Stamboom Tienkamp Brandenburg

Markus Tienkamp voorouders

Vooroudersverslag voor Tienkamp, Markus

Generatie 1

1. Tienkamp, Markus. (I00007) Markus werd geboren op 1873-11-11 in Vries.    Hij overleed op 1950-09-22 in Assen op een leeftijd van 76 jaren, 10 maanden.    Hij werd begraven op 1950-09-27 te Assen.. Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Hij trouwde Matthijssen, Aaltje op 1894-07-21 in Vries.    (F00004)

Echtgeno(o)t(e):Matthijssen, Aaltje. (I00008)

Aaltje werd geboren op 1873-11-29 in Anloo.    Zij overleed op 1938-11-27 in Assen op een leeftijd van 64 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien.

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

1908-03-20 Vergunning tot vervening Anloo

Hij heeft tot 1910 in de Bulten bij Annen gewoond. Via o.m. de heer Klinkhamer (’t Holthuis in Annen) ben ik te weten gekomen, dat zij gewoond hebben in een huis dat overging naar de familie Cleve en ca 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat (t.g.v. de grootschaliger landbouw) onrendabel bleek. Er diende o.m. ook een pad aangelegd te worden. Het huis is dit niet meer waard. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 is het een ruïne geworden.

Markus is later verhuisd naar Papenvoort (Gem. Rolde). Dit huis werd gebouwd door een timmerman, maar stenen moesten zij zèlf verzorgen. Dit hebben zij “geregeld” bij het spoor. ’s Avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Vermoedelijk Rolde – 6,2 km dat is 5 kwartier lopen. In die tijd mogelijk korter omdat er nog geen N33 lag.

Markus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze karaktertrek komen we generaties later nog tegen… Hij had in Papenvoort zowel een boerderij als een café.

1910-04-11 na verkoop grond Annen stopzetten vervening.

1916-12-23

Schichtig geworden, sloeg het paard van den landbouwer Tienkamp te Papenvoort gistermorgen in ons dorp op hol, waarbij de bestuurder het ongeluk had te struikelen en onder den wagen terecht te komen, waardoor hij erge kneuzingen bekwam.

In de Noordesch werd het dier tot staan gebracht, zonder dat er iets aan het voertuig was beschadigd. De inhoud van de melkbussen, waarmee T. van de fabriek huiswaarts keerde, stroomde echter over de straat.

1921-01-21 gevraagd schaapherder

1923-09-29 komen aanloopen: 3 schapen, w.o. 1 Fr. en 2 Dr. Tegen gemaaakte kosten terug te bekomen bij M.Tienkamp, Papenvoort, gem. Rolde.

1924-03-15 Een gebruikte doch in goeden staat verkeerende WATERMOLEN. Br. worden ingewacht met opgave van prijs enz. bij M.Tienkamp, Papenvoort (gem. Rolde)

1924-07-23 – Wegens sterfgeval een SCHAAPHERDER. Ook gelegenheid zelf schapen te houden.

1924-08-09

Verkoop

Schapen en Dekbeer

Rolde

Op Maandag 18 Aug. 1924, des voormiddags om 11 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van den heer MARCUS TIENKAMP te Papenvoort bij Rolde, publiek worden verkocht:

200 Drentsche Schapen

4.o. weeren, ooien en enters,

benevens een mooie

Dekbeer

Koopers moeten 2 bekende solide borgen stellen.

Borgbriefjes worden niet aangenomen.

E.van Mesdag

Notaris te Assen.

1924-09-03 DE EERSTE JACHTDAG

Reeds vroeg in den morgen trokken alhier een tiental jagers veldwaarts, om aan patrijzen, korhoenders en verder schadelijk ongedierte het moordend lood toe te dienen. Meende men aanvankelijk, dat patrijzen alhier zeer schaarsch waren, het viel toch de heeren jagers niet tegen.

Achtereenvolgens werden bemachtigd:

(…)

J.Hadders en M.Tienkamp, Grolloo – 11 patrijzen, 2 korhoenders.

1925-07-11

Tijdens de Motorwedstrijd

op 11 juli

ruime Bergplaats

voor Auto’s, Motoren en Rijwielen,

bij M.Tienkamp

Café Halfweg, Rolde- Borger

1926-08-07 – Gevraagd,

Voor direct, een BOERENKNECHT

1926-08-07 Boerderij te huur, bestaande uit 8,50 ha groenland en 6 ha bouwland.

1926-12-09

Boeldag Papenvoort

Wegens afschaffing der boerderij

Op donderdag 9 december 1926

des voorm. om 10 uur zal ten huize en ten verzoeke van den heer M.TIENKAMP te Papenvoort gem Rolde, wegens afschaffing der boerderij publiek worden verkocht:

2 Paarden

w.o. een 4-jarige Lithauer en een Enter vosbles Belg. ruin; 13 stuks Hoornvee, w.o. melkgevende voorjaars- en zomerkalvende Koeien en Vaarzen en 1 guste Pink en 1 hokkeling;

14 Varkens w.o. 1 vette, 3 Motten en 10 Loopvarkens; 25 Kippen en 1 Haan, 2 Boerenwagens w.o. zoo goed als nieuwe met breede wielen, 1 Melkwagen op veeren met collingassen en afneembare kap, Ploeg, Egge, Hakslebak met Mes, Bascule Aardappelzeef met Rooster, Varkenshokken, Paardetuigen, Touwwerk en verder Boer- en Deelgereedschap.

Voorts Kookpot 100 L, 3 Melkbussen (30 L) eikenh. Waschmachine, een partij Hooi, Rogge- en Haverstroo, ongedorschen Serradella, president Zaaihaver en Spurriezaad en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.

1926-12-22 aanbesteding burgerwoning met verlof.

Adv. 25-08-1932

Gevraagd: AARDAPPELROOIERS, voor Eerstelingen, ongeveer 3 H.A.

Br. aan M.Tienkamp, café “Halfweg” Rolde.

Nieuws 15-09-1932

BORGER

ONDERHANDSCHE VERHURING (14 Sept.)

– Door den heer J. Koornstra te Hengelo is onderhandsch gehuurd de verlofzaak van den heer M.Tienkamp, gelegen aan den straatweg Borger-Rolde.

Adv. 21-01-1933

Te koop of te huur: Tegen Mei a.s., een CAFé met verlof A.

Bij M.Tienkamp, Halfweg Rolde, Borger.

Adv 15-02-1934

Te huur Een CAFE-VERLOF en te koop 12 kostbijen, bij M.Tienkamp, bij Rolde.

1934 – 03-24 – tafelhoning te koop. Niet op zondag.

Meer over Tienkamp, Markus:

Beroep: Klompenmaker, landbouwer.   

Residentie: van 1904-05-16 tot 1910-04-11, Annen. A 580 ( de Bulten?).   

Residentie: 1910-10-13, Rolde. Papenvoort C103a.   

Residentie: van 1935-11-09 tot 1936-02-22, Assen. Steendijk 166.   

Residentie: van 1936-02-22 tot 1950-09-23, Assen. Venestraat 25 (van Steendijk 166).   

Assercrt 12-07-1939 – Markus Tienkamp van Venestraat 25 naar Leek, Tolbert.

Daar begrijp ik niets van. Bij wie is huij gaan wonen?

Kennelijk is het tijdelijk geweest, want bij zijn begrafenis werd vertrokken vanaf het adres Venestraat 25 in Assen.

Begrafenis: 1950-09-27, Assen. zuiderbegraafplaats.   

Vertrek vanaf Venestraat 25 Assen

Kinderen van Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus

i. Tienkamp, Hendrik. (I00031) Hendrik werd geboren op 1895-03-20 in Vries.    Hij overleed op 1949-03-29 in Emmen.   

ii. Tienkamp, Zwaantje. (I00036) Zwaantje werd geboren op 1896-11-02 in Vries.   

iii. Tienkamp, Roelof. (I00047) Roelof werd geboren op 1898-02-10 in Vries.    Hij overleed op 1980-09-07 in Eext.   

iv. Tienkamp, Markus. (I00056) Markus werd geboren op 1901-01-28 in Duitsland.    Hij overleed op 1986-01-16 in Prince Albert (Can).   

v. Tienkamp, Engbert. (I00005) Engbert werd geboren op 1902-04-29 in Vries.    Hij overleed op 1976-06-16 in Assen.   

vi. Tienkamp, Elzo. (I00122) Elzo werd geboren op 1904-07-28 in Vries.    Hij overleed op 1993-10-23 in Canada.   

vii. Tienkamp, Jantje. (I00125) Jantje werd geboren op 1909-08-26 in Vries.    Zij overleed op 1996-10-21 in Canada.   

Meer over Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 1894-07-21, Vries.   

Markus Tienkamp geboren te Vries, oud twintig jaar, klompenmaker te Vries minderjarige zoon van

Roelof Tienkamp klompenmaker en van Zwaantje Heuker, zonder beroep, beiden te Vries en Aaltje

Matthijssen geboren te Anloo, oud twintig jaar, dienstmeid te Vries, minderjarige dochter van

Hendrik Matthijssen, koopman en van Eltje Bakker, zonder beroep, beiden te Vries, De

wederzijdse ouders, hierbij tegenwoordig geven toestemming tot dit huwelijk . .. … In

tegenwoordigheid van Egbert Kamphuis, oud zes en veertig jaren, klompenmaker te Tynaarloo, oom

van den bruidegom, Roelof Ubels, oud drie en dertig jaren, klompenmaker te Vries, oom van den

bruidegom, Jan Everdijk (?), oud vier en twintig jaren, arbeider te Halfweg, en Jannes Piet,oud

drie en vijftig jaren, voerman te Groningen.

Generatie 2

2. Tienkamp, Roelof Engbert. (I00009) Roelof Engbert werd geboren op 1842-05-21 in Assen.    Hij overleed op 1921-01-27 in Vries op een leeftijd van 78 jaren, 8 maanden.    Hij werd begraven op 1921-01-28 te Vries.. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Hij trouwde Heuker, Zwaantien op 1865-06-03 in Vries.    (F00006)Hij trouwde tevens Seggers, Geessien op 1906-09-01 in Vries..    (F00005)

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Engbert

Hij woonde in Vries, Wijk No 96.

1871-06-13 – Voor de Friesche schapen, melkgevende, de premie van f 3,- aan dat van R.Tienkamp te Rolde.

1890-12-13

De klompenmaker R.Tienkamp te Vries wilde hedenmorgen een geweer laden, doch daar de patroon er niet vlot inging, tikte zijn zoon er met een hamer op, met het omngelukkige gevolg, dat de patroon ontplofte en beide mannen de lading in het gezicht kregen.

Geen van beiden konden aanvankelijk zien, terwijl de zoon bovendien in het aangezicht bloedend was verwond.

De toestand van beide personen moet echter nog al bevredigend zijn, doch het gebeurde blijft niettemin eene waarschuwing voor anderen om met dergelijke dingen voorzichtig te zijn.

Meer over Tienkamp, Roelof Engbert:

Beroep: 1906. Klompenmaker.   

Beroep: 1914. geen beroep; hij was 72 jaar.   

Residentie: 1865-06-03, Vries. A nr 11.   

Residentie: 1870, Vries. Wijk A nr 90a en nr 126.   

Residentie: 1880, Vries. A91.   

Residentie: 1890, Vries. A101.   

Residentie: 1909-07-22, Annen. Vallaatsdijk.   

Residentie: 1915-05-18, Rolde. Papenvoort C104.   

Residentie: 1915-10-26, Vries. Inwonend bij Hendrik Tienkamp.   

Residentie: 1916-01-11, Rolde.   

Residentie: 1916-05-25, Vries. A 167.   

Begrafenis: 1921-01-28, Vries.   

Testament: Vries. akte dd 1921-11-00.   

Hij liet na: het recht op erfpacht op het perceel Vries, sectie O, nrs 514, 536, 736 groot 42.50 are. Erfpacht 7,43.5

Gerechtigheid op een perceel heide onder Vries, Sectie O nr 261, groot 12.30 are.

Zijn zoon Hendrik vraagt nog na bij de notaris wat is gebeurd met de f 4.200 aan contanten die de verkoop van onroerend goed opleverde bij het overlijden van zijn echtgenote Geesje Seggers. Volgens Hendrik had Geesje geen inkomsten, maar leefde zij samen met vader Roelof nogal royaal. Erflater had zich ook wel tegenover hem uitgelaten, dat het zijn bedoeling was het geld voor zijn overlijden op te maken. Er schijnt niets meer aan contanten te zijn geweest.

De totale erfenis bedraagt f 2.353,40.

Meer over Seggers, Geessien en Tienkamp, Roelof Engbert:

Huwelijk: 1906-09-01, Vries.   

3. Heuker, Zwaantien. (I00058) Zwaantien werd geboren op 1835-04-22 in Vries.    Zij overleed op 1906-05-02 in Vries op een leeftijd van 71 jaren, 10 dagen.    Zij was de dochter van Heuker, Hendrik Willems en Bijmhold, Hillechien Jans.

Opmerkingen bij Heuker, Zwaantien

Zwaantje Heuker is GEEN familie van de bekende Evert Gerrits Heuker, die tot eind 1811 eigenaar was van het café (Willem) Perkaan in Wezup (bij Emmen) en kort daarna de naam Heuker aannam. Dit café is o.m. bekend n.a.v. het systeem van afrekenen: niet telkens per glas, maar aan het eind van de avond werden de lege glazen en flessen geteld.

Meer over Heuker, Zwaantien:

Probaat: 1835-04-23. Erkend door haar vader Hendrik Heuker.   

Kinderen van Heuker, Zwaantien en Tienkamp, Roelof Engbert

i. Tienkamp, Engbert. (I00147) Engbert werd geboren op 1866-04-12 in Vries.    Hij overleed op 1956-07-28 in Emmen.   

ii. Tienkamp, Marchien. (I00163) Marchien werd geboren op 1867-10-01 in Vries.    Zij overleed op 1951-06-01 in Zuidlaarderveen.   

iii. Tienkamp, Hendrik. (I00167) Hendrik werd geboren op 1871-03-15 in Vries.    Hij overleed op 1952-10-26 in Vries.   

iv. Tienkamp, Markus. (I00007) Markus werd geboren op 1873-11-11 in Vries.    Hij overleed op 1950-09-22 in Assen.   

v. Tienkamp, Regiena. (I00178) Regiena werd geboren op 1879-04-25 in Vries.    Hij overleed op 1879-11-08 in Vries.   

Meer over Heuker, Zwaantien en Tienkamp, Roelof Engbert:

Huwelijk: 1865-06-03, Vries.   

Generatie 3

4. Tienkamp, Engbert Roelofs. (I00010) Engbert Roelofs werd geboren op 1816-10-16 in Peize.    Hij overleed op 1895-03-25 in Vries op een leeftijd van 78 jaren, 5 maanden.    Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Jans Engberts en Popstra, Wietske Harmens. Hij trouwde Oosting, Marrigje Jans op 1842-03-18 in Beilen.    (F00007)

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert Roelofs

Helaas staat op de acte van militie van 4 maart 1842 geen signalement: “De Persoon is absent”

Lotingsnummer: 52 dd 1835.

Meer over Tienkamp, Engbert Roelofs:

Beroep: boerenarbeider, Klompenmaker.   

Residentie: 1816. Molenstraat 4 in Peize..   

Residentie: 1842-05-01, Assen. Huis 418B.   

Residentie: 1860, Vries. B nr 98b.   

Residentie: 1870, Vries. Wijk A nr 90a.   

5. Oosting, Marrigje Jans. (I00059) Marrigje Jans werd geboren op 1821-05-28 in Beilen.    Zij overleed op 1891-01-29 in Vries op een leeftijd van 69 jaren, 8 maanden.    Zij was de dochter van Oosting, Jan Lucas en Schuiling, Wibbigje Jans.

Kinderen van Oosting, Marrigje Jans en Tienkamp, Engbert Roelofs

i. Tienkamp, Roelof Engbert. (I00009) Roelof Engbert werd geboren op 1842-05-21 in Assen.    Hij overleed op 1921-01-27 in Vries.   

ii. Tienkamp, Jan Engbert. (I00203) Jan Engbert werd geboren op 1845-06-12 in Assen.    Hij overleed op 1902-08-07 in Leek.   

iii. Tienkamp, Willem. (I00284) Willem werd geboren op 1848-08-06 in Eelde.    Hij overleed op 1925-10-08 in Hoogezand.   

iv. Tienkamp, Engbert. (I00285) Engbert werd geboren op 1851-07-21 in Eelde.    Hij overleed op 1931-05-03 in Donderen (Vries).   

v. Tienkamp, Wietske. (I00286) Wietske werd geboren op 1854-07-01 in Vries.    Zij overleed op 1938-08-01 in Tynaarloo.   

vi. Tienkamp, Wubbechien. (I00287) Wubbechien werd geboren op 1857-09-23 in Vries.    Zij overleed op 1920-08-16 in Assen.   

vii. Tienkamp, Markus. (I00288) Markus werd geboren op 1862-03-15 in Vries.    Hij overleed op 1870-05-21 in Vries.   

viii. Tienkamp, Mina. (I00289) Mina werd geboren op 1864-06-16 in Vries.    Zij overleed op 1934-06-03 in Almelo.   

Meer over Oosting, Marrigje Jans en Tienkamp, Engbert Roelofs:

Huwelijk: 1842-03-18, Beilen.   

6. Heuker, Hendrik Willems. (I00165) Hendrik Willems werd geboren op 1789-06-14 in Meppel.    Hij overleed op 1857-12-08 in Vries op een leeftijd van 68 jaren, 5 maanden.    Hij was de zoon van Heuker, Willem en van der Kamp, Margrietje Jans. Hij trouwde Gielen, Helena Joseph op 1810-09-02 in Midwolde (Leek).    (F04234)Hij had tevens een relatie met Bijmhold, Hillechien Jans..    (F00057)

Meer over Heuker, Hendrik Willems:

Residentie: 1820-11-00, Groningen.   

Beroep: 1850, Vries. wever.   

Kinderen van Gielen, Helena Joseph en Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Joseph Hendrik Heuker. (I11876) Joseph Hendrik Heuker werd geboren in 1810.    Hij overleed op 1814-09-10 in Midwolde (Leek).   

Meer over Gielen, Helena Joseph en Heuker, Hendrik Willems:

Huwelijk: 1810-09-02, Midwolde (Leek).   

Scheiding: 1856-07-07, Ezinge.   

7. Bijmhold, Hillechien Jans. (I00166) Hillechien Jans werd geboren op 1805-03-10 in Vries.    Zij overleed op 1879-12-24 in Vries op een leeftijd van 74 jaren, 9 maanden.    Zij was de dochter van Bijmhold, Jan Berend Harmens en Pieters, Aaltien.

Opmerkingen bij Bijmhold, Hillechien Jans

In 1848 volgt nog een geboorteaangifte door (afgaand op de kindsnaam) ogenschijnlijk dezelfde

moeder, doch dit keer zonder erkenning door Hendrik Willems! Bron BS-DR – Geboorte (Moeder)

Algemeen Toegangnr: 0165.029 Inventarisnr: 1848 Gemeente: Vries Soort akte: geboorte Aktenummer:

13 Aangiftedatum: 17-03-1848 Kind Pieter Bimolt Geslacht: M Geboortedatum: 16-03 -1848

Geboorteplaats: Vries Vader NN NN Moeder Hillechien Bimolt Het kind overlijdt overigens reeds

binnen een jaar, namelijk op 7-2-1849 (Vries, akte 5), overigens zonder dat in deze akte de

“onbekendheid” van de vader wordt opgeheven.

Kinderen van Bijmhold, Hillechien Jans en Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Jan. (I08161) Jan werd geboren op 1824-03-21 in Vries.    Hij overleed op 1892-05-09 in Zutphen.   

ii. Heuker, Willem. (I02618) Willem werd geboren op 1825-12-14 in Vries.    Hij overleed op 1863-05-03 in Vries.   

iii. Heuker, Pieter. (I08162) Pieter werd geboren op 1828-05-16 in Vries.    Hij overleed op 1828-07-09 in Vries.   

iv. Heuker, Aaffien. (I02617) Aaffien werd geboren op 1829-09-26 in Vries.    Zij overleed na 1850.   

v. Heuker, Grietien. (I02615) Grietien werd geboren op 1833-02-20 in Vries.    Zij overleed op 1865-05-28 in Vries.   

vi. Heuker, Zwaantien. (I00058) Zwaantien werd geboren op 1835-04-22 in Vries.    Zij overleed op 1906-05-02 in Vries.   

vii. Heuker, Pieter. (I08163) Pieter werd geboren op 1837-12-02 in Vries.    Hij overleed op 1838-02-06 in Vries.   

viii. Heuker, Frederika. (I02616) Frederika werd geboren op 1839-11-05 in Vries.    Zij overleed op 1899-10-13 in Vries.   

