Stamboom Tienkamp Brandenburg

Stamboom Pannekoek – link Peter Pannekoek en Paul Tienkamp

    Afstammelingsverslag voor Pannekoek, Godefridus

Generatie 1

 1. Pannekoek, Godefridus. Godefridus werd geboren omstreeks 1315. Hij had een relatie met
  Onbekend. Kinderen van Onbekend en Pannekoek, Godefridus
  • 11 i. Pannekoek, Godert Godefridusz. Godert Godefridusz werd geboren
   omstreeks 1340.

Generatie 2

 1. Pannekoek, Godert Godefridusz. Godert Godefridusz werd geboren omstreeks 1340. Hij was de zoon
  van Pannekoek, Godefridus. Hij had een relatie met van
  Steenbergen, nn Petersdr. Kinderen van van Steenbergen, nn Petersdr en Pannekoek, Godert
  Godefridusz
  • 111 i. Pannekoeck, Peter. Peter werd geboren omstreeks 1370.
  • 112 ii. Pannekoek, Goude. Goude werd geboren omstreeks 1375.

Generatie 3

 1. Pannekoeck, Peter. Peter werd geboren omstreeks 1370. Hij was de zoon van Pannekoek,
  Godert Godefridusz en van Steenbergen, nn Petersdr. Hij had een
  relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en Pannekoeck, Peter
  • 1111 i. Pannekoeck, Maurits Peters. Maurits Peters werd geboren in
   1. Hij overleed in 1480 in Nijkerk (Ge).
 2. Pannekoek, Goude. Goude werd geboren omstreeks 1375. Hij was de zoon van Pannekoek,
  Godert Godefridusz en van Steenbergen, nn Petersdr. Hij had een
  relatie met van Steenbergen, nn. Kinderen van van Steenbergen, nn en Pannekoek, Goude
  • 1121 i. Pannekoek, Godert. Godert werd geboren omstreeks 1400 in
   Ermelo. Hij overleed in 1455.

Generatie 4

 1. Pannekoeck, Maurits Peters. Maurits Peters werd geboren in 1435. Hij overleed in 1480 in
  Nijkerk (Ge) op de leeftijd van 45 jaren. Hij was de zoon van
  Pannekoeck, Peter. Hij trouwde Schrassert, Johanna omstreeks 1465. Kinderen van Schrassert, Johanna en Pannekoeck, Maurits Peters
  • 11111 i. Pannekoeck, Maurits Mauritsse. Maurits Mauritsse werd geboren
   omstreeks 1470 in Nijkerk (Ge). Hij overleed in 1537 in Nijkerk
   (Ge).
 2. Pannekoek, Godert. Godert werd geboren omstreeks 1400 in Ermelo. Hij overleed in 1455
  op de leeftijd van ongeveer 55 jaren. Hij was de zoon van
  Pannekoek, Goude en van Steenbergen, nn. Hij had een relatie met
  van Aller, Lijsbeth. Kinderen van van Aller, Lijsbeth en Pannekoek, Godert 11211 i. Pannekoek, Willem. Willem werd geboren omstreeks 1420. Hij
  overleed in 1493.
  • 11212 ii. Pannekoek, Winant. Winant werd geboren omstreeks 1420. Hij
   overleed in 1493 in Apeldoorn. 11213 iii. Pannekoek, Gaert. Gaert werd geboren omstreeks 1420. 11214 iv. Pannekoek, Willemken. Willemken werd geboren omstreeks 1420. 11215 v. Pannekoek, Aernt. Aernt werd geboren omstreeks 1420. Notities voor van Aller, Lijsbeth en Pannekoek, Godert: Bron:
   https://www.genealogieonline.nl/familie-habich-monsma-van-wolferen-cossaar/I4695.php

Generatie 5

 1. Pannekoeck, Maurits Mauritsse. Maurits Mauritsse werd geboren omstreeks 1470 in Nijkerk (Ge). Hij
  overleed in 1537 in Nijkerk (Ge) op de leeftijd van ongeveer 67
  jaren. Hij was de zoon van Pannekoeck, Maurits Peters en
  Schrassert, Johanna. Hij trouwde van Bemmel, Johanna omstreeks
  1500. Kinderen van van Bemmel, Johanna en Pannekoeck, Maurits Mauritsse
  • 111111 i. Pannekoeck, Ambrosius Mauritsse. Ambrosius Mauritsse werd
   geboren in 1501 in Nijkerk (Ge). Hij overleed na 1561 in
   Barneveld.
 2. Pannekoek, Willem. Willem werd geboren omstreeks 1420. Hij overleed in 1493 op de
  leeftijd van ongeveer 73 jaren. Hij was de zoon van Pannekoek,
  Godert en van Aller, Lijsbeth.
 3. Pannekoek, Winant. Winant werd geboren omstreeks 1420. Hij overleed in 1493 in
  Apeldoorn op de leeftijd van ongeveer 73 jaren. Hij was de zoon
  van Pannekoek, Godert en van Aller, Lijsbeth. Hij had een relatie
  met Onbekend. Kinderen van Onbekend en Pannekoek, Winant
  • 112121 i. Pannekoek, Willem. Willem werd geboren in 1444. Hij overleed in
   1493.
 4. Pannekoek, Gaert. Gaert werd geboren omstreeks 1420. Hij was de zoon van Pannekoek,
  Godert en van Aller, Lijsbeth.
 5. Pannekoek, Willemken. Willemken werd geboren omstreeks 1420. Zij was de dochter van
  Pannekoek, Godert en van Aller, Lijsbeth.
 6. Pannekoek, Aernt. Aernt werd geboren omstreeks 1420. Hij was de zoon van Pannekoek,
  Godert en van Aller, Lijsbeth.

Generatie 6

 1. Pannekoeck, Ambrosius Mauritsse. Ambrosius Mauritsse werd geboren in 1501 in Nijkerk (Ge). Hij
  overleed na 1561 in Barneveld op de leeftijd van meer dan 60
  jaren. Hij was de zoon van Pannekoeck, Maurits Mauritsse en van
  Bemmel, Johanna. Hij trouwde Mom, Aertgen omstreeks 1530. Notities bij Pannekoeck, Ambrosius Mauritsse Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-bruine-duiveland/I28225.php Kinderen van Mom, Aertgen en Pannekoeck, Ambrosius Mauritsse
  • 1111111 i. Pannekoeck, Johanna. Johanna werd geboren in 1523. Zij werd
   begraven op 1574-08-17 in Ede. 1111112 ii. Pannekoeck, Mauritius. Mauritius werd geboren omstreeks 1535.
   Hij overleed omstreeks 1575. Notities voor Mom, Aertgen en Pannekoeck, Ambrosius Mauritsse: after 1542 : Occupation – Barneveld
   Ambrosius Marrisz., schout te Barneveld.
   Sources: RAG, archief Hof van Gelre, nr. 4945/17
   20 May 1553 : Certificaat – Barneveld Certificaat van Ambrosius Pannekoek, aangaande Jan Dirksz. Verstege en Evert Arendsz., borgen van Anastasius. “Uyt ontheit und befell dem erentfesten und ffromen Wyllem van Scherpensell, drost op Velluwen, certyfycir ick, Ambrosius Pannekoick Marisz., scholtz tot Barnefelt, dat voer my gekomen synen Jan Dyricksz. ende Evert Arentsz. tot Stroy, und hebben gerichtlijcken geloeft by gerichtsleudden, Jochem Reyndersz., Gerrit Wyllems, sodaenycher vyr hondert carolus gulden, als het Jan Gerrits, paestor tot Garder gewest is, nyet en achterffollicht desgene hem van mijnen here befollen to achterffollygen, na luet sijnner aertyckelen, von kijn here hem voergescreven, to weetten Jan Dyricksz. drei hondert dersillever gulden, Evert Arentsz. hondert gulden voirscre., und bynt hir genochsam vuer geweyst und geguet. Oirkondt mijns selfs hand, op den 20n May anno etc. liij. (Get.) Ambrosius Pannekoick Marisz., Scholtz tot Barnefelt. (Lager stond) Wilhem van Scherpensell, Drost op Wellue.”
   Sources: Moll, W., Johannes Anastasius Veluanus en “Der Leken Wechwyser”, eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming, inzonderheid in Gelderland, VMN, bibl.nr. V-7, blz. 127 (Bijlage XII)
   17 November 1555 : Momber – Barneveld Jochim Lubbertsen van de Meehen, priester, met Ambrosius Pannekoeck Marysen, scholt te Barnevelt, zijn momber, draagt de 2 morgen meenland, die hij in 1547 verworven had van Garrit Wyllerasz.van Meehen en Katheryna, echtelieden, over aan Henrick van Stenler en Aliidt, echtelieden. De zegels van Ambrosius Pannekoeck, Coep Scrasser en Kyll Jansen zijn verloren.
   Sources: Gelders Archief 0434 Huis Ter Schuur reg. 59
   2 November 1558 : Dienstmaagd overleden – Barneveld
   Ambrosius Marissen, Scholtus to Bernnefelts maecht, geheyten Anna Elbertssen Menssen, bastart off onecht gebaeren, is to Barnnefelt gestorven…”
   Sources: Mijnssen, H., Gegevens betreffende sterfgevallen op het platteland van de Veluwe uit het Archief der Geldersche Rekenkamer sedert de tweede helft der 16de eeuw. in: Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap “De Nederlandsche Leeuw”, 1932, blz. 11
   14 March 1561 : Octrooi – Barneveld
   “Demna heeft oick Keyserlyke als oick Conincklyke Maj. in Veluwen verscheyden persoenen den wyndt ind tgemael gegost, geoctroyert ind verlent, als nemptlicken Ambrosius Maris, des itzige Jan Pannekouckx broeder, ind Henrick van Dompseler, scholtus tot Barnefelt, in den kerspel van Elspeet in den ampte van Barnefelt te moegen stellen een moelen soo zy oick gestelt hebben.”
   Sources: Zeven, A.C., Zestiende-eeuwse Veluwse gerichtsignaten. in: Veluwse Geslachten, 22e jrg, nr. 5, 1997, blz. 294.
   — : Marriage (with Aertgen Mom) Bron:
   https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=en&iz=26471&p=ambrosius+marisz&n=pannekoeck Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-ingerman/I6084.php
 2. Pannekoek, Willem. Willem werd geboren in 1444. Hij overleed in 1493 op de leeftijd
  van 49 jaren. Hij was de zoon van Pannekoek, Winant. Hij had een
  relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en Pannekoek, Willem
  • 1121211 i. Pannekoek, Jorrien Willems. Jorrien Willems werd geboren
   omstreeks 1490. Hij overleed in 1537.

Generatie 7

 1. Pannekoeck, Johanna. Johanna werd geboren in 1523. Zij werd begraven op 1574-08-17 in
  Ede. Zij was de dochter van Pannekoeck, Ambrosius Mauritsse en
  Mom, Aertgen. Zij had een relatie met van Ommeren, Diederik. Kinderen van Pannekoeck, Johanna en van Ommeren, Diederik
  • 11111111 i. van Ommeren, Ambrosius. Ambrosius werd geboren omstreeks 1552
   in Ede. Hij overleed op 1637-07-16 in Barneveld.
  • 11111112 ii. van Ommeren, Celeman. Celeman werd geboren omstreeks 1560. Hij
   werd begraven op 1605-07-01 in Harderwijk. 11111113 iii. van Ommeren, Truye. Truye werd geboren omstreeks 1570.
 2. Pannekoeck, Mauritius. Mauritius werd geboren omstreeks 1535. Hij overleed omstreeks 1575
  op de leeftijd van ongeveer 40 jaren. Hij was de zoon van
  Pannekoeck, Ambrosius Mauritsse en Mom, Aertgen.
 3. Pannekoek, Jorrien Willems. Jorrien Willems werd geboren omstreeks 1490. Hij overleed in 1537
  op de leeftijd van ongeveer 47 jaren. Hij was de zoon van
  Pannekoek, Willem. Hij trouwde , Alijt in 1509. Kinderen van , Alijt en Pannekoek, Jorrien Willems
  • 11212111 i. Pannekoek, Willem Jurriens. Willem Jurriens werd geboren
   omstreeks 1520. Hij overleed in 1566.

Generatie 8

 1. van Ommeren, Ambrosius. Ambrosius werd geboren omstreeks 1552 in Ede. Hij overleed op
  1637-07-16 in Barneveld op de leeftijd van ongeveer 85 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van van Ommeren, Diederik en Pannekoeck,
  Johanna. Hij trouwde van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen)
  omstreeks 1600. Kinderen van van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen) en van Ommeren,
  Ambrosius
  • 111111111 i. van Ommeren, Jacob. Jacob werd geboren omstreeks 1590.
  • 111111112 ii. van Ommeren, Dirk. Dirk werd geboren omstreeks 1605. Hij
   overleed tussen 1646 en 1652. 111111113 iii. van Ommeren, Johanna. Johanna werd geboren omstreeks 1610. Zij
   overleed na 1631. 111111114 iv. van Ommeren, Ermgard. Ermgard werd geboren omstreeks 1610. Zij
   overleed na 1629. 111111115 v. van Ommeren, Geertruijt. Geertruijt werd geboren omstreeks
   1610. 111111116 vi. van Ommeren, Antonia. Antonia werd geboren omstreeks 1610. Notities voor van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen) en van Ommeren,
   Ambrosius: Ambrosius is de oudste van Ommeren die ik tot nu toe heb kunnen traceren.
   Jacob is waarschijnlijk geen zoon van hem, maar voorlopig heb ik hem puur administratief zo neer gezet. Ook Henric van Ommeren is mogelijk geen zoon van Jacob, maar om dezelfde reden heb ik dat voorlopig zo benoemd.
 2. van Ommeren, Celeman. Celeman werd geboren omstreeks 1560. Hij werd begraven op
  1605-07-01 in Harderwijk. Hij was de zoon van van Ommeren,
  Diederik en Pannekoeck, Johanna. Hij trouwde van Ommeren,
  Anthonetta omstreeks 1585. Hij trouwde tevens Erckelens, Geertruid
  omstreeks 1610. Kinderen van van Ommeren, Anthonetta en van Ommeren, Celeman
  • 111111121 i. van Ommeren, Ernestus. Ernestus werd geboren omstreeks 1580.
  • 111111122 ii. van Ommeren, Dirck. Dirck werd geboren omstreeks 1590.
  • 111111123 iii. van Ommeren, Wolffken. Wolffken werd geboren omstreeks 1595. 111111124 iv. van Ommeren, Kind. Kind werd geboren in 1597. Deze persoon werd
   begraven in 1597 in Harderwijk. Kinderen van Erckelens, Geertruid en van Ommeren, Celeman
  • 111111125 i. van Ommeren, Gosen. Gosen werd geboren omstreeks 1610 in Ede.
   Hij overleed voor 1682-02-17.
 3. van Ommeren, Truye. Truye werd geboren omstreeks 1570. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Diederik en Pannekoeck, Johanna.
 4. Pannekoek, Willem Jurriens. Willem Jurriens werd geboren omstreeks 1520. Hij overleed in 1566
  op de leeftijd van ongeveer 46 jaren. Hij was de zoon van
  Pannekoek, Jorrien Willems en , Alijt. Hij had een relatie met
  Onbekend. Kinderen van Onbekend en Pannekoek, Willem Jurriens 112121111 i. Pannekoek, Georgien. Georgien werd geboren in 1540. Zij
  overleed in 1621.
  • 112121112 ii. Pannekoek, Geurt Willemsz. Geurt Willemsz werd geboren
   omstreeks 1545. Hij overleed op 1628-05-13 in Apeldoorn. 112121113 iii. Pannekoek, Hendrick. Hendrick werd geboren in 1550.

