Stamboom Tienkamp Brandenburg

Ghijsbert van Schaijck

Afstammelingsverslag voor van Schaijck, Ghijsbert

Generatie 1

1. van Schaijck, Ghijsbert.

Ghijsbert werd geboren omstreeks 1390. Hij had een relatie met
Onbekend.

Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Ghijsbert

+ 11 i. van Schaijck, Jan Ghijsbertss. Jan Ghijsbertss werd geboren in
1420. Hij overleed in 1470.

Generatie 2

11. van Schaijck, Jan Ghijsbertss.

Jan Ghijsbertss werd geboren in 1420. Hij overleed in 1470 op de
leeftijd van 50 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck,
Ghijsbert. Hij had een relatie met Onbekend.

Notities bij van Schaijck, Jan Ghijsbertss

Zegelt 1429 geland te Werkhoven. Hieruit een tak van Schaik in
Werkhoven. 1434/1436 gebruiker van 16 morgen van Wouter van Vianen
en 40 morgen van de Dom in Werkhoven, gebruiker en eigenaar van
enkele kleinere percelen in ’t Goy/Houten, waarschijnlijk dezelfde
als de Jan van Schayck die, met het klassieke Van Schaik wapen,
zegelt voor Willam Gysbertss van Schayck als deze 2 morgen van
Oudmunster ontvangt waaraanzijn moeder(?) jfr. Willem gelijftocht
is, in 1429/3? (Jaarboek CBG 1987) (Laatste jaartal niet goed
overgekomen in het op CD gezette artikel(RS), zie ook de
vermelding in NL 2001 bij de bronnen verkort opgenomen).

Hij wordt vermeld 1434 – 1470, gebruikte onder Werkhoven op
Atteveld 40morgen land van een vicarie in de Dom en 16 morgen van
Wouter van Vianen. 23 dec. 1439: Jan van Schadewyck Gysberts,
mogelijk dezelfde, wordtvoor de Leenhof van Vianen beleend met 2
morgen in ’t Goy, bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder
Ernst. 1470: Jan Bruynbaert van Schadewick gebruikt een akker van
1 morgen op Delf na Gerrit Doys. 30 nov.1473: Jan van Scadick
landgenoot bij transport van 1 hoeve land te Werkhoven. (NL 2001)

Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Jan Ghijsbertss

+ 111 i. van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert). Gijsbert Jansz
(Bruijnbaert) werd geboren in 1465. Hij overleed in 1517.

Generatie 3

111. van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert).

Gijsbert Jansz (Bruijnbaert) werd geboren in 1465. Hij overleed in
1517 op de leeftijd van 52 jaren. Hij was de zoon van van
Schaijck, Jan Ghijsbertss. Hij trouwde die Keyser, Martgen
Gerytsdr omstreeks 1490.

Kinderen van die Keyser, Martgen Gerytsdr en van Schaijck,
Gijsbert Jansz (Bruijnbaert)

+ 1111 i. van Schaijck, Geryt Gijsbertsz. Geryt Gijsbertsz werd geboren
in 1493. Hij overleed in 1536.

+ 1112 ii. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz. Goosen Gijsbertsz werd geboren
omstreeks 1500.

Generatie 4

1111. van Schaijck, Geryt Gijsbertsz.

Geryt Gijsbertsz werd geboren in 1493. Hij overleed in 1536 op de
leeftijd van 43 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert
Jansz (Bruijnbaert) en die Keyser, Martgen Gerytsdr. Hij had een
relatie met Onbekend.

Notities bij van Schaijck, Geryt Gijsbertsz

Gebruikte onder Werkhoven op Atteveld 40 morgen land van de Dom.
in Werkhoven

Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Geryt Gijsbertsz

+ 11111 i. van Schayck, Cornelis Gerrits. Cornelis Gerrits werd geboren
omstreeks 1510. Hij overleed in 1569.

1112. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz.

Goosen Gijsbertsz werd geboren omstreeks 1500. Hij was de zoon van
van Schaijck, Gijsbert Jansz (Bruijnbaert) en die Keyser, Martgen
Gerytsdr. Hij trouwde Gijsberts, Cornelia Gerrits omstreeks 1535.

Kinderen van Gijsberts, Cornelia Gerrits en van Schaijck, Goosen
Gijsbertsz

+ 11121 i. van Schayk, Teunis Goossen. Teunis Goossen werd geboren in
1535.

+ 11122 ii. van Schaijck, Gijsbert Goossensz. Gijsbert Goossensz werd
geboren in 1540. Hij overleed in 1605.

Generatie 5

11111. van Schayck, Cornelis Gerrits.

Cornelis Gerrits werd geboren omstreeks 1510. Hij overleed in 1569
op de leeftijd van ongeveer 59 jaren. Hij was de zoon van van
Schaijck, Geryt Gijsbertsz. Hij trouwde van Rijn, Marie
Hendricksdr omstreeks 1525.

Notities bij van Schayck, Cornelis Gerrits

Hij wordt vermeld 1516 – 1566. Op 24 nov. 1551 wordt hij genoemd:
Cornelis Bruynbaard Gerardsz. van Schadewyck. Op 21 juli 1564
wordt hij genoemd: Cornelis Gheryts van Schadyk. Op 10 maart 1569
wordt zijn zoon genoemd: Hendrick Cornelis Bruynbaert van
Schadewyck. In 1569 wordt nog een zoon genoemd: Ghysbert
Cornelisz. van Schadewyck. Uit dit huwelijk 5 kinderen, genoemd
in: 4 dec. 1566: SAKRUH, dorpsgerechten, inv. nr. 1589, civiele
rol gerecht Odijk, fol. 121vo. (NL 2001)

Kinderen van van Rijn, Marie Hendricksdr en van Schayck, Cornelis
Gerrits

+ 111111 i. van Schayck, Marichjen Cornelisdr. Marichjen Cornelisdr werd
geboren omstreeks 1530. Zij overleed na 1621.

+ 111112 ii. van Schayck, Hendrick Corneliss. Hendrick Corneliss werd
geboren in 1535. Hij overleed in 1600 in Odijk (U).

+ 111113 iii. van Schaijck, Gijsbert Cornelisz. Gijsbert Cornelisz werd
geboren omstreeks 1540.

11121. van Schayk, Teunis Goossen.

Teunis Goossen werd geboren in 1535. Hij was de zoon van van
Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Gijsberts, Cornelia Gerrits. Hij
trouwde , Gijsbertgen omstreeks 1560.

Kinderen van , Gijsbertgen en van Schayk, Teunis Goossen

+ 111211 i. van Schayk, Goosen Theunisz. Goosen Theunisz werd geboren
omstreeks 1560 in Westbroek (U).

+ 111212 ii. van Schaijck, Goijerd Janszen. Goijerd Janszen werd geboren
omstreeks 1580 in Maartensdijk.

11122. van Schaijck, Gijsbert Goossensz.

Gijsbert Goossensz werd geboren in 1540. Hij overleed in 1605 op
de leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Goosen
Gijsbertsz en Gijsberts, Cornelia Gerrits. Hij trouwde de Wit,
Marigje Jans omstreeks 1570.

Kinderen van de Wit, Marigje Jans en van Schaijck, Gijsbert
Goossensz

+ 111221 i. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz. Goosen Gijsbertsz werd geboren
in 1574. Hij overleed op 1638-10-01 in Utrecht.

111222 ii. van Schaijck, Jan Gijsbertsz. Jan Gijsbertsz werd geboren
omstreeks 1575.

Generatie 6

111111. van Schayck, Marichjen Cornelisdr.

Marichjen Cornelisdr werd geboren omstreeks 1530. Zij overleed na
1621 op de leeftijd van meer dan ongeveer 91 jaren. Zij was de
dochter van van Schayck, Cornelis Gerrits en van Rijn, Marie
Hendricksdr. Zij had een relatie met de With, Dirk Jansz.

Kinderen van van Schayck, Marichjen Cornelisdr en de With, Dirk
Jansz

1111111 i. de With, Marichjen Dirksdr. Marichjen Dirksdr werd geboren
omstreeks 1545. Zij overleed in 1618.

1111112 ii. de With, Jan Dircksz. Jan Dircksz werd geboren omstreeks 1550.
Hij overleed in 1627.

1111113 iii. de With, Fycken Dircksdr. Fycken Dircksdr werd geboren
omstreeks 1555. Zij overleed in 1632.

1111114 iv. de With, Neeltgen. Neeltgen werd geboren omstreeks 1560.

111112. van Schayck, Hendrick Corneliss.

Hendrick Corneliss werd geboren in 1535. Hij overleed in 1600 in
Odijk (U) op de leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van van
Schayck, Cornelis Gerrits en van Rijn, Marie Hendricksdr. Hij
trouwde Herbertsdr, Hendrickgen omstreeks 1555.

Kinderen van Herbertsdr, Hendrickgen en van Schayck, Hendrick
Corneliss

+ 1111121 i. van Schayck, Herbert Hendriks. Herbert Hendriks werd geboren
omstreeks 1555. Hij overleed op 1630-01-29 in Odijk (U).

111113. van Schaijck, Gijsbert Cornelisz.

Gijsbert Cornelisz werd geboren omstreeks 1540. Hij was de zoon
van van Schayck, Cornelis Gerrits en van Rijn, Marie Hendricksdr.
Hij trouwde de With, Sophia omstreeks 1580.

Kinderen van de With, Sophia en van Schaijck, Gijsbert Cornelisz

+ 1111131 i. van Schaijck, Reyer. Reyer werd geboren omstreeks 1585. Hij
overleed voor 1619.

111211. van Schayk, Goosen Theunisz.

Goosen Theunisz werd geboren omstreeks 1560 in Westbroek (U). Hij
was de zoon van van Schayk, Teunis Goossen en , Gijsbertgen. Hij
trouwde , Emmiggen omstreeks 1590.

Kinderen van , Emmiggen en van Schayk, Goosen Theunisz

1112111 i. van Schayk, Jan Goosens. Jan Goosens werd geboren in 1585.

+ 1112112 ii. van Schayk, Cornelis Goosens. Cornelis Goosens werd geboren in
1590 in Westbroek (U).

1112113 iii. van Schayk, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1590. Zij
overleed in 1647.

+ 1112114 iv. van Schayk, Gerrit Goossens. Gerrit Goossens werd geboren in
1593.

1112115 v. van Schayk, Willem Goossenszoon. Willem Goossenszoon werd
geboren in 1595.

+ 1112116 vi. van Schayk, Weijntgen. Weijntgen werd geboren in 1595.

+ 1112117 vii. van Schayk, Theunis Goossen. Theunis Goossen werd geboren
omstreeks 1595 in Achttienhoven.

1112118 viii. van Schayk, Gerrigje Gosens. Gerrigje Gosens werd geboren
omstreeks 1595.

111212. van Schaijck, Goijerd Janszen.

Goijerd Janszen werd geboren omstreeks 1580 in Maartensdijk. Hij
was de zoon van van Schayk, Teunis Goossen en , Gijsbertgen. Hij
trouwde Claes, Lijsbeth op 1630-11-28 in Westbroek (U).

Kinderen van Claes, Lijsbeth en van Schaijck, Goijerd Janszen

+ 1112121 i. van Schaijck, Gijsbert Goyertz. Gijsbert Goyertz werd geboren
omstreeks 1620 in Achttienhoven. Hij overleed voor 1663.

+ 1112122 ii. van Schaijck, Peeter Gooyerts. Peeter Gooyerts werd geboren
omstreeks 1620.

+ 1112123 iii. van Schaijck, Gerrit Goyertss. Gerrit Goyertss werd geboren
omstreeks 1620 in Westbroek (U).

1112124 iv. van Schaijck, Idgen Goyerts. Idgen Goyerts werd geboren
omstreeks 1620.

1112125 v. van Schaijck, Elsken Goyert. Elsken Goyert werd geboren
omstreeks 1620.

1112126 vi. van Schaijck, Marigen Goyerts. Marigen Goyerts werd geboren in
1620.

+ 1112127 vii. van Schaijck, Willem Goijertsz. Willem Goijertsz werd geboren
omstreeks 1625 in Westerbroek (Gr). Hij overleed in 1660.

1112128 viii. van Schaijck, Jannetje Goijerts. Jannetje Goijerts werd geboren
omstreeks 1630.

1112129 ix. van Schaijck, Weijmtien Goyertsen. Weijmtien Goyertsen werd
geboren in 1641.

111212A x. van Schaijck, Gerrichgen Goijerts. Gerrichgen Goijerts werd
geboren omstreeks 1645.

111212B xi. van Schaijck, Wentje Jansen. Zij werd gedoopt op 1652-05-27 in
Westbroek (U).

111221. van Schaijck, Goosen Gijsbertsz.

Goosen Gijsbertsz werd geboren in 1574. Hij overleed op 1638-10-01
in Utrecht op de leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon
van van Schaijck, Gijsbert Goossensz en de Wit, Marigje Jans. Hij
trouwde Schinkel, Gerritje Joosts op 1600-03-22 in Utrecht.

Kinderen van Schinkel, Gerritje Joosts en van Schaijck, Goosen
Gijsbertsz

1112211 i. van Schaijck, Jacob Goossensz. Jacob Goossensz werd geboren in
1602 in Utrecht. Hij overleed na 1639.

1112212 ii. van Schaijck, Theuntje Goossens. Theuntje Goossens werd geboren
omstreeks 1604.

1112213 iii. van Schaijck, Gijsbert Goossens. Gijsbert Goossens werd geboren
in 1605.

1112214 iv. van Schaijck, Jan Goossens. Jan Goossens werd geboren in 1606.

+ 1112215 v. van Schaijck, Dirck Goossens. Dirck Goossens werd geboren
omstreeks 1610.

111222. van Schaijck, Jan Gijsbertsz.

Jan Gijsbertsz werd geboren omstreeks 1575. Hij was de zoon van
van Schaijck, Gijsbert Goossensz en de Wit, Marigje Jans.

Generatie 7

1111111. de With, Marichjen Dirksdr.

Marichjen Dirksdr werd geboren omstreeks 1545. Zij overleed in
1618 op de leeftijd van ongeveer 73 jaren. Zij was de dochter van
de With, Dirk Jansz en van Schayck, Marichjen Cornelisdr.

1111112. de With, Jan Dircksz.

Jan Dircksz werd geboren omstreeks 1550. Hij overleed in 1627 op
de leeftijd van ongeveer 77 jaren. Hij was de zoon van de With,
Dirk Jansz en van Schayck, Marichjen Cornelisdr.

1111113. de With, Fycken Dircksdr.

Fycken Dircksdr werd geboren omstreeks 1555. Zij overleed in 1632
op de leeftijd van ongeveer 77 jaren. Zij was de dochter van de
With, Dirk Jansz en van Schayck, Marichjen Cornelisdr.

1111114. de With, Neeltgen.

Neeltgen werd geboren omstreeks 1560. Zij was de dochter van de
With, Dirk Jansz en van Schayck, Marichjen Cornelisdr.

1111121. van Schayck, Herbert Hendriks.

Herbert Hendriks werd geboren omstreeks 1555. Hij overleed op
1630-01-29 in Odijk (U) op de leeftijd van ongeveer 75 jaren, 28
dagen. Hij was de zoon van van Schayck, Hendrick Corneliss en
Herbertsdr, Hendrickgen. Hij trouwde Augustijnsdr, Neeltgen Jan
omstreeks 1580.

Notities bij van Schayck, Herbert Hendriks

Hij pachtte samen met zijn schoonvader een huis met 4 morgen land onder Odijk en 27 morgen 3 hond onder Werkhoven van de Duitse Orde.
27 nov. 1624: Henrick Herberts van Schayck, wonend te Odijk, stelt zich borg voor Herbert Hendricks van Schayck voor de aflossing binnen een jaar van een obligatie van 50 gulden met rente daarover ten behoeve van Cornelis Jans van Bodegraven.

Kinderen van Augustijnsdr, Neeltgen Jan en van Schayck, Herbert
Hendriks

+ 11111211 i. van Schayck, Jan Herbertsz. Jan Herbertsz werd geboren
omstreeks 1600. Hij overleed in 1680 in Schonauwen (U).

1111131. van Schaijck, Reyer.

Reyer werd geboren omstreeks 1585. Hij overleed voor 1619 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 34 jaren. Hij was de zoon van van
Schaijck, Gijsbert Cornelisz en de With, Sophia. Hij trouwde van
Waeyen, Jannichgen op 1607-01-31 in Utrecht.

Kinderen van van Waeyen, Jannichgen en van Schaijck, Reyer

11111311 i. van Schaijck, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1610. Hij
overleed voor 1666.

11111312 ii. van Schaijck, Metgen. Metgen werd geboren omstreeks 1612.

11111313 iii. van Schaijck, Maeychgen. Maeychgen werd geboren omstreeks 1614.

11111314 iv. van Schaijck, Ghysbert. Ghysbert werd geboren omstreeks 1617.

1112111. van Schayk, Jan Goosens.

Jan Goosens werd geboren in 1585. Hij was de zoon van van Schayk,
Goosen Theunisz en , Emmiggen.

1112112. van Schayk, Cornelis Goosens.

Cornelis Goosens werd geboren in 1590 in Westbroek (U). Hij was de
zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij trouwde
van Eijck, Magdalena Cornelisdr omstreeks 1605.

Kinderen van van Eijck, Magdalena Cornelisdr en van Schayk,
Cornelis Goosens

11121121 i. van Schayk, Jan Cornelisz Ghijsberts. Jan Cornelisz Ghijsberts
werd geboren omstreeks 1605.

+ 11121122 ii. van Schaijk, Arien Cornelisz. Arien Cornelisz werd geboren in
1608. Hij overleed in 1672.

+ 11121123 iii. van Schayk, Goossen Cornelis. Goossen Cornelis werd geboren
omstreeks 1610.

11121124 iv. van Schayk, Goijerd Cornelisz. Goijerd Cornelisz werd geboren
omstreeks 1610.

11121125 v. van Schayk, Nijesken. Nijesken werd geboren omstreeks 1610.

11121126 vi. van Schayk, Haesgen Cornelis. Haesgen Cornelis werd geboren in
1610. Zij overleed in 1671 in Westbroek (U).

1112113. van Schayk, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1590. Zij overleed in 1647 op de leeftijd
van 57 jaren. Zij was de dochter van van Schayk, Goosen Theunisz
en , Emmiggen.

1112114. van Schayk, Gerrit Goossens.

Gerrit Goossens werd geboren in 1593. Hij was de zoon van van
Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij had een relatie met
Onbekend.

Kinderen van Onbekend en van Schayk, Gerrit Goossens

11121141 i. van Schayk, Antoni Gerritsse. Antoni Gerritsse werd geboren
omstreeks 1630.

1112115. van Schayk, Willem Goossenszoon.

Willem Goossenszoon werd geboren in 1595. Hij was de zoon van van
Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij trouwde Berents, Anneke
op 1620-04-19 in Utrecht.

1112116. van Schayk, Weijntgen.

Weijntgen werd geboren in 1595. Zij was de dochter van van Schayk,
Goosen Theunisz en , Emmiggen. Zij trouwde Jans, Frank op
1617-04-13 in Westbroek (U).

Kinderen van van Schayk, Weijntgen en Jans, Frank

+ 11121161 i. van Schaik, Goossen Franks. Goossen Franks werd geboren
omstreeks 1625. Hij overleed voor 1695.

1112117. van Schayk, Theunis Goossen.

Theunis Goossen werd geboren omstreeks 1595 in Achttienhoven. Hij
was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij
trouwde Cornelis, Nellichgen op 1620-03-13 in Westbroek (U).

Kinderen van Cornelis, Nellichgen en van Schayk, Theunis Goossen

11121171 i. van Schayk, Goossen Theunissen. Goossen Theunissen werd geboren
in 1621.

11121172 ii. van Schayk, Jutje Theunissen. Jutje Theunissen werd geboren in
1625.

1112118. van Schayk, Gerrigje Gosens.

Gerrigje Gosens werd geboren omstreeks 1595. Zij was de dochter
van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.

1112121. van Schaijck, Gijsbert Goyertz.

Gijsbert Goyertz werd geboren omstreeks 1620 in Achttienhoven. Hij
overleed voor 1663 op de leeftijd van minder dan ongeveer 43
jaren. Hij was de zoon van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes,
Lijsbeth. Hij trouwde Jurriaens, Annechen omstreeks 1640. Hij
trouwde tevens Pancras, Marritien Banckerdr op 1650-03-24 in
Westbroek (U).

Kinderen van Jurriaens, Annechen en van Schaijck, Gijsbert Goyertz

11121211 i. van Schaijck, Marrigje Gijsberts. Marrigje Gijsberts werd
geboren in 1640 in Westbroek (U).

11121212 ii. van Schaijck, Juriaan Gijsbertsz. Juriaan Gijsbertsz werd
geboren in 1642. Hij overleed voor 1654.

11121213 iii. van Schaijck, Hendrikje Gijsberts. Hendrikje Gijsberts werd
geboren in 1643.

11121214 iv. van Schaijck, Marrigje Gijsberts. Marrigje Gijsberts werd
geboren in 1647 in Westbroek (U).

Kinderen van Pancras, Marritien Banckerdr en van Schaijck,
Gijsbert Goyertz

11121215 i. van Schaijck, Dirck Gijsbertz. Dirck Gijsbertz werd geboren in
1651 in Westbroek (U).

11121216 ii. van Schaijck, Dirckjen Gijsberts. Dirckjen Gijsberts werd
geboren op 1651-05-04 in Westbroek (U). Zij overleed omstreeks
1720.

+ 11121217 iii. van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz. Juriaen Gijsbertsz werd
geboren op 1654-04-23 in Westbroek (U).

+ 11121218 iv. van Schaijck, Goyert Gijsbertsz. He werd gedoopt op 1656-11-30
in Westbroek (U). Hij overleed op 1712-10-17 in Westbroek (U).

1112122. van Schaijck, Peeter Gooyerts.

Peeter Gooyerts werd geboren omstreeks 1620. Hij was de zoon van
van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth. Hij had een
relatie met Onbekend.

Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Peeter Gooyerts

+ 11121221 i. van Schaijck, Goijert Pietersze. Goijert Pietersze werd geboren
omstreeks 1650 in Westbroek (U). Hij werd begraven op
1716-02-03 in Westbroek (U).

1112123. van Schaijck, Gerrit Goyertss.

Gerrit Goyertss werd geboren omstreeks 1620 in Westbroek (U). Hij
was de zoon van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.
Hij trouwde Cornelis, Geertjen omstreeks 1645. Hij trouwde tevens
Hol, Lisbetjen Pieetersen op 1649-04-15 in Westbroek (U).

Kinderen van Hol, Lisbetjen Pieetersen en van Schaijck, Gerrit
Goyertss

11121231 i. van Schaijck, Joostjen. Zij werd gedoopt op 1651-05-04 in
Westbroek (U).

11121232 ii. van Schaijck, Goijert Goijerden. He werd gedoopt op 1660-04-01
in Westbroek (U).

1112124. van Schaijck, Idgen Goyerts.

Idgen Goyerts werd geboren omstreeks 1620. Zij was de dochter van
van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.

1112125. van Schaijck, Elsken Goyert.

Elsken Goyert werd geboren omstreeks 1620. Zij was de dochter van
van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.

1112126. van Schaijck, Marigen Goyerts.

Marigen Goyerts werd geboren in 1620. Zij was de dochter van van
Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.

1112127. van Schaijck, Willem Goijertsz.

Willem Goijertsz werd geboren omstreeks 1625 in Westerbroek (Gr).
Hij overleed in 1660 op de leeftijd van ongeveer 35 jaren. Hij was
de zoon van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth. Hij
trouwde Pancras, Beertien op 1645-01-26 in Westbroek (U).

Kinderen van Pancras, Beertien en van Schaijck, Willem Goijertsz

11121271 i. van Schaijck, Jan Willemsz. Jan Willemsz werd geboren op
1649-06-03 in Westbroek (U).

11121272 ii. van Schaijck, Rutjen Willems. Rutjen Willems werd geboren op
1660-04-01 in Westbroek (U).

1112128. van Schaijck, Jannetje Goijerts.

Jannetje Goijerts werd geboren omstreeks 1630. Zij was de dochter
van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.

1112129. van Schaijck, Weijmtien Goyertsen.

Weijmtien Goyertsen werd geboren in 1641. Zij was de dochter van
van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.

111212A. van Schaijck, Gerrichgen Goijerts.

Gerrichgen Goijerts werd geboren omstreeks 1645. Zij was de
dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.

111212B. van Schaijck, Wentje Jansen.

Zij werd gedoopt op 1652-05-27 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijck, Goijerd Janszen en Claes, Lijsbeth.

1112211. van Schaijck, Jacob Goossensz.

Jacob Goossensz werd geboren in 1602 in Utrecht. Hij overleed na
1639 op de leeftijd van meer dan 37 jaren. Hij was de zoon van van
Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts. Hij
trouwde van Gutswaard, Brechtje Adriaensz op 1629-05-23 in
Amsterdam. Hij trouwde tevens Verweij, Maria Huigs op 1639-10-31
in Amsterdam.

1112212. van Schaijck, Theuntje Goossens.

Theuntje Goossens werd geboren omstreeks 1604. Zij was de dochter
van van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts.

1112213. van Schaijck, Gijsbert Goossens.

Gijsbert Goossens werd geboren in 1605. Hij was de zoon van van
Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts.

1112214. van Schaijck, Jan Goossens.

Jan Goossens werd geboren in 1606. Hij was de zoon van van
Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts.

Notities bij van Schaijck, Jan Goossens

Akkoord – over resterende kooppenningen van twee morgen land gelegen in Westbroek, door Henrickgen Adriaens gekocht van Cornelis Goossensz van Schayck als medevoogd over de kinderen van Willem Adriaensz, waarby Goyert Juriaensz zal betalen f. 100-0-0 boven de vier jaar onderhoud van kost, onderhoud en huisvesting van Henrick Willemsz, zoon van Willem Adriaensz, die hy nog schuldig was

Datering: 08-04-1628

Aktenummer: 426

Datum: 08-04-1628

Soort akte: Akkoord

Notaris: W. BRECHT

Samenvatting: over resterende kooppenningen van twee morgen land gelegen in Westbroek, door Henrickgen Adriaens gekocht van Cornelis Goossensz van Schayck als medevoogd over de kinderen van Willem Adriaensz, waarby Goyert Juriaensz zal betalen f. 100-0-0 boven de vier jaar onderhoud van kost, onderhoud en huisvesting van Henrick Willemsz, zoon van Willem Adriaensz, die hy nog schuldig was

Aktedatum: 08-04-1628

Personen: Eerste partij: kinderen en erfgenamen van Cornelis Goossensz van Schayck en Helena Cornelis, in leven echtelieden:
Eerste partij: onmondige kinderen
Eerste partij: Johan Goossensz van Schayck
Eerste partij: Johan Cornelisz Garst
Eerste partij: mondige kinderen
Tweede partij: erven Henrickgen Adriaens, weduwe van Juriaen Gysbertsz:
Tweede partij: Goyert Juriaensz, zoon
Tweede partij: onmondige kinderen

Bijzonderheden: eerste party moet verantwoording afleggen van beheer door hun overleden vader als medevoogd over de kinderen van Willem Adriaensz en Gysbertgen Gossensz van Schayck akte gepasseerd ten huize van Henrick Symonsz van Vollenhoven, herbergier in de Gulde Poort, staande aan de Neude te Utrecht

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U016a001

1112215. van Schaijck, Dirck Goossens.

