Stamboom Tienkamp Brandenburg

Meike de Vlas – eerste vrouw elfstedentocht 1963

       Voorouderverslag voor de Vlas, Meike

Generatie 1

 1. de Vlas, Meike. Meike werd geboren op 1942-09-06 in Ameland. Zij
  overleed op 2022-10-08 in Oslo (N) op de leeftijd van 80 jaren, 1
  maand. Zij was de dochter van de Vlas, Bertus en Kooij, Elisabeth.
  Zij trouwde van Nes, Hadriaan. Echtgenoot: van Nes, Hadriaan. Hadriaan werd geboren op 1942-08-07 in Gorinchem. Notities bij de Vlas, Meike Meike de Vlas werd geboren op Ameland. Toen ze in Groningen
  fysiotherapie ging studeren, ging ze roeien bij roeivereniging De
  Hunze. Op 18 januari 1963 nam ze deel aan de Elfstedentocht. Geen van de
  deelnemende vrouwen haalde de finish, maar De Vlas kwam tot aan
  Vrouwbuurtstermolen en werd de beste vrouw.[1] Ze nam deel aan de Europese kampioenschappen roeien in 1963. Op de
  Europese kampioenschappen roeien in 1964 in Amsterdam won De Vlas,
  als eerste Nederlandse vrouw, zilver in de skiff. De Vlas trouwde met de Nederlandse roeier Hadriaan van Nes en
  verhuisde met hem naar Noorwegen. Zij kregen vier dochters. Dochter
  Eeke van Nes won medailles op de Olympische Spelen van 1996 en
  2000.[2] Meike de Vlas overleed op 80-jarige leeftijd aan kanker.[3] Kinderen van de Vlas, Meike en van Nes, Hadriaan i. van Nes, Eeke. Eeke werd geboren op 1969-04-17 in Delft.

Generatie 2

 1. de Vlas, Bertus. Bertus werd geboren op 1914-08-04 in Leeuwarden.
  Hij overleed in 1978 op de leeftijd van 63 jaren, 4 maanden. Hij was
  de zoon van de Vlas, Sake en Hijlarides, Akke. Hij trouwde Kooij,
  Elisabeth op 1941-11-26 in Leeuwarden.
 2. Kooij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1916-07-11 in
  Leeuwarden. Zij was de dochter van Kooij, Jan en de Haan,
  Geertruida. Kinderen van Kooij, Elisabeth en de Vlas, Bertus i. de Vlas, Meike [1]. Meike werd geboren op 1942-09-06 in Ameland.
  Zij overleed op 2022-10-08 in Oslo (N).

Generatie 3

 1. de Vlas, Sake. Sake werd geboren in 1884 in Winsum (Hennaarderadeel)
  (Fr). Hij was de zoon van de Vlas, Jan Fongers en Bakker, Trijntje
  Uilbes. Hij trouwde Hijlarides, Akke op 1908-03-14 in
  Hennaarderadeel.
 2. Hijlarides, Akke. Akke werd geboren in 1885 in Oosterend (Fr). Zij
  was de dochter van Hylarides, Hotze Pieters en Swierstra, Lijsbeth. Kinderen van Hijlarides, Akke en de Vlas, Sake i. de Vlas, Jan. Jan werd geboren in 1909. ii. de Vlas, Hotze. Hotze werd geboren in 1910. iii. de Vlas, Bertus [2]. Bertus werd geboren op 1914-08-04 in
  Leeuwarden. Hij overleed in 1978. iv. de Vlas, Elizabeth Trijntje. Elizabeth Trijntje werd geboren in
  1919.
 3. Kooij, Jan. Jan werd geboren op 1884-10-27 in Oude Pekela. Hij
  overleed op 1965-05-15 in Leeuwarden op de leeftijd van 80 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Kooij, Luitzen en Bakker, Sijke. Hij
  trouwde de Haan, Geertruida op 1910-09-03 in Barradeel.
 4. de Haan, Geertruida. Geertruida werd geboren in 1884 in Harlingen.
  Zij was de dochter van de Haan, Johannes en Nauta, Elisabeth. Kinderen van de Haan, Geertruida en Kooij, Jan i. Kooij, Sijke. Sijke werd geboren op 1911-10-18 in Leeuwarden. ii. Kooij, Elisabeth [3]. Elisabeth werd geboren op 1916-07-11 in
  Leeuwarden.

Generatie 4

 1. de Vlas, Jan Fongers. Jan Fongers werd geboren op 1857-04-13 in
  Lollum (Fr). Hij was de zoon van de Vlas, Fonger Jans en Tiemensma,
  Wypkjen Sakes. Hij trouwde Bakker, Trijntje Uilbes op 1880-05-15 in
  Baarderadeel (Fr).
 2. Bakker, Trijntje Uilbes. Trijntje Uilbes werd geboren in 1861 in
  Winsum (Hennaarderadeel) (Fr). Zij was de dochter van Bakker, Uibe
  Baukes en Heeringa, Klaaske Sybrens. Kinderen van Bakker, Trijntje Uilbes en de Vlas, Jan Fongers i. de Vlas, Sake [4]. Sake werd geboren in 1884 in Winsum
  (Hennaarderadeel) (Fr).
 3. Hylarides, Hotze Pieters. Hotze Pieters werd geboren op 1855-04-23
  in Wommels. Hij was de zoon van Hylarides, Pieter Douwes en Koster,
  Jantje Hotzes. Hij had een relatie met Swierstra, Lijsbeth.
 4. Swierstra, Lijsbeth. Kinderen van Swierstra, Lijsbeth en Hylarides, Hotze Pieters i. Hijlarides, Akke [5]. Akke werd geboren in 1885 in Oosterend
  (Fr).
 5. Kooij, Luitzen. Luitzen werd geboren op 1846-01-16. Hij overleed op
  1916-08-15 in Leeuwarden op de leeftijd van 70 jaren, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Kooy, Jacob Jans en van der Wal, Taetske Gaeles. Hij
  trouwde Bakker, Sijke op 1873-03-01 in Leeuwarden.
 6. Bakker, Sijke. Sijke werd geboren op 1849-01-03. Zij overleed op
  1928-08-03 in Leeuwarden op de leeftijd van 79 jaren, 7 maanden. Zij
  was de dochter van Bakker, Hendrik Hendriks en Elfring, Aaltje
  Harmens. Kinderen van Bakker, Sijke en Kooij, Luitzen i. Kooij, Jacob. Jacob werd geboren op 1874-08-05 in Leeuwarden. Hij
  overleed op 1920-08-14 in Leeuwarden. ii. Kooij, Albert. Albert werd geboren in 1877-04-00 in Leeuwarden.
  Hij overleed op 1877-06-21 in Leeuwarden. iii. Kooy, Albert. Albert werd geboren op 1879-08-03 in Leeuwarden. iv. Kooij, Jan [6]. Jan werd geboren op 1884-10-27 in Oude Pekela.
  Hij overleed op 1965-05-15 in Leeuwarden. v. Kooij, Luitzen. Luitzen werd geboren op 1900-12-03 in Groningen.
 7. de Haan, Johannes. Johannes werd geboren in 1852 in Workum. Hij was
  de zoon van de Haan, Tjalling Taekes en Zijlstra, Aukjen Johannes.
  Hij trouwde Nauta, Elisabeth op 1878-10-17 in Harlingen.
 8. Nauta, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1854 in Harlingen. Zij
  was de dochter van Nauta, Poppe Watses en van der Bijl, Geertruida
  Johannes. Kinderen van Nauta, Elisabeth en de Haan, Johannes i. de Haan, Geertruida [7]. Geertruida werd geboren in 1884 in
  Harlingen.

