Stamboom Tienkamp Brandenburg

Pieter Jelles Troelstra

Voorouderverslag voor Troelstra, Pieter Jelles

Generatie 1

(photo)1. Troelstra, Pieter Jelles. Pieter Jelles werd geboren op 1860-04-20
in Leeuwarden. Hij overleed op 1930-05-12 in ’s Gravenhage op de
leeftijd van 70 jaren, 22 dagen. Hij was de zoon van Troelstra,
Jelle Pieters en Landmeter, Grietje. Hij trouwde Bokma de Boer,
Sjoukje Maria Diderika op 1888-09-25 in Leeuwarden. Hij trouwde
tevens Oosterbaan, Sjoukje Douwes op 1908-01-15.

Echtgenoot: Bokma de Boer, Sjoukje Maria Diderika.

Sjoukje Maria Diderika werd geboren op 1860-02-13 in Nes (Fr). Zij
overleed op 1939-01-09 in Hilversum op de leeftijd van 78 jaren, 10
maanden.

Echtgenoot: Oosterbaan, Sjoukje Douwes.

Sjoukje Douwes werd geboren op 1878-03-29 in Drachten. Zij overleed
op 1964-04-14 in ’s Gravenhage op de leeftijd van 86 jaren, 16
dagen.

Notities bij Troelstra, Pieter Jelles

Troelstra groeide op in de Friese plaats Stiens. In zijn middelbareschooltijd ontpopte hij zich tot een fel strijder en organisator en tot literator. Hij kwam in contact met schrijvers als Tsjalling Halbertsma en Onno Sytstra. Met de laatste redigeerde hij in 1881 de dichtbundel It jonge Fryslân. Met Oebele Stellingwerf zette hij het toneelgezelschap Gysbert Japiks op.

Van 1882 tot 1888 studeerde Troelstra rechten in Groningen. Zijn literaire activiteiten zette hij voort. Hij zat in de redactie van het literaire tijdschrift For hûs en hiem (‘Voor huis en erf’) en van het Nij Frysk lieteboek, dat in 1886 verscheen. Troelstra was als student actief lid en secretaris van de Groningse studentenalmanak van 1884 en Assessor Primus van de senaat van het Groningsch Studenten Corps Vindicat atque Polit in 1887. Later ontwikkelde Troelstra zich meer als politiek strijder, zowel in de Friese beweging als in de socialistische.

In 1888 trouwde Troelstra met Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer (als kinderboekenschrijfster bekend geworden onder het pseudoniem Nienke van Hichtum). Ze kregen twee kinderen, Dieuwke en Jelle Troelstra.

Na zijn studietijd vestigde Pieter Jelles Troelstra zich als advocaat in Leeuwarden. Hij werd in 1890 lid van de Friese Volkspartij, maar besloot na een lange tweestrijd zijn tijd geheel aan de socialistische beweging te wijden.

In 1892 bezochten de regentes Emma en de 12-jarige koningin Wilhelmina Leeuwarden. Toen de socialisten tegen dit bezoek demonstreerden, braken anti-socialistische rellen uit. Troelstra nam het op voor partijgenoten wier woning was geplunderd door orangisten.

Meer over Troelstra, Pieter Jelles:

Beroep: advocaat, journalist en politicus..

Kinderen van Bokma de Boer, Sjoukje Maria Diderika en Troelstra,
Pieter Jelles

i. Troelstra, Dieuwke. Dieuwke werd geboren op 1889-07-04 in
Leeuwarderadeel. Zij trouwde van der Stok, Antonius Henricus op
1911-04-26 in Bunnik (U).

ii. Troelstra, Jelle. Jelle werd geboren op 1891-01-17 in Leeuwarden.
Hij overleed op 1979-01-16 in Amersfoort. Hij trouwde Romein,
Jacoba Antje Tjako op 1928-02-03 in Bergen (NH).

Meer over Bokma de Boer, Sjoukje Maria Diderika en Troelstra, Pieter
Jelles:

Huwelijk: 1888-09-25, Leeuwarden.

Echtscheiding: 1907-11-06, ’s Gravenhage.

Meer over Oosterbaan, Sjoukje Douwes en Troelstra, Pieter Jelles:

Huwelijk: 1908-01-15.

Generatie 2

2. Troelstra, Jelle Pieters. Jelle Pieters werd geboren in 1834 in
Lemmer. Hij overleed in 1906 op de leeftijd van 72 jaren. Hij was de
zoon van Troelstra, Pieter Jelles en Jonkman, Trijntje Alberts. Hij
trouwde Landmeter, Grietje op 1859-05-08 in Lemsterland.

