Stamboom Tienkamp Brandenburg

Uncategorized

Stinse Tienkamp bij Tytsjerk, Friesland

Huis Tienkamp te Tytsjerk

 

het huis Tienkamp onder Tytsjerk bewoont door Juffrouw Glinstra 1723
Ligging

 

Dit huis stond bij Zwartewegsend onder Tytsjerk, gemeente Tytsjerksteradiel.
De buurtschap Zwartewegsend behoorde vroeger bij Rijperkerk (Ryptsjerk), maar valt nu grotendeels onder Tytsjerk. De Groningerstraatweg is nu de dorpsgrens.

 

Ontstaan
Het is mij niet bekend wanneer het huis precies gebouwd is, maar in 1723 stond het er al.

 

Geschiedenis
Het is mij niet bekend wanneer dit buiten is gebouwd en ook niet wie het liet bouwen. Over de bewoners is eigenlijk ook weinig bekend, maar in 1723 was het huis eigendom van juffrouw Glinstra. Volgens archiefgegevens moet er in het Fries Museum een tekening van dit buiten aanwezig zijn, gemaakt in 1723 door Stellingwerf.

 

Voor 1855 was Tienkamp, evenals de buitens Hanenburg en Woelwijk, eigendom van de familie Ypeij-Ypey, die op Vijversburg woonde. Deze familie kocht in die tijd alle belangrijke gebouwen en grond rondom hun State Vijversburg op.

 

Waarschijnlijk is Tienkamp nog aanwezig in 1875, want dan verzoekt de weduwe Ypey-Looxma te Rijperkerk om een verklaring van de gemeente dat de langs Vijversburg, Tienkamp en Toutenburg staande bomen eigendom van de familie blijven (i.v.m. aanleg weg).
Wanneer Tienkamp is gesloopt is mij niet bekend.

 

Bewoners
1723 juffr. Glinstra

 

Huidige doeleinden
Van dit huis is niets meer terug te vinden.

 

Bronnen
Tekst: J. van der Zwaag
G.A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland
Goffe Jensma, “Tot aandenken aan mijne moeder”
Het Archief van Tresoar

 

Bron: http://www.stinseninfriesland.nl/Tienkamp.htm

 

Deze bestanden worden regelmatig bijgewerkt:
laatste versie: 1 december 2012

Geef een reactie