Generatie 5

 1. de Vlas, Fonger Jans. Fonger Jans werd geboren op 1817-06-14 in
  Lollum (Fr). Hij was de zoon van de Vlas, Jan Fongers en Kaapstra,
  Aukjen Ypes. Hij trouwde Tiemensma, Wypkjen Sakes op 1845-11-15 in
  Franeker.
 2. Tiemensma, Wypkjen Sakes. Wypkjen Sakes werd geboren in 1818 in
  Hidaard (Fr). Zij was de dochter van Tymersma, Sake Floris en
  Noordman, Femkje Jacobs. Kinderen van Tiemensma, Wypkjen Sakes en de Vlas, Fonger Jans i. de Vlas, Sake Fongers. Sake Fongers werd geboren op 1850-07-12 in
  Lollum (Fr). ii. de Vlas, Jan Fongers [8]. Jan Fongers werd geboren op 1857-04-13
  in Lollum (Fr).
 3. Bakker, Uibe Baukes. Uibe Baukes werd geboren op 1816-06-02 in
  Spannum (Fr). Hij overleed op 1869-01-30 in Baarderadeel (Fr) op de
  leeftijd van 52 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Bakker, Bauke
  Sybrens en Terpstra, Symentje Gerrits. Hij trouwde Heeringa, Klaaske
  Sybrens op 1855-09-26 in Baarderadeel (Fr).
 4. Heeringa, Klaaske Sybrens. Klaaske Sybrens werd geboren in 1827 in
  Winsum (Hennaarderadeel) (Fr). Zij was de dochter van Heringa,
  Sybren Douwes en Hoeksma, Trijntje Bouwes. Kinderen van Heeringa, Klaaske Sybrens en Bakker, Uibe Baukes i. Bakker, Trijntje Uilbes [9]. Trijntje Uilbes werd geboren in 1861
  in Winsum (Hennaarderadeel) (Fr).
 5. Hylarides, Pieter Douwes. Pieter Douwes werd geboren in 1831 in
  Spannum (Fr). Hij was de zoon van Hylarides, Douwe Wierds en
  Veenstra, Janke Everts. Hij trouwde Koster, Jantje Hotzes op
  1852-05-08 in Hennaarderadeel.
 6. Koster, Jantje Hotzes. Jantje Hotzes werd geboren op 1834-01-24 in
  Oosterend (Fr). Zij was de dochter van Koster, Hotze Gerrits en
  Terpstra, Sytzke Minzes. Kinderen van Koster, Jantje Hotzes en Hylarides, Pieter Douwes i. Hylarides, Hotze Pieters [10]. Hotze Pieters werd geboren op
  1855-04-23 in Wommels.
 7. Kooy, Jacob Jans. He werd gedoopt op 1799-04-28 in Boornbergum (Fr).
  Hij overleed op 1847-11-06 in Leeuwarden. Hij was de zoon van Kooy,
  Jan Jans en Luitzens, Geeske. Hij trouwde van der Wal, Taetske
  Gaeles op 1836-04-18 in Smallingerland.
 8. van der Wal, Taetske Gaeles. Taetske Gaeles werd geboren op
  1813-04-11 in Tietjerksteradeel. Zij overleed op 1897-10-28 in
  Leeuwarden op de leeftijd van 84 jaren, 6 maanden. Zij was de
  dochter van van der Wal, Gaele Lieuwes en Leij, Beitsche Gerrits. Kinderen van van der Wal, Taetske Gaeles en Kooy, Jacob Jans i. Kooy, Geeske. Geeske werd geboren in 1837 in Leeuwarden. Zij
  overleed op 1910-02-28 in Leeuwarden. ii. Kooy, Jan. Jan werd geboren op 1838-09-15 in Leeuwarden. Hij
  overleed op 1912-02-18 in Leeuwarden. iii. Kooy, Beitske. Beitske werd geboren in 1844 in Leeuwarden. Zij
  overleed op 1919-01-31 in Leeuwarden. iv. Kooij, Luitzen [12]. Luitzen werd geboren op 1846-01-16. Hij
  overleed op 1916-08-15 in Leeuwarden.
 9. Bakker, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
  1799-09-04 in Veendam. Hij overleed na 1854 op de leeftijd van meer
  dan 54 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Bakker, Hindrik
  Claassens en van Delden, Jantje. Hij trouwde Elfring, Aaltje Harmens
  op 1836-10-06 in Groningen.
 10. Elfring, Aaltje Harmens. Aaltje Harmens werd geboren op 1810-09-14
  in Veendam. Zij overleed na 1854 op de leeftijd van meer dan 43
  jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Elfring, Harm Berendts en
  Alberts, Jantje. Kinderen van Elfring, Aaltje Harmens en Bakker, Hendrik Hendriks i. Bakker, Jantje. Jantje werd geboren op 1832-07-14 in Dokkum. ii. Bakker, Willemtje. Willemtje werd geboren op 1834-01-30 in
  Dokkum. Zij overleed na 1856. iii. Bakker, Sijke. Sijke werd geboren in 1848-01-00 in Leeuwarden.
  Zij overleed op 1848-08-11 in Leeuwarden. iv. Bakker, Sijke [13]. Sijke werd geboren op 1849-01-03. Zij
  overleed op 1928-08-03 in Leeuwarden. v. Bakker, Berend. Berend werd geboren in 1854. Hij overleed op
  1855-09-13 in Leeuwarden.
 11. de Haan, Tjalling Taekes. Tjalling Taekes werd geboren op 1823-03-09
  in Bolsward. Hij overleed op 1868-05-09 in Harlingen op de leeftijd
  van 45 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van de Haan, Taeke Pieters
  en Reitsma, Bakke Tjalings. Hij trouwde Zijlstra, Aukjen Johannes op
  1851-07-02 in Workum.
 12. Zijlstra, Aukjen Johannes. Aukjen Johannes werd geboren in 1822 in
  Workum. Zij overleed op 1854-04-20 in Workum op de leeftijd van 32
  jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Zijlstra, Johannes Pieters
  en Kingma, Marijke Jarigs. Kinderen van Zijlstra, Aukjen Johannes en de Haan, Tjalling Taekes i. de Haan, Johannes [14]. Johannes werd geboren in 1852 in Workum.
 13. Nauta, Poppe Watses. Poppe Watses werd geboren op 1814-06-23 in
  Harlingen. Hij overleed op 1860-02-09 in Harlingen op de leeftijd
  van 45 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Nauta, Watze Eeltjes en
  van der Laan, Lutske Sikkes. Hij trouwde van der Bijl, Geertruida
  Johannes op 1846-06-04 in Harlingen.
 14. van der Bijl, Geertruida Johannes. Geertruida Johannes werd geboren
  op 1817-07-11 in Leeuwarden. Zij overleed op 1875-02-19 in Harlingen
  op de leeftijd van 57 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van van
  der Bijl, Johannes Willem Constants en Pastoor, Janna Dirks. Kinderen van van der Bijl, Geertruida Johannes en Nauta, Poppe
  Watses i. Nauta, Elisabeth [15]. Elisabeth werd geboren in 1854 in
  Harlingen.

