Stamboom Tienkamp Brandenburg

Tienkamp, parenteel (Gerrijt Hendriks Tijnkamp, Dalen)

Afstammelingen van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks

1. Tijnkamp, Gerrijt Hindriks.

Gerrijt Hindriks werd geboren in 1721 in Dalen.    Hij overleed op 17 april 1800 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Gerrits, Hindrik en Hinderiks, Aaltien. Hij trouwde Geerts, Annigien op 16 april 1752 in Noordbarge.

Opmerkingen bij Tijnkamp, Gerrijt Hindriks

Opmerking m.b.t. de naam: Gerrit Hendriks heeft zijn naam ontleend aan het erf    Tienkamp (ook gespeld als: Thyencamp of Tijnkamp of Thijnkamp of Thijencamp) in Noordbarge.

Op dit erf woonde van ca    1786 tot ca 1804 ook Roelof Engberts, die eveneens de familienaam Tienkamp    hanteerde, maar geen bloedverwant was.

Roelofs broer, Jurriaan    Engberts, is gehuwd met Jantien Gerrits, een dochter van Gerrit Hendriks.

Gerrit    wordt in het haardstedenregister genoemd in de jaren 1764, 1774, 1784 en 1794    als keuter. Zijn belasting bedroeg dan ook slechts fl 1,=.

Meer over Tijnkamp, Gerrijt Hindriks:

Geboortenaam:    van Tijnkamp

Geboortenaam:    Bos

Geboorte: 1721, Dalen.   

Overlijden: 17 april 1800, Noordbarge.   

Beroep: keuter.   

Residentie: 1764, Noordbarge.   

Gerrit Thijnkamp keuter / Bedrag: 1-00-00

Echtgeno(o)t(e):Geerts, Annigien.

Annigien werd geboren op 13 juni 1728 in Noordbarge.    Zij overleed op 11 februari 1793 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Gerris, Geert en NN, moeder van Annigien. Zij trouwde Tijnkamp, Gerrijt Hindriks op 16 april 1752 in Noordbarge.

Meer over Geerts, Annigien:

Geboorte: 13 juni 1728, Noordbarge.   

Overlijden: 11 februari 1793, Noordbarge.   

Kinderen van Geerts, Annigien en Tijnkamp, Gerrijt Hindriks

11 i. Tijnkamp, Kind van Gerrit Hindriks. Kind van Gerrit Hindriks werd geboren op 2 maart 1753 in Noordbarge.    Hij overleed op 2 maart 1753 in Noordbarge.   

12 ii. van Tijnkamp, Geert Gerrits. Geert Gerrits werd geboren op 13 maart 1754 in Noordbarge.    Hij overleed op 3 september 1755 in Noordbarge.   

13 iii. Tijnkamp, kind van Gerrit Hindriks. kind van Gerrit Hindriks werd geboren in 1755 in Noordbarge.    Hij overleed in 1755 in Noordbarge.   

14 iv. van Tijnkamp, Hindrik Gerrits. Hindrik Gerrits werd geboren op 25 juli 1756 in Noordbarge.    Hij overleed rond 1760 in Noordbarge.   

15 v. van Tijnkamp, Jan Gerrits. Jan Gerrits werd geboren op 19 mei 1757 in Noordbarge.    Hij overleed op 27 mei 1757 in Noordbarge.   

16 vi. van Tijnkamp, Aeltien Gerrits. Aeltien Gerrits werd geboren op 19 mei 1757 in Noordbarge.    Zij overleed op 27 mei 1757 in Noordbarge.   

17 vii. van Tijnkamp, Jan Gerrits. Jan Gerrits werd geboren op 8 oktober 1758 in Noordbarge.    Hij overleed op 10 februari 1796 in Noordbarge.    Hij trouwde Harms, Albertien rond 1782 in Schoonebeek (Dalen).

18 viii. van Tijnkamp, Hindrik Gerrits. Hindrik Gerrits werd geboren op 14 december 1760 in Noordbarge.    Hij overleed op 11 september 1792 in Noordbarge.    Hij trouwde Berendts, Hindrikje rond 1784 in Noordbarge.

19 ix. Tijnkamp, Geert. Hij werd gedoopt in 1765. Hij trouwde met Stoffers, Annechien.

1A x. Tienkamp, Arent Gerrits. Arent Gerrits werd geboren op 2 november 1766 in Emmen.    Hij overleed op 9 oktober 1846 in Emmen.    Hij trouwde Bos, Harmina Hendriks op 21 april 1794 in Emmen.

1B xi. van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Jantien Gerrits werd geboren op 13 augustus 1769 in Noordbarge.    Zij overleed op 13 juni 1843 in Noordbarge.    Zij trouwde Engberts, Jurriën op 19 juni 1796 in Emmen.

Meer over Geerts, Annigien en Tijnkamp, Gerrijt Hindriks:

Huwelijk: 16 april 1752, Noordbarge.   

11. Tijnkamp, Kind van Gerrit Hindriks.

Kind van Gerrit Hindriks werd geboren op 2 maart 1753 in Noordbarge.    Hij overleed op 2 maart 1753 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, Kind van Gerrit Hindriks:

Geboorte: 2 maart 1753, Noordbarge.   

Overlijden: 2 maart 1753, Noordbarge.   

12. van Tijnkamp, Geert Gerrits.

Geert Gerrits werd geboren op 13 maart 1754 in Noordbarge.    Hij overleed op 3 september 1755 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over van Tijnkamp, Geert Gerrits:

Geboorte: 13 maart 1754, Noordbarge.   

Overlijden: 3 september 1755, Noordbarge.   

13. Tijnkamp, kind van Gerrit Hindriks.

kind van Gerrit Hindriks werd geboren in 1755 in Noordbarge.    Hij overleed in 1755 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, kind van Gerrit Hindriks:

Geboorte: 1755, Noordbarge.   

Overlijden: 1755, Noordbarge.   

14. van Tijnkamp, Hindrik Gerrits.

Hindrik Gerrits werd geboren op 25 juli 1756 in Noordbarge.    Hij overleed rond 1760 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over van Tijnkamp, Hindrik Gerrits:

Geboorte: 25 juli 1756, Noordbarge.   

Overlijden: rond 1760, Noordbarge.   

15. van Tijnkamp, Jan Gerrits.

Jan Gerrits werd geboren op 19 mei 1757 in Noordbarge.    Hij overleed op 27 mei 1757 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over van Tijnkamp, Jan Gerrits:

Geboorte: 19 mei 1757, Noordbarge.   

Overlijden: 27 mei 1757, Noordbarge.   

16. van Tijnkamp, Aeltien Gerrits.

Aeltien Gerrits werd geboren op 19 mei 1757 in Noordbarge.    Zij overleed op 27 mei 1757 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over van Tijnkamp, Aeltien Gerrits:

Geboorte: 19 mei 1757, Noordbarge.   

Overlijden: 27 mei 1757, Noordbarge.   

17. van Tijnkamp, Jan Gerrits.

Jan Gerrits werd geboren op 8 oktober 1758 in Noordbarge.    Hij overleed op 10 februari 1796 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien. Hij trouwde Harms, Albertien rond 1782 in Schoonebeek (Dalen).

Opmerkingen bij van Tijnkamp, Jan Gerrits

Jan Gerrits wordt in het haardstedenregister genoemd in de jaren 1784 en 1794. In 1784 wordt

bovendien vermeld: “Arm, heeft nog koeij”) Zijn belasting bedroeg dan ook slechts fl 1,=.

Meer over van Tijnkamp, Jan Gerrits:

Geboorte: 8 oktober 1758, Noordbarge.   

Overlijden: 10 februari 1796, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Harms, Albertien.

Albertien werd geboren in 1759 in Schoonebeek (Dalen).    Zij overleed op 11 juni 1819 in Emmen.    Zij trouwde van Tijnkamp, Jan Gerrits rond 1782 in Schoonebeek (Dalen).

Meer over Harms, Albertien:

Geboorte: 1759, Schoonebeek (Dalen).   

Overlijden: 11 juni 1819, Emmen.   

Kinderen van Harms, Albertien en van Tijnkamp, Jan Gerrits

171 i. Tienkamp, Gerrit Jansen. Gerrit Jansen werd geboren op 3 april 1788 in Noordbarge.    Hij overleed op 5 oktober 1857 in Emmen.    Hij trouwde Klazens, Geertruid rond 1826 in Emmen. Hij trouwde tevens Brinks, Jantien op 2 februari 1831 in Emmen.. Hij trouwde tevens Dilling, Zwaantien op 24 augustus 1843 in Emmen..

Meer over Harms, Albertien en van Tijnkamp, Jan Gerrits:

Huwelijk: rond 1782, Schoonebeek (Dalen).   

171. Tienkamp, Gerrit Jansen.

Gerrit Jansen werd geboren op 3 april 1788 in Noordbarge.    Hij werd gedoopt op 6 april 1788 te Noordbarge.. Hij overleed op 5 oktober 1857 in Emmen.    Hij was de zoon van van Tijnkamp, Jan Gerrits en Harms, Albertien. Hij trouwde Klazens, Geertruid rond 1826 in Emmen. Hij trouwde tevens Brinks, Jantien op 2 februari 1831 in Emmen.. Hij trouwde tevens Dilling, Zwaantien op 24 augustus 1843 in Emmen..

Opmerkingen bij Tienkamp, Gerrit Jansen

Gerrit Jansen nam in 1826 in Zweeloo de naam Tienkamp aan.

Hij woonde in 1811    in Emmen, in 1826 in Erm, gemeente Zweeloo (bij Sleen)

Hij is de naamgever    van (deze tak) Tienkamp.    In het register van naamsaanneming van de gemeente    Sleen staat:   

Akte 191 Compareerde voor ons Maire van de Gemeente    Zweeloo, Kanton van Dalen, Departement van de Wester-Eems, Gerrit Jansen

wonende te Erm in deze Gemeente dewelke verklaarde dat hij tot zijne    Familienaam aannam den naam van Tienkamp en dat hij tot zijnen voornaam bleef    behouden den naam van Gerrit.

En heeft comparant zovan: deze acte na gedane    voorlezing nevens ons verteekend te Zweeloo den, Abrahamy      Gerrijt Tienkamp.

In het register van weerbare mannen van 1811 komt hij voor    als wonend in Emmen, van beroep landarbeider, inschrijvingsnummer 295.

145 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen.

Onderhandse akte, waarbij de diaconie het geld van de vier kinderen Tienkamp in bewaring neemt van hun administrerend voogd G. Wiers

Met aantekening van de afbetaling aan een der kinderen bij meerderjarigheid, 1884.

Mogelijk heeft deze akte betrekking op Gerrit Tienkamp. Hij woonde in Emmen en had 4 kinderen.

Meer over Tienkamp, Gerrit Jansen:

Geboorte: 3 april 1788, Noordbarge.   

Overlijden: 5 oktober 1857, Emmen.   

Doop: 6 april 1788, Noordbarge.   

Beroep: landarbeider, timmerman.   

Testament: 3 februari 1858, Emmen.   

Testament:

Zwaantje Dilling, wonend huis nr. 35 in Emmen, laat na het overlijden van haarman, aan haar zoons en dochter na, het perceel onroerend goed gelegen te Emmen, sectie C, nr. 1097.

Echtgeno(o)t(e):Klazens, Geertruid.

Geertruid werd geboren rond 1800 in Emmen.    Zij overleed op 10 september 1830 in Emmen.    Zij trouwde Tienkamp, Gerrit Jansen rond 1826 in Emmen.

Meer over Klazens, Geertruid:

Geboorte: rond 1800, Emmen.   

Overlijden: 10 september 1830, Emmen.   

Meer over Klazens, Geertruid en Tienkamp, Gerrit Jansen:

Huwelijk: rond 1826, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Brinks, Jantien.

Jantien werd geboren in 1783 in Emmen.    Zij overleed op 26 september 1840 in Emmen.    Zij was de dochter van Brinks, Hendrik en Tonnijs, Elisabeth. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit Jansen op 2 februari 1831 in Emmen.

Meer over Brinks, Jantien:

Geboorte: 1783, Emmen.   

Overlijden: 26 september 1840, Emmen.   

Meer over Brinks, Jantien en Tienkamp, Gerrit Jansen:

Huwelijk: 2 februari 1831, Emmen.   

2e Huwelijksakte Gerrit (met Jantien Brinks, verkort)   

Op den tweeden Februari    achttienhonderd een en dertig des avonds te zeven ure,

….. Gerrit Tienkamp,    oud 42 jaren, van beroep timmerman, zoon van Jan Gerrits overleden en van    Albertien Harms zonder beroep, wonende te Emmen

Weduwnaar van Geertruid    Klazens, zijnde uit hoofde zijner jaren onverpligt en   

Jantien Brinks, acht dertig (?) jaar, zonder beroep, dochter van Hendrik Brinks en Elizabeth    Tonnys   

En hebben ons ter hand gesteld:

– de geboorteakte van Gerrit, gedoopt    den derden April 1788

– de overlijdensakte van Jan Gerrits, overleden den 10    Februari 1796

– de overlijdensakte van Hendrik Brinks, overleden den 12 April    1795

– de overlijdensakte van Elizabeth Tonnys, overleden den 6 Augustus 1810.

Echtgeno(o)t(e):Dilling, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 12 oktober 1813 in Emmen.    Zij overleed op 17 april 1861 in Emmen.    Zij was de dochter van Dilling, Jan en Hindriks, Geertruid. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit Jansen op 24 augustus 1843 in Emmen.

Opmerkingen bij Dilling, Zwaantien

145. Onderhandse akte, waarbij de diaconie het geld van de vier kinderen Tienkamp in bewaring

neemt van hun administrerend voogd G. Wiers, 1863; afschrift Met aantekening van de afbetaling

aan een der kinderen bij meerderjarigheid, 1884

Meer over Dilling, Zwaantien:

Geboorte: 12 oktober 1813, Emmen.   

Overlijden: 17 april 1861, Emmen.   

Beroep: arbeidster.   

Kinderen van Dilling, Zwaantien en Tienkamp, Gerrit Jansen

1711 i. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren op 1 april 1844 in Emmen.    Hij overleed op 14 augustus 1846 in Emmen.   

1712 ii. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren op 16 oktober 1846 in Emmen.    Hij overleed op 2 november 1905 in Odoorn.    Hij trouwde Alberts, Zwaantien op 3 mei 1875 in Emmen. Hij trouwde tevens Bakker, Aaltien op 2 juli 1879 in Odoorn..

1713 iii. Tienkamp, Geertruid. Geertruid werd geboren op 29 november 1848 in Emmen.    Zij overleed op 22 december 1930 in Emmen.    Zij trouwde Strootman, Frederik op 8 augustus 1873 in Emmen.

1714 iv. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 14 oktober 1852 in Emmen.    Hij overleed op 15 maart 1886 in Emmen.    Hij trouwde Vonk, Jantien op 2 mei 1884 in Emmen.

1715 v. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 2 juli 1855 in Emmen.    Hij overleed op 19 april 1895 in Sleen.    Hij trouwde Smeman, Annechien op 11 juni 1884 in Odoorn.

Meer over Dilling, Zwaantien en Tienkamp, Gerrit Jansen:

Huwelijk: 24 augustus 1843, Emmen.   

1711. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren op 1 april 1844 in Emmen.    Hij overleed op 14 augustus 1846 in Emmen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien.

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 1 april 1844, Emmen.   

Overlijden: 14 augustus 1846, Emmen.   

1712. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren op 16 oktober 1846 in Emmen.    Hij overleed op 2 november 1905 in Odoorn.    Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Hij trouwde Alberts, Zwaantien op 3 mei 1875 in Emmen. Hij trouwde tevens Bakker, Aaltien op 2 juli 1879 in Odoorn..

Opmerkingen bij Tienkamp, Albert

Hij werkte eerst als remplaçant (iemand die tegen betaling de dienstplicht    voor een ander vervult) en belande zodoende in Odoorn.

Van het hiermee    verdiende kapitaal kocht hij een kruidenierszaak (zie foto).

Later heeft zijn    dochter Aaltje deze zaak over genomen.

Bij de Burgerlijke stand staat hij in 1904 ingeschreven als koopman.

Zij waren Ned. Hervormd.

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 16 oktober 1846, Emmen.   

Residentie: van 8 december 1879 tot 5 mei 1882, Emmen. Bevolkingsregister.   

Beroep: koopman.   

Overlijden: 2 november 1905, Odoorn.   

Hij is overleden aan astma en begraven in Odoorn. Daar in de oorlog een deel van de administratie

verbrand is, is hij niet in het begraafregister, maar nog wel in het oude bevolkingsregister te

vinden. De precieze plaats is niet bekend. Waarschijnlijk is het geen huurgraf, maar een der

“familieslagen” (vaak 6 a 12 graven die eigendom zijn). Verder zijn geen Tienkampen bekend.

Echtgeno(o)t(e):Alberts, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 8 maart 1852 in Emmen.    Zij overleed op 9 november 1876 in Emmen.    Zij was de dochter van Alberts, Trientien. Zij trouwde Tienkamp, Albert op 3 mei 1875 in Emmen.

Meer over Alberts, Zwaantien:

Geboorte: 8 maart 1852, Emmen.   

Overlijden: 9 november 1876, Emmen.   

Meer over Alberts, Zwaantien en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 3 mei 1875, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 15 januari 1854 in Exloo.    Zij overleed op 7 april 1930 in Odoorn.    Zij was de dochter van Bakker, Jan en Kuik, Stijntje Arends. Zij trouwde Tienkamp, Albert op 2 juli 1879 in Odoorn.

Meer over Bakker, Aaltien:

Geboorte: 15 januari 1854, Exloo.   

Overlijden: 7 april 1930, Odoorn.   

Kinderen van Bakker, Aaltien en Tienkamp, Albert

17121 i. Tienkamp, Gerrit. Gerrit werd geboren op 3 juli 1880 in Odoorn.    Hij overleed op 23 december 1948 in Zeist.    Hij trouwde Idema, Aaltje op 22 december 1904 in Emmen.

17122 ii. Tienkamp, Stientje. Stientje werd geboren op 7 februari 1882 in Odoorn.    Zij overleed op 14 juli 1956 in Assen.    Zij trouwde Duursma, Lenze op 4 mei 1910 in Assen.

17123 iii. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 4 juli 1884 in Odoorn.    Zij overleed op 22 november 1886 in Odoorn.   

17124 iv. Tienkamp, Geert. Geert werd geboren op 16 september 1886 in Odoorn.    Hij overleed op 21 september 1886 in Odoorn.   

17125 v. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 23 mei 1888 in Odoorn.    Hij overleed op 21 januari 1889 in Odoorn.   

17126 vi. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 5 augustus 1890 in Odoorn.    Zij overleed op 28 september 1968 in Ezinge.    Zij trouwde van Eisden, Pieter op 23 mei 1917 in Ezinge.

17127 vii. Tienkamp, Jantina. Jantina werd geboren op 13 februari 1893 in Odoorn.    Zij overleed op 19 maart 1987 in Emmen.    Zij trouwde Lautenbach, Harmen op 16 mei 1919 in Odoorn.

Meer over Bakker, Aaltien en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 2 juli 1879, Odoorn.   

17121. Tienkamp, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 3 juli 1880 in Odoorn.    Hij overleed op 23 december 1948 in Zeist.    Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Hij trouwde Idema, Aaltje op 22 december 1904 in Emmen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Gerrit

1926-08-25 – Faillissement

1926-09-03 verhuizing van Emmer-Compascuum naar Almelo met ongelukken.

Meer over Tienkamp, Gerrit:

Geboorte: 3 juli 1880, Odoorn.   

Beroep: timmerman.   

Residentie: van 1925 tot 1926, Emmer-Compascuum.   

Residentie: 1927, Vroomshoop (Den Ham).   

Overlijden: 23 december 1948, Zeist.   

Echtgeno(o)t(e):Idema, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 11 november 1882 in Ooststellingwerf.    Zij overleed op 25 september 1948 in Zeist.    Zij was de dochter van Idema, Evert en de Klein, Baukje Lourens. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit op 22 december 1904 in Emmen.

Meer over Idema, Aaltje:

Geboorte: 11 november 1882, Ooststellingwerf.   

Overlijden: 25 september 1948, Zeist.   

Kinderen van Idema, Aaltje en Tienkamp, Gerrit

171211 i. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren op 27 maart 1905 in Emmen.    Hij overleed op 1 december 1986 in Heemskerk.    Hij trouwde Best, Trijntje op 20 november 1930 in Medemblik. Hij trouwde tevens Haringa, Tony in 1955 in Medemblik..

171212 ii. Tienkamp, Evert. Evert werd geboren op 3 juli 1909 in Emmen.    Hij trouwde Ottens, Christina in 1940 in Zeist.

171213 iii. Tienkamp, Albertus. Albertus werd geboren op 19 januari 1915 in Emmen.    Hij overleed op 24 december 1975 in Zeist.    Hij trouwde Grave, Dina in 1945 in Zeist.

171214 iv. Tienkamp, Bouwinus. Bouwinus werd geboren op 30 juni 1918 in Emmen.    Hij overleed op 26 december 1993 in Nieuwegein.    Hij trouwde de Vlugt, Cornelia in 1948 in Zeist.

171215 v. Tienkamp, Christina Jantina. Christina Jantina werd geboren op 7 mei 1921 in Emmen.    Zij overleed in 2005 in Eindhoven.    Zij trouwde Herenius, Frederik Gerrit in 1940 in Zeist.

171216 vi. Tienkamp, Aafje Louwina. Aafje Louwina werd geboren op 27 mei 1923 in Emmen.    Zij overleed in 2009 in Eindhoven.    Zij trouwde Boon, Dirk Jan op 11 januari 1946 in Zeist.

Meer over Idema, Aaltje en Tienkamp, Gerrit:

Huwelijk: 22 december 1904, Emmen.   

171211. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren op 27 maart 1905 in Emmen.    Hij overleed op 1 december 1986 in Heemskerk.    Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde Best, Trijntje op 20 november 1930 in Medemblik. Hij trouwde tevens Haringa, Tony in 1955 in Medemblik..

Opmerkingen bij Tienkamp, Albert

Van hem is een dossier bij het RA Den Haag beschikbaar.

Dossiernummer 177214.

Waarschijnlijk handelt dit over zijn NSB lidmaatschap.

Helaas is de inhoud nog steeds niet openbaar.

Albert was een neef van Ludzerd Lautenbach, die voorkomt op een lijst van landverraders:

https://v-erp.nl/THB-BBS/landverraders-ig-tm-ov/

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 27 maart 1905, Emmen.   

Overlijden: 1 december 1986, Heemskerk.   

Residentie: van 8 juni 1942 tot mei 1945, Duitsland. Leipzig – Arbeutseinsatz, Motorwerke.   

Echtgeno(o)t(e):Best, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1908 in Grootebroek.    Zij overleed op 23 november 1954 in Medemblik.    Zij trouwde Tienkamp, Albert op 20 november 1930 in Medemblik.

Meer over Best, Trijntje:

Geboorte: 1908, Grootebroek.   

Overlijden: 23 november 1954, Medemblik.   

Zij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in Medemblik, foto plaats 0353

Kinderen van Best, Trijntje en Tienkamp, Albert

1712111 i. Tienkamp, Aaltje Catharina. Aaltje Catharina werd geboren op 3 april 1932 in Medemblik.    Zij overleed op 10 december 1978 in Heemskerk.    Zij trouwde Vos, Sam in 1950 in Heemskerk.

1712112 ii. Tienkamp, Annie. Annie werd geboren in 1934 in Medemblik.   

1712113 iii. Tienkamp, Gerardina. Gerardina werd geboren op 15 april 1936 in Medemblik.    Zij overleed op 29 september 1983 in Amsterdam.    Zij trouwde Olofsen, Peter Willem op 29 augustus 1962 in Hoorn.

1712114 iv. Tienkamp, Catharina Tini. Catharina Tini werd geboren op 20 december 1937 in Medemblik.   

1712115 v. Tienkamp, Alberdina. Alberdina werd geboren op 19 november 1941 in Medemblik.    Zij overleed op 10 maart 1993 in Calella (Costa Brava).    Zij trouwde de Bock, Eduard rond 1970.

1712116 vi. Tienkamp, zoontje. zoontje werd geboren op 18 maart 1944 in Medemblik.    Hij overleed op 18 maart 1944 in Medemblik.   

1712117 vii. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren in 1947 in Medemblik.   

Meer over Best, Trijntje en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 20 november 1930, Medemblik.   

Echtgeno(o)t(e):Haringa, Tony.

Tony werd geboren in 1920.    Zij trouwde Tienkamp, Albert in 1955 in Medemblik.

Meer over Haringa, Tony:

Geboorte: 1920.   

Meer over Haringa, Tony en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 1955, Medemblik.   

1712111. Tienkamp, Aaltje Catharina.

Aaltje Catharina werd geboren op 3 april 1932 in Medemblik.    Zij overleed op 10 december 1978 in Heemskerk.    Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje. Zij trouwde Vos, Sam in 1950 in Heemskerk.

Meer over Tienkamp, Aaltje Catharina:

Geboorte: 3 april 1932, Medemblik.   

Overlijden: 10 december 1978, Heemskerk.   

Echtgeno(o)t(e):Vos, Sam.

Sam werd geboren in 1927.    Hij trouwde Tienkamp, Aaltje Catharina in 1950 in Heemskerk.

Meer over Vos, Sam:

Geboorte: 1927.   

Kinderen van Tienkamp, Aaltje Catharina en Vos, Sam

17121111 i. Vos, Tineke. Tineke werd geboren in 1956.   

Meer over Tienkamp, Aaltje Catharina en Vos, Sam:

Huwelijk: 1950, Heemskerk.   

17121111. Vos, Tineke.

Tineke werd geboren in 1956.    Zij is de dochter van Vos, Sam en Tienkamp, Aaltje Catharina.

Opmerkingen bij Vos, Tineke

Klasgenoot op het Gemeentelijk Lyceum in Beverwijk

Meer over Vos, Tineke:

Geboorte: 1956.   

Heemskerk

: Tine.   

1712112. Tienkamp, Annie.

Annie werd geboren in 1934 in Medemblik.    Zij is de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Meer over Tienkamp, Annie:

Geboorte: 1934, Medemblik.   

1712113. Tienkamp, Gerardina.

Gerardina werd geboren op 15 april 1936 in Medemblik.    Zij overleed op 29 september 1983 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje. Zij trouwde Olofsen, Peter Willem op 29 augustus 1962 in Hoorn.

Meer over Tienkamp, Gerardina:

Geboorte: 15 april 1936, Medemblik.   

Overlijden: 29 september 1983, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Olofsen, Peter Willem.

Peter Willem werd geboren op 29 januari 1935 in Hoorn.    Hij trouwde Tienkamp, Gerardina op 29 augustus 1962 in Hoorn.

Meer over Olofsen, Peter Willem:

Geboorte: 29 januari 1935, Hoorn.   

Kinderen van Tienkamp, Gerardina en Olofsen, Peter Willem

17121131 i. Olofsen, Peter Willem. Peter Willem werd geboren op 13 februari 1963 in Zwaag.   

17121132 ii. Olofsen, Mark. Mark werd geboren op 3 januari 1965 in Zwaag.   

17121133 iii. Olofsen, Anne Loes. Anne Loes werd geboren op 7 mei 1968 in Hoorn.   

Meer over Tienkamp, Gerardina en Olofsen, Peter Willem:

Huwelijk: 29 augustus 1962, Hoorn.   

17121131. Olofsen, Peter Willem.

Peter Willem werd geboren op 13 februari 1963 in Zwaag.    Hij is de zoon van Olofsen, Peter Willem en Tienkamp, Gerardina.

Meer over Olofsen, Peter Willem:

Geboorte: 13 februari 1963, Zwaag.   

17121132. Olofsen, Mark.

Mark werd geboren op 3 januari 1965 in Zwaag.    Hij is de zoon van Olofsen, Peter Willem en Tienkamp, Gerardina.

Meer over Olofsen, Mark:

Geboorte: 3 januari 1965, Zwaag.   

17121133. Olofsen, Anne Loes.

Anne Loes werd geboren op 7 mei 1968 in Hoorn.    Zij is de dochter van Olofsen, Peter Willem en Tienkamp, Gerardina.

Meer over Olofsen, Anne Loes:

Geboorte: 7 mei 1968, Hoorn.   

1712114. Tienkamp, Catharina Tini.

Catharina Tini werd geboren op 20 december 1937 in Medemblik.    Zij is de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Opmerkingen bij Tienkamp, Catharina Tini

Zij woont in Emelo en heeft twee zoons.

Meer over Tienkamp, Catharina Tini:

Geboorte: 20 december 1937, Medemblik.   

Beroep: pedicure/ manicure.   

1712115. Tienkamp, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 19 november 1941 in Medemblik.    Zij overleed op 10 maart 1993 in Calella (Costa Brava).    Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje. Zij trouwde de Bock, Eduard rond 1970.

Meer over Tienkamp, Alberdina:

Geboorte: 19 november 1941, Medemblik.   

Overlijden: 10 maart 1993, Calella (Costa Brava).   

Beroep: reisleidster.   

Echtgeno(o)t(e):de Bock, Eduard.

Eduard werd geboren in 1938.    Hij overleed op 1 oktober 1992 in Callela.    Hij trouwde Tienkamp, Alberdina rond 1970.

Meer over de Bock, Eduard:

Geboorte: 1938.   

Beroep: reisleider.   

Overlijden: 1 oktober 1992, Callela.   

Meer over Tienkamp, Alberdina en de Bock, Eduard:

Huwelijk: rond 1970.   

1712116. Tienkamp, zoontje.

zoontje werd geboren op 18 maart 1944 in Medemblik.    Hij overleed op 18 maart 1944 in Medemblik.    Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Opmerkingen bij Tienkamp, zoontje

Overleden 6 weken oud.

Meer over Tienkamp, zoontje:

Geboorte: 18 maart 1944, Medemblik.   

Overlijden: 18 maart 1944, Medemblik.   

1712117. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren in 1947 in Medemblik.    Hij is de zoon van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 1947, Medemblik.   

171212. Tienkamp, Evert.

Evert werd geboren op 3 juli 1909 in Emmen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde Ottens, Christina in 1940 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Evert:

Geboorte: 3 juli 1909, Emmen.   

Overlijden: geschat rond 2000, Eindhoven.   

Echtgeno(o)t(e):Ottens, Christina.

Christina werd geboren in 1910 in Zeist.    Zij trouwde Tienkamp, Evert in 1940 in Zeist.

Meer over Ottens, Christina:

Geboorte: 1910, Zeist.   

Kinderen van Ottens, Christina en Tienkamp, Evert

1712121 i. Tienkamp, Frank. Frank werd geboren op 7 december 1944 in Zeist.    Hij trouwde van ’t Hof, Louise in 1970 in Zeist.

1712122 ii. Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip). Philip Evert Christiaan (Flip) werd geboren op 10 mei 1947 in Zeist.    Hij overleed op 22 oktober 2013 in Enschede.    Hij trouwde Plant, Grietje Niesje in 1970 in Maarsbergen.

Meer over Ottens, Christina en Tienkamp, Evert:

Huwelijk: 1940, Zeist.   

1712121. Tienkamp, Frank.

Frank werd geboren op 7 december 1944 in Zeist.    Hij is de zoon van Tienkamp, Evert en Ottens, Christina. Hij trouwde van ’t Hof, Louise in 1970 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Frank:

Geboorte: 7 december 1944, Zeist.   

