Parenteel van Schayk / van Schaijk/ van Schaijck

Afstammelingen van van Schayk, Teunis

Generatie 1

1. van Schayk, Teunis.

Teunis werd geboren in 1535. Hij trouwde , Gijsbertgen rond 1560.

Meer over van Schayk, Teunis:

Geboorte: 1535.

Kinderen van , Gijsbertgen en van Schayk, Teunis

+ 11 i. van Schayk, Goosen Theunisz. Goosen Theunisz werd geboren rond 1560.

Meer over , Gijsbertgen en van Schayk, Teunis:

Huwelijk: rond 1560.

Generatie 2

11. van Schayk, Goosen Theunisz.

Goosen Theunisz werd geboren rond 1560. Hij was de zoon van van Schayk, Teunis en , Gijsbertgen. Hij trouwde , Emmiggen rond 1590.

Meer over van Schayk, Goosen Theunisz:

Geboorte: rond 1560.

Kinderen van , Emmiggen en van Schayk, Goosen Theunisz

111 i. van Schayk, Jan. Jan werd geboren in 1585.

+ 112 ii. van Schayk, Cornelis Goosens. Cornelis Goosens werd geboren in 1590.

113 iii. van Schayk, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1590. Zij overleed in 1647.

114 iv. van Schayk, Gerrit Goossens. Gerrit Goossens werd geboren in 1593.

115 v. van Schayk, Willem. Willem werd geboren in 1595.

+ 116 vi. van Schayk, Weijntgen. Weijntgen werd geboren in 1595.

+ 117 vii. van Schayk, Theunis. Theunis werd geboren rond 1595 in Achttienhoven.

118 viii. van Schayk, Gerrigje Gosens. Gerrigje Gosens werd geboren rond 1595.

Meer over , Emmiggen en van Schayk, Goosen Theunisz:

Huwelijk: rond 1590.

Generatie 3

111. van Schayk, Jan.

Jan werd geboren in 1585. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.

Meer over van Schayk, Jan:

Geboorte: 1585.

112. van Schayk, Cornelis Goosens.

Cornelis Goosens werd geboren in 1590. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij trouwde van Eijck, Magdalena Cornelisdr rond 1605.

Meer over van Schayk, Cornelis Goosens:

Geboorte: 1590.

Kinderen van van Eijck, Magdalena Cornelisdr en van Schayk, Cornelis Goosens

+ 1121 i. van Schaijk, Arien Cornelisz. Arien Cornelisz werd geboren in 1608. Hij overleed in 1672.

+ 1122 ii. van Schayk, Goossen Cornelis. Goossen Cornelis werd geboren rond 1610.

1123 iii. van Schayk, Goijerd. Goijerd werd geboren rond 1610.

1124 iv. van Schayk, Nijesken. Nijesken werd geboren rond 1610.

1125 v. van Schayk, Haesgen Cornelis. Haesgen Cornelis werd geboren in 1610. Zij overleed in 1671 in Westbroek.

Meer over van Eijck, Magdalena Cornelisdr en van Schayk, Cornelis Goosens:

Huwelijk: rond 1605.

113. van Schayk, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1590. Zij overleed in 1647 op een leeftijd van 57 jaren. Zij was de dochter van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.

Meer over van Schayk, Trijntje:

Geboorte: 1590.

Overlijden: 1647.

114. van Schayk, Gerrit Goossens.

Gerrit Goossens werd geboren in 1593. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.

Meer over van Schayk, Gerrit Goossens:

Geboorte: 1593.

115. van Schayk, Willem.

Willem werd geboren in 1595. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.

Meer over van Schayk, Willem:

Geboorte: 1595.

116. van Schayk, Weijntgen.

Weijntgen werd geboren in 1595. Zij was de dochter van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Zij had een relatie met Jans, Frank op 13 april 1617 in Westbroek .

Meer over van Schayk, Weijntgen:

Geboorte: 1595.

Kinderen van van Schayk, Weijntgen en Jans, Frank

+ 1161 i. van Schaik, Goossen Franks. Goossen Franks werd geboren rond 1625. Hij overleed voor 1695.

Meer over van Schayk, Weijntgen en Jans, Frank:

Huwelijk: 13 april 1617, Westbroek .

Probaat: 8 augustus 1635, Westbroek .

Akte Inventarisnummer U24a1, aktenummer 22

Aktedatum 08-08-1635

Aktesoort Schuldbekentenis

Notaris G. VAN ZYDERVELD, UTRECHT

Uittreksel

Naam eerste partij: Franck Janss

Woonplaats eerste partij: Westbroeck

Naam tweede partij: Willem Willemss van Appeldoorn

Woonplaats tweede partij: Utrecht, Snippevlucht

Samenvatting inhoud akte: f.170-0-0 vanwege overname van pacht van het gemaal over Westbroek in 1634

Procuratie – tot transport van land, huis en hofstede aan de Kerkdyk van Westbroek aan en ten behoeve van Claes Willemss, woonachtig op het Nedereind van Westbroek

Aktenummer: 208

Datum: 23-11-1653

Soort akte: Procuratie

Samenvatting: tot transport van land, huis en hofstede aan de Kerkdyk van Westbroek aan en ten behoeve van Claes Willemss, woonachtig op het Nedereind van Westbroek

Notaris: H. ZWAERDECROON

Personen:

Constituant: Andries van Raveswaey

Beroep: hoedecoper

Woonplaats: Utrecht

Geconstitueerde: Pauwels Volcardss

Woonplaats: Westbroeck

Geconstitueerde: Franck Janss

Woonplaats: Westbroeck

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U044a001 34,68

117. van Schayk, Theunis.

Theunis werd geboren rond 1595 in Achttienhoven. Hij was de zoon van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen. Hij trouwde Cornelis, Nellichgen op 13 maart 1620 in Westbroek .

Meer over van Schayk, Theunis:

Geboorte: rond 1595, Achttienhoven.

Beroep: Schepen in Oostveen..

Kinderen van Cornelis, Nellichgen en van Schayk, Theunis

1171 i. van Schayk, Goossen Theunissen. Goossen Theunissen werd geboren in 1621.

1172 ii. van Schayk, Jutje Theunissen. Jutje Theunissen werd geboren in 1625.

Meer over Cornelis, Nellichgen en van Schayk, Theunis:

Huwelijk: 13 maart 1620, Westbroek .

118. van Schayk, Gerrigje Gosens.

Gerrigje Gosens werd geboren rond 1595. Zij was de dochter van van Schayk, Goosen Theunisz en , Emmiggen.

Meer over van Schayk, Gerrigje Gosens:

Geboorte: rond 1595.

Generatie 4

1121. van Schaijk, Arien Cornelisz.

Arien Cornelisz werd geboren in 1608. Hij overleed in 1672 op een leeftijd van 64 jaren. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr. Hij trouwde met van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans.

Meer over van Schaijk, Arien Cornelisz:

Geboorte: 1608.

Overlijden: 1672.

Kinderen van van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans en van Schaijk, Arien Cornelisz

+ 11211 i. van Schaick, Thonis Jansz. Thonis Jansz werd geboren rond 1625.

+ 11212 ii. van Schaijk, Gijsbert Ariense. Gijsbert Ariense werd geboren rond 1630.

+ 11213 iii. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren rond 1630.

11214 iv. van Schaijk, Jan Arissen. Jan Arissen werd geboren op 19 januari 1631 in Utrecht. Hij overleed in 1666.

1122. van Schayk, Goossen Cornelis.

Goossen Cornelis werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr. Hij trouwde Peters, Marrichje rond 1644. Hij trouwde tevens Bastiaansen, Grietie in 1649.

Meer over van Schayk, Goossen Cornelis:

Geboorte: rond 1610.

Kinderen van Peters, Marrichje en van Schayk, Goossen Cornelis

11221 i. van Schayk, Peter Goossen. Peter Goossen werd geboren in 1644.

Meer over Peters, Marrichje en van Schayk, Goossen Cornelis:

Huwelijk: rond 1644.

Testament: 7 juni 1628.

Datering: 07-06-1628 Aktenummer: 450 Notaris: W. BRECHT

Personen:

Testateur: Feysgen Henrix

Echtgenoot: wed. Cornelis Goyert Luyten

Woonplaats: voorheen Achtienhoven, nu Westbroeck

Erfgenaam: de kinderen van Henrick Cornelisz, haar overleden zoon

Erfgenaam: Anthonie Cornelisz, zoon

Erfgenaam: Agniese Cornelis, dochter

Echtgenoot: geh. met Bart Arrisz

Erfgenaam: de kinderen van Magdalena Cornelis, haar overleden dochter, in leven geh. met Cornelis Goossensz van Schayck

Erfgenaam: de kinderen van Claes Cornelisz, haar overleden zoon

Erfgenaam: Jan Cornelisz Garst

Aktedatum: 07-06-1628

Bijzonderheden: boedel mag pas gescheiden worden wanneer reeds verstrekte bedragen verrekend zyn wie zich niet aan bepalingen houdt ontvangt niets testatrice verklaart geen aanspraken te hebben op haar zoon Jan Cornelisz Garst en op 6 morgen land in het Binnenweg te Maarsseveen, aan hem getransporteerd door Jan van Noort, gewezen brouwer te Utrecht, en op de koopmanschap van beesten van de zoon

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U016a001

Testament: 2 mei 1640.

Uitkoop – ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst

Datering: 02-05-1640

Aktenummer: 39

Datum: 02-05-1640

Soort akte: Uitkoop

Notaris: G. VAN NYENDAEL

Samenvatting: ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst

Personen:

Uitkoper: Sara Du Wout

Echtgenoot: wed. Jan Garst

Uitkoper: Jacob Augustynss

Beroep: schout van Maersseveen

Tweede partij: mede-erfgenamen van Jan Garst:

Tweede partij: Gerard Aertss

Echtgenoot: x Marrighjen Barten, dochter van Niesjen Cornelis van Eyck

Woonplaats: Westbroeck

Tweede partij: Goossen Corneliss van Schayck

Woonplaats: Westbroeck

Tweede partij: Adriaen Corneliss van Schayck, broer van Goossen Corneliss van Schayck

Tweede partij: Goyert Corneliss van Schayck

VoorWoonplaats: —, de Gagel

Tweede partij: Cornelis Corneliss Haes

Echtgenoot: x N.N., dochter van + Leonora Cornelisdr van Eyck

Woonplaats: —, de Gagel

Aktedatum: 02-05-1640

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U030a001

Testament: 6 mei 1640.

Garantie – inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven Datering: 06-05-1640 Aktenummer: 40

Datum: 06-05-1640

Soort akte: Garantie
Notaris: G. VAN NYENDAEL

Samenvatting: inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven

Personen:

Verlener: mede-erfgenamen van Jan Garst

Verlener: Antonis Govertss

Woonplaats: Rodebrugge

Verlener: Cornelis Corneliss de Haes

Woonplaats: Rodebrugge

Verlener: Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn

Woonplaats: Tienhoven

Verlener: Henrick Bartss van Oort, broer van Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn

Beroep: backer

Woonplaats: Utrecht

Verlener: Gysbert Aertss

Echtgenoot: x Aeltjen Barten

Woonplaats: Maerssenveen

Verlener: Gerard Aertss

Echtgenoot: x Marrighjen Barten

Woonplaats: Westbroeck

Verlener: Henrick Antoniss van Eyck

Woonplaats: Maersseveen

Verlener: Dirck Pauwelss, zyn meester

Woonplaats: Maersseveen

Verkrijger: N.N

Echtgenoot: wed. Jan Garst

Aktedatum: 06-05-1640

Bijzonderheden: Antonis Govertss en Cornelis Corneliss de Haes stellen zich borg voor elkaar; Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn en Henrick Bartss van Oort stellen zich borg voor elkaar; Gerard Aertss en Gysbert Aertss stellen zich borg voor elkaar de weduwe van Jan Garst verklaart dat zy verder geen aanspraken heeft op eerste party

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U030a001 128

Meer over Bastiaansen, Grietie en van Schayk, Goossen Cornelis:

Huwelijk: 1649.

1123. van Schayk, Goijerd.

Goijerd werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.

Meer over van Schayk, Goijerd:

Geboorte: rond 1610.

1124. van Schayk, Nijesken.

Nijesken werd geboren rond 1610. Zij was de dochter van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.

Meer over van Schayk, Nijesken:

Geboorte: rond 1610.

1125. van Schayk, Haesgen Cornelis.

Haesgen Cornelis werd geboren in 1610. Zij overleed in 1671 in Westbroek op een leeftijd van 61 jaren. Zij was de dochter van van Schayk, Cornelis Goosens en van Eijck, Magdalena Cornelisdr.

Meer over van Schayk, Haesgen Cornelis:

Geboorte: 1610.

Overlijden: 1671, Westbroek .

1161. van Schaik, Goossen Franks.

Goossen Franks werd geboren rond 1625. Hij overleed voor 1695 op een leeftijd van minder dan rond 70 jaren. Hij was de zoon van Jans, Frank en van Schayk, Weijntgen. Hij trouwde Cornelisdr, Neeltje op 14 augustus 1673.

Meer over van Schaik, Goossen Franks:

Geboorte: rond 1625.

Testament: 15 mei 1652, Westbroek .