Generatie 6

 1. de Vlas, Jan Fongers. Jan Fongers werd geboren in 1777 in Schraard
  (Fr). Hij overleed op 1855-03-06 in Wonseradeel op de leeftijd van
  78 jaren, 2 maanden. Hij trouwde Kaapstra, Aukjen Ypes op 1807-05-17
  in Franeker.
 2. Kaapstra, Aukjen Ypes. Aukjen Ypes werd geboren in 1786 in Tzum
  (Fr). Zij overleed op 1849-07-03 in Wonseradeel op de leeftijd van
  63 jaren, 6 maanden. Kinderen van Kaapstra, Aukjen Ypes en de Vlas, Jan Fongers i. de Vlas, Haukje Jans. Haukje Jans werd geboren in 1808 in Lollum
  (Fr). Zij overleed na 1829. ii. de Vlas, Ipe Jans. Ipe Jans werd geboren in 1813 in Lollum (Fr).
  Hij overleed na 1839. iii. de Vlas, Fonger Jans [16]. Fonger Jans werd geboren op 1817-06-14
  in Lollum (Fr).
 3. Tymersma, Sake Floris. Sake Floris werd geboren in 1794. Hij was de
  zoon van Tymens, Floris en Sakes, Sjoukjen. Hij trouwde Noordman,
  Femkje Jacobs op 1815-09-09 in Hennaarderadeel.
 4. Noordman, Femkje Jacobs. Femkje Jacobs werd geboren in 1789. Zij was
  de dochter van Noordman, Jacob Dirks en Winia, Ymkjen Jans. Kinderen van Noordman, Femkje Jacobs en Tymersma, Sake Floris i. Tiemensma, Wypkjen Sakes [17]. Wypkjen Sakes werd geboren in 1818
  in Hidaard (Fr).
 5. Bakker, Bauke Sybrens. He werd gedoopt op 1773-03-14 in Witmarsum
  (Fr). Hij overleed op 1862-11-27 in Hennaarderadeel. Hij was de zoon
  van Bakker, Sybren Ulbes en Hanses, Pietje. Hij had een relatie met
  Terpstra, Symentje Gerrits omstreeks 1805.
 6. Terpstra, Symentje Gerrits. Symentje Gerrits werd geboren in 1780.
  Zij overleed op 1843-05-10 in Hennaarderadeel op de leeftijd van 63
  jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Terpstra, Gerrit Rientzes
  en Symens, Pytje. Kinderen van Terpstra, Symentje Gerrits en Bakker, Bauke Sybrens i. Bakker, Pietje. Pietje werd geboren op 1807-02-28 in Witmarsum
  (Fr). Zij overleed op 1845-03-16 in Hennaarderadeel. ii. Bakker, Eelkjen Baukes. Eelkjen Baukes werd geboren op 1812-12-08
  in Hennaarderadeel. Zij overleed op 1845-03-21 in
  Hennaarderadeel. iii. Bakker, Uibe Baukes [18]. Uibe Baukes werd geboren op 1816-06-02
  in Spannum (Fr). Hij overleed op 1869-01-30 in Baarderadeel (Fr). iv. Bakker, Rients. Rients werd geboren op 1818-03-08 in
  Hennaarderadeel.
 7. Heringa, Sybren Douwes. Sybren Douwes werd geboren op 1779-01-31 in
  Winsum (Hennaarderadeel) (Fr). Hij was de zoon van Heringa, Douwe
  Jakobs en Sybrens, Eentje. Hij trouwde Hoeksma, Trijntje Bouwes op
  1814-03-05 in Baarderadeel (Fr).
 8. Hoeksma, Trijntje Bouwes. Zij werd gedoopt op 1790-01-03 in
  Menaldumadeel. Zij overleed op 1858-04-08 in Baarderadeel (Fr). Zij
  was de dochter van Hoeksma, Bouwe Alberts en Houkes, Hyke. Kinderen van Hoeksma, Trijntje Bouwes en Heringa, Sybren Douwes i. Heeringa, Klaaske Sybrens [19]. Klaaske Sybrens werd geboren in
  1827 in Winsum (Hennaarderadeel) (Fr).
 9. Hylarides, Douwe Wierds. He werd gedoopt op 1796-11-06 in Wommels.
  Hij was de zoon van Hylarides, Wierd Pieters en Eekema, Jitske
  Jelles. Hij trouwde Veenstra, Janke Everts op 1821-06-08 in
  Hennaarderadeel.
 10. Veenstra, Janke Everts. Zij werd gedoopt op 1807-03-27 in Abbega
  (Fr). Zij was de dochter van Veenstra, Evert Sjoerds en Eekema,
  Pietje Andries. Notities bij Veenstra, Janke Everts Bij huwelijk werd genoemd 19 jaar, maar geboren in 1807 was zij
  slechts 14 jaar! Kinderen van Veenstra, Janke Everts en Hylarides, Douwe Wierds i. Hylarides, Pieter Douwes [20]. Pieter Douwes werd geboren in 1831
  in Spannum (Fr).
 11. Koster, Hotze Gerrits. Hotze Gerrits werd geboren in 1804. Hij
  overleed op 1871-05-13 in Hennaarderadeel op de leeftijd van 67
  jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Koster, Gerrit Bernardus en
  Ringnalda, Rigtje Klazes. Hij trouwde Terpstra, Sytzke Minzes op
  1831-06-04 in Hennaarderadeel.
 12. Terpstra, Sytzke Minzes. Zij werd gedoopt op 1812-12-03 in Wierum
  (Gr). Zij overleed na 1871. Zij was de dochter van Terpstra, Minse
  Symens en Jongsma, Jantje Freerks. Kinderen van Terpstra, Sytzke Minzes en Koster, Hotze Gerrits i. Koster, Jantje Hotzes [21]. Jantje Hotzes werd geboren op
  1834-01-24 in Oosterend (Fr).
 13. Kooy, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1750. Hij overleed op
  1810-09-02 in Boornbergum (Fr) op de leeftijd van 60 jaren, 8
  maanden. Hij trouwde Gosses, Hiltje op 1783-07-20 in Drachten. Hij
  trouwde tevens Luitzens, Geeske op 1793-03-31 in Boornbergum (Fr). Kinderen van Gosses, Hiltje en Kooy, Jan Jans i. Kooy, Jeltje. Zij werd gedoopt op 1785-02-13 in Drachten. ii. Kooy, Engbert. He werd gedoopt op 1790-02-14 in Drachten. Hij
  overleed na 1815-10-03.
 14. Luitzens, Geeske. Geeske werd geboren in 1771. Zij overleed op
  1841-03-15 in Smallingerland op de leeftijd van 70 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Timmer, Luitzen Jans en Jacobs, Beertje. Kinderen van Luitzens, Geeske en Kooy, Jan Jans i. Kooy, Lutje. Zij werd gedoopt op 1795-02-22 in Boornbergum (Fr). ii. Kooy, Jacob Jans [24]. He werd gedoopt op 1799-04-28 in
  Boornbergum (Fr). Hij overleed op 1847-11-06 in Leeuwarden. iii. Kooy, Geertje Jans. Geertje Jans werd geboren in 1803 in
  Boornbergum (Fr). Zij overleed na 1829. iv. Kooy, Beertje Jans. Beertje Jans werd geboren in 1804 in
