Stamboom Tienkamp Brandenburg

Dekker, de Joodse tak

Afstammelingsverslag voor Dekker, Roelof Heymens

Generatie 1

1. Dekker, Roelof Heymens.

Roelof Heymens werd geboren op 1839-03-11 in Ooststellingwerf
(Fr). Hij overleed op 1900-07-27 in Aardscheveld (Assen) op de
leeftijd van 61 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Dekker,
Heijmen Everts en Doek, Lammertje. Hij trouwde Moeijon, Schoontje
op 1873-02-26.

Notities bij Dekker, Roelof Heymens

Roelof Dekker was van huis uit Hervormd. Door zijn verhuizing naar
het Aardscheveld bij Assen ( het gebied waar nu het van Boeyenoord
is gevestigd) kreeg hij een relatie met Schoontje Moeijon.
Schoontje was een dochter van de wiskunde docent Samuel Samsom
Moeijon. Raadselachtig is waarom zij op het extreem armoedige
Aardscheveld terecht kwam. Schoontje was Joods en daardoor waren
haar/hun kinderen dat ook. Van de generaties hierna is een groot
deel tijdens WO2 door de Duitsers vermooed inn Auschwitz en
Sobibor. Een ander deel bleef voor de Duitsers geheel uit beeld.

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Dekker, Roelof Heymens

11 i. Dekker, Froukje. Froukje werd geboren op 1858-12-11 in
Aardscheveld (Assen).

12 ii. Dekker, Leentje. Leentje werd geboren op 1861-01-19 in
Aardscheveld (Assen).

13 iii. Moeijon, Simson. Simson werd geboren op 1862-06-09 in Assen.
Hij overleed na 1879.

14 iv. Moeijon, Samuel Simson. Samuel Simson werd geboren op
1864-06-01 in Assen. Hij overleed na 1877.

15 v. Dekker, Iko. Iko werd geboren op 1866-06-08 in Assen. Hij
overleed na 1911.

+ 16 vi. Dekker, Joël Roelof Heiman. Joël Roelof Heiman werd geboren op
1868-08-07 in Assen. Hij overleed op 1938-07-15 in Amsterdam.

+ 17 vii. Dekker, Amalia. Amalia werd geboren op 1870-10-28 in Assen. Zij
overleed op 1942-11-02 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak:
vermoord.

Generatie 2

11. Dekker, Froukje.

Froukje werd geboren op 1858-12-11 in Aardscheveld (Assen). Zij
was de dochter van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

12. Dekker, Leentje.

Leentje werd geboren op 1861-01-19 in Aardscheveld (Assen). Zij
was de dochter van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

13. Moeijon, Simson.

Simson werd geboren op 1862-06-09 in Assen. Hij overleed na 1879
op de leeftijd van meer dan 16 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon
van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

Notities bij Moeijon, Simson

Geboren: Moeijon

14. Moeijon, Samuel Simson.

Samuel Simson werd geboren op 1864-06-01 in Assen. Hij overleed na
1877 op de leeftijd van meer dan 12 jaren, 7 maanden. Hij was de
zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

15. Dekker, Iko.

Iko werd geboren op 1866-06-08 in Assen. Hij overleed na 1911 op
de leeftijd van meer dan 44 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van
Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

16. Dekker, Joël Roelof Heiman.

Joël Roelof Heiman werd geboren op 1868-08-07 in Assen. Hij
overleed op 1938-07-15 in Amsterdam op de leeftijd van 69 jaren,
11 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon,
Schoontje. Hij trouwde Turksma, Betje op 1895-07-06 in Leeuwarden.

Kinderen van Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman

+ 161 i. Dekker, Maurits Rudolf Joël. Maurits Rudolf Joël werd geboren
op 1896-07-16 in Amsterdam. Hij overleed op 1962-10-07 in
Amsterdam.

162 ii. Dekker, Martha Susanna Betje. Martha Susanna Betje werd geboren
op 1900-08-18 in Amsterdam. Zij overleed op 1989-12-04 in
Amsterdam.

Notities voor Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman:

Feitelijk leefden zij vanaf 1904 gescheiden.
Vader Dekker liet het gezin in 1915 in de steek en is tot 1928 spoorloos.
Later bleek dat hij in Buenos Aires verbleef.
Het huwelijk werd in 1916 op verzoek van moeder Dekker door de rechtbank ontbonden.

17. Dekker, Amalia.

Amalia werd geboren op 1870-10-28 in Assen. Zij overleed op
1942-11-02 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 72 jaren, 5 dagen. Zij was de dochter van Dekker,
Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Zij had een ongehuwde
relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens van der Veen, Salomon op
1894-05-23 in Assen.

Notities bij Dekker, Amalia

Amalia van der Veen-Dekker was een dochter en jongste kind van
Roelof Heijmens Dekker (11 maart 1839 Ooststellingwerf-27 juli
1900 Aardscheveld) en Schoontje Moeyon (10 februari 1827 Assen-26
november 1897 Assen?). Zij trouwde op 23 mei 1894 te Assen met
Salomon van der Veen (6 augustus 1865 Westerbork-17 januari 1933
Assen). Amalia was de zus van Joel Dekker, die op zijn beurt de
vader was van de letterkundige Maurits Dekker (1896-1962).

Bron: helpdesk Akevoth van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Kinderen van Dekker, Amalia en Onbekend

171 i. Dekker, Hermanus. Hermanus werd geboren op 1893-02-18 in Assen.
Hij overleed op 1893-08-05 in Assen.

Kinderen van Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon

+ 172 i. van der Veen, Schoontje. Schoontje werd geboren op 1895-09-18
in Westerbork. Zij overleed op 1943-04-16 in Sobibor, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

+ 173 ii. van der Veen, Saartje. Saartje werd geboren op 1898-03-14 in
Assen. Zij overleed op 1943-07-09 in Sobibor, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

+ 174 iii. van der Veen, Mannes. Mannes werd geboren op 1902-09-06 in
Westerbork. Hij overleed in 1991.

+ 175 iv. van der Veen, Joël. Joël werd geboren op 1905-09-03 in
Westerbork. Hij overleed op 1943-02-28 in Auschwitz, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

+ 176 v. van der Veen, Johannes Gerard. Johannes Gerard werd geboren op
1910-08-28 in Sleen. Hij overleed op 1943-01-31 in Auschwitz,
Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

177 vi. van der Veen, Izak. Izak werd geboren op 1916-02-09 in
Westerbork. Hij overleed op 1942-09-30 in Auschwitz, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

Notities voor Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon:

In Assen zijn op 28-10-2015 hier 2 Stolpersteine gelegd voor: Izak
van der Veen en Amalia van der Veen-Dekker.

Generatie 3

161. Dekker, Maurits Rudolf Joël.

Maurits Rudolf Joël werd geboren op 1896-07-16 in Amsterdam. Hij
overleed op 1962-10-07 in Amsterdam op de leeftijd van 66 jaren, 2
maanden. Hij was de zoon van Dekker, Joël Roelof Heiman en
Turksma, Betje. Hij trouwde Hellingman, Maria Engelina op
1923-02-21 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Assen, Hendrika
Christina op 1955-08-17 in Amsterdam.

Notities bij Dekker, Maurits Rudolf Joël

In 1936 ageerde hij niet alleen tegen de Olympische Spelen in
Berlijn, maar publiceerde hij tevens “Adolf Hitler. Een poging tot
verklaring”, een geruchtmakende, spottende brochure waarin hij
vaststelde dat de leider van nazi-Duitsland misschien niet
krankzinnig was, maar toch wel zoveel ‘psychische defecten’ toonde
dat hij een gevaar voor de wereld vormde. Wegens belediging van
een bevriend staatshoofd werd hij in 1938 voor een rechtbank te
Amsterdam veroordeeld tot een boete van f 100,-, die tijdens zijn
afwezigheid door de Nederlandse Amerikaan Hendrik Willem van Loon
betaald werd. Want kort na afloop van het proces vertrok Dekker
naar de Verenigde Staten, waar hij wellicht voor langere tijd zou
zijn gebleven, ware het niet dat hij vrouw en kinderen had
achtergelaten in Nederland, juist op een tijdstip dat een nieuwe
wereldoorlog op uitbreken stond. Kort voor de bezetting schreef
hij Inc. Pius beveelt, een roman over menselijke ontreddering, die
tot het beste van zijn werk wordt gerekend.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.
Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Onderstaand artikel is in feite een transcriptie van een artikel uit 1938. Maurits Dekker heeft voor 1940 meerdere malen opgetreden tegen het opkomend Nationaal-Socialisme en Fascisme in Europa.
Maurits Dekker voor de rechtbank Wegens beleediging van Hitler f 100 hoete geëist.

De Amsterdamse rechtbank, gepresideerd door mr V. G. Bolt behandelde gisteren de strafzaak tegen den letterkundige Maurlts Dekker, verdacht van beleediging van het hoofd van een bevriende staat.

Hem U ten laste gelegd, dat hij In 1938 opzettelijk ln het openbaar bij geschrifte het hoofd van den bevriende staat Duitsland. Adoll Hltler. heeft beledigd. door met het opzet om de eer of goeden naam van dit staatshoofd aan te randen door tenlastelegging van bepaalde feiten, met het kennelijk doel daaraan ruchtbaarheid te geven en opzettelijk beledigend heeft geschreven en doen uitgeven een brochure, getiteld “Hltler, een poging tot verklaring”. •

Vervolgens legt de dagvaarding enlge termen uit de brochure ten laste, die naar het oordeel van het Hof beledlgend voor het hoofd van den Duitse staat zijn. Ook Is in de dagvaarding de brochure in haar geheel opgenomen.

Eerst hoorde de rechtbank den uitgever W. Salm die o.a. verklaarde, dat hij — alvorens tot de uitgave over te gaan — nog enkele uitdrukkingen had geschrapt die nodeloos waren.

Prof. dr H. L. Rümke. hoogleraar In de psychiatrie. had op last van den rechter-commissaris een uitvoerig rapport uitgebracht waarin hij tot de volgende conclusie komt: „Uit het werk blijkt ln leder gevat dat Dekker zich de moeite heeft gegeven, dat hij ernstig heeft gepoogd zich psychologisch In Hitler te verdiepen. Een deel van Dekker, uitkomsten kan lk — aldus prof. Rümke — als psychologisch juist aanvaarden, een deel acht ik discutabel; een deel acht ik onjuist. Verstaat men onder „psychologisch verantwoord dat de door Dekker geuite oordelen door de feiten, dle hij aanbrengt een graad van evidentie hebben gekregen, dat zij als onomstotelijk mogen gelden, dan zou men nlet mogen zeggen, dat de Inhoud van dit boekje geheel psychologisch verantwoord Is. Ik vraag mij echter af — aldus desk. — of er dan wel heel veel psychologisch verantwoorde publicaties werden gedaan. Verstaat men onder een psychologisch verantwoorde inhoud een inhoud, die niet bestaat ult in den wilde gedane beweringen, doch uit al dan niet juiste resultaten van ernstige overwegingen dan kan men zeggen dat de Inhoud van dit boekje voor het allergrootste gedeelte als psychologisch verantwoord mag worden beschouwd.

Op een vraag van den verdediger, mr. Th. Eskens, zegt deskundige, het met Dekker eens te zijn dat men bepaalde dingen kan aanvoeren, waaruit blijkt dat Hitler de leugen heeft verdedigd. Hitler heeft In “Mein Kampf” zelf erkend, dat hij de leugen mag bezigen als propagandamiddel. Het Is echter volgen, desk. psychologisch niet juist nu de leugenachtigheid als kern van Hitlers karakter te kenschetsen.
Datzelfde geldt voor de kwalificatie ‘hysterisch’. Het woord is daarop aan den Officier van Justitie mr B. Kist.
Requisitoir.

Evenals zoovele politieke gedingen heeft deze zaak Juridisch weinig te betekenen. Het lelt U volkomen bewezen en of de Inhoud psychologisch verantwoord is doet er voor de strafbaarheid niet toe.

Wanneer we het begrip “aanranding van eer en goeden naam” bekijken, zien we. dat dit een zeer relatief begrip ls. De eer van het hoofd van een groten Europese staat zal eerder zijn ‘ aangetast dan die van een willekeurig mens. De jurisprudentie wijst ook in deze richting. Spreker gaf hiervan een aantal voorbeelden. Belediging van een hoofd van een staat met een grote „uitwendige” eer zal veel eerder plaats hebben dan de belediging van een willekeurig mens. al zal diens eergevoel dan ook even groot zijn.

Verdachte noemt Hitler o.a. clown, leugenaar ‘druckeberger’ enz. Het hele boekje ademt een geest van haat en minachting. De uitgever heeft reeds enige van dergelijke uitdrukkingen geschrapt doch helaas heeft hij er nog een groot aantal laten staan.
Zouden wij ons niet gegriefd voelen, merkte spreker op, wanneer een dergelijk boekje over onze Koningin in het buitenland uitkwam.
Dit boekje is een knap en handig geschreven psychologische verhandeling, geschreven door een niet-psycholoog en tegenstander van het Hitlerbewind. Aan dergelijke boekjes hebben wij geen behoefte.

Ik heb echter den Indruk, dat verdachte niet in herhaling zal vervallen. Spr. vorderde f 100 boete, sub. 20 dagen hechtenis.
Pleidooi.

De verdediger, mr. Th. Eskens. hield een uitvoerig pleidooi, waarin hij allereerst de dagvaarding aanviel die z.i. op juridische gronden nietig Is.

Daarna besprak hij den zakelijke Inhoud van de dagvaarding en van het boekje.
Pleiter bestreed, dat deze brochure iets anders bedoelt te zijn als een poging tot verklaring, niet echter als een belediging. Bij de beoordeling of er beledigd is, moeten we een Nederlandse maatstaf en niet een Duitse aanleggen, we moeten de zaak objectief zien. Successievelijk behandelde pl. vervolgens de ten laste gelegde woorden, die de officier beledigend acht met welke opvatting pl. het In dit geval niet eens is.

Dit goed geschreven werk van de hand van een kunstenaar is samengesteld onder invloed van een zekere stemmingen vervoering en hij heeft niet — zoals een jurist dat pleegt te doen — zijn woorden gewikt en gewogen. Zijn heilige verontwaardiging wordt door duizenden weldenkende mensen gedeeld. Verdachte vreest dat door het dictatuur regiem een nieuwe wereldoorlog zal ontbranden, hij lijdt onder de vervolging, waaraan zovelen In Duitsland bloot staan. In dit licht gezien is zijn felheid te begrijpen. De rechtbank moge zich bij de beoordeling van dit feit indenken in verdedigers gemoedstoestand, waarin hij de brochure schreef.

Primair vroeg pl. ontslag van rechtsvervolging, subs. drong hij aan op clementie.
Het laatste woord.

Ten slotte maakte verdachte ruimschoots gebruik van het laatste woord. Hij zeide o.a. het volgende:

Hitler is voor mij —ik heb het In mijn hoekje duidelijk gezegd — een der belangrijkste vertegenwoordigers van een politieke richting en — al, men het dezen naam geven mag — van een wereld beschouwing, die ik voor het voortbestaan der Europese cultuur en voor het behoud van den zoo bedreigden wereldvrede, niet alleen in hoge mate gevaarlijk acht maar wier strijdmethoden ook van dien aard zijn, dat zij mij met afschuw vervullen.
Mijn boekje was bedoeld als een ernstige waarschuwing en dit zal het blijven, onafhankelijk van het feit of ik daarvoor veroordeeld word of niet

Ons volk wordt dag in dag uit en op velerlei manieren, van buiten af en van binnen uit geïnfecteerd met denkbeelden en invloeden, die als het op deze wijze doorgaat vroeg of laat een noodlottige uitwerking moeten hebben. Herhaaldelijk worden hler van Duitse zijde, door voor dit doel bestaande organisaties, die het buitenland tot werkterrein hebben, geschriften verspreid, waarin een deel van het Nederlandse volk tegen een ander deel van het Nederlandse volk wordt opgezet

Er is nog iels anders: een nog groter gevaar bedreigt dit volk. Dit is de propaganda, die hier door bepaalde groepen Nederlanders voor het tegenwoordige Duitse regiem gemaakt wordt Het succes— lk wil het een schijnsucces noemen — van het Hitler-regiem heeft tot gevolg gehad, dat een deel der niet kritisch ingestelde massa, de hoofden der tegenwoordige Duitse regeerder, met een aureool omstraald zie, aldus verdachte.

Als Nederlander, die gehecht is aan zijn land en zijn volk, zoo ging verdachte voort, heb ik voor deze gevaren willen waarschuwen en dit meende Ik alleen op de juiste wijze te kunnen doen, door den man, die het prototype van de N.S. beweging Is en die door velen als «en genie wordt beschouwd, te laten zien. zoal, Ik hem uit zijn toespraken en geschriften heb leren kennen. Geen genie, ook geen verlosser, maar een mens, zeker met enkele kwaliteiten, maar ook met grote fouten en tekortkomingen, een man van Inzichten en opvattingen, die, naar mijn mening, voor ons land funest moeten zijn als zij door Nederlanders worden overgenomen.
De rechtbank zal 5 Mei vonnis wijzen.
Bron: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad van 22-04-1938, Ochtend

Kinderen van Hellingman, Maria Engelina en Dekker, Maurits Rudolf
Joël

1611 i. Dekker, Eleonora Maurits. Eleonora Maurits werd geboren op
1916-05-09 in Amsterdam. Zij overleed op 2009-10-24 in
Verenigde Staten (USA).

+ 1612 ii. Dekker, Meavedea. Meavedea werd geboren op 1921-04-08 in
Schoorl. Zij overleed op 1984-11-14 in Nijmegen.

162. Dekker, Martha Susanna Betje.

Martha Susanna Betje werd geboren op 1900-08-18 in Amsterdam. Zij
overleed op 1989-12-04 in Amsterdam op de leeftijd van 89 jaren, 3
maanden. Zij was de dochter van Dekker, Joël Roelof Heiman en
Turksma, Betje. Zij trouwde Belinfante, Daniel Aron op 1923-12-27
in Amsterdam.

Notities bij Dekker, Martha Susanna Betje

Zij ontving een Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten
aan Nederland. Zij sloeg de uitnodiging om het huwelijk bij te
wonen van Kon. Beatrix met Claus, omdat hij een Duitser was!

Notities voor Dekker, Martha Susanna Betje en Belinfante, Daniel
Aron:

Daniël werd op 19 augustus 1942 door de politie opgepakt en ging
via de Zentralstelle naar de Joodsche Schouwburg. Welk verzetswerk
heeft Daniël gedaan en waar hij uiteindelijk voor is opgepakt
weten we dankzij de website Cellosonate . Hoewel zelf
ondergedoken, droeg hij zorg voor andere onderduikers. Hij zorgde
bijvoorbeeld voor voedsel, geld en papieren. Hij deed dit uit een
gevoel van ‘recht en medemenselijkheid’. Hij nam ook diverse
schuilnamen aan. Zo gebruikte hij de naam ‘Hafkamp’ om een
onbewoonbaar verklaarde woning te huren. Via een andere
schuilnaam, ‘Meneer Mulder’, vroeg hij gas, elektriciteit en licht
aan. Hij hielp mensen waar hij maar kon. In de avonduren luisterde
hij naar de Engelse radio. Dat zou hem fataal worden. Hij werd
opgepakt toen hij de dagelijkse radioberichten aan een tussenadres
kwam brengen. Hij liep ook nog eens extra risico door het niet
dragen van de verplichte Davidster. Vanuit de Hollandsche
Schouwburg ging hij naar Westerbork. Vanuit Westerbork ging hij
naar Auschwitz om uiteindelijk in Fürstengrube terecht te komen.
Fürstengrube was een zogenaamd subkamp van Auschwitz. Het was pas
in de zomer van 1943 georganiseerd en was in feite een
steenkoolmijn (antraciet werd er gedolven). Het kamp lag ongeveer
30 kilometer van Auschwitz in de buurt van Myslowice (Myslowitz).

De bovengenoemde website ‘Cellosonate’ citeert uit de
aantekeningen van Martha. Zij schrijft over Daniël het volgende:
“Werd eerst in ’t orkest, later in de mijnen te werk gesteld.
Kreeg, hoewel van ijzersterke constitutie, door ondervoeding en
slechte behandeling beenziekte. Werd in ’t hospitaal gestopt – dit
werd bij nadering der Russen in brand gestoken door bataljon
Wehrmacht, dat hiervoor speciaal kwam. Geen joods mens mocht
eruit. Ooggetuigen brachten dit bericht.” Het was 27 januari 1945!

171. Dekker, Hermanus.

Hermanus werd geboren op 1893-02-18 in Assen. Hij overleed op
1893-08-05 in Assen op de leeftijd van 5 maanden, 16 dagen. He was
de zoon van Dekker, Amalia.

172. van der Veen, Schoontje.

Schoontje werd geboren op 1895-09-18 in Westerbork. Zij overleed
op 1943-04-16 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 47 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van van der
Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Zij trouwde van Coevorden, Joel
op 1924-02-14 in Groningen.

Kinderen van van der Veen, Schoontje en van Coevorden, Joel

1721 i. van Coevorden, Clara. Clara werd geboren op 1930-10-26 in
Groningen. Zij overleed op 1943-04-16 in Sobibor, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

173. van der Veen, Saartje.

Saartje werd geboren op 1898-03-14 in Assen. Zij overleed op
1943-07-09 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 45 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van van der
Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Zij trouwde Cohen, Philip op
1921-09-23 in Westerbork.

Kinderen van van der Veen, Saartje en Cohen, Philip

1731 i. Cohen, Jetta Amalia. Jetta Amalia werd geboren op 1922-03-20 in
Groningen. Zij overleed op 1943-04-02 in Sobibor, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

1732 ii. Cohen, Rebecca. Rebecca werd geboren op 1924-05-07 in
Groningen. Zij overleed op 1943-04-02 in Sobibor, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

1733 iii. Cohen, Schoontje. Schoontje werd geboren op 1929-07-31 in
Groningen. Zij overleed op 1943-07-09 in Sobibor, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

1734 iv. Cohen, Amalia. Amalia werd geboren omstreeks 1930.

174. van der Veen, Mannes.

Mannes werd geboren op 1902-09-06 in Westerbork. Hij overleed in
1991 op de leeftijd van 88 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van
van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Hij trouwde Toxopeus,
Johanna Geertruida omstreeks 1935.

Notities bij van der Veen, Mannes

Mannes van der Veen, verzekeringsagent, geboren op 6 september
1902 te Westerbork, zoon van Salomon van der Veen en Amalia
Dekker; heeft de oorlog overleefd. Gehuwd met Johanna Geertruida
Toxopeus, niet-Joods.

Kinderen van Toxopeus, Johanna Geertruida en van der Veen, Mannes

1741 i. van der Veen, Salomon Sebo. Salomon Sebo werd geboren op
1938-03-22 in Assen. Hij overleed op 1938-03-28 in Assen.

1742 ii. van der Veen, Luchina Amalia. Luchina Amalia werd geboren in
1942.

175. van der Veen, Joël.