: Johan.   

Echtgeno(o)t(e):van ’t Hof, Louise.

Louise werd geboren in 1945 in Zeist.    Zij trouwde Tienkamp, Frank in 1970 in Zeist.

Meer over van ’t Hof, Louise:

Geboorte: 1945, Zeist.   

Kinderen van van ’t Hof, Louise en Tienkamp, Frank

17121211 i. Tienkamp, Louise. Louise werd geboren in 1975 in Zeist.   

17121212 ii. Tienkamp, Martijn. Martijn werd geboren in 1977 in Zeist.   

17121213 iii. Tienkamp, Patrick. Patrick werd geboren in 1979 in Zeist.   

Meer over van ’t Hof, Louise en Tienkamp, Frank:

Huwelijk: 1970, Zeist.   

17121211. Tienkamp, Louise.

Louise werd geboren in 1975 in Zeist.    Zij is de dochter van Tienkamp, Frank en van ’t Hof, Louise.

Meer over Tienkamp, Louise:

Geboorte: 1975, Zeist.   

17121212. Tienkamp, Martijn.

Martijn werd geboren in 1977 in Zeist.    Hij is de zoon van Tienkamp, Frank en van ’t Hof, Louise.

Meer over Tienkamp, Martijn:

Geboorte: 1977, Zeist.   

17121213. Tienkamp, Patrick.

Patrick werd geboren in 1979 in Zeist.    Hij is de zoon van Tienkamp, Frank en van ’t Hof, Louise.

Meer over Tienkamp, Patrick:

Geboorte: 1979, Zeist.   

1712122. Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip).

Philip Evert Christiaan (Flip) werd geboren op 10 mei 1947 in Zeist.    Hij overleed op 22 oktober 2013 in Enschede.    Hij was de zoon van Tienkamp, Evert en Ottens, Christina. Hij trouwde Plant, Grietje Niesje in 1970 in Maarsbergen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip)

Hij heeft een aangenomen zoon, Tjerk Tienkamp. Flip houdt zich bezig met hondenfokkerij.

Meer over Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip):

Geboorte: 10 mei 1947, Zeist.   

Overlijden: 22 oktober 2013, Enschede.   

Echtgeno(o)t(e):Plant, Grietje Niesje.

Grietje Niesje werd geboren op 6 oktober 1948 in Maarsbergen.    Zij trouwde Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip) in 1970 in Maarsbergen.

Meer over Plant, Grietje Niesje:

Geboorte: 6 oktober 1948, Maarsbergen.   

Kinderen van Plant, Grietje Niesje en Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip)

17121221 i. Tienkamp, Simone Tamara. Simone Tamara werd geboren op 11 april 1972 in Maarsbergen.   

17121222 ii. Tienkamp, Deborah Noelle. Deborah Noelle werd geboren op 12 december 1973 in Maarsbergen.   

Meer over Plant, Grietje Niesje en Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip):

Huwelijk: 1970, Maarsbergen.   

17121221. Tienkamp, Simone Tamara.

Simone Tamara werd geboren op 11 april 1972 in Maarsbergen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip) en Plant, Grietje Niesje.

Meer over Tienkamp, Simone Tamara:

Geboorte: 11 april 1972, Maarsbergen.   

17121222. Tienkamp, Deborah Noelle.

Deborah Noelle werd geboren op 12 december 1973 in Maarsbergen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Philip Evert Christiaan (Flip) en Plant, Grietje Niesje.

Meer over Tienkamp, Deborah Noelle:

Geboorte: 12 december 1973, Maarsbergen.   

171213. Tienkamp, Albertus.

Albertus werd geboren op 19 januari 1915 in Emmen.    Hij overleed op 24 december 1975 in Zeist.    Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde Grave, Dina in 1945 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Albertus:

Geboorte: 19 januari 1915, Emmen.   

Beroep: van 8 juni 1942 tot 5 mei 1945, Duitsland. Arbeitseinsatz – MMM Leipzig.   

Overlijden: 24 december 1975, Zeist.   

Echtgeno(o)t(e):Grave, Dina.

Dina werd geboren in 1920 in Zeist.    Zij overleed in maart 1980 in Zeist.    Zij trouwde Tienkamp, Albertus in 1945 in Zeist.

Meer over Grave, Dina:

Geboorte: 1920, Zeist.   

Overlijden: maart 1980, Zeist.   

Kinderen van Grave, Dina en Tienkamp, Albertus

1712131 i. Tienkamp, Geerdina. Geerdina werd geboren op 7 november 1948 in Zeist.    Zij trouwde Hoeve, Abel in 1970 in Zeist.

1712132 ii. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 10 september 1945 in Zeist.    Zij overleed op 29 juli 1996.    Zij trouwde Vet, Petrus geschat rond 1965 in Zeist.

1712133 iii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 15 november 1954 in Zeist.    Hij trouwde de Wolff, Carla Johanna in 1980 in Zeist.

Meer over Grave, Dina en Tienkamp, Albertus:

Huwelijk: 1945, Zeist.   

1712131. Tienkamp, Geerdina.

Geerdina werd geboren op 7 november 1948 in Zeist.    Zij is de dochter van Tienkamp, Albertus en Grave, Dina. Zij trouwde Hoeve, Abel in 1970 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Geerdina:

Geboorte: 7 november 1948, Zeist.   

Echtgeno(o)t(e):Hoeve, Abel.

Abel werd geboren in 1945 in Zeist.    Hij trouwde Tienkamp, Geerdina in 1970 in Zeist.

Meer over Hoeve, Abel:

Geboorte: 1945, Zeist.   

Kinderen van Tienkamp, Geerdina en Hoeve, Abel

17121311 i. Hoeve, David. David werd geboren in 1975 in Zeist.   

Meer over Tienkamp, Geerdina en Hoeve, Abel:

Huwelijk: 1970, Zeist.   

17121311. Hoeve, David.

David werd geboren in 1975 in Zeist.    Hij is de zoon van Hoeve, Abel en Tienkamp, Geerdina.

Meer over Hoeve, David:

Geboorte: 1975, Zeist.   

1712132. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 10 september 1945 in Zeist.    Zij overleed op 29 juli 1996.    Zij was de dochter van Tienkamp, Albertus en Grave, Dina. Zij trouwde Vet, Petrus geschat rond 1965 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 10 september 1945, Zeist.   

Overlijden: 29 juli 1996.   

Echtgeno(o)t(e):Vet, Petrus.

Petrus werd geboren in 1945 in Zeist.    Hij trouwde Tienkamp, Aaltje geschat rond 1965 in Zeist.

Meer over Vet, Petrus:

Geboorte: 1945, Zeist.   

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Vet, Petrus

17121321 i. Vet, Michael. Michael werd geboren op 1 oktober 1965 in Zeist.   

17121322 ii. Vet, Frank. Frank werd geboren op 16 oktober 1966 in Zeist.   

17121323 iii. Vet, Natascha. Natascha werd geboren op 20 maart 1968 in Zeist.   

17121324 iv. Vet, Petra. Petra werd geboren op 6 oktober 1969 in Zeist.   

Meer over Tienkamp, Aaltje en Vet, Petrus:

Huwelijk: geschat rond 1965, Zeist.   

17121321. Vet, Michael.

Michael werd geboren op 1 oktober 1965 in Zeist.    Hij is de zoon van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Michael:

Geboorte: 1 oktober 1965, Zeist.   

17121322. Vet, Frank.

Frank werd geboren op 16 oktober 1966 in Zeist.    Hij is de zoon van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Frank:

Geboorte: 16 oktober 1966, Zeist.   

17121323. Vet, Natascha.

Natascha werd geboren op 20 maart 1968 in Zeist.    Zij is de dochter van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Natascha:

Geboorte: 20 maart 1968, Zeist.   

17121324. Vet, Petra.

Petra werd geboren op 6 oktober 1969 in Zeist.    Zij is de dochter van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Petra:

Geboorte: 6 oktober 1969, Zeist.   

1712133. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 15 november 1954 in Zeist.    Hij is de zoon van Tienkamp, Albertus en Grave, Dina. Hij trouwde de Wolff, Carla Johanna in 1980 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 15 november 1954, Zeist.   

Echtgeno(o)t(e):de Wolff, Carla Johanna.

Carla Johanna werd geboren in 1955 in Amsterdam.    Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1980 in Zeist.

Meer over de Wolff, Carla Johanna:

Geboorte: 1955, Amsterdam.   

Kinderen van de Wolff, Carla Johanna en Tienkamp, Jan

17121331 i. Tienkamp, Arjen. Arjen werd geboren op 3 juni 1989 in Zeist.   

17121332 ii. Tienkamp, Ate. Ate werd geboren op 28 maart 1993 in Zeist.   

Meer over de Wolff, Carla Johanna en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1980, Zeist.   

17121331. Tienkamp, Arjen.

Arjen werd geboren op 3 juni 1989 in Zeist.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en de Wolff, Carla Johanna.

Meer over Tienkamp, Arjen:

Geboorte: 3 juni 1989, Zeist.   

17121332. Tienkamp, Ate.

Ate werd geboren op 28 maart 1993 in Zeist.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en de Wolff, Carla Johanna.

Meer over Tienkamp, Ate:

Geboorte: 28 maart 1993, Zeist.   

171214. Tienkamp, Bouwinus.

Bouwinus werd geboren op 30 juni 1918 in Emmen.    Hij overleed op 26 december 1993 in Nieuwegein.    Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde de Vlugt, Cornelia in 1948 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Bouwinus:

Geboorte: 30 juni 1918, Emmen.   

Overlijden: 26 december 1993, Nieuwegein.   

Echtgeno(o)t(e):de Vlugt, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 19 december 1922 in Schipluiden.    Zij overleed op 16 februari 2010 in Utrecht.    Zij trouwde Tienkamp, Bouwinus in 1948 in Zeist.

Meer over de Vlugt, Cornelia:

Geboorte: 19 december 1922, Schipluiden.   

Overlijden: 16 februari 2010, Utrecht.   

: Corrie.   

Kinderen van de Vlugt, Cornelia en Tienkamp, Bouwinus

1712141 i. Tienkamp, Gerrit. Gerrit werd geboren op 26 maart 1949 in Zeist.    Hij trouwde Schoonderbeek, Hendrika Maria in 1969 in Wadenoyen.

1712142 ii. Tienkamp, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 18 september 1951 in Zeist.    Zij trouwde Mouwen, Boudewijn in 1972 in Zeist.

Meer over de Vlugt, Cornelia en Tienkamp, Bouwinus:

Huwelijk: 1948, Zeist.   

1712141. Tienkamp, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 26 maart 1949 in Zeist.    Hij is de zoon van Tienkamp, Bouwinus en de Vlugt, Cornelia. Hij trouwde Schoonderbeek, Hendrika Maria in 1969 in Wadenoyen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Gerrit

Hij houdt zich bezig met paardensport.

Meer over Tienkamp, Gerrit:

Geboorte: 26 maart 1949, Zeist.   

Echtgeno(o)t(e):Schoonderbeek, Hendrika Maria.

Hendrika Maria werd geboren op 28 maart 1948 in Wadenoyen.    Zij trouwde Tienkamp, Gerrit in 1969 in Wadenoyen.

Meer over Schoonderbeek, Hendrika Maria:

Geboorte: 28 maart 1948, Wadenoyen.   

Kinderen van Schoonderbeek, Hendrika Maria en Tienkamp, Gerrit

17121411 i. Tienkamp, Bouwinus Ronald. Bouwinus Ronald werd geboren op 19 juni 1970 in Bilthoven.    Hij trouwde van Herk, Teuntje op 12 oktober 1994 in Opheusden. Hij trouwde tevens met Driessen, Elisabeth Leonarda.

17121412 ii. Tienkamp, Johan. Johan werd geboren op 2 november 1972 in Wadenoyen.    Hij trouwde van der Heijden, T.M. op 20 november 2000 in Geldermalsen.

17121413 iii. Tienkamp, Angela Corina. Angela Corina werd geboren op 28 februari 1977 in Wadenoyen.    Zij trouwde Eerbeek, Adri op 14 juni 2002.

Meer over Schoonderbeek, Hendrika Maria en Tienkamp, Gerrit:

Huwelijk: 1969, Wadenoyen.   

17121411. Tienkamp, Bouwinus Ronald.

Bouwinus Ronald werd geboren op 19 juni 1970 in Bilthoven.    Hij is de zoon van Tienkamp, Gerrit en Schoonderbeek, Hendrika Maria. Hij trouwde van Herk, Teuntje op 12 oktober 1994 in Opheusden. Hij trouwde tevens met Driessen, Elisabeth Leonarda.

Meer over Tienkamp, Bouwinus Ronald:

Geboorte: 19 juni 1970, Bilthoven.   

: Ronald.   

Echtgeno(o)t(e):van Herk, Teuntje.

Teuntje werd geboren op 27 juli 1975 in Ede.    Zij trouwde Tienkamp, Bouwinus Ronald op 12 oktober 1994 in Opheusden.

Meer over van Herk, Teuntje:

Geboorte: 27 juli 1975, Ede.   

: Thea.   

Kinderen van van Herk, Teuntje en Tienkamp, Bouwinus Ronald

171214111 i. Tienkamp, Michel. Michel werd geboren op 9 maart 1995 in Tiel.   

171214112 ii. Tienkamp, Carlo. Carlo werd geboren op 10 december 1998 in Tiel.   

Meer over van Herk, Teuntje en Tienkamp, Bouwinus Ronald:

Huwelijk: 12 oktober 1994, Opheusden.   

Scheiding: rond 2005.   

Echtgeno(o)t(e):Driessen, Elisabeth Leonarda.

Zij trouwde met Tienkamp, Bouwinus Ronald.

Kinderen van Driessen, Elisabeth Leonarda en Tienkamp, Bouwinus Ronald

171214113 i. Tienkamp, Zoon Of Dochter. Zoon Of Dochter werd geboren op 30 september 2010.   

Meer over Driessen, Elisabeth Leonarda en Tienkamp, Bouwinus Ronald:

Huwelijk: rond 2006.   

171214111. Tienkamp, Michel.

Michel werd geboren op 9 maart 1995 in Tiel.    Hij is de zoon van Tienkamp, Bouwinus Ronald en van Herk, Teuntje.

Meer over Tienkamp, Michel:

Geboorte: 9 maart 1995, Tiel.   

171214112. Tienkamp, Carlo.

Carlo werd geboren op 10 december 1998 in Tiel.    Hij is de zoon van Tienkamp, Bouwinus Ronald en van Herk, Teuntje.

Meer over Tienkamp, Carlo:

Geboorte: 10 december 1998, Tiel.   

171214113. Tienkamp, Zoon Of Dochter.

Zoon Of Dochter werd geboren op 30 september 2010.    Deze persoon is het kind van Tienkamp, Bouwinus Ronald en Driessen, Elisabeth Leonarda.

Meer over Tienkamp, Zoon Of Dochter:

Geboorte: 30 september 2010.   

17121412. Tienkamp, Johan.

Johan werd geboren op 2 november 1972 in Wadenoyen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Gerrit en Schoonderbeek, Hendrika Maria. Hij trouwde van der Heijden, T.M. op 20 november 2000 in Geldermalsen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Johan

Hij woont waarschijnlijk in Deil en heeft 2 of 3 kinderen.

Meer over Tienkamp, Johan:

Geboorte: 2 november 1972, Wadenoyen.   

Beroep: machinist.   

Echtgeno(o)t(e):van der Heijden, T.M.

Zij trouwde Tienkamp, Johan op 20 november 2000 in Geldermalsen.

Meer over van der Heijden, T.M. en Tienkamp, Johan:

Huwelijk: 20 november 2000, Geldermalsen.   

Het is slechts een vermoeden dat dit het huwelijk van Johan betreft. Later heeft hij zich

mogelijk in Tiel gevestigd.

17121413. Tienkamp, Angela Corina.

Angela Corina werd geboren op 28 februari 1977 in Wadenoyen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Gerrit en Schoonderbeek, Hendrika Maria. Zij trouwde Eerbeek, Adri op 14 juni 2002.

Meer over Tienkamp, Angela Corina:

Geboorte: 28 februari 1977, Wadenoyen.   

Echtgeno(o)t(e):Eerbeek, Adri.

Adri werd geboren op 19 augustus 1981 in Opheusden.    Hij trouwde Tienkamp, Angela Corina op 14 juni 2002.

Meer over Eerbeek, Adri:

Geboorte: 19 augustus 1981, Opheusden.   

Kinderen van Tienkamp, Angela Corina en Eerbeek, Adri

171214131 i. Eerbeek, Kirsten. Kirsten werd geboren op 2 februari 2004.   

171214132 ii. Eerbeek, Tamara. Tamara werd geboren op 20 december 2005 in Eck en Wiel.   

Meer over Tienkamp, Angela Corina en Eerbeek, Adri:

Huwelijk: 14 juni 2002.   

171214131. Eerbeek, Kirsten.

Kirsten werd geboren op 2 februari 2004.    Zij is de dochter van Eerbeek, Adri en Tienkamp, Angela Corina.

Meer over Eerbeek, Kirsten:

Geboorte: 2 februari 2004.   

171214132. Eerbeek, Tamara.

Tamara werd geboren op 20 december 2005 in Eck en Wiel.    Zij is de dochter van Eerbeek, Adri en Tienkamp, Angela Corina.

Meer over Eerbeek, Tamara:

Geboorte: 20 december 2005, Eck en Wiel.   

1712142. Tienkamp, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 18 september 1951 in Zeist.    Zij is de dochter van Tienkamp, Bouwinus en de Vlugt, Cornelia. Zij trouwde Mouwen, Boudewijn in 1972 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Elisabeth:

Geboorte: 18 september 1951, Zeist.   

: Elise.   

Echtgeno(o)t(e):Mouwen, Boudewijn.

Boudewijn werd geboren op 26 april 1949 in Rotterdam.    Hij trouwde Tienkamp, Elisabeth in 1972 in Zeist.

Meer over Mouwen, Boudewijn:

Geboorte: 26 april 1949, Rotterdam.   

Kinderen van Tienkamp, Elisabeth en Mouwen, Boudewijn

17121421 i. Mouwen, Dennis. Dennis werd geboren op 22 december 1976 in IJsselstein.   

17121422 ii. Mouwen, Patrick. Patrick werd geboren op 6 november 1979 in Utrecht.    Hij trouwde van den Bosch, Mariska op 2 oktober 2010 in Alphen ad Rijn.

Meer over Tienkamp, Elisabeth en Mouwen, Boudewijn:

Huwelijk: 1972, Zeist.   

17121421. Mouwen, Dennis.

Dennis werd geboren op 22 december 1976 in IJsselstein.    Hij is de zoon van Mouwen, Boudewijn en Tienkamp, Elisabeth.

Meer over Mouwen, Dennis:

Geboorte: 22 december 1976, IJsselstein.   

17121422. Mouwen, Patrick.

Patrick werd geboren op 6 november 1979 in Utrecht.    Hij is de zoon van Mouwen, Boudewijn en Tienkamp, Elisabeth. Hij trouwde van den Bosch, Mariska op 2 oktober 2010 in Alphen ad Rijn.

Meer over Mouwen, Patrick:

Geboorte: 6 november 1979, Utrecht.   

Echtgeno(o)t(e):van den Bosch, Mariska.

Mariska werd geboren op 15 maart 1986 in Rotterdam.    Zij trouwde Mouwen, Patrick op 2 oktober 2010 in Alphen ad Rijn.

Meer over van den Bosch, Mariska:

Geboorte: 15 maart 1986, Rotterdam.   

Meer over van den Bosch, Mariska en Mouwen, Patrick:

Huwelijk: 2 oktober 2010, Alphen ad Rijn.   

171215. Tienkamp, Christina Jantina.

Christina Jantina werd geboren op 7 mei 1921 in Emmen.    Zij overleed in 2005 in Eindhoven.    Zij was de dochter van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Zij trouwde Herenius, Frederik Gerrit in 1940 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Christina Jantina:

Geboorte: 7 mei 1921, Emmen.   

Overlijden: 2005, Eindhoven.   

Echtgeno(o)t(e):Herenius, Frederik Gerrit.

Frederik Gerrit werd geboren in 1920 in Zeist.    Hij trouwde Tienkamp, Christina Jantina in 1940 in Zeist.

Meer over Herenius, Frederik Gerrit:

Geboorte: 1920, Zeist.   

Kinderen van Tienkamp, Christina Jantina en Herenius, Frederik Gerrit

1712151 i. Herenius, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1945 in Zeist.   

1712152 ii. Herenius, Wilhelmina Antoinette. Wilhelmina Antoinette werd geboren in 1945 in Zeist.   

Meer over Tienkamp, Christina Jantina en Herenius, Frederik Gerrit:

Huwelijk: 1940, Zeist.   

1712151. Herenius, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1945 in Zeist.    Hij is de zoon van Herenius, Frederik Gerrit en Tienkamp, Christina Jantina.

Meer over Herenius, Gerrit:

Geboorte: 1945, Zeist.   

1712152. Herenius, Wilhelmina Antoinette.

Wilhelmina Antoinette werd geboren in 1945 in Zeist.    Zij is de dochter van Herenius, Frederik Gerrit en Tienkamp, Christina Jantina.

Meer over Herenius, Wilhelmina Antoinette:

Geboorte: 1945, Zeist.   

171216. Tienkamp, Aafje Louwina.

Aafje Louwina werd geboren op 27 mei 1923 in Emmen.    Zij overleed in 2009 in Eindhoven.    Zij was de dochter van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Zij trouwde Boon, Dirk Jan op 11 januari 1946 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Aafje Louwina:

Geboorte: 27 mei 1923, Emmen.   

Overlijden: 2009, Eindhoven.   

Echtgeno(o)t(e):Boon, Dirk Jan.

Dirk Jan werd geboren op 11 januari 1920 in Zeist.    Hij overleed in 1996 in Eindhoven.    Hij trouwde Tienkamp, Aafje Louwina op 11 januari 1946 in Zeist.

Meer over Boon, Dirk Jan:

Geboorte: 11 januari 1920, Zeist.   

Overlijden: 1996, Eindhoven.   

Kinderen van Tienkamp, Aafje Louwina en Boon, Dirk Jan

1712161 i. Boon, Grada Hendrika. Grada Hendrika werd geboren op 4 december 1947 in Zeist.   

1712162 ii. Boon – Kotmans, Christina Jantina. Christina Jantina werd geboren op 4 mei 1952 in Zeist.   

Meer over Tienkamp, Aafje Louwina en Boon, Dirk Jan:

Huwelijk: 11 januari 1946, Zeist.   

1712161. Boon, Grada Hendrika.

Grada Hendrika werd geboren op 4 december 1947 in Zeist.    Zij is de dochter van Boon, Dirk Jan en Tienkamp, Aafje Louwina.

Meer over Boon, Grada Hendrika:

Geboorte: 4 december 1947, Zeist.   

1712162. Boon – Kotmans, Christina Jantina.

Christina Jantina werd geboren op 4 mei 1952 in Zeist.    Zij is de dochter van Boon, Dirk Jan en Tienkamp, Aafje Louwina.

Meer over Boon – Kotmans, Christina Jantina:

Geboorte: 4 mei 1952, Zeist.   

17122. Tienkamp, Stientje.

Stientje werd geboren op 7 februari 1882 in Odoorn.    Zij overleed op 14 juli 1956 in Assen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Zij trouwde Duursma, Lenze op 4 mei 1910 in Assen.

Meer over Tienkamp, Stientje:

Geboorte: 7 februari 1882, Odoorn.   

Overlijden: 14 juli 1956, Assen.   

Echtgeno(o)t(e):Duursma, Lenze.

Lenze werd geboren in 1884 in Ooststellingwerf.    Hij overleed in 1963.    Hij was de zoon van Duursma, Marten Stevens en Mulder, Martje Lenzes. Hij trouwde Tienkamp, Stientje op 4 mei 1910 in Assen.

Meer over Duursma, Lenze:

Geboorte: 1884, Ooststellingwerf.   

Overlijden: 1963.   

Beroep: tuinman.   

Kinderen van Tienkamp, Stientje en Duursma, Lenze

171221 i. Duursma, Aaltje. Aaltje werd geboren op 7 september 1912 in Assen.    Zij trouwde Hulzebos, Abel op 29 augustus 1941 in Emmen.

171222 ii. Duursma, Marten. Marten werd geboren op 20 december 1913 in Assen.   

171223 iii. Duursma, Maartje. Maartje werd geboren op 28 december 1920 in Assen.   

Meer over Tienkamp, Stientje en Duursma, Lenze:

Huwelijk: 4 mei 1910, Assen.   

171221. Duursma, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 7 september 1912 in Assen.    Zij is de dochter van Duursma, Lenze en Tienkamp, Stientje. Zij trouwde Hulzebos, Abel op 29 augustus 1941 in Emmen.

Meer over Duursma, Aaltje:

Geboorte: 7 september 1912, Assen.   

Overlijden: rond 1980.   

Echtgeno(o)t(e):Hulzebos, Abel.

Abel werd geboren in 1915 in Westerlee.    Hij trouwde Duursma, Aaltje op 29 augustus 1941 in Emmen.

Meer over Hulzebos, Abel:

Geboorte: 1915, Westerlee.   

Kinderen van Duursma, Aaltje en Hulzebos, Abel

1712211 i. Hulzebos, Stieneke. Stieneke werd geboren rond 1945.   

Meer over Duursma, Aaltje en Hulzebos, Abel:

Huwelijk: 29 augustus 1941, Emmen.   

1712211. Hulzebos, Stieneke.

Stieneke werd geboren rond 1945.    Zij is de dochter van Hulzebos, Abel en Duursma, Aaltje.

Meer over Hulzebos, Stieneke:

Geboorte: rond 1945.   

171222. Duursma, Marten.

Marten werd geboren op 20 december 1913 in Assen.    Hij is de zoon van Duursma, Lenze en Tienkamp, Stientje.

Meer over Duursma, Marten:

Geboorte: 20 december 1913, Assen.   

171223. Duursma, Maartje.

Maartje werd geboren op 28 december 1920 in Assen.    Zij is de dochter van Duursma, Lenze en Tienkamp, Stientje.

Meer over Duursma, Maartje:

Geboorte: 28 december 1920, Assen.   

17123. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 4 juli 1884 in Odoorn.    Zij overleed op 22 november 1886 in Odoorn.    Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 4 juli 1884, Odoorn.   

Overlijden: 22 november 1886, Odoorn.   

17124. Tienkamp, Geert.

Geert werd geboren op 16 september 1886 in Odoorn.    Hij overleed op 21 september 1886 in Odoorn.    Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien.

Meer over Tienkamp, Geert:

Geboorte: 16 september 1886, Odoorn.   

Overlijden: 21 september 1886, Odoorn.   

17125. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 23 mei 1888 in Odoorn.    Hij overleed op 21 januari 1889 in Odoorn.    Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 23 mei 1888, Odoorn.   

Overlijden: 21 januari 1889, Odoorn.   

17126. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 5 augustus 1890 in Odoorn.    Zij overleed op 28 september 1968 in Ezinge.    Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Zij trouwde van Eisden, Pieter op 23 mei 1917 in Ezinge.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 5 augustus 1890, Odoorn.   

Overlijden: 28 september 1968, Ezinge.   

Echtgeno(o)t(e):van Eisden, Pieter.

Pieter werd geboren op 3 maart 1893 in Norg.    Hij overleed in 1970 in Ezinge.    Hij was de zoon van van Eisden, Hendrik en Hazelhoff, Evertje. Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje op 23 mei 1917 in Ezinge.

Meer over van Eisden, Pieter:

Geboorte: 3 maart 1893, Norg.   

Overlijden: 1970, Ezinge.   

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en van Eisden, Pieter

171261 i. van Eisden, Dina. Dina werd geboren in 1920 in Odoorn.    Zij trouwde van Klaveren, Huug in 1945 in Den Haag.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en van Eisden, Pieter:

Huwelijk: 23 mei 1917, Ezinge.   

171261. van Eisden, Dina.

Dina werd geboren in 1920 in Odoorn.    Zij is de dochter van van Eisden, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Zij trouwde van Klaveren, Huug in 1945 in Den Haag.

Meer over van Eisden, Dina:

Geboorte: 1920, Odoorn.   

Echtgeno(o)t(e):van Klaveren, Huug.

Huug werd geboren in 1920 in Den Haag.    Hij trouwde van Eisden, Dina in 1945 in Den Haag.

Meer over van Klaveren, Huug:

Geboorte: 1920, Den Haag.   

Meer over van Eisden, Dina en van Klaveren, Huug:

Huwelijk: 1945, Den Haag.   

17127. Tienkamp, Jantina.

Jantina werd geboren op 13 februari 1893 in Odoorn.    Zij overleed op 19 maart 1987 in Emmen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Zij trouwde Lautenbach, Harmen op 16 mei 1919 in Odoorn.

Meer over Tienkamp, Jantina:

Geboorte: 13 februari 1893, Odoorn.   

Overlijden: 19 maart 1987, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Lautenbach, Harmen.

Harmen werd geboren op 5 oktober 1889 in Emmen.    Hij overleed op 17 juni 1968 in Odoorn.    Hij was de zoon van Lautenbach, Ludzert en Hof, Hendrikje. Hij trouwde Tienkamp, Jantina op 16 mei 1919 in Odoorn.

Meer over Lautenbach, Harmen:

Geboorte: 5 oktober 1889, Emmen.   

Overlijden: 17 juni 1968, Odoorn.   

Kinderen van Tienkamp, Jantina en Lautenbach, Harmen

171271 i. Lautenbach, Lutsert. Lutsert werd geboren op 3 januari 1921 in Emmen.    Hij trouwde Lups, Johanna op 13 maart 1941 in Emmen.

171272 ii. Lautenbach, Aaltiena Henderika. Aaltiena Henderika werd geboren op 29 januari 1922 in Emmen.    Zij trouwde Bults, J. in 1950 in Emmer-Compascuum.

171273 iii. Lautenbach, Henderika Aaltiena. Henderika Aaltiena werd geboren op 22 maart 1923 in Emmen.   

171274 iv. Lautenbach, Albertus. Albertus werd geboren op 8 april 1925 in Paterswolde.    Hij trouwde Molenaar, J.C. in 1950 in Amsterdam.

Meer over Tienkamp, Jantina en Lautenbach, Harmen:

Huwelijk: 16 mei 1919, Odoorn.   

171271. Lautenbach, Lutsert.

Lutsert werd geboren op 3 januari 1921 in Emmen.    Hij is de zoon van Lautenbach, Harmen en Tienkamp, Jantina. Hij trouwde Lups, Johanna op 13 maart 1941 in Emmen.

Opmerkingen bij Lautenbach, Lutsert

Hij komt voor op de lijst van landverraders 1940 -1945.

LAUTENBACH, Ludzerd, Emmen, geboren 3 Januari 1921 won Schiermonnikoog

Bron: https://v-erp.nl/THB-BBS/landverraders-ig-tm-ov/

Mogelijk houdt dit verband met zijn moeder, Jantina Tienkamp, die een tante was van Albert Tienkamp, die lid van de NSB was.

Meer over Lautenbach, Lutsert:

Geboorte: 3 januari 1921, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Lups, Johanna.

Johanna werd geboren rond 1925.    Zij trouwde Lautenbach, Lutsert op 13 maart 1941 in Emmen.

Meer over Lups, Johanna:

Geboorte: rond 1925.   

