Stamboom Tienkamp Brandenburg

Bredero(de), afstammelingen

    Afstammelingen van Bredero, Cornelis Adriaaensz

Generatie 1

 1. Bredero, Cornelis Adriaaensz. Cornelis Adriaaensz werd geboren rond 1520. Hij overleed in 1586
  in Amsterdam op een leeftijd van rond 66 jaren. Hij had een
  relatie met Onbekend.. Kinderen van Onbekend en Bredero, Cornelis Adriaaensz
  • 11 i. Bredero, Adriaen Cornelis. Adriaen Cornelis werd geboren in
   1559 in Amsterdam. Hij overleed op 1646-06-28 in Amsterdam.

Generatie 2

 1. Bredero, Adriaen Cornelis. Adriaen Cornelis werd geboren in 1559 in Amsterdam. Hij overleed
  op 1646-06-28 in Amsterdam op een leeftijd van 87 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Bredero, Cornelis Adriaaensz. Hij
  trouwde Garbrants, Marritge Maryghen op 1581-10-31 in Amsterdam.
  Hij trouwde tevens van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr in 1625 in
  Amsterdam.. Opmerkingen bij Bredero, Adriaen Cornelis Bleek uit den aankoop van beide huizen, dat de schoenmaker Adriaen Cornelisz. in Bredero een vermogend man was, er zijn nog meer bewijzen voorhanden, die hem doen kennen als een rijk man. Uit het Register van QuytscheldingenGa naar voetnoot1) weet men, dat zijne weduwe, geassisteerd door haar zoon Pieter, den 2 Mei 1656 een huis op den Ooster Achter-Burgwal, bij het Rusland, heeft verkocht voor 3100 gulden. In hetzelfde Register wordt verwezen naar een Stadsbrief van 21 Mei 1594, en in dezen naar het Register der stads verkochte ErvenGa naar voetnoot2), waarin vermeld is, dat dit huis door Adriaen in Bredero gekocht was voor 1900 gulden (Mei 1594), terwijl als zijne borgen optraden: zijn zwager Cornelis Gerbrandsz. ‘in de oude Cost’, en Hendrik Loef, Lakenstopper. Het is niet onbelangrijk hieruit af te leiden, dat de schoenmaker een ondernemend man was, die in huizen speculeerde, omdat hij begreep, dat de waarde der onroerende goederen binnen Amsterdam bij den sterken aangroei der bevolking steeds zou stijgen. Dat hij goed gezien heeft, blijkt uit het feit, dat het huis op den Burgwal bij het Rusland in 1594 ƒ 1900 kostte, en in 1656 voor ƒ 3100 werd verkocht. Kinderen van Garbrants, Marritge Maryghen en Bredero, Adriaen
  Cornelis 111 i. Bredero, Gerbrand Adriaensz. Gerbrand Adriaensz werd geboren op
  1585-03-16 in Amsterdam. Hij overleed op 1618-08-23 in
  Amsterdam.
  • 112 ii. Bredero, Hillegont Adriaensz. Hillegont Adriaensz werd geboren
   op 1587-11-15 in Amsterdam. Zij overleed op 1647-02-11 in
   Amsterdam. 113 iii. Bredero, Styn Adriaensdr. Styn Adriaensdr werd geboren in 1590. 114 iv. Bredero, Cornelis Adriaensz. Cornelis Adriaensz werd geboren in
   1593. 115 v. Bredero, Lucas Adriaensz. Lucas Adriaensz werd geboren in 1598. 116 vi. Bredero, Bely Adriaensdr. Bely Adriaensdr werd geboren in 1599. Kinderen van van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr en Bredero,
   Adriaen Cornelis 117 i. Bredero, Pieter Adriaensz. Pieter Adriaensz werd geboren in
   1626.

Generatie 3

 1. Bredero, Gerbrand Adriaensz. Gerbrand Adriaensz werd geboren op 1585-03-16 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1618-08-23 in Amsterdam op een leeftijd van 33 jaren,
  5 maanden. Hij was de zoon van Bredero, Adriaen Cornelis en
  Garbrants, Marritge Maryghen. Hij had een relatie (geen huwelijk)
  met Stockmans, Magdalena van 1617 tot 1618. Opmerkingen bij Bredero, Gerbrand Adriaensz Gerbrand Adriaenszoon Bredero (Amsterdam, 16 maart 1585 – aldaar, 23 augustus 1618) was een Nederlands dichter, toneelschrijver en rederijker, niet van hooggecultiveerde renaissanceliteratuur maar van een volkse dichtkunst. Zijn belangrijkste werk is het blijspel Spaanschen Brabander uit 1617, ‘het hoogtepunt van de Nederlandse blijspelkunst in de gouden eeuw’.[1] De veelbegaafde Bredero was zowel schilder als schrijver van toneel en lyriek. Er zijn geen gesigneerde schilderijen van hem bewaard gebleven. Zijn toneelwerk beslaat drie genres: kluchten, blijspelen en tragikomedies. Zijn bekendste klucht is De klucht van de koe uit 1612. Als lyricus is hij vooral bekend van het in 1622 postuum verschenen Groot Liedboeck. Hoewel hij ook enkele geslaagde sonnetten schreef, had hij vooral aanleg voor het traditionele lied. Ook lagen oude versvormen hem beter dan de alexandrijn. Volgens de redacteur van Bredero’s verzamelde werken Garmt Stuiveling bereikt Bredero in zijn meest geslaagde poëzie ‘een natuurlijkheid, een echtheid, een directheid, waarbij Hooft als gekunsteld en Vondel als pathetisch aandoet’.[1] Gerbrand Adriaenszoon Bredero werd op 16 maart 1585 in Amsterdam geboren als het derde van twaalf kinderen van Adriaen Cornelisz. Bredero en Maryghen Gerbrandsd. De naam Bredero is afkomstig van een uithangbord of gevelsteen met het portret van de geuzenjonker Hendrik van Brederode (1531-1568). Bredero’s vader was schoenmaker in goeden doen, tevens kapitein bij de schutterij. Later werd hij belastingpachter en kon hij zich een kleine kunstverzameling veroorloven. Bredero’s geboortehuis stond aan de Nes, die destijds de Gansoort genoemd werd. Naast deze woning kwam de rederijkerskamer d’Eglantier samen. In 1602 verhuisde het gezin naar de Oudezijds Voorburgwal bij de Varkenssluis, waar Bredero zijn verdere leven doorbracht. Bredero werd goed genoeg onderwezen om het Frans machtig te zijn en volgde een schildersopleiding bij de kunstschilder François Badens, maar door Bredero gesigneerde schilderijen zijn niet overgeleverd. Rond zijn twintigste jaar moet hij onder meer met leden van d’Eglantier zijn omgegaan. Vanaf 1611 was hij belangrijk als toneelschrijver. Bredero droeg Rodd’rick ende Alphonsus op aan Hugo de Groot. Ook was hij bevriend met P.C. Hooft en Samuel Coster, welke laatste hij volgde toen die in 1617 na onenigheid bij d’Eglantier de Nederduytsche Academie oprichtte. De vrouwen die in het leven van de ongetrouwde Bredero een rol speelden waren de dichteres Maria Tesselschade Visscher en in de winter van 1617-1618 de 19-jarige Magdalena Stockmans, die in juni 1618 met de twintig jaar oudere Antwerpse koopman Isaac van der Voort trouwde en in Napels ging wonen. Voor haar schreef Bredero het gedicht Oogen vol maiesteit, dat hij haar nastuurde. In december 1617 zakte Bredero door het ijs toen hij per slee terugkeerde van een begrafenis in Haarlem, maar hij lijkt hiervan geen gevolgen te hebben ondervonden: 1618 was voor hem een productief jaar. Hij overleed vrij plotseling, op 23 augustus 1618 in Amsterdam, vlak voor op 29 augustus de arrestaties van Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot plaatsvonden. Volgens een aantekening van zijn vader is hij begraven ‘In der Heyliger Stede’ (Kalverstraat). Het enige portret dat van de dichter bekend is, is een gravure die pas na zijn dood gemaakt werd. De kluchten van Bredero (met name De klucht van de koe en De Klucht van den Molenaer) zijn nog relatief bekend bij het publiek, waar deze werken soms nog opgevoerd worden, vooral op scholen en soms ook door toneelgroepen (o.a. Theatergezelschap De Kale en toneelstichting Leydse KluchtenCompagnie). In 2018 publiceerde literatuurhistoricus René van Stipriaan een nieuwe biografie van Bredero, waarin hij zelfmoord de waarschijnlijke doodsoorzaak van Bredero noemt. Een onbeantwoorde liefde zou depressiviteit ten gevolge hebben gehad die hem tot de wanhoopsdaad bracht.[2] Dit werk werd bekroond met de Gerrit Komrij-prijs 2018. Opmerkingen van Stockmans, Magdalena en Bredero, Gerbrand
  Adriaensz: Mr. Ch.M. Dozy was door eene gelukkige ontdekking in staat te bewijzen, dat Bredero in 1617 en 1618 tot stervens toe verliefde op eene Dordtsche schoone, Magdalena Stockmans, die hem bitter te leur stelde door den bruinen Brabander, Isaäk van der Voort, hare hand te reiken. In zijn artikel: ‘Brederoo’s Zwanenzang,’ t.a.pl. bl. 27-42.
 2. Bredero, Hillegont Adriaensz. Hillegont Adriaensz werd geboren op 1587-11-15 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1647-02-11 in Amsterdam op een leeftijd van 59 jaren,
  2 maanden. Zij was de dochter van Bredero, Adriaen Cornelis en
  Garbrants, Marritge Maryghen. Zij trouwde van Tongerlo, Jan Arents
  op 1615-07-16 in Amsterdam. Kinderen van Bredero, Hillegont Adriaensz en van Tongerlo, Jan
  Arents
  • 1121 i. van Tongerlo, Hester Jans. Hester Jans werd geboren op
   1625-05-15 in Amsterdam. Zij overleed rond 1700 in Enkhuizen. 1122 ii. van Tongerlo, Maria Jans. Maria Jans werd geboren rond 1625 in
   Amsterdam. Zij overleed rond 1700 in Amsterdam.
 3. Bredero, Styn Adriaensdr. Styn Adriaensdr werd geboren in 1590. Zij was de dochter van
  Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
 4. Bredero, Cornelis Adriaensz. Cornelis Adriaensz werd geboren in 1593. Hij was de zoon van
  Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
 5. Bredero, Lucas Adriaensz. Lucas Adriaensz werd geboren in 1598. Hij was de zoon van Bredero,
  Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
 6. Bredero, Bely Adriaensdr. Bely Adriaensdr werd geboren in 1599. Zij was de dochter van
  Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
 7. Bredero, Pieter Adriaensz. Pieter Adriaensz werd geboren in 1626. Hij was de zoon van
  Bredero, Adriaen Cornelis en van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr.

Generatie 4

 1. van Tongerlo, Hester Jans. Hester Jans werd geboren op 1625-05-15 in Amsterdam. Zij overleed
  rond 1700 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 74 jaren, 7
  maanden. Zij was de dochter van van Tongerlo, Jan Arents en
  Bredero, Hillegont Adriaensz. Zij trouwde Brandenburch, Huybert
  Jorisz op 1647-09-21 in Amsterdam. Opmerkingen bij van Tongerlo, Hester Jans Mogelijk had ze ook een zuster, Judick Jans, die getuige was bij
  de doop van haar eerste kind,
  Johannes. Kinderen van van Tongerlo, Hester Jans en Brandenburch, Huybert
  Jorisz
  • 11211 i. Brandenburgh, Johannes Huybertsz.. Johannes Huybertsz. werd
   geboren op 1648-02-25 in Amsterdam. Hij overleed op 1718-10-25
   in Enkhuizen. 11212 ii. Brandenburch, Geertruy Huyberts. Geertruy Huyberts werd geboren
   op 1649-05-13 in Amsterdam. Zij overleed rond 1700 in
   Enkhuizen. 11213 iii. Brandenburch, Hillegond Huyberts. Hillegond Huyberts werd
   geboren op 1651-03-09 in Amsterdam. Zij overleed op 1713-09-18
   in Enkhuizen. 11214 iv. Brandenburch, Joris Huybertsz. Joris Huybertsz werd geboren op
   1652-05-07 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1700 in Enkhuizen. 11215 v. Brandenburch, Maritje Huyberts. Maritje Huyberts werd geboren
   op 1654-05-03 in Enkhuizen. Zij overleed op 1720-03-19 in
   Enkhuizen. 11216 vi. Brandenburch, Antje Huyberts. Antje Huyberts werd geboren op
   1656-01-16 in Enkhuizen. Zij overleed op 1694-08-16 in
   Enkhuizen.
 2. van Tongerlo, Maria Jans. Maria Jans werd geboren rond 1625 in Amsterdam. Zij overleed rond
  1700 in Amsterdam op een leeftijd van rond 75 jaren. Zij was de
  dochter van van Tongerlo, Jan Arents en Bredero, Hillegont
  Adriaensz.

Generatie 5

 1. Brandenburgh, Johannes Huybertsz. Johannes Huybertsz. werd geboren op 1648-02-25 in Amsterdam. Hij
  werd gedoopt op 1648-02-25 te Amsterdam.. Hij overleed op
  1718-10-25 in Enkhuizen op een leeftijd van 70 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburch, Huybert Jorisz en van Tongerlo,
  Hester Jans. Hij trouwde Jans, Trijn op 1673-04-09 in Enkhuizen.
  Hij trouwde tevens Claes, Aefje op 1675-02-24 in Enkhuizen.. Kinderen van Jans, Trijn en Brandenburgh, Johannes Huybertsz.
  • 112111 i. Brandenburgh, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op
   1674-02-23 in Enkhuizen. Hij overleed op 1747-09-25 in
   Enkhuizen. Kinderen van Claes, Aefje en Brandenburgh, Johannes Huybertsz. 112112 i. Brandenburch, Claes Johannes. Claes Johannes werd geboren op
   1676-05-17 in Enkhuizen. Hij overleed op 1729-10-29 in
   Enkhuizen. 112113 ii. Brandenburch, Hiltje Johannesdr. Hiltje Johannesdr werd geboren
   op 1678-08-28 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1750 in
   Enkhuizen. 112114 iii. Brandenburch, Joris Johannesz. Joris Johannesz werd geboren in
   1679 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1680 in Enkhuizen. 112115 iv. Brandenburch, Hubert Johannesz. Hubert Johannesz werd geboren
   op 1683-01-06 in Enkhuizen. Hij overleed op 1720-04-27 in
   Enkhuizen. 112116 v. Brandenburch, Hester Johannes. Zij werd gedoopt op 1684-09-27
   te Enkhuizen. 112117 vi. Brandenburgh, Joris Johannes. Joris Johannes werd geboren op
   1686-11-25 in Enkhuizen. Hij werd begraven op 1686-11-25 te
   Enkhuizen.. 112118 vii. Brandenburch, Joris Johannes. Hij werd gedoopt op 1688-07-14 te
   Enkhuizen.. 112119 viii. Brandenburgh, kind. kind werd geboren in 1709.
 2. Brandenburch, Geertruy Huyberts. Geertruy Huyberts werd geboren op 1649-05-13 in Amsterdam. Zij
  overleed rond 1700 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 50 jaren,
  7 maanden. Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en
  van Tongerlo, Hester Jans.
 3. Brandenburch, Hillegond Huyberts. Hillegond Huyberts werd geboren op 1651-03-09 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1713-09-18 in Enkhuizen op een leeftijd van 62 jaren,
  6 maanden. Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en
  van Tongerlo, Hester Jans.
 4. Brandenburch, Joris Huybertsz. Joris Huybertsz werd geboren op 1652-05-07 in Enkhuizen. Hij
  overleed rond 1700 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 47 jaren,
  7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburch, Huybert Jorisz en van
  Tongerlo, Hester Jans.
 5. Brandenburch, Maritje Huyberts. Maritje Huyberts werd geboren op 1654-05-03 in Enkhuizen. Zij
  overleed op 1720-03-19 in Enkhuizen op een leeftijd van 65 jaren,
  10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en
  van Tongerlo, Hester Jans.
 6. Brandenburch, Antje Huyberts. Antje Huyberts werd geboren op 1656-01-16 in Enkhuizen. Zij
  overleed op 1694-08-16 in Enkhuizen op een leeftijd van 38 jaren,
  7 maanden. Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en
  van Tongerlo, Hester Jans.

Generatie 6

 1. Brandenburgh, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1674-02-23 in Enkhuizen. Hij overleed
  op 1747-09-25 in Enkhuizen op een leeftijd van 73 jaren, 7
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en
  Jans, Trijn. Hij trouwde Fuys, Grietje Pietersdr op 1697-04-14 in
  Enkhuizen. Opmerkingen bij Brandenburgh, Jan Johannes OUDE GEBOUWEN IN ENKHUIZEN Enkhuizen is aan de Zuiderzee gelegen,
  ten noordoosten van Hoorn.
  Voor de stad ligt in de zee een grote zandbank, het Enkhuizer Zand
  genaamd, en nog vele andere
  ondiepten. De stad wordt door sterke dijken tegen de woeste zee
  beschermd. De Wierdijk is de
  belangrijkste waterkering. Aan de landzijde wordt Enkhuizen
  binnendijks door zes bolwerken en
  buitendijks door ‚‚n bolwerk beveiligd. Deze bolwerken zijn
  voorzien van geschut en in totaal 35
  zware fraaie metalen stukken. De drie poorten aan de aan de kant
  van het land zijn: de Keten-,
  Wester- of Koepoort en de Noorderpoort, en aan de zeekant: de
  Blauwe-, Zuider- en Wiltenburger
  of Denenburgerpoort. Bij de haven staat de oude Dromedaris,
  gebouwd in 1540 en in 1649
  verbouwd. Het is een fraai gebouw met een koepeltorentje,
  klokkenspel en een uurwerk. Tot de
  openbare gebouwen behoren: Het prachtige Stadhuis op de
  Breedestraat, gebouwd in de jaren
  1686-1688. De voorgevel bestaat geheel uit zandsteen. Kinderen van Fuys, Grietje Pietersdr en Brandenburgh, Jan Johannes 1121111 i. Brandenburch, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1698-01-05 in
  Enkhuizen. Zij overleed op 1698-01-27 in Enkhuizen. 1121112 ii. Brandenburch, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1699-04-02 in
  Enkhuizen. Zij overleed op 1703-01-01 in Enkhuizen.
  • 1121113 iii. van Brandenburch, Pieter Jans. Pieter Jans werd geboren op
   1700-11-28 in Enkhuizen. Hij overleed op 1779-12-16 in Sneek. 1121114 iv. Brandenburgh, Johannes Jans. Johannes Jans werd geboren op
   1702-11-24 in Enkhuizen. Hij overleed op 1703-10-01 in
   Enkhuizen.
  • 1121115 v. Brandenburgh, Johannes Jansz. Hij werd gedoopt op 1707-05-18 te
   Enkhuizen.. Hij overleed op 1780-06-09 in Hoogkarspel. 1121116 vi. Brandenburch, Grietje. Grietje werd geboren op 1709-01-01 in
   Enkhuizen. Zij overleed rond 1770 in Enkhuizen. 1121117 vii. Brandenburgh, Symon. Symon werd geboren op 1711-09-13 in
   Enkhuizen. Hij overleed rond 1780 in Enkhuizen. 1121118 viii. Brandenburgh, Aafje. Aafje werd geboren op 1712-10-18 in
   Enkhuizen. Zij overleed rond 1770 in Enkhuizen. 1121119 ix. Brandenburgh, Lijsabetje. Lijsabetje werd geboren op 1716-05-10
   in Enkhuizen. Zij overleed in 1717 in Enkhuizen. 112111A x. Brandenburgh, Lijsbetje. Lijsbetje werd geboren op 1718-03-09
   in Enkhuizen. Zij overleed in 1719 in Enkhuizen. 112111B xi. Brandenburgh, Lijsebeth. Lijsebeth werd geboren op 1719-04-21
   in Enkhuizen. Zij overleed rond 1780 in Enkhuizen. 112111C xii. Brandenburgh, kind. kind werd geboren op 1709-10-29 in
   Enkhuizen. Zij werd begraven op 1709-10-29 te Enkhuizen. 112111D xiii. Brandenburch, Trijntje Jans. Zij werd gedoopt op 1704-12-07 te
   Enkhuizen. Zij overleed op 1711-11-16 in Enkhuizen. 112111E xiv. Brandenburch, Trijntje Jans. Zij werd gedoopt op 1703-10-28 te
   Enkhuizen. Zij overleed op 1703-11-19 in Enkhuizen.
 2. Brandenburch, Claes Johannes. Claes Johannes werd geboren op 1676-05-17 in Enkhuizen. Hij
  overleed op 1729-10-29 in Enkhuizen op een leeftijd van 53 jaren,
  5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz.
  en Claes, Aefje. Hij trouwde Alberts, Aafje rond 1700 in
  Enkhuizen.
 3. Brandenburch, Hiltje Johannesdr. Hiltje Johannesdr werd geboren op 1678-08-28 in Enkhuizen. Zij
  werd gedoopt op 1678-08-30 te Enkhuizen. Zij overleed rond 1750 in
  Enkhuizen op een leeftijd van rond 71 jaren, 4 maanden. Zij was de
  dochter van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje. Zij
  trouwde Neledoe, Luytje rond 1700 in Enkhuizen.
 4. Brandenburch, Joris Johannesz. Joris Johannesz werd geboren in 1679 in Enkhuizen. Hij overleed
  rond 1680 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 1 jaar. Hij was de
  zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
 5. Brandenburch, Hubert Johannesz. Hubert Johannesz werd geboren op 1683-01-06 in Enkhuizen. Hij
  overleed op 1720-04-27 in Enkhuizen op een leeftijd van 37 jaren,
  3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz.
  en Claes, Aefje. Hij trouwde Heins, Steintje rond 1700 in
  Enkhuizen. Opmerkingen bij Brandenburch, Hubert Johannesz Volgens Tony Hofstee geboren op 06-01-1683. Volgens andere bronnen
  1677 (niet geverifieerd).
 6. Brandenburch, Hester Johannes. Zij werd gedoopt op 1684-09-27 te Enkhuizen. Zij was de dochter
  van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
 7. Brandenburgh, Joris Johannes. Joris Johannes werd geboren op 1686-11-25 in Enkhuizen. Hij werd
  begraven op 1686-11-25 te Enkhuizen.. Hij was de zoon van
  Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
 8. Brandenburch, Joris Johannes. Hij werd gedoopt op 1688-07-14 te Enkhuizen.. Hij was de zoon van
  Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje. Opmerkingen bij Brandenburch, Joris Johannes Verbleef buitenslands in 1722.
 9. Brandenburgh, kind. kind werd geboren in 1709. Zij was de dochter van Brandenburgh,
  Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje. Opmerkingen bij Brandenburgh, kind Het kind uit 1709 staat in het grafboek als kind van Johannes
  Huybertzs. Brandenburgh; daarmee is
  natuurlijk niet gezegd dat het van Aefje Claes moet zijn geweest.
  Het zou zelfs een vondeling
  kunnen zijn geweest die in het familiegraf is bijgezet. Het zou
  zelfs een kind van Johannes
  kunnen zijn geweest en dat er een fout is gemaakt met de naam in
  het grafboek. Bron: René
  Dergent. NB: Aefje Claes was al ruim 50 jaar oud toen dit kind
  werd geboren.

