Stamboom Tienkamp Brandenburg

Parenteel Age ten Brink, Harich (Fr)

Afstammelingsverslag voor Ytiens, Age

Generatie 1

1. Ytiens, Age.

Age werd geboren omstreeks 1660. Hij overleed voor 1713 op de leeftijd van minder dan ongeveer 53 jaren. Hij trouwde Tottis, Wyb omstreeks 1690.

Meer over Ytiens, Age:

Geboorte: omstreeks 1660.

Overlijden: voor 1713.

Kinderen van Tottis, Wyb en Ytiens, Age

+ 11 i. Ages, Ietsen. Ietsen werd geboren in 1690 in Oudemirdum. Hij overleed na 1731.

12 ii. Ages, Tjalling. Tjalling werd geboren in 1697.

Meer over Tottis, Wyb en Ytiens, Age:

Huwelijk: omstreeks 1690.

Testament: 1713-12-30, Gaasterland.

Wijlen Age Yttiens vader,
Wijlen Wyb Tottis moeder,
Tjallingh Ages oud 16 jaar weeskind,
Jottie Ageszn curator, administratief curator
Riemer Peeckes curator, kan niet lezen of schrijven

Boedelverdeling: 1698, de Wouden. Eigenaar voor 5/8; uit naam van zijn vrouw.

Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698Plaats: Gaasterland

Bijzonderheden:
Locatie: Oudemirdum
Stemnr.: 18
Aantal stemmen: 1

Gebruiker
Jacob Roelofs
Eigenaar voor 5/8; uit naam van zijn vrouw
Age Ytjens
Eigenaar voor 1/8
Jan Luitjens
Eigenaar voor 1/8; uit naam van zijn vrouw
Oege Rouckes
Eigenaar voor 1/8
Ate Hisses vier wezen

Boedelverdeling: 1698, de Wouden. Gebruiker.

Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698Plaats: Gaasterland

Bijzonderheden:
Locatie: Oudemirdum
Stemnr.: 37
Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/4
Aucke Romkes weduwe
Eigenaar voor 1/8
Age Sibles voorzoon

Diversen: Curatoren: Marten Jans en Otte Tottes; van de laatste 1/8 is …. uit naam van zijn vrouw eigenaar
Eigenaar voor 1/2
Wybe Ottema
Gebruiker
Age Ytiens

Generatie 2

11. Ages, Ietsen.

Ietsen werd geboren in 1690 in Oudemirdum. Hij overleed na 1731 op de leeftijd van meer dan 41 jaren. Hij was de zoon van Ytiens, Age en Tottis, Wyb. Hij trouwde Paulus, Feike op 1716-04-19 in Oudemirdum.

Notities bij Ages, Ietsen

Naam ook Ydtjen Ages.

Meer over Ages, Ietsen:

Geboorte: 1690, Oudemirdum.

Overlijden: na 1731.

Kinderen van Paulus, Feike en Ages, Ietsen

111 i. Ytjens, Grietje. Grietje werd geboren op 1717-01-09 in Oudemirdum.

112 ii. Ytjens, Wybe. Wybe werd geboren op 1719-06-01 in Oudemirdum.

+ 113 iii. Ytjens, Age. Age werd geboren in 1723 in Hemelum. Hij overleed op 1772-04-29 in Balk.

114 iv. Ytjens, Paulus. Paulus werd geboren in 1725 in Hemelum.

115 v. Ytjens, Bontje. Bontje werd geboren in 1728 in Hemelum.

116 vi. Ytjens, Paulus. Paulus werd geboren in 1731 in Hemelum.

Meer over Paulus, Feike en Ages, Ietsen:

Huwelijk: 1716-04-19, Oudemirdum.

12. Ages, Tjalling.

Tjalling werd geboren in 1697. Hij was de zoon van Ytiens, Age en Tottis, Wyb.

Meer over Ages, Tjalling:

Geboorte: 1697.

Generatie 3

111. Ytjens, Grietje.

Grietje werd geboren op 1717-01-09 in Oudemirdum. Zij was de dochter van Ages, Ietsen en Paulus, Feike.

Meer over Ytjens, Grietje:

Geboorte: 1717-01-09, Oudemirdum.

Overlijden:

112. Ytjens, Wybe.

Wybe werd geboren op 1719-06-01 in Oudemirdum. Zij was de dochter van Ages, Ietsen en Paulus, Feike.

Meer over Ytjens, Wybe:

Geboorte: 1719-06-01, Oudemirdum.

Overlijden:

113. Ytjens, Age.

Age werd geboren in 1723 in Hemelum. Hij overleed op 1772-04-29 in Balk op de leeftijd van 49 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Ages, Ietsen en Paulus, Feike. Hij trouwde ten Brink, Marijke Willems op 1754-05-12 in Harich.

Meer over Ytjens, Age:

Geboorte: 1723, Hemelum.

Beroep: werkman.

Overlijden: 1772-04-29, Balk. ontvangen voor dienst van ’t dootlaken van Age IJtjes – 0:5:8.

Kinderen van ten Brink, Marijke Willems en Ytjens, Age

+ 1131 i. ten Brink, Ytjen Ages. Hij werd gedoopt (chr) op 1755-06-15 in Harich. Hij overleed op 1825-10-05 in Gaasterland.

1132 ii. ten Brink, Rutger Ages. Hij werd gedoopt (chr) op 1756-06-20 in Harich. Hij overleed op 1834-05-12 in Hindeloopen.

+ 1133 iii. ten Brink, Willem Ages. Willem Ages werd geboren op 1758-04-13 in Balk. Hij overleed op 1829-05-14 in Gaasterland.

1134 iv. ten Brink, Feik Ages. Zij werd gedoopt (chr) op 1762-02-10 in Balk.

+ 1135 v. ten Brink, Wybe Ages. Hij werd gedoopt (chr) op 1763-07-01 in Balk. Hij overleed na 1824 in Lemmer?.

+ 1136 vi. ten Brink, Sjoerd Ages. Hij werd gedoopt (chr) in 1765 in Harich?. Hij overleed voor 1811.

Meer over ten Brink, Marijke Willems en Ytjens, Age:

Huwelijk: 1754-05-12, Harich.

114. Ytjens, Paulus.

Paulus werd geboren in 1725 in Hemelum. Hij was de zoon van Ages, Ietsen en Paulus, Feike.

Meer over Ytjens, Paulus:

Geboorte: 1725, Hemelum.

115. Ytjens, Bontje.

Bontje werd geboren in 1728 in Hemelum. Zij was de dochter van Ages, Ietsen en Paulus, Feike.

Meer over Ytjens, Bontje:

Geboorte: 1728, Hemelum.

116. Ytjens, Paulus.

Paulus werd geboren in 1731 in Hemelum. Hij was de zoon van Ages, Ietsen en Paulus, Feike.

Meer over Ytjens, Paulus:

Geboorte: 1731, Hemelum.

Generatie 4

1131. ten Brink, Ytjen Ages.

Hij werd gedoopt (chr) op 1755-06-15 in Harich. Hij overleed op 1825-10-05 in Gaasterland. Hij was de zoon van Ytjens, Age en ten Brink, Marijke Willems. Hij trouwde Kok, Lysbet Gerrits op 1779-11-21 in Warns.

Notities bij ten Brink, Ytjen Ages

«Overlijden Opm: oud 70 jaar, gehuwd. (acte nog nakijken).» «Overlijden Bron: 25» Het is niet
zeker, dat Ytjen Ages een zoon is van Age Ytjens, maar gezien de naam wel zeer waarschijnlijk.

Meer over ten Brink, Ytjen Ages:

Doopnaam (chr): 1755-06-15, Harich.

Residentie: 1815. Sondel (bij Sloten), mogelijk Balk 46 – B194 Nu- De Vinckebuorren 12 in Wijckel.

Akte van naamsaanneming inclusief “het volgende aantal zonen en dochters, te weten Age, oud negen en twintig jaren, als remplacant in ’s Rijks dienst; Ipe,, oud zes en twintig jaren, wonende te Tjeerkgaats, en WUilke, oud vier en twinitig jaren, wonende te Zandgaast en heeft deze met ons vertekend den 20 December 1811

Residentie: 1825-10-05. Wijckel nr 62.

Overlijden: 1825-10-05, Gaasterland. Wijckel.

Kinderen van Kok, Lysbet Gerrits en ten Brink, Ytjen Ages

11311 i. ten Brink, Age. Age werd geboren op 1781-03-08 in Harich. Hij overleed voor 1783.

11312 ii. ten Brink, Uilke Ytzens. Uilke Ytzens werd geboren in 1782 in Harig. Zij overleed voor 1788.

+ 11313 iii. ten Brink, Age IJtjens. Age IJtjens werd geboren op 1783-09-05 in Harig. Hij overleed op 1849-12-09 in Ermelo.

+ 11314 iv. ten Brink, Ype Ytjens. Hij werd gedoopt (chr) op 1786-01-13 in Harich. Hij overleed op 1828-03-16 in Wymbritseradeel.

+ 11315 v. ten Brink, Uilke Ytjens. Hij werd gedoopt (chr) op 1788-03-17 in Harich. Hij overleed op 1868-05-10 in Doniawerstal.

Meer over Kok, Lysbet Gerrits en ten Brink, Ytjen Ages:

Huwelijk: 1779-11-21, Warns. Warns Scharl.

Residentie: van 1781 tot 1788, Harich.

1132. ten Brink, Rutger Ages.

Hij werd gedoopt (chr) op 1756-06-20 in Harich. Hij overleed op 1834-05-12 in Hindeloopen. Hij was de zoon van Ytjens, Age en ten Brink, Marijke Willems. Hij trouwde Abes, Frouwk.

Notities bij ten Brink, Rutger Ages

Het is allesbehalve zeker, dat Rutger een zoon is van Age Ytjens.

Meer over ten Brink, Rutger Ages:

Overlijden: 1834-05-12, Hindeloopen.

Doopnaam (chr): 1756-06-20, Harich.

Meer over Abes, Frouwk en ten Brink, Rutger Ages:

Huwelijk: 1800-10-12, Hylpen.

1133. ten Brink, Willem Ages.

Willem Ages werd geboren op 1758-04-13 in Balk. He werd gedoopt op 1758-04-16 in Balk. Hij overleed op 1829-05-14 in Gaasterland op de leeftijd van 71 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Ytjens, Age en ten Brink, Marijke Willems. Hij trouwde Panne, Akke Fokkes.

Notities bij ten Brink, Willem Ages

Zij wonen in 1811 in Balk.

Meer over ten Brink, Willem Ages:

Geboorte: 1758-04-13, Balk.

Doop: 1758-04-16, Balk.

Overlijden: 1829-05-14, Gaasterland.

Kinderen van Panne, Akke Fokkes en ten Brink, Willem Ages

11331 i. ten Brink, Wobbigje Willems. Wobbigje Willems werd geboren in 1784. Zij overleed op 1852-08-22 in Gaasterland.

+ 11332 ii. ten Brink, Age Willems. Age Willems werd geboren in 1788 in Gaasterland. Hij overleed op 1859-08-18 in Gaasterland.

11333 iii. ten Brink, Focke Willems. Hij werd gedoopt (chr) in 1790 in Balk?. Hij overleed op 1812-06-18 in Groningen.

+ 11334 iv. ten Brink, Hinke Willems. Zij werd gedoopt (chr) in 1796 in Balk?.

11335 v. ten Brink, Wytse Willems. Hij werd gedoopt (chr) in 1798 in Balk. Hij overleed op 1876-11-15 in Gaasterland.

Meer over Panne, Akke Fokkes en ten Brink, Willem Ages:

Huwelijk: 1775, Gaasterland.

Gezien de geboorte data van zijn kinderen moet hij ca 1775 getrouwd zijn. Hij was toen echter pas
17 jaar oud.

1134. ten Brink, Feik Ages.

Zij werd gedoopt (chr) op 1762-02-10 in Balk. Zij was de dochter van Ytjens, Age en ten Brink, Marijke Willems.

Meer over ten Brink, Feik Ages:

Doopnaam (chr): 1762-02-10, Balk.

1135. ten Brink, Wybe Ages.

Hij werd gedoopt (chr) op 1763-07-01 in Balk. Hij overleed na 1824 in Lemmer?. Hij was de zoon van Ytjens, Age en ten Brink, Marijke Willems. Hij trouwde Hanzes, Maryke op 1785-11-06 in Lemmer.

Notities bij ten Brink, Wybe Ages

Aangenomen achternamen 1811: “Wybe Ages ten Brink, Lemmer k. Hans 23, Antje 20, Akke 9, Cornelis
3″ (Mairie Lemmer, fol. 40).

Meer over ten Brink, Wybe Ages:

Overlijden: na 1824, Lemmer?.

Doopnaam (chr): 1763-07-01, Balk.

Kinderen van Hanzes, Maryke en ten Brink, Wybe Ages

11351 i. ten Brink, Hans Wybes. Hij werd gedoopt (chr) in 1788 in Lemmer. Hij overleed op 1849-09-09 in Lemsterland.

+ 11352 ii. ten Brink, Antje Wybes. Antje Wybes werd geboren op 1791-06-07 in Lemmer. Zij overleed op 1866-08-04 in Lemmer.

11353 iii. ten Brink, Akke Wybes. Zij werd gedoopt (chr) op 1801-10-01 in Lemmer. Zij overleed op 1824-11-14 in Balk.

11354 iv. ten Brink, Cornelis Wybes. Hij werd gedoopt (chr) in 1808 in Lemmer.

Meer over Hanzes, Maryke en ten Brink, Wybe Ages:

Huwelijk: 1785-11-06, Lemmer.

1136. ten Brink, Sjoerd Ages.

Hij werd gedoopt (chr) in 1765 in Harich?. Hij overleed voor 1811. Hij was de zoon van Ytjens, Age en ten Brink, Marijke Willems. Hij trouwde Postma, Gerrittie Gerrits.

Meer over ten Brink, Sjoerd Ages:

Overlijden: voor 1811.

Doopnaam (chr): 1765, Harich?.

Kinderen van Postma, Gerrittie Gerrits en ten Brink, Sjoerd Ages

11361 i. ten Brink, Age Sjoerds. Age Sjoerds werd geboren in 1791 in Balk. Hij overleed op 1813-07-02 in Balk.

Meer over Postma, Gerrittie Gerrits en ten Brink, Sjoerd Ages:

Huwelijk: geschat 1790, Balk?.

Generatie 5

11311. ten Brink, Age.

Age werd geboren op 1781-03-08 in Harich. Hij overleed voor 1783 op de leeftijd van minder dan 1 jaar, 9 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Ytjen Ages en Kok, Lysbet Gerrits.

Meer over ten Brink, Age:

Geboorte: 1781-03-08, Harich.

Overlijden: voor 1783.

11312. ten Brink, Uilke Ytzens.

Uilke Ytzens werd geboren in 1782 in Harig. Zij overleed voor 1788 op de leeftijd van minder dan 6 jaren. Zij was de dochter van ten Brink, Ytjen Ages en Kok, Lysbet Gerrits.

Meer over ten Brink, Uilke Ytzens:

Geboorte: 1782, Harig.

Overlijden: voor 1788.

11313. ten Brink, Age IJtjens.

Age IJtjens werd geboren op 1783-09-05 in Harig. Hij werd gedoopt (chr) op 1783-09-14 in Harich. Hij overleed op 1849-12-09 in Ermelo op de leeftijd van 66 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Ytjen Ages en Kok, Lysbet Gerrits. Hij trouwde Huizinga, Geltje Wiebes op 1815-01-28 in Balk. Hij trouwde tevens van Welsem, Grietje op 1839-04-02 in Ermelo.

Notities bij ten Brink, Age IJtjens

Hij werd ook genoemd Age Asjes. Harich ligt 12 km ten westen van Lemmer. .

Meer over ten Brink, Age IJtjens:

Doopnaam (chr): 1783-09-14, Harich.

Geboorte: 1783-09-05, Harig.

Burgerlijken Stand Extract uit het Register der gedoopten bij de Hervormde Gemeente te Harich
berustende ter Secretarie der Grietenije Gaasterland. Den 14 september 1783 (een duizend en
zeven honderd drie en tachtig) een zoontje gedoopt van Elt. Jan Ages en Lysbet Gerrits Egte
luiden te Harig geboren alhier de 5 September 1783 en is genaamd Age. De vader als getuige.

Beroep: 1814, Woudsend. arbeider.

Beroep: 1815. milicien onder Napoleon.

Lichting 1808 mairie Balk; plaatsvervanger voor Marten Brands van der Goot (geb. 1788) te Balk; legeronderdeel onbekend; is bij aanneming familienaam 29 jaar en als plaatsvervanger in dienst Bronnen: Tresoar toegang 8/4053. 077; Raf Balk dl. 1 fol. 3

In de betere milieus kon men zijn zonen thuis houden door hun plaats te laten innemen
door een remplaçant, die voor een som geld werd gekocht. Marten Brands van der Goot was brander, zijn vader grossier. Ze beschikten over grote lappen grond in Balk, nu omgeving Julianastraat.

Residentie: 1815, Woudsend. Waldsein.

Residentie: van 1815 tot 1823, Balk.

Eigendom: 1816-06-20, Bakhuizen. Ligging vastgoed: Bakhuizen – een nieuw gebouwd huis met erf en hof.

Beroep: daghuurder.

Overlijden: 1849-12-09, Ermelo.

Kinderen van Huizinga, Geltje Wiebes en ten Brink, Age IJtjens

+ 113131 i. ten Brink, Ytse Ages (Itjen). Ytse Ages (Itjen) werd geboren op 1815-08-30 in Gaasterland. Hij overleed op 1867-04-17 in Franeker.

113132 ii. ten Brink, Lysbert Ages. Lysbert Ages werd geboren op 1818-12-11 in Gaasterland.

113133 iii. ten Brink, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1819 in Gaasterland. Zij overleed op 1895-01-31 in Franeker.

Meer over Huizinga, Geltje Wiebes en ten Brink, Age IJtjens:

Huwelijk: 1815-01-28, Balk.

Kinderen van van Welsem, Grietje en ten Brink, Age IJtjens

+ 113134 i. ten Brink, Johannes. Johannes werd geboren op 1831-01-02 in Doornspijk. Hij overleed op 1895-07-06 in Assen.

113135 ii. ten Brink, Teunes. Teunes werd geboren op 1832-12-13 in Doornspijk.

+ 113136 iii. ten Brink, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1835-08-29 in Ermelo. Zij overleed op 1922-09-21 in Assen.

113137 iv. ten Brink, Peter. Peter werd geboren op 1838-01-24 in Doornspijk.

113138 v. ten Brink, Gijsbertje. Gijsbertje werd geboren op 1848-09-12 in Doornspijk. Zij overleed omstreeks 1900.

Meer over van Welsem, Grietje en ten Brink, Age IJtjens:

Huwelijk: 1839-04-02, Ermelo.

Toen zij in 1839 trouwden hadden zij al 4 kinderen. Zij hebben waarschijnlijk vanaf 1831 samen gewoond.
Age Ijtjens ten Brink was in 18123 weduwnaar geworden.

Certificaat van Onvermogen De Burgemeester van Ermelo certificeert ook op het getuigenis van
Rutger Mastenink en Sijmen Doppenberg eergoeder naam en faam staande Ingezetenen dezer Gemeente
dat Age Eijtjens ten Brink en Grietje van Welsem van beroep daghuurders te Nunspeet binnen de
Gemeente woonachtig onvermogen zijn om eenige Kosten van Zegels of Leges te betalen Zijnde, het
bovendien uit de verklaringen van den Heer Ontvanger der directe belastingen gebleken dat
bovengenoemde Huisman in de Zegeningen der Grond- personele en pacht beleningen niet genoten
worden. Nunspeet den 21 Februarij 1839 De Burgemeester voornoemd. C.L.Schuijt.

11314. ten Brink, Ype Ytjens.

Hij werd gedoopt (chr) op 1786-01-13 in Harich. Hij overleed op 1828-03-16 in Wymbritseradeel. Hij was de zoon van ten Brink, Ytjen Ages en Kok, Lysbet Gerrits. Hij trouwde Veldhuis, Lijsabet Jans op 1822-06-16 in Sneek.

Meer over ten Brink, Ype Ytjens:

Overlijden: 1828-03-16, Wymbritseradeel.

Doopnaam (chr): 1786-01-13, Harich.

Kinderen van Veldhuis, Lijsabet Jans en ten Brink, Ype Ytjens

113141 i. ten Brink, Jan Ypes. Jan Ypes werd geboren op 1823-04-15 in Wymbritseradeel. Hij overleed na 1857.

113142 ii. ten Brink, Ynse Ypes. Ynse Ypes werd geboren op 1825-02-24 in Wymbritseradeel. Hij overleed op 1825-09-06 in Wymbritseradeel.

113143 iii. ten Brink, Ynze. Ynze werd geboren op 1827-12-14 in Wymbritseradeel.

113144 iv. ten Brink, Lijsbert. Lijsbert werd geboren op 1827-12-14 in Wymbritseradeel. Hij overleed op 1827-12-14 in Wymbritseradeel.

113145 v. ten Brink, Sibbeltje. Sibbeltje werd geboren op 1827-12-14 in Wymbritseradeel.

Meer over Veldhuis, Lijsabet Jans en ten Brink, Ype Ytjens:

Huwelijk: 1822-06-16, Sneek.

11315. ten Brink, Uilke Ytjens.

Hij werd gedoopt (chr) op 1788-03-17 in Harich. Hij overleed op 1868-05-10 in Doniawerstal. Hij was de zoon van ten Brink, Ytjen Ages en Kok, Lysbet Gerrits. Hij trouwde de Wilde, Hiltje Sybolts op 1821-08-12 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Uilke Ytjens:

Overlijden: 1868-05-10, Doniawerstal.

Doopnaam (chr): 1788-03-17, Harich.

Kinderen van de Wilde, Hiltje Sybolts en ten Brink, Uilke Ytjens

+ 113151 i. ten Brink, Sybolt Ulkes. Sybolt Ulkes werd geboren op 1823-07-29 in Gaasterland. Hij overleed op 1854-07-23 in Gaasterland.

113152 ii. ten Brink, Hans Uilkes. Hans Uilkes werd geboren op 1830-11-15 in Wijckel of Wykel. Hij overleed op 1915-01-23 in Sloten (Friesland).

113153 iii. ten Brink, Yttjen Uilkes. Hij werd gedoopt (chr) op 1824-12-20 in Gaasterland.

113154 iv. ten Brink, Hans Uilkes. Hans Uilkes werd geboren op 1828-11-16 in Gaasterland. Hij overleed berekend voor 1830-11-00 in Gaasterland.

Meer over de Wilde, Hiltje Sybolts en ten Brink, Uilke Ytjens:

Huwelijk: 1821-08-12, Gaasterland.

11331. ten Brink, Wobbigje Willems.

Wobbigje Willems werd geboren in 1784. Zij overleed op 1852-08-22 in Gaasterland op de leeftijd van 68 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van ten Brink, Willem Ages en Panne, Akke Fokkes. Zij trouwde de Boer, Jan Harmens op 1816-04-17 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Wobbigje Willems:

Geboorte: 1784.

Overlijden: 1852-08-22, Gaasterland.

Meer over ten Brink, Wobbigje Willems en de Boer, Jan Harmens:

Huwelijk: 1816-04-17, Gaasterland.

11332. ten Brink, Age Willems.

Age Willems werd geboren in 1788 in Gaasterland. Hij overleed op 1859-08-18 in Gaasterland op de leeftijd van 71 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Willem Ages en Panne, Akke Fokkes. Hij trouwde Woudstra, Sjoukje Jans op 1813-11-24 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Age Willems:

Geboorte: 1788, Gaasterland.

Overlijden: 1859-08-18, Gaasterland.

Kinderen van Woudstra, Sjoukje Jans en ten Brink, Age Willems

+ 113321 i. ten Brink, Fokke Ages. Fokke Ages werd geboren in 1815 in Gaasterland. Hij overleed op 1890-06-16 in Gaasterland.

113322 ii. ten Brink, Lijsbert Ages. Lijsbert Ages werd geboren in 1819 in Balk.

113323 iii. ten Brink, Wilem Ages. Wilem Ages werd geboren op 1821-07-26 in Balk. Hij overleed op 1823-06-27 in Balk.

+ 113324 iv. ten Brink, Willem Ages. Willem Ages werd geboren op 1823-07-16 in Sondel. Hij overleed na 1853.

113325 v. ten Brink, Jan Ages. Jan Ages werd geboren in 1827 in Wijckel of Wykel. Hij overleed na 1856.

113326 vi. ten Brink, nn. nn werd geboren omstreeks 1830.

Meer over Woudstra, Sjoukje Jans en ten Brink, Age Willems:

Huwelijk: 1813-11-24, Gaasterland.

Residentie: 1858, Sondel.

11333. ten Brink, Focke Willems.

Hij werd gedoopt (chr) in 1790 in Balk?. Hij overleed op 1812-06-18 in Groningen. Hij was de zoon van ten Brink, Willem Ages en Panne, Akke Fokkes.

Meer over ten Brink, Focke Willems:

Overlijden: 1812-06-18, Groningen.

Doopnaam (chr): 1790, Balk?.

11334. ten Brink, Hinke Willems.

Zij werd gedoopt (chr) in 1796 in Balk?. Zij was de dochter van ten Brink, Willem Ages en Panne, Akke Fokkes. Zij trouwde Dik, Ebel Alberts op 1827-01-28 in Lemsterland. Zij had tevens een relatie met Onbekend.

Meer over ten Brink, Hinke Willems:

Doopnaam (chr): 1796, Balk?.

Meer over ten Brink, Hinke Willems en Dik, Ebel Alberts:

Huwelijk: 1827-01-28, Lemsterland.

Kinderen van ten Brink, Hinke Willems en Onbekend

113341 i. ten Brink, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1826-10-10 in Balk. Zij overleed op 1826-11-14 in Balk.

11335. ten Brink, Wytse Willems.

Hij werd gedoopt (chr) in 1798 in Balk. Hij overleed op 1876-11-15 in Gaasterland. Hij was de zoon van ten Brink, Willem Ages en Panne, Akke Fokkes. Hij trouwde de Vos, Yttjen Lykles geschat omstreeks 1830.

Meer over ten Brink, Wytse Willems:

Overlijden: 1876-11-15, Gaasterland.

Doopnaam (chr): 1798, Balk.

Meer over de Vos, Yttjen Lykles en ten Brink, Wytse Willems:

Huwelijk: geschat omstreeks 1830.

11351. ten Brink, Hans Wybes.

Hij werd gedoopt (chr) in 1788 in Lemmer. Hij overleed op 1849-09-09 in Lemsterland. Hij was de zoon van ten Brink, Wybe Ages en Hanzes, Maryke.

Meer over ten Brink, Hans Wybes:

Overlijden: 1849-09-09, Lemsterland.

Doopnaam (chr): 1788, Lemmer.

11352. ten Brink, Antje Wybes.

Antje Wybes werd geboren op 1791-06-07 in Lemmer. Zij overleed op 1866-08-04 in Lemmer op de leeftijd van 75 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van ten Brink, Wybe Ages en Hanzes, Maryke. Zij trouwde Fleer, Hendrik Andries op 1815-05-21 in Lemmer.

Meer over ten Brink, Antje Wybes:

Geboorte: 1791-06-07, Lemmer.

Overlijden: 1866-08-04, Lemmer.

Kinderen van ten Brink, Antje Wybes en Fleer, Hendrik Andries

113521 i. Fleer, Andries Hendriks. Andries Hendriks werd geboren op 1820-11-27 in Lemmer.

Meer over ten Brink, Antje Wybes en Fleer, Hendrik Andries:

Huwelijk: 1815-05-21, Lemmer.

11353. ten Brink, Akke Wybes.

Zij werd gedoopt (chr) op 1801-10-01 in Lemmer. Zij overleed op 1824-11-14 in Balk. Zij was de dochter van ten Brink, Wybe Ages en Hanzes, Maryke.

Meer over ten Brink, Akke Wybes:

Overlijden: 1824-11-14, Balk.

Overleden te Balk op huisnummer 87.

Doopnaam (chr): 1801-10-01, Lemmer.

Beroep: werkvrouw.

11354. ten Brink, Cornelis Wybes.

Hij werd gedoopt (chr) in 1808 in Lemmer. Hij was de zoon van ten Brink, Wybe Ages en Hanzes, Maryke.

Meer over ten Brink, Cornelis Wybes:

Doopnaam (chr): 1808, Lemmer.

11361. ten Brink, Age Sjoerds.

Age Sjoerds werd geboren in 1791 in Balk. Hij overleed op 1813-07-02 in Balk op de leeftijd van 22 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Sjoerd Ages en Postma, Gerrittie Gerrits.

