Stamboom Tienkamp Brandenburg

Fré Meis

Vooroudersverslag voor Meis, Frederik

Generatie 1

1. Meis, Frederik. (I34855) Frederik werd geboren op 1921-11-17 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1992-12-15 in Groningen op een leeftijd van 71 jaren, 28 dagen.    Hij was de zoon van Meis, Machiel en Bruintjes, Trientje. Hij had een relatie met Bakker, Christina..    (F11906)

Verwantschap met: Bakker, Christina. (I34856)

Christina werd geboren in 1920 in Winschoten.   

Opmerkingen bij Meis, Frederik

Frederik (Fré) Meis (Oude Pekela, 17 november 1921 – Groningen, 15 december 1992) was in de tweede helft van de twintigste eeuw een voorman van de Communistische Partij van Nederland (CPN) in de Nederlandse provincie Groningen.

Meis, afkomstig uit een communistisch arbeidersgezin, was een zoon van de strokartonarbeider Michiel Meis en van Trientje Bruintjes. Op zijn negende jaar werd hij door zijn vader ingeschakeld bij stakingsactiviteiten en fungeerde hij als poster bij de fabriekspoort. Na de lagere school werkte Meis als land- en fabrieksarbeider. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij in het kader van de werkverschaffing ingezet en werd hij gedwongen om voor de Duitsers te werken bij de aanleg van bunkers op het eiland Borkum en op vliegbasis Wittmundhafen. Direct na de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij de CPN, uit bewondering voor de rol die deze partij had gespeeld in het verzet.[1] Vanaf 1946 zat hij voor de CPN in de gemeenteraad van Winschoten; ook schreef hij voor De Waarheid. Later zat hij voor de CPN in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van de provincie Groningen en gemeenteraad van de gemeente Groningen. Hij was tevens lid van het landelijk partijbestuur en het dagelijks bestuur van de CPN.

Daarnaast was Meis actief binnen de Eenheids Vakcentrale (EVC). Hij werd vakbondsbestuurder en leidde in de jaren vijftig en zestig van de 20e-eeuw meerdere stakingen in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Vanaf 1968 verlegde hij zijn actieradius naar Oost-Groningen. Hij leidde er grote stakingen bij strokartonfabrieken als De Vrijheid in Veendam en De Union in Oude Pekela. Hij was een van de initiatiefnemers van het Volkscongres Groningen, dat bedoeld was om het verzet te bundelen tegen de economische achterstelling van Groningen. Ook was hij een fel tegenstander van het Plan Kikkert, een plan van het Tweede Kamerlid Henk Kikkert (CHU) om een groot militair oefenterrein aan te leggen in Westerwolde.

Na het beëindigen van zijn politieke werkzaamheden in 1978 richtte Meis zich op advieswerk aan bejaarden. Hij hield spreekuren voor ouderen en hielp hen bij financiële zaken. Toen de CPN in de jaren 80 afstand deed van haar oude beginselen sloot hij zich aan bij het Horizontaal Overleg van Communisten (HOC). Bij de scheuring tussen HOC en CPN bleef hij lid van zijn partij. In 1991 trad hij bij de Provinciale Statenverkiezingen nog op als lijstduwer voor GroenLinks, waarin de CPN was opgegaan. Het jaar daarop verliet hij deze partij echter.

In 1987 publiceerde Meis het eerste deel van zijn memoires, Veertig jaar actie. Een aangekondigd vervolg op dit eerste deel is nooit verschenen. In 2002 verscheen de biografie Fré Meis. Handelsreiziger in revoluties. Ook werd in 2013 een documentaire gemaakt over Fré Meis met als titel Woorden van beton.

Kinderen van Bakker, Christina en Meis, Frederik

i. Meis, Michiel. (I34857) Michiel werd geboren in 1944.   

Generatie 2

2. Meis, Machiel. (I34854) Machiel werd geboren in 1895 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1953-01-04 in Groningen op een leeftijd van 58 jaren, 3 dagen.    Hij was de zoon van Meis, Wolter en Kaldijk, Anna. Hij trouwde Bruintjes, Trientje op 1916-07-22 in Oude Pekela.    (F11905)

Meer over Meis, Machiel:

Geboortenaam: Michiel

Beroep: 1916. arbeider.   

Beroep: 1943. stoker.   

3. Bruintjes, Trientje. (I34858) Trientje werd geboren op 1897-01-16 in Zevenhuizen (Leek).    Zij was de dochter van Bruintjes, Frederik en Pijpker, Antje.