Generatie 9

 1. van Ommeren, Jacob. Jacob werd geboren omstreeks 1590. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Ambrosius en van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen). Hij
  had een relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en van Ommeren, Jacob
  • 1111111111 i. van Ommeren, Adriaen Jacobsz. Adriaen Jacobsz werd geboren
   omstreeks 1615.
  • 1111111112 ii. van Ommeren, Willem Jacobse. Willem Jacobse werd geboren
   omstreeks 1620.
  • 1111111113 iii. van Ommeren, Henric. Henric werd geboren in 1638 in Nijmegen
   (Ge). Hij overleed in 1673.
 2. van Ommeren, Dirk. Dirk werd geboren omstreeks 1605. Hij overleed tussen 1646 en 1652
  op de leeftijd van ongeveer 41 jaren. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Ambrosius en van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen). Hij
  trouwde de Wijs, Johanna op 1625-08-06 in Barneveld. Kinderen van de Wijs, Johanna en van Ommeren, Dirk 1111111121 i. van Ommeren, Huga. Huga werd geboren omstreeks 1625 in
  Barneveld.
  • 1111111122 ii. van Ommeren, Jan. He werd gedoopt op 1626-12-07 in Nijkerk
   (Ge). 1111111123 iii. van Ommeren, Alberta. Alberta werd geboren op 1636-07-03 in
   Barneveld. Zij overleed op 1695-10-06 in Barneveld. Notities voor de Wijs, Johanna en van Ommeren, Dirk: Bron:
   https://www.genealogieonline.nl/stamboom-dullemen/I196279.php
 3. van Ommeren, Johanna. Johanna werd geboren omstreeks 1610. Zij overleed na 1631 op de
  leeftijd van meer dan ongeveer 21 jaren. Zij was de dochter van
  van Ommeren, Ambrosius en van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen).
 4. van Ommeren, Ermgard. Ermgard werd geboren omstreeks 1610. Zij overleed na 1629 op de
  leeftijd van meer dan ongeveer 19 jaren. Zij was de dochter van
  van Ommeren, Ambrosius en van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen).
 5. van Ommeren, Geertruijt. Geertruijt werd geboren omstreeks 1610. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Ambrosius en van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen).
 6. van Ommeren, Antonia. Antonia werd geboren omstreeks 1610. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Ambrosius en van Delen, Huga (Huikje / Huijchgen).
 7. van Ommeren, Ernestus. Ernestus werd geboren omstreeks 1580. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Celeman en van Ommeren, Anthonetta. Hij trouwde van
  Lauwerenbuergh, Alijt op 1602-02-21 in Amersfoort. Notities bij van Ommeren, Ernestus Of Ernestes een zoon is van Celeman is nog niet bewezen.
  Maar beiden waren burgemeester in Amersfoort resp. Harderwijk. Kinderen van van Lauwerenbuergh, Alijt en van Ommeren, Ernestus 1111111211 i. van Ommeren, Wijnand. He werd gedoopt op 1603-01-24 in
  Amersfoort.
  • 1111111212 ii. van Ommeren, Aeltgen. Zij werd gedoopt op 1604-03-30 in
   Amersfoort. 1111111213 iii. van Ommeren, Arent. He werd gedoopt op 1605-06-20 in
   Amersfoort. 1111111214 iv. van Ommeren, Alberte. Zij werd gedoopt op 1607-07-09 in
   Amersfoort. 1111111215 v. van Ommeren, Steffanij. Zij werd gedoopt op 1608-06-02 in
   Amersfoort. 1111111216 vi. van Ommeren, Jan. He werd gedoopt op 1614-05-29 in Amersfoort. 1111111217 vii. van Ommeren, Oeleman. He werd gedoopt op 1615-11-30 in
   Amersfoort.
  • 1111111218 viii. van Ommeren, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1620 in
   Harderwijk.
 8. van Ommeren, Dirck. Dirck werd geboren omstreeks 1590. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Celeman en van Ommeren, Anthonetta. Hij trouwde Bengers,
  Helmichia op 1614-08-14 in Harderwijk. Kinderen van Bengers, Helmichia en van Ommeren, Dirck 1111111221 i. van Ommeren, Luijtghen. Zij werd gedoopt op 1619-11-18 in
  Harderwijk. 1111111222 ii. van Ommeren, Golda. Zij werd gedoopt op 1623-12-02 in Nijmegen
  (Ge). 1111111223 iii. van Ommeren, Geertruijt. Zij werd gedoopt op 1625-12-14 in
  Nijmegen (Ge).
 9. van Ommeren, Wolffken. Wolffken werd geboren omstreeks 1595. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Celeman en van Ommeren, Anthonetta. Zij trouwde Witte,
  Gerhard op 1617-06-22 in Harderwijk. Kinderen van van Ommeren, Wolffken en Witte, Gerhard 1111111231 i. Witte, Johan. Johan werd geboren op 1618-12-16 in Harderwijk.
  Hij overleed op 1671-02-28. 1111111232 ii. Witte, Aeltghen. Zij werd gedoopt op 1620-09-13 in Harderwijk. Notities voor van Ommeren, Wolffken en Witte, Gerhard: Bron, deels: https://www.arnoldlens.nl/gendata/6169.htm
 10. van Ommeren, Kind. Kind werd geboren in 1597. Deze persoon werd begraven in 1597 in
  Harderwijk. Deze persoon was het kind van van Ommeren, Celeman en
  van Ommeren, Anthonetta.
 11. van Ommeren, Gosen. Gosen werd geboren omstreeks 1610 in Ede. Hij overleed voor
  1682-02-17 op de leeftijd van minder dan ongeveer 72 jaren, 1
  maand. Hij was de zoon van van Ommeren, Celeman en Erckelens,
  Geertruid. Hij trouwde van Wijnbergen, Willemina in 1638-11-00 in
  Ede. Kinderen van van Wijnbergen, Willemina en van Ommeren, Gosen 1111111251 i. van Ommeren, Celeman. Celeman werd geboren omstreeks 1640. Hij
  overleed voor 1700-10-14. 1111111252 ii. van Ommeren, Johannes. Johannes werd geboren omstreeks 1645.
  Hij overleed voor 1718-07-28 in Ede.
 12. Pannekoek, Georgien. Georgien werd geboren in 1540. Zij overleed in 1621 op de leeftijd
  van 81 jaren. Zij was de dochter van Pannekoek, Willem Jurriens.
 13. Pannekoek, Geurt Willemsz. Geurt Willemsz werd geboren omstreeks 1545. Hij overleed op
  1628-05-13 in Apeldoorn op de leeftijd van ongeveer 83 jaren, 4
  maanden. Hij was de zoon van Pannekoek, Willem Jurriens. Hij had
  een relatie met Gaerts, Trijntje. Kinderen van Gaerts, Trijntje en Pannekoek, Geurt Willemsz
  • 1121211121 i. Pannekoek, Claes Goerts. Claes Goerts werd geboren in 1570. Hij
   overleed in 1625.
 14. Pannekoek, Hendrick. Hendrick werd geboren in 1550. Hij was de zoon van Pannekoek,
  Willem Jurriens.

Generatie 10

 1. van Ommeren, Adriaen Jacobsz. Adriaen Jacobsz werd geboren omstreeks 1615. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Jacob. Hij trouwde Rutgers, Trijntje omstreeks 1635.
  Hij trouwde tevens Ariaensz, Geurtgen op 1653-06-12 in Rhenen
  (Ge). Kinderen van Rutgers, Trijntje en van Ommeren, Adriaen Jacobsz
  • 11111111111 i. van Ommeren, Roelof Aertz. Roelof Aertz werd geboren omstreeks
   1635 in Ingen – Buren (Ge). Hij overleed op 1685-11-18 in
   Amsterdam.
 2. van Ommeren, Willem Jacobse. Willem Jacobse werd geboren omstreeks 1620. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Jacob. Hij had een relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en van Ommeren, Willem Jacobse
  • 11111111121 i. van Ommeren, Gerritje Willems. Gerritje Willems werd geboren
   omstreeks 1645. Zij overleed na 1683.
  • 11111111122 ii. van Ommeren, Jacob Willemsz. Jacob Willemsz werd geboren
   omstreeks 1655. Hij werd begraven op 1721-03-22 in Amsterdam.
 3. van Ommeren, Henric. Henric werd geboren in 1638 in Nijmegen (Ge). Hij overleed in 1673
  op de leeftijd van 35 jaren. Hij was de zoon van van Ommeren,
  Jacob. Hij trouwde Scharp, Lobbertje Hermans op 1664-02-28 in
  Amsterdam. Kinderen van Scharp, Lobbertje Hermans en van Ommeren, Henric 11111111131 i. van Ommeren, Joannes Henricsz. He werd gedoopt op 1664-12-05 in
  Amsterdam. 11111111132 ii. van Ommeren, Henric. He werd gedoopt op 1666-05-23 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1667-01-11 in Amsterdam.
  • 11111111133 iii. van Ommeren, Harmanus Henricksz. He werd gedoopt op 1667-10-12
   in Amsterdam. Hij werd begraven op 1742-06-10 in Amsterdam. 11111111134 iv. van Ommeren, Henric Henricsz. He werd gedoopt op 1670-01-13 in
   Amsterdam. 11111111135 v. van Ommeren, Wilhelmus (Guileelmis). He werd gedoopt op
   1671-07-18 in Amsterdam. Hij overleed na 1702-06-02. 11111111136 vi. van Ommeren, Gerard. He werd gedoopt op 1673-12-18 in
   Amsterdam.
 4. van Ommeren, Huga. Huga werd geboren omstreeks 1625 in Barneveld. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Dirk en de Wijs, Johanna.
 5. van Ommeren, Jan. He werd gedoopt op 1626-12-07 in Nijkerk (Ge). Hij was de zoon van
  van Ommeren, Dirk en de Wijs, Johanna. Hij trouwde ten Holte,
  Bertha op 1653-10-09 in Barneveld. Kinderen van ten Holte, Bertha en van Ommeren, Jan 11111111221 i. van Ommeren, Gerrit. Hij werd gedoopt in 1655-10-00 in Oene
  (NB). 11111111222 ii. van Ommeren, Joanna. Zij werd gedoopt in 1658-06-00 in Oene
  (NB).
  • 11111111223 iii. van Ommeren, Willem. Hij werd gedoopt in 1660-08-00 in Oene
   (NB). 11111111224 iv. van Ommeren, Ambrosius. Ambrosius werd geboren omstreeks 1665.
 6. van Ommeren, Alberta. Alberta werd geboren op 1636-07-03 in Barneveld. Zij overleed op
  1695-10-06 in Barneveld op de leeftijd van 59 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van van Ommeren, Dirk en de Wijs, Johanna. Notities bij van Ommeren, Alberta Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-dullemen/I201182.php
 7. van Ommeren, Wijnand. He werd gedoopt op 1603-01-24 in Amersfoort. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt. Hij trouwde
  Schrassers, Agnis op 1636-09-18 in Amersfoort.
 8. van Ommeren, Aeltgen. Zij werd gedoopt op 1604-03-30 in Amersfoort. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt. Zij
  trouwde van Ommeren, Dirck op 1638-02-04 in Barneveld. Kinderen van van Ommeren, Aeltgen en van Ommeren, Dirck 11111112121 i. van Ommeren, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1635 in Barneveld.
  • 11111112122 ii. van Ommeren, Aelbertjen. Zij werd gedoopt op 1636-07-03 in
   Barneveld. Zij overleed op 1695-10-06 in Barneveld.
 9. van Ommeren, Arent. He werd gedoopt op 1605-06-20 in Amersfoort. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt.
 10. van Ommeren, Alberte. Zij werd gedoopt op 1607-07-09 in Amersfoort. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt.
 11. van Ommeren, Steffanij. Zij werd gedoopt op 1608-06-02 in Amersfoort. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt.
 12. van Ommeren, Jan. He werd gedoopt op 1614-05-29 in Amersfoort. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt.
 13. van Ommeren, Oeleman. He werd gedoopt op 1615-11-30 in Amersfoort. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt.
 14. van Ommeren, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1620 in Harderwijk. Hij was de zoon
  van van Ommeren, Ernestus en van Lauwerenbuergh, Alijt. Hij
  trouwde Pennebroeck, Godefrida op 1647-07-16 in Amersfoort. Notities bij van Ommeren, Johan Het is nog niet bewezen dat Johan een zoon is van Ernestus. Kinderen van Pennebroeck, Godefrida en van Ommeren, Johan 11111112181 i. van Ommeren, Aleida Judith. Zij werd gedoopt op 1650-04-07 in
  Amersfoort. Zij overleed na 1687.
 15. van Ommeren, Luijtghen. Zij werd gedoopt op 1619-11-18 in Harderwijk. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Dirck en Bengers, Helmichia.
 16. van Ommeren, Golda. Zij werd gedoopt op 1623-12-02 in Nijmegen (Ge). Zij was de
  dochter van van Ommeren, Dirck en Bengers, Helmichia.
 17. van Ommeren, Geertruijt. Zij werd gedoopt op 1625-12-14 in Nijmegen (Ge). Zij was de
  dochter van van Ommeren, Dirck en Bengers, Helmichia.
 18. Witte, Johan. Johan werd geboren op 1618-12-16 in Harderwijk. Hij overleed op
  1671-02-28 op de leeftijd van 52 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon
  van Witte, Gerhard en van Ommeren, Wolffken.
 19. Witte, Aeltghen. Zij werd gedoopt op 1620-09-13 in Harderwijk. Zij was de dochter
  van Witte, Gerhard en van Ommeren, Wolffken.
 20. van Ommeren, Celeman. Celeman werd geboren omstreeks 1640. Hij overleed voor 1700-10-14
  op de leeftijd van minder dan ongeveer 60 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van van Ommeren, Gosen en van Wijnbergen, Willemina.
 21. van Ommeren, Johannes. Johannes werd geboren omstreeks 1645. Hij overleed voor 1718-07-28
  in Ede op de leeftijd van minder dan ongeveer 73 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van van Ommeren, Gosen en van Wijnbergen,
  Willemina.
 22. Pannekoek, Claes Goerts. Claes Goerts werd geboren in 1570. Hij overleed in 1625 op de
  leeftijd van 55 jaren. Hij was de zoon van Pannekoek, Geurt
  Willemsz en Gaerts, Trijntje. Hij trouwde van Soeren, Merry
  Lamberts Engelendr omstreeks 1615. Kinderen van van Soeren, Merry Lamberts Engelendr en Pannekoek,
  Claes Goerts
  • 11212111211 i. Pannekoek, Reinder Claasz. Reinder Claasz werd geboren
   omstreeks 1617. Hij overleed op 1679-06-16 in Apeldoorn.

