Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie Hamming (vanaf 1420)

Generatie 1

1. Hamming, Johan.

Johan werd geboren rond 1420. Hij overleed na 1464 op een leeftijd van meer dan ongeveer 44 jaren. Hij trouwde Hamming, vrouw van Johan rond 1445.

Opmerkingen bij Hamming, Johan

Johan Hamminge werd, samen met Luden Bavinge en Herman Papynge, het eerst vermeld in 1447 ivm naarkoop van hooiland en veenland van Johan Northove. Mogelijk laatste vermelding is van 1464 toen als buur van Gieten. Johan is zijn mogelijke zoon.

Bron: stamboom van Spijk.

Meer over Hamming, Johan:

Geboorte: rond 1420.

Overlijden: na 1464.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, vrouw van Johan.

vrouw van Johan werd geboren rond 1420. Zij trouwde Hamming, Johan rond 1445.

Meer over Hamming, vrouw van Johan:

Geboorte: rond 1420.

Kinderen van Hamming, vrouw van Johan en Hamming, Johan

+ 2 i. Hamming, Johan. Johan werd geboren rond 1445. Hij overleed na 1498.

Meer over Hamming, vrouw van Johan en Hamming, Johan:

Huwelijk: rond 1445.

Generatie 2

2. Hamming, Johan.

Johan werd geboren rond 1445. Hij overleed na 1498 op een leeftijd van meer dan ongeveer 53 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Johan en Hamming, vrouw van Johan. Hij trouwde Hamming, vrouw van Johan rond 1475.

Opmerkingen bij Hamming, Johan

Johan stond vlgs lotting etstoel in 1480 borg voor Johan de Hunt, een gegoede familie in Gieten. In 1497/1498 voerde Gheert Kremer namens zijn vrouw een proces voor de etstoel tegen zijn schoonvader Johan wegens niet ontvangen gelden voor uitboedeling. Johan wordt gemaand zijn dochter uit te boedelen net als zijn andere dochter Alijt. Dus moet er nog minstens een zoon gweest zijn anders werd er niet uitgeboedeld.

Bron: Drents genealogisch Jaarboek 1999, 111

Meer over Hamming, Johan:

Geboorte: rond 1445.

Overlijden: na 1498.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, vrouw van Johan.

vrouw van Johan werd geboren rond 1450. Zij trouwde Hamming, Johan rond 1475.

Meer over Hamming, vrouw van Johan:

Geboorte: rond 1450.

Kinderen van Hamming, vrouw van Johan en Hamming, Johan

3 i. Hamming, Alijt. Alijt werd geboren rond 1470. Zij overleed na 1498.

+ 4 ii. Hamming, Willem. Willem werd geboren rond 1475.

Meer over Hamming, vrouw van Johan en Hamming, Johan:

Huwelijk: rond 1475.

Generatie 3

3. Hamming, Alijt.

Alijt werd geboren rond 1470. Zij overleed na 1498 at the age of meer dan ongeveer 28 jaren. Zij was de dochter van Hamming, Johan en Hamming, vrouw van Johan.

Meer over Hamming, Alijt:

Geboorte: rond 1470.

Overlijden: na 1498.

4. Hamming, Willem.

Willem werd geboren rond 1475. Hij was de zoon van Hamming, Johan en Hamming, vrouw van Johan. Hij trouwde Hamming, vrouw van Willem rond 1500.

Opmerkingen bij Hamming, Willem

De persoon van Willem Hamming is in de bronnen niet te vinden. Toch zijn er redenen, waarop we kunnen beredeneren, dat hij zal hebben bestaan als een zoon van Johan Hamming en de vader van Heino Hamming, zonder evenwel een hard bewijs te kunnen geven. Allereerst dient te worden vastgesteld, dat de Hammings onder Gieten in de vijftiende en zestiende eeuw bewijsbaar aanwezig zijn. De bronnen zijn schaars, maar de weinige bronnen die er zijn, duiden op welgestelde eigenerfde landbouwers, deels woonachtig in het kerspel Gieten en deels te Eext.

Immers, enerzijds is er sprake van uitboedeling (onder Gieten), wat duidt op enige welstand en anderzijds is een (Eexter) Hamming als ette aan de Etstoel verbonden.

Vervolgens dient aangetoond te worden, dat Johan Hamming een zoon moet hebben gehad. Johan Hamming onder Gieten had in 1498 een conflict voor de Etstoel met zijn schoonzoon Ghert Kremer. Kremer eiste van zijn schoonvader een gelijke behandeling voor zijn vrouw wat betreft de uitboedeling. Eerder (wanneer is onbekend) was namelijk een tweede dochter Alijt, gehuwd met Barelt Bekelinge uitgeboedeld voor een blijkbaar hoger bedrag. Uitboedeling is alleen nodig, indien er ook (minimaal) één zoon is geweest, aangezien in Drenthe de oerderij bij voorkeur overging op één zoon, waarbij de andere kinderen een geldbedrag kregen uitgekeerd. Dus: Johan Hamming had een niet bij name genoemde zoon die, gezien het feit dat twee dochters reeds gehuwd waren in 1498, omstreeks dezelfde tijd de volwassen leeftijd bereikt zal hebben. Hij zal derhalve voor of omstreeks 1475 geboren zijn.