  Boornbergum (Fr). Zij overleed na 1835. v. Kooy, Gosse Jans. Gosse Jans werd geboren in 1810. Hij overleed
  op 1811-05-12 in Smallingerland.
 15. van der Wal, Gaele Lieuwes. Gaele Lieuwes werd geboren omstreeks
  1. Hij overleed tussen 1815 en 1843 op de leeftijd van ongeveer
   25 jaren. Hij trouwde Leij, Beitsche Gerrits omstreeks 1795.
 16. Leij, Beitsche Gerrits. Beitsche Gerrits werd geboren in 1768 in
  Veenwouden (Fr). Zij overleed op 1848-07-18 in Leeuwarden op de
  leeftijd van 80 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Leij,
  Gerrit Meinderts en , Sjoerdje. Kinderen van Leij, Beitsche Gerrits en van der Wal, Gaele Lieuwes i. van der Wal, Lieuwe Gaeles. He werd gedoopt op 1798-04-12 in
  Veenwouden (Fr). Hij overleed na 1843. ii. van der Wal, Gerrit Gaelse. Gerrit Gaelse werd geboren op
  1799-12-25 in Veenwouden (Fr). iii. van der Wal, Lolke Gaeles. Lolke Gaeles werd geboren in 1805 in
  Veenwouden (Fr). Hij overleed op 1827-01-09 in Leeuwarden. iv. van der Wal, Taetske Gaeles [25]. Taetske Gaeles werd geboren op
  1813-04-11 in Tietjerksteradeel. Zij overleed op 1897-10-28 in
  Leeuwarden.
 17. Bakker, Hindrik Claassens. Hindrik Claassens werd geboren omstreeks
  1. Hij had een relatie met van Delden, Jantje.
 18. van Delden, Jantje. Jantje werd geboren omstreeks 1775. Kinderen van van Delden, Jantje en Bakker, Hindrik Claassens i. Bakker, Hendrik Hendriks [26]. Hendrik Hendriks werd geboren op
  1799-09-04 in Veendam. Hij overleed na 1854.
 19. Elfring, Harm Berendts. Harm Berendts werd geboren omstreeks 1785.
  Hij had een relatie met Alberts, Jantje.
 20. Alberts, Jantje. Jantje werd geboren omstreeks 1785. Kinderen van Alberts, Jantje en Elfring, Harm Berendts i. Elfring, Aaltje Harmens [27]. Aaltje Harmens werd geboren op
  1810-09-14 in Veendam. Zij overleed na 1854.
 21. de Haan, Taeke Pieters. Taeke Pieters werd geboren in 1797 in
  Bolsward. Hij overleed op 1867-08-30 in Workum op de leeftijd van 70
  jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van de Haan, Pieter Taekes en
  Feytes, Aafke. Hij trouwde Reitsma, Bakke Tjalings op 1822-06-02 in
  Bolsward.
 22. Reitsma, Bakke Tjalings. Bakke Tjalings werd geboren op 1800-02-16
  in Exmorra (Fr). Zij was de dochter van Reitsma, Tjalling Sybrens en
  Dijkstra, Akke Douwes. Kinderen van Reitsma, Bakke Tjalings en de Haan, Taeke Pieters i. de Haan, Tjalling Taekes [28]. Tjalling Taekes werd geboren op
  1823-03-09 in Bolsward. Hij overleed op 1868-05-09 in Harlingen.
 23. Zijlstra, Johannes Pieters. He werd gedoopt op 1788-12-15 in Workum.
  Hij was de zoon van Zijlstra, Pieter Johannes en Riemers, Oetsche.
  Hij trouwde Kingma, Marijke Jarigs op 1815-09-06 in Workum.
 24. Kingma, Marijke Jarigs. Marijke Jarigs werd geboren in 1790 in
  Workum. Zij overleed op 1847-11-02 in Workum op de leeftijd van 57
  jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Kingma, Jarig Floris en
  Jans, Oukjen. Kinderen van Kingma, Marijke Jarigs en Zijlstra, Johannes Pieters i. Zijlstra, Aukjen Johannes [29]. Aukjen Johannes werd geboren in
  1822 in Workum. Zij overleed op 1854-04-20 in Workum. ii. Zijlstra, Florus. Florus werd geboren in 1830 in Workum. Hij
  overleed op 1873-01-02 in Workum.
 25. Nauta, Watze Eeltjes. Watze Eeltjes werd geboren in 1771. Hij
  overleed op 1855-12-23 in Harlingen op de leeftijd van 84 jaren, 11
  maanden. Hij trouwde van der Laan, Lutske Sikkes op 1793-07-20 in
  Harlingen.
 26. van der Laan, Lutske Sikkes. Zij werd gedoopt op 1772-12-15 in
  Harlingen. Zij overleed op 1842-08-29 in Harlingen. Zij was de
  dochter van Baukes, Sicke en Abes, Lysbet. Kinderen van van der Laan, Lutske Sikkes en Nauta, Watze Eeltjes i. Nauta, Geertje Watzes. Zij werd gedoopt op 1794-05-18 in
  Harlingen. Zij overleed na 1816. ii. Nauta, Eeltje Watses. Eeltje Watses werd geboren in 1798. Hij
  overleed na 1826. iii. Nauta, Poppe Watses [30]. Poppe Watses werd geboren op 1814-06-23
  in Harlingen. Hij overleed op 1860-02-09 in Harlingen.
 27. van der Bijl, Johannes Willem Constants. Johannes Willem Constants
  werd geboren in 1794 in Dokkum. Hij overleed op 1835-10-21 in
  Franeker op de leeftijd van 41 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van
  van der Bijl, Willem Constants en Jans, Geeske. Hij trouwde Pastoor,
  Janna Dirks op 1816-12-22 in Leeuwarden. Hij trouwde tevens
  Lijklema, Janke Jans op 1833-05-19 in Franeker. Kinderen van Lijklema, Janke Jans en van der Bijl, Johannes Willem
  Constants i. van der Bijl, Tjerkje. Tjerkje werd geboren op 1834-02-12 in
  Franeker.
 28. Pastoor, Janna Dirks. Janna Dirks werd geboren in 1795 in
  Leeuwarden. Zij overleed op 1829-06-06 in Franeker op de leeftijd
  van 34 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Oenes, Derk en Jans,
  Geesje. Kinderen van Pastoor, Janna Dirks en van der Bijl, Johannes Willem
  Constants i. van der Bijl, Geertruida Johannes [31]. Geertruida Johannes werd
  geboren op 1817-07-11 in Leeuwarden. Zij overleed op 1875-02-19
  in Harlingen. ii. van der Bijl, Grietje. Grietje werd geboren op 1819-09-03 in
  Franeker. iii. van der Bijl, Catharina. Catharina werd geboren op 1821-12-05 in
  Franeker. iv. van der Bijl, Willem. Willem werd geboren op 1828-08-25 in
  Franeker. Hij overleed na 1864.

