Stamboom Tienkamp Brandenburg

Lambertus Slok, voorouders

Vooroudersverslag voor Slok, Lambertus

Generatie 1

1. Slok, Lambertus. Lambertus werd geboren op 1904-08-21 in Enkhuizen. Hij overleed op 1984-06-29 in Huizen (NH) op een leeftijd van 79 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Slok, Jan Willem en Spaan, Sijtje. Hij trouwde van der Heide, Grietje op 1926-08-11 in Schiedam.

Echtgeno(o)t(e):van der Heide, Grietje.

Grietje werd geboren in 1904 in Enkhuizen. Zij was de dochter van van der Heide, Jan en Mason, Adriana.

Opmerkingen bij Slok, Lambertus

Slok werd opgevoed in een van huis uit Nederlands-hervormd gezin. Door het ziekbed van zijn oudere zus, die jong stierf, kwam het gezin in aanraking met de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). De zus van Slok had via een oom kennisgemaakt met de voorganger van de HAZEA in Enkhuizen, Folkert Posthuma. Op haar sterfbed vroeg ze naar deze apostolische voorganger, de mijnheer met die mooie witte baard. Hoewel de vader van Slok aanvankelijk terughoudend was en liever een dominee liet komen, stemde hij uiteindelijk in. De charismatische Posthuma kwam op bezoek en maakte een onuitwisbare indruk op de hele familie Slok (moeder Slok was tijdens deze periode zwanger van Lambertus Slok). Vader Slok besloot dat de latere uitvaart in een Nederlands-hervormde kerk moest plaatstvinden. Hij stemde in met het verzoek van zijn dochtertje dat Folkert Posthuma deze uitvaart zou leiden. De dominee van de kerk wilde hier niet aan meewerken. Vader Slok besloot ter plekke om het gehele gezin uit te laten schrijven uit de Nederlandse Hervormde Kerk, en zich diezelfde dag nog aan te sluiten bij de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente. De uitvaart vond dan ook aldaar plaats.

Niet veel later werd Lambertus Slok geboren. Zijn doop vond plaats in de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente van Enkhuizen. Van jongs af aan toonde hij veel interesse in het apostolisch geloof. Lambertus Slok maakte dan ook snel carrière binnen de HAZEA. Op jonge leeftijd was hij al voorganger en voor zijn veertigste werd hij benoemd tot districtsoudste. Hij was de jongste en meest voortvarende districtsoudste van zijn tijd. Slok kon het goed vinden met de apostel van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente, de heer J.H. van Oosbree. Ze gingen veel met elkaar om en hadden beiden dezelfde geloofsvisie voor ogen.

Na het overlijden van apostel Van Oosbree werd op tweede paasdag 1946 diens geestelijk testament voorgelezen. Via het geestelijk testament werd Slok aangewezen tot apostel van Nederland. Dit echter zonder toestemming van de Duitse moederkerk, de Neuapostolische Kirche (Nieuw Apostolische Kerk, voorheen HAZEA). Vanuit de Duitse moederkerk gezien was Slok te vooruitstrevend en was zijn geloofsvisie anders dan die van de ‘stamapostel’, het internationale hoofd van de Neuapostolische Kirche. De aanwijzing van Slok werd vanuit Duitsland met succes aangevochten door middel van een langdurige rechtsprocedure. Dit betekende dat de overgrote meerderheid (ongeveer 90 procent) van apostolischen in Nederland die Slok trouw bleven, in 1951 alle materiële bezittingen kwijtraakten. Met vrijwel niets moest men geheel opnieuw beginnen. Op 28 december 1951 scheidden Slok en zijn volgelingen zich af en stichtten officieel Het Apostolisch Genootschap waarin men onder de bezielende leiding van deze apostel “bergen ging verzetten”. Er bloeide een sterk geïnspireerde geloofsbeleving op. In de tientallen jaren die volgden, bouwde men in grote saamhorigheid en offervaardigheid nieuwe plaatsen van samenkomst. Lambertus Slok bleef tot zijn dood apostel. Hij werd opgevolgd door Jan L. Slok, zijn zoon. J.L. Slok heeft niet gewacht tot zijn dood om een opvolger aan te wijzen. Hij werd opgevolgd door Dick Riemers die in juni 2001 werd aangewezen als apostel. Hij was op dat moment werkzaam als directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Eindhoven. Apostel Riemers ging uit van de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid. De apostel heeft hier meer een begeleidende rol in gekregen. Op zondag 24 april 2011, wederom met Pasen, droeg Riemers zijn taak als apostel over aan dr. Albert Wiegman, werkzaam als kinderarts/kindercardioloog en voorheen tevens medisch directeur van het AMC. Hij vervulde al de taak van districtsverzorger voor Het Apostolisch Genootschap.