Kwitantie – voor voldoening en betaling van zyn aandeel in de nalatenschappen van zyn ouders en van zyn oom Gerrit Menten en voor voogdy

Aktenummer: 130

Datum: 14-05-1652

Soort akte: Kwitantie

Notaris: H. ZWAERDECROON

Samenvatting: voor voldoening en betaling van zyn aandeel in de nalatenschappen van zyn ouders en van zyn oom Gerrit Menten en voor voogdy

Personen:

Eerste Partij: Goossen Francken

Woonplaats: de Weert by Utrecht

Tweede Partij: Jan Francken, broer

Woonplaats: Westbroeck

Bijzonderheden: met procuratie op Jacob Gerritss, bakker, Peter Ariss Pannekoeck en Cornelis Lambertss, kuiper, allen woonachtig te Westbroek, om voor het gerecht van Westbroek afstand te doen van de erfenissen van ouders en oom

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U044a001

Huwelijkse voorwaarden

Datering: 15-05-1652

Aktenummer: 10

Datum: 15-05-1652

Soort akte: Huwelijkse voorwaarden

Notaris: H. ZWAERDECROON

Personen:

Bruidegom: Goossen Francken

Eerste partij: Jan Francken, broer

Eerste partij: Cornelis Willemss van Schayck, neef

Eerste partij: Gysbert Willemss van Schayck, neef

Bruid: Gerrichen Rutgers

Tweede partij: Maychen Ghysberts, moeder

Echtgenoot: wed. Rutger Barentss

Tweede partij: Barent Rutgerss, broer

Aktedatum: 15-05-1652

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U044c001

Testament: 7 juli 1655, Westbroek .

Akte Inventarisnummer U28b1, aktenummer 320

Aktedatum 07-07-1655

Aktesoort Koop en verkoop

Notaris F. ZWAERDECROON, UTRECHT

Uittreksel Naam eerste partij: Maychen Gysberts

Naam echtgenote eerste partij: wed. Rutger Barentss

Woonplaats eerste partij: Westbroeck

Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Martenss, zwager

Naam assistent eerste partij: ass.: Goossen Francken, zwager

Naam assistent eerste partij: ass.: Willem Janss

Naam tweede partij: Barent Rutgerss, zoon

Soort onroerend goed: huyssinge c.a.

Belendingen onroerend goed: ow: Jan Corneliss ww: Jan Goyertss

Gerecht onroerend goed: Westbroeck, Veenlant

Bijzonderheden: op grond van de heer van Blyenburch

Bijzonderheden: met vee en roerende goederen

Bijzonderheden: verkoopster doet afstand van resterende huur van 16 morgen land

Bijzonderheden: verkoopster zal levenslang kamerhuur, boter, turf, pruimen en appels genieten

Bijzonderheden: onderhandse akte

Testament: 17 januari 1657, Utrecht.

Huwelijkse voorwaarden

Datering: 17-01-1657

Aktenummer: 29

Datum: 17-01-1657

Soort akte: Huwelijkse voorwaarden

Notaris: H. ZWAERDECROON

Personen:

Bruidegom: Rutger Corneliss

Eerste partij: Cornelis Martenss, vader

Eerste partij: Goossen Francken, oom

Eerste partij: Thonis Corneliss

Bruid: Neeltgen Jans

Tweede partij: Thonis Henrixss, stiefvader

Echtgenoot: x Evertgen Claes, moeder

Tweede partij: Thonis Egbertss, oom

Tweede partij: Looch Claess, oom

Tweede partij: Oth Gerritss, neef

Aktedatum: 17-01-1657

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U044c001

Testament: 16 januari 1666, Utrecht.

Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 30, d.d. 16-01-1666

Aktesoort Koop en verkoop

Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT

Uittreksel:

Naam eerste partij: Pauwels Aelbertss, zoon van + Aelbert Janss

Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Willemss

Beroep voogd: timmerman

Woonplaats voogd: Martensdyck

Naam eerste partij: Gosen Francken

Beroep eerste partij: gerechtsbode van Westbroeck

Naam tweede partij: Gerrit Jacobss Lam

Beroep tweede partij: timmerman

Woonplaats tweede partij: Westbroeck

Soort onroerend goed: huysinge en erve

Ligging onroerend goed: wz Kerckwegh

Belendingen onroerend goed: ww: Gosen van Bemmel ow: Peter Adriaen Thymanss

Gerecht onroerend goed: Westbroeck

Bijzonderheden: op grond Henrick Lambertss

Bijzonderheden: koper moet Pauwels Aelbertss in de kost nemen en het vak leren

Overlijden: voor 1695.

Kinderen van Cornelisdr, Neeltje en van Schaik, Goossen Franks

+ 11611 i. van Schaik, Frank Gosens. Frank Gosens werd geboren op 22 april 1677 in Westbroek.

Meer over Cornelisdr, Neeltje en van Schaik, Goossen Franks:

Huwelijk: 14 augustus 1673.

1171. van Schayk, Goossen Theunissen.

Goossen Theunissen werd geboren in 1621. Hij was de zoon van van Schayk, Theunis en Cornelis, Nellichgen.

Meer over van Schayk, Goossen Theunissen:

Geboorte: 1621.

1172. van Schayk, Jutje Theunissen.

Jutje Theunissen werd geboren in 1625. Zij was de dochter van van Schayk, Theunis en Cornelis, Nellichgen.

Meer over van Schayk, Jutje Theunissen:

Geboorte: 1625.

Generatie 5

11211. van Schaick, Thonis Jansz.

Thonis Jansz werd geboren rond 1625. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans. Hij trouwde Cornelisse, Neeltje rond 1645.

Meer over van Schaick, Thonis Jansz:

Geboorte: rond 1625.

Kinderen van Cornelisse, Neeltje en van Schaick, Thonis Jansz

+ 112111 i. van Schaik, Jan. Jan werd geboren rond 1640. Hij overleed voor 1688.

+ 112112 ii. van Schaick, Hendrik Anthonis. Hendrik Anthonis werd geboren rond 1660.

Meer over Cornelisse, Neeltje en van Schaick, Thonis Jansz:

Huwelijk: rond 1645.

11212. van Schaijk, Gijsbert Ariense.

Gijsbert Ariense werd geboren rond 1630. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans. Hij trouwde Sarjant, Saertjen Thomas op 9 augustus 1659 in Utrecht.

Meer over van Schaijk, Gijsbert Ariense:

Geboorte: rond 1630.

Kinderen van Sarjant, Saertjen Thomas en van Schaijk, Gijsbert Ariense

+ 112121 i. van Schaijk, Abraham Gijsbertsen. Abraham Gijsbertsen werd geboren rond 1665.

Meer over Sarjant, Saertjen Thomas en van Schaijk, Gijsbert Ariense:

Huwelijk: 9 augustus 1659, Utrecht.

Huwelijksafkondiging: 24 juli 1659, Utrecht.

11213. van Schaik, Abraham.

Abraham werd geboren rond 1630. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans. Hij trouwde van Geersberge, Jannechjen op 7 maart 1652 in Utrecht.

Meer over van Schaik, Abraham:

Geboorte: rond 1630.

Kinderen van van Geersberge, Jannechjen en van Schaik, Abraham

+ 112131 i. van Schaik, Gregorius. Gregorius werd geboren rond 1670. Hij overleed voor 1722.

+ 112132 ii. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren rond 1680.

Meer over van Geersberge, Jannechjen en van Schaik, Abraham:

Huwelijksafkondiging: 22 februari 1652, Utrecht.

Huwelijk: 7 maart 1652, Utrecht.

11214. van Schaijk, Jan Arissen.

Jan Arissen werd geboren op 19 januari 1631 in Utrecht. Hij overleed in 1666 op een leeftijd van 34 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van van Schaijk, Arien Cornelisz en van den Hardenbergh, Lijsbeth Jans.

Meer over van Schaijk, Jan Arissen:

Geboorte: 19 januari 1631, Utrecht.

Overlijden: 1666.

11221. van Schayk, Peter Goossen.

Peter Goossen werd geboren in 1644. Hij was de zoon van van Schayk, Goossen Cornelis en Peters, Marrichje.

Meer over van Schayk, Peter Goossen:

Geboorte: 1644.

11611. van Schaik, Frank Gosens.

Frank Gosens werd geboren op 22 april 1677 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaik, Goossen Franks en Cornelisdr, Neeltje. Hij had een relatie met Hopman, Maagje Theunisdr op 2 januari 1707 in Vuursche..

Meer over van Schaik, Frank Gosens:

Geboorte: 22 april 1677, Westbroek .

Kinderen van Hopman, Maagje Theunisdr en van Schaik, Frank Gosens

+ 116111 i. van Schaik, Gosen Franks. Gosen Franks werd geboren rond 19 september 1707 in Westbroek.

Meer over Hopman, Maagje Theunisdr en van Schaik, Frank Gosens:

Huwelijk: 2 januari 1707, Vuursche.

Generatie 6

112111. van Schaik, Jan.

Jan werd geboren rond 1640. Hij overleed voor 1688 op een leeftijd van minder dan rond 48 jaren. Hij was de zoon van van Schaick, Thonis Jansz en Cornelisse, Neeltje. Hij trouwde Werkhoven, Neeltje rond 1670.

Meer over van Schaik, Jan:

Geboorte: rond 1640.

Overlijden: voor 1688.

Kinderen van Werkhoven, Neeltje en van Schaik, Jan

1121111 i. van Schaik, Harmen. Harmen werd geboren rond 1665.

+ 1121112 ii. van Schaick, Herbert Janssen. Herbert Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 4 april 1731 in Jutphaas.

1121113 iii. van Schaik, Gijsbertie Janssen. Gijsbertie Janssen werd geboren rond 1670.

+ 1121114 iv. van Schaik, Theunis Janssen. Theunis Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 26 maart 1731 in Jutphaas.

1121115 v. van Schaik, Ariaentie. Ariaentie werd geboren rond 1675.

+ 1121116 vi. van Schaick, Marie Jans. Marie Jans werd geboren rond 1675.

1121117 vii. van Schaik, Cornelia Jans. Cornelia Jans werd geboren rond 1680.

+ 1121118 viii. van Schaik, Willem Jansse. Willem Jansse werd geboren rond 1685.

Meer over Werkhoven, Neeltje en van Schaik, Jan:

Huwelijk: rond 1670.

112112. van Schaick, Hendrik Anthonis.

Hendrik Anthonis werd geboren rond 1660. Hij was de zoon van van Schaick, Thonis Jansz en Cornelisse, Neeltje. Hij trouwde Mattheus, Neeltje rond 1695.

Meer over van Schaick, Hendrik Anthonis:

Geboorte: rond 1660.

Kinderen van Mattheus, Neeltje en van Schaick, Hendrik Anthonis

+ 1121121 i. van Schaick, Gerrit Hendriks. Gerrit Hendriks werd geboren op 2 december 1695 in Maarssen. Hij overleed na 1736.

Meer over Mattheus, Neeltje en van Schaick, Hendrik Anthonis:

Huwelijk: rond 1695.

112121. van Schaijk, Abraham Gijsbertsen.

Abraham Gijsbertsen werd geboren rond 1665. Hij was de zoon van van Schaijk, Gijsbert Ariense en Sarjant, Saertjen Thomas. Hij trouwde van der Kemp, Marrigje Willems op 12 juli 1692 in Utrecht.

Meer over van Schaijk, Abraham Gijsbertsen:

Geboorte: rond 1665.

Kinderen van van der Kemp, Marrigje Willems en van Schaijk, Abraham Gijsbertsen

+ 1121211 i. van Schaijk, Gijsbregt. Gijsbregt werd geboren op 26 december 1706 in Utrecht.

1121212 ii. van Schaijk, Willem. Willem werd geboren op 29 mei 1710 in Utrecht.

Meer over van der Kemp, Marrigje Willems en van Schaijk, Abraham Gijsbertsen:

Huwelijk: 12 juli 1692, Utrecht.

112131. van Schaik, Gregorius.

Gregorius werd geboren rond 1670. Hij overleed voor 1722 op een leeftijd van minder dan rond 52 jaren. Hij was de zoon van van Schaik, Abraham en van Geersberge, Jannechjen. Hij had een relatie met van Frelant, Mariegjen Henrics rond 27 oktober 1695 in Utrecht.

Meer over van Schaik, Gregorius:

Geboorte: rond 1670.

Overlijden: voor 1722.

Kinderen van van Frelant, Mariegjen Henrics en van Schaik, Gregorius

+ 1121311 i. van Schaijk, Abraham. Abraham werd geboren op 27 oktober 1695 in Utrecht. Hij overleed op 6 januari 1735 in Utrecht.

1121312 ii. van Schaik, Jan. Jan werd geboren op 10 januari 1706 in Utrecht.

Meer over van Frelant, Mariegjen Henrics en van Schaik, Gregorius:

Huwelijk: rond 27 oktober 1695, Utrecht.

112132. van Schaik, Abraham.

Abraham werd geboren rond 1680. Hij was de zoon van van Schaik, Abraham en van Geersberge, Jannechjen. Hij trouwde Huibers, Fijgje rond 1700.

Meer over van Schaik, Abraham:

Geboorte: rond 1680.

Kinderen van Huibers, Fijgje en van Schaik, Abraham

1121321 i. van Schaik, Cornelia. Cornelia werd geboren op 4 oktober 1704 in Utrecht.

Meer over Huibers, Fijgje en van Schaik, Abraham:

Huwelijk: rond 1700.

116111. van Schaik, Gosen Franks.

Gosen Franks werd geboren rond 19 september 1707 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaik, Frank Gosens en Hopman, Maagje Theunisdr. Hij trouwde van Essen, Trijntje op 10 oktober 1734 in Vuursche.

Meer over van Schaik, Gosen Franks:

Geboorte: rond 19 september 1707, Westbroek .

Kinderen van van Essen, Trijntje en van Schaik, Gosen Franks

+ 1161111 i. van Schaijk, Frank Goossense. Frank Goossense werd geboren op 26 januari 1738 in Westbroek.

Meer over van Essen, Trijntje en van Schaik, Gosen Franks:

Huwelijk: 10 oktober 1734, Vuursche.

Generatie 7

1121111. van Schaik, Harmen.

Harmen werd geboren rond 1665. Hij was de zoon van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje.

Meer over van Schaik, Harmen:

Geboorte: rond 1665.

1121112. van Schaick, Herbert Janssen.

Herbert Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 4 april 1731 in Jutphaas op een leeftijd van rond 61 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje. Hij trouwde Herberts, Seligie rond 1694.

Meer over van Schaick, Herbert Janssen:

Geboorte: rond 1670.