3. Landmeter, Grietje. Grietje werd geboren op 1837-04-19 in Lemmer.
Zij was de dochter van Landmeter, Dirk Laurens en Teitsma, Houkje
Tjallings.

Kinderen van Landmeter, Grietje en Troelstra, Jelle Pieters

i. Troelstra, Pieter Jelles [1]. Pieter Jelles werd geboren op
1860-04-20 in Leeuwarden. Hij overleed op 1930-05-12 in ‘s
Gravenhage. Hij trouwde Bokma de Boer, Sjoukje Maria Diderika op
1888-09-25 in Leeuwarden. Hij trouwde tevens Oosterbaan, Sjoukje
Douwes op 1908-01-15.

Meer over Landmeter, Grietje en Troelstra, Jelle Pieters:

Huwelijk: 1859-05-08, Lemsterland.

Generatie 3

4. Troelstra, Pieter Jelles. Pieter Jelles werd geboren in 1801 in
Idskenhuizen (Fr). Hij overleed op 1848-02-24 in Lemsterland op de
leeftijd van 47 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Troelstra, Jelle
Jentjes en Pieters, Martjen. Hij trouwde Jonkman, Trijntje Alberts
op 1829-05-24 in Lemsterland.

5. Jonkman, Trijntje Alberts. Trijntje Alberts werd geboren op
1797-09-17 in Lemmer. Zij overleed op 1864-12-28 in Leeuwarden op de
leeftijd van 67 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonkman,
Albert Douwes en Woudhuizen, Tiete Bouwes.

Kinderen van Jonkman, Trijntje Alberts en Troelstra, Pieter Jelles

i. Troelstra, Jelle Pieters [2]. Jelle Pieters werd geboren in 1834
in Lemmer. Hij overleed in 1906. Hij trouwde Landmeter, Grietje
op 1859-05-08 in Lemsterland.

Meer over Jonkman, Trijntje Alberts en Troelstra, Pieter Jelles:

Huwelijk: 1829-05-24, Lemsterland.

6. Landmeter, Dirk Laurens. Dirk Laurens werd geboren in 1805 in
Haulerwijk. Hij overleed op 1861-08-29 in Lemsterland op de leeftijd
van 56 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Landmeter, Louwrens
Douwes en Jans, Grietje. Hij trouwde Teitsma, Houkje Tjallings op
1836-07-24 in Lemsterland.

7. Teitsma, Houkje Tjallings. Houkje Tjallings werd geboren op
1814-10-30 in Lemmer. Zij was de dochter van Teitsma, Tjalling
Andries en Durks, Hendrika.

Kinderen van Teitsma, Houkje Tjallings en Landmeter, Dirk Laurens

i. Landmeter, Grietje [3]. Grietje werd geboren op 1837-04-19 in
Lemmer. Zij trouwde Troelstra, Jelle Pieters op 1859-05-08 in
Lemsterland.

Meer over Teitsma, Houkje Tjallings en Landmeter, Dirk Laurens:

Huwelijk: 1836-07-24, Lemsterland.

Generatie 4

8. Troelstra, Jelle Jentjes. He werd gedoopt op 1763-04-03 in
Doniawerstal. Hij overleed op 1831-01-19 in Lemsterland. Hij was de
zoon van Troelstra, Jentje Jelles en Fredriks, Boukjen. Hij trouwde
Pieters, Martjen omstreeks 1795.

Meer over Troelstra, Jelle Jentjes:

Doop: 1763-04-03, Doniawerstal.

9. Pieters, Martjen. Martjen werd geboren omstreeks 1777. Zij overleed
op 1846-02-09 in Lemsterland op de leeftijd van ongeveer 69 jaren, 1
maand. Zij was de dochter van Karels, Pieter en Martens, Jikke.

Kinderen van Pieters, Martjen en Troelstra, Jelle Jentjes

i. Troelstra, Jente Jelles. Jente Jelles werd geboren in 1799. Zij
overleed op 1816-12-31 in Lemsterland.

ii. Troelstra, Pieter Jelles [4]. Pieter Jelles werd geboren in 1801
in Idskenhuizen (Fr). Hij overleed op 1848-02-24 in Lemsterland.
Hij trouwde Jonkman, Trijntje Alberts op 1829-05-24 in
Lemsterland.

Meer over Pieters, Martjen en Troelstra, Jelle Jentjes:

Huwelijk: omstreeks 1795.

10. Jonkman, Albert Douwes. Albert Douwes werd geboren omstreeks 1769.
Hij overleed op 1816-05-21 in Lemsterland op de leeftijd van
ongeveer 47 jaren, 4 maanden. Hij trouwde Woudhuizen, Tiete Bouwes
op 1794-05-24 in Lemmer.