Meer over Lups, Johanna en Lautenbach, Lutsert:

Huwelijk: 13 maart 1941, Emmen.   

Scheiding: 21 mei 1985.   

171272. Lautenbach, Aaltiena Henderika.

Aaltiena Henderika werd geboren op 29 januari 1922 in Emmen.    Zij is de dochter van Lautenbach, Harmen en Tienkamp, Jantina. Zij trouwde Bults, J. in 1950 in Emmer-Compascuum.

Meer over Lautenbach, Aaltiena Henderika:

Geboortenaam: Alie

Geboorte: 29 januari 1922, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Bults, J.

J. werd geboren in 1925 in Emmer-Compascuum.    Hij trouwde Lautenbach, Aaltiena Henderika in 1950 in Emmer-Compascuum.

Meer over Bults, J.:

Geboorte: 1925, Emmer-Compascuum.   

Meer over Lautenbach, Aaltiena Henderika en Bults, J.:

Huwelijk: 1950, Emmer-Compascuum.   

171273. Lautenbach, Henderika Aaltiena.

Henderika Aaltiena werd geboren op 22 maart 1923 in Emmen.    Zij is de dochter van Lautenbach, Harmen en Tienkamp, Jantina.

Meer over Lautenbach, Henderika Aaltiena:

Geboorte: 22 maart 1923, Emmen.   

171274. Lautenbach, Albertus.

Albertus werd geboren op 8 april 1925 in Paterswolde.    Hij is de zoon van Lautenbach, Harmen en Tienkamp, Jantina. Hij trouwde Molenaar, J.C. in 1950 in Amsterdam.

Meer over Lautenbach, Albertus:

Geboorte: 8 april 1925, Paterswolde.   

Echtgeno(o)t(e):Molenaar, J.C.

J.C. werd geboren in 1925.    Zij trouwde Lautenbach, Albertus in 1950 in Amsterdam.

Meer over Molenaar, J.C.:

Geboorte: 1925.   

Meer over Molenaar, J.C. en Lautenbach, Albertus:

Huwelijk: 1950, Amsterdam.   

1713. Tienkamp, Geertruid.

Geertruid werd geboren op 29 november 1848 in Emmen.    Zij overleed op 22 december 1930 in Emmen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Zij trouwde Strootman, Frederik op 8 augustus 1873 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Geertruid:

Geboorte: 29 november 1848, Emmen.   

Overlijden: 22 december 1930, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Strootman, Frederik.

Frederik werd geboren in 1850 in Neuenhaus (Dtsl).    Hij overleed op 16 april 1927 in Emmen.    Hij trouwde Tienkamp, Geertruid op 8 augustus 1873 in Emmen.

Meer over Strootman, Frederik:

Geboorte: 1850, Neuenhaus (Dtsl).   

Overlijden: 16 april 1927, Emmen.   

Kinderen van Tienkamp, Geertruid en Strootman, Frederik

17131 i. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 20 januari 1873 in Emmen.    Zij overleed in januari 1873.   

17132 ii. Strootman, Gerrit. Gerrit werd geboren op 6 april 1874 in Emmen.   

17133 iii. Strootman, Zwaantje. Zwaantje werd geboren in 1877.    Zij overleed in 1945.   

17134 iv. Strootman, Johannes. Johannes werd geboren in 1880 in Noordbarge.    Hij overleed in 1881 in Noordbarge.   

17135 v. Strootman, Johannes. Johannes werd geboren in 1882 in Emmen.    Hij overleed in 1963.    Hij trouwde Thalens, Aaltje in 1911 in Gasselte.

17136 vi. Strootman, Trientina. Trientina werd geboren op 10 februari 1886 in Emmen.    Zij overleed rond 1940.   

17137 vii. Strootman, Janna. Janna werd geboren op 4 mei 1889 in Emmen.   

Meer over Tienkamp, Geertruid en Strootman, Frederik:

Huwelijk: 8 augustus 1873, Emmen.   

17131. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 20 januari 1873 in Emmen.    Zij overleed in januari 1873.    Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 20 januari 1873, Emmen.   

Overlijden: januari 1873.   

17132. Strootman, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 6 april 1874 in Emmen.    Hij was de zoon van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Gerrit:

Geboorte: 6 april 1874, Emmen.   

17133. Strootman, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren in 1877.    Zij overleed in 1945.    Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Opmerkingen bij Strootman, Zwaantje

Huwde met Henderikus Bos

Meer over Strootman, Zwaantje:

Geboorte: 1877.   

Overlijden: 1945.   

17134. Strootman, Johannes.

Johannes werd geboren in 1880 in Noordbarge.    Hij overleed in 1881 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Johannes:

Geboorte: 1880, Noordbarge.   

Overlijden: 1881, Noordbarge.   

17135. Strootman, Johannes.

Johannes werd geboren in 1882 in Emmen.    Hij overleed in 1963.    Hij was de zoon van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid. Hij trouwde Thalens, Aaltje in 1911 in Gasselte.

Opmerkingen bij Strootman, Johannes

Huwde met Aaltje Thalens

Hij zette het bedrijf van zijn ouders voort.

Historisch Emmen:

Frederik Strootman (1850-1927), geboren te Neuenhaus (Dld), was timmerman en winkelier van beroep. Hij huwde in 1873 te Emmen met Geertruid Tienkamp (1848-1930) uit Emmen. Naast hun oude woning hadden ze een werkplaats. “Oal Freerk en Geertruid” hadden daar ook een winkeltje in klompen, spijkers en dergelijke.

Meer over Strootman, Johannes:

Geboorte: 1882, Emmen.   

Overlijden: 1963.   

Echtgeno(o)t(e):Thalens, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1882 in Gasselte.    Zij trouwde Strootman, Johannes in 1911 in Gasselte.

Meer over Thalens, Aaltje:

Geboorte: 1882, Gasselte.   

Kinderen van Thalens, Aaltje en Strootman, Johannes

171351 i. Strootman, Johannes Aaltinus. Johannes Aaltinus werd geboren in 1924.   

Meer over Thalens, Aaltje en Strootman, Johannes:

Huwelijk: 1911, Gasselte.   

171351. Strootman, Johannes Aaltinus.

Johannes Aaltinus werd geboren in 1924.    Hij is de zoon van Strootman, Johannes en Thalens, Aaltje.

Meer over Strootman, Johannes Aaltinus:

Geboorte: 1924.   

17136. Strootman, Trientina.

Trientina werd geboren op 10 februari 1886 in Emmen.    Zij overleed rond 1940.    Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Trientina:

Geboorte: 10 februari 1886, Emmen.   

Overlijden: rond 1940.   

17137. Strootman, Janna.

Janna werd geboren op 4 mei 1889 in Emmen.    Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Janna:

Geboorte: 4 mei 1889, Emmen.   

1714. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 14 oktober 1852 in Emmen.    Hij overleed op 15 maart 1886 in Emmen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Hij trouwde Vonk, Jantien op 2 mei 1884 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 14 oktober 1852, Emmen.   

20:00

In tegenwoordigheid van Meester Meinard Adriaan Eekhout, van beroep advocaat, wonende te

Groningen en Luchien Harms, oud vierenvijftig jaar, van beroep veldwachter, wonende te Emmen

Beroep: dienstknecht.   

Residentie: rond 1885, Noordbarge. armenwerkhuis Holdert, Kapelstraat.   

Residentie: 1886, Emmen. Angelsloo.   

Overlijden: 15 maart 1886, Emmen.   

14:30

Aangeven door: Gerrit Jan Timmer, oud zevenenzestig jaar, van beroep schaapherder, wonende te

Angelsloo en Jan Steenge, oud achtendertig jaar, van beroep dienstknecht, wonende te Angelsloo.

De eerst comparant verklaarde geen schrijven te hebben geleerd. .

Op 30 maart 1886 werd een boeldag georganiseerd op verzoek van zijn weduwe.

Daarbij werden verkocht:

2 koeien,

1 jongbeest, 20 Dr. schapen, 1 geit, 1 varken, 12 kippen, eene partij aardappelen, stroo en mest; voorts den geheelen inboedel, als

kabinet, tafels, stoelen, klok, spiegel, potten, pannen, enz.

Alles tegen soliede borgstelling.

Posten van f 3,= en daarbeneden á contant.

R.Hars,

Deurw.

Echtgeno(o)t(e):Vonk, Jantien.

Jantien werd geboren op 27 september 1857 in Emmen.    Zij overleed op 11 april 1907 in Emmen.    Zij was de dochter van Vonk, Mense en Brinks, Zwaantien. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 2 mei 1884 in Emmen.

Meer over Vonk, Jantien:

Geboorte: 27 september 1857, Emmen.   

05:00

.Geboren op zondag 27 september 1857 om 05.00 uur te Weerdinge (Dr.) (bron: gem. archief Emmen,

aktenummer: 1857-082). Getuigen: Geert Hoven Klimp, oud negenenveertig jaar, van beroep

timmerman, wonende te Emmen en Roelof Hoving, oud zevenentwintig jaar, van beroep landbouwer,

wonende te Emmen. GEBOREN TEN HUIZE VAN ROELFIEN WILTING.

Overlijden: 11 april 1907, Emmen.   

17:00

Aangegeven door: Harm Teunissen, oud drieenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Emmen

en Jan Frieling, oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Emmen

Beroep: dienstmeid.   

Kinderen van Vonk, Jantien en Tienkamp, Jan

17141 i. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 4 oktober 1884 in Emmen.   

Meer over Vonk, Jantien en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 2 mei 1884, Emmen.   

(getuigen: Hendrik Grelling, oud vijftig jaar, van beroep landbouwer wonende te Angelsloo gem.

Emmen, Hendrik Garming, oud veertig jaar, van beroep landbouwer wonende te Zuid Barge gem.

Emmen, Gerrit Jan Boesjes, oud eenenzestig jaar, van beroep kastelein wonende te Emmen en

Hendrik Vonk, oud vierentwintig jaar, van beroep landbouwer wonende te Emmerhout gem. Emmen,

broeder van de bruid, zijnde de drie eerstgenoemde getuigen niet aan de comparanten bruidegom en

bruid verwant.) (bron: gem. archief Emmen, aktenummer: 1884-034) .

17141. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 4 oktober 1884 in Emmen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Vonk, Jantien.

Opmerkingen bij Tienkamp, Zwaantje

1907-11-29

Bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Assen dd 26 November 1907 is ZWAANTJE TIENKAMP, wonende te eerdinge, gemeente Emmen, ter zake van onnoozelheid gesteld onder CURATELE.

Emmen, 27 November 1907

Namens den verzoeker:

W.C.Boelken

Procureur.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 4 oktober 1884, Emmen.   

1715. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 2 juli 1855 in Emmen.    Hij overleed op 19 april 1895 in Sleen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Hij trouwde Smeman, Annechien op 11 juni 1884 in Odoorn.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 2 juli 1855, Emmen.   

Overlijden: 19 april 1895, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):Smeman, Annechien.

Annechien werd geboren op 7 juni 1859 in Odoorn.    Zij overleed op 9 augustus 1940 in Zuid Sleen.    Zij was de dochter van Smeman, Hendrik Jan en Belt, Jantien. Zij trouwde Tienkamp, Johannes op 11 juni 1884 in Odoorn.

Meer over Smeman, Annechien:

Geboorte: 7 juni 1859, Odoorn.   

Overlijden: 9 augustus 1940, Zuid Sleen.   

Kinderen van Smeman, Annechien en Tienkamp, Johannes

17151 i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 20 september 1884 in Odoorn.    Hij overleed op 4 juli 1967 in Sleen.    Hij trouwde Staal, Marchien op 7 februari 1919 in Sleen.

17152 ii. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 7 januari 1887 in Sleen.    Zij overleed op 27 mei 1976 in Coevorden.    Zij trouwde Scholten, Derk op 9 november 1906 in Dalen.

17153 iii. Tienkamp, Jantina. Jantina werd geboren op 18 september 1888 in Sleen.    Zij overleed op 21 maart 1966 in Klazienaveen.    Zij trouwde van der Schuur, Nantko op 16 november 1916 in Emmen.

17154 iv. Tienkamp, Geertje. Geertje werd geboren op 31 maart 1890 in Sleen.    Zij overleed op 3 januari 1935 in Sleen.    Zij trouwde Schepers, Jans op 1 mei 1917 in Oosterhesselen.

17155 v. Tienkamp, Gerrit. Gerrit werd geboren op 5 juli 1892 in Sleen.    Hij overleed op 19 maart 1894 in Sleen.   

Meer over Smeman, Annechien en Tienkamp, Johannes:

Huwelijk: 11 juni 1884, Odoorn.   

17151. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 20 september 1884 in Odoorn.    Hij overleed op 4 juli 1967 in Sleen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Hij trouwde Staal, Marchien op 7 februari 1919 in Sleen.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 20 september 1884, Odoorn.   

Overlijden: 4 juli 1967, Sleen.   

Residentie: 1944, Sleen. Schaapstreek 34. Hendrik Stock, gevlucht uit Duitsland, had een kamer bij hem..   

Residentie: 1957, Sleen. Hij woonde in Sleen op nummer A86, omgenuummerd naar Zetelveenweg 2.   

Echtgeno(o)t(e):Staal, Marchien.

Marchien werd geboren op 13 april 1895 in Zuidwolde.    Zij overleed op 3 mei 1954 in Sleen.    Zij was de dochter van Staal, Roelof en Jansen, Trijntje. Zij trouwde Tienkamp, Hendrik op 7 februari 1919 in Sleen.

Meer over Staal, Marchien:

Geboorte: 13 april 1895, Zuidwolde.   

Overlijden: 3 mei 1954, Sleen.   

Kinderen van Staal, Marchien en Tienkamp, Hendrik

171511 i. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 28 mei 1921 in Sleen.    Hij overleed op 4 juni 1993.    Hij trouwde de Blouw, Harmanna in 1944 in Sleen.

171512 ii. Tienkamp, Trijntien Jantina. Trijntien Jantina werd geboren in 1935 in Sleen.    Zij trouwde Pruim, NN in 1960 in Emmen.

Meer over Staal, Marchien en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 7 februari 1919, Sleen.   

171511. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 28 mei 1921 in Sleen.    Hij overleed op 4 juni 1993.    Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Staal, Marchien. Hij trouwde de Blouw, Harmanna in 1944 in Sleen.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 28 mei 1921, Sleen.   

Overlijden: 4 juni 1993.   

Echtgeno(o)t(e):de Blouw, Harmanna.

Harmanna werd geboren in 1925 in Sleen.    Zij trouwde Tienkamp, Johannes in 1944 in Sleen.

Meer over de Blouw, Harmanna:

Geboorte: 1925, Sleen.   

Overlijden: rond 1995.   

Kinderen van de Blouw, Harmanna en Tienkamp, Johannes

1715111 i. Tienkamp, Marchien Grietje. Marchien Grietje werd geboren op 22 juli 1944 in Sleen.    Zij trouwde Hofman, Jan in 1970 in Veendam.

1715112 ii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 25 april 1946 in Sleen.    Hij trouwde Siepel, Grietje rond 1975 in Nieuwe Pekela.

1715113 iii. Tienkamp, Pieter. Pieter werd geboren op 9 juli 1949 in Sleen.    Hij trouwde Smit, Martje in 1970 in Veendam.

1715114 iv. Tienkamp, Dirk. Dirk werd geboren op 2 augustus 1950 in Sleen.    Hij overleed op 6 maart 2021.    Hij trouwde Wiering, Altina Martina in 1970 in Veendam.

1715115 v. Tienkamp, Trijntje Jantina. Trijntje Jantina werd geboren op 24 januari 1953 in Sleen.    Zij overleed op 12 maart 1998.   

1715116 vi. Tienkamp, Harmanna Johanna. Harmanna Johanna werd geboren op 4 juni 1955 in Sleen.    Zij overleed op 4 augustus 1999.    Zij trouwde Kos, Kos in 1975 in Veendam.

1715117 vii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 10 april 1956 in Sleen.    Hij trouwde Mulder, Jantje in 1985 in Veendam.

1715118 viii. Tienkamp, Jarines. Jarines werd geboren op 5 november 1960 in Sleen.    Hij trouwde NN, vrouw van Rines in 1985 in Annerveensekanaal.

1715119 ix. Tienkamp, Marianne. Marianne werd geboren op 28 januari 1963 in Sleen.    Zij overleed op 6 april 2017 in Veendam.   

171511A x. Tienkamp, Margriet. Margriet werd geboren op 26 september 1968 in Sleen.   

Meer over de Blouw, Harmanna en Tienkamp, Johannes:

Huwelijk: 1944, Sleen.   

1715111. Tienkamp, Marchien Grietje.

Marchien Grietje werd geboren op 22 juli 1944 in Sleen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Zij trouwde Hofman, Jan in 1970 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Marchien Grietje:

Geboorte: 22 juli 1944, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):Hofman, Jan.

Jan werd geboren rond 1940 in Veendam.    Hij trouwde Tienkamp, Marchien Grietje in 1970 in Veendam.

Meer over Hofman, Jan:

Geboorte: rond 1940, Veendam.   

Meer over Tienkamp, Marchien Grietje en Hofman, Jan:

Huwelijk: 1970, Veendam.   

Residentie: ’t Haantje.   

1715112. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 25 april 1946 in Sleen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde Siepel, Grietje rond 1975 in Nieuwe Pekela.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 25 april 1946, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):Siepel, Grietje.

Grietje werd geboren op 17 februari 1950 in Veendam.    Zij trouwde Tienkamp, Hendrik rond 1975 in Nieuwe Pekela.

Meer over Siepel, Grietje:

Geboorte: 17 februari 1950, Veendam.   

Kinderen van Siepel, Grietje en Tienkamp, Hendrik

17151121 i. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 18 augustus 1976 in Odoorn.    Hij trouwde IJsenbrand, Linda op 24 januari 1992 in Nieuwe Pekela.

17151122 ii. Tienkamp, Rengerdina. Rengerdina werd geboren op 9 mei 1983 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Siepel, Grietje en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: rond 1975, Nieuwe Pekela.   

17151121. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 18 augustus 1976 in Odoorn.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Siepel, Grietje. Hij trouwde IJsenbrand, Linda op 24 januari 1992 in Nieuwe Pekela.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 18 augustus 1976, Odoorn.   

Echtgeno(o)t(e):IJsenbrand, Linda.

Linda werd geboren op 31 oktober 1968.    Zij is de dochter van IJsenbrand, vader van Linda en Tielman, moeder van Linda. Zij trouwde Tienkamp, Johannes op 24 januari 1992 in Nieuwe Pekela.

Meer over IJsenbrand, Linda:

Geboorte: 31 oktober 1968.   

Kinderen van IJsenbrand, Linda en Tienkamp, Johannes

171511211 i. Tienkamp, Lisa. Lisa werd geboren op 11 mei 1992.   

171511212 ii. Tienkamp, Anouk. Anouk werd geboren op 30 januari 1994.    Zij had een relatie met Voorintholt, nn.

171511213 iii. Tienkamp, Rick. Rick werd geboren op 28 maart 1995.    Hij had een relatie met Luth, Janneke..

Meer over IJsenbrand, Linda en Tienkamp, Johannes:

Huwelijk: 24 januari 1992, Nieuwe Pekela.   

171511211. Tienkamp, Lisa.

Lisa werd geboren op 11 mei 1992.    Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en IJsenbrand, Linda.

Meer over Tienkamp, Lisa:

Geboorte: 11 mei 1992.   

171511212. Tienkamp, Anouk.

Anouk werd geboren op 30 januari 1994.    Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en IJsenbrand, Linda. Zij had een relatie met Voorintholt, nn.

Meer over Tienkamp, Anouk:

Geboorte: 30 januari 1994.   

Verwantschap met: Voorintholt, nn.

nn werd geboren rond 1990.    Hij had een relatie met Tienkamp, Anouk..

Meer over Voorintholt, nn:

Geboorte: rond 1990.   

Kinderen van Tienkamp, Anouk en Voorintholt, nn

1715112121 i. Voorintholt, Sophie. Sophie werd geboren op 22 januari 2015.   

1715112121. Voorintholt, Sophie.

Sophie werd geboren op 22 januari 2015.    Zij is de dochter van Voorintholt, nn en Tienkamp, Anouk.

Meer over Voorintholt, Sophie:

Geboorte: 22 januari 2015.   

171511213. Tienkamp, Rick.

Rick werd geboren op 28 maart 1995.    Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en IJsenbrand, Linda. Hij had een relatie met Luth, Janneke..

Meer over Tienkamp, Rick:

Geboorte: 28 maart 1995.   

Verwantschap met: Luth, Janneke.

Janneke werd geboren rond 1995.    Zij had een relatie met Tienkamp, Rick.

Meer over Luth, Janneke:

Geboorte: rond 1995.   

Kinderen van Luth, Janneke en Tienkamp, Rick

1715112131 i. Tienkamp, Jayce. Jayce werd geboren op 14 mei 2014.   

1715112131. Tienkamp, Jayce.

Jayce werd geboren op 14 mei 2014.    Hij is de zoon van Tienkamp, Rick en Luth, Janneke.

Meer over Tienkamp, Jayce:

Geboorte: 14 mei 2014.   

17151122. Tienkamp, Rengerdina.

Rengerdina werd geboren op 9 mei 1983 in Nieuwe Pekela.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Siepel, Grietje.

Meer over Tienkamp, Rengerdina:

Geboorte: 9 mei 1983, Nieuwe Pekela.   

: Renate.   

1715113. Tienkamp, Pieter.

Pieter werd geboren op 9 juli 1949 in Sleen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde Smit, Martje in 1970 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Pieter:

Geboorte: 9 juli 1949, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):Smit, Martje.

Martje werd geboren in 1950 in Veendam.    Zij trouwde Tienkamp, Pieter in 1970 in Veendam.

Meer over Smit, Martje:

Geboorte: 1950, Veendam.   

Kinderen van Smit, Martje en Tienkamp, Pieter

17151131 i. Tienkamp, Gina. Gina werd geboren op 27 mei 1972 in Veendam.   

17151132 ii. Tienkamp, Johanna. Johanna werd geboren in 1974 in Veendam.    Zij trouwde Kalsbeek, nn rond 1996.

17151133 iii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 9 mei 1976 in Veendam.   

Meer over Smit, Martje en Tienkamp, Pieter:

Huwelijk: 1970, Veendam.   

17151131. Tienkamp, Gina.

Gina werd geboren op 27 mei 1972 in Veendam.    Zij is de dochter van Tienkamp, Pieter en Smit, Martje.

Meer over Tienkamp, Gina:

Geboorte: 27 mei 1972, Veendam.   

17151132. Tienkamp, Johanna.

Johanna werd geboren in 1974 in Veendam.    Zij is de dochter van Tienkamp, Pieter en Smit, Martje. Zij trouwde Kalsbeek, nn rond 1996.

Opmerkingen bij Tienkamp, Johanna

Johanna is op 18 febr 2015 haar eetcafé in Winschoten begonnen.

Meer over Tienkamp, Johanna:

Geboorte: 1974, Veendam.   

Echtgeno(o)t(e):Kalsbeek, nn.

nn werd geboren rond 1970.    Hij trouwde Tienkamp, Johanna rond 1996.

Meer over Kalsbeek, nn:

Geboorte: rond 1970.   

Kinderen van Tienkamp, Johanna en Kalsbeek, nn

171511321 i. Kalsbeek, Jeffrey.

171511322 ii. Kalsbeek, Kevin.

Meer over Tienkamp, Johanna en Kalsbeek, nn:

Huwelijk: rond 1996.   

171511321. Kalsbeek, Jeffrey.

Hij is de zoon van Kalsbeek, nn en Tienkamp, Johanna.

171511322. Kalsbeek, Kevin.

Hij is de zoon van Kalsbeek, nn en Tienkamp, Johanna.

17151133. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 9 mei 1976 in Veendam.    Hij is de zoon van Tienkamp, Pieter en Smit, Martje.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 9 mei 1976, Veendam.   

1715114. Tienkamp, Dirk.

Dirk werd geboren op 2 augustus 1950 in Sleen.    Hij overleed op 6 maart 2021.    Hij was de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde Wiering, Altina Martina in 1970 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Dirk:

Geboorte: 2 augustus 1950, Sleen.   

Overlijden: 6 maart 2021.   

Echtgeno(o)t(e):Wiering, Altina Martina.

Altina Martina werd geboren op 29 november 1952 in Valthermond.    Zij trouwde Tienkamp, Dirk in 1970 in Veendam.

Meer over Wiering, Altina Martina:

Geboortenaam: Mientje

Geboorte: 29 november 1952, Valthermond.   

Kinderen van Wiering, Altina Martina en Tienkamp, Dirk

17151141 i. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren in 1970 in Veendam.   

17151142 ii. Tienkamp, Rene. Rene werd geboren op 29 maart 1973 in Odoorn.    Hij overleed op 8 december 2017 in Tweede Exloërmond.    Hij trouwde , Jessica rond 2000.

17151143 iii. Tienkamp, Danny. Danny werd geboren op 12 april 1980 in Veendam.    Hij had een relatie met , moeder van Kimberley..

Meer over Wiering, Altina Martina en Tienkamp, Dirk:

Huwelijk: 1970, Veendam.   

17151141. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren in 1970 in Veendam.    Hij is de zoon van Tienkamp, Dirk en Wiering, Altina Martina.

Opmerkingen bij Tienkamp, Johannes

http://www.omp-veendam.nl/zvt2.html.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboortenaam: Johan

Geboorte: 1970, Veendam.   

17151142. Tienkamp, Rene.

Rene werd geboren op 29 maart 1973 in Odoorn.    Hij overleed op 8 december 2017 in Tweede Exloërmond.    Hij was de zoon van Tienkamp, Dirk en Wiering, Altina Martina. Hij trouwde , Jessica rond 2000.

Meer over Tienkamp, Rene:

Geboorte: 29 maart 1973, Odoorn.   

Overlijden: 8 december 2017, Tweede Exloërmond.   

Echtgeno(o)t(e):, Jessica.

Zij trouwde Tienkamp, Rene rond 2000.

Meer over , Jessica en Tienkamp, Rene:

Huwelijk: rond 2000.   

17151143. Tienkamp, Danny.

Danny werd geboren op 12 april 1980 in Veendam.    Hij is de zoon van Tienkamp, Dirk en Wiering, Altina Martina. Hij had een relatie met , moeder van Kimberley..

Meer over Tienkamp, Danny:

Geboorte: 12 april 1980, Veendam.   

Verwantschap met: , moeder van Kimberley.

moeder van Kimberley werd geboren rond 1980.    Zij had een relatie met Tienkamp, Danny.

Meer over , moeder van Kimberley:

Geboorte: rond 1980.   

Kinderen van , moeder van Kimberley en Tienkamp, Danny

171511431 i. Tienkamp, Kimberley. Kimberley werd geboren op 6 november 1997 in Valthermond.    Zij had een relatie met de Wit, Ramon.

171511432 ii. Tienkamp, Jamy Damon. Jamy Damon werd geboren op 23 februari 2004 in Stadskanaal.   

171511433 iii. Tienkamp, Faylinn Arwen Henderika. Faylinn Arwen Henderika werd geboren op 24 maart 2016 in Groningen.   

171511434 iv. Tienkamp, Raisa Harmanna Douwina. Raisa Harmanna Douwina werd geboren op 5 april 2017 in Stadskanaal.   

171511431. Tienkamp, Kimberley.

Kimberley werd geboren op 6 november 1997 in Valthermond.    Zij is de dochter van Tienkamp, Danny en , moeder van Kimberley. Zij had een relatie met de Wit, Ramon.

Meer over Tienkamp, Kimberley:

Geboorte: 6 november 1997, Valthermond.   

Verwantschap met: de Wit, Ramon.

Ramon werd geboren op 20 juni 1994 in Stadskanaal.    Hij had een relatie met Tienkamp, Kimberley.. Hij had tevens een relatie met Timmer, Bianca..

Meer over de Wit, Ramon:

Geboorte: 20 juni 1994, Stadskanaal.   

Meer over Tienkamp, Kimberley en de Wit, Ramon:

Alterneer huwelijk: 22 februari 2021, Stadskanaal.   

171511432. Tienkamp, Jamy Damon.

Jamy Damon werd geboren op 23 februari 2004 in Stadskanaal.    Hij is de zoon van Tienkamp, Danny en , moeder van Kimberley.

Meer over Tienkamp, Jamy Damon:

Geboorte: 23 februari 2004, Stadskanaal.   

171511433. Tienkamp, Faylinn Arwen Henderika.

Faylinn Arwen Henderika werd geboren op 24 maart 2016 in Groningen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Danny en , moeder van Kimberley.

Meer over Tienkamp, Faylinn Arwen Henderika:

Geboorte: 24 maart 2016, Groningen.   

171511434. Tienkamp, Raisa Harmanna Douwina.

Raisa Harmanna Douwina werd geboren op 5 april 2017 in Stadskanaal.    Zij is de dochter van Tienkamp, Danny en , moeder van Kimberley.

Meer over Tienkamp, Raisa Harmanna Douwina:

Geboorte: 5 april 2017, Stadskanaal.   

1715115. Tienkamp, Trijntje Jantina.

Trijntje Jantina werd geboren op 24 januari 1953 in Sleen.    Zij overleed op 12 maart 1998.    Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna.

Meer over Tienkamp, Trijntje Jantina:

Geboorte: 24 januari 1953, Sleen.   

Overlijden: 12 maart 1998.   

1715116. Tienkamp, Harmanna Johanna.

Harmanna Johanna werd geboren op 4 juni 1955 in Sleen.    Zij overleed op 4 augustus 1999.    Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Zij trouwde Kos, Kos in 1975 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Harmanna Johanna:

Geboorte: 4 juni 1955, Sleen.   

Overlijden: 4 augustus 1999.   

Echtgeno(o)t(e):Kos, Kos.

Kos werd geboren in 1955 in Veendam.    Hij trouwde Tienkamp, Harmanna Johanna in 1975 in Veendam.

Meer over Kos, Kos:

Geboorte: 1955, Veendam.   

Meer over Tienkamp, Harmanna Johanna en Kos, Kos:

Huwelijk: 1975, Veendam.   

1715117. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 10 april 1956 in Sleen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde Mulder, Jantje in 1985 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 10 april 1956, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):Mulder, Jantje.

Jantje werd geboren in 1960 in Veendam.    Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1985 in Veendam.

Meer over Mulder, Jantje:

Geboorte: 1960, Veendam.   

Kinderen van Mulder, Jantje en Tienkamp, Jan

17151171 i. Tienkamp, Michael. Michael werd geboren op 13 juli 1987 in Wildervank.    Hij trouwde van der Laan, Marloes Stephanie op 8 augustus 2016 in Gieten.

17151172 ii. Tienkamp, Yvonne. Yvonne werd geboren op 12 april 1990 in Veendam.   

Meer over Mulder, Jantje en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1985, Veendam.   

17151171. Tienkamp, Michael.

Michael werd geboren op 13 juli 1987 in Wildervank.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Mulder, Jantje. Hij trouwde van der Laan, Marloes Stephanie op 8 augustus 2016 in Gieten.

Meer over Tienkamp, Michael:

Geboorte: 13 juli 1987, Wildervank.   

Echtgeno(o)t(e):van der Laan, Marloes Stephanie.

Marloes Stephanie werd geboren op 20 september 1989 in Groningen.    Zij trouwde Tienkamp, Michael op 8 augustus 2016 in Gieten.