Overlijden: 4 april 1731, Jutphaas.

Kinderen van Herberts, Seligie en van Schaick, Herbert Janssen

11211121 i. van Schaick, Jan. Hij werd gedoopt op 25 juli 1694 te Jutphaas..

11211122 ii. van Schaick, Hendrickje Herberts. Zij werd gedoopt op 29 augustus 1695 te Jutphaas.

11211123 iii. van Schaick, Marigie Herberts. Marigie Herberts werd geboren op 8 augustus 1697 in Jutphaas. Zij overleed op 15 april 1712 in Jutphaas.

11211124 iv. van Schaick, Annigie. Annigie werd geboren rond 1698 in Jutphaas.

11211125 v. van Schaick, Gerrit. Hij werd gedoopt op 20 juni 1700 te Jutphaas..

11211126 vi. van Schaick, Cijntie. Zij werd gedoopt op 3 augustus 1701 te Jutphaas.

Meer over Herberts, Seligie en van Schaick, Herbert Janssen:

Huwelijk: rond 1694.

1121113. van Schaik, Gijsbertie Janssen.

Gijsbertie Janssen werd geboren rond 1670. Zij was de dochter van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje.

Meer over van Schaik, Gijsbertie Janssen:

Geboorte: rond 1670.

1121114. van Schaik, Theunis Janssen.

Theunis Janssen werd geboren rond 1670. Hij overleed op 26 maart 1731 in Jutphaas op een leeftijd van rond 61 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje. Hij trouwde de Wit, Geertje Peters rond 1695.

Meer over van Schaik, Theunis Janssen:

Geboorte: rond 1670.

Overlijden: 26 maart 1731, Jutphaas.

Kinderen van de Wit, Geertje Peters en van Schaik, Theunis Janssen

11211141 i. van Schaick, Aleidis. Aleidis werd geboren rond 1690. Zij overleed op 6 mei 1757 in Utrecht.

11211142 ii. van Schaik, Jan Theunisse. Jan Theunisse werd geboren op 10 februari 1695 in Jutphaas. Hij overleed rond 1701.

+ 11211143 iii. van Schaik, Pieter Theunisse. Pieter Theunisse werd geboren rond 10 maart 1696 in Neereind. Hij overleed na 1757.

+ 11211144 iv. van Schaik, Hendrik Theunisse. Hendrik Theunisse werd geboren in augustus 1697 in Neereind. Hij overleed na 1756.

+ 11211145 v. van Schaick, Theunis Theunisse. Theunis Theunisse werd geboren voor 17 januari 1701 in Overeind. Hij overleed op 11 mei 1786 in Utrecht.

11211146 vi. van Schaik, Jan Theunisse. Jan Theunisse werd geboren op 6 september 1702 in Jutphaas. Hij overleed rond 1703.

11211147 vii. van Schaik, Jan Teunisse. Jan Teunisse werd geboren op 26 september 1703 in Jutphaas.

11211148 viii. van Schaik, Marie. Marie werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas.

11211149 ix. van Schaik, Lijsbeth. Lijsbeth werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas.

Meer over de Wit, Geertje Peters en van Schaik, Theunis Janssen:

Huwelijk: rond 1695.

1121115. van Schaik, Ariaentie.

Ariaentie werd geboren rond 1675. Zij was de dochter van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje.

Meer over van Schaik, Ariaentie:

Geboorte: rond 1675.

1121116. van Schaick, Marie Jans.

Marie Jans werd geboren rond 1675. Zij was de dochter van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.

Meer over van Schaick, Marie Jans:

Geboorte: rond 1675.

Kinderen van van Schaick, Marie Jans en Onbekend

11211161 i. van Scaick, Maria. Maria werd geboren op 8 november 1694.

1121117. van Schaik, Cornelia Jans.

Cornelia Jans werd geboren rond 1680. Zij was de dochter van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje.

Meer over van Schaik, Cornelia Jans:

Geboorte: rond 1680.

1121118. van Schaik, Willem Jansse.

Willem Jansse werd geboren rond 1685. Hij was de zoon van van Schaik, Jan en Werkhoven, Neeltje. Hij trouwde van Noordeloos, Annigje Peters rond 1705.

Meer over van Schaik, Willem Jansse:

Geboorte: rond 1685.

Kinderen van van Noordeloos, Annigje Peters en van Schaik, Willem Jansse

11211181 i. van Schaick, Willemijntje. Willemijntje werd geboren op 21 maart 1710 in Jutphaas.

Meer over van Noordeloos, Annigje Peters en van Schaik, Willem Jansse:

Huwelijk: rond 1705.

1121121. van Schaick, Gerrit Hendriks.

Gerrit Hendriks werd geboren op 2 december 1695 in Maarssen. Hij overleed na 1736 op een leeftijd van meer dan 40 jaren, 30 dagen. Hij was de zoon van van Schaick, Hendrik Anthonis en Mattheus, Neeltje. Hij trouwde Hollaar, Catharina op 25 november 1727 in Vleuten.

Meer over van Schaick, Gerrit Hendriks:

Geboorte: 2 december 1695, Maarssen.

Overlijden: na 1736.

Kinderen van Hollaar, Catharina en van Schaick, Gerrit Hendriks

11211211 i. van Schaick, Hermanus. Hermanus werd geboren in 1728. Hij overleed in 1799.

11211212 ii. van Schaick, Cornelis Gerritsen. Cornelis Gerritsen werd geboren in 1730.

11211213 iii. van Schaick, Adriana Gerritsen. Adriana Gerritsen werd geboren in 1734.

11211214 iv. van Schaick, Antonia Gerritsen. Antonia Gerritsen werd geboren in 1736.

Meer over Hollaar, Catharina en van Schaick, Gerrit Hendriks:

Huwelijk: 25 november 1727, Vleuten.

SCHAIK Gerrit Hendrikz van, en Catharina Cornelis Hollaar, tr. 25-11-1727,

get. Rev. Dom. Alardus de Weert en Geertje Teunisz.

Gerrit Hermansz van Schaik, geb. 2 dec 1695 te Maarssen, zoon van Herman Teunisse van Schaik en Neeltje Matheus <318.htm>

Gehuwd 25 nov 1727 te Vleuten met:

Catharina Cornelisdr Hollaar, geb. ± 1703, dochter van Cornelis Paulusz Hollaar en Teuntje Cornelisdr Voorn <319.htm> 1) Hermanus Gerrits van Schaik <302.htm>, geb. 26 aug 1728 te Zuilen Utrecht, ovl. 18 aug 1799 te Oud-Wulven Jutphaas, begr. 26 aug 1799 te Houten

Gehuwd 29 apr 1755 te Utrecht met:

Catharina van Sweserijn, geb. 24 jun 1729 te Bunnik, ovl. 7 jan 1800 te Oud-Wulven Jutphaas, begr. 14 jan 1800 te Houten, dochter van Herman Hendriksz van Sweserijn en Cornelia Willemsdr Miltenburg

1121211. van Schaijk, Gijsbregt.

Gijsbregt werd geboren op 26 december 1706 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham Gijsbertsen en van der Kemp, Marrigje Willems. Hij trouwde Velté, Maria rond 1735.

Meer over van Schaijk, Gijsbregt:

Geboorte: 26 december 1706, Utrecht.

Kinderen van Velté, Maria en van Schaijk, Gijsbregt

11212111 i. van Schaijk, Arien. Arien werd geboren op 8 april 1724 in Utrecht.

11212112 ii. van Schaijk, Frans. Frans werd geboren op 25 september 1729 in Utrecht.

11212113 iii. van Schaijk, Cornelia. Cornelia werd geboren op 17 oktober 1731 in Utrecht. Zij overleed rond 1736.

Meer over Velté, Maria en van Schaijk, Gijsbregt:

Huwelijk: rond 1735.

1121212. van Schaijk, Willem.

Willem werd geboren op 29 mei 1710 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham Gijsbertsen en van der Kemp, Marrigje Willems.

Meer over van Schaijk, Willem:

Geboorte: 29 mei 1710, Utrecht.

1121311. van Schaijk, Abraham.

Abraham werd geboren op 27 oktober 1695 in Utrecht. Hij overleed op 6 januari 1735 in Utrecht op een leeftijd van 39 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Gregorius en van Frelant, Mariegjen Henrics. Hij trouwde van Dijck, Maria op 16 mei 1722 in Utrecht.

Meer over van Schaijk, Abraham:

Geboorte: 27 oktober 1695, Utrecht.

Overlijden: 6 januari 1735, Utrecht.

Als dit de overlijdensdatum is van “onze” Abraham betekent dit, dat zijn kinderen eerder geboren moeten zijn dan 1740.

Kinderen van van Dijck, Maria en van Schaijk, Abraham

+ 11213111 i. van Schaijk, Fredericus. Fredericus werd geboren op 13 september 1722 in Utrecht.

11213112 ii. van Schaijk, Aletta. Aletta werd geboren op 21 december 1725 in Utrecht.

11213113 iii. van Schaijk, Stephana. Stephana werd geboren op 2 mei 1728 in Utrecht. Zij overleed op 23 maart 1814 in Loenen.

11213114 iv. van Schaijk, Maria. Maria werd geboren op 15 oktober 1730 in Utrecht.

+ 11213115 v. van Schaik, Abraham. Abraham werd geboren rond 1730 in Buren.

11213116 vi. van Schaijk, Gijsje. Gijsje werd geboren rond 1730 in Utrecht.

11213117 vii. van Schaijk, Teuntje. Teuntje werd geboren rond 1730 in Utrecht?.

11213118 viii. van Schaijk, Joannes. Joannes werd geboren op 31 oktober 1732 in Utrecht.

Meer over van Dijck, Maria en van Schaijk, Abraham:

Huwelijk: 16 mei 1722, Utrecht.

1121312. van Schaik, Jan.

Jan werd geboren op 10 januari 1706 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaik, Gregorius en van Frelant, Mariegjen Henrics.

Meer over van Schaik, Jan:

Geboorte: 10 januari 1706, Utrecht.

1121321. van Schaik, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 4 oktober 1704 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaik, Abraham en Huibers, Fijgje.

Meer over van Schaik, Cornelia:

Geboorte: 4 oktober 1704, Utrecht.

1161111. van Schaijk, Frank Goossense.

Frank Goossense werd geboren op 26 januari 1738 in Westbroek. Hij was de zoon van van Schaik, Gosen Franks en van Essen, Trijntje. Hij trouwde Sijpensteijn, Maria op 22 september 1762 in Tienhoven. Hij trouwde tevens Boelen, Jannigje op 9 september 1784 in Tienhoven.. Hij trouwde tevens Verhoev, Jannigje Cornelisse op 5 februari 1793.

Meer over van Schaijk, Frank Goossense:

Geboorte: 26 januari 1738, Westbroek .

Kinderen van Sijpensteijn, Maria en van Schaijk, Frank Goossense

11611111 i. van Schaijk, Goossen. Goossen werd geboren op 30 december 1764 in Tienhoven.

11611112 ii. van Schaijk, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 19 juli 1767 in Tienhoven.

11611113 iii. van Schaijk, Teunis. Teunis werd geboren op 17 september 1769. Hij overleed voor 1770.

+ 11611114 iv. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren op 29 december 1770 in Tienhoven.

11611115 v. van Schaik, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 15 september 1775.

11611116 vi. van Schaijk, Trijntje. Trijntje werd geboren op 17 november 1782 in Tienhoven.

Meer over Sijpensteijn, Maria en van Schaijk, Frank Goossense:

Huwelijk: 22 september 1762, Tienhoven.

Bruidegom van Westbroek

Meer over Boelen, Jannigje en van Schaijk, Frank Goossense:

Huwelijk: 9 september 1784, Tienhoven.

Meer over Verhoev, Jannigje Cornelisse en van Schaijk, Frank Goossense:

Huwelijk: 5 februari 1793.

Generatie 8

11211121. van Schaick, Jan.

Hij werd gedoopt op 25 juli 1694 te Jutphaas.. Hij was de zoon van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

Meer over van Schaick, Jan:

Doopsel: 25 juli 1694, Jutphaas.

11211122. van Schaick, Hendrickje Herberts.

Zij werd gedoopt op 29 augustus 1695 te Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

Meer over van Schaick, Hendrickje Herberts:

Doopsel: 29 augustus 1695, Jutphaas.

11211123. van Schaick, Marigie Herberts.

Marigie Herberts werd geboren op 8 augustus 1697 in Jutphaas. Zij overleed op 15 april 1712 in Jutphaas op een leeftijd van 14 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

Meer over van Schaick, Marigie Herberts:

Geboorte: 8 augustus 1697, Jutphaas.

Overlijden: 15 april 1712, Jutphaas.

11211124. van Schaick, Annigie.

Annigie werd geboren rond 1698 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

Meer over van Schaick, Annigie:

Geboorte: rond 1698, Jutphaas.

11211125. van Schaick, Gerrit.

Hij werd gedoopt op 20 juni 1700 te Jutphaas.. Hij was de zoon van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

Meer over van Schaick, Gerrit:

Doopsel: 20 juni 1700, Jutphaas.

11211126. van Schaick, Cijntie.

Zij werd gedoopt op 3 augustus 1701 te Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaick, Herbert Janssen en Herberts, Seligie.

Meer over van Schaick, Cijntie:

Doopsel: 3 augustus 1701, Jutphaas.

11211141. van Schaick, Aleidis.

Aleidis werd geboren rond 1690. Zij overleed op 6 mei 1757 in Utrecht op een leeftijd van rond 67 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.

Meer over van Schaick, Aleidis:

Geboorte: rond 1690.

Overlijden: 6 mei 1757, Utrecht.

11211142. van Schaik, Jan Theunisse.

Jan Theunisse werd geboren op 10 februari 1695 in Jutphaas. Hij overleed rond 1701 op een leeftijd van rond 5 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.

Meer over van Schaik, Jan Theunisse:

Geboorte: 10 februari 1695, Jutphaas.

Overlijden: rond 1701.