Kinderen van Bruintjes, Trientje en Meis, Machiel

i. Meis, Wolterdina. (I34859) Wolterdina werd geboren op 1920-03-24 in Oude Pekela.   

ii. Meis, Frederik. (I34855) Frederik werd geboren op 1921-11-17 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1992-12-15 in Groningen.   

iii. Meis, Wolter. (I34864) Wolter werd geboren in 1924.    Hij overleed op 1944-05-13 in Oude Pekela.   

Meer over Bruintjes, Trientje en Meis, Machiel:

Huwelijk: 1916-07-22, Oude Pekela.   

Generatie 3

4. Meis, Wolter. (I34860) Wolter werd geboren in 1870 in Winschoten.    Hij was de zoon van Meis, Marten en Schuur, Maria Catharina. Hij trouwde Kaldijk, Anna op 1892-06-18 in Oude Pekela.    (F11907)

Meer over Meis, Wolter:

Beroep: 1916. schoorsteenveger.   

5. Kaldijk, Anna. (I34861) Anna werd geboren in 1870 in Nieuwe Pekela.    Zij was de dochter van Kaldijk, Michiel en Bekker, Elizabeth.

Kinderen van Kaldijk, Anna en Meis, Wolter

i. Meis, Machiel. (I34854) Machiel werd geboren in 1895 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1953-01-04 in Groningen.   

Meer over Kaldijk, Anna en Meis, Wolter:

Huwelijk: 1892-06-18, Oude Pekela.   

6. Bruintjes, Frederik. (I34862) Frederik werd geboren op 1878-04-20 in Nieuwe Pekela.    Hij was de zoon van Bruintjes, Jan en Schrik, Frederika. Hij trouwde Pijpker, Antje op 1896-07-18 in Nieuwe Pekela.    (F11908)

Meer over Bruintjes, Frederik:

Beroep: 1897. schipper.   

7. Pijpker, Antje. (I34863) Antje werd geboren in 1876 in Leek.    Zij was de dochter van Pijpker, Rense en Hut, Trientje.

Kinderen van Pijpker, Antje en Bruintjes, Frederik

i. Bruintjes, Trientje. (I34858) Trientje werd geboren op 1897-01-16 in Zevenhuizen (Leek).   

Meer over Pijpker, Antje en Bruintjes, Frederik:

Huwelijk: 1896-07-18, Nieuwe Pekela.   

Generatie 4

8. Meis, Marten. (I34865) Marten werd geboren op 1837-01-03 in Westerlee.    Hij overleed op 1891-03-14 in Nieuw Buinen op een leeftijd van 54 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Agterop, Jan Martens en Meis, Maria Pieters. Hij trouwde Schuur, Maria Catharina op 1859-12-01 in Scheemda.    (F11909)

Meer over Meis, Marten:

Beroep: 1859. arbeider.   

Beroep: 1891. schipper.   

9. Schuur, Maria Catharina. (I34866) Maria Catharina werd geboren in 1838 in Winschoten.    Zij was de dochter van Schuur, Hindrik Benes en Scheerhorn, Johanna Berbera.

Meer over Schuur, Maria Catharina:

Beroep: 1859. arbeidster.   

Kinderen van Schuur, Maria Catharina en Meis, Marten

i. Meis, Maria. (I34873) Maria werd geboren in 1865 in Scheemda.    Zij overleed op 1867-07-05 in Winschoten.   

ii. Meis, Wolter. (I34860) Wolter werd geboren in 1870 in Winschoten.   

Meer over Schuur, Maria Catharina en Meis, Marten:

Huwelijk: 1859-12-01, Scheemda.   

10. Kaldijk, Michiel. (I34867) Michiel werd geboren in 1843 in Nieuwe Pekela.    Hij was de zoon van Kaldijk, Jan Jakobs en van der Tuuk, Antje Machiels. Hij trouwde Bekker, Elizabeth op 1863-03-26 in Nieuwe Pekela.    (F11910)

11. Bekker, Elizabeth. (I34868) Elizabeth werd geboren op 1835-02-06 in Oude Pekela.    Zij was de dochter van Bekker, Jan Willems en Kremer, Gepke Elzes.

Kinderen van Bekker, Elizabeth en Kaldijk, Michiel

i. Kaldijk, Anna. (I34861) Anna werd geboren in 1870 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Bekker, Elizabeth en Kaldijk, Michiel:

Huwelijk: 1863-03-26, Nieuwe Pekela.   