Meer over Bijmhold, Hillechien Jans en Heuker, Hendrik Willems:

Huwelijk: samenwonend.   

Zij zijn nooit gehuwd, maar woonden samen in ieder geval van 1824 tot 1857.

Dat was in die tijd niet erg gebruikelijk.

Generatie 4

8. Tienkamp, Roelof Jans Engberts. (I00011) Roelof Jans Engberts werd geboren op 1771-03-06 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 1830-04-10 in Peize op een leeftijd van 59 jaren, 1 maand.    Hij werd begraven op 1830-04-13 te Peize.. Hij was de zoon van Minkjan, Engbert Roelofs en Valk, Janna Jurriëns. Hij trouwde Popstra, Wietske Harmens op 1814-01-27 in Peize.    (F00008)

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Jans Engberts

Roelof Jans werd ook wel genoemd Roelof Engberts en ook wel Roelof Jans Engberts. Maar het belangrijkste is -althans voor zijn nakomelingen- dat hij uiteindelijk de familienaam TIENKAMP is gaan dragen, naar het erf Tienkamp in Noordbarge bij Emmen.

In de boeken van de NH-kerk in Noordbarge komt voor: 1786 : Den 8 April op belijdenis aangenomen: …. Roelf Jans …. Een belijdenis van Roelofs moeder en broer heb ik echter niet gevonden. Op de lijst van weerbare mannen van 1811 wordt hij genoemd als Roelof Engbert, dagloner, aan de Steendijk te Assen. De Steendijk is nu een parallelweg, zuidelijk aan de weg Assen- Rolde. Rond 1800 was dit nog een buurtschap bij Assen. Vanaf 1832 komt hij voor in het kadaster, Sectie E, Peize nr 139. De kavel loopt van de Molenweg , als een lang stuk grond, richting Oude Velddijk en tot aan de Zuurseweg. Uit informatie van Wim Tienkamp (+) uit Peize blijkt dat Roelof Jans volgens het kadastraal atlas van 1832 heeft daar gewoond, of als eigenaar van de grond, een zekere Roelof Jans Enberts; hij stond te boek als klompenmaker. Kavel 381 werd aangemerkt als moestuin en kavel 382 als huis / erf met een belastbaar inkomen van f 3,-. Kavel 382 is nog steeds bebouwd in de vorm van een oud gerestaureerd huisje terwijl kavel 381 ook bebouwd is aan de Zuurseweg. Het tussen liggende gedeelte is nog steeds open terrein.

Huidig adres: Molenweg 7.

Meer over Tienkamp, Roelof Jans Engberts:

Geboortenaam: Roelof Jans

Geboortenaam: Roelf Engberts

Residentie: 1786, Noordbarge. erf Tienkamp / Thyencamp.   

Residentie: 1811, Assen. Steendijk.   

Residentie: 1816, Peize. Molenweg 7 (in 1830 huis nr 43a).   

Beroep: arbeider, dagloner, Klompenmaker.   

Begrafenis: 1830-04-13, Peize.   

9. Popstra, Wietske Harmens. (I00060) Wietske Harmens werd geboren op 1785-07-11 in Surhuisum.    Zij overleed op 1877-01-11 in Vries op een leeftijd van 91 jaren, 6 maanden.    Zij was de dochter van Popstra, Harmen Pieters en Feijes, Nieske.

Opmerkingen bij Popstra, Wietske Harmens

Bij het trouwen van haar zoon Engbert werd zij genoemd “Wietske Harms Popstra”.

Haar broer Hans Harmens was van beroep “liedjesventer”.

Meer over Popstra, Wietske Harmens:

Residentie: 1832. Assen Huis 273B samen met haar dochter Harmina Hendriks genaamd.   

Kinderen van Popstra, Wietske Harmens en Tienkamp, Roelof Jans Engberts

i. Engberts, nn. (I33086) nn werd geboren op 1814-09-27 in Peize.    Hij overleed op 1814-09-27 in Peize.   

ii. Tienkamp, Engbert Roelofs. (I00010) Engbert Roelofs werd geboren op 1816-10-16 in Peize.    Hij overleed op 1895-03-25 in Vries.   

iii. Tienkamp, Harmina. (I00291) Harmina werd geboren op 1824-07-12 in Peize.    Zij overleed op 1892-08-06 in Zwolle.   

Meer over Popstra, Wietske Harmens en Tienkamp, Roelof Jans Engberts:

Huwelijk: 1814-01-27, Peize.   

Bij het huwelijk werd de vader van Roelof Engberts aangeduid als: vader van de bruidegom ook Engbert Mink Jans

Meer over Popstra, Wietske Harmens en de Weerd, Jan Luigies:

Residentie: na 1832-05-01, Assen. Wijk 190 nr 6. Huis 330A met zoon en dochter.   

Huwelijk: 1842-06-12, Assen.   

Bij haar huwelijk met Jan Luigies werd weer de globale geboortedatum juni 1787 opgegeven. Zij was

inmiddels al 12 jaar weduwe van Roelof Jans Engberts. Jan Luigies was weduwnaar van Regiena

Jochems. .

Residentie: na 1847, Vries. Zij woont later evenals haar zoon Engbert in Vries..   

10. Oosting, Jan Lucas. (I00496) Jan Lucas werd geboren op 1786-01-15 in Bunne (Vries).    Hij overleed op 1857-01-26 in Wijster op een leeftijd van 71 jaren, 11 dagen.    Hij was de zoon van Oosting, Lucas Jans en Boer, Geertruit Geerts. Hij trouwde Schuiling, Wibbigje Jans op 1813-09-20 in Vries.    (F00163)Hij trouwde tevens Strijk, Aaltien Hendriks op 1826-05-20 in Beilen..    (F00833)

Meer over Oosting, Jan Lucas:

Geboortenaam: Jan Lukas

Beroep: 1813, Tynaarloo. dagloner.   

Beroep: van 1821 tot 1839. landbouwer.   

Residentie: na 1853, Wijster. Huis 259.   

Kinderen van Strijk, Aaltien Hendriks en Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Geesje. (I13917) Geesje werd geboren op 1827-02-26 in Beilen.    Zij overleed op 1880-01-11 in Wijster.   

ii. Oosting, Lukas. (I06885) Lukas werd geboren op 1830-10-11 in Beilen.    Hij overleed op 1830-11-10 in Laaghalen.   

iii. Oosting, Lukas Jans. (I06886) Lukas Jans werd geboren op 1831-12-29 in Beilen.    Hij overleed op 1907-01-19 in Wijster.   

iv. Oosting, Hendrik. (I07610) Hendrik werd geboren op 1836-05-17 in Beilen.    Hij overleed na 1861.   

v. Oosting, Annichje. (I09105) Annichje werd geboren op 1839-07-21 in Laaghalen.    Zij overleed op 1910-11-16 in Beilen.   

vi. Oosting, Geert. (I11517) Geert werd geboren op 1844-03-07 in Beilen.    Hij overleed op 1932-04-12 in Beilen.   

Meer over Strijk, Aaltien Hendriks en Oosting, Jan Lucas:

Huwelijk: 1826-05-20, Beilen.   

11. Schuiling, Wibbigje Jans. (I00497) Wibbigje Jans werd geboren in 1790-03-00 in Bunne (Vries).    Zij werd gedoopt op 1790-03-14 te Vries. Zij overleed op 1821-10-22 in Beilen op een leeftijd van 31 jaren, 7 maanden.    Zij was de dochter van Schuiling, Jan Davids en Elties, Eltien Jans.

Meer over Schuiling, Wibbigje Jans:

Doop: 1790-03-14, Vries.   

Beroep: 1813, Tynaarloo. dienstmaagd.   

Kinderen van Schuiling, Wibbigje Jans en Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Eltien. (I09104) Eltien werd geboren op 1816-08-20 in Beilen.    Zij overleed op 1894-08-10 in Hijken.   

ii. Oosting, Geesje. (I04099) Geesje werd geboren op 1818-10-16 in Beilen.    Zij overleed op 1891-04-02 in Westerbork.   

iii. Oosting, Marrigje Jans. (I00059) Marrigje Jans werd geboren op 1821-05-28 in Beilen.    Zij overleed op 1891-01-29 in Vries.   

Meer over Schuiling, Wibbigje Jans en Oosting, Jan Lucas:

Huwelijk: 1813-09-20, Vries.   

Bij haar huwelijk was voogd van de bruid Hendrik Schuiling en waren toeziend voogd Jannes

Schuiling en Jan Elties.

12. Heuker, Willem. (I11848) Willem werd geboren in 1741 in Hessen.    Hij overleed op 1819-11-13 in Meppel op een leeftijd van 78 jaren, 10 maanden.    Hij was de zoon van Heuker, Wilhelm en van Baden, Anna Elizabeth. Hij trouwde Arents, Annegien op 1768-11-16 in Meppel.    (F04227)Hij trouwde tevens van der Kamp, Margrietje Jans op 1775-01-01 in Meppel..    (F04226)

Meer over Heuker, Willem:

Residentie: 1768, Meppel.   

Residentie: 1812, Meppel. Hij huurde zijn woning van Jan Wildeboer. Wijk 7 is de omgeving van de Groenmarkt..   

Beroep: 1819. wever.   

Testament: 1819, Meppel. Verkoop roerende goederen via notaris mr. J. Kymmell.   

Residentie: 1819. wijk 7 Nr 573.   

Kinderen van Arents, Annegien en Heuker, Willem

i. Heuker, Margien Willems. (I11861) Margien Willems werd geboren op 1769-08-02 in Meppel.   

ii. Heuker, Leijsjen Willems. (I11862) Leijsjen Willems werd geboren op 1773-01-03 in Meppel.    Zij overleed rond 1774.   

Meer over Arents, Annegien en Heuker, Willem:

Huwelijksafkondiging: 1768-10-30, Meppel.   

Huwelijk: 1768-11-16, Meppel.   

13. van der Kamp, Margrietje Jans. (I11849) Margrietje Jans werd geboren in 1756 in Den Ham (Ov).    Zij overleed op 1820-11-20 in Meppel op een leeftijd van 64 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van ten Kamp, Jan en Heinkens, Geertien.

Meer over van der Kamp, Margrietje Jans:

Geboortenaam: Grietje ten Kamp

Beroep: 1820. stadsvroedvrouw.   

Testament: Meppel. Memorie van Successie 1820-11-22.   

Haar dochter Geertje Heuker, getrouwd met Evert Akkerman en haar schoondochter Klaasje Wichers, getrouwd met Frederik Heuker, zijn getuge, als ook haar zoons Hendrik Heuker, wonend in Groningen en Jan Heuker, zijnde in ’s lands dienst.

Geen onroerende goederen nagelaten en dus geen vruchtgebruik te erven.

Kinderen van van der Kamp, Margrietje Jans en Heuker, Willem

i. Heuker, Willem Willems. (I11857) Willem Willems werd geboren op 1776-02-18 in Meppel.   

ii. Heuker, Geertje Willems. (I11858) Geertje Willems werd geboren op 1777-06-25 in Meppel.    Zij overleed voor 1778 in Meppel.   

iii. Heuker, Geertjen Willems. (I11859) Geertjen Willems werd geboren op 1778-08-23 in Meppel.    Zij overleed in 1779 in Meppel.   

iv. Heuker, Geertjen Willems. (I11860) Geertjen Willems werd geboren op 1779-12-03 in Meppel.    Zij overleed voor 1782.   

v. Heuker, Leijsjen Willems. (I11854) Leijsjen Willems werd geboren op 1782-01-27 in Meppel.    Zij overleed voor 1787 in Meppel.   

vi. Heuker, Geertjen Willems. (I21415) Zij werd gedoopt op 1783-10-12 te Meppel.

vii. Heuker, Leijsjen Willems. (I11855) Leijsjen Willems werd geboren op 1787-07-01 in Meppel.   

viii. Heuker, Jan Willems. (I11856) Jan Willems werd geboren op 1787-07-01 in Meppel.    Hij overleed op 1831-10-26 in Ommen.   

ix. Heuker, Hendrik Willems. (I00165) Hendrik Willems werd geboren op 1789-06-14 in Meppel.    Hij overleed op 1857-12-08 in Vries.   

x. Heuker, Fredrik. (I11851) Fredrik werd geboren op 1791-05-15 in Meppel.    Hij overleed op 1813-09-08 in Meppel.   

Meer over van der Kamp, Margrietje Jans en Heuker, Willem:

Huwelijk: 1775-01-01, Meppel.   

14. Bijmhold, Jan Berend Harmens. (I08159) Jan Berend Harmens werd geboren in 1771-01-00 in Bijmholt (Dtsl).    Hij overleed op 1862-11-25 in Vries op een leeftijd van 91 jaren, 10 maanden.    Hij was de zoon van Biemold, Berend Harms. Hij trouwde Pieters, Aaltien op 1804-05-10 in Vries.    (F02789)

Meer over Bijmhold, Jan Berend Harmens:

Geboortenaam:    Biemolt Bijmhold Bijmholt

Geboortenaam: Berend Harms

Geboortenaam:    Biemold

15. Pieters, Aaltien. (I08160) Aaltien werd geboren op 1777-11-16 in Vries.    Zij overleed op 1846-05-15 in Vries op een leeftijd van 68 jaren, 5 maanden.    Zij was de dochter van Lodewijks, Pieter en Lucas, Hillechien.

Kinderen van Pieters, Aaltien en Bijmhold, Jan Berend Harmens

i. Bijmhold, Hillechien Jans. (I00166) Hillechien Jans werd geboren op 1805-03-10 in Vries.    Zij overleed op 1879-12-24 in Vries.   

Meer over Pieters, Aaltien en Bijmhold, Jan Berend Harmens:

Huwelijk: 1804-05-10, Vries.   

Generatie 5

16. Minkjan, Engbert Roelofs. (I00012) Engbert Roelofs werd geboren op 1733-12-20 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 1803-05-10 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van 69 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Minkjan, Roelof Jans en Jansen, Jennechien. Hij trouwde met Roelofs, Geertje.    (F02656)Hij trouwde tevens Valk, Janna Jurriëns in 1763 in Den Ham (Ov)..    (F00009)

Opmerkingen bij Minkjan, Engbert Roelofs

Bij de volkstelling van 1748 woonde Engbert niet meer bij zijn moeder en    (stief)vader. Hij was toen 15 en woonde misschien als boerenknecht in bij een    boer.

In 1765 had Jannes Herms van Heino de rechten (sloptienden) uit Mink    Jans aan de Bekkemaat in zijn bezit.    In 1765 verkoopt Jannes deze rechten    voor f 450,= aan Engbert Roelofs. Engbert leent geld ( f 600,=) bij Jan    Hendrik Dikkers à 3%. Geessien Roelofs en haar man zijn borg met    hun    bezittingen en een stuk hooiland aan de Bekkemaat in Noordmeer als onderpand.   

Eigenaar van het buurtschap Noortmeer was de (adelijke) familie Oldeniel.   

NB: Gerrit Wijlens woonde op het erf Holties, (Kippen of Kolkman) Dat is nu    Ommerweg 67.

In 1780 werd uitstel van betaling gevraagd.

In 1782 heeft    Engbert inmiddels een schuld van    143 gulden en 12 cent aan Schout Vervoert.   

In 1783 vraagt Engbert noodgedwongen surseance van betaling aan. Hij is dan    bovendien verschuldigd aan

“landschattingen” f 143=12=12½.   

In 1784 vind    nog prolongatie van Engbert’s schulden plaats.

In 1786 ging hij failliet.

Engbert ging naar het armenhuis in Den Ham.

Zijn vrouw en kinderen gingen naar Noordbarge, waar zij op het erf Tienkamp kwamen te wonen.

Engbert woont op ’t erve Minkjan in Noordmeer (Den Ham). Zijn nakomeling Grietje Tangenberg trouwt met Willem Hobers. Willems moeder wordt bij het het huwelijk van dochter Hendrikjen Hobers Willemina Minkjans genoemd, wat betekent dat zij (of haar vader) op deze boerderij geboren is. Willem Hobers en Grietjen Tangenberg hebben dus beiden een lijn met deze boerderij.

De uitbarsting van de Lakagígar (een spleetvulkaan op IJsland) in 1783 staat bekend als de grootste uitbarsting op IJsland ooit. Van 8 juli 1783 tot 7 februari 1784, totaal 9 maanden, spuwde meer dan 120 kraters lava en vuur.

De lavastroom bereikte uiteindelijk een lengte van wel 60 km. Een oppervlakte van 565 km² werd met een meters dikke laag lava bedekt. Twee kerken en vele boerderijen werden bedolven, maar wonder boven wonder zijn er geen slachtoffers gevallen door de lavastroom. De indirecte gevolgen van de uitbarsting waren wel rampzalig. Door de grootte hoeveelheden gassen die werden uitgestoten, werd IJsland in 1783 in een blauwe waas gehuld. Er werd zo’n 200 miljoen ton aan zwavelzuur de lucht in gepompt. Er wilde er geen gras meer groeien, en hierdoor (en door vergiftiging) stierven in de winter van 1783/84 zo’n 10.000 runderen, 27.000 paarden en 190.000 schapen. De jaren daarop stierf een kwart van de bevolking op IJsland door de honger.

In de zomer van 1783 waaide er een gifwolk over West-Europa, men schat dat alleen al in Groot-Brittannië 23.000 mensen overleden door deze gifwolk. Wereldwijd daalde de temperatuur ongeveer 1 graden. Door de zure regen mislukte oogsten. En in Europa brak de hongersnood uit waardoor vele mensen omkwamen. Er wordt ook wel gesteld dat de hongersnood in Europa uiteindelijk heeft geleid tot de Franse Revolutie.

Meer over Minkjan, Engbert Roelofs:

Geboortenaam:    Noordmerinck

Geboortenaam: Enghbert

Beroep: keuter.   

Residentie: van 1751 tot 1786, Noordmeer (Den Ham). adres nu: Ommerweg 65.   

Kinderen van Roelofs, Geertje en Minkjan, Engbert Roelofs

i. Minkjan, Leide Margriet Engberts. (I07808) Zij werd gedoopt op 1757-05-08 te Den Ham (Ov).

Meer over Roelofs, Geertje en Minkjan, Engbert Roelofs:

Huwelijk: 1755, Den Ham?.   

17. Valk, Janna Jurriëns. (I00061) Janna Jurriëns werd geboren op 1741-05-21 in Den Ham (Ov).    Zij overleed op 1812-10-06 in Noordbarge op een leeftijd van 71 jaren, 4 maanden.    Zij was de dochter van Valk, Jurrien Wolters en Moddejonge, Jennechien Jansen.

Opmerkingen bij Valk, Janna Jurriëns

Zij woonde na het faillissement in 1786 en waarschijnlijk direkt vanaf 1786 in Noordbarge op het erf Tienkamp / Thyencamp.

Zij was toen 45 en leefde gescheiden van haar man, Engbert Roelofs.Haar zoons Jurriën en Roelof waren met haar mee gekomen.

Meer over Valk, Janna Jurriëns:

Residentie: 1765, Noordmeer (Den Ham). “Engbert Roelofs en Janna Jorriëns op Minken te Noortmeer” (bij Den Ham).   

Residentie: 1786, Noordbarge. Noordbarge, erf Tienkamp / Thyencamp.   

Kinderen van Valk, Janna Jurriëns en Minkjan, Engbert Roelofs

i. Engberts, Jennechien. (I00066) Jennechien werd geboren op 1765-04-04 in Den Ham (Ov).    Zij overleed in 1765 in Den Ham (Ov).   

ii. Engberts, Jennechien. (I00067) Jennechien werd geboren op 1766-10-26 in Den Ham (Ov).    Zij overleed rond 1820 in Den Ham?.   

iii. Engberts, Janna. (I00068) Janna werd geboren op 1768-12-21 in Den Ham (Ov).    Zij overleed rond 1820 in Den Ham?.   

iv. Tienkamp, Roelof Jans Engberts. (I00011) Roelof Jans Engberts werd geboren op 1771-03-06 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 1830-04-10 in Peize.   

v. Engberts, Jurriën. (I00069) Jurriën werd geboren op 1773-07-11 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 1845-03-23 in Noordbarge.   

vi. Engberts, Roelof. (I00292) Roelof werd geboren op 1777-01-30 in Den Ham (Ov).    Hij overleed rond 1800 in Den Ham?.   