Meer over van der Heide, Grietje en Slok, Lambertus:

Huwelijk: 1926-08-11, Schiedam.

Generatie 2

2. Slok, Jan Willem. Jan Willem werd geboren in 1870 in Enkhuizen. Hij overleed op 1960-12-23 in Apeldoorn op een leeftijd van 90 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Slok, Willem en Witlam, Wilhelmina. Hij trouwde Spaan, Sijtje op 1890-10-09 in Enkhuizen.

Meer over Slok, Jan Willem:

Beroep: 1890. visser.

Beroep: 1926. stoombootkapitein.

3. Spaan, Sijtje. Sijtje werd geboren in 1870 in Enkhuizen. Zij overleed op 1950-01-18 in Huizen (NH) op een leeftijd van 80 jaren, 17 dagen. Zij was de dochter van Spaan, Klaas en Schoe, Maria Elisabeth.

Kinderen van Spaan, Sijtje en Slok, Jan Willem

i. Slok, Willem. Willem werd geboren in 1891 in Enkhuizen. Hij overleed na 1920.

ii. Slok, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren in 1894 in Enkhuizen. Zij overleed op 1904-02-22 in Enkhuizen.

iii. Slok, Jan. Jan werd geboren in 1896 in Enkhuizen. Hij overleed na 1922.

iv. Slok, Klaas. Klaas werd geboren in 1899 in Enkhuizen. Hij overleed na 1926.

v. Slok, Lambertus [1]. Lambertus werd geboren op 1904-08-21 in Enkhuizen. Hij overleed op 1984-06-29 in Huizen (NH).

vi. Slok, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren in 1908 in Enkhuizen. Zij overleed op 1910-04-12 in Enkhuizen.

Meer over Spaan, Sijtje en Slok, Jan Willem:

Huwelijk: 1890-10-09, Enkhuizen.

Generatie 3

4. Slok, Willem. Willem werd geboren in 1830 in Enkhuizen. Hij was de zoon van Slok, Jan en Scholse, Marijtje Jans. Hij trouwde Witlam, Wilhelmina op 1857-08-13 in Enkhuizen.

Meer over Slok, Willem:

Beroep: 1857. visser.

5. Witlam, Wilhelmina. Wilhelmina werd geboren in 1833 in Enkhuizen. Zij was de dochter van Witlam, Lammert en de Beer, Freekje.

Kinderen van Witlam, Wilhelmina en Slok, Willem

i. Slok, Jan Willem [2]. Jan Willem werd geboren in 1870 in Enkhuizen. Hij overleed op 1960-12-23 in Apeldoorn.

Meer over Witlam, Wilhelmina en Slok, Willem:

Huwelijk: 1857-08-13, Enkhuizen.

6. Spaan, Klaas. Klaas werd geboren in 1845 in Enkhuizen. Hij overleed voor 1924 op een leeftijd van minder dan 79 jaren. Hij was de zoon van Spaan, Cornelis en de Haan, Sijtje. Hij trouwde Schoe, Maria Elisabeth op 1869-06-03 in Enkhuizen.

Meer over Spaan, Klaas:

Beroep: 1869. koopman.

7. Schoe, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren in 1844 in Zaandam. Zij overleed op 1924-07-27 in Enkhuizen op een leeftijd van 80 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Schoe, Haike en Verweel, Maartje.

Kinderen van Schoe, Maria Elisabeth en Spaan, Klaas

i. Spaan, Sijtje [3]. Sijtje werd geboren in 1870 in Enkhuizen. Zij overleed op 1950-01-18 in Huizen (NH).

ii. Spaan, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1875 in Enkhuizen. Hij overleed op 1877-01-07 in Enkhuizen.

Meer over Schoe, Maria Elisabeth en Spaan, Klaas:

Huwelijk: 1869-06-03, Enkhuizen.

Generatie 4

8. Slok, Jan. Jan werd geboren in 1797 in Enkhuizen. Hij overleed op 1856-09-13 in Enkhuizen op een leeftijd van 59 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Slok, Jan Jansz en Schoon, Marijtje. Hij trouwde Scholse, Marijtje Jans op 1821-07-30 in Enkhuizen.

