Stamboom Tienkamp Brandenburg

Dorus Rijkers

      Voorouderverslag voor Rijkers, Theodorus

Generatie 1

1. Rijkers, Theodorus. Theodorus werd geboren op 1847-01-27 in Den
Helder. Hij overleed op 1928-04-19 in Den Helder op de leeftijd van
81 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Rijkers, Cornelis en
Moormann, Elisabeth. Hij trouwde Huijsman, Neeltje op 1870-06-09 in
Den Helder.

Echtgenoot: Huijsman, Neeltje.

Neeltje werd geboren op 1830-12-23 in Wijde Wormer. Zij overleed op 
1902-10-11 in Den Helder op de leeftijd van 71 jaren, 9 maanden. Zij
was de dochter van Huijsman, Adriaan en Ruiterman, Lijsbet.

Notities bij Rijkers, Theodorus

Een van de bekendste redders van schipbreukelingen uit de 
Nederlandse geschiedenis. Zijn grootste faam als redder verwierf hij
in 1887 met een aantal barre tochten als schipper op een 
zelfrichtende roeireddingboot van het NZHRM-reddingstation 
Nieuwediep (Den Helder) naar de Duitse bark Renown. Hij was zelf van
oorsprong visser, en is vooral bekend geworden als "de Heldersche 
Mensenredder", symbool bij wervingsacties voor Nederlandse redders 
en reddingmaatschappijen.

Rijkers, zoon van Cornelis Rijkers en Elisabeth Moorman, stamde uit een eenvoudige Heldersche familie. Zijn vader was scheepstimmerman. Hij verliet op zijn twaalfde jaar de school. "Twaalf ambachten en dertien ongelukken" later wisselde hij als twintigjarige ten slotte van loopjongen van een kruidenier tot "vletterman" op een geepvlet. Op 9 juni 1870 te Den Helder treedt hij in het huwelijk met Neeltje Huijsman (geboren 23 december 1830 te Wijdewormer) en wordt zo de stiefvader van Janus Kuiper. Op dat moment is Dorus Rijkers visser van beroep.

Al voordat hij in 1886 schipper werd op de roeireddingboot van reddingstation Nieuwediep aan de haven van Den Helder, had hij in 1872 met zijn eigen boot 25 mensen van de gestrande Nederlandse bark Australia gered. Rijkers en zijn bemanning redden de opvarenden en de loods en kregen daarvoor 220 gulden, maar de bergers kregen 1300 gulden voor de redding van de lading koffiebonen en suiker. In 1888, na de spectaculaire redding van de, in de wanten van de bezaansmast geklommen, opvarenden van de Duitse bark "Renown", werd Dorus door Koning Willem III opgenomen in de Broederschap van de Nederlandse Leeuw. Aan het broederschap was een klein inkomen verbonden.

Dorus Rijkers en zijn bemanningen droegen in zijn 25 dienstjaren bij aan de redding van meer dan vijfhonderd zeelieden, totdat in 1911 – op 64-jarige leeftijd – het reddingwerk hem te zwaar werd. Weinig verwonderlijk in een tijd dat de mannen in een roeireddingboot dezelfde woelige zee moesten bedwingen die zojuist een groter schip fataal was geworden.

Dorus Rijkers overleed op 19 april 1928 te Den Helder, waar hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Huisduinen. Hij was toen 81 jaar. De begrafenis van Dorus Rijkers was een evenement waaraan veel aandacht werd besteed. Deputaties en muziekkorpsen kwamen uit het hele land waardoor de rouwstoet meer dan een kilometer lang werd. Er werd een inzameling gehouden voor een passend monument op zijn graf. Vijftig jaar later vond er een herdenking plaats bij zijn graf. 