Generatie 11

 1. van Ommeren, Roelof Aertz. Roelof Aertz werd geboren omstreeks 1635 in Ingen – Buren (Ge).
  Hij overleed op 1685-11-18 in Amsterdam op de leeftijd van
  ongeveer 50 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van van Ommeren,
  Adriaen Jacobsz en Rutgers, Trijntje. Hij trouwde Teunis, Aaltje
  op 1657-12-20 in Rhenen (Ge). Hij trouwde tevens Spegt, Maintje
  Mathijsz op 1671-06-06 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van der
  Putten, Maria Blasius op 1679-07-08 in Amsterdam. Hij trouwde
  tevens Hamersteen, Jannetje Jeremias op 1685-08-11 in Amsterdam. Kinderen van Spegt, Maintje Mathijsz en van Ommeren, Roelof Aertz 111111111111 i. van Ommeren, Margritta. Zij werd gedoopt op 1672-10-02 in
  Amsterdam. 111111111112 ii. van Ommeren, Albert. He werd gedoopt op 1675-04-10 in
  Amsterdam. Kinderen van Hamersteen, Jannetje Jeremias en van Ommeren, Roelof
  Aertz 111111111113 i. van Ommeren, Hester. Zij werd gedoopt op 1686-07-14 in
  Amsterdam.
 2. van Ommeren, Gerritje Willems. Gerritje Willems werd geboren omstreeks 1645. Zij overleed na 1683
  op de leeftijd van meer dan ongeveer 38 jaren. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Willem Jacobse. Zij trouwde Vonck, Pelgrom
  Peterse op 1670-01-01 in Kesteren (Ge). Kinderen van van Ommeren, Gerritje Willems en Vonck, Pelgrom
  Peterse
  • 111111111211 i. Vonck, Willemijntje. Willemijntje werd geboren in 1683. Zij
   overleed in 1715.
 3. van Ommeren, Jacob Willemsz. Jacob Willemsz werd geboren omstreeks 1655. Hij werd begraven op
  1721-03-22 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Ommeren, Willem
  Jacobse. Hij trouwde Boschmans, Maria Cornelis omstreeks 1675. Kinderen van Boschmans, Maria Cornelis en van Ommeren, Jacob
  Willemsz 111111111221 i. van Ommeren, Grietje Jacobsz. Grietje Jacobsz werd geboren in
  1675. 111111111222 ii. van Ommeren, Willem Jacobsz. He werd gedoopt op 1677-01-21 in
  Kesteren (Ge). 111111111223 iii. van Ommeren, Arien Jacobsz. He werd gedoopt op 1679-05-29 in
  Kesteren (Ge).
  • 111111111224 iv. van Ommeren, Johan Jacobsz. He werd gedoopt op 1681-11-13 in
   Kesteren (Ge). Hij overleed op 1739-08-24 in Kesteren (Ge). 111111111225 v. van Ommeren, Marrigi Jacobs. Marrigi Jacobs werd geboren in
   1684.
 4. van Ommeren, Joannes Henricsz. He werd gedoopt op 1664-12-05 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Henric en Scharp, Lobbertje Hermans.
 5. van Ommeren, Henric. He werd gedoopt op 1666-05-23 in Amsterdam. Hij overleed op
  1667-01-11 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Ommeren, Henric
  en Scharp, Lobbertje Hermans.
 6. van Ommeren, Harmanus Henricksz. He werd gedoopt op 1667-10-12 in Amsterdam. Hij werd begraven op
  1742-06-10 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Ommeren, Henric
  en Scharp, Lobbertje Hermans. Hij trouwde Blanck, Beletie op
  1693-04-03 in Amsterdam. Kinderen van Blanck, Beletie en van Ommeren, Harmanus Henricksz
  • 111111111331 i. van Ommeren, Hendricus. He werd gedoopt op 1694-09-23 in
   Amsterdam. 111111111332 ii. van Ommeren, Willem. He werd gedoopt op 1697-12-04 in
   Amsterdam. Hij overleed voor 1704 in Amsterdam.
  • 111111111333 iii. van Ommeren, Jan. Jan werd geboren in 1697 in Amsterdam. Hij
   overleed na 1758. 111111111334 iv. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1699-11-13 in
   Amsterdam. Hij overleed voor 1709. 111111111335 v. van Ommeren, Anna Maria. Zij werd gedoopt op 1702-06-02 in
   Amsterdam. Zij werd begraven op 1702-08-02 in Amsterdam.
  • 111111111336 vi. van Ommeren, Willem. He werd gedoopt op 1704-12-21 in
   Amsterdam. Hij overleed omstreeks 1773 in Amsterdam.
  • 111111111337 vii. van Ommeren, Pieternella Hermansdr. Zij werd gedoopt op
   1706-06-02 in Amsterdam. Zij overleed na 1749-03-23. 111111111338 viii. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1709-02-26 in
   Amsterdam.
  • 111111111339 ix. van Ommeren, Anna Maria. Anna Maria werd geboren omstreeks 1710
   in Amsterdam. Zij werd begraven op 1754-03-31. 11111111133A x. van Ommeren, kind. kind werd geboren op 1711-05-29 in
   Amsterdam. Deze persoon overleed op 1711-05-29 in Amsterdam.
 7. van Ommeren, Henric Henricsz. He werd gedoopt op 1670-01-13 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Henric en Scharp, Lobbertje Hermans.
 8. van Ommeren, Wilhelmus (Guileelmis). He werd gedoopt op 1671-07-18 in Amsterdam. Hij overleed na
  1702-06-02. Hij was de zoon van van Ommeren, Henric en Scharp,
  Lobbertje Hermans.
 9. van Ommeren, Gerard. He werd gedoopt op 1673-12-18 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Henric en Scharp, Lobbertje Hermans.
 10. van Ommeren, Gerrit. Hij werd gedoopt in 1655-10-00 in Oene (NB). Hij was de zoon van
  van Ommeren, Jan en ten Holte, Bertha.
 11. van Ommeren, Joanna. Zij werd gedoopt in 1658-06-00 in Oene (NB). Zij was de dochter
  van van Ommeren, Jan en ten Holte, Bertha.
 12. van Ommeren, Willem. Hij werd gedoopt in 1660-08-00 in Oene (NB). Hij was de zoon van
  van Ommeren, Jan en ten Holte, Bertha. Hij trouwde ten Holthe,
  Anna omstreeks 1685. Kinderen van ten Holthe, Anna en van Ommeren, Willem 111111112231 i. van Ommeren, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd
  geboren in 1689 in Oene (NB). Zij overleed op 1774-05-21 in
  Elburg.
  • 111111112232 ii. van Ommeren, Egbert Jan. Egbert Jan werd geboren omstreeks
   1690.
 13. van Ommeren, Ambrosius. Ambrosius werd geboren omstreeks 1665. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Jan en ten Holte, Bertha. Notities bij van Ommeren, Ambrosius Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-dullemen/I196279.php
 14. van Ommeren, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1635 in Barneveld. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Dirck en van Ommeren, Aeltgen.
 15. van Ommeren, Aelbertjen. Zij werd gedoopt op 1636-07-03 in Barneveld. Zij overleed op
  1695-10-06 in Barneveld. Zij was de dochter van van Ommeren, Dirck
  en van Ommeren, Aeltgen. Zij trouwde van Dompselaar, Johan in
  1661. Kinderen van van Ommeren, Aelbertjen en van Dompselaar, Johan 111111121221 i. van Dompselaar, Ambrosius. Ambrosius werd geboren in 1671. Hij
  overleed in 1739.
 16. van Ommeren, Aleida Judith. Zij werd gedoopt op 1650-04-07 in Amersfoort. Zij overleed na
  1. Zij was de dochter van van Ommeren, Johan en Pennebroeck,
   Godefrida.
 17. Pannekoek, Reinder Claasz. Reinder Claasz werd geboren omstreeks 1617. Hij overleed op
  1679-06-16 in Apeldoorn op de leeftijd van ongeveer 62 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Pannekoek, Claes Goerts en van
  Soeren, Merry Lamberts Engelendr. Hij trouwde Lambersdr, Neeltje
  omstreeks 1635. Kinderen van Lambersdr, Neeltje en Pannekoek, Reinder Claasz
  • 112121112111 i. Pannekoek, Willem Reindersz. Willem Reindersz werd geboren
   omstreeks 1635. Hij overleed omstreeks 1675. 112121112112 ii. Pannekoek, Gerrit Reinders. Gerrit Reinders werd geboren
   omstreeks 1636. Hij overleed omstreeks 1706. 112121112113 iii. Pannekoek, Claes Reinders. Claes Reinders werd geboren
   omstreeks 1637. Hij overleed na 1702. Notities voor Lambersdr, Neeltje en Pannekoek, Reinder Claasz: Bron onder meer
   https://www.genealogieonline.nl/apeldoorns-geslacht-pannekoek/I717.php

Generatie 12

 1. van Ommeren, Margritta. Zij werd gedoopt op 1672-10-02 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Roelof Aertz en Spegt, Maintje Mathijsz.
 2. van Ommeren, Albert. He werd gedoopt op 1675-04-10 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Roelof Aertz en Spegt, Maintje Mathijsz.
 3. van Ommeren, Hester. Zij werd gedoopt op 1686-07-14 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Roelof Aertz en Hamersteen, Jannetje Jeremias.
 4. Vonck, Willemijntje. Willemijntje werd geboren in 1683. Zij overleed in 1715 op de
  leeftijd van 32 jaren. Zij was de dochter van Vonck, Pelgrom
  Peterse en van Ommeren, Gerritje Willems. Zij trouwde van Ommeren,
  Johan Jacobsz op 1714-04-28 in Kesteren (Ge). Kinderen van Vonck, Willemijntje en van Ommeren, Johan Jacobsz
  • 1111111112111 i. van Ommeren, Gerritje. Gerritje werd geboren omstreeks 1715.
   Zij overleed na 1789 in Ingen – Buren (Ge).
 5. van Ommeren, Grietje Jacobsz. Grietje Jacobsz werd geboren in 1675. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Jacob Willemsz en Boschmans, Maria Cornelis.
 6. van Ommeren, Willem Jacobsz. He werd gedoopt op 1677-01-21 in Kesteren (Ge). Hij was de zoon
  van van Ommeren, Jacob Willemsz en Boschmans, Maria Cornelis.
 7. van Ommeren, Arien Jacobsz. He werd gedoopt op 1679-05-29 in Kesteren (Ge). Hij was de zoon
  van van Ommeren, Jacob Willemsz en Boschmans, Maria Cornelis.
 8. van Ommeren, Johan Jacobsz. He werd gedoopt op 1681-11-13 in Kesteren (Ge). Hij overleed op
  1739-08-24 in Kesteren (Ge). Hij was de zoon van van Ommeren,
  Jacob Willemsz en Boschmans, Maria Cornelis. Hij trouwde Vonck,
  Willemijntje op 1714-04-28 in Kesteren (Ge). Hij trouwde tevens de
  Leeuw, Maria in 1716-02-00 in Kesteren (Ge). Kinderen van Vonck, Willemijntje en van Ommeren, Johan Jacobsz
  • 1111111112111 i. van Ommeren, Gerritje. Gerritje werd geboren omstreeks 1715.
   Zij overleed na 1789 in Ingen – Buren (Ge). Kinderen van de Leeuw, Maria en van Ommeren, Johan Jacobsz 1111111112242 i. van Ommeren, Gerritje Jans. Gerritje Jans werd geboren in 1715.
   Zij overleed in 1775. 1111111112243 ii. van Ommeren, Willem Jacobs. Willem Jacobs werd geboren in 1717.
   Hij overleed in 1724. 1111111112244 iii. van Ommeren, Grietje Jacobs. Grietje Jacobs werd geboren in
   1718. 1111111112245 iv. van Ommeren, Gauwke Jacobse. Gauwke Jacobse werd geboren in
   1720. 1111111112246 v. van Ommeren, Maria Wilhelmina. Maria Wilhelmina werd geboren in
   1. Zij overleed in 1725.
  • 1111111112247 vi. van Ommeren, Willem Janssen. He werd gedoopt op 1725-03-25 in
   Kesteren (Ge). Hij overleed na 1780. 1111111112248 vii. van Ommeren, Maria Willemina Jacobsen. Zij werd gedoopt op
   1726-06-16 in Kesteren (Ge). Zij overleed na 1752.
 9. van Ommeren, Marrigi Jacobs. Marrigi Jacobs werd geboren in 1684. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Jacob Willemsz en Boschmans, Maria Cornelis.
 10. van Ommeren, Hendricus. He werd gedoopt op 1694-09-23 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Harmanus Henricksz en Blanck, Beletie. Hij trouwde
  van der Meer, Catharina op 1719-04-13 in Amsterdam. Hij trouwde
  tevens Hooft, Grietje op 1723-03-12 in Amsterdam. Kinderen van van der Meer, Catharina en van Ommeren, Hendricus 1111111113311 i. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1720-06-02 in
  Amsterdam. Kinderen van Hooft, Grietje en van Ommeren, Hendricus 1111111113312 i. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1726-02-06 in
  Amsterdam. Hij overleed voor 1741. 1111111113313 ii. van Ommeren, Hendrikus. He werd gedoopt op 1727-04-06 in
  Amsterdam. 1111111113314 iii. van Ommeren, Johannes. He werd gedoopt op 1730-04-02 in
  Amsterdam. Hij overleed voor 1736. 1111111113315 iv. van Ommeren, Katrina. Zij werd gedoopt op 1731-06-10 in
  Amsterdam. 1111111113316 v. van Ommeren, Belitje. Zij werd gedoopt op 1733-11-27 in
  Amsterdam. 1111111113317 vi. van Ommeren, Johannes. He werd gedoopt op 1736-01-08 in
  Amsterdam. 1111111113318 vii. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1741-10-25 in
  Amsterdam. Hij werd begraven op 1742-06-10 in Amsterdam.
  • 1111111113319 viii. van Ommeren, Willem Hendriks. Willem Hendriks werd geboren in
   1748 in Amsterdam. Hij overleed na 1772.
 11. van Ommeren, Willem. He werd gedoopt op 1697-12-04 in Amsterdam. Hij overleed voor 1704
  in Amsterdam. Hij was de zoon van van Ommeren, Harmanus Henricksz
  en Blanck, Beletie.
 12. van Ommeren, Jan. Jan werd geboren in 1697 in Amsterdam. Hij overleed na 1758 op de
  leeftijd van meer dan 61 jaren. Hij was de zoon van van Ommeren,
  Harmanus Henricksz en Blanck, Beletie. Hij trouwde de Wolf,
  Magdalena op 1727-07-10 in Amsterdam. Kinderen van de Wolf, Magdalena en van Ommeren, Jan 1111111113331 i. van Ommeren, Pieternella Jans. Pieternella Jans werd geboren
  omstreeks 1730. Zij overleed na 1749.
 13. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1699-11-13 in Amsterdam. Hij overleed voor
  1. Hij was de zoon van van Ommeren, Harmanus Henricksz en
   Blanck, Beletie.
 14. van Ommeren, Anna Maria. Zij werd gedoopt op 1702-06-02 in Amsterdam. Zij werd begraven op
  1702-08-02 in Amsterdam. Zij was de dochter van van Ommeren,
  Harmanus Henricksz en Blanck, Beletie.
 15. van Ommeren, Willem. He werd gedoopt op 1704-12-21 in Amsterdam. Hij overleed omstreeks
  1773 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Ommeren, Harmanus
  Henricksz en Blanck, Beletie. Hij trouwde Snijders, Jacoba Paulina
  omstreeks 1770 in Amsterdam. Kinderen van Snijders, Jacoba Paulina en van Ommeren, Willem
  • 1111111113361 i. van Ommeren, Willemina Johanna. Zij werd gedoopt op 1772-11-20
   in Amsterdam. Zij overleed op 1822-03-02 in Amsterdam. 1111111113362 ii. van Ommeren, Johanna. Zij werd gedoopt op 1772-11-20 in
   Amsterdam. Zij overleed op 1772-12-06 in Amsterdam.
 16. van Ommeren, Pieternella Hermansdr. Zij werd gedoopt op 1706-06-02 in Amsterdam. Zij overleed na
  1749-03-23. Zij was de dochter van van Ommeren, Harmanus Henricksz
  en Blanck, Beletie. Zij trouwde Ports, Johannes op 1733-11-13 in
  Amsterdam. Kinderen van van Ommeren, Pieternella Hermansdr en Ports, Johannes 1111111113371 i. Ports, Johannes. He werd gedoopt op 1735-09-07 in Amsterdam. 1111111113372 ii. Ports, Belitje. Zij werd gedoopt op 1737-02-24 in Amsterdam. 1111111113373 iii. Ports, Willem. He werd gedoopt op 1741-03-08 in Amsterdam. 1111111113374 iv. Ports, Catrina. Zij werd gedoopt op 1747-05-24 in Amsterdam.
 17. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1709-02-26 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Harmanus Henricksz en Blanck, Beletie.
 18. van Ommeren, Anna Maria. Anna Maria werd geboren omstreeks 1710 in Amsterdam. Zij werd
  begraven op 1754-03-31. Zij was de dochter van van Ommeren,
  Harmanus Henricksz en Blanck, Beletie. Zij trouwde Jot, Jacobus
  omstreeks 1735. Kinderen van van Ommeren, Anna Maria en Jot, Jacobus 1111111113391 i. Jot, Magdalena. Zij werd gedoopt op 1736-05-27 in Amsterdam.

11111111133A. van Ommeren, kind.

 kind werd geboren op 1711-05-29 in Amsterdam. Deze persoon 
 overleed op 1711-05-29 in Amsterdam op de leeftijd van 0 dagen. 
 Deze persoon was het kind van van Ommeren, Harmanus Henricksz en 
 Blanck, Beletie.
 1. van Ommeren, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in 1689 in Oene (NB). Zij overleed
  op 1774-05-21 in Elburg op de leeftijd van 85 jaren, 4 maanden.
  Zij werd begraven op 1774-05-25 in Elburg. Zij was de dochter van
  van Ommeren, Willem en ten Holthe, Anna.
 2. van Ommeren, Egbert Jan. Egbert Jan werd geboren omstreeks 1690. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Willem en ten Holthe, Anna. Hij trouwde Bigge, Anthonia
  omstreeks 1715. Kinderen van Bigge, Anthonia en van Ommeren, Egbert Jan 1111111122321 i. van Ommeren, Willem Ambrosius. He werd gedoopt op 1719-12-03 in
  Elburg.
 3. van Dompselaar, Ambrosius. Ambrosius werd geboren in 1671. Hij overleed in 1739 op de
  leeftijd van 68 jaren. Hij was de zoon van van Dompselaar, Johan
  en van Ommeren, Aelbertjen.
 4. Pannekoek, Willem Reindersz. Willem Reindersz werd geboren omstreeks 1635. Hij overleed
  omstreeks 1675 op de leeftijd van ongeveer 40 jaren. Hij was de
  zoon van Pannekoek, Reinder Claasz en Lambersdr, Neeltje. Hij had
  een relatie met Nicolaasdr, Marie. Kinderen van Nicolaasdr, Marie en Pannekoek, Willem Reindersz
  • 1121211121111 i. Pannekoek, Joannes Willemsz. Joannes Willemsz werd geboren in
   1. Hij overleed in 1719.
   Notities voor Nicolaasdr, Marie en Pannekoek, Willem Reindersz: Bron:
   https://www.genealogieonline.nl/familie-habich-monsma-van-wolferen-cossaar/I779.php
 5. Pannekoek, Gerrit Reinders. Gerrit Reinders werd geboren omstreeks 1636. Hij overleed
  omstreeks 1706 op de leeftijd van ongeveer 70 jaren. Hij was de
  zoon van Pannekoek, Reinder Claasz en Lambersdr, Neeltje.
 6. Pannekoek, Claes Reinders. Claes Reinders werd geboren omstreeks 1637. Hij overleed na 1702
  op de leeftijd van meer dan ongeveer 65 jaren. Hij was de zoon van
  Pannekoek, Reinder Claasz en Lambersdr, Neeltje.