Meer over van der Laan, Marloes Stephanie:

Geboorte: 20 september 1989, Groningen.   

Meer over van der Laan, Marloes Stephanie en Tienkamp, Michael:

Huwelijk: 8 augustus 2016, Gieten.   

17151172. Tienkamp, Yvonne.

Yvonne werd geboren op 12 april 1990 in Veendam.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Mulder, Jantje.

Meer over Tienkamp, Yvonne:

Geboorte: 12 april 1990, Veendam.   

1715118. Tienkamp, Jarines.

Jarines werd geboren op 5 november 1960 in Sleen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde NN, vrouw van Rines in 1985 in Annerveensekanaal.

Meer over Tienkamp, Jarines:

Geboorte: 5 november 1960, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):NN, vrouw van Rines.

vrouw van Rines werd geboren in 1960 in Annerveensekanaal.    Zij trouwde Tienkamp, Jarines in 1985 in Annerveensekanaal.

Meer over NN, vrouw van Rines:

Geboorte: 1960, Annerveensekanaal.   

Kinderen van NN, vrouw van Rines en Tienkamp, Jarines

17151181 i. Tienkamp, Alexander. Alexander werd geboren in 1987 in Annerveensekanaal.    Hij trouwde Hilbrink, Cindy rond 2015.

17151182 ii. Tienkamp, Patrick. Patrick werd geboren in oktober 1989 in Annerveensekanaal.   

Meer over NN, vrouw van Rines en Tienkamp, Jarines:

Huwelijk: 1985, Annerveensekanaal.   

17151181. Tienkamp, Alexander.

Alexander werd geboren in 1987 in Annerveensekanaal.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jarines en NN, vrouw van Rines. Hij trouwde Hilbrink, Cindy rond 2015.

Meer over Tienkamp, Alexander:

Geboorte: 1987, Annerveensekanaal.   

Echtgeno(o)t(e):Hilbrink, Cindy.

Cindy werd geboren rond 1990.    Zij trouwde Tienkamp, Alexander rond 2015.

Meer over Hilbrink, Cindy:

Geboorte: rond 1990.   

Meer over Hilbrink, Cindy en Tienkamp, Alexander:

Huwelijk: rond 2015.   

17151182. Tienkamp, Patrick.

Patrick werd geboren in oktober 1989 in Annerveensekanaal.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jarines en NN, vrouw van Rines.

Meer over Tienkamp, Patrick:

Geboorte: oktober 1989, Annerveensekanaal.   

1715119. Tienkamp, Marianne.

Marianne werd geboren op 28 januari 1963 in Sleen.    Zij overleed op 6 april 2017 in Veendam.    Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna.

Opmerkingen bij Tienkamp, Marianne

Gehuwd met Brongers

Meer over Tienkamp, Marianne:

Geboorte: 28 januari 1963, Sleen.   

Overlijden: 6 april 2017, Veendam.   

171511A. Tienkamp, Margriet.

Margriet werd geboren op 26 september 1968 in Sleen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna.

Meer over Tienkamp, Margriet:

Geboorte: 26 september 1968, Sleen.   

171512. Tienkamp, Trijntien Jantina.

Trijntien Jantina werd geboren in 1935 in Sleen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Staal, Marchien. Zij trouwde Pruim, NN in 1960 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Trijntien Jantina:

Geboorte: 1935, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):Pruim, NN.

NN werd geboren in 1935 in Emmen.    Hij trouwde Tienkamp, Trijntien Jantina in 1960 in Emmen.

Meer over Pruim, NN:

Geboorte: 1935, Emmen.   

Meer over Tienkamp, Trijntien Jantina en Pruim, NN:

Huwelijk: 1960, Emmen.   

17152. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 7 januari 1887 in Sleen.    Zij overleed op 27 mei 1976 in Coevorden.    Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Zij trouwde Scholten, Derk op 9 november 1906 in Dalen.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 7 januari 1887, Sleen.   

Overlijden: 27 mei 1976, Coevorden.   

Beroep: van 1930 tot 1 november 1941, Dalerveen. schoolschoonmaakster.   

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Derk.

Derk werd geboren op 9 december 1885 in Schoonebeek (Dalen).    Hij overleed in 1969 in Dalen.    Hij was de zoon van Scholten, Johannes en Vink, Fenna. Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje op 9 november 1906 in Dalen.

Meer over Scholten, Derk:

Geboorte: 9 december 1885, Schoonebeek (Dalen).   

Overlijden: 1969, Dalen.   

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en Scholten, Derk

171521 i. Scholten, Fenna. Fenna werd geboren op 3 april 1907 in Dalen.    Zij overleed op 1 september 1924 in Dalerveen.   

171522 ii. Scholten, Johanes. Johanes werd geboren op 23 juni 1910 in Dalen.   

Meer over Tienkamp, Zwaantje en Scholten, Derk:

Huwelijk: 9 november 1906, Dalen.   

171521. Scholten, Fenna.

Fenna werd geboren op 3 april 1907 in Dalen.    Zij overleed op 1 september 1924 in Dalerveen.    Zij was de dochter van Scholten, Derk en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Scholten, Fenna:

Geboorte: 3 april 1907, Dalen.   

Overlijden: 1 september 1924, Dalerveen.   

171522. Scholten, Johanes.

Johanes werd geboren op 23 juni 1910 in Dalen.    Hij was de zoon van Scholten, Derk en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Scholten, Johanes:

Geboorte: 23 juni 1910, Dalen.   

17153. Tienkamp, Jantina.

Jantina werd geboren op 18 september 1888 in Sleen.    Zij overleed op 21 maart 1966 in Klazienaveen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Zij trouwde van der Schuur, Nantko op 16 november 1916 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Jantina:

Geboorte: 18 september 1888, Sleen.   

Overlijden: 21 maart 1966, Klazienaveen.   

Echtgeno(o)t(e):van der Schuur, Nantko.

Nantko werd geboren in 1894 in Kropswolde.    Hij trouwde Tienkamp, Jantina op 16 november 1916 in Emmen.

Meer over van der Schuur, Nantko:

Geboorte: 1894, Kropswolde.   

Meer over Tienkamp, Jantina en van der Schuur, Nantko:

Huwelijk: 16 november 1916, Emmen.   

17154. Tienkamp, Geertje.

Geertje werd geboren op 31 maart 1890 in Sleen.    Zij overleed op 3 januari 1935 in Sleen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Zij trouwde Schepers, Jans op 1 mei 1917 in Oosterhesselen.

Meer over Tienkamp, Geertje:

Geboorte: 31 maart 1890, Sleen.   

Overlijden: 3 januari 1935, Sleen.   

Echtgeno(o)t(e):Schepers, Jans.

Jans werd geboren op 28 januari 1889 in Oosterhesselen.    Hij overleed rond 1950.    Hij was de zoon van Schepers, Egbert en Veldhuis, Aaltje. Hij trouwde Tienkamp, Geertje op 1 mei 1917 in Oosterhesselen.

Meer over Schepers, Jans:

Geboorte: 28 januari 1889, Oosterhesselen.   

Overlijden: rond 1950.   

Kinderen van Tienkamp, Geertje en Schepers, Jans

171541 i. Schepers, Annegien. Annegien werd geboren op 24 september 1920 in Assen.   

171542 ii. Schepers, Egbert Johannes. Egbert Johannes werd geboren op 15 juli 1922 in Oosterhesselen.   

171543 iii. Schepers, Johanna Egberta. Johanna Egberta werd geboren op 9 januari 1926 in Sleen.   

171544 iv. Schepers, Johannes. Johannes werd geboren op 19 februari 1930 in Sleen.    Hij overleed op 7 juni 1930 in Sleen.   

171545 v. Schepers, Jantje. Jantje werd geboren op 14 november 1931 in Sleen.   

Meer over Tienkamp, Geertje en Schepers, Jans:

Huwelijk: 1 mei 1917, Oosterhesselen.   

171541. Schepers, Annegien.

Annegien werd geboren op 24 september 1920 in Assen.    Zij is de dochter van Schepers, Jans en Tienkamp, Geertje.

Meer over Schepers, Annegien:

Geboorte: 24 september 1920, Assen.   

171542. Schepers, Egbert Johannes.

Egbert Johannes werd geboren op 15 juli 1922 in Oosterhesselen.    Hij is de zoon van Schepers, Jans en Tienkamp, Geertje.

Meer over Schepers, Egbert Johannes:

Geboorte: 15 juli 1922, Oosterhesselen.   

171543. Schepers, Johanna Egberta.

Johanna Egberta werd geboren op 9 januari 1926 in Sleen.    Zij is de dochter van Schepers, Jans en Tienkamp, Geertje.

Meer over Schepers, Johanna Egberta:

Geboorte: 9 januari 1926, Sleen.   

171544. Schepers, Johannes.

Johannes werd geboren op 19 februari 1930 in Sleen.    Hij overleed op 7 juni 1930 in Sleen.    Hij was de zoon van Schepers, Jans en Tienkamp, Geertje.

Meer over Schepers, Johannes:

Geboorte: 19 februari 1930, Sleen.   

Overlijden: 7 juni 1930, Sleen.   

171545. Schepers, Jantje.

Jantje werd geboren op 14 november 1931 in Sleen.    Zij is de dochter van Schepers, Jans en Tienkamp, Geertje.

Meer over Schepers, Jantje:

Geboorte: 14 november 1931, Sleen.   

17155. Tienkamp, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 5 juli 1892 in Sleen.    Hij overleed op 19 maart 1894 in Sleen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien.

Meer over Tienkamp, Gerrit:

Geboorte: 5 juli 1892, Sleen.   

Overlijden: 19 maart 1894, Sleen.   

18. van Tijnkamp, Hindrik Gerrits.

Hindrik Gerrits werd geboren op 14 december 1760 in Noordbarge.    Hij overleed op 11 september 1792 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien. Hij trouwde Berendts, Hindrikje rond 1784 in Noordbarge.

Meer over van Tijnkamp, Hindrik Gerrits:

Geboorte: 14 december 1760, Noordbarge.   

Overlijden: 11 september 1792, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Berendts, Hindrikje.

Hindrikje werd geboren in 1760 in Noordbarge.    Zij overleed op 7 maart 1816 in Noordbarge.    Zij trouwde van Tijnkamp, Hindrik Gerrits rond 1784 in Noordbarge.

Meer over Berendts, Hindrikje:

Geboorte: 1760, Noordbarge.   

Overlijden: 7 maart 1816, Noordbarge.   

Kinderen van Berendts, Hindrikje en van Tijnkamp, Hindrik Gerrits

181 i. Tijnkamp, Hindrikje Hindriks. Hindrikje Hindriks werd geboren op 6 maart 1785 in Noordbarge.    Zij overleed op 7 maart 1850.   

Meer over Berendts, Hindrikje en van Tijnkamp, Hindrik Gerrits:

Huwelijk: rond 1784, Noordbarge.   

181. Tijnkamp, Hindrikje Hindriks.

Hindrikje Hindriks werd geboren op 6 maart 1785 in Noordbarge.    Zij overleed op 7 maart 1850.    Zij was de dochter van van Tijnkamp, Hindrik Gerrits en Berendts, Hindrikje.

Meer over Tijnkamp, Hindrikje Hindriks:

Geboorte: 6 maart 1785, Noordbarge.   

Overlijden: 7 maart 1850.   

19. Tijnkamp, Geert.

Hij werd gedoopt in 1765. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien. Hij trouwde met Stoffers, Annechien.

Opmerkingen bij Tijnkamp, Geert

Het is niet aangetoond dat Geert een zoon is van Gerrit Hindriks Tijnkamp.

Meer over Tijnkamp, Geert:

Doop: 1765.   

Echtgeno(o)t(e):Stoffers, Annechien.

Zij werd gedoopt in 1765. Zij trouwde met Tijnkamp, Geert.

Meer over Stoffers, Annechien:

Doop: 1765.   

Kinderen van Stoffers, Annechien en Tijnkamp, Geert

191 i. Tijnkamp, Harmtijn. Zij werd gedoopt op 3 mei 1787 te Zweeloo.

Meer over Stoffers, Annechien en Tijnkamp, Geert:

Huwelijk: geschat rond 1785, Zweeloo?.   

191. Tijnkamp, Harmtijn.

Zij werd gedoopt op 3 mei 1787 te Zweeloo. Zij was de dochter van Tijnkamp, Geert en Stoffers, Annechien.

Opmerkingen bij Tijnkamp, Harmtijn

Bron: Harm Benninga.

Meer over Tijnkamp, Harmtijn:

Doop: 3 mei 1787, Zweeloo.   

1A. Tienkamp, Arent Gerrits.

Arent Gerrits werd geboren op 2 november 1766 in Emmen.    Hij overleed op 9 oktober 1846 in Emmen.    Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien. Hij trouwde Bos, Harmina Hendriks op 21 april 1794 in Emmen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Arent Gerrits

In de registerlijst van 1797 komt voor in Emmen, huisnr 51: Arent Tienkamp, 35 jaar (PT: moet zijn: 31 jaar), arbeider, getrouwd, 2 kinderen, een zuster bij hem inwonende (PT: Jantien?) In 1794, het jaar van hun trouwen heerste er grote droogte. In het Register van weerbare mannen van

1811, staat hij vermeld als wonend te Emmen, arbeider, inschrijvingsnummer 289.

Meer over Tienkamp, Arent Gerrits:

Geboortenaam: Arend van Tijnkamp

Geboortenaam:    Bos

Geboortenaam:    Bos

Geboorte: 2 november 1766, Emmen.   

Beroep: 1798. arbeijder.   

Burgerwacht Emmen; genoemd werd dat hij 35 jaar was, maar dat klopt niet. Hij was 32.

Getrouwd, 2 kinderen, een zuster bij hen inwonende

Residentie: 1804, Emmen. Arend Gerrits keuter doch zeer armoedig.   

Residentie: 1807, Emmen. Huurder van Hoofdstraat sectie C954, eigenaar: weduwe Willinge.   

Overlijden: 9 oktober 1846, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Bos, Harmina Hendriks.

Harmina Hendriks werd geboren op 21 december 1762 in Noordbarge.    Zij overleed op 16 november 1833 in Emmen.    Zij trouwde Tienkamp, Arent Gerrits op 21 april 1794 in Emmen.

Meer over Bos, Harmina Hendriks:

Geboorte: 21 december 1762, Noordbarge.   

Overlijden: 16 november 1833, Emmen.   

Kinderen van Bos, Harmina Hendriks en Tienkamp, Arent Gerrits

1A1 i. Bos, kind van Arent Gerrit. kind van Arent Gerrit werd geboren in 1794 in Emmen.    Hij overleed in 1794 in Emmen.   

1A2 ii. Bos, kind van Arent Gerrit. kind van Arent Gerrit werd geboren in 1795 in Emmen.    Hij overleed in 1795 in Emmen.   

1A3 iii. Bos, Hindrik Arends. Hindrik Arends werd geboren op 26 februari 1795 in Emmen.    Hij overleed op 13 juli 1862 in Dalen.    Hij trouwde Lubbers, Annegijn op 1 mei 1830 in Dalen.

1A4 iv. Bos, Annigjen Arends. Zij werd gedoopt op 31 december 1797 te Emmen. Zij overleed op 2 november 1818 in Emmen.   

1A5 v. Bos, Jan. Jan werd geboren op 28 juli 1801 in Emmen.    Hij overleed op 19 augustus 1861 in Emmen.    Hij trouwde Gossen, Jantien op 25 mei 1833 in Emmen.

Meer over Bos, Harmina Hendriks en Tienkamp, Arent Gerrits:

Huwelijk: 21 april 1794, Emmen.   

1A1. Bos, kind van Arent Gerrit.

kind van Arent Gerrit werd geboren in 1794 in Emmen.    Hij overleed in 1794 in Emmen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Arent Gerrits en Bos, Harmina Hendriks.

Meer over Bos, kind van Arent Gerrit:

Geboorte: 1794, Emmen.   

Overlijden: 1794, Emmen.   

1A2. Bos, kind van Arent Gerrit.

kind van Arent Gerrit werd geboren in 1795 in Emmen.    Hij overleed in 1795 in Emmen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Arent Gerrits en Bos, Harmina Hendriks.

Meer over Bos, kind van Arent Gerrit:

Geboorte: 1795, Emmen.   

Overlijden: 1795, Emmen.   

1A3. Bos, Hindrik Arends.

Hindrik Arends werd geboren op 26 februari 1795 in Emmen.    Hij werd gedoopt op 8 maart 1795 te Emmen.. Hij overleed op 13 juli 1862 in Dalen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Arent Gerrits en Bos, Harmina Hendriks. Hij trouwde Lubbers, Annegijn op 1 mei 1830 in Dalen.

Meer over Bos, Hindrik Arends:

Geboorte: 26 februari 1795, Emmen.   

Doopsel: 8 maart 1795, Emmen.   

Religie: Hervormd.   

Overlijden: 13 juli 1862, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Lubbers, Annegijn.

Annegijn werd geboren op 25 februari 1801 in Dalen.    Zij overleed op 14 september 1848 in Dalen.    Zij trouwde Bos, Hindrik Arends op 1 mei 1830 in Dalen.

Meer over Lubbers, Annegijn:

Geboorte: 25 februari 1801, Dalen.   

Overlijden: 14 september 1848, Dalen.   

Kinderen van Lubbers, Annegijn en Bos, Hindrik Arends

1A31 i. Bos, Jantje. Jantje werd geboren op 5 september 1832 in Dalen.    Zij overleed op 28 oktober 1837 in Dalen.   

1A32 ii. Bos, Derk. Derk werd geboren op 10 februari 1834 in Dalen.    Hij overleed op 25 februari 1916 in Dalen.    Hij trouwde van Führen, Arendina op 7 mei 1859 in Dalen.

1A33 iii. Bos, Harmina. Harmina werd geboren op 27 oktober 1835 in Dalen.    Zij overleed op 6 november 1837 in Dalen.   

1A34 iv. Bos, Albert. Albert werd geboren op 17 juli 1837 in Dalen.    Hij trouwde Oots, Geesje op 23 mei 1885 in Dalen.

1A35 v. Bos, Jan. Jan werd geboren op 29 januari 1839 in Dalen.    Hij overleed op 21 mei 1926 in Oosterhesselen.    Hij trouwde Schuring, Aaltje op 21 februari 1870 in Oosterhesselen.

1A36 vi. Bos, Harm. Harm werd geboren op 23 maart 1841 in Dalen.   

1A37 vii. Bos, Johannes. Johannes werd geboren op 19 januari 1844 in Dalen.   

1A38 viii. Bos, Olf. Olf werd geboren op 26 september 1846 in Dalen.    Hij overleed op 29 februari 1880 in Dalen.    Hij trouwde Schuring, Hillechien op 25 mei 1877 in Dalen.

Meer over Lubbers, Annegijn en Bos, Hindrik Arends:

Huwelijk: 1 mei 1830, Dalen.   

1A31. Bos, Jantje.

Jantje werd geboren op 5 september 1832 in Dalen.    Zij overleed op 28 oktober 1837 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn.

Meer over Bos, Jantje:

Geboorte: 5 september 1832, Dalen.   

Overlijden: 28 oktober 1837, Dalen.   

1A32. Bos, Derk.

Derk werd geboren op 10 februari 1834 in Dalen.    Hij overleed op 25 februari 1916 in Dalen.    Hij was de zoon van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn. Hij trouwde van Führen, Arendina op 7 mei 1859 in Dalen.

Meer over Bos, Derk:

Geboorte: 10 februari 1834, Dalen.   

Overlijden: 25 februari 1916, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):van Führen, Arendina.

Arendina werd geboren op 8 augustus 1827 in Dalen.    Zij overleed op 4 oktober 1871 in Dalen.    Zij trouwde Bos, Derk op 7 mei 1859 in Dalen.

Meer over van Führen, Arendina:

Geboorte: 8 augustus 1827, Dalen.   

Overlijden: 4 oktober 1871, Dalen.   

Kinderen van van Führen, Arendina en Bos, Derk

1A321 i. Bos, Annigje. Annigje werd geboren op 20 december 1859 in Dalen.   

1A322 ii. Bos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 27 mei 1861 in Dalen.    Zij overleed op 24 december 1939 in Dalen.    Zij trouwde Weggemans, Willem op 10 april 1895 in Dalen.

1A323 iii. Bos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 11 januari 1863 in Dalen.    Zij overleed op 1 september 1866 in Dalen.   

1A324 iv. Bos, Lammigje. Lammigje werd geboren op 6 december 1865 in Dalen.    Zij overleed op 29 april 1883 in Dalen.   

1A325 v. Bos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 6 april 1869 in Dalen.    Hij overleed op 29 maart 1870 in Dalen.   

Meer over van Führen, Arendina en Bos, Derk:

Huwelijk: 7 mei 1859, Dalen.   

1A321. Bos, Annigje.

Annigje werd geboren op 20 december 1859 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Derk en van Führen, Arendina.

Meer over Bos, Annigje:

Geboorte: 20 december 1859, Dalen.   

1A322. Bos, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 27 mei 1861 in Dalen.    Zij overleed op 24 december 1939 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Derk en van Führen, Arendina. Zij trouwde Weggemans, Willem op 10 april 1895 in Dalen.

Meer over Bos, Aaltje:

Geboorte: 27 mei 1861, Dalen.   

Overlijden: 24 december 1939, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Weggemans, Willem.

Willem werd geboren op 28 maart 1863 in Gasselte.    Hij overleed op 17 september 1902 in Dalen.    Hij trouwde Bos, Aaltje op 10 april 1895 in Dalen.

Meer over Weggemans, Willem:

Geboorte: 28 maart 1863, Gasselte.   

Overlijden: 17 september 1902, Dalen.   

Kinderen van Bos, Aaltje en Weggemans, Willem

1A3221 i. Weggemans, Albertje. Albertje werd geboren op 26 mei 1895 in Dalen.   

1A3222 ii. Weggemans, Derk. Derk werd geboren op 9 maart 1897 in Dalen.   

Meer over Bos, Aaltje en Weggemans, Willem:

Huwelijk: 10 april 1895, Dalen.   

1A3221. Weggemans, Albertje.

Albertje werd geboren op 26 mei 1895 in Dalen.    Zij was de dochter van Weggemans, Willem en Bos, Aaltje.

Meer over Weggemans, Albertje:

Geboorte: 26 mei 1895, Dalen.   

1A3222. Weggemans, Derk.

Derk werd geboren op 9 maart 1897 in Dalen.    Hij was de zoon van Weggemans, Willem en Bos, Aaltje.

Meer over Weggemans, Derk:

Geboorte: 9 maart 1897, Dalen.   

1A323. Bos, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 11 januari 1863 in Dalen.    Zij overleed op 1 september 1866 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Derk en van Führen, Arendina.

Meer over Bos, Hendrikje:

Geboorte: 11 januari 1863, Dalen.   

Overlijden: 1 september 1866, Dalen.   

1A324. Bos, Lammigje.

Lammigje werd geboren op 6 december 1865 in Dalen.    Zij overleed op 29 april 1883 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Derk en van Führen, Arendina.

Meer over Bos, Lammigje:

Geboorte: 6 december 1865, Dalen.   

Overlijden: 29 april 1883, Dalen.   

1A325. Bos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 6 april 1869 in Dalen.    Hij overleed op 29 maart 1870 in Dalen.    Hij was de zoon van Bos, Derk en van Führen, Arendina.

Meer over Bos, Hendrik:

Geboorte: 6 april 1869, Dalen.   

Overlijden: 29 maart 1870, Dalen.   

1A33. Bos, Harmina.

Harmina werd geboren op 27 oktober 1835 in Dalen.    Zij overleed op 6 november 1837 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn.

Meer over Bos, Harmina:

Geboorte: 27 oktober 1835, Dalen.   

Overlijden: 6 november 1837, Dalen.   

1A34. Bos, Albert.

Albert werd geboren op 17 juli 1837 in Dalen.    Hij was de zoon van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn. Hij trouwde Oots, Geesje op 23 mei 1885 in Dalen.

Meer over Bos, Albert:

Geboorte: 17 juli 1837, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Oots, Geesje.

Geesje werd geboren in 1852 in Dalen.    Zij trouwde Bos, Albert op 23 mei 1885 in Dalen.

Meer over Oots, Geesje:

Geboorte: 1852, Dalen.   

Meer over Oots, Geesje en Bos, Albert:

Huwelijk: 23 mei 1885, Dalen.   

; erkenning 1 kind; vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden; vader bruid overleden; moeder bruid overleden

1A35. Bos, Jan.

Jan werd geboren op 29 januari 1839 in Dalen.    Hij overleed op 21 mei 1926 in Oosterhesselen.    Hij was de zoon van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn. Hij trouwde Schuring, Aaltje op 21 februari 1870 in Oosterhesselen.

Meer over Bos, Jan:

Geboorte: 29 januari 1839, Dalen.   

Beroep: van 1876 tot 1908. bakker.   

Overlijden: 21 mei 1926, Oosterhesselen.   

Echtgeno(o)t(e):Schuring, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 18 mei 1851 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 8 juni 1884 in Gees.    Zij was de dochter van Schuring, Jan en Naber, Lutgerdina. Zij trouwde Bos, Jan op 21 februari 1870 in Oosterhesselen.

Meer over Schuring, Aaltje:

Geboorte: 18 mei 1851, Oosterhesselen.   

Overlijden: 8 juni 1884, Gees.   

Kinderen van Schuring, Aaltje en Bos, Jan

1A351 i. Bos, Lutgerdina. Lutgerdina werd geboren op 5 augustus 1870 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 7 maart 1962 in Oosterhesselen.   

1A352 ii. Bos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 16 september 1871 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 16 maart 1927 in Oosterhesselen.    Hij trouwde Kuipers, Jantien op 8 mei 1896 in Oosterhesselen.

1A353 iii. Bos, Annichje. Annichje werd geboren op 8 december 1873 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 11 maart 1927 in Oosterhesselen.   

1A354 iv. Bos, Jan. Jan werd geboren op 25 mei 1876 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 15 maart 1944 in Oosterhesselen.    Hij trouwde Weggemans, Geesje op 1 juni 1906 in Oosterhesselen.

1A355 v. Bos, Johannes. Johannes werd geboren op 29 september 1879 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 27 februari 1942 in Oosterhesselen.    Hij trouwde Ensink, Grietje op 30 april 1908 in Oosterhesselen.

1A356 vi. Bos, Olf. Olf werd geboren op 22 januari 1882 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 7 november 1952 in Oosterhesselen.    Hij trouwde Eefting, Marchien op 10 mei 1911 in Oosterhesselen.

Meer over Schuring, Aaltje en Bos, Jan:

Huwelijk: 21 februari 1870, Oosterhesselen.   

1A351. Bos, Lutgerdina.

Lutgerdina werd geboren op 5 augustus 1870 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 7 maart 1962 in Oosterhesselen.    Zij was de dochter van Bos, Jan en Schuring, Aaltje.

Meer over Bos, Lutgerdina:

Geboorte: 5 augustus 1870, Oosterhesselen.   

Overlijden: 7 maart 1962, Oosterhesselen.   

1A352. Bos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 16 september 1871 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 16 maart 1927 in Oosterhesselen.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Schuring, Aaltje. Hij trouwde Kuipers, Jantien op 8 mei 1896 in Oosterhesselen.

Meer over Bos, Hendrik:

Geboorte: 16 september 1871, Oosterhesselen.   

Beroep: van 1896 tot 1902. bakker.   

Overlijden: 16 maart 1927, Oosterhesselen.   

Echtgeno(o)t(e):Kuipers, Jantien.

Jantien werd geboren in 1872 in Oosterhesselen.    Zij overleed voor 1930.    Zij trouwde Bos, Hendrik op 8 mei 1896 in Oosterhesselen.

Meer over Kuipers, Jantien:

Geboorte: 1872, Oosterhesselen.   

Overlijden: voor 1930.   

Kinderen van Kuipers, Jantien en Bos, Hendrik

1A3521 i. Bos, Jan. Jan werd geboren op 18 januari 1902 in Gees.    Hij overleed op 28 februari 1902 in Gees.   

1A3522 ii. Bos, Jan. Jan werd geboren op 17 februari 1907 in Gees.   

Meer over Kuipers, Jantien en Bos, Hendrik:

Huwelijk: 8 mei 1896, Oosterhesselen.   

1A3521. Bos, Jan.

Jan werd geboren op 18 januari 1902 in Gees.    Hij overleed op 28 februari 1902 in Gees.    Hij was de zoon van Bos, Hendrik en Kuipers, Jantien.

Meer over Bos, Jan:

Geboorte: 18 januari 1902, Gees.   

Overlijden: 28 februari 1902, Gees.   

1A3522. Bos, Jan.

Jan werd geboren op 17 februari 1907 in Gees.    Hij was de zoon van Bos, Hendrik en Kuipers, Jantien.

Meer over Bos, Jan:

Geboorte: 17 februari 1907, Gees.   

1A353. Bos, Annichje.

Annichje werd geboren op 8 december 1873 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 11 maart 1927 in Oosterhesselen.    Zij was de dochter van Bos, Jan en Schuring, Aaltje.

Meer over Bos, Annichje:

Geboorte: 8 december 1873, Oosterhesselen.   

Overlijden: 11 maart 1927, Oosterhesselen.   

1A354. Bos, Jan.

Jan werd geboren op 25 mei 1876 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 15 maart 1944 in Oosterhesselen.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Schuring, Aaltje. Hij trouwde Weggemans, Geesje op 1 juni 1906 in Oosterhesselen.

Meer over Bos, Jan:

Geboorte: 25 mei 1876, Oosterhesselen.   

Beroep: 1912. broodbakker.   

Overlijden: 15 maart 1944, Oosterhesselen.   

Echtgeno(o)t(e):Weggemans, Geesje.

Geesje werd geboren in 1882 in Zweeloo.    Zij overleed op 17 maart 1947 in Oosterhesselen.    Zij trouwde Bos, Jan op 1 juni 1906 in Oosterhesselen.

Meer over Weggemans, Geesje:

Geboorte: 1882, Zweeloo.   

Overlijden: 17 maart 1947, Oosterhesselen.   

Kinderen van Weggemans, Geesje en Bos, Jan

1A3541 i. Bos, Jan. Jan werd geboren op 27 januari 1907 in Oosterhesselen.    Hij trouwde Havinga, Geesje op 30 oktober 1930 in Oosterhesselen.

1A3542 ii. Bos, Lutgertje. Lutgertje werd geboren op 15 januari 1909 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 9 februari 1948 in Oosterhesselen.   

1A3543 iii. Bos, Albertus. Albertus werd geboren op 13 februari 1910 in Oosterhesselen.   

1A3544 iv. Bos, Johannes. Johannes werd geboren op 13 februari 1912 in Oosterhesselen.   

Meer over Weggemans, Geesje en Bos, Jan:

Huwelijk: 1 juni 1906, Oosterhesselen.   

1A3541. Bos, Jan.

Jan werd geboren op 27 januari 1907 in Oosterhesselen.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Weggemans, Geesje. Hij trouwde Havinga, Geesje op 30 oktober 1930 in Oosterhesselen.

Meer over Bos, Jan:

Geboorte: 27 januari 1907, Oosterhesselen.   

Beroep: 1930. landmeter.   

Echtgeno(o)t(e):Havinga, Geesje.

Geesje werd geboren in 1906 in Oosterhesselen.    Zij trouwde Bos, Jan op 30 oktober 1930 in Oosterhesselen.