Meer over ten Brink, Age Sjoerds:

Geboorte: 1791, Balk.

Overlijden: 1813-07-02, Balk.

Generatie 6

113131. ten Brink, Ytse Ages (Itjen).

Ytse Ages (Itjen) werd geboren op 1815-08-30 in Gaasterland. Hij overleed op 1867-04-17 in Franeker op de leeftijd van 51 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Age IJtjens en Huizinga, Geltje Wiebes. Hij trouwde Ettema, Trijntje Baukes op 1841-10-01 in Bolsward. Hij trouwde tevens Veltman, Jeanneke Thijssens op 1850-10-20 in Franeker. Hij trouwde tevens Terpstra, Grietje Holbes omstreeks 1860.

Meer over ten Brink, Ytse Ages (Itjen):

Geboorte: 1815-08-30, Gaasterland.

Overlijden: 1867-04-17, Franeker.

Kinderen van Ettema, Trijntje Baukes en ten Brink, Ytse Ages (Itjen)

+ 1131311 i. ten Brink, Age. Age werd geboren in 1847 in Bolsward.

1131312 ii. ten Brink, kind. kind werd geboren op 1850-02-27.

Meer over Ettema, Trijntje Baukes en ten Brink, Ytse Ages (Itjen):

Huwelijk: 1841-10-01, Bolsward.

Meer over Veltman, Jeanneke Thijssens en ten Brink, Ytse Ages (Itjen):

Huwelijk: 1850-10-20, Franeker.

Meer over Terpstra, Grietje Holbes en ten Brink, Ytse Ages (Itjen):

Huwelijk: omstreeks 1860.

113132. ten Brink, Lysbert Ages.

Lysbert Ages werd geboren op 1818-12-11 in Gaasterland. Hij was de zoon van ten Brink, Age IJtjens en Huizinga, Geltje Wiebes.

Meer over ten Brink, Lysbert Ages:

Geboorte: 1818-12-11, Gaasterland.

Overlijden:

113133. ten Brink, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren in 1819 in Gaasterland. Zij overleed op 1895-01-31 in Franeker op de leeftijd van 76 jaren, 30 dagen. Zij was de dochter van ten Brink, Age IJtjens en Huizinga, Geltje Wiebes.

Meer over ten Brink, Elisabeth:

Geboorte: 1819, Gaasterland.

Overlijden: 1895-01-31, Franeker.

113134. ten Brink, Johannes.

Johannes werd geboren op 1831-01-02 in Doornspijk. Hij overleed op 1895-07-06 in Assen op de leeftijd van 64 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Age IJtjens en van Welsem, Grietje. Hij trouwde Zeevaart, Annetje omstreeks 1855.

Meer over ten Brink, Johannes:

Geboorte: 1831-01-02, Doornspijk.

Beroep: opperman.

Beroep: 1895. koopman.

Overlijden: 1895-07-06, Assen.

Kinderen van Zeevaart, Annetje en ten Brink, Johannes

1131341 i. Zeevaart, Aartje. Aartje werd geboren op 1856-05-27 in Ermelo. Zij overleed op 1938-02-03 in Zuidlaren (Dr).

1131342 ii. ten Brink, Harmietje. Harmietje werd geboren op 1858-05-25 in Assen.

+ 1131343 iii. ten Brink, Gerriet. Gerriet werd geboren in 1862 in Rolde. Hij overleed op 1937-07-09 in Assen.

1131344 iv. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1864-12-20 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1866-09-28 in Geelbroek (Rolde).

+ 1131345 v. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1867-04-04 in Rolde. Hij overleed op 1943-02-17 in Assen.

1131346 vi. ten Brink, Age. Age werd geboren op 1869-12-31 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1919-08-19 in Assen.

+ 1131347 vii. ten Brink, Jan. Jan werd geboren op 1872-07-15 in Rolde. Hij overleed op 1937-01-22 in Assen.

1131348 viii. ten Brink, Teunis. Teunis werd geboren op 1874-09-17 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1941-07-11 in Assen.

1131349 ix. ten Brink, Arend. Arend werd geboren op 1877-04-12 in Geelbroek (Rolde).

Meer over Zeevaart, Annetje en ten Brink, Johannes:

Huwelijk: omstreeks 1855.

113135. ten Brink, Teunes.

Teunes werd geboren op 1832-12-13 in Doornspijk. Hij was de zoon van ten Brink, Age IJtjens en van Welsem, Grietje.

Meer over ten Brink, Teunes:

Geboorte: 1832-12-13, Doornspijk.

Overlijden:

113136. ten Brink, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1835-08-29 in Ermelo. Zij overleed op 1922-09-21 in Assen op de leeftijd van 87 jaren, 23 dagen. Zij was de dochter van ten Brink, Age IJtjens en van Welsem, Grietje. Zij trouwde Dekker, Jan op 1860-12-21 in Ermelo.

Notities bij ten Brink, Jannetje

In 1888 kon Jannetje de huwelijks akte van haar zoon niet tekenen “zijnde daarin onervaren”.Ook in 1895 kon zij nog niet schrijven “die verklaarde zulks nimmer te hebben geleerd”.

Jannetje is in 1839 door het huwelijk van Grietje van Welsum met Age IJtjes ten Brink gewettigd. Het is aannemelijk dat hij ook de biologische vader is. “Dit kind is gewettigd als door deszelfs vader en moeder Ages Asjes ten Brink en Grietje van Welsum. Bovendien is zij geboren in het huis van Age. “AAngifte door Age IJsjes, welke ons een kind heeft voorgsteld van het vrouwelijk geslacht van het welk Grietje van Welsum, oud 35 jaren, daghuurster, te zijnen huize … “

Meer over ten Brink, Jannetje:

Geboorte: 1835-08-29, Ermelo.

Bij het huwelijk van haar ouders in 1839 is zij erkend.

Overlijden: 1922-09-21, Assen.

Aangifte op 22-09-1922.

Residentie: 1903, Loon (Assen).

Kinderen van ten Brink, Jannetje en Dekker, Jan

1131361 i. Dekker, Aartje. Aartje werd geboren op 1856-05-28 in Nunspeet.

+ 1131362 ii. Dekker, Jan. Jan werd geboren op 1861-06-22 in Ermelo. Hij overleed op 1942-12-14 in Rolde.

1131363 iii. Dekker, Geert. Geert werd geboren op 1864-02-06 in Ermelo.

+ 1131364 iv. Dekker, Aart. Aart werd geboren op 1864-02-06 in Ermelo. Hij overleed op 1943-09-07 in Beilen.

1131365 v. Dekker, Gerrigje. Gerrigje werd geboren op 1867-04-13 in Ermelo. Zij overleed op 1868-12-12 in Graswijk.

+ 1131366 vi. Dekker, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1870-09-07 in Assen. Hij overleed op 1963-10-28 in Hooghalen.

+ 1131367 vii. Dekker, Johannes. Johannes werd geboren in 1873 in Vries. Hij overleed op 1959-11-13 in Beilen.

1131368 viii. Dekker, Grietje. Grietje werd geboren op 1876-01-17 in Rolde. Zij overleed op 1938-01-29 in Assen.

1131369 ix. Dekker, Reindert. Reindert werd geboren op 1879-03-17 in Rolde. Hij overleed op 1903-12-08 in Groningen.

+ 113136A x. Dekker, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1882-04-19 in Graswijk. Zij overleed op 1964-03-05 in Assen.

Meer over ten Brink, Jannetje en Dekker, Jan:

Huwelijk: 1860-12-21, Ermelo.

113137. ten Brink, Peter.

Peter werd geboren op 1838-01-24 in Doornspijk. Hij was de zoon van ten Brink, Age IJtjens en van Welsem, Grietje.

Meer over ten Brink, Peter:

Geboorte: 1838-01-24, Doornspijk.

Overlijden:

113138. ten Brink, Gijsbertje.

Gijsbertje werd geboren op 1848-09-12 in Doornspijk. Zij overleed omstreeks 1900 op de leeftijd van ongeveer 51 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van ten Brink, Age IJtjens en van Welsem, Grietje.

Meer over ten Brink, Gijsbertje:

Geboorte: 1848-09-12, Doornspijk.

Overlijden: omstreeks 1900.

113141. ten Brink, Jan Ypes.

Jan Ypes werd geboren op 1823-04-15 in Wymbritseradeel. Hij overleed na 1857 op de leeftijd van meer dan 33 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Ype Ytjens en Veldhuis, Lijsabet Jans. Hij trouwde Hettinga, Jacoba Durks op 1857-03-17 in Sneek.

Meer over ten Brink, Jan Ypes:

Geboorte: 1823-04-15, Wymbritseradeel.

Overlijden: na 1857.

Meer over Hettinga, Jacoba Durks en ten Brink, Jan Ypes:

Huwelijk: 1857-03-17, Sneek. huwelijksvoorwaarden.

113142. ten Brink, Ynse Ypes.

Ynse Ypes werd geboren op 1825-02-24 in Wymbritseradeel. Hij overleed op 1825-09-06 in Wymbritseradeel op de leeftijd van 6 maanden, 11 dagen. Hij was de zoon van ten Brink, Ype Ytjens en Veldhuis, Lijsabet Jans.

Meer over ten Brink, Ynse Ypes:

Geboorte: 1825-02-24, Wymbritseradeel.

Overlijden: 1825-09-06, Wymbritseradeel.

113143. ten Brink, Ynze.

Ynze werd geboren op 1827-12-14 in Wymbritseradeel. Hij was de zoon van ten Brink, Ype Ytjens en Veldhuis, Lijsabet Jans.

Meer over ten Brink, Ynze:

Geboorte: 1827-12-14, Wymbritseradeel.

Overlijden:

113144. ten Brink, Lijsbert.

Lijsbert werd geboren op 1827-12-14 in Wymbritseradeel. Hij overleed op 1827-12-14 in Wymbritseradeel op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van ten Brink, Ype Ytjens en Veldhuis, Lijsabet Jans.

Notities bij ten Brink, Lijsbert

Bron: Hank Hoekstra: drielingsbroertje met Lysbeth en Sibbeltje.

Meer over ten Brink, Lijsbert:

Geboorte: 1827-12-14, Wymbritseradeel.

Overlijden: 1827-12-14, Wymbritseradeel.

113145. ten Brink, Sibbeltje.

Sibbeltje werd geboren op 1827-12-14 in Wymbritseradeel. Zij was de dochter van ten Brink, Ype Ytjens en Veldhuis, Lijsabet Jans.

Meer over ten Brink, Sibbeltje:

Geboorte: 1827-12-14, Wymbritseradeel.

Overlijden:

113151. ten Brink, Sybolt Ulkes.

Sybolt Ulkes werd geboren op 1823-07-29 in Gaasterland. Hij overleed op 1854-07-23 in Gaasterland op de leeftijd van 30 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Uilke Ytjens en de Wilde, Hiltje Sybolts. Hij trouwde Sietsma, Jantje Jurjens op 1853-11-05 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Sybolt Ulkes:

Geboorte: 1823-07-29, Gaasterland.

Overlijden: 1854-07-23, Gaasterland.

Kinderen van Sietsma, Jantje Jurjens en ten Brink, Sybolt Ulkes

1131511 i. ten Brink, Sybolt Sybolts. Sybolt Sybolts werd geboren in 1854 in Gaasterland. Hij overleed op 1855-08-24 in Gaasterland.

Meer over Sietsma, Jantje Jurjens en ten Brink, Sybolt Ulkes:

Huwelijk: 1853-11-05, Gaasterland.

113152. ten Brink, Hans Uilkes.

Hans Uilkes werd geboren op 1830-11-15 in Wijckel of Wykel. Hij overleed op 1915-01-23 in Sloten (Friesland) op de leeftijd van 84 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Uilke Ytjens en de Wilde, Hiltje Sybolts. Hij trouwde Heeringa, Sjoukje Heeres op 1850-08-06 in Doniawerstal.

Meer over ten Brink, Hans Uilkes:

Geboorte: 1830-11-15, Wijckel of Wykel.

Overlijden: 1915-01-23, Sloten (Friesland).

Beroep: veehouder.

Meer over Heeringa, Sjoukje Heeres en ten Brink, Hans Uilkes:

Huwelijk: 1850-08-06, Doniawerstal.

113153. ten Brink, Yttjen Uilkes.

Hij werd gedoopt (chr) op 1824-12-20 in Gaasterland. Hij was de zoon van ten Brink, Uilke Ytjens en de Wilde, Hiltje Sybolts. Hij trouwde Douma, Trijntje Jentjes op 1853-05-05 in Doniawerstal.

Meer over ten Brink, Yttjen Uilkes:

Doopnaam (chr): 1824-12-20, Gaasterland.

Meer over Douma, Trijntje Jentjes en ten Brink, Yttjen Uilkes:

Huwelijk: 1853-05-05, Doniawerstal.

113154. ten Brink, Hans Uilkes.

Hans Uilkes werd geboren op 1828-11-16 in Gaasterland. Hij overleed berekend voor 1830-11-00 in Gaasterland op de leeftijd van minder dan 1 jaar, 11 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Uilke Ytjens en de Wilde, Hiltje Sybolts.

Meer over ten Brink, Hans Uilkes:

Geboorte: 1828-11-16, Gaasterland.

Overlijden: berekend voor 1830-11-00, Gaasterland.

113321. ten Brink, Fokke Ages.

Fokke Ages werd geboren in 1815 in Gaasterland. Hij overleed op 1890-06-16 in Gaasterland op de leeftijd van 75 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Age Willems en Woudstra, Sjoukje Jans. Hij trouwde Bosma, Ybeltje Wessels op 1843-06-28 in Gaasterland. Hij trouwde tevens Jongma, Rink Heins op 1850-10-07 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Fokke Ages:

Geboorte: 1815, Gaasterland. Tjerkgaast.

Overlijden: 1890-06-16, Gaasterland.

Kinderen van Bosma, Ybeltje Wessels en ten Brink, Fokke Ages

1133211 i. ten Brink, kind. kind werd geboren op 1845-09-06.

1133212 ii. ten Brink, Age Fokkes. Age Fokkes werd geboren op 1843-09-24 in Balk. Hij overleed omstreeks 1900.

Meer over Bosma, Ybeltje Wessels en ten Brink, Fokke Ages:

Huwelijk: 1843-06-28, Gaasterland.

Meer over Jongma, Rink Heins en ten Brink, Fokke Ages:

Huwelijk: 1850-10-07, Gaasterland.

113322. ten Brink, Lijsbert Ages.

Lijsbert Ages werd geboren in 1819 in Balk. Zij was de dochter van ten Brink, Age Willems en Woudstra, Sjoukje Jans. Zij trouwde Conradi, Sjoucke Hermanus op 1842-06-08 in Menaldumadeel.

Meer over ten Brink, Lijsbert Ages:

Geboorte: 1819, Balk.

Meer over ten Brink, Lijsbert Ages en Conradi, Sjoucke Hermanus:

Huwelijk: 1842-06-08, Menaldumadeel.

113323. ten Brink, Wilem Ages.

Wilem Ages werd geboren op 1821-07-26 in Balk. Hij overleed op 1823-06-27 in Balk op de leeftijd van 1 jaar, 11 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Age Willems en Woudstra, Sjoukje Jans.

Meer over ten Brink, Wilem Ages:

Geboorte: 1821-07-26, Balk.

Overlijden: 1823-06-27, Balk.

113324. ten Brink, Willem Ages.

Willem Ages werd geboren op 1823-07-16 in Sondel. Hij overleed na 1853 op de leeftijd van meer dan 29 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Age Willems en Woudstra, Sjoukje Jans. Hij trouwde Schaper, Klaaske Jacob op 1852-11-12 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Willem Ages:

Geboorte: 1823-07-16, Sondel.

Overlijden: na 1853.

Kinderen van Schaper, Klaaske Jacob en ten Brink, Willem Ages

+ 1133241 i. ten Brink, Age Willems. Age Willems werd geboren op 1853-10-17 in Gaasterland.

Meer over Schaper, Klaaske Jacob en ten Brink, Willem Ages:

Huwelijk: 1852-11-12, Gaasterland.

113325. ten Brink, Jan Ages.

Jan Ages werd geboren in 1827 in Wijckel of Wykel. Hij overleed na 1856 op de leeftijd van meer dan 29 jaren. Hij was de zoon van ten Brink, Age Willems en Woudstra, Sjoukje Jans. Hij trouwde Ottema, Jacobjen Bontes op 1856-06-29 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Jan Ages:

Geboorte: 1827, Wijckel of Wykel.

Overlijden: na 1856.

Meer over Ottema, Jacobjen Bontes en ten Brink, Jan Ages:

Huwelijk: 1856-06-29, Gaasterland.

113326. ten Brink, nn.

nn werd geboren omstreeks 1830. Hij was de zoon van ten Brink, Age Willems en Woudstra, Sjoukje Jans.

Notities bij ten Brink, nn

Het is allesbehalve zeker, dat deze onbekende vader een zoon is van Age Ytjens.

Meer over ten Brink, nn:

Geboorte: omstreeks 1830.

113341. ten Brink, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1826-10-10 in Balk. Zij overleed op 1826-11-14 in Balk op de leeftijd van 1 maand, 4 dagen. Zij was de dochter van ten Brink, Hinke Willems.

Notities bij ten Brink, Aaltje

Haar vader is niet bekend.

Meer over ten Brink, Aaltje:

Geboorte: 1826-10-10, Balk.

Overlijden: 1826-11-14, Balk.

113521. Fleer, Andries Hendriks.

Andries Hendriks werd geboren op 1820-11-27 in Lemmer. Hij was de zoon van Fleer, Hendrik Andries en ten Brink, Antje Wybes.

Meer over Fleer, Andries Hendriks:

Geboorte: 1820-11-27, Lemmer.

Overlijden:

Generatie 7

1131311. ten Brink, Age.

Age werd geboren in 1847 in Bolsward. Hij was de zoon van ten Brink, Ytse Ages (Itjen) en Ettema, Trijntje Baukes. Hij trouwde Loyenga, Anna op 1874-01-18 in Leeuwarden.

Meer over ten Brink, Age:

Geboorte: 1847, Bolsward.

Kinderen van Loyenga, Anna en ten Brink, Age

11313111 i. ten Brink, Bauke. Bauke werd geboren op 1874-12-18 in Leeuwarden. Hij overleed op 1875-10-16 in Leeuwarden.

11313112 ii. ten Brink, Johanna. Johanna werd geboren op 1876-09-10 in Leeuwarden.

Meer over Loyenga, Anna en ten Brink, Age:

Huwelijk: 1874-01-18, Leeuwarden.

1131312. ten Brink, kind.

kind werd geboren op 1850-02-27. Zij was de dochter van ten Brink, Ytse Ages (Itjen) en Ettema, Trijntje Baukes.

Meer over ten Brink, kind:

Geboorte: 1850-02-27.

Overlijden:

1131341. Zeevaart, Aartje.

Aartje werd geboren op 1856-05-27 in Ermelo. Zij overleed op 1938-02-03 in Zuidlaren (Dr) op de leeftijd van 81 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Zij trouwde Oldejans, Arend.

Meer over Zeevaart, Aartje:

Geboorte: 1856-05-27, Ermelo.

20:00 uur

Zij is gewettigd door Johannes ten Brink. .

Overlijden: 1938-02-03, Zuidlaren (Dr).

Meer over Zeevaart, Aartje en Oldejans, Arend:

Huwelijk: 1880-05-22, Beilen.

1131342. ten Brink, Harmietje.

Harmietje werd geboren op 1858-05-25 in Assen. Zij was de dochter van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Zij trouwde Steevens, Hendrik op 1880-02-05 in Rolde.

Meer over ten Brink, Harmietje:

Geboorte: 1858-05-25, Assen.

Overlijden:

Meer over ten Brink, Harmietje en Steevens, Hendrik:

Huwelijk: 1880-02-05, Rolde.

1131343. ten Brink, Gerriet.

Gerriet werd geboren in 1862 in Rolde. Hij overleed op 1937-07-09 in Assen op de leeftijd van 75 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Hij trouwde Upperman, Roelofje op 1888-08-04 in Rolde.

Notities bij ten Brink, Gerriet

Hij is geboren in Geelbroek bij Rolde.

Meer over ten Brink, Gerriet:

Geboorte: 1862, Rolde.

Overlijden: 1937-07-09, Assen.

Kinderen van Upperman, Roelofje en ten Brink, Gerriet

11313431 i. ten Brink, Annetje. Annetje werd geboren op 1889-01-19 in Geelbroek (Rolde).

11313432 ii. ten Brink, Jannes. Jannes werd geboren op 1891-02-21 in Assen. Hij overleed op 1921-06-16 in Assen.

11313433 iii. ten Brink, Johannes. Johannes werd geboren op 1893-09-06 in Aardscheveld (Assen).

11313434 iv. ten Brink, Jan. Jan werd geboren op 1895-11-23 in Rolde.

11313435 v. ten Brink, Jantje. Jantje werd geboren op 1897-12-17 in Anreep (Assen).

11313436 vi. ten Brink, levenloos. levenloos werd geboren op 1899-11-04 in Anreep (Assen). Zij overleed op 1899-11-04 in Anreep (Assen).

11313437 vii. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1901-02-12 in Anreep (Assen).

Meer over Upperman, Roelofje en ten Brink, Gerriet:

Huwelijk: 1888-08-04, Rolde.

1131344. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1864-12-20 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1866-09-28 in Geelbroek (Rolde) op de leeftijd van 1 jaar, 9 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1864-12-20, Geelbroek (Rolde).

Overlijden: 1866-09-28, Geelbroek (Rolde).

1131345. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1867-04-04 in Rolde. Hij overleed op 1943-02-17 in Assen op de leeftijd van 75 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Hij trouwde Upperman, Hendrikje op 1889-05-10 in Rolde. Hij trouwde tevens Kuipers, Ida op 1896-05-02 in Rolde.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1867-04-04, Rolde.

Residentie: van 1906 tot 1914, Rolde. Geelbroek.

Residentie: 1914-01-02, Assen.

Overlijden: 1943-02-17, Assen.

Kinderen van Upperman, Hendrikje en ten Brink, Roelof

+ 11313451 i. ten Brink, Johannes. Johannes werd geboren in 1891 in Rolde. Hij overleed op 1937-01-28 in Assen.

+ 11313452 ii. ten Brink, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1893-08-11 in Rolde. Hij overleed op 1953-07-30 in Assen.

Meer over Upperman, Hendrikje en ten Brink, Roelof:

Huwelijk: 1889-05-10, Rolde.

Kinderen van Kuipers, Ida en ten Brink, Roelof

11313453 i. ten Brink, Neesje. Neesje werd geboren op 1896-11-08 in Rolde. Zij overleed op 1899-08-16 in Rolde.

+ 11313454 ii. ten Brink, Anne. Anne werd geboren op 1899-11-22 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1976-06-02 in Assen.

+ 11313455 iii. ten Brink, Hendrikjan. Hendrikjan werd geboren op 1901-05-05 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1977-03-03 in Assen.

+ 11313456 iv. ten Brink, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1903-06-06 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1974-09-09 in Assen.

11313457 v. ten Brink, Klaas. Klaas werd geboren op 1906-02-19 in Rolde. Hij overleed op 1906-08-27 in Rolde.

11313458 vi. ten Brink, Niesje. Niesje werd geboren in 1908 in Rolde?. Zij overleed op 1942-02-23 in Assen.

11313459 vii. ten Brink, nn. nn werd geboren op 1909-01-06 in Rolde. Hij overleed op 1909-01-06 in Rolde.

+ 1131345A viii. ten Brink, Klaas. Klaas werd geboren op 1911-01-20 in Rolde. Hij overleed op 2001-03-04 in Assen.

+ 1131345B ix. ten Brink, Age. Age werd geboren op 1912-12-07 in Rolde.

+ 1131345C x. ten Brink, Jan. Jan werd geboren op 1915-08-19 in Rolde. Hij overleed op 1995-11-12 in Maple Ridge.

Meer over Kuipers, Ida en ten Brink, Roelof:

Huwelijk: 1896-05-02, Rolde.

1131346. ten Brink, Age.

Age werd geboren op 1869-12-31 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1919-08-19 in Assen op de leeftijd van 49 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Hij trouwde Martijn, Jantje op 1895-02-20 in Assen.

Meer over ten Brink, Age:

Geboorte: 1869-12-31, Geelbroek (Rolde).

Overlijden: 1919-08-19, Assen.

Meer over Martijn, Jantje en ten Brink, Age:

Huwelijk: 1895-02-20, Assen.

1131347. ten Brink, Jan.

Jan werd geboren op 1872-07-15 in Rolde. Hij overleed op 1937-01-22 in Assen op de leeftijd van 64 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Hij trouwde Broeksma, Jantina op 1897-11-06 in Zuidwolde (Dr).

Meer over ten Brink, Jan:

Geboorte: 1872-07-15, Rolde.

Overlijden: 1937-01-22, Assen.

Kinderen van Broeksma, Jantina en ten Brink, Jan

11313471 i. ten Brink, Annetje. Annetje werd geboren op 1898-08-04. Zij overleed op 1994-04-02.

Meer over Broeksma, Jantina en ten Brink, Jan:

Huwelijk: 1897-11-06, Zuidwolde (Dr).

1131348. ten Brink, Teunis.

Teunis werd geboren op 1874-09-17 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1941-07-11 in Assen op de leeftijd van 66 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Hij trouwde Panman, Geertje op 1899-12-06 in Assen.

Meer over ten Brink, Teunis:

Geboorte: 1874-09-17, Geelbroek (Rolde).

Overlijden: 1941-07-11, Assen.

Meer over Panman, Geertje en ten Brink, Teunis:

Huwelijk: 1899-12-06, Assen.

1131349. ten Brink, Arend.

Arend werd geboren op 1877-04-12 in Geelbroek (Rolde). Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en Zeevaart, Annetje. Hij trouwde Abels, Johanna op 1907-09-26 in Coevorden.

Meer over ten Brink, Arend:

Geboorte: 1877-04-12, Geelbroek (Rolde).

Overlijden:

Meer over Abels, Johanna en ten Brink, Arend:

Huwelijk: 1907-09-26, Coevorden.

1131361. Dekker, Aartje.

Aartje werd geboren op 1856-05-28 in Nunspeet. Zij was de dochter van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje.

Notities bij Dekker, Aartje

Hij werd op 10-11-1856 erkend.

Meer over Dekker, Aartje:

Geboorte: 1856-05-28, Nunspeet.

Overlijden:

1131362. Dekker, Jan.

Jan werd geboren op 1861-06-22 in Ermelo. Hij overleed op 1942-12-14 in Rolde op de leeftijd van 81 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje. Hij trouwde Alting, Jantien op 1890-05-03 in Rolde.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1861-06-22, Ermelo.

Beroep: dienstknecht.

Overlijden: 1942-12-14, Rolde.

Zijn graf is nog steeds aanwezig op de begraafplaats in Rolde.

Op zijn sterfdag in 2004 heb ik er nog een bezoek aan gebracht.

Militaire dienst: vrijgesteld “wegens gebrek aan maat”.

Kinderen van Alting, Jantien en Dekker, Jan

11313621 i. Dekker, Annechien. Annechien werd geboren op 1891-12-15 in Balloo. Zij overleed op 1892-02-03 in Balloo.

11313622 ii. Dekker, Anniggien. Anniggien werd geboren op 1894-05-07 in Balloo. Zij overleed na 1920.

11313623 iii. Dekker, Jantien. Jantien werd geboren op 1896-08-20 in Balloo. Zij overleed na 1920.

+ 11313624 iv. Dekker, Grietje. Grietje werd geboren op 1899-02-28 in Balloo. Zij overleed op 1992-02-10 in Smilde.

11313625 v. Dekker, Jan. Jan werd geboren op 1900-07-23 in Balloo. Hij overleed op 1901-02-21 in Rolde.

11313626 vi. Dekker, Jan. Jan werd geboren op 1902-01-22 in Balloo. Hij overleed op 1943-10-14 in Assen.

+ 11313627 vii. Dekker, Janna. Janna werd geboren op 1904-10-30 in Balloo. Zij overleed op 1994-11-28 in Enschede.

11313628 viii. Dekker, Arend. Arend werd geboren op 1906-04-21 in Balloo. Hij overleed op 1907-02-06 in Rolde.

11313629 ix. Dekker, Arendje (Dinie). Arendje (Dinie) werd geboren op 1907-10-01 in Nijlande. Zij overleed na 1929.

1131362A x. Dekker, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1911-02-12 in Norg.

1131362B xi. Dekker, Reinder. Reinder werd geboren op 1912-09-20 in Norg. Hij overleed op 1948-09-19 in Groningen.

