Stamboom Tienkamp Brandenburg

(Boer) Hendrik Koekoek

Vooroudersverslag voor Koekoek, Hendrik

Generatie 1

1. Koekoek, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1912-05-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1987-01-08 in Bennekom op een leeftijd van 74 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Koekoek, Roelof en Gort, Johanna. Hij trouwde van Zetten, Theodora Geertruida op 1942-06-18.

Echtgeno(o)t(e):van Zetten, Theodora Geertruida.

Theodora Geertruida werd geboren op 1902-04-06 in Bennekom. Zij overleed op 2002-09-26 in Bennekom op een leeftijd van 100 jaren, 5 maanden.

Opmerkingen bij Koekoek, Hendrik

Wikipedia vermeldt:

Levensloop

Koekoek doorliep van 1918 tot 1924 de Christelijke Lagere School in zijn geboorteplaats. Over zijn militaire carrière is weinig bekend maar hij was militair te Arnhem en gemobiliseerd militair nabij Wageningen. Op 18 september 1942 trouwde hij met Theodora Geertruida (Doortje) van Zetten (1902-2002). Zij hadden geen kinderen.

Koekoek kreeg voor het eerst landelijke bekendheid door zijn strijd tegen het Landbouwschap. Hij was lijsttrekker van de NOU (Nederlandse Oppositie Unie) bij de Tweede Kamerverkiezingen 1956. Uit onvrede met het beleid van de CHU, waar hij tot dan toe lid van was geweest,[1] richtte hij in 1958 samen met enkele anderen de Boerenpartij op. Hij was voorzitter van de Boerenpartij van 1959 tot 1981. Als lijsttrekker in 1963 kreeg hij de partij de Tweede Kamer in, daarbij geholpen door de Boerenopstand van maart dat jaar in Hollandscheveld. De steun van dagblad De Telegraaf speelde hierbij een grote rol.

Tweede Kamerlid

In de Tweede Kamer was Koekoek als fractievoorzitter van de Boerenpartij een kleurrijk en markant lid. Als populair Kamerlid werd hij door andere leden stelselmatig op minzame wijze bejegend. Na diverse onderlinge verschillen in zijn fractie, kwamen er afscheidingen in zijn fractie (onder andere de Groep Harmsen van Evert Jan Harmsen). Deze ruzies werden in de pers breed uitgemeten en smalend de “Boerenoorlog” genoemd. Breed bekend werden Koekoeks uitspraken: “ik krijg nooit geen beurt!” en “ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben tegen.” Tijdens zijn Kamerlidmaatschap werd hij geboycot bij onder andere commissievergaderingen. De Boerenpartij had eind jaren zeventig nog drie zetels in de Kamer (en 1 in de Eerste Kamer) maar ten slotte bleef Koekoek alleen over. De partij veranderde haar naam nog in Rechtse Volkspartij, maar dat hielp niet. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1981 ging ook de laatste zetel verloren.

Naast lid van de Tweede Kamer was Koekoek ook enige tijd lid van de Provinciale Staten van Gelderland en van de gemeenteraad van Ede.

Affaires

Tijdens de affaire-Adams (jaren zestig) beweerde Koekoek dat voormalige NSB’ers in diverse politieke partijen functies bekleedden, maar hij kon die bewering niet hard maken.

Deze aanvallen bereikten een hoogtepunt toen hij VVD-Kamerlid Roelof Zegering Hadders beschuldigde in de Tweede Wereldoorlog Engelse piloten te hebben verraden. De Kamer nam op 12 oktober 1966 een motie aan tegen Koekoek waarin hem werd verboden deze uitspraken te herhalen in de Kamer. In 1966 spande zijn collega-Kamerlid Haya van Someren (VVD) een kort geding tegen hem aan, omdat Koekoek in het openbaar beweerd had dat zij deel had uitgemaakt van een nationaalsocialistische organisatie. De rechter verbood hem om deze beschuldiging in het openbaar te herhalen.[2]

Een andere affaire die Koekoeks naam geen goed deed was de beschuldiging van dierenmishandeling toen een paar verwaarloosde pony’s in een weiland van hem werden aangetroffen. Het dagblad De Telegraaf, dat hem politiek lange tijd had gesteund, begon zich tegen Koekoek te keren. Dit schandaal zou hem nog een tijd achtervolgen. Ook werd van Koekoek verteld dat hij “spook” zou spelen in een huis dat hij verhuurd had aan studenten. Toen hij bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer in strijd met de gewoonte geen ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw werd, zei Wim Kan in zijn oudejaarsconference: Ze zullen Koekoek geen leeuw geven, hij kan niet eens voor een pony zorgen. Politieke optredens kenmerkten zich vaak door eenvoud en duidelijkheid. Tijdens de Veronica-hoorzitting, zei hij tegen een KVP’er: “Weet U wel dat Uwe Zijne Heiligheid de Paus ook een illegale zender heeft?”, waarmee hij doelde op het buiten de afspraken om uitzenden van Radio Vaticana.

Als gevolg van de affaires was boer Koekoek tijdens zijn politieke loopbaan een van de bekendste Kamerleden, naast Marcus Bakker (CPN) en freule Wttewaall van Stoetwegen (CHU).

Opmerkelijk was ook dat op een gegeven moment zijn electoraat al lang niet meer uitsluitend van het platteland afkomstig bleek, doordat de Boerenpartij, waarvan hij het boegbeeld was, steeds meer een algemene protestpartij werd, waartoe ook vele stadsbewoners zich aangetrokken voelden om hun ongenoegens over maatschappelijke veranderingen en de kloof tussen de gevestigde politieke partijen en de kiezer te uiten.

Overlijden

Koekoek overleed in 1987 op 74-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bennekom. Hij werd – na beraad – niet in de Tweede Kamer herdacht.

Kerkelijke gezindte

Koekoek behoorde tot de orthodoxe richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

Meer over van Zetten, Theodora Geertruida en Koekoek, Hendrik:

Huwelijk: 1942-06-18.

Generatie 2

2. Koekoek, Roelof. Roelof werd geboren in 1883 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Koekoek, Roelof en Duinkerken, Trijntje. Hij trouwde Gort, Johanna op 1908-05-02 in Hoogeveen.

3. Gort, Johanna. Johanna werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Gort, Stoffer Pieters en Botter, Janna.

Kinderen van Gort, Johanna en Koekoek, Roelof

i. Koekoek, Hendrik [1]. Hendrik werd geboren op 1912-05-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1987-01-08 in Bennekom.

Meer over Gort, Johanna en Koekoek, Roelof:

Huwelijk: 1908-05-02, Hoogeveen.

Generatie 3

4. Koekoek, Roelof. Roelof werd geboren op 1843-11-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1928-12-29 in Hoogeveen op een leeftijd van 85 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Koekoek, Klaas Berends en Spijkerman, Lubbechien Roelofs. Hij trouwde Duinkerken, Trijntje op 1870-04-27 in Hoogeveen.

5. Duinkerken, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1848 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Duinkerken, Nicolaas en Doldersum, Janna.

Kinderen van Duinkerken, Trijntje en Koekoek, Roelof

i. Koekoek, Roelof [2]. Roelof werd geboren in 1883 in Hoogeveen.

Meer over Duinkerken, Trijntje en Koekoek, Roelof:

Huwelijk: 1870-04-27, Hoogeveen.

6. Gort, Stoffer Pieters. Stoffer Pieters werd geboren op 1827-03-14 in Hoogeveen. Hij overleed op 1893-12-29 in Noord (Hoogeveen) op een leeftijd van 66 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Gort, Pieter Stoffers en Stoter, Geesjen Berends. Hij had een relatie met Botter, Janna op 1883-08-11 in Hoogeveen..

7. Botter, Janna. Janna werd geboren op 1843-10-26 in Alteveer (Hoogeveen). Zij overleed op 1916-06-25 in Noord (Hoogeveen) op een leeftijd van 72 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Botter, Pieter en Pol, Femmigjen Hendriks.

Kinderen van Botter, Janna en Gort, Stoffer Pieters

i. Gort, Johanna [3]. Johanna werd geboren in 1885 in Hoogeveen.

Meer over Botter, Janna en Gort, Stoffer Pieters:

Huwelijk: 1883-08-11, Hoogeveen.

Generatie 4

8. Koekoek, Klaas Berends. Klaas Berends werd geboren op 1818-10-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1889-03-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Koekoek, Berend Klaas en Oosterhuis, Lubbegien Hendriks. Hij trouwde Spijkerman, Lubbechien Roelofs op 1839-10-30 in Hoogeveen.

Meer over Koekoek, Klaas Berends:

Beroep: van 1861 tot 1862. landbouwer.

Beroep: van 1862 tot 1878. verveener.

9. Spijkerman, Lubbechien Roelofs. Lubbechien Roelofs werd geboren op 1817-07-02 in Hoogeveen. Zij overleed op 1893-01-18 in Noord (Hoogeveen) op een leeftijd van 75 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Spijkerman, Roelof Goossens en Lubbers, Hillechien Hendriks.

Kinderen van Spijkerman, Lubbechien Roelofs en Koekoek, Klaas Berends

i. Koekoek, Berend Klaas. Berend Klaas werd geboren op 1841-11-23 in Alteveer (Hoogeveen).

ii. Koekoek, Roelof [4]. Roelof werd geboren op 1843-11-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1928-12-29 in Hoogeveen.

iii. Koekoek, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1848-02-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1928-02-28 in Noord (Hoogeveen).

iv. Koekoek, Albert. Albert werd geboren in 1856. Hij overleed op 1926-09-15 in Westerbork.

v. Koekoek, Janna. Janna werd geboren op 1861-04-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1862-02-03 in Alteveer (Hoogeveen).

Meer over Spijkerman, Lubbechien Roelofs en Koekoek, Klaas Berends:

Huwelijk: 1839-10-30, Hoogeveen.

10. Duinkerken, Nicolaas. Nicolaas werd geboren op 1814-11-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1877-03-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 62 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Duinkerken, Jan Jans en Everts, Femmegien. Hij trouwde Doldersum, Janna op 1838-12-19 in Hoogeveen.

11. Doldersum, Janna. Janna werd geboren op 1815-03-21 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Doldersum, Egbert Wessels en Wierbos, Jentjen Hendriks.

Kinderen van Doldersum, Janna en Duinkerken, Nicolaas

i. Duinkerken, Jan Nicolaas. Jan Nicolaas werd geboren op 1843-09-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1867-09-04 in Tiendeveen.

ii. Duinkerken, Trijntje [5]. Trijntje werd geboren in 1848 in Hoogeveen.

Meer over Doldersum, Janna en Duinkerken, Nicolaas:

Huwelijk: 1838-12-19, Hoogeveen.

12. Gort, Pieter Stoffers. Hij werd gedoopt op 1794-05-21 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1864-05-17 in Noord (Hoogeveen). Hij was de zoon van Gort, Stoffer Aalderts en Peggeman, Femmigje Jans. Hij trouwde Stoter, Geesjen Berends op 1820-05-06 in Hoogeveen.

Meer over Gort, Pieter Stoffers:

Doopsel: 1794-05-21, Hoogeveen.

13. Stoter, Geesjen Berends. Zij werd gedoopt op 1797-09-17 te Hoogeveen. Zij overleed op 1869-05-18 in Noord (Hoogeveen). Zij was de dochter van Stoter, Berent Alberts en Smit, Hendrikje Reints.

Meer over Stoter, Geesjen Berends:

Doopsel: 1797-09-17, Hoogeveen.

Kinderen van Stoter, Geesjen Berends en Gort, Pieter Stoffers

i. Gort, Stoffer Pieters [6]. Stoffer Pieters werd geboren op 1827-03-14 in Hoogeveen. Hij overleed op 1893-12-29 in Noord (Hoogeveen).

Meer over Stoter, Geesjen Berends en Gort, Pieter Stoffers:

Huwelijk: 1820-05-06, Hoogeveen.

14. Botter, Pieter. Pieter werd geboren op 1815-04-03 in Sloot (Hoogeveen). Hij overleed op 1863-02-23 in Alteveer (Hoogeveen) op een leeftijd van 47 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Botter, Berend Jacobs en Ghijsen, Jantjen Pieters. Hij trouwde Pol, Femmigjen Hendriks op 1836-10-08 in Hoogeveen.

Meer over Botter, Pieter:

Beroep: van 1843 tot 1863. landbouwer.

15. Pol, Femmigjen Hendriks. Femmigjen Hendriks werd geboren op 1809-06-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1890-11-24 in Noord (Hoogeveen) op een leeftijd van 81 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Pol, Hendrik Harms en Reinders, Jantien.

Kinderen van Pol, Femmigjen Hendriks en Botter, Pieter

i. Botter, Jantje. Jantje werd geboren op 1837-08-10 in Hoogeveen.

ii. Botter, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1840-09-18 in Hoogeveen. Hij overleed op 1917-01-20 in Emmen.

iii. Botter, Janna [7]. Janna werd geboren op 1843-10-26 in Alteveer (Hoogeveen). Zij overleed op 1916-06-25 in Noord (Hoogeveen).

iv. Botter, Berendina. Berendina werd geboren op 1847-08-10 in Hoogeveen. Zij overleed op 1876-04-12 in Hollandscheveld.

v. Botter, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1851-07-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1857-04-05 in Alteveer (Hoogeveen).

Meer over Pol, Femmigjen Hendriks en Botter, Pieter:

Huwelijk: 1836-10-08, Hoogeveen.

Generatie 5

16. Koekoek, Berend Klaas. Berend Klaas werd geboren rond 1780. Hij was de zoon van Koekoek, Klaas en Hekman, Hendrikje Berends. Hij had een relatie met Oosterhuis, Lubbegien Hendriks rond 1800.

17. Oosterhuis, Lubbegien Hendriks. Lubbegien Hendriks werd geboren in 1780 in Avereest. Zij overleed op 1845-06-02 in Alteveer (Hoogeveen) op een leeftijd van 65 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Oosterhuis, Hendrik Arends en Veldman, Aaltje Alberts.

Meer over Oosterhuis, Lubbegien Hendriks:

Geboortenaam: Nijmeijer

Kinderen van Oosterhuis, Lubbegien Hendriks en Koekoek, Berend Klaas

i. Koekoek, Hendrikje Berends. Hendrikje Berends werd geboren in 1805 in Hoogeveen.

ii. Koekoek, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1807.

iii. Koekoek, Aaltje Berends. Aaltje Berends werd geboren op 1810-02-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1885-04-22 in Alteveer (Hoogeveen).

iv. Koekoek, Claudina Berends. Claudina Berends werd geboren op 1812-01-26 in Hoogeveen. Zij overleed na 1836.

v. Koekoek, Albert. Albert werd geboren op 1814-01-31 in Hoogeveen. Hij overleed op 1835-12-04 in Den Helder.

vi. Koekoek, Femmegien. Femmegien werd geboren op 1816-01-08 in Hoogeveen.

vii. Koekoek, Klaas Berends [8]. Klaas Berends werd geboren op 1818-10-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1889-03-04 in Hoogeveen.

viii. Koekoek, Jan. Jan werd geboren op 1821-05-03 in Sloot (Hoogeveen).

