Stamboom Tienkamp Brandenburg

Brandenburg Workum / Leeuwarden

Generatie 1

1. Brandenburg, Lijse.

Lijse werd geboren rond 1540 in Leeuwarden. Zij overleed op 1592-12-22 in Leeuwarden op een leeftijd van rond 52 jaren, 11 maanden. Zij trouwde met Hesselszn, Tiepke.

Opmerkingen bij Brandenburg, Lijse

Welke relatie Lijse met Lieuwe had is nog niet bekend. Mogelijk is Lieuwe eerder geboren, dan wel
is Lijse zijn grootmoeder of is de omweg nóg groter.

Meer over Brandenburg, Lijse:

Geboorte: rond 1540, Leeuwarden.

Overlijden: 1592-12-22, Leeuwarden.

Echtgeno(o)t(e):Hesselszn, Tiepke.

Tiepke werd geboren in 1540 in Leeuwarden. Hij overleed in 1590 in Leeuwarden op een leeftijd van 50 jaren. Hij trouwde met Brandenburg, Lijse.

Meer over Hesselszn, Tiepke:

Geboorte: 1540, Leeuwarden.

Overlijden: 1590, Leeuwarden.

Kinderen van Brandenburg, Lijse en Hesselszn, Tiepke

+ 2 i. Brandenburg, Lieuwe. Lieuwe werd geboren rond 1610.

Meer over Brandenburg, Lijse en Hesselszn, Tiepke:

Huwelijk:

: 1570, Leeuwarden?.

Generatie 2

2. Brandenburg, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van Hesselszn, Tiepke en Brandenburg, Lijse. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Brandenburg, Lieuwe:

Geboorte: rond 1610.

Kinderen van Onbekend en Brandenburg, Lieuwe

3 i. Brandenburg, Jochum. Jochum werd geboren rond 1650 in Leeuwarden. Hij overleed in 1719-02-00 in Leeuwarden.

4 ii. Brandenburgh, Jan. Hij werd gedoopt in 1650 te Leeuwarden. Hij overleed op 1709-01-26 in Leeuwarden.

+ 5 iii. Brandenburg, Hessell Lieuwes. Hessell Lieuwes werd geboren rond 1640 in Workum?.

Generatie 3

3. Brandenburg, Jochum.

Jochum werd geboren rond 1650 in Leeuwarden. Hij overleed in 1719-02-00 in Leeuwarden op een leeftijd van rond 69 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Lieuwe.

Meer over Brandenburg, Jochum:

Geboorte: rond 1650, Leeuwarden.

Overlijden: 1719-02-00, Leeuwarden.

4. Brandenburgh, Jan.

Hij werd gedoopt in 1650 te Leeuwarden. Hij overleed op 1709-01-26 in Leeuwarden. Hij was de zoon van Brandenburg, Lieuwe.

Opmerkingen bij Brandenburgh, Jan

Het is niet aangetoond dat Jan een zoon is van Lieuwe.

Meer over Brandenburgh, Jan:

Doop: 1650, Leeuwarden.

Overlijden: 1709-01-26, Leeuwarden.

De maat van kist was 5,5. Indien dit aangaf “voet” betekent dat ca 1.65 mtr.

5. Brandenburg, Hessell Lieuwes.

Hessell Lieuwes werd geboren rond 1640 in Workum?. Hij was de zoon van Brandenburg, Lieuwe. Hij trouwde Auckesdr, Jan op 1668-05-17 in Workum.

Meer over Brandenburg, Hessell Lieuwes:

Geboorte: rond 1640, Workum?.

Echtgeno(o)t(e):Auckesdr, Jan.

Jan werd geboren rond 1640. Zij trouwde Brandenburg, Hessell Lieuwes op 1668-05-17 in Workum.

Meer over Auckesdr, Jan:

Geboorte: rond 1640.

Kinderen van Auckesdr, Jan en Brandenburg, Hessell Lieuwes

6 i. Brandenburg, Petrus. Petrus werd geboren rond 1670 in Leeuwarden. Hij overleed op 1740-02-24 in Leeuwarden.

7 ii. Brandenburg, Antonij. Hij werd gedoopt in 1670 te Leeuwarden. Hij werd begraven op 1721-02-28 te Leeuwarden..

+ 8 iii. Brandenburg, Hessel Lieuwes. Hessel Lieuwes werd geboren in 1669 in Workum. Hij overleed in 1734 in Workum.

Meer over Auckesdr, Jan en Brandenburg, Hessell Lieuwes:

Huwelijksafkondiging: 1668-05-17, Workum.

Trouwregister Hervormde gemeente Workum DTB nr. 859, 1658 – 1704.

Huwelijk: 1668-05-17, Workum.

Ondertrouwregister Gerecht Workum DTB nr. 838, 1665 – 1674.

Generatie 4

6. Brandenburg, Petrus.

Petrus werd geboren rond 1670 in Leeuwarden. Hij overleed op 1740-02-24 in Leeuwarden op een leeftijd van rond 70 jaren, 1 maand. Hij werd begraven op 1740-02-28 te Leeuwarden.. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessell Lieuwes en Auckesdr, Jan.

Opmerkingen bij Brandenburg, Petrus

Hij woonde bij de Waag. .

