Stamboom Tienkamp Brandenburg

Tie kamp – inscharen vee

Tie kamp Lhee

In Lhee staat de Tieshof.
Bij de hoven lag de tie of tij waar ‘s avonds het vee werd ingeschaard.
De naam Tieshof herinnert hier nog aan: de contouren van een oude drinkkuil zijn op de kaart en in het veld nog te vinden.

De tie verloor zijn functie toen de potstal voor de mestwinning zijn intrede deed.
Bij zandafgravingen in 1953 zijn aan de zuidkant van de buurtschap de fundamenten gevonden van een middeleeuws gebouwtje, waar mogelijk graan voor de heffing van belasting werd opgeslagen. Aardewerkscherven dateren het bouwsel, een zogeheten spieker, in de tijd rond 1200. De bewoning van Zuid-Lhee bestaat voornamelijk uit onregelmatig geplaatste boerderijen en is grotendeels geconcentreerd rond de ‘Tieshof’ en de aansluitende brink, genaamd de ‘Tellegies’ (een ‘telg’ of ‘telling’ is een jonge eik). Het oude Noord-Lhee ligt aan de straat de ‘Hoge Haar’. Bekend is dat het begin 17e eeuw al bewoning kende.

Tieshof

Nabij de hoven lag de ‘tie’ of ‘tij’ waar ’s avonds het vee werd ingeschaard (ook Eemster kent een ‘tij’). De naam ‘Tieshof’ herinnert hier nog aan; de contouren van een oude drinkkuil zijn op oude kaarten in het veld nog te vinden. De ‘tie’ verloor zijn functie toen de poststal zijn intrede deed. Bij zandafgravingen in 1953 werd aan de zuidkant van Lhee de fundamenten gevonden van een middeleeuws gebouwtje, waar mogelijk graan voor de heffing van belasting werd opgeslagen. Aardewerkscherven dateren het bouwsel, een zogenaamde spieker, in de tijd rond 1200. De bewoning van Zuid-Lhee bestaat voornamelijk uit onregelmatig geplaatste boerderijen en is grotendeels geconcentreerd rond de ‘Tieshof’ en de aansluitende brink, genaamd de ‘Tellegies’ (een ‘telg’ of ‘telling’ is een jonge eik). Het oude Noord-Lhee ligt aan de straat de ‘Hoge Haar’. Bekend is dat het begin 17e eeuw al bewoning kende. Samen met Lheebroek vormt Lhee een marke.

Bron: https://dwingelseigen.nl/buurtschappen/buurtschap-lhee

Het schooltje van Lhee

De voormalige bijschool van Lhee staat model voor de schoolgebouwen van omstreeks 1800. Het gebouwtje, dat bestond uit één ruimte, wordt gekenmerkt door bakstenen muren, ramen met glasruiten en veldkeien op de vloer. Midden in deze ruimte was een vuurplaats aanwezig waar tijdens de wintermaanden een vuur gestookt kon worden. Al in 1630 is er sprake van een bijschool en dat een zekere Thomas Sagitarius (Sagitarius betekent: boogschutter) er les gaf. Hij was afkomstig uit Stettin in Pommeren. In 1953 werd het schooltje steen voor steen afgebroken en overgebracht naar het Openluchtmuseum in Arnhem, waar het in oorspronkelijke vorm weer werd opgebouwd. Pogingen om dit unieke bouwwerk voor Lhee te behouden mislukten, ondanks de inzet van de Dwingeler hoofdonderwijzer S. Cancrinus.