Tenslotte moet ook de vader van Heino Hamming (de volgende generatie) omstreeks 1475/1485 zijn geboren, aangezien Heino zelf omstreeks 1510-1515 zal zijn geboren. Immers, zijn (oudste?) zoon Willem was in 1564 reeds volwassen.

Deze drie argumenten zijn m.i. voldoende om aannemelijk te maken, dat Heino een kleinzoon van Johan Hamming was. Echter, ook de naam van de ontbrekende schakel kan worden beredeneerd. Hierboven werd reeds gemeld, dat Heino’s vermoedelijke oudste zoon Willem heette. Volgens de normale regels zou hij derhalve naar diens grootvader van vaderszijde zijn genoemd. Belangrijker echter is, dat in 1595 een Willem Hamming ofte Hidding werd vermeld, in wie we vermoedelijk de zoon van Alijt Hamming moeten zien (zie aldaar). Deze persoon zal dus volledig naar zijn grootvader van moederszijde zijn vernoemd. Uit deze twee argumenten kan mogelijk worden afgeleid, dat de naam van Heino’s vader (en dus Johans zoon) Willem zal zijn geweest.

Bron: Stamboom Hulst

Meer over Hamming, Willem:

Geboorte: rond 1475.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, vrouw van Willem.

vrouw van Willem werd geboren rond 1475. Zij trouwde Hamming, Willem rond 1500.

Meer over Hamming, vrouw van Willem:

Geboorte: rond 1475.

Kinderen van Hamming, vrouw van Willem en Hamming, Willem

+ 5 i. Hamming, Heino. Heino werd geboren rond 1510. Hij overleed op 1564-03-02 in Bonnen.

+ 6 ii. Hamming, Alijt Willems. Alijt Willems werd geboren rond 1530. Zij overleed na 1595.

Meer over Hamming, vrouw van Willem en Hamming, Willem:

Huwelijk: rond 1500.

Generatie 4

5. Hamming, Heino.

Heino werd geboren rond 1510. Hij overleed op 1564-03-02 in Bonnen op een leeftijd van rond 54 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Hamming, Willem en Hamming, vrouw van Willem. Hij trouwde Hamming, vrouw van Heino rond 1530.

Opmerkingen bij Hamming, Heino

Goorsprake 2 maart 1564 te Anloo deden 2 buren van Bonnen – Tymen Peppinge en jonge Jan Kampinge -aangifte van een zak in Bonnen: Heino Hamming en zijn meyer Egbert Leydinck. Dit ging over het al dan niet opzeggen van de meyer. In 1574 had Heino een geschil met Warmolt Hovinge over geld en brieven, die Warmolt uit “Wyffen huys tho Gieten had gehaald. Heino werd in het ongelijk gesteld. Heino overleed voor 1587 toen zijn twee zonen ruzieden over de vaderlijke erfenis.
Bron: Drents genealogisch Jaarboek 1999, 113

Meer over Hamming, Heino:

Geboorte: rond 1510.

Overlijden: 1564-03-02, Bonnen.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, vrouw van Heino.

vrouw van Heino werd geboren rond 1510. Zij trouwde Hamming, Heino rond 1530.

Meer over Hamming, vrouw van Heino:

Geboorte: rond 1510.

Kinderen van Hamming, vrouw van Heino en Hamming, Heino

+ 7 i. Hamming, Willem. Willem werd geboren rond 1535. Hij overleed na 1612.

8 ii. Hamming, Boele. Boele werd geboren rond 1540. Hij overleed in 1630.

9 iii. Hamming, Johan. Johan werd geboren rond 1540. Hij overleed voor 1587.

10 iv. Hamming, Harmen. Harmen werd geboren rond 1545. Hij overleed in 1587.

Meer over Hamming, vrouw van Heino en Hamming, Heino:

Huwelijk: rond 1530.

6. Hamming, Alijt Willems.

Alijt Willems werd geboren rond 1530. Zij overleed na 1595 at the age of meer dan ongeveer 65 jaren. Zij was de dochter van Hamming, Willem en Hamming, vrouw van Willem. Zij trouwde Hidding, Olde Johan rond 1560 in Rolde?.

Meer over Hamming, Alijt Willems:

Geboorte: rond 1530.

Overlijden: na 1595.

Echtgeno(o)t(e):Hidding, Olde Johan.

Olde Johan werd geboren rond 1525. Hij overleed voor 1595 op een leeftijd van minder dan rond 70 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Willem Willems en Hidding, vrouw van Willem. Hij trouwde Hamming, Alijt Willems rond 1560 in Rolde?.

Meer over Hidding, Olde Johan:

Geboorte: rond 1525.

Overlijden: voor 1595.

Kinderen van Hamming, Alijt Willems en Hidding, Olde Johan

+ 11 i. Hidding, Johan Jans. Johan Jans werd geboren rond 1566 in Rolde. Hij overleed op 1647-01-08 in Gasselte.