Notities voor Alting, Jantien en Dekker, Jan:

Bij hun trouwen woonde Jan op Geelbroek een buurtschap tussen Rolde en Hooghalen bij het tolhuis en was dienstknecht van beroep.

Meer over Alting, Jantien en Dekker, Jan:

Huwelijk: 1890-05-03, Rolde.

Bij hun trouwen woonde Jan op Geelbroek een buurtschap tussen Rolde en Hooghalen bij het tolhuis en was dienstknecht van beroep. Jantien was zonder beroep. Getuigen waren: Roelof Alting (broer van Jantien), Derk Timmerman (zoon KS46), Jan Timmerman (zoon van Derk) en Lukas Warmelts. De laatste drie van beroep bakker.

Residentie: 1891, Balloo.

Residentie: 1892, Balloo. Wijk B 150.

Residentie: 1904, Balloo.

Residentie: 1906, Nijlande.

Residentie: 1907, Nijlande.

Residentie: 1911, Norg. Peest.

Residentie: 1923, Norg. Peest.

Residentie: 1929, Beilen.

Residentie: 1942, Rolde. Koninginnelaan 3. Deze straatnaam bestaat nu niet meer. Waarschijnlijk is het Koningin Wilhelminalaan..

1131363. Dekker, Geert.

Geert werd geboren op 1864-02-06 in Ermelo. Hij was de zoon van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje.

Meer over Dekker, Geert:

Geboorte: 1864-02-06, Ermelo.

Overlijden:

1131364. Dekker, Aart.

Aart werd geboren op 1864-02-06 in Ermelo. Hij overleed op 1943-09-07 in Beilen op de leeftijd van 79 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje. Hij trouwde Dekker, Mettien op 1888-05-05 in Ermelo.

Meer over Dekker, Aart:

Geboorte: 1864-02-06, Ermelo.

Overlijden: 1943-09-07, Beilen. Brunsting.

Kinderen van Dekker, Mettien en Dekker, Aart

11313641 i. Dekker, Jan. Jan werd geboren in 1888-09-00 in Halen (Dr). Hij overleed op 1889-04-19 in Halen (Dr).

11313642 ii. Dekker, Jantje. Jantje werd geboren op 1890-09-07 in Halen (Dr). Zij overleed na 1915.

11313643 iii. Dekker, Berend. Berend werd geboren in 1893 in Rolde. Hij overleed op 1941-01-20 in Assen.

11313644 iv. Dekker, Jan. Jan werd geboren op 1894-05-13 in Balloo. Hij overleed omstreeks 1895.

11313645 v. Dekker, Willem. Willem werd geboren op 1895-12-05 in Assen.

11313646 vi. Dekker, Jan. Jan werd geboren in 1896 in Rolde. Hij overleed na 1920.

+ 11313647 vii. Dekker, Gerriet. Gerriet werd geboren op 1898-06-04 in Assen. Hij overleed op 1991-12-31.

11313648 viii. Dekker, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1900-02-20 in Assen.

11313649 ix. Dekker, Hillechien. Hillechien werd geboren op 1903-01-26 in Anloo. Zij overleed in 1991.

1131364A x. Dekker, Arend. Arend werd geboren op 1906-10-10 in Anloo.

1131364B xi. Dekker, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1911-07-23 in Anreep (Assen). Zij overleed op 1911-08-06 in Assen.

Meer over Dekker, Mettien en Dekker, Aart:

Huwelijk: 1888-05-05, Ermelo.

Residentie: 1889, Halen (Dr).

Residentie: van 1890 tot 1895-05-28, Rolde.

Residentie: 1895-05-30, Loon (Assen).

Residentie: 1906, Annen.

1131365. Dekker, Gerrigje.

Gerrigje werd geboren op 1867-04-13 in Ermelo. Zij overleed op 1868-12-12 in Graswijk op de leeftijd van 1 jaar, 7 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje.

Meer over Dekker, Gerrigje:

Geboorte: 1867-04-13, Ermelo.

Overlijden: 1868-12-12, Graswijk.

1131366. Dekker, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1870-09-07 in Assen. Hij overleed op 1963-10-28 in Hooghalen op de leeftijd van 93 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje. Hij trouwde Nessing, Elisabeth op 1899-05-06 in Anloo.

Meer over Dekker, Gerrit:

Geboorte: 1870-09-07, Assen.

Overlijden: 1963-10-28, Hooghalen.

Kinderen van Nessing, Elisabeth en Dekker, Gerrit

11313661 i. Dekker, Jantje. Jantje werd geboren op 1900-02-06 in Anloo. Zij overleed op 1993-10-02 in Hooghalen.

11313662 ii. Dekker, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1907-03-15 in Deurze (Dr).

Meer over Nessing, Elisabeth en Dekker, Gerrit:

Huwelijk: 1899-05-06, Anloo.

1131367. Dekker, Johannes.

Johannes werd geboren in 1873 in Vries. Hij overleed op 1959-11-13 in Beilen op de leeftijd van 86 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje. Hij trouwde Weurding, Hilligje op 1895-08-15 in Beilen.

Meer over Dekker, Johannes:

Geboorte: 1873, Vries.

Overlijden: 1959-11-13, Beilen.

Beroep: 1926. kastelein.

Kinderen van Weurding, Hilligje en Dekker, Johannes

11313671 i. Dekker, Jan. Jan werd geboren in 1896 in Beilen. Hij overleed op 1898-05-12 in Beilen.

11313672 ii. Dekker, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1897-10-14 in Beilen. Zij overleed na 1926.

11313673 iii. Dekker, Jantina. Jantina werd geboren in 1900 in Beilen. Zij overleed na 1921.

11313674 iv. Dekker, Klazina. Klazina werd geboren in 1901 in Beilen. Zij overleed na 1927.

11313675 v. Dekker, Jan. Jan werd geboren in 1905 in Beilen. Hij overleed op 1917-06-08 in Beilen.

Meer over Weurding, Hilligje en Dekker, Johannes:

Huwelijk: 1895-08-15, Beilen.

1131368. Dekker, Grietje.

Grietje werd geboren op 1876-01-17 in Rolde. Zij overleed op 1938-01-29 in Assen op de leeftijd van 62 jaren, 12 dagen. Zij was de dochter van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje. Zij trouwde Jager, Lammert op 1902-04-19 in Vries.

Meer over Dekker, Grietje:

Geboorte: 1876-01-17, Rolde.

Overlijden: 1938-01-29, Assen.

Meer over Dekker, Grietje en Jager, Lammert:

Huwelijk: 1902-04-19, Vries.

1131369. Dekker, Reindert.

Reindert werd geboren op 1879-03-17 in Rolde. Hij overleed op 1903-12-08 in Groningen op de leeftijd van 24 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje.

Meer over Dekker, Reindert:

Geboorte: 1879-03-17, Rolde. Geelbroek.

Overlijden: 1903-12-08, Groningen.

Residentie: 1903, Loon (Assen).

113136A. Dekker, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1882-04-19 in Graswijk. Zij overleed op 1964-03-05 in Assen op de leeftijd van 81 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Jan en ten Brink, Jannetje. Zij trouwde Idema, Remmelt op 1904-03-30 in Assen.

Meer over Dekker, Jannetje:

Geboorte: 1882-04-19, Graswijk.

Overlijden: 1964-03-05, Assen.

Kinderen van Dekker, Jannetje en Idema, Remmelt

113136A1 i. Idema, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1904-08-13 in Assen. Zij overleed na 1939-05-04.

113136A2 ii. Idema, Jan. Jan werd geboren in 1906 in Assen. Hij overleed op 1920-11-14 in Assen.

113136A3 iii. Idema, Margje. Margje werd geboren op 1910-01-17 in Rheden. Zij overleed op 1978-09-18 in Hoogeveen.

113136A4 iv. Idema, Jantje. Jantje werd geboren op 1912-05-06 in Assen. Zij overleed na 1942-01-30.

113136A5 v. Idema, Feitse. Feitse werd geboren op 1914-06-25 in Assen.

113136A6 vi. Idema, Jan. Jan werd geboren op 1922-09-23 in Assen. Hij overleed op 1959-02-19 in Amsterdam.

Meer over Dekker, Jannetje en Idema, Remmelt:

Huwelijk: 1904-03-30, Assen.

1131511. ten Brink, Sybolt Sybolts.

Sybolt Sybolts werd geboren in 1854 in Gaasterland. Hij overleed op 1855-08-24 in Gaasterland op de leeftijd van 1 jaar, 7 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Sybolt Ulkes en Sietsma, Jantje Jurjens.

Meer over ten Brink, Sybolt Sybolts:

Geboorte: 1854, Gaasterland.

Overlijden: 1855-08-24, Gaasterland.

1133211. ten Brink, kind.

kind werd geboren op 1845-09-06. Zij was de dochter van ten Brink, Fokke Ages en Bosma, Ybeltje Wessels.

Meer over ten Brink, kind:

Geboorte: 1845-09-06.

Overlijden:

1133212. ten Brink, Age Fokkes.

Age Fokkes werd geboren op 1843-09-24 in Balk. Hij overleed omstreeks 1900 op de leeftijd van ongeveer 56 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Fokke Ages en Bosma, Ybeltje Wessels.

Notities bij ten Brink, Age Fokkes

Mogelijk was Age een zoon van één der zoons van Age en niet van Age Willems zélf.

Meer over ten Brink, Age Fokkes:

Geboorte: 1843-09-24, Balk.

Overlijden: omstreeks 1900.

1133241. ten Brink, Age Willems.

Age Willems werd geboren op 1853-10-17 in Gaasterland. Hij was de zoon van ten Brink, Willem Ages en Schaper, Klaaske Jacob. Hij trouwde van den Bosch, Margje op 1878-05-12 in Gaasterland.

Meer over ten Brink, Age Willems:

Geboorte: 1853-10-17, Gaasterland.

Residentie: 1867, Sondel.

Boedelverdeling: 1876-01-27. Vonnis 27 jan – Gewelddadig verzet jegens bedienende beambten..

Overlijden:

Kinderen van van den Bosch, Margje en ten Brink, Age Willems

11332411 i. ten Brink, Willem. Willem werd geboren op 1879-07-22 in Gaasterland.

Meer over van den Bosch, Margje en ten Brink, Age Willems:

Huwelijk: 1878-05-12, Gaasterland.

Generatie 8

11313111. ten Brink, Bauke.

Bauke werd geboren op 1874-12-18 in Leeuwarden. Hij overleed op 1875-10-16 in Leeuwarden op de leeftijd van 9 maanden, 29 dagen. Hij was de zoon van ten Brink, Age en Loyenga, Anna.

Meer over ten Brink, Bauke:

Geboorte: 1874-12-18, Leeuwarden.

Overlijden: 1875-10-16, Leeuwarden.

11313112. ten Brink, Johanna.

Johanna werd geboren op 1876-09-10 in Leeuwarden. Zij was de dochter van ten Brink, Age en Loyenga, Anna.

Meer over ten Brink, Johanna:

Geboorte: 1876-09-10, Leeuwarden.

Overlijden:

11313431. ten Brink, Annetje.

Annetje werd geboren op 1889-01-19 in Geelbroek (Rolde). Zij was de dochter van ten Brink, Gerriet en Upperman, Roelofje. Zij trouwde Lutke, Tie op 1911-04-19 in Assen.

Meer over ten Brink, Annetje:

Geboorte: 1889-01-19, Geelbroek (Rolde).

Overlijden:

Meer over ten Brink, Annetje en Lutke, Tie:

Huwelijk: 1911-04-19, Assen.

11313432. ten Brink, Jannes.

Jannes werd geboren op 1891-02-21 in Assen. Hij overleed op 1921-06-16 in Assen op de leeftijd van 30 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Gerriet en Upperman, Roelofje.

Meer over ten Brink, Jannes:

Geboorte: 1891-02-21, Assen.

Overlijden: 1921-06-16, Assen.

11313433. ten Brink, Johannes.

Johannes werd geboren op 1893-09-06 in Aardscheveld (Assen). Hij was de zoon van ten Brink, Gerriet en Upperman, Roelofje. Hij trouwde Bies, Klaasje op 1920-09-22 in Ooststellingwerf (Fr).

Meer over ten Brink, Johannes:

Geboorte: 1893-09-06, Aardscheveld (Assen).

Overlijden:

Meer over Bies, Klaasje en ten Brink, Johannes:

Huwelijk: 1920-09-22, Ooststellingwerf (Fr).

11313434. ten Brink, Jan.

Jan werd geboren op 1895-11-23 in Rolde. Hij was de zoon van ten Brink, Gerriet en Upperman, Roelofje. Hij trouwde Boelens, Roelfina op 1922-07-26 in Assen.

Meer over ten Brink, Jan:

Geboorte: 1895-11-23, Rolde.

Overlijden:

Meer over Boelens, Roelfina en ten Brink, Jan:

Huwelijk: 1922-07-26, Assen.

11313435. ten Brink, Jantje.

Jantje werd geboren op 1897-12-17 in Anreep (Assen). Zij was de dochter van ten Brink, Gerriet en Upperman, Roelofje.

Meer over ten Brink, Jantje:

Geboorte: 1897-12-17, Anreep (Assen).

Overlijden:

11313436. ten Brink, levenloos.

levenloos werd geboren op 1899-11-04 in Anreep (Assen). Zij overleed op 1899-11-04 in Anreep (Assen) op de leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van ten Brink, Gerriet en Upperman, Roelofje.

Meer over ten Brink, levenloos:

Geboorte: 1899-11-04, Anreep (Assen).

Overlijden: 1899-11-04, Anreep (Assen).

11313437. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1901-02-12 in Anreep (Assen). Hij was de zoon van ten Brink, Gerriet en Upperman, Roelofje.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1901-02-12, Anreep (Assen).

Overlijden:

11313451. ten Brink, Johannes.

Johannes werd geboren in 1891 in Rolde. Hij overleed op 1937-01-28 in Assen op de leeftijd van 46 jaren, 27 dagen. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Upperman, Hendrikje. Hij trouwde de Boer, Aaltje op 1917-05-19 in Assen.

Meer over ten Brink, Johannes:

Geboorte: 1891, Rolde.

Overlijden: 1937-01-28, Assen.

Kinderen van de Boer, Aaltje en ten Brink, Johannes

113134511 i. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1918-05-13 in Rolde. Hij overleed op 1945-04-21 in Pakan Baroe.

113134512 ii. ten Brink, Gerritdiena Lammigiena. Gerritdiena Lammigiena werd geboren op 1921-11-04 in Rolde.

113134513 iii. ten Brink, Lammegiena Hendrika Catherina. Lammegiena Hendrika Catherina werd geboren op 1925-06-25 in Rolde.

113134514 iv. ten Brink, Gerrit Hermanus. Gerrit Hermanus werd geboren op 1928-03-02 in Rolde.

Meer over de Boer, Aaltje en ten Brink, Johannes:

Huwelijk: 1917-05-19, Assen.

11313452. ten Brink, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1893-08-11 in Rolde. Hij overleed op 1953-07-30 in Assen op de leeftijd van 59 jaren, 11 maanden. Hij werd begraven op 1953-07-30 in Assen. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Upperman, Hendrikje. Hij trouwde Oosting, Roelfje op 1919-05-03 in Vries.

Meer over ten Brink, Hendrik:

Geboorte: 1893-08-11, Rolde.

Beroep: 1953. landbouwer.

Overlijden: 1953-07-30, Assen.

Begrafenis: 1953-07-30, Assen. Noorderbegraafplaats NB01232.

Kinderen van Oosting, Roelfje en ten Brink, Hendrik

+ 113134521 i. ten Brink, Imechien. Imechien werd geboren in 1918. Zij overleed op 1989-01-05 in Assen.

+ 113134522 ii. ten Brink, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1920-02-14 in Assen. Zij overleed op 1994-01-24 in Edmonton (CAN).

Meer over Oosting, Roelfje en ten Brink, Hendrik:

Huwelijk: 1919-05-03, Vries.

11313453. ten Brink, Neesje.

Neesje werd geboren op 1896-11-08 in Rolde. Zij overleed op 1899-08-16 in Rolde op de leeftijd van 2 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida.

Meer over ten Brink, Neesje:

Geboorte: 1896-11-08, Rolde.

Overlijden: 1899-08-16, Rolde.

11313454. ten Brink, Anne.

Anne werd geboren op 1899-11-22 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1976-06-02 in Assen op de leeftijd van 76 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida. Hij trouwde Bonder, Grietje op 1922-04-29 in Vries.

Meer over ten Brink, Anne:

Geboorte: 1899-11-22, Geelbroek (Rolde).

Overlijden: 1976-06-02, Assen.

Kinderen van Bonder, Grietje en ten Brink, Anne

+ 113134541 i. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1922-08-31 in Balloo. Hij overleed op 1975-11-06 in Vries.

+ 113134542 ii. ten Brink, Grietje. Grietje werd geboren op 1925-02-21 in Balloo.

+ 113134543 iii. ten Brink, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1927-01-14 in Balloo. Hij overleed op 1975-04-06 in Loon (Assen).

+ 113134544 iv. ten Brink, Ide. Ide werd geboren op 1929-07-05 in Assen.

+ 113134545 v. ten Brink, Annie. Annie werd geboren op 1931-06-04 in Zeyen (Vries) Dr.

+ 113134546 vi. ten Brink, Harm. Harm werd geboren op 1933-02-13 in Zeyen (Vries) Dr.

+ 113134547 vii. ten Brink, Hendrikjan. Hendrikjan werd geboren op 1934-11-25 in Zeyen (Vries) Dr.

+ 113134548 viii. ten Brink, Johannes. Johannes werd geboren op 1936-07-03 in Zeyen (Vries) Dr.

113134549 ix. ten Brink, Ida. Ida werd geboren op 1937-10-23 in Zeyen (Vries) Dr.

Meer over Bonder, Grietje en ten Brink, Anne:

Huwelijk: 1922-04-29, Vries.

11313455. ten Brink, Hendrikjan.

Hendrikjan werd geboren op 1901-05-05 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1977-03-03 in Assen op de leeftijd van 75 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida. Hij trouwde Bebingh, Annechien omstreeks 1930 in Assen?.

Meer over ten Brink, Hendrikjan:

Geboorte: 1901-05-05, Geelbroek (Rolde).

Overlijden: 1977-03-03, Assen.

Kinderen van Bebingh, Annechien en ten Brink, Hendrikjan

+ 113134551 i. ten Brink, Ida. Ida werd geboren op 1932-08-08 in Peelo (Assen).

113134552 ii. ten Brink, Harm. Harm werd geboren op 1934-01-29 in Peelo (Assen).

+ 113134553 iii. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1935-02-19 in Peelo (Assen). Hij overleed op 1995-02-06 in Peelo (Assen).

+ 113134554 iv. ten Brink, Jan. Jan werd geboren op 1936-02-02 in Peelo (Assen).

+ 113134555 v. ten Brink, Niesje. Niesje werd geboren op 1937-09-18 in Peelo (Assen).

Meer over Bebingh, Annechien en ten Brink, Hendrikjan:

Huwelijk: omstreeks 1930, Assen?.

11313456. ten Brink, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1903-06-06 in Geelbroek (Rolde). Hij overleed op 1974-09-09 in Assen op de leeftijd van 71 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida. Hij trouwde Steege, Grietje ter op 1926-09-01 in Vries?.

Meer over ten Brink, Gerrit:

Geboorte: 1903-06-06, Geelbroek (Rolde).

Overlijden: 1974-09-09, Assen.

Kinderen van Steege, Grietje ter en ten Brink, Gerrit

+ 113134561 i. ten Brink, Ida. Ida werd geboren op 1926-12-13 in Zeyen (Vries) Dr.

113134562 ii. ten Brink, Frouwkje. Frouwkje werd geboren op 1928-02-15.

+ 113134563 iii. ten Brink, Bote. Bote werd geboren op 1940-07-23 in Assen.

+ 113134564 iv. ten Brink, Grietje. Grietje werd geboren op 1944-02-29 in Assen.

Meer over Steege, Grietje ter en ten Brink, Gerrit:

Huwelijk: 1926-09-01, Vries?.

11313457. ten Brink, Klaas.

Klaas werd geboren op 1906-02-19 in Rolde. Hij overleed op 1906-08-27 in Rolde op de leeftijd van 6 maanden, 8 dagen. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida.

Meer over ten Brink, Klaas:

Geboorte: 1906-02-19, Rolde. Geelbroek.

Overlijden: 1906-08-27, Rolde. Geelbroek.

11313458. ten Brink, Niesje.

Niesje werd geboren in 1908 in Rolde?. Zij overleed op 1942-02-23 in Assen op de leeftijd van 34 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida.

Meer over ten Brink, Niesje:

Geboorte: 1908, Rolde?.

Overlijden: 1942-02-23, Assen.

11313459. ten Brink, nn.

nn werd geboren op 1909-01-06 in Rolde. Hij overleed op 1909-01-06 in Rolde op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida.

Meer over ten Brink, nn:

Geboorte: 1909-01-06, Rolde.

Overlijden: 1909-01-06, Rolde.

1131345A. ten Brink, Klaas.

Klaas werd geboren op 1911-01-20 in Rolde. Hij overleed op 2001-03-04 in Assen op de leeftijd van 90 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida. Hij trouwde Betting, Fenna op 1939-05-10 in Assen.

Meer over ten Brink, Klaas:

Geboorte: 1911-01-20, Rolde.

Overlijden: 2001-03-04, Assen.

Kinderen van Betting, Fenna en ten Brink, Klaas

+ 1131345A1 i. ten Brink, Roelof Lambertus. Roelof Lambertus werd geboren op 1939-10-10 in Assen.

+ 1131345A2 ii. ten Brink, Lambertus Roelof. Lambertus Roelof werd geboren op 1943-01-17 in Assen.

+ 1131345A3 iii. ten Brink, Margje. Margje werd geboren op 1947-10-06 in Peelo (Assen).

Meer over Betting, Fenna en ten Brink, Klaas:

Huwelijk: 1939-05-10, Assen.

1131345B. ten Brink, Age.

Age werd geboren op 1912-12-07 in Rolde. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida. Hij trouwde Oosting, Trientje op 1933-03-08 in Assen.

Meer over ten Brink, Age:

Geboorte: 1912-12-07, Rolde.

Kinderen van Oosting, Trientje en ten Brink, Age

+ 1131345B1 i. ten Brink, Ida. Ida werd geboren op 1932-11-28 in Assen.

+ 1131345B2 ii. ten Brink, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1934-01-04 in Assen.

+ 1131345B3 iii. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1939-01-12 in Assen.

Meer over Oosting, Trientje en ten Brink, Age:

Huwelijk: 1933-03-08, Assen.

1131345C. ten Brink, Jan.

Jan werd geboren op 1915-08-19 in Rolde. Hij overleed op 1995-11-12 in Maple Ridge op de leeftijd van 80 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Roelof en Kuipers, Ida. Hij trouwde Koerts, Mina op 1936-05-13 in Assen.

Meer over ten Brink, Jan:

Geboorte: 1915-08-19, Rolde.

Overlijden: 1995-11-12, Maple Ridge.

Kinderen van Koerts, Mina en ten Brink, Jan

+ 1131345C1 i. ten Brink, Ida. Ida werd geboren op 1939-04-29 in Assen.

+ 1131345C2 ii. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1944-03-02 in Assen.

+ 1131345C3 iii. ten Brink, Geertruida. Geertruida werd geboren op 1946-04-08 in Assen.

+ 1131345C4 iv. ten Brink, Geesje. Geesje werd geboren op 1947-11-04 in Assen.

+ 1131345C5 v. ten Brink, Age. Age werd geboren op 1951-11-09 in Edmonton (CAN).

+ 1131345C6 vi. ten Brink, Kenneth John. Kenneth John werd geboren op 1956-11-13 in Edmonton (CAN).

Meer over Koerts, Mina en ten Brink, Jan:

Huwelijk: 1936-05-13, Assen.

11313471. ten Brink, Annetje.

Annetje werd geboren op 1898-08-04. Zij overleed op 1994-04-02 op de leeftijd van 95 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van ten Brink, Jan en Broeksma, Jantina.

Meer over ten Brink, Annetje:

Geboorte: 1898-08-04.

Overlijden: 1994-04-02.

11313621. Dekker, Annechien.

Annechien werd geboren op 1891-12-15 in Balloo. Zij overleed op 1892-02-03 in Balloo op de leeftijd van 1 maand, 19 dagen. Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien.

Meer over Dekker, Annechien:

Geboorte: 1891-12-15, Balloo.

Overlijden: 1892-02-03, Balloo.

11313622. Dekker, Anniggien.

Anniggien werd geboren op 1894-05-07 in Balloo. Zij overleed na 1920 op de leeftijd van meer dan 25 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Zij trouwde Koerts, Lambertus op 1920-05-01 in Rolde.

Meer over Dekker, Anniggien:

Geboorte: 1894-05-07, Balloo.

Overlijden: na 1920.

Meer over Dekker, Anniggien en Koerts, Lambertus:

Huwelijk: 1920-05-01, Rolde.

11313623. Dekker, Jantien.

Jantien werd geboren op 1896-08-20 in Balloo. Zij overleed na 1920 op de leeftijd van meer dan 23 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Zij trouwde Smit, Roelof op 1920-11-27 in Rolde.

Meer over Dekker, Jantien:

Geboorte: 1896-08-20, Balloo.

Overlijden: na 1920.

Meer over Dekker, Jantien en Smit, Roelof:

Huwelijk: 1920-11-27, Rolde.

11313624. Dekker, Grietje.

Grietje werd geboren op 1899-02-28 in Balloo. Zij overleed op 1992-02-10 in Smilde op de leeftijd van 92 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Zij trouwde van der Velde, Roelof op 1922-05-06 in Norg.

Meer over Dekker, Grietje:

Geboorte: 1899-02-28, Balloo.

Overlijden: 1992-02-10, Smilde.

Kinderen van Dekker, Grietje en van der Velde, Roelof

113136241 i. van der Velde, Jantje. Jantje werd geboren op 1922-10-02 in Smilde.

113136242 ii. van der Velde, Jantiena. Jantiena werd geboren op 1925-02-16 in Smilde.

113136243 iii. van der Velde, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1926-10-31 in Smilde.

113136244 iv. van der Velde, Annigje. Annigje werd geboren op 1928-12-14 in Smilde.

113136245 v. van der Velde, Grietje. Grietje werd geboren op 1930-03-02 in Smilde. Zij overleed op 1930-06-20 in Groningen.

113136246 vi. van der Velde, Grietje. Grietje werd geboren op 1931-11-17 in Smilde. Zij overleed op 1931-12-14 in Smilde.

113136247 vii. van der Velde, Dietert Teunis. Dietert Teunis werd geboren op 1933-01-01 in Smilde.

Meer over Dekker, Grietje en van der Velde, Roelof:

Huwelijk: 1922-05-06, Norg.

11313625. Dekker, Jan.

Jan werd geboren op 1900-07-23 in Balloo. Hij overleed op 1901-02-21 in Rolde op de leeftijd van 6 maanden, 29 dagen. Hij was de zoon van Dekker, Jan en Alting, Jantien.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1900-07-23, Balloo.

Overlijden: 1901-02-21, Rolde.

11313626. Dekker, Jan.

Jan werd geboren op 1902-01-22 in Balloo. Hij overleed op 1943-10-14 in Assen op de leeftijd van 41 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Hij trouwde Boer, Geesje op 1928-05-12 in Norg.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1902-01-22, Balloo.

Beroep: 1943. landarbeider.

Overlijden: 1943-10-14, Assen.

Meer over Boer, Geesje en Dekker, Jan:

Huwelijk: 1928-05-12, Norg.

11313627. Dekker, Janna.

Janna werd geboren op 1904-10-30 in Balloo. Zij overleed op 1994-11-28 in Enschede op de leeftijd van 90 jaren, 29 dagen. Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 1923-04-14 in Rolde.

Meer over Dekker, Janna:

Geboorte: 1904-10-30, Balloo.

Overlijden: 1994-11-28, Enschede.

Beroep: huisvrouw.

Kinderen van Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert

+ 113136271 i. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 1923-08-09 in Rolde. Hij overleed op 2004-04-02 in Heerlen.

+ 113136272 ii. Tienkamp, Jannie. Jannie werd geboren op 1924-12-06 in Rolde. Zij overleed op 2015-08-22 in Enschede.

+ 113136273 iii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 1927-07-10 in Vries. Hij overleed op 2014-05-18 in Harderwijk.

+ 113136274 iv. Tienkamp, Engbert Ale. Engbert Ale werd geboren op 1929-08-28 in Assen. Hij overleed op 2002-12-13 in Enschede.