9. Scholse, Marijtje Jans. Marijtje Jans werd geboren in 1796 in Enkhuizen. Zij overleed op 1844-02-21 in Enkhuizen op een leeftijd van 48 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Willemsz, Jan en Schols, Maria.

Kinderen van Scholse, Marijtje Jans en Slok, Jan

i. Slok, Jan. Jan werd geboren in 1822 in Enkhuizen. Hij overleed na 1845.

ii. Slok, Maria. Maria werd geboren in 1826 in Enkhuizen. Zij overleed op 1839-10-26 in Enkhuizen.

iii. Slok, Willem [4]. Willem werd geboren in 1830 in Enkhuizen.

iv. Slok, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1832-02-00 in Enkhuizen. Zij overleed op 1832-06-18 in Enkhuizen.

v. Slok, Marijtje. Marijtje werd geboren in 1836 in Enkhuizen. Zij overleed op 1847-02-22 in Enkhuizen.

Meer over Scholse, Marijtje Jans en Slok, Jan:

Huwelijk: 1821-07-30, Enkhuizen.

10. Witlam, Lammert. Lammert werd geboren in 1808 in Enkhuizen. Hij overleed op 1860-11-12 in Enkhuizen op een leeftijd van 52 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Witlam, Maarten en Volgers, Antje Barends. Hij trouwde de Beer, Freekje op 1829-05-31 in Enkhuizen.

Meer over Witlam, Lammert:

Beroep: 1829. kleermaker.

11. de Beer, Freekje. Freekje werd geboren in 1803 in Enkhuizen. Zij overleed op 1867-03-26 in Enkhuizen op een leeftijd van 64 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van de Beer, Willem en Melchior, Trijntje.

Meer over de Beer, Freekje:

Beroep: naaister.

Kinderen van de Beer, Freekje en Witlam, Lammert

i. Witlam, Maarten. Maarten werd geboren in 1830 in Enkhuizen. Hij overleed op 1897-06-15 in Enkhuizen.

ii. Witlam, Wilhelmina [5]. Wilhelmina werd geboren in 1833 in Enkhuizen.

Meer over de Beer, Freekje en Witlam, Lammert:

Huwelijk: 1829-05-31, Enkhuizen.

12. Spaan, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1799 in Enkhuizen. Hij overleed op 1856-01-21 in Enkhuizen op een leeftijd van 57 jaren, 20 dagen. Hij was de zoon van Spaan, Jan en Bok, Antje. Hij trouwde de Haan, Sijtje op 1834-02-02 in Enkhuizen.

Meer over Spaan, Cornelis:

Beroep: dagloner.

13. de Haan, Sijtje. Sijtje werd geboren in 1805 in Enkhuizen. Zij overleed op 1869-01-04 in Enkhuizen op een leeftijd van 64 jaren, 3 dagen. Zij was de dochter van de Haan, Sipke Cornelisz en Vos, Swaantje.

Meer over de Haan, Sijtje:

Beroep: werkster.

Kinderen van de Haan, Sijtje en Spaan, Cornelis

i. Spaan, Sipke. Sipke werd geboren in 1836 in Enkhuizen. Hij overleed na 1862.

ii. Spaan, Pieter. Pieter werd geboren in 1838 in Enkhuizen. Hij overleed na 1872.

iii. Spaan, Antje. Antje werd geboren in 1841 in Enkhuizen. Zij overleed op 1864-03-21 in Enkhuizen.

iv. Spaan, Klaas [6]. Klaas werd geboren in 1845 in Enkhuizen. Hij overleed voor 1924.

Meer over de Haan, Sijtje en Spaan, Cornelis:

Huwelijk: 1834-02-02, Enkhuizen.

14. Schoe, Haike. Haike werd geboren in 1808 in Hannover (D). Hij overleed op 1855-02-06 in Zaandam op een leeftijd van 47 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Schoe, Jan Hilberts en Koerts, Lena Haikes. Hij trouwde Verweel, Maartje op 1842-05-15 in Zaandam.

Meer over Schoe, Haike:

Geboortenaam: Heike

Beroep: tuinman.

15. Verweel, Maartje. Maartje werd geboren in 1817 in Zaandijk. Zij overleed na 1856 at the age of meer dan 39 jaren. Zij was de dochter van Verweel, Klaas en Geerts, Maartje.