Meer over Havinga, Geesje:

Geboorte: 1906, Oosterhesselen.   

Meer over Havinga, Geesje en Bos, Jan:

Huwelijk: 30 oktober 1930, Oosterhesselen.   

1A3542. Bos, Lutgertje.

Lutgertje werd geboren op 15 januari 1909 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 9 februari 1948 in Oosterhesselen.    Zij was de dochter van Bos, Jan en Weggemans, Geesje.

Meer over Bos, Lutgertje:

Geboorte: 15 januari 1909, Oosterhesselen.   

Overlijden: 9 februari 1948, Oosterhesselen.   

1A3543. Bos, Albertus.

Albertus werd geboren op 13 februari 1910 in Oosterhesselen.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Weggemans, Geesje.

Meer over Bos, Albertus:

Geboorte: 13 februari 1910, Oosterhesselen.   

1A3544. Bos, Johannes.

Johannes werd geboren op 13 februari 1912 in Oosterhesselen.    Hij is de zoon van Bos, Jan en Weggemans, Geesje.

Meer over Bos, Johannes:

Geboorte: 13 februari 1912, Oosterhesselen.   

1A355. Bos, Johannes.

Johannes werd geboren op 29 september 1879 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 27 februari 1942 in Oosterhesselen.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Schuring, Aaltje. Hij trouwde Ensink, Grietje op 30 april 1908 in Oosterhesselen.

Meer over Bos, Johannes:

Geboorte: 29 september 1879, Oosterhesselen.   

Beroep: 1911. landbouwer.   

Overlijden: 27 februari 1942, Oosterhesselen.   

Echtgeno(o)t(e):Ensink, Grietje.

Grietje werd geboren in 1882 in Oosterhesselen.    Zij overleed voor 1942.    Zij trouwde Bos, Johannes op 30 april 1908 in Oosterhesselen.

Meer over Ensink, Grietje:

Geboorte: 1882, Oosterhesselen.   

Overlijden: voor 1942.   

Kinderen van Ensink, Grietje en Bos, Johannes

1A3551 i. Bos, Albert. Albert werd geboren op 1 oktober 1911 in Gees.   

1A3552 ii. Bos, Hanna. Hanna werd geboren in 1916 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 20 maart 1946 in Dalen.    Zij had een relatie met Abbing, Harm.

1A3553 iii. Bos, Jan. Jan werd geboren op 27 oktober 1909 in Gees.   

Meer over Ensink, Grietje en Bos, Johannes:

Huwelijk: 30 april 1908, Oosterhesselen.   

1A3551. Bos, Albert.

Albert werd geboren op 1 oktober 1911 in Gees.    Hij is de zoon van Bos, Johannes en Ensink, Grietje.

Meer over Bos, Albert:

Geboorte: 1 oktober 1911, Gees.   

1A3552. Bos, Hanna.

Hanna werd geboren in 1916 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 20 maart 1946 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Johannes en Ensink, Grietje. Zij had een relatie met Abbing, Harm.

Meer over Bos, Hanna:

Geboorte: 1916, Oosterhesselen.   

Overlijden: 20 maart 1946, Dalen.   

Verwantschap met: Abbing, Harm.

Harm werd geboren rond 1910.    Hij had een relatie met Bos, Hanna..

Meer over Abbing, Harm:

Geboorte: rond 1910.   

1A3553. Bos, Jan.

Jan werd geboren op 27 oktober 1909 in Gees.    Hij was de zoon van Bos, Johannes en Ensink, Grietje.

Meer over Bos, Jan:

Geboorte: 27 oktober 1909, Gees.   

1A356. Bos, Olf.

Olf werd geboren op 22 januari 1882 in Oosterhesselen.    Hij overleed op 7 november 1952 in Oosterhesselen.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Schuring, Aaltje. Hij trouwde Eefting, Marchien op 10 mei 1911 in Oosterhesselen.

Meer over Bos, Olf:

Geboorte: 22 januari 1882, Oosterhesselen.   

Overlijden: 7 november 1952, Oosterhesselen.   

Beroep: 1952. landbouwer.   

Echtgeno(o)t(e):Eefting, Marchien.

Marchien werd geboren op 14 februari 1889 in Oosterhesselen.    Zij overleed na 1952.    Zij was de dochter van Eefting, Gerrit en Elders, Lammigje. Zij trouwde Bos, Olf op 10 mei 1911 in Oosterhesselen.

Meer over Eefting, Marchien:

Geboorte: 14 februari 1889, Oosterhesselen. Gees.   

Overlijden: na 1952.   

Kinderen van Eefting, Marchien en Bos, Olf

1A3561 i. Bos, Aaltien. Aaltien werd geboren op 21 februari 1912 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 7 augustus 1913 in Gees.   

1A3562 ii. Bos, Lammechien. Lammechien werd geboren in april 1913 in Gees.    Zij overleed op 18 maart 1914 in Groningen.   

1A3563 iii. Bos, Jan Alides. Jan Alides werd geboren op 30 juli 1914 in Oosterhesselen.    Hij trouwde Elving, Geessien rond 1940.

1A3564 iv. Bos, Lammechien. Lammechien werd geboren in december 1915 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 23 januari 1916 in Gees.   

Meer over Eefting, Marchien en Bos, Olf:

Huwelijk: 10 mei 1911, Oosterhesselen.   

1A3561. Bos, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 21 februari 1912 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 7 augustus 1913 in Gees.    Zij was de dochter van Bos, Olf en Eefting, Marchien.

Meer over Bos, Aaltien:

Geboorte: 21 februari 1912, Oosterhesselen.   

Overlijden: 7 augustus 1913, Gees.   

1A3562. Bos, Lammechien.

Lammechien werd geboren in april 1913 in Gees.    Zij overleed op 18 maart 1914 in Groningen.    Zij was de dochter van Bos, Olf en Eefting, Marchien.

Meer over Bos, Lammechien:

Geboorte: april 1913, Gees.   

Overlijden: 18 maart 1914, Groningen.   

1A3563. Bos, Jan Alides.

Jan Alides werd geboren op 30 juli 1914 in Oosterhesselen.    Hij is de zoon van Bos, Olf en Eefting, Marchien. Hij trouwde Elving, Geessien rond 1940.

Meer over Bos, Jan Alides:

Geboorte: 30 juli 1914, Oosterhesselen.   

Echtgeno(o)t(e):Elving, Geessien.

Geessien werd geboren op 12 juli 1915.    Zij trouwde Bos, Jan Alides rond 1940.

Meer over Elving, Geessien:

Geboorte: 12 juli 1915.   

Kinderen van Elving, Geessien en Bos, Jan Alides

1A35631 i. Bos, Olf. Olf werd geboren op 1 september 1944 in Oosterhesselen.   

Meer over Elving, Geessien en Bos, Jan Alides:

Huwelijk: rond 1940.   

1A35631. Bos, Olf.

Olf werd geboren op 1 september 1944 in Oosterhesselen.    Hij is de zoon van Bos, Jan Alides en Elving, Geessien.

Meer over Bos, Olf:

Geboorte: 1 september 1944, Oosterhesselen.   

1A3564. Bos, Lammechien.

Lammechien werd geboren in december 1915 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 23 januari 1916 in Gees.    Zij was de dochter van Bos, Olf en Eefting, Marchien.

Meer over Bos, Lammechien:

Geboorte: december 1915, Oosterhesselen.   

Overlijden: 23 januari 1916, Gees.   

1A36. Bos, Harm.

Harm werd geboren op 23 maart 1841 in Dalen.    Hij was de zoon van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn.

Meer over Bos, Harm:

Geboorte: 23 maart 1841, Dalen.   

1A37. Bos, Johannes.

Johannes werd geboren op 19 januari 1844 in Dalen.    Hij was de zoon van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn.

Meer over Bos, Johannes:

Geboorte: 19 januari 1844, Dalen.   

1A38. Bos, Olf.

Olf werd geboren op 26 september 1846 in Dalen.    Hij overleed op 29 februari 1880 in Dalen.    Hij was de zoon van Bos, Hindrik Arends en Lubbers, Annegijn. Hij trouwde Schuring, Hillechien op 25 mei 1877 in Dalen.

Meer over Bos, Olf:

Geboorte: 26 september 1846, Dalen.   

Beroep: 1877. bakkersknecht.   

Beroep: 1880. bakker.   

Overlijden: 29 februari 1880, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Schuring, Hillechien.

Hillechien werd geboren op 17 december 1853 in Oosterhesselen.    Zij overleed op 16 april 1913 in Dalen.    Zij was de dochter van Schuring, Jan en Naber, Lutgerdina. Zij trouwde Bos, Olf op 25 mei 1877 in Dalen.

Meer over Schuring, Hillechien:

Geboorte: 17 december 1853, Oosterhesselen.   

Overlijden: 16 april 1913, Dalen.   

Kinderen van Schuring, Hillechien en Bos, Olf

1A381 i. Bos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 11 april 1878 in Dalen.    Hij overleed op 3 juli 1947 in Apeldoorn.    Hij trouwde Smits, Hendrika op 29 april 1903 in Dalen.

Meer over Schuring, Hillechien en Bos, Olf:

Huwelijk: 25 mei 1877, Dalen.   

1A381. Bos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 11 april 1878 in Dalen.    Hij overleed op 3 juli 1947 in Apeldoorn.    Hij was de zoon van Bos, Olf en Schuring, Hillechien. Hij trouwde Smits, Hendrika op 29 april 1903 in Dalen.

Meer over Bos, Hendrik:

Geboorte: 11 april 1878, Dalen.   

Beroep: 1931. hotelhouder.   

Overlijden: 3 juli 1947, Apeldoorn.   

Echtgeno(o)t(e):Smits, Hendrika.

Hendrika werd geboren in 1879 in Dalen.    Zij overleed na 1947.    Zij trouwde Bos, Hendrik op 29 april 1903 in Dalen.

Meer over Smits, Hendrika:

Geboorte: 1879, Dalen.   

Overlijden: na 1947.   

Kinderen van Smits, Hendrika en Bos, Hendrik

1A3811 i. Bos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 6 maart 1904 in Dalen.   

1A3812 ii. Bos, Hendrika Gezina. Hendrika Gezina werd geboren op 19 maart 1905 in Dalen.    Zij trouwde Udema, Waldrik op 31 oktober 1931 in Dalen.

Meer over Smits, Hendrika en Bos, Hendrik:

Huwelijk: 29 april 1903, Dalen.   

1A3811. Bos, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 6 maart 1904 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Hendrik en Smits, Hendrika.

Meer over Bos, Hilligje:

Geboorte: 6 maart 1904, Dalen.   

1A3812. Bos, Hendrika Gezina.

Hendrika Gezina werd geboren op 19 maart 1905 in Dalen.    Zij was de dochter van Bos, Hendrik en Smits, Hendrika. Zij trouwde Udema, Waldrik op 31 oktober 1931 in Dalen.

Meer over Bos, Hendrika Gezina:

Geboorte: 19 maart 1905, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Udema, Waldrik.

Waldrik werd geboren in 1909 in Coevorden.    Hij trouwde Bos, Hendrika Gezina op 31 oktober 1931 in Dalen.

Meer over Udema, Waldrik:

Geboorte: 1909, Coevorden.   

Beroep: veehandelaar.   

Meer over Bos, Hendrika Gezina en Udema, Waldrik:

Huwelijk: 31 oktober 1931, Dalen.   

1A4. Bos, Annigjen Arends.

Zij werd gedoopt op 31 december 1797 te Emmen. Zij overleed op 2 november 1818 in Emmen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Arent Gerrits en Bos, Harmina Hendriks.

Meer over Bos, Annigjen Arends:

Doopsel: 31 december 1797, Emmen.   

Beroep: dienstmeid.   

Overlijden: 2 november 1818, Emmen.   

1A5. Bos, Jan.

Jan werd geboren op 28 juli 1801 in Emmen.    Hij overleed op 19 augustus 1861 in Emmen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Arent Gerrits en Bos, Harmina Hendriks. Hij trouwde Gossen, Jantien op 25 mei 1833 in Emmen.

Meer over Bos, Jan:

Geboorte: 28 juli 1801, Emmen.   

Overlijden: 19 augustus 1861, Emmen.   

Beroep: arbeider.   

Echtgeno(o)t(e):Gossen, Jantien.

Jantien werd geboren in 1806.    Zij trouwde Bos, Jan op 25 mei 1833 in Emmen.

Meer over Gossen, Jantien:

Geboorte: 1806.   

Kinderen van Gossen, Jantien en Bos, Jan

1A51 i. Bos, Albert. Albert werd geboren in 1834 in Emmen.    Hij overleed na 1874.   

1A52 ii. Bos, Hindrik. Hindrik werd geboren op 20 februari 1842 in Emmen.    Hij overleed op 24 augustus 1842 in Emmen.   

Meer over Gossen, Jantien en Bos, Jan:

Huwelijk: 25 mei 1833, Emmen.   

1A51. Bos, Albert.

Albert werd geboren in 1834 in Emmen.    Hij overleed na 1874.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Gossen, Jantien.

Meer over Bos, Albert:

Geboorte: 1834, Emmen.   

Overlijden: na 1874.   

1A52. Bos, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 20 februari 1842 in Emmen.    Hij overleed op 24 augustus 1842 in Emmen.    Hij was de zoon van Bos, Jan en Gossen, Jantien.

Meer over Bos, Hindrik:

Geboorte: 20 februari 1842, Emmen.   

Overlijden: 24 augustus 1842, Emmen.   

1B. van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Jantien Gerrits werd geboren op 13 augustus 1769 in Noordbarge.    Zij overleed op 13 juni 1843 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien. Zij trouwde Engberts, Jurriën op 19 juni 1796 in Emmen.

Meer over van Tijnkamp, Jantien Gerrits:

Geboorte: 13 augustus 1769, Noordbarge.   

Overlijden: 13 juni 1843, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Engberts, Jurriën.

Jurriën werd geboren op 11 juli 1773 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 23 maart 1845 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Minkjan, Engbert Roelofs en Valk, Janna Jurriëns. Hij trouwde van Tijnkamp, Jantien Gerrits op 19 juni 1796 in Emmen.

Opmerkingen bij Engberts, Jurriën

In het Haardstedenregister van Noordbarge van 1804 wordt genoemd: “Jurrien Tienkamp, keuter” met als toevoeging: “Zeer armoedig”. Jurrien werd weliswaar in het haardstedenregister vermeld als Jurrien Tienkamp, maar gezien de naam van zijn dochter voerde hij later “Engberts” als familienaam.   

Hij kwam in het OSA (Oud Staten Archief), het Register van de gewapende burgerwacht in 1797 op blad 1383 voor als Jurrijn Engbers, arbeider, Noordbarge.

Hij woonde -nèt als Gerrit, zijn schoonvader- op woonnummer 133.    Vreemd genoeg heb ik geen belijdenis kunnen vinden in de periode 1775-1810 in Noordbarge van zowel Jurriaan, Janna Jurriens (zijn moeder) of kinderen van Gerrit.

Misschien dat Jurriaan in Den Ham belijdenis deed, danwel buitenkerkelijk was (voor zover mogelijk in die tijd).

Meer over Engberts, Jurriën:

Geboorte: 11 juli 1773, Den Ham (Ov).   

In het doopboek van de Kerk te Den Ham staat vermeld: Engbert Roelofs en Janna Jorriens op ’t

Minken t’Noortmeer Jorrien.

Overlijden: 23 maart 1845, Noordbarge.   

Beroep: arbeider.   

Kinderen van van Tijnkamp, Jantien Gerrits en Engberts, Jurriën

1B1 i. Engberts, Gerrit. Gerrit werd geboren op 14 mei 1797 in Noordbarge.    Hij overleed op 4 maart 1821 in Noordbarge.   

1B2 ii. Engberts, Janna. Zij werd gedoopt op 24 november 1798 te Emmen. Zij overleed op 21 augustus 1848 in Hardenberg.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Tangenberg, Albert op 13 mei 1826 in Emmen.

1B3 iii. Engberts, Engbert. Engbert werd geboren op 10 oktober 1802 in Noordbarge.    Hij overleed op 19 maart 1824 in Noordbarge.   

1B4 iv. Engberts, Hindrik. Hindrik werd geboren op 19 augustus 1804 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 september 1842 in Noordbarge.    Hij trouwde Derks, Geertien op 26 oktober 1826 in Noordbarge.

1B5 v. Engberts, Roelf. Roelf werd geboren op 18 januari 1807 in Noordbarge.    Hij overleed op 5 mei 1849 in Noordbarge.    Hij trouwde Wolbers, Hinderkien op 4 juni 1836 in Noordbarge.

1B6 vi. Engberts, Albert. Albert werd geboren op 4 februari 1811 in Noordbarge.    Hij overleed op 15 april 1812 in Noordbarge.   

1B7 vii. Tienkamp, Annichjen Engberts. Annichjen Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Noordbarge.    Zij overleed na 1855 in Amerika.    Zij trouwde Otten, Jan Everts op 23 oktober 1841 in Westerbork. Zij trouwde tevens Schoemaker, Hermanus op 4 oktober 1854 in Emmen.

1B8 viii. Tienkamp, Aaltje Engberts. Aaltje Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Emmen.    Zij overleed in 1880 in Amerika.   

1B9 ix. Engberts, Jantien. Jantien werd geboren op 8 mei 1818 in Noordbarge.    Zij overleed op 26 april 1855 in Noordbarge.    Zij trouwde Zwiers, Hendrik op 27 juli 1843 in Noordbarge.

Meer over van Tijnkamp, Jantien Gerrits en Engberts, Jurriën:

Huwelijksafkondiging: 21 mei 1796, Emmen.   

“21 Maij ingeschreven Jurrien Engberts Jongman van den Ham en Jantien Gerrits Jonge Dogter van

Noordbarge na 3 kondigingen getrouwt te Emmen Den 19 Junij 1796″.

Huwelijk: 19 juni 1796, Emmen.   

1B1. Engberts, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 14 mei 1797 in Noordbarge.    Hij overleed op 4 maart 1821 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Gerrit:

Geboorte: 14 mei 1797, Noordbarge.   

Beroep: boerenknecht.   

Overlijden: 4 maart 1821, Noordbarge. Den Oever.   

1B2. Engberts, Janna.

Zij werd gedoopt op 24 november 1798 te Emmen. Zij overleed op 21 augustus 1848 in Hardenberg.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Tangenberg, Albert op 13 mei 1826 in Emmen.

Meer over Engberts, Janna:

Doop: 24 november 1798, Emmen.   

Overlijden: 21 augustus 1848, Hardenberg.   

Residentie: van 1848 tot 1850, Emmen. bij haar dochter Jannigjen Korterink-Tangenberg.   

Kinderen van Engberts, Janna en Onbekend

1B21 i. Engberts, Jurriën. Jurriën werd geboren op 11 mei 1822 in Emmen.    Hij overleed op 9 april 1826 in Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 17 december 1784 in Gramsbergen.    Hij werd gedoopt op 19 december 1784 te Gramsbergen.. Hij overleed op 21 november 1848 in Hardenberg.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Jansen, Jennegien. Hij trouwde Engberts, Janna op 13 mei 1826 in Emmen.

Opmerkingen bij Tangenberg, Albert

bij de geboorte van Berendina wonen Albert en Jennegien in Coevorden, achter in het oud bos,

behuizing 90. Daar wonen ze ook bij de geboorte van Berend Jan. Bij het overlijden van

Jantien wonen Albert en Janna “ter stede Gramsbergen” Als Engbert en ook Grietje worden

geboren wonen ze in Lutten. Bij de geboorte van Jantien wonen ze weer in Steenwijksmoer op nr

308, terwijl bij de geboorte van Albert (vader is dan al 63!) de familie weer in Dedemsvaart

woont. .

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 17 december 1784, Gramsbergen.   

Doop: 19 december 1784, Gramsbergen.   

Beroep: 1826. meester.   

Beroep: landbouwer, vijfschagtwever.   

Overlijden: 21 november 1848, Hardenberg.   

Kinderen van Engberts, Janna en Tangenberg, Albert

1B22 i. Tangenberg, Jantien. Jantien werd geboren op 23 april 1827 in Coevorden.    Zij overleed op 16 februari 1829 in Gramsbergen.   

1B23 ii. Tangenberg, Jurrien. Jurrien werd geboren op 26 november 1829 in Gramsbergen.    Hij overleed op 7 november 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Dijkstra, Aaltien Jans op 29 april 1854 in Hardenberg.

1B24 iii. Tangenberg, Jennigjen. Jennigjen werd geboren op 17 maart 1833 in Hardenberg.    Zij overleed op 2 februari 1901 in Emmen.    Zij trouwde Korterink, Gerrit op 30 juli 1853 in Hardenberg.

1B25 iv. Tangenberg, Engbert. Engbert werd geboren op 9 februari 1835 in Hardenberg.    Hij overleed op 12 april 1906 in Gramsbergen.    Hij trouwde Reinders, Hermina op 16 april 1860 in Hardenberg.

1B26 v. Tangenberg, Grietjen. Grietjen werd geboren op 17 juli 1838 in Hardenberg.    Zij overleed op 22 juni 1908 in Emmen.    Zij trouwde Hobers, Willem op 8 april 1858 in Hardenberg.

1B27 vi. Tangenberg, Jantien. Jantien werd geboren op 25 april 1841 in Hardenberg.    Zij overleed op 31 augustus 1917 in Dalen.    Zij trouwde Klaassen, Jan op 30 oktober 1872 in Dalen.

1B28 vii. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren op 20 oktober 1846 in Hardenberg.    Hij overleed op 26 mei 1903 in Grand Rapids USA.    Hij trouwde Scholten, Jantje op 19 maart 1879 in Dalen.

Opmerkingen van Engberts, Janna en Tangenberg, Albert:

De ouders van Janna Engberts konden in 1826 niet schrijven.

Meer over Engberts, Janna en Tangenberg, Albert:

Huwelijk: 13 mei 1826, Emmen.   

Albert was weduwnaar van Jennegien Kremer.

1B21. Engberts, Jurriën.

Jurriën werd geboren op 11 mei 1822 in Emmen.    Hij overleed op 9 april 1826 in Emmen.    Hij was de zoon van Engberts, Janna.

Meer over Engberts, Jurriën:

Geboorte: 11 mei 1822, Emmen.   

Zijn moeder, Janna Engberts, was bij zijn geboorte ongehuwd.

Overlijden: 9 april 1826, Emmen.   

1B22. Tangenberg, Jantien.

Jantien werd geboren op 23 april 1827 in Coevorden.    Zij overleed op 16 februari 1829 in Gramsbergen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna.

Meer over Tangenberg, Jantien:

Geboorte: 23 april 1827, Coevorden.   

Overlijden: 16 februari 1829, Gramsbergen.   

1B23. Tangenberg, Jurrien.

Jurrien werd geboren op 26 november 1829 in Gramsbergen.    Hij overleed op 7 november 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Dijkstra, Aaltien Jans op 29 april 1854 in Hardenberg.

Opmerkingen bij Tangenberg, Jurrien

Jurriën Tangenberg reist samen met het gezin van Willem Hobers in 1860 naar Nieuw-Amsterdam om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Meer over Tangenberg, Jurrien:

Geboorte: 26 november 1829, Gramsbergen.   

Overlijden: 7 november 1899, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Dijkstra, Aaltien Jans.

Aaltien Jans werd geboren op 8 juli 1821 in Hardenberg.    Zij overleed op 10 november 1900 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Tangenberg, Jurrien op 29 april 1854 in Hardenberg.

Opmerkingen bij Dijkstra, Aaltien Jans

«Geboorte te: Rotsterhaule-Schoterld,».

Meer over Dijkstra, Aaltien Jans:

Geboorte: 8 juli 1821, Hardenberg.   

Overlijden: 10 november 1900, Nieuw-Amsterdam.   

Kinderen van Dijkstra, Aaltien Jans en Tangenberg, Jurrien

1B231 i. Tangenberg, Janna. Janna werd geboren op 13 augustus 1855 in Hardenberg.    Zij overleed op 15 december 1930 in Emmen.    Zij trouwde Witvoet, Jelle op 24 november 1876 in Emmen.

1B232 ii. Tangenberg, Hilligjen. Hilligjen werd geboren op 25 november 1857 in Dedemsvaart.    Zij overleed voor 1862.   

1B233 iii. Tangenberg, Hilligjen. Hilligjen werd geboren op 18 december 1862 in Emmen.    Zij overleed na 1925.    Zij trouwde Witvoet, Teunis op 13 december 1887 in Emmen.

1B234 iv. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren op 7 februari 1860 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 12 april 1884 in Nieuw-Amsterdam.   

Meer over Dijkstra, Aaltien Jans en Tangenberg, Jurrien:

Huwelijk: 29 april 1854, Hardenberg.   

1B231. Tangenberg, Janna.

Janna werd geboren op 13 augustus 1855 in Hardenberg.    Zij overleed op 15 december 1930 in Emmen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans. Zij trouwde Witvoet, Jelle op 24 november 1876 in Emmen.

Meer over Tangenberg, Janna:

Geboorte: 13 augustus 1855, Hardenberg.   

Overlijden: 15 december 1930, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Witvoet, Jelle.

Jelle werd geboren op 17 augustus 1846 in Smilde.    Hij overleed op 1 oktober 1913 in Emmen.    Hij was de zoon van Witvoet, Pieter en de Vries, Willemtje. Hij trouwde Tangenberg, Janna op 24 november 1876 in Emmen.

Meer over Witvoet, Jelle:

Geboorte: 17 augustus 1846, Smilde.   

Overlijden: 1 oktober 1913, Emmen.   

Kinderen van Tangenberg, Janna en Witvoet, Jelle

1B2311 i. Witvoet, Aaltje. Aaltje werd geboren op 18 mei 1877 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 10 januari 1945 in Emmen.    Zij trouwde Schepers, Derk op 6 juli 1894 in Emmen. Zij trouwde tevens Jager, Jan op 7 februari 1918 in Emmen.

1B2312 ii. Witvoet, Jantien. Jantien werd geboren op 5 november 1882 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 30 juli 1964 in Dalen.    Zij trouwde Knol, Koop op 27 april 1906 in Gramsbergen.

Meer over Tangenberg, Janna en Witvoet, Jelle:

Huwelijk: 24 november 1876, Emmen.   

1B2311. Witvoet, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 18 mei 1877 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 10 januari 1945 in Emmen.    Zij was de dochter van Witvoet, Jelle en Tangenberg, Janna. Zij trouwde Schepers, Derk op 6 juli 1894 in Emmen. Zij trouwde tevens Jager, Jan op 7 februari 1918 in Emmen.

Meer over Witvoet, Aaltje:

Geboorte: 18 mei 1877, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 10 januari 1945, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Schepers, Derk.

Derk werd geboren in 1874 in Odoorn.    Hij overleed op 1 april 1917 in Zwolle.    Hij trouwde Witvoet, Aaltje op 6 juli 1894 in Emmen.

Meer over Schepers, Derk:

Geboorte: 1874, Odoorn.   

Beroep: veenarbeider.   

Overlijden: 1 april 1917, Zwolle.   

Kinderen van Witvoet, Aaltje en Schepers, Derk

1B23111 i. Schepers, Grietje. Grietje werd geboren op 4 maart 1896 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed na 1960.    Zij trouwde Westerhuis, Jan op 15 juni 1916 in Emmen.

1B23112 ii. Schepers, Jelle. Jelle werd geboren op 24 augustus 1901 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Dekker, Geesje op 29 oktober 1921 in Emmen.

1B23113 iii. Schepers, Johanna Gerritdina Geetruida. Johanna Gerritdina Geetruida werd geboren op 10 februari 1904 in Emmen.    Zij overleed op 21 maart 1904 in Emmen.   

1B23114 iv. Schepers, Johanna. Johanna werd geboren op 18 mei 1905 in Emmen.    Zij trouwde Jager, Pieter op 14 juni 1930 in Emmen.

Meer over Witvoet, Aaltje en Schepers, Derk:

Huwelijk: 6 juli 1894, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Jager, Jan.

Jan werd geboren in 1859 in Appelscha (Fr).    Hij overleed op 29 juli 1949 in Emmen.    Hij trouwde Witvoet, Aaltje op 7 februari 1918 in Emmen.

Meer over Jager, Jan:

Geboorte: 1859, Appelscha (Fr).   

Beroep: 1918. veenbaas.   

Overlijden: 29 juli 1949, Emmen.   

Meer over Witvoet, Aaltje en Jager, Jan:

Huwelijk: 7 februari 1918, Emmen.   

1B23111. Schepers, Grietje.

Grietje werd geboren op 4 maart 1896 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed na 1960.    Zij was de dochter van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje. Zij trouwde Westerhuis, Jan op 15 juni 1916 in Emmen.

Meer over Schepers, Grietje:

Geboorte: 4 maart 1896, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: na 1960.   

Echtgeno(o)t(e):Westerhuis, Jan.

Jan werd geboren in 1894 in Ommen.    Hij overleed op 12 oktober 1960 in Sleen.    Hij trouwde Schepers, Grietje op 15 juni 1916 in Emmen.

Meer over Westerhuis, Jan:

Geboorte: 1894, Ommen.   

Overlijden: 12 oktober 1960, Sleen.   

Kinderen van Schepers, Grietje en Westerhuis, Jan

1B231111 i. Westerhuis, Dirk. Dirk werd geboren in juli 1918 in Emmen.    Hij overleed op 29 september 1918 in Emmen.   

Meer over Schepers, Grietje en Westerhuis, Jan:

Huwelijk: 15 juni 1916, Emmen.   

1B231111. Westerhuis, Dirk.

Dirk werd geboren in juli 1918 in Emmen.    Hij overleed op 29 september 1918 in Emmen.    Hij was de zoon van Westerhuis, Jan en Schepers, Grietje.

Meer over Westerhuis, Dirk:

Geboorte: juli 1918, Emmen.   

Overlijden: 29 september 1918, Emmen.   

1B23112. Schepers, Jelle.

Jelle werd geboren op 24 augustus 1901 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje. Hij trouwde Dekker, Geesje op 29 oktober 1921 in Emmen.

Meer over Schepers, Jelle:

Geboorte: 24 augustus 1901, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Geesje.

Geesje werd geboren in 1897 in Emmen.    Zij was de dochter van Dekker, Aaldert en Braam, Harmtien. Zij trouwde Schepers, Jelle op 29 oktober 1921 in Emmen.

Meer over Dekker, Geesje:

Geboorte: 1897, Emmen.   

Kinderen van Dekker, Geesje en Schepers, Jelle

1B231121 i. Schepers, Derk. Derk werd geboren op 4 maart 1922 in Emmen.    Hij overleed op 5 maart 1922 in Emmen.   

1B231122 ii. Schepers, Harmtje. Harmtje werd geboren in mei 1923 in Emmen.    Zij overleed op 3 september 1923 in Emmen.   

Meer over Dekker, Geesje en Schepers, Jelle:

Huwelijk: 29 oktober 1921, Emmen.   

1B231121. Schepers, Derk.

Derk werd geboren op 4 maart 1922 in Emmen.    Hij overleed op 5 maart 1922 in Emmen.    Hij was de zoon van Schepers, Jelle en Dekker, Geesje.

Meer over Schepers, Derk:

Geboorte: 4 maart 1922, Emmen.   

Overlijden: 5 maart 1922, Emmen.   

1B231122. Schepers, Harmtje.

