
Johannes woonde bij zijn 1e huwelijk (op 23/12/1790) aan de Korte Prinsengracht. Hij trouwde toen
met Isabella Verbeek, wed. van Adrianus Molenschot.
Johan Andries Huijser was matroos bij de VOC.
Hij kwam aan bij de Kaap op 30 maart 1785 en arriveerde in Indië op 10 juli 1785.
Meer over Huijser, Johannes Hendricus:
Geboorte: 30 juli 1768, Amsterdam.
De kinderen werden gedoopt in de Mozes & Aaron kerk.
Residentie: van 1790 tot 1794, Amsterdam. Op de hoek van de Korte Prinsegracht.
Doop: van 1790 tot 1800. Rooms-Katholiek.
Beroep: 1816. koopman.
Beroep: 1823. werkman.
Residentie: 1829, Leeuwarden.
Overlijden: 11 maart 1833, Amsterdam.
Kinderen van van der Vliet, Johanna en Huijser, Johannes Hendricus
111211221143621 i. Huijzer, Anna. Zij werd gedoopt op 13 april 1797 te Amsterdam. Zij overleed op 5 augustus 1866 in Amsterdam.
111211221143622 ii. Huijzer, Jacoba. Zij werd gedoopt op 16 april 1800 te Amsterdam. Zij overleed op 12 maart 1847 in Amsterdam.
111211221143623 iii. Huijzer, Joannes. Hij werd gedoopt op 21 oktober 1801 te Amsterdam.. Hij overleed op 18 april 1806 in Amsterdam.
+ 111211221143624 iv. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren op 20 april 1804 in Amsterdam. Hij overleed op 12 maart 1880 in Amsterdam.
Meer over van der Vliet, Johanna en Huijser, Johannes Hendricus:
Huwelijk: 11 april 1794, Amsterdam.
Toen Johanna van der Vliet met Johannes Huijzer trouwde, woonde zij op de hoek van de
Haarlemmerdijk.
Religie: 1800. RK.
Financieel: 6 juni 1809, Amsterdam. insolvent verklaard.
Beroep: van 1794 tot 1809. Tappers-Winkel op den hoek van de Brouwers- en Korte Prinfegragten..
111211221143621. Huijzer, Anna.
Zij werd gedoopt op 13 april 1797 te Amsterdam. Zij overleed op 5 augustus 1866 in Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna. Zij trouwde Mulder, Jurrie op 30 april 1823 in Amsterdam.
Meer over Huijzer, Anna:
Doopsel: 13 april 1797, Amsterdam. Kerk De Posthoorn.
Getuige o.a. haar moeder Anna Figgens.
Beroep: 1823. schoonmaakster.
Overlijden: 5 augustus 1866, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Mulder, Jurrie.
Jurrie werd geboren in 1799 in Amsterdam. Hij trouwde Huijzer, Anna op 30 april 1823 in Amsterdam.
Meer over Mulder, Jurrie:
Geboorte: 1799, Amsterdam.
Beroep: kruiersknecht.
Meer over Huijzer, Anna en Mulder, Jurrie:
Huwelijk: 30 april 1823, Amsterdam.
Erkenning 1 kind
111211221143622. Huijzer, Jacoba.
Zij werd gedoopt op 16 april 1800 te Amsterdam. Zij overleed op 12 maart 1847 in Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna.
Meer over Huijzer, Jacoba:
Doopsel: 16 april 1800, Amsterdam.
Getuigen waren Jan van der Vliet (oom) en Anna Cornelia van Schaik (grootmoeder)
Overlijden: 12 maart 1847, Amsterdam.
111211221143623. Huijzer, Joannes.
Hij werd gedoopt op 21 oktober 1801 te Amsterdam.. Hij overleed op 18 april 1806 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna.
Meer over Huijzer, Joannes:
Doopsel: 21 oktober 1801, Amsterdam.
Getuigen: Jan van der Vliet (oom) en Anna Tiggens (grootmoeder)
Overlijden: 18 april 1806, Amsterdam. Karthuizer Kerkhof.
111211221143624. Huijser, Jacobus.
Jacobus werd geboren op 20 april 1804 in Amsterdam. Hij overleed op 12 maart 1880 in Amsterdam op een leeftijd van 75 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna. Hij trouwde Alberts, Adriana op 14 oktober 1829 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Jacobus:
Geboorte: 20 april 1804, Amsterdam.
Beroep: 1829. loodgietersknecht.
Religie: 1852. Ned. Herv..
Residentie: voor 21 juni 1852, Amsterdam. Prinsengracht 680.
Residentie: 14 juni 1852, Amsterdam. Tuinstraat 236.
Residentie: na 21 juni 1852, Amsterdam. Prinsengracht 491.
Residentie: november 1870, Amsterdam. Buiten Dommerstraat 8.
Jacobus woonde hier samn met zijn kinderen Gijsbert, 24 jaar, Petrus, 19 jaar, Antonio, 31 jaar, Adriana, 40 jaar en haar zoontje van 9. De man van Adriana zat mogelijk op zee. een overlijden van hem heb ik niet kunnen vinden.
Residentie: voor juni 1877, Amsterdam. Haarlemmerdijk 51.
Jacobus woonde als alleenstaande ouder (zijn vrouw, Adriana Alberts) was overleden, hier samen met zijn zoon Petrus Johannes, 26 jaar oud, zijn zoon Antonie, 38 jaar oud, en zijn dochter Adriana 47 jaar oud., alsook zijn kleinzoon Jacobus Donker. Dat zou kunnen betekenen dat diens vader was overleden, maar hij was zeeman en wellicht langdurig weg.
Beroep: van 21 juni 1852 tot 8 januari 1873. loodgieter.
Overlijden: 12 maart 1880, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Alberts, Adriana.
Adriana werd geboren in 1812 in Amsterdam. Zij overleed op 2 september 1867 in Amsterdam op een leeftijd van 55 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Alberts, Jacop en Muijswinkel, Adriana. Zij trouwde Huijser, Jacobus op 14 oktober 1829 in Amsterdam.
Meer over Alberts, Adriana:
Geboorte: 1812, Amsterdam.
Beroep: 1829, Amsterdam. naaister.
Overlijden: 2 september 1867, Amsterdam.
Kinderen van Alberts, Adriana en Huijser, Jacobus
+ 1112112211436241 i. Huijser, Adriana Maria. Adriana Maria werd geboren op 29 mei 1830 in Amsterdam. Zij overleed op 28 februari 1891 in Amsterdam.
1112112211436242 ii. Huijser, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in 1832 in Amsterdam. Zij overleed op 21 april 1864 in Amsterdam.
1112112211436243 iii. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren op 27 november 1834 in Amsterdam. Hij overleed na 1852.
1112112211436244 iv. Huijser, Jacob. Jacob werd geboren in 1837 in Amsterdam. Hij overleed in 1838 in Amsterdam.
1112112211436245 v. Huijser, Jeanne Antoine. Jeanne Antoine werd geboren op 17 oktober 1839 in Amsterdam. Hij overleed op 10 juli 1894 in Amsterdam.
+ 1112112211436246 vi. Huijser, Jacob. Jacob werd geboren op 3 april 1842 in Amsterdam. Hij overleed na 1866.
+ 1112112211436247 vii. Huijser, Carel Cornelis. Carel Cornelis werd geboren op 4 juni 1844 in Amsterdam. Hij overleed op 14 januari 1929 in Amsterdam.
+ 1112112211436248 viii. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 3 juni 1846 in Amsterdam. Hij overleed op 8 mei 1923.
1112112211436249 ix. Huijser, dochter. dochter werd geboren op 27 november 1848 in Amsterdam. Zij overleed op 27 november 1848 in Amsterdam.
111211221143624A x. Huijser, Petrus Johannes. Petrus Johannes werd geboren op 29 november 1851 in Amsterdam.
Meer over Alberts, Adriana en Huijser, Jacobus:
Huwelijk: 14 oktober 1829, Amsterdam.
Jacobus was katholiek.
1112112211436241. Huijser, Adriana Maria.
Adriana Maria werd geboren op 29 mei 1830 in Amsterdam. Zij overleed op 28 februari 1891 in Amsterdam op een leeftijd van 60 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Zij trouwde Donker, Cornelis op 11 juli 1855 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Adriana Maria:
Geboorte: 29 mei 1830, Amsterdam.
Soms wordt als geboortedatum 31-03-1830 genoemd, soms 29 mei 1831.
Residentie: voor mei 1855, Amsterdam. Prinsengracht 680.
Overlijden: 28 februari 1891, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Donker, Cornelis.
Cornelis werd geboren in 1808 in Amsterdam. Hij was de zoon van Donker, Christiaan en van Meenen, Willemina. Hij trouwde Dixon, Catharina op 22 juni 1842 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Huijser, Adriana Maria op 11 juli 1855 in Amsterdam..
Meer over Donker, Cornelis:
Geboorte: 1808, Amsterdam.
Beroep: 1855. zeeman.
Kinderen van Huijser, Adriana Maria en Donker, Cornelis
11121122114362411 i. Donker, Jacobus. Jacobus werd geboren op 7 augustus 1861 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Adriana Maria en Donker, Cornelis:
Huwelijk: 11 juli 1855, Amsterdam.
11121122114362411. Donker, Jacobus.
Jacobus werd geboren op 7 augustus 1861 in Amsterdam. Hij was de zoon van Donker, Cornelis en Huijser, Adriana Maria.
Meer over Donker, Jacobus:
Geboorte: 7 augustus 1861, Amsterdam.
1112112211436242. Huijser, Johanna Wilhelmina.
Johanna Wilhelmina werd geboren in 1832 in Amsterdam. Zij overleed op 21 april 1864 in Amsterdam op een leeftijd van 32 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.
Meer over Huijser, Johanna Wilhelmina:
Geboorte: 1832, Amsterdam.
Overlijden: 21 april 1864, Amsterdam.
1112112211436243. Huijser, Jacobus.
Jacobus werd geboren op 27 november 1834 in Amsterdam. Hij overleed na 1852 op een leeftijd van meer dan 17 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.
Meer over Huijser, Jacobus:
Geboorte: 27 november 1834, Amsterdam.
Beroep: 1852. smid.
Residentie: 1852. Tuinstraat 236.
Overlijden: na 1852.
1112112211436244. Huijser, Jacob.
Jacob werd geboren in 1837 in Amsterdam. Hij overleed in 1838 in Amsterdam op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.
Meer over Huijser, Jacob:
Geboorte: 1837, Amsterdam.
Overlijden: 1838, Amsterdam.
1112112211436245. Huijser, Jeanne Antoine.
Jeanne Antoine werd geboren op 17 oktober 1839 in Amsterdam. Hij overleed op 10 juli 1894 in Amsterdam op een leeftijd van 54 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.
Meer over Huijser, Jeanne Antoine:
Geboorte: 17 oktober 1839, Amsterdam.
Overlijden: 10 juli 1894, Amsterdam.
1112112211436246. Huijser, Jacob.
Jacob werd geboren op 3 april 1842 in Amsterdam. Hij overleed na 1866 op een leeftijd van meer dan 23 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde Smit, Hendrika op 12 december 1866 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Jacob:
Geboorte: 3 april 1842, Amsterdam.
Overlijden: na 1866.
Echtgeno(o)t(e):Smit, Hendrika.
Hendrika werd geboren in 1824 in Amsterdam. Zij was de dochter van Smit, Harmen en Maaswinkel, Alida. Zij trouwde Huijser, Jacob op 12 december 1866 in Amsterdam.
Meer over Smit, Hendrika:
Geboorte: 1824, Amsterdam.
Kinderen van Smit, Hendrika en Huijser, Jacob
11121122114362461 i. Huijser, Jacobus Jacob. Jacobus Jacob werd geboren in 1868 in Amsterdam. Hij overleed na 1897.
Meer over Smit, Hendrika en Huijser, Jacob:
Huwelijk: 12 december 1866, Amsterdam.
11121122114362461. Huijser, Jacobus Jacob.
Jacobus Jacob werd geboren in 1868 in Amsterdam. Hij overleed na 1897 op een leeftijd van meer dan 29 jaren. Hij was de zoon van Huijser, Jacob en Smit, Hendrika. Hij trouwde Treur, Adriaantje Wilhelmina op 22 april 1897 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Jacobus Jacob:
Geboorte: 1868, Amsterdam.
Overlijden: na 1897.
Beroep: 1897. loodgieter.
Echtgeno(o)t(e):Treur, Adriaantje Wilhelmina.
Adriaantje Wilhelmina werd geboren in 1871 in Leimuiden. Zij trouwde Huijser, Jacobus Jacob op 22 april 1897 in Amsterdam.
Meer over Treur, Adriaantje Wilhelmina:
Geboorte: 1871, Leimuiden.
Meer over Treur, Adriaantje Wilhelmina en Huijser, Jacobus Jacob:
Huwelijk: 22 april 1897, Amsterdam.
1112112211436247. Huijser, Carel Cornelis.
Carel Cornelis werd geboren op 4 juni 1844 in Amsterdam. Hij overleed op 14 januari 1929 in Amsterdam op een leeftijd van 84 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina op 8 januari 1873 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Carel Cornelis:
Geboorte: 4 juni 1844, Amsterdam.
Residentie: 1851, Amsterdam. Tuinstraat 97.
Residentie: 1852, Amsterdam. Prinsengracht 491.
Residentie: 1853, Amsterdam. Prinsengracht 680.
Beroep: 16 maart 1861. Militie – vrijgesteld wegens broederdienst.
Aangezigt breed; voorhoofd idem; Oogen bruin; Neus gewoon; Mond idem; Kin plat; Haar bruin; Wenkbraauwen idem; Merkbare teekenen geene.
Beroep: 1861. draaijer.
Residentie: 1 januari 1866, Amsterdam. Buitengasthuis.
Beroep: 8 januari 1873. koperdraaier, milicien.
Residentie: 1874, Amsterdam. Goudsbloemstraat no 660 / 696.
Residentie: rond 1874, Amsterdam. Goudsbloemstraat 135 kelder.
Residentie: rond 1876, Amsterdam. Goudsbloemstraat 108.
Residentie: rond 1877, Amsterdam. Goudsbloemstraat 118.
Residentie: rond 1878, Amsterdam. Marnixstraat 13 k.
Residentie: 1883, Amsterdam. Marnixstraat 169.
Residentie: rond 1885, Amsterdam. Marnixstraat 171.
Residentie: rond 1888. Tichelstraat 20.
Residentie: rond 1890, Amsterdam. Lijnbaansgracht 19.
Residentie: rond 1892, Amsterdam. Laurierstraat 45 onder achterkamer.
Beroep: 20 januari 1898. lantaarnopsteker.
Residentie: 1921, Amsterdam. Fahrenheitstr 26.
Beroep: 1922. invaliditeit IR 129560.
Residentie: 14 november 1922, Amsterdam. Singel 273.
Residentie: 1922, Den Haag. Azaleastraat 86.
Residentie: 28 april 1924, Amsterdam. N.Looyerdwarsstr 12 (Nu: eerste looiersdwarsstraat).
Overlijden: 14 januari 1929, Amsterdam.
Het familiegraf van “Heintje’s” ouders is op ‘De Vraag’ in A’dam, Overtoomscheveld.
Adres: 29 december 1921, Fahrenheitstraat 26, Amsterdam
Echtgeno(o)t(e):Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina.
Johanna Maria Wilhelmina werd geboren op 26 november 1844 in Amsterdam. Zij overleed op 24 augustus 1915 in Amsterdam op een leeftijd van 70 jaren, 8 maanden. Zij werd begraven op 3 april 1920 te Amsterdam. Zij was de dochter van Moolenaar, Jan en Göbel, Maria Wilhelmina. Zij trouwde Huijser, Carel Cornelis op 8 januari 1873 in Amsterdam.
Meer over Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina:
Geboorte: 26 november 1844, Amsterdam.
Overlijden: 24 augustus 1915, Amsterdam.
Begrafenis: 3 april 1920, Amsterdam. herbegraven.
Kinderen van Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina en Huijser, Carel Cornelis
+ 11121122114362471 i. Huijser, Adriana. Adriana werd geboren op 23 augustus 1874 in Amsterdam. Zij overleed op 1 maart 1921 in Bloemendaal.
+ 11121122114362472 ii. Huijser, Hendrika. Hendrika werd geboren op 22 oktober 1879 in Amsterdam. Zij overleed op 9 april 1948 in Haarlemmermeer.
11121122114362473 iii. Huijser, Carel Cornelis. Carel Cornelis werd geboren op 6 september 1883 in Amsterdam.
+ 11121122114362474 iv. Huijser, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Amsterdam. Hij overleed in 1937 in Johannesburg.
Meer over Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina en Huijser, Carel Cornelis:
Huwelijk: 8 januari 1873, Amsterdam.
11121122114362471. Huijser, Adriana.
Adriana werd geboren op 23 augustus 1874 in Amsterdam. Zij overleed op 1 maart 1921 in Bloemendaal op een leeftijd van 46 jaren, 6 maanden. Zij werd begraven op 5 maart 1921 te Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Zij trouwde Haboldt, Pieter op 20 januari 1898 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Adriana:
Geboorte: 23 augustus 1874, Amsterdam.
Overlijden: 1 maart 1921, Bloemendaal.
Begrafenis: 5 maart 1921, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Haboldt, Pieter.
Pieter werd geboren in berekend 1864 in Amsterdam. Hij overleed in 1950 in Amsterdam op een leeftijd van 86 jaren. Hij trouwde Huijser, Adriana op 20 januari 1898 in Amsterdam.
Meer over Haboldt, Pieter:
Geboorte: berekend 1864, Amsterdam.
Overlijden: 1950, Amsterdam.
Beroep: 20 januari 1898. voerman.
Kinderen van Huijser, Adriana en Haboldt, Pieter
+ 111211221143624711 i. Haboldt, Karel. Karel werd geboren in 1900 in Amsterdam. Hij overleed in 1970 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Adriana en Haboldt, Pieter:
Huwelijk: 20 januari 1898, Amsterdam.
Scheiding: 17 juni 1905, Amsterdam.
Op verzoek van Pieter Haboldt, deurwaarder Willem Abspoel. Akte slechts deels beschikbaar.
111211221143624711. Haboldt, Karel.
Karel werd geboren in 1900 in Amsterdam. Hij overleed in 1970 in Amsterdam op een leeftijd van 70 jaren. Hij was de zoon van Haboldt, Pieter en Huijser, Adriana. Hij trouwde Mulder, To in 1920 in Amsterdam.
Meer over Haboldt, Karel:
Geboorte: 1900, Amsterdam.
Overlijden: 1970, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Mulder, To.
To werd geboren in 1900. Zij overleed in 1970 op een leeftijd van 70 jaren. Zij trouwde Haboldt, Karel in 1920 in Amsterdam.
Meer over Mulder, To:
Geboorte: 1900.
Overlijden: 1970.
Kinderen van Mulder, To en Haboldt, Karel
1112112211436247111 i. Haboldt, Karel. Karel werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij overleed in 1985 in Australie.
+ 1112112211436247112 ii. Haboldt, Wim. Wim werd geboren in 1920 in Amsterdam.
1112112211436247113 iii. Haboldt, To. To werd geboren in 1920 in Amsterdam.
1112112211436247114 iv. Haboldt, Joop. Joop werd geboren in 1920 in Amsterdam.
Meer over Mulder, To en Haboldt, Karel:
Huwelijk: 1920, Amsterdam.
1112112211436247111. Haboldt, Karel.
Karel werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij overleed in 1985 in Australie op een leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van Haboldt, Karel en Mulder, To.
Opmerkingen bij Haboldt, Karel
Hij is tweemaal getrouwd, in Australie, met dezelfde vrouw.
Meer over Haboldt, Karel:
Geboorte: 1920, Amsterdam.
Overlijden: 1985, Australie.
1112112211436247112. Haboldt, Wim.
Wim werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij is de zoon van Haboldt, Karel en Mulder, To. Hij trouwde Kool, Agaath in 1940 in Australie.
Meer over Haboldt, Wim:
Geboorte: 1920, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Kool, Agaath.
Agaath werd geboren in 1920. Zij trouwde Haboldt, Wim in 1940 in Australie.
Meer over Kool, Agaath:
Geboorte: 1920.
Kinderen van Kool, Agaath en Haboldt, Wim
11121122114362471121 i. Haboldt, zoon. zoon werd geboren in 1940 in Australie.
11121122114362471122 ii. Haboldt, dochter. dochter werd geboren in 1940 in Australie.
Meer over Kool, Agaath en Haboldt, Wim:
Huwelijk: 1940, Australie.
11121122114362471121. Haboldt, zoon.
zoon werd geboren in 1940 in Australie. Hij is de zoon van Haboldt, Wim en Kool, Agaath.
Meer over Haboldt, zoon:
Geboorte: 1940, Australie.
11121122114362471122. Haboldt, dochter.
dochter werd geboren in 1940 in Australie. Zij is de dochter van Haboldt, Wim en Kool, Agaath.
Meer over Haboldt, dochter:
Geboorte: 1940, Australie.
1112112211436247113. Haboldt, To.
To werd geboren in 1920 in Amsterdam. Zij is de dochter van Haboldt, Karel en Mulder, To. Zij trouwde van Duren, Koos in 1940 in Australie.
Meer over Haboldt, To:
Geboorte: 1920, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):van Duren, Koos.
Koos werd geboren in 1920. Hij trouwde Haboldt, To in 1940 in Australie.
Meer over van Duren, Koos:
Geboorte: 1920.
Meer over Haboldt, To en van Duren, Koos:
Huwelijk: 1940, Australie.
1112112211436247114. Haboldt, Joop.
Joop werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij is de zoon van Haboldt, Karel en Mulder, To.
Meer over Haboldt, Joop:
Geboorte: 1920, Amsterdam.
11121122114362472. Huijser, Hendrika.
Hendrika werd geboren op 22 oktober 1879 in Amsterdam. Zij overleed op 9 april 1948 in Haarlemmermeer op een leeftijd van 68 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 22 december 1904 in Amsterdam.
Opmerkingen bij Huijser, Hendrika
Oma Jonge Vos-Huijser Haar broer Jan was in 1914 gedeserteerd en naar Zuid Afrika geëmigreerd. Het verhaal gaat, dat hij op reis naar Zuid Afrika slaags raakte met de kapitein die -naar zijn idee- een passagier onrechtvaardig behandelde. Hij wist later te ontsnappen door voor de kust van boord te springen.
Heintje was een helderziende vrouw, een zeer sterke persoonlijkheid en zij hield zich bezig met spiritisme. Toen hun winkel niet zo best liep heeft zij zich (noodgedwongen) ook met waarzeggen bezig gehouden. Zij werd eens uitgedaagd door een collega van opa Hendrik, waarop zij reageerde : “Het is beter, dat maar niet te doen” en vervolgens: “Ach,
gaat u toch naar uw vrouw toe en laat die griet in de steek.”
Eén van haar kleindochters, Carla kreeg de bijnaam “Juffer de bonk”.
De drie zonen krijgen niet de kans hun favoriete beroep uit te kiezen: Harry wou op zee, maar
werd schoenhandelaar/boekhouder; Karel en Jan vergelijkbaar.
Meer over Huijser, Hendrika:
Geboorte: 22 oktober 1879, Amsterdam.
Beroep: winkelier.
Residentie: van 1936 tot 1948, Badhoevedorp. Reigerstraat nummer 9?.
Overlijden: 9 april 1948, Haarlemmermeer.
Echtgeno(o)t(e):Jonge Vos, Hendrik.
Hendrik werd geboren op 14 augustus 1878 in Ouder Amstel. Hij overleed op 23 oktober 1929 in Amsterdam op een leeftijd van 51 jaren, 2 maanden. Hij werd begraven op 26 oktober 1929 te Amsterdam.. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser, Hendrika op 22 december 1904 in Amsterdam.
Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik
Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal & Co. Ivm zijn medewerking aan een
diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. In later jaren probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen om nog iets aan geld binnen
te halen.
1924-04-05 Krant Het Vaderland
Gevonden voorwerpen:
een ceintuur van waterproof regenjas, Jonge-Vos, Fahrenheitstraat 26;
Meer over Jonge Vos, Hendrik:
Geboorte: 14 augustus 1878, Ouder Amstel.
Beroep: van 1892 tot 1917, Amsterdam. diamantslijper.