+ 113136275 v. Tienkamp, Dora. Dora werd geboren op 1934-07-31 in Assen.

+ 113136276 vi. Tienkamp, Ali Johanna. Ali Johanna werd geboren op 1936-04-30 in Assen.

+ 113136277 vii. Tienkamp, Gerard Jan. Gerard Jan werd geboren op 1939-12-09 in Assen. Hij overleed op 1971-10-09 in Hoofddorp.

113136278 viii. Tienkamp, Johannes Hendrik. Johannes Hendrik werd geboren op 1941-06-28 in Assen.

+ 113136279 ix. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1943-02-13 in Assen. Zij overleed op 1986-09-12 in Haarlem.

11313627A x. Tienkamp, Johanna. Johanna werd geboren op 1945-04-28 in Assen. Zij overleed op 1945-04-28 in Assen.

+ 11313627B xi. Tienkamp, Hendrikus Johannes. Hendrikus Johannes werd geboren op 1946-05-11 in Assen.

+ 11313627C xii. Tienkamp, Lambertus Johannes. Lambertus Johannes werd geboren op 1948-04-02 in Assen. Hij overleed op 2013-06-09 in Deventer.

Meer over Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert:

Huwelijksaankondiging: 1923-04-04, Rolde.

Engbert was 20 jaar en Janna 18 jaar.

Huwelijk: 1923-04-14, Rolde.

Janna woonde bij haar trouwen in Norg. Zij was toen 18 jaar, Engbert 20. Na ruim 3 maanden werd Marcus geboren. Zij was dus hoogzwanger.

11313628. Dekker, Arend.

Arend werd geboren op 1906-04-21 in Balloo. Hij overleed op 1907-02-06 in Rolde op de leeftijd van 9 maanden, 15 dagen. Hij was de zoon van Dekker, Jan en Alting, Jantien.

Meer over Dekker, Arend:

Geboorte: 1906-04-21, Balloo.

Overlijden: 1907-02-06, Rolde. Nijlande.

11313629. Dekker, Arendje (Dinie).

Arendje (Dinie) werd geboren op 1907-10-01 in Nijlande. Zij overleed na 1929 op de leeftijd van meer dan 21 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Zij trouwde Speelman, Gerrit op 1929-05-03 in Beilen.

Meer over Dekker, Arendje (Dinie):

Geboorte: 1907-10-01, Nijlande. Rolde.

Overlijden: na 1929.

Meer over Dekker, Arendje (Dinie) en Speelman, Gerrit:

Huwelijk: 1929-05-03, Beilen.

1131362A. Dekker, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1911-02-12 in Norg. Hij was de zoon van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Hij trouwde Eding, Hendrikje op 1936-04-11 in Rolde.

Meer over Dekker, Gerrit:

Geboorte: 1911-02-12, Norg. Peest.

Overlijden:

Meer over Eding, Hendrikje en Dekker, Gerrit:

Huwelijk: 1936-04-11, Rolde.

1131362B. Dekker, Reinder.

Reinder werd geboren op 1912-09-20 in Norg. Hij overleed op 1948-09-19 in Groningen op de leeftijd van 35 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Hij trouwde Albers, Beeltje op 1935-06-07 in Beilen.

Meer over Dekker, Reinder:

Geboorte: 1912-09-20, Norg. Peest.

Beroep: 1948. arbeider.

Overlijden: 1948-09-19, Groningen.

Residentie: 1943, Beilen.

Meer over Albers, Beeltje en Dekker, Reinder:

Huwelijk: 1935-06-07, Beilen.

11313641. Dekker, Jan.

Jan werd geboren in 1888-09-00 in Halen (Dr). Hij overleed op 1889-04-19 in Halen (Dr) op de leeftijd van 7 maanden, 18 dagen. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1888-09-00, Halen (Dr).

Overlijden: 1889-04-19, Halen (Dr).

11313642. Dekker, Jantje.

Jantje werd geboren op 1890-09-07 in Halen (Dr). Zij overleed na 1915 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Aart en Dekker, Mettien. Zij trouwde Abeen, Jans op 1915-04-28 in Assen.

Meer over Dekker, Jantje:

Geboorte: 1890-09-07, Halen (Dr).

Overlijden: na 1915.

Meer over Dekker, Jantje en Abeen, Jans:

Huwelijk: 1915-04-28, Assen.

11313643. Dekker, Berend.

Berend werd geboren in 1893 in Rolde. Hij overleed op 1941-01-20 in Assen op de leeftijd van 48 jaren, 19 dagen. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien. Hij trouwde Abeen, Jantien op 1913-08-13 in Assen.

Meer over Dekker, Berend:

Geboorte: 1893, Rolde.

Overlijden: 1941-01-20, Assen. Door een noodlottig ongeval.

Meer over Abeen, Jantien en Dekker, Berend:

Huwelijk: 1913-08-13, Assen.

11313644. Dekker, Jan.

Jan werd geboren op 1894-05-13 in Balloo. Hij overleed omstreeks 1895 op de leeftijd van ongeveer 7 maanden, 19 dagen. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1894-05-13, Balloo.

Overlijden: omstreeks 1895.

11313645. Dekker, Willem.

Willem werd geboren op 1895-12-05 in Assen. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien.

Meer over Dekker, Willem:

Geboorte: 1895-12-05, Assen.

Overlijden:

11313646. Dekker, Jan.

Jan werd geboren in 1896 in Rolde. Hij overleed na 1920 op de leeftijd van meer dan 24 jaren. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien. Hij trouwde Dijks, Roelfien op 1920-03-06 in Rolde.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1896, Rolde.

Overlijden: na 1920.

Meer over Dijks, Roelfien en Dekker, Jan:

Huwelijk: 1920-03-06, Rolde.

11313647. Dekker, Gerriet.

Gerriet werd geboren op 1898-06-04 in Assen. Hij overleed op 1991-12-31 op de leeftijd van 93 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien. Hij trouwde Tijms, Hendrikje op 1924-03-08 in Rolde.

Meer over Dekker, Gerriet:

Geboorte: 1898-06-04, Assen.

Overlijden: 1991-12-31.

Kinderen van Tijms, Hendrikje en Dekker, Gerriet

113136471 i. Dekker, Metje. Metje werd geboren in 1924-08-00 in Rolde. Zij overleed op 1925-05-12 in Rolde.

+ 113136472 ii. Dekker, Zoon. Zoon werd geboren omstreeks 1930.

Meer over Tijms, Hendrikje en Dekker, Gerriet:

Huwelijk: 1924-03-08, Rolde.

11313648. Dekker, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1900-02-20 in Assen. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien.

Meer over Dekker, Hendrik:

Geboorte: 1900-02-20, Assen.

Overlijden:

11313649. Dekker, Hillechien.

Hillechien werd geboren op 1903-01-26 in Anloo. Zij overleed in 1991 op de leeftijd van 87 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Aart en Dekker, Mettien. Zij trouwde Hilgers, Berend op 1926-03-13 in Vries.

Meer over Dekker, Hillechien:

Geboorte: 1903-01-26, Anloo.

Overlijden: 1991.

Meer over Dekker, Hillechien en Hilgers, Berend:

Huwelijk: 1926-03-13, Vries.

1131364A. Dekker, Arend.

Arend werd geboren op 1906-10-10 in Anloo. Hij was de zoon van Dekker, Aart en Dekker, Mettien.

Meer over Dekker, Arend:

Geboorte: 1906-10-10, Anloo.

Overlijden:

1131364B. Dekker, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1911-07-23 in Anreep (Assen). Zij overleed op 1911-08-06 in Assen op de leeftijd van 14 dagen. Zij was de dochter van Dekker, Aart en Dekker, Mettien.

Meer over Dekker, Trijntje:

Geboorte: 1911-07-23, Anreep (Assen).

Overlijden: 1911-08-06, Assen.

11313661. Dekker, Jantje.

Jantje werd geboren op 1900-02-06 in Anloo. Zij overleed op 1993-10-02 in Hooghalen op de leeftijd van 93 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Gerrit en Nessing, Elisabeth. Zij trouwde Talens, Hendrik op 1924-12-19 in Beilen.

Meer over Dekker, Jantje:

Geboorte: 1900-02-06, Anloo.

Overlijden: 1993-10-02, Hooghalen.

Meer over Dekker, Jantje en Talens, Hendrik:

Huwelijk: 1924-12-19, Beilen.

11313662. Dekker, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1907-03-15 in Deurze (Dr). Zij was de dochter van Dekker, Gerrit en Nessing, Elisabeth.

Meer over Dekker, Aaltje:

Geboorte: 1907-03-15, Deurze (Dr).

Overlijden:

11313671. Dekker, Jan.

Jan werd geboren in 1896 in Beilen. Hij overleed op 1898-05-12 in Beilen op de leeftijd van 2 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Johannes en Weurding, Hilligje.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1896, Beilen.

Overlijden: 1898-05-12, Beilen. Eursing.

11313672. Dekker, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1897-10-14 in Beilen. Zij overleed na 1926 op de leeftijd van meer dan 28 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Johannes en Weurding, Hilligje.

Meer over Dekker, Hendrikje:

Geboorte: 1897-10-14, Beilen. Eursing.

Overlijden: na 1926.

11313673. Dekker, Jantina.

Jantina werd geboren in 1900 in Beilen. Zij overleed na 1921 op de leeftijd van meer dan 21 jaren. Zij was de dochter van Dekker, Johannes en Weurding, Hilligje.

Meer over Dekker, Jantina:

Geboorte: 1900, Beilen.

Overlijden: na 1921.

11313674. Dekker, Klazina.

Klazina werd geboren in 1901 in Beilen. Zij overleed na 1927 op de leeftijd van meer dan 26 jaren. Zij was de dochter van Dekker, Johannes en Weurding, Hilligje.

Meer over Dekker, Klazina:

Geboorte: 1901, Beilen.

Overlijden: na 1927.

11313675. Dekker, Jan.

Jan werd geboren in 1905 in Beilen. Hij overleed op 1917-06-08 in Beilen op de leeftijd van 12 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Johannes en Weurding, Hilligje.

Meer over Dekker, Jan:

Geboorte: 1905, Beilen.

Overlijden: 1917-06-08, Beilen.

113136A1. Idema, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 1904-08-13 in Assen. Zij overleed na 1939-05-04 op de leeftijd van meer dan 34 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Idema, Remmelt en Dekker, Jannetje.

Meer over Idema, Harmanna:

Geboorte: 1904-08-13, Assen.

Overlijden: na 1939-05-04. echtscheiding.

113136A2. Idema, Jan.

Jan werd geboren in 1906 in Assen. Hij overleed op 1920-11-14 in Assen op de leeftijd van 14 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Idema, Remmelt en Dekker, Jannetje.

Meer over Idema, Jan:

Geboorte: 1906, Assen.

Overlijden: 1920-11-14, Assen.

113136A3. Idema, Margje.

Margje werd geboren op 1910-01-17 in Rheden. Zij overleed op 1978-09-18 in Hoogeveen op de leeftijd van 68 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Idema, Remmelt en Dekker, Jannetje.

Meer over Idema, Margje:

Geboorte: 1910-01-17, Rheden.

Overlijden: 1978-09-18, Hoogeveen.

113136A4. Idema, Jantje.

Jantje werd geboren op 1912-05-06 in Assen. Zij overleed na 1942-01-30 op de leeftijd van meer dan 29 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Idema, Remmelt en Dekker, Jannetje.

Meer over Idema, Jantje:

Geboorte: 1912-05-06, Assen.

Overlijden: na 1942-01-30. huwelijk.

113136A5. Idema, Feitse.

Feitse werd geboren op 1914-06-25 in Assen. Hij is de zoon van Idema, Remmelt en Dekker, Jannetje.

Meer over Idema, Feitse:

Geboorte: 1914-06-25, Assen.

Overlijden: omstreeks 1990.

113136A6. Idema, Jan.

Jan werd geboren op 1922-09-23 in Assen. Hij overleed op 1959-02-19 in Amsterdam op de leeftijd van 36 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Idema, Remmelt en Dekker, Jannetje. Hij trouwde Suk, Frouwke op 1945-11-24 in Gasselte.

Meer over Idema, Jan:

Geboorte: 1922-09-23, Assen.

Overlijden: 1959-02-19, Amsterdam.

Meer over Suk, Frouwke en Idema, Jan:

Huwelijk: 1945-11-24, Gasselte.

11332411. ten Brink, Willem.

Willem werd geboren op 1879-07-22 in Gaasterland. Hij was de zoon van ten Brink, Age Willems en van den Bosch, Margje.

Meer over ten Brink, Willem:

Geboorte: 1879-07-22, Gaasterland.

Overlijden:

Generatie 9

113134511. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1918-05-13 in Rolde. Hij overleed op 1945-04-21 in Pakan Baroe op de leeftijd van 26 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Johannes en de Boer, Aaltje.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1918-05-13, Rolde.

Overlijden: 1945-04-21, Pakan Baroe.

Overleden in Indonesia bij de Birma Spoorlijn. .

113134512. ten Brink, Gerritdiena Lammigiena.

Gerritdiena Lammigiena werd geboren op 1921-11-04 in Rolde. Zij is de dochter van ten Brink, Johannes en de Boer, Aaltje.

Meer over ten Brink, Gerritdiena Lammigiena:

Geboorte: 1921-11-04, Rolde.

113134513. ten Brink, Lammegiena Hendrika Catherina.

Lammegiena Hendrika Catherina werd geboren op 1925-06-25 in Rolde. Zij is de dochter van ten Brink, Johannes en de Boer, Aaltje.

Meer over ten Brink, Lammegiena Hendrika Catherina:

Geboorte: 1925-06-25, Rolde.

113134514. ten Brink, Gerrit Hermanus.

Gerrit Hermanus werd geboren op 1928-03-02 in Rolde. Hij is de zoon van ten Brink, Johannes en de Boer, Aaltje.

Meer over ten Brink, Gerrit Hermanus:

Geboorte: 1928-03-02, Rolde.

113134521. ten Brink, Imechien.

Imechien werd geboren in 1918. Zij overleed op 1989-01-05 in Assen op de leeftijd van 71 jaren, 4 dagen. Zij was de dochter van ten Brink, Hendrik en Oosting, Roelfje. Zij trouwde Siepel, Jakob geschat omstreeks 1942. Zij trouwde tevens van der Meulen, M geschat omstreeks 1952. Zij trouwde tevens Stevens, Harm geschat omstreeks 1950.

Meer over ten Brink, Imechien:

Geboorte: 1918.

Overlijden: 1989-01-05, Assen.

Kinderen van ten Brink, Imechien en Siepel, Jakob

+ 1131345211 i. Siepel, Janna. Janna werd geboren op 1944-02-06.

+ 1131345212 ii. Siepel, Hendrik (Henk). Hendrik (Henk) werd geboren op 1945-06-27.

Meer over ten Brink, Imechien en Siepel, Jakob:

Huwelijk: geschat omstreeks 1942.

Kinderen van ten Brink, Imechien en van der Meulen, M

1131345213 i. van der Meulen, Hendrik Martinus. Hendrik Martinus werd geboren op 1953-11-18.

Meer over ten Brink, Imechien en van der Meulen, M:

Huwelijk: geschat omstreeks 1952.

Meer over ten Brink, Imechien en Stevens, Harm:

Huwelijk: geschat omstreeks 1950.

113134522. ten Brink, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1920-02-14 in Assen. Zij overleed op 1994-01-24 in Edmonton (CAN) op de leeftijd van 73 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van ten Brink, Hendrik en Oosting, Roelfje. Zij trouwde Hoekstra, Cornelis Johannes (Kees) op 1947-07-31 in Groningen.

Meer over ten Brink, Hendrikje:

Geboorte: 1920-02-14, Assen.

Overlijden: 1994-01-24, Edmonton (CAN).

Kinderen van ten Brink, Hendrikje en Hoekstra, Cornelis Johannes (Kees)

+ 1131345221 i. Hoekstra, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1948-05-29 in Groningen.

+ 1131345222 ii. Hoekstra, Johannes. Johannes werd geboren op 1939-02-16 in Groningen.

Meer over ten Brink, Hendrikje en Hoekstra, Cornelis Johannes (Kees):

Huwelijk: 1947-07-31, Groningen.

113134541. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1922-08-31 in Balloo. Hij overleed op 1975-11-06 in Vries op de leeftijd van 53 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Hij trouwde van Neewen, Jantje geschat omstreeks 1950.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1922-08-31, Balloo.

Overlijden: 1975-11-06, Vries.

Kinderen van van Neewen, Jantje en ten Brink, Roelof

1131345411 i. ten Brink, Sijke. Sijke werd geboren op 1952-06-10 in Ubbena.

+ 1131345412 ii. ten Brink, Anne. Anne werd geboren op 1959-09-14 in Vries.

Meer over van Neewen, Jantje en ten Brink, Roelof:

Huwelijk: geschat omstreeks 1950.

113134542. ten Brink, Grietje.

Grietje werd geboren op 1925-02-21 in Balloo. Zij is de dochter van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Zij trouwde Eggens, Johannes in geschat 1950.

Meer over ten Brink, Grietje:

Geboorte: 1925-02-21, Balloo.

Kinderen van ten Brink, Grietje en Eggens, Johannes

+ 1131345421 i. Eggens, Klamer ten Brink-. Klamer ten Brink- werd geboren op 1952-07-21 in Noordlaren (Gr).

+ 1131345422 ii. Eggens, Grietje ten Brink-. Grietje ten Brink- werd geboren op 1958-06-24 in Noordlaren (Gr).

Meer over ten Brink, Grietje en Eggens, Johannes:

Huwelijk: geschat 1950.

113134543. ten Brink, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1927-01-14 in Balloo. Hij overleed op 1975-04-06 in Loon (Assen) op de leeftijd van 48 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Hij trouwde Enting, Aaltje in geschat 1950.

Meer over ten Brink, Hendrik:

Geboorte: 1927-01-14, Balloo.

Overlijden: 1975-04-06, Loon (Assen).

Kinderen van Enting, Aaltje en ten Brink, Hendrik

1131345431 i. ten Brink, Anna. Anna werd geboren op 1958-03-10 in Rhee.

+ 1131345432 ii. ten Brink, Geert Jan. Geert Jan werd geboren op 1961-02-19 in Rhee.

Meer over Enting, Aaltje en ten Brink, Hendrik:

Huwelijk: geschat 1950.

113134544. ten Brink, Ide.

Ide werd geboren op 1929-07-05 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Hij trouwde Kregel, Hillie geschat omstreeks 1970.

Meer over ten Brink, Ide:

Geboorte: 1929-07-05, Assen.

Kinderen van Kregel, Hillie en ten Brink, Ide

1131345441 i. ten Brink, Gert. Gert werd geboren op 1972-02-01 in Assen.

Meer over Kregel, Hillie en ten Brink, Ide:

Huwelijk: geschat omstreeks 1970.

113134545. ten Brink, Annie.

Annie werd geboren op 1931-06-04 in Zeyen (Vries) Dr. Zij is de dochter van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Zij trouwde Bakker, Henk geschat omstreeks 1955.

Meer over ten Brink, Annie:

Geboorte: 1931-06-04, Zeyen (Vries) Dr.

Kinderen van ten Brink, Annie en Bakker, Henk

+ 1131345451 i. Bakker, Eit ten Brink-. Eit ten Brink- werd geboren op 1958-02-22 in Ubbena.

1131345452 ii. Bakker, Harry ten Brink-. Harry ten Brink- werd geboren op 1966-10-23 in Zeyen (Vries) Dr.

Meer over ten Brink, Annie en Bakker, Henk:

Huwelijk: geschat omstreeks 1955.

113134546. ten Brink, Harm.

Harm werd geboren op 1933-02-13 in Zeyen (Vries) Dr. Hij is de zoon van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Hij trouwde Hees, Jantje geschat omstreeks 1960.

Meer over ten Brink, Harm:

Geboorte: 1933-02-13, Zeyen (Vries) Dr.

Kinderen van Hees, Jantje en ten Brink, Harm

+ 1131345461 i. ten Brink, Andre. Andre werd geboren op 1964-11-14 in Ekehaar (Rolde).

1131345462 ii. ten Brink, Erik. Erik werd geboren op 1966-01-12 in Ekehaar (Rolde).

Meer over Hees, Jantje en ten Brink, Harm:

Huwelijk: geschat omstreeks 1960.

113134547. ten Brink, Hendrikjan.

Hendrikjan werd geboren op 1934-11-25 in Zeyen (Vries) Dr. Hij is de zoon van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Hij trouwde Rice, Jenny Kathaleen op 1958-08-08 in Port Coquitlam (CAN).

Meer over ten Brink, Hendrikjan:

Geboorte: 1934-11-25, Zeyen (Vries) Dr.

Kinderen van Rice, Jenny Kathaleen en ten Brink, Hendrikjan

1131345471 i. ten Brink, William John. William John werd geboren op 1959-03-17 in Maple Ridge.

+ 1131345472 ii. ten Brink, Lori-ann. Lori-ann werd geboren op 1961-09-06 in Maple Ridge.

Meer over Rice, Jenny Kathaleen en ten Brink, Hendrikjan:

Huwelijk: 1958-08-08, Port Coquitlam (CAN).

113134548. ten Brink, Johannes.

Johannes werd geboren op 1936-07-03 in Zeyen (Vries) Dr. Hij is de zoon van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Hij trouwde Homan, Marchien geschat omstreeks 1960.

Meer over ten Brink, Johannes:

Geboorte: 1936-07-03, Zeyen (Vries) Dr.

Kinderen van Homan, Marchien en ten Brink, Johannes

+ 1131345481 i. ten Brink, Grietje. Grietje werd geboren op 1961-06-06 in Donderen (Vries).

+ 1131345482 ii. ten Brink, Teunis. Teunis werd geboren op 1962-09-26 in Ubbena.

1131345483 iii. ten Brink, Jannie. Jannie werd geboren op 1966-01-05.

+ 1131345484 iv. ten Brink, Anne. Anne werd geboren op 1968-07-18 in Ubbena.

Meer over Homan, Marchien en ten Brink, Johannes:

Huwelijk: geschat omstreeks 1960.

113134549. ten Brink, Ida.

Ida werd geboren op 1937-10-23 in Zeyen (Vries) Dr. Zij is de dochter van ten Brink, Anne en Bonder, Grietje. Zij trouwde Jansen, Jans geschat omstreeks 1970.

Meer over ten Brink, Ida:

Geboorte: 1937-10-23, Zeyen (Vries) Dr.

Meer over ten Brink, Ida en Jansen, Jans:

Huwelijk: geschat omstreeks 1970.

113134551. ten Brink, Ida.

Ida werd geboren op 1932-08-08 in Peelo (Assen). Zij is de dochter van ten Brink, Hendrikjan en Bebingh, Annechien. Zij trouwde Beuving, Henderikus Cornelis geschat omstreeks 1960.

Meer over ten Brink, Ida:

Geboorte: 1932-08-08, Peelo (Assen).

Kinderen van ten Brink, Ida en Beuving, Henderikus Cornelis

+ 1131345511 i. Beuving, Nicolars. Nicolars werd geboren op 1961-07-23.

Meer over ten Brink, Ida en Beuving, Henderikus Cornelis:

Huwelijk: geschat omstreeks 1960.

113134552. ten Brink, Harm.

Harm werd geboren op 1934-01-29 in Peelo (Assen). Hij is de zoon van ten Brink, Hendrikjan en Bebingh, Annechien.

Meer over ten Brink, Harm:

Geboorte: 1934-01-29, Peelo (Assen).

113134553. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1935-02-19 in Peelo (Assen). Hij overleed op 1995-02-06 in Peelo (Assen) op de leeftijd van 59 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van ten Brink, Hendrikjan en Bebingh, Annechien. Hij trouwde Warring, Sientje geschat omstreeks 1960.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1935-02-19, Peelo (Assen).

Overlijden: 1995-02-06, Peelo (Assen).

Kinderen van Warring, Sientje en ten Brink, Roelof

+ 1131345531 i. ten Brink, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1960-08-18.

1131345532 ii. ten Brink, Harry. Harry werd geboren op 1965-04-14.

Meer over Warring, Sientje en ten Brink, Roelof:

Huwelijk: geschat omstreeks 1960.

113134554. ten Brink, Jan.

Jan werd geboren op 1936-02-02 in Peelo (Assen). Hij is de zoon van ten Brink, Hendrikjan en Bebingh, Annechien. Hij trouwde Nyland, Geertje geschat omstreeks 1965.

Meer over ten Brink, Jan:

Geboorte: 1936-02-02, Peelo (Assen).

Kinderen van Nyland, Geertje en ten Brink, Jan

+ 1131345541 i. ten Brink, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1965-07-30 in Assen.

1131345542 ii. ten Brink, Roelof. Roelof werd geboren op 1969-08-17.

Meer over Nyland, Geertje en ten Brink, Jan:

Huwelijk: geschat omstreeks 1965.

113134555. ten Brink, Niesje.

Niesje werd geboren op 1937-09-18 in Peelo (Assen). Zij is de dochter van ten Brink, Hendrikjan en Bebingh, Annechien. Zij trouwde Barkhof, Albert geschat omstreeks 1965.

Meer over ten Brink, Niesje:

Geboorte: 1937-09-18, Peelo (Assen).

Kinderen van ten Brink, Niesje en Barkhof, Albert

+ 1131345551 i. Barkhof, Annechien ten Brink-. Annechien ten Brink- werd geboren op 1965-02-27.

Meer over ten Brink, Niesje en Barkhof, Albert:

Huwelijk: geschat omstreeks 1965.

113134561. ten Brink, Ida.

Ida werd geboren op 1926-12-13 in Zeyen (Vries) Dr. Zij is de dochter van ten Brink, Gerrit en Steege, Grietje ter. Zij trouwde de Vries, Jan van Schreven op 1950-11-03.

Meer over ten Brink, Ida:

Geboorte: 1926-12-13, Zeyen (Vries) Dr.

Kinderen van ten Brink, Ida en de Vries, Jan van Schreven

+ 1131345611 i. de Vries, Margriet ten Brink -. Margriet ten Brink – werd geboren op 1953-07-10.

+ 1131345612 ii. de Vries, Janten. Janten werd geboren op 1957-01-31.

+ 1131345613 iii. de Vries, Burgje Adriana. Burgje Adriana werd geboren op 1963-10-25.

+ 1131345614 iv. de Vries, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1965-03-24.

Meer over ten Brink, Ida en de Vries, Jan van Schreven:

Huwelijk: 1950-11-03.

113134562. ten Brink, Frouwkje.

Frouwkje werd geboren op 1928-02-15. Zij is de dochter van ten Brink, Gerrit en Steege, Grietje ter.

Meer over ten Brink, Frouwkje:

Geboorte: 1928-02-15.

113134563. ten Brink, Bote.

Bote werd geboren op 1940-07-23 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Gerrit en Steege, Grietje ter. Hij trouwde Hadders, Jantje op 1964-12-18.

Meer over ten Brink, Bote:

Geboorte: 1940-07-23, Assen.

Kinderen van Hadders, Jantje en ten Brink, Bote

1131345631 i. ten Brink, Gezina Margetha. Gezina Margetha werd geboren op 1965-04-20 in Rolde.

1131345632 ii. ten Brink, Gerrit Hendrik. Gerrit Hendrik werd geboren op 1967-03-25 in Assen.

1131345633 iii. ten Brink, Hendrik Roelof. Hendrik Roelof werd geboren op 1969-04-26 in Assen.

1131345634 iv. ten Brink, Margatha Janny. Margatha Janny werd geboren op 1970-11-25 in Assen.

Meer over Hadders, Jantje en ten Brink, Bote:

Huwelijk: 1964-12-18.

113134564. ten Brink, Grietje.

Grietje werd geboren op 1944-02-29 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Gerrit en Steege, Grietje ter. Zij trouwde Boerema, Gerret op 1971-12-15 in Assen.

Meer over ten Brink, Grietje:

Geboorte: 1944-02-29, Assen.

Kinderen van ten Brink, Grietje en Boerema, Gerret

1131345641 i. Boerema, Margarita. Margarita werd geboren op 1972-12-18 in Assen.

1131345642 ii. Boerema, Nicolaas Gerrit. Nicolaas Gerrit werd geboren op 1974-09-10 in Assen.

1131345643 iii. Boerema, Gerard Simon. Gerard Simon werd geboren op 1979-11-12 in Annen.

Meer over ten Brink, Grietje en Boerema, Gerret:

Huwelijk: 1971-12-15, Assen.

1131345A1. ten Brink, Roelof Lambertus.

Roelof Lambertus werd geboren op 1939-10-10 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Klaas en Betting, Fenna. Hij trouwde Eleveld, Jantje Grietje op 1961-12-08 in Vries.

