Stamboom Tienkamp Brandenburg

Parenteel Matthijssen, Diepenheim

Afstammelingen van Matthijssen, Harmannus

 1. Matthijssen, Harmannus.

Harmannus werd geboren in 1715 in Bremen (D). Hij overleed na december 1770 in Diepenheim ? op een leeftijd van meer dan 55 jaren, 11 maanden. Hij trouwde ten Raa, Aleida op 9 juli 1739 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Matthijssen, Harmannus

Harmannus Matthijssen en Aleida ten Raa wonen rond 1740 in Diepenheim. Diepenheim is een klein, zeer oud stadje in Overijssel met een eind 15de eeuwse NH-kerk. Als Harmannus in 1755 zijn zesde kind, Mannus, laat dopen, wordt in het doopboek vermeld, dat hij burgemeester is te Diepenheim.

Nu is dat niet zo heel bijzonder. In die tijd was het heel normaal, dat uit de bevolking een burgemeester aangewezen werd. In Diepenheim waren er zelfs zes. Dat weten we uit het keurboek dat de keuren van Diepenheim bevat. De keur had plaats op Petri (22 februari). Twee burgemeesters werden benoemd door de borgmannen, twee door de burgerij waarvan één door de burgerij aan de noordzijde en één door die aan de zuidzijde. Daarnaast twee burgermeesters

benoemd door de Drost van Diepenheim en Haaksbergen namens de Hoogheid. De Drost was de centrale machtsfiguur in Twente. In het raadhuis bevindt zich een unieke collectie zilveren bekers van het college van “Borchmannen en Burgemeester.

Meer over Matthijssen, Harmannus:

Geboorte: 1715, Bremen (D).

Bij huwelijk in 1739: oud 24 jaar.

Residentie: van 1737 tot 1742, Amsterdam.

Residentie: van 1743 tot 1770, Diepenheim.

Beroep: Burgemeester van Diepenheim.

Overlijden: na december 1770, Diepenheim ?.

Echtgeno(o)t(e):ten Raa, Aleida.

Aleida werd geboren in 1716 in Haaksbergen. Zij overleed na december 1770 in Diepenheim ? op een leeftijd van meer dan 54 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van ten Raa, Engbert en Michorius, Anna Thadea. Zij trouwde Matthijssen, Harmannus op 9 juli 1739 in Amsterdam.

Meer over ten Raa, Aleida:

Geboorte: 1716, Haaksbergen.

Bij huwelijk 23 jaar oud; Haaksbergen gespeld als Hoksbergen

Overlijden: na december 1770, Diepenheim ?.

Kinderen van ten Raa, Aleida en Matthijssen, Harmannus

11 i. Matthijssen, Jan Hendrick. Hij werd gedoopt op 11 oktober 1739 te Amsterdam..

12 ii. Matthijssen, Johanna. Zij werd gedoopt op 31 maart 1741 te Amsterdam.

13 iii. Matthijssen, Engbert. Hij werd gedoopt op 1 december 1743 te Diepenheim..

14 iv. Matthijssen, Johan Derk. Hij werd gedoopt op 19 december 1745 te Diepenheim..

+ 15 v. Matthijssen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 28 december 1750 in Diepenheim. Hij overleed op 16 maart 1803 in Haarlem.

16 vi. Matthijssen, Judica. Zij werd gedoopt op 13 oktober 1753 te Diepenheim.

17 vii. Matthijssen, Mannus. Hij werd gedoopt op 2 november 1755 te Diepenheim..

+ 18 viii. Matthijssen, Antonij. Antonij werd geboren op 24 maart 1758 in Diepenheim. Hij overleed op 13 oktober 1843 in Diepenheim.

19 ix. Matthijssen, Albertus Bernardus. Albertus Bernardus werd geboren op 16 januari 1768 in Diepenheim. Hij overleed op 14 augustus 1830 in Haarlem.

Meer over ten Raa, Aleida en Matthijssen, Harmannus:

Huwelijk: 9 juli 1739, Amsterdam.

Oud 24 jaar in de Langes(traat) Oud doot, Geasst. met Sijn ingte Anna Lijntelo en Alida Ten Raa van Loksbergen oud 23 jaar inde Kerkst(raat) haar Vader Egbert Ten Raa Tot Hoksbergen.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme , naar deelve, de voorn, trouwe te soelniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wetteige verhinderinge voor en valle, En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Chrostelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilligt.

 1. Matthijssen, Jan Hendrick.

Hij werd gedoopt op 11 oktober 1739 te Amsterdam.. Hij was de zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida.

Meer over Matthijssen, Jan Hendrick:

Doopsel: 11 oktober 1739, Amsterdam.

Vader: Harmanus Mattijs

 1. Matthijssen, Johanna.

Zij werd gedoopt op 31 maart 1741 te Amsterdam. Zij was de dochter van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida.

Meer over Matthijssen, Johanna:

Doopsel: 31 maart 1741, Amsterdam.

Op donderdag 31 maart door Ds Haring

 1. Matthijssen, Engbert.

Hij werd gedoopt op 1 december 1743 te Diepenheim.. Hij was de zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida.

Opmerkingen bij Matthijssen, Engbert

Hij is vermoedelijk jong overleden.

Meer over Matthijssen, Engbert:

Doop: 1 december 1743, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Johan Derk.

Hij werd gedoopt op 19 december 1745 te Diepenheim.. Hij was de zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida.

Meer over Matthijssen, Johan Derk:

Doop: 19 december 1745, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 28 december 1750 in Diepenheim. Hij overleed op 16 maart 1803 in Haarlem op een leeftijd van 52 jaren, 2 maanden. Hij werd begraven op 21 maart 1803 te Haarlem.. Hij was de zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida. Hij trouwde Wolters, Magdalena op 8 augustus 1784 in Haarlem.

Meer over Matthijssen, Hendrik:

Geboorte: 28 december 1750, Diepenheim.

Beroep: 1803. tuinman.

Overlijden: 16 maart 1803, Haarlem.

Bij zijn overlijden woonde Hendrik in Haarlem aan de Kruisweg. Hij stierf aan een borstziekte.

Hij werd na 5 dagen begraven op de Noorderbegraafplaats te Haarlem.

Begrafenis: 21 maart 1803, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Wolters, Magdalena.

Magdalena werd geboren op 3 oktober 1762 in Peize. Zij overleed op 11 oktober 1821 in Haarlem op een leeftijd van 59 jaren, 8 dagen. Zij was de dochter van Wolthers, Wolter en Kransen, Geugien Martinus. Zij trouwde Matthijssen, Hendrik op 8 augustus 1784 in Haarlem.

Meer over Wolters, Magdalena:

Geboorte: 3 oktober 1762, Peize.

Beroep: 1821. bovenmoeder in het Diaconiehuis.

Overlijden: 11 oktober 1821, Haarlem.

Gegevens meest afkomstig van Fenny Keller-Mathijsen:

“Den zestienden dag der maand October van ’t jaar achttienhonderd-een-en-twintig, ten twaalf uren op den middag. Acte van overlijden van Magdalena Wolters, overleden den Elfden dezer, ten vijf uren, des morgens oud negenenvijftig jaren, wonende en overleden in de Kinderhuisstraat W. 5 No. 433 van beroep bovenmoeder in ’t Diaconiehuis, geboren te Peijzen in Drente (den 3e October 1762), weduwe van Hendrik Matthijssen, nalatende kinderen, doch geene vaste goederen”.

Zij vermeldt bovendien: “Bij de aangifte van de geboorte van Zwaantien Elizabeth, geboren te Borger op 12.06.1840 (dochter van zoon Hendrik Matthijssen en Aaltien Heideman) wordt als een van de aangevers Aaldert Stevens, neef, genoemd. Deze Aaldert Stevens was gehuwd met Hendrikje Wolters, dochter van Martinus Wolters, molenaar te Rolde en Aaltien Jans Timmer.”

In haar overlijdensakte wordt zij “bovenmoeder in ’t Diaconiehuis” genoemd.

Residentie: 1815, Haarlem. Diaconiehuis.

Kinderen van Wolters, Magdalena en Matthijssen, Hendrik

151 i. Matthijssen, Johannes. Hij werd gedoopt op 7 september 1783 te Haarlem.. Hij overleed voor 1789 in Haarlem.

152 ii. Matthijssen, Albertus. Hij werd gedoopt op 2 maart 1785 te Haarlem.. Hij overleed rond 1800 in Haarlem.

+ 153 iii. Matthijssen, Alida. Zij werd gedoopt op 28 april 1786 te Haarlem. Zij overleed op 2 december 1833 in Herwijnen.

154 iv. Matthijssen, Johannes. Johannes werd geboren op 5 november 1789 in Haarlem.

155 v. Matthijssen, Gezina. Gezina werd geboren op 9 augustus 1794 in Haarlem. Zij overleed op 1 maart 1801 in Haarlem.

+ 156 vi. Matthijssen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 12 augustus 1798 in Haarlem. Hij overleed op 13 februari 1873 in Anloo.

+ 157 vii. Matthijssen, Albertus. Albertus werd geboren op 23 januari 1802 in Haarlem. Hij overleed op 9 juni 1857 in Schoten.

Meer over Wolters, Magdalena en Matthijssen, Hendrik:

Huwelijk: 8 augustus 1784, Haarlem.

 1. Matthijssen, Johannes.

Hij werd gedoopt op 7 september 1783 te Haarlem.. Hij overleed voor 1789 in Haarlem. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena.

Meer over Matthijssen, Johannes:

Overlijden: voor 1789, Haarlem.

Doop: 7 september 1783, Haarlem.

 1. Matthijssen, Albertus.

Hij werd gedoopt op 2 maart 1785 te Haarlem.. Hij overleed rond 1800 in Haarlem. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena.

Meer over Matthijssen, Albertus:

Overlijden: rond 1800, Haarlem.

Doop: 2 maart 1785, Haarlem.

 1. Matthijssen, Alida.

Zij werd gedoopt op 28 april 1786 te Haarlem. Zij overleed op 2 december 1833 in Herwijnen. Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Hubertus, Josephus op 18 januari 1815 in Haarlem.

Meer over Matthijssen, Alida:

Doop: 28 april 1786, Haarlem.

Overlijden: 2 december 1833, Herwijnen.

Beroep: 1815. naaister.

Kinderen van Matthijssen, Alida en Onbekend

1531 i. Matthijssen, Johanna. Johanna werd geboren op 23 juni 1810 in Haarlem.

1532 ii. Matthijssen, kind. kind werd geboren op 11 januari 1812 in Haarlem. Hij overleed op 12 januari 1812 in Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Hubertus, Josephus.

Josephus werd geboren in 1791 in Roosendaal. Hij trouwde Matthijssen, Alida op 18 januari 1815 in Haarlem.

Meer over Hubertus, Josephus:

Geboorte: 1791, Roosendaal.

Beroep: 1815. dragonder of carabinier.

Meer over Matthijssen, Alida en Hubertus, Josephus:

Huwelijk: 18 januari 1815, Haarlem.

 1. Matthijssen, Johanna.

Johanna werd geboren op 23 juni 1810 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 11 juli 1810 te Haarlem. Zij was de dochter van Matthijssen, Alida.

Meer over Matthijssen, Johanna:

Geboorte: 23 juni 1810, Haarlem.

Bij de geboorte van Johanna, was de moeder van Alida, Magdalena Walters, getuige.

Tweede getuige was Suzanna Robert. Relatie met Alida mij niet bekend.

Doopsel: 11 juli 1810, Haarlem.

Bij haar doop was Magdalena Walters, de moeder van Alida en oma van Johanna, getuige, als ook Suzanna Robert (relatie mij onbekend).

Overigens scheelde geboorte en doop maar liefst 18 dagen, vrij lang voor die tijd. Mogelijk was dit omdat Alida ongehuwd was.

 1. Matthijssen, kind.

kind werd geboren op 11 januari 1812 in Haarlem. Hij overleed op 12 januari 1812 in Haarlem op een leeftijd van 1 dag. Hij was de zoon van Matthijssen, Alida.

Meer over Matthijssen, kind:

Geboorte: 11 januari 1812, Haarlem.

Bij het overlijden werd aangegeven: “kind, een dag geleegd hebbend”, maar op 11 januari gaf Alida de geboorte op van een kind met de naam Johannes van den Bos.

Overlijden: 12 januari 1812, Haarlem.

 1. Matthijssen, Johannes.

Johannes werd geboren op 5 november 1789 in Haarlem. Hij werd gedoopt op 11 november 1789 te Haarlem.. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena.

Meer over Matthijssen, Johannes:

Geboorte: 5 november 1789, Haarlem.

Doop: 11 november 1789, Haarlem.

 1. Matthijssen, Gezina.

Gezina werd geboren op 9 augustus 1794 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 31 augustus 1794 te Haarlem. Zij overleed op 1 maart 1801 in Haarlem op een leeftijd van 6 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena.

Meer over Matthijssen, Gezina:

Geboorte: 9 augustus 1794, Haarlem.

Doop: 31 augustus 1794, Haarlem.

Overlijden: 1 maart 1801, Haarlem.

 1. Matthijssen, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 12 augustus 1798 in Haarlem. Hij werd gedoopt op 15 augustus 1798 te Haarlem.. Hij overleed op 13 februari 1873 in Anloo op een leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena. Hij trouwde Heideman, Aaltien Claassen op 25 april 1833 in Anloo.

Meer over Matthijssen, Hendrik:

Geboorte: 12 augustus 1798, Haarlem.

Doopsel: 15 augustus 1798, Haarlem.

Beroep: 1833. korenmolenaar.

Beroep: 1873. landbouwer.

Overlijden: 13 februari 1873, Anloo.

Des nademiddags te vier uren te zijnen huize in Anloo.

Echtgeno(o)t(e):Heideman, Aaltien Claassen.

Aaltien Claassen werd geboren op 2 mei 1809 in Anloo. Zij overleed op 22 februari 1848 in Anloo op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Heideman, Claas Jans en Hindriks, Swaantje. Zij trouwde Matthijssen, Hendrik op 25 april 1833 in Anloo.

Meer over Heideman, Aaltien Claassen:

Geboorte: 2 mei 1809, Anloo.

Bij haar doop werd zij Aaltje Klasens genoemd.

Overlijden: 22 februari 1848, Anloo.

Memorienr: 254. onroerend goed aanw.; inventarisnr: 63; cassettenr: 33; opnamenr: 262 (1).

Kinderen van Heideman, Aaltien Claassen en Matthijssen, Hendrik

1561 i. Matthijssen, Klaas. Klaas werd geboren op 3 februari 1834 in Borger. Hij overleed op 17 maart 1835 in Borger.

+ 1562 ii. Matthijssen, Klaas. Klaas werd geboren op 29 januari 1836 in Borger. Hij overleed op 22 april 1916 in Borger.

1563 iii. Matthijssen, Lina. Lina werd geboren op 11 april 1838 in Borger. Zij overleed op 2 oktober 1903 in Anloo.

1564 iv. Matthijssen, Zwaantien. Zwaantien werd geboren op 11 juni 1840 in Borger. Zij overleed op 25 maart 1891 in Anloo.

+ 1565 v. Matthijssen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 3 januari 1843 in Borger. Hij overleed op 23 november 1901 in Hamborn.

1566 vi. Matthijssen, Jan. Jan werd geboren op 27 februari 1845 in Anloo. Hij overleed op 26 augustus 1906 in Anloo.

Meer over Heideman, Aaltien Claassen en Matthijssen, Hendrik:

Huwelijk: 25 april 1833, Anloo.

 1. Matthijssen, Klaas.

Klaas werd geboren op 3 februari 1834 in Borger. Hij overleed op 17 maart 1835 in Borger op een leeftijd van 1 jaar, 1 maand. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen.

Meer over Matthijssen, Klaas:

Geboorte: 3 februari 1834, Borger.

Overlijden: 17 maart 1835, Borger.

 1. Matthijssen, Klaas.

Klaas werd geboren op 29 januari 1836 in Borger. Hij overleed op 22 april 1916 in Borger op een leeftijd van 80 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Hij trouwde Dalman, Lammegien op 3 mei 1873 in Anloo.

Meer over Matthijssen, Klaas:

Geboorte: 29 januari 1836, Borger.

Overlijden: 22 april 1916, Borger.

Echtgeno(o)t(e):Dalman, Lammegien.

Lammegien werd geboren in 1840 in Zuidlaren. Zij overleed voor 1916 at the age of minder dan 76 jaren. Zij trouwde Matthijssen, Klaas op 3 mei 1873 in Anloo.

Meer over Dalman, Lammegien:

Overlijden: voor 1916.

Geboorte: 1840, Zuidlaren.

Kinderen van Dalman, Lammegien en Matthijssen, Klaas

15621 i. Matthijssen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 24 februari 1874 in Anloo.

15622 ii. Matthijssen, Egbertien. Egbertien werd geboren op 18 april 1875 in Anloo. Zij overleed op 29 april 1876 in Anloo.

15623 iii. Matthijssen, Egbertje. Egbertje werd geboren op 23 juli 1877 in Anloo.

15624 iv. Matthijssen, Willem. Willem werd geboren op 17 augustus 1879 in Anloo.

15625 v. Matthijssen, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1 maart 1881 in Anloo.

Meer over Dalman, Lammegien en Matthijssen, Klaas:

Huwelijk: 3 mei 1873, Anloo.

 1. Matthijssen, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 24 februari 1874 in Anloo. Hij was de zoon van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien.

Meer over Matthijssen, Hendrik:

Geboorte: 24 februari 1874, Anloo.

 1. Matthijssen, Egbertien.

Egbertien werd geboren op 18 april 1875 in Anloo. Zij overleed op 29 april 1876 in Anloo op een leeftijd van 1 jaar, 11 dagen. Zij was de dochter van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien.

Meer over Matthijssen, Egbertien:

Geboorte: 18 april 1875, Anloo.

Overlijden: 29 april 1876, Anloo.

 1. Matthijssen, Egbertje.

Egbertje werd geboren op 23 juli 1877 in Anloo. Zij was de dochter van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien.

Meer over Matthijssen, Egbertje:

Geboorte: 23 juli 1877, Anloo.

 1. Matthijssen, Willem.

Willem werd geboren op 17 augustus 1879 in Anloo. Hij was de zoon van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien.

Meer over Matthijssen, Willem:

Geboorte: 17 augustus 1879, Anloo.

 1. Matthijssen, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1 maart 1881 in Anloo. Zij was de dochter van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien.

Meer over Matthijssen, Aaltje:

Geboorte: 1 maart 1881, Anloo.

 1. Matthijssen, Lina.

Lina werd geboren op 11 april 1838 in Borger. Zij overleed op 2 oktober 1903 in Anloo op een leeftijd van 65 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Zij trouwde Eggens, Willem Jan in 1870.

Meer over Matthijssen, Lina:

Geboorte: 11 april 1838, Borger.

Overlijden: 2 oktober 1903, Anloo.

Echtgeno(o)t(e):Eggens, Willem Jan.

Hij overleed voor 1903. Hij trouwde Matthijssen, Lina in 1870.

Meer over Eggens, Willem Jan:

Overlijden: voor 1903.

Meer over Matthijssen, Lina en Eggens, Willem Jan:

Huwelijk: 1870.

 1. Matthijssen, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 11 juni 1840 in Borger. Zij overleed op 25 maart 1891 in Anloo op een leeftijd van 50 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen.

Meer over Matthijssen, Zwaantien:

Geboorte: 11 juni 1840, Borger.

Overlijden: 25 maart 1891, Anloo.

 1. Matthijssen, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 3 januari 1843 in Borger. Hij overleed op 23 november 1901 in Hamborn op een leeftijd van 58 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Hij trouwde Bakker, Eltien op 10 mei 1873 in Anloo.

Meer over Matthijssen, Hendrik:

Geboorte: 3 januari 1843, Borger.

Beroep: landbouwer.

Overlijden: 23 november 1901, Hamborn.

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Eltien.

Eltien werd geboren op 16 februari 1852 in Anloo. Zij overleed op 18 juli 1933 in Borger op een leeftijd van 81 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Bakker, Jan en Schuring, Lummigje. Zij trouwde Matthijssen, Hendrik op 10 mei 1873 in Anloo. Zij trouwde tevens Eckhart, Harm op 21 mei 1920 in Gasselte.

Meer over Bakker, Eltien:

Geboorte: 16 februari 1852, Anloo.

Beroep: huishoudster.

Overlijden: 18 juli 1933, Borger.

Kinderen van Bakker, Eltien en Matthijssen, Hendrik

+ 15651 i. Matthijssen, Aaltje. Aaltje werd geboren op 29 november 1873 in Anloo. Zij overleed op 27 november 1938 in Papenvoort.

15652 ii. Matthijssen, Lummigje. Lummigje werd geboren op 22 april 1876 in Anloo. Zij overleed op 11 februari 1963 in Zuidlaren.

15653 iii. Matthijssen, Jantje. Jantje werd geboren op 8 november 1878 in Anloo. Zij overleed op 12 april 1882 in Anloo.

15654 iv. Matthijssen, Jan. Jan werd geboren op 23 april 1882 in Anloo. Hij overleed op 15 november 1918 in Anloo.

15655 v. Matthijssen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 24 april 1885 in Anloo. Hij overleed op 3 mei 1947 in Anloo.

+ 15656 vi. Mathijssen, Willem. Willem werd geboren op 29 mei 1890 in Vries. Hij overleed op 6 januari 1967 in Rolde.

Meer over Bakker, Eltien en Matthijssen, Hendrik:

Huwelijk: 10 mei 1873, Anloo.

Bij het huwelijk van Hendrik en Eltien zijn Klaas Matthijssen, timmerman en Jan Matthijssen,

boerknecht, broers van de bruidegom, getuigen. Ook is Willem Eggens, landbouwer te Anloo,

getuige. Hij is een zwager van de bruidegom. .

 1. Matthijssen, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 29 november 1873 in Anloo. Zij overleed op 27 november 1938 in Papenvoort op een leeftijd van 64 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Zij trouwde Tienkamp, Markus op 21 juli 1894 in Vries.

Meer over Matthijssen, Aaltje:

Geboorte: 29 november 1873, Anloo.

Beroep: Dienstmeid te Vries.

Overlijden: 27 november 1938, Papenvoort.

Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 11 november 1873 in Vries. Hij overleed op 22 september 1950 in Assen op een leeftijd van 76 jaren, 10 maanden. Hij werd begraven op 23 september 1950 te Assen.. Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Hij trouwde Matthijssen, Aaltje op 21 juli 1894 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

Hij heeft tot 1910 in de Bulten bij Annen gewoond. Via o.m. de heer Klinkhamer (’t Holthuis in Annen) ben ik te weten gekomen, dat zij gewoond hebben in een huis dat overging naar de familie Cleve en ca 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat (t.g.v. de grootschaliger landbouw) onrendabel bleek. Er diende o.m. ook een pad aangelegd te worden. Het huis is dit niet meer waard. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 is het een ruïne geworden.

Markus is later verhuisd naar Papenvoort (Gem. Rolde). Dit huis werd gebouwd door een timmerman, maar stenen moesten zij zèlf verzorgen. Dit hebben zij “geregeld” bij het spoor. ’s Avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Vermoedelijk Rolde – 6,2 km dat is 5 kwartier lopen. In die tijd mogelijk korter omdat er nog geen N33 lag.

Markus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze karaktertrek komen we generaties later nog tegen… Hij had in Papenvoort zowel een boerderij als een café.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 11 november 1873, Vries.

Overlijden: 22 september 1950, Assen.

Begrafenis: 23 september 1950, Assen.

Beroep: Klompenmaker, landbouwer.

Residentie: 16 mei 1904, Annen. A580.

Residentie: 1 januari 1910, Annen. A 580 ( de Bulten?).

Residentie: 13 oktober 1910, Rolde. Papenvoort C103a.

Kinderen van Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus

+ 156511 i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 20 maart 1895 in Vries. Hij overleed op 29 maart 1949 in Emmen.

+ 156512 ii. Tienkamp, Zwaantje.

+ 156513 iii. Tienkamp, Roelof. Roelof werd geboren op 10 februari 1898 in Vries. Hij overleed op 7 september 1980 in Eext.

+ 156514 iv. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 28 januari 1901 in Vries. Hij overleed op 16 januari 1986 in Prince Albert.

+ 156515 v. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 29 april 1902 in Vries. Hij overleed op 16 juni 1976 in Assen.

+ 156516 vi. Tienkamp, Elso. Elso werd geboren op 28 juli 1904 in Vries. Hij overleed op 23 oktober 1993 in Canada.

+ 156517 vii. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 26 augustus 1909 in Vries. Zij overleed op 21 oktober 1996 in Canada.

Meer over Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 21 juli 1894, Vries.

Markus Tienkamp geboren te Vries, oud twintig jaar, klompenmaker te Vries minderjarige zoon van

Roelof Tienkamp klompenmaker en van Zwaantje Heuker, zonder beroep, beiden te Vries en Aaltje

Matthijssen geboren te Anloo, oud twintig jaar, dienstmeid te Vries, minderjarige dochter van

Hendrik Matthijssen, koopman en van Eltje Bakker, zonder beroep, beiden te Vries, De

wederzijdse ouders, hierbij tegenwoordig geven toestemming tot dit huwelijk . .. … In

tegenwoordigheid van Egbert Kamphuis, oud zes en veertig jaren, klompenmaker te Tynaarloo, oom

van den bruidegom, Roelof Ubels, oud drie en dertig jaren, klompenmaker te Vries, oom van den

bruidegom, Jan Everdijk (?), oud vier en twintig jaren, arbeider te Halfweg, en Jannes Piet,oud

drie en vijftig jaren, voerman te Groningen.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 20 maart 1895 in Vries. Hij overleed op 29 maart 1949 in Emmen op een leeftijd van 54 jaren, 9 dagen. Hij werd begraven op 31 maart 1949 te Rolde.. Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Jager, Annechiena op 3 april 1920 in Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hendrik

Hij woonde eerst in Papenvoort. Marcus woonde met zijn kinderen in de grote boerderij. Toen

Hendrik de boerderij overnam, hebben zij een kleiner boerderijtje voor Marcus en Aaltje gebouwd,

schuin tegenover de grote boerderij. Dit beviel op den duur minder en zij hebben weer geruild.

Bij de boerderij was ook een café. Dit is in januari 1990 gesloten. Hendrik hield zich ook

bezig met verkoop van o.a. kleding, textiel e.d. die met een paard en wagen met sjeeskap werden

uitgevent. Met nam door de eerste wereldoorlog was zijn gezondheid dermate zwak, dat hij niet

meer op de boerderij kon werken en alleen met paard en wagen de weg op kon voor de verkoop. Op

later leeftijd kreeg hij arthritis.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 20 maart 1895, Vries.

Overlijden: 29 maart 1949, Emmen.

Overleden 29/3-/1949 te Emmen. Hij ligt samen met zijn vrouw en zoon begraven in Rolde.

Begrafenis: 31 maart 1949, Rolde.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Jager, Annechiena.

Annechiena werd geboren op 26 september 1893 in Anloo. Zij overleed op 12 augustus 1986 in Rolde op een leeftijd van 92 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Jager, Johannes en Liebe, Geertruid. Zij trouwde Tienkamp, Hendrik op 3 april 1920 in Rolde.

Opmerkingen bij Jager, Annechiena

Annegiena is een tijd in Appelscha geweest om te genezen van tbc.

Meer over Jager, Annechiena:

Geboorte: 26 september 1893, Anloo.

Overlijden: 12 augustus 1986, Rolde.

Kinderen van Jager, Annechiena en Tienkamp, Hendrik

+ 1565111 i. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 31 augustus 1920 in Rolde. Zij overleed op 30 december 2010 in Assen.

1565112 ii. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 30 september 1924 in Papenvoort. Hij overleed op 30 mei 1945 in Groningen.

Meer over Jager, Annechiena en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 3 april 1920, Rolde.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 31 augustus 1920 in Rolde. Zij overleed op 30 december 2010 in Assen op een leeftijd van 90 jaren, 3 maanden. Zij werd begraven op 5 januari 2011 te Assen. Zij was de dochter van Tienkamp, Hendrik en Jager, Annechiena. Zij trouwde Buurman, Hendrik op 29 november 1941 in Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Hun zoon Boele heeft het bedrijf overgenomen. Zij hebben ca 80 melkkoeien en zo’n 50 stuks pinken

en vaarsen, 3 paarden (2 Hafflingers en 1 arabier) en nog wat schapen.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 31 augustus 1920, Rolde.

Overlijden: 30 december 2010, Assen.

Begrafenis: 5 januari 2011, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Buurman, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 5 februari 1912 in Westerbroek. Hij overleed op 27 januari 2005 in Rolde op een leeftijd van 92 jaren, 11 maanden. Hij werd begraven op 31 januari 2005 te Assen.. Hij trouwde Tienkamp, Aaltje op 29 november 1941 in Rolde.

Meer over Buurman, Hendrik:

Geboorte: 5 februari 1912, Westerbroek.

Overlijden: 27 januari 2005, Rolde.

Begrafenis: 31 januari 2005, Assen.

Beroep: landbouwer.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Buurman, Hendrik

15651111 i. Buurman, Boele.

15651112 ii. Buurman, Jannie.

Meer over Tienkamp, Aaltje en Buurman, Hendrik:

Huwelijk: 29 november 1941, Rolde.

 1. Buurman, Boele.

Hij is de zoon van Buurman, Hendrik en Tienkamp, Aaltje.

 1. Buurman, Jannie.

Zij is de dochter van Buurman, Hendrik en Tienkamp, Aaltje.

 1. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 30 september 1924 in Papenvoort. Hij overleed op 30 mei 1945 in Groningen op een leeftijd van 20 jaren, 8 maanden. Hij werd begraven op 12 juni 1945 te Rolde.. Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Jager, Annechiena.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 30 september 1924, Papenvoort.

Overlijden: 30 mei 1945, Groningen.

Hij is op een zaterdag tijdens het werken op het land bewusteloos gevonden en later overleden aan

een hersenbloeding in Groningen. Johan Lise, de man van Jantje, heeft de begrafenis in Rolde

geleid.

Begrafenis: 12 juni 1945, Rolde.

 1. Tienkamp, Zwaantje.

Zij was de dochter van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Zij trouwde met Holwarda, Jan. Zij trouwde tevens met Koops, Albert.

Echtgeno(o)t(e):Holwarda, Jan.

Jan werd geboren op 13 september 1880 in Odoorn. Hij overleed op 27 november 1956 in Assen op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden. Hij trouwde met Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Holwarda, Jan:

Geboorte: 13 september 1880, Odoorn.

Overlijden: 27 november 1956, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Koops, Albert.

Albert werd geboren op 15 februari 1892 in Borger. Hij overleed in 1970 op een leeftijd van 77 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Koops, Albert en de Jonge, Marchien. Hij trouwde met Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Albert:

Geboorte: 15 februari 1892, Borger.

Overlijden: 1970.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en Koops, Albert

1565121 i. Koops, Albert. Albert werd geboren in 1920 in Emmen. Hij overleed in 1980 in Emmen.

1565122 ii. Koops, Marcus. Marcus werd geboren in 1920. Hij overleed in Australie.

1565123 iii. Koops, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1920. Zij overleed in Australie.

1565124 iv. Koops, Margje. Margje werd geboren in 1920. Zij overleed in Australie.

1565125 v. Koops, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1920. Hij overleed in Australie.

 1. Koops, Albert.

Albert werd geboren in 1920 in Emmen. Hij overleed in 1980 in Emmen op een leeftijd van 60 jaren. Hij was de zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Albert:

Geboorte: 1920, Emmen.

Overlijden: 1980, Emmen.

 1. Koops, Marcus.

Marcus werd geboren in 1920. Hij overleed in Australie. Hij was de zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Marcus:

Geboorte: 1920.

Overlijden: Australie.

 1. Koops, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1920. Zij overleed in Australie. Zij was de dochter van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Aaltje:

Geboorte: 1920.

Overlijden: Australie.

 1. Koops, Margje.

Margje werd geboren in 1920. Zij overleed in Australie. Zij was de dochter van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Margje:

Geboorte: 1920.

Overlijden: Australie.

 1. Koops, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1920. Hij overleed in Australie. Hij was de zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Hendrik:

Geboorte: 1920.

Overlijden: Australie.

 1. Tienkamp, Roelof.

Roelof werd geboren op 10 februari 1898 in Vries. Hij overleed op 7 september 1980 in Eext op een leeftijd van 82 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Meertens, Henderkien op 15 juni 1922 in Eext.

Meer over Tienkamp, Roelof:

Geboorte: 10 februari 1898, Vries.

Overlijden: 7 september 1980, Eext.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Meertens, Henderkien.

Henderkien werd geboren op 27 april 1900 in Zuidlaren. Zij was de dochter van Meertens, Egbert en Snijder, Jantien. Zij trouwde Tienkamp, Roelof op 15 juni 1922 in Eext.

Meer over Meertens, Henderkien:

Geboorte: 27 april 1900, Zuidlaren.

Kinderen van Meertens, Henderkien en Tienkamp, Roelof

1565131 i. Tienkamp, Jan.

1565132 ii. Tienkamp, Aaltje.

1565133 iii. Tienkamp, Geertruida.

1565134 iv. Tienkamp, Marchie.

+ 1565135 v. Tienkamp, Kornelis.

Meer over Meertens, Henderkien en Tienkamp, Roelof:

Huwelijk: 15 juni 1922, Eext.

 1. Tienkamp, Jan.

Hij is de zoon van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Zij was de dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Zij trouwde met Dekker, Willem.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Willem.

Willem werd geboren in 1925 in Eext. Hij overleed in 1980 in Eext op een leeftijd van 55 jaren. Hij trouwde met Tienkamp, Aaltje.

Meer over Dekker, Willem:

Geboorte: 1925, Eext.

Overlijden: 1980, Eext.

 1. Tienkamp, Geertruida.

Zij is de dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Zij trouwde met Kroon, Harm.

Echtgeno(o)t(e):Kroon, Harm.

Hij trouwde met Tienkamp, Geertruida.

 1. Tienkamp, Marchie.

Zij is de dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Zij trouwde met Dekker, Anne.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Anne.

Hij trouwde met Tienkamp, Marchie.

 1. Tienkamp, Kornelis.

Hij is de zoon van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Hij trouwde met Hoitink, Geertruida.

Echtgeno(o)t(e):Hoitink, Geertruida.

Zij trouwde met Tienkamp, Kornelis.

Kinderen van Hoitink, Geertruida en Tienkamp, Kornelis

15651351 i. Tienkamp, Harmanna.

15651352 ii. Tienkamp, Roelof Jan.

 1. Tienkamp, Harmanna.

Zij is de dochter van Tienkamp, Kornelis en Hoitink, Geertruida. Zij trouwde met Pots, Henk.

Echtgeno(o)t(e):Pots, Henk.

Hij trouwde met Tienkamp, Harmanna.

 1. Tienkamp, Roelof Jan.

Hij is de zoon van Tienkamp, Kornelis en Hoitink, Geertruida. Hij trouwde met Heis, Pia.

Echtgeno(o)t(e):Heis, Pia.

Zij trouwde met Tienkamp, Roelof Jan.

 1. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 28 januari 1901 in Vries. Hij overleed op 16 januari 1986 in Prince Albert op een leeftijd van 84 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde van Dalsem, Gerritje in 1930 in Holland.

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

Markus woonde voor zijn emigreren naar Canada (rond 1921) op de Bulten tussen Annen en

Spijkerboor. Ik heb in 1990 contact gehad met dhr de Koning uit Veendam die een schoolkameraad

van Markus was. Hij wist mij ondermeer op het spoor te zetten van de tante van Markus, Marchien,

die getrouwd was met een “Bakker van de molen”. Zij had in Zuidlaarderveen een

kruidenierswinkel. Dhr .de Koning is inmiddels overleden.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 28 januari 1901, Vries.

Overlijden: 16 januari 1986, Prince Albert.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):van Dalsem, Gerritje.

Gerritje werd geboren op 14 april 1908 in Vries?. Zij overleed op 7 september 1984 in Prince Albert op een leeftijd van 76 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van van Dalsem, Gerrit en Martinus, Femmigje. Zij trouwde Tienkamp, Markus in 1930 in Holland.

Opmerkingen bij van Dalsem, Gerritje

Gerritje was een vriendin van Jantje Lise-Tienkamp.

Meer over van Dalsem, Gerritje:

Geboorte: 14 april 1908, Vries?.

Vreemd genoeg kan ik geen geboorteakte van Gerritje in Drenthe vinden.

Overlijden: 7 september 1984, Prince Albert.

Kinderen van van Dalsem, Gerritje en Tienkamp, Markus

+ 1565141 i. Tienkamp, Alice.

1565142 ii. Tienkamp, Janna.

1565143 iii. Tienkamp, Margaret.

+ 1565144 iv. Tienkamp, Gerry.

+ 1565145 v. Tienkamp, Marcus.

+ 1565146 vi. Tienkamp, Lennart. Lennart werd geboren in 1942 in Canada. Hij overleed op 26 maart 2018.

+ 1565147 vii. Tienkamp, Kenneth.

Meer over van Dalsem, Gerritje en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 1930, Holland.

Ik twijfel of zij wel in Nederland zijn getrouwd dan wel in Canada. Tot nu toe heb ik nog geen

akte kunnen vinden.

 1. Tienkamp, Alice.

Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en van Dalsem, Gerritje. Zij trouwde met Cheal, George.

Echtgeno(o)t(e):Cheal, George.

Hij trouwde met Tienkamp, Alice.

Kinderen van Tienkamp, Alice en Cheal, George

15651411 i. Cheal, Gordon.

15651412 ii. Cheal, Linda.

15651413 iii. Cheal, Brian. Brian werd geboren in 1960 in Canada. Hij overleed in 1962 in Canada.

15651414 iv. Cheal, Darrell.

15651415 v. Cheal, Cheryl.

 1. Cheal, Gordon.

Hij is de zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

 1. Cheal, Linda.

Zij is de dochter van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

 1. Cheal, Brian.

Brian werd geboren in 1960 in Canada. Hij overleed in 1962 in Canada op een leeftijd van 2 jaren. Hij was de zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

Meer over Cheal, Brian:

Geboorte: 1960, Canada.

Overlijden: 1962, Canada.

 1. Cheal, Darrell.

Hij is de zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

 1. Cheal, Cheryl.

Zij is de dochter van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

 1. Tienkamp, Janna.

Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en van Dalsem, Gerritje. Zij trouwde met Biggar, Marvin.

Echtgeno(o)t(e):Biggar, Marvin.

Hij trouwde met Tienkamp, Janna.

 1. Tienkamp, Margaret.

Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en van Dalsem, Gerritje. Zij trouwde met Thall, Edwin.

Echtgeno(o)t(e):Thall, Edwin.

Edwin werd geboren op 22 april 1928. Hij overleed op 29 oktober 2005 op een leeftijd van 77 jaren, 6 maanden. Hij trouwde met Tienkamp, Margaret.

Meer over Thall, Edwin:

Geboorte: 22 april 1928.

Canada

Overlijden: 29 oktober 2005.

Canada

 1. Tienkamp, Gerry.

Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalsem, Gerritje. Hij trouwde met Charest, Carmen.

Echtgeno(o)t(e):Charest, Carmen.

Zij trouwde met Tienkamp, Gerry.

Kinderen van Charest, Carmen en Tienkamp, Gerry

+ 15651441 i. Tienkamp, Lynn.

15651442 ii. Tienkamp, Velvet.

 1. Tienkamp, Lynn.

Zij is de dochter van Tienkamp, Gerry en Charest, Carmen. Zij trouwde met Herzog, Verdy.

Echtgeno(o)t(e):Herzog, Verdy.

Hij trouwde met Tienkamp, Lynn.

Kinderen van Tienkamp, Lynn en Herzog, Verdy

156514411 i. Herzog, Heidi.

156514412 ii. Herzog, Verdi Chad.

156514413 iii. Herzog, Allyce Jerri.

 1. Herzog, Heidi.

Zij is de dochter van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn.

 1. Herzog, Verdi Chad.

Hij is de zoon van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn.

 1. Herzog, Allyce Jerri.

Zij is de dochter van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn.

 1. Tienkamp, Velvet.

Zij is de dochter van Tienkamp, Gerry en Charest, Carmen.

 1. Tienkamp, Marcus.

Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalsem, Gerritje. Hij trouwde met Mien, Trudy. Hij trouwde tevens met Paulson, Sylvia Carol.

Echtgeno(o)t(e):Mien, Trudy.

Zij trouwde met Tienkamp, Marcus.

Kinderen van Mien, Trudy en Tienkamp, Marcus

15651451 i. Tienkamp, Kevin.

Echtgeno(o)t(e):Paulson, Sylvia Carol.

Zij was de dochter van Paulson, Sylvia’s dad en Coleman, Carol. Zij trouwde met Tienkamp, Marcus.

Kinderen van Paulson, Sylvia Carol en Tienkamp, Marcus

+ 15651452 i. Tienkamp, Bonnie Lynn.

+ 15651453 ii. Tienkamp, Jeffrey Mark. Jeffrey Mark werd geboren op 6 juli 1964 in Prince Albert. Hij overleed op 27 maart 2018.

+ 15651454 iii. Tienkamp, Carolyn Gerri.

 1. Tienkamp, Kevin.

Hij is de zoon van Tienkamp, Marcus en Mien, Trudy. Hij trouwde met nn, Gail.

Echtgeno(o)t(e):nn, Gail.

Zij trouwde met Tienkamp, Kevin.

 1. Tienkamp, Bonnie Lynn.

Zij is de dochter van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Zij trouwde met White, Patrick Allen.

Echtgeno(o)t(e):White, Patrick Allen.

Hij trouwde met Tienkamp, Bonnie Lynn.

Kinderen van Tienkamp, Bonnie Lynn en White, Patrick Allen

156514521 i. White, Rubin.

156514522 ii. White, Cora-Lee.

 1. White, Rubin.

Hij is de zoon van White, Patrick Allen en Tienkamp, Bonnie Lynn.

 1. White, Cora-Lee.

Zij is de dochter van White, Patrick Allen en Tienkamp, Bonnie Lynn.

 1. Tienkamp, Jeffrey Mark.

Jeffrey Mark werd geboren op 6 juli 1964 in Prince Albert. Hij overleed op 27 maart 2018 op een leeftijd van 53 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Hij trouwde met Oleksuik, Shirley Ann.

Meer over Tienkamp, Jeffrey Mark:

Geboorte: 6 juli 1964, Prince Albert.

Overlijden: 27 maart 2018.

Echtgeno(o)t(e):Oleksuik, Shirley Ann.

Zij trouwde met Tienkamp, Jeffrey Mark.

Kinderen van Oleksuik, Shirley Ann en Tienkamp, Jeffrey Mark

156514531 i. Tienkamp, Cody Tyson.

156514532 ii. Tienkamp, Michael Anthony.

156514533 iii. Tienkamp, Carson Bradley.

 1. Tienkamp, Cody Tyson.

Hij is de zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann.

 1. Tienkamp, Michael Anthony.

Hij is de zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann.

 1. Tienkamp, Carson Bradley.

Hij is de zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann.

 1. Tienkamp, Carolyn Gerri.

Zij is de dochter van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Zij trouwde met Pickard, Howard Glen.

Echtgeno(o)t(e):Pickard, Howard Glen.

Hij trouwde met Tienkamp, Carolyn Gerri.

Kinderen van Tienkamp, Carolyn Gerri en Pickard, Howard Glen

156514541 i. Pickard, Megan.

 1. Pickard, Megan.

Zij is de dochter van Pickard, Howard Glen en Tienkamp, Carolyn Gerri.

 1. Tienkamp, Lennart.

Lennart werd geboren in 1942 in Canada. Hij overleed op 26 maart 2018 op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalsem, Gerritje. Hij trouwde met Thorburn, Jannette.

Meer over Tienkamp, Lennart:

Geboorte: 1942, Canada.

Overlijden: 26 maart 2018.

Echtgeno(o)t(e):Thorburn, Jannette.

Zij trouwde met Tienkamp, Lennart.

Kinderen van Thorburn, Jannette en Tienkamp, Lennart

+ 15651461 i. Tienkamp, Darcy.

+ 15651462 ii. Tienkamp, Roger Glenn.

15651463 iii. Tienkamp, Derrick.

+ 15651464 iv. Tienkamp, Stacy.

15651465 v. Tienkamp, April.

 1. Tienkamp, Darcy.

Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jannette. Hij trouwde met Carelton, Melissa.

Echtgeno(o)t(e):Carelton, Melissa.

Zij trouwde met Tienkamp, Darcy.

Kinderen van Carelton, Melissa en Tienkamp, Darcy

156514611 i. Tienkamp, Jordon Wall.

156514612 ii. Tienkamp, Amber.

156514613 iii. Tienkamp, Dustin.

 1. Tienkamp, Jordon Wall.

Hij is de zoon van Tienkamp, Darcy en Carelton, Melissa.

 1. Tienkamp, Amber.

Zij is de dochter van Tienkamp, Darcy en Carelton, Melissa.

 1. Tienkamp, Dustin.

Hij is de zoon van Tienkamp, Darcy en Carelton, Melissa.

 1. Tienkamp, Roger Glenn.

Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jannette. Hij trouwde met Gillis, Valerie.

Echtgeno(o)t(e):Gillis, Valerie.

Zij trouwde met Tienkamp, Roger Glenn.

Kinderen van Gillis, Valerie en Tienkamp, Roger Glenn

156514621 i. Tienkamp, Lance.

156514622 ii. Tienkamp, Bobbi.

 1. Tienkamp, Lance.

Hij is de zoon van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

 1. Tienkamp, Bobbi.

Zij is de dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

 1. Tienkamp, Derrick.

Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jannette.

 1. Tienkamp, Stacy.

Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jannette. Hij trouwde met Nn, Christine.

Echtgeno(o)t(e):Nn, Christine.

Zij trouwde met Tienkamp, Stacy.

Kinderen van Nn, Christine en Tienkamp, Stacy

156514641 i. Tienkamp, Jocelyn.

 1. Tienkamp, Jocelyn.

Zij is de dochter van Tienkamp, Stacy en Nn, Christine.

 1. Tienkamp, April.

Zij is de dochter van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jannette.

 1. Tienkamp, Kenneth.

Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalsem, Gerritje. Hij trouwde met NN, NN.

Echtgeno(o)t(e):NN, NN.

Zij trouwde met Tienkamp, Kenneth.

Kinderen van NN, NN en Tienkamp, Kenneth

15651471 i. Tienkamp, Kenneth.

 1. Tienkamp, Kenneth.

Hij is de zoon van Tienkamp, Kenneth en NN, NN.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 29 april 1902 in Vries. Hij overleed op 16 juni 1976 in Assen op een leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Dekker, Janna op 14 april 1923 in Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

In zijn jeugd was Engbert schaapherder. Na zijn trouwen woonde hij de eerste tijd in een plaggenhut. Hij was (los) boerenarbeider i.t.t. zijn broers en zwagers, die boer waren. Ook “liep” hij nog in de D.U.W. (de Dienst Uitvoering Werken) en heeft zich met bosaanleg bezig gehouden. Hij moest als boerenarbeider vaak zeer lange dagen maken en keihard werken. Als Opa heb ik hem leren kennen als een grote dierenvriend. Hij had aan de Oranjebond in Assen herten lopen, geiten, schapen, koeien, eenden, kippen, pauwen en nog veel meer.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 29 april 1902, Vries.

Overlijden: 16 juni 1976, Assen.

Beroep: boerenarbeider, schaapherder.

Residentie: 13 oktober 1910, Rolde. Papenvoort C104.

Residentie: rond 1940, Assen. Oranjebond 29.

Residentie: rond 1970, Smilde. Kanaalweg.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Janna.

Janna werd geboren op 30 oktober 1904 in Balloo. Zij overleed op 28 november 1994 in Enschede op een leeftijd van 90 jaren, 29 dagen. Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 14 april 1923 in Rolde.

Meer over Dekker, Janna:

Geboorte: 30 oktober 1904, Balloo.

Overlijden: 28 november 1994, Enschede.

Beroep: huisvrouw.

Kinderen van Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert

+ 1565151 i. Tienkamp, Marcus. Marcus werd geboren op 9 augustus 1923 in Rolde. Hij overleed op 2 april 2004 in Heerlen.

+ 1565152 ii. Tienkamp, Jannie. Jannie werd geboren op 6 december 1924 in Rolde. Zij overleed op 22 augustus 2015 in Enschede.

+ 1565153 iii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 10 juli 1927 in Vries. Hij overleed op 18 mei 2014 in Harderwijk.

+ 1565154 iv. Tienkamp, Engbert Ale. Engbert Ale werd geboren op 28 augustus 1929 in Assen. Hij overleed op 13 december 2002 in Enschede.

+ 1565155 v. Tienkamp, Dora.

+ 1565156 vi. Tienkamp, Alie Johanna.

+ 1565157 vii. Tienkamp, Gerard Jan. Gerard Jan werd geboren op 9 december 1939 in Assen. Hij overleed op 9 oktober 1971 in Hoofddorp.

1565158 viii. Tienkamp, Johannes Hendrik.

+ 1565159 ix. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 13 februari 1943 in Assen. Zij overleed op 12 september 1986 in Haarlem.

156515A x. Tienkamp, Johanna. Johanna werd geboren op 28 april 1945 in Assen. Zij overleed op 28 april 1945 in Assen.

+ 156515B xi. Tienkamp, Hendrikes Johannes.

156515C xii. Tienkamp, Lambertus Johannes. Lambertus Johannes werd geboren op 2 april 1948 in Assen. Hij overleed op 9 juni 2013.

Meer over Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 14 april 1923, Rolde.

Janna woonde bij haar trouwen in Norg. Zij was toen 18 jaar, Engbert 20. Na ruim 3 maanden werd Marcus geboren. Zij was dus hoogzwanger.

 1. Tienkamp, Marcus.

Marcus werd geboren op 9 augustus 1923 in Rolde. Hij overleed op 2 april 2004 in Heerlen op een leeftijd van 80 jaren, 7 maanden. Hij werd begraven op 7 april 2004 te Heerlen.. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Greven, Marie op 22 september 1950 in Brunssum.

Meer over Tienkamp, Marcus:

Geboorte: 9 augustus 1923, Rolde.

Overlijden: 2 april 2004, Heerlen.

Begrafenis: 7 april 2004, Heerlen.

Beroep: mijnwerker.

Echtgeno(o)t(e):Greven, Marie.

Marie werd geboren op 22 juni 1928 in Brunssum. Zij overleed op 24 februari 2012 in Heerlen op een leeftijd van 83 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Greven, Albert en Grave, Jantje. Zij trouwde Tienkamp, Marcus op 22 september 1950 in Brunssum.

Meer over Greven, Marie:

Geboorte: 22 juni 1928, Brunssum.

Overlijden: 24 februari 2012, Heerlen.

Kinderen van Greven, Marie en Tienkamp, Marcus

+ 15651511 i. Tienkamp, Erica.

+ 15651512 ii. Tienkamp, Guustaaf Edward.

+ 15651513 iii. Tienkamp, Alfred Alexander.

Meer over Greven, Marie en Tienkamp, Marcus:

Huwelijk: 22 september 1950, Brunssum.

 1. Tienkamp, Erica.

Zij is de dochter van Tienkamp, Marcus en Greven, Marie. Zij trouwde met Vaes, Ben. Zij had tevens een relatie met Meulens, Lionel..

Echtgeno(o)t(e):Vaes, Ben.

Hij trouwde met Tienkamp, Erica.

Kinderen van Tienkamp, Erica en Vaes, Ben

156515111 i. Vaes, Erik Jan.

Verwantschap met: Meulens, Lionel.

Hij had een relatie met Tienkamp, Erica..

 1. Vaes, Erik Jan.

Hij is de zoon van Vaes, Ben en Tienkamp, Erica.

 1. Tienkamp, Guustaaf Edward.

Hij is de zoon van Tienkamp, Marcus en Greven, Marie. Hij trouwde met Krüger, Henny.

Echtgeno(o)t(e):Krüger, Henny.

Zij trouwde met Tienkamp, Guustaaf Edward.

Kinderen van Krüger, Henny en Tienkamp, Guustaaf Edward

156515121 i. Tienkamp, Li-Yen.

 1. Tienkamp, Li-Yen.

Zij is de dochter van Tienkamp, Guustaaf Edward en Krüger, Henny.

 1. Tienkamp, Alfred Alexander.

Hij is de zoon van Tienkamp, Marcus en Greven, Marie. Hij trouwde met Slangen, Tiny.

Echtgeno(o)t(e):Slangen, Tiny.

Zij trouwde met Tienkamp, Alfred Alexander.

Kinderen van Slangen, Tiny en Tienkamp, Alfred Alexander

156515131 i. Tienkamp, Martijn.

156515132 ii. Tienkamp, Richard.

 1. Tienkamp, Martijn.

Hij is de zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny.

 1. Tienkamp, Richard.

Hij is de zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny.

 1. Tienkamp, Jannie.

Jannie werd geboren op 6 december 1924 in Rolde. Zij overleed op 22 augustus 2015 in Enschede op een leeftijd van 90 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde met Huisman, Willy. Zij trouwde tevens met Doornbos, Henk.

Meer over Tienkamp, Jannie:

Geboorte: 6 december 1924, Rolde.

Beroep: huisvrouw.

Overlijden: 22 augustus 2015, Enschede.

Crematie: 28 augustus 2015.

Echtgeno(o)t(e):Huisman, Willy.

Hij trouwde met Tienkamp, Jannie.

Echtgeno(o)t(e):Doornbos, Henk.

Hij trouwde met Tienkamp, Jannie.

Kinderen van Tienkamp, Jannie en Doornbos, Henk

+ 15651521 i. Doornbos, Albertus.

 1. Doornbos, Albertus.

Hij is de zoon van Doornbos, Henk en Tienkamp, Jannie. Hij trouwde met NN, Treinie.

Echtgeno(o)t(e):NN, Treinie.

Zij trouwde met Doornbos, Albertus.

Kinderen van NN, Treinie en Doornbos, Albertus

156515211 i. Doornbos, Erik.

156515212 ii. Doornbos, Marieke.

 1. Doornbos, Erik.

Hij is de zoon van Doornbos, Albertus en NN, Treinie.

 1. Doornbos, Marieke.

Zij is de dochter van Doornbos, Albertus en NN, Treinie.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 10 juli 1927 in Vries. Hij overleed op 18 mei 2014 in Harderwijk op een leeftijd van 86 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 22 mei 1952 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 10 juli 1927, Vries.

Beroep: administrateur.

Overlijden: 18 mei 2014, Harderwijk.

Echtgeno(o)t(e):Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam. Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo op een leeftijd van 85 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 22 mei 1952 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida:

Geboorte: 22 juni 1932, Amsterdam.

Overlijden: 29 oktober 2017, Ermelo.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 15651531 i. Tienkamp, Paul Alexander.

+ 15651532 ii. Tienkamp, Martin Alfred.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 22 mei 1952, Haarlem.

 1. Tienkamp, Paul Alexander.

Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde met Brandenburg, Margaretha Johanna.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Margaretha Johanna.

Zij trouwde met Tienkamp, Paul Alexander.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

156515311 i. Tienkamp, Ewald Bouke.

156515312 ii. Tienkamp, Ilse Arienne.

 1. Tienkamp, Ewald Bouke.

Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

 1. Tienkamp, Ilse Arienne.

Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

 1. Tienkamp, Martin Alfred.

Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde met Rabbers, Marja.

Echtgeno(o)t(e):Rabbers, Marja.

Zij is de dochter van Rabbers, Gerrit en NN, Moeder van Marja. Zij trouwde met Tienkamp, Martin Alfred.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

156515321 i. Tienkamp, Marije.

156515322 ii. Tienkamp, Gideon.

156515323 iii. Tienkamp, Priscilla.

 1. Tienkamp, Marije.

Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

 1. Tienkamp, Gideon.

Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

 1. Tienkamp, Priscilla.

Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

 1. Tienkamp, Engbert Ale.

Engbert Ale werd geboren op 28 augustus 1929 in Assen. Hij overleed op 13 december 2002 in Enschede op een leeftijd van 73 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde met Karst, Wybrigjen.

Meer over Tienkamp, Engbert Ale:

Geboorte: 28 augustus 1929, Assen.

Overlijden: 13 december 2002, Enschede.

Echtgeno(o)t(e):Karst, Wybrigjen.

Zij trouwde met Tienkamp, Engbert Ale.

Kinderen van Karst, Wybrigjen en Tienkamp, Engbert Ale

+ 15651541 i. Tienkamp, Engbert.

15651542 ii. Tienkamp, Henriette.

+ 15651543 iii. Tienkamp, Jolanda.

+ 15651544 iv. Tienkamp, Sandra Jantina.

 1. Tienkamp, Engbert.

Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Hij trouwde met Aartje, van Dijk.

Echtgeno(o)t(e):Aartje, van Dijk.

Zij trouwde met Tienkamp, Engbert.

Kinderen van Aartje, van Dijk en Tienkamp, Engbert

156515411 i. Tienkamp, Ilona.

156515412 ii. Tienkamp, Ronald.

 1. Tienkamp, Ilona.

Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk. Zij trouwde met Onbekend.

 1. Tienkamp, Ronald.

Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk.

 1. Tienkamp, Henriette.

Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen.

 1. Tienkamp, Jolanda.

Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Zij trouwde met Bonthuis, Hans.

Echtgeno(o)t(e):Bonthuis, Hans.

Hij trouwde met Tienkamp, Jolanda.

Kinderen van Tienkamp, Jolanda en Bonthuis, Hans

156515431 i. Bonthuis, Patricia.

 1. Bonthuis, Patricia.

Zij is de dochter van Bonthuis, Hans en Tienkamp, Jolanda.

 1. Tienkamp, Sandra Jantina.

Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Zij trouwde met de Haan, Robert.

Echtgeno(o)t(e):de Haan, Robert.

Hij trouwde met Tienkamp, Sandra Jantina.

Kinderen van Tienkamp, Sandra Jantina en de Haan, Robert

156515441 i. de Haan, Nathalie Liliana.

 1. de Haan, Nathalie Liliana.

Zij is de dochter van de Haan, Robert en Tienkamp, Sandra Jantina.

 1. Tienkamp, Dora.

Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde met Linnenbank, Joop. Zij trouwde tevens met Schipper, Lambertus.

Echtgeno(o)t(e):Linnenbank, Joop.

Joop werd geboren op 31 oktober 1929 in Utrecht. Hij overleed op 12 februari 1984 in Utrecht op een leeftijd van 54 jaren, 3 maanden. Hij trouwde met Tienkamp, Dora.

Meer over Linnenbank, Joop:

Geboorte: 31 oktober 1929, Utrecht.

Overlijden: 12 februari 1984, Utrecht.

Kinderen van Tienkamp, Dora en Linnenbank, Joop

15651551 i. Linnenbank, Robert.

15651552 ii. Linnenbank, Theodorus Johannes.

Echtgeno(o)t(e):Schipper, Lambertus.

Hij trouwde met Tienkamp, Dora.

 1. Linnenbank, Robert.

Hij is de zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora.

 1. Linnenbank, Theodorus Johannes.

Hij is de zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora.

 1. Tienkamp, Alie Johanna.

Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde met Daalman, Willem. Zij trouwde tevens met Giesberts, Willem.

Echtgeno(o)t(e):Daalman, Willem.

Willem werd geboren op 10 januari 1932 in Westerbork. Hij overleed op 6 december 2016 in Amsterdam op een leeftijd van 84 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Daalman, Jogchem en Hoekstra, Lutske Aaltje. Hij trouwde met Tienkamp, Alie Johanna.

Meer over Daalman, Willem:

Geboorte: 10 januari 1932, Westerbork.

Overlijden: 6 december 2016, Amsterdam.

Kinderen van Tienkamp, Alie Johanna en Daalman, Willem

15651561 i. Daalman, Paula.

+ 15651562 ii. Daalman, Esther Wilma.

15651563 iii. Daalman, Monique.

15651564 iv. Giesberts, Laura.

Echtgeno(o)t(e):Giesberts, Willem.

Hij trouwde met Tienkamp, Alie Johanna.

 1. Daalman, Paula.

Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Alie Johanna. Zij trouwde met Vooges, Fred.

Echtgeno(o)t(e):Vooges, Fred.

Hij trouwde met Daalman, Paula.

 1. Daalman, Esther Wilma.

Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Alie Johanna. Zij trouwde met van der Wal, Tienus.

Echtgeno(o)t(e):van der Wal, Tienus.

Hij trouwde met Daalman, Esther Wilma.

Kinderen van Daalman, Esther Wilma en van der Wal, Tienus

156515621 i. van der Wal, Alexander.

 1. van der Wal, Alexander.

Hij is de zoon van van der Wal, Tienus en Daalman, Esther Wilma.

 1. Daalman, Monique.

Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Alie Johanna.

 1. Giesberts, Laura.

Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Alie Johanna. Zij trouwde met Bangma, Marco.

Echtgeno(o)t(e):Bangma, Marco.

Hij trouwde met Giesberts, Laura.

 1. Tienkamp, Gerard Jan.

Gerard Jan werd geboren op 9 december 1939 in Assen. Hij overleed op 9 oktober 1971 in Hoofddorp op een leeftijd van 31 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde met Randall, Elsa.

Meer over Tienkamp, Gerard Jan:

Geboorte: 9 december 1939, Assen.

Overlijden: 9 oktober 1971, Hoofddorp.

Begraven in Haarlem Nrd (Algemene Begraafplaats). Hij is overleden ten gevolge van een ongeluk

met zijn brommer in Hoofddorp.

Beroep: medewerker gemeente, opperman.

Echtgeno(o)t(e):Randall, Elsa.

Zij trouwde met Tienkamp, Gerard Jan.

Kinderen van Randall, Elsa en Tienkamp, Gerard Jan

15651571 i. Tienkamp, Mark.

+ 15651572 ii. Tienkamp, Stefan.

 1. Tienkamp, Mark.

Hij is de zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa.

 1. Tienkamp, Stefan.

Hij is de zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa. Hij trouwde met van Gelder, Carin.

Echtgeno(o)t(e):van Gelder, Carin.

Zij trouwde met Tienkamp, Stefan.

Kinderen van van Gelder, Carin en Tienkamp, Stefan

156515721 i. Tienkamp, Shanya Rosa.

 1. Tienkamp, Shanya Rosa.

Zij is de dochter van Tienkamp, Stefan en van Gelder, Carin.

 1. Tienkamp, Johannes Hendrik.

Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna.

 1. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 13 februari 1943 in Assen. Zij overleed op 12 september 1986 in Haarlem op een leeftijd van 43 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde met van Temmen, Herman.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 13 februari 1943, Assen.

Overlijden: 12 september 1986, Haarlem.

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):van Temmen, Herman.

Hij trouwde met Tienkamp, Zwaantje.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en van Temmen, Herman

15651591 i. van Temmen, Brenda. Brenda werd geboren op 29 maart 1969 in Haarlem. Zij overleed op 29 maart 1969 in Haarlem.

15651592 ii. van Temmen, Herman Johannes.

15651593 iii. van Temmen, Maurits Jeroen.

15651594 iv. van Temmen, Frits Wolfgang.

 1. van Temmen, Brenda.

Brenda werd geboren op 29 maart 1969 in Haarlem. Zij overleed op 29 maart 1969 in Haarlem op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Brenda:

Geboorte: 29 maart 1969, Haarlem.

Overlijden: 29 maart 1969, Haarlem.

 1. van Temmen, Herman Johannes.

Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

 1. van Temmen, Maurits Jeroen.

Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

 1. van Temmen, Frits Wolfgang.

Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

156515A. Tienkamp, Johanna.

Johanna werd geboren op 28 april 1945 in Assen. Zij overleed op 28 april 1945 in Assen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna.

Meer over Tienkamp, Johanna:

Geboorte: 28 april 1945, Assen.

Overlijden: 28 april 1945, Assen.

Er is geen graf meer aanwezig. Zij heeft volgens de overlijdensakte nog 17 uur geleefd.

156515B. Tienkamp, Hendrikes Johannes.

Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde met de Jong, Marijke. Hij trouwde tevens met Hamstra, Kathy.

Echtgeno(o)t(e):de Jong, Marijke.

Zij trouwde met Tienkamp, Hendrikes Johannes.

Kinderen van de Jong, Marijke en Tienkamp, Hendrikes Johannes

156515B1 i. Tienkamp, George.

156515B2 ii. Tienkamp, Maja Elisabeth.

Echtgeno(o)t(e):Hamstra, Kathy.

Zij trouwde met Tienkamp, Hendrikes Johannes.

Kinderen van Hamstra, Kathy en Tienkamp, Hendrikes Johannes

156515B3 i. Tienkamp, Fiona.

156515B4 ii. Tienkamp, Michael Jim.

156515B1. Tienkamp, George.

Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrikes Johannes en de Jong, Marijke.

156515B2. Tienkamp, Maja Elisabeth.

Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrikes Johannes en de Jong, Marijke.

156515B3. Tienkamp, Fiona.

Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrikes Johannes en Hamstra, Kathy.

156515B4. Tienkamp, Michael Jim.

Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrikes Johannes en Hamstra, Kathy.

156515C. Tienkamp, Lambertus Johannes.

Lambertus Johannes werd geboren op 2 april 1948 in Assen. Hij overleed op 9 juni 2013 op een leeftijd van 65 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde met Maas, Magda. Hij trouwde tevens met Wiersma, Grietje.

Meer over Tienkamp, Lambertus Johannes:

Geboorte: 2 april 1948, Assen.

Beroep: hondenfokker.

Overlijden: 9 juni 2013.

Echtgeno(o)t(e):Maas, Magda.

Zij trouwde met Tienkamp, Lambertus Johannes.

Echtgeno(o)t(e):Wiersma, Grietje.

Zij trouwde met Tienkamp, Lambertus Johannes.

 1. Tienkamp, Elso.

Elso werd geboren op 28 juli 1904 in Vries. Hij overleed op 23 oktober 1993 in Canada op een leeftijd van 89 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Garneau, Marie Louise rond 1925 in Canada.

Opmerkingen bij Tienkamp, Elso

Elso is in 1923 naar Canada geëmigreerd. Hij is in navolging van zijn vrouw, Louise, katholiek

geworden.

Meer over Tienkamp, Elso:

Geboorte: 28 juli 1904, Vries.

Overlijden: 23 oktober 1993, Canada.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Garneau, Marie Louise.

Marie Louise werd geboren in 1905 in USA. Zij trouwde Tienkamp, Elso rond 1925 in Canada.

Opmerkingen bij Garneau, Marie Louise

«Geboorte Opm: Canada».

Meer over Garneau, Marie Louise:

Geboorte: 1905, USA.

Kinderen van Garneau, Marie Louise en Tienkamp, Elso

1565161 i. Tienkamp, Alice.

1565162 ii. Tienkamp, Diana.

1565163 iii. Tienkamp, Be.

1565164 iv. Tienkamp, Leona. Leona werd geboren in 1930. Zij overleed in 1990.

1565165 v. Tienkamp, Lucille.

+ 1565166 vi. Tienkamp, Dennis Donald.

Meer over Garneau, Marie Louise en Tienkamp, Elso:

Huwelijk: rond 1925, Canada.

 1. Tienkamp, Alice.

Zij is de dochter van Tienkamp, Elso en Garneau, Marie Louise.

 1. Tienkamp, Diana.

Zij is de dochter van Tienkamp, Elso en Garneau, Marie Louise.

 1. Tienkamp, Be.

Hij is de zoon van Tienkamp, Elso en Garneau, Marie Louise.

 1. Tienkamp, Leona.

Leona werd geboren in 1930. Zij overleed in 1990 op een leeftijd van 60 jaren. Zij was de dochter van Tienkamp, Elso en Garneau, Marie Louise.

Meer over Tienkamp, Leona:

Geboorte: 1930.

Overlijden: 1990.

 1. Tienkamp, Lucille.

Zij is de dochter van Tienkamp, Elso en Garneau, Marie Louise.

 1. Tienkamp, Dennis Donald.

Hij is de zoon van Tienkamp, Elso en Garneau, Marie Louise. Hij trouwde met Larson, Valerie. Hij trouwde tevens met Nn, Elaine Marie.

Echtgeno(o)t(e):Larson, Valerie.

Zij trouwde met Tienkamp, Dennis Donald.

Kinderen van Larson, Valerie en Tienkamp, Dennis Donald

15651661 i. Tienkamp, Darren. Darren werd geboren op 16 mei 1991. Hij overleed op 24 maart 2016.

Echtgeno(o)t(e):Nn, Elaine Marie.

Zij trouwde met Tienkamp, Dennis Donald.

Kinderen van Nn, Elaine Marie en Tienkamp, Dennis Donald

+ 15651662 i. Tienkamp, Charmaine Kay.

15651663 ii. Tienkamp, Michelle Dawn.

+ 15651664 iii. Tienkamp, Warren.

15651665 iv. Tienkamp, Gregort Allen.

Aantal kinderen: 0

 1. Tienkamp, Darren.

Darren werd geboren op 16 mei 1991. Hij overleed op 24 maart 2016 op een leeftijd van 24 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Larson, Valerie.

Meer over Tienkamp, Darren:

Geboorte: 16 mei 1991.

Overlijden: 24 maart 2016.

 1. Tienkamp, Charmaine Kay.

Zij is de dochter van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Zij had een relatie met Onbekend.

Kinderen van Tienkamp, Charmaine Kay en Onbekend

156516621 i. Tienkamp, Celia Marie-Alice.

156516622 ii. Tienkamp, Shaylena Summer-Grace.

 1. Tienkamp, Celia Marie-Alice.

Zij is de dochter van Tienkamp, Charmaine Kay.

 1. Tienkamp, Shaylena Summer-Grace.

Zij is de dochter van Tienkamp, Charmaine Kay.

 1. Tienkamp, Michelle Dawn.

Zij is de dochter van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie.

 1. Tienkamp, Warren.

Hij is de zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Hij trouwde met Onbekend.

Kinderen van Onbekend en Tienkamp, Warren

156516641 i. Tienkamp, Braidy Elizabeth.

 1. Tienkamp, Braidy Elizabeth.

Zij is de dochter van Tienkamp, Warren.

 1. Tienkamp, Gregort Allen.

Hij is de zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 26 augustus 1909 in Vries. Zij overleed op 21 oktober 1996 in Canada op een leeftijd van 87 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Zij trouwde Lise, Johan op 17 mei 1930 in Zeijerveld.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij waren gereformeerd. Jantje hield zich bezig met evangelisatiewerk. Markus, haar vader heeft ±

1950 naast zijn boerderij in Papenvoort een huis annex café laten bouwen voor Jantje en Johan.

Zij hebben hier echter nooit gewoond. Markus heeft de laatste jaren van zijn leven enige tijd

bij hen in Zeijerveld gewoond. Zij zijn geëmigreerd naar Canada in 1952. Zij heeft 8 kinderen,

56 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Ik heb in de jaren 1990-1993 regelmatig met haar

gecorrespondeerd, als ook met haar zoon Marcus Lise. Hij kon mij daardoor veel vertellen over de

achtergronden van Jantje en haar ouders, broers en zus. Toen Elso naar Canada ging was Jantje

nog jong (14 jaar). Zij moest de 8 koeien melken en op het land werken, bijv. met de bundels

graan binden. Na het melken moest zij de melk met paard en wagen naar Rolde brengen.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 26 augustus 1909, Vries.

Overlijden: 21 oktober 1996, Canada.

Van Internet gehaalde informatie: Diverse gegevens m.b.t. Nederlanders geëmigreerd naar Canada.

Obituaries: Jantje Lise (Tienkamp), widow of Johan, Caledonia, CA, Oct. 21, 87 Zij ligt

begraven op Cemetry Victoria, Drayton, Section C, county: Wellington, Township: Peel; reference:

WW-6097. .

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):Lise, Johan.

Johan werd geboren op 25 november 1905 in Tolbert. Hij overleed op 27 september 1973 in Canada op een leeftijd van 67 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Lise, Johannes en Hartholt, Tjisje. Hij trouwde Tienkamp, Jantje op 17 mei 1930 in Zeijerveld.

Meer over Lise, Johan:

Geboorte: 25 november 1905, Tolbert.

Overlijden: 27 september 1973, Canada.

Hij is overleden t.g.v. een ongeluk met een landbouwtrekker.

Beroep: landbouwer.

Kinderen van Tienkamp, Jantje en Lise, Johan

1565171 i. Lise, Tjits.

1565172 ii. Lise, Aaltje.

1565173 iii. Lise, Johanna.

1565174 iv. Lise, Margaretha.

1565175 v. Lise, Alberdina.

1565176 vi. Lise, Johannes Markus.

1565177 vii. Lise, Markus Johannes. Markus Johannes werd geboren op 21 oktober 1942 in Zeijerveld. Hij overleed op 25 maart 2019 in Canada.

1565178 viii. Lise, Hendrik.

Meer over Tienkamp, Jantje en Lise, Johan:

Huwelijk: 17 mei 1930, Zeijerveld.

 1. Lise, Tjits.

Hij is de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

 1. Lise, Aaltje.

Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Zij trouwde met Klazens, Geert.

Echtgeno(o)t(e):Klazens, Geert.

Hij trouwde met Lise, Aaltje.

 1. Lise, Johanna.

Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

 1. Lise, Margaretha.

Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

 1. Lise, Alberdina.

Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

 1. Lise, Johannes Markus.

Hij is de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

 1. Lise, Markus Johannes.

Markus Johannes werd geboren op 21 oktober 1942 in Zeijerveld. Hij overleed op 25 maart 2019 in Canada op een leeftijd van 76 jaren, 5 maanden. Hij werd begraven op 29 maart 2019 te Canada.. Hij was de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

Meer over Lise, Markus Johannes:

Geboorte: 21 oktober 1942, Zeijerveld.

Overlijden: 25 maart 2019, Canada.

Begrafenis: 29 maart 2019, Canada.

 1. Lise, Hendrik.

Hij is de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Hij trouwde met nn, Louise.

Echtgeno(o)t(e):nn, Louise.

Zij trouwde met Lise, Hendrik.

 1. Matthijssen, Lummigje.

Lummigje werd geboren op 22 april 1876 in Anloo. Zij overleed op 11 februari 1963 in Zuidlaren op een leeftijd van 86 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien.

Meer over Matthijssen, Lummigje:

Geboorte: 22 april 1876, Anloo.

Overlijden: 11 februari 1963, Zuidlaren.

 1. Matthijssen, Jantje.

Jantje werd geboren op 8 november 1878 in Anloo. Zij overleed op 12 april 1882 in Anloo op een leeftijd van 3 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien.

Meer over Matthijssen, Jantje:

Geboorte: 8 november 1878, Anloo.

Overlijden: 12 april 1882, Anloo.

 1. Matthijssen, Jan.

Jan werd geboren op 23 april 1882 in Anloo. Hij overleed op 15 november 1918 in Anloo op een leeftijd van 36 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien.

Meer over Matthijssen, Jan:

Geboorte: 23 april 1882, Anloo.

Overlijden: 15 november 1918, Anloo.

 1. Matthijssen, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 24 april 1885 in Anloo. Hij overleed op 3 mei 1947 in Anloo op een leeftijd van 62 jaren, 9 dagen. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien.

Meer over Matthijssen, Hendrik:

Geboorte: 24 april 1885, Anloo.

Beroep: manufacturier.

Overlijden: 3 mei 1947, Anloo.

 1. Mathijssen, Willem.

Willem werd geboren op 29 mei 1890 in Vries. Hij overleed op 6 januari 1967 in Rolde op een leeftijd van 76 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Hij trouwde Thiewes, Fennechien op 21 januari 1911 in Gasselte.

Meer over Mathijssen, Willem:

Geboorte: 29 mei 1890, Vries.

Overlijden: 6 januari 1967, Rolde.

Echtgeno(o)t(e):Thiewes, Fennechien.

Fennechien werd geboren op 15 september 1887 in Gasselte. Zij overleed op 29 december 1958 in Assen op een leeftijd van 71 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Thiewes, Willem en Wever, Fennechien. Zij trouwde Mathijssen, Willem op 21 januari 1911 in Gasselte.

Meer over Thiewes, Fennechien:

Geboorte: 15 september 1887, Gasselte.

Overlijden: 29 december 1958, Assen.

Kinderen van Thiewes, Fennechien en Mathijssen, Willem

+ 156561 i. Mathijssen, Hendrik.

156562 ii. Mathijssen, Fennechien.

156563 iii. Mathijssen, Eltje.

156564 iv. Mathijssen, Willemtje. Willemtje werd geboren op 20 maart 1919 in Gasselte. Zij overleed op 10 maart 1989 in Assen.

156565 v. Mathijssen, Aaltje. Aaltje werd geboren op 23 juli 1925 in Gasselte. Zij overleed op 11 mei 1989 in Zeist.

156566 vi. Mathijssen, Willem. Willem werd geboren op 18 november 1927 in Gasselte. Hij overleed op 11 januari 1993 in Arnhem.

+ 156567 vii. Mathijssen, Johanna.

Meer over Thiewes, Fennechien en Mathijssen, Willem:

Huwelijk: 21 januari 1911, Gasselte.

 1. Mathijssen, Hendrik.

Hij was de zoon van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Hij trouwde met van den Berg, Elizabeth Johanna.

Echtgeno(o)t(e):van den Berg, Elizabeth Johanna.

Elizabeth Johanna werd geboren op 19 augustus 1908 in Watergraafsmeer. Zij overleed op 13 januari 1974 in Geldrop op een leeftijd van 65 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van van den Berg, Dirk en van der Kolk, Wilhelmina Adriana. Zij trouwde met Mathijssen, Hendrik.

Meer over van den Berg, Elizabeth Johanna:

Geboorte: 19 augustus 1908, Watergraafsmeer.

Overlijden: 13 januari 1974, Geldrop.

Kinderen van van den Berg, Elizabeth Johanna en Mathijssen, Hendrik

1565611 i. Mathijssen, Fennichien.

 1. Mathijssen, Fennichien.

Zij is de dochter van Mathijssen, Hendrik en van den Berg, Elizabeth Johanna.

 1. Mathijssen, Fennechien.

Zij was de dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien.

 1. Mathijssen, Eltje.

Zij was de dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien.

 1. Mathijssen, Willemtje.

Willemtje werd geboren op 20 maart 1919 in Gasselte. Zij overleed op 10 maart 1989 in Assen op een leeftijd van 69 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien.

Meer over Mathijssen, Willemtje:

Geboorte: 20 maart 1919, Gasselte.

Overlijden: 10 maart 1989, Assen.

 1. Mathijssen, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 23 juli 1925 in Gasselte. Zij overleed op 11 mei 1989 in Zeist op een leeftijd van 63 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien.

Meer over Mathijssen, Aaltje:

Geboorte: 23 juli 1925, Gasselte.

Overlijden: 11 mei 1989, Zeist.

 1. Mathijssen, Willem.

Willem werd geboren op 18 november 1927 in Gasselte. Hij overleed op 11 januari 1993 in Arnhem op een leeftijd van 65 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien.

Meer over Mathijssen, Willem:

Geboorte: 18 november 1927, Gasselte.

Overlijden: 11 januari 1993, Arnhem.

 1. Mathijssen, Johanna.

Zij was de dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Zij trouwde met Hartlief, Willem Walter.

Echtgeno(o)t(e):Hartlief, Willem Walter.

Hij trouwde met Mathijssen, Johanna.

Kinderen van Mathijssen, Johanna en Hartlief, Willem Walter

1565671 i. Hartlief, Fennichien.

1565672 ii. Hartlief, Jan Gerrit.

1565673 iii. Hartlief, Henderkien Jacobje.

 1. Hartlief, Fennichien.

Zij is de dochter van Hartlief, Willem Walter en Mathijssen, Johanna.

 1. Hartlief, Jan Gerrit.

Hij is de zoon van Hartlief, Willem Walter en Mathijssen, Johanna.

 1. Hartlief, Henderkien Jacobje.

Zij is de dochter van Hartlief, Willem Walter en Mathijssen, Johanna.

 1. Matthijssen, Jan.

Jan werd geboren op 27 februari 1845 in Anloo. Hij overleed op 26 augustus 1906 in Anloo op een leeftijd van 61 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Hij trouwde Alberts, Trijntje in 1870.

Meer over Matthijssen, Jan:

Geboorte: 27 februari 1845, Anloo.

Overlijden: 26 augustus 1906, Anloo.

Echtgeno(o)t(e):Alberts, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1850. Zij overleed na 1906 at the age of meer dan 56 jaren. Zij trouwde Matthijssen, Jan in 1870.

Meer over Alberts, Trijntje:

Geboorte: 1850.

Overlijden: na 1906.

Meer over Alberts, Trijntje en Matthijssen, Jan:

Huwelijk: 1870.

 1. Matthijssen, Albertus.

Albertus werd geboren op 23 januari 1802 in Haarlem. Hij werd gedoopt op 3 februari 1802 te Haarlem.. Hij overleed op 9 juni 1857 in Schoten op een leeftijd van 55 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena. Hij trouwde de Wilde, Anna op 6 mei 1829 in Haarlem. Hij trouwde tevens de Wilde, Catharina Hermina op 18 april 1838 in Haarlem..

Meer over Matthijssen, Albertus:

Geboorte: 23 januari 1802, Haarlem.

Doop: 3 februari 1802, Haarlem.

Beroep: 1829. geemployeerde bij den Adjuct Inspecteur gemente (middelbaar emp).

Overlijden: 9 juni 1857, Schoten.

Echtgeno(o)t(e):de Wilde, Anna.

Anna werd geboren in 1801 in Harderwijk. Zij overleed voor 1838 in Haarlem op een leeftijd van minder dan 37 jaren. Zij werd begraven in 1829. Zij was de dochter van de Wilde, Hermannus en van Dasselaar, Catharina Margaretha Harmina. Zij trouwde Matthijssen, Albertus op 6 mei 1829 in Haarlem.

Meer over de Wilde, Anna:

Geboorte: 1801, Harderwijk.

Overlijden: voor 1838, Haarlem.

Begrafenis: 1829. dienstbode.

Kinderen van de Wilde, Anna en Matthijssen, Albertus

1571 i. Matthijssen, Hermanus Hendrikus. Hermanus Hendrikus werd geboren op 25 mei 1830 in Haarlem. Hij overleed op 29 december 1905 in Haarlem.

1572 ii. Matthijssen, Magdalena Catharina. Magdalena Catharina werd geboren op 2 november 1832 in Haarlem. Zij overleed op 23 februari 1837 in Haarlem.

1573 iii. Matthijssen, Albertus Karel. Albertus Karel werd geboren op 14 mei 1834 in Haarlem. Hij overleed op 29 augustus 1834 in Haