Stamboom Tienkamp Brandenburg

Hendrik Peter Scholte

Voorouderverslag voor Scholte, Hendrik Peter

Generatie 1

1. Scholte, Hendrik Peter. Hendrik Peter werd geboren op 1805-09-25 in Amsterdam. Hij overleed op 1868-08-25 in Pella (USA) op de leeftijd van 62 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Scholte, Jan Hendrik en Roelofsz, Johanna Dorothea. Hij trouwde Brandt, Sara Maria op 1832-12-20 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Krantz, Maria op 1845-06-13 in Utrecht.

Echtgenoot: Brandt, Sara Maria.

Zij werd gedoopt op 1806-01-17 in Amsterdam. Zij overleed op 1844-01-23 in Utrecht. Zij was de dochter van Brandt, Jan Daniël en Koopman, Sara.

Echtgenoot: Krantz, Maria.

Maria werd geboren op 1820-03-28 in Maastricht.

Notities bij Scholte, Hendrik Peter

Hendrik Peter Scholte (Amsterdam, 25 september 1805 – Pella (Iowa), 25 augustus 1868) was predikant en één van de initiatiefnemers van de Afscheiding van 1834.

Scholtes ouders waren lid van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk, een rechtzinnige Nederlandse afscheiding van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Zijn vader had een fabriek die kisten voor het vervoer van suiker vervaardigde, terwijl zijn familie zich in het algemeen met de raffinage van rietsuiker bezighield. Deze familie was welgesteld en Scholte erfde op 22-jarige leeftijd het gehele vermogen. Hij gebruikte dit vermogen om in 1829 theologie te gaan studeren in Leiden, nadat hij in 1827 met zijn studie was begonnen aan het Atheneum Illustre in Amsterdam. Deze keuze voor Leiden was een gevolg van zijn overgang naar de Nederlandse Hervormde Kerk in 1827 of 1828. In 1832 studeerde hij af en werd predikant. In hetzelfde jaar trouwde hij met Sara Maria Brandt, dochter van een rijke suikerraffineerder. Zij stierf in 1845. In 1846 hertrouwde hij met Maria Krantz.

Hij was predikant in Genderen en Doeveren. Toen de Nederlandse regering greep trachtte te krijgen op het kerkelijk leven van de Nederlandse Hervormde Kerk ontstond hiertegen een protestbeweging die een rechtzinnig karakter had. Scholte speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de Acte van afscheiding die het begin vormde van de Afscheiding van 1834. De afgescheidenen werden daarom wel Scholtianen genoemd, hoewel de aanduiding Cocksianen, naar Hendrik de Cock, de geschorste predikant van Ulrum, gebruikelijker was.

Nu verbood de overheid het de afgescheidenen om bijeenkomsten te houden waarbij meer dan 20 mensen aanwezig waren. Dit leidde tot grote spanningen. Hendrik Scholte werd herhaaldelijk bedreigd en in 1835 werden er zelfs militairen naar Almkerk gestuurd om godsdienstoefeningen van de afgescheidenen aldaar te verhinderen.

Scholte was de eerste predikant die bereid was om afstand te doen van de naam “gereformeerd” en kreeg in 1839 overheidserkenning voor zijn “Christelijk Afgescheiden Gemeente”. Dit kwam hem op veel kritiek te staan van de andere afgescheidenen. In tegenstelling tot een groot deel van de afgescheidenen streefde Scholte namelijk niet zozeer naar herstel van de oude gereformeerde kerk met de Dordtse kerkorde, maar naar een van de staat onafhankelijke zuivere kerk. Desondanks besloot uiteindelijk het grootste deel van de afgescheidenen om ook de “vrijheid” aan te vragen, wat leidde tot de vorming van de Christelijke Afgescheiden Gemeenten, die een van de kernen vormde van de later ontstane Gereformeerde Kerken in Nederland. Degenen die tegen het aanvragen van de “vrijheid” waren vormden de zogenaamde kruisgemeenten.