Generatie 7

 1. Tymens, Floris. Floris werd geboren omstreeks 1770. Hij had een
  relatie met Sakes, Sjoukjen.
 2. Sakes, Sjoukjen. Sjoukjen werd geboren omstreeks 1770. Kinderen van Sakes, Sjoukjen en Tymens, Floris i. Tymersma, Sake Floris [34]. Sake Floris werd geboren in 1794.
 3. Noordman, Jacob Dirks. Jacob Dirks werd geboren op 1753-11-01. Hij
  overleed op 1815-12-10 in Hennaarderadeel op de leeftijd van 62
  jaren, 1 maand. Hij trouwde Winia, Ymkjen Jans omstreeks 1785.
 4. Winia, Ymkjen Jans. Ymkjen Jans werd geboren in 1759. Zij overleed
  op 1829-03-17 in Hennaarderadeel op de leeftijd van 70 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Winia, Jan Gabes en Foekes,
  Wijpkjen. Kinderen van Winia, Ymkjen Jans en Noordman, Jacob Dirks i. Noordman, Dirk. He werd gedoopt op 1787-12-23 in Eest (Fr). ii. Noordman, Femkje Jacobs [35]. Femkje Jacobs werd geboren in 1789. iii. Noordman, Pier Jacobs. Pier Jacobs werd geboren in 1797. Hij
  overleed op 1834-07-28 in Hennaarderadeel.
 5. Bakker, Sybren Ulbes. Sybren Ulbes werd geboren omstreeks 1725. Hij
  trouwde Reidsma, Gertje Sibles omstreeks 1745. Hij trouwde tevens
  Hanses, Pietje op 1765-07-07 in Wonseradeel. Kinderen van Reidsma, Gertje Sibles en Bakker, Sybren Ulbes i. Bakker, Baukjen. Zij werd gedoopt op 1745-05-13 in Witmarsum
  (Fr). ii. Bakker, Lolkjen Sybrens. Zij werd gedoopt op 1750-12-27 in
  Witmarsum (Fr). Zij overleed op 1823-04-29 in Wonseradeel. iii. Bakker, Sible Sybrens. He werd gedoopt op 1753-10-21 in Witmarsum
  (Fr).
 6. Hanses, Pietje. Pietje werd geboren omstreeks 1745. Kinderen van Hanses, Pietje en Bakker, Sybren Ulbes i. Bakker, Antje. Zij werd gedoopt op 1767-06-28 in Witmarsum (Fr). ii. Bakker, Bauke Sybrens [36]. He werd gedoopt op 1773-03-14 in
  Witmarsum (Fr). Hij overleed op 1862-11-27 in Hennaarderadeel. iii. Bakker, Jan. He werd gedoopt op 1780-11-12 in Witmarsum (Fr).
 7. Terpstra, Gerrit Rientzes. Gerrit Rientzes werd geboren omstreeks
  1. Hij had een relatie met Symens, Pytje.
 8. Symens, Pytje. Pytje werd geboren omstreeks 1750. Kinderen van Symens, Pytje en Terpstra, Gerrit Rientzes i. Terpstra, Symentje Gerrits [37]. Symentje Gerrits werd geboren in
  1. Zij overleed op 1843-05-10 in Hennaarderadeel.
 9. Heringa, Douwe Jakobs. Douwe Jakobs werd geboren omstreeks 1750 in
  Spannum (Fr). Hij trouwde Sybrens, Eentje op 1774-05-27 in Winsum
  (Hennaarderadeel) (Fr).
 10. Sybrens, Eentje. Eentje werd geboren omstreeks 1755 in Spannum (Fr). Kinderen van Sybrens, Eentje en Heringa, Douwe Jakobs i. Heringa, Jacob Douwes. Jacob Douwes werd geboren in 1777. Hij
  overleed op 1827-01-06 in Baarderadeel (Fr). ii. Heringa, Sybren Douwes [38]. Sybren Douwes werd geboren op
  1779-01-31 in Winsum (Hennaarderadeel) (Fr).
 11. Hoeksma, Bouwe Alberts. He werd gedoopt op 1760-04-27 in
  Sijbrandaburen. Hij overleed op 1827-03-07 in Menaldumadeel. Hij was
  de zoon van Hoeksma, Albert Bouwes en Hessels, Attie. Hij trouwde
  Houkes, Hyke op 1784-10-10 in Warga (Fr).
 12. Houkes, Hyke. Hyke werd geboren in 1760. Zij overleed in 1806-04-00
  in Berlikum (Fr) op de leeftijd van 46 jaren, 3 maanden. Kinderen van Houkes, Hyke en Hoeksma, Bouwe Alberts i. Hoeksma, Hauke Bouwes. He werd gedoopt op 1786-12-03 in Berlikum
  (Fr). ii. Hoeksma, Atje Bouwes. Atje Bouwes werd geboren in 1786 in
  Berlikum (Fr). Zij overleed na 1828. iii. Hoeksma, Trijntje Bouwes [39]. Zij werd gedoopt op 1790-01-03 in
  Menaldumadeel. Zij overleed op 1858-04-08 in Baarderadeel (Fr). iv. Hoeksma, Jetske Bouwes. Jetske Bouwes werd geboren in 1792 in