Beroep: 1904. meesterknecht.
Residentie: 1919, Amsterdam. Kanaalstraat 40.
Residentie: van 1921 tot 1926, Den Haag. Fahrenheitstr 26.
Residentie: 1928, Amsterdam. Bellamystraat.
Overlijden: 23 oktober 1929, Amsterdam.
Hendrik lag begraven op de Oosterbegraafplaats. ± 1985 zijn de grafrechten opgeheven. De stenen
zijn weg, maar het graf is gehandhaafd.
Begrafenis: 26 oktober 1929, Amsterdam. De Nieuwe Ooster Grafnummer 01-2-0813.
Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik
+ 111211221143624721 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 14 december 1905 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.
+ 111211221143624722 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op 18 maart 1908 in Amsterdam. Hij overleed op 20 september 1940 in Bloemendaal.
+ 111211221143624723 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 8 december 1909 in Amsterdam. Hij overleed op 16 januari 1986 in Hilversum.
Meer over Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik:
Huwelijk: 22 december 1904, Amsterdam.
111211221143624721. Jonge Vos, Hendrik.
Hendrik werd geboren op 14 december 1905 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Snijdelaar, Catharina Jacoba op 8 augustus 1929 in Amsterdam.
Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik
Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van “Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Jan deed de
inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn zoon Henk leidt het
schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde in Badhoevedorp en was naast
zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging Lijnden).
Meer over Jonge Vos, Hendrik:
Geboorte: 14 december 1905, Amsterdam.
Beroep: schoenhandelaar.
Beroep: 1929. boekhouder.
Residentie: 1954, Haarlem. winkel: Anegang 27.
Overlijden: 1988, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Snijdelaar, Catharina Jacoba.
Catharina Jacoba werd geboren op 26 mei 1900 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 8 augustus 1929 in Amsterdam.
Meer over Snijdelaar, Catharina Jacoba:
Geboorte: 26 mei 1900, Amsterdam.
Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik
+ 1112112211436247211 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 18 juni 1930 in Amsterdam.
+ 1112112211436247212 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op 11 september 1931 in Amsterdam.
+ 1112112211436247213 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 19 november 1934 in Amsterdam.
Meer over Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik:
Huwelijk: 8 augustus 1929, Amsterdam.
1112112211436247211. Jonge Vos, Hendrika.
Hendrika werd geboren op 18 juni 1930 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in juli 1958 in Badhoevedorp.
Meer over Jonge Vos, Hendrika:
Geboorte: 18 juni 1930, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):van Millingen, Cor G.
Cor G. werd geboren op 11 september 1933 in Haarlemmermeer. Hij overleed in 1970 in Badhoevedorp op een leeftijd van 36 jaren, 3 maanden. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika in juli 1958 in Badhoevedorp.
Meer over van Millingen, Cor G.:
Geboorte: 11 september 1933, Haarlemmermeer.
Overlijden: 1970, Badhoevedorp.
Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.
11121122114362472111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 20 september 1959 in Badhoevedorp.
11121122114362472112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 21 februari 1962 in Badhoevedorp.
Meer over Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.:
Huwelijk: juli 1958, Badhoevedorp.
11121122114362472111. van Millingen, Karin.
Karin werd geboren op 20 september 1959 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Saaksma, Edwin op 12 oktober 1983 in Hoofddorp.
Meer over van Millingen, Karin:
Geboorte: 20 september 1959, Badhoevedorp.
Echtgeno(o)t(e):Saaksma, Edwin.
Edwin werd geboren op 5 december 1955. Hij trouwde van Millingen, Karin op 12 oktober 1983 in Hoofddorp.
Meer over Saaksma, Edwin:
Geboorte: 5 december 1955.
Meer over van Millingen, Karin en Saaksma, Edwin:
Huwelijk: 12 oktober 1983, Hoofddorp.
11121122114362472112. van Millingen, Jolanda.
Jolanda werd geboren op 21 februari 1962 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.
Meer over van Millingen, Jolanda:
Geboorte: 21 februari 1962, Badhoevedorp.
1112112211436247212. Jonge Vos, Catharina Johanna.
Catharina Johanna werd geboren op 11 september 1931 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde Hogenbirk, Joh. in 1955 in Badhoevedorp.
Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna:
Geboorte: 11 september 1931, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Hogenbirk, Joh.
Joh. werd geboren in 1924 in Badhoevedorp. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Johanna in 1955 in Badhoevedorp.
Opmerkingen bij Hogenbirk, Joh.
Het geslacht Hogenbirk kwam oorspronkelijk uit Weesp.
Meer over Hogenbirk, Joh.:
Geboorte: 1924, Badhoevedorp.
Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.
11121122114362472121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.
11121122114362472122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.
Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.:
Huwelijk: 1955, Badhoevedorp.
11121122114362472121. Hogenbirk, Johan.
Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.
Meer over Hogenbirk, Johan:
Geboorte: 1958, Badhoevedorp.
11121122114362472122. Hogenbirk, Arnold.
Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.
Meer over Hogenbirk, Arnold:
Geboorte: 1961, Badhoevedorp.
1112112211436247213. Jonge Vos, Hendrik Jan.
Hendrik Jan werd geboren op 19 november 1934 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij trouwde Poortvliet, Josina Christina op 31 oktober 1961 in Badhoevedorp.
Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Jan
Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog het kenmerk van een hardlopende
struisvogel met “Nu-FIT”.
Meer over Jonge Vos, Hendrik Jan:
Geboorte: 19 november 1934, Amsterdam.
Beroep: schoenhandelaar.
Echtgeno(o)t(e):Poortvliet, Josina Christina.
Josina Christina werd geboren op 28 maart 1940 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Jan op 31 oktober 1961 in Badhoevedorp.
Meer over Poortvliet, Josina Christina:
Geboorte: 28 maart 1940, Amsterdam.
Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan
+ 11121122114362472131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 12 oktober 1962 in Badhoevedorp.
11121122114362472132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 8 juli 1965 in Badhoevedorp. Hij overleed op 26 april 2004 in Hoofddorp.
Meer over Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan:
Huwelijk: 31 oktober 1961, Badhoevedorp.
11121122114362472131. Jonge Vos, Marianna.
Marianna werd geboren op 12 oktober 1962 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 17 augustus 1990 in Haarlem.
Meer over Jonge Vos, Marianna:
Geboorte: 12 oktober 1962, Badhoevedorp.
Beroep: pedagogisch consulent.
Echtgeno(o)t(e):Kanne, Gerard.
Gerard werd geboren op 10 januari 1960. Hij trouwde Jonge Vos, Marianna op 17 augustus 1990 in Haarlem.
Meer over Kanne, Gerard:
Geboorte: 10 januari 1960.
Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard
111211221143624721311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 16 januari 1991 in Haarlem.
111211221143624721312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 7 januari 1994 in Haarlem.
111211221143624721313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 11 maart 1996 in Neede.
Meer over Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard:
Huwelijk: 17 augustus 1990, Haarlem.
111211221143624721311. Kanne, Jaleesa.
Jaleesa werd geboren op 16 januari 1991 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
Meer over Kanne, Jaleesa:
Geboorte: 16 januari 1991, Haarlem.
111211221143624721312. Kanne, Eline.
Eline werd geboren op 7 januari 1994 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
Meer over Kanne, Eline:
Geboorte: 7 januari 1994, Haarlem.
111211221143624721313. Kanne, Mees.
Mees werd geboren op 11 maart 1996 in Neede. Hij is de zoon van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
Meer over Kanne, Mees:
Geboorte: 11 maart 1996, Neede.
11121122114362472132. Jonge Vos, Robert.
Robert werd geboren op 8 juli 1965 in Badhoevedorp. Hij overleed op 26 april 2004 in Hoofddorp op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 15 mei 2002 in Badhoevedorp.
Meer over Jonge Vos, Robert:
Geboorte: 8 juli 1965, Badhoevedorp.
Overlijden: 26 april 2004, Hoofddorp.
Echtgeno(o)t(e):Perez, Milagros Gelina.
Milagros Gelina werd geboren op 1 augustus 1964. Zij trouwde Jonge Vos, Robert op 15 mei 2002 in Badhoevedorp.
Meer over Perez, Milagros Gelina:
Geboorte: 1 augustus 1964.
Meer over Perez, Milagros Gelina en Jonge Vos, Robert:
Huwelijk: 15 mei 2002, Badhoevedorp.
111211221143624722. Jonge Vos, Karel Cornelis.
Karel Cornelis werd geboren op 18 maart 1908 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 5 april 1908 te Amsterdam.. Hij overleed op 20 september 1940 in Bloemendaal op een leeftijd van 32 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 24 juli 1930 in Amsterdam.
Opmerkingen bij Jonge Vos, Karel Cornelis
Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij bekend als een fijne vent, vol humor en een goede vertegenwoordiger.
GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.
Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt.
Meer over Jonge Vos, Karel Cornelis:
Geboorte: 18 maart 1908, Amsterdam.
No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh .
Doop: 5 april 1908, Amsterdam.
Gedoopt (NH) 05-04-1908 te Amsterdam. No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh
Beroep: van 20 april 1927 tot 24 juli 1930, Amsterdam. Handelsreiziger.
Beroep: geschat rond 1935. entertainer, vertegenwoordiger.
Overlijden: 20 september 1940, Bloemendaal. nm 14:00 uur.
Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater uit Vogelenzang het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt.
Beroep: 20 april 1927.
Echtgeno(o)t(e):Bruggink, Christina Hendrika.
Christina Hendrika werd geboren op 8 juli 1901 in Amsterdam. Zij overleed op 14 januari 1985 in Hoorn op een leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Jonge Vos, Karel Cornelis op 24 juli 1930 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Hoekstra, Bauke Luitzen in 1942 in Haarlem.
Meer over Bruggink, Christina Hendrika:
Geboorte: 8 juli 1901, Amsterdam.
22:00 uur.
No 8178. Op heden, negen juli negentienhonderd een, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken
stand der gemeente Amsterdam verschenen: Catharina Johanna Mulder van beroep vroedvrouw oud
negenentwintig jaren, wonende alhier, die ons heeft verklaard dat in haar bijzijn op acht dezer
…….. des na middags ten tien ure, in het huis eerste Laurierdwarsstraat 28 in deze gemeente
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Catharina Alida Laagwater, zonder beroep,
echtgenote van Johannes Jacobus Bruggink, werkman, afwezig, wonende Leiden alhier (??) aan welk
kind worden gegeven de voornamen van Christina Hendrika ………
.
Overlijden: 14 januari 1985, Hoorn.
Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis
+ 1112112211436247221 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam. Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo.
+ 1112112211436247222 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 17 maart 1935 in Amsterdam. Hij overleed op 7 december 2000 in Portland.
Meer over Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis:
Huwelijk: 24 juli 1930, Amsterdam.
Karel en Stien zijn op dezelfde dag getrouwd als haar zuster, Suus met C. van den Burg.
1112112211436247221. Jonge Vos, Catharina Alida.
Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam. Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo op een leeftijd van 85 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 22 mei 1952 in Haarlem.
Meer over Jonge Vos, Catharina Alida:
Geboorte: 22 juni 1932, Amsterdam.
Overlijden: 29 oktober 2017, Ermelo.
Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Jan.
Jan werd geboren op 10 juli 1927 in Vries. Hij overleed op 18 mei 2014 in Harderwijk op een leeftijd van 86 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 22 mei 1952 in Haarlem.
Meer over Tienkamp, Jan:
Geboorte: 10 juli 1927, Vries.
Beroep: administrateur.
Overlijden: 18 mei 2014, Harderwijk.
Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan
+ 11121122114362472211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem.
+ 11121122114362472212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden.
+ 11121122114362472213 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk.
Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:
Huwelijk: 22 mei 1952, Haarlem.
11121122114362472211. Tienkamp, Paul Alexander.
Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 26 augustus 1986 in Alkmaar.
Meer over Tienkamp, Paul Alexander:
Geboorte: 22 augustus 1953, Haarlem.
Beroep: 1 januari 1992. adjunct directeur verpleeghuis.
Beroep: 1 januari 1994. hoofd beheer.
Beroep: 1 augustus 1996. accountmanager ICT.
Beroep: 1 maart 2003. recreatiemanager.
Beroep: 1 januari 2007. galeriehouder.
Beroep: 1 maart 2016. gepensioneerd.
Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Margaretha Johanna.
Margaretha Johanna werd geboren op 21 januari 1956 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 26 augustus 1986 in Alkmaar.
Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:
Geboorte: 21 januari 1956, Den Haag.
Beroep: doktersassistente, ass. JGZ,.
Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander
111211221143624722111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.
111211221143624722112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.
Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:
Huwelijk: 26 augustus 1986, Alkmaar.
111211221143624722111. Tienkamp, Ewald Bouke.
Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:
Geboorte: 27 maart 1984, Alkmaar.
111211221143624722112. Tienkamp, Ilse Arienne.
Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:
Geboorte: 30 juli 1987, Alkmaar.
11121122114362472212. Tienkamp, Martin Alfred.
Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Rabbers, Marja op 18 oktober 1979 in Alkmaar.
Meer over Tienkamp, Martin Alfred:
Geboorte: 17 december 1954, IJmuiden.
Beroep: rijinstructeur, PR-medewerker.
Echtgeno(o)t(e):Rabbers, Marja.
Marja werd geboren op 16 juli 1956 in Beverwijk. Zij is de dochter van Rabbers, Gerrit en NN, Rietje. Zij trouwde Tienkamp, Martin Alfred op 18 oktober 1979 in Alkmaar.
Meer over Rabbers, Marja:
Geboorte: 16 juli 1956, Beverwijk.
Beroep: regiomanager.
Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred
+ 111211221143624722121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar.
+ 111211221143624722122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar.
+ 111211221143624722123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar.
Meer over Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred:
Huwelijk: 18 oktober 1979, Alkmaar.
111211221143624722121. Tienkamp, Marije.
Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.
Meer over Tienkamp, Marije:
Geboorte: 9 september 1980, Alkmaar.
Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend
1112112211436247221211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 6 februari 1998 in Amsterdam.
1112112211436247221211. Tienkamp, Jermain Camiel.
Jermain Camiel werd geboren op 6 februari 1998 in Amsterdam. Hij is de zoon van Tienkamp, Marije.
Meer over Tienkamp, Jermain Camiel:
Geboorte: 6 februari 1998, Amsterdam.
7:59
111211221143624722122. Tienkamp, Gideon.
Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper, Eveline op 19 september 2008 in Alkmaar.
Meer over Tienkamp, Gideon:
Geboorte: 5 december 1981, Alkmaar.
Echtgeno(o)t(e):Schipper, Eveline.
Eveline werd geboren op 24 november 1981 in Alkmaar. Zij trouwde Tienkamp, Gideon op 19 september 2008 in Alkmaar.
Meer over Schipper, Eveline:
Geboorte: 24 november 1981, Alkmaar.
Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon
1112112211436247221221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren in 2010.
1112112211436247221222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren in 2012.
Meer over Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon:
Huwelijk: 19 september 2008, Alkmaar.
1112112211436247221221. Tienkamp, Ruben.
Ruben werd geboren in 2010. Hij is de zoon van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
Meer over Tienkamp, Ruben:
Geboorte: 2010.
1112112211436247221222. Tienkamp, Feline.
Feline werd geboren in 2012. Zij is de dochter van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
Meer over Tienkamp, Feline:
Geboorte: 2012.
111211221143624722123. Tienkamp, Priscilla.
Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie met , Mark.
Meer over Tienkamp, Priscilla:
Geboorte: 26 september 1987, Alkmaar.
Verwantschap met: , Mark.
Hij had een relatie met Tienkamp, Priscilla..
Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark
1112112211436247221231 i. , Midas. Midas werd geboren op 1 oktober 2019 in Amsterdam.
1112112211436247221231. , Midas.
Midas werd geboren op 1 oktober 2019 in Amsterdam. Hij is de zoon van , Mark en Tienkamp, Priscilla.
Meer over , Midas:
Geboorte: 1 oktober 2019, Amsterdam.
11121122114362472213. Tienkamp, Karen Christina.
Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk. Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 31 oktober 1982 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 19 oktober 1993 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree op 20 september 2008.
Meer over Tienkamp, Karen Christina:
Geboorte: 1 mei 1961, Heemskerk.
Beroep: musicus.
Echtgeno(o)t(e):Speets, Cornelis Marius Jan.
Cornelis Marius Jan werd geboren op 4 maart 1961 in Amsterdam. Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 31 oktober 1982 in Alkmaar.
Meer over Speets, Cornelis Marius Jan:
Geboorte: 4 maart 1961, Amsterdam.
Beroep: verzekeringsagent, financieel adviseur.
Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan
111211221143624722131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar.
111211221143624722132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal.
Meer over Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan:
Huwelijk: 31 oktober 1982, Alkmaar.
Scheiding: rond 1992.
Echtgeno(o)t(e):Welbergen, Rob.
Rob werd geboren op 7 december 1952. Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 19 oktober 1993 in Harderwijk.
Meer over Welbergen, Rob:
Geboorte: 7 december 1952.
Beroep: musicus.
Meer over Tienkamp, Karen Christina en Welbergen, Rob:
Huwelijk: 19 oktober 1993, Harderwijk.
Scheiding: rond 2007, Harderwijk.
Echtgeno(o)t(e):Smit, Desiree.
Desiree werd geboren rond 1974. Zij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 20 september 2008.
Meer over Smit, Desiree:
Geboorte: rond 1974.
Meer over Tienkamp, Karen Christina en Smit, Desiree:
Huwelijk: 20 september 2008.
111211221143624722131. Speets, Chrystel.
Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar. Zij is de dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
Meer over Speets, Chrystel:
Geboorte: 14 september 1984, Alkmaar.
111211221143624722132. Speets, Nicky.
Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal. Hij is de zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
Meer over Speets, Nicky:
Geboorte: 30 mei 1988, Veenendaal.
1112112211436247222. Jonge Vos, Hendrik.
Hendrik werd geboren op 17 maart 1935 in Amsterdam. Hij overleed op 7 december 2000 in Portland op een leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 27 juli 1955 in Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in 1970 in Wateringen.. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel Dorthe Ilse op 11 februari 1989 in Oregon (CAN)..
Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik
Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide, Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas), Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf, houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of software engineer zijn.
Meer over Jonge Vos, Hendrik:
Geboorte: 17 maart 1935, Amsterdam.
Overlijden: 7 december 2000, Portland.
20:30 uur west coast USA time
Hans Jonge Vos Hans Jonge Vos, the love of my life, passed away on December 7th 2000. A funeral
service will be held at 11:00AM, Friday, December 15th 2000, at Zion’s Lutheran Church, located
at 1015 SW 18th in Portland, OR. The burial will take place following the funeral service at
Lake Oswego Pioneer Cemetery, located at 16525 Stafford Road in Lake Oswego, In lieu of flowers,
his wife Christel, suggests remembrances to: West Wing Intensive Care Unit, Legacy Emmanuel
hospital, Portland, OR, where Hans and Christel received the utmost of care, warmth, and love. A
reception will take place on Dec 17th 2000, at 10:30AM immediately following the 9:30 AM German
Christmas Service in the meeting room of Zion’s Lutheran Church, located at 1015 SW 18th in
Portland, OR All those who loved and cared so deeply for my Hans are warmly invited.
Grafsteen: zijn grafsteen draagt de incriptie : “Dat blijft bestaan wat in liefde is gedaan” een regel uit een lied van het Apostolisch Genootschap.
Beroep: systeemanalist.
Echtgeno(o)t(e):Lampe, Johanna Christina.
Johanna Christina werd geboren op 18 maart 1929 in Amsterdam. Zij is de dochter van Lampe, Leonardus Johannes en Singer, Hendrika Susanna. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 27 juli 1955 in Bilthoven.
Meer over Lampe, Johanna Christina:
Geboorte: 18 maart 1929, Amsterdam.
Beroep: kunstenares.
Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik
11121122114362472221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 22 maart 1960 in Zeist.
11121122114362472222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 3 januari 1964 in Leiderdorp.
11121122114362472223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 13 februari 1965 in Leiderdorp.
+ 11121122114362472224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 9 augustus 1968 in Leiden.
Meer over Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik:
Huwelijk: 27 juli 1955, Bilthoven.
Scheiding: rond 1969.
Echtgeno(o)t(e):van de Voorde, Josephine.
Josephine werd geboren op 25 januari 1936 in Den Haag. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik in 1970 in Wateringen.
Meer over van de Voorde, Josephine:
Geboorte: 25 januari 1936, Den Haag.
Meer over van de Voorde, Josephine en Jonge Vos, Hendrik:
Huwelijk: 1970, Wateringen.
Scheiding: rond 1988.
Echtgeno(o)t(e):Bierschenk, Christel Dorthe Ilse.
Christel Dorthe Ilse werd geboren op 6 maart 1937 in Berlijn (D). Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 11 februari 1989 in Oregon (CAN).
Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse:
Geboorte: 6 maart 1937, Berlijn (D).
Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse en Jonge Vos, Hendrik:
Huwelijk: 11 februari 1989, Oregon (CAN).
11121122114362472221. Jonge Vos, Robert Johannes.
Robert Johannes werd geboren op 22 maart 1960 in Zeist. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
Meer over Jonge Vos, Robert Johannes:
Geboorte: 22 maart 1960, Zeist.
11121122114362472222. Jonge Vos, Taco Hendrik.
Taco Hendrik werd geboren op 3 januari 1964 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
Meer over Jonge Vos, Taco Hendrik:
Geboorte: 3 januari 1964, Leiderdorp.
Beroep: hovenier.
11121122114362472223. Jonge Vos, Eric Leonard.
Eric Leonard werd geboren op 13 februari 1965 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
Opmerkingen bij Jonge Vos, Eric Leonard
Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij heeft een aantal keren in Japan
opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam en samenwonend met André de
Haan. Momenteel wonend in Berlijn.
Meer over Jonge Vos, Eric Leonard:
Geboorte: 13 februari 1965, Leiderdorp.
Beroep: illusionist.
11121122114362472224. Jonge Vos, Alexander Christiaan.
Alexander Christiaan werd geboren op 9 augustus 1968 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1 november 1991 in Leiden.
Meer over Jonge Vos, Alexander Christiaan:
Geboorte: 9 augustus 1968, Leiden.
Beroep: graficus.
Echtgeno(o)t(e):van der Kwaak, Miranda Elvira.
Miranda Elvira werd geboren op 10 september 1968 in Leiden. Zij trouwde Jonge Vos, Alexander Christiaan op 1 november 1991 in Leiden.
Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira:
Geboorte: 10 september 1968, Leiden.
Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan
111211221143624722241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 16 oktober 1994 in Leiden.
Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan:
Huwelijk: 1 november 1991, Leiden.
111211221143624722241. Jonge Vos, Roy.
Roy werd geboren op 16 oktober 1994 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.
Meer over Jonge Vos, Roy:
Geboorte: 16 oktober 1994, Leiden.
111211221143624723. Jonge Vos, Jan.
Jan werd geboren op 8 december 1909 in Amsterdam. Hij overleed op 16 januari 1986 in Hilversum op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam..
Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan
Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947 had hij samen met zijn broer
Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Hij kocht de collectie
in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel voor kleur en mode. Na de
scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en schoonschrijven en maakte zelf
de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen. Tijdens de oorlogsjaren was Jan
hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf onderduiken.
Meer over Jonge Vos, Jan:
Geboorte: 8 december 1909, Amsterdam.
Beroep: schoenhandelaar.
Residentie: 1954, Hilversum. winkel: Emmastraat 30.
Overlijden: 16 januari 1986, Hilversum.
Echtgeno(o)t(e):Baaij, Catharina Sophia.
Catharina Sophia werd geboren op 23 april 1913 in Amsterdam. Zij overleed op 6 maart 1999 in Hilversum op een leeftijd van 85 jaren, 10 maanden. Zij werd begraven op 13 maart 1999 te Hilversum. Zij was de dochter van Baaij, Gerrit en Jongejan, Sophia Hendrika. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1934 in Amsterdam.
Meer over Baaij, Catharina Sophia:
Geboorte: 23 april 1913, Amsterdam.
Overlijden: 6 maart 1999, Hilversum.
Begrafenis: 13 maart 1999, Hilversum.
Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan
1112112211436247231 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op 8 juni 1936 in Hilversum. Zij overleed op 29 september 1989 in Hilversum.
+ 1112112211436247232 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren op 3 april 1939 in Hilversum.
