Stamboom Tienkamp Brandenburg

De Cruve / Cruijff

Afstammelingen van de Cruve, Theodoricus

1. de Cruve, Theodoricus.

Theodoricus werd geboren in 1294.    Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over de Cruve, Theodoricus:

Geboorte: 1294.   

Kinderen van Onbekend en de Cruve, Theodoricus

11 i. de Cruve, Gozeweijn. Gozeweijn werd geboren op 1 januari 1320 in Utrecht.    Hij had een relatie met Onbekend..

12 ii. de Cruve, Dideric Dictus. Dideric Dictus werd geboren rond 1340 in Utrecht.    Hij had een relatie met Onbekend..

11. de Cruve, Gozeweijn.

Gozeweijn werd geboren op 1 januari 1320 in Utrecht.    Hij was de zoon van de Cruve, Theodoricus. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over de Cruve, Gozeweijn:

Geboortenaam:    Vos

Geboorte: 1 januari 1320, Utrecht.   

Kinderen van Onbekend en de Cruve, Gozeweijn

111 i. de Cruve, Cruven Gosewijnsz. Cruven Gosewijnsz werd geboren rond 1340.    Hij overleed in 1381.    Hij had een relatie met Onbekend..

111. de Cruve, Cruven Gosewijnsz.

Cruven Gosewijnsz werd geboren rond 1340.    Hij overleed in 1381.    Hij was de zoon van de Cruve, Gozeweijn. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over de Cruve, Cruven Gosewijnsz:

Geboortenaam:    Vos

Geboortenaam:    Voskuyl

Geboorte: rond 1340.   

Overlijden: 1381.   

Kinderen van Onbekend en de Cruve, Cruven Gosewijnsz

1111 i. Cruven, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1365.    Hij had een relatie met Onbekend..

1111. Cruven, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1365.    Hij was de zoon van de Cruve, Cruven Gosewijnsz. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Cruven, Hendrik:

Geboorte: 1365.   

Beroep: 1387, Woudenberg (U). schepen.   

Kinderen van Onbekend en Cruven, Hendrik

11111 i. Cruven, Henric. Henric werd geboren voor 1400.    Hij overleed voor 1461 in Woudenberg (U).    Hij had een relatie met Onbekend..

11111. Cruven, Henric.

Henric werd geboren voor 1400.    Hij overleed voor 1461 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van Cruven, Hendrik. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Cruven, Henric:

Geboorte: voor 1400.   

Beroep: 1437, Woudenberg (U). schepen.   

Overlijden: voor 1461, Woudenberg (U).   

Kinderen van Onbekend en Cruven, Henric

111111 i. de Cruven, Gerijt Hendricksz. Gerijt Hendricksz werd geboren rond 1445.    Hij overleed in 1536 in Woudenberg (U).    Hij trouwde Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr rond 1480.

111111. de Cruven, Gerijt Hendricksz.

Gerijt Hendricksz werd geboren rond 1445.    Hij overleed in 1536 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van Cruven, Henric. Hij trouwde Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr rond 1480.

Opmerkingen bij de Cruven, Gerijt Hendricksz

In 1509 stellen Gerrit Cruijff Henricksen en zijn vrouw Mechtelt Lambert Jansensdochter een testamentaire beschikking op ten overstaan van schout en schepenen van Woudenberg tot vestiging van een erfrente op een goed gelegen in Ekeris.

Op 30 juni 1523, dijnsdaichs nae sunte Peter ende Pouwels dach, oorkonden Willam de Wijse, schout van Amersfoort, Pouwels van der Horst, Wouter de Beer Egbertz en Jan Janz, schepenen van Amersfoort, dat Gherijt de Cruijff, oud ongeveer 80 jaar, een getuigenverklaring heeft afgelegd op verzoek van meester Willam Brouwer, priester en kanunnik te Amersfoort, inzake de gebruiksrechten sinds twee jaar na de oorlog met bisschop David van Bourgondien van Willam Claesz en zijn vrouw Belij op een halve hoeve op Ekeris in Woudenberg naast het Gherijt Cruven lant en dat hij sinds die tijd in pacht had een stuk land in Over-Ekeris van Willam en Belij, en dat niemand daar aanspraak op heeft gemaakt tot de laatste twee jaar door Jacop Morren, Dijrck Morren, Philips Morren en Heijnrick Botter.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-cramer/I0876.php

Meer over de Cruven, Gerijt Hendricksz:

Geboorte: rond 1445.   

Beroep: 1503, Woudenberg (U). schepen.   

Overlijden: 1536, Woudenberg (U).   

Echtgeno(o)t(e):Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr.

Mechteld Lambert Jansdr werd geboren rond 1460.    Zij overleed na 1522.    Zij was de dochter van Jansz, Lambert. Zij trouwde de Cruven, Gerijt Hendricksz rond 1480.

Meer over Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr:

Geboorte: rond 1460.   

Overlijden: na 1522.   

Kinderen van Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr en de Cruven, Gerijt Hendricksz

1111111 i. de Cruijff, Henric Gerritsz. Henric Gerritsz werd geboren rond 1485.    Hij overleed na 1525.    Hij had een relatie met Onbekend..

1111112 ii. de Cruijff, Gerrit Hendricksz. Gerrit Hendricksz werd geboren rond 1522.    Hij overleed voor 1599 in Woudenberg (U).    Hij trouwde , Gijsbertje rond 1555.

Meer over Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr en de Cruven, Gerijt Hendricksz:

Huwelijk: rond 1480.   

1111111. de Cruijff, Henric Gerritsz.

Henric Gerritsz werd geboren rond 1485.    Hij overleed na 1525.    Hij was de zoon van de Cruven, Gerijt Hendricksz en Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr. Hij had een relatie met Onbekend..

Opmerkingen bij de Cruijff, Henric Gerritsz

Op 10 mei 1503 oorkonden Dirck van Zuelen, schout, Cornelis Hermanss en Gerit Mathijss, gerechtslieden van Amerongen, dat Matheus en Henrick van Zulen van den Nathewisch overgedragen hebben aan Jan Roelofssoen de halve eigendom van en stuk veen in het Ameronger veen, strekkende van de Woutsloot tot aan een stuk dat vanouds toebehoorde aan Henrick die Cruijff Geritss.

In 1511 te Woudenberg aangeslagen voor morgengeld ‘op Carthuizerland, Gerijt Bor 27 morgen, tsamen 20 goede morgen, betaalt Henric Cruijf (7 stuivers per goede morgen). Woudenbergh het olde gericht, Huijg Berne en Wouter Willemsz 25 o sc, betaal Hen Cruijf 12½ morgen en Jacob Cruif 12½ morgen (7 stuivers per goede morgen)’.

Meer over de Cruijff, Henric Gerritsz:

Geboorte: rond 1485.   

Overlijden: na 1525.   

1111112. de Cruijff, Gerrit Hendricksz.

Gerrit Hendricksz werd geboren rond 1522.    Hij overleed voor 1599 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van de Cruven, Gerijt Hendricksz en Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr. Hij trouwde , Gijsbertje rond 1555.

Meer over de Cruijff, Gerrit Hendricksz:

Geboorte: rond 1522.   

Overlijden: voor 1599, Woudenberg (U).   

Echtgeno(o)t(e):, Gijsbertje.

Gijsbertje werd geboren rond 1530.    Zij trouwde de Cruijff, Gerrit Hendricksz rond 1555.

Meer over , Gijsbertje:

Geboorte: rond 1530.   

Kinderen van , Gijsbertje en de Cruijff, Gerrit Hendricksz

11111121 i. de Cruijff, Hendrik Gerritsz. Hendrik Gerritsz werd geboren rond 1560 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 9 januari 1630 in Woudenberg (U).    Hij had een relatie met Blootenburg, Gerritgen Rijcx..

Meer over , Gijsbertje en de Cruijff, Gerrit Hendricksz:

Huwelijk: rond 1555.   

11111121. de Cruijff, Hendrik Gerritsz.

Hendrik Gerritsz werd geboren rond 1560 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 9 januari 1630 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van de Cruijff, Gerrit Hendricksz en , Gijsbertje. Hij had een relatie met Blootenburg, Gerritgen Rijcx..

Opmerkingen bij de Cruijff, Hendrik Gerritsz

In 1599 is Hendrick Cruijf gebruiker van ‘een erf genaampt Ekeris groot 20 mergen s’jaars om 28 Karolus guldens’ (oudschildgeld) van Goutgen Davelaar. Het erf is later genoemd Blotenburg en strekte zich uit van de Geeresteinselaan tot de Zegheweg, langs de Dorpsstraat en Stationsweg. Later is hier de boerderij Blotenburg gebouwd.

In 1614 vermeld bij quotisatie- en consumptiegeld: ‘Hendrik de Cruijf tot quotisatie 37 gulden vijf stuivers ende tot consumpt 32 gulden drie stuivers (Geerestein) en Hendrick de Cruijff quotisatie 9 gulden thien stuivers en consumptie 7 gulden 8 stuivers (de Wetering).

Op onbekende datum is Hendrick Cruijff gebruiker van Graafbeek onder Leusden, eigenaar is Jonker Jacob Taets van Amerongen.

Op 9 september 1630 vindt er een boedelinventarisatie plaats van Hendrick Cruijff. Onder de boedel bevindt zich grond in Klein Ringelpoel, land in de Meent en de helft van een huis met hof in ’t dorp, allen onder Woudenberg.

Meer over de Cruijff, Hendrik Gerritsz:

Geboorte: rond 1560, Woudenberg (U).   

Overlijden: 9 januari 1630, Woudenberg (U).   

Verwantschap met: Blootenburg, Gerritgen Rijcx.

Gerritgen Rijcx werd geboren rond 1570.    Zij overleed op 6 september 1636 in Woudenberg (U).    Zij was de dochter van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen. Zij had een relatie met de Cruijff, Hendrik Gerritsz.

Meer over Blootenburg, Gerritgen Rijcx:

Geboorte: rond 1570.   

Overlijden: 6 september 1636, Woudenberg (U).   

Kinderen van Blootenburg, Gerritgen Rijcx en de Cruijff, Hendrik Gerritsz

111111211 i. de Cruijff, Gerrit Hendriks. Gerrit Hendriks werd geboren rond 1590 in Woudenberg (U).    Hij overleed in 1649 in Leusden.    Hij trouwde Hendriks, Willemtgen rond 1635.

111111211. de Cruijff, Gerrit Hendriks.

Gerrit Hendriks werd geboren rond 1590 in Woudenberg (U).    Hij overleed in 1649 in Leusden.    Hij was de zoon van de Cruijff, Hendrik Gerritsz en Blootenburg, Gerritgen Rijcx. Hij trouwde Hendriks, Willemtgen rond 1635.

Opmerkingen bij de Cruijff, Gerrit Hendriks

Gerrit Henricksen Cruijff is eigenaar en gebruiker van boerderij Loeffs aan het Heeltvelt onder Leusden. Na zijn dood, trouwt zijn vrouw met Bart Cornelisz die daarmee eigenaar wordt (als blijkt uit het register van oudschildgeld van onbekende datum). In het register van quotisatie- en consumptiegeld (quotisatie was het aandeel dat bewoners moesten opbrengen in de provinciale omslag die de bijdrage vormde van de gewesten in de algemene kosten van de republiek, consumptiegeld was een dorpsbelasting) van Woudenberg uit 1614 is vermeld ‘Gerrit Kruijf, quotisatie 5 stuivers, consumptie 6 stuivers’.

Op 17 januari 1649 krijgen Gerrit en Willemtgen octrooi van het Hof van Utrecht om te testeren bij notaris Nicolaas de Cruijff. In datzelfde jaar woont Willemtgen Hendriks als weduwe op boerderij ’t Veentje aan het Heeteld. In 1653 is in het overzicht van slaperdijkgeld (bijdrage aan beheer en onderhoud van de Slaperdijk) van Leusden vermeld ‘Gerrit Henricksz Kruijfs erffgenaemen ½ ploegh’.

Op 23 januari 1672 stellen Bart Coneliszn, wonend op Heetveld te Leusden, en Willemtgen Henricx hun testament op. Er is land in Leusderbroek, in de Crommestart, in gebruik bij Lubbert Henricks, laand aan de Steenebrugh bij Woudenbergh, erf aan het Heetveld waar zij nu woont en waarvan zij voor ’t huwelijk de helft bezat, in de Engh, camp land in Suijrbroeck. Erfgenamen van Bart zijn Theunitge Cornelis weduwe van Willem Jans, zuster van Bart, voor 1/3 part, de kinderen van Jan Cornelis, zijn overleden broer, voor 1/3 part en de kinderen van Thimon Cornelis, zijn overleden broer, voor 1/3 part. Ingeval vooroverlijden van Theunitge Cornelis, dan gaat dit deel naar zijn broeders en zusters kinderen in gelijke porties. Erfgenamen van Willemtge Henricxs is Grietge Gerrits, huijsvrouw van Aelt Janszn, of haar kinderen moeten eerst f 400 inbrengen zoals Grietge bij haar huwelijk heeft genoten.

Op 23 juni 1673 legateert Willemtgen Henricx, sieck te bedde leggende, wonend in Amersfoort, aan Henrick Gerrits den ouden en Henrick Gerrits d’jonge, Grietgen Gerrits, Dirckgen Gerrits en Gijsbertgen Gerrits, die genoemd zijn naar haar eerste man saliger Gerrit Henricks Cruijff, ieder de som van 100 gulden. Aan haar dochters Grietgen, Dirckgen en Ghijsbertgen Gerrits al haar kleden. Trijntgen zal hebben en behouden de zilveren onderriem. Op 3 september 1676 compareren Henrick Gerrits Cruijff gehuwd met Gerrit Adriaens wonende aan de Schans, Henrick Gerrits de jonge gehuwd met Aeltgen Thonis wonend Leusderbroeck, Aelt Jans gehuwd met Dirckgen Gerrit Cruijff wonend in de Woudenberger Meent, Johannis Cornelus gehuwd met Ghijsberje Gerrits Cruijff, Roelof Thonis gehuwd met Trijntgen Gerrits Cruijff beide paren wonend aan ’t Heetveld onder den gerechte van Leusden, Willemtgen Henricx, hun moeder, lest weduwe van Bart Cornelis en tevoren weduwe van Gerrit Cruijff. De kinderen, alle kinderen van Gerrit Cruijff, verklaren, met consent en ten overstaan van hun moeder Willemtgen Henricx, dat enigen van hen hun vadersgoed waren betaald en dat Henrick Gerrits op de Schans niet had genoten. Zij zijn overeengekomen om de nalatenschap van haar moeder na haar overlijden in egale portien te delen. Henrick Gerrits in Leusderbroeck, Henrick Aerts in de Meent en Roelof Thonis op de Treeck hebben ieder, als man en voogd van hun resp huijsvrouw 510 gulden genoten, Aeltgen Jans en Johannis Cornelis ieder 250 gulden, terwijl Johannis Cornelis 80 gulden schuldig is voor een jaar pacht. De erfgenamen van Bart Cornelis zijn schuldig met de renten 426 gulden, Gerrit Wouters in Leusderbroeck 300 gulden in zijn erff gevestigd waarvan getogen 200 gulden, welke Thomas Thomas, vleeshouwer tot Amersfoort, competeert. Zo schiet over 2636 gulden, waarvan ieders zesde part bedraagt 439 gulden 6 stuivers en 10 penningen. De terugbetalingen van te veel verkregen gelden wordt geregeld, zodat zij na het overlijden van hun moeder in gelijke portien delen. Aelt Jans en Grietgen Gerrits, echteluijden, moeten ter zake van hun huwelijksgoed en klederen nog inbrengen 250 gulden. Grietgen, Dirckje en Ghijsbertje Gerrits zullen de klederen tot haars moeders lijf behorende, genieten.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-cramer/I0781.php

Meer over de Cruijff, Gerrit Hendriks:

Geboorte: rond 1590, Woudenberg (U).   

Overlijden: 1649, Leusden.   

Echtgeno(o)t(e):Hendriks, Willemtgen.

Willemtgen werd geboren rond 1605.    Zij overleed na 1680.    Zij trouwde de Cruijff, Gerrit Hendriks rond 1635.

Meer over Hendriks, Willemtgen:

Geboorte: rond 1605.   

Overlijden: na 1680.   

Kinderen van Hendriks, Willemtgen en de Cruijff, Gerrit Hendriks

1111112111 i. de Cruijff, Grietje Gerrits. Grietje Gerrits werd geboren in 1625.    Zij overleed na 1682.    Zij trouwde van de Wetering, Aelt Gerrits rond 1650.

1111112112 ii. de Cruijff, Dirkje Gerrits. Dirkje Gerrits werd geboren rond 1640.    Zij overleed rond 1708.   

1111112113 iii. de Cruijff, Hendrick Gerrits. Hendrick Gerrits werd geboren rond 1640.    Hij overleed in 1692.   

1111112114 iv. de Cruijff, Trijntje Gerrits. Trijntje Gerrits werd geboren rond 1640.   

1111112115 v. de Cruijff, Hendrik den Jonge Gerritsz. Hendrik den Jonge Gerritsz werd geboren rond 1645.   

1111112116 vi. de Cruijff, Gijsbertje Gerrits. Gijsbertje Gerrits werd geboren rond 1648.   

Meer over Hendriks, Willemtgen en de Cruijff, Gerrit Hendriks:

Huwelijk: rond 1635.   

1111112111. de Cruijff, Grietje Gerrits.

Grietje Gerrits werd geboren in 1625.    Zij overleed na 1682.    Zij was de dochter van de Cruijff, Gerrit Hendriks en Hendriks, Willemtgen. Zij trouwde van de Wetering, Aelt Gerrits rond 1650.

Meer over de Cruijff, Grietje Gerrits:

Geboorte: 1625.   

Overlijden: na 1682.   

Echtgeno(o)t(e):van de Wetering, Aelt Gerrits.

Aelt Gerrits werd geboren rond 1620.    Hij werd gedoopt    op 1 januari 1635.. Hij overleed op 6 augustus 1677 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van tot Velthuijzen, Gerrit Goossens en Hendrix, Claesien. Hij trouwde de Cruijff, Grietje Gerrits rond 1650.

Meer over van de Wetering, Aelt Gerrits:

Geboorte: rond 1620.   

Doopsel: 1 januari 1635.   

Overlijden: 6 augustus 1677, Woudenberg (U).   

Kinderen van de Cruijff, Grietje Gerrits en van de Wetering, Aelt Gerrits

11111121111 i. van de Wetering, Gerrit Aelten. Gerrit Aelten werd geboren rond 1650 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 22 juni 1727 in Woudenberg (U).    Hij trouwde Corssen, Willemtje rond 1684.

11111121112 ii. van de Wetering, Dirk Aalten. Dirk Aalten werd geboren rond 1665.    Hij overleed in 1704.   

11111121113 iii. van de Wetering, Gijsbertje.

11111121114 iv. van de Wetering, Marri Aalten.

11111121115 v. van de Wetering, Jan. Jan werd geboren rond 1650.   

11111121116 vi. van de Wetering, Teunis. Teunis werd geboren rond 1650.   

11111121117 vii. van de Wetering, Hendrickje.

11111121118 viii. van de Wetering, Marritje.

11111121119 ix. van de Wetering, Willempje. Willempje werd geboren rond 1650.   

Meer over de Cruijff, Grietje Gerrits en van de Wetering, Aelt Gerrits:

Huwelijk: rond 1650.   

11111121111. van de Wetering, Gerrit Aelten.

Gerrit Aelten werd geboren rond 1650 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 22 juni 1727 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits. Hij trouwde Corssen, Willemtje rond 1684.

Meer over van de Wetering, Gerrit Aelten:

Geboorte: rond 1650, Woudenberg (U).   

Overlijden: 22 juni 1727, Woudenberg (U).   

Echtgeno(o)t(e):Corssen, Willemtje.

Willemtje werd geboren rond 1660 in Woudenberg (U).    Zij overleed in 1745 in Woudenberg (U).    Zij was de dochter van , Cors. Zij trouwde van de Wetering, Gerrit Aelten rond 1684.

Meer over Corssen, Willemtje:

Geboorte: rond 1660, Woudenberg (U).   

Overlijden: 1745, Woudenberg (U).   

Kinderen van Corssen, Willemtje en van de Wetering, Gerrit Aelten

111111211111 i. van de Wetering, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1679.   

111111211112 ii. van de Wetering, Kors Gerritsz. Kors Gerritsz werd geboren in 1686.    Hij overleed na 1716.    Hij trouwde Willemsz, Anna Marij op 29 december 1715 in Woudenberg (U).

111111211113 iii. van de Wetering, Aelt. Aelt werd geboren in 1687.   

111111211114 iv. van de Wetering, Geurt. Geurt werd geboren in 1693.   

111111211115 v. van de Wetering, Theunis Gerritsz. Theunis Gerritsz werd geboren in 1695.   

111111211116 vi. van de Wetering, Merritje. Merritje werd geboren in 1698.   

111111211117 vii. van de Wetering, Willemijntje. Willemijntje werd geboren in 1701.   

111111211118 viii. van de Wetering, Dirck. Dirck werd geboren in 1705.   

Meer over Corssen, Willemtje en van de Wetering, Gerrit Aelten:

Huwelijk: rond 1684.   

111111211111. van de Wetering, Gerrit.

Gerrit werd geboren rond 1679.    Hij was de zoon van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje.

Meer over van de Wetering, Gerrit:

Geboorte: rond 1679.   

111111211112. van de Wetering, Kors Gerritsz.

Kors Gerritsz werd geboren in 1686.    Hij overleed na 1716.    Hij was de zoon van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje. Hij trouwde Willemsz, Anna Marij op 29 december 1715 in Woudenberg (U).

Meer over van de Wetering, Kors Gerritsz:

Geboorte: 1686.   

Overlijden: na 1716.   

Echtgeno(o)t(e):Willemsz, Anna Marij.

Zij werd gedoopt op 28 november 1681 te Ingen (Ge). Zij overleed voor 1737.    Zij was de dochter van Verslijck, Willem Willemsz Hendriksz en Teunis, Webbeken. Zij trouwde van de Wetering, Kors Gerritsz op 29 december 1715 in Woudenberg (U).

Meer over Willemsz, Anna Marij:

Doopsel: 28 november 1681, Ingen (Ge).   

Overlijden: voor 1737.   

Kinderen van Willemsz, Anna Marij en van de Wetering, Kors Gerritsz

1111112111121 i. van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje. Hendrikje werd geboren rond 1717 in Velsen.    Zij overleed op 10 januari 1790 in Alkmaar.    Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis op 13 augustus 1741 in Velsen.

1111112111122 ii. van de Wetering, Willem Corsz. Willem Corsz werd geboren in 1722.    Hij overleed in 1793.   

1111112111123 iii. van de Wetering, Geurt. Geurt werd geboren rond 1723.   

1111112111124 iv. van de Wetering, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1725.    Hij overleed in 1784.   

1111112111125 v. van de Wetering, Klaas. Klaas werd geboren rond 1730.   

1111112111126 vi. van de Wetering, Willemtje. Willemtje werd geboren in 1716.   

Meer over Willemsz, Anna Marij en van de Wetering, Kors Gerritsz:

Huwelijk: 29 december 1715, Woudenberg (U).   

1111112111121. van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Hendrikje werd geboren rond 1717 in Velsen.    Zij overleed op 10 januari 1790 in Alkmaar.    Zij was de dochter van van de Wetering, Kors Gerritsz en Willemsz, Anna Marij. Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis op 13 augustus 1741 in Velsen.

Meer over van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje:

Geboorte: rond 1717, Velsen.   

Overlijden: 10 januari 1790, Alkmaar.   

Echtgeno(o)t(e):Spanjerberg, Cornelis.

Cornelis werd geboren rond 1720 in Wijk aan Zee.    Hij overleed na 1758.    Hij trouwde van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje op 13 augustus 1741 in Velsen.

Meer over Spanjerberg, Cornelis:

Geboorte: rond 1720, Wijk aan Zee.   

Beroep: bakker.   

Overlijden: na 1758.   

Kinderen van van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje en Spanjerberg, Cornelis

11111121111211 i. Spanjerberg, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 2 september 1742 in Alkmaar.    Zij overleed voor 1744.   

11111121111212 ii. Spanjerberg, Joannes. Joannes werd geboren op 9 september 1743.    Hij overleed voor 1758.   

11111121111213 iii. Spanjerberg, Elizabetha. Elizabetha werd geboren op 28 augustus 1744 in Alkmaar.    Zij overleed voor 1752.   

11111121111214 iv. Spanjerberg, Engelmundus. Engelmundus werd geboren op 1 december 1745 in Alkmaar.   

11111121111215 v. Spanjerberg, Maria. Maria werd geboren op 27 mei 1749 in Alkmaar.    Zij overleed in 1755.   

11111121111216 vi. Spanjerberg, Elisabeth Cornelis. Elisabeth Cornelis werd geboren op 4 april 1752 in Alkmaar.    Zij overleed rond 1820.   

11111121111217 vii. Spanjerberg, Cunera Cornelis. Cunera Cornelis werd geboren op 3 oktober 1754 in Alkmaar.   

11111121111218 viii. Spanjerberg, Maria. Maria werd geboren op 23 juli 1756 in Alkmaar.    Zij overleed op 20 november 1814 in Uitgeest.    Zij trouwde Daijle, Klaas op 31 augustus 1788.

11111121111219 ix. Spanjerberg, Johannes Cornelisz. Johannes Cornelisz werd geboren op 29 november 1758 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1 december 1824 in Amsterdam.    Hij trouwde de Zeeuw, Aagje Jannes op 4 juli 1784 in Egmond aan Zee.

Meer over van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje en Spanjerberg, Cornelis:

Huwelijk: 13 augustus 1741, Velsen. Gerecht Velsen.   

Religie: RK.   

11111121111211. Spanjerberg, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 2 september 1742 in Alkmaar.    Zij overleed voor 1744.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Meer over Spanjerberg, Elisabeth:

Geboorte: 2 september 1742, Alkmaar.   

Overlijden: voor 1744.   

11111121111212. Spanjerberg, Joannes.

Joannes werd geboren op 9 september 1743.    Hij overleed voor 1758.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Meer over Spanjerberg, Joannes:

Geboorte: 9 september 1743.   

Overlijden: voor 1758.   

11111121111213. Spanjerberg, Elizabetha.

Elizabetha werd geboren op 28 augustus 1744 in Alkmaar.    Zij overleed voor 1752.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Meer over Spanjerberg, Elizabetha:

Geboorte: 28 augustus 1744, Alkmaar.   

Overlijden: voor 1752.   

11111121111214. Spanjerberg, Engelmundus.

Engelmundus werd geboren op 1 december 1745 in Alkmaar.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Meer over Spanjerberg, Engelmundus:

Geboorte: 1 december 1745, Alkmaar.   

11111121111215. Spanjerberg, Maria.

Maria werd geboren op 27 mei 1749 in Alkmaar.    Zij overleed in 1755.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Meer over Spanjerberg, Maria:

Geboorte: 27 mei 1749, Alkmaar.   