Meer over Brandenburg, Petrus:

Geboorte: rond 1670, Leeuwarden.

Overlijden: 1740-02-24, Leeuwarden.

Begrafenis: 1740-02-28, Leeuwarden.

Beroep: mr.hoedemaker.

7. Brandenburg, Antonij.

Hij werd gedoopt in 1670 te Leeuwarden. Hij werd begraven op 1721-02-28 te Leeuwarden.. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessell Lieuwes en Auckesdr, Jan.

Opmerkingen bij Brandenburg, Antonij

Het is niet aangetoond dat hij een zoon van Hessel Lieuwes is. Voornaam ook: “Toon”. .

Meer over Brandenburg, Antonij:

Doop: 1670, Leeuwarden.

Begrafenis: 1721-02-28, Leeuwarden.

8. Brandenburg, Hessel Lieuwes.

Hessel Lieuwes werd geboren in 1669 in Workum. Hij overleed in 1734 in Workum op een leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessell Lieuwes en Auckesdr, Jan. Hij trouwde Feddes, Acke in 1700 in Workum?.

Opmerkingen bij Brandenburg, Hessel Lieuwes

Hij was lid van het vroedschap van Workum van 1706 tot 1734.

Meer over Brandenburg, Hessel Lieuwes:

Geboorte: 1669, Workum.

Overlijden: 1734, Workum.

Beroep: lid vroedschap.

Echtgeno(o)t(e):Feddes, Acke.

Acke werd geboren in 1671 in Workum?. Zij trouwde Brandenburg, Hessel Lieuwes in 1700 in Workum?.

Meer over Feddes, Acke:

Geboorte: 1671, Workum?.

Kinderen van Feddes, Acke en Brandenburg, Hessel Lieuwes

9 i. Brandenburg, Sytze. Sytze werd geboren in 1700 in Workum.

+ 10 ii. Brandenburg, Lieuwe Hessels. Lieuwe Hessels werd geboren op 1704-04-27 in Workum.

Meer over Feddes, Acke en Brandenburg, Hessel Lieuwes:

Huwelijk: 1700, Workum?.

Generatie 5

9. Brandenburg, Sytze.

Sytze werd geboren in 1700 in Workum. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Feddes, Acke.

Opmerkingen bij Brandenburg, Sytze

Hoe de relatie van deze Sytze met Hessel Lieuwes is, is mij nog niet bekend.

Meer over Brandenburg, Sytze:

Geboorte: 1700, Workum.

10. Brandenburg, Lieuwe Hessels.

Lieuwe Hessels werd geboren op 1704-04-27 in Workum. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Feddes, Acke. Hij trouwde met Brantsma, Antie Watses.

Opmerkingen bij Brandenburg, Lieuwe Hessels

Hij werd lidmaat van de NH kerk Workum op 30-01-1727.

Meer over Brandenburg, Lieuwe Hessels:

Geboorte: 1704-04-27, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Brantsma, Antie Watses.

Antie Watses werd geboren rond 1705 in Workum. Zij trouwde met Brandenburg, Lieuwe Hessels.

Opmerkingen bij Brantsma, Antie Watses

Zij werd lidmaat van de NH kerk Workum op 02-12-1728.

Meer over Brantsma, Antie Watses:

Geboorte: rond 1705, Workum.

Kinderen van Brantsma, Antie Watses en Brandenburg, Lieuwe Hessels

+ 11 i. Brandenburg, Hessel Lieuwes. Hessel Lieuwes werd geboren op 1733-09-13 in Workum. Hij overleed in 1787 in Workum.

Meer over Brantsma, Antie Watses en Brandenburg, Lieuwe Hessels:

Huwelijk:

: 1730-02-19, Workum.

Trouwregister Hervormde gemeente Workum DTB nr. 860, 1704 – 1736.

Generatie 6

11. Brandenburg, Hessel Lieuwes.

Hessel Lieuwes werd geboren op 1733-09-13 in Workum. Hij overleed in 1787 in Workum op een leeftijd van 53 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Lieuwe Hessels en Brantsma, Antie Watses. Hij trouwde Vlot, Sara Sebrechta op 1762-05-29 in Workum.

Meer over Brandenburg, Hessel Lieuwes:

Geboorte: 1733-09-13, Workum.

Overlijden: 1787, Workum.

Beroep: lid vroedschap.

Echtgeno(o)t(e):Vlot, Sara Sebrechta.

Zij werd gedoopt op 1735-05-12 te Workum. Zij overleed op 1807-03-19 in Workum. Zij trouwde Brandenburg, Hessel Lieuwes op 1762-05-29 in Workum.

Meer over Vlot, Sara Sebrechta:

Doop: 1735-05-12, Workum.

Overlijden: 1807-03-19, Workum.

Kinderen van Vlot, Sara Sebrechta en Brandenburg, Hessel Lieuwes

12 i. Brandenburgh, Jan. Jan werd geboren in 1767 in Workum. Hij overleed op 1823-06-09 in Workum.

13 ii. Brandenburg, Sytze Hessels. Sytze Hessels werd geboren rond 1755 in Doniawerstal?. Hij overleed op 1792-09-16 in Doniawerstal.