11211143. van Schaik, Pieter Theunisse.

Pieter Theunisse werd geboren rond 10 maart 1696 in Neereind. Hij werd gedoopt op 17 maart 1696 te Jutphaas.. Hij overleed na 1757 op een leeftijd van meer dan ongeveer 60 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters. Hij trouwde van Rossum, Joanna Antoni op 17 september 1725 in Jutphaas.

Meer over van Schaik, Pieter Theunisse:

Geboorte: rond 10 maart 1696, Neereind.

Doopsel: 17 maart 1696, Jutphaas.

Overlijden: na 1757.

Kinderen van van Rossum, Joanna Antoni en van Schaik, Pieter Theunisse

112111431 i. van Schaik, Geertje Pieterse. Geertje Pieterse werd geboren op 28 januari 1726 in Jutphaas. Zij overleed op 28 oktober 1793 in Utrecht.

112111432 ii. van Schaik, Anna. Anna werd geboren op 3 december 1727 in Jutphaas.

112111433 iii. van Schaik, Joannes. Joannes werd geboren op 24 augustus 1730 in Jutphaas.

112111434 iv. van Schaik, Anthoni. Anthoni werd geboren op 1 januari 1734 in Jutphaas.

112111435 v. van Schaik, Anna. Anna werd geboren op 2 april 1735. Zij overleed rond 1737.

+ 112111436 vi. van Schaik, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 13 maart 1737 in Utrecht. Zij overleed op 17 april 1818 in Amsterdam.

112111437 vii. van Schaik, Ariaentie. Ariaentie werd geboren op 23 juli 1738 in Jutphaas. Zij overleed rond 1740.

112111438 viii. van Schaik, Gerrit. Gerrit werd geboren op 27 april 1741 in Jutphaas.

112111439 ix. van Schaik, Ariaentje. Ariaentje werd geboren op 13 maart 1744 in Jutphaas.

Meer over van Rossum, Joanna Antoni en van Schaik, Pieter Theunisse:

Huwelijk: 17 september 1725, Jutphaas.

11211144. van Schaik, Hendrik Theunisse.

Hendrik Theunisse werd geboren in augustus 1697 in Neereind. Hij werd gedoopt op 14 augustus 1697 te Jutphaas.. Hij overleed na 1756 op een leeftijd van meer dan 58 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters. Hij had een relatie met Onbekend rond 1755.

Meer over van Schaik, Hendrik Theunisse:

Geboorte: augustus 1697, Neereind.

Doopsel: 14 augustus 1697, Jutphaas.

Overlijden: na 1756.

Kinderen van Onbekend en van Schaik, Hendrik Theunisse

112111441 i. van Schaik, Jannigjen Hendrikzen. Jannigjen Hendrikzen werd geboren rond 1730. Zij overleed op 28 oktober 1793.

112111442 ii. van Schaik, Anthonia. Anthonia werd geboren rond 1730. Zij overleed voor 1793.

Meer over Onbekend en van Schaik, Hendrik Theunisse:

Huwelijk: rond 1755.

11211145. van Schaick, Theunis Theunisse.

Theunis Theunisse werd geboren voor 17 januari 1701 in Overeind. Hij werd gedoopt op 17 januari 1701 te Jutphaas.. Hij overleed op 11 mei 1786 in Utrecht op een leeftijd van meer dan 85 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters. Hij trouwde Versteen, Catrina op 17 januari 1736 in Utrecht.

Meer over van Schaick, Theunis Theunisse:

Doopsel: 17 januari 1701, Jutphaas.

Geboorte: voor 17 januari 1701, Overeind.

Beroep: 1760. koopman.

Residentie: 1786, Utrecht. Agter de Wal bij de Maliepoort.

Overlijden: 11 mei 1786, Utrecht.

Kinderen van Versteen, Catrina en van Schaick, Theunis Theunisse

112111451 i. van Schaick, Antonius Gerhardus. Antonius Gerhardus werd geboren op 23 oktober 1737 in Utrecht.

112111452 ii. van Schaick, nn. nn werd geboren op 26 maart 1741 in Utrecht. Deze persoon overleed op 26 maart 1741 te Utrecht.

Meer over Versteen, Catrina en van Schaick, Theunis Theunisse:

Huwelijk: 17 januari 1736, Utrecht.

Residentie: 1741, Utrecht. Koorstraet (2019: Choorstraat).

Het gebied van de Choorstraat was al sinds de tijd van de Romeinen een handelsplaats. Er lag een ‘vicus’, zoals de Romeinen hun handelsnederzettinkje naast hun legerkamp (het latere Domplein) noemden. Het zal geen toeval geweest zijn dat de Utrechters hier ook in de middeleeuwen hun eerste volwaardige handelswijk stichtten.

Stathe, zo noemden de middeleeuwers het eerste echte wijkje van Utrecht. Ze creëerden een centraal plein, en daaromheen bouwden ze hun houten huisjes. Midden op het plein kwam een kerk speciaal voor de burgers en de handel. Dat was de Buurkerk, die nu nog steeds met haar stompe toren een opvallend onderdeel van de Utrechtse skyline is – het is de kerk waar nu Museum Speelklok in zit.

Iedereen blij, totdat de handelaren gingen klagen. De Utrechters hadden de kerk door de eeuwen heen uitgebreid, en dat was ten koste gegaan van de ruimte op het handelsplein en de doorgaande wegen. En dat, terwijl de handel ook verveelvoudigd was. Uiteindelijk leidde dat tot een rigoureuze beslissing: de Utrechters sloopten de achterkant van de kerk. Precies op die plek loopt nu een straat met een verlenging naar de Stadhuisbrug, die ze naar het gesloopte gedeelte van de kerk hebben vernoemd. De achterkant van een kerk heet namelijk een koor. En ‘choor’, dat is simpelweg een ouderwetse spelling daarvan. Zo goor blijkt het er dus niet te zijn.

11211146. van Schaik, Jan Theunisse.

Jan Theunisse werd geboren op 6 september 1702 in Jutphaas. Hij overleed rond 1703 op een leeftijd van rond 3 maanden, 26 dagen. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.

Meer over van Schaik, Jan Theunisse:

Geboorte: 6 september 1702, Jutphaas.

Overlijden: rond 1703.

11211147. van Schaik, Jan Teunisse.

Jan Teunisse werd geboren op 26 september 1703 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.

Meer over van Schaik, Jan Teunisse:

Geboorte: 26 september 1703, Jutphaas.

11211148. van Schaik, Marie.

Marie werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.

Meer over van Schaik, Marie:

Geboorte: 28 februari 1706, Jutphaas.

11211149. van Schaik, Lijsbeth.

Lijsbeth werd geboren op 28 februari 1706 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Theunis Janssen en de Wit, Geertje Peters.

Meer over van Schaik, Lijsbeth:

Geboorte: 28 februari 1706, Jutphaas.

11211161. van Scaick, Maria.

Maria werd geboren op 8 november 1694. Zij was de dochter van van Schaick, Marie Jans.

Meer over van Scaick, Maria:

Geboorte: 8 november 1694.

Datum: 08 NOV 1694 Kind: Maria van Scaick Vader: N. [=onbekend] Moeder: Maria Jans van Scaick Getuige: Jannigie Jans Adres: neereijndt

11211181. van Schaick, Willemijntje.

Willemijntje werd geboren op 21 maart 1710 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Willem Jansse en van Noordeloos, Annigje Peters.

Meer over van Schaick, Willemijntje:

Geboorte: 21 maart 1710, Jutphaas.

11211211. van Schaick, Hermanus.

Hermanus werd geboren in 1728. Hij overleed in 1799 op een leeftijd van 71 jaren. Hij was de zoon van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.

Meer over van Schaick, Hermanus:

Geboorte: 1728.

Overlijden: 1799.

11211212. van Schaick, Cornelis Gerritsen.

Cornelis Gerritsen werd geboren in 1730. Hij was de zoon van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.

Meer over van Schaick, Cornelis Gerritsen:

Geboorte: 1730.

11211213. van Schaick, Adriana Gerritsen.

Adriana Gerritsen werd geboren in 1734. Zij was de dochter van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.

Meer over van Schaick, Adriana Gerritsen:

Geboorte: 1734.

11211214. van Schaick, Antonia Gerritsen.

Antonia Gerritsen werd geboren in 1736. Zij was de dochter van van Schaick, Gerrit Hendriks en Hollaar, Catharina.

Meer over van Schaick, Antonia Gerritsen:

Geboorte: 1736.

11212111. van Schaijk, Arien.

Arien werd geboren op 8 april 1724 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Gijsbregt en Velté, Maria.

Meer over van Schaijk, Arien:

Geboorte: 8 april 1724, Utrecht.

11212112. van Schaijk, Frans.

Frans werd geboren op 25 september 1729 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Gijsbregt en Velté, Maria.

Meer over van Schaijk, Frans:

Geboorte: 25 september 1729, Utrecht.

11212113. van Schaijk, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 17 oktober 1731 in Utrecht. Zij overleed rond 1736 at the age of rond 4 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van van Schaijk, Gijsbregt en Velté, Maria.

Meer over van Schaijk, Cornelia:

Geboorte: 17 oktober 1731, Utrecht.

Overlijden: rond 1736.

11213111. van Schaijk, Fredericus.

Fredericus werd geboren op 13 september 1722 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria. Hij had een relatie met de Wit, Anna rond 1740.

Meer over van Schaijk, Fredericus:

Geboorte: 13 september 1722, Utrecht.

Kinderen van de Wit, Anna en van Schaijk, Fredericus

+ 112131111 i. van Schaijk, Arie. Arie werd geboren op 25 maart 1740 in Werkhoven.

Meer over de Wit, Anna en van Schaijk, Fredericus:

Huwelijk: rond 1740.

11213112. van Schaijk, Aletta.

Aletta werd geboren op 21 december 1725 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

Meer over van Schaijk, Aletta:

Geboorte: 21 december 1725, Utrecht.

11213113. van Schaijk, Stephana.

Stephana werd geboren op 2 mei 1728 in Utrecht. Zij overleed op 23 maart 1814 in Loenen op een leeftijd van 85 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

Meer over van Schaijk, Stephana:

Geboorte: 2 mei 1728, Utrecht.

Overlijden: 23 maart 1814, Loenen.

11213114. van Schaijk, Maria.

Maria werd geboren op 15 oktober 1730 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

Meer over van Schaijk, Maria:

Geboorte: 15 oktober 1730, Utrecht.

11213115. van Schaik, Abraham.

Abraham werd geboren rond 1730 in Buren. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria. Hij trouwde Arni, Anthonetta rond 1760.

Meer over van Schaik, Abraham:

Geboorte: rond 1730, Buren.

Kinderen van Arni, Anthonetta en van Schaik, Abraham

112131151 i. van Schaik, Sara. Sara werd geboren op 14 augustus 1766 in Utrecht.

112131152 ii. van Schaik, Goverina. Goverina werd geboren op 13 juli 1771 in Utrecht.

Meer over Arni, Anthonetta en van Schaik, Abraham:

Huwelijk: rond 1760.

11213116. van Schaijk, Gijsje.

Gijsje werd geboren rond 1730 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

Opmerkingen bij van Schaijk, Gijsje

Haar zus Cornelia was matrina (getuige) van Johanna van Oostrum (1767). Tevens matrina van Cornelia van Oostrum (1770).

Meer over van Schaijk, Gijsje:

Geboorte: rond 1730, Utrecht.

11213117. van Schaijk, Teuntje.

Teuntje werd geboren rond 1730 in Utrecht?. Zij was de dochter van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

Meer over van Schaijk, Teuntje:

Geboorte: rond 1730, Utrecht?.

11213118. van Schaijk, Joannes.

Joannes werd geboren op 31 oktober 1732 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaijk, Abraham en van Dijck, Maria.

Meer over van Schaijk, Joannes:

Geboorte: 31 oktober 1732, Utrecht.

11611111. van Schaijk, Goossen.

Goossen werd geboren op 30 december 1764 in Tienhoven. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.

Meer over van Schaijk, Goossen:

Geboorte: 30 december 1764, Tienhoven.

11611112. van Schaijk, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 19 juli 1767 in Tienhoven. Zij was de dochter van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.

Meer over van Schaijk, Elisabeth:

Geboorte: 19 juli 1767, Tienhoven.

11611113. van Schaijk, Teunis.

Teunis werd geboren op 17 september 1769. Hij overleed voor 1770 op een leeftijd van minder dan 3 maanden, 15 dagen. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.

Meer over van Schaijk, Teunis:

Geboorte: 17 september 1769.

Overlijden: voor 1770.

11611114. van Schaik, Teunis.

Teunis werd geboren op 29 december 1770 in Tienhoven. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria. Hij trouwde Flegt, Johanna rond 1815.

Meer over van Schaik, Teunis:

Geboorte: 29 december 1770, Tienhoven.

Kinderen van Flegt, Johanna en van Schaik, Teunis

+ 116111141 i. van Schaik, Frank. Frank werd geboren op 16 februari 1817 in Tienhoven.

Meer over Flegt, Johanna en van Schaik, Teunis:

Huwelijk: rond 1815.

11611115. van Schaik, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 15 september 1775. Hij was de zoon van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.

Meer over van Schaik, Gijsbert:

Geboorte: 15 september 1775.

11611116. van Schaijk, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 17 november 1782 in Tienhoven. Zij was de dochter van van Schaijk, Frank Goossense en Sijpensteijn, Maria.

Meer over van Schaijk, Trijntje:

Geboorte: 17 november 1782, Tienhoven.

Generatie 9

112111431. van Schaik, Geertje Pieterse.

Geertje Pieterse werd geboren op 28 januari 1726 in Jutphaas. Zij overleed op 28 oktober 1793 in Utrecht op een leeftijd van 67 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Geertje Pieterse:

Geboorte: 28 januari 1726, Jutphaas.

Overlijden: 28 oktober 1793, Utrecht.

