Stamboom Tienkamp Brandenburg

Tienkamp: grondmaat of stuk bouwland / weiland

Diverse percelen grond, van diverse maten:
3 ha, 13 are, c88 ca
120 are (dus 1 ha en 20 are)

3 mad (pakweg 18000 m2 of 1 ha 80 are)

3 mad Mieden (geschat een kleine 2 ha)

3 Pondematen (ca 1 ha)

Een made, maat, mede, meet of (Fries) miede (vergelijk met ’t Engels meadow) is een stuk grasland dat meestal als hooiland gebruikt wordt.[1] Het is aan een beek of ander water gelegen vochtig land dat minder geschikt is voor begrazing.

Een dagmaat (ook dagmat, dagmad, deimt, mad, mat of dagwerk)[1][2] is een historische oppervlaktemaat in Noord-Nederland, Noord-Holland, Oost-Friesland en Noord-Friesland. Een dagmaat stond voor de hoeveelheid land (doorgaans hooiland) die één maaier op een dag tijd kon maaien met de zeis.

De conventionele grootte van een dagmaat verschilde van streek tot streek. Een dagmaat kwam op verschillende plaatsen overeen met een halve bunder. Een Groningse dagmaat – in het Gronings deimat of deimt genoemd, een oud leenwoord uit het Oudfries deimeth, van dei (dag) en meth (mad, met de zeis gemaaid stuk land)[3] – mat in het Oldambt 4997 m² en in Oost-Friesland ca. 6000 m². In Drenthe mat een dagmaat 0,68 hectare of 400 vierkante roeden (Groninger maat).[1]

Drie pondematen of pondemaeten is ca. één hectare

1881 – verhuur 3 ha bij Zwaagwesteinde:
3 hectare 13 are 88 centiare WEILAND, gelegen onder Zwaagwesteinde, afkomstig van Wijbe Jan de Jager, de Tienkamp genaamd, in perceelen.

1874 bij Bergum / Burgum:
1. 63 are 40 c BOUWLAND, de Tienkamp genaamd, onder Bergum Tusschendijken geb. f 551
2. 59 are 60 c DITO, de Tienkamp genaamd, aldaar; geb. f 566.

1819 Kootstertille, Drie Mad Greidland, gelegen bij Kootstertille, de Tienkamp genaamd.

1804 Drie Mad Mieden, de Tienkamp, bij de Oude Dyk onder de Kooten voor dezen by Jochum Sipkes in gebruik.


1789 Tienkamp bij Leeuwarden, 3 Pondematen Bouwland, vrij van Floreen, by Jan Dirks mede gebruikt, waar op geboden is 150 g.glds