Meer over ten Brink, Roelof Lambertus:

Geboorte: 1939-10-10, Assen.

Kinderen van Eleveld, Jantje Grietje en ten Brink, Roelof Lambertus

+ 1131345A11 i. ten Brink, Klaas. Klaas werd geboren op 1962-06-06 in Assen.

+ 1131345A12 ii. ten Brink, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1964-12-11 in Assen.

Meer over Eleveld, Jantje Grietje en ten Brink, Roelof Lambertus:

Huwelijk: 1961-12-08, Vries.

1131345A2. ten Brink, Lambertus Roelof.

Lambertus Roelof werd geboren op 1943-01-17 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Klaas en Betting, Fenna. Hij trouwde Luinge, Annechien op 1965-12-10 in Vries.

Meer over ten Brink, Lambertus Roelof:

Geboorte: 1943-01-17, Assen.

Kinderen van Luinge, Annechien en ten Brink, Lambertus Roelof

+ 1131345A21 i. ten Brink, Jacoba. Jacoba werd geboren op 1967-07-07 in Assen.

+ 1131345A22 ii. ten Brink, Fenna. Fenna werd geboren op 1970-11-09 in Assen.

Meer over Luinge, Annechien en ten Brink, Lambertus Roelof:

Huwelijk: 1965-12-10, Vries.

1131345A3. ten Brink, Margje.

Margje werd geboren op 1947-10-06 in Peelo (Assen). Zij is de dochter van ten Brink, Klaas en Betting, Fenna. Zij trouwde Jansen, Hillechienus op 1968-12-27 in Assen.

Meer over ten Brink, Margje:

Geboorte: 1947-10-06, Peelo (Assen).

Kinderen van ten Brink, Margje en Jansen, Hillechienus

+ 1131345A31 i. ten Brink-Jansen, Klaas Jan. Klaas Jan werd geboren op 1969-10-03 in Peelo (Assen).

1131345A32 ii. ten Brink-Jansen, Margreet. Margreet werd geboren op 1971-04-15 in Assen.

1131345A33 iii. ten Brink-Jansen, Fenna Jantina. Fenna Jantina werd geboren op 1974-10-21 in Peelo (Assen).

Meer over ten Brink, Margje en Jansen, Hillechienus:

Huwelijk: 1968-12-27, Assen.

1131345B1. ten Brink, Ida.

Ida werd geboren op 1932-11-28 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Age en Oosting, Trientje. Zij trouwde Goutbeck, Arthur op 1952-06-20 in Edmonton (CAN).

Meer over ten Brink, Ida:

Geboorte: 1932-11-28, Assen.

Kinderen van ten Brink, Ida en Goutbeck, Arthur

+ 1131345B11 i. Goutbeck, Kenneth Craig. Kenneth Craig werd geboren op 1952-06-20 in Edmonton (CAN).

+ 1131345B12 ii. Goutbeck, Gary Wayne. Gary Wayne werd geboren op 1957-08-03 in Edmonton (CAN).

+ 1131345B13 iii. Goutbeck, Catherine Jane. Catherine Jane werd geboren op 1959-01-27 in Edmonton (CAN).

Meer over ten Brink, Ida en Goutbeck, Arthur:

Huwelijk: 1952-06-20, Edmonton (CAN).

1131345B2. ten Brink, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1934-01-04 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Age en Oosting, Trientje. Hij trouwde Welzel, Anneliese op 1955-07-29 in Lethbridge.

Meer over ten Brink, Hendrik:

Geboorte: 1934-01-04, Assen.

Kinderen van Welzel, Anneliese en ten Brink, Hendrik

1131345B21 i. ten Brink, Johnney. Johnney werd geboren op 1956-04-07 in Lethbridge. Hij overleed in British Columbia.

+ 1131345B22 ii. ten Brink, Anneliese. Anneliese werd geboren op 1957-03-14 in Lethbridge.

+ 1131345B23 iii. ten Brink, Audrey. Audrey werd geboren op 1960-12-02 in Drumheller.

+ 1131345B24 iv. ten Brink, Harold. Harold werd geboren op 1966-08-07 in Leduc (CAN).

1131345B25 v. ten Brink, Richard. Richard werd geboren op 1970-12-25 in Leduc (CAN).

Meer over Welzel, Anneliese en ten Brink, Hendrik:

Huwelijk: 1955-07-29, Lethbridge.

1131345B3. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1939-01-12 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Age en Oosting, Trientje. Hij trouwde Albers, Anna Hendrika op 1965-07-30 in Edmonton (CAN).

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1939-01-12, Assen.

Kinderen van Albers, Anna Hendrika en ten Brink, Roelof

+ 1131345B31 i. ten Brink, Corinne Catherine. Corinne Catherine werd geboren op 1966-03-31 in Leduc (CAN).

1131345B32 ii. ten Brink, Deborah Lynn. Deborah Lynn werd geboren op 1968-11-29 in Leduc (CAN).

1131345B33 iii. ten Brink, Laury Ann. Laury Ann werd geboren op 1970-10-15 in Leduc (CAN).

+ 1131345B34 iv. ten Brink, Nancy Elaine. Nancy Elaine werd geboren op 1971-10-08 in Leduc (CAN).

1131345B35 v. ten Brink, Allen Edward. Allen Edward werd geboren op 1974-05-09 in Leduc (CAN).

Meer over Albers, Anna Hendrika en ten Brink, Roelof:

Huwelijk: 1965-07-30, Edmonton (CAN).

1131345C1. ten Brink, Ida.

Ida werd geboren op 1939-04-29 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Jan en Koerts, Mina. Zij trouwde Loman, Johannes Catrines op 1957-08-10 in Edmonton (CAN).

Meer over ten Brink, Ida:

Geboorte: 1939-04-29, Assen.

Kinderen van ten Brink, Ida en Loman, Johannes Catrines

1131345C11 i. Loman, Nancy Marlene ten Brink-. Nancy Marlene ten Brink- werd geboren op 1960-12-05 in Maple Ridge.

1131345C12 ii. Loman, Henry John ten Brink -. Henry John ten Brink – werd geboren op 1966-03-18 in Maple Ridge.

Meer over ten Brink, Ida en Loman, Johannes Catrines:

Huwelijk: 1957-08-10, Edmonton (CAN).

1131345C2. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1944-03-02 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Jan en Koerts, Mina. Hij trouwde Patterson, Elaine geschat omstreeks 1965.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1944-03-02, Assen.

Kinderen van Patterson, Elaine en ten Brink, Roelof

+ 1131345C21 i. ten Brink, Ronnie Lee. Ronnie Lee werd geboren op 1967-08-20.

+ 1131345C22 ii. ten Brink, Daniel John. Daniel John werd geboren op 1969-05-08.

+ 1131345C23 iii. ten Brink, Cindy Ann. Cindy Ann werd geboren op 1973-07-25.

Meer over Patterson, Elaine en ten Brink, Roelof:

Huwelijk: geschat omstreeks 1965.

1131345C3. ten Brink, Geertruida.

Geertruida werd geboren op 1946-04-08 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Jan en Koerts, Mina. Zij trouwde Gjaltema, Lammert op 1968-06-15 in Hammond.

Meer over ten Brink, Geertruida:

Geboorte: 1946-04-08, Assen.

Kinderen van ten Brink, Geertruida en Gjaltema, Lammert

1131345C31 i. Gjaltema, Steven James ten Brink-. Steven James ten Brink- werd geboren op 1973-02-27 in Maple Ridge.

Meer over ten Brink, Geertruida en Gjaltema, Lammert:

Huwelijk: 1968-06-15, Hammond.

1131345C4. ten Brink, Geesje.

Geesje werd geboren op 1947-11-04 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Jan en Koerts, Mina. Zij trouwde Blanchard, Clark Douglas Charles op 1969-08-23 in Hammond.

Meer over ten Brink, Geesje:

Geboorte: 1947-11-04, Assen.

Kinderen van ten Brink, Geesje en Blanchard, Clark Douglas Charles

+ 1131345C41 i. Blanchard, Douglas ten Brink-. Douglas ten Brink- werd geboren op 1971-02-18 in Maple Ridge.

1131345C42 ii. Blanchard, Alexis Leahanne ten Brink-. Alexis Leahanne ten Brink- werd geboren op 1974-01-05 in Maple Ridge.

1131345C43 iii. Blanchard, Angela Dawn ten Brink-. Angela Dawn ten Brink- werd geboren op 1975-01-23 in Maple Ridge.

Meer over ten Brink, Geesje en Blanchard, Clark Douglas Charles:

Huwelijk: 1969-08-23, Hammond.

1131345C5. ten Brink, Age.

Age werd geboren op 1951-11-09 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van ten Brink, Jan en Koerts, Mina. Hij trouwde Brawatzke, Laurie Ann geschat omstreeks 1975. Hij trouwde tevens Smith, Eva Laurie op 1986-05-17 in Pitt Meadows.

Meer over ten Brink, Age:

Geboorte: 1951-11-09, Edmonton (CAN).

Kinderen van Brawatzke, Laurie Ann en ten Brink, Age

1131345C51 i. ten Brink, Richard William. Richard William werd geboren op 1973-01-11 in Maple Ridge.

1131345C52 ii. ten Brink, David Kyle. David Kyle werd geboren op 1975-06-08 in Maple Ridge.

Meer over Brawatzke, Laurie Ann en ten Brink, Age:

Huwelijk: geschat omstreeks 1975.

Kinderen van Smith, Eva Laurie en ten Brink, Age

1131345C53 i. ten Brink, Robert John Alexander. Robert John Alexander werd geboren op 1987-08-13 in Maple Ridge.

1131345C54 ii. ten Brink, James Glen Joseph. James Glen Joseph werd geboren op 1989-07-21 in Maple Ridge.

1131345C55 iii. ten Brink, Sara Mina Patricia. Sara Mina Patricia werd geboren op 1990-10-23 in Maple Ridge.

Meer over Smith, Eva Laurie en ten Brink, Age:

Huwelijk: 1986-05-17, Pitt Meadows.

1131345C6. ten Brink, Kenneth John.

Kenneth John werd geboren op 1956-11-13 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van ten Brink, Jan en Koerts, Mina. Hij trouwde Legreeley, Sandra Margret op 1978-10-07 in Maple Ridge.

Meer over ten Brink, Kenneth John:

Geboorte: 1956-11-13, Edmonton (CAN).

Kinderen van Legreeley, Sandra Margret en ten Brink, Kenneth John

1131345C61 i. ten Brink, Krystle Lee. Krystle Lee werd geboren op 1981-10-11 in Maple Ridge.

1131345C62 ii. ten Brink, Carla Marie. Carla Marie werd geboren op 1983-03-01 in Maple Ridge.

Meer over Legreeley, Sandra Margret en ten Brink, Kenneth John:

Huwelijk: 1978-10-07, Maple Ridge.

113136241. van der Velde, Jantje.

Jantje werd geboren op 1922-10-02 in Smilde. Zij is de dochter van van der Velde, Roelof en Dekker, Grietje.

Meer over van der Velde, Jantje:

Geboorte: 1922-10-02, Smilde.

113136242. van der Velde, Jantiena.

Jantiena werd geboren op 1925-02-16 in Smilde. Zij is de dochter van van der Velde, Roelof en Dekker, Grietje.

Meer over van der Velde, Jantiena:

Geboorte: 1925-02-16, Smilde.

113136243. van der Velde, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1926-10-31 in Smilde. Zij is de dochter van van der Velde, Roelof en Dekker, Grietje.

Meer over van der Velde, Roelofje:

Geboorte: 1926-10-31, Smilde.

113136244. van der Velde, Annigje.

Annigje werd geboren op 1928-12-14 in Smilde. Zij is de dochter van van der Velde, Roelof en Dekker, Grietje.

Meer over van der Velde, Annigje:

Geboorte: 1928-12-14, Smilde.

113136245. van der Velde, Grietje.

Grietje werd geboren op 1930-03-02 in Smilde. Zij overleed op 1930-06-20 in Groningen op de leeftijd van 3 maanden, 18 dagen. Zij was de dochter van van der Velde, Roelof en Dekker, Grietje.

Meer over van der Velde, Grietje:

Geboorte: 1930-03-02, Smilde.

Overlijden: 1930-06-20, Groningen.

113136246. van der Velde, Grietje.

Grietje werd geboren op 1931-11-17 in Smilde. Zij overleed op 1931-12-14 in Smilde op de leeftijd van 27 dagen. Zij was de dochter van van der Velde, Roelof en Dekker, Grietje.

Meer over van der Velde, Grietje:

Geboorte: 1931-11-17, Smilde.

Overlijden: 1931-12-14, Smilde.

113136247. van der Velde, Dietert Teunis.

Dietert Teunis werd geboren op 1933-01-01 in Smilde. Hij is de zoon van van der Velde, Roelof en Dekker, Grietje.

Meer over van der Velde, Dietert Teunis:

Geboorte: 1933-01-01, Smilde.

113136271. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 1923-08-09 in Rolde. Hij overleed op 2004-04-02 in Heerlen op de leeftijd van 80 jaren, 7 maanden. Hij werd begraven op 2004-04-07 in Heerlen. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Greven, Marie op 1950-09-22 in Brunssum.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 1923-08-09, Rolde.

Residentie: van 1938-07-26 tot 1940-01-15, Rolde. Naar Rolde (van Oranjebond 22).

Residentie: 1938-11-24, Assen. Oranjebond 22 (van Anloo).

Residentie: 1940-01-15, Assen. Oranjebond 22 (van Rolde).

Beroep: mijnwerker.

Overlijden: 2004-04-02, Heerlen.

Begrafenis: 2004-04-07, Heerlen.

Kinderen van Greven, Marie en Tienkamp, Markus

+ 1131362711 i. Tienkamp, Erica. Erica werd geboren op 1953-01-03 in Heerlerheide.

+ 1131362712 ii. Tienkamp, Guustaaf Edward. Guustaaf Edward werd geboren op 1956-09-10 in Heerlerheide.

+ 1131362713 iii. Tienkamp, Alfred Alexander. Alfred Alexander werd geboren op 1958-01-18 in Heerlerheide.

Meer over Greven, Marie en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 1950-09-22, Brunssum.

113136272. Tienkamp, Jannie.

Jannie werd geboren op 1924-12-06 in Rolde. Zij overleed op 2015-08-22 in Enschede op de leeftijd van 90 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde Huisman, Willy omstreeks 1948. Zij trouwde tevens Doornbos, Henk in 1952 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Jannie:

Geboorte: 1924-12-06, Rolde.

Beroep: huisvrouw.

Overlijden: 2015-08-22, Enschede.

Crematie: 2015-08-28.

Meer over Tienkamp, Jannie en Huisman, Willy:

Huwelijk: omstreeks 1948.

Echtscheiding: omstreeks 1950.

Kinderen van Tienkamp, Jannie en Doornbos, Henk

+ 1131362721 i. Doornbos, Albertus. Albertus werd geboren op 1954-02-18 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Jannie en Doornbos, Henk:

Huwelijk: 1952, Enschede.

113136273. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1927-07-10 in Vries. Hij overleed op 2014-05-18 in Harderwijk op de leeftijd van 86 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 1952-05-22 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1927-07-10, Vries.

Beroep: van 1954 tot 1982, IJmuiden. administrateur.

Overlijden: 2014-05-18, Harderwijk.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 1131362731 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem.

+ 1131362732 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden.

+ 1131362733 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1952-05-22, Haarlem.

113136274. Tienkamp, Engbert Ale.

Engbert Ale werd geboren op 1929-08-28 in Assen. Hij overleed op 2002-12-13 in Enschede op de leeftijd van 73 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Karst, Wybrigjen omstreeks 1955 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Engbert Ale:

Geboorte: 1929-08-28, Assen.

Overlijden: 2002-12-13, Enschede.

Kinderen van Karst, Wybrigjen en Tienkamp, Engbert Ale

+ 1131362741 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 1957-02-07 in Enschede.

1131362742 ii. Tienkamp, Henriette. Henriette werd geboren op 1964-06-15 in Enschede.

+ 1131362743 iii. Tienkamp, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1964-06-15 in Enschede.

+ 1131362744 iv. Tienkamp, Sandra Jantina. Sandra Jantina werd geboren op 1966-05-09 in Enschede.

Meer over Karst, Wybrigjen en Tienkamp, Engbert Ale:

Huwelijk: omstreeks 1955, Enschede.

113136275. Tienkamp, Dora.

Dora werd geboren op 1934-07-31 in Assen. Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde Linnenbank, Joop omstreeks 1958 in Utrecht. Zij trouwde tevens Schipper, Lambertus op 1999-05-07 in Huizen (NH).

Meer over Tienkamp, Dora:

Geboorte: 1934-07-31, Assen.

Beroep: huisvrouw.

Kinderen van Tienkamp, Dora en Linnenbank, Joop

1131362751 i. Linnenbank, Robert. Robert werd geboren op 1960-08-13 in Utrecht.

1131362752 ii. Linnenbank, Theodorus Johannes. Theodorus Johannes werd geboren op 1962-04-01 in Utrecht.

Meer over Tienkamp, Dora en Linnenbank, Joop:

Huwelijk: omstreeks 1958, Utrecht.

Meer over Tienkamp, Dora en Schipper, Lambertus:

Huwelijk: 1999-05-07, Huizen (NH).

113136276. Tienkamp, Ali Johanna.

Ali Johanna werd geboren op 1936-04-30 in Assen. Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde Daalman, Willem op 1956-10-20 in Haarlem. Zij trouwde tevens Giesberts, Willem op 1981-10-16 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Ali Johanna:

Geboorte: 1936-04-30, Assen.

Beroep: huisvrouw.

Kinderen van Tienkamp, Ali Johanna en Daalman, Willem

1131362761 i. Daalman, Paulien. Paulien werd geboren op 1957-05-29 in Haarlem.

+ 1131362762 ii. Daalman, Esther Wilma. Esther Wilma werd geboren op 1965-02-20 in Haarlem.

1131362763 iii. Daalman, Monique. Monique werd geboren op 1971-04-20 in Haarlem.

1131362764 iv. Giesberts, Laura. Laura werd geboren op 1975-11-08 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Ali Johanna en Daalman, Willem:

Huwelijk: 1956-10-20, Haarlem.

Echtscheiding: 1981-06-16, Haarlem.

Meer over Tienkamp, Ali Johanna en Giesberts, Willem:

Huwelijk: 1981-10-16, Haarlem.

113136277. Tienkamp, Gerard Jan.

Gerard Jan werd geboren op 1939-12-09 in Assen. Hij overleed op 1971-10-09 in Hoofddorp op de leeftijd van 31 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Randall, Elsa omstreeks 1965 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Gerard Jan:

Geboorte: 1939-12-09, Assen.

Overlijden: 1971-10-09, Hoofddorp.

Begraven in Haarlem Nrd (Algemene Begraafplaats). Hij is overleden ten gevolge van een ongeluk
met zijn brommer in Hoofddorp.

Beroep: medewerker gemeente, opperman.

Kinderen van Randall, Elsa en Tienkamp, Gerard Jan

1131362771 i. Tienkamp, Mark. Mark werd geboren op 1968-06-29 in Haarlem.

+ 1131362772 ii. Tienkamp, Stefan. Stefan werd geboren op 1971-02-08 in Haarlem.

Meer over Randall, Elsa en Tienkamp, Gerard Jan:

Huwelijk: omstreeks 1965, Haarlem.

113136278. Tienkamp, Johannes Hendrik.

Johannes Hendrik werd geboren op 1941-06-28 in Assen. Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna.

Meer over Tienkamp, Johannes Hendrik:

Geboorte: 1941-06-28, Assen.

Beroep: administratief medewerker.

113136279. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1943-02-13 in Assen. Zij overleed op 1986-09-12 in Haarlem op de leeftijd van 43 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde van Temmen, Herman op 1967-10-20 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 1943-02-13, Assen.

Overlijden: 1986-09-12, Haarlem.

Beroep: huisvrouw.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en van Temmen, Herman

1131362791 i. van Temmen, Brenda. Brenda werd geboren op 1969-03-29 in Haarlem. Zij overleed op 1969-03-29 in Haarlem.

1131362792 ii. van Temmen, Herman Johannes. Herman Johannes werd geboren op 1970-08-31 in Haarlem.

1131362793 iii. van Temmen, Maurits Jeroen. Maurits Jeroen werd geboren op 1973-02-26 in Haarlem.

1131362794 iv. van Temmen, Frits Wolfgang. Frits Wolfgang werd geboren op 1980-01-12 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en van Temmen, Herman:

Huwelijk: 1967-10-20, Haarlem.

11313627A. Tienkamp, Johanna.

Johanna werd geboren op 1945-04-28 in Assen. Zij overleed op 1945-04-28 in Assen op de leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna.

Meer over Tienkamp, Johanna:

Geboorte: 1945-04-28, Assen.

Overlijden: 1945-04-28, Assen.

Er is geen graf meer aanwezig. Zij heeft volgens de overlijdensakte nog 17 uur geleefd.

11313627B. Tienkamp, Hendrikus Johannes.

Hendrikus Johannes werd geboren op 1946-05-11 in Assen. Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde de Jong, Marijke in 1968 in Haarlem. Hij trouwde tevens Hamstra, Kathy omstreeks 1973 in Assen?.

Meer over Tienkamp, Hendrikus Johannes:

Geboorte: 1946-05-11, Assen.

Beroep: dir.schoonmaakbedrijf.

Kinderen van de Jong, Marijke en Tienkamp, Hendrikus Johannes

11313627B1 i. Tienkamp, George. George werd geboren in 1969 in Haarlem.

11313627B2 ii. Tienkamp, Maja Elisabeth. Maja Elisabeth werd geboren op 1970-09-12 in Haarlem.

Meer over de Jong, Marijke en Tienkamp, Hendrikus Johannes:

Huwelijk: 1968, Haarlem.

Echtscheiding: omstreeks 1972.

Kinderen van Hamstra, Kathy en Tienkamp, Hendrikus Johannes

11313627B3 i. Tienkamp, Fiona. Fiona werd geboren op 1975-04-15 in Assen.

11313627B4 ii. Tienkamp, Michael Jim. Michael Jim werd geboren op 1977-08-17 in Assen.

Meer over Hamstra, Kathy en Tienkamp, Hendrikus Johannes:

Huwelijk: omstreeks 1973, Assen?.

Echtscheiding: omstreeks 1995.

11313627C. Tienkamp, Lambertus Johannes.

Lambertus Johannes werd geboren op 1948-04-02 in Assen. Hij overleed op 2013-06-09 in Deventer op de leeftijd van 65 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Maas, Magda omstreeks 1968 in Haarlem. Hij trouwde tevens Wiersma, Grietje omstreeks 1972 in Heerenveen?.

Meer over Tienkamp, Lambertus Johannes:

Geboorte: 1948-04-02, Assen.

Beroep: hondenfokker.

Overlijden: 2013-06-09, Deventer.

Meer over Maas, Magda en Tienkamp, Lambertus Johannes:

Huwelijk: omstreeks 1968, Haarlem.

Kinderen van Wiersma, Grietje en Tienkamp, Lambertus Johannes

11313627C1 i. Tienkamp, Reinier. Reinier werd geboren op 1975-10-31 in Heerenveen.

11313627C2 ii. Tienkamp, Laurens. Laurens werd geboren op 1979-08-20 in Heerenveen.

Meer over Wiersma, Grietje en Tienkamp, Lambertus Johannes:

Huwelijk: omstreeks 1972, Heerenveen?.

113136471. Dekker, Metje.

Metje werd geboren in 1924-08-00 in Rolde. Zij overleed op 1925-05-12 in Rolde op de leeftijd van 9 maanden, 11 dagen. Zij was de dochter van Dekker, Gerriet en Tijms, Hendrikje.

Meer over Dekker, Metje:

Geboorte: 1924-08-00, Rolde.

Overlijden: 1925-05-12, Rolde. Amen.

113136472. Dekker, Zoon.

Zoon werd geboren omstreeks 1930. Hij is de zoon van Dekker, Gerriet en Tijms, Hendrikje. Hij trouwde Vierhoven, dochter omstreeks 1950.

Meer over Dekker, Zoon:

Geboorte: omstreeks 1930.

Kinderen van Vierhoven, dochter en Dekker, Zoon

1131364721 i. Dekker, Hennie. Hennie werd geboren omstreeks 1960.

Meer over Vierhoven, dochter en Dekker, Zoon:

Huwelijk: omstreeks 1950.

Generatie 10

1131345211. Siepel, Janna.

Janna werd geboren op 1944-02-06. Zij is de dochter van Siepel, Jakob en ten Brink, Imechien. Zij trouwde Norder, Cornelis geschat omstreeks 1965.

Meer over Siepel, Janna:

Geboorte: 1944-02-06.

Kinderen van Siepel, Janna en Norder, Cornelis

11313452111 i. Norder, Jakoba. Jakoba werd geboren op 1966-12-08.

Meer over Siepel, Janna en Norder, Cornelis:

Huwelijk: geschat omstreeks 1965.

1131345212. Siepel, Hendrik (Henk).

Hendrik (Henk) werd geboren op 1945-06-27. Hij is de zoon van Siepel, Jakob en ten Brink, Imechien. Hij trouwde Veenbas, Jeanette Marie geschat omstreeks 1965.

Meer over Siepel, Hendrik (Henk):

Geboorte: 1945-06-27.

Kinderen van Veenbas, Jeanette Marie en Siepel, Hendrik (Henk)

11313452121 i. Siepel, Manja. Manja werd geboren op 1966-10-11.

11313452122 ii. Siepel, Jeroen. Jeroen werd geboren op 1967-10-03.

Meer over Veenbas, Jeanette Marie en Siepel, Hendrik (Henk):

Huwelijk: geschat omstreeks 1965.

1131345213. van der Meulen, Hendrik Martinus.

Hendrik Martinus werd geboren op 1953-11-18. Hij is de zoon van van der Meulen, M en ten Brink, Imechien. Hij trouwde Van Staalduynen, Janny geschat omstreeks 1980.

Meer over van der Meulen, Hendrik Martinus:

Geboorte: 1953-11-18.

Meer over Van Staalduynen, Janny en van der Meulen, Hendrik Martinus:

Huwelijk: geschat omstreeks 1980.

1131345221. Hoekstra, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1948-05-29 in Groningen. Hij is de zoon van Hoekstra, Cornelis Johannes (Kees) en ten Brink, Hendrikje. Hij trouwde Skuba, Sharon Lee op 1981-05-09 in Edmonton (CAN).

Meer over Hoekstra, Hendrik:

Geboorte: 1948-05-29, Groningen.

Kinderen van Skuba, Sharon Lee en Hoekstra, Hendrik

11313452211 i. Hoekstra, Gavin Richard. Gavin Richard werd geboren op 1984-11-22 in Edmonton (CAN).

11313452212 ii. Hoekstra, Elaine Elizabeth. Elaine Elizabeth werd geboren op 1987-07-07 in Edmonton (CAN).

Meer over Skuba, Sharon Lee en Hoekstra, Hendrik:

Huwelijk: 1981-05-09, Edmonton (CAN).

1131345222. Hoekstra, Johannes.

Johannes werd geboren op 1939-02-16 in Groningen. Hij is de zoon van Hoekstra, Cornelis Johannes (Kees) en ten Brink, Hendrikje. Hij trouwde Berger, Yvonne Louise op 1963-09-14 in Edmonton (CAN).

Meer over Hoekstra, Johannes:

Geboorte: 1939-02-16, Groningen.

Kinderen van Berger, Yvonne Louise en Hoekstra, Johannes

11313452221 i. Hoekstra, Cornelis Johannes (Neil). Cornelis Johannes (Neil) werd geboren op 1964-08-07 in Edmonton (CAN).

11313452222 ii. Hoekstra, Wayne John. Wayne John werd geboren op 1967-04-27 in Edmonton (CAN).

11313452223 iii. Hoekstra, Cheryl Louise Yvonne. Cheryl Louise Yvonne werd geboren op 1969-02-09 in Edmonton (CAN).

11313452224 iv. Hoekstra, Marc Jason. Marc Jason werd geboren op 1971-01-28 in Edmonton (CAN).

Meer over Berger, Yvonne Louise en Hoekstra, Johannes:

Huwelijk: 1963-09-14, Edmonton (CAN).

1131345411. ten Brink, Sijke.

Sijke werd geboren op 1952-06-10 in Ubbena. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof en van Neewen, Jantje.

Meer over ten Brink, Sijke:

Geboorte: 1952-06-10, Ubbena.

1131345412. ten Brink, Anne.

Anne werd geboren op 1959-09-14 in Vries. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof en van Neewen, Jantje. Hij trouwde Luppens, Ina geschat omstreeks 1977.