Harmtje werd geboren in mei 1923 in Emmen.    Zij overleed op 3 september 1923 in Emmen.    Zij was de dochter van Schepers, Jelle en Dekker, Geesje.

Meer over Schepers, Harmtje:

Geboorte: mei 1923, Emmen.   

Overlijden: 3 september 1923, Emmen.   

1B23113. Schepers, Johanna Gerritdina Geetruida.

Johanna Gerritdina Geetruida werd geboren op 10 februari 1904 in Emmen.    Zij overleed op 21 maart 1904 in Emmen.    Zij was de dochter van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje.

Meer over Schepers, Johanna Gerritdina Geetruida:

Geboorte: 10 februari 1904, Emmen.   

Overlijden: 21 maart 1904, Emmen.   

1B23114. Schepers, Johanna.

Johanna werd geboren op 18 mei 1905 in Emmen.    Zij was de dochter van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje. Zij trouwde Jager, Pieter op 14 juni 1930 in Emmen.

Meer over Schepers, Johanna:

Geboorte: 18 mei 1905, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Jager, Pieter.

Pieter werd geboren in 1903 in Duitsland.    Hij trouwde Schepers, Johanna op 14 juni 1930 in Emmen.

Meer over Jager, Pieter:

Geboorte: 1903, Duitsland. Schöninghsdorf.   

Beroep: rijksambtenaar.   

Meer over Schepers, Johanna en Jager, Pieter:

Huwelijk: 14 juni 1930, Emmen.   

1B2312. Witvoet, Jantien.

Jantien werd geboren op 5 november 1882 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 30 juli 1964 in Dalen.    Zij was de dochter van Witvoet, Jelle en Tangenberg, Janna. Zij trouwde Knol, Koop op 27 april 1906 in Gramsbergen.

Meer over Witvoet, Jantien:

Geboorte: 5 november 1882, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 30 juli 1964, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Knol, Koop.

Koop werd geboren in 1878 in Gramsbergen.    Hij overleed op 17 september 1953 in Dalen.    Hij trouwde Witvoet, Jantien op 27 april 1906 in Gramsbergen.

Meer over Knol, Koop:

Geboorte: 1878, Gramsbergen.   

Overlijden: 17 september 1953, Dalen.   

Kinderen van Witvoet, Jantien en Knol, Koop

1B23121 i. Knol, Jelle. Jelle werd geboren op 17 november 1907 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 september 1933 in Dalen.   

1B23122 ii. Knol, Jan. Jan werd geboren op 30 april 1910 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 juni 1912 in De Krim (Gramsbergen).   

1B23123 iii. Knol, Jantje. Jantje werd geboren op 27 augustus 1912 in Gramsbergen.   

Meer over Witvoet, Jantien en Knol, Koop:

Huwelijk: 27 april 1906, Gramsbergen.   

1B23121. Knol, Jelle.

Jelle werd geboren op 17 november 1907 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 september 1933 in Dalen.    Hij was de zoon van Knol, Koop en Witvoet, Jantien.

Meer over Knol, Jelle:

Geboorte: 17 november 1907, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Beroep: fabrieksarbeider.   

Overlijden: 27 september 1933, Dalen.   

1B23122. Knol, Jan.

Jan werd geboren op 30 april 1910 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 juni 1912 in De Krim (Gramsbergen).    Hij was de zoon van Knol, Koop en Witvoet, Jantien.

Meer over Knol, Jan:

Geboorte: 30 april 1910, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Overlijden: 27 juni 1912, De Krim (Gramsbergen).   

1B23123. Knol, Jantje.

Jantje werd geboren op 27 augustus 1912 in Gramsbergen.    Zij is de dochter van Knol, Koop en Witvoet, Jantien.

Meer over Knol, Jantje:

Geboorte: 27 augustus 1912, Gramsbergen.   

1B232. Tangenberg, Hilligjen.

Hilligjen werd geboren op 25 november 1857 in Dedemsvaart.    Zij werd gedoopt op 30 januari 1858 te Lutten. Zij overleed voor 1862.    Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans.

Meer over Tangenberg, Hilligjen:

Geboorte: 25 november 1857, Dedemsvaart.   

Doopsel: 30 januari 1858, Lutten.   

Overlijden: voor 1862.   

1B233. Tangenberg, Hilligjen.

Hilligjen werd geboren op 18 december 1862 in Emmen.    Zij overleed na 1925.    Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans. Zij trouwde Witvoet, Teunis op 13 december 1887 in Emmen.

Meer over Tangenberg, Hilligjen:

Geboorte: 18 december 1862, Emmen.   

Overlijden: na 1925.   

Echtgeno(o)t(e):Witvoet, Teunis.

Teunis werd geboren in 1860 in Smilde.    Hij was de zoon van Witvoet, Pieter en Nijland, Aaltje Teunis. Hij trouwde Tangenberg, Hilligjen op 13 december 1887 in Emmen.

Meer over Witvoet, Teunis:

Geboorte: 1860, Smilde.   

Kinderen van Tangenberg, Hilligjen en Witvoet, Teunis

1B2331 i. Witvoet, Aaltje. Aaltje werd geboren op 27 februari 1888 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 19 april 1965 in Enschede.    Zij trouwde Pals, Johannes op 29 januari 1907 in Emmen.

1B2332 ii. Witvoet, Alberdina. Alberdina werd geboren op 21 juni 1889 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde ten Cate, Hermannus Fake op 7 juli 1910 in Emmen.

1B2333 iii. Witvoet, Pieter. Pieter werd geboren op 1 april 1891 in Nieuw-Amsterdam.   

1B2334 iv. Witvoet, Aleida. Aleida werd geboren op 19 april 1893 in Nieuw-Amsterdam.   

1B2335 v. Witvoet, Jurrien. Jurrien werd geboren op 18 juni 1895 in Nieuw-Amsterdam.   

1B2336 vi. Witvoet, Jelle. Jelle werd geboren op 21 maart 1897 in Nieuw-Amsterdam.   

1B2337 vii. Witvoet, Johanna. Johanna werd geboren op 21 april 1899 in Nieuw-Amsterdam.   

1B2338 viii. Witvoet, Hilligjen. Hilligjen werd geboren op 24 juni 1903 in Emmen.   

1B2339 ix. Witvoet, Teunis. Teunis werd geboren op 1 februari 1905 in Emmen.   

1B233A x. Witvoet, Jan. Jan werd geboren op 6 april 1907 in Emmen.   

Meer over Tangenberg, Hilligjen en Witvoet, Teunis:

Huwelijk: 13 december 1887, Emmen.   

1B2331. Witvoet, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 27 februari 1888 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 19 april 1965 in Enschede.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen. Zij trouwde Pals, Johannes op 29 januari 1907 in Emmen.

Meer over Witvoet, Aaltje:

Geboorte: 27 februari 1888, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 19 april 1965, Enschede.   

Echtgeno(o)t(e):Pals, Johannes.

Johannes werd geboren in 1885 in Emmen.    Hij overleed op 18 februari 1922 in Emmen.    Hij trouwde Witvoet, Aaltje op 29 januari 1907 in Emmen.

Meer over Pals, Johannes:

Geboorte: 1885, Emmen.   

Beroep: van 1907 tot 1922. schoenmaker.   

Overlijden: 18 februari 1922, Emmen.   

Kinderen van Witvoet, Aaltje en Pals, Johannes

1B23311 i. Pals, Elsje. Elsje werd geboren op 30 mei 1908 in Emmen.    Zij overleed op 16 oktober 1977 in Emmen.    Zij trouwde Wanders, Gezinus op 9 november 1929 in Enschede.

1B23312 ii. Pals, Teunis. Teunis werd geboren op 1 april 1910 in Emmen.   

1B23313 iii. Pals, Berend. Berend werd geboren op 17 juni 1912 in Emmen.   

1B23314 iv. Pals, Johannes Aaltinus. Johannes Aaltinus werd geboren in juni 1922 in Emmen.    Hij overleed op 13 mei 1923 in Emmen.   

Meer over Witvoet, Aaltje en Pals, Johannes:

Huwelijk: 29 januari 1907, Emmen.   

1B23311. Pals, Elsje.

Elsje werd geboren op 30 mei 1908 in Emmen.    Zij overleed op 16 oktober 1977 in Emmen.    Zij was de dochter van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje. Zij trouwde Wanders, Gezinus op 9 november 1929 in Enschede.

Meer over Pals, Elsje:

Geboorte: 30 mei 1908, Emmen.   

Overlijden: 16 oktober 1977, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Wanders, Gezinus.

Gezinus werd geboren op 22 mei 1907 in Emmen.    Hij overleed op 28 januari 1970 in Emmen.    Hij was de zoon van Wanders, Hendrik Lukas en Vos, Jantje. Hij trouwde Pals, Elsje op 9 november 1929 in Enschede.

Meer over Wanders, Gezinus:

Geboorte: 22 mei 1907, Emmen.   

Overlijden: 28 januari 1970, Emmen.   

Kinderen van Pals, Elsje en Wanders, Gezinus

1B233111 i. Wanders, Hendrik Lukas. Hendrik Lukas werd geboren op 18 maart 1930 in Emmen.   

1B233112 ii. Wanders, Aaltje. Aaltje werd geboren op 29 april 1934 in Emmen.   

1B233113 iii. Wanders, Johannes. Johannes werd geboren op 4 mei 1939 in Emmen.   

1B233114 iv. Wanders, Jan. Jan werd geboren op 11 maart 1945 in Emmen.   

1B233115 v. Wanders, Jantje. Jantje werd geboren op 5 november 1948 in Emmen.   

Opmerkingen van Pals, Elsje en Wanders, Gezinus:

Bron: André Wanders

Het gezin Wanders was gereformeerd.

Gezinus Wanders is geboren in Erica op 22.05.1907. Men noemde hem vaak Ginus. Toen hij werd

geboren waren zijn ouders Nederlands Hervormd, later zijn ze gereformeerd geworden. Gezinus

Wanders is naar de Christelijke lagere school, de School met den bijbel in Erica gegaan.

Toen hij 19 jaar oud was is Gezinus vertrokken naar Enschede, hij ging ernaar toe op 28.03.1927.

Gezinus kwam in de kost bij J. Rikmanspoel, Sterkerstraat 38 in Enschede. Hij heeft daar gewerkt op

een textielfabriek. Ook heeft Gezinus nog gewerkt op een steenfabriek in Enschede. De laatste paar

maanden van zijn verblijf in Enschede heeft hij bij zijn aanstaande schoonmoeder in gewoond. Tijdens

zijn huwelijk was Gezinus Wanders grondwerker van beroep.

Op 22-jarige leeftijd is hij getrouwd met Elsje Pals. Ze trouwden in Enschede op 09.11.1929. Elsje Pals

was toen textielarbeidster. Twee dagen na hun huwelijk zijn Gezinus en Elsje teruggekomen naar

Zuidoost Drenthe.

Op 11.11.1929 hebben ze zich weer in laten schrijven bij de gemeente Emmen. Ze gingen wonen in

Erica 146-1 (dat was aan de Hoogeveensche Vaart Zuidzijde, iets voor de huidige sluis, vanaf Erica

bekeken). Ze woonden in het huisje van zijn ouders, die er zelf naast woonden.

Op 01.05.1938 zijn ze verhuisd naar het Amsterdamsche Veld 41-1. Dat was dus in de Peel, zo’n 2 á 3

kilometer ten zuiden van Erica. In dit huisje woonden voor die tijd zijn broer Karel Johannes Wanders

met zijn gezin. Op 01.10.1938 is het adres gewijzigd in Peelstraat 60 Erica.

Zo omstreeks die tijd kwam Jan Kroeze als pleegkind bij het gezin Wanders aan de Peelstraat. Hier

werden ook de andere drie kinderen geboren. Gezinus ging in Erica werken als betonarbeider op de

Cementfabriek. Daarna heeft hij nog een paar jaar gewerkt bij de Maatschappij Wegenbouw Utrecht en

vervolgens een tijdje bij aannemersbedrijf Rolink in Erica. Maar uiteindelijk kwam hij weer terecht bij

de Cementfabriek in Erica, waar hij voorman is geweest.

Op 04.12.1951 is het gezin verhuisd naar de Verlengde Hoogeveense Vaart Zuidzijde 65 in Erica (naast

de cementfabriek). Nadat ze er 18 jaar gewoond hadden, zijn ze verhuisd naar een bejaardenwoning aan

de Duikerstraat 17 in Erica. Ze kwamen er te wonen op 27.10.1969. Kort daarna is Gezinus overleden.

Elsje is in 1974 verhuisd naar het behaardentehuis “Avondrust” in Emmen. Daar is zij overleden.

Meer over Pals, Elsje en Wanders, Gezinus:

Huwelijk: 9 november 1929, Enschede.   

1B233111. Wanders, Hendrik Lukas.

Hendrik Lukas werd geboren op 18 maart 1930 in Emmen.    Hij is de zoon van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Hendrik Lukas:

Geboorte: 18 maart 1930, Emmen.   

1B233112. Wanders, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 29 april 1934 in Emmen.    Zij is de dochter van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Aaltje:

Geboorte: 29 april 1934, Emmen.   

1B233113. Wanders, Johannes.

Johannes werd geboren op 4 mei 1939 in Emmen.    Hij is de zoon van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Johannes:

Geboorte: 4 mei 1939, Emmen.   

1B233114. Wanders, Jan.

Jan werd geboren op 11 maart 1945 in Emmen.    Hij is de zoon van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Jan:

Geboorte: 11 maart 1945, Emmen.   

1B233115. Wanders, Jantje.

Jantje werd geboren op 5 november 1948 in Emmen.    Zij is de dochter van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Jantje:

Geboorte: 5 november 1948, Emmen.   

1B23312. Pals, Teunis.

Teunis werd geboren op 1 april 1910 in Emmen.    Hij was de zoon van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje.

Meer over Pals, Teunis:

Geboorte: 1 april 1910, Emmen.   

1B23313. Pals, Berend.

Berend werd geboren op 17 juni 1912 in Emmen.    Hij is de zoon van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje.

Meer over Pals, Berend:

Geboorte: 17 juni 1912, Emmen.   

1B23314. Pals, Johannes Aaltinus.

Johannes Aaltinus werd geboren in juni 1922 in Emmen.    Hij overleed op 13 mei 1923 in Emmen.    Hij was de zoon van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje.

Meer over Pals, Johannes Aaltinus:

Geboorte: juni 1922, Emmen.   

Overlijden: 13 mei 1923, Emmen.   

1B2332. Witvoet, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 21 juni 1889 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen. Zij trouwde ten Cate, Hermannus Fake op 7 juli 1910 in Emmen.

Meer over Witvoet, Alberdina:

Geboorte: 21 juni 1889, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Hermannus Fake.

Hermannus Fake werd geboren in 1883 in Arnhem.    Hij was de zoon van ten Cate, Berend Fake en Strijker, Annigje. Hij trouwde Witvoet, Alberdina op 7 juli 1910 in Emmen.

Meer over ten Cate, Hermannus Fake:

Geboorte: 1883, Arnhem.   

Meer over Witvoet, Alberdina en ten Cate, Hermannus Fake:

Huwelijk: 7 juli 1910, Emmen.   

1B2333. Witvoet, Pieter.

Pieter werd geboren op 1 april 1891 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Pieter:

Geboorte: 1 april 1891, Nieuw-Amsterdam.   

1B2334. Witvoet, Aleida.

Aleida werd geboren op 19 april 1893 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Aleida:

Geboorte: 19 april 1893, Nieuw-Amsterdam.   

1B2335. Witvoet, Jurrien.

Jurrien werd geboren op 18 juni 1895 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Jurrien:

Geboorte: 18 juni 1895, Nieuw-Amsterdam.   

1B2336. Witvoet, Jelle.

Jelle werd geboren op 21 maart 1897 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Jelle:

Geboorte: 21 maart 1897, Nieuw-Amsterdam.   

1B2337. Witvoet, Johanna.

Johanna werd geboren op 21 april 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Johanna:

Geboorte: 21 april 1899, Nieuw-Amsterdam.   

1B2338. Witvoet, Hilligjen.

Hilligjen werd geboren op 24 juni 1903 in Emmen.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Hilligjen:

Geboorte: 24 juni 1903, Emmen.   

1B2339. Witvoet, Teunis.

Teunis werd geboren op 1 februari 1905 in Emmen.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Teunis:

Geboorte: 1 februari 1905, Emmen.   

1B233A. Witvoet, Jan.

Jan werd geboren op 6 april 1907 in Emmen.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Jan:

Geboorte: 6 april 1907, Emmen.   

1B234. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 7 februari 1860 in Dedemsvaart.    Hij werd gedoopt op 29 februari 1860 te Lutten.. Hij overleed op 12 april 1884 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans.

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 7 februari 1860, Dedemsvaart.   

Doopsel: 29 februari 1860, Lutten.   

Overlijden: 12 april 1884, Nieuw-Amsterdam.   

1B24. Tangenberg, Jennigjen.

Jennigjen werd geboren op 17 maart 1833 in Hardenberg.    Zij overleed op 2 februari 1901 in Emmen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Zij trouwde Korterink, Gerrit op 30 juli 1853 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Jennigjen:

Geboorte: 17 maart 1833, Hardenberg. Lutten.   

Overlijden: 2 februari 1901, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Korterink, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 18 september 1826 in Collendoorn (Hardenberg).    Hij trouwde Tangenberg, Jennigjen op 30 juli 1853 in Hardenberg.

Meer over Korterink, Gerrit:

Geboorte: 18 september 1826, Collendoorn (Hardenberg).   

Kinderen van Tangenberg, Jennigjen en Korterink, Gerrit

1B241 i. Korterink, Geertjen. Geertjen werd geboren op 4 april 1855 in Hardenberg.   

1B242 ii. Korterink, Albert. Albert werd geboren op 18 december 1857 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 31 mei 1861 in Emmen.   

1B243 iii. Korterink, Jantje. Jantje werd geboren op 23 september 1862 in Emmen.   

1B244 iv. Korterink, Janna. Janna werd geboren op 3 juli 1860 in Emmen.    Zij overleed op 9 november 1863 in Emmen.   

1B245 v. Korterink, Alberdina. Alberdina werd geboren op 21 maart 1868 in Emmen.   

1B246 vi. Korterink, Jennechien. Jennechien werd geboren op 30 augustus 1872 in Emmen.   

1B247 vii. Korterink, Aaltje. Aaltje werd geboren op 2 september 1877 in Emmen.    Zij overleed op 30 juni 1881 in Emmen.   

Meer over Tangenberg, Jennigjen en Korterink, Gerrit:

Huwelijk: 30 juli 1853, Hardenberg.   

1B241. Korterink, Geertjen.

Geertjen werd geboren op 4 april 1855 in Hardenberg.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Geertjen:

Geboorte: 4 april 1855, Hardenberg.   

1B242. Korterink, Albert.

Albert werd geboren op 18 december 1857 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 31 mei 1861 in Emmen.    Hij was de zoon van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Albert:

Geboorte: 18 december 1857, Dedemsvaart.   

Overlijden: 31 mei 1861, Emmen.   

1B243. Korterink, Jantje.

Jantje werd geboren op 23 september 1862 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Jantje:

Geboorte: 23 september 1862, Emmen.   

1B244. Korterink, Janna.

Janna werd geboren op 3 juli 1860 in Emmen.    Zij overleed op 9 november 1863 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Janna:

Geboorte: 3 juli 1860, Emmen.   

Overlijden: 9 november 1863, Emmen.   

1B245. Korterink, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 21 maart 1868 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Alberdina:

Geboorte: 21 maart 1868, Emmen.   

1B246. Korterink, Jennechien.

Jennechien werd geboren op 30 augustus 1872 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Jennechien:

Geboorte: 30 augustus 1872, Emmen.   

1B247. Korterink, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 2 september 1877 in Emmen.    Zij overleed op 30 juni 1881 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Aaltje:

Geboorte: 2 september 1877, Emmen.   

Overlijden: 30 juni 1881, Emmen.   

1B25. Tangenberg, Engbert.

Engbert werd geboren op 9 februari 1835 in Hardenberg.    Hij overleed op 12 april 1906 in Gramsbergen.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Reinders, Hermina op 16 april 1860 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Engbert:

Geboorte: 9 februari 1835, Hardenberg.   

Overlijden: 12 april 1906, Gramsbergen.   

Echtgeno(o)t(e):Reinders, Hermina.

Hermina werd geboren op 18 januari 1837 in Hoogeveen.    Zij overleed op 2 maart 1906 in Gramsbergen.    Zij was de dochter van Reinders, Lubbert en de Vries, Aaltje Jans. Zij trouwde Tangenberg, Engbert op 16 april 1860 in Hardenberg.

Meer over Reinders, Hermina:

Geboorte: 18 januari 1837, Hoogeveen.   

Overlijden: 2 maart 1906, Gramsbergen.   

Kinderen van Reinders, Hermina en Tangenberg, Engbert

1B251 i. Tangenberg, Lubbertus. Lubbertus werd geboren in 1860.    Hij overleed in 1944.   

1B252 ii. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren in 1864.    Hij overleed in 1866.   

1B253 iii. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren in 1867.    Hij overleed in 1942.   

1B254 iv. Tangenberg, Arend. Arend werd geboren in 1869.    Hij overleed in 1952.   

1B255 v. Tangenberg, Johanna. Johanna werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1951.   

1B256 vi. Tangenberg, Johannes. Johannes werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1880.   

Meer over Reinders, Hermina en Tangenberg, Engbert:

Huwelijk: 16 april 1860, Hardenberg.   

1B251. Tangenberg, Lubbertus.

Lubbertus werd geboren in 1860.    Hij overleed in 1944.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Lubbertus:

Geboorte: 1860.   

Overlijden: 1944.   

1B252. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren in 1864.    Hij overleed in 1866.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 1864.   

Overlijden: 1866.   

1B253. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren in 1867.    Hij overleed in 1942.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 1867.   

Overlijden: 1942.   

1B254. Tangenberg, Arend.

Arend werd geboren in 1869.    Hij overleed in 1952.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Arend:

Geboorte: 1869.   

Overlijden: 1952.   

1B255. Tangenberg, Johanna.

Johanna werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1951.    Zij was de dochter van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Johanna:

Geboorte: 1875.   

Overlijden: 1951.   

1B256. Tangenberg, Johannes.

Johannes werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1880.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Johannes:

Geboorte: 1878.   

Overlijden: 1880.   

1B26. Tangenberg, Grietjen.

Grietjen werd geboren op 17 juli 1838 in Hardenberg.    Zij overleed op 22 juni 1908 in Emmen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Zij trouwde Hobers, Willem op 8 april 1858 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Grietjen:

Geboorte: 17 juli 1838, Hardenberg.   

Overlijden: 22 juni 1908, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Hobers, Willem.

Willem werd geboren op 2 augustus 1833 in Ane.    Hij overleed op 24 september 1897 in Meppen (Dtsl).    Hij was de zoon van Hobers, Jan en Minkjan, Willemina Willems Jansen. Hij trouwde Tangenberg, Grietjen op 8 april 1858 in Hardenberg.

Meer over Hobers, Willem:

Geboorte: 2 augustus 1833, Ane.   

Overlijden: 24 september 1897, Meppen (Dtsl).   

Kinderen van Tangenberg, Grietjen en Hobers, Willem

1B261 i. Hobers, Willemina. Willemina werd geboren in 1859.    Zij overleed in 1878.   

1B262 ii. Hobers, Albert. Albert werd geboren in 1862.    Hij overleed in 1936.    Hij trouwde Koens, Trijntje op 20 juli 1886 in Emmen.

1B263 iii. Hobers, Jan. Jan werd geboren in 1865.    Hij overleed in 1954.   

1B264 iv. Hobers, Janna. Janna werd geboren in 1869.    Zij overleed in 1920.   

1B265 v. Hobers, Jurrie. Jurrie werd geboren op 4 juli 1872 in Nieuw-Amsterdam.    Hij overleed op 18 januari 1939 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Veldhuis, Jetiena in 1896.

1B266 vi. Hobers, Dina. Dina werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1906.   

1B267 vii. Hobers, Arend. Arend werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1884.   

Meer over Tangenberg, Grietjen en Hobers, Willem:

Huwelijk: 8 april 1858, Hardenberg.   

W. Hobers vermeldt:

Ik heb het kerkelijk huwelijk van Willem Hobers en GrietjeTangenberg niet kunnen vinden (noch in Hardenberg, waar alle andere Hobersen trouwden, noch in alle andere plaatsen in de omgeving).

Ik vermoed dat Willem en Grietje als een van de eersten bij de “Afgescheidenen” trouwden. Zijn schoonvader Albert Tangenberg wordt vaak genoemd in door de officier van justitie opgemaakte processen-verbaal van de verboden geheime godsdienstoefeningen door ds. Van Raalte: de man van de Afscheiding. Deze man preekte veel in de Aane en omgeving op de deel van boerderijen. Zie het proces-verbaal onder “notities ” bij Albert Tangenberg.

Later in Nieuw-Amsterdam zijn Willem en Grietje betrokken bij de oprichting van de Christelijk Gereformeerde Kerk , met de bijnaam “kibbelkerkie”. Ik vermoed dat zijn liefde voor Grietje Tangenberg de reden is van Willems overgang naar de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zijn ouders en broer en zussen blijven Nederlands Hervormd.

1B261. Hobers, Willemina.

Willemina werd geboren in 1859.    Zij overleed in 1878.    Zij was de dochter van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Willemina:

Geboorte: 1859.   

Overlijden: 1878.   

1B262. Hobers, Albert.

Albert werd geboren in 1862.    Hij overleed in 1936.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen. Hij trouwde Koens, Trijntje op 20 juli 1886 in Emmen.

Meer over Hobers, Albert:

Geboorte: 1862.   

Overlijden: 1936.   

Echtgeno(o)t(e):Koens, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1862.    Zij overleed in 1934.    Zij trouwde Hobers, Albert op 20 juli 1886 in Emmen.

Meer over Koens, Trijntje:

Geboorte: 1862.   

Overlijden: 1934.   

Kinderen van Koens, Trijntje en Hobers, Albert

1B2621 i. Hobers, Margrietje. Margrietje werd geboren in 1887.   

1B2622 ii. Hobers, Helena. Helena werd geboren in 1890.   

1B2623 iii. Hobers, Willem. Willem werd geboren in 1895.   

1B2624 iv. Hobers, Jan. Jan werd geboren in 1899.   

1B2625 v. Hobers, Albert. Albert werd geboren in 1904.   

1B2626 vi. Hobers, Catrinus. Catrinus werd geboren in 1907.   

Meer over Koens, Trijntje en Hobers, Albert:

Huwelijk: 20 juli 1886, Emmen.   

1B2621. Hobers, Margrietje.

Margrietje werd geboren in 1887.    Zij was de dochter van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Margrietje:

Geboorte: 1887.   

1B2622. Hobers, Helena.

Helena werd geboren in 1890.    Zij was de dochter van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Helena:

Geboorte: 1890.   

1B2623. Hobers, Willem.

Willem werd geboren in 1895.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Willem:

Geboorte: 1895.   

1B2624. Hobers, Jan.

Jan werd geboren in 1899.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Jan:

Geboorte: 1899.   

1B2625. Hobers, Albert.

Albert werd geboren in 1904.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Albert:

Geboorte: 1904.   

1B2626. Hobers, Catrinus.

Catrinus werd geboren in 1907.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Catrinus:

Geboorte: 1907.   

1B263. Hobers, Jan.

Jan werd geboren in 1865.    Hij overleed in 1954.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Jan:

Geboorte: 1865.   

Overlijden: 1954.   

1B264. Hobers, Janna.

Janna werd geboren in 1869.    Zij overleed in 1920.    Zij was de dochter van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Janna:

Geboorte: 1869.   

Overlijden: 1920.   

1B265. Hobers, Jurrie.

Jurrie werd geboren op 4 juli 1872 in Nieuw-Amsterdam.    Hij overleed op 18 januari 1939 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen. Hij trouwde Veldhuis, Jetiena in 1896.

Meer over Hobers, Jurrie:

Geboorte: 4 juli 1872, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 18 januari 1939, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Veldhuis, Jetiena.

Jetiena werd geboren in 1876.    Zij overleed in 1955.    Zij trouwde Hobers, Jurrie in 1896.

Meer over Veldhuis, Jetiena:

Geboorte: 1876.   

Overlijden: 1955.   

Kinderen van Veldhuis, Jetiena en Hobers, Jurrie

1B2651 i. Hobers, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1897.   

1B2652 ii. Hobers, Margrietha. Margrietha werd geboren in 1898.   

1B2653 iii. Hobers, Willemina Henderika. Willemina Henderika werd geboren in 1900.    Zij overleed in 1975.   

1B2654 iv. Hobers, Remmelt. Remmelt werd geboren in 1902.    Hij overleed in 1975.   

1B2655 v. Hobers, Willem. Willem werd geboren in 1903.    Hij overleed in 1987.   

1B2656 vi. Hobers, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1905.    Zij overleed in 2004.   

1B2657 vii. Hobers, Albert. Albert werd geboren in 1907.    Hij overleed in 1971.   

1B2658 viii. Hobers, Johanna. Johanna werd geboren in 1908.    Zij overleed in 1910.   

1B2659 ix. Hobers, Johanna. Johanna werd geboren in 1912.    Zij overleed in 2002.   

1B265A x. Hobers, Jurrie Jetienus. Jurrie Jetienus werd geboren in 1918.    Hij overleed in 1919.   

1B265B xi. Hobers, Jurrie Jetienus. Jurrie Jetienus werd geboren in 1920.    Hij overleed in 1991.   

Meer over Veldhuis, Jetiena en Hobers, Jurrie:

Huwelijk: 1896.   

1B2651. Hobers, Hilligje.

Hilligje werd geboren in 1897.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Hilligje:

Geboorte: 1897.   

1B2652. Hobers, Margrietha.

Margrietha werd geboren in 1898.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Margrietha:

Geboorte: 1898.   

1B2653. Hobers, Willemina Henderika.

Willemina Henderika werd geboren in 1900.    Zij overleed in 1975.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Willemina Henderika:

Geboorte: 1900.   

Overlijden: 1975.   

1B2654. Hobers, Remmelt.

Remmelt werd geboren in 1902.    Hij overleed in 1975.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Remmelt:

Geboorte: 1902.   

Overlijden: 1975.   

1B2655. Hobers, Willem.

Willem werd geboren in 1903.    Hij overleed in 1987.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Willem:

Geboorte: 1903.   

Overlijden: 1987.   

1B2656. Hobers, Hilligje.

Hilligje werd geboren in 1905.    Zij overleed in 2004.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Hilligje:

Geboorte: 1905.   

Overlijden: 2004.   

1B2657. Hobers, Albert.

Albert werd geboren in 1907.    Hij overleed in 1971.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Albert:

Geboorte: 1907.   

Overlijden: 1971.   

1B2658. Hobers, Johanna.

Johanna werd geboren in 1908.    Zij overleed in 1910.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Johanna:

Geboorte: 1908.   

Overlijden: 1910.   

1B2659. Hobers, Johanna.

Johanna werd geboren in 1912.    Zij overleed in 2002.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Johanna:

Geboorte: 1912.   

Overlijden: 2002.   

1B265A. Hobers, Jurrie Jetienus.

Jurrie Jetienus werd geboren in 1918.    Hij overleed in 1919.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Jurrie Jetienus:

Geboorte: 1918.   

Overlijden: 1919.   

1B265B. Hobers, Jurrie Jetienus.