Overlijden: 1755.   

11111121111216. Spanjerberg, Elisabeth Cornelis.

Elisabeth Cornelis werd geboren op 4 april 1752 in Alkmaar.    Zij overleed rond 1820.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Meer over Spanjerberg, Elisabeth Cornelis:

Geboorte: 4 april 1752, Alkmaar.   

Overlijden: rond 1820.   

11111121111217. Spanjerberg, Cunera Cornelis.

Cunera Cornelis werd geboren op 3 oktober 1754 in Alkmaar.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje.

Meer over Spanjerberg, Cunera Cornelis:

Geboorte: 3 oktober 1754, Alkmaar.   

11111121111218. Spanjerberg, Maria.

Maria werd geboren op 23 juli 1756 in Alkmaar.    Zij overleed op 20 november 1814 in Uitgeest.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje. Zij trouwde Daijle, Klaas op 31 augustus 1788.

Meer over Spanjerberg, Maria:

Geboorte: 23 juli 1756, Alkmaar.   

Overlijden: 20 november 1814, Uitgeest.   

Echtgeno(o)t(e):Daijle, Klaas.

Klaas werd geboren in geschat 1750.    Hij trouwde Spanjerberg, Maria op 31 augustus 1788.

Meer over Daijle, Klaas:

Geboorte: geschat 1750.   

Kinderen van Spanjerberg, Maria en Daijle, Klaas

111111211112181 i. Daijle, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1789 in Uitgeest.   

111111211112182 ii. Deijle, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1791 in Uitgeest.    Hij overleed op 30 april 1823 in Heemskerk.   

111111211112183 iii. Daijle, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1795 in Uitgeest.    Zij overleed op 11 maart 1846 in Schoorl.   

Meer over Spanjerberg, Maria en Daijle, Klaas:

Huwelijk: 31 augustus 1788.   

111111211112181. Daijle, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1789 in Uitgeest.    Zij was de dochter van Daijle, Klaas en Spanjerberg, Maria.

Meer over Daijle, Aaltje:

Geboorte: 1789, Uitgeest.   

111111211112182. Deijle, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1791 in Uitgeest.    Hij overleed op 30 april 1823 in Heemskerk.    Hij was de zoon van Daijle, Klaas en Spanjerberg, Maria.

Meer over Deijle, Cornelis:

Geboorte: 1791, Uitgeest.   

Overlijden: 30 april 1823, Heemskerk.   

Beroep: boerenknecht.   

111111211112183. Daijle, Hendrika.

Hendrika werd geboren in 1795 in Uitgeest.    Zij overleed op 11 maart 1846 in Schoorl.    Zij was de dochter van Daijle, Klaas en Spanjerberg, Maria.

Meer over Daijle, Hendrika:

Geboorte: 1795, Uitgeest.   

Overlijden: 11 maart 1846, Schoorl.   

11111121111219. Spanjerberg, Johannes Cornelisz.

Johannes Cornelisz werd geboren op 29 november 1758 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1 december 1824 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje. Hij trouwde de Zeeuw, Aagje Jannes op 4 juli 1784 in Egmond aan Zee.

Meer over Spanjerberg, Johannes Cornelisz:

Geboorte: 29 november 1758, Egmond aan Zee.   

Overlijden: 1 december 1824, Amsterdam. Laurierstraat Wevergang 2.   

Den Tweden December Ao 1800 Vier-en-Twintig, ten Tien ure voor den middag, is ingeschreven het Afsterven van Jan Spanjerberg, Overleden den Eersten dezer, ten acht ure, des morgens, oud ZesenZestig Jaren, wonende Laurierstraat Weversgang No 2 Kanton 5, en aldaar overleden, Geboren Egmond aan Zee, Timmerman, gehuwd met Aagje Jans de Zeeuw, de Overledene heeft geen onroerende Goederen nagelaten met achterlating van Kind, op de verklaring van Evert Spanjerberg, oud Vijf en twintig Jaren, wonenden alsboven, beroep kastenmaker, Zoon van de Overledene, en van Anthon Gokkel, oud vierendertig Jaren, wonende braakst 25, beroep Sjouwer, Neef van de overledene.

Beroep: 1821. timmermansknecht.   

Beroep: 1824, Amsterdam. timmerman.   

Echtgeno(o)t(e):de Zeeuw, Aagje Jannes.

Aagje Jannes werd geboren op 16 oktober 1759 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 9 februari 1832 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Posse of de Zeeuw, Johannes Cornelisz en Ruys, Kornelia Alderts. Zij trouwde Spanjerberg, Johannes Cornelisz op 4 juli 1784 in Egmond aan Zee.

Meer over de Zeeuw, Aagje Jannes:

Geboorte: 16 oktober 1759, Egmond aan Zee.   

Overlijden: 9 februari 1832, Amsterdam.   

Den tienden februari Ao 1800 Twee-en-Dertig, ten twaalf ure, op den middag, is ingeschreven, het afsterven van Aagje de Zeeuw. Overleden den Negenden dezer ten negen ure des morgens, oud twee Zeventig jaren, wonende Laurierstraat Wevergang No. 2 Kanton V, en aldaar overleden. Geboren te Egmond aan Zee, weduwe van Jan Spanjerberg, verder niet bekend. de Overledene heeft geen onroerende Goederen nagelaten met achterlating van Kind. Op de verklaring van Engelbertus Spanjerberg, oud twee dertig jaren, wonende alsboven, Beroep kastemaker, zoon van de Overledene, en van Hendrik de Bruijn, oud Acht Veertig Jaren, wonende Laagte van Kadijk N. 72, Beroep Sjouwer, beh.Zoon van de Overledene.

Kinderen van de Zeeuw, Aagje Jannes en Spanjerberg, Johannes Cornelisz

111111211112191 i. Spanjerberg, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1785.    Zij overleed in 1785.   

111111211112192 ii. Spanjerberg, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1786.    Zij overleed voor 1792.   

111111211112193 iii. Spanjerberg, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1787.    Hij overleed in 1788.   

111111211112194 iv. Spanjerberg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 29 april 1788 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 11 augustus 1862 in Amsterdam.    Hij trouwde de Bie, Bartha Geertruij op 19 september 1814 in Egmond aan Zee. Hij trouwde tevens Donker, Gertruij op 15 september 1841 in Amsterdam.. Hij trouwde tevens de Boer, Neeltje op 9 november 1853 in Amsterdam..

111111211112195 v. Spanjerberg, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1792.    Zij overleed in 1856.    Zij trouwde de Bruijn, Hendrik op 28 november 1821 in Amsterdam.

111111211112196 vi. Spanjerberg, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1794.    Zij overleed in 1803.   

111111211112197 vii. Spanjerberg, Cornelia Jans. Cornelia Jans werd geboren op 26 juni 1797 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 3 oktober 1852 in Amsterdam.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Vuil, Cornelis op 26 oktober 1834 in Egmond aan Zee.

111111211112198 viii. Spanjerberg, Engel. Engel werd geboren in september 1799 in Amsterdam.    Hij overleed in 1839 in Amsterdam.    Hij trouwde van Haarlem, Maria Magdalena op 17 juni 1829 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van der Pol, Anna op 4 mei 1836 in Amsterdam..

Meer over de Zeeuw, Aagje Jannes en Spanjerberg, Johannes Cornelisz:

Huwelijk: 4 juli 1784, Egmond aan Zee.   

111111211112191. Spanjerberg, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1785.    Zij overleed in 1785.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes.

Meer over Spanjerberg, Hendrikje:

Geboorte: 1785.   

Overlijden: 1785.   

111111211112192. Spanjerberg, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1786.    Zij overleed voor 1792.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes.

Meer over Spanjerberg, Jannetje:

Geboorte: 1786.   

Overlijden: voor 1792.   

111111211112193. Spanjerberg, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1787.    Hij overleed in 1788.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes.

Meer over Spanjerberg, Cornelis:

Geboorte: 1787.   

Overlijden: 1788.   

111111211112194. Spanjerberg, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 29 april 1788 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 11 augustus 1862 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes. Hij trouwde de Bie, Bartha Geertruij op 19 september 1814 in Egmond aan Zee. Hij trouwde tevens Donker, Gertruij op 15 september 1841 in Amsterdam.. Hij trouwde tevens de Boer, Neeltje op 9 november 1853 in Amsterdam..

Meer over Spanjerberg, Cornelis:

Geboorte: 29 april 1788, Egmond aan Zee.   

Beroep: 1814. timmerman.   

Beroep: 1853. scheepstimmerman.   

Overlijden: 11 augustus 1862, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):de Bie, Bartha Geertruij.

Bartha Geertruij werd geboren op 13 februari 1794 in Amsterdam.    Zij overleed op 24 januari 1840 in Amsterdam.    Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis op 19 september 1814 in Egmond aan Zee.

Meer over de Bie, Bartha Geertruij:

Geboorte: 13 februari 1794, Amsterdam.   

Overlijden: 24 januari 1840, Amsterdam.   

Beroep: 1814. naaister.   

Kinderen van de Bie, Bartha Geertruij en Spanjerberg, Cornelis

1111112111121941 i. Spanjerberg, Agatha. Agatha werd geboren op 31 januari 1815 in Amsterdam.    Zij overleed op 13 april 1906 in Rotterdam.    Zij trouwde Erdt, George Jacob Hendrik op 22 juni 1842 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Fijma, Nanning op 12 september 1866 in Amsterdam. Zij trouwde tevens de Vries, Willem op 25 februari 1875 in Amsterdam.

1111112111121942 ii. Spanjerberg, Johanna Elisabeth. Johanna Elisabeth werd geboren in 1818.   

1111112111121943 iii. Spanjerberg, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren op 3 oktober 1820 in Amsterdam.    Hij overleed na 1863.    Hij trouwde Pieterzom, Louisa Wilhelmina op 24 september 1845 in Amsterdam.

1111112111121944 iv. Spanjerberg, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren in 1830 in Amsterdam.    Hij overleed na 1856.    Hij trouwde Evers, Hermina Johanna op 25 juni 1856 in Amsterdam.

1111112111121945 v. Spanjerberg, Nicolaas Engelbert. Nicolaas Engelbert werd geboren op 4 augustus 1835 in Amsterdam.    Hij overleed op 29 oktober 1841 in Amsterdam.   

Meer over de Bie, Bartha Geertruij en Spanjerberg, Cornelis:

Huwelijk: 19 september 1814, Egmond aan Zee.   

Echtgeno(o)t(e):Donker, Gertruij.

Gertruij werd geboren in 1802 in Breukelen – Nijenrode.    Zij overleed voor 1853.    Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis op 15 september 1841 in Amsterdam.

Meer over Donker, Gertruij:

Geboorte: 1802, Breukelen – Nijenrode.   

Overlijden: voor 1853.   

Meer over Donker, Gertruij en Spanjerberg, Cornelis:

Huwelijk: 15 september 1841, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):de Boer, Neeltje.

Neeltje werd geboren in 1814 in Zaandijk.    Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis op 9 november 1853 in Amsterdam.

Meer over de Boer, Neeltje:

Geboorte: 1814, Zaandijk.   

Meer over de Boer, Neeltje en Spanjerberg, Cornelis:

Huwelijk: 9 november 1853, Amsterdam.   

1111112111121941. Spanjerberg, Agatha.

Agatha werd geboren op 31 januari 1815 in Amsterdam.    Zij overleed op 13 april 1906 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en de Bie, Bartha Geertruij. Zij trouwde Erdt, George Jacob Hendrik op 22 juni 1842 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Fijma, Nanning op 12 september 1866 in Amsterdam. Zij trouwde tevens de Vries, Willem op 25 februari 1875 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Agatha:

Geboorte: 31 januari 1815, Amsterdam.   

Beroep: 1842. naaister.   

Overlijden: 13 april 1906, Rotterdam.   

akte nr. 1822; eerder weduwe van George Erdt daarna van Nanning Fijma

Echtgeno(o)t(e):Erdt, George Jacob Hendrik.

George Jacob Hendrik werd geboren in 1808 in Utrecht.    Hij overleed rond 1865.    Hij trouwde Spanjerberg, Agatha op 22 juni 1842 in Amsterdam.

Meer over Erdt, George Jacob Hendrik:

Geboorte: 1808, Utrecht.   

Beroep: 1842. kleermaker.   

Overlijden: rond 1865.   

Meer over Spanjerberg, Agatha en Erdt, George Jacob Hendrik:

Huwelijk: 22 juni 1842, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Fijma, Nanning.

Nanning werd geboren in 1797 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1874.    Hij trouwde Spanjerberg, Agatha op 12 september 1866 in Amsterdam.

Meer over Fijma, Nanning:

Geboorte: 1797, Enkhuizen.   

Overlijden: rond 1874.   

Meer over Spanjerberg, Agatha en Fijma, Nanning:

Huwelijk: 12 september 1866, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):de Vries, Willem.

Willem werd geboren op 3 december 1812 in Vlissingen.    Hij overleed op 26 augustus 1899 in Rotterdam.    Hij trouwde Spanjerberg, Agatha op 25 februari 1875 in Amsterdam.

Meer over de Vries, Willem:

Geboorte: 3 december 1812, Vlissingen.   

Beroep: 1875. commandeur bij ’s Lands werf.   

Overlijden: 26 augustus 1899, Rotterdam.   

Meer over Spanjerberg, Agatha en de Vries, Willem:

Huwelijk: 25 februari 1875, Amsterdam.   

1111112111121942. Spanjerberg, Johanna Elisabeth.

Johanna Elisabeth werd geboren in 1818.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis en de Bie, Bartha Geertruij.

Meer over Spanjerberg, Johanna Elisabeth:

Geboorte: 1818.   

1111112111121943. Spanjerberg, Johannes Cornelis.

Johannes Cornelis werd geboren op 3 oktober 1820 in Amsterdam.    Hij overleed na 1863.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis en de Bie, Bartha Geertruij. Hij trouwde Pieterzom, Louisa Wilhelmina op 24 september 1845 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Johannes Cornelis:

Geboorte: 3 oktober 1820, Amsterdam.   

Beroep: 1845. schoenmaker.   

Overlijden: na 1863.   

Echtgeno(o)t(e):Pieterzom, Louisa Wilhelmina.

Louisa Wilhelmina werd geboren op 22 december 1820 in Geertruidenberg.    Zij overleed na 1863.    Zij trouwde Spanjerberg, Johannes Cornelis op 24 september 1845 in Amsterdam.

Meer over Pieterzom, Louisa Wilhelmina:

Geboorte: 22 december 1820, Geertruidenberg.   

Overlijden: na 1863.   

Kinderen van Pieterzom, Louisa Wilhelmina en Spanjerberg, Johannes Cornelis

11111121111219431 i. Spanjerberg, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren op 20 september 1846 in Amsterdam.    Hij overleed op 19 november 1904.    Hij trouwde van Nie, Catharina Elisabeth op 11 februari 1875 in Amsterdam.

11111121111219432 ii. Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna. Louisa Wilhelmina Johanna werd geboren in 1854 in Amsterdam.    Zij overleed na 1879.    Zij trouwde Moora, Godfried op 22 oktober 1874 in Amsterdam.

11111121111219433 iii. Spanjerberg, Barta Geertruij. Barta Geertruij werd geboren in 1857 in Amsterdam.    Zij overleed op 19 september 1933 in Utrecht.    Zij trouwde van Grunsven, Johannes Bernardus rond 1885.

11111121111219434 iv. Spanjerberg, Martinus. Martinus werd geboren op 8 november 1862 in Amsterdam.    Hij overleed na 1884.   

Meer over Pieterzom, Louisa Wilhelmina en Spanjerberg, Johannes Cornelis:

Huwelijk: 24 september 1845, Amsterdam.   

11111121111219431. Spanjerberg, Cornelis Johannes.

Cornelis Johannes werd geboren op 20 september 1846 in Amsterdam.    Hij overleed op 19 november 1904.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Johannes Cornelis en Pieterzom, Louisa Wilhelmina. Hij trouwde van Nie, Catharina Elisabeth op 11 februari 1875 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Cornelis Johannes:

Geboorte: 20 september 1846, Amsterdam.   

Overlijden: 19 november 1904.   

Echtgeno(o)t(e):van Nie, Catharina Elisabeth.

Catharina Elisabeth werd geboren op 2 december 1849 in Den Haag.    Zij overleed op 18 april 1906 in Amsterdam.    Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis Johannes op 11 februari 1875 in Amsterdam.

Meer over van Nie, Catharina Elisabeth:

Geboorte: 2 december 1849, Den Haag.   

Overlijden: 18 april 1906, Amsterdam.   

Kinderen van van Nie, Catharina Elisabeth en Spanjerberg, Cornelis Johannes

111111211112194311 i. Spanjerberg, Louiza Wilhelmina. Louiza Wilhelmina werd geboren in 1876 in Amsterdam.    Zij trouwde Hofman, B. op 13 april 1899 in Amsterdam.

111111211112194312 ii. Spanjerberg, Cornelis Gerardus Johannes. Cornelis Gerardus Johannes werd geboren op 18 april 1877 in Amsterdam.    Hij overleed op 26 november 1957 in Amsterdam.    Hij trouwde Siesem, H.J. op 21 juli 1905 in Amsterdam.

111111211112194313 iii. Spanjerberg, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren in 1879 in Amsterdam.    Hij overleed op 22 september 1922 in Den Haag.    Hij trouwde Zernitz, Grada in 1915 in Den Haag.

Meer over van Nie, Catharina Elisabeth en Spanjerberg, Cornelis Johannes:

Huwelijk: 11 februari 1875, Amsterdam.   

111111211112194311. Spanjerberg, Louiza Wilhelmina.

Louiza Wilhelmina werd geboren in 1876 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelis Johannes en van Nie, Catharina Elisabeth. Zij trouwde Hofman, B. op 13 april 1899 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Louiza Wilhelmina:

Geboorte: 1876, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Hofman, B.

B. werd geboren rond 1870.    Hij trouwde Spanjerberg, Louiza Wilhelmina op 13 april 1899 in Amsterdam.

Meer over Hofman, B.:

Geboorte: rond 1870.   

Meer over Spanjerberg, Louiza Wilhelmina en Hofman, B.:

Huwelijk: 13 april 1899, Amsterdam.   

111111211112194312. Spanjerberg, Cornelis Gerardus Johannes.

Cornelis Gerardus Johannes werd geboren op 18 april 1877 in Amsterdam.    Hij overleed op 26 november 1957 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis Johannes en van Nie, Catharina Elisabeth. Hij trouwde Siesem, H.J. op 21 juli 1905 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Cornelis Gerardus Johannes:

Geboorte: 18 april 1877, Amsterdam.   

Beroep: 1905. koetsier.   

Overlijden: 26 november 1957, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Siesem, H.J.

H.J. werd geboren rond 1880.    Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis Gerardus Johannes op 21 juli 1905 in Amsterdam.

Meer over Siesem, H.J.:

Geboorte: rond 1880.   

Kinderen van Siesem, H.J. en Spanjerberg, Cornelis Gerardus Johannes

1111112111121943121 i. Spanjerberg, zoon. zoon werd geboren op 22 november 1905 in Amsterdam.   

Meer over Siesem, H.J. en Spanjerberg, Cornelis Gerardus Johannes:

Huwelijk: 21 juli 1905, Amsterdam.   

1111112111121943121. Spanjerberg, zoon.

zoon werd geboren op 22 november 1905 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis Gerardus Johannes en Siesem, H.J..

Meer over Spanjerberg, zoon:

Geboorte: 22 november 1905, Amsterdam.   

111111211112194313. Spanjerberg, Johannes Cornelis.

Johannes Cornelis werd geboren in 1879 in Amsterdam.    Hij overleed op 22 september 1922 in Den Haag.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis Johannes en van Nie, Catharina Elisabeth. Hij trouwde Zernitz, Grada in 1915 in Den Haag.

Meer over Spanjerberg, Johannes Cornelis:

Geboorte: 1879, Amsterdam.   

Overlijden: 22 september 1922, Den Haag.   

Echtgeno(o)t(e):Zernitz, Grada.

Grada werd geboren rond 1880.    Zij overleed na 1922.    Zij trouwde Spanjerberg, Johannes Cornelis in 1915 in Den Haag.

Meer over Zernitz, Grada:

Geboorte: rond 1880.   

Overlijden: na 1922.   

Kinderen van Zernitz, Grada en Spanjerberg, Johannes Cornelis

1111112111121943131 i. Spanjerberg, Grada. Grada werd geboren rond 1920.   

Meer over Zernitz, Grada en Spanjerberg, Johannes Cornelis:

Huwelijk: 1915, Den Haag.   

1111112111121943131. Spanjerberg, Grada.

Grada werd geboren rond 1920.    Zij is de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelis en Zernitz, Grada.

Meer over Spanjerberg, Grada:

Geboorte: rond 1920.   

11111121111219432. Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna.

Louisa Wilhelmina Johanna werd geboren in 1854 in Amsterdam.    Zij overleed na 1879.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelis en Pieterzom, Louisa Wilhelmina. Zij trouwde Moora, Godfried op 22 oktober 1874 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna:

Geboorte: 1854, Amsterdam.   

Overlijden: na 1879.   

Echtgeno(o)t(e):Moora, Godfried.

Godfried werd geboren rond 1850.    Hij trouwde Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna op 22 oktober 1874 in Amsterdam.

Meer over Moora, Godfried:

Geboorte: rond 1850.   

Kinderen van Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna en Moora, Godfried

111111211112194321 i. Mora, dochter. dochter werd geboren op 12 april 1875.   

111111211112194322 ii. Mora, dochter. dochter werd geboren op 20 december 1877 in Amsterdam.   

111111211112194323 iii. Moora, zoon. zoon werd geboren op 9 november 1879.   

Meer over Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna en Moora, Godfried:

Huwelijk: 22 oktober 1874, Amsterdam.   

Bij huwelijk: Mora (net 1 O)

111111211112194321. Mora, dochter.

dochter werd geboren op 12 april 1875.    Zij was de dochter van Moora, Godfried en Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna.

Meer over Mora, dochter:

Geboorte: 12 april 1875.   

Ontijdig bevallen van een dochter, Eeenige kennisgeving in Algemeen Handelsblad van 14-04-1875.

G. Moora (dubbel o)

111111211112194322. Mora, dochter.

dochter werd geboren op 20 december 1877 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Moora, Godfried en Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna.

Meer over Mora, dochter:

Geboorte: 20 december 1877, Amsterdam.   

111111211112194323. Moora, zoon.

zoon werd geboren op 9 november 1879.    Hij was de zoon van Moora, Godfried en Spanjerberg, Louisa Wilhelmina Johanna.

Meer over Moora, zoon:

Geboorte: 9 november 1879.   

11111121111219433. Spanjerberg, Barta Geertruij.

Barta Geertruij werd geboren in 1857 in Amsterdam.    Zij overleed op 19 september 1933 in Utrecht.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelis en Pieterzom, Louisa Wilhelmina. Zij trouwde van Grunsven, Johannes Bernardus rond 1885.

Meer over Spanjerberg, Barta Geertruij:

Geboorte: 1857, Amsterdam.   

Overlijden: 19 september 1933, Utrecht.   

Echtgeno(o)t(e):van Grunsven, Johannes Bernardus.

Johannes Bernardus werd geboren op 29 november 1851 in Delft.    Hij trouwde Spanjerberg, Barta Geertruij rond 1885.

Meer over van Grunsven, Johannes Bernardus:

Geboorte: 29 november 1851, Delft.   

Residentie: 1867, Brielle.   

Kinderen van Spanjerberg, Barta Geertruij en van Grunsven, Johannes Bernardus

111111211112194331 i. van Grunsven, Louize Wilhelmina. Louize Wilhelmina werd geboren op 24 april 1886 in Delft.   

111111211112194332 ii. van Grunsven, Martinus. Martinus werd geboren op 16 februari 1891 in Delft.   

111111211112194333 iii. van Grunsven, Bernardina. Bernardina werd geboren op 8 maart 1894 in Delft.   

Meer over Spanjerberg, Barta Geertruij en van Grunsven, Johannes Bernardus:

Huwelijk: rond 1885.   

111111211112194331. van Grunsven, Louize Wilhelmina.

Louize Wilhelmina werd geboren op 24 april 1886 in Delft.    Zij was de dochter van van Grunsven, Johannes Bernardus en Spanjerberg, Barta Geertruij.

Meer over van Grunsven, Louize Wilhelmina:

Geboorte: 24 april 1886, Delft.   

111111211112194332. van Grunsven, Martinus.

Martinus werd geboren op 16 februari 1891 in Delft.    Hij was de zoon van van Grunsven, Johannes Bernardus en Spanjerberg, Barta Geertruij.

Meer over van Grunsven, Martinus:

Geboorte: 16 februari 1891, Delft.   

111111211112194333. van Grunsven, Bernardina.

Bernardina werd geboren op 8 maart 1894 in Delft.    Zij was de dochter van van Grunsven, Johannes Bernardus en Spanjerberg, Barta Geertruij.

Meer over van Grunsven, Bernardina:

Geboorte: 8 maart 1894, Delft.   

11111121111219434. Spanjerberg, Martinus.

Martinus werd geboren op 8 november 1862 in Amsterdam.    Hij overleed na 1884.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Johannes Cornelis en Pieterzom, Louisa Wilhelmina.

Meer over Spanjerberg, Martinus:

Geboorte: 8 november 1862, Amsterdam.   

Overlijden: na 1884.   

1111112111121944. Spanjerberg, Cornelis Johannes.

Cornelis Johannes werd geboren in 1830 in Amsterdam.    Hij overleed na 1856.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis en de Bie, Bartha Geertruij. Hij trouwde Evers, Hermina Johanna op 25 juni 1856 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Cornelis Johannes:

Geboorte: 1830, Amsterdam.   

Overlijden: na 1856.   

Echtgeno(o)t(e):Evers, Hermina Johanna.

Hermina Johanna werd geboren in 1826 in Den Haag.    Zij overleed op 16 april 1906 in Rotterdam.    Zij trouwde Spanjerberg, Cornelis Johannes op 25 juni 1856 in Amsterdam.

Meer over Evers, Hermina Johanna:

Geboorte: 1826, Den Haag.   

Overlijden: 16 april 1906, Rotterdam.   

Meer over Evers, Hermina Johanna en Spanjerberg, Cornelis Johannes:

Huwelijk: 25 juni 1856, Amsterdam.   

1111112111121945. Spanjerberg, Nicolaas Engelbert.

Nicolaas Engelbert werd geboren op 4 augustus 1835 in Amsterdam.    Hij overleed op 29 oktober 1841 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis en de Bie, Bartha Geertruij.

Meer over Spanjerberg, Nicolaas Engelbert:

Geboorte: 4 augustus 1835, Amsterdam.   

Overlijden: 29 oktober 1841, Amsterdam.   