Meer over Valk, Janna Jurriëns en Minkjan, Engbert Roelofs:

Huwelijk: 1763, Den Ham (Ov).   

18. Popstra, Harmen Pieters. (I00500) Harmen Pieters werd geboren rond 1750 in Surhuisterveen.    Hij overleed voor 1818 in Surhuisum op een leeftijd van minder dan rond 68 jaren.    Hij was de zoon van Popstra, Pieter en NN, NN. Hij trouwde Feijes, Nieske op 1773-03-07 in Surhuisterveen.    (F00165)

Opmerkingen bij Popstra, Harmen Pieters

De familienaam is mogelijk zowel Pieters als Popstra als van Aard. .

Meer over Popstra, Harmen Pieters:

Alias:   

Beroep: schipper.   

19. Feijes, Nieske. (I00501) Nieske werd geboren rond 1750 in Surhuisterveen.    Zij overleed voor 1818 in Surhuisum op een leeftijd van minder dan rond 68 jaren.    Zij was de dochter van , Feije en , vrouw van Feije.

Meer over Feijes, Nieske:

Beroep: schipper.   

Kinderen van Feijes, Nieske en Popstra, Harmen Pieters

i. Popstra, Pytter. (I12465) Pytter werd geboren op 1773-11-27 in Surhuisterveen.    Hij overleed voor 1793.   

ii. Popstra, Feije Harmens. (I08343) Feije Harmens werd geboren in 1779.    Hij overleed op 1828-08-29 in Leeuwarden.   

iii. Popstra, Ymkje Harmens. (I21361) Ymkje Harmens werd geboren in 1783.    Zij overleed in 1827.   

iv. Popstra, Wietske Harmens. (I00060) Wietske Harmens werd geboren op 1785-07-11 in Surhuisum.    Zij overleed op 1877-01-11 in Vries.   

v. Popstra, Derk Harms. (I08617) Derk Harms werd geboren in 1787 in Leek.    Hij overleed op 1861-06-10 in Nuis.   

vi. Popstra, Hans Harmens. (I08608) Hans Harmens werd geboren op 1792-05-01 in Surhuisterveen.    Hij overleed op 1851-11-25 in Oldekerk.   

vii. Popstra, Pieter Hendriks. (I08615) Pieter Hendriks werd geboren op 1793-05-10 in Surhuisterveen.   

viii. Popstra, Pieter Manus. (I08614) Pieter Manus werd geboren op 1793-05-16 in Surhuisum.   

Meer over Feijes, Nieske en Popstra, Harmen Pieters:

Huwelijk: 1773-03-07, Surhuisterveen.   

Bron: ryksargyf Fryslan.

20. Oosting, Lucas Jans. (I00498) Lucas Jans werd geboren op 1759-07-12 in Vries.    Hij overleed op 1830-07-01 in Halen op een leeftijd van 70 jaren, 11 maanden.    Hij was de zoon van Oosting, Jan Lukas en Dries, Annechien. Hij trouwde Boer, Geertruit Geerts op 1781-08-19 in Vries.    (F00164)

Opmerkingen bij Oosting, Lucas Jans

Oosten kan een voornaam geweest zijn. Achternamen als Oost, Oosten, Oosting(h), Ooster(s),

Oosterink, Oosta, Oost(e)m Oostinga, Osinga bewijzen dat er een voornaam Oost bestaan moet

hebben. W. de Vries. in Friese Persoonsnamen. 171, vermeldt Osi, geciteerd uit het Oorkondenboek

van Groningen en Drente. J. van der Schaar, in ,,Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse

doop- en familienamen, 123 vermeldt in Noordholland Oister en Oistet, geciteerd uit de

Grafelijkheidsrekeningen van Holland onder het Henegouwsche Huis.

Meer over Oosting, Lucas Jans:

Beroep: 1813. schaapherder.   

Beroep: 1830, Halen. landbouwer.   

21. Boer, Geertruit Geerts. (I00532) Geertruit Geerts werd geboren op 1754-10-27 in Rolde.    Zij overleed op 1827-09-23 in Laaghalen op een leeftijd van 72 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van Boer, Geert Jans en Claassen, Geesje.

Opmerkingen bij Boer, Geertruit Geerts

Zij kon bij het huwelijk van haar zoon Jan niet schrijven (“verklaarden de schrijfkunst niet geleerd te hebben”)

Kinderen van Boer, Geertruit Geerts en Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Jan Lucas. (I11681) Jan Lucas werd geboren op 1784-01-11 in Vries.    Hij overleed voor 1786.   

ii. Oosting, Jan Lucas. (I00496) Jan Lucas werd geboren op 1786-01-15 in Bunne (Vries).    Hij overleed op 1857-01-26 in Wijster.   

iii. Oosting, Geert Lucas. (I06888) Geert Lucas werd geboren op 1788-11-16 in Vries.    Hij overleed op 1841-12-16 in Assen.   

iv. Oosting, Annegien Lukas. (I07832) Annegien Lukas werd geboren in 1794-02-00.    Zij overleed na 1831.   

v. Oosting, Evert Lucas. (I00499) Evert Lucas werd geboren op 1798-02-18 in Vries.    Hij overleed in 1870 in Beilen.   

Meer over Boer, Geertruit Geerts en Oosting, Lucas Jans:

Huwelijk: 1781-08-19, Vries.   

22. Schuiling, Jan Davids. (I00515) Jan Davids werd geboren in 1753-09-00 in Bunne (Vries).    Hij werd gedoopt op 1753-09-23 te Vries.. Hij overleed op 1812-04-23 in Vries op een leeftijd van 58 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Schuiling, David Geerts en Struik, Marchje Geerts. Hij trouwde met Elties, Eltien Jans.    (F00177)Hij trouwde tevens Schuiling, Jantje Hindriks op 1804-05-06 in Vries..    (F04919)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan Davids

Waarom Jan Davids de naam Schuiling heeft gekozen is niet duidelijk. Mogelijk was zijn vrouw,

Eltje, een Schuiling. Wel kwam in Vries een familie Schuiling voor: Jan Hendriks Schuiling,

gehuwd met Mettje Reinders. Zij laten een dochter Aaltje dopen op 1-7-1783 te Vries. Mogelijk

waren zij de ouders van Eltien Jans, maar Hans Homan Free, die e.e.a. voor mij heeft uitgezocht,

heeft geen Eltien in de doopboeken van Vries gevonden. Bovendien zou haar “zuster” Mettje ruim

30 jaar jonger zijn.

Vermeld in 1798 te Bunne als weduwnaar, 49 jaar oud met 3 kinderen.

Op 12‑4‑1804 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Eltje Jans en Jan Davids te Bunne. Jan Davids hertrouwt met Jantje Hendriks. De hoofdmomber is Jan Jans te Taarloo, oom van moederszijde, de medemombers zijn Martinus Popkes te Rolde, oom van moederszijde, Jannes Davids te Yde, oom van vaderszijde en Harm Davids te Tinaarloo, oom van vaderszijde. De minderjarige kinderen zijn Marchien Jans, 24 jaar oud en Wubbechien Jans, 15 jaar oud. Er is nog een derde kind, die inmiddels is gehuwd. [SP 244 deel 3 Fol. 102 dd. 12‑4‑1804].

Op 7‑3‑1810 wordt er een momberrekening opgemaakt. Marchien Jans is dan getrouwt met Roelof Popken te Peize en Jantje Jans met Hendrik Jannes te Bunne. [SP 244 deel 3 Fol. 256 dd. 7‑3‑1810].

Meer over Schuiling, Jan Davids:

Doop: 1753-09-23, Vries.   

Residentie: 1798, Bunne (Vries). ermeld in 1798 te Bunne als weduwnaar, 49 jaar oud met 3 kinderen..   

Meer over Schuiling, Jantje Hindriks en Schuiling, Jan Davids:

Huwelijk: 1804-05-06, Vries.   

Op 12‑4‑1804 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Eltje Jans en Jan Davids te Bunne. Jan Davids hertrouwt met Jantje Hendriks. De hoofdmomber is Jan Jans te Taarloo, oom van moederszijde, de medemombers zijn Martinus Popkes te Rolde, oom van moederszijde, Jannes Davids te Yde, oom van vaderszijde en Harm Davids te Tinaarloo, oom van vaderszijde. De minderjarige kinderen zijn Marchien Jans, 24 jaar oud en Wubbechien Jans, 15 jaar oud. Er is nog een derde kind, die inmiddels is gehuwd. [SP 244 deel 3 Fol. 102 dd. 12‑4‑1804].

Op 7‑3‑1810 wordt er een momberrekening opgemaakt. Marchien Jans is dan getrouwd met Roelof Popken te Peize en Jantje Jans met Hendrik Jannes te Bunne. [SP 244 deel 3 Fol. 256 dd. 7‑3‑1810].

23. Elties, Eltien Jans. (I00606) Eltien Jans werd geboren op 1756-03-21 in Taarlo.    Zij overleed op 1794-04-13 in Vries op een leeftijd van 38 jaren, 23 dagen.    Zij was de dochter van Elties, Jan Jans en Rijnberg, Jantje Hindriks.

Kinderen van Elties, Eltien Jans en Schuiling, Jan Davids

i. Schuiling, Margje Jans. (I07841) Margje Jans werd geboren op 1781-04-01 in Taarlo.   

ii. Schuiling, Jantje Jans. (I07837) Jantje Jans werd geboren op 1784-04-12 in Taarlo.    Zij overleed op 1852-03-21 in Bunne (Vries).   

iii. Schuiling, Wibbigje Jans. (I00497) Wibbigje Jans werd geboren in 1790-03-00 in Bunne (Vries).    Zij overleed op 1821-10-22 in Beilen.   

Meer over Elties, Eltien Jans en Schuiling, Jan Davids:

Huwelijk: 1778-06-08, Vries.   

24. Heuker, Wilhelm. (I11852) Wilhelm werd geboren rond 1710 in Duitsland.    Hij overleed rond 1790 in Hessen – Kassel (Dtsl) op een leeftijd van rond 80 jaren.    Hij trouwde van Baden, Anna Elizabeth rond 1740.    (F04228)

Meer over Heuker, Wilhelm:

Beroep: Gezien zijn familienaam “Heuker”zal hij koopman of kruidenier zijn geweest..   

25. van Baden, Anna Elizabeth. (I11853) Anna Elizabeth werd geboren rond 1710 in Duitsland?.    Zij overleed rond 1790 in Hessen – Kassel (Dtsl) op een leeftijd van rond 80 jaren.   

Opmerkingen bij van Baden, Anna Elizabeth

In Baden (Dtsl) bevindt zich een zilvermijn met de naam Anna Elisabeth. Deze bestaat al sinds 1291.

Mogelijk is “onze” Anna Elisabeth daarnaar vernoemd, bijvoorbeeld omdat haar vader daar werkte.

Kinderen van van Baden, Anna Elizabeth en Heuker, Wilhelm

i. Heuker, Willem. (I11848) Willem werd geboren in 1741 in Hessen.    Hij overleed op 1819-11-13 in Meppel.   

Meer over van Baden, Anna Elizabeth en Heuker, Wilhelm:

Huwelijk: rond 1740.   

26. ten Kamp, Jan. (I21417) Jan werd geboren rond 1730.    Hij trouwde Heinkens, Geertien rond 1748 in Den Ham (Ov).    (F07226)

27. Heinkens, Geertien. (I21418) Geertien werd geboren rond 1730.   

Kinderen van Heinkens, Geertien en ten Kamp, Jan

i. van der Kamp, Peter. (I21419) Peter werd geboren in 1749 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 1815-10-11 in Den Ham (Ov).   

ii. van der Kamp, Margrietje Jans. (I11849) Margrietje Jans werd geboren in 1756 in Den Ham (Ov).    Zij overleed op 1820-11-20 in Meppel.   

Meer over Heinkens, Geertien en ten Kamp, Jan:

Huwelijk: rond 1748, Den Ham (Ov).   

28. Biemold, Berend Harms. (I08819) Berend Harms werd geboren geschat rond 1740 in Bijmholt (Dtsl).    Hij was de zoon van Biemold, Harm. Hij trouwde Onbekend in geschat 1770.    (F02981)

Kinderen van Onbekend en Biemold, Berend Harms

i. Bijmhold, Jan Berend Harmens. (I08159) Jan Berend Harmens werd geboren in 1771-01-00 in Bijmholt (Dtsl).    Hij overleed op 1862-11-25 in Vries.   

Meer over Onbekend en Biemold, Berend Harms:

Huwelijk: geschat 1770.   

30. Lodewijks, Pieter. (I08816) Hij werd gedoopt op 1733-02-01 te Vries.. Hij overleed na 1778.    Hij was de zoon van Hindriks, Lodewijk. Hij trouwde Lucas, Hillechien op 1774-10-07 in Vries.    (F02979)Hij trouwde tevens Hindriks, Aafje op 1764-05-06 in Vries..    (F04731)

Meer over Lodewijks, Pieter:

Doopsel: 1733-02-01, Vries.   

Meer over Hindriks, Aafje en Lodewijks, Pieter:

Huwelijksafkondiging: 1764-04-08, Zuidlaren.   

Huwelijk: 1764-05-06, Vries.   

31. Lucas, Hillechien. (I08817) Hillechien werd geboren rond 1736 in Vries.    Zij overleed op 1811-11-23 in Vries op een leeftijd van rond 75 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van Stoffers, Lucas en Roelofs, Grietje.

Kinderen van Lucas, Hillechien en Lodewijks, Pieter

i. Pieters, Lodewijk. (I13436) Lodewijk werd geboren op 1775-07-30 in Vries.   

ii. Pieters, Grietien. (I09197) Grietien werd geboren op 1775-07-30 in Vries.    Zij overleed op 1815-02-06 in Foxwolde (Roden).   

iii. Pieters, Aaltien. (I08160) Aaltien werd geboren op 1777-11-16 in Vries.    Zij overleed op 1846-05-15 in Vries.   

Meer over Lucas, Hillechien en Lodewijks, Pieter:

Huwelijk: 1774-10-07, Vries.   

Generatie 6

32. Minkjan, Roelof Jans. (I00013) Roelof Jans werd geboren rond 1700 in Den Ham (Ov).    Hij overleed rond 1740 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van rond 40 jaren.    Hij was de zoon van Kamermans, Jan Janssens en Engberts, Aaltje. Hij trouwde met Jansen, Jennechien.    (F00010)

Opmerkingen bij Minkjan, Roelof Jans

Mink Jans te Noortmeer De lokatie van het erf Mink Jans is het beste

aan te duiden met het adres Ommerweg 65 (fam. Oltmans) in Noordmeer, vlak voor Den Ham. De

plaats waar nu naast de boerderij een garage annex schuur staat. Ivm afgraven van de grond is niets meer terug te vinden. Met name de heer Kleinjan heeft veel gegevens verzameld waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt.

700 Het Hof te Noortmeer kende de toepasselijke naam Noortmerinck.

Het achtervoegsel “inck” betekent: “erf van” en wijst op een hoge ouderdom en verwantschap aan het Saksische taalgebruik. “Hof” als aanduiding voor een erf, betekent, dat van daaruit de gemeenschap bestuurd werd. Het hof zal tussen 700 en 900 gesticht moeten zijn.

Op oude schattingslijsten voor 1397 (en eenmaal in 1455) is sprake van één erf. In 1397, 1419, 1427 en 1433 komt ook de naam Slijckhuis voor.

1385 Er bestond reeds een boerderij in Noortmerinc

Meer over Minkjan, Roelof Jans:

Geboortenaam:    Kamerman

33. Jansen, Jennechien. (I00025) Jennechien werd geboren rond 1705 in Balderhaar.    Zij overleed rond 1780 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van rond 75 jaren.    Zij was de dochter van Balderhaar, Jan en NN, NN.

Kinderen van Jansen, Jennechien en Minkjan, Roelof Jans

i. Minkjan, Geessien Roelofs. (I00065) Geessien Roelofs werd geboren op 1730-03-19 in Den Ham (Ov).    Zij overleed rond 1790 in Den Ham (Ov).   

ii. Minkjan, Engbert Roelofs. (I00012) Engbert Roelofs werd geboren op 1733-12-20 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 1803-05-10 in Den Ham (Ov).   

Meer over Jansen, Jennechien en Minkjan, Roelof Jans:

Huwelijk: 1727-04-26, Heemse (Ov).   

trouwboek van Heemse: 26-04-1727: Roelof Janssen j.m. van Notmeer bij den Ham en Jennegje Janssen

j.d. van de Baalderhaar wonende tot Heemse. Dese in den Ham getrouwt (bron: Erik ten Brinke).

Let op: NIET het trouwboek van Hardenberg.

Kinderen van Jansen, Jennechien en Geerts, Jan

i. Geertsen, Roelof. (I03680) Roelof werd geboren op 1744-03-04 in Den Ham (Ov).    Hij overleed rond 1800.   

Meer over Jansen, Jennechien en Geerts, Jan:

Huwelijk: 1745, Den Ham (Ov).   

34. Valk, Jurrien Wolters. (I00440) Hij werd gedoopt op 1706-12-26 te Hellendoorn.. Hij overleed na 1767 in Hellendoorn.    Hij was de zoon van Valk, Wolter Jorriëns en Grootschipper, Janna Hendriks. Hij trouwde Moddejonge, Jennechien Jansen op 1731-07-15 in Den Ham (Ov).    (F00141)

Opmerkingen bij Valk, Jurrien Wolters

Jörrien Wolters Valk was schipper op de Regge, die achterin Meer stroomt. Volkstelling 1748,

Meer: Jurrien Wolters en sijn vrouw Jantje Jans; 4 Kinderen: Boven de 10 jaren: Jan, Femme;

onder de 10 jaren: Gerrit, Janna Jorrien Wolters??.

Meer over Valk, Jurrien Wolters:

Doop: 1706-12-26, Hellendoorn.   

Beroep: schipper.   

35. Moddejonge, Jennechien Jansen. (I00495) Jennechien Jansen werd geboren op 1703-05-10 in Den Ham (Ov).    Zij overleed na 1748-04-00 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van meer dan 44 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van Kamermans, Jan Janssens en Engberts, Aaltje.

Meer over Moddejonge, Jennechien Jansen:

Geboortenaam: Jente Jans

Kinderen van Moddejonge, Jennechien Jansen en Valk, Jurrien Wolters

i. Valk, Jan Jorriëns. (I00443) Jan Jorriëns werd geboren in 1733-03-00 in Hellendoorn.    Hij overleed op 1795-04-08 in Den Ham (Ov).   

ii. Valk, Fennigien Jorriëns. (I00442) Fennigien Jorriëns werd geboren op 1737-03-03 in Hellendoorn.    Zij overleed na 1748 in Den Ham (Ov).   

iii. Valk, Janna Jurriëns. (I00061) Janna Jurriëns werd geboren op 1741-05-21 in Den Ham (Ov).    Zij overleed op 1812-10-06 in Noordbarge.   

iv. Valk, Gerrit Jorriëns. (I00444) Gerrit Jorriëns werd geboren op 1743-04-05 in Den Ham (Ov).    Hij overleed voor 1748 in Den Ham (Ov).   

v. Valk, Gerrit Jorriëns. (I07809) Hij werd gedoopt op 1748-04-15 te Den Ham (Ov)..

Meer over Moddejonge, Jennechien Jansen en Valk, Jurrien Wolters:

Huwelijk: 1731-07-15, Den Ham (Ov).   

36. Popstra, Pieter. (I00502) Pieter werd geboren geschat rond 1730 in Surhuisum.    Hij overleed in 1800 in Surhuisum op een leeftijd van rond 70 jaren.    Hij was de zoon van , Aart en NN, NN. Hij trouwde NN, NN geschat rond 1750.    (F00166)

Meer over Popstra, Pieter:

Beroep: schipper.   

37. NN, NN. (I00607)

Kinderen van NN, NN en Popstra, Pieter

i. Popstra, Harmen Pieters. (I00500) Harmen Pieters werd geboren rond 1750 in Surhuisterveen.    Hij overleed voor 1818 in Surhuisum.   

Meer over NN, NN en Popstra, Pieter:

Huwelijk: geschat rond 1750.   

38. , Feije. (I21362) Feije werd geboren rond 1720 in Surhuisterveen.    Hij had een relatie met , vrouw van Feije..    (F07197)

39. , vrouw van Feije. (I21363) vrouw van Feije werd geboren rond 1730 in Surhuisterveen.   