+ 1112112211436247233 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 30 december 1948 in Hilversum.
+ 1112112211436247234 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 20 november 1951 in Hilversum.
Meer over Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan:
Huwelijk: 1934, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna.
Geertruida Agnes Johanna werd geboren in 1920. Zij overleed op 1 januari 1991 in Hilversum op een leeftijd van 71 jaren. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1961 in Amsterdam.
Meer over van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna:
Geboorte: 1920.
Overlijden: 1 januari 1991, Hilversum.
Meer over van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna en Jonge Vos, Jan:
Huwelijk: 1961, Amsterdam.
1112112211436247231. Jonge Vos, Sophia Hendrika.
Sophia Hendrika werd geboren op 8 juni 1936 in Hilversum. Zij overleed op 29 september 1989 in Hilversum op een leeftijd van 53 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia.
Meer over Jonge Vos, Sophia Hendrika:
Geboorte: 8 juni 1936, Hilversum.
Overlijden: 29 september 1989, Hilversum.
Beroep: pianiste.
1112112211436247232. Jonge Vos, Hendrika Catharina.
Hendrika Catharina werd geboren op 3 april 1939 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Lansdorp, Marius A. op 31 oktober 1963 in Hilversum. Zij trouwde tevens van Basten, Aarnout op 27 augustus 1997 in Hilversum.
Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina:
Geboorte: 3 april 1939, Hilversum.
Beroep: leerkracht basisonderwijs, schilderes.
Echtgeno(o)t(e):Lansdorp, Marius A.
Marius A. werd geboren op 22 juni 1931 in Utrecht. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika Catharina op 31 oktober 1963 in Hilversum.
Meer over Lansdorp, Marius A.:
Geboorte: 22 juni 1931, Utrecht.
Beroep: cellist.
Overlijden: rond 2013.
Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.
11121122114362472321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren op 26 april 1964 in Hilversum.
11121122114362472322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op 3 maart 1966 in Amersfoort.
11121122114362472323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 27 juni 1967 in Seoul.
11121122114362472324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op 10 juni 1974 in Amersfoort.
11121122114362472325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op 4 september 1977 in Hilversum.
Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.:
Huwelijk: 31 oktober 1963, Hilversum.
Echtgeno(o)t(e):van Basten, Aarnout.
Aarnout werd geboren in 1942. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika Catharina op 27 augustus 1997 in Hilversum.
Meer over van Basten, Aarnout:
Geboorte: 1942.
Beroep: leerkracht basisonderwijs.
Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en van Basten, Aarnout:
Huwelijk: 27 augustus 1997, Hilversum.
11121122114362472321. Lansdorp, Catharina Hendrika.
Catharina Hendrika werd geboren op 26 april 1964 in Hilversum. Zij is de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
Meer over Lansdorp, Catharina Hendrika:
Geboorte: 26 april 1964, Hilversum.
11121122114362472322. Lansdorp, Vincent Johannes.
Vincent Johannes werd geboren op 3 maart 1966 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
Meer over Lansdorp, Vincent Johannes:
Geboorte: 3 maart 1966, Amersfoort.
11121122114362472323. Lansdorp, Sung Il.
Sung Il werd geboren op 27 juni 1967 in Seoul. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
Opmerkingen bij Lansdorp, Sung Il
Geadopteerd.
Meer over Lansdorp, Sung Il:
Geboorte: 27 juni 1967, Seoul.
11121122114362472324. Jonge Vos, Tobias Marius.
Tobias Marius werd geboren op 10 juni 1974 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
Opmerkingen bij Jonge Vos, Tobias Marius
Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha de familienaam Jonge Vos
aangenomen.
Meer over Jonge Vos, Tobias Marius:
Geboorte: 10 juni 1974, Amersfoort.
Beroep: student.
11121122114362472325. Jonge Vos, Micha Christiaan.
Micha Christiaan werd geboren op 4 september 1977 in Hilversum. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
Meer over Jonge Vos, Micha Christiaan:
Geboorte: 4 september 1977, Hilversum.
Beroep: student.
1112112211436247233. Jonge Vos, Jannetje.
Jannetje werd geboren op 30 december 1948 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes, Michiel in 1976 in Hilversum.
Meer over Jonge Vos, Jannetje:
Geboorte: 30 december 1948, Hilversum.
Echtgeno(o)t(e):Hemmen, NN.
NN werd geboren in 1945. Hij trouwde Jonge Vos, Jannetje in 1975 in Hilversum.
Meer over Hemmen, NN:
Geboorte: 1945.
Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN
11121122114362472331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 4 september 1972 in Hilversum.
Meer over Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN:
Huwelijk: 1975, Hilversum.
Echtgeno(o)t(e):Matthes, Michiel.
Michiel werd geboren rond 1945. Hij trouwde Jonge Vos, Jannetje in 1976 in Hilversum.
Meer over Matthes, Michiel:
Geboorte: rond 1945.
Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel
11121122114362472332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 9 november 1977 in Hilversum.
11121122114362472333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op 7 november 1980 in Hilversum.
Meer over Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel:
Huwelijk: 1976, Hilversum.
11121122114362472331. Hemmen, Bastiaan.
Bastiaan werd geboren op 4 september 1972 in Hilversum. Hij is de zoon van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.
Meer over Hemmen, Bastiaan:
Geboorte: 4 september 1972, Hilversum.
11121122114362472332. Matthes, Johannes.
Johannes werd geboren op 9 november 1977 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.
Meer over Matthes, Johannes:
Geboorte: 9 november 1977, Hilversum.
11121122114362472333. Matthes, Maurits Alexander.
Maurits Alexander werd geboren op 7 november 1980 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.
Meer over Matthes, Maurits Alexander:
Geboorte: 7 november 1980, Hilversum.
1112112211436247234. Jonge Vos, Machteld.
Machteld werd geboren op 20 november 1951 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.
Meer over Jonge Vos, Machteld:
Geboorte: 20 november 1951, Hilversum.
Beroep: secretaresse.
Echtgeno(o)t(e):Harskamp, Cor.
Cor werd geboren rond 1950. Hij trouwde Jonge Vos, Machteld in 1970 in Bunschoten.
Meer over Harskamp, Cor:
Geboorte: rond 1950.
Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor
11121122114362472341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 9 juni 1972 in Bunschoten.
11121122114362472342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 20 april 1974 in Bunschoten.
11121122114362472343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 16 augustus 1975 in Bunschoten.
Meer over Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor:
Huwelijk: 1970, Bunschoten.
11121122114362472341. Harskamp, Denise.
Denise werd geboren op 9 juni 1972 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
Meer over Harskamp, Denise:
Geboorte: 9 juni 1972, Bunschoten.
11121122114362472342. Harskamp, Titia.
Titia werd geboren op 20 april 1974 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
Meer over Harskamp, Titia:
Geboorte: 20 april 1974, Bunschoten.
11121122114362472343. Harskamp, Pauline.
Pauline werd geboren op 16 augustus 1975 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
Meer over Harskamp, Pauline:
Geboorte: 16 augustus 1975, Bunschoten.
11121122114362473. Huijser, Carel Cornelis.
Carel Cornelis werd geboren op 6 september 1883 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina.
Opmerkingen bij Huijser, Carel Cornelis
Zowel Carel Cornelis Huijser van 1844 als deze CC woonden aan de Marnixstraat 169. Daarom ben ik er van uit gegaan, dat hij een zoon is van.
Meer over Huijser, Carel Cornelis:
Geboorte: 6 september 1883, Amsterdam.
Residentie: 1883, Amsterdam. Marnixstraat 169.
Residentie: rond 1885, Amsterdam. Tichelstraat 20.
Residentie: rond 1890, Amsterdam. Lijnbaansgracht 19.
11121122114362474. Huijser, Jan.
Jan werd geboren in 1885 in Amsterdam. Hij overleed in 1937 in Johannesburg op een leeftijd van 52 jaren. Hij was de zoon van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Hij trouwde NN, Minny in 1910 in Johannesburg.
Opmerkingen bij Huijser, Jan
Hij is rond 1900 gedeserteerd (als dienstplichtig militair) en gevlucht naar Zuid Afrika. Het
verhaal gaat ook, dat hij aan boord van een schip was en voor de kust van Zuid Afrika van boord
zou zijn gesprongen.
Meer over Huijser, Jan:
Geboorte: 1885, Amsterdam.
Overlijden: 1937, Johannesburg.
Echtgeno(o)t(e):NN, Minny.
Minny werd geboren in 1880 in Johannesburg. Zij overleed in 1950 in Johannesburg op een leeftijd van 70 jaren. Zij trouwde Huijser, Jan in 1910 in Johannesburg.
Meer over NN, Minny:
Geboorte: 1880, Johannesburg.
Overlijden: 1950, Johannesburg.
Kinderen van NN, Minny en Huijser, Jan
+ 111211221143624741 i. Huijser, Piet. Piet werd geboren in 1910 in Johannesburg.
+ 111211221143624742 ii. Huijser, Elizabeth. Elizabeth werd geboren in 1915 in Johannesburg.
111211221143624743 iii. Huijser, William. William werd geboren in 1920 in Johannesburg.
Meer over NN, Minny en Huijser, Jan:
Huwelijk: 1910, Johannesburg.
111211221143624741. Huijser, Piet.
Piet werd geboren in 1910 in Johannesburg. Hij is de zoon van Huijser, Jan en NN, Minny. Hij trouwde NN, Minny geschat rond 1940.
Meer over Huijser, Piet:
Geboorte: 1910, Johannesburg.
Echtgeno(o)t(e):NN, Minny.
Zij trouwde Huijser, Piet geschat rond 1940.
Kinderen van NN, Minny en Huijser, Piet
1112112211436247411 i. Huijser, Johanna. Johanna werd geboren in 1940 in Johannesburg.
Meer over NN, Minny en Huijser, Piet:
Huwelijk: geschat rond 1940.
1112112211436247411. Huijser, Johanna.
Johanna werd geboren in 1940 in Johannesburg. Zij is de dochter van Huijser, Piet en NN, Minny.
Meer over Huijser, Johanna:
Geboorte: 1940, Johannesburg.
111211221143624742. Huijser, Elizabeth.
Elizabeth werd geboren in 1915 in Johannesburg. Zij is de dochter van Huijser, Jan en NN, Minny. Zij trouwde Carstens, Pete rond 1940.
Meer over Huijser, Elizabeth:
Geboorte: 1915, Johannesburg.
Echtgeno(o)t(e):Carstens, Pete.
Pete werd geboren rond 1910 in Johannesburg?. Hij trouwde Huijser, Elizabeth rond 1940.
Meer over Carstens, Pete:
Geboorte: rond 1910, Johannesburg?.
Kinderen van Huijser, Elizabeth en Carstens, Pete
1112112211436247421 i. Carstens, David. David werd geboren rond 1940.
Meer over Huijser, Elizabeth en Carstens, Pete:
Huwelijk: rond 1940.
1112112211436247421. Carstens, David.
David werd geboren rond 1940. Hij is de zoon van Carstens, Pete en Huijser, Elizabeth.
Meer over Carstens, David:
Geboorte: rond 1940.
111211221143624743. Huijser, William.
William werd geboren in 1920 in Johannesburg. Hij is de zoon van Huijser, Jan en NN, Minny.
Meer over Huijser, William:
Geboorte: 1920, Johannesburg.
1112112211436248. Huijser, Gijsbert.
Gijsbert werd geboren op 3 juni 1846 in Amsterdam. Hij overleed op 8 mei 1923 op een leeftijd van 76 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde van Eerde, Titia op 1 april 1877 in Amsterdam.
Opmerkingen bij Huijser, Gijsbert
Loodgieter
Meer over Huijser, Gijsbert:
Geboorte: 3 juni 1846, Amsterdam.
Residentie: 1885. Anjeliersstraat 26.
Overlijden: 8 mei 1923.
Echtgeno(o)t(e):van Eerde, Titia.
Titia werd geboren geschat rond 1850. Zij trouwde Huijser, Gijsbert op 1 april 1877 in Amsterdam.
Meer over van Eerde, Titia:
Geboorte: geschat rond 1850.
Kinderen van van Eerde, Titia en Huijser, Gijsbert
+ 11121122114362481 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 10 oktober 1876. Hij overleed op 27 april 1925.
11121122114362482 ii. Huijser, Maria Titia. Maria Titia werd geboren op 9 december 1878 in Amsterdam.
11121122114362483 iii. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren op 4 januari 1883 in Amsterdam.
11121122114362484 iv. Huijser, Jannetje. Jannetje werd geboren op 11 mei 1884 in Amsterdam.
Meer over van Eerde, Titia en Huijser, Gijsbert:
Huwelijk: 1 april 1877, Amsterdam.
11121122114362481. Huijser, Gijsbert.
Gijsbert werd geboren op 10 oktober 1876. Hij overleed op 27 april 1925 op een leeftijd van 48 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia. Hij trouwde van der Wiele, Dirkje op 20 augustus 1903 in Amsterdam.
Opmerkingen bij Huijser, Gijsbert
Pakhuisknecht
Meer over Huijser, Gijsbert:
Geboorte: 10 oktober 1876.
Overlijden: 27 april 1925.
Echtgeno(o)t(e):van der Wiele, Dirkje.
Dirkje werd geboren rond 1879. Zij trouwde Huijser, Gijsbert op 20 augustus 1903 in Amsterdam.
Meer over van der Wiele, Dirkje:
Geboorte: rond 1879.
Kinderen van van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert
+ 111211221143624811 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 5 mei 1904. Hij overleed na 1930.
Opmerkingen van van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert:
Vader bruid: Pieter van der Wiele
Moeder bruid: Louisa Ros
Meer over van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert:
Huwelijk: 20 augustus 1903, Amsterdam.
111211221143624811. Huijser, Gijsbert.
Gijsbert werd geboren op 5 mei 1904. Hij overleed na 1930 op een leeftijd van meer dan 25 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Gijsbert en van der Wiele, Dirkje. Hij trouwde Buis, Maria Catharina Elisabeth op 24 januari 1929.
Meer over Huijser, Gijsbert:
Geboorte: 5 mei 1904.
Overlijden: na 1930.
Echtgeno(o)t(e):Buis, Maria Catharina Elisabeth.
Maria Catharina Elisabeth werd geboren geschat rond 1904. Zij trouwde Huijser, Gijsbert op 24 januari 1929.
Meer over Buis, Maria Catharina Elisabeth:
Geboorte: geschat rond 1904.
Huwelijk: 24 januari 1929.
Kinderen van Buis, Maria Catharina Elisabeth en Huijser, Gijsbert
1112112211436248111 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren in oktober 1930.
Meer over Buis, Maria Catharina Elisabeth en Huijser, Gijsbert:
Huwelijk: 24 januari 1929.
1112112211436248111. Huijser, Gijsbert.
Gijsbert werd geboren in oktober 1930. Hij is de zoon van Huijser, Gijsbert en Buis, Maria Catharina Elisabeth. Hij trouwde Meinders, Nel geschat rond 1955.
Meer over Huijser, Gijsbert:
Geboorte: oktober 1930.
Echtgeno(o)t(e):Meinders, Nel.
Zij trouwde Huijser, Gijsbert geschat rond 1955.
Meer over Meinders, Nel en Huijser, Gijsbert:
Huwelijk: geschat rond 1955.
11121122114362482. Huijser, Maria Titia.
Maria Titia werd geboren op 9 december 1878 in Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia.
Meer over Huijser, Maria Titia:
Geboorte: 9 december 1878, Amsterdam.
11121122114362483. Huijser, Jacobus.
Jacobus werd geboren op 4 januari 1883 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia. Hij trouwde Somberg, Elisabeth Petronella op 10 april 1919 in Amsterdam.
Meer over Huijser, Jacobus:
Geboorte: 4 januari 1883, Amsterdam.
Residentie: Anjeliersstraat 26.
Echtgeno(o)t(e):Somberg, Elisabeth Petronella.
Elisabeth Petronella werd geboren in 1883 in Amsterdam. Zij trouwde Huijser, Jacobus op 10 april 1919 in Amsterdam.
Meer over Somberg, Elisabeth Petronella:
Geboorte: 1883, Amsterdam.
Meer over Somberg, Elisabeth Petronella en Huijser, Jacobus:
Huwelijk: 10 april 1919, Amsterdam.
11121122114362484. Huijser, Jannetje.
Jannetje werd geboren op 11 mei 1884 in Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia.
Meer over Huijser, Jannetje:
Geboorte: 11 mei 1884, Amsterdam.
1112112211436249. Huijser, dochter.
dochter werd geboren op 27 november 1848 in Amsterdam. Zij overleed op 27 november 1848 in Amsterdam op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.
Meer over Huijser, dochter:
Geboorte: 27 november 1848, Amsterdam.
Overlijden: 27 november 1848, Amsterdam.
111211221143624A. Huijser, Petrus Johannes.
Petrus Johannes werd geboren op 29 november 1851 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.
Meer over Huijser, Petrus Johannes:
Geboorte: 29 november 1851, Amsterdam.
11121122114363. van Vliet, Maria.
Maria werd geboren op 12 april 1762 in Utrecht. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van Vliet, Maria:
Geboorte: 12 april 1762, Utrecht.
11121122114364. van Vliet, Antonius.
Antonius werd geboren op 12 maart 1764 in Amsterdam. Hij overleed voor 1768 in Amsterdam op een leeftijd van minder dan 3 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van Vliet, Antonius:
Geboorte: 12 maart 1764, Amsterdam.
“zoon Antonius vader Jacobus van der Vlied moeder Anna Cornelia van Schaijik getuigen Baltes Janse Bom Geertruij van Schaijik pastor Lambertus Wijntjes doop 1764 03 12
religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 178 (folio 89v) #12.”
Overlijden: voor 1768, Amsterdam.
11121122114365. van der Vliet, Peter.
Peter werd geboren op 13 augustus 1765 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van der Vliet, Peter:
Geboorte: 13 augustus 1765, Amsterdam.
11121122114366. van der Vliet, Antoni.
Antoni werd geboren op 10 februari 1768 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia. Hij trouwde met Telkes, Clara Elisabeth.
Opmerkingen bij van der Vliet, Antoni
“zoon Antoni vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schajik getuigen Bart van der Boom
Cornelia van Schajik pastor Lambertus Wijntjes doop 1768 02 10 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 206 (folio 103v) #3.”
Meer over van der Vliet, Antoni:
Geboorte: 10 februari 1768, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Telkes, Clara Elisabeth.
Clara Elisabeth werd geboren rond 1775. Zij trouwde met van der Vliet, Antoni.
Meer over Telkes, Clara Elisabeth:
Geboorte: rond 1775.
Meer over Telkes, Clara Elisabeth en van der Vliet, Antoni:
Huwelijksafkondiging: 10 november 1800, Amsterdam.
11121122114367. van der Vliet, Cornelia.
Cornelia werd geboren op 11 september 1770 in Amsterdam. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van der Vliet, Cornelia:
Geboorte: 11 september 1770, Amsterdam.
“dochter Cornelia vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaijik getuigen Baltus Boom
Geertruij van Schaijik pastor Lambertus Wijntjes doop 1770 09 11 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 222 (folio 111v) #17.”
11121122114368. van der Vliet, Jacobus.
Jacobus werd geboren op 17 januari 1773 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van der Vliet, Jacobus:
Geboorte: 17 januari 1773, Amsterdam.
“zoon Jacobus vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Gerrit van Schaik
Ariaantje van Schaik pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1773 01 17 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 238 (folio 119v) #10.”
11121122114369. van der Vliet, Gerrit.
Gerrit werd geboren op 4 mei 1775 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van der Vliet, Gerrit:
Geboorte: 4 mei 1775, Amsterdam.
“zoon Gerrit vader Jakobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Gerrit van Schaik
Cornelia van Schaik pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1775 05 04 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 254 (folio127v) #11.”
1112112211436A. van der Vliet, Arie.
Arie werd geboren op 14 februari 1778 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van der Vliet, Arie:
Geboorte: 14 februari 1778, Amsterdam.
“zoon Arie vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Pieter van Rijn Geertruij van Louw pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1778 02 14 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 274 (folio 137v) #24.”
1112112211436B. van der Vliet, Adriana.
Adriana werd geboren op 12 september 1780 in Amsterdam. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.
Meer over van der Vliet, Adriana:
Geboorte: 12 september 1780, Amsterdam.
“dochter Adriana vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Willem Ramquin
Adriana van Schaik pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1780 09 12 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 293 (folio 147) #23.”
1112112211437. van Schaik, Ariaentie.
Ariaentie werd geboren op 23 juli 1738 in Jutphaas. Zij overleed rond 1740 at the age of rond 1 jaar, 5 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Ariaentie:
Geboorte: 23 juli 1738, Jutphaas.
Overlijden: rond 1740.
1112112211438. van Schaik, Gerrit.
Gerrit werd geboren op 27 april 1741 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Gerrit:
Geboorte: 27 april 1741, Jutphaas.
1112112211439. van Schaik, Ariaentje.
Ariaentje werd geboren op 13 maart 1744 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.
Meer over van Schaik, Ariaentje:
Geboorte: 13 maart 1744, Jutphaas.
111211221144. van Schaik, Hendrik Theunisse.
Hendrik Theunisse werd geboren in augustus 1697 in Neereind. Hij werd gedoopt op 14 augustus 1697 te Jutphaas.. Hij overleed na 1756 op een leeftijd van meer dan 58 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters. Hij trouwde Onbekend rond 1755.
Meer over van Schaik, Hendrik Theunisse:
Geboorte: augustus 1697, Neereind.
Doopsel: 14 augustus 1697, Jutphaas.
Overlijden: na 1756.
Kinderen van Onbekend en van Schaik, Hendrik Theunisse
1112112211441 i. van Schaik, Jannigjen Hendrikzen. Jannigjen Hendrikzen werd geboren rond 1730. Zij overleed op 28 oktober 1793.
1112112211442 ii. van Schaik, Anthonia. Anthonia werd geboren rond 1730. Zij overleed voor 1793.
Meer over Onbekend en van Schaik, Hendrik Theunisse:
Huwelijk: rond 1755.
1112112211441. van Schaik, Jannigjen Hendrikzen.
Jannigjen Hendrikzen werd geboren rond 1730. Zij overleed op 28 oktober 1793 op een leeftijd van rond 63 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Hendrik Theunisse.
Meer over van Schaik, Jannigjen Hendrikzen:
Geboorte: rond 1730.
Overlijden: 28 oktober 1793.
1112112211442. van Schaik, Anthonia.
Anthonia werd geboren rond 1730. Zij overleed voor 1793 at the age of minder dan rond 63 jaren. Zij was de dochter van van Schaik, Hendrik Theunisse.
Meer over van Schaik, Anthonia:
Geboorte: rond 1730.
Overlijden: voor 1793.
111211221145. van Schaick, Theunis Theunisse.
Theunis Theunisse werd geboren voor 17 januari 1701 in Overeind. Hij werd gedoopt op 17 januari 1701 te Jutphaas.. Hij overleed op 11 mei 1786 in Utrecht op een leeftijd van meer dan 85 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters. Hij trouwde Versteen, Catrina op 17 januari 1736 in Utrecht.
Meer over van Schaick, Theunis Theunisse:
Doopsel: 17 januari 1701, Jutphaas.
Geboorte: voor 17 januari 1701, Overeind.
Beroep: 1760. koopman.
Residentie: 1786, Utrecht. Agter de Wal bij de Maliepoort.
Overlijden: 11 mei 1786, Utrecht.
Echtgeno(o)t(e):Versteen, Catrina.
Catrina werd geboren rond 1710. Zij trouwde van Schaick, Theunis Theunisse op 17 januari 1736 in Utrecht.
Meer over Versteen, Catrina:
Geboorte: rond 1710.
Kinderen van Versteen, Catrina en van Schaick, Theunis Theunisse
1112112211451 i. van Schaick, Antonius Gerhardus. Antonius Gerhardus werd geboren op 23 oktober 1737 in Utrecht.
1112112211452 ii. van Schaick, nn. nn werd geboren op 26 maart 1741 in Utrecht. Deze persoon overleed op 26 maart 1741 te Utrecht.
Meer over Versteen, Catrina en van Schaick, Theunis Theunisse:
Huwelijk: 17 januari 1736, Utrecht.
Residentie: 1741, Utrecht. Koorstraet (2019: Choorstraat).