11. Woudhuizen, Tiete Bouwes. Tiete Bouwes werd geboren in 1774. Zij
overleed op 1826-09-10 in Lemsterland op de leeftijd van 52 jaren, 8
maanden.

Meer over Woudhuizen, Tiete Bouwes:

Geboortenaam: Wout

Kinderen van Woudhuizen, Tiete Bouwes en Jonkman, Albert Douwes

i. Jonkman, Trijntje Alberts [5]. Trijntje Alberts werd geboren op
1797-09-17 in Lemmer. Zij overleed op 1864-12-28 in Leeuwarden.
Zij trouwde Troelstra, Pieter Jelles op 1829-05-24 in
Lemsterland.

Meer over Woudhuizen, Tiete Bouwes en Jonkman, Albert Douwes:

Huwelijk: 1794-05-24, Lemmer.

12. Landmeter, Louwrens Douwes. Louwrens Douwes werd geboren omstreeks
1768 in Harlingen. Hij overleed op 1831-11-18 in Opsterland op de
leeftijd van ongeveer 63 jaren, 10 maanden. Hij trouwde Jans,
Grietje op 1788-08-30 in Harlingen.

13. Jans, Grietje. Grietje werd geboren omstreeks 1760 in Harlingen. Zij
overleed voor 1831 op de leeftijd van minder dan ongeveer 71 jaren.

Kinderen van Jans, Grietje en Landmeter, Louwrens Douwes

i. Landmeter, Dirk Laurens [6]. Dirk Laurens werd geboren in 1805 in
Haulerwijk. Hij overleed op 1861-08-29 in Lemsterland. Hij
trouwde Teitsma, Houkje Tjallings op 1836-07-24 in Lemsterland.

Meer over Jans, Grietje en Landmeter, Louwrens Douwes:

Huwelijk: 1788-08-30, Harlingen.

14. Teitsma, Tjalling Andries. Tjalling Andries werd geboren omstreeks
1779. Hij overleed op 1829-10-08 in Lemsterland op de leeftijd van
ongeveer 50 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Durks, Hendrika omstreeks
1810.

Meer over Teitsma, Tjalling Andries:

Beroep: 1819. kastelein.

15. Durks, Hendrika. Hendrika werd geboren omstreeks 1776. Zij overleed
op 1829-11-03 in Lemsterland op de leeftijd van ongeveer 53 jaren,
10 maanden. Zij was de dochter van Wessels, Durk en Wessels, Maayke.

Kinderen van Durks, Hendrika en Teitsma, Tjalling Andries

i. Teitsma, Houkje Tjallings [7]. Houkje Tjallings werd geboren op
1814-10-30 in Lemmer. Zij trouwde Landmeter, Dirk Laurens op
1836-07-24 in Lemsterland.

Meer over Durks, Hendrika en Teitsma, Tjalling Andries:

Huwelijk: omstreeks 1810.

Generatie 5

16. Troelstra, Jentje Jelles. Jentje Jelles werd geboren omstreeks 1740.
Hij trouwde Fredriks, Boukjen omstreeks 1760.

17. Fredriks, Boukjen. Boukjen werd geboren omstreeks 1740.

Kinderen van Fredriks, Boukjen en Troelstra, Jentje Jelles

i. Troelstra, Jelle Jentjes [8]. He werd gedoopt op 1763-04-03 in
Doniawerstal. Hij overleed op 1831-01-19 in Lemsterland. Hij
trouwde Pieters, Martjen omstreeks 1795.

Meer over Fredriks, Boukjen en Troelstra, Jentje Jelles:

Huwelijk: omstreeks 1760.

18. Karels, Pieter. Pieter werd geboren omstreeks 1750. Hij had een
relatie met Martens, Jikke.

19. Martens, Jikke. Jikke werd geboren omstreeks 1750.

Kinderen van Martens, Jikke en Karels, Pieter

i. Pieters, Martjen [9]. Martjen werd geboren omstreeks 1777. Zij
overleed op 1846-02-09 in Lemsterland. Zij trouwde Troelstra,
Jelle Jentjes omstreeks 1795.

30. Wessels, Durk. Durk werd geboren omstreeks 1740. Hij had een relatie
met Wessels, Maayke.

31. Wessels, Maayke. Maayke werd geboren omstreeks 1740.

Kinderen van Wessels, Maayke en Wessels, Durk

i. Durks, Hendrika [15]. Hendrika werd geboren omstreeks 1776. Zij
overleed op 1829-11-03 in Lemsterland. Zij trouwde Teitsma,
Tjalling Andries omstreeks 1810.