Stamboom Tienkamp Brandenburg

George Hendrik Voerman, archeoloog

Voorouderverslag voor Voerman, George Hendrik

Generatie 1

1. Voerman, George Hendrik. George Hendrik werd geboren op 1873-02-12 in Nieuweschans (Gr). Hij overleed op 1966-06-03 in Haulerwijk op de leeftijd van 93 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Voerman, George Hendrik en Zelling, Pieterke. Hij trouwde ten Have, Geessiene Wubbiene op 1919-12-24 in Winschoten.

Echtgenoot: ten Have, Geessiene Wubbiene.

Geessiene Wubbiene werd geboren in 1883 in Midwolda (Oldambt). Zij overleed op 1952-12-09 in Amersfoort (NH) op de leeftijd van 69 jaren, 11 maanden.

Notities bij Voerman, George Hendrik

Verbleef tot zijn tiende jaar bij zijn groot-ouders in Havelte en keerde in 1932 na een administratieve loopbaan bij de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Spoorwegen in Havelte terug. Daar wijdde hij zich aan de filatelie, de numismatiek en het zoeken van vuurstenen werktuigen uit de Steentijd. Als een der eersten in ons land ontdekte en herkende hij werktuigen uit het Paleolithicum, en wel in het Westerzand (1932) en in het Holtingerzand (1935), behorend tot de laatpaleolithische Hamburgcultuur. Die in het Holtingerzand leverde een bijzonder type pijlspits op, dat thans als Havelter-spits bekend staat.

Schreef onder meer een artikel in de NDV van 1940 (‘Havelte, het Drentsch Pompeï’) en een overzicht van de Steentijd in het handboek Drente van J. Poortman (1943). Hij verhuisde in 1943 naar Boyl toen de Duitsers in Havelte een vliegveld aanlegden. Voerman werkte nauw samen met Van Giffen bij de voorbereiding van diens opgravingen op het vliegveldterrein. Hij schonk zijn goed gedocumenteerde verzameling aan het Drents Museum.

Bron: https://www.geheugenvandrenthe.nl/voerman-george-hendrik

Meer over ten Have, Geessiene Wubbiene en Voerman, George Hendrik:

Huwelijk: 1919-12-24, Winschoten.

Aanvraag echtscheiding: 1932, Meppel (Dr). gescheiden van tafel en bed.

Generatie 2

2. Voerman, George Hendrik. George Hendrik werd geboren op 1842-07-25 in Coevorden (Dr). Hij overleed op 1922-09-29 in Winsum (Gr) op de leeftijd van 80 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Voerman, George Hendrik en van Guldener, Antonette Joanette. Hij trouwde Zelling, Pieterke op 1871-12-01 in Nieuweschans (Gr). Hij trouwde tevens Dop, Grietje op 1878-08-28 in Winschoten.

Kinderen van Dop, Grietje en Voerman, George Hendrik

i. Voerman, Jacob Jan Cornelis. Jacob Jan Cornelis werd geboren in 1883-06-00 in Winschoten. Hij overleed op 1883-06-30 in Winschoten.

ii. Voerman, Ida. Ida werd geboren in 1890 in Amsterdam (NH). Zij overleed op 1897-11-10 in Nieuweschans (Gr).

Meer over Dop, Grietje en Voerman, George Hendrik:

Huwelijk: 1878-08-28, Winschoten.

3. Zelling, Pieterke. Pieterke werd geboren in 1844 in Nieuweschans (Gr). Zij was de dochter van Zelling, Wilke Jans en Mulder, Pieterke Derks.

Kinderen van Zelling, Pieterke en Voerman, George Hendrik

i. Voerman, George Hendrik [1]. George Hendrik werd geboren op 1873-02-12 in Nieuweschans (Gr). Hij overleed op 1966-06-03 in Haulerwijk. Hij trouwde ten Have, Geessiene Wubbiene op 1919-12-24 in Winschoten.

Meer over Zelling, Pieterke en Voerman, George Hendrik:

Huwelijk: 1871-12-01, Nieuweschans (Gr).

Generatie 3

4. Voerman, George Hendrik. He werd gedoopt op 1798-01-25 in Amsterdam (NH). Hij overleed op 1880-12-04 in Havelte (Dr). Hij was de zoon van Voerman, George Hendrik en Karseboom, Maria. Hij trouwde van Guldener, Antonette Joanette op 1840-02-13 in Dalen (Dr).

Meer over Voerman, George Hendrik:

Doop: 1798-01-25, Amsterdam (NH).

Beroep: 1840. commies accijnzen.

5. van Guldener, Antonette Joanette. Antonette Joanette werd geboren op 1807-04-08 in Doetinchem. Zij overleed op 1890-06-18 in Meppel (Dr) op de leeftijd van 83 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van van Guldener, Casimir Frederik en Burgemeister, Anna Elisabeth.