Meer over ten Brink, Anne:

Geboorte: 1959-09-14, Vries.

Kinderen van Luppens, Ina en ten Brink, Anne

11313454121 i. ten Brink, Hanny Jeanette. Hanny Jeanette werd geboren op 1977-03-31.

11313454122 ii. ten Brink, Jeanette Hanny. Jeanette Hanny werd geboren op 1980-07-28.

Meer over Luppens, Ina en ten Brink, Anne:

Huwelijk: geschat omstreeks 1977.

1131345421. Eggens, Klamer ten Brink-.

Klamer ten Brink- werd geboren op 1952-07-21 in Noordlaren (Gr). Hij is de zoon van Eggens, Johannes en ten Brink, Grietje. Hij trouwde Laseur, Cathy geschat omstreeks 1985.

Meer over Eggens, Klamer ten Brink-:

Geboorte: 1952-07-21, Noordlaren (Gr).

Kinderen van Laseur, Cathy en Eggens, Klamer ten Brink-

11313454211 i. Eggens, Carmen ten Brink -. Carmen ten Brink – werd geboren op 1988-02-13.

11313454212 ii. Eggens, Monika ten Brink-. Monika ten Brink- werd geboren op 1990-12-25.

Meer over Laseur, Cathy en Eggens, Klamer ten Brink-:

Huwelijk: geschat omstreeks 1985.

1131345422. Eggens, Grietje ten Brink-.

Grietje ten Brink- werd geboren op 1958-06-24 in Noordlaren (Gr). Zij is de dochter van Eggens, Johannes en ten Brink, Grietje. Zij trouwde Brand, Mario geschat omstreeks 1985.

Meer over Eggens, Grietje ten Brink-:

Geboorte: 1958-06-24, Noordlaren (Gr).

Kinderen van Eggens, Grietje ten Brink- en Brand, Mario

11313454221 i. Brand, Mikael ten Brink-. Mikael ten Brink- werd geboren op 1987-05-27.

11313454222 ii. Brand, Lisa ten Brink-. Lisa ten Brink- werd geboren op 1991-01-22.

Meer over Eggens, Grietje ten Brink- en Brand, Mario:

Huwelijk: geschat omstreeks 1985.

1131345431. ten Brink, Anna.

Anna werd geboren op 1958-03-10 in Rhee. Zij is de dochter van ten Brink, Hendrik en Enting, Aaltje. Zij trouwde Schoen, Alie.

Meer over ten Brink, Anna:

Geboorte: 1958-03-10, Rhee.

Meer over Schoen, Alie en ten Brink, Anna:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

1131345432. ten Brink, Geert Jan.

Geert Jan werd geboren op 1961-02-19 in Rhee. Hij is de zoon van ten Brink, Hendrik en Enting, Aaltje. Hij trouwde Arends, Kina geschat omstreeks 1990.

Meer over ten Brink, Geert Jan:

Geboorte: 1961-02-19, Rhee.

Kinderen van Arends, Kina en ten Brink, Geert Jan

11313454321 i. ten Brink, Ronald Henkjan. Ronald Henkjan werd geboren op 1992-03-29.

11313454322 ii. ten Brink, Dennis. Dennis werd geboren op 1995-06-12.

Meer over Arends, Kina en ten Brink, Geert Jan:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

1131345441. ten Brink, Gert.

Gert werd geboren op 1972-02-01 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Ide en Kregel, Hillie.

Meer over ten Brink, Gert:

Geboorte: 1972-02-01, Assen.

1131345451. Bakker, Eit ten Brink-.

Eit ten Brink- werd geboren op 1958-02-22 in Ubbena. Hij is de zoon van Bakker, Henk en ten Brink, Annie. Hij trouwde ten Brink-Loman, Joanne Marie op 1983-04-16 in Maple Ridge.

Meer over Bakker, Eit ten Brink-:

Geboorte: 1958-02-22, Ubbena.

Kinderen van ten Brink-Loman, Joanne Marie en Bakker, Eit ten Brink-

11313454511 i. Bakker, Liana Renee ten Brink -. Liana Renee ten Brink – werd geboren op 1985-04-16.

11313454512 ii. Bakker, Nickolas Alexander ten Brink-. Nickolas Alexander ten Brink- werd geboren op 1987-02-11.

Meer over ten Brink-Loman, Joanne Marie en Bakker, Eit ten Brink-:

Huwelijk: 1983-04-16, Maple Ridge.

1131345452. Bakker, Harry ten Brink-.

Harry ten Brink- werd geboren op 1966-10-23 in Zeyen (Vries) Dr. Hij is de zoon van Bakker, Henk en ten Brink, Annie.

Meer over Bakker, Harry ten Brink-:

Geboorte: 1966-10-23, Zeyen (Vries) Dr.

1131345461. ten Brink, Andre.

Andre werd geboren op 1964-11-14 in Ekehaar (Rolde). Hij is de zoon van ten Brink, Harm en Hees, Jantje. Hij trouwde Pols, Dieneke geschat omstreeks 1995.

Meer over ten Brink, Andre:

Geboorte: 1964-11-14, Ekehaar (Rolde).

Kinderen van Pols, Dieneke en ten Brink, Andre

11313454611 i. ten Brink, Mark. Mark werd geboren op 1996-01-16 in Assen.

Meer over Pols, Dieneke en ten Brink, Andre:

Huwelijk: geschat omstreeks 1995.

1131345462. ten Brink, Erik.

Erik werd geboren op 1966-01-12 in Ekehaar (Rolde). Hij is de zoon van ten Brink, Harm en Hees, Jantje. Hij trouwde Bakker, Ramona geschat omstreeks 2000.

Meer over ten Brink, Erik:

Geboorte: 1966-01-12, Ekehaar (Rolde).

Meer over Bakker, Ramona en ten Brink, Erik:

Huwelijk: geschat omstreeks 2000.

1131345471. ten Brink, William John.

William John werd geboren op 1959-03-17 in Maple Ridge. Hij is de zoon van ten Brink, Hendrikjan en Rice, Jenny Kathaleen. Hij trouwde Westerhof, Sandra in 1982.

Meer over ten Brink, William John:

Geboorte: 1959-03-17, Maple Ridge.

Meer over Westerhof, Sandra en ten Brink, William John:

Huwelijk: 1982.

1131345472. ten Brink, Lori-ann.

Lori-ann werd geboren op 1961-09-06 in Maple Ridge. Zij is de dochter van ten Brink, Hendrikjan en Rice, Jenny Kathaleen. Zij trouwde Fulton, Farrell Peter op 1986-11-16 in Maple Ridge.

Meer over ten Brink, Lori-ann:

Geboorte: 1961-09-06, Maple Ridge.

Kinderen van ten Brink, Lori-ann en Fulton, Farrell Peter

11313454721 i. Fulton, Travis Anders ten Brink-. Travis Anders ten Brink- werd geboren op 1991-05-08 in New Westminister.

11313454722 ii. Fulton, Krista Alexsandra ten Brink-. Krista Alexsandra ten Brink- werd geboren op 1993-02-04 in New Westminister.

Meer over ten Brink, Lori-ann en Fulton, Farrell Peter:

Huwelijk: 1986-11-16, Maple Ridge.

1131345481. ten Brink, Grietje.

Grietje werd geboren op 1961-06-06 in Donderen (Vries). Zij is de dochter van ten Brink, Johannes en Homan, Marchien. Zij trouwde Talens, Frits geschat omstreeks 1985.

Meer over ten Brink, Grietje:

Geboorte: 1961-06-06, Donderen (Vries).

Kinderen van ten Brink, Grietje en Talens, Frits

11313454811 i. Talens, Rik ten Brink-. Rik ten Brink- werd geboren op 1987-03-07.

11313454812 ii. Talens, Francisca ten Brink-. Francisca ten Brink- werd geboren op 1988-12-21.

11313454813 iii. Talens, Jos ten Brink-. Jos ten Brink- werd geboren op 1993-04-26.

Meer over ten Brink, Grietje en Talens, Frits:

Huwelijk: geschat omstreeks 1985.

1131345482. ten Brink, Teunis.

Teunis werd geboren op 1962-09-26 in Ubbena. Hij is de zoon van ten Brink, Johannes en Homan, Marchien. Hij trouwde Rozema, Tryntje geschat omstreeks 1990.

Meer over ten Brink, Teunis:

Geboorte: 1962-09-26, Ubbena.

Kinderen van Rozema, Tryntje en ten Brink, Teunis

11313454821 i. ten Brink, Erwin. Erwin werd geboren op 1991-08-28.

11313454822 ii. ten Brink, Moniek. Moniek werd geboren op 1993-05-09.

Meer over Rozema, Tryntje en ten Brink, Teunis:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

1131345483. ten Brink, Jannie.

Jannie werd geboren op 1966-01-05. Zij is de dochter van ten Brink, Johannes en Homan, Marchien. Zij trouwde Hendriks, Lieter geschat omstreeks 1990. Zij trouwde tevens Eefting, Richard geschat omstreeks 2000.

Meer over ten Brink, Jannie:

Geboorte: 1966-01-05.

Meer over ten Brink, Jannie en Hendriks, Lieter:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

Meer over ten Brink, Jannie en Eefting, Richard:

Huwelijk: geschat omstreeks 2000.

1131345484. ten Brink, Anne.

Anne werd geboren op 1968-07-18 in Ubbena. Hij is de zoon van ten Brink, Johannes en Homan, Marchien. Hij trouwde Graber, Jo ann geschat omstreeks 1990.

Meer over ten Brink, Anne:

Geboorte: 1968-07-18, Ubbena.

Kinderen van Graber, Jo ann en ten Brink, Anne

11313454841 i. ten Brink, Kevin Paul. Kevin Paul werd geboren op 1992-04-19.

11313454842 ii. ten Brink, Shanon Marchien. Shanon Marchien werd geboren op 1994-04-15.

11313454843 iii. ten Brink, Janella Maryanne. Janella Maryanne werd geboren op 1996-10-28.

Meer over Graber, Jo ann en ten Brink, Anne:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

1131345511. Beuving, Nicolars.

Nicolars werd geboren op 1961-07-23. Hij is de zoon van Beuving, Henderikus Cornelis en ten Brink, Ida. Hij trouwde Poutsma, Ageeth geschat omstreeks 1990.

Meer over Beuving, Nicolars:

Geboorte: 1961-07-23.

Kinderen van Poutsma, Ageeth en Beuving, Nicolars

11313455111 i. Beuving, Lisanne. Lisanne werd geboren op 1994-03-31.

11313455112 ii. Beuving, Annemiek. Annemiek werd geboren op 1997-03-03.

Meer over Poutsma, Ageeth en Beuving, Nicolars:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

1131345531. ten Brink, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 1960-08-18. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof en Warring, Sientje. Hij trouwde Uktolseja, Jacky geschat omstreeks 1995.

Meer over ten Brink, Hendrik Jan:

Geboorte: 1960-08-18.

Kinderen van Uktolseja, Jacky en ten Brink, Hendrik Jan

11313455311 i. ten Brink, Dennis Franklin Roelof. Dennis Franklin Roelof werd geboren op 1995-03-22.

Meer over Uktolseja, Jacky en ten Brink, Hendrik Jan:

Huwelijk: geschat omstreeks 1995.

1131345532. ten Brink, Harry.

Harry werd geboren op 1965-04-14. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof en Warring, Sientje. Hij trouwde Romin, Magaly Paniura geschat omstreeks 2000.

Meer over ten Brink, Harry:

Geboorte: 1965-04-14.

Meer over Romin, Magaly Paniura en ten Brink, Harry:

Huwelijk: geschat omstreeks 2000.

1131345541. ten Brink, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 1965-07-30 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Jan en Nyland, Geertje. Hij trouwde Siemens, Gea geschat omstreeks 1995.

Meer over ten Brink, Hendrik Jan:

Geboorte: 1965-07-30, Assen.

Kinderen van Siemens, Gea en ten Brink, Hendrik Jan

11313455411 i. ten Brink, Iris Kayleigh Alyne. Iris Kayleigh Alyne werd geboren op 1995-12-01.

11313455412 ii. ten Brink, Ian Rik. Ian Rik werd geboren op 1998-04-02.

Meer over Siemens, Gea en ten Brink, Hendrik Jan:

Huwelijk: geschat omstreeks 1995.

1131345542. ten Brink, Roelof.

Roelof werd geboren op 1969-08-17. Hij is de zoon van ten Brink, Jan en Nyland, Geertje.

Meer over ten Brink, Roelof:

Geboorte: 1969-08-17.

1131345551. Barkhof, Annechien ten Brink-.

Annechien ten Brink- werd geboren op 1965-02-27. Zij is de dochter van Barkhof, Albert en ten Brink, Niesje. Zij trouwde van der Laan, Jan geschat omstreeks 1990.

Meer over Barkhof, Annechien ten Brink-:

Geboorte: 1965-02-27.

Kinderen van Barkhof, Annechien ten Brink- en van der Laan, Jan

11313455511 i. van der Laan, Kirsten ten Brink. Kirsten ten Brink werd geboren op 1993-08-12.

11313455512 ii. van der Laan, Niels ten Brink. Niels ten Brink werd geboren op 1995-03-01.

Meer over Barkhof, Annechien ten Brink- en van der Laan, Jan:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

1131345611. de Vries, Margriet ten Brink -.

Margriet ten Brink – werd geboren op 1953-07-10. Zij is de dochter van de Vries, Jan van Schreven en ten Brink, Ida. Zij trouwde Moltmaker, Pieter op 1977-06-16 in Zuidlaren (Dr).

Meer over de Vries, Margriet ten Brink -:

Geboorte: 1953-07-10.

Kinderen van de Vries, Margriet ten Brink – en Moltmaker, Pieter

11313456111 i. Moltmaker, Ericten Brink-. Ericten Brink- werd geboren op 1985-04-18.

11313456112 ii. Moltmaker, Robert Janten Brink-. Robert Janten Brink- werd geboren op 1989-06-30.

Meer over de Vries, Margriet ten Brink – en Moltmaker, Pieter:

Huwelijk: 1977-06-16, Zuidlaren (Dr).

1131345612. de Vries, Janten.

Janten werd geboren op 1957-01-31. Hij is de zoon van de Vries, Jan van Schreven en ten Brink, Ida. Hij trouwde Lindeboom, Dineke op 1977-07-16 in Zuidlaren (Dr).

Meer over de Vries, Janten:

Geboorte: 1957-01-31.

Kinderen van Lindeboom, Dineke en de Vries, Janten

11313456121 i. de Vries, Martijn Jan ten Brink -. Martijn Jan ten Brink – werd geboren op 1986-04-29.

11313456122 ii. de Vries, Linda ten Brink-. Linda ten Brink- werd geboren op 1988-03-02.

Meer over Lindeboom, Dineke en de Vries, Janten:

Huwelijk: 1977-07-16, Zuidlaren (Dr).

1131345613. de Vries, Burgje Adriana.

Burgje Adriana werd geboren op 1963-10-25. Zij is de dochter van de Vries, Jan van Schreven en ten Brink, Ida. Zij trouwde van Emst, Harm Jan op 1991-05-17 in Norg.

Meer over de Vries, Burgje Adriana:

Geboorte: 1963-10-25.

Kinderen van de Vries, Burgje Adriana en van Emst, Harm Jan

11313456131 i. ten Brink-van Emst, Gerben Jan. Gerben Jan werd geboren op 1997-02-17 in Assen.

Meer over de Vries, Burgje Adriana en van Emst, Harm Jan:

Huwelijk: 1991-05-17, Norg.

1131345614. de Vries, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1965-03-24. Hij is de zoon van de Vries, Jan van Schreven en ten Brink, Ida. Hij trouwde Boks, Jenny Miranda op 1994-06-03 in Assen.

Meer over de Vries, Gerrit:

Geboorte: 1965-03-24.

Kinderen van Boks, Jenny Miranda en de Vries, Gerrit

11313456141 i. de Vries, Alex Rene ten Brink -. Alex Rene ten Brink – werd geboren op 1996-02-17.

11313456142 ii. de Vries, Annebelle. Annebelle werd geboren op 1998-05-22.

Meer over Boks, Jenny Miranda en de Vries, Gerrit:

Huwelijk: 1994-06-03, Assen.

1131345631. ten Brink, Gezina Margetha.

Gezina Margetha werd geboren op 1965-04-20 in Rolde. Zij is de dochter van ten Brink, Bote en Hadders, Jantje.

Meer over ten Brink, Gezina Margetha:

Geboorte: 1965-04-20, Rolde.

1131345632. ten Brink, Gerrit Hendrik.

Gerrit Hendrik werd geboren op 1967-03-25 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Bote en Hadders, Jantje. Hij trouwde Ros, Liesbeth geschat omstreeks 1990.

Meer over ten Brink, Gerrit Hendrik:

Geboorte: 1967-03-25, Assen.

Meer over Ros, Liesbeth en ten Brink, Gerrit Hendrik:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

1131345633. ten Brink, Hendrik Roelof.

Hendrik Roelof werd geboren op 1969-04-26 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Bote en Hadders, Jantje. Hij trouwde Vogelzang, Marielle geschat omstreeks 2000.

Meer over ten Brink, Hendrik Roelof:

Geboorte: 1969-04-26, Assen.

Meer over Vogelzang, Marielle en ten Brink, Hendrik Roelof:

Huwelijk: geschat omstreeks 2000.

1131345634. ten Brink, Margatha Janny.

Margatha Janny werd geboren op 1970-11-25 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Bote en Hadders, Jantje. Zij trouwde van den Heuvel, Denis geschat omstreeks 2000.

Meer over ten Brink, Margatha Janny:

Geboorte: 1970-11-25, Assen.

Meer over ten Brink, Margatha Janny en van den Heuvel, Denis:

Huwelijk: geschat omstreeks 2000.

1131345641. Boerema, Margarita.

Margarita werd geboren op 1972-12-18 in Assen. Zij is de dochter van Boerema, Gerret en ten Brink, Grietje. Zij trouwde Janssen, Willem Jan omstreeks 2000.

Meer over Boerema, Margarita:

Geboorte: 1972-12-18, Assen.

Meer over Boerema, Margarita en Janssen, Willem Jan:

Huwelijk: omstreeks 2000.

1131345642. Boerema, Nicolaas Gerrit.

Nicolaas Gerrit werd geboren op 1974-09-10 in Assen. Hij is de zoon van Boerema, Gerret en ten Brink, Grietje.

Meer over Boerema, Nicolaas Gerrit:

Geboorte: 1974-09-10, Assen.

1131345643. Boerema, Gerard Simon.

Gerard Simon werd geboren op 1979-11-12 in Annen. Hij is de zoon van Boerema, Gerret en ten Brink, Grietje.

Meer over Boerema, Gerard Simon:

Geboorte: 1979-11-12, Annen.

1131345A11. ten Brink, Klaas.

Klaas werd geboren op 1962-06-06 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof Lambertus en Eleveld, Jantje Grietje. Hij trouwde Zingar, Geesje op 1990-09-28 in Zuidlaren (Dr).

Meer over ten Brink, Klaas:

Geboorte: 1962-06-06, Assen.

Kinderen van Zingar, Geesje en ten Brink, Klaas

1131345A111 i. ten Brink, Rob. Rob werd geboren op 1993-02-19 in Groningen.

1131345A112 ii. ten Brink, Enga. Enga werd geboren op 1995-04-12 in Assen.

1131345A113 iii. ten Brink, Lars. Lars werd geboren op 1996-06-05 in Assen.

Meer over Zingar, Geesje en ten Brink, Klaas:

Huwelijk: 1990-09-28, Zuidlaren (Dr).

1131345A12. ten Brink, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1964-12-11 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof Lambertus en Eleveld, Jantje Grietje. Hij trouwde Bazven, Herma op 1994-10-14 in Assen.

Meer over ten Brink, Gerrit:

Geboorte: 1964-12-11, Assen.

Kinderen van Bazven, Herma en ten Brink, Gerrit

1131345A121 i. ten Brink, Tom. Tom werd geboren op 1989-03-18 in Assen.

Meer over Bazven, Herma en ten Brink, Gerrit:

Huwelijk: 1994-10-14, Assen.

1131345A21. ten Brink, Jacoba.

Jacoba werd geboren op 1967-07-07 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Lambertus Roelof en Luinge, Annechien. Zij trouwde Martodimedjo, Ricardo Soeparman op 1995-06-02.

Meer over ten Brink, Jacoba:

Geboorte: 1967-07-07, Assen.

Kinderen van ten Brink, Jacoba en Martodimedjo, Ricardo Soeparman

1131345A211 i. Martodimedjo, Delano Enrico ten Brink-. Delano Enrico ten Brink- werd geboren op 1998-02-19 in Assen.

Meer over ten Brink, Jacoba en Martodimedjo, Ricardo Soeparman:

Huwelijk: 1995-06-02.

1131345A22. ten Brink, Fenna.

Fenna werd geboren op 1970-11-09 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Lambertus Roelof en Luinge, Annechien. Zij trouwde de Boer, Alberto Johannes op 1994-08-09.

Meer over ten Brink, Fenna:

Geboorte: 1970-11-09, Assen.

Kinderen van ten Brink, Fenna en de Boer, Alberto Johannes

1131345A221 i. de Boer, Mark ten Brink-. Mark ten Brink- werd geboren op 1995-08-02 in Assen.

1131345A222 ii. de Boer, Anouk ten Brink-. Anouk ten Brink- werd geboren op 1998-03-15.

Meer over ten Brink, Fenna en de Boer, Alberto Johannes:

Huwelijk: 1994-08-09.

1131345A31. ten Brink-Jansen, Klaas Jan.

Klaas Jan werd geboren op 1969-10-03 in Peelo (Assen). Hij is de zoon van Jansen, Hillechienus en ten Brink, Margje. Hij trouwde van der Vliet, Marchien op 1999-05-09.

Meer over ten Brink-Jansen, Klaas Jan:

Geboorte: 1969-10-03, Peelo (Assen).

Kinderen van van der Vliet, Marchien en ten Brink-Jansen, Klaas Jan

1131345A311 i. Jansen, Robert. Robert werd geboren op 2000-09-07 in Groningen.

1131345A312 ii. Jansen, Sander. Sander werd geboren op 2003-02-07 in Tynaarloo.

Meer over van der Vliet, Marchien en ten Brink-Jansen, Klaas Jan:

Huwelijk: 1999-05-09.

1131345A32. ten Brink-Jansen, Margreet.

Margreet werd geboren op 1971-04-15 in Assen. Zij is de dochter van Jansen, Hillechienus en ten Brink, Margje. Zij trouwde Bals, Stephan omstreeks 2000.

Meer over ten Brink-Jansen, Margreet:

Geboorte: 1971-04-15, Assen.

Meer over ten Brink-Jansen, Margreet en Bals, Stephan:

Huwelijk: omstreeks 2000.

Echtscheiding: omstreeks 2010.

1131345A33. ten Brink-Jansen, Fenna Jantina.

Fenna Jantina werd geboren op 1974-10-21 in Peelo (Assen). Zij is de dochter van Jansen, Hillechienus en ten Brink, Margje. Zij trouwde Hamminga, Erwin Hilko geschat omstreeks 2000.

Meer over ten Brink-Jansen, Fenna Jantina:

Geboorte: 1974-10-21, Peelo (Assen).

Meer over ten Brink-Jansen, Fenna Jantina en Hamminga, Erwin Hilko:

Huwelijk: geschat omstreeks 2000.

1131345B11. Goutbeck, Kenneth Craig.

Kenneth Craig werd geboren op 1952-06-20 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Goutbeck, Arthur en ten Brink, Ida. Hij trouwde Laanstra, Marion geschat omstreeks 1970 in Edmonton (CAN). Hij trouwde tevens Banks, Lynn Marie op 1984-03-02 in Edmonton (CAN).

Meer over Goutbeck, Kenneth Craig:

Geboorte: 1952-06-20, Edmonton (CAN).

Kinderen van Laanstra, Marion en Goutbeck, Kenneth Craig

1131345B111 i. Beile, David Allen – ten Brink – Goutbeck -. David Allen – ten Brink – Goutbeck – werd geboren op 1973-08-08 in Edmonton (CAN).

1131345B112 ii. Beile, Karen May ten Brink – Goutbeck -. Karen May ten Brink – Goutbeck – werd geboren op 1976-05-05 in Edmonton (CAN).

Meer over Laanstra, Marion en Goutbeck, Kenneth Craig:

Huwelijk: geschat omstreeks 1970, Edmonton (CAN).

Kinderen van Banks, Lynn Marie en Goutbeck, Kenneth Craig

1131345B113 i. Goutbeck, Kyra Lynn. Kyra Lynn werd geboren op 1981-07-01 in Edmonton (CAN).

1131345B114 ii. Goutbeck, Kelly Matthew. Kelly Matthew werd geboren op 1983-04-08 in Edmonton (CAN).

Meer over Banks, Lynn Marie en Goutbeck, Kenneth Craig:

Huwelijk: 1984-03-02, Edmonton (CAN).

1131345B12. Goutbeck, Gary Wayne.

Gary Wayne werd geboren op 1957-08-03 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Goutbeck, Arthur en ten Brink, Ida. Hij trouwde Krikke, Emily Susan op 1983-03-12 in Edmonton (CAN).

Meer over Goutbeck, Gary Wayne:

Geboorte: 1957-08-03, Edmonton (CAN).

Kinderen van Krikke, Emily Susan en Goutbeck, Gary Wayne

1131345B121 i. Goutbeck, Danielle Susan. Danielle Susan werd geboren op 1988-02-11 in Edmonton (CAN).

1131345B122 ii. Goutbeck, Darryl Wayne. Darryl Wayne werd geboren op 1992-06-14 in Edmonton (CAN).

Meer over Krikke, Emily Susan en Goutbeck, Gary Wayne:

Huwelijk: 1983-03-12, Edmonton (CAN).

1131345B13. Goutbeck, Catherine Jane.

Catherine Jane werd geboren op 1959-01-27 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Goutbeck, Arthur en ten Brink, Ida. Zij trouwde Bakker, John op 1982-02-27 in Edmonton (CAN).

Meer over Goutbeck, Catherine Jane:

Geboorte: 1959-01-27, Edmonton (CAN).

Kinderen van Goutbeck, Catherine Jane en Bakker, John

1131345B131 i. Bakker, Michael Travis ten Brink-. Michael Travis ten Brink- werd geboren op 1975-02-23 in Edmonton (CAN).

1131345B132 ii. Bakker, Sandra Michelle ten Brink -. Sandra Michelle ten Brink – werd geboren op 1982-12-24 in Edmonton (CAN).

Meer over Goutbeck, Catherine Jane en Bakker, John:

Huwelijk: 1982-02-27, Edmonton (CAN).

1131345B21. ten Brink, Johnney.

Johnney werd geboren op 1956-04-07 in Lethbridge. Hij overleed in British Columbia. Hij was de zoon van ten Brink, Hendrik en Welzel, Anneliese.

Meer over ten Brink, Johnney:

Geboorte: 1956-04-07, Lethbridge.

Overlijden: British Columbia.

1131345B22. ten Brink, Anneliese.

Anneliese werd geboren op 1957-03-14 in Lethbridge. Zij is de dochter van ten Brink, Hendrik en Welzel, Anneliese. Zij trouwde Wall, Mr. omstreeks 1974. Zij trouwde tevens Braniski, Tony op 1987-08-08 in Penticton.

Meer over ten Brink, Anneliese:

Geboorte: 1957-03-14, Lethbridge.

Kinderen van ten Brink, Anneliese en Wall, Mr.

1131345B221 i. Braniski, Ammy Lee ten Brink – Wall -. Ammy Lee ten Brink – Wall – werd geboren op 1974-11-19 in Whitecourt.

1131345B222 ii. Braniski, Jamie John ten Brink- Wall-. Jamie John ten Brink- Wall- werd geboren op 1977-06-07 in Windermere.

Meer over ten Brink, Anneliese en Wall, Mr.:

Huwelijk: omstreeks 1974.

Meer over ten Brink, Anneliese en Braniski, Tony:

Huwelijk: 1987-08-08, Penticton.

1131345B23. ten Brink, Audrey.

Audrey werd geboren op 1960-12-02 in Drumheller. Zij is de dochter van ten Brink, Hendrik en Welzel, Anneliese. Zij trouwde Flinn, Vincent James in 1979 in Langley.

Meer over ten Brink, Audrey:

Geboorte: 1960-12-02, Drumheller.

Kinderen van ten Brink, Audrey en Flinn, Vincent James

1131345B231 i. Flinn, Emily Amanda ten Brink-. Emily Amanda ten Brink- werd geboren op 1987-11-17 in Prinston.

1131345B232 ii. Flinn, Erika Elizibeth ten Brink-. Erika Elizibeth ten Brink- werd geboren op 1996-07-03 in Prinston.