Generatie 7

 1. Brandenburch, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1698-01-05 in Enkhuizen. Zij overleed op
  1698-01-27 in Enkhuizen op een leeftijd van 22 dagen. Zij was de
  dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
 2. Brandenburch, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1699-04-02 in Enkhuizen. Zij overleed op
  1703-01-01 in Enkhuizen op een leeftijd van 3 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje
  Pietersdr.
 3. van Brandenburch, Pieter Jans. Pieter Jans werd geboren op 1700-11-28 in Enkhuizen. Hij overleed
  op 1779-12-16 in Sneek op een leeftijd van 79 jaren, 18 dagen. Hij
  was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje
  Pietersdr. Hij trouwde Willems, Aaltje op 1724-01-23 in Sneek. Opmerkingen bij van Brandenburch, Pieter Jans Pieter Brandenburg als zoon van Johannes uit Enkhuizen is
  onvindbaar. Wél tref ik een Pieter
  Brandenburg aan die trouwt met Aaltje Willems en later een zoon
  Jan Pyters krijgt. Ik heb
  voorlopig aangenomen dat dit dezelfde personen zijn . Door de
  genealoog die de gegevens verzameld
  heeft, wordt echter aangenomen dat Pieter geboren is voor 1699 ipv
  in 1700. Kinderen van Willems, Aaltje en van Brandenburch, Pieter Jans 11211131 i. Brandenburg, Tryntie Pyters. Zij werd gedoopt op 1724-10-25 te
  Velsen. 11211132 ii. Brandenburg, Willem Pyters. Hij werd gedoopt op 1728-02-25 te
  Velsen.. 11211133 iii. Brandenburg, Janneke Pyters. Zij werd gedoopt op 1729-06-12 te
  Velsen.
  • 11211134 iv. Brandenburg, Willem Pyters. Hij werd gedoopt op 1734-11-21 te
   Velsen.. Hij werd begraven na 1760 te Sneek.. 11211135 v. Brandenburg, Antie. Zij werd gedoopt op 1738-06-08 te Velsen.
  • 11211136 vi. Brandenburg, Jan Pyters. Jan Pyters werd geboren in 1742 in
   Velsen. Hij overleed op 1803-03-13 in Velsen.
 4. Brandenburgh, Johannes Jans. Johannes Jans werd geboren op 1702-11-24 in Enkhuizen. Hij
  overleed op 1703-10-01 in Enkhuizen op een leeftijd van 10
  maanden, 7 dagen. Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes
  en Fuys, Grietje Pietersdr.
 5. Brandenburgh, Johannes Jansz. Hij werd gedoopt op 1707-05-18 te Enkhuizen.. Hij overleed op
  1780-06-09 in Hoogkarspel. Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan
  Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr. Hij trouwde Bregman, Trijntje
  Hendricks op 1730-01-22 in Harenkarspel. Opmerkingen bij Brandenburgh, Johannes Jansz Zij gaan op 22-06-1733 van Haringkarspel naar Hoogkarspel,
  ingeschreven op 02 -08-173. Kerkbuurt
  Harenkarspel in DTB 1, RA H. Kinderen van Bregman, Trijntje Hendricks en Brandenburgh, Johannes
  Jansz 11211151 i. Brandenburgh, Grietje. Grietje werd geboren in 1731 in
  Harenkarspel. Zij overleed rond 1800 in Harenkarspel.
  • 11211152 ii. Brandenburg, Hendrick Johannes. Hendrick Johannes werd geboren
   in 1733 in Harenkarspel. Hij overleed op 1803-05-13 in
   Harenkarspel. 11211153 iii. Brandenburgh, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1735-01-09 in
   Harenkarspel. Zij overleed na 1788 in Harenkarspel. 11211154 iv. Brandenburgh, Jan. Jan werd geboren op 1737-01-13 in
   Harenkarspel. Hij overleed in 1738 in Harenkarspel.
  • 11211155 v. Brandenburgh, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op
   1738-03-22 in Harenkarspel. Hij overleed na 1783 in
   Harenkarspel.
  • 11211156 vi. Brandenburg, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op
   1742-02-12 in Hoogkarspel. Hij overleed op 1805-04-26 in
   Terschelling. 11211157 vii. Brandenburgh, Aafje. Aafje werd geboren op 1746-09-04 in
   Harenkarspel. Zij overleed rond 1800 in Harenkarspel. 11211158 viii. Brandenburgh, Willem. Willem werd geboren op 1751-04-18 in
   Harenkarspel. Hij overleed rond 1800 in Harenkarspel.
 6. Brandenburch, Grietje. Grietje werd geboren op 1709-01-01 in Enkhuizen. Zij overleed rond
  1770 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 61 jaren. Zij was de
  dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
 7. Brandenburgh, Symon. Symon werd geboren op 1711-09-13 in Enkhuizen. Hij overleed rond
  1780 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 68 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje
  Pietersdr.
 8. Brandenburgh, Aafje. Aafje werd geboren op 1712-10-18 in Enkhuizen. Zij overleed rond
  1770 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 57 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje
  Pietersdr.
 9. Brandenburgh, Lijsabetje. Lijsabetje werd geboren op 1716-05-10 in Enkhuizen. Zij overleed
  in 1717 in Enkhuizen op een leeftijd van 7 maanden, 22 dagen. Zij
  was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje
  Pietersdr.

112111A. Brandenburgh, Lijsbetje.

 Lijsbetje werd geboren op 1718-03-09 in Enkhuizen. Zij overleed in
 1719 in Enkhuizen op een leeftijd van 9 maanden, 23 dagen. Zij was
 de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje 
 Pietersdr.

112111B. Brandenburgh, Lijsebeth.

 Lijsebeth werd geboren op 1719-04-21 in Enkhuizen. Zij overleed 
 rond 1780 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 60 jaren, 8 
 maanden. Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en 
 Fuys, Grietje Pietersdr.

112111C. Brandenburgh, kind.

 kind werd geboren op 1709-10-29 in Enkhuizen. Zij werd begraven op
 1709-10-29 te Enkhuizen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan 
 Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.

112111D. Brandenburch, Trijntje Jans.

 Zij werd gedoopt op 1704-12-07 te Enkhuizen. Zij overleed op 
 1711-11-16 in Enkhuizen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan 
 Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.

112111E. Brandenburch, Trijntje Jans.

 Zij werd gedoopt op 1703-10-28 te Enkhuizen. Zij overleed op 
 1703-11-19 in Enkhuizen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan 
 Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.

Generatie 8

 1. Brandenburg, Tryntie Pyters. Zij werd gedoopt op 1724-10-25 te Velsen. Zij was de dochter van
  van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
 2. Brandenburg, Willem Pyters. Hij werd gedoopt op 1728-02-25 te Velsen.. Hij was de zoon van van
  Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
 3. Brandenburg, Janneke Pyters. Zij werd gedoopt op 1729-06-12 te Velsen. Zij was de dochter van
  van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
 4. Brandenburg, Willem Pyters. Hij werd gedoopt op 1734-11-21 te Velsen.. Hij werd begraven na
  1760 te Sneek.. Hij was de zoon van van Brandenburch, Pieter Jans
  en Willems, Aaltje. Hij trouwde Symens, Jetske op 1758-03-12 in
  Sneek. Kinderen van Symens, Jetske en Brandenburg, Willem Pyters
  • 112111341 i. Brandenburg, Marijke Willems. Zij werd gedoopt op 1760-09-28 te
   Sneek. Zij overleed op 1822-05-25 in Workum.
 5. Brandenburg, Antie. Zij werd gedoopt op 1738-06-08 te Velsen. Zij was de dochter van
  van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
 6. Brandenburg, Jan Pyters. Jan Pyters werd geboren in 1742 in Velsen. Hij werd gedoopt op
  1742-11-30 te Velsen.. Hij overleed op 1803-03-13 in Velsen op een
  leeftijd van 61 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van
  Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje. Hij trouwde met
  Bast, Trijntje Jacobs. Kinderen van Bast, Trijntje Jacobs en Brandenburg, Jan Pyters 112111361 i. Brandenburg, Japikjen Jans. Japikjen Jans werd geboren in 1767
  in Velsen. Zij overleed op 1817-10-21 in Velsen. 112111362 ii. Brandenburg, Aukien Jans. Aukien Jans werd geboren in 1767 in
  Velsen. Zij overleed rond 1770 in Velsen.
  • 112111363 iii. Brandenburg, Pieter Jans. Pieter Jans werd geboren op
   1768-08-25 in Velsen. Hij overleed op 1817-05-13 in Velsen. 112111364 iv. Brandenburg, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1769 in Velsen. 112111365 v. Brandenburg, Minke Jans. Minke Jans werd geboren in 1770 in
   Velsen. 112111366 vi. Brandenburg, Aukien Jans. Aukien Jans werd geboren in 1771 in
   Velsen. Zij overleed op 1828-06-11 in Velsen. 112111367 vii. Brandenburg, Rigtje Jans. Rigtje Jans werd geboren op
   1772-11-28 in Velsen. 112111368 viii. Brandenburg, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op
   1774-09-23 in Velsen. Zij overleed op 1833-02-22 in Velsen. 112111369 ix. Brandenburg, Jacobjen Jans. Jacobjen Jans werd geboren op
   1778-02-09 in Velsen.
 7. Brandenburgh, Grietje. Grietje werd geboren in 1731 in Harenkarspel. Zij overleed rond
  1800 in Harenkarspel op een leeftijd van rond 69 jaren. Zij was de
  dochter van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje
  Hendricks.
 8. Brandenburg, Hendrick Johannes. Hendrick Johannes werd geboren in 1733 in Harenkarspel. Hij
  overleed op 1803-05-13 in Harenkarspel op een leeftijd van 70
  jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz
  en Bregman, Trijntje Hendricks. Hij trouwde met Bregman, Aaltje
  Cornelisdr. Opmerkingen bij Brandenburg, Hendrick Johannes Hendrik komt op 16-10-1752 met attestatie van Hoogkarspel. Kinderen van Bregman, Aaltje Cornelisdr en Brandenburg, Hendrick
  Johannes 112111521 i. Brandenburg, Neeltje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1757-06-05
  te Harenkarspel. 112111522 ii. Brandenburg, Trijntje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1759-08-05
  te Harenkarspel.
  • 112111523 iii. Brandenburg, Jan Hendriksz. Hij werd gedoopt op 1761-06-07 te
   Harenkarspel.. Hij overleed op 1837-02-11 in Noord-Scharwoude.
 9. Brandenburgh, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1735-01-09 in Harenkarspel. Zij overleed na
  1788 in Harenkarspel op een leeftijd van meer dan 52 jaren, 11
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Jansz en
  Bregman, Trijntje Hendricks. Zij trouwde met Jans, Arjen.
 10. Brandenburgh, Jan. Jan werd geboren op 1737-01-13 in Harenkarspel. Hij overleed in
  1738 in Harenkarspel op een leeftijd van 11 maanden, 19 dagen. Hij
  was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje
  Hendricks.
 11. Brandenburgh, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1738-03-22 in Harenkarspel. Hij
  overleed na 1783 in Harenkarspel op een leeftijd van meer dan 44
  jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz
  en Bregman, Trijntje Hendricks. Hij trouwde met Flapper, Waltje
  Jittes. Opmerkingen bij Brandenburgh, Jan Johannes “Cornelisz Jansz Smit in de Zijpe etc. verkopen aan Jan
  Brandenburg te Lambertschag een stukje
  weiland gelegen in de Geestmerambacht, groot 2 geersen 2 snesen 13
  roeden belent de wed. Gerrit
  Hazis ten oosten en de wed. Jan Dekker ten westen.” f 125,=. Hij
  moet stijf hebben gestaan van
  het geld, om in de Flapper-familie opgenomen te kunnen worden. De
  Flappers waren in deze tijd
  zeer vooraanstaand in Friesland. Kinderen van Flapper, Waltje Jittes en Brandenburgh, Jan Johannes
  • 112111551 i. Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth. Catharina Theodora
   Elisabeth werd geboren in 1784 in Enkhuizen. Zij overleed op
   1837-06-01 in Oost-Vlieland.
  • 112111552 ii. Brandenburg, Johannes Jans. Johannes Jans werd geboren in 1765
   in Bakhuizen. Hij overleed op 1827-11-07 in Greonterp.
 12. Brandenburg, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op 1742-02-12 in Hoogkarspel. Hij
  werd gedoopt op 1745-07-25 te Hoogkarspel.. Hij overleed op
  1805-04-26 in Terschelling op een leeftijd van 63 jaren, 2
  maanden. Hij werd begraven op 1805-04-26 te Terschelling.. Hij was
  de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje
  Hendricks. Hij trouwde Domna, Maria Catharina op 1764-07-08 in
  Midsland. Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Johannes Hij is op 10-08-1758 van Hoogkarspel met attestatie naar Midsland,
  Terschelling vertrokken. Kinderen van Domna, Maria Catharina en Brandenburg, Pieter
  Johannes
  • 112111561 i. Brandenburg, Johannes Pieters. Hij werd gedoopt op 1765-04-05
   te Midsland.. Hij overleed op 1825-10-15 in Midsland.
  • 112111562 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
   1766-08-17 in Midsland. Hij overleed op 1805-05-23 in
   West-Terschelling. 112111563 iii. Brandenburg, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1768-09-08 in
   Midsland. Zij overleed op 1812-11-24 in Midsland.
  • 112111564 iv. Brandenburg, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1771 in
   Midsland. Zij overleed in 1838 in Midsland. 112111565 v. Brandenburg, Henricus. Henricus werd geboren op 1774-06-17 in
   Midsland. Hij overleed rond 1840 in Midsland. 112111566 vi. Brandenburg, Aafje Pieters. Zij werd gedoopt op 1776-03-10 te
   Midsland. Zij overleed in 1867 in Terschelling.
  • 112111567 vii. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op
   1776-07-24 in Gouda. Hij overleed op 1826-09-28 in Bolsward.
 13. Brandenburgh, Aafje. Aafje werd geboren op 1746-09-04 in Harenkarspel. Zij overleed
  rond 1800 in Harenkarspel op een leeftijd van rond 53 jaren, 3
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Jansz en
  Bregman, Trijntje Hendricks.
 14. Brandenburgh, Willem. Willem werd geboren op 1751-04-18 in Harenkarspel. Hij overleed
  rond 1800 in Harenkarspel op een leeftijd van rond 48 jaren, 8
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en
  Bregman, Trijntje Hendricks.