Generatie 13

 1. van Ommeren, Gerritje. Gerritje werd geboren omstreeks 1715. Zij overleed na 1789 in
  Ingen – Buren (Ge) op de leeftijd van meer dan ongeveer 74 jaren.
  Zij was de dochter van van Ommeren, Johan Jacobsz en Vonck,
  Willemijntje. Zij trouwde van Ommeren, Gosen Jans op 1736-04-28 in
  Lienden (Buren) (Ge). Kinderen van van Ommeren, Gerritje en van Ommeren, Gosen Jans 11111111121111 i. van Ommeren, Jacob Gosens. Jacob Gosens werd geboren omstreeks
  1750. Hij overleed op 1839-08-24 in Lienden (Buren) (Ge). 11111111121112 ii. van Ommeren, Margaretha. Margaretha werd geboren omstreeks
  1752. 11111111121113 iii. van Ommeren, Jan Goossensz. Jan Goossensz werd geboren in 1756.
  Hij overleed in 1833. Notities voor van Ommeren, Gerritje en van Ommeren, Gosen Jans: Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-mulders/I26633.php
 2. van Ommeren, Gerritje Jans. Gerritje Jans werd geboren in 1715. Zij overleed in 1775 op de
  leeftijd van 60 jaren. Zij was de dochter van van Ommeren, Johan
  Jacobsz en de Leeuw, Maria.
 3. van Ommeren, Willem Jacobs. Willem Jacobs werd geboren in 1717. Hij overleed in 1724 op de
  leeftijd van 7 jaren. Hij was de zoon van van Ommeren, Johan
  Jacobsz en de Leeuw, Maria.
 4. van Ommeren, Grietje Jacobs. Grietje Jacobs werd geboren in 1718. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Johan Jacobsz en de Leeuw, Maria.
 5. van Ommeren, Gauwke Jacobse. Gauwke Jacobse werd geboren in 1720. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Johan Jacobsz en de Leeuw, Maria.
 6. van Ommeren, Maria Wilhelmina. Maria Wilhelmina werd geboren in 1724. Zij overleed in 1725 op de
  leeftijd van 1 jaar. Zij was de dochter van van Ommeren, Johan
  Jacobsz en de Leeuw, Maria.
 7. van Ommeren, Willem Janssen. He werd gedoopt op 1725-03-25 in Kesteren (Ge). Hij overleed na
  1. Hij was de zoon van van Ommeren, Johan Jacobsz en de Leeuw,
   Maria. Hij trouwde Knegtjens, Cornelia Margritha op 1761-06-07 in
   Ravenswaaij (Ge). Kinderen van Knegtjens, Cornelia Margritha en van Ommeren, Willem
   Janssen
  • 11111111122471 i. van Ommeren, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1761-08-02 in
   Zoelen (Buren) Ge. Hij overleed op 1808-07-04 in Amsterdam. 11111111122472 ii. van Ommeren, Maria Margrietha. Zij werd gedoopt op 1762-12-12
   in Ravenswaaij (Ge). Zij overleed in 1810. 11111111122473 iii. van Ommeren, Margarita Maria. Zij werd gedoopt op 1764-12-23 in
   Ravenswaaij (Ge). 11111111122474 iv. van Ommeren, Gerritje. Gerritje werd geboren in 1766. 11111111122475 v. van Ommeren, Gerrit Jan. He werd gedoopt op 1768-11-27 in
   Ravenswaaij (Ge). Hij overleed in 1840. 11111111122476 vi. van Ommeren, Jan Gerrit. Jan Gerrit werd geboren in 1771. Hij
   overleed in 1849.
  • 11111111122477 vii. van Ommeren, Johannes. Johannes werd geboren in 1773. Hij
   overleed op 1849-07-08 in Ravenswaaij (Ge). 11111111122478 viii. van Ommeren, Joost Derk. Joost Derk werd geboren in 1775. 11111111122479 ix. van Ommeren, Aart Cornelis. He werd gedoopt op 1778-04-05 in
   Ravenswaaij (Ge). 1111111112247A x. van Ommeren, Arjaantje. Zij werd gedoopt op 1780-12-31 in
   Ravenswaaij (Ge). Notities voor Knegtjens, Cornelia Margritha en van Ommeren, Willem
   Janssen: Bron:
   https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-mulders/I11688.php
 8. van Ommeren, Maria Willemina Jacobsen. Zij werd gedoopt op 1726-06-16 in Kesteren (Ge). Zij overleed na
  1. Zij was de dochter van van Ommeren, Johan Jacobsz en de
   Leeuw, Maria.
 9. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1720-06-02 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Hendricus en van der Meer, Catharina.
 10. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1726-02-06 in Amsterdam. Hij overleed voor
  1. Hij was de zoon van van Ommeren, Hendricus en Hooft,
   Grietje.
 11. van Ommeren, Hendrikus. He werd gedoopt op 1727-04-06 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Hendricus en Hooft, Grietje.
 12. van Ommeren, Johannes. He werd gedoopt op 1730-04-02 in Amsterdam. Hij overleed voor
  1. Hij was de zoon van van Ommeren, Hendricus en Hooft,
   Grietje.
 13. van Ommeren, Katrina. Zij werd gedoopt op 1731-06-10 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Hendricus en Hooft, Grietje.
 14. van Ommeren, Belitje. Zij werd gedoopt op 1733-11-27 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Hendricus en Hooft, Grietje.
 15. van Ommeren, Johannes. He werd gedoopt op 1736-01-08 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Hendricus en Hooft, Grietje.
 16. van Ommeren, Harmanus. He werd gedoopt op 1741-10-25 in Amsterdam. Hij werd begraven op
  1742-06-10 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Ommeren,
  Hendricus en Hooft, Grietje.
 17. van Ommeren, Willem Hendriks. Willem Hendriks werd geboren in 1748 in Amsterdam. Hij overleed na
  1772 op de leeftijd van meer dan 24 jaren. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Hendricus en Hooft, Grietje. Hij trouwde van Lindvelt,
  Johanna op 1771-12-13 in Amsterdam. Kinderen van van Lindvelt, Johanna en van Ommeren, Willem Hendriks 11111111133191 i. van Ommeren, Hendrik. He werd gedoopt op 1772-01-15 in
  Amsterdam. Hij werd begraven op 1772-02-09 in Amsterdam.
 18. van Ommeren, Pieternella Jans. Pieternella Jans werd geboren omstreeks 1730. Zij overleed na 1749
  op de leeftijd van meer dan ongeveer 19 jaren. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Jan en de Wolf, Magdalena.
 19. van Ommeren, Willemina Johanna. Zij werd gedoopt op 1772-11-20 in Amsterdam. Zij overleed op
  1822-03-02 in Amsterdam. Zij was de dochter van van Ommeren,
  Willem en Snijders, Jacoba Paulina. Zij trouwde Holmström, Samuel
  Andries op 1804-09-14 in Amsterdam. Notities bij van Ommeren, Willemina Johanna «Doop Opm: Bij haar doop waren getuige: Adolph Mouritz Snijders en
  Johanna Liefens». Kinderen van van Ommeren, Willemina Johanna en Holmström, Samuel
  Andries
  • 11111111133611 i. Hollemstroom, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
   1804-03-06 in Amsterdam. Hij overleed na 1886 in Amsterdam.
 20. van Ommeren, Johanna. Zij werd gedoopt op 1772-11-20 in Amsterdam. Zij overleed op
  1772-12-06 in Amsterdam. Zij was de dochter van van Ommeren,
  Willem en Snijders, Jacoba Paulina.
 21. Ports, Johannes. He werd gedoopt op 1735-09-07 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  Ports, Johannes en van Ommeren, Pieternella Hermansdr.
 22. Ports, Belitje. Zij werd gedoopt op 1737-02-24 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van Ports, Johannes en van Ommeren, Pieternella Hermansdr.
 23. Ports, Willem. He werd gedoopt op 1741-03-08 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  Ports, Johannes en van Ommeren, Pieternella Hermansdr.
 24. Ports, Catrina. Zij werd gedoopt op 1747-05-24 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van Ports, Johannes en van Ommeren, Pieternella Hermansdr.
 25. Jot, Magdalena. Zij werd gedoopt op 1736-05-27 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van Jot, Jacobus en van Ommeren, Anna Maria.
 26. van Ommeren, Willem Ambrosius. He werd gedoopt op 1719-12-03 in Elburg. Hij was de zoon van van
  Ommeren, Egbert Jan en Bigge, Anthonia.
 27. Pannekoek, Joannes Willemsz. Joannes Willemsz werd geboren in 1665. Hij overleed in 1719 op de
  leeftijd van 54 jaren. Hij was de zoon van Pannekoek, Willem
  Reindersz en Nicolaasdr, Marie. Hij had een relatie met
  Broeckhuijsen, Maritien Abrahams. Kinderen van Broeckhuijsen, Maritien Abrahams en Pannekoek,
  Joannes Willemsz
  • 11212111211111 i. Pannekoek, Jan Willem. Jan Willem werd geboren op 1698-03-13 in
   Vaassen (Ge). Hij overleed op 1787-08-31 in Zutphen. Notities voor Broeckhuijsen, Maritien Abrahams en Pannekoek,
   Joannes Willemsz: Bron:
   https://www.genealogieonline.nl/familie-habich-monsma-van-wolferen-cossaar/I777.php

Generatie 14

 1. van Ommeren, Jacob Gosens. Jacob Gosens werd geboren omstreeks 1750. Hij overleed op
  1839-08-24 in Lienden (Buren) (Ge) op de leeftijd van ongeveer 89
  jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van van Ommeren, Gosen Jans en
  van Ommeren, Gerritje.
 2. van Ommeren, Margaretha. Margaretha werd geboren omstreeks 1752. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Gosen Jans en van Ommeren, Gerritje.
 3. van Ommeren, Jan Goossensz. Jan Goossensz werd geboren in 1756. Hij overleed in 1833 op de
  leeftijd van 77 jaren. Hij was de zoon van van Ommeren, Gosen Jans
  en van Ommeren, Gerritje.
 4. van Ommeren, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1761-08-02 in Zoelen (Buren) Ge. Hij
  overleed op 1808-07-04 in Amsterdam op de leeftijd van 46 jaren,
  11 maanden. Hij was de zoon van van Ommeren, Willem Janssen en
  Knegtjens, Cornelia Margritha. Hij trouwde Pan, Neeltje op
  1785-02-04 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Harlingen,
  Jannetje op 1805-08-09 in Amsterdam. Kinderen van Pan, Neeltje en van Ommeren, Gerrit 111111111224711 i. van Ommeren, Maria. Zij werd gedoopt op 1785-08-17 in
  Amsterdam. 111111111224712 ii. van Ommeren, Abraham. He werd gedoopt op 1787-06-03 in
  Amsterdam. Hij overleed voor 1788-06-00. 111111111224713 iii. van Ommeren, Abraham. He werd gedoopt op 1788-06-04 in
  Amsterdam.
 5. van Ommeren, Maria Margrietha. Zij werd gedoopt op 1762-12-12 in Ravenswaaij (Ge). Zij overleed
  in 1810. Zij was de dochter van van Ommeren, Willem Janssen en
  Knegtjens, Cornelia Margritha.
 6. van Ommeren, Margarita Maria. Zij werd gedoopt op 1764-12-23 in Ravenswaaij (Ge). Zij was de
  dochter van van Ommeren, Willem Janssen en Knegtjens, Cornelia
  Margritha.
 7. van Ommeren, Gerritje. Gerritje werd geboren in 1766. Zij was de dochter van van Ommeren,
  Willem Janssen en Knegtjens, Cornelia Margritha.
 8. van Ommeren, Gerrit Jan. He werd gedoopt op 1768-11-27 in Ravenswaaij (Ge). Hij overleed in
  1. Hij was de zoon van van Ommeren, Willem Janssen en
   Knegtjens, Cornelia Margritha.
 9. van Ommeren, Jan Gerrit. Jan Gerrit werd geboren in 1771. Hij overleed in 1849 op de
  leeftijd van 78 jaren. Hij was de zoon van van Ommeren, Willem
  Janssen en Knegtjens, Cornelia Margritha.
 10. van Ommeren, Johannes. Johannes werd geboren in 1773. Hij overleed op 1849-07-08 in
  Ravenswaaij (Ge) op de leeftijd van 76 jaren, 6 maanden. Hij was
  de zoon van van Ommeren, Willem Janssen en Knegtjens, Cornelia
  Margritha. Hij trouwde Brenk, Sandrina omstreeks 1800. Kinderen van Brenk, Sandrina en van Ommeren, Johannes 111111111224771 i. van Ommeren, Cornelia Margrieta. Zij werd gedoopt op 1801-10-11
  in Ravenswaaij (Ge). Zij overleed op 1844-11-07 in Wijk bij
  Duurstede. 111111111224772 ii. van Ommeren, Maria Everdina Willemina. Maria Everdina Willemina
  werd geboren op 1822-04-19 in Ravenswaaij (Ge). Zij overleed op
  1853-03-19 in Ravenswaaij (Ge).
 11. van Ommeren, Joost Derk. Joost Derk werd geboren in 1775. Hij was de zoon van van Ommeren,
  Willem Janssen en Knegtjens, Cornelia Margritha.
 12. van Ommeren, Aart Cornelis. He werd gedoopt op 1778-04-05 in Ravenswaaij (Ge). Hij was de zoon
  van van Ommeren, Willem Janssen en Knegtjens, Cornelia Margritha.

1111111112247A. van Ommeren, Arjaantje.

 Zij werd gedoopt op 1780-12-31 in Ravenswaaij (Ge). Zij was de 
 dochter van van Ommeren, Willem Janssen en Knegtjens, Cornelia 
 Margritha.
 1. van Ommeren, Hendrik. He werd gedoopt op 1772-01-15 in Amsterdam. Hij werd begraven op
  1772-02-09 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Ommeren, Willem
  Hendriks en van Lindvelt, Johanna.
 2. Hollemstroom, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1804-03-06 in Amsterdam. Hij werd
  gedoopt (chr) op 1804-03-23 in Amsterdam. Hij overleed na 1886 in
  Amsterdam op de leeftijd van meer dan 81 jaren, 9 maanden. Hij was
  de zoon van Holmström, Samuel Andries en van Ommeren, Willemina
  Johanna. Hij trouwde Wijtvliet, Catharina op 1833-02-20 in
  Amsterdam. Notities bij Hollemstroom, Samuel Barend Het militiecertificaat vermeldt als signalement: Lengte: 1 El 6 Pm
  -/Dm –
  St. Aangezigt ovaal Voorhoofd laag Oogen ligtbruin Neus ordinair
  Mond
  idem Kin rond Haar blond Wenkbrauwen Idem Merkbare Teekenen —
  Handtekening: kan niet schrijven. . Kinderen van Wijtvliet, Catharina en Hollemstroom, Samuel Barend
  • 111111111336111 i. Hollemstroom, Catharina. Catharina werd geboren op 1836-08-18
   in Amsterdam. Zij overleed na 1903.
  • 111111111336112 ii. Hollemstroom, Samuel Gijsbertus. Samuel Gijsbertus werd geboren
   op 1841-01-08 in Amsterdam. Hij overleed op 1917-07-26 in
   Amsterdam.
  • 111111111336113 iii. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd
   geboren op 1844-10-02 in Amsterdam. Zij overleed op 1926-04-04
   in Amsterdam.
  • 111111111336114 iv. Hollemstroom, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1847-05-21
   in Amsterdam. Zij overleed na 1902.
 3. Pannekoek, Jan Willem. Jan Willem werd geboren op 1698-03-13 in Vaassen (Ge). Hij
  overleed op 1787-08-31 in Zutphen op de leeftijd van 89 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Pannekoek, Joannes Willemsz en
  Broeckhuijsen, Maritien Abrahams. Hij trouwde Weijerman, Hendrika
  op 1728-02-25. Kinderen van Weijerman, Hendrika en Pannekoek, Jan Willem
  • 112121112111111 i. Pannekoek, Jan. He werd gedoopt op 1745-09-01 in Zutphen. Hij
   overleed op 1821-03-21 in Zutphen.