+ 14 iii. Brandenburg, Lieuwe Hessels. Lieuwe Hessels werd geboren op 1763-04-10 in Workum. Hij overleed op 1802-04-28 in Hindeloopen.

Meer over Vlot, Sara Sebrechta en Brandenburg, Hessel Lieuwes:

Huwelijk: 1762-05-29, Workum.

Trouwregister Hervormde gemeente Workum DTB nr. 861, 1737 – 1772

Generatie 7

12. Brandenburgh, Jan.

Jan werd geboren in 1767 in Workum. Hij overleed op 1823-06-09 in Workum op een leeftijd van 56 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Vlot, Sara Sebrechta.

Opmerkingen bij Brandenburgh, Jan

Hij was gehuwd. Dat hij een broer was van Lieuwe blijkt uit de akte van naamsaaneming van Hessel
Lieuwes waarover hij de voogdij had.

Meer over Brandenburgh, Jan:

Geboorte: 1767, Workum.

Overlijden: 1823-06-09, Workum.

13. Brandenburg, Sytze Hessels.

Sytze Hessels werd geboren rond 1755 in Doniawerstal?. Hij overleed op 1792-09-16 in Doniawerstal op een leeftijd van rond 37 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Vlot, Sara Sebrechta.

Meer over Brandenburg, Sytze Hessels:

Geboorte: rond 1755, Doniawerstal?.

Overlijden: 1792-09-16, Doniawerstal.

Overlijdensdatum in doopboek abuis. Kistdatum: 07-09-1792, afmet (ing?) 6. Woont: Zwitserswaltje.
DTB 44 pag 114.

14. Brandenburg, Lieuwe Hessels.

Lieuwe Hessels werd geboren op 1763-04-10 in Workum. Hij overleed op 1802-04-28 in Hindeloopen op een leeftijd van 39 jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Vlot, Sara Sebrechta. Hij trouwde met Dikkerboom, Antje Ernstdr..

Meer over Brandenburg, Lieuwe Hessels:

Geboorte: 1763-04-10, Workum.

Overlijden: 1802-04-28, Hindeloopen.

Hij is overleden door het vallen in de sluis van Hindeloopen.

Echtgeno(o)t(e):Dikkerboom, Antje Ernstdr.

Antje Ernstdr. werd geboren op 1773-05-14 in Heerenveen. Zij overleed op 1829-04-03 in Workum op een leeftijd van 55 jaren, 10 maanden. Zij trouwde met Brandenburg, Lieuwe Hessels.

Meer over Dikkerboom, Antje Ernstdr.:

Geboorte: 1773-05-14, Heerenveen.

Overlijden: 1829-04-03, Workum.

Kinderen van Dikkerboom, Antje Ernstdr. en Brandenburg, Lieuwe Hessels

+ 15 i. Brandenburgh, Hessel Lieuwes. Hessel Lieuwes werd geboren op 1795-06-29 in Laaxum. Hij overleed op 1880-12-04 in Workum.

Meer over Dikkerboom, Antje Ernstdr. en Brandenburg, Lieuwe Hessels:

Huwelijk:

: 1795-05-10, Warns.

Ondertrouwregister Gerecht Workum DTB nr. 842, 1785 – 1811 NB: huwelijk voltrokken in het bijzijn
van de getuige W. Brandenburg.

Generatie 8

15. Brandenburgh, Hessel Lieuwes.

Hessel Lieuwes werd geboren op 1795-06-29 in Laaxum. Hij overleed op 1880-12-04 in Workum op een leeftijd van 85 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Lieuwe Hessels en Dikkerboom, Antje Ernstdr.. Hij trouwde Kragt, Johanna op 1819-03-03 in Zutphen. Hij trouwde tevens Oosterman, Geertruy op 1848-05-24 in Workum..

Opmerkingen bij Brandenburgh, Hessel Lieuwes

Aangenomen familienaam 1811 Brandenburgh, Hessel Lieuwes, onder voogdij van Jan Brandenburgh, en
zoon van Lieuwe Brandenburgh, Workum Mairie Workum, fol. 27

Meer over Brandenburgh, Hessel Lieuwes:

Geboorte: 1795-06-29, Laaxum.

Overlijden: 1880-12-04, Workum.

Beroep: boekdrukker, gemeenteontvanger.

Echtgeno(o)t(e):Kragt, Johanna.

Johanna werd geboren op 1795-05-24 in Deventer. Zij overleed op 1844-10-28 in Workum op een leeftijd van 49 jaren, 5 maanden. Zij trouwde Brandenburgh, Hessel Lieuwes op 1819-03-03 in Zutphen.

Meer over Kragt, Johanna:

Geboorte: 1795-05-24, Deventer.

Overlijden: 1844-10-28, Workum.

Kinderen van Kragt, Johanna en Brandenburgh, Hessel Lieuwes

16 i. Brandenburgh, Oeg. Oeg werd geboren op 1819-06-20 in Workum. Zij overleed op 1874-03-18 in Workum.

+ 17 ii. Brandenburgh, Lieuwe. Lieuwe werd geboren op 1820-09-03 in Workum. Hij overleed op 1867-06-18 in Workum.