12. Bruintjes, Jan. (I34876) Jan werd geboren in 1846 in Nieuwe Pekela.    Hij was de zoon van Bruintjes, Jan Geerts en Mulder, Brechtje Jans. Hij trouwde Schrik, Frederika op 1870-08-20 in Nieuwe Pekela.    (F11914)

13. Schrik, Frederika. (I34877) Frederika werd geboren in 1845 in Nieuwe Pekela.    Zij overleed op 1921-07-10 in Nieuwe Pekela op een leeftijd van 76 jaren, 6 maanden.    Zij was de dochter van Schrik, Friedrik Alberts en Koolman, Helena Friedriks.

Kinderen van Schrik, Frederika en Bruintjes, Jan

i. Bruintjes, Frederik. (I34862) Frederik werd geboren op 1878-04-20 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Schrik, Frederika en Bruintjes, Jan:

Huwelijk: 1870-08-20, Nieuwe Pekela.   

14. Pijpker, Rense. (I34878) Rense werd geboren in 1841 in Marum (Gr).    Hij was de zoon van Pijpker, Ate Johannes en Aardema, Antje Jacobs. Hij trouwde Hut, Trientje op 1864-05-15 in Marum (Gr).    (F11915)

15. Hut, Trientje. (I34879) Trientje werd geboren in 1838 in Zevenhuizen (Leek).    Zij was de dochter van Hut, Jan Jacobs en Rozema, Maike Heines.

Kinderen van Hut, Trientje en Pijpker, Rense

i. Pijpker, Antje. (I34863) Antje werd geboren in 1876 in Leek.   

Meer over Hut, Trientje en Pijpker, Rense:

Huwelijk: 1864-05-15, Marum (Gr).   

Generatie 5

16. Agterop, Jan Martens. (I34872) Jan Martens werd geboren in 1798.    Hij overleed voor 1846 op een leeftijd van minder dan 48 jaren.    Hij had een relatie met Meis, Maria Pieters..    (F11911)

Meer over Agterop, Jan Martens:

Beroep: arbeider.   

17. Meis, Maria Pieters. (I34869) Maria Pieters werd geboren in 1797 in Texel.    Zij overleed op 1868-02-10 in Winschoten op een leeftijd van 71 jaren, 1 maand.    Zij was de dochter van Meis, Pieter en Pieters, Grietje.

Meer over Meis, Maria Pieters:

Geboortenaam:    Meijs

Beroep: 1859. arbeidster.   

Kinderen van Meis, Maria Pieters en Agterop, Jan Martens

i. Agteraf, Hendricus Johannes. (I34875) Hendricus Johannes werd geboren in 1830 in Zwolle.    Hij overleed op 1846-06-23 in Rotterdam.   

ii. Meis, Marten. (I34865) Marten werd geboren op 1837-01-03 in Westerlee.    Hij overleed op 1891-03-14 in Nieuw Buinen.   

18. Schuur, Hindrik Benes. (I34870) Hindrik Benes werd geboren in 1809.    Hij was de zoon van Schuur, Bene Hendriks en Bol, Elsijn Eitjes. Hij trouwde Scheerhorn, Johanna Berbera op 1844-07-12 in Winschoten.    (F11912)

Meer over Schuur, Hindrik Benes:

Beroep: 1844. schoenmakersknecht.   

19. Scheerhorn, Johanna Berbera. (I34871) Johanna Berbera werd geboren in 1808 in Winschoten.    Zij was de dochter van Scheerhorn, Harm Hindriks en Leffelers, Katarina.

Kinderen van Scheerhorn, Johanna Berbera en Schuur, Hindrik Benes

i. Schuur, Maria Catharina. (I34866) Maria Catharina werd geboren in 1838 in Winschoten.   

Meer over Scheerhorn, Johanna Berbera en Schuur, Hindrik Benes:

Huwelijk: 1844-07-12, Winschoten. wettiging 3 kinderen; bruid voornamen ook Anna of Berbera.   

20. Kaldijk, Jan Jakobs. (I34917) Jan Jakobs werd geboren op 1820-12-21 in Nieuwe Pekela.    Hij was de zoon van Kaldijk, Adolf Eerenst en Dijken, Tjaaktje Derks. Hij trouwde van der Tuuk, Antje Machiels op 1842-06-04 in Nieuwe Pekela.    (F11934)

Meer over Kaldijk, Jan Jakobs:

Beroep: arbeider.   