Kinderen van , vrouw van Feije en , Feije

i. Feijes, Nieske. (I00501) Nieske werd geboren rond 1750 in Surhuisterveen.    Zij overleed voor 1818 in Surhuisum.   

40. Oosting, Jan Lukas. (I06891) Jan Lukas werd geboren op 1732-12-13 in Bunne (Vries).    Hij overleed op 1817-06-24 in Halen op een leeftijd van 84 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van Oosting, Lucas Jans en Tijmens, Jantje. Hij trouwde Dries, Annechien in 1755 in Vries?.    (F02315)

Meer over Oosting, Jan Lukas:

Financieel: 1770-07-27, Vries. lening wegens aankoop koe..   

SP242 deel 1 folio 128vo lening Leners:Jan Lucas Oosting x Annigje Dries te Tinaarlo

Uitleners:Margje Homan, wed. van Jans Harms te Vries

Bedrag:50 wegens aankoop van een koe

Plaats:Vries Datum:27‑7‑1770.

Residentie: 1778, Bunne (Vries).   

Residentie: 1817, Laaghalen.   

41. Dries, Annechien. (I06892) Annechien werd geboren op 1732-07-01 in Noordlaren (Gr).    Zij overleed op 1797-06-01 in Tynaarloo op een leeftijd van 64 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Roelofs, Dries en Gerrits, Swaantje.

Kinderen van Dries, Annechien en Oosting, Jan Lukas

i. Oosting, Lucas Jans. (I00498) Lucas Jans werd geboren op 1759-07-12 in Vries.    Hij overleed op 1830-07-01 in Halen.   

ii. Oosting, Dries Jans. (I06155) Dries Jans werd geboren op 1762-05-16 in Vries.    Hij overleed op 1827-10-29 in Gasselternijveen.   

iii. Oosting, Jantje Jans. (I11677) Jantje Jans werd geboren op 1765-12-08 in Vries.   

iv. Oosting, Swaantje Jans. (I11678) Swaantje Jans werd geboren op 1769-04-30 in Vries.   

v. Oosting, Eevert Jans. (I11679) Eevert Jans werd geboren op 1773-11-22 in Vries.   

vi. Oosting, Harmtje Jans. (I11680) Harmtje Jans werd geboren op 1778-07-06 in Bunne (Vries).   

Meer over Dries, Annechien en Oosting, Jan Lukas:

Huwelijk: 1755, Vries?.   

42. Boer, Geert Jans. (I06883) Geert Jans werd geboren rond 1705 in Balloo.    Hij was de zoon van Boer, Jan en , Albertje. Hij trouwde met Claassen, Geesje.    (F02311)

43. Claassen, Geesje. (I06884) Geesje werd geboren rond 1705 in Loon.   

Kinderen van Claassen, Geesje en Boer, Geert Jans

i. Boer, Geertruit Geerts. (I00532) Geertruit Geerts werd geboren op 1754-10-27 in Rolde.    Zij overleed op 1827-09-23 in Laaghalen.   

Meer over Claassen, Geesje en Boer, Geert Jans:

Huwelijk: 1730-10-29, Rolde.   

44. Schuiling, David Geerts. (I03282) David Geerts werd geboren rond 1725 in Bunne (Vries).    Hij overleed voor 1798 in Yde (Vries) op een leeftijd van minder dan rond 73 jaren.    Hij was de zoon van Schuiling, Geert Jans en Schuiling, Wubbigje Jans. Hij trouwde Struik, Marchje Geerts op 1750-06-07 in Vries.    (F01026)

Opmerkingen bij Schuiling, David Geerts

In 1749 betaalt hij de liberale gift, “mede voor zijn olders”. [OSA 1110]

Meer over Schuiling, David Geerts:

Residentie: van 1754 tot 1764, Bunne (Vries). Hij wordt genoemd als David Geerts in de haardstedenregisters te Bunne met een half erf in 1754 en 1764..   

Residentie: van 1774 tot 1794, Yde (Vries). In 1774 en 1784 wordt hij met een vol erf te Yde vermeld, in 1794 met 3/4..   

Financieel: 1766-05-15, Bunne (Vries).   

Op 15-5-1766 lenen Stijntje Jans, weduwe van Jan Jans Stelmaker en

minderjarige zoon Hindrik Jans en Jacob Jans te Bunne van de zwagers Harm Geerts

Struik en David Geerts Schuiling 300 gulden. Dit is de eerste keer dat David

Geerts met de naam Schuiling wordt aangetroffen. [SP242 deel 1 folio 98ro]

45. Struik, Marchje Geerts. (I03283) Marchje Geerts werd geboren in 1731-05-00 in Bunne (Vries).    Zij werd gedoopt op 1731-05-27 te Vries. Zij was de dochter van Struik, Geert en Struik, vrouw van Geert.

Meer over Struik, Marchje Geerts:

Doop: 1731-05-27, Vries.   

Kinderen van Struik, Marchje Geerts en Schuiling, David Geerts

i. Schuiling, Jan Davids. (I00515) Jan Davids werd geboren in 1753-09-00 in Bunne (Vries).    Hij overleed op 1812-04-23 in Vries.   

ii. Schuiling, Jannes Davids. (I13606) Jannes Davids werd geboren op 1755-12-21 in Yde (Vries).    Hij overleed op 1831-03-04 in Bunne (Vries).   

iii. Schuiling, Luichje Davids. (I13607) Zij werd gedoopt op 1758-08-27 te Bunne (Vries). Zij overleed op 1832-01-17 in Eelde.   

iv. Schuiling, Willem Davids. (I13609) Hij werd gedoopt op 1761-07-26 te Bunne (Vries).. Hij overleed op 1847-03-14 in Rolde.   

v. Schuiling, Wubbechien Davids. (I11686) Wubbechien Davids werd geboren op 1765-11-04 in Vries.    Zij overleed op 1841-01-09 in Vries.   

vi. Schuiling, Harm Davids. (I13608) Hij werd gedoopt op 1768-12-18 te Bunne (Vries).. Hij overleed voor 1811.   

vii. Schuiling, Jantje Davids. (I13610) Zij werd gedoopt op 1774-05-04 te Vries. Zij overleed voor 1808.   

Meer over Struik, Marchje Geerts en Schuiling, David Geerts:

Huwelijk: 1750-06-07, Vries.   

46. Elties, Jan Jans. (I07842) Hij werd gedoopt op 1720-04-21 te Anloo.. Hij overleed in 1791-02-00 in Taarlo.    Hij was de zoon van Willems, Jan en Jans, Eltje. Hij trouwde met Rijnberg, Jantje Hindriks.    (F02668)

Meer over Elties, Jan Jans:

Doop: 1720-04-21, Anloo.   

47. Rijnberg, Jantje Hindriks. (I07843) Zij werd gedoopt op 1737-03-31 te Anloo. Zij overleed op 1808-02-12 in Taarlo.    Zij was de dochter van Rijnberg, Hindrik Hindriks en Nijmeijer, Geertje Hindriks.

Meer over Rijnberg, Jantje Hindriks:

Doop: 1737-03-31, Anloo.   

Kinderen van Rijnberg, Jantje Hindriks en Elties, Jan Jans

i. Elties, Eltien Jans. (I00606) Eltien Jans werd geboren op 1756-03-21 in Taarlo.    Zij overleed op 1794-04-13 in Vries.   

ii. Elties, Geertje Jans. (I07844) Zij werd gedoopt op 1761-12-06 te Vries.

iii. Elties, Hindrikje Jans. (I07846) Hindrikje Jans werd geboren op 1763-08-20 in Taarlo.    Zij overleed op 1835-07-23 in Rolde.   

iv. Elties, Jan Jans. (I03224) Jan Jans werd geboren op 1771-03-07 in Taarlo.    Hij overleed op 1832-11-29 in Taarlo.   

v. Elties, Hendrik. (I13922) Hendrik werd geboren in 1775.   

Meer over Rijnberg, Jantje Hindriks en Elties, Jan Jans:

Huwelijk: 1757-12-26, Anloo.   

56. Biemold, Harm. (I14067) Harm werd geboren rond 1710 in Bijmholt (Dtsl).    Hij was de zoon van Biemold, vader van Harm en nn, moeder van Harm. Hij trouwde Onbekend rond 1740.    (F04971)

Kinderen van Onbekend en Biemold, Harm

i. Biemold, Berend Harms. (I08819) Berend Harms werd geboren geschat rond 1740 in Bijmholt (Dtsl).   

Meer over Onbekend en Biemold, Harm:

Huwelijk: rond 1740.   

60. Hindriks, Lodewijk. (I13437) Lodewijk werd geboren rond 1700 in Vries.    Hij was de zoon van , Hindrik. Hij had een relatie met Onbekend..    (F04732)

Kinderen van Onbekend en Hindriks, Lodewijk

i. Lodewijks, Pieter. (I08816) Hij werd gedoopt op 1733-02-01 te Vries.. Hij overleed na 1778.   

62. Stoffers, Lucas. (I13438) Lucas werd geboren rond 1710.    Hij trouwde Roelofs, Grietje rond 1735.    (F04733)

Meer over Stoffers, Lucas:

Beroep: 1752. timmerman.   

63. Roelofs, Grietje. (I13439) Grietje werd geboren rond 1710.   

Kinderen van Roelofs, Grietje en Stoffers, Lucas

i. Lucas, Hillechien. (I08817) Hillechien werd geboren rond 1736 in Vries.    Zij overleed op 1811-11-23 in Vries.   

Meer over Roelofs, Grietje en Stoffers, Lucas:

Huwelijk: rond 1735.   

Probaat: 1752-06-15, Vries.   

SP242 deel 1 folio 25ro lening

Leners:Lucas Stoffers, timmerman te Vries, en huisvrouw

Uitleners:schulte H.J. Wolters

Bedrag:275 gulden, wegens koopschattingen aan de erfgenamen van wijlen Annegje Meijers, wed. van Claas Lefferts voor een keuterij te Vries dd. 20‑2‑1741.

Keurnoten:Frerik Homan, brouwer Jan Ooortiwjn

Generatie 7

64. Kamermans, Jan Janssens. (I00014) Jan Janssens werd geboren rond 1670 in Egede (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1730 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van rond 60 jaren.    Hij was de zoon van Kamermans, Jan en NN, Esse??. Hij trouwde Engberts, Aaltje rond 1700.    (F00011)

Opmerkingen bij Kamermans, Jan Janssens

In 1711 is sprake van het erf Mink Jans op Noortmerinck te Noortmeer (of: Noortmoer). Jan, die omstreeks 1710 op het erf komt wonen, bezat òf kreeg toen die naam (Jan van Mink Jans of kort-weg: Mink Jan). Later komt de naam Jan Noortmerinck nog wel eens voor, maar deze verandert steeds vaker in Mink Jan en zo verdwijnt de naam Noortmerinck en komt Mink Jans er voor in de plaats.

Overigens heeft Jan de mogelijkheid op Mink Jans te wonen vermoedelijk te danken aan het “faillissement” van Engbert Albertsz en diens vrouw Aaltje Claasen, meijers. Zij waren pacht verschuldigd over de jaren 1682-1692, de som van 209 Caroli gulden en 18 stuiver. Omdat zij niet in staat waren deze schuld te voldoen aan h un land”heer” Joncker Arent van Oldeniel en diens welgeboren “Eheliefste”, ontvingen dezen al hun bezittingen (zie acte van cessie, blz.24).

Jans Janssens van Kamermans te Egede of Egene

Mogelijk is Jan Noortmerinck identiek aan Jan Janssens van Kamermans.

Het begrip “Kamerman” duidt op een schuurtje voor opslag van handelswaren. Mogelijk was Jan Janssens’ vader marskramer o.i.d.

65. Engberts, Aaltje. (I00062) Aaltje werd geboren in 1680 in Den Ham (Ov).    Zij overleed in 1750 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van 70 jaren.    Zij was de dochter van Alberts, Engbert en Claassen, Aaltje.

Kinderen van Engberts, Aaltje en Kamermans, Jan Janssens

i. Minkjan, Roelof Jans. (I00013) Roelof Jans werd geboren rond 1700 in Den Ham (Ov).    Hij overleed rond 1740 in Den Ham (Ov).   

ii. Moddejonge, Jennechien Jansen. (I00495) Jennechien Jansen werd geboren op 1703-05-10 in Den Ham (Ov).    Zij overleed na 1748-04-00 in Den Ham (Ov).   

iii. Jans, Heijltjen. (I08420) Heijltjen werd geboren op 1708-04-09 in Den Ham (Ov).   

iv. Jans, Egbert. (I08421) Egbert werd geboren op 1710-05-11 in Den Ham (Ov).   

v. Jans, Marrije. (I00063) Marrije werd geboren op 1711-08-16 in Den Ham (Ov).    Zij overleed geschat rond 1711 in Den Ham?.   

vi. Jans, Marije. (I08422) Marije werd geboren op 1712-12-04 in Den Ham (Ov).   

vii. Jans, Fennechien. (I00064) Zij werd gedoopt op 1717-04-11 te Den Ham (Ov). Zij overleed rond 1780 in Den Ham (Ov).   

Meer over Engberts, Aaltje en Kamermans, Jan Janssens:

Huwelijk: rond 1700.   

66. Balderhaar, Jan. (I00516) Jan werd geboren rond 1660 in Uelsen (D).    Hij overleed rond 1750 in Balderhaar op een leeftijd van rond 90 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1700.    (F00178)

Meer over Balderhaar, Jan:

Residentie: Balderhaar. Er bestaat in 2018 een boerderij Jan Balderhaar op de hoek van Blaaschendiek en Vennweg. Balderhaar betekent: nederzetting gewijd aan de Germaanse god Balder op een zandrug..   

67. NN, NN. (I00571) NN werd geboren rond 1680 in Balderhaar.    Zij overleed rond 1750 in Balderhaar op een leeftijd van rond 70 jaren.   

Kinderen van NN, NN en Balderhaar, Jan

i. Balderhaar, Hendrik. (I11672) Hendrik werd geboren rond 1693 in Uelsen (D).   

ii. Balderhaar, Albert Jansen. (I11673) Albert Jansen werd geboren rond 1695 in Uelsen (D).   

iii. Jansen, Jennechien. (I00025) Jennechien werd geboren rond 1705 in Balderhaar.    Zij overleed rond 1780 in Den Ham (Ov).   

Meer over NN, NN en Balderhaar, Jan:

Huwelijk: geschat rond 1700.   

68. Valk, Wolter Jorriëns. (I00445) Wolter Jorriëns werd geboren op 1667-04-19 in Eelen (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1740 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 72 jaren, 8 maanden.    Hij was de zoon van Valk, Jurriën Claassen en Hulsener, Jenneken Wolters. Hij trouwde Grootschipper, Janna Hendriks op 1705-05-17 in Hellendoorn.    (F00142)

Meer over Valk, Wolter Jorriëns:

Beroep: Schipper op de Regge.   

Residentie: 1696-06-07, Hasselt (Ov).   

Met attestatie vertrokken

(Een attestatie is een kerkelijk getuigschrift, dat bij vertrek van een lid der gemeente naar elders wordt afgegeven namens de kerkenraad van de gemeente van herkomst en een verklaring behelst omtrent de zuiverheid in de leer en de onberispelijkheid van de levenswandel van het betrokken lid. Op grond van de attestatie wordt de betrokkene krachtens het kerkverband in de nieuwe woonplaats als lid der gemeente aanvaard).

Residentie: 1700-04-25, Amsterdam. met attestatie vertrokken.   

Residentie: 1726-04-17, Hellendoorn. belijdenis gedaan.   

69. Grootschipper, Janna Hendriks. (I00446) Janna Hendriks werd geboren rond 1680 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1750 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 70 jaren.    Zij was de dochter van Grootschipper, Hendrik Teunissen en Jansen, Fenneken.

Meer over Grootschipper, Janna Hendriks:

Beroep: waarschijnlijk dienstmeisje.   

Kinderen van Grootschipper, Janna Hendriks en Valk, Wolter Jorriëns

i. Valk, Jurrien Wolters. (I00440) Hij werd gedoopt op 1706-12-26 te Hellendoorn.. Hij overleed na 1767 in Hellendoorn.   

ii. Valk, Fenne. (I08624) Fenne werd geboren geschat rond 1708.   

iii. Valk, Hendrikus Wolters. (I08625) Hendrikus Wolters werd geboren geschat rond 1710.   

iv. Valk, Jan Wolters. (I08423) Jan Wolters werd geboren op 1711-08-30 in Hellendoorn.    Hij overleed na 1751-05-09.   

v. Valk, Derk Wolters. (I07810) Derk Wolters werd geboren op 1713-04-06 in Elen (Hellendoorn).    Hij overleed in 1757.   

vi. Valk, Claas Wolters. (I00449) Claas Wolters werd geboren op 1715-10-20 in Hellendoorn.    Hij overleed voor 1774 in Hellendoorn?.   

vii. Valk, Jennichje Wolters. (I07811) Jennichje Wolters werd geboren op 1717-12-26 in Elen (Hellendoorn).    Zij overleed op 1717-12-27.   

viii. Valk, Hendrik Wolters. (I07812) Hendrik Wolters werd geboren op 1720-04-01 in Elen (Hellendoorn).   

Meer over Grootschipper, Janna Hendriks en Valk, Wolter Jorriëns:

Huwelijk: 1705-05-17, Hellendoorn.   

70. Kamermans, Jan Janssens. (I00014)    is dezelfde persoon als [64].

71. Engberts, Aaltje. (I00062)    is dezelfde persoon als [65].

72. , Aart. (I00533) Aart werd geboren in 1710 in Surhuisum.    Hij overleed in 1780 in Surhuisum op een leeftijd van 70 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1740.    (F00184)

73. NN, NN. (I00608)

Kinderen van NN, NN en , Aart

i. Popstra, Pieter. (I00502) Pieter werd geboren geschat rond 1730 in Surhuisum.    Hij overleed in 1800 in Surhuisum.   

Meer over NN, NN en , Aart:

Huwelijk: geschat rond 1740.   

80. Oosting, Lucas Jans. (I07787) Lucas Jans werd geboren rond 1700 in Vries?.    Hij overleed rond 1767-01-00 op een leeftijd van rond 67 jaren.    Hij was de zoon van Oosting, Jan Jans en Oosting, Harmtje Reinders. Hij trouwde Grevinge, Hillechien Everts rond 1722.    (F04918)Hij trouwde tevens met Tijmens, Jantje.    (F02650)

Meer over Oosting, Lucas Jans:

Testament: 1733-03-21. Momberrekening.   

SP 244 Blz. 155 dl 1: Momberrekening

Ouders:Lucas Oosting x Hillechien Everts Grevinge

Plaats:Tinaarloo

Hoofdmomber:Jan Everts Grevinge

Medemombers:Jan Oosting

Datum:21‑3‑1733.

Residentie: 1742, Vries. HSR – 1 peerd.   

Residentie: 1764, Zuidlaren. Vermelding: Lucas Oosting keuter, doende, nevens sijne 2 soons die bij hem wonen,’t timmeren.

Bedrag: 2-00-00..   

Kinderen van Grevinge, Hillechien Everts en Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Evert Lucas. (I13902) Evert Lucas werd geboren op 1724-10-22 in Tynaarloo.    Hij overleed op 1761-08-21 in Loppersum.   

Meer over Grevinge, Hillechien Everts en Oosting, Lucas Jans:

Huwelijk: rond 1722.   

81. Tijmens, Jantje. (I07788) Jantje werd geboren in 1698-10-00 in Gasteren (Anloo).    Zij werd gedoopt op 1698-10-23 te Anloo. Zij overleed na 1767 at the age of meer dan 68 jaren, 3 maanden.    Zij was de dochter van Jans, Tijmen en Jans, Hebeltje.

Meer over Tijmens, Jantje:

Doopsel: 1698-10-23, Anloo.   

Kinderen van Tijmens, Jantje en Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Jan Lukas. (I06891) Jan Lukas werd geboren op 1732-12-13 in Bunne (Vries).    Hij overleed op 1817-06-24 in Halen.   

ii. Oosting, Roelof Lucas. (I13859) Roelof Lucas werd geboren rond 1729 in Zuidlaren.    Hij overleed na 1773.   

iii. Oosting, Lucas. (I13916) Lucas werd geboren rond 1735.    Hij overleed na 1784.   

Meer over Tijmens, Jantje en Oosting, Lucas Jans:

Huwelijk: 1730, Vries?.   

Financieel: 1767-02-03. lening.   

SP242 deel 1 folio 107ro lening

Leners:Jantje Tijmens, wed. van Lucas Oosting en zoon Jan Lucas Oosting x Annigje Dries.