18 iii. Brandenburgh, Pieter Hessels. Pieter Hessels werd geboren op 1821-11-15 in Workum. Hij overleed op 1821-11-20 in Workum.

19 iv. Brandenburgh, Johannes Hessels. Johannes Hessels werd geboren op 1821-11-15 in Workum. Hij overleed op 1821-11-18 in Workum.

20 v. Brandenburgh, Jacoba Sofia. Jacoba Sofia werd geboren op 1824-06-02 in Workum.

21 vi. Brandenburgh, Pieter. Pieter werd geboren op 1826-01-28 in Workum. Hij overleed op 1833-04-08 in Workum.

22 vii. Brandenburgh, Antje. Antje werd geboren op 1828-12-27 in Workum.

+ 23 viii. Brandenburgh, Johannes Wesselius. Johannes Wesselius werd geboren op 1830-09-06 in Workum.

24 ix. Brandenburgh, Ernst. Ernst werd geboren op 1831-12-27 in Workum. Hij overleed op 1831-12-31 in Workum.

25 x. Brandenburgh, Catharina Gesina. Catharina Gesina werd geboren op 1832-12-17 in Workum. Zij overleed op 1912-04-11 in Workum.

+ 26 xi. Brandenburgh, Petronella. Petronella werd geboren op 1834-12-02 in Workum.

27 xii. Brandenburgh, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren op 1837-08-16 in Workum. Zij overleed op 1838-05-20 in Workum.

28 xiii. Brandenburgh, dochter. dochter werd geboren in 1839 in Workum. Zij overleed in 1839 in Workum.

Meer over Kragt, Johanna en Brandenburgh, Hessel Lieuwes:

Huwelijk: 1819-03-03, Zutphen.

Echtgeno(o)t(e):Oosterman, Geertruy.

Geertruy werd geboren rond 1820 in Workum?. Zij trouwde Brandenburgh, Hessel Lieuwes op 1848-05-24 in Workum.

Meer over Oosterman, Geertruy:

Geboorte: rond 1820, Workum?.

Kinderen van Oosterman, Geertruy en Brandenburgh, Hessel Lieuwes

29 i. Brandenburgh, Hessel. Hessel werd geboren op 1849-11-02 in Workum. Hij overleed op 1849-11-07 in Workum.

30 ii. Brandenburgh, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren in 1852 in Workum. Zij overleed op 1879-01-14 in Workum.

31 iii. Brandenburgh, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1851-10-01 in Workum.

Meer over Oosterman, Geertruy en Brandenburgh, Hessel Lieuwes:

Huwelijk: 1848-05-24, Workum.

Generatie 9

16. Brandenburgh, Oeg.

Oeg werd geboren op 1819-06-20 in Workum. Zij overleed op 1874-03-18 in Workum op een leeftijd van 54 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna. Zij trouwde Hobma, Sjoerd Greeults op 1839-05-15 in Workum. Zij trouwde tevens Goedhart, Johannes Siebolts op 1843-05-17 in Workum.

Opmerkingen bij Brandenburgh, Oeg

Bij haar overlijden werd zij 75 jaar oud genoemd. Dat is onzin.

Meer over Brandenburgh, Oeg:

Geboorte: 1819-06-20, Workum.

Overlijden: 1874-03-18, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Hobma, Sjoerd Greeults.

Sjoerd Greeults werd geboren rond 1820. Hij overleed rond 1842 in Workum? op een leeftijd van rond 22 jaren. Hij trouwde Brandenburgh, Oeg op 1839-05-15 in Workum.

Meer over Hobma, Sjoerd Greeults:

Geboorte: rond 1820.

Overlijden: rond 1842, Workum?.

Meer over Brandenburgh, Oeg en Hobma, Sjoerd Greeults:

Huwelijk: 1839-05-15, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Goedhart, Johannes Siebolts.

Johannes Siebolts werd geboren rond 1820. Hij trouwde Brandenburgh, Oeg op 1843-05-17 in Workum.

Meer over Goedhart, Johannes Siebolts:

Geboorte: rond 1820.

Meer over Brandenburgh, Oeg en Goedhart, Johannes Siebolts:

Huwelijk: 1843-05-17, Workum.

17. Brandenburgh, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren op 1820-09-03 in Workum. Hij overleed op 1867-06-18 in Workum op een leeftijd van 46 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna. Hij trouwde Gaastra, Hinke op 1844-03-03 in Workum.

Meer over Brandenburgh, Lieuwe:

Geboorte: 1820-09-03, Workum.

Overlijden: 1867-06-18, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Gaastra, Hinke.

Hinke werd geboren op 1820-09-13 in Workum. Zij overleed op 1864-05-08 in Workum op een leeftijd van 43 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Gaastra, Sijmon Baukes en de Jong, Jeltje Deddes. Zij trouwde Brandenburgh, Lieuwe op 1844-03-03 in Workum.

Meer over Gaastra, Hinke:

Geboorte: 1820-09-13, Workum.

Overlijden: 1864-05-08, Workum.

Kinderen van Gaastra, Hinke en Brandenburgh, Lieuwe

+ 32 i. Brandenburg, Hessel Lieuwes. Hessel Lieuwes werd geboren op 1845-04-12 in Workum. Hij overleed op 1903-09-19 in Velsen.