Meer over Oosterhuis, Lubbegien Hendriks en Koekoek, Berend Klaas:

Huwelijk: rond 1800.

18. Spijkerman, Roelof Goossens. Roelof Goossens werd geboren op 1790-02-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1869-01-31 in Hoogeveen op een leeftijd van 78 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Spijkerman, Gosen Roelofs en Metselaar, Janna Alberts. Hij had een relatie met Lubbers, Hillechien Hendriks rond 1815. Hij trouwde tevens Mensenkoops, Zwane op 1852-05-05 in Hoogeveen..

Meer over Mensenkoops, Zwane en Spijkerman, Roelof Goossens:

Huwelijk: 1852-05-05, Hoogeveen.

19. Lubbers, Hillechien Hendriks. Hillechien Hendriks werd geboren in 1781. Zij overleed op 1848-02-05 in Het Schut (Hoogeveen) op een leeftijd van 67 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Lubbers, Hendrik Frans en Hendriks, Lubbigje.

Kinderen van Lubbers, Hillechien Hendriks en Spijkerman, Roelof Goossens

i. Spijkerman, Lubbechien Roelofs [9]. Lubbechien Roelofs werd geboren op 1817-07-02 in Hoogeveen. Zij overleed op 1893-01-18 in Noord (Hoogeveen).

ii. Spijkerman, Janna. Janna werd geboren op 1820-08-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1867-09-21 in Het Schut (Hoogeveen).

iii. Spijkerman, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1824-10-07 in Hoogeveen.

Meer over Lubbers, Hillechien Hendriks en Spijkerman, Roelof Goossens:

Huwelijk: rond 1815.

20. Duinkerken, Jan Jans. Jan Jans werd geboren op 1780-09-17 in Zuidwolde. Hij overleed op 1845-12-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 65 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Linde, Jan Jans en Vogelzang, Woltertjen Klaas. Hij trouwde Everts, Femmegien op 1804-03-04 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Vos, Grietien Everts op 1816-06-01 in Hoogeveen..

Meer over Duinkerken, Jan Jans:

Beroep: landbouwer.

Kinderen van Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans

i. Duinkerken, Woltertien. Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen.

ii. Duinkerken, Lefert. Lefert werd geboren op 1824-01-15 in Hoogeveen.

iii. Duinkerken, Arend. Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans:

Huwelijk: 1816-06-01, Hoogeveen.

21. Everts, Femmegien. Femmegien werd geboren in 1785 in Hoogeveen. Zij overleed op 1814-12-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 29 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Hendriks, Evert en Hilberts, Evertien.

Kinderen van Everts, Femmegien en Duinkerken, Jan Jans

i. Duinkerken, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1807 in Hoogeveen. Hij overleed op 1832-04-05 in ’s Gravenhage.

ii. Duinkerken, Nicolaas [10]. Nicolaas werd geboren op 1814-11-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1877-03-28 in Hoogeveen.

Meer over Everts, Femmegien en Duinkerken, Jan Jans:

Huwelijk: 1804-03-04, Hoogeveen.

22. Doldersum, Egbert Wessels. Egbert Wessels werd geboren op 1769-12-03 in Hoogeveen. Hij overleed op 1851-02-21 in Achterom op een leeftijd van 81 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Doldersum, Wessel Egberts en Lamberts, Hendrikje Jans. Hij trouwde Wierbos, Jentjen Hendriks op 1794-10-11 in Ruinen.

23. Wierbos, Jentjen Hendriks. Jentjen Hendriks werd geboren op 1771-05-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1846-12-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Wierbos, Hendrik Roelofs en Jans, Trijntje.

Kinderen van Wierbos, Jentjen Hendriks en Doldersum, Egbert Wessels

i. Doldersum, Janna [11]. Janna werd geboren op 1815-03-21 in Hoogeveen.

Meer over Wierbos, Jentjen Hendriks en Doldersum, Egbert Wessels:

Huwelijk: 1794-10-11, Ruinen.

24. Gort, Stoffer Aalderts. Hij werd gedoopt op 1754-12-01 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1824-03-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Gort, Aaldert Klaas en Schonewil, Aaltien. Hij trouwde Peggeman, Femmigje Jans in 1785 in Hoogeveen.

Meer over Gort, Stoffer Aalderts:

Doop: 1754-12-01, Hoogeveen.

25. Peggeman, Femmigje Jans. Zij werd gedoopt op 1756-08-29 te Hoogeveen. Zij overleed op 1825-02-09 in Krakeel (Hoogeveen). Zij was de dochter van Peggeman, Jan Pieters en Pieters, Geesjen.

Meer over Peggeman, Femmigje Jans:

Doop: 1756-08-29, Hoogeveen.

Kinderen van Peggeman, Femmigje Jans en Gort, Stoffer Aalderts

i. Gort, Jan Kristoffers. Hij werd gedoopt op 1785-11-06 te Hoogeveen..

ii. Gort, Pieter Stoffers [12]. Hij werd gedoopt op 1794-05-21 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1864-05-17 in Noord (Hoogeveen).

iii. Gort, Klaas Stoffers. Hij werd gedoopt op 1799-01-27 te Hoogeveen..

Meer over Peggeman, Femmigje Jans en Gort, Stoffer Aalderts:

Huwelijk: 1785, Hoogeveen.

26. Stoter, Berent Alberts. Hij werd gedoopt op 1774-11-09 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1845-01-22 in Noord (Hoogeveen). Hij was de zoon van Stoter, Albert Arents en Smeding, Fijchien Harms. Hij had een relatie met Smit, Hendrikje Reints rond 1795.

Meer over Stoter, Berent Alberts:

Doopsel: 1774-11-09, Hoogeveen.

27. Smit, Hendrikje Reints. Zij werd gedoopt op 1770-04-01 te Hoogeveen. Zij overleed op 1845-10-29 in Noord (Hoogeveen). Zij was de dochter van Smit, Reynt Pieters en Bloemberg, Geessien Jans.

Meer over Smit, Hendrikje Reints:

Doopsel: 1770-04-01, Hoogeveen.

Kinderen van Smit, Hendrikje Reints en Stoter, Berent Alberts

i. Stoter, Geesjen Berends [13]. Zij werd gedoopt op 1797-09-17 te Hoogeveen. Zij overleed op 1869-05-18 in Noord (Hoogeveen).

Meer over Smit, Hendrikje Reints en Stoter, Berent Alberts:

Huwelijk: rond 1795.

28. Botter, Berend Jacobs. Berend Jacobs werd geboren op 1780-04-09 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-01-24 in Alteveer (Hoogeveen) op een leeftijd van 65 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Ghijsen, Jantjen Pieters op 1804-12-09 in Hoogeveen.

Meer over Botter, Berend Jacobs:

Beroep: landbouwer.

29. Ghijsen, Jantjen Pieters. Jantjen Pieters werd geboren op 1781-08-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1843-03-04 in Alteveer (Hoogeveen) op een leeftijd van 61 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Giezen, Pieter Gerrits en Perfors, Femmigje Jans.

Meer over Ghijsen, Jantjen Pieters:

Geboortenaam: Giesen

Kinderen van Ghijsen, Jantjen Pieters en Botter, Berend Jacobs

i. Botter, Jacob. Jacob werd geboren in 1802.

ii. Botter, Peter Berends. Peter Berends werd geboren op 1810-06-10 in Hoogeveen.

iii. Botter, Pieter [14]. Pieter werd geboren op 1815-04-03 in Sloot (Hoogeveen). Hij overleed op 1863-02-23 in Alteveer (Hoogeveen).

iv. Botter, Hendrikjen. Hendrikjen werd geboren op 1820-09-02 in Alteveer (Hoogeveen).

Meer over Ghijsen, Jantjen Pieters en Botter, Berend Jacobs:

Huwelijk: 1804-12-09, Hoogeveen.

30. Pol, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op 1758-12-17 in Avereest. Hij overleed op 1826-04-20 in Noord (Hoogeveen) op een leeftijd van 67 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Pol, Harm Teunis en Gerrits, Femmigje. Hij had een relatie met Reinders, Jantien rond 1805.

31. Reinders, Jantien. Jantien werd geboren in 1767 in Rolde. Zij overleed op 1819-05-10 in Noord (Hoogeveen) op een leeftijd van 52 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van NN, Reinder en Ellen, Annegien.

Kinderen van Reinders, Jantien en Pol, Hendrik Harms

i. Pol, Femmigjen Hendriks [15]. Femmigjen Hendriks werd geboren op 1809-06-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1890-11-24 in Noord (Hoogeveen).

Meer over Reinders, Jantien en Pol, Hendrik Harms:

Huwelijk: rond 1805.

Generatie 6

32. Koekoek, Klaas. Klaas werd geboren rond 1750. Hij overleed op 1809-11-10 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 59 jaren, 10 maanden. Hij had een relatie met Hekman, Hendrikje Berends rond 1780.

Meer over Koekoek, Klaas:

Residentie: 1794, Hoogeveen. Suidwoldinger Sloodse rot .

Klaas Hendriks Koekoek betaalt weinig of zelden

Bedrag 2-00-00

33. Hekman, Hendrikje Berends. Hendrikje Berends werd geboren in 1758 in Uelsen (D). Zij overleed op 1831-02-01 in Alteveer (Hoogeveen) op een leeftijd van 73 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Hekman, Berend en Kamphuis, Fennigje.

Kinderen van Hekman, Hendrikje Berends en Koekoek, Klaas

i. Koekoek, Berend Klaas [16]. Berend Klaas werd geboren rond 1780.

ii. Koekoek, Albert Klaas. Albert Klaas werd geboren in 1787 in Hoogeveen. Hij overleed na 1816.

iii. Koekoek, nn. nn werd geboren op 1797-03-01 in Hoogeveen. Deze persoon overleed op 1797-03-01 te Hoogeveen.

Meer over Hekman, Hendrikje Berends en Koekoek, Klaas:

Huwelijk: rond 1780.

34. Oosterhuis, Hendrik Arends. Hendrik Arends werd geboren rond 1750. Hij had een relatie met Veldman, Aaltje Alberts rond 1775.

35. Veldman, Aaltje Alberts. Aaltje Alberts werd geboren rond 1750.

Kinderen van Veldman, Aaltje Alberts en Oosterhuis, Hendrik Arends

i. Oosterhuis, Lubbegien Hendriks [17]. Lubbegien Hendriks werd geboren in 1780 in Avereest. Zij overleed op 1845-06-02 in Alteveer (Hoogeveen).

Meer over Veldman, Aaltje Alberts en Oosterhuis, Hendrik Arends:

Huwelijk: rond 1775.

36. Spijkerman, Gosen Roelofs. Gosen Roelofs werd geboren in 1759. Hij overleed op 1833-10-17 in Noord (Hoogeveen) op een leeftijd van 74 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Spijkerman, Roelof Gosens en Hendriks, Roelofje. Hij had een relatie met Metselaar, Janna Alberts rond 1785. Hij had tevens een relatie met Klunder, Geesje Jacobs rond 1809.

Kinderen van Klunder, Geesje Jacobs en Spijkerman, Gosen Roelofs

i. Spijkerman, Jacob Gosens. Jacob Gosens werd geboren op 1809-10-01. Hij overleed rond 1815.

ii. Spijkerman, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1812-03-26 in Hoogeveen.

iii. Spijkerman, Hilligje Goossens. Hilligje Goossens werd geboren op 1815-05-25 in Hoogeveen. Zij overleed op 1818-02-27 in Hoogeveen.

iv. Spijkerman, Jakob. Jakob werd geboren op 1818-12-31 in Hoogeveen.

v. Spijkerman, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1822-06-26 in Hoogeveen.

Meer over Klunder, Geesje Jacobs en Spijkerman, Gosen Roelofs:

Huwelijk: rond 1809.

37. Metselaar, Janna Alberts. Janna Alberts werd geboren rond 1760. Zij overleed op 1807-07-28 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 47 jaren, 6 maanden.

Kinderen van Metselaar, Janna Alberts en Spijkerman, Gosen Roelofs

i. Spijkerman, Roelof Goossens [18]. Roelof Goossens werd geboren op 1790-02-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1869-01-31 in Hoogeveen.

ii. Spijkerman, Engeltje Goosens. Engeltje Goosens werd geboren op 1798-10-17 in Hoogeveen.

Meer over Metselaar, Janna Alberts en Spijkerman, Gosen Roelofs:

Huwelijk: rond 1785.

38. Lubbers, Hendrik Frans. Hendrik Frans werd geboren rond 1750. Hij had een relatie met Hendriks, Lubbigje rond 1775.

39. Hendriks, Lubbigje. Lubbigje werd geboren rond 1750.

Kinderen van Hendriks, Lubbigje en Lubbers, Hendrik Frans

i. Lubbers, Hillechien Hendriks [19]. Hillechien Hendriks werd geboren in 1781. Zij overleed op 1848-02-05 in Het Schut (Hoogeveen).

ii. Lubbers, Frens. Frens werd geboren op 1783-02-27 in Ruinen.

iii. Lubbers, Marijghje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1787-04-06 te Ruinen.

iv. Lubbers, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1785-04-04 in Ruinen.

Meer over Hendriks, Lubbigje en Lubbers, Hendrik Frans:

Huwelijk: rond 1775.

40. Linde, Jan Jans. Jan Jans werd geboren rond 1750. Hij werd begraven op 1801-06-12.. Hij trouwde met Vogelzang, Woltertjen Klaas.

Meer over Linde, Jan Jans:

Begrafenis: 1801-06-12.

41. Vogelzang, Woltertjen Klaas. Zij werd gedoopt op 1758-11-25 te Avereest. Zij overleed op 1793-03-15. Zij was de dochter van Vogelzang, Klaas.

Meer over Vogelzang, Woltertjen Klaas:

Doopsel: 1758-11-25, Avereest.

Kinderen van Vogelzang, Woltertjen Klaas en Linde, Jan Jans

i. Duinkerken, Jan Jans [20]. Jan Jans werd geboren op 1780-09-17 in Zuidwolde. Hij overleed op 1845-12-13 in Hoogeveen.

ii. Linde, Woltertje Jans. Woltertje Jans werd geboren in 1792.

Meer over Vogelzang, Woltertjen Klaas en Linde, Jan Jans:

Huwelijk: 1779-10-30, Avereest.

42. Hendriks, Evert. Hij werd gedoopt op 1749-12-21 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1822-02-07 in Hoogeveen. Hij trouwde Hilberts, Evertien op 1778-11-04 in Ruinen.

Meer over Hendriks, Evert:

Doopsel: 1749-12-21, Hoogeveen.

43. Hilberts, Evertien. Evertien werd geboren rond 1754 in Ruinen. Zij overleed op 1819-11-17 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 65 jaren, 10 maanden.

Kinderen van Hilberts, Evertien en Hendriks, Evert

i. Everts, Femmegien [21]. Femmegien werd geboren in 1785 in Hoogeveen. Zij overleed op 1814-12-15 in Hoogeveen.

Meer over Hilberts, Evertien en Hendriks, Evert:

Huwelijk: 1778-11-04, Ruinen.