Meer over Hamming, Alijt Willems en Hidding, Olde Johan:

Huwelijk: rond 1560, Rolde?.

Generatie 5

7. Hamming, Willem.

Willem werd geboren rond 1535. Hij overleed na 1612 op een leeftijd van meer dan ongeveer 77 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Hamming, vrouw van Heino. Hij trouwde Hamming, vrouw van Willem rond 1560.

Meer over Hamming, Willem:

Geboorte: rond 1535.

Overlijden: na 1612.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, vrouw van Willem.

vrouw van Willem werd geboren rond 1540. Zij trouwde Hamming, Willem rond 1560.

Meer over Hamming, vrouw van Willem:

Geboorte: rond 1540.

Kinderen van Hamming, vrouw van Willem en Hamming, Willem

+ 12 i. Hamming, Heino. Heino werd geboren rond 1565. Hij overleed voor 1641.

Meer over Hamming, vrouw van Willem en Hamming, Willem:

Huwelijk: rond 1560.

8. Hamming, Boele.

Boele werd geboren rond 1540. Hij overleed in 1630 op een leeftijd van rond 90 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Hamming, vrouw van Heino.

Meer over Hamming, Boele:

Geboorte: rond 1540.

Overlijden: 1630.

9. Hamming, Johan.

Johan werd geboren rond 1540. Hij overleed voor 1587 op een leeftijd van minder dan rond 47 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Hamming, vrouw van Heino.

Meer over Hamming, Johan:

Geboorte: rond 1540.

Overlijden: voor 1587.

10. Hamming, Harmen.

Harmen werd geboren rond 1545. Hij overleed in 1587 op een leeftijd van rond 42 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Hamming, vrouw van Heino.

Meer over Hamming, Harmen:

Geboorte: rond 1545.

Overlijden: 1587.

11. Hidding, Johan Jans.

Johan Jans werd geboren rond 1566 in Rolde. Hij overleed op 1647-01-08 in Gasselte op een leeftijd van rond 81 jaren, 7 dagen. Hij was de zoon van Hidding, Olde Johan en Hamming, Alijt Willems. Hij trouwde Hidding, vrouw van Johan Jans rond 1585.

Meer over Hidding, Johan Jans:

Geboorte: rond 1566, Rolde.

Overlijden: 1647-01-08, Gasselte.

Beroep: 1603, Rolde. kerkvoogd te Rolde, Drenthe. Bron:- Evert van Dijken (evandijken@@gmail.com)..

Echtgeno(o)t(e):Hidding, vrouw van Johan Jans.

vrouw van Johan Jans werd geboren rond 1566. Zij trouwde Hidding, Johan Jans rond 1585.

Meer over Hidding, vrouw van Johan Jans:

Geboorte: rond 1566.

Kinderen van Hidding, vrouw van Johan Jans en Hidding, Johan Jans

+ 13 i. Hidding, Harmtien Jans. Harmtien Jans werd geboren rond 1586. Zij overleed rond 1648.

14 ii. Hidding, Luychien Johans. Luychien Johans werd geboren rond 1607. Hij overleed in 1654.

15 iii. Hidding, Harmen. Harmen werd geboren in 1609. Hij overleed in 1671.

16 iv. Hidding, Johan. Johan werd geboren voor 1612. Hij overleed in 1679.

17 v. Hidding, Olde Jan. Olde Jan werd geboren rond 1613. Hij overleed in 1679.

18 vi. Hidding, Sebastiaen. Sebastiaen werd geboren rond 1616. Hij overleed in 1668.

19 vii. Hidding, Willem. Willem werd geboren rond 1620. Hij overleed in 1679.

Meer over Hidding, vrouw van Johan Jans en Hidding, Johan Jans:

Huwelijk: rond 1585.

Generatie 6

12. Hamming, Heino.

Heino werd geboren rond 1565. Hij overleed voor 1641 op een leeftijd van minder dan rond 76 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Willem en Hamming, vrouw van Willem. Hij trouwde Kamping, Lutgertien rond 1590.

Meer over Hamming, Heino:

Geboorte: rond 1565.

Overlijden: voor 1641.

Echtgeno(o)t(e):Kamping, Lutgertien.

Lutgertien werd geboren rond 1565 in Gieten. Zij overleed na 1634 in Gieten op een leeftijd van meer dan ongeveer 69 jaren. Zij was de dochter van Kamping, Luitjen en Kamping, Roelofje van Luitjen. Zij trouwde Hamming, Heino rond 1590.

Meer over Kamping, Lutgertien:

Geboorte: rond 1565, Gieten. Bonnen.

Overlijden: na 1634, Gieten. Veenhof.

Kinderen van Kamping, Lutgertien en Hamming, Heino

+ 20 i. Hamming, Willem Heinsz. Willem Heinsz werd geboren rond 1590. Hij overleed voor 1638.

+ 21 ii. Hamming, Jan Heins. Jan Heins werd geboren rond 1595. Hij overleed voor 1655.