Generatie 9

 1. Brandenburg, Marijke Willems. Zij werd gedoopt op 1760-09-28 te Sneek. Zij overleed op
  1822-05-25 in Workum. Zij was de dochter van Brandenburg, Willem
  Pyters en Symens, Jetske. Zij trouwde Nagtegaal, Roelof Douwes op
  1783-04-13 in Workum. Kinderen van Brandenburg, Marijke Willems en Nagtegaal, Roelof
  Douwes 1121113411 i. Nagtegaal, Douwe. Douwe werd geboren in 1784 in Workum. 1121113412 ii. Nagtegaal, Willem. Willem werd geboren in 1786. 1121113413 iii. Nagtegaal, Jetske. Jetske werd geboren in 1788. 1121113414 iv. Nagtegaal, Siebrig. Siebrig werd geboren in 1794.
 2. Brandenburg, Japikjen Jans. Japikjen Jans werd geboren in 1767 in Velsen. Zij overleed op
  1817-10-21 in Velsen op een leeftijd van 50 jaren, 9 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje
  Jacobs.
 3. Brandenburg, Aukien Jans. Aukien Jans werd geboren in 1767 in Velsen. Zij werd gedoopt op
  1767-03-19 te Velsen. Zij overleed rond 1770 in Velsen op een
  leeftijd van rond 3 jaren. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan
  Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
 4. Brandenburg, Pieter Jans. Pieter Jans werd geboren op 1768-08-25 in Velsen. Hij werd gedoopt
  op 1768-08-25 te Velsen.. Hij overleed op 1817-05-13 in Velsen op
  een leeftijd van 48 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs. Hij trouwde
  Boonstra, Rinske Dirks op 1790-05-23 in Velsen. Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Jans Aangenomen familienaam 1811 Brandenburg, Pieter Jans, Sneek k. Jan
  19, Durk 11, Jacob 7,
  Sytse 2, Henderina 17, Trijntje 15, Durkjen 12, Tjitske 5 Mairie
  Sneek, fol. 110v Kinderen van Boonstra, Rinske Dirks en Brandenburg, Pieter Jans
  • 1121113631 i. Brandenburg, Jan Pieterszn. Jan Pieterszn werd geboren op
   1792-05-12 in Velsen. Hij overleed op 1826-08-02 in Velsen. 1121113632 ii. Brandenburg, Henderina Pieters. Henderina Pieters werd geboren
   op 1794-08-14 in Velsen. Zij overleed op 1878-04-14 in Velsen. 1121113633 iii. Brandenburg, Trijntje Pieters. Trijntje Pieters werd geboren op
   1796-12-28 in Velsen. Zij overleed op 1873-10-22 in Velsen. 1121113634 iv. Brandenburg, Durkjen Pieters. Durkjen Pieters werd geboren in
   1799 in Velsen. Zij overleed op 1841-10-28 in Velsen.
  • 1121113635 v. Brandenburg, Durk Pieters. Durk Pieters werd geboren op
   1801-09-22 in Velsen. Hij overleed op 1837-09-28 in Velsen.
  • 1121113636 vi. Brandenburg, Jacob Pieters. Jacob Pieters werd geboren op
   1804-11-06 in Velsen. Hij overleed op 1853-06-12 in Velsen. 1121113637 vii. Brandenburg, Tjietske Pieters. Tjietske Pieters werd geboren op
   1807-08-25 in Velsen. Zij overleed op 1865-03-22 in Velsen. 1121113638 viii. Brandenburg, Sytze Pieters. Sytze Pieters werd geboren op
   1809-11-08 in Sneek. Hij overleed op 1812-02-06 in Sneek.
 5. Brandenburg, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1769 in Velsen. Hij werd gedoopt op
  1769-05-11 te Velsen.. Hij was de zoon van Brandenburg, Jan Pyters
  en Bast, Trijntje Jacobs.
 6. Brandenburg, Minke Jans. Minke Jans werd geboren in 1770 in Velsen. Zij werd gedoopt op
  1770-10-25 te Velsen. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan
  Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
 7. Brandenburg, Aukien Jans. Aukien Jans werd geboren in 1771 in Velsen. Zij werd gedoopt op
  1771-01-24 te Velsen. Zij overleed op 1828-06-11 in Velsen op een
  leeftijd van 57 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs. Opmerkingen bij Brandenburg, Aukien Jans Bij haar overlijden wordt vermeld: 60 jaar, ipv 57 jaar. Mogelijk
  is voor de geboorteakte gekeken
  naar haar vroeg overleden zuster.
 8. Brandenburg, Rigtje Jans. Rigtje Jans werd geboren op 1772-11-28 in Velsen. Zij werd gedoopt
  op 1772-12-03 te Velsen. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan
  Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
 9. Brandenburg, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op 1774-09-23 in Velsen. Zij werd gedoopt
  op 1774-09-29 te Velsen. Zij overleed op 1833-02-22 in Velsen op
  een leeftijd van 58 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
 10. Brandenburg, Jacobjen Jans. Jacobjen Jans werd geboren op 1778-02-09 in Velsen. Zij werd
  gedoopt op 1778-02-15 te Velsen. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
 11. Brandenburg, Neeltje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1757-06-05 te Harenkarspel. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Hendrick Johannes en Bregman, Aaltje Cornelisdr.
 12. Brandenburg, Trijntje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1759-08-05 te Harenkarspel. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Hendrick Johannes en Bregman, Aaltje Cornelisdr.
 13. Brandenburg, Jan Hendriksz. Hij werd gedoopt op 1761-06-07 te Harenkarspel.. Hij overleed op
  1837-02-11 in Noord-Scharwoude. Hij was de zoon van Brandenburg,
  Hendrick Johannes en Bregman, Aaltje Cornelisdr. Hij trouwde met
  Bregman, Maartje Almersdr. Opmerkingen bij Brandenburg, Jan Hendriksz Zij vertrekken naar Lammertschagen. Van 1790 tot 1799 is Jan
  onderwijzer in Abbekerk en in 1803
  gaan zij naar Hoogkarspel. Kinderen van Bregman, Maartje Almersdr en Brandenburg, Jan
  Hendriksz 1121115231 i. Brandenburg, Almer Jansz. Hij werd gedoopt op 1782-09-22 te
  Lammertschagen.. Hij overleed op 1782-11-22 in Lammertschagen. 1121115232 ii. Brandenburg, Almer Jansz. Hij werd gedoopt op 1785-05-29 te
  Lammertschagen.. Hij overleed op 1791-02-02 in Lammertschagen. 1121115233 iii. Brandenburg, Neeltje Jans. Zij werd gedoopt op 1792-04-09 te
  Lambertschaag. 1121115234 iv. Brandenburg, Almer Jansz. Almer Jansz werd geboren op
  1796-10-28 in Lambertschaag. Hij overleed op 1797-01-05 in
  Lammertschagen.
 14. Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth. Catharina Theodora Elisabeth werd geboren in 1784 in Enkhuizen.
  Zij overleed op 1837-06-01 in Oost-Vlieland op een leeftijd van 53
  jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan
  Johannes en Flapper, Waltje Jittes. Zij trouwde van der Kop,
  Frederik Hendrik rond 1810 in Enkhuizen?. Opmerkingen bij Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth Het is niet aangetoond dat zij een dochter is van Jan Hendriks
  Brandenburgh. Het is echter wél
  waarschijnlijk, daar hij in deze tijd de enige vooraanstaande
  -lees: welvarende- Brandenburger
  in de regio Enkhuizen was. Gezien haar huwelijk met Frederik
  Hendrik van der Kop, schout en
  secretaris, is het welvarend zijn wel een zeer belangrijke
  voorwaarde. Kinderen van Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth en van der
  Kop, Frederik Hendrik 1121115511 i. van der Kop, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren rond
  1812.
  • 1121115512 ii. van der Kop, Diderica Carolina Josephina. Diderica Carolina
   Josephina werd geboren op 1819-06-14 in Oost-Vlieland. 1121115513 iii. van der Kop, Henriette Adolvina Hermina Johanna. Henriette
   Adolvina Hermina Johanna werd geboren op 1821-07-20 in
   Oost-Vlieland. 1121115514 iv. van der Kop, Catharina Theodora Elisabeth. Catharina Theodora
   Elisabeth werd geboren op 1824-05-27 in Oost-Vlieland.
 15. Brandenburg, Johannes Jans. Johannes Jans werd geboren in 1765 in Bakhuizen. Hij overleed op
  1827-11-07 in Greonterp op een leeftijd van 62 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Flapper, Waltje
  Jittes. Hij trouwde Yedema, Marijke Klazes in 1791 in Greonterp. Kinderen van Yedema, Marijke Klazes en Brandenburg, Johannes Jans 1121115521 i. Brandenburg, Waltje Johannes. Waltje Johannes werd geboren in
  1791 in Greonterp. Zij overleed op 1837-08-23 in Franeker. 1121115522 ii. Brandenburg, Cornelia Johannes. Cornelia Johannes werd geboren
  in 1792 in Greonterp. Zij overleed op 1862-03-13 in
  Wonseradeel. 1121115523 iii. Brandenburg, Jantje Johannes. Jantje Johannes werd geboren in
  1797 in Greonterp. Zij overleed op 1829-02-14 in Workum. 1121115524 iv. Brandenburg, Klaaske Johannes. Klaaske Johannes werd geboren in
  1798 in Greonterp. Zij overleed op 1828-07-08 in Wonseradeel. 1121115525 v. Brandenburg, Joukjen Johannes. Joukjen Johannes werd geboren in
  1799 in Greonterp. Zij overleed op 1818-01-05 in Greonterp. 1121115526 vi. Brandenburg, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren in 1800 in
  Greonterp. Hij overleed op 1830-08-09 in Wonseradeel.
  • 1121115527 vii. Brandenburg, Sibbele Johannes. Sibbele Johannes werd geboren op
   1806-05-02 in Greonterp. Hij overleed op 1879-11-07 in
   Wonseradeel. 1121115528 viii. Brandenburg, Ietske Johannes. Ietske Johannes werd geboren in
   1811 in Greonterp. Zij overleed op 1885-11-18 in Bolsward.
 16. Brandenburg, Johannes Pieters. Hij werd gedoopt op 1765-04-05 te Midsland.. Hij overleed op
  1825-10-15 in Midsland. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter
  Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij trouwde met Schaap, Aaltje
  Klaas. Hij trouwde tevens Wulp, Wietske Jans op 1807-06-28 in Ter
  Hoorn.. Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes Pieters test 21-8-1799 6990 test 8-10-1807 6960. Kinderen van Schaap, Aaltje Klaas en Brandenburg, Johannes Pieters
  • 1121115611 i. Brandenburg, Fettje. Fettje werd geboren op 1787-11-25 in
   Midsland. Zij overleed op 1827-07-31 in Midsland. 1121115612 ii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1789-01-04 in
   Midsland. Hij overleed rond 1790 in Midsland.
  • 1121115613 iii. Brandenburg, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op
   1790-05-24 in Midsland. Zij overleed op 1826-07-18 in Midsland. 1121115614 iv. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op
   1791-08-28 in Midsland. Zij overleed in 1792 in Midsland. 1121115615 v. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op
   1793-03-16 in Midsland. Zij overleed op 1867-12-12 in Midsland.
  • 1121115616 vi. Brandenburg, Trijntje Johannes. Trijntje Johannes werd geboren
   op 1796-06-14 in Midsland. Zij overleed op 1827-06-11 in
   Midsland.
  • 1121115617 vii. Brandenburg, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op
   1799-09-05 in Midsland. Hij overleed op 1847-06-12 in
   West-Terschelling. Kinderen van Wulp, Wietske Jans en Brandenburg, Johannes Pieters
  • 1121115618 i. Brandenburg, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd
   geboren op 1808-09-23 in Midsland. Zij overleed rond 1880 in
   Midsland. 1121115619 ii. Brandenburg, Alida Johanna. Alida Johanna werd geboren op
   1810-06-29 in Midsland. Zij overleed op 1894-05-26 in
   Amsterdam. 112111561A iii. Brandenburg, Johanna Louisa. Johanna Louisa werd geboren op
   1811-08-28 in Midsland. Zij overleed op 1849-12-13 in
   Harlingen. 112111561B iv. Brandenburg, Elisabeth Johanna. Elisabeth Johanna werd geboren
   op 1813-04-09 in Midsland. Zij overleed op 1838-08-26 in
   Midsland.
 17. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1766-08-17 in Midsland. Hij werd
  gedoopt op 1766-08-17 te Midsland.. Hij overleed op 1805-05-23 in
  West-Terschelling op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Hij
  werd begraven op 1805-05-29 te West-Terschelling.. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij
  trouwde met Vetschoen, Albertje Jacobs. Hij trouwde tevens met
  Wulp, Baukje Jans. Kinderen van Wulp, Baukje Jans en Brandenburg, Tjallingius
  • 1121115621 i. Brandenburg, Trijntje Tjallingius. Trijntje Tjallingius werd
   geboren op 1798-11-24 in West-Terschelling. Zij overleed op
   1856-09-07 in West-Terschelling.
  • 1121115622 ii. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1800-06-30 in
   West-Terschelling. Zij overleed op 1863-12-04 in Zijpe. 1121115623 iii. Brandenburg, Jan. Hij werd gedoopt op 1802-02-14 te
   West-Terschelling.. Hij overleed op 1803-03-20 in
   West-Terschelling. 1121115624 iv. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1804-02-17 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1804-05-30 in
   West-Terschelling. 1121115625 v. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
   1805-10-10 in West-Terschelling. Hij overleed op 1808-09-13 in
   West-Terschelling.
 18. Brandenburg, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1768-09-08 in Midsland. Zij werd gedoopt
  op 1768-09-18 te Midsland. Zij overleed op 1812-11-24 in Midsland
  op een leeftijd van 44 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina.
 19. Brandenburg, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1771 in Midsland. Zij werd gedoopt op
  1771-04-07 te Midsland. Zij overleed in 1838 in Midsland op een
  leeftijd van 67 jaren. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter
  Johannes en Domna, Maria Catharina. Zij trouwde met Bolk, Arnold
  Adriaans. Opmerkingen bij Brandenburg, Elisabeth Testament op 01-03-1798 nr 6959. . Kinderen van Brandenburg, Elisabeth en Bolk, Arnold Adriaans 1121115641 i. Bolk, Philepina Maria. Philepina Maria werd geboren in 1812 in
  Terschelling. Zij overleed op 1882-01-06 in Terschelling. 1121115642 ii. Bolk, Henricus Lambertus. Henricus Lambertus werd geboren in
  1805 in Terschelling. Hij overleed op 1844-05-14 in
  Terschelling.
 20. Brandenburg, Henricus. Henricus werd geboren op 1774-06-17 in Midsland. Hij werd gedoopt
  op 1774-07-19 te Midsland.. Hij overleed rond 1840 in Midsland op
  een leeftijd van rond 65 jaren, 6 maanden. Hij werd begraven in
  1840 te Midsland.. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter
  Johannes en Domna, Maria Catharina.
 21. Brandenburg, Aafje Pieters. Zij werd gedoopt op 1776-03-10 te Midsland. Zij overleed in 1867
  in Terschelling. Zij werd begraven in 1867 te Terschelling. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria
  Catharina.
 22. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op 1776-07-24 in Gouda. Hij overleed
  op 1826-09-28 in Bolsward op een leeftijd van 50 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria
  Catharina. Hij trouwde Sjoerds, Tjitske op 1801-12-27 in
  Gorredijk. Hij trouwde tevens met Jakobs, Klaaske. Hij trouwde
  tevens Stuurman, Jantje Folkerts op 1818-08-20 in Gorredijk.. Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Pieters Aangenomen familienaam 1811 Brandenburg, Pieter, Gorredijk k.
  Sjoerd 6, Pieter 3, Johannes
  20 wkn. N.B. Aangegeven door de vrouw Jitske Sjoerds, daar de man
  opgeroepen is tot
  de zeedienst Mairie Gorredijk, fol. 42 Kinderen van Sjoerds, Tjitske en Brandenburg, Pieter Pieters 1121115671 i. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren in
  1809 in Schoterland. Hij overleed op 1823-05-12 in
  Utingeradeel. 1121115672 ii. Brandenburg, Sjoerd. Sjoerd werd geboren rond 1810 in
  Bolsward?. 1121115673 iii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1811-11-07 in
  Beetsterzwaag. Hij overleed rond 1880 in Hoorn. 1121115674 iv. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1815-08-01 in
  Gorredijk. Hij overleed geschat rond 1820. Kinderen van Stuurman, Jantje Folkerts en Brandenburg, Pieter
  Pieters 1121115675 i. Brandenburg, Willemke. Willemke werd geboren op 1817-11-21 in
  Opsterland. 1121115676 ii. Brandenburg, Willemke Pieters. Willemke Pieters werd geboren op
  1819-02-23 in Opsterland.
  • 1121115677 iii. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op
   1820-01-21 in Haskerland. Zij overleed op 1892-04-01 in
   Bolsward.
  • 1121115678 iv. Brandenburg, Folkert Pieters. Folkert Pieters werd geboren op
   1822-03-22 in AEngwirden. Hij overleed op 1881-10-15 in
   Bolsward. 1121115679 v. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1823-02-01 in
   Schoterland. Hij overleed rond 1880 in Hoorn. 112111567A vi. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op
   1824-09-18 in Haskerland. Hij overleed op 1824-11-02 in
   Haskerland. 112111567B vii. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op
   1825-10-19 in Haskerland. Hij overleed rond 1860 in Bolsward.

Generatie 10

 1. Nagtegaal, Douwe. Douwe werd geboren in 1784 in Workum. Hij was de zoon van
  Nagtegaal, Roelof Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
 2. Nagtegaal, Willem. Willem werd geboren in 1786. Hij was de zoon van Nagtegaal, Roelof
  Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
 3. Nagtegaal, Jetske. Jetske werd geboren in 1788. Zij was de dochter van Nagtegaal,
  Roelof Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
 4. Nagtegaal, Siebrig. Siebrig werd geboren in 1794. Zij was de dochter van Nagtegaal,
  Roelof Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
 5. Brandenburg, Jan Pieterszn. Jan Pieterszn werd geboren op 1792-05-12 in Velsen. Hij werd
  gedoopt op 1792-05-13 te Velsen.. Hij overleed op 1826-08-02 in
  Velsen op een leeftijd van 34 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Hij
  trouwde Radsma, Wijpkjen Klases op 1816-10-27 in Velsen. Kinderen van Radsma, Wijpkjen Klases en Brandenburg, Jan Pieterszn 11211136311 i. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 1817-10-29 in
  Sneek. Zij overleed op 1848-12-11 in Velsen. 11211136312 ii. Brandenburg, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1820-04-11 in
  Velsen. Zij overleed op 1891-07-05 in Amsterdam.
 6. Brandenburg, Henderina Pieters. Henderina Pieters werd geboren op 1794-08-14 in Velsen. Zij werd
  gedoopt op 1794-08-14 te Velsen. Zij overleed op 1878-04-14 in
  Velsen op een leeftijd van 83 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Zij
  trouwde Dijkstra, Uilke Klaazes op 1816-07-28 in Velsen.
 7. Brandenburg, Trijntje Pieters. Trijntje Pieters werd geboren op 1796-12-28 in Velsen. Zij
  overleed op 1873-10-22 in Velsen op een leeftijd van 76 jaren, 9
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Jans en
  Boonstra, Rinske Dirks. Zij trouwde Gonggrijp, Bauke Geerts op
  1820-07-09 in Velsen.
 8. Brandenburg, Durkjen Pieters. Durkjen Pieters werd geboren in 1799 in Velsen. Zij overleed op
  1841-10-28 in Velsen op een leeftijd van 42 jaren, 9 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske
  Dirks.
 9. Brandenburg, Durk Pieters. Durk Pieters werd geboren op 1801-09-22 in Velsen. Hij werd
  gedoopt op 1801-09-27 te Velsen.. Hij overleed op 1837-09-28 in
  Velsen op een leeftijd van 36 jaren, 6 dagen. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Hij trouwde
  Langius, Dooitske Sybes op 1821-05-27 in Velsen. Hij trouwde
  tevens Postma, Trijntje op 1836-05-22 in Velsen.. Kinderen van Langius, Dooitske Sybes en Brandenburg, Durk Pieters 11211136351 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1821-05-10 in
  Velsen. Hij overleed op 1822-11-10 in Velsen. 11211136352 ii. Brandenburg, Baukjen. Baukjen werd geboren op 1823-06-29 in
  Velsen. Zij overleed op 1831-01-05 in Velsen. 11211136353 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1825-08-07 in
  Velsen. Hij overleed op 1843-01-18 in Velsen. 11211136354 iv. Brandenburg, Sybe. Sybe werd geboren op 1827-11-17 in Velsen.
  Hij overleed op 1829-08-30 in Velsen. 11211136355 v. Brandenburg, Dooitske. Dooitske werd geboren op 1830-09-12 in
  Velsen. Zij overleed op 1831-02-04 in Velsen. Opmerkingen van Langius, Dooitske Sybes en Brandenburg, Durk
  Pieters: Bij hun trouwen was hun zoon Pieter een paar weken oud. Kinderen van Postma, Trijntje en Brandenburg, Durk Pieters 11211136356 i. Brandenburg, Dirk. Dirk werd geboren op 1837-12-22 in Velsen.
  Hij overleed na 1866.
 10. Brandenburg, Jacob Pieters. Jacob Pieters werd geboren op 1804-11-06 in Velsen. Hij werd
  gedoopt op 1804-11-08 te Velsen.. Hij overleed op 1853-06-12 in
  Velsen op een leeftijd van 48 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Hij
  trouwde Vlameling, Sybrigje op 1834-05-18 in Velsen. Kinderen van Vlameling, Sybrigje en Brandenburg, Jacob Pieters
  • 11211136361 i. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1835-04-04 in Velsen. Hij
   overleed op 1915-12-06 in Velsen.
  • 11211136362 ii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1838-04-28 in
   Velsen. Hij overleed op 1923-12-16 in Velsen.
  • 11211136363 iii. Brandenburg, Durk. Durk werd geboren op 1844-12-30 in Velsen.
   Hij overleed op 1895-08-21 in Velsen. 11211136364 iv. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 1849-08-29 in
   Sneek. Zij overleed op 1851-03-20 in Sneek. 11211136365 v. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 1842-02-17 in
   Velsen.
 11. Brandenburg, Tjietske Pieters. Tjietske Pieters werd geboren op 1807-08-25 in Velsen. Zij werd
  gedoopt op 1807-09-06 te Velsen. Zij overleed op 1865-03-22 in
  Velsen op een leeftijd van 57 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Zij
  trouwde van der Horst, Doede op 1831-05-29 in Velsen.
 12. Brandenburg, Sytze Pieters. Sytze Pieters werd geboren op 1809-11-08 in Sneek. Hij overleed op
  1812-02-06 in Sneek op een leeftijd van 2 jaren, 2 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske
  Dirks.
 13. Brandenburg, Almer Jansz. Hij werd gedoopt op 1782-09-22 te Lammertschagen.. Hij overleed op
  1782-11-22 in Lammertschagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Jan
  Hendriksz en Bregman, Maartje Almersdr.
 14. Brandenburg, Almer Jansz. Hij werd gedoopt op 1785-05-29 te Lammertschagen.. Hij overleed op
  1791-02-02 in Lammertschagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Jan
  Hendriksz en Bregman, Maartje Almersdr.
 15. Brandenburg, Neeltje Jans. Zij werd gedoopt op 1792-04-09 te Lambertschaag. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Jan Hendriksz en Bregman, Maartje
  Almersdr.
 16. Brandenburg, Almer Jansz. Almer Jansz werd geboren op 1796-10-28 in Lambertschaag. Hij werd
  gedoopt op 1796-10-30 te Lambertschaag.. Hij overleed op
  1797-01-05 in Lammertschagen op een leeftijd van 2 maanden, 8
  dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Jan Hendriksz en Bregman,
  Maartje Almersdr.
 17. van der Kop, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren rond 1812. Zij was de dochter van van
  der Kop, Frederik Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora
  Elisabeth.
 18. van der Kop, Diderica Carolina Josephina. Diderica Carolina Josephina werd geboren op 1819-06-14 in
  Oost-Vlieland. Zij was de dochter van van der Kop, Frederik
  Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth. Zij trouwde
  van der Gronden, Jan Wilem op 1852-01-29 in Vlieland. Kinderen van van der Kop, Diderica Carolina Josephina en van der
  Gronden, Jan Wilem 11211155121 i. van der Gronden, kind.
 19. van der Kop, Henriette Adolvina Hermina Johanna. Henriette Adolvina Hermina Johanna werd geboren op 1821-07-20 in
  Oost-Vlieland. Zij was de dochter van van der Kop, Frederik
  Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth.
 20. van der Kop, Catharina Theodora Elisabeth. Catharina Theodora Elisabeth werd geboren op 1824-05-27 in
  Oost-Vlieland. Zij was de dochter van van der Kop, Frederik
  Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth.
 21. Brandenburg, Waltje Johannes. Waltje Johannes werd geboren in 1791 in Greonterp. Zij overleed op
  1837-08-23 in Franeker op een leeftijd van 46 jaren, 7 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema,
  Marijke Klazes. Opmerkingen bij Brandenburg, Waltje Johannes Zij bleef ongehuwd.
 22. Brandenburg, Cornelia Johannes. Cornelia Johannes werd geboren in 1792 in Greonterp. Zij overleed
  op 1862-03-13 in Wonseradeel op een leeftijd van 70 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en
  Yedema, Marijke Klazes. Zij trouwde Lemstra, Claes Pieters op
  1834-01-14 in Wymbritseradeel.
 23. Brandenburg, Jantje Johannes. Jantje Johannes werd geboren in 1797 in Greonterp. Zij overleed op
  1829-02-14 in Workum op een leeftijd van 32 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke
  Klazes. Zij trouwde Straatsma, Andries Gerlofs op 1822-06-01 in
  Wonseradeel.
 24. Brandenburg, Klaaske Johannes. Klaaske Johannes werd geboren in 1798 in Greonterp. Zij overleed
  op 1828-07-08 in Wonseradeel op een leeftijd van 30 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en
  Yedema, Marijke Klazes.
 25. Brandenburg, Joukjen Johannes. Joukjen Johannes werd geboren in 1799 in Greonterp. Zij overleed
  op 1818-01-05 in Greonterp op een leeftijd van 19 jaren, 4 dagen.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema,
  Marijke Klazes.
 26. Brandenburg, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren in 1800 in Greonterp. Hij overleed op
  1830-08-09 in Wonseradeel op een leeftijd van 30 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke
  Klazes.
 27. Brandenburg, Sibbele Johannes. Sibbele Johannes werd geboren op 1806-05-02 in Greonterp. Hij
  overleed op 1879-11-07 in Wonseradeel op een leeftijd van 73
  jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Jans
  en Yedema, Marijke Klazes. Hij trouwde Wildering, Sijke Barts op
  1831-04-27 in Wymbritseradeel. Kinderen van Wildering, Sijke Barts en Brandenburg, Sibbele
  Johannes 11211155271 i. Brandenburg, Trijntje Sibles. Trijntje Sibles werd geboren in
  1832 in Wymbritseradeel. Zij overleed op 1855-11-09 in
  Wonseradeel. 11211155272 ii. Brandenburg, Marijke Sibles. Marijke Sibles werd geboren op
  1834-07-22 in Wymbritseradeel. Zij overleed op 1896-03-13 in
  Wonseradeel. 11211155273 iii. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 1836-08-23 in
  Bolsward. Zij overleed op 1899-09-12 in Doniawerstal. 11211155274 iv. Brandenburg, Aaltje Sibles. Aaltje Sibles werd geboren op
  1838-12-03 in Wymbritseradeel. Zij overleed op 1921-01-03 in
  Bolsward.
  • 11211155275 v. Brandenburg, Johanna Sibles. Johanna Sibles werd geboren op
   1841-03-11 in Wymbritseradeel. Zij overleed op 1916-12-12 in
   Wymbritseradeel.
  • 11211155276 vi. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1843-02-20 in
   Wonseradeel. Hij overleed op 1922-04-19 in Wymbritseradeel.
  • 11211155277 vii. Brandenburg, Bart. Bart werd geboren op 1847-04-04 in
   Wonseradeel. Hij overleed op 1914-05-04 in Workum.
  • 11211155278 viii. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1850-12-08 in
   Wonseradeel.
 28. Brandenburg, Ietske Johannes. Ietske Johannes werd geboren in 1811 in Greonterp. Zij overleed op
  1885-11-18 in Bolsward op een leeftijd van 74 jaren, 10 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema,
  Marijke Klazes. Zij trouwde Krul, Luutze Jans op 1847-10-24 in
  Bolsward. Zij trouwde tevens van Oosterbaan, Ate op 1871-06-18 in
  Bolsward.
 29. Brandenburg, Fettje. Fettje werd geboren op 1787-11-25 in Midsland. Zij werd gedoopt op
  1787-11-25 te Midsland. Zij overleed op 1827-07-31 in Midsland op
  een leeftijd van 39 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde
  Lieuwen, Oene Gerritsz op 1807-10-18 in Ter Hoorn. Kinderen van Brandenburg, Fettje en Lieuwen, Oene Gerritsz 11211156111 i. Lieuwen, Wietske Oenes. Wietske Oenes werd geboren in 1817 in
  Terschelling. Zij overleed op 1855-11-15 in Terschelling.
 30. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1789-01-04 in Midsland. Hij overleed rond
  1790 in Midsland op een leeftijd van rond 11 maanden, 28 dagen.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap,
  Aaltje Klaas.
 31. Brandenburg, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 1790-05-24 in Midsland. Zij werd
  gedoopt op 1790-05-30 te Midsland. Zij overleed op 1826-07-18 in
  Midsland op een leeftijd van 36 jaren, 1 maand. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij
  trouwde Bos, Cornelis Cornelisz op 1815-03-05 in Terschelling. Kinderen van Brandenburg, Maria Catharina en Bos, Cornelis
  Cornelisz 11211156131 i. Bos, Cornelis Cornelisz. Cornelis Cornelisz werd geboren op
  1818-01-26 in Midsland. 11211156132 ii. Bos, Johannes Cornelisz. Johannes Cornelisz werd geboren op
  1819-10-31 in Midsland. 11211156133 iii. Bos, Lieuwe Cornelis. Lieuwe Cornelis werd geboren op
  1821-06-20 in Midsland. 11211156134 iv. Bos, Pieter Cornelisz. Pieter Cornelisz werd geboren op
  1824-07-03 in Midsland. 11211156135 v. Bos, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op
  1826-07-15 in Midsland.
 32. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op 1791-08-28 in Midsland. Zij
  overleed in 1792 in Midsland op een leeftijd van 4 maanden, 4
  dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en
  Schaap, Aaltje Klaas.
 33. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op 1793-03-16 in Midsland. Zij werd
  gedoopt op 1793-03-17 te Midsland. Zij overleed op 1867-12-12 in
  Midsland op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.
 34. Brandenburg, Trijntje Johannes. Trijntje Johannes werd geboren op 1796-06-14 in Midsland. Zij werd
  gedoopt op 1796-06-19 te Midsland. Zij overleed op 1827-06-11 in
  Midsland op een leeftijd van 30 jaren, 11 maanden. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.
  Zij trouwde Schaap, Cornelis Jacobsz op 1817-08-31 in
  Terschelling. Kinderen van Brandenburg, Trijntje Johannes en Schaap, Cornelis
  Jacobsz 11211156161 i. Schaap, Jacob. Jacob werd geboren in 1819 in Terschelling. Hij
  overleed op 1847-02-22 in Den Helder.
 35. Brandenburg, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op 1799-09-05 in Midsland. Hij werd
  gedoopt op 1799-09-08 te Midsland.. Hij overleed op 1847-06-12 in
  West-Terschelling op een leeftijd van 47 jaren, 9 maanden. Hij was
  de zoon van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.
  Hij trouwde Doeksen, Christina Doekes op 1824-03-21 in
  Terschelling. Kinderen van Doeksen, Christina Doekes en Brandenburg, Pieter
  Johannes
  • 11211156171 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1824-11-18 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1906-05-10 in Amsterdam.
  • 11211156172 ii. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 1826-09-10 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1909-05-23 in
   West-Terschelling.
  • 11211156173 iii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
   1828-09-03 in West-Terschelling. Hij overleed op 1912-12-27 in
   Ilpendam.
  • 11211156174 iv. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 1830-09-03 in
   West-Terschelling. Zij overleed op 1875-02-24 in
   West-Terschelling.
  • 11211156175 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1832-07-18 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1893-04-09 in Amsterdam. 11211156176 vi. Brandenburg, Willem Pieters. Willem Pieters werd geboren op
   1833-12-05 in West-Terschelling. Hij overleed op 1850-07-25 in
   Middellandse Zee. 11211156177 vii. Brandenburg, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1836-03-11 in
   West-Terschelling. Zij overleed rond 1890 in West-Terschelling. 11211156178 viii. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1838-11-12 in
   West-Terschelling. Zij overleed rond 1900 in Ilpendam.
  • 11211156179 ix. Brandenburg, Gerrit Christina. Gerrit Christina werd geboren op
   1841-03-02 in West-Terschelling. Hij overleed op 1881-10-11 in
   Harlingen.
 36. Brandenburg, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren op 1808-09-23 in Midsland. Zij
  werd gedoopt op 1808-10-02 te Midsland. Zij overleed rond 1880 in
  Midsland op een leeftijd van rond 71 jaren, 3 maanden. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans.
  Zij trouwde van Slooten, Sipke Jacobs op 1840-06-20 in
  Terschelling. Kinderen van Brandenburg, Catharina Elisabeth en van Slooten,
  Sipke Jacobs 11211156181 i. Brandenburg, kind. kind werd geboren op 1841-08-02 in
  Harlingen. Zij overleed op 1841-08-02 in Harlingen.
 37. Brandenburg, Alida Johanna. Alida Johanna werd geboren op 1810-06-29 in Midsland. Zij werd
  gedoopt op 1810-07-01 te Midsland. Zij overleed op 1894-05-26 in
  Amsterdam op een leeftijd van 83 jaren, 10 maanden. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans.
  Zij trouwde Meijer, Hendrik Johannes op 1831-05-25 in
  Wieringerwaard. Opmerkingen bij Brandenburg, Alida Johanna Op 1 nov 1880 is ook een Alida Johanna Brandenburg overleden in
  Achtkarspelen. Zij was ook
  geboren in 1810. Welke overlijdensdata correct zijn weet ik nog
  niet.