112111432. van Schaik, Anna.

Anna werd geboren op 3 december 1727 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Anna:

Geboorte: 3 december 1727, Jutphaas.

112111433. van Schaik, Joannes.

Joannes werd geboren op 24 augustus 1730 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Joannes:

Geboorte: 24 augustus 1730, Jutphaas.

112111434. van Schaik, Anthoni.

Anthoni werd geboren op 1 januari 1734 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Anthoni:

Geboorte: 1 januari 1734, Jutphaas.

112111435. van Schaik, Anna.

Anna werd geboren op 2 april 1735. Zij overleed rond 1737 at the age of rond 1 jaar, 8 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Anna:

Geboorte: 2 april 1735.

Overlijden: rond 1737.

112111436. van Schaik, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren op 13 maart 1737 in Utrecht. Zij overleed op 17 april 1818 in Amsterdam op een leeftijd van 81 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni. Zij trouwde van Vliet, Jacobus op 22 april 1758 in Utrecht.

Opmerkingen bij van Schaik, Anna Cornelia

Matrina (getuige) van Johanna van Oostrum (1767). Tevens matrina van Cornelia van Oostrum (1770).

Meer over van Schaik, Anna Cornelia:

Geboorte: 13 maart 1737, Utrecht.

Overlijden: 17 april 1818, Amsterdam.

Kinderen van van Schaik, Anna Cornelia en van Vliet, Jacobus

1121114361 i. van Vliet, Johannes. Johannes werd geboren op 17 september 1758 in Utrecht.

+ 1121114362 ii. van der Vliet, Johanna. Johanna werd geboren op 29 maart 1760 in Utrecht. Zij overleed op 4 september 1812 in Amsterdam.

1121114363 iii. van Vliet, Maria. Maria werd geboren op 12 april 1762 in Utrecht.

1121114364 iv. van Vliet, Antonius. Antonius werd geboren op 12 maart 1764 in Amsterdam. Hij overleed voor 1768 in Amsterdam.

1121114365 v. van der Vliet, Peter. Peter werd geboren op 13 augustus 1765 in Amsterdam.

1121114366 vi. van der Vliet, Antoni. Antoni werd geboren op 10 februari 1768 in Amsterdam.

1121114367 vii. van der Vliet, Cornelia. Cornelia werd geboren op 11 september 1770 in Amsterdam.

1121114368 viii. van der Vliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 17 januari 1773 in Amsterdam.

1121114369 ix. van der Vliet, Gerrit. Gerrit werd geboren op 4 mei 1775 in Amsterdam.

112111436A x. van der Vliet, Arie. Arie werd geboren op 14 februari 1778 in Amsterdam.

112111436B xi. van der Vliet, Adriana. Adriana werd geboren op 12 september 1780 in Amsterdam.

Meer over van Schaik, Anna Cornelia en van Vliet, Jacobus:

Huwelijk: 22 april 1758, Utrecht.

Residentie: 22 april 1758, Utrecht. Achter ’t Weijstraat, nu Twijnstraat.

Residentie: van 1764 tot 1780, Amsterdam.

Testament: 28 oktober 1793, Utrecht. Akte van scheiding (ivm overlijden).

112111437. van Schaik, Ariaentie.

Ariaentie werd geboren op 23 juli 1738 in Jutphaas. Zij overleed rond 1740 at the age of rond 1 jaar, 5 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Ariaentie:

Geboorte: 23 juli 1738, Jutphaas.

Overlijden: rond 1740.

112111438. van Schaik, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 27 april 1741 in Jutphaas. Hij was de zoon van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Gerrit:

Geboorte: 27 april 1741, Jutphaas.

112111439. van Schaik, Ariaentje.

Ariaentje werd geboren op 13 maart 1744 in Jutphaas. Zij was de dochter van van Schaik, Pieter Theunisse en van Rossum, Joanna Antoni.

Meer over van Schaik, Ariaentje:

Geboorte: 13 maart 1744, Jutphaas.

112111441. van Schaik, Jannigjen Hendrikzen.

Jannigjen Hendrikzen werd geboren rond 1730. Zij overleed op 28 oktober 1793 op een leeftijd van rond 63 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaik, Hendrik Theunisse.

Meer over van Schaik, Jannigjen Hendrikzen:

Geboorte: rond 1730.

Overlijden: 28 oktober 1793.

112111442. van Schaik, Anthonia.

Anthonia werd geboren rond 1730. Zij overleed voor 1793 at the age of minder dan rond 63 jaren. Zij was de dochter van van Schaik, Hendrik Theunisse.

Meer over van Schaik, Anthonia:

Geboorte: rond 1730.

Overlijden: voor 1793.

112111451. van Schaick, Antonius Gerhardus.

Antonius Gerhardus werd geboren op 23 oktober 1737 in Utrecht. Hij was de zoon van van Schaick, Theunis Theunisse en Versteen, Catrina.

Meer over van Schaick, Antonius Gerhardus:

Geboorte: 23 oktober 1737, Utrecht.

112111452. van Schaick, nn.

nn werd geboren op 26 maart 1741 in Utrecht. Deze persoon overleed op 26 maart 1741 in Utrecht op een leeftijd van 0 dagen. Deze persoon werd begraven op 26 maart 1741 te Utrecht. Deze persoon was het kind van van Schaick, Theunis Theunisse en Versteen, Catrina.

Meer over van Schaick, nn:

Geboorte: 26 maart 1741, Utrecht.

Overlijden: 26 maart 1741, Utrecht.

Begrafenis: 26 maart 1741, Utrecht. Catharijnekerk.

Groefbidder: Sesselaer

112131111. van Schaijk, Arie.

Arie werd geboren op 25 maart 1740 in Werkhoven. Hij was de zoon van van Schaijk, Fredericus en de Wit, Anna. Hij trouwde Brouwer, Jacomijn Gerrits op 5 januari 1779 in Schalkwijk.

Meer over van Schaijk, Arie:

Geboorte: 25 maart 1740, Werkhoven.

Kinderen van Brouwer, Jacomijn Gerrits en van Schaijk, Arie

1121311111 i. van Schaijk, Gerardus. Gerardus werd geboren in 1780 in Schalkwijk.

1121311112 ii. van Schaijk, Romert. Romert werd geboren op 16 september 1781 in Schalkwijk.

1121311113 iii. van Schaijk, Jannigje. Jannigje werd geboren op 30 januari 1789 in Schalkwijk. Zij overleed op 22 november 1812 in Schalkwijk.

1121311114 iv. van Schaijk, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1801. Hij overleed op 11 juni 1833 in Mijdrecht.

Meer over Brouwer, Jacomijn Gerrits en van Schaijk, Arie:

Huwelijk: 5 januari 1779, Schalkwijk.

112131151. van Schaik, Sara.

Sara werd geboren op 14 augustus 1766 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaik, Abraham en Arni, Anthonetta.

Meer over van Schaik, Sara:

Geboorte: 14 augustus 1766, Utrecht.

112131152. van Schaik, Goverina.

Goverina werd geboren op 13 juli 1771 in Utrecht. Zij was de dochter van van Schaik, Abraham en Arni, Anthonetta.

Meer over van Schaik, Goverina:

Geboorte: 13 juli 1771, Utrecht.

116111141. van Schaik, Frank.

Frank werd geboren op 16 februari 1817 in Tienhoven. Hij was de zoon van van Schaik, Teunis en Flegt, Johanna. Hij trouwde Reijerse, Teunisje op 28 oktober 1859 in Maarssen.

Meer over van Schaik, Frank:

Geboorte: 16 februari 1817, Tienhoven.

Kinderen van Reijerse, Teunisje en van Schaik, Frank

+ 1161111411 i. van Schaik, Melis. Melis werd geboren in 1862 in Breukelen – Nijenrode.

Meer over Reijerse, Teunisje en van Schaik, Frank:

Huwelijk: 28 oktober 1859, Maarssen.

Generatie 10

1121114361. van Vliet, Johannes.

Johannes werd geboren op 17 september 1758 in Utrecht. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van Vliet, Johannes:

Geboorte: 17 september 1758, Utrecht.

1121114362. van der Vliet, Johanna.

Johanna werd geboren op 29 maart 1760 in Utrecht. Zij overleed op 4 september 1812 in Amsterdam op een leeftijd van 52 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia. Zij trouwde Huijser, Johannes Hendricus op 11 april 1794 in Amsterdam.

Opmerkingen bij van der Vliet, Johanna

Toen Johanna van der Vliet met Johannes Huijzer trouwde, woonde zij op de hoek van de

Haarlemmerdijk.

Meer over van der Vliet, Johanna:

Geboorte: 29 maart 1760, Utrecht.

Overlijden: 4 september 1812, Amsterdam.

Kinderen van van der Vliet, Johanna en Huijser, Johannes Hendricus

11211143621 i. Huijzer, Anna. Anna werd geboren op 13 april 1797 in Amsterdam. Zij overleed op 5 augustus 1866 in Amsterdam.

11211143622 ii. Huijzer, Jacoba. Jacoba werd geboren op 16 april 1800 in Amsterdam. Zij overleed op 12 maart 1847 in Amsterdam.

11211143623 iii. Huijzer, Joannes. Joannes werd geboren op 21 oktober 1801 in Amsterdam. Hij overleed in 1870.

+ 11211143624 iv. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren op 20 april 1804 in Amsterdam. Hij overleed op 12 maart 1880 in Amsterdam.

Meer over van der Vliet, Johanna en Huijser, Johannes Hendricus:

Huwelijk: 11 april 1794, Amsterdam.

Toen Johanna van der Vliet met Johannes Huijzer trouwde, woonde zij op de hoek van de

Haarlemmerdijk.

1121114363. van Vliet, Maria.

Maria werd geboren op 12 april 1762 in Utrecht. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van Vliet, Maria:

Geboorte: 12 april 1762, Utrecht.

1121114364. van Vliet, Antonius.

Antonius werd geboren op 12 maart 1764 in Amsterdam. Hij overleed voor 1768 in Amsterdam op een leeftijd van minder dan 3 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van Vliet, Antonius:

Geboorte: 12 maart 1764, Amsterdam.

“zoon Antonius vader Jacobus van der Vlied moeder Anna Cornelia van Schaijik getuigen Baltes Janse Bom Geertruij van Schaijik pastor Lambertus Wijntjes doop 1764 03 12

religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 178 (folio 89v) #12.”

Overlijden: voor 1768, Amsterdam.

1121114365. van der Vliet, Peter.

Peter werd geboren op 13 augustus 1765 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van der Vliet, Peter:

Geboorte: 13 augustus 1765, Amsterdam.

1121114366. van der Vliet, Antoni.

Antoni werd geboren op 10 februari 1768 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Opmerkingen bij van der Vliet, Antoni

“zoon Antoni vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schajik getuigen Bart van der Boom

Cornelia van Schajik pastor Lambertus Wijntjes doop 1768 02 10 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 206 (folio 103v) #3.”

Meer over van der Vliet, Antoni:

Geboorte: 10 februari 1768, Amsterdam.

1121114367. van der Vliet, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 11 september 1770 in Amsterdam. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van der Vliet, Cornelia:

Geboorte: 11 september 1770, Amsterdam.

“dochter Cornelia vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaijik getuigen Baltus Boom

Geertruij van Schaijik pastor Lambertus Wijntjes doop 1770 09 11 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 222 (folio 111v) #17.”

1121114368. van der Vliet, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 17 januari 1773 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van der Vliet, Jacobus:

Geboorte: 17 januari 1773, Amsterdam.

“zoon Jacobus vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Gerrit van Schaik

Ariaantje van Schaik pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1773 01 17 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 238 (folio 119v) #10.”

1121114369. van der Vliet, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 4 mei 1775 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van der Vliet, Gerrit:

Geboorte: 4 mei 1775, Amsterdam.

“zoon Gerrit vader Jakobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Gerrit van Schaik

Cornelia van Schaik pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1775 05 04 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 254 (folio127v) #11.”

112111436A. van der Vliet, Arie.

Arie werd geboren op 14 februari 1778 in Amsterdam. Hij was de zoon van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van der Vliet, Arie:

Geboorte: 14 februari 1778, Amsterdam.

“zoon Arie vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Pieter van Rijn Geertruij van Louw pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1778 02 14 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 274 (folio 137v) #24.”

112111436B. van der Vliet, Adriana.

Adriana werd geboren op 12 september 1780 in Amsterdam. Zij was de dochter van van Vliet, Jacobus en van Schaik, Anna Cornelia.

Meer over van der Vliet, Adriana:

Geboorte: 12 september 1780, Amsterdam.

“dochter Adriana vader Jacobus van der Vliet moeder Cornelia van Schaik getuigen Willem Ramquin

Adriana van Schaik pastor Wilhelmus Reinerus Boom doop 1780 09 12 religie Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn bron 348 p. 293 (folio 147) #23.”

1121311111. van Schaijk, Gerardus.

Gerardus werd geboren in 1780 in Schalkwijk. Hij was de zoon van van Schaijk, Arie en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

Meer over van Schaijk, Gerardus:

Geboorte: 1780, Schalkwijk.

1121311112. van Schaijk, Romert.

Romert werd geboren op 16 september 1781 in Schalkwijk. Hij was de zoon van van Schaijk, Arie en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

Meer over van Schaijk, Romert:

Geboorte: 16 september 1781, Schalkwijk.

1121311113. van Schaijk, Jannigje.

Jannigje werd geboren op 30 januari 1789 in Schalkwijk. Zij overleed op 22 november 1812 in Schalkwijk op een leeftijd van 23 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van van Schaijk, Arie en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

Meer over van Schaijk, Jannigje:

Geboorte: 30 januari 1789, Schalkwijk.

Overlijden: 22 november 1812, Schalkwijk.

1121311114. van Schaijk, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1801. Hij overleed op 11 juni 1833 in Mijdrecht op een leeftijd van 32 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van Schaijk, Arie en Brouwer, Jacomijn Gerrits.