De geuzennaam Opa kreeg hij nadat hij als jonge twintiger door een 
huwelijk met voornoemde weduwe Kuipers stiefvader was geworden van 
zes kinderen, van wie er één al snel zèlf kinderen kreeg. Vanaf dat 
ogenblik noemde heel Den Helder hem gekscherend "Opa". Een jaar na 
zijn huwelijk met Neeltje werd Dorus trotse vader van een dochter, 
Theodora, die hem tot op zijn oude dag verzorgde. Zijn vrouw Neeltje
stierf op 11 oktober 1902 te Den Helder. Zij was toen 71 jaar.

De dood van Dorus Rijkers op 19 april 1928 was aanleiding een comité in het leven te roepen voor de oprichting van een monument dat in de persoon van Opa alle zeeredders zou eren. Het duurde nog tot 4 juni 1935 voordat dit Nationaal Monument voor het Reddingswezen in de vorm van een carillon met een dertigtal klokken door koningin Wilhelmina onthuld zou worden. Het plein waar het monument staat, vlak bij het oude gemeentehuis, heette destijds het Westplein maar is later hernoemd tot Helden der Zeeplein. In de volksmond wordt het monument ook vaak het "Helden der Zee-monument" of kortweg "het carillon" genoemd. Naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van de (voorgangers van de) KNRM is het monument in 1999 gerestaureerd. 

Kinderen van Huijsman, Neeltje en Rijkers, Theodorus

i. Rijkers, Theodora. Theodora werd geboren in 1871 in Den Helder. 
  Zij overleed op 1960-05-05 in Den Helder.

Meer over Huijsman, Neeltje en Rijkers, Theodorus:

Huwelijk: 1870-06-09, Den Helder.

Generatie 2

 1. Rijkers, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1809-10-20 in Den
  Helder. Hij overleed op 1893-10-22 in Den Helder op de leeftijd van
  84 jaren, 2 dagen. Hij was de zoon van Rijkers, Arie Cornelisz en
  Pronk, Antje Sijmons. Hij trouwde Moormann, Elisabeth op 1836-07-07
  in Den Helder.
 2. Moormann, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1815-11-29 in
  Schoorl. Zij overleed op 1907-05-23 in Den Helder op de leeftijd van
  91 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Moormann, Johann
  Bernhard Theodor en de Groot, Maartje. Kinderen van Moormann, Elisabeth en Rijkers, Cornelis i. Rijkers, Theodorus [1]. Theodorus werd geboren op 1847-01-27 in
  Den Helder. Hij overleed op 1928-04-19 in Den Helder. Meer over Moormann, Elisabeth en Rijkers, Cornelis: Huwelijk: 1836-07-07, Den Helder.

Generatie 3

 1. Rijkers, Arie Cornelisz. Arie Cornelisz werd geboren op 1774-07-02.
  Hij overleed na 1809 op de leeftijd van meer dan 34 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Rijkers, Cornelis en Buismans,
  Catharina. Hij trouwde Pronk, Antje Sijmons op 1800-09-27 in Den
  Helder. Meer over Rijkers, Arie Cornelisz: Geboortenaam: Aarjen Beroep: 1827. sjouwerman.
 2. Pronk, Antje Sijmons. Antje Sijmons werd geboren op 1773-12-03 in
  Den Helder. Zij overleed op 1813-08-19 in Den Helder op de leeftijd
  van 39 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Pronk, Sijmen Klasen
  en Ouwejan, Martje Jans. Kinderen van Pronk, Antje Sijmons en Rijkers, Arie Cornelisz i. Rijkers, Jannetje. Zij werd gedoopt op 1802-12-29 in Den Helder.
  Zij overleed op 1885-06-22 in Den Helder. ii. Rijkers, Cornelis [2]. Cornelis werd geboren op 1809-10-20 in Den
  Helder. Hij overleed op 1893-10-22 in Den Helder. Meer over Pronk, Antje Sijmons en Rijkers, Arie Cornelisz: Huwelijk: 1800-09-27, Den Helder. Religie: Oud Katholiek.
 3. Moormann, Johann Bernhard Theodor. Johann Bernhard Theodor werd
  geboren op 1783-10-29 in Duitsland. Hij overleed op 1842-07-25 in
  Den Helder op de leeftijd van 58 jaren, 8 maanden. Hij trouwde de
  Groot, Maartje op 1809-09-17 in Schoorl.
 4. de Groot, Maartje. Maartje werd geboren op 1786-04-06 in
  Warmenhuizen. Zij overleed op 1817-11-20 in Schoorl op de leeftijd
  van 31 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van de Groot, Jan en
  Strooper, Trijntje. Kinderen van de Groot, Maartje en Moormann, Johann Bernhard Theodor i. Moormann, Elisabeth [3]. Elisabeth werd geboren op 1815-11-29 in
  Schoorl. Zij overleed op 1907-05-23 in Den Helder. Meer over de Groot, Maartje en Moormann, Johann Bernhard Theodor: Huwelijk: 1809-09-17, Schoorl.