Inmiddels was Scholte vanwege zijn standpunten in het isolement geraakt, waarop hij besloot te emigreren. Nadat een plan om naar Nederlands-Indië te gaan op niets was uitgelopen, vertrok Scholte uiteindelijk in 1847 met een grote groep medestanders naar de Verenigde Staten. Hij ging naar Amerika met zijn familie per stoomschip Sarah Sands, terwijl zijn 850 volgelingen met vier veel tragere zeilschepen genoegen moesten nemen (13 dagen tegenover 60 dagen). Zij gingen wonen in Iowa, in het huidige Pella. Scholte bleef de leider van de groep en hielp mee met de uitbouw van het stadje. Hij stichtte twee fabrieken: een steenoven en een houtzagerij. Ook was hij politiek betrokken. In tegenstelling tot andere afgescheiden emigranten naar Amerika sloot hij zich niet aan bij de Dutch Reformed Church, maar bleef zelfstandig. In 1855 werd de autoritaire Scholte echter uit zijn eigen kerk gezet, die zich vervolgens bij de Dutch Reformed Church aansloot. Scholtes woonhuis te Pella, het Scholte House, is nu een monument en museum.

In 2018 verscheen er een historische roman over het leven van Scholte in Nederland. De roman speelt zich af in Utrecht, met name aan de Nieuwegracht waar hij van 1840-1847 woonde met zijn gezin. Achter het woonhuis aan de gracht bevond zich een schuilkerk, die in gebruik was bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Utrecht waarin Scholte iedere week voorging. De roman laat zien hoe Scholte meer en meer tot de overtuiging komt dat hij Nederland moet verlaten. De roman duikt via flashbacks terug in het leven van Scholte en eindigt met de voorbereiding van zijn vertrek. Bijzonder aan deze roman is, dat Scholte getoond wordt als een mens van vlees en bloed, die er weliswaar theologische en kerkrechtelijke opvattingen op na hield, maar ook gedreven werd door menselijke, al te menselijke motieven. Deel II over Scholte’s leven in de Verenigde Staten, waar hij met 800 volgelingen het stadje Pella stichtte, is in september 2022 gepubliceerd bij uitgeverij IJzer onder de titel De exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella. In deze historische roman wordt het leven van Scholte gevolgd vanaf zijn vertrek naar Amerika tot aan zijn overlijden in 1868. Ook in dit deel wordt Hein Scholte getoond in zijn dagelijkse bezigheden en privé-beslommeringen. Scholte wordt in deze roman als een kind van de Reformatie gezien, die geprobeerd heeft zijn leven in te richten volgens een nauwkeurige lezing van de Bijbel. Hij is een durfal, iemand die risico’s durft te lopen om zijn idealen te realiseren, daardoor vaak in heftig conflict raakt met zijn medestanders en omstanders, omdat hij telkens opschuift in zijn standpunten. Exodus heeft in deze roman twee betekenissen: de uittocht naar Amerika en de uittocht uit zijn eigen overtuigingen. Scholte schrok niet terug voor een herziening van een eerder ingenomen standpunt en verkondigde dat dan vervolgens als het enig juiste. De lezer wordt door deze roman meegezogen in de godsdienstige, sociale en politieke controverses van het midden van de negentiende eeuw in Nederland en de VS en krijgt door de ogen van Scholte een beeld van de opvattingen over slavernij in deze tijd. Scholte was ook actief betrokken in de Burgeroorlog. Hij steunde Lincoln in diens poging de eenheid van de Verenigde Staten te handhaven door oorlog te voeren tegen de zuidelijke staten (Confederatie). Scholte schonk vrijwilligers in de strijd enkele acres land rondom Pella.

Meer over Scholte, Hendrik Peter:

Beroep: 1832. beroepen predikant.

Kinderen van Brandt, Sara Maria en Scholte, Hendrik Peter

i. Scholte, Maria. Maria werd geboren in 1836. Zij overleed op 1836-07-11 in Abcoude.

ii. Scholte, Sara Maria. Sara Maria werd geboren op 1837-11-30 in Utrecht. Zij overleed op 1838-02-17 in Utrecht.

iii. Scholte, Sara Maria. Sara Maria werd geboren op 1839-06-06 in Utrecht.

iv. Scholte, Sara Johanna. Sara Johanna werd geboren op 1842-06-03 in Utrecht.

Meer over Brandt, Sara Maria en Scholte, Hendrik Peter:

Huwelijk: 1832-12-20, Amsterdam.

Kinderen van Krantz, Maria en Scholte, Hendrik Peter

i. Scholte, Hendrik Peter. Hendrik Peter werd geboren op 1846-08-23 in Utrecht. Hij overleed op 1846-09-03 in Utrecht.

Meer over Krantz, Maria en Scholte, Hendrik Peter:

Huwelijk: 1845-06-13, Utrecht.

Generatie 2

2. Scholte, Jan Hendrik. He werd gedoopt op 1783-07-09 in Amsterdam. Hij was de zoon van Scholte, Hendrik Pieter en Spakler, Maria Geertruij. Hij trouwde Roelofsz, Johanna Dorothea op 1805-01-04 in Amsterdam.

Meer over Scholte, Jan Hendrik:

Doop: 1783-07-09, Amsterdam.

3. Roelofsz, Johanna Dorothea. Zij werd gedoopt op 1786-09-22 in Amsterdam. Zij was de dochter van Roelofsz, Andries en Bank, Johanna.

Meer over Roelofsz, Johanna Dorothea:

Doop: 1786-09-22, Amsterdam.

Kinderen van Roelofsz, Johanna Dorothea en Scholte, Jan Hendrik

i. Scholte, Hendrik Peter [1]. Hendrik Peter werd geboren op 1805-09-25 in Amsterdam. Hij overleed op 1868-08-25 in Pella (USA). Hij trouwde Brandt, Sara Maria op 1832-12-20 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Krantz, Maria op 1845-06-13 in Utrecht.

ii. Scholte, Johanna. Johanna werd geboren op 1808-02-17 in Amsterdam.

iii. Scholte, Jan Andries. Jan Andries werd geboren op 1810-11-28 in Amsterdam.

Meer over Roelofsz, Johanna Dorothea en Scholte, Jan Hendrik:

Huwelijk: 1805-01-04, Amsterdam.

Religie: 1810. Hersteld Evangelisch-Luthers.

Generatie 3

4. Scholte, Hendrik Pieter. Hendrik Pieter werd geboren in 1739 in Duitsland. Hij overleed na 1804 op de leeftijd van meer dan 65 jaren. Hij trouwde Spakler, Maria Geertruij op 1775-07-28 in Amsterdam.

5. Spakler, Maria Geertruij. Maria Geertruij werd geboren omstreeks 1741. Zij werd begraven op 1804-11-17 in Amsterdam. Zij was de dochter van Spakler, vader en Langents, Catharina Maria.

Meer over Spakler, Maria Geertruij:

Begrafenis: 1804-11-17, Amsterdam.

Kinderen van Spakler, Maria Geertruij en Scholte, Hendrik Pieter

i. Scholte, Anna Christina. Zij werd gedoopt op 1776-06-02 in Amsterdam. Zij overleed in 1803.

ii. Scholte, Anna Margaretha. Zij werd gedoopt op 1778-02-22 in Amsterdam.

iii. Scholte, Jan Hendrik [2]. He werd gedoopt op 1783-07-09 in Amsterdam. Hij trouwde Roelofsz, Johanna Dorothea op 1805-01-04 in Amsterdam.

Meer over Spakler, Maria Geertruij en Scholte, Hendrik Pieter:

Huwelijk: 1775-07-28, Amsterdam.

Religie: Evangelisch-Luthers.

6. Roelofsz, Andries. He werd gedoopt op 1755-11-07 in Amsterdam. Hij overleed op 1828-12-04 in Amsterdam. Hij was de zoon van Roelofsz, Joost en Swartenhoff, Hendrikje. Hij trouwde Bank, Johanna op 1778-07-17 in Amsterdam.

Meer over Roelofsz, Andries:

Doop: 1755-11-07, Amsterdam.

Beroep: 1817. schuitenvoerder.

7. Bank, Johanna. Zij werd gedoopt op 1757-01-14 in Amsterdam. Zij overleed op 1837-11-21 in Amsterdam. Zij was de dochter van Bank, Christiaan Jans en Meijer, Johanna Dorothea.

Meer over Bank, Johanna:

Geboortenaam: Banck

Doop: 1757-01-14, Amsterdam.

Kinderen van Bank, Johanna en Roelofsz, Andries

i. Roelofsz, Joost. He werd gedoopt op 1779-05-18 in Amsterdam. Hij overleed in 1833. Hij trouwde Flootman, Henderica omstreeks 1800. Hij trouwde tevens Bartels, Christina op 1817-10-01.

ii. Roelofsz, Lourens. He werd gedoopt op 1782-01-12 in Amsterdam. Hij overleed voor 1784-04-00.

iii. Roelofsz, Lourens. He werd gedoopt op 1784-04-15 in Amsterdam.

iv. Roelofsz, Johanna Dorothea [3]. Zij werd gedoopt op 1786-09-22 in Amsterdam. Zij trouwde Scholte, Jan Hendrik op 1805-01-04 in Amsterdam.

v. Roelofsz, Catriena. Zij werd gedoopt op 1792-05-02 in Amsterdam. Zij overleed na 1815.

Meer over Bank, Johanna en Roelofsz, Andries:

Huwelijk: 1778-07-17, Amsterdam.

Religie: Evangelisch-Luthers.

Generatie 4

10. Spakler, vader. vader werd geboren omstreeks 1715. Hij overleed voor 1766 op de leeftijd van minder dan ongeveer 51 jaren. Hij trouwde Langents, Catharina Maria omstreeks 1740.

11. Langents, Catharina Maria. Catharina Maria werd geboren omstreeks 1715 in Duitsland. Zij overleed na 1766 op de leeftijd van meer dan ongeveer 51 jaren.

Kinderen van Langents, Catharina Maria en Spakler, vader

i. Spakler, Hendrik. Hendrik werd geboren omstreeks 1740 in Duitsland. Hij overleed in 1794-12-00. Hij trouwde Broens, Anna Christina op 1766-09-19 in Amsterdam.

ii. Spakler, Maria Geertruij [5]. Maria Geertruij werd geboren omstreeks 1741. Zij werd begraven op 1804-11-17 in Amsterdam. Zij trouwde Scholte, Hendrik Pieter op 1775-07-28 in Amsterdam.

iii. Spakler, Maria Angenesa. Maria Angenesa werd geboren omstreeks 1750. Zij overleed na 1791. Zij trouwde Voogt, Jan Harm Adolf omstreeks 1775.

Meer over Langents, Catharina Maria en Spakler, vader:

Huwelijk: omstreeks 1740.

12. Roelofsz, Joost. Joost werd geboren in 1719 in Jutland (DK). Hij overleed op 1781-10-15 in Amsterdam op de leeftijd van 62 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Swartenhoff, Hendrikje op 1750-01-09 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Sluijtman, Sara op 1759-01-12 in Amsterdam.

Meer over Roelofsz, Joost:

Beroep: schuitenvoerder.

Residentie: 1750, Amsterdam. Heekelvelt.

Meer over Sluijtman, Sara en Roelofsz, Joost:

Huwelijk: 1759-01-12, Amsterdam.

13. Swartenhoff, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1713. Zij overleed in 1758 op de leeftijd van 45 jaren. Zij was de dochter van Swartenhoff, Hermanus.

Meer over Swartenhoff, Hendrikje:

Geboortenaam: Zwartenhof

Kinderen van Swartenhoff, Hendrikje en Roelofsz, Joost

i. Roelofsz, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1750-11-27 in Amsterdam. Zij overleed in 1826.

ii. Roelofsz, Hermanusz. Hermanusz werd geboren in 1752.

iii. Roelofsz, Andries [6]. He werd gedoopt op 1755-11-07 in Amsterdam. Hij overleed op 1828-12-04 in Amsterdam. Hij trouwde Bank, Johanna op 1778-07-17 in Amsterdam.

Meer over Swartenhoff, Hendrikje en Roelofsz, Joost:

Huwelijk: 1750-01-09, Amsterdam.

Bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/e7a7b97c-8f77-4673-80ab-b2d62592afcb

Religie: Evangelisch-Luthers.

14. Bank, Christiaan Jans. Christiaan Jans werd geboren in 1713 in Noorwegen. Hij werd begraven op 1766-06-11 in Amsterdam. Hij trouwde Meijer, Johanna Dorothea op 1745-09-16 in Amsterdam.

Meer over Bank, Christiaan Jans:

Begrafenis: 1766-06-11, Amsterdam. St. Anthonis Kerkhof.

15. Meijer, Johanna Dorothea. Zij werd gedoopt op 1728-03-17 in Amsterdam. Zij werd begraven op 1804-12-13 in Amsterdam. Zij was de dochter van Meijer, Hendrik en Meijers, Metje Catharina.

Meer over Meijer, Johanna Dorothea:

Geboortenaam: Anna Dorothea

Doop: 1728-03-17, Amsterdam.

Begrafenis: 1804-12-13, Amsterdam. Eygen graf No 41..

Bron: https://gw.geneanet.org/mariojvisscher?lang=nl&pz=louise+theodore+albertine+amalie&nz=de+lange+boom&p=johanna+dorothea&n=meijer

Kinderen van Meijer, Johanna Dorothea en Bank, Christiaan Jans

i. Bank, Maria. Zij werd gedoopt op 1746-07-20 in Amsterdam.

ii. Bank, Barbara. Zij werd gedoopt op 1748-03-06 in Amsterdam. Zij overleed voor 1764.

iii. Bank, Hendrik. He werd gedoopt op 1750-03-11 in Amsterdam.

iv. Bank, Johanna [7]. Zij werd gedoopt op 1757-01-14 in Amsterdam. Zij overleed op 1837-11-21 in Amsterdam. Zij trouwde Roelofsz, Andries op 1778-07-17 in Amsterdam.

v. Bank, Catharina. Zij werd gedoopt op 1761-09-22 in Amsterdam.

vi. Bank, Barbara. Zij werd gedoopt op 1764-11-02 in Amsterdam.

Meer over Meijer, Johanna Dorothea en Bank, Christiaan Jans:

Huwelijk: 1745-09-16, Amsterdam.

Religie: Evangelisch-Luthers.

Meer over Meijer, Johanna Dorothea en Kuijthaan, Nicolaas:

Huwelijk: 1770-03-30, Amsterdam.

Bron: https://gw.geneanet.org/mariojvisscher?n=bank&oc=&p=christiaan

Residentie: St.Anthonie Breestraat bij de Nieuwmarkt.

Generatie 5

26. Swartenhoff, Hermanus. Hermanus werd geboren omstreeks 1690. Hij werd begraven op 1760-01-28 in Amsterdam. Hij trouwde Onbekend omstreeks 1710.

Meer over Swartenhoff, Hermanus:

Geboortenaam: Zwartenhoff

Begrafenis: 1760-01-28, Amsterdam. Westerkerk ZZ 71.

Kinderen van Onbekend en Swartenhoff, Hermanus

i. Swartenhoff, Hendrikje [13]. Hendrikje werd geboren in 1713. Zij overleed in 1758. Zij trouwde Roelofsz, Joost op 1750-01-09 in Amsterdam.

ii. Swartenhoff, Jacob. Jacob werd geboren omstreeks 1720. Hij overleed op 1797-01-03 in Amsterdam. Hij trouwde Cornelisze, Elisabeth op 1749-05-08 in Amsterdam.

Meer over Onbekend en Swartenhoff, Hermanus:

Huwelijk: omstreeks 1710.

Residentie: 1750, Amsterdam. Oudemarkt.

Residentie: 1760. Oude Nieustraat.

30. Meijer, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1697 in Duitsland. Hij trouwde Meijers, Metje Catharina op 1726-11-22 in Amsterdam.

Meer over Meijer, Hendrik:

Residentie: 1726. Tuijnstraat.

31. Meijers, Metje Catharina. Metje Catharina werd geboren in 1700 in Kristiansand (N). Zij werd begraven op 1731-12-25 in Amsterdam. Zij was de dochter van Meijers, vader van Metje en Adriaan.

Meer over Meijers, Metje Catharina:

Geboortenaam: Metje Catrina Meijer

Begrafenis: 1731-12-25, Amsterdam.

Residentie: 1726. Schipperstraat.

Kinderen van Meijers, Metje Catharina en Meijer, Hendrik

i. Meijer, Johanna Dorothea [15]. Zij werd gedoopt op 1728-03-17 in Amsterdam. Zij werd begraven op 1804-12-13 in Amsterdam. Zij trouwde Bank, Christiaan Jans op 1745-09-16 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Kuijthaan, Nicolaas op 1770-03-30 in Amsterdam.

ii. Meijer, Catharina. Zij werd gedoopt op 1729-08-28 in Amsterdam.

Meer over Meijers, Metje Catharina en Meijer, Hendrik:

Huwelijk: 1726-11-22, Amsterdam.

Religie: Evangelisch-Luthers.

Generatie 6

62. Meijers, vader van Metje en Adriaan. vader van Metje en Adriaan werd geboren omstreeks 1675. Hij overleed voor 1726 op de leeftijd van minder dan ongeveer 51 jaren. Hij had een relatie met Onbekend.

Kinderen van Onbekend en Meijers, vader van Metje en Adriaan

i. Meijers, Metje Catharina [31]. Metje Catharina werd geboren in 1700 in Kristiansand (N). Zij werd begraven op 1731-12-25 in Amsterdam. Zij trouwde Meijer, Hendrik op 1726-11-22 in Amsterdam.

ii. Meijers, Adriaan. Adriaan werd geboren omstreeks 1700. Hij overleed na 1726.