Het gebied van de Choorstraat was al sinds de tijd van de Romeinen een handelsplaats. Er lag een ‘vicus’, zoals de Romeinen hun handelsnederzettinkje naast hun legerkamp (het latere Domplein) noemden. Het zal geen toeval geweest zijn dat de Utrechters hier ook in de middeleeuwen hun eerste volwaardige handelswijk stichtten.
Stathe, zo noemden de middeleeuwers het eerste echte wijkje van Utrecht. Ze creëerden een centraal plein, en daaromheen bouwden ze hun houten huisjes. Midden op het plein kwam een kerk speciaal voor de burgers en de handel. Dat was de Buurkerk, die nu nog steeds met haar stompe toren een opvallend onderdeel van de Utrechtse skyline is – het is de kerk waar nu Museum Speelklok in zit.
Iedereen blij, totdat de handelaren gingen klagen. De Utrechters hadden de kerk door de eeuwen heen uitgebreid, en dat was ten koste gegaan van de ruimte op het handelsplein en de doorgaande wegen. En dat, terwijl de handel ook verveelvoudigd was. Uiteindelijk leidde dat tot een rigoureuze beslissing: de Utrechters sloopten de achterkant van de kerk. Precies op die plek loopt nu een straat met een verlenging naar de Stadhuisbrug, die ze naar het gesloopte gedeelte van de kerk hebben vernoemd. De achterkant van een kerk heet namelijk een koor. En ‘choor’, dat is simpelweg een ouderwetse spelling daarvan. Zo goor blijkt het er dus niet te zijn.
1112112211451. van Schaick, Antonius Gerhardus.
Antonius Gerhardus werd geboren op 23 oktober 1737 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaick, Theunis Theunisse en Versteen, Catrina.
Meer over van Schaick, Antonius Gerhardus:
Geboorte: 23 oktober 1737, Utrecht.
1112112211452. van Schaick, nn.
nn werd geboren op 26 maart 1741 in Utrecht. Deze persoon overleed op 26 maart 1741 in Utrecht op een leeftijd van 0 dagen. Deze persoon werd begraven op 26 maart 1741 te Utrecht. Deze persoon was het kind van van Schaick, Theunis Theunisse en Versteen, Catrina.
Meer over van Schaick, nn:
Geboorte: 26 maart 1741, Utrecht.
Overlijden: 26 maart 1741, Utrecht.
Begrafenis: 26 maart 1741, Utrecht. Catharijnekerk.
Groefbidder: Sesselaer
111211221146. van Schaik, Jan Theunisse.
Jan Theunisse werd geboren op 6 september 1702 in Jutphaas. Hij overleed rond 1703 op een leeftijd van rond 3 maanden, 26 dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.
Meer over van Schaik, Jan Theunisse:
Geboorte: 6 september 1702, Jutphaas.
Overlijden: rond 1703.
111211221147. van Schaik, Jan Teunisse.
Jan Teunisse werd geboren op 26 september 1703 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.
Meer over van Schaik, Jan Teunisse:
Geboorte: 26 september 1703, Jutphaas.
111211221148. van Schaik, Marie.
Marie werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas. Zij overleed rond 1780 at the age of rond 73 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.
Meer over van Schaik, Marie:
Geboorte: 28 februari 1706, Jutphaas.
Overlijden: rond 1780.
111211221149. van Schaik, Lijsbeth.
Lijsbeth werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.
Meer over van Schaik, Lijsbeth:
Geboorte: 28 februari 1706, Jutphaas.
11121122115. van Schaik, Ariaentie.
Ariaentie werd geboren rond 1675. Zij was de dochter van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.
Meer over van Schaik, Ariaentie:
Geboorte: rond 1675.
11121122116. van Schaick, Maria Jans.
Maria Jans werd geboren rond 1675. Zij was de dochter van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr. Zij had een ongetrouwde relatie met Otterspoor, Cornelis Cornelisz. Zij trouwde tevens van Oosterum, Jan Thonisse op 28 oktober 1700.
Meer over van Schaick, Maria Jans:
Geboorte: rond 1675.
Verwantschap met: Otterspoor, Cornelis Cornelisz.
Cornelis Cornelisz werd geboren in 1669. Hij overleed op 11 februari 1699 in Utrecht op een leeftijd van 30 jaren, 1 maand. Hij trouwde Werkhoven, Neeltje Cornelisdr op 27 november 1688 in Jutphaas. Hij had tevens een relatie (geen huwelijk) met van Schaick, Maria Jans.
Opmerkingen bij Otterspoor, Cornelis Cornelisz
CORNELIS CORNELISZ. OTTERSPOOR
(agressor en tiran te Jutphaas)
door Kees van Schaik & Marja Witteveen
Op 11 februari 1699 veroordeelde het Hof van Utrecht de 30-jarige Jutphase boer Cornelis Cornelisz. Otterspoor om door onthoofding ter dood te worden gebracht.(1). Een lange reeks van
geweldplegingen was hieraan voorafgegaan. Aan de hand van het vonnis van het Hof en
overige archiefbescheiden is het mogelijk ons een beeld te vormen van de dader en zijn daden.
Cornelis Cornelisz. Offerspoor was geboortig van Jutphaas.
Hij trouwde als negentien jarige in 1688 met Neeltje van Werkhoven, de weduwe van Jan
van Schaik.(2)
Deze weduwe had uit haar eerste huwelijk zeven kinderen en moet minstens dertig jaar ouder geweest zijn dan haar nieuwe echtgenoot.(3).
Het huwelijk kan niet anders dan om financiële redenen gesloten zijn. Cornelis trok in 1688 bij haar in op haar boerderij, die zij in 1686 in het Nedereind van Jutphaas met vier
morgen grond had gekocht.(4). Bij de boerderij hoorde ook tien morgen pachtland van de Heer van Rijnenburg. Door te huwen in gemeenschap van goederen, deelde Cornelis Otterspoor in het vermogen van zijn vrouw. Hij hoefde daardoor niet op eigen kracht iets op te bouwen. Later zal blijken dat hij daartoe, gelet op zijn karakter, ook nooit in staat zou zijn geweest. Hij werd van werkkracht, mede-eigenaar van een boerderij.
Ook wordt Cornelis Offerspoor stiefvader van zeven kinderen. Er rust opeens een grote zorg op zijn schouders. Al spoedig blijkt hij deze verantwoordelijkheden niet aan te kunnen.
Reeds in de eerste jaren van het huwelijk wordt hem wegens wanbetaling de pacht ontzegd en wordt dit land vervolgens verpacht aan Jan en Matthijs van Royen en Jan Jansen van Oostrom. Dat moet, hoe jong hij ook was, een enorme blamage voor hem geweest zijn.
Was hij een man geweest met inhoud en doorzettingsvermogen dan had hij hier lering uit getrokken en alles op alles gezet om herhaling te voorkomen. Zijn zwak maar ook laaghartig karakter gaat zich echter nu duidelijker aftekenen.
In onvolwassen woede, die hij niet op de eigenaren kan afreageren, richt hij zijn agressie op de nieuwe pachters van het land, die in zijn ogen hem zijn land hebben afgenomen.
Deze nieuwe pachters hadden op het land 15 koeien ingeschaard. Op een nacht in 1692, omstreeks Sint-Jacobsdag, zet Cornelis Offerspoor het hek van dit land open en jaagt de koeien uit het land en drijft ze in het aangrenzende gelegen koren van Dirck Kraaijkamp. De gebroeders Van Royen hangen de volgende dag een slot aan het hek, doch de nacht daarop licht Cornelis Offerspoor het hek van de post en jaagt het vee opnieuw in de tarwe van de buurman. Daarbij mishandelt hij een van de koeien zodanig dat het dier door de achterbenen zakt, waarop het ontheupt raakt en voor half geld moet worden verkocht. De gebroeders Van Royen moeten uiteraard de schade aan het graan aan de buurman vergoeden.
Op dat moment worden de ogen van Neeltje, zijn vrouw, geopend. Zij realiseert zich dat haar jonge echtgenoot niet alleen incapabel is om de boerderij te runnen, ook zijn kwalijk karakter komt aan het licht. Nog in datzelfde jaar 1692 draagt zij de boerderij en het bijbehorende land over aan haar kinderen.(5). Cornelis Offerspoor
wordt buiten spel gezet.
Een resoluut en krachtig optreden van een vrouw, die daarmee in feite het vertrouwen in haar echtgenoot opzegt. Cornelis Offerspoor verliest daarmee alle aanzien in het gezin, waarin hij toch al een ongewone positie moet hebben ingenomen. Hij reageert daarop als iemand die zich aan de kant gezet voelt: hij laat het erbij zitten, zijn rol is uitgespeeld.
In mei 1693 loopt Cornelis met een polsstok over de Rijnensteinse steeg en ontmoet daar de nieuwe pachters Jan en Matthijs van Royen.
Cornelis spreekt hen aan met de woorden: “Jouw landvreters, ick zal jouw land leren vreten” en slaat vervolgens met zijn polsstok met kracht op de arm van een van de gebroeders.
Als hij opnieuw slaat, breekt de polsstok op de grond.
Voor de buitenwereld houdt Cornelis nadien nog wel de schijn op: hij pacht opnieuw land, hij onderhoudt ook dit land echter niet. Hij verwaarloost het en komt wederom zijn betalingsverplichtingen niet na.(6). In 1695 wordt hem daarom de pacht van 10 à 12 morgen ander land ontnomen en vervolgens in pacht uitgegeven aan Marten Galeslooth.
Cornelis Otterspoor was inmiddels overgegaan tot het pachten van tienden, waarvoor zijn schoonzoon de pacht moest voorschieten. (7).
In maatschappelijke zin betekende dat een degradatie. Tienden werden gewoonlijk niet door de grotere boeren gepacht, doch met name door de daghuurders die een bedrijfje hadden ter grootte van slechts enkele morgen land. De frustraties van Cornelis worden vervolgens alleen maar groter.
Dat uit zich vooral in meer misdadig geweld, dat hij nadien ten aanzien van de nieuwe pachters gebruikt. Bleef het eerder bij scheldpartijen en stokslagen, nu gaat hij ook zijn mes trekken en blijkt hij behalve agressief ook onberekenbaar te zijn.
In het voorjaar van 1695 ontmoeten Marten Galeslooth en Cornelis elkaar in de herberg ‘de Pop’ in Jutphaas. Cornelis zegt dan tegen Marten: “Ghij hebt gedaan als een schelm dat ghij het voorschreve land gehuurd hebt”.
Vervolgens veinst Cornelis het geschil met Marten Galeslooth ‘af te drincken’, doch als na afloop Marten Galeslooth zijn gelag betaalt om naar huis te gaan, geeft Cornelis hem onverhoeds een vuistslag tegen zijn hoed en trekt vervolgens zijn mes en brengt Galeslooth daarmee een diepe snede toe in het gezicht.
Daarmee schendt hij op grove wijze het toen bekende gebruik om conflicten bij te leggen door het verzoek samen iets te drinken. Ook komt hier in beeld het nog in de 17e eeuw onder de Jutphase dorpelingen voorkomende “bekkensnijden”, waarmee men elkaars aangezicht trachtte te schenden.
Zijn onmacht en het gevoel mislukt te zijn, compenseert hij op die manier met brute kracht en gewelddadigheid. Hij heeft niets anders meer dan zijn lichamelijke kracht en zijn mes, waarmee hij kan imponeren.
Wanneer Cornelis Otterspoor tenslotte ook de pacht ontzegd wordt van enig land van het Kapittel van Sint-Marie is het Kapittel vervolgens niet in staat om een nieuwe pachter te vinden.
De boeren in Jutphaas durven, uit vrees voor de voorspelbare gevolgen, geen land te pachten dat voordien door Cornelis is gebruikt. Het Kapittel moet het land zelf exploiteren. Men kan zelfs niemand vinden die naar het land wil omzien. Uiteindelijk laat Gerrit Jansz Peeck zich overhalen een oogje in het zeil te houden, hoewel ook hij bang was voor Cornelis Otterspoor.
Die angst blijkt terecht te zijn.
Wanneer Gerrit Peeck en zijn vrouw enige tijd daarna over de Heycopperdijk lopen, komt
Cornelis Otterspoor met zijn wagen aangereden. Hij springt van zijn wagen en grijpt Peeck, die al bejaard was, om hem vervolgens heftig door elkaar te schudden. Als Cornelis bovendien nog zijn mes wil trekken om Gerrit Peeck verder te mishandelen, springt de vrouw van Peeck tussenbeide en roept om hulp, waardoor verdere escalatie voorkomen wordt.
In de gemeenschap, waar hij door zijn gedrag alle respect inmiddels ook verloren had, is dus angst ontstaan. Dan ontstaat een levensgevaarlijke situatie. Respect geeft aanzien, maar angst geeft macht. Waar mensen bang worden, wint de agressor terrein.
Het sociaal isolement waarin hij komt te verkeren, deert Cornelis Otterspoor niet. Op
dat gebied heeft hij toch niets meer te verliezen.
De vrees van de bevolking bevestigt en versterkt hem in zijn machtspositie die hij niet meer zal prijsgeven.
In dat licht moet ook de verkrachting van zijn stiefdochter Maria van Schayck gezien worden.
Zijn minderjarige stiefdochter Maria van Schayk, dochter uit het eerste huwelijk van zijn vrouw, had zich in 1693 als dienstmaagd verhuurd bij twee ongehuwde schippers te IJsselstein. Daarmee ontvluchtte zij de gespannen situatie thuis en haar stiefvader. Zij werd vervolgens door een van de schippers, een zekere Willem Joosten, ten huwelijk gevraagd, Door een huwelijk zou zij daadwerkelijk bevrijd worden van haar stiefvader.
Cornelis Otterspoor accepteert niet, dat hem opnieuw dreigt iets ontnomen te worden. In het vonnis van het Hof lezen we, dat Cornelis Otterspoor zijn stiefdochter heeft beslapen en met haar vleselijk heeft geconverseerd, waarop zij zwanger is geraakt. Het is niet ondenkbaar, dat Otterspoor sexuele gevoelens voor zijn stiefdochter koesterde, nadat zijn echtgenote zich in feite van hem had afgekeerd. Meer voor de
wel ook hij bang was voor Cornelis Otterspoor. hand ligt echter, dat hij niet accepteerde zijn zeggenschap over Maria kwijt te raken. Zijn macht werd aangetast. Het huwelijk moest dus voorkomen worden. Hij doet dat op de voor hem kenmerkende brute wijze door haar te verkrachten. Door de zwangerschap heeft Maria haar dienst moeten opgeven evenals haar voorgenomen huwelijk.
In het doopboek van de Rooms-katholieke parochie Jutphaas valt te lezen, dat Maria haar kind op 8 november 1694 laat dopen. De vader van het kind wordt in het doopboek niet genoemd.
Maria van Schayk verhuurt zich kort na de geboorte als dienstmeid bij Cornelis van Schaik te Houten.
Na een jaar krijgt zij daar opnieuw een huwelijksaanzoek, nu van Dirck Janszoon, een arbeider uit Houten. Door daar op in te gaan, trotseert Maria op confronterende wijze haar stiefvader.
Cornelis Otterspoor heeft geen vat op haar, zijn reactie is sluw en laaghartig.
Op een dag gaat het verloofde stel van Houten naar Utrecht om aldaar in ondertrouw te gaan.
Stiefvader Otterspoor had hier lucht van gekregen en wacht het verloofde paar op, als zij op weg gaan naar Utrecht.
Hij dwingt hen mee te gaan naar Ghijsbert, waard in een herberg in Houten achter de
doornheg.
Cornelis zegt daar tegen de aanstaande bruidegom: “kael, wat begint ghij, weet ghij wel dat zij een kind heeft en ick hebbet soo lief als mijn eijgen”. De huwelijkskandidaat houdt hij daarmee voor, dat er een smet op zijn stiefdochter rust: zij heeft immers al een kind en voegt er dramatisch aan toe, dat hij het kind zo lief heeft alsof het van hem zelf is. Daarmee verzwijgt hij niet alleen zijn verantwoordelijkheid voor die smet, hij wentelt die af op zijn stiefdochter. Niet hij heeft misbruikt, zij heeft zich laten misbruiken. De aanstaande bruidegom slaat de opmerking echter in de wind en zegt dat hij dat niet wist, maar desondanks naar Utrecht wil om in ondertrouw te gaan.
Cornelis Otterspoor verhindert hun vertrek echter de hele dag, totdat het avond is.
Inmiddels zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat Cornelis probeert een glas bier in het gezicht van Dirck, zijn aanstaande schoonzoon, te stoten.
Dirck grijpt Cornelis bij de krop, doch Cornelis weet zich los te rukken en trekt zijn mes Dirck kan zich niet verweren, omdat een Houtense kleermaker stiekem het mes bij Dirck uit diens zak heeft gehaald. De kleermaker neemt het vervolgens voor Dirck op, zodat dan een steekpartij ontstaat tussen de kleermaker en Cornelis Otterspoor waarbij beiden gewond raken. Het aanstaande bruidspaar moet die nacht noodgedwongen in de herberg blijven overnachten, omdat zij uit angst voor Cornelis de herberg niet durven te verlaten.
De volgende dag, een zaterdag, is aantekening niet meer mogelijk, zodat men de eerstvolgende vrijdag naar Utrecht gaat voor de ondertrouw. Na afloop bezoekt het aanstaande bruidspaar Cuijntje, de zuster van de bruid, die in Veldhuizen, tussen Utrecht en De Meern woont.
Cornelis Otterspoor gaat die avond ook naar het huis van zijn stiefdochter Cuijntje in Veldhuizen. Hij gooit eerst zijn hoed naar binnen en roept dan:
“daar mijn hoed wellecom is ben ick oock wellecom”. Na die aankondiging schrikt men zo, dat de man van Cuijntje en ook het aanstaande bruidspaar Maria en Dirck, het huis uit vluchten.
Cornelis Otterspoor doorzoekt dan met een brandende kaars het voor- en achterhuis. Hij
doorzoekt zelfs het huis van de buren, doch weet zijn stiefdochter niet te vinden.
Door dit agressieve optreden springt ook het tweede huwelijk van Maria af.
Cornelis Otterspoor dwingt zijn stiefdochter Maria vervolgens opnieuw bij hem in huis te
komen wonen. Hij misbruikt haar dan opnieuw, waarop zij weer een kind baart. Dit hernieuwde misbruik kan geen enkel ander doel gediend hebben dan het onderstrepen van zijn macht.
In 1697 verschijnt Neeltje voor notaris Gerard Bredie te Jutphaas, die haar aanduidt als de verlaten huisvrouw van Cornelis Otterspoor. Zij verkoopt dan haar paarden, wagens en huisraad aan haar tweede zoon Theunis Jans van Schayck.(8).
Kennelijk is Cornelis Otterspoor dan reeds op de vlucht voor justitie. Op 11 februari 1699
wordt hij berecht door het Hof van Utrecht. Het Hof veroordeelt Cornelis Otterspoor om te worden onthoofd met het zwaard. Vervolgens zal het dode lichaam op een rad worden gelegd en het hoofd op een pin worden gesteld, anderen ten voorbeeld.
Het is niet geheel duidelijk of het lichaam alleen op een rad werd gelegd of ook de ledematen nog werden geradbraakt.
De beul had in ieder geval op 11 februari 1699 een lucratieve dag.
Gelet op het voorgaande kunnen we stellen, dat Cornelis Otterspoor zich in een relatief korte periode ontwikkelde tot een agressor en onberekenbaar tiran.
De grenzen van zijn geldingsdrang en het daarmee gepaard gaande geweld, bleef hij tot het einde toe verleggen.
Vaak liggen diepe minderwaardigheidsgevoelens aan een dergelijke ontwikkeling ten
grondslag. Die gevoelens worden veelal in de prilste jeugd reeds gevormd, wanneer een kind zich klein en zwak voelt ten opzichte van de volwassene.
In die verhouding stond Cornelis Otterspoor in feite opnieuw ten opzichte van zijn veel oudere vrouw.
Mede door zijn zwakke karakter kon hij niet voldoen aan het gestelde ideaal van boer, echtgenoot en vader-zijn. Het minderwaardigheidsgevoel dat toen ontstond,wekte een streven naar vereffening, compensatie en manifesteerde zich tenslotte in een geldingsdrang. Hoe sterker het gevoel van minderwaardigheid, hoe sterker het streven naar superioriteit. Cornelis Otterspoor had geen middelen tot werkelijke compensatie. Hij vluchtte in een schijnwerkelijkheid. Door zijn omgeving te imponeren of te tiranniseren, beleefde hij een irreëel gevoel van meerwaardigheid. Daarmee werd de basis gelegd voor een geestesziekte, op grond waarvan in onze tegenwoordige tijd
geadviseerd zou zijn hem een TBS met dwangverpleging op te leggen. Voor zijn stiefdochter en slachtoffer Maria Jans van Schayck betekent zijn dood een kennelijke
bevrijding, want zij treedt op 28 oktober 1700 eindelijk in het huwelijk en wel met haar
dorpsgenoot Jan Thomasse van Oostrom.
Noten
1. RAU RA inv.39-1 nr.99-9 fol.138. Crim. Sententies Hof van Utrecht.
2. RAU RA inv.49 nr.930. Het huwelijk vindt plaats voor het gerecht van het Nedereind van Jutphaas (27 nov. 1688) hetgeen impliceert, dat beiden katholiek waren.
3. Haar oudste Zoon uit haar eerste huwelijk heet Herbert van Schayck, hetgeen er op zou kunnen duiden, dat Neeltje Comelis van Werkhoven weduwe was van de Jan Herberts van Schayck, welke ca. 1680 te Schonouwen overleed.
Deze Jan Herberts van Schayck was in 1654 gehuwd met Sijgje Huyberts van der Aa. Van hem zijn twee kinderen bekend, te weten: Arie en Ellis Jansen van Schayck.
4. Vgl. noot 4 d.d. l maart 1686.
5. Vgl. noot 4 d.d. 22 december 1700, waarin verwezen wordt naar een boedelscheiding, welke op 24 sept. 1692 voor notaris Johan Van Aelst zou zijn verleden, welke akte overigens niet in de protocollen van deze notaris werd aangetroffen.
6. Vgl. noot 1 alsmede RAU Nots.
Gerard Bredie d.d. 18 maart en 13 oct. 1695.
7. RAU Nots Gerard Bredie d.d. 4 febr. 1694.
8. Idem d.d. 26 febr. 1697
Meer over Otterspoor, Cornelis Cornelisz:
Geboorte: 1669.
Overlijden: 11 februari 1699, Utrecht. Onthoofd met het zwaard.
Kinderen van van Schaick, Maria Jans en Otterspoor, Cornelis Cornelisz
111211221161 i. van Schaick, Maria ( van Scaick). Maria ( van Scaick) werd geboren op 8 november 1694.
111211221162 ii. van Schaick, kind van Maria. kind van Maria werd geboren in 1696.
Echtgeno(o)t(e):van Oosterum, Jan Thonisse.
Jan Thonisse werd geboren rond 1670. Hij overleed op 12 november 1760 in Jutphaas op een leeftijd van rond 90 jaren, 10 maanden. Hij trouwde van Schaick, Maria Jans op 28 oktober 1700.
Meer over van Oosterum, Jan Thonisse:
Geboorte: rond 1670.
Overlijden: 12 november 1760, Jutphaas.
Kinderen van van Schaick, Maria Jans en van Oosterum, Jan Thonisse
111211221163 i. Oosterum, Jannigje Jans. Jannigje Jans werd geboren op 27 maart 1702 in Jutphaas.
Meer over van Schaick, Maria Jans en van Oosterum, Jan Thonisse:
Huwelijk: 28 oktober 1700.
111211221161. van Schaick, Maria ( van Scaick).
Maria ( van Scaick) werd geboren op 8 november 1694. Zij was de dochter van Otterspoor, Cornelis Cornelisz en van Schaick, Maria Jans.
Meer over van Schaick, Maria ( van Scaick):
Geboorte: 8 november 1694.
Datum: 08 NOV 1694 Kind: Maria van Scaick Vader: N. [=onbekend] Moeder: Maria Jans van Scaick Getuige: Jannigie Jans Adres: neereijndt
111211221162. van Schaick, kind van Maria.
kind van Maria werd geboren in 1696. Deze persoon was het kind van Otterspoor, Cornelis Cornelisz en van Schaick, Maria Jans.