Generatie 4

 1. Rijkers, Cornelis. He werd gedoopt op 1734-09-27 in Den Helder. Hij
  overleed op 1817-02-26 in Den Helder. Hij was de zoon van Rijkers,
  Claas Aarjensz en Jongkind, Annetje Aarjens. Hij trouwde Buismans,
  Catharina op 1761-06-06 in Den Helder. Meer over Rijkers, Cornelis: Doop: 1734-09-27, Den Helder.
 2. Buismans, Catharina. Zij werd gedoopt op 1734-08-20 in Den Helder. Meer over Buismans, Catharina: Doop: 1734-08-20, Den Helder. Kinderen van Buismans, Catharina en Rijkers, Cornelis i. Rijkers, Arie Cornelisz [4]. Arie Cornelisz werd geboren op
  1774-07-02. Hij overleed na 1809. Meer over Buismans, Catharina en Rijkers, Cornelis: Huwelijk: 1761-06-06, Den Helder.
 3. Pronk, Sijmen Klasen. Sijmen Klasen werd geboren in 1748 in Den
  Helder. Hij overleed op 1796-05-30 in Den Helder op de leeftijd van
  48 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Pronk, Klaas Sijmonsz en
  Gillis, Anna Dirks. Hij trouwde Ouwejan, Martje Jans op 1773-01-02
  in Den Helder. Meer over Pronk, Sijmen Klasen: Geboortenaam: Simon Claasz Pronk Beroep: zeeman.
 4. Ouwejan, Martje Jans. Zij werd gedoopt op 1745-11-23 in Den Helder.
  Zij overleed op 1808-10-27 in Den Helder. Zij was de dochter van
  Ouwejan, Jan Jansen en Tabbet, Dieuwer Isebrands. Meer over Ouwejan, Martje Jans: Doop: 1745-11-23, Den Helder. Kinderen van Ouwejan, Martje Jans en Pronk, Sijmen Klasen i. Pronk, Antje Sijmons [5]. Antje Sijmons werd geboren op
  1773-12-03 in Den Helder. Zij overleed op 1813-08-19 in Den
  Helder. Meer over Ouwejan, Martje Jans en Pronk, Sijmen Klasen: Huwelijk: 1773-01-02, Den Helder.
 5. de Groot, Jan. He werd gedoopt op 1760-05-22 in Warmenhuizen. Hij
  trouwde Strooper, Trijntje op 1784-02-03 in Warmenhuizen. Meer over de Groot, Jan: Doop: 1760-05-22, Warmenhuizen.
 6. Strooper, Trijntje. Zij werd gedoopt op 1767-01-30 in Warmenhuizen. Meer over Strooper, Trijntje: Doop: 1767-01-30, Warmenhuizen. Kinderen van Strooper, Trijntje en de Groot, Jan i. de Groot, Maartje [7]. Maartje werd geboren op 1786-04-06 in
  Warmenhuizen. Zij overleed op 1817-11-20 in Schoorl. Meer over Strooper, Trijntje en de Groot, Jan: Huwelijk: 1784-02-03, Warmenhuizen.