111111211112195. Spanjerberg, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1792.    Zij overleed in 1856.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes. Zij trouwde de Bruijn, Hendrik op 28 november 1821 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Jannetje:

Geboorte: 1792.   

Overlijden: 1856.   

Echtgeno(o)t(e):de Bruijn, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1784 in Amsterdam.    Hij trouwde Spanjerberg, Jannetje op 28 november 1821 in Amsterdam.

Meer over de Bruijn, Hendrik:

Geboorte: 1784, Amsterdam.   

Kinderen van Spanjerberg, Jannetje en de Bruijn, Hendrik

1111112111121951 i. de Bruijn, Barend. Barend werd geboren in 1822 in Amsterdam.   

1111112111121952 ii. de Bruijn, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1825 in Amsterdam.   

1111112111121953 iii. de Bruijn, Jan. Jan werd geboren in 1827 in Amsterdam.   

Meer over Spanjerberg, Jannetje en de Bruijn, Hendrik:

Huwelijk: 28 november 1821, Amsterdam.   

1111112111121951. de Bruijn, Barend.

Barend werd geboren in 1822 in Amsterdam.    Hij was de zoon van de Bruijn, Hendrik en Spanjerberg, Jannetje.

Meer over de Bruijn, Barend:

Geboorte: 1822, Amsterdam.   

Beroep: schoenmaker.   

1111112111121952. de Bruijn, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1825 in Amsterdam.    Hij was de zoon van de Bruijn, Hendrik en Spanjerberg, Jannetje.

Meer over de Bruijn, Hendrik:

Geboorte: 1825, Amsterdam.   

Beroep: schoenmaker.   

1111112111121953. de Bruijn, Jan.

Jan werd geboren in 1827 in Amsterdam.    Hij was de zoon van de Bruijn, Hendrik en Spanjerberg, Jannetje.

Meer over de Bruijn, Jan:

Geboorte: 1827, Amsterdam.   

Beroep: schilder – milicien.   

111111211112196. Spanjerberg, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1794.    Zij overleed in 1803.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes.

Meer over Spanjerberg, Hendrikje:

Geboorte: 1794.   

Overlijden: 1803.   

111111211112197. Spanjerberg, Cornelia Jans.

Cornelia Jans werd geboren op 26 juni 1797 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 3 oktober 1852 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Vuil, Cornelis op 26 oktober 1834 in Egmond aan Zee.

Opmerkingen bij Spanjerberg, Cornelia Jans

«Geboorte Opm: Geen geboorte in Amsterdam gevonden tussen 1775 en 1795».

Meer over Spanjerberg, Cornelia Jans:

Geboorte: 26 juni 1797, Egmond aan Zee.   

Beroep: 1844. naaister.   

Religie: 1852. Oud-Katholiek.   

Beroep: van 1844 tot 1848. werkster.   

Overlijden: 3 oktober 1852, Amsterdam.   

Kinderen van Spanjerberg, Cornelia Jans en Onbekend

1111112111121971 i. Spanjerberg, Agatha. Agatha werd geboren op 22 april 1822 in Amsterdam.    Zij overleed op 3 oktober 1870 in Amsterdam.    Zij trouwde Laagwater, Cornelis op 24 januari 1844 in Amsterdam. Zij trouwde tevens van der Linde, Hubertus op 26 juli 1848 in Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Vuil, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1797 in Egmond aan Zee.    Hij trouwde Spanjerberg, Cornelia Jans op 26 oktober 1834 in Egmond aan Zee.

Meer over Vuil, Cornelis:

Geboorte: 1797, Egmond aan Zee.   

Beroep: arbeider.   

Opmerkingen van Spanjerberg, Cornelia Jans en Vuil, Cornelis:

Bij hun trouwn was dochter Agatha al 14 jaar oud.

Het is dus niet aannemeleijk dat Cornelis Vuil haar vader is.

Meer over Spanjerberg, Cornelia Jans en Vuil, Cornelis:

Huwelijk: 26 oktober 1834, Egmond aan Zee.   

1111112111121971. Spanjerberg, Agatha.

Agatha werd geboren op 22 april 1822 in Amsterdam.    Zij overleed op 3 oktober 1870 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelia Jans. Zij trouwde Laagwater, Cornelis op 24 januari 1844 in Amsterdam. Zij trouwde tevens van der Linde, Hubertus op 26 juli 1848 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Agatha:

Geboorte: 22 april 1822, Amsterdam.   

Beroep: 1844. naaister.   

Residentie: van 10 juni 1854 tot 11 juli 1854. Patiënt Zaal D 10 BtEE afd.01.   

Religie: 1854. RK.   

Residentie: 1854, Amsterdam. Laurierstraat No 593.   

Overlijden: 3 oktober 1870, Amsterdam.   

Bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-holla-spanjerberg/I15405.php

Echtgeno(o)t(e):Laagwater, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 28 november 1820 in Alkmaar.    Hij overleed op 4 juni 1847 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Ariën Cornelisz en Zevenhuizen, Antje Pietersdr. Hij trouwde Spanjerberg, Agatha op 24 januari 1844 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Cornelis:

Geboorte: 28 november 1820, Alkmaar.   

Beroep: kuijpersknecht, milicien.   

Residentie: 1849, Amsterdam. Kardoeskokersgang 386.   

Overlijden: 4 juni 1847, Amsterdam.   

Kinderen van Spanjerberg, Agatha en Laagwater, Cornelis

11111121111219711 i. Laagwater, Arie. Arie werd geboren op 7 januari 1844 in Amsterdam.    Hij overleed op 11 juli 1879 in Amsterdam.    Hij trouwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina op 20 januari 1869 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Agatha en Laagwater, Cornelis:

Huwelijk: 24 januari 1844, Amsterdam.   

Bij het huwelijk van hun zoon Arie, woonde hij, en zijn ouders, Laurierstraat 592. Toen Cornelis

en Agatha trouwden was hij kuipersknecht annex milicien van beroep.

Echtgeno(o)t(e):van der Linde, Hubertus.

Hubertus werd geboren in 1810.    Hij overleed rond 1885.    Hij trouwde Spanjerberg, Agatha op 26 juli 1848 in Amsterdam.

Meer over van der Linde, Hubertus:

Geboorte: 1810.   

Beroep: smidsknecht.   

Overlijden: rond 1885.   

Kinderen van Spanjerberg, Agatha en van der Linde, Hubertus

11111121111219712 i. van der Linde, Hubertus Cornelius. Hubertus Cornelius werd geboren op 24 juli 1849 in Amsterdam.    Hij overleed op 15 juni 1929 in Rotterdam.    Hij trouwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina op 6 september 1882 in Amsterdam.

11111121111219713 ii. van der Linde, Johannes Cornelius. Johannes Cornelius werd geboren in 1853 in Amsterdam.    Hij overleed tussen 1892 en 1895.    Hij trouwde Vink, Maria Catharina op 1 juni 1892 in Amsterdam.

11111121111219714 iii. van der Linde, Franciscus Engelbertus. Franciscus Engelbertus werd geboren op 30 januari 1856 in Amsterdam.    Hij overleed na 1910.    Hij trouwde van Kolverschoten, Geertrui Maria op 5 september 1883 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Kolverschoten, Engelina Antonia op 5 oktober 1892 in Amsterdam.. Hij trouwde tevens de Nooij, Helena Maria op 7 mei 1902 in Amsterdam..

11111121111219715 iv. van der Linde, Cornelia Agatha. Cornelia Agatha werd geboren in 1862 in Amsterdam.    Zij overleed na 1903.    Zij trouwde van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius op 21 november 1888 in Amsterdam.

Meer over Spanjerberg, Agatha en van der Linde, Hubertus:

Huwelijk: 26 juli 1848, Amsterdam.   

Residentie: 1860, Amsterdam. Rozenstraat No 410.   

Religie: Oud-Katholiek (O R Cath).   

11111121111219711. Laagwater, Arie.

Arie werd geboren op 7 januari 1844 in Amsterdam.    Hij overleed op 11 juli 1879 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis en Spanjerberg, Agatha. Hij trouwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina op 20 januari 1869 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Arie:

Geboorte: 7 januari 1844, Amsterdam.   

Hij werd geboren als Arie Spanjerberg, maar kreeg na erkenning bij het huwelijk van zijn ouders de familienaam Laagwater.

Residentie: 1849, Amsterdam. Kardoeskokersgang 386.   

Beroep: 1863, Amsterdam. schuijermaker (borstelmaker).   

Beroep: van 6 mei 1864 tot 14 maart 1865. milicien.   

Militie Arie Laagwater is op 6 Mei 1864 ingelijfd bij de Militie, maar op 14 Maart 1865 ‘uit hoofde van het ondergaan van een onterend consuis (?) uit de dienst ontslagen’.

Hij zat bij de Marine.

Beroep: 16 juni 1865, Leeuwarden. matroos.   

Beroep: 1869. sjouwerman.   

Overlijden: 11 juli 1879, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Hollemstroom, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren op 2 oktober 1844 in Amsterdam.    Zij overleed na 1914 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina. Zij trouwde Laagwater, Arie op 20 januari 1869 in Amsterdam. Zij trouwde tevens van der Linde, Hubertus Cornelius op 6 september 1882 in Amsterdam.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina:

Geboorte: 2 oktober 1844, Amsterdam.   

Residentie: 1853, Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 298.   

Residentie: 1851, Amsterdam. Ridderstraat 121.   

Residentie: 1853, Amsterdam. Ridderstraat 243.   

Residentie: 1863, Amsterdam. Binnengasthuis.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 28.   

Beroep: 10 juli 1890. winkelierster.   

Beroep: 1891. porster.   

Religie: 12 juni 1891. O.R. = oud katholiek?.   

Residentie: 22 november 1897, Amsterdam. 1e Laurierdwarsstraat 50-II.   

Overlijden: na 1914, Amsterdam.   

Kinderen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie

111111211112197111 i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 30 januari 1863 in Amsterdam.    Hij overleed op 8 augustus 1937 in Amsterdam.    Hij trouwde Albers, Christina Hendrika op 5 maart 1884.

111111211112197112 ii. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1 juni 1869 in Amsterdam.    Hij overleed op 16 oktober 1941 in Amsterdam.    Hij trouwde van der Kluis, Helena Johanna Frederika op 10 juli 1890 in Amsterdam.

111111211112197113 iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op 25 maart 1872 in Alkmaar.    Hij overleed op 21 april 1939 in Amsterdam.    Hij trouwde Hermans, Adriana Johanna op 22 december 1897 in Amsterdam.

111111211112197114 iv. Laagwater, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 3 september 1874 in Amsterdam.    Zij overleed op 9 maart 1946 in Amsterdam.    Zij trouwde Bruggink, Johannes Jacobus op 19 september 1894 in Amsterdam.

111111211112197115 v. Laagwater, Albertus. Albertus werd geboren op 8 oktober 1876 in Amsterdam.    Hij overleed na 1921.    Hij trouwde Elbers, Cornelia op 28 mei 1914 in Amsterdam.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie:

Huwelijk: 20 januari 1869, Amsterdam.   

Bij zijn huwelijk was Arie ‘sjouwerman’ en Johanna zonder beroep. De ondertrouw was gratis

ingevolge certificaten van onvermogen. Bij het huwelijk werd één kind erkend. Of Samuel Berend

een zoon was van Arie valt te betwijfelen; hij was al 5 jaar oud. Arie woonde in de

Laurierstraat nr. 592, Buurt E,b. Hij is zélf erkend door Cornelis Laagwater en Agatha

Spanjerberg bij hun huwelijk op 24 jan 1844, twee weken na zijn geboorte. Johanna woonde in de

Ridderstraat, nr 243, buurt N en had geen beroep.

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 28.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Laurierstraat 74.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 23.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Laurierstraat; Rijkeweversgang 98.   

111111211112197111. Laagwater, Samuel Barend.

Samuel Barend werd geboren op 30 januari 1863 in Amsterdam.    Hij overleed op 8 augustus 1937 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Albers, Christina Hendrika op 5 maart 1884.

Opmerkingen bij Laagwater, Samuel Barend

Zij hadden een bloemenwinkel aan de Rozengracht in Amsterdam (de Jordaan). Zowel zoon Berend als

dochter Marie stonden bekend als aardig corpulente mensen.

IOn 1885 (hij was toen 22 jaar) moest hij voor de Arrondissementsrechtbank Amsterdam verschijnen. Vonnisnummer 351.

Meer over Laagwater, Samuel Barend:

Geboorte: 30 januari 1863, Amsterdam.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Palmstraat 96.   

Beroep: 5 maart 1884. schippersknecht.   

Beroep: 1918. bloemist.   

Overlijden: 8 augustus 1937, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Albers, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren in 1866 in Amsterdam.    Zij overleed na 1899.    Zij was de dochter van Albers, Carl Frederik en Budde, Maria Gertruida. Zij trouwde Laagwater, Samuel Barend op 5 maart 1884.

Meer over Albers, Christina Hendrika:

Geboorte: 1866, Amsterdam.   

Overlijden: na 1899.   

Kinderen van Albers, Christina Hendrika en Laagwater, Samuel Barend

1111112111121971111 i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 17 september 1882 in Amsterdam.    Hij overleed op 15 november 1966 in Amsterdam.   

1111112111121971112 ii. Laagwater, Maria Wilhelmina Christina. Maria Wilhelmina Christina werd geboren op 16 mei 1885 in Amsterdam.    Zij overleed op 5 december 1976 in Amsterdam.   

1111112111121971113 iii. Laagwater, Carel Frederik. Carel Frederik werd geboren op 24 augustus 1886 in Amsterdam.    Hij overleed op 8 maart 1971.    Hij trouwde Raben, Augusta Henrietta Paulina op 18 juni 1910 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Christiani, Catharina op 24 december 1924 in Amsterdam..

1111112111121971114 iv. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 19 november 1888 in Amsterdam.    Hij overleed op 22 september 1965 in Amsterdam.    Hij trouwde Haverman, Martina Tisina op 16 mei 1918 in Amsterdam.

1111112111121971115 v. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 5 februari 1891.    Hij overleed op 3 juni 1891.   

1111112111121971116 vi. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 7 september 1892.    Hij overleed voor 1895.   

1111112111121971117 vii. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 4 februari 1895 in Amsterdam.    Hij overleed op 21 juli 1913 in Amsterdam.   

1111112111121971118 viii. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 21 oktober 1896 in Amsterdam.    Zij overleed na 1935.    Zij trouwde Klein, Jitze op 24 januari 1918 in Amsterdam. Zij trouwde tevens van Gulik, Petrus Christiaan August op 10 april 1935 in Amsterdam.

Meer over Albers, Christina Hendrika en Laagwater, Samuel Barend:

Huwelijk: 5 maart 1884.   

1111112111121971111. Laagwater, Samuel Barend.

Samuel Barend werd geboren op 17 september 1882 in Amsterdam.    Hij overleed op 15 november 1966 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.

Opmerkingen bij Laagwater, Samuel Barend

Politierapport 1940

Meer over Laagwater, Samuel Barend:

Geboorte: 17 september 1882, Amsterdam.   

Overlijden: 15 november 1966, Amsterdam.   

1111112111121971112. Laagwater, Maria Wilhelmina Christina.

Maria Wilhelmina Christina werd geboren op 16 mei 1885 in Amsterdam.    Zij overleed op 5 december 1976 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.

Meer over Laagwater, Maria Wilhelmina Christina:

Geboortenaam: Marie

Geboorte: 16 mei 1885, Amsterdam.   

Beroep: bloemist.   

Overlijden: 5 december 1976, Amsterdam.   

1111112111121971113. Laagwater, Carel Frederik.

Carel Frederik werd geboren op 24 augustus 1886 in Amsterdam.    Hij overleed op 8 maart 1971.    Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika. Hij trouwde Raben, Augusta Henrietta Paulina op 18 juni 1910 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Christiani, Catharina op 24 december 1924 in Amsterdam..

Meer over Laagwater, Carel Frederik:

Geboorte: 24 augustus 1886, Amsterdam.   

Beroep: 18 december 1905. panostemmer; vrijgesteld van militaire dienst ivm broederdienst.   

Beroep: 1910. bloemist.   

Beroep: 1924. koetsier.   

Overlijden: 8 maart 1971.   

Echtgeno(o)t(e):Raben, Augusta Henrietta Paulina.

Augusta Henrietta Paulina werd geboren op 17 oktober 1881 in Amsterdam.    Zij overleed op 19 juli 1919 in Amsterdam.    Zij trouwde Laagwater, Carel Frederik op 18 juni 1910 in Amsterdam.

Meer over Raben, Augusta Henrietta Paulina:

Geboorte: 17 oktober 1881, Amsterdam.   

Overlijden: 19 juli 1919, Amsterdam.   

Kinderen van Raben, Augusta Henrietta Paulina en Laagwater, Carel Frederik

11111121111219711131 i. Laagwater, J.. J. werd geboren op 14 februari 1911 in Amsterdam.    Zij overleed op 23 maart 1918 in Amsterdam.   

11111121111219711132 ii. Laagwater, Carolina Augusta. Carolina Augusta werd geboren rond 1915.   

Meer over Raben, Augusta Henrietta Paulina en Laagwater, Carel Frederik:

Huwelijk: 18 juni 1910, Amsterdam.   

Samuel Barend Laagwater is huwelijksgetuige van Carel Frederik Laagwater en Augusta Henriëtte Paulina Raben op donderdag 16 juni 1910

Echtgeno(o)t(e):Christiani, Catharina.

Catharina werd geboren op 10 maart 1894 in Amsterdam.    Zij overleed op 6 november 1980.    Zij was de dochter van Christiani, Lambertus Gerardus Jozephus en Polder, Elisabeth. Zij trouwde Laagwater, Carel Frederik op 24 december 1924 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Christiani, Catharina

Politierapport uit 1942.

Meer over Christiani, Catharina:

Geboorte: 10 maart 1894, Amsterdam.   

Probaat: 1942, Amsterdam. Politierapport.   

Overlijden: 6 november 1980.   

Kinderen van Christiani, Catharina en Laagwater, Carel Frederik

11111121111219711133 i. Laagwater, Christina Henderika. Christina Henderika werd geboren rond 1930.   

11111121111219711134 ii. Laagwater, Francina Hendrika. Francina Hendrika werd geboren rond 1930.   

Meer over Christiani, Catharina en Laagwater, Carel Frederik:

Huwelijk: 24 december 1924, Amsterdam.   

Samuel Barend Laagwater was getuige

11111121111219711131. Laagwater, J.

J. werd geboren op 14 februari 1911 in Amsterdam.    Zij overleed op 23 maart 1918 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Laagwater, Carel Frederik en Raben, Augusta Henrietta Paulina.

Meer over Laagwater, J.:

Geboorte: 14 februari 1911, Amsterdam.   

Overlijden: 23 maart 1918, Amsterdam.   

11111121111219711132. Laagwater, Carolina Augusta.

Carolina Augusta werd geboren rond 1915.    Zij is de dochter van Laagwater, Carel Frederik en Raben, Augusta Henrietta Paulina.

Meer over Laagwater, Carolina Augusta:

Geboorte: rond 1915.   

11111121111219711133. Laagwater, Christina Henderika.

Christina Henderika werd geboren rond 1930.    Zij is de dochter van Laagwater, Carel Frederik en Christiani, Catharina.

Meer over Laagwater, Christina Henderika:

Geboorte: rond 1930.   

11111121111219711134. Laagwater, Francina Hendrika.

Francina Hendrika werd geboren rond 1930.    Zij is de dochter van Laagwater, Carel Frederik en Christiani, Catharina.

Meer over Laagwater, Francina Hendrika:

Geboorte: rond 1930.   

1111112111121971114. Laagwater, Arie Cornelis.

Arie Cornelis werd geboren op 19 november 1888 in Amsterdam.    Hij overleed op 22 september 1965 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika. Hij trouwde Haverman, Martina Tisina op 16 mei 1918 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Laagwater, Arie Cornelis

Politierapport Amsterdam 1940 en 1941.

Meer over Laagwater, Arie Cornelis:

Geboorte: 19 november 1888, Amsterdam.   

Beroep: 1908. milicien.   

Beroep: 15 april 1918, Amsterdam. bloemkweeker.   

Beroep: 1918. koopman.   

Overlijden: 22 september 1965, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Haverman, Martina Tisina.

Martina Tisina werd geboren in 1891 in Amsterdam.    Zij overleed op 10 januari 1983 in Abcoude.    Zij was de dochter van Haverman, Ferdinand en Grutterink, Martina Fisina. Zij trouwde Laagwater, Arie Cornelis op 16 mei 1918 in Amsterdam.

Meer over Haverman, Martina Tisina:

Geboorte: 1891, Amsterdam.   

Overlijden: 10 januari 1983, Abcoude.   

Kinderen van Haverman, Martina Tisina en Laagwater, Arie Cornelis

11111121111219711141 i. Laagwater, Tisina Reindina. Tisina Reindina werd geboren rond 1925 in Amsterdam.    Zij had een relatie met Onbekend.

11111121111219711142 ii. Laagwater, Martina E.. Martina E. werd geboren rond 1930 in Amsterdam.    Zij overleed na 1957.    Zij trouwde Schrijver, nn rond 1955.

11111121111219711143 iii. Laagwater, Arie Cornelis jr. Arie Cornelis jr werd geboren in 1919 in Amsterdam.    Hij trouwde Baltzer, W.M. rond 1955.

Meer over Haverman, Martina Tisina en Laagwater, Arie Cornelis:

Huwelijk: 16 mei 1918, Amsterdam.   

11111121111219711141. Laagwater, Tisina Reindina.

Tisina Reindina werd geboren rond 1925 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina Tisina. Zij had een relatie met Onbekend.

Meer over Laagwater, Tisina Reindina:

Geboorte: rond 1925, Amsterdam.   

Kinderen van Laagwater, Tisina Reindina en Onbekend

111111211112197111411 i. Laagwater, Tisina Reindina jr.. Tisina Reindina jr. werd geboren op 14 november 1956 in Amsterdam.    Zij trouwde Cornelis, Wim op 24 april 2009 in Gouda.

111111211112197111411. Laagwater, Tisina Reindina jr.

Tisina Reindina jr. werd geboren op 14 november 1956 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Laagwater, Tisina Reindina. Zij trouwde Cornelis, Wim op 24 april 2009 in Gouda.

Meer over Laagwater, Tisina Reindina jr.:

Geboorte: 14 november 1956, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Cornelis, Wim.

Wim werd geboren op 25 april 1949 in Groningen.    Hij trouwde Laagwater, Tisina Reindina jr. op 24 april 2009 in Gouda.

Meer over Cornelis, Wim:

Geboorte: 25 april 1949, Groningen.   

Meer over Laagwater, Tisina Reindina jr. en Cornelis, Wim:

Huwelijk: 24 april 2009, Gouda.   

11111121111219711142. Laagwater, Martina E.

Martina E. werd geboren rond 1930 in Amsterdam.    Zij overleed na 1957.    Zij was de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina Tisina. Zij trouwde Schrijver, nn rond 1955.

Meer over Laagwater, Martina E.:

Geboorte: rond 1930, Amsterdam.   

Overlijden: na 1957.   

Echtgeno(o)t(e):Schrijver, nn.

nn werd geboren rond 1930.    Hij trouwde Laagwater, Martina E. rond 1955.

Meer over Schrijver, nn:

Geboorte: rond 1930.   

Kinderen van Laagwater, Martina E. en Schrijver, nn

111111211112197111421 i. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 11 januari 1957 in Amsterdam.   

Meer over Laagwater, Martina E. en Schrijver, nn:

Huwelijk: rond 1955.   

111111211112197111421. Laagwater, dochter.

dochter werd geboren op 11 januari 1957 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Schrijver, nn en Laagwater, Martina E..

Meer over Laagwater, dochter:

Geboorte: 11 januari 1957, Amsterdam.   

11111121111219711143. Laagwater, Arie Cornelis jr.

Arie Cornelis jr werd geboren in 1919 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina Tisina. Hij trouwde Baltzer, W.M. rond 1955.

Meer over Laagwater, Arie Cornelis jr:

Geboorte: 1919, Amsterdam.   

Beroep: 1939, Amsterdam. Lotingsregisters, Fris-Ladee.   

Echtgeno(o)t(e):Baltzer, W.M.

W.M. werd geboren rond 1930.    Zij trouwde Laagwater, Arie Cornelis jr rond 1955.

Meer over Baltzer, W.M.:

Geboorte: rond 1930.   

Meer over Baltzer, W.M. en Laagwater, Arie Cornelis jr:

Huwelijk: rond 1955.   

1111112111121971115. Laagwater, Johannes Willem.

Johannes Willem werd geboren op 5 februari 1891.    Hij overleed op 3 juni 1891.    Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.

Meer over Laagwater, Johannes Willem:

Geboorte: 5 februari 1891.   

Overlijden: 3 juni 1891.   

1111112111121971116. Laagwater, Johannes Willem.

Johannes Willem werd geboren op 7 september 1892.    Hij overleed voor 1895.    Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.

Meer over Laagwater, Johannes Willem:

Geboorte: 7 september 1892.   

Overlijden: voor 1895.   

1111112111121971117. Laagwater, Johannes Willem.

Johannes Willem werd geboren op 4 februari 1895 in Amsterdam.    Hij overleed op 21 juli 1913 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.

Meer over Laagwater, Johannes Willem:

Geboorte: 4 februari 1895, Amsterdam.   

Overlijden: 21 juli 1913, Amsterdam.   

1111112111121971118. Laagwater, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren op 21 oktober 1896 in Amsterdam.    Zij overleed na 1935.    Zij was de dochter van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika. Zij trouwde Klein, Jitze op 24 januari 1918 in Amsterdam. Zij trouwde tevens van Gulik, Petrus Christiaan August op 10 april 1935 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Christina Hendrika:

Geboorte: 21 oktober 1896, Amsterdam.   

Overlijden: na 1935.   

Echtgeno(o)t(e):Klein, Jitze.

Jitze werd geboren op 30 juli 1892 in Sneek.    Hij overleed op 1 november 1940.    Hij trouwde Laagwater, Christina Hendrika op 24 januari 1918 in Amsterdam.

Meer over Klein, Jitze:

Geboorte: 30 juli 1892, Sneek. aan boord.   

Overlijden: 1 november 1940.   

Kinderen van Laagwater, Christina Hendrika en Klein, Jitze

11111121111219711181 i. Klein, Ate. Ate werd geboren op 18 december 1919.   

11111121111219711182 ii. Klein, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren rond 1920.   

Meer over Laagwater, Christina Hendrika en Klein, Jitze:

Huwelijk: 24 januari 1918, Amsterdam.   

Samuel Barend Laagwater is huwelijksgetuige van Jitze Klein en Christina Hendrika Laagwater op donderdag 24 januari 1918 in Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van Gulik, Petrus Christiaan August.

Petrus Christiaan August werd geboren op 19 januari 1913 in Amsterdam.    Hij overleed op 13 maart 2003.    Hij trouwde Laagwater, Christina Hendrika op 10 april 1935 in Amsterdam.