Kinderen van Verweel, Maartje en Schoe, Haike

i. Schoe, Maria Elisabeth [7]. Maria Elisabeth werd geboren in 1844 in Zaandam. Zij overleed op 1924-07-27 in Enkhuizen.

ii. Schoe, Leendert. Leendert werd geboren in 1843 in Zaandam. Hij overleed op 1916-03-01 in Zaandam.

iii. Schoe, Klasina. Klasina werd geboren in 1846-02-00 in Zaandam. Zij overleed op 1846-12-21 in Zaandam.

iv. Schoe, Klasina. Klasina werd geboren in 1847 in Zaandam. Zij overleed op 1876-04-22 in Enkhuizen.

v. Schoe, Grietje. Grietje werd geboren in 1849-09-00 in Zaandam. Zij overleed op 1849-11-02 in Zaandam.

vi. Schoe, Anna. Anna werd geboren in 1856 in Zaandam. Zij overleed op 1937-12-06 in Zaandam.

Meer over Verweel, Maartje en Schoe, Haike:

Huwelijk: 1842-05-15, Zaandam.

Generatie 5

16. Slok, Jan Jansz. Jan Jansz werd geboren op 1762-11-24 in Enkhuizen. Hij overleed op 1834-08-30 in Enkhuizen op een leeftijd van 71 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Slok, Jan Dirksz en Kramer, Jantje Jans. Hij trouwde Schoon, Marijtje op 1788-04-26 in Enkhuizen.

Opmerkingen bij Slok, Jan Jansz

Bron: https://www.genealogieonline.nl/familie-roos-komende-uit-enkhuizen/I2508.php

17. Schoon, Marijtje. Marijtje werd geboren in 1759. Zij overleed op 1808-12-29 in Enkhuizen op een leeftijd van 49 jaren, 11 maanden.

Opmerkingen bij Schoon, Marijtje

Bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schaaij-schaeij/I2267.php

Kinderen van Schoon, Marijtje en Slok, Jan Jansz

i. Slok, Jantje. Jantje werd geboren in 1790 in Enkhuizen. Zij overleed na 1817.

ii. Slok, Willem. Willem werd geboren in 1792 in Enkhuizen. Hij overleed op 1837-05-14 in Blokker.

iii. Slok, Jan [8]. Jan werd geboren in 1797 in Enkhuizen. Hij overleed op 1856-09-13 in Enkhuizen.

iv. Slok, Wessel. Wessel werd geboren in 1799 in Enkhuizen. Hij overleed op 1819-03-11 in Enkhuizen.

Meer over Schoon, Marijtje en Slok, Jan Jansz:

Huwelijk: 1788-04-26, Enkhuizen.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/familie-roos-komende-uit-enkhuizen/I2508.php

18. Willemsz, Jan. Jan werd geboren in 1761 in Schokland. Hij overleed op 1809-01-08 in Enkhuizen op een leeftijd van 48 jaren, 7 dagen. Hij trouwde Schols, Maria op 1784-05-02 in Enkhuizen.

19. Schols, Maria. Maria werd geboren in 1762 in Amsterdam. Zij overleed op 1846-04-03 in Enkhuizen op een leeftijd van 84 jaren, 3 maanden.

Kinderen van Schols, Maria en Willemsz, Jan

i. Scholse, Marijtje Jans [9]. Marijtje Jans werd geboren in 1796 in Enkhuizen. Zij overleed op 1844-02-21 in Enkhuizen.

ii. Jans, Johanna. Johanna werd geboren in 1796 in Enkhuizen.

iii. Jans, Aaltje. Aaltje werd geboren rond 1805.

Meer over Schols, Maria en Willemsz, Jan:

Huwelijk: 1784-05-02, Enkhuizen.

20. Witlam, Maarten. Maarten werd geboren in 1788 in Enkhuizen. Hij overleed op 1873-02-24 in Enkhuizen op een leeftijd van 85 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Witlam, Lambert en Hommes, Johanna. Hij trouwde Volgers, Antje Barends rond 1805.

21. Volgers, Antje Barends. Antje Barends werd geboren in 1785 in Enkhuizen. Zij overleed op 1860-10-26 in Enkhuizen op een leeftijd van 75 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Volgers, Barend Janszoon en Joost, Jetje.

Kinderen van Volgers, Antje Barends en Witlam, Maarten

i. Witlam, Lammert [10]. Lammert werd geboren in 1808 in Enkhuizen. Hij overleed op 1860-11-12 in Enkhuizen.

Meer over Volgers, Antje Barends en Witlam, Maarten:

Huwelijk: rond 1805.