Opmerkingen bij van Schaick, kind van Maria
Evenals het eerste kind het resultaat van verkrachting door Cornelis Otterspoor.
Meer over van Schaick, kind van Maria:
Geboorte: 1696.
111211221163. Oosterum, Jannigje Jans.
Jannigje Jans werd geboren op 27 maart 1702 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Oosterum, Jan Thonisse en van Schaick, Maria Jans.
Meer over Oosterum, Jannigje Jans:
Geboorte: 27 maart 1702, Jutphaas.
11121122117. van Schaik, Cornelia Jans.
Cornelia Jans werd geboren rond 1680. Zij was de dochter van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.
Meer over van Schaik, Cornelia Jans:
Geboorte: rond 1680.
11121122118. van Schaik, Willem Jansse.
Willem Jansse werd geboren rond 1685. Hij was de zoon van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr. Hij trouwde van Noordeloos, Annigje Peters rond 1705.
Meer over van Schaik, Willem Jansse:
Geboorte: rond 1685.
Echtgeno(o)t(e):van Noordeloos, Annigje Peters.
Annigje Peters werd geboren rond 1680. Zij trouwde van Schaik, Willem Jansse rond 1705.
Meer over van Noordeloos, Annigje Peters:
Geboorte: rond 1680.
Kinderen van van Noordeloos, Annigje Peters en van Schaik, Willem Jansse
111211221181 i. van Schaick, Willemijntje. Willemijntje werd geboren op 21 maart 1710 in Jutphaas.
Meer over van Noordeloos, Annigje Peters en van Schaik, Willem Jansse:
Huwelijk: rond 1705.
111211221181. van Schaick, Willemijntje.
Willemijntje werd geboren op 21 maart 1710 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Willem Jansse en van Noordeloos, Annigje Peters.
Meer over van Schaick, Willemijntje:
Geboorte: 21 maart 1710, Jutphaas.
1112112212. van Schaick, Hendrik Anthonis.
Hendrik Anthonis werd geboren rond 1660. Hij was de zoon van van Schaick, Thonis Jansz en Cornelisse, Neeltje. Hij trouwde Mattheus, Neeltje rond 1695.
Meer over van Schaick, Hendrik Anthonis:
Geboorte: rond 1660.
Echtgeno(o)t(e):Mattheus, Neeltje.
Neeltje werd geboren rond 1665. Zij trouwde van Schaick, Hendrik Anthonis rond 1695.
Meer over Mattheus, Neeltje:
Geboorte: rond 1665.
Kinderen van Mattheus, Neeltje en van Schaick, Hendrik Anthonis
+ 11121122121 i. van Schaick, Gerrit Hendriks. Gerrit Hendriks werd geboren op 2 december 1695 in Maarssen. Hij overleed na 1736.
Meer over Mattheus, Neeltje en van Schaick, Hendrik Anthonis:
Huwelijk: rond 1695.
11121122121. van Schaick, Gerrit Hendriks.
Gerrit Hendriks werd geboren op 2 december 1695 in Maarssen. Hij overleed na 1736 op een leeftijd van meer dan 40 jaren, 30 dagen. Hij was de zoon van van Schaick, Hendrik Anthonis en Mattheus, Neeltje. Hij trouwde Hollaar, Catharina op 25 november 1727 in Vleuten.
Meer over van Schaick, Gerrit Hendriks:
Geboorte: 2 december 1695, Maarssen.
Overlijden: na 1736.
Echtgeno(o)t(e):Hollaar, Catharina.
Catharina werd geboren rond 1700. Zij overleed na 1736 at the age of meer dan ongeveer 36 jaren. Zij trouwde van Schaick, Gerrit Hendriks op 25 november 1727 in Vleuten.
Meer over Hollaar, Catharina:
Geboorte: rond 1700.
Overlijden: na 1736.
Kinderen van Hollaar, Catharina en van Schaick, Gerrit Hendriks
111211221211 i. van Schaick, Hermanus. Hermanus werd geboren in 1728. Hij overleed in 1799.
111211221212 ii. van Schaick, Cornelis Gerritsen. Cornelis Gerritsen werd geboren in 1730.
111211221213 iii. van Schaick, Adriana Gerritsen. Adriana Gerritsen werd geboren in 1734.
111211221214 iv. van Schaick, Antonia Gerritsen. Antonia Gerritsen werd geboren in 1736.
Meer over Hollaar, Catharina en van Schaick, Gerrit Hendriks:
Huwelijk: 25 november 1727, Vleuten.
SCHAIK Gerrit Hendrikz van, en Catharina Cornelis Hollaar, tr. 25-11-1727,
get. Rev. Dom. Alardus de Weert en Geertje Teunisz.
Gerrit Hermansz van Schaik, geb. 2 dec 1695 te Maarssen, zoon van Herman Teunisse van Schaik en Neeltje Matheus <318.htm>
Gehuwd 25 nov 1727 te Vleuten met:
Catharina Cornelisdr Hollaar, geb. ± 1703, dochter van Cornelis Paulusz Hollaar en Teuntje Cornelisdr Voorn <319.htm> 1) Hermanus Gerrits van Schaik <302.htm>, geb. 26 aug 1728 te Zuilen Utrecht, ovl. 18 aug 1799 te Oud-Wulven Jutphaas, begr. 26 aug 1799 te Houten
Gehuwd 29 apr 1755 te Utrecht met:
Catharina van Sweserijn, geb. 24 jun 1729 te Bunnik, ovl. 7 jan 1800 te Oud-Wulven Jutphaas, begr. 14 jan 1800 te Houten, dochter van Herman Hendriksz van Sweserijn en Cornelia Willemsdr Miltenburg
111211221211. van Schaick, Hermanus.
Hermanus werd geboren in 1728. Hij overleed in 1799 op een leeftijd van 71 jaren. Hij was de zoon van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.
Meer over van Schaick, Hermanus:
Geboorte: 1728.
Overlijden: 1799.
111211221212. van Schaick, Cornelis Gerritsen.
Cornelis Gerritsen werd geboren in 1730. Hij was de zoon van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.
Meer over van Schaick, Cornelis Gerritsen:
Geboorte: 1730.
111211221213. van Schaick, Adriana Gerritsen.
Adriana Gerritsen werd geboren in 1734. Zij was de dochter van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.
Meer over van Schaick, Adriana Gerritsen:
Geboorte: 1734.
111211221214. van Schaick, Antonia Gerritsen.
Antonia Gerritsen werd geboren in 1736. Zij was de dochter van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.
Meer over van Schaick, Antonia Gerritsen:
Geboorte: 1736.
111211222. van Schaijk, Gijsbert Ariense.
Gijsbert Ariense werd geboren rond 1630. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans. Hij trouwde Sarjant, Saertjen Thomas op 9 augustus 1659 in Utrecht.
Meer over van Schaijk, Gijsbert Ariense:
Geboorte: rond 1630.
Echtgeno(o)t(e):Sarjant, Saertjen Thomas.
Saertjen Thomas werd geboren rond 1630. Zij trouwde van Schaijk, Gijsbert Ariense op 9 augustus 1659 in Utrecht.
Meer over Sarjant, Saertjen Thomas:
Geboorte: rond 1630.
Kinderen van Sarjant, Saertjen Thomas en van Schaijk, Gijsbert Ariense
+ 1112112221 i. van Schaijk, Abraham Gijsbertsen. Abraham Gijsbertsen werd geboren rond 1665.
Meer over Sarjant, Saertjen Thomas en van Schaijk, Gijsbert Ariense:
Huwelijk: 9 augustus 1659, Utrecht.
Huwelijksafkondiging: 24 juli 1659, Utrecht.
1112112221. van Schaijk, Abraham Gijsbertsen.
Abraham Gijsbertsen werd geboren rond 1665. Hij was de zoon van van Schaijk, Gijsbert Ariense en Sarjant, Saertjen Thomas. Hij trouwde van der Kemp, Marrigje Willems op 12 juli 1692 in Utrecht.
Meer over van Schaijk, Abraham Gijsbertsen:
Geboorte: rond 1665.
Echtgeno(o)t(e):van der Kemp, Marrigje Willems.
Marrigje Willems werd geboren rond 1670. Zij trouwde van Schaijk, Abraham Gijsbertsen op 12 juli 1692 in Utrecht.
Meer over van der Kemp, Marrigje Willems:
Geboorte: rond 1670.
Kinderen van van der Kemp, Marrigje Willems en van Schaijk, Abraham Gijsbertsen
+ 11121122211 i. van Schaijk, Gijsbregt Abrahams. Gijsbregt Abrahams werd geboren op 26 december 1706 in Utrecht.
11121122212 ii. van Schaijk, Willem. Willem werd geboren op 29 mei 1710 in Utrecht.
Meer over van der Kemp, Marrigje Willems en van Schaijk, Abraham Gijsbertsen:
Huwelijk: 12 juli 1692, Utrecht.
11121122211. van Schaijk, Gijsbregt Abrahams.
Gijsbregt Abrahams werd geboren op 26 december 1706 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham Gijsbertsen en van der Kemp, Marrigje Willems. Hij trouwde Velté, Maria rond 1724.
Meer over van Schaijk, Gijsbregt Abrahams:
Geboorte: 26 december 1706, Utrecht.
Echtgeno(o)t(e):Velté, Maria.
Maria werd geboren rond 1710. Zij trouwde van Schaijk, Gijsbregt Abrahams rond 1724.
Meer over Velté, Maria:
Geboorte: rond 1710.
Kinderen van Velté, Maria en van Schaijk, Gijsbregt Abrahams
111211222111 i. van Schaijk, Arien Gijsbregts. Arien Gijsbregts werd geboren op 8 april 1724 in Utrecht.
111211222112 ii. van Schaijk, Frans. Frans werd geboren op 25 september 1729 in Utrecht.
111211222113 iii. van Schaijk, Cornelia. Cornelia werd geboren op 17 oktober 1731 in Utrecht. Zij overleed rond 1736.
Meer over Velté, Maria en van Schaijk, Gijsbregt Abrahams:
Huwelijk: rond 1724.
111211222111. van Schaijk, Arien Gijsbregts.
Arien Gijsbregts werd geboren op 8 april 1724 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Gijsbregt Abrahams en Velté, Maria.
Meer over van Schaijk, Arien Gijsbregts:
Geboorte: 8 april 1724, Utrecht.
111211222112. van Schaijk, Frans.
Frans werd geboren op 25 september 1729 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Gijsbregt Abrahams en Velté, Maria.
Meer over van Schaijk, Frans:
Geboorte: 25 september 1729, Utrecht.
111211222113. van Schaijk, Cornelia.
Cornelia werd geboren op 17 oktober 1731 in Utrecht. Zij overleed rond 1736 at the age of rond 4 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van van Schaijk, Gijsbregt Abrahams en Velté, Maria.
Meer over van Schaijk, Cornelia:
Geboorte: 17 oktober 1731, Utrecht.
Overlijden: rond 1736.
11121122212. van Schaijk, Willem.
Willem werd geboren op 29 mei 1710 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham Gijsbertsen en van der Kemp, Marrigje Willems.
Meer over van Schaijk, Willem:
Geboorte: 29 mei 1710, Utrecht.
111211223. van Schaik, Abraham.
Abraham werd geboren rond 1630. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans. Hij trouwde van Geersberge, Jannechjen op 7 maart 1652 in Utrecht.
Meer over van Schaik, Abraham:
Geboorte: rond 1630.
Echtgeno(o)t(e):van Geersberge, Jannechjen.
Jannechjen werd geboren rond 1630. Zij trouwde van Schaik, Abraham op 7 maart 1652 in Utrecht.
Meer over van Geersberge, Jannechjen:
Geboorte: rond 1630.
Kinderen van van Geersberge, Jannechjen en van Schaik, Abraham
+ 1112112231 i. van Schaik, Gregorius. Gregorius werd geboren rond 1670. Hij overleed voor 1722.
+ 1112112232 ii. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren rond 1680.
Meer over van Geersberge, Jannechjen en van Schaik, Abraham:
Huwelijksafkondiging: 22 februari 1652, Utrecht.
Huwelijk: 7 maart 1652, Utrecht.
1112112231. van Schaik, Gregorius.
Gregorius werd geboren rond 1670. Hij overleed voor 1722 op een leeftijd van minder dan rond 52 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Abraham en van Geersberge, Jannechjen. Hij trouwde van Frelant, Mariegjen Henrics op 27 oktober 1695 in Utrecht.
Meer over van Schaik, Gregorius:
Geboorte: rond 1670.
Overlijden: voor 1722.
Echtgeno(o)t(e):van Frelant, Mariegjen Henrics.
Mariegjen Henrics werd geboren rond 1670. Zij overleed na 1722 at the age of meer dan ongeveer 52 jaren. Zij trouwde van Schaik, Gregorius op 27 oktober 1695 in Utrecht.
Meer over van Frelant, Mariegjen Henrics:
Geboorte: rond 1670.
Overlijden: na 1722.
Kinderen van van Frelant, Mariegjen Henrics en van Schaik, Gregorius
+ 11121122311 i. van Schaijk, Abraham. Abraham werd geboren op 27 oktober 1695 in Utrecht. Hij overleed op 6 januari 1735 in Utrecht.
11121122312 ii. van Schaik, Jan. Jan werd geboren op 10 januari 1706 in Utrecht.
Meer over van Frelant, Mariegjen Henrics en van Schaik, Gregorius:
Huwelijk: 27 oktober 1695, Utrecht.
11121122311. van Schaijk, Abraham.
Abraham werd geboren op 27 oktober 1695 in Utrecht. Hij overleed op 6 januari 1735 in Utrecht op een leeftijd van 39 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Gregorius en van Frelant, Mariegjen Henrics. Hij trouwde van Dijck, Maria op 16 mei 1722 in Utrecht.
Meer over van Schaijk, Abraham:
Geboorte: 27 oktober 1695, Utrecht.
Overlijden: 6 januari 1735, Utrecht.
Als dit de overlijdensdatum is van “onze” Abraham betekent dit, dat zijn kinderen eerder geboren moeten zijn dan 1740.
Echtgeno(o)t(e):van Dijck, Maria.
Maria werd geboren op 22 februari 1700 in Utrecht. Zij overleed in 1770 in Utrecht op een leeftijd van 69 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van van Dijck, Theunis Theunisse en Hendrickx, Neeltjen. Zij trouwde van Schaijk, Abraham op 16 mei 1722 in Utrecht.
Meer over van Dijck, Maria:
Geboorte: 22 februari 1700, Utrecht.
Overlijden: 1770, Utrecht.
Kinderen van van Dijck, Maria en van Schaijk, Abraham
+ 111211223111 i. van Schaijk, Fredericus. Fredericus werd geboren op 13 september 1722 in Utrecht. Hij overleed rond 1800.
111211223112 ii. van Schaijk, Aletta. Aletta werd geboren op 21 december 1725 in Utrecht.
111211223113 iii. van Schaijk, Stephana. Stephana werd geboren op 2 mei 1728 in Utrecht. Zij overleed op 23 maart 1814 in Loenen.
111211223114 iv. van Schaijk, Maria. Maria werd geboren op 15 oktober 1730 in Utrecht.
+ 111211223115 v. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren rond 1730 in Buren.
111211223116 vi. van Schaijk, Gijsje. Gijsje werd geboren rond 1730 in Utrecht.
111211223117 vii. van Schaijk, Teuntje. Teuntje werd geboren rond 1730 in Utrecht?.
111211223118 viii. van Schaijk, Joannes. Joannes werd geboren op 31 oktober 1732 in Utrecht.
Meer over van Dijck, Maria en van Schaijk, Abraham:
Huwelijk: 16 mei 1722, Utrecht.
111211223111. van Schaijk, Fredericus.
Fredericus werd geboren op 13 september 1722 in Utrecht. Hij overleed rond 1800 op een leeftijd van rond 77 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria. Hij trouwde de Wit, Anna rond 1740.
Meer over van Schaijk, Fredericus:
Geboorte: 13 september 1722, Utrecht.
Overlijden: rond 1800.
Echtgeno(o)t(e):de Wit, Anna.
Anna werd geboren rond 1720. Zij overleed rond 1800 at the age of rond 80 jaren. Zij trouwde van Schaijk, Fredericus rond 1740.
Meer over de Wit, Anna:
Geboorte: rond 1720.
Overlijden: rond 1800.
Kinderen van de Wit, Anna en van Schaijk, Fredericus
+ 1112112231111 i. van Schaijk, Arie Frederics. Arie Frederics werd geboren op 25 maart 1740 in Werkhoven.
Meer over de Wit, Anna en van Schaijk, Fredericus:
Huwelijk: rond 1740.
1112112231111. van Schaijk, Arie Frederics.
Arie Frederics werd geboren op 25 maart 1740 in Werkhoven. Hij was de zoon van van Schaijk, Fredericus en de Wit, Anna. Hij trouwde Brouwer, Jacomijn Gerrits op 5 januari 1779 in Schalkwijk (U).
Meer over van Schaijk, Arie Frederics:
Geboorte: 25 maart 1740, Werkhoven.
Echtgeno(o)t(e):Brouwer, Jacomijn Gerrits.
Jacomijn Gerrits werd geboren rond 1750. Zij trouwde van Schaijk, Arie Frederics op 5 januari 1779 in Schalkwijk (U).
Meer over Brouwer, Jacomijn Gerrits:
Geboorte: rond 1750.
Kinderen van Brouwer, Jacomijn Gerrits en van Schaijk, Arie Frederics
11121122311111 i. van Schaijk, Gerardus. Gerardus werd geboren in 1780 in Schalkwijk (U).
11121122311112 ii. van Schaijk, Romert. Romert werd geboren op 16 september 1781 in Schalkwijk (U).
11121122311113 iii. van Schaijk, Jannigje. Jannigje werd geboren op 30 januari 1789 in Schalkwijk (U). Zij overleed op 22 november 1812 in Schalkwijk (U).
11121122311114 iv. van Schaijk, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1801. Hij overleed op 11 juni 1833 in Mijdrecht.
Meer over Brouwer, Jacomijn Gerrits en van Schaijk, Arie Frederics:
Huwelijk: 5 januari 1779, Schalkwijk (U).
11121122311111. van Schaijk, Gerardus.
Gerardus werd geboren in 1780 in Schalkwijk (U). Hij was de zoon van van Schaijk, Arie Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.
Meer over van Schaijk, Gerardus:
Geboorte: 1780, Schalkwijk (U).
11121122311112. van Schaijk, Romert.
Romert werd geboren op 16 september 1781 in Schalkwijk (U). Hij was de zoon van van Schaijk, Arie Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.
Meer over van Schaijk, Romert:
Geboorte: 16 september 1781, Schalkwijk (U).
11121122311113. van Schaijk, Jannigje.
Jannigje werd geboren op 30 januari 1789 in Schalkwijk (U). Zij overleed op 22 november 1812 in Schalkwijk (U) op een leeftijd van 23 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaijk, Arie Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.
Meer over van Schaijk, Jannigje:
Geboorte: 30 januari 1789, Schalkwijk (U).
Overlijden: 22 november 1812, Schalkwijk (U).
11121122311114. van Schaijk, Hendrik.
Hendrik werd geboren in 1801. Hij overleed op 11 juni 1833 in Mijdrecht op een leeftijd van 32 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van Schaijk, Arie Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.
Meer over van Schaijk, Hendrik:
Geboorte: 1801.
Overlijden: 11 juni 1833, Mijdrecht.
111211223112. van Schaijk, Aletta.
Aletta werd geboren op 21 december 1725 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.
Meer over van Schaijk, Aletta:
Geboorte: 21 december 1725, Utrecht.
111211223113. van Schaijk, Stephana.
Stephana werd geboren op 2 mei 1728 in Utrecht. Zij overleed op 23 maart 1814 in Loenen op een leeftijd van 85 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.
Meer over van Schaijk, Stephana:
Geboorte: 2 mei 1728, Utrecht.
Overlijden: 23 maart 1814, Loenen.
111211223114. van Schaijk, Maria.
Maria werd geboren op 15 oktober 1730 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.
Meer over van Schaijk, Maria:
Geboorte: 15 oktober 1730, Utrecht.
111211223115. van Schaik, Abraham.
Abraham werd geboren rond 1730 in Buren. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria. Hij trouwde Arni, Anthonetta rond 1760.
Meer over van Schaik, Abraham:
Geboorte: rond 1730, Buren.
Echtgeno(o)t(e):Arni, Anthonetta.
Anthonetta werd geboren rond 1730. Zij trouwde van Schaik, Abraham rond 1760.
Meer over Arni, Anthonetta:
Geboorte: rond 1730.
Kinderen van Arni, Anthonetta en van Schaik, Abraham
1112112231151 i. van Schaik, Sara. Sara werd geboren op 14 augustus 1766 in Utrecht.
1112112231152 ii. van Schaik, Goverina. Goverina werd geboren op 13 juli 1771 in Utrecht.
Meer over Arni, Anthonetta en van Schaik, Abraham:
Huwelijk: rond 1760.
1112112231151. van Schaik, Sara.
Sara werd geboren op 14 augustus 1766 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaik, Abraham en Arni, Anthonetta.
Meer over van Schaik, Sara:
Geboorte: 14 augustus 1766, Utrecht.
1112112231152. van Schaik, Goverina.
Goverina werd geboren op 13 juli 1771 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaik, Abraham en Arni, Anthonetta.
Meer over van Schaik, Goverina:
Geboorte: 13 juli 1771, Utrecht.
111211223116. van Schaijk, Gijsje.
Gijsje werd geboren rond 1730 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.
Opmerkingen bij van Schaijk, Gijsje
Haar zus Cornelia was matrina (getuige) van Johanna van Oostrum (1767). Tevens matrina van Cornelia van Oostrum (1770).
Meer over van Schaijk, Gijsje:
Geboorte: rond 1730, Utrecht.
111211223117. van Schaijk, Teuntje.
Teuntje werd geboren rond 1730 in Utrecht?. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.
Meer over van Schaijk, Teuntje:
Geboorte: rond 1730, Utrecht?.
111211223118. van Schaijk, Joannes.
Joannes werd geboren op 31 oktober 1732 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.
Meer over van Schaijk, Joannes:
Geboorte: 31 oktober 1732, Utrecht.
11121122312. van Schaik, Jan.
Jan werd geboren op 10 januari 1706 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaik, Gregorius en van Frelant, Mariegjen Henrics.
Meer over van Schaik, Jan:
Geboorte: 10 januari 1706, Utrecht.
1112112232. van Schaik, Abraham.
Abraham werd geboren rond 1680. Hij was de zoon van van Schaik, Abraham en van Geersberge, Jannechjen. Hij trouwde Huibers, Fijgje rond 1700.
Meer over van Schaik, Abraham:
Geboorte: rond 1680.
Echtgeno(o)t(e):Huibers, Fijgje.
Fijgje werd geboren rond 1680. Zij trouwde van Schaik, Abraham rond 1700.
Meer over Huibers, Fijgje:
Geboorte: rond 1680.
Kinderen van Huibers, Fijgje en van Schaik, Abraham
11121122321 i. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren op 4 oktober 1704 in Utrecht.
Meer over Huibers, Fijgje en van Schaik, Abraham:
Huwelijk: rond 1700.
11121122321. van Schaik, Cornelia.
Cornelia werd geboren op 4 oktober 1704 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaik, Abraham en Huibers, Fijgje.
Meer over van Schaik, Cornelia:
Geboorte: 4 oktober 1704, Utrecht.
111211224. van Schaijk, Jan Arissen.
Jan Arissen werd geboren op 19 januari 1631 in Utrecht. Hij overleed in 1666 op een leeftijd van 34 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans.
Meer over van Schaijk, Jan Arissen:
Geboorte: 19 januari 1631, Utrecht.
Overlijden: 1666.
11121123. van Schayk, Goossen Cornelis.
Goossen Cornelis werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr. Hij trouwde Peters, Marrichje rond 1644. Hij trouwde tevens Bastiaansen, Grietie op 20 november 1649 in Utrecht..
Meer over van Schayk, Goossen Cornelis:
Geboorte: rond 1610.
Echtgeno(o)t(e):Peters, Marrichje.
Marrichje werd geboren rond 1620. Zij overleed voor 1649 at the age of minder dan rond 29 jaren. Zij trouwde van Schayk, Goossen Cornelis rond 1644.