44. Doldersum, Wessel Egberts. Hij werd gedoopt op 1741-12-24 te Hoogeveen.. Hij werd begraven op 1811-08-28 te Hoogeveen.. Hij was de zoon van Doldersum, Egbert Jans en Guliker, Lusse Wessels. Hij trouwde Lamberts, Hendrikje Jans rond 1765.

Meer over Doldersum, Wessel Egberts:

Doopsel: 1741-12-24, Hoogeveen.

Begrafenis: 1811-08-28, Hoogeveen.

45. Lamberts, Hendrikje Jans. Zij werd gedoopt op 1743-03-03 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1787-11-23 te Hoogeveen.

Meer over Lamberts, Hendrikje Jans:

Doopsel: 1743-03-03, Hoogeveen.

Begrafenis: 1787-11-23, Hoogeveen.

Kinderen van Lamberts, Hendrikje Jans en Doldersum, Wessel Egberts

i. Doldersum, Egbert Wessels [22]. Egbert Wessels werd geboren op 1769-12-03 in Hoogeveen. Hij overleed op 1851-02-21 in Achterom.

ii. Doldersum, Jan Wessels. Jan Wessels werd geboren rond 1800.

Meer over Lamberts, Hendrikje Jans en Doldersum, Wessel Egberts:

Huwelijk: rond 1765.

46. Wierbos, Hendrik Roelofs. Hendrik Roelofs werd geboren in 1739 in Meppel. Hij overleed op 1819-06-05 in Sloot (Hoogeveen) op een leeftijd van 80 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Wierbos, Roelof Tiemens en , Trijntjen. Hij had een relatie met Jans, Trijntje rond 1770.

Meer over Wierbos, Hendrik Roelofs:

Residentie: 1784. Wester rot.

Beroep: 1784. wever.

47. Jans, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1738. Zij overleed op 1819-03-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 81 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Warners, Jan en Warners, Jentien.

Kinderen van Jans, Trijntje en Wierbos, Hendrik Roelofs

i. Wierbos, Jentjen Hendriks [23]. Jentjen Hendriks werd geboren op 1771-05-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1846-12-14 in Hoogeveen.

Meer over Jans, Trijntje en Wierbos, Hendrik Roelofs:

Huwelijk: rond 1770.

48. Gort, Aaldert Klaas. Aaldert Klaas werd geboren in 1718 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Gort, Klaas Derks en Moffe, Jantien Aelderts. Hij trouwde met Schonewil, Aaltien.

49. Schonewil, Aaltien. Aaltien werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1714-09-02 te Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren. Zij was de dochter van Schonewil, Hendrik Hendriks en Mentinck, Susanna Geugjes.

Meer over Schonewil, Aaltien:

Doop: 1714-09-02, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewil, Aaltien en Veuger, Willem

i. Veuger, Geert Willems. Hij werd gedoopt op 1736-10-07 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1814-06-12 in Hoogeveen.

Meer over Schonewil, Aaltien en Veuger, Willem:

Huwelijk: 1740, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewil, Aaltien en Gort, Aaldert Klaas

i. Gort, Klaas Aalderts. Hij werd gedoopt op 1752-12-17 te Hoogeveen.. Hij werd begraven op 1788-05-05 te Hoogeveen..

ii. Gort, Stoffer Aalderts [24]. Hij werd gedoopt op 1754-12-01 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1824-03-20 in Hoogeveen.

Meer over Schonewil, Aaltien en Gort, Aaldert Klaas:

Huwelijk: 1740, Hoogeveen.

50. Peggeman, Jan Pieters. Jan Pieters werd geboren rond 1725. Hij overleed op 1774-03-29 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 49 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Peggeman, Pieter. Hij had een relatie met Pieters, Geesjen rond 1755.

51. Pieters, Geesjen. Geesjen werd geboren rond 1726.

Kinderen van Pieters, Geesjen en Peggeman, Jan Pieters

i. Peggeman, Pieter Jans. Hij werd gedoopt op 1745-10-29 te Hoogeveen..

ii. Peggeman, Aaltje Jans. Zij werd gedoopt op 1747-09-10 te Hoogeveen.

iii. Peggeman, Femmigje Jans [25]. Zij werd gedoopt op 1756-08-29 te Hoogeveen. Zij overleed op 1825-02-09 in Krakeel (Hoogeveen).

Meer over Pieters, Geesjen en Peggeman, Jan Pieters:

Huwelijk: rond 1755.

52. Stoter, Albert Arents. Hij werd gedoopt op 1728-09-19 te Hoogeveen.. Hij werd begraven rond 1775 te Hoogeveen.. Hij was de zoon van Stoter, Arent Jans en Lensen, Hendrikje. Hij trouwde Jans, Jacobjen in 1731 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Adams, Engeltje in 1752 in Hoogeveen.. Hij trouwde tevens Smeding, Fijchien Harms in 1753 in Hoogeveen..

Opmerkingen bij Stoter, Albert Arents

Eigenerfde in Pesser Leegevelt.

Meer over Stoter, Albert Arents:

Doop: 1728-09-19, Hoogeveen.

Begrafenis: rond 1775, Hoogeveen.

Kinderen van Jans, Jacobjen en Stoter, Albert Arents

i. Metselaar, Jan Alberts. Hij werd gedoopt op 1734-03-24 te Hoogeveen.. Hij werd begraven op 1786-11-27 te Hoogeveen..

Meer over Jans, Jacobjen en Stoter, Albert Arents:

Huwelijk: 1731, Hoogeveen.

Kinderen van Adams, Engeltje en Stoter, Albert Arents

i. Metselaar, Hendrikje Alberts. Zij werd gedoopt op 1753-06-29 te Hoogeveen?.

ii. Metselaar, Margaretha Alberts. Zij werd gedoopt op 1756-07-25 te Hoogeveen. Zij overleed op 1810-10-02 in Hoogeveen.

iii. Metselaar, Albertien Alberts. Zij werd gedoopt op 1759-07-29 te Hoogeveen. Zij overleed op 1819-01-09 in Hoogeveen.

Meer over Adams, Engeltje en Stoter, Albert Arents:

Huwelijk: 1752, Hoogeveen.

53. Smeding, Fijchien Harms. Fijchien Harms werd geboren in 1732-07-00 in Hoogeveen. Zij overleed op 1819-11-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 87 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Smeding, Harm Harms en ten Hoorn, Annigje Jans.

Opmerkingen bij Smeding, Fijchien Harms

In 1788 werd Hendrik Harms Keijser uit Pesserveld door zijn buurvrouw, de weduwe Fijchien Harms

Smeding verweten dat hij “konde hexen of toveren”. Waarschijnlijk was dit veroorzaakt doordat

hij zich had opgewerkt van arbeider en keuter tot vertegenwoordiger in de goorspraak. (TvT de

Bl).

Kinderen van Smeding, Fijchien Harms en Stoter, Albert Arents

i. Stoter, Harm Alberts. Hij werd gedoopt op 1754-04-28 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1833-04-04 in Hoogeveen.

ii. Stoter, Berent Alberts [26]. Hij werd gedoopt op 1774-11-09 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1845-01-22 in Noord (Hoogeveen).

Meer over Smeding, Fijchien Harms en Stoter, Albert Arents:

Huwelijk: 1753, Hoogeveen.

54. Smit, Reynt Pieters. Hij werd gedoopt op 1720-11-13 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1777-07-18 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Smit, Pieter Reynts en Lensen, Klaasjen. Hij trouwde Bloemberg, Geessien Jans in 1750 in Hoogeveen.

Meer over Smit, Reynt Pieters:

Doop: 1720-11-13, Hoogeveen.

Beroep: veldwachter.

55. Bloemberg, Geessien Jans. Zij werd gedoopt op 1728-07-11 te Hoogeveen. Zij overleed op 1796-12-21 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Bloemberg, Jan Hendriks en Kattouw, Aaltien Jans.

Meer over Bloemberg, Geessien Jans:

Doop: 1728-07-11, Hoogeveen.

Kinderen van Bloemberg, Geessien Jans en Smit, Reynt Pieters

i. Smit, Klaasje Reints. Zij werd gedoopt op 1751-09-19 te Hoogeveen. Zij overleed op 1824-07-18 in Hoogeveen.

ii. Smit, Hendrikje Reints [27]. Zij werd gedoopt op 1770-04-01 te Hoogeveen. Zij overleed op 1845-10-29 in Noord (Hoogeveen).

Meer over Bloemberg, Geessien Jans en Smit, Reynt Pieters:

Huwelijk: 1750, Hoogeveen.

58. Giezen, Pieter Gerrits. Pieter Gerrits werd geboren op 1754-02-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1820-11-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Giezen, Gerrit Pieters en ten Kleij, Jantje Everts. Hij trouwde Perfors, Femmigje Jans in 1780 in Hoogeveen.

Meer over Giezen, Pieter Gerrits:

Beroep: Scheepstimmerman.

59. Perfors, Femmigje Jans. Femmigje Jans werd geboren in 1756-06-00 in Ruinen. Zij overleed op 1809-03-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 52 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Perfors, Jan Harms en Fledderus, Niesje.

Kinderen van Perfors, Femmigje Jans en Giezen, Pieter Gerrits

i. Ghijsen, Jantjen Pieters [29]. Jantjen Pieters werd geboren op 1781-08-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1843-03-04 in Alteveer (Hoogeveen).

ii. Giezen, Niesje Pieters. Niesje Pieters werd geboren op 1783-07-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1827-09-05 in Hoogeveen.

iii. Giezen, Gerardus Pieters. Gerardus Pieters werd geboren in 1785 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 in Hoogeveen.

iv. Giezen, Janna Pieters. Janna Pieters werd geboren in 1787 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 in Hoogeveen.

v. Giezen, Albertien Pieters. Albertien Pieters werd geboren in 1790 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850.

vi. Giezen, Jan Pieters. Jan Pieters werd geboren in 1793 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850.

Meer over Perfors, Femmigje Jans en Giezen, Pieter Gerrits:

Huwelijk: 1780, Hoogeveen.

60. Pol, Harm Teunis. Harm Teunis werd geboren rond 1730. Hij had een relatie met Gerrits, Femmigje rond 1755.

61. Gerrits, Femmigje. Femmigje werd geboren rond 1730.

Kinderen van Gerrits, Femmigje en Pol, Harm Teunis

i. Pol, Hendrik Harms [30]. Hendrik Harms werd geboren op 1758-12-17 in Avereest. Hij overleed op 1826-04-20 in Noord (Hoogeveen).

ii. Pol, Teunis Harms. Teunis Harms werd geboren rond 1760. Hij overleed na 1785.

Meer over Gerrits, Femmigje en Pol, Harm Teunis:

Huwelijk: rond 1755.

62. NN, Reinder. Reinder werd geboren rond 1740 in Rolde?. Hij had een relatie met Ellen, Annegien rond 1765.

63. Ellen, Annegien. Annegien werd geboren rond 1740.

Kinderen van Ellen, Annegien en NN, Reinder

i. Reinders, Jantien [31]. Jantien werd geboren in 1767 in Rolde. Zij overleed op 1819-05-10 in Noord (Hoogeveen).

Meer over Ellen, Annegien en NN, Reinder:

Huwelijk: rond 1765.

Generatie 7

66. Hekman, Berend. Berend werd geboren rond 1730. Hij had een relatie met Kamphuis, Fennigje rond 1755.

67. Kamphuis, Fennigje. Fennigje werd geboren rond 1730.

Kinderen van Kamphuis, Fennigje en Hekman, Berend

i. Hekman, Hendrikje Berends [33]. Hendrikje Berends werd geboren in 1758 in Uelsen (D). Zij overleed op 1831-02-01 in Alteveer (Hoogeveen).

Meer over Kamphuis, Fennigje en Hekman, Berend:

Huwelijk: rond 1755.

72. Spijkerman, Roelof Gosens. Roelof Gosens werd geboren rond 1730. Hij overleed op 1810-04-03 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 80 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Spijkerman, Gosen. Hij had een relatie met Hendriks, Roelofje rond 1755.

Meer over Spijkerman, Roelof Gosens:

Residentie: 1764, Hoogeveen. Sloodsche Rot .

73. Hendriks, Roelofje. Roelofje werd geboren rond 1730.

Kinderen van Hendriks, Roelofje en Spijkerman, Roelof Gosens

i. Spijkerman, Gosen Roelofs [36]. Gosen Roelofs werd geboren in 1759. Hij overleed op 1833-10-17 in Noord (Hoogeveen).

Meer over Hendriks, Roelofje en Spijkerman, Roelof Gosens:

Huwelijk: rond 1755.

82. Vogelzang, Klaas. Klaas werd geboren rond 1730. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Vogelzang, Klaas

i. Vogelzang, Woltertjen Klaas [41]. Zij werd gedoopt op 1758-11-25 te Avereest. Zij overleed op 1793-03-15.

88. Doldersum, Egbert Jans. Egbert Jans werd geboren rond 1705 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1758-08-04 te Hoogeveen.. Hij trouwde Guliker, Lusse Wessels rond 1735 in Hoogeveen.

Meer over Doldersum, Egbert Jans:

Begrafenis: 1758-08-04, Hoogeveen.

89. Guliker, Lusse Wessels. Zij werd gedoopt in 1713-02-00 te Hoogeveen. Zij overleed op 1775-12-01 in Hoogeveen.

Meer over Guliker, Lusse Wessels:

Doopsel: 1713-02-00, Hoogeveen.

Kinderen van Guliker, Lusse Wessels en Doldersum, Egbert Jans

i. Doldersum, Annegien Egberts. Zij werd gedoopt op 1739-05-03 te Hoogeveen.

ii. Doldersum, Wessel Egberts [44]. Hij werd gedoopt op 1741-12-24 te Hoogeveen.. Hij werd begraven op 1811-08-28 te Hoogeveen..

iii. Doldersum, Hendrikjen Egberts. Zij werd gedoopt op 1743-12-15 te Hoogeveen.

Meer over Guliker, Lusse Wessels en Doldersum, Egbert Jans:

Huwelijk: rond 1735, Hoogeveen.

92. Wierbos, Roelof Tiemens. Roelof Tiemens werd geboren rond 1710. Hij had een relatie met , Trijntjen rond 1735.

93. , Trijntjen. Trijntjen werd geboren rond 1710.

Kinderen van , Trijntjen en Wierbos, Roelof Tiemens

i. Wierbos, Hendrik Roelofs [46]. Hendrik Roelofs werd geboren in 1739 in Meppel. Hij overleed op 1819-06-05 in Sloot (Hoogeveen).

Meer over , Trijntjen en Wierbos, Roelof Tiemens:

Huwelijk: rond 1735.

94. Warners, Jan. Jan werd geboren rond 1710. Hij had een relatie met Warners, Jentien rond 1735.

95. Warners, Jentien. Jentien werd geboren rond 1710.

Kinderen van Warners, Jentien en Warners, Jan

i. Jans, Trijntje [47]. Trijntje werd geboren in 1738. Zij overleed op 1819-03-07 in Hoogeveen.

Meer over Warners, Jentien en Warners, Jan:

Huwelijk: rond 1735.