Generatie 5

 1. Rijkers, Claas Aarjensz. He werd gedoopt op 1696-06-07 in Den
  Helder. Hij overleed op 1749-10-04 in Den Helder. Hij was de zoon
  van Rijkers, Arie Claasz Jansz en Jansdr, Mary. Hij trouwde Pieters,
  Anna op 1720-03-02 in Den Helder. Hij trouwde tevens Jongkind,
  Annetje Aarjens op 1729-10-03 in Den Helder. Meer over Rijkers, Claas Aarjensz: Doop: 1696-06-07, Den Helder. Meer over Pieters, Anna en Rijkers, Claas Aarjensz: Huwelijk: 1720-03-02, Den Helder.
 2. Jongkind, Annetje Aarjens. Zij werd gedoopt op 1701-03-15 in Den
  Helder. Zij overleed na 1734. Zij was de dochter van Jongkind,
  Aarjen Cornelisz en Pietersdr, Trijn. Meer over Jongkind, Annetje Aarjens: Doop: 1701-03-15, Den Helder. Kinderen van Jongkind, Annetje Aarjens en Rijkers, Claas Aarjensz i. Rijkers, Cornelis [8]. He werd gedoopt op 1734-09-27 in Den
  Helder. Hij overleed op 1817-02-26 in Den Helder. Meer over Jongkind, Annetje Aarjens en Rijkers, Claas Aarjensz: Huwelijk: 1729-10-03, Den Helder.
 3. Pronk, Klaas Sijmonsz. He werd gedoopt op 1710-12-31 in Den Helder.
  Hij overleed op 1782-01-13 in Den Helder. Hij was de zoon van Pronk,
  Symen Claasz en Crelisdr, Trijn. Hij trouwde Gillis, Anna Dirks in
  1745-01-00 in Den Helder. Meer over Pronk, Klaas Sijmonsz: Doop: 1710-12-31, Den Helder.
 4. Gillis, Anna Dirks. Zij werd gedoopt op 1715-07-24 in Den Helder.
  Zij overleed op 1780-02-07 in Den Helder. Zij was de dochter van
  Gillis, Dirk Crelisz en Crelisdr, Trijn. Meer over Gillis, Anna Dirks: Doop: 1715-07-24, Den Helder. Kinderen van Gillis, Anna Dirks en Pronk, Klaas Sijmonsz i. Pronk, Trijntje Klaas. Trijntje Klaas werd geboren omstreeks
  1. Zij overleed na 1787.
  ii. Pronk, Sijmen Klasen [10]. Sijmen Klasen werd geboren in 1748 in
  Den Helder. Hij overleed op 1796-05-30 in Den Helder. iii. Pronk, Pieter. He werd gedoopt op 1756-11-10 in Den Helder. Meer over Gillis, Anna Dirks en Pronk, Klaas Sijmonsz: Huwelijk: 1745-01-00, Den Helder. Religie: 1756. Oud Katholiek.
 5. Ouwejan, Jan Jansen. Jan Jansen werd geboren omstreeks 1720. Hij
  overleed op 1758-07-19 in Den Helder op de leeftijd van ongeveer 38
  jaren, 6 maanden. Hij trouwde Tabbet, Dieuwer Isebrands op
  1743-11-09 in Den Helder.
 6. Tabbet, Dieuwer Isebrands. Zij werd gedoopt op 1713-10-26 in Den
  Helder. Zij werd begraven op 1765-12-01 in Den Helder. Zij was de
  dochter van Tabbet, Isebrand Maartensz en Japicks, Mart. Meer over Tabbet, Dieuwer Isebrands: Geboortenaam: Tabbit Doop: 1713-10-26, Den Helder. Begrafenis: 1765-12-01, Den Helder. Kinderen van Tabbet, Dieuwer Isebrands en Ouwejan, Jan Jansen i. Ouwejan, Aegje. Zij werd gedoopt op 1744-09-13 in Den Helder. Zij
  werd begraven op 1744-12-21 in Den Helder. ii. Ouwejan, Martje Jans [11]. Zij werd gedoopt op 1745-11-23 in Den
  Helder. Zij overleed op 1808-10-27 in Den Helder. Meer over Tabbet, Dieuwer Isebrands en Ouwejan, Jan Jansen: Huwelijk: 1743-11-09, Den Helder. Religie: 1745. Oud Katholiek.