Generatie 15

 1. van Ommeren, Maria. Zij werd gedoopt op 1785-08-17 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van van Ommeren, Gerrit en Pan, Neeltje.
 2. van Ommeren, Abraham. He werd gedoopt op 1787-06-03 in Amsterdam. Hij overleed voor
  1788-06-00. Hij was de zoon van van Ommeren, Gerrit en Pan,
  Neeltje.
 3. van Ommeren, Abraham. He werd gedoopt op 1788-06-04 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  van Ommeren, Gerrit en Pan, Neeltje.
 4. van Ommeren, Cornelia Margrieta. Zij werd gedoopt op 1801-10-11 in Ravenswaaij (Ge). Zij overleed
  op 1844-11-07 in Wijk bij Duurstede. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Johannes en Brenk, Sandrina.
 5. van Ommeren, Maria Everdina Willemina. Maria Everdina Willemina werd geboren op 1822-04-19 in Ravenswaaij
  (Ge). Zij overleed op 1853-03-19 in Ravenswaaij (Ge) op de
  leeftijd van 30 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van van
  Ommeren, Johannes en Brenk, Sandrina.
 6. Hollemstroom, Catharina. Catharina werd geboren op 1836-08-18 in Amsterdam. Zij overleed na
  1903 op de leeftijd van meer dan 66 jaren, 4 maanden. Zij was de
  dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina.
  Zij trouwde Bulsing, Johannes Wilhelmus op 1870-05-18 in
  Amsterdam. Kinderen van Hollemstroom, Catharina en Bulsing, Johannes
  Wilhelmus 1111111113361111 i. Bulsing, Johanna Catharina. Johanna Catharina werd geboren op
  1857-07-29 in Amsterdam. Zij overleed op 1936-10-03 in
  Amsterdam. 1111111113361112 ii. Buising, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren
  op 1867-11-21 in Amsterdam.
  • 1111111113361113 iii. Bulsing, Johannnes Samuel Bertus. Johannnes Samuel Bertus werd
   geboren op 1870-02-20 in Amsterdam. Hij overleed na 1922. 1111111113361114 iv. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1871-11-19 in
   Amsterdam. Hij overleed voor 1876. 1111111113361115 v. Buising, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op
   1874-01-18 in Amsterdam. 1111111113361116 vi. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1876-06-09 in
   Amsterdam.
  • 1111111113361117 vii. Buising, Bernardus Johannes. Bernardus Johannes werd geboren op
   1877-12-04 in Amsterdam. Hij overleed na 1912.
 7. Hollemstroom, Samuel Gijsbertus. Samuel Gijsbertus werd geboren op 1841-01-08 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1917-07-26 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Hollemstroom, Samuel Barend en
  Wijtvliet, Catharina. Hij trouwde Onken, Tetta Geerdina op
  1882-06-07 in Amsterdam. Kinderen van Onken, Tetta Geerdina en Hollemstroom, Samuel
  Gijsbertus 1111111113361121 i. Hollemstroom, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
  1883-05-05.
 8. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren op 1844-10-02 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1926-04-04 in Amsterdam op de leeftijd van 81 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en
  Wijtvliet, Catharina. Zij trouwde Laagwater, Arie op 1869-01-20 in
  Amsterdam. Zij trouwde tevens van der Linde, Hubertus Cornelius op
  1882-09-06 in Amsterdam. Kinderen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie
  • 1111111113361131 i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
   1863-01-30 in Amsterdam. Hij overleed op 1937-08-08 in
   Amsterdam.
  • 1111111113361132 ii. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
   1869-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op 1941-10-16 in
   Amsterdam.
  • 1111111113361133 iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op
   1872-03-25 in Alkmaar. Hij overleed op 1939-04-21 in Amsterdam.
  • 1111111113361134 iv. Laagwater, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1874-09-03 in Amsterdam. Zij overleed op 1946-03-09 in
   Amsterdam. 1111111113361135 v. Laagwater, Albertus. Albertus werd geboren op 1876-10-08 in
   Amsterdam. Hij overleed na 1921. Notities voor Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en van der Linde,
   Hubertus Cornelius: Na aangehouden te zijn in Den Bosch wegens landloperij en
   bedelarij, kwam Hubertus op 14 januari 1901 aan in Veenhuizen.
   Vermeld werd dat hij was gescheiden van Johanna. Ook dat hij als
   vrijwilliger had gediend in Ned. Indië. Hubertus was een halfbroer van Arie Laagwater.
 9. Hollemstroom, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1847-05-21 in Amsterdam. Zij overleed na
  1902 op de leeftijd van meer dan 54 jaren, 7 maanden. Zij was de
  dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina.
  Zij trouwde Richter, Jacobus op 1871-12-06 in Amsterdam. Kinderen van Hollemstroom, Elisabeth en Richter, Jacobus 1111111113361141 i. Richter, Wilhelm Frederik. Wilhelm Frederik werd geboren in
  1872 in Amsterdam. Hij overleed na 1892.
  • 1111111113361142 ii. Richter, Alida Jacoba Elisabeth. Alida Jacoba Elisabeth werd
   geboren op 1874-01-10 in Amsterdam. 1111111113361143 iii. Richter, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-04-27 in
   Amsterdam. Hij overleed na 1902. 1111111113361144 iv. Richter, Karl Samuel. Karl Samuel werd geboren in 1882 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1953-03-23 in Termunten.
 10. Pannekoek, Jan. He werd gedoopt op 1745-09-01 in Zutphen. Hij overleed op
  1821-03-21 in Zutphen. Hij was de zoon van Pannekoek, Jan Willem
  en Weijerman, Hendrika. Hij trouwde Langenberg, Geesken op
  1779-01-05 in Zutphen. Kinderen van Langenberg, Geesken en Pannekoek, Jan 1121211121111111 i. Pannekoek, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1780. Zij
  overleed na 1813-06-00. 1121211121111112 ii. Pannekoek, Adriana Wilhelmina. Adriana Wilhelmina werd geboren
  in 1785. Zij overleed na 1816.
  • 1121211121111113 iii. Pannekoek, Ernst Fredrik. Ernst Fredrik werd geboren in 1787 in
   Zutphen. Hij overleed op 1845-04-24 in Zutphen. 1121211121111114 iv. Pannekoek, Jan Willem. Jan Willem werd geboren in 1796. Hij
   overleed in 1840.

Generatie 16

 1. Bulsing, Johanna Catharina. Johanna Catharina werd geboren op 1857-07-29 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1936-10-03 in Amsterdam op de leeftijd van 79 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Bulsing, Johannes Wilhelmus en
  Hollemstroom, Catharina. Zij trouwde Harting, Kees op 1901-01-10
  in Aalsmeer.
 2. Buising, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren op 1867-11-21 in Amsterdam. Zij
  was de dochter van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina.
 3. Bulsing, Johannnes Samuel Bertus. Johannnes Samuel Bertus werd geboren op 1870-02-20 in Amsterdam.
  Hij overleed na 1922 op de leeftijd van meer dan 51 jaren, 10
  maanden. Hij was de zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en
  Hollemstroom, Catharina. Hij trouwde Tamse, Cornelia Helena op
  1896-04-01 in Gouda. Kinderen van Tamse, Cornelia Helena en Bulsing, Johannnes Samuel
  Bertus 11111111133611131 i. Buising, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren in
  1898 in Gouda. Zij overleed op 1935-03-25 in Gouda. 11111111133611132 ii. Bulsing, Cornelia Johanna Wilhelmina. Cornelia Johanna
  Wilhelmina werd geboren in 1903 in Gouda.
 4. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1871-11-19 in Amsterdam. Hij overleed
  voor 1876 op de leeftijd van minder dan 4 jaren, 1 maand. Hij was
  de zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina.
 5. Buising, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 1874-01-18 in Amsterdam. Zij was
  de dochter van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina.
 6. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1876-06-09 in Amsterdam. Hij was de
  zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom, Catharina.
 7. Buising, Bernardus Johannes. Bernardus Johannes werd geboren op 1877-12-04 in Amsterdam. Hij
  overleed na 1912 op de leeftijd van meer dan 34 jaren, 28 dagen.
  Hij was de zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina. Hij trouwde Verburgt, Johanna Maria op 1903-11-18 in
  Amsterdam. Kinderen van Verburgt, Johanna Maria en Buising, Bernardus
  Johannes 11111111133611171 i. Buising, Bernardus. Bernardus werd geboren in 1905 in
  Amsterdam. Hij overleed na 1930. 11111111133611172 ii. Buising, Maria Theodora. Maria Theodora werd geboren in 1912 in
  Amsterdam. Zij overleed na 1956.
 8. Hollemstroom, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1883-05-05. Hij was de zoon van
  Hollemstroom, Samuel Gijsbertus en Onken, Tetta Geerdina.
 9. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1863-01-30 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1937-08-08 in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Albers, Christina Hendrika op
  1884-03-05. Notities bij Laagwater, Samuel Barend Zij hadden een bloemenwinkel aan de Rozengracht in Amsterdam (de
  Jordaan). Zowel zoon Berend als
  dochter Marie stonden bekend als aardig corpulente mensen. IOn 1885 (hij was toen 22 jaar) moest hij voor de
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam verschijnen. Vonnisnummer 351. Kinderen van Albers, Christina Hendrika en Laagwater, Samuel
  Barend 11111111133611311 i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
  1882-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op 1966-11-15 in
  Amsterdam. 11111111133611312 ii. Laagwater, Maria Wilhelmina Christina. Maria Wilhelmina
  Christina werd geboren op 1885-05-16 in Amsterdam. Zij overleed
  op 1976-12-05 in Amsterdam.
  • 11111111133611313 iii. Laagwater, Carel Frederik. Carel Frederik werd geboren op
   1886-08-24 in Amsterdam. Hij overleed op 1971-03-08.
  • 11111111133611314 iv. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
   1888-11-19 in Amsterdam. Hij overleed op 1965-09-22 in
   Amsterdam. 11111111133611315 v. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op
   1891-02-05. Hij overleed op 1891-06-03. 11111111133611316 vi. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op
   1892-09-07. Hij overleed voor 1895. 11111111133611317 vii. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op
   1895-02-04 in Amsterdam. Hij overleed op 1913-07-21 in
   Amsterdam.
  • 11111111133611318 viii. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren
   op 1896-10-21 in Amsterdam. Zij overleed na 1935.
 10. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1869-06-01 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1941-10-16 in Amsterdam op de leeftijd van 72 jaren, 4
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Hij trouwde van der Kluis, Helena Johanna
  Frederika op 1890-07-10 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Arie Cornelis Oom Arie was een feestnummer. Zijn gevoel voor humor was echter
  grotendeels onderbroekenlol: een
  po met ontbijtkoek en dat soort dingen…, (lachen joh!). Kinderen van van der Kluis, Helena Johanna Frederika en Laagwater,
  Arie Cornelis 11111111133611321 i. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
  1891-07-16 in Ede. Hij overleed op 1980-04-04.
  • 11111111133611322 ii. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1893-05-02 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1943-12-10 in Bunnik (U). 11111111133611323 iii. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1896-10-21 in
   Amsterdam.
  • 11111111133611324 iv. Laagwater, Adriana Sophia. Adriana Sophia werd geboren op
   1898-04-30 in Amsterdam. Zij overleed op 1984-11-22 in Warmond. 11111111133611325 v. Laagwater, Leendert Johannes Frederik. Leendert Johannes
   Frederik werd geboren op 1904-07-28 in Amsterdam. Hij overleed
   na 1932.
 11. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op 1872-03-25 in Alkmaar. Hij
  overleed op 1939-04-21 in Amsterdam op de leeftijd van 67 jaren,
  27 dagen. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Hermans, Adriana Johanna op
  1897-12-22 in Amsterdam. Kinderen van Hermans, Adriana Johanna en Laagwater, Cornelis
  Albertus
  • 11111111133611331 i. Laagwater, Adriana Johanna. Adriana Johanna werd geboren op
   1897-12-24 in Amsterdam. Zij overleed na 1944. 11111111133611332 ii. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1898-05-16 in
   Amsterdam. Zij overleed op 1898-05-16 in Amsterdam.
  • 11111111133611333 iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op
   1899-11-06 in Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-24 in
   Amsterdam.
  • 11111111133611334 iv. Laagwater, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren
   in 1901. Zij overleed op 1982-03-23 in Geertruidenberg.
  • 11111111133611335 v. Laagwater, Wilhelmina Josephina. Wilhelmina Josephina werd
   geboren in 1904 in Amsterdam. Zij overleed op 1933-12-20 in
   Amsterdam.
  • 11111111133611336 vi. Laagwater, Arie. Arie werd geboren op 1904-12-18 in Amsterdam.
   Hij overleed op 1956-03-24 in Amsterdam.
  • 11111111133611337 vii. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
   1908-11-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1992-05-03 in
   Amsterdam.
  • 11111111133611338 viii. Laagwater, Alida Catharina. Alida Catharina werd geboren op
   1913-04-15 in Amsterdam. Zij overleed na 1946.
 12. Laagwater, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1874-09-03 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1946-03-09 in Amsterdam op de leeftijd van 71 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Zij trouwde Bruggink, Johannes Jacobus op
  1894-09-19 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes
  Jacobus
  • 11111111133611341 i. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op
   1895-01-29 in Amsterdam. Hij overleed op 1945-06-04 in
   Amsterdam.
  • 11111111133611342 ii. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. Johanna Christina
   Wilhelmina werd geboren op 1896-12-23 in Amsterdam. Zij
   overleed in 1990-06-00 in Zaandam.
  • 11111111133611343 iii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1899-10-29 in Amsterdam. Zij overleed op 1995-05-08 in
   Lelystad.
  • 11111111133611344 iv. Bruggink, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren
   op 1901-07-08 in Amsterdam. Zij overleed op 1985-01-14 in Hoorn
   (NH).
  • 11111111133611345 v. Bruggink, Heinrich. Heinrich werd geboren op 1904-12-25 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1992-10-25 in Amsterdam.
  • 11111111133611346 vi. Bruggink, Susanna Geertruida. Susanna Geertruida werd geboren
   op 1907-03-08 in Amsterdam. Zij overleed op 1990-12-25 in
   Amsterdam. 11111111133611347 vii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1907-10-28 in Amsterdam. Zij overleed in 1907.
  • 11111111133611348 viii. Bruggink, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
   1910-03-29 in Rotterdam. Hij overleed op 1985-02-08 in
   Amsterdam. 11111111133611349 ix. Bruggink, Maria Geertruida. Maria Geertruida werd geboren op
   1912-03-17 in Rotterdam. Zij overleed op 1916-08-18 in
   Amsterdam.
  • 1111111113361134A x. Bruggink, Albertha. Albertha werd geboren op 1915-06-17 in
   Amsterdam. Zij overleed op 1998-05-24 in Amsterdam. 1111111113361134B xi. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren in 1917
   in Amsterdam. Zij overleed omstreeks 1917 in Amsterdam.
 13. Laagwater, Albertus. Albertus werd geboren op 1876-10-08 in Amsterdam. Hij overleed na
  1921 op de leeftijd van meer dan 44 jaren, 2 maanden. Hij was de
  zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij
  trouwde Elbers, Cornelia op 1914-05-28 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Albertus In 1890, hij was toen pas 13 jaar, moest hij voor de Rechtbank in
  Amsterdam verschijnen.
  Vonnisnummer: 644
 14. Richter, Wilhelm Frederik. Wilhelm Frederik werd geboren in 1872 in Amsterdam. Hij overleed
  na 1892 op de leeftijd van meer dan 20 jaren. Hij was de zoon van
  Richter, Jacobus en Hollemstroom, Elisabeth.
 15. Richter, Alida Jacoba Elisabeth. Alida Jacoba Elisabeth werd geboren op 1874-01-10 in Amsterdam.
  Zij was de dochter van Richter, Jacobus en Hollemstroom,
  Elisabeth. Zij trouwde van Unen, Anthonij op 1896-08-12 in
  Amsterdam. Kinderen van Richter, Alida Jacoba Elisabeth en van Unen, Anthonij 11111111133611421 i. van Unen, Elisabeth Wilhelmina. Elisabeth Wilhelmina werd
  geboren in 1896 in Amsterdam. Zij overleed na 1922. 11111111133611422 ii. van Unen, Lambert. Lambert werd geboren in 1902 in Amsterdam.
  Hij overleed na 1927. 11111111133611423 iii. van Unen, Antonia. Antonia werd geboren in 1906 in Amsterdam.
  Zij overleed na 1932. 11111111133611424 iv. van Unen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1907 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1934.
 16. Richter, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-04-27 in Amsterdam. Hij overleed na
  1902 op de leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de
  zoon van Richter, Jacobus en Hollemstroom, Elisabeth.
 17. Richter, Karl Samuel. Karl Samuel werd geboren in 1882 in Amsterdam. Hij overleed op
  1953-03-23 in Termunten op de leeftijd van 71 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Richter, Jacobus en Hollemstroom, Elisabeth.
 18. Pannekoek, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1780. Zij overleed na 1813-06-00 op de
  leeftijd van meer dan 33 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van
  Pannekoek, Jan en Langenberg, Geesken.
 19. Pannekoek, Adriana Wilhelmina. Adriana Wilhelmina werd geboren in 1785. Zij overleed na 1816 op
  de leeftijd van meer dan 31 jaren. Zij was de dochter van
  Pannekoek, Jan en Langenberg, Geesken.
 20. Pannekoek, Ernst Fredrik. Ernst Fredrik werd geboren in 1787 in Zutphen. Hij overleed op
  1845-04-24 in Zutphen op de leeftijd van 58 jaren, 3 maanden. Hij
  was de zoon van Pannekoek, Jan en Langenberg, Geesken. Hij trouwde
  van der Linden, Sara Johanna op 1815-04-07 in Zutphen. Kinderen van van der Linden, Sara Johanna en Pannekoek, Ernst
  Fredrik
  • 11212111211111131 i. Pannekoek, Jan Johan. Jan Johan werd geboren in 1821 in
   Zutphen.
 21. Pannekoek, Jan Willem. Jan Willem werd geboren in 1796. Hij overleed in 1840 op de
  leeftijd van 44 jaren. Hij was de zoon van Pannekoek, Jan en
  Langenberg, Geesken.