+ 33 ii. Brandenburgh, Siemon. Siemon werd geboren op 1847-01-12 in Workum. Hij overleed op 1891-05-21 in Workum.

34 iii. Brandenburg, Jeltje. Jeltje werd geboren op 1848-03-16 in Workum.

35 iv. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 1849-10-13 in Workum.

36 v. Brandenburgh, Anke. Anke werd geboren op 1850-10-12 in Workum.

Meer over Gaastra, Hinke en Brandenburgh, Lieuwe:

Huwelijk: 1844-03-03, Workum.

18. Brandenburgh, Pieter Hessels.

Pieter Hessels werd geboren op 1821-11-15 in Workum. Hij overleed op 1821-11-20 in Workum op een leeftijd van 5 dagen. Hij was de zoon van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, Pieter Hessels:

Geboorte: 1821-11-15, Workum.

Overlijden: 1821-11-20, Workum.

19. Brandenburgh, Johannes Hessels.

Johannes Hessels werd geboren op 1821-11-15 in Workum. Hij overleed op 1821-11-18 in Workum op een leeftijd van 3 dagen. Hij was de zoon van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, Johannes Hessels:

Geboorte: 1821-11-15, Workum.

Overlijden: 1821-11-18, Workum.

20. Brandenburgh, Jacoba Sofia.

Jacoba Sofia werd geboren op 1824-06-02 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, Jacoba Sofia:

Geboorte: 1824-06-02, Workum.

21. Brandenburgh, Pieter.

Pieter werd geboren op 1826-01-28 in Workum. Hij overleed op 1833-04-08 in Workum op een leeftijd van 7 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, Pieter:

Geboorte: 1826-01-28, Workum.

Overlijden: 1833-04-08, Workum.

22. Brandenburgh, Antje.

Antje werd geboren op 1828-12-27 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, Antje:

Geboorte: 1828-12-27, Workum.

23. Brandenburgh, Johannes Wesselius.

Johannes Wesselius werd geboren op 1830-09-06 in Workum. Hij was de zoon van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna. Hij trouwde Bronswijk, Henderika Antoinetta rond 1860 in Sneek?.

Meer over Brandenburgh, Johannes Wesselius:

Geboorte: 1830-09-06, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Bronswijk, Henderika Antoinetta.

Zij trouwde Brandenburgh, Johannes Wesselius rond 1860 in Sneek?.

Kinderen van Bronswijk, Henderika Antoinetta en Brandenburgh, Johannes Wesselius

37 i. Brandenburgh, Johanna. Johanna werd geboren op 1860-01-22 in Velsen.

38 ii. Brandenburgh, Jakoba Sophia Wesselius. Jakoba Sophia Wesselius werd geboren op 1862-02-02 in Velsen.

39 iii. Brandenburgh, Hessel Wesselius. Hessel Wesselius werd geboren op 1864-09-08 in Bolsward. Hij overleed op 1866-07-29 in Workum.

Meer over Bronswijk, Henderika Antoinetta en Brandenburgh, Johannes Wesselius:

Huwelijk: rond 1860, Sneek?.

24. Brandenburgh, Ernst.

Ernst werd geboren op 1831-12-27 in Workum. Hij overleed op 1831-12-31 in Workum op een leeftijd van 4 dagen. Hij was de zoon van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, Ernst:

Geboorte: 1831-12-27, Workum.

Overlijden: 1831-12-31, Workum.

25. Brandenburgh, Catharina Gesina.

Catharina Gesina werd geboren op 1832-12-17 in Workum. Zij overleed op 1912-04-11 in Workum op een leeftijd van 79 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna. Zij trouwde de Jong, Ype Jacobs op 1857-10-18 in Workum.

Meer over Brandenburgh, Catharina Gesina:

Geboorte: 1832-12-17, Workum.

Overlijden: 1912-04-11, Workum.

Echtgeno(o)t(e):de Jong, Ype Jacobs.

Ype Jacobs werd geboren op 1829-01-09 in Westhem. Hij overleed op 1912-02-08 in Workum op een leeftijd van 83 jaren, 30 dagen. Hij was de zoon van de Jong, Jacob Ypes en de Groot, Jetske Lolkes. Hij trouwde Brandenburgh, Catharina Gesina op 1857-10-18 in Workum.

Meer over de Jong, Ype Jacobs:

Geboorte: 1829-01-09, Westhem.

Overlijden: 1912-02-08, Workum.

Meer over Brandenburgh, Catharina Gesina en de Jong, Ype Jacobs:

Huwelijk: 1857-10-18, Workum.

26. Brandenburgh, Petronella.

Petronella werd geboren op 1834-12-02 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna. Zij trouwde Poutsma, Jakob Hendriks op 1859-05-08 in Workum.

Opmerkingen bij Brandenburgh, Petronella

Het is niet zeker dat Petronellas vader de genoemde Hessel was. Omdat ik van de andere broers van
Hessel geen huwelijk heb kunnen vinden, neem ik aan dat deze koppeling terecht is.

Meer over Brandenburgh, Petronella:

Geboorte: 1834-12-02, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Poutsma, Jakob Hendriks.

Jakob Hendriks werd geboren rond 1830. Hij trouwde Brandenburgh, Petronella op 1859-05-08 in Workum.