  Berlikum (Fr). v. Hoeksma, Albert Bouwes. Albert Bouwes werd geboren in 1795 in
  Berlikum (Fr). Hij overleed na 1823. vi. Hoeksma, Wytske. Zij werd gedoopt op 1797-12-08 in Berlikum (Fr). vii. Hoeksma, Claaske Bouwes. Claaske Bouwes werd geboren in 1802 in
  Berlikum (Fr). Zij overleed na 1825.
 13. Hylarides, Wierd Pieters. He werd gedoopt op 1766-05-04 in Witmarsum
  (Fr). Hij overleed op 1826-09-25 in Hennaarderadeel. Hij was de zoon
  van Hylarides, Pieter Lammerts en Wiarda, Sytske Wierds. Hij trouwde
  Eekema, Jitske Jelles omstreeks 1790.
 14. Eekema, Jitske Jelles. Jitske Jelles werd geboren omstreeks 1770. Kinderen van Eekema, Jitske Jelles en Hylarides, Wierd Pieters i. Hylarides, Lolle. He werd gedoopt op 1794-08-16 in Wommels. ii. Hylarides, Douwe Wierds [40]. He werd gedoopt op 1796-11-06 in
  Wommels.
 15. Veenstra, Evert Sjoerds. Evert Sjoerds werd geboren omstreeks 1775.
  Hij overleed voor 1812 op de leeftijd van minder dan ongeveer 37
  jaren. Hij trouwde Eekema, Pietje Andries omstreeks 1805.
 16. Eekema, Pietje Andries. Pietje Andries werd geboren in 1768. Zij
  overleed op 1853-03-13 in Wymbritseradeel op de leeftijd van 85
  jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Eekema, Andries Hendriks en
  Douwes, Janke. Kinderen van Eekema, Pietje Andries en Veenstra, Evert Sjoerds i. Veenstra, Janke Everts [41]. Zij werd gedoopt op 1807-03-27 in
  Abbega (Fr).
 17. Koster, Gerrit Bernardus. He werd gedoopt op 1768-03-18 in Makkum
  (Fr). Hij overleed op 1841-02-18 in Wymbritseradeel. Hij was de zoon
  van Koster, Bernardus Gerrits en Jans, Trijntje. Hij trouwde
  Ringnalda, Rigtje Klazes op 1792-09-09 in Wymbritseradeel.
 18. Ringnalda, Rigtje Klazes. Zij werd gedoopt op 1767-09-20 in
  Wymbritseradeel. Zij overleed op 1841-02-24 in Wymbritseradeel. Zij
  was de dochter van Ringnalda, Klaas Fongers en Scheltes, Martzen. Kinderen van Ringnalda, Rigtje Klazes en Koster, Gerrit Bernardus i. Koster, Bernardus Gerrits. Bernardus Gerrits werd geboren in
  1. Hij overleed op 1826-08-16 in Hennaarderadeel.
  ii. Koster, Trijntje Gerrits. Trijntje Gerrits werd geboren in 1798
  in Wonseradeel. iii. Koster, Hotze Gerrits [42]. Hotze Gerrits werd geboren in 1804.
  Hij overleed op 1871-05-13 in Hennaarderadeel.
 19. Terpstra, Minse Symens. He werd gedoopt op 1786-09-15 in Dedgum
  (Fr). Hij overleed op 1856-07-20 in Dedgum (Fr). Hij was de zoon van
  Terpstra, Simon Minses en Pieters, Lutske. Hij trouwde Jongsma,
  Jantje Freerks op 1809-10-22 in Wierum (Gr).
 20. Jongsma, Jantje Freerks. Zij werd gedoopt op 1790-10-01 in Midlum
  (Fr). Zij overleed op 1829-09-01 in Hennaarderadeel. Zij was de
  dochter van Jongsma, Freerk Jans en Klazes, Sijtske. Kinderen van Jongsma, Jantje Freerks en Terpstra, Minse Symens i. Terpstra, Sytzke Minzes [43]. Zij werd gedoopt op 1812-12-03 in
  Wierum (Gr). Zij overleed na 1871.
 21. Timmer, Luitzen Jans. Luitzen Jans werd geboren omstreeks 1745. Hij
  trouwde Jacobs, Beertje omstreeks 1770.
 22. Jacobs, Beertje. Beertje werd geboren omstreeks 1745. Kinderen van Jacobs, Beertje en Timmer, Luitzen Jans i. Luitzens, Geeske [49]. Geeske werd geboren in 1771. Zij overleed
  op 1841-03-15 in Smallingerland.
 23. Leij, Gerrit Meinderts. Gerrit Meinderts werd geboren omstreeks
  1. Hij trouwde , Sjoerdje omstreeks 1765.
 24. , Sjoerdje. Sjoerdje werd geboren omstreeks 1740. Kinderen van , Sjoerdje en Leij, Gerrit Meinderts i. Leij, Beitsche Gerrits [51]. Beitsche Gerrits werd geboren in
  1768 in Veenwouden (Fr). Zij overleed op 1848-07-18 in
  Leeuwarden.
 25. de Haan, Pieter Taekes. Pieter Taekes werd geboren omstreeks 1770.