Meer over ten Brink, Audrey en Flinn, Vincent James:

Huwelijk: 1979, Langley.

1131345B24. ten Brink, Harold.

Harold werd geboren op 1966-08-07 in Leduc (CAN). Hij is de zoon van ten Brink, Hendrik en Welzel, Anneliese. Hij trouwde Lowis, Vickie geschat omstreeks 1985.

Meer over ten Brink, Harold:

Geboorte: 1966-08-07, Leduc (CAN).

Kinderen van Lowis, Vickie en ten Brink, Harold

1131345B241 i. ten Brink-Lowis, Brock John. Brock John werd geboren op 1987-01-08 in Abbortsfield.

1131345B242 ii. ten Brink-Lowis, Brody Evan. Brody Evan werd geboren op 1990-05-07 in Abbortsfield.

Meer over Lowis, Vickie en ten Brink, Harold:

Huwelijk: geschat omstreeks 1985.

1131345B25. ten Brink, Richard.

Richard werd geboren op 1970-12-25 in Leduc (CAN). Hij is de zoon van ten Brink, Hendrik en Welzel, Anneliese.

Meer over ten Brink, Richard:

Geboorte: 1970-12-25, Leduc (CAN).

1131345B31. ten Brink, Corinne Catherine.

Corinne Catherine werd geboren op 1966-03-31 in Leduc (CAN). Zij is de dochter van ten Brink, Roelof en Albers, Anna Hendrika. Zij trouwde Drinkwaard, Arco op 1986-02-22 in Leduc (CAN). Zij trouwde tevens Boychuk, Winston Lee op 1993-07-03 in Nisku – Alberta (USA).

Meer over ten Brink, Corinne Catherine:

Geboorte: 1966-03-31, Leduc (CAN).

Kinderen van ten Brink, Corinne Catherine en Drinkwaard, Arco

1131345B311 i. Drinkwaard-Boychuk, Scott Lee ten Brink-. Scott Lee ten Brink- werd geboren op 1987-07-05.

1131345B312 ii. Drinkwaard-Boychuk, Amanda Catherine ten Brink. Amanda Catherine ten Brink werd geboren op 1989-05-26.

Meer over ten Brink, Corinne Catherine en Drinkwaard, Arco:

Huwelijk: 1986-02-22, Leduc (CAN).

Kinderen van ten Brink, Corinne Catherine en Boychuk, Winston Lee

1131345B313 i. Boychuk, Scott Lee ten Brink -. Scott Lee ten Brink – werd geboren op 1987-07-05 in Devon.

1131345B314 ii. Boychuk, Amanda Catherine ten Brink-. Amanda Catherine ten Brink- werd geboren op 1989-05-26 in Edmonton (CAN).

1131345B315 iii. Boychuk, Keanna Wynn ten Brink-. Keanna Wynn ten Brink- werd geboren op 1995-03-06 in Edmonton (CAN).

Meer over ten Brink, Corinne Catherine en Boychuk, Winston Lee:

Huwelijk: 1993-07-03, Nisku – Alberta (USA).

1131345B32. ten Brink, Deborah Lynn.

Deborah Lynn werd geboren op 1968-11-29 in Leduc (CAN). Zij is de dochter van ten Brink, Roelof en Albers, Anna Hendrika. Zij trouwde Wiesener, Russell Derek op 1991-07-20 in Sherwood Park.

Meer over ten Brink, Deborah Lynn:

Geboorte: 1968-11-29, Leduc (CAN).

Meer over ten Brink, Deborah Lynn en Wiesener, Russell Derek:

Huwelijk: 1991-07-20, Sherwood Park.

1131345B33. ten Brink, Laury Ann.

Laury Ann werd geboren op 1970-10-15 in Leduc (CAN). Zij is de dochter van ten Brink, Roelof en Albers, Anna Hendrika. Zij trouwde Stewart, Douglas James op 1991-10-05 in Leduc (CAN).

Meer over ten Brink, Laury Ann:

Geboorte: 1970-10-15, Leduc (CAN).

Meer over ten Brink, Laury Ann en Stewart, Douglas James:

Huwelijk: 1991-10-05, Leduc (CAN).

1131345B34. ten Brink, Nancy Elaine.

Nancy Elaine werd geboren op 1971-10-08 in Leduc (CAN). Zij is de dochter van ten Brink, Roelof en Albers, Anna Hendrika. Zij trouwde Frazer, Don Edward op 1994-08-06 in Sherwood Park.

Meer over ten Brink, Nancy Elaine:

Geboorte: 1971-10-08, Leduc (CAN).

Kinderen van ten Brink, Nancy Elaine en Frazer, Don Edward

1131345B341 i. Frazer, Brittany Page ten Brink-. Brittany Page ten Brink- werd geboren op 1997-09-11 in Edmonton (CAN).

Meer over ten Brink, Nancy Elaine en Frazer, Don Edward:

Huwelijk: 1994-08-06, Sherwood Park.

1131345B35. ten Brink, Allen Edward.

Allen Edward werd geboren op 1974-05-09 in Leduc (CAN). Hij is de zoon van ten Brink, Roelof en Albers, Anna Hendrika. Hij trouwde Fikowski, Leanne Dale op 1999-07-17 in Leduc (CAN).

Meer over ten Brink, Allen Edward:

Geboorte: 1974-05-09, Leduc (CAN).

Meer over Fikowski, Leanne Dale en ten Brink, Allen Edward:

Huwelijk: 1999-07-17, Leduc (CAN).

1131345C11. Loman, Nancy Marlene ten Brink-.

Nancy Marlene ten Brink- werd geboren op 1960-12-05 in Maple Ridge. Zij is de dochter van Loman, Johannes Catrines en ten Brink, Ida. Zij trouwde McMyn, Ron op 1982-01-30 in Maple Ridge. Zij trouwde tevens Olson, Lyle Allen op 1993-07-31 in Mission.

Meer over Loman, Nancy Marlene ten Brink-:

Geboorte: 1960-12-05, Maple Ridge.

Meer over Loman, Nancy Marlene ten Brink- en McMyn, Ron:

Huwelijk: 1982-01-30, Maple Ridge.

Meer over Loman, Nancy Marlene ten Brink- en Olson, Lyle Allen:

Huwelijk: 1993-07-31, Mission.

1131345C12. Loman, Henry John ten Brink -.

Henry John ten Brink – werd geboren op 1966-03-18 in Maple Ridge. Hij is de zoon van Loman, Johannes Catrines en ten Brink, Ida. Hij trouwde Kirkwood, Lynn Michell op 1993-08-28 in Maple Ridge.

Meer over Loman, Henry John ten Brink -:

Geboorte: 1966-03-18, Maple Ridge.

Meer over Kirkwood, Lynn Michell en Loman, Henry John ten Brink -:

Huwelijk: 1993-08-28, Maple Ridge.

1131345C21. ten Brink, Ronnie Lee.

Ronnie Lee werd geboren op 1967-08-20. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof en Patterson, Elaine. Hij trouwde Callaghan, Maureen Michele Cecelia op 1992-09-06.

Meer over ten Brink, Ronnie Lee:

Geboorte: 1967-08-20.

Kinderen van Callaghan, Maureen Michele Cecelia en ten Brink, Ronnie Lee

1131345C211 i. ten Brink, Madelein Michele. Madelein Michele werd geboren op 1994-08-06.

1131345C212 ii. ten Brink, Sophia Kathleen. Sophia Kathleen werd geboren op 1997-04-07.

Meer over Callaghan, Maureen Michele Cecelia en ten Brink, Ronnie Lee:

Huwelijk: 1992-09-06.

1131345C22. ten Brink, Daniel John.

Daniel John werd geboren op 1969-05-08. Hij is de zoon van ten Brink, Roelof en Patterson, Elaine. Hij trouwde Sulchert, Marla Gail op 1990-09-07. Hij trouwde tevens Walker, Christa Marie op 1997-12-06.

Meer over ten Brink, Daniel John:

Geboorte: 1969-05-08.

Kinderen van Sulchert, Marla Gail en ten Brink, Daniel John

1131345C221 i. ten Brink, Candace Allie. Candace Allie werd geboren op 1991-02-18.

1131345C222 ii. ten Brink, Dylan Daniel. Dylan Daniel werd geboren op 1992-03-01.

Meer over Sulchert, Marla Gail en ten Brink, Daniel John:

Huwelijk: 1990-09-07.

Kinderen van Walker, Christa Marie en ten Brink, Daniel John

1131345C223 i. Walker, Brittany Marie. Brittany Marie werd geboren op 1993-07-15.

1131345C224 ii. ten Brink, Megan Clazina. Megan Clazina werd geboren op 1997-07-24.

Meer over Walker, Christa Marie en ten Brink, Daniel John:

Huwelijk: 1997-12-06.

1131345C23. ten Brink, Cindy Ann.

Cindy Ann werd geboren op 1973-07-25. Zij is de dochter van ten Brink, Roelof en Patterson, Elaine. Zij trouwde Taylor, Clint Troy op 1992-07-25.

Meer over ten Brink, Cindy Ann:

Geboorte: 1973-07-25.

Kinderen van ten Brink, Cindy Ann en Taylor, Clint Troy

1131345C231 i. Taylor, Miranda Annten Brink-. Miranda Annten Brink- werd geboren op 1996-07-14.

Meer over ten Brink, Cindy Ann en Taylor, Clint Troy:

Huwelijk: 1992-07-25.

1131345C31. Gjaltema, Steven James ten Brink-.

Steven James ten Brink- werd geboren op 1973-02-27 in Maple Ridge. Hij is de zoon van Gjaltema, Lammert en ten Brink, Geertruida.

Meer over Gjaltema, Steven James ten Brink-:

Geboorte: 1973-02-27, Maple Ridge.

1131345C41. Blanchard, Douglas ten Brink-.

Douglas ten Brink- werd geboren op 1971-02-18 in Maple Ridge. Hij is de zoon van Blanchard, Clark Douglas Charles en ten Brink, Geesje. Hij trouwde Hartford, Lisa Marie geschat omstreeks 1995 in Las Vegas.

Meer over Blanchard, Douglas ten Brink-:

Geboorte: 1971-02-18, Maple Ridge.

Kinderen van Hartford, Lisa Marie en Blanchard, Douglas ten Brink-

1131345C411 i. Blanchard, Douglas Earl John ten Brink -. Douglas Earl John ten Brink – werd geboren op 1996-05-19 in Maple Ridge.

1131345C412 ii. Blanchard, Alex William ten Brink-. Alex William ten Brink- werd geboren op 1998-06-04 in Maple Ridge.

Meer over Hartford, Lisa Marie en Blanchard, Douglas ten Brink-:

Huwelijk: geschat omstreeks 1995, Las Vegas.

1131345C42. Blanchard, Alexis Leahanne ten Brink-.

Alexis Leahanne ten Brink- werd geboren op 1974-01-05 in Maple Ridge. Zij is de dochter van Blanchard, Clark Douglas Charles en ten Brink, Geesje.

Meer over Blanchard, Alexis Leahanne ten Brink-:

Geboorte: 1974-01-05, Maple Ridge.

1131345C43. Blanchard, Angela Dawn ten Brink-.

Angela Dawn ten Brink- werd geboren op 1975-01-23 in Maple Ridge. Zij is de dochter van Blanchard, Clark Douglas Charles en ten Brink, Geesje.

Meer over Blanchard, Angela Dawn ten Brink-:

Geboorte: 1975-01-23, Maple Ridge.

1131345C51. ten Brink, Richard William.

Richard William werd geboren op 1973-01-11 in Maple Ridge. Hij is de zoon van ten Brink, Age en Brawatzke, Laurie Ann.

Meer over ten Brink, Richard William:

Geboorte: 1973-01-11, Maple Ridge.

1131345C52. ten Brink, David Kyle.

David Kyle werd geboren op 1975-06-08 in Maple Ridge. Hij is de zoon van ten Brink, Age en Brawatzke, Laurie Ann.

Meer over ten Brink, David Kyle:

Geboorte: 1975-06-08, Maple Ridge.

1131345C53. ten Brink, Robert John Alexander.

Robert John Alexander werd geboren op 1987-08-13 in Maple Ridge. Hij is de zoon van ten Brink, Age en Smith, Eva Laurie.

Meer over ten Brink, Robert John Alexander:

Geboorte: 1987-08-13, Maple Ridge.

1131345C54. ten Brink, James Glen Joseph.

James Glen Joseph werd geboren op 1989-07-21 in Maple Ridge. Hij is de zoon van ten Brink, Age en Smith, Eva Laurie.

Meer over ten Brink, James Glen Joseph:

Geboorte: 1989-07-21, Maple Ridge.

1131345C55. ten Brink, Sara Mina Patricia.

Sara Mina Patricia werd geboren op 1990-10-23 in Maple Ridge. Zij is de dochter van ten Brink, Age en Smith, Eva Laurie.

Meer over ten Brink, Sara Mina Patricia:

Geboorte: 1990-10-23, Maple Ridge.

1131345C61. ten Brink, Krystle Lee.

Krystle Lee werd geboren op 1981-10-11 in Maple Ridge. Zij is de dochter van ten Brink, Kenneth John en Legreeley, Sandra Margret.

Meer over ten Brink, Krystle Lee:

Geboorte: 1981-10-11, Maple Ridge.

1131345C62. ten Brink, Carla Marie.

Carla Marie werd geboren op 1983-03-01 in Maple Ridge. Zij is de dochter van ten Brink, Kenneth John en Legreeley, Sandra Margret.

Meer over ten Brink, Carla Marie:

Geboorte: 1983-03-01, Maple Ridge.

1131362711. Tienkamp, Erica.

Erica werd geboren op 1953-01-03 in Heerlerheide. Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Zij trouwde Vaes, Ben op 1973-12-21 in Heerlen. Zij trouwde tevens Meulens, Lionel in 2019 in Brunssum.

Meer over Tienkamp, Erica:

Geboorte: 1953-01-03, Heerlerheide.

Beroep: schoonheidsspecialiste.

Echtscheiding: geschat omstreeks 1995.

Kinderen van Tienkamp, Erica en Vaes, Ben

11313627111 i. Vaes, Erik Jan. Erik Jan werd geboren op 1982-10-02 in Heerlen.

Meer over Tienkamp, Erica en Vaes, Ben:

Huwelijk: 1973-12-21, Heerlen.

Meer over Tienkamp, Erica en Meulens, Lionel:

Huwelijk: 2019, Brunssum.

1131362712. Tienkamp, Guustaaf Edward.

Guustaaf Edward werd geboren op 1956-09-10 in Heerlerheide. Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Hij trouwde Krüger, Henny op 1977-08-26 in Heerlen.

Meer over Tienkamp, Guustaaf Edward:

Geboorte: 1956-09-10, Heerlerheide.

Beroep: musicus, muziekhandelaar.

Kinderen van Krüger, Henny en Tienkamp, Guustaaf Edward

11313627121 i. Tienkamp, Li-Yen. Li-Yen werd geboren omstreeks 2000.

Meer over Krüger, Henny en Tienkamp, Guustaaf Edward:

Huwelijk: 1977-08-26, Heerlen.

1131362713. Tienkamp, Alfred Alexander.

Alfred Alexander werd geboren op 1958-01-18 in Heerlerheide. Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Hij trouwde Slangen, Tiny op 1979-08-31 in Heerlen.

Meer over Tienkamp, Alfred Alexander:

Geboorte: 1958-01-18, Heerlerheide.

Beroep: huismeester, wijkbeheerder.

Kinderen van Slangen, Tiny en Tienkamp, Alfred Alexander

11313627131 i. Tienkamp, Martijn. Martijn werd geboren op 1984-06-12 in Heerlen.

11313627132 ii. Tienkamp, Richard. Richard werd geboren op 1987-11-25 in Heerlen.

Meer over Slangen, Tiny en Tienkamp, Alfred Alexander:

Huwelijk: 1979-08-31, Heerlen.

1131362721. Doornbos, Albertus.

Albertus werd geboren op 1954-02-18 in Enschede. Hij is de zoon van Doornbos, Henk en Tienkamp, Jannie. Hij trouwde NN, Treinie in 1981 in Enschede.

Meer over Doornbos, Albertus:

Geboorte: 1954-02-18, Enschede.

Beroep: dir.schoonmaakbedrijf.

Kinderen van NN, Treinie en Doornbos, Albertus

11313627211 i. Doornbos, Erik. Erik werd geboren omstreeks 1987 in Enschede.

11313627212 ii. Doornbos, Marieke. Marieke werd geboren omstreeks 1984 in Enschede.

Meer over NN, Treinie en Doornbos, Albertus:

Huwelijk: 1981, Enschede.

1131362731. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 1953-08-22, Haarlem.

Beroep: 1992-01-01. adjunct directeur verpleeghuis.

Beroep: 1994-01-01. hoofd beheer.

Beroep: 1996-08-01. accountmanager ICT.

Beroep: 2003-03-01. recreatiemanager.

Beroep: 2007-01-01. galeriehouder.

Beroep: 2016-03-01. gepensioneerd.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

11313627311 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar.

11313627312 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 1986-08-26, Alkmaar.

1131362732. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Martin Alfred:

Geboorte: 1954-12-17, IJmuiden.

Beroep: van 1990 tot 2000. rijinstructeur.

Beroep: van 2000 tot 2020. Eigenaar Kinderdagverblijf.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

+ 11313627321 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.

+ 11313627322 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.

+ 11313627323 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred:

Huwelijk: 1979-10-18, Alkmaar.

1131362733. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20 in Harderwijk.

Meer over Tienkamp, Karen Christina:

Geboorte: 1961-05-01, Heemskerk.

Beroep: musicus.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan

11313627331 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar.

11313627332 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan:

Huwelijk: 1982-10-31, Alkmaar.

Echtscheiding: omstreeks 1992.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Welbergen, Rob:

Huwelijk: 1993-10-19, Harderwijk.

Echtscheiding: omstreeks 2007, Harderwijk.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Smit, Desiree:

Huwelijk: 2008-09-20, Harderwijk.

1131362741. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 1957-02-07 in Enschede. Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Hij trouwde Aartje, van Dijk op 1975-12-05 in Rhenen (Ge).

Notities bij Tienkamp, Engbert

Adres : Bentrotstraat 3 Enschede tel: 053-333376.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 1957-02-07, Enschede.

Kinderen van Aartje, van Dijk en Tienkamp, Engbert

+ 11313627411 i. Tienkamp, Ilona. Ilona werd geboren op 1981-04-01 in Oldenzaal.

11313627412 ii. Tienkamp, Ronald. Ronald werd geboren op 1985-03-09 in Enschede.

Meer over Aartje, van Dijk en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 1975-12-05, Rhenen (Ge).

1131362742. Tienkamp, Henriette.

Henriette werd geboren op 1964-06-15 in Enschede. Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen.

Meer over Tienkamp, Henriette:

Geboorte: 1964-06-15, Enschede.

1131362743. Tienkamp, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 1964-06-15 in Enschede. Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Zij trouwde Bonthuis, Hans omstreeks 1984 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Jolanda:

Geboorte: 1964-06-15, Enschede.

Kinderen van Tienkamp, Jolanda en Bonthuis, Hans

11313627431 i. Bonthuis, Patricia. Patricia werd geboren omstreeks 1985.

Meer over Tienkamp, Jolanda en Bonthuis, Hans:

Huwelijk: omstreeks 1984, Enschede.

1131362744. Tienkamp, Sandra Jantina.

Sandra Jantina werd geboren op 1966-05-09 in Enschede. Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Zij trouwde de Haan, Robert in geschat 1990 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Sandra Jantina:

Geboorte: 1966-05-09, Enschede.

Kinderen van Tienkamp, Sandra Jantina en de Haan, Robert

11313627441 i. de Haan, Nathalie Liliana. Nathalie Liliana werd geboren op 1991-09-30 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Sandra Jantina en de Haan, Robert:

Huwelijk: geschat 1990, Enschede.

1131362751. Linnenbank, Robert.

Robert werd geboren op 1960-08-13 in Utrecht. Hij is de zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora.

Meer over Linnenbank, Robert:

Geboorte: 1960-08-13, Utrecht.

1131362752. Linnenbank, Theodorus Johannes.

Theodorus Johannes werd geboren op 1962-04-01 in Utrecht. Hij is de zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora.

Meer over Linnenbank, Theodorus Johannes:

Geboorte: 1962-04-01, Utrecht.

1131362761. Daalman, Paulien.

Paulien werd geboren op 1957-05-29 in Haarlem. Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Zij trouwde Vooges, Piet in 1982-05-00 in Haarlem.

Meer over Daalman, Paulien:

Geboorte: 1957-05-29, Haarlem.

: Paulien.

Meer over Daalman, Paulien en Vooges, Piet:

Huwelijk: 1982-05-00, Haarlem.

1131362762. Daalman, Esther Wilma.

Esther Wilma werd geboren op 1965-02-20 in Haarlem. Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Zij trouwde van der Wal, Tienus op 1985-04-29 in Haarlem.

Meer over Daalman, Esther Wilma:

Geboorte: 1965-02-20, Haarlem.

Kinderen van Daalman, Esther Wilma en van der Wal, Tienus

11313627621 i. van der Wal, Alexander. Alexander werd geboren omstreeks 1990 in Haarlem.

Meer over Daalman, Esther Wilma en van der Wal, Tienus:

Huwelijk: 1985-04-29, Haarlem.

1131362763. Daalman, Monique.

Monique werd geboren op 1971-04-20 in Haarlem. Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna.

Meer over Daalman, Monique:

Geboorte: 1971-04-20, Haarlem.

1131362764. Giesberts, Laura.

Laura werd geboren op 1975-11-08 in Haarlem. Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Zij trouwde Bangma, Marco op 1999-09-10 in Haarlem.

Meer over Giesberts, Laura:

Geboorte: 1975-11-08, Haarlem.

Meer over Giesberts, Laura en Bangma, Marco:

Huwelijk: 1999-09-10, Haarlem.

1131362771. Tienkamp, Mark.

Mark werd geboren op 1968-06-29 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa.

Meer over Tienkamp, Mark:

Geboorte: 1968-06-29, Haarlem.

Beroep: bakker.

1131362772. Tienkamp, Stefan.

Stefan werd geboren op 1971-02-08 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa. Hij trouwde van Gelder, Carin in 2009-08-00 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Stefan:

Geboorte: 1971-02-08, Haarlem.

Kinderen van van Gelder, Carin en Tienkamp, Stefan

11313627721 i. Tienkamp, Shanya Rosa. Shanya Rosa werd geboren in 1999-12-00 in Haarlem.

Meer over van Gelder, Carin en Tienkamp, Stefan:

Huwelijk: 2009-08-00, Haarlem.

1131362791. van Temmen, Brenda.

Brenda werd geboren op 1969-03-29 in Haarlem. Zij overleed op 1969-03-29 in Haarlem op de leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Brenda:

Geboorte: 1969-03-29, Haarlem.

Overlijden: 1969-03-29, Haarlem.

1131362792. van Temmen, Herman Johannes.

Herman Johannes werd geboren op 1970-08-31 in Haarlem. Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Herman Johannes:

Geboorte: 1970-08-31, Haarlem.

1131362793. van Temmen, Maurits Jeroen.

Maurits Jeroen werd geboren op 1973-02-26 in Haarlem. Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Maurits Jeroen:

Geboorte: 1973-02-26, Haarlem.

1131362794. van Temmen, Frits Wolfgang.

Frits Wolfgang werd geboren op 1980-01-12 in Haarlem. Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Frits Wolfgang:

Geboorte: 1980-01-12, Haarlem.

11313627B1. Tienkamp, George.

George werd geboren in 1969 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrikus Johannes en de Jong, Marijke.

Meer over Tienkamp, George:

Geboorte: 1969, Haarlem.

11313627B2. Tienkamp, Maja Elisabeth.

Maja Elisabeth werd geboren op 1970-09-12 in Haarlem. Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrikus Johannes en de Jong, Marijke.

Meer over Tienkamp, Maja Elisabeth:

Geboorte: 1970-09-12, Haarlem.

11313627B3. Tienkamp, Fiona.

Fiona werd geboren op 1975-04-15 in Assen. Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrikus Johannes en Hamstra, Kathy.

Meer over Tienkamp, Fiona:

Geboorte: 1975-04-15, Assen.

11313627B4. Tienkamp, Michael Jim.

Michael Jim werd geboren op 1977-08-17 in Assen. Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrikus Johannes en Hamstra, Kathy.

Meer over Tienkamp, Michael Jim:

Geboorte: 1977-08-17, Assen.

11313627C1. Tienkamp, Reinier.

Reinier werd geboren op 1975-10-31 in Heerenveen. Hij is de zoon van Tienkamp, Lambertus Johannes en Wiersma, Grietje.

Notities bij Tienkamp, Reinier

Reinier studeerde rechten in Utrecht en was lid van de roeivereniging.

Meer over Tienkamp, Reinier:

Geboorte: 1975-10-31, Heerenveen.

Beroep: student.

11313627C2. Tienkamp, Laurens.

Laurens werd geboren op 1979-08-20 in Heerenveen. Hij is de zoon van Tienkamp, Lambertus Johannes en Wiersma, Grietje. Hij trouwde Beishuizen, Rachel op 2009-08-22.

Notities bij Tienkamp, Laurens

Laurens hield zich in 1995 bezig met tafeltennissen op internationaal niveau (o.a. in Duitsland). Hij
studeerde psychologie in Nijmegen.

Meer over Tienkamp, Laurens:

Geboorte: 1979-08-20, Heerenveen.

Beroep: Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie.

Meer over Beishuizen, Rachel en Tienkamp, Laurens:

Huwelijk: 2009-08-22.

1131364721. Dekker, Hennie.

Hennie werd geboren omstreeks 1960. Zij is de dochter van Dekker, Zoon en Vierhoven, dochter.

Meer over Dekker, Hennie:

Geboorte: omstreeks 1960.

Generatie 11

11313452111. Norder, Jakoba.

Jakoba werd geboren op 1966-12-08. Zij is de dochter van Norder, Cornelis en Siepel, Janna. Zij trouwde de Ruiter, Albert geschat omstreeks 1990.

Meer over Norder, Jakoba:

Geboorte: 1966-12-08.

Meer over Norder, Jakoba en de Ruiter, Albert:

Huwelijk: geschat omstreeks 1990.

11313452121. Siepel, Manja.

Manja werd geboren op 1966-10-11. Zij is de dochter van Siepel, Hendrik (Henk) en Veenbas, Jeanette Marie. Zij trouwde Plinck, Siegfried Leonard Wolfgang omstreeks 1990.

Meer over Siepel, Manja:

Geboorte: 1966-10-11.

Meer over Siepel, Manja en Plinck, Siegfried Leonard Wolfgang:

Huwelijk: omstreeks 1990.

11313452122. Siepel, Jeroen.

Jeroen werd geboren op 1967-10-03. Hij is de zoon van Siepel, Hendrik (Henk) en Veenbas, Jeanette Marie. Hij trouwde Schreuder, Cynthia Arlette geschat omstreeks 2000.

Meer over Siepel, Jeroen:

Geboorte: 1967-10-03.

Meer over Schreuder, Cynthia Arlette en Siepel, Jeroen:

Huwelijk: geschat omstreeks 2000.

11313452211. Hoekstra, Gavin Richard.

Gavin Richard werd geboren op 1984-11-22 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Hoekstra, Hendrik en Skuba, Sharon Lee.

Meer over Hoekstra, Gavin Richard:

Geboorte: 1984-11-22, Edmonton (CAN).

11313452212. Hoekstra, Elaine Elizabeth.

Elaine Elizabeth werd geboren op 1987-07-07 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Hoekstra, Hendrik en Skuba, Sharon Lee.

Meer over Hoekstra, Elaine Elizabeth:

Geboorte: 1987-07-07, Edmonton (CAN).

11313452221. Hoekstra, Cornelis Johannes (Neil).

Cornelis Johannes (Neil) werd geboren op 1964-08-07 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Hoekstra, Johannes en Berger, Yvonne Louise. Hij trouwde Ryks, Rhonda Joy op 1989-09-02 in Edmonton (CAN).

Meer over Hoekstra, Cornelis Johannes (Neil):

Geboorte: 1964-08-07, Edmonton (CAN).

Meer over Ryks, Rhonda Joy en Hoekstra, Cornelis Johannes (Neil):

Huwelijk: 1989-09-02, Edmonton (CAN).

11313452222. Hoekstra, Wayne John.

Wayne John werd geboren op 1967-04-27 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Hoekstra, Johannes en Berger, Yvonne Louise. Hij trouwde Ragsdale, Laurie Lee op 1995-04-08 in Edmonton (CAN).

