Stamboom Tienkamp Brandenburg

Catharina Laagwater

Vooroudersverslag voor Laagwater, Catharina Alida

Generatie 1

1. Laagwater, Catharina Alida. (I01603) Catharina Alida werd geboren op 1874-09-03 in Amsterdam.    Zij overleed op 1946-03-09 in Amsterdam op een leeftijd van 71 jaren, 6 maanden.    Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Zij trouwde Bruggink, Johannes Jacobus op 1894-09-19 in Amsterdam.    (F00477)

Echtgeno(o)t(e):Bruggink, Johannes Jacobus. (I01602)

Johannes Jacobus werd geboren op 1870-07-10 in Amsterdam.    Hij overleed op 1946-03-29 in Amsterdam op een leeftijd van 75 jaren, 8 maanden.    Hij was de zoon van Bruggink, Gerrit Lucas en Willems, Christina Hendrika.

Meer over Laagwater, Catharina Alida:

Residentie: Amsterdam. Laurierstraat 74.   

Kinderen van Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes Jacobus

i. Bruggink, Johannes Lucas. (I01693) Johannes Lucas werd geboren op 1895-01-29 in Amsterdam.    Hij overleed op 1945-06-04 in Amsterdam.   

ii. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. (I01694) Johanna Christina Wilhelmina werd geboren op 1896-12-23 in Amsterdam.    Zij overleed in 1990-06-00 in Zaandam.   

iii. Bruggink, Catharina Alida. (I05854) Catharina Alida werd geboren op 1899-10-29 in Amsterdam.    Zij overleed op 1995-05-08 in Lelystad.   

iv. Bruggink, Christina Hendrika. (I00766) Christina Hendrika werd geboren op 1901-07-08 in Amsterdam.    Zij overleed op 1985-01-14 in Hoorn.   

v. Bruggink, Heinrich. (I01695) Heinrich werd geboren op 1904-12-25 in Amsterdam.    Hij overleed op 1992-10-25 in Amsterdam.   

vi. Bruggink, Susanna Geertruida. (I01697) Susanna Geertruida werd geboren op 1907-03-08 in Amsterdam.    Zij overleed op 1990-12-25 in Amsterdam.   

vii. Bruggink, Catharina Alida. (I01696) Catharina Alida werd geboren op 1907-10-28 in Amsterdam.    Zij overleed in 1907.   

viii. Bruggink, Samuel Barend. (I08348) Samuel Barend werd geboren op 1910-03-29 in Rotterdam.    Hij overleed op 1985-02-08 in Amsterdam.   

ix. Bruggink, Maria Geertruida. (I11888) Maria Geertruida werd geboren op 1912-03-17 in Rotterdam.    Zij overleed op 1916-08-18 in Amsterdam.   

x. Bruggink, Albertha. (I01699) Albertha werd geboren op 1915-06-17 in Amsterdam.    Zij overleed op 1998-05-24 in Amsterdam.   

xi. Bruggink, Catharina Alida. (I05855) Catharina Alida werd geboren in 1917 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1917 in Amsterdam.   

Meer over Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes Jacobus:

Huwelijk: 1894-09-19, Amsterdam.   

Residentie: 1874. Noorderstraat 57, kelder.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Tweede Kattenburgerdwarsstraat 1a.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Derde Kattenburgerdwarsstraat 3.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 59.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 66.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 68.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Anjeliersdwarsstraat; Anjeliersgang 8.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Anjeliersstraat 43.   

Residentie: van 1904-07-01 tot 1904-11-16, Bergh.   

Residentie: na 1904-11-16, Emmerich (D). Emmerik (Pruisen).   

Generatie 2

2. Laagwater, Arie. (I01627) Arie werd geboren op 1844-01-07 in Amsterdam.    Hij overleed op 1879-07-11 in Amsterdam op een leeftijd van 35 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis en Spanjerberg, Agatha. Hij trouwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina op 1869-01-20 in Amsterdam.    (F00487)

Meer over Laagwater, Arie:

Residentie: 1849, Amsterdam. Kardoeskokersgang 386.   

Beroep: 1863, Amsterdam. schuijermaker (borstelmaker).   

Beroep: van 1864-05-06 tot 1865-03-14. milicien.   

Militie Arie Laagwater is op 6 Mei 1864 ingelijfd bij de Militie, maar op 14 Maart 1865 ‘uit hoofde van het ondergaan van een onterend consuis (?) uit de dienst ontslagen’.

Hij zat bij de Marine.

Beroep: 1865-06-16, Leeuwarden. matroos.   

Beroep: 1869. sjouwerman.   

3. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. (I01628) Johanna Wilhelmina werd geboren op 1844-10-02 in Amsterdam.    Zij overleed na 1914 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 69 jaren, 2 maanden.    Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina:

Residentie: 1853, Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 298.   

Residentie: 1851, Amsterdam. Ridderstraat 121.   

Residentie: 1853, Amsterdam. Ridderstraat 243.   

Residentie: 1863, Amsterdam. Binnengasthuis.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 28.   

Beroep: 1890-07-10. winkelierster.   

Beroep: 1891. porster.   

Religie: 1891-06-12. O.R. = oud katholiek?.   

Residentie: 1897-11-22, Amsterdam. 1e Laurierdwarsstraat 50-II.   

Kinderen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie

i. Laagwater, Samuel Barend. (I01629) Samuel Barend werd geboren op 1863-01-30 in Amsterdam.    Hij overleed op 1937-08-08 in Amsterdam.   

ii. Laagwater, Arie Cornelis. (I01630) Arie Cornelis werd geboren op 1869-06-01 in Amsterdam.    Hij overleed op 1941-10-16 in Amsterdam.   

iii. Laagwater, Cornelis Albertus. (I08848) Cornelis Albertus werd geboren op 1872-03-25 in Alkmaar.    Hij overleed op 1939-04-21 in Amsterdam.   

iv. Laagwater, Catharina Alida. (I01603) Catharina Alida werd geboren op 1874-09-03 in Amsterdam.    Zij overleed op 1946-03-09 in Amsterdam.   

v. Laagwater, Albertus. (I08850) Albertus werd geboren op 1876-10-08 in Amsterdam.    Hij overleed na 1921.   

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie:

Huwelijk: 1869-01-20, Amsterdam.   

Bij zijn huwelijk was Arie ‘sjouwerman’ en Johanna zonder beroep. De ondertrouw was gratis

ingevolge certificaten van onvermogen. Bij het huwelijk werd één kind erkend. Of Samuel Berend

een zoon was van Arie valt te betwijfelen; hij was al 5 jaar oud. Arie woonde in de

Laurierstraat nr. 592, Buurt E,b. Hij is zélf erkend door Cornelis Laagwater en Agatha

Spanjerberg bij hun huwelijk op 24 jan 1844, twee weken na zijn geboorte. Johanna woonde in de

Ridderstraat, nr 243, buurt N en had geen beroep.

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 28.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Laurierstraat 74.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 23.   

Residentie: 1874, Amsterdam. Laurierstraat; Rijkeweversgang 98.   

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en van der Linde, Hubertus Cornelius:

Huwelijk: 1882-09-06, Amsterdam.   

Johanna trouwde met Hubertus van der Linde toen zij weduwe werd van Arie Laagwater.

Hubertus was een halfbroer van haar eerste man, Arie Laagwater. Hun moeder was Agatha Spanjerberg.

Scheiding: 1891-06-12. Datum verhuizing Laurierstraat 74..   

Het liep al gauw mis tussen Johanna en Hubertus. Vermoedelijk waren zij al in 1890 gescheiden. Hubertus gibng zwerven, naar Delft en Breda en werd naa enige tijd opgepakt wegens landloperij en bedelarij.

Generatie 3

4. Laagwater, Cornelis. (I01653) Cornelis werd geboren op 1820-11-28 in Alkmaar.    Hij overleed op 1847-06-04 in Amsterdam op een leeftijd van 26 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van Laagwater, Ariën Cornelisz en Zevenhuizen, Antje Pietersdr. Hij trouwde Spanjerberg, Agatha op 1844-01-24 in Amsterdam.    (F00497)

Meer over Laagwater, Cornelis:

Beroep: kuijpersknecht, milicien.   

Residentie: 1849, Amsterdam. Kardoeskokersgang 386.   

5. Spanjerberg, Agatha. (I01716) Agatha werd geboren op 1822-04-22 in Amsterdam.    Zij overleed op 1870-10-03 in Amsterdam op een leeftijd van 48 jaren, 5 maanden.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Cornelia Jans.

Meer over Spanjerberg, Agatha:

Beroep: 1844. naaister.   

Residentie: van 1854-06-10 tot 1854-07-11. Patiënt Zaal D 10 BtEE afd.01.   

Religie: 1854. RK.   

Residentie: 1854, Amsterdam. Laurierstraat No 593.   

Kinderen van Spanjerberg, Agatha en Laagwater, Cornelis

i. Laagwater, Arie. (I01627) Arie werd geboren op 1844-01-07 in Amsterdam.    Hij overleed op 1879-07-11 in Amsterdam.   

Meer over Spanjerberg, Agatha en Laagwater, Cornelis:

Huwelijk: 1844-01-24, Amsterdam.   

Bij het huwelijk van hun zoon Arie, woonde hij, en zijn ouders, Laurierstraat 592. Toen Cornelis

en Agatha trouwden was hij kuipersknecht annex milicien van beroep.

Kinderen van Spanjerberg, Agatha en van der Linde, Hubertus

i. van der Linde, Hubertus Cornelius. (I08822) Hubertus Cornelius werd geboren op 1849-07-24 in Amsterdam.    Hij overleed op 1929-06-15 in Rotterdam.   

ii. van der Linde, Johannes Cornelius. (I08825) Johannes Cornelius werd geboren in 1853 in Amsterdam.    Hij overleed tussen 1892 en 1895.   

iii. van der Linde, Franciscus Engelbertus. (I08823) Franciscus Engelbertus werd geboren op 1856-01-30 in Amsterdam.    Hij overleed na 1910.   

iv. van der Linde, Cornelia Agatha. (I08824) Cornelia Agatha werd geboren in 1862 in Amsterdam.    Zij overleed na 1903.   

Meer over Spanjerberg, Agatha en van der Linde, Hubertus:

Huwelijk: 1848-07-26, Amsterdam.   

Residentie: 1860, Amsterdam. Rozenstraat No 410.   

Religie: Oud-Katholiek (O R Cath).   

6. Hollemstroom, Samuel Barend. (I01654) Samuel Barend werd geboren op 1804-03-06 in Amsterdam.    Hij werd gedoopt op 1804-03-23 te Amsterdam.. Hij overleed na 1886 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 81 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van Holmström, Samuel Andries en van Ommeren, Willemina Johanna. Hij trouwde Wijtvliet, Catharina op 1833-02-20 in Amsterdam.    (F00498)

Opmerkingen bij Hollemstroom, Samuel Barend

Het militiecertificaat vermeldt als signalement: Lengte: 1 El 6 Pm -/Dm –

St. Aangezigt ovaal Voorhoofd laag Oogen ligtbruin Neus ordinair Mond

idem Kin rond Haar blond Wenkbrauwen Idem Merkbare Teekenen —

Handtekening: kan niet schrijven. .

Meer over Hollemstroom, Samuel Barend:

Geboortenaam:    Holmström

Doop: 1804-03-23, Amsterdam.   

Beroep: 1833, Amsterdam. kuijpersknecht, milicien.   

Beroep: 1833-02-20, Amsterdam. mobiel schutter.   

Residentie: 1853, Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 298.   

Residentie: 1853, Amsterdam. Ridderstraat 121, buurt 243.   

Religie: 1853. NH.   

Residentie: van 1854-01-01 tot 1855-01-01, Amsterdam. Binnengasthuis.   

Beroep: 1869, Amsterdam. kuiper.   

Beroep: 1870. bierbrouwersknecht.   

Beroep: 1883-02-19, Amsterdam. oliekoekenbakker.   

Artikel “Het Nieuws van den dag”

Toen 50 jaren geleden een jong paartje met hoopvolle verwachtingen besloot gezamenlijk de lusten en lasten van het leven te dragen, waren zij werkelijk zoo gelukkig al spoedig in >>een eigen zaakje<<    te komen.

Het iegen zaakje was eenvoudig, zeer zeker, maar het schijnt toch in de dringesnte behoeften voorzien te hebben;

het was een broos hulkje, dat zij voor de nering betrokken, maar het heeft toch tot op den huidigen dag aan de levensstormen het hoofd kunnen bieden.

Nu 49 jaren geleden betroken de voor 50 jaren in den echt verbonden Samuel Bertus Holmström en Catharina Wijdvlied een oliekoekenkraam, eerst op den Dam, en, toen zij daar door drukte verdreven werden, later op de Nieuwmarkt. Al dien tijd zijn zij trpuw hun nederig zaakje blijven uitoefenen, stille getuigen van den grooten ommekeer in Amstel’s oude veste, en thans,    op de klassieke Nieuwmarkt, nog als het ware levende protesten tegen al te grooote onderstebovenkeeringen, die nog mochten dreigen.

De groote dag van hun gouden huwelijksfeest is aanstaande Dinsdag. We hebben niet het genoegen het echtpaar te kennen, maar uit het feit dat een van de buren de moeite genomen heeft ons op dien gedenkdag opmerkzaam te maken, leiden wij af dat het een paar brace oudjes zijn, die op dien dag niet vergeten zullen worden.

Residentie: van 1884-06-00 tot 1886-03-15, Amsterdam. Lange Keizersdwarsstraat.   

7. Wijtvliet, Catharina. (I01700) Catharina werd geboren op 1811-11-04 in Amsterdam.    Zij werd gedoopt op 1811-11-06 te Amsterdam. Zij overleed op 1886-03-16 in Amsterdam op een leeftijd van 74 jaren, 4 maanden.    Zij was de dochter van Wijtvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina.

Opmerkingen bij Wijtvliet, Catharina

Bij hun trouwen (in 1833) woonden zij beide op het adres Onkelboeresteeg no 2. Bij het huwelijk

van hun dochter Johanna (in 1869) woonden zij in de Ridderstraat, nr 243, buurt N. De

Ridderstraten (1e en 2e) zijn in 1928 afgebroken. Het waren lange nauwe straten bezet met

armoedige huisjes, hoewel rijk aan gevelstenen, die in enkele “nieuwe” huizen zijn ingemetseld.

.

Meer over Wijtvliet, Catharina:

Doopsel: 1811-11-06, Amsterdam.   

Zij werd wél ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van Amsterdam, maar niet gedoopt.

Beroep: winkelierster.   

Residentie: 1874. Lange Keizersdwarsstraat 11.   

Residentie: 1886, Amsterdam. Buitengasthuis.   

Kinderen van Wijtvliet, Catharina en Hollemstroom, Samuel Barend

i. Hollemstroom, Catharina. (I08852) Catharina werd geboren op 1836-08-18 in Amsterdam.    Zij overleed na 1903.   

ii. Hollemstroom, Samuel Gijsbertus. (I08844) Samuel Gijsbertus werd geboren op 1841-01-08 in Amsterdam.    Hij overleed op 1917-07-26 in Amsterdam.   

iii. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. (I01628) Johanna Wilhelmina werd geboren op 1844-10-02 in Amsterdam.    Zij overleed na 1914 in Amsterdam.   

iv. Hollemstroom, Elisabeth. (I08854) Elisabeth werd geboren op 1847-05-21 in Amsterdam.    Zij overleed na 1902.   

Meer over Wijtvliet, Catharina en Hollemstroom, Samuel Barend:

Huwelijk: 1833-02-20, Amsterdam.   

Bij het huwelijk van Johanna woonde zij, en haar ouders, in de Ridderstraat nr 243. De

Ridderstraten (1e en 2e) zijn in 1928 afgebroken. Het waren lange nauwe straten, bezet met

armoedige huisjes, hoewel rijk aan gevelstenen, die in enkele “nieuwe” huizen zijn ingemetseld.

Bij hun huwelijk was Samuel kuipersknecht van beroep, zij het als milicien “mobiel schutter” op

dat moment. Zijn vader was smidsknecht en woonde Jonkerstraat 72. Zijn moeder was overleden.

Catharina had geen beroep. Zij woonden beide op het adres Onkelboeresteeg no 2. Bij het trouwen

was Wilhelmina overleden. Het beroep van Samuel senior was smids-knecht, of volgens het

militiecertificaat: “ankersmit”.

Residentie: 1874, Amsterdam. Ridderstraat 1.   

Residentie: van 1874 tot 1886-03-15, Amsterdam. Lange Keizersdwarsstraat 11.   

Tot het overlijden van Catharina Wijtvliet?

En daarna?

: 1883-02-20, Amsterdam. Gouden bruiloft, Nieuwmarkt, oliekoekenkraam.   

Generatie 4

8. Laagwater, Ariën Cornelisz. (I01722) Ariën Cornelisz werd geboren op 1790-12-22 in Boekel (Alkmaar).    Hij werd gedoopt op 1791-12-16 te Alkmaar.. Hij overleed op 1822-08-15 in Alkmaar op een leeftijd van 31 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Jans en Keppe, Trijntje Cornelisd. Hij trouwde Zevenhuizen, Antje Pietersdr op 1820-07-16 in Alkmaar.    (F00527)

Opmerkingen bij Laagwater, Ariën Cornelisz

«Doop Datum: JAN 1791 te: Alkmaar,nh Religie: ge».

akte van bekendheid 10-11-1814

akte van bekendheid 13-02-1815, daglooner

Meer over Laagwater, Ariën Cornelisz:

Doopsel: 1791-12-16, Alkmaar.   

Beroep: 1807. gevlucht uit weeshuis ivm oproep leger Napoleon. Hij was toen 16 jaar..   

Beroep: rond 1810. milicien – 3e Cohorte.   

Eenheid 3e Cohorte

Stamboeknummer 1225

Bewaarplaats Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)

Beroep: 1815-02-13, Alkmaar. daglooner.   

Beroep: 1820-06-24, Alkmaar. Ontheffing landsmilitie ivm “franschen militairen dienst”.   

Beroep: 1820-07-16, Alkmaar. sjouwerman.   

Residentie: 1822, Alkmaar. Wijk D nr 104.   

9. Zevenhuizen, Antje Pietersdr. (I01829) Zij werd gedoopt op 1791-09-11 te Kwadijk. Zij overleed op 1838-12-26 in Alkmaar.    Zij was de dochter van Zevenhuizen, Pieter Cornelisz en Slinger, Aagje Jans.

Meer over Zevenhuizen, Antje Pietersdr:

Geboortenaam: Nantje

Doopsel: 1791-09-11, Kwadijk.   

Residentie: 1838, Alkmaar. Wijk D nr 37.   

Kinderen van Zevenhuizen, Antje Pietersdr en Laagwater, Ariën Cornelisz

i. Laagwater, Cornelis. (I01653) Cornelis werd geboren op 1820-11-28 in Alkmaar.    Hij overleed op 1847-06-04 in Amsterdam.   

ii. Laagwater, Pieter. (I01845) Pieter werd geboren op 1822-06-10 in Alkmaar.    Hij overleed op 1822-10-05 in Alkmaar.   

Meer over Zevenhuizen, Antje Pietersdr en Laagwater, Ariën Cornelisz:

Huwelijk: 1820-07-16, Alkmaar.   

Bij zijn trouwen was Arie van beroep ‘sjouwerman’ De trouwakte was wél ondertekend door Nantje

Zevenhuizen, maar -vreemd genoeg- niet door Arie Laagwater. Zijn achternaam werd overigens

gespeld als “Leegwater”. Hij woonde de Wijk L142.

11. Spanjerberg, Cornelia Jans. (I01723) Cornelia Jans werd geboren op 1797-06-26 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1852-10-03 in Amsterdam op een leeftijd van 55 jaren, 3 maanden.    Zij was de dochter van Spanjerberg, Johannes Cornelisz en de Zeeuw, Aagje Jannes.

Opmerkingen bij Spanjerberg, Cornelia Jans

«Geboorte Opm: Geen geboorte in Amsterdam gevonden tussen 1775 en 1795».

Meer over Spanjerberg, Cornelia Jans:

Beroep: 1844. naaister.   

Religie: 1852. Oud-Katholiek.   

Beroep: van 1844 tot 1848. werkster.   

Kinderen van Spanjerberg, Cornelia Jans en Onbekend

i. Spanjerberg, Agatha. (I01716) Agatha werd geboren op 1822-04-22 in Amsterdam.    Zij overleed op 1870-10-03 in Amsterdam.   

Meer over Spanjerberg, Cornelia Jans en Vuil, Cornelis:

Huwelijk: 1834-10-26, Egmond aan Zee.   

12. Holmström, Samuel Andries. (I01726) Samuel Andries werd geboren rond 1779 in Västervik (Zweden).    Hij overleed op 1840-08-28 in Amsterdam op een leeftijd van rond 61 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Holmström, Bengt of Andries en NN, NN. Hij trouwde van Ommeren, Willemina Johanna op 1804-09-14 in Amsterdam.    (F00528)

Opmerkingen bij Holmström, Samuel Andries

«Naam Opm: Bij overlijden: “Holstroom” Opm: Bij zijn trouwen ondertekende hij als Holmström».

Meer over Holmström, Samuel Andries:

Beroep: 1804-09-14, Amsterdam. ankersmid.   

Beroep: 1833, Amsterdam. smidsknecht.   

Residentie: 1839-01-01, Amsterdam. Buitengasthuis, Eerste Helmersstraat 104.   

13. van Ommeren, Willemina Johanna. (I01833) Zij werd gedoopt op 1772-11-20 te Amsterdam. Zij overleed op 1822-03-02 in Amsterdam.    Zij was de dochter van van Ommeren, Willem en Snijders, Jacoba Paulina.

Opmerkingen bij van Ommeren, Willemina Johanna

«Doop Opm: Bij haar doop waren getuige: Adolph Mouritz Snijders en Johanna Liefens».

Meer over van Ommeren, Willemina Johanna:

Doopsel: 1772-11-20, Amsterdam.   

Ds Noordenhout

Getuigen: Adolph Mourits Snijders en Johanna Lieferlo.

Financieel: 1804. Registratie Huiszittenhuis.   

De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan ‘huiszittende armen’ plaatsvond. Dat waren officieel geregistreerde armen die niet in een gasthuis of tehuis waren gehuisvest, maar nog in hun eigen huis woonden.

Deze vorm van armenzorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk en kwam in de zeventiende eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. Er was zowel aan de Oude Zijde een Huiszittenhuis (Oudezijds Huiszittenhuis of Oudezijds Huiszittenaalmoezeniershuis) aan het Waterlooplein, voorheen de Leprozenburgwal of Leprozengracht, als aan de Nieuwe Zijde een Huiszittenhuis (Nieuwezijds Huiszittenhuis) aan de Prinsengracht. In 1808 zijn de beide instellingen samengevoegd onder het bewind van de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen. Een aanpassing van de Armenwet in 1870 betekende het einde van de Huiszittenhuizen en hun regenten. Bij raadsbesluit van 9 november 1870 werd de bedeling vanuit de Huiszittenhuizen opgeheven.

Het criterium om in aanmerking te komen was gerelateerd aan inkomen en aan kosten. Afhankelijk van de situatie kreeg iemand dan zomer- en/of winterhulp, bestaande uit bijvoorbeeld voedsel, kleding en stookmiddelen. Het aantal geregistreerde armen wisselde per jaargetijde en was in de winter tot zes maal zo groot. Dat was aanvankelijk ook de reden waarom de bedeling alleen in de wintermaanden plaatsvond, van Kerstmis tot Pasen. Noodgedwongen werd dat later dus het hele jaar door, echter met wisselende hoeveelheden.

De kosten van het huiszittenhuis werden niet altijd door de gemeente betaald, maar om de kosten te drukken ook door de kerkgemeenschap of diaconie van de religie waartoe men behoorde. Daarom staat er in de inschrijfboeken soms achter de religie een plaatsnaam waar het gezin vandaan kwam. Deze kerkgemeenschap diende te betalen of in ieder geval bij te dragen.

Residentie: 1804, Amsterdam. In ’t grote Hemelrijk.   

Kinderen van van Ommeren, Willemina Johanna en Holmström, Samuel Andries

i. Hollemstroom, Samuel Barend. (I01654) Samuel Barend werd geboren op 1804-03-06 in Amsterdam.    Hij overleed na 1886 in Amsterdam.   

Meer over van Ommeren, Willemina Johanna en Holmström, Samuel Andries:

Huwelijk: 1804-09-14, Amsterdam.   

Den 16 September 1806 Compareerden als vooren Samuel Holmstroom van Westerwyk in Sweden, Luthers, oud 23 Jaar, op d’agtergang van ’t Kattegat in de Zweedse en Deense Vlag, ouders dood, met Arie Grimms, woont als vooren Willemina Johanna van Ommeren van Amsterdam, Luthers, oud 32 Jaren, In ’t grote Hemelrijk, geas: met haar vader Barend van Ommeren , woont als vooren, Verzoekende hare drie zondaagse uytroepingen, omme, met deselve, de voorn. trouwe, .

Residentie: 1804, Amsterdam. Achterburgwal bij ’t Kattegat in de Zweedse Deense Vlag.   

Achter het Hekelveld lag een sloppenwijk, het Hemelrijk geheten. Dit armoedige doolhof van dichtbevolkte stegen en sloppen werd onderverdeeld in het Grote en Kleine Hemelrijk. De wijk dankte haar naam aan de hier gevestigde suikerbakkerijen “’t Groot Hemelrijk”, “’t Oude vermaarde Vagevuur” en “de Hel”.[1]

De naam “Hekelveld” is waarschijnlijk ontstaan doordat op deze plek, die oorspronkelijk buiten de stadsmuren lag, vlas werd gehekeld voordat dit op nabijgelegen lijnbanen tot touw werd verwerkt.[1]

Religie: Luthers.   

14. Wijtvliet, Gisbertus. (I01727) Hij werd gedoopt op 1761-04-18 te Terheijden.. Hij overleed op 1825-06-20 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna. Hij trouwde Dusseldorp, Catharina op 1807-01-23 in Amsterdam.    (F00529)

Opmerkingen bij Wijtvliet, Gisbertus

Naam ook: Wijdvliet of Weytvliet

Meer over Wijtvliet, Gisbertus:

Doopsel: 1761-04-18, Terheijden.   

15. Dusseldorp, Catharina. (I01832) Catharina werd geboren op 1786-06-14 in Amsterdam.    Zij overleed op 1849-06-23 in Amsterdam op een leeftijd van 63 jaren, 9 dagen.    Zij was de dochter van Disseldorp, Cornelis en Gildemeester, Johanna.

Opmerkingen bij Dusseldorp, Catharina

«Naam Opm: Veel Joodse voornamen (Eliëzer, Rebecca, Esther etc.) kwamen voor bij de overlijdens

van de Disseldorpen in Amsterdam in deze periode.» «Overlijden Opm: Overleden in 1849 als

“Katrina Disseldorp”».

Kinderen van Dusseldorp, Catharina en Wijtvliet, Gisbertus

i. Wijtvliet, Catharina. (I01700) Catharina werd geboren op 1811-11-04 in Amsterdam.    Zij overleed op 1886-03-16 in Amsterdam.   

ii. Wijtvliet, Helena. (I08855) Helena werd geboren op 1816-05-16 in Amsterdam.    Zij overleed na 1881.   

iii. Wijtvliet, Elizabeth. (I08853) Elizabeth werd geboren op 1825-04-29 in Amsterdam.    Zij overleed na 1863.   

Meer over Dusseldorp, Catharina en Wijtvliet, Gisbertus:

Huwelijk: 1807-01-23, Amsterdam.   

Bij het huwelijk van Catharina met Samuel Hollemstroom stond vermeld, dat haar moeder niet kon

schrijven en geen beroep had.

Residentie: Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 7.   

Tot 1942 woonde hier Elias Blitz, vermoord in Auschwitz op 22-09-1942

Generatie 5

16. Laagwater, Cornelis Jans. (I06163) Cornelis Jans werd geboren op 1760-03-03 in Beemster.    Hij werd gedoopt in 1760 te De Rijp. Hij overleed op 1795-06-01 in Boekel (Alkmaar) op een leeftijd van 35 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Leegwater, Jan Ariensz en Cornelis, Antje. Hij trouwde met Keppe, Trijntje Cornelisd.    (F02030)

Opmerkingen bij Laagwater, Cornelis Jans

Cornelis wordt zowel Laagwater genoemd als Leegwater.

Meer over Laagwater, Cornelis Jans:

Doop: 1760, De Rijp.   

Religie: 1792. Gereformeerd.   

17. Keppe, Trijntje Cornelisd. (I06164) Trijntje Cornelisd werd geboren in 1754 in Limmen.    Zij overleed op 1826-12-09 in Alkmaar op een leeftijd van 72 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Keppe, Cornelis en Hamers, Grietje.

Meer over Keppe, Trijntje Cornelisd:

Geboortenaam:    Koppe

Geboortenaam:    Koppen

Kinderen van Keppe, Trijntje Cornelisd en Laagwater, Cornelis Jans

i. Leegwater, Jan. (I06183) Hij werd gedoopt op 1783-03-09 te Schermerhorn.. Hij overleed op 1785-03-07 in Schermerhorn.   

ii. Leegwater, Cornelis. (I06184) Hij werd gedoopt op 1784-11-07 te Schermerhorn.. Hij overleed op 1813-02-03 in Antwerpen (B).   

iii. Leegwater, Jan. (I06185) Hij werd gedoopt op 1785-11-13 te Schermerhorn..

iv. Leegwater, Jacob. (I06186) Hij werd gedoopt op 1787-07-29 te Schermerhorn.. Hij overleed op 1787-08-06 in Schermerhorn.   

v. Leegwater, Grietje. (I06187) Zij werd gedoopt op 1789-05-06 te Alkmaar. Zij overleed op 1789-12-19 in Alkmaar.   

vi. Laagwater, Ariën Cornelisz. (I01722) Ariën Cornelisz werd geboren op 1790-12-22 in Boekel (Alkmaar).    Hij overleed op 1822-08-15 in Alkmaar.   

vii. Leegwater, Pieter. (I06188) Hij werd gedoopt op 1792-07-22 te Boekel (Alkmaar).. Hij overleed op 1792-08-13 in Boekel (Alkmaar).   

viii. Leegwater, Pieter. (I01863) Pieter werd geboren op 1794-07-23 in Boekel (Alkmaar).    Hij overleed op 1822-08-05 in Alkmaar.   

Meer over Keppe, Trijntje Cornelisd en Laagwater, Cornelis Jans:

Huwelijk: 1782-04-21, Oterleek.   

18. Zevenhuizen, Pieter Cornelisz. (I01831) Pieter Cornelisz werd geboren rond 1760 in Kwadijk.    Hij overleed op 1804-09-01 in Kwadijk op een leeftijd van rond 44 jaren, 8 maanden.    Hij was de zoon van Zevenhuizen, Cornelis Willem en Bakker, Neeltje Klaas. Hij trouwde Slinger, Aagje Jans op 1787-09-30 in Koog Zaandijk.    (F00573)

19. Slinger, Aagje Jans. (I01849) Aagje Jans werd geboren rond 1760 in Kwadijk.    Zij overleed op 1807-04-21 in Kwadijk op een leeftijd van rond 47 jaren, 3 maanden.    Zij was de dochter van Slinger, Jan en NN, NN.

Kinderen van Slinger, Aagje Jans en Zevenhuizen, Pieter Cornelisz

i. Zevenhuizen, Lijsbeth. (I01606) Lijsbeth werd geboren op 1789-04-07 in Kwadijk.    Zij overleed in 1850 in Kwadijk.   

ii. Zevenhuizen, Jan. (I01607) Jan werd geboren op 1790-03-18 in Kwadijk.    Hij overleed in 1850 in Kwadijk.   

iii. Zevenhuizen, Antje Pietersdr. (I01829) Zij werd gedoopt op 1791-09-11 te Kwadijk. Zij overleed op 1838-12-26 in Alkmaar.   

Meer over Slinger, Aagje Jans en Zevenhuizen, Pieter Cornelisz:

Huwelijk: 1787-09-30, Koog Zaandijk.   

Residentie: 1820. Kwadijk.   

Kwadijk ligt ten noorden van Purmerend

22. Spanjerberg, Johannes Cornelisz. (I08512) Johannes Cornelisz werd geboren op 1758-11-29 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1824-12-01 in Amsterdam op een leeftijd van 66 jaren, 2 dagen.    Hij was de zoon van Spanjerberg, Cornelis en van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje. Hij trouwde de Zeeuw, Aagje Jannes op 1784-07-04 in Egmond aan Zee.    (F02910)

Meer over Spanjerberg, Johannes Cornelisz:

Beroep: 1821. timmermansknecht.   

Beroep: 1824, Amsterdam. timmerman.   

23. de Zeeuw, Aagje Jannes. (I08513) Aagje Jannes werd geboren op 1759-10-16 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1832-02-09 in Amsterdam op een leeftijd van 72 jaren, 3 maanden.    Zij was de dochter van Posse of de Zeeuw, Johannes Cornelisz en Ruys, Kornelia Alderts.

Kinderen van de Zeeuw, Aagje Jannes en Spanjerberg, Johannes Cornelisz

i. Spanjerberg, Hendrikje. (I08514) Hendrikje werd geboren in 1785.    Zij overleed in 1785.   

ii. Spanjerberg, Jannetje. (I08515) Jannetje werd geboren in 1786.    Zij overleed voor 1792.   

iii. Spanjerberg, Cornelis. (I08516) Cornelis werd geboren in 1787.    Hij overleed in 1788.   

iv. Spanjerberg, Cornelis. (I01724) Cornelis werd geboren op 1788-04-29 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1862-08-11 in Amsterdam.   

v. Spanjerberg, Jannetje. (I08517) Jannetje werd geboren in 1792.    Zij overleed in 1856.   

vi. Spanjerberg, Hendrikje. (I08518) Hendrikje werd geboren in 1794.    Zij overleed in 1803.   

vii. Spanjerberg, Cornelia Jans. (I01723) Cornelia Jans werd geboren op 1797-06-26 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1852-10-03 in Amsterdam.   

viii. Spanjerberg, Engel. (I01725) Engel werd geboren in 1799-09-00 in Amsterdam.    Hij overleed in 1839 in Amsterdam.   

Meer over de Zeeuw, Aagje Jannes en Spanjerberg, Johannes Cornelisz:

Huwelijk: 1784-07-04, Egmond aan Zee.   

24. Holmström, Bengt of Andries. (I01835) Bengt of Andries werd geboren op 1731-08-22 in Holmen Västerlanda (Zw).    Hij overleed voor 1804-01-00 in Westerup op een leeftijd van minder dan 72 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Holmström, Arvid en Kollinius, Catharina Bengtsdotter. Hij trouwde NN, NN in 1779 in Westerup.    (F00575)

Opmerkingen bij Holmström, Bengt of Andries

In 1681 kwam al een Holmström uit Zweden naar Nederland, t.w. Nicolaus, “Capiteyn in het regt van

den Prins van Osnagrugge”. Hij trouwde met Juffr. Johanna Cornelia de Beveren. .

25. NN, NN. (I01930) NN werd geboren rond 1750 in Westerup.    Zij overleed rond 1800 in Westerup op een leeftijd van rond 50 jaren.   

Kinderen van NN, NN en Holmström, Bengt of Andries

i. Holmström, Samuel Andries. (I01726) Samuel Andries werd geboren rond 1779 in Västervik (Zweden).    Hij overleed op 1840-08-28 in Amsterdam.   

Meer over NN, NN en Holmström, Bengt of Andries:

Huwelijk: 1779, Westerup.   

26. van Ommeren, Willem. (I01834) Willem werd geboren rond 1750.    Hij overleed rond 1773 op een leeftijd van rond 23 jaren.    Hij trouwde Snijders, Jacoba Paulina rond 1770 in Amsterdam.    (F00574)

Opmerkingen bij van Ommeren, Willem

Ommeren ligt in de (west)Betuwe, bij Aalst en Maurik.

Meer over van Ommeren, Willem:

Geboortenaam: Barend

Geboortenaam: Barend van Ommeren

27. Snijders, Jacoba Paulina. (I01944) Jacoba Paulina werd geboren rond 1750 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1820 in Amsterdam op een leeftijd van rond 70 jaren.    Zij was de dochter van Snijders, Poulus en Palten, Gesina.

Meer over Snijders, Jacoba Paulina:

Geboortenaam: Jakoba Pouliena Sneijders

Geboortenaam: Jacoba Pouwelina

Residentie: 1784, Amsterdam. op de buyten Cingel.   

Kinderen van Snijders, Jacoba Paulina en van Ommeren, Willem

i. van Ommeren, Willemina Johanna. (I01833) Zij werd gedoopt op 1772-11-20 te Amsterdam. Zij overleed op 1822-03-02 in Amsterdam.   

Meer over Snijders, Jacoba Paulina en van Ommeren, Willem:

Huwelijk: rond 1770, Amsterdam.   

Kinderen van Snijders, Jacoba Paulina en van Kas, Hendrik

i. van Kas, Willem. (I14187) Hij werd gedoopt op 1774-10-14 te Amsterdam.. Hij overleed voor 1776.   

ii. van Kas, Willem. (I14188) Hij werd gedoopt op 1776-02-14 te Amsterdam..

iii. van Kas, Adolf Mourits. (I14189) Hij werd gedoopt op 1778-02-01 te Amsterdam..

iv. van Kas, Jan Christiaan. (I24669) Hij werd gedoopt op 1780-03-21 te Amsterdam..

Meer over Snijders, Jacoba Paulina en van Kas, Hendrik:

Huwelijk: rond 1773, Amsterdam.   

Religie: Hervormd.   

Meer over Snijders, Jacoba Paulina en Streib, Martein:

Huwelijk: 1784-04-09, Amsterdam.   

Scheiding: 1784-05-07, Amsterdam.   

Opmerking op huwelijksakte:

Deze Nevenstaande Persoonen hebben malkanderen vrijwillig ontslagen. Dus werden de Gebooden Gerojeerd.

Present de Heeren ( slecht leesbaar: Muilendorf, Munter de Bruinings, De Jonge, Cornelis Marijssen)

Den 7. Meij 1784.

28. Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis). (I01836) Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) werd geboren op 1708-09-17 in Breda.    Hij overleed op 1775-11-25 in Hoeven (NB) op een leeftijd van 67 jaren, 2 maanden.    Hij werd begraven op 1775-11-28 te Hoeven (NB).. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. Hij trouwde met Verbraak, Johanna.    (F00576)

Opmerkingen bij Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis)

De naam werd vroeger mogelijk gespeld als Wijflith. Op Noordbeveland liep de Wijtvliet die het

eiland in tweeen deelde.

Meer over Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis):

Beroep: 1736-07-24, Hoeven (NB). “Coopman”.   

Begrafenis: 1775-11-28, Hoeven (NB).   

29. Verbraak, Johanna. (I01931) Johanna werd geboren op 1724-01-27 in Wouw.    Zij overleed voor 1807-01-00 in Breda op een leeftijd van minder dan 82 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Verbraak, Johannes Adrianus en Hellemons, Anna Geertse.

Kinderen van Verbraak, Johanna en Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis)

i. Weijtvliet, Adriana. (I14836) Zij werd gedoopt op 1756-09-25 te Terheijden.

ii. Wijtvliet, Elisabeth. (I14839) Zij werd gedoopt op 1758-08-28 te Terheijden.

iii. Wijtvliet, Gisbertus. (I01727) Hij werd gedoopt op 1761-04-18 te Terheijden.. Hij overleed op 1825-06-20 in Amsterdam.   

iv. Weijtvliet, Helena. (I14802) Zij werd gedoopt op 1763-10-15 te Terheijden. Zij overleed op 1819-06-15 in Terheijden.   

Meer over Verbraak, Johanna en Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis):

Huwelijk: 1755-11-16, Standdaarbuiten.   

30. Disseldorp, Cornelis. (I01837) Cornelis werd geboren op 1756-07-04 in Leiden.    Hij overleed op 1790-03-01 in Amsterdam op een leeftijd van 33 jaren, 7 maanden.    Hij werd begraven op 1790-03-07.. Hij was de zoon van van Disseldorp, Gerrit en Wijlingh, Catharina. Hij trouwde Weijling, Francina op 1779-09-30 in Amsterdam.    (F00578)Hij trouwde tevens Gildemeester, Johanna op 1781-01-12 in Amsterdam..    (F00577)

Opmerkingen bij Disseldorp, Cornelis

«Doop Datum: 23 MAY 1760 te: Amsterdam,nh».

Meer over Disseldorp, Cornelis:

Beroep: 1782-07-07. bosschieter – absent.   

Cornelis Dusseldorp (uit Amsterdam) in dienst als bosschieter bij kamer Amsterdam. Vertrek van het schip Zeepaard op weg naar Batavia.

Beroep: 1786-11-17, Batavia (Ind). matroos.   

vrijdag 17 november

Cornelis van Dusseldorp (uit Amsterdam) in dienst als matroos bij kamer Amsterdam. Vertrek van het schip Admiraal de Suffren op weg naar Batavia

Hij ontvangt    f 177,17

Op 4 april 1787 komen zij aan op de Kaap, waar zij 23 april vertrekken.

Op 5 juli komt het schip aan in Batavia.

Beroep: 1789-10-23. bosschieter (kannonier) – geroyeerd.   

vrijdag 23 oktober

Cornelis van Dusseldorp (uit Amsterdam) in dienst als bosschieter bij kamer Amsterdam. Vertrek van het schip Vasco da Gama op weg naar Batavia

Begrafenis: 1790-03-07.   

Kinderen van Weijling, Francina en Disseldorp, Cornelis

i. Disseldorp, Gerrit. (I11661) Gerrit werd geboren op 1780-09-08.   

Meer over Weijling, Francina en Disseldorp, Cornelis:

Huwelijk: 1779-09-30, Amsterdam.   

Zij konden niet schrijven en ondertekenden met een kruisje.

Residentie: 1780, Amsterdam. Laurierstraat 63:x 61: (???).   

31. Gildemeester, Johanna. (I01943) Zij werd gedoopt op 1750-03-15 te Amsterdam. Zij overleed op 1811-11-26 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Gildemeester, Johannes en Peereboom, Hendrickje.

Meer over Gildemeester, Johanna:

Doopsel: 1750-03-15, Amsterdam.   

Kinderen van Gildemeester, Johanna en Disseldorp, Cornelis

i. Disseldorp, Johannis. (I01973) Johannis werd geboren op 1781-12-26 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1850 in Amsterdam.   

ii. Disseldorp, Hendrina. (I09301) Hendrina werd geboren op 1783-12-05 in Amsterdam.    Zij overleed in 1842.   

iii. Dusseldorp, Hermanus. (I01853) Hermanus werd geboren in 1785 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1840.   

iv. Dusseldorp, Catharina. (I01832) Catharina werd geboren op 1786-06-14 in Amsterdam.    Zij overleed op 1849-06-23 in Amsterdam.   

v. Disseldorp, Naatie. (I01974) Naatie werd geboren op 1788-09-02 in Amsterdam.    Zij overleed in 1850.   

Meer over Gildemeester, Johanna en Disseldorp, Cornelis:

Huwelijk: 1781-01-12, Amsterdam.   

Cornelis kon wél zijn naam schrijven, Johanna (nog) niet.

Haar broer Arie Gildemeester was getuige.

Kinderen van Gildemeester, Johanna en Robijn, Salomon

i. Robijn, Johannes. (I14050) Johannes werd geboren op 1792-02-01 in Amsterdam.    Hij overleed na 1837.   

Meer over Gildemeester, Johanna en Robijn, Salomon:

Huwelijk: 1790-10-15, Amsterdam.   

Generatie 6

32. Leegwater, Jan Ariensz. (I06165) Jan Ariensz werd geboren rond 1735 in Oudorp (Alkmaar) NH.    Hij overleed op 1786-12-16 in Oudorp (Alkmaar) NH op een leeftijd van rond 51 jaren, 11 maanden.    Hij was de zoon van Leegwater, Adriaan Jacobsz en Leegwater, vrouw van Adriaan. Hij trouwde met Cornelis, Antje.    (F02031)Hij trouwde tevens met Punt, Neeltje Pieters.    (F02218)

Opmerkingen bij Leegwater, Jan Ariensz

Hij werd ook “Bonsem” genoemd. Voornamen Jan Ariensz en Jan Adriaans. Op zowel 16-12-1786

overleed een Jan Ariensz Leegwater te Oudorp. Op 09-08-1788 werd zijn testament geëxecuteerd.

Daarbij werd als zijn eigendom de herberg “De Vuijck” in Oudorp genoemd. Hij had deze herberg in

1786 gekocht. Mogelijk is dit “onze” J.A.L.

De naam Leeghwater komt waarschijnlijk van Laag Water, zijn bijnaam, al snel verbasterd tot Leeghwater. De schrijfwijze van de naam Leeghwater is niet geheel duidelijk. Jan Adriaanszoon schreef zelf zijn naam als Leegwater.

Meer over Leegwater, Jan Ariensz:

Testament: Oudorp (Alkmaar) NH. Akte dd 1788-08-09. Daarbij werd als zijn eigendom de herberg “De Vuijck” in Oudorp genoemd. Hij had deze herberg in 1786 gekocht..   

Kinderen van Punt, Neeltje Pieters en Leegwater, Jan Ariensz

i. Leegwater, Pieter Jansz. (I06625) Hij werd gedoopt op 1771-11-02 te Oudorp (Alkmaar) NH.. Hij overleed op 1812-04-07 in Heerhugowaard.   

ii. Leegwater, Arie Jansz. (I06749) Hij werd gedoopt op 1773-05-01 te Oudorp (Alkmaar) NH.. Hij overleed op 1812-04-16 in Hensbroek.   

Meer over Punt, Neeltje Pieters en Leegwater, Jan Ariensz:

Huwelijk: 1771-01-20, Oudorp (Alkmaar) NH.   

Getuigen waren Pieter Olofs en Cr.Suurbier. .

33. Cornelis, Antje. (I06166) Antje werd geboren rond 1730.    Zij overleed voor 1771 at the age of minder dan rond 41 jaren.   

Kinderen van Cornelis, Antje en Leegwater, Jan Ariensz

i. Leegwater, Arie. (I08762) Arie werd geboren in 1754.    Hij overleed voor 1761.   

ii. Laagwater, Cornelis Jans. (I06163) Cornelis Jans werd geboren op 1760-03-03 in Beemster.    Hij overleed op 1795-06-01 in Boekel (Alkmaar).   

iii. Leegwater, Arie Jans. (I06189) Hij werd gedoopt op 1761-09-27 te De Rijp.. Hij overleed op 1819-01-30 in Uitgeest.   

Meer over Cornelis, Antje en Leegwater, Jan Ariensz:

Huwelijk: 1755, Oudorp?.   

34. Keppe, Cornelis. (I08826) Cornelis werd geboren in geschat 1720.    Hij was de zoon van Keppe, Klaas Cornelisz en Dingmuns, Trijntje. Hij trouwde Hamers, Grietje rond 1750 in Limmen.    (F02985)

35. Hamers, Grietje. (I08827) Grietje werd geboren in geschat 1720.   

Kinderen van Hamers, Grietje en Keppe, Cornelis

i. Keppe, Harmen. (I08828) Harmen werd geboren in 1752.    Hij overleed op 1822-10-06 in Alkmaar.   

ii. Keppe, Trijntje Cornelisd. (I06164) Trijntje Cornelisd werd geboren in 1754 in Limmen.    Zij overleed op 1826-12-09 in Alkmaar.   

Meer over Hamers, Grietje en Keppe, Cornelis:

Huwelijk: rond 1750, Limmen.   

36. Zevenhuizen, Cornelis Willem. (I01850) Cornelis Willem werd geboren in 1740 in Kwadijk.    Hij overleed in 1800 in Kwadijk op een leeftijd van 60 jaren.    Hij was de zoon van Zevenhuizen, Willem en Zevenhuizen, vrouw van Willem. Hij trouwde Bakker, Neeltje Klaas op 1758-05-28 in Koog Zaandijk.    (F00479)Hij trouwde tevens Schouten, Jannetje in 1786 in Koog Zaandijk..    (F00478)

Meer over Schouten, Jannetje en Zevenhuizen, Cornelis Willem:

Huwelijk: 1786, Koog Zaandijk.   

37. Bakker, Neeltje Klaas. (I01605) Neeltje Klaas werd geboren in 1730 in Koog Zaandijk.    Zij overleed in 1785 in Koog Zaandijk op een leeftijd van 55 jaren.    Zij was de dochter van Bakker, Klaas en Bakker, vrouw van Klaas.

Kinderen van Bakker, Neeltje Klaas en Zevenhuizen, Cornelis Willem

i. Zevenhuizen, Pieter Cornelisz. (I01831) Pieter Cornelisz werd geboren rond 1760 in Kwadijk.    Hij overleed op 1804-09-01 in Kwadijk.   

Meer over Bakker, Neeltje Klaas en Zevenhuizen, Cornelis Willem:

Huwelijk: 1758-05-28, Koog Zaandijk.   

38. Slinger, Jan. (I01851) Jan werd geboren in 1740 in Koedijk.    Hij overleed in 1800 in Koedijk op een leeftijd van 60 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1770.    (F00585)

39. NN, NN. (I01947)

Kinderen van NN, NN en Slinger, Jan

i. Slinger, Aagje Jans. (I01849) Aagje Jans werd geboren rond 1760 in Kwadijk.    Zij overleed op 1807-04-21 in Kwadijk.   

Meer over NN, NN en Slinger, Jan:

Huwelijk: geschat rond 1770.   

44. Spanjerberg, Cornelis. (I08539) Cornelis werd geboren rond 1720 in Wijk aan Zee.    Hij overleed na 1758 op een leeftijd van meer dan ongeveer 38 jaren.    Hij trouwde van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje op 1741-08-13 in Velsen.    (F02914)

Meer over Spanjerberg, Cornelis:

Beroep: bakker.   

45. van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje. (I08540) Hendrikje werd geboren rond 1717 in Velsen.    Zij overleed op 1790-01-10 in Alkmaar op een leeftijd van rond 73 jaren, 9 dagen.    Zij was de dochter van van de Wetering, Kors Gerritsz en Willemsz, Anna Marij.

Kinderen van van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje en Spanjerberg, Cornelis

i. Spanjerberg, Elisabeth. (I08542) Elisabeth werd geboren op 1742-09-02 in Alkmaar.    Zij overleed voor 1744.   

ii. Spanjerberg, Joannes. (I08541) Joannes werd geboren op 1743-09-09.    Hij overleed voor 1758.   

iii. Spanjerberg, Elizabetha. (I08830) Elizabetha werd geboren op 1744-08-28 in Alkmaar.    Zij overleed voor 1752.   

iv. Spanjerberg, Engelmundus. (I08543) Engelmundus werd geboren op 1745-12-01 in Alkmaar.   

v. Spanjerberg, Maria. (I08544) Maria werd geboren op 1749-05-27 in Alkmaar.    Zij overleed in 1755.   

vi. Spanjerberg, Elisabeth Cornelis. (I08545) Elisabeth Cornelis werd geboren op 1752-04-04 in Alkmaar.    Zij overleed rond 1820.   

vii. Spanjerberg, Cunera Cornelis. (I08546) Cunera Cornelis werd geboren op 1754-10-03 in Alkmaar.   

viii. Spanjerberg, Maria. (I08547) Maria werd geboren op 1756-07-23 in Alkmaar.    Zij overleed op 1814-11-20 in Uitgeest.   

ix. Spanjerberg, Johannes Cornelisz. (I08512) Johannes Cornelisz werd geboren op 1758-11-29 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1824-12-01 in Amsterdam.   

Meer over van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje en Spanjerberg, Cornelis:

Huwelijk: 1741-08-13, Velsen. Gerecht Velsen.   

Religie: RK.   

46. Posse of de Zeeuw, Johannes Cornelisz. (I08519) Johannes Cornelisz werd geboren op 1729-11-21 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1780-12-10 in Egmond aan Zee op een leeftijd van 51 jaren, 19 dagen.    Hij was de zoon van Posse of de Zeeuw, Cornelis Cornelisz en Sijmons, Aagje. Hij trouwde Ruys, Kornelia Alderts op 1754-05-05 in Egmond aan Zee.    (F02911)

Meer over Posse of de Zeeuw, Johannes Cornelisz:

Religie: Oud-Katholiek.   

47. Ruys, Kornelia Alderts. (I08520) Kornelia Alderts werd geboren op 1730-02-02 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1796-03-06 in Egmond aan Zee op een leeftijd van 66 jaren, 1 maand.    Zij was de dochter van Ruys, Aldert Leendertsz en Wagenaar, Trijntje Aalberts.

Kinderen van Ruys, Kornelia Alderts en Posse of de Zeeuw, Johannes Cornelisz

i. de Zeeuw of Posse, Trijntje Jans. (I08521) Trijntje Jans werd geboren in 1754.    Zij overleed in 1813.   

ii. Posse of de Zeeuw, Aldert Jansz. (I10130) Aldert Jansz werd geboren in 1755.    Hij overleed voor 1765.   

iii. Posse of de Zeeuw, Aagje Jans. (I10131) Aagje Jans werd geboren in 1756.    Zij overleed voor 1758.   

iv. Posse, Aagje Jans. (I10132) Aagje Jans werd geboren in 1758.    Zij overleed voor 1759.   

v. de Zeeuw, Aagje Jannes. (I08513) Aagje Jannes werd geboren op 1759-10-16 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1832-02-09 in Amsterdam.   

vi. Posse, Wennetje Jans. (I10133) Wennetje Jans werd geboren in 1761.    Zij overleed voor 1763.   

vii. de Zeeuw of Posse, Wennetje. (I08522) Wennetje werd geboren in 1763.   

viii. de Zeeuw of Posse, Aldert Jannes. (I08523) Aldert Jannes werd geboren in 1765.    Hij overleed in 1846.   

ix. Posse, Cornelis Jansz. (I10134) Cornelis Jansz werd geboren in 1767.    Hij overleed voor 1769.   

x. de Zeeuw of Posse, Cornelis Jansz. (I08524) Cornelis Jansz werd geboren in 1769.    Hij overleed in 1802.   

Meer over Ruys, Kornelia Alderts en Posse of de Zeeuw, Johannes Cornelisz:

Huwelijk: 1754-05-05, Egmond aan Zee.   

48. Holmström, Arvid. (I11406) Arvid werd geboren in 1701 in Beräknat (Zw).    Hij overleed op 1752-05-01 in Holmen Västerlanda (Zw) op een leeftijd van 51 jaren, 4 maanden.    Hij trouwde Kollinius, Catharina Bengtsdotter rond 1728.    (F04111)

49. Kollinius, Catharina Bengtsdotter. (I11407) Catharina Bengtsdotter werd geboren op 1703-12-21 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Zij overleed op 1776-07-20 op een leeftijd van 72 jaren, 6 maanden.    Zij was de dochter van Collinius, Bengt Nilsson en Seglorin, Annika.

Kinderen van Kollinius, Catharina Bengtsdotter en Holmström, Arvid

i. Holmström, Gunnela Kristina. (I11408) Gunnela Kristina werd geboren op 1729-11-08 in Holmen Västerlanda (Zw).    Zij overleed in 1731 in Holmen Västerlanda (Zw).   

ii. Holmström, Bengt of Andries. (I01835) Bengt of Andries werd geboren op 1731-08-22 in Holmen Västerlanda (Zw).    Hij overleed voor 1804-01-00 in Westerup.   

iii. Holmström, Marten. (I11409) Marten werd geboren op 1733-11-18 in Holmen Västerlanda (Zw).   

iv. Holmström, Gunnila Kristina. (I11410) Gunnila Kristina werd geboren op 1735-11-23 in Holmen Västerlanda (Zw).    Zij overleed in 1737 in Holmen Västerlanda (Zw).   

v. Holmström, Hans. (I11411) Hans werd geboren op 1737-12-18 in Holmen Västerlanda (Zw).   

vi. Holmström, Niclas. (I11413) Niclas werd geboren op 1740-03-25 in Holmen Västerlanda (Zw).   

vii. Holmström, Jacob. (I11414) Jacob werd geboren op 1742-03-21 in Holmen Västerlanda (Zw).   

viii. Holmström, Simon. (I11412) Simon werd geboren op 1744-10-21 in Holmen Västerlanda (Zw).   

Meer over Kollinius, Catharina Bengtsdotter en Holmström, Arvid:

Huwelijk: rond 1728.   

54. Snijders, Poulus. (I14190) Poulus werd geboren rond 1720 in Amsterdam.    Hij overleed voor 1784 op een leeftijd van minder dan rond 64 jaren.    Hij trouwde Palten, Gesina rond 1750.    (F05011)

55. Palten, Gesina. (I21331) Gesina werd geboren rond 1710 in Denekamp (Ov).    Zij overleed op 1789-07-05 in Amsterdam op een leeftijd van rond 79 jaren, 6 maanden.   

Kinderen van Palten, Gesina en Snijders, Poulus

i. Snijders, Jacoba Paulina. (I01944) Jacoba Paulina werd geboren rond 1750 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1820 in Amsterdam.   

ii. Snijders, Catrina Magetalena. (I14191) Catrina Magetalena werd geboren in 1751 in Denekamp (Ov).    Zij overleed na 1789.   

iii. Snijders, Adolph Mouritz. (I14192) Adolph Mouritz werd geboren rond 1750.   

Meer over Palten, Gesina en Snijders, Poulus:

Huwelijk: rond 1750.   

Residentie: 1789, Amsterdam. In de Vijselstraat Bij de Kerkstraat.   

Meer over Palten, Gesina en Ruink, Daniël:

Huwelijk: 1727-04-30, Denekamp (Ov).   

56. Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni). (I10161) Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) werd geboren op 1667-10-01 in Hoeven (NB).    Hij overleed na 1736-07-24 op een leeftijd van meer dan 68 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria. Hij trouwde Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse op 1698-01-12 in Hoeven (NB).    (F03369)

Meer over Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni):

Residentie: 1697-12-26, Hoeven (NB). notariële akte.   

Naam gespeld: Weitvliet

Residentie: 1712, Breda.   

Beroep: 1715, Breda. koopman.   

Residentie: 1736, Hoeven (NB).   

57. Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. (I10162) Adriana Cornelis Pieterse werd geboren rond 1677.    Zij overleed op 1736-07-24 in Breda op een leeftijd van rond 59 jaren, 6 maanden.    Zij was de dochter van Coevoets, Petrus Geertsen en Deckers, Cornelia Willemsen.

Meer over Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse:

Testament: 1690-03-01, Hoeven (NB).   

Kinderen van Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse en Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni)

i. Wijtvliet, Jacobus Adrianus. (I10168) Jacobus Adrianus werd geboren op 1698-11-06 in Hoeven (NB).   

ii. Wijtvliet, Cornelius. (I10169) Hij werd gedoopt op 1700-08-25 te Hoeven (NB)..

iii. Wijtvliet, Joannis (Jans). (I10160) Joannis (Jans) werd geboren op 1702-05-24 in Hoeven (NB).   

iv. Wijtvliet, Adrianus. (I11649) Adrianus werd geboren op 1704-07-07 in Hoeven (NB).   

v. van Wijtvliet, Maria Anna Magdalena. (I10170) Maria Anna Magdalena werd geboren op 1706-06-07 in Hoeven (NB).   

vi. Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis). (I01836) Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) werd geboren op 1708-09-17 in Breda.    Hij overleed op 1775-11-25 in Hoeven (NB).   

vii. Wijtvliet, Adriana Cornelia Anna. (I11652) Adriana Cornelia Anna werd geboren op 1710-10-01 in Hoeven (NB).   

viii. Wijtvliet, Petrus Cornelius. (I10166) Petrus Cornelius werd geboren op 1713-01-22 in Hoeven (NB).   

ix. Wijtvliet, Anna Teresa. (I10167) Anna Teresa werd geboren op 1714-03-07 in Hoeven (NB).   

x. Weijtvliet, Willem. (I14833) Willem werd geboren rond 1725.   

Meer over Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse en Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni):

Huwelijksafkondiging: 1697-12-29, Hoeven (NB).   

Huwelijk: 1698-01-12, Hoeven (NB).   

DTB Trouwen

Hoeven, archieftoegang 8059, inventaris­num­mer 214, 12 januari 1698, Schepenbank trouwboek 1696-1791

58. Verbraak, Johannes Adrianus. (I14077) Johannes Adrianus werd geboren rond 1690 in Wouw.    Hij was de zoon van Verbraak, Adriaan Cornelisz en Aertse, Catharina. Hij trouwde Hellemons, Anna Geertse op 1723-05-02 in Wouw.    (F04974)

59. Hellemons, Anna Geertse. (I14078) Zij werd gedoopt op 1695-10-10 te Roosendaal. Zij overleed op 1745-02-25 in Wouw.    Zij was de dochter van Hellemons, Gerardus Dielis en Heijmans, Janneke Janse.

Meer over Hellemons, Anna Geertse:

Geboortenaam:    Helmonts

Doopsel: 1695-10-10, Roosendaal.   

Kinderen van Hellemons, Anna Geertse en Verbraak, Johannes Adrianus

i. Verbraak, Johanna. (I01931) Johanna werd geboren op 1724-01-27 in Wouw.    Zij overleed voor 1807-01-00 in Breda.   

ii. Verbraak, Gerardus. (I14079) Gerardus werd geboren in 1726.   

iii. Verbraak, Johannes. (I14080) Johannes werd geboren in 1727.   

iv. Verbraak, Adrianus. (I14081) Adrianus werd geboren in 1732.   

v. Verbraak, Catharina. (I14082) Catharina werd geboren in 1734.   

vi. Verbraak, Maria. (I14083) Maria werd geboren in 1737.   

vii. Verbraak, Petrus. (I14084) Petrus werd geboren in 1742.   

Meer over Hellemons, Anna Geertse en Verbraak, Johannes Adrianus:

Huwelijk: 1723-05-02, Wouw.   

60. van Disseldorp, Gerrit. (I02019) Gerrit werd geboren op 1735-03-04 in Leiden.    Hij overleed in 1800 op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van van Disseldorp, Cornelis Jacobs en Louis, Maria. Hij trouwde Wijlingh, Catharina op 1756-05-08 in Leiden.    (F00620)

61. Wijlingh, Catharina. (I02020) Catharina werd geboren op 1735-12-18 in Leiden.    Zij overleed in 1800 op een leeftijd van 64 jaren, 14 dagen.    Zij was de dochter van Wijling, Klaas en Roessel, Maria.

Kinderen van Wijlingh, Catharina en van Disseldorp, Gerrit

i. Disseldorp, Cornelis. (I01837) Cornelis werd geboren op 1756-07-04 in Leiden.    Hij overleed op 1790-03-01 in Amsterdam.   

ii. Dusseldorp, Klaas. (I11658) Klaas werd geboren op 1759-05-13 in Leiden.   

iii. Disseldorp, Mattijs. (I02021) Mattijs werd geboren op 1760-05-23 in Amsterdam.    Hij overleed in 1830.   

iv. van Disseldorp, Kornelis. (I09317) Kornelis werd geboren in 1762.   

v. van Disseldorp, Adriana. (I14076) Adriana werd geboren rond 1770 in Leiden.    Zij werd begraven op 1783-09-20 te Leiden.

Meer over Wijlingh, Catharina en van Disseldorp, Gerrit:

Huwelijk: 1756-05-08, Leiden.   

62. Gildemeester, Johannes. (I01976) Hij werd gedoopt op 1708-07-04 te Amsterdam.. Hij werd begraven op 1756-06-27 te Amsterdam.. Hij was de zoon van Gildemeister, Hendrich en Harmens, Aeltje. Hij trouwde Peereboom, Hendrickje op 1741-12-29 in Amsterdam.    (F00609)

Opmerkingen bij Gildemeester, Johannes

Het Luthers Diaconiehuis in Amsterdam werd geopend in 1772. De eerste steen werd gelegd door Jan

Gildemeester Jansz (1744-1799), zoon van Jan Gildemeester en Maria Ketter (een duidelijke

naam…) op 6 september 1669.

De Amsterdamse familie Gildemeester stamt uit het Duitse Rheda

Meer over Gildemeester, Johannes:

Doopsel: 1708-07-04, Amsterdam.   

kind: Johannes

doopdatum: 04-07-1708

kerk: Westerkerk

godsdienst: Hervormd

vader: Gildemeister, Hendrick

moeder: Harmisse, Aeltje

getuige: Vrueghderijck, Grietje

getuige: Vreueghderijck, Johannes

getuige: Spaarman, Jan

bronverwijzing: DTB 109, p.181(folio 91), nr.10

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Doopregister: NL-SAA-24140722

Testament: 1730.   

Hoppie meldde Jan Abouts, koopman op de Keizersgracht, die in zijn testament vast liet leggen dat binnen zes weken na zijn dood alle schilderijen van zijn hand verbrand moesten worden. Ook de portretten van zijn ouders, grootouders en zijn moeij. Zou er hier een groot schilder verloren zijn gegaan? (1730).

Waarom werd Jophannes hierbij genoemd?

Residentie: 1741, Amsterdam. Looijerdwarsstraat.   

Residentie: 1743, Amsterdam. Laurierstraat.   

Begrafenis: 1756-06-27, Amsterdam.   

Waarschijnlijk in 1755 of 1756 overleden in Amsterdam:

Gildemeester, Jan datum begrafenis 12-01-1755

Gildemeester, Jan datum begrafenis 27-06-1756

63. Peereboom, Hendrickje. (I01977) Zij werd gedoopt op 1720-11-24 te Amsterdam. Zij overleed op 1775-05-12 in Amsterdam.    Zij werd begraven op 1775-05-14 te Amsterdam. Zij was de dochter van Peereboom, Antoni en Groenhout, Anna.

Meer over Peereboom, Hendrickje:

Doopsel: 1720-11-24, Amsterdam.   

kind:, Hendrina

doopdatum: 24-11-1720

kerk: Kerk aan huis

godsdienst:

Evangelisch-Luthers

vader: Peereboom, Antoni

moeder: Groenhout, Anna

getuige: Groenhout, Mattheijs

getuige: Groenhout, Judikie

bronverwijzing: DTB 204, p.55(folio 28), nr.1

Begrafenis: 1775-05-14, Amsterdam. Wester Kerkhof.   

ingeschrevene: Peereboom, Henderina

ingeschrevene: Gildemeester, Jan

datum begrafenis: 14-05-1775

begraafplaats: Wester Kerkhof

relatieinformatie: Weduwe van

Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9474085

Kinderen van Peereboom, Hendrickje en Gildemeester, Johannes

i. Gildemeester, Aaltje. (I09309) Aaltje werd geboren op 1743-02-15 in Amsterdam.    Zij overleed op 1743-04-16.   

ii. Gildemeester, Arie. (I01978) Hij werd gedoopt op 1745-07-16 te Amsterdam.. Hij overleed op 1810-01-16 in Amsterdam.   

iii. Gildemeester, Aaltje. (I14039) Aaltje werd geboren in 1747.    Zij overleed op 1802-08-22.   

iv. Gildemeester, Alida. (I09310) Zij werd gedoopt op 1747-11-29 te Amsterdam. Zij overleed na 1798.   

v. Gildemeester, Johanna. (I01943) Zij werd gedoopt op 1750-03-15 te Amsterdam. Zij overleed op 1811-11-26 in Amsterdam.   

vi. Gildemeester, Hilletje. (I09308) Hilletje werd geboren in 1752 in Amsterdam.    Zij overleed na 1774.   

Meer over Peereboom, Hendrickje en Gildemeester, Johannes:

Huwelijk: 1741-12-29, Amsterdam.   

Reg 585-78 kerk

inschrijvingsdatum: 29-12-1741

naam bruidegom: Gildemeester, Johannes

naam bruid: Peereboom, Hendrina

bronverwijzing: DTB 585, p.78

opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

NG boek 585 pag.39v foto.47

Johannes Gildemeester van a oud 32 jaar in de loijers dwarst ouders doot geass. met Jan Oostrik [zwager] & Hendrina Peereboom van a oud 23 jaar op de passeerdergt ouders doot geass. met haar suster Barber Peereboom.

getekend: Johannes Gildemeester en x

Het klopt niet wat zij zegt; haar moeder is nog niet dood.

Residentie: 1741, Amsterdam. Passeerdersgracht.   

Generatie 7

64. Leegwater, Adriaan Jacobsz. (I06167) Adriaan Jacobsz werd geboren voor 1717 in Ursem.    Hij was de zoon van Leegwater, Jacob Ariensz en NN, NN. Hij trouwde Leegwater, vrouw van Adriaan geschat rond 1735.    (F02898)

65. Leegwater, vrouw van Adriaan. (I14110) vrouw van Adriaan werd geboren rond 1715.   

Kinderen van Leegwater, vrouw van Adriaan en Leegwater, Adriaan Jacobsz

i. Leegwater, Arien Jans. (I21373) Arien Jans werd geboren rond 1735.    Hij werd begraven op 1794-04-12 te Obdam..

ii. Leegwater, Jan Ariensz. (I06165) Jan Ariensz werd geboren rond 1735 in Oudorp (Alkmaar) NH.    Hij overleed op 1786-12-16 in Oudorp (Alkmaar) NH.   

Meer over Leegwater, vrouw van Adriaan en Leegwater, Adriaan Jacobsz:

Huwelijk: geschat rond 1735.   

68. Keppe, Klaas Cornelisz. (I14153) Klaas Cornelisz werd geboren rond 1690 in Schermer.    Hij overleed in 1730 in Schermer op een leeftijd van rond 40 jaren.    Hij was de zoon van Keppe, Cornelis en Keppe, vrouw van Cornelis. Hij trouwde Dingmuns, Trijntje rond 1715 in Schermer.    (F04995)

69. Dingmuns, Trijntje. (I14154) Trijntje werd geboren rond 1690 in Schermer.    Zij overleed na 1731 at the age of meer dan ongeveer 41 jaren.   

Kinderen van Dingmuns, Trijntje en Keppe, Klaas Cornelisz

i. Keppe, Cornelis. (I08826) Cornelis werd geboren in geschat 1720.   

ii. Keppe, Trijntje. (I14155) Zij werd gedoopt op 1731-01-14 te Schermer.

Meer over Dingmuns, Trijntje en Keppe, Klaas Cornelisz:

Huwelijk: rond 1715, Schermer.   

72. Zevenhuizen, Willem. (I14157) Willem werd geboren rond 1710 in Kwadijk.    Hij had een relatie met Zevenhuizen, vrouw van Willem..    (F04997)

73. Zevenhuizen, vrouw van Willem. (I14165) vrouw van Willem werd geboren rond 1710.   

Kinderen van Zevenhuizen, vrouw van Willem en Zevenhuizen, Willem

i. Zevenhuizen, Cornelis Willem. (I01850) Cornelis Willem werd geboren in 1740 in Kwadijk.    Hij overleed in 1800 in Kwadijk.   

74. Bakker, Klaas. (I14158) Klaas werd geboren rond 1700 in Koog Zaandijk.    Hij had een relatie met Bakker, vrouw van Klaas..    (F04998)

75. Bakker, vrouw van Klaas. (I14166) vrouw van Klaas werd geboren rond 1700.   

Kinderen van Bakker, vrouw van Klaas en Bakker, Klaas

i. Bakker, Neeltje Klaas. (I01605) Neeltje Klaas werd geboren in 1730 in Koog Zaandijk.    Zij overleed in 1785 in Koog Zaandijk.   

90. van de Wetering, Kors Gerritsz. (I10139) Kors Gerritsz werd geboren in 1686.    Hij overleed na 1716 op een leeftijd van meer dan 30 jaren.    Hij was de zoon van van de Wetering, Gerrit Aelten en Corssen, Willemtje. Hij trouwde Willemsz, Anna Marij op 1715-12-29 in Woudenberg (U).    (F03363)

91. Willemsz, Anna Marij. (I10140) Zij werd gedoopt op 1681-11-28 te Ingen (Ge). Zij overleed voor 1737.    Zij was de dochter van Verslijck, Willem Willemsz Hendriksz en Teunis, Webbeken.

Meer over Willemsz, Anna Marij:

Doopsel: 1681-11-28, Ingen (Ge).   

Kinderen van Willemsz, Anna Marij en van de Wetering, Kors Gerritsz

i. van de Wijteringe (Wetering), Hendrikje. (I08540) Hendrikje werd geboren rond 1717 in Velsen.    Zij overleed op 1790-01-10 in Alkmaar.   

ii. van de Wetering, Willem Corsz. (I10144) Willem Corsz werd geboren in 1722.    Hij overleed in 1793.   

iii. van de Wetering, Geurt. (I10143) Geurt werd geboren rond 1723.   

iv. van de Wetering, Gerrit. (I10142) Gerrit werd geboren rond 1725.    Hij overleed in 1784.   

v. van de Wetering, Klaas. (I10141) Klaas werd geboren rond 1730.   

vi. van de Wetering, Willemtje. (I10145) Willemtje werd geboren in 1716.   

Meer over Willemsz, Anna Marij en van de Wetering, Kors Gerritsz:

Huwelijk: 1715-12-29, Woudenberg (U).   

92. Posse of de Zeeuw, Cornelis Cornelisz. (I08525) Cornelis Cornelisz werd geboren rond 1705 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1780-05-10 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 75 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Posse of Potze, Cornelisz Jansz en Ariens, Lijsbeth. Hij trouwde Sijmons, Aagje voor 1726.    (F02912)

93. Sijmons, Aagje. (I08526) Aagje werd geboren rond 1705 in Petten.    Zij overleed op 1781-05-07 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 76 jaren, 4 maanden.    Zij was de dochter van nn, Sijmes.

Kinderen van Sijmons, Aagje en Posse of de Zeeuw, Cornelis Cornelisz

i. de Zeeuw of Posse, Job. (I08527) Job werd geboren voor 1726 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1787-12-14 in Egmond aan Zee.   

ii. de Zeeuw of Posse, Neeltje. (I08528) Neeltje werd geboren op 1728-02-12 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1782-04-09 in Egmond aan Zee.   

iii. Posse of de Zeeuw, Johannes Cornelisz. (I08519) Johannes Cornelisz werd geboren op 1729-11-21 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1780-12-10 in Egmond aan Zee.   

iv. de Zeeuw of Posse, Teunis Cornelisz. (I08529) Teunis Cornelisz werd geboren op 1731-11-15.   

v. de Zeeuw of Posse, Teunisje. (I08530) Teunisje werd geboren op 1733-09-04 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1814-01-06 in Egmond aan Zee.   

vi. de Zeeuw of Posse, Grietje. (I08531) Grietje werd geboren op 1735-01-16 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1806-06-12 in Egmond aan Zee.   

vii. de Zeeuw of Posse, Cornelisje Cornelis. (I08532) Cornelisje Cornelis werd geboren op 1736-08-07 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1795-06-10 in Egmond aan Zee.   

viii. Posse of de Zeeuw, Sijmon Cornelisz. (I10128) Sijmon Cornelisz werd geboren op 1738-06-08 in Egmond aan Zee.    Hij overleed voor 1739-08-24.   

ix. Posse of de Zeeuw, Sijmen Cornelisz. (I10129) Sijmen Cornelisz werd geboren op 1739-08-24 in Egmond aan Zee.    Hij overleed voor 1743-03-18.   

x. de Zeeuw of Posse, Sijmon Cornelisz. (I08533) Sijmon Cornelisz werd geboren op 1743-03-18 in Egmond aan Zee.   

Meer over Sijmons, Aagje en Posse of de Zeeuw, Cornelis Cornelisz:

Huwelijk: voor 1726.   

94. Ruys, Aldert Leendertsz. (I08549) Aldert Leendertsz werd geboren rond 1700 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1736-01-15 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 36 jaren, 14 dagen.    Hij was de zoon van Aalbertsz, Leendert en Glas, nn Pietersdr. Hij trouwde Wagenaar, Trijntje Aalberts in 1721.    (F02916)

Meer over Ruys, Aldert Leendertsz:

Religie: Oud Katholiek.   

95. Wagenaar, Trijntje Aalberts. (I08558) Trijntje Aalberts werd geboren rond 1705 in Egmond aan Zee.    Zij overleed na 1730 at the age of meer dan ongeveer 25 jaren.    Zij was de dochter van Wagenaar, Aalbert Arentsz en Krijne, Aafje.

Kinderen van Wagenaar, Trijntje Aalberts en Ruys, Aldert Leendertsz

i. Ruys, Arent Aldertsz. (I10121) Arent Aldertsz werd geboren rond 1720.    Hij overleed in 1781.   

ii. Ruys, Jacob Aldertsz. (I10122) Jacob Aldertsz werd geboren voor 1723.    Hij overleed voor 1773.   

iii. Ruys, Aafje Aaldertsd. (I10123) Aafje Aaldertsd werd geboren in 1727.    Zij overleed in 1764.   

iv. Ruys, Kornelia Alderts. (I08520) Kornelia Alderts werd geboren op 1730-02-02 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1796-03-06 in Egmond aan Zee.   

Meer over Wagenaar, Trijntje Aalberts en Ruys, Aldert Leendertsz:

Huwelijk: 1721.   

98. Collinius, Bengt Nilsson. (I11415) Bengt Nilsson werd geboren op 1669-05-25 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Hij overleed op 1730-11-26 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw) op een leeftijd van 61 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van Kollinius, Nicolaus Andreae en Tranander, Christina Bengtsdotter. Hij trouwde Seglorin, Annika rond 1698.    (F04112)

Meer over Collinius, Bengt Nilsson:

Beroep: priester.   

99. Seglorin, Annika. (I11416) Annika werd geboren op 1681-03-02 in Seglora – Älvsborg Län (zw).    Zij overleed op 1762-05-01 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw) op een leeftijd van 81 jaren, 1 maand.    Zij was de dochter van Seglorin, Andreas en Lundersten, Tolla.

Kinderen van Seglorin, Annika en Collinius, Bengt Nilsson

i. Collinius, Christina. (I11417) Christina werd geboren op 1699-02-02 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Zij overleed op 1701-12-25 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).   

ii. Kollinius, Andreas. (I11418) Andreas werd geboren op 1700-11-05 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Hij overleed op 1701-12-26 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).   

iii. Collinius, Christina. (I11419) Christina werd geboren op 1702-02-11 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Zij overleed op 1776-01-20.   

iv. Kollinius, Catharina Bengtsdotter. (I11407) Catharina Bengtsdotter werd geboren op 1703-12-21 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Zij overleed op 1776-07-20.   

v. Kollinius, Nils. (I11420) Nils werd geboren op 1707-01-09 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Hij overleed op 1790-06-12 in Göteborg (Zw).   

vi. Collinius, Anna Maria. (I11421) Anna Maria werd geboren op 1709-03-22 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Zij overleed rond 1780.   

vii. Kollinius, Sara Bengtsdotter. (I11422) Sara Bengtsdotter werd geboren op 1712-04-21 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).   

viii. Collinius, Andreas Bengtsson. (I11423) Andreas Bengtsson werd geboren op 1720-06-24 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).    Hij overleed op 1776-01-25 in Seglora – Älvsborg Län (zw).   

Meer over Seglorin, Annika en Collinius, Bengt Nilsson:

Huwelijk: rond 1698.   

112. Wijtvliet, Jacobus Jansse. (I10163) Jacobus Jansse werd geboren rond 1630 in Hoeven (NB).    Hij was de zoon van Wijtvliet, Jans. Hij trouwde Tunen of Toenen, Maria rond 1658.    (F03370)

113. Tunen of Toenen, Maria. (I10164) Maria werd geboren rond 1635 in Hoeven (NB).   

Kinderen van Tunen of Toenen, Maria en Wijtvliet, Jacobus Jansse

i. Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens. (I10175) Helena Jacobus Janssens werd geboren op 1651-11-19 in Hoeven (NB).   

ii. Wijtvliet, Cornelius Jansen. (I10174) Cornelius Jansen werd geboren op 1654-04-15 in Hoeven (NB).    Hij overleed na 1682.   

iii. Wijtvliet, Antonia Jacobus. (I10176) Antonia Jacobus werd geboren op 1656-08-26 in Hoeven (NB).    Zij overleed na 1675.   

iv. Wijtvliet, Joanna Jacobus Jansschen. (I10173) Joanna Jacobus Jansschen werd geboren op 1659-02-09 in Hoeven (NB).   

v. Janssen, Joannes Jacobus. (I10177) Joannes Jacobus werd geboren op 1661-12-20 in Hoeven (NB).   

vi. Wijtvliet, Maria Jacobus Janssen. (I10171) Maria Jacobus Janssen werd geboren op 1665-03-06 in Hoeven (NB).   

vii. Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni). (I10161) Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) werd geboren op 1667-10-01 in Hoeven (NB).    Hij overleed na 1736-07-24.   

viii. Wijtvliet, Jacobus. (I10172) Jacobus werd geboren op 1669-11-19 in Hoeven (NB).   

Meer over Tunen of Toenen, Maria en Wijtvliet, Jacobus Jansse:

Huwelijk: rond 1658.   

114. Coevoets, Petrus Geertsen. (I33791) Petrus Geertsen werd geboren in 1655.    Hij was de zoon van Coevoets, Geert Cornelis Peeter Gerrits en Geeritsen, Sijken Peeter. Hij trouwde Deckers, Cornelia Willemsen op 1677-11-07 in Etten-Leur.    (F11527)

115. Deckers, Cornelia Willemsen. (I33792) Cornelia Willemsen werd geboren in 1660.   

Kinderen van Deckers, Cornelia Willemsen en Coevoets, Petrus Geertsen

i. Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. (I10162) Adriana Cornelis Pieterse werd geboren rond 1677.    Zij overleed op 1736-07-24 in Breda.   

ii. Coevoets, Gerardus Peeters. (I11653) Gerardus Peeters werd geboren rond 1680.   

iii. Coevoets, Joanna Pieter Geert. (I33801) Joanna Pieter Geert werd geboren op 1680-03-13 in Etten-Leur.    Zij overleed voor 1733.   

Meer over Deckers, Cornelia Willemsen en Coevoets, Petrus Geertsen:

Huwelijk: 1677-11-07, Etten-Leur.   

116. Verbraak, Adriaan Cornelisz. (I14100) Adriaan Cornelisz werd geboren in 1660 in Kladde (NB).    Hij was de zoon van Verbraak, Cornelis. Hij trouwde Aertse, Catharina op 1686-12-29 in Halsteren (NB).    (F04981)Hij trouwde tevens Jans, Catalijna op 1691-11-29 in Steenbergen (NB)..    (F08927)

Kinderen van Jans, Catalijna en Verbraak, Adriaan Cornelisz

i. Verbraak, Geertruij Adriaanse. (I26072) Geertruij Adriaanse werd geboren in 1690 in Steenbergen (NB).    Zij overleed in 1719.   

Meer over Jans, Catalijna en Verbraak, Adriaan Cornelisz:

Huwelijksafkondiging: 1691-11-01.   

Huwelijk: 1691-11-29, Steenbergen (NB).   

117. Aertse, Catharina. (I14101) Catharina werd geboren rond 1665.    Zij overleed rond 1690 at the age of rond 25 jaren.   

Kinderen van Aertse, Catharina en Verbraak, Adriaan Cornelisz

i. Verbraak, Maria Adriaanse. (I14102) Maria Adriaanse werd geboren in 1687.    Zij overleed in 1716.   

ii. Verbraak, Johannes Adrianus. (I14077) Johannes Adrianus werd geboren rond 1690 in Wouw.   

Meer over Aertse, Catharina en Verbraak, Adriaan Cornelisz:

Huwelijk: 1686-12-29, Halsteren (NB).   

118. Hellemons, Gerardus Dielis. (I14085) Hij werd gedoopt op 1666-04-13 te Roosendaal.. Hij overleed op 1724-06-24 in Roosendaal.    Hij was de zoon van Hellemons, Egidius Judocus en IJsermans, Mayken Cornelisse. Hij trouwde Heijmans, Janneke Janse op 1693-11-23 in Rucphen.    (F04975)

Meer over Hellemons, Gerardus Dielis:

Doopsel: 1666-04-13, Roosendaal.   

119. Heijmans, Janneke Janse. (I14086) Janneke Janse werd geboren rond 1668 in Roosendaal.    Zij overleed op 1709-04-15 in Roosendaal op een leeftijd van rond 41 jaren, 3 maanden.   

Kinderen van Heijmans, Janneke Janse en Hellemons, Gerardus Dielis

i. Hellemons, Egidius. (I14087) Egidius werd geboren in 1694.   

ii. Hellemons, Anna Geertse. (I14078) Zij werd gedoopt op 1695-10-10 te Roosendaal. Zij overleed op 1745-02-25 in Wouw.   

iii. Hellemons, Carharina Geertse. (I26066) Carharina Geertse werd geboren in 1697.    Zij overleed in 1707.   

iv. Hellemons, Johannes. (I14088) Johannes werd geboren in 1698.   

v. Hellemons, Maria Geertse. (I26067) Maria Geertse werd geboren in 1700.   

vi. Hellemons, Cornelia Geertse. (I26068) Cornelia Geertse werd geboren in 1703.   

vii. Hellemons, Johanna Geertse. (I26069) Johanna Geertse werd geboren in 1705.   

viii. Hellemons, Catharina Geertse. (I26070) Catharina Geertse werd geboren in 1707.   

ix. Hellemons, Johannes. (I14089) Johannes werd geboren in 1708.   

Meer over Heijmans, Janneke Janse en Hellemons, Gerardus Dielis:

Huwelijk: 1693-11-23, Rucphen.   

120. van Disseldorp, Cornelis Jacobs. (I09318) Cornelis Jacobs werd geboren op 1695-09-19 in Delft.    Hij overleed na 1756 in Leiden op een leeftijd van meer dan 60 jaren, 3 maanden.    Hij was de zoon van van Dusseldorp, Hendrik Jacobs en Kloek, Pieternelletje Harmens. Hij trouwde Louis, Maria op 1723-10-23 in Leiden.    (F03126)

Meer over van Disseldorp, Cornelis Jacobs:

Beroep: 1717, Batavia (Ind). zeeman Schip Voorburg.   

Beroep: 1722. greijnwerker.   

In de volksmond worden ze roodwerker genoemd. Grein =karmijn is een scharlakenrode kleurstof waarmee laken wordt geverfd.

121. Louis, Maria. (I09319) Maria werd geboren rond 1700 in Kampen.    Zij overleed rond 1766 in Leiden op een leeftijd van rond 66 jaren.   

Kinderen van Louis, Maria en van Disseldorp, Cornelis Jacobs

i. van Disseldorp, Guilliam. (I11843) Guilliam werd geboren op 1726-01-03 in Leiden.   

ii. van Disseldorp, Wijntje. (I11831) Wijntje werd geboren op 1732-06-05 in Leiden.   

iii. van Disseldorp, Gerrit. (I02019) Gerrit werd geboren op 1735-03-04 in Leiden.    Hij overleed in 1800.   

iv. van Dusseldorp, Magdalena. (I11835) Magdalena werd geboren op 1739-01-04 in Leiden.   

Meer over Louis, Maria en van Disseldorp, Cornelis Jacobs:

Huwelijk: 1723-10-23, Leiden.   

Cornelis woonde in 1722 in Leijden. Als geboorteplaats werd opgegeven Dusseldorp.

Residentie: Leiden.   

122. Wijling, Klaas. (I11654) Klaas werd geboren rond 1700.    Hij overleed na 1759 op een leeftijd van meer dan ongeveer 59 jaren.    Hij trouwde Roessel, Maria rond 1725.    (F04183)

123. Roessel, Maria. (I11655) Maria werd geboren rond 1700.   

Kinderen van Roessel, Maria en Wijling, Klaas

i. Wijling, Willem. (I11656) Willem werd geboren op 1730-09-13 in Leiden.   

ii. Wijlingh, Catharina. (I02020) Catharina werd geboren op 1735-12-18 in Leiden.    Zij overleed in 1800.   

Meer over Roessel, Maria en Wijling, Klaas:

Huwelijk: rond 1725.   

124. Gildemeister, Hendrich. (I09304) Hendrich werd geboren rond 1669 in Lemgo (Lippe) (D).    Hij werd begraven op 1737-10-27 te Amsterdam.. Hij was de zoon van Gildemeister, vader. Hij trouwde Gabriels, Maria Michels op 1693-04-25.    (F04941)Hij trouwde tevens Harmens, Aeltje op 1696-06-30 in Amsterdam..    (F03124)

Opmerkingen bij Gildemeister, Hendrich

Naam ook: Hendrik Depper Geldemeester.

Meer over Gildemeister, Hendrich:

Beroep: van 1693 tot 1696, Amsterdam. kleermaker.   

Residentie: 1693, Amsterdam. Jacob dwarstraet.   

Residentie: 1696, Amsterdam. katerssteegh (ingang Herengracht 423).   

Begrafenis: 1737-10-27, Amsterdam. Karthuiser.   

ingeschrevene: Geldemeester, Hendrik Depper

datum begrafenis: 27-11-1737

begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof

bronverwijzing: DTB 1201, p.157vo en p.158

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10569773

Opvallend is dat hij Hendrik Depper werd genoemd bij zijn begrafenis. Aaltje Harmens kwam uit Zwolle. De (Amsterdamse) familie Depper kwam ook uit Zwolle. Was Aaltje een Depper?

Kinderen van Gabriels, Maria Michels en Gildemeister, Hendrich

i. Gildemeister, Lijsbeth. (I13993) Zij werd gedoopt op 1693-08-28 te Amsterdam. Zij werd begraven op 1746-04-10 te Amsterdam.

Meer over Gabriels, Maria Michels en Gildemeister, Hendrich:

Huwelijk: 1693-04-25.   

inschrijvingsdatum: 25-04-1693

naam bruidegom: Gilmeester, Hendrik

naam bruid: Gabriels, Maria

bronverwijzing: DTB 521, p.467

opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Ondertrouwregister: NL-SAA-26439084

NG boek 521 pag.234 foto.239

Hendrik Gilmeester van S Lemgo, kleermaeker oud 24 jaren inde Jacob dwarstraet ouders doot geassist. met sijn Broeder Harmen Gilmeester, & Maria Gabriels van Simmeren(?) oud 23 jaren op ’t konings pleijn ouders doot geassist. met haer swager Marten Harpers.

getekend: h en x

125. Harmens, Aeltje. (I09305) Aeltje werd geboren rond 1667 in Zwolle.    Zij werd begraven op 1730-07-16 te Amsterdam. Zij was de dochter van Dirkse, Harmen.

Meer over Harmens, Aeltje:

Residentie: 1690, Amsterdam. Leliedwarsstraat.   

Residentie: 1696, Amsterdam. Looijerstraat.   

Begrafenis: 1730-07-16, Amsterdam. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.   

ingeschrevene: Harmis, Aaltje

ingeschrevene: Gildemeester, Hendrik

datum begrafenis: 16-07-1730

begraafplaats: Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof

bronverwijzing: DTB 1235, p.96vo en p.97

relatieinformatie: Huisvrouw van

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10863822

Meer over Harmens, Aeltje en Vrooman, Jacobus:

Huwelijk: 1690-10-21, Amsterdam.   

inschrijvingsdatum: 21-10-1690

naam bruidegom: Vroman, Jacobus

naam bruid: Harmensen, Aaltje

bronverwijzing: DTB 519, p.131

opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Ondertrouwregister: NL-SAA-26530623

NG boek 519 pag.66 foto.70

Jacobus Frooman van Sardam wijn&later [wijnverlater] oud 23 jaren in de Lelij dwarsstraet geassist. met sijn moeder Geertruij Sint Hulwels, & Aeltje Harmens van Swol oud 23 jaren als vooren ouders doot geassist. met haer nicht Geertje Harmens.

getekend: Jacobus Vroman en Aaltje Harmensen

Kinderen van Harmens, Aeltje en Gildemeister, Hendrich

i. Gildemeister, Mourits. (I09315) Mourits werd geboren in 1697 in Amsterdam.    Hij overleed voor 1701.   

ii. Gildemeister, Hendrick. (I09314) Hendrick werd geboren op 1698-11-28 in Amsterdam.    Hij werd begraven op 1705-01-04 te Amsterdam..

iii. Gildemeester, Mourits. (I09316) Hij werd gedoopt op 1701-03-18 te Amsterdam.. Hij werd begraven op 1757-08-09 te Amsterdam..

iv. Gildemeister, Margrita. (I09313) Margrita werd geboren in 1702 in Amsterdam.    Zij werd begraven op 1727-03-05 te Amsterdam.

v. Gildemeester, Johanna. (I09311) Zij werd gedoopt op 1705-04-01 te Amsterdam. Zij werd begraven op 1778-02-06 te Amsterdam.

vi. Gildemeister, Hendrick. (I09312) Hendrick werd geboren op 1708-07-04 in Amsterdam.    Hij werd begraven op 1711-03-15 te Amsterdam..

vii. Gildemeester, Johannes. (I01976) Hij werd gedoopt op 1708-07-04 te Amsterdam.. Hij werd begraven op 1756-06-27 te Amsterdam..

viii. Gildemeister, nn. (I13991) nn werd geboren op 1711-03-15 in Amsterdam.    Deze persoon werd begraven op 1711-03-15.

ix. Gildemeister, nn. (I13992) nn werd geboren op 1713-09-24 in Amsterdam.    Deze persoon werd begraven op 1713-09-24 te Amsterdam.

Meer over Harmens, Aeltje en Gildemeister, Hendrich:

Huwelijk: 1696-06-30, Amsterdam.   

Inschrijvingsdatum: 30-06-1696

naam bruidegom: Gillemeester, Hendrik

naam eerdere vrouw: Michiels, Maria

naam bruid: Harmensen, Aaltje

naam eerdere man: Vrooman, Jacobus

bronverwijzing: DTB 526, p.99

opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Hendr. Gillemeester van Lemmego(?) kleermaaker wedr Maria Michiels, in de katerssteegh & Aeltje Harmens van Swol, wedu Jacobus Vrooman in de loijersstraet.

getekend: Hendick Gild en Aelten Harmensen

in de kantlijn: mans doot goet [ingebracht]

hij Weeskamer beijde voldaen den 4 julij 1696

126. Peereboom, Antoni. (I09306) Antoni werd geboren rond 1685 in Norden (D).    Hij werd begraven op 1741-04-19 te Amsterdam.. Hij trouwde Groenhout, Anna op 1717-12-24 in Amsterdam.    (F03125)

Meer over Peereboom, Antoni:

Residentie: 1717, Amsterdam. Moddermoolensteeg bij Raamgracht.   

Begrafenis: 1741-04-19, Amsterdam. Oude Luthersche Kerk.   

127. Groenhout, Anna. (I09307) Anna werd geboren rond 1684 in Ramburgh (Dtsl).    Zij werd begraven op 1761-03-31 te Amsterdam. Zij was de dochter van Groenhout, zoon van Cornelis.

Meer over Groenhout, Anna:

Begrafenis: 1761-03-31, Amsterdam.   

ingeschrevene: Groenhout, Anna

ingeschrevene: Peereboom, Anthonij

datum begrafenis: 31-03-1761

begraafplaats: Oude Luthersche Kerk

bronverwijzing: DTB 1135, p.32vo en p.33

relatieinformatie: Weduwe

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9561182

Kinderen van Groenhout, Anna en Peereboom, Antoni

i. Peereboom, Jan. (I13978) Hij werd gedoopt op 1718-11-07 te Amsterdam.. Hij overleed op 1722-03-01 in Amsterdam.   

ii. Peereboom, Hendrickje. (I01977) Zij werd gedoopt op 1720-11-24 te Amsterdam. Zij overleed op 1775-05-12 in Amsterdam.   

iii. Peereboom, Barber. (I13980) Barber werd geboren rond 1721.    Zij werd begraven op 1800-11-10 te Amsterdam.

iv. Peereboom, Hendrina Cristina. (I13979) Zij werd gedoopt op 1723-03-21 te Amsterdam. Zij werd begraven op 1724-09-10 te Amsterdam.

Meer over Groenhout, Anna en Peereboom, Antoni:

Huwelijk: 1717-12-24, Amsterdam.   

Anthonij Peereboom, van Norden oud 32 Jare in de Moddermoolensteeg, ouders doot, geasst. met Esdra van Norden & Anna Groenhout, van Ramburgh, oud 33 Jare, op de Heeregt. ouders doot, geasst. met haer Oom Marten Groenhout.

getekend: Anthoni Perebom en +

Residentie: 1717, Amsterdam. Herengracht.   

Generatie 8

128. Leegwater, Jacob Ariensz. (I01608) Jacob Ariensz werd geboren in 1690 in Ursem.    Hij overleed in 1750 in Ursem op een leeftijd van 60 jaren.    Hij was de zoon van Leegwater, Arjan Jan Jansz. Hij trouwde NN, NN in 1710 in Ursem.    (F00480)

129. NN, NN. (I01609) NN werd geboren in 1690 in Ursem.    Zij overleed in 1750 in Ursem op een leeftijd van 60 jaren.   

Kinderen van NN, NN en Leegwater, Jacob Ariensz

i. Leegwater, Jan Jacobsz. (I01847) Jan Jacobsz werd geboren in 1715 in Ursem.    Hij overleed in 1770 in Ursem.   

ii. Leegwater, Adriaan Jacobsz. (I06167) Adriaan Jacobsz werd geboren voor 1717 in Ursem.   

iii. Leegwater, Maartje Jacobs. (I06465) Maartje Jacobs werd geboren rond 1720.    Zij overleed na 1772.   

iv. Leegwater, Lijsbeth Jacobs. (I06472) Lijsbeth Jacobs werd geboren rond 1744.    Zij overleed in 1778.   

Meer over NN, NN en Leegwater, Jacob Ariensz:

Huwelijk: 1710, Ursem.   

136. Keppe, Cornelis. (I14156) Cornelis werd geboren rond 1660 in Schermer.    Hij had een relatie met Keppe, vrouw van Cornelis..    (F04996)

137. Keppe, vrouw van Cornelis. (I14167) vrouw van Cornelis werd geboren rond 1660.   

Kinderen van Keppe, vrouw van Cornelis en Keppe, Cornelis

i. Keppe, Klaas Cornelisz. (I14153) Klaas Cornelisz werd geboren rond 1690 in Schermer.    Hij overleed in 1730 in Schermer.   

180. van de Wetering, Gerrit Aelten. (I10146) Gerrit Aelten werd geboren rond 1650 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1727-06-22 in Woudenberg (U) op een leeftijd van rond 77 jaren, 5 maanden.    Hij was de zoon van van de Wetering, Aelt Gerrits en de Cruijff, Grietje Gerrits. Hij trouwde Corssen, Willemtje rond 1684.    (F03364)

181. Corssen, Willemtje. (I10147) Willemtje werd geboren rond 1660 in Woudenberg (U).    Zij overleed in 1745 in Woudenberg (U) op een leeftijd van rond 85 jaren.    Zij was de dochter van , Cors.

Kinderen van Corssen, Willemtje en van de Wetering, Gerrit Aelten

i. van de Wetering, Gerrit. (I32442) Gerrit werd geboren rond 1679.   

ii. van de Wetering, Kors Gerritsz. (I10139) Kors Gerritsz werd geboren in 1686.    Hij overleed na 1716.   

iii. van de Wetering, Aelt. (I10148) Aelt werd geboren in 1687.   

iv. van de Wetering, Geurt. (I10149) Geurt werd geboren in 1693.   

v. van de Wetering, Theunis Gerritsz. (I10150) Theunis Gerritsz werd geboren in 1695.   

vi. van de Wetering, Merritje. (I10151) Merritje werd geboren in 1698.   

vii. van de Wetering, Willemijntje. (I10152) Willemijntje werd geboren in 1701.   

viii. van de Wetering, Dirck. (I10153) Dirck werd geboren in 1705.   

Meer over Corssen, Willemtje en van de Wetering, Gerrit Aelten:

Huwelijk: rond 1684.   

182. Verslijck, Willem Willemsz Hendriksz. (I34219) Willem Willemsz Hendriksz werd geboren rond 1655.    Hij was de zoon van Verslijck, Willem Hendriksz. Hij trouwde Teunis, Webbeken rond 1680 in Utrecht?.    (F11689)

183. Teunis, Webbeken. (I34220) Webbeken werd geboren rond 1655.   

Meer over Teunis, Webbeken:

Geboortenaam:    Toenisz

Kinderen van Teunis, Webbeken en Verslijck, Willem Willemsz Hendriksz

i. Willemsz, Anna Marij. (I10140) Zij werd gedoopt op 1681-11-28 te Ingen (Ge). Zij overleed voor 1737.   

ii. Verslijck, Lijsbeth. (I34221) Lijsbeth werd geboren in 1695.   

Meer over Teunis, Webbeken en Verslijck, Willem Willemsz Hendriksz:

Huwelijk: rond 1680, Utrecht?.   

184. Posse of Potze, Cornelisz Jansz. (I08534) Cornelisz Jansz werd geboren rond 1680.    Hij was de zoon van Posse of Potze, Jan. Hij trouwde Ariens, Lijsbeth rond 1705.    (F02913)

185. Ariens, Lijsbeth. (I08535) Lijsbeth werd geboren rond 1683.   

Kinderen van Ariens, Lijsbeth en Posse of Potze, Cornelisz Jansz

i. Posse of de Zeeuw, Cornelis Cornelisz. (I08525) Cornelis Cornelisz werd geboren rond 1705 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1780-05-10 in Egmond aan Zee.   

ii. Posse of Potze, Jan Cornelisz. (I08536) Jan Cornelisz werd geboren rond 1707 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1764-07-24 in Egmond aan Zee.   

iii. Posse of Potze, Antje Cornelis. (I08537) Antje Cornelis werd geboren rond 1710.    Zij overleed voor 1747.   

iv. Posse of Potze, Ysbrant Cornelisz. (I08538) Ysbrant Cornelisz werd geboren rond 1715.   

Meer over Ariens, Lijsbeth en Posse of Potze, Cornelisz Jansz:

Huwelijk: rond 1705.   

186. nn, Sijmes. (I08548) Sijmes werd geboren rond 1680.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F02915)

Kinderen van Onbekend en nn, Sijmes

i. Sijmons, Aagje. (I08526) Aagje werd geboren rond 1705 in Petten.    Zij overleed op 1781-05-07 in Egmond aan Zee.   

188. Aalbertsz, Leendert. (I08550) Leendert werd geboren rond 1675.    Hij trouwde Glas, nn Pietersdr rond 1700.    (F02917)

189. Glas, nn Pietersdr. (I08551) nn Pietersdr werd geboren rond 1678.    Zij was de dochter van Glas, Aldert Pietersz.

Kinderen van Glas, nn Pietersdr en Aalbertsz, Leendert

i. Ruys, Aldert Leendertsz. (I08549) Aldert Leendertsz werd geboren rond 1700 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1736-01-15 in Egmond aan Zee.   

Meer over Glas, nn Pietersdr en Aalbertsz, Leendert:

Huwelijk: rond 1700.   

190. Wagenaar, Aalbert Arentsz. (I08559) Aalbert Arentsz werd geboren rond 1661.    Hij overleed rond 1724-05-22 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 63 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Wagenaar, Arent Klaasz en Kuyper, Teunisje Klaas. Hij trouwde Krijne, Aafje rond 1700.    (F02920)

191. Krijne, Aafje. (I08560) Aafje werd geboren rond 1665 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1731-06-26 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 66 jaren, 5 maanden.    Zij was de dochter van Jansz, Krijn Engel en Teunis, Engeltje.

Kinderen van Krijne, Aafje en Wagenaar, Aalbert Arentsz

i. Wagenaar, Trijntje Aalberts. (I08558) Trijntje Aalberts werd geboren rond 1705 in Egmond aan Zee.    Zij overleed na 1730.   

ii. Wagenaar, Jan Aalbertsz. (I08561)

iii. Wagenaar, Klaas Aalbertsz. (I08562)

iv. Wagenaar, Krijn Aalbertsz. (I08563)

v. Wagenaar, Mies Aalbertsz. (I08564)

vi. Wagenaar, Teunisje Aalbertsz. (I08565)

Meer over Krijne, Aafje en Wagenaar, Aalbert Arentsz:

Huwelijk: rond 1700.   

196. Kollinius, Nicolaus Andreae. (I11424) Nicolaus Andreae werd geboren in 1622 in Kullen, Jönköpungs län (Zw).    Hij overleed in 1687 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw) op een leeftijd van 65 jaren.    Hij was de zoon van Kollinius, Nils Andersson. Hij trouwde Tranander, Christina Bengtsdotter rond 1658.    (F04113)

Meer over Kollinius, Nicolaus Andreae:

Beroep: Riksdagman, kyrkoherde (predikant).   

197. Tranander, Christina Bengtsdotter. (I11425) Christina Bengtsdotter werd geboren in 1639 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Zij overleed in 1696 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw) op een leeftijd van 57 jaren.    Zij was de dochter van Tranander, Bengt Eriksson en Svensdotter, Elin.

Kinderen van Tranander, Christina Bengtsdotter en Kollinius, Nicolaus Andreae

i. Collinius, Margareta Nilsdotter. (I11428) Margareta Nilsdotter werd geboren rond 1658 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Zij overleed rond 1703.   

ii. Collinius, Sara. (I11432) Sara werd geboren rond 1660.   

iii. Collinius, Maria Nilsdotter. (I11426) Maria Nilsdotter werd geboren rond 1665.   

iv. Collinius, Andreas Nilsson. (I11427) Andreas Nilsson werd geboren in 1666 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Hij overleed in 1717 in Snöstorp, Hallands län (Zw).   

v. Collinius, Bengt Nilsson. (I11415) Bengt Nilsson werd geboren op 1669-05-25 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Hij overleed op 1730-11-26 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).   

vi. Collinius, Elisabeth Nilsdotter. (I11430) Elisabeth Nilsdotter werd geboren rond 1680 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Zij overleed op 1728-01-01.   

vii. Collinius, Nils Nilsson. (I11431) Nils Nilsson werd geboren in 1680 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Hij overleed op 1735-04-18 in Zweden.   

Meer over Tranander, Christina Bengtsdotter en Kollinius, Nicolaus Andreae:

Huwelijk: rond 1658.   

198. Seglorin, Andreas. (I11433) Andreas werd geboren rond 1647 in Seglora – Älvsborg Län (zw).    Hij overleed op 1697-09-12 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw) op een leeftijd van rond 50 jaren, 8 maanden.    Hij was de zoon van Seglorin, Per Bengtsson Agrillanius en Bengtsdotter, Anna. Hij trouwde Lundersten, Tolla rond 1680.    (F04114)

199. Lundersten, Tolla. (I11434) Tolla werd geboren rond 1650.    Zij overleed in 1732 op een leeftijd van rond 82 jaren.   

Kinderen van Lundersten, Tolla en Seglorin, Andreas

i. Seglorin, Annika. (I11416) Annika werd geboren op 1681-03-02 in Seglora – Älvsborg Län (zw).    Zij overleed op 1762-05-01 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).   

ii. Seglorin, Catharina. (I11435) Catharina werd geboren rond 1685.   

Meer over Lundersten, Tolla en Seglorin, Andreas:

Huwelijk: rond 1680.   

224. Wijtvliet, Jans. (I10178) Jans werd geboren rond 1600.    Hij was de zoon van van Wijflith, Adriaen en Henderix, Henderickjen. Hij had een relatie met Onbekend..    (F03371)

Kinderen van Onbekend en Wijtvliet, Jans

i. Wijtvliet, Jacobus Jansse. (I10163) Jacobus Jansse werd geboren rond 1630 in Hoeven (NB).   

ii. van Weijtvliet, Jan Janssen. (I14829) Jan Janssen werd geboren rond 1650.    Hij overleed op 1719-11-06 in Wouw.   

228. Coevoets, Geert Cornelis Peeter Gerrits. (I11650) Geert Cornelis Peeter Gerrits werd geboren rond 1620 in Etten-Leur.    Hij overleed na 1673 op een leeftijd van meer dan ongeveer 53 jaren.    Hij was de zoon van Coevoets, Cornelius Gerrit Jacob en Wouters, Jenneke Jan. Hij trouwde Geeritsen, Sijken Peeter op 1651-12-26 in Etten-Leur.    (F04182)

229. Geeritsen, Sijken Peeter. (I11651) Sijken Peeter werd geboren rond 1630 in Etten-Leur.   

Kinderen van Geeritsen, Sijken Peeter en Coevoets, Geert Cornelis Peeter Gerrits

i. Coevoets, Petrus Geertsen. (I33791) Petrus Geertsen werd geboren in 1655.   

Meer over Geeritsen, Sijken Peeter en Coevoets, Geert Cornelis Peeter Gerrits:

Huwelijk: 1651-12-26, Etten-Leur.   

232. Verbraak, Cornelis. (I14103) Cornelis werd geboren rond 1630.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04982)

Kinderen van Onbekend en Verbraak, Cornelis

i. Verbraak, Adriaan Cornelisz. (I14100) Adriaan Cornelisz werd geboren in 1660 in Kladde (NB).   

236. Hellemons, Egidius Judocus. (I14090) Hij werd gedoopt op 1605-11-12 te Roosendaal.. Hij werd begraven op 1668-10-08 te Roosendaal.. Hij was de zoon van Hellemons, Judocus Joossen en Lenaerts, Anna. Hij trouwde Marinusdr, Susanna rond 1636.    (F08926)Hij trouwde tevens IJsermans, Mayken Cornelisse op 1652-12-12 in Roosendaal..    (F04976)

Meer over Hellemons, Egidius Judocus:

Geboortenaam: Aegidius Josephi

Doopsel: 1605-11-12, Roosendaal.   

Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)

Deel Parochie St. Jan de Doper, Roosendaal doopregister

Soort registratie doopakte

Bijzonderheden Getuigen: Joannes Omen en Antonia Boonen

Datum doop 12-11-1605

Kind Aegidius Josephi

Geslacht m

Vader Josephus Josephi

Moeder Anna Leonardi

Begrafenis: 1668-10-08, Roosendaal.   

Ook: 13 maart 1667 te Roosendaal

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-ijzermans/I543.php

Kinderen van Marinusdr, Susanna en Hellemons, Egidius Judocus

i. Hellemons, Judocus Dielen. (I26049) Judocus Dielen werd geboren in 1637.    Hij overleed in 1687.   

ii. Hellemons, Cornelius Dielen. (I26057) Cornelius Dielen werd geboren in 1640.    Hij overleed in 1700.   

iii. Hellemons, Anna Dielen. (I26058) Anna Dielen werd geboren in 1640.    Zij overleed voor 1642.   

iv. Hellemons, Anna Dielen. (I26060) Anna Dielen werd geboren in 1642.   

v. Hellemons, Marijnis. (I26059) Marijnis werd geboren in 1644.   

Meer over Marinusdr, Susanna en Hellemons, Egidius Judocus:

Huwelijk: rond 1636.   

237. IJsermans, Mayken Cornelisse. (I14091) Zij werd gedoopt op 1630-04-07 te Nispen (B). Zij overleed na 1668 in Nispen (B).    Zij was de dochter van IJsermans, Cornelis Geertsen en Nuijten, Cornelia.

Meer over IJsermans, Mayken Cornelisse:

Doopsel: 1630-04-07, Nispen (B).   

Kinderen van IJsermans, Mayken Cornelisse en Hellemons, Egidius Judocus

i. Hellemons, Thomas Dielen. (I26061) Thomas Dielen werd geboren in 1658.   

ii. Hellemons, Maria Dielen. (I26062) Maria Dielen werd geboren in 1660.    Zij overleed in 1663.   

iii. Hellemons, Cornelia Dielen. (I26063) Cornelia Dielen werd geboren in 1661.    Zij overleed na 1692.   

iv. Hellemons, Catharina Dielen. (I26064) Catharina Dielen werd geboren in 1663.   

v. Hellemons, Magdalena Dielen. (I26065) Magdalena Dielen werd geboren in 1664.   

vi. Hellemons, Gerardus Dielis. (I14085) Hij werd gedoopt op 1666-04-13 te Roosendaal.. Hij overleed op 1724-06-24 in Roosendaal.   

Meer over IJsermans, Mayken Cornelisse en Hellemons, Egidius Judocus:

Huwelijk: 1652-12-12, Roosendaal.   

Ondertrouw voor de schepenbank in Roosendaal

240. van Dusseldorp, Hendrik Jacobs. (I09320) Hendrik Jacobs werd geboren op 1648-11-03 in Delft.    Hij overleed op 1713-09-26 in Delft op een leeftijd van 64 jaren, 10 maanden.    Hij was de zoon van van Dusseldorp, Jacob Hendriksz en Corstiaans, Annetje. Hij trouwde van der Elst, Cornelia Jans op 1668-05-05 in Delft.    (F04204)Hij trouwde tevens van Houten, Aegje Pieters rond 1672 in Delft.    (F04199)Hij trouwde tevens Kloek, Pieternelletje Harmens op 1678-11-28 in Delft..    (F03127)

Meer over van Dusseldorp, Hendrik Jacobs:

Beroep: 1678. timmerman.   

Residentie: 1673, Delft. Gasthuislaan.   

Residentie: 1713, Delft. Gasthuislaan, naast de plateelbackerije de Bijl.   

De in 1657 opgerichte plateelbakkerij De Porceleyne Byl was gevestigd aan de zuidzijde van de Gasthuislaan. Uit de brandinspectie van 1668 blijkt de bakkerij in het bezit te zijn van één oven. Vanaf dat jaar tot aan de opheffing in 1803 rust het eigendom telkens bij één persoon of echtpaar.

Kinderen van van der Elst, Cornelia Jans en van Dusseldorp, Hendrik Jacobs

i. van Dusseldorp, Judith. (I11763) Judith werd geboren op 1671-09-01 in Delft.   

Meer over van der Elst, Cornelia Jans en van Dusseldorp, Hendrik Jacobs:

Huwelijk: 1668-05-05, Delft.   

Kinderen van van Houten, Aegje Pieters en van Dusseldorp, Hendrik Jacobs

i. van Dusseldorp, nn. (I11730) nn werd geboren op 1673-09-03 in Delft.    Deze persoon overleed op 1673-09-03 te Delft.   

ii. van Dusseldorp, nn. (I11731) nn werd geboren op 1677-06-11 in Delft.    Deze persoon overleed op 1677-06-11 te Delft.   

Meer over van Houten, Aegje Pieters en van Dusseldorp, Hendrik Jacobs:

Huwelijk: rond 1672, Delft.   

241. Kloek, Pieternelletje Harmens. (I09321) Pieternelletje Harmens werd geboren rond 1653.    Zij overleed op 1722-07-22 in Delft op een leeftijd van rond 69 jaren, 6 maanden.    Zij was de dochter van Kloek, Harmen Harmense en Harmens, Jannetge.

Meer over Kloek, Pieternelletje Harmens:

Residentie: 1678, Delft. Voorstraat.   

Residentie: 1722, Delft. Gasthuislaan.   

Kinderen van Kloek, Pieternelletje Harmens en van Dusseldorp, Hendrik Jacobs

i. van Dusseldorp, Hendrick. (I09325) Hendrick werd geboren in 1681.    Hij overleed voor 1686.   

ii. van Dusseldorp, nn. (I11733) nn werd geboren op 1682-10-29 in Delft.    Deze persoon overleed op 1682-10-29 te Delft.   

iii. van Dusseldorp, Hermanus. (I09326) Hermanus werd geboren op 1683-09-03 in Delft.    Hij overleed op 1762-04-21 in Delft.   

iv. van Dusseldorp, Anna. (I09327) Anna werd geboren in 1685.    Zij overleed voor 1692.   

v. van Dusseldorp, Hendrik. (I09328) Hendrik werd geboren op 1686-11-24 in Delft.    Hij overleed na 1726.   

vi. van Dusseldorp, Johanna. (I09329) Johanna werd geboren op 1688-01-21 in Delft.   

vii. van Dusseldorp, nn. (I11736) nn werd geboren op 1691-09-09 in Delft.    Deze persoon overleed op 1691-09-09 te Delft.   

viii. van Dusseldorp, Anna. (I09330) Anna werd geboren in 1692.   

ix. van Dusseldorp, Corstiaan. (I09331) Corstiaan werd geboren op 1694-05-02.    Hij overleed na 1769.   

x. van Disseldorp, Cornelis Jacobs. (I09318) Cornelis Jacobs werd geboren op 1695-09-19 in Delft.    Hij overleed na 1756 in Leiden.   

xi. van Dusseldorp, Pieternelletje. (I09332) Pieternelletje werd geboren in 1697.   

xii. van Dusseldorp, Johannes Hendrickse. (I11795) Johannes Hendrickse werd geboren rond 1698 in Delft.    Hij overleed rond 1723 in Delft.   

Meer over Kloek, Pieternelletje Harmens en van Dusseldorp, Hendrik Jacobs:

Huwelijk: 1678-11-28, Delft.   

Met attestatie van Nootdorp.

Huwelijksafkondiging: 1678-11-12, Delft.   

248. Gildemeister, vader. (I13989) vader werd geboren rond 1630 in Lemgo (Lippe) (D).    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04943)

Kinderen van Onbekend en Gildemeister, vader

i. Gildemeester, Johannes. (I14061) Johannes werd geboren rond 1650 in Utrecht.    Hij overleed rond 1690.   

ii. Gildemeester, Dirck Jansen. (I14064) Dirck Jansen werd geboren rond 1650 in Utrecht.   

iii. Gildemeister, Harmen. (I13990) Harmen werd geboren rond 1665 in Lemgo (Lippe) (D).    Hij overleed na 1693 in Amsterdam.   

iv. Gildemeister, Hendrich. (I09304) Hendrich werd geboren rond 1669 in Lemgo (Lippe) (D).    Hij werd begraven op 1737-10-27 te Amsterdam..

250. Dirkse, Harmen. (I14008) Harmen werd geboren rond 1640.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04954)

Kinderen van Onbekend en Dirkse, Harmen

i. Harmens, Aeltje. (I09305) Aeltje werd geboren rond 1667 in Zwolle.    Zij werd begraven op 1730-07-16 te Amsterdam.

ii. Harmens, Geertruij. (I14009) Geertruij werd geboren rond 1670.   

254. Groenhout, zoon van Cornelis. (I13973) zoon van Cornelis werd geboren voor 1664.    Hij overleed voor 1717 op een leeftijd van onbekend.    Hij was de zoon van Groenhout, Cornelis. Hij trouwde Onbekend rond 1680.    (F04937)

Kinderen van Onbekend en Groenhout, zoon van Cornelis

i. Groenhout, Anna. (I09307) Anna werd geboren rond 1684 in Ramburgh (Dtsl).    Zij werd begraven op 1761-03-31 te Amsterdam.

Meer over Onbekend en Groenhout, zoon van Cornelis:

Huwelijk: rond 1680.   

Generatie 9

256. Leegwater, Arjan Jan Jansz. (I07384) Hij werd gedoopt in 1647 te De Rijp. Hij was de zoon van Leeghwater, Jan Adriaansz en Isax, Trijntje. Hij trouwde Onbekend geschat rond 1690.    (F02899)

Meer over Leegwater, Arjan Jan Jansz:

Doop: 1647, De Rijp.   

Kinderen van Onbekend en Leegwater, Arjan Jan Jansz

i. Leegwater, Jacob Ariensz. (I01608) Jacob Ariensz werd geboren in 1690 in Ursem.    Hij overleed in 1750 in Ursem.   

Meer over Onbekend en Leegwater, Arjan Jan Jansz:

Huwelijk: geschat rond 1690.   

360. van de Wetering, Aelt Gerrits. (I10154) Aelt Gerrits werd geboren rond 1620.    Hij werd gedoopt    op 1635-01-01.. Hij overleed op 1677-08-06 in Woudenberg (U) op een leeftijd van rond 57 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van tot Velthuijzen, Gerrit Goossens en Hendrix, Claesien. Hij trouwde de Cruijff, Grietje Gerrits rond 1650.    (F03365)

Meer over van de Wetering, Aelt Gerrits:

Doopsel: 1635-01-01.   

361. de Cruijff, Grietje Gerrits. (I28031) Grietje Gerrits werd geboren in 1625.    Zij overleed na 1682 at the age of meer dan 57 jaren.    Zij was de dochter van de Cruijff, Gerrit Hendriks en Hendriks, Willemtgen.

Kinderen van de Cruijff, Grietje Gerrits en van de Wetering, Aelt Gerrits

i. van de Wetering, Gerrit Aelten. (I10146) Gerrit Aelten werd geboren rond 1650 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1727-06-22 in Woudenberg (U).   

ii. van de Wetering, Dirk Aalten. (I10157) Dirk Aalten werd geboren rond 1665.    Hij overleed in 1704.   

iii. van de Wetering, Gijsbertje. (I10158)

iv. van de Wetering, Marri Aalten. (I10159)

v. van de Wetering, Jan. (I28171) Jan werd geboren rond 1650.   

vi. van de Wetering, Teunis. (I28172) Teunis werd geboren rond 1650.   

vii. van de Wetering, Hendrickje. (I28173)

viii. van de Wetering, Marritje. (I28174)

ix. van de Wetering, Willempje. (I28175) Willempje werd geboren rond 1650.   

Meer over de Cruijff, Grietje Gerrits en van de Wetering, Aelt Gerrits:

Huwelijk: rond 1650.   

362. , Cors. (I32443) Cors werd geboren rond 1630.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F11130)

Kinderen van Onbekend en , Cors

i. Corssen, Willemtje. (I10147) Willemtje werd geboren rond 1660 in Woudenberg (U).    Zij overleed in 1745 in Woudenberg (U).   

ii. Corssen, Peter. (I32444) Peter werd geboren rond 1662.   

364. Verslijck, Willem Hendriksz. (I34222) Willem Hendriksz werd geboren rond 1630.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F11690)

Kinderen van Onbekend en Verslijck, Willem Hendriksz

i. Verslijck, Willem Willemsz Hendriksz. (I34219) Willem Willemsz Hendriksz werd geboren rond 1655.   

368. Posse of Potze, Jan. (I10127) Jan werd geboren rond 1650.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F03358)

Kinderen van Onbekend en Posse of Potze, Jan

i. Posse of Potze, Cornelisz Jansz. (I08534) Cornelisz Jansz werd geboren rond 1680.   

378. Glas, Aldert Pietersz. (I08552) Aldert Pietersz werd geboren rond 1640.    Hij overleed na 1678 in Egmond aan Zee op een leeftijd van meer dan ongeveer 38 jaren.    Hij was de zoon van Glas, Pieter Jansz en nn, vrouw van Pieter dochter van Cornelis. Hij had een relatie met Onbekend..    (F02918)

Kinderen van Onbekend en Glas, Aldert Pietersz

i. Glas, Sijmon Aldertsz. (I34558) Sijmon Aldertsz werd geboren rond 1665.    Hij overleed voor 1732.   

ii. Glas, Pieter Aldertsz. (I34559) Pieter Aldertsz werd geboren rond 1670.    Hij overleed in 1713.   

iii. Glas, nn Pietersdr. (I08551) nn Pietersdr werd geboren rond 1678.   

380. Wagenaar, Arent Klaasz. (I08566) Arent Klaasz werd geboren rond 1625.    Hij overleed op 1676-05-26 op een leeftijd van rond 51 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Jacobsz, Klaas en Wagenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Kuyper, Teunisje Klaas in 1659.    (F02921)

381. Kuyper, Teunisje Klaas. (I08567) Teunisje Klaas werd geboren rond 1630 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1693-12-23 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 63 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Kuyper, Klaas Hilbrantsz en Mies, Dieuwertje.

Kinderen van Kuyper, Teunisje Klaas en Wagenaar, Arent Klaasz

i. Wagenaar, Aalbert Arentsz. (I08559) Aalbert Arentsz werd geboren rond 1661.    Hij overleed rond 1724-05-22 in Egmond aan Zee.   

Meer over Kuyper, Teunisje Klaas en Wagenaar, Arent Klaasz:

Huwelijk: 1659.   

382. Jansz, Krijn Engel. (I08573) Krijn Engel werd geboren rond 1640.    Hij overleed voor 1676-11-03 op een leeftijd van minder dan rond 36 jaren, 10 maanden.    Hij was de zoon van Jansz, Engel en Cornelis, Lijsbeth. Hij trouwde Teunis, Engeltje voor 1663.    (F02925)

383. Teunis, Engeltje. (I08574) Engeltje werd geboren rond 1640.    Zij was de dochter van nn, Teunis en Arisdr, Anna.

Kinderen van Teunis, Engeltje en Jansz, Krijn Engel

i. Krijne, Aafje. (I08560) Aafje werd geboren rond 1665 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1731-06-26 in Egmond aan Zee.   

ii. Krijne, Teunisje. (I08575) Teunisje werd geboren rond 1665.    Zij overleed na 1676.   

Meer over Teunis, Engeltje en Jansz, Krijn Engel:

Huwelijk: voor 1663.   

392. Kollinius, Nils Andersson. (I26310) Nils Andersson werd geboren rond 1600.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F09008)

Kinderen van Onbekend en Kollinius, Nils Andersson

i. Kollinius, Nicolaus Andreae. (I11424) Nicolaus Andreae werd geboren in 1622 in Kullen, Jönköpungs län (Zw).    Hij overleed in 1687 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).   

394. Tranander, Bengt Eriksson. (I11440) Bengt Eriksson werd geboren rond 1580 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Hij overleed op 1650-06-18 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw) op een leeftijd van rond 70 jaren, 5 maanden.    Hij was de zoon van Tranander, Olai Ericus en Gunnarsdotter, Elisabeth. Hij trouwde Svensdotter, Elin rond 1639.    (F04117)

395. Svensdotter, Elin. (I11441) Elin werd geboren rond 1600 in Jönköping (Zw).    Zij overleed op 1650-06-18 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw) op een leeftijd van rond 50 jaren, 5 maanden.    Zij was de dochter van Toresson, Sven en Jönsdotter (Johannisdotter), Helena.

Kinderen van Svensdotter, Elin en Tranander, Bengt Eriksson

i. Tranander, Christina Bengtsdotter. (I11425) Christina Bengtsdotter werd geboren in 1639 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Zij overleed in 1696 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).   

ii. Tranander, Märta Bengtsdotter. (I11442) Märta Bengtsdotter werd geboren rond 1640.    Zij overleed in 1689.   

iii. Tranander, Jacob Bengtsson. (I11443) Jacob Bengtsson werd geboren rond 1640.   

iv. Tranander, Erik. (I11444) Erik werd geboren rond 1640.    Hij overleed in 1661.   

v. Tranander, Elin. (I11445) Elin werd geboren rond 1640.    Zij overleed in 1688.   

Meer over Svensdotter, Elin en Tranander, Bengt Eriksson:

Huwelijk: rond 1639.   

396. Seglorin, Per Bengtsson Agrillanius. (I11436) Per Bengtsson Agrillanius werd geboren rond 1600 in Lerbäck, Kalv (Zw).    Hij overleed in 1669 in Seglora – Älvsborg Län (zw) op een leeftijd van rond 69 jaren.    Hij trouwde Bengtsdotter, Anna rond 1646.    (F04115)

397. Bengtsdotter, Anna. (I11437) Anna werd geboren rond 1610.    Zij was de dochter van i Aratorp, Bengt.

Kinderen van Bengtsdotter, Anna en Seglorin, Per Bengtsson Agrillanius

i. Seglorin, Andreas. (I11433) Andreas werd geboren rond 1647 in Seglora – Älvsborg Län (zw).    Hij overleed op 1697-09-12 in Starrkärr Älvsborgs Län (Zw).   

ii. Seglorin, Gunilda. (I11438) Gunilda werd geboren rond 1649.   

Meer over Bengtsdotter, Anna en Seglorin, Per Bengtsson Agrillanius:

Huwelijk: rond 1646.   

448. van Wijflith, Adriaen. (I10179) Adriaen werd geboren rond 1545.    Hij overleed rond 1633 op een leeftijd van rond 88 jaren.    Hij was de zoon van van Wijflith, Joost Floris. Hij trouwde Henderix, Henderickjen rond 1595.    (F03372)

449. Henderix, Henderickjen. (I10180) Henderickjen werd geboren rond 1570.   

Kinderen van Henderix, Henderickjen en van Wijflith, Adriaen

i. van Wijflith, Joost Adriaenszn. (I10181) Joost Adriaenszn werd geboren rond 1585.    Hij overleed rond 1668.   

ii. van Wijflith, Mariken. (I10182) Mariken werd geboren rond 1598.   

iii. Wijtvliet, Jans. (I10178) Jans werd geboren rond 1600.   

iv. van Wijflith, Eimbert. (I10184) Eimbert werd geboren rond 1605.   

v. van Wijflith, Joostgen. (I10183) Joostgen werd geboren rond 1613.   

Meer over Henderix, Henderickjen en van Wijflith, Adriaen:

Huwelijk: rond 1595.   

456. Coevoets, Cornelius Gerrit Jacob. (I33793) Cornelius Gerrit Jacob werd geboren rond 1586.    Hij was de zoon van Coevoets, Geryt Jacob en Loynen, Wilemke Cornelis. Hij trouwde Wouters, Jenneke Jan rond 1625.    (F11528)

Opmerkingen bij Coevoets, Cornelius Gerrit Jacob

Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-ter-maten/I48594368.php

Op 16 oktober 1649 komt Cornelis Gerrit Jacob Coevoet voor in het Rechterlijk Archief van Etten, hij is dan 63 jaar oud.

Op 24 maart 1664 verschijnen Geryt, Jan, Cornelis en Marijnis, bejaarde zonen van Cornelis Gerrit Jacob Coevoets, Neeltje en Willemke zijn gehuwde dochters, met resp. Goort Cornelis Bus en Adriaen Adriaensz Buijs hun echtgenoten, en tenslotte nog Jacob en Jenne, zijn jongste kinderen. Moeder Jenneke Jan Wouters is nog in levers. Zij deelden van hun vader omtrent bamisch dagen (1 oktober) verleden jaar.

Bron: G.A. Klein: Antwoord 2815 in: GTMWB 2003 p. 229

457. Wouters, Jenneke Jan. (I33802) Jenneke Jan werd geboren rond 1600.    Zij overleed tussen 1664 en 1665 at the age of rond 64 jaren.    Zij was de dochter van Faessen, Jan Wouter Jan en Rombouts, Corneelie Peeter Jan.

Kinderen van Wouters, Jenneke Jan en Coevoets, Cornelius Gerrit Jacob

i. Coevoets, Geert Cornelis Peeter Gerrits. (I11650) Geert Cornelis Peeter Gerrits werd geboren rond 1620 in Etten-Leur.    Hij overleed na 1673.   

ii. Coevoets, Gerard Cornelius. (I33794) Gerard Cornelius werd geboren rond 1620.   

iii. Coevoets, Jan. (I33807) Jan werd geboren rond 1620.   

iv. Coevoets, Marijnis. (I33808) Marijnis werd geboren rond 1620.    Hij overleed in 1677.   

v. Coevoets, Neeltje. (I33809) Neeltje werd geboren rond 1620.   

vi. Coevoets, Willemke. (I33810) Willemke werd geboren rond 1620.   

vii. Coevoets, Cornelis. (I33803) Cornelis werd geboren in 1633.    Hij overleed in 1716.   

Meer over Wouters, Jenneke Jan en Coevoets, Cornelius Gerrit Jacob:

Huwelijk: rond 1625.   

472. Hellemons, Judocus Joossen. (I14113) Judocus Joossen werd geboren in 1568 in Roosendaal.    Hij overleed in 1625-08-00 in Roosendaal op een leeftijd van 57 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Hellemons, Josephus Judocus en Speltslach, Elisabeth. Hij trouwde Lenaerts, Anna rond 1597 in Roosendaal.    (F04985)

473. Lenaerts, Anna. (I14114) Anna werd geboren rond 1570.    Zij overleed in 1630 in Roosendaal op een leeftijd van rond 60 jaren.   

Meer over Lenaerts, Anna:

Geboortenaam:    Leonardi

Kinderen van Lenaerts, Anna en Hellemons, Judocus Joossen

i. Hellemons, Judocus Joost. (I26050) Judocus Joost werd geboren in 1596.    Hij overleed in 1660.   

ii. Hellemons, Margaretha Jodoci. (I26051) Margaretha Jodoci werd geboren in 1598.    Zij overleed in 1625.   

iii. Hellemons, Cathaleijn Jodoci. (I26052) Cathaleijn Jodoci werd geboren in 1600.    Zij overleed voor 1635.   

iv. Hellemons, Elisabetha Jodoci. (I26053) Elisabetha Jodoci werd geboren in 1603.    Zij overleed in 1660.   

v. Hellemons, Leonardus Jodoci. (I26054) Leonardus Jodoci werd geboren in 1603.    Hij overleed in 1625.   

vi. Hellemons, Egidius Judocus. (I14090) Hij werd gedoopt op 1605-11-12 te Roosendaal.. Hij werd begraven op 1668-10-08 te Roosendaal..

vii. Hellemons, Cornelius Jodoci. (I26055) Cornelius Jodoci werd geboren in 1607.    Hij overleed in 1670.   

viii. Hellemons, Anna Jodoci. (I26056) Anna Jodoci werd geboren in 1609.    Zij overleed in 1670.   

Meer over Lenaerts, Anna en Hellemons, Judocus Joossen:

Huwelijk: rond 1597, Roosendaal.   

474. IJsermans, Cornelis Geertsen. (I14099) Cornelis Geertsen werd geboren op 1600-04-29 in Essen, Antw. (B).    Hij werd begraven op 1660-12-04 te Nispen (B).. Hij was de zoon van IJsermans, Gerardus Joanni en Jans, Maria Maijken. Hij trouwde Nuijten, Cornelia rond 1625.    (F04980)

Opmerkingen bij IJsermans, Cornelis Geertsen

Was eigenaar van een huis met 3 gemeten grond in Nispen op de “Klocbergh”

Meer over IJsermans, Cornelis Geertsen:

Begrafenis: 1660-12-04, Nispen (B).   

475. Nuijten, Cornelia. (I14104) Cornelia werd geboren rond 1600.    Zij werd begraven op 1663-05-12 te Nispen (B).

Meer over Nuijten, Cornelia:

Begrafenis: 1663-05-12, Nispen (B).   

Kinderen van Nuijten, Cornelia en IJsermans, Cornelis Geertsen

i. IJsermans, Geert Cornelissen. (I14105) Geert Cornelissen werd geboren in 1625.    Hij overleed rond 1664.   

ii. IJsermans, Mayken Cornelisse. (I14091) Zij werd gedoopt op 1630-04-07 te Nispen (B). Zij overleed na 1668 in Nispen (B).   

iii. IJsermans, Joannes Cornelisse. (I26042) Joannes Cornelisse werd geboren rond 1632.   

iv. IJsermans, Joanna Cornelisse. (I26043) Joanna Cornelisse werd geboren rond 1634.    Zij overleed rond 1666.   

v. IJsermans, Dymphna. (I26044) Dymphna werd geboren rond 1636.   

Meer over Nuijten, Cornelia en IJsermans, Cornelis Geertsen:

Huwelijk: rond 1625.   

480. van Dusseldorp, Jacob Hendriksz. (I09323) Jacob Hendriksz werd geboren rond 1625.    Hij overleed voor 1681 in Delft op een leeftijd van minder dan rond 56 jaren.    Hij was de zoon van van Dusseldorp, Hendrik Jansz. Hij trouwde Corstiaans, Annetje op 1646-08-20 in Delft.    (F03129)

Meer over van Dusseldorp, Jacob Hendriksz:

Beroep: 1646, Delft. metselaar.   

Residentie: 1646, Delft. Molenstraat.   

481. Corstiaans, Annetje. (I09324) Zij werd gedoopt op 1625-10-05 te Delft. Zij overleed op 1681-10-26 in Delft.    Zij was de dochter van Lambrechts, Corstiaen en Jans, Lijntgen.

Meer over Corstiaans, Annetje:

Doopsel: 1625-10-05, Delft.   

Residentie: 1646, Delft. Verwersdijck.   

Residentie: 1681. Verwersdijk bij Aspet.   

De Verwersdijk is een gracht in Delft lopend van de kantoorgracht naar de Voldersgracht.

Aspet is een zijstraatje / steeg van de Verwersdijk bij de Mastenstraat ter hoogte van nr 156.

Kinderen van Corstiaans, Annetje en van Dusseldorp, Jacob Hendriksz

i. van Dusseldorp, Hendrik Jacobs. (I09320) Hendrik Jacobs werd geboren op 1648-11-03 in Delft.    Hij overleed op 1713-09-26 in Delft.   

ii. van Dusseldorp, Grietgen. (I11721) Grietgen werd geboren op 1651-06-22 in Delft.   

iii. van Dusseldorp, Claes. (I09353) Claes werd geboren rond 1650.   

iv. Dusseldorp, Jan Jacobsz. (I11701) Jan Jacobsz werd geboren rond 1670.    Hij overleed op 1743-03-23 in Delft.   

v. van Dusseldorp, Annetge Jacobse. (I11726) Annetge Jacobse werd geboren op 1664-06-20 in Delft.   

vi. Dusseldorp, Jacob Jacobsz. (I11719) Jacob Jacobsz werd geboren rond 1660 in Delft.   

Meer over Corstiaans, Annetje en van Dusseldorp, Jacob Hendriksz:

Huwelijksafkondiging: 1646-08-19, Delft.   

Huwelijk: 1646-08-20, Delft.   

482. Kloek, Harmen Harmense. (I09322) Harmen Harmense werd geboren rond 1620.    Hij overleed op 1689-01-22 in Delft op een leeftijd van rond 69 jaren, 21 dagen.    Hij was de zoon van Kloek, Harmen. Hij trouwde Harmens, Jannetge rond 1650 in Delft.    (F03128)

Meer over Kloek, Harmen Harmense:

Residentie: 1689, Delft. Molslaan.   

483. Harmens, Jannetge. (I11671) Jannetge werd geboren rond 1620.    Zij overleed op 1685-02-01 in Delft op een leeftijd van rond 65 jaren, 1 maand.   

Meer over Harmens, Jannetge:

Residentie: 1685, Delft. Molsteeg.   

Kinderen van Harmens, Jannetge en Kloek, Harmen Harmense

i. Kloek, Jannetje Harmensz. (I11700) Jannetje Harmensz werd geboren rond 1650.    Zij overleed op 1718-11-07 in Delft.   

ii. Kloek, Jan Harmensz. (I11734) Jan Harmensz werd geboren rond 1650.   

iii. Kloek, Louweris Harmense. (I11735) Louweris Harmense werd geboren rond 1650 in Delft.   

iv. Kloek, Pieternelletje Harmens. (I09321) Pieternelletje Harmens werd geboren rond 1653.    Zij overleed op 1722-07-22 in Delft.   

v. Kloek, Maria Harmense. (I11670) Maria Harmense werd geboren rond 1655 in Delft.    Zij overleed na 1686.   

vi. Kloek, Ariaentge Harmans. (I11815) Ariaentge Harmans werd geboren rond 1670.   

Meer over Harmens, Jannetge en Kloek, Harmen Harmense:

Huwelijk: rond 1650, Delft.   

508. Groenhout, Cornelis. (I13974) Cornelis werd geboren voor 1630.    Hij overleed na 1664 op een leeftijd van meer dan 34 jaren.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04938)

Meer over Groenhout, Cornelis:

Residentie: 1658, Riepe (D).   

Kinderen van Onbekend en Groenhout, Cornelis

i. Groenhout, Marten Cornelisz. (I13975) Marten Cornelisz werd geboren in 1651.    Hij overleed in 1735.   

ii. Groenhout, Mattheus Cornelisz. (I13977) Mattheus Cornelisz werd geboren voor 1658 in Riepe (D).    Hij werd begraven op 1726-01-21 te Amersfoort..

iii. Groenhout, Pieter Cornelisz. (I13976) Pieter Cornelisz werd geboren in 1661.   

iv. Groenhout, zoon van Cornelis. (I13973) zoon van Cornelis werd geboren voor 1664.    Hij overleed voor 1717.   

Generatie 10

512. Leeghwater, Jan Adriaansz. (I07118) Jan Adriaansz werd geboren in 1575 in De Rijp.    Hij overleed in 1650-02-00 in Amsterdam op een leeftijd van 75 jaren, 1 maand.    Hij werd begraven in 1650-02-00 te Amsterdam.. Hij was de zoon van Leeghwater, Adriaan Simonszoon. Hij trouwde met Willemsdr, Aeltgen.    (F02505)Hij trouwde tevens met Isax, Trijntje.    (F02507)

Opmerkingen bij Leeghwater, Jan Adriaansz

Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575-1650) was een Nederlandse molenbouwer en waterbouwkundige uit De Rijp. Hij was betrokken bij de droogmaking van de Beemster die in 1612 voltooid werd. Hij kreeg het oppertoezicht over de molens en mede onder zijn leiding werden in Noord-Holland tussen 1607 en 1630 diverse plassen drooggelegd, onder andere de Purmer en Heerhugowaard.

De Beemster was op sommige plekken bijna vier meter diep. Daarvoor ontwikkelde Leeghwater de zogeheten ‘molenviergang’, waarbij er – beginnend op de Omringdijk – steeds een trapje lager in de droogvallende polder nieuwe molens werden gebouwd, tot er één kon worden gebouwd die de laatste meter water naar boven kon malen (naar de volgende molen een meter hoger, en zo verder tot de bovenste molen het water in de ringvaart kon uitslaan). De molenviergang werd nadat de polder eenmaal was drooggemalen gebruikt om het regenwater naar de ringvaart te transporteren.

Ook was Leeghwater één van de eersten die pleitte voor drooglegging van het gevaarlijk groeiende Haarlemmermeer, iets wat pas in 1852 gerealiseerd werd. Een van de drie grote gemalen die hierbij gebruikt werden, werd dan ook –200 jaar nadat Leeghwater boven zijn werktafel was gestorven- naar hem genoemd. Het Leeghwatergemaal, in het dorpje Buitenkaag aan de zuidrand van de Haarlemmermeer is nog steeds in gebruik.

De naam Leeghwater komt waarschijnlijk van Laag Water, zijn bijnaam, al snel verbasterd tot Leeghwater. De schrijfwijze van de naam Leeghwater is niet geheel duidelijk. Jan Adriaanszoon schreef zelf zijn naam als Leegwater.

Meer over Leeghwater, Jan Adriaansz:

Religie: doopsgezind.   

Beroep: waterbouwkundige.   

Begrafenis: 1650-02-00, Amsterdam.   

Kinderen van Willemsdr, Aeltgen en Leeghwater, Jan Adriaansz

i. Leeghwater, Adriaen. (I07385) Adriaen werd geboren rond 1600.   

ii. Leeghwater, Aefjen. (I07383) Zij werd gedoopt in 1596.

iii. Leeghwater, Mary. (I08508) Mary werd geboren rond 1600.   

iv. Leeghwater, Griet. (I08509) Griet werd geboren rond 1600.   

v. Leeghwater, Diewer. (I08510) Diewer werd geboren rond 1600.   

vi. Leeghwater, Baes. (I08511) Baes werd geboren rond 1600.   

vii. Leeghwater, Sijmon Jansz. (I07380) Sijmon Jansz werd geboren in 1597.    Hij overleed in 1681 in Koog Zaandijk.   

Meer over Willemsdr, Aeltgen en Leeghwater, Jan Adriaansz:

Huwelijk: 1595, de Rijp?.   

513. Isax, Trijntje. (I07382) Trijntje werd geboren in 1601 in Harlingen.    Zij werd gedoopt in 1601 te Harlingen.

Meer over Isax, Trijntje:

Doop: 1601, Harlingen.   

Kinderen van Isax, Trijntje en Leeghwater, Jan Adriaansz

i. Leegwater, Arjan Jan Jansz. (I07384) Hij werd gedoopt in 1647 te De Rijp.

Meer over Isax, Trijntje en Leeghwater, Jan Adriaansz:

Huwelijksafkondiging: 1643-08-21, Amsterdam.   

Huwelijk: 1643-09-00, Harlingen?.   

720. tot Velthuijzen, Gerrit Goossens. (I10155) Gerrit Goossens werd geboren rond 1590 in Woudenberg (U).    Hij overleed na 1624 op een leeftijd van meer dan ongeveer 34 jaren.    Hij was de zoon van tot Velthuijzen, Goossen. Hij trouwde Hendrix, Claesien rond 1620.    (F03366)

Meer over tot Velthuijzen, Gerrit Goossens:

Beroep: 1614. een wei aan de Slunderstege te Ede.   

Beroep: 1624. Landbouwer te Veldhuizen bij Ede.   

721. Hendrix, Claesien. (I04856) Claesien werd geboren rond 1595.   

Kinderen van Hendrix, Claesien en tot Velthuijzen, Gerrit Goossens

i. van de Wetering, Aelt Gerrits. (I10154) Aelt Gerrits werd geboren rond 1620.    Hij overleed op 1677-08-06 in Woudenberg (U).   

ii. van de Wetering, Arien Gerrits. (I02631) Arien Gerrits werd geboren rond 1620.   

iii. van de Wetering, Jan Gerrits. (I02646) Jan Gerrits werd geboren rond 1620.   

iv. van de Wetering, Rijck Gerrits. (I02708) Rijck Gerrits werd geboren rond 1620.   

Meer over Hendrix, Claesien en tot Velthuijzen, Gerrit Goossens:

Huwelijk: rond 1620.   

722. de Cruijff, Gerrit Hendriks. (I02733) Gerrit Hendriks werd geboren rond 1590 in Woudenberg (U).    Hij overleed in 1649 in Leusden op een leeftijd van rond 59 jaren.    Hij was de zoon van de Cruijff, Hendrik Gerritsz en Blootenburg, Gerritgen Rijcx. Hij trouwde Hendriks, Willemtgen rond 1635.    (F01783)

Opmerkingen bij de Cruijff, Gerrit Hendriks

Gerrit Henricksen Cruijff is eigenaar en gebruiker van boerderij Loeffs aan het Heeltvelt onder Leusden. Na zijn dood, trouwt zijn vrouw met Bart Cornelisz die daarmee eigenaar wordt (als blijkt uit het register van oudschildgeld van onbekende datum). In het register van quotisatie- en consumptiegeld (quotisatie was het aandeel dat bewoners moesten opbrengen in de provinciale omslag die de bijdrage vormde van de gewesten in de algemene kosten van de republiek, consumptiegeld was een dorpsbelasting) van Woudenberg uit 1614 is vermeld ‘Gerrit Kruijf, quotisatie 5 stuivers, consumptie 6 stuivers’.

Op 17 januari 1649 krijgen Gerrit en Willemtgen octrooi van het Hof van Utrecht om te testeren bij notaris Nicolaas de Cruijff. In datzelfde jaar woont Willemtgen Hendriks als weduwe op boerderij ’t Veentje aan het Heeteld. In 1653 is in het overzicht van slaperdijkgeld (bijdrage aan beheer en onderhoud van de Slaperdijk) van Leusden vermeld ‘Gerrit Henricksz Kruijfs erffgenaemen ½ ploegh’.

Op 23 januari 1672 stellen Bart Coneliszn, wonend op Heetveld te Leusden, en Willemtgen Henricx hun testament op. Er is land in Leusderbroek, in de Crommestart, in gebruik bij Lubbert Henricks, laand aan de Steenebrugh bij Woudenbergh, erf aan het Heetveld waar zij nu woont en waarvan zij voor ’t huwelijk de helft bezat, in de Engh, camp land in Suijrbroeck. Erfgenamen van Bart zijn Theunitge Cornelis weduwe van Willem Jans, zuster van Bart, voor 1/3 part, de kinderen van Jan Cornelis, zijn overleden broer, voor 1/3 part en de kinderen van Thimon Cornelis, zijn overleden broer, voor 1/3 part. Ingeval vooroverlijden van Theunitge Cornelis, dan gaat dit deel naar zijn broeders en zusters kinderen in gelijke porties. Erfgenamen van Willemtge Henricxs is Grietge Gerrits, huijsvrouw van Aelt Janszn, of haar kinderen moeten eerst f 400 inbrengen zoals Grietge bij haar huwelijk heeft genoten.

Op 23 juni 1673 legateert Willemtgen Henricx, sieck te bedde leggende, wonend in Amersfoort, aan Henrick Gerrits den ouden en Henrick Gerrits d’jonge, Grietgen Gerrits, Dirckgen Gerrits en Gijsbertgen Gerrits, die genoemd zijn naar haar eerste man saliger Gerrit Henricks Cruijff, ieder de som van 100 gulden. Aan haar dochters Grietgen, Dirckgen en Ghijsbertgen Gerrits al haar kleden. Trijntgen zal hebben en behouden de zilveren onderriem. Op 3 september 1676 compareren Henrick Gerrits Cruijff gehuwd met Gerrit Adriaens wonende aan de Schans, Henrick Gerrits de jonge gehuwd met Aeltgen Thonis wonend Leusderbroeck, Aelt Jans gehuwd met Dirckgen Gerrit Cruijff wonend in de Woudenberger Meent, Johannis Cornelus gehuwd met Ghijsberje Gerrits Cruijff, Roelof Thonis gehuwd met Trijntgen Gerrits Cruijff beide paren wonend aan ’t Heetveld onder den gerechte van Leusden, Willemtgen Henricx, hun moeder, lest weduwe van Bart Cornelis en tevoren weduwe van Gerrit Cruijff. De kinderen, alle kinderen van Gerrit Cruijff, verklaren, met consent en ten overstaan van hun moeder Willemtgen Henricx, dat enigen van hen hun vadersgoed waren betaald en dat Henrick Gerrits op de Schans niet had genoten. Zij zijn overeengekomen om de nalatenschap van haar moeder na haar overlijden in egale portien te delen. Henrick Gerrits in Leusderbroeck, Henrick Aerts in de Meent en Roelof Thonis op de Treeck hebben ieder, als man en voogd van hun resp huijsvrouw 510 gulden genoten, Aeltgen Jans en Johannis Cornelis ieder 250 gulden, terwijl Johannis Cornelis 80 gulden schuldig is voor een jaar pacht. De erfgenamen van Bart Cornelis zijn schuldig met de renten 426 gulden, Gerrit Wouters in Leusderbroeck 300 gulden in zijn erff gevestigd waarvan getogen 200 gulden, welke Thomas Thomas, vleeshouwer tot Amersfoort, competeert. Zo schiet over 2636 gulden, waarvan ieders zesde part bedraagt 439 gulden 6 stuivers en 10 penningen. De terugbetalingen van te veel verkregen gelden wordt geregeld, zodat zij na het overlijden van hun moeder in gelijke portien delen. Aelt Jans en Grietgen Gerrits, echteluijden, moeten ter zake van hun huwelijksgoed en klederen nog inbrengen 250 gulden. Grietgen, Dirckje en Ghijsbertje Gerrits zullen de klederen tot haars moeders lijf behorende, genieten.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-cramer/I0781.php

723. Hendriks, Willemtgen. (I02734) Willemtgen werd geboren rond 1605.    Zij overleed na 1680 at the age of meer dan ongeveer 75 jaren.   

Kinderen van Hendriks, Willemtgen en de Cruijff, Gerrit Hendriks

i. de Cruijff, Grietje Gerrits. (I28031) Grietje Gerrits werd geboren in 1625.    Zij overleed na 1682.   

ii. de Cruijff, Dirkje Gerrits. (I04546) Dirkje Gerrits werd geboren rond 1640.    Zij overleed rond 1708.   

iii. de Cruijff, Hendrick Gerrits. (I04586) Hendrick Gerrits werd geboren rond 1640.    Hij overleed in 1692.   

iv. de Cruijff, Trijntje Gerrits. (I04720) Trijntje Gerrits werd geboren rond 1640.   

v. de Cruijff, Hendrik den Jonge Gerritsz. (I04729) Hendrik den Jonge Gerritsz werd geboren rond 1645.   

vi. de Cruijff, Gijsbertje Gerrits. (I04738) Gijsbertje Gerrits werd geboren rond 1648.   

Meer over Hendriks, Willemtgen en de Cruijff, Gerrit Hendriks:

Huwelijk: rond 1635.   

756. Glas, Pieter Jansz. (I08553) Pieter Jansz werd geboren rond 1615.    Hij overleed voor 1673-10-25 in Egmond aan Zee op een leeftijd van minder dan rond 58 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van Glas, Jan. Hij trouwde nn, vrouw van Pieter dochter van Cornelis rond 1640.    (F02919)

757. nn, vrouw van Pieter dochter van Cornelis. (I08554) vrouw van Pieter dochter van Cornelis werd geboren rond 1615.    Zij overleed na 1673 at the age of meer dan ongeveer 58 jaren.   

Kinderen van nn, vrouw van Pieter dochter van Cornelis en Glas, Pieter Jansz

i. Glas, Aldert Pietersz. (I08552) Aldert Pietersz werd geboren rond 1640.    Hij overleed na 1678 in Egmond aan Zee.   

ii. Glas, Cornelis Pietersz. (I08555)

iii. Glas, Jacob Pietersz. (I08556) Hij overleed in 1692.   

iv. Glas, Dirk Pietersz. (I08557) Hij overleed in 1707.   

Meer over nn, vrouw van Pieter dochter van Cornelis en Glas, Pieter Jansz:

Huwelijk: rond 1640.   

760. Jacobsz, Klaas. (I08568) Klaas werd geboren rond 1595 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1632-01-25 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 37 jaren, 24 dagen.    Hij trouwde Wagenaar, Maartje Klaas in 1619 in Egmond aan Zee.    (F02922)

761. Wagenaar, Maartje Klaas. (I08569) Maartje Klaas werd geboren rond 1600.    Zij was de dochter van Wagenaar, Klaas Klaasz.

Kinderen van Wagenaar, Maartje Klaas en Jacobsz, Klaas

i. Wagenaar, Arent Klaasz. (I08566) Arent Klaasz werd geboren rond 1625.    Hij overleed op 1676-05-26.   

Meer over Wagenaar, Maartje Klaas en Jacobsz, Klaas:

Huwelijk: 1619, Egmond aan Zee.   

762. Kuyper, Klaas Hilbrantsz. (I08571) Klaas Hilbrantsz werd geboren rond 1605 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1674-09-30 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 69 jaren, 8 maanden.    Hij was de zoon van Kuyper, Hilbrandt. Hij trouwde Mies, Dieuwertje in 1629 in Egmond aan Zee.    (F02924)

763. Mies, Dieuwertje. (I08572) Dieuwertje werd geboren rond 1605 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1668-01-14 in Egmond aan Zee op een leeftijd van rond 63 jaren, 13 dagen.    Zij was de dochter van Aalbertsz, Mies.

Kinderen van Mies, Dieuwertje en Kuyper, Klaas Hilbrantsz

i. Kuyper, Teunisje Klaas. (I08567) Teunisje Klaas werd geboren rond 1630 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1693-12-23 in Egmond aan Zee.   

Meer over Mies, Dieuwertje en Kuyper, Klaas Hilbrantsz:

Huwelijk: 1629, Egmond aan Zee.   

764. Jansz, Engel. (I08578) Engel werd geboren rond 1615.    Hij overleed voor 1671 op een leeftijd van minder dan rond 56 jaren.    Hij trouwde Cornelis, Lijsbeth geschat rond 1635.    (F02927)

765. Cornelis, Lijsbeth. (I08579) Lijsbeth werd geboren rond 1615.   

Kinderen van Cornelis, Lijsbeth en Jansz, Engel

i. Jansz, Cornelis Engel. (I08581) Cornelis Engel werd geboren rond 1635.   

ii. Jansz, Krijn Engel. (I08573) Krijn Engel werd geboren rond 1640.    Hij overleed voor 1676-11-03.   

iii. Jansz, Maartje Engels. (I08580) Maartje Engels werd geboren rond 1645.   

Meer over Cornelis, Lijsbeth en Jansz, Engel:

Huwelijk: geschat rond 1635.   

766. nn, Teunis. (I08576) Teunis werd geboren rond 1615.    Hij had een relatie met Arisdr, Anna..    (F02926)

767. Arisdr, Anna. (I08577) Anna werd geboren rond 1615.   

Kinderen van Arisdr, Anna en nn, Teunis

i. Teunis, Engeltje. (I08574) Engeltje werd geboren rond 1640.   

788. Tranander, Olai Ericus. (I11446) Olai Ericus werd geboren rond 1550 in Grimsas, Älvsborg lan (Zw).    Hij overleed in 1627 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw) op een leeftijd van rond 77 jaren.    Hij was de zoon van i Grimsas, Oluf. Hij trouwde Gunnarsdotter, Elisabeth rond 1579 in Västragötland (Zw).    (F04118)

Meer over Tranander, Olai Ericus:

Beroep: kyrkoherde (predikant).   

789. Gunnarsdotter, Elisabeth. (I24576) Elisabeth werd geboren in 1563 in Västragötland (Zw).    Zij overleed na 1595 in Västragötland (Zw) op een leeftijd van meer dan 32 jaren.    Zij was de dochter van Nicolai, Gunnarus Prost en Olofsdotter, Ingrid.

Kinderen van Gunnarsdotter, Elisabeth en Tranander, Olai Ericus

i. Tranander, Bengt Eriksson. (I11440) Bengt Eriksson werd geboren rond 1580 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).    Hij overleed op 1650-06-18 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).   

ii. Tranander, Gunnar Erici Berginus. (I24577) Gunnar Erici Berginus werd geboren in 1589.    Hij overleed in 1661.   

iii. Tranander, Ingegerd Eriksdotter. (I24578) Ingegerd Eriksdotter werd geboren rond 1595.    Zij overleed rond 1652.   

Meer over Gunnarsdotter, Elisabeth en Tranander, Olai Ericus:

Huwelijk: rond 1579, Västragötland (Zw). Sätila.   

790. Toresson, Sven. (I11448) Sven werd geboren in 1575 in Västragötland (Zw).    Hij overleed in 1603 in Jönköping (Zw) op een leeftijd van 28 jaren.    Hij trouwde Jönsdotter (Johannisdotter), Helena rond 1600.    (F04120)

Meer over Toresson, Sven:

Beroep: koopman.   

791. Jönsdotter (Johannisdotter), Helena. (I11449) Helena werd geboren rond 1564.    Zij overleed na 1610 in Jönköping (Zw) op een leeftijd van meer dan ongeveer 46 jaren.    Zij was de dochter van Torgeirsson, Johannes en Eide, Sigrid Gabrielsdotter.

Kinderen van Jönsdotter (Johannisdotter), Helena en Toresson, Sven

i. Svensdotter, Elin. (I11441) Elin werd geboren rond 1600 in Jönköping (Zw).    Zij overleed op 1650-06-18 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).   

ii. Berg, Nils. (I11450) Nils werd geboren op 1600-11-01 in Jönköping (Zw).    Hij overleed rond 1670.   

Meer over Jönsdotter (Johannisdotter), Helena en Toresson, Sven:

Huwelijk: rond 1600.   

794. i Aratorp, Bengt. (I11439) Bengt werd geboren rond 1590 in Aratorp (Zw).    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04116)

Meer over i Aratorp, Bengt:

Beroep: kyrkoherde (predikant).   

Kinderen van Onbekend en i Aratorp, Bengt

i. Bengtsdotter, Anna. (I11437) Anna werd geboren rond 1610.   

896. van Wijflith, Joost Floris. (I10185) Joost Floris werd geboren na 1505.    Hij overleed na 1568-12-10 op een leeftijd van onbekend.    Hij was de zoon van van Wijflith, Floris Jans en Peeters, Alijt. Hij trouwde Onbekend rond 1540.    (F03373)

Opmerkingen bij van Wijflith, Joost Floris

Wordt in 1512 met de hostede Wijtvliet beleend en is eigenaar tot 10 februari 1568, als hij de hofstede overdraagt aan zijn kinderen.

Has the farmstead Wijtvliet in 1512 and is owner till 10 Feb 1568 when he transfers ownership to his children.

Kinderen van Onbekend en van Wijflith, Joost Floris

i. van Wijflith, Adriaen. (I10179) Adriaen werd geboren rond 1545.    Hij overleed rond 1633.   

ii. van Wijflith, Jan. (I10188) Jan werd geboren rond 1550.   

iii. van Wijflith, Borch. (I10189) Borch werd geboren rond 1550.   

iv. van Wijflith, Elisabeth. (I10190) Elisabeth werd geboren rond 1550.   

Meer over Onbekend en van Wijflith, Joost Floris:

Huwelijk: rond 1540.   

912. Coevoets, Geryt Jacob. (I33804) Geryt Jacob werd geboren rond 1530.    Hij was de zoon van Coevoets, Jacob Gerardi en Huijgens, Anthonia Peetersdr. Hij trouwde Loynen, Wilemke Cornelis voor 1571.    (F11532)

913. Loynen, Wilemke Cornelis. (I33805) Wilemke Cornelis werd geboren rond 1550.    Zij was de dochter van Denys, Neleman Cornelis Thoen en Neven, Anna Cleys Heyn.

Kinderen van Loynen, Wilemke Cornelis en Coevoets, Geryt Jacob

i. Coevoets, Cornelius Gerrit Jacob. (I33793) Cornelius Gerrit Jacob werd geboren rond 1586.   

ii. Coevoets, Pieter Geerssen. (I33826) Pieter Geerssen werd geboren rond 1580.   

Meer over Loynen, Wilemke Cornelis en Coevoets, Geryt Jacob:

Huwelijk: voor 1571.   

914. Faessen, Jan Wouter Jan. (I34223) Jan Wouter Jan werd geboren rond 1550.    Hij overleed in 1606 op een leeftijd van rond 56 jaren.    Hij was de zoon van Faessen, Wouter Jan en Adriaens, Maeijken. Hij trouwde Rombouts, Corneelie Peeter Jan rond 1590.    (F11691)

915. Rombouts, Corneelie Peeter Jan. (I34224) Corneelie Peeter Jan werd geboren rond 1570.    Zij overleed in 1607 op een leeftijd van rond 37 jaren.    Zij was de dochter van Rombouts, Peeter Jan.

Kinderen van Rombouts, Corneelie Peeter Jan en Faessen, Jan Wouter Jan

i. Wouters, Jenneke Jan. (I33802) Jenneke Jan werd geboren rond 1600.    Zij overleed tussen 1664 en 1665.   

ii. Wouters, Maeijken Jan. (I34225) Maeijken Jan werd geboren rond 1600.    Zij overleed in 1636.   

iii. Wouters, Peeter Jan. (I34226) Peeter Jan werd geboren rond 1600.    Hij overleed in 1647.   

Meer over Rombouts, Corneelie Peeter Jan en Faessen, Jan Wouter Jan:

Huwelijk: rond 1590.   

944. Hellemons, Josephus Judocus. (I14092) Josephus Judocus werd geboren rond 1540 in Roosendaal.    Hij overleed op 1625-08-01 in Roosendaal op een leeftijd van rond 85 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Hellemons, Antonius. Hij trouwde Speltslach, Elisabeth in 1568 in Roosendaal.    (F04977)

Meer over Hellemons, Josephus Judocus:

Beroep: landbouwer.   

945. Speltslach, Elisabeth. (I14093) Elisabeth werd geboren in 1552 in Antwerpen (B).    Zij overleed in 1625-08-00 in Roosendaal op een leeftijd van 73 jaren, 7 maanden.   

Meer over Speltslach, Elisabeth:

Geboortenaam:    Speltslag

Kinderen van Speltslach, Elisabeth en Hellemons, Josephus Judocus

i. Hellemons, Judocus Joossen. (I14113) Judocus Joossen werd geboren in 1568 in Roosendaal.    Hij overleed in 1625-08-00 in Roosendaal.   

ii. Hellemons, Gomarus Joosse. (I26106) Gomarus Joosse werd geboren in 1569.    Hij overleed in 1645.   

iii. Hellemons, Catelijn. (I26107) Catelijn werd geboren in 1573.   

iv. Hellemons, Domus. (I26108) Domus werd geboren in 1574.    Hij overleed in 1625.   

v. Hellemons, Lijsken. (I26109) Lijsken werd geboren in 1575.   

vi. Hellemons, Tanneken. (I26110) Tanneken werd geboren in 1576.    Zij overleed in 1635.   

vii. Hellemons, Joannes Joossen. (I14098) Joannes Joossen werd geboren in 1578 in Roosendaal.    Hij werd begraven op 1667-03-13 te Roosendaal..

viii. Hellemons, Egidius Joos. (I26111) Egidius Joos werd geboren in 1596.    Hij overleed in 1667.   

Meer over Speltslach, Elisabeth en Hellemons, Josephus Judocus:

Huwelijk: 1568, Roosendaal.   

Elisabeth was toen 16 jaar.

948. IJsermans, Gerardus Joanni. (I14111) Gerardus Joanni werd geboren rond 1565 in Essen, Antw. (B).    Hij overleed voor 1601 op een leeftijd van minder dan rond 36 jaren.    Hij was de zoon van IJsermans, Joannes Gerardi. Hij trouwde Jans, Maria Maijken rond 1595.    (F04984)

949. Jans, Maria Maijken. (I14112) Maria Maijken werd geboren rond 1570.   

Kinderen van Jans, Maria Maijken en IJsermans, Gerardus Joanni

i. IJsermans, Lijsken Geert. (I26041) Lijsken Geert werd geboren rond 1595.   

ii. IJsermans, Cornelis Geertsen. (I14099) Cornelis Geertsen werd geboren op 1600-04-29 in Essen, Antw. (B).    Hij werd begraven op 1660-12-04 te Nispen (B)..

Meer over Jans, Maria Maijken en IJsermans, Gerardus Joanni:

Huwelijk: rond 1595.   

960. van Dusseldorp, Hendrik Jansz. (I09354) Hendrik Jansz werd geboren geschat rond 1580.    Hij was de zoon van van Dusseldorp, Jan. Hij trouwde Onbekend rond 1610.    (F03133)

Kinderen van Onbekend en van Dusseldorp, Hendrik Jansz

i. van Dusseldorp, Jacob Hendriksz. (I09323) Jacob Hendriksz werd geboren rond 1625.    Hij overleed voor 1681 in Delft.   

Meer over Onbekend en van Dusseldorp, Hendrik Jansz:

Huwelijk: rond 1610.   

962. Lambrechts, Corstiaen. (I21086) Corstiaen werd geboren rond 1600.    Hij werd begraven op 1633-10-29 te Delft.. Hij trouwde Jans, Lijntgen rond 1620.    (F07118)

Meer over Lambrechts, Corstiaen:

Begrafenis: 1633-10-29, Delft. Oude Kerk.   

963. Jans, Lijntgen. (I21087) Lijntgen werd geboren rond 1600.   

Kinderen van Jans, Lijntgen en Lambrechts, Corstiaen

i. Corstiaans, Annetje. (I09324) Zij werd gedoopt op 1625-10-05 te Delft. Zij overleed op 1681-10-26 in Delft.   

ii. Corstiaens, Jan. (I21088) Hij werd gedoopt op 1629-03-05 te Delft..

Meer over Jans, Lijntgen en Lambrechts, Corstiaen:

Huwelijk: rond 1620.   

964. Kloek, Harmen. (I11699) Harmen werd geboren rond 1590.    Hij trouwde Onbekend rond 1620.    (F04192)

Kinderen van Onbekend en Kloek, Harmen

i. Kloek, Harmen Harmense. (I09322) Harmen Harmense werd geboren rond 1620.    Hij overleed op 1689-01-22 in Delft.   

Meer over Onbekend en Kloek, Harmen:

Huwelijk: rond 1620.   

Generatie 11

1024. Leeghwater, Adriaan Simonszoon. (I07119) Adriaan Simonszoon werd geboren rond 1550 in de Rijp?.    Hij was de zoon van Leeghwater, Simon Rutz en Maartensdochter, Griet. Hij trouwde Onbekend geschat rond 1575.    (F02844)

Opmerkingen bij Leeghwater, Adriaan Simonszoon

De ouders van Jan Adriaensz Leeghwater waren zeer gewone mensen in een klein huisje op het Eilandje. Vader Adriaen Symonsz. hield het gezin in leven met wat timmerwerk aan de weinige huisjes en de gammele vissersscheepjes. Toch moet het een kundige man geweest zijn, zie de latere opdracht voor het bouwen van de houtensluis op de dam in de Rijp.

Deze opdracht kreeg hij in 1594 om op de plaats waar de dam was opgeworpen in de waterverbinding tussen de oude Beemster en het Schermereiland. In 1625 is deze vervangen voor een stenensluis; of deze ook door Jan Adriaensz ontworpen is vermeldt de historie niet duidelijk; het is in ieder geval goed gedaan want hij bestaat nog steeds in nagenoeg zijn oorspronkelijke staat.

Meer over Leeghwater, Adriaan Simonszoon:

Beroep: timmerman.   

Kinderen van Onbekend en Leeghwater, Adriaan Simonszoon

i. Leeghwater, Jan Adriaansz. (I07118) Jan Adriaansz werd geboren in 1575 in De Rijp.    Hij overleed in 1650-02-00 in Amsterdam.   

ii. Leeghwater, Simon. (I26301) Simon werd geboren rond 1575.   

iii. Leeghwater, Adriaan. (I26302) Adriaan werd geboren rond 1575.   

Meer over Onbekend en Leeghwater, Adriaan Simonszoon:

Huwelijk: geschat rond 1575.   

1440. tot Velthuijzen, Goossen. (I10156) Goossen werd geboren rond 1560 in Woudenberg (U).    Hij was de zoon van tot Velthuijzen, Goos en tot Velthuijzen, vrouw van Goos. Hij had een relatie met Onbekend..    (F03367)

Kinderen van Onbekend en tot Velthuijzen, Goossen

i. tot Velthuijzen, Gerrit Goossens. (I10155) Gerrit Goossens werd geboren rond 1590 in Woudenberg (U).    Hij overleed na 1624.   

1444. de Cruijff, Hendrik Gerritsz. (I02836) Hendrik Gerritsz werd geboren rond 1560 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1630-01-09 in Woudenberg (U) op een leeftijd van rond 70 jaren, 8 dagen.    Hij was de zoon van de Cruijff, Gerrit Hendricksz en , Gijsbertje. Hij trouwde Blootenburg, Gerritgen Rijcx rond 1590.    (F02035)

Opmerkingen bij de Cruijff, Hendrik Gerritsz

In 1599 is Hendrick Cruijf gebruiker van ‘een erf genaampt Ekeris groot 20 mergen s’jaars om 28 Karolus guldens’ (oudschildgeld) van Goutgen Davelaar. Het erf is later genoemd Blotenburg en strekte zich uit van de Geeresteinselaan tot de Zegheweg, langs de Dorpsstraat en Stationsweg. Later is hier de boerderij Blotenburg gebouwd.

In 1614 vermeld bij quotisatie- en consumptiegeld: ‘Hendrik de Cruijf tot quotisatie 37 gulden vijf stuivers ende tot consumpt 32 gulden drie stuivers (Geerestein) en Hendrick de Cruijff quotisatie 9 gulden thien stuivers en consumptie 7 gulden 8 stuivers (de Wetering).

Op onbekende datum is Hendrick Cruijff gebruiker van Graafbeek onder Leusden, eigenaar is Jonker Jacob Taets van Amerongen.

Op 9 september 1630 vindt er een boedelinventarisatie plaats van Hendrick Cruijff. Onder de boedel bevindt zich grond in Klein Ringelpoel, land in de Meent en de helft van een huis met hof in ’t dorp, allen onder Woudenberg.

1445. Blootenburg, Gerritgen Rijcx. (I02983) Gerritgen Rijcx werd geboren rond 1570.    Zij overleed op 1636-09-06 in Woudenberg (U) op een leeftijd van rond 66 jaren, 8 maanden.    Zij was de dochter van van Blootenburg, Rijk Cornelissen en Dircksen, Claesgen.

Opmerkingen bij Blootenburg, Gerritgen Rijcx

Gerrit Rijckx van Blootenburg Gerrit R

ijksz. bouwde omstreeks 1620 de hofstede “Van Blootenberg”, waar hij boer werd. Hij was gegoed op Eeckeris (Ekeris) onder Woudenberg. Hij had broers Cornelis, Jan en Claes en zusters Emmighen en Geertgen.

In de oudschildlegger van 1599 komt Gerrit Rijksz. voor bij nr.73, dat is het huis Geerestein met bijbehorende 60 morgen lands. Hij wordt daar vermeld als één van de drie “gebruikers” van dit eigendom van Jonker Jacob van Zuylen. Bovendien worden daarin “Gerrit Ryxen met syn broeders” vermeld als eigenaars en gebruikers van nr.42, 6 morgen lands op Ekeris. Dit perceel was tevoren eigendom van “die Laserij buyten Utrecht”, dat was het zogenaamde Melatenhuis of hospitaal voor lepra-patiënten. In het archief van dit huis vinden we dat het perceel hun geschonken was in 1414 en dat het op 01-03-1597 verkocht is voor 800 gulden. Helaas staat er niet bij aan wie, maar dat moeten de broers geweest zijn. Uit een bijbehorende kaart blijkt dat het perceel ligt in het noorden van Ekeris, dus niet vlakbij Blotenburg. De familie heeft het pas in de 18e eeuw verkocht.

In 1614 bracht de rentmeester van Domeinen een bezoek aan Woudenberg om de belastingzetting te controleren. In zijn verslag schreef hij: “bevonden thuys tot Geresteijn alwaer den pachter van Geresteijn genaemt Gerrit Rycksen tegensover woent”. Uit het testament van Frans van Triest van 1635 blijkt dat Gerrit samen met zijn schoonouders land “gelegen in Over- en Neder-eeckerijs” gekocht heeft; dat land werd hem bij dit testament toebedeeld. Dat zou dus best het land van Blotenburg geweest kunnen zijn. Overigens was Gerrit Rijcks in 1614 een van de hoogst-aangeslagen inwoners van Woudenberg.

In 1631 blijkt Gerrits oudste zoon Rijk de pacht van de boerderij op Geerestein te hebben overgenomen. Gerrit woonde daar toen dus niet zelf meer. Men zou zich kunnen voorstellen dat Gerrit zich rond 1625 met zijn familie vestigde op Blotenburg en de boerderij op Geerestein aan zijn pas getrouwde zoon overliet. Of Gerrit een nieuwe boerderij bouwde, dan wel een al bestaande boerderij betrok, vermeldt de historie niet. In ieder geval komt de naam niet eerder voor; die moet Gerrit hebben verzonnen. Waarschijnlijk noemde hij zijn boerderij naar de ontblote degens in zijn wapen (of als ontbloot van achternaam).

Op 06-09-1636 testeerden Gerrit Rijksz. en Adriaantje van Triest bij notaris Johan van Ingen te Amersfoort. Ze hadden toen zes zonen en twee dochters .

J.J. Herweijer, Boer op Blotenburg te Renswoude…

Kinderen van Blootenburg, Gerritgen Rijcx en de Cruijff, Hendrik Gerritsz

i. de Cruijff, Gerrit Hendriks. (I02733) Gerrit Hendriks werd geboren rond 1590 in Woudenberg (U).    Hij overleed in 1649 in Leusden.   

Meer over Blootenburg, Gerritgen Rijcx en de Cruijff, Hendrik Gerritsz:

Huwelijk: rond 1590.   

1512. Glas, Jan. (I10138) Jan werd geboren rond 1590.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F03362)

Kinderen van Onbekend en Glas, Jan

i. Glas, Pieter Jansz. (I08553) Pieter Jansz werd geboren rond 1615.    Hij overleed voor 1673-10-25 in Egmond aan Zee.   

1522. Wagenaar, Klaas Klaasz. (I08570) Klaas Klaasz werd geboren rond 1575 in Egmond aan Zee.    Hij overleed in 1615 op een leeftijd van rond 40 jaren.    Hij was de zoon van Wagenaar, Klaas en Wagenaar, vrouw van Klaas. Hij trouwde Onbekend geschat rond 1600.    (F02923)

Kinderen van Onbekend en Wagenaar, Klaas Klaasz

i. Wagenaar, Maartje Klaas. (I08569) Maartje Klaas werd geboren rond 1600.   

Meer over Onbekend en Wagenaar, Klaas Klaasz:

Huwelijk: geschat rond 1600.   

1524. Kuyper, Hilbrandt. (I10136) Hilbrandt werd geboren rond 1580 in Egmond aan Zee.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F03360)

Kinderen van Onbekend en Kuyper, Hilbrandt

i. Kuyper, Klaas Hilbrantsz. (I08571) Klaas Hilbrantsz werd geboren rond 1605 in Egmond aan Zee.    Hij overleed op 1674-09-30 in Egmond aan Zee.   

1526. Aalbertsz, Mies. (I10137) Mies werd geboren rond 1570 in Egmond aan Zee.    Hij was de zoon van , Aalbert en , vrouw van Aalbert. Hij had een relatie met Onbekend..    (F03361)

Kinderen van Onbekend en Aalbertsz, Mies

i. Mies, Dieuwertje. (I08572) Dieuwertje werd geboren rond 1605 in Egmond aan Zee.    Zij overleed op 1668-01-14 in Egmond aan Zee.   

1576. i Grimsas, Oluf. (I11447) Oluf werd geboren rond 1520 in Grimsas, Älvsborg lan (Zw).    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04119)

Kinderen van Onbekend en i Grimsas, Oluf

i. Tranander, Olai Ericus. (I11446) Olai Ericus werd geboren rond 1550 in Grimsas, Älvsborg lan (Zw).    Hij overleed in 1627 in Tranemo, Älvsborg Län (Zw).   

1578. Nicolai, Gunnarus Prost. (I24579) Gunnarus Prost werd geboren in 1540 in Kyrkoherde (Zw).    Hij overleed op 1606-04-13 in Västragötland (Zw) op een leeftijd van 66 jaren, 3 maanden.    Hij trouwde Olofsdotter, Ingrid in 1563 in Västragötland (Zw).    (F08438)

1579. Olofsdotter, Ingrid. (I24580) Ingrid werd geboren in 1543.    Zij was de dochter van Laurentius, Jonas.

Kinderen van Olofsdotter, Ingrid en Nicolai, Gunnarus Prost

i. Gunnarsdotter, Elisabeth. (I24576) Elisabeth werd geboren in 1563 in Västragötland (Zw).    Zij overleed na 1595 in Västragötland (Zw).   

ii. Gunnarsdotter, Annika. (I25567) Annika werd geboren rond 1570.   

iii. Gunnarsdotter, Sigrid. (I25568) Sigrid werd geboren rond 1570.   

iv. Gunnari, Nicolaus. (I25566) Nicolaus werd geboren in 1579.    Hij overleed in 1657.   

Meer over Olofsdotter, Ingrid en Nicolai, Gunnarus Prost:

Huwelijk: 1563, Västragötland (Zw). Gökhem, Skaraborg.   

1582. Torgeirsson, Johannes. (I11451) Johannes werd geboren rond 1540 in Sauda, Rogaland (N).    Hij was de zoon van , Torgeir en , vrouw van Torgeir. Hij had een relatie met Eide, Sigrid Gabrielsdotter..    (F04121)

1583. Eide, Sigrid Gabrielsdotter. (I11452) Sigrid Gabrielsdotter werd geboren rond 1540 in Sand, Akershus (N).    Zij was de dochter van Eide, Gabriel en Eide, vrouw van Gabriel.

Kinderen van Eide, Sigrid Gabrielsdotter en Torgeirsson, Johannes

i. Jönsdotter (Johannisdotter), Helena. (I11449) Helena werd geboren rond 1564.    Zij overleed na 1610 in Jönköping (Zw).   

1792. van Wijflith, Floris Jans. (I10186) Floris Jans werd geboren rond 1450.    Hij overleed rond 1512 op een leeftijd van rond 62 jaren.    Hij was de zoon van van Wijflith, Jan Floris. Hij trouwde Peeters, Alijt rond 1490.    (F03374)

Opmerkingen bij van Wijflith, Floris Jans

Beleend met de hofstede van Wijtvliet met toebehoren bij dode van zijn vader 12 juni 1484. Hij zou in of niet lang voor 1512 zijn overleden want in dat jaar wordt Joost van Wijtvliet Floriszoon met de hofstede Wijtvliet beleend.

Receives the farmstead Wijnvliet with land at death of his father – 12 Jun 1484. He died not long before 1512 – in that year his son Joost received the farmstead.

1793. Peeters, Alijt. (I10187) Alijt werd geboren rond 1460.    Zij was de dochter van Peeters, Peeter.

Kinderen van Peeters, Alijt en van Wijflith, Floris Jans

i. van Wijflith, Joost Floris. (I10185) Joost Floris werd geboren na 1505.    Hij overleed na 1568-12-10.   

ii. van Wijflith, Aleid Floris. (I14875) Aleid Floris werd geboren na 1505.   

Meer over Peeters, Alijt en van Wijflith, Floris Jans:

Huwelijk: rond 1490.   

1824. Coevoets, Jacob Gerardi. (I33806) Jacob Gerardi werd geboren rond 1493 in Oudenbosch (NB).    Hij overleed voor 1580 op een leeftijd van minder dan rond 87 jaren.    Hij was de zoon van Coevoets, Gerard Adriaens. Hij trouwde Huijgens, Anthonia Peetersdr rond 1520.    (F11533)

Meer over Coevoets, Jacob Gerardi:

Geboortenaam: Cop Geerts

Geboortenaam: Jacob Adriaan Janszn.

1825. Huijgens, Anthonia Peetersdr. (I33819) Anthonia Peetersdr werd geboren rond 1500.    Zij overleed voor 1547 at the age of minder dan rond 47 jaren.   

Kinderen van Huijgens, Anthonia Peetersdr en Coevoets, Jacob Gerardi

i. Coevoets, Petrus Jacob Adriaensz. (I33815) Petrus Jacob Adriaensz werd geboren rond 1522.    Hij overleed rond 1568.   

ii. Coevoets, Geryt Jacob. (I33804) Geryt Jacob werd geboren rond 1530.   

Meer over Huijgens, Anthonia Peetersdr en Coevoets, Jacob Gerardi:

Residentie: van 1520 tot 1537, Sprundel (Rucphen) (NB).   

Huwelijk: rond 1520.   

1826. Denys, Neleman Cornelis Thoen. (I33811) Neleman Cornelis Thoen werd geboren rond 1525.    Hij trouwde Neven, Anna Cleys Heyn rond 1550.    (F11534)

1827. Neven, Anna Cleys Heyn. (I33812) Anna Cleys Heyn werd geboren rond 1525.    Zij was de dochter van Neven, Cleijs Heijn en Floren, Willemke Jan Willem.

Kinderen van Neven, Anna Cleys Heyn en Denys, Neleman Cornelis Thoen

i. Loynen, Wilemke Cornelis. (I33805) Wilemke Cornelis werd geboren rond 1550.   

Meer over Neven, Anna Cleys Heyn en Denys, Neleman Cornelis Thoen:

Huwelijk: rond 1550.   

1828. Faessen, Wouter Jan. (I34227) Wouter Jan werd geboren rond 1510.    Hij overleed na 1551 op een leeftijd van meer dan ongeveer 41 jaren.    Hij was de zoon van Faessen, Jan Jan en de Vroom, Anne Joost. Hij trouwde Adriaens, Maeijken rond 1540 in Etten-Leur.    (F11692)

1829. Adriaens, Maeijken. (I34228) Maeijken werd geboren rond 1520.   

Kinderen van Adriaens, Maeijken en Faessen, Wouter Jan

i. Faessen, Jan Wouter Jan. (I34223) Jan Wouter Jan werd geboren rond 1550.    Hij overleed in 1606.   

ii. Faessen, Adriaentjen Wouter. (I34229) Adriaentjen Wouter werd geboren rond 1550.    Zij overleed in 1604.   

iii. Faessen, Laureijs Wouter Jan. (I34230) Laureijs Wouter Jan werd geboren rond 1550.    Hij overleed in 1596.   

iv. Faessen, Jan Wouter Jan “de jonge”. (I34231) Jan Wouter Jan “de jonge” werd geboren rond 1550.    Hij overleed in 1602.   

Meer over Adriaens, Maeijken en Faessen, Wouter Jan:

Huwelijk: rond 1540, Etten-Leur.   

1830. Rombouts, Peeter Jan. (I34237) Peeter Jan werd geboren rond 1540.    Hij trouwde Onbekend rond 1560.    (F11694)

Kinderen van Onbekend en Rombouts, Peeter Jan

i. Rombouts, Corneelie Peeter Jan. (I34224) Corneelie Peeter Jan werd geboren rond 1570.    Zij overleed in 1607.   

ii. Rombouts, Willemken Peeter. (I34238) Willemken Peeter werd geboren rond 1570.    Zij overleed in 1605.   

iii. Rombouts, Claes Peeter. (I34239) Claes Peeter werd geboren rond 1570.    Hij overleed in 1607.   

iv. Rombouts, Anthonis Peeter. (I34240) Anthonis Peeter werd geboren rond 1570.    Hij overleed in 1606.   

Meer over Onbekend en Rombouts, Peeter Jan:

Huwelijk: rond 1560.   

1888. Hellemons, Antonius. (I14094) Antonius werd geboren op 1522-05-12 in Brunssum.    Hij overleed rond 1580 op een leeftijd van rond 57 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Hellemons, Theodorus en Hellemons, vrouw van Theodorus. Hij had een relatie met Onbekend..    (F07654)

Kinderen van Onbekend en Hellemons, Antonius

i. Hellemons, Josephus Judocus. (I14092) Josephus Judocus werd geboren rond 1540 in Roosendaal.    Hij overleed op 1625-08-01 in Roosendaal.   

1896. IJsermans, Joannes Gerardi. (I25889) Joannes Gerardi werd geboren rond 1525.    Hij overleed na 1598 in Nispen (B) op een leeftijd van meer dan ongeveer 73 jaren.    Hij was de zoon van IJsermans, Gheraert Jan Huijbrechts. Hij had een relatie met Onbekend..    (F08879)

Kinderen van Onbekend en IJsermans, Joannes Gerardi

i. IJsermans, Gerardus Joanni. (I14111) Gerardus Joanni werd geboren rond 1565 in Essen, Antw. (B).    Hij overleed voor 1601.   

ii. IJsermans, Adrianus Janssen. (I14106) Adrianus Janssen werd geboren in 1567.    Hij overleed op 1656-11-05 in Essen, Antw. (B).   

iii. IJsermans, Maijken Jansen. (I26040) Maijken Jansen werd geboren rond 1569.    Zij overleed voor 1608.   

1920. van Dusseldorp, Jan. (I11764) Jan werd geboren rond 1550 in Dordrecht.    Hij trouwde Onbekend rond 1580.    (F04205)

Opmerkingen bij van Dusseldorp, Jan

De familienaam Dusseldorp kan slaan op de Duitse stad Düsseldorf, maar het kan ook het buurtschap Disseldorp bij Limmen (NH) betreffen.

Kinderen van Onbekend en van Dusseldorp, Jan

i. van Dusseldorp, Hendrik Jansz. (I09354) Hendrik Jansz werd geboren geschat rond 1580.   

ii. van Dusseldorp, Cornelisz Jansz. (I11765) Cornelisz Jansz werd geboren rond 1590.    Hij overleed op 1652-11-13 in Delft.   

iii. van Dusseldorp, Jan Jansz. (I11777) Jan Jansz werd geboren rond 1590.    Hij overleed op 1635-11-13 in Delft.   

Meer over Onbekend en van Dusseldorp, Jan:

Huwelijk: rond 1580.   

Generatie 12

2048. Leeghwater, Simon Rutz. (I07288) Simon Rutz werd geboren rond 1530.    Hij overleed na 1550 op een leeftijd van meer dan ongeveer 20 jaren.    Hij was de zoon van Leeghwater, Rut. Hij trouwde Maartensdochter, Griet geschat rond 1550.    (F02506)

Meer over Leeghwater, Simon Rutz:

Residentie: De Rijp. Er stonden omstreeks 1529 niet meer dan 40 huisjes in de Rijp. Er was zelfs geen kerk, alleen een houten kapel..   

2049. Maartensdochter, Griet. (I08768) Griet werd geboren rond 1514.   

Kinderen van Maartensdochter, Griet en Leeghwater, Simon Rutz

i. Leeghwater, Adriaan Simonszoon. (I07119) Adriaan Simonszoon werd geboren rond 1550 in de Rijp?.   

Meer over Maartensdochter, Griet en Leeghwater, Simon Rutz:

Huwelijk: geschat rond 1550.   

2880. tot Velthuijzen, Goos. (I22129) Goos werd geboren rond 1530 in Woudenberg (U).    Hij trouwde tot Velthuijzen, vrouw van Goos rond 1555.    (F07440)

2881. tot Velthuijzen, vrouw van Goos. (I26095) vrouw van Goos werd geboren rond 1530 in Woudenberg (U).   

Kinderen van tot Velthuijzen, vrouw van Goos en tot Velthuijzen, Goos

i. tot Velthuijzen, Goossen. (I10156) Goossen werd geboren rond 1560 in Woudenberg (U).   

Meer over tot Velthuijzen, vrouw van Goos en tot Velthuijzen, Goos:

Huwelijk: rond 1555.   

2888. de Cruijff, Gerrit Hendricksz. (I03129) Gerrit Hendricksz werd geboren rond 1522.    Hij overleed voor 1599 in Woudenberg (U) op een leeftijd van minder dan rond 77 jaren.    Hij was de zoon van de Cruijff, Henric Gerritsz. Hij trouwde , Gijsbertje rond 1555.    (F02449)

2889. , Gijsbertje. (I03207) Gijsbertje werd geboren rond 1530.   

Kinderen van , Gijsbertje en de Cruijff, Gerrit Hendricksz

i. de Cruijff, Hendrik Gerritsz. (I02836) Hendrik Gerritsz werd geboren rond 1560 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1630-01-09 in Woudenberg (U).   

Meer over , Gijsbertje en de Cruijff, Gerrit Hendricksz:

Huwelijk: rond 1555.   

2890. van Blootenburg, Rijk Cornelissen. (I03897) Rijk Cornelissen werd geboren rond 1540 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1606-10-01 in Woudenberg (U) op een leeftijd van rond 66 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van van Blootenburg, Cornelis Rijckzn. Hij trouwde Dircksen, Claesgen rond 1565.    (F03079)

Opmerkingen bij van Blootenburg, Rijk Cornelissen

In 1675 worden huw. voorw. gemaakt tussen Adriaen Jacobsz van Blootenburg, jm, won. Leusbroek, geass. door broers Gerrit, Matheus en Rijck Jacobsz van Blootenburgh, zwager Jan Jacobsz, oom Jan Gerritsz van Blootenburg, en Jannitgen Thonis, jd., won. onder Scherpenzeel, geass. door broer Henrick Thonisz, zwagers Geurt Arisz en Jan Rijcksz, oom Arris Petersz. (AT015b006; 10-04-1675).

Rijck CORNELISZN, boer, geboren ca 1540, overleden ca 1605, ook soms van Blootenburg

        Het echtpaar testeerde op 15/10/1605 te Amersfoort.

        Zie ook NL 1936 en 1938.Genealogie Blootenburg. Zoon van Cornelis RIJCKSZN (zie 15316).

        Gehuwd voor de kerk ca 1565 met

        7659 Claesgen DIRKXS, geboren ca 1545, overleden na 1605.

        Uit dit huwelijk:

        1. Jan, geboren ca 1567, overleden voor 1633.

        2. Cornelis, geboren ca 1569, overleden 1608-1613.

        3. Emmitghen, geboren ca 1569, overleden voor 1628.

        4. Gerritgen RIJCX (zie 3829).

        5. Gerrit, geboren ca 1570, overleden ca 1652. Gerrit Rijksz. bouwde omstreeks 1620 de hofstede Van Blootenberg, waar hij boer werd. Hij was gegoed op Eeckeris Ekeris( onder Woudenberg.

        Hij had broers Cornelis, Jan en Claes en zusters Emmighen en Geertgen.

        In de oudschildlegger van 1599 komt Gerrit Rijksz. voor bij nr.73, dat is het huis Geerestein met bijbehorende 60 morgen lands. Hij wordt daar vermeld als één van de drie gebruikers van dit eigendom van Jonker Jacob van Zuylen. Bovendien worden daarin Gerrit Ryxen met syn broeders vermeld als eigenaars en gebruikers van nr.42, 6 morgen lands op Ekeris. Dit perceel was tevoren eigendom van die Laserij buyten Utrecht, dat was het zogenaamde Melatenhuis of hospitaal voor lepra/patiënten. In het archief van dit huis vinden we dat het perceel hun geschonken was in 1414 en dat het op 01/03/1597 verkocht is voor 800 gulden. Helaas staat er niet bij aan wie, maar dat moeten de broers geweest zijn. Uit een bijbehorende kaart blijkt dat het perceel ligt in het noorden van Ekeris, dus niet vlakbij Blotenburg. De familie heeft het pas in de 18e eeuw verkocht.

        In 1614 bracht de rentmeester van Domeinen een bezoek aan Woudenberg om de belastingzetting te controleren. In zijn verslag schreef hij bevonden thuys tot Geresteijn alwaer den pachter van Geresteijn genaemt Gerrit Rycksen tegensover woent. Uit het testament van Frans van Triest van 1635 blijkt dat Gerrit samen met zijn schoonouders land gelegen in Over/ en Neder/eeckerijs gekocht heeft, dat land werd hem bij dit testament toebedeeld. Dat zou dus best het land van Blotenburg geweest kunnen zijn. Overigens was Gerrit Rijcks in 1614 een van de hoogst/aangeslagen inwoners van Woudenberg. In 1631 blijkt Gerrits oudste zoon Rijk de pacht van de boerderij op Geerestein te hebben overgenomen. Gerrit woonde daar toen dus niet zelf meer. Men zou zich kunnen voorstellen dat Gerrit zich rond 1625 met zijn familie vestigde op Blotenburg en de boerderij op Geerestein aan zijn pas getrouwde zoon overliet. Of Gerrit een nieuwe boerderij bouwde, dan wel een al bestaande boerderij betrok, vermeldt de historie niet. In ieder geval komt de naam niet eerder voor, die moet Gerrit hebben verzonnen. Waarschijnlijk noemde hij zijn boerderij naar de ontblote degens in zijn wapen of als ontbloot van achternaam.

        Gehuwd voor de kerk ca 1615 met Adriaentje Fransdr van TRIEST.

        6. Claes, geboren ca 1575, overleden ca 1645.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-cramer/I0871.php

2891. Dircksen, Claesgen. (I03898) Claesgen werd geboren rond 1545.    Zij overleed na 1605 at the age of meer dan ongeveer 60 jaren.   

Kinderen van Dircksen, Claesgen en van Blootenburg, Rijk Cornelissen

i. Blootenburg, Gerritgen Rijcx. (I02983) Gerritgen Rijcx werd geboren rond 1570.    Zij overleed op 1636-09-06 in Woudenberg (U).   

ii. van Blootenburg, Gerrit Rijcksen. (I03900) Gerrit Rijcksen werd geboren rond 1570.    Hij overleed na 1636.   

iii. van Blootenburg, Cornelis Rijks. (I03931) Cornelis Rijks werd geboren rond 1575.   

iv. van Blootenburg, Jan Rijks. (I04013) Jan Rijks werd geboren rond 1575.   

v. van Blootenburg, Claes Rijks. (I04463) Claes Rijks werd geboren rond 1575.    Hij overleed rond 1649.   

vi. van Blootenburg, Emmighen Rijks. (I04521) Emmighen Rijks werd geboren rond 1575.   

vii. van Blootenburg, Geertgen. (I35462) Geertgen werd geboren rond 1575.   

Meer over Dircksen, Claesgen en van Blootenburg, Rijk Cornelissen:

Huwelijk: rond 1565.   

3044. Wagenaar, Klaas. (I10135) Klaas werd geboren rond 1550 in Egmond aan Zee.    Hij trouwde Wagenaar, vrouw van Klaas rond 1575.    (F03359)

3045. Wagenaar, vrouw van Klaas. (I26097) vrouw van Klaas werd geboren rond 1550 in Egmond aan Zee.   

Kinderen van Wagenaar, vrouw van Klaas en Wagenaar, Klaas

i. Wagenaar, Klaas Klaasz. (I08570) Klaas Klaasz werd geboren rond 1575 in Egmond aan Zee.    Hij overleed in 1615.   

Meer over Wagenaar, vrouw van Klaas en Wagenaar, Klaas:

Huwelijk: rond 1575.   

3052. , Aalbert. (I22128) Aalbert werd geboren rond 1540 in Egmond aan Zee.    Hij had een relatie met , vrouw van Aalbert..    (F07439)

3053. , vrouw van Aalbert. (I26098) vrouw van Aalbert werd geboren rond 1540 in Egmond aan Zee.   

Kinderen van , vrouw van Aalbert en , Aalbert

i. Aalbertsz, Mies. (I10137) Mies werd geboren rond 1570 in Egmond aan Zee.   

3158. Laurentius, Jonas. (I25559) Jonas werd geboren rond 1510 in Zweden.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F08778)

Kinderen van Onbekend en Laurentius, Jonas

i. Olofsdotter, Ingrid. (I24580) Ingrid werd geboren in 1543.   

3164. , Torgeir. (I22127) Torgeir werd geboren rond 1510 in Sauda, Rogaland (N).    Hij had een relatie met , vrouw van Torgeir..    (F07438)

3165. , vrouw van Torgeir. (I26099) vrouw van Torgeir werd geboren rond 1510 in Sauda, Rogaland (N).   

Kinderen van , vrouw van Torgeir en , Torgeir

i. Torgeirsson, Johannes. (I11451) Johannes werd geboren rond 1540 in Sauda, Rogaland (N).   

3166. Eide, Gabriel. (I22126) Gabriel werd geboren rond 1510 in Sand, Akershus (N).    Hij had een relatie met Eide, vrouw van Gabriel..    (F07437)

3167. Eide, vrouw van Gabriel. (I26100) vrouw van Gabriel werd geboren rond 1510 in Sand, Akershus (N).   

Kinderen van Eide, vrouw van Gabriel en Eide, Gabriel

i. Eide, Sigrid Gabrielsdotter. (I11452) Sigrid Gabrielsdotter werd geboren rond 1540 in Sand, Akershus (N).   

3584. van Wijflith, Jan Floris. (I10191) Jan Floris werd geboren in 1420.    Hij overleed na 1476 op een leeftijd van meer dan 56 jaren.    Hij werd begraven voor 1484. Hij was de zoon van van Wijflith, Floris en van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr. Hij trouwde Onbekend rond 1450.    (F03375)

Opmerkingen bij van Wijflith, Jan Floris

Op 4 juni 1465 beleend met de hofstede van Wijtvliet met toebehoren, groot 14 morgen, gelegen aan de Dussen in Munsterkerk, volgens het leenregister van de Lek en Polanen op 29 december 1470 met vier tienden in Waalwijk, die hij geërfd heeft van zijn moeder Katerijn Willemsdr Zijtwinde, opgedragen ten behoeve van Jan van Nijspen, beleend met 9 gaarden land in Capelle 12 juni 1476. (Repertorium op de lenen van de hofstede Dussen 1356-1671, door J.C. Kort, OV 1978, blz. 368).

Meer over van Wijflith, Jan Floris:

Begrafenis: voor 1484.   

Kinderen van Onbekend en van Wijflith, Jan Floris

i. van Wijflith, Floris Jans. (I10186) Floris Jans werd geboren rond 1450.    Hij overleed rond 1512.   

Meer over Onbekend en van Wijflith, Jan Floris:

Huwelijk: rond 1450.   

3586. Peeters, Peeter. (I22125) Peeter werd geboren rond 1430.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F07429)

Kinderen van Onbekend en Peeters, Peeter

i. Peeters, Alijt. (I10187) Alijt werd geboren rond 1460.   

3648. Coevoets, Gerard Adriaens. (I33825) Gerard Adriaens werd geboren rond 1453.    Hij trouwde Onbekend rond 1490.    (F11539)

Opmerkingen bij Coevoets, Gerard Adriaens

Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-reijnders/I1071175642.php

Kinderen van Onbekend en Coevoets, Gerard Adriaens

i. Coevoets, Jacob Gerardi. (I33806) Jacob Gerardi werd geboren rond 1493 in Oudenbosch (NB).    Hij overleed voor 1580.   

Meer over Onbekend en Coevoets, Gerard Adriaens:

Huwelijk: rond 1490.   

3654. Neven, Cleijs Heijn. (I33813) Cleijs Heijn werd geboren rond 1495 in Etten-Leur.    Hij trouwde Floren, Willemke Jan Willem rond 1525.    (F11535)

3655. Floren, Willemke Jan Willem. (I33814) Willemke Jan Willem werd geboren rond 1500 in Zundert.   

Kinderen van Floren, Willemke Jan Willem en Neven, Cleijs Heijn

i. Neven, Anna Cleys Heyn. (I33812) Anna Cleys Heyn werd geboren rond 1525.   

Meer over Floren, Willemke Jan Willem en Neven, Cleijs Heijn:

Huwelijk: rond 1525.   

3656. Faessen, Jan Jan. (I34232) Jan Jan werd geboren rond 1480.    Hij overleed voor 1551 op een leeftijd van minder dan rond 71 jaren.    Hij trouwde de Vroom, Anne Joost rond 1500.    (F11693)

3657. de Vroom, Anne Joost. (I34233) Anne Joost werd geboren rond 1480.    Zij overleed in 1556 op een leeftijd van rond 76 jaren.   

Kinderen van de Vroom, Anne Joost en Faessen, Jan Jan

i. Faessen, Wouter Jan. (I34227) Wouter Jan werd geboren rond 1510.    Hij overleed na 1551.   

ii. Faessen, Jan Jan. (I34234) Jan Jan werd geboren rond 1510.    Hij overleed in 1565.   

iii. Faessen, Adriaen Jan. (I34235) Adriaen Jan werd geboren rond 1510.    Hij overleed in 1563.   

iv. Faessen, Marie Jan. (I34236) Marie Jan werd geboren rond 1510.    Zij overleed in 1551.   

Meer over de Vroom, Anne Joost en Faessen, Jan Jan:

Huwelijk: rond 1500.   

3776. Hellemons, Theodorus. (I14096) Theodorus werd geboren rond 1490 in Brunssum.    Hij had een relatie met Hellemons, vrouw van Theodorus..    (F07653)

3777. Hellemons, vrouw van Theodorus. (I26101) vrouw van Theodorus werd geboren rond 1490 in Brunssum.   

Kinderen van Hellemons, vrouw van Theodorus en Hellemons, Theodorus

i. Hellemons, Antonius. (I14094) Antonius werd geboren op 1522-05-12 in Brunssum.    Hij overleed rond 1580.   

3792. IJsermans, Gheraert Jan Huijbrechts. (I25894) Gheraert Jan Huijbrechts werd geboren rond 1495.    Hij overleed na 1530 op een leeftijd van meer dan ongeveer 35 jaren.    Hij was de zoon van IJsermans, Jan Hubertsen en Joossendr, Digna Heijn. Hij trouwde Onbekend rond 1524 in Essen, Antw. (B).    (F08880)

Meer over IJsermans, Gheraert Jan Huijbrechts:

Geboortenaam: Gerardus

Kinderen van Onbekend en IJsermans, Gheraert Jan Huijbrechts

i. IJsermans, Joannes Gerardi. (I25889) Joannes Gerardi werd geboren rond 1525.    Hij overleed na 1598 in Nispen (B).   

ii. IJsermans, Hubertus Geert Huijbrecht. (I25895) Hubertus Geert Huijbrecht werd geboren rond 1530.   

iii. IJsermans, Thomas Geert. (I25896) Thomas Geert werd geboren rond 1530.   

Meer over Onbekend en IJsermans, Gheraert Jan Huijbrechts:

Huwelijk: rond 1524, Essen, Antw. (B).   

Generatie 13

4096. Leeghwater, Rut. (I08771) Rut werd geboren in geschat 1500.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F02967)

Kinderen van Onbekend en Leeghwater, Rut

i. Leeghwater, Simon Rutz. (I07288) Simon Rutz werd geboren rond 1530.    Hij overleed na 1550.   

5776. de Cruijff, Henric Gerritsz. (I03223) Henric Gerritsz werd geboren rond 1485.    Hij overleed na 1525 op een leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren.    Hij was de zoon van de Cruven, Gerijt Hendricksz en Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr. Hij had een relatie met Onbekend..    (F02556)

Opmerkingen bij de Cruijff, Henric Gerritsz

Op 10 mei 1503 oorkonden Dirck van Zuelen, schout, Cornelis Hermanss en Gerit Mathijss, gerechtslieden van Amerongen, dat Matheus en Henrick van Zulen van den Nathewisch overgedragen hebben aan Jan Roelofssoen de halve eigendom van en stuk veen in het Ameronger veen, strekkende van de Woutsloot tot aan een stuk dat vanouds toebehoorde aan Henrick die Cruijff Geritss.

In 1511 te Woudenberg aangeslagen voor morgengeld ‘op Carthuizerland, Gerijt Bor 27 morgen, tsamen 20 goede morgen, betaalt Henric Cruijf (7 stuivers per goede morgen). Woudenbergh het olde gericht, Huijg Berne en Wouter Willemsz 25 o sc, betaal Hen Cruijf 12½ morgen en Jacob Cruif 12½ morgen (7 stuivers per goede morgen)’.

Kinderen van Onbekend en de Cruijff, Henric Gerritsz

i. de Cruijff, Gerrit Hendricksz. (I03129) Gerrit Hendricksz werd geboren rond 1522.    Hij overleed voor 1599 in Woudenberg (U).   

5780. van Blootenburg, Cornelis Rijckzn. (I04544) Cornelis Rijckzn werd geboren rond 1508.    Hij overleed rond 1542 op een leeftijd van rond 34 jaren.    Hij was de zoon van van Blootenburg, Rijck. Hij had een relatie met Onbekend..    (F12109)

Opmerkingen bij van Blootenburg, Cornelis Rijckzn

In 1536 in Leusden aangeslagen voor oudschildgeld: Cornelis Rijcken te Amersfoort ‘een maet groot 2,5 mergen lants, bruijckt Aert Reijersen sjaars om 10 Karolus guldens 4 Outs 32 Stuijvers’.

Meer over van Blootenburg, Cornelis Rijckzn:

Beroep: bouwman.   

Kinderen van Onbekend en van Blootenburg, Cornelis Rijckzn

i. van Blootenburg, Rijk Cornelissen. (I03897) Rijk Cornelissen werd geboren rond 1540 in Woudenberg (U).    Hij overleed op 1606-10-01 in Woudenberg (U).   

7168. van Wijflith, Floris. (I10192) Floris werd geboren in 1390.    Hij overleed voor 1465 op een leeftijd van minder dan 75 jaren.    Hij was de zoon van van Wijflith van Breda, Jan en van Bruheze, Margriet. Hij trouwde van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr rond 1420.    (F03376)

Opmerkingen bij van Wijflith, Floris

ontvangt het ambacht Zijdwinde, dat Jan van Zijtwinde had overgedragen aan Willem van Besoijen (12-2-1414), schenkt het aan Dirck van der Merwede, baljuw van Zuid-Holland, slotvoogd van Geertruidenberg (1432),

Receives Zijdwinde, which Jan van Zijtwinde had transferred to Willem van Besoijen (12 Feb 1414), gifts it to Dirck van der Merwede, bailiff of Zuid-Holland, Castle owner of Geertruidenberg (1432)

132.672 FLORIS VAN WIJTVLIET,[2] geboren rond 1390. Er lijkt nergens aan te twijfelen dat de Van Wijtvliet’s zich naar hun bezittingen te Dussen noemden, en het lijkt bovendien waarschijnlijk dat de tak waarmee we hier te maken hebben op of bij hun hofstede woonde, al vermeldt het leenregister te Dussen geen huis. [There is no doubt that the Van Wijtvliets named themselves after their landholdings in Dussen, and it is also most likely that this branch lived near or at their farmstead, though the ‘loan’ register in Dussen does not mention a house.

7169. van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr. (I10193) Katerijn Willemsdr werd geboren in 1395.    Zij overleed voor 1470 at the age of minder dan 75 jaren.    Zij was de dochter van van der Zijtwinde, Willem Jansz.

Kinderen van van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr en van Wijflith, Floris

i. van Wijflith, Jan Floris. (I10191) Jan Floris werd geboren in 1420.    Hij overleed na 1476.   

Meer over van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr en van Wijflith, Floris:

Huwelijk: rond 1420.   

7584. IJsermans, Jan Hubertsen. (I25897) Jan Hubertsen werd geboren rond 1465 in Essen, Antw. (B).    Hij overleed in 1498 in Essen, Antw. (B) op een leeftijd van rond 33 jaren.    Hij was de zoon van IJsermans, Huybrecht en IJsermans, nn. Hij trouwde Joossendr, Digna Heijn rond 1495.    (F08881)

Opmerkingen bij IJsermans, Jan Hubertsen

Bron: https://nl.geneanet.org/profil/ericloos

Abdijarchief Tongerlo: ongeordend archief losse stukken over Essen en Kalmthout

Alias naam Jan de Moleneere niet met zekerheid vastgesteld, maar onleent aan Abdij Archief Tongerlo. ‘Vernieuwing in April 1492’ op verzoek van “Jan de Moleneere”

7585. Joossendr, Digna Heijn. (I25898) Digna Heijn werd geboren rond 1470.   

Kinderen van Joossendr, Digna Heijn en IJsermans, Jan Hubertsen

i. IJsermans, Gheraert Jan Huijbrechts. (I25894) Gheraert Jan Huijbrechts werd geboren rond 1495.    Hij overleed na 1530.   

ii. IJsermans, Leonardus Lenaert. (I25899) Leonardus Lenaert werd geboren voor 1498.    Hij overleed na 1519.   

iii. IJsermans, Stephanus Jan Hubertsen. (I25900) Stephanus Jan Hubertsen werd geboren voor 1498.    Hij overleed na 1519.   

Meer over Joossendr, Digna Heijn en IJsermans, Jan Hubertsen:

Huwelijk: rond 1495.   

Generatie 14

11552. de Cruven, Gerijt Hendricksz. (I03284) Gerijt Hendricksz werd geboren rond 1445.    Hij overleed in 1536 in Woudenberg (U) op een leeftijd van rond 91 jaren.    Hij was de zoon van Cruven, Henric. Hij trouwde Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr rond 1480.    (F02663)

Opmerkingen bij de Cruven, Gerijt Hendricksz

In 1509 stellen Gerrit Cruijff Henricksen en zijn vrouw Mechtelt Lambert Jansensdochter een testamentaire beschikking op ten overstaan van schout en schepenen van Woudenberg tot vestiging van een erfrente op een goed gelegen in Ekeris.

Op 30 juni 1523, dijnsdaichs nae sunte Peter ende Pouwels dach, oorkonden Willam de Wijse, schout van Amersfoort, Pouwels van der Horst, Wouter de Beer Egbertz en Jan Janz, schepenen van Amersfoort, dat Gherijt de Cruijff, oud ongeveer 80 jaar, een getuigenverklaring heeft afgelegd op verzoek van meester Willam Brouwer, priester en kanunnik te Amersfoort, inzake de gebruiksrechten sinds twee jaar na de oorlog met bisschop David van Bourgondien van Willam Claesz en zijn vrouw Belij op een halve hoeve op Ekeris in Woudenberg naast het Gherijt Cruven lant en dat hij sinds die tijd in pacht had een stuk land in Over-Ekeris van Willam en Belij, en dat niemand daar aanspraak op heeft gemaakt tot de laatste twee jaar door Jacop Morren, Dijrck Morren, Philips Morren en Heijnrick Botter.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-cramer/I0876.php

Meer over de Cruven, Gerijt Hendricksz:

Beroep: van 1485 tot 1496, Woudenberg (U). schepen.   

Beroep: 1503, Woudenberg (U). schepen.   

11553. Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr. (I03704) Mechteld Lambert Jansdr werd geboren rond 1460.    Zij overleed na 1522 at the age of meer dan ongeveer 62 jaren.    Zij was de dochter van Jansz, Lambert.

Kinderen van Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr en de Cruven, Gerijt Hendricksz

i. de Cruijff, Henric Gerritsz. (I03223) Henric Gerritsz werd geboren rond 1485.    Hij overleed na 1525.   

Meer over Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr en de Cruven, Gerijt Hendricksz:

Huwelijk: rond 1480.   

11560. van Blootenburg, Rijck. (I04545) Rijck werd geboren rond 1480.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F03145)

Kinderen van Onbekend en van Blootenburg, Rijck

i. van Blootenburg, Cornelis Rijckzn. (I04544) Cornelis Rijckzn werd geboren rond 1508.    Hij overleed rond 1542.   

14336. van Wijflith van Breda, Jan. (I10194) Jan werd geboren in 1360.    Hij overleed in 1421 op een leeftijd van 61 jaren.    Hij was de zoon van Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg en van Wijflieth, Lijsbeth. Hij trouwde van Bruheze, Margriet rond 1390.    (F03377)

Opmerkingen bij van Wijflith van Breda, Jan

Naam ook Jan Jan Bac en Jan van Wijtvliet vn Tilborch.

14337. van Bruheze, Margriet. (I10195) Margriet werd geboren rond 1360.    Zij was de dochter van van Bruheze, Willem en van Doeme, Katelijn.

Kinderen van van Bruheze, Margriet en van Wijflith van Breda, Jan

i. van Wijflith, Floris. (I10192) Floris werd geboren in 1390.    Hij overleed voor 1465.   

ii. van Wijtvliet, Willem Jan. (I15062) Willem Jan werd geboren rond 1395.   

Meer over van Bruheze, Margriet en van Wijflith van Breda, Jan:

Huwelijk: rond 1390.   

14338. van der Zijtwinde, Willem Jansz. (I10213) Willem Jansz werd geboren rond 1345.    Hij was de zoon van vaan der Zijtwinde, Jan en van Weijborch, Beatrijs. Hij trouwde Onbekend rond 1390.    (F03385)

Kinderen van Onbekend en van der Zijtwinde, Willem Jansz

i. van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr. (I10193) Katerijn Willemsdr werd geboren in 1395.    Zij overleed voor 1470.   

Meer over Onbekend en van der Zijtwinde, Willem Jansz:

Huwelijk: rond 1390.   

15168. IJsermans, Huybrecht. (I26036) Huybrecht werd geboren rond 1440.    Hij had een relatie met IJsermans, nn..    (F08924)

15169. IJsermans, nn. (I26037) nn werd geboren rond 1440.   

Kinderen van IJsermans, nn en IJsermans, Huybrecht

i. IJsermans, Jan Hubertsen. (I25897) Jan Hubertsen werd geboren rond 1465 in Essen, Antw. (B).    Hij overleed in 1498 in Essen, Antw. (B).   

Generatie 15

23104. Cruven, Henric. (I03293) Henric werd geboren voor 1400.    Hij overleed in 1461 in Woudenberg (U) op een leeftijd van meer dan 61 jaren.    Hij was de zoon van Cruven, Hendrik. Hij had een relatie met Onbekend..    (F02754)

Meer over Cruven, Henric:

Beroep: 1437, Woudenberg (U). schepen.   

Kinderen van Onbekend en Cruven, Henric

i. de Cruven, Gerijt Hendricksz. (I03284) Gerijt Hendricksz werd geboren rond 1445.    Hij overleed in 1536 in Woudenberg (U).   

23106. Jansz, Lambert. (I03705) Lambert werd geboren rond 1430.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F02980)

Kinderen van Onbekend en Jansz, Lambert

i. Cruijff, Mechteld Lambert Jansdr. (I03704) Mechteld Lambert Jansdr werd geboren rond 1460.    Zij overleed na 1522.   

28672. Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg. (I10196) Jan Aertz van Tilburg werd geboren rond 1330 in Tilburg (NB).    Hij was de zoon van van Wes tilborch, Berthout. Hij trouwde van Wijflieth, Lijsbeth rond 1360.    (F03378)

28673. van Wijflieth, Lijsbeth. (I10197) Lijsbeth werd geboren rond 1335.    Zij was de dochter van van Wijtvliet, Jan en Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem.

Kinderen van van Wijflieth, Lijsbeth en Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg

i. van Wijflith van Breda, Jan. (I10194) Jan werd geboren in 1360.    Hij overleed in 1421.   

ii. Berthout Bac, Aert Jan. (I15070) Aert Jan werd geboren in 1360.    Hij overleed in 1425.   

iii. Berthout Bac, Johan. (I15071)

iv. Berthout Bac, Egidius. (I15072)

v. Berthout Bac, Arnold. (I15073)

vi. Berthout Bac, Henricus. (I15074)

Meer over van Wijflieth, Lijsbeth en Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg:

Huwelijk: rond 1360.   

28674. van Bruheze, Willem. (I10211) Willem werd geboren rond 1330.    Hij trouwde van Doeme, Katelijn rond 1360.    (F03384)

28675. van Doeme, Katelijn. (I10212) Katelijn werd geboren rond 1330.   

Kinderen van van Doeme, Katelijn en van Bruheze, Willem

i. van Bruheze, Margriet. (I10195) Margriet werd geboren rond 1360.   

Meer over van Doeme, Katelijn en van Bruheze, Willem:

Huwelijk: rond 1360.   

28676. vaan der Zijtwinde, Jan. (I10214) Jan werd geboren rond 1320.    Hij overleed na 1379 op een leeftijd van meer dan ongeveer 59 jaren.    Hij trouwde van Weijborch, Beatrijs rond 1370.    (F03386)

28677. van Weijborch, Beatrijs. (I14870) Beatrijs werd geboren in 1320.    Zij was de dochter van van Weijborch, Arnde.

Kinderen van van Weijborch, Beatrijs en vaan der Zijtwinde, Jan

i. van der Zijtwinde, Willem Jansz. (I10213) Willem Jansz werd geboren rond 1345.   

Meer over van Weijborch, Beatrijs en vaan der Zijtwinde, Jan:

Huwelijk: rond 1370.   

Generatie 16

46208. Cruven, Hendrik. (I03294) Hendrik werd geboren in 1365.    Hij was de zoon van de Cruve, Cruven Gosewijnsz. Hij had een relatie met Onbekend..    (F02854)

Meer over Cruven, Hendrik:

Beroep: 1387, Woudenberg (U). schepen.   

Kinderen van Onbekend en Cruven, Hendrik

i. Cruven, Henric. (I03293) Henric werd geboren voor 1400.    Hij overleed in 1461 in Woudenberg (U).   

57344. van Wes tilborch, Berthout. (I10198) Berthout werd geboren rond 1300 in Tilburg (NB).    Hij trouwde Onbekend rond 1330.    (F03379)

Kinderen van Onbekend en van Wes tilborch, Berthout

i. Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg. (I10196) Jan Aertz van Tilburg werd geboren rond 1330 in Tilburg (NB).   

Meer over Onbekend en van Wes tilborch, Berthout:

Huwelijk: rond 1330.   

57346. van Wijtvliet, Jan. (I10199) Jan werd geboren in 1312 in Heusden (NB).    Hij overleed op 1356-08-17 op een leeftijd van 44 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van van Brabant, Jan II “de Vreedzame” en van Wijtvliet, Elsebene. Hij trouwde Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem rond 1335.    (F03380)Hij trouwde tevens van Neveken, Margarethe rond 1349.    (F05313)

Opmerkingen bij van Wijtvliet, Jan

Jan van Wijnvliet ook wel Jan van Wijflit ridder en heer van Blaersfeld 1347-1356 en van Cuijck 1352-1356, burggraaf van Heusden 1336-1356 (ca. 1312 – Kasteel Grave, ca. 17 augustus 1356) was een bastaardzoon van Jan II hertog van Brabant uit een relatie met diens maîtresse Elsbeen van Wijflit de dochter van een telg uit het geslacht van de heren van Wijtvliet.

Levensloop

In 1334 had Jan een meningsverschil met de in 1337 overleden Gerard heer van Voorne.[1] Jan van Wijtvliet verbouwde en versterkte in de jaren 1338-1339 de burcht van Heusden. Hij had als burggraaf uitgebreide rechterlijke, militaire, administratieve en financiële bevoegdheden. In 1340 stelde hij Wijnric van Oyen aan tot drossaard van het Land van Heusden en deed met Willem van Duvenvoorde uitspraak over de lijftocht van Cunegonde van Arkel (1321-1346) een dochter van Jan III van Arkel en weduwe van Jan V van Heusden.

In 1343 wordt Jan ridder en heer van Blaersvelt verzocht door Kateline van Liedekerke vrouwe van Moersel om een pandbrief met betrekking tot vier dorpen in het Land van Breda te overhandigen aan Willem van Duvenvoorde. In december van hetzelfde jaar was hij arbiter samen met Lodewijk heer van Diepenbeek in een geschil tussen de Abdij van Tongerlo en de eerder genoemde Willem van Duvenvoorde.

Familiewapen van Wijnvliet

Jan van Wijnvliet voerde in 1347 en 1354 in zijn wapenschild een gouden leeuw op een zwart veld met een blauwe versmalde schuinbalk of schuinstaak.

Op 30 juni 1347 geeft Jan van Wijfliet heer van Baersvelt bekend:

dat hij van heer Jhan van Arkel, bisschop te Utrecht en van het Ghestichte van Utrecht, de halve tiende in Babyloniënbroek in leen ontvangen heeft; tevens dat hij aan zijn moeder, vrouwe Elzebeen, dekenisse van Ghorichem, het vruchtgebruik hieruit heeft gegeven.[2]

In 1350 was Jan van Wijtvliet heer van Blaersvelt getuige bij de verkoop van het Land van Breda door zijn halfbroer, hertog Jan III van Brabant aan heer Jan II van Polanen heer van de Leck.

Eind 1352 of begin 1353 (in ieder geval voor 29 januari 1353) had hij van Jan III van Cuijk heer van Cuijck 1350-1352 het Land van Cuijk met de stad Grave gekocht of in pand gekregen. Onder Jan van Wijtvliet treedt de stad Grave op 8 maart 1355 toe tot het Brabantse stedenverbond.[3]

Blijkbaar had van Wijnvliet moeite met het nakomen van zijn financiële verplichtingen. In september 1355 had hij namelijk nog een schuld van 2000 florijnen aan de graaf van Namen die was ontstaan door zijn overname van de Namense leengoederen van Jan III van Cuijk. Het was Jan III van Cuijk die in 1352 deze schuld nog aan Namen had. De overgenomen lenen en schulden waren vermoedelijk ook de reden voor het niet, of niet op tijd nakomen van van Wijflits financiële verplichtingen jegens Jan III van Cuijk. In de zomer van 1356 stelde deze en diens vrienden, gesteund door de burgers van Grave aan van Wijtflit een ultimatum. Betalen of de heerschappij teruggeven. van Wijflit kon of wilde geen van beide. Hierop werd het kasteel te Grave bij nacht overvallen en bij de schermutselingen kwam Jan van Wijflit die zich zal hebben verzet om het leven. Het restant van zijn manschappen werden het kasteel uitgejaagd.[4]

Om zich te wreken op de doodslag van haar bastaardoom had hertogin Johanna genoeg aanleiding om het Land van Cuijk binnen te vallen en het te bezetten. Vervolgens werd het een leen van het hertogdom Brabant. Op 5 oktober 1356 werd haar man Wenceslaus door zijn broer Karel IV van Bohemen beleend met het Land van Cuijk. Korte tijd later kregen de van Cuijk’s hun bezit terug maar nu als Brabants leen. Op 29 maart 1357 werd het Land van Heusden afgestaan aan de graaf van Holland.

Jan liet geen wettige kinderen na zodat na diens dood Blaersveld door hertogin Johanna in leen gegeven werd aan heer ridder Jan van Bouchout (1320-1391) heer van Boechout voor een onbetaalde schuld.(een vergoeding voor de schade welke hij had geleden, door te kiezen voor de zijde van Johanna, tijdens de Slag bij Scheut)

De van Cuijk’s kwamen weliswaar weer in het bezit van de stad Grave en het Land van Cuijk, maar de Namense leengoederen werden in beslag genomen wegens de onbetaalde schuld van 200 oude Philipsgulden. Daarmee waren echter nog niet alle schulden van Jan van Wijtvliet verrekend.

Meer over van Wijtvliet, Jan:

Geboortenaam:    Wijnfliet

Kinderen van van Neveken, Margarethe en van Wijtvliet, Jan

i. van Wijtvliet, Hadewig Jan. (I15045) Hadewig Jan werd geboren rond 1350.   

ii. van Wijtvliet, Hendrikus. (I10215) Hendrikus werd geboren rond 1350.    Hij overleed na 1387.   

Meer over van Neveken, Margarethe en van Wijtvliet, Jan:

Huwelijk: rond 1349.   

57347. Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem. (I15044) Maria Roelof Willem werd geboren rond 1312.    Zij overleed rond 1348 at the age of rond 36 jaren.   

Kinderen van Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem en van Wijtvliet, Jan

i. van Wijflieth, Lijsbeth. (I10197) Lijsbeth werd geboren rond 1335.   

ii. van Wijtvliet, Hendrik. (I26073) Hendrik werd geboren rond 1335.    Hij overleed na 1387.   

iii. van Wijtvliet, Hadewijch. (I26074) Hadewijch werd geboren rond 1340.    Zij overleed in 1391.   

iv. van Wijtvliet, Thomas. (I26075) Thomas werd geboren rond 1345.   

Meer over Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem en van Wijtvliet, Jan:

Huwelijk: rond 1335.   

57354. van Weijborch, Arnde. (I14871) Arnde werd geboren rond 1290.    Hij overleed in 1347 op een leeftijd van rond 57 jaren.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F05248)

Kinderen van Onbekend en van Weijborch, Arnde

i. van Weijborch, Beatrijs. (I14870) Beatrijs werd geboren in 1320.   

ii. van Weijborch, Willem. (I14873) Willem werd geboren rond 1320.   

iii. van Weijborch, Brien. (I14872) Brien werd geboren rond 1330.    Hij overleed voor 1415.   

iv. van Weijborch, Aghiin. (I14874) Aghiin werd geboren in 1330.   

Generatie 17

92416. de Cruve, Cruven Gosewijnsz. (I03335) Cruven Gosewijnsz werd geboren rond 1340.    Hij overleed in 1381 op een leeftijd van rond 41 jaren.    Hij was de zoon van de Cruve, Gozeweijn. Hij had een relatie met Onbekend..    (F02897)

Meer over de Cruve, Cruven Gosewijnsz:

Geboortenaam:    Vos

Geboortenaam:    Voskuyl

Kinderen van Onbekend en de Cruve, Cruven Gosewijnsz

i. Cruven, Hendrik. (I03294) Hendrik werd geboren in 1365.   

114692. van Brabant, Jan II “de Vreedzame”. (I10216) Jan II “de Vreedzame” werd geboren op 1275-09-27 in Tervueren (Be).    Hij overleed op 1312-10-27 in Tervueren (Be) op een leeftijd van 37 jaren, 1 maand.    Hij was de zoon van van Brabant, Jan I “de overwinnaar” en van Vlaanderen Dampierre, Margaretha. Hij trouwde van Wijtvliet, Elsebene rond 1310.    (F03387)Hij trouwde tevens van Engeland, Margaret rond 1300.    (F05307)

Meer over van Brabant, Jan II “de Vreedzame”:

Beroep: Hertog van Brabant en Limburg, Graaf Van Leuven, Markgraaf Van Antwerpen, Heer Van Mechelen.   

Kinderen van van Engeland, Margaret en van Brabant, Jan II “de Vreedzame”

i. van Brabant, Jan III graaf. (I15048) Jan III graaf werd geboren op 1300-10-20 in Tervueren (Be).    Hij overleed op 1355-12-05 in Brussel (B).   

Meer over van Engeland, Margaret en van Brabant, Jan II “de Vreedzame”:

Huwelijk: rond 1300.   

114693. van Wijtvliet, Elsebene. (I10217) Elsebene werd geboren in 1290 in Dussen (NB).    Zij overleed in 1347 in Gorinchem op een leeftijd van 57 jaren.    Zij was de dochter van van der Sluyse, Willem Arnoud Heyman en van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan.

Meer over van Wijtvliet, Elsebene:

Beroep: Gorinchem. Dekenisse van Gorichem.   

Kinderen van van Wijtvliet, Elsebene en van Brabant, Jan II “de Vreedzame”

i. van Wijtvliet, Jan. (I10199) Jan werd geboren in 1312 in Heusden (NB).    Hij overleed op 1356-08-17.   

Meer over van Wijtvliet, Elsebene en van Brabant, Jan II “de Vreedzame”:

Huwelijk: rond 1310.   

Generatie 18

184832. de Cruve, Gozeweijn. (I03402) Gozeweijn werd geboren op 1320-01-01 in Utrecht.    Hij was de zoon van de Cruve, Theodoricus. Hij had een relatie met Onbekend..    (F02949)

Meer over de Cruve, Gozeweijn:

Geboortenaam:    Vos

Kinderen van Onbekend en de Cruve, Gozeweijn

i. de Cruve, Cruven Gosewijnsz. (I03335) Cruven Gosewijnsz werd geboren rond 1340.    Hij overleed in 1381.   

229384. van Brabant, Jan I “de overwinnaar”. (I10218) Jan I “de overwinnaar” werd geboren op 1252-04-03 in Laken (B).    Hij overleed in 1294 op een leeftijd van 41 jaren, 8 maanden.    Hij was de zoon van van Leuven van Brabant, Hendrik III “de Vreedzame” en van Bourgondië, Adelaide (Alix). Hij trouwde van Vlaanderen Dampierre, Margaretha rond 1275.    (F03388)

229385. van Vlaanderen Dampierre, Margaretha. (I10219) Margaretha werd geboren rond 1251.    Zij overleed in 1285 op een leeftijd van rond 34 jaren.    Zij was de dochter van de Dampierre, Guy (Guido) en van Béthune, Machteld.

Kinderen van van Vlaanderen Dampierre, Margaretha en van Brabant, Jan I “de overwinnaar”

i. van Brabant, Jan II “de Vreedzame”. (I10216) Jan II “de Vreedzame” werd geboren op 1275-09-27 in Tervueren (Be).    Hij overleed op 1312-10-27 in Tervueren (Be).   

Meer over van Vlaanderen Dampierre, Margaretha en van Brabant, Jan I “de overwinnaar”:

Huwelijk: rond 1275.   

229386. van der Sluyse, Willem Arnoud Heyman. (I10222) Willem Arnoud Heyman werd geboren rond 1270.    Hij overleed op 1319-06-26 op een leeftijd van rond 49 jaren, 5 maanden.    Hij trouwde van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan rond 1290.    (F03390)

Meer over van der Sluyse, Willem Arnoud Heyman:

Beroep: Ridder, Heer van Wijtvliet, leenman van de heer van Strijen.   

229387. van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan. (I15051) Geertruid Willem Jan werd geboren rond 1270.    Zij was de dochter van Teylinc van Wijtvliet, Willem Jan.

Kinderen van van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan en van der Sluyse, Willem Arnoud Heyman

i. van Wijtvliet, Elsebene. (I10217) Elsebene werd geboren in 1290 in Dussen (NB).    Zij overleed in 1347 in Gorinchem.   

ii. van Wijtvliet, Geertruida. (I10223) Geertruida werd geboren rond 1290.   

Meer over van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan en van der Sluyse, Willem Arnoud Heyman:

Huwelijk: rond 1290.   

Generatie 19

369664. de Cruve, Theodoricus. (I35002) Theodoricus werd geboren in 1294.    Hij overleed rond 1320 op een leeftijd van rond 26 jaren.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F11958)

Meer over de Cruve, Theodoricus:

Beroep: 1318, Utrecht. kanunnik (koorheer) van de Dom.   

Het begrip kanunnik is afkomstig uit de katholieke kerk. De titel werd sinds de vroege middeleeuwen verleend aan geestelijken die deel uitmaakten van een kathedraal of zogeheten collegiaal kapittel. Kanunniken, ook wel koorheren genoemd, zijn bevoegd.

Het woord is afgeleid van het Latijnse canonicus. De naam kanunnik verwijst naar de canon van dienstdoende geestelijken van een kerk, waarop hij dus vermeld staat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen seculiere en reguliere kanunniken. De seculiere kanunnik (of kapittelheer) is geen kloosterling, legt geen gelofte af en mag enige persoonlijk bezit hebben. Dit in tegenstelling tot de reguliere kanunnik die dus wel onderdeel uitmaakt van een kloostergemeenschap. Een belangrijke taak van de kanunnik is het onderhouden van het openbaar koorgebed.

Kinderen van Onbekend en de Cruve, Theodoricus

i. de Cruve, Gozeweijn. (I03402) Gozeweijn werd geboren op 1320-01-01 in Utrecht.   

ii. de Cruve, Dideric Dictus. (I34824) Dideric Dictus werd geboren rond 1320 in Utrecht.   

458768. van Leuven van Brabant, Hendrik III “de Vreedzame”. (I10220) Hendrik III “de Vreedzame” werd geboren rond 1226.    Hij overleed in 1261 op een leeftijd van rond 35 jaren.    Hij was de zoon van van Leuven, Hendrik II “der Grossmutige” en von Schwaben von Hohenstaufen, Maria. Hij trouwde van Bourgondië, Adelaide (Alix) op 1251-07-12.    (F03389)

458769. van Bourgondië, Adelaide (Alix). (I10221) Adelaide (Alix) werd geboren in 1233 in Bourgogne (Fr).    Zij overleed op 1273-10-23 in Leuven op een leeftijd van 40 jaren, 9 maanden.    Zij was de dochter van de Bourgogne, Hugues IV en de Dreux, Yolande.

Kinderen van van Bourgondië, Adelaide (Alix) en van Leuven van Brabant, Hendrik III “de Vreedzame”

i. van Brabant, Hendrik IV. (I10235) Hendrik IV werd geboren in 1251.    Hij overleed in 1272.   

ii. van Brabant, Jan I “de overwinnaar”. (I10218) Jan I “de overwinnaar” werd geboren op 1252-04-03 in Laken (B).    Hij overleed in 1294.   

iii. van Brabant, Godfried. (I10233) Godfried werd geboren rond 1255.    Hij overleed in 1302.   

iv. van Brabant, Maria. (I10234) Maria werd geboren in 1256.    Zij overleed in 1321.   

Meer over van Bourgondië, Adelaide (Alix) en van Leuven van Brabant, Hendrik III “de Vreedzame”:

Huwelijk: 1251-07-12.   

Alix was bij haar trouwen 18 jaar oud. Hendrik was 16.

458770. de Dampierre, Guy (Guido). (I10280) Guy (Guido) werd geboren in 1228.    Hij overleed in 1305 op een leeftijd van 77 jaren.    Hij was de zoon van de Dampierre, Guilllaume en van Vlaanderen, Margaretha. Hij trouwde van Béthune, Machteld rond 1250.    (F03417)

458771. van Béthune, Machteld. (I10281) Machteld werd geboren rond 1230.    Zij overleed op 1263-11-08 op een leeftijd van rond 33 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van de Béthune, Robert VII Sire en de Morialmé, Isabella.

Kinderen van van Béthune, Machteld en de Dampierre, Guy (Guido)

i. van Vlaanderen Dampierre, Margaretha. (I10219) Margaretha werd geboren rond 1251.    Zij overleed in 1285.   

Meer over van Béthune, Machteld en de Dampierre, Guy (Guido):

Huwelijk: rond 1250.   

458774. Teylinc van Wijtvliet, Willem Jan. (I15075) Willem Jan werd geboren in 1250.    Hij overleed in 1326 op een leeftijd van 76 jaren.    Hij was de zoon van van Wijtvliet, Jan Willem Simon. Hij had een relatie met Onbekend..    (F05314)

Kinderen van Onbekend en Teylinc van Wijtvliet, Willem Jan

i. van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan. (I15051) Geertruid Willem Jan werd geboren rond 1270.   

Generatie 20

917536. van Leuven, Hendrik II “der Grossmutige”. (I10246) Hendrik II “der Grossmutige” werd geboren in 1187.    Hij overleed in 1248 op een leeftijd van 61 jaren.    Hij was de zoon van van Leuven, Hendrik I en van de Elzas van Boulogne, Mathilda (Maud). Hij trouwde von Schwaben von Hohenstaufen, Maria rond 1235.    (F03400)

917537. von Schwaben von Hohenstaufen, Maria. (I10247) Maria werd geboren op 1201-04-03 in Arezzo, Toscane (I).    Zij overleed in 1235 op een leeftijd van 33 jaren, 8 maanden.    Zij was de dochter van von Schwaben von Hohenstaufen, Philips II (zonder land) en van Byzantium Angelica, Irene Maria.

Kinderen van von Schwaben von Hohenstaufen, Maria en van Leuven, Hendrik II “der Grossmutige”

i. van Leuven van Brabant, Hendrik III “de Vreedzame”. (I10220) Hendrik III “de Vreedzame” werd geboren rond 1226.    Hij overleed in 1261.   

Meer over von Schwaben von Hohenstaufen, Maria en van Leuven, Hendrik II “der Grossmutige”:

Huwelijk: rond 1235.   

917538. de Bourgogne, Hugues IV. (I10236) Hugues IV werd geboren op 1212-03-09 in Bourgogne (Fr).    Hij overleed op 1273-10-27 in Villaines en Dumois (Fr) op een leeftijd van 61 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van de Bourgogne, Eudes (Odon) en de Semur de Vergy, Alice. Hij trouwde de Dreux, Yolande rond 1233.    (F03395)

Meer over de Bourgogne, Hugues IV:

Beroep: Hertog van Bourgondie, Graaf van Chalon.   

917539. de Dreux, Yolande. (I10237) Yolande werd geboren rond 1212.    Zij overleed in 1248 op een leeftijd van rond 36 jaren.    Zij was de dochter van de Dreux, Robert III ‘gasteblé’ en de Saint Valery, Eleonore.

Kinderen van de Dreux, Yolande en de Bourgogne, Hugues IV

i. van Bourgondië, Adelaide (Alix). (I10221) Adelaide (Alix) werd geboren in 1233 in Bourgogne (Fr).    Zij overleed op 1273-10-23 in Leuven.   

Meer over de Dreux, Yolande en de Bourgogne, Hugues IV:

Huwelijk: rond 1233.   

917540. de Dampierre, Guilllaume. (I10282) Guilllaume werd geboren in 1191.    Hij overleed in 1231 op een leeftijd van 40 jaren.    Hij was de zoon van de Dampierre, Guy en de Bourbon, Mathilde. Hij trouwde van Vlaanderen, Margaretha rond 1225.    (F03418)

917541. van Vlaanderen, Margaretha. (I10283) Margaretha werd geboren in 1202.    Zij overleed in 1280 op een leeftijd van 78 jaren.    Zij was de dochter van van Vlaanderen, Boudewijn VI Graaf van Henegouwen en de Champagne, Marie.

Kinderen van van Vlaanderen, Margaretha en de Dampierre, Guilllaume

i. de Dampierre, Guillaume. (I10284) Guillaume werd geboren in 1226.    Hij overleed in 1303.   

ii. de Dampierre, Guy (Guido). (I10280) Guy (Guido) werd geboren in 1228.    Hij overleed in 1305.   

Meer over van Vlaanderen, Margaretha en de Dampierre, Guilllaume:

Huwelijk: rond 1225.   

917542. de Béthune, Robert VII Sire. (I10317) Robert VII Sire werd geboren rond 1200.    Hij overleed in 1248 op een leeftijd van rond 48 jaren.    Hij was de zoon van de Béthune, Guillaume II le Roux en van Dendermonde, Mathilde. Hij trouwde de Morialmé, Isabella rond 1225.    (F03435)

917543. de Morialmé, Isabella. (I10318) Isabella werd geboren in 1190.    Zij overleed in 1253 op een leeftijd van 63 jaren.    Zij was de dochter van de Morialmé, Arnould II en de Bailleul, Jeanne.

Kinderen van de Morialmé, Isabella en de Béthune, Robert VII Sire

i. van Béthune, Machteld. (I10281) Machteld werd geboren rond 1230.    Zij overleed op 1263-11-08.   

Meer over de Morialmé, Isabella en de Béthune, Robert VII Sire:

Huwelijk: rond 1225.   

917548. van Wijtvliet, Jan Willem Simon. (I10224) Jan Willem Simon werd geboren rond 1220.    Hij overleed na 1255 op een leeftijd van meer dan ongeveer 35 jaren.    Hij was de zoon van van Wijtvliet, Willem Simon en van der Made, Ada Ysbrand. Hij trouwde Onbekend rond 1250.    (F03391)

Meer over van Wijtvliet, Jan Willem Simon:

Beroep: 1255. Heer van Wijtvliet.   

Kinderen van Onbekend en van Wijtvliet, Jan Willem Simon

i. van Wijtvliet, Gillis. (I10225) Gillis werd geboren rond 1250.   

ii. van Wijtvliet, Everdey. (I10226) Everdey werd geboren rond 1250.   

iii. van Wijtvliet, Dirc. (I10227) Dirc werd geboren rond 1250.   

iv. Teylinc van Wijtvliet, Willem Jan. (I15075) Willem Jan werd geboren in 1250.    Hij overleed in 1326.   

Meer over Onbekend en van Wijtvliet, Jan Willem Simon:

Huwelijk: rond 1250.   

Generatie 21

1835072. van Leuven, Hendrik I. (I10248) Hendrik I werd geboren in 1165.    Hij overleed in 1235 op een leeftijd van 70 jaren.    Hij was de zoon van van Leuven van Brabant, Godfried III en van Lotharingen, Margaretha. Hij trouwde van de Elzas van Boulogne, Mathilda (Maud) rond 1190.    (F03401)

1835073. van de Elzas van Boulogne, Mathilda (Maud). (I10249) Mathilda (Maud) werd geboren rond 1163.    Zij overleed in 1211 op een leeftijd van rond 48 jaren.   

Kinderen van van de Elzas van Boulogne, Mathilda (Maud) en van Leuven, Hendrik I

i. van Leuven, Hendrik II “der Grossmutige”. (I10246) Hendrik II “der Grossmutige” werd geboren in 1187.    Hij overleed in 1248.   

Meer over van de Elzas van Boulogne, Mathilda (Maud) en van Leuven, Hendrik I:

Huwelijk: rond 1190.   

1835074. von Schwaben von Hohenstaufen, Philips II (zonder land). (I10250) Philips II (zonder land) werd geboren in 1178.    Hij overleed in 1208 op een leeftijd van 30 jaren.    Hij trouwde van Byzantium Angelica, Irene Maria rond 1195.    (F03402)

1835075. van Byzantium Angelica, Irene Maria. (I10251) Irene Maria werd geboren in 1178.    Zij overleed in 1208 op een leeftijd van 30 jaren.   

Kinderen van van Byzantium Angelica, Irene Maria en von Schwaben von Hohenstaufen, Philips II (zonder land)

i. von Schwaben von Hohenstaufen, Maria. (I10247) Maria werd geboren op 1201-04-03 in Arezzo, Toscane (I).    Zij overleed in 1235.   

Meer over van Byzantium Angelica, Irene Maria en von Schwaben von Hohenstaufen, Philips II (zonder land):

Huwelijk: rond 1195.   

1835076. de Bourgogne, Eudes (Odon). (I10238) Eudes (Odon) werd geboren in 1166 in Bourgogne (Fr).    Hij overleed op 1218-07-06 in Lyon (Fr) op een leeftijd van 52 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van de Bourgogne, Hugues III Borrel en de Lorraine, Alix. Hij trouwde de Semur de Vergy, Alice in 1199.    (F03396)

1835077. de Semur de Vergy, Alice. (I10239) Alice werd geboren rond 1176.    Zij overleed in 1251 op een leeftijd van rond 75 jaren.   

Kinderen van de Semur de Vergy, Alice en de Bourgogne, Eudes (Odon)

i. de Bourgogne, Hugues IV. (I10236) Hugues IV werd geboren op 1212-03-09 in Bourgogne (Fr).    Hij overleed op 1273-10-27 in Villaines en Dumois (Fr).   

Meer over de Semur de Vergy, Alice en de Bourgogne, Eudes (Odon):

Huwelijk: 1199.   

1835078. de Dreux, Robert III ‘gasteblé’. (I10278) Robert III ‘gasteblé’ werd geboren in 1185.    Hij overleed in 1234 op een leeftijd van 49 jaren.    Hij trouwde de Saint Valery, Eleonore rond 1210.    (F03416)

1835079. de Saint Valery, Eleonore. (I10279) Eleonore werd geboren in 1192.    Zij overleed in 1250 op een leeftijd van 58 jaren.    Zij was de dochter van de Saint Valery, Thomas I en de Montgomery, Adela (Alix).

Kinderen van de Saint Valery, Eleonore en de Dreux, Robert III ‘gasteblé’

i. de Dreux, Yolande. (I10237) Yolande werd geboren rond 1212.    Zij overleed in 1248.   

Meer over de Saint Valery, Eleonore en de Dreux, Robert III ‘gasteblé’:

Huwelijk: rond 1210.   

1835080. de Dampierre, Guy. (I10285) Guy werd geboren rond 1160.    Hij overleed in 1215 op een leeftijd van rond 55 jaren.    Hij was de zoon van de Dampierre, Guillaume en de Moucy, Ermengarde. Hij trouwde de Bourbon, Mathilde rond 1190.    (F03419)

1835081. de Bourbon, Mathilde. (I10286) Mathilde werd geboren rond 1165.    Zij overleed in 1228 op een leeftijd van rond 63 jaren.    Zij was de dochter van de Bourbon, Archambaud en van Bourgondië, Alice.

Kinderen van de Bourbon, Mathilde en de Dampierre, Guy

i. de Dampierre, Guilllaume. (I10282) Guilllaume werd geboren in 1191.    Hij overleed in 1231.   

Meer over de Bourbon, Mathilde en de Dampierre, Guy:

Huwelijk: rond 1190.   

1835082. van Vlaanderen, Boudewijn VI Graaf van Henegouwen. (I10287) Boudewijn VI Graaf    van Henegouwen werd geboren in 1171.    Hij overleed in 1205 op een leeftijd van 34 jaren.    Hij was de zoon van van Vlaanderen, Boudewijn en d’ Alsace, Margaretha. Hij trouwde de Champagne, Marie in 1200.    (F03420)

1835083. de Champagne, Marie. (I10288) Marie werd geboren in 1174.    Zij overleed op 1204-08-09 op een leeftijd van 30 jaren, 7 maanden.    Zij was de dochter van de Blois Champagne, Henri I en Capet, Marie.

Kinderen van de Champagne, Marie en van Vlaanderen, Boudewijn VI Graaf van Henegouwen

i. van Vlaanderen, Margaretha. (I10283) Margaretha werd geboren in 1202.    Zij overleed in 1280.   

Meer over de Champagne, Marie en van Vlaanderen, Boudewijn VI Graaf van Henegouwen:

Huwelijk: 1200.   

1835084. de Béthune, Guillaume II le Roux. (I10319) Guillaume II le Roux werd geboren rond 1160.    Hij overleed in 1214 op een leeftijd van rond 54 jaren.    Hij trouwde van Dendermonde, Mathilde rond 1200.    (F03436)

1835085. van Dendermonde, Mathilde. (I10320) Mathilde werd geboren rond 1160.    Zij overleed in 1224 op een leeftijd van rond 64 jaren.   

Kinderen van van Dendermonde, Mathilde en de Béthune, Guillaume II le Roux

i. de Béthune, Robert VII Sire. (I10317) Robert VII Sire werd geboren rond 1200.    Hij overleed in 1248.   

Meer over van Dendermonde, Mathilde en de Béthune, Guillaume II le Roux:

Huwelijk: rond 1200.   

1835086. de Morialmé, Arnould II. (I10321) Arnould II werd geboren rond 1160.    Hij overleed in 1218 op een leeftijd van rond 58 jaren.    Hij was de zoon van de Morialmé, Gottschalk III en d’ Ham, Hedwig. Hij trouwde de Bailleul, Jeanne rond 1190.    (F03437)

1835087. de Bailleul, Jeanne. (I10322) Jeanne werd geboren rond 1175.    Zij overleed na 1200 at the age of meer dan ongeveer 25 jaren.   

Kinderen van de Bailleul, Jeanne en de Morialmé, Arnould II

i. de Morialmé, Isabella. (I10318) Isabella werd geboren in 1190.    Zij overleed in 1253.   

Meer over de Bailleul, Jeanne en de Morialmé, Arnould II:

Huwelijk: rond 1190.   

1835096. van Wijtvliet, Willem Simon. (I10228) Willem Simon werd geboren in 1190 in Aalburg (NB).    Hij overleed na 1255 op een leeftijd van meer dan 65 jaren.    Hij was de zoon van Teylinc van Wijtvliet, Simon Willem Floris en van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud. Hij trouwde van der Made, Ada Ysbrand rond 1220.    (F03392)

Opmerkingen bij van Wijtvliet, Willem Simon

1246 februari 2

Wilhelmus de Wijchvliet is getuige voor Nicolaas van Putten te Geervliet.

1255 oktober 27

Willem, heer van Wijfliet, neem de tiend van Scobbende in erfpacht van het Domkapittel te Utrecht. Zijn zoon Jan zal hem opvolgen.

Vader was mogelijk Sijmon v.W., genoemd in 1220 als getuige voor de graaf van Holland.

Meer over van Wijtvliet, Willem Simon:

Beroep: 1255. Heer van Wijtvliet.   

1835097. van der Made, Ada Ysbrand. (I15067) Ada Ysbrand werd geboren rond 1200.   

Kinderen van van der Made, Ada Ysbrand en van Wijtvliet, Willem Simon

i. van Wijtvliet, Jan Willem Simon. (I10224) Jan Willem Simon werd geboren rond 1220.    Hij overleed na 1255.   

ii. van Wijtvliet, Gertrudis Willem Jan. (I15036) Zij werd gedoopt op 1226-10-10 te Berkel (ZH). Zij overleed op 1304-07-15 in Berkel en Rodenrijs (ZH).   

Meer over van der Made, Ada Ysbrand en van Wijtvliet, Willem Simon:

Huwelijk: rond 1220.   

Generatie 22

3670144. van Leuven van Brabant, Godfried III. (I11460) Godfried III werd geboren in 1142.    Hij overleed in 1190 op een leeftijd van 48 jaren.    Hij was de zoon van van Leuven van Brabant, Godfried II Hertog en von Moha von Sulzbach, Lutgardia. Hij trouwde van Lotharingen, Margaretha rond 1165.    (F04127)

3670145. van Lotharingen, Margaretha. (I11463) Margaretha werd geboren in 1135.    Zij overleed in 1172 op een leeftijd van 37 jaren.    Zij was de dochter van van Limburg, Hendrik II en von Staffenberg, Mechtilde.

Kinderen van van Lotharingen, Margaretha en van Leuven van Brabant, Godfried III

i. van Leuven, Hendrik I. (I10248) Hendrik I werd geboren in 1165.    Hij overleed in 1235.   

Meer over van Lotharingen, Margaretha en van Leuven van Brabant, Godfried III:

Huwelijk: rond 1165.   

3670152. de Bourgogne, Hugues III Borrel. (I10240) Hugues III Borrel werd geboren rond 1148.    Hij overleed in 1192 op een leeftijd van rond 44 jaren.    Hij was de zoon van de Bourgogne, Odo II Borrel en de Blois Champagne, Marie. Hij trouwde de Lorraine, Alix rond 1165.    (F03397)

3670153. de Lorraine, Alix. (I10241) Alix werd geboren rond 1145.    Zij overleed in 1200 op een leeftijd van rond 55 jaren.    Zij was de dochter van de Haute-Lorraine, Mathieu I en von Hohenstaufen, Bertha.

Kinderen van de Lorraine, Alix en de Bourgogne, Hugues III Borrel

i. de Bourgogne, Eudes (Odon). (I10238) Eudes (Odon) werd geboren in 1166 in Bourgogne (Fr).    Hij overleed op 1218-07-06 in Lyon (Fr).   

Meer over de Lorraine, Alix en de Bourgogne, Hugues III Borrel:

Huwelijk: rond 1165.   

3670158. de Saint Valery, Thomas I. (I10323) Thomas I werd geboren rond 1170.    Hij overleed in 1214 op een leeftijd van rond 44 jaren.    Hij was de zoon van de Saint Valery, Bernard V en de Dammartin, Eleonore. Hij trouwde de Montgomery, Adela (Alix) rond 1190.    (F03438)

3670159. de Montgomery, Adela (Alix). (I10324) Adela (Alix) werd geboren rond 1160.    Zij overleed in 1251 op een leeftijd van rond 91 jaren.    Zij was de dochter van de Montgomery, Jean I en de Saint Pol, Beatrix.

Kinderen van de Montgomery, Adela (Alix) en de Saint Valery, Thomas I

i. de Saint Valery, Eleonore. (I10279) Eleonore werd geboren in 1192.    Zij overleed in 1250.   

Meer over de Montgomery, Adela (Alix) en de Saint Valery, Thomas I:

Huwelijk: rond 1190.   

3670160. de Dampierre, Guillaume. (I10295) Guillaume werd geboren in 1130.    Hij overleed in 1162 op een leeftijd van 32 jaren.    Hij was de zoon van de Dampierre, Guy en de Vaudémont, Helvida. Hij trouwde de Moucy, Ermengarde rond 1160.    (F03424)

3670161. de Moucy, Ermengarde. (I10296) Ermengarde werd geboren rond 1130.    Zij was de dochter van de Moucy, Itier en , Elisabeth.

Kinderen van de Moucy, Ermengarde en de Dampierre, Guillaume

i. de Dampierre, Guy. (I10285) Guy werd geboren rond 1160.    Hij overleed in 1215.   

Meer over de Moucy, Ermengarde en de Dampierre, Guillaume:

Huwelijk: rond 1160.   

3670162. de Bourbon, Archambaud. (I10301) Archambaud werd geboren in 1140.    Hij overleed in 1169 op een leeftijd van 29 jaren.    Hij was de zoon van de Bourbon, Archambaud en de Maurienne, Agnes. Hij trouwde van Bourgondië, Alice rond 1165.    (F03427)

3670163. van Bourgondië, Alice. (I10302) Alice werd geboren rond 1148.    Zij overleed rond 1192 at the age of rond 44 jaren.    Zij was de dochter van de Bourgogne, Odo II Borrel en de Blois Champagne, Marie.

Kinderen van van Bourgondië, Alice en de Bourbon, Archambaud

i. de Bourbon, Mathilde. (I10286) Mathilde werd geboren rond 1165.    Zij overleed in 1228.   

Meer over van Bourgondië, Alice en de Bourbon, Archambaud:

Huwelijk: rond 1165.   

3670164. van Vlaanderen, Boudewijn. (I10307) Boudewijn werd geboren in 1150.    Hij overleed in 1195 op een leeftijd van 45 jaren.    Hij was de zoon van van Henegouwen, Boudewijn en van Namen, Aleidis. Hij trouwde d’ Alsace, Margaretha rond 1170.    (F03430)

3670165. d’ Alsace, Margaretha. (I10308) Margaretha werd geboren in 1145.    Zij overleed in 1194 op een leeftijd van 49 jaren.    Zij was de dochter van d’ Alsace, Thierry en d’ Anjou, Sybilla.

Kinderen van d’ Alsace, Margaretha en van Vlaanderen, Boudewijn

i. van Vlaanderen, Boudewijn VI Graaf van Henegouwen. (I10287) Boudewijn VI Graaf    van Henegouwen werd geboren in 1171.    Hij overleed in 1205.   

Meer over d’ Alsace, Margaretha en van Vlaanderen, Boudewijn:

Huwelijk: rond 1170.   

3670166. de Blois Champagne, Henri I. (I10313) Henri I werd geboren in 1127.    Hij overleed in 1181 op een leeftijd van 54 jaren.    Hij was de zoon van de Blois, Thibaud IV en von Sponheim, Mathilde. Hij trouwde Capet, Marie rond 1170.    (F03433)

3670167. Capet, Marie. (I10314) Marie werd geboren in 1138.    Zij overleed in 1198 op een leeftijd van 60 jaren.    Zij was de dochter van van Frankrijk, Lodewijk en van Aquitanië, Eleonora.

Kinderen van Capet, Marie en de Blois Champagne, Henri I

i. de Champagne, Marie. (I10288) Marie werd geboren in 1174.    Zij overleed op 1204-08-09.   

Meer over Capet, Marie en de Blois Champagne, Henri I:

Huwelijk: rond 1170.   

3670172. de Morialmé, Gottschalk III. (I10916) Gottschalk III werd geboren rond 1130.    Hij overleed in 1189 op een leeftijd van rond 59 jaren.    Hij was de zoon van de Morialmé, Gottschalk II en de Aa, N. Hij trouwde d’ Ham, Hedwig rond 1160.    (F03772)

3670173. d’ Ham, Hedwig. (I10917) Hedwig werd geboren rond 1140.   

Kinderen van d’ Ham, Hedwig en de Morialmé, Gottschalk III

i. de Morialmé, Arnould II. (I10321) Arnould II werd geboren rond 1160.    Hij overleed in 1218.   

Meer over d’ Ham, Hedwig en de Morialmé, Gottschalk III:

Huwelijk: rond 1160.   

3670192. Teylinc van Wijtvliet, Simon Willem Floris. (I15076) Simon Willem Floris werd geboren in 1160.    Hij overleed in 1227 op een leeftijd van 67 jaren.    Hij was de zoon van van Teylinc van Voorne, Willem Floris en van der Lecke, Gisele (Rysela) Gerrit. Hij trouwde van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud rond 1190.    (F05315)

Meer over Teylinc van Wijtvliet, Simon Willem Floris:

Beroep: Leenman van het sticht Utrecht.   

3670193. van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud. (I15077) Aleid Jan Arnoud werd geboren in 1170.   

Kinderen van van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud en Teylinc van Wijtvliet, Simon Willem Floris

i. van Wijtvliet, Willem Simon. (I10228) Willem Simon werd geboren in 1190 in Aalburg (NB).    Hij overleed na 1255.   

Meer over van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud en Teylinc van Wijtvliet, Simon Willem Floris:

Huwelijk: rond 1190.   

Generatie 23

7340288. van Leuven van Brabant, Godfried II Hertog. (I11454) Godfried II Hertog werd geboren in 1105.    Hij overleed in 1142 op een leeftijd van 37 jaren.    Hij trouwde von Moha von Sulzbach, Lutgardia rond 1140.    (F04125)

7340289. von Moha von Sulzbach, Lutgardia. (I11459) Lutgardia werd geboren in 1109.    Zij overleed in 1162 op een leeftijd van 53 jaren.   

Kinderen van von Moha von Sulzbach, Lutgardia en van Leuven van Brabant, Godfried II Hertog

i. van Leuven van Brabant, Godfried III. (I11460) Godfried III werd geboren in 1142.    Hij overleed in 1190.   

Meer over von Moha von Sulzbach, Lutgardia en van Leuven van Brabant, Godfried II Hertog:

Huwelijk: rond 1140.   

7340290. van Limburg, Hendrik II. (I11461) Hendrik II werd geboren rond 1105.    Hij overleed op 1167-08-01 in Rome (I) op een leeftijd van rond 62 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van van Limburg, Hendrik en van Botenstein, Adelheid. Hij trouwde von Staffenberg, Mechtilde rond 1135.    (F04126)

7340291. von Staffenberg, Mechtilde. (I11462) Mechtilde werd geboren rond 1110.    Zij overleed op 1145-01-02 op een leeftijd van rond 35 jaren, 1 dag.   

Kinderen van von Staffenberg, Mechtilde en van Limburg, Hendrik II

i. van Lotharingen, Margaretha. (I11463) Margaretha werd geboren in 1135.    Zij overleed in 1172.   

ii. van Limburg, Hendrik (III). (I12756) Hendrik (III) werd geboren rond 1145.    Hij overleed rond 1221.   

Meer over von Staffenberg, Mechtilde en van Limburg, Hendrik II:

Huwelijk: rond 1135.   

7340304. de Bourgogne, Odo II Borrel. (I10242) Odo II Borrel werd geboren rond 1118.    Hij overleed in 1162 op een leeftijd van rond 44 jaren.    Hij was de zoon van de Bourgogne, Hugo II Borel ‘le Pacifique’ en de Turenne, Maud. Hij trouwde de Blois Champagne, Marie rond 1145.    (F03398)

7340305. de Blois Champagne, Marie. (I10243) Marie werd geboren rond 1128.    Zij overleed in 1190 op een leeftijd van rond 62 jaren.    Zij was de dochter van de Blois, Thibaud IV en von Sponheim, Mathilde.

Kinderen van de Blois Champagne, Marie en de Bourgogne, Odo II Borrel

i. de Bourgogne, Hugues III Borrel. (I10240) Hugues III Borrel werd geboren rond 1148.    Hij overleed in 1192.   

ii. van Bourgondië, Alice. (I10302) Alice werd geboren rond 1148.    Zij overleed rond 1192.   

Meer over de Blois Champagne, Marie en de Bourgogne, Odo II Borrel:

Huwelijk: rond 1145.   

7340306. de Haute-Lorraine, Mathieu I. (I10244) Mathieu I werd geboren in 1120.    Hij overleed in 1176 op een leeftijd van 56 jaren.    Hij was de zoon van van Opper-Lotharingen, Simon I en van Leuven, Adelheid. Hij trouwde von Hohenstaufen, Bertha rond 1145.    (F03399)

7340307. von Hohenstaufen, Bertha. (I10245) Bertha werd geboren rond 1122.    Zij overleed in 1195 op een leeftijd van rond 73 jaren.    Zij was de dochter van von Hohenstaufen, Friedrich II en von Bayern, Judith.

Kinderen van von Hohenstaufen, Bertha en de Haute-Lorraine, Mathieu I

i. de Lorraine, Alix. (I10241) Alix werd geboren rond 1145.    Zij overleed in 1200.   

Meer over von Hohenstaufen, Bertha en de Haute-Lorraine, Mathieu I:

Huwelijk: rond 1145.   

7340316. de Saint Valery, Bernard V. (I10325) Bernard V werd geboren rond 1140.    Hij was de zoon van de Saint Valery, Bernard IV en , Aénor. Hij trouwde de Dammartin, Eleonore rond 1170.    (F03439)

7340317. de Dammartin, Eleonore. (I10326) Eleonore werd geboren in 1153.   

Kinderen van de Dammartin, Eleonore en de Saint Valery, Bernard V

i. de Saint Valery, Thomas I. (I10323) Thomas I werd geboren rond 1170.    Hij overleed in 1214.   

Meer over de Dammartin, Eleonore en de Saint Valery, Bernard V:

Huwelijk: rond 1170.   

7340318. de Montgomery, Jean I. (I10327) Jean I werd geboren rond 1135.    Hij overleed in 1191 op een leeftijd van rond 56 jaren.    Hij was de zoon van de Montgomery de Ponthieu, Guy II en de Saint Pol, Ida. Hij trouwde de Saint Pol, Beatrix rond 1160.    (F03440)

7340319. de Saint Pol, Beatrix. (I10328) Beatrix werd geboren rond 1140.    Zij overleed na 1205 at the age of meer dan ongeveer 65 jaren.   

Kinderen van de Saint Pol, Beatrix en de Montgomery, Jean I

i. de Montgomery, Adela (Alix). (I10324) Adela (Alix) werd geboren rond 1160.    Zij overleed in 1251.   

Meer over de Saint Pol, Beatrix en de Montgomery, Jean I:

Huwelijk: rond 1160.   

7340320. de Dampierre, Guy. (I10297) Guy werd geboren in 1105.    Hij overleed in 1151 op een leeftijd van 46 jaren.    Hij was de zoon van de Dampierre, Thibault en de Montlhéry, Isabelle. Hij trouwde de Vaudémont, Helvida rond 1130.    (F03425)

7340321. de Vaudémont, Helvida. (I10298) Helvida werd geboren in 1100.    Zij was de dochter van de Vaudémont, André en de Braine, Agnes.

Kinderen van de Vaudémont, Helvida en de Dampierre, Guy

i. de Dampierre, Guillaume. (I10295) Guillaume werd geboren in 1130.    Hij overleed in 1162.   

Meer over de Vaudémont, Helvida en de Dampierre, Guy:

Huwelijk: rond 1130.   

7340322. de Moucy, Itier. (I10299) Itier werd geboren rond 1100.    Hij overleed in 1147 op een leeftijd van rond 47 jaren.    Hij was de zoon van de Moucy, Narjod I en , Ermengarde. Hij trouwde , Elisabeth rond 1130.    (F03426)

7340323. , Elisabeth. (I10300) Elisabeth werd geboren rond 1110.   

Kinderen van , Elisabeth en de Moucy, Itier

i. de Moucy, Ermengarde. (I10296) Ermengarde werd geboren rond 1130.   

Meer over , Elisabeth en de Moucy, Itier:

Huwelijk: rond 1130.   

7340324. de Bourbon, Archambaud. (I10303) Archambaud werd geboren rond 1112.    Hij overleed rond 1171 op een leeftijd van rond 59 jaren.    Hij was de zoon van de Bourbon, Aimon en de Nevers, Lucia. Hij trouwde de Maurienne, Agnes rond 1140.    (F03428)

7340325. de Maurienne, Agnes. (I10304) Agnes werd geboren rond 1105.    Zij overleed rond 1183 at the age of rond 78 jaren.   

Kinderen van de Maurienne, Agnes en de Bourbon, Archambaud

i. de Bourbon, Archambaud. (I10301) Archambaud werd geboren in 1140.    Hij overleed in 1169.   

Meer over de Maurienne, Agnes en de Bourbon, Archambaud:

Huwelijk: rond 1140.   

7340326. de Bourgogne, Odo II Borrel. (I10242)    is dezelfde persoon als [7340304].

7340327. de Blois Champagne, Marie. (I10243)    is dezelfde persoon als [7340305].

7340328. van Henegouwen, Boudewijn. (I10309) Boudewijn werd geboren in 1109.    Hij overleed in 1171 op een leeftijd van 62 jaren.    Hij was de zoon van van Hainault, Baudouin III Graaf en van Gelre, Yolande. Hij trouwde van Namen, Aleidis rond 1140.    (F03431)

7340329. van Namen, Aleidis. (I10310) Aleidis werd geboren rond 1115.    Zij overleed in 1168 op een leeftijd van rond 53 jaren.   

Kinderen van van Namen, Aleidis en van Henegouwen, Boudewijn

i. van Vlaanderen, Boudewijn. (I10307) Boudewijn werd geboren in 1150.    Hij overleed in 1195.   

Meer over van Namen, Aleidis en van Henegouwen, Boudewijn:

Huwelijk: rond 1140.   

7340330. d’ Alsace, Thierry. (I10311) Thierry werd geboren rond 1095.    Hij overleed in 1168 op een leeftijd van rond 73 jaren.    Hij was de zoon van d’ Alsace, Thierry en van Vlaanderen, Gertrudis. Hij trouwde d’ Anjou, Sybilla rond 1140.    (F03432)

7340331. d’ Anjou, Sybilla. (I10312) Sybilla werd geboren rond 1110.    Zij overleed in 1167 op een leeftijd van rond 57 jaren.    Zij was de dochter van d’ Anjou, Fulk en de Maine, Ermengarde.

Kinderen van d’ Anjou, Sybilla en d’ Alsace, Thierry

i. d’ Alsace, Margaretha. (I10308) Margaretha werd geboren in 1145.    Zij overleed in 1194.   

Meer over d’ Anjou, Sybilla en d’ Alsace, Thierry:

Huwelijk: rond 1140.   

7340332. de Blois, Thibaud IV. (I10264) Thibaud IV werd geboren na 1090.    Hij overleed in 1152 op een leeftijd van minder dan 62 jaren.    Hij was de zoon van de Blois, Etienne II Henri of Stephanus en van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc. Hij trouwde von Sponheim, Mathilde rond 1125.    (F03409)

7340333. von Sponheim, Mathilde. (I10265) Mathilde werd geboren rond 1100.    Zij overleed in 1161 op een leeftijd van rond 61 jaren.    Zij was de dochter van von Sponheim, Engelbert II en von Passau, Utha.

Kinderen van von Sponheim, Mathilde en de Blois, Thibaud IV

i. de Blois Champagne, Henri I. (I10313) Henri I werd geboren in 1127.    Hij overleed in 1181.   

ii. de Blois Champagne, Marie. (I10243) Marie werd geboren rond 1128.    Zij overleed in 1190.   

Meer over von Sponheim, Mathilde en de Blois, Thibaud IV:

Huwelijk: rond 1125.   

7340334. van Frankrijk, Lodewijk. (I10315) Lodewijk werd geboren in 1121.    Hij overleed in 1180 op een leeftijd van 59 jaren.    Hij trouwde van Aquitanië, Eleonora rond 1135.    (F03434)

7340335. van Aquitanië, Eleonora. (I10316) Eleonora werd geboren rond 1120.    Zij overleed in 1204 op een leeftijd van rond 84 jaren.   

Kinderen van van Aquitanië, Eleonora en van Frankrijk, Lodewijk

i. Capet, Marie. (I10314) Marie werd geboren in 1138.    Zij overleed in 1198.   

Meer over van Aquitanië, Eleonora en van Frankrijk, Lodewijk:

Huwelijk: rond 1135.   

7340344. de Morialmé, Gottschalk II. (I10903) Gottschalk II werd geboren rond 1100.    Hij overleed na 1140 op een leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren.    Hij was de zoon van de Morialmé, Gottschalk I en de Rumigny, Alpais. Hij trouwde de Aa, N rond 1130.    (F03771)

7340345. de Aa, N. (I10915) N werd geboren rond 1105.    Zij was de dochter van van Brienen, Dirk en van Eck, Johanna Agneta.

Kinderen van de Aa, N en de Morialmé, Gottschalk II

i. de Morialmé, Gottschalk III. (I10916) Gottschalk III werd geboren rond 1130.    Hij overleed in 1189.   

Meer over de Aa, N en de Morialmé, Gottschalk II:

Huwelijk: rond 1130.   

7340384. van Teylinc van Voorne, Willem Floris. (I15078) Willem Floris werd geboren in 1120.    Hij overleed in 1173 op een leeftijd van 53 jaren.    Hij trouwde van der Lecke, Gisele (Rysela) Gerrit rond 1150.    (F05316)

7340385. van der Lecke, Gisele (Rysela) Gerrit. (I15079) Gisele (Rysela) Gerrit werd geboren in 1130.    Zij overleed in 1173 op een leeftijd van 43 jaren.    Zij was de dochter van van Teylingen, Gerard II en van de Lecke, nn.

Kinderen van van der Lecke, Gisele (Rysela) Gerrit en van Teylinc van Voorne, Willem Floris

i. Teylinc van Wijtvliet, Simon Willem Floris. (I15076) Simon Willem Floris werd geboren in 1160.    Hij overleed in 1227.   

Meer over van der Lecke, Gisele (Rysela) Gerrit en van Teylinc van Voorne, Willem Floris:

Huwelijk: rond 1150.   

Generatie 24

14680580. van Limburg, Hendrik. (I12757) Hendrik werd geboren rond 1060.    Hij overleed rond 1119 op een leeftijd van rond 59 jaren.    Hij was de zoon van van Arlon, Walram II Udo en van Luxemburg, Jutta. Hij trouwde van Botenstein, Adelheid rond 1080.    (F04497)

14680581. van Botenstein, Adelheid. (I12758) Adelheid werd geboren rond 1056.    Zij overleed op 1106-08-13 op een leeftijd van rond 50 jaren, 7 maanden.   

Kinderen van van Botenstein, Adelheid en van Limburg, Hendrik

i. van Limburg, Hendrik II. (I11461) Hendrik II werd geboren rond 1105.    Hij overleed op 1167-08-01 in Rome (I).   

Meer over van Botenstein, Adelheid en van Limburg, Hendrik:

Huwelijk: rond 1080.   

14680608. de Bourgogne, Hugo II Borel ‘le Pacifique’. (I10270) Hugo II Borel ‘le Pacifique’ werd geboren in 1084.    Hij overleed in 1143 op een leeftijd van 59 jaren.    Hij was de zoon van de Bourgogne, Odo Eudes I Borel en de Bourgogne Comté, Sybille. Hij trouwde de Turenne, Maud rond 1115.    (F03412)

14680609. de Turenne, Maud. (I10271) Maud werd geboren rond 1093.    Zij overleed na 1162 at the age of meer dan ongeveer 69 jaren.    Zij was de dochter van de Turenne, Boson I en Comtor de Terrasson, Gerberge Dite.

Kinderen van de Turenne, Maud en de Bourgogne, Hugo II Borel ‘le Pacifique’

i. de Bourgogne, Odo II Borrel. (I10242) Odo II Borrel werd geboren rond 1118.    Hij overleed in 1162.   

Meer over de Turenne, Maud en de Bourgogne, Hugo II Borel ‘le Pacifique’:

Huwelijk: rond 1115.   

14680610. de Blois, Thibaud IV. (I10264)    is dezelfde persoon als [7340332].

14680611. von Sponheim, Mathilde. (I10265)    is dezelfde persoon als [7340333].

14680612. van Opper-Lotharingen, Simon I. (I10258) Simon I werd geboren rond 1090.    Hij overleed in 1138 op een leeftijd van rond 48 jaren.    Hij was de zoon van van Opper-Lotharingen, Dirk II en von Formbach, Hedwig. Hij trouwde van Leuven, Adelheid rond 1120.    (F03406)

14680613. van Leuven, Adelheid. (I10259) Adelheid werd geboren rond 1090.    Zij overleed in 1158 op een leeftijd van rond 68 jaren.    Zij was de dochter van van Brabant van Leuven van Lotharingen, Hendrik III en van Vlaanderen, Gertrude.

Kinderen van van Leuven, Adelheid en van Opper-Lotharingen, Simon I

i. de Haute-Lorraine, Mathieu I. (I10244) Mathieu I werd geboren in 1120.    Hij overleed in 1176.   

Meer over van Leuven, Adelheid en van Opper-Lotharingen, Simon I:

Huwelijk: rond 1120.   

14680614. von Hohenstaufen, Friedrich II. (I10252) Friedrich II werd geboren in 1090.    Hij overleed in 1147 op een leeftijd van 57 jaren.    Hij was de zoon van von Hohenstaufen, Friedrich I ‘le Borgne” en von Franconia von Waiblingen, Agnes. Hij trouwde von Bayern, Judith rond 1120.    (F03403)

14680615. von Bayern, Judith. (I10253) Judith werd geboren in 1100.    Zij overleed in 1132 op een leeftijd van 32 jaren.    Zij was de dochter van von Bayern, Heinrich I ‘niger’ en von Sachsen, Wulfhild.

Kinderen van von Bayern, Judith en von Hohenstaufen, Friedrich II

i. von Hohenstaufen, Bertha. (I10245) Bertha werd geboren rond 1122.    Zij overleed in 1195.   

Meer over von Bayern, Judith en von Hohenstaufen, Friedrich II:

Huwelijk: rond 1120.   

14680632. de Saint Valery, Bernard IV. (I10662) Bernard IV werd geboren rond 1090.    Hij was de zoon van de Saint Valery, Bernard III en , Matilda. Hij trouwde , Aénor rond 1140.    (F03622)

14680633. , Aénor. (I10663) Aénor werd geboren rond 1090.   

Kinderen van , Aénor en de Saint Valery, Bernard IV

i. de Saint Valery, Bernard V. (I10325) Bernard V werd geboren rond 1140.   

Meer over , Aénor en de Saint Valery, Bernard IV:

Huwelijk: rond 1140.   

14680636. de Montgomery de Ponthieu, Guy II. (I10666) Guy II werd geboren rond 1115.    Hij overleed in 1147 op een leeftijd van rond 32 jaren.    Hij was de zoon van de Montgomery, Guillaume I (II) Talvas en de Bourgogne, Adelheid Helia (=Alix, Alice). Hij trouwde de Saint Pol, Ida rond 1135.    (F03624)

14680637. de Saint Pol, Ida. (I10667) Ida werd geboren rond 1115.    Zij overleed rond 1177 at the age of rond 62 jaren.   

Kinderen van de Saint Pol, Ida en de Montgomery de Ponthieu, Guy II

i. de Montgomery, Jean I. (I10327) Jean I werd geboren rond 1135.    Hij overleed in 1191.   

Meer over de Saint Pol, Ida en de Montgomery de Ponthieu, Guy II:

Huwelijk: rond 1135.   

14680640. de Dampierre, Thibault. (I10329) Thibault werd geboren in 1060.    Hij overleed in 1107 op een leeftijd van 47 jaren.    Hij was de zoon van de Dampierre, Thibaut en , Marie. Hij trouwde de Montlhéry, Isabelle rond 1100.    (F03441)

14680641. de Montlhéry, Isabelle. (I10330) Isabelle werd geboren rond 1080.    Zij was de dochter van de Montlhéry, Milon en de Troyes, Lithwisa.

Kinderen van de Montlhéry, Isabelle en de Dampierre, Thibault

i. de Dampierre, Guy. (I10297) Guy werd geboren in 1105.    Hij overleed in 1151.   

Meer over de Montlhéry, Isabelle en de Dampierre, Thibault:

Huwelijk: rond 1100.   

14680642. de Vaudémont, André. (I10584) André werd geboren rond 1080.    Hij overleed op 1142-07-19 in Vaudémont (Fr) op een leeftijd van rond 62 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van van Opper-Lotharingen, Gerard I en von Egisheim, Edith. Hij had een relatie met de Braine, Agnes..    (F03582)

Meer over de Vaudémont, André:

Beroep: Heer van Vaudémont, Fere-en-Tardenois, Nesles, Longueville en van Quincy.   

14680643. de Braine, Agnes. (I10585) Agnes werd geboren rond 1080.   

Kinderen van de Braine, Agnes en de Vaudémont, André

i. de Vaudémont, Helvida. (I10298) Helvida werd geboren in 1100.   

14680644. de Moucy, Narjod I. (I10564) Narjod I werd geboren rond 1076.    Hij was de zoon van de Moucy, Itier I. Hij trouwde , Ermengarde rond 1100.    (F03570)

14680645. , Ermengarde. (I10565) Ermengarde werd geboren rond 1080.   

Kinderen van , Ermengarde en de Moucy, Narjod I

i. de Moucy, Itier. (I10299) Itier werd geboren rond 1100.    Hij overleed in 1147.   

Meer over , Ermengarde en de Moucy, Narjod I:

Huwelijk: rond 1100.   

14680648. de Bourbon, Aimon. (I10696) Aimon werd geboren rond 1080.    Hij was de zoon van de Bourbon, Archambaud en , Beliarde. Hij had een relatie met de Nevers, Lucia..    (F03641)

14680649. de Nevers, Lucia. (I10697) Lucia werd geboren rond 1080.    Zij was de dochter van de Nevers, N.

Kinderen van de Nevers, Lucia en de Bourbon, Aimon

i. de Bourbon, Archambaud. (I10303) Archambaud werd geboren rond 1112.    Hij overleed rond 1171.   

14680652. de Bourgogne, Hugo II Borel ‘le Pacifique’. (I10270)    is dezelfde persoon als [14680608].

14680653. de Turenne, Maud. (I10271)    is dezelfde persoon als [14680609].

14680654. de Blois, Thibaud IV. (I10264)    is dezelfde persoon als [7340332].

14680655. von Sponheim, Mathilde. (I10265)    is dezelfde persoon als [7340333].

14680656. van Hainault, Baudouin III Graaf. (I13098) Baudouin III Graaf werd geboren rond 1080.    Hij overleed in 1120 op een leeftijd van rond 40 jaren.    Hij trouwde van Gelre, Yolande rond 1107.    (F04624)

14680657. van Gelre, Yolande. (I13097) Yolande werd geboren rond 1083.    Zij was de dochter van van Wassenberg, Gerard Flaminus II Graaf en van Poitou, Clementia.

Kinderen van van Gelre, Yolande en van Hainault, Baudouin III Graaf

i. van Henegouwen, Boudewijn. (I10309) Boudewijn werd geboren in 1109.    Hij overleed in 1171.   

ii. van Dale, Gerhardt I de Hainault graaf. (I13074) Gerhardt I de Hainault graaf werd geboren rond 1110.    Hij overleed in 1166.   

Meer over van Gelre, Yolande en van Hainault, Baudouin III Graaf:

Huwelijk: rond 1107.   

14680660. d’ Alsace, Thierry. (I10593) Thierry werd geboren rond 1060.    Hij overleed in 1115 op een leeftijd van rond 55 jaren.    Hij was de zoon van van de Elzas van Opper-Lotharingen, Gerard IV ‘de Grote’ en van Namen, Hedwig. Hij trouwde van Vlaanderen, Gertrudis rond 1095.    (F03586)

14680661. van Vlaanderen, Gertrudis. (I10594) Gertrudis werd geboren rond 1062.    Zij overleed in 1117 op een leeftijd van rond 55 jaren.    Zij was de dochter van van Vlaanderen, Robrecht en von Sachsen Billung, Gertrudis.

Kinderen van van Vlaanderen, Gertrudis en d’ Alsace, Thierry

i. d’ Alsace, Thierry. (I10311) Thierry werd geboren rond 1095.    Hij overleed in 1168.   

ii. van Lotharingen, Gertrude. (I10595) Gertrude werd geboren rond 1100.    Zij overleed in 1144.   

iii. van Lotharingen, Gisela. (I10596) Gisela werd geboren rond 1105.    Zij overleed na 1152.   

Meer over van Vlaanderen, Gertrudis en d’ Alsace, Thierry:

Huwelijk: rond 1095.   

Kinderen van van Vlaanderen, Gertrudis en van Opper-Lotharingen, Dirk II

i. van Opper-Lotharingen, Dirk van de Elzas. (I13099) Dirk van de Elzas werd geboren in 1100.    Hij overleed in 1168 in Watten (D).   

Meer over van Vlaanderen, Gertrudis en van Opper-Lotharingen, Dirk II:

Huwelijk: 1095.   

14680662. d’ Anjou, Fulk. (I10893) Fulk werd geboren in 1092.    Hij overleed in 1142 op een leeftijd van 50 jaren.    Hij was de zoon van d’ Anjou, Fulco. Hij trouwde de Maine, Ermengarde rond 1110.    (F03759)

14680663. de Maine, Ermengarde. (I10896) Ermengarde werd geboren rond 1090.    Zij overleed in 1126 op een leeftijd van rond 36 jaren.    Zij was de dochter van de Maine, Elias en de Loire, Mathildis.

Kinderen van de Maine, Ermengarde en d’ Anjou, Fulk

i. d’ Anjou, Sybilla. (I10312) Sybilla werd geboren rond 1110.    Zij overleed in 1167.   

Meer over de Maine, Ermengarde en d’ Anjou, Fulk:

Huwelijk: rond 1110.   

14680664. de Blois, Etienne II Henri of Stephanus. (I10266) Etienne II Henri of Stephanus werd geboren in 1045.    Hij overleed op 1102-05-19 op een leeftijd van 57 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van de Blois, Thilbaut. Hij trouwde van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc rond 1090.    (F03410)

Meer over de Blois, Etienne II Henri of Stephanus:

Beroep: Graaf van Blois. Een van de leiders van de eerste kruistocht..   

14680665. van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc. (I10267) Adele Beauclerc werd geboren rond 1062.    Zij overleed op 1137-03-08 op een leeftijd van rond 75 jaren, 2 maanden.    Zij was de dochter van of England, William the Conquerer en van Vlaanderen, Mathilda.

Kinderen van van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc en de Blois, Etienne II Henri of Stephanus

i. de Blois, Thibaud IV. (I10264) Thibaud IV werd geboren na 1090.    Hij overleed in 1152.   

Meer over van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc en de Blois, Etienne II Henri of Stephanus:

Huwelijk: rond 1090.   

14680666. von Sponheim, Engelbert II. (I10268) Engelbert II werd geboren rond 1075.    Hij overleed in 1141 op een leeftijd van rond 66 jaren.    Hij was de zoon van von Levanthal, Engelbert von Sponheim en von Flinsbach, Hedwig. Hij trouwde von Passau, Utha rond 1100.    (F03411)

Meer over von Sponheim, Engelbert II:

Beroep: Pfalzgraaf van Beieren, Graaf van Karinthië, Graaf van Ortenburg, Markies van Frioul en Istrië, Heer van Marquardstein.   

14680667. von Passau, Utha. (I10269) Utha werd geboren rond 1080.    Zij overleed in 1140 op een leeftijd van rond 60 jaren.    Zij was de dochter van von Passau, Ulrich en von Lechsgemuend, Adelheid.

Kinderen van von Passau, Utha en von Sponheim, Engelbert II

i. von Sponheim, Mathilde. (I10265) Mathilde werd geboren rond 1100.    Zij overleed in 1161.   

Meer over von Passau, Utha en von Sponheim, Engelbert II:

Huwelijk: rond 1100.   

14680688. de Morialmé, Gottschalk I. (I10921) Gottschalk I werd geboren rond 1070.    Hij overleed na 1127 op een leeftijd van meer dan ongeveer 57 jaren.    Hij trouwde de Rumigny, Alpais rond 1100.    (F03776)

14680689. de Rumigny, Alpais. (I10924) Alpais werd geboren rond 1075.    Zij was de dochter van de Rumigny, Arnould II en , Yvette.

Kinderen van de Rumigny, Alpais en de Morialmé, Gottschalk I

i. de Morialmé, Gottschalk II. (I10903) Gottschalk II werd geboren rond 1100.    Hij overleed na 1140.   

Meer over de Rumigny, Alpais en de Morialmé, Gottschalk I:

Huwelijk: rond 1100.   

14680690. van Brienen, Dirk. (I10918) Dirk werd geboren rond 1060.    Hij had een relatie met van Eck, Johanna Agneta..    (F03773)

14680691. van Eck, Johanna Agneta. (I10919) Johanna Agneta werd geboren rond 1070.   

Kinderen van van Eck, Johanna Agneta en van Brienen, Dirk

i. de Aa, N. (I10915) N werd geboren rond 1105.   

14680770. van Teylingen, Gerard II. (I15080) Gerard II werd geboren rond 1100.    Hij overleed in 1164 op een leeftijd van rond 64 jaren.    Hij was de zoon van van Teylingen, Gerard I en van Arkel, NN Jansdr. Hij trouwde van de Lecke, nn rond 1130.    (F05317)

Meer over van Teylingen, Gerard II:

Beroep: Heer van Teijlingen.   

14680771. van de Lecke, nn. (I15081) nn werd geboren in 1105.   

Kinderen van van de Lecke, nn en van Teylingen, Gerard II

i. van der Lecke, Gisele (Rysela) Gerrit. (I15079) Gisele (Rysela) Gerrit werd geboren in 1130.    Zij overleed in 1173.   

ii. van Teylingen, Hugo III. (I15082) Hugo III werd geboren rond 1134.    Hij overleed in 1172.   

Meer over van de Lecke, nn en van Teylingen, Gerard II:

Huwelijk: rond 1130.   

Generatie 25

29361160. van Arlon, Walram II Udo. (I12759) Walram II Udo werd geboren rond 1040.    Hij overleed rond 1070 op een leeftijd van rond 30 jaren.    Hij trouwde van Luxemburg, Jutta rond 1060.    (F04498)

29361161. van Luxemburg, Jutta. (I12760) Jutta werd geboren rond 1040.    Zij overleed rond 1070 at the age of rond 30 jaren.    Zij was de dochter van van Luxemburg, Friedrich en de Boulogne, Gerbera.

Kinderen van van Luxemburg, Jutta en van Arlon, Walram II Udo

i. van Limburg, Hendrik. (I12757) Hendrik werd geboren rond 1060.    Hij overleed rond 1119.   

ii. van Merum, Conrad. (I12761) Conrad werd geboren rond 1070.   

Meer over van Luxemburg, Jutta en van Arlon, Walram II Udo:

Huwelijk: rond 1060.   

29361216. de Bourgogne, Odo Eudes I Borel. (I10272) Odo Eudes I Borel werd geboren rond 1058.    Hij overleed in 1103 op een leeftijd van rond 45 jaren.    Hij was de zoon van van Bourgondië, Henri en van Barcelona, Sibylle. Hij trouwde de Bourgogne Comté, Sybille rond 1080.    (F03413)

29361217. de Bourgogne Comté, Sybille. (I10273) Sybille werd geboren rond 1060.    Zij overleed na 1103 at the age of meer dan ongeveer 43 jaren.    Zij was de dochter van van Bourgondië, Willem I (de Grote) en de Longwy, Stephanie of Etiemmette.

Kinderen van de Bourgogne Comté, Sybille en de Bourgogne, Odo Eudes I Borel

i. de Bourgogne, Adelheid Helia (=Alix, Alice). (I10669) Adelheid Helia (=Alix, Alice) werd geboren in 1080.    Zij overleed in 1142.   

ii. de Bourgogne, Hugo II Borel ‘le Pacifique’. (I10270) Hugo II Borel ‘le Pacifique’ werd geboren in 1084.    Hij overleed in 1143.   

Meer over de Bourgogne Comté, Sybille en de Bourgogne, Odo Eudes I Borel:

Huwelijk: rond 1080.   

29361218. de Turenne, Boson I. (I10274) Boson I werd geboren rond 1050.    Hij overleed in 1092 op een leeftijd van rond 42 jaren.    Hij was de zoon van van Turijn, Willem en , Mathilde. Hij trouwde Comtor de Terrasson, Gerberge Dite rond 1090.    (F03414)

29361219. Comtor de Terrasson, Gerberge Dite. (I10275) Gerberge Dite werd geboren rond 1050.    Zij overleed in 1103 op een leeftijd van rond 53 jaren.   

Kinderen van Comtor de Terrasson, Gerberge Dite en de Turenne, Boson I

i. de Turenne, Maud. (I10271) Maud werd geboren rond 1093.    Zij overleed na 1162.   

Meer over Comtor de Terrasson, Gerberge Dite en de Turenne, Boson I:

Huwelijk: rond 1090.   

29361220. de Blois, Etienne II Henri of Stephanus. (I10266)    is dezelfde persoon als [14680664].

29361221. van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc. (I10267)    is dezelfde persoon als [14680665].

29361222. von Sponheim, Engelbert II. (I10268)    is dezelfde persoon als [14680666].

29361223. von Passau, Utha. (I10269)    is dezelfde persoon als [14680667].

29361224. van Opper-Lotharingen, Dirk II. (I10260) Dirk II werd geboren rond 1044.    Hij overleed in 1115 op een leeftijd van rond 71 jaren.    Hij was de zoon van van de Elzas van Opper-Lotharingen, Gerard IV ‘de Grote’ en van Namen, Hedwig. Hij trouwde von Formbach, Hedwig rond 1090.    (F03407)Hij trouwde tevens van Vlaanderen, Gertrudis in 1095.    (F04625)

29361225. von Formbach, Hedwig. (I10261) Hedwig werd geboren in 1058.    Zij overleed in 1090 op een leeftijd van 32 jaren.   

Kinderen van von Formbach, Hedwig en van Opper-Lotharingen, Dirk II

i. van Saksen, Geertruid. (I13083) Geertruid werd geboren rond 1080.    Zij overleed op 1144-05-23 in Rijnsburg.   

ii. van Opper-Lotharingen, Simon I. (I10258) Simon I werd geboren rond 1090.    Hij overleed in 1138.   

Meer over von Formbach, Hedwig en van Opper-Lotharingen, Dirk II:

Huwelijk: rond 1090.   

29361226. van Brabant van Leuven van Lotharingen, Hendrik III. (I10262) Hendrik III werd geboren rond 1060.    Hij overleed in 1095 op een leeftijd van rond 35 jaren.    Hij trouwde van Vlaanderen, Gertrude rond 1090.    (F03408)

29361227. van Vlaanderen, Gertrude. (I10263) Gertrude werd geboren in 1070.    Zij overleed rond 1126 at the age of rond 56 jaren.   

Kinderen van van Vlaanderen, Gertrude en van Brabant van Leuven van Lotharingen, Hendrik III

i. van Leuven, Adelheid. (I10259) Adelheid werd geboren rond 1090.    Zij overleed in 1158.   

Meer over van Vlaanderen, Gertrude en van Brabant van Leuven van Lotharingen, Hendrik III:

Huwelijk: rond 1090.   

29361228. von Hohenstaufen, Friedrich I ‘le Borgne”. (I10254) Friedrich I ‘le Borgne” werd geboren rond 1038.    Hij overleed in 1105 op een leeftijd van rond 67 jaren.    Hij trouwde von Franconia von Waiblingen, Agnes rond 1090.    (F03404)

29361229. von Franconia von Waiblingen, Agnes. (I10255) Agnes werd geboren in 1067.    Zij overleed in 1143 op een leeftijd van 76 jaren.   

Kinderen van von Franconia von Waiblingen, Agnes en von Hohenstaufen, Friedrich I ‘le Borgne”

i. von Hohenstaufen, Friedrich II. (I10252) Friedrich II werd geboren in 1090.    Hij overleed in 1147.   

Meer over von Franconia von Waiblingen, Agnes en von Hohenstaufen, Friedrich I ‘le Borgne”:

Huwelijk: rond 1090.   

29361230. von Bayern, Heinrich I ‘niger’. (I10256) Heinrich I ‘niger’ werd geboren in 1074.    Hij overleed in 1126 op een leeftijd van 52 jaren.    Hij trouwde von Sachsen, Wulfhild rond 1100.    (F03405)

29361231. von Sachsen, Wulfhild. (I10257) Wulfhild werd geboren in 1071.    Zij overleed in 1126 op een leeftijd van 55 jaren.   

Kinderen van von Sachsen, Wulfhild en von Bayern, Heinrich I ‘niger’

i. von Bayern, Judith. (I10253) Judith werd geboren in 1100.    Zij overleed in 1132.   

Meer over von Sachsen, Wulfhild en von Bayern, Heinrich I ‘niger’:

Huwelijk: rond 1100.   

29361264. de Saint Valery, Bernard III. (I10664) Bernard III werd geboren rond 1060.    Hij overleed in 1099 op een leeftijd van rond 39 jaren.    Hij was de zoon van de Saint Valery, Gauthier (Walter) en de Montlhéry, Hodierne. Hij trouwde , Matilda rond 1090.    (F03623)

29361265. , Matilda. (I10665) Matilda werd geboren rond 1070.   

Kinderen van , Matilda en de Saint Valery, Bernard III

i. de Saint Valery, Bernard IV. (I10662) Bernard IV werd geboren rond 1090.   

Meer over , Matilda en de Saint Valery, Bernard III:

Huwelijk: rond 1090.   

29361272. de Montgomery, Guillaume I (II) Talvas. (I10668) Guillaume I (II) Talvas werd geboren rond 1090.    Hij overleed in 1171 op een leeftijd van rond 81 jaren.    Hij trouwde de Bourgogne, Adelheid Helia (=Alix, Alice) rond 1110.    (F03625)

29361273. de Bourgogne, Adelheid Helia (=Alix, Alice). (I10669) Adelheid Helia (=Alix, Alice) werd geboren in 1080.    Zij overleed in 1142 op een leeftijd van 62 jaren.    Zij was de dochter van de Bourgogne, Odo Eudes I Borel en de Bourgogne Comté, Sybille.

Kinderen van de Bourgogne, Adelheid Helia (=Alix, Alice) en de Montgomery, Guillaume I (II) Talvas

i. de Montgomery de Ponthieu, Guy II. (I10666) Guy II werd geboren rond 1115.    Hij overleed in 1147.   

Meer over de Bourgogne, Adelheid Helia (=Alix, Alice) en de Montgomery, Guillaume I (II) Talvas:

Huwelijk: rond 1110.   

29361280. de Dampierre, Thibaut. (I10331) Thibaut werd geboren rond 1040.    Hij was de zoon van de Dampierre, Guy-Eudes en de Boulogne, Sybille. Hij trouwde , Marie rond 1060.    (F03442)

29361281. , Marie. (I10332) Marie werd geboren rond 1040.   

Kinderen van , Marie en de Dampierre, Thibaut

i. de Dampierre, Thibault. (I10329) Thibault werd geboren in 1060.    Hij overleed in 1107.   

Meer over , Marie en de Dampierre, Thibaut:

Huwelijk: rond 1060.   

29361282. de Montlhéry, Milon. (I10333) Milon werd geboren rond 1035.    Hij overleed in 1118 op een leeftijd van rond 83 jaren.    Hij was de zoon van de Montlhéry, Guy en de Gometz – La Ferté, Hodierne. Hij trouwde de Troyes, Lithwisa rond 1080.    (F03443)

29361283. de Troyes, Lithwisa. (I10334) Lithwisa werd geboren rond 1050.    Zij overleed in 1112 op een leeftijd van rond 62 jaren.    Zij was de dochter van d’ Eu, Guillaume en de Soissons, Aelis.

Kinderen van de Troyes, Lithwisa en de Montlhéry, Milon

i. de Montlhéry, Isabelle. (I10330) Isabelle werd geboren rond 1080.   

Meer over de Troyes, Lithwisa en de Montlhéry, Milon:

Huwelijk: rond 1080.   

29361284. van Opper-Lotharingen, Gerard I. (I10586) Gerard I werd geboren in 1057.    Hij overleed in 1108 op een leeftijd van 51 jaren.    Hij was de zoon van van de Elzas van Opper-Lotharingen, Gerard IV ‘de Grote’ en van Namen, Hedwig. Hij trouwde von Egisheim, Edith rond 1080.    (F03583)

29361285. von Egisheim, Edith. (I10587) Edith werd geboren rond 1060.    Zij overleed rond 1118 at the age of rond 58 jaren.    Zij was de dochter van von Egisheim, Gerhard III.

Kinderen van von Egisheim, Edith en van Opper-Lotharingen, Gerard I

i. de Vaudémont, André. (I10584) André werd geboren rond 1080.    Hij overleed op 1142-07-19 in Vaudémont (Fr).   

ii. de Vaudémont, Giséla. (I10591) Giséla werd geboren rond 1090.    Zij overleed in 1127.   

Meer over von Egisheim, Edith en van Opper-Lotharingen, Gerard I:

Huwelijk: rond 1080.   

29361288. de Moucy, Itier I. (I10566) Itier I werd geboren rond 1052.    Hij was de zoon van de Narbonne, Bernard en de Rouergue, Fides. Hij had een relatie met Onbekend..    (F03571)

Kinderen van Onbekend en de Moucy, Itier I

i. de Moucy, Narjod I. (I10564) Narjod I werd geboren rond 1076.   

29361296. de Bourbon, Archambaud. (I10694) Archambaud werd geboren rond 1050.    Hij was de zoon van de Bourbon, Archambaud. Hij had een relatie met , Beliarde..    (F03640)

29361297. , Beliarde. (I10695) Beliarde werd geboren rond 1050.   

Kinderen van , Beliarde en de Bourbon, Archambaud

i. de Bourbon, Aimon. (I10696) Aimon werd geboren rond 1080.   

29361298. de Nevers, N. (I10698) N werd geboren rond 1050.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F03642)

Kinderen van Onbekend en de Nevers, N

i. de Nevers, Lucia. (I10697) Lucia werd geboren rond 1080.   

29361304. de Bourgogne, Odo Eudes I Borel. (I10272)    is dezelfde persoon als [29361216].

29361305. de Bourgogne Comté, Sybille. (I10273)    is dezelfde persoon als [29361217].

29361306. de Turenne, Boson I. (I10274)    is dezelfde persoon als [29361218].

29361307. Comtor de Terrasson, Gerberge Dite. (I10275)    is dezelfde persoon als [29361219].

29361308. de Blois, Etienne II Henri of Stephanus. (I10266)    is dezelfde persoon als [14680664].

29361309. van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc. (I10267)    is dezelfde persoon als [14680665].

29361310. von Sponheim, Engelbert II. (I10268)    is dezelfde persoon als [14680666].

29361311. von Passau, Utha. (I10269)    is dezelfde persoon als [14680667].

29361314. van Wassenberg, Gerard Flaminus II Graaf. (I13096) Gerard Flaminus II Graaf werd geboren rond 1055.    Hij trouwde van Poitou, Clementia na 1086.    (F04623)

29361315. van Poitou, Clementia. (I13095) Clementia werd geboren rond 1055.    Zij was de dochter van van Poitou, Pierre (Willem IV) en de Longwy, Ermesinde.

Kinderen van van Poitou, Clementia en van Wassenberg, Gerard Flaminus II Graaf

i. van Gelre, Yolande. (I13097) Yolande werd geboren rond 1083.   

Meer over van Poitou, Clementia en van Wassenberg, Gerard Flaminus II Graaf:

Huwelijk: na 1086.   

29361320. van de Elzas van Opper-Lotharingen, Gerard IV ‘de Grote’. (I10289) Gerard IV ‘de Grote’ werd geboren in 1022.    Hij overleed op 1070-04-06 op een leeftijd van 48 jaren, 3 maanden.    Hij was de zoon van de Metz, Gerard II en von Egisheim, Gisela. Hij trouwde van Namen, Hedwig rond 1050.    (F03584)

Meer over van de Elzas van Opper-Lotharingen, Gerard IV ‘de Grote’:

Beroep: Koninklijk Graaf van Metz en Hertog van Opper-Lotharingen.   

29361321. van Namen, Hedwig. (I10290) Hedwig werd geboren rond 1020.    Zij overleed na 1070 at the age of meer dan ongeveer 50 jaren.    Zij was de dochter van van Namen, Albert II Graaf en van Brabant van Lotharingen, Regelindus.

Kinderen van van Namen, Hedwig en van de Elzas van Opper-Lotharingen, Gerard IV ‘de Grote’

i. van Opper-Lotharingen, Dirk II. (I10260) Dirk II werd geboren rond 1044.    Hij overleed in 1115.   

ii. van Opper-Lotharingen, Gerard I. (I10586) Gerard I werd geboren in 1057.    Hij overleed in 1108.   

iii. d’ Alsace, Thierry. (I10593) Thierry werd geboren rond 1060.    Hij overleed in 1115.   

iv. de Fouvens, Beatrice. (I10592) Beatrice werd geboren rond 1070.   

Meer over van Namen, Hedwig en van de Elzas van Opper-Lotharingen, Gerard IV ‘de Grote’:

Huwelijk: rond 1050.   

29361322. van Vlaanderen, Robrecht. (I10640) Robrecht werd geboren rond 1032.    Hij overleed in 1093 op een leeftijd van rond 61 jaren.    Hij was de zoon van van Vlaanderen, Boudewijn V en van Frankrijk, Adelaide de Contenance. Hij trouwde von Sachsen Billung, Gertrudis rond 1060.    (F03612)

29361323. von Sachsen Billung, Gertrudis. (I10657) Gertrudis werd geboren in 1033.    Zij overleed in 1113 op een leeftijd van 80 jaren.    Zij was de dochter van von Sachsen Billung, Bernhard II en von Schweinfurt, Eilika.

Kinderen van von Sachsen Billung, Gertrudis en van Vlaanderen, Robrecht

i. van Vlaanderen, Gertrudis. (I10594) Gertrudis werd geboren rond 1062.    Zij overleed in 1117.   

Meer over von Sachsen Billung, Gertrudis en van Vlaanderen, Robrecht:

Huwelijk: rond 1060.   

29361324. d’ Anjou, Fulco. (I10892) Fulco werd geboren in 1043.    Hij overleed in 1109 op een leeftijd van 66 jaren.    Hij was de zoon van d’ Anjou, Ermengarde. Hij had een relatie met Onbekend..    (F03757)

Kinderen van Onbekend en d’ Anjou, Fulco

i. d’ Anjou, Fulk. (I10893) Fulk werd geboren in 1092.    Hij overleed in 1142.   

29361326. de Maine, Elias. (I10894) Elias werd geboren in 1048.    Hij overleed in 1110 op een leeftijd van 62 jaren.    Hij was de zoon van de Beaugency, Jehan en de Maine, Paula. Hij had een relatie met de Loire, Mathildis..    (F03758)

29361327. de Loire, Mathildis. (I10895) Mathildis werd geboren rond 1049.    Zij was de dochter van de Loire, Gervas.

Kinderen van de Loire, Mathildis en de Maine, Elias

i. de Maine, Ermengarde. (I10896) Ermengarde werd geboren rond 1090.    Zij overleed in 1126.   

29361328. de Blois, Thilbaut. (I10658) Thilbaut werd geboren in 1012.    Hij overleed in 1089 op een leeftijd van 77 jaren.    Hij was de zoon van de Blois Champagne, Eudes II en d’ Auvergne, Ermgarde. Hij trouwde Onbekend rond 1045.    (F03620)

Kinderen van Onbekend en de Blois, Thilbaut

i. de Blois, Etienne II Henri of Stephanus. (I10266) Etienne II Henri of Stephanus werd geboren in 1045.    Hij overleed op 1102-05-19.   

Meer over Onbekend en de Blois, Thilbaut:

Huwelijk: rond 1045.   

29361330. of England, William the Conquerer. (I10660) William the Conquerer werd geboren rond 1027.    Hij overleed in 1087 op een leeftijd van rond 60 jaren.    Hij was de zoon van van Normandië, Robert (de duivel). Hij trouwde van Vlaanderen, Mathilda rond 1060.    (F03621)

29361331. van Vlaanderen, Mathilda. (I10661) Mathilda werd geboren in 1032.    Zij overleed in 1083 op een leeftijd van 51 jaren.    Zij was de dochter van van Vlaanderen, Boudewijn V en van Frankrijk, Adelaide de Contenance.

Kinderen van van Vlaanderen, Mathilda en of England, William the Conquerer

i. van Engeland van Normandië, Adele Beauclerc. (I10267) Adele Beauclerc werd geboren rond 1062.    Zij overleed op 1137-03-08.   

Meer over van Vlaanderen, Mathilda en of England, William the Conquerer:

Huwelijk: rond 1060.   

29361332. von Levanthal, Engelbert von Sponheim. (I11281) Engelbert von Sponheim werd geboren rond 1030.    Hij overleed in 1096 op een leeftijd van rond 66 jaren.    Hij was de zoon van von Sponheim, Siegfried en von Pustertal, Richardis. Hij had een relatie met von Flinsbach, Hedwig..    (F04026)

29361333. von Flinsbach, Hedwig. (I11278) Hedwig werd geboren in 1040.    Zij overleed in 1100 op een leeftijd van 60 jaren.    Zij was de dochter van von Sachsen Billung, Bernhard II en von Schweinfurt, Eilika.

Kinderen van von Flinsbach, Hedwig en von Levanthal, Engelbert von Sponheim

i. von Sponheim, Engelbert II. (I10268) Engelbert II werd geboren rond 1075.    Hij overleed in 1141.   

29361334. von Passau, Ulrich. (I10717) Ulrich werd geboren rond 1045.    Hij overleed in 1099 op een leeftijd van rond 54 jaren.    Hij had een relatie met von Lechsgemuend, Adelheid..    (F03654)

29361335. von Lechsgemuend, Adelheid. (I10716) Adelheid werd geboren rond 1046.    Zij overleed in 1111 op een leeftijd van rond 65 jaren.    Zij was de dochter van von Lechsgemuend, Heinrich I en van Rott, Irmgard.

Kinderen van von Lechsgemuend, Adelheid en von Passau, Ulrich

i. von Passau, Utha. (I10269) Utha werd geboren rond 1080.    Zij overleed in 1140.   

29361378. de Rumigny, Arnould II. (I10922) Arnould II werd geboren rond 1030.    Hij overleed voor 1087 op een leeftijd van minder dan rond 57 jaren.    Hij was de zoon van de Rumigny, Godefroi III ‘le chauve’ en , Gisèle. Hij trouwde , Yvette rond 1070.    (F03775)

29361379. , Yvette. (I10923) Yvette werd geboren rond 1050.   

Kinderen van , Yvette en de Rumigny, Arnould II

i. de Rumigny, Alpais. (I10924) Alpais werd geboren rond 1075.   

Meer over , Yvette en de Rumigny, Arnould II:

Huwelijk: rond 1070.   

29361540. van Teylingen, Gerard I. (I15083) Gerard I werd geboren rond 1076.    Hij overleed in 1100 op een leeftijd van rond 24 jaren.    Hij was de zoon van van Brederode van Teylingen, Simon I. Hij trouwde van Arkel, NN Jansdr rond 1100.    (F05318)

29361541. van Arkel, NN Jansdr. (I15084) NN Jansdr werd geboren in 1075.   

Kinderen van van Arkel, NN Jansdr en van Teylingen, Gerard I

i. van Teylingen, Gerard II. (I15080) Gerard II werd geboren rond 1100.    Hij overleed in 1164.   

Meer over van Arkel, NN Jansdr en van Teylingen, Gerard I:

Huwelijk: rond 1100.