Jurrie Jetienus werd geboren in 1920.    Hij overleed in 1991.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Jurrie Jetienus:

Geboorte: 1920.   

Overlijden: 1991.   

1B266. Hobers, Dina.

Dina werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1906.    Zij was de dochter van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Dina:

Geboorte: 1875.   

Overlijden: 1906.   

1B267. Hobers, Arend.

Arend werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1884.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Arend:

Geboorte: 1878.   

Overlijden: 1884.   

1B27. Tangenberg, Jantien.

Jantien werd geboren op 25 april 1841 in Hardenberg.    Zij overleed op 31 augustus 1917 in Dalen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Zij trouwde Klaassen, Jan op 30 oktober 1872 in Dalen.

Meer over Tangenberg, Jantien:

Geboorte: 25 april 1841, Hardenberg.   

Overlijden: 31 augustus 1917, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Klaassen, Jan.

Jan werd geboren op 12 december 1837 in Dalen.    Hij overleed op 3 oktober 1905 in Dalen.    Hij trouwde Tangenberg, Jantien op 30 oktober 1872 in Dalen.

Meer over Klaassen, Jan:

Geboorte: 12 december 1837, Dalen.   

Overlijden: 3 oktober 1905, Dalen.   

Beroep: 1873. landbouwer.   

Kinderen van Tangenberg, Jantien en Klaassen, Jan

1B271 i. Klaassen, Roelof. Roelof werd geboren op 16 augustus 1873 in Dalen.    Hij trouwde de Jonge, Klazina Hendrika op 28 september 1904 in Dalen.

1B272 ii. Klaassen, Albert. Albert werd geboren op 14 maart 1875 in Dalen.    Hij overleed op 17 maart 1875 in Dalen.   

1B273 iii. Klaassen, Janna. Janna werd geboren op 24 juli 1876 in Dalen.    Zij overleed op 9 april 1938 in Dalen.    Zij trouwde Kok, Albert op 12 maart 1896 in Coevorden.

1B274 iv. Klaassen, Teunis. Teunis werd geboren op 7 april 1878 in Dalen.    Hij overleed op 4 maart 1879 in Dalen.   

1B275 v. Klaassen, Teunis. Teunis werd geboren op 4 mei 1880 in Dalen.    Hij overleed op 5 april 1885 in Dalen.   

Meer over Tangenberg, Jantien en Klaassen, Jan:

Huwelijk: 30 oktober 1872, Dalen.   

1B271. Klaassen, Roelof.

Roelof werd geboren op 16 augustus 1873 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien. Hij trouwde de Jonge, Klazina Hendrika op 28 september 1904 in Dalen.

Meer over Klaassen, Roelof:

Geboorte: 16 augustus 1873, Dalen. Vossebelt.   

Beroep: landbouwer.   

Echtgeno(o)t(e):de Jonge, Klazina Hendrika.

Klazina Hendrika werd geboren in 1884 in Coevorden.    Zij trouwde Klaassen, Roelof op 28 september 1904 in Dalen.

Meer over de Jonge, Klazina Hendrika:

Geboorte: 1884, Coevorden.   

Meer over de Jonge, Klazina Hendrika en Klaassen, Roelof:

Huwelijk: 28 september 1904, Dalen.   

1B272. Klaassen, Albert.

Albert werd geboren op 14 maart 1875 in Dalen.    Hij overleed op 17 maart 1875 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien.

Meer over Klaassen, Albert:

Geboorte: 14 maart 1875, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 17 maart 1875, Dalen.   

1B273. Klaassen, Janna.

Janna werd geboren op 24 juli 1876 in Dalen.    Zij overleed op 9 april 1938 in Dalen.    Zij was de dochter van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien. Zij trouwde Kok, Albert op 12 maart 1896 in Coevorden.

Meer over Klaassen, Janna:

Geboorte: 24 juli 1876, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 9 april 1938, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Kok, Albert.

Albert werd geboren in 1874 in Gramsbergen.    Hij overleed op 17 april 1944 in Dalen.    Hij trouwde Klaassen, Janna op 12 maart 1896 in Coevorden.

Meer over Kok, Albert:

Geboorte: 1874, Gramsbergen.   

Beroep: 1896. landbouwer.   

Overlijden: 17 april 1944, Dalen.   

Kinderen van Klaassen, Janna en Kok, Albert

1B2731 i. Kok, Albertje. Albertje werd geboren op 13 augustus 1896 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij trouwde Giethoorn, Jakob op 22 december 1917 in Dalen.

1B2732 ii. Kok, Jan. Jan werd geboren op 12 juli 1897 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij trouwde Kroezen, Femmigje op 21 september 1923 in Dalen.

1B2733 iii. Kok, Jantien. Jantien werd geboren op 12 oktober 1899 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij trouwde Brink, Gerrit Jan op 18 augustus 1922 in Coevorden.

1B2734 iv. Kok, Hillegien. Hillegien werd geboren op 28 november 1901 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij trouwde Sloots, Roelof op 9 november 1923 in Coevorden.

1B2735 v. Kok, Hilbert. Hilbert werd geboren op 28 december 1903 in Dalen.   

1B2736 vi. Kok, Roelof. Roelof werd geboren op 9 mei 1906 in Dalen.   

1B2737 vii. Kok, Jan. Jan werd geboren op 28 januari 1908 in Dalen.   

1B2738 viii. Kok, Albert. Albert werd geboren op 5 maart 1910 in Dalen.    Hij overleed op 30 juli 1930 in Hoogeveen.   

1B2739 ix. Kok, Janna. Janna werd geboren op 31 mei 1911 in Dalen.   

1B273A x. Kok, Marchien. Marchien werd geboren op 3 juli 1913 in Dalen.    Zij overleed op 30 april 1914 in Dalen.   

1B273B xi. Kok, Marginus. Marginus werd geboren op 24 juli 1921 in Dalen.    Hij overleed op 6 augustus 1921 in Dalen.   

Meer over Klaassen, Janna en Kok, Albert:

Huwelijk: 12 maart 1896, Coevorden.   

1B2731. Kok, Albertje.

Albertje werd geboren op 13 augustus 1896 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Zij trouwde Giethoorn, Jakob op 22 december 1917 in Dalen.

Meer over Kok, Albertje:

Geboorte: 13 augustus 1896, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Giethoorn, Jakob.

Jakob werd geboren op 12 september 1893 in De Wijk.    Hij trouwde Kok, Albertje op 22 december 1917 in Dalen.

Meer over Giethoorn, Jakob:

Geboorte: 12 september 1893, De Wijk.   

Meer over Kok, Albertje en Giethoorn, Jakob:

Huwelijk: 22 december 1917, Dalen.   

1B2732. Kok, Jan.

Jan werd geboren op 12 juli 1897 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Hij trouwde Kroezen, Femmigje op 21 september 1923 in Dalen.

Meer over Kok, Jan:

Geboorte: 12 juli 1897, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Kroezen, Femmigje.

Femmigje werd geboren in 1899 in Coevorden.    Zij trouwde Kok, Jan op 21 september 1923 in Dalen.

Meer over Kroezen, Femmigje:

Geboorte: 1899, Coevorden.   

Meer over Kroezen, Femmigje en Kok, Jan:

Huwelijk: 21 september 1923, Dalen.   

1B2733. Kok, Jantien.

Jantien werd geboren op 12 oktober 1899 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Zij trouwde Brink, Gerrit Jan op 18 augustus 1922 in Coevorden.

Meer over Kok, Jantien:

Geboorte: 12 oktober 1899, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Brink, Gerrit Jan.

Gerrit Jan werd geboren in 1897 in Coevorden.    Hij trouwde Kok, Jantien op 18 augustus 1922 in Coevorden.

Meer over Brink, Gerrit Jan:

Geboorte: 1897, Coevorden.   

Beroep: landbouwer.   

Kinderen van Kok, Jantien en Brink, Gerrit Jan

1B27331 i. Brink, Johannes. Johannes werd geboren in 1924 in Coevorden.    Hij overleed op 5 november 1943 in Coevorden.   

Meer over Kok, Jantien en Brink, Gerrit Jan:

Huwelijk: 18 augustus 1922, Coevorden.   

1B27331. Brink, Johannes.

Johannes werd geboren in 1924 in Coevorden.    Hij overleed op 5 november 1943 in Coevorden.    Hij was de zoon van Brink, Gerrit Jan en Kok, Jantien.

Meer over Brink, Johannes:

Geboorte: 1924, Coevorden.   

Overlijden: 5 november 1943, Coevorden.   

1B2734. Kok, Hillegien.

Hillegien werd geboren op 28 november 1901 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Zij trouwde Sloots, Roelof op 9 november 1923 in Coevorden.

Meer over Kok, Hillegien:

Geboorte: 28 november 1901, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Sloots, Roelof.

Roelof werd geboren in 1899 in Borger.    Hij trouwde Kok, Hillegien op 9 november 1923 in Coevorden.

Meer over Sloots, Roelof:

Geboorte: 1899, Borger.   

Meer over Kok, Hillegien en Sloots, Roelof:

Huwelijk: 9 november 1923, Coevorden.   

1B2735. Kok, Hilbert.

Hilbert werd geboren op 28 december 1903 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Hilbert:

Geboorte: 28 december 1903, Dalen. Vossebelt.   

1B2736. Kok, Roelof.

Roelof werd geboren op 9 mei 1906 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Roelof:

Geboorte: 9 mei 1906, Dalen. Huizingerstuk.   

1B2737. Kok, Jan.

Jan werd geboren op 28 januari 1908 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Jan:

Geboorte: 28 januari 1908, Dalen. Hoogehaar.   

1B2738. Kok, Albert.

Albert werd geboren op 5 maart 1910 in Dalen.    Hij overleed op 30 juli 1930 in Hoogeveen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Albert:

Geboorte: 5 maart 1910, Dalen. Huizingerstuk.   

Overlijden: 30 juli 1930, Hoogeveen.   

1B2739. Kok, Janna.

Janna werd geboren op 31 mei 1911 in Dalen.    Zij is de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Janna:

Geboorte: 31 mei 1911, Dalen. Hoogehaar.   

1B273A. Kok, Marchien.

Marchien werd geboren op 3 juli 1913 in Dalen.    Zij overleed op 30 april 1914 in Dalen.    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Marchien:

Geboorte: 3 juli 1913, Dalen.   

Overlijden: 30 april 1914, Dalen. Hoogehaar.   

1B273B. Kok, Marginus.

Marginus werd geboren op 24 juli 1921 in Dalen.    Hij overleed op 6 augustus 1921 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Marginus:

Geboorte: 24 juli 1921, Dalen.   

Overlijden: 6 augustus 1921, Dalen. Hoogehaar.   

1B274. Klaassen, Teunis.

Teunis werd geboren op 7 april 1878 in Dalen.    Hij overleed op 4 maart 1879 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien.

Meer over Klaassen, Teunis:

Geboorte: 7 april 1878, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 4 maart 1879, Dalen. Vossebelt.   

1B275. Klaassen, Teunis.

Teunis werd geboren op 4 mei 1880 in Dalen.    Hij overleed op 5 april 1885 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien.

Meer over Klaassen, Teunis:

Geboorte: 4 mei 1880, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 5 april 1885, Dalen. Hogehaar.   

1B28. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 20 oktober 1846 in Hardenberg.    Hij overleed op 26 mei 1903 in Grand Rapids USA.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Scholten, Jantje op 19 maart 1879 in Dalen.

Opmerkingen bij Tangenberg, Albert

De volgende informatie komt van Jean Tangenberg Kleist Portenga en van een kleindochter van

Jessie Tangenberg, Ruth: Albert werkte als meubelmaker in een meubelfabriek en was erg actief

in de kerk. Er wordt in de familie verteld dat de familie uit Nederland is vertrokken om

religieuze redenen. De familie woonde in Grand Rapids aan Franklin Street. Aan de overkant

van de straat begint de Duitse wijk. Gertrude ontmoet tijdens het schaatsen een Duitse

jongen: Carl Kleist, waar ze verliefd op wordt en uiteindelijk mee trouwt. Waarschijnlijk was

dit voor die tijd wel enigszins schandalig, vooral omdat Gertrude Christelijk Gereformeerd

was en Carl Luthers Duits. Rond 1903 treft de familie een golf van ziekte en dood. In 1902

overlijdt eerst William aan typhus, dan overlijdt Albert in 1903 aan typhus. Janna overlijdt

aan tuberculose en Hattie overlijdt ook aan typhus. Volgens de verhalen werd de typhus

vermoedelijk verpreid via een d

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 20 oktober 1846, Hardenberg.   

Overlijden: 26 mei 1903, Grand Rapids USA.   

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Jantje.

Jantje werd geboren op 7 september 1855 in Dalen.    Zij overleed op 11 februari 1946 in Verenigde Staten (USA).    Zij trouwde Tangenberg, Albert op 19 maart 1879 in Dalen.

Meer over Scholten, Jantje:

Geboorte: 7 september 1855, Dalen.   

Overlijden: 11 februari 1946, Verenigde Staten (USA).   

Meer over Scholten, Jantje en Tangenberg, Albert:

Huwelijk: 19 maart 1879, Dalen.   

1B3. Engberts, Engbert.

Engbert werd geboren op 10 oktober 1802 in Noordbarge.    Hij overleed op 19 maart 1824 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Engbert:

Geboorte: 10 oktober 1802, Noordbarge.   

Beroep: 19 maart 1824. knegt.   

Overlijden: 19 maart 1824, Noordbarge.   

1B4. Engberts, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 19 augustus 1804 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 september 1842 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Hij trouwde Derks, Geertien op 26 oktober 1826 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Hindrik:

Geboorte: 19 augustus 1804, Noordbarge.   

Overlijden: 26 september 1842, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Derks, Geertien.

Geertien werd geboren op 1 maart 1789 in Noordbarge.    Zij overleed op 8 februari 1846 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Jansen, Derk en Jans, Lammechien. Zij trouwde Peters, Jan rond 1815 in Emmen. Zij trouwde tevens Engberts, Hindrik op 26 oktober 1826 in Noordbarge.

Meer over Derks, Geertien:

Geboorte: 1 maart 1789, Noordbarge.   

Overlijden: 8 februari 1846, Noordbarge.   

Kinderen van Derks, Geertien en Engberts, Hindrik

1B41 i. Engbers, Jantien. Jantien werd geboren op 8 november 1827 in Emmen.    Zij overleed rond 1890 in Emmen?.    Zij trouwde Weken, Harm op 27 april 1853 in Emmen.

1B42 ii. Engberts, Derk. Derk werd geboren op 8 november 1827 in Noordbarge.    Hij overleed op 13 maart 1829 in Noordbarge.   

1B43 iii. Engberts, Engbert. Engbert werd geboren op 25 januari 1831 in Noordbarge.    Hij overleed op 29 maart 1832 in Noordbarge.   

1B44 iv. Engberts, Engbert. Engbert werd geboren op 21 april 1833 in Emmen.    Hij overleed op 29 december 1834 in Noordbarge.   

Meer over Derks, Geertien en Engberts, Hindrik:

Huwelijk: 26 oktober 1826, Noordbarge.   

1B41. Engbers, Jantien.

Jantien werd geboren op 8 november 1827 in Emmen.    Zij overleed rond 1890 in Emmen?.    Zij was de dochter van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien. Zij trouwde Weken, Harm op 27 april 1853 in Emmen.

Meer over Engbers, Jantien:

Geboorte: 8 november 1827, Emmen.   

Overlijden: rond 1890, Emmen?.   

Echtgeno(o)t(e):Weken, Harm.

Harm werd geboren op 29 september 1817 in Dalen.    Hij overleed rond 1890 in Emmen?.    Hij was de zoon van Weken, Willem en Hendriks, Antje Jans. Hij trouwde Engbers, Jantien op 27 april 1853 in Emmen.

Meer over Weken, Harm:

Geboorte: 29 september 1817, Dalen.   

Overlijden: rond 1890, Emmen?.   

Meer over Engbers, Jantien en Weken, Harm:

Huwelijk: 27 april 1853, Emmen.   

1B42. Engberts, Derk.

Derk werd geboren op 8 november 1827 in Noordbarge.    Hij overleed op 13 maart 1829 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien.

Meer over Engberts, Derk:

Geboorte: 8 november 1827, Noordbarge.   

Overlijden: 13 maart 1829, Noordbarge.   

1B43. Engberts, Engbert.

Engbert werd geboren op 25 januari 1831 in Noordbarge.    Hij overleed op 29 maart 1832 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien.

Meer over Engberts, Engbert:

Geboorte: 25 januari 1831, Noordbarge.   

Overlijden: 29 maart 1832, Noordbarge.   

1B44. Engberts, Engbert.

Engbert werd geboren op 21 april 1833 in Emmen.    Hij overleed op 29 december 1834 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien.

Meer over Engberts, Engbert:

Geboorte: 21 april 1833, Emmen.   

Overlijden: 29 december 1834, Noordbarge.   

1B5. Engberts, Roelf.

Roelf werd geboren op 18 januari 1807 in Noordbarge.    Hij overleed op 5 mei 1849 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Hij trouwde Wolbers, Hinderkien op 4 juni 1836 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Roelf:

Geboorte: 18 januari 1807, Noordbarge.   

Overlijden: 5 mei 1849, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Wolbers, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 1 februari 1809 in Dalen.    Zij overleed op 3 juli 1849 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Wolbers, Geert en Scholten, Hindrikje. Zij trouwde Engberts, Roelf op 4 juni 1836 in Noordbarge.

Meer over Wolbers, Hinderkien:

Geboorte: 1 februari 1809, Dalen.   

Mogelijk is haar geboortedatum 18-02-1811. .

Overlijden: 3 juli 1849, Noordbarge.   

Kinderen van Wolbers, Hinderkien en Engberts, Roelf

1B51 i. Engberts, Jantien. Jantien werd geboren op 7 juli 1837 in Noordbarge.    Zij overleed op 31 januari 1874 in Nieuw Dordrecht.    Zij trouwde Bosveld, Tijs op 6 september 1865 in Emmen.

1B52 ii. Engberts, Hindrik. Hindrik werd geboren op 30 november 1844 in Noordbarge.    Hij overleed op 24 december 1866 in Emmen.   

1B53 iii. Engberts, Hinderkien. Hinderkien werd geboren op 7 maart 1848 in Noordbarge.    Zij overleed op 25 september 1849 in Emmen.   

1B54 iv. Engberts, Geessien. Geessien werd geboren op 14 november 1840 in Noordbarge.    Zij overleed op 13 maart 1888 in Emmen.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Bosveld, Tijs op 30 juli 1874 in Emmen.

Meer over Wolbers, Hinderkien en Engberts, Roelf:

Huwelijk: 4 juni 1836, Noordbarge.   

1B51. Engberts, Jantien.

Jantien werd geboren op 7 juli 1837 in Noordbarge.    Zij overleed op 31 januari 1874 in Nieuw Dordrecht.    Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien. Zij trouwde Bosveld, Tijs op 6 september 1865 in Emmen.

Meer over Engberts, Jantien:

Geboorte: 7 juli 1837, Noordbarge.   

Overlijden: 31 januari 1874, Nieuw Dordrecht.   

Echtgeno(o)t(e):Bosveld, Tijs.

Tijs werd geboren op 25 februari 1839 in Emmen.    Hij overleed op 18 juli 1876 in Nieuw Dordrecht.    Hij was de zoon van Bosveld, Geertien. Hij trouwde Engberts, Jantien op 6 september 1865 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Geessien op 30 juli 1874 in Emmen..

Meer over Bosveld, Tijs:

Geboorte: 25 februari 1839, Emmen.   

Overlijden: 18 juli 1876, Nieuw Dordrecht.   

Kinderen van Engberts, Jantien en Bosveld, Tijs

1B511 i. Bosveld, Geert. Geert werd geboren op 11 november 1865 in Emmen.    Hij overleed op 13 juli 1900 in Erica.   

1B512 ii. Bosveld, Hinderkien. Hinderkien werd geboren op 27 augustus 1868 in Emmen.    Zij overleed tussen 1909 en 1912.    Zij trouwde Jagt, Frans op 9 april 1889 in Emmen.

1B513 iii. Bosveld, Roelof. Roelof werd geboren op 11 januari 1874 in Emmen.    Hij overleed op 3 juni 1874 in Emmen.   

Meer over Engberts, Jantien en Bosveld, Tijs:

Huwelijk: 6 september 1865, Emmen.   

1B511. Bosveld, Geert.

Geert werd geboren op 11 november 1865 in Emmen.    Hij overleed op 13 juli 1900 in Erica.    Hij was de zoon van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien.

Meer over Bosveld, Geert:

Geboorte: 11 november 1865, Emmen.   

Overlijden: 13 juli 1900, Erica.   

1B512. Bosveld, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 27 augustus 1868 in Emmen.    Zij overleed tussen 1909 en 1912.    Zij was de dochter van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien. Zij trouwde Jagt, Frans op 9 april 1889 in Emmen.

Meer over Bosveld, Hinderkien:

Geboorte: 27 augustus 1868, Emmen.   

Overlijden: tussen 1909 en 1912.   

Echtgeno(o)t(e):Jagt, Frans.

Frans werd geboren op 20 augustus 1863 in Nieuw-Amsterdam.    Hij overleed voor 1912.    Hij was de zoon van Jagt, Jacob en Kramer, Jantje Franzes. Hij trouwde Bosveld, Hinderkien op 9 april 1889 in Emmen.

Meer over Jagt, Frans:

Geboorte: 20 augustus 1863, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: voor 1912.   

Kinderen van Bosveld, Hinderkien en Jagt, Frans

1B5121 i. Jagt, Jacob. Jacob werd geboren op 14 november 1889 in Emmen.    Hij overleed op 3 september 1890 in Emmen.   

1B5122 ii. Jagt, Jantje. Jantje werd geboren op 14 juli 1891 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 12 oktober 1959 in Emmen.    Zij trouwde Schepers, Klaas op 25 april 1912 in Emmen.

1B5123 iii. Jagt, Jantien. Jantien werd geboren op 2 mei 1893 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Veninga, Klaas op 8 mei 1913 in Emmen.

1B5124 iv. Jagt, Jakob. Jakob werd geboren op 29 januari 1895 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Post, Geessien op 14 maart 1925 in Emmen.

1B5125 v. Jagt, Geertien. Geertien werd geboren op 6 augustus 1897 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Niezing, Jan op 3 januari 1918 in Emmen.

1B5126 vi. Jagt, Dirk. Dirk werd geboren op 13 september 1899 in Nieuw-Amsterdam.   

1B5127 vii. Jagt, Katharina. Katharina werd geboren op 17 mei 1902 in Erica.    Zij trouwde Knol, Harm op 28 april 1922 in Dalen.

1B5128 viii. Jagt, Tijssina. Tijssina werd geboren op 26 augustus 1904 in Emmen.    Zij overleed op 28 december 1906 in Emmen.   

1B5129 ix. Jagt, Hendrik. Hendrik werd geboren op 23 maart 1907 in Emmen.   

1B512A x. Jagt, Fransina. Fransina werd geboren op 25 november 1909 in Emmen.   

Meer over Bosveld, Hinderkien en Jagt, Frans:

Huwelijk: 9 april 1889, Emmen.   

Bij haar trouwen was haar vader overleden. Voogd was Geert Bosveld en toeziend voogd Jurrien

Tangenberg.

1B5121. Jagt, Jacob.

Jacob werd geboren op 14 november 1889 in Emmen.    Hij overleed op 3 september 1890 in Emmen.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Jacob:

Geboorte: 14 november 1889, Emmen.   

Overlijden: 3 september 1890, Emmen.   

1B5122. Jagt, Jantje.

Jantje werd geboren op 14 juli 1891 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 12 oktober 1959 in Emmen.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Schepers, Klaas op 25 april 1912 in Emmen.

Meer over Jagt, Jantje:

Geboorte: 14 juli 1891, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 12 oktober 1959, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Schepers, Klaas.

Klaas werd geboren in 1878 in Odoorn.    Hij trouwde Jagt, Jantje op 25 april 1912 in Emmen.

Meer over Schepers, Klaas:

Geboorte: 1878, Odoorn.   

Meer over Jagt, Jantje en Schepers, Klaas:

Huwelijk: 25 april 1912, Emmen.   

1B5123. Jagt, Jantien.

Jantien werd geboren op 2 mei 1893 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Veninga, Klaas op 8 mei 1913 in Emmen.

Meer over Jagt, Jantien:

Geboorte: 2 mei 1893, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Veninga, Klaas.

Klaas werd geboren in 1891 in Emmen.    Hij trouwde Jagt, Jantien op 8 mei 1913 in Emmen.

Meer over Veninga, Klaas:

Geboorte: 1891, Emmen.   

Meer over Jagt, Jantien en Veninga, Klaas:

Huwelijk: 8 mei 1913, Emmen.   

1B5124. Jagt, Jakob.

Jakob werd geboren op 29 januari 1895 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Hij trouwde Post, Geessien op 14 maart 1925 in Emmen.

Meer over Jagt, Jakob:

Geboorte: 29 januari 1895, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Post, Geessien.

Geessien werd geboren in 1904 in Emmen.    Zij trouwde Jagt, Jakob op 14 maart 1925 in Emmen.

Meer over Post, Geessien:

Geboorte: 1904, Emmen.   

Meer over Post, Geessien en Jagt, Jakob:

Huwelijk: 14 maart 1925, Emmen.   

1B5125. Jagt, Geertien.

Geertien werd geboren op 6 augustus 1897 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Niezing, Jan op 3 januari 1918 in Emmen.

Meer over Jagt, Geertien:

Geboorte: 6 augustus 1897, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Niezing, Jan.

Jan werd geboren in 1888 in Smilde.    Hij trouwde Jagt, Geertien op 3 januari 1918 in Emmen.

Meer over Niezing, Jan:

Geboorte: 1888, Smilde.   

Meer over Jagt, Geertien en Niezing, Jan:

Huwelijk: 3 januari 1918, Emmen.   

Scheiding: 16 oktober 1939, Rotterdam.   

1B5126. Jagt, Dirk.

Dirk werd geboren op 13 september 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Dirk:

Geboorte: 13 september 1899, Nieuw-Amsterdam.   

1B5127. Jagt, Katharina.

Katharina werd geboren op 17 mei 1902 in Erica.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Knol, Harm op 28 april 1922 in Dalen.

Meer over Jagt, Katharina:

Geboorte: 17 mei 1902, Erica.   

Echtgeno(o)t(e):Knol, Harm.

Harm werd geboren in 1900 in Gramsbergen.    Hij trouwde Jagt, Katharina op 28 april 1922 in Dalen.

Meer over Knol, Harm:

Geboorte: 1900, Gramsbergen.   

Meer over Jagt, Katharina en Knol, Harm:

Huwelijk: 28 april 1922, Dalen.   

Scheiding: 23 april 1954, Dalen.   

1B5128. Jagt, Tijssina.

Tijssina werd geboren op 26 augustus 1904 in Emmen.    Zij overleed op 28 december 1906 in Emmen.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Tijssina:

Geboorte: 26 augustus 1904, Emmen.   

Overlijden: 28 december 1906, Emmen.   

1B5129. Jagt, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 23 maart 1907 in Emmen.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Hendrik:

Geboorte: 23 maart 1907, Emmen.   

1B512A. Jagt, Fransina.

Fransina werd geboren op 25 november 1909 in Emmen.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Fransina:

Geboorte: 25 november 1909, Emmen.   

1B513. Bosveld, Roelof.

Roelof werd geboren op 11 januari 1874 in Emmen.    Hij overleed op 3 juni 1874 in Emmen.    Hij was de zoon van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien.

Meer over Bosveld, Roelof:

Geboorte: 11 januari 1874, Emmen.   

Overlijden: 3 juni 1874, Emmen. Oranjedorp.   

1B52. Engberts, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 30 november 1844 in Noordbarge.    Hij overleed op 24 december 1866 in Emmen.    Hij was de zoon van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien.

Opmerkingen bij Engberts, Hindrik

Ik heb niets kunnen vinden over een huwelijk van Hindrik Engberts en eventuele kinderen.

Vermoedelijk sterft met deze Hindrik de tak “Engberts” van de familie uit.

Meer over Engberts, Hindrik:

Geboorte: 30 november 1844, Noordbarge.   

Overlijden: 24 december 1866, Emmen.   

1B53. Engberts, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 7 maart 1848 in Noordbarge.    Zij overleed op 25 september 1849 in Emmen.    Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien.

Meer over Engberts, Hinderkien:

Geboorte: 7 maart 1848, Noordbarge.   

Haar geboorteaangifte vond pas op 18 maart plaats.

Overlijden: 25 september 1849, Emmen.   

1B54. Engberts, Geessien.

Geessien werd geboren op 14 november 1840 in Noordbarge.    Zij overleed op 13 maart 1888 in Emmen.    Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Bosveld, Tijs op 30 juli 1874 in Emmen.

Meer over Engberts, Geessien:

Geboorte: 14 november 1840, Noordbarge.   

Overlijden: 13 maart 1888, Emmen.   

Kinderen van Engberts, Geessien en Onbekend

1B541 i. Engberts, Jans. Jans werd geboren op 9 mei 1863 in Emmen.    Hij overleed op 27 januari 1942 in Assen.    Hij trouwde Postema, Geesje op 28 november 1888 in Assen. Hij trouwde tevens Pepping, Jantien op 4 mei 1902 in Assen..

Echtgeno(o)t(e):Bosveld, Tijs.

Tijs werd geboren op 25 februari 1839 in Emmen.    Hij overleed op 18 juli 1876 in Nieuw Dordrecht.    Hij was de zoon van Bosveld, Geertien. Hij trouwde Engberts, Jantien op 6 september 1865 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Geessien op 30 juli 1874 in Emmen..

Meer over Bosveld, Tijs:

Geboorte: 25 februari 1839, Emmen.   

Overlijden: 18 juli 1876, Nieuw Dordrecht.   

Kinderen van Engberts, Geessien en Bosveld, Tijs

1B542 i. Bosveld, Roelof. Roelof werd geboren op 6 april 1876 in Emmen.    Hij overleed op 18 april 1884 in Noordbarge.   

Meer over Engberts, Geessien en Bosveld, Tijs:

Huwelijk: 30 juli 1874, Emmen.   

1B541. Engberts, Jans.

Jans werd geboren op 9 mei 1863 in Emmen.    Hij overleed op 27 januari 1942 in Assen.    Hij was de zoon van Engberts, Geessien. Hij trouwde Postema, Geesje op 28 november 1888 in Assen. Hij trouwde tevens Pepping, Jantien op 4 mei 1902 in Assen..

Opmerkingen bij Engberts, Jans

Dit is de overgrootvader van Hans Engberts. .

Meer over Engberts, Jans:

Geboorte: 9 mei 1863, Emmen.   

Beroep: van 1888 tot 1904. huisschilder.   

Overlijden: 27 januari 1942, Assen.   

Echtgeno(o)t(e):Postema, Geesje.

Geesje werd geboren op 10 oktober 1861 in Sleen.    Zij overleed in 1901 in Assen.    Zij was de dochter van Postema, Jakobus en Woering, Hindrikien. Zij trouwde Engberts, Jans op 28 november 1888 in Assen.

Meer over Postema, Geesje:

Geboorte: 10 oktober 1861, Sleen.   

Overlijden: 1901, Assen.   