+ 22 iii. Hamming, Jantien Heines. Jantien Heines werd geboren rond 1620 in Gieten. Zij overleed op 1672-11-10 in Gasselte.

Meer over Kamping, Lutgertien en Hamming, Heino:

Huwelijk: rond 1590.

13. Hidding, Harmtien Jans.

Harmtien Jans werd geboren rond 1586. Zij overleed rond 1648 at the age of rond 62 jaren. Zij was de dochter van Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans. Zij trouwde Hilbing, Jonge Jan Arends rond 1605 in Gieten?.

Meer over Hidding, Harmtien Jans:

Geboorte: rond 1586.

Overlijden: rond 1648.

Echtgeno(o)t(e):Hilbing, Jonge Jan Arends.

Jonge Jan Arends werd geboren voor 1585. Hij overleed in 1648 op een leeftijd van meer dan 63 jaren. Hij was de zoon van Hilbing, Arent Johans en Hilbing, vrouw van Arent. Hij trouwde Hidding, Harmtien Jans rond 1605 in Gieten?.

Meer over Hilbing, Jonge Jan Arends:

Geboorte: voor 1585.

Overlijden: 1648.

Kinderen van Hidding, Harmtien Jans en Hilbing, Jonge Jan Arends

+ 23 i. Hilbing, Jantien Jans. Jantien Jans werd geboren rond 1605.

+ 24 ii. Hilbing, Margarita Jans. Margarita Jans werd geboren rond 1608 in Gasselte. Zij overleed op 1678-10-13 in Groningen.

+ 25 iii. Hilbing, Herman Jans. Herman Jans werd geboren rond 1615. Hij overleed in 1672.

+ 26 iv. Hilbing, Lammegien. Lammegien werd geboren rond 1627. Zij overleed in 1681 in Gieten.

Meer over Hidding, Harmtien Jans en Hilbing, Jonge Jan Arends:

Huwelijk: rond 1605, Gieten?.

14. Hidding, Luychien Johans.

Luychien Johans werd geboren rond 1607. Hij overleed in 1654 op een leeftijd van rond 47 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

Meer over Hidding, Luychien Johans:

Geboorte: rond 1607.

Overlijden: 1654.

15. Hidding, Harmen.

Harmen werd geboren in 1609. Hij overleed in 1671 op een leeftijd van 62 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

Meer over Hidding, Harmen:

Geboorte: 1609.

Overlijden: 1671.

16. Hidding, Johan.

Johan werd geboren voor 1612. Hij overleed in 1679 op een leeftijd van meer dan 67 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

Meer over Hidding, Johan:

Geboorte: voor 1612.

Overlijden: 1679.

17. Hidding, Olde Jan.

Olde Jan werd geboren rond 1613. Hij overleed in 1679 op een leeftijd van rond 66 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

Meer over Hidding, Olde Jan:

Geboorte: rond 1613.

Overlijden: 1679.

18. Hidding, Sebastiaen.

Sebastiaen werd geboren rond 1616. Hij overleed in 1668 op een leeftijd van rond 52 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

Meer over Hidding, Sebastiaen:

Geboorte: rond 1616.

Overlijden: 1668.

19. Hidding, Willem.

Willem werd geboren rond 1620. Hij overleed in 1679 op een leeftijd van rond 59 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

Meer over Hidding, Willem:

Geboorte: rond 1620.

Overlijden: 1679.

Generatie 7

20. Hamming, Willem Heinsz.

Willem Heinsz werd geboren rond 1590. Hij overleed voor 1638 op een leeftijd van minder dan rond 48 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Kamping, Lutgertien. Hij trouwde Hilbing, Margarita Jans rond 1636.

Meer over Hamming, Willem Heinsz:

Geboorte: rond 1590.

Overlijden: voor 1638.

Echtgeno(o)t(e):Hilbing, Margarita Jans.

Margarita Jans werd geboren rond 1608 in Gasselte. Zij overleed op 1678-10-13 in Groningen op een leeftijd van rond 70 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Zij trouwde Hamming, Willem Heinsz rond 1636.

Meer over Hilbing, Margarita Jans:

Geboorte: rond 1608, Gasselte.

Overlijden: 1678-10-13, Groningen.

Kinderen van Hilbing, Margarita Jans en Hamming, Willem Heinsz

27 i. Hamming, Roelfien Willemsd. Roelfien Willemsd werd geboren rond 1637.

Meer over Hilbing, Margarita Jans en Hamming, Willem Heinsz:

Huwelijk: rond 1636.

21. Hamming, Jan Heins.

Jan Heins werd geboren rond 1595. Hij overleed voor 1655 op een leeftijd van minder dan rond 60 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Kamping, Lutgertien. Hij trouwde Hilbing, Jantien Jans rond 1627.

Meer over Hamming, Jan Heins:

Geboorte: rond 1595.

Overlijden: voor 1655.

Echtgeno(o)t(e):Hilbing, Jantien Jans.

Jantien Jans werd geboren rond 1605. Zij was de dochter van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Zij trouwde Hamming, Jan Heins rond 1627.