Uitleners:Margje Homan, wed. van Jannes Harms van Vries en kinderen

Bedrag:450 Plaats:Vries Datum:3‑2‑1767.

82. Roelofs, Dries. (I13816) Dries werd geboren rond 1703 in Vries.    Hij overleed op 1763-10-10 in Noordlaren (Gr) op een leeftijd van rond 60 jaren, 9 maanden.    Hij trouwde Gerrits, Swaantje in 1727 in Haren (Gr).    (F04886)

83. Gerrits, Swaantje. (I13817) Swaantje werd geboren rond 1700 in Noordlaren (Gr).   

Kinderen van Gerrits, Swaantje en Roelofs, Dries

i. Dries, Annechien. (I06892) Annechien werd geboren op 1732-07-01 in Noordlaren (Gr).    Zij overleed op 1797-06-01 in Tynaarloo.   

Meer over Gerrits, Swaantje en Roelofs, Dries:

Huwelijk: 1727, Haren (Gr).   

84. Boer, Jan. (I13818) Jan werd geboren rond 1680 in Balloo?.    Hij trouwde , Albertje rond 1700.    (F04887)

85. , Albertje. (I13819) Albertje werd geboren rond 1680.   

Kinderen van , Albertje en Boer, Jan

i. Boer, Geert Jans. (I06883) Geert Jans werd geboren rond 1705 in Balloo.   

Meer over , Albertje en Boer, Jan:

Huwelijk: rond 1700.   

88. Schuiling, Geert Jans. (I13400) Geert Jans werd geboren rond 1690.    Hij overleed voor 1728 in Vries? op een leeftijd van minder dan rond 38 jaren.    Hij was de zoon van Schuiling, Jan. Hij trouwde Ellinge, Hendrekien rond 1715.    (F04917)Hij trouwde tevens Schuiling, Wubbigje Jans rond 1721.    (F04716)

Opmerkingen bij Schuiling, Geert Jans

Op 25‑11‑1721 zijn Hindrik Helinge, Albert Boelinge, Willem Jans Schuiling en Jan Hendriks mombers over de 3 kinderen van Geert Jans Schuiling en Hendrikien Helinge. Geert Jans hertrouwt met Wubbechien Jans. [Etstoel 14 deel 41 folio 94 d.d. 25‑11‑1721].

Op 20‑10‑1731 is Geert Jans Schuiling overleden en hertrouwt zijn weduwe Wubbechien Jans met Harm Jans van Bunne. Over de twee kinderen, die niet met name genoemd worden, wordt van vaders zijde Jan Hendriks van Zeijen als hoofdmomber aangesteld. Als medemomber wordt benoemd mr. Berent Hendriks kuiper van Beilen, eveneens van vaderszijde. Van moederzijde worden Jan Ebels van Norg en Steven Roelofs van Langeloo benoemd. Alle mombers waren zwagers van de ouders. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 115 dd 20‑10‑1731]

Op xx‑xx‑xx‑ is de de momber Willem Jans Schuiling over de kinderen uit het eerste huwelijk overleden. In zijn plaats wordt Willem Thies Bebinge, volle neef van de vader benoemd. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 18 d.d. ]

Op 19‑5‑1733 wordt er een momberrekening opgemaakt over de kinderen uit het eerste huwelijk. Hierin worden de kinderen met name genoemd: Jan, Jannes en Jantien. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 163 d.d. 19‑5‑1733] Ook op 20‑5‑1735 wordt er een momberrekening opgemaakt. Hieruit blijkt dat Jan Geerts Schuiling is    gehuwd met Egbertien Egberts, en Jantien Geerts Schuiling is gehuwd met Geert Jans Stelmaker.[Schultenprotocol 244 deel 1 folio 219 d.d. 20‑5‑1735]

Bij de laatste momberrekening is de pupil Jannes Schuiling overleden. Zijn erfenis gaat naar Wubbegien Jans, Geert Jans Stelmaker namens zijn vrouw en Jan Schuiling, ieder voor een derde deel. De rekening wordt ondertekend door “Jan Heling namens mijn vader”; Geert Jans Stelmaker, Jan Geerts Schuiling en Wubbechien Jans. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 334 d.d. 3‑5‑1738]

Etstoel Deel/folio/datum43/121/30‑11‑1728

Onderwerp:goedkeuring verkoop

Inhoud:Albert Ellinge, Hindrick Ellinge en Jan Hindricks als hoofd en medemombers van de minderjarige kinderen van wijlen Geert Schulinge en wijlen Hinderickien Ellinge, Wubbeghien Jansen laatst weduwe van genoemde Geert Schulinge als wettige voogdes van haar kinderen bij Geert verwekt, Luchien Hindericks en Jan Hindericks beide mombers over de minderjarige kinderen van hun broer Jan Hendricks, te samen erfgenamen van wijlen Willem Jansen Schulinge te Vries. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen.

Etstoel Deel/folio/datum59/110/31‑5‑1774

Eiser:Egbert Jacobs nom. ux.    Hindrikje Geers dochter van wijlen Geert Schuulinge en Wubbegijn Jans voor enige tijd overleden voor de helft tegen haar broer David Geers voor de andere helft gerechtigd tot hun erfenis.

Verweerder:David Geers

Onderwerp:panding

Inhoud:1300‑0 wegens afkooppenningen van een plaats te Bunne. Er is sprake van een halfbroer Jannes Geers.

Etstoel Deel/folio/datum43/121/30‑11‑1728

Onderwerp:goedkeuring verkoop

Inhoud:Albert Ellinge, Hindrick Ellinge en Jan Hindricks als hoofd en medemombers van de minderjarige kinderen van wijlen Geert Schulinge en wijlen Hinderickien Ellinge, Wubbeghien Jansen laatst weduwe van genoemde Geert Schulinge als wettige voogdes van haar kinderen bij Geert verwekt, Luchien Hindericks en Jan Hindericks beide mombers over de minderjarige kinderen van hun broer Jan Hendricks, te samen erfgenamen van wijlen Willem Jansen Schulinge te Vries. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen.

Etstoel Deel/folio/datum59/110/31‑5‑1774

Eiser:Egbert Jacobs nom. ux.    Hindrikje Geers dochter van wijlen Geert Schuulinge en Wubbegijn Jans voor enige tijd overleden voor de helft tegen haar broer David Geers voor de andere helft gerechtigd tot hun erfenis.

Verweerder:David Geers

Onderwerp:panding

Inhoud:1300‑0 wegens afkooppenningen van een plaats te Bunne. Er is sprake van een halfbroer Jannes Geers.

Kinderen van Ellinge, Hendrekien en Schuiling, Geert Jans

i. Schuiling, Jan Geerts. (I13896) Jan Geerts werd geboren rond 1715.   

ii. Schuiling, Jannes. (I13897) Jannes werd geboren rond 1715.    Hij overleed voor 1738.   

iii. Schuiling, Jantien. (I13898) Jantien werd geboren rond 1715.   

Meer over Ellinge, Hendrekien en Schuiling, Geert Jans:

Huwelijk: rond 1715.   

89. Schuiling, Wubbigje Jans. (I13401) Wubbigje Jans werd geboren rond 1700.    Zij overleed na 1738 at the age of meer dan ongeveer 38 jaren.    Zij was de dochter van Schuiling, Jan Jans en Jans, Geertruid.

Opmerkingen bij Schuiling, Wubbigje Jans

SP242 deel 1 folio 10 testament

Testators:Harm Jans Eelkes van Bunne.

Erfgenaam:zijn zuster Aaltje Jans, vrouw van Albert Gerrits, wever te Vries

Getuigen:L. Oortwijn en zijn zoon Jan Oortwijn van Vries

Plaats:Vries

Datum:17‑3‑1747

Bijzonderheden:

Herroeping van een eerder testament dd. 1743 ten voordele van zijn vrouw Wubbegje Jans en haar kinderen.

SP242 deel 1 folio 12ro langstlevende testament

Leners:Harm Jan Eelkes x Wubbigje Jans van Bunne. Geert Harms Struik van Bunne is gekozen momber

Getuigen:Jan Jans Stelmaker en Egbert Hindriks van Bunne

Plaats:Bunne

Datum:12‑4‑1747

Bijzonderheden:

Herroeping van het testament van 17‑3‑1747, en herbevestiging van het testament van 3‑3‑1743.

Kinderen van Schuiling, Wubbigje Jans en Schuiling, Geert Jans

i. Schuiling, David Geerts. (I03282) David Geerts werd geboren rond 1725 in Bunne (Vries).    Hij overleed voor 1798 in Yde (Vries).   

ii. Schuiling, Hindrikje Geerts. (I13611) Hindrikje Geerts werd geboren rond 1725 in Bunne (Vries).    Zij overleed voor 1774.   

Meer over Schuiling, Wubbigje Jans en Schuiling, Geert Jans:

Huwelijk: rond 1721.   

Meer over Schuiling, Wubbigje Jans en Eelkes, Harm Jans:

Huwelijk: rond 1731, Vries.   

Testament: 1747-03-17, Vries.   

SP242 deel 1 folio 10 testament

Testators:Harm Jans Eelkes van Bunne.

Erfgenaam:zijn zuster Aaltje Jans, vrouw van Albert Gerrits, wever te Vries

Getuigen:L. Oortwijn en zijn zoon Jan Oortwijn van Vries

Plaats:Vries

Datum:17‑3‑1747

Bijzonderheden:

Herroeping van een eerder testament dd. 1743 ten voordele van zijn vrouw Wubbegje Jans en haar kinderen.

SP242 deel 1 folio 12ro langstlevende testament

Leners:Harm Jan Eelkes x Wubbigje Jans van Bunne. Geert Harms Struik van Bunne is gekozen momber

Getuigen:Jan Jans Stelmaker en Egbert Hindriks van Bunne

Plaats:Bunne

Datum:12‑4‑1747

Bijzonderheden:

Herroeping van het testament van 17‑3‑1747, en herbevestiging van het testament van 3‑3‑1743.

90. Struik, Geert. (I03285) Geert werd geboren rond 1700 in Vries?.    Hij had een relatie met Struik, vrouw van Geert..    (F04888)

91. Struik, vrouw van Geert. (I14035) vrouw van Geert werd geboren rond 1700.   

Kinderen van Struik, vrouw van Geert en Struik, Geert

i. Struik, Marchje Geerts. (I03283) Marchje Geerts werd geboren in 1731-05-00 in Bunne (Vries).   

92. Willems, Jan. (I07848) Jan werd geboren rond 1690 in Gasteren?.    Hij overleed na 1733 op een leeftijd van meer dan ongeveer 43 jaren.    Hij trouwde met Jans, Eltje.    (F02671)

93. Jans, Eltje. (I07849) Eltje werd geboren in 1696-04-00 in Anloo.    Zij werd gedoopt op 1696-04-26 te Anloo. Zij overleed na 1734 at the age of meer dan 37 jaren, 9 maanden.    Zij was de dochter van Gerrits, Jan en Claassen, Jantje.

Meer over Jans, Eltje:

Doopsel: 1696-04-26, Anloo.   

Kinderen van Jans, Eltje en Willems, Jan

i. Jans, Jantje. (I07851) Jantje werd geboren in Gasteren (Anloo).   

ii. Jans, Albertje. (I07850) Albertje werd geboren rond 1720 in Gasteren (Anloo).   

iii. Elties, Jan Jans. (I07842) Hij werd gedoopt op 1720-04-21 te Anloo.. Hij overleed in 1791-02-00 in Taarlo.   

iv. Jans, Willem. (I07852) Hij werd gedoopt op 1728-06-06 te Anloo..

v. Jans, Claasje. (I13511) Claasje werd geboren in 1734-06-00 in Gasteren (Anloo).    Zij overleed na 1759.   

Meer over Jans, Eltje en Willems, Jan:

Huwelijk: geschat 1720, Anloo?.   

94. Rijnberg, Hindrik Hindriks. (I07855) Hindrik Hindriks werd geboren rond 1700 in Annen.    Hij overleed na 1784-08-00 op een leeftijd van meer dan ongeveer 84 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Rijnberg, Hindrik en Jans, Jantje. Hij trouwde met Nijmeijer, Geertje Hindriks.    (F02673)

Meer over Rijnberg, Hindrik Hindriks:

Financieel: 1758-12-12, Anloo. 40e penning ivm aankoop Delakker (laag gelegen akker).   

Residentie: 1764, Anloo. HSR – 2 peerden 2-00-00.   

Financieel: 1768-11-15, Anloo. 40e penning van f 190 ad 4-15-    ivm verkoop stuk weideland.   

Residentie: 1774, Anloo. HSR 2-00-00.   

Financieel: 1777-10-24, Annen. lening.   

Hindrik Hindriks Rijnberg en huisvrouw van Annen lenen 75 gulden van schoonzoon Jan Jans en huisvrouw van Taarlo.[Schultenprotocol 264 deel 6 folio 560 d.d. 24‑10‑1777]

Financieel: 1779-09-18, Annen.   

Hindrik Hindriks en Arent Hindriks van Annen lenen van zwager Jan Jans en huisvrouw van Taarlo 126 gulden.[Schultenprotocol 264 deel 6 folio 561 d.d. 18‑9‑1779]

Residentie: 1784, Anloo. HSR 2-00-00.   

Financieel: 1784-08-25, Annen.   

Hindrik Hindriks Rijnberg en Arent Hindriks Rijnberg lenen van zwager Jan Jans x Jantje Hindriks van Taarlo 811 gulden wegens afkooppenningen. [Schultenprotocol 264 deel 6 folio 561 d.d. 25‑8‑1784].

Residentie: 1794, Anloo. HSR 1-00-00.   

95. Nijmeijer, Geertje Hindriks. (I07856) Geertje Hindriks werd geboren rond 1700 in Annen.    Zij overleed na 1752 at the age of meer dan ongeveer 52 jaren.    Zij was de dochter van Nijmeijer, Hindrik Claassen en Arents, Jantje.

Kinderen van Nijmeijer, Geertje Hindriks en Rijnberg, Hindrik Hindriks

i. Rijnberg, Jantje Hindriks. (I07843) Zij werd gedoopt op 1737-03-31 te Anloo. Zij overleed op 1808-02-12 in Taarlo.   

ii. Rijnberg, Hindrik Hindriks. (I11697) Hindrik Hindriks werd geboren rond 1745 in Annen.   

Meer over Nijmeijer, Geertje Hindriks en Rijnberg, Hindrik Hindriks:

Huwelijk: 1725-10-21, Anloo.   

112. Biemold, vader van Harm. (I14071) vader van Harm werd geboren rond 1680 in Bijmholt (Dtsl).    Hij trouwde nn, moeder van Harm rond 1710.    (F04972)

113. nn, moeder van Harm. (I14072) moeder van Harm werd geboren rond 1680 in Bijmholt (Dtsl).   

Kinderen van nn, moeder van Harm en Biemold, vader van Harm

i. Biemold, Harm. (I14067) Harm werd geboren rond 1710 in Bijmholt (Dtsl).   

Meer over nn, moeder van Harm en Biemold, vader van Harm:

Huwelijk: rond 1710.   

120. , Hindrik. (I13440) Hindrik werd geboren rond 1670.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04734)

Kinderen van Onbekend en , Hindrik

i. Hindriks, Lodewijk. (I13437) Lodewijk werd geboren rond 1700 in Vries.   

Generatie 8

128. Kamermans, Jan. (I00494) Jan werd geboren rond 1650 in Egede (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1700 in Egede (Hellendoorn) op een leeftijd van rond 50 jaren.    Hij was de zoon van Kamerman, Asse. Hij trouwde NN, Esse?? geschat rond 1670.    (F00162)

Opmerkingen bij Kamermans, Jan

Naam ook: van Kamermans en Kamerman.

129. NN, Esse??. (I00534) Esse?? werd geboren in 1650 in Egede (Hellendoorn).    Zij overleed in 1730 in Egede (Hellendoorn) op een leeftijd van 80 jaren.   

Opmerkingen bij NN, Esse??

Bij de Volkstelling van 1724 in Egede werd genoemd: No 6. De Weduwe Kamermans. Tevens Schoonsoon

Leefert Hendriks, huijsv. Derkjen Esen Kinderen onder tien jaar Hendrikjen en Geertjen.

Kinderen van NN, Esse?? en Kamermans, Jan

i. Kamerman, Asse Jansen. (I07813) Asse Jansen werd geboren rond 1685 in Egede (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1735.   

ii. Kamermans, Jan Janssens. (I00014) Jan Janssens werd geboren rond 1670 in Egede (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1730 in Den Ham (Ov).   

Meer over NN, Esse?? en Kamermans, Jan:

Huwelijk: geschat rond 1670.   

130. Alberts, Engbert. (I00517) Engbert werd geboren in 1650 in Den Ham (Ov).    Hij overleed in 1700 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van 50 jaren.    Hij was de zoon van , Albert en NN, NN. Hij trouwde Claassen, Aaltje geschat rond 1680.    (F00179)

Opmerkingen bij Alberts, Engbert

Uit te zoeken: Een tijdgenoot van Engbert Alberts was Egbert Kamermans uit Junne. Is dit dezelfde

persoon?.

131. Claassen, Aaltje. (I00536) Aaltje werd geboren in 1650 in Den Ham (Ov).    Zij overleed in 1700 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van 50 jaren.    Zij was de dochter van , Claas en NN, NN.

Kinderen van Claassen, Aaltje en Alberts, Engbert

i. Engberts, Aaltje. (I00062) Aaltje werd geboren in 1680 in Den Ham (Ov).    Zij overleed in 1750 in Den Ham (Ov).   

Meer over Claassen, Aaltje en Alberts, Engbert:

Huwelijk: geschat rond 1680.   

136. Valk, Jurriën Claassen. (I00450) Jurriën Claassen werd geboren op 1627-05-20 in Hellendoorn.    Hij overleed rond 1700 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 72 jaren, 7 maanden.    Hij was de zoon van Valck, Claes Jurriëns en NN, Jenne. Hij trouwde Hulsener, Jenneken Wolters in 1663 in Hellendoorn.    (F00145)

Meer over Valk, Jurriën Claassen:

Beroep: Schipper op de Regge.   

137. Hulsener, Jenneken Wolters. (I00451) Jenneken Wolters werd geboren in 1630.    Zij overleed in 1700 in Hellendoorn op een leeftijd van 70 jaren.    Zij was de dochter van Hulsener, Wolter Geerts en Hermens, Marije.

Kinderen van Hulsener, Jenneken Wolters en Valk, Jurriën Claassen

i. Valk, Claas Jorriens. (I00455) Claas Jorriens werd geboren rond 1665 in Hellendoorn.    Hij overleed geschat rond 1730 in Hellendoorn.   

ii. Valk, Wolter Jorriëns. (I00445) Wolter Jorriëns werd geboren op 1667-04-19 in Eelen (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1740 in Hellendoorn.   

iii. Valk, Fenne. (I08626) Fenne werd geboren in 1669 in Eelen (Hellendoorn).    Zij overleed na 1748.   

iv. Valk, Derkje Jorriens. (I00454) Derkje Jorriens werd geboren rond 1670 in Hellendoorn.    Zij overleed in 1750 in Hellendoorn.   

v. Valk, kind 1. (I08627) kind 1 werd geboren op 1671-12-17 in Hellendoorn.   

vi. Valk, kind 2. (I08628) kind 2 werd geboren op 1676-05-24 in Hellendoorn.   

vii. Valk, Jannes Jurriëns. (I08629) Jannes Jurriëns werd geboren geschat rond 1680.   

Meer over Hulsener, Jenneken Wolters en Valk, Jurriën Claassen:

Huwelijk: 1663, Hellendoorn.   

138. Grootschipper, Hendrik Teunissen. (I00447) Hendrik Teunissen werd geboren rond 1650 in Elen (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1720 in Elen (Hellendoorn) op een leeftijd van rond 70 jaren.    Hij was de zoon van Grootschipper, Teunis Willems en Jansen, Fenneken. Hij trouwde Jansen, Fenneken op 1670-03-20 in Hellendoorn.    (F02403)Hij trouwde tevens met Nahuys, Jenneken Hendriks.    (F00143)

Kinderen van Nahuys, Jenneken Hendriks en Grootschipper, Hendrik Teunissen

i. Grootschipper, kind. (I08635) kind werd geboren op 1701-09-11 in Hellendoorn.   

ii. Grootschipper, Derk Hendriks. (I08636) Derk Hendriks werd geboren op 1706-05-02 in Hellendoorn.   

Meer over Nahuys, Jenneken Hendriks en Grootschipper, Hendrik Teunissen:

Huwelijksafkondiging: 1700-04-28, Hellendoorn.   