Kinderen van Postema, Geesje en Engberts, Jans

1B5411 i. Engberts, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1 augustus 1882.    Hij overleed op 26 december 1891.   

1B5412 ii. Engberts, Johannes. Johannes werd geboren op 13 juni 1890.    Hij overleed op 15 oktober 1955.    Hij trouwde Kah, Hillegina op 6 oktober 1915 in Assen.

Meer over Postema, Geesje en Engberts, Jans:

Huwelijk: 28 november 1888, Assen.   

Echtgeno(o)t(e):Pepping, Jantien.

Jantien werd geboren in 1865 in Gieten.    Zij overleed op 4 augustus 1909 in Assen.    Zij was de dochter van Pepping, Drees en Stel, Geesjen. Zij trouwde Engberts, Jans op 4 mei 1902 in Assen.

Meer over Pepping, Jantien:

Geboorte: 1865, Gieten.   

Overlijden: 4 augustus 1909, Assen.   

Kinderen van Pepping, Jantien en Engberts, Jans

1B5413 i. Engberts, Andries. Andries werd geboren in 1903.    Hij overleed op 24 juli 1924 in Assen.   

1B5414 ii. Engberts, Gesienes. Gesienes werd geboren op 29 februari 1904 in Assen.    Hij overleed op 10 januari 1969 in Velsen.    Hij trouwde Stoffers, Sina op 18 juni 1927 in Emmen.

1B5415 iii. Engberts, Geesje. Geesje werd geboren op 15 maart 1906.   

1B5416 iv. Engberts, Geertje. Geertje werd geboren op 15 maart 1906 in Assen.   

Meer over Pepping, Jantien en Engberts, Jans:

Huwelijk: 4 mei 1902, Assen.   

1B5411. Engberts, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1 augustus 1882.    Hij overleed op 26 december 1891.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Postema, Geesje.

Meer over Engberts, Jacobus:

Geboorte: 1 augustus 1882.   

Overlijden: 26 december 1891.   

1B5412. Engberts, Johannes.

Johannes werd geboren op 13 juni 1890.    Hij overleed op 15 oktober 1955.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Postema, Geesje. Hij trouwde Kah, Hillegina op 6 oktober 1915 in Assen.

Meer over Engberts, Johannes:

Geboorte: 13 juni 1890.   

Overlijden: 15 oktober 1955.   

Echtgeno(o)t(e):Kah, Hillegina.

Hillegina werd geboren in 1892 in Anloo.    Zij overleed na 1921.    Zij was de dochter van Kah, Luitje Jakobus en Pranger, Marchien. Zij trouwde Engberts, Johannes op 6 oktober 1915 in Assen.

Meer over Kah, Hillegina:

Geboorte: 1892, Anloo.   

Overlijden: na 1921.   

Kinderen van Kah, Hillegina en Engberts, Johannes

1B54121 i. Engberts, Johannes. Johannes werd geboren op 9 maart 1916 in Assen.   

1B54122 ii. Engberts, Luitje Jakobus. Luitje Jakobus werd geboren op 21 augustus 1917 in Assen.   

1B54123 iii. Engberts, Marchien. Marchien werd geboren op 15 februari 1919 in Assen.   

1B54124 iv. Engberts, Geesje. Geesje werd geboren op 11 juli 1921 in Assen.   

Meer over Kah, Hillegina en Engberts, Johannes:

Huwelijk: 6 oktober 1915, Assen.   

1B54121. Engberts, Johannes.

Johannes werd geboren op 9 maart 1916 in Assen.    Hij is de zoon van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Johannes:

Geboorte: 9 maart 1916, Assen.   

1B54122. Engberts, Luitje Jakobus.

Luitje Jakobus werd geboren op 21 augustus 1917 in Assen.    Hij is de zoon van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Luitje Jakobus:

Geboorte: 21 augustus 1917, Assen.   

1B54123. Engberts, Marchien.

Marchien werd geboren op 15 februari 1919 in Assen.    Zij is de dochter van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Marchien:

Geboorte: 15 februari 1919, Assen.   

1B54124. Engberts, Geesje.

Geesje werd geboren op 11 juli 1921 in Assen.    Zij is de dochter van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Geesje:

Geboorte: 11 juli 1921, Assen.   

1B5413. Engberts, Andries.

Andries werd geboren in 1903.    Hij overleed op 24 juli 1924 in Assen.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Pepping, Jantien.

Meer over Engberts, Andries:

Geboorte: 1903.   

Beroep: timmerman.   

Overlijden: 24 juli 1924, Assen.   

Tijdens een bedrijfsongeval onder de trein gekomen.

1B5414. Engberts, Gesienes.

Gesienes werd geboren op 29 februari 1904 in Assen.    Hij overleed op 10 januari 1969 in Velsen.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Pepping, Jantien. Hij trouwde Stoffers, Sina op 18 juni 1927 in Emmen.

Meer over Engberts, Gesienes:

Geboorte: 29 februari 1904, Assen.   

Beroep: 1927, Hengelo (Ov). fabrieksarbeider.   

Overlijden: 10 januari 1969, Velsen.   

Echtgeno(o)t(e):Stoffers, Sina.

Sina werd geboren op 21 april 1905 in Emmen.    Zij overleed op 21 augustus 1988.    Zij was de dochter van Stoffers, Jan en Pals, Elsien. Zij trouwde Engberts, Gesienes op 18 juni 1927 in Emmen.

Meer over Stoffers, Sina:

Geboorte: 21 april 1905, Emmen.   

Overlijden: 21 augustus 1988.   

Kinderen van Stoffers, Sina en Engberts, Gesienes

1B54141 i. Engberts, Jan. Jan werd geboren op 19 januari 1930 in Hengelo (Ov).    Hij trouwde Bos, Jo op 28 augustus 1965.

Meer over Stoffers, Sina en Engberts, Gesienes:

Huwelijk: 18 juni 1927, Emmen.   

1B54141. Engberts, Jan.

Jan werd geboren op 19 januari 1930 in Hengelo (Ov).    Hij is de zoon van Engberts, Gesienes en Stoffers, Sina. Hij trouwde Bos, Jo op 28 augustus 1965.

Meer over Engberts, Jan:

Geboorte: 19 januari 1930, Hengelo (Ov).   

Overlijden: rond 1995, Heemskerk.   

Echtgeno(o)t(e):Bos, Jo.

Jo werd geboren in januari 1930.    Zij trouwde Engberts, Jan op 28 augustus 1965.

Meer over Bos, Jo:

Geboorte: januari 1930.   

Kinderen van Bos, Jo en Engberts, Jan

1B541411 i. Engberts, Hans. Hans werd geboren op 1 oktober 1957 in Velsen.    Hij trouwde de Haas, Ans op 29 november 1979.

1B541412 ii. Engberts, Rob. Rob werd geboren op 21 februari 1960 in Velsen.    Hij trouwde Croese, Irene rond 1985 in Heemskerk.

Meer over Bos, Jo en Engberts, Jan:

Huwelijk: 28 augustus 1965.   

1B541411. Engberts, Hans.

Hans werd geboren op 1 oktober 1957 in Velsen.    Hij is de zoon van Engberts, Jan en Bos, Jo. Hij trouwde de Haas, Ans op 29 november 1979.

Meer over Engberts, Hans:

Geboorte: 1 oktober 1957, Velsen.   

Echtgeno(o)t(e):de Haas, Ans.

Ans werd geboren op 5 november 1953 in Arnhem.    Zij trouwde Engberts, Hans op 29 november 1979.

Meer over de Haas, Ans:

Geboorte: 5 november 1953, Arnhem.   

Kinderen van de Haas, Ans en Engberts, Hans

1B5414111 i. Engberts, Meindert. Meindert werd geboren op 27 april 1983 in Purmerend.   

1B5414112 ii. Engberts, Bram. Bram werd geboren op 15 januari 1985 in Purmerend.   

Meer over de Haas, Ans en Engberts, Hans:

Huwelijk: 29 november 1979.   

1B5414111. Engberts, Meindert.

Meindert werd geboren op 27 april 1983 in Purmerend.    Hij is de zoon van Engberts, Hans en de Haas, Ans.

Meer over Engberts, Meindert:

Geboorte: 27 april 1983, Purmerend.   

1B5414112. Engberts, Bram.

Bram werd geboren op 15 januari 1985 in Purmerend.    Hij is de zoon van Engberts, Hans en de Haas, Ans.

Meer over Engberts, Bram:

Geboorte: 15 januari 1985, Purmerend.   

1B541412. Engberts, Rob.

Rob werd geboren op 21 februari 1960 in Velsen.    Hij is de zoon van Engberts, Jan en Bos, Jo. Hij trouwde Croese, Irene rond 1985 in Heemskerk.

Meer over Engberts, Rob:

Geboorte: 21 februari 1960, Velsen.   

Echtgeno(o)t(e):Croese, Irene.

Irene werd geboren in 1962 in Heemskerk.    Zij trouwde Engberts, Rob rond 1985 in Heemskerk.

Meer over Croese, Irene:

Geboorte: 1962, Heemskerk.   

Meer over Croese, Irene en Engberts, Rob:

Huwelijk: rond 1985, Heemskerk.   

1B5415. Engberts, Geesje.

Geesje werd geboren op 15 maart 1906.    Zij was de dochter van Engberts, Jans en Pepping, Jantien.

Meer over Engberts, Geesje:

Geboorte: 15 maart 1906.   

1B5416. Engberts, Geertje.

Geertje werd geboren op 15 maart 1906 in Assen.    Zij was de dochter van Engberts, Jans en Pepping, Jantien.

Meer over Engberts, Geertje:

Geboorte: 15 maart 1906, Assen.   

1B542. Bosveld, Roelof.

Roelof werd geboren op 6 april 1876 in Emmen.    Hij overleed op 18 april 1884 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Bosveld, Tijs en Engberts, Geessien.

Meer over Bosveld, Roelof:

Geboorte: 6 april 1876, Emmen.   

Overlijden: 18 april 1884, Noordbarge.   

1B6. Engberts, Albert.

Albert werd geboren op 4 februari 1811 in Noordbarge.    Hij werd gedoopt op 10 februari 1811 te Noordbarge.. Hij overleed op 15 april 1812 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Albert:

Geboorte: 4 februari 1811, Noordbarge.   

Overlijden: 15 april 1812, Noordbarge.   

Doop: 10 februari 1811, Noordbarge.   

1B7. Tienkamp, Annichjen Engberts.

Annichjen Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Noordbarge.    Zij overleed na 1855 in Amerika.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Otten, Jan Everts op 23 oktober 1841 in Westerbork. Zij trouwde tevens Schoemaker, Hermanus op 4 oktober 1854 in Emmen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Annichjen Engberts

Hoewel haar vader, Jurriën, de familienaam Engberts heeft aangenomen, noemde zij zich eerst

Tienkamp en pas later werd zij (bijv. bij haar trouwen) Annegien Engberts genoemd. Bij het

trouwen van haar kinderen, bijv. Aaltje, in 1868, noemde zij zich nog Annegien Engbers Tienkamp.

Zij is met Hermannus Schoemaker en één van zijn kinderen naar Amerika gegaan.

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts:

Geboorte: 15 april 1813, Noordbarge.   

Overlijden: na 1855, Amerika.   

Beroep: arbeidster.   

Echtgeno(o)t(e):Otten, Jan Everts.

Jan Everts werd geboren op 5 november 1812 in Emmen.    Hij overleed op 7 december 1851 in Westerbork.    Hij was de zoon van Otten, Evert en Kruit, Aaltje Wolters. Hij trouwde Tienkamp, Annichjen Engberts op 23 oktober 1841 in Westerbork.

Meer over Otten, Jan Everts:

Geboorte: 5 november 1812, Emmen.   

Overlijden: 7 december 1851, Westerbork.   

Kinderen van Tienkamp, Annichjen Engberts en Otten, Jan Everts

1B71 i. Otten, Aaltien. Aaltien werd geboren op 9 januari 1842 in Emmen.   

1B72 ii. Otten, Jannes. Jannes werd geboren op 11 december 1844 in Emmen.    Hij overleed op 1 februari 1846 in Noordbarge.   

1B73 iii. Otten, Jantien. Jantien werd geboren op 22 februari 1848 in Noordbarge.   

1B74 iv. Otten, Jans. Jans werd geboren op 29 maart 1850 in Noordbarge.    Hij overleed op 12 november 1918 in Stieltjeskanaal (Dalen).    Hij trouwde Klaassen, Hendrikje op 30 december 1876 in Dalen. Hij trouwde tevens Meijers, Hendrikje op 8 februari 1890 in Dalen..

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts en Otten, Jan Everts:

Huwelijk: 23 oktober 1841, Westerbork.   

Echtgeno(o)t(e):Schoemaker, Hermanus.

Hermanus werd geboren op 23 mei 1813 in Emmelkamp (Dtsl).    Hij overleed op 15 januari 1880 in Emmen.    Hij was de zoon van Schoemaker, Jan Hendrik Harms en Mensen, Hinderkien. Hij trouwde Alberts, Gesina Jansen op 26 juni 1847 in Emmen. Hij trouwde tevens Tienkamp, Annichjen Engberts op 4 oktober 1854 in Emmen..

Meer over Schoemaker, Hermanus:

Geboorte: 23 mei 1813, Emmelkamp (Dtsl).   

Overlijden: 15 januari 1880, Emmen.   

Beroep: arbeider.   

Kinderen van Tienkamp, Annichjen Engberts en Schoemaker, Hermanus

1B75 i. Schoemaker, Evert. Evert werd geboren op 27 januari 1855 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 februari 1857 in Noordbarge.   

1B76 ii. Schoemaker, Evert. Evert werd geboren rond 1860 in Emmen.   

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts en Schoemaker, Hermanus:

Huwelijk: 4 oktober 1854, Emmen.   

1B71. Otten, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 9 januari 1842 in Emmen.    Zij was de dochter van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Otten, Aaltien:

Geboorte: 9 januari 1842, Emmen.   

1B72. Otten, Jannes.

Jannes werd geboren op 11 december 1844 in Emmen.    Hij overleed op 1 februari 1846 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Otten, Jannes:

Geboorte: 11 december 1844, Emmen.   

Overlijden: 1 februari 1846, Noordbarge.   

1B73. Otten, Jantien.

Jantien werd geboren op 22 februari 1848 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Otten, Jantien:

Geboorte: 22 februari 1848, Noordbarge.   

1B74. Otten, Jans.

Jans werd geboren op 29 maart 1850 in Noordbarge.    Hij overleed op 12 november 1918 in Stieltjeskanaal (Dalen).    Hij was de zoon van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts. Hij trouwde Klaassen, Hendrikje op 30 december 1876 in Dalen. Hij trouwde tevens Meijers, Hendrikje op 8 februari 1890 in Dalen..

Meer over Otten, Jans:

Geboorte: 29 maart 1850, Noordbarge.   

Overlijden: 12 november 1918, Stieltjeskanaal (Dalen).   

Echtgeno(o)t(e):Klaassen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1850 in Dalen.    Zij overleed rond 1889 in Dalen.    Zij trouwde Otten, Jans op 30 december 1876 in Dalen.

Meer over Klaassen, Hendrikje:

Geboorte: 1850, Dalen.   

Overlijden: rond 1889, Dalen.   

Kinderen van Klaassen, Hendrikje en Otten, Jans

1B741 i. Otten, Jan. Jan werd geboren op 17 januari 1877 in De Vossenbelt.    Hij overleed op 17 maart 1949 in Schoonebeek (Dalen).    Hij trouwde Meijering, Johanna op 5 juli 1901 in Schoonebeek (Dalen).

1B742 ii. Otten, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1887.   

Meer over Klaassen, Hendrikje en Otten, Jans:

Huwelijk: 30 december 1876, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Meijers, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1866 in Dalen.    Zij trouwde Otten, Jans op 8 februari 1890 in Dalen.

Meer over Meijers, Hendrikje:

Geboorte: 1866, Dalen.   

Meer over Meijers, Hendrikje en Otten, Jans:

Huwelijk: 8 februari 1890, Dalen.   

Bij hun huwelijk werd 1 kind gewettigd.

1B741. Otten, Jan.

Jan werd geboren op 17 januari 1877 in De Vossenbelt.    Hij overleed op 17 maart 1949 in Schoonebeek (Dalen).    Hij was de zoon van Otten, Jans en Klaassen, Hendrikje. Hij trouwde Meijering, Johanna op 5 juli 1901 in Schoonebeek (Dalen).

Meer over Otten, Jan:

Geboorte: 17 januari 1877, De Vossenbelt.   

Overlijden: 17 maart 1949, Schoonebeek (Dalen).   

Echtgeno(o)t(e):Meijering, Johanna.

Johanna werd geboren in 1878.    Zij overleed in 1954.    Zij trouwde Otten, Jan op 5 juli 1901 in Schoonebeek (Dalen).

Meer over Meijering, Johanna:

Geboorte: 1878.   

Overlijden: 1954.   

Kinderen van Meijering, Johanna en Otten, Jan

1B7411 i. Otten, Hermina. Hermina werd geboren op 15 oktober 1915 in Schoonebeek (Dalen).    Zij overleed op 20 maart 1994 in Hardenberg.    Zij trouwde Wolf, Hermannus op 28 september 1935.

Meer over Meijering, Johanna en Otten, Jan:

Huwelijk: 5 juli 1901, Schoonebeek (Dalen).   

1B7411. Otten, Hermina.

Hermina werd geboren op 15 oktober 1915 in Schoonebeek (Dalen).    Zij overleed op 20 maart 1994 in Hardenberg.    Zij was de dochter van Otten, Jan en Meijering, Johanna. Zij trouwde Wolf, Hermannus op 28 september 1935.

Meer over Otten, Hermina:

Geboorte: 15 oktober 1915, Schoonebeek (Dalen).   

Overlijden: 20 maart 1994, Hardenberg.   

Echtgeno(o)t(e):Wolf, Hermannus.

Hermannus werd geboren op 6 april 1904 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 4 januari 1990 in Coevorden.    Hij trouwde Otten, Hermina op 28 september 1935.

Meer over Wolf, Hermannus:

Geboorte: 6 april 1904, Dedemsvaart.   

Overlijden: 4 januari 1990, Coevorden.   

Meer over Otten, Hermina en Wolf, Hermannus:

Huwelijk: 28 september 1935.   

1B742. Otten, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1887.    Zij was de dochter van Otten, Jans en Klaassen, Hendrikje.

Meer over Otten, Aaltje:

Geboorte: 1887.   

1B75. Schoemaker, Evert.

Evert werd geboren op 27 januari 1855 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 februari 1857 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Schoemaker, Hermanus en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Schoemaker, Evert:

Geboorte: 27 januari 1855, Noordbarge.   

Overlijden: 26 februari 1857, Noordbarge.   

1B76. Schoemaker, Evert.

Evert werd geboren rond 1860 in Emmen.    Hij was de zoon van Schoemaker, Hermanus en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Schoemaker, Evert:

Geboorte: rond 1860, Emmen.   

Emigratie: 26 november 1867. Op 26-11-1867 met de ouders geëmigreerd naar Noord-Amerika. Bron: het boek “Wij, eenvoudige Drentse lui” door Ger de Leeuw..   

1B8. Tienkamp, Aaltje Engberts.

Aaltje Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Emmen.    Zij overleed in 1880 in Amerika.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Tienkamp, Aaltje Engberts:

Geboorte: 15 april 1813, Emmen.   

Overlijden: 1880, Amerika.   

26-11-1867 geëmigreerd naar Amerika

1B9. Engberts, Jantien.

Jantien werd geboren op 8 mei 1818 in Noordbarge.    Zij overleed op 26 april 1855 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Zwiers, Hendrik op 27 juli 1843 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Jantien:

Geboorte: 8 mei 1818, Noordbarge.   

Overlijden: 26 april 1855, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Zwiers, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1 mei 1807 in Benneveld (Zweeloo).    Hij werd gedoopt op 1 mei 1807 te Zweeloo.. Hij overleed na 1856 in Emmen?.    Hij was de zoon van Zwiers, Geert Hindriks en Geerts, Geertruid Hindriks. Hij trouwde Brinks, Jantien op 22 juni 1832 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Jantien op 27 juli 1843 in Noordbarge.. Hij trouwde tevens Wolters, Geessien op 16 oktober 1856 in Emmen..

Meer over Zwiers, Hendrik:

Geboorte: 1 mei 1807, Benneveld (Zweeloo).   

Doop: 1 mei 1807, Zweeloo.   

Residentie: Hoogeveen. Hoogeveen A662.   

Overlijden: na 1856, Emmen?.   

Kinderen van Engberts, Jantien en Zwiers, Hendrik

1B91 i. Zwiers, Jantien. Jantien werd geboren op 2 juli 1844 in Noordbarge.    Zij overleed voor 1846.   

1B92 ii. Zwiers, Jantien. Jantien werd geboren op 15 augustus 1846 in Emmen.    Zij overleed rond 1920.    Zij trouwde Kuipers, Henderikus op 7 januari 1869 in Emmen. Zij trouwde tevens Drenthen, Hendrik op 26 november 1874 in Emmen.

1B93 iii. Zwiers, Zwaantien. Zwaantien werd geboren op 4 december 1849 in Noordbarge.    Zij overleed op 1 augustus 1909 in Emmen.    Zij trouwde Kleine Deters, Friederik op 7 maart 1875 in Emmen.

1B94 iv. Zwiers, Jan. Jan werd geboren op 31 maart 1852 in Emmen.    Hij trouwde Alferink, Marchien op 15 maart 1877 in Emmen.

Meer over Engberts, Jantien en Zwiers, Hendrik:

Huwelijk: 27 juli 1843, Noordbarge.   

RA Drenthe 0166.010 inv.1843. nr.12. .

1B91. Zwiers, Jantien.

Jantien werd geboren op 2 juli 1844 in Noordbarge.    Zij overleed voor 1846.    Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien.

Meer over Zwiers, Jantien:

Geboorte: 2 juli 1844, Noordbarge.   

Overlijden: voor 1846.   

1B92. Zwiers, Jantien.

Jantien werd geboren op 15 augustus 1846 in Emmen.    Zij overleed rond 1920.    Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Zij trouwde Kuipers, Henderikus op 7 januari 1869 in Emmen. Zij trouwde tevens Drenthen, Hendrik op 26 november 1874 in Emmen.

Meer over Zwiers, Jantien:

Geboorte: 15 augustus 1846, Emmen.   

Overlijden: rond 1920.   

Echtgeno(o)t(e):Kuipers, Henderikus.

Henderikus werd geboren op 28 juni 1835 in Dalen.    Hij overleed op 26 januari 1874 in Dalen.    Hij was de zoon van Kuipers, Jan en Eising, Aaltje. Hij trouwde Zwiers, Jantien op 7 januari 1869 in Emmen.

Meer over Kuipers, Henderikus:

Geboorte: 28 juni 1835, Dalen.   

Overlijden: 26 januari 1874, Dalen.   

Kinderen van Zwiers, Jantien en Kuipers, Henderikus

1B921 i. Kuipers, Jan. Jan werd geboren in 1870 in Emmen.   

1B922 ii. Kuipers, Henderikus. Henderikus werd geboren in 1874 in Emmen.   

Meer over Zwiers, Jantien en Kuipers, Henderikus:

Huwelijk: 7 januari 1869, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Drenthen, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1830 in Dalen.    Hij trouwde Zwiers, Jantien op 26 november 1874 in Emmen.

Meer over Drenthen, Hendrik:

Geboorte: 1830, Dalen.   

Meer over Zwiers, Jantien en Drenthen, Hendrik:

Huwelijk: 26 november 1874, Emmen.   

1B921. Kuipers, Jan.

Jan werd geboren in 1870 in Emmen.    Hij was de zoon van Kuipers, Henderikus en Zwiers, Jantien.

Meer over Kuipers, Jan:

Geboorte: 1870, Emmen.   

1B922. Kuipers, Henderikus.

Henderikus werd geboren in 1874 in Emmen.    Hij was de zoon van Kuipers, Henderikus en Zwiers, Jantien.

Meer over Kuipers, Henderikus:

Geboorte: 1874, Emmen.   

1B93. Zwiers, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 4 december 1849 in Noordbarge.    Zij overleed op 1 augustus 1909 in Emmen.    Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Zij trouwde Kleine Deters, Friederik op 7 maart 1875 in Emmen.

Meer over Zwiers, Zwaantien:

Geboorte: 4 december 1849, Noordbarge.   

Overlijden: 1 augustus 1909, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Kleine Deters, Friederik.

Friederik werd geboren op 23 oktober 1843 in Alte Piccardie Dtsl.    Hij overleed op 26 januari 1919 in Emmen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Jan Herm en Kamps, Janna. Hij trouwde Zwiers, Zwaantien op 7 maart 1875 in Emmen.

Opmerkingen bij Kleine Deters, Friederik

Volgens de lijst van immigranten in de V.S. van Swenna Harger is Friederik in april 1866 naar

Amerika geëmigreerd.

Meer over Kleine Deters, Friederik:

Geboorte: 23 oktober 1843, Alte Piccardie Dtsl.   

Overlijden: 26 januari 1919, Emmen.   

Beroep: timmerman.   

Kinderen van Zwiers, Zwaantien en Kleine Deters, Friederik

1B931 i. Kleine Deters, Jan Harm. Jan Harm werd geboren op 27 mei 1875 in Emmen.    Hij overleed op 23 februari 1963 in Emmen.   

1B932 ii. Kleine Deters, Hendrik. Hendrik werd geboren op 11 januari 1879 in Emmen.    Hij overleed op 17 maart 1960 in Klazienaveen.   

1B933 iii. Kleine Deters, Johannes. Johannes werd geboren op 3 april 1882 in Emmen.    Hij overleed op 9 mei 1956 in Enschede.   

1B934 iv. Kleine Deters, Jacobus. Jacobus werd geboren op 4 oktober 1885 in Emmen.    Hij overleed op 27 juli 1971 in Enschede.   

1B935 v. Kleine Deters, Lambertus. Lambertus werd geboren op 8 april 1887 in Emmen.    Hij overleed op 15 december 1962 in Emmen.   

Meer over Zwiers, Zwaantien en Kleine Deters, Friederik:

Huwelijk: 7 maart 1875, Emmen.   

1B931. Kleine Deters, Jan Harm.

Jan Harm werd geboren op 27 mei 1875 in Emmen.    Hij overleed op 23 februari 1963 in Emmen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Jan Harm:

Geboorte: 27 mei 1875, Emmen.   

Overlijden: 23 februari 1963, Emmen.   

1B932. Kleine Deters, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 11 januari 1879 in Emmen.    Hij overleed op 17 maart 1960 in Klazienaveen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Hendrik:

Geboorte: 11 januari 1879, Emmen.   

Overlijden: 17 maart 1960, Klazienaveen.   

1B933. Kleine Deters, Johannes.

Johannes werd geboren op 3 april 1882 in Emmen.    Hij overleed op 9 mei 1956 in Enschede.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Johannes:

Geboorte: 3 april 1882, Emmen.   

Overlijden: 9 mei 1956, Enschede.   

1B934. Kleine Deters, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 4 oktober 1885 in Emmen.    Hij overleed op 27 juli 1971 in Enschede.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Jacobus:

Geboorte: 4 oktober 1885, Emmen.   

Overlijden: 27 juli 1971, Enschede.   

1B935. Kleine Deters, Lambertus.

Lambertus werd geboren op 8 april 1887 in Emmen.    Hij overleed op 15 december 1962 in Emmen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Lambertus:

Geboorte: 8 april 1887, Emmen.   

Overlijden: 15 december 1962, Emmen.   

1B94. Zwiers, Jan.

Jan werd geboren op 31 maart 1852 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Hij trouwde Alferink, Marchien op 15 maart 1877 in Emmen.

Meer over Zwiers, Jan:

Geboorte: 31 maart 1852, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Alferink, Marchien.

Marchien werd geboren op 24 augustus 1854 in Emmen.    Zij was de dochter van Alferink, Gerrit Jan en Koolhof, Wemeltien. Zij trouwde Zwiers, Jan op 15 maart 1877 in Emmen.

Meer over Alferink, Marchien:

Geboorte: 24 augustus 1854, Emmen.   

Kinderen van Alferink, Marchien en Zwiers, Jan

1B941 i. Zwiers, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1897 in Emmen.   

1B942 ii. Zwiers, Wilem. Wilem werd geboren in 1884 in Emmen.   

1B943 iii. Zwiers, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1880 in Emmen.   

Meer over Alferink, Marchien en Zwiers, Jan:

Huwelijk: 15 maart 1877, Emmen.   

1B941. Zwiers, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1897 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Hendrik:

Geboorte: 1897, Emmen.   

1B942. Zwiers, Wilem.

Wilem werd geboren in 1884 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Wilem:

Geboorte: 1884, Emmen.   

1B943. Zwiers, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1880 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Gerrit:

Geboorte: 1880, Emmen.   

 1. 11281214113. Tienkamp, Zoon Of Dochter.

  Zoon Of Dochter werd geboren op 2010-09-30. Deze persoon is het kind van Tienkamp, Bouwinus Ronald en Driessen, Elisabeth Leonarda.

  Dit is ook mijn kleinzoon en zijn naam is Bjorn.

 2. Natascha

  Ik vind het super dat er stambomen bestaan en ben zelf op zoek naar eventuele familieleden maar deze informatie is wel heel fout. Niet één maar zelfs 6 fouten van directe familieleden klopt gewoonweg niet ! Het betreft geboorte data en plaats.
  112812121, 112812132, 1128121321, 1128121322, 112812133, 1128121324

 3. Klopt Natascha. is mij ook op gevallen.
  Het heeft er in het verleden wel eens beter en overzichtelijker uitgezien.

  Gerrit Tienkamp (26-03-1949)
  Wonende in Bangkok

 4. Natascha

  Hallo Gerrit,

  Ik heb de aanvullende gegevens gestuurd en Paul heeft ze opgenomen dus komt alles op zijn pootjes terecht 🙂 Als we allemaal ons steentje bijdragen moet het goed gaan toch ?!

  En.. jeetje Bangkok ? Hoe komt iemand daar terecht ? Wel weer stoer!

  Groetjes

  Natascha

 5. StienekeHulzebos

  Mijn grootmoeder was Stientje Tienkamp….dus niet Christine!
  Getrouwd met Lenze Duursma.
  Hun dochter Aaltien trouwde in 1941 met Abel Hulzebos,geboren in Westerlee,Groningen en niet in Emmen.
  Ik kan het weten….ze waren mijn ouders!

 6. Pieter R Ubels

  Hallo Gerrit
  Er komt een Mina Tienkamp voor in je bestand getrouwt met Roelof Siebrands Ubels de toevoeging Siebrands hoort er niet tussen .
  Een aparte manier van notatie van je bestandik vond het een beetje moeilijk om het te volgen je moet er goed in thuis zijn dan zal het wel beter gaan maar toch veel werk verzet .

  • Reactie door auteur

   admin

   Hallo Pieter,
   Bedankt voor je reactie.
   Ik heb het gecorrigeerd in mijn database.
   De website duurt iets langer.
   En een detail: ik heet Paul.
   Gerrit Tienkamp is een niet-bloedverwant waar ik niet bepaald leuke herinneringen aan heb. 😉
   Mina was wél bloedverwant. Ik stam af van haar broer Markus die in Assen is begraven.
   Dat lijkt me -uit de verhalen- juist een erg aardige kerel.
   groeten uit Wapserveen,
   Paul Tienkamp

Geef een reactie