Meer over van Gulik, Petrus Christiaan August:

Geboorte: 19 januari 1913, Amsterdam.   

: rond 1942, Amsterdam. Politierapporten 1940 -1945.   

Overlijden: 13 maart 2003.   

Meer over Laagwater, Christina Hendrika en van Gulik, Petrus Christiaan August:

Huwelijk: 10 april 1935, Amsterdam.   

11111121111219711181. Klein, Ate.

Ate werd geboren op 18 december 1919.    Hij was de zoon van Klein, Jitze en Laagwater, Christina Hendrika.

Meer over Klein, Ate:

Geboorte: 18 december 1919.   

Overlijden:   

11111121111219711182. Klein, Johannes Cornelis.

Johannes Cornelis werd geboren rond 1920.    Hij was de zoon van Klein, Jitze en Laagwater, Christina Hendrika.

Meer over Klein, Johannes Cornelis:

Geboorte: rond 1920.   

Overlijden:   

111111211112197112. Laagwater, Arie Cornelis.

Arie Cornelis werd geboren op 1 juni 1869 in Amsterdam.    Hij overleed op 16 oktober 1941 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde van der Kluis, Helena Johanna Frederika op 10 juli 1890 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Laagwater, Arie Cornelis

Oom Arie was een feestnummer. Zijn gevoel voor humor was echter grotendeels onderbroekenlol: een

po met ontbijtkoek en dat soort dingen…, (lachen joh!).

Meer over Laagwater, Arie Cornelis:

Geboorte: 1 juni 1869, Amsterdam.   

Beroep: 1889. milicien.   

Beroep: 10 juli 1890. smid.   

Beroep: 1914, Amsterdam. ladingmeester NS.   

Overlijden: 16 oktober 1941, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):van der Kluis, Helena Johanna Frederika.

Helena Johanna Frederika werd geboren in 1867 in Zaandam.    Zij overleed op 11 juli 1956 in Amsterdam.    Zij was de dochter van van der Kluis, Gerrit en Frijhof, Helena Johanna Frederika. Zij trouwde Laagwater, Arie Cornelis op 10 juli 1890 in Amsterdam.

Meer over van der Kluis, Helena Johanna Frederika:

Geboorte: 1867, Zaandam.   

Beroep: naaister.   

Overlijden: 11 juli 1956, Amsterdam.   

Kinderen van van der Kluis, Helena Johanna Frederika en Laagwater, Arie Cornelis

1111112111121971121 i. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 16 juli 1891 in Ede.    Hij overleed op 4 april 1980.    Hij trouwde Raatgever, Petronella Wilhelmina op 28 mei 1914 in Schoten (Haarlem). Hij trouwde tevens Rubens, Jeannette rond 1955.

1111112111121971122 ii. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 2 mei 1893 in Amsterdam.    Hij overleed op 10 december 1943 in Bunnik.    Hij trouwde van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva op 27 juli 1922 in Amsterdam.

1111112111121971123 iii. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 21 oktober 1896 in Amsterdam.   

1111112111121971124 iv. Laagwater, Adriana Sophia. Adriana Sophia werd geboren op 30 april 1898 in Amsterdam.    Zij overleed op 22 november 1984 in Warmond.    Zij trouwde Vreeken, Arie op 23 oktober 1919 in Alkemade.

1111112111121971125 v. Laagwater, Leendert Johannes Frederik. Leendert Johannes Frederik werd geboren op 28 juli 1904 in Amsterdam.    Hij overleed na 1932.    Hij trouwde de Boer, Fransje Anna op 28 juni 1932 in Amsterdam.

Meer over van der Kluis, Helena Johanna Frederika en Laagwater, Arie Cornelis:

Huwelijk: 10 juli 1890, Amsterdam.   

Residentie: 1914, Sloten (Amsterdam).   

Residentie: 1923, Amsterdam.   

1111112111121971121. Laagwater, Arie Cornelis.

Arie Cornelis werd geboren op 16 juli 1891 in Ede.    Hij overleed op 4 april 1980.    Hij werd begraven te Ede. Hij was de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Hij trouwde Raatgever, Petronella Wilhelmina op 28 mei 1914 in Schoten (Haarlem). Hij trouwde tevens Rubens, Jeannette rond 1955.

Meer over Laagwater, Arie Cornelis:

Geboorte: 16 juli 1891, Ede.   

Beroep: 1911. milicien.   

Beroep: 1914. muziekonderwijzer.   

Beroep: 1922. Opzichter bij de N.S..   

Beroep: 1 november 1942. Procuratie ingetrokken ( Handelsregister 17-12-1942).   

Residentie: 1943, Vught. 250g Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch.   

Residentie: van 26 mei 1944 tot 29 april 1945, Dachau (Dtsl).   

In concentratiekamp Dachau zaten tussen 1941 en 1945 ruim 2000 Nederlanders.

Dachau werd op 29 april 1945 bevrijd door de Amerkanen. De GI’s stuiten voor het kamp op tientallen treinwagons vol met lijken. Lichamen die buiten de wagons worden gevonden vertonen sporen van grof geweld. In het kamp bevinden zich zo’n 32.000 gevangenen.

Residentie: 1945, Ede. B.Prinslaan.   

Overlijden: 4 april 1980.   

Begrafenis: Ede. Vak/rij/nummer 7 B 143.   

Echtgeno(o)t(e):Raatgever, Petronella Wilhelmina.

Petronella Wilhelmina werd geboren op 13 juli 1887 in Amsterdam.    Zij overleed op 4 juli 1954.    Zij werd begraven te Ede. Zij trouwde Laagwater, Arie Cornelis op 28 mei 1914 in Schoten (Haarlem).

Meer over Raatgever, Petronella Wilhelmina:

Geboorte: 13 juli 1887, Amsterdam.   

Overlijden: 4 juli 1954.   

Begrafenis: Ede. OGS nummer: 225667 – 7 B 142.   

Meer over Raatgever, Petronella Wilhelmina en Laagwater, Arie Cornelis:

Huwelijk: 28 mei 1914, Schoten (Haarlem).   

Echtgeno(o)t(e):Rubens, Jeannette.

Jeannette werd geboren op 17 oktober 1903 in Amsterdam.    Zij overleed op 1 september 1987 in Ede.    Zij was de dochter van Rubens, Joseph en Lam, Marianne. Zij trouwde Laagwater, Arie Cornelis rond 1955.

Meer over Rubens, Jeannette:

Geboorte: 17 oktober 1903, Amsterdam.   

Overlijden: 1 september 1987, Ede.   

Meer over Rubens, Jeannette en Laagwater, Arie Cornelis:

Huwelijk: rond 1955.   

1111112111121971122. Laagwater, Gerrit Jan.

Gerrit Jan werd geboren op 2 mei 1893 in Amsterdam.    Hij overleed op 10 december 1943 in Bunnik.    Hij werd begraven na 10 december 1943 te Loenen.. Hij was de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Hij trouwde van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva op 27 juli 1922 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Laagwater, Gerrit Jan

IJsfabrikant, verrichtte spionage; verzamelde wapens; verzorgde onderduikers; O.D.- Vrij Nederland; gearresteerd 9-12-1942 – in het “Oranjehotel” gezeten van 9-12-1942 tot 4-9-1943 – vervoerd naar Vugt en Utrecht – 4-11-1943 ter dood veroordeeld en 10-12-1943 gefusilleerd, waarschijnlijk te Utrecht.

Hij stelde zijn fabriek beschikbaar voor verbergen van wapens.

Op 5 mei 1953 is hem postuum het Kruis van Verdienste toegekend. Nummer Koninklijk Besluit: 61

Meer over Laagwater, Gerrit Jan:

Geboorte: 2 mei 1893, Amsterdam.   

Beroep: 1914. stoker.   

Beroep: 1922. machinist ter koopvaardij.   

Beroep: 1943. brandstoffenhandelaar.   

Overlijden: 10 december 1943, Bunnik. doodsoorzaak: vermoord.   

Zijn overlijden is opgetekend in de zgn. Dodenboeken van het Oranjehotel.

Grondlegger van het Tiels verzet, gearresteerd 09-12-1942. De verzetsgroep werd verraden door J.M. (Johnny) de Droog, rijwielhandelaar te Arnhem. De Droog belegt op 26 augustus 1942 met Blijdenstein, van Hesteren, Graven en Van Veenendaal, die niets vermoeden, een bijeenkomst ten huize van laatstgenoemde. Dan stopt een Duitse overvalwagen voor de deur en allen worden ingerekend, ook Cieraad, Peterse en Schoots en later nog Laagwater en Botterweg.

Laagwater, Van Hesteren, Van Veenendaal en Blijdenstein worden op 10 december 1943 gefusilleerd. Later volgt nog Cieraad als nummer vijf. Graven en De Kleijn ontsnappen nog juist.

Begrafenis: na 10 december 1943, Loenen.   

Echtgeno(o)t(e):van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva.

Catharina Adriana Eva werd geboren in 1896 in Amsterdam.    Zij overleed na 1943.    Zij trouwde Laagwater, Gerrit Jan op 27 juli 1922 in Amsterdam.

Meer over van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva:

Geboorte: 1896, Amsterdam.   

Overlijden: na 1943.   

Beroep: 1943. fabrikante.   

Kinderen van van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva en Laagwater, Gerrit Jan

11111121111219711221 i. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 24 mei 1923 in Arnhem.    Hij overleed na 1943.    Hij trouwde Dekkinga, Henderika Aaltje op 23 december 1943 in Groningen.

Meer over van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva en Laagwater, Gerrit Jan:

Huwelijk: 27 juli 1922, Amsterdam.   

11111121111219711221. Laagwater, Gerrit Jan.

Gerrit Jan werd geboren op 24 mei 1923 in Arnhem.    Hij overleed na 1943.    Hij was de zoon van Laagwater, Gerrit Jan en van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva. Hij trouwde Dekkinga, Henderika Aaltje op 23 december 1943 in Groningen.

Meer over Laagwater, Gerrit Jan:

Geboorte: 24 mei 1923, Arnhem.   

Overlijden: na 1943.   

Echtgeno(o)t(e):Dekkinga, Henderika Aaltje.

Henderika Aaltje werd geboren in 1923 in Leens (Gr).    Zij trouwde Laagwater, Gerrit Jan op 23 december 1943 in Groningen.

Meer over Dekkinga, Henderika Aaltje:

Geboorte: 1923, Leens (Gr).   

Meer over Dekkinga, Henderika Aaltje en Laagwater, Gerrit Jan:

Huwelijk: 23 december 1943, Groningen.   

1111112111121971123. Laagwater, dochter.

dochter werd geboren op 21 oktober 1896 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena Johanna Frederika.

Meer over Laagwater, dochter:

Geboorte: 21 oktober 1896, Amsterdam.   

1111112111121971124. Laagwater, Adriana Sophia.

Adriana Sophia werd geboren op 30 april 1898 in Amsterdam.    Zij overleed op 22 november 1984 in Warmond.    Zij was de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Zij trouwde Vreeken, Arie op 23 oktober 1919 in Alkemade.

Meer over Laagwater, Adriana Sophia:

Geboorte: 30 april 1898, Amsterdam.   

Overlijden: 22 november 1984, Warmond.   

Echtgeno(o)t(e):Vreeken, Arie.

Arie werd geboren op 19 januari 1896 in Alkemade.    Hij overleed op 18 januari 1938 in Warmond.    Hij was de zoon van Vreeken, Cornelis en Boele, Maartje Cornelia. Hij trouwde Laagwater, Adriana Sophia op 23 oktober 1919 in Alkemade.

Meer over Vreeken, Arie:

Geboorte: 19 januari 1896, Alkemade.   

Overlijden: 18 januari 1938, Warmond.   

Beroep: 1938, Warmond. zeilmaker.   

Kinderen van Laagwater, Adriana Sophia en Vreeken, Arie

11111121111219711241 i. Vreeken, Cornelis. Cornelis werd geboren rond 1920.   

11111121111219711242 ii. Vreeken, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 8 april 1924 in Sassenheim.   

11111121111219711243 iii. Vreeken, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 8 april 1924 in Sassenheim.    Hij had een relatie met Lindhagen, Maj Ingegoard..

Meer over Laagwater, Adriana Sophia en Vreeken, Arie:

Huwelijk: 23 oktober 1919, Alkemade.   

11111121111219711241. Vreeken, Cornelis.

Cornelis werd geboren rond 1920.    Hij is de zoon van Vreeken, Arie en Laagwater, Adriana Sophia.

Meer over Vreeken, Cornelis:

Geboorte: rond 1920.   

11111121111219711242. Vreeken, Arie Cornelis.

Arie Cornelis werd geboren op 8 april 1924 in Sassenheim.    Hij is de zoon van Vreeken, Arie en Laagwater, Adriana Sophia.

Meer over Vreeken, Arie Cornelis:

Geboorte: 8 april 1924, Sassenheim.   

11111121111219711243. Vreeken, Jan Johannes.

Jan Johannes werd geboren op 8 april 1924 in Sassenheim.    Hij is de zoon van Vreeken, Arie en Laagwater, Adriana Sophia. Hij had een relatie met Lindhagen, Maj Ingegoard..

Meer over Vreeken, Jan Johannes:

Geboorte: 8 april 1924, Sassenheim.   

Verwantschap met: Lindhagen, Maj Ingegoard.

Maj Ingegoard werd geboren op 11 augustus 1931 in Zweden.    Zij overleed op 15 juni 2003 in Zweden.    Zij had een relatie met Vreeken, Jan Johannes.

Meer over Lindhagen, Maj Ingegoard:

Geboorte: 11 augustus 1931, Zweden. Vallentuna.   

Overlijden: 15 juni 2003, Zweden.   

Kinderen van Lindhagen, Maj Ingegoard en Vreeken, Jan Johannes

111111211112197112431 i. Lindhagen, Lennart Ari Gösta. Lennart Ari Gösta werd geboren op 15 maart 1955 in Zweden.    Hij had een relatie met Oldenburg, Vayleth..

111111211112197112431. Lindhagen, Lennart Ari Gösta.

Lennart Ari Gösta werd geboren op 15 maart 1955 in Zweden.    Hij is de zoon van Vreeken, Jan Johannes en Lindhagen, Maj Ingegoard. Hij had een relatie met Oldenburg, Vayleth..

Meer over Lindhagen, Lennart Ari Gösta:

Geboorte: 15 maart 1955, Zweden. Vallentuna.   

Verwantschap met: Oldenburg, Vayleth.

Vayleth werd geboren op 3 mei 1955.    Zij had een relatie met Lindhagen, Lennart Ari Gösta.

Meer over Oldenburg, Vayleth:

Geboorte: 3 mei 1955.   

Kinderen van Oldenburg, Vayleth en Lindhagen, Lennart Ari Gösta

1111112111121971124311 i. Oldenburg, Torgrim. Torgrim werd geboren op 18 oktober 1973 in Zweden.   

1111112111121971124311. Oldenburg, Torgrim.

Torgrim werd geboren op 18 oktober 1973 in Zweden.    Hij is de zoon van Lindhagen, Lennart Ari Gösta en Oldenburg, Vayleth.

Meer over Oldenburg, Torgrim:

Geboorte: 18 oktober 1973, Zweden. Brännkyrka, Stockholm.   

1111112111121971125. Laagwater, Leendert Johannes Frederik.

Leendert Johannes Frederik werd geboren op 28 juli 1904 in Amsterdam.    Hij overleed na 1932.    Hij was de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Hij trouwde de Boer, Fransje Anna op 28 juni 1932 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Leendert Johannes Frederik:

Geboorte: 28 juli 1904, Amsterdam.   

Opleiding: 1923. MO Handelswetenschappen.   

Militaire dienst: 16 maart 1923. Broederdienst; 1 meter 750 mm.   

Beroep: 1932. boekhouder.   

Overlijden: na 1932.   

Echtgeno(o)t(e):de Boer, Fransje Anna.

Fransje Anna werd geboren in 1907 in Amsterdam.    Zij trouwde Laagwater, Leendert Johannes Frederik op 28 juni 1932 in Amsterdam.

Meer over de Boer, Fransje Anna:

Geboorte: 1907, Amsterdam.   

Meer over de Boer, Fransje Anna en Laagwater, Leendert Johannes Frederik:

Huwelijk: 28 juni 1932, Amsterdam.   

111111211112197113. Laagwater, Cornelis Albertus.

Cornelis Albertus werd geboren op 25 maart 1872 in Alkmaar.    Hij overleed op 21 april 1939 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Hermans, Adriana Johanna op 22 december 1897 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Cornelis Albertus:

Geboorte: 25 maart 1872, Alkmaar.   

Residentie: 7 december 1893, Harderwijk.   

Beroep: 22 december 1897. werkman.   

Beroep: van 1915 tot 1919. militair.   

Beroep: 1923. winkelier.   

Beroep: 1925, Amsterdam. tuinman.   

Beroep: 1932, Amsterdam. bloemist.   

Overlijden: 21 april 1939, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Hermans, Adriana Johanna.

Adriana Johanna werd geboren in 1868 in Amsterdam.    Zij overleed op 14 maart 1933 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Hermans, Willem Josephus en Elders, Wilhelmina. Zij trouwde Laagwater, Cornelis Albertus op 22 december 1897 in Amsterdam.

Meer over Hermans, Adriana Johanna:

Geboorte: 1868, Amsterdam.   

Overlijden: 14 maart 1933, Amsterdam.   

Kinderen van Hermans, Adriana Johanna en Laagwater, Cornelis Albertus

1111112111121971131 i. Laagwater, Adriana Johanna. Adriana Johanna werd geboren op 24 december 1897 in Amsterdam.    Zij overleed na 1944.    Zij trouwde Sanders, Willem Johannes op 29 juni 1921 in Amsterdam.

1111112111121971132 ii. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 16 mei 1898 in Amsterdam.    Zij overleed op 16 mei 1898 in Amsterdam.   

1111112111121971133 iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op 6 november 1899 in Amsterdam.    Hij overleed op 24 augustus 1984 in Amsterdam.    Hij trouwde Hummeling, Elisabeth Josephina op 22 november 1923 in Amsterdam.

1111112111121971134 iv. Laagwater, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in 1901.    Zij overleed op 23 maart 1982 in Geertruidenberg.    Zij trouwde Riebel, Adrianus op 4 maart 1925 in Amsterdam. Zij trouwde tevens den Broeder, Frans op 14 januari 1936 in Amsterdam.

1111112111121971135 v. Laagwater, Wilhelmina Josephina. Wilhelmina Josephina werd geboren in 1904 in Amsterdam.    Zij overleed op 20 december 1933 in Amsterdam.    Zij trouwde Letzer, Paulus Christiaan op 21 april 1932 in Amsterdam.

1111112111121971136 vi. Laagwater, Arie. Arie werd geboren op 18 december 1904 in Amsterdam.    Hij overleed op 24 maart 1956 in Amsterdam.    Hij trouwde Seijnen, Elisabeth op 4 september 1935 in Amsterdam.

1111112111121971137 vii. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 18 november 1908 in Amsterdam.    Hij overleed op 3 mei 1992 in Amsterdam.    Hij trouwde Both, Dorothea Juliana op 11 april 1934 in Amsterdam.

1111112111121971138 viii. Laagwater, Alida Catharina. Alida Catharina werd geboren op 15 april 1913 in Amsterdam.    Zij overleed na 1946.    Zij trouwde Bruins, Lubbertus rond 1945.

Meer over Hermans, Adriana Johanna en Laagwater, Cornelis Albertus:

Huwelijk: 22 december 1897, Amsterdam.   

Residentie: 1923, Amsterdam. Borgerstraat 70 huis.   

1111112111121971131. Laagwater, Adriana Johanna.

Adriana Johanna werd geboren op 24 december 1897 in Amsterdam.    Zij overleed na 1944.    Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Sanders, Willem Johannes op 29 juni 1921 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Adriana Johanna:

Geboorte: 24 december 1897, Amsterdam.   

Overlijden: na 1944.   

Echtgeno(o)t(e):Sanders, Willem Johannes.

Willem Johannes werd geboren in 1895 in Amsterdam.    Hij trouwde Laagwater, Adriana Johanna op 29 juni 1921 in Amsterdam.

Meer over Sanders, Willem Johannes:

Geboorte: 1895, Amsterdam.   

Kinderen van Laagwater, Adriana Johanna en Sanders, Willem Johannes

11111121111219711311 i. Sanders, Willem Johannes. Willem Johannes werd geboren in 1923 in Amsterdam.    Hij overleed op 7 juli 1944 in Amsterdam.   

Meer over Laagwater, Adriana Johanna en Sanders, Willem Johannes:

Huwelijk: 29 juni 1921, Amsterdam.   

Residentie: 1944, Amsterdam. Orteliusstraat 171 II.   

11111121111219711311. Sanders, Willem Johannes.

Willem Johannes werd geboren in 1923 in Amsterdam.    Hij overleed op 7 juli 1944 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Sanders, Willem Johannes en Laagwater, Adriana Johanna.

Meer over Sanders, Willem Johannes:

Geboorte: 1923, Amsterdam.   

Overlijden: 7 juli 1944, Amsterdam. noodlottig ongeval.   

1111112111121971132. Laagwater, dochter.

dochter werd geboren op 16 mei 1898 in Amsterdam.    Zij overleed op 16 mei 1898 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna.

Meer over Laagwater, dochter:

Geboorte: 16 mei 1898, Amsterdam. akte 1899.   

Overlijden: 16 mei 1898, Amsterdam.   

1111112111121971133. Laagwater, Cornelis Albertus.

Cornelis Albertus werd geboren op 6 november 1899 in Amsterdam.    Hij overleed op 24 augustus 1984 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna. Hij trouwde Hummeling, Elisabeth Josephina op 22 november 1923 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Cornelis Albertus:

Geboorte: 6 november 1899, Amsterdam.   

Beroep: 1923. metaaldraaier.   

Overlijden: 24 augustus 1984, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Hummeling, Elisabeth Josephina.

Elisabeth Josephina werd geboren op 28 mei 1899 in Amsterdam.    Zij overleed op 26 juli 1989 in Amsterdam.    Zij trouwde Laagwater, Cornelis Albertus op 22 november 1923 in Amsterdam.

Meer over Hummeling, Elisabeth Josephina:

Geboorte: 28 mei 1899, Amsterdam.   

Overlijden: 26 juli 1989, Amsterdam.   

Kinderen van Hummeling, Elisabeth Josephina en Laagwater, Cornelis Albertus

11111121111219711331 i. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 4 december 1924 in Amsterdam.   

Meer over Hummeling, Elisabeth Josephina en Laagwater, Cornelis Albertus:

Huwelijk: 22 november 1923, Amsterdam.   

11111121111219711331. Laagwater, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren op 4 december 1924 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hummeling, Elisabeth Josephina.

Meer over Laagwater, Christina Hendrika:

Geboorte: 4 december 1924, Amsterdam.   

1111112111121971134. Laagwater, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren in 1901.    Zij overleed op 23 maart 1982 in Geertruidenberg.    Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Riebel, Adrianus op 4 maart 1925 in Amsterdam. Zij trouwde tevens den Broeder, Frans op 14 januari 1936 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Johanna Wilhelmina:

Geboorte: 1901.   

Overlijden: 23 maart 1982, Geertruidenberg. Verpleeghuis St.Agnes na een langdurige ziekte.   

Echtgeno(o)t(e):Riebel, Adrianus.

Adrianus werd geboren in 1901 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1934.    Hij trouwde Laagwater, Johanna Wilhelmina op 4 maart 1925 in Amsterdam.

Meer over Riebel, Adrianus:

Geboorte: 1901, Amsterdam.   

Overlijden: rond 1934.   

Meer over Laagwater, Johanna Wilhelmina en Riebel, Adrianus:

Huwelijk: 4 maart 1925, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):den Broeder, Frans.

Frans werd geboren rond 1910.    Hij overleed voor 1982.    Hij trouwde Laagwater, Johanna Wilhelmina op 14 januari 1936 in Amsterdam.

Meer over den Broeder, Frans:

Geboorte: rond 1910.   

Overlijden: voor 1982.   

Kinderen van Laagwater, Johanna Wilhelmina en den Broeder, Frans

11111121111219711341 i. den Broeder, dochter. dochter werd geboren op 29 juni 1938 in Amsterdam.   

Meer over Laagwater, Johanna Wilhelmina en den Broeder, Frans:

Huwelijksafkondiging: 13 december 1935, Amsterdam.   

Huwelijk: 14 januari 1936, Amsterdam.   

11111121111219711341. den Broeder, dochter.

dochter werd geboren op 29 juni 1938 in Amsterdam.    Zij is de dochter van den Broeder, Frans en Laagwater, Johanna Wilhelmina.

Meer over den Broeder, dochter:

Geboorte: 29 juni 1938, Amsterdam.   

1111112111121971135. Laagwater, Wilhelmina Josephina.

Wilhelmina Josephina werd geboren in 1904 in Amsterdam.    Zij overleed op 20 december 1933 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Letzer, Paulus Christiaan op 21 april 1932 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Wilhelmina Josephina:

Geboorte: 1904, Amsterdam.   

Overlijden: 20 december 1933, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Letzer, Paulus Christiaan.

Paulus Christiaan werd geboren op 12 oktober 1907 in Amsterdam.    Hij trouwde Laagwater, Wilhelmina Josephina op 21 april 1932 in Amsterdam.

Meer over Letzer, Paulus Christiaan:

Geboorte: 12 oktober 1907, Amsterdam.   

Kinderen van Laagwater, Wilhelmina Josephina en Letzer, Paulus Christiaan

11111121111219711351 i. Letzer, zoon. zoon werd geboren op 1 december 1932 in Amsterdam.   

11111121111219711352 ii. Letzer, kind 1. kind 1 werd geboren rond 1933.   

Meer over Laagwater, Wilhelmina Josephina en Letzer, Paulus Christiaan:

Huwelijk: 21 april 1932, Amsterdam.   

11111121111219711351. Letzer, zoon.

zoon werd geboren op 1 december 1932 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Letzer, Paulus Christiaan en Laagwater, Wilhelmina Josephina.

Meer over Letzer, zoon:

Geboorte: 1 december 1932, Amsterdam.   

11111121111219711352. Letzer, kind 1.

kind 1 werd geboren rond 1933.    Deze persoon is het kind van Letzer, Paulus Christiaan en Laagwater, Wilhelmina Josephina.

Meer over Letzer, kind 1:

Geboorte: rond 1933.   

1111112111121971136. Laagwater, Arie.

Arie werd geboren op 18 december 1904 in Amsterdam.    Hij overleed op 24 maart 1956 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna. Hij trouwde Seijnen, Elisabeth op 4 september 1935 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Arie:

Geboorte: 18 december 1904, Amsterdam.   

Overlijden: 24 maart 1956, Amsterdam.   

Beroep: 1923. bloemist.   

Militaire dienst: 16 maart 1923. Vrij ivm br dienst lengte 1 meter 664 mm.   