Joël werd geboren op 1905-09-03 in Westerbork. Hij overleed op
1943-02-28 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 37 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van der
Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Hij trouwde Aronius, Saartje op
1940-10-30 in Amsterdam.

Kinderen van Aronius, Saartje en van der Veen, Joël

1751 i. van der Veen, Amalia. Amalia werd geboren op 1941-09-12 in
Amsterdam. Zij overleed op 1943-05-28 in Sobibor, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

176. van der Veen, Johannes Gerard.

Johannes Gerard werd geboren op 1910-08-28 in Sleen. Hij overleed
op 1943-01-31 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 32 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van der
Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Hij trouwde Simmeren, Leentje op
1938-08-08 in Groningen.

Kinderen van Simmeren, Leentje en van der Veen, Johannes Gerard

1761 i. van der Veen, Salomon. Salomon werd geboren op 1940-06-22 in
Groningen. Hij overleed op 1942-10-12 in Auschwitz, Polen –
Doodsoorzaak: vermoord.

177. van der Veen, Izak.

Izak werd geboren op 1916-02-09 in Westerbork. Hij overleed op
1942-09-30 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 26 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van van der
Veen, Salomon en Dekker, Amalia.

Notities bij van der Veen, Izak

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 60706) aanwezig op
het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming
nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Stolperstein:
Rembrandtlaan 50, Assen

Generatie 4

1611. Dekker, Eleonora Maurits.

Eleonora Maurits werd geboren op 1916-05-09 in Amsterdam. Zij
overleed op 2009-10-24 in Verenigde Staten (USA) op de leeftijd
van 93 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Maurits
Rudolf Joël en Hellingman, Maria Engelina. Zij had een relatie met
Bons, Jan.

1612. Dekker, Meavedea.

Meavedea werd geboren op 1921-04-08 in Schoorl. Zij overleed op
1984-11-14 in Nijmegen op de leeftijd van 63 jaren, 7 maanden. Zij
was de dochter van Dekker, Maurits Rudolf Joël en Hellingman,
Maria Engelina. Zij trouwde Arpeau, Gerardus Johannes Josephus op
1940-05-08 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Blazer, Carel Adriaan
in 1950 in Amsterdam.

Notities bij Dekker, Meavedea

Zij ontving het Verzetsherdenkingskruis (VHK)

Handelsblad 08-03-1954
De prijs voor het beste stilleven was voor Mea Dekker, die als een tube waterverf tussen het feestgevoel bewoog.

Kinderen van Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan

16121 i. Blazer, Dominga Leonie. Dominga Leonie werd geboren op
1950-04-24 in Amsterdam. Zij overleed op 2021-04-11.

Notities voor Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan:

Tijdens de tweede Wereldoorlog sluit hij zich aan bij het verzet.
Hij maakt deel uit van de fotografenverzetsgroep De Ondergedoken
Camera, die de Duitse bezetting van Nederland documenteren.
Daarnaast is hij ook actief bij Persoon Bewijzen Centrale met het
vervalsen van persoonsbewijzen en andere documenten. Blazer wordt
in april 1943 samen met zijn latere leerlingen Ad Windig en Krijn
Taconis opgepakt door de Duitsers. Hij wordt beschuldigd van
spionage en door het Kriegsgericht ter dood veroordeeld. Hij
blijft echter ontkennen en zijn verdediging weet de schuld op
iemand anders te schuiven die op dat moment in Zwitserland
verblijft en geen gevaar loopt. Hij wordt op 10 februari 1944
vrijgelaten. Zijn zuster en haar man worden bij dezelfde
gelegenheid opgepakt en naar Birkenau gestuurd. Zij overleven de
oorlog niet.

De bevrijding brengt Blazer uitgebreid in beeld. Hij fotografeert bij de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945, de gevangenneming van Duitse soldaten en officieren en de feestvreugde bij de intocht van de Canadezen in Amsterdam. Ook legt hij op verschillende plekken in het land de verwoestingen van de oorlog vast.

Tijdens de oorlog heeft hij Mea Dekker, de dochter van de schrijver Maurits Dekker, leren kennen. Ze wordt zijn assistent en model. In 1950 trouwen ze en uit dit huwelijk wordt dochter Dominga geboren. Zij komt ook regelmatig voor op de foto’s van Blazer. Het huwelijk wordt in 1963 ontbonden. Hij is intussen een relatie begonnen met Willemien Pieters met wie hij in 1974 in het huwelijk treed.

1721. van Coevorden, Clara.

Clara werd geboren op 1930-10-26 in Groningen. Zij overleed op
1943-04-16 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 12 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van van
Coevorden, Joel en van der Veen, Schoontje.

Notities bij van Coevorden, Clara

Clara van Coevorden is op 26 oktober 1930 blind geboren.
Ze is als meisje van 5 jaar in het blindeninstituut aan de Rijksstraatweg komen wonen. Dan komt de oorlog. Omdat Clara blind is, wordt zij tijdens de razzia van 28 november 1942 overgeslagen, net als andere zieken en mensen met een beperking. Maar op 9 april 1943 moet ook Clara naar Kamp Westerbork. Op 13 april 1943 wordt Clara, samen met haar moeder Schoontje van der Veen, op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, waar beiden op 16 april 1943 om het leven komen in de gaskamer.

Om Clara niet te vergeten is er vlak voor de deur van Visio De Heukelom (voor de Vlindertuin) in Haren een stolpersteine (struikelsteen) geplaatst. Een stolpersteine is een steentje, met een koperen kop, hierop staan de gegevens gegraveerd van mensen die in de tweede wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord. ’s Avonds op 4 mei legt een van de Visio-begeleiders een bloemetje bij de steen.

1731. Cohen, Jetta Amalia.

Jetta Amalia werd geboren op 1922-03-20 in Groningen. Zij overleed
op 1943-04-02 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 21 jaren, 13 dagen. Zij was de dochter van Cohen,
Philip en van der Veen, Saartje.

1732. Cohen, Rebecca.

Rebecca werd geboren op 1924-05-07 in Groningen. Zij overleed op
1943-04-02 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 18 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Cohen,
Philip en van der Veen, Saartje.

1733. Cohen, Schoontje.

Schoontje werd geboren op 1929-07-31 in Groningen. Zij overleed op
1943-07-09 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 13 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Cohen,
Philip en van der Veen, Saartje.

1734. Cohen, Amalia.

Amalia werd geboren omstreeks 1930. Zij is de dochter van Cohen,
Philip en van der Veen, Saartje.

Notities bij Cohen, Amalia

Deze dochter werd genoemd bij het leggen van de Stolpersteine op
het adres Lonerstraat 20.

1741. van der Veen, Salomon Sebo.

Salomon Sebo werd geboren op 1938-03-22 in Assen. Hij overleed op
1938-03-28 in Assen op de leeftijd van 6 dagen. Hij was de zoon
van van der Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida.

1742. van der Veen, Luchina Amalia.

Luchina Amalia werd geboren in 1942. Zij is de dochter van van der
Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida.

1751. van der Veen, Amalia.

Amalia werd geboren op 1941-09-12 in Amsterdam. Zij overleed op
1943-05-28 in Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 1 jaar, 8 maanden. Zij was de dochter van van der
Veen, Joël en Aronius, Saartje.

Notities bij van der Veen, Amalia

Stolperstein: Rembrandtlaan 50, Assen

1761. van der Veen, Salomon.

Salomon werd geboren op 1940-06-22 in Groningen. Hij overleed op
1942-10-12 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord op de
leeftijd van 2 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van der Veen,
Johannes Gerard en Simmeren, Leentje.

Generatie 5

16121. Blazer, Dominga Leonie.

Dominga Leonie werd geboren op 1950-04-24 in Amsterdam. Zij
overleed op 2021-04-11 op de leeftijd van 70 jaren, 11 maanden.
Zij was de dochter van Blazer, Carel Adriaan en Dekker, Meavedea.