Stamboom Tienkamp Brandenburg

Cornelis Lely, voorouders

       Voorouderverslag voor Lely, Cornelis

Generatie 1

 1. Lely, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1854-09-23 in Amsterdam.
  Hij overleed op 1929-01-22 in ’s Gravenhage op de leeftijd van 74
  jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Lely, Jan en van Houten,
  Adriana Maria Elisabeth. Hij trouwde van Rinsum, Gerarda Jacoba op
  1881-12-22 in Amsterdam. Echtgenoot: van Rinsum, Gerarda Jacoba. Gerarda Jacoba werd geboren in 1862. Zij overleed in 1914 op de
  leeftijd van 52 jaren. Zij was de dochter van van Rinsum, Cornelis
  Willem August en Reijdon, Geertje Jacoba. Notities bij Lely, Cornelis Bron: Wikipedia Cornelis Lely (Amsterdam, 23 september 1854 – Den Haag, 22 januari 1929) was een Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister, gouverneur en politicus. De Zuiderzeewerken zijn grotendeels uitgevoerd volgens zijn plannen. Lely ontwierp in 1891 een eerste concept van zijn plan voor de afsluiting van de Zuiderzee, waarop deze binnenzee uiteindelijk in 1932 door de Afsluitdijk definitief werd afgesloten en het huidige IJsselmeer ontstond. Op 36-jarige leeftijd werd Lely benoemd tot minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in het Kabinet-Van Tienhoven (1891-1894). Lely was minister van Waterstaat in nog twee kabinetten: het Kabinet-Pierson (1897-1901) en het Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918). In 1898 loodste hij de wet voor de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij door het parlement. Daartussen was hij van 1902 tot 1905 gouverneur van Suriname, en tijdens dit gouverneurschap bevorderde hij het aanvankelijk particuliere plan voor de aanleg van de Lawaspoorweg. In augustus 1913 werd Lely voor de derde maal minister. De inpoldering van de Zuiderzee werd door zijn toedoen vervolgens eindelijk opgenomen in het regeringsprogramma, nadat zijn eerdere voorstellen door de voorgaande kabinetten meermaals waren afgewezen. Lely bekleedde ook andere openbare functies. Naast zijn ministerschappen was hij lid van de Tweede Kamer (tussen 1894 en 1922), lid van de Eerste Kamer (1910-1913), lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (1909-1910) en lid van de gemeenteraad en wethouder van ‘s-Gravenhage (1908-1913). Tussen 1902 en 1905 was hij gouverneur van Suriname. Lely was initiator van de Mijnraad waarvan hij in 1902 kort de eerste voorzitter was en welke functie hij ook tussen 1908 en 1913 uitoefende. Meer over van Rinsum, Gerarda Jacoba en Lely, Cornelis: Huwelijk: 1881-12-22, Amsterdam.

Generatie 2

 1. Lely, Jan. Jan werd geboren in 1817. Hij overleed in 1892 op de
  leeftijd van 75 jaren. Hij was de zoon van Lely, Dirk en Heslinga,
  Klaaske. Hij trouwde van Houten, Adriana Maria Elisabeth op
  1841-10-14 in Amsterdam.
 2. van Houten, Adriana Maria Elisabeth. Adriana Maria Elisabeth werd
  geboren op 1818-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 1894-01-08 in
  Amsterdam op de leeftijd van 75 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter
  van van Houten, Gerrit Jan en Mercker, Adriana Maria. Kinderen van van Houten, Adriana Maria Elisabeth en Lely, Jan i. Lely, Dirk. Dirk werd geboren in 1849 in Amsterdam. Hij overleed
  op 1922-12-01 in Heemstede. Hij trouwde van Rinsum, Aletta Sophia
  Charlotte omstreeks 1880. ii. Lely, Cornelis [1]. Cornelis werd geboren op 1854-09-23 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1929-01-22 in ’s Gravenhage. Hij
  trouwde van Rinsum, Gerarda Jacoba op 1881-12-22 in Amsterdam. Meer over van Houten, Adriana Maria Elisabeth en Lely, Jan: Huwelijk: 1841-10-14, Amsterdam.

Generatie 3

 1. Lely, Dirk. Dirk werd geboren in 1776. Hij overleed in 1843 op de
  leeftijd van 67 jaren. Hij was de zoon van Lely, Cornelis en
  Sluijter, Sara. Hij trouwde Heslinga, Klaaske op 1802-04-16 in
  Amsterdam.
 2. Heslinga, Klaaske. Zij werd gedoopt op 1774-02-25 in Leeuwarden. Zij
  overleed in 1833. Zij was de dochter van Heslinga, Foppe Gerrits en
  Medendorp, Heijltje. Meer over Heslinga, Klaaske: Doop: 1774-02-25, Leeuwarden. Kinderen van Heslinga, Klaaske en Lely, Dirk i. Heslinga, Gerrit. He werd gedoopt op 1807-11-15 in Amsterdam. ii. Lely, Jan [2]. Jan werd geboren in 1817. Hij overleed in 1892.
  Hij trouwde van Houten, Adriana Maria Elisabeth op 1841-10-14 in
  Amsterdam. Meer over Heslinga, Klaaske en Lely, Dirk: Huwelijk: 1802-04-16, Amsterdam.
 3. van Houten, Gerrit Jan. He werd gedoopt op 1774-02-06 in Deventer.
  Hij overleed op 1866-05-29 in Amsterdam. Hij was de zoon van van
  Houten, Jochem en Jalink, Johanna Wisselina. Hij trouwde Mercker,
  Adriana Maria op 1811-04-13 in Amsterdam. Hij trouwde tevens den
  Hengst, Johanna op 1826-03-02 in Amsterdam. Meer over van Houten, Gerrit Jan: Doop: 1774-02-06, Deventer. Meer over den Hengst, Johanna en van Houten, Gerrit Jan: Huwelijk: 1826-03-02, Amsterdam.
 4. Mercker, Adriana Maria. Zij werd gedoopt op 1785-05-16 in Amsterdam.
  Zij overleed voor 1826. Zij was de dochter van Mercker, Johan Daniel
  en de Graaf, Elsje. Meer over Mercker, Adriana Maria: Doop: 1785-05-16, Amsterdam. Kinderen van Mercker, Adriana Maria en van Houten, Gerrit Jan i. van Houten, Johannes Wilhelmus. Johannes Wilhelmus werd geboren
  in 1814 in Amsterdam. Hij overleed na 1843. ii. van Houten, Adriana Maria Elisabeth [3]. Adriana Maria Elisabeth
  werd geboren op 1818-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op
  1894-01-08 in Amsterdam. Zij trouwde Lely, Jan op 1841-10-14 in
  Amsterdam. Meer over Mercker, Adriana Maria en van Houten, Gerrit Jan: Huwelijk: 1811-04-13, Amsterdam.

Generatie 4

 1. Lely, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1737-01-14 in Amsterdam.
  Hij overleed op 1809-05-15 in Amsterdam op de leeftijd van 72 jaren,
  4 maanden. Hij was de zoon van Lely, Jan en van Dijk, Sara. Hij
  trouwde Sluijter, Sara op 1769-12-31 in Amsterdam. Meer over Lely, Cornelis: Beroep: Amsterdam. makelaar in oliezaden en olie.
 2. Sluijter, Sara. Zij werd gedoopt op 1744-11-26 in Amsterdam. Zij
  overleed in 1817. Zij was de dochter van Sluijter, Dirk Pietersz en
  Sents, Steijntje. Meer over Sluijter, Sara: Doop: 1744-11-26, Amsterdam. Kinderen van Sluijter, Sara en Lely, Cornelis i. Lely, Dirk [4]. Dirk werd geboren in 1776. Hij overleed in 1843.
  Hij trouwde Heslinga, Klaaske op 1802-04-16 in Amsterdam. Meer over Sluijter, Sara en Lely, Cornelis: Huwelijk: 1769-12-31, Amsterdam.
 3. Heslinga, Foppe Gerrits. Foppe Gerrits werd geboren in 1746 in
  Friesland. Hij overleed op 1822-06-10 in Almelo op de leeftijd van
  76 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Heslinga, Gerrit. Hij
  trouwde Medendorp, Heijltje op 1773-07-17 in Bolsward.
 4. Medendorp, Heijltje. Heijltje werd geboren in 1745 in Groningen. Zij
  overleed op 1820-10-21 in Almelo op de leeftijd van 75 jaren, 9
  maanden. Zij was de dochter van Medendorp, Alle Pieters en Blaupot,
  Heijltje Janssen. Kinderen van Medendorp, Heijltje en Heslinga, Foppe Gerrits i. Heslinga, Klaaske [5]. Zij werd gedoopt op 1774-02-25 in
  Leeuwarden. Zij overleed in 1833. Zij trouwde Lely, Dirk op
  1802-04-16 in Amsterdam. ii. Heslinga, Ybeltje. Zij werd gedoopt op 1775-09-19 in Leeuwarden. iii. Heslinga, Gerrit. He werd gedoopt op 1777-01-24 in Leeuwarden. iv. Heslinga, Alle. He werd gedoopt op 1778-06-24 in Leeuwarden. v. Heslinga, Sara. Zij werd gedoopt op 1780-04-07 in Leeuwarden. Zij
  overleed na 1817. Meer over Medendorp, Heijltje en Heslinga, Foppe Gerrits: Huwelijk: 1773-07-17, Bolsward.
 5. van Houten, Jochem. He werd gedoopt op 1737-01-11 in Deventer. Hij
  werd begraven op 1776-11-04 in Deventer. Hij was de zoon van den
  Houten, Joost en Key, Anna. Hij trouwde Jalink, Johanna Wisselina
  omstreeks 1770. Meer over van Houten, Jochem: Doop: 1737-01-11, Deventer. Begrafenis: 1776-11-04, Deventer.
 6. Jalink, Johanna Wisselina. Johanna Wisselina werd geboren in 1748.
  Zij overleed op 1806-05-17 in Deventer op de leeftijd van 58 jaren,
  4 maanden. Zij was de dochter van Jalinck, Gerrit en Brandenburg,
  Willemina. Kinderen van Jalink, Johanna Wisselina en van Houten, Jochem i. van Houten, Gerrit Jan [6]. He werd gedoopt op 1774-02-06 in
  Deventer. Hij overleed op 1866-05-29 in Amsterdam. Hij trouwde
  Mercker, Adriana Maria op 1811-04-13 in Amsterdam. Hij trouwde
  tevens den Hengst, Johanna op 1826-03-02 in Amsterdam. Meer over Jalink, Johanna Wisselina en van Houten, Jochem: Huwelijk: omstreeks 1770.
 7. Mercker, Johan Daniel. He werd gedoopt op 1763-08-29 in Amsterdam.
  Hij was de zoon van Mercker, Johan David en Meijers, Adriana. Hij
  trouwde de Graaf, Elsje op 1784-05-21 in Amsterdam. Meer over Mercker, Johan Daniel: Doop: 1763-08-29, Amsterdam.
 8. de Graaf, Elsje. Elsje werd geboren in 1760 in Amsterdam. Zij was de
  dochter van de Graaf, Lourens. Kinderen van de Graaf, Elsje en Mercker, Johan Daniel i. Mercker, Adriana Maria [7]. Zij werd gedoopt op 1785-05-16 in
  Amsterdam. Zij overleed voor 1826. Zij trouwde van Houten, Gerrit
  Jan op 1811-04-13 in Amsterdam. ii. Mercker, Lourens. He werd gedoopt op 1786-08-08 in Amsterdam. iii. Mercker, Catharina Dorothea. Zij werd gedoopt op 1791-10-26 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1861-10-05 in Haarlem. iv. Mercker, Elsje. Zij werd gedoopt op 1800-05-09 in Amsterdam. Meer over de Graaf, Elsje en Mercker, Johan Daniel: Huwelijk: 1784-05-21, Amsterdam. Religie: Evangelisch-Luthers.

Generatie 5

 1. Lely, Jan. Jan werd geboren in 1700. Hij overleed in 1773 op de
  leeftijd van 73 jaren. Hij was de zoon van Lely, Pieter en Veen,
  Lijsbeth. Hij trouwde van Dijk, Sara omstreeks 1735.
 2. van Dijk, Sara. Sara werd geboren in 1704. Zij overleed in 1781 op
  de leeftijd van 77 jaren. Kinderen van van Dijk, Sara en Lely, Jan i. Lely, Cornelis [8]. Cornelis werd geboren op 1737-01-14 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1809-05-15 in Amsterdam. Hij trouwde
  Sluijter, Sara op 1769-12-31 in Amsterdam. Meer over van Dijk, Sara en Lely, Jan: Huwelijk: omstreeks 1735.
 3. Sluijter, Dirk Pietersz. Dirk Pietersz werd geboren omstreeks 1720.
  Hij overleed voor 1760-03-27 in Amsterdam op de leeftijd van minder
  dan ongeveer 40 jaren, 2 maanden. Hij had een relatie met Sents,
  Steijntje omstreeks 1740.
 4. Sents, Steijntje. Steijntje werd geboren omstreeks 1720. Zij
  overleed na 1760-03-27 op de leeftijd van meer dan ongeveer 40
  jaren, 2 maanden. Kinderen van Sents, Steijntje en Sluijter, Dirk Pietersz i. Sluijter, Sara [9]. Zij werd gedoopt op 1744-11-26 in Amsterdam.
  Zij overleed in 1817. Zij trouwde Lely, Cornelis op 1769-12-31 in
  Amsterdam. Meer over Sents, Steijntje en Sluijter, Dirk Pietersz: Huwelijk: omstreeks 1740. Religie: Doopsgezind.
 5. Heslinga, Gerrit. Gerrit werd geboren omstreeks 1720. Hij had een
  relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en Heslinga, Gerrit i. Heslinga, Foppe Gerrits [10]. Foppe Gerrits werd geboren in 1746
  in Friesland. Hij overleed op 1822-06-10 in Almelo. Hij trouwde
  Medendorp, Heijltje op 1773-07-17 in Bolsward.
 6. Medendorp, Alle Pieters. Alle Pieters werd geboren omstreeks 1715.
  Hij overleed op 1756-07-10 in Groningen op de leeftijd van ongeveer
  41 jaren, 6 maanden. Hij trouwde Blaupot, Heijltje Janssen op
  1740-10-01 in Groningen.
 7. Blaupot, Heijltje Janssen. Heijltje Janssen werd geboren omstreeks
  1. Zij overleed op 1765-11-16 in Groningen op de leeftijd van
   ongeveer 50 jaren, 10 maanden.
  Kinderen van Blaupot, Heijltje Janssen en Medendorp, Alle Pieters i. Medendorp, Heijltje [11]. Heijltje werd geboren in 1745 in
  Groningen. Zij overleed op 1820-10-21 in Almelo. Zij trouwde
  Heslinga, Foppe Gerrits op 1773-07-17 in Bolsward. Meer over Blaupot, Heijltje Janssen en Medendorp, Alle Pieters: Huwelijk: 1740-10-01, Groningen.
 8. den Houten, Joost. He werd gedoopt op 1694-03-04 in Deventer. Hij
  was de zoon van den Houten, Gerrit Joosten en Meiling, Joanna Evers.
  Hij trouwde Key, Anna op 1725-06-03 in Amsterdam. Meer over den Houten, Joost: Doop: 1694-03-04, Deventer.
 9. Key, Anna. Anna werd geboren omstreeks 1700. Kinderen van Key, Anna en den Houten, Joost i. van Houten, Jochem [12]. He werd gedoopt op 1737-01-11 in
  Deventer. Hij werd begraven op 1776-11-04 in Deventer. Hij
  trouwde Jalink, Johanna Wisselina omstreeks 1770. Meer over Key, Anna en den Houten, Joost: Huwelijk: 1725-06-03, Amsterdam.
 10. Jalinck, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1709 in Deventer?. Hij was
  de zoon van Jalink, Joan en Brandenburgh, Gesina. Hij trouwde
  Brandenburg, Willemina op 1747-03-05 in Deventer.
 11. Brandenburg, Willemina. Zij werd gedoopt op 1708-04-08 in Deventer.
  Zij overleed omstreeks 1756. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan
  en van Unen, Catharina. Meer over Brandenburg, Willemina: Doop: 1708-04-08, Deventer. Kinderen van Brandenburg, Willemina en Jalinck, Gerrit i. Jalink, Johanna Wisselina [13]. Johanna Wisselina werd geboren in
  1. Zij overleed op 1806-05-17 in Deventer. Zij trouwde van
   Houten, Jochem omstreeks 1770.
  Meer over Brandenburg, Willemina en Jalinck, Gerrit: Huwelijk: 1747-03-05, Deventer. Bron: Mensen van vroeger, kwartierstaat van Marken.
 12. Mercker, Johan David. Johan David werd geboren omstreeks 1730. Hij
  overleed op 1801-01-06 in ’s Graveland op de leeftijd van ongeveer
  71 jaren, 5 dagen. Hij trouwde Meijers, Adriana op 1760-10-17 in
  Amsterdam. Hij trouwde tevens van Wetering, Maria op 1788-06-06 in
  Amsterdam. Hij trouwde tevens Huijskamp, Catharina op 1791-11-06 in
  Utrecht. Meer over van Wetering, Maria en Mercker, Johan David: Huwelijk: 1788-06-06, Amsterdam. Kinderen van Huijskamp, Catharina en Mercker, Johan David i. Mercker, Johan. He werd gedoopt op 1794-04-03 in Amsterdam. ii. Mercker, Adrianus. Adrianus werd geboren op 1800-02-27 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1836-03-03 in Haarlem. Meer over Huijskamp, Catharina en Mercker, Johan David: Ondertrouw: 1791-11-04, Amsterdam. Huwelijk: 1791-11-06, Utrecht.
 13. Meijers, Adriana. Adriana werd geboren omstreeks 1730. Zij overleed
  tussen 1785 en 1788 op de leeftijd van ongeveer 55 jaren. Kinderen van Meijers, Adriana en Mercker, Johan David i. Mercker, Johan Daniel [14]. He werd gedoopt op 1763-08-29 in
  Amsterdam. Hij trouwde de Graaf, Elsje op 1784-05-21 in
  Amsterdam. ii. Mercker, Susanna. Zij werd gedoopt op 1765-02-13 in Amsterdam. iii. Mercker, Willem. He werd gedoopt op 1769-06-23 in Amsterdam. iv. Mercker, Adrianus. He werd gedoopt op 1771-05-27 in Amsterdam.
  Hij overleed op 1818-04-11 in Barneveld. v. Mercker, Pieter. He werd gedoopt op 1777-11-19 in Amsterdam. Meer over Meijers, Adriana en Mercker, Johan David: Huwelijk: 1760-10-17, Amsterdam. Religie: Evangelisch-Luthers.
 14. de Graaf, Lourens. Lourens werd geboren omstreeks 1730. Hij had een
  relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en de Graaf, Lourens i. de Graaf, Elsje [15]. Elsje werd geboren in 1760 in Amsterdam.
  Zij trouwde Mercker, Johan Daniel op 1784-05-21 in Amsterdam.

Generatie 6

 1. Lely, Pieter. Pieter werd geboren omstreeks 1663. Hij overleed in
  1715 op de leeftijd van ongeveer 52 jaren. Hij trouwde Veen,
  Lijsbeth omstreeks 1692.
 2. Veen, Lijsbeth. Lijsbeth werd geboren omstreeks 1670. Kinderen van Veen, Lijsbeth en Lely, Pieter i. Lely, Jan [16]. Jan werd geboren in 1700. Hij overleed in 1773.
  Hij trouwde van Dijk, Sara omstreeks 1735. Meer over Veen, Lijsbeth en Lely, Pieter: Huwelijk: omstreeks 1692.
 3. den Houten, Gerrit Joosten. Gerrit Joosten werd geboren omstreeks
  1. Hij trouwde Meiling, Joanna Evers omstreeks 1690.
 4. Meiling, Joanna Evers. Joanna Evers werd geboren omstreeks 1666. Zij
  overleed omstreeks 1721 op de leeftijd van ongeveer 55 jaren. Zij
  was de dochter van Meiling, Evert. Kinderen van Meiling, Joanna Evers en den Houten, Gerrit Joosten i. den Houten, Joost [24]. He werd gedoopt op 1694-03-04 in
  Deventer. Hij trouwde Key, Anna op 1725-06-03 in Amsterdam. Meer over Meiling, Joanna Evers en den Houten, Gerrit Joosten: Huwelijk: omstreeks 1690.
 5. Jalink, Joan. Joan werd geboren omstreeks 1670. Hij trouwde
  Brandenburgh, Gesina op 1692-09-13 in Deventer.
 6. Brandenburgh, Gesina. Gesina werd geboren omstreeks 1670 in
  Deventer. Zij was de dochter van Brandenburgh, Joan en Gerrits,
  Gerritjen. Notities bij Brandenburgh, Gesina 14 Febr. 1710 Joan Jalink en Gesina Brandenburg Ehel. dragen over
  hun huis in Bakkersgang in de
  Nystrate. 26 Aug. 1717 Joan Jalink en Gesina Brandenburg zijn
  huisvrouw, dragen over hun erve en
  hof buiten de Brinkpoort. Kinderen van Brandenburgh, Gesina en Jalink, Joan i. Jalink, Gerrit Hendrik. Hij werd gedoopt (chr) op 1698-03-13 in
  Deventer. Hij trouwde Koppens, Elisabeth op 1718-12-18 in
  Deventer. ii. Jalinck, Gerrit [26]. Gerrit werd geboren in 1709 in Deventer?.
  Hij trouwde Brandenburg, Willemina op 1747-03-05 in Deventer. Meer over Brandenburgh, Gesina en Jalink, Joan: Huwelijk: 1692-09-13, Deventer.
 7. Brandenburg, Jan. Hij werd gedoopt (chr) op 1681-02-15 in Deventer.
  Hij werd begraven op 1743-12-26 in Deventer. Hij was de zoon van
  Brandenburgh, Wilhelmus en Lamberts, Gerberina. Hij trouwde van
  Unen, Catharina op 1707-06-28 in Deventer. Notities bij Brandenburg, Jan 1 mei 1707, Gerberdina Lamberts, wed. van wijlen schipper Willem
  Brandenburg, draagt aan haar
  zoon Jan Brandenburg over haar veerschip met toebehooren “als sij
  Comparante neffens haer Eheman
  ’t selve in het veer van dese stad op de steden Haarlem, Leyden,
  Rotterdam etc. en vice versa
  heeft gebruikt.”. Meer over Brandenburg, Jan: Doopnaam (chr): 1681-02-15, Deventer. Begrafenis: 1743-12-26, Deventer.
 8. van Unen, Catharina. Zij werd gedoopt (chr) in 1680 in Deventer?.
  Zij werd begraven op 1760-08-14 in Deventer. Notities bij van Unen, Catharina Naam ook: van Oene. Meer over van Unen, Catharina: Doopnaam (chr): 1680, Deventer?. Begrafenis: 1760-08-14, Deventer. Kinderen van van Unen, Catharina en Brandenburg, Jan i. Brandenburg, Willemina [27]. Zij werd gedoopt op 1708-04-08 in
  Deventer. Zij overleed omstreeks 1756. Zij trouwde Jalinck,
  Gerrit op 1747-03-05 in Deventer. ii. Brandenburg, Willem. Hij werd gedoopt (chr) op 1714-01-21 in
  Deventer. Hij werd begraven op 1797-05-15 in Deventer. Hij
  trouwde van Schaak, Eva. Meer over van Unen, Catharina en Brandenburg, Jan: Huwelijk: 1707-06-28, Deventer.

Generatie 7

 1. Meiling, Evert. Evert werd geboren omstreeks 1644. Hij was de zoon
  van Meiling, Jan. Hij had een relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en Meiling, Evert i. Meiling, Joanna Evers [49]. Joanna Evers werd geboren omstreeks
  1. Zij overleed omstreeks 1721. Zij trouwde den Houten, Gerrit
   Joosten omstreeks 1690.
 2. Brandenburgh, Joan. Joan werd geboren omstreeks 1640. Hij was de
  zoon van Brandenburgh, Willem Jansen en nn, nn. Hij trouwde Gerrits,
  Gerritjen omstreeks 1670. Meer over Brandenburgh, Joan: Huwelijksnaam: in de Waterstraet
 3. Gerrits, Gerritjen. Gerritjen werd geboren omstreeks 1640. Kinderen van Gerrits, Gerritjen en Brandenburgh, Joan i. Brandenburgh, Gesina [53]. Gesina werd geboren omstreeks 1670 in
  Deventer. Zij trouwde Jalink, Joan op 1692-09-13 in Deventer. Meer over Gerrits, Gerritjen en Brandenburgh, Joan: Huwelijk: omstreeks 1670.
 4. Brandenburgh, Wilhelmus. Hij werd gedoopt (chr) op 1658-01-05 in
  Deventer. Hij werd begraven op 1706-06-11 in Deventer. Hij was de
  zoon van Brandenburgh, Jan Willems en Gerrits, Gerritien. Hij
  trouwde Lamberts, Gerberina op 1679-07-20 in Deventer. Notities bij Brandenburgh, Wilhelmus ). In de renunciatieboeken van Deventer komt de volgende acte voor:
  1 Mei 1707 . Gerbcrina
  Lamberts, wed. van wijlen schipper Willem Brandenburg, draagt aan
  haar zoon Jan Brandenburg over
  haar veerschip met toebehooren ,,als sij Comparante neffens haer
  Eheman ’t selve in het veer van
  dese stad op de steden Haarlem, Leyden, Rotterdam etc. en vice versa
  heeft gebruikt”. Meer over Brandenburgh, Wilhelmus: Doopnaam (chr): 1658-01-05, Deventer. Begrafenis: 1706-06-11, Deventer.
 5. Lamberts, Gerberina. Zij werd gedoopt (chr) in 1650 in Deventer?. Notities bij Lamberts, Gerberina 18 Nov. 1718. Gerbrina Lamberts, wed. van wijlen Willem Brandenburg,
  draagt eenige geldsommen
  over aan haar beide dochters Magdalena en ‘Wilhelmina Brandenburg,
  wegens de hulp haar gedurende
  12; jaar in haar zwakte verleend. Uit deze akte blijkt ook dat zij
  twee getrouwde zoons had,
  niet met name genoemd. In de renunciatieboeken van Deventer komt
  o.a. ook voor: 1 mei 1707,
  Gerberdina Lamberts, wed. van wijlen schipper Willem Brandenburg,
  draagt aan haar zoon Jan
  Brandenburg over haar veerschip met toebehooren “als sij Comparante
  neffens haer Eheman ’t selve
  in het veer van dese stad op de steden Haarlem, Leyden, Rotterdam
  etc. en vice versa heeft
  gebruikt.” . Meer over Lamberts, Gerberina: Doopnaam (chr): 1650, Deventer?. Kinderen van Lamberts, Gerberina en Brandenburgh, Wilhelmus i. Brandenburgh, Wilhelmina. Wilhelmina werd geboren omstreeks 1690
  in Deventer. ii. Brandenburgh, Magdalena. Magdalena werd geboren omstreeks 1690 in
  Deventer. iii. Brandenburgh, Nicolaes. Hij werd gedoopt (chr) op 1694-08-12 in
  Deventer. Hij werd begraven op 1734-07-23 in Deventer. iv. Brandenburg, Jan [54]. Hij werd gedoopt (chr) op 1681-02-15 in
  Deventer. Hij werd begraven op 1743-12-26 in Deventer. Hij
  trouwde van Unen, Catharina op 1707-06-28 in Deventer. v. Brandenburg, Berent. Hij werd gedoopt (chr) op 1685-01-28 in
  Deventer. Hij werd begraven op 1722-08-31 in Deventer. Hij
  trouwde Kolkmans, Engeltje. Meer over Lamberts, Gerberina en Brandenburgh, Wilhelmus: Huwelijk: 1679-07-20, Deventer.

Generatie 8

 1. Meiling, Jan. He werd gedoopt op 1613-12-31 in Twello. Hij had een
  relatie met Onbekend. Meer over Meiling, Jan: Doop: 1613-12-31, Twello. Beroep: smit. Kinderen van Onbekend en Meiling, Jan i. Meiling, Evert [98]. Evert werd geboren omstreeks 1644. Hij had
  een relatie met Onbekend.
 2. Brandenburgh, Willem Jansen. Willem Jansen werd geboren omstreeks
  1600 in Deventer. Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan. Hij trouwde
  nn, nn omstreeks 1625 in Deventer. Notities bij Brandenburgh, Willem Jansen Hij wordt ook genoemd Willem Jansen Clomp. .
 3. nn, nn. Kinderen van nn, nn en Brandenburgh, Willem Jansen i. Brandenburgh, Sybrechtje. Sybrechtje werd geboren omstreeks 1630
  in Deventer. ii. Brandenburgh, Maritien. Maritien werd geboren omstreeks 1635 in
  Deventer. iii. Brandenburgh, Willem Willemsen. Willem Willemsen werd geboren
  omstreeks 1635 in Deventer. Hij trouwde Brinckhuisen, Janneken op
  1664-08-06 in Deventer. iv. Brandenburgh, Jan Willems. Jan Willems werd geboren omstreeks
  1640 in Deventer. Hij trouwde Gerrits, Gerritien op 1657-03-08 in
  Deventer. Hij trouwde tevens Wenner, Anna Lijsbet omstreeks 1685
  in Nijmegen (Ge). v. Brandenburgh, Jenneke Willems. Jenneke Willems werd geboren
  omstreeks 1640 in Deventer. vi. Brandenburgh, Joan [106]. Joan werd geboren omstreeks 1640. Hij
  trouwde Gerrits, Gerritjen omstreeks 1670. Meer over nn, nn en Brandenburgh, Willem Jansen: Huwelijk: omstreeks 1625, Deventer.
 4. Brandenburgh, Jan Willems. Jan Willems werd geboren omstreeks 1640
  in Deventer. Hij was de zoon van Brandenburgh, Willem Jansen en nn,
  nn. Hij trouwde Gerrits, Gerritien op 1657-03-08 in Deventer. Hij
  trouwde tevens Wenner, Anna Lijsbet omstreeks 1685 in Nijmegen (Ge). Kinderen van Wenner, Anna Lijsbet en Brandenburgh, Jan Willems i. Brandenburgh, Roeland. Roeland werd geboren op 1686-03-16 in
  Nijmegen (Ge). Meer over Wenner, Anna Lijsbet en Brandenburgh, Jan Willems: Huwelijk: omstreeks 1685, Nijmegen (Ge).
 5. Gerrits, Gerritien. Gerritien werd geboren omstreeks 1630 in
  Deventer?. Zij overleed voor 1685 op de leeftijd van minder dan
  ongeveer 55 jaren. Kinderen van Gerrits, Gerritien en Brandenburgh, Jan Willems i. Brandenburgh, Wilhelmus [108]. Hij werd gedoopt (chr) op
  1658-01-05 in Deventer. Hij werd begraven op 1706-06-11 in
  Deventer. Hij trouwde Lamberts, Gerberina op 1679-07-20 in
  Deventer. ii. Brandenburgh, Gerrit. Hij werd gedoopt (chr) op 1661-07-07 in
  Deventer. Hij overleed voor 1717-08-26 in Deventer. Hij trouwde
  Gerrits, Aleida op 1691-04-19 in Deventer. iii. Brandenborg, Luider Jansen. Luider Jansen werd geboren omstreeks
  1680 in Vorden. Hij overleed op 1736-04-10 in Vorden. Hij trouwde
  Roessinck, Jenneken op 1718-12-04 in Vorden. Meer over Gerrits, Gerritien en Brandenburgh, Jan Willems: Huwelijk: 1657-03-08, Deventer.

Generatie 9

 1. Brandenburgh, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1570. Hij had een
  relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en Brandenburgh, Jan i. Brandenburgh, Willem Jansen [212]. Willem Jansen werd geboren
  omstreeks 1600 in Deventer. Hij trouwde nn, nn omstreeks 1625 in
  Deventer.
 2. Brandenburgh, Willem Jansen. is dezelfde persoon als [212].
 3. nn, nn. is dezelfde persoon als [213].

Generatie 10

 1. Brandenburgh, Jan. is dezelfde persoon als [424].