Echtgeno(o)t(e):Seijnen, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren in 1911.    Zij overleed op 18 februari 1983 in Amsterdam.    Zij trouwde Laagwater, Arie op 4 september 1935 in Amsterdam.

Meer over Seijnen, Elisabeth:

Geboorte: 1911.   

Overlijden: 18 februari 1983, Amsterdam.   

Kinderen van Seijnen, Elisabeth en Laagwater, Arie

11111121111219711361 i. Laagwater, Elisabeth Margaretha. Elisabeth Margaretha werd geboren op 19 maart 1938 in Amsterdam.    Zij overleed op 21 februari 1978 in Beverwijk.    Zij trouwde Horn, Johannes Jacobus op 20 april 1956 in Amsterdam.

Meer over Seijnen, Elisabeth en Laagwater, Arie:

Huwelijk: 4 september 1935, Amsterdam.   

11111121111219711361. Laagwater, Elisabeth Margaretha.

Elisabeth Margaretha werd geboren op 19 maart 1938 in Amsterdam.    Zij overleed op 21 februari 1978 in Beverwijk.    Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Seijnen, Elisabeth. Zij trouwde Horn, Johannes Jacobus op 20 april 1956 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Elisabeth Margaretha:

Geboorte: 19 maart 1938, Amsterdam.   

Overlijden: 21 februari 1978, Beverwijk.   

Echtgeno(o)t(e):Horn, Johannes Jacobus.

Johannes Jacobus werd geboren op 26 februari 1934 in Amsterdam.    Hij trouwde Laagwater, Elisabeth Margaretha op 20 april 1956 in Amsterdam.

Meer over Horn, Johannes Jacobus:

Geboorte: 26 februari 1934, Amsterdam.   

Kinderen van Laagwater, Elisabeth Margaretha en Horn, Johannes Jacobus

111111211112197113611 i. Horn, Johan. Johan werd geboren rond 1955.   

Meer over Laagwater, Elisabeth Margaretha en Horn, Johannes Jacobus:

Huwelijk: 20 april 1956, Amsterdam.   

111111211112197113611. Horn, Johan.

Johan werd geboren rond 1955.    Hij is de zoon van Horn, Johannes Jacobus en Laagwater, Elisabeth Margaretha.

Meer over Horn, Johan:

Geboorte: rond 1955.   

1111112111121971137. Laagwater, Samuel Barend.

Samuel Barend werd geboren op 18 november 1908 in Amsterdam.    Hij overleed op 3 mei 1992 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna. Hij trouwde Both, Dorothea Juliana op 11 april 1934 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Laagwater, Samuel Barend

Op de website https://neerlandschverzetsmonument.nl staat vermeld S.B.Laagwater. Het kan niet anders zijn dat dit deze Samuel Laagwater betreft. Het is mij (nog) niet bekend waarom.

Meer over Laagwater, Samuel Barend:

Geboorte: 18 november 1908, Amsterdam.   

Beroep: van 1940 tot 1945. Verzet.   

Beroep: van 25 februari 1941 tot 11 april 1942, Amsterdam. bankwerker-monteur bij Gemeentelijk Energiebedrijf.   

Hij nam deel aan de februaristaking die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland.

Beroep: metaaldraaier.   

Overlijden: 3 mei 1992, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Both, Dorothea Juliana.

Dorothea Juliana werd geboren op 1 september 1912 in Amsterdam.    Zij trouwde Laagwater, Samuel Barend op 11 april 1934 in Amsterdam.

Meer over Both, Dorothea Juliana:

Geboorte: 1 september 1912, Amsterdam.   

Kinderen van Both, Dorothea Juliana en Laagwater, Samuel Barend

11111121111219711371 i. Laagwater, Ronald Barend. Ronald Barend werd geboren rond 1940.    Hij trouwde ter Linden, Yfma op 28 oktober 1971 in Amsterdam.

Meer over Both, Dorothea Juliana en Laagwater, Samuel Barend:

Huwelijk: 11 april 1934, Amsterdam.   

Residentie: Amsterdam. Orteliusstraat 257I.   

Residentie: Amsterdam. Reimerswaalstraat 3E.   

11111121111219711371. Laagwater, Ronald Barend.

Ronald Barend werd geboren rond 1940.    Hij is de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Both, Dorothea Juliana. Hij trouwde ter Linden, Yfma op 28 oktober 1971 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Ronald Barend:

Geboorte: rond 1940.   

Echtgeno(o)t(e):ter Linden, Yfma.

Yfma werd geboren rond 1945.    Zij trouwde Laagwater, Ronald Barend op 28 oktober 1971 in Amsterdam.

Meer over ter Linden, Yfma:

Geboorte: rond 1945.   

Meer over ter Linden, Yfma en Laagwater, Ronald Barend:

Huwelijk: 28 oktober 1971, Amsterdam.   

1111112111121971138. Laagwater, Alida Catharina.

Alida Catharina werd geboren op 15 april 1913 in Amsterdam.    Zij overleed na 1946.    Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Bruins, Lubbertus rond 1945.

Meer over Laagwater, Alida Catharina:

Geboorte: 15 april 1913, Amsterdam.   

Probaat: 1941, Amsterdam. politierapport.   

Overlijden: na 1946.   

Echtgeno(o)t(e):Bruins, Lubbertus.

Lubbertus werd geboren rond 1920.    Hij trouwde Laagwater, Alida Catharina rond 1945.

Meer over Bruins, Lubbertus:

Geboorte: rond 1920.   

Kinderen van Laagwater, Alida Catharina en Bruins, Lubbertus

11111121111219711381 i. Bruins, Hendrika Alida. Hendrika Alida werd geboren op 20 augustus 1946 in Ouder Amstel.    Zij overleed op 21 augustus 1946 in Ouder Amstel.   

Meer over Laagwater, Alida Catharina en Bruins, Lubbertus:

Huwelijk: rond 1945.   

11111121111219711381. Bruins, Hendrika Alida.

Hendrika Alida werd geboren op 20 augustus 1946 in Ouder Amstel.    Zij overleed op 21 augustus 1946 in Ouder Amstel.    Zij was de dochter van Bruins, Lubbertus en Laagwater, Alida Catharina.

Meer over Bruins, Hendrika Alida:

Geboorte: 20 augustus 1946, Ouder Amstel.   

Overlijden: 21 augustus 1946, Ouder Amstel.   

111111211112197114. Laagwater, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 3 september 1874 in Amsterdam.    Zij overleed op 9 maart 1946 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Zij trouwde Bruggink, Johannes Jacobus op 19 september 1894 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Catharina Alida:

Geboorte: 3 september 1874, Amsterdam.   

Overlijden: 9 maart 1946, Amsterdam.   

Residentie: Amsterdam. Laurierstraat 74.   

Echtgeno(o)t(e):Bruggink, Johannes Jacobus.

Johannes Jacobus werd geboren op 10 juli 1870 in Amsterdam.    Hij overleed op 29 maart 1946 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Bruggink, Gerrit Lucas en Willems, Christina Hendrika. Hij trouwde Laagwater, Catharina Alida op 19 september 1894 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Johannes Jacobus:

Geboorte: 10 juli 1870, Amsterdam.   

Residentie: van september 1891 tot 16 november 1892, Amsterdam. 3e Kattenburgerdwarsstraat 3.   

Johannes woonde op dit adres 1 jaar, samen met zijn broer Hendrik Willem.

Beroep: 19 september 1894, Amsterdam. steendrukker.   

Beroep: 24 juli 1930, Amsterdam. steendrukker, werkman.   

Overlijden: 29 maart 1946, Amsterdam.   

Kinderen van Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes Jacobus

1111112111121971141 i. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op 29 januari 1895 in Amsterdam.    Hij overleed op 4 juni 1945 in Amsterdam.    Hij trouwde de Jong, Neeltje op 29 juli 1914 in Rotterdam.

1111112111121971142 ii. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. Johanna Christina Wilhelmina werd geboren op 23 december 1896 in Amsterdam.    Zij overleed in juni 1990 in Zaandam.    Zij trouwde Maijs, Johannes op 18 mei 1916 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Harland, Jacob op 8 mei 1940 in Wormerveer.

1111112111121971143 iii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 29 oktober 1899 in Amsterdam.    Zij overleed op 8 mei 1995 in Lelystad.    Zij trouwde Smit, Cornelis Jacobus op 5 juni 1924 in Amsterdam.

1111112111121971144 iv. Bruggink, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 8 juli 1901 in Amsterdam.    Zij overleed op 14 januari 1985 in Hoorn.    Zij trouwde Jonge Vos, Karel Cornelis op 24 juli 1930 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Hoekstra, Bauke Luitzen op 4 november 1942 in Haarlem.

1111112111121971145 v. Bruggink, Heinrich. Heinrich werd geboren op 25 december 1904 in Amsterdam.    Hij overleed op 25 oktober 1992 in Amsterdam.    Hij trouwde van Veen, Theresia Sophia op 23 november 1939 in Amsterdam.

1111112111121971146 vi. Bruggink, Susanna Geertruida. Susanna Geertruida werd geboren op 8 maart 1907 in Amsterdam.    Zij overleed op 25 december 1990 in Amsterdam.    Zij trouwde van den Burg, Cornelis Abel Henderikus op 24 juli 1930 in Amsterdam.

1111112111121971147 vii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 28 oktober 1907 in Amsterdam.    Zij overleed in 1907.   

1111112111121971148 viii. Bruggink, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 29 maart 1910 in Rotterdam.    Hij overleed op 8 februari 1985 in Amsterdam.    Hij trouwde Groenendaal, Maria Helena Christina op 5 mei 1938 in Amsterdam.

1111112111121971149 ix. Bruggink, Maria Geertruida. Maria Geertruida werd geboren op 17 maart 1912 in Rotterdam.    Zij overleed op 18 augustus 1916 in Amsterdam.   

111111211112197114A x. Bruggink, Albertha. Albertha werd geboren op 17 juni 1915 in Amsterdam.    Zij overleed op 24 mei 1998 in Amsterdam.    Zij trouwde met Heeroma, Marinus Johannes Jacobus.

111111211112197114B xi. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren in 1917 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1917 in Amsterdam.   

Meer over Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes Jacobus:

Huwelijk: 19 september 1894, Amsterdam.   

Residentie: 1874. Noorderstraat 57, kelder.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Tweede Kattenburgerdwarsstraat 1a.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Derde Kattenburgerdwarsstraat 3.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 59.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 66.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 68.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Anjeliersdwarsstraat; Anjeliersgang 8.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Anjeliersstraat 43.   

Residentie: van 1 juli 1904 tot 16 november 1904, Bergh.   

Residentie: na 16 november 1904, Emmerich (D). Emmerik (Pruisen).   

1111112111121971141. Bruggink, Johannes Lucas.

Johannes Lucas werd geboren op 29 januari 1895 in Amsterdam.    Hij overleed op 4 juni 1945 in Amsterdam.    Hij werd begraven op 6 juni 1945 te Amsterdam.. Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Hij trouwde de Jong, Neeltje op 29 juli 1914 in Rotterdam.

Opmerkingen bij Bruggink, Johannes Lucas

Hij komt voor in politieregisters (meldingsrapporten) van 1940 en 1945.

Meer over Bruggink, Johannes Lucas:

Geboorte: 29 januari 1895, Amsterdam.   

Beroep: 18 mei 1942. Hij wordt genoemd in het register van tewerkgestelden 1940-1945. Nog niet openbaar..   

Overlijden: 4 juni 1945, Amsterdam.   

Begrafenis: 6 juni 1945, Amsterdam. Hij ligt begraven op de Nieuwe Noorder,.   

Buikslotermeerdijk 105, (Plaats)aanduiding: 09-G4-005 C oud Het graf is inmiddels geruimd.

Echtgeno(o)t(e):de Jong, Neeltje.

Neeltje werd geboren op 9 mei 1896 in Rotterdam.    Zij trouwde Bruggink, Johannes Lucas op 29 juli 1914 in Rotterdam.

Opmerkingen bij de Jong, Neeltje

Vader bruid:

Paulus de Jong

Moeder bruid:

Pietertje Verkerk

Meer over de Jong, Neeltje:

Geboorte: 9 mei 1896, Rotterdam.   

Kinderen van de Jong, Neeltje en Bruggink, Johannes Lucas

11111121111219711411 i. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 12 december 1914 in Rotterdam.    Zij overleed op 15 januari 1917 in Rotterdam.   

11111121111219711412 ii. Bruggink, Paul. Paul werd geboren op 2 juli 1916 in Rotterdam.    Hij overleed op 16 augustus 2005 in Amsterdam.    Hij trouwde Hannema, Cornelia Jansje op 4 juli 1940 in Amsterdam.

11111121111219711413 iii. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op 11 februari 1920 in Amsterdam.    Hij overleed na 1940.   

11111121111219711414 iv. Bruggink, Cornelia?. Cornelia? werd geboren rond 1928.    Zij trouwde Heida, Sjoerd rond 1955.

Meer over de Jong, Neeltje en Bruggink, Johannes Lucas:

Huwelijk: 29 juli 1914, Rotterdam.   

11111121111219711411. Bruggink, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 12 december 1914 in Rotterdam.    Zij overleed op 15 januari 1917 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje.

Meer over Bruggink, Catharina Alida:

Geboorte: 12 december 1914, Rotterdam.   

Overlijden: 15 januari 1917, Rotterdam.   

11111121111219711412. Bruggink, Paul.

Paul werd geboren op 2 juli 1916 in Rotterdam.    Hij overleed op 16 augustus 2005 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje. Hij trouwde Hannema, Cornelia Jansje op 4 juli 1940 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Paul:

Geboorte: 2 juli 1916, Rotterdam.   

Overlijden: 16 augustus 2005, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Hannema, Cornelia Jansje.

Cornelia Jansje werd geboren rond 1920.    Zij trouwde Bruggink, Paul op 4 juli 1940 in Amsterdam.

Meer over Hannema, Cornelia Jansje:

Geboorte: rond 1920.   

Meer over Hannema, Cornelia Jansje en Bruggink, Paul:

Huwelijk: 4 juli 1940, Amsterdam.   

11111121111219711413. Bruggink, Johannes Lucas.

Johannes Lucas werd geboren op 11 februari 1920 in Amsterdam.    Hij overleed na 1940.    Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje.

Meer over Bruggink, Johannes Lucas:

Geboorte: 11 februari 1920, Amsterdam.   

Beroep: van 27 januari 1939 tot 6 mei 1940. dpl militair – 3e Reg Genier 1e ploeg.   

Beroep: 1940. leerling bankwerker.   

Overlijden: na 1940.   

11111121111219711414. Bruggink, Cornelia?.

Cornelia? werd geboren rond 1928.    Zij is de dochter van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje. Zij trouwde Heida, Sjoerd rond 1955.

Meer over Bruggink, Cornelia?:

Geboorte: rond 1928.   

Overlijden: rond 2010, Drachten.   

Echtgeno(o)t(e):Heida, Sjoerd.

Sjoerd werd geboren rond 1928.    Hij trouwde Bruggink, Cornelia? rond 1955.

Meer over Heida, Sjoerd:

Geboorte: rond 1928.   

Overlijden: rond 2005, Drachten.   

Kinderen van Bruggink, Cornelia? en Heida, Sjoerd

111111211112197114141 i. Heida, John. John werd geboren rond 1966.   

111111211112197114142 ii. Heida, George. George werd geboren in 1958 in Haarlem.   

Meer over Bruggink, Cornelia? en Heida, Sjoerd:

Huwelijk: rond 1955.   

111111211112197114141. Heida, John.

John werd geboren rond 1966.    Hij is de zoon van Heida, Sjoerd en Bruggink, Cornelia?.

Meer over Heida, John:

Geboorte: rond 1966.   

111111211112197114142. Heida, George.

George werd geboren in 1958 in Haarlem.    Hij is de zoon van Heida, Sjoerd en Bruggink, Cornelia?.

Meer over Heida, George:

Geboorte: 1958, Haarlem.   

1111112111121971142. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina.

Johanna Christina Wilhelmina werd geboren op 23 december 1896 in Amsterdam.    Zij overleed in juni 1990 in Zaandam.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Maijs, Johannes op 18 mei 1916 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Harland, Jacob op 8 mei 1940 in Wormerveer.

Meer over Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina:

Geboorte: 23 december 1896, Amsterdam.   

Overlijden: juni 1990, Zaandam.   

Echtgeno(o)t(e):Maijs, Johannes.

Johannes werd geboren in 1895 in Nieuwer Amstel.    Hij overleed na 1940.    Hij was de zoon van Maijs, Franciscus en Zurburg, Antonia Johanna Elisabeth. Hij trouwde Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina op 18 mei 1916 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Maijs, Johannes

Bij zijn trouwen in 1916 was hij van beroep “bediende in een brandstoffenhandel”

Meer over Maijs, Johannes:

Geboorte: 1895, Nieuwer Amstel.   

Beroep: 1916. bediende in een brandstoffenhandel.   

Beroep: 1925, Amsterdam. garagehouder.   

Overlijden: na 1940.   

Kinderen van Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Maijs, Johannes

11111121111219711421 i. Maijs, Franciscus. Franciscus werd geboren op 5 november 1916 in Amsterdam.    Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Maijs, Johannes:

Huwelijk: 18 mei 1916, Amsterdam.   

Residentie: 1921, Bergen.   

Scheiding: 6 februari 1925, Amsterdam. Reg.1 fol. 15.   

Frans Maijs is op 28 mei 1925 getrouwd met Cornelia Berkelaar.

Van haar is hij ook gescheiden en wel op 24-10-1940.

Echtgeno(o)t(e):Harland, Jacob.

Jacob werd geboren op 10 maart 1895 in Leiden.    Hij overleed op 30 oktober 1968 in Assendelft.    Hij was de zoon van Harland, Gerrit en van Leeuwen, Deborah Jacoba Maria. Hij trouwde Plazier, Sophia Dorothea Johanna op 3 oktober 1917 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina op 8 mei 1940 in Wormerveer..

Meer over Harland, Jacob:

Geboortenaam: Sjaak

Geboorte: 10 maart 1895, Leiden.   

Beroep: 1917. broodbakker.   

Overlijden: 30 oktober 1968, Assendelft. Krommenie.   

Opmerkingen van Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Harland, Jacob:

Jacob (oom Sjaak) zijn eerste vrouw overleed in 1939.

Vermoedelijk is hij kort daarna gaan samenwonen met Miep Bruggink.

Meer over Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Harland, Jacob:

Huwelijk: 8 mei 1940, Wormerveer.   

11111121111219711421. Maijs, Franciscus.

Franciscus werd geboren op 5 november 1916 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Maijs, Johannes en Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. Hij had een relatie met Onbekend..

Opmerkingen bij Maijs, Franciscus

In 1935 werd in het militieregister vermeld, dat zijn ouders van tafel en bed gescheiden waren en zijn vader de ouderlijke macht uitoefende.

Vreemd, want formeel waren zijn ouders al gescheiden vanaf 1925 en Frans was inmiddels 19 jaar.

Meer over Maijs, Franciscus:

Geboortenaam: Frans

Geboorte: 5 november 1916, Amsterdam.   

Beroep: 1935. voorgoed ongeschikt verklaard als militair.   

Beroep: 1935. Elektriciën (zak & sterk stroom).   

Kinderen van Onbekend en Maijs, Franciscus

111111211112197114211 i. Maijs, Frans. Frans werd geboren in 1944.   

111111211112197114211. Maijs, Frans.

Frans werd geboren in 1944.    Hij is de zoon van Maijs, Franciscus.

Meer over Maijs, Frans:

Geboorte: 1944.   

1111112111121971143. Bruggink, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 29 oktober 1899 in Amsterdam.    Zij overleed op 8 mei 1995 in Lelystad.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Smit, Cornelis Jacobus op 5 juni 1924 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Catharina Alida:

Geboorte: 29 oktober 1899, Amsterdam.   

Overlijden: 8 mei 1995, Lelystad.   

Echtgeno(o)t(e):Smit, Cornelis Jacobus.

Cornelis Jacobus werd geboren rond 1899.    Hij trouwde Bruggink, Catharina Alida op 5 juni 1924 in Amsterdam.

Meer over Smit, Cornelis Jacobus:

Geboorte: rond 1899.   

Kinderen van Bruggink, Catharina Alida en Smit, Cornelis Jacobus

11111121111219711431 i. Smit, Cornelis J.. Cornelis J. werd geboren op 21 oktober 1925 in Amsterdam.    Hij overleed op 14 september 2003 in Lelystad.   

Meer over Bruggink, Catharina Alida en Smit, Cornelis Jacobus:

Huwelijk: 5 juni 1924, Amsterdam.   

Vader bruidegom:

Mattijs Willem Smit

Geslacht:

Man

Moeder bruidegom:

Kaatje Kroesen

11111121111219711431. Smit, Cornelis J.

Cornelis J. werd geboren op 21 oktober 1925 in Amsterdam.    Hij overleed op 14 september 2003 in Lelystad.    Hij was de zoon van Smit, Cornelis Jacobus en Bruggink, Catharina Alida.

Meer over Smit, Cornelis J.:

Geboorte: 21 oktober 1925, Amsterdam.   

Overlijden: 14 september 2003, Lelystad.   

1111112111121971144. Bruggink, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren op 8 juli 1901 in Amsterdam.    Zij overleed op 14 januari 1985 in Hoorn.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Jonge Vos, Karel Cornelis op 24 juli 1930 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Hoekstra, Bauke Luitzen op 4 november 1942 in Haarlem.

Meer over Bruggink, Christina Hendrika:

Geboorte: 8 juli 1901, Amsterdam.   

22:00 uur.

No 8178. Op heden, negen juli negentienhonderd een, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken

stand der gemeente Amsterdam verschenen: Catharina Johanna Mulder van beroep vroedvrouw oud

negenentwintig jaren, wonende alhier, die ons heeft verklaard dat in haar bijzijn op acht dezer

…….. des na middags ten tien ure, in het huis eerste Laurierdwarsstraat 28 in deze gemeente

is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Catharina Alida Laagwater, zonder beroep,

echtgenote van Johannes Jacobus Bruggink, werkman, afwezig, wonende Leiden alhier (??) aan welk

kind worden gegeven de voornamen van Christina Hendrika ………

.

Residentie: van 1930 tot 1936, Sloten (Amsterdam).   

Residentie: van 31 juli 1936 tot 4 juni 1940, Haarlem. Gruttostraat 11.   

Residentie: van 4 juni 1940 tot 24 april 1942, Haarlem. Jan Luyckenstraat 83.   

Residentie: van 24 april 1942 tot 17 december 1975, Haarlem. Stuyvesantstraat 28.   

Residentie: van 17 december 1975 tot 14 januari 1985, Hoorn. Liornehuis, Westfriesehof 153.   

Overlijden: 14 januari 1985, Hoorn.   

Crematie: 18 januari 1985, Schagen.   

Echtgeno(o)t(e):Jonge Vos, Karel Cornelis.

Karel Cornelis werd geboren op 18 maart 1908 in Amsterdam.    Hij werd gedoopt op 5 april 1908 te Amsterdam.. Hij overleed op 20 september 1940 in Bloemendaal.    Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 24 juli 1930 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij bekend als een fijne vent, vol humor en een goede vertegenwoordiger.

GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt.

Meer over Jonge Vos, Karel Cornelis:

Geboorte: 18 maart 1908, Amsterdam.   

No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh .

Doop: 5 april 1908, Amsterdam.   

Gedoopt (NH) 05-04-1908 te Amsterdam. No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh

Beroep: van 20 april 1927 tot 24 juli 1930, Amsterdam. Handelsreiziger.   

Beroep: geschat rond 1935. entertainer, vertegenwoordiger.   

Overlijden: 20 september 1940, Bloemendaal. nm 14:00 uur.   

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater uit Vogelenzang het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd blijven.    Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt.

Wellicht is zijn zelfmoord naast zijn depressiviteit ingegeven door zijn homoseksualiteit. Dat was in die tijd verboden en het was bekend dat de Duitsers na de bezetting van Nederland zowel de Joden als Roma/ Sinti en homo’s wilden uitroeien.

Naar schatting werden er 100.000 homoseksuele mannen gearresteerd. Tussen de 5.000 en 15.000 daarvan werden naar concentratiekampen gestuurd. Daarnaast werden nog honderden mannen gedwongen gecastreerd of opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen.

Velen geloofden dat homoseksuele mannen in de kampen onderaan de pikorde stonden; er was weinig bescherming, met sadistische en wrede straffen die vaak werden uitgevoerd in het bijzijn van honderden andere gevangenen.

Na de oorlog werden homoseksuele concentratiekampgevangenen niet erkend als slachtoffers van de nazi-vervolging en werd schadeloosstelling geweigerd.

Abel Herzberg spreekt in zijn Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945 van een zelfmoordepidemie”, Tegenover een gemiddelde van ongeveer 70 zelfmoorden per jaar waren dat er in 1940 maar liefst 248.

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis

11111121111219711441 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam.    Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo.    Zij trouwde Tienkamp, Jan op 22 mei 1952 in Haarlem.

11111121111219711442 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 17 maart 1935 in Amsterdam.    Hij overleed op 7 december 2000 in Portland.    Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 27 juli 1955 in Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in mei 1971 in Wateringen.. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel Dorthe Ilse op 11 februari 1989 in Oregon (CAN)..

Meer over Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis:

Huwelijk: 24 juli 1930, Amsterdam.   

Karel en Stien zijn op dezelfde dag getrouwd als haar zuster, Suus met C. van den Burg.

Echtgeno(o)t(e):Hoekstra, Bauke Luitzen.

Bauke Luitzen werd geboren op 19 november 1890 in Hoorn.    Hij overleed op 23 augustus 1975 in Haarlem.    Hij was de zoon van Hoekstra, Luitsen Baukes en Meeter, Pietertje. Hij trouwde van Velden, Geertje op 15 mei 1914 in Hoorn. Hij trouwde tevens Bruggink, Christina Hendrika op 4 november 1942 in Haarlem..

Opmerkingen bij Hoekstra, Bauke Luitzen

Heeft les gehad van de kunstschilder D. Ooievaar te Hoorn. Zondagsschilder.

Schildert, aquarelleert, tekent (pastel) diverse onderwerpen, w.o. landschappen en portretten van bekende persoonlijkheden.

Schilderde o.m.: grootvaders klok, de Verloren Zoon, Mozes in het biezen mandje. Behaalde 1e prijs Cultureel Centrum Drenthe.

Meer over Hoekstra, Bauke Luitzen:

Geboorte: 19 november 1890, Hoorn.   

Beroep: tuinder, groenteman.   

Overlijden: 23 augustus 1975, Haarlem.   

Crematie: 28 augustus 1975.   

Adres: 26 juni 1899, Zeedijk 32, Hoorn

Adres: 1930, Margarathastraat wijk 5, Haarlem

Adres: 1942, Stuyvesantstraat 28, Haarlem

Meer over Bruggink, Christina Hendrika en Hoekstra, Bauke Luitzen:

Huwelijk: 4 november 1942, Haarlem.   