112111561A. Brandenburg, Johanna Louisa.

 Johanna Louisa werd geboren op 1811-08-28 in Midsland. Zij werd 
 gedoopt op 1811-09-01 te Midsland. Zij overleed op 1849-12-13 in 
 Harlingen op een leeftijd van 38 jaren, 3 maanden. Zij was de 
 dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans.

 Opmerkingen bij Brandenburg, Johanna Louisa

 Zij was niet gehuwd.

112111561B. Brandenburg, Elisabeth Johanna.

 Elisabeth Johanna werd geboren op 1813-04-09 in Midsland. Zij 
 overleed op 1838-08-26 in Midsland op een leeftijd van 25 jaren, 4
 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en 
 Wulp, Wietske Jans.
 1. Brandenburg, Trijntje Tjallingius. Trijntje Tjallingius werd geboren op 1798-11-24 in
  West-Terschelling. Zij werd gedoopt op 1798-12-02 te
  West-Terschelling. Zij overleed op 1856-09-07 in West-Terschelling
  op een leeftijd van 57 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans. Zij trouwde de
  Jong, Sipke Jacobsz op 1821-11-11 in Terschelling. Kinderen van Brandenburg, Trijntje Tjallingius en de Jong, Sipke
  Jacobsz 11211156211 i. de Jong, Tjallingius Sipkesz. Tjallingius Sipkesz werd geboren
  in 1827 in Terschelling. Hij overleed op 1831-06-21 in
  Terschelling.
 2. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1800-06-30 in West-Terschelling. Zij werd
  gedoopt op 1800-12-06 te West-Terschelling. Zij overleed op
  1863-12-04 in Zijpe op een leeftijd van 63 jaren, 5 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.
  Zij trouwde Meijer, Ruurd Bindertsz op 1831-09-18 in Terschelling. Kinderen van Brandenburg, Maria en Meijer, Ruurd Bindertsz
  • 11211156221 i. Meijer, Bindert Ruurds. Bindert Ruurds werd geboren op
   1837-11-04 in Oldeboorn (Fr). Hij overleed op 1926-09-25 in
   Utingeradeel.
 3. Brandenburg, Jan. Hij werd gedoopt op 1802-02-14 te West-Terschelling.. Hij overleed
  op 1803-03-20 in West-Terschelling. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.
 4. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1804-02-17 in West-Terschelling. Hij werd
  gedoopt op 1804-02-19 te West-Terschelling.. Hij overleed op
  1804-05-30 in West-Terschelling op een leeftijd van 3 maanden, 13
  dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Wulp,
  Baukje Jans.
 5. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1805-10-10 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1808-09-13 in West-Terschelling op een leeftijd van 2
  jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en
  Wulp, Baukje Jans.
 6. Bolk, Philepina Maria. Philepina Maria werd geboren in 1812 in Terschelling. Zij overleed
  op 1882-01-06 in Terschelling op een leeftijd van 70 jaren, 5
  dagen. Zij was de dochter van Bolk, Arnold Adriaans en
  Brandenburg, Elisabeth.
 7. Bolk, Henricus Lambertus. Henricus Lambertus werd geboren in 1805 in Terschelling. Hij
  overleed op 1844-05-14 in Terschelling op een leeftijd van 39
  jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Bolk, Arnold Adriaans en
  Brandenburg, Elisabeth.
 8. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren in 1809 in Schoterland. Hij overleed
  op 1823-05-12 in Utingeradeel op een leeftijd van 14 jaren, 4
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en
  Sjoerds, Tjitske.
 9. Brandenburg, Sjoerd. Sjoerd werd geboren rond 1810 in Bolsward?. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.
 10. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1811-11-07 in Beetsterzwaag. Hij overleed
  rond 1880 in Hoorn op een leeftijd van rond 68 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske. Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie sterft uit. Veenhuizen:
  Bevolkingsregisters van opgenomen wezen en vondelingen te
  Veenhuizen, 1824-1830 (toeg. 0186; nr. 1410), nummer 4 Geregistreerde: Johannes van Brandenburg, geboren op 00-00-1811;
  aangekomen op 27-04-1825 uit Amsterdam; religie: Luthersch.
  NB: Brandenburg in mil dienst 30 Oct. 1830.
  Nummer designatielijst: 10/42; de designatielijsten kunt u inzien
  op de studiezaal van het Drents Archief onder nummers 1420-1423
  van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid.
 11. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1815-08-01 in Gorredijk. Hij overleed geschat
  rond 1820 op een leeftijd van rond 4 jaren, 5 maanden. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.
 12. Brandenburg, Willemke. Willemke werd geboren op 1817-11-21 in Opsterland. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje
  Folkerts.
 13. Brandenburg, Willemke Pieters. Willemke Pieters werd geboren op 1819-02-23 in Opsterland. Zij was
  de dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje
  Folkerts.
 14. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op 1820-01-21 in Haskerland. Zij
  overleed op 1892-04-01 in Bolsward op een leeftijd van 72 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en
  Stuurman, Jantje Folkerts. Zij trouwde Bontema, Douwe Johannes op
  1850-12-29 in Bolsward. Zij had tevens een relatie (geen huwelijk)
  met Onbekend. Opmerkingen bij Brandenburg, Antje Pieters Bij haar overlijden was zij gehuwd. Kinderen van Brandenburg, Antje Pieters en Bontema, Douwe Johannes 11211156771 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1845-11-13 in
  Bolsward. Hij overleed op 1867-01-19 in Bolsward. Kinderen van Brandenburg, Antje Pieters en Onbekend 11211156772 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1841-08-17 in
  Schoterland. Hij overleed op 1841-10-28 in Schoterland.
 15. Brandenburg, Folkert Pieters. Folkert Pieters werd geboren op 1822-03-22 in AEngwirden. Hij
  overleed op 1881-10-15 in Bolsward op een leeftijd van 59 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en
  Stuurman, Jantje Folkerts. Hij trouwde Hofstra, Jacobje Willems op
  1846-03-15 in Bolsward. Kinderen van Hofstra, Jacobje Willems en Brandenburg, Folkert
  Pieters 11211156781 i. Brandenburg, Andries Folkerts. Andries Folkerts werd geboren op
  1853-05-04 in Bolsward. Hij overleed op 1855-07-15 in Bolsward.
  • 11211156782 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1850-05-25 in
   Bolsward. Hij overleed op 1938-06-16 in Huizum.
  • 11211156783 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1846-12-19 in
   Harlingen. Hij overleed op 1920-08-01 in Bolsward.
 16. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1823-02-01 in Schoterland. Hij overleed rond
  1880 in Hoorn op een leeftijd van rond 56 jaren, 11 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje
  Folkerts. Opmerkingen bij Brandenburg, Anne Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie loopt door
  tot heden.

112111567A. Brandenburg, Pieter Pieters.

 Pieter Pieters werd geboren op 1824-09-18 in Haskerland. Hij 
 overleed op 1824-11-02 in Haskerland op een leeftijd van 1 maand, 
 14 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en 
 Stuurman, Jantje Folkerts.

112111567B. Brandenburg, Pieter Pieters.

 Pieter Pieters werd geboren op 1825-10-19 in Haskerland. Hij 
 overleed rond 1860 in Bolsward op een leeftijd van rond 34 jaren, 
 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en 
 Stuurman, Jantje Folkerts.

 Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Pieters

 Hij is verdronken doordat hij van de ra van het schip viel.