Dirck Goossens werd geboren omstreeks 1610. Hij was de zoon van
van Schaijck, Goosen Gijsbertsz en Schinkel, Gerritje Joosts. Hij
had een relatie met Onbekend. Hij trouwde tevens van Zijl, Gouda
Bastiaans op 1645-07-05 in Utrecht.

Kinderen van Onbekend en van Schaijck, Dirck Goossens

11122151 i. van Schaijck, Matthijs Dirksz. Matthijs Dirksz werd geboren
omstreeks 1640.

Generatie 8

11111211. van Schayck, Jan Herbertsz.

Jan Herbertsz werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed in 1680 in
Schonauwen (U) op de leeftijd van ongeveer 80 jaren. Hij was de
zoon van van Schayck, Herbert Hendriks en Augustijnsdr, Neeltgen
Jan. Hij trouwde van der Aa, Sijchje Huijberts omstreeks 1630.

Kinderen van van der Aa, Sijchje Huijberts en van Schayck, Jan
Herbertsz

+ 111112111 i. van Schayck, Elis Jansz. Elis Jansz werd geboren omstreeks
1640. Hij overleed op 1715-07-24.

11111311. van Schaijck, Jan.

Jan werd geboren omstreeks 1610. Hij overleed voor 1666 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 56 jaren. Hij was de zoon van van
Schaijck, Reyer en van Waeyen, Jannichgen.

11111312. van Schaijck, Metgen.

Metgen werd geboren omstreeks 1612. Zij was de dochter van van
Schaijck, Reyer en van Waeyen, Jannichgen.

11111313. van Schaijck, Maeychgen.

Maeychgen werd geboren omstreeks 1614. Zij was de dochter van van
Schaijck, Reyer en van Waeyen, Jannichgen.

11111314. van Schaijck, Ghysbert.

Ghysbert werd geboren omstreeks 1617. Hij was de zoon van van
Schaijck, Reyer en van Waeyen, Jannichgen.

11121121. van Schayk, Jan Cornelisz Ghijsberts.

Jan Cornelisz Ghijsberts werd geboren omstreeks 1605. Hij was de
zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena
Cornelisdr. Hij trouwde van Schaijk, Gijsbertgen Beernts op
1631-10-23 in Westbroek (U).

11121122. van Schaijk, Arien Cornelisz.

Arien Cornelisz werd geboren in 1608. Hij overleed in 1672 op de
leeftijd van 64 jaren. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis
Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr. Hij trouwde van den
Hardenbergh, Lijsbeth Jans.

Kinderen van van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans en van Schaijk,
Arien Cornelisz

+ 111211221 i. van Schaick, Thonis Jansz. Thonis Jansz werd geboren omstreeks
1625. Hij overleed na 1660.

+ 111211222 ii. van Schaijk, Gijsbert Ariense. Gijsbert Ariense werd geboren
omstreeks 1630.

+ 111211223 iii. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren omstreeks 1630.

111211224 iv. van Schaijk, Jan Arissen. Jan Arissen werd geboren op
1631-01-19 in Utrecht. Hij overleed in 1666.

11121123. van Schayk, Goossen Cornelis.

Goossen Cornelis werd geboren omstreeks 1610. Hij was de zoon van
van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.
Hij trouwde Peters, Marrichje omstreeks 1644. Hij trouwde tevens
Bastiaansen, Grietie op 1649-11-20 in Utrecht.

Kinderen van Peters, Marrichje en van Schayk, Goossen Cornelis

111211231 i. van Schayk, Peter Goossen. Peter Goossen werd geboren in 1644.

11121124. van Schayk, Goijerd Cornelisz.

Goijerd Cornelisz werd geboren omstreeks 1610. Hij was de zoon van
van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.

11121125. van Schayk, Nijesken.

Nijesken werd geboren omstreeks 1610. Zij was de dochter van van
Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.

11121126. van Schayk, Haesgen Cornelis.

Haesgen Cornelis werd geboren in 1610. Zij overleed in 1671 in
Westbroek (U) op de leeftijd van 61 jaren. Zij was de dochter van
van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.

11121141. van Schayk, Antoni Gerritsse.

Antoni Gerritsse werd geboren omstreeks 1630. Hij was de zoon van
van Schayk, Gerrit Goossens. Hij trouwde van Raelt, Maria op
1663-04-25 in Utrecht.

11121161. van Schaik, Goossen Franks.

Goossen Franks werd geboren omstreeks 1625. Hij overleed voor 1695
op de leeftijd van minder dan ongeveer 70 jaren. Hij was de zoon
van Jans, Frank en van Schayk, Weijntgen. Hij trouwde Cornelisdr,
Neeltje op 1673-08-14.

Kinderen van Cornelisdr, Neeltje en van Schaik, Goossen Franks

+ 111211611 i. van Schaik, Frank Gosens. Frank Gosens werd geboren op
1677-04-22 in Westbroek (U).

11121171. van Schayk, Goossen Theunissen.

Goossen Theunissen werd geboren in 1621. Hij was de zoon van van
Schayk, Theunis Goossen en Cornelis, Nellichgen. Hij trouwde
Gerrits, Stijntgen op 1662-05-17 in Oostveen.

11121172. van Schayk, Jutje Theunissen.

Jutje Theunissen werd geboren in 1625. Zij was de dochter van van
Schayk, Theunis Goossen en Cornelis, Nellichgen.

11121211. van Schaijck, Marrigje Gijsberts.

Marrigje Gijsberts werd geboren in 1640 in Westbroek (U). Zij was
de dochter van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens,
Annechen.

11121212. van Schaijck, Juriaan Gijsbertsz.

Juriaan Gijsbertsz werd geboren in 1642. Hij overleed voor 1654 op
de leeftijd van minder dan 12 jaren. Hij was de zoon van van
Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens, Annechen.

11121213. van Schaijck, Hendrikje Gijsberts.

Hendrikje Gijsberts werd geboren in 1643. Zij was de dochter van
van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens, Annechen.

11121214. van Schaijck, Marrigje Gijsberts.

Marrigje Gijsberts werd geboren in 1647 in Westbroek (U). Zij was
de dochter van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Jurriaens,
Annechen.

11121215. van Schaijck, Dirck Gijsbertz.

Dirck Gijsbertz werd geboren in 1651 in Westbroek (U). Hij was de
zoon van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Pancras, Marritien
Banckerdr.

11121216. van Schaijck, Dirckjen Gijsberts.

Dirckjen Gijsberts werd geboren op 1651-05-04 in Westbroek (U).
Zij overleed omstreeks 1720 op de leeftijd van ongeveer 68 jaren,
7 maanden. Zij was de dochter van van Schaijck, Gijsbert Goyertz
en Pancras, Marritien Banckerdr.

11121217. van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz.

Juriaen Gijsbertsz werd geboren op 1654-04-23 in Westbroek (U).
Hij was de zoon van van Schaijck, Gijsbert Goyertz en Pancras,
Marritien Banckerdr. Hij trouwde Onbekend omstreeks 1700.

Kinderen van Onbekend en van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz

+ 111212171 i. van Schaijk, Pieter Jurriaanse. Pieter Jurriaanse werd geboren
omstreeks 1700.

11121218. van Schaijck, Goyert Gijsbertsz.

He werd gedoopt op 1656-11-30 in Westbroek (U). Hij overleed op
1712-10-17 in Westbroek (U). Hij was de zoon van van Schaijck,
Gijsbert Goyertz en Pancras, Marritien Banckerdr. Hij trouwde
Jacobs, Emmighien omstreeks 1684. Hij trouwde tevens Hendricks,
Trijntje omstreeks 1690.

Kinderen van Jacobs, Emmighien en van Schaijck, Goyert Gijsbertsz

111212181 i. van Schaijck, Gerritje Goijerts. Zij werd gedoopt op 1684-11-02
in Westbroek (U).

Kinderen van Hendricks, Trijntje en van Schaijck, Goyert
Gijsbertsz

111212182 i. van Schaijck, Hendrik Goijerts. He werd gedoopt op 1691-08-09
in Westbroek (U). Hij overleed in 1692 in Westbroek (U).

+ 111212183 ii. van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts. He werd gedoopt op
1693-06-18 in Westbroek (U).

11121221. van Schaijck, Goijert Pietersze.

Goijert Pietersze werd geboren omstreeks 1650 in Westbroek (U).
Hij werd begraven op 1716-02-03 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijck, Peeter Gooyerts. Hij trouwde Pieters, Neeltjen
op 1683-02-25 in Westbroek (U).

Kinderen van Pieters, Neeltjen en van Schaijck, Goijert Pietersze

111212211 i. van Schaijck, Pieter Goijerts. He werd gedoopt op 1684-01-20 in
Westbroek (U).

11121231. van Schaijck, Joostjen.

Zij werd gedoopt op 1651-05-04 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijck, Gerrit Goyertss en Hol, Lisbetjen
Pieetersen.

11121232. van Schaijck, Goijert Goijerden.

He werd gedoopt op 1660-04-01 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijck, Gerrit Goyertss en Hol, Lisbetjen Pieetersen.

11121271. van Schaijck, Jan Willemsz.

Jan Willemsz werd geboren op 1649-06-03 in Westbroek (U). Hij was
de zoon van van Schaijck, Willem Goijertsz en Pancras, Beertien.

11121272. van Schaijck, Rutjen Willems.

Rutjen Willems werd geboren op 1660-04-01 in Westbroek (U). Zij
was de dochter van van Schaijck, Willem Goijertsz en Pancras,
Beertien.

11122151. van Schaijck, Matthijs Dirksz.

Matthijs Dirksz werd geboren omstreeks 1640. Hij was de zoon van
van Schaijck, Dirck Goossens.

Generatie 9

111112111. van Schayck, Elis Jansz.

Elis Jansz werd geboren omstreeks 1640. Hij overleed op 1715-07-24
op de leeftijd van ongeveer 75 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon
van van Schayck, Jan Herbertsz en van der Aa, Sijchje Huijberts.
Hij trouwde van Schayck, Jannigje omstreeks 1705.

Kinderen van van Schayck, Jannigje en van Schayck, Elis Jansz

+ 1111121111 i. van Schayck, Arien Elisse. Arien Elisse werd geboren in 1707 in
Schonauwen (U). Hij overleed op 1780-02-12.

111211221. van Schaick, Thonis Jansz.

Thonis Jansz werd geboren omstreeks 1625. Hij overleed na 1660 op
de leeftijd van meer dan ongeveer 35 jaren. Hij was de zoon van
van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth
Jans. Hij trouwde Cornelisse, Neeltje omstreeks 1650.

Kinderen van Cornelisse, Neeltje en van Schaick, Thonis Jansz

+ 1112112211 i. van Schaik, Jan Thonisz. Jan Thonisz werd geboren omstreeks
1650. Hij overleed voor 1688.

+ 1112112212 ii. van Schaick, Hendrik Anthonis. Hendrik Anthonis werd geboren
omstreeks 1660.

111211222. van Schaijk, Gijsbert Ariense.

Gijsbert Ariense werd geboren omstreeks 1630. Hij was de zoon van
van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth
Jans. Hij trouwde Sarjant, Saertjen Thomas op 1659-08-09 in
Utrecht.

Kinderen van Sarjant, Saertjen Thomas en van Schaijk, Gijsbert
Ariense

+ 1112112221 i. van Schaijk, Abraham Gijsbertsen. Abraham Gijsbertsen werd
geboren omstreeks 1665.

111211223. van Schaik, Abraham.

Abraham werd geboren omstreeks 1630. Hij was de zoon van van
Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans.
Hij trouwde van Geersberge, Jannechjen op 1652-03-07 in Utrecht.

Kinderen van van Geersberge, Jannechjen en van Schaik, Abraham

+ 1112112231 i. van Schaik, Gregorius. Gregorius werd geboren omstreeks 1670.
Hij overleed voor 1722.

+ 1112112232 ii. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren omstreeks 1680.

111211224. van Schaijk, Jan Arissen.

Jan Arissen werd geboren op 1631-01-19 in Utrecht. Hij overleed in
1666 op de leeftijd van 34 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van
van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth
Jans.

111211231. van Schayk, Peter Goossen.

Peter Goossen werd geboren in 1644. Hij was de zoon van van
Schayk, Goossen Cornelis en Peters, Marrichje.

111211611. van Schaik, Frank Gosens.

Frank Gosens werd geboren op 1677-04-22 in Westbroek (U). Hij was
de zoon van van Schaik, Goossen Franks en Cornelisdr, Neeltje. Hij
trouwde Hopman, Maagje Theunisdr op 1707-01-02 in Vuursche.

Kinderen van Hopman, Maagje Theunisdr en van Schaik, Frank Gosens

+ 1112116111 i. van Schaik, Gosen Franks. He werd gedoopt op 1707-09-19 in
Westbroek (U).

1112116112 ii. van Schaik, Theunis. He werd gedoopt op 1709-05-23 in Westbroek
(U).

111212171. van Schaijk, Pieter Jurriaanse.

Pieter Jurriaanse werd geboren omstreeks 1700. Hij was de zoon van
van Schaijk, Juriaen Gijsbertsz. Hij trouwde Ariens, Neeltje op
1724-03-24 in Westbroek (U).

Kinderen van Ariens, Neeltje en van Schaijk, Pieter Jurriaanse

+ 1112121711 i. van Schaijk, Goijert Pietersen. Goijert Pietersen werd geboren
omstreeks 1725 in Westbroek (U). Hij overleed na 1769.

+ 1112121712 ii. van Schaik, Aarjen Pietersen. Aarjen Pietersen werd geboren
omstreeks 1730 in Westbroek (U). Hij overleed voor 1761.

1112121713 iii. van Schaijk, Maria Petersen. Maria Petersen werd geboren
omstreeks 1730 in Westbroek (U). Zij overleed na 1752.

111212181. van Schaijck, Gerritje Goijerts.

Zij werd gedoopt op 1684-11-02 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijck, Goyert Gijsbertsz en Jacobs, Emmighien.

111212182. van Schaijck, Hendrik Goijerts.

He werd gedoopt op 1691-08-09 in Westbroek (U). Hij overleed in
1692 in Westbroek (U). Hij was de zoon van van Schaijck, Goyert
Gijsbertsz en Hendricks, Trijntje.

111212183. van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts.

He werd gedoopt op 1693-06-18 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijck, Goyert Gijsbertsz en Hendricks, Trijntje. Hij
trouwde Barthe, Geertje omstreeks 1730.

Kinderen van Barthe, Geertje en van Schaijck, Hendrik Gijsberts
Goyerts

1112121831 i. van Schaijck, Goijert Hendriks. He werd gedoopt op 1732-12-06
in Westbroek (U).

111212211. van Schaijck, Pieter Goijerts.

He werd gedoopt op 1684-01-20 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijck, Goijert Pietersze en Pieters, Neeltjen.

Generatie 10

1111121111. van Schayck, Arien Elisse.

Arien Elisse werd geboren in 1707 in Schonauwen (U). Hij overleed
op 1780-02-12 op de leeftijd van 73 jaren, 1 maand. Hij was de
zoon van van Schayck, Elis Jansz en van Schayck, Jannigje. Hij
trouwde de Ridder, Annigje Ariese omstreeks 1733.

Kinderen van de Ridder, Annigje Ariese en van Schayck, Arien
Elisse

+ 11111211111 i. van Schayck, Eligius Aries. Eligius Aries werd geboren op
1733-09-13 in Schalkwijk (U). Hij overleed voor 1780.

1112112211. van Schaik, Jan Thonisz.

Jan Thonisz werd geboren omstreeks 1650. Hij overleed voor 1688 op
de leeftijd van minder dan ongeveer 38 jaren. Hij was de zoon van
van Schaick, Thonis Jansz en Cornelisse, Neeltje. Hij trouwde
Werkhoven, Neeltje Cornelisdr omstreeks 1670.

Kinderen van Werkhoven, Neeltje Cornelisdr en van Schaik, Jan
Thonisz

11121122111 i. van Schaik, Harmen. Harmen werd geboren omstreeks 1670.

+ 11121122112 ii. van Schaik, Theunis Janssen. Theunis Janssen werd geboren
omstreeks 1670. Hij overleed op 1731-03-26 in Jutphaas (U).

+ 11121122113 iii. van Schaick, Herbert Janssen. Herbert Janssen werd geboren
omstreeks 1670. Hij overleed op 1731-04-22 in Jutphaas (U).

11121122114 iv. van Schaik, Gijsbertie Janssen. Gijsbertie Janssen werd geboren
omstreeks 1670.

11121122115 v. van Schaik, Ariaentie. Ariaentie werd geboren omstreeks 1675.

+ 11121122116 vi. van Schaick, Maria Jans. Maria Jans werd geboren omstreeks
1675.

11121122117 vii. van Schaik, Cornelia Jans. Cornelia Jans werd geboren omstreeks
1680.

+ 11121122118 viii. van Schaik, Willem Jansse. Willem Jansse werd geboren omstreeks
1685.

+ 11121122119 ix. van Schaik, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1685.

1112112212. van Schaick, Hendrik Anthonis.

Hendrik Anthonis werd geboren omstreeks 1660. Hij was de zoon van
van Schaick, Thonis Jansz en Cornelisse, Neeltje. Hij trouwde
Mattheus, Neeltje omstreeks 1695.

Kinderen van Mattheus, Neeltje en van Schaick, Hendrik Anthonis

+ 11121122121 i. van Schaick, Gerrit Hendriks. Gerrit Hendriks werd geboren op
1695-12-02 in Maarssen. Hij overleed na 1736.

1112112221. van Schaijk, Abraham Gijsbertsen.

Abraham Gijsbertsen werd geboren omstreeks 1665. Hij was de zoon
van van Schaijk, Gijsbert Ariense en Sarjant, Saertjen Thomas. Hij
trouwde van der Kemp, Marrigje Willems op 1692-07-12 in Utrecht.

Kinderen van van der Kemp, Marrigje Willems en van Schaijk,
Abraham Gijsbertsen

+ 11121122211 i. van Schaijk, Gijsbregt Abrahams. Gijsbregt Abrahams werd
geboren op 1706-12-26 in Utrecht.

11121122212 ii. van Schaijk, Willem. Willem werd geboren op 1710-05-29 in
Utrecht.

1112112231. van Schaik, Gregorius.

Gregorius werd geboren omstreeks 1670. Hij overleed voor 1722 op
de leeftijd van minder dan ongeveer 52 jaren. Hij was de zoon van
van Schaik, Abraham en van Geersberge, Jannechjen. Hij trouwde van
Frelant, Mariegjen Henrics op 1695-10-27 in Utrecht.

Kinderen van van Frelant, Mariegjen Henrics en van Schaik,
Gregorius

+ 11121122311 i. van Schaijk, Abraham. Abraham werd geboren op 1695-10-27 in
Utrecht. Hij overleed op 1735-01-06 in Utrecht.

+ 11121122312 ii. van Schaik, Marcelis. Marcelis werd geboren omstreeks 1700.

11121122313 iii. van Schaik, Jan. Jan werd geboren op 1706-01-10 in Utrecht.

1112112232. van Schaik, Abraham.

Abraham werd geboren omstreeks 1680. Hij was de zoon van van
Schaik, Abraham en van Geersberge, Jannechjen. Hij trouwde
Huibers, Fijgje omstreeks 1700.

Kinderen van Huibers, Fijgje en van Schaik, Abraham

+ 11121122321 i. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1704-10-04 in
Utrecht.

+ 11121122322 ii. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren omstreeks 1705 in
Utrecht.

1112116111. van Schaik, Gosen Franks.

He werd gedoopt op 1707-09-19 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaik, Frank Gosens en Hopman, Maagje Theunisdr. Hij
trouwde van Essen, Trijntje op 1734-10-10 in Vuursche.

Kinderen van van Essen, Trijntje en van Schaik, Gosen Franks

11121161111 i. van Schaik, Nicolaas. Nicolaas werd geboren in 1737. Hij
overleed op 1812-06-28 in Tienhoven.

+ 11121161112 ii. van Schaik, Frank Gosens. He werd gedoopt op 1738-01-26 in
Westbroek (U). Hij overleed op 1794-03-06 in Baambrugge (NH).

11121161113 iii. van Schaik, Egbertus. He werd gedoopt op 1740-04-19 in
Westbroek (U).

11121161114 iv. van Schaik, Aaltjen. Zij werd gedoopt op 1742-07-22 in
Westbroek (U).

11121161115 v. van Schaik, Jan. He werd gedoopt op 1743-11-21 in Westbroek
(U).

1112116112. van Schaik, Theunis.

He werd gedoopt op 1709-05-23 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaik, Frank Gosens en Hopman, Maagje Theunisdr.

1112121711. van Schaijk, Goijert Pietersen.

Goijert Pietersen werd geboren omstreeks 1725 in Westbroek (U).
Hij overleed na 1769 op de leeftijd van meer dan ongeveer 44
jaren. Hij was de zoon van van Schaijk, Pieter Jurriaanse en
Ariens, Neeltje. Hij trouwde Spelt, Jannigje Jacobse op 1750-04-05
in Westbroek (U).

Kinderen van Spelt, Jannigje Jacobse en van Schaijk, Goijert
Pietersen

+ 11121217111 i. van Schaijk, Pieter Goijerts. He werd gedoopt op 1751-01-01 in
Westbroek (U). Hij overleed na 1791.

11121217112 ii. van Schaijk, Jan Goijerts. He werd gedoopt op 1752-08-27 in
Westbroek (U).

11121217113 iii. van Schaijk, Jacob Gooijerts. He werd gedoopt op 1752-08-27 in
Westbroek (U).

11121217114 iv. van Schaijk, Nelligje. Zij werd gedoopt op 1757-01-09 in
Westbroek (U).

11121217115 v. van Schaijk, Wijntje. Zij werd gedoopt op 1758-11-05 in
Westbroek (U).

11121217116 vi. van Schaijk, Gijsbert Goijerts. He werd gedoopt op 1759-12-02
in Westbroek (U).

+ 11121217117 vii. van Schaik, Cornelis Gooijertsz. Cornelis Gooijertsz werd
geboren op 1762-02-24 in Westbroek (U).

11121217118 viii. van Schaijk, Wijntje. Zij werd gedoopt op 1764-03-25 in
Westbroek (U).

11121217119 ix. van Schaijk, Neeltje. Zij werd gedoopt op 1766-06-29 in
Westbroek (U).

1112121711A x. van Schaijk, Trijntje. Zij werd gedoopt op 1769-02-26 in
Westbroek (U).

1112121712. van Schaik, Aarjen Pietersen.

Aarjen Pietersen werd geboren omstreeks 1730 in Westbroek (U). Hij
overleed voor 1761 op de leeftijd van minder dan ongeveer 31
jaren. Hij was de zoon van van Schaijk, Pieter Jurriaanse en
Ariens, Neeltje. Hij trouwde Spelt, Neeltje Jacobse op 1755-04-06
in Maartensdijk.

Kinderen van Spelt, Neeltje Jacobse en van Schaik, Aarjen
Pietersen

+ 11121217121 i. van Schaik, Angenietha. Angenietha werd geboren in 1754 in
Maartensdijk. Zij overleed op 1827-09-03 in Loosdrecht.

+ 11121217122 ii. van Schaijk, Pieter Aries. He werd gedoopt op 1758-10-08 in
Utrecht. Hij overleed op 1823-04-25 in Weesper Carspel.

11121217123 iii. van Schaijk, Petertje. Petertje werd geboren op 1758-10-08 in
Westbroek (U).

11121217124 iv. van Schaijk, Jacob. He werd gedoopt op 1759-11-22 in
Westerbroek (Gr).

1112121713. van Schaijk, Maria Petersen.

Maria Petersen werd geboren omstreeks 1730 in Westbroek (U). Zij
overleed na 1752 op de leeftijd van meer dan ongeveer 22 jaren.
Zij was de dochter van van Schaijk, Pieter Jurriaanse en Ariens,
Neeltje.

1112121831. van Schaijck, Goijert Hendriks.

He werd gedoopt op 1732-12-06 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijck, Hendrik Gijsberts Goyerts en Barthe, Geertje.

Generatie 11

11111211111. van Schayck, Eligius Aries.

Eligius Aries werd geboren op 1733-09-13 in Schalkwijk (U). Hij
overleed voor 1780 op de leeftijd van minder dan 46 jaren, 3
maanden. Hij was de zoon van van Schayck, Arien Elisse en de
Ridder, Annigje Ariese. Hij trouwde Epskamp, Maria omstreeks 1765.

Kinderen van Epskamp, Maria en van Schayck, Eligius Aries

+ 111112111111 i. van Schayck, Gijsbertus. Gijsbertus werd geboren op 1768-07-12
in Tull en ’t Waal. Hij overleed op 1842-03-15 in Utrecht.

11121122111. van Schaik, Harmen.

Harmen werd geboren omstreeks 1670. Hij was de zoon van van
Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.

11121122112. van Schaik, Theunis Janssen.

Theunis Janssen werd geboren omstreeks 1670. Hij overleed op
1731-03-26 in Jutphaas (U) op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 2
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven,
Neeltje Cornelisdr. Hij trouwde de With, Geertje Peters omstreeks
1695.

Kinderen van de With, Geertje Peters en van Schaik, Theunis
Janssen

111211221121 i. van Schaick, Aleidis. Aleidis werd geboren omstreeks 1690. Zij
overleed op 1757-05-06 in Utrecht.

111211221122 ii. van Schaik, Jan Theunisse. Jan Theunisse werd geboren op
1695-02-10 in Jutphaas (U). Hij overleed omstreeks 1701.

+ 111211221123 iii. van Schaik, Pieter Theunisse. Pieter Theunisse werd geboren op
1696-03-10 in Neereind. Hij overleed na 1757.

+ 111211221124 iv. van Schaik, Hendrik Theunisse. Hendrik Theunisse werd geboren
in 1697-08-00 in Neereind. Hij overleed na 1756.

+ 111211221125 v. van Schaik, Theunis Theunisse. Theunis Theunisse werd geboren
op 1701-01-17 in Overeind. Hij overleed op 1786-05-11 in
Utrecht.

111211221126 vi. van Schaik, Jan Theunisse. Jan Theunisse werd geboren op
1702-09-06 in Jutphaas (U). Hij overleed omstreeks 1703.

111211221127 vii. van Schaik, Jan Teunisse. Jan Teunisse werd geboren op
1703-09-26 in Jutphaas (U).

111211221128 viii. van Schaik, Marie. Marie werd geboren op 1706-02-28 in Jutphaas
(U). Zij overleed omstreeks 1780.

111211221129 ix. van Schaik, Lijsbeth. Lijsbeth werd geboren op 1706-02-28 in
Jutphaas (U).

11121122113. van Schaick, Herbert Janssen.

Herbert Janssen werd geboren omstreeks 1670. Hij overleed op
1731-04-22 in Jutphaas (U) op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 3
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven,
Neeltje Cornelisdr. Hij trouwde Herberts, Seligie omstreeks 1694.

Kinderen van Herberts, Seligie en van Schaick, Herbert Janssen

111211221131 i. van Schaick, Jan Herberts. He werd gedoopt op 1694-07-25 in
Jutphaas (U).

111211221132 ii. van Schaick, Hendrickje Herberts. Zij werd gedoopt op
1695-08-29 in Jutphaas (U).

111211221133 iii. van Schaick, Marigie Herberts. Marigie Herberts werd geboren op
1697-08-08 in Jutphaas (U). Zij overleed op 1712-04-15 in
Jutphaas (U).

111211221134 iv. van Schaick, Annigie. Annigie werd geboren omstreeks 1698 in
Jutphaas (U).

111211221135 v. van Schaick, Gerrit. He werd gedoopt op 1700-06-20 in Jutphaas
(U).

111211221136 vi. van Schaick, Cijntie. Zij werd gedoopt op 1701-08-03 in
Jutphaas (U).

11121122114. van Schaik, Gijsbertie Janssen.

Gijsbertie Janssen werd geboren omstreeks 1670. Zij was de dochter
van van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.

11121122115. van Schaik, Ariaentie.

Ariaentie werd geboren omstreeks 1675. Zij was de dochter van van
Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.

11121122116. van Schaick, Maria Jans.

Maria Jans werd geboren omstreeks 1675. Zij was de dochter van van
Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr. Zij had een
ongehuwde relatie met Otterspoor, Cornelis Cornelisz. Zij trouwde
tevens van Oosterum, Jan Thonisse op 1700-10-28.

Kinderen van van Schaick, Maria Jans en Otterspoor, Cornelis
Cornelisz

111211221161 i. van Schaick, Maria ( van Scaick). Maria ( van Scaick) werd
geboren op 1694-11-08.

111211221162 ii. van Schaick, kind van Maria. kind van Maria werd geboren in
1696.

Kinderen van van Schaick, Maria Jans en van Oosterum, Jan Thonisse

111211221163 i. Oosterum, Jannigje Jans. Jannigje Jans werd geboren op
1702-03-27 in Jutphaas (U).

11121122117. van Schaik, Cornelia Jans.

Cornelia Jans werd geboren omstreeks 1680. Zij was de dochter van
van Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr.

11121122118. van Schaik, Willem Jansse.

Willem Jansse werd geboren omstreeks 1685. Hij was de zoon van van
Schaik, Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr. Hij trouwde
van Noordeloos, Annigje Peters omstreeks 1705.

Kinderen van van Noordeloos, Annigje Peters en van Schaik, Willem
Jansse

111211221181 i. van Schaick, Willemijntje. Willemijntje werd geboren op
1710-03-21 in Jutphaas (U).

+ 111211221182 ii. van Schaik, Berend. Berend werd geboren omstreeks 1730.

111211221183 iii. van Schaik, Hester Wilhelmi. Hester Wilhelmi werd geboren
omstreeks 1740. Zij overleed na 1776.

111211221184 iv. van Schaik, Lambertus Willem. Lambertus Willem werd geboren
omstreeks 1740. Hij overleed na 1776.

11121122119. van Schaik, Jan.

Jan werd geboren omstreeks 1685. Hij was de zoon van van Schaik,
Jan Thonisz en Werkhoven, Neeltje Cornelisdr. Hij had een relatie
met Onbekend.

Notities bij van Schaik, Jan

Het is nog niet bewezen dat Jan van Schaik een zoon is van Jan
Thonisz van Schaik.

Kinderen van Onbekend en van Schaik, Jan

+ 111211221191 i. van Schaik, Gijsbert Janse. Gijsbert Janse werd geboren
omstreeks 1725. Hij overleed na 1784.

+ 111211221192 ii. van Schaik, Mattheus Jansen. Mattheus Jansen werd geboren
omstreeks 1730. Hij overleed na 1812.

11121122121. van Schaick, Gerrit Hendriks.

Gerrit Hendriks werd geboren op 1695-12-02 in Maarssen. Hij
overleed na 1736 op de leeftijd van meer dan 40 jaren, 30 dagen.
Hij was de zoon van van Schaick, Hendrik Anthonis en Mattheus,
Neeltje. Hij trouwde Hollaar, Catharina op 1727-11-25 in Vleuten.

Kinderen van Hollaar, Catharina en van Schaick, Gerrit Hendriks

+ 111211221211 i. van Schaik, Matthijs Gerritze. Matthijs Gerritze werd geboren
omstreeks 1725.

111211221212 ii. van Schaick, Hermanus. Hermanus werd geboren in 1728. Hij
overleed in 1799.

111211221213 iii. van Schaick, Cornelis Gerritsen. Cornelis Gerritsen werd
geboren in 1730.

111211221214 iv. van Schaick, Adriana Gerritsen. Adriana Gerritsen werd geboren
in 1734.

111211221215 v. van Schaick, Antonia Gerritsen. Antonia Gerritsen werd geboren
in 1736.

11121122211. van Schaijk, Gijsbregt Abrahams.

Gijsbregt Abrahams werd geboren op 1706-12-26 in Utrecht. Hij was
de zoon van van Schaijk, Abraham Gijsbertsen en van der Kemp,
Marrigje Willems. Hij trouwde Velté, Maria omstreeks 1724.

Kinderen van Velté, Maria en van Schaijk, Gijsbregt Abrahams

111211222111 i. van Schaijk, Arien Gijsbregts. Arien Gijsbregts werd geboren op
1724-04-08 in Utrecht.

111211222112 ii. van Schaijk, Frans. Frans werd geboren op 1729-09-25 in
Utrecht.

111211222113 iii. van Schaijk, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1731-10-17 in
Utrecht. Zij overleed omstreeks 1736.

11121122212. van Schaijk, Willem.

Willem werd geboren op 1710-05-29 in Utrecht. Hij was de zoon van
van Schaijk, Abraham Gijsbertsen en van der Kemp, Marrigje
Willems.

11121122311. van Schaijk, Abraham.

Abraham werd geboren op 1695-10-27 in Utrecht. Hij overleed op
1735-01-06 in Utrecht op de leeftijd van 39 jaren, 2 maanden. Hij
was de zoon van van Schaik, Gregorius en van Frelant, Mariegjen
Henrics. Hij trouwde van Dijck, Maria op 1722-05-16 in Utrecht.

Kinderen van van Dijck, Maria en van Schaijk, Abraham

+ 111211223111 i. van Schaijk, Romert. Romert werd geboren omstreeks 1720.

+ 111211223112 ii. van Schaijk, Fredericus. Fredericus werd geboren op 1722-09-13
in Utrecht. Hij overleed omstreeks 1800.

111211223113 iii. van Schaijk, Aletta. Aletta werd geboren op 1725-12-21 in
Utrecht.

111211223114 iv. van Schaijk, Stephana. Stephana werd geboren op 1728-05-02 in
Utrecht. Zij overleed op 1814-03-23 in Loenen.

111211223115 v. van Schaijk, Maria. Maria werd geboren op 1730-10-15 in
Utrecht.

+ 111211223116 vi. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren omstreeks 1730 in
Buren (U).

111211223117 vii. van Schaijk, Gijsje. Gijsje werd geboren omstreeks 1730 in
Utrecht.

111211223118 viii. van Schaijk, Teuntje. Teuntje werd geboren omstreeks 1730 in
Utrecht?.

111211223119 ix. van Schaijk, Joannes. Joannes werd geboren op 1732-10-31 in
Utrecht.

11121122312. van Schaik, Marcelis.

Marcelis werd geboren omstreeks 1700. Hij was de zoon van van
Schaik, Gregorius en van Frelant, Mariegjen Henrics. Hij trouwde
Dompelaar, Gerrigje op 1725-12-16 in Utrecht.

Kinderen van Dompelaar, Gerrigje en van Schaik, Marcelis

111211223121 i. van Schaik, Gregorius. He werd gedoopt op 1728-08-01 in
Utrecht. Hij overleed op 1767-03-31 in Utrecht.

111211223122 ii. van Schaik, Jan. He werd gedoopt op 1730-04-26 in Utrecht.

+ 111211223123 iii. van Schaik, Gerrit. Gerrit werd geboren omstreeks 1720. Hij
overleed na 1760.

11121122313. van Schaik, Jan.

Jan werd geboren op 1706-01-10 in Utrecht. Hij was de zoon van van
Schaik, Gregorius en van Frelant, Mariegjen Henrics.

11121122321. van Schaik, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1704-10-04 in Utrecht. Zij was de dochter
van van Schaik, Abraham en Huibers, Fijgje. Zij had een relatie
met van Schaik, Cornelis.

Kinderen van van Schaik, Cornelia en van Schaik, Cornelis

111211223211 i. van Schaik, Abraham. He werd gedoopt op 1728-01-26 in Utrecht.

11121122322. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren omstreeks 1705 in Utrecht. Hij was de zoon
van van Schaik, Abraham en Huibers, Fijgje. Hij had een relatie
met van Schaik, Cornelia.

Kinderen van van Schaik, Cornelia en van Schaik, Cornelis

111211223211 i. van Schaik, Abraham. He werd gedoopt op 1728-01-26 in Utrecht.

11121161111. van Schaik, Nicolaas.

Nicolaas werd geboren in 1737. Hij overleed op 1812-06-28 in
Tienhoven op de leeftijd van 75 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
van van Schaik, Gosen Franks en van Essen, Trijntje.

11121161112. van Schaik, Frank Gosens.

He werd gedoopt op 1738-01-26 in Westbroek (U). Hij overleed op
1794-03-06 in Baambrugge (NH). Hij was de zoon van van Schaik,
Gosen Franks en van Essen, Trijntje. Hij trouwde Sijpensteijn,
Maria op 1762-09-22 in Tienhoven. Hij trouwde tevens Boelen,
Jannigje op 1784-09-09 in Tienhoven. Hij trouwde tevens Verhoev,
Jannigje Cornelisse op 1793-02-05 in Tienhoven.

Kinderen van Sijpensteijn, Maria en van Schaik, Frank Gosens

111211611121 i. van Schaijk, Goossen. Goossen werd geboren op 1764-12-30 in
Tienhoven.

111211611122 ii. van Schaijk, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1767-07-19 in
Tienhoven.

111211611123 iii. van Schaijk, Teunis. Teunis werd geboren op 1769-09-17 in
Tienhoven. Hij overleed voor 1770.

+ 111211611124 iv. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren op 1770-12-29 in
Tienhoven. Hij overleed voor 1844.

111211611125 v. van Schaik, Gijsbert Franks. Gijsbert Franks werd geboren op
1775-09-15.

111211611126 vi. van Schaijk, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1782-11-17 in
Tienhoven.

11121161113. van Schaik, Egbertus.

He werd gedoopt op 1740-04-19 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaik, Gosen Franks en van Essen, Trijntje.

11121161114. van Schaik, Aaltjen.

Zij werd gedoopt op 1742-07-22 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Gosen Franks en van Essen, Trijntje.

11121161115. van Schaik, Jan.

He werd gedoopt op 1743-11-21 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaik, Gosen Franks en van Essen, Trijntje.

11121217111. van Schaijk, Pieter Goijerts.

He werd gedoopt op 1751-01-01 in Westbroek (U). Hij overleed na
1791. Hij was de zoon van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt,
Jannigje Jacobse. Hij trouwde van Zijtvelt, Neeltje Gerritse
omstreeks 1775. Hij trouwde tevens van Alphen, Gerarda op
1791-05-22 in Westbroek (U).

Kinderen van van Zijtvelt, Neeltje Gerritse en van Schaijk, Pieter
Goijerts

111212171111 i. van Schaijk, Jannetje. Zij werd gedoopt op 1778-06-07 in
Westbroek (U).

111212171112 ii. van Schaijk, Goijert Pieters. He werd gedoopt op 1786-01-01 in
Westbroek (U).

Kinderen van van Alphen, Gerarda en van Schaijk, Pieter Goijerts

111212171113 i. van Schaijk, Hendrika. Zij werd gedoopt op 1792-03-25 in
Westbroek (U).

111212171114 ii. van Schaik, Nelligje. Zij werd gedoopt op 1793-09-22 in
Westbroek (U).

11121217112. van Schaijk, Jan Goijerts.

He werd gedoopt op 1752-08-27 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse.

11121217113. van Schaijk, Jacob Gooijerts.

He werd gedoopt op 1752-08-27 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse.

11121217114. van Schaijk, Nelligje.

Zij werd gedoopt op 1757-01-09 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje
Jacobse.

11121217115. van Schaijk, Wijntje.

Zij werd gedoopt op 1758-11-05 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje
Jacobse.

11121217116. van Schaijk, Gijsbert Goijerts.

He werd gedoopt op 1759-12-02 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje Jacobse.

11121217117. van Schaik, Cornelis Gooijertsz.

Cornelis Gooijertsz werd geboren op 1762-02-24 in Westbroek (U).
Hij was de zoon van van Schaik, Gooijerd. Hij had een relatie met
Los, Neeltje Reijersd omstreeks 1785.

Kinderen van Los, Neeltje Reijersd en van Schaik, Cornelis
Gooijertsz

111212171171 i. van Schaik, Gooijerd. He werd gedoopt op 1786-05-14 in
Westbroek (U). Hij overleed voor 1792.

111212171172 ii. van Schaik, Jannetje. Zij werd gedoopt op 1787-11-11 in
Westbroek (U).

111212171173 iii. van Schaik, Nelletje. Zij werd gedoopt op 1789-11-01 in
Westbroek (U). Zij overleed op 1829-08-04 in Lopik (U).

+ 111212171174 iv. van Schaik, Goijert. He werd gedoopt op 1792-12-16 in Westbroek
(U). Hij overleed na 1841.

11121217118. van Schaijk, Wijntje.

Zij werd gedoopt op 1764-03-25 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje
Jacobse.

11121217119. van Schaijk, Neeltje.

Zij werd gedoopt op 1766-06-29 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje
Jacobse.

1112121711A. van Schaijk, Trijntje.

Zij werd gedoopt op 1769-02-26 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Goijert Pietersen en Spelt, Jannigje
Jacobse.

11121217121. van Schaik, Angenietha.

Angenietha werd geboren in 1754 in Maartensdijk. Zij overleed op
1827-09-03 in Loosdrecht op de leeftijd van 73 jaren, 8 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Aarjen Pietersen en Spelt,
Neeltje Jacobse. Zij had een relatie met Gijzen, Hendrik.

Kinderen van van Schaik, Angenietha en Gijzen, Hendrik

111212171211 i. Gijzen, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1775 in Loosdrecht. Zij
overleed op 1847-09-26 in Loosdrecht.

111212171212 ii. Gijzen, Gijsbert. Gijsbert werd geboren in 1775 in Loosdrecht.
Hij overleed op 1853-01-13 in Nederhorst den Bergh.

11121217122. van Schaijk, Pieter Aries.

He werd gedoopt op 1758-10-08 in Utrecht. Hij overleed op
1823-04-25 in Weesper Carspel. Hij was de zoon van van Schaik,
Aarjen Pietersen en Spelt, Neeltje Jacobse. Hij trouwde van
Ekeris, Jannetje Jacobsz op 1784-10-01 in ’s Graveland.

Kinderen van van Ekeris, Jannetje Jacobsz en van Schaijk, Pieter
Aries

111212171221 i. van Schaik, Neeltje. Neeltje werd geboren in 1787 in
Loosdrecht.

+ 111212171222 ii. van Schaik, Arie. Arie werd geboren in 1796 in Weesper Carspel.

+ 111212171223 iii. van Schaik, Jacob. Jacob werd geboren in 1797 in Weesper
Carspel. Hij overleed op 1841-03-02 in Muiderberg.

111212171224 iv. van Schaick, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1802 in Weesper
Carspel.

11121217123. van Schaijk, Petertje.

Petertje werd geboren op 1758-10-08 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Aarjen Pietersen en Spelt, Neeltje
Jacobse.

11121217124. van Schaijk, Jacob.

He werd gedoopt op 1759-11-22 in Westerbroek (Gr). Hij was de zoon
van van Schaik, Aarjen Pietersen en Spelt, Neeltje Jacobse.

Generatie 12

111112111111. van Schayck, Gijsbertus.

Gijsbertus werd geboren op 1768-07-12 in Tull en ’t Waal. Hij
overleed op 1842-03-15 in Utrecht op de leeftijd van 73 jaren, 8
maanden. Hij was de zoon van van Schayck, Eligius Aries en
Epskamp, Maria. Hij trouwde Uijttewaal, Cornelia omstreeks 1810.

Kinderen van Uijttewaal, Cornelia en van Schayck, Gijsbertus

1111121111111 i. van Schayck, Cornelia. Cornelia werd geboren in 1811 in
Jutphaas (U). Zij overleed op 1883-08-23 in Utrecht.

111211221121. van Schaick, Aleidis.

Aleidis werd geboren omstreeks 1690. Zij overleed op 1757-05-06 in
Utrecht op de leeftijd van ongeveer 67 jaren, 4 maanden. Zij was
de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de With, Geertje
Peters.

111211221122. van Schaik, Jan Theunisse.

Jan Theunisse werd geboren op 1695-02-10 in Jutphaas (U). Hij
overleed omstreeks 1701 op de leeftijd van ongeveer 5 jaren, 10
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de
With, Geertje Peters.

111211221123. van Schaik, Pieter Theunisse.

Pieter Theunisse werd geboren op 1696-03-10 in Neereind. He werd
gedoopt op 1696-03-17 in Jutphaas (U). Hij overleed na 1757 op de
leeftijd van meer dan 60 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van
Schaik, Theunis Janssen en de With, Geertje Peters. Hij trouwde
van Rossum, Joanna Antoni op 1725-09-17 in Jutphaas (U).

Kinderen van van Rossum, Joanna Antoni en van Schaik, Pieter
Theunisse

1112112211231 i. van Schaik, Geertje Pieterse. Geertje Pieterse werd geboren op
1726-01-28 in Jutphaas (U). Zij overleed op 1793-10-28 in
Utrecht.

1112112211232 ii. van Schaik, Anna. Anna werd geboren op 1727-12-03 in Jutphaas
(U).

1112112211233 iii. van Schaik, Joannes. Joannes werd geboren op 1730-08-24 in
Jutphaas (U).

1112112211234 iv. van Schaik, Anthoni. Anthoni werd geboren op 1734-01-01 in
Jutphaas (U).

1112112211235 v. van Schaik, Anna. Anna werd geboren op 1735-04-02. Zij overleed
omstreeks 1737.

+ 1112112211236 vi. van Schaik, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op
1737-03-13 in Utrecht. Zij overleed op 1818-04-17 in Amsterdam.

1112112211237 vii. van Schaik, Ariaentie. Ariaentie werd geboren op 1738-07-23 in
Jutphaas (U). Zij overleed omstreeks 1740.

1112112211238 viii. van Schaik, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1741-04-27 in
Jutphaas (U).

1112112211239 ix. van Schaik, Ariaentje. Ariaentje werd geboren op 1744-03-13 in
Jutphaas (U).

111211221124. van Schaik, Hendrik Theunisse.

Hendrik Theunisse werd geboren in 1697-08-00 in Neereind. He werd
gedoopt op 1697-08-14 in Jutphaas (U). Hij overleed na 1756 op de
leeftijd van meer dan 58 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van
Schaik, Theunis Janssen en de With, Geertje Peters. Hij trouwde
Onbekend omstreeks 1755.

Kinderen van Onbekend en van Schaik, Hendrik Theunisse

1112112211241 i. van Schaik, Jannigjen Hendrikzen. Jannigjen Hendrikzen werd
geboren omstreeks 1730. Zij overleed op 1793-10-28.

1112112211242 ii. van Schaik, Anthonia. Anthonia werd geboren omstreeks 1730. Zij
overleed voor 1793.

111211221125. van Schaik, Theunis Theunisse.

Theunis Theunisse werd geboren op 1701-01-17 in Overeind. He werd
gedoopt op 1701-01-17 in Jutphaas (U). Hij overleed op 1786-05-11
in Utrecht op de leeftijd van 85 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon
van van Schaik, Theunis Janssen en de With, Geertje Peters. Hij
trouwde Versteen, Catrina op 1736-01-17 in Utrecht.

Notities bij van Schaik, Theunis Theunisse

Aktenummer: 85
Datum: 28-10-1793
Soort akte: Scheiding
Notaris: W. DOP
Samenvatting: van de boedel van + Anthony van Schaik en + Catharina Versteen
Personen:
Eerste Partij: mede-erfgenaam van Anthony van Schaik en Catharina Versteen, in leven echtelieden
Eerste Partij: directeur van de Roomsch Catholyke Armenkamer
Woonplaats: Utrecht, Donkerstraat
Gemachtigde: Nicolaas Mulder
Woonplaats: Utrecht
Gemachtigde: Hendrik Daam
Mede-erfgenaam van + Anthony van Schaik en + Catharina Versteen, in leven echtelieden:
Kinderen + Pieter van Schaik:
Tweede Partij: van Schaik
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: Geertje van Schaik
Echtgenoot: wed. Baltens Boom
Gemachtigde: Johannes Petrus Kipp

Tweede Partij: Anna Cornelia van Schaik
Echtgenoot: wed. Jacobus van der Vliet

Kinderen + Hendrik van Schaik:
Tweede Partij: Jannetje van Schaik
Echtgenoot: wed. Wynands Wynen
Tweede Partij: Frans van Muyden
Echtgenoot: x Anthonia van Schaik
Verwijzingen:
testament d.d. 02-12-1785 voor notaris H. van Dusseldorp procuratie d.d. 31-08-1793
voor notaris J. Schouten te Haarlem schuldbekentenis d.d. 03-05-1773 voor notaris W. Dop schuldbekentenis d.d. 24-12-1778 voor notaris J.J. Kruyder
Bijzonderheden:
akte vermeldt als woonplaats van comparanten:
Utrecht,Amsterdam, Maarssen, Demmerik en Vinkeveen
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U255a011

Kinderen van Versteen, Catrina en van Schaik, Theunis Theunisse

1112112211251 i. van Schaick, Antonius Gerhardus. Antonius Gerhardus werd
geboren op 1737-10-23 in Utrecht.

1112112211252 ii. van Schaick, nn. nn werd geboren op 1741-03-26 in Utrecht. Deze
persoon overleed op 1741-03-26 in Utrecht.

111211221126. van Schaik, Jan Theunisse.

Jan Theunisse werd geboren op 1702-09-06 in Jutphaas (U). Hij
overleed omstreeks 1703 op de leeftijd van ongeveer 3 maanden, 26
dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de With,
Geertje Peters.

111211221127. van Schaik, Jan Teunisse.

Jan Teunisse werd geboren op 1703-09-26 in Jutphaas (U). Hij was
de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de With, Geertje
Peters.

111211221128. van Schaik, Marie.

Marie werd geboren op 1706-02-28 in Jutphaas (U). Zij overleed
omstreeks 1780 op de leeftijd van ongeveer 73 jaren, 10 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de With,
Geertje Peters.

111211221129. van Schaik, Lijsbeth.

Lijsbeth werd geboren op 1706-02-28 in Jutphaas (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de With, Geertje
Peters.

111211221131. van Schaick, Jan Herberts.

He werd gedoopt op 1694-07-25 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

111211221132. van Schaick, Hendrickje Herberts.

Zij werd gedoopt op 1695-08-29 in Jutphaas (U). Zij was de dochter
van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

111211221133. van Schaick, Marigie Herberts.

Marigie Herberts werd geboren op 1697-08-08 in Jutphaas (U). Zij
overleed op 1712-04-15 in Jutphaas (U) op de leeftijd van 14
jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert
Janssen en Herberts, Seligie.

111211221134. van Schaick, Annigie.

Annigie werd geboren omstreeks 1698 in Jutphaas (U). Zij was de
dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

111211221135. van Schaick, Gerrit.

He werd gedoopt op 1700-06-20 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

111211221136. van Schaick, Cijntie.

Zij werd gedoopt op 1701-08-03 in Jutphaas (U). Zij was de dochter
van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

111211221161. van Schaick, Maria ( van Scaick).

Maria ( van Scaick) werd geboren op 1694-11-08. Zij was de dochter
van Otterspoor, Cornelis Cornelisz en van Schaick, Maria Jans.

111211221162. van Schaick, kind van Maria.

kind van Maria werd geboren in 1696. Deze persoon was het kind van
Otterspoor, Cornelis Cornelisz en van Schaick, Maria Jans.

Notities bij van Schaick, kind van Maria

Evenals het eerste kind het resultaat van verkrachting door
Cornelis Otterspoor.

111211221163. Oosterum, Jannigje Jans.

Jannigje Jans werd geboren op 1702-03-27 in Jutphaas (U). Zij was
de dochter van van Oosterum, Jan Thonisse en van Schaick, Maria
Jans.

111211221181. van Schaick, Willemijntje.

Willemijntje werd geboren op 1710-03-21 in Jutphaas (U). Zij was
de dochter van van Schaik, Willem Jansse en van Noordeloos,
Annigje Peters.

111211221182. van Schaik, Berend.

Berend werd geboren omstreeks 1730. Hij was de zoon van van
Schaik, Willem Jansse en van Noordeloos, Annigje Peters. Hij had
een relatie met van Bolle, Jannigje omstreeks 1760.

Kinderen van van Bolle, Jannigje en van Schaik, Berend

+ 1112112211821 i. van Schaik, Jacobus Berends. He werd gedoopt op 1762-11-19 in
Bunnik (U). Hij overleed op 1832-11-10 in Loenen.

1112112211822 ii. van Schaik, Maria. Zij werd gedoopt op 1764-11-03 in Bunnik
(U).

+ 1112112211823 iii. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1768-02-05 in
Bunnik (U). Hij overleed na 1825.

1112112211824 iv. van Schaik, Matheus. He werd gedoopt op 1769-05-20 in Bunnik
(U). Hij overleed voor 1770.

1112112211825 v. van Schaik, Matheus. He werd gedoopt op 1770-09-25 in Bunnik
(U). Hij overleed omstreeks 1774.

1112112211826 vi. van Schaik, Willem. He werd gedoopt op 1772-07-29 in Bunnik
(U). Hij overleed voor 1781.

1112112211827 vii. van Schaik, Hendrik. He werd gedoopt op 1774-04-07 in Bunnik
(U).

1112112211828 viii. van Schaik, Matheus. He werd gedoopt op 1775-07-08 in Bunnik
(U).

1112112211829 ix. van Schaik, Wilhelmus. He werd gedoopt op 1776-08-04 in Bunnik
(U).

111211221182A x. van Schaik, Mechtildis. Zij werd gedoopt op 1778-03-12 in
Bunnik (U). Zij overleed voor 1779.

111211221182B xi. van Schaik, Mechtel. Zij werd gedoopt op 1779-03-06 in Bunnik
(U).

111211221182C xii. van Schaik, Willem. He werd gedoopt op 1781-12-24 in Bunnik
(U).

111211221183. van Schaik, Hester Wilhelmi.

Hester Wilhelmi werd geboren omstreeks 1740. Zij overleed na 1776
op de leeftijd van meer dan ongeveer 36 jaren. Zij was de dochter
van van Schaik, Willem Jansse en van Noordeloos, Annigje Peters.

111211221184. van Schaik, Lambertus Willem.

Lambertus Willem werd geboren omstreeks 1740. Hij overleed na 1776
op de leeftijd van meer dan ongeveer 36 jaren. Hij was de zoon van
van Schaik, Willem Jansse en van Noordeloos, Annigje Peters.

111211221191. van Schaik, Gijsbert Janse.

Gijsbert Janse werd geboren omstreeks 1725. Hij overleed na 1784
op de leeftijd van meer dan ongeveer 59 jaren. Hij was de zoon van
van Schaik, Jan. Hij trouwde de Jong, Aaltje Cornelisdr op
1747-04-26 in Loenen.

Kinderen van de Jong, Aaltje Cornelisdr en van Schaik, Gijsbert
Janse

+ 1112112211911 i. van Schaik, Cornelia Gijsbertsdr. Cornelia Gijsbertsdr werd
geboren omstreeks 1750 in Abcoude. Zij overleed na 1778.

+ 1112112211912 ii. van Schaik, Huijbert Janse. Huijbert Janse werd geboren op
1751-01-21 in Abcoude. Hij overleed op 1821-12-01 in Abcoude.

1112112211913 iii. van Schaik, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 1753-07-04 in
Abcoude. Hij overleed op 1815-12-18 in Abcoude.

1112112211914 iv. van Schaik, Johanna. Zij werd gedoopt op 1756-09-27 in Loenen.

+ 1112112211915 v. van Schaik, Cornelis Gijsberts. Cornelis Gijsberts werd geboren
op 1759-12-20 in Loenen. Hij werd begraven op 1806-01-13 in
Muiden.

+ 1112112211916 vi. van Schaik, Gerrit. Gerrit werd geboren omstreeks 1760.

+ 1112112211917 vii. van Schaik, Pieter Ghijsen. Pieter Ghijsen werd geboren
omstreeks 1760. Hij overleed op 1807-09-18 in Maartensdijk.

111211221192. van Schaik, Mattheus Jansen.

Mattheus Jansen werd geboren omstreeks 1730. Hij overleed na 1812
op de leeftijd van meer dan ongeveer 82 jaren. Hij was de zoon van
van Schaik, Jan. Hij trouwde van der Ligth, Lijsjen Jacobs op
1755-05-03 in Maarssen. Hij trouwde tevens de Ruijter, Lena op
1766-07-01 in Loenen. Hij trouwde tevens den Dubbelde, Machteld op
1774-04-12 in Loenen.

Notities bij van Schaik, Mattheus Jansen

Het is nog niet aangetoond dat Mattheus Janse van Schaik een zoon
is van (deze) Jan van Schaik.

Kinderen van van der Ligth, Lijsjen Jacobs en van Schaik, Mattheus
Jansen

1112112211921 i. van Schaik, Maria. Zij werd gedoopt op 1756-02-15 in Maarssen.

1112112211922 ii. van Schaik, Wijntje. Wijntje werd geboren op 1759-02-23 in
Maarssen. Zij overleed na 1790.

1112112211923 iii. van Schaik, Emmigje. Zij werd gedoopt op 1764-10-02 in Loenen.

1112112211924 iv. van Schaik, Cornelis. He werd gedoopt op 1765-10-22 in Loenen.

Kinderen van de Ruijter, Lena en van Schaik, Mattheus Jansen

+ 1112112211925 i. van Schaik, Piter. He werd gedoopt op 1767-03-29 in Loenen.

1112112211926 ii. van Schaik, Cornelis. He werd gedoopt op 1768-06-30 in Loenen.

+ 1112112211927 iii. van Schaik, Cornelis. He werd gedoopt op 1770-06-12 in Loenen.
Hij overleed op 1843-09-14.

1112112211928 iv. van Schaik, Merrigje. Zij werd gedoopt op 1772-08-04 in Loenen.

Kinderen van den Dubbelde, Machteld en van Schaik, Mattheus Jansen

1112112211929 i. van Schaik, Claes. He werd gedoopt op 1774-11-23 in Loenen.

111211221192A ii. van Schaik, Gerrit. He werd gedoopt op 1775-11-07 in Loenen.
Hij overleed voor 1778.

111211221192B iii. van Schaik, Lijsje. Zij werd gedoopt op 1777-05-02 in Loenen.
Zij overleed voor 1780.

111211221192C iv. van Schaik, Gerrit. He werd gedoopt op 1778-09-20 in Loenen.

111211221192D v. van Schaik, Lijsje. Zij werd gedoopt op 1780-04-19 in Loenen.
Zij overleed op 1860-01-21 in Utrecht.

111211221192E vi. van Schaik, Dirk. He werd gedoopt op 1782-04-12 in Loenen. Hij
overleed op 1847-02-14 in Wilnis (U).

111211221192F vii. van Schaik, Maria. Zij werd gedoopt op 1784-01-30 in Loenen.

111211221192G viii. van Schaik, Jannetje. Zij werd gedoopt op 1787-01-23 in Loenen.

111211221211. van Schaik, Matthijs Gerritze.

Matthijs Gerritze werd geboren omstreeks 1725. Hij was de zoon van
van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina. Hij trouwde
Mulders, Alida op 1749-12-28 in Montfoort.

Kinderen van Mulders, Alida en van Schaik, Matthijs Gerritze

1112112212111 i. van Schaik, Johannes. Johannes werd geboren omstreeks 1745 in
Zutphen. Hij overleed op 1821-02-02 in Rotterdam.

111211221212. van Schaick, Hermanus.

Hermanus werd geboren in 1728. Hij overleed in 1799 op de leeftijd
van 71 jaren. Hij was de zoon van van Schaick, Gerrit Hendriks en
Hollaar, Catharina.

111211221213. van Schaick, Cornelis Gerritsen.

Cornelis Gerritsen werd geboren in 1730. Hij was de zoon van van
Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.

111211221214. van Schaick, Adriana Gerritsen.

Adriana Gerritsen werd geboren in 1734. Zij was de dochter van van
Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.

111211221215. van Schaick, Antonia Gerritsen.

Antonia Gerritsen werd geboren in 1736. Zij was de dochter van van
Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.

111211222111. van Schaijk, Arien Gijsbregts.

Arien Gijsbregts werd geboren op 1724-04-08 in Utrecht. Hij was de
zoon van van Schaijk, Gijsbregt Abrahams en Velté, Maria.

111211222112. van Schaijk, Frans.

Frans werd geboren op 1729-09-25 in Utrecht. Hij was de zoon van
van Schaijk, Gijsbregt Abrahams en Velté, Maria.

111211222113. van Schaijk, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1731-10-17 in Utrecht. Zij overleed
omstreeks 1736 op de leeftijd van ongeveer 4 jaren, 2 maanden. Zij
was de dochter van van Schaijk, Gijsbregt Abrahams en Velté,
Maria.

111211223111. van Schaijk, Romert.

Romert werd geboren omstreeks 1720. Hij was de zoon van van
Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria. Hij trouwde Bongenaer,
Jannetje op 1745-07-05 in Jutphaas (U). Hij trouwde tevens van
Gein, Maria op 1769-05-01 in Jutphaas (U).

Kinderen van Bongenaer, Jannetje en van Schaijk, Romert

1112112231111 i. van Schaijk, Goosen. He werd gedoopt op 1746-06-12 in Jutphaas
(U).

+ 1112112231112 ii. van Schaijk, Cornelis Romerts. He werd gedoopt op 1748-01-03 in
Jutphaas (U).

1112112231113 iii. van Schaijk, Gerrit Romerts. He werd gedoopt op 1749-10-23 in
Utrecht.

1112112231114 iv. van Schaijk, Joanna Maria. Zij werd gedoopt op 1751-09-05 in
Jutphaas (U).

1112112231115 v. van Schaijk, Jan. He werd gedoopt op 1753-12-20 in Jutphaas
(U).

1112112231116 vi. van Schaijk, Arie. He werd gedoopt op 1756-02-17 in Jutphaas
(U).

1112112231117 vii. van Schaijk, Willem. He werd gedoopt op 1757-12-22 in Jutphaas
(U).

Kinderen van van Gein, Maria en van Schaijk, Romert

1112112231118 i. van Schaijk, Willem. He werd gedoopt op 1770-01-31 in Jutphaas
(U).

1112112231119 ii. van Schaijk, Jacobus. He werd gedoopt op 1771-09-19 in Jutphaas
(U).

111211223112. van Schaijk, Fredericus.

Fredericus werd geboren op 1722-09-13 in Utrecht. Hij overleed
omstreeks 1800 op de leeftijd van ongeveer 77 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria. Hij
trouwde de Wit, Anna omstreeks 1740.

Kinderen van de Wit, Anna en van Schaijk, Fredericus

+ 1112112231121 i. van Schaijk, Arie Frederics. Arie Frederics werd geboren op
1740-03-25 in Werkhoven (U).

111211223113. van Schaijk, Aletta.

Aletta werd geboren op 1725-12-21 in Utrecht. Zij was de dochter
van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

111211223114. van Schaijk, Stephana.

Stephana werd geboren op 1728-05-02 in Utrecht. Zij overleed op
1814-03-23 in Loenen op de leeftijd van 85 jaren, 10 maanden. Zij
was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

111211223115. van Schaijk, Maria.

Maria werd geboren op 1730-10-15 in Utrecht. Zij was de dochter
van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

111211223116. van Schaik, Abraham.

Abraham werd geboren omstreeks 1730 in Buren (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria. Hij trouwde Arni,
Anthonetta omstreeks 1760.

Kinderen van Arni, Anthonetta en van Schaik, Abraham

1112112231161 i. van Schaik, Sara. Sara werd geboren op 1766-08-14 in Utrecht.

1112112231162 ii. van Schaik, Goverina. Goverina werd geboren op 1771-07-13 in
Utrecht.

111211223117. van Schaijk, Gijsje.

Gijsje werd geboren omstreeks 1730 in Utrecht. Zij was de dochter
van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

Notities bij van Schaijk, Gijsje

Haar zus Cornelia was matrina (getuige) van Johanna van Oostrum
(1767). Tevens matrina van Cornelia van Oostrum (1770).

111211223118. van Schaijk, Teuntje.

Teuntje werd geboren omstreeks 1730 in Utrecht?. Zij was de
dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

111211223119. van Schaijk, Joannes.

Joannes werd geboren op 1732-10-31 in Utrecht. Hij was de zoon van
van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

111211223121. van Schaik, Gregorius.

He werd gedoopt op 1728-08-01 in Utrecht. Hij overleed op
1767-03-31 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaik, Marcelis en
Dompelaar, Gerrigje.

111211223122. van Schaik, Jan.

He werd gedoopt op 1730-04-26 in Utrecht. Hij was de zoon van van
Schaik, Marcelis en Dompelaar, Gerrigje.

111211223123. van Schaik, Gerrit.

Gerrit werd geboren omstreeks 1720. Hij overleed na 1760 op de
leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Marcelis en Dompelaar, Gerrigje. Hij had een relatie met
van Arken, Geertruid Erkels omstreeks 1745.

Kinderen van van Arken, Geertruid Erkels en van Schaik, Gerrit

1112112231231 i. van Schaik, Jannigje. Zij werd gedoopt op 1749-07-09 in
Utrecht. Zij overleed voor 1752.

+ 1112112231232 ii. van Schaik, Marcelis. He werd gedoopt op 1747-12-17 in Utrecht.

1112112231233 iii. van Schaik, Jannigje. Zij werd gedoopt op 1752-03-05 in
Utrecht.

+ 1112112231234 iv. van Schaik, Gregorius. He werd gedoopt op 1760-11-02 in
Utrecht.

111211223211. van Schaik, Abraham.

He werd gedoopt op 1728-01-26 in Utrecht. Hij was de zoon van van
Schaik, Cornelis en van Schaik, Cornelia.

111211611121. van Schaijk, Goossen.

Goossen werd geboren op 1764-12-30 in Tienhoven. Hij was de zoon
van van Schaik, Frank Gosens en Sijpensteijn, Maria.

111211611122. van Schaijk, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1767-07-19 in Tienhoven. Zij was de
dochter van van Schaik, Frank Gosens en Sijpensteijn, Maria.

111211611123. van Schaijk, Teunis.

Teunis werd geboren op 1769-09-17 in Tienhoven. Hij overleed voor
1770 op de leeftijd van minder dan 3 maanden, 15 dagen. Hij was de
zoon van van Schaik, Frank Gosens en Sijpensteijn, Maria.

111211611124. van Schaik, Teunis.

Teunis werd geboren op 1770-12-29 in Tienhoven. Hij overleed voor
1844 op de leeftijd van minder dan 73 jaren, 3 dagen. Hij was de
zoon van van Schaik, Frank Gosens en Sijpensteijn, Maria. Hij
trouwde Flegt, Johanna omstreeks 1815. Hij had tevens een relatie
met Teegt, Hanna.

Kinderen van Flegt, Johanna en van Schaik, Teunis

+ 1112116111241 i. van Schaik, Jan Hendrik. Jan Hendrik werd geboren in 1812 in
Hilversum. Hij overleed op 1886-10-22 in Breukelen.

+ 1112116111242 ii. van Schaik, Frank. Frank werd geboren op 1817-02-16 in
Tienhoven.

Kinderen van Teegt, Hanna en van Schaik, Teunis

+ 1112116111241 i. van Schaik, Jan Hendrik. Jan Hendrik werd geboren in 1812 in
Hilversum. Hij overleed op 1886-10-22 in Breukelen.

111211611125. van Schaik, Gijsbert Franks.

Gijsbert Franks werd geboren op 1775-09-15. Hij was de zoon van
van Schaik, Frank Gosens en Sijpensteijn, Maria.

111211611126. van Schaijk, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1782-11-17 in Tienhoven. Zij was de
dochter van van Schaik, Frank Gosens en Sijpensteijn, Maria.

111212171111. van Schaijk, Jannetje.

Zij werd gedoopt op 1778-06-07 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Pieter Goijerts en van Zijtvelt, Neeltje
Gerritse.

111212171112. van Schaijk, Goijert Pieters.

He werd gedoopt op 1786-01-01 in Westbroek (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Pieter Goijerts en van Zijtvelt, Neeltje
Gerritse.

111212171113. van Schaijk, Hendrika.

Zij werd gedoopt op 1792-03-25 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Pieter Goijerts en van Alphen, Gerarda.

111212171114. van Schaik, Nelligje.

Zij werd gedoopt op 1793-09-22 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaijk, Pieter Goijerts en van Alphen, Gerarda.

111212171171. van Schaik, Gooijerd.

He werd gedoopt op 1786-05-14 in Westbroek (U). Hij overleed voor
1792. Hij was de zoon van van Schaik, Cornelis Gooijertsz en Los,
Neeltje Reijersd.

111212171172. van Schaik, Jannetje.

Zij werd gedoopt op 1787-11-11 in Westbroek (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Cornelis Gooijertsz en Los, Neeltje
Reijersd.

111212171173. van Schaik, Nelletje.

Zij werd gedoopt op 1789-11-01 in Westbroek (U). Zij overleed op
1829-08-04 in Lopik (U). Zij was de dochter van van Schaik,
Cornelis Gooijertsz en Los, Neeltje Reijersd.

111212171174. van Schaik, Goijert.

He werd gedoopt op 1792-12-16 in Westbroek (U). Hij overleed na
1841. Hij was de zoon van van Schaik, Cornelis Gooijertsz en Los,
Neeltje Reijersd. Hij trouwde van den Berg, Cornelia omstreeks
1820.

Kinderen van van den Berg, Cornelia en van Schaik, Goijert

1112121711741 i. van Schaik, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1822. Zij
overleed op 1827-06-22 in Mijdrecht.

1112121711742 ii. van Schaik, Arie. Arie werd geboren op 1823-12-02 in Mijdrecht.
Hij overleed op 1827-05-28.

1112121711743 iii. van Schaik, Arie. Arie werd geboren op 1832-03-15 in Mijdrecht.

1112121711744 iv. van Schaik, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1834-07-26 in
Mijdrecht.

1112121711745 v. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1838-05-20 in
Mijdrecht. Zij overleed voor 1841.

1112121711746 vi. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1841-03-11 in
Mijdrecht.

111212171211. Gijzen, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1775 in Loosdrecht. Zij overleed op
1847-09-26 in Loosdrecht op de leeftijd van 72 jaren, 8 maanden.
Zij was de dochter van Gijzen, Hendrik en van Schaik, Angenietha.

111212171212. Gijzen, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren in 1775 in Loosdrecht. Hij overleed op
1853-01-13 in Nederhorst den Bergh op de leeftijd van 78 jaren, 12
dagen. Hij was de zoon van Gijzen, Hendrik en van Schaik,
Angenietha.

111212171221. van Schaik, Neeltje.

Neeltje werd geboren in 1787 in Loosdrecht. Zij was de dochter van
van Schaijk, Pieter Aries en van Ekeris, Jannetje Jacobsz.

111212171222. van Schaik, Arie.

Arie werd geboren in 1796 in Weesper Carspel. Hij was de zoon van
van Schaijk, Pieter Aries en van Ekeris, Jannetje Jacobsz. Hij
trouwde Gijzen, Elizabeth op 1826-04-22 in Vinkeveen.

Kinderen van Gijzen, Elizabeth en van Schaik, Arie

+ 1112121712221 i. van Schaik, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1828.

111212171223. van Schaik, Jacob.

Jacob werd geboren in 1797 in Weesper Carspel. Hij overleed op
1841-03-02 in Muiderberg op de leeftijd van 44 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van van Schaijk, Pieter Aries en van Ekeris,
Jannetje Jacobsz. Hij trouwde Vooren, Anna Maria op 1828-04-20 in
Muiden. Hij trouwde tevens Kok, Reintje op 1835-06-21 in Muiden.

Kinderen van Vooren, Anna Maria en van Schaik, Jacob

1112121712231 i. van Schaik, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1830-09-01 in
Muiden.

+ 1112121712232 ii. van Schaik, Pieter. Pieter werd geboren in 1832 in Muiden.

111212171224. van Schaick, Hendrika.

Hendrika werd geboren in 1802 in Weesper Carspel. Zij was de
dochter van van Schaijk, Pieter Aries en van Ekeris, Jannetje
Jacobsz.

Generatie 13

1111121111111. van Schayck, Cornelia.

Cornelia werd geboren in 1811 in Jutphaas (U). Zij overleed op
1883-08-23 in Utrecht op de leeftijd van 72 jaren, 7 maanden. Zij
was de dochter van van Schayck, Gijsbertus en Uijttewaal,
Cornelia.

1112112211231. van Schaik, Geertje Pieterse.

Geertje Pieterse werd geboren op 1726-01-28 in Jutphaas (U). Zij
overleed op 1793-10-28 in Utrecht op de leeftijd van 67 jaren, 9
maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en
van Rossum, Joanna Antoni.

1112112211232. van Schaik, Anna.

Anna werd geboren op 1727-12-03 in Jutphaas (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna
Antoni.

1112112211233. van Schaik, Joannes.

Joannes werd geboren op 1730-08-24 in Jutphaas (U). Hij was de
zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna
Antoni.

1112112211234. van Schaik, Anthoni.

Anthoni werd geboren op 1734-01-01 in Jutphaas (U). Hij was de
zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna
Antoni.

1112112211235. van Schaik, Anna.

Anna werd geboren op 1735-04-02. Zij overleed omstreeks 1737 op de
leeftijd van ongeveer 1 jaar, 8 maanden. Zij was de dochter van
van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

1112112211236. van Schaik, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren op 1737-03-13 in Utrecht. Zij overleed
op 1818-04-17 in Amsterdam op de leeftijd van 81 jaren, 1 maand.
Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum,
Joanna Antoni. Zij trouwde van Vliet, Jacobus op 1758-04-22 in
Utrecht.

Notities bij van Schaik, Anna Cornelia

Matrina (getuige) van Johanna van Oostrum (1767). Tevens matrina
van Cornelia van Oostrum (1770).

Kinderen van van Schaik, Anna Cornelia en van Vliet, Jacobus

11121122112361 i. van Vliet, Johannes. Johannes werd geboren op 1758-09-17 in
Utrecht.

+ 11121122112362 ii. van der Vliet, Johanna. Johanna werd geboren op 1760-03-29 in
Utrecht. Zij overleed op 1812-09-04 in Amsterdam.

11121122112363 iii. van Vliet, Maria. Maria werd geboren op 1762-04-12 in Utrecht.

11121122112364 iv. van Vliet, Antonius. Antonius werd geboren op 1764-03-12 in
Amsterdam. Hij overleed voor 1768 in Amsterdam.

+ 11121122112365 v. van der Vliet, Peter. Peter werd geboren op 1765-08-13 in
Amsterdam. Hij overleed na 1792.

11121122112366 vi. van der Vliet, Antoni. Antoni werd geboren op 1768-02-10 in
Amsterdam.

+ 11121122112367 vii. van der Vliet, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1770-09-11 in
Amsterdam.

11121122112368 viii. van der Vliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1773-01-17 in
Amsterdam.

11121122112369 ix. van der Vliet, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1775-05-04 in
Amsterdam.

1112112211236A x. van der Vliet, Arie. Arie werd geboren op 1778-02-14 in
Amsterdam.

1112112211236B xi. van der Vliet, Adriana. Adriana werd geboren op 1780-09-12 in
Amsterdam.

1112112211237. van Schaik, Ariaentie.

Ariaentie werd geboren op 1738-07-23 in Jutphaas (U). Zij overleed
omstreeks 1740 op de leeftijd van ongeveer 1 jaar, 5 maanden. Zij
was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum,
Joanna Antoni.

1112112211238. van Schaik, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1741-04-27 in Jutphaas (U). Hij was de zoon
van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

1112112211239. van Schaik, Ariaentje.

Ariaentje werd geboren op 1744-03-13 in Jutphaas (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna
Antoni.

1112112211241. van Schaik, Jannigjen Hendrikzen.

Jannigjen Hendrikzen werd geboren omstreeks 1730. Zij overleed op
1793-10-28 op de leeftijd van ongeveer 63 jaren, 9 maanden. Zij
was de dochter van van Schaik, Hendrik Theunisse.

1112112211242. van Schaik, Anthonia.

Anthonia werd geboren omstreeks 1730. Zij overleed voor 1793 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 63 jaren. Zij was de dochter van
van Schaik, Hendrik Theunisse.

1112112211251. van Schaick, Antonius Gerhardus.

Antonius Gerhardus werd geboren op 1737-10-23 in Utrecht. Hij was
de zoon van van Schaik, Theunis Theunisse en Versteen, Catrina.

1112112211252. van Schaick, nn.

nn werd geboren op 1741-03-26 in Utrecht. Deze persoon overleed op
1741-03-26 in Utrecht op de leeftijd van 0 dagen. Deze persoon
werd begraven op 1741-03-26 in Utrecht. Deze persoon was het kind
van van Schaik, Theunis Theunisse en Versteen, Catrina.

1112112211821. van Schaik, Jacobus Berends.

He werd gedoopt op 1762-11-19 in Bunnik (U). Hij overleed op
1832-11-10 in Loenen. Hij was de zoon van van Schaik, Berend en
van Bolle, Jannigje. Hij trouwde Koelen, Geertruij op 1792-11-20
in Loenen.

Kinderen van Koelen, Geertruij en van Schaik, Jacobus Berends

11121122118211 i. van Schaik, Elizabeth. Zij werd gedoopt op 1794-01-10 in
Loenen. Zij overleed na 1818.

11121122118212 ii. van Schaik, Geertruij. Geertruij werd geboren in 1796 in
Loenen. Zij overleed na 1834.

11121122118213 iii. van Schaik, Mattheus. He werd gedoopt op 1800-04-20 in Loenen.

1112112211822. van Schaik, Maria.

Zij werd gedoopt op 1764-11-03 in Bunnik (U). Zij was de dochter
van van Schaik, Berend en van Bolle, Jannigje.

1112112211823. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 1768-02-05 in Bunnik (U). Hij overleed na
1825 op de leeftijd van meer dan 56 jaren, 10 maanden. Hij was de
zoon van van Schaik, Berend en van Bolle, Jannigje. Hij trouwde
van Zeijl, Cornelia op 1787-01-16 in Schalkwijk (U). Hij trouwde
tevens van Nimwegen, Machtildis op 1825-07-23 in Zeist.

Kinderen van van Zeijl, Cornelia en van Schaik, Cornelis

11121122118231 i. van Schaik, Jannigje. Zij werd gedoopt op 1787-02-05 in
Schalkwijk (U).

11121122118232 ii. van Schaik, Simon. He werd gedoopt op 1788-05-10 in Bunnik (U).

11121122118233 iii. van Schaik, Elisabeth. Zij werd gedoopt op 1789-11-16 in
Schalkwijk (U).

11121122118234 iv. van Schaik, Frederik. He werd gedoopt op 1793-09-07 in Bunnik
(U).

11121122118235 v. van Schaik, Berend. Berend werd geboren in 1793 in Schalkwijk
(U). Hij overleed na 1821.

1112112211824. van Schaik, Matheus.

He werd gedoopt op 1769-05-20 in Bunnik (U). Hij overleed voor
1770. Hij was de zoon van van Schaik, Berend en van Bolle,
Jannigje.

1112112211825. van Schaik, Matheus.

He werd gedoopt op 1770-09-25 in Bunnik (U). Hij overleed
omstreeks 1774. Hij was de zoon van van Schaik, Berend en van
Bolle, Jannigje.

1112112211826. van Schaik, Willem.

He werd gedoopt op 1772-07-29 in Bunnik (U). Hij overleed voor
1781. Hij was de zoon van van Schaik, Berend en van Bolle,
Jannigje.

1112112211827. van Schaik, Hendrik.

He werd gedoopt op 1774-04-07 in Bunnik (U). Hij was de zoon van
van Schaik, Berend en van Bolle, Jannigje.

1112112211828. van Schaik, Matheus.

He werd gedoopt op 1775-07-08 in Bunnik (U). Hij was de zoon van
van Schaik, Berend en van Bolle, Jannigje.

1112112211829. van Schaik, Wilhelmus.

He werd gedoopt op 1776-08-04 in Bunnik (U). Hij was de zoon van
van Schaik, Berend en van Bolle, Jannigje.

111211221182A. van Schaik, Mechtildis.

Zij werd gedoopt op 1778-03-12 in Bunnik (U). Zij overleed voor
1779. Zij was de dochter van van Schaik, Berend en van Bolle,
Jannigje.

111211221182B. van Schaik, Mechtel.

Zij werd gedoopt op 1779-03-06 in Bunnik (U). Zij was de dochter
van van Schaik, Berend en van Bolle, Jannigje.

111211221182C. van Schaik, Willem.

He werd gedoopt op 1781-12-24 in Bunnik (U). Hij was de zoon van
van Schaik, Berend en van Bolle, Jannigje.

1112112211911. van Schaik, Cornelia Gijsbertsdr.

Cornelia Gijsbertsdr werd geboren omstreeks 1750 in Abcoude. Zij
overleed na 1778 op de leeftijd van meer dan ongeveer 28 jaren.
Zij was de dochter van van Schaik, Gijsbert Janse en de Jong,
Aaltje Cornelisdr. Zij trouwde Hoveling, Cornelis Jans op
1777-09-25 in Abcoude.

Kinderen van van Schaik, Cornelia Gijsbertsdr en Hoveling,
Cornelis Jans

11121122119111 i. Hoveling, Hendrikje. Zij werd gedoopt op 1778-10-26 in Abcoude.

1112112211912. van Schaik, Huijbert Janse.

Huijbert Janse werd geboren op 1751-01-21 in Abcoude. Hij overleed
op 1821-12-01 in Abcoude op de leeftijd van 70 jaren, 10 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Gijsbert Janse en de Jong, Aaltje
Cornelisdr. Hij trouwde van der Heijden, Maria op 1785-11-22 in
Loenen.

Kinderen van van der Heijden, Maria en van Schaik, Huijbert Janse

11121122119121 i. van Schaik, Gijsbert. He werd gedoopt op 1787-01-11 in Loenen.
Hij overleed op 1787-08-28 in Loenen.

11121122119122 ii. van Schaik, Geesje. Zij werd gedoopt op 1788-07-08 in Loenen.
Zij overleed op 1814-03-14 in Abcoude.

11121122119123 iii. van Schaik, Chiel. He werd gedoopt op 1789-12-03 in Loenen. Hij
overleed op 1853-03-22 in Abcoude.

11121122119124 iv. van Schaik, Antoni. He werd gedoopt op 1791-12-14 in Loenen.
Hij overleed voor 1795.

11121122119125 v. van Schaik, Antoni. He werd gedoopt op 1795-02-02 in Loenen.
Hij overleed op 1814-02-10 in Abcoude.

11121122119126 vi. van Schaik, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1799-04-19 in Loenen.

1112112211913. van Schaik, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 1753-07-04 in Abcoude. Hij overleed op
1815-12-18 in Abcoude op de leeftijd van 62 jaren, 5 maanden. Hij
was de zoon van van Schaik, Gijsbert Janse en de Jong, Aaltje
Cornelisdr.

1112112211914. van Schaik, Johanna.

Zij werd gedoopt op 1756-09-27 in Loenen. Zij was de dochter van
van Schaik, Gijsbert Janse en de Jong, Aaltje Cornelisdr.

1112112211915. van Schaik, Cornelis Gijsberts.

Cornelis Gijsberts werd geboren op 1759-12-20 in Loenen. Hij werd
begraven op 1806-01-13 in Muiden. Hij was de zoon van van Schaik,
Gijsbert Janse en de Jong, Aaltje Cornelisdr. Hij trouwde Domhof,
Cornelia op 1791-07-03 in Muiden.

Kinderen van Domhof, Cornelia en van Schaik, Cornelis Gijsberts

+ 11121122119151 i. van Schaik, Gijsbert. Gijsbert werd geboren in 1791. Hij
overleed op 1823-06-13 in Nederhorst den Bergh.

+ 11121122119152 ii. van Schaik, Hermanus. Hermanus werd geboren in 1795 in Muiden.
Hij overleed op 1852-07-25 in Delft.

+ 11121122119153 iii. van Schaik, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1796 in Muiden.

11121122119154 iv. van Schaik, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1799 in
Ankeveen. Zij overleed op 1874-03-09 in Nieuwer Amstel.

11121122119155 v. van Schaik, Cornelius. Cornelius werd geboren in 1801 in
Ankeveen.

1112112211916. van Schaik, Gerrit.

Gerrit werd geboren omstreeks 1760. Hij was de zoon van van
Schaik, Gijsbert Janse en de Jong, Aaltje Cornelisdr. Hij trouwde
Bon, Mietje op 1783-01-26 in Abcoude.

Kinderen van Bon, Mietje en van Schaik, Gerrit

11121122119161 i. van Schaik, Gijs. He werd gedoopt op 1784-06-08 in Abcoude.

1112112211917. van Schaik, Pieter Ghijsen.

Pieter Ghijsen werd geboren omstreeks 1760. Hij overleed op
1807-09-18 in Maartensdijk op de leeftijd van ongeveer 47 jaren, 8
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Gijsbert Janse en de
Jong, Aaltje Cornelisdr. Hij trouwde van Dijk, Maria omstreeks
1780.

Kinderen van van Dijk, Maria en van Schaik, Pieter Ghijsen

11121122119171 i. van Schaijk, Aaltje. Zij werd gedoopt op 1781-02-04 in
Maartensdijk.

11121122119172 ii. van Schaijk, Jacobje. Zij werd gedoopt op 1782-10-06 in
Maartensdijk.

+ 11121122119173 iii. van Schaik, Gijsbert. Gijsbert werd geboren in 1785 in
Maartensdijk.

11121122119174 iv. van Schaik, Aart. He werd gedoopt op 1789-11-22 in
Maartensdijk.

+ 11121122119175 v. van Schaik, Jacob. He werd gedoopt op 1792-10-17 in
Maartensdijk.

11121122119176 vi. van Schaik, Gerretje. Zij werd gedoopt op 1796-10-30 in
Maartensdijk.

11121122119177 vii. van Schaik, Klaasje. Zij werd gedoopt op 1800-04-13 in
Maartensdijk.

1112112211921. van Schaik, Maria.

Zij werd gedoopt op 1756-02-15 in Maarssen. Zij was de dochter van
van Schaik, Mattheus Jansen en van der Ligth, Lijsjen Jacobs.

1112112211922. van Schaik, Wijntje.

Wijntje werd geboren op 1759-02-23 in Maarssen. Zij overleed na
1790 op de leeftijd van meer dan 30 jaren, 10 maanden. Zij was de
dochter van van Schaik, Mattheus Jansen en van der Ligth, Lijsjen
Jacobs.

1112112211923. van Schaik, Emmigje.

Zij werd gedoopt op 1764-10-02 in Loenen. Zij was de dochter van
van Schaik, Mattheus Jansen en van der Ligth, Lijsjen Jacobs.

1112112211924. van Schaik, Cornelis.

He werd gedoopt op 1765-10-22 in Loenen. Hij was de zoon van van
Schaik, Mattheus Jansen en van der Ligth, Lijsjen Jacobs.

1112112211925. van Schaik, Piter.

He werd gedoopt op 1767-03-29 in Loenen. Hij was de zoon van van
Schaik, Mattheus Jansen en de Ruijter, Lena. Hij trouwde
Smathoven, Lijsje omstreeks 1795.

Kinderen van Smathoven, Lijsje en van Schaik, Piter

11121122119251 i. van Schaik, Lena. Zij werd gedoopt op 1799-08-02 in Loenen.

1112112211926. van Schaik, Cornelis.

He werd gedoopt op 1768-06-30 in Loenen. Hij was de zoon van van
Schaik, Mattheus Jansen en de Ruijter, Lena.

1112112211927. van Schaik, Cornelis.

He werd gedoopt op 1770-06-12 in Loenen. Hij overleed op
1843-09-14. Hij was de zoon van van Schaik, Mattheus Jansen en de
Ruijter, Lena. Hij trouwde Dijker, Jannetje op 1800-11-11 in
Loenen.

Kinderen van Dijker, Jannetje en van Schaik, Cornelis

+ 11121122119271 i. van Schaik, Mattheus. He werd gedoopt op 1803-08-10 in Nieuwer
ter Aa. Hij overleed na 1848.

11121122119272 ii. van Schaik, Magdalena. Zij werd gedoopt op 1808-03-26 in
Breukelen.

1112112211928. van Schaik, Merrigje.

Zij werd gedoopt op 1772-08-04 in Loenen. Zij was de dochter van
van Schaik, Mattheus Jansen en de Ruijter, Lena.

1112112211929. van Schaik, Claes.

He werd gedoopt op 1774-11-23 in Loenen. Hij was de zoon van van
Schaik, Mattheus Jansen en den Dubbelde, Machteld.

111211221192A. van Schaik, Gerrit.

He werd gedoopt op 1775-11-07 in Loenen. Hij overleed voor 1778.
Hij was de zoon van van Schaik, Mattheus Jansen en den Dubbelde,
Machteld.

111211221192B. van Schaik, Lijsje.

Zij werd gedoopt op 1777-05-02 in Loenen. Zij overleed voor 1780.
Zij was de dochter van van Schaik, Mattheus Jansen en den
Dubbelde, Machteld.

111211221192C. van Schaik, Gerrit.

He werd gedoopt op 1778-09-20 in Loenen. Hij was de zoon van van
Schaik, Mattheus Jansen en den Dubbelde, Machteld. Hij trouwde
Kok, Maria Elisabeth op 1812-04-12 in Loenen.

111211221192D. van Schaik, Lijsje.

Zij werd gedoopt op 1780-04-19 in Loenen. Zij overleed op
1860-01-21 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaik, Mattheus
Jansen en den Dubbelde, Machteld.

111211221192E. van Schaik, Dirk.

He werd gedoopt op 1782-04-12 in Loenen. Hij overleed op
1847-02-14 in Wilnis (U). Hij was de zoon van van Schaik, Mattheus
Jansen en den Dubbelde, Machteld.

111211221192F. van Schaik, Maria.

Zij werd gedoopt op 1784-01-30 in Loenen. Zij was de dochter van
van Schaik, Mattheus Jansen en den Dubbelde, Machteld.

111211221192G. van Schaik, Jannetje.

Zij werd gedoopt op 1787-01-23 in Loenen. Zij was de dochter van
van Schaik, Mattheus Jansen en den Dubbelde, Machteld.

1112112212111. van Schaik, Johannes.

Johannes werd geboren omstreeks 1745 in Zutphen. Hij overleed op
1821-02-02 in Rotterdam op de leeftijd van ongeveer 76 jaren, 1
maand. Hij was de zoon van van Schaik, Matthijs Gerritze en
Mulders, Alida.

1112112231111. van Schaijk, Goosen.

He werd gedoopt op 1746-06-12 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaijk, Romert en Bongenaer, Jannetje.

1112112231112. van Schaijk, Cornelis Romerts.

He werd gedoopt op 1748-01-03 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaijk, Romert en Bongenaer, Jannetje. Hij trouwde Verweert,
Joanna omstreeks 1785.

Kinderen van Verweert, Joanna en van Schaijk, Cornelis Romerts

11121122311121 i. van Schaijk, Joannes. He werd gedoopt op 1788-06-29 in
Werkhoven (U).

11121122311122 ii. van Schaijk, Romert. He werd gedoopt op 1791-04-24 in Werkhoven
(U).

+ 11121122311123 iii. van Schaik, Gosewinus. He werd gedoopt op 1794-03-24 in
Werkhoven (U).

1112112231113. van Schaijk, Gerrit Romerts.

He werd gedoopt op 1749-10-23 in Utrecht. Hij was de zoon van van
Schaijk, Romert en Bongenaer, Jannetje.

1112112231114. van Schaijk, Joanna Maria.

Zij werd gedoopt op 1751-09-05 in Jutphaas (U). Zij was de dochter
van van Schaijk, Romert en Bongenaer, Jannetje.

1112112231115. van Schaijk, Jan.

He werd gedoopt op 1753-12-20 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaijk, Romert en Bongenaer, Jannetje.

1112112231116. van Schaijk, Arie.

He werd gedoopt op 1756-02-17 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaijk, Romert en Bongenaer, Jannetje.

1112112231117. van Schaijk, Willem.

He werd gedoopt op 1757-12-22 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaijk, Romert en Bongenaer, Jannetje.

1112112231118. van Schaijk, Willem.

He werd gedoopt op 1770-01-31 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaijk, Romert en van Gein, Maria.

1112112231119. van Schaijk, Jacobus.

He werd gedoopt op 1771-09-19 in Jutphaas (U). Hij was de zoon van
van Schaijk, Romert en van Gein, Maria.

1112112231121. van Schaijk, Arie Frederics.

Arie Frederics werd geboren op 1740-03-25 in Werkhoven (U). Hij
was de zoon van van Schaijk, Fredericus en de Wit, Anna. Hij
trouwde Brouwer, Jacomijn Gerrits op 1779-01-05 in Schalkwijk (U).

Kinderen van Brouwer, Jacomijn Gerrits en van Schaijk, Arie
Frederics

11121122311211 i. van Schaijk, Gerardus. Gerardus werd geboren in 1780 in
Schalkwijk (U).

11121122311212 ii. van Schaijk, Romert. Romert werd geboren op 1781-09-16 in
Schalkwijk (U).

11121122311213 iii. van Schaijk, Jannigje. Jannigje werd geboren op 1789-01-30 in
Schalkwijk (U). Zij overleed op 1812-11-22 in Schalkwijk (U).

11121122311214 iv. van Schaijk, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1801. Hij
overleed op 1833-06-11 in Mijdrecht.

1112112231161. van Schaik, Sara.

Sara werd geboren op 1766-08-14 in Utrecht. Zij was de dochter van
van Schaik, Abraham en Arni, Anthonetta.

1112112231162. van Schaik, Goverina.

Goverina werd geboren op 1771-07-13 in Utrecht. Zij was de dochter
van van Schaik, Abraham en Arni, Anthonetta.

1112112231231. van Schaik, Jannigje.

Zij werd gedoopt op 1749-07-09 in Utrecht. Zij overleed voor 1752.
Zij was de dochter van van Schaik, Gerrit en van Arken, Geertruid
Erkels.

1112112231232. van Schaik, Marcelis.

He werd gedoopt op 1747-12-17 in Utrecht. Hij was de zoon van van
Schaik, Gerrit en van Arken, Geertruid Erkels. Hij trouwde Lagas,
Maria op 1779-03-09 in Utrecht.

Kinderen van Lagas, Maria en van Schaik, Marcelis

11121122312321 i. van Schaik, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1788-01-27 in
Utrecht.

11121122312322 ii. van Schaik, Goris. He werd gedoopt op 1797-11-22 in Utrecht.

1112112231233. van Schaik, Jannigje.

Zij werd gedoopt op 1752-03-05 in Utrecht. Zij was de dochter van
van Schaik, Gerrit en van Arken, Geertruid Erkels.

1112112231234. van Schaik, Gregorius.

He werd gedoopt op 1760-11-02 in Utrecht. Hij was de zoon van van
Schaik, Gerrit en van Arken, Geertruid Erkels. Hij trouwde Burg,
Allegonda omstreeks 1820.

Kinderen van Burg, Allegonda en van Schaik, Gregorius

11121122312341 i. van Schaik, Gregorius. Gregorius werd geboren op 1829-07-28 in
Utrecht. Hij overleed op 1831-04-13 in Utrecht.

11121122312342 ii. van Schaik, Gregorius Johannes. Gregorius Johannes werd geboren
op 1832-09-15 in Utrecht. Hij overleed op 1845-09-30 in
Utrecht.

11121122312343 iii. van Schaik, Willem Gregorius. Willem Gregorius werd geboren op
1839-01-07 in Utrecht. Hij overleed op 1841-03-31 in Utrecht.

1112116111241. van Schaik, Jan Hendrik.

Jan Hendrik werd geboren in 1812 in Hilversum. Hij overleed op
1886-10-22 in Breukelen op de leeftijd van 74 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Teunis en Flegt, Johanna. Hij
trouwde Stekelenburg, Grietje op 1844-02-24 in Breukelen.

Kinderen van Stekelenburg, Grietje en van Schaik, Jan Hendrik

11121161112411 i. van Schaik, Johanna. Johanna werd geboren op 1845-03-10 in
Breukelen. Zij overleed op 1919-04-13 in Loosdrecht.

11121161112412 ii. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1853-02-03 in
Breukelen. Hij overleed op 1884-07-03 in Breukelen.

11121161112413 iii. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren op 1855-04-12 in
Breukelen.

11121161112414 iv. van Schaik, Gerritje. Gerritje werd geboren op 1857-08-23 in
Breukelen.

11121161112415 v. van Schaik, Frank. Frank werd geboren op 1859-11-02 in
Breukelen. Hij overleed op 1863-12-08 in Breukelen.

11121161112416 vi. van Schaik, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1861-09-09 in
Breukelen.

11121161112417 vii. van Schaik, Maria. Maria werd geboren op 1866-08-19 in
Breukelen. Zij overleed op 1868-10-19 in Breukelen.

1112116111242. van Schaik, Frank.

Frank werd geboren op 1817-02-16 in Tienhoven. Hij was de zoon van
van Schaik, Teunis en Flegt, Johanna. Hij trouwde Reijerse,
Teunisje op 1859-10-28 in Maarssen.

Kinderen van Reijerse, Teunisje en van Schaik, Frank

+ 11121161112421 i. van Schaik, Melis. Melis werd geboren in 1862 in Breukelen –
Nijenrode. Hij overleed na 1900.

+ 11121161112422 ii. van Schaik, Jan Hendrik. Jan Hendrik werd geboren in 1872 in
Breukelen. Hij overleed op 1937-04-01 in Loosdrecht.

11121161112423 iii. van Schaik, Anthonie. Anthonie werd geboren in 1873-04-00 in
Loosdrecht. Hij overleed op 1873-07-01 in Loosdrecht.

1112121711741. van Schaik, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1822. Zij overleed op 1827-06-22 in
Mijdrecht op de leeftijd van 5 jaren, 5 maanden. Zij was de
dochter van van Schaik, Goijert en van den Berg, Cornelia.

1112121711742. van Schaik, Arie.

Arie werd geboren op 1823-12-02 in Mijdrecht. Hij overleed op
1827-05-28 op de leeftijd van 3 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
van van Schaik, Goijert en van den Berg, Cornelia.

1112121711743. van Schaik, Arie.

Arie werd geboren op 1832-03-15 in Mijdrecht. Hij was de zoon van
van Schaik, Goijert en van den Berg, Cornelia.

1112121711744. van Schaik, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1834-07-26 in Mijdrecht. Hij was de zoon
van van Schaik, Goijert en van den Berg, Cornelia.

1112121711745. van Schaik, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1838-05-20 in Mijdrecht. Zij overleed
voor 1841 op de leeftijd van minder dan 2 jaren, 7 maanden. Zij
was de dochter van van Schaik, Goijert en van den Berg, Cornelia.

1112121711746. van Schaik, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1841-03-11 in Mijdrecht. Zij was de
dochter van van Schaik, Goijert en van den Berg, Cornelia.

1112121712221. van Schaik, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1828. Hij was de zoon van van Schaik, Arie
en Gijzen, Elizabeth. Hij trouwde Meijer, Maria op 1852-09-02 in
Weesper Carspel.

Kinderen van Meijer, Maria en van Schaik, Hendrik

+ 11121217122211 i. van Schaik, Arie. Arie werd geboren in 1859 in Weesp.

1112121712231. van Schaik, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1830-09-01 in Muiden. Zij was de dochter
van van Schaik, Jacob en Vooren, Anna Maria.

1112121712232. van Schaik, Pieter.

Pieter werd geboren in 1832 in Muiden. Hij was de zoon van van
Schaik, Jacob en Vooren, Anna Maria. Hij trouwde van Zijpveld,
Neeltje op 1857-06-25 in Weesp.

Kinderen van van Zijpveld, Neeltje en van Schaik, Pieter

+ 11121217122321 i. van Schaik, Willem. Willem werd geboren in 1860 in Muiden. Hij
overleed voor 1941.

11121217122322 ii. van Schaik, Anna Maria. Anna Maria werd geboren in 1868 in
Muiden. Zij overleed op 1941-10-31 in Amersfoort.

+ 11121217122323 iii. van Schaik, Jacob. Jacob werd geboren in 1859 in Muiden. Hij
overleed na 1917.

Generatie 14

11121122112361. van Vliet, Johannes.

Johannes werd geboren op 1758-09-17 in Utrecht. Hij was de zoon
van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

11121122112362. van der Vliet, Johanna.

Johanna werd geboren op 1760-03-29 in Utrecht. Zij overleed op
1812-09-04 in Amsterdam op de leeftijd van 52 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna
Cornelia. Zij trouwde Huijser, Johannes Hendricus op 1794-04-11 in
Amsterdam.

Notities bij van der Vliet, Johanna

Toen Johanna van der Vliet met Johannes Huijzer trouwde, woonde
zij op de hoek van de
Haarlemmerdijk.

Kinderen van van der Vliet, Johanna en Huijser, Johannes Hendricus

111211221123621 i. Huijzer, Anna. Zij werd gedoopt op 1797-04-13 in Amsterdam. Zij
overleed op 1866-08-05 in Amsterdam.

111211221123622 ii. Huijzer, Jacoba. Zij werd gedoopt op 1800-04-16 in Amsterdam.
Zij overleed op 1847-03-12 in Amsterdam.

111211221123623 iii. Huijzer, Joannes. He werd gedoopt op 1801-10-21 in Amsterdam.
Hij overleed op 1806-04-18 in Amsterdam.

+ 111211221123624 iv. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1804-04-20 in
Amsterdam. Hij overleed op 1880-03-12 in Amsterdam.

11121122112363. van Vliet, Maria.

Maria werd geboren op 1762-04-12 in Utrecht. Zij was de dochter
van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

11121122112364. van Vliet, Antonius.

Antonius werd geboren op 1764-03-12 in Amsterdam. Hij overleed
voor 1768 in Amsterdam op de leeftijd van minder dan 3 jaren, 9
maanden. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik,
Anna Cornelia.

11121122112365. van der Vliet, Peter.

Peter werd geboren op 1765-08-13 in Amsterdam. Hij overleed na
1792 op de leeftijd van meer dan 26 jaren, 4 maanden. Hij was de
zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia. Hij
trouwde de Vries, Hendrina op 1791-02-03 in Amsterdam.

Kinderen van de Vries, Hendrina en van der Vliet, Peter

111211221123651 i. van der Vliet, Jacobus. He werd gedoopt op 1792-08-29 in
Amsterdam.

11121122112366. van der Vliet, Antoni.

Antoni werd geboren op 1768-02-10 in Amsterdam. Hij was de zoon
van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia. Hij trouwde
Telkes, Clara Elisabeth.

Notities bij van der Vliet, Antoni

“zoon Antoni vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van
Schajik getuigen Bart van der Boom
Cornelia van Schajik pastor Lambertus Wijntjes doop 1768 02 10
religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 206 (folio
103v) #3.”

11121122112367. van der Vliet, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1770-09-11 in Amsterdam. Zij was de
dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia. Zij
trouwde Paape, Willem omstreeks 1795.

Kinderen van van der Vliet, Cornelia en Paape, Willem

111211221123671 i. Paape, Willem. He werd gedoopt op 1795-03-03 in Amsterdam.

11121122112368. van der Vliet, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1773-01-17 in Amsterdam. Hij was de zoon
van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

11121122112369. van der Vliet, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1775-05-04 in Amsterdam. Hij was de zoon
van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

1112112211236A. van der Vliet, Arie.

Arie werd geboren op 1778-02-14 in Amsterdam. Hij was de zoon van
van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

1112112211236B. van der Vliet, Adriana.

Adriana werd geboren op 1780-09-12 in Amsterdam. Zij was de
dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

11121122118211. van Schaik, Elizabeth.

Zij werd gedoopt op 1794-01-10 in Loenen. Zij overleed na 1818.
Zij was de dochter van van Schaik, Jacobus Berends en Koelen,
Geertruij.

11121122118212. van Schaik, Geertruij.

Geertruij werd geboren in 1796 in Loenen. Zij overleed na 1834 op
de leeftijd van meer dan 38 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Jacobus Berends en Koelen, Geertruij.

11121122118213. van Schaik, Mattheus.

He werd gedoopt op 1800-04-20 in Loenen. Hij was de zoon van van
Schaik, Jacobus Berends en Koelen, Geertruij.

11121122118231. van Schaik, Jannigje.

Zij werd gedoopt op 1787-02-05 in Schalkwijk (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Cornelis en van Zeijl, Cornelia.

11121122118232. van Schaik, Simon.

He werd gedoopt op 1788-05-10 in Bunnik (U). Hij was de zoon van
van Schaik, Cornelis en van Zeijl, Cornelia.

11121122118233. van Schaik, Elisabeth.

Zij werd gedoopt op 1789-11-16 in Schalkwijk (U). Zij was de
dochter van van Schaik, Cornelis en van Zeijl, Cornelia.

11121122118234. van Schaik, Frederik.

He werd gedoopt op 1793-09-07 in Bunnik (U). Hij was de zoon van
van Schaik, Cornelis en van Zeijl, Cornelia.

11121122118235. van Schaik, Berend.

Berend werd geboren in 1793 in Schalkwijk (U). Hij overleed na
1821 op de leeftijd van meer dan 28 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Cornelis en van Zeijl, Cornelia. Hij trouwde Mas, Brigitta
op 1821-02-07 in Utrecht.

11121122119111. Hoveling, Hendrikje.

Zij werd gedoopt op 1778-10-26 in Abcoude. Zij was de dochter van
Hoveling, Cornelis Jans en van Schaik, Cornelia Gijsbertsdr.

11121122119121. van Schaik, Gijsbert.

He werd gedoopt op 1787-01-11 in Loenen. Hij overleed op
1787-08-28 in Loenen. Hij was de zoon van van Schaik, Huijbert
Janse en van der Heijden, Maria.

11121122119122. van Schaik, Geesje.

Zij werd gedoopt op 1788-07-08 in Loenen. Zij overleed op
1814-03-14 in Abcoude. Zij was de dochter van van Schaik, Huijbert
Janse en van der Heijden, Maria.

11121122119123. van Schaik, Chiel.

He werd gedoopt op 1789-12-03 in Loenen. Hij overleed op
1853-03-22 in Abcoude. Hij was de zoon van van Schaik, Huijbert
Janse en van der Heijden, Maria. Hij trouwde van Soest, Martina
Margaretha op 1814-04-21 in Zuilen (U).

11121122119124. van Schaik, Antoni.

He werd gedoopt op 1791-12-14 in Loenen. Hij overleed voor 1795.
Hij was de zoon van van Schaik, Huijbert Janse en van der Heijden,
Maria.

11121122119125. van Schaik, Antoni.

He werd gedoopt op 1795-02-02 in Loenen. Hij overleed op
1814-02-10 in Abcoude. Hij was de zoon van van Schaik, Huijbert
Janse en van der Heijden, Maria.

11121122119126. van Schaik, Cornelia.

Zij werd gedoopt op 1799-04-19 in Loenen. Zij was de dochter van
van Schaik, Huijbert Janse en van der Heijden, Maria.

11121122119151. van Schaik, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren in 1791. Hij overleed op 1823-06-13 in
Nederhorst den Bergh op de leeftijd van 32 jaren, 5 maanden. Hij
was de zoon van van Schaik, Cornelis Gijsberts en Domhof,
Cornelia. Hij trouwde Bon, Joanna op 1817-05-11 in Ouder Amstel.

Kinderen van Bon, Joanna en van Schaik, Gijsbert

+ 111211221191511 i. van Schaik, Kornelis. Kornelis werd geboren in 1820 in
Nederhorst den Bergh.

111211221191512 ii. van Schaik, Johanna. Johanna werd geboren in 1822-09-00 in
Nederhorst den Bergh. Zij overleed op 1823-01-25 in Nederhorst
den Bergh.

11121122119152. van Schaik, Hermanus.

Hermanus werd geboren in 1795 in Muiden. Hij overleed op
1852-07-25 in Delft op de leeftijd van 57 jaren, 6 maanden. Hij
was de zoon van van Schaik, Cornelis Gijsberts en Domhof,
Cornelia. Hij trouwde Siebers, Anna Margaretha op 1841-04-24 in
Nieuwer Amstel.

Kinderen van Siebers, Anna Margaretha en van Schaik, Hermanus

111211221191521 i. van Schaik, Johanna. Johanna werd geboren in 1833 in Amsterdam.
Zij overleed na 1868.

111211221191522 ii. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1838 in
Amsterdam.

111211221191523 iii. van Schaik, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in Akersloot.

111211221191524 iv. van Schaik, Hendrik. Hendrik werd geboren in Alkmaar.

111211221191525 v. van Schaik, Gijsbertha. Gijsbertha werd geboren op 1843-07-24
in Delft. Zij overleed na 1876.

+ 111211221191526 vi. van Schaik, Willem. Willem werd geboren op 1845-12-06 in Delft.
Hij overleed op 1931-09-26 in Rotterdam.

111211221191527 vii. van Schaik, Gerardus. Gerardus werd geboren op 1850-10-09 in
Delft. Hij overleed op 1851-09-29 in Delft.

11121122119153. van Schaik, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1796 in Muiden. Hij was de zoon van van
Schaik, Cornelis Gijsberts en Domhof, Cornelia. Hij trouwde van
der Neut, Grietje op 1836-11-30 in Amsterdam.

Kinderen van van der Neut, Grietje en van Schaik, Gerrit

111211221191531 i. van Schaik, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1831 in
Amsterdam. Zij overleed na 1871.

111211221191532 ii. van Schaik, Maria Antonia. Maria Antonia werd geboren in 1843
in Amsterdam. Zij overleed na 1871.

11121122119154. van Schaik, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1799 in Ankeveen. Zij overleed op
1874-03-09 in Nieuwer Amstel op de leeftijd van 75 jaren, 2
maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Cornelis Gijsberts en
Domhof, Cornelia.

11121122119155. van Schaik, Cornelius.

Cornelius werd geboren in 1801 in Ankeveen. Hij was de zoon van
van Schaik, Cornelis Gijsberts en Domhof, Cornelia. Hij trouwde de
Groot, Adriana op 1839-09-26 in Nijmegen.

11121122119161. van Schaik, Gijs.

He werd gedoopt op 1784-06-08 in Abcoude. Hij was de zoon van van
Schaik, Gerrit en Bon, Mietje. Hij trouwde van Rietveld, Cornelia
omstreeks 1820. Hij trouwde tevens van Groenesteijn, Hendrickje op
1830-12-11 in Abcoude. Hij trouwde tevens Janse, Pieternel op
1840-02-15 in Abcoude.

11121122119171. van Schaijk, Aaltje.

Zij werd gedoopt op 1781-02-04 in Maartensdijk. Zij was de dochter
van van Schaik, Pieter Ghijsen en van Dijk, Maria.

11121122119172. van Schaijk, Jacobje.

Zij werd gedoopt op 1782-10-06 in Maartensdijk. Zij was de dochter
van van Schaik, Pieter Ghijsen en van Dijk, Maria.

11121122119173. van Schaik, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren in 1785 in Maartensdijk. Hij was de zoon van
van Schaik, Pieter Ghijsen en van Dijk, Maria. Hij trouwde
Verhaar, Johanna op 1811-05-05 in De Vuursche (U).

Kinderen van Verhaar, Johanna en van Schaik, Gijsbert

111211221191731 i. van Schaik, Pieter. Pieter werd geboren op 1815-11-17 in Baarn.
Hij overleed op 1816-10-27 in Baarn.

111211221191732 ii. van Schaik, Jaantje. Jaantje werd geboren in 1816. Zij overleed
op 1817-02-27 in Baarn.

111211221191733 iii. van Schaik, Pieter. Pieter werd geboren op 1824-12-05 in De
Vuursche (U).

111211221191734 iv. van Schaik, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1827-10-22 in De
Vuursche (U).

+ 111211221191735 v. van Schaik, Leendert. Leendert werd geboren op 1831-03-25 in
Baarn.

11121122119174. van Schaik, Aart.

He werd gedoopt op 1789-11-22 in Maartensdijk. Hij was de zoon van
van Schaik, Pieter Ghijsen en van Dijk, Maria.

11121122119175. van Schaik, Jacob.

He werd gedoopt op 1792-10-17 in Maartensdijk. Hij was de zoon van
van Schaik, Pieter Ghijsen en van Dijk, Maria. Hij trouwde
Kannegieter, Maartje op 1816-02-27 in Maartensdijk.

Kinderen van Kannegieter, Maartje en van Schaik, Jacob

111211221191751 i. van Schaik, Pieter. Pieter werd geboren in 1816 in
Maartensdijk. Hij overleed op 1817-12-23 in Maartensdijk.

11121122119176. van Schaik, Gerretje.

Zij werd gedoopt op 1796-10-30 in Maartensdijk. Zij was de dochter
van van Schaik, Pieter Ghijsen en van Dijk, Maria.

11121122119177. van Schaik, Klaasje.

Zij werd gedoopt op 1800-04-13 in Maartensdijk. Zij was de dochter
van van Schaik, Pieter Ghijsen en van Dijk, Maria.

11121122119251. van Schaik, Lena.

Zij werd gedoopt op 1799-08-02 in Loenen. Zij was de dochter van
van Schaik, Piter en Smathoven, Lijsje.

11121122119271. van Schaik, Mattheus.

He werd gedoopt op 1803-08-10 in Nieuwer ter Aa. Hij overleed na
1848. Hij was de zoon van van Schaik, Cornelis en Dijker,
Jannetje. Hij trouwde Munt, Catharina op 1827-10-04 in Ruwiel.

Kinderen van Munt, Catharina en van Schaik, Mattheus

+ 111211221192711 i. van Schaik, Hendrikus. Hendrikus werd geboren in 1832. Hij
overleed op 1911-05-17 in Breukelen – Nijenrode.

111211221192712 ii. van Schaik, Leendert. Leendert werd geboren in 1848 in
Vinkeveen. Hij overleed na 1873.

11121122119272. van Schaik, Magdalena.

Zij werd gedoopt op 1808-03-26 in Breukelen. Zij was de dochter
van van Schaik, Cornelis en Dijker, Jannetje.

11121122311121. van Schaijk, Joannes.

He werd gedoopt op 1788-06-29 in Werkhoven (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Cornelis Romerts en Verweert, Joanna.

11121122311122. van Schaijk, Romert.

He werd gedoopt op 1791-04-24 in Werkhoven (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Cornelis Romerts en Verweert, Joanna.

11121122311123. van Schaik, Gosewinus.

He werd gedoopt op 1794-03-24 in Werkhoven (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Cornelis Romerts en Verweert, Joanna. Hij trouwde
de Wolff, Joanna op 1837-04-05 in Zuilen (U).

Kinderen van de Wolff, Joanna en van Schaik, Gosewinus

111211223111231 i. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1839 in Zuilen
(U).

11121122311211. van Schaijk, Gerardus.

Gerardus werd geboren in 1780 in Schalkwijk (U). Hij was de zoon
van van Schaijk, Arie Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

11121122311212. van Schaijk, Romert.

Romert werd geboren op 1781-09-16 in Schalkwijk (U). Hij was de
zoon van van Schaijk, Arie Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

11121122311213. van Schaijk, Jannigje.

Jannigje werd geboren op 1789-01-30 in Schalkwijk (U). Zij
overleed op 1812-11-22 in Schalkwijk (U) op de leeftijd van 23
jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaijk, Arie
Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

11121122311214. van Schaijk, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1801. Hij overleed op 1833-06-11 in
Mijdrecht op de leeftijd van 32 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
van van Schaijk, Arie Frederics en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

11121122312321. van Schaik, Cornelia.

Zij werd gedoopt op 1788-01-27 in Utrecht. Zij was de dochter van
van Schaik, Marcelis en Lagas, Maria.

11121122312322. van Schaik, Goris.

He werd gedoopt op 1797-11-22 in Utrecht. Hij was de zoon van van
Schaik, Marcelis en Lagas, Maria.

11121122312341. van Schaik, Gregorius.

Gregorius werd geboren op 1829-07-28 in Utrecht. Hij overleed op
1831-04-13 in Utrecht op de leeftijd van 1 jaar, 8 maanden. Hij
was de zoon van van Schaik, Gregorius en Burg, Allegonda.

11121122312342. van Schaik, Gregorius Johannes.

Gregorius Johannes werd geboren op 1832-09-15 in Utrecht. Hij
overleed op 1845-09-30 in Utrecht op de leeftijd van 13 jaren, 15
dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Gregorius en Burg,
Allegonda.

11121122312343. van Schaik, Willem Gregorius.

Willem Gregorius werd geboren op 1839-01-07 in Utrecht. Hij
overleed op 1841-03-31 in Utrecht op de leeftijd van 2 jaren, 2
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Gregorius en Burg,
Allegonda.

11121161112411. van Schaik, Johanna.

Johanna werd geboren op 1845-03-10 in Breukelen. Zij overleed op
1919-04-13 in Loosdrecht op de leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van van Schaik, Jan Hendrik en Stekelenburg,
Grietje.

11121161112412. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 1853-02-03 in Breukelen. Hij overleed op
1884-07-03 in Breukelen op de leeftijd van 31 jaren, 5 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Jan Hendrik en Stekelenburg,
Grietje. Hij had een relatie met Otten, Margaretha.

11121161112413. van Schaik, Teunis.

Teunis werd geboren op 1855-04-12 in Breukelen. Hij was de zoon
van van Schaik, Jan Hendrik en Stekelenburg, Grietje. Hij trouwde
Floor, Catharina op 1897-12-10 in Breukelen.

11121161112414. van Schaik, Gerritje.

Gerritje werd geboren op 1857-08-23 in Breukelen. Zij was de
dochter van van Schaik, Jan Hendrik en Stekelenburg, Grietje.

11121161112415. van Schaik, Frank.

Frank werd geboren op 1859-11-02 in Breukelen. Hij overleed op
1863-12-08 in Breukelen op de leeftijd van 4 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van van Schaik, Jan Hendrik en Stekelenburg, Grietje.

11121161112416. van Schaik, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1861-09-09 in Breukelen. Zij was de
dochter van van Schaik, Jan Hendrik en Stekelenburg, Grietje.

11121161112417. van Schaik, Maria.

Maria werd geboren op 1866-08-19 in Breukelen. Zij overleed op
1868-10-19 in Breukelen op de leeftijd van 2 jaren, 2 maanden. Zij
was de dochter van van Schaik, Jan Hendrik en Stekelenburg,
Grietje.

11121161112421. van Schaik, Melis.

Melis werd geboren in 1862 in Breukelen – Nijenrode. Hij overleed
na 1900 op de leeftijd van meer dan 38 jaren. Hij was de zoon van
van Schaik, Frank en Reijerse, Teunisje. Hij trouwde van Henten,
Lammertje op 1890-12-18 in Loosdrecht.

Kinderen van van Henten, Lammertje en van Schaik, Melis

111211611124211 i. van Schaik, Klaas. Klaas werd geboren in 1891 in Loosdrecht.
Hij overleed op 1909-12-16 in Loosdrecht.

111211611124212 ii. van Schaik, Frank. Frank werd geboren in 1892-11-00 in
Loosdrecht. Hij overleed op 1893-09-14 in Loosdrecht.

111211611124213 iii. van Schaik, Cors. Cors werd geboren in 1897 in Loosdrecht. Hij
overleed op 1944-10-12 in Hilversum.

+ 111211611124214 iv. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren in 1898. Hij overleed
na 1927.

111211611124215 v. van Schaik, Adriana. Adriana werd geboren in 1900 in
Loosdrecht. Zij overleed na 1918.

11121161112422. van Schaik, Jan Hendrik.

Jan Hendrik werd geboren in 1872 in Breukelen. Hij overleed op
1937-04-01 in Loosdrecht op de leeftijd van 65 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Frank en Reijerse, Teunisje. Hij
trouwde van der Veer, Geertruida op 1902-10-23 in Kamerik.

Kinderen van van der Veer, Geertruida en van Schaik, Jan Hendrik

+ 111211611124221 i. van Schaik, Frank. Frank werd geboren in 1905 in Loosdrecht.

11121161112423. van Schaik, Anthonie.

Anthonie werd geboren in 1873-04-00 in Loosdrecht. Hij overleed op
1873-07-01 in Loosdrecht op de leeftijd van 3 maanden. Hij was de
zoon van van Schaik, Frank en Reijerse, Teunisje.

11121217122211. van Schaik, Arie.

Arie werd geboren in 1859 in Weesp. Hij was de zoon van van
Schaik, Hendrik en Meijer, Maria. Hij trouwde Blonk, Trijntje op
1883-10-18 in Ouder Amstel.

Kinderen van Blonk, Trijntje en van Schaik, Arie

+ 111212171222111 i. van Schaik, Arie. Arie werd geboren op 1888-01-02 in Weesp.

11121217122321. van Schaik, Willem.

Willem werd geboren in 1860 in Muiden. Hij overleed voor 1941 op
de leeftijd van minder dan 81 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Pieter en van Zijpveld, Neeltje. Hij trouwde Bulk, Johanna
Angenita Wilhelmina op 1884-12-03 in Weesp.

Kinderen van Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina en van Schaik,
Willem

111212171223211 i. van Schaik, Pieter Cornelis. Pieter Cornelis werd geboren op
1886-11-30 in Noordwijk. Hij overleed na 1911.

111212171223212 ii. van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna. Jeannette Trijntje
Johanna werd geboren op 1888-02-14 in Noordwijk. Zij overleed
na 1956.

111212171223213 iii. van Schaik, Willem. Willem werd geboren op 1889-03-14 in
Noordwijk.

11121217122322. van Schaik, Anna Maria.

Anna Maria werd geboren in 1868 in Muiden. Zij overleed op
1941-10-31 in Amersfoort op de leeftijd van 73 jaren, 9 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Pieter en van Zijpveld,
Neeltje.

11121217122323. van Schaik, Jacob.

Jacob werd geboren in 1859 in Muiden. Hij overleed na 1917 op de
leeftijd van meer dan 58 jaren. Hij was de zoon van van Schaik,
Pieter en van Zijpveld, Neeltje. Hij trouwde Beekhuis, Margaretha
op 1885-05-13 in Weesp.

Kinderen van Beekhuis, Margaretha en van Schaik, Jacob

111212171223231 i. van Schaik, Dirk. Dirk werd geboren in 1889 in Amsterdam. Hij
overleed na 1956.

Generatie 15

111211221123621. Huijzer, Anna.

Zij werd gedoopt op 1797-04-13 in Amsterdam. Zij overleed op
1866-08-05 in Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Johannes
Hendricus en van der Vliet, Johanna. Zij trouwde Mulder, Jurrie op
1823-04-30 in Amsterdam.

111211221123622. Huijzer, Jacoba.

Zij werd gedoopt op 1800-04-16 in Amsterdam. Zij overleed op
1847-03-12 in Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Johannes
Hendricus en van der Vliet, Johanna.

111211221123623. Huijzer, Joannes.

He werd gedoopt op 1801-10-21 in Amsterdam. Hij overleed op
1806-04-18 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Johannes
Hendricus en van der Vliet, Johanna.

111211221123624. Huijser, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1804-04-20 in Amsterdam. Hij overleed op
1880-03-12 in Amsterdam op de leeftijd van 75 jaren, 10 maanden.
Hij was de zoon van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet,
Johanna. Hij trouwde Alberts, Adriana op 1829-10-14 in Amsterdam.

Kinderen van Alberts, Adriana en Huijser, Jacobus

+ 1112112211236241 i. Huijser, Adriana Maria. Adriana Maria werd geboren op
1830-05-29 in Amsterdam. Zij overleed op 1891-02-28 in
Amsterdam.

1112112211236242 ii. Huijser, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in
1832 in Amsterdam. Zij overleed op 1864-04-21 in Amsterdam.

1112112211236243 iii. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1834-11-27 in
Amsterdam. Hij overleed na 1852.

1112112211236244 iv. Huijser, Jacob. Jacob werd geboren in 1837 in Amsterdam. Hij
overleed in 1838 in Amsterdam.

1112112211236245 v. Huijser, Jeanne Antoine. Jeanne Antoine werd geboren op
1839-10-17 in Amsterdam. Hij overleed op 1894-07-10 in
Amsterdam.

+ 1112112211236246 vi. Huijser, Jacob. Jacob werd geboren op 1842-04-03 in Amsterdam.
Hij overleed na 1866.

+ 1112112211236247 vii. Huijser, Carel Cornelis. Carel Cornelis werd geboren op
1844-06-04 in Amsterdam. Hij overleed op 1929-01-14 in
Amsterdam.

+ 1112112211236248 viii. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 1846-06-03 in
Amsterdam. Hij overleed op 1923-05-08.

1112112211236249 ix. Huijser, dochter. dochter werd geboren op 1848-11-27 in
Amsterdam. Zij overleed op 1848-11-27 in Amsterdam.

111211221123624A x. Huijser, Petrus Johannes. Petrus Johannes werd geboren op
1851-11-29 in Amsterdam.

111211221123651. van der Vliet, Jacobus.

He werd gedoopt op 1792-08-29 in Amsterdam. Hij was de zoon van
van der Vliet, Peter en de Vries, Hendrina.

111211221123671. Paape, Willem.

He werd gedoopt op 1795-03-03 in Amsterdam. Hij was de zoon van
Paape, Willem en van der Vliet, Cornelia.

111211221191511. van Schaik, Kornelis.

Kornelis werd geboren in 1820 in Nederhorst den Bergh. Hij was de
zoon van van Schaik, Gijsbert en Bon, Joanna. Hij trouwde van
Heusden, Cornelia op 1844-06-30 in IJsselstein. Hij trouwde tevens
Bouman, Justina Maria op 1864-08-05 in Nederhorst den Bergh.

Kinderen van van Heusden, Cornelia en van Schaik, Kornelis

+ 1112112211915111 i. van Schaik, Gijsbert. Gijsbert werd geboren in 1846 in
IJsselstein. Hij overleed op 1923-05-14 in ’s Graveland.

+ 1112112211915112 ii. van Schaik, Jan Cornelis. Jan Cornelis werd geboren op
1847-11-16 in Utrecht. Hij overleed op 1892-04-14 in
Loosdrecht.

1112112211915113 iii. van Schaik, Sientje. Sientje werd geboren in 1852 in Nederhorst
den Bergh. Zij overleed op 1856-07-19 in Nederhorst den Bergh.

111211221191512. van Schaik, Johanna.

Johanna werd geboren in 1822-09-00 in Nederhorst den Bergh. Zij
overleed op 1823-01-25 in Nederhorst den Bergh op de leeftijd van
4 maanden, 24 dagen. Zij was de dochter van van Schaik, Gijsbert
en Bon, Joanna.

111211221191521. van Schaik, Johanna.

Johanna werd geboren in 1833 in Amsterdam. Zij overleed na 1868 op
de leeftijd van meer dan 35 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Hermanus en Siebers, Anna Margaretha.

111211221191522. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1838 in Amsterdam. Hij was de zoon van
van Schaik, Hermanus en Siebers, Anna Margaretha. Hij trouwde
Vielvoije, Jeannet op 1868-10-21 in Rotterdam.

111211221191523. van Schaik, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren in Akersloot. Zij was de dochter van van
Schaik, Hermanus en Siebers, Anna Margaretha.

111211221191524. van Schaik, Hendrik.

Hendrik werd geboren in Alkmaar. Hij was de zoon van van Schaik,
Hermanus en Siebers, Anna Margaretha.

111211221191525. van Schaik, Gijsbertha.

Gijsbertha werd geboren op 1843-07-24 in Delft. Zij overleed na
1876 op de leeftijd van meer dan 32 jaren, 5 maanden. Zij was de
dochter van van Schaik, Hermanus en Siebers, Anna Margaretha.

111211221191526. van Schaik, Willem.

Willem werd geboren op 1845-12-06 in Delft. Hij overleed op
1931-09-26 in Rotterdam op de leeftijd van 85 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Hermanus en Siebers, Anna
Margaretha. Hij trouwde Wiel, Pieternella op 1868-11-25 in
Rotterdam.

Kinderen van Wiel, Pieternella en van Schaik, Willem

+ 1112112211915261 i. van Schaik, Anna Margaretha. Anna Margaretha werd geboren in
1872 in Rotterdam. Zij overleed op 1926-01-25 in Rotterdam.

111211221191527. van Schaik, Gerardus.

Gerardus werd geboren op 1850-10-09 in Delft. Hij overleed op
1851-09-29 in Delft op de leeftijd van 11 maanden, 20 dagen. Hij
was de zoon van van Schaik, Hermanus en Siebers, Anna Margaretha.

111211221191531. van Schaik, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1831 in Amsterdam. Zij overleed na 1871
op de leeftijd van meer dan 40 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Gerrit en van der Neut, Grietje.

111211221191532. van Schaik, Maria Antonia.

Maria Antonia werd geboren in 1843 in Amsterdam. Zij overleed na
1871 op de leeftijd van meer dan 28 jaren. Zij was de dochter van
van Schaik, Gerrit en van der Neut, Grietje.

111211221191731. van Schaik, Pieter.

Pieter werd geboren op 1815-11-17 in Baarn. Hij overleed op
1816-10-27 in Baarn op de leeftijd van 11 maanden, 10 dagen. Hij
was de zoon van van Schaik, Gijsbert en Verhaar, Johanna.

111211221191732. van Schaik, Jaantje.

Jaantje werd geboren in 1816. Zij overleed op 1817-02-27 in Baarn
op de leeftijd van 1 jaar, 1 maand. Zij was de dochter van van
Schaik, Gijsbert en Verhaar, Johanna.

111211221191733. van Schaik, Pieter.

Pieter werd geboren op 1824-12-05 in De Vuursche (U). Hij was de
zoon van van Schaik, Gijsbert en Verhaar, Johanna. Hij trouwde van
Wilgenburg, Grietje op 1850-09-21 in Hilversum.

111211221191734. van Schaik, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1827-10-22 in De Vuursche (U). Hij was de
zoon van van Schaik, Gijsbert en Verhaar, Johanna.

111211221191735. van Schaik, Leendert.

Leendert werd geboren op 1831-03-25 in Baarn. Hij was de zoon van
van Schaik, Gijsbert en Verhaar, Johanna. Hij trouwde Kooijman,
Anna Maria op 1873-04-19 in Hilversum.

Kinderen van Kooijman, Anna Maria en van Schaik, Leendert

+ 1112112211917351 i. van Schaik, Gijsbertus Govert. Gijsbertus Govert werd geboren
in 1875 in Hilversum.

111211221191751. van Schaik, Pieter.

Pieter werd geboren in 1816 in Maartensdijk. Hij overleed op
1817-12-23 in Maartensdijk op de leeftijd van 1 jaar, 11 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Jacob en Kannegieter, Maartje.

111211221192711. van Schaik, Hendrikus.

Hendrikus werd geboren in 1832. Hij overleed op 1911-05-17 in
Breukelen – Nijenrode op de leeftijd van 79 jaren, 4 maanden. Hij
was de zoon van van Schaik, Mattheus en Munt, Catharina. Hij
trouwde de Bruin, Meghel omstreeks 1865.

Kinderen van de Bruin, Meghel en van Schaik, Hendrikus

+ 1112112211927111 i. van Schaik, Mattheus. Mattheus werd geboren op 1866-01-06 in
Loenersloot. Hij overleed op 1942-04-07 in Loenersloot.

1112112211927112 ii. van Schaik, Catharina Maria. Catharina Maria werd geboren op
1867-06-06 in Loenersloot. Zij overleed op 1931-01-23 in Zuilen
(U).

+ 1112112211927113 iii. van Schaik, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren
op 1872-03-20 in Loenersloot. Hij overleed op 1908-07-06 in
Loosdrecht.

1112112211927114 iv. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1874-09-01 in
Loenersloot.

+ 1112112211927115 v. van Schaik, Geertruida. Geertruida werd geboren in 1878 in
Loosdrecht. Zij overleed na 1908.

1112112211927116 vi. van Schaik, Marretje. Marretje werd geboren op 1879-07-02 in
Loenersloot.

1112112211927117 vii. van Schaik, Maria. Maria werd geboren op 1880-08-10 in
Loenersloot.

1112112211927118 viii. van Schaik, Hendrikus. Hendrikus werd geboren op 1881-08-12 in
Loenersloot. Hij overleed op 1881-12-21 in Loenersloot.

1112112211927119 ix. van Schaik, Johanna. Johanna werd geboren op 1884-01-21 in
Loenersloot.

111211221192711A x. van Schaik, Petronella. Petronella werd geboren op 1889-02-12
in Loenersloot.

111211221192712. van Schaik, Leendert.

Leendert werd geboren in 1848 in Vinkeveen. Hij overleed na 1873
op de leeftijd van meer dan 25 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Mattheus en Munt, Catharina.

111211223111231. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1839 in Zuilen (U). Hij was de zoon van
van Schaik, Gosewinus en de Wolff, Joanna. Hij trouwde Broers,
Maria Elisabeth op 1877-01-05 in Vreeland (U).

111211611124211. van Schaik, Klaas.

Klaas werd geboren in 1891 in Loosdrecht. Hij overleed op
1909-12-16 in Loosdrecht op de leeftijd van 18 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Melis en van Henten, Lammertje.

111211611124212. van Schaik, Frank.

Frank werd geboren in 1892-11-00 in Loosdrecht. Hij overleed op
1893-09-14 in Loosdrecht op de leeftijd van 10 maanden, 13 dagen.
Hij was de zoon van van Schaik, Melis en van Henten, Lammertje.

111211611124213. van Schaik, Cors.

Cors werd geboren in 1897 in Loosdrecht. Hij overleed op
1944-10-12 in Hilversum op de leeftijd van 47 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Melis en van Henten, Lammertje.
Hij trouwde van Kuilenburg, Alberdina op 1919-10-15 in Hilversum.

111211611124214. van Schaik, Teunis.

Teunis werd geboren in 1898. Hij overleed na 1927 op de leeftijd
van meer dan 29 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Melis en
van Henten, Lammertje. Hij trouwde Valk, Alida Mechelina op
1921-04-28.

Kinderen van Valk, Alida Mechelina en van Schaik, Teunis

+ 1112116111242141 i. van Schaik, Lambertus. Lambertus werd geboren op 1927-12-25 in
Loosdrecht. Hij overleed op 2006-04-02 in Loosdrecht.

111211611124215. van Schaik, Adriana.

Adriana werd geboren in 1900 in Loosdrecht. Zij overleed na 1918
op de leeftijd van meer dan 18 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Melis en van Henten, Lammertje.

111211611124221. van Schaik, Frank.

Frank werd geboren in 1905 in Loosdrecht. Hij was de zoon van van
Schaik, Jan Hendrik en van der Veer, Geertruida. Hij trouwde van
Wijngaarden, Sophia op 1936-04-02 in Mijdrecht.

Kinderen van van Wijngaarden, Sophia en van Schaik, Frank

1112116111242211 i. van Schaik, Levenloos geboren dochter. Levenloos geboren
dochter werd geboren op 1937-01-18 in Loosdrecht. Hij overleed
op 1937-01-18 in Loosdrecht.

111212171222111. van Schaik, Arie.

Arie werd geboren op 1888-01-02 in Weesp. Hij was de zoon van van
Schaik, Arie en Blonk, Trijntje. Hij trouwde Brouwer, Hendrikje op
1917-05-03 in Weesp.

Kinderen van Brouwer, Hendrikje en van Schaik, Arie

1112121712221111 i. van Schaik, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1918-02-14 in
Weesper Carspel.

+ 1112121712221112 ii. van Schaik, Jacob. Jacob werd geboren op 1921-06-13 in Driemond
(NH). Hij overleed op 2012-05-02 in Weesp.

111212171223211. van Schaik, Pieter Cornelis.

Pieter Cornelis werd geboren op 1886-11-30 in Noordwijk. Hij
overleed na 1911 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 1 maand.
Hij was de zoon van van Schaik, Willem en Bulk, Johanna Angenita
Wilhelmina. Hij trouwde Lewis, Geertruida Carolina op 1911-11-01
in Amsterdam.

111212171223212. van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna.

Jeannette Trijntje Johanna werd geboren op 1888-02-14 in
Noordwijk. Zij overleed na 1956 op de leeftijd van meer dan 67
jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Willem en
Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina. Zij trouwde van Schaik, Dirk op
1917-12-27 in Amersfoort.

Notities voor van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna en van
Schaik, Dirk:

grootouders van Arjan Ederveen

111212171223213. van Schaik, Willem.

Willem werd geboren op 1889-03-14 in Noordwijk. Hij was de zoon
van van Schaik, Willem en Bulk, Johanna Angenita Wilhelmina.

111212171223231. van Schaik, Dirk.

Dirk werd geboren in 1889 in Amsterdam. Hij overleed na 1956 op de
leeftijd van meer dan 67 jaren. Hij was de zoon van van Schaik,
Jacob en Beekhuis, Margaretha. Hij trouwde van Schaik, Jeannette
Trijntje Johanna op 1917-12-27 in Amersfoort.

Notities voor van Schaik, Jeannette Trijntje Johanna en van
Schaik, Dirk:

grootouders van Arjan Ederveen

Generatie 16

1112112211236241. Huijser, Adriana Maria.

Adriana Maria werd geboren op 1830-05-29 in Amsterdam. Zij
overleed op 1891-02-28 in Amsterdam op de leeftijd van 60 jaren, 8
maanden. Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts,
Adriana. Zij trouwde Donker, Cornelis op 1855-07-11 in Amsterdam.

Kinderen van Huijser, Adriana Maria en Donker, Cornelis

11121122112362411 i. Donker, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1861-08-07 in
Amsterdam.

1112112211236242. Huijser, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren in 1832 in Amsterdam. Zij overleed
op 1864-04-21 in Amsterdam op de leeftijd van 32 jaren, 3 maanden.
Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

1112112211236243. Huijser, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1834-11-27 in Amsterdam. Hij overleed na
1852 op de leeftijd van meer dan 17 jaren, 1 maand. Hij was de
zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

1112112211236244. Huijser, Jacob.

Jacob werd geboren in 1837 in Amsterdam. Hij overleed in 1838 in
Amsterdam op de leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Huijser,
Jacobus en Alberts, Adriana.

1112112211236245. Huijser, Jeanne Antoine.

Jeanne Antoine werd geboren op 1839-10-17 in Amsterdam. Hij
overleed op 1894-07-10 in Amsterdam op de leeftijd van 54 jaren, 8
maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

1112112211236246. Huijser, Jacob.

Jacob werd geboren op 1842-04-03 in Amsterdam. Hij overleed na
1866 op de leeftijd van meer dan 23 jaren, 8 maanden. Hij was de
zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde Smit,
Hendrika op 1866-12-12 in Amsterdam.

Kinderen van Smit, Hendrika en Huijser, Jacob

11121122112362461 i. Huijser, Jacobus Jacob. Jacobus Jacob werd geboren in 1868 in
Amsterdam. Hij overleed na 1897.

1112112211236247. Huijser, Carel Cornelis.

Carel Cornelis werd geboren op 1844-06-04 in Amsterdam. Hij
overleed op 1929-01-14 in Amsterdam op de leeftijd van 84 jaren, 7
maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.
Hij trouwde Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina op 1873-01-08 in
Amsterdam.

Kinderen van Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina en Huijser, Carel
Cornelis

+ 11121122112362471 i. Huijser, Adriana. Adriana werd geboren op 1874-08-23 in
Amsterdam. Zij overleed op 1921-03-01 in Bloemendaal.

+ 11121122112362472 ii. Huijser, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1879-10-22 in
Amsterdam. Zij overleed op 1948-04-09 in Haarlemmermeer.

11121122112362473 iii. Huijser, Carel Cornelis. Carel Cornelis werd geboren op
1883-09-06 in Amsterdam. Hij overleed na 1890.

+ 11121122112362474 iv. Huijser, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Amsterdam. Hij
overleed in 1937 in Johannesburg.

1112112211236248. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 1846-06-03 in Amsterdam. Hij overleed op
1923-05-08 op de leeftijd van 76 jaren, 11 maanden. Hij was de
zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde van
Eerde, Titia op 1877-04-01 in Amsterdam.

Notities bij Huijser, Gijsbert

Loodgieter

Kinderen van van Eerde, Titia en Huijser, Gijsbert

+ 11121122112362481 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 1876-10-10. Hij
overleed op 1925-04-27.

11121122112362482 ii. Huijser, Maria Titia. Maria Titia werd geboren op 1878-12-09 in
Amsterdam.

11121122112362483 iii. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1883-01-04 in
Amsterdam.

11121122112362484 iv. Huijser, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1884-05-11 in
Amsterdam.

1112112211236249. Huijser, dochter.

dochter werd geboren op 1848-11-27 in Amsterdam. Zij overleed op
1848-11-27 in Amsterdam op de leeftijd van 0 dagen. Zij was de
dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

111211221123624A. Huijser, Petrus Johannes.

Petrus Johannes werd geboren op 1851-11-29 in Amsterdam. Hij was
de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

1112112211915111. van Schaik, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren in 1846 in IJsselstein. Hij overleed op
1923-05-14 in ’s Graveland op de leeftijd van 77 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Kornelis en van Heusden, Cornelia.
Hij trouwde van Boelenhoven, Geertrui op 1873-02-22 in ‘s
Graveland.

Kinderen van van Boelenhoven, Geertrui en van Schaik, Gijsbert

11121122119151111 i. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1874 in ‘s
Graveland. Hij overleed na 1900.

11121122119151112 ii. van Schaik, Harmen Hendrik. Harmen Hendrik werd geboren in
1875-01-00 in ’s Graveland. Hij overleed op 1875-04-24 in ‘s
Graveland.

11121122119151113 iii. van Schaik, Petronella Geertrui. Petronella Geertrui werd
geboren in 1877 in ’s Graveland. Zij overleed na 1900.

11121122119151114 iv. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren in 1878-01-00 in ‘s
Graveland. Zij overleed op 1878-02-02 in ’s Graveland.

11121122119151115 v. van Schaik, Harmen Hendrik. Harmen Hendrik werd geboren in
1879-06-00 in ’s Graveland. Hij overleed op 1879-10-11 in ‘s
Graveland.

11121122119151116 vi. van Schaik, Harmen Hendrik. Harmen Hendrik werd geboren in
1880-06-00 in ’s Graveland. Hij overleed op 1880-09-12 in ‘s
Graveland.

11121122119151117 vii. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren in 1881-07-00 in ‘s
Graveland. Zij overleed op 1881-10-03 in ’s Graveland.

11121122119151118 viii. van Schaik, Harmen Hendrik. Harmen Hendrik werd geboren in 1883
in ’s Graveland. Hij overleed na 1905.

11121122119151119 ix. van Schaik, Geertrui. Geertrui werd geboren in 1886 in ‘s
Graveland. Zij overleed na 1911.

1112112211915111A x. van Schaik, Gijsberta. Gijsberta werd geboren in 1887 in ‘s
Graveland. Zij overleed op 1891-03-24 in ’s Graveland.

1112112211915111B xi. van Schaik, Jan Cornelis. Jan Cornelis werd geboren in
1889-05-00 in ’s Graveland. Hij overleed op 1889-07-02 in ‘s
Graveland.

1112112211915111C xii. van Schaik, Gijsberta. Gijsberta werd geboren in 1892 in ‘s
Graveland. Zij overleed op 1896-09-08 in ’s Graveland.

1112112211915112. van Schaik, Jan Cornelis.

Jan Cornelis werd geboren op 1847-11-16 in Utrecht. Hij overleed
op 1892-04-14 in Loosdrecht op de leeftijd van 44 jaren, 4
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Kornelis en van Heusden,
Cornelia. Hij trouwde Wingelaar, Trijntje op 1873-07-05 in
Loosdrecht.

Kinderen van Wingelaar, Trijntje en van Schaik, Jan Cornelis

11121122119151121 i. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren in 1873-12-00 in
Loosdrecht. Zij overleed op 1874-08-05 in Loosdrecht.

11121122119151122 ii. van Schaik, Cornelia Wilemijntje. Cornelia Wilemijntje werd
geboren in 1875 in Loosdrecht. Zij overleed op 1938-04-28 in
Hilversum.

11121122119151123 iii. van Schaik, Willemijntje. Willemijntje werd geboren in 1876 in
Loosdrecht. Zij overleed op 1934-02-09 in Hilversum.

11121122119151124 iv. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1877 in
Loosdrecht. Hij overleed op 1880-11-26 in Loosdrecht.

11121122119151125 v. van Schaik, Marretje. Marretje werd geboren in 1879 in
Loosdrecht. Zij overleed op 1944-04-12 in Hilversum.

11121122119151126 vi. van Schaik, Justina Maria. Justina Maria werd geboren in 1881
in Loosdrecht. Zij overleed op 1951-01-14 in Hilversum.

11121122119151127 vii. van Schaik, Lena. Lena werd geboren in 1882 in Loosdrecht. Zij
overleed na 1908.

11121122119151128 viii. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1883-12-00 in
Loosdrecht. Hij overleed op 1884-07-05 in Loosdrecht.

11121122119151129 ix. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1885-03-00 in
Loosdrecht. Hij overleed op 1885-04-26 in Loosdrecht.

1112112211915112A x. van Schaik, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1886 in
Loosdrecht. Hij overleed na 1910.

1112112211915112B xi. van Schaik, Jansje. Jansje werd geboren in 1888 in Loosdrecht.
Zij overleed op 1891-06-08 in Loosdrecht.

1112112211915112C xii. van Schaik, Jan Cornelis. Jan Cornelis werd geboren in 1890 in
Loosdrecht. Hij overleed na 1917.

1112112211915112D xiii. van Schaik, Jansje. Jansje werd geboren in 1892 in Loosdrecht.
Zij overleed na 1921.

1112112211915113. van Schaik, Sientje.

Sientje werd geboren in 1852 in Nederhorst den Bergh. Zij overleed
op 1856-07-19 in Nederhorst den Bergh op de leeftijd van 4 jaren,
6 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Kornelis en van
Heusden, Cornelia.

1112112211915261. van Schaik, Anna Margaretha.

Anna Margaretha werd geboren in 1872 in Rotterdam. Zij overleed op
1926-01-25 in Rotterdam op de leeftijd van 54 jaren, 24 dagen. Zij
was de dochter van van Schaik, Willem en Wiel, Pieternella. Zij
trouwde Goppel, Johannes David op 1897-11-17 in Rotterdam.

Kinderen van van Schaik, Anna Margaretha en Goppel, Johannes David

11121122119152611 i. Goppel, Johanna Adriana Hermina. Johanna Adriana Hermina werd
geboren in 1908 in Rotterdam.

1112112211917351. van Schaik, Gijsbertus Govert.

Gijsbertus Govert werd geboren in 1875 in Hilversum. Hij was de
zoon van van Schaik, Leendert en Kooijman, Anna Maria. Hij trouwde
Smit, Barbera op 1894-08-04 in Hilversum.

Kinderen van Smit, Barbera en van Schaik, Gijsbertus Govert

11121122119173511 i. van Schaik, Leendert. Leendert werd geboren in 1895 in
Hilversum. Hij overleed na 1931.

11121122119173512 ii. van Schaik, Leentje. Leentje werd geboren in 1896 in Hilversum.
Zij overleed na 1931.

11121122119173513 iii. van Schaik, Anna Maria. Anna Maria werd geboren in 1897 in
Hilversum. Zij overleed na 1919.

11121122119173514 iv. van Schaik, Govert. Govert werd geboren in 1899. Hij overleed
na 1929.

11121122119173515 v. van Schaik, Isaac. Isaac werd geboren in 1902 in Hilversum.

1112112211927111. van Schaik, Mattheus.

Mattheus werd geboren op 1866-01-06 in Loenersloot. Hij overleed
op 1942-04-07 in Loenersloot op de leeftijd van 76 jaren, 3
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Hendrikus en de Bruin,
Meghel. Hij trouwde Nichting, Adriana Gerarda op 1893-01-06 in
Vinkeveen.

Kinderen van Nichting, Adriana Gerarda en van Schaik, Mattheus

11121122119271111 i. van Schaik, Mathilda Hendrika. Mathilda Hendrika werd geboren
in 1899 in Vinkeveen. Zij overleed na 1923.

1112112211927112. van Schaik, Catharina Maria.

Catharina Maria werd geboren op 1867-06-06 in Loenersloot. Zij
overleed op 1931-01-23 in Zuilen (U) op de leeftijd van 63 jaren,
7 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Hendrikus en de
Bruin, Meghel.

1112112211927113. van Schaik, Johannes Cornelis.

Johannes Cornelis werd geboren op 1872-03-20 in Loenersloot. Hij
overleed op 1908-07-06 in Loosdrecht op de leeftijd van 36 jaren,
3 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Hendrikus en de Bruin,
Meghel. Hij trouwde van Schaik, Geertruida op 1896-02-07 in
Breukelen – St.Pieters (U).

Kinderen van van Schaik, Geertruida en van Schaik, Johannes
Cornelis

11121122119271131 i. van Schaik, Gerardus Johannes. Gerardus Johannes werd geboren
op 1899-05-12 in Breukelen. Hij overleed op 1900-03-08 in
Breukelen.

11121122119271132 ii. van Schaik, Hendricus Jozef. Hendricus Jozef werd geboren in
1899 in Breukelen – Nijenrode. Hij overleed op 1923-03-06 in
Loosdrecht.

11121122119271133 iii. van Schaik, Gerardus Johannes. Gerardus Johannes werd geboren
in 1900-11-00 in Loosdrecht. Hij overleed op 1902-05-20 in
Loosdrecht.

11121122119271134 iv. van Schaik, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren
in 1901 in Loosdrecht. Hij overleed op 1904-12-06 in
Loosdrecht.

11121122119271135 v. van Schaik, Gerardus Johannes. Gerardus Johannes werd geboren
in 1904 in Loosdrecht.

11121122119271136 vi. van Schaik, Geertruida. Geertruida werd geboren in 1905-01-00
in Loosdrecht. Zij overleed op 1906-06-14 in Loosdrecht.

11121122119271137 vii. van Schaik, Gerarda. Gerarda werd geboren in 1906 in
Loosdrecht. Zij overleed na 1930.

11121122119271138 viii. van Schaik, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren
op 1908-04-19 in Loosdrecht. Hij overleed op 1908-04-26 in
Loosdrecht.

1112112211927114. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 1874-09-01 in Loenersloot. Hij was de
zoon van van Schaik, Hendrikus en de Bruin, Meghel.

1112112211927115. van Schaik, Geertruida.

Geertruida werd geboren in 1878 in Loosdrecht. Zij overleed na
1908 op de leeftijd van meer dan 30 jaren. Zij was de dochter van
van Schaik, Hendrikus en de Bruin, Meghel. Zij trouwde van Schaik,
Johannes Cornelis op 1896-02-07 in Breukelen – St.Pieters (U).

Kinderen van van Schaik, Geertruida en van Schaik, Johannes
Cornelis

11121122119271131 i. van Schaik, Gerardus Johannes. Gerardus Johannes werd geboren
op 1899-05-12 in Breukelen. Hij overleed op 1900-03-08 in
Breukelen.

11121122119271132 ii. van Schaik, Hendricus Jozef. Hendricus Jozef werd geboren in
1899 in Breukelen – Nijenrode. Hij overleed op 1923-03-06 in
Loosdrecht.

11121122119271133 iii. van Schaik, Gerardus Johannes. Gerardus Johannes werd geboren
in 1900-11-00 in Loosdrecht. Hij overleed op 1902-05-20 in
Loosdrecht.

11121122119271134 iv. van Schaik, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren
in 1901 in Loosdrecht. Hij overleed op 1904-12-06 in
Loosdrecht.

11121122119271135 v. van Schaik, Gerardus Johannes. Gerardus Johannes werd geboren
in 1904 in Loosdrecht.

11121122119271136 vi. van Schaik, Geertruida. Geertruida werd geboren in 1905-01-00
in Loosdrecht. Zij overleed op 1906-06-14 in Loosdrecht.

11121122119271137 vii. van Schaik, Gerarda. Gerarda werd geboren in 1906 in
Loosdrecht. Zij overleed na 1930.

11121122119271138 viii. van Schaik, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren
op 1908-04-19 in Loosdrecht. Hij overleed op 1908-04-26 in
Loosdrecht.

1112112211927116. van Schaik, Marretje.

Marretje werd geboren op 1879-07-02 in Loenersloot. Zij was de
dochter van van Schaik, Hendrikus en de Bruin, Meghel.

1112112211927117. van Schaik, Maria.

Maria werd geboren op 1880-08-10 in Loenersloot. Zij was de
dochter van van Schaik, Hendrikus en de Bruin, Meghel.

1112112211927118. van Schaik, Hendrikus.

Hendrikus werd geboren op 1881-08-12 in Loenersloot. Hij overleed
op 1881-12-21 in Loenersloot op de leeftijd van 4 maanden, 9
dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Hendrikus en de Bruin,
Meghel.

1112112211927119. van Schaik, Johanna.

Johanna werd geboren op 1884-01-21 in Loenersloot. Zij was de
dochter van van Schaik, Hendrikus en de Bruin, Meghel.

111211221192711A. van Schaik, Petronella.

Petronella werd geboren op 1889-02-12 in Loenersloot. Zij was de
dochter van van Schaik, Hendrikus en de Bruin, Meghel.

1112116111242141. van Schaik, Lambertus.

Lambertus werd geboren op 1927-12-25 in Loosdrecht. Hij overleed
op 2006-04-02 in Loosdrecht op de leeftijd van 78 jaren, 3
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Teunis en Valk, Alida
Mechelina. Hij trouwde Krook, Maria op 1953-05-27 in Loosdrecht.

Kinderen van Krook, Maria en van Schaik, Lambertus

+ 11121161112421411 i. van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth). Cornelia Hendrika
(Corinth) werd geboren in 1953.

11121161112421412 ii. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren in 1955 in Loosdrecht.

11121161112421413 iii. van Schaik, Alida Mechelina. Alida Mechelina werd geboren in
1960.

11121161112421414 iv. van Schaik, Hendrik Aalbert. Hendrik Aalbert werd geboren in
1962 in Loosdrecht.

1112116111242211. van Schaik, Levenloos geboren dochter.

Levenloos geboren dochter werd geboren op 1937-01-18 in
Loosdrecht. Hij overleed op 1937-01-18 in Loosdrecht op de
leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Frank en van
Wijngaarden, Sophia.

1112121712221111. van Schaik, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1918-02-14 in Weesper Carspel. Zij was de
dochter van van Schaik, Arie en Brouwer, Hendrikje.

1112121712221112. van Schaik, Jacob.

Jacob werd geboren op 1921-06-13 in Driemond (NH). Hij overleed op
2012-05-02 in Weesp op de leeftijd van 90 jaren, 10 maanden. Hij
was de zoon van van Schaik, Arie en Brouwer, Hendrikje. Hij
trouwde Mooiweer, Hendrika op 1946-12-28 in Driemond (NH).

Kinderen van Mooiweer, Hendrika en van Schaik, Jacob

11121217122211121 i. van Schaik, Corrie. Corrie werd geboren omstreeks 1950.

11121217122211122 ii. van Schaik, Riekie. Riekie werd geboren omstreeks 1950.

Generatie 17

11121122112362411. Donker, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1861-08-07 in Amsterdam. Hij was de zoon
van Donker, Cornelis en Huijser, Adriana Maria.

11121122112362461. Huijser, Jacobus Jacob.

Jacobus Jacob werd geboren in 1868 in Amsterdam. Hij overleed na
1897 op de leeftijd van meer dan 29 jaren. Hij was de zoon van
Huijser, Jacob en Smit, Hendrika. Hij trouwde Treur, Adriaantje
Wilhelmina op 1897-04-22 in Amsterdam.

11121122112362471. Huijser, Adriana.

Adriana werd geboren op 1874-08-23 in Amsterdam. Zij overleed op
1921-03-01 in Bloemendaal op de leeftijd van 46 jaren, 6 maanden.
Zij werd begraven op 1921-03-05 in Amsterdam. Zij was de dochter
van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria
Wilhelmina. Zij trouwde Haboldt, Pieter op 1898-01-20 in
Amsterdam.

Kinderen van Huijser, Adriana en Haboldt, Pieter

+ 111211221123624711 i. Haboldt, Karel Jan Cornelis. Karel Jan Cornelis werd geboren op
1898-10-19 in Amsterdam. Hij overleed in 1970 in Amsterdam.

11121122112362472. Huijser, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1879-10-22 in Amsterdam. Zij overleed op
1948-04-09 in Haarlemmermeer op de leeftijd van 68 jaren, 5
maanden. Zij was de dochter van Huijser, Carel Cornelis en
Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Zij trouwde Jonge Vos,
Hendrik op 1904-12-22 in Amsterdam.

Notities bij Huijser, Hendrika

Oma Jonge Vos-Huijser Haar broer Jan was in 1914 gedeserteerd en
naar Zuid Afrika geëmigreerd. Het verhaal gaat, dat hij op reis
naar Zuid Afrika slaags raakte met de kapitein die -naar zijn
idee- een passagier onrechtvaardig behandelde. Hij wist later te
ontsnappen door voor de kust van boord te springen.

Heintje was een helderziende vrouw, een zeer sterke
persoonlijkheid en zij hield zich bezig met spiritisme. Toen hun
winkel niet zo best liep heeft zij zich (noodgedwongen) ook met
waarzeggen bezig gehouden. Zij werd eens uitgedaagd door een
collega van opa Hendrik, waarop zij reageerde : “Het is beter, dat
maar niet te doen” en vervolgens: “Ach,
gaat u toch naar uw vrouw toe en laat die griet in de steek.”

Eén van haar kleindochters, Carla kreeg de bijnaam “Juffer de
bonk”.
De drie zonen krijgen niet de kans hun favoriete beroep uit te
kiezen: Harry wou op zee, maar
werd schoenhandelaar/boekhouder; Karel en Jan vergelijkbaar.

Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

+ 111211221123624721 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in
Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

+ 111211221123624722 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op
1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in
Bloemendaal.

+ 111211221123624723 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam.
Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.

11121122112362473. Huijser, Carel Cornelis.

Carel Cornelis werd geboren op 1883-09-06 in Amsterdam. Hij
overleed na 1890 op de leeftijd van meer dan 6 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna
Maria Wilhelmina.

Notities bij Huijser, Carel Cornelis

Zowel Carel Cornelis Huijser van 1844 als deze CC woonden aan de
Marnixstraat 169. Daarom ben ik er van uit gegaan, dat hij een
zoon is van.

11121122112362474. Huijser, Jan.

Jan werd geboren in 1885 in Amsterdam. Hij overleed in 1937 in
Johannesburg op de leeftijd van 52 jaren. Hij was de zoon van
Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina.
Hij trouwde NN, Minny in 1910 in Johannesburg.

Notities bij Huijser, Jan

Hij is rond 1900 gedeserteerd (als dienstplichtig militair) en gevlucht naar Zuid Afrika.
Gezien zijn leeftijd is 1905 tot 1910 waarschijnlijker.
Het verhaal gaat ook, dat hij aan boord van een schip was en voor de kust van Zuid Afrika van boord zou zijn gesprongen.

Kinderen van NN, Minny en Huijser, Jan

+ 111211221123624741 i. Huijser, Piet. Piet werd geboren in 1910 in Johannesburg.

+ 111211221123624742 ii. Huijser, Elizabeth. Elizabeth werd geboren in 1915 in
Johannesburg.

111211221123624743 iii. Huijser, William. William werd geboren in 1920 in Johannesburg.

11121122112362481. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 1876-10-10. Hij overleed op 1925-04-27 op
de leeftijd van 48 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Huijser,
Gijsbert en van Eerde, Titia. Hij trouwde van der Wiele, Dirkje op
1903-08-20 in Amsterdam.

Notities bij Huijser, Gijsbert

Pakhuisknecht

Kinderen van van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert

+ 111211221123624811 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 1904-05-05. Hij
overleed na 1930.

Notities voor van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert:

Vader bruid: Pieter van der Wiele
Moeder bruid: Louisa Ros

11121122112362482. Huijser, Maria Titia.

Maria Titia werd geboren op 1878-12-09 in Amsterdam. Zij was de
dochter van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia.

11121122112362483. Huijser, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1883-01-04 in Amsterdam. Hij was de zoon
van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia. Hij trouwde Somberg,
Elisabeth Petronella op 1919-04-10 in Amsterdam.

11121122112362484. Huijser, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1884-05-11 in Amsterdam. Zij was de
dochter van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia.

11121122119151111. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1874 in ’s Graveland. Hij overleed na
1900 op de leeftijd van meer dan 26 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Gijsbert en van Boelenhoven, Geertrui. Hij trouwde van de
Velden, Maria op 1900-11-16 in Kortenhoef.

11121122119151112. van Schaik, Harmen Hendrik.

Harmen Hendrik werd geboren in 1875-01-00 in ’s Graveland. Hij
overleed op 1875-04-24 in ’s Graveland op de leeftijd van 3
maanden, 23 dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Gijsbert en van
Boelenhoven, Geertrui.

11121122119151113. van Schaik, Petronella Geertrui.

Petronella Geertrui werd geboren in 1877 in ’s Graveland. Zij
overleed na 1900 op de leeftijd van meer dan 23 jaren. Zij was de
dochter van van Schaik, Gijsbert en van Boelenhoven, Geertrui.

11121122119151114. van Schaik, Cornelia.

Cornelia werd geboren in 1878-01-00 in ’s Graveland. Zij overleed
op 1878-02-02 in ’s Graveland op de leeftijd van 1 maand, 1 dag.
Zij was de dochter van van Schaik, Gijsbert en van Boelenhoven,
Geertrui.

11121122119151115. van Schaik, Harmen Hendrik.

Harmen Hendrik werd geboren in 1879-06-00 in ’s Graveland. Hij
overleed op 1879-10-11 in ’s Graveland op de leeftijd van 4
maanden, 10 dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Gijsbert en van
Boelenhoven, Geertrui.

11121122119151116. van Schaik, Harmen Hendrik.

Harmen Hendrik werd geboren in 1880-06-00 in ’s Graveland. Hij
overleed op 1880-09-12 in ’s Graveland op de leeftijd van 3
maanden, 11 dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Gijsbert en van
Boelenhoven, Geertrui.

11121122119151117. van Schaik, Cornelia.

Cornelia werd geboren in 1881-07-00 in ’s Graveland. Zij overleed
op 1881-10-03 in ’s Graveland op de leeftijd van 3 maanden, 2
dagen. Zij was de dochter van van Schaik, Gijsbert en van
Boelenhoven, Geertrui.

11121122119151118. van Schaik, Harmen Hendrik.

Harmen Hendrik werd geboren in 1883 in ’s Graveland. Hij overleed
na 1905 op de leeftijd van meer dan 22 jaren. Hij was de zoon van
van Schaik, Gijsbert en van Boelenhoven, Geertrui. Hij trouwde
Baas, Grietje op 1905-09-26 in Huizen (NH).

11121122119151119. van Schaik, Geertrui.

Geertrui werd geboren in 1886 in ’s Graveland. Zij overleed na
1911 op de leeftijd van meer dan 25 jaren. Zij was de dochter van
van Schaik, Gijsbert en van Boelenhoven, Geertrui.

1112112211915111A. van Schaik, Gijsberta.

Gijsberta werd geboren in 1887 in ’s Graveland. Zij overleed op
1891-03-24 in ’s Graveland op de leeftijd van 4 jaren, 2 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Gijsbert en van Boelenhoven,
Geertrui.

1112112211915111B. van Schaik, Jan Cornelis.

Jan Cornelis werd geboren in 1889-05-00 in ’s Graveland. Hij
overleed op 1889-07-02 in ’s Graveland op de leeftijd van 2
maanden, 1 dag. Hij was de zoon van van Schaik, Gijsbert en van
Boelenhoven, Geertrui.

1112112211915111C. van Schaik, Gijsberta.

Gijsberta werd geboren in 1892 in ’s Graveland. Zij overleed op
1896-09-08 in ’s Graveland op de leeftijd van 4 jaren, 8 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Gijsbert en van Boelenhoven,
Geertrui.

11121122119151121. van Schaik, Cornelia.

Cornelia werd geboren in 1873-12-00 in Loosdrecht. Zij overleed op
1874-08-05 in Loosdrecht op de leeftijd van 8 maanden, 4 dagen.
Zij was de dochter van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar,
Trijntje.

11121122119151122. van Schaik, Cornelia Wilemijntje.

Cornelia Wilemijntje werd geboren in 1875 in Loosdrecht. Zij
overleed op 1938-04-28 in Hilversum op de leeftijd van 63 jaren, 3
maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Jan Cornelis en
Wingelaar, Trijntje.

11121122119151123. van Schaik, Willemijntje.

Willemijntje werd geboren in 1876 in Loosdrecht. Zij overleed op
1934-02-09 in Hilversum op de leeftijd van 58 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar,
Trijntje.

11121122119151124. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1877 in Loosdrecht. Hij overleed op
1880-11-26 in Loosdrecht op de leeftijd van 3 jaren, 10 maanden.
Hij was de zoon van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar,
Trijntje.

11121122119151125. van Schaik, Marretje.

Marretje werd geboren in 1879 in Loosdrecht. Zij overleed op
1944-04-12 in Hilversum op de leeftijd van 65 jaren, 3 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar,
Trijntje.

11121122119151126. van Schaik, Justina Maria.

Justina Maria werd geboren in 1881 in Loosdrecht. Zij overleed op
1951-01-14 in Hilversum op de leeftijd van 70 jaren, 13 dagen. Zij
was de dochter van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar,
Trijntje.

11121122119151127. van Schaik, Lena.

Lena werd geboren in 1882 in Loosdrecht. Zij overleed na 1908 op
de leeftijd van meer dan 26 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar, Trijntje.

11121122119151128. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1883-12-00 in Loosdrecht. Hij overleed op
1884-07-05 in Loosdrecht op de leeftijd van 7 maanden, 4 dagen.
Hij was de zoon van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar,
Trijntje.

11121122119151129. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1885-03-00 in Loosdrecht. Hij overleed op
1885-04-26 in Loosdrecht op de leeftijd van 1 maand, 25 dagen. Hij
was de zoon van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar, Trijntje.

1112112211915112A. van Schaik, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1886 in Loosdrecht. Hij overleed na 1910
op de leeftijd van meer dan 24 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar, Trijntje. Hij trouwde de Boer,
Trijntje op 1910-06-01 in Assen.

1112112211915112B. van Schaik, Jansje.

Jansje werd geboren in 1888 in Loosdrecht. Zij overleed op
1891-06-08 in Loosdrecht op de leeftijd van 3 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar,
Trijntje.

1112112211915112C. van Schaik, Jan Cornelis.

Jan Cornelis werd geboren in 1890 in Loosdrecht. Hij overleed na
1917 op de leeftijd van meer dan 27 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar, Trijntje. Hij trouwde de
Groene, Sientje Johanna op 1917-11-07 in Hilversum.

1112112211915112D. van Schaik, Jansje.

Jansje werd geboren in 1892 in Loosdrecht. Zij overleed na 1921 op
de leeftijd van meer dan 29 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Jan Cornelis en Wingelaar, Trijntje.

11121122119152611. Goppel, Johanna Adriana Hermina.

Johanna Adriana Hermina werd geboren in 1908 in Rotterdam. Zij was
de dochter van Goppel, Johannes David en van Schaik, Anna
Margaretha. Zij trouwde Brandenburg, Joachimus Johannes op
1934-12-12 in Hilligersberg.

11121122119173511. van Schaik, Leendert.

Leendert werd geboren in 1895 in Hilversum. Hij overleed na 1931
op de leeftijd van meer dan 36 jaren. Hij was de zoon van van
Schaik, Gijsbertus Govert en Smit, Barbera.

11121122119173512. van Schaik, Leentje.

Leentje werd geboren in 1896 in Hilversum. Zij overleed na 1931 op
de leeftijd van meer dan 35 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Gijsbertus Govert en Smit, Barbera.

11121122119173513. van Schaik, Anna Maria.

Anna Maria werd geboren in 1897 in Hilversum. Zij overleed na 1919
op de leeftijd van meer dan 22 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Gijsbertus Govert en Smit, Barbera.

11121122119173514. van Schaik, Govert.

Govert werd geboren in 1899. Hij overleed na 1929 op de leeftijd
van meer dan 30 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Gijsbertus
Govert en Smit, Barbera.

11121122119173515. van Schaik, Isaac.

Isaac werd geboren in 1902 in Hilversum. Hij was de zoon van van
Schaik, Gijsbertus Govert en Smit, Barbera. Hij trouwde Masmeijer,
Maria op 1929-08-15 in Loosdrecht.

11121122119271111. van Schaik, Mathilda Hendrika.

Mathilda Hendrika werd geboren in 1899 in Vinkeveen. Zij overleed
na 1923 op de leeftijd van meer dan 24 jaren. Zij was de dochter
van van Schaik, Mattheus en Nichting, Adriana Gerarda.

11121122119271131. van Schaik, Gerardus Johannes.

Gerardus Johannes werd geboren op 1899-05-12 in Breukelen. Hij
overleed op 1900-03-08 in Breukelen op de leeftijd van 9 maanden,
27 dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Johannes Cornelis en van
Schaik, Geertruida.

11121122119271132. van Schaik, Hendricus Jozef.

Hendricus Jozef werd geboren in 1899 in Breukelen – Nijenrode. Hij
overleed op 1923-03-06 in Loosdrecht op de leeftijd van 24 jaren,
2 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Johannes Cornelis en
van Schaik, Geertruida.

11121122119271133. van Schaik, Gerardus Johannes.

Gerardus Johannes werd geboren in 1900-11-00 in Loosdrecht. Hij
overleed op 1902-05-20 in Loosdrecht op de leeftijd van 1 jaar, 6
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Johannes Cornelis en van
Schaik, Geertruida.

11121122119271134. van Schaik, Johannes Cornelis.

Johannes Cornelis werd geboren in 1901 in Loosdrecht. Hij overleed
op 1904-12-06 in Loosdrecht op de leeftijd van 3 jaren, 11
maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Johannes Cornelis en van
Schaik, Geertruida.

11121122119271135. van Schaik, Gerardus Johannes.

Gerardus Johannes werd geboren in 1904 in Loosdrecht. Hij was de
zoon van van Schaik, Johannes Cornelis en van Schaik, Geertruida.
Hij trouwde Hondong, Theodora Frederika op 1928-01-14 in
Loosdrecht.

11121122119271136. van Schaik, Geertruida.

Geertruida werd geboren in 1905-01-00 in Loosdrecht. Zij overleed
op 1906-06-14 in Loosdrecht op de leeftijd van 1 jaar, 5 maanden.
Zij was de dochter van van Schaik, Johannes Cornelis en van
Schaik, Geertruida.

11121122119271137. van Schaik, Gerarda.

Gerarda werd geboren in 1906 in Loosdrecht. Zij overleed na 1930
op de leeftijd van meer dan 24 jaren. Zij was de dochter van van
Schaik, Johannes Cornelis en van Schaik, Geertruida.

11121122119271138. van Schaik, Johannes Cornelis.

Johannes Cornelis werd geboren op 1908-04-19 in Loosdrecht. Hij
overleed op 1908-04-26 in Loosdrecht op de leeftijd van 7 dagen.
Hij was de zoon van van Schaik, Johannes Cornelis en van Schaik,
Geertruida.

11121161112421411. van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth).

Cornelia Hendrika (Corinth) werd geboren in 1953. Zij is de
dochter van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria. Zij trouwde
Mook, Ad omstreeks 1985.

Kinderen van van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth) en Mook, Ad

111211611124214111 i. Mook, Kaj. Kaj werd geboren omstreeks 1990.

11121161112421412. van Schaik, Teunis.

Teunis werd geboren in 1955 in Loosdrecht. Hij is de zoon van van
Schaik, Lambertus en Krook, Maria.

11121161112421413. van Schaik, Alida Mechelina.

Alida Mechelina werd geboren in 1960. Zij is de dochter van van
Schaik, Lambertus en Krook, Maria.

11121161112421414. van Schaik, Hendrik Aalbert.

Hendrik Aalbert werd geboren in 1962 in Loosdrecht. Hij is de zoon
van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.

11121217122211121. van Schaik, Corrie.

Corrie werd geboren omstreeks 1950. Zij is de dochter van van
Schaik, Jacob en Mooiweer, Hendrika.

11121217122211122. van Schaik, Riekie.

Riekie werd geboren omstreeks 1950. Zij is de dochter van van
Schaik, Jacob en Mooiweer, Hendrika.

Generatie 18

111211221123624711. Haboldt, Karel Jan Cornelis.

Karel Jan Cornelis werd geboren op 1898-10-19 in Amsterdam. Hij
overleed in 1970 in Amsterdam op de leeftijd van 71 jaren, 2
maanden. Hij was de zoon van Haboldt, Pieter en Huijser, Adriana.
Hij trouwde Mulder, Catharina Wilhelmina Joanna op 1917-10-03 in
Amsterdam.

Kinderen van Mulder, Catharina Wilhelmina Joanna en Haboldt, Karel
Jan Cornelis

1112112211236247111 i. Haboldt, Karel. Karel werd geboren in 1918 in Amsterdam. Hij
overleed in 1985 in Australie.

+ 1112112211236247112 ii. Haboldt, Willem Cornelis Johannes. Willem Cornelis Johannes
werd geboren op 1920-05-14 in Amsterdam.

1112112211236247113 iii. Haboldt, To. To werd geboren in 1920 in Amsterdam.

1112112211236247114 iv. Haboldt, Joop. Joop werd geboren in 1920 in Amsterdam.

111211221123624721. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in
1988 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was
de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde
Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van
“Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en
Amsterdam (2x). Jan deed de
inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn
zoon Henk leidt het
schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde
in Badhoevedorp en was naast
zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging
Lijnden).

Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik

+ 1112112211236247211 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in
Amsterdam. Zij overleed op 2019-12-14 in Hoofddorp.

+ 1112112211236247212 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op
1931-09-11 in Amsterdam. Zij overleed in 2014.

+ 1112112211236247213 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19
in Amsterdam.

111211221123624722. Jonge Vos, Karel Cornelis.

Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd
gedoopt (chr) op 1908-04-05 in Amsterdam. Hij overleed op
1940-09-20 in Bloemendaal op de leeftijd van 32 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij
Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging
hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste
werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd
moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat
bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en
speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de
beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij
bekend als een fijne vent, vol humor en een goede
vertegenwoordiger.

GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan
Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon
Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT
verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse
geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij
pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen.
HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware
depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw
gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max
Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het
advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd
blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest
vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die
tijd vooruitstrevend standpunt.

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel
Cornelis

+ 1112112211236247221 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.

+ 1112112211236247222 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in
Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland.

1112112211236247223 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op
1937-02-11 in Haarlem. Zij overleed op 2019-08-28 in
Nieuw-Beerta.

111211221123624723. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op
1986-01-16 in Hilversum op de leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde
tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Jan

Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947
had hij samen met zijn broer
Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam
(2x). Hij kocht de collectie
in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel
voor kleur en mode. Na de
scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de
Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en
schoonschrijven en maakte zelf
de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen.
Tijdens de oorlogsjaren was Jan
hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf
onderduiken.

Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan

1112112211236247231 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op
1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in
Hilversum.

+ 1112112211236247232 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren
op 1939-04-03 in Hilversum.

+ 1112112211236247233 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in
Hilversum.

+ 1112112211236247234 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in
Hilversum.

111211221123624741. Huijser, Piet.

Piet werd geboren in 1910 in Johannesburg. Hij was de zoon van
Huijser, Jan en NN, Minny. Hij trouwde NN, Minny geschat omstreeks
1940.

Kinderen van NN, Minny en Huijser, Piet

1112112211236247411 i. Huijser, Johanna. Johanna werd geboren in 1940 in Johannesburg.

111211221123624742. Huijser, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren in 1915 in Johannesburg. Zij is de dochter
van Huijser, Jan en NN, Minny. Zij trouwde Carstens, Pete
omstreeks 1940.

Kinderen van Huijser, Elizabeth en Carstens, Pete

1112112211236247421 i. Carstens, David. David werd geboren omstreeks 1940.

111211221123624743. Huijser, William.

William werd geboren in 1920 in Johannesburg. Hij is de zoon van
Huijser, Jan en NN, Minny.

111211221123624811. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 1904-05-05. Hij overleed na 1930 op de
leeftijd van meer dan 25 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van
Huijser, Gijsbert en van der Wiele, Dirkje. Hij trouwde Buis,
Maria Catharina Elisabeth op 1929-01-24.

Kinderen van Buis, Maria Catharina Elisabeth en Huijser, Gijsbert

1112112211236248111 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren in 1930-10-00.

111211611124214111. Mook, Kaj.

Kaj werd geboren omstreeks 1990. Hij is de zoon van Mook, Ad en
van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth).

Generatie 19

1112112211236247111. Haboldt, Karel.

Karel werd geboren in 1918 in Amsterdam. Hij overleed in 1985 in
Australie op de leeftijd van 67 jaren. Hij was de zoon van
Haboldt, Karel Jan Cornelis en Mulder, Catharina Wilhelmina
Joanna.

Notities bij Haboldt, Karel

Hij is tweemaal getrouwd, in Australie, met dezelfde vrouw.

1112112211236247112. Haboldt, Willem Cornelis Johannes.

Willem Cornelis Johannes werd geboren op 1920-05-14 in Amsterdam.
Hij is de zoon van Haboldt, Karel Jan Cornelis en Mulder,
Catharina Wilhelmina Joanna. Hij trouwde Kool, Agaath in 1940 in
Australie.

Kinderen van Kool, Agaath en Haboldt, Willem Cornelis Johannes

11121122112362471121 i. Haboldt, zoon. zoon werd geboren in 1940 in Australie.

11121122112362471122 ii. Haboldt, dochter. dochter werd geboren in 1940 in Australie.

1112112211236247113. Haboldt, To.

To werd geboren in 1920 in Amsterdam. Zij is de dochter van
Haboldt, Karel Jan Cornelis en Mulder, Catharina Wilhelmina
Joanna. Zij trouwde van Duren, Koos in 1940 in Australie.

1112112211236247114. Haboldt, Joop.

Joop werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Haboldt, Karel Jan Cornelis en Mulder, Catharina Wilhelmina
Joanna.

1112112211236247211. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij overleed op
2019-12-14 in Hoofddorp op de leeftijd van 89 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina
Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in
Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.

11121122112362472111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in
Badhoevedorp.

11121122112362472112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in
Badhoevedorp.

1112112211236247212. Jonge Vos, Catharina Johanna.

Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij
overleed in 2014 op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij was
de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba.
Zij trouwde Hogenbirk, Johan in 1955 in Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Johan

11121122112362472121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.

11121122112362472122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.

1112112211236247213. Jonge Vos, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij
trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in
Badhoevedorp.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik Jan

Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog
het kenmerk van een hardlopende
struisvogel met “Nu-FIT”.

Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik
Jan

+ 11121122112362472131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in
Badhoevedorp.

11121122112362472132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in
Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.

1112112211236247221. Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij
overleed op 2017-10-29 in Ermelo op de leeftijd van 85 jaren, 4
maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en
Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op
1952-05-22 in Haarlem.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 11121122112362472211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op
1953-08-22 in Haarlem.

+ 11121122112362472212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op
1954-12-17 in IJmuiden.

+ 11121122112362472213 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op
1961-05-01 in Heemskerk.

1112112211236247222. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op
2000-12-07 in Portland op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina
Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 1955-07-27 in
Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in
1971-05-00 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel
Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide,
Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas),
Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de
Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in
zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf,
houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die
betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of
software engineer zijn.

Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

11121122112362472221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op
1960-03-22 in Zeist.

11121122112362472222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op
1964-01-03 in Leiderdorp.

11121122112362472223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op
1965-02-13 in Leiderdorp.

+ 11121122112362472224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd
geboren op 1968-08-09 in Leiden.

1112112211236247223. Jonge Vos, Carla Christina.

Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij
overleed op 2019-08-28 in Nieuw-Beerta op de leeftijd van 82
jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis
en Bruggink, Christina Hendrika. Zij had een ongehuwde relatie met
Haan, Dolf. Zij had tevens een relatie met van Zanen, Barteld.

Notities bij Jonge Vos, Carla Christina

Karel Jonge Vos was haar juridische vader, maar onderzoek door
Carla zélf geeft aan, dat Karel niet haar biologische vader was.

1112112211236247231. Jonge Vos, Sophia Hendrika.

Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij
overleed op 1989-09-29 in Hilversum op de leeftijd van 53 jaren, 3
maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina
Sophia.

1112112211236247232. Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is
de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij
trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij
trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.

11121122112362472321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren
op 1964-04-26 in Hilversum.

11121122112362472322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op
1966-03-03 in Amersfoort.

11121122112362472323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul.

11121122112362472324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op
1974-06-10 in Amersfoort.

11121122112362472325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op
1977-09-04 in Hilversum.

1112112211236247233. Jonge Vos, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes,
Michiel in 1976 in Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN

11121122112362472331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in
Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel

11121122112362472332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in
Hilversum.

11121122112362472333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op
1980-11-07 in Hilversum.

1112112211236247234. Jonge Vos, Machteld.

Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.

Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor

11121122112362472341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in
Bunschoten.

11121122112362472342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in
Bunschoten.

11121122112362472343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in
Bunschoten.

1112112211236247411. Huijser, Johanna.

Johanna werd geboren in 1940 in Johannesburg. Zij is de dochter
van Huijser, Piet en NN, Minny.

1112112211236247421. Carstens, David.

David werd geboren omstreeks 1940. Hij is de zoon van Carstens,
Pete en Huijser, Elizabeth.

1112112211236248111. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren in 1930-10-00. Hij is de zoon van Huijser,
Gijsbert en Buis, Maria Catharina Elisabeth. Hij trouwde Meinders,
Nel geschat omstreeks 1955.

Generatie 20

11121122112362471121. Haboldt, zoon.

zoon werd geboren in 1940 in Australie. Hij is de zoon van
Haboldt, Willem Cornelis Johannes en Kool, Agaath.

11121122112362471122. Haboldt, dochter.

dochter werd geboren in 1940 in Australie. Zij is de dochter van
Haboldt, Willem Cornelis Johannes en Kool, Agaath.

11121122112362472111. van Millingen, Karin.

Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij
trouwde Saakstra, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

11121122112362472112. van Millingen, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.

11121122112362472121. Hogenbirk, Johan.

Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

11121122112362472122. Hogenbirk, Arnold.

Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

11121122112362472131. Jonge Vos, Marianna.

Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem.

Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard

111211221123624721311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem.

111211221123624721312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem.

111211221123624721313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.

11121122112362472132. Jonge Vos, Robert.

Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op
2004-04-26 in Hoofddorp op de leeftijd van 38 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in
Badhoevedorp.

11121122112362472211. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de
zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
Alexander

111211221123624722111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
in Alkmaar.

111211221123624722112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
in Alkmaar.

11121122112362472212. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de
zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

+ 111211221123624722121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.

+ 111211221123624722122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.

+ 111211221123624722123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in
Alkmaar.

11121122112362472213. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de
dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij
trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij
trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij
trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20 in Harderwijk.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius
Jan

111211221123624722131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in
Alkmaar.

111211221123624722132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.

11121122112362472221. Jonge Vos, Robert Johannes.

Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had
een ongehuwde relatie met Will, Chris.

11121122112362472222. Jonge Vos, Taco Hendrik.

Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

11121122112362472223. Jonge Vos, Eric Leonard.

Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Notities bij Jonge Vos, Eric Leonard

Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij
heeft een aantal keren in Japan
opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam
en samenwonend met André de
Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

11121122112362472224. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is
de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij
trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden.

Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
Christiaan

111211221123624722241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.

11121122112362472321. Lansdorp, Catharina Hendrika.

Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is
de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika
Catharina.

11121122112362472322. Lansdorp, Vincent Johannes.

Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is
de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

11121122112362472323. Lansdorp, Sung Il.

Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van
Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Notities bij Lansdorp, Sung Il

Geadopteerd.

11121122112362472324. Jonge Vos, Tobias Marius.

Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de
zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hij
trouwde , Barbora in 2014 in Slowakije.

Notities bij Jonge Vos, Tobias Marius

Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha
de familienaam Jonge Vos
aangenomen.

11121122112362472325. Jonge Vos, Micha Christiaan.

Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is
de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

11121122112362472331. Hemmen, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon
van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.

11121122112362472332. Matthes, Johannes.

Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon
van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

11121122112362472333. Matthes, Maurits Alexander.

Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is
de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

11121122112362472341. Harskamp, Denise.

Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter
van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

11121122112362472342. Harskamp, Titia.

Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter
van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

11121122112362472343. Harskamp, Pauline.

Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de
dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Generatie 21

111211221123624721311. Kanne, Jaleesa.

Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter
van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

111211221123624721312. Kanne, Eline.

Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van
Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

111211221123624721313. Kanne, Mees.

Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van
Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

111211221123624722111. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

111211221123624722112. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
Johanna.

111211221123624722121. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een
ongehuwde relatie met Onbekend.

Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

1112112211236247221211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op
1998-02-06 in Amsterdam.

111211221123624722122. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van
Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper,
Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar.

Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

1112112211236247221221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar.

1112112211236247221222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.

111211221123624722123. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie
met , Mark.

Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark

1112112211236247221231 i. , Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.

111211221123624722131. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

111211221123624722132. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van
Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

111211221123624722241. Jonge Vos, Roy.

Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

Generatie 22

1112112211236247221211. Tienkamp, Jermain Camiel.

Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de
zoon van Tienkamp, Marije.

1112112211236247221221. Tienkamp, Ruben.

Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van
Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

1112112211236247221222. Tienkamp, Feline.

Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

1112112211236247221231. , Midas.

Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
, Mark en Tienkamp, Priscilla.