Generatie 6

 1. Rijkers, Arie Claasz Jansz. Arie Claasz Jansz werd geboren omstreeks
  1. Hij was de zoon van Rijkers, Claas Jansz. Hij trouwde Jansdr,
   Mary omstreeks 1695.
 2. Jansdr, Mary. Mary werd geboren omstreeks 1670. Kinderen van Jansdr, Mary en Rijkers, Arie Claasz Jansz i. Rijkers, Claas Aarjensz [16]. He werd gedoopt op 1696-06-07 in
  Den Helder. Hij overleed op 1749-10-04 in Den Helder. ii. Rijkers, Trijn Ariens. Trijn Ariens werd geboren omstreeks 1700.
  Zij overleed na 1723. iii. Rijkers, Lijsbet Aarjens. Lijsbet Aarjens werd geboren omstreeks
  1. Zij overleed na 1724.
  iv. Rijkers, Sijbrand Aarjensz. Sijbrand Aarjensz werd geboren
  omstreeks 1705. Hij overleed na 1737. Meer over Jansdr, Mary en Rijkers, Arie Claasz Jansz: Huwelijk: omstreeks 1695.
 3. Jongkind, Aarjen Cornelisz. Aarjen Cornelisz werd geboren omstreeks
  1. Hij werd begraven op 1729-01-13 in Den Helder. Hij had een
   relatie met Pietersdr, Trijn.
  Meer over Jongkind, Aarjen Cornelisz: Begrafenis: 1729-01-13, Den Helder. in kl. pro deo.
 4. Pietersdr, Trijn. Trijn werd geboren omstreeks 1670. Kinderen van Pietersdr, Trijn en Jongkind, Aarjen Cornelisz i. Jongkind, Kind. Kind werd geboren op 1698-09-01. Deze persoon
  overleed op 1698-09-01 in Den Helder. ii. Jongkind, Annetje Aarjens [17]. Zij werd gedoopt op 1701-03-15 in
  Den Helder. Zij overleed na 1734.
 5. Pronk, Symen Claasz. Symen Claasz werd geboren omstreeks 1680. Hij
  had een relatie met Crelisdr, Trijn.
 6. Crelisdr, Trijn. Trijn werd geboren omstreeks 1680. Kinderen van Crelisdr, Trijn en Pronk, Symen Claasz i. Pronk, Klaas Sijmonsz [20]. He werd gedoopt op 1710-12-31 in Den
  Helder. Hij overleed op 1782-01-13 in Den Helder.
 7. Gillis, Dirk Crelisz. Dirk Crelisz werd geboren omstreeks 1690. Hij
  had een relatie met Crelisdr, Trijn.
 8. Crelisdr, Trijn. Trijn werd geboren omstreeks 1690. Kinderen van Crelisdr, Trijn en Gillis, Dirk Crelisz i. Gillis, Anna Dirks [21]. Zij werd gedoopt op 1715-07-24 in Den
  Helder. Zij overleed op 1780-02-07 in Den Helder.
 9. Tabbet, Isebrand Maartensz. Isebrand Maartensz werd geboren
  omstreeks 1690. Hij werd begraven op 1743-08-29 in Den Helder. Hij
  was de zoon van Tabbet, Maarten IJsbrandtsz. Hij trouwde Japicks,
  Mart omstreeks 1704. Meer over Tabbet, Isebrand Maartensz: Geboortenaam: Tabbit Begrafenis: 1743-08-29, Den Helder.
 10. Japicks, Mart. Mart werd geboren omstreeks 1680. Kinderen van Japicks, Mart en Tabbet, Isebrand Maartensz i. Tabbet, Diewer Isbrands. He werd gedoopt op 1704-10-18 in Den
  Helder. Hij overleed omstreeks 1710. ii. Tabbet, Maerten Isebrands. He werd gedoopt op 1705-11-14 in Den
  Helder. iii. Tabbet, Lijsbet Isebrands. Zij werd gedoopt op 1707-06-30 in Den
  Helder. iv. Tabbet, Japick Isbrands. He werd gedoopt op 1708-08-03 in Den
  Helder. v. Tabbet, Crelis Isbrands. He werd gedoopt op 1710-07-01 in Den
  Helder. vi. Tabbet, Jan Isbrantse. He werd gedoopt op 1711-01-15 in Den
  Helder. Hij overleed na 1743. vii. Tabbet, Dieuwer Isebrands [23]. Zij werd gedoopt op 1713-10-26 in
  Den Helder. Zij werd begraven op 1765-12-01 in Den Helder. viii. Tabbet, Jacob IJsbrantsz. Jacob IJsbrantsz werd geboren omstreeks
  1. Hij werd begraven op 1764-12-07.
  ix. Tabbet, Maarten Isebrandsz. Maarten Isebrandsz werd geboren
  omstreeks 1725. Hij werd begraven op 1730-08-27 in Den Helder. Meer over Japicks, Mart en Tabbet, Isebrand Maartensz: Huwelijk: omstreeks 1704. Religie: 1743. Oud Katholiek.