Meer over van Schaijk, Hendrik:

Geboorte: 1801.

Overlijden: 11 juni 1833, Mijdrecht.

1161111411. van Schaik, Melis.

Melis werd geboren in 1862 in Breukelen – Nijenrode. Hij was de zoon van van Schaik, Frank en Reijerse, Teunisje. Hij trouwde van Henten, Lammertje rond 1895.

Meer over van Schaik, Melis:

Geboorte: 1862, Breukelen – Nijenrode.

Kinderen van van Henten, Lammertje en van Schaik, Melis

+ 11611114111 i. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren in 1898.

Meer over van Henten, Lammertje en van Schaik, Melis:

Huwelijk: rond 1895.

Generatie 11

11211143621. Huijzer, Anna.

Anna werd geboren op 13 april 1797 in Amsterdam. Zij overleed op 5 augustus 1866 in Amsterdam op een leeftijd van 69 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna.

Meer over Huijzer, Anna:

Geboorte: 13 april 1797, Amsterdam.

Overlijden: 5 augustus 1866, Amsterdam.

11211143622. Huijzer, Jacoba.

Jacoba werd geboren op 16 april 1800 in Amsterdam. Zij overleed op 12 maart 1847 in Amsterdam op een leeftijd van 46 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna.

Meer over Huijzer, Jacoba:

Geboorte: 16 april 1800, Amsterdam.

Overlijden: 12 maart 1847, Amsterdam.

11211143623. Huijzer, Joannes.

Joannes werd geboren op 21 oktober 1801 in Amsterdam. Hij overleed in 1870 op een leeftijd van 68 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna.

Meer over Huijzer, Joannes:

Geboorte: 21 oktober 1801, Amsterdam.

Overlijden: 1870.

11211143624. Huijser, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 20 april 1804 in Amsterdam. Hij overleed op 12 maart 1880 in Amsterdam op een leeftijd van 75 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Johannes Hendricus en van der Vliet, Johanna. Hij trouwde Alberts, Adriana op 14 oktober 1829 in Amsterdam.

Meer over Huijser, Jacobus:

Geboorte: 20 april 1804, Amsterdam.

Beroep: van 11 juli 1855 tot 8 januari 1873. loodgieter.

Overlijden: 12 maart 1880, Amsterdam.

Residentie: 1852, Amsterdam. Prinsengracht 491.

Kinderen van Alberts, Adriana en Huijser, Jacobus

112111436241 i. Huijser, Adriana Maria. Adriana Maria werd geboren in 1830 in Amsterdam. Zij overleed op 28 februari 1891 in Amsterdam.

112111436242 ii. Huijser, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in 1831 in Amsterdam. Zij overleed op 21 april 1864 in Amsterdam.

112111436243 iii. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren in 1835 in Amsterdam. Hij overleed in 1836 in Amsterdam.

112111436244 iv. Huijser, Jacob. Jacob werd geboren in 1837 in Amsterdam. Hij overleed in 1838 in Amsterdam.

112111436245 v. Huijser, Jeanne Antoine. Jeanne Antoine werd geboren in 1839 in Amsterdam. Hij overleed op 10 juli 1894 in Amsterdam.

+ 112111436246 vi. Huijser, Jacob. Jacob werd geboren in 1842 in Amsterdam.

+ 112111436247 vii. Huijser, Carel Cornelis. Carel Cornelis werd geboren op 4 juni 1844 in Amsterdam. Hij overleed op 14 januari 1929 in Amsterdam.

+ 112111436248 viii. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 3 juni 1846 in Amsterdam. Hij overleed op 8 mei 1923.

112111436249 ix. Huijser, dochter. dochter werd geboren op 27 november 1848 in Amsterdam. Zij overleed op 27 november 1848 in Amsterdam.

Meer over Alberts, Adriana en Huijser, Jacobus:

Huwelijk: 14 oktober 1829, Amsterdam.

Jacobus was katholiek.

11611114111. van Schaik, Teunis.

Teunis werd geboren in 1898. Hij was de zoon van van Schaik, Melis en van Henten, Lammertje. Hij trouwde Valk, Alida Mechelina op 28 april 1921.

Meer over van Schaik, Teunis:

Geboorte: 1898.

Kinderen van Valk, Alida Mechelina en van Schaik, Teunis

+ 116111141111 i. van Schaik, Lambertus. Lambertus werd geboren op 25 december 1927 in Loosdrecht. Hij overleed op 2 april 2006 in Loosdrecht.

Meer over Valk, Alida Mechelina en van Schaik, Teunis:

Huwelijk: 28 april 1921.

Generatie 12

112111436241. Huijser, Adriana Maria.

Adriana Maria werd geboren in 1830 in Amsterdam. Zij overleed op 28 februari 1891 in Amsterdam op een leeftijd van 61 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

Meer over Huijser, Adriana Maria:

Geboorte: 1830, Amsterdam.

Overlijden: 28 februari 1891, Amsterdam.

112111436242. Huijser, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren in 1831 in Amsterdam. Zij overleed op 21 april 1864 in Amsterdam op een leeftijd van 33 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

Meer over Huijser, Johanna Wilhelmina:

Geboorte: 1831, Amsterdam.

Overlijden: 21 april 1864, Amsterdam.

112111436243. Huijser, Jacobus.

Jacobus werd geboren in 1835 in Amsterdam. Hij overleed in 1836 in Amsterdam op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

Meer over Huijser, Jacobus:

Geboorte: 1835, Amsterdam.

Overlijden: 1836, Amsterdam.

112111436244. Huijser, Jacob.

Jacob werd geboren in 1837 in Amsterdam. Hij overleed in 1838 in Amsterdam op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

Meer over Huijser, Jacob:

Geboorte: 1837, Amsterdam.

Overlijden: 1838, Amsterdam.

112111436245. Huijser, Jeanne Antoine.

Jeanne Antoine werd geboren in 1839 in Amsterdam. Hij overleed op 10 juli 1894 in Amsterdam op een leeftijd van 55 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

Meer over Huijser, Jeanne Antoine:

Geboorte: 1839, Amsterdam.

Overlijden: 10 juli 1894, Amsterdam.

112111436246. Huijser, Jacob.

Jacob werd geboren in 1842 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde Smit, Hendrika op 12 december 1866 in Amsterdam.

Meer over Huijser, Jacob:

Geboorte: 1842, Amsterdam.

Kinderen van Smit, Hendrika en Huijser, Jacob

1121114362461 i. Huijser, Jacobus Jacob. Jacobus Jacob werd geboren in 1868 in Amsterdam.

Meer over Smit, Hendrika en Huijser, Jacob:

Huwelijk: 12 december 1866, Amsterdam.

112111436247. Huijser, Carel Cornelis.

Carel Cornelis werd geboren op 4 juni 1844 in Amsterdam. Hij overleed op 14 januari 1929 in Amsterdam op een leeftijd van 84 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina op 8 januari 1873 in Amsterdam.

Meer over Huijser, Carel Cornelis:

Geboorte: 4 juni 1844, Amsterdam.

Residentie: 1851, Amsterdam. Tuinstraat 97.

Residentie: 1852, Amsterdam. Prinsengracht 491.

Residentie: 1853, Amsterdam. Prinsengracht 680.

Residentie: 1 januari 1866, Amsterdam. Buitengasthuis.

Beroep: 8 januari 1873. koperdraaier, milicien.

Residentie: rond 1874, Amsterdam. Goudsbloemstraat 135 kelder.

Residentie: rond 1876, Amsterdam. Goudsbloemstraat 108.

Residentie: rond 1877, Amsterdam. Goudsbloemstraat 118.

Residentie: rond 1878, Amsterdam. Marnixstraat 13 k.

Residentie: 1883, Amsterdam. Marnixstraat 169.

Residentie: rond 1885, Amsterdam. Marnixstraat 171.

Residentie: rond 1888. Tichelstraat 20.

Residentie: rond 1890, Amsterdam. Lijnbaansgracht 19.

Residentie: rond 1892, Amsterdam. Laurierstraat 45 onder achterkamer.

Beroep: 20 januari 1898. lantaarnopsteker.

Residentie: 1921, Amsterdam. Fahrenheitstr 26.

Beroep: 1922. invaliditeit IR 129560.

Residentie: 14 november 1922, Amsterdam. Singel 273.

Residentie: 1922, Den Haag. Azaleastraat 86.

Residentie: 28 april 1924, Amsterdam. N.Looyerdwarsstr 12 (Nu: eerste looiersdwarsstraat).

Overlijden: 14 januari 1929, Amsterdam.

Het familiegraf van “Heintje’s” ouders is op ‘De Vraag’ in A’dam, Overtoomscheveld.

Adres: 29 december 1921, Fahrenheitstraat 26, Amsterdam

Kinderen van Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina en Huijser, Carel Cornelis

+ 1121114362471 i. Huijser, Adriana. Adriana werd geboren op 23 augustus 1874 in Amsterdam. Zij overleed op 1 maart 1921 in Bloemendaal.

+ 1121114362472 ii. Huijser, Hendrika. Hendrika werd geboren op 22 oktober 1879 in Amsterdam. Zij overleed op 9 april 1948 in Haarlemmermeer.

1121114362473 iii. Huijser, Carel Cornelis. Carel Cornelis werd geboren op 6 september 1883 in Amsterdam.

+ 1121114362474 iv. Huijser, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Amsterdam. Hij overleed in 1937 in Johannesburg.

Meer over Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina en Huijser, Carel Cornelis:

Huwelijk: 8 januari 1873, Amsterdam.

112111436248. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 3 juni 1846 in Amsterdam. Hij overleed op 8 mei 1923 op een leeftijd van 76 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana. Hij trouwde van Eerde, Titia op 1 april 1877 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Huijser, Gijsbert

Loodgieter

Meer over Huijser, Gijsbert:

Geboorte: 3 juni 1846, Amsterdam.

Overlijden: 8 mei 1923.

Huwelijk: 1 april 1877.

Kinderen van van Eerde, Titia en Huijser, Gijsbert

+ 1121114362481 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 10 oktober 1876. Hij overleed op 27 april 1925.

1121114362482 ii. Huijser, Jacobus. Jacobus werd geboren in 1883 in Amsterdam.

Meer over van Eerde, Titia en Huijser, Gijsbert:

Huwelijk: 1 april 1877, Amsterdam.

112111436249. Huijser, dochter.

dochter werd geboren op 27 november 1848 in Amsterdam. Zij overleed op 27 november 1848 in Amsterdam op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Huijser, Jacobus en Alberts, Adriana.

Meer over Huijser, dochter:

Geboorte: 27 november 1848, Amsterdam.

Overlijden: 27 november 1848, Amsterdam.

116111141111. van Schaik, Lambertus.

Lambertus werd geboren op 25 december 1927 in Loosdrecht. Hij overleed op 2 april 2006 in Loosdrecht op een leeftijd van 78 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van Schaik, Teunis en Valk, Alida Mechelina. Hij trouwde Krook, Maria op 27 mei 1953 in Loosdrecht.

Meer over van Schaik, Lambertus:

Geboorte: 25 december 1927, Loosdrecht.

Overlijden: 2 april 2006, Loosdrecht.

Kinderen van Krook, Maria en van Schaik, Lambertus

1161111411111 i. van Schaik, Cornelia Hendrika (Corinth) . Cornelia Hendrika werd geboren in 1953.

1161111411112 ii. van Schaik, Teunis. Teunis werd geboren in 1955 in Loosdrecht.

1161111411113 iii. van Schaik, Alida Mechelina. Alida Mechelina werd geboren in 1960.

1161111411114 iv. van Schaik, Hendrik Aalbert. Hendrik Aalbert werd geboren in 1962 in Loosdrecht.

Meer over Krook, Maria en van Schaik, Lambertus:

Huwelijk: 27 mei 1953, Loosdrecht.

Generatie 13

1121114362461. Huijser, Jacobus Jacob.

Jacobus Jacob werd geboren in 1868 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Jacob en Smit, Hendrika.

Meer over Huijser, Jacobus Jacob:

Geboorte: 1868, Amsterdam.

1121114362471. Huijser, Adriana.

Adriana werd geboren op 23 augustus 1874 in Amsterdam. Zij overleed op 1 maart 1921 in Bloemendaal op een leeftijd van 46 jaren, 6 maanden. Zij werd begraven op 5 maart 1921 te Amsterdam. Zij was de dochter van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Zij trouwde Haboldt, Pieter op 20 januari 1898 in Amsterdam.

Meer over Huijser, Adriana:

Geboorte: 23 augustus 1874, Amsterdam.

Overlijden: 1 maart 1921, Bloemendaal.

Begrafenis: 5 maart 1921, Amsterdam.

Kinderen van Huijser, Adriana en Haboldt, Pieter

+ 11211143624711 i. Haboldt, Karel. Karel werd geboren in 1900 in Amsterdam. Hij overleed in 1970 in Amsterdam.

Meer over Huijser, Adriana en Haboldt, Pieter:

Huwelijk: 20 januari 1898, Amsterdam.

Scheiding: 17 juni 1905, Amsterdam.

Op verzoek van Pieter Haboldt, deurwaarder Willem Abspoel. Akte slechts deels beschikbaar.

1121114362472. Huijser, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 22 oktober 1879 in Amsterdam. Zij overleed op 9 april 1948 in Haarlemmermeer op een leeftijd van 68 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 22 december 1904 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Huijser, Hendrika

Oma Jonge Vos-Huijser Haar broer Jan was in 1914 gedeserteerd en naar Zuid Afrika geëmigreerd. Het verhaal gaat, dat hij op reis naar Zuid Afrika slaags raakte met de kapitein die -naar zijn idee- een passagier onrechtvaardig behandelde. Hij wist later te ontsnappen door voor de kust van boord te springen.