21. van der Tuuk, Antje Machiels. (I34918) Antje Machiels werd geboren op 1812-10-15 in Workum.    Zij overleed op 1888-11-12 in Nieuwe Pekela op een leeftijd van 76 jaren, 28 dagen.    Zij was de dochter van van der Tuuk, Michiel Harmannus en de Boij, Trientje Boddes.

Kinderen van van der Tuuk, Antje Machiels en Kaldijk, Jan Jakobs

i. Kaldijk, Michiel. (I34867) Michiel werd geboren in 1843 in Nieuwe Pekela.   

Meer over van der Tuuk, Antje Machiels en Kaldijk, Jan Jakobs:

Huwelijk: 1842-06-04, Nieuwe Pekela.   

22. Bekker, Jan Willems. (I34919) Jan Willems werd geboren op 1788-10-31 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1846-12-19 in Oude Pekela op een leeftijd van 58 jaren, 1 maand.    Hij was de zoon van Bekker, Willem en Pot, Anna Jans. Hij trouwde Kremer, Gepke Elzes op 1819-09-05 in Winschoten.    (F11935)

Meer over Bekker, Jan Willems:

Beroep: arbeider.   

23. Kremer, Gepke Elzes. (I34920) Gepke Elzes werd geboren in 1798 in Bellingwolde.    Zij overleed op 1881-12-16 in Oude Pekela op een leeftijd van 83 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Kremer, Elze Aikes en Eilders, Marieke.

Kinderen van Kremer, Gepke Elzes en Bekker, Jan Willems

i. Bekker, Anna. (I34935) Anna werd geboren op 1821-03-18 in Oude Pekela.   

ii. Bekker, Elzo. (I34938) Elzo werd geboren in 1827 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1886-12-23 in Oude Pekela.   

iii. Bekker, Willem. (I34936) Willem werd geboren in 1829 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1860-07-29 in Oude Pekela.   

iv. Bekker, Janna. (I34937) Janna werd geboren in 1832 in Oude Pekela.    Zij overleed op 1884-06-04 in Oude Pekela.   

v. Bekker, Elizabeth. (I34868) Elizabeth werd geboren op 1835-02-06 in Oude Pekela.   

Meer over Kremer, Gepke Elzes en Bekker, Jan Willems:

Huwelijk: 1819-09-05, Winschoten.   

24. Bruintjes, Jan Geerts. (I34880) Jan Geerts werd geboren op 1815-07-23 in Termunten.    Hij was de zoon van Bruintjes, Geert Jans en de Graaf, Sara Harms. Hij trouwde Mulder, Brechtje Jans op 1842-06-11 in Nieuwe Pekela.    (F11916)

25. Mulder, Brechtje Jans. (I34881) Brechtje Jans werd geboren op 1823-05-14 in Nieuwe Pekela.    Zij was de dochter van Mulder, Jan Stoffers en Kremer, Jantje Hindriks.

Kinderen van Mulder, Brechtje Jans en Bruintjes, Jan Geerts

i. Bruintjes, Geert. (I34884) Geert werd geboren in 1843 in Nieuwe Pekela.    Hij overleed na 1866.   

ii. Bruintjes, Jan. (I34876) Jan werd geboren in 1846 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Mulder, Brechtje Jans en Bruintjes, Jan Geerts:

Huwelijk: 1842-06-11, Nieuwe Pekela.   

26. Schrik, Friedrik Alberts. (I34882) Friedrik Alberts werd geboren in 1807.    Hij trouwde Koolman, Helena Friedriks rond 1835.    (F11917)

Meer over Schrik, Friedrik Alberts:

Beroep: arbeider.   

27. Koolman, Helena Friedriks. (I34883) Helena Friedriks werd geboren rond 1810.   

Kinderen van Koolman, Helena Friedriks en Schrik, Friedrik Alberts

i. Schrik, Maria. (I34948) Maria werd geboren op 1835-02-18 in Nieuwe Pekela.   

ii. Schrik, Geessien. (I34947) Geessien werd geboren in 1838 in Nieuwe Pekela.    Zij overleed op 1871-01-10 in Nieuwe Pekela.   

iii. Schrik, Frederika. (I34877) Frederika werd geboren in 1845 in Nieuwe Pekela.    Zij overleed op 1921-07-10 in Nieuwe Pekela.   

iv. Schrik, Frederik. (I34946) Frederik werd geboren op 1856-06-27 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Koolman, Helena Friedriks en Schrik, Friedrik Alberts:

Huwelijk: rond 1835.   