Onbekend:   

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.

139. Jansen, Fenneken. (I07096) Fenneken werd geboren rond 1650 in Elen (Hellendoorn).    Zij overleed voor 1700 in Elen (Hellendoorn) op een leeftijd van minder dan rond 50 jaren.    Zij was de dochter van Wolters, Jan en Laurens, Evertje.

Kinderen van Jansen, Fenneken en Grootschipper, Hendrik Teunissen

i. Grootschipper, Teunis Hendriks. (I08630) Teunis Hendriks werd geboren op 1671-04-24 in Hellendoorn.    Hij overleed voor 1685.   

ii. Grootschipper, Janna Hendriks. (I00446) Janna Hendriks werd geboren rond 1680 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1750 in Hellendoorn.   

iii. Grootschipper, Geesje Hendriks. (I08631) Geesje Hendriks werd geboren op 1683-12-23 in Hellendoorn.   

iv. Grootschipper, Teunis Hendriks. (I08632) Teunis Hendriks werd geboren op 1685-06-21 in Hellendoorn.    Hij overleed rond 1740.   

v. Grootschipper, Derkje Hendriks. (I08633) Derkje Hendriks werd geboren op 1691-10-02 in Hellendoorn.    Zij overleed rond 1750.   

vi. Grootschipper, Fennigje Hendriks. (I08634) Fennigje Hendriks werd geboren rond 1695 in Eelen (Hellendoorn).    Zij overleed na 1748.   

Meer over Jansen, Fenneken en Grootschipper, Hendrik Teunissen:

Huwelijksafkondiging: 1670-03-20, Hellendoorn.   

Huwelijk: 1670-03-20, Hellendoorn.   

140. Kamermans, Jan. (I00494)    is dezelfde persoon als [128].

141. NN, Esse??. (I00534)    is dezelfde persoon als [129].

142. Alberts, Engbert. (I00517)    is dezelfde persoon als [130].

143. Claassen, Aaltje. (I00536)    is dezelfde persoon als [131].

160. Oosting, Jan Jans. (I13820) Jan Jans werd geboren rond 1670.    Hij overleed na 1742 op een leeftijd van meer dan ongeveer 72 jaren.    Hij was de zoon van Oosting, Jan. Hij trouwde Oosting, Harmtje Reinders rond 1700.    (F04889)

Meer over Oosting, Jan Jans:

Residentie: 1742, Vries. HSR : Jan Oosting word gerekend na 1/2 plaats. Bedrag: 2-00-00..   

161. Oosting, Harmtje Reinders. (I13821) Harmtje Reinders werd geboren rond 1670.    Zij was de dochter van Oosting, Reinder.

Kinderen van Oosting, Harmtje Reinders en Oosting, Jan Jans

i. Oosting, Lucas Jans. (I07787) Lucas Jans werd geboren rond 1700 in Vries?.    Hij overleed rond 1767-01-00.   

Meer over Oosting, Harmtje Reinders en Oosting, Jan Jans:

Huwelijk: rond 1700.   

162. Jans, Tijmen. (I13823) Tijmen werd geboren rond 1665 in Gasteren?.    Hij overleed na 1737 in Schipborg (Anloo) op een leeftijd van meer dan ongeveer 72 jaren.    Hij was de zoon van Tijmens, Jan en , Willemtje. Hij trouwde Jans, Hebeltje rond 1700.    (F04891)

Meer over Jans, Tijmen:

Financieel: 1705-10-23.   

Tijmen Jans en Hebbele zijn lidmaat te Gasteren ca. 1700. Hierachter: nu te Schipborg.

SP264 dl 3 Blz. 5 lening

Leners:Tymen Jansen x Hebbeltien Jansen te Schipborg

Uitleners:Joan Sichterman, gedeputeerde en ette x Johanna Isebrants

Bedrag:340,‑ Plaats:Schipborg Datum:23‑6‑1710.

SP 264 deel 2 folio 330 lening

Leners:Timen Jansen x vrouw te Schipbork

Uitleners:ette Hendrik Hidding x Lammechien Crols

Bedrag:150 Plaats:Schipbork/Gasteren Datum:23‑10‑1705.

Bijzonderheden:onderpand goederen te Schipbork en Gasteren.

Financieel: 1737-04-01, Schipborg (Anloo).   

SP 264 deel 3 folio 414

Soort akte:lening

Leners:Tijmen Jans en Jan Tijmens zijn zoon te Schipbork

Uitleners:vaandrig J.P. Meisterlin namens zijn vrouw A.T.G. Ellents

Bedrag:150

Keurnoten:Albert Abbering te Zuidlaren en solliciteur H. Hidding te Schipbork

Plaats:Schipbork

Datum:1‑4‑1737.

163. Jans, Hebeltje. (I13824) Hebeltje werd geboren rond 1665.    Zij overleed voor 1737 in Schipborg (Anloo) op een leeftijd van minder dan rond 72 jaren.   

Kinderen van Jans, Hebeltje en Jans, Tijmen

i. Tijmens, Jantje. (I07788) Jantje werd geboren in 1698-10-00 in Gasteren (Anloo).    Zij overleed na 1767.   

ii. Tijmens, Jan. (I13825) Jan werd geboren rond 1710.   

Meer over Jans, Hebeltje en Jans, Tijmen:

Huwelijk: rond 1700.   

176. Schuiling, Jan. (I13964) Jan werd geboren rond 1655.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04932)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan

In de grondschattingsregisters wordt te Zeijen een Jan Schuiling genoemd, en aangeslagen voor 12.549,‑. Ook in 1642 en 1646 wordt te Donderen Albert Tijs genoemd als meijer van Jan Schuiling. Mogelijk betreft het hier de vader of grootvader van deze Jan Schuiling.

Kinderen van Onbekend en Schuiling, Jan

i. Schuiling, Geesje Jans. (I13966) Geesje Jans werd geboren rond 1680.    Zij overleed voor 1730-09-00 in Zeijen (Vries).   

ii. Schuiling, Geert Jans. (I13400) Geert Jans werd geboren rond 1690.    Hij overleed voor 1728 in Vries?.   

iii. Schuiling, Willem Jans. (I13967) Willem Jans werd geboren rond 1690.    Hij overleed voor 1728.   

178. Schuiling, Jan Jans. (I13402) Jan Jans werd geboren rond 1660.    Hij overleed in 1703 op een leeftijd van rond 43 jaren.    Hij was de zoon van Schuiling, Jan Roelofs en Luichjens, Roelofje. Hij trouwde Jans, Geertruid in 1685 in Annen?.    (F04717)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan Jans

In de grondschattingsregisters wordt te Zeijen een Jan Schuiling genoemd, en aangeslagen voor 12.549,‑. Ook in 1642 en 1646 wordt te Donderen Albert Tijs genoemd als meijer van Jan Schuiling. Mogelijk betreft het hier de vader of grootvader van deze Jan Schuiling.

179. Jans, Geertruid. (I03308) Geertruid werd geboren rond 1660.   

Kinderen van Jans, Geertruid en Schuiling, Jan Jans

i. Schuiling, Geesje Jans. (I13612) Geesje Jans werd geboren rond 1680.   

ii. Schuiling, Egbert Jans. (I29877) Egbert Jans werd geboren rond 1685.    Hij overleed in 1770.   

iii. Schuiling, Jeichien Jans. (I29884) Jeichien Jans werd geboren in 1686.    Zij overleed in 1737.   

iv. Schuiling, Luichjen Jans. (I29885) Luichjen Jans werd geboren in 1688.    Zij overleed in 1764.   

v. Schuiling, dochter. (I13970) dochter werd geboren rond 1690.   

vi. Schuiling, Roelof Jans. (I29886) Roelof Jans werd geboren in 1691.   

vii. Schuiling, Jantjen. (I13899) Jantjen werd geboren op 1693-11-19 in Annen.   

viii. Schuiling, Jan Jans. (I13869) Jan Jans werd geboren op 1695-11-17 in Annen.   

ix. Schuiling, Willem Jans. (I13613) Willem Jans werd geboren op 1698-01-09 in Annen.    Hij overleed in 1728-11-00.   

x. Schuiling, Wubbigje Jans. (I13401) Wubbigje Jans werd geboren rond 1700.    Zij overleed na 1738.   

xi. Schuiling, Jan Jans. (I13870) Jan Jans werd geboren op 1700-01-21 in Annen.   

xii. Schuiling, Roeloffien Jans. (I29887) Roeloffien Jans werd geboren in 1701.    Zij overleed in 1701.   

xiii. Schuiling, Roeloffien Jans. (I29888) Roeloffien Jans werd geboren in 1703.   

Meer over Jans, Geertruid en Schuiling, Jan Jans:

Huwelijk: 1685, Annen?.   

186. Gerrits, Jan. (I13521) Jan werd geboren rond 1670.    Hij trouwde Claassen, Jantje rond 1695.    (F04775)

187. Claassen, Jantje. (I13522) Jantje werd geboren rond 1670.   

Kinderen van Claassen, Jantje en Gerrits, Jan

i. Jans, Eltje. (I07849) Eltje werd geboren in 1696-04-00 in Anloo.    Zij overleed na 1734.   

Meer over Claassen, Jantje en Gerrits, Jan:

Huwelijk: rond 1695.   

188. Rijnberg, Hindrik. (I07853) Hindrik werd geboren rond 1660.    Hij was de zoon van Rijnberg, Jan Hindriks en Jans, Hindrikje. Hij trouwde met Jans, Jantje.    (F02672)

189. Jans, Jantje. (I07854) Jantje werd geboren rond 1660.   

Kinderen van Jans, Jantje en Rijnberg, Hindrik

i. Rijnberg, Hindrik Hindriks. (I07855) Hindrik Hindriks werd geboren rond 1700 in Annen.    Hij overleed na 1784-08-00.   

Meer over Jans, Jantje en Rijnberg, Hindrik:

Huwelijk: 1680, Anloo?.   

190. Nijmeijer, Hindrik Claassen. (I07857) Hindrik Claassen werd geboren in 1679-09-00 in Eext.    Hij werd gedoopt op 1679-09-07 te Anloo.. Hij overleed in 1753-11-00 in Annen op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Nijmeijer, Claas Roelofs en Luichjens, Anne. Hij trouwde met Arents, Jantje.    (F02674)Hij trouwde tevens Luijchjens, Jantje op 1743-10-20 in Anloo..    (F04878)

Opmerkingen bij Nijmeijer, Hindrik Claassen

SP 264 deel 4 folio 38: Hindrik Clasen Niemeijer x Jantje Arents van Annen lenen 600 gulden van

Jannes Hoenderken van Noordlaren dd. 19-5-1738. SP 264 deel 4 folio 67: Hindrik Clasens

Nijmeijer en huisvrouw van Annen lenen 250 gulden van diaconie van Anloo; dd. 28-1-1739. Roelof

Jans van Annen is borg. Hij ondertekent met Y SP 264 deel 4 folio 222: Hindrik Claassen x Jantje

Arents lenen 150 gulden van Jan Popken x Annegje Jans van Schipborg, dd. 1-1 -1739. Roelof Jans

is borg. SP 266 Deel 7 Folio 698 dd. 5-11-1753 Mombereed en inventaris Ouders:wijlen Hindrik

Nijmeijer en Jantje Luichjes van Annen Kinderen:Geert Nijmeijer h.m.:Claas Nijmeijer van Annen

(v.z.) m.m.:Jan Nijmeijer van Annen (v.z.); Jan Luichjens van Kropswolde (m.z.); Jan Jans van

Annen Bijzonderheden Er was geen tweede familielid van moederzijde te vinden. Er was nog wel een

halfoom, maar die woonde buiten Drenthe. Jantje hertrouwd met Claas Abrams? van Maastricht?,

“opgevoed” in Groningen. .

Meer over Nijmeijer, Hindrik Claassen:

Doop: 1679-09-07, Anloo.   

Residentie: van 1691 tot 1694, Anloo. HSR – volle boer 4-00-00.   

Meer over Luijchjens, Jantje en Nijmeijer, Hindrik Claassen:

Huwelijk: 1743-10-20, Anloo.   

191. Arents, Jantje. (I07858) Zij werd gedoopt in 1679 te Zuidlaren. Zij overleed voor 1743.    Zij was de dochter van Geerts, Arent en Ottens, Geesje.

Meer over Arents, Jantje:

Doop: 1679, Zuidlaren.   

Kinderen van Arents, Jantje en Nijmeijer, Hindrik Claassen

i. Nijmeijer, Geertje Hindriks. (I07856) Geertje Hindriks werd geboren rond 1700 in Annen.    Zij overleed na 1752.   

ii. Nijmeijer, Claas Hendriks. (I03295) Claas Hendriks werd geboren rond 1700 in Annen.   

Meer over Arents, Jantje en Nijmeijer, Hindrik Claassen:

Huwelijk: 1700, Anloo?.   

Financieel: van 1638 tot 1639.   

19‑5‑1738: Hindrik Clasen Niemeijer en Jantje Arents van Annen lenen 600 gulden van Jannes Hoenderken van Noordlaren.[Schultenprotocol 264 deel 4 folio 38 dd. 19‑5‑1738]

28‑1‑1739: Hindrik Clasens Nijmeijer en huisvrouw van Annen lenen 250 gulden van diaconie van Anloo;. Roelof Jans van Annen is borg. Hij ondertekent met Y.[Schultenprotocol 264 deel 4 folio 67 d.d. 28‑1‑1739]

1‑1‑1739: Hindrik Claassen x Jantje Arents lenen 150 gulden van Jan Popken en Annegje Jans van Schipborg. Roelof Jans is borg. [Schultenprotocol 264 deel 4 folio 222 d.d. 1‑1‑1739]

Generatie 9

256. Kamerman, Asse. (I08786) Asse werd geboren rond 1620.    Hij trouwde Onbekend geschat rond 1650.    (F02971)

Kinderen van Onbekend en Kamerman, Asse

i. Kamermans, Jan. (I00494) Jan werd geboren rond 1650 in Egede (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1700 in Egede (Hellendoorn).   

ii. Kamerman, Hendrik Asses. (I07816) Hendrik Asses werd geboren rond 1640 in Diffelen (Hardenberg).   

Meer over Onbekend en Kamerman, Asse:

Huwelijk: geschat rond 1650.   

260. , Albert. (I00535) Albert werd geboren in 1630 in Den Ham (Ov).    Hij overleed in 1700 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van 70 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1650.    (F00185)

261. NN, NN. (I00611)

Kinderen van NN, NN en , Albert

i. Alberts, Engbert. (I00517) Engbert werd geboren in 1650 in Den Ham (Ov).    Hij overleed in 1700 in Den Ham (Ov).   

Meer over NN, NN en , Albert:

Huwelijk: geschat rond 1650.   

262. , Claas. (I00537) Claas werd geboren in 1620 in Den Ham (Ov).    Hij overleed in 1690 in Den Ham (Ov) op een leeftijd van 70 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1650.    (F00186)

263. NN, NN. (I00613)

Kinderen van NN, NN en , Claas

i. Claassen, Aaltje. (I00536) Aaltje werd geboren in 1650 in Den Ham (Ov).    Zij overleed in 1700 in Den Ham (Ov).   

Meer over NN, NN en , Claas:

Huwelijk: geschat rond 1650.   

272. Valck, Claes Jurriëns. (I00456) Claes Jurriëns werd geboren rond 1570 in Hellendoorn.    Hij overleed rond 1640 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 70 jaren.    Hij was de zoon van Valck, Jurrien en NN, NN. Hij trouwde NN, Jenne in 1599 in Hellendoorn.    (F00149)

Opmerkingen bij Valck, Claes Jurriëns

Hij werd Valck genoemd of Mulder. In het Schoutambt Hellendoorn maakte hij verscheidene keren

deel uit van het “College” van de Schout, als ‘ceurnoot’ (vgl: kornuit).

Meer over Valck, Claes Jurriëns:

Beroep: Molenaar.   

273. NN, Jenne. (I00457) Jenne werd geboren rond 1580 in Hellendoorn.    Zij overleed rond 1640 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 60 jaren.   

Kinderen van NN, Jenne en Valck, Claes Jurriëns

i. Valk, Jurriën Claassen. (I00450) Jurriën Claassen werd geboren op 1627-05-20 in Hellendoorn.    Hij overleed rond 1700 in Hellendoorn.   

Meer over NN, Jenne en Valck, Claes Jurriëns:

Huwelijk: 1599, Hellendoorn.   

274. Hulsener, Wolter Geerts. (I00452) Wolter Geerts werd geboren rond 1600 in Hellendoorn.    Hij overleed rond 1667 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 67 jaren.    Hij was de zoon van Hulsener, Geert en NN, NN. Hij trouwde met Hermens, Marije.    (F00146)

Opmerkingen bij Hulsener, Wolter Geerts

Hij werd ook genoemd    Wolter Geerts Crommenhof alias ‘Schipper Wolter thoe Elen’

Werd samen met zijn vrouw genoemd in het archief van het Schoutambt Hellendoorn als schoonouder van Jurri‰n Claassen Valck ,

hij had in de jaren 1656-1664 een geschil met Wennemar van Raesvelt, heer van Schuilenburg, over het schutten van vee in de meentegronden van de Dammarke; hierover zijn uitgebreide stukken (Huisarchief Rechteren – inv.nr.1668).

Meer over Hulsener, Wolter Geerts:

Beroep: Schipper thoe Elen.   

Beroep: herbergier.   

275. Hermens, Marije. (I00453) Marije werd geboren rond 1600 in Elen (Hellendoorn).    Zij overleed rond 1670 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 70 jaren.    Zij was de dochter van , Herm en NN, NN.

Kinderen van Hermens, Marije en Hulsener, Wolter Geerts

i. Hulsener, Jenneken Wolters. (I00451) Jenneken Wolters werd geboren in 1630.    Zij overleed in 1700 in Hellendoorn.   

Meer over Hermens, Marije en Hulsener, Wolter Geerts:

Huwelijksafkondiging: 1622-07-07, Hellendoorn.   

Huwelijk: 1622, Hellendoorn.   

276. Grootschipper, Teunis Willems. (I00538) Teunis Willems werd geboren rond 1620 in Elen (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1690 in Elen (Hellendoorn) op een leeftijd van rond 70 jaren.    Hij was de zoon van Grootschipper, Willem. Hij trouwde Jansen, Fenneken geschat rond 1650.    (F00187)

277. Jansen, Fenneken. (I00601) Fenneken werd geboren rond 1630.   

Opmerkingen bij Jansen, Fenneken

Bron: https://nl.geneanet.org/profil/ronrd1

Overigens is huhn zoon Hendrik Theunis OOK getrouwd met een Fenneken Jansen.

Toeval of is hier sprake van een persoonsverwisseling.

Kinderen van Jansen, Fenneken en Grootschipper, Teunis Willems

i. Grootschipper, Hendrik Teunissen. (I00447) Hendrik Teunissen werd geboren rond 1650 in Elen (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1720 in Elen (Hellendoorn).   

Meer over Jansen, Fenneken en Grootschipper, Teunis Willems:

Huwelijk: geschat rond 1650.   

278. Wolters, Jan. (I08772) Jan werd geboren geschat rond 1625 in Elen (Hellendoorn).    Hij trouwde Laurens, Evertje rond 1650.    (F02968)

279. Laurens, Evertje. (I23640) Evertje werd geboren in 1610.   

Kinderen van Laurens, Evertje en Wolters, Jan

i. Jansen, Fenneken. (I07096) Fenneken werd geboren rond 1650 in Elen (Hellendoorn).    Zij overleed voor 1700 in Elen (Hellendoorn).   

Meer over Laurens, Evertje en Wolters, Jan:

Huwelijk: rond 1650.   

280. Kamerman, Asse. (I08786)    is dezelfde persoon als [256].

284. , Albert. (I00535)    is dezelfde persoon als [260].

285. NN, NN. (I00611)    is dezelfde persoon als [261].

286. , Claas. (I00537)    is dezelfde persoon als [262].

287. NN, NN. (I00613)    is dezelfde persoon als [263].

320. Oosting, Jan. (I13856) Jan werd geboren rond 1640.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04903)

Kinderen van Onbekend en Oosting, Jan

i. Oosting, Jan Jans. (I13820) Jan Jans werd geboren rond 1670.    Hij overleed na 1742.   

322. Oosting, Reinder. (I13822) Reinder werd geboren rond 1630.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04890)

Meer over Oosting, Reinder:

Financieel: 1669-10-07, Taarlo.   