  Hij had een relatie met Feytes, Aafke.
 26. Feytes, Aafke. Aafke werd geboren omstreeks 1775. Kinderen van Feytes, Aafke en de Haan, Pieter Taekes i. de Haan, Taeke Pieters [56]. Taeke Pieters werd geboren in 1797
  in Bolsward. Hij overleed op 1867-08-30 in Workum.
 27. Reitsma, Tjalling Sybrens. Tjalling Sybrens werd geboren in 1764.
  Hij overleed op 1807-07-05 in Exmorra (Fr) op de leeftijd van 43
  jaren, 6 maanden. Hij trouwde Dijkstra, Akke Douwes omstreeks 1790.
 28. Dijkstra, Akke Douwes. Akke Douwes werd geboren omstreeks 1765. Kinderen van Dijkstra, Akke Douwes en Reitsma, Tjalling Sybrens i. Reitsma, Sybren Tjallings. He werd gedoopt op 1792-03-18 in
  Exmorra (Fr). ii. Reitsma, Douwe Tjallings. Douwe Tjallings werd geboren op
  1796-12-25 in Exmorra (Fr). Hij overleed na 1823-05-00. iii. Reitsma, Bakke Tjalings [57]. Bakke Tjalings werd geboren op
  1800-02-16 in Exmorra (Fr).
 29. Zijlstra, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren omstreeks
  1. Hij trouwde Riemers, Oetsche op 1787-06-03 in Workum.
 30. Riemers, Oetsche. Oetsche werd geboren in 1765. Zij overleed op
  1835-05-27 in Workum op de leeftijd van 70 jaren, 4 maanden. Kinderen van Riemers, Oetsche en Zijlstra, Pieter Johannes i. Zijlstra, Johannes Pieters [58]. He werd gedoopt op 1788-12-15 in
  Workum. ii. Zijlstra, Riemer Pieters. He werd gedoopt op 1792-03-20 in
  Harlingen. Hij overleed na 1826.
 31. Kingma, Jarig Floris. Jarig Floris werd geboren omstreeks 1760 in
  Workum. Hij werd begraven op 1798-01-03 in Workum. Hij trouwde Jans,
  Oukjen op 1783-04-13 in Hemelumer Oldeferd.
 32. Jans, Oukjen. Oukjen werd geboren omstreeks 1760 in Koudum (Fr). Zij
  werd begraven op 1798-06-06 in Groningen. Kinderen van Jans, Oukjen en Kingma, Jarig Floris i. Kingma, Aaltje Jarigs. Zij werd gedoopt op 1784-04-29 in Workum.
  Zij overleed na 1811. ii. Kingsma, Berber. Zij werd gedoopt op 1785-10-30 in Workum. iii. Kingma, Marijke Jarigs [59]. Marijke Jarigs werd geboren in 1790
  in Workum. Zij overleed op 1847-11-02 in Workum. iv. Kingma, Floris. He werd gedoopt op 1791-04-25 in Workum. Hij
  overleed op 1818-12-26 in Workum.
 33. Baukes, Sicke. Sicke werd geboren omstreeks 1745. Hij trouwde Abes,
  Lysbet omstreeks 1770.
 34. Abes, Lysbet. Lysbet werd geboren omstreeks 1745. Kinderen van Abes, Lysbet en Baukes, Sicke i. van der Laan, Lutske Sikkes [61]. Zij werd gedoopt op 1772-12-15
  in Harlingen. Zij overleed op 1842-08-29 in Harlingen. ii. Sickes, Bauke. He werd gedoopt op 1778-11-29 in Harlingen.
 35. van der Bijl, Willem Constants. Willem Constants werd geboren
  omstreeks 1765. Hij overleed op 1808-11-10 in Oostdongeradeel (Fr)
  op de leeftijd van ongeveer 43 jaren, 10 maanden. Hij trouwde Jans,
  Geeske op 1785-10-16 in Kollum.
 36. Jans, Geeske. Geeske werd geboren omstreeks 1765. Kinderen van Jans, Geeske en van der Bijl, Willem Constants i. van der Bijl, Margarita. Zij werd gedoopt op 1788-08-03 in
  Dokkum. Zij overleed op 1815-03-30 in Leeuwarden. ii. van der Bijl, Tecla Willems. Tecla Willems werd geboren in 1793
  in Dokkum. Zij overleed na 1830. iii. van der Bijl, Johannes Willem Constants [62]. Johannes Willem
  Constants werd geboren in 1794 in Dokkum. Hij overleed op
  1835-10-21 in Franeker.
 37. Oenes, Derk. Derk werd geboren omstreeks 1770. Hij had een relatie
  met Jans, Geesje.
 38. Jans, Geesje. Geesje werd geboren omstreeks 1770. Kinderen van Jans, Geesje en Oenes, Derk i. Pastoor, Janna Dirks [63]. Janna Dirks werd geboren in 1795 in
  Leeuwarden. Zij overleed op 1829-06-06 in Franeker.