Meer over Hoekstra, Wayne John:

Geboorte: 1967-04-27, Edmonton (CAN).

Meer over Ragsdale, Laurie Lee en Hoekstra, Wayne John:

Huwelijk: 1995-04-08, Edmonton (CAN).

11313452223. Hoekstra, Cheryl Louise Yvonne.

Cheryl Louise Yvonne werd geboren op 1969-02-09 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Hoekstra, Johannes en Berger, Yvonne Louise. Zij trouwde Teo, William Sydney op 1993-10-16 in Edmonton (CAN).

Meer over Hoekstra, Cheryl Louise Yvonne:

Geboorte: 1969-02-09, Edmonton (CAN).

Meer over Hoekstra, Cheryl Louise Yvonne en Teo, William Sydney:

Huwelijk: 1993-10-16, Edmonton (CAN).

11313452224. Hoekstra, Marc Jason.

Marc Jason werd geboren op 1971-01-28 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Hoekstra, Johannes en Berger, Yvonne Louise. Hij trouwde Rose, Cynthia Margaret (Cindy) op 1997-11-04 in Barbados.

Meer over Hoekstra, Marc Jason:

Geboorte: 1971-01-28, Edmonton (CAN).

Meer over Rose, Cynthia Margaret (Cindy) en Hoekstra, Marc Jason:

Huwelijk: 1997-11-04, Barbados.

11313454121. ten Brink, Hanny Jeanette.

Hanny Jeanette werd geboren op 1977-03-31. Zij is de dochter van ten Brink, Anne en Luppens, Ina.

Meer over ten Brink, Hanny Jeanette:

Geboorte: 1977-03-31.

11313454122. ten Brink, Jeanette Hanny.

Jeanette Hanny werd geboren op 1980-07-28. Zij is de dochter van ten Brink, Anne en Luppens, Ina.

Meer over ten Brink, Jeanette Hanny:

Geboorte: 1980-07-28.

11313454211. Eggens, Carmen ten Brink -.

Carmen ten Brink – werd geboren op 1988-02-13. Zij is de dochter van Eggens, Klamer ten Brink- en Laseur, Cathy.

Meer over Eggens, Carmen ten Brink -:

Geboorte: 1988-02-13.

11313454212. Eggens, Monika ten Brink-.

Monika ten Brink- werd geboren op 1990-12-25. Zij is de dochter van Eggens, Klamer ten Brink- en Laseur, Cathy.

Meer over Eggens, Monika ten Brink-:

Geboorte: 1990-12-25.

11313454221. Brand, Mikael ten Brink-.

Mikael ten Brink- werd geboren op 1987-05-27. Hij is de zoon van Brand, Mario en Eggens, Grietje ten Brink-.

Meer over Brand, Mikael ten Brink-:

Geboorte: 1987-05-27.

11313454222. Brand, Lisa ten Brink-.

Lisa ten Brink- werd geboren op 1991-01-22. Zij is de dochter van Brand, Mario en Eggens, Grietje ten Brink-.

Meer over Brand, Lisa ten Brink-:

Geboorte: 1991-01-22.

11313454321. ten Brink, Ronald Henkjan.

Ronald Henkjan werd geboren op 1992-03-29. Hij is de zoon van ten Brink, Geert Jan en Arends, Kina.

Meer over ten Brink, Ronald Henkjan:

Geboorte: 1992-03-29.

11313454322. ten Brink, Dennis.

Dennis werd geboren op 1995-06-12. Hij is de zoon van ten Brink, Geert Jan en Arends, Kina.

Meer over ten Brink, Dennis:

Geboorte: 1995-06-12.

11313454511. Bakker, Liana Renee ten Brink -.

Liana Renee ten Brink – werd geboren op 1985-04-16. Zij is de dochter van Bakker, Eit ten Brink- en ten Brink-Loman, Joanne Marie.

Meer over Bakker, Liana Renee ten Brink -:

Geboorte: 1985-04-16.

11313454512. Bakker, Nickolas Alexander ten Brink-.

Nickolas Alexander ten Brink- werd geboren op 1987-02-11. Hij is de zoon van Bakker, Eit ten Brink- en ten Brink-Loman, Joanne Marie.

Meer over Bakker, Nickolas Alexander ten Brink-:

Geboorte: 1987-02-11.

11313454611. ten Brink, Mark.

Mark werd geboren op 1996-01-16 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Andre en Pols, Dieneke.

Meer over ten Brink, Mark:

Geboorte: 1996-01-16, Assen.

11313454721. Fulton, Travis Anders ten Brink-.

Travis Anders ten Brink- werd geboren op 1991-05-08 in New Westminister. Hij is de zoon van Fulton, Farrell Peter en ten Brink, Lori-ann.

Meer over Fulton, Travis Anders ten Brink-:

Geboorte: 1991-05-08, New Westminister.

11313454722. Fulton, Krista Alexsandra ten Brink-.

Krista Alexsandra ten Brink- werd geboren op 1993-02-04 in New Westminister. Zij is de dochter van Fulton, Farrell Peter en ten Brink, Lori-ann.

Meer over Fulton, Krista Alexsandra ten Brink-:

Geboorte: 1993-02-04, New Westminister.

11313454811. Talens, Rik ten Brink-.

Rik ten Brink- werd geboren op 1987-03-07. Hij is de zoon van Talens, Frits en ten Brink, Grietje.

Meer over Talens, Rik ten Brink-:

Geboorte: 1987-03-07.

11313454812. Talens, Francisca ten Brink-.

Francisca ten Brink- werd geboren op 1988-12-21. Zij is de dochter van Talens, Frits en ten Brink, Grietje.

Meer over Talens, Francisca ten Brink-:

Geboorte: 1988-12-21.

11313454813. Talens, Jos ten Brink-.

Jos ten Brink- werd geboren op 1993-04-26. Hij is de zoon van Talens, Frits en ten Brink, Grietje.

Meer over Talens, Jos ten Brink-:

Geboorte: 1993-04-26.

11313454821. ten Brink, Erwin.

Erwin werd geboren op 1991-08-28. Hij is de zoon van ten Brink, Teunis en Rozema, Tryntje.

Meer over ten Brink, Erwin:

Geboorte: 1991-08-28.

11313454822. ten Brink, Moniek.

Moniek werd geboren op 1993-05-09. Zij is de dochter van ten Brink, Teunis en Rozema, Tryntje.

Meer over ten Brink, Moniek:

Geboorte: 1993-05-09.

11313454841. ten Brink, Kevin Paul.

Kevin Paul werd geboren op 1992-04-19. Hij is de zoon van ten Brink, Anne en Graber, Jo ann.

Meer over ten Brink, Kevin Paul:

Geboorte: 1992-04-19.

11313454842. ten Brink, Shanon Marchien.

Shanon Marchien werd geboren op 1994-04-15. Zij is de dochter van ten Brink, Anne en Graber, Jo ann.

Meer over ten Brink, Shanon Marchien:

Geboorte: 1994-04-15.

11313454843. ten Brink, Janella Maryanne.

Janella Maryanne werd geboren op 1996-10-28. Zij is de dochter van ten Brink, Anne en Graber, Jo ann.

Meer over ten Brink, Janella Maryanne:

Geboorte: 1996-10-28.

11313455111. Beuving, Lisanne.

Lisanne werd geboren op 1994-03-31. Zij is de dochter van Beuving, Nicolars en Poutsma, Ageeth.

Meer over Beuving, Lisanne:

Geboorte: 1994-03-31.

11313455112. Beuving, Annemiek.

Annemiek werd geboren op 1997-03-03. Zij is de dochter van Beuving, Nicolars en Poutsma, Ageeth.

Meer over Beuving, Annemiek:

Geboorte: 1997-03-03.

11313455311. ten Brink, Dennis Franklin Roelof.

Dennis Franklin Roelof werd geboren op 1995-03-22. Hij is de zoon van ten Brink, Hendrik Jan en Uktolseja, Jacky.

Meer over ten Brink, Dennis Franklin Roelof:

Geboorte: 1995-03-22.

11313455411. ten Brink, Iris Kayleigh Alyne.

Iris Kayleigh Alyne werd geboren op 1995-12-01. Zij is de dochter van ten Brink, Hendrik Jan en Siemens, Gea.

Meer over ten Brink, Iris Kayleigh Alyne:

Geboorte: 1995-12-01.

11313455412. ten Brink, Ian Rik.

Ian Rik werd geboren op 1998-04-02. Hij is de zoon van ten Brink, Hendrik Jan en Siemens, Gea.

Meer over ten Brink, Ian Rik:

Geboorte: 1998-04-02.

11313455511. van der Laan, Kirsten ten Brink.

Kirsten ten Brink werd geboren op 1993-08-12. Zij is de dochter van van der Laan, Jan en Barkhof, Annechien ten Brink-.

Meer over van der Laan, Kirsten ten Brink:

Geboorte: 1993-08-12.

11313455512. van der Laan, Niels ten Brink.

Niels ten Brink werd geboren op 1995-03-01. Hij is de zoon van van der Laan, Jan en Barkhof, Annechien ten Brink-.

Meer over van der Laan, Niels ten Brink:

Geboorte: 1995-03-01.

11313456111. Moltmaker, Ericten Brink-.

Ericten Brink- werd geboren op 1985-04-18. Hij is de zoon van Moltmaker, Pieter en de Vries, Margriet ten Brink -.

Meer over Moltmaker, Ericten Brink-:

Geboorte: 1985-04-18.

11313456112. Moltmaker, Robert Janten Brink-.

Robert Janten Brink- werd geboren op 1989-06-30. Hij is de zoon van Moltmaker, Pieter en de Vries, Margriet ten Brink -.

Meer over Moltmaker, Robert Janten Brink-:

Geboorte: 1989-06-30.

11313456121. de Vries, Martijn Jan ten Brink -.

Martijn Jan ten Brink – werd geboren op 1986-04-29. Hij is de zoon van de Vries, Janten en Lindeboom, Dineke.

Meer over de Vries, Martijn Jan ten Brink -:

Geboorte: 1986-04-29.

11313456122. de Vries, Linda ten Brink-.

Linda ten Brink- werd geboren op 1988-03-02. Zij is de dochter van de Vries, Janten en Lindeboom, Dineke.

Meer over de Vries, Linda ten Brink-:

Geboorte: 1988-03-02.

11313456131. ten Brink-van Emst, Gerben Jan.

Gerben Jan werd geboren op 1997-02-17 in Assen. Hij is de zoon van van Emst, Harm Jan en de Vries, Burgje Adriana.

Meer over ten Brink-van Emst, Gerben Jan:

Geboorte: 1997-02-17, Assen.

11313456141. de Vries, Alex Rene ten Brink -.

Alex Rene ten Brink – werd geboren op 1996-02-17. Hij is de zoon van de Vries, Gerrit en Boks, Jenny Miranda.

Meer over de Vries, Alex Rene ten Brink -:

Geboorte: 1996-02-17.

11313456142. de Vries, Annebelle.

Annebelle werd geboren op 1998-05-22. Zij is de dochter van de Vries, Gerrit en Boks, Jenny Miranda.

Meer over de Vries, Annebelle:

Geboorte: 1998-05-22.

1131345A111. ten Brink, Rob.

Rob werd geboren op 1993-02-19 in Groningen. Hij is de zoon van ten Brink, Klaas en Zingar, Geesje.

Meer over ten Brink, Rob:

Geboorte: 1993-02-19, Groningen.

1131345A112. ten Brink, Enga.

Enga werd geboren op 1995-04-12 in Assen. Zij is de dochter van ten Brink, Klaas en Zingar, Geesje.

Meer over ten Brink, Enga:

Geboorte: 1995-04-12, Assen.

1131345A113. ten Brink, Lars.

Lars werd geboren op 1996-06-05 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Klaas en Zingar, Geesje.

Meer over ten Brink, Lars:

Geboorte: 1996-06-05, Assen.

1131345A121. ten Brink, Tom.

Tom werd geboren op 1989-03-18 in Assen. Hij is de zoon van ten Brink, Gerrit en Bazven, Herma.

Meer over ten Brink, Tom:

Geboorte: 1989-03-18, Assen.

1131345A211. Martodimedjo, Delano Enrico ten Brink-.

Delano Enrico ten Brink- werd geboren op 1998-02-19 in Assen. Hij is de zoon van Martodimedjo, Ricardo Soeparman en ten Brink, Jacoba.

Meer over Martodimedjo, Delano Enrico ten Brink-:

Geboorte: 1998-02-19, Assen.

1131345A221. de Boer, Mark ten Brink-.

Mark ten Brink- werd geboren op 1995-08-02 in Assen. Hij is de zoon van de Boer, Alberto Johannes en ten Brink, Fenna.

Meer over de Boer, Mark ten Brink-:

Geboorte: 1995-08-02, Assen.

1131345A222. de Boer, Anouk ten Brink-.

Anouk ten Brink- werd geboren op 1998-03-15. Zij is de dochter van de Boer, Alberto Johannes en ten Brink, Fenna.

Meer over de Boer, Anouk ten Brink-:

Geboorte: 1998-03-15.

1131345A311. Jansen, Robert.

Robert werd geboren op 2000-09-07 in Groningen. Hij is de zoon van ten Brink-Jansen, Klaas Jan en van der Vliet, Marchien.

Meer over Jansen, Robert:

Geboorte: 2000-09-07, Groningen.

1131345A312. Jansen, Sander.

Sander werd geboren op 2003-02-07 in Tynaarloo. Hij is de zoon van ten Brink-Jansen, Klaas Jan en van der Vliet, Marchien.

Meer over Jansen, Sander:

Geboorte: 2003-02-07, Tynaarloo.

1131345B111. Beile, David Allen – ten Brink – Goutbeck -.

David Allen – ten Brink – Goutbeck – werd geboren op 1973-08-08 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Goutbeck, Kenneth Craig en Laanstra, Marion.

Meer over Beile, David Allen – ten Brink – Goutbeck -:

Geboorte: 1973-08-08, Edmonton (CAN).

1131345B112. Beile, Karen May ten Brink – Goutbeck -.

Karen May ten Brink – Goutbeck – werd geboren op 1976-05-05 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Goutbeck, Kenneth Craig en Laanstra, Marion.

Meer over Beile, Karen May ten Brink – Goutbeck -:

Geboorte: 1976-05-05, Edmonton (CAN).

1131345B113. Goutbeck, Kyra Lynn.

Kyra Lynn werd geboren op 1981-07-01 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Goutbeck, Kenneth Craig en Banks, Lynn Marie.

Meer over Goutbeck, Kyra Lynn:

Geboorte: 1981-07-01, Edmonton (CAN).

1131345B114. Goutbeck, Kelly Matthew.

Kelly Matthew werd geboren op 1983-04-08 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Goutbeck, Kenneth Craig en Banks, Lynn Marie.

Meer over Goutbeck, Kelly Matthew:

Geboorte: 1983-04-08, Edmonton (CAN).

1131345B121. Goutbeck, Danielle Susan.

Danielle Susan werd geboren op 1988-02-11 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Goutbeck, Gary Wayne en Krikke, Emily Susan.

Meer over Goutbeck, Danielle Susan:

Geboorte: 1988-02-11, Edmonton (CAN).

1131345B122. Goutbeck, Darryl Wayne.

Darryl Wayne werd geboren op 1992-06-14 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Goutbeck, Gary Wayne en Krikke, Emily Susan.

Meer over Goutbeck, Darryl Wayne:

Geboorte: 1992-06-14, Edmonton (CAN).

1131345B131. Bakker, Michael Travis ten Brink-.

Michael Travis ten Brink- werd geboren op 1975-02-23 in Edmonton (CAN). Hij is de zoon van Bakker, John en Goutbeck, Catherine Jane.

Meer over Bakker, Michael Travis ten Brink-:

Geboorte: 1975-02-23, Edmonton (CAN).

1131345B132. Bakker, Sandra Michelle ten Brink -.

Sandra Michelle ten Brink – werd geboren op 1982-12-24 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Bakker, John en Goutbeck, Catherine Jane.

Meer over Bakker, Sandra Michelle ten Brink -:

Geboorte: 1982-12-24, Edmonton (CAN).

1131345B221. Braniski, Ammy Lee ten Brink – Wall -.

Ammy Lee ten Brink – Wall – werd geboren op 1974-11-19 in Whitecourt. Zij is de dochter van Wall, Mr. en ten Brink, Anneliese. Zij trouwde Smith, Rodney Henk op 1998-08-22 in Abbortsfield.

Meer over Braniski, Ammy Lee ten Brink – Wall -:

Geboorte: 1974-11-19, Whitecourt.

Meer over Braniski, Ammy Lee ten Brink – Wall – en Smith, Rodney Henk:

Huwelijk: 1998-08-22, Abbortsfield.

1131345B222. Braniski, Jamie John ten Brink- Wall-.

Jamie John ten Brink- Wall- werd geboren op 1977-06-07 in Windermere. Hij is de zoon van Wall, Mr. en ten Brink, Anneliese.

Meer over Braniski, Jamie John ten Brink- Wall-:

Geboorte: 1977-06-07, Windermere.

1131345B231. Flinn, Emily Amanda ten Brink-.

Emily Amanda ten Brink- werd geboren op 1987-11-17 in Prinston. Zij is de dochter van Flinn, Vincent James en ten Brink, Audrey.

Meer over Flinn, Emily Amanda ten Brink-:

Geboorte: 1987-11-17, Prinston.

1131345B232. Flinn, Erika Elizibeth ten Brink-.

Erika Elizibeth ten Brink- werd geboren op 1996-07-03 in Prinston. Zij is de dochter van Flinn, Vincent James en ten Brink, Audrey.

Meer over Flinn, Erika Elizibeth ten Brink-:

Geboorte: 1996-07-03, Prinston.

1131345B241. ten Brink-Lowis, Brock John.

Brock John werd geboren op 1987-01-08 in Abbortsfield. Hij is de zoon van ten Brink, Harold en Lowis, Vickie.

Meer over ten Brink-Lowis, Brock John:

Geboorte: 1987-01-08, Abbortsfield.

1131345B242. ten Brink-Lowis, Brody Evan.

Brody Evan werd geboren op 1990-05-07 in Abbortsfield. Hij is de zoon van ten Brink, Harold en Lowis, Vickie.

Meer over ten Brink-Lowis, Brody Evan:

Geboorte: 1990-05-07, Abbortsfield.

1131345B311. Drinkwaard-Boychuk, Scott Lee ten Brink-.

Scott Lee ten Brink- werd geboren op 1987-07-05. Hij is de zoon van Drinkwaard, Arco en ten Brink, Corinne Catherine.

Meer over Drinkwaard-Boychuk, Scott Lee ten Brink-:

Geboorte: 1987-07-05.

1131345B312. Drinkwaard-Boychuk, Amanda Catherine ten Brink.

Amanda Catherine ten Brink werd geboren op 1989-05-26. Zij is de dochter van Drinkwaard, Arco en ten Brink, Corinne Catherine.

Meer over Drinkwaard-Boychuk, Amanda Catherine ten Brink:

Geboorte: 1989-05-26.

1131345B313. Boychuk, Scott Lee ten Brink -.

Scott Lee ten Brink – werd geboren op 1987-07-05 in Devon. Hij is de zoon van Boychuk, Winston Lee en ten Brink, Corinne Catherine.

Meer over Boychuk, Scott Lee ten Brink -:

Geboorte: 1987-07-05, Devon.

1131345B314. Boychuk, Amanda Catherine ten Brink-.

Amanda Catherine ten Brink- werd geboren op 1989-05-26 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Boychuk, Winston Lee en ten Brink, Corinne Catherine.

Meer over Boychuk, Amanda Catherine ten Brink-:

Geboorte: 1989-05-26, Edmonton (CAN).

1131345B315. Boychuk, Keanna Wynn ten Brink-.

Keanna Wynn ten Brink- werd geboren op 1995-03-06 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Boychuk, Winston Lee en ten Brink, Corinne Catherine.

Meer over Boychuk, Keanna Wynn ten Brink-:

Geboorte: 1995-03-06, Edmonton (CAN).

1131345B341. Frazer, Brittany Page ten Brink-.

Brittany Page ten Brink- werd geboren op 1997-09-11 in Edmonton (CAN). Zij is de dochter van Frazer, Don Edward en ten Brink, Nancy Elaine.

Meer over Frazer, Brittany Page ten Brink-:

Geboorte: 1997-09-11, Edmonton (CAN).

1131345C211. ten Brink, Madelein Michele.

Madelein Michele werd geboren op 1994-08-06. Zij is de dochter van ten Brink, Ronnie Lee en Callaghan, Maureen Michele Cecelia.

Meer over ten Brink, Madelein Michele:

Geboorte: 1994-08-06.

1131345C212. ten Brink, Sophia Kathleen.

Sophia Kathleen werd geboren op 1997-04-07. Zij is de dochter van ten Brink, Ronnie Lee en Callaghan, Maureen Michele Cecelia.

Meer over ten Brink, Sophia Kathleen:

Geboorte: 1997-04-07.

1131345C221. ten Brink, Candace Allie.

Candace Allie werd geboren op 1991-02-18. Zij is de dochter van ten Brink, Daniel John en Sulchert, Marla Gail.

Meer over ten Brink, Candace Allie:

Geboorte: 1991-02-18.

1131345C222. ten Brink, Dylan Daniel.

Dylan Daniel werd geboren op 1992-03-01. Hij is de zoon van ten Brink, Daniel John en Sulchert, Marla Gail.

Meer over ten Brink, Dylan Daniel:

Geboorte: 1992-03-01.

1131345C223. Walker, Brittany Marie.

Brittany Marie werd geboren op 1993-07-15. Zij is de dochter van ten Brink, Daniel John en Walker, Christa Marie.

Meer over Walker, Brittany Marie:

Geboorte: 1993-07-15.

1131345C224. ten Brink, Megan Clazina.

Megan Clazina werd geboren op 1997-07-24. Zij is de dochter van ten Brink, Daniel John en Walker, Christa Marie.

Meer over ten Brink, Megan Clazina:

Geboorte: 1997-07-24.

1131345C231. Taylor, Miranda Annten Brink-.

Miranda Annten Brink- werd geboren op 1996-07-14. Zij is de dochter van Taylor, Clint Troy en ten Brink, Cindy Ann.

Meer over Taylor, Miranda Annten Brink-:

Geboorte: 1996-07-14.

1131345C411. Blanchard, Douglas Earl John ten Brink -.

Douglas Earl John ten Brink – werd geboren op 1996-05-19 in Maple Ridge. Hij is de zoon van Blanchard, Douglas ten Brink- en Hartford, Lisa Marie.

Meer over Blanchard, Douglas Earl John ten Brink -:

Geboorte: 1996-05-19, Maple Ridge.

1131345C412. Blanchard, Alex William ten Brink-.

Alex William ten Brink- werd geboren op 1998-06-04 in Maple Ridge. Hij is de zoon van Blanchard, Douglas ten Brink- en Hartford, Lisa Marie.

Meer over Blanchard, Alex William ten Brink-:

Geboorte: 1998-06-04, Maple Ridge.

11313627111. Vaes, Erik Jan.

Erik Jan werd geboren op 1982-10-02 in Heerlen. Hij is de zoon van Vaes, Ben en Tienkamp, Erica.

Meer over Vaes, Erik Jan:

Geboorte: 1982-10-02, Heerlen.

11313627121. Tienkamp, Li-Yen.

Li-Yen werd geboren omstreeks 2000. Zij is de dochter van Tienkamp, Guustaaf Edward en Krüger, Henny.

Meer over Tienkamp, Li-Yen:

Geboorte: omstreeks 2000.

11313627131. Tienkamp, Martijn.

Martijn werd geboren op 1984-06-12 in Heerlen. Hij is de zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny.

Meer over Tienkamp, Martijn:

Geboorte: 1984-06-12, Heerlen.

11313627132. Tienkamp, Richard.

Richard werd geboren op 1987-11-25 in Heerlen. Hij is de zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny.

Meer over Tienkamp, Richard:

Geboorte: 1987-11-25, Heerlen.

11313627211. Doornbos, Erik.

Erik werd geboren omstreeks 1987 in Enschede. Hij is de zoon van Doornbos, Albertus en NN, Treinie.

Meer over Doornbos, Erik:

Geboorte: omstreeks 1987, Enschede.

11313627212. Doornbos, Marieke.

Marieke werd geboren omstreeks 1984 in Enschede. Zij is de dochter van Doornbos, Albertus en NN, Treinie.

Meer over Doornbos, Marieke:

Geboorte: omstreeks 1984, Enschede.

11313627311. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 1984-03-27, Alkmaar.

11313627312. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 1987-07-30, Alkmaar.

11313627321. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een ongehuwde relatie met Onbekend.

Meer over Tienkamp, Marije:

Geboorte: 1980-09-09, Alkmaar.

Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

113136273211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam.

11313627322. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper, Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Gideon:

Geboorte: 1981-12-05, Alkmaar.

Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

113136273221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar.

113136273222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.

Meer over Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon:

Huwelijk: 2008-09-19, Alkmaar.

11313627323. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie met Vos, Mark.

Meer over Tienkamp, Priscilla:

Geboorte: 1987-09-26, Alkmaar.

Kinderen van Tienkamp, Priscilla en Vos, Mark

113136273231 i. Vos, Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.

11313627331. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Chrystel:

Geboorte: 1984-09-14, Alkmaar.

11313627332. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Nicky:

Geboorte: 1988-05-30, Veenendaal.

11313627411. Tienkamp, Ilona.

Ilona werd geboren op 1981-04-01 in Oldenzaal. Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk. Zij trouwde Otten, Gerben op 2018-06-15.

Meer over Tienkamp, Ilona:

Geboorte: 1981-04-01, Oldenzaal.

Kinderen van Tienkamp, Ilona en Otten, Gerben

113136274111 i. Otten, Bobbi. Bobbi werd geboren op 2019-12-22.

Meer over Tienkamp, Ilona en Otten, Gerben:

Huwelijk: 2018-06-15.

11313627412. Tienkamp, Ronald.

Ronald werd geboren op 1985-03-09 in Enschede. Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk.

Meer over Tienkamp, Ronald:

Geboorte: 1985-03-09, Enschede.

11313627431. Bonthuis, Patricia.

Patricia werd geboren omstreeks 1985. Zij is de dochter van Bonthuis, Hans en Tienkamp, Jolanda.

Meer over Bonthuis, Patricia:

Geboorte: omstreeks 1985.

11313627441. de Haan, Nathalie Liliana.

Nathalie Liliana werd geboren op 1991-09-30 in Enschede. Zij is de dochter van de Haan, Robert en Tienkamp, Sandra Jantina.

Meer over de Haan, Nathalie Liliana:

Geboorte: 1991-09-30, Enschede.

11313627621. van der Wal, Alexander.

Alexander werd geboren omstreeks 1990 in Haarlem. Hij is de zoon van van der Wal, Tienus en Daalman, Esther Wilma.

Meer over van der Wal, Alexander:

Geboorte: omstreeks 1990, Haarlem.

11313627721. Tienkamp, Shanya Rosa.

Shanya Rosa werd geboren in 1999-12-00 in Haarlem. Zij is de dochter van Tienkamp, Stefan en van Gelder, Carin.

Meer over Tienkamp, Shanya Rosa:

Geboorte: 1999-12-00, Haarlem.

Generatie 12

113136273211. Tienkamp, Jermain Camiel.

Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de zoon van Tienkamp, Marije.

Meer over Tienkamp, Jermain Camiel:

Geboorte: 1998-02-06, Amsterdam.

7:59

113136273221. Tienkamp, Ruben.

Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

Meer over Tienkamp, Ruben:

Geboorte: 2009-02-06, Alkmaar.

113136273222. Tienkamp, Feline.

Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

Meer over Tienkamp, Feline:

Geboorte: 2010-07-18, Alkmaar.

113136273231. Vos, Midas.

Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van Vos, Mark en Tienkamp, Priscilla.

Meer over Vos, Midas:

Geboorte: 2019-10-01, Amsterdam.

113136274111. Otten, Bobbi.

Bobbi werd geboren op 2019-12-22. Zij is de dochter van Otten, Gerben en Tienkamp, Ilona.

Meer over Otten, Bobbi:

Geboorte: 2019-12-22.

  1. Arjan Jansen

    Geweldig leuk om terug te zien waar de Fam. Ten Brink vandaan komt en zit. Ik heb zelf twee jongens. Moeten die hier ook nog in vernoemd worden? Robert en. Sander Jansen. Robert is geboren in Groningen op07/09/2000 en Sander is. Geboren in Tynaarlo op 07/02/2003.
    Ik weet niet of u er wat aan heeft. Vriendelijke groeten, IX.46 Klaas Jan ten Brink Jansen
    (Arjan Jansen) Tynaarlo

Geef een reactie