SP 264 deel 1 folio 34 lening

Leners:Reinder Oosting te Taarloo

Uitleners:armvoogden van Zuidlaren, Harmen Hemsing, Jan ten Rodengate, Roelof Dijcks en Jan Levinghe

Bedrag:100 daalder Datum:7‑10‑1669

Bijzonderheden:borgen Roelof Dijcks en Roelof Buiter. Roelof Buiter tekent als Roelof Egberts Buiter.

Kinderen van Onbekend en Oosting, Reinder

i. Oosting, Willem Reinders. (I27528) Hij werd gedoopt op 1649-01-01 te Zuidlaren..

ii. Oosting, Harmtje Reinders. (I13821) Harmtje Reinders werd geboren rond 1670.   

324. Tijmens, Jan. (I13829) Jan werd geboren rond 1640 in Gasteren?.    Hij trouwde , Willemtje rond 1660.    (F04894)

325. , Willemtje. (I13830) Willemtje werd geboren rond 1640 in Gasteren?.    Zij overleed op 1688-04-24 in Gasteren (Anloo) op een leeftijd van rond 48 jaren, 3 maanden.   

Kinderen van , Willemtje en Tijmens, Jan

i. Jans, Tijmen. (I13823) Tijmen werd geboren rond 1665 in Gasteren?.    Hij overleed na 1737 in Schipborg (Anloo).   

Meer over , Willemtje en Tijmens, Jan:

Huwelijk: rond 1660.   

356. Schuiling, Jan Roelofs. (I29878) Jan Roelofs werd geboren rond 1635.    Hij overleed voor 1681 op een leeftijd van minder dan rond 46 jaren.    Hij was de zoon van Schuiling, Roelof Jans en , Egbertje. Hij trouwde Luichjens, Roelofje rond 1655.    (F10250)

357. Luichjens, Roelofje. (I29879) Roelofje werd geboren rond 1630.    Zij overleed op 1699-04-07 in Annen op een leeftijd van rond 69 jaren, 3 maanden.    Zij was de dochter van Luichjens, Egge en Koiter, Geesje.

Kinderen van Luichjens, Roelofje en Schuiling, Jan Roelofs

i. Schuiling, Hindrikjen Jans. (I29880) Hindrikjen Jans werd geboren rond 1655.    Zij overleed na 1693.   

ii. Schuiling, Jan Jans. (I13402) Jan Jans werd geboren rond 1660.    Hij overleed in 1703.   

iii. Schuiling, Egbert Jans. (I29881) Egbert Jans werd geboren rond 1660.    Hij overleed voor 1703-03-27 in Annen.   

iv. Schuiling, Jeigje. (I29882) Jeigje werd geboren rond 1660.    Zij overleed in 1684.   

v. Schuiling, Grietje. (I29883) Grietje werd geboren rond 1670.    Zij overleed na 1712.   

Meer over Luichjens, Roelofje en Schuiling, Jan Roelofs:

Huwelijk: rond 1655.   

376. Rijnberg, Jan Hindriks. (I07859) Jan Hindriks werd geboren rond 1640.    Hij overleed rond 1690 in Anloo op een leeftijd van rond 50 jaren.    Hij was de zoon van Rijnberg, Hindrik en NN, Marchje. Hij trouwde met Jans, Hindrikje.    (F02675)

Opmerkingen bij Rijnberg, Jan Hindriks

Jan Rijnberg en Hindrikje zijn lidmaat te Anloo ca. 1700.

Meer over Rijnberg, Jan Hindriks:

Testament: Genoemd in akte dd 1762-11-23.   

Hindrik Rijnbarg van Anloo als mede erfgenamen van zijn oom Berent Rijnbarg voor enige jaren overleden is op 23‑11‑1762 voor de Etstoel eiser tegen R. Rijnberg te Annen als voor ¼ hebbende de boedel van Berent Rijnbarg genoten, in welke ¼ deel de eiser voor 1/3 deel gerechtigd is. De eiser wil zijn deel van de erfenis. Er is sprake van de crediteuren in de boedel van Egbert Schuilinge, die voor 1/16 deel in de erfenis gerechtigd zijn. Ook Jan Jans van Annen is gerechtigd. Volgens verweerder is Berent Rijnbarg in 1735 overleden, en heeft tot erfgenamen nagelaten J. Rijnberg, de vader van de eiser en verweerder, zijn zuster Grietijn Jansen en Annegijen Rijnberg en de kinderen van H. Rijnberg. Volgens de verweerder is de eiser van alles afgekocht. Eiser krijgt ongelijk. [Etstoel 14 deel 54 folio 116v d.d. 23‑11‑1762].

377. Jans, Hindrikje. (I07860) Hindrikje werd geboren rond 1640.   

Kinderen van Jans, Hindrikje en Rijnberg, Jan Hindriks

i. Rijnberg, Hindrik. (I07853) Hindrik werd geboren rond 1660.   

ii. Rijnberg, Jan Jans. (I11690) Hij werd gedoopt op 1676-12-03 te Anloo.. Hij overleed na 1714.   

iii. Rijnberg, Berend. (I11691) Berend werd geboren rond 1680 in Anloo.    Hij overleed in 1735.   

iv. Rijnberg, Marchjen Jans. (I11689) Marchjen Jans werd geboren op 1684-03-31 in Anloo.    Zij overleed op 1695-02-08 in Anloo.   

v. Rijnberg, Grietje Jans. (I13963) Grietje Jans werd geboren rond 1675 in Annen.   

Meer over Jans, Hindrikje en Rijnberg, Jan Hindriks:

Huwelijk: 1660, Annen?.   

380. Nijmeijer, Claas Roelofs. (I07861) Claas Roelofs werd geboren rond 1631 in Gasselte.    Hij overleed na 1679 op een leeftijd van meer dan ongeveer 48 jaren.    Hij was de zoon van Nijmeijer, Roelof. Hij trouwde met Luichjens, Anne.    (F02676)

381. Luichjens, Anne. (I07862) Anne werd geboren rond 1631 in Gasselte.    Zij overleed na 1679 at the age of meer dan ongeveer 48 jaren.   

Kinderen van Luichjens, Anne en Nijmeijer, Claas Roelofs

i. Nijmeijer, Roelof Clasens. (I13940) Roelof Clasens werd geboren op 1658-07-18 in Gasselte.   

ii. Nijmeijer, Jan Klaessens. (I13839) Jan Klaessens werd geboren rond 1660 in Anloo?.   

iii. Nijmeijer, Lammechijn Claessens. (I13941) Zij werd gedoopt op 1677-04-01 te Anloo.

iv. Nijmeijer, Hindrik Claassen. (I07857) Hindrik Claassen werd geboren in 1679-09-00 in Eext.    Hij overleed in 1753-11-00 in Annen.   

Meer over Luichjens, Anne en Nijmeijer, Claas Roelofs:

Huwelijk: 1656-10-19, Gasselte.   

382. Geerts, Arent. (I07863) Arent werd geboren rond 1650 in Zuidlaren.    Hij overleed na 1680 op een leeftijd van meer dan ongeveer 30 jaren.    Hij trouwde Ottens, Geesje in 1678.    (F02677)

Opmerkingen bij Geerts, Arent

Arent Geerts en Geesje Ottens worden lidmaat te Zuidlaren in 1680.

Geesje Ottens is lidmaat te Zuidlaren op 22‑5‑1729.

Meer over Geerts, Arent:

Residentie: 1680, Zuidlaren. mr. Arent Geerts en Geesje Ottens worden lidmaat te Zuidlaren in 1680.   

383. Ottens, Geesje. (I07864) Geesje werd geboren rond 1660 in Zuidlaarderveen.    Zij overleed na 1729 at the age of meer dan ongeveer 69 jaren.    Zij was de dochter van Mulder, Otto Roelofs en Baving, Hille.

Meer over Ottens, Geesje:

Residentie: 1729-05-22, Zuidlaren. Geesje Ottens is lidmaat te Zuidlaren op 22‑5‑1729..   

Kinderen van Ottens, Geesje en Geerts, Arent

i. Arents, Jantje. (I07858) Zij werd gedoopt in 1679 te Zuidlaren. Zij overleed voor 1743.   

Meer over Ottens, Geesje en Geerts, Arent:

Huwelijksafkondiging: 1678, Zuidlaren.   

Huwelijk: 1678.   

Generatie 10

544. Valck, Jurrien. (I00458) Jurrien werd geboren geschat rond 1550 in Hellendoorn.    Hij overleed geschat rond 1620 in Hellendoorn op een leeftijd van rond 70 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1570.    (F00150)

545. NN, NN. (I00605)

Kinderen van NN, NN en Valck, Jurrien

i. Valck, Claes Jurriëns. (I00456) Claes Jurriëns werd geboren rond 1570 in Hellendoorn.    Hij overleed rond 1640 in Hellendoorn.   

Meer over NN, NN en Valck, Jurrien:

Huwelijk: geschat rond 1570.   

548. Hulsener, Geert. (I00519) Geert werd geboren in 1580 in Hellendoorn.    Hij overleed in 1640 in Hellendoorn op een leeftijd van 60 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1600.    (F00181)

Opmerkingen bij Hulsener, Geert

Naam ook: Geert op den Crommenhof

549. NN, NN. (I00603)

Kinderen van NN, NN en Hulsener, Geert

i. Hulsener, Wolter Geerts. (I00452) Wolter Geerts werd geboren rond 1600 in Hellendoorn.    Hij overleed rond 1667 in Hellendoorn.   

ii. op den Crommenhof, Henrik Gerritsen. (I22137) Henrik Gerritsen werd geboren rond 1600.   

iii. Cromhof, Gerrit Geertsen. (I22138) Gerrit Geertsen werd geboren rond 1610.   

Meer over NN, NN en Hulsener, Geert:

Huwelijk: geschat rond 1600.   

550. , Herm. (I00520) Herm werd geboren in 1580 in Hellendoorn.    Hij overleed in 1650 in Hellendoorn op een leeftijd van 70 jaren.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1600.    (F00182)

551. NN, NN. (I00604)

Kinderen van NN, NN en , Herm

i. Hermens, Marije. (I00453) Marije werd geboren rond 1600 in Elen (Hellendoorn).    Zij overleed rond 1670 in Hellendoorn.   

Meer over NN, NN en , Herm:

Huwelijk: geschat rond 1600.   

552. Grootschipper, Willem. (I24112) Willem werd geboren rond 1590.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F08280)

Kinderen van Onbekend en Grootschipper, Willem

i. Grootschipper, Teunis Willems. (I00538) Teunis Willems werd geboren rond 1620 in Elen (Hellendoorn).    Hij overleed rond 1690 in Elen (Hellendoorn).   

712. Schuiling, Roelof Jans. (I13763) Roelof Jans werd geboren rond 1610 in Annen?.    Hij overleed op 1667-05-09 in Annen op een leeftijd van rond 57 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Schuiling, Jan Jans. Hij trouwde , Egbertje rond 1635.    (F04867)

Opmerkingen bij Schuiling, Roelof Jans

In 1630 genoemd samen met zijn broer en moeder. Ook in 1630 genoemd met een gezin van 9 personen.[OSA 841] In 1642 wordt hij in de grondschatting genoemd als Roelof Schuiling en co.[OSA 845]

Niet zeker dat hij een broer van Jan is. Echter wordt de Jonge Jan Schuiling van 1612 in 1630 niet meer genoemd, alleen Roelof Schuiling en zijn broer. Was hij overleden of woonde hij samen met zijn broer?.

Op 13‑8‑1643 is hij samen met Cornelis Hoving borg voor een lening van 400 daalder die Roelof Willems en Grietje te Annen afsluiten.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 97 d.d. 13‑8‑1643]

Meer over Schuiling, Roelof Jans:

Beroep: van 1638 tot 1667, Annen. keurnoot.   

In 1638 is hij keurnoot te Annen. Daarna treed hij nog verschillende malen op als keurnoot. [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 50 d.d. 11‑11‑1638] In 1667 wordt hij voor het laatst genoemd als keurnoot [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 47 d.d. 9‑5‑1667]

713. , Egbertje. (I13764) Egbertje werd geboren rond 1615.   

Kinderen van , Egbertje en Schuiling, Roelof Jans

i. Schuiling, Willemtje Roelofs. (I13777) Willemtje Roelofs werd geboren rond 1635.   

ii. Schuiling, Jan Roelofs. (I29878) Jan Roelofs werd geboren rond 1635.    Hij overleed voor 1681.   

iii. Schuiling, Hindrik Roelofs. (I03302) Hindrik Roelofs werd geboren rond 1640 in Anloo?.    Hij overleed na 1706 in Annen.   

iv. Schuiling, Geesje Roelofs. (I22346) Geesje Roelofs werd geboren rond 1640 in Annen.    Zij overleed op 1698-01-16 in Glimmen (Haren).   

Meer over , Egbertje en Schuiling, Roelof Jans:

Huwelijk: rond 1635.   

714. Luichjens, Egge. (I34302) Egge werd geboren rond 1600.    Hij had een relatie met Koiter, Geesje..    (F11711)

715. Koiter, Geesje. (I34303) Geesje werd geboren rond 1600.   

Kinderen van Koiter, Geesje en Luichjens, Egge

i. Luichjens, Roelofje. (I29879) Roelofje werd geboren rond 1630.    Zij overleed op 1699-04-07 in Annen.   

752. Rijnberg, Hindrik. (I07865) Hindrik werd geboren rond 1620.    Hij overleed rond 1680 op een leeftijd van rond 60 jaren.    Hij trouwde met NN, Marchje.    (F02678)

Opmerkingen bij Rijnberg, Hindrik

Naam ook: Rijnbarch

753. NN, Marchje. (I07866) Marchje werd geboren rond 1620.    Zij overleed op 1685-01-13 in Annen op een leeftijd van rond 65 jaren, 12 dagen.   

Kinderen van NN, Marchje en Rijnberg, Hindrik

i. Rijnberg, Jan Hindriks. (I07859) Jan Hindriks werd geboren rond 1640.    Hij overleed rond 1690 in Anloo.   

Meer over NN, Marchje en Rijnberg, Hindrik:

Huwelijk: 1640, Annen?.   

760. Nijmeijer, Roelof. (I13760) Roelof werd geboren rond 1600 in Gasselte?.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04865)

Opmerkingen bij Nijmeijer, Roelof

RAD Grondschatting: 1630 Anderen: Roelof Nijemeijer, meijer van Roeloff Campinge ende Jantjen Elinghe:

22 mud bouwland, 4 mat hoylant, 3/4 waar met huis en de hof gestelt op 4800 gulden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Roelof Nijmeijer genoemd te Anderen als meijer en de Roelof te Gasselte dezelfde zijn, aangezien de kinderen rond dezelfde tijd te Gasselte gedoopt worden. Waarschijnlijk betreft het hier een naamgenoot.

Kinderen van Onbekend en Nijmeijer, Roelof

i. Nijmeijer, Claas Roelofs. (I07861) Claas Roelofs werd geboren rond 1631 in Gasselte.    Hij overleed na 1679.   

ii. Nijmeijer, Hindrick Roeleffs. (I13840) Hindrick Roeleffs werd geboren rond 1629 in Gasselte.    Hij overleed op 1679-08-09 in Gieten.   

766. Mulder, Otto Roelofs. (I13761) Otto Roelofs werd geboren rond 1630 in Zuidlaren?.    Hij was de zoon van Mulder, Roelof. Hij trouwde Baving, Hille rond 1660 in Zuidlaren?.    (F04866)

Meer over Mulder, Otto Roelofs:

Beroep: veerschipper.   

767. Baving, Hille. (I13762) Zij werd gedoopt in 1632 te Zuidlaren. Zij overleed rond 1667-01-00.    Zij was de dochter van Baving, Boele en Homan, Wendele.

Meer over Baving, Hille:

Doopsel: 1632, Zuidlaren.   

Kinderen van Baving, Hille en Mulder, Otto Roelofs

i. Ottens, Geesje. (I07864) Geesje werd geboren rond 1660 in Zuidlaarderveen.    Zij overleed na 1729.   

Meer over Baving, Hille en Mulder, Otto Roelofs:

Huwelijk: rond 1660, Zuidlaren?.   

Generatie 11

1424. Schuiling, Jan Jans. (I13769) Jan Jans werd geboren in 1588 in Annen?.    Hij overleed op 1655-03-27 in Zeijen (Vries) op een leeftijd van 67 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Schuiling, Jan. Hij trouwde Onbekend rond 1610.    (F04870)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan Jans

Op 24‑7‑1611 is er een zaak voor de etstoel waar in Hindrik Schoemaker een “Bloetrijse” zou hebben gekregen van Jonge Jan Schuiling. [Etstoel 14 deel 2 folio 130 d.d. 24‑7‑1611]

Jan Harmens te Annen is op 16‑5‑1650 eiser tegen Johan Schulinge te Zeijen. De eiser denkt recht te hebben op 1/12 deel van het goed van zijn bestevader, oude Johan Schuilinge. Volgens verweerder zijn de vader en moeder van de eiser afgekocht, en heeft hij het goed al meer dan 30 jaar in handen. Partijen moeten hun geschil op schrift zetten. [Etstoel 14 deel 14 folio 243 d.d. 16‑5‑1650].

Meer over Schuiling, Jan Jans:

Residentie: 1612, Annen.   

Residentie: 1648-11-04, Zeyen (Vries) Dr.   

Op 4-11-1648 genoemd als zijnde ca. 60 jaar (Jan Schuiling te Seijen).

Kinderen van Onbekend en Schuiling, Jan Jans

i. Schuiling, Roelof Jans. (I13763) Roelof Jans werd geboren rond 1610 in Annen?.    Hij overleed op 1667-05-09 in Annen.   

ii. Schuiling, Jan Jans. (I26112) Jan Jans werd geboren rond 1612 in Annen.    Hij overleed na 1640.   

Meer over Onbekend en Schuiling, Jan Jans:

Huwelijk: rond 1610.   

1532. Mulder, Roelof. (I13876) Roelof werd geboren rond 1600 in Zuidlaren?.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04909)

Kinderen van Onbekend en Mulder, Roelof

i. Mulder, Otto Roelofs. (I13761) Otto Roelofs werd geboren rond 1630 in Zuidlaren?.   

1534. Baving, Boele. (I13767) Boele werd geboren rond 1600 in Zuidlaren.    Hij overleed voor 1654 op een leeftijd van minder dan rond 54 jaren.    Hij was de zoon van Baving, Luitje en Hoiting, Coopje. Hij trouwde Homan, Wendele rond 1630.    (F04869)

Opmerkingen bij Baving, Boele

In de grondschatting van 1654 is er sprake van de erfgenamen van Boele Baving. Boele is voor deze datum overleden.

1535. Homan, Wendele. (I13768) Wendele werd geboren rond 1600 in Tynaarloo.    Zij overleed in 1673 in Zuidlaren op een leeftijd van rond 73 jaren.    Zij was de dochter van Homan, Engelbert Johans.

Kinderen van Homan, Wendele en Baving, Boele

i. Baving, Hille. (I13762) Zij werd gedoopt in 1632 te Zuidlaren. Zij overleed rond 1667-01-00.   

Meer over Homan, Wendele en Baving, Boele:

Huwelijk: rond 1630.   

Testament: 1631-06-13.   

In 1631 vraagt Boele Baving om goedkeuring van een accoord met Jan Levinge inzake de erfenis van Luitje Baving en Coopje Hoitinge: “Op de requeste van Boele Bavinck tot Suitlaren, versoekende van seker uitspraak en accoord tussen hem en Jan Levinge met cons. over de goederen ofte erfenisse van Luitjen Bavinge en Coopjen Hoijtinge ten overstaan van goede mannen den 30‑10‑1630 gedaan, is deze uitspraak geapprobeert en geconfirmeert”.

In de grondschatting van 1630 staat Luitje Baving doorgestreept, en daaronder wordt Boele Baving vermeld”.[Etstoel 14 deel 8 folio 22 d.d. 13‑6‑1631]

Generatie 12

2848. Schuiling, Jan. (I13773) Jan werd geboren rond 1540 in Annen?.    Hij overleed in 1612 in Annen op een leeftijd van rond 72 jaren.    Hij trouwde Onbekend rond 1585.    (F04873)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan

In 1612 genoemd voor 28 ½.[OSA 621] In dezelfde lijst komt dan Jonge Jan Schuiling voor.