Generatie 11

 1. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 1817-10-29 in Sneek. Zij overleed op
  1848-12-11 in Velsen op een leeftijd van 31 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Jan Pieterszn en Radsma, Wijpkjen
  Klases. Opmerkingen bij Brandenburg, Rinske Bevolkingsregisters van opgenomen wezen en vondelingen te
  Veenhuizen, 1824-1830 (toeg. 0186; nr. 1410), nummer 1432 Geregistreerde: Renkje Jans Brandenburg, geboren op 29-10-1817;
  aangekomen op 02-07-1825 uit Sneek.
  NB: Brandenburg ontslagen 14 Nov. 1829.
 2. Brandenburg, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1820-04-11 in Velsen. Zij werd gedoopt op
  1820-05-07 te Velsen. Zij overleed op 1891-07-05 in Amsterdam op
  een leeftijd van 71 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Jan Pieterszn en Radsma, Wijpkjen Klases. Zij trouwde
  Bloksma, Ruurd op 1846-02-08 in Velsen.
 3. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1821-05-10 in Velsen. Hij overleed op
  1822-11-10 in Velsen op een leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske
  Sybes.
 4. Brandenburg, Baukjen. Baukjen werd geboren op 1823-06-29 in Velsen. Zij overleed op
  1831-01-05 in Velsen op een leeftijd van 7 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske
  Sybes.
 5. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1825-08-07 in Velsen. Hij overleed op
  1843-01-18 in Velsen op een leeftijd van 17 jaren, 5 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske
  Sybes.
 6. Brandenburg, Sybe. Sybe werd geboren op 1827-11-17 in Velsen. Hij overleed op
  1829-08-30 in Velsen op een leeftijd van 1 jaar, 9 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske
  Sybes.
 7. Brandenburg, Dooitske. Dooitske werd geboren op 1830-09-12 in Velsen. Zij overleed op
  1831-02-04 in Velsen op een leeftijd van 4 maanden, 22 dagen. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske
  Sybes.
 8. Brandenburg, Dirk. Dirk werd geboren op 1837-12-22 in Velsen. Hij overleed na 1866 op
  een leeftijd van meer dan 28 jaren, 10 dagen. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Durk Pieters en Postma, Trijntje. Hij trouwde de
  Bruin, Janke op 1866-05-20 in Velsen.
 9. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1835-04-04 in Velsen. Hij overleed op
  1915-12-06 in Velsen op een leeftijd van 80 jaren, 8 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje.
  Hij trouwde de Jong, Trijntje op 1865-05-21 in Velsen. Kinderen van de Jong, Trijntje en Brandenburg, Jan 112111363611 i. Brandenburg, Sybrigje. Sybrigje werd geboren op 1867-03-28 in
  Velsen. Zij overleed op 1868-12-28 in Velsen. 112111363612 ii. Brandenburg, Jakob. Jakob werd geboren op 1869-03-02 in Velsen. 112111363613 iii. Brandenburg, Aafke. Aafke werd geboren op 1871-03-22 in Velsen.
 10. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1838-04-28 in Velsen. Hij overleed op
  1923-12-16 in Velsen op een leeftijd van 85 jaren, 7 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje.
  Hij trouwde van Randen, Tjitske op 1869-05-16 in Velsen. Hij
  trouwde tevens van der Werf, Trijntje op 1874-11-15 in Velsen.. Kinderen van van Randen, Tjitske en Brandenburg, Pieter 112111363621 i. Brandenburg, Akke. Akke werd geboren op 1870-06-07 in Velsen.
  Zij overleed op 1870-06-27 in Velsen. 112111363622 ii. Brandenburg, Akke. Akke werd geboren op 1871-11-17 in Velsen.
  Zij overleed op 1883-07-16 in Velsen.
 11. Brandenburg, Durk. Durk werd geboren op 1844-12-30 in Velsen. Hij overleed op
  1895-08-21 in Velsen op een leeftijd van 50 jaren, 7 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje.
  Hij trouwde Sybranda, Anna Paulowna op 1871-05-21 in Velsen. Kinderen van Sybranda, Anna Paulowna en Brandenburg, Durk 112111363631 i. Brandenburg, Jakob. Jakob werd geboren op 1872-08-22 in Velsen. 112111363632 ii. Brandenburg, Pietje. Pietje werd geboren op 1874-11-09 in
  Velsen. Zij overleed op 1907-10-28 in Velsen. 112111363633 iii. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1876-12-31 in Velsen. Hij
  overleed op 1898-04-27 in Velsen.
 12. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 1849-08-29 in Sneek. Zij overleed op
  1851-03-20 in Sneek op een leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Zij was
  de dochter van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje.
 13. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 1842-02-17 in Velsen. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje. Zij trouwde
  Bijlsma, Lieuwe op 1870-06-05 in Velsen.
 14. van der Gronden, kind. Hij is de zoon van van der Gronden, Jan Wilem en van der Kop,
  Diderica Carolina Josephina. Opmerkingen bij van der Gronden, kind Vraag die nog steeds niet is beantwoord: ontstaat HIER de tak
  Brandenburg van der Gronden of is
  dat tóch in Kampen geweest?.
 15. Brandenburg, Trijntje Sibles. Trijntje Sibles werd geboren in 1832 in Wymbritseradeel. Zij
  overleed op 1855-11-09 in Wonseradeel op een leeftijd van 23
  jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele
  Johannes en Wildering, Sijke Barts.
 16. Brandenburg, Marijke Sibles. Marijke Sibles werd geboren op 1834-07-22 in Wymbritseradeel. Zij
  overleed op 1896-03-13 in Wonseradeel op een leeftijd van 61
  jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele
  Johannes en Wildering, Sijke Barts. Zij trouwde Teernstra, Romke
  Jans op 1860-05-12 in Wonseradeel.
 17. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 1836-08-23 in Bolsward. Zij overleed op
  1899-09-12 in Doniawerstal op een leeftijd van 63 jaren, 20 dagen.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering,
  Sijke Barts.
 18. Brandenburg, Aaltje Sibles. Aaltje Sibles werd geboren op 1838-12-03 in Wymbritseradeel. Zij
  overleed op 1921-01-03 in Bolsward op een leeftijd van 82 jaren, 1
  maand. Zij werd begraven op 1921-01-07 te Bolsward. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke
  Barts. Zij trouwde Teerenstra, Pieter op 1866-05-05 in
  Wonseradeel.
 19. Brandenburg, Johanna Sibles. Johanna Sibles werd geboren op 1841-03-11 in Wymbritseradeel. Zij
  overleed op 1916-12-12 in Wymbritseradeel op een leeftijd van 75
  jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele
  Johannes en Wildering, Sijke Barts. Zij trouwde Ruurda, Harmen op
  1873-05-10 in Wonseradeel. Zij trouwde tevens Teernstra, Foppe
  Jans op 1865-05-13 in Wymbritseradeel. Kinderen van Brandenburg, Johanna Sibles en Ruurda, Harmen 112111552751 i. Ruurda, Johannes. Johannes werd geboren op 1874-11-19 in
  Wonseradeel.
 20. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1843-02-20 in Wonseradeel. Hij overleed
  op 1922-04-19 in Wymbritseradeel op een leeftijd van 79 jaren, 1
  maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Sibbele Johannes en
  Wildering, Sijke Barts. Hij trouwde Lichthart, Johanna op
  1876-05-20 in Wymbritseradeel. Kinderen van Lichthart, Johanna en Brandenburg, Johannes 112111552761 i. Brandenburg, Antje. Antje werd geboren op 1884-03-25 in
  Wymbritseradeel. Zij overleed rond 1940. 112111552762 ii. Brandenburg, Sible. Sible werd geboren op 1887-05-27 in
  Wymbritseradeel. Hij overleed op 1888-02-27 in Workum.
 21. Brandenburg, Bart. Bart werd geboren op 1847-04-04 in Wonseradeel. Hij overleed op
  1914-05-04 in Workum op een leeftijd van 67 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke
  Barts. Hij trouwde Molenaar, Jantje op 1874-05-10 in Workum. Hij
  trouwde tevens Brouwer, Hermina op 1884-05-10 in Workum.. Opmerkingen bij Brandenburg, Bart Naam ook: Bertus Brandenburgh Kinderen van Molenaar, Jantje en Brandenburg, Bart 112111552771 i. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren in 1875 in
  Wonseradeel. Hij overleed op 1940-10-03 in Wonseradeel. 112111552772 ii. Brandenburg, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op
  1878-10-07 in Workum. 112111552773 iii. Brandenburgh, zoon. zoon werd geboren op 1883-01-16 in Workum.
  Hij overleed op 1883-01-16 in Workum. Kinderen van Brouwer, Hermina en Brandenburg, Bart 112111552774 i. Brandenburg, Sijke. Sijke werd geboren op 1889-01-24 in
  Wonseradeel. Zij overleed op 1926-01-23 in Wymbritseradeel. 112111552775 ii. Brandenburg, Wybe. Wybe werd geboren op 1892-01-01 in
  Wymbritseradeel. Hij overleed op 1892-03-09 in Wymbritseradeel. 112111552776 iii. Brandenburg, Wybe. Wybe werd geboren op 1894-10-04 in
  Wymbritseradeel.
 22. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1850-12-08 in Wonseradeel. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts. Hij
  trouwde Huitema, Oeke op 1877-05-12 in Wonseradeel. Hij trouwde
  tevens Zwolsman, Wopkje op 1891-01-10 in Wonseradeel.. Kinderen van Huitema, Oeke en Brandenburg, Jan 112111552781 i. Brandenburg, Sible. Sible werd geboren op 1878-07-10 in
  Wonseradeel. Hij overleed rond 1940. 112111552782 ii. Brandenburg, Wietske. Wietske werd geboren op 1880-06-30 in
  Wonseradeel. 112111552783 iii. Brandenburg, Gerke. Gerke werd geboren op 1881-10-30 in
  Wonseradeel. Hij overleed op 1882-06-28 in Wonseradeel.
 23. Lieuwen, Wietske Oenes. Wietske Oenes werd geboren in 1817 in Terschelling. Zij overleed
  op 1855-11-15 in Terschelling op een leeftijd van 38 jaren, 10
  maanden. Zij was de dochter van Lieuwen, Oene Gerritsz en
  Brandenburg, Fettje.
 24. Bos, Cornelis Cornelisz. Cornelis Cornelisz werd geboren op 1818-01-26 in Midsland. Hij was
  de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria
  Catharina.
 25. Bos, Johannes Cornelisz. Johannes Cornelisz werd geboren op 1819-10-31 in Midsland. Hij was
  de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria
  Catharina.
 26. Bos, Lieuwe Cornelis. Lieuwe Cornelis werd geboren op 1821-06-20 in Midsland. Hij was de
  zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.
 27. Bos, Pieter Cornelisz. Pieter Cornelisz werd geboren op 1824-07-03 in Midsland. Hij was
  de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria
  Catharina.
 28. Bos, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 1826-07-15 in Midsland. Zij was de
  dochter van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria
  Catharina.
 29. Schaap, Jacob. Jacob werd geboren in 1819 in Terschelling. Hij overleed op
  1847-02-22 in Den Helder op een leeftijd van 28 jaren, 1 maand.
  Hij was de zoon van Schaap, Cornelis Jacobsz en Brandenburg,
  Trijntje Johannes.
 30. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1824-11-18 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1906-05-10 in Amsterdam op een leeftijd van 81 jaren,
  5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en
  Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Molenaar, Maartje Klaas op
  1846-12-17 in Terschelling. Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes Op 19-01-1840 heeft Johannes belijdenis gedaan. Hij woonde tot
  1874 op Terschelling, vanaf 04-05-1874 in Nieuwediep, Den Helder
  en is in 1879 verhuisd naar Amsterdam, waar hij op Mariniersplein
  70 woonde. Kinderen van Molenaar, Maartje Klaas en Brandenburg, Johannes
  • 112111561711 i. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 1847-04-26 in
   West-Terschelling. Zij overleed op 1921-11-11 in Zutphen.
  • 112111561712 ii. Brandenburg, Antje. Antje werd geboren op 1849-07-30 in
   West-Terschelling. Zij overleed op 1940-10-07 in Ermelo. 112111561713 iii. Brandenburg, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op
   1851-10-24 in Terschelling. Hij overleed op 1851-10-24 in
   Terschelling.
  • 112111561714 iv. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1852-11-11 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1927-02-06 in Den Haag. 112111561715 v. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1855-03-20 in
   West-Terschelling. Zij overleed op 1940-05-22 in Amsterdam.
  • 112111561716 vi. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1857-03-19 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1894-09-16 in Amsterdam. 112111561717 vii. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 1859-06-17 in
   West-Terschelling. Zij overleed op 1944-05-08 in Amsterdam.
  • 112111561718 viii. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren op 1861-09-30 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1944-10-17 in Amsterdam.
  • 112111561719 ix. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
   1863-12-28 in West-Terschelling. Hij overleed op 1939-03-31 in
   Hilversum.
 31. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 1826-09-10 in West-Terschelling. Hij werd
  gedoopt op 1826-09-11 te West-Terschelling.. Hij overleed op
  1909-05-23 in West-Terschelling op een leeftijd van 82 jaren, 8
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en
  Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Cupido, Frouwtje Pieters op
  1849-06-01 in Terschelling. Hij trouwde tevens Cupido, Trijntje
  Pieters op 1863-09-19 in Terschelling.. Opmerkingen bij Brandenburg, Doeke Hij is in 1841 met attest van Purmerend naar West-Terschelling
  vertrokken. Kinderen van Cupido, Frouwtje Pieters en Brandenburg, Doeke
  • 112111561721 i. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 1849-10-18 in
   Midsland. Zij overleed op 1898-10-17 in Kinnum. 112111561722 ii. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 1851-08-19 in
   Midsland. Zij overleed op 1920-02-29 in Wieringerwaard.
  • 112111561723 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1853-10-02 in
   Midsland. Hij overleed op 1919-03-06 in Rotterdam.
  • 112111561724 iv. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 1856-05-15 in
   Midsland. Hij overleed op 1927-11-23 in Midsland. 112111561725 v. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1857-10-15 in
   Midsland. Hij overleed rond 1900 in Midsland. 112111561726 vi. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 1859-09-29 in
   Midsland. Zij overleed op 1939-01-18 in Midsland. Kinderen van Cupido, Trijntje Pieters en Brandenburg, Doeke
  • 112111561727 i. Brandenburg, Jantje Doekes. Jantje Doekes werd geboren op
   1859-09-29 in Midsland. Zij overleed op 1939-01-18 in Hillegom.
 32. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1828-09-03 in West-Terschelling. Hij
  werd gedoopt.. Hij overleed op 1912-12-27 in Ilpendam op een
  leeftijd van 84 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg,
  Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde
  Schuitemaker, Maartje op 1855-12-09 in Wieringerwaard. Opmerkingen bij Brandenburg, Tjallingius Hij is op 11-08-1851 met attest naar Wieringerwaard verhuisd. . Kinderen van Schuitemaker, Maartje en Brandenburg, Tjallingius
  • 112111561731 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1856-12-02 in
   Ilpendam. Hij overleed op 1892-04-18 in Amsterdam.
  • 112111561732 ii. Brandenburg, Teunis. Teunis werd geboren op 1858-08-30 in
   Ilpendam. Hij overleed op 1897-02-15 in Amsterdam. 112111561733 iii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1860-07-12 in
   Ilpendam. Hij overleed op 1868-03-04 in Purmerland.
  • 112111561734 iv. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1863-06-05 in
   Ilpendam. Hij overleed op 1935-06-05 in Purmerend. 112111561735 v. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 1864-12-31 in
   Ilpendam. Hij overleed op 1913-11-03 in Amsterdam. 112111561736 vi. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
   1866-11-10 in Ilpendam. Hij overleed op 1905-01-18 in Rosmalen.
 33. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 1830-09-03 in West-Terschelling. Zij
  overleed op 1875-02-24 in West-Terschelling op een leeftijd van 44
  jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter
  Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Zij trouwde Molenaar,
  Willem Gerrits op 1851-05-01 in Terschelling. Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje Zij doet in februari 1849 belijdenis. Op 08-12-1864 vertrekt zij
  met attest naar Vlieland. . Kinderen van Brandenburg, Jantje en Molenaar, Willem Gerrits 112111561741 i. Molenaar, Christina Willems. Christina Willems werd geboren in
  1851-09-00 in Terschelling. Zij overleed op 1852-02-22 in
  Terschelling. 112111561742 ii. Molenaar, Selly Willems. Selly Willems werd geboren in
  1861-11-00 in Terschelling. Zij overleed op 1862-02-11 in
  Terschelling.
 34. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1832-07-18 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1893-04-09 in Amsterdam op een leeftijd van 60 jaren,
  8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en
  Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Albers, Hilcka op
  1858-06-16 in Amsterdam. Kinderen van Albers, Hilcka en Brandenburg, Pieter
  • 112111561751 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1858-01-19 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1893-11-02 in Amsterdam.
  • 112111561752 ii. Brandenburg, Gerrit Andries. Gerrit Andries werd geboren op
   1859-04-12 in Amsterdam. Hij overleed op 1935-08-27 in Den
   Haag. 112111561753 iii. Brandenburg, Christina Maria. Christina Maria werd geboren op
   1865-07-03 in Amsterdam. Zij overleed rond 1940 in Groningen.
 35. Brandenburg, Willem Pieters. Willem Pieters werd geboren op 1833-12-05 in West-Terschelling.
  Hij overleed op 1850-07-25 in Middellandse Zee op een leeftijd van
  16 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter
  Johannes en Doeksen, Christina Doekes.
 36. Brandenburg, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1836-03-11 in West-Terschelling. Zij
  overleed rond 1890 in West-Terschelling op een leeftijd van rond
  53 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter
  Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Zij trouwde Sterel,
  Meindert Douwes op 1861-11-09 in Terschelling. Opmerkingen bij Brandenburg, Aaltje Zij is op 13-12-1880 verhuisd naar Oosthuizen. .
 37. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1838-11-12 in West-Terschelling. Zij
  overleed rond 1900 in Ilpendam op een leeftijd van rond 61 jaren,
  1 maand. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en
  Doeksen, Christina Doekes. Opmerkingen bij Brandenburg, Maria Zij is op 6 juli 1869 naar Ilpendam verhuisd. .
 38. Brandenburg, Gerrit Christina. Gerrit Christina werd geboren op 1841-03-02 in West-Terschelling.
  Hij overleed op 1881-10-11 in Harlingen op een leeftijd van 40
  jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes
  en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Mosselman, Janke Thomas
  op 1862-09-27 in Oostdongeradeel. Opmerkingen bij Brandenburg, Gerrit Christina Hij is op 2 september 1871 naar Harlingen verhuisd. . Kinderen van Mosselman, Janke Thomas en Brandenburg, Gerrit
  Christina 112111561791 i. Brandenburg, Sipke. Sipke werd geboren op 1862-12-10 in
  Terschelling. Hij overleed op 1923-11-20 in Harlingen.
  • 112111561792 ii. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd
   geboren op 1864-06-08 in West-Terschelling. Zij overleed op
   1946-01-13 in Soest.
  • 112111561793 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1865-12-25 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1940-10-06 in Harlingen. 112111561794 iv. Brandenburg, Thomas. Thomas werd geboren op 1867-07-22 in
   West-Terschelling. Hij overleed rond 1930 in Norg. 112111561795 v. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren
   op 1869-06-10 in West-Terschelling. Zij overleed op 1937-11-01
   in Harlingen. 112111561796 vi. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op
   1869-06-10 in West-Terschelling. Zij overleed op 1870-01-10 in
   West-Terschelling. 112111561797 vii. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op
   1870-12-09 in West-Terschelling. Zij overleed rond 1930 in
   Haarlem?. 112111561798 viii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1872-05-20 in
   Harlingen. Hij overleed op 1873-05-20 in Harlingen.
 39. Brandenburg, kind. kind werd geboren op 1841-08-02 in Harlingen. Zij overleed op
  1841-08-02 in Harlingen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de
  dochter van van Slooten, Sipke Jacobs en Brandenburg, Catharina
  Elisabeth.
 40. de Jong, Tjallingius Sipkesz. Tjallingius Sipkesz werd geboren in 1827 in Terschelling. Hij
  overleed op 1831-06-21 in Terschelling op een leeftijd van 4
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van de Jong, Sipke Jacobsz en
  Brandenburg, Trijntje Tjallingius.
 41. Meijer, Bindert Ruurds. Bindert Ruurds werd geboren op 1837-11-04 in Oldeboorn (Fr). Hij
  overleed op 1926-09-25 in Utingeradeel op een leeftijd van 88
  jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Meijer, Ruurd Bindertsz en
  Brandenburg, Maria. Hij trouwde Kramer, Hinke op 1873-04-10 in
  Opsterland. Kinderen van Kramer, Hinke en Meijer, Bindert Ruurds
  • 112111562211 i. Meijer, Maria. Maria werd geboren op 1890-04-03 in Terwispel.
   Zij overleed op 1969-10-30 in Oldeboorn (Fr).
 42. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1845-11-13 in Bolsward. Hij overleed op
  1867-01-19 in Bolsward op een leeftijd van 21 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Bontema, Douwe Johannes en Brandenburg, Antje
  Pieters.
 43. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1841-08-17 in Schoterland. Hij overleed op
  1841-10-28 in Schoterland op een leeftijd van 2 maanden, 11 dagen.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Antje Pieters.
 44. Brandenburg, Andries Folkerts. Andries Folkerts werd geboren op 1853-05-04 in Bolsward. Hij
  overleed op 1855-07-15 in Bolsward op een leeftijd van 2 jaren, 2
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en
  Hofstra, Jacobje Willems.
 45. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1850-05-25 in Bolsward. Hij overleed op
  1938-06-16 in Huizum op een leeftijd van 88 jaren, 22 dagen. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra, Jacobje
  Willems. Hij trouwde Piso, Geiske op 1872-11-24 in Bolsward. Kinderen van Piso, Geiske en Brandenburg, Willem 112111567821 i. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 1874-08-26 in
  Bolsward. Zij overleed op 1946-09-26 in Bolsward. 112111567822 ii. Brandenburg, Siebren. Siebren werd geboren op 1876-10-15 in
  Bolsward. Hij overleed op 1894-09-20 in Bolsward. 112111567823 iii. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 1879-09-29 in
  Bolsward. Zij overleed op 1880-08-20 in Bolsward. 112111567824 iv. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 1881-08-14 in
  Bolsward. Zij overleed op 1959-12-11 in Bolsward. 112111567825 v. Brandenburg, Fokeltje. Fokeltje werd geboren op 1884-07-02 in
  Bolsward. 112111567826 vi. Brandenburg, Grietje. Grietje werd geboren op 1886-09-26 in
  Bolsward. Zij overleed op 1887-04-09 in Bolsward. 112111567827 vii. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 1889-03-01 in
  Bolsward.
 46. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1846-12-19 in Harlingen. Hij overleed op
  1920-08-01 in Bolsward op een leeftijd van 73 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra,
  Jacobje Willems. Hij trouwde Visser, Jantje Anna op 1869-11-14 in
  Bolsward. Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Een Pieter Brandenburg geboren in 1845 of 1846 is op 19-01-1867
  overleden, 21 jaar oud, aan boord
  van de “Lambertha” te Cette. Deze Pieter zal zeer waarschijnlijk
  een neef zijn van deze Pieter,
  maar wie de vader is, weet ik nog niet. Ook kom ik nog twee
  huwelijken van een Pieter tegen in
  Sneek: 1869 en 1874. Mogelijk betreft dit de Workum tak. Kinderen van Visser, Jantje Anna en Brandenburg, Pieter
  • 112111567831 i. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren op
   1882-03-16 in Bolsward. Hij overleed op 1963-03-29 in Bolsward. 112111567832 ii. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 1869-12-19 in
   Bolsward. Zij overleed rond 1920.
  • 112111567833 iii. Brandenburg, Folkert. Folkert werd geboren op 1874-08-01 in
   Bolsward. Hij overleed in 1902. 112111567834 iv. Brandenburg, Anne Pieters. Anne Pieters werd geboren op
   1871-09-19 in Bolsward. Hij overleed op 1931-10-23 in Velsen. 112111567835 v. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op
   1884-03-25 in Westhem.

Generatie 12

 1. Brandenburg, Sybrigje. Sybrigje werd geboren op 1867-03-28 in Velsen. Zij overleed op
  1868-12-28 in Velsen op een leeftijd van 1 jaar, 9 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Jan en de Jong, Trijntje.
 2. Brandenburg, Jakob. Jakob werd geboren op 1869-03-02 in Velsen. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Jan en de Jong, Trijntje. Hij trouwde Wellema,
  Elisabeth op 1897-08-09 in Velsen.
 3. Brandenburg, Aafke. Aafke werd geboren op 1871-03-22 in Velsen. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Jan en de Jong, Trijntje. Zij trouwde Visser, Abe op
  1914-07-20 in Velsen.
 4. Brandenburg, Akke. Akke werd geboren op 1870-06-07 in Velsen. Zij overleed op
  1870-06-27 in Velsen op een leeftijd van 20 dagen. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Pieter en van Randen, Tjitske.
 5. Brandenburg, Akke. Akke werd geboren op 1871-11-17 in Velsen. Zij overleed op
  1883-07-16 in Velsen op een leeftijd van 11 jaren, 7 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Pieter en van Randen, Tjitske.
 6. Brandenburg, Jakob. Jakob werd geboren op 1872-08-22 in Velsen. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Durk en Sybranda, Anna Paulowna.
 7. Brandenburg, Pietje. Pietje werd geboren op 1874-11-09 in Velsen. Zij overleed op
  1907-10-28 in Velsen op een leeftijd van 32 jaren, 11 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Durk en Sybranda, Anna Paulowna.
  Zij trouwde Lusthof, Sybe op 1900-07-21 in Velsen.
 8. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 1876-12-31 in Velsen. Hij overleed op
  1898-04-27 in Velsen op een leeftijd van 21 jaren, 3 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Durk en Sybranda, Anna Paulowna.
 9. Ruurda, Johannes. Johannes werd geboren op 1874-11-19 in Wonseradeel. Hij was de
  zoon van Ruurda, Harmen en Brandenburg, Johanna Sibles.
 10. Brandenburg, Antje. Antje werd geboren op 1884-03-25 in Wymbritseradeel. Zij overleed
  rond 1940 at the age of rond 55 jaren, 9 maanden. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Johannes en Lichthart, Johanna. Zij
  trouwde Bosma, Dirk op 1912-05-04 in Doniawerstal.
 11. Brandenburg, Sible. Sible werd geboren op 1887-05-27 in Wymbritseradeel. Hij overleed
  op 1888-02-27 in Workum op een leeftijd van 9 maanden. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Johannes en Lichthart, Johanna.
 12. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren in 1875 in Wonseradeel. Hij overleed op
  1940-10-03 in Wonseradeel op een leeftijd van 65 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Bart en Molenaar, Jantje. Opmerkingen bij Brandenburg, Willem Het is nog niet bewezen dat Willem een zoon van Bart is!.
 13. Brandenburg, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op 1878-10-07 in Workum. Deze persoon
  was het kind van Brandenburg, Bart en Molenaar, Jantje.
 14. Brandenburgh, zoon. zoon werd geboren op 1883-01-16 in Workum. Hij overleed op
  1883-01-16 in Workum op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Bart en Molenaar, Jantje.
 15. Brandenburg, Sijke. Sijke werd geboren op 1889-01-24 in Wonseradeel. Zij overleed op
  1926-01-23 in Wymbritseradeel op een leeftijd van 36 jaren, 11
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Bart en Brouwer,
  Hermina. Zij trouwde Hettinga, Sybolt op 1909-04-24 in
  Wonseradeel.
 16. Brandenburg, Wybe. Wybe werd geboren op 1892-01-01 in Wymbritseradeel. Hij overleed
  op 1892-03-09 in Wymbritseradeel op een leeftijd van 2 maanden, 8
  dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Bart en Brouwer, Hermina.
 17. Brandenburg, Wybe. Wybe werd geboren op 1894-10-04 in Wymbritseradeel. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Bart en Brouwer, Hermina. Hij trouwde
  Hofhuis, Attje op 1917-11-24 in Workum.
 18. Brandenburg, Sible. Sible werd geboren op 1878-07-10 in Wonseradeel. Hij overleed rond
  1940 op een leeftijd van rond 61 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Jan en Huitema, Oeke. Hij trouwde Appelhof,
  Sietske op 1911-05-06 in Wonseradeel. Hij trouwde tevens Kraft,
  Maaike op 1921-11-05 in Wonseradeel..
 19. Brandenburg, Wietske. Wietske werd geboren op 1880-06-30 in Wonseradeel. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Jan en Huitema, Oeke.
 20. Brandenburg, Gerke. Gerke werd geboren op 1881-10-30 in Wonseradeel. Hij overleed op
  1882-06-28 in Wonseradeel op een leeftijd van 7 maanden, 29 dagen.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Jan en Huitema, Oeke.
 21. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 1847-04-26 in West-Terschelling. Zij
  overleed op 1921-11-11 in Zutphen op een leeftijd van 74 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar,
  Maartje Klaas. Zij trouwde Sterel, Gerrit Tjebbes op 1875-04-01 in
  Den Helder. Opmerkingen bij Brandenburg, Christina Zij is op 7 mei 1874 naar Hasselt vertrokken. . Kinderen van Brandenburg, Christina en Sterel, Gerrit Tjebbes 1121115617111 i. Sterel, Nn.
 22. Brandenburg, Antje. Antje werd geboren op 1849-07-30 in West-Terschelling. Zij
  overleed op 1940-10-07 in Ermelo op een leeftijd van 91 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar,
  Maartje Klaas. Zij trouwde Zunderdorp, Cornelis op 1874-03-19 in
  Terschelling. Kinderen van Brandenburg, Antje en Zunderdorp, Cornelis
  • 1121115617121 i. Zunderdorp, Alida. Alida werd geboren op 1874-08-25 in
   West-Terschelling. Zij overleed op 1933-09-30 in Hilversum. 1121115617122 ii. Zunderdorp, Johannes. Johannes werd geboren op 1876-01-17 in
   West-Terschelling. Hij overleed op 1941-09-08 in Ermelo.
 23. Brandenburg, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op 1851-10-24 in Terschelling. Hij
  overleed op 1851-10-24 in Terschelling op een leeftijd van 0
  dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar,
  Maartje Klaas.
 24. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1852-11-11 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1927-02-06 in Den Haag op een leeftijd van 74 jaren, 2
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar,
  Maartje Klaas. Hij trouwde Brandenburg, Catharina Christina op
  1885-12-24 in Amsterdam. Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Hij is op 28 september 1898 naar Nederlands Indië (Indonesia)
  vertrokken. Kinderen van Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg,
  Pieter 1121115617141 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1886-10-19 in
  Amsterdam. Zij overleed rond 1950. 1121115617142 ii. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth. Jansje Catharina
  Elisabeth werd geboren op 1890-09-29 in Djoewana (Java). Zij
  overleed op 1945-08-18 in Batavia (Ind). 1121115617143 iii. Brandenburg, Johannes Pieter. Johannes Pieter werd geboren op
  1891-10-08 in Djoewana (Java). 1121115617144 iv. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd
  geboren op 1892-12-06 in Pati (Java). Zij overleed rond 1950. 1121115617145 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1895-10-29 in
  Djoewana (Java). Hij overleed op 1944-09-18 in op zee.
 25. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1855-03-20 in West-Terschelling. Zij
  overleed op 1940-05-22 in Amsterdam op een leeftijd van 85 jaren,
  2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en
  Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Visser, Ede Abrahamsz op
  1884-10-23 in Amsterdam. Opmerkingen bij Brandenburg, Maartje Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd.
 26. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1857-03-19 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1894-09-16 in Amsterdam op een leeftijd van 37 jaren,
  5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar,
  Maartje Klaas. Hij trouwde Kater, Nelletje op 1883-09-06 in
  Amsterdam. Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes Na 1885? pakhuisknecht. Kinderen van Kater, Nelletje en Brandenburg, Johannes 1121115617161 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1884-09-23 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1885-02-12 in Amsterdam. 1121115617162 ii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1885-11-22 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1973-01-13 in Amsterdam. 1121115617163 iii. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1888-02-01 in
  Amsterdam. 1121115617164 iv. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1890-02-14 in
  Amsterdam. Hij overleed in Amsterdam. 1121115617165 v. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1892-04-24 in
  Amsterdam. Hij overleed in Amsterdam. 1121115617166 vi. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1894-07-01 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1919-03-26 in Oegstgeest.
 27. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 1859-06-17 in West-Terschelling. Zij
  overleed op 1944-05-08 in Amsterdam op een leeftijd van 84 jaren,
  10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en
  Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Kater, Gerrit op 1883-03-08
  in Amsterdam. Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd, samen met haar zus
  Maartje.
 28. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren op 1861-09-30 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1944-10-17 in Amsterdam op een leeftijd van 83 jaren,
  17 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar,
  Maartje Klaas. Hij trouwde Pastoor, Jansje in 1886 in Amsterdam.
  Hij trouwde tevens Harting, Susanna Pieternella op 1893-05-18 in
  Amsterdam.. Kinderen van Pastoor, Jansje en Brandenburg, Klaas 1121115617181 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1887-07-30 in
  Amsterdam. Hij overleed in 1906 in Amsterdam.
 29. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1863-12-28 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1939-03-31 in Hilversum op een leeftijd van 75 jaren,
  3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar,
  Maartje Klaas. Hij trouwde Visser, Trijntje op 1888-08-02 in Den
  Helder. Hij trouwde tevens Zunderdorp, Alida op 1891-09-17 in
  West-Terschelling.. Kinderen van Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius 11211156171211 i. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren in 1893-10-00. Zij
  overleed op 1895-01-20 in Amsterdam. 11211156171212 ii. Brandenburg, Anna. Anna werd geboren op 1895-06-02 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1895-06-06 in Amsterdam. 11211156171213 iii. Brandenburg, Johannes Tjallingius. Johannes Tjallingius werd
  geboren in 1897 in Amsterdam.
 30. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 1849-10-18 in Midsland. Zij overleed op
  1898-10-17 in Kinnum op een leeftijd van 48 jaren, 11 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters.
  Zij trouwde Doeksen, Cornelis Gerrits op 1876-05-03 in
  Terschelling. Kinderen van Brandenburg, Christina en Doeksen, Cornelis Gerrits 1121115617211 i. Doeksen, Doeke. Doeke werd geboren op 1883-04-18 in Kinnum. Hij
  overleed op 1948-02-14 in Baaiduinen.
 31. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 1851-08-19 in Midsland. Zij overleed op
  1920-02-29 in Wieringerwaard op een leeftijd van 68 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido,
  Frouwtje Pieters. Zij trouwde Wit, Casper op 1879-04-27 in Winkel. Opmerkingen bij Brandenburg, Vrouwtje Zij is op 14 september 1877 naar Purmerend verhuisd. .
 32. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1853-10-02 in Midsland. Hij overleed op
  1919-03-06 in Rotterdam op een leeftijd van 65 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje
  Pieters. Hij trouwde de Vries, Eltje rond 1880 in Rotterdam. Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Hij is op 14-09-1877 naar Nijmegen vertrokken. . Kinderen van de Vries, Eltje en Brandenburg, Pieter 1121115617231 i. Brandenburg, Doeke Pieter. Doeke Pieter werd geboren op
  1886-12-27 in Rotterdam. Hij overleed op 1913-09-22 in
  Rotterdam.
 33. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 1856-05-15 in Midsland. Hij overleed op
  1927-11-23 in Midsland op een leeftijd van 71 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje
  Pieters. Hij trouwde de Beer, Antje op 1881-10-02 in Oosthuizen. Kinderen van de Beer, Antje en Brandenburg, Doeke 1121115617241 i. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 1882-02-19 in
  Midsland. Zij overleed op 1950-02-17 in Oosthuizen. 1121115617242 ii. Brandenburg, Neeltje. Neeltje werd geboren op 1884-06-11 in
  Midsland. Zij overleed op 1924-03-04 in Zijpe.
  • 1121115617243 iii. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 1891-08-21 in
   Midsland. Hij overleed rond 1940 in Delft.
 34. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1857-10-15 in Midsland. Hij overleed rond
  1900 in Midsland op een leeftijd van rond 42 jaren, 2 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Opmerkingen bij Brandenburg, Cornelis «Overlijden Opm: Vermist (8e volkstelling)».
 35. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 1859-09-29 in Midsland. Zij overleed op
  1939-01-18 in Midsland op een leeftijd van 79 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje
  Pieters.
 36. Brandenburg, Jantje Doekes. Jantje Doekes werd geboren op 1859-09-29 in Midsland. Zij overleed
  op 1939-01-18 in Hillegom op een leeftijd van 79 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Trijntje
  Pieters. Zij trouwde met Spanheim, Franciscus Theodorus. Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje Doekes Zij is op 19 mei 1887 verhuisd naar Oosthuizen. . Kinderen van Brandenburg, Jantje Doekes en Spanheim, Franciscus
  Theodorus
  • 1121115617271 i. Spanheim, Christina. Christina werd geboren rond 1890 in
   Oosthuizen. Zij overleed rond 1940 in Delft.
 37. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1856-12-02 in Ilpendam. Hij overleed op
  1892-04-18 in Amsterdam op een leeftijd van 35 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker,
  Maartje. Hij trouwde Pastoor, Wilhelmina op 1882-08-10 in
  Amsterdam. Kinderen van Pastoor, Wilhelmina en Brandenburg, Pieter 1121115617311 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1883-01-17 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1888-07-24 in Amsterdam. 1121115617312 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
  1884-04-16 in Amsterdam. Hij overleed op 1950-04-09 in
  Rotterdam. 1121115617313 iii. Brandenburg, Johanna Hendrika. Johanna Hendrika werd geboren op
  1885-10-13 in Amsterdam. Zij overleed rond 1950.
  • 1121115617314 iv. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1888-05-15 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1965-12-26 in Rotterdam. 1121115617315 v. Brandenburg, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1889-04-12 in
   Amsterdam. Zij overleed op 1889-07-26 in Amsterdam. 1121115617316 vi. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 1891-11-20 in
   Amsterdam. Hij overleed rond 1950.
 38. Brandenburg, Teunis. Teunis werd geboren op 1858-08-30 in Ilpendam. Hij overleed op
  1897-02-15 in Amsterdam op een leeftijd van 38 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker,
  Maartje. Hij trouwde Oosterhuis, Guurtje op 1885-10-18 in
  Wormerveer. Opmerkingen bij Brandenburg, Teunis Hij is op 27 februari levenloos gevonden aan de Minervahaven. Dus
  12 dagen later????. Kinderen van Oosterhuis, Guurtje en Brandenburg, Teunis 1121115617321 i. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren in 1887 in
  Enkhuizen. Hij overleed in 1912 in Amsterdam. 1121115617322 ii. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 1887-09-20 in
  Enkhuizen. 1121115617323 iii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1888 in
  Enkhuizen. Hij overleed rond 1950 in Enkhuizen. 1121115617324 iv. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1888-09-30 in
  Enkhuizen. Hij overleed rond 1888 in Enkhuizen. 1121115617325 v. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1889-12-31 in
  Enkhuizen. Hij overleed rond 1890 in Enkhuizen. 1121115617326 vi. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1891-05-12 in
  Enkhuizen.
  • 1121115617327 vii. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1892-07-14 in
   Enkhuizen. Hij overleed rond 1955 in Amsterdam. 1121115617328 viii. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 1894-01-13
   in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen. 1121115617329 ix. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1895-05-15 in
   Enkhuizen. Hij overleed rond 1960 in Enkhuizen. 112111561732A x. Brandenburg, Trijn. Trijn werd geboren rond 1896 in Enkhuizen.
   Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen. 112111561732B xi. Brandenburg, Ma. Ma werd geboren rond 1897 in Enkhuizen. Zij
   overleed rond 1970 in Enkhuizen.
 39. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1860-07-12 in Ilpendam. Hij overleed op
  1868-03-04 in Purmerland op een leeftijd van 7 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker,
  Maartje.
 40. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1863-06-05 in Ilpendam. Hij overleed op
  1935-06-05 in Purmerend op een leeftijd van 72 jaren. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje. Hij
  trouwde Pronk, Grietje op 1887-10-21 in Beemster. Kinderen van Pronk, Grietje en Brandenburg, Johannes 1121115617341 i. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
  1888-05-06 in Ilpendam. Hij overleed op 1888-07-10 in Ilpendam.
  • 1121115617342 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op
   1889-03-24 in Purmerland. Hij overleed op 1951-11-01 in
   Rotterdam.
  • 1121115617343 iii. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1890-05-26 in
   Purmerland. Hij overleed op 1951-06-08 in Amsterdam. 1121115617344 iv. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1891-08-17 in
   Purmerland. Zij overleed op 1966-11-14 in Rotterdam.
  • 1121115617345 v. Brandenburg, Cornelia Anna Maria. Cornelia Anna Maria werd
   geboren op 1894-04-02 in Purmerland. Zij overleed rond 1970 in
   Roelofarendsveen. 1121115617346 vi. Brandenburg, Hillegonda. Hillegonda werd geboren op 1895-04-10
   in Purmerland. Zij overleed op 1974-01-10 in Den Haag.
 41. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 1864-12-31 in Ilpendam. Hij overleed op
  1913-11-03 in Amsterdam op een leeftijd van 48 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker,
  Maartje.
 42. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1866-11-10 in Ilpendam. Hij overleed
  op 1905-01-18 in Rosmalen op een leeftijd van 38 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker,
  Maartje.
 43. Molenaar, Christina Willems. Christina Willems werd geboren in 1851-09-00 in Terschelling. Zij
  overleed op 1852-02-22 in Terschelling op een leeftijd van 5
  maanden, 21 dagen. Zij was de dochter van Molenaar, Willem Gerrits
  en Brandenburg, Jantje.
 44. Molenaar, Selly Willems. Selly Willems werd geboren in 1861-11-00 in Terschelling. Zij
  overleed op 1862-02-11 in Terschelling op een leeftijd van 3
  maanden, 10 dagen. Zij was de dochter van Molenaar, Willem Gerrits
  en Brandenburg, Jantje.
 45. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1858-01-19 in Amsterdam. Hij overleed op
  1893-11-02 in Amsterdam op een leeftijd van 35 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Albers, Hilcka. Hij
  trouwde Genot, Anna Christina op 1880-12-29 in Amsterdam. Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Geboren voor het trouwen van zijn ouders en bij hun huwelijk
  erkend. Kinderen van Genot, Anna Christina en Brandenburg, Pieter 1121115617511 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1877-12-04 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1887-07-03 in Amsterdam. 1121115617512 ii. Brandenburg, Theodorus Bernardus. Theodorus Bernardus werd
  geboren op 1881-09-29 in Amsterdam. Hij overleed in 1903 in
  Amsterdam. 1121115617513 iii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1884-11-14 in
  Amsterdam. Hij overleed rond 1950. 1121115617514 iv. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1887-12-17 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1890-10-28 in Amsterdam.
  • 1121115617515 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1891-04-12 in
   Amsterdam. Hij overleed rond 1950 in Amsterdam.
 46. Brandenburg, Gerrit Andries. Gerrit Andries werd geboren op 1859-04-12 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1935-08-27 in Den Haag op een leeftijd van 76 jaren, 4
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Albers,
  Hilcka. Hij trouwde Snoeks, Gezina op 1883-09-12 in Amsterdam. Hij
  trouwde tevens Winkelaar, Alida op 1889-03-27 in Amsterdam.. Kinderen van Snoeks, Gezina en Brandenburg, Gerrit Andries
  • 1121115617521 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1884-06-08 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1963-03-28 in Leiden.
  • 1121115617522 ii. Brandenburg, Theodorus. Theodorus werd geboren op 1886-09-27 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1971-06-10 in Den Haag.
 47. Brandenburg, Christina Maria. Christina Maria werd geboren op 1865-07-03 in Amsterdam. Zij
  overleed rond 1940 in Groningen op een leeftijd van rond 74 jaren,
  5 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Albers,
  Hilcka.
 48. Brandenburg, Sipke. Sipke werd geboren op 1862-12-10 in Terschelling. Hij overleed op
  1923-11-20 in Harlingen op een leeftijd van 60 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman,
  Janke Thomas. Opmerkingen bij Brandenburg, Sipke Hij was bij zijn overlijden ongehuwd.
 49. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 1864-06-08 in
  West-Terschelling. Zij overleed op 1946-01-13 in Soest op een
  leeftijd van 81 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij
  trouwde Brandenburg, Pieter op 1885-12-24 in Amsterdam. Kinderen van Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg,
  Pieter 1121115617141 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1886-10-19 in
  Amsterdam. Zij overleed rond 1950. 1121115617142 ii. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth. Jansje Catharina
  Elisabeth werd geboren op 1890-09-29 in Djoewana (Java). Zij
  overleed op 1945-08-18 in Batavia (Ind). 1121115617143 iii. Brandenburg, Johannes Pieter. Johannes Pieter werd geboren op
  1891-10-08 in Djoewana (Java). 1121115617144 iv. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd
  geboren op 1892-12-06 in Pati (Java). Zij overleed rond 1950. 1121115617145 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1895-10-29 in
  Djoewana (Java). Hij overleed op 1944-09-18 in op zee.
 50. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1865-12-25 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1940-10-06 in Harlingen op een leeftijd van 74 jaren,
  9 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en
  Mosselman, Janke Thomas. Hij trouwde Coehoorn, Hiltje op
  1891-11-16 in Harlingen. Kinderen van Coehoorn, Hiltje en Brandenburg, Pieter 1121115617931 i. Brandenburg, Janke. Janke werd geboren op 1891-10-24 in
  Harlingen. Zij overleed rond 1950 in Harlingen. 1121115617932 ii. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 1893-08-18 in
  Harlingen. Zij overleed in 1983 in Harlingen. 1121115617933 iii. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren
  op 1895-01-30 in Harlingen. Zij overleed rond 1970 in
  Harlingen. 1121115617934 iv. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 1898-01-28 in
  Harlingen. Zij overleed op 1975-03-19 in Harlingen. 1121115617935 v. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1900-09-20 in
  Harlingen. 1121115617936 vi. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren op 1903-07-28 in
  Harlingen. Zij overleed in 1956 in Harlingen.
  • 1121115617937 vii. Brandenburg, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op
   1907-09-18 in Harlingen. Hij overleed op 1981-01-10 in
   Harlingen.
  • 1121115617938 viii. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op
   1909-07-23 in Harlingen. 1121115617939 ix. Brandenburg, Aafke. Aafke werd geboren op 1910-11-18 in
   Harlingen.
 51. Brandenburg, Thomas. Thomas werd geboren op 1867-07-22 in West-Terschelling. Hij
  overleed rond 1930 in Norg op een leeftijd van rond 62 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en
  Mosselman, Janke Thomas.
 52. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren op 1869-06-10 in West-Terschelling.
  Zij overleed op 1937-11-01 in Harlingen op een leeftijd van 68
  jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit
  Christina en Mosselman, Janke Thomas.
 53. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 1869-06-10 in West-Terschelling.
  Zij overleed op 1870-01-10 in West-Terschelling op een leeftijd
  van 7 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit
  Christina en Mosselman, Janke Thomas.
 54. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 1870-12-09 in West-Terschelling.
  Zij overleed rond 1930 in Haarlem? op een leeftijd van rond 59
  jaren, 23 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit
  Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij trouwde Gonggrijp,
  Andries Jans op 1901-09-26 in Harlingen.
 55. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1872-05-20 in Harlingen. Hij overleed op
  1873-05-20 in Harlingen op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.
 56. Meijer, Maria. Maria werd geboren op 1890-04-03 in Terwispel. Zij overleed op
  1969-10-30 in Oldeboorn (Fr) op een leeftijd van 79 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Meijer, Bindert Ruurds en Kramer,
  Hinke. Zij trouwde van der Duim, Hessel op 1913-11-28 in
  Beetsterzwaag. Kinderen van Meijer, Maria en van der Duim, Hessel 1121115622111 i. van der Duim, Hinke. Hinke werd geboren op 1916-12-24 in
  Oldeboorn (Fr).
 57. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 1874-08-26 in Bolsward. Zij overleed op
  1946-09-26 in Bolsward op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske. Zij
  trouwde Mellema, Dirk op 1904-06-11 in Bolsward.
 58. Brandenburg, Siebren. Siebren werd geboren op 1876-10-15 in Bolsward. Hij overleed op
  1894-09-20 in Bolsward op een leeftijd van 17 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
 59. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 1879-09-29 in Bolsward. Zij overleed op
  1880-08-20 in Bolsward op een leeftijd van 10 maanden, 21 dagen.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
 60. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 1881-08-14 in Bolsward. Zij overleed op
  1959-12-11 in Bolsward op een leeftijd van 78 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske. Zij
  trouwde Overzee, Douwe op 1903-05-23 in Bolsward.
 61. Brandenburg, Fokeltje. Fokeltje werd geboren op 1884-07-02 in Bolsward. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
 62. Brandenburg, Grietje. Grietje werd geboren op 1886-09-26 in Bolsward. Zij overleed op
  1887-04-09 in Bolsward op een leeftijd van 6 maanden, 13 dagen.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
 63. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 1889-03-01 in Bolsward. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
 64. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren op 1882-03-16 in Bolsward. Hij
  overleed op 1963-03-29 in Bolsward op een leeftijd van 81 jaren,
  13 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser,
  Jantje Anna. Hij trouwde Falkena, Jiske op 1906-10-14 in Bolsward. Kinderen van Falkena, Jiske en Brandenburg, Wieger Matthijs
  • 1121115678311 i. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren rond 1900.
  • 1121115678312 ii. Brandenburg, Folkert Pieter. Folkert Pieter werd geboren rond
   1900.
  • 1121115678313 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren rond 1910.
 65. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 1869-12-19 in Bolsward. Zij overleed rond
  1920 at the age of rond 50 jaren, 13 dagen. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Zij trouwde Couperus,
  Jelle op 1896-07-29 in Bolsward.
 66. Brandenburg, Folkert. Folkert werd geboren op 1874-08-01 in Bolsward. Hij overleed in
  1902 op een leeftijd van 27 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Hij trouwde Postma,
  Trijntje op 1896-06-14 in Bolsward. Kinderen van Postma, Trijntje en Brandenburg, Folkert
  • 1121115678331 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1896-12-12 in
   Assen. Hij overleed op 1939-05-15 in Den Haag.
 67. Brandenburg, Anne Pieters. Anne Pieters werd geboren op 1871-09-19 in Bolsward. Hij overleed
  op 1931-10-23 in Velsen op een leeftijd van 60 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna.
 68. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op 1884-03-25 in Westhem. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Opmerkingen bij Brandenburg, Antje Pieters Het is niet zeker dat dit een kind is van dit echtpaar. Antje was
  als dienstmeid in dienst op de
  borderij van Harmen Siebrens van der Meulen en Sjoerdtje Haarsma.

Generatie 13

 1. Sterel, Nn. Deze persoon is het kind van Sterel, Gerrit Tjebbes en
  Brandenburg, Christina. Opmerkingen bij Sterel, Nn Gerrie Sterel (Aus) informeerde mij over het nageslacht van dit
  gezin
 2. Zunderdorp, Alida. Alida werd geboren op 1874-08-25 in West-Terschelling. Zij
  overleed op 1933-09-30 in Hilversum op een leeftijd van 59 jaren,
  1 maand. Zij was de dochter van Zunderdorp, Cornelis en
  Brandenburg, Antje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op
  1891-09-17 in West-Terschelling. Kinderen van Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius 11211156171211 i. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren in 1893-10-00. Zij
  overleed op 1895-01-20 in Amsterdam. 11211156171212 ii. Brandenburg, Anna. Anna werd geboren op 1895-06-02 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1895-06-06 in Amsterdam. 11211156171213 iii. Brandenburg, Johannes Tjallingius. Johannes Tjallingius werd
  geboren in 1897 in Amsterdam.
 3. Zunderdorp, Johannes. Johannes werd geboren op 1876-01-17 in West-Terschelling. Hij
  overleed op 1941-09-08 in Ermelo op een leeftijd van 65 jaren, 7
  maanden. Hij was de zoon van Zunderdorp, Cornelis en Brandenburg,
  Antje. Hij trouwde Kila, Henrica Petronella Jacoba rond 1901 in
  Den Haag. Hij trouwde tevens Sol, Sophia op 1926-01-06 in Ermelo..
 4. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1886-10-19 in Amsterdam. Zij overleed rond
  1950 at the age of rond 63 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.
 5. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth. Jansje Catharina Elisabeth werd geboren op 1890-09-29 in Djoewana
  (Java). Zij overleed op 1945-08-18 in Batavia (Ind) op een
  leeftijd van 54 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van
  Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.
 6. Brandenburg, Johannes Pieter. Johannes Pieter werd geboren op 1891-10-08 in Djoewana (Java). Hij
  was de zoon van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina
  Christina.
 7. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 1892-12-06 in Pati (Java). Zij
  overleed rond 1950 at the age of rond 57 jaren, 26 dagen. Zij was
  de dochter van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina
  Christina.
 8. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1895-10-29 in Djoewana (Java). Hij overleed
  op 1944-09-18 in op zee op een leeftijd van 48 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina
  Christina.
 9. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1884-09-23 in Amsterdam. Zij overleed op
  1885-02-12 in Amsterdam op een leeftijd van 4 maanden, 19 dagen.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
 10. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1885-11-22 in Amsterdam. Hij overleed op
  1973-01-13 in Amsterdam op een leeftijd van 87 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje. Hij
  trouwde van der Vooren, Barendina Catharina Johanna op 1913-09-25
  in Amsterdam.
 11. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1888-02-01 in Amsterdam. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
 12. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1890-02-14 in Amsterdam. Hij overleed in
  Amsterdam. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater,
  Nelletje.
 13. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1892-04-24 in Amsterdam. Hij overleed in
  Amsterdam. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater,
  Nelletje.
 14. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1894-07-01 in Amsterdam. Hij overleed op
  1919-03-26 in Oegstgeest op een leeftijd van 24 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
 15. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1887-07-30 in Amsterdam. Hij overleed in
  1906 in Amsterdam op een leeftijd van 18 jaren, 5 maanden. Hij was
  de zoon van Brandenburg, Klaas en Pastoor, Jansje.
 16. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren in 1893-10-00. Zij overleed op 1895-01-20 in
  Amsterdam op een leeftijd van 1 jaar, 3 maanden. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida.
 17. Brandenburg, Anna. Anna werd geboren op 1895-06-02 in Amsterdam. Zij overleed op
  1895-06-06 in Amsterdam op een leeftijd van 4 dagen. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida.
 18. Brandenburg, Johannes Tjallingius. Johannes Tjallingius werd geboren in 1897 in Amsterdam. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida. Hij
  trouwde de Rooij, Anna Theodora op 1920-12-22 in Amsterdam.
 19. Doeksen, Doeke. Doeke werd geboren op 1883-04-18 in Kinnum. Hij overleed op
  1948-02-14 in Baaiduinen op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden.
  Hij werd begraven te Midsland. Hij was de zoon van Doeksen,
  Cornelis Gerrits en Brandenburg, Christina. Hij trouwde
  Brandenburg, Neeltje op 1908-03-05 in Terschelling.
 20. Brandenburg, Doeke Pieter. Doeke Pieter werd geboren op 1886-12-27 in Rotterdam. Hij overleed
  op 1913-09-22 in Rotterdam op een leeftijd van 26 jaren, 8
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en de Vries,
  Eltje.
 21. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 1882-02-19 in Midsland. Zij overleed op
  1950-02-17 in Oosthuizen op een leeftijd van 67 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij
  trouwde Bakker, Ane op 1903-12-10 in Terschelling.
 22. Brandenburg, Neeltje. Neeltje werd geboren op 1884-06-11 in Midsland. Zij overleed op
  1924-03-04 in Zijpe op een leeftijd van 39 jaren, 8 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij
  trouwde Doeksen, Doeke op 1908-03-05 in Terschelling.
 23. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 1891-08-21 in Midsland. Hij overleed rond
  1940 in Delft op een leeftijd van rond 48 jaren, 4 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Hij trouwde
  Spanheim, Christina in 1915 in Terschelling. Kinderen van Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke 11211156172431 i. Brandenburg, Franciscus Theodorus. Franciscus Theodorus werd
  geboren op 1921-09-05 in Delft.
 24. Spanheim, Christina. Christina werd geboren rond 1890 in Oosthuizen. Zij overleed rond
  1940 in Delft op een leeftijd van rond 50 jaren. Zij was de
  dochter van Spanheim, Franciscus Theodorus en Brandenburg, Jantje
  Doekes. Zij trouwde Brandenburg, Doeke in 1915 in Terschelling. Kinderen van Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke 11211156172431 i. Brandenburg, Franciscus Theodorus. Franciscus Theodorus werd
  geboren op 1921-09-05 in Delft.
 25. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1883-01-17 in Amsterdam. Zij overleed op
  1888-07-24 in Amsterdam op een leeftijd van 5 jaren, 6 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
 26. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1884-04-16 in Amsterdam. Hij overleed
  op 1950-04-09 in Rotterdam op een leeftijd van 65 jaren, 11
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor,
  Wilhelmina. Hij trouwde Vaatstra, Eelkje Hermina op 1921-07-06 in
  Rotterdam.
 27. Brandenburg, Johanna Hendrika. Johanna Hendrika werd geboren op 1885-10-13 in Amsterdam. Zij
  overleed rond 1950 at the age of rond 64 jaren, 2 maanden. Zij was
  de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
 28. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1888-05-15 in Amsterdam. Hij overleed op
  1965-12-26 in Rotterdam op een leeftijd van 77 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
  Hij trouwde Koppenjan, Pieternella op 1911-05-31 in Rotterdam. Kinderen van Koppenjan, Pieternella en Brandenburg, Pieter 11211156173141 i. Brandenburg, Wilhelmina. Wilhelmina werd geboren op 1912-03-15
  in Rotterdam.
  • 11211156173142 ii. Brandenburg, Abraham. Abraham werd geboren op 1919-07-07 in
   Rotterdam. Hij overleed op 1945-01-26 in Doetinchem.
  • 11211156173143 iii. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 1924-12-06 in
   Rotterdam.
 29. Brandenburg, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1889-04-12 in Amsterdam. Zij overleed op
  1889-07-26 in Amsterdam op een leeftijd van 3 maanden, 14 dagen.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
 30. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 1891-11-20 in Amsterdam. Hij overleed rond
  1950 op een leeftijd van rond 58 jaren, 1 maand. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
 31. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren in 1887 in Enkhuizen. Hij overleed in
  1912 in Amsterdam op een leeftijd van 25 jaren. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje. Hij trouwde
  Hogetoorn, Geertje op 1912-05-22 in Amsterdam.
 32. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 1887-09-20 in Enkhuizen. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
 33. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1888 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1950
  in Enkhuizen op een leeftijd van rond 62 jaren. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
 34. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1888-09-30 in Enkhuizen. Hij overleed rond
  1888 in Enkhuizen op een leeftijd van (rond 8 maanden, 29 dagen).
  Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
 35. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1889-12-31 in Enkhuizen. Hij overleed rond
  1890 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 1 dag. Hij was de zoon
  van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
 36. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1891-05-12 in Enkhuizen. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
 37. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1892-07-14 in Enkhuizen. Hij overleed rond
  1955 in Amsterdam op een leeftijd van rond 62 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Hij trouwde van Keulen, Geertruida in 1914 in Amsterdam. Hij
  trouwde tevens Amende, Huub in 1946 in Amsterdam.. Kinderen van van Keulen, Geertruida en Brandenburg, Hendrik
  • 11211156173271 i. Brandenburg, Henk. Henk werd geboren op 1915-09-27 in
   Amsterdam.
  • 11211156173272 ii. Brandenburg, Truus. Truus werd geboren op 1919-05-18 in
   Amsterdam. Kinderen van Amende, Huub en Brandenburg, Hendrik 11211156173273 i. Brandenburg, Hans. Hans werd geboren op 1950-04-23 in
   Amsterdam. 11211156173274 ii. Brandenburg, Filip. Filip werd geboren op 1952-05-01 in
   Amsterdam.
 38. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 1894-01-13 in Enkhuizen. Zij overleed
  rond 1970 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 75 jaren, 11
  maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis,
  Guurtje.
 39. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1895-05-15 in Enkhuizen. Hij overleed rond
  1960 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 64 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

112111561732A. Brandenburg, Trijn.

 Trijn werd geboren rond 1896 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 
 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 74 jaren. Zij was de dochter
 van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

112111561732B. Brandenburg, Ma.

 Ma werd geboren rond 1897 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in 
 Enkhuizen op een leeftijd van rond 73 jaren. Zij was de dochter 
 van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
 1. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1888-05-06 in Ilpendam. Hij overleed
  op 1888-07-10 in Ilpendam op een leeftijd van 2 maanden, 4 dagen.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.
 2. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 1889-03-24 in Purmerland. Hij overleed
  op 1951-11-01 in Rotterdam op een leeftijd van 62 jaren, 7
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk,
  Grietje. Hij trouwde Schriks, Adriana Mathilde Johanna op
  1919-11-13 in Winterswijk. Kinderen van Schriks, Adriana Mathilde Johanna en Brandenburg,
  Tjallingius
  • 11211156173421 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1920-04-21 in
   Hoek van Holland. Hij overleed op 2017-07-26 in Den Haag.
  • 11211156173422 ii. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op
   1921-06-24 in Hoek van Holland. Hij overleed op 2006-09-25 in
   Rhoon. 11211156173423 iii. Brandenburg, Tjallingius Cornelis. Tjallingius Cornelis werd
   geboren op 1923-10-25 in Rotterdam. Hij overleed op 1923-12-14
   in Rotterdam.
  • 11211156173424 iv. Brandenburg, Marie Maartje. Marie Maartje werd geboren op
   1926-12-14 in Rotterdam. Zij overleed op 2004-08-29 in
   Pijnacker.
  • 11211156173425 v. Brandenburg, Greta Adriana. Greta Adriana werd geboren op
   1933-10-02 in Schiedam. Zij overleed op 2019-06-02 in Tiel.
 3. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1890-05-26 in Purmerland. Hij overleed op
  1951-06-08 in Amsterdam op een leeftijd van 61 jaren, 13 dagen.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje. Hij
  trouwde Butterman, Truitje op 1912-11-11 in Amsterdam. Kinderen van Butterman, Truitje en Brandenburg, Cornelis 11211156173431 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1916-10-30 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1943-09-15 in Siam (Thaikamp) –
  Doodsoorzaak: vermoord.
  • 11211156173432 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1920-01-22 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1996-03-22 in Ilpendam. 11211156173433 iii. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 1922-05-14
   in Amsterdam.
  • 11211156173434 iv. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1930-12-24 in
   Amsterdam.
 4. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1891-08-17 in Purmerland. Zij overleed op
  1966-11-14 in Rotterdam op een leeftijd van 75 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.
 5. Brandenburg, Cornelia Anna Maria. Cornelia Anna Maria werd geboren op 1894-04-02 in Purmerland. Zij
  overleed rond 1970 in Roelofarendsveen op een leeftijd van rond 75
  jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en
  Pronk, Grietje. Zij trouwde de Haast, Willem Richard Adolf in 1925
  in Rotterdam. Kinderen van Brandenburg, Cornelia Anna Maria en de Haast, Willem
  Richard Adolf 11211156173451 i. de Haast, Margaretha. Margaretha werd geboren rond 1920-01-01. 11211156173452 ii. de Haast, Wim. Wim werd geboren rond 1922-01-01. Hij overleed
  op 2005-01-01. 11211156173453 iii. de Haast, Hilda. Hilda werd geboren rond 1924-01-01. 11211156173454 iv. de Haast, Maartje. Maartje werd geboren rond 1926-01-01.
 6. Brandenburg, Hillegonda. Hillegonda werd geboren op 1895-04-10 in Purmerland. Zij overleed
  op 1974-01-10 in Den Haag op een leeftijd van 78 jaren, 9 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.
 7. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1877-12-04 in Amsterdam. Hij overleed op
  1887-07-03 in Amsterdam op een leeftijd van 9 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.
 8. Brandenburg, Theodorus Bernardus. Theodorus Bernardus werd geboren op 1881-09-29 in Amsterdam. Hij
  overleed in 1903 in Amsterdam op een leeftijd van 21 jaren, 3
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna
  Christina. Hij trouwde Mens, Anna op 1903-07-29 in Amsterdam.
 9. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1884-11-14 in Amsterdam. Hij overleed
  rond 1950 op een leeftijd van rond 65 jaren, 1 maand. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.
 10. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1887-12-17 in Amsterdam. Zij overleed op
  1890-10-28 in Amsterdam op een leeftijd van 2 jaren, 10 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna
  Christina.
 11. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1891-04-12 in Amsterdam. Hij overleed rond
  1950 in Amsterdam op een leeftijd van rond 58 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.
  Hij trouwde Scheffer, Anna Maria op 1909-11-24 in Amsterdam. Kinderen van Scheffer, Anna Maria en Brandenburg, Pieter 11211156175151 i. Brandenburg, Johan Karel. Johan Karel werd geboren op
  1917-03-17 in Amsterdam.
 12. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1884-06-08 in Amsterdam. Hij overleed op
  1963-03-28 in Leiden op een leeftijd van 78 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Gerrit Andries en Snoeks, Gezina. Hij
  trouwde de Groot, Maria op 1910-04-14 in Noordwijk. Kinderen van de Groot, Maria en Brandenburg, Pieter 11211156175211 i. Brandenburg, Gerardus Andreas. Gerardus Andreas werd geboren op
  1911-03-09 in Noordwijk. 11211156175212 ii. Brandenburg, Theodora. Theodora werd geboren op 1914-08-03 in
  Noordwijk.
  • 11211156175213 iii. Brandenburg, Nicolaas. Nicolaas werd geboren op 1915-12-18 in
   Leiderdorp. Hij overleed op 1978-06-05 in Zwolle.
  • 11211156175214 iv. Brandenburg, Johannes Petrus. Johannes Petrus werd geboren op
   1917-05-23 in Leiderdorp.
  • 11211156175215 v. Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus. Petrus Wilhelmus
   Bartholomeus werd geboren op 1922-01-30 in Leiden.
 13. Brandenburg, Theodorus. Theodorus werd geboren op 1886-09-27 in Amsterdam. Hij overleed op
  1971-06-10 in Den Haag op een leeftijd van 84 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Andries en Snoeks, Gezina.
  Hij trouwde Snoeks, Anna Cornelia rond 1910 in Den Haag. Kinderen van Snoeks, Anna Cornelia en Brandenburg, Theodorus 11211156175221 i. Brandenburg, Alida. Alida werd geboren rond 1910 in Den Haag.
  Zij overleed rond 1915 in Den Haag.
  • 11211156175222 ii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1912-03-08 in
   Den Haag. Hij overleed op 1984-04-12 in Den Haag. 11211156175223 iii. Brandenburg, Gerarda Andrea. Gerarda Andrea werd geboren op
   1914-02-28 in Den Haag.
  • 11211156175224 iv. Brandenburg, Adrianus Petrus. Adrianus Petrus werd geboren op
   1915-10-23 in Den Haag. 11211156175225 v. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1917-12-26 in Den
   Haag. 11211156175226 vi. Brandenburg, Petronella Cornelia. Petronella Cornelia werd
   geboren op 1919-12-13 in Den Haag. 11211156175227 vii. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op
   1921-10-27 in Den Haag.
 14. Brandenburg, Janke. Janke werd geboren op 1891-10-24 in Harlingen. Zij overleed rond
  1950 in Harlingen op een leeftijd van rond 58 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje.
  Zij trouwde Keijser, Jaap Gerrits op 1910-03-31 in Harlingen. Opmerkingen bij Brandenburg, Janke Op 16-11-1891 is dit kind bij huwelijk der ouders erkend.
 15. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 1893-08-18 in Harlingen. Zij overleed in
  1983 in Harlingen op een leeftijd van 89 jaren, 4 maanden. Zij was
  de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij
  trouwde Swaay, Arie op 1918-11-07 in Velsen.
 16. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren op 1895-01-30 in Harlingen. Zij
  overleed rond 1970 in Harlingen op een leeftijd van rond 74 jaren,
  11 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en
  Coehoorn, Hiltje.
 17. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 1898-01-28 in Harlingen. Zij overleed op
  1975-03-19 in Harlingen op een leeftijd van 77 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij
  trouwde Groen, Klaas rond 1920 in Harlingen.
 18. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1900-09-20 in Harlingen. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Hij trouwde Meyer,
  Neeltje in 1930 in Harlingen.
 19. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren op 1903-07-28 in Harlingen. Zij overleed in
  1956 in Harlingen op een leeftijd van 52 jaren, 5 maanden. Zij was
  de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje.
 20. Brandenburg, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1907-09-18 in Harlingen. Hij overleed
  op 1981-01-10 in Harlingen op een leeftijd van 73 jaren, 3
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Coehoorn,
  Hiltje. Hij trouwde Smit, Bertha in 1930 in Harlingen. Kinderen van Smit, Bertha en Brandenburg, Jan Johannes 11211156179371 i. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren rond 1935 in
  Harlingen. 11211156179372 ii. Brandenburg, Bertha. Bertha werd geboren rond 1935 in
  Harlingen.
 21. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 1909-07-23 in Harlingen. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde
  van Eeden, Herman in 1930 in Leiden. Kinderen van Brandenburg, Anna Christina en van Eeden, Herman
  • 11211156179381 i. van Eeden, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op
   1929-06-02 in Leiden.
 22. Brandenburg, Aafke. Aafke werd geboren op 1910-11-18 in Harlingen. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Smit,
  Pieter in 1935 in Harlingen.
 23. van der Duim, Hinke. Hinke werd geboren op 1916-12-24 in Oldeboorn (Fr). Zij is de
  dochter van van der Duim, Hessel en Meijer, Maria. Opmerkingen bij van der Duim, Hinke Zie ook kwartierstaat Tony Hofstee.
 24. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren rond 1900. Hij is de zoon van Brandenburg,
  Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Spoelstra,
  Wiebrigje rond 1930. Kinderen van Spoelstra, Wiebrigje en Brandenburg, Klaas
  • 11211156783111 i. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren rond
   1930.
 25. Brandenburg, Folkert Pieter. Folkert Pieter werd geboren rond 1900. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Sikma,
  Baukje rond 1930. Kinderen van Sikma, Baukje en Brandenburg, Folkert Pieter 11211156783121 i. Brandenburg, Anna Jiskje. Anna Jiskje werd geboren rond 1935.
 26. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren rond 1910. Hij is de zoon van Brandenburg,
  Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Tijenk, Hendrika
  Johanna rond 1925. Kinderen van Tijenk, Hendrika Johanna en Brandenburg, Pieter
  • 11211156783131 i. Brandenburg, Wieger. Wieger werd geboren rond 1930. 11211156783132 ii. Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte. Antonia Wilhelmina
   Henriëtte werd geboren rond 1930.
 27. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1896-12-12 in Assen. Hij overleed op
  1939-05-15 in Den Haag op een leeftijd van 42 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert en Postma, Trijntje. Hij
  trouwde Gekiere, Alma in 1926 in Londen (UK). Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Een Pieter Brandenburg is op 27-03-1919 gehuwd met Jacobje
  Holtkamp te Lemsterland. Ik weet niet
  of dit dezelfde Pieter Brandenburg betreft. Kinderen van Gekiere, Alma en Brandenburg, Pieter
  • 11211156783311 i. Brandenburg, Rita Marguerita. Rita Marguerita werd geboren op
   1921-12-11 in Monaco.

Generatie 14

 1. Brandenburg, Franciscus Theodorus. Franciscus Theodorus werd geboren op 1921-09-05 in Delft. Hij is
  de zoon van Brandenburg, Doeke en Spanheim, Christina.
 2. Brandenburg, Wilhelmina. Wilhelmina werd geboren op 1912-03-15 in Rotterdam. Zij was de
  dochter van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Zij
  trouwde Vink, Theodores Christianes in 1935. Opmerkingen bij Brandenburg, Wilhelmina Grootmoeder René Dergent.
 3. Brandenburg, Abraham. Abraham werd geboren op 1919-07-07 in Rotterdam. Hij overleed op
  1945-01-26 in Doetinchem op een leeftijd van 25 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella.
  Hij trouwde Pleysier, Clasien in 1942. Kinderen van Pleysier, Clasien en Brandenburg, Abraham 112111561731421 i. Brandenburg, Marijke. Marijke werd geboren in 1943.
 4. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 1924-12-06 in Rotterdam. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Hij trouwde
  Simmers, Tiny in 1950. Kinderen van Simmers, Tiny en Brandenburg, Anton 112111561731431 i. Brandenburg, Joke. 112111561731432 ii. Brandenburg, Inge. 112111561731433 iii. Brandenburg, Margo.
 5. Brandenburg, Henk. Henk werd geboren op 1915-09-27 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Hendrik en van Keulen, Geertruida. Hij trouwde
  Scharlewie, Aaltje op 1945-09-09 in Amsterdam. Kinderen van Scharlewie, Aaltje en Brandenburg, Henk 112111561732711 i. Brandenburg, Ruud. Ruud werd geboren op 1947-12-04 in
  Amsterdam. 112111561732712 ii. Brandenburg, Yvonne. Yvonne werd geboren op 1956-12-22 in
  Amsterdam.
 6. Brandenburg, Truus. Truus werd geboren op 1919-05-18 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Hendrik en van Keulen, Geertruida. Zij trouwde
  Koot, Dik op 1946-01-10 in Amsterdam. Kinderen van Brandenburg, Truus en Koot, Dik 112111561732721 i. Koot, Geertruida. Geertruida werd geboren op 1946-10-22 in
  Amsterdam. 112111561732722 ii. Koot, Barend Cornelis. Barend Cornelis werd geboren op
  1950-08-31 in Amsterdam.
 7. Brandenburg, Hans. Hans werd geboren op 1950-04-23 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Hendrik en Amende, Huub.
 8. Brandenburg, Filip. Filip werd geboren op 1952-05-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Hendrik en Amende, Huub. Hij trouwde met van ’t
  Padje, Stans.
 9. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1920-04-21 in Hoek van Holland. Hij
  overleed op 2017-07-26 in Den Haag op een leeftijd van 97 jaren, 3
  maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks,
  Adriana Mathilde Johanna. Hij trouwde van der Woude, Johanna
  Margaretha op 1950-05-16 in Rotterdam. Kinderen van van der Woude, Johanna Margaretha en Brandenburg,
  Johannes 112111561734211 i. Brandenburg, Tjalling Adolph. Tjalling Adolph werd geboren op
  1952-01-08 in Rotterdam.
  • 112111561734212 ii. Brandenburg, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren op
   1953-06-23 in Rotterdam.
  • 112111561734213 iii. Brandenburg, Margaretha Johanna. Margaretha Johanna werd
   geboren op 1956-01-21 in Den Haag. 112111561734214 iv. Brandenburg, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op
   1962-07-06 in Den Haag.
 10. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op 1921-06-24 in Hoek van Holland.
  Hij overleed op 2006-09-25 in Rhoon op een leeftijd van 85 jaren,
  3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en
  Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Hij trouwde van der Sloot,
  Cornelie Antoinette op 1954-08-20 in Rotterdam. Hij trouwde tevens
  van der Veen, Truus in 1988. Kinderen van van der Sloot, Cornelie Antoinette en Brandenburg,
  Henricus Joannes 112111561734221 i. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op
  1956-07-08 in Rijswijk (ZH). 112111561734222 ii. Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene. Antoinette Mathilde
  Helene werd geboren op 1959-04-02 in Rijswijk (ZH). 112111561734223 iii. Brandenburg, Tjalling Cornelis. Tjalling Cornelis werd geboren
  op 1961-12-31 in Rijswijk (ZH).
 11. Brandenburg, Tjallingius Cornelis. Tjallingius Cornelis werd geboren op 1923-10-25 in Rotterdam. Hij
  overleed op 1923-12-14 in Rotterdam op een leeftijd van 1 maand,
  20 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks,
  Adriana Mathilde Johanna.
 12. Brandenburg, Marie Maartje. Marie Maartje werd geboren op 1926-12-14 in Rotterdam. Zij
  overleed op 2004-08-29 in Pijnacker op een leeftijd van 77 jaren,
  8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en
  Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Zij trouwde Jarings, Tjitze
  Hans (Theo) op 1956-08-16 in Rotterdam. Kinderen van Brandenburg, Marie Maartje en Jarings, Tjitze Hans
  (Theo) 112111561734241 i. Jarings, Bernard Hans. Bernard Hans werd geboren op 1957-12-05
  in Vlaardingen. 112111561734242 ii. Jarings, Guus Hans. Guus Hans werd geboren op 1959-01-02 in
  Vlaardingen.
 13. Brandenburg, Greta Adriana. Greta Adriana werd geboren op 1933-10-02 in Schiedam. Zij overleed
  op 2019-06-02 in Tiel op een leeftijd van 85 jaren, 8 maanden. Zij
  was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana
  Mathilde Johanna. Zij trouwde Hoogerwerf, Abraham op 1961-04-27 in
  Rotterdam. Kinderen van Brandenburg, Greta Adriana en Hoogerwerf, Abraham
  • 112111561734251 i. Hoogerwerf, Mariska. Mariska werd geboren op 1965-01-15 in
   Vlaardingen.
  • 112111561734252 ii. Hoogerwerf, Melvin. Melvin werd geboren op 1967-01-20 in
   Vlaardingen.
 14. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1916-10-30 in Amsterdam. Hij overleed op
  1943-09-15 in Siam (Thaikamp) – Doodsoorzaak: vermoord op een
  leeftijd van 26 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van
  Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje.
 15. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1920-01-22 in Amsterdam. Hij overleed op
  1996-03-22 in Ilpendam op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje.
  Hij trouwde Engelsman, Anje op 1945-04-19 in Amsterdam. Kinderen van Engelsman, Anje en Brandenburg, Willem 112111561734321 i. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 1947-01-12 in
  Amsterdam.
  • 112111561734322 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1949-04-24 in
   Amsterdam. 112111561734323 iii. Brandenburg, Kees. Kees werd geboren op 1950-10-18 in
   Amsterdam.
 16. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 1922-05-14 in Amsterdam. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Zij
  trouwde Pellikaan, nn rond 1950. Opmerkingen bij Brandenburg, Margaretha Zij woont in Australië. .
 17. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1930-12-24 in Amsterdam. Hij is de zoon
  van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Hij trouwde
  Lurkus, Johanna Woutera op 1953-09-24 in Amsterdam. Kinderen van Lurkus, Johanna Woutera en Brandenburg, Cornelis 112111561734341 i. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1954-03-31 in
  Amsterdam. 112111561734342 ii. Brandenburg, Johanna Woutera. Johanna Woutera werd geboren op
  1960-04-10 in Oostzaan.
 18. de Haast, Margaretha. Margaretha werd geboren rond 1920-01-01. Zij is de dochter van de
  Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
 19. de Haast, Wim. Wim werd geboren rond 1922-01-01. Hij overleed op 2005-01-01 op
  een leeftijd van rond 83 jaren. Hij was de zoon van de Haast,
  Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
 20. de Haast, Hilda. Hilda werd geboren rond 1924-01-01. Zij is de dochter van de
  Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
 21. de Haast, Maartje. Maartje werd geboren rond 1926-01-01. Zij is de dochter van de
  Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
 22. Brandenburg, Johan Karel. Johan Karel werd geboren op 1917-03-17 in Amsterdam. Hij is de
  zoon van Brandenburg, Pieter en Scheffer, Anna Maria.
 23. Brandenburg, Gerardus Andreas. Gerardus Andreas werd geboren op 1911-03-09 in Noordwijk. Hij was
  de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria.
 24. Brandenburg, Theodora. Theodora werd geboren op 1914-08-03 in Noordwijk. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria.
 25. Brandenburg, Nicolaas. Nicolaas werd geboren op 1915-12-18 in Leiderdorp. Hij overleed op
  1978-06-05 in Zwolle op een leeftijd van 62 jaren, 5 maanden. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij
  trouwde Dijt, Petronella Hendrika op 1944-09-05 in Leiden. Kinderen van Dijt, Petronella Hendrika en Brandenburg, Nicolaas 112111561752131 i. Brandenburg, Maria Johanna. Maria Johanna werd geboren op
  1948-02-15 in Leiden.
  • 112111561752132 ii. Brandenburg, Wilhelmus Jacobus. Wilhelmus Jacobus werd geboren
   op 1951-02-23 in Leiden.
 26. Brandenburg, Johannes Petrus. Johannes Petrus werd geboren op 1917-05-23 in Leiderdorp. Hij is
  de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij trouwde
  van der Vooren, Wilhelmina Maria op 1946-05-09 in Leiden. Kinderen van van der Vooren, Wilhelmina Maria en Brandenburg,
  Johannes Petrus 112111561752141 i. Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora. Maria Cornelia
  Gemma Theodora werd geboren op 1949-01-07 in Leiden. 112111561752142 ii. Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria. Adrianus Joseph
  Blasius Maria werd geboren op 1954-11-17 in Leiden.
 27. Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus. Petrus Wilhelmus Bartholomeus werd geboren op 1922-01-30 in
  Leiden. Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria.
  Hij trouwde van Teijlingen, Maria Anna op 1951-05-29 in Leiden. Kinderen van van Teijlingen, Maria Anna en Brandenburg, Petrus
  Wilhelmus Bartholomeus
  • 112111561752151 i. Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M. Petrus Theodorus
   Laurentius M werd geboren op 1952-10-07 in Leiden.
 28. Brandenburg, Alida. Alida werd geboren rond 1910 in Den Haag. Zij overleed rond 1915
  in Den Haag op een leeftijd van rond 5 jaren. Zij was de dochter
  van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.
 29. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 1912-03-08 in Den Haag. Hij overleed op
  1984-04-12 in Den Haag op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.
  Hij trouwde Fokkens, Johanna Alida Agatha op 1943-06-23 in Den
  Haag. Kinderen van Fokkens, Johanna Alida Agatha en Brandenburg,
  Johannes 112111561752221 i. Brandenburg, Rene. Rene werd geboren op 1944-09-01 in Den Haag.
  Hij overleed op 1945-01-01 in Den Haag. 112111561752222 ii. Brandenburg, Theodora Anna. Theodora Anna werd geboren op
  1946-03-22 in Den Haag. 112111561752223 iii. Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes. Hendrikus (Harry)
  Johannes werd geboren op 1948-08-12 in Den Haag.
  • 112111561752224 iv. Brandenburg, Rene Johannes. Rene Johannes werd geboren op
   1948-08-12 in Den Haag.
 30. Brandenburg, Gerarda Andrea. Gerarda Andrea werd geboren op 1914-02-28 in Den Haag. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij
  trouwde Bergenhenegouwen, Leonardus op 1939-04-05 in Den Haag.
 31. Brandenburg, Adrianus Petrus. Adrianus Petrus werd geboren op 1915-10-23 in Den Haag. Hij is de
  zoon van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Hij
  trouwde Borsboom, Carolina Josefina Helena in 1944 in Den Haag. Kinderen van Borsboom, Carolina Josefina Helena en Brandenburg,
  Adrianus Petrus 112111561752241 i. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op
  1945-03-08 in Den Haag.
  • 112111561752242 ii. Brandenburg, Leonardus Antonius. Leonardus Antonius werd
   geboren op 1946-11-29 in Den Haag.
  • 112111561752243 iii. Brandenburg, Theodorus Johannes. Theodorus Johannes werd
   geboren op 1948-11-18 in Den Haag. Hij overleed op 1983-03-31
   in Leiderdorp.
 32. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 1917-12-26 in Den Haag. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij trouwde
  Smit, Hendrikus rond 1940 in Den Haag.
 33. Brandenburg, Petronella Cornelia. Petronella Cornelia werd geboren op 1919-12-13 in Den Haag. Zij is
  de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.
  Zij trouwde Geraets, Jan Adam Felix rond 1945 in Den Haag.
 34. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 1921-10-27 in Den Haag. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.
 35. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren rond 1935 in Harlingen. Zij is de dochter van
  Brandenburg, Jan Johannes en Smit, Bertha.
 36. Brandenburg, Bertha. Bertha werd geboren rond 1935 in Harlingen. Zij is de dochter van
  Brandenburg, Jan Johannes en Smit, Bertha.
 37. van Eeden, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1929-06-02 in Leiden. Hij is de zoon
  van van Eeden, Herman en Brandenburg, Anna Christina. Hij trouwde
  de Waal, Neeltje in 1955 in Leiden. Kinderen van de Waal, Neeltje en van Eeden, Jan Johannes 112111561793811 i. van Eeden, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op
  1956-09-23 in Leiden. 112111561793812 ii. van Eeden, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1959-03-22 in
  Leiden.
 38. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren rond 1930. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Klaas en Spoelstra, Wiebrigje. Hij trouwde Geertsma,
  Aaltje rond 1955. Kinderen van Geertsma, Aaltje en Brandenburg, Wieger Matthijs 112111567831111 i. Brandenburg, Rigter Maarten. Rigter Maarten werd geboren rond
  1960. 112111567831112 ii. Brandenburg, Askal Mathijs. Askal Mathijs werd geboren rond
  1960.
 39. Brandenburg, Anna Jiskje. Anna Jiskje werd geboren rond 1935. Zij is de dochter van
  Brandenburg, Folkert Pieter en Sikma, Baukje.
 40. Brandenburg, Wieger. Wieger werd geboren rond 1930. Hij is de zoon van Brandenburg,
  Pieter en Tijenk, Hendrika Johanna. Hij trouwde Bakker, Cornelia
  Marijke rond 1955. Kinderen van Bakker, Cornelia Marijke en Brandenburg, Wieger 112111567831311 i. Brandenburg, Merel Marije. Merel Marije werd geboren rond 1960. 112111567831312 ii. Brandenburg, George Matthijs. George Matthijs werd geboren rond
  1960. 112111567831313 iii. Brandenburg, Iris Maritte. Iris Maritte werd geboren rond 1960.
 41. Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte. Antonia Wilhelmina Henriëtte werd geboren rond 1930. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Pieter en Tijenk, Hendrika Johanna.
 42. Brandenburg, Rita Marguerita. Rita Marguerita werd geboren op 1921-12-11 in Monaco. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Pieter en Gekiere, Alma. Zij trouwde
  Dekker, Herman rond 1945-11-14 in IJmuiden. Kinderen van Brandenburg, Rita Marguerita en Dekker, Herman 112111567833111 i. Dekker, Suzanne. Suzanne werd geboren op 1949-10-31 in
  Amsterdam. 112111567833112 ii. Dekker, Michael Herman. Michael Herman werd geboren op
  1951-05-07 in Amsterdam. Hij overleed op 1985-03-04 in
  Amsterdam. 112111567833113 iii. Dekker, Veronica. Veronica werd geboren op 1952-12-27 in
  Willemstad (NB).
  • 112111567833114 iv. Dekker, Arnold Graham. Arnold Graham werd geboren op 1957-06-12
   in Den Helder.

Generatie 15

 1. Brandenburg, Marijke. Marijke werd geboren in 1943. Zij is de dochter van Brandenburg,
  Abraham en Pleysier, Clasien.
 2. Brandenburg, Joke. Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.
 3. Brandenburg, Inge. Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.
 4. Brandenburg, Margo. Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.
 5. Brandenburg, Ruud. Ruud werd geboren op 1947-12-04 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Henk en Scharlewie, Aaltje. Opmerkingen bij Brandenburg, Ruud Samenwonend met Anja Horn.
 6. Brandenburg, Yvonne. Yvonne werd geboren op 1956-12-22 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Henk en Scharlewie, Aaltje. Opmerkingen bij Brandenburg, Yvonne Samenwonend met Bert Hoogenstrijd.
 7. Koot, Geertruida. Geertruida werd geboren op 1946-10-22 in Amsterdam. Zij is de
  dochter van Koot, Dik en Brandenburg, Truus.
 8. Koot, Barend Cornelis. Barend Cornelis werd geboren op 1950-08-31 in Amsterdam. Hij is de
  zoon van Koot, Dik en Brandenburg, Truus.
 9. Brandenburg, Tjalling Adolph. Tjalling Adolph werd geboren op 1952-01-08 in Rotterdam. Hij is de
  zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna
  Margaretha. Hij trouwde Gaster, Josina Roberta op 1987-09-25 in
  Rijswijk (ZH).
 10. Brandenburg, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren op 1953-06-23 in Rotterdam. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna
  Margaretha. Zij trouwde Bailey, Edward op 1982-04-02 in Rijswijk
  (ZH). Kinderen van Brandenburg, Johanna Adriana en Bailey, Edward 1121115617342121 i. Bailey, Corine. Corine werd geboren op 1983-12-17 in Blyth. 1121115617342122 ii. Bailey, Nicole. Nicole werd geboren op 1985-08-13 in Blyth.
 11. Brandenburg, Margaretha Johanna. Margaretha Johanna werd geboren op 1956-01-21 in Den Haag. Zij is
  de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna
  Margaretha. Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 1986-08-26 in
  Alkmaar. Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
  Alexander 1121115617342131 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
  in Alkmaar. 1121115617342132 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
  in Alkmaar.
 12. Brandenburg, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1962-07-06 in Den Haag. Hij is de
  zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna
  Margaretha.
 13. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op 1956-07-08 in Rijswijk (ZH). Hij
  is de zoon van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot,
  Cornelie Antoinette.
 14. Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene. Antoinette Mathilde Helene werd geboren op 1959-04-02 in Rijswijk
  (ZH). Zij is de dochter van Brandenburg, Henricus Joannes en van
  der Sloot, Cornelie Antoinette. Zij trouwde met Schipper,
  Geertruida Christina.
 15. Brandenburg, Tjalling Cornelis. Tjalling Cornelis werd geboren op 1961-12-31 in Rijswijk (ZH). Hij
  is de zoon van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot,
  Cornelie Antoinette.
 16. Jarings, Bernard Hans. Bernard Hans werd geboren op 1957-12-05 in Vlaardingen. Hij is de
  zoon van Jarings, Tjitze Hans (Theo) en Brandenburg, Marie
  Maartje.
 17. Jarings, Guus Hans. Guus Hans werd geboren op 1959-01-02 in Vlaardingen. Hij is de
  zoon van Jarings, Tjitze Hans (Theo) en Brandenburg, Marie
  Maartje.
 18. Hoogerwerf, Mariska. Mariska werd geboren op 1965-01-15 in Vlaardingen. Zij is de
  dochter van Hoogerwerf, Abraham en Brandenburg, Greta Adriana. Zij
  trouwde Wojke, Ralf Günther Christiaan in 1988. Kinderen van Hoogerwerf, Mariska en Wojke, Ralf Günther Christiaan 1121115617342511 i. Wojke, Nicolai. 1121115617342512 ii. Wojke, Melina.
 19. Hoogerwerf, Melvin. Melvin werd geboren op 1967-01-20 in Vlaardingen. Hij is de zoon
  van Hoogerwerf, Abraham en Brandenburg, Greta Adriana. Hij trouwde
  Troost, Inge rond 2005. Kinderen van Troost, Inge en Hoogerwerf, Melvin 1121115617342521 i. Hoogerwerf, Elodie. 1121115617342522 ii. Hoogerwerf, Sunniva. 1121115617342523 iii. Hoogerwerf, Tycho.
 20. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 1947-01-12 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje. Zij trouwde
  Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis op 1967-02-09 in Amsterdam.
 21. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 1949-04-24 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje. Hij trouwde van Eijken,
  Ingeborg op 1972-12-22 in Purmerend. Kinderen van van Eijken, Ingeborg en Brandenburg, Willem 1121115617343221 i. Brandenburg, Linda. Linda werd geboren op 1976-09-29 in
  Purmerend. 1121115617343222 ii. Brandenburg, Marijn. Marijn werd geboren op 1979-06-20 in
  Purmerend.
 22. Brandenburg, Kees. Kees werd geboren op 1950-10-18 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje.
 23. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1954-03-31 in Amsterdam. Hij is de zoon
  van Brandenburg, Cornelis en Lurkus, Johanna Woutera.
 24. Brandenburg, Johanna Woutera. Johanna Woutera werd geboren op 1960-04-10 in Oostzaan. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Cornelis en Lurkus, Johanna Woutera.
 25. Brandenburg, Maria Johanna. Maria Johanna werd geboren op 1948-02-15 in Leiden. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Nicolaas en Dijt, Petronella Hendrika.
  Zij trouwde Schulenburg, Hans rond 1970 in Leiden.
 26. Brandenburg, Wilhelmus Jacobus. Wilhelmus Jacobus werd geboren op 1951-02-23 in Leiden. Hij is de
  zoon van Brandenburg, Nicolaas en Dijt, Petronella Hendrika. Hij
  trouwde Wiersma, Henriette in 1978 in Zwolle. Kinderen van Wiersma, Henriette en Brandenburg, Wilhelmus Jacobus 1121115617521321 i. Brandenburg, Nicolaas Josephes. Nicolaas Josephes werd geboren
  op 1979-03-09 in Zwolle.
 27. Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora. Maria Cornelia Gemma Theodora werd geboren op 1949-01-07 in
  Leiden. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes Petrus en van
  der Vooren, Wilhelmina Maria. Zij trouwde van Duursen, Egbertus
  Mattheus Maria op 1975-06-20 in Leiden.
 28. Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria. Adrianus Joseph Blasius Maria werd geboren op 1954-11-17 in
  Leiden. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes Petrus en van der
  Vooren, Wilhelmina Maria. Hij trouwde Cazander, Cornelia Johanna
  op 1982-06-23 in Leiden.
 29. Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M. Petrus Theodorus Laurentius M werd geboren op 1952-10-07 in
  Leiden. Hij is de zoon van Brandenburg, Petrus Wilhelmus
  Bartholomeus en van Teijlingen, Maria Anna. Hij trouwde
  Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina in 1980 in Alphen ad Rijn. Kinderen van Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina en Brandenburg,
  Petrus Theodorus Laurentius M 1121115617521511 i. Brandenburg, Sabrina Johanna Maria. Sabrina Johanna Maria werd
  geboren op 1981-10-06 in Alphen ad Rijn. 1121115617521512 ii. Brandenburg, Renate Elisabeth Maria. Renate Elisabeth Maria
  werd geboren op 1984-11-15 in Alphen ad Rijn.
 30. Brandenburg, Rene. Rene werd geboren op 1944-09-01 in Den Haag. Hij overleed op
  1945-01-01 in Den Haag op een leeftijd van 4 maanden. Hij was de
  zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.
 31. Brandenburg, Theodora Anna. Theodora Anna werd geboren op 1946-03-22 in Den Haag. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida
  Agatha.
 32. Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes. Hendrikus (Harry) Johannes werd geboren op 1948-08-12 in Den Haag.
  Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida
  Agatha.
 33. Brandenburg, Rene Johannes. Rene Johannes werd geboren op 1948-08-12 in Den Haag. Hij is de
  zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.
  Hij trouwde Kuiper, Johanna Agnes Maria op 1973-11-23 in Den Haag. Kinderen van Kuiper, Johanna Agnes Maria en Brandenburg, Rene
  Johannes 1121115617522241 i. Brandenburg, Larissa Fleur. Larissa Fleur werd geboren op
  1981-04-22 in Den Haag.
 34. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 1945-03-08 in Den Haag. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina
  Josefina Helena. Zij trouwde Goseling, Fredericus Wilhelmus
  Gerardus op 1968-01-27 in Den Haag.
 35. Brandenburg, Leonardus Antonius. Leonardus Antonius werd geboren op 1946-11-29 in Den Haag. Hij is
  de zoon van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina
  Josefina Helena. Hij trouwde van Kuyen, Yvonne Antonie op
  1971-12-14 in Den Haag. Kinderen van van Kuyen, Yvonne Antonie en Brandenburg, Leonardus
  Antonius 1121115617522421 i. Brandenburg, Nicole. Nicole werd geboren op 1975-06-17 in Den
  Haag. 1121115617522422 ii. Brandenburg, Guido. Guido werd geboren op 1979-10-09 in
  Bergen-op-Zoom.
 36. Brandenburg, Theodorus Johannes. Theodorus Johannes werd geboren op 1948-11-18 in Den Haag. Hij
  overleed op 1983-03-31 in Leiderdorp op een leeftijd van 34 jaren,
  4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Adrianus Petrus en
  Borsboom, Carolina Josefina Helena. Hij trouwde Anderiesen, Ellen
  in 1975 in Den Haag. Kinderen van Anderiesen, Ellen en Brandenburg, Theodorus Johannes 1121115617522431 i. Brandenburg, Melanie. Melanie werd geboren op 1977-03-30 in Den
  Haag. 1121115617522432 ii. Brandenburg, Gladys. Gladys werd geboren op 1979-10-18 in
  Leiderdorp.
 37. van Eeden, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 1956-09-23 in Leiden. Zij is de
  dochter van van Eeden, Jan Johannes en de Waal, Neeltje.
 38. van Eeden, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1959-03-22 in Leiden. Hij is de zoon
  van van Eeden, Jan Johannes en de Waal, Neeltje. Hij trouwde
  Polaneca, Marcella in 1985 in Leiden.
 39. Brandenburg, Rigter Maarten. Rigter Maarten werd geboren rond 1960. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Wieger Matthijs en Geertsma, Aaltje.
 40. Brandenburg, Askal Mathijs. Askal Mathijs werd geboren rond 1960. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Wieger Matthijs en Geertsma, Aaltje.
 41. Brandenburg, Merel Marije. Merel Marije werd geboren rond 1960. Zij is de dochter van
  Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.
 42. Brandenburg, George Matthijs. George Matthijs werd geboren rond 1960. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.
 43. Brandenburg, Iris Maritte. Iris Maritte werd geboren rond 1960. Zij is de dochter van
  Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.
 44. Dekker, Suzanne. Suzanne werd geboren op 1949-10-31 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita.
 45. Dekker, Michael Herman. Michael Herman werd geboren op 1951-05-07 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1985-03-04 in Amsterdam op een leeftijd van 33 jaren,
  9 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita
  Marguerita. Hij had een relatie met Onbekend..
 46. Dekker, Veronica. Veronica werd geboren op 1952-12-27 in Willemstad (NB). Zij is de
  dochter van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita.
 47. Dekker, Arnold Graham. Arnold Graham werd geboren op 1957-06-12 in Den Helder. Hij is de
  zoon van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita. Hij
  trouwde van Oostende, Marchien Adriana rond 1990 in Amstelveen?. Kinderen van van Oostende, Marchien Adriana en Dekker, Arnold
  Graham 1121115678331141 i. Dekker, Laurean Tamar. Laurean Tamar werd geboren op 1988-02-01
  in Amsterdam. 1121115678331142 ii. Dekker, Merel Alexandra. Merel Alexandra werd geboren op
  1990-05-09 in Amsterdam. 1121115678331143 iii. Dekker, Rogier Michael. Rogier Michael werd geboren op
  1992-03-08 in Amstelveen. 1121115678331144 iv. Dekker, Jasper Gerrit. Jasper Gerrit werd geboren op 1994-07-27
  in Amstelveen.

Generatie 16

 1. Bailey, Corine. Corine werd geboren op 1983-12-17 in Blyth. Zij is de dochter van
  Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.
 2. Bailey, Nicole. Nicole werd geboren op 1985-08-13 in Blyth. Zij is de dochter van
  Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.
 3. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
  van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
 4. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
  Johanna.
 5. Wojke, Nicolai. Hij is de zoon van Wojke, Ralf Günther Christiaan en Hoogerwerf,
  Mariska.
 6. Wojke, Melina. Zij is de dochter van Wojke, Ralf Günther Christiaan en
  Hoogerwerf, Mariska.
 7. Hoogerwerf, Elodie. Zij is de dochter van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.
 8. Hoogerwerf, Sunniva. Zij is de dochter van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.
 9. Hoogerwerf, Tycho. Hij is de zoon van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.
 10. Brandenburg, Linda. Linda werd geboren op 1976-09-29 in Purmerend. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Willem en van Eijken, Ingeborg.
 11. Brandenburg, Marijn. Marijn werd geboren op 1979-06-20 in Purmerend. Hij is de zoon van
  Brandenburg, Willem en van Eijken, Ingeborg.
 12. Brandenburg, Nicolaas Josephes. Nicolaas Josephes werd geboren op 1979-03-09 in Zwolle. Hij is de
  zoon van Brandenburg, Wilhelmus Jacobus en Wiersma, Henriette.
 13. Brandenburg, Sabrina Johanna Maria. Sabrina Johanna Maria werd geboren op 1981-10-06 in Alphen ad
  Rijn. Zij is de dochter van Brandenburg, Petrus Theodorus
  Laurentius M en Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.
 14. Brandenburg, Renate Elisabeth Maria. Renate Elisabeth Maria werd geboren op 1984-11-15 in Alphen ad
  Rijn. Zij is de dochter van Brandenburg, Petrus Theodorus
  Laurentius M en Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.
 15. Brandenburg, Larissa Fleur. Larissa Fleur werd geboren op 1981-04-22 in Den Haag. Zij is de
  dochter van Brandenburg, Rene Johannes en Kuiper, Johanna Agnes
  Maria.
 16. Brandenburg, Nicole. Nicole werd geboren op 1975-06-17 in Den Haag. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Leonardus Antonius en van Kuyen, Yvonne Antonie.
 17. Brandenburg, Guido. Guido werd geboren op 1979-10-09 in Bergen-op-Zoom. Hij is de zoon
  van Brandenburg, Leonardus Antonius en van Kuyen, Yvonne Antonie.
 18. Brandenburg, Melanie. Melanie werd geboren op 1977-03-30 in Den Haag. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Theodorus Johannes en Anderiesen, Ellen.
 19. Brandenburg, Gladys. Gladys werd geboren op 1979-10-18 in Leiderdorp. Zij is de dochter
  van Brandenburg, Theodorus Johannes en Anderiesen, Ellen.
 20. Dekker, Laurean Tamar. Laurean Tamar werd geboren op 1988-02-01 in Amsterdam. Zij is de
  dochter van Dekker, Arnold Graham en van Oostende, Marchien
  Adriana.
 21. Dekker, Merel Alexandra. Merel Alexandra werd geboren op 1990-05-09 in Amsterdam. Zij is de
  dochter van Dekker, Arnold Graham en van Oostende, Marchien
  Adriana.
 22. Dekker, Rogier Michael. Rogier Michael werd geboren op 1992-03-08 in Amstelveen. Hij is de
  zoon van Dekker, Arnold Graham en van Oostende, Marchien Adriana.
 23. Dekker, Jasper Gerrit. Jasper Gerrit werd geboren op 1994-07-27 in Amstelveen. Hij is de
  zoon van Dekker, Arnold Graham en van Oostende, Marchien Adriana.