Heintje was een helderziende vrouw, een zeer sterke persoonlijkheid en zij hield zich bezig met spiritisme. Toen hun winkel niet zo best liep heeft zij zich (noodgedwongen) ook met waarzeggen bezig gehouden. Zij werd eens uitgedaagd door een collega van opa Hendrik, waarop zij reageerde : “Het is beter, dat maar niet te doen” en vervolgens: “Ach,

gaat u toch naar uw vrouw toe en laat die griet in de steek.”

Eén van haar kleindochters, Carla kreeg de bijnaam “Juffer de bonk”.

De drie zonen krijgen niet de kans hun favoriete beroep uit te kiezen: Harry wou op zee, maar

werd schoenhandelaar/boekhouder; Karel en Jan vergelijkbaar.

Meer over Huijser, Hendrika:

Geboorte: 22 oktober 1879, Amsterdam.

Beroep: winkelier.

Residentie: van 1936 tot 1948, Badhoevedorp. Reigerstraat nummer 9?.

Overlijden: 9 april 1948, Haarlemmermeer.

Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

+ 11211143624721 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 14 december 1905 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

+ 11211143624722 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op 18 maart 1908 in Amsterdam. Hij overleed op 20 september 1940 in Bloemendaal.

+ 11211143624723 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 8 december 1909 in Amsterdam. Hij overleed op 16 januari 1986 in Hilversum.

Meer over Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 22 december 1904, Amsterdam.

1121114362473. Huijser, Carel Cornelis.

Carel Cornelis werd geboren op 6 september 1883 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina.

Opmerkingen bij Huijser, Carel Cornelis

Zowel Carel Cornelis Huijser van 1844 als deze CC woonden aan de Marnixstraat 169. Daarom ben ik er van uit gegaan, dat hij een zoon is van.

Meer over Huijser, Carel Cornelis:

Geboorte: 6 september 1883, Amsterdam.

Residentie: 1883, Amsterdam. Marnixstraat 169.

Residentie: rond 1885, Amsterdam. Tichelstraat 20.

Residentie: rond 1890, Amsterdam. Lijnbaansgracht 19.

1121114362474. Huijser, Jan.

Jan werd geboren in 1885 in Amsterdam. Hij overleed in 1937 in Johannesburg op een leeftijd van 52 jaren. Hij was de zoon van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Hij trouwde NN, Minny in 1910 in Johannesburg.

Opmerkingen bij Huijser, Jan

Hij is rond 1900 gedeserteerd (als dienstplichtig militair) en gevlucht naar Zuid Afrika. Het

verhaal gaat ook, dat hij aan boord van een schip was en voor de kust van Zuid Afrika van boord

zou zijn gesprongen.

Meer over Huijser, Jan:

Geboorte: 1885, Amsterdam.

Overlijden: 1937, Johannesburg.

Kinderen van NN, Minny en Huijser, Jan

+ 11211143624741 i. Huijser, Piet. Piet werd geboren in 1910 in Johannesburg.

+ 11211143624742 ii. Huijser, Elizabeth. Elizabeth werd geboren in 1915 in Johannesburg.

11211143624743 iii. Huijser, William. William werd geboren in 1920 in Johannesburg.

Meer over NN, Minny en Huijser, Jan:

Huwelijk: 1910, Johannesburg.

1121114362481. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 10 oktober 1876. Hij overleed op 27 april 1925 op een leeftijd van 48 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia. Hij trouwde van der Wiele, Dirkje op 20 augustus 1903 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Huijser, Gijsbert

Pakhuisknecht

Meer over Huijser, Gijsbert:

Geboorte: 10 oktober 1876.

Overlijden: 27 april 1925.

Kinderen van van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert

+ 11211143624811 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 5 mei 1904.

Opmerkingen van van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert:

Vader bruid: Pieter van der Wiele

Moeder bruid: Louisa Ros

Meer over van der Wiele, Dirkje en Huijser, Gijsbert:

Huwelijk: 20 augustus 1903, Amsterdam.

1121114362482. Huijser, Jacobus.

Jacobus werd geboren in 1883 in Amsterdam. Hij was de zoon van Huijser, Gijsbert en van Eerde, Titia.

Meer over Huijser, Jacobus:

Geboorte: 1883, Amsterdam.

1161111411111. van Schaik, Cornelia Hendrika.

Cornelia Hendrika werd geboren in 1953. Zij is de dochter van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.

Meer over van Schaik, Cornelia Hendrika:

Geboorte: 1953.

1161111411112. van Schaik, Teunis.

Teunis werd geboren in 1955 in Loosdrecht. Hij is de zoon van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.

Meer over van Schaik, Teunis:

Geboorte: 1955, Loosdrecht.

1161111411113. van Schaik, Alida Mechelina.

Alida Mechelina werd geboren in 1960. Zij is de dochter van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.

Meer over van Schaik, Alida Mechelina:

Geboorte: 1960.

1161111411114. van Schaik, Hendrik Aalbert.

Hendrik Aalbert werd geboren in 1962 in Loosdrecht. Hij is de zoon van van Schaik, Lambertus en Krook, Maria.

Meer over van Schaik, Hendrik Aalbert:

Geboorte: 1962, Loosdrecht.

Generatie 14

11211143624711. Haboldt, Karel.

Karel werd geboren in 1900 in Amsterdam. Hij overleed in 1970 in Amsterdam op een leeftijd van 70 jaren. Hij was de zoon van Haboldt, Pieter en Huijser, Adriana. Hij trouwde Mulder, To in 1920 in Amsterdam.

Meer over Haboldt, Karel:

Geboorte: 1900, Amsterdam.

Overlijden: 1970, Amsterdam.

Kinderen van Mulder, To en Haboldt, Karel

112111436247111 i. Haboldt, Karel. Karel werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij overleed in 1985 in Australie.

+ 112111436247112 ii. Haboldt, Wim. Wim werd geboren in 1920 in Amsterdam.

112111436247113 iii. Haboldt, To. To werd geboren in 1920 in Amsterdam.

112111436247114 iv. Haboldt, Joop. Joop werd geboren in 1920 in Amsterdam.

Meer over Mulder, To en Haboldt, Karel:

Huwelijk: 1920, Amsterdam.

11211143624721. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 14 december 1905 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Snijdelaar, Catharina Jacoba op 8 augustus 1929 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van “Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met

zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Jan deed de

inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn zoon Henk leidt het

schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde in Badhoevedorp en was naast

zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging Lijnden).

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 14 december 1905, Amsterdam.

Overlijden: 1988, Amsterdam.

Beroep: schoenhandelaar.

Beroep: 1929. boekhouder.

Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik

+ 112111436247211 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 18 juni 1930 in Amsterdam.

+ 112111436247212 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op 11 september 1931 in Amsterdam.

+ 112111436247213 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 19 november 1934 in Amsterdam.

Meer over Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 8 augustus 1929, Amsterdam.

11211143624722. Jonge Vos, Karel Cornelis.

Karel Cornelis werd geboren op 18 maart 1908 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 5 april 1908 te Amsterdam.. Hij overleed op 20 september 1940 in Bloemendaal op een leeftijd van 32 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 24 juli 1930 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij bekend als een fijne vent, vol humor en een goede vertegenwoordiger.

GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater uit Vogelenzang het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt.

Meer over Jonge Vos, Karel Cornelis:

Geboorte: 18 maart 1908, Amsterdam.

No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh .

Doop: 5 april 1908, Amsterdam.

Gedoopt (NH) 05-04-1908 te Amsterdam. No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh

Beroep: geschat rond 1935. entertainer, vertegenwoordiger.

Beroep: 24 juli 1930, Amsterdam. Handelsreiziger.

Overlijden: 20 september 1940, Bloemendaal. nm 14:00 uur.

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater uit Vogelenzang het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt.

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis

+ 112111436247221 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam. Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo.

+ 112111436247222 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 17 maart 1935 in Amsterdam. Hij overleed op 7 december 2000 in Portland.

112111436247223 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 11 februari 1937 in Haarlem.

Meer over Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis:

Huwelijk: 24 juli 1930, Amsterdam.

11211143624723. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 8 december 1909 in Amsterdam. Hij overleed op 16 januari 1986 in Hilversum op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam..

Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan

Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947 had hij samen met zijn broer

Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Hij kocht de collectie

in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel voor kleur en mode. Na de

scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi

op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en schoonschrijven en maakte zelf

de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen. Tijdens de oorlogsjaren was Jan

hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf onderduiken.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 8 december 1909, Amsterdam.

Overlijden: 16 januari 1986, Hilversum.

Beroep: schoenhandelaar.

Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan

112111436247231 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op 8 juni 1936 in Hilversum. Zij overleed op 29 september 1989 in Hilversum.

+ 112111436247232 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren op 3 april 1939 in Hilversum.

+ 112111436247233 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 30 december 1948 in Hilversum.

+ 112111436247234 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 20 november 1951 in Hilversum.

Meer over Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1934, Amsterdam.

Meer over van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1961, Amsterdam.

11211143624741. Huijser, Piet.

Piet werd geboren in 1910 in Johannesburg. Hij is de zoon van Huijser, Jan en NN, Minny. Hij trouwde NN, Minny geschat rond 1940.

Meer over Huijser, Piet:

Geboorte: 1910, Johannesburg.

Kinderen van NN, Minny en Huijser, Piet

112111436247411 i. Huijser, Johanna. Johanna werd geboren in 1940 in Johannesburg.

Meer over NN, Minny en Huijser, Piet:

Huwelijk: geschat rond 1940.

11211143624742. Huijser, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren in 1915 in Johannesburg. Zij is de dochter van Huijser, Jan en NN, Minny. Zij trouwde Carstens, Pete rond 1940.

Meer over Huijser, Elizabeth:

Geboorte: 1915, Johannesburg.

Kinderen van Huijser, Elizabeth en Carstens, Pete

112111436247421 i. Carstens, David. David werd geboren rond 1940.

Meer over Huijser, Elizabeth en Carstens, Pete:

Huwelijk: rond 1940.

11211143624743. Huijser, William.

William werd geboren in 1920 in Johannesburg. Hij is de zoon van Huijser, Jan en NN, Minny.

Meer over Huijser, William:

Geboorte: 1920, Johannesburg.

11211143624811. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren op 5 mei 1904. Hij was de zoon van Huijser, Gijsbert en van der Wiele, Dirkje. Hij trouwde Buis, Maria Catharina Elisabeth op 24 januari 1929.

Meer over Huijser, Gijsbert:

Geboorte: 5 mei 1904.

Kinderen van Buis, Maria Catharina Elisabeth en Huijser, Gijsbert

112111436248111 i. Huijser, Gijsbert. Gijsbert werd geboren in oktober 1930.

Meer over Buis, Maria Catharina Elisabeth en Huijser, Gijsbert:

Huwelijk: 24 januari 1929.

Generatie 15

112111436247111. Haboldt, Karel.

Karel werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij overleed in 1985 in Australie op een leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van Haboldt, Karel en Mulder, To.

Opmerkingen bij Haboldt, Karel

Hij is tweemaal getrouwd, in Australie, met dezelfde vrouw.

Meer over Haboldt, Karel:

Geboorte: 1920, Amsterdam.

Overlijden: 1985, Australie.

112111436247112. Haboldt, Wim.

Wim werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij is de zoon van Haboldt, Karel en Mulder, To. Hij trouwde Kool, Agaath in 1940 in Australie.

Meer over Haboldt, Wim:

Geboorte: 1920, Amsterdam.

Kinderen van Kool, Agaath en Haboldt, Wim

1121114362471121 i. Haboldt, zoon. zoon werd geboren in 1940 in Australie.

1121114362471122 ii. Haboldt, dochter. dochter werd geboren in 1940 in Australie.

Meer over Kool, Agaath en Haboldt, Wim:

Huwelijk: 1940, Australie.

112111436247113. Haboldt, To.

To werd geboren in 1920 in Amsterdam. Zij is de dochter van Haboldt, Karel en Mulder, To. Zij trouwde van Duren, Koos in 1940 in Australie.

Meer over Haboldt, To:

Geboorte: 1920, Amsterdam.

Meer over Haboldt, To en van Duren, Koos:

Huwelijk: 1940, Australie.

112111436247114. Haboldt, Joop.

Joop werd geboren in 1920 in Amsterdam. Hij is de zoon van Haboldt, Karel en Mulder, To.

Meer over Haboldt, Joop:

Geboorte: 1920, Amsterdam.

112111436247211. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 18 juni 1930 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in juli 1958 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 18 juni 1930, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.

1121114362472111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 20 september 1959 in Badhoevedorp.

1121114362472112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 21 februari 1962 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.:

Huwelijk: juli 1958, Badhoevedorp.

112111436247212. Jonge Vos, Catharina Johanna.

Catharina Johanna werd geboren op 11 september 1931 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde Hogenbirk, Joh. in 1955 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna:

Geboorte: 11 september 1931, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.

1121114362472121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.

1121114362472122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.:

Huwelijk: 1955, Badhoevedorp.

112111436247213. Jonge Vos, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 19 november 1934 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij trouwde Poortvliet, Josina Christina op 31 oktober 1961 in Badhoevedorp.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Jan

Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog het kenmerk van een hardlopende

struisvogel met “Nu-FIT”.

Meer over Jonge Vos, Hendrik Jan:

Geboorte: 19 november 1934, Amsterdam.

Beroep: schoenhandelaar.

Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan

+ 1121114362472131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 12 oktober 1962 in Badhoevedorp.

1121114362472132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 8 juli 1965 in Badhoevedorp. Hij overleed op 26 april 2004 in Hoofddorp.

Meer over Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan:

Huwelijk: 31 oktober 1961, Badhoevedorp.

112111436247221. Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam. Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo op een leeftijd van 85 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 22 mei 1952 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida:

Geboorte: 22 juni 1932, Amsterdam.

Overlijden: 29 oktober 2017, Ermelo.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 1121114362472211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem.

+ 1121114362472212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden.

+ 1121114362472213 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 22 mei 1952, Haarlem.