Jan Harmens Busch te Annen is op 27‑3‑1655 eiser tegen wijlen Johan Schuilinge te Zeyen, nu zijn kinderen. Het betreft de erfenis van oude Johan Schuilinge te Annen. De eiser is een zoon van Griete Schuiling, dochter van oude Johan Schuilinge te Annen en meent uit die hoofde gerechtigd te zijn in de nalatenschap van zijn bestevader voor 1/12 deel. Volgens verweerder is de moeder van de eisers ten tijde van het huwelijk met haar eerste man Harmen Busch afgeboedeld. [Etstoel 14 deel 15 folio 422 d.d. 27‑3‑1655].

Meer over Schuiling, Jan:

Geboortenaam:    Schuilinge

Kinderen van Onbekend en Schuiling, Jan

i. Schuiling, Jan Jans. (I13769) Jan Jans werd geboren in 1588 in Annen?.    Hij overleed op 1655-03-27 in Zeijen (Vries).   

ii. Schuiling, Grietje. (I22339) Grietje werd geboren rond 1590 in Annen.   

Meer over Onbekend en Schuiling, Jan:

Huwelijk: rond 1585.   

3068. Baving, Luitje. (I13770) Luitje werd geboren rond 1560.    Hij overleed in 1636 in Zuidlaren op een leeftijd van rond 76 jaren.    Hij trouwde Hoiting, Coopje rond 1590.    (F04871)

Opmerkingen bij Baving, Luitje

Jonge Jan Bavinge en oude Jan Bavinge op nummer 152 zijn vermoedelijk nazaten van Jan Bavinge, mogelijk getrouwd met Tese Jansen. In 1578 worden zij genoemd bij de verdeling van de Peizer marke en verkrijgen zij na daartoe bij de Etstoel te hebben geprocedeert een vol waardeel in de Woldse slag. Deze uitspraak wordt bevestigd in een proces van Luitgen Bavinge toe Wolde cum suis in 1599. In het register van bezaaide landen 1612 worden Luitgen en Frerik Bavinge genoemd. In 1630 zijn er Jan Bavinge en zijn moeder en broers en jonge Jan Bavinge en zijn moeder en broers, respectievelijk met 6 en 4 inwonende personen. In 1642 zijn het jonge Jan Bavinge en Abel Bavinge en oude Jan Bavinge en Doe Bavinge, waarschijnlijk in omgekeerde volgorde. Jonge Jan en Abel Bavinge huren daarnaast 7 mat hooiland van Boele Bavinge. De laatste is vermoedelijk de Boele Bavinge, die in Zuidlaren woont, zoon van Luitien Bavinge aldaar.[Arend Arends].

Meer over Baving, Luitje:

Beroep: 1600, Zuidlaren. keurnoot.   

Residentie: 1602, Zuidlaren.   

In 1602 als buur te Zuidlaren genoemd. [Ordelen Etstoel 1598‑1602 pg. 213, 214]. In 1612 te Zuidlaren genoemd met 18 mud ald Liutyen Bavinck.[OSA 621]

Residentie: 1612, Zuidlaren. 18 mud.[OSA 621].   

Testament: 1626-06-19, Zuidlaren.   

Luitje Baving verzoekt op 19‑6‑1626 om goedkeuring van een accoord tussen hem en zijn huisvrouw Coopje: “Opt versouck gedaen bij Luitjen Bavinck ende desselven kinderen Boele ende Margrete Bavinck, van dat seeker accoordbrief tussen des voorss. Lutjen Bavinck ende desselven huisvr. Coopjen opgericht op 22‑04‑1621 bij den etstoel mochte worden geapprobeert; drost en 24 etten houden het in deliberatie, er moet een naerder blijck en ondertek. komen van Coopjen naeste bloetvrienden”. [Etstoel 14 deel 7 folio 29 d.d. 19‑06‑1626]

Residentie: 1630, Zuidlaren. een gezin van 10.   

3069. Hoiting, Coopje. (I13771) Coopje werd geboren rond 1560.    Zij overleed rond 1631 at the age of rond 71 jaren.   

Kinderen van Hoiting, Coopje en Baving, Luitje

i. Baving, Boele. (I13767) Boele werd geboren rond 1600 in Zuidlaren.    Hij overleed voor 1654.   

ii. Baving, Margaretha. (I13775) Margaretha werd geboren rond 1600.   

Meer over Hoiting, Coopje en Baving, Luitje:

Huwelijk: rond 1590.   

Testament: 1630-10-04.   

Op 4‑10‑1630 is er een verzoek van Luitje Baving: “Op de requeste van Lutjen Bavinck gepresenteert remonstrerende dat zijn huisvr. Coopjen in miserabelen staet zijnde bij hem als een oudt man wesende, niet can worden verpleecht ende waergenomen, versoekende dat haer compstige erfgenamen geinjuriseert werden behoorlicke sorge daerop te dragen; is geappointeert; drost en 24 etten ordonneren de toekomstige erfgenamen van Coopjen hierop toe te zien, ende ware de erfgenamen de erfnisse wilden afstaen ofte dat se anders met de suppl. daerover accorderen”. [Etstoel 14 deel 7 folio 322 d.d. 4‑10‑1630]

Testament: 1631-06-13.   

Op 13‑6‑1631 verzoekt Boele Baving te Zuidlaren om goedkeuring van een accoord tussen hem en Jan Leving en consorten over de goederen en erfenis van Luitje Baving en Coopje Hoiting.[Etstoel 14 deel 8 folio 22 d.d. 13‑6‑1631]

3070. Homan, Engelbert Johans. (I13772) Engelbert Johans werd geboren rond 1575 in Yde (Vries).    Hij overleed na 1613 in Tynaarloo op een leeftijd van meer dan ongeveer 38 jaren.    Hij was de zoon van Homan, Johan Johans en , G. Hij had een relatie met Onbekend..    (F04872)

Opmerkingen bij Homan, Engelbert Johans

In 1604 is Engelbert Homan volmacht voor de ommebuurschappen van Vries.[Drost en Gedeputeerden III pg. 31] Op paasdag 1607 heeft hij een geschil met Jan Homan en Albert Jansen. Deze zouden eigen autoriteit hebben gebruikt inzake het toe‑eigenen van schuldbrieven.[Etstoel 14 deel 1 folio 21 d.d. 26‑4‑1609] Op 23‑8‑1610 vinden we Engelbert in een zaak betreffende de vicariepachten te Vries. [Drost en Gedeputeerden IV pg. 73] Op 25‑10‑1610 krijgt hij, wonende te Tynaarlo, salaris in een kerspelgeschil.[Drost en Gedeputeerden VI pg. 31]

In 1611 komt hij enkele malen voor in een conflict met Engelbert Derks en de buren van Tynaarlo. [Etstoel 14 deel 2 folio 173 d.d. 19‑8‑1611] In 1612 staat hij in het bezaaide landen register te Tynaarlo te boek voor 29 mud.[OSA 621]

Op 19‑8‑1611 klaagt Albertum Iftema, burger te Groningen Engelbert Homan aan om betaling te krijgen van 435‑17‑0 wegens een lening aan Hoveman Hoveman, de broer van Engelbert. [Etstoel 14 deel 2 folio 171 d.d. 19‑8‑1611]

Op 26‑4‑1613 eisen Engelbert Homan voor zich en zijn zusters geld van Engelbert Dercks en consorten. Ze krijgen echter niets.[Etstoel 14 deel 3 folio 70 d.d. 26‑4‑1613].

Meer over Homan, Engelbert Johans:

Beroep: Tynaarloo. landbouwer.   

Kinderen van Onbekend en Homan, Engelbert Johans

i. Homan, Wendele. (I13768) Wendele werd geboren rond 1600 in Tynaarloo.    Zij overleed in 1673 in Zuidlaren.   

ii. Homan, Harmen Engelberts. (I13799) Harmen Engelberts werd geboren in 1606.    Hij overleed in 1642.   

Generatie 13

6140. Homan, Johan Johans. (I13774) Johan Johans werd geboren rond 1540 in Yde (Vries).    Hij overleed in 1609 in Yde (Vries) op een leeftijd van rond 69 jaren.    Hij was de zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika. Hij trouwde , G rond 1570.    (F04874)

Opmerkingen bij Homan, Johan Johans

In 1572 is er een klacht tegen “jonge Hoefmans” (dit is waarschijnlijk jonge Johan Homan) wegens een “nederslach” aan Hindrick Hardinck. [Goorspraken 1572‑1577 pg. 37 d.d. 15‑3‑1572]

In 1577 wordt Johan Homan verbannen wegens een doodslag op Reinder Jans Bavinck. Hij wordt later gerehabiliteerd. Wellicht hebben de godsdienstige en politieke veranderingen tussen 1577 en 1594 hiertoe bijgedragen. Misschien zijn de godsdiensttwisten wel de oorzaak geweest. In 1595 wordt Johan lid van de Etstoel als een man die “de nye lere” was toegedaan, dus protestant is.

Op 10‑10‑1597 worden Jacob Luinge en Jan Campinge voor arbitrage verwezen naar “edel en ernfeste lieden” waaronder Johan Homan.[Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 384]

Op 31‑3‑1600 is Johan Homan gecommitteerde in de zaak tussen Jan Thedema en de buren van Roden. [Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 14] Ook op 23‑9‑1603 is Johan gecommitteerde. [Ridderschap en Eigenerfden 32] In juni 1608 vinden we “Olde Jan Homan” te Yde als gemachtigde voor predikant Eildert Huisman te Vries.[Drost en Gedeputeerden V pg. 44,46].

Meer over Homan, Johan Johans:

Beroep: van 1595 tot 1609. ette voor het Noordenveld.   

Beroep: Yde (Vries). landbouwer.   

6141. , G. (I13784) G werd geboren rond 1540.   

Kinderen van , G en Homan, Johan Johans

i. Homan, Roelof. (I13785) Roelof werd geboren in 1570.    Hij overleed in 1654.   

ii. Homan, Freerk. (I13786) Freerk werd geboren in 1575.    Hij overleed rond 1656.   

iii. Homan, Engelbert Johans. (I13772) Engelbert Johans werd geboren rond 1575 in Yde (Vries).    Hij overleed na 1613 in Tynaarloo.   

iv. Homan, Arent Johans. (I13787) Arent Johans werd geboren rond 1575 in Yde (Vries).    Hij overleed voor 1651 in Peize.   

v. Homan, Hoveman. (I13788)

Meer over , G en Homan, Johan Johans:

Huwelijk: rond 1570.   

Generatie 14

12280. Homan, Johan Johans. (I13789) Johan Johans werd geboren in 1520 in Yde (Vries).    Hij overleed in 1578 in Vries op een leeftijd van 58 jaren.    Hij was de zoon van Homan, Johan Johans en , Wobbe. Hij trouwde Bavinck, Hendrika rond 1540.    (F04879)

Opmerkingen bij Homan, Johan Johans

Henricka Bavinck is waarschijnlijk zijn tweede echtgenote, zij leefde in 1599 nog. Johan Homan wordt genoemd in de brief van 7sep1571 (zie de notes bij zijn broer Sicke Rin10017). In 1577 werd een zoon van Johan Homan aangeklaagd wegens moord op Reijner jans Bavinck (zie de notes bij Johan Homan Rin9615).

Op de Goorspraak van 15mar1578 te Vries eisten Johan en hermen Homan van Johan Bensinge de paarden terug, die waren geschut op de “Zwinemaet”, waar de buren van Zeegse, Tynaarlo en Schipborg al meer dan 30 jaar hun naweide voor de paarden hadden. De weduwe van de inmiddels overleden Johan Bensinge ontkende het schutten en beweerde recht van paardendrift te hebben. De buren van Zeyen, uitspraak doende, verplichten de eiser te bewijzen dat de buren der drie buurtschappen geduurende 30 jaar of langer op foutieve gronden het recht van naweide bezaten. De Homans konden dit niet bewijzen.

Hieruit blijkt dat Johan en Herman Homan in die jaren bezittingen in Zeegse hadden, Misschien de al eerder genoemde voorvaderlijke goederen in de 15e eeuw.

12281. Bavinck, Hendrika. (I13790) Hendrika werd geboren in 1524.    Zij overleed in 1599 op een leeftijd van 75 jaren.   

Kinderen van Bavinck, Hendrika en Homan, Johan Johans

i. Homan, Johan Johans. (I13774) Johan Johans werd geboren rond 1540 in Yde (Vries).    Hij overleed in 1609 in Yde (Vries).   

ii. Homan, Herman. (I13791) Herman werd geboren rond 1550.    Hij overleed in 1628.   

iii. Homan, Freerk. (I13792) Freerk werd geboren in 1555.    Hij overleed in 1599.   

iv. Homan, Adolf. (I13793) Adolf werd geboren in 1556.    Hij overleed in 1609.   

v. Homan, Sicke. (I13794) Sicke werd geboren in 1556.   

vi. Homan, Albert Hidding. (I13795) Albert Hidding werd geboren rond 1560.   

vii. Homan, Niesjen. (I13796)

viii. Homan, Enrije. (I13797)

Meer over Bavinck, Hendrika en Homan, Johan Johans:

Huwelijk: rond 1540.   

Generatie 15

24560. Homan, Johan Johans. (I13798) Johan Johans werd geboren in 1480.    Hij overleed in 1565 op een leeftijd van 85 jaren.    Hij was de zoon van Homan, Johan Sickes. Hij trouwde , Wobbe rond 1510.    (F04880)

Meer over Homan, Johan Johans:

Beroep: van 1516 tot 1557, Noordenveld. lid van de etsstoel.   

lid van de etstoel 1516-1518, 1532-1533, 1547, 1553, 1557.

In 1516 wordt vermeld “jonge Hoefman nye ette Noerdenvelt”. In 1518 heet het “Jonge Johan Hoffman, olde ette” (FOE)

Beroep: tussen. 1517 – 1557, Ette Noordenveld. (Rechter)

Beroep: 1516, Noordenveld. Ette (rechter) – jonge Hoeffman nye ette Noerdenvelt.   

24561. , Wobbe. (I13815) Wobbe werd geboren rond 1490.   

Kinderen van , Wobbe en Homan, Johan Johans

i. Homan, Sicke. (I13800) Sicke werd geboren in 1510.    Hij overleed in 1572.   

ii. Homan, Johan Johans. (I13789) Johan Johans werd geboren in 1520 in Yde (Vries).    Hij overleed in 1578 in Vries.   

iii. Homan, Herman. (I13801) Herman werd geboren in 1520.    Hij overleed in 1587.   

Meer over , Wobbe en Homan, Johan Johans:

Huwelijk: rond 1510.   

Generatie 16

49120. Homan, Johan Sickes. (I13802) Johan Sickes werd geboren rond 1450 in Yde (Vries).    Hij overleed in 1517 in Yde (Vries) op een leeftijd van rond 67 jaren.    Hij was de zoon van Homan, Sicko Johans. Hij trouwde Onbekend rond 1480.    (F04881)

Kinderen van Onbekend en Homan, Johan Sickes

i. Homan, Johan Johans. (I13798) Johan Johans werd geboren in 1480.    Hij overleed in 1565.   

ii. Homan, Wobbe Johans. (I13813) Wobbe Johans werd geboren rond 1480.    Hij overleed na 1565.   

iii. Homan, nn Johans. (I13814) nn Johans werd geboren rond 1480.    Hij overleed voor 1560.   

Meer over Onbekend en Homan, Johan Sickes:

Huwelijk: rond 1480.   

Generatie 17

98240. Homan, Sicko Johans. (I13803) Sicko Johans werd geboren rond 1420 in Yde (Vries).    Hij overleed voor 1475 in Yde (Vries) op een leeftijd van minder dan rond 55 jaren.    Hij was de zoon van Homan, Johan en Haveking, Ludeken Sickes. Hij trouwde Onbekend rond 1450.    (F04882)

Opmerkingen bij Homan, Sicko Johans

Sicke Homan is vermoord door Johan Jalinge.

Een ordel van de etstoel (FOE 109) geeft in 1475 het volgende nieuws:

Tussen zalige Sicko Houemans vrennden an de eene zijdt ende Johan Jalinge an de ander zijdt js gewijst, want de dootslach gesoent was, dat de eerste dach van betaelt js, ende want Johan sijn dage van betalinge niet geholden hefft, szo is dat eerste gelt verloren; ende de soeningen van geenre weerden, ende sol dat vort uthrichten, nha uthwissinge des nijen landesbreef.

Meer over Homan, Sicko Johans:

Beroep: landbouwer.   

Kinderen van Onbekend en Homan, Sicko Johans

i. Homan, Johan Sickes. (I13802) Johan Sickes werd geboren rond 1450 in Yde (Vries).    Hij overleed in 1517 in Yde (Vries).   

Meer over Onbekend en Homan, Sicko Johans:

Huwelijk: rond 1450.   

Generatie 18

196480. Homan, Johan. (I13804) Johan werd geboren in 1390 in Yde (Vries).    Hij overleed na 1456 in Yde (Vries) op een leeftijd van meer dan 66 jaren.    Hij trouwde Haveking, Ludeken Sickes in 1414.    (F04883)

Meer over Homan, Johan:

Beroep: landbouwer.   

196481. Haveking, Ludeken Sickes. (I13805) Ludeken Sickes werd geboren in 1393 in Noordlaren (Gr).    Zij was de dochter van Haveking, Sicke.

Kinderen van Haveking, Ludeken Sickes en Homan, Johan

i. Homan, Iden Johans. (I13812) Iden Johans werd geboren in 1410.    Zij overleed in 1454.   

ii. Homan, Sicko Johans. (I13803) Sicko Johans werd geboren rond 1420 in Yde (Vries).    Hij overleed voor 1475 in Yde (Vries).   

iii. Homan, Roelof. (I13811) Roelof werd geboren in 1420 in Yde (Vries).    Hij overleed na 1487 in Yde (Vries).   

Meer over Haveking, Ludeken Sickes en Homan, Johan:

Huwelijk: 1414.   

hij was toen 24 jaar oud

Generatie 19

392962. Haveking, Sicke. (I13806) Sicke werd geboren rond 1355 in Noordlaren (Gr).    Hij overleed in 1429 in Noordlaren (Gr) op een leeftijd van rond 74 jaren.    Hij was de zoon van Haveking, nn. Hij trouwde Onbekend rond 1390.    (F04884)

Opmerkingen bij Haveking, Sicke

Beleend met het Lippingegoed te Noordlaren en het goed te Wolfsbergen na de dood van zijn broer Henric 30-4-1408. Het is niet duidelijk, of de leenopvolger Ludeken Havekinge zijn zoon is, maar uit de ordelen van de Etstoel van 1429 blijkt wel, dat Sicke zoons had. Gezien de normale gang van zaken bij een leenopvolging, zal Ludeken waarschijnlijk een zoon zijn geweest van Sycke. In 1424 heeft hij een probleem met Johan Haveman (KB 1454). In 1427 luidt de uitspraak in hun conflict, dat mocht Sycke [geschreven als Havinge) kunnen bewijzen met behulp van Aleff van Haeren, Egbert Havinge (=Havekinge?) en Ludeken Hilbolding, dat er een scheiding (van goederen) heeft plaatsgevonden, dan zal de scheiding van kracht zijn. De bewijsstukken dienen bij de schulte van Borger te worden ingeleverd (KB 1565). Een jaar later besliste de Etstoel, dat als Johan Haveman zich niet aan de scheiding zou houden, hij een boete van 10 oude schilden zou krijgen (KB 1594). Een jaar later is Sycke blijkbaar gestorven, aangezien Johan Haveman toen weer een poging deed, maar dan tegen zijn zoons (KB 1700).

Het Lippingegoed werd in 1455 overgedragen aan het Geestelijk Maagdenklooster (Olde Convent)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfsbarge

Kinderen van Onbekend en Haveking, Sicke

i. Haveking, Ludeken Sickes. (I13805) Ludeken Sickes werd geboren in 1393 in Noordlaren (Gr).   

ii. Haveking, Ludeken. (I13807) Ludeken werd geboren rond 1400.   

iii. Haveking, Johan Sickes. (I13808) Johan Sickes werd geboren rond 1400.   

Meer over Onbekend en Haveking, Sicke:

Huwelijk: rond 1390.   

Generatie 20

785924. Haveking, nn. (I13809) nn werd geboren rond 1330 in Noordlaren (Gr).    Hij overleed na 1370 in Noordlaren (Gr) op een leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04885)

Kinderen van Onbekend en Haveking, nn

i. Haveking, Sicke. (I13806) Sicke werd geboren rond 1355 in Noordlaren (Gr).    Hij overleed in 1429 in Noordlaren (Gr).   

ii. Haveking, Henric. (I13810) Henric werd geboren rond 1370 in Noordlaren (Gr).    Hij overleed op 1408-04-30 in Noordlaren (Gr).