22. de Beer, Willem. Willem werd geboren in 1773 in Enkhuizen. Hij overleed op 1811-04-19 in Enkhuizen op een leeftijd van 38 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van de Beer, Hendrik en van Wengelo, Hendrika. Hij trouwde Melchior, Trijntje rond 1800.

23. Melchior, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1774 in Enkhuizen. Zij overleed op 1836-11-21 in Enkhuizen op een leeftijd van 62 jaren, 10 maanden.

Kinderen van Melchior, Trijntje en de Beer, Willem

i. de Beer, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1800 in Enkhuizen. Zij overleed op 1870-05-16 in Enkhuizen.

ii. de Beer, Freekje [11]. Freekje werd geboren in 1803 in Enkhuizen. Zij overleed op 1867-03-26 in Enkhuizen.

iii. de Beer, Arendje. Arendje werd geboren in 1806 in Enkhuizen. Zij overleed op 1855-07-09 in Groningen.

iv. de Beer, Jantje. Jantje werd geboren in 1810 in Enkhuizen.

Meer over Melchior, Trijntje en de Beer, Willem:

Huwelijk: rond 1800.

Residentie: van 1811 tot 1836, Enkhuizen. de Oude Doel, Wijk E, No 116.

24. Spaan, Jan. Jan werd geboren in 1772 in Enkhuizen. Hij overleed op 1842-08-29 in Enkhuizen op een leeftijd van 70 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Spaan, Cornelis en Karseboom, Dieuwertje. Hij trouwde Bok, Antje rond 1795.

Meer over Spaan, Jan:

Beroep: 1831. scharenslijper.

25. Bok, Antje. Antje werd geboren in 1761 in Enkhuizen. Zij overleed op 1841-07-14 in Enkhuizen op een leeftijd van 80 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Bok, Joost en Bakker, Pietertje.

Kinderen van Bok, Antje en Spaan, Jan

i. Spaan, Cornelis [12]. Cornelis werd geboren in 1799 in Enkhuizen. Hij overleed op 1856-01-21 in Enkhuizen.

ii. Spaan, Pieter. Pieter werd geboren in 1800.

Meer over Bok, Antje en Spaan, Jan:

Huwelijk: rond 1795.

26. de Haan, Sipke Cornelisz. Sipke Cornelisz werd geboren in 1767 in Enkhuizen. Hij overleed op 1840-08-16 in Enkhuizen op een leeftijd van 73 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van de Haan, Hendrik en Klaas, Marijtje. Hij trouwde Vos, Swaantje rond 1785.

27. Vos, Swaantje. Swaantje werd geboren in 1762 in Stavoren (Fr). Zij overleed op 1835-12-19 in Enkhuizen op een leeftijd van 73 jaren, 11 maanden.

Kinderen van Vos, Swaantje en de Haan, Sipke Cornelisz

i. de Haan, Klaas. Klaas werd geboren in 1791 in Enkhuizen. Hij overleed op 1857-04-17 in Enkhuizen.

ii. de Haan, Jan. Jan werd geboren in 1795 in Enkhuizen. Hij overleed op 1840-06-23 in Enkhuizen.

iii. de Haan, Reindert. Reindert werd geboren rond 1800 in Enkhuizen.

iv. de Haan, Sijtje [13]. Sijtje werd geboren in 1805 in Enkhuizen. Zij overleed op 1869-01-04 in Enkhuizen.

Meer over Vos, Swaantje en de Haan, Sipke Cornelisz:

Huwelijk: rond 1785.

28. Schoe, Jan Hilberts. Jan Hilberts werd geboren rond 1780. Hij trouwde Koerts, Lena Haikes rond 1805.

29. Koerts, Lena Haikes. Lena Haikes werd geboren rond 1780.

Kinderen van Koerts, Lena Haikes en Schoe, Jan Hilberts

i. Schoe, Haike [14]. Haike werd geboren in 1808 in Hannover (D). Hij overleed op 1855-02-06 in Zaandam.

Meer over Koerts, Lena Haikes en Schoe, Jan Hilberts:

Huwelijk: rond 1805.

30. Verweel, Klaas. Klaas werd geboren in 1771 in Westzaan. Hij overleed op 1829-04-05 in Zaandam op een leeftijd van 58 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Verweel, Jan Cornelisz en Joop, Maartje Claas. Hij trouwde Geerts, Maartje rond 1800.

Meer over Verweel, Klaas:

Beroep: 1824. koopman.