112111436247222. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 17 maart 1935 in Amsterdam. Hij overleed op 7 december 2000 in Portland op een leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 27 juli 1955 in Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in 1972 in Wateringen.. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel Dorthe Ilse op 11 februari 1989 in Oregon (CAN)..

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide, Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas), Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als

1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf, houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of software engineer zijn.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 17 maart 1935, Amsterdam.

Overlijden: 7 december 2000, Portland.

20:30 uur west coast USA time

Hans Jonge Vos Hans Jonge Vos, the love of my life, passed away on December 7th 2000. A funeral

service will be held at 11:00AM, Friday, December 15th 2000, at Zion’s Lutheran Church, located

at 1015 SW 18th in Portland, OR. The burial will take place following the funeral service at

Lake Oswego Pioneer Cemetery, located at 16525 Stafford Road in Lake Oswego, In lieu of flowers,

his wife Christel, suggests remembrances to: West Wing Intensive Care Unit, Legacy Emmanuel

hospital, Portland, OR, where Hans and Christel received the utmost of care, warmth, and love. A

reception will take place on Dec 17th 2000, at 10:30AM immediately following the 9:30 AM German

Christmas Service in the meeting room of Zion’s Lutheran Church, located at 1015 SW 18th in

Portland, OR All those who loved and cared so deeply for my Hans are warmly invited.

Grafsteen: zijn grafsteen draagt de incriptie : “Dat blijft bestaan wat in liefde is gedaan” een regel uit een lied van het Apostolisch Genootschap.

Beroep: systeemanalist.

Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

1121114362472221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 22 maart 1960 in Zeist.

1121114362472222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 3 januari 1964 in Leiderdorp.

1121114362472223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 13 februari 1965 in Leiderdorp.

+ 1121114362472224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 9 augustus 1968 in Leiden.

Meer over Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 27 juli 1955, Bilthoven.

Meer over van de Voorde, Josephine en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1972, Wateringen.

Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 11 februari 1989, Oregon (CAN).

112111436247223. Jonge Vos, Carla Christina.

Carla Christina werd geboren op 11 februari 1937 in Haarlem. Zij is de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij had een relatie met van Zanen, Barteld.

Meer over Jonge Vos, Carla Christina:

Geboorte: 11 februari 1937, Haarlem.

Beroep: secretaresse.

Huwelijk: geschat rond 1974.

Meer over Jonge Vos, Carla Christina en van Zanen, Barteld:

Alterneer huwelijk: geschat rond 1975.

112111436247231. Jonge Vos, Sophia Hendrika.

Sophia Hendrika werd geboren op 8 juni 1936 in Hilversum. Zij overleed op 29 september 1989 in Hilversum op een leeftijd van 53 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia.

Meer over Jonge Vos, Sophia Hendrika:

Geboorte: 8 juni 1936, Hilversum.

Overlijden: 29 september 1989, Hilversum.

Beroep: pianiste.

112111436247232. Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Hendrika Catharina werd geboren op 3 april 1939 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Lansdorp, Marius A. op 31 oktober 1963 in Hilversum. Zij trouwde tevens van Basten, Aarnout op 27 augustus 1997 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina:

Geboorte: 3 april 1939, Hilversum.

Beroep: leerkracht basisonderwijs, schilderes.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.

1121114362472321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren op 26 april 1964 in Hilversum.

1121114362472322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op 3 maart 1966 in Amersfoort.

1121114362472323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 27 juni 1967 in Seoul.

1121114362472324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op 10 juni 1974 in Amersfoort.

1121114362472325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op 4 september 1977 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.:

Huwelijk: 31 oktober 1963, Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en van Basten, Aarnout:

Huwelijk: 27 augustus 1997, Hilversum.

112111436247233. Jonge Vos, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 30 december 1948 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes, Michiel in 1976 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje:

Geboorte: 30 december 1948, Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN

1121114362472331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 4 september 1972 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN:

Huwelijk: 1975, Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel

1121114362472332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 9 november 1977 in Hilversum.

1121114362472333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op 7 november 1980 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel:

Huwelijk: 1976, Hilversum.

112111436247234. Jonge Vos, Machteld.

Machteld werd geboren op 20 november 1951 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.

Meer over Jonge Vos, Machteld:

Geboorte: 20 november 1951, Hilversum.

Beroep: secretaresse.

Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor

1121114362472341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 9 juni 1972 in Bunschoten.

1121114362472342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 20 april 1974 in Bunschoten.

1121114362472343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 16 augustus 1975 in Bunschoten.

Meer over Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor:

Huwelijk: 1970, Bunschoten.

112111436247411. Huijser, Johanna.

Johanna werd geboren in 1940 in Johannesburg. Zij is de dochter van Huijser, Piet en NN, Minny.

Meer over Huijser, Johanna:

Geboorte: 1940, Johannesburg.

112111436247421. Carstens, David.

David werd geboren rond 1940. Hij is de zoon van Carstens, Pete en Huijser, Elizabeth.

Meer over Carstens, David:

Geboorte: rond 1940.

112111436248111. Huijser, Gijsbert.

Gijsbert werd geboren in oktober 1930. Hij is de zoon van Huijser, Gijsbert en Buis, Maria Catharina Elisabeth. Hij trouwde Meinders, Nel geschat rond 1955.

Meer over Huijser, Gijsbert:

Geboorte: oktober 1930.

Meer over Meinders, Nel en Huijser, Gijsbert:

Huwelijk: geschat rond 1955.

Generatie 16

1121114362471121. Haboldt, zoon.

zoon werd geboren in 1940 in Australie. Hij is de zoon van Haboldt, Wim en Kool, Agaath.

Meer over Haboldt, zoon:

Geboorte: 1940, Australie.

1121114362471122. Haboldt, dochter.

dochter werd geboren in 1940 in Australie. Zij is de dochter van Haboldt, Wim en Kool, Agaath.

Meer over Haboldt, dochter:

Geboorte: 1940, Australie.

1121114362472111. van Millingen, Karin.

Karin werd geboren op 20 september 1959 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Saaksma, Edwin op 12 oktober 1983 in Hoofddorp.

Meer over van Millingen, Karin:

Geboorte: 20 september 1959, Badhoevedorp.

Meer over van Millingen, Karin en Saaksma, Edwin:

Huwelijk: 12 oktober 1983, Hoofddorp.

1121114362472112. van Millingen, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 21 februari 1962 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.

Meer over van Millingen, Jolanda:

Geboorte: 21 februari 1962, Badhoevedorp.

1121114362472121. Hogenbirk, Johan.

Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.

Meer over Hogenbirk, Johan:

Geboorte: 1958, Badhoevedorp.

1121114362472122. Hogenbirk, Arnold.

Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.

Meer over Hogenbirk, Arnold:

Geboorte: 1961, Badhoevedorp.

1121114362472131. Jonge Vos, Marianna.

Marianna werd geboren op 12 oktober 1962 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 17 augustus 1990 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Marianna:

Geboorte: 12 oktober 1962, Badhoevedorp.

Beroep: pedagogisch consulent.

Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard

11211143624721311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 16 januari 1991 in Haarlem.

11211143624721312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 7 januari 1994 in Haarlem.

11211143624721313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 11 maart 1996 in Neede.

Meer over Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard:

Huwelijk: 17 augustus 1990, Haarlem.

1121114362472132. Jonge Vos, Robert.

Robert werd geboren op 8 juli 1965 in Badhoevedorp. Hij overleed op 26 april 2004 in Hoofddorp op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 15 mei 2002 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Robert:

Geboorte: 8 juli 1965, Badhoevedorp.

Overlijden: 26 april 2004, Hoofddorp.

Meer over Perez, Milagros Gelina en Jonge Vos, Robert:

Huwelijk: 15 mei 2002, Badhoevedorp.

1121114362472211. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde met Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 22 augustus 1953, Haarlem.

Beroep: 1 januari 1992. adjunct directeur verpleeghuis.

Beroep: 1 januari 1994. hoofd beheer.

Beroep: 1 augustus 1996. accountmanager ICT.

Beroep: 1 maart 2003. recreatiemanager.

Beroep: 1 januari 2007. galeriehouder.

Beroep: 1 maart 2016. gepensioneerd.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

11211143624722111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.

11211143624722112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 26 augustus 1986, Alkmaar.

1121114362472212. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Rabbers, Marja op 18 oktober 1979 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Martin Alfred:

Geboorte: 17 december 1954, IJmuiden.

Beroep: rijinstructeur, PR-medewerker.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

11211143624722121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar.

11211143624722122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar.

11211143624722123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred:

Huwelijk: 18 oktober 1979, Alkmaar.

1121114362472213. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk. Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 31 oktober 1982 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 19 oktober 1993 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree op 20 september 2008.

Meer over Tienkamp, Karen Christina:

Geboorte: 1 mei 1961, Heemskerk.

: Karen.

Beroep: musicus.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan

11211143624722131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar.

11211143624722132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan:

Huwelijk: 31 oktober 1982, Alkmaar.

Scheiding: rond 1992.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Welbergen, Rob:

: FROM 1992, Harderwijk.

Huwelijk: 19 oktober 1993, Harderwijk.

Scheiding: rond 2007, Harderwijk.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Smit, Desiree:

Huwelijk: 20 september 2008.

1121114362472221. Jonge Vos, Robert Johannes.

Robert Johannes werd geboren op 22 maart 1960 in Zeist. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Meer over Jonge Vos, Robert Johannes:

Geboorte: 22 maart 1960, Zeist.

1121114362472222. Jonge Vos, Taco Hendrik.

Taco Hendrik werd geboren op 3 januari 1964 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Meer over Jonge Vos, Taco Hendrik:

Geboorte: 3 januari 1964, Leiderdorp.

Beroep: hovenier.

1121114362472223. Jonge Vos, Eric Leonard.

Eric Leonard werd geboren op 13 februari 1965 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Eric Leonard

Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij heeft een aantal keren in Japan

opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam en samenwonend met André de

Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

Meer over Jonge Vos, Eric Leonard:

Geboorte: 13 februari 1965, Leiderdorp.

Beroep: illusionist.

1121114362472224. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

Alexander Christiaan werd geboren op 9 augustus 1968 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1 november 1991 in Leiden.

Meer over Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Geboorte: 9 augustus 1968, Leiden.

Beroep: graficus.

Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan

11211143624722241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 16 oktober 1994 in Leiden.

Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Huwelijk: 1 november 1991, Leiden.

1121114362472321. Lansdorp, Catharina Hendrika.

Catharina Hendrika werd geboren op 26 april 1964 in Hilversum. Zij is de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Lansdorp, Catharina Hendrika:

Geboorte: 26 april 1964, Hilversum.

1121114362472322. Lansdorp, Vincent Johannes.

Vincent Johannes werd geboren op 3 maart 1966 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Lansdorp, Vincent Johannes:

Geboorte: 3 maart 1966, Amersfoort.

1121114362472323. Lansdorp, Sung Il.

Sung Il werd geboren op 27 juni 1967 in Seoul. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Opmerkingen bij Lansdorp, Sung Il

Geadopteerd.

Meer over Lansdorp, Sung Il:

Geboorte: 27 juni 1967, Seoul.

1121114362472324. Jonge Vos, Tobias Marius.

Tobias Marius werd geboren op 10 juni 1974 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Tobias Marius

Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha de familienaam Jonge Vos

aangenomen.

Meer over Jonge Vos, Tobias Marius:

Geboorte: 10 juni 1974, Amersfoort.

Beroep: student.

1121114362472325. Jonge Vos, Micha Christiaan.

Micha Christiaan werd geboren op 4 september 1977 in Hilversum. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Jonge Vos, Micha Christiaan:

Geboorte: 4 september 1977, Hilversum.

Beroep: student.

1121114362472331. Hemmen, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren op 4 september 1972 in Hilversum. Hij is de zoon van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Hemmen, Bastiaan:

Geboorte: 4 september 1972, Hilversum.

1121114362472332. Matthes, Johannes.

Johannes werd geboren op 9 november 1977 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Matthes, Johannes:

Geboorte: 9 november 1977, Hilversum.

1121114362472333. Matthes, Maurits Alexander.

Maurits Alexander werd geboren op 7 november 1980 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Matthes, Maurits Alexander:

Geboorte: 7 november 1980, Hilversum.

1121114362472341. Harskamp, Denise.

Denise werd geboren op 9 juni 1972 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Denise:

Geboorte: 9 juni 1972, Bunschoten.

1121114362472342. Harskamp, Titia.

Titia werd geboren op 20 april 1974 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Titia:

Geboorte: 20 april 1974, Bunschoten.

1121114362472343. Harskamp, Pauline.

Pauline werd geboren op 16 augustus 1975 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Pauline:

Geboorte: 16 augustus 1975, Bunschoten.

Generatie 17

11211143624721311. Kanne, Jaleesa.

Jaleesa werd geboren op 16 januari 1991 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Jaleesa:

Geboorte: 16 januari 1991, Haarlem.

11211143624721312. Kanne, Eline.

Eline werd geboren op 7 januari 1994 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Eline:

Geboorte: 7 januari 1994, Haarlem.

11211143624721313. Kanne, Mees.

Mees werd geboren op 11 maart 1996 in Neede. Hij is de zoon van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Mees:

Geboorte: 11 maart 1996, Neede.

11211143624722111. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 27 maart 1984, Alkmaar.

11211143624722112. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 30 juli 1987, Alkmaar.

11211143624722121. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Marije:

Geboorte: 9 september 1980, Alkmaar.

11211143624722122. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Gideon:

Geboorte: 5 december 1981, Alkmaar.

11211143624722123. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Priscilla:

Geboorte: 26 september 1987, Alkmaar.

11211143624722131. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar. Zij is de dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Chrystel:

Geboorte: 14 september 1984, Alkmaar.

11211143624722132. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal. Hij is de zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Nicky:

Geboorte: 30 mei 1988, Veenendaal.

11211143624722241. Jonge Vos, Roy.

Roy werd geboren op 16 oktober 1994 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

Meer over Jonge Vos, Roy:

Geboorte: 16 oktober 1994, Leiden.