Meer over Hilbing, Jantien Jans:

Geboorte: rond 1605.

Kinderen van Hilbing, Jantien Jans en Hamming, Jan Heins

28 i. Hamming, Frerick Jans. Frerick Jans werd geboren rond 1627.

29 ii. Hamming, Boele Jans. Boele Jans werd geboren rond 1628. Hij overleed in 1691.

30 iii. Hamming, Jantje Jans. Jantje Jans werd geboren rond 1630.

31 iv. Hamming, Lutgertien. Lutgertien werd geboren rond 1630.

32 v. Hamming, Johanna Jans. Johanna Jans werd geboren rond 1630.

33 vi. Hamming, Heino Jans. Heino Jans werd geboren rond 1630. Hij overleed in 1684.

Meer over Hilbing, Jantien Jans en Hamming, Jan Heins:

Huwelijk: rond 1627.

22. Hamming, Jantien Heines.

Jantien Heines werd geboren rond 1620 in Gieten. Zij overleed op 1672-11-10 in Gasselte op een leeftijd van rond 52 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Hamming, Heino en Kamping, Lutgertien. Zij trouwde met Hilbing, Herman Jans.

Meer over Hamming, Jantien Heines:

Geboorte: rond 1620, Gieten. Veenhof.

Overlijden: 1672-11-10, Gasselte.

Echtgeno(o)t(e):Hilbing, Herman Jans.

Herman Jans werd geboren rond 1615. Hij overleed in 1672 op een leeftijd van rond 57 jaren. Hij was de zoon van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Hij trouwde met Hamming, Jantien Heines.

Meer over Hilbing, Herman Jans:

Geboorte: rond 1615.

Overlijden: 1672.

Kinderen van Hamming, Jantien Heines en Hilbing, Herman Jans

+ 34 i. Hilbing, Jan Harmens. Jan Harmens werd geboren in 1655. Hij overleed in 1709.

23. Hilbing, Jantien Jans.

Jantien Jans werd geboren rond 1605. Zij was de dochter van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Zij trouwde Hamming, Jan Heins rond 1627.

Meer over Hilbing, Jantien Jans:

Geboorte: rond 1605.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, Jan Heins.

Jan Heins werd geboren rond 1595. Hij overleed voor 1655 op een leeftijd van minder dan rond 60 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Kamping, Lutgertien. Hij trouwde Hilbing, Jantien Jans rond 1627.

Meer over Hamming, Jan Heins:

Geboorte: rond 1595.

Overlijden: voor 1655.

Kinderen van Hilbing, Jantien Jans en Hamming, Jan Heins

28 i. Hamming, Frerick Jans. Frerick Jans werd geboren rond 1627.

29 ii. Hamming, Boele Jans. Boele Jans werd geboren rond 1628. Hij overleed in 1691.

30 iii. Hamming, Jantje Jans. Jantje Jans werd geboren rond 1630.

31 iv. Hamming, Lutgertien. Lutgertien werd geboren rond 1630.

32 v. Hamming, Johanna Jans. Johanna Jans werd geboren rond 1630.

33 vi. Hamming, Heino Jans. Heino Jans werd geboren rond 1630. Hij overleed in 1684.

Meer over Hilbing, Jantien Jans en Hamming, Jan Heins:

Huwelijk: rond 1627.

24. Hilbing, Margarita Jans.

Margarita Jans werd geboren rond 1608 in Gasselte. Zij overleed op 1678-10-13 in Groningen op een leeftijd van rond 70 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Zij trouwde Hamming, Willem Heinsz rond 1636.

Meer over Hilbing, Margarita Jans:

Geboorte: rond 1608, Gasselte.

Overlijden: 1678-10-13, Groningen.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, Willem Heinsz.

Willem Heinsz werd geboren rond 1590. Hij overleed voor 1638 op een leeftijd van minder dan rond 48 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Heino en Kamping, Lutgertien. Hij trouwde Hilbing, Margarita Jans rond 1636.

Meer over Hamming, Willem Heinsz:

Geboorte: rond 1590.

Overlijden: voor 1638.

Kinderen van Hilbing, Margarita Jans en Hamming, Willem Heinsz

27 i. Hamming, Roelfien Willemsd. Roelfien Willemsd werd geboren rond 1637.

Meer over Hilbing, Margarita Jans en Hamming, Willem Heinsz:

Huwelijk: rond 1636.

25. Hilbing, Herman Jans.

Herman Jans werd geboren rond 1615. Hij overleed in 1672 op een leeftijd van rond 57 jaren. Hij was de zoon van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Hij trouwde met Hamming, Jantien Heines.

Meer over Hilbing, Herman Jans:

Geboorte: rond 1615.

Overlijden: 1672.

Echtgeno(o)t(e):Hamming, Jantien Heines.

Jantien Heines werd geboren rond 1620 in Gieten. Zij overleed op 1672-11-10 in Gasselte op een leeftijd van rond 52 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Hamming, Heino en Kamping, Lutgertien. Zij trouwde met Hilbing, Herman Jans.

Meer over Hamming, Jantien Heines:

Geboorte: rond 1620, Gieten. Veenhof.

Overlijden: 1672-11-10, Gasselte.

Kinderen van Hamming, Jantien Heines en Hilbing, Herman Jans

+ 34 i. Hilbing, Jan Harmens. Jan Harmens werd geboren in 1655. Hij overleed in 1709.

26. Hilbing, Lammegien.

Lammegien werd geboren rond 1627. Zij overleed in 1681 in Gieten op een leeftijd van rond 54 jaren. Zij was de dochter van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Zij trouwde Huising, Harmen rond 1652.

Meer over Hilbing, Lammegien:

Geboorte: rond 1627.

Overlijden: 1681, Gieten.

Echtgeno(o)t(e):Huising, Harmen.

Harmen werd geboren rond 1625. Hij overleed in 1699 op een leeftijd van rond 74 jaren. Hij was de zoon van Huising, Hindrik Luitjes en Epping, Warmeltje. Hij trouwde Hilbing, Lammegien rond 1652.

Meer over Huising, Harmen:

Geboorte: rond 1625.

Overlijden: 1699.

Beroep: 1666. Diaken en Kerkvoogd te Gieten. Bron:- Evert van Dijken (evandijken@@gmail.com).

Kinderen van Hilbing, Lammegien en Huising, Harmen

35 i. Huising, Johan Harmens. Johan Harmens werd geboren rond 1652. Hij overleed in 1696.

36 ii. Huising, Jantijn Harmens. Jantijn Harmens werd geboren rond 1660.

37 iii. Huising, Catrina. Catrina werd geboren voor 1666. Zij overleed in 1719.

+ 38 iv. Huising, Hendrik Harmens. Hendrik Harmens werd geboren rond 1670. Hij overleed rond 1722.

39 v. Huising, Pieter Harmens. Pieter Harmens werd geboren rond 1671. Hij overleed in 1739.

Meer over Hilbing, Lammegien en Huising, Harmen:

Huwelijk: rond 1652.

Generatie 8

27. Hamming, Roelfien Willemsd.

Roelfien Willemsd werd geboren rond 1637. Zij was de dochter van Hamming, Willem Heinsz en Hilbing, Margarita Jans.

Meer over Hamming, Roelfien Willemsd:

Geboorte: rond 1637.

28. Hamming, Frerick Jans.

Frerick Jans werd geboren rond 1627. Hij was de zoon van Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

Meer over Hamming, Frerick Jans:

Geboorte: rond 1627.

29. Hamming, Boele Jans.

Boele Jans werd geboren rond 1628. Hij overleed in 1691 op een leeftijd van rond 63 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

Meer over Hamming, Boele Jans:

Geboorte: rond 1628.

Overlijden: 1691.

30. Hamming, Jantje Jans.

Jantje Jans werd geboren rond 1630. Zij was de dochter van Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

Meer over Hamming, Jantje Jans:

Geboorte: rond 1630.

31. Hamming, Lutgertien.

Lutgertien werd geboren rond 1630. Zij was de dochter van Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

Meer over Hamming, Lutgertien:

Geboorte: rond 1630.

32. Hamming, Johanna Jans.

Johanna Jans werd geboren rond 1630. Zij was de dochter van Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

Meer over Hamming, Johanna Jans:

Geboorte: rond 1630.

33. Hamming, Heino Jans.

Heino Jans werd geboren rond 1630. Hij overleed in 1684 op een leeftijd van rond 54 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

Meer over Hamming, Heino Jans:

Geboorte: rond 1630.

Overlijden: 1684.

34. Hilbing, Jan Harmens.

Jan Harmens werd geboren in 1655. Hij overleed in 1709 op een leeftijd van 54 jaren. Hij was de zoon van Hilbing, Herman Jans en Hamming, Jantien Heines. Hij trouwde Buining, Frederica op 1674-11-01 in Gasselte.

Meer over Hilbing, Jan Harmens:

Geboorte: 1655.

Overlijden: 1709.

Echtgeno(o)t(e):Buining, Frederica.

Frederica werd geboren rond 1650 in Annen. Zij overleed op 1721-12-12 in Gasselte op een leeftijd van rond 71 jaren, 11 maanden. Zij werd begraven op 1721-12-23 te Gasselte. Zij was de dochter van Buining, Cornelis en Olt-Eltinge, Geesjen. Zij trouwde Hilbing, Jan Harmens op 1674-11-01 in Gasselte.

Meer over Buining, Frederica:

Geboorte: rond 1650, Annen.

Overlijden: 1721-12-12, Gasselte.

Begrafenis: 1721-12-23, Gasselte.

Kinderen van Buining, Frederica en Hilbing, Jan Harmens

+ 40 i. Hilbing, Johanna. Johanna werd geboren op 1675-08-03 in Gasselte. Zij overleed voor 1705 in Gasselte.

41 ii. Hilbing, Geesje. Geesje werd geboren in 1677. Zij overleed in 1723.

42 iii. Hilbing, Harmen. Harmen werd geboren in 1681. Hij overleed in 1681.

43 iv. Hilbing, Hermanna. Hermanna werd geboren in 1681.

Meer over Buining, Frederica en Hilbing, Jan Harmens:

Huwelijk: 1674-11-01, Gasselte.

35. Huising, Johan Harmens.

Johan Harmens werd geboren rond 1652. Hij overleed in 1696 op een leeftijd van rond 44 jaren. Hij was de zoon van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien.

Meer over Huising, Johan Harmens:

Geboorte: rond 1652.

Overlijden: 1696.

36. Huising, Jantijn Harmens.

Jantijn Harmens werd geboren rond 1660. Zij was de dochter van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien.

Meer over Huising, Jantijn Harmens:

Geboorte: rond 1660.

37. Huising, Catrina.

Catrina werd geboren voor 1666. Zij overleed in 1719 op een leeftijd van meer dan 53 jaren. Zij was de dochter van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien.

Meer over Huising, Catrina:

Geboorte: voor 1666.

Overlijden: 1719.

38. Huising, Hendrik Harmens.

Hendrik Harmens werd geboren rond 1670. Hij overleed rond 1722 op een leeftijd van rond 52 jaren. Hij was de zoon van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien. Hij trouwde Hilbing, Johanna op 1698-09-25 in Gasselte.

Meer over Huising, Hendrik Harmens:

Geboorte: rond 1670.

Overlijden: rond 1722.

Echtgeno(o)t(e):Hilbing, Johanna.

Johanna werd geboren op 1675-08-03 in Gasselte. Zij werd gedoopt op 1675-08-05 te Gasselte. Zij overleed voor 1705 in Gasselte op een leeftijd van minder dan 29 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Hilbing, Jan Harmens en Buining, Frederica. Zij trouwde Huising, Hendrik Harmens op 1698-09-25 in Gasselte.

Meer over Hilbing, Johanna:

Geboorte: 1675-08-03, Gasselte.

Overlijden: voor 1705, Gasselte.

Doopsel: 1675-08-05, Gasselte.

Kinderen van Hilbing, Johanna en Huising, Hendrik Harmens

44 i. Huising, Lammechien. Lammechien werd geboren rond 1703. Zij overleed in 1764.

+ 45 ii. Huising, Lucas Lubertus. Hij werd gedoopt in 1710. Hij werd begraven op 1754-10-12 te Hoogeveen..

Meer over Hilbing, Johanna en Huising, Hendrik Harmens:

Huwelijk: 1698-09-25, Gasselte.

39. Huising, Pieter Harmens.

Pieter Harmens werd geboren rond 1671. Hij overleed in 1739 op een leeftijd van rond 68 jaren. Hij was de zoon van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien.

Meer over Huising, Pieter Harmens:

Geboorte: rond 1671.

Overlijden: 1739.

Generatie 9

40. Hilbing, Johanna.

Johanna werd geboren op 1675-08-03 in Gasselte. Zij werd gedoopt op 1675-08-05 te Gasselte. Zij overleed voor 1705 in Gasselte op een leeftijd van minder dan 29 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Hilbing, Jan Harmens en Buining, Frederica. Zij trouwde Huising, Hendrik Harmens op 1698-09-25 in Gasselte.

Meer over Hilbing, Johanna:

Geboorte: 1675-08-03, Gasselte.

Overlijden: voor 1705, Gasselte.

Doopsel: 1675-08-05, Gasselte.

Echtgeno(o)t(e):Huising, Hendrik Harmens.

Hendrik Harmens werd geboren rond 1670. Hij overleed rond 1722 op een leeftijd van rond 52 jaren. Hij was de zoon van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien. Hij trouwde Hilbing, Johanna op 1698-09-25 in Gasselte.

Meer over Huising, Hendrik Harmens:

Geboorte: rond 1670.

Overlijden: rond 1722.

Kinderen van Hilbing, Johanna en Huising, Hendrik Harmens

44 i. Huising, Lammechien. Lammechien werd geboren rond 1703. Zij overleed in 1764.

+ 45 ii. Huising, Lucas Lubertus. Hij werd gedoopt in 1710. Hij werd begraven op 1754-10-12 te Hoogeveen..

Meer over Hilbing, Johanna en Huising, Hendrik Harmens:

Huwelijk: 1698-09-25, Gasselte.

41. Hilbing, Geesje.

Geesje werd geboren in 1677. Zij overleed in 1723 op een leeftijd van 46 jaren. Zij was de dochter van Hilbing, Jan Harmens en Buining, Frederica.

Meer over Hilbing, Geesje:

Geboorte: 1677.

Overlijden: 1723.

42. Hilbing, Harmen.

Harmen werd geboren in 1681. Hij overleed in 1681 op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Hilbing, Jan Harmens en Buining, Frederica.

Meer over Hilbing, Harmen:

Geboorte: 1681.

Overlijden: 1681.

43. Hilbing, Hermanna.

Hermanna werd geboren in 1681. Zij was de dochter van Hilbing, Jan Harmens en Buining, Frederica.

Meer over Hilbing, Hermanna:

Geboorte: 1681.

44. Huising, Lammechien. is dezelfde persoon als [44].

45. Huising, Lucas Lubertus. is dezelfde persoon als [45].

Generatie 10

46. Huysinge, Jantje Lucas. is dezelfde persoon als [46].

Generatie 11

47. Boer, Jan Berends. is dezelfde persoon als [47].

48. Huisinge, Lucas. is dezelfde persoon als [48].

49. Boer, Roelof Berends. is dezelfde persoon als [49].

50. Boer, Aaltjen Berends. is dezelfde persoon als [50].

51. Boer, Femmigje. is dezelfde persoon als [51].

52. Boer, Roelofje. is dezelfde persoon als [52].

53. Boer, Hendrik. is dezelfde persoon als [53].

54. Boer, Albertje. is dezelfde persoon als [54].

Generatie 12

55. Huizing, Roelofjen Everts.

Roelofjen Everts werd geboren op 1785-06-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1861-07-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 76 jaren, 27 dagen. Zij was de dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends. Zij trouwde Huisjes, Egbert Alberts op 1806-12-07 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Snijder, Egbert Arends rond 1820 in Hoogeveen.

Meer over Huizing, Roelofjen Everts:

Geboorte: 1785-06-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1861-07-23, Hoogeveen.

Beroep: 1830-02-28. arbeider.

Echtgeno(o)t(e):Huisjes, Egbert Alberts.

Egbert Alberts werd geboren in 1785 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1819 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 34 jaren. Hij was de zoon van Huisjes, Albert Egberts en NN, NN. Hij trouwde Huizing, Roelofjen Everts op 1806-12-07 in Hoogeveen.

Meer over Huisjes, Egbert Alberts:

Geboorte: 1785, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1819, Hoogeveen.

Beroep: 1830-02-28. arbeider.

Kinderen van Huizing, Roelofjen Everts en Huisjes, Egbert Alberts

i. Huisjes, dochter. dochter werd geboren op 1806-04-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1806-04-16 in Hoogeveen.

+ ii. Huisjes, Annigje Egberts. Annigje Egberts werd geboren op 1807-06-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1858-09-08 in Hoogeveen.

iii. Huisjes, Evert. Evert werd geboren op 1810-09-09 in Hoogeveen. Hij overleed in 1880 in Hoogeveen.

iv. Alberts, Aaltjen. Aaltjen werd geboren op 1811-12-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1887-09-15 in Beilen.

v. Huisjes, Albertien Egberts. Albertien Egberts werd geboren op 1816-11-15 in Ruinen. Zij overleed op 1886-02-13 in Beilen.

Meer over Huizing, Roelofjen Everts en Huisjes, Egbert Alberts:

Huwelijk: 1806-12-07, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Snijder, Egbert Arends.

Egbert Arends werd geboren rond 1785 in Hoogeveen. Hij trouwde Huizing, Roelofjen Everts rond 1820 in Hoogeveen.

Meer over Snijder, Egbert Arends:

Geboorte: rond 1785, Hoogeveen.

Kinderen van Huizing, Roelofjen Everts en Snijder, Egbert Arends

i. Snijder, Evertien. Evertien werd geboren op 1820-06-25 in Ruinen.

Meer over Huizing, Roelofjen Everts en Snijder, Egbert Arends:

Huwelijk: rond 1820, Hoogeveen.

56. Huizing, Berend Everts.

Berend Everts werd geboren in 1790 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1790-11-28 te Hoogeveen.. Hij overleed rond 1812 in Berlijn? op een leeftijd van rond 22 jaren. Hij was de zoon van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

Opmerkingen bij Huizing, Berend Everts

Hij viel onder de lichting van 1810 en was ingedeeld bij het 9de Regiment, 16de Compagnie A
rtillerie. Zijn laatste bericht kwam 4 augustus 1812 uit Berlijn. Op 26 november 1814 was hij
nog steeds vermist en er is – voor zover bekend – ook nadien geen levensteken meer van hem
vernomen.

Meer over Huizing, Berend Everts:

Geboorte: 1790, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1812, Berlijn?.

Doop: 1790-11-28, Hoogeveen.

57. Huizing, Willem Everts.

Willem Everts werd geboren op 1794-08-10 in Hoogeveen. Hij overleed in 1870 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

Meer over Huizing, Willem Everts:

Geboorte: 1794-08-10, Hoogeveen.

Overlijden: 1870, Hoogeveen.

58. Everts, Jantjen.

Jantjen werd geboren op 1797-10-22 in Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

Meer over Everts, Jantjen:

Geboorte: 1797-10-22, Hoogeveen.

Overlijden: 1870, Hoogeveen.

59. Everts, Albertien.

Albertien werd geboren op 1801-03-25 in Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen op een leeftijd van 68 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

Meer over Everts, Albertien:

Geboorte: 1801-03-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1870, Hoogeveen.

60. Everts, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1803-12-28 in Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 4 dagen. Zij was de dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

Meer over Everts, Hendrikje:

Geboorte: 1803-12-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1870, Hoogeveen.