28. Pijpker, Ate Johannes. (I34897) Ate Johannes werd geboren in 1813 in Marum (Gr).    Hij was de zoon van Pijpker, Johannes Davids en Salomons, Klaaske. Hij trouwde Aardema, Antje Jacobs op 1836-05-19 in Marum (Gr).    (F11924)

29. Aardema, Antje Jacobs. (I34898) Antje Jacobs werd geboren in 1815 in Ureterp (Fr).    Zij was de dochter van Aardema, Jacob Stevens en van der Wal, Akke Jurjens.

Kinderen van Aardema, Antje Jacobs en Pijpker, Ate Johannes

i. Pijpker, Rense. (I34878) Rense werd geboren in 1841 in Marum (Gr).   

Meer over Aardema, Antje Jacobs en Pijpker, Ate Johannes:

Huwelijk: 1836-05-19, Marum (Gr).   

30. Hut, Jan Jacobs. (I34899) Jan Jacobs werd geboren in 1796 in Zevenhuizen (Leek).    Hij was de zoon van Hut, Jakob Jans en Hut, Jantje Hendriks. Hij had een relatie met Rozema, Maike Heines..    (F11925)

31. Rozema, Maike Heines. (I34900) Maike Heines werd geboren in 1801 in Siegerswoude (Sigerswâld).    Zij was de dochter van Rozema, Heine Eeuwes en Roelfs, Maijke.

Kinderen van Rozema, Maike Heines en Hut, Jan Jacobs

i. Hut, Trientje. (I34879) Trientje werd geboren in 1838 in Zevenhuizen (Leek).   

Generatie 6

34. Meis, Pieter. (I34874) Pieter werd geboren rond 1770.    Hij trouwde Pieters, Grietje rond 1795.    (F11913)

35. Pieters, Grietje. (I34944) Grietje werd geboren rond 1770.   

Kinderen van Pieters, Grietje en Meis, Pieter

i. Meis, Maria Pieters. (I34869) Maria Pieters werd geboren in 1797 in Texel.    Zij overleed op 1868-02-10 in Winschoten.   

ii. Meis, Sievert. (I34945) Hij werd gedoopt op 1806-10-31 te Groningen..

Meer over Pieters, Grietje en Meis, Pieter:

Huwelijk: rond 1795.   

36. Schuur, Bene Hendriks. (I34913) Bene Hendriks werd geboren rond 1780.    Hij had een relatie met Bol, Elsijn Eitjes..    (F11932)

37. Bol, Elsijn Eitjes. (I34914) Elsijn Eitjes werd geboren rond 1780.   

Kinderen van Bol, Elsijn Eitjes en Schuur, Bene Hendriks

i. Schuur, Hindrik Benes. (I34870) Hindrik Benes werd geboren in 1809.   

38. Scheerhorn, Harm Hindriks. (I34915) Harm Hindriks werd geboren rond 1780.    Hij had een relatie met Leffelers, Katarina..    (F11933)

39. Leffelers, Katarina. (I34916) Katarina werd geboren rond 1780.   

Kinderen van Leffelers, Katarina en Scheerhorn, Harm Hindriks

i. Scheerhorn, Johanna Berbera. (I34871) Johanna Berbera werd geboren in 1808 in Winschoten.   

40. Kaldijk, Adolf Eerenst. (I34921) Adolf Eerenst werd geboren in 1781 in Amsterdam.    Hij overleed op 1838-12-12 in Leeuwarden op een leeftijd van 57 jaren, 11 maanden.    Hij was de zoon van Kaldijk, Ernst en van Beek, Johanna. Hij trouwde Dijken, Tjaaktje Derks op 1806-07-19 in Groningen.    (F11936)

41. Dijken, Tjaaktje Derks. (I34922) Tjaaktje Derks werd geboren in 1783 in Nieuwe Pekela.    Zij overleed op 1864-01-29 in Nieuwe Pekela op een leeftijd van 81 jaren, 28 dagen.    Zij was de dochter van Dijken, Derk en Jans, Saske.