96. Gort, Klaas Derks. Klaas Derks werd geboren in 1690-01-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1750-06-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 60 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Gort, Derk Klaas en Roelofs, Aaltjen. Hij trouwde Moffe, Jantien Aelderts rond 1710 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Gort, Klaas Derks

Blijkens momberprotocol van 13 juni 1750 hertrouwt Jantje Aalderts, weduwe van Klaas Derks, met Jan Botter op 18 september 1750; Hoofdmomber wordt Engbert Derks, medemombers zijn Gerrit Derks, Andries Jans en Jan Reints Hap (alias Smit); onmondig zijn dan Grietje en Jan en meerderjarig Hendrikje, Femmigje, Derk, Aaldert, Jan en Albert. ( Er zijn dus 2 Jannen). De boedel bestond o.a. uit een huis met grond in het Krakeelse opgaande. Bij de doop van Jan Derks (nr 8) wordt vader Klaas Jans genoemd, wat een verschrijving zal zijn geweest . Bij de dopen wordt de vader steeds Klaas Derks genoemd. in de haardstedenregisters van 1722 t/m 1733 wordt hij echter in het Noordsche Rot als Klaas Gort vermeld, betalende de minimum-bijdrage van 1 car.gld.

97. Moffe, Jantien Aelderts. Jantien Aelderts werd geboren rond 1690 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Moffe, Aeldert Peters en Alberts, Aaltje.

Opmerkingen bij Moffe, Jantien Aelderts

Blijkens momberprotocol van 13 juni 1750 hertrouwt Jantje Aalderts, weduwe van Klaas Derks, met Jan Botter op 18 september 1750; Hoofdmomber wordt Engbert Derks, medemombers zijn Gerrit Derks, Andries Jans en Jan Reints Hap (alias Smit); onmondig zijn dan Grietje en Jan en meerderjarig

Hendrikje, Femmigje, Derk, Aaldert, Jan en Albert. (Er zijn dus 2 Jannen). De boedel bestond o.a. uit een huis met grond in het Krakeelse opgaande. Bij de doop van Jan Derks (nr 8) wordt vader Klaas Jans genoemd, wat een verschrijving zal zijn geweest . Bij de dopen wordt de vader steeds Klaas Derks genoemd. in de haardstedenregisters van 1722 t/m 1733 wordt hij echter in het Noordsche Rot als KLaas Gort vermeld, betalende de minimum-bijdrage van 1 car.gld.

Meer over Moffe, Jantien Aelderts en Botter, Jan:

Huwelijk: 1750-09-18, Hoogeveen.

Weliswaar is Jantien Aelderts hertrouwd in 1750 met Jan Botter, maar het is niet zeker dat dit

dezelfde persoon betreft. .

Kinderen van Moffe, Jantien Aelderts en Gort, Klaas Derks

i. Gort, Femme Klasens. Femme Klasens werd geboren op 1714-01-17 in Hoogeveen.

ii. Gort, Derk Klaas. Hij werd gedoopt op 1716-08-01 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1779-07-29 in Hoogeveen.

iii. Gort, Aaldert Klaas [48]. Aaldert Klaas werd geboren in 1718 in Hoogeveen.

iv. Gort, Jan. Jan werd geboren op 1721-06-01 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1722 in Hoogeveen.

v. Gort, Jan Derks. Jan Derks werd geboren op 1723-08-15 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1727 in Hoogeveen.

vi. Gort, Albert Klaas. Albert Klaas werd geboren in 1725 in Hoogeveen.

vii. Gort, Jan Claas. Hij werd gedoopt op 1728-09-19 te Hoogeveen..

viii. Gort, Grietjen. Grietjen werd geboren op 1733-12-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1815-04-23 in Hoogeveen.

Meer over Moffe, Jantien Aelderts en Gort, Klaas Derks:

Huwelijk: rond 1710, Hoogeveen.

98. Schonewil, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren voor 1687-01-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1756-11-05 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan 69 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Lunenborger, Hendrik Derks en Vos, Trijntje Stoffers. Hij trouwde Mentinck, Susanna Geugjes op 1705-06-21 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Hagen, Femmigje Jans in 1735 in Hoogeveen..

Opmerkingen bij Schonewil, Hendrik Hendriks

Naam ook: Lunenborg of Vos. Blijkens het haardstedenregister en vermelding bij zijn huwelijk

woonachtig in het Pesserveld. bezat volgens het grondschattingsregister van 1756 in het

Pesserveld aan de Oostkant van de 11de wijk een huis van 3 vak bij 19 voet. doet Kerst 1718

belijdenis;

Kinderen van Hagen, Femmigje Jans en Schonewil, Hendrik Hendriks

i. Schonewil, Albertien. Albertien werd geboren op 1736-08-19 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800.

ii. Vos, Hindrik. Hindrik werd geboren op 1738-08-24 in Hoogeveen. Hij overleed in 1800.

iii. Schonewil, Hendrikjen. Hendrikjen werd geboren op 1742-10-07 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800.

Meer over Hagen, Femmigje Jans en Schonewil, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1735, Hoogeveen.

99. Mentinck, Susanna Geugjes. Susanna Geugjes werd geboren op 1686-01-31 in De Wijk. Zij overleed op 1776-08-29 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.

Opmerkingen bij Mentinck, Susanna Geugjes

Zij doet kerst 1718 belijdenis. .

Kinderen van Mentinck, Susanna Geugjes en Schonewil, Hendrik Hendriks

i. Lunenborg, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1706-01-01 in Hoogeveen. Hij overleed in 1780 in Hoogeveen.

ii. Lunenborger, Annechien Hendriks. Annechien Hendriks werd geboren op 1708-02-02 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1780.

iii. Schonewil, Geugjen Hendriks. Geugjen Hendriks werd geboren in 1710-02-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1778-05-08 in Hoogeveen.

iv. Schonewil, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1712 in Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen.

v. Schonewil, Aaltien [49]. Aaltien werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen.

vi. Lunenborg, Elsien Hendriks. Elsien Hendriks werd geboren op 1718-07-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1795-11-20 in Hoogeveen.

vii. Schonewil, Albert. Albert werd geboren op 1724-01-30 in Hoogeveen. Hij overleed in 1725 in Hoogeveen.

viii. Schonewil, Albert. Albert werd geboren op 1725-06-24 in Hoogeveen. Hij overleed in 1780 in Hoogeveen.

ix. Lunenborger, Stoffer Hendriks. Stoffer Hendriks werd geboren op 1728-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed in 1764.

Meer over Mentinck, Susanna Geugjes en Schonewil, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1705-06-21, Hoogeveen.

Hoogeveen, trouwboek (1682-1775; DTB 67), 21 juni 1705, pagina 44 Huwelijksdatum: 21-06-1705; Proclamatiedatum: 30-05-1705. Bruidegom: Hendrik Hendrix Lunenburger, woonplaats: Pesservelt. Bruid: Susanna Geugijs, woonplaats: de Wijck. jm en jd lidmaten der kerk 25 december 1718 Hendrik Lunenborger en Susanna Geugjes, Eheluiden

100. Peggeman, Pieter. Pieter werd geboren rond 1700 in Zuidwolde. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Peggeman, Pieter:

Residentie: 1742, Hoogeveen. Het Wester Rot .

Kinderen van Onbekend en Peggeman, Pieter

i. Peggeman, Jan Pieters [50]. Jan Pieters werd geboren rond 1725. Hij overleed op 1774-03-29 in Hoogeveen.

104. Stoter, Arent Jans. Arent Jans werd geboren rond 1696 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Stoter, Jan Arends en Jans, Jantje. Hij trouwde met Lensen, Hendrikje.

Opmerkingen bij Stoter, Arent Jans

Hij werd ook Arent Jans Stoter of Arend Jans Schipper genoemd. .

Meer over Stoter, Arent Jans:

Geboortenaam: Metselaar

Beroep: schipper.

105. Lensen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren rond 1697 in Hoogeveen. Zij overleed op 1749-04-11 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 52 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Fulkers, Lenske en Jans, Marregien.

Opmerkingen bij Lensen, Hendrikje

Lidmaat Hoogeveen op 05-04-1709.

Kinderen van Lensen, Hendrikje en Stoter, Arent Jans

i. Stoter, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1719 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1725 in Hoogeveen.

ii. Stoter, Lense. Lense werd geboren in 1721 in Hoogeveen.

iii. Stoter, Hendrikien. Hendrikien werd geboren in 1721 in Hoogeveen.

iv. Stoter, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1723 in Hoogeveen.

v. Stoter, Hillegien. Hillegien werd geboren in 1725 in Hoogeveen.

vi. Stoter, Hendrik Arends. Hendrik Arends werd geboren op 1725-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1806-05-06 in Hoogeveen.

vii. Stoter, Albert Arents [52]. Hij werd gedoopt op 1728-09-19 te Hoogeveen.. Hij werd begraven rond 1775 te Hoogeveen..

Meer over Lensen, Hendrikje en Stoter, Arent Jans:

Huwelijk: 1720, Hoogeveen.

106. Smeding, Harm Harms. Harm Harms werd geboren rond 1693 in De Wijk. Hij overleed op 1771-12-03 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 78 jaren, 11 maanden. Hij werd begraven op 1771-12-03 te Hoogeveen.. Hij was de zoon van Smeding, Harm Berends en Aats, Mette. Hij trouwde ten Hoorn, Annigje Jans op 1717-11-06 in IJhorst.

Opmerkingen bij Smeding, Harm Harms

Naam ook: Smedink. .

Meer over Smeding, Harm Harms:

Begrafenis: 1771-12-03, Hoogeveen.

107. ten Hoorn, Annigje Jans. Annigje Jans werd geboren rond 1696 in Hoogeveen. Zij overleed op 1771-12-03 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 75 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Strijker ten Hoorn, Jan Arends en Kramer, Fijgje Peters.

Opmerkingen bij ten Hoorn, Annigje Jans

Ik heb geen zekerheid dat Annigje een dochter is van deze Jan ten Hoorn. Annigje doet Pasen 1720

belijdenis.

Kinderen van ten Hoorn, Annigje Jans en Smeding, Harm Harms

i. Smeding, Jan Arend Harms. Hij werd gedoopt op 1719-10-15 te Hoogeveen..

ii. Smeding, Fijchien Harms [53]. Fijchien Harms werd geboren in 1732-07-00 in Hoogeveen. Zij overleed op 1819-11-07 in Hoogeveen.

iii. Smeding, Arend Harms. Arend Harms werd geboren in 1737 in Hoogeveen. Hij overleed op 1817-11-03 in Hoogeveen.

Meer over ten Hoorn, Annigje Jans en Smeding, Harm Harms:

Huwelijk: 1717-11-06, IJhorst.

108. Smit, Pieter Reynts. Pieter Reynts werd geboren rond 1700 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1774-04-01 te Hoogeveen.. Hij was de zoon van Smit, Reijnt Jans en Pieters, Geesien Jans. Hij trouwde met Lensen, Klaasjen.

Meer over Smit, Pieter Reynts:

Begrafenis: 1774-04-01, Hoogeveen.

109. Lensen, Klaasjen. Klaasjen werd geboren rond 1700 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Fulkers, Lenske en Jans, Marregien.

Kinderen van Lensen, Klaasjen en Smit, Pieter Reynts

i. Smit, Reynt Pieters [54]. Hij werd gedoopt op 1720-11-13 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1777-07-18 in Hoogeveen.

Meer over Lensen, Klaasjen en Smit, Pieter Reynts:

Huwelijk: 1720, Hoogeveen.

110. Bloemberg, Jan Hendriks. Hij werd gedoopt op 1689-02-10 te Meppel.. Hij overleed op 1753-12-18 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Bloemberg, Hendrik Jans en Willems, Heyltje. Hij trouwde met Kattouw, Aaltien Jans.

Opmerkingen bij Bloemberg, Jan Hendriks

Niet zeker is dat hij de vader is van Mettien Jans Bloemberg. Mogelijk is zij het kind dat in

1711 op (nu) onleesbare wijze werd ingeschreven. .

Meer over Bloemberg, Jan Hendriks:

Doopsel: 1689-02-10, Meppel.

111. Kattouw, Aaltien Jans. Aaltien Jans werd geboren rond 1680. Zij overleed op 1761-07-16 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 81 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Kattouw, Jan Harmens en Fijten, Geesjen Mette.

Kinderen van Kattouw, Aaltien Jans en Bloemberg, Jan Hendriks

i. Bloemberg, Heijltjen. Heijltjen werd geboren in 1705 in Hoogeveen.

ii. Bloemberg, Jan. Jan werd geboren in 1707 in Hoogeveen.

iii. Bloemberg, Mettien Jans. Zij werd gedoopt op 1711-10-11 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1772-08-19 te Hoogeveen.

iv. Bloemberg, Jantien. Jantien werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1717 in Hoogeveen.

v. Bloemberg, Jantien. Jantien werd geboren in 1717 in Hoogeveen.

vi. Bloemberg, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren in 1722 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1767-06-16 te Hoogeveen..

vii. Bloemberg, Geessien Jans [55]. Zij werd gedoopt op 1728-07-11 te Hoogeveen. Zij overleed op 1796-12-21 in Hoogeveen.

Meer over Kattouw, Aaltien Jans en Bloemberg, Jan Hendriks:

Huwelijk: 1705-04-19, Hoogeveen.

116. Giezen, Gerrit Pieters. Gerrit Pieters werd geboren in 1730 in Hoogeveen. Hij overleed op 1805-11-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 10 maanden. Hij trouwde met ten Kleij, Jantje Everts. Hij trouwde tevens Vos, Engeltje Harms in 1761 in Hoogeveen..

Meer over Giezen, Gerrit Pieters:

Beroep: kleermaker.

Kinderen van Vos, Engeltje Harms en Giezen, Gerrit Pieters

i. Giezen, Harm. Harm werd geboren in 1762 in Hoogeveen. Hij overleed in 1763 in Hoogeveen.

ii. Giezen, Janna. Janna werd geboren in 1764 in Hoogeveen. Zij overleed in 1830.

iii. Giezen, Harm. Harm werd geboren in 1767 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830.

iv. Giezen, Hendrikjen. Hendrikjen werd geboren in 1770 in Hoogeveen. Zij overleed in 1771 in Hoogeveen.

v. Giezen, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1774 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830.

vi. Giezen, Hendrikjen. Hendrikjen werd geboren in 1777 in Hoogeveen. Zij overleed in 1830.

Meer over Vos, Engeltje Harms en Giezen, Gerrit Pieters:

Huwelijk: 1761, Hoogeveen.

117. ten Kleij, Jantje Everts. Jantje Everts werd geboren op 1731-02-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1760-12-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 29 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van ten Kleij, Evert Willems Bucking en Meijnen, Annegien.

Kinderen van ten Kleij, Jantje Everts en Giezen, Gerrit Pieters

i. Giezen, Pieter Gerrits [58]. Pieter Gerrits werd geboren op 1754-02-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1820-11-21 in Hoogeveen.

ii. Giezen, Evert Gerrits. Evert Gerrits werd geboren in 1755 in Hoogeveen. Hij overleed in 1756 in Hoogeveen.

iii. Giezen, Geesje Gerrits. Geesje Gerrits werd geboren in 1758 in Hoogeveen. Zij overleed in 1830.

iv. Giezen, Evert Gerrits. Evert Gerrits werd geboren in 1760 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830.

Meer over ten Kleij, Jantje Everts en Giezen, Gerrit Pieters:

Huwelijk: 1753, Hoogeveen.

118. Perfors, Jan Harms. Hij werd gedoopt op 1724-02-17 te Ruinen.. Hij overleed op 1781-09-19 in Ruinen. Hij was de zoon van Boertien, Harm Egberts en Hendriks, Barbertien. Hij trouwde met Fledderus, Niesje.

Meer over Perfors, Jan Harms:

Doop: 1724-02-17, Ruinen.

119. Fledderus, Niesje. Zij werd gedoopt op 1722-04-13 te Ruinen. Zij overleed op 1781-09-19 in Ruinen. Zij was de dochter van Fledderus, Hermannus en Roelofs, Albertien.

Meer over Fledderus, Niesje:

Doop: 1722-04-13, Ruinen.

Kinderen van Fledderus, Niesje en Perfors, Jan Harms

i. Perfors, Harm Jans. Harm Jans werd geboren op 1748-05-01 in Ruinen.

ii. Perfors, Femmigje Jans [59]. Femmigje Jans werd geboren in 1756-06-00 in Ruinen. Zij overleed op 1809-03-10 in Hoogeveen.

Meer over Fledderus, Niesje en Perfors, Jan Harms:

Huwelijk: 1745-12-00, Ruinen.

Generatie 8

144. Spijkerman, Gosen. Gosen werd geboren rond 1700. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Spijkerman, Gosen

i. Spijkerman, Roelof Gosens [72]. Roelof Gosens werd geboren rond 1730. Hij overleed op 1810-04-03 in Hoogeveen.

192. Gort, Derk Klaas. Hij werd gedoopt op 1670-08-15 te Hoogeveen.. Hij overleed voor 1694 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Gorte, Klaas Herms en Roelofs, Aaltje. Hij trouwde met Roelofs, Aaltjen.

Opmerkingen bij Gort, Derk Klaas

Derk Klaas wordt vermeld als praambezitter in het haardstedenregister van het Zuidwoldiger Rot

van 1691 en 1692, terwijl zijn weduwe in 1694 vermeld wordt.

Meer over Gort, Derk Klaas:

Doopsel: 1670-08-15, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

193. Roelofs, Aaltjen. Aaltjen werd geboren rond 1670.

Opmerkingen bij Roelofs, Aaltjen

huisvrouw van Derk Claesen, blijkens de ledenlijst der ned.duits geref. kerk van 1682.

Kinderen van Roelofs, Aaltjen en Gort, Derk Klaas

i. Gort, Gerrit Derks. Hij werd gedoopt in 1690.

ii. Gort, Engbert Derks. Hij werd gedoopt in 1690.

iii. Gort, Jan Derks. Hij werd gedoopt in 1690.

iv. Gort, Klaas Derks [96]. Klaas Derks werd geboren in 1690-01-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1750-06-13 in Hoogeveen.

Meer over Roelofs, Aaltjen en Gort, Derk Klaas:

Huwelijk: geschat rond 1690, Hoogeveen?.

194. Moffe, Aeldert Peters. Aeldert Peters werd geboren rond 1660. Hij trouwde met Alberts, Aaltje.

195. Alberts, Aaltje. Aaltje werd geboren rond 1660.

Kinderen van Alberts, Aaltje en Moffe, Aeldert Peters

i. Moffe, Aaltje Aalders. Aaltje Aalders werd geboren rond 1700 in Hoogeveen?. Zij werd begraven op 1788-08-06 te Hoogeveen.

ii. Moffe, Jantien Aelderts [97]. Jantien Aelderts werd geboren rond 1690 in Hoogeveen.

Meer over Alberts, Aaltje en Moffe, Aeldert Peters:

Huwelijk: 1688-08-00, Hoogeveen.

196. Lunenborger, Hendrik Derks. Hendrik Derks werd geboren rond 1650 in Pesse. Hij overleed rond 1712 in Pesse op een leeftijd van rond 62 jaren. Hij was de zoon van Lunenborger, Derk en NN, NN. Hij trouwde Vos, Trijntje Stoffers rond 1670 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Lunenborger, Hendrik Derks

Vermoedelijk dezelfde als Hendrik Derks in het Pesserveld, uit het land van Lunenborg.

197. Vos, Trijntje Stoffers. Trijntje Stoffers werd geboren rond 1653 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1700 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 47 jaren. Zij was de dochter van Vos?, Stoffer? en NN, NN.

Kinderen van Vos, Trijntje Stoffers en Lunenborger, Hendrik Derks

i. Lunenborger, Elsje Hendriks. Elsje Hendriks werd geboren rond 1675 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1703.

ii. Lunenborger, Trijntien. Trijntien werd geboren rond 1675 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1750 in Hoogeveen.

iii. Lunenborger, Christoffel Hendriks. Christoffel Hendriks werd geboren in 1678 in Pesserveld. Hij werd begraven op 1764-01-09 te Hoogeveen..

iv. Lunenborger, Aaltje. Aaltje werd geboren rond 1680 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1750 in Hoogeveen.

v. Schonewil, Hendrik Hendriks [98]. Hendrik Hendriks werd geboren voor 1687-01-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1756-11-05 in Hoogeveen.

vi. Lunenborger, Christiaan Hendriks. Christiaan Hendriks werd geboren rond 1690 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1755 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Trijntje Stoffers en Lunenborger, Hendrik Derks:

Huwelijk: rond 1670, Hoogeveen.

198. Reijnts, Geugien. Geugien werd geboren in 1650 in Hoogeveen. Hij overleed tussen 1694 en 1697 in Hoogeveen op een leeftijd van tussen 44 jaren en 47 jaren, 11 maanden. Hij werd begraven.. Hij was de zoon van in de Wijck, Reijnt Roeleffs en Jans, Aeltjen. Hij trouwde Hilberts, Aaltje op 1674-01-31 in De Wijk. Hij trouwde tevens Mentinck, Annachjen Lamberts op 1679-04-21 in IJhorst..

Meer over Reijnts, Geugien:

Begrafenis: Y.

Beroep: landbouwer , herbergier.

Kinderen van Hilberts, Aaltje en Reijnts, Geugien

i. Geugiens, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1675-01-24 in De Wijk. Zij overleed in 1750.

ii. Geugiens, Reynt. Reynt werd geboren op 1677-03-11 in IJhorst. Hij overleed in 1750.

Meer over Hilberts, Aaltje en Reijnts, Geugien:

Huwelijk: 1674-01-31, De Wijk.

199. Mentinck, Annachjen Lamberts. Annachjen Lamberts werd geboren op 1657-08-16 in Hasselt. Zij overleed in 1730 in De Wijk op een leeftijd van 72 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Mentincks, Lambert Jans en Karstens, Suzanna Paladanna.

Kinderen van Mentinck, Annachjen Lamberts en Reijnts, Geugien

i. Geugiens, Roelof Reijnts. Roelof Reijnts werd geboren op 1681-09-11 in De Wijk. Hij overleed in 1750.

ii. Geugiens, Lambert Mentinck. Lambert Mentinck werd geboren op 1682-12-24 in De Wijk. Hij overleed in 1750.

iii. Geugiens, Jentjen. Jentjen werd geboren op 1684-06-27 in De Wijk. Zij overleed in 1750.

iv. Geugiens, Catharina. Catharina werd geboren op 1686-01-31 in De Wijk. Zij overleed in 1750.

v. Mentinck, Susanna Geugjes [99]. Susanna Geugjes werd geboren op 1686-01-31 in De Wijk. Zij overleed op 1776-08-29 in Hoogeveen.

vi. Geugiens, Albert Roelofs. Albert Roelofs werd geboren op 1687-09-04 in De Wijk. Hij overleed in 1750.

vii. Geugiens, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 1689-03-24 in De Wijk. Hij overleed in 1750.

viii. Geugiens, Jan. Jan werd geboren op 1691-01-01 in De Wijk. Hij overleed in 1750.

ix. Geugiens, Aeltjen. Aeltjen werd geboren op 1692-10-30 in De Wijk. Zij overleed in 1750.

x. Geugiens, Kerst Peters. Kerst Peters werd geboren op 1694-06-03 in De Wijk. Hij overleed in 1750.

Meer over Mentinck, Annachjen Lamberts en Reijnts, Geugien:

Huwelijksafkondiging: 1679-03-30, IJhorst.

Huwelijk: 1679-04-21, IJhorst.

Bruidegom: Geuchjen Reijnts, weduwnaar van Aeltjen Hilberts; woonplaats: De Wijck. Bruid: Annachjen Mentincks, woonplaats: Hoogeveen. NB: vader bruid Lambert Mentinck (j.d. van Wijlen Lambert Mentinck)

Kinderen van Mentinck, Annachjen Lamberts en Teunis, Court

i. Courts, Wolter. Wolter werd geboren op 1698-03-13 in IJhorst.

Meer over Mentinck, Annachjen Lamberts en Teunis, Court:

Huwelijk: 1697-12-19, Koekange.

Bruidegom: Court Teunis, weduwnaar; woonplaats: De Wijk. Bruid: Anneken Mentink, weduwe; woonplaats: De Wijk. NB: getrouwd te Kokkange

208. Stoter, Jan Arends. Jan Arends werd geboren rond 1650. Hij was de zoon van Stoter, Arend Jans en Engberts, Hilleken. Hij had een relatie met Jans, Jantje rond 1675.

209. Jans, Jantje. Jantje werd geboren rond 1651.

Kinderen van Jans, Jantje en Stoter, Jan Arends

i. Stoter, Arent Jans [104]. Arent Jans werd geboren rond 1696 in Hoogeveen.

Meer over Jans, Jantje en Stoter, Jan Arends:

Huwelijk: rond 1675.

210. Fulkers, Lenske. Lenske werd geboren rond 1675 in Hoogeveen?. Hij was de zoon van Lensen, Volker en NN, Wilmtje. Hij trouwde Jans, Marregien op 1698-10-08 in Colderveen.

Opmerkingen bij Fulkers, Lenske

Hij trouwt op 08-10-1698 als weduwnaar van ’t Hogeveen met Marregien Jans te Kolderveen. Het

echtpaar komt met Kerst 1698 met attestatie van Colderveen naar Hoogeveen.

211. Jans, Marregien. Marregien werd geboren rond 1675 in Kolderveen?.

Kinderen van Jans, Marregien en Fulkers, Lenske

i. Lensen, Hendrikje [105]. Hendrikje werd geboren rond 1697 in Hoogeveen. Zij overleed op 1749-04-11 in Hoogeveen.

ii. Lensen, Volker. Volker werd geboren rond 1700.

iii. Lensen, Klaasjen [109]. Klaasjen werd geboren rond 1700 in Hoogeveen.

Meer over Jans, Marregien en Fulkers, Lenske:

Huwelijk: 1698-10-08, Colderveen.

212. Smeding, Harm Berends. Harm Berends werd geboren rond 1660. Hij was de zoon van Smeding, Berend. Hij trouwde Aats, Mette geschat rond 1690.

Opmerkingen bij Smeding, Harm Berends

Deze Harm is alleen te traceren op basis van het patroniem van zijn zoons. Hij wordt namelijk

‘niet in de diverse registers vermeld. Hij is waarschijnlijk al jong voor 1691 overleden.

Mogelijk zelfs voor de geboorte van zijn zoon Harm, die daardoor naar goed Drents gebruik naar

hem vernoemd zou kunnen zijn . Zijn weduwe die gezien de vernoemingen van beide zoons Aaltje

geheten zal hebben, zal naar De Wijk zijn vertrokken, want Harm haar zoon Harm trouwt daar

vandaan. Een eventueel tweede huwelijk in De Wijk is echter niet gevonden. bron: Roelof vd Velde.

213. Aats, Mette. Mette werd geboren rond 1670.

Opmerkingen bij Aats, Mette

Elders (internet) wordt als mogelijk alternatief genoemd Mette Aarts. Discutabel want Mette komt

verder niet als naam terug. .

Meer over Aats, Mette:

Geboortenaam: Aaltje

Kinderen van Aats, Mette en Smeding, Harm Berends

i. Smeding, Harm Harms [106]. Harm Harms werd geboren rond 1693 in De Wijk. Hij overleed op 1771-12-03 in Hoogeveen.

Meer over Aats, Mette en Smeding, Harm Berends:

Huwelijk: geschat rond 1690.

214. Strijker ten Hoorn, Jan Arends. Jan Arends werd geboren rond 1670 in Amsterdam. Hij overleed op 1758-12-20 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 88 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Strijker ten Hoorn, Arend Pouwels en NN, Annigje. Hij trouwde met Kramer, Fijgje Peters.

Opmerkingen bij Strijker ten Hoorn, Jan Arends

alias Backer. Jan Arends was in 1695 bakker in de Blomstraat (nu: Bloemstraat, in de Jordaan). Jan Arents doet op 10 september 1694 belijdenis in Hoogeveen (?), het is niet geheel zeker dat het ‘onze’ Jan Arents betreft.

Hij wordt in 1693/94 in het Haardstedenregister van het Echtens Hoogeveen vermeld. Daarna van 1704 tot 1708 als Jan Arends of Jan Arends Bakker in het Noordsche Rot en van 1722 tot 1733 als Jan Arents ten Hoorn in het Hollandsche Rot. .

Meer over Strijker ten Hoorn, Jan Arends:

Beroep: 1695, Amsterdam. bakker.

Residentie: 1695, Amsterdam. Blomstraat of Bloemstraat (Jordaan).

215. Kramer, Fijgje Peters. Fijgje Peters werd geboren op 1664-10-02 in Beulake. Zij overleed in 1754-11-00 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 30 dagen. Zij was de dochter van Kramer, Peter Harmens en Beenen, Aaltje.

Opmerkingen bij Kramer, Fijgje Peters

zij komt Kerst 1695 met attestatie van Amsterdam en doet Pasen 1703 belijdenis.

Kinderen van Kramer, Fijgje Peters en Strijker ten Hoorn, Jan Arends

i. ten Hoorn, Annigje Jans [107]. Annigje Jans werd geboren rond 1696 in Hoogeveen. Zij overleed op 1771-12-03 in Hoogeveen.

ii. Strijker, Aafke Jans. Aafke Jans werd geboren rond 1700 in Hoogeveen. Zij overleed op 1768-02-05 in Hoogeveen.

iii. Strijker ten Hoorn, Niesje. Niesje werd geboren rond 1704 in Hoogeveen. Zij overleed op 1761-03-17 in Hoogeveen.

iv. ten Hoorn, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren in 1705 in Hoogeveen. Zij overleed op 1755-07-04 in Hoogeveen.

v. ten Hoorn, Arentien Jans. Arentien Jans werd geboren op 1709-09-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1779-03-09 in Hoogeveen.

Meer over Kramer, Fijgje Peters en Strijker ten Hoorn, Jan Arends:

Huwelijksafkondiging: 1695-06-00, Hoogeveen.

Huwelijk: 1695-07-08, Amsterdam.

216. Smit, Reijnt Jans. Reijnt Jans werd geboren in 1668 in De Wijk. Hij overleed op 1760-01-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 92 jaren, 17 dagen. Hij was de zoon van Smit, Jan Everts en Reynts, Grietjen. Hij trouwde met Pieters, Geesien Jans.

217. Pieters, Geesien Jans. Geesien Jans werd geboren rond 1671 in Hoogeveen. Zij overleed op 1752-10-12 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 81 jaren, 9 maanden.

Kinderen van Pieters, Geesien Jans en Smit, Reijnt Jans

i. Smit, Pieter Reynts [108]. Pieter Reynts werd geboren rond 1700 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1774-04-01 te Hoogeveen..

ii. Smit, Annegien Reynts. Zij werd gedoopt op 1708-05-13 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1779-09-10 te Hoogeveen.

iii. Smit, Jan Reijnts. Jan Reijnts werd geboren in 1695 in Hoogeveen. Hij overleed in 1770.

Meer over Pieters, Geesien Jans en Smit, Reijnt Jans:

Huwelijk: 1693-12-00, Hoogeveen.

218. Fulkers, Lenske. is dezelfde persoon als [210].

219. Jans, Marregien. is dezelfde persoon als [211].

220. Bloemberg, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren rond 1654 in Alteveer (Hoogeveen). Hij overleed rond 1707 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 53 jaren. Hij trouwde Willems, Heyltje in 1680 in Hoogeveen.

221. Willems, Heyltje. Heyltje werd geboren rond 1660. Zij overleed op 1725-05-28 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 65 jaren, 4 maanden.

Kinderen van Willems, Heyltje en Bloemberg, Hendrik Jans

i. Bloemberg, Jan Hendriks [110]. Hij werd gedoopt op 1689-02-10 te Meppel.. Hij overleed op 1753-12-18 in Hoogeveen.

Meer over Willems, Heyltje en Bloemberg, Hendrik Jans:

Huwelijk: 1680, Hoogeveen.

222. Kattouw, Jan Harmens. Jan Harmens werd geboren rond 1650 in Syke, Diepholz (D). Hij overleed rond 1724 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 74 jaren. Hij was de zoon van Kattouw, Harmen en NN, Aaltijn. Hij trouwde met Fijten, Geesjen Mette.

223. Fijten, Geesjen Mette. Geesjen Mette werd geboren rond 1655 in Hoogeveen. Zij werd begraven op 1724-08-27 te Hoogeveen.

Meer over Fijten, Geesjen Mette:

Begrafenis: 1724-08-27, Hoogeveen.

Kinderen van Fijten, Geesjen Mette en Kattouw, Jan Harmens

i. Kattouw, Aaltien Jans [111]. Aaltien Jans werd geboren rond 1680. Zij overleed op 1761-07-16 in Hoogeveen.

Meer over Fijten, Geesjen Mette en Kattouw, Jan Harmens:

Huwelijk: 1682-12-12, Zuidwolde.

234. ten Kleij, Evert Willems Bucking. Evert Willems Bucking werd geboren rond 1698 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1750 in Hoogeveen? op een leeftijd van rond 52 jaren. Hij was de zoon van ten Cleij, Willem Hendriks en Everts, Geesje. Hij trouwde Meijnen, Annegien in 1720 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij ten Kleij, Evert Willems Bucking

Alias Bucking of Boking. Evert woont volgens haardstedenregister van 1720, 1722 en 1723 in het

Westerse Rot 40 en van 1724 tot 1729 in het Westerse Rot 172. Hij doet Pasen 1742 belijdenis en

zijn vrouw Anegien 7/14 oktober 1742. Bron: Albert Metselaar.

235. Meijnen, Annegien. Annegien werd geboren in 1700 in Hoogeveen. Zij overleed in 1770 op een leeftijd van 70 jaren.

Meer over Meijnen, Annegien en Stoter, Hendrik A.:

Huwelijk: 1760, Hoogeveen.

Kinderen van Meijnen, Annegien en ten Kleij, Evert Willems Bucking

i. ten Kleij, Annigje. Annigje werd geboren rond 1730 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1810 in Hoogeveen?.

ii. ten Kleij, Geessien Everts. Geessien Everts werd geboren in 1721 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800.

iii. ten Kleij, Meijne Everts. Meijne Everts werd geboren op 1722-03-15 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1780.

iv. ten Kleij, Femmigje Everts. Femmigje Everts werd geboren op 1724-05-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1806-12-19 in Hoogeveen.

v. ten Kleij, Judith Everts. Judith Everts werd geboren op 1726-08-15 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800.

vi. ten Kleij, Jantien Everts. Jantien Everts werd geboren in 1729 in Hoogeveen. Zij overleed in 1730 in Hoogeveen.

vii. ten Kleij, Jantje Everts [117]. Jantje Everts werd geboren op 1731-02-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1760-12-09 in Hoogeveen.

Meer over Meijnen, Annegien en ten Kleij, Evert Willems Bucking:

Huwelijk: 1720, Hoogeveen.

236. Boertien, Harm Egberts. Harm Egberts werd geboren op 1698-04-17 in IJhorst. Hij was de zoon van Boertien, Egbert Jans en Harms, Femmichje. Hij trouwde met Hendriks, Barbertien.

237. Hendriks, Barbertien. Barbertien werd geboren rond 1700.

Kinderen van Hendriks, Barbertien en Boertien, Harm Egberts

i. Perfors, Jan Harms [118]. Hij werd gedoopt op 1724-02-17 te Ruinen.. Hij overleed op 1781-09-19 in Ruinen.

ii. Boertien, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op 1734-01-18 in Ruinen. Hij overleed op 1817-06-21 in Hoogeveen.

Meer over Hendriks, Barbertien en Boertien, Harm Egberts:

Huwelijk: 1722-05-31, Ruinen.

238. Fledderus, Hermannus. Hij werd gedoopt op 1688-04-08 te Vledder.. Hij was de zoon van Fledderus, Johannes en Jans, Geertien. Hij trouwde met Roelofs, Albertien.

Meer over Fledderus, Hermannus:

Doop: 1688-04-08, Vledder.

239. Roelofs, Albertien.

Kinderen van Roelofs, Albertien en Fledderus, Hermannus

i. Fledderus, Geertruit. Zij werd gedoopt in 1718 te Ruinen.

ii. Fledderus, Niesje [119]. Zij werd gedoopt op 1722-04-13 te Ruinen. Zij overleed op 1781-09-19 in Ruinen.

iii. Fledderus, Femmechien. Zij werd gedoopt in 1727 te Ruinen.

Meer over Roelofs, Albertien en Fledderus, Hermannus:

Huwelijk: 1716-07-12, Ruinen.

Generatie 9

384. Gorte, Klaas Herms. Klaas Herms werd geboren rond 1630. Hij overleed rond 1694 op een leeftijd van rond 64 jaren. Hij was de zoon van Gorten, Derk Jans. Hij had een relatie met Roelofs, Aaltje rond 1650.

385. Roelofs, Aaltje. Aaltje werd geboren rond 1621.

Kinderen van Roelofs, Aaltje en Gorte, Klaas Herms

i. Gort, Derk Klaas [192]. Hij werd gedoopt op 1670-08-15 te Hoogeveen.. Hij overleed voor 1694 in Hoogeveen.

Meer over Roelofs, Aaltje en Gorte, Klaas Herms:

Huwelijk: rond 1650.

392. Lunenborger, Derk. Derk werd geboren rond 1610. Hij overleed rond 1680 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 70 jaren. Hij trouwde NN, NN geschat rond 1650.

Opmerkingen bij Lunenborger, Derk

In het boek ‘Deining in Drenthe’ van J. Prakke gevonden dat het mogelijk is dat Derk uit

Duitsland afkomstig is en ging werken bij de compagnie van 5000 morgen. .

393. NN, NN.

Kinderen van NN, NN en Lunenborger, Derk

i. Lunenborger, Hendrik Derks [196]. Hendrik Derks werd geboren rond 1650 in Pesse. Hij overleed rond 1712 in Pesse.

Meer over NN, NN en Lunenborger, Derk:

Huwelijk: geschat rond 1650.

394. Vos?, Stoffer?. Stoffer? werd geboren in 1620 in Hoogeveen?. Hij overleed in 1680 in Hoogeveen? op een leeftijd van 60 jaren. Hij trouwde met NN, NN.

395. NN, NN.

Kinderen van NN, NN en Vos?, Stoffer?

i. Vos, Trijntje Stoffers [197]. Trijntje Stoffers werd geboren rond 1653 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1700 in Hoogeveen.

Meer over NN, NN en Vos?, Stoffer?:

Huwelijk: geschat 1640.

396. in de Wijck, Reijnt Roeleffs. Reijnt Roeleffs werd geboren rond 1620 in Hoogeveen. Hij overleed in 1661 in De Wijk op een leeftijd van rond 41 jaren. Hij was de zoon van , Roelef en NN, NN. Hij trouwde Jans, Aeltjen rond 1650 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij in de Wijck, Reijnt Roeleffs

Overleden tussen 1661 en 1674.

Meer over in de Wijck, Reijnt Roeleffs:

Beroep: landbouwer.

397. Jans, Aeltjen. Aeltjen werd geboren rond 1620 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1680 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 60 jaren.

Kinderen van Jans, Aeltjen en in de Wijck, Reijnt Roeleffs

i. Reynts, Aaltje. Aaltje werd geboren rond 1633 in De Wijk.

ii. Reynts, Grietjen. Grietjen werd geboren in 1640 in Hoogeveen?. Zij overleed voor 1706 in Hoogeveen.

iii. Reynts, Jentje. Jentje werd geboren rond 1640 in De Wijk.

iv. Reynts, Roelof. Roelof werd geboren rond 1650 in De Wijk.

v. Reijnts, Geugien [198]. Geugien werd geboren in 1650 in Hoogeveen. Hij overleed tussen 1694 en 1697 in Hoogeveen.

vi. Reynts, Elisabeth. Zij werd gedoopt op 1655-03-04 te De Wijk.

Meer over Jans, Aeltjen en in de Wijck, Reijnt Roeleffs:

Huwelijk: rond 1650, Hoogeveen.

398. Mentincks, Lambert Jans. Hij werd gedoopt op 1629-12-13 te Hasselt.. Hij overleed voor 1676-06-00 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Mentinck, Jan Gijsebarts en Bonsjens, Anna Geuchjens. Hij trouwde Karstens, Suzanna Paladanna in 1655 in Hasselt.

Opmerkingen bij Mentincks, Lambert Jans

Naam ook: Menting.

Op 18 october 1670 treedt Lambert Mentinck op als Eijscher inzake een schuldvordering (Etstoelgerecht deel 21 / folio 376).

Op 6 juni 1676 treden de mombers op voor de kinderen van wijlen Lambert Mentinck en Anna Karsten, inzake een verzoek tot goedkeuring van de scheiding en deling van de erfenis van Carst Pieters (+ 1673) (Etstoelgerecht deel 22 / folio 399).

Vonnis Etstoelgerecht 25 May 1681 (deel 24 / folio 344).

Tusschen Leut.nt Jan Staphorst Eijscher, en Peter Carstens als Voormumber over Lambert Mentincks Kinderen, Verweerder, quastreus in cas van pandinge voor een soa van vijftich Car: gl: sijnde een restant teergelt van voornoemde Mentincks Soon, volgens contract van den 10 Decemb: 1673 boven de Gerichtskosten waertegens Verweerder voor redenen van pantkeringe allegeerde, dat hij tegen woordich geen momber meer soude sijn, door dien de pupille redes getrouwt was en also gemajoremniseert. Den Eijscher ter contrarie dat het gemaekte accoordt tusschen hem en Verweerder soude wesen opgericht, dat hij selven dese penningen soude hebben in sijn momber reekeninge verreekent, versoekende in cas van ontkenning Juramentum van den Verweerder met wijderen. Kennen en verklaeren de Heer Assessor en Vier en twintich Etten de gedaene pandinge van waerde en condemneren den Verweerder in de gedaene kosten ten waere deselve onder gedefereerder eede alhijr staende Lottinck soude kunnen verklaeren dese vijftich gl: redes bij hem niet verreekent te sijn off daer voor so veel penningen van sijn pupille onder te hebben.

Meer over Mentincks, Lambert Jans:

Doopsel: 1629-12-13, Hasselt.

Mogelijk geboren in 1614 ipv 1629 (bron: Roelof vd Velde).

Beroep: Hasselt. barbier.

Probaat: 1670-10-18. Lambert Mentinck treedt op als Eijscher inzake een schuldvordering (Etstoelgerecht deel 21 / folio 376)..

399. Karstens, Suzanna Paladanna. Suzanna Paladanna werd geboren voor 1637 in Hasselt. Zij overleed in 1680 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan 43 jaren. Zij was de dochter van Peters, Karst en Bartels, Trintien Roelefs.

Kinderen van Karstens, Suzanna Paladanna en Mentincks, Lambert Jans

i. Mentincks, Gijsbarth. Gijsbarth werd geboren op 1656-04-07 in Hasselt. Hij overleed rond 1730.

ii. Mentinck, Annachjen Lamberts [199]. Annachjen Lamberts werd geboren op 1657-08-16 in Hasselt. Zij overleed in 1730 in De Wijk.

iii. Menting, Christiaen. Christiaen werd geboren op 1658-08-29. Hij overleed rond 1730.

iv. Mentincks, Christiana. Christiana werd geboren op 1659-08-29 in Hasselt. Zij overleed rond 1730.

v. Mentincks, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1661-04-27 in Hasselt. Hij overleed rond 1730.

vi. Mentinck, Jan. Jan werd geboren rond 1662 in Hoogeveen.

vii. Mentinck, Catharina. Catharina werd geboren rond 1664 in Hoogeveen. Zij overleed na 1683 in Hoogeveen.

viii. Menting, Willem Lamberts. Willem Lamberts werd geboren rond 1675. Hij overleed op 1773-12-11 in Leiderdorp.

Meer over Karstens, Suzanna Paladanna en Mentincks, Lambert Jans:

Huwelijk: 1655, Hasselt.

416. Stoter, Arend Jans. Arend Jans werd geboren rond 1625. Hij was de zoon van Stoter, Jan Arends en Engberts, Hillekens. Hij had een relatie met Engberts, Hilleken rond 1650.

417. Engberts, Hilleken. Hilleken werd geboren rond 1628.

Kinderen van Engberts, Hilleken en Stoter, Arend Jans

i. Stoter, Jan Arends [208]. Jan Arends werd geboren rond 1650.

Meer over Engberts, Hilleken en Stoter, Arend Jans:

Huwelijk: rond 1650.

420. Lensen, Volker. Volker werd geboren rond 1650 in Hoogeveen?. Hij overleed in 1693 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 43 jaren. Hij trouwde met NN, Wilmtje.

Opmerkingen bij Lensen, Volker

Hij wordt vermeld in het haardstedenregister in 1691 en 1692, waarna in 1693 en 1694 zijn weduwe.

Zij staan ook in het lidmatenboek opgenomen als reeds lid zijnde wanneer men de lijst opstelt.

Hij had samen met Lambert Dodevis ossen voor de bewerking van de akkers. De meeste veldelingen

bewerkten de akkers echter met hun eigen spierkracht.

421. NN, Wilmtje. Wilmtje werd geboren rond 1660 in Hoogeveen?. Zij overleed na 1694 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan ongeveer 34 jaren.

Kinderen van NN, Wilmtje en Lensen, Volker

i. Fulkers, Lenske [218]. Lenske werd geboren rond 1675 in Hoogeveen?.

Meer over NN, Wilmtje en Lensen, Volker:

Huwelijk: 1675, Hoogeveen?.

424. Smeding, Berend. Berend werd geboren rond 1630. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Smeding, Berend

i. Smeding, Harm Berends [212]. Harm Berends werd geboren rond 1660.

428. Strijker ten Hoorn, Arend Pouwels. Arend Pouwels werd geboren rond 1640 in Amsterdam. Hij overleed rond 1700 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 60 jaren. Hij was de zoon van ten Hoorn, Pouwel. Hij trouwde NN, Annigje geschat rond 1660.

Opmerkingen bij Strijker ten Hoorn, Arend Pouwels

Wordt in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Hoogeveen van 1691 t/m 1694 vermeld. Is

reeds in 1678 inwoner van Hoogeveen en wordt op de lidmatenlijst der kerk van 1686 vermeld.

429. NN, Annigje. Annigje werd geboren rond 1640. Zij overleed rond 1695 at the age of rond 55 jaren.

Kinderen van NN, Annigje en Strijker ten Hoorn, Arend Pouwels

i. Strijker ten Hoorn, Jan Arends [214]. Jan Arends werd geboren rond 1670 in Amsterdam. Hij overleed op 1758-12-20 in Hoogeveen.

ii. Strijker, Roelof Arends. Roelof Arends werd geboren rond 1670 in Amsterdam. Hij overleed na 1733 in Hoogeveen.

Meer over NN, Annigje en Strijker ten Hoorn, Arend Pouwels:

Huwelijk: geschat rond 1660.

430. Kramer, Peter Harmens. Peter Harmens werd geboren op 1639-07-21 in Vollenhove. Hij overleed in 1715 in Hoogeveen? op een leeftijd van 75 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Cramer, Harmen Jansen en Geerts, Trijne. Hij trouwde Beenen, Aaltje op 1662-02-01 in Vollenhove. Hij trouwde tevens Limborg, Elisabeth Derks in 1711 in Vollenhove..

Opmerkingen bij Kramer, Peter Harmens

Peter Harmens en Aaltje Beenen doen 26-03-1665 belijdenis in de kerk van Vollenhove.

Het veendorp Beulake, gelegen in het kwartier Vollenhove heeft een treurige geschiedenis. In 1748

woonden er nog ca 270 mensen. Nadien trokken velen weg. De turfboeren – die door de zogenaamde

wilde vervening het water niet meer konden keren- verhuisden naar drogere streken in de omgeving

of in het aangrenzend Friesland en Drente. In 1776 telde Beulake daardoor nog maar 50 inwoners

tussen de 16 en 60 jaar. En … na de stormramp van 1825 verdwenen de laatste resten van het dorp. (A.Moraal, NGV-West Overijssel).

Meer over Limborg, Elisabeth Derks en Kramer, Peter Harmens:

Huwelijk: 1711, Vollenhove.

431. Beenen, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1636-01-30 in Beulake. Zij overleed in 1689-12-00 in Hoogeveen op een leeftijd van 53 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Teunis, Beene en Jans, Fije.

Opmerkingen bij Beenen, Aaltje

«Doop Datum: 30 JAN 1636 te: Vollenhove,ov Religie: ng».

Kinderen van Beenen, Aaltje en Kramer, Peter Harmens

i. Kramer, Fijgje Peters [215]. Fijgje Peters werd geboren op 1664-10-02 in Beulake. Zij overleed in 1754-11-00 in Hoogeveen.

ii. Kramer, Harmen Peters. Harmen Peters werd geboren op 1666-04-15 in Beulake. Hij overleed in 1720.

iii. Kramer, Beene Peters. Beene Peters werd geboren op 1668-01-26 in Beulake. Hij overleed in 1730.

iv. Kramer, Trijntje Peters. Trijntje Peters werd geboren in 1670 in Vollenhove. Zij overleed in 1730 in Amsterdam.

v. Kramer, Harmen Peters. Harmen Peters werd geboren op 1671-07-16 in Beulake. Hij overleed in 1730.

vi. Kramer, Geessien Peters. Geessien Peters werd geboren op 1675-06-15 in Beulake. Zij overleed in 1730.

Meer over Beenen, Aaltje en Kramer, Peter Harmens:

Huwelijk: 1662-02-01, Vollenhove.

Bij hun huwelijk is Peter jongeman uit Wanneperveen.

432. Smit, Jan Everts. Hij werd gedoopt op 1634-08-31 te Meppel.. Hij overleed in 1706-01-00 in De Wijk. Hij was de zoon van Smit, Evert Jans en NN, Trijntje. Hij trouwde Reynts, Grietjen op 1666-10-28 in IJhorst.

Meer over Smit, Jan Everts:

Doopsel: 1634-08-31, Meppel.

433. Reynts, Grietjen. Grietjen werd geboren in 1640 in Hoogeveen?. Zij overleed voor 1706 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 66 jaren. Zij was de dochter van in de Wijck, Reijnt Roeleffs en Jans, Aeltjen.

Kinderen van Reynts, Grietjen en Smit, Jan Everts

i. Smit, Trijntje Jans. Trijntje Jans werd geboren in 1667 in De Wijk. Zij overleed rond 1730 in Hoogeveen?.

ii. Smit, Reijnt Jans [216]. Reijnt Jans werd geboren in 1668 in De Wijk. Hij overleed op 1760-01-18 in Hoogeveen.

iii. Smit, Roelof Jans. Roelof Jans werd geboren rond 1675 in De Wijk. Hij overleed rond 1730 in De Wijk?.

iv. Smit, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1680 in Hoogeveen. Hij overleed op 1762-11-02 in Hoogeveen.

v. Smit, Evert Jans. Evert Jans werd geboren in 1680 in De Wijk. Hij overleed rond 1730 in De Wijk?.

Meer over Reynts, Grietjen en Smit, Jan Everts:

Huwelijk: 1666-10-28, IJhorst.

436. Lensen, Volker. is dezelfde persoon als [420].

437. NN, Wilmtje. is dezelfde persoon als [421].

444. Kattouw, Harmen. Harmen werd geboren rond 1630. Hij had een relatie met NN, Aaltijn rond 1650.

Meer over Kattouw, Harmen:

Geboortenaam: Hendrik

445. NN, Aaltijn. Aaltijn werd geboren rond 1630.

Kinderen van NN, Aaltijn en Kattouw, Harmen

i. Kattouw, Jan Harmens [222]. Jan Harmens werd geboren rond 1650 in Syke, Diepholz (D). Hij overleed rond 1724 in Hoogeveen.

Meer over NN, Aaltijn en Kattouw, Harmen:

Huwelijk: rond 1650.

468. ten Cleij, Willem Hendriks. Willem Hendriks werd geboren op 1658-08-25 in Coevorden. Hij overleed rond 1730 op een leeftijd van rond 71 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van ten Kleij, Hendrik Jansen en Molt, Judith Willems. Hij trouwde met Everts, Geesje.

Opmerkingen bij ten Cleij, Willem Hendriks

Willem woont volgens het haardstedenregister in het Westerse Rot nr.182 en wordt in hsr 1708 t/m

1713 alleen Bucking Hendriks of Willem Bucking tot aan 1722 en van 1723 t/m 1727 Willem

Hendriks ten Kley en van 1727 t/m 1733 afwisselend Bucking of ten Kley. Kley wordt met een K ipv

C geschreven .

469. Everts, Geesje. Geesje werd geboren rond 1665. Zij overleed rond 1730 at the age of rond 65 jaren.

Kinderen van Everts, Geesje en ten Cleij, Willem Hendriks

i. ten Cleij, Judith Willems. Judith Willems werd geboren rond 1695 in Coevorden?.

ii. ten Cleij, Aaltien Willems. Aaltien Willems werd geboren rond 1690 in Coevorden.

iii. ten Cleij, Lammegien Willems. Lammegien Willems werd geboren rond 1690 in Coevorden.

iv. Willems, Hendrikien. Hendrikien werd geboren rond 1690 in Hoogeveen.

v. ten Kleij, Evert Willems Bucking [234]. Evert Willems Bucking werd geboren rond 1698 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1750 in Hoogeveen?.

vi. ten Kleij, Hendrik Willems. Hendrik Willems werd geboren rond 1700 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1780 in Hoogeveen.

vii. ten Kleij, Jan Willems. Jan Willems werd geboren rond 1700 in Hoogeveen. Hij overleed op 1773-01-02 in Hoogeveen.

Meer over Everts, Geesje en ten Cleij, Willem Hendriks:

Huwelijk: 1688-06-00, Hoogeveen.

472. Boertien, Egbert Jans. Egbert Jans werd geboren op 1669-01-31 in IJhorst. Hij trouwde met Harms, Femmichje.

473. Harms, Femmichje.

Kinderen van Harms, Femmichje en Boertien, Egbert Jans

i. Boertien, Harm Egberts [236]. Harm Egberts werd geboren op 1698-04-17 in IJhorst.

Meer over Harms, Femmichje en Boertien, Egbert Jans:

Huwelijk: 1695-03-03, IJhorst.

476. Fledderus, Johannes. Johannes werd geboren in 1650. Hij trouwde met Jans, Geertien.

Opmerkingen bij Fledderus, Johannes

Fledderus betekent Vledder.

477. Jans, Geertien.

Kinderen van Jans, Geertien en Fledderus, Johannes

i. Fledderus, Hermannus [238]. Hij werd gedoopt op 1688-04-08 te Vledder..

Meer over Jans, Geertien en Fledderus, Johannes:

Huwelijk: geschat rond 1680, Ruinen?.

Generatie 10

768. Gorten, Derk Jans. Derk Jans werd geboren rond 1590. Hij overleed op 1653-11-23 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 63 jaren, 10 maanden. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Gorten, Derk Jans

i. Gorte, Klaas Herms [384]. Klaas Herms werd geboren rond 1630. Hij overleed rond 1694.

792. , Roelef. Roelef werd geboren in 1600 in Hoogeveen. Hij overleed in 1670 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren. Hij trouwde met NN, NN.

793. NN, NN.

Kinderen van NN, NN en , Roelef

i. in de Wijck, Reijnt Roeleffs [396]. Reijnt Roeleffs werd geboren rond 1620 in Hoogeveen. Hij overleed in 1661 in De Wijk.

Meer over NN, NN en , Roelef:

Huwelijk: geschat rond 1620.

796. Mentinck, Jan Gijsebarts. Hij werd gedoopt op 1595-11-23 te Hasselt.. Hij overleed rond 1670 in Hasselt. Hij was de zoon van Mentinck, Gijsebart en Herms, Swaene. Hij trouwde Bonsjens, Anna Geuchjens in 1628 in Hasselt.

Meer over Mentinck, Jan Gijsebarts:

Doop: 1595-11-23, Hasselt.

zv Gijsebart Mentinck en Swane Haermsz; getuijgen: Jan ten Moersche, Arent Roeloffz en Geert Filaerts; Doopboek slecht leesbaar maar Swane Herms als moeder lijkt er het meest op.

Beroep: Burgemeester van Hasselt..

797. Bonsjens, Anna Geuchjens. Anna Geuchjens werd geboren in 1600 in Hasselt. Zij overleed in 1670 in Hasselt op een leeftijd van 70 jaren. Zij was de dochter van Geertsz, Goeichien Jan en , Mette.

Opmerkingen bij Bonsjens, Anna Geuchjens

In een website Parenteel Herman Geerts wordt ze aangeduid als Anna Gauchjens.

Kinderen van Bonsjens, Anna Geuchjens en Mentinck, Jan Gijsebarts

i. Mentinck, Matte. Matte werd geboren op 1621-10-07 in Hasselt. Zij overleed voor 1624.

ii. Mentinck, Mette. Zij werd gedoopt op 1624-01-18 te Hasselt. Zij overleed na 1650.

iii. Mentinck, Swaentien. Swaentien werd geboren op 1626-10-22 in Hasselt. Zij overleed voor 1669.

iv. Mentincks, Lambert Jans [398]. Hij werd gedoopt op 1629-12-13 te Hasselt.. Hij overleed voor 1676-06-00 in Hoogeveen.

v. Mentinck, Geertruit. Zij werd gedoopt op 1634-07-27 te Hasselt.

Meer over Bonsjens, Anna Geuchjens en Mentinck, Jan Gijsebarts:

Huwelijk: 1628, Hasselt.

getuijgen: Jan ten Moersche, Arent Roeloffz en Geert Filaerts;

798. Peters, Karst. Karst werd geboren rond 1600 in Hasselt. Hij overleed in 1673 in Hasselt op een leeftijd van rond 73 jaren. Hij was de zoon van Karst, Peter en Bloemerts, Grietje Jans. Hij trouwde Bartels, Trintien Roelefs geschat rond 1630.

Meer over Peters, Karst:

Beroep: Hasselt. rentmeester.

799. Bartels, Trintien Roelefs. Trintien Roelefs werd geboren rond 1601. Zij was de dochter van Bartels, Roelef.

Kinderen van Bartels, Trintien Roelefs en Peters, Karst

i. Karstens, Peter. Peter werd geboren rond 1620 in Hoogeveen.

ii. Karstens, Suzanna Paladanna [399]. Suzanna Paladanna werd geboren voor 1637 in Hasselt. Zij overleed in 1680 in Hoogeveen.

Meer over Bartels, Trintien Roelefs en Peters, Karst:

Huwelijk: geschat rond 1630.

832. Stoter, Jan Arends. Jan Arends werd geboren rond 1601. Hij had een relatie met Engberts, Hillekens rond 1625.

833. Engberts, Hillekens. Hillekens werd geboren rond 1602.

Kinderen van Engberts, Hillekens en Stoter, Jan Arends

i. Stoter, Arend Jans [416]. Arend Jans werd geboren rond 1625.

Meer over Engberts, Hillekens en Stoter, Jan Arends:

Huwelijk: rond 1625.

856. ten Hoorn, Pouwel. Pouwel werd geboren rond 1610. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en ten Hoorn, Pouwel

i. Strijker ten Hoorn, Arend Pouwels [428]. Arend Pouwels werd geboren rond 1640 in Amsterdam. Hij overleed rond 1700 in Hoogeveen.

860. Cramer, Harmen Jansen. Harmen Jansen werd geboren rond 1610 in Beulake. Hij overleed na 1694 in Hoogeveen? op een leeftijd van meer dan ongeveer 84 jaren. Hij trouwde Geerts, Trijne geschat rond 1635.

Opmerkingen bij Cramer, Harmen Jansen

Hij wordt vermeld in het Haardstedenregister van 1694. .

861. Geerts, Trijne. Trijne werd geboren rond 1610 in Beulake. Zij overleed rond 1680 in Hoogeveen? op een leeftijd van rond 70 jaren.

Kinderen van Geerts, Trijne en Cramer, Harmen Jansen

i. Kramer, Peter Harmens [430]. Peter Harmens werd geboren op 1639-07-21 in Vollenhove. Hij overleed in 1715 in Hoogeveen?.

Meer over Geerts, Trijne en Cramer, Harmen Jansen:

Huwelijk: geschat rond 1635.

862. Teunis, Beene. Beene werd geboren rond 1610 in Beulake. Hij overleed rond 1670 in Beulake op een leeftijd van rond 60 jaren. Hij was de zoon van Wijners, Teunis en NN, NN. Hij trouwde Jans, Fije op 1634-02-23 in Vollenhove.

863. Jans, Fije. Fije werd geboren rond 1610 in Beulake. Zij overleed rond 1670 in Beulake op een leeftijd van rond 60 jaren. Zij was de dochter van Roelofs, Jan en NN, NN.

Kinderen van Jans, Fije en Teunis, Beene

i. Beenen, Aaltje [431]. Aaltje werd geboren op 1636-01-30 in Beulake. Zij overleed in 1689-12-00 in Hoogeveen.

ii. Beenen, Jantien. Jantien werd geboren op 1640-07-26 in Beulake. Zij overleed in 1710.

iii. Beenen, Immetien. Immetien werd geboren op 1643-01-08 in Beulake. Zij overleed in 1710.

iv. Beenen, Trijntien. Trijntien werd geboren op 1645-11-26 in Beulake. Zij overleed in 1720.

v. Beenen, Teunis. Teunis werd geboren op 1648-01-16 in Beulake. Hij overleed in 1720.

vi. Beenen, Geessien. Geessien werd geboren op 1650-12-18 in Beulake. Zij overleed in 1720.

Meer over Jans, Fije en Teunis, Beene:

Huwelijk: 1634-02-23, Vollenhove.

864. Smit, Evert Jans. Evert Jans werd geboren rond 1610 in De Wijk. Hij overleed rond 1665 op een leeftijd van rond 55 jaren. Hij trouwde NN, Trijntje geschat rond 1640.

865. NN, Trijntje. Trijntje werd geboren rond 1610. Zij overleed na 1644 at the age of meer dan ongeveer 34 jaren.

Kinderen van NN, Trijntje en Smit, Evert Jans

i. Smit, Jan Everts [432]. Hij werd gedoopt op 1634-08-31 te Meppel.. Hij overleed in 1706-01-00 in De Wijk.

ii. Smit, Femmetje Everts. Femmetje Everts werd geboren rond 1660 in De Wijk. Zij overleed in 1730.

iii. Smit, Lubbert Everts. Lubbert Everts werd geboren rond 1660 in De Wijk. Hij overleed in 1730.

Meer over NN, Trijntje en Smit, Evert Jans:

Huwelijk: geschat rond 1640.

866. in de Wijck, Reijnt Roeleffs. is dezelfde persoon als [396].

867. Jans, Aeltjen. is dezelfde persoon als [397].

936. ten Kleij, Hendrik Jansen. Hendrik Jansen werd geboren voor 1636 in Coevorden. Hij overleed in 1720 in Coevorden op een leeftijd van meer dan 84 jaren. Hij was de zoon van ten Kleij, Jan Harms en Overwetteringe, Grietien. Hij trouwde met Molt, Judith Willems.

Opmerkingen bij ten Kleij, Hendrik Jansen

Woonende te Coevorden 1622/1668, te Hoogeveen 1682 (Hendrik van Essche) Laat zijn kinderen tot

1668 in Coevorden dopen, In 1682 lid van de kerk te Hoogeveen. Hij is dus tussen 1668 en 1682

naar Hoogeveen gekomen en de eerste Ten Cley in Hoogeveen. Mogelijk was hij schoenmaker omdat

dit ook het beroep van zijn vader was. .

937. Molt, Judith Willems. Judith Willems werd geboren in 1630. Zij overleed in 1720 op een leeftijd van 90 jaren. Zij was de dochter van Molt, Willem Gerrits en van der Lippe, Lutgaert Geerlichs.

Opmerkingen bij Molt, Judith Willems

in lidmatenregister 1682 Judith Willems.

Kinderen van Molt, Judith Willems en ten Kleij, Hendrik Jansen

i. ten Cleij, Willem Hendriks [468]. Willem Hendriks werd geboren op 1658-08-25 in Coevorden. Hij overleed rond 1730.

ii. ten Cleij, Grietien Hendriks. Grietien Hendriks werd geboren op 1662-04-06 in Coevorden.

iii. ten Kleij, Gerrit Hendriks. Gerrit Hendriks werd geboren op 1665-10-29 in Coevorden. Hij overleed rond 1741 in Coevorden.

iv. ten Cleij, Geesjen Hendriks. Geesjen Hendriks werd geboren op 1668-10-30 in Coevorden.

Meer over Molt, Judith Willems en ten Kleij, Hendrik Jansen:

Huwelijk: 1655, Coevorden.

Generatie 11

1592. Mentinck, Gijsebart. Gijsebart werd geboren rond 1565 in Hasselt. Hij overleed na 1626-10-22 in Hasselt op een leeftijd van meer dan ongeveer 61 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Herms, Swaene voor 1595.

Opmerkingen bij Mentinck, Gijsebart

Er bestaan diverse hoeves (minimaal 8) met de naam Mentinck, met name in oost Nederland.

Aan welke boerderij Gijsebart zijn naam ontleent is mij (nog) niet bekend.

In diverse stambomen van mensen die afstammen van het geslacht Mentinck uit Hasselt (Ov) duikt de naam op van de stammoeder Jantien Moorsche. Dit is een blunder, want Jantien Moorsche heeft nooit bestaan. Bij een doop op 23-11-1595 te Hasselt heette de moeder Swane Haermsz en van de drie getuijgen heette er één Jan ten Moersche. Fout lezen en verkeerd interpreteren is mogelijk het resultaat geweest van iemand die geen oud schrift kon ontcijferen.

Gijsebaert Mentinck, Jantien Haermsz en Albertien Jansz zijn getuijgen op 31 Julijus 1597 bij de doop van Aeltien, d.v. Aert Haermens en Griete (sijn) vrouw. (Arent Haermens en Grietien Clasen).

Gijsebart Mentinck en Albert Jans Metselaer zijn getuijgen op 1 Feb: 1618 bij de doop van Lammeken, d.v. Jan Berens, touweslager en Anna Jans.

Swane Haerms, Clas Geerts, Geert Jansz, Anna Lubbaers en Euert van Ruinen zijn getuijgen op 9 Jannua: 1594 bij de doop van Anneken, d.v. Hendrijck van Swol en Marrijcken Jacobs.

Swane Hermsz is getuijge op 27 Jannua: 1602 bij de doop van Arijs Hendricks, z.v. Hendrijck Connick.

1593. Herms, Swaene. Swaene werd geboren rond 1570. Zij werd begraven op 1610-03-12 te Hasselt. Zij was de dochter van Geerts, Herman.

Meer over Herms, Swaene:

Begrafenis: 1610-03-12, Hasselt.

Het graf ligt in de Grote Kerk te Hasselt bij de rechter-zijingang; op de deksteen staat vermeld: “Gijsbert Mentinck sijn huisvrou Swaene Herms is in den Heeren gerustet den 12 marty anno 1610 licht hier begraven met 5 kindren”. De grafsteen is bij restauratie verplaatst en bevindt zich nu achter het orgel links van de trapopgang.

Kinderen van Herms, Swaene en Mentinck, Gijsebart

i. Mentinck, Geertruijt. Geertruijt werd geboren in 1590 in Hasselt. Zij werd begraven op 1626-11-04 te Hasselt.

ii. Mentinck, Aeltijn. Aeltijn werd geboren in 1593 in Hasselt. Zij overleed na 1620.

iii. Mentinck, Jan Gijsebarts [796]. Hij werd gedoopt op 1595-11-23 te Hasselt.. Hij overleed rond 1670 in Hasselt.

iv. Mentinck, Willemken. Willemken werd geboren rond 1598 in Hasselt. Zij overleed na 1620.

v. Mentinck, Griete. Griete werd geboren rond 1600 in Hasselt.

vi. Mentinck, Lutgart. Lutgart werd geboren rond 1605 in Hasselt.

vii. Mentinck, Arent. Arent werd geboren rond 1609 in Hasselt. Hij overleed na 1637.

Meer over Herms, Swaene en Mentinck, Gijsebart:

Huwelijk: voor 1595.

1594. Geertsz, Goeichien Jan. Goeichien Jan werd geboren rond 1570. Hij trouwde , Mette rond 1595 in Hasselt.

1595. , Mette. Mette werd geboren rond 1570.

Kinderen van , Mette en Geertsz, Goeichien Jan

i. Geertsz, Hendrick. Hendrick werd geboren op 1595-12-14 in Hasselt.

ii. Bonsjens, Anna Geuchjens [797]. Anna Geuchjens werd geboren in 1600 in Hasselt. Zij overleed in 1670 in Hasselt.

iii. Goijchjens, Cunne. Cunne werd geboren rond 1600.

iv. Goughiens, Jan. Jan werd geboren rond 1600.

Meer over , Mette en Geertsz, Goeichien Jan:

Huwelijk: rond 1595, Hasselt.

1596. Karst, Peter. Peter werd geboren rond 1570. Hij trouwde Bloemerts, Grietje Jans rond 1590.

1597. Bloemerts, Grietje Jans. Grietje Jans werd geboren rond 1570.

Kinderen van Bloemerts, Grietje Jans en Karst, Peter

i. Peters, Karst [798]. Karst werd geboren rond 1600 in Hasselt. Hij overleed in 1673 in Hasselt.

ii. Karst, Meindert. Meindert werd geboren rond 1600.

iii. Karst, Jenneken. Jenneken werd geboren in 1602.

Meer over Bloemerts, Grietje Jans en Karst, Peter:

Huwelijk: rond 1590.

1598. Bartels, Roelef. Roelef werd geboren rond 1560. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Bartels, Roelef

i. Bartels, Trintien Roelefs [799]. Trintien Roelefs werd geboren rond 1601.

1724. Wijners, Teunis. Teunis werd geboren rond 1580 in Beulake?. Hij trouwde NN, NN rond 1610 in Beulake.

1725. NN, NN. NN werd geboren rond 1580 in Beulake?.

Kinderen van NN, NN en Wijners, Teunis

i. Teunis, Beene [862]. Beene werd geboren rond 1610 in Beulake. Hij overleed rond 1670 in Beulake.

Meer over NN, NN en Wijners, Teunis:

Huwelijk: rond 1610, Beulake.

1726. Roelofs, Jan. Jan werd geboren rond 1580 in Beulake?. Hij trouwde NN, NN rond 1610 in Beulake.

1727. NN, NN. NN werd geboren rond 1580 in Beulake?.

Kinderen van NN, NN en Roelofs, Jan

i. Jans, Fije [863]. Fije werd geboren rond 1610 in Beulake. Zij overleed rond 1670 in Beulake.

Meer over NN, NN en Roelofs, Jan:

Huwelijk: rond 1610, Beulake.

1732. , Roelef. is dezelfde persoon als [792].

1733. NN, NN. is dezelfde persoon als [793].

1872. ten Kleij, Jan Harms. Jan Harms werd geboren rond 1620 in Coevorden?. Hij overleed op 1673-03-29 in Coevorden op een leeftijd van rond 53 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van ten Kleij, Harmen Jaspers en Spenge, Elsken. Hij trouwde met Overwetteringe, Grietien.

Opmerkingen bij ten Kleij, Jan Harms

Is burger van Coevorden 7-1-1634, vermeld aldaar in de grondschatting van 1642 , met land op “de

Hare” en op “klinckenvlier” en “Laenwolt”; 1 mei 1642 vermeld als ten Cley, woont februari 1657

in de Bentheimerstraat. Vermeld te Coevorden 5-8-1634/1-12/1637(st. Ballensdach 1639) en op

2-2-1657 en misschien op 1-5-1663.Wordt in 1650 vermeld als Jan Harmsen Schoenmacker.

Meer over ten Kleij, Jan Harms:

Beroep: Schoenmaker.

1873. Overwetteringe, Grietien. Grietien werd geboren rond 1620.

Opmerkingen bij Overwetteringe, Grietien

In 1682 vermeld als lid der N.D.G. kerk. Burgerboek Coevorden (RAD inv. 392) 7 -1-1634 folio 21

(wordt dan burgeres van Coevorden.

Kinderen van Overwetteringe, Grietien en ten Kleij, Jan Harms

i. ten Kleij, Hendrik Jansen [936]. Hendrik Jansen werd geboren voor 1636 in Coevorden. Hij overleed in 1720 in Coevorden.

Meer over Overwetteringe, Grietien en ten Kleij, Jan Harms:

Huwelijk: 1650, Coevorden?.

1874. Molt, Willem Gerrits. Willem Gerrits werd geboren voor 1600 in Neuenhaus (Dtsl). Hij trouwde met van der Lippe, Lutgaert Geerlichs.

Opmerkingen bij Molt, Willem Gerrits

Handelaar in koeien, zwijnen paarden, wagen en tuig.

Meer over Molt, Willem Gerrits:

Beroep: burgemeester van Coevorden.

1875. van der Lippe, Lutgaert Geerlichs. Lutgaert Geerlichs werd geboren rond 1605 in Coevorden.

Kinderen van van der Lippe, Lutgaert Geerlichs en Molt, Willem Gerrits

i. Molt, Judith Willems [937]. Judith Willems werd geboren in 1630. Zij overleed in 1720.

Meer over van der Lippe, Lutgaert Geerlichs en Molt, Willem Gerrits:

Huwelijk: 1630, Coevorden.

Generatie 12

3186. Geerts, Herman. Herman werd geboren rond 1545. Hij overleed na 1617 op een leeftijd van meer dan ongeveer 72 jaren. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Geerts, Herman

i. Herms, Swaene [1593]. Swaene werd geboren rond 1570. Zij werd begraven op 1610-03-12 te Hasselt.

3744. ten Kleij, Harmen Jaspers. Harmen Jaspers werd geboren rond 1590 in Coevorden?. Hij was de zoon van ten Kleij, Jasper?. Hij trouwde met Spenge, Elsken.

Opmerkingen bij ten Kleij, Harmen Jaspers

Heeft in 1614 een “soltstede” te Coevorden. Een soltstede is huis met het recht om vee te weiden

op gemeenschappelijke “meent”, weidegrond waarop bepaalde burgers hun vee mochten weiden.

(vermeld te Coevorden 1642-1651) .

3745. Spenge, Elsken.

Kinderen van Spenge, Elsken en ten Kleij, Harmen Jaspers

i. ten Kleij, Jan Harms [1872]. Jan Harms werd geboren rond 1620 in Coevorden?. Hij overleed op 1673-03-29 in Coevorden.

Meer over Spenge, Elsken en ten Kleij, Harmen Jaspers:

Huwelijk: 1610, Coevorden?.

Generatie 13

7488. ten Kleij, Jasper?. Jasper? werd geboren rond 1560 in Coevorden?. Hij trouwde Onbekend in geschat 1590.

Kinderen van Onbekend en ten Kleij, Jasper?

i. ten Kleij, Harmen Jaspers [3744]. Harmen Jaspers werd geboren rond 1590 in Coevorden?.

Meer over Onbekend en ten Kleij, Jasper?:

Huwelijk: geschat 1590.