Generatie 8

 1. Winia, Jan Gabes. Jan Gabes werd geboren omstreeks 1730 in Bolsward.
  Hij overleed op 1809-03-24 in Wonseradeel op de leeftijd van
  ongeveer 79 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jans, Gabe en
  Uibes, Acke. Hij trouwde Foekes, Wijpkjen op 1752-05-14 in Wommels.
 2. Foekes, Wijpkjen. Wijpkjen werd geboren omstreeks 1730 in Hidaard
  (Fr). Kinderen van Foekes, Wijpkjen en Winia, Jan Gabes i. Winia, Akke Jans. Zij werd gedoopt op 1752-07-23 in Wommels. ii. Winia, Ymkjen Jans [71]. Ymkjen Jans werd geboren in 1759. Zij
  overleed op 1829-03-17 in Hennaarderadeel. iii. Winia, Pier Jans. Pier Jans werd geboren in 1762. Hij overleed op
  1833-08-22 in Hennaarderadeel. iv. Winia, Sjouke Jans. Sjouke Jans werd geboren in 1763. Hij
  overleed op 1837-04-05 in Hennaarderadeel.
 3. Hoeksma, Albert Bouwes. Albert Bouwes werd geboren omstreeks 1735.
  Hij trouwde Hessels, Attie omstreeks 1760.
 4. Hessels, Attie. Attie werd geboren omstreeks 1735. Kinderen van Hessels, Attie en Hoeksma, Albert Bouwes i. Hoeksma, Bouwe Alberts [78]. He werd gedoopt op 1760-04-27 in
  Sijbrandaburen. Hij overleed op 1827-03-07 in Menaldumadeel. ii. Hoeksma, Atze. He werd gedoopt op 1762-03-28 in Goinga (Fr).
 5. Hylarides, Pieter Lammerts. Pieter Lammerts werd geboren omstreeks
  1. Hij overleed na 1772 op de leeftijd van meer dan ongeveer 42
   jaren. Hij trouwde Wiarda, Sytske Wierds omstreeks 1763.
 6. Wiarda, Sytske Wierds. Sytske Wierds werd geboren omstreeks 1730.
  Zij overleed na 1772 op de leeftijd van meer dan ongeveer 42 jaren. Kinderen van Wiarda, Sytske Wierds en Hylarides, Pieter Lammerts i. Hylarides, Lammert. He werd gedoopt op 1763-10-09 in Witmarsum
  (Fr). ii. Hylarides, Wierd Pieters [80]. He werd gedoopt op 1766-05-04 in
  Witmarsum (Fr). Hij overleed op 1826-09-25 in Hennaarderadeel. iii. Hylarides, Sytske. Zij werd gedoopt op 1772-09-05 in Witmarsum
  (Fr).
 7. Eekema, Andries Hendriks. Andries Hendriks werd geboren omstreeks
  1735 in Engwierum (Fr). Hij trouwde Douwes, Janke op 1757-11-27 in
  Wonseradeel.
 8. Douwes, Janke. Janke werd geboren omstreeks 1735 in Exmorra (Fr). Kinderen van Douwes, Janke en Eekema, Andries Hendriks i. Eekema, Pietje Andries [83]. Pietje Andries werd geboren in 1768.
  Zij overleed op 1853-03-13 in Wymbritseradeel.
 9. Koster, Bernardus Gerrits. Bernardus Gerrits werd geboren omstreeks
  1740 in Witmarsum (Fr). Hij trouwde Jans, Trijntje op 1760-07-15 in
  Wonseradeel.
 10. Jans, Trijntje. Trijntje werd geboren omstreeks 1740 in Sexbierum
  (Gr). Kinderen van Jans, Trijntje en Koster, Bernardus Gerrits i. Koster, Gerrit Bernardus [84]. He werd gedoopt op 1768-03-18 in
  Makkum (Fr). Hij overleed op 1841-02-18 in Wymbritseradeel.
 11. Ringnalda, Klaas Fongers. Klaas Fongers werd geboren omstreeks 1740.
  Hij trouwde Scheltes, Martzen op 1761-05-31 in Wonseradeel.
 12. Scheltes, Martzen. Martzen werd geboren omstreeks 1740. Kinderen van Scheltes, Martzen en Ringnalda, Klaas Fongers i. Ringnalda, Sara. Zij werd gedoopt op 1762-02-25 in
  Wymbritseradeel. ii. Ringnalda, Fonger. He werd gedoopt op 1764-05-11 in
  Wymbritseradeel. iii. Ringnalda, Rigtje Klazes [85]. Zij werd gedoopt op 1767-09-20 in
  Wymbritseradeel. Zij overleed op 1841-02-24 in Wymbritseradeel.
 13. Terpstra, Simon Minses. Simon Minses werd geboren in 1754. Hij werd
  begraven op 1807-03-27 in Dedgum (Fr). Hij had een relatie met
  Pieters, Lutske omstreeks 1778.
 14. Pieters, Lutske. Lutske werd geboren omstreeks 1760. Zij overleed op
  1819-01-23 in Wierum (Gr) op de leeftijd van ongeveer 59 jaren, 22
  dagen. Kinderen van Pieters, Lutske en Terpstra, Simon Minses i. Terpstra, Sijke. Zij werd gedoopt op 1776-06-23 in Dedgum (Fr).
  Zij overleed voor 1791. ii. Terpstra, Neeltje Symons. Zij werd gedoopt op 1779-03-07 in
  Delden. Zij overleed op 1833-01-28 in Hennaarderadeel. iii. Terpstra, Minse Symens [86]. He werd gedoopt op 1786-09-15 in
  Dedgum (Fr). Hij overleed op 1856-07-20 in Dedgum (Fr). iv. Terpstra, Sijke. Zij werd gedoopt op 1791-03-10 in Dedgum (Fr).
 15. Jongsma, Freerk Jans. Freerk Jans werd geboren omstreeks 1750 in
  Almenum (Fr). Hij overleed op 1829-09-01 in Hennaarderadeel op de
  leeftijd van ongeveer 79 jaren, 8 maanden. Hij trouwde Klazes,
  Sijtske op 1777-06-15 in Franeker.
 16. Klazes, Sijtske. Sijtske werd geboren omstreeks 1750 in Midlum (Fr). Kinderen van Klazes, Sijtske en Jongsma, Freerk Jans i. Jongsma, Fettje. Zij werd gedoopt op 1782-03-17 in Midlum (Fr). ii. Jongsma, Tettje. Zij werd gedoopt op 1786-03-26 in Midlum (Fr). iii. Jongsma, Jantje Freerks [87]. Zij werd gedoopt op 1790-10-01 in
  Midlum (Fr). Zij overleed op 1829-09-01 in Hennaarderadeel.

Generatie 9

 1. Jans, Gabe. Gabe werd geboren omstreeks 1695 in Tzum (Fr). Hij
  overleed na 1752 op de leeftijd van meer dan ongeveer 57 jaren. Hij
  trouwde Uibes, Acke op 1719-02-12 in Wommels.
 2. Uibes, Acke. Acke werd geboren omstreeks 1695 in Wommels. Kinderen van Uibes, Acke en Jans, Gabe i. Winia, Jan Gabes [142]. Jan Gabes werd geboren omstreeks 1730 in
  Bolsward. Hij overleed op 1809-03-24 in Wonseradeel.