Generatie 7

 1. Rijkers, Claas Jansz. Claas Jansz werd geboren omstreeks 1640. Hij
  trouwde Onbekend omstreeks 1665. Kinderen van Onbekend en Rijkers, Claas Jansz i. Rijkers, Arie Claasz Jansz [32]. Arie Claasz Jansz werd geboren
  omstreeks 1670. ii. Rijkers, Pieter Claasz. Pieter Claasz werd geboren omstreeks
  1. Hij overleed na 1700.
  iii. Rijkers, Jan Claasz. Jan Claasz werd geboren omstreeks 1675. Hij
  overleed na 1698. Meer over Onbekend en Rijkers, Claas Jansz: Huwelijk: omstreeks 1665.

(photo)92. Tabbet, Maarten IJsbrandtsz. Maarten IJsbrandtsz werd geboren
omstreeks 1660. Hij werd begraven op 1699-12-05 in Den Helder. Hij
had een relatie met Onbekend.

Meer over Tabbet, Maarten IJsbrandtsz:

Begrafenis: 1699-12-05, Den Helder.

Kinderen van Onbekend en Tabbet, Maarten IJsbrandtsz

i. Tabbet, Isebrand Maartensz [46]. Isebrand Maartensz werd geboren 
  omstreeks 1690. Hij werd begraven op 1743-08-29 in Den Helder.

ii. Tabbet, Pieter Maartensz. Pieter Maartensz werd geboren omstreeks
  1700. Hij werd begraven op 1716-12-23 in Den Helder.

iii. Tabbet, Jantie Maertens. Jantie Maertens werd geboren omstreeks 
  1705 in Den Helder. Zij werd begraven op 1730-04-27 in Den 
  Helder.

iv. Tabbet, Trijn Maartens. Trijn Maartens werd geboren omstreeks 
  1710. Zij werd begraven op 1733-07-18 in Den Helder.

Meer over Onbekend en Tabbet, Maarten IJsbrandtsz:

Religie: Oud Katholiek.