Kinderen van van Guldener, Antonette Joanette en Voerman, George Hendrik

i. Voerman, Anna Maria Elizabeth. Anna Maria Elizabeth werd geboren op 1840-11-18 in Coevorden (Dr). Zij overleed op 1873-01-14 in Havelte (Dr).

ii. Voerman, George Hendrik [2]. George Hendrik werd geboren op 1842-07-25 in Coevorden (Dr). Hij overleed op 1922-09-29 in Winsum (Gr). Hij trouwde Zelling, Pieterke op 1871-12-01 in Nieuweschans (Gr). Hij trouwde tevens Dop, Grietje op 1878-08-28 in Winschoten.

iii. Voerman, Beatrix Henrina Petronella. Beatrix Henrina Petronella werd geboren op 1844-10-23 in Coevorden (Dr).

iv. Voerman, Maria Kathrina. Maria Kathrina werd geboren op 1850-03-08 in Zweeloo (Dr). Zij overleed op 1908-04-30 in Meppel (Dr).

Meer over van Guldener, Antonette Joanette en Voerman, George Hendrik:

Huwelijk: 1840-02-13, Dalen (Dr).

6. Zelling, Wilke Jans. Wilke Jans werd geboren op 1801-12-02 in Nieuweschans (Gr). Hij was de zoon van Zelling, Jan Jans en Eilders, Geeske. Hij trouwde Mulder, Pieterke Derks op 1829-04-07 in Nieuweschans (Gr).

Meer over Zelling, Wilke Jans:

Beroep: scheepskapitein.

7. Mulder, Pieterke Derks. Pieterke Derks werd geboren op 1804-02-07 in Nieuw-Beerta. Zij was de dochter van Mulder, Derk Jans en Poppen, Engel Jurjens.

Kinderen van Mulder, Pieterke Derks en Zelling, Wilke Jans

i. Zelling, Pieterke [3]. Pieterke werd geboren in 1844 in Nieuweschans (Gr). Zij trouwde Voerman, George Hendrik op 1871-12-01 in Nieuweschans (Gr).

ii. Zelling, Jan. Jan werd geboren in 1830 in Nieuweschans (Gr). Hij overleed op 1848-10-29 in Nieuweschans (Gr).

Meer over Mulder, Pieterke Derks en Zelling, Wilke Jans:

Huwelijk: 1829-04-07, Nieuweschans (Gr).

Generatie 4

8. Voerman, George Hendrik. George Hendrik werd geboren in 1764-12-00 in Hessen – Kassel (Dtsl). Hij overleed voor 1840 op de leeftijd van minder dan 75 jaren, 1 maand. Hij trouwde Karseboom, Maria op 1787-04-20 in Amsterdam (NH).

Meer over Voerman, George Hendrik:

Beroep: omstreeks 1800, Den Helder (NH). kleeremaker.

9. Karseboom, Maria. Zij werd gedoopt op 1767-01-23 in Amsterdam (NH). Zij overleed voor 1840. Zij was de dochter van Karseboom, Fredrik en Jansen, Sophia Christina.

Meer over Karseboom, Maria:

Doop: 1767-01-23, Amsterdam (NH).

Kinderen van Karseboom, Maria en Voerman, George Hendrik

i. Voerman, Elisabetha Catharina Maria. Zij werd gedoopt op 1788-02-20 in Amsterdam (NH). Zij overleed na 1811.

ii. Voerman, George Hendrik [4]. He werd gedoopt op 1798-01-25 in Amsterdam (NH). Hij overleed op 1880-12-04 in Havelte (Dr). Hij trouwde van Guldener, Antonette Joanette op 1840-02-13 in Dalen (Dr).

Meer over Karseboom, Maria en Voerman, George Hendrik:

Huwelijk: 1787-04-20, Amsterdam (NH).

10. van Guldener, Casimir Frederik. Casimir Frederik werd geboren op 1771-12-04 in Hasselt (Ov). Hij overleed op 1849-11-23 in Meppel (Dr) op de leeftijd van 77 jaren, 11 maanden. Hij trouwde Burgemeister, Anna Elisabeth op 1799-11-24 in Doetinchem.

Meer over van Guldener, Casimir Frederik:

Beroep: 1840. Gepensioneerd luitenant.

11. Burgemeister, Anna Elisabeth. Anna Elisabeth werd geboren in 1781 in Doetinchem. Zij overleed op 1835-06-30 in Meppel (Dr) op de leeftijd van 54 jaren, 5 maanden.

Kinderen van Burgemeister, Anna Elisabeth en van Guldener, Casimir Frederik

i. van Guldener, Antonette Joanette [5]. Antonette Joanette werd geboren op 1807-04-08 in Doetinchem. Zij overleed op 1890-06-18 in Meppel (Dr). Zij trouwde Voerman, George Hendrik op 1840-02-13 in Dalen (Dr).

Meer over Burgemeister, Anna Elisabeth en van Guldener, Casimir Frederik:

Huwelijk: 1799-11-24, Doetinchem.

12. Zelling, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1771. Hij overleed op 1826-08-06 in Nieuweschans (Gr) op de leeftijd van 55 jaren, 7 maanden. Hij had een relatie met Eilders, Geeske.

Meer over Zelling, Jan Jans:

Beroep: kleermaker.