Meer over Peters, Marrichje:
Geboorte: rond 1620.
Overlijden: voor 1649.
Kinderen van Peters, Marrichje en van Schayk, Goossen Cornelis
111211231 i. van Schayk, Peter Goossen. Peter Goossen werd geboren in 1644.
Meer over Peters, Marrichje en van Schayk, Goossen Cornelis:
Huwelijk: rond 1644.
Testament: 7 juni 1628.
Datering: 07-06-1628 Aktenummer: 450 Notaris: W. BRECHT
Personen:
Testateur: Feysgen Henrix
Echtgenoot: wed. Cornelis Goyert Luyten
Woonplaats: voorheen Achtienhoven, nu Westbroeck
Erfgenaam: de kinderen van Henrick Cornelisz, haar overleden zoon
Erfgenaam: Anthonie Cornelisz, zoon
Erfgenaam: Agniese Cornelis, dochter
Echtgenoot: geh. met Bart Arrisz
Erfgenaam: de kinderen van Magdalena Cornelis, haar overleden dochter, in leven geh. met Cornelis Goossensz van Schayck
Erfgenaam: de kinderen van Claes Cornelisz, haar overleden zoon
Erfgenaam: Jan Cornelisz Garst
Aktedatum: 07-06-1628
Bijzonderheden: boedel mag pas gescheiden worden wanneer reeds verstrekte bedragen verrekend zyn wie zich niet aan bepalingen houdt ontvangt niets testatrice verklaart geen aanspraken te hebben op haar zoon Jan Cornelisz Garst en op 6 morgen land in het Binnenweg te Maarsseveen, aan hem getransporteerd door Jan van Noort, gewezen brouwer te Utrecht, en op de koopmanschap van beesten van de zoon
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U016a001
Testament: 2 mei 1640.
Uitkoop – ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst
Datering: 02-05-1640
Aktenummer: 39
Datum: 02-05-1640
Soort akte: Uitkoop
Notaris: G. VAN NYENDAEL
Samenvatting: ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst
Personen:
Uitkoper: Sara Du Wout
Echtgenoot: wed. Jan Garst
Uitkoper: Jacob Augustynss
Beroep: schout van Maersseveen
Tweede partij: mede-erfgenamen van Jan Garst:
Tweede partij: Gerard Aertss
Echtgenoot: x Marrighjen Barten, dochter van Niesjen Cornelis van Eyck
Woonplaats: Westbroeck
Tweede partij: Goossen Corneliss van Schayck
Woonplaats: Westbroeck
Tweede partij: Adriaen Corneliss van Schayck, broer van Goossen Corneliss van Schayck
Tweede partij: Goyert Corneliss van Schayck
VoorWoonplaats: —, de Gagel
Tweede partij: Cornelis Corneliss Haes
Echtgenoot: x N.N., dochter van + Leonora Cornelisdr van Eyck
Woonplaats: —, de Gagel
Aktedatum: 02-05-1640
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U030a001
Testament: 6 mei 1640.
Garantie – inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven Datering: 06-05-1640 Aktenummer: 40
Datum: 06-05-1640
Soort akte: Garantie
Notaris: G. VAN NYENDAEL
Samenvatting: inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven
Personen:
Verlener: mede-erfgenamen van Jan Garst
Verlener: Antonis Govertss
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Cornelis Corneliss de Haes
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Woonplaats: Tienhoven
Verlener: Henrick Bartss van Oort, broer van Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Beroep: backer
Woonplaats: Utrecht
Verlener: Gysbert Aertss
Echtgenoot: x Aeltjen Barten
Woonplaats: Maerssenveen
Verlener: Gerard Aertss
Echtgenoot: x Marrighjen Barten
Woonplaats: Westbroeck
Verlener: Henrick Antoniss van Eyck
Woonplaats: Maersseveen
Verlener: Dirck Pauwelss, zyn meester
Woonplaats: Maersseveen
Verkrijger: N.N
Echtgenoot: wed. Jan Garst
Aktedatum: 06-05-1640
Bijzonderheden: Antonis Govertss en Cornelis Corneliss de Haes stellen zich borg voor elkaar; Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn en Henrick Bartss van Oort stellen zich borg voor elkaar; Gerard Aertss en Gysbert Aertss stellen zich borg voor elkaar de weduwe van Jan Garst verklaart dat zy verder geen aanspraken heeft op eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U030a001 128
Echtgeno(o)t(e):Bastiaansen, Grietie.
Grietie werd geboren rond 1620. Zij trouwde van Schayk, Goossen Cornelis op 20 november 1649 in Utrecht.
Meer over Bastiaansen, Grietie:
Geboorte: rond 1620.
Meer over Bastiaansen, Grietie en van Schayk, Goossen Cornelis:
Huwelijk: 20 november 1649, Utrecht.
111211231. van Schayk, Peter Goossen.
Peter Goossen werd geboren in 1644. Hij was de zoon van van Schayk, Goossen Cornelis en Peters, Marrichje.
Meer over van Schayk, Peter Goossen:
Geboorte: 1644.
11121124. van Schayk, Goijerd Cornelisz.
Goijerd Cornelisz werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.
Meer over van Schayk, Goijerd Cornelisz:
Geboorte: rond 1610.
11121125. van Schayk, Nijesken.
Nijesken werd geboren rond 1610. Zij was de dochter van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.
Meer over van Schayk, Nijesken:
Geboorte: rond 1610.
11121126. van Schayk, Haesgen Cornelis.
Haesgen Cornelis werd geboren in 1610. Zij overleed in 1671 in Westbroek op een leeftijd van 61 jaren. Zij was de dochter van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.
Meer over van Schayk, Haesgen Cornelis:
Geboorte: 1610.
Overlijden: 1671, Westbroek.
1112113. van Schayk, Trijntje.
Trijntje werd geboren in 1590. Zij overleed in 1647 op een leeftijd van 57 jaren. Zij was de dochter van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.
Meer over van Schayk, Trijntje:
Geboorte: 1590.
Overlijden: 1647.
1112114. van Schayk, Gerrit Goossens.
Gerrit Goossens werd geboren in 1593. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.
Meer over van Schayk, Gerrit Goossens:
Geboorte: 1593.
1112115. van Schayk, Willem Goossenszoon.
Willem Goossenszoon werd geboren in 1595. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij trouwde Berents, Anneke op 19 april 1620 in Utrecht.
Meer over van Schayk, Willem Goossenszoon:
Geboorte: 1595.
Echtgeno(o)t(e):Berents, Anneke.
Anneke werd geboren rond 1600. Zij trouwde van Schayk, Willem Goossenszoon op 19 april 1620 in Utrecht.
Meer over Berents, Anneke:
Geboorte: rond 1600.
Meer over Berents, Anneke en van Schayk, Willem Goossenszoon:
Huwelijk: 19 april 1620, Utrecht.
1112116. van Schayk, Weijntgen.
Weijntgen werd geboren in 1595. Zij was de dochter van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Zij trouwde Jans, Frank op 13 april 1617 in Westbroek.
Meer over van Schayk, Weijntgen:
Geboorte: 1595.
Echtgeno(o)t(e):Jans, Frank.
Frank werd geboren rond 1590. Hij trouwde van Schayk, Weijntgen op 13 april 1617 in Westbroek.
Meer over Jans, Frank:
Geboorte: rond 1590.
Kinderen van van Schayk, Weijntgen en Jans, Frank
+ 11121161 i. van Schaik, Goossen Franks. Goossen Franks werd geboren rond 1625. Hij overleed voor 1695.
Meer over van Schayk, Weijntgen en Jans, Frank:
Huwelijk: 13 april 1617, Westbroek.
Probaat: 8 augustus 1635, Westbroek.
Akte Inventarisnummer U24a1, aktenummer 22
Aktedatum 08-08-1635
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris G. VAN ZYDERVELD, UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Franck Janss
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: Willem Willemss van Appeldoorn
Woonplaats tweede partij: Utrecht, Snippevlucht
Samenvatting inhoud akte: f.170-0-0 vanwege overname van pacht van het gemaal over Westbroek in 1634
Procuratie – tot transport van land, huis en hofstede aan de Kerkdyk van Westbroek aan en ten behoeve van Claes Willemss, woonachtig op het Nedereind van Westbroek
Aktenummer: 208
Datum: 23-11-1653
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: tot transport van land, huis en hofstede aan de Kerkdyk van Westbroek aan en ten behoeve van Claes Willemss, woonachtig op het Nedereind van Westbroek
Notaris: H. ZWAERDECROON
Personen:
Constituant: Andries van Raveswaey
Beroep: hoedecoper
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: Pauwels Volcardss
Woonplaats: Westbroeck
Geconstitueerde: Franck Janss
Woonplaats: Westbroeck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U044a001 34,68
11121161. van Schaik, Goossen Franks.
Goossen Franks werd geboren rond 1625. Hij overleed voor 1695 op een leeftijd van minder dan rond 70 jaren. Hij was de zoon van Jans, Frank en van Schayk, Weijntgen. Hij trouwde Cornelisdr, Neeltje op 14 augustus 1673.
Meer over van Schaik, Goossen Franks:
Geboorte: rond 1625.
Testament: 15 mei 1652, Westbroek.
Kwitantie – voor voldoening en betaling van zyn aandeel in de nalatenschappen van zyn ouders en van zyn oom Gerrit Menten en voor voogdy
Aktenummer: 130
Datum: 14-05-1652
Soort akte: Kwitantie
Notaris: H. ZWAERDECROON
Samenvatting: voor voldoening en betaling van zyn aandeel in de nalatenschappen van zyn ouders en van zyn oom Gerrit Menten en voor voogdy
Personen:
Eerste Partij: Goossen Francken
Woonplaats: de Weert by Utrecht
Tweede Partij: Jan Francken, broer
Woonplaats: Westbroeck
Bijzonderheden: met procuratie op Jacob Gerritss, bakker, Peter Ariss Pannekoeck en Cornelis Lambertss, kuiper, allen woonachtig te Westbroek, om voor het gerecht van Westbroek afstand te doen van de erfenissen van ouders en oom
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U044a001
Huwelijkse voorwaarden
Datering: 15-05-1652
Aktenummer: 10
Datum: 15-05-1652
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: H. ZWAERDECROON
Personen:
Bruidegom: Goossen Francken
Eerste partij: Jan Francken, broer
Eerste partij: Cornelis Willemss van Schayck, neef
Eerste partij: Gysbert Willemss van Schayck, neef
Bruid: Gerrichen Rutgers
Tweede partij: Maychen Ghysberts, moeder
Echtgenoot: wed. Rutger Barentss
Tweede partij: Barent Rutgerss, broer
Aktedatum: 15-05-1652
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U044c001
Testament: 7 juli 1655, Westbroek.
Akte Inventarisnummer U28b1, aktenummer 320
Aktedatum 07-07-1655
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris F. ZWAERDECROON, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Maychen Gysberts
Naam echtgenote eerste partij: wed. Rutger Barentss
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Martenss, zwager
Naam assistent eerste partij: ass.: Goossen Francken, zwager
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem Janss
Naam tweede partij: Barent Rutgerss, zoon
Soort onroerend goed: huyssinge c.a.
Belendingen onroerend goed: ow: Jan Corneliss ww: Jan Goyertss
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, Veenlant
Bijzonderheden: op grond van de heer van Blyenburch
Bijzonderheden: met vee en roerende goederen
Bijzonderheden: verkoopster doet afstand van resterende huur van 16 morgen land
Bijzonderheden: verkoopster zal levenslang kamerhuur, boter, turf, pruimen en appels genieten
Bijzonderheden: onderhandse akte
Testament: 17 januari 1657, Utrecht.
Huwelijkse voorwaarden
Datering: 17-01-1657
Aktenummer: 29
Datum: 17-01-1657
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: H. ZWAERDECROON
Personen:
Bruidegom: Rutger Corneliss
Eerste partij: Cornelis Martenss, vader
Eerste partij: Goossen Francken, oom
Eerste partij: Thonis Corneliss
Bruid: Neeltgen Jans
Tweede partij: Thonis Henrixss, stiefvader
Echtgenoot: x Evertgen Claes, moeder
Tweede partij: Thonis Egbertss, oom
Tweede partij: Looch Claess, oom
Tweede partij: Oth Gerritss, neef
Aktedatum: 17-01-1657
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U044c001
Testament: 16 januari 1666, Utrecht.
Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 30, d.d. 16-01-1666
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pauwels Aelbertss, zoon van + Aelbert Janss
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Willemss
Beroep voogd: timmerman
Woonplaats voogd: Martensdyck
Naam eerste partij: Gosen Francken
Beroep eerste partij: gerechtsbode van Westbroeck
Naam tweede partij: Gerrit Jacobss Lam
Beroep tweede partij: timmerman
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: huysinge en erve
Ligging onroerend goed: wz Kerckwegh
Belendingen onroerend goed: ww: Gosen van Bemmel ow: Peter Adriaen Thymanss
Gerecht onroerend goed: Westbroeck
Bijzonderheden: op grond Henrick Lambertss
Bijzonderheden: koper moet Pauwels Aelbertss in de kost nemen en het vak leren
Overlijden: voor 1695.
Echtgeno(o)t(e):Cornelisdr, Neeltje.
Neeltje werd geboren rond 1645. Zij trouwde van Schaik, Goossen Franks op 14 augustus 1673.
Meer over Cornelisdr, Neeltje:
Geboorte: rond 1645.
Kinderen van Cornelisdr, Neeltje en van Schaik, Goossen Franks
+ 111211611 i. van Schaik, Frank Gosens. Frank Gosens werd geboren op 22 april 1677 in Westbroek.
Meer over Cornelisdr, Neeltje en van Schaik, Goossen Franks:
Huwelijk: 14 augustus 1673.
111211611. van Schaik, Frank Gosens.
Frank Gosens werd geboren op 22 april 1677 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaik, Goossen Franks en Cornelisdr, Neeltje. Hij trouwde Hopman, Maagje Theunisdr op 2 januari 1707 in Vuursche.
Meer over van Schaik, Frank Gosens:
Geboorte: 22 april 1677, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Hopman, Maagje Theunisdr.
Maagje Theunisdr werd geboren in 1677. Zij trouwde van Schaik, Frank Gosens op 2 januari 1707 in Vuursche.
Meer over Hopman, Maagje Theunisdr:
Geboorte: 1677.
Kinderen van Hopman, Maagje Theunisdr en van Schaik, Frank Gosens
+ 1112116111 i. van Schaik, Gosen Franks. Gosen Franks werd geboren rond 19 september 1707 in Westbroek.
Meer over Hopman, Maagje Theunisdr en van Schaik, Frank Gosens:
Huwelijk: 2 januari 1707, Vuursche.
1112116111. van Schaik, Gosen Franks.
Gosen Franks werd geboren rond 19 september 1707 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaik, Frank Gosens en Hopman, Maagje Theunisdr. Hij trouwde van Essen, Trijntje op 10 oktober 1734 in Vuursche.
Meer over van Schaik, Gosen Franks:
Geboorte: rond 19 september 1707, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):van Essen, Trijntje.
Trijntje werd geboren rond 9 juli 1705 in Vuursche. Zij trouwde van Schaik, Gosen Franks op 10 oktober 1734 in Vuursche.
Meer over van Essen, Trijntje:
Geboorte: rond 9 juli 1705, Vuursche.
Kinderen van van Essen, Trijntje en van Schaik, Gosen Franks
+ 11121161111 i. van Schaijk, Frank Goossense. Frank Goossense werd geboren op 26 januari 1738 in Westbroek.
Meer over van Essen, Trijntje en van Schaik, Gosen Franks:
Huwelijk: 10 oktober 1734, Vuursche.
11121161111. van Schaijk, Frank Goossense.
Frank Goossense werd geboren op 26 januari 1738 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaik, Gosen Franks en van Essen, Trijntje. Hij trouwde Sijpensteijn, Maria op 22 september 1762 in Tienhoven. Hij trouwde tevens Boelen, Jannigje op 9 september 1784 in Tienhoven.. Hij trouwde tevens Verhoev, Jannigje Cornelisse op 5 februari 1793.
Meer over van Schaijk, Frank Goossense:
Geboorte: 26 januari 1738, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Sijpensteijn, Maria.
Maria werd geboren rond 1740. Zij overleed voor september 1784 at the age of minder dan rond 44 jaren, 8 maanden. Zij trouwde van Schaijk, Frank Goossense op 22 september 1762 in Tienhoven.
Meer over Sijpensteijn, Maria:
Geboorte: rond 1740.
Overlijden: voor september 1784.
Kinderen van Sijpensteijn, Maria en van Schaijk, Frank Goossense
111211611111 i. van Schaijk, Goossen. Goossen werd geboren op 30 december 1764 in Tienhoven.
111211611112 ii. van Schaijk, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 19 juli 1767 in Tienhoven.
111211611113 iii. van Schaijk, Teunis. Teunis werd geboren op 17 september 1769. Hij overleed voor 1770.
+ 111211611114 iv. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren op 29 december 1770 in Tienhoven.
111211611115 v. van Schaik, Gijsbert Franks. Gijsbert Franks werd geboren op 15 september 1775.
111211611116 vi. van Schaijk, Trijntje. Trijntje werd geboren op 17 november 1782 in Tienhoven.
Meer over Sijpensteijn, Maria en van Schaijk, Frank Goossense:
Huwelijk: 22 september 1762, Tienhoven.
Bruidegom van Westbroek
Echtgeno(o)t(e):Boelen, Jannigje.
Jannigje werd geboren rond 1760. Zij overleed voor 1793 at the age of minder dan rond 33 jaren. Zij trouwde van Schaijk, Frank Goossense op 9 september 1784 in Tienhoven.
Meer over Boelen, Jannigje:
Geboorte: rond 1760.
Overlijden: voor 1793.
Meer over Boelen, Jannigje en van Schaijk, Frank Goossense:
Huwelijk: 9 september 1784, Tienhoven.
Echtgeno(o)t(e):Verhoev, Jannigje Cornelisse.
Jannigje Cornelisse werd geboren rond 1770. Zij trouwde van Schaijk, Frank Goossense op 5 februari 1793.
Meer over Verhoev, Jannigje Cornelisse:
Geboorte: rond 1770.
Meer over Verhoev, Jannigje Cornelisse en van Schaijk, Frank Goossense:
Huwelijk: 5 februari 1793.
111211611111. van Schaijk, Goossen.
Goossen werd geboren op 30 december 1764 in Tienhoven. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.
Meer over van Schaijk, Goossen:
Geboorte: 30 december 1764, Tienhoven.
111211611112. van Schaijk, Elisabeth.
Elisabeth werd geboren op 19 juli 1767 in Tienhoven. Zij was de dochter van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.
Meer over van Schaijk, Elisabeth:
Geboorte: 19 juli 1767, Tienhoven.
111211611113. van Schaijk, Teunis.
Teunis werd geboren op 17 september 1769. Hij overleed voor 1770 op een leeftijd van minder dan 3 maanden, 15 dagen. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.
Meer over van Schaijk, Teunis:
Geboorte: 17 september 1769.
Overlijden: voor 1770.
111211611114. van Schaik, Teunis.
Teunis werd geboren op 29 december 1770 in Tienhoven. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria. Hij trouwde Flegt, Johanna rond 1815.
Meer over van Schaik, Teunis:
Geboorte: 29 december 1770, Tienhoven.
Echtgeno(o)t(e):Flegt, Johanna.
Johanna werd geboren rond 1780. Zij trouwde van Schaik, Teunis rond 1815.
Meer over Flegt, Johanna:
Geboorte: rond 1780.
Kinderen van Flegt, Johanna en van Schaik, Teunis
+ 1112116111141 i. van Schaik, Frank. Frank werd geboren op 16 februari 1817 in Tienhoven.
Meer over Flegt, Johanna en van Schaik, Teunis:
Huwelijk: rond 1815.
1112116111141. van Schaik, Frank.
Frank werd geboren op 16 februari 1817 in Tienhoven. Hij was de zoon van van Schaik, Teunis en Flegt, Johanna. Hij trouwde Reijerse, Teunisje op 28 oktober 1859 in Maarssen.
Meer over van Schaik, Frank:
Geboorte: 16 februari 1817, Tienhoven.
Echtgeno(o)t(e):Reijerse, Teunisje.
Teunisje werd geboren in 1830. Zij trouwde van Schaik, Frank op 28 oktober 1859 in Maarssen.
Meer over Reijerse, Teunisje:
Geboorte: 1830.
Kinderen van Reijerse, Teunisje en van Schaik, Frank
+ 11121161111411 i. van Schaik, Melis. Melis werd geboren in 1862 in Breukelen – Nijenrode.
Meer over Reijerse, Teunisje en van Schaik, Frank:
Huwelijk: 28 oktober 1859, Maarssen.
11121161111411. van Schaik, Melis.
Melis werd geboren in 1862 in Breukelen – Nijenrode. Hij was de zoon van van Schaik, Frank en Reijerse, Teunisje. Hij trouwde van Henten, Lammertje rond 1895.
Meer over van Schaik, Melis:
Geboorte: 1862, Breukelen – Nijenrode.
Echtgeno(o)t(e):van Henten, Lammertje.
Lammertje werd geboren in 1867. Zij trouwde van Schaik, Melis rond 1895.
Meer over van Henten, Lammertje:
Geboorte: 1867.
Kinderen van van Henten, Lammertje en van Schaik, Melis
+ 111211611114111 i. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren in 1898.
Meer over van Henten, Lammertje en van Schaik, Melis:
Huwelijk: rond 1895.
111211611114111. van Schaik, Teunis.
Teunis werd geboren in 1898. Hij was de zoon van van Schaik, Melis en van Henten, Lammertje. Hij trouwde Valk, Alida Mechelina op 28 april 1921.
Meer over van Schaik, Teunis:
Geboorte: 1898.
Echtgeno(o)t(e):Valk, Alida Mechelina.
Alida Mechelina werd geboren in 1899. Zij was de dochter van Valk, Lambertus en van Waardhuizen, Maria Jacoba. Zij trouwde van Schaik, Teunis op 28 april 1921.
Meer over Valk, Alida Mechelina:
Geboorte: 1899.
Kinderen van Valk, Alida Mechelina en van Schaik, Teunis
+ 1112116111141111 i. van Schaik, Lambertus. Lambertus werd geboren op 25 december 1927 in Loosdrecht. Hij overleed op 2 april 2006 in Loosdrecht.
Meer over Valk, Alida Mechelina en van Schaik, Teunis:
Huwelijk: 28 april 1921.
1112116111141111. van Schaik, Lambertus.
Lambertus werd geboren op 25 december 1927 in Loosdrecht. Hij overleed op 2 april 2006 in Loosdrecht op een leeftijd van 78 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Teunis en Valk, Alida Mechelina. Hij trouwde Krook, Maria op 27 mei 1953 in Loosdrecht.
Meer over van Schaik, Lambertus:
Geboorte: 25 december 1927, Loosdrecht.
Overlijden: 2 april 2006, Loosdrecht.
Echtgeno(o)t(e):Krook, Maria.
Maria werd geboren op 18 september 1929 in Loosdrecht. Zij overleed op 10 juli 2011 in Laren op een leeftijd van 81 jaren, 9 maanden. Zij trouwde van Schaik, Lambertus op 27 mei 1953 in Loosdrecht.
Meer over Krook, Maria:
Geboorte: 18 september 1929, Loosdrecht.
Overlijden: 10 juli 2011, Laren.
Kinderen van Krook, Maria en van Schaik, Lambertus
+ 11121161111411111 i. van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth). Cornelia Hendrika (Corinth) werd geboren in 1953.
11121161111411112 ii. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren in 1955 in Loosdrecht.
11121161111411113 iii. van Schaik, Alida Mechelina. Alida Mechelina werd geboren in 1960.
11121161111411114 iv. van Schaik, Hendrik Aalbert. Hendrik Aalbert werd geboren in 1962 in Loosdrecht.
Meer over Krook, Maria en van Schaik, Lambertus:
Huwelijk: 27 mei 1953, Loosdrecht.
11121161111411111. van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth).
Cornelia Hendrika (Corinth) werd geboren in 1953. Zij is de dochter van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria. Zij trouwde Mook, Ad rond 1985.
Meer over van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth):
Geboorte: 1953.
Echtgeno(o)t(e):Mook, Ad.