11111121111219711441. Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam.    Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo.    Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 22 mei 1952 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida:

Geboorte: 22 juni 1932, Amsterdam. Rijks Kweekschool voor Vroedvrouwen Camperstraat 17.   

Overlijden: 29 oktober 2017, Ermelo.   

Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 10 juli 1927 in Vries.    Hij overleed op 18 mei 2014 in Harderwijk.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 22 mei 1952 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 10 juli 1927, Vries.   

Beroep: van 1954 tot 1982, IJmuiden. administrateur.   

Overlijden: 18 mei 2014, Harderwijk.   

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

111111211112197114411 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem.    Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

111111211112197114412 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden.    Hij trouwde Rabbers, Marja op 18 oktober 1979 in Alkmaar.

111111211112197114413 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk.    Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 31 oktober 1982 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 19 oktober 1993 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree op 20 september 2008 in Harderwijk.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 22 mei 1952, Haarlem.   

111111211112197114411. Tienkamp, Paul Alexander.

Natuur-campinghouder Paul Tienkamp; interview over zijn werk; voor rubriek Het Werk Van… De dieren spelen een belangrijke rol op de camping. 25 km

Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 22 augustus 1953, Haarlem.   

Beroep: 1 januari 1992. adjunct directeur verpleeghuis.   

Beroep: 1 januari 1994. hoofd beheer.   

Beroep: 1 augustus 1996. accountmanager ICT.   

Beroep: 1 maart 2003. recreatiemanager.   

Beroep: 1 januari 2007. galeriehouder.   

Beroep: 1 maart 2016. gepensioneerd.   

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Margaretha Johanna.

Margaretha Johanna werd geboren op 21 januari 1956 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:

Geboorte: 21 januari 1956, Den Haag.   

Beroep: doktersassistente, ass. JGZ,.   

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

1111112111121971144111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.   

1111112111121971144112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.   

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 26 augustus 1986, Alkmaar.   

1111112111121971144111. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.    Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 27 maart 1984, Alkmaar.   

1111112111121971144112. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 30 juli 1987, Alkmaar.   

111111211112197114412. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Rabbers, Marja op 18 oktober 1979 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Martin Alfred:

Geboorte: 17 december 1954, IJmuiden.   

Beroep: van 1990 tot 2000. rijinstructeur.   

Beroep: van 2000 tot 2020. Eigenaar Kinderdagverblijf.   

Echtgeno(o)t(e):Rabbers, Marja.

Marja werd geboren op 15 juli 1956 in Beverwijk.    Zij is de dochter van Rabbers, Gerrit en NN, Rietje. Zij trouwde Tienkamp, Martin Alfred op 18 oktober 1979 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja:

Geboorte: 15 juli 1956, Beverwijk.   

Beroep: regiomanager kinderdagverblijf.   

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

1111112111121971144121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.

1111112111121971144122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar.    Hij trouwde Schipper, Eveline op 19 september 2008 in Alkmaar.

1111112111121971144123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar.    Zij had een relatie met , Mark.

Meer over Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred:

Huwelijk: 18 oktober 1979, Alkmaar.   

1111112111121971144121. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.

Meer over Tienkamp, Marije:

Geboorte: 9 september 1980, Alkmaar.   

Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

11111121111219711441211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 6 februari 1998 in Amsterdam.   

11111121111219711441211. Tienkamp, Jermain Camiel.

Jermain Camiel werd geboren op 6 februari 1998 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Tienkamp, Marije.

Meer over Tienkamp, Jermain Camiel:

Geboorte: 6 februari 1998, Amsterdam.   

7:59

1111112111121971144122. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar.    Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper, Eveline op 19 september 2008 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Gideon:

Geboorte: 5 december 1981, Alkmaar.   

Echtgeno(o)t(e):Schipper, Eveline.

Eveline werd geboren op 24 november 1981 in Alkmaar.    Zij trouwde Tienkamp, Gideon op 19 september 2008 in Alkmaar.

Meer over Schipper, Eveline:

Geboorte: 24 november 1981, Alkmaar.   

Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

11111121111219711441221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren in 2010.   

11111121111219711441222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren in 2012.   

Meer over Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon:

Huwelijk: 19 september 2008, Alkmaar.   

11111121111219711441221. Tienkamp, Ruben.

Ruben werd geboren in 2010.    Hij is de zoon van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

Meer over Tienkamp, Ruben:

Geboorte: 2010.   

11111121111219711441222. Tienkamp, Feline.

Feline werd geboren in 2012.    Zij is de dochter van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

Meer over Tienkamp, Feline:

Geboorte: 2012.   

1111112111121971144123. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie met , Mark.

Meer over Tienkamp, Priscilla:

Geboorte: 26 september 1987, Alkmaar.   

Verwantschap met: , Mark.

Hij had een relatie met Tienkamp, Priscilla..

Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark

11111121111219711441231 i. , Midas. Midas werd geboren op 1 oktober 2019 in Amsterdam.   

11111121111219711441231. , Midas.

Midas werd geboren op 1 oktober 2019 in Amsterdam.    Hij is de zoon van , Mark en Tienkamp, Priscilla.

Meer over , Midas:

Geboorte: 1 oktober 2019, Amsterdam.   

111111211112197114413. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 31 oktober 1982 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 19 oktober 1993 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree op 20 september 2008 in Harderwijk.

Meer over Tienkamp, Karen Christina:

Geboorte: 1 mei 1961, Heemskerk.   

Beroep: musicus.   

Echtgeno(o)t(e):Speets, Cornelis Marius Jan.

Cornelis Marius Jan werd geboren op 4 maart 1961 in Amsterdam.    Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 31 oktober 1982 in Alkmaar.

Meer over Speets, Cornelis Marius Jan:

Geboorte: 4 maart 1961, Amsterdam.   

Beroep: verzekeringsagent, financieel adviseur.   

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan

1111112111121971144131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar.   

1111112111121971144132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal.   

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan:

Huwelijk: 31 oktober 1982, Alkmaar.   

Scheiding: rond 1992.   

Echtgeno(o)t(e):Welbergen, Rob.

Rob werd geboren op 7 december 1952.    Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 19 oktober 1993 in Harderwijk.

Meer over Welbergen, Rob:

Geboorte: 7 december 1952.   

Beroep: musicus.   

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Welbergen, Rob:

Huwelijk: 19 oktober 1993, Harderwijk.   

Scheiding: rond 2007, Harderwijk.   

Echtgeno(o)t(e):Smit, Desiree.

Desiree werd geboren rond 1974.    Zij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 20 september 2008 in Harderwijk.

Meer over Smit, Desiree:

Geboorte: rond 1974.   

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Smit, Desiree:

Huwelijk: 20 september 2008, Harderwijk.   

1111112111121971144131. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Chrystel:

Geboorte: 14 september 1984, Alkmaar.   

1111112111121971144132. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal.    Hij is de zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Nicky:

Geboorte: 30 mei 1988, Veenendaal.   

11111121111219711442. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 17 maart 1935 in Amsterdam.    Hij overleed op 7 december 2000 in Portland.    Hij was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 27 juli 1955 in Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in mei 1971 in Wateringen.. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel Dorthe Ilse op 11 februari 1989 in Oregon (CAN)..

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide, Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas), Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als

1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf, houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of software engineer zijn.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 17 maart 1935, Amsterdam.   

Beroep: systeemanalist.   

Overlijden: 7 december 2000, Portland.   

20:30 uur west coast USA time

Hans Jonge Vos Hans Jonge Vos, the love of my life, passed away on December 7th 2000. A funeral

service will be held at 11:00AM, Friday, December 15th 2000, at Zion’s Lutheran Church, located

at 1015 SW 18th in Portland, OR. The burial will take place following the funeral service at

Lake Oswego Pioneer Cemetery, located at 16525 Stafford Road in Lake Oswego, In lieu of flowers,

his wife Christel, suggests remembrances to: West Wing Intensive Care Unit, Legacy Emmanuel

hospital, Portland, OR, where Hans and Christel received the utmost of care, warmth, and love. A

reception will take place on Dec 17th 2000, at 10:30AM immediately following the 9:30 AM German

Christmas Service in the meeting room of Zion’s Lutheran Church, located at 1015 SW 18th in

Portland, OR All those who loved and cared so deeply for my Hans are warmly invited.

Grafsteen: zijn grafsteen draagt de incriptie : “Dat blijft bestaan wat in liefde is gedaan” een regel uit een lied van het Apostolisch Genootschap.

Echtgeno(o)t(e):Lampe, Johanna Christina.

Johanna Christina werd geboren op 18 maart 1929 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Lampe, Leonardus Johannes en Singer, Hendrika Susanna. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 27 juli 1955 in Bilthoven.

Meer over Lampe, Johanna Christina:

Geboorte: 18 maart 1929, Amsterdam.   

Beroep: kunstenares.   

Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

111111211112197114421 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 22 maart 1960 in Zeist.    Hij had een ongetrouwde relatie met Will, Chris.

111111211112197114422 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 3 januari 1964 in Leiderdorp.   

111111211112197114423 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 13 februari 1965 in Leiderdorp.   

111111211112197114424 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 9 augustus 1968 in Leiden.    Hij trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1 november 1991 in Leiden.

Meer over Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 27 juli 1955, Bilthoven.   

Scheiding: december 1970.   

Echtgeno(o)t(e):van de Voorde, Josephine.

Josephine werd geboren op 25 januari 1936 in Den Haag.    Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik in mei 1971 in Wateringen.

Meer over van de Voorde, Josephine:

Geboorte: 25 januari 1936, Den Haag.   

Meer over van de Voorde, Josephine en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: mei 1971, Wateringen.   

Scheiding: rond 1988.   

Echtgeno(o)t(e):Bierschenk, Christel Dorthe Ilse.

Christel Dorthe Ilse werd geboren op 6 maart 1937 in Berlijn (D).    Zij is de dochter van Bierschenk, Karl Otto en Schulze, Dora. Zij trouwde Matt, Erich rond 1957. Zij trouwde tevens Jonge Vos, Hendrik op 11 februari 1989 in Oregon (CAN).

Opmerkingen bij Bierschenk, Christel Dorthe Ilse

Christel Jonge Vos was born and raised in Berlin, Germany. She experienced World War Two, the Berlin Airlift, and the Berlin Wall first-hand. Christel holds a Master of Music Degree from Lewis and Clark College in Portland, Oregon. She has performed in numerous concerts in the Portland Oregon area.

In 1981, she founded The German Language Center, offering individually designed German language instruction and translations to companies, conducting business in Germany, as well as to professors, attorneys, judges, scientists and the general public. She also taught graduate students of German in total immersion at Portland State University, Lewis and Clark College, and the University of Albuquerque.

She moved from Lake Oswego (Oregon) to Keizer (Oregon) in 2010 and is now semi-retired. She enjoys going to the gym, teaching Germany, writing, and giving public presentations on her books and experiences

Source: http://www.christeljongevos.com/

Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse:

Geboorte: 6 maart 1937, Berlijn (D).   

Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 11 februari 1989, Oregon (CAN).   

111111211112197114421. Jonge Vos, Robert Johannes.

Robert Johannes werd geboren op 22 maart 1960 in Zeist.    Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had een ongetrouwde relatie met Will, Chris.

Meer over Jonge Vos, Robert Johannes:

Geboorte: 22 maart 1960, Zeist.   

Beroep: musicus, componist.   

Verwantschap met: Will, Chris.

Chris werd geboren rond 1965.    Zij had een ongetrouwde relatie met Jonge Vos, Robert Johannes.

Meer over Will, Chris:

Geboorte: rond 1965.   

Meer over Will, Chris en Jonge Vos, Robert Johannes:

Verloving: 23 maart 2013, Verenigde Staten (USA).   

111111211112197114422. Jonge Vos, Taco Hendrik.

Taco Hendrik werd geboren op 3 januari 1964 in Leiderdorp.    Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Meer over Jonge Vos, Taco Hendrik:

Geboorte: 3 januari 1964, Leiderdorp.   

Beroep: hovenier.   

111111211112197114423. Jonge Vos, Eric Leonard.

Eric Leonard werd geboren op 13 februari 1965 in Leiderdorp.    Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Eric Leonard

Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij heeft een aantal keren in Japan

opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam en samenwonend met André de

Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

Meer over Jonge Vos, Eric Leonard:

Geboorte: 13 februari 1965, Leiderdorp.   

Beroep: illusionist.   

111111211112197114424. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

Alexander Christiaan werd geboren op 9 augustus 1968 in Leiden.    Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1 november 1991 in Leiden.

Meer over Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Geboorte: 9 augustus 1968, Leiden.   

Beroep: graficus.   

Echtgeno(o)t(e):van der Kwaak, Miranda Elvira.

Miranda Elvira werd geboren op 10 september 1968 in Leiden.    Zij trouwde Jonge Vos, Alexander Christiaan op 1 november 1991 in Leiden.

Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira:

Geboorte: 10 september 1968, Leiden.   

Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan

1111112111121971144241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 16 oktober 1994 in Leiden.   

Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Huwelijk: 1 november 1991, Leiden.   

1111112111121971144241. Jonge Vos, Roy.

Roy werd geboren op 16 oktober 1994 in Leiden.    Hij is de zoon van Jonge Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

Meer over Jonge Vos, Roy:

Geboorte: 16 oktober 1994, Leiden.   

1111112111121971145. Bruggink, Heinrich.

Heinrich werd geboren op 25 december 1904 in Amsterdam.    Hij overleed op 25 oktober 1992 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Hij trouwde van Veen, Theresia Sophia op 23 november 1939 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Heinrich:

Geboorte: 25 december 1904, Amsterdam.   

Beroep: 1924. militie.   

Beroep: lithograaf.   

Overlijden: 25 oktober 1992, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):van Veen, Theresia Sophia.

Theresia Sophia werd geboren op 16 juli 1919 in Amsterdam.    Zij overleed op 11 juli 2009 in Amsterdam.    Zij trouwde Bruggink, Heinrich op 23 november 1939 in Amsterdam.

Meer over van Veen, Theresia Sophia:

Geboorte: 16 juli 1919, Amsterdam.   

Overlijden: 11 juli 2009, Amsterdam.   

Kinderen van van Veen, Theresia Sophia en Bruggink, Heinrich

11111121111219711451 i. Bruggink, Anneke. Anneke werd geboren rond 1940 in Bilthoven?.   

11111121111219711452 ii. Bruggink, Johannes Andres. Johannes Andres werd geboren rond 1945 in Bilthoven?.   

11111121111219711453 iii. Bruggink, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren in 1945.    Hij overleed op 2 mei 1946 in Utrecht.   

11111121111219711454 iv. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren rond 1950 in Bilthoven?.   

Meer over van Veen, Theresia Sophia en Bruggink, Heinrich:

Huwelijk: 23 november 1939, Amsterdam.   

Advertentie uit 1964: Op maandag 23 november aanstaande hopen onze geliefde ouders

H.BRUGGINK en Th.S.BRUGGINK-van Veen de dag te herdenken waarop zij voor vijfentwintig jaar in

het huwelijk traden. Dat zij nog lang gespaard zullen blijven is de wens van hun dankbare

kinderen. AMSTERDAM, Hertspieghelweg 60 1 Kerkelijke herdenking op zondag 22 nov. aanstaande

in de Oud-Katholieke kerk van de H.H.Petrus en Paulus, Ruysdaelstraat 39.

11111121111219711451. Bruggink, Anneke.

Anneke werd geboren rond 1940 in Bilthoven?.    Zij is de dochter van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.

Meer over Bruggink, Anneke:

Geboorte: rond 1940, Bilthoven?.   

11111121111219711452. Bruggink, Johannes Andres.

Johannes Andres werd geboren rond 1945 in Bilthoven?.    Hij is de zoon van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.

Meer over Bruggink, Johannes Andres:

Geboorte: rond 1945, Bilthoven?.   

11111121111219711453. Bruggink, Arie Cornelis.

Arie Cornelis werd geboren in 1945.    Hij overleed op 2 mei 1946 in Utrecht.    Hij was de zoon van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.

Meer over Bruggink, Arie Cornelis:

Geboorte: 1945.   

Overlijden: 2 mei 1946, Utrecht.   

11111121111219711454. Bruggink, Johannes Lucas.

Johannes Lucas werd geboren rond 1950 in Bilthoven?.    Hij is de zoon van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.

Meer over Bruggink, Johannes Lucas:

Geboorte: rond 1950, Bilthoven?.   

1111112111121971146. Bruggink, Susanna Geertruida.

Susanna Geertruida werd geboren op 8 maart 1907 in Amsterdam.    Zij overleed op 25 december 1990 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde van den Burg, Cornelis Abel Henderikus op 24 juli 1930 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Susanna Geertruida:

Geboorte: 8 maart 1907, Amsterdam.   

Overlijden: 25 december 1990, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):van den Burg, Cornelis Abel Henderikus.

Cornelis Abel Henderikus werd geboren op 3 februari 1905 in Leeuwarden.    Hij overleed voor 1990.    Hij was de zoon van van den Burg, Cornelis en Engelaar, Henderika. Hij trouwde Bruggink, Susanna Geertruida op 24 juli 1930 in Amsterdam.

Opmerkingen bij van den Burg, Cornelis Abel Henderikus

Bij zijn trouwen was zijn beroep kantoorbediende

Vader bruidegom:

Cornelis van den Burg

Geslacht:

Man

Beroep:

brigadier gevangenbewaarder

Moeder bruidegom:

Henderika Engelaar

Geslacht:

Vrouw

Meer over van den Burg, Cornelis Abel Henderikus:

Geboorte: 3 februari 1905, Leeuwarden.   

Overlijden: voor 1990.   

Kinderen van Bruggink, Susanna Geertruida en van den Burg, Cornelis Abel Henderikus

11111121111219711461 i. van den Burg, Susanna. Susanna werd geboren op 30 juli 1939.    Zij trouwde van Dorth, Matthijs rond 1965.

11111121111219711462 ii. van den Burg, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren op 12 januari 1947.    Hij trouwde Verheul, Miep op 17 oktober 1969.

Meer over Bruggink, Susanna Geertruida en van den Burg, Cornelis Abel Henderikus:

Huwelijk: 24 juli 1930, Amsterdam.   

11111121111219711461. van den Burg, Susanna.

Susanna werd geboren op 30 juli 1939.    Zij is de dochter van van den Burg, Cornelis Abel Henderikus en Bruggink, Susanna Geertruida. Zij trouwde van Dorth, Matthijs rond 1965.

Opmerkingen bij van den Burg, Susanna

Op 12 juni 2004 is Suus bij ons in Hooghalen op bezoek geweest.

Meer over van den Burg, Susanna:

Geboortenaam: Suus

Geboorte: 30 juli 1939.   

Echtgeno(o)t(e):van Dorth, Matthijs.

Matthijs werd geboren op 22 juli 1938.    Hij trouwde van den Burg, Susanna rond 1965.

Meer over van Dorth, Matthijs:

Geboortenaam: Thijs

Geboorte: 22 juli 1938.   

Kinderen van van den Burg, Susanna en van Dorth, Matthijs

111111211112197114611 i. van Dorth, Marjon Geertruida Johanna. Marjon Geertruida Johanna werd geboren op 18 maart 1968.    Zij trouwde Derksen, Gerrit Hendrik Jan rond 1988.

111111211112197114612 ii. van Dorth, René Matthijs Cornelis. René Matthijs Cornelis werd geboren rond 1970.   

Meer over van den Burg, Susanna en van Dorth, Matthijs:

Huwelijk: rond 1965.   

111111211112197114611. van Dorth, Marjon Geertruida Johanna.

Marjon Geertruida Johanna werd geboren op 18 maart 1968.    Zij is de dochter van van Dorth, Matthijs en van den Burg, Susanna. Zij trouwde Derksen, Gerrit Hendrik Jan rond 1988.

Meer over van Dorth, Marjon Geertruida Johanna:

Geboorte: 18 maart 1968.   

Echtgeno(o)t(e):Derksen, Gerrit Hendrik Jan.

Gerrit Hendrik Jan werd geboren op 12 oktober 1959.    Hij trouwde van Dorth, Marjon Geertruida Johanna rond 1988.

Meer over Derksen, Gerrit Hendrik Jan:

Geboorte: 12 oktober 1959.   

Kinderen van van Dorth, Marjon Geertruida Johanna en Derksen, Gerrit Hendrik Jan

1111112111121971146111 i. Derksen, Patrick Henny Thijs. Patrick Henny Thijs werd geboren op 14 april 1989.   

1111112111121971146112 ii. Derksen, Wendy Maria Suzanne. Wendy Maria Suzanne werd geboren op 14 juli 1991.   

Meer over van Dorth, Marjon Geertruida Johanna en Derksen, Gerrit Hendrik Jan:

Huwelijk: rond 1988.   

1111112111121971146111. Derksen, Patrick Henny Thijs.

Patrick Henny Thijs werd geboren op 14 april 1989.    Hij is de zoon van Derksen, Gerrit Hendrik Jan en van Dorth, Marjon Geertruida Johanna.

Meer over Derksen, Patrick Henny Thijs:

Geboorte: 14 april 1989.   

1111112111121971146112. Derksen, Wendy Maria Suzanne.

Wendy Maria Suzanne werd geboren op 14 juli 1991.    Zij is de dochter van Derksen, Gerrit Hendrik Jan en van Dorth, Marjon Geertruida Johanna.

Meer over Derksen, Wendy Maria Suzanne:

Geboorte: 14 juli 1991.   

111111211112197114612. van Dorth, René Matthijs Cornelis.

René Matthijs Cornelis werd geboren rond 1970.    Hij is de zoon van van Dorth, Matthijs en van den Burg, Susanna.

Meer over van Dorth, René Matthijs Cornelis:

Geboorte: rond 1970.   

11111121111219711462. van den Burg, Cornelis Johannes.

Cornelis Johannes werd geboren op 12 januari 1947.    Hij is de zoon van van den Burg, Cornelis Abel Henderikus en Bruggink, Susanna Geertruida. Hij trouwde Verheul, Miep op 17 oktober 1969.

Meer over van den Burg, Cornelis Johannes:

Geboorte: 12 januari 1947.   

Echtgeno(o)t(e):Verheul, Miep.

Miep werd geboren op 7 mei 1946.    Zij trouwde van den Burg, Cornelis Johannes op 17 oktober 1969.

Meer over Verheul, Miep:

Geboorte: 7 mei 1946.   

Kinderen van Verheul, Miep en van den Burg, Cornelis Johannes

111111211112197114621 i. van den Burg, Saskia. Saskia werd geboren op 26 juli 1977.    Zij trouwde Nagtegaal, Gerrit op 8 juli 2000.

111111211112197114622 ii. van den Burg, Martijn Theodorus Mathijs. Martijn Theodorus Mathijs werd geboren op 15 februari 1975.   

111111211112197114623 iii. van den Burg, Jeroen Cornelis Willem. Jeroen Cornelis Willem werd geboren op 27 september 1970.    Hij trouwde Ran, Ran geschat rond 2010.

Meer over Verheul, Miep en van den Burg, Cornelis Johannes:

Huwelijk: 17 oktober 1969.   

111111211112197114621. van den Burg, Saskia.

Saskia werd geboren op 26 juli 1977.    Zij is de dochter van van den Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep. Zij trouwde Nagtegaal, Gerrit op 8 juli 2000.

Meer over van den Burg, Saskia:

Geboorte: 26 juli 1977.   

Echtgeno(o)t(e):Nagtegaal, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 26 juli 1974.    Hij trouwde van den Burg, Saskia op 8 juli 2000.

Meer over Nagtegaal, Gerrit:

Geboorte: 26 juli 1974.   

Kinderen van van den Burg, Saskia en Nagtegaal, Gerrit

1111112111121971146211 i. Nagtegaal, Lucas. Lucas werd geboren op 22 juni 2003.   

1111112111121971146212 ii. Nagtegaal, Robin. Robin werd geboren op 24 mei 2006.   

1111112111121971146213 iii. Nagtegaal, Julia. Julia werd geboren op 6 december 2009.   

Meer over van den Burg, Saskia en Nagtegaal, Gerrit:

Huwelijk: 8 juli 2000.   

1111112111121971146211. Nagtegaal, Lucas.

Lucas werd geboren op 22 juni 2003.    Hij is de zoon van Nagtegaal, Gerrit en van den Burg, Saskia.

Meer over Nagtegaal, Lucas:

Geboorte: 22 juni 2003.   

1111112111121971146212. Nagtegaal, Robin.

Robin werd geboren op 24 mei 2006.    Hij is de zoon van Nagtegaal, Gerrit en van den Burg, Saskia.

Meer over Nagtegaal, Robin:

Geboorte: 24 mei 2006.   

1111112111121971146213. Nagtegaal, Julia.

Julia werd geboren op 6 december 2009.    Zij is de dochter van Nagtegaal, Gerrit en van den Burg, Saskia.

Meer over Nagtegaal, Julia:

Geboorte: 6 december 2009.   

111111211112197114622. van den Burg, Martijn Theodorus Mathijs.

Martijn Theodorus Mathijs werd geboren op 15 februari 1975.    Hij is de zoon van van den Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep.

Meer over van den Burg, Martijn Theodorus Mathijs:

Geboorte: 15 februari 1975.   

111111211112197114623. van den Burg, Jeroen Cornelis Willem.

Jeroen Cornelis Willem werd geboren op 27 september 1970.    Hij is de zoon van van den Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep. Hij trouwde Ran, Ran geschat rond 2010.

Meer over van den Burg, Jeroen Cornelis Willem:

Geboorte: 27 september 1970.   

Echtgeno(o)t(e):Ran, Ran.

Ran werd geboren op 8 april 1980.    Zij trouwde van den Burg, Jeroen Cornelis Willem geschat rond 2010.

Meer over Ran, Ran:

Geboorte: 8 april 1980.   

Kinderen van Ran, Ran en van den Burg, Jeroen Cornelis Willem

1111112111121971146231 i. van den Burg, Amy. Amy werd geboren op 24 maart 2015.   

Meer over Ran, Ran en van den Burg, Jeroen Cornelis Willem:

Huwelijk: geschat rond 2010.   

1111112111121971146231. van den Burg, Amy.

Amy werd geboren op 24 maart 2015.    Zij is de dochter van van den Burg, Jeroen Cornelis Willem en Ran, Ran.

Meer over van den Burg, Amy:

Geboorte: 24 maart 2015.   

1111112111121971147. Bruggink, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 28 oktober 1907 in Amsterdam.    Zij overleed in 1907.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida.

Opmerkingen bij Bruggink, Catharina Alida

Mogelijk is zij jong overleden? Bep was nl altijd de jongste.

Meer over Bruggink, Catharina Alida:

Geboorte: 28 oktober 1907, Amsterdam.   

Overlijden: 1907.   

1111112111121971148. Bruggink, Samuel Barend.

Samuel Barend werd geboren op 29 maart 1910 in Rotterdam.    Hij overleed op 8 februari 1985 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Hij trouwde Groenendaal, Maria Helena Christina op 5 mei 1938 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Samuel Barend:

Geboorte: 29 maart 1910, Rotterdam.   

Overlijden: 8 februari 1985, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Groenendaal, Maria Helena Christina.

Maria Helena Christina werd geboren op 4 juni 1912 in Amsterdam.    Zij trouwde Bruggink, Samuel Barend op 5 mei 1938 in Amsterdam.

Meer over Groenendaal, Maria Helena Christina:

Geboorte: 4 juni 1912, Amsterdam.   

Overlijden: na 1985.   

Kinderen van Groenendaal, Maria Helena Christina en Bruggink, Samuel Barend

11111121111219711481 i. Bruggink, Rudi. Rudi werd geboren op 3 september 1939 in Amsterdam.    Hij overleed op 29 november 1992.    Hij trouwde Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria rond 1962.

Meer over Groenendaal, Maria Helena Christina en Bruggink, Samuel Barend:

Huwelijk: 5 mei 1938, Amsterdam.   

11111121111219711481. Bruggink, Rudi.

Rudi werd geboren op 3 september 1939 in Amsterdam.    Hij overleed op 29 november 1992.    Hij was de zoon van Bruggink, Samuel Barend en Groenendaal, Maria Helena Christina. Hij trouwde Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria rond 1962.

Meer over Bruggink, Rudi:

Geboorte: 3 september 1939, Amsterdam.   

Overlijden: 29 november 1992.   

Echtgeno(o)t(e):Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria.

Leonarda Louisa Maria werd geboren rond 1940.    Zij trouwde Bruggink, Rudi rond 1962.

Meer over Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria:

Geboorte: rond 1940.   

Kinderen van Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria en Bruggink, Rudi

111111211112197114811 i. Bruggink, Mike. Mike werd geboren op 13 april 1964 in Amsterdam.    Hij overleed in 1966 in Amsterdam.   

111111211112197114812 ii. Bruggink, Menno. Menno werd geboren op 29 november 1966 in Amsterdam.    Hij trouwde Kuipers, Ilona op 6 augustus 2007.

Meer over Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria en Bruggink, Rudi:

Huwelijk: rond 1962.   

111111211112197114811. Bruggink, Mike.

Mike werd geboren op 13 april 1964 in Amsterdam.    Hij overleed in 1966 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Bruggink, Rudi en Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria.

Meer over Bruggink, Mike:

Geboorte: 13 april 1964, Amsterdam.   

Overlijden: 1966, Amsterdam.   

111111211112197114812. Bruggink, Menno.

Menno werd geboren op 29 november 1966 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Bruggink, Rudi en Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria. Hij trouwde Kuipers, Ilona op 6 augustus 2007.

Meer over Bruggink, Menno:

Geboorte: 29 november 1966, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Kuipers, Ilona.

Ilona werd geboren rond 11 augustus 1981.    Zij trouwde Bruggink, Menno op 6 augustus 2007.

Meer over Kuipers, Ilona:

Geboorte: rond 11 augustus 1981.   

Kinderen van Kuipers, Ilona en Bruggink, Menno

1111112111121971148121 i. Bruggink, Myrthe. Myrthe werd geboren op 24 augustus 2007.   

Meer over Kuipers, Ilona en Bruggink, Menno:

Huwelijk: 6 augustus 2007.   

1111112111121971148121. Bruggink, Myrthe.

Myrthe werd geboren op 24 augustus 2007.    Zij is de dochter van Bruggink, Menno en Kuipers, Ilona.

Meer over Bruggink, Myrthe:

Geboorte: 24 augustus 2007.   

1111112111121971149. Bruggink, Maria Geertruida.

Maria Geertruida werd geboren op 17 maart 1912 in Rotterdam.    Zij overleed op 18 augustus 1916 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida.

Meer over Bruggink, Maria Geertruida:

Geboorte: 17 maart 1912, Rotterdam.   

Overlijden: 18 augustus 1916, Amsterdam.   

111111211112197114A. Bruggink, Albertha.

Albertha werd geboren op 17 juni 1915 in Amsterdam.    Zij overleed op 24 mei 1998 in Amsterdam.    Zij werd begraven op 28 mei 1998 te Amsterdam. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde met Heeroma, Marinus Johannes Jacobus.

Meer over Bruggink, Albertha:

Geboorte: 17 juni 1915, Amsterdam.   

Overlijden: 24 mei 1998, Amsterdam.   

Begrafenis: 28 mei 1998, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Heeroma, Marinus Johannes Jacobus.

Marinus Johannes Jacobus werd geboren op 28 september 1916 in Amsterdam.    Hij overleed op 10 januari 1993 in Amsterdam.    Hij trouwde met Bruggink, Albertha.

Opmerkingen bij Heeroma, Marinus Johannes Jacobus

«Overlijden Opm: Slotervaartziekenhuis».

Meer over Heeroma, Marinus Johannes Jacobus:

Geboorte: 28 september 1916, Amsterdam.   

Overlijden: 10 januari 1993, Amsterdam.   

Kinderen van Bruggink, Albertha en Heeroma, Marinus Johannes Jacobus

111111211112197114A1 i. Heeroma, Marijke. Marijke werd geboren op 21 april 1944 in Amsterdam.    Zij overleed op 10 januari 1945 in Amsterdam.   

111111211112197114A2 ii. Heeroma, Paulus. Paulus werd geboren op 2 mei 1946 in Amsterdam.    Hij overleed op 31 oktober 2007 in Lelystad.    Hij trouwde Apekrom, Maria Anna geschat rond 1970.

111111211112197114A3 iii. Heeroma, Anja. Anja werd geboren op 6 augustus 1947 in Amsterdam.    Zij trouwde van den Berg, Rob op 9 november 1966 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Albertha en Heeroma, Marinus Johannes Jacobus:

Huwelijk: 25 september 1941, Amsterdam.   

111111211112197114A1. Heeroma, Marijke.

Marijke werd geboren op 21 april 1944 in Amsterdam.    Zij overleed op 10 januari 1945 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en Bruggink, Albertha.

Meer over Heeroma, Marijke:

Geboorte: 21 april 1944, Amsterdam.   

Overlijden: 10 januari 1945, Amsterdam.   

111111211112197114A2. Heeroma, Paulus.

Paulus werd geboren op 2 mei 1946 in Amsterdam.    Hij overleed op 31 oktober 2007 in Lelystad.    Hij was de zoon van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en Bruggink, Albertha. Hij trouwde Apekrom, Maria Anna geschat rond 1970.

Meer over Heeroma, Paulus:

Geboorte: 2 mei 1946, Amsterdam.   

Overlijden: 31 oktober 2007, Lelystad.   

Echtgeno(o)t(e):Apekrom, Maria Anna.

Maria Anna werd geboren op 26 mei 1947 in Amsterdam.    Zij trouwde Heeroma, Paulus geschat rond 1970.

Meer over Apekrom, Maria Anna:

Geboortenaam: Ria

Geboorte: 26 mei 1947, Amsterdam.   

Kinderen van Apekrom, Maria Anna en Heeroma, Paulus

111111211112197114A21 i. Heeroma, Bianca. Bianca werd geboren op 26 februari 1974 in Amsterdam.    Zij had een relatie met Groenewald, Mike.

111111211112197114A22 ii. Heeroma, Marcel. Marcel werd geboren op 27 februari 1977.   

Meer over Apekrom, Maria Anna en Heeroma, Paulus:

Huwelijk: geschat rond 1970.   

111111211112197114A21. Heeroma, Bianca.

Bianca werd geboren op 26 februari 1974 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Heeroma, Paulus en Apekrom, Maria Anna. Zij had een relatie met Groenewald, Mike.

Meer over Heeroma, Bianca:

Geboorte: 26 februari 1974, Amsterdam.   

Verwantschap met: Groenewald, Mike.

Mike werd geboren op 5 september 1973 in Nederhorst den Bergh.    Hij had een relatie met Heeroma, Bianca..

Meer over Groenewald, Mike:

Geboorte: 5 september 1973, Nederhorst den Bergh.   

Kinderen van Heeroma, Bianca en Groenewald, Mike

111111211112197114A211 i. Groenewald, Alyssa Danea. Alyssa Danea werd geboren op 1 februari 2003 in Vlaardingen.   

Meer over Heeroma, Bianca en Groenewald, Mike:

Alterneer huwelijk: geschat rond 2000. samenwonend.   

111111211112197114A211. Groenewald, Alyssa Danea.

Alyssa Danea werd geboren op 1 februari 2003 in Vlaardingen.    Zij is de dochter van Groenewald, Mike en Heeroma, Bianca.

Meer over Groenewald, Alyssa Danea:

Geboorte: 1 februari 2003, Vlaardingen.   

111111211112197114A22. Heeroma, Marcel.

Marcel werd geboren op 27 februari 1977.    Hij is de zoon van Heeroma, Paulus en Apekrom, Maria Anna.

Meer over Heeroma, Marcel:

Geboorte: 27 februari 1977.   

111111211112197114A3. Heeroma, Anja.

Anja werd geboren op 6 augustus 1947 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en Bruggink, Albertha. Zij trouwde van den Berg, Rob op 9 november 1966 in Amsterdam.

Meer over Heeroma, Anja:

Geboorte: 6 augustus 1947, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):van den Berg, Rob.

Hij trouwde Heeroma, Anja op 9 november 1966 in Amsterdam.

Kinderen van Heeroma, Anja en van den Berg, Rob

111111211112197114A31 i. van den Berg, Esther. Esther werd geboren op 26 mei 1967 in Amsterdam.   

Meer over Heeroma, Anja en van den Berg, Rob:

Huwelijk: 9 november 1966, Amsterdam.   

111111211112197114A31. van den Berg, Esther.

Esther werd geboren op 26 mei 1967 in Amsterdam.    Zij is de dochter van van den Berg, Rob en Heeroma, Anja.

Meer over van den Berg, Esther:

Geboorte: 26 mei 1967, Amsterdam.   

111111211112197114B. Bruggink, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren in 1917 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1917 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida.

Meer over Bruggink, Catharina Alida:

Geboorte: 1917, Amsterdam.   

Overlijden: rond 1917, Amsterdam.   

111111211112197115. Laagwater, Albertus.

Albertus werd geboren op 8 oktober 1876 in Amsterdam.    Hij overleed na 1921.    Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Elbers, Cornelia op 28 mei 1914 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Laagwater, Albertus

In 1890, hij was toen pas 13 jaar, moest hij voor de Rechtbank in Amsterdam verschijnen.

Vonnisnummer: 644

Meer over Laagwater, Albertus:

Geboorte: 8 oktober 1876, Amsterdam.   

Residentie: 22 juli 1893, Hoorn. Kazerne ’t Waartje.   

Beroep: 28 mei 1914, Amsterdam. wachtman bij ene stoomvaartmaatschappij.   

Overlijden: na 1921.   

Echtgeno(o)t(e):Elbers, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 16 augustus 1869 in Amsterdam.    Zij overleed na 1918.    Zij trouwde Laagwater, Albertus op 28 mei 1914 in Amsterdam.

Meer over Elbers, Cornelia:

Geboorte: 16 augustus 1869, Amsterdam.   

Residentie: 1914, Heemstede.   

Overlijden: na 1918.   

Meer over Elbers, Cornelia en Laagwater, Albertus:

Huwelijk: 28 mei 1914, Amsterdam.   

11111121111219712. van der Linde, Hubertus Cornelius.

Hubertus Cornelius werd geboren op 24 juli 1849 in Amsterdam.    Hij overleed op 15 juni 1929 in Rotterdam.    Hij was de zoon van van der Linde, Hubertus en Spanjerberg, Agatha. Hij trouwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina op 6 september 1882 in Amsterdam.

Meer over van der Linde, Hubertus Cornelius:

Geboorte: 24 juli 1849, Amsterdam.   

Beroep: van 1868 tot 1875. vrijwilliger Ned. Indië.   

Beroep: van 1876 tot 1882. vrijwilliger Ned. Indië.   

Residentie: 1892, Delft.   

Residentie: van 11 mei 1895 tot 28 april 1898, Amsterdam. Oostenmiddenstraat 21.   

Residentie: van 1898 tot 29 juli 1898, Dordrecht. Wijnstraat 26.   

Residentie: van 29 juli 1898 tot 24 oktober 1898, Nijmegen. Vleeschhouwerstraat 12.   

Residentie: 24 oktober 1898, Utrecht.   

Residentie: van 28 mei 1899 tot 1 augustus 1899, Breda. Keizerstraat 2.   

Religie: 1899. RK.   

Residentie: van 8 november 1900 tot 12 november 1900, Breda. landlooperij vijf dagen hechtenis.   

Beroep: Amsterdam. opperman.   

Residentie: van 16 mei 1902 tot 23 oktober 1902, Veenhuizen (Norg Dr.).   

Beroep: 13 december 1909, Den Bosch. bedelarij.   

Hij werd op 13 december 1909 aangehouden wegens bedelarij en naar de gevangenis in Den Bosch gestuurd.

Op 11 januari 1910 werd hij door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld.

Hij vertrok op 15 januari 1910 uit de gevangenis in Den Bosch.

Beroep: 1909. grondwerker.   

Residentie: van 13 december 1909 tot 17 december 1909, Den Bosch. Gevangenis.   

Beroep: 24 december 1910, Den Bosch. landloperij.   

Aantekening: gescheiden.

Residentie: van 24 december 1910 tot 26 december 1910, Den Bosch. Twee dagen gevangenis ivm landlooperij.   

Overlijden: 15 juni 1929, Rotterdam.   

Vermeld werd: gescheiden echtgenoot van: namen niet bekend

Echtgeno(o)t(e):Hollemstroom, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren op 2 oktober 1844 in Amsterdam.    Zij overleed na 1914 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina. Zij trouwde Laagwater, Arie op 20 januari 1869 in Amsterdam. Zij trouwde tevens van der Linde, Hubertus Cornelius op 6 september 1882 in Amsterdam.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina:

Geboorte: 2 oktober 1844, Amsterdam.   

Residentie: 1853, Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 298.   

Residentie: 1851, Amsterdam. Ridderstraat 121.   

Residentie: 1853, Amsterdam. Ridderstraat 243.   

Residentie: 1863, Amsterdam. Binnengasthuis.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 28.   

Beroep: 10 juli 1890. winkelierster.   

Beroep: 1891. porster.   

Religie: 12 juni 1891. O.R. = oud katholiek?.   

Residentie: 22 november 1897, Amsterdam. 1e Laurierdwarsstraat 50-II.   

Overlijden: na 1914, Amsterdam.   

Opmerkingen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en van der Linde, Hubertus Cornelius:

Na aangehouden te zijn in Den Bosch wegens landloperij en bedelarij, kwam Hubertus op 14 januari 1901 aan in Veenhuizen. Vermeld werd dat hij was gescheiden van Johanna. Ook dat hij als vrijwilliger had gediend in Ned. Indië.

Hubertus was een halfbroer van Arie Laagwater.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en van der Linde, Hubertus Cornelius:

Huwelijk: 6 september 1882, Amsterdam.   

Johanna trouwde met Hubertus van der Linde toen zij weduwe werd van Arie Laagwater.

Hubertus was een halfbroer van haar eerste man, Arie Laagwater. Hun moeder was Agatha Spanjerberg.

Scheiding: 12 juni 1891. Datum verhuizing Laurierstraat 74..   

Het liep al gauw mis tussen Johanna en Hubertus. Vermoedelijk waren zij al in 1890 gescheiden. Hubertus gibng zwerven, naar Delft en Breda en werd naa enige tijd opgepakt wegens landloperij en bedelarij.

11111121111219713. van der Linde, Johannes Cornelius.

Johannes Cornelius werd geboren in 1853 in Amsterdam.    Hij overleed tussen 1892 en 1895.    Hij was de zoon van van der Linde, Hubertus en Spanjerberg, Agatha. Hij trouwde Vink, Maria Catharina op 1 juni 1892 in Amsterdam.

Meer over van der Linde, Johannes Cornelius:

Geboorte: 1853, Amsterdam.   

Overlijden: tussen 1892 en 1895.   

Echtgeno(o)t(e):Vink, Maria Catharina.

Maria Catharina werd geboren in 1852.    Zij trouwde van der Linde, Johannes Cornelius op 1 juni 1892 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Tophoff, Gerrit op 22 mei 1895 in Amsterdam.

Meer over Vink, Maria Catharina:

Geboorte: 1852.   

Meer over Vink, Maria Catharina en van der Linde, Johannes Cornelius:

Huwelijk: 1 juni 1892, Amsterdam.   

11111121111219714. van der Linde, Franciscus Engelbertus.

Franciscus Engelbertus werd geboren op 30 januari 1856 in Amsterdam.    Hij overleed na 1910.    Hij was de zoon van van der Linde, Hubertus en Spanjerberg, Agatha. Hij trouwde van Kolverschoten, Geertrui Maria op 5 september 1883 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Kolverschoten, Engelina Antonia op 5 oktober 1892 in Amsterdam.. Hij trouwde tevens de Nooij, Helena Maria op 7 mei 1902 in Amsterdam..

Meer over van der Linde, Franciscus Engelbertus:

Geboorte: 30 januari 1856, Amsterdam.   

Beroep: 1902. suikerbakker.   

Overlijden: na 1910.   

Echtgeno(o)t(e):van Kolverschoten, Geertrui Maria.

Geertrui Maria werd geboren in 1862 in Amsterdam.    Zij overleed voor 1892.    Zij trouwde van der Linde, Franciscus Engelbertus op 5 september 1883 in Amsterdam.

Meer over van Kolverschoten, Geertrui Maria:

Geboorte: 1862, Amsterdam.   

Overlijden: voor 1892.   

Kinderen van van Kolverschoten, Geertrui Maria en van der Linde, Franciscus Engelbertus

111111211112197141 i. van der Linde, Johannes. Johannes werd geboren in 1881 in Amsterdam.    Hij overleed na 1910.   

Meer over van Kolverschoten, Geertrui Maria en van der Linde, Franciscus Engelbertus:

Huwelijk: 5 september 1883, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):van Kolverschoten, Engelina Antonia.

Engelina Antonia werd geboren in 1869 in Amsterdam.    Zij overleed voor 1902.    Zij trouwde van der Linde, Franciscus Engelbertus op 5 oktober 1892 in Amsterdam.

Meer over van Kolverschoten, Engelina Antonia:

Geboorte: 1869, Amsterdam.   

Overlijden: voor 1902.   

Meer over van Kolverschoten, Engelina Antonia en van der Linde, Franciscus Engelbertus:

Huwelijk: 5 oktober 1892, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):de Nooij, Helena Maria.

Helena Maria werd geboren in 1865 in Amsterdam.    Zij trouwde van der Linde, Franciscus Engelbertus op 7 mei 1902 in Amsterdam.

Meer over de Nooij, Helena Maria:

Geboorte: 1865, Amsterdam.   

Meer over de Nooij, Helena Maria en van der Linde, Franciscus Engelbertus:

Huwelijk: 7 mei 1902, Amsterdam.   

111111211112197141. van der Linde, Johannes.

Johannes werd geboren in 1881 in Amsterdam.    Hij overleed na 1910.    Hij was de zoon van van der Linde, Franciscus Engelbertus en van Kolverschoten, Geertrui Maria.

Meer over van der Linde, Johannes:

Geboorte: 1881, Amsterdam.   

Beroep: 1900. blikslager.   

Beroep: 1910. gasfitter.   

Overlijden: na 1910.   

11111121111219715. van der Linde, Cornelia Agatha.

Cornelia Agatha werd geboren in 1862 in Amsterdam.    Zij overleed na 1903.    Zij was de dochter van van der Linde, Hubertus en Spanjerberg, Agatha. Zij trouwde van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius op 21 november 1888 in Amsterdam.

Meer over van der Linde, Cornelia Agatha:

Geboorte: 1862, Amsterdam.   

Overlijden: na 1903.   

Echtgeno(o)t(e):van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius.

Bernardus Egbertus Antonius werd geboren in 1865 in Amsterdam.    Hij trouwde van der Linde, Cornelia Agatha op 21 november 1888 in Amsterdam.

Meer over van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius:

Geboorte: 1865, Amsterdam.   

Beroep: kruier.   

Kinderen van van der Linde, Cornelia Agatha en van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius

111111211112197151 i. van Poppel, Hubertus Bernardus Johannes. Hubertus Bernardus Johannes werd geboren in 1890 in Amsterdam.    Hij overleed na 1919.   

111111211112197152 ii. van Poppel, Cornelia Agatha. Cornelia Agatha werd geboren in 1892 in Amsterdam.    Zij overleed na 1914.   

111111211112197153 iii. van Poppel, Anna Elisabeth. Anna Elisabeth werd geboren in 1895 in Amsterdam.    Zij overleed na 1916.   

111111211112197154 iv. van Poppel, Wilhelmina Elisabeth. Wilhelmina Elisabeth werd geboren in 1898 in Amsterdam.    Zij overleed na 1918.   

111111211112197155 v. van Poppel, Agatha Elisabeth. Agatha Elisabeth werd geboren in 1903 in Amsterdam.    Zij overleed na 1929.   

Meer over van der Linde, Cornelia Agatha en van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius:

Huwelijk: 21 november 1888, Amsterdam.   

111111211112197151. van Poppel, Hubertus Bernardus Johannes.

Hubertus Bernardus Johannes werd geboren in 1890 in Amsterdam.    Hij overleed na 1919.    Hij was de zoon van van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius en van der Linde, Cornelia Agatha.

Meer over van Poppel, Hubertus Bernardus Johannes:

Geboorte: 1890, Amsterdam.   

Overlijden: na 1919.   

111111211112197152. van Poppel, Cornelia Agatha.

Cornelia Agatha werd geboren in 1892 in Amsterdam.    Zij overleed na 1914.    Zij was de dochter van van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius en van der Linde, Cornelia Agatha.

Meer over van Poppel, Cornelia Agatha:

Geboorte: 1892, Amsterdam.   

Overlijden: na 1914.   

111111211112197153. van Poppel, Anna Elisabeth.

Anna Elisabeth werd geboren in 1895 in Amsterdam.    Zij overleed na 1916.    Zij was de dochter van van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius en van der Linde, Cornelia Agatha.

Meer over van Poppel, Anna Elisabeth:

Geboorte: 1895, Amsterdam.   

Overlijden: na 1916.   

111111211112197154. van Poppel, Wilhelmina Elisabeth.

Wilhelmina Elisabeth werd geboren in 1898 in Amsterdam.    Zij overleed na 1918.    Zij was de dochter van van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius en van der Linde, Cornelia Agatha.

Meer over van Poppel, Wilhelmina Elisabeth:

Geboorte: 1898, Amsterdam.   

Overlijden: na 1918.   

111111211112197155. van Poppel, Agatha Elisabeth.

Agatha Elisabeth werd geboren in 1903 in Amsterdam.    Zij overleed na 1929.    Zij was de dochter van van Poppel, Bernardus Egbertus Antonius en van der Linde, Cornelia Agatha.

Meer over van Poppel, Agatha Elisabeth:

Geboorte: 1903, Amsterdam.   

Overlijden: na 1929.   

111111211112198. Spanjerberg, Engel.

Engel werd geboren in september 1799 in Amsterdam.    Hij overleed in 1839 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes. Hij trouwde van Haarlem, Maria Magdalena op 17 juni 1829 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van der Pol, Anna op 4 mei 1836 in Amsterdam..

Meer over Spanjerberg, Engel:

Geboorte: september 1799, Amsterdam.   

Beroep: 17 juni 1829. kastenmaker.   

Overlijden: 1839, Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):van Haarlem, Maria Magdalena.

Maria Magdalena werd geboren in 1804 in Amsterdam.    Zij overleed voor 1836.    Zij trouwde Spanjerberg, Engel op 17 juni 1829 in Amsterdam.

Meer over van Haarlem, Maria Magdalena:

Geboorte: 1804, Amsterdam.   

Overlijden: voor 1836.   

Meer over van Haarlem, Maria Magdalena en Spanjerberg, Engel:

Huwelijk: 17 juni 1829, Amsterdam.   

Beroep: 4 mei 1836. boedelschikker.   

Echtgeno(o)t(e):van der Pol, Anna.

Anna werd geboren in 1808 in Amsterdam.    Zij trouwde Spanjerberg, Engel op 4 mei 1836 in Amsterdam.

Meer over van der Pol, Anna:

Geboorte: 1808, Amsterdam.   

Kinderen van van der Pol, Anna en Spanjerberg, Engel

1111112111121981 i. Spanjerberg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 19 augustus 1838 in Amsterdam.    Zij overleed na 1864.   

Meer over van der Pol, Anna en Spanjerberg, Engel:

Huwelijk: 4 mei 1836, Amsterdam.   

1111112111121981. Spanjerberg, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren op 19 augustus 1838 in Amsterdam.    Zij overleed na 1864.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Engel en van der Pol, Anna.

Meer over Spanjerberg, Anna Cornelia:

Geboorte: 19 augustus 1838, Amsterdam.   

Overlijden: na 1864. naaister.   

1111112111122. van de Wetering, Willem Corsz.

Willem Corsz werd geboren in 1722.    Hij overleed in 1793.    Hij was de zoon van van de Wetering, Kors Gerritsz en Willemsz, Anna Marij.

Meer over van de Wetering, Willem Corsz:

Geboorte: 1722.   

Overlijden: 1793.   

1111112111123. van de Wetering, Geurt.

Geurt werd geboren rond 1723.    Hij was de zoon van van de Wetering, Kors Gerritsz en Willemsz, Anna Marij.

Meer over van de Wetering, Geurt:

Geboorte: rond 1723.   

1111112111124. van de Wetering, Gerrit.

Gerrit werd geboren rond 1725.    Hij overleed in 1784.    Hij was de zoon van van de Wetering, Kors Gerritsz en Willemsz, Anna Marij.

Meer over van de Wetering, Gerrit:

Geboorte: rond 1725.   

Overlijden: 1784.   

1111112111125. van de Wetering, Klaas.

Klaas werd geboren rond 1730.    Hij was de zoon van van de Wetering, Kors Gerritsz en Willemsz, Anna Marij.

Meer over van de Wetering, Klaas:

Geboorte: rond 1730.   

1111112111126. van de Wetering, Willemtje.

Willemtje werd geboren in 1716.    Zij was de dochter van van de Wetering, Kors Gerritsz en Willemsz, Anna Marij.

Meer over van de Wetering, Willemtje:

Geboorte: 1716.   

111111211113. van de Wetering, Aelt.

Aelt werd geboren in 1687.    Hij was de zoon van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje.

Meer over van de Wetering, Aelt:

Geboorte: 1687.   

111111211114. van de Wetering, Geurt.

Geurt werd geboren in 1693.    Hij was de zoon van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje.

Meer over van de Wetering, Geurt:

Geboorte: 1693.   

111111211115. van de Wetering, Theunis Gerritsz.

Theunis Gerritsz werd geboren in 1695.    Hij was de zoon van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje.

Meer over van de Wetering, Theunis Gerritsz:

Geboorte: 1695.   

111111211116. van de Wetering, Merritje.

Merritje werd geboren in 1698.    Zij was de dochter van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje.

Meer over van de Wetering, Merritje:

Geboorte: 1698.   

111111211117. van de Wetering, Willemijntje.

Willemijntje werd geboren in 1701.    Zij was de dochter van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje.

Meer over van de Wetering, Willemijntje:

Geboorte: 1701.   

111111211118. van de Wetering, Dirck.

Dirck werd geboren in 1705.    Hij was de zoon van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje.

Meer over van de Wetering, Dirck:

Geboorte: 1705.   

11111121112. van de Wetering, Dirk Aalten.

Dirk Aalten werd geboren rond 1665.    Hij overleed in 1704.    Hij was de zoon van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

Meer over van de Wetering, Dirk Aalten:

Geboorte: rond 1665.   

Overlijden: 1704.   

11111121113. van de Wetering, Gijsbertje.

Zij was de dochter van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

11111121114. van de Wetering, Marri Aalten.

Hij was de zoon van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

11111121115. van de Wetering, Jan.

Jan werd geboren rond 1650.    Hij was de zoon van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

Meer over van de Wetering, Jan:

Geboorte: rond 1650.   

11111121116. van de Wetering, Teunis.

Teunis werd geboren rond 1650.    Hij was de zoon van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

Meer over van de Wetering, Teunis:

Geboorte: rond 1650.   

11111121117. van de Wetering, Hendrickje.

Zij was de dochter van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

11111121118. van de Wetering, Marritje.

Zij was de dochter van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

11111121119. van de Wetering, Willempje.

Willempje werd geboren rond 1650.    Zij was de dochter van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits.

Meer over van de Wetering, Willempje:

Geboorte: rond 1650.   

1111112112. de Cruijff, Dirkje Gerrits.

Dirkje Gerrits werd geboren rond 1640.    Zij overleed rond 1708.    Zij was de dochter van de Cruijff, Gerrit Hendriks en Hendriks, Willemtgen.

Meer over de Cruijff, Dirkje Gerrits:

Geboorte: rond 1640.   

Overlijden: rond 1708.   

1111112113. de Cruijff, Hendrick Gerrits.

Hendrick Gerrits werd geboren rond 1640.    Hij overleed in 1692.    Hij was de zoon van de Cruijff, Gerrit Hendriks en Hendriks, Willemtgen.

Meer over de Cruijff, Hendrick Gerrits:

Geboorte: rond 1640.   

Overlijden: 1692.   

1111112114. de Cruijff, Trijntje Gerrits.

Trijntje Gerrits werd geboren rond 1640.    Zij was de dochter van de Cruijff, Gerrit Hendriks en Hendriks, Willemtgen.

Meer over de Cruijff, Trijntje Gerrits:

Geboorte: rond 1640.   

1111112115. de Cruijff, Hendrik den Jonge Gerritsz.

Hendrik den Jonge Gerritsz werd geboren rond 1645.    Hij was de zoon van de Cruijff, Gerrit Hendriks en Hendriks, Willemtgen.

Meer over de Cruijff, Hendrik den Jonge Gerritsz:

Geboorte: rond 1645.   

1111112116. de Cruijff, Gijsbertje Gerrits.

Gijsbertje Gerrits werd geboren rond 1648.    Zij was de dochter van de Cruijff, Gerrit Hendriks en Hendriks, Willemtgen.

Meer over de Cruijff, Gijsbertje Gerrits:

Geboorte: rond 1648.   

12. de Cruve, Dideric Dictus.

Dideric Dictus werd geboren rond 1340 in Utrecht.    Hij was de zoon van de Cruve, Theodoricus. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over de Cruve, Dideric Dictus:

Geboorte: rond 1340, Utrecht.   

Beroep: Kanunnik Dom Utrecht: Een seculiere kanunnik, te onderscheiden van een reguliere kanunnik, is een geestelijke binnen de Rooms-Katholieke Kerk, de Anglicaanse kerk of de Evangelisch-Lutherse Kerk, die deel uitmaakt van het seculier kapittel van een kathedraal of een andere belangrijke kerk…   

Kinderen van Onbekend en de Cruve, Dideric Dictus

121 i. de Cruven, Dirck Johannes. Dirck Johannes werd geboren rond 1380.    Hij trouwde Onbekend rond 1405.

121. de Cruven, Dirck Johannes.

Dirck Johannes werd geboren rond 1380.    Hij was de zoon van de Cruve, Dideric Dictus. Hij trouwde Onbekend rond 1405.

Meer over de Cruven, Dirck Johannes:

Geboorte: rond 1380.   

Kinderen van Onbekend en de Cruven, Dirck Johannes

1211 i. de Cruijff, Jan Dircksz (dije Cruve). Jan Dircksz (dije Cruve) werd geboren rond 1410.    Hij trouwde Onbekend rond 1430.

Meer over Onbekend en de Cruven, Dirck Johannes:

Huwelijk: rond 1405.   

1211. de Cruijff, Jan Dircksz (dije Cruve).

Jan Dircksz (dije Cruve) werd geboren rond 1410.    Hij was de zoon van de Cruven, Dirck Johannes. Hij trouwde Onbekend rond 1430.

Meer over de Cruijff, Jan Dircksz (dije Cruve):

Geboorte: rond 1410.   

Kinderen van Onbekend en de Cruijff, Jan Dircksz (dije Cruve)

12111 i. de Cruijff, Dirck Aelbertsz. Dirck Aelbertsz werd geboren rond 1435 in Overlangbroek (U).    Hij overleed op 1 mei 1513 in Wijk bij Duurstede.    Hij trouwde van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr rond 1470.

Meer over Onbekend en de Cruijff, Jan Dircksz (dije Cruve):

Huwelijk: rond 1430.   

12111. de Cruijff, Dirck Aelbertsz.

Dirck Aelbertsz werd geboren rond 1435 in Overlangbroek (U).    Hij overleed op 1 mei 1513 in Wijk bij Duurstede.    Hij werd begraven op 3 mei 1513 te Wijk bij Duurstede.. Hij was de zoon van de Cruijff, Jan Dircksz (dije Cruve). Hij trouwde van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr rond 1470.

Meer over de Cruijff, Dirck Aelbertsz:

Geboorte: rond 1435, Overlangbroek (U).   

Beroep: Pander en schutmeester.   

Overlijden: 1 mei 1513, Wijk bij Duurstede. Hil.   

Begrafenis: 3 mei 1513, Wijk bij Duurstede.   

Echtgeno(o)t(e):van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr.

Clemense Jacob Sandersdr werd geboren rond 1440.    Zij overleed rond 1487.    Zij was de dochter van van Catwijk, Jacob Sannesz. Zij trouwde de Cruijff, Dirck Aelbertsz rond 1470.

Meer over van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr:

Geboorte: rond 1440.   

Overlijden: rond 1487.   

Kinderen van van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr en de Cruijff, Dirck Aelbertsz

121111 i. de Cruijff, Willem. Willem werd geboren rond 1473.    Hij overleed rond 1545.    Hij trouwde de Wijs, Elisabeth Wouters rond 1494.

121112 ii. de Cruijff, Jan. Jan werd geboren in 1460 in Overlangbroek (U).    Hij overleed in 1524 in Overlangbroek (U).   

Opmerkingen van van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr en de Cruijff, Dirck Aelbertsz:

Bron: vhttps://www.genealogieonline.nl/brobol-genealogie/I11679.php

Meer over van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr en de Cruijff, Dirck Aelbertsz:

Huwelijk: rond 1470.   

121111. de Cruijff, Willem.

Willem werd geboren rond 1473.    Hij overleed rond 1545.    Hij was de zoon van de Cruijff, Dirck Aelbertsz en van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr. Hij trouwde de Wijs, Elisabeth Wouters rond 1494.

Opmerkingen bij de Cruijff, Willem

In 1497 woonde hij te Darthuizen op de hofstede De Rijt, dat heden nog bestaat (Bromweg 14).

Hij was eigenaar van landgoed Nellesteijn in 1505.

Meer over de Cruijff, Willem:

Geboorte: rond 1473.   

Overlijden: rond 1545.   

Echtgeno(o)t(e):de Wijs, Elisabeth Wouters.

Elisabeth Wouters werd geboren rond 1475.    Zij was de dochter van de Wijs, Jacob Woutersz. Zij trouwde de Cruijff, Willem rond 1494.

Meer over de Wijs, Elisabeth Wouters:

Geboorte: rond 1475.   

Kinderen van de Wijs, Elisabeth Wouters en de Cruijff, Willem

1211111 i. de Cruijff, Willem Willemsz de jonge. Willem Willemsz de jonge werd geboren in 1494 in Cothen.   

1211112 ii. de Cruijff, Dirck. Dirck werd geboren rond 1495 in Overlangbroek (U).    Hij overleed na 17 mei 1565.    Hij trouwde van Os, Agniet rond 1518.

1211113 iii. de Cruijff, Jan. Jan werd geboren in 1497 in Overlangbroek (U).   

1211114 iv. de Cruijff, Sebastiaan Willems. Sebastiaan Willems werd geboren in 1500.   

1211115 v. de Cruijff, Wouter. Wouter werd geboren rond 1500 in Leersum.   

Meer over de Wijs, Elisabeth Wouters en de Cruijff, Willem:

Huwelijk: rond 1494.   

1211111. de Cruijff, Willem Willemsz de jonge.

Willem Willemsz de jonge werd geboren in 1494 in Cothen.    Hij was de zoon van de Cruijff, Willem en de Wijs, Elisabeth Wouters.

Meer over de Cruijff, Willem Willemsz de jonge:

Geboorte: 1494, Cothen.   

1211112. de Cruijff, Dirck.

Dirck werd geboren rond 1495 in Overlangbroek (U).    Hij overleed na 17 mei 1565.    Hij was de zoon van de Cruijff, Willem en de Wijs, Elisabeth Wouters. Hij trouwde van Os, Agniet rond 1518.

Meer over de Cruijff, Dirck:

Geboorte: rond 1495, Overlangbroek (U).   

Beroep: leenman van de Proosdij Oudmunster.   

Overlijden: na 17 mei 1565.   

Echtgeno(o)t(e):van Os, Agniet.

Agniet werd geboren rond 1500.    Zij was de dochter van van Os, Lambert. Zij trouwde de Cruijff, Dirck rond 1518.

Meer over van Os, Agniet:

Geboorte: rond 1500.   

Kinderen van van Os, Agniet en de Cruijff, Dirck

12111121 i. de Cruijff, Cornelis Dircksz. Cornelis Dircksz werd geboren rond 1518 in Overlangbroek (U).    Hij trouwde Onbekend rond 1540.

12111122 ii. de Cruijff, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1520.   

12111123 iii. de Cruijff, Jan Dirckx. Jan Dirckx werd geboren rond 1530.    Hij overleed voor 26 oktober 1587.   

12111124 iv. de Cruijff, Willem Dirckx. Willem Dirckx werd geboren rond 1525.   

Opmerkingen van van Os, Agniet en de Cruijff, Dirck:

Bron: https://www.fredbrouwer.nl/kwartierstaat-brouwer-generatie-16/

Op 19 februari 1521 Dirc Jansz de Cruve gebruikt 5 morgen aen sijn hofstede die op ons heren lant staet; noch weijnich minder dan 5 morgen inde Wegemaet; een strijp daerof omtrent 4 hont is cuer renthe tientvrij ende is al boulant.

Op 1 februari 1523 is Dirk de Kruif door de Proosdij Oudmunster beleend met de helft van 7 morgen de nedereng in het kerspel Wijk in het Middelbroek in het gerecht van de jonkheer van Gaasbeek, genaamd Bitterskamp, bij dode van Jan, zijn vader. Op 17 mei 1565 Jan Dirk Jansz de Kruif bij overdracht door zijn vader met diens lijftocht. Op 26 oktober 1587 Jacob de Kruif bij dode van Jan Dirk Jansz de Kruif, zijn vader.

Op 10 februari 1524 is Dirk de Cruijf Jansz voor Willem de Cruijf, zijn broer, door de hofstede Culemborg beleend met 4 morgen in Wijk, genaamd Distelkamp en Korte Geer, strekkend van de hofstede van de leenman tot de heer van Abcoude met Paatsenkamp, bij dode van Jan, diens vader.

In 1535 tienden van de Dom te Cothen: Uijtvelt Dirck die Cruijff Jansz bij Wijk, borgen Dirck die Cruijff aende Brenck te Cothen en Dirck Verhaer. In 1540 Middelvelt Dijrck Janss die Cruijff te Cothen, borgen Thonijs Jacobss, Dirck Gherijtss.

Op 20 maart 1537 Dirck Jansz Cruijff in Cothen pacht 7 morgen aldaar van de fabriek.

In 1544-1545 Corting te Cothen: Dijrck dije Cruijff 9 stuijvers.

Op 18 februari 1549 Dirck Jansz de Cruijff aen de Dwarsdijck impetrant versus Cornelis Jacobsz wonend gerecht Cothen met zijn kinderen, zwagers, vrunden en magen, gedaagden.

In 1552 St. Andriesdach, tijnzen van de Domproest te Cothen: Dirck de Cruijff van 2 morgen bij Rodensteijn behorend Dirck de Cruijff opten Dwarsdijck, 11 d.

In 1564 rente van 6 pont 5 schell van 1 jaer rente aan Agniet Dirck de Cruijfven huisvrouw.

Meer over van Os, Agniet en de Cruijff, Dirck:

Huwelijk: rond 1518.   

12111121. de Cruijff, Cornelis Dircksz.

Cornelis Dircksz werd geboren rond 1518 in Overlangbroek (U).    Hij was de zoon van de Cruijff, Dirck en van Os, Agniet. Hij trouwde Onbekend rond 1540.

Opmerkingen bij de Cruijff, Cornelis Dircksz

Cornelis Dirksz de Kruif staat zijn recht af aan de heer Willem Adriaansz van Overrijn alias van der Eem priester omdat hij verpand had, Boeicop een halve hove land aan de bovensijde.

Meer over de Cruijff, Cornelis Dircksz:

Geboorte: rond 1518, Overlangbroek (U).   

Kinderen van Onbekend en de Cruijff, Cornelis Dircksz

121111211 i. van Blootenburg, Rijk Cornelissen. Rijk Cornelissen werd geboren rond 1540 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1 oktober 1606 in Woudenberg (U).    Hij trouwde Dircksen, Claesgen rond 1565.

121111212 ii. de Cruijff, Aart Cornelisz. Aart Cornelisz werd geboren rond 1559.   

Meer over Onbekend en de Cruijff, Cornelis Dircksz:

Huwelijk: rond 1540.   

121111211. van Blootenburg, Rijk Cornelissen.

Rijk Cornelissen werd geboren rond 1540 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1 oktober 1606 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van de Cruijff, Cornelis Dircksz. Hij trouwde Dircksen, Claesgen rond 1565.

Opmerkingen bij van Blootenburg, Rijk Cornelissen

        In 1675 worden huw. voorw. gemaakt tussen Adriaen Jacobsz van Blootenburg, jm, won. Leusbroek, geass. door broers Gerrit, Matheus en Rijck Jacobsz van Blootenburgh, zwager Jan Jacobsz, oom Jan Gerritsz van Blootenburg, en Jannitgen Thonis, jd., won. onder Scherpenzeel, geass. door broer Henrick Thonisz, zwagers Geurt Arisz en Jan Rijcksz, oom Arris Petersz. (AT015b006; 10-04-1675).

        7658 Rijck CORNELISZN, boer, geboren ca 1540, overleden ca 1605, ook soms van Blootenburg

        Het echtpaar testeerde op 15/10/1605 te Amersfoort.

        Zie ook NL 1936 en 1938.Genealogie Blootenburg. Zoon van Cornelis RIJCKSZN (zie 15316).

        Gehuwd voor de kerk ca 1565 met

        7659 Claesgen DIRKXS, geboren ca 1545, overleden na 1605.

        Uit dit huwelijk:

        1. Jan, geboren ca 1567, overleden voor 1633.

        2. Cornelis, geboren ca 1569, overleden 1608-1613.

        3. Emmitghen, geboren ca 1569, overleden voor 1628.

        4. Gerritgen RIJCX (zie 3829).

        5. Gerrit, geboren ca 1570, overleden ca 1652. Gerrit Rijksz. bouwde omstreeks 1620 de hofstede Van Blootenberg, waar hij boer werd. Hij was gegoed op Eeckeris Ekeris( onder Woudenberg.

        Hij had broers Cornelis, Jan en Claes en zusters Emmighen en Geertgen.

        In de oudschildlegger van 1599 komt Gerrit Rijksz. voor bij nr.73, dat is het huis Geerestein met bijbehorende 60 morgen lands. Hij wordt daar vermeld als één van de drie gebruikers van dit eigendom van Jonker Jacob van Zuylen. Bovendien worden daarin Gerrit Ryxen met syn broeders vermeld als eigenaars en gebruikers van nr.42, 6 morgen lands op Ekeris. Dit perceel was tevoren eigendom van die Laserij buyten Utrecht, dat was het zogenaamde Melatenhuis of hospitaal voor lepra/patiënten. In het archief van dit huis vinden we dat het perceel hun geschonken was in 1414 en dat het op 01/03/1597 verkocht is voor 800 gulden. Helaas staat er niet bij aan wie, maar dat moeten de broers geweest zijn. Uit een bijbehorende kaart blijkt dat het perceel ligt in het noorden van Ekeris, dus niet vlakbij Blotenburg. De familie heeft het pas in de 18e eeuw verkocht.

        In 1614 bracht de rentmeester van Domeinen een bezoek aan Woudenberg om de belastingzetting te controleren. In zijn verslag schreef hij bevonden thuys tot Geresteijn alwaer den pachter van Geresteijn genaemt Gerrit Rycksen tegensover woent. Uit het testament van Frans van Triest van 1635 blijkt dat Gerrit samen met zijn schoonouders land gelegen in Over/ en Neder/eeckerijs gekocht heeft, dat land werd hem bij dit testament toebedeeld. Dat zou dus best het land van Blotenburg geweest kunnen zijn. Overigens was Gerrit Rijcks in 1614 een van de hoogst/aangeslagen inwoners van Woudenberg. In 1631 blijkt Gerrits oudste zoon Rijk de pacht van de boerderij op Geerestein te hebben overgenomen. Gerrit woonde daar toen dus niet zelf meer. Men zou zich kunnen voorstellen dat Gerrit zich rond 1625 met zijn familie vestigde op Blotenburg en de boerderij op Geerestein aan zijn pas getrouwde zoon overliet. Of Gerrit een nieuwe boerderij bouwde, dan wel een al bestaande boerderij betrok, vermeldt de historie niet. In ieder geval komt de naam niet eerder voor, die moet Gerrit hebben verzonnen. Waarschijnlijk noemde hij zijn boerderij naar de ontblote degens in zijn wapen of als ontbloot van achternaam.

        Gehuwd voor de kerk ca 1615 met Adriaentje Fransdr van TRIEST.

        6. Claes, geboren ca 1575, overleden ca 1645.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-cramer/I0871.php

Meer over van Blootenburg, Rijk Cornelissen:

Geboorte: rond 1540, Woudenberg (U).   

Overlijden: 1 oktober 1606, Woudenberg (U).   

Echtgeno(o)t(e):Dircksen, Claesgen.

Claesgen werd geboren rond 1545.    Zij overleed na 1605.    Zij trouwde van Blootenburg, Rijk Cornelissen rond 1565.

Meer over Dircksen, Claesgen:

Geboorte: rond 1545.   

Overlijden: na 1605.   

Kinderen van Dircksen, Claesgen en van Blootenburg, Rijk Cornelissen

1211112111 i. Blootenburg, Gerritgen Rijcx. Gerritgen Rijcx werd geboren rond 1570.    Zij overleed op 6 september 1636 in Woudenberg (U).    Zij had een relatie met de Cruijff, Hendrik Gerritsz.

1211112112 ii. van Blootenburg, Gerrit Rijcksen. Gerrit Rijcksen werd geboren rond 1570.    Hij overleed na 1636.   

1211112113 iii. van Blootenburg, Cornelis Rijks. Cornelis Rijks werd geboren rond 1575.   

1211112114 iv. van Blootenburg, Jan Rijks. Jan Rijks werd geboren rond 1575.   

1211112115 v. van Blootenburg, Claes Rijks. Claes Rijks werd geboren rond 1575.   

1211112116 vi. van Blootenburg, Emmighen Rijks. Emmighen Rijks werd geboren rond 1575.   

Meer over Dircksen, Claesgen en van Blootenburg, Rijk Cornelissen:

Huwelijk: rond 1565.   

1211112111. Blootenburg, Gerritgen Rijcx.

Gerritgen Rijcx werd geboren rond 1570.    Zij overleed op 6 september 1636 in Woudenberg (U).    Zij was de dochter van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen. Zij had een relatie met de Cruijff, Hendrik Gerritsz.

Meer over Blootenburg, Gerritgen Rijcx:

Geboorte: rond 1570.   

Overlijden: 6 september 1636, Woudenberg (U).   

Verwantschap met: de Cruijff, Hendrik Gerritsz.

Hendrik Gerritsz werd geboren rond 1560 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 9 januari 1630 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van de Cruijff, Gerrit Hendricksz en , Gijsbertje. Hij had een relatie met Blootenburg, Gerritgen Rijcx..

Opmerkingen bij de Cruijff, Hendrik Gerritsz

In 1599 is Hendrick Cruijf gebruiker van ‘een erf genaampt Ekeris groot 20 mergen s’jaars om 28 Karolus guldens’ (oudschildgeld) van Goutgen Davelaar. Het erf is later genoemd Blotenburg en strekte zich uit van de Geeresteinselaan tot de Zegheweg, langs de Dorpsstraat en Stationsweg. Later is hier de boerderij Blotenburg gebouwd.

In 1614 vermeld bij quotisatie- en consumptiegeld: ‘Hendrik de Cruijf tot quotisatie 37 gulden vijf stuivers ende tot consumpt 32 gulden drie stuivers (Geerestein) en Hendrick de Cruijff quotisatie 9 gulden thien stuivers en consumptie 7 gulden 8 stuivers (de Wetering).

Op onbekende datum is Hendrick Cruijff gebruiker van Graafbeek onder Leusden, eigenaar is Jonker Jacob Taets van Amerongen.

Op 9 september 1630 vindt er een boedelinventarisatie plaats van Hendrick Cruijff. Onder de boedel bevindt zich grond in Klein Ringelpoel, land in de Meent en de helft van een huis met hof in ’t dorp, allen onder Woudenberg.

Meer over de Cruijff, Hendrik Gerritsz:

Geboorte: rond 1560, Woudenberg (U).   

Overlijden: 9 januari 1630, Woudenberg (U).   

Kinderen van Blootenburg, Gerritgen Rijcx en de Cruijff, Hendrik Gerritsz

111111211 i. de Cruijff, Gerrit Hendriks. Gerrit Hendriks werd geboren rond 1590 in Woudenberg (U).    Hij overleed in 1649 in Leusden.    Hij trouwde Hendriks, Willemtgen rond 1635.

1211112112. van Blootenburg, Gerrit Rijcksen.

Gerrit Rijcksen werd geboren rond 1570.    Hij overleed na 1636.    Hij was de zoon van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen.

Meer over van Blootenburg, Gerrit Rijcksen:

Geboorte: rond 1570.   

Overlijden: na 1636.   

1211112113. van Blootenburg, Cornelis Rijks.

Cornelis Rijks werd geboren rond 1575.    Hij was de zoon van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen.

Meer over van Blootenburg, Cornelis Rijks:

Geboorte: rond 1575.   

1211112114. van Blootenburg, Jan Rijks.

Jan Rijks werd geboren rond 1575.    Hij was de zoon van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen.

Meer over van Blootenburg, Jan Rijks:

Geboorte: rond 1575.   

1211112115. van Blootenburg, Claes Rijks.

Claes Rijks werd geboren rond 1575.    Hij was de zoon van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen.

Meer over van Blootenburg, Claes Rijks:

Geboorte: rond 1575.   

1211112116. van Blootenburg, Emmighen Rijks.

Emmighen Rijks werd geboren rond 1575.    Zij was de dochter van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen.

Meer over van Blootenburg, Emmighen Rijks:

Geboorte: rond 1575.   

121111212. de Cruijff, Aart Cornelisz.

Aart Cornelisz werd geboren rond 1559.    Hij was de zoon van de Cruijff, Cornelis Dircksz.

Meer over de Cruijff, Aart Cornelisz:

Geboorte: rond 1559.   

12111122. de Cruijff, Gerrit.

Gerrit werd geboren rond 1520.    Hij was de zoon van de Cruijff, Dirck en van Os, Agniet.

Meer over de Cruijff, Gerrit:

Geboorte: rond 1520.   

12111123. de Cruijff, Jan Dirckx.

Jan Dirckx werd geboren rond 1530.    Hij overleed voor 26 oktober 1587.    Hij was de zoon van de Cruijff, Dirck en van Os, Agniet.

Meer over de Cruijff, Jan Dirckx:

Geboorte: rond 1530.   

Beroep: leenman van de Proosdij Oudmunster.   

Overlijden: voor 26 oktober 1587.   

12111124. de Cruijff, Willem Dirckx.

Willem Dirckx werd geboren rond 1525.    Hij was de zoon van de Cruijff, Dirck en van Os, Agniet.

Meer over de Cruijff, Willem Dirckx:

Geboorte: rond 1525.   

1211113. de Cruijff, Jan.

Jan werd geboren in 1497 in Overlangbroek (U).    Hij was de zoon van de Cruijff, Willem en de Wijs, Elisabeth Wouters.

Meer over de Cruijff, Jan:

Geboorte: 1497, Overlangbroek (U).   

1211114. de Cruijff, Sebastiaan Willems.

Sebastiaan Willems werd geboren in 1500.    Hij was de zoon van de Cruijff, Willem en de Wijs, Elisabeth Wouters.

Meer over de Cruijff, Sebastiaan Willems:

Geboorte: 1500.   

1211115. de Cruijff, Wouter.

Wouter werd geboren rond 1500 in Leersum.    Hij was de zoon van de Cruijff, Willem en de Wijs, Elisabeth Wouters.

Meer over de Cruijff, Wouter:

Geboorte: rond 1500, Leersum. Darthuijzen.   

121112. de Cruijff, Jan.

Jan werd geboren in 1460 in Overlangbroek (U).    Hij overleed in 1524 in Overlangbroek (U).    Hij was de zoon van de Cruijff, Dirck Aelbertsz en van Catwijk, Clemense Jacob Sandersdr.

Meer over de Cruijff, Jan:

Geboorte: 1460, Overlangbroek (U).   

Overlijden: 1524, Overlangbroek (U).