13. Eilders, Geeske. Geeske werd geboren in 1768 in Duitsland. Zij overleed op 1849-10-08 in Nieuweschans (Gr) op de leeftijd van 81 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Sijfkes, Aildert en Wilkes, Trientje.

Kinderen van Eilders, Geeske en Zelling, Jan Jans

i. Zelling, Eildert. He werd gedoopt op 1797-08-06 in Nieuweschans (Gr).

ii. Zelling, Wilke Jans [6]. Wilke Jans werd geboren op 1801-12-02 in Nieuweschans (Gr). Hij trouwde Mulder, Pieterke Derks op 1829-04-07 in Nieuweschans (Gr).

14. Mulder, Derk Jans. Derk Jans werd geboren op 1773-01-31 in Beerta (Gr). Hij overleed op 1853-12-10 in Nieuweschans (Gr) op de leeftijd van 80 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Warntjes, Jan en Jurjens, Aeltjen. Hij trouwde Poppen, Engel Jurjens op 1796-10-08 in Nieuw-Beerta.

Meer over Mulder, Derk Jans:

Beroep: 1829. logementhouder.

Beroep: 1836. herbergier.

15. Poppen, Engel Jurjens. Engel Jurjens werd geboren in 1778 in Beerta (Gr). Zij overleed op 1854-10-19 in Nieuweschans (Gr) op de leeftijd van 76 jaren, 9 maanden.

Kinderen van Poppen, Engel Jurjens en Mulder, Derk Jans

i. Mulder, Pieterke Derks [7]. Pieterke Derks werd geboren op 1804-02-07 in Nieuw-Beerta. Zij trouwde Zelling, Wilke Jans op 1829-04-07 in Nieuweschans (Gr).

Meer over Poppen, Engel Jurjens en Mulder, Derk Jans:

Huwelijk: 1796-10-08, Nieuw-Beerta.

Generatie 5

18. Karseboom, Fredrik. He werd gedoopt op 1740-05-11 in Amsterdam (NH). Hij was de zoon van Karseboom, Casper en Fredriks, Fredrika. Hij trouwde Jansen, Sophia Christina op 1766-04-25 in Amsterdam (NH).

Meer over Karseboom, Fredrik:

Doop: 1740-05-11, Amsterdam (NH).

19. Jansen, Sophia Christina. Sophia Christina werd geboren in 1738 in ’s Gravenhage.

Kinderen van Jansen, Sophia Christina en Karseboom, Fredrik

i. Karseboom, Maria [9]. Zij werd gedoopt op 1767-01-23 in Amsterdam (NH). Zij overleed voor 1840. Zij trouwde Voerman, George Hendrik op 1787-04-20 in Amsterdam (NH).

ii. Karseboom, Anna. Zij werd gedoopt op 1768-10-05 in Amsterdam (NH).

iii. Karseboom, Frederika. Zij werd gedoopt op 1770-12-28 in Amsterdam (NH).

iv. Karseboom, onmondig kind. onmondig kind werd geboren voor 1783. Deze persoon werd begraven op 1783-11-19 in Amsterdam (NH).

Meer over Jansen, Sophia Christina en Karseboom, Fredrik:

Huwelijk: 1766-04-25, Amsterdam (NH).

Religie: Evangelisch-Luthers.

Residentie: Eerste Looyersdwarsstraat.

26. Sijfkes, Aildert. Aildert werd geboren omstreeks 1740. Hij had een relatie met Wilkes, Trientje.

27. Wilkes, Trientje. Trientje werd geboren omstreeks 1740.

Kinderen van Wilkes, Trientje en Sijfkes, Aildert

i. Eilders, Geeske [13]. Geeske werd geboren in 1768 in Duitsland. Zij overleed op 1849-10-08 in Nieuweschans (Gr). Zij had een relatie met Zelling, Jan Jans.

28. Warntjes, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1750. Hij had een relatie met Jurjens, Aeltjen.

29. Jurjens, Aeltjen. Aeltjen werd geboren omstreeks 1750.

Kinderen van Jurjens, Aeltjen en Warntjes, Jan

i. Mulder, Derk Jans [14]. Derk Jans werd geboren op 1773-01-31 in Beerta (Gr). Hij overleed op 1853-12-10 in Nieuweschans (Gr). Hij trouwde Poppen, Engel Jurjens op 1796-10-08 in Nieuw-Beerta.

Generatie 6

36. Karseboom, Casper. Casper werd geboren in 1704 in Soest (U). Hij trouwde Fredriks, Fredrika op 1739-06-12 in Amsterdam (NH).

Meer over Karseboom, Casper:

Geboortenaam: Karsseboom

37. Fredriks, Fredrika. Fredrika werd geboren in 1711 in Groningen.

Kinderen van Fredriks, Fredrika en Karseboom, Casper

i. Karseboom, Fredrik [18]. He werd gedoopt op 1740-05-11 in Amsterdam (NH). Hij trouwde Jansen, Sophia Christina op 1766-04-25 in Amsterdam (NH).

Meer over Fredriks, Fredrika en Karseboom, Casper:

Huwelijk: 1739-06-12, Amsterdam (NH).