Ad werd geboren rond 1950. Hij trouwde van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth) rond 1985.
Meer over Mook, Ad:
Geboorte: rond 1950.
Kinderen van van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth) en Mook, Ad
111211611114111111 i. Mook, Kaj. Kaj werd geboren rond 1990.
Meer over van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth) en Mook, Ad:
Huwelijk: rond 1985.
111211611114111111. Mook, Kaj.
Kaj werd geboren rond 1990. Hij is de zoon van Mook, Ad en van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth).
Meer over Mook, Kaj:
Geboorte: rond 1990.
11121161111411112. van Schaik, Teunis.
Teunis werd geboren in 1955 in Loosdrecht. Hij is de zoon van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.
Meer over van Schaik, Teunis:
Geboorte: 1955, Loosdrecht.
11121161111411113. van Schaik, Alida Mechelina.
Alida Mechelina werd geboren in 1960. Zij is de dochter van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.
Meer over van Schaik, Alida Mechelina:
Geboorte: 1960.
11121161111411114. van Schaik, Hendrik Aalbert.
Hendrik Aalbert werd geboren in 1962 in Loosdrecht. Hij is de zoon van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.
Meer over van Schaik, Hendrik Aalbert:
Geboorte: 1962, Loosdrecht.
111211611115. van Schaik, Gijsbert Franks.
Gijsbert Franks werd geboren op 15 september 1775. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.
Meer over van Schaik, Gijsbert Franks:
Geboorte: 15 september 1775.
111211611116. van Schaijk, Trijntje.
Trijntje werd geboren op 17 november 1782 in Tienhoven. Zij was de dochter van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.
Meer over van Schaijk, Trijntje:
Geboorte: 17 november 1782, Tienhoven.
1112117. van Schayk, Theunis.
Theunis werd geboren rond 1595 in Achttienhoven. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij trouwde Cornelis, Nellichgen op 13 maart 1620 in Westbroek.
Meer over van Schayk, Theunis:
Geboorte: rond 1595, Achttienhoven.
Beroep: Oostveen. Schepen.
Echtgeno(o)t(e):Cornelis, Nellichgen.
Nellichgen werd geboren rond 1600. Zij trouwde van Schayk, Theunis op 13 maart 1620 in Westbroek.
Meer over Cornelis, Nellichgen:
Geboorte: rond 1600.
Kinderen van Cornelis, Nellichgen en van Schayk, Theunis
11121171 i. van Schayk, Goossen Theunissen. Goossen Theunissen werd geboren in 1621.
11121172 ii. van Schayk, Jutje Theunissen. Jutje Theunissen werd geboren in 1625.
Meer over Cornelis, Nellichgen en van Schayk, Theunis:
Huwelijk: 13 maart 1620, Westbroek.
11121171. van Schayk, Goossen Theunissen.
Goossen Theunissen werd geboren in 1621. Hij was de zoon van van Schayk, Theunis en Cornelis, Nellichgen. Hij trouwde Gerrits, Stijntgen op 17 mei 1662 in Oostveen.
Meer over van Schayk, Goossen Theunissen:
Geboorte: 1621.
Echtgeno(o)t(e):Gerrits, Stijntgen.
Stijntgen werd geboren rond 1640 in Soest. Zij trouwde van Schayk, Goossen Theunissen op 17 mei 1662 in Oostveen.
Meer over Gerrits, Stijntgen:
Geboorte: rond 1640, Soest.
Meer over Gerrits, Stijntgen en van Schayk, Goossen Theunissen:
Huwelijk: 17 mei 1662, Oostveen.
11121172. van Schayk, Jutje Theunissen.
Jutje Theunissen werd geboren in 1625. Zij was de dochter van van Schayk, Theunis en Cornelis, Nellichgen.
Meer over van Schayk, Jutje Theunissen:
Geboorte: 1625.
1112118. van Schayk, Gerrigje Gosens.
Gerrigje Gosens werd geboren rond 1595. Zij was de dochter van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.
Meer over van Schayk, Gerrigje Gosens:
Geboorte: rond 1595.
111212. van Schaijck, Goijerd Janszen.
Goijerd Janszen werd geboren rond 1580 in Maartensdijk. Hij was de zoon van van Schayk, Teunis en , Gijsbertgen. Hij trouwde Claes, Lijsbeth op 28 november 1630 in Westbroek.
Meer over van Schaijck, Goijerd Janszen:
Geboorte: rond 1580, Maartensdijk. Meertensdijck.
Echtgeno(o)t(e):Claes, Lijsbeth.
Lijsbeth werd geboren rond 1600. Zij trouwde van Schaijck, Goijerd Janszen op 28 november 1630 in Westbroek.
Meer over Claes, Lijsbeth:
Geboorte: rond 1600.
Kinderen van Claes, Lijsbeth en van Schaijck, Goijerd Janszen
+ 1112121 i. van Schaijck, Gijsbert Goyertz. Gijsbert Goyertz werd geboren rond 1620 in Achttienhoven. Hij overleed voor 1663.
+ 1112122 ii. van Schaijck, Peeter Gooyerts. Peeter Gooyerts werd geboren rond 1620.
+ 1112123 iii. van Schaijck, Gerrit Goyertss. Gerrit Goyertss werd geboren rond 1630 in Westbroek.
1112124 iv. van Schaijck, Idgen Goyerts.
1112125 v. van Schaijck, Elsken Goyert.
1112126 vi. van Schaijck, Marigen Goyerts. Marigen Goyerts werd geboren in 1620.
+ 1112127 vii. van Schaijck, Willem Goijertsz. Willem Goijertsz werd geboren rond 1625 in Westerbroek. Hij overleed in 1660.
1112128 viii. van Schaijck, Jannetje Goijerts.
1112129 ix. van Schaijck, Weijmtien Goyertsen. Weijmtien Goyertsen werd geboren in 1641.
111212A x. van Schaijck, Gerrichgen Goijerts.
111212B xi. van Schaijck, Wentje Jansen. Zij werd gedoopt op 27 mei 1652 te Westbroek.
Meer over Claes, Lijsbeth en van Schaijck, Goijerd Janszen:
Huwelijk: 28 november 1630, Westbroek.
Bij huwelijk: Goijert Jansz uit Westbrouck
1112121. van Schaijck, Gijsbert Goyertz.
Gijsbert Goyertz werd geboren rond 1620 in Achttienhoven. Hij overleed voor 1663 op een leeftijd van minder dan rond 43 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth. Hij trouwde Jurriaens, Annechen rond 1640. Hij trouwde tevens Pancras, Marritien Banckerdr op 24 maart 1650 in Westbroek..
Meer over van Schaijck, Gijsbert Goyertz:
Geboorte: rond 1620, Achttienhoven.
Overlijden: voor 1663.
Echtgeno(o)t(e):Jurriaens, Annechen.
Annechen werd geboren rond 1620. Zij overleed voor 1650 at the age of minder dan rond 30 jaren. Zij trouwde van Schaijck, Gijsbert Goyertz rond 1640.
Meer over Jurriaens, Annechen:
Geboorte: rond 1620.
Overlijden: voor 1650.
Kinderen van Jurriaens, Annechen en van Schaijck, Gijsbert Goyertz
11121211 i. van Schaijck, Marrigje Gijsberts. Marrigje Gijsberts werd geboren in 1640 in Westbroek.
11121212 ii. van Schaijck, Juriaan Gijsbertsz. Juriaan Gijsbertsz werd geboren in 1642. Hij overleed voor 1654.
11121213 iii. van Schaijck, Hendrikje Gijsberts. Hendrikje Gijsberts werd geboren in 1643.
11121214 iv. van Schaijck, Marrigje Gijsberts. Marrigje Gijsberts werd geboren in 1647 in Westbroek.
Meer over Jurriaens, Annechen en van Schaijck, Gijsbert Goyertz:
Huwelijk: rond 1640.
Echtgeno(o)t(e):Pancras, Marritien Banckerdr.
Marritien Banckerdr werd geboren in 1625. Zij trouwde van Schaijck, Gijsbert Goyertz op 24 maart 1650 in Westbroek.
Meer over Pancras, Marritien Banckerdr:
Geboorte: 1625.
Kinderen van Pancras, Marritien Banckerdr en van Schaijck, Gijsbert Goyertz
11121215 i. van Schaijck, Dirck Gijsbertz. Dirck Gijsbertz werd geboren in 1651 in Westbroek.
11121216 ii. van Schaijck, Dirckjen Gijsberts. Dirckjen Gijsberts werd geboren op 4 mei 1651 in Westbroek. Zij overleed rond 1720.
+ 11121217 iii. van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz. Juriaen Gijsbertsz werd geboren op 23 april 1654 in Westbroek.
+ 11121218 iv. van Schaijck, Goyert Gijsbertsz. Hij werd gedoopt op 30 november 1656 te Westbroek.. Hij overleed op 17 oktober 1712 in Westbroek.
Meer over Pancras, Marritien Banckerdr en van Schaijck, Gijsbert Goyertz:
Huwelijk: 24 maart 1650, Westbroek.
11121211. van Schaijck, Marrigje Gijsberts.
Marrigje Gijsberts werd geboren in 1640 in Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens, Annechen.
Meer over van Schaijck, Marrigje Gijsberts:
Geboorte: 1640, Westbroek.
11121212. van Schaijck, Juriaan Gijsbertsz.
Juriaan Gijsbertsz werd geboren in 1642. Hij overleed voor 1654 op een leeftijd van minder dan 12 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens, Annechen.
Meer over van Schaijck, Juriaan Gijsbertsz:
Geboorte: 1642.
Overlijden: voor 1654.
11121213. van Schaijck, Hendrikje Gijsberts.
Hendrikje Gijsberts werd geboren in 1643. Zij was de dochter van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens, Annechen.
Meer over van Schaijck, Hendrikje Gijsberts:
Geboorte: 1643.
11121214. van Schaijck, Marrigje Gijsberts.
Marrigje Gijsberts werd geboren in 1647 in Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens, Annechen.
Meer over van Schaijck, Marrigje Gijsberts:
Geboorte: 1647, Westbroek.
11121215. van Schaijck, Dirck Gijsbertz.
Dirck Gijsbertz werd geboren in 1651 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Pancras, Marritien Banckerdr.
Meer over van Schaijck, Dirck Gijsbertz:
Geboorte: 1651, Westbroek.
11121216. van Schaijck, Dirckjen Gijsberts.
Dirckjen Gijsberts werd geboren op 4 mei 1651 in Westbroek. Zij overleed rond 1720 at the age of rond 68 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Pancras, Marritien Banckerdr.
Meer over van Schaijck, Dirckjen Gijsberts:
Geboorte: 4 mei 1651, Westbroek.
Overlijden: rond 1720.
11121217. van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz.
Juriaen Gijsbertsz werd geboren op 23 april 1654 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Pancras, Marritien Banckerdr. Hij trouwde Onbekend rond 1700.
Meer over van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz:
Geboorte: 23 april 1654, Westbroek.
Kinderen van Onbekend en van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz
+ 111212171 i. van Schaijk, Pieter Jurriaanse. Pieter Jurriaanse werd geboren rond 1700.
Meer over Onbekend en van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz:
Huwelijk: rond 1700.
111212171. van Schaijk, Pieter Jurriaanse.
Pieter Jurriaanse werd geboren rond 1700. Hij was de zoon van van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz. Hij trouwde Ariens, Neeltje op 24 maart 1724 in Westerbroek.
Meer over van Schaijk, Pieter Jurriaanse:
Geboorte: rond 1700.
Echtgeno(o)t(e):Ariens, Neeltje.
Neeltje werd geboren rond 1700. Zij trouwde van Schaijk, Pieter Jurriaanse op 24 maart 1724 in Westerbroek.
Meer over Ariens, Neeltje:
Geboorte: rond 1700.
Kinderen van Ariens, Neeltje en van Schaijk, Pieter Jurriaanse
+ 1112121711 i. van Schaijk, Goijert Pietersen. Goijert Pietersen werd geboren rond 1725 in Westbroek.
+ 1112121712 ii. van Schaijk, Aarjen Pietersen. Aarjen Pietersen werd geboren rond 1730 in Westbroek.
Meer over Ariens, Neeltje en van Schaijk, Pieter Jurriaanse:
Huwelijk: 24 maart 1724, Westerbroek.
1112121711. van Schaijk, Goijert Pietersen.
Goijert Pietersen werd geboren rond 1725 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijk, Pieter Jurriaanse en Ariens, Neeltje. Hij trouwde Spelt, Jannigje Jacobse op 5 april 1750 in Westbroek.
Meer over van Schaijk, Goijert Pietersen:
Geboorte: rond 1725, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Spelt, Jannigje Jacobse.
Jannigje Jacobse werd geboren rond 1725 in Westbroek. Zij trouwde van Schaijk, Goijert Pietersen op 5 april 1750 in Westbroek.
Meer over Spelt, Jannigje Jacobse:
Geboorte: rond 1725, Westbroek.
Kinderen van Spelt, Jannigje Jacobse en van Schaijk, Goijert Pietersen
+ 11121217111 i. van Schaijk, Pieter Goijerts. Hij werd gedoopt op 1 januari 1751 te Westbroek..
11121217112 ii. van Schaijk, Jan Goijerts. Hij werd gedoopt op 27 augustus 1752 te Westbroek..
11121217113 iii. van Schaijk, Japik. Hij werd gedoopt op 27 augustus 1752 te Westbroek..
11121217114 iv. van Schaijk, Wijntje. Zij werd gedoopt op 5 november 1758 te Westbroek.
11121217115 v. van Schaijk, Gijsbert Goijerts. Hij werd gedoopt op 2 december 1759 te Westbroek..
Meer over Spelt, Jannigje Jacobse en van Schaijk, Goijert Pietersen:
Huwelijk: 5 april 1750, Westbroek.
11121217111. van Schaijk, Pieter Goijerts.
Hij werd gedoopt op 1 januari 1751 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse. Hij trouwde van Sijpveld, Neeltje Gerritse rond 1785.
Meer over van Schaijk, Pieter Goijerts:
Doopsel: 1 januari 1751, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):van Sijpveld, Neeltje Gerritse.
Neeltje Gerritse werd geboren rond 1760. Zij trouwde van Schaijk, Pieter Goijerts rond 1785.
Meer over van Sijpveld, Neeltje Gerritse:
Geboorte: rond 1760.
Kinderen van van Sijpveld, Neeltje Gerritse en van Schaijk, Pieter Goijerts
111212171111 i. van Schaijk, Goijert Pieters. Hij werd gedoopt op 1 januari 1786 te Westbroek..
Meer over van Sijpveld, Neeltje Gerritse en van Schaijk, Pieter Goijerts:
Huwelijk: rond 1785.
111212171111. van Schaijk, Goijert Pieters.
Hij werd gedoopt op 1 januari 1786 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijk, Pieter Goijerts en van Sijpveld, Neeltje Gerritse.
Meer over van Schaijk, Goijert Pieters:
Doopsel: 1 januari 1786, Westbroek.
11121217112. van Schaijk, Jan Goijerts.
Hij werd gedoopt op 27 augustus 1752 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse.
Meer over van Schaijk, Jan Goijerts:
Doopsel: 27 augustus 1752, Westbroek.
11121217113. van Schaijk, Japik.
Hij werd gedoopt op 27 augustus 1752 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse.
Meer over van Schaijk, Japik:
Doopsel: 27 augustus 1752, Westbroek.
11121217114. van Schaijk, Wijntje.
Zij werd gedoopt op 5 november 1758 te Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse.
Meer over van Schaijk, Wijntje:
Doopsel: 5 november 1758, Westbroek.
11121217115. van Schaijk, Gijsbert Goijerts.
Hij werd gedoopt op 2 december 1759 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse.
Meer over van Schaijk, Gijsbert Goijerts:
Doopsel: 2 december 1759, Westbroek.
1112121712. van Schaijk, Aarjen Pietersen.
Aarjen Pietersen werd geboren rond 1730 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijk, Pieter Jurriaanse en Ariens, Neeltje. Hij trouwde Spelt, Neeltje Jacobs op 6 april 1755 in Maartensdijk.
Meer over van Schaijk, Aarjen Pietersen:
Geboorte: rond 1730, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Spelt, Neeltje Jacobs.
Neeltje Jacobs werd geboren rond 1730. Zij trouwde van Schaijk, Aarjen Pietersen op 6 april 1755 in Maartensdijk.
Meer over Spelt, Neeltje Jacobs:
Geboorte: rond 1730.
Kinderen van Spelt, Neeltje Jacobs en van Schaijk, Aarjen Pietersen
+ 11121217121 i. van Schaijk, Pieter Aries. Hij werd gedoopt op 8 oktober 1758 te Utrecht.. Hij overleed op 25 april 1823 in Weesper Carspel.
11121217122 ii. van Schaijk, Petertje. Petertje werd geboren op 8 oktober 1758 in Westbroek.
11121217123 iii. van Schaijk, Jacob. Hij werd gedoopt op 22 november 1759 te Westerbroek..
Meer over Spelt, Neeltje Jacobs en van Schaijk, Aarjen Pietersen:
Huwelijk: 6 april 1755, Maartensdijk.
11121217121. van Schaijk, Pieter Aries.
Hij werd gedoopt op 8 oktober 1758 te Utrecht.. Hij overleed op 25 april 1823 in Weesper Carspel. Hij was de zoon van van Schaijk, Aarjen Pietersen en Spelt, Neeltje Jacobs. Hij trouwde van Ekeris, Jannetje Jacobsz op 1 oktober 1784 in ’s Graveland.
Meer over van Schaijk, Pieter Aries:
Doopsel: 8 oktober 1758, Utrecht.
Overlijden: 25 april 1823, Weesper Carspel.
Echtgeno(o)t(e):van Ekeris, Jannetje Jacobsz.
Jannetje Jacobsz werd geboren op 13 maart 1763 in ’s Graveland. Zij overleed op 4 augustus 1826 in Amersfoort op een leeftijd van 63 jaren, 4 maanden. Zij trouwde van Schaijk, Pieter Aries op 1 oktober 1784 in ’s Graveland.
Meer over van Ekeris, Jannetje Jacobsz:
Geboorte: 13 maart 1763, ’s Graveland.
Overlijden: 4 augustus 1826, Amersfoort.
Kinderen van van Ekeris, Jannetje Jacobsz en van Schaijk, Pieter Aries
111212171211 i. van Schaik, Neeltje. Neeltje werd geboren in 1787 in Loosdrecht.
+ 111212171212 ii. van Schaik, Jacob. Jacob werd geboren in 1797 in Weesper Carspel. Hij overleed op 2 maart 1841 in Muiderberg.
111212171213 iii. van Schaick, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1802 in Weesper Carspel.
Meer over van Ekeris, Jannetje Jacobsz en van Schaijk, Pieter Aries:
Huwelijk: 1 oktober 1784, ’s Graveland.
111212171211. van Schaik, Neeltje.
Neeltje werd geboren in 1787 in Loosdrecht. Zij was de dochter van van Schaijk, Pieter Aries en van Ekeris, Jannetje Jacobsz.
Meer over van Schaik, Neeltje:
Geboorte: 1787, Loosdrecht. Oud-Loosdrecht.
111212171212. van Schaik, Jacob.
Jacob werd geboren in 1797 in Weesper Carspel. Hij overleed op 2 maart 1841 in Muiderberg op een leeftijd van 44 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van Schaijk, Pieter Aries en van Ekeris, Jannetje Jacobsz. Hij trouwde Vooren, Anna Maria op 20 april 1828 in Muiden. Hij trouwde tevens Kok, Reintje op 21 juni 1835 in Muiden..
Meer over van Schaik, Jacob:
Geboorte: 1797, Weesper Carspel.
Overlijden: 2 maart 1841, Muiderberg.
Echtgeno(o)t(e):Vooren, Anna Maria.
Anna Maria werd geboren in 1807 in Muiden. Zij overleed voor 1835 at the age of minder dan 28 jaren. Zij trouwde van Schaik, Jacob op 20 april 1828 in Muiden.
Meer over Vooren, Anna Maria:
Geboorte: 1807, Muiden.
Overlijden: voor 1835.
Kinderen van Vooren, Anna Maria en van Schaik, Jacob
+ 1112121712121 i. van Schaik, Pieter. Pieter werd geboren in 1832 in Muiden.
1112121712122 ii. van Schaik, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1 september 1830 in Muiden.
Meer over Vooren, Anna Maria en van Schaik, Jacob:
Huwelijk: 20 april 1828, Muiden.
Echtgeno(o)t(e):Kok, Reintje.
Reintje werd geboren in 1812 in Vinkeveen. Zij trouwde van Schaik, Jacob op 21 juni 1835 in Muiden.
Meer over Kok, Reintje:
Geboorte: 1812, Vinkeveen.
Meer over Kok, Reintje en van Schaik, Jacob:
Huwelijk: 21 juni 1835, Muiden.
1112121712121. van Schaik, Pieter.
Pieter werd geboren in 1832 in Muiden. Hij was de zoon van van Schaik, Jacob en Vooren, Anna Maria. Hij trouwde van Zijpveld, Neeltje op 25 juni 1857 in Weesp.
Meer over van Schaik, Pieter:
Geboorte: 1832, Muiden.
Beroep: 1884. veehouder.
Echtgeno(o)t(e):van Zijpveld, Neeltje.
Neeltje werd geboren rond 1830. Zij trouwde van Schaik, Pieter op 25 juni 1857 in Weesp.
Meer over van Zijpveld, Neeltje:
Geboorte: rond 1830.
Kinderen van van Zijpveld, Neeltje en van Schaik, Pieter
+ 11121217121211 i. van Schaik, Willem. Willem werd geboren in 1860 in Muiden. Hij overleed voor 1941.
11121217121212 ii. van Schaik, Anna Maria. Anna Maria werd geboren in 1868 in Muiden. Zij overleed op 31 oktober 1941 in Amersfoort.
+ 11121217121213 iii. van Schaik, Jacob. Jacob werd geboren in 1859 in Muiden. Hij overleed na 1917.
Meer over van Zijpveld, Neeltje en van Schaik, Pieter:
Huwelijk: 25 juni 1857, Weesp.
11121217121211. van Schaik, Willem.
Willem werd geboren in 1860 in Muiden. Hij overleed voor 1941 op een leeftijd van minder dan 81 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter en van Zijpveld, Neeltje. Hij trouwde Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina op 3 december 1884 in Weesp.
Meer over van Schaik, Willem:
Geboorte: 1860, Muiden.
Beroep: van 1886 tot 1888. timmerman.
Beroep: van 1884 tot 1911. bouwkundige.
Wijding: van 1889 tot 1896, ’s Gravenhage. vrijmetselaar – Loge La Vertu.
Wijding: van 1889 tot 1906, Amersfoort. vrijmetselaar – Loge Jacob van Kampen.
Overlijden: voor 1941.
Echtgeno(o)t(e):Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina.
Johanna Angenita Wilhelmina werd geboren in 1862 in Ouder Amstel. Zij overleed op 9 juni 1941 in Naarden op een leeftijd van 79 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Bulk, Willem en Habermehl, Jannetje. Zij trouwde van Schaik, Willem op 3 december 1884 in Weesp.
Meer over Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina:
Geboorte: 1862, Ouder Amstel.
Overlijden: 9 juni 1941, Naarden.
Kinderen van Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina en van Schaik, Willem
111212171212111 i. van Schaik, Pieter Cornelis. Pieter Cornelis werd geboren op 30 november 1886 in Noordwijk. Hij overleed na 1911.
111212171212112 ii. van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna. Jeannette Trijntje Johanna werd geboren op 4 februari 1888 in Noordwijk. Zij overleed na 1956.
111212171212113 iii. van Schaik, Willem. Willem werd geboren op 14 maart 1889 in Noordwijk.
Meer over Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina en van Schaik, Willem:
Huwelijk: 3 december 1884, Weesp.
Residentie: 1911, Amersfoort.
111212171212111. van Schaik, Pieter Cornelis.
Pieter Cornelis werd geboren op 30 november 1886 in Noordwijk. Hij overleed na 1911 op een leeftijd van meer dan 24 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van van Schaik, Willem en Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina. Hij trouwde Lewis, Geertruida Carolina op 1 november 1911 in Amsterdam.
Meer over van Schaik, Pieter Cornelis:
Geboorte: 30 november 1886, Noordwijk.
Overlijden: na 1911.
Echtgeno(o)t(e):Lewis, Geertruida Carolina.
Geertruida Carolina werd geboren in 1884 in Amsterdam. Zij overleed na 1911 at the age of meer dan 27 jaren. Zij trouwde van Schaik, Pieter Cornelis op 1 november 1911 in Amsterdam.
Meer over Lewis, Geertruida Carolina:
Geboorte: 1884, Amsterdam.
Overlijden: na 1911.
Meer over Lewis, Geertruida Carolina en van Schaik, Pieter Cornelis:
Huwelijk: 1 november 1911, Amsterdam.
111212171212112. van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna.
Jeannette Trijntje Johanna werd geboren op 4 februari 1888 in Noordwijk. Zij overleed na 1956 at the age of meer dan 67 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Willem en Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina. Zij trouwde van Schaik, Dirk op 27 december 1917 in Amersfoort.
Meer over van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna:
Geboorte: 4 februari 1888, Noordwijk.
Wijding: Lid gemengde vrijmetselarij – Le droit Humain.
Overlijden: na 1956.
Echtgeno(o)t(e):van Schaik, Dirk.
Dirk werd geboren in 1889 in Amsterdam. Hij overleed na 1956 op een leeftijd van meer dan 67 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Jacob en Beekhuis, Margaretha. Hij trouwde van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna op 27 december 1917 in Amersfoort.
Meer over van Schaik, Dirk:
Geboorte: 1889, Amsterdam.
Overlijden: na 1956.
Beroep: 1917. aannemer.
Opmerkingen van van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna en van Schaik, Dirk:
grootouders van Arjan Ederveen
Meer over van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna en van Schaik, Dirk:
Huwelijk: 27 december 1917, Amersfoort.
Scheiding: 4 november 1956, Amsterdam.
111212171212113. van Schaik, Willem.
Willem werd geboren op 14 maart 1889 in Noordwijk. Hij was de zoon van van Schaik, Willem en Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina.
Meer over van Schaik, Willem:
Geboorte: 14 maart 1889, Noordwijk.
11121217121212. van Schaik, Anna Maria.
Anna Maria werd geboren in 1868 in Muiden. Zij overleed op 31 oktober 1941 in Amersfoort op een leeftijd van 73 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter en van Zijpveld, Neeltje.
Meer over van Schaik, Anna Maria:
Geboorte: 1868, Muiden.
Overlijden: 31 oktober 1941, Amersfoort.
11121217121213. van Schaik, Jacob.
Jacob werd geboren in 1859 in Muiden. Hij overleed na 1917 op een leeftijd van meer dan 58 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter en van Zijpveld, Neeltje. Hij trouwde Beekhuis, Margaretha op 13 mei 1885 in Weesp.
Meer over van Schaik, Jacob:
Geboorte: 1859, Muiden.
Beroep: 1885. veehouder.
Overlijden: na 1917.
Echtgeno(o)t(e):Beekhuis, Margaretha.
Margaretha werd geboren in 1862 in Amsterdam. Zij overleed na 1917 at the age of meer dan 55 jaren. Zij trouwde van Schaik, Jacob op 13 mei 1885 in Weesp.
Meer over Beekhuis, Margaretha:
Geboorte: 1862, Amsterdam.
Overlijden: na 1917.
Kinderen van Beekhuis, Margaretha en van Schaik, Jacob
111212171212131 i. van Schaik, Dirk. Dirk werd geboren in 1889 in Amsterdam. Hij overleed na 1956.
Meer over Beekhuis, Margaretha en van Schaik, Jacob:
Huwelijk: 13 mei 1885, Weesp.
111212171212131. van Schaik, Dirk.
Dirk werd geboren in 1889 in Amsterdam. Hij overleed na 1956 op een leeftijd van meer dan 67 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Jacob en Beekhuis, Margaretha. Hij trouwde van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna op 27 december 1917 in Amersfoort.
Meer over van Schaik, Dirk:
Geboorte: 1889, Amsterdam.
Overlijden: na 1956.
Beroep: 1917. aannemer.
Echtgeno(o)t(e):van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna.
Jeannette Trijntje Johanna werd geboren op 4 februari 1888 in Noordwijk. Zij overleed na 1956 at the age of meer dan 67 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Willem en Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina. Zij trouwde van Schaik, Dirk op 27 december 1917 in Amersfoort.
Meer over van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna:
Geboorte: 4 februari 1888, Noordwijk.
Wijding: Lid gemengde vrijmetselarij – Le droit Humain.
Overlijden: na 1956.
Opmerkingen van van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna en van Schaik, Dirk:
grootouders van Arjan Ederveen
Meer over van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna en van Schaik, Dirk:
Huwelijk: 27 december 1917, Amersfoort.
Scheiding: 4 november 1956, Amsterdam.
1112121712122. van Schaik, Jannetje.
Jannetje werd geboren op 1 september 1830 in Muiden. Zij was de dochter van van Schaik, Jacob en Vooren, Anna Maria.
Meer over van Schaik, Jannetje:
Geboorte: 1 september 1830, Muiden.
111212171213. van Schaick, Hendrika.
Hendrika werd geboren in 1802 in Weesper Carspel. Zij was de dochter van van Schaijk, Pieter Aries en van Ekeris, Jannetje Jacobsz.
Meer over van Schaick, Hendrika:
Geboorte: 1802, Weesper Carspel.
11121217122. van Schaijk, Petertje.
Petertje werd geboren op 8 oktober 1758 in Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijk, Aarjen Pietersen en Spelt, Neeltje Jacobs.
Meer over van Schaijk, Petertje:
Geboorte: 8 oktober 1758, Westbroek.
11121217123. van Schaijk, Jacob.
Hij werd gedoopt op 22 november 1759 te Westerbroek.. Hij was de zoon van van Schaijk, Aarjen Pietersen en Spelt, Neeltje Jacobs.
Meer over van Schaijk, Jacob:
Doopsel: 22 november 1759, Westerbroek.
11121218. van Schaijck, Goyert Gijsbertsz.
Hij werd gedoopt op 30 november 1656 te Westbroek.. Hij overleed op 17 oktober 1712 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Pancras, Marritien Banckerdr. Hij trouwde Jacobs, Emmighien rond 1684. Hij trouwde tevens Hendricks, Trijntje rond 1690.
Meer over van Schaijck, Goyert Gijsbertsz:
Doopsel: 30 november 1656, Westbroek.
Overlijden: 17 oktober 1712, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Jacobs, Emmighien.
Emmighien werd geboren rond 1660. Zij overleed rond 1690 in Westbroek op een leeftijd van rond 30 jaren. Zij trouwde van Schaijck, Goyert Gijsbertsz rond 1684.
Meer over Jacobs, Emmighien:
Geboorte: rond 1660.
Overlijden: rond 1690, Westbroek.
Kinderen van Jacobs, Emmighien en van Schaijck, Goyert Gijsbertsz
111212181 i. van Schaijck, Gerritje Goijerts. Zij werd gedoopt op 2 november 1684 te Westbroek.
Meer over Jacobs, Emmighien en van Schaijck, Goyert Gijsbertsz:
Huwelijk: rond 1684.
Echtgeno(o)t(e):Hendricks, Trijntje.
Trijntje werd geboren rond 1670. Zij trouwde van Schaijck, Goyert Gijsbertsz rond 1690.
Meer over Hendricks, Trijntje:
Geboorte: rond 1670.
Kinderen van Hendricks, Trijntje en van Schaijck, Goyert Gijsbertsz
111212182 i. van Schaijck, Hendrik Goijerts. Hij werd gedoopt op 9 augustus 1691 te Westbroek.. Hij overleed in 1692 in Westbroek.
+ 111212183 ii. van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts. Hij werd gedoopt op 18 juni 1693 te Westbroek..
Meer over Hendricks, Trijntje en van Schaijck, Goyert Gijsbertsz:
Huwelijk: rond 1690.
111212181. van Schaijck, Gerritje Goijerts.
Zij werd gedoopt op 2 november 1684 te Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijck, Goyert Gijsbertsz en Jacobs, Emmighien.
Meer over van Schaijck, Gerritje Goijerts:
Doopsel: 2 november 1684, Westbroek.
111212182. van Schaijck, Hendrik Goijerts.
Hij werd gedoopt op 9 augustus 1691 te Westbroek.. Hij overleed in 1692 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijck, Goyert Gijsbertsz en Hendricks, Trijntje.
Meer over van Schaijck, Hendrik Goijerts:
Doopsel: 9 augustus 1691, Westbroek.
Overlijden: 1692, Westbroek.
111212183. van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts.
Hij werd gedoopt op 18 juni 1693 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijck, Goyert Gijsbertsz en Hendricks, Trijntje. Hij trouwde Barthe, Geertje rond 1730.
Meer over van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts:
Doopsel: 18 juni 1693, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Barthe, Geertje.
Geertje werd geboren rond 1710. Zij trouwde van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts rond 1730.
Meer over Barthe, Geertje:
Geboorte: rond 1710.
Kinderen van Barthe, Geertje en van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts
1112121831 i. van Schaijck, Goijert Hendriks. Hij werd gedoopt op 6 december 1732 te Westbroek..
Meer over Barthe, Geertje en van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts:
Huwelijk: rond 1730.
1112121831. van Schaijck, Goijert Hendriks.
Hij werd gedoopt op 6 december 1732 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts en Barthe, Geertje.
Meer over van Schaijck, Goijert Hendriks:
Doopsel: 6 december 1732, Westbroek.
1112122. van Schaijck, Peeter Gooyerts.
Peeter Gooyerts werd geboren rond 1620. Hij was de zoon van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth. Hij had een relatie met Onbekend..
Meer over van Schaijck, Peeter Gooyerts:
Geboorte: rond 1620.
Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Peeter Gooyerts
+ 11121221 i. van Schaijck, Goijert Pietersze. Goijert Pietersze werd geboren rond 1650 in Westbroek. Hij werd begraven op 3 februari 1716 te Westbroek..
11121221. van Schaijck, Goijert Pietersze.
Goijert Pietersze werd geboren rond 1650 in Westbroek. Hij werd begraven op 3 februari 1716 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijck, Peeter Gooyerts. Hij trouwde Pieters, Neeltjen op 25 februari 1683 in Westbroek.
Meer over van Schaijck, Goijert Pietersze:
Geboorte: rond 1650, Westbroek.
Begrafenis: 3 februari 1716, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Pieters, Neeltjen.
Neeltjen werd geboren rond 1660. Zij overleed op 30 december 1723 in Westbroek op een leeftijd van rond 63 jaren, 11 maanden. Zij trouwde van Schaijck, Goijert Pietersze op 25 februari 1683 in Westbroek.
Meer over Pieters, Neeltjen:
Geboorte: rond 1660.
Overlijden: 30 december 1723, Westbroek.
Kinderen van Pieters, Neeltjen en van Schaijck, Goijert Pietersze
111212211 i. van Schaijck, Pieter Goijerts. Hij werd gedoopt op 20 januari 1684 te Westbroek..
Meer over Pieters, Neeltjen en van Schaijck, Goijert Pietersze:
Huwelijk: 25 februari 1683, Westbroek.
111212211. van Schaijck, Pieter Goijerts.
Hij werd gedoopt op 20 januari 1684 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijck, Goijert Pietersze en Pieters, Neeltjen.
Meer over van Schaijck, Pieter Goijerts:
Doopsel: 20 januari 1684, Westbroek.
1112123. van Schaijck, Gerrit Goyertss.
Gerrit Goyertss werd geboren rond 1630 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth. Hij trouwde Hol, Lisbetjen Pieetersen rond 1651.
Meer over van Schaijck, Gerrit Goyertss:
Geboorte: rond 1630, Westbroek.
Echtgeno(o)t(e):Hol, Lisbetjen Pieetersen.
Lisbetjen Pieetersen werd geboren rond 1630. Zij trouwde van Schaijck, Gerrit Goyertss rond 1651.
Meer over Hol, Lisbetjen Pieetersen:
Geboorte: rond 1630.
Kinderen van Hol, Lisbetjen Pieetersen en van Schaijck, Gerrit Goyertss
11121231 i. van Schaijck, Joostjen. Zij werd gedoopt op 4 mei 1651 te Westbroek.
11121232 ii. van Schaijck, Goijert Goijerden. Hij werd gedoopt op 1 april 1660 te Westbroek..
Meer over Hol, Lisbetjen Pieetersen en van Schaijck, Gerrit Goyertss:
Huwelijk: rond 1651.
11121231. van Schaijck, Joostjen.
Zij werd gedoopt op 4 mei 1651 te Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijck, Gerrit Goyertss en Hol, Lisbetjen Pieetersen.
Meer over van Schaijck, Joostjen:
Doopsel: 4 mei 1651, Westbroek.
11121232. van Schaijck, Goijert Goijerden.
Hij werd gedoopt op 1 april 1660 te Westbroek.. Hij was de zoon van van Schaijck, Gerrit Goyertss en Hol, Lisbetjen Pieetersen.
Meer over van Schaijck, Goijert Goijerden:
Doopsel: 1 april 1660, Westbroek.
1112124. van Schaijck, Idgen Goyerts.
Zij was de dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
1112125. van Schaijck, Elsken Goyert.
Zij was de dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
1112126. van Schaijck, Marigen Goyerts.
Marigen Goyerts werd geboren in 1620. Zij was de dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
Meer over van Schaijck, Marigen Goyerts:
Geboorte: 1620.
1112127. van Schaijck, Willem Goijertsz.
Willem Goijertsz werd geboren rond 1625 in Westerbroek. Hij overleed in 1660 op een leeftijd van rond 35 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth. Hij trouwde Pancras, Beertien op 26 januari 1645 in Westbroek.
Meer over van Schaijck, Willem Goijertsz:
Geboorte: rond 1625, Westerbroek.
Overlijden: 1660.
Echtgeno(o)t(e):Pancras, Beertien.
Beertien werd geboren rond 1625. Zij trouwde van Schaijck, Willem Goijertsz op 26 januari 1645 in Westbroek.
Meer over Pancras, Beertien:
Geboorte: rond 1625.
Kinderen van Pancras, Beertien en van Schaijck, Willem Goijertsz
11121271 i. van Schaijck, Jan Willemsz. Jan Willemsz werd geboren op 3 juni 1649 in Westbroek.
11121272 ii. van Schaijck, Rutjen Willems. Rutjen Willems werd geboren op 1 april 1660 in Westbroek.
Meer over Pancras, Beertien en van Schaijck, Willem Goijertsz:
Huwelijk: 26 januari 1645, Westbroek.
11121271. van Schaijck, Jan Willemsz.
Jan Willemsz werd geboren op 3 juni 1649 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaijck, Willem Goijertsz en Pancras, Beertien.
Meer over van Schaijck, Jan Willemsz:
Geboorte: 3 juni 1649, Westbroek.
11121272. van Schaijck, Rutjen Willems.
Rutjen Willems werd geboren op 1 april 1660 in Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijck, Willem Goijertsz en Pancras, Beertien.
Meer over van Schaijck, Rutjen Willems:
Geboorte: 1 april 1660, Westbroek.
1112128. van Schaijck, Jannetje Goijerts.
Zij was de dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
1112129. van Schaijck, Weijmtien Goyertsen.
Weijmtien Goyertsen werd geboren in 1641. Zij was de dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
Meer over van Schaijck, Weijmtien Goyertsen:
Geboorte: 1641.
111212A. van Schaijck, Gerrichgen Goijerts.
Zij was de dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
111212B. van Schaijck, Wentje Jansen.
Zij werd gedoopt op 27 mei 1652 te Westbroek. Zij was de dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
Meer over van Schaijck, Wentje Jansen:
Doopsel: 27 mei 1652, Westbroek.
11122. van Schaijck, Gijsbert Goossensz.
Gijsbert Goossensz werd geboren in 1540. Hij overleed in 1605 op een leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Gijsberts, Cornelia Gerrits. Hij trouwde de Wit, Marigje Jans rond 1570.
Meer over van Schaijck, Gijsbert Goossensz:
Geboorte: 1540.
Overlijden: 1605.
Echtgeno(o)t(e):de Wit, Marigje Jans.
Marigje Jans werd geboren in 1545. Zij overleed rond 1620 at the age of rond 75 jaren. Zij trouwde van Schaijck, Gijsbert Goossensz rond 1570.
Meer over de Wit, Marigje Jans:
Geboorte: 1545.
Overlijden: rond 1620.
Kinderen van de Wit, Marigje Jans en van Schaijck, Gijsbert Goossensz
+ 111221 i. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz. Goosen Gijsbertsz werd geboren in 1574. Hij overleed op 1 oktober 1638 in Utrecht.
111222 ii. van Schaijck, Jan Gijsbertsz. Jan Gijsbertsz werd geboren rond 1575.
Meer over de Wit, Marigje Jans en van Schaijck, Gijsbert Goossensz:
Huwelijk: rond 1570.
111221. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz.
Goosen Gijsbertsz werd geboren in 1574. Hij overleed op 1 oktober 1638 in Utrecht op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Goossensz en de Wit, Marigje Jans. Hij trouwde Schinkel, Gerritje Joosts op 22 maart 1600 in Utrecht.
Meer over van Schaijck, Goosen Gijsbertsz:
Geboorte: 1574.
Beroep: Boer op Mariëndael/ Ten Dael buiten de ST Catharijnenpoort.
Overlijden: 1 oktober 1638, Utrecht.
Echtgeno(o)t(e):Schinkel, Gerritje Joosts.
Gerritje Joosts werd geboren rond 1580. Zij overleed na 1646 at the age of meer dan ongeveer 66 jaren. Zij trouwde van Schaijck, Goosen Gijsbertsz op 22 maart 1600 in Utrecht.
Meer over Schinkel, Gerritje Joosts:
Geboorte: rond 1580.
Overlijden: na 1646.
Kinderen van Schinkel, Gerritje Joosts en van Schaijck, Goosen Gijsbertsz
1112211 i. van Schaijck, Jacob Goossensz. Jacob Goossensz werd geboren in 1602 in Utrecht. Hij overleed na 1639.
1112212 ii. van Schaijck, Theuntje Goossens. Theuntje Goossens werd geboren rond 1604.
1112213 iii. van Schaijck, Gijsbert Goossens. Gijsbert Goossens werd geboren in 1605.
1112214 iv. van Schaijck, Jan Goossens. Jan Goossens werd geboren in 1606.
+ 1112215 v. van Schaijck, Dirck Goossens. Dirck Goossens werd geboren rond 1610.
Meer over Schinkel, Gerritje Joosts en van Schaijck, Goosen Gijsbertsz:
Huwelijk: 22 maart 1600, Utrecht.
1112211. van Schaijck, Jacob Goossensz.
Jacob Goossensz werd geboren in 1602 in Utrecht. Hij overleed na 1639 op een leeftijd van meer dan 37 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts. Hij trouwde van Gutswaard, Brechtje Adriaensz op 23 mei 1629 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Verweij, Maria Huigs op 31 oktober 1639 in Amsterdam..
Meer over van Schaijck, Jacob Goossensz:
Geboorte: 1602, Utrecht.
Overlijden: na 1639.
Echtgeno(o)t(e):van Gutswaard, Brechtje Adriaensz.
Brechtje Adriaensz werd geboren rond 1605. Zij overleed voor 1639 at the age of minder dan rond 34 jaren. Zij trouwde van Schaijck, Jacob Goossensz op 23 mei 1629 in Amsterdam.
Meer over van Gutswaard, Brechtje Adriaensz:
Geboorte: rond 1605.
Overlijden: voor 1639.
Meer over van Gutswaard, Brechtje Adriaensz en van Schaijck, Jacob Goossensz:
Huwelijk: 23 mei 1629, Amsterdam.
Echtgeno(o)t(e):Verweij, Maria Huigs.
Maria Huigs werd geboren rond 1615. Zij trouwde van Schaijck, Jacob Goossensz op 31 oktober 1639 in Amsterdam.
Meer over Verweij, Maria Huigs:
Geboorte: rond 1615.
Meer over Verweij, Maria Huigs en van Schaijck, Jacob Goossensz:
Huwelijk: 31 oktober 1639, Amsterdam.
1112212. van Schaijck, Theuntje Goossens.
Theuntje Goossens werd geboren rond 1604. Zij was de dochter van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts.
Meer over van Schaijck, Theuntje Goossens:
Geboorte: rond 1604.
1112213. van Schaijck, Gijsbert Goossens.
Gijsbert Goossens werd geboren in 1605. Hij was de zoon van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts.
Meer over van Schaijck, Gijsbert Goossens:
Geboorte: 1605.
1112214. van Schaijck, Jan Goossens.
Jan Goossens werd geboren in 1606. Hij was de zoon van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts.
Opmerkingen bij van Schaijck, Jan Goossens
Akkoord – over resterende kooppenningen van twee morgen land gelegen in Westbroek, door Henrickgen Adriaens gekocht van Cornelis Goossensz van Schayck als medevoogd over de kinderen van Willem Adriaensz, waarby Goyert Juriaensz zal betalen f. 100-0-0 boven de vier jaar onderhoud van kost, onderhoud en huisvesting van Henrick Willemsz, zoon van Willem Adriaensz, die hy nog schuldig was
Datering: 08-04-1628
Aktenummer: 426
Datum: 08-04-1628
Soort akte: Akkoord
Notaris: W. BRECHT
Samenvatting: over resterende kooppenningen van twee morgen land gelegen in Westbroek, door Henrickgen Adriaens gekocht van Cornelis Goossensz van Schayck als medevoogd over de kinderen van Willem Adriaensz, waarby Goyert Juriaensz zal betalen f. 100-0-0 boven de vier jaar onderhoud van kost, onderhoud en huisvesting van Henrick Willemsz, zoon van Willem Adriaensz, die hy nog schuldig was
Aktedatum: 08-04-1628
Personen: Eerste partij: kinderen en erfgenamen van Cornelis Goossensz van Schayck en Helena Cornelis, in leven echtelieden:
Eerste partij: onmondige kinderen
Eerste partij: Johan Goossensz van Schayck
Eerste partij: Johan Cornelisz Garst
Eerste partij: mondige kinderen
Tweede partij: erven Henrickgen Adriaens, weduwe van Juriaen Gysbertsz:
Tweede partij: Goyert Juriaensz, zoon
Tweede partij: onmondige kinderen
Bijzonderheden: eerste party moet verantwoording afleggen van beheer door hun overleden vader als medevoogd over de kinderen van Willem Adriaensz en Gysbertgen Gossensz van Schayck akte gepasseerd ten huize van Henrick Symonsz van Vollenhoven, herbergier in de Gulde Poort, staande aan de Neude te Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U016a001
Meer over van Schaijck, Jan Goossens:
Geboorte: 1606.
1112215. van Schaijck, Dirck Goossens.
Dirck Goossens werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts. Hij had een relatie met Onbekend.. Hij trouwde tevens van Zijl, Gouda Bastiaans op 5 juli 1645 in Utrecht..
Meer over van Schaijck, Dirck Goossens:
Geboorte: rond 1610.
Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Dirck Goossens
11122151 i. van Schaijck, Matthijs Dirksz. Matthijs Dirksz werd geboren rond 1640.
Echtgeno(o)t(e):van Zijl, Gouda Bastiaans.
Gouda Bastiaans werd geboren in 1620. Zij overleed op 5 oktober 1653 in Utrecht op een leeftijd van 33 jaren, 9 maanden. Zij trouwde van Schaijck, Dirck Goossens op 5 juli 1645 in Utrecht.
Meer over van Zijl, Gouda Bastiaans:
Geboorte: 1620.
Overlijden: 5 oktober 1653, Utrecht.
Meer over van Zijl, Gouda Bastiaans en van Schaijck, Dirck Goossens:
Huwelijk: 5 juli 1645, Utrecht. Hw Vw.
11122151. van Schaijck, Matthijs Dirksz.
Matthijs Dirksz werd geboren rond 1640. Hij was de zoon van van Schaijck, Dirck Goossens.
Meer over van Schaijck, Matthijs Dirksz:
Geboorte: rond 1640.
111222. van Schaijck, Jan Gijsbertsz.
Jan Gijsbertsz werd geboren rond 1575. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Goossensz en de Wit, Marigje Jans.
Meer over van Schaijck, Jan Gijsbertsz:
Geboorte: rond 1575.