Generatie 17

 1. Buising, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren in 1898 in Gouda. Zij overleed op
  1935-03-25 in Gouda op de leeftijd van 37 jaren, 2 maanden. Zij
  was de dochter van Bulsing, Johannnes Samuel Bertus en Tamse,
  Cornelia Helena.
 2. Bulsing, Cornelia Johanna Wilhelmina. Cornelia Johanna Wilhelmina werd geboren in 1903 in Gouda. Zij was
  de dochter van Bulsing, Johannnes Samuel Bertus en Tamse, Cornelia
  Helena. Zij trouwde van der Ven, Paul Jan op 1922-05-17 in
  Amsterdam.
 3. Buising, Bernardus. Bernardus werd geboren in 1905 in Amsterdam. Hij overleed na 1930
  op de leeftijd van meer dan 25 jaren. Hij was de zoon van Buising,
  Bernardus Johannes en Verburgt, Johanna Maria. Hij trouwde Woons,
  Joanna Geertrui op 1930-12-17 in Amsterdam.
 4. Buising, Maria Theodora. Maria Theodora werd geboren in 1912 in Amsterdam. Zij overleed na
  1956 op de leeftijd van meer dan 44 jaren. Zij was de dochter van
  Buising, Bernardus Johannes en Verburgt, Johanna Maria.
 5. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1882-09-17 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1966-11-15 in Amsterdam op de leeftijd van 84 jaren, 1
  maand. Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers,
  Christina Hendrika. Notities bij Laagwater, Samuel Barend Politierapport 1940
 6. Laagwater, Maria Wilhelmina Christina. Maria Wilhelmina Christina werd geboren op 1885-05-16 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1976-12-05 in Amsterdam op de leeftijd
  van 91 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Samuel
  Barend en Albers, Christina Hendrika.
 7. Laagwater, Carel Frederik. Carel Frederik werd geboren op 1886-08-24 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1971-03-08 op de leeftijd van 84 jaren, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina
  Hendrika. Hij trouwde Raben, Augusta Henrietta Paulina op
  1910-06-18 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Christiani, Catharina
  op 1924-12-24 in Amsterdam. Kinderen van Raben, Augusta Henrietta Paulina en Laagwater, Carel
  Frederik 111111111336113131 i. Laagwater, J.. J. werd geboren op 1911-02-14 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1918-03-23 in Amsterdam. 111111111336113132 ii. Laagwater, Carolina Augusta. Carolina Augusta werd geboren
  omstreeks 1915. Kinderen van Christiani, Catharina en Laagwater, Carel Frederik 111111111336113133 i. Laagwater, Christina Henderika. Christina Henderika werd
  geboren omstreeks 1930. 111111111336113134 ii. Laagwater, Francina Hendrika. Francina Hendrika werd geboren
  omstreeks 1930.
 8. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1888-11-19 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1965-09-22 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren,
  10 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en
  Albers, Christina Hendrika. Hij trouwde Haverman, Martina Tisina
  op 1918-05-16 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Arie Cornelis Politierapport Amsterdam 1940 en 1941. Kinderen van Haverman, Martina Tisina en Laagwater, Arie Cornelis
  • 111111111336113141 i. Laagwater, Tisina Reindina. Tisina Reindina werd geboren
   omstreeks 1925 in Amsterdam.
  • 111111111336113142 ii. Laagwater, Martina E.. Martina E. werd geboren omstreeks 1930
   in Amsterdam. Zij overleed na 1957. 111111111336113143 iii. Laagwater, Arie Cornelis jr. Arie Cornelis jr werd geboren in
   1919 in Amsterdam.
 9. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1891-02-05. Hij overleed op
  1891-06-03 op de leeftijd van 3 maanden, 27 dagen. Hij was de zoon
  van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.
 10. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1892-09-07. Hij overleed voor 1895
  op de leeftijd van minder dan 2 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon
  van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.
 11. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1895-02-04 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1913-07-21 in Amsterdam op de leeftijd van 18 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers,
  Christina Hendrika.
 12. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 1896-10-21 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1935 op de leeftijd van meer dan 38 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Laagwater, Samuel Barend en Albers,
  Christina Hendrika. Zij trouwde Klein, Jitze op 1918-01-24 in
  Amsterdam. Zij trouwde tevens van Gulik, Petrus Christiaan August
  op 1935-04-10 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Christina Hendrika en Klein, Jitze 111111111336113181 i. Klein, Ate. Ate werd geboren op 1919-12-18. 111111111336113182 ii. Klein, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren
  omstreeks 1920.
 13. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1891-07-16 in Ede. Hij overleed op
  1980-04-04 op de leeftijd van 88 jaren, 8 maanden. Hij werd
  begraven in Ede. Hij was de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en
  van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Hij trouwde Raatgever,
  Petronella Wilhelmina op 1914-05-28 in Schoten (Haarlem). Hij
  trouwde tevens Rubens, Jeannette omstreeks 1955.
 14. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1893-05-02 in Amsterdam. Hij overleed
  op 1943-12-10 in Bunnik (U) op de leeftijd van 50 jaren, 7
  maanden. Hij werd begraven na 1943-12-10 in Loenen. Hij was de
  zoon van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena Johanna
  Frederika. Hij trouwde van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva op
  1922-07-27 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Gerrit Jan IJsfabrikant, verrichtte spionage; verzamelde wapens; verzorgde
  onderduikers; O.D.- Vrij Nederland; gearresteerd 9-12-1942 – in
  het “Oranjehotel” gezeten van 9-12-1942 tot 4-9-1943 – vervoerd
  naar Vugt en Utrecht – 4-11-1943 ter dood veroordeeld en
  10-12-1943 gefusilleerd, waarschijnlijk te Utrecht. Hij stelde zijn fabriek beschikbaar voor verbergen van wapens. Op 5 mei 1953 is hem postuum het Kruis van Verdienste toegekend.
  Nummer Koninklijk Besluit: 61 Kinderen van van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva en Laagwater,
  Gerrit Jan 111111111336113221 i. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1923-05-24 in
  Arnhem. Hij overleed na 1943.
 15. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1896-10-21 in Amsterdam. Zij was de
  dochter van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena
  Johanna Frederika.
 16. Laagwater, Adriana Sophia. Adriana Sophia werd geboren op 1898-04-30 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1984-11-22 in Warmond op de leeftijd van 86 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en van
  der Kluis, Helena Johanna Frederika. Zij trouwde Vreeken, Arie op
  1919-10-23 in Alkemade. Kinderen van Laagwater, Adriana Sophia en Vreeken, Arie 111111111336113241 i. Vreeken, Cornelis. Cornelis werd geboren omstreeks 1920. 111111111336113242 ii. Vreeken, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
  1924-04-08 in Sassenheim. Hij overleed op 2008-03-06 in
  Hilversum.
  • 111111111336113243 iii. Vreeken, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1924-04-08
   in Sassenheim.
 17. Laagwater, Leendert Johannes Frederik. Leendert Johannes Frederik werd geboren op 1904-07-28 in
  Amsterdam. Hij overleed na 1932 op de leeftijd van meer dan 27
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en
  van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Hij trouwde de Boer,
  Fransje Anna op 1932-06-28 in Amsterdam.
 18. Laagwater, Adriana Johanna. Adriana Johanna werd geboren op 1897-12-24 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1944 op de leeftijd van meer dan 46 jaren, 8 dagen.
  Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans,
  Adriana Johanna. Zij trouwde Sanders, Willem Johannes op
  1921-06-29 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Adriana Johanna en Sanders, Willem
  Johannes 111111111336113311 i. Sanders, Willem Johannes. Willem Johannes werd geboren in 1923
  in Amsterdam. Hij overleed op 1944-07-07 in Amsterdam.
 19. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1898-05-16 in Amsterdam. Zij overleed op
  1898-05-16 in Amsterdam op de leeftijd van 0 dagen. Zij was de
  dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana
  Johanna.
 20. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op 1899-11-06 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1984-08-24 in Amsterdam op de leeftijd van 84 jaren, 9
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Hij trouwde Hummeling, Elisabeth
  Josephina op 1923-11-22 in Amsterdam. Kinderen van Hummeling, Elisabeth Josephina en Laagwater, Cornelis
  Albertus 111111111336113331 i. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren
  op 1924-12-04 in Amsterdam.
 21. Laagwater, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in 1901. Zij overleed op
  1982-03-23 in Geertruidenberg op de leeftijd van 81 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Riebel, Adrianus op
  1925-03-04 in Amsterdam. Zij trouwde tevens den Broeder, Frans op
  1936-01-14 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Johanna Wilhelmina en den Broeder, Frans 111111111336113341 i. den Broeder, dochter. dochter werd geboren op 1938-06-29 in
  Amsterdam.
 22. Laagwater, Wilhelmina Josephina. Wilhelmina Josephina werd geboren in 1904 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1933-12-20 in Amsterdam op de leeftijd van 29 jaren,
  11 maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Letzer, Paulus Christiaan op
  1932-04-21 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Wilhelmina Josephina en Letzer, Paulus
  Christiaan 111111111336113351 i. Letzer, zoon. zoon werd geboren op 1932-12-01 in Amsterdam. 111111111336113352 ii. Letzer, kind 1. kind 1 werd geboren omstreeks 1933.
 23. Laagwater, Arie. Arie werd geboren op 1904-12-18 in Amsterdam. Hij overleed op
  1956-03-24 in Amsterdam op de leeftijd van 51 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans,
  Adriana Johanna. Hij trouwde Seijnen, Elisabeth op 1935-09-04 in
  Amsterdam. Kinderen van Seijnen, Elisabeth en Laagwater, Arie
  • 111111111336113361 i. Laagwater, Elisabeth Margaretha. Elisabeth Margaretha werd
   geboren op 1938-03-19 in Amsterdam. Zij overleed op 1978-02-21
   in Beverwijk.
 24. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1908-11-18 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1992-05-03 in Amsterdam op de leeftijd van 83 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Hij trouwde Both, Dorothea Juliana op
  1934-04-11 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Samuel Barend Op de website https://neerlandschverzetsmonument.nl staat vermeld
  S.B.Laagwater. Het kan niet anders zijn dat dit deze Samuel
  Laagwater betreft. Het is mij (nog) niet bekend waarom. Kinderen van Both, Dorothea Juliana en Laagwater, Samuel Barend 111111111336113371 i. Laagwater, Ronald Barend. Ronald Barend werd geboren omstreeks
  1940.
 25. Laagwater, Alida Catharina. Alida Catharina werd geboren op 1913-04-15 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1946 op de leeftijd van meer dan 32 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans,
  Adriana Johanna. Zij trouwde Bruins, Lubbertus omstreeks 1945. Kinderen van Laagwater, Alida Catharina en Bruins, Lubbertus 111111111336113381 i. Bruins, Hendrika Alida. Hendrika Alida werd geboren op
  1946-08-20 in Ouder Amstel. Zij overleed op 1946-08-21 in Ouder
  Amstel.
 26. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op 1895-01-29 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1945-06-04 in Amsterdam op de leeftijd van 50 jaren, 4
  maanden. Hij werd begraven op 1945-06-06 in Amsterdam. Hij was de
  zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida.
  Hij trouwde de Jong, Neeltje op 1914-07-29 in Rotterdam. Notities bij Bruggink, Johannes Lucas Hij komt voor in politieregisters (meldingsrapporten) van 1940 en
  1945. Kinderen van de Jong, Neeltje en Bruggink, Johannes Lucas 111111111336113411 i. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
  1914-12-12 in Rotterdam. Zij overleed op 1917-01-15 in
  Rotterdam. 111111111336113412 ii. Bruggink, Paul. Paul werd geboren op 1916-07-02 in Rotterdam.
  Hij overleed op 2005-08-16 in Amsterdam. 111111111336113413 iii. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op
  1920-02-11 in Amsterdam. Hij overleed na 1944 in Duitsland
  (Doodsoorzaak: vermoord).
  • 111111111336113414 iv. Bruggink, Cornelia?. Cornelia? werd geboren omstreeks 1928.
 27. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. Johanna Christina Wilhelmina werd geboren op 1896-12-23 in
  Amsterdam. Zij overleed in 1990-06-00 in Zaandam op de leeftijd
  van 93 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes
  Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Maijs, Johannes
  op 1916-05-18 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Harland, Jacob op
  1940-05-08 in Wormerveer. Kinderen van Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Maijs,
  Johannes
  • 111111111336113421 i. Maijs, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1916-11-05 in
   Amsterdam. Notities voor Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Harland,
   Jacob: Jacob (oom Sjaak) zijn eerste vrouw overleed in 1939.
   Vermoedelijk is hij kort daarna gaan samenwonen met Miep Bruggink.
 28. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1899-10-29 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1995-05-08 in Lelystad op de leeftijd van 95 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Smit, Cornelis Jacobus op
  1924-06-05 in Amsterdam. Kinderen van Bruggink, Catharina Alida en Smit, Cornelis Jacobus 111111111336113431 i. Smit, Cornelis J.. Cornelis J. werd geboren op 1925-10-21 in
  Amsterdam. Hij overleed op 2003-09-14 in Lelystad.
 29. Bruggink, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 1901-07-08 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1985-01-14 in Hoorn (NH) op de leeftijd van 83 jaren,
  6 maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Jonge Vos, Karel Cornelis
  op 1930-07-24 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Hoekstra, Bauke
  Luitzen op 1942-11-04 in Haarlem. Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel
  Cornelis
  • 111111111336113441 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.
  • 111111111336113442 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in
   Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland. 111111111336113443 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op
   1937-02-11 in Haarlem. Zij overleed op 2019-08-28 in
   Nieuw-Beerta.
 30. Bruggink, Heinrich. Heinrich werd geboren op 1904-12-25 in Amsterdam. Hij overleed op
  1992-10-25 in Amsterdam op de leeftijd van 87 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater,
  Catharina Alida. Hij trouwde van Veen, Theresia Sophia op
  1939-11-23 in Amsterdam. Kinderen van van Veen, Theresia Sophia en Bruggink, Heinrich 111111111336113451 i. Bruggink, Anneke. Anneke werd geboren omstreeks 1940 in
  Bilthoven?. 111111111336113452 ii. Bruggink, Johannes Andres. Johannes Andres werd geboren
  omstreeks 1945 in Bilthoven?. 111111111336113453 iii. Bruggink, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren in 1945.
  Hij overleed op 1946-05-02 in Utrecht. 111111111336113454 iv. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren omstreeks
  1950 in Bilthoven?.
 31. Bruggink, Susanna Geertruida. Susanna Geertruida werd geboren op 1907-03-08 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1990-12-25 in Amsterdam op de leeftijd van 83 jaren, 9
  maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde van den Burg, Cornelis
  Abel Henderikus op 1930-07-24 in Amsterdam. Kinderen van Bruggink, Susanna Geertruida en van den Burg,
  Cornelis Abel Henderikus
  • 111111111336113461 i. van den Burg, Susanna. Susanna werd geboren op 1939-07-30.
  • 111111111336113462 ii. van den Burg, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren
   op 1947-01-12.
 32. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1907-10-28 in Amsterdam. Zij
  overleed in 1907 op de leeftijd van (9 maanden, 27 dagen). Zij was
  de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina
  Alida. Notities bij Bruggink, Catharina Alida Mogelijk is zij jong overleden? Bep was nl altijd de jongste.
 33. Bruggink, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1910-03-29 in Rotterdam. Hij
  overleed op 1985-02-08 in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren,
  10 maanden. Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Hij trouwde Groenendaal, Maria Helena
  Christina op 1938-05-05 in Amsterdam. Kinderen van Groenendaal, Maria Helena Christina en Bruggink,
  Samuel Barend
  • 111111111336113481 i. Bruggink, Rudi. Rudi werd geboren op 1939-09-03 in Amsterdam.
   Hij overleed op 1992-11-29.
 34. Bruggink, Maria Geertruida. Maria Geertruida werd geboren op 1912-03-17 in Rotterdam. Zij
  overleed op 1916-08-18 in Amsterdam op de leeftijd van 4 jaren, 5
  maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida.

1111111113361134A. Bruggink, Albertha.

 Albertha werd geboren op 1915-06-17 in Amsterdam. Zij overleed op 
 1998-05-24 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 11 maanden. 
 Zij werd begraven op 1998-05-28 in Amsterdam. Zij was de dochter 
 van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij 
 trouwde Heeroma, Marinus Johannes Jacobus.

 Kinderen van Bruggink, Albertha en Heeroma, Marinus Johannes 
 Jacobus

  1111111113361134A1 i. Heeroma, Marijke. Marijke werd geboren op 1944-04-21 in 
   Amsterdam. Zij overleed op 1945-01-10 in Amsterdam.

 + 1111111113361134A2 ii. Heeroma, Paulus. Paulus werd geboren op 1946-05-02 in 
   Amsterdam. Hij overleed op 2007-10-31 in Lelystad.

 + 1111111113361134A3 iii. Heeroma, Anja. Anja werd geboren op 1947-08-06 in Amsterdam.

1111111113361134B. Bruggink, Catharina Alida.

 Catharina Alida werd geboren in 1917 in Amsterdam. Zij overleed 
 omstreeks 1917 in Amsterdam op de leeftijd van ongeveer 0 dagen. 
 Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, 
 Catharina Alida.
 1. van Unen, Elisabeth Wilhelmina. Elisabeth Wilhelmina werd geboren in 1896 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1922 op de leeftijd van meer dan 26 jaren. Zij was de
  dochter van van Unen, Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth.
  Zij trouwde Joshua, Albert Percival op 1922-12-07 in Amsterdam.
 2. van Unen, Lambert. Lambert werd geboren in 1902 in Amsterdam. Hij overleed na 1927 op
  de leeftijd van meer dan 25 jaren. Hij was de zoon van van Unen,
  Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth.
 3. van Unen, Antonia. Antonia werd geboren in 1906 in Amsterdam. Zij overleed na 1932 op
  de leeftijd van meer dan 26 jaren. Zij was de dochter van van
  Unen, Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth. Zij trouwde
  Blitz, Elias op 1925-04-01 in Amsterdam.
 4. van Unen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1907 in Amsterdam. Zij overleed na 1934 op
  de leeftijd van meer dan 27 jaren. Zij was de dochter van van
  Unen, Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth.
 5. Pannekoek, Jan Johan. Jan Johan werd geboren in 1821 in Zutphen. Hij was de zoon van
  Pannekoek, Ernst Fredrik en van der Linden, Sara Johanna. Hij
  trouwde van der Linden, Nicolette Adeline Henriëtte Wilhelmine op
  1843-12-28 in Zutphen. Kinderen van van der Linden, Nicolette Adeline Henriëtte
  Wilhelmine en Pannekoek, Jan Johan
  • 112121112111111311 i. Pannekoek, Johannes Henricus. Johannes Henricus werd geboren
   omstreeks 1845 in Zutphen. Hij overleed op 1917-04-16 in ‘s
   Gravenhage.

Generatie 18

 1. Laagwater, J. J. werd geboren op 1911-02-14 in Amsterdam. Zij overleed op
  1918-03-23 in Amsterdam op de leeftijd van 7 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Laagwater, Carel Frederik en Raben, Augusta
  Henrietta Paulina.
 2. Laagwater, Carolina Augusta. Carolina Augusta werd geboren omstreeks 1915. Zij is de dochter
  van Laagwater, Carel Frederik en Raben, Augusta Henrietta Paulina.
 3. Laagwater, Christina Henderika. Christina Henderika werd geboren omstreeks 1930. Zij is de dochter
  van Laagwater, Carel Frederik en Christiani, Catharina.
 4. Laagwater, Francina Hendrika. Francina Hendrika werd geboren omstreeks 1930. Zij is de dochter
  van Laagwater, Carel Frederik en Christiani, Catharina.
 5. Laagwater, Tisina Reindina. Tisina Reindina werd geboren omstreeks 1925 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina
  Tisina. Zij had een relatie met Onbekend. Kinderen van Laagwater, Tisina Reindina en Onbekend 1111111113361131411 i. Laagwater, Tisina Reindina jr.. Tisina Reindina jr. werd
  geboren op 1956-11-14 in Amsterdam.
 6. Laagwater, Martina E. Martina E. werd geboren omstreeks 1930 in Amsterdam. Zij overleed
  na 1957 op de leeftijd van meer dan ongeveer 27 jaren. Zij was de
  dochter van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina Tisina.
  Zij trouwde Schrijver, nn omstreeks 1955. Kinderen van Laagwater, Martina E. en Schrijver, nn 1111111113361131421 i. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1957-01-11 in
  Amsterdam.
 7. Laagwater, Arie Cornelis jr. Arie Cornelis jr werd geboren in 1919 in Amsterdam. Hij is de zoon
  van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina Tisina. Hij
  trouwde Baltzer, W.M. omstreeks 1955.
 8. Klein, Ate. Ate werd geboren op 1919-12-18. Hij was de zoon van Klein, Jitze
  en Laagwater, Christina Hendrika.
 9. Klein, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren omstreeks 1920. Hij was de zoon van
  Klein, Jitze en Laagwater, Christina Hendrika.
 10. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1923-05-24 in Arnhem. Hij overleed na
  1943 op de leeftijd van meer dan 19 jaren, 7 maanden. Hij was de
  zoon van Laagwater, Gerrit Jan en van Scherpenzeel, Catharina
  Adriana Eva. Hij trouwde Dekkinga, Henderika Aaltje op 1943-12-23
  in Groningen.
 11. Vreeken, Cornelis. Cornelis werd geboren omstreeks 1920. Hij is de zoon van Vreeken,
  Arie en Laagwater, Adriana Sophia.
 12. Vreeken, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1924-04-08 in Sassenheim. Hij
  overleed op 2008-03-06 in Hilversum op de leeftijd van 83 jaren,
  10 maanden. Hij was de zoon van Vreeken, Arie en Laagwater,
  Adriana Sophia.
 13. Vreeken, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1924-04-08 in Sassenheim. Hij is de
  zoon van Vreeken, Arie en Laagwater, Adriana Sophia. Hij had een
  relatie met Lindhagen, Maj Ingegoard. Kinderen van Lindhagen, Maj Ingegoard en Vreeken, Jan Johannes
  • 1111111113361132431 i. Lindhagen, Lennart Ari Gösta. Lennart Ari Gösta werd geboren op
   1955-03-15 in Zweden.
 14. Sanders, Willem Johannes. Willem Johannes werd geboren in 1923 in Amsterdam. Hij overleed op
  1944-07-07 in Amsterdam op de leeftijd van 21 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Sanders, Willem Johannes en Laagwater, Adriana
  Johanna.
 15. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 1924-12-04 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hummeling,
  Elisabeth Josephina.
 16. den Broeder, dochter. dochter werd geboren op 1938-06-29 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van den Broeder, Frans en Laagwater, Johanna Wilhelmina.
 17. Letzer, zoon. zoon werd geboren op 1932-12-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Letzer, Paulus Christiaan en Laagwater, Wilhelmina Josephina.
 18. Letzer, kind 1. kind 1 werd geboren omstreeks 1933. Deze persoon is het kind van
  Letzer, Paulus Christiaan en Laagwater, Wilhelmina Josephina.
 19. Laagwater, Elisabeth Margaretha. Elisabeth Margaretha werd geboren op 1938-03-19 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1978-02-21 in Beverwijk op de leeftijd van 39 jaren,
  11 maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Seijnen,
  Elisabeth. Zij trouwde Horn, Johannes Jacobus op 1956-04-20 in
  Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Elisabeth Margaretha en Horn, Johannes
  Jacobus 1111111113361133611 i. Horn, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1955.
 20. Laagwater, Ronald Barend. Ronald Barend werd geboren omstreeks 1940. Hij is de zoon van
  Laagwater, Samuel Barend en Both, Dorothea Juliana. Hij trouwde
  ter Linden, Yfma op 1971-10-28 in Amsterdam.
 21. Bruins, Hendrika Alida. Hendrika Alida werd geboren op 1946-08-20 in Ouder Amstel. Zij
  overleed op 1946-08-21 in Ouder Amstel op de leeftijd van 1 dag.
  Zij was de dochter van Bruins, Lubbertus en Laagwater, Alida
  Catharina.
 22. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1914-12-12 in Rotterdam. Zij
  overleed op 1917-01-15 in Rotterdam op de leeftijd van 2 jaren, 1
  maand. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong,
  Neeltje.
 23. Bruggink, Paul. Paul werd geboren op 1916-07-02 in Rotterdam. Hij overleed op
  2005-08-16 in Amsterdam op de leeftijd van 89 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje. Hij
  trouwde Hannema, Cornelia Jansje op 1940-07-04 in Amsterdam.
 24. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op 1920-02-11 in Amsterdam. Hij
  overleed na 1944 in Duitsland (Doodsoorzaak: vermoord) op de
  leeftijd van meer dan 23 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van
  Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje.
 25. Bruggink, Cornelia?. Cornelia? werd geboren omstreeks 1928. Zij is de dochter van
  Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje. Zij trouwde Heida,
  Sjoerd omstreeks 1955. Kinderen van Bruggink, Cornelia? en Heida, Sjoerd 1111111113361134141 i. Heida, John. John werd geboren omstreeks 1966. 1111111113361134142 ii. Heida, George. George werd geboren in 1958 in Haarlem.
 26. Maijs, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1916-11-05 in Amsterdam. Hij was de
  zoon van Maijs, Johannes en Bruggink, Johanna Christina
  Wilhelmina. Hij had een relatie met Onbekend. Notities bij Maijs, Franciscus In 1935 werd in het militieregister vermeld, dat zijn ouders van
  tafel en bed gescheiden waren en zijn vader de ouderlijke macht
  uitoefende.
  Vreemd, want formeel waren zijn ouders al gescheiden vanaf 1925 en
  Frans was inmiddels 19 jaar. Kinderen van Onbekend en Maijs, Franciscus 1111111113361134211 i. Maijs, Frans. Frans werd geboren in 1944.
 27. Smit, Cornelis J. Cornelis J. werd geboren op 1925-10-21 in Amsterdam. Hij overleed
  op 2003-09-14 in Lelystad op de leeftijd van 77 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Smit, Cornelis Jacobus en Bruggink, Catharina
  Alida.
 28. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij
  overleed op 2017-10-29 in Ermelo op de leeftijd van 85 jaren, 4
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en
  Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op
  1952-05-22 in Haarlem. Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan
  • 1111111113361134411 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op
   1953-08-22 in Haarlem.
  • 1111111113361134412 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op
   1954-12-17 in IJmuiden.
  • 1111111113361134413 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op
   1961-05-01 in Heemskerk.
 29. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op
  2000-12-07 in Portland op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina
  Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 1955-07-27 in
  Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in
  1971-05-00 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel
  Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN). Notities bij Jonge Vos, Hendrik Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide,
  Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas),
  Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de
  Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
  1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in
  zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf,
  houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die
  betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of
  software engineer zijn. Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik 1111111113361134421 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op
  1960-03-22 in Zeist. 1111111113361134422 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op
  1964-01-03 in Leiderdorp. 1111111113361134423 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op
  1965-02-13 in Leiderdorp.
  • 1111111113361134424 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd
   geboren op 1968-08-09 in Leiden.
 30. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij
  overleed op 2019-08-28 in Nieuw-Beerta op de leeftijd van 82
  jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis
  en Bruggink, Christina Hendrika. Zij had een ongehuwde relatie met
  Haan, Dolf. Zij had tevens een relatie met van Zanen, Barteld. Notities bij Jonge Vos, Carla Christina Karel Jonge Vos was haar juridische vader, maar onderzoek door
  Carla zélf geeft aan, dat Karel niet haar biologische vader was.
 31. Bruggink, Anneke. Anneke werd geboren omstreeks 1940 in Bilthoven?. Zij is de
  dochter van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 32. Bruggink, Johannes Andres. Johannes Andres werd geboren omstreeks 1945 in Bilthoven?. Hij is
  de zoon van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 33. Bruggink, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren in 1945. Hij overleed op 1946-05-02 in
  Utrecht op de leeftijd van 1 jaar, 4 maanden. Hij was de zoon van
  Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 34. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren omstreeks 1950 in Bilthoven?. Hij is
  de zoon van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 35. van den Burg, Susanna. Susanna werd geboren op 1939-07-30. Zij is de dochter van van den
  Burg, Cornelis Abel Henderikus en Bruggink, Susanna Geertruida.
  Zij trouwde van Dorth, Matthijs omstreeks 1965. Notities bij van den Burg, Susanna Op 12 juni 2004 is Suus bij ons in Hooghalen op bezoek geweest. Kinderen van van den Burg, Susanna en van Dorth, Matthijs
  • 1111111113361134611 i. van Dorth, Marjon Geertruida Johanna. Marjon Geertruida Johanna
   werd geboren op 1968-03-18. 1111111113361134612 ii. van Dorth, René Matthijs Cornelis. René Matthijs Cornelis werd
   geboren omstreeks 1970.
 36. van den Burg, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren op 1947-01-12. Hij is de zoon van
  van den Burg, Cornelis Abel Henderikus en Bruggink, Susanna
  Geertruida. Hij trouwde Verheul, Miep op 1969-10-17. Kinderen van Verheul, Miep en van den Burg, Cornelis Johannes
  • 1111111113361134621 i. van den Burg, Saskia. Saskia werd geboren op 1977-07-26. 1111111113361134622 ii. van den Burg, Martijn Theodorus Mathijs. Martijn Theodorus
   Mathijs werd geboren op 1975-02-15.
  • 1111111113361134623 iii. van den Burg, Jeroen Cornelis Willem. Jeroen Cornelis Willem
   werd geboren op 1970-09-27.
 37. Bruggink, Rudi. Rudi werd geboren op 1939-09-03 in Amsterdam. Hij overleed op
  1992-11-29 op de leeftijd van 53 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon
  van Bruggink, Samuel Barend en Groenendaal, Maria Helena
  Christina. Hij trouwde Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria omstreeks
  1962. Kinderen van Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria en Bruggink, Rudi 1111111113361134811 i. Bruggink, Mike. Mike werd geboren op 1964-04-13 in Amsterdam.
  Hij overleed in 1966 in Amsterdam.
  • 1111111113361134812 ii. Bruggink, Menno. Menno werd geboren op 1966-09-13 in Amsterdam.

1111111113361134A1. Heeroma, Marijke.

 Marijke werd geboren op 1944-04-21 in Amsterdam. Zij overleed op 
 1945-01-10 in Amsterdam op de leeftijd van 8 maanden, 19 dagen. 
 Zij was de dochter van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en 
 Bruggink, Albertha.

1111111113361134A2. Heeroma, Paulus.

 Paulus werd geboren op 1946-05-02 in Amsterdam. Hij overleed op 
 2007-10-31 in Lelystad op de leeftijd van 61 jaren, 5 maanden. Hij
 was de zoon van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en Bruggink, 
 Albertha. Hij trouwde Apekrom, Maria Anna geschat omstreeks 1970.

 Kinderen van Apekrom, Maria Anna en Heeroma, Paulus

 + 1111111113361134A21 i. Heeroma, Bianca. Bianca werd geboren op 1974-02-26 in 
   Amsterdam.

  1111111113361134A22 ii. Heeroma, Marcel. Marcel werd geboren op 1977-02-27.

1111111113361134A3. Heeroma, Anja.

 Anja werd geboren op 1947-08-06 in Amsterdam. Zij is de dochter 
 van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en Bruggink, Albertha. Zij 
 trouwde van den Berg, Rob op 1966-11-09 in Amsterdam.

 Kinderen van Heeroma, Anja en van den Berg, Rob

  1111111113361134A31 i. van den Berg, Esther. Esther werd geboren op 1967-05-26 in 
   Amsterdam.
 1. Pannekoek, Johannes Henricus. Johannes Henricus werd geboren omstreeks 1845 in Zutphen. Hij
  overleed op 1917-04-16 in ’s Gravenhage op de leeftijd van
  ongeveer 72 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Pannekoek, Jan
  Johan en van der Linden, Nicolette Adeline Henriëtte Wilhelmine.
  Hij had een relatie met Storm van ś Gravesande, Francina Maria
  Louisa. Kinderen van Storm van ś Gravesande, Francina Maria Louisa en
  Pannekoek, Johannes Henricus
  • 1121211121111113111 i. Pannekoek, Frans Lodewijk. Frans Lodewijk werd geboren in 1877.
   Hij overleed op 1952-11-19 in Deventer.

Generatie 19

 1. Laagwater, Tisina Reindina jr. Tisina Reindina jr. werd geboren op 1956-11-14 in Amsterdam. Zij
  is de dochter van Laagwater, Tisina Reindina. Zij trouwde
  Cornelis, Wim op 2009-04-24 in Gouda.
 2. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1957-01-11 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van Schrijver, nn en Laagwater, Martina E..
 3. Lindhagen, Lennart Ari Gösta. Lennart Ari Gösta werd geboren op 1955-03-15 in Zweden. Hij is de
  zoon van Vreeken, Jan Johannes en Lindhagen, Maj Ingegoard. Hij
  had een relatie met Oldenburg, Vayleth. Kinderen van Oldenburg, Vayleth en Lindhagen, Lennart Ari Gösta 11111111133611324311 i. Oldenburg, Torgrim. Torgrim werd geboren op 1973-10-18 in
  Zweden.
 4. Horn, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1955. Hij is de zoon van Horn,
  Johannes Jacobus en Laagwater, Elisabeth Margaretha.
 5. Heida, John. John werd geboren omstreeks 1966. Hij is de zoon van Heida, Sjoerd
  en Bruggink, Cornelia?.
 6. Heida, George. George werd geboren in 1958 in Haarlem. Hij is de zoon van Heida,
  Sjoerd en Bruggink, Cornelia?.
 7. Maijs, Frans. Frans werd geboren in 1944. Hij is de zoon van Maijs, Franciscus.
 8. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar. Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
  Alexander 11111111133611344111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
  in Alkmaar. 11111111133611344112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
  in Alkmaar.
 9. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar. Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred
  • 11111111133611344121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.
  • 11111111133611344122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.
  • 11111111133611344123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in
   Alkmaar.
 10. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij
  trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij
  trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij
  trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20 in Harderwijk. Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius
  Jan 11111111133611344131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in
  Alkmaar. 11111111133611344132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.
 11. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had
  een ongehuwde relatie met Will, Chris.
 12. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
 13. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Notities bij Jonge Vos, Eric Leonard Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij
  heeft een aantal keren in Japan
  opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam
  en samenwonend met André de
  Haan. Momenteel wonend in Berlijn.
 14. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is
  de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij
  trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden. Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
  Christiaan 11111111133611344241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.
 15. van Dorth, Marjon Geertruida Johanna. Marjon Geertruida Johanna werd geboren op 1968-03-18. Zij is de
  dochter van van Dorth, Matthijs en van den Burg, Susanna. Zij
  trouwde Derksen, Gerrit Hendrik Jan omstreeks 1988. Kinderen van van Dorth, Marjon Geertruida Johanna en Derksen,
  Gerrit Hendrik Jan 11111111133611346111 i. Derksen, Patrick Henny Thijs. Patrick Henny Thijs werd geboren
  op 1989-04-14. 11111111133611346112 ii. Derksen, Wendy Maria Suzanne. Wendy Maria Suzanne werd geboren
  op 1991-07-14.
 16. van Dorth, René Matthijs Cornelis. René Matthijs Cornelis werd geboren omstreeks 1970. Hij is de zoon
  van van Dorth, Matthijs en van den Burg, Susanna.
 17. van den Burg, Saskia. Saskia werd geboren op 1977-07-26. Zij is de dochter van van den
  Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep. Zij trouwde Nagtegaal,
  Gerrit op 2000-07-08. Kinderen van van den Burg, Saskia en Nagtegaal, Gerrit 11111111133611346211 i. Nagtegaal, Lucas. Lucas werd geboren op 2003-06-22. 11111111133611346212 ii. Nagtegaal, Robin. Robin werd geboren op 2006-05-24. 11111111133611346213 iii. Nagtegaal, Julia. Julia werd geboren op 2009-12-06.
 18. van den Burg, Martijn Theodorus Mathijs. Martijn Theodorus Mathijs werd geboren op 1975-02-15. Hij is de
  zoon van van den Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep.
 19. van den Burg, Jeroen Cornelis Willem. Jeroen Cornelis Willem werd geboren op 1970-09-27. Hij is de zoon
  van van den Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep. Hij trouwde
  Ran, Ran geschat omstreeks 2010. Kinderen van Ran, Ran en van den Burg, Jeroen Cornelis Willem 11111111133611346231 i. van den Burg, Amy. Amy werd geboren op 2015-03-24.
 20. Bruggink, Mike. Mike werd geboren op 1964-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1966
  in Amsterdam op de leeftijd van 1 jaar, 8 maanden. Hij was de zoon
  van Bruggink, Rudi en Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria.
 21. Bruggink, Menno. Menno werd geboren op 1966-09-13 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Bruggink, Rudi en Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria. Hij trouwde
  Kuipers, Ilona op 2007-08-06. Kinderen van Kuipers, Ilona en Bruggink, Menno 11111111133611348121 i. Bruggink, Myrthe. Myrthe werd geboren op 2007-08-24.

1111111113361134A21. Heeroma, Bianca.

 Bianca werd geboren op 1974-02-26 in Amsterdam. Zij is de dochter 
 van Heeroma, Paulus en Apekrom, Maria Anna. Zij had een relatie 
 met Groenewald, Mike.

 Kinderen van Heeroma, Bianca en Groenewald, Mike

  1111111113361134A211 i. Groenewald, Alyssa Danea. Alyssa Danea werd geboren op 
   2003-02-01 in Vlaardingen.

1111111113361134A22. Heeroma, Marcel.

 Marcel werd geboren op 1977-02-27. Hij is de zoon van Heeroma, 
 Paulus en Apekrom, Maria Anna.

1111111113361134A31. van den Berg, Esther.

 Esther werd geboren op 1967-05-26 in Amsterdam. Zij is de dochter 
 van van den Berg, Rob en Heeroma, Anja.
 1. Pannekoek, Frans Lodewijk. Frans Lodewijk werd geboren in 1877. Hij overleed op 1952-11-19 in
  Deventer op de leeftijd van 75 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon
  van Pannekoek, Johannes Henricus en Storm van ś Gravesande,
  Francina Maria Louisa. Hij had een relatie met Nijman, Elisabeth
  Harmina Catharina Neander. Kinderen van Nijman, Elisabeth Harmina Catharina Neander en
  Pannekoek, Frans Lodewijk 11212111211111131111 i. Pannekoek, Johannes Henricus. Johannes Henricus werd geboren in
  1906 in Batavia (Ind). Hij overleed na 1932.
  • 11212111211111131112 ii. Pannekoek, Marinus Gerard. Marinus Gerard werd geboren op
   1908-11-10 in Djakarta (Ind). Hij overleed op 1986-02-23 in
   Rotterdam. 11212111211111131113 iii. Pannekoek, Barthold Lodewijk Cornelis. Barthold Lodewijk
   Cornelis werd geboren in 1908 in Meester Cornelis (Ind.). Hij
   overleed na 1935.

Generatie 20

 1. Oldenburg, Torgrim. Torgrim werd geboren op 1973-10-18 in Zweden. Hij is de zoon van
  Lindhagen, Lennart Ari Gösta en Oldenburg, Vayleth.
 2. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
  van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
 3. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
  Johanna.
 4. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een
  ongehuwde relatie met Onbekend. Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend 111111111336113441211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op
  1998-02-06 in Amsterdam.
 5. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van
  Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper,
  Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar. Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon 111111111336113441221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. 111111111336113441222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.
 6. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie
  met Vos, Mark. Kinderen van Tienkamp, Priscilla en Vos, Mark 111111111336113441231 i. Vos, Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.
 7. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 8. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van
  Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 9. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
  Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.
 10. Derksen, Patrick Henny Thijs. Patrick Henny Thijs werd geboren op 1989-04-14. Hij is de zoon van
  Derksen, Gerrit Hendrik Jan en van Dorth, Marjon Geertruida
  Johanna.
 11. Derksen, Wendy Maria Suzanne. Wendy Maria Suzanne werd geboren op 1991-07-14. Zij is de dochter
  van Derksen, Gerrit Hendrik Jan en van Dorth, Marjon Geertruida
  Johanna.
 12. Nagtegaal, Lucas. Lucas werd geboren op 2003-06-22. Hij is de zoon van Nagtegaal,
  Gerrit en van den Burg, Saskia.
 13. Nagtegaal, Robin. Robin werd geboren op 2006-05-24. Hij is de zoon van Nagtegaal,
  Gerrit en van den Burg, Saskia.
 14. Nagtegaal, Julia. Julia werd geboren op 2009-12-06. Zij is de dochter van Nagtegaal,
  Gerrit en van den Burg, Saskia.
 15. van den Burg, Amy. Amy werd geboren op 2015-03-24. Zij is de dochter van van den
  Burg, Jeroen Cornelis Willem en Ran, Ran.
 16. Bruggink, Myrthe. Myrthe werd geboren op 2007-08-24. Zij is de dochter van Bruggink,
  Menno en Kuipers, Ilona.

1111111113361134A211. Groenewald, Alyssa Danea.

 Alyssa Danea werd geboren op 2003-02-01 in Vlaardingen. Zij is de 
 dochter van Groenewald, Mike en Heeroma, Bianca.
 1. Pannekoek, Johannes Henricus. Johannes Henricus werd geboren in 1906 in Batavia (Ind). Hij
  overleed na 1932 op de leeftijd van meer dan 26 jaren. Hij was de
  zoon van Pannekoek, Frans Lodewijk en Nijman, Elisabeth Harmina
  Catharina Neander.
 2. Pannekoek, Marinus Gerard. Marinus Gerard werd geboren op 1908-11-10 in Djakarta (Ind). Hij
  overleed op 1986-02-23 in Rotterdam op de leeftijd van 77 jaren, 3
  maanden. Hij was de zoon van Pannekoek, Frans Lodewijk en Nijman,
  Elisabeth Harmina Catharina Neander. Hij trouwde Tollius
  Glusenkamp, Frederica op 1931-12-17 in Zeist. Hij had tevens een
  relatie met Kamper, Katusha Maslova. Kinderen van Kamper, Katusha Maslova en Pannekoek, Marinus Gerard
  • 112121112111111311121 i. Pannekoek, Johannes Henricus. Johannes Henricus werd geboren op
   1943-05-15 in Utrecht. Hij overleed op 2003-07-29 in Amsterdam. Notities voor Kamper, Katusha Maslova en Pannekoek, Marinus
   Gerard: Bron: http://genealogie.meindert.tv/ps292/ps292_425.html
 3. Pannekoek, Barthold Lodewijk Cornelis. Barthold Lodewijk Cornelis werd geboren in 1908 in Meester
  Cornelis (Ind.). Hij overleed na 1935 op de leeftijd van meer dan
  27 jaren. Hij was de zoon van Pannekoek, Frans Lodewijk en Nijman,
  Elisabeth Harmina Catharina Neander.

Generatie 21

 1. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de
  zoon van Tienkamp, Marije.
 2. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van
  Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
 3. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
 4. Vos, Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Vos, Mark en Tienkamp, Priscilla.
 5. Pannekoek, Johannes Henricus. Johannes Henricus werd geboren op 1943-05-15 in Utrecht. Hij
  overleed op 2003-07-29 in Amsterdam op de leeftijd van 60 jaren, 2
  maanden. Hij was de zoon van Pannekoek, Marinus Gerard en Kamper,
  Katusha Maslova. Hij trouwde Warners, Kathleen omstreeks 1985. Notities bij Pannekoek, Johannes Henricus Pannekoek studeerde Nederlands, filosofie en algemene taalwetenschap in Amsterdam en was actief als liedjeszanger, onder meer in samenwerking met Ramses Shaffy, Boudewijn de Groot en Louis van Dijk.[2] Daarnaast was hij artistiek leider van het Lidocafé in Amsterdam. Bij de NOS kon Pannekoek op uitnodiging van de TROS in 1967 een regiecursus volgen en vervolgens regisseerde hij programma’s als Toppop, Een groot uur “U”, Sonja’s Goed Nieuws Show, RUR, Het Klokhuis en Sesamstraat en was hij de vaste regisseur van het Simplisties Verbond.[3] Daarnaast regisseerde hij televisie-uitzendingen van shows van Seth Gaaikema, Johnny Kraaijkamp, Rijk de Gooyer, Freek de Jonge, Youp van ’t Hek en Theo Maassen. In 1966 trad hij met Elly en Rikkert Zuiderveld op in Amsterdam. Elly Nieman had toen pas het Cabaret der Onbekenden gewonnen en bij Philips Phonogram een lp opgenomen: Elly Nieman. Diezelfde avond traden zij gedrieën op voor studenten, waarna ze een tijd het trio Zwart zaad vormden. Bij De Waag in Haarlem traden zij op; uit die tijd komt Het narrenschip.[4] Eigen producties maakte Pannekoek over schrijvers en dichters als Remco Campert, Gerrit Komrij en Willem Frederik Hermans en musici als Michiel Borstlap.[5] Bij het grote publiek werd hij met name bekend door zijn documentaire bij de VARA, “Roets in Rotterdam”. In de achtdelige serie uit 1990 over Rotterdam werd de geschiedenis van de stad door de bewoners zelf verteld; van de havens tot kunst, van het nachtleven tot het bombardement. Hierin waren onder anderen Bep van Klaveren, Gerard Cox, Pieter Lutz, Kees van Kooten, Jules Deelder en echte Rotterdammers als Rooie Koos en Teddy Treurniet te zien. Pannekoek overleed op 60-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. Kinderen van Warners, Kathleen en Pannekoek, Johannes Henricus 1121211121111113111211 i. Pannekoek, Peter. Peter werd geboren op 1986-06-30 in
  Hilversum.

Generatie 22

 1. Pannekoek, Peter. Peter werd geboren op 1986-06-30 in Hilversum. Hij is de zoon van
  Pannekoek, Johannes Henricus en Warners, Kathleen. Notities bij Pannekoek, Peter Peter Pannekoek behoort tot de absolute top van het Nederlandse cabaret. Zijn Oudejaarsconference 2021 werd alom bejubeld door zowel kijkers als recensenten. Met een weergaloos decor wist hij op indrukwekkende wijze met veel humor, maar zonder genade het hedendaagse Nederland de maat te nemen. NRC vond het ‘een grandioze recapitulatie van ons tweede coronajaar’, de Volkskrant roemde zijn ‘aanstekelijke gretigheid en energie waarmee hij een welkome frisse wind door het genre blaast’, het Algemeen Dagblad schreef ‘Koning van het omdenken zit stevig op zijn op Oudejaarstroon’ en met Pauperkabouter introduceerde hij een nieuw landelijk begrip. Eerder won Peter met zijn programma Later was alles beter de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker, de Neerlands Hoop. Naast het theater is Peter ook regelmatig te zien als teamcaptain in Dit Was Het Nieuws en bij The Roast op Comedy Central. Bron: https://peterpannekoek.nl/