Kinderen van Dijken, Tjaaktje Derks en Kaldijk, Adolf Eerenst

i. Kaldijk, Eerenst Adolfs. (I34927) Eerenst Adolfs werd geboren op 1816-02-10 in Nieuwe Pekela.    Hij overleed op 1841-02-10 in Nieuwe Pekela.   

ii. Kaldijk, Jan Jakobs. (I34917) Jan Jakobs werd geboren op 1820-12-21 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Dijken, Tjaaktje Derks en Kaldijk, Adolf Eerenst:

Huwelijk: 1806-07-19, Groningen.   

42. van der Tuuk, Michiel Harmannus. (I34923) Michiel Harmannus werd geboren in 1766.    Hij overleed op 1832-04-29 in Nieuwe Pekela op een leeftijd van 66 jaren, 3 maanden.    Hij was de zoon van van der Tuuk, Harmannus Michiel en IJtses, Grietje. Hij had een relatie met de Boij, Trientje Boddes..    (F11937)

Meer over van der Tuuk, Michiel Harmannus:

Beroep: arbeider.   

43. de Boij, Trientje Boddes. (I34924) Trientje Boddes werd geboren rond 1780.   

Kinderen van de Boij, Trientje Boddes en van der Tuuk, Michiel Harmannus

i. van der Tuuk, Hindrik Michiels. (I34931) Hindrik Michiels werd geboren op 1808-03-16 in Workum.   

ii. van der Tuuk, Antje Machiels. (I34918) Antje Machiels werd geboren op 1812-10-15 in Workum.    Zij overleed op 1888-11-12 in Nieuwe Pekela.   

iii. van der Tuuk, Harmannus. (I34930) Harmannus werd geboren op 1820-02-17 in Nieuwe Pekela.   

44. Bekker, Willem. (I34939) Willem werd geboren rond 1760.    Hij trouwde Pot, Anna Jans op 1787-10-07 in Oude Pekela.    (F11941)

Meer over Bekker, Willem:

Beroep: wever.   

45. Pot, Anna Jans. (I34940) Anna Jans werd geboren rond 1760.   

Kinderen van Pot, Anna Jans en Bekker, Willem

i. Bekker, Jan Willems. (I34919) Jan Willems werd geboren op 1788-10-31 in Oude Pekela.    Hij overleed op 1846-12-19 in Oude Pekela.   

Meer over Pot, Anna Jans en Bekker, Willem:

Huwelijk: 1787-10-07, Oude Pekela.   

46. Kremer, Elze Aikes. (I34941) Elze Aikes werd geboren in 1777 in Bellingwolde.    Hij overleed op 1853-03-21 in Oudeschans (Gr) op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden.    Hij trouwde Eilders, Marieke rond 1795.    (F11942)

Meer over Kremer, Elze Aikes:

Beroep: arbeider.   

47. Eilders, Marieke. (I34942) Marieke werd geboren rond 1770.   

Kinderen van Eilders, Marieke en Kremer, Elze Aikes

i. Kremer, Gepke Elzes. (I34920) Gepke Elzes werd geboren in 1798 in Bellingwolde.    Zij overleed op 1881-12-16 in Oude Pekela.   

ii. Kremer, Aldert Elzes. (I34943) Aldert Elzes werd geboren in 1799 in Oudeschans (Gr).    Hij overleed op 1845-10-11 in Oudeschans (Gr).   

Meer over Eilders, Marieke en Kremer, Elze Aikes:

Huwelijk: rond 1795.   

48. Bruintjes, Geert Jans. (I34885) Geert Jans werd geboren in 1777.    Hij overleed op 1854-01-04 in Nieuwe Pekela op een leeftijd van 77 jaren, 3 dagen.    Hij was de zoon van Bruintjes, Jan Geerts en Derks, Lena. Hij trouwde de Graaf, Sara Harms op 1811-03-10 in Termunten.    (F11918)

49. de Graaf, Sara Harms. (I34886) Sara Harms werd geboren in 1774 in Midwolda (Oldambt).    Zij overleed op 1861-11-23 in Nieuwe Pekela op een leeftijd van 87 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van de Graaf, Harm Pieters en Nap, Aaltje.

Kinderen van de Graaf, Sara Harms en Bruintjes, Geert Jans

i. Bruintjes, Elena Geerts. (I34949) Elena Geerts werd geboren op 1811-05-07 in Termunten.   

ii. Bruintjes, Jan Geerts. (I34880) Jan Geerts werd geboren op 1815-07-23 in Termunten.   

Meer over de Graaf, Sara Harms en Bruintjes, Geert Jans:

Huwelijk: 1811-03-10, Termunten.   

50. Mulder, Jan Stoffers. (I34887) Jan Stoffers werd geboren op 1790-09-02 in Nieuwe Pekela.    Hij was de zoon van Mulder, Stoffer Jans en Sonius, Geesien. Hij trouwde Kremer, Jantje Hindriks op 1811-10-19 in Nieuwe Pekela.    (F11919)

Meer over Mulder, Jan Stoffers:

Beroep: timmerman.   

51. Kremer, Jantje Hindriks. (I34888) Jantje Hindriks werd geboren op 1786-05-10 in Nieuwe Pekela.    Zij was de dochter van Kremer, Hindrik Jans en Roelfs, Jantje.

Kinderen van Kremer, Jantje Hindriks en Mulder, Jan Stoffers

i. Mulder, Brechtje Jans. (I34881) Brechtje Jans werd geboren op 1823-05-14 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Kremer, Jantje Hindriks en Mulder, Jan Stoffers:

Huwelijk: 1811-10-19, Nieuwe Pekela.   

56. Pijpker, Johannes Davids. (I34901) Johannes Davids werd geboren in 1773 in Ureterp (Fr).    Hij overleed op 1844-09-04 in Marum (Gr) op een leeftijd van 71 jaren, 8 maanden.    Hij was de zoon van Pijpker, David. Hij trouwde Salomons, Klaaske op 1793-09-29 in Ureterp (Fr).    (F11926)

57. Salomons, Klaaske. (I34902) Klaaske werd geboren in 1775 in Drachten.    Zij overleed op 1831-11-15 in Marum (Gr) op een leeftijd van 56 jaren, 10 maanden.   

Kinderen van Salomons, Klaaske en Pijpker, Johannes Davids

i. Pijpker, Bonne Johannes. (I34905) Bonne Johannes werd geboren in 1808 in Marum (Gr).    Zij overleed na 1834.   

ii. Pijpker, Ate Johannes. (I34897) Ate Johannes werd geboren in 1813 in Marum (Gr).   

Meer over Salomons, Klaaske en Pijpker, Johannes Davids:

Huwelijk: 1793-09-29, Ureterp (Fr).   

58. Aardema, Jacob Stevens. (I34903) Jacob Stevens werd geboren in 1776 in Ureterp (Fr).    Hij overleed op 1849-12-24 in Marum (Gr) op een leeftijd van 73 jaren, 11 maanden.    Hij was de zoon van Aardema, Steven Jans en Meinderts, Sjouktje. Hij had een relatie met van der Wal, Akke Jurjens..    (F11927)

59. van der Wal, Akke Jurjens. (I34904) Akke Jurjens werd geboren rond 1790.   

Kinderen van van der Wal, Akke Jurjens en Aardema, Jacob Stevens

i. Aardema, Antje Jacobs. (I34898) Antje Jacobs werd geboren in 1815 in Ureterp (Fr).   

60. Hut, Jakob Jans. (I34909) Jakob Jans werd geboren rond 1770.    Hij had een relatie met Hut, Jantje Hendriks..    (F11930)

61. Hut, Jantje Hendriks. (I34910) Jantje Hendriks werd geboren rond 1770.   

Kinderen van Hut, Jantje Hendriks en Hut, Jakob Jans

i. Hut, Jan Jacobs. (I34899) Jan Jacobs werd geboren in 1796 in Zevenhuizen (Leek).   

62. Rozema, Heine Eeuwes. (I34911) Heine Eeuwes werd geboren rond 1770.    Hij had een relatie met Roelfs, Maijke..    (F11931)

63. Roelfs, Maijke. (I34912) Maijke werd geboren rond 1770.   

Kinderen van Roelfs, Maijke en Rozema, Heine Eeuwes

i. Rozema, Maike Heines. (I34900) Maike Heines werd geboren in 1801 in Siegerswoude (Sigerswâld).   

Generatie 7

80. Kaldijk, Ernst. (I34925) Ernst werd geboren rond 1750.    Hij trouwde van Beek, Johanna rond 1775.    (F11938)

81. van Beek, Johanna. (I34926) Johanna werd geboren rond 1750.   

Kinderen van van Beek, Johanna en Kaldijk, Ernst

i. Kaldijk, Adolf Eerenst. (I34921) Adolf Eerenst werd geboren in 1781 in Amsterdam.    Hij overleed op 1838-12-12 in Leeuwarden.   

Meer over van Beek, Johanna en Kaldijk, Ernst:

Huwelijk: rond 1775.   

82. Dijken, Derk. (I34928) Derk werd geboren rond 1755.    Hij trouwde Jans, Saske rond 1780.    (F11939)

83. Jans, Saske. (I34929) Saske werd geboren rond 1755.   

Kinderen van Jans, Saske en Dijken, Derk

i. Dijken, Tjaaktje Derks. (I34922) Tjaaktje Derks werd geboren in 1783 in Nieuwe Pekela.    Zij overleed op 1864-01-29 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Jans, Saske en Dijken, Derk:

Huwelijk: rond 1780.   

84. van der Tuuk, Harmannus Michiel. (I34932) Harmannus Michiel werd geboren rond 1740.    Hij trouwde IJtses, Grietje rond 1765.    (F11940)

85. IJtses, Grietje. (I34933) Grietje werd geboren rond 1745.   

Kinderen van IJtses, Grietje en van der Tuuk, Harmannus Michiel

i. van der Tuuk, Michiel Harmannus. (I34923) Michiel Harmannus werd geboren in 1766.    Hij overleed op 1832-04-29 in Nieuwe Pekela.   

ii. van der Tuuk, Jan. (I34934) Hij werd gedoopt op 1782-07-16 te Nieuwe Pekela..

Meer over IJtses, Grietje en van der Tuuk, Harmannus Michiel:

Huwelijk: rond 1765.   

96. Bruintjes, Jan Geerts. (I34889) Jan Geerts werd geboren rond 1750.    Hij trouwde Derks, Lena rond 1775.    (F11920)

97. Derks, Lena. (I34890) Lena werd geboren rond 1750.   

Kinderen van Derks, Lena en Bruintjes, Jan Geerts

i. Bruintjes, Geert Jans. (I34885) Geert Jans werd geboren in 1777.    Hij overleed op 1854-01-04 in Nieuwe Pekela.   

Meer over Derks, Lena en Bruintjes, Jan Geerts:

Huwelijk: rond 1775.   

98. de Graaf, Harm Pieters. (I34891) Harm Pieters werd geboren rond 1750.    Hij had een relatie met Nap, Aaltje..    (F11921)

99. Nap, Aaltje. (I34892) Aaltje werd geboren rond 1750.   

Kinderen van Nap, Aaltje en de Graaf, Harm Pieters

i. de Graaf, Sara Harms. (I34886) Sara Harms werd geboren in 1774 in Midwolda (Oldambt).    Zij overleed op 1861-11-23 in Nieuwe Pekela.   

100. Mulder, Stoffer Jans. (I34893) Stoffer Jans werd geboren rond 1765.    Hij had een relatie met Sonius, Geesien..    (F11922)

101. Sonius, Geesien. (I34894) Geesien werd geboren rond 1765.   

Kinderen van Sonius, Geesien en Mulder, Stoffer Jans

i. Mulder, Jan Stoffers. (I34887) Jan Stoffers werd geboren op 1790-09-02 in Nieuwe Pekela.   

102. Kremer, Hindrik Jans. (I34895) Hindrik Jans werd geboren rond 1760.    Hij had een relatie met Roelfs, Jantje..    (F11923)

103. Roelfs, Jantje. (I34896) Jantje werd geboren rond 1760.   

Kinderen van Roelfs, Jantje en Kremer, Hindrik Jans

i. Kremer, Jantje Hindriks. (I34888) Jantje Hindriks werd geboren op 1786-05-10 in Nieuwe Pekela.   

112. Pijpker, David. (I34906) David werd geboren rond 1750.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F11928)

Kinderen van Onbekend en Pijpker, David

i. Pijpker, Johannes Davids. (I34901) Johannes Davids werd geboren in 1773 in Ureterp (Fr).    Hij overleed op 1844-09-04 in Marum (Gr).   

116. Aardema, Steven Jans. (I34907) Steven Jans werd geboren rond 1750.    Hij had een relatie met Meinderts, Sjouktje..    (F11929)

117. Meinderts, Sjouktje. (I34908) Sjouktje werd geboren rond 1750.   

Kinderen van Meinderts, Sjouktje en Aardema, Steven Jans

i. Aardema, Jacob Stevens. (I34903) Jacob Stevens werd geboren in 1776 in Ureterp (Fr).    Hij overleed op 1849-12-24 in Marum (Gr).