31. Geerts, Maartje. Maartje werd geboren rond 1775.

Kinderen van Geerts, Maartje en Verweel, Klaas

i. Verweel, Grietje. Grietje werd geboren in 1802 in Zaandijk. Zij overleed na 1824.

ii. Verweel, Jan. Jan werd geboren in 1808 in Zaandijk. Hij overleed op 1812-08-07 in Zaandijk.

iii. Verweel, Maartje [15]. Maartje werd geboren in 1817 in Zaandijk. Zij overleed na 1856.

Meer over Geerts, Maartje en Verweel, Klaas:

Huwelijk: rond 1800.

Generatie 6

32. Slok, Jan Dirksz. Jan Dirksz werd geboren op 1728-10-08 in Enkhuizen. Hij overleed op 1808-09-15 in Enkhuizen op een leeftijd van 79 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Slok, Dirk. Hij trouwde Kramer, Jantje Jans op 1752-12-08 in Enkhuizen.

33. Kramer, Jantje Jans. Jantje Jans werd geboren in 1730. Zij overleed op 1805-04-20 in Enkhuizen op een leeftijd van 75 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Kramer, Jan.

Kinderen van Kramer, Jantje Jans en Slok, Jan Dirksz

i. Slok, Jan Jansz [16]. Jan Jansz werd geboren op 1762-11-24 in Enkhuizen. Hij overleed op 1834-08-30 in Enkhuizen.

ii. Slok, Neeltje Jans’. Neeltje Jans’ werd geboren in 1763 in Enkhuizen. Zij overleed in 1838.

Meer over Kramer, Jantje Jans en Slok, Jan Dirksz:

Huwelijk: 1752-12-08, Enkhuizen.

40. Witlam, Lambert. Lambert werd geboren rond 1760. Hij trouwde Hommes, Johanna rond 1785.

41. Hommes, Johanna. Johanna werd geboren in 1755. Zij overleed op 1815-02-19 in Enkhuizen op een leeftijd van 60 jaren, 1 maand.

Kinderen van Hommes, Johanna en Witlam, Lambert

i. Witlam, Maarten [20]. Maarten werd geboren in 1788 in Enkhuizen. Hij overleed op 1873-02-24 in Enkhuizen.

Meer over Hommes, Johanna en Witlam, Lambert:

Huwelijk: rond 1785.

42. Volgers, Barend Janszoon. Barend Janszoon werd geboren rond 1760. Hij had een relatie met Joost, Jetje..

43. Joost, Jetje. Jetje werd geboren in 1753 in Enkhuizen. Zij overleed op 1823-02-03 in Enkhuizen op een leeftijd van 70 jaren, 1 maand.

Kinderen van Joost, Jetje en Volgers, Barend Janszoon

i. Volgers, Antje Barends [21]. Antje Barends werd geboren in 1785 in Enkhuizen. Zij overleed op 1860-10-26 in Enkhuizen.

44. de Beer, Hendrik. Hendrik werd geboren rond 1735. Hij overleed op 1812-04-01 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 77 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van de Beer, Arien en Boek, Aafje Bonnes. Hij trouwde van Wengelo, Hendrika rond 1770.

45. van Wengelo, Hendrika. Hendrika werd geboren rond 1750. Zij overleed op 1818-02-17 in Olst op een leeftijd van rond 68 jaren, 1 maand.

Kinderen van van Wengelo, Hendrika en de Beer, Hendrik

i. de Beer, Willem [22]. Willem werd geboren in 1773 in Enkhuizen. Hij overleed op 1811-04-19 in Enkhuizen.

Meer over van Wengelo, Hendrika en de Beer, Hendrik:

Huwelijk: rond 1770.

48. Spaan, Cornelis. Cornelis werd geboren rond 1740. Hij trouwde Karseboom, Dieuwertje rond 1770.

49. Karseboom, Dieuwertje. Dieuwertje werd geboren rond 1740.

Kinderen van Karseboom, Dieuwertje en Spaan, Cornelis

i. Spaan, Jan [24]. Jan werd geboren in 1772 in Enkhuizen. Hij overleed op 1842-08-29 in Enkhuizen.

Meer over Karseboom, Dieuwertje en Spaan, Cornelis:

Huwelijk: rond 1770.

50. Bok, Joost. Joost werd geboren rond 1730. Hij trouwde Bakker, Pietertje rond 1755.

51. Bakker, Pietertje. Pietertje werd geboren rond 1730.

Kinderen van Bakker, Pietertje en Bok, Joost

i. Bok, Antje [25]. Antje werd geboren in 1761 in Enkhuizen. Zij overleed op 1841-07-14 in Enkhuizen.

Meer over Bakker, Pietertje en Bok, Joost:

Huwelijk: rond 1755.

52. de Haan, Hendrik. Hendrik werd geboren rond 1740. Hij trouwde Klaas, Marijtje rond 1765.

53. Klaas, Marijtje. Marijtje werd geboren rond 1740.

Kinderen van Klaas, Marijtje en de Haan, Hendrik

i. de Haan, Sipke Cornelisz [26]. Sipke Cornelisz werd geboren in 1767 in Enkhuizen. Hij overleed op 1840-08-16 in Enkhuizen.

Meer over Klaas, Marijtje en de Haan, Hendrik:

Huwelijk: rond 1765.

60. Verweel, Jan Cornelisz. Jan Cornelisz werd geboren rond 1740. Hij was de zoon van Verweel, Cornelis. Hij trouwde Joop, Maartje Claas rond 1765.

61. Joop, Maartje Claas. Maartje Claas werd geboren rond 1707. Zij was de dochter van Joop, Claas.

Kinderen van Joop, Maartje Claas en Verweel, Jan Cornelisz

i. Verweel, Ariaantje Jans. Ariaantje Jans werd geboren in 1769. Zij overleed in 1816.

ii. Verweel, Klaas [30]. Klaas werd geboren in 1771 in Westzaan. Hij overleed op 1829-04-05 in Zaandam.

Meer over Joop, Maartje Claas en Verweel, Jan Cornelisz:

Huwelijk: rond 1765.

Generatie 7

64. Slok, Dirk. Dirk werd geboren rond 1700. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Slok, Dirk

i. Slok, Jan Dirksz [32]. Jan Dirksz werd geboren op 1728-10-08 in Enkhuizen. Hij overleed op 1808-09-15 in Enkhuizen.

66. Kramer, Jan. Jan werd geboren rond 1700. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Kramer, Jan

i. Kramer, Jantje Jans [33]. Jantje Jans werd geboren in 1730. Zij overleed op 1805-04-20 in Enkhuizen.

88. de Beer, Arien. Arien werd geboren rond 1710. Hij trouwde Boek, Aafje Bonnes rond 1730.

89. Boek, Aafje Bonnes. Aafje Bonnes werd geboren rond 1710.

Kinderen van Boek, Aafje Bonnes en de Beer, Arien

i. de Beer, Hendrik [44]. Hendrik werd geboren rond 1735. Hij overleed op 1812-04-01 in Enkhuizen.

Meer over Boek, Aafje Bonnes en de Beer, Arien:

Huwelijk: rond 1730.

120. Verweel, Cornelis. Cornelis werd geboren rond 1705. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Verweel, Cornelis

i. Verweel, Aagje Cornelis. Aagje Cornelis werd geboren in 1730 in Westzaan. Zij overleed op 1769-07-13 in Assendelft.

ii. Verweel, Hillegont Cornelis. Hillegont Cornelis werd geboren rond 1730 in Westzaan. Zij overleed na 1759.

iii. Verweel, Jan Cornelisz [60]. Jan Cornelisz werd geboren rond 1740.

122. Joop, Claas. Claas werd geboren rond 1685. Hij overleed op 1707-10-20 in Krommenie op een leeftijd van rond 22 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Joop, Pieter Claas en Sondag, Dieuwertje Willems. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Joop, Claas

i. Joop, Maartje Claas [61]. Maartje Claas werd geboren rond 1707.

Generatie 8

244. Joop, Pieter Claas. Pieter Claas werd geboren rond 1660 in Krommenie. Hij overleed op 1735-12-10 in Krommenie op een leeftijd van rond 75 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Gorter, Claes Cornelis en van de Heijdt, Anna. Hij trouwde Sondag, Dieuwertje Willems rond 1687.

245. Sondag, Dieuwertje Willems. Dieuwertje Willems werd geboren rond 1665. Zij werd begraven op 1740-01-18 te Krommenie. Zij was de dochter van Sondag, Willem en Koperslager, Guertje.

Meer over Sondag, Dieuwertje Willems:

Begrafenis: 1740-01-18, Krommenie.

Kinderen van Sondag, Dieuwertje Willems en Joop, Pieter Claas

i. Joop, Claas [122]. Claas werd geboren rond 1685. Hij overleed op 1707-10-20 in Krommenie.

Meer over Sondag, Dieuwertje Willems en Joop, Pieter Claas:

Huwelijk: rond 1687.

Generatie 9

488. Gorter, Claes Cornelis. Claes Cornelis werd geboren rond 1630 in Krommenie. Hij overleed rond 1690 in Assendelft op een leeftijd van rond 60 jaren. Hij was de zoon van Gorter, Cornelis en Hilles, Aagtje. Hij trouwde van de Heijdt, Anna rond 1660.

Opmerkingen bij Gorter, Claes Cornelis

Ook bekend als Libertijn of Joop.

489. van de Heijdt, Anna. Anna werd geboren in 1632. Zij was de dochter van van de Heijdt, Abraham en , Eva.

Kinderen van van de Heijdt, Anna en Gorter, Claes Cornelis

i. Joop, Pieter Claas [244]. Pieter Claas werd geboren rond 1660 in Krommenie. Hij overleed op 1735-12-10 in Krommenie.

Meer over van de Heijdt, Anna en Gorter, Claes Cornelis:

Huwelijk: rond 1660.

490. Sondag, Willem. Willem werd geboren rond 1645. Hij overleed in 1713 op een leeftijd van rond 68 jaren. Hij trouwde Koperslager, Guertje rond 1665.

491. Koperslager, Guertje. Guertje werd geboren rond 1645. Zij overleed rond 1683 at the age of rond 38 jaren.

Kinderen van Koperslager, Guertje en Sondag, Willem

i. Sondag, Dieuwertje Willems [245]. Dieuwertje Willems werd geboren rond 1665. Zij werd begraven op 1740-01-18 te Krommenie.

Meer over Koperslager, Guertje en Sondag, Willem:

Huwelijk: rond 1665.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-hofman-gorter/I3646.php

Generatie 10

976. Gorter, Cornelis. Cornelis werd geboren rond 1590. Hij overleed in 1647 op een leeftijd van rond 57 jaren. Hij was de zoon van Gorter, Claas. Hij trouwde Hilles, Aagtje rond 1630.

977. Hilles, Aagtje. Aagtje werd geboren rond 1598. Zij overleed rond 1639 at the age of rond 41 jaren. Zij was de dochter van Hilles, Jan en , Duifje.

Kinderen van Hilles, Aagtje en Gorter, Cornelis

i. Gorter, Claes Cornelis [488]. Claes Cornelis werd geboren rond 1630 in Krommenie. Hij overleed rond 1690 in Assendelft.

Meer over Hilles, Aagtje en Gorter, Cornelis:

Huwelijk: rond 1630.

978. van de Heijdt, Abraham. Abraham werd geboren rond 1590. Hij overleed rond 1640 op een leeftijd van rond 50 jaren. Hij trouwde , Eva rond 1630.

979. , Eva. Eva werd geboren rond 1610.

Kinderen van , Eva en van de Heijdt, Abraham

i. van de Heijdt, Anna [489]. Anna werd geboren in 1632.

Meer over , Eva en van de Heijdt, Abraham:

Huwelijk: rond 1630.

Generatie 11

1952. Gorter, Claas. Claas werd geboren rond 1560. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Gorter, Claas

i. Gorter, Cornelis [976]. Cornelis werd geboren rond 1590. Hij overleed in 1647.

1954. Hilles, Jan. Jan werd geboren rond 1575. Hij overleed rond 1628 op een leeftijd van rond 53 jaren. Hij was de zoon van Hilles, Baart en , Neeltje. Hij trouwde , Duifje rond 1598.

1955. , Duifje. Duifje werd geboren rond 1582. Zij overleed rond 1609 at the age of rond 27 jaren. Zij was de dochter van Jan, Frederik.

Kinderen van , Duifje en Hilles, Jan

i. Hilles, Aagtje [977]. Aagtje werd geboren rond 1598. Zij overleed rond 1639.

Meer over , Duifje en Hilles, Jan:

Huwelijk: rond 1598.

Generatie 12

3908. Hilles, Baart. Baart werd geboren rond 1550. Hij overleed voor 1635 op een leeftijd van minder dan rond 85 jaren. Hij trouwde , Neeltje rond 1575.

3909. , Neeltje. Neeltje werd geboren rond 1555.

Kinderen van , Neeltje en Hilles, Baart

i. Hilles, Jan [1954]. Jan werd geboren rond 1575. Hij overleed rond 1628.

Meer over , Neeltje en Hilles, Baart:

Huwelijk: rond 1575.

3910. Jan, Frederik. Frederik werd geboren rond 1550. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Jan, Frederik

i. , Duifje [1955]. Duifje werd geboren rond 1582. Zij overleed rond 1609.