Meer over Poutsma, Jakob Hendriks:

Geboorte: rond 1830.

Kinderen van Brandenburgh, Petronella en Poutsma, Jakob Hendriks

40 i. Poutsma, Johanna. Johanna werd geboren op 1861-12-27 in Opsterland.

Meer over Brandenburgh, Petronella en Poutsma, Jakob Hendriks:

Huwelijk: 1859-05-08, Workum.

27. Brandenburgh, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren op 1837-08-16 in Workum. Zij overleed op 1838-05-20 in Workum op een leeftijd van 9 maanden, 4 dagen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, Johanna Wilhelmina:

Geboorte: 1837-08-16, Workum.

Overlijden: 1838-05-20, Workum.

28. Brandenburgh, dochter.

dochter werd geboren in 1839 in Workum. Zij overleed in 1839 in Workum op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Kragt, Johanna.

Meer over Brandenburgh, dochter:

Geboorte: 1839, Workum.

Overlijden: 1839, Workum.

29. Brandenburgh, Hessel.

Hessel werd geboren op 1849-11-02 in Workum. Hij overleed op 1849-11-07 in Workum op een leeftijd van 5 dagen. Hij was de zoon van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Oosterman, Geertruy.

Meer over Brandenburgh, Hessel:

Geboorte: 1849-11-02, Workum.

Overlijden: 1849-11-07, Workum.

30. Brandenburgh, Catharina Elisabeth.

Catharina Elisabeth werd geboren in 1852 in Workum. Zij overleed op 1879-01-14 in Workum op een leeftijd van 27 jaren, 13 dagen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Oosterman, Geertruy.

Meer over Brandenburgh, Catharina Elisabeth:

Geboorte: 1852, Workum.

Overlijden: 1879-01-14, Workum.

31. Brandenburgh, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1851-10-01 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburgh, Hessel Lieuwes en Oosterman, Geertruy.

Meer over Brandenburgh, Elisabeth:

Geboorte: 1851-10-01, Workum.

Generatie 10

32. Brandenburg, Hessel Lieuwes.

Hessel Lieuwes werd geboren op 1845-04-12 in Workum. Hij overleed op 1903-09-19 in Velsen op een leeftijd van 58 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Lieuwe en Gaastra, Hinke. Hij trouwde de Boer, Maaike Botes op 1867-12-18 in Workum. Hij trouwde tevens Stuvel, Pietje op 1879-07-30 in Velsen..

Meer over Brandenburg, Hessel Lieuwes:

Geboorte: 1845-04-12, Workum.

Overlijden: 1903-09-19, Velsen.

Echtgeno(o)t(e):de Boer, Maaike Botes.

Maaike Botes werd geboren rond 1845 in Workum?. Zij overleed voor 1879 at the age of minder dan rond 34 jaren. Zij trouwde Brandenburg, Hessel Lieuwes op 1867-12-18 in Workum.

Meer over de Boer, Maaike Botes:

Geboorte: rond 1845, Workum?.

Overlijden: voor 1879.

Kinderen van de Boer, Maaike Botes en Brandenburg, Hessel Lieuwes

+ 41 i. Brandenburgh, Hinke. Hinke werd geboren op 1869-05-05 in Workum. Zij overleed op 1922-11-23 in Velsen.

42 ii. Brandenburgh, Jeltje. Jeltje werd geboren op 1872-05-02 in Workum. Zij overleed op 1925-03-22 in Velsen.

Meer over de Boer, Maaike Botes en Brandenburg, Hessel Lieuwes:

Huwelijk: 1867-12-18, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Stuvel, Pietje.

Pietje werd geboren op 1849-07-17 in Velsen. Zij was de dochter van Stuvel, Antoon en van Oudshoorn, Elisabeth. Zij trouwde Brandenburg, Hessel Lieuwes op 1879-07-30 in Velsen.

Meer over Stuvel, Pietje:

Geboorte: 1849-07-17, Velsen.

Kinderen van Stuvel, Pietje en Brandenburg, Hessel Lieuwes

43 i. Brandenburgh, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1880-10-15 in Workum.

44 ii. Brandenburg, Hessel. Hessel werd geboren op 1882-11-27 in Haskerland.

45 iii. Brandenburgh, Maaike. Maaike werd geboren op 1883-03-24 in Workum. Zij overleed op 1883-06-28 in Workum.

46 iv. Brandenburgh, Maaike. Maaike werd geboren op 1885-08-21 in Workum. Zij overleed op 1930-11-01 in Velsen.

47 v. Brandenburgh, Lieuwe. Lieuwe werd geboren op 1888-01-20 in Workum.

Meer over Stuvel, Pietje en Brandenburg, Hessel Lieuwes:

Huwelijk: 1879-07-30, Velsen.

33. Brandenburgh, Siemon.

Siemon werd geboren op 1847-01-12 in Workum. Hij overleed op 1891-05-21 in Workum op een leeftijd van 44 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Lieuwe en Gaastra, Hinke. Hij trouwde Lumer, Theresia op 1871-08-06 in Workum.

Meer over Brandenburgh, Siemon:

Geboorte: 1847-01-12, Workum.

Overlijden: 1891-05-21, Workum.

Beroep: boekdrukker.

Echtgeno(o)t(e):Lumer, Theresia.

Theresia werd geboren op 1848-09-20 in Workum. Zij was de dochter van Lumer, Johannes Henricus en Gaastra, Geertje. Zij trouwde Brandenburgh, Siemon op 1871-08-06 in Workum.

Meer over Lumer, Theresia:

Geboorte: 1848-09-20, Workum.

Kinderen van Lumer, Theresia en Brandenburgh, Siemon

48 i. Brandenburg, Geertje. Geertje werd geboren in 1872-09-00 in Workum. Zij overleed op 1873-06-09 in Workum.

Meer over Lumer, Theresia en Brandenburgh, Siemon:

Huwelijk: 1871-08-06, Workum.

34. Brandenburg, Jeltje.

Jeltje werd geboren op 1848-03-16 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburgh, Lieuwe en Gaastra, Hinke.

Meer over Brandenburg, Jeltje:

Geboorte: 1848-03-16, Workum.

35. Brandenburg, Johanna.

Johanna werd geboren op 1849-10-13 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburgh, Lieuwe en Gaastra, Hinke.

Meer over Brandenburg, Johanna:

Geboorte: 1849-10-13, Workum.

36. Brandenburgh, Anke.

Anke werd geboren op 1850-10-12 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburgh, Lieuwe en Gaastra, Hinke. Zij trouwde Nederhoed, Willem op 1880-05-05 in Workum.

Meer over Brandenburgh, Anke:

Geboorte: 1850-10-12, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Nederhoed, Willem.

Willem werd geboren rond 1855. Hij trouwde Brandenburgh, Anke op 1880-05-05 in Workum.

Meer over Nederhoed, Willem:

Geboorte: rond 1855.

Meer over Brandenburgh, Anke en Nederhoed, Willem:

Huwelijk: 1880-05-05, Workum.

37. Brandenburgh, Johanna.

Johanna werd geboren op 1860-01-22 in Velsen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Wesselius en Bronswijk, Henderika Antoinetta.

Meer over Brandenburgh, Johanna:

Geboorte: 1860-01-22, Velsen.

38. Brandenburgh, Jakoba Sophia Wesselius.

Jakoba Sophia Wesselius werd geboren op 1862-02-02 in Velsen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Wesselius en Bronswijk, Henderika Antoinetta.

Meer over Brandenburgh, Jakoba Sophia Wesselius:

Geboorte: 1862-02-02, Velsen.

39. Brandenburgh, Hessel Wesselius.

Hessel Wesselius werd geboren op 1864-09-08 in Bolsward. Hij overleed op 1866-07-29 in Workum op een leeftijd van 1 jaar, 10 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Wesselius en Bronswijk, Henderika Antoinetta.

Meer over Brandenburgh, Hessel Wesselius:

Geboorte: 1864-09-08, Bolsward.

Overlijden: 1866-07-29, Workum.

Bij zijn overlijden werd hij Hessel Johannes genoemd.

40. Poutsma, Johanna.

Johanna werd geboren op 1861-12-27 in Opsterland. Zij was de dochter van Poutsma, Jakob Hendriks en Brandenburgh, Petronella.

Meer over Poutsma, Johanna:

Geboorte: 1861-12-27, Opsterland.

Generatie 11

41. Brandenburgh, Hinke.

Hinke werd geboren op 1869-05-05 in Workum. Zij overleed op 1922-11-23 in Velsen op een leeftijd van 53 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Hessel Lieuwes en de Boer, Maaike Botes. Zij trouwde Noordenbos, Sible op 1898-09-03 in Velsen.

Meer over Brandenburgh, Hinke:

Geboorte: 1869-05-05, Workum.

Overlijden: 1922-11-23, Velsen.

Echtgeno(o)t(e):Noordenbos, Sible.

Sible werd geboren op 1866-07-10 in Velsen. Hij was de zoon van Noordenbos, Ulbe Mients en Douma, Beertje Sibles. Hij trouwde Brandenburgh, Hinke op 1898-09-03 in Velsen.

Meer over Noordenbos, Sible:

Geboorte: 1866-07-10, Velsen.

Kinderen van Brandenburgh, Hinke en Noordenbos, Sible

49 i. Noordenbos, Ulbo. Ulbo werd geboren op 1899-07-12 in Velsen.

50 ii. Noordenbos, Maaike. Maaike werd geboren op 1901-03-04 in Velsen.

51 iii. Noordenbos, Beertje. Beertje werd geboren op 1902-12-17 in Velsen.

Meer over Brandenburgh, Hinke en Noordenbos, Sible:

Huwelijk: 1898-09-03, Velsen.

42. Brandenburgh, Jeltje.

Jeltje werd geboren op 1872-05-02 in Workum. Zij overleed op 1925-03-22 in Velsen op een leeftijd van 52 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Hessel Lieuwes en de Boer, Maaike Botes. Zij trouwde Bink, Jacob op 1907-08-10 in Velsen.

Meer over Brandenburgh, Jeltje:

Geboorte: 1872-05-02, Workum.

Overlijden: 1925-03-22, Velsen.

Echtgeno(o)t(e):Bink, Jacob.

Jacob werd geboren rond 1880. Hij trouwde Brandenburgh, Jeltje op 1907-08-10 in Velsen.

Meer over Bink, Jacob:

Geboorte: rond 1880.

Meer over Brandenburgh, Jeltje en Bink, Jacob:

Huwelijk: 1907-08-10, Velsen.

43. Brandenburgh, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1880-10-15 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Stuvel, Pietje. Zij trouwde Engelmoer, Geert op 1903-10-12 in Velsen.

Meer over Brandenburgh, Elisabeth:

Geboorte: 1880-10-15, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Engelmoer, Geert.

Geert werd geboren rond 1880. Hij trouwde Brandenburgh, Elisabeth op 1903-10-12 in Velsen.

Meer over Engelmoer, Geert:

Geboorte: rond 1880.

Meer over Brandenburgh, Elisabeth en Engelmoer, Geert:

Huwelijk: 1903-10-12, Velsen.

44. Brandenburg, Hessel.

Hessel werd geboren op 1882-11-27 in Haskerland. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Stuvel, Pietje. Hij trouwde de Wit, Henriette Froukje Anna Magdalena op 1909-11-06 in Leeuwarderadeel.

Meer over Brandenburg, Hessel:

Geboorte: 1882-11-27, Haskerland.

Echtgeno(o)t(e):de Wit, Henriette Froukje Anna Magdalena.

Henriette Froukje Anna Magdalena werd geboren rond 1880. Zij trouwde Brandenburg, Hessel op 1909-11-06 in Leeuwarderadeel.

Meer over de Wit, Henriette Froukje Anna Magdalena:

Geboorte: rond 1880.

Meer over de Wit, Henriette Froukje Anna Magdalena en Brandenburg, Hessel:

Huwelijk: 1909-11-06, Leeuwarderadeel.

45. Brandenburgh, Maaike.

Maaike werd geboren op 1883-03-24 in Workum. Zij overleed op 1883-06-28 in Workum op een leeftijd van 3 maanden, 4 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Stuvel, Pietje.

Opmerkingen bij Brandenburgh, Maaike

Deze geboorte roept vraagtekens bij mij op, daar zij geboren werd 5 maanden na het vorige kind.

Meer over Brandenburgh, Maaike:

Geboorte: 1883-03-24, Workum.

Overlijden: 1883-06-28, Workum.

46. Brandenburgh, Maaike.

Maaike werd geboren op 1885-08-21 in Workum. Zij overleed op 1930-11-01 in Velsen op een leeftijd van 45 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Stuvel, Pietje. Zij trouwde Kiezebrink, Leendert op 1914-06-03 in Velsen.

Meer over Brandenburgh, Maaike:

Geboorte: 1885-08-21, Workum.

Overlijden: 1930-11-01, Velsen.

Echtgeno(o)t(e):Kiezebrink, Leendert.

Leendert werd geboren rond 1890. Hij trouwde Brandenburgh, Maaike op 1914-06-03 in Velsen.

Meer over Kiezebrink, Leendert:

Geboorte: rond 1890.

Meer over Brandenburgh, Maaike en Kiezebrink, Leendert:

Huwelijk: 1914-06-03, Velsen.

47. Brandenburgh, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren op 1888-01-20 in Workum. Hij was de zoon van Brandenburg, Hessel Lieuwes en Stuvel, Pietje. Hij trouwde Hoekstra, Trijntje op 1920-12-27 in Velsen.

Meer over Brandenburgh, Lieuwe:

Geboorte: 1888-01-20, Workum.

Echtgeno(o)t(e):Hoekstra, Trijntje.

Trijntje werd geboren rond 1895 in Sneek?. Zij trouwde Brandenburgh, Lieuwe op 1920-12-27 in Velsen.

Meer over Hoekstra, Trijntje:

Geboorte: rond 1895, Sneek?.

Meer over Hoekstra, Trijntje en Brandenburgh, Lieuwe:

Huwelijk: 1920-12-27, Velsen.

48. Brandenburg, Geertje.

Geertje werd geboren in 1872-09-00 in Workum. Zij overleed op 1873-06-09 in Workum op een leeftijd van 9 maanden, 8 dagen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Siemon en Lumer, Theresia.

Meer over Brandenburg, Geertje:

Geboorte: 1872-09-00, Workum.

Overlijden: 1873-06-09, Workum.

Generatie 12

49. Noordenbos, Ulbo.

Ulbo werd geboren op 1899-07-12 in Velsen. Hij was de zoon van Noordenbos, Sible en Brandenburgh, Hinke.

Meer over Noordenbos, Ulbo:

Geboorte: 1899-07-12, Velsen.

50. Noordenbos, Maaike.

Maaike werd geboren op 1901-03-04 in Velsen. Zij was de dochter van Noordenbos, Sible en Brandenburgh, Hinke.

Meer over Noordenbos, Maaike:

Geboorte: 1901-03-04, Velsen.

51. Noordenbos, Beertje.

Beertje werd geboren op 1902-12-17 in Velsen. Zij was de dochter van Noordenbos, Sible en Brandenburgh, Hinke.

Meer over Noordenbos, Beertje:

Geboorte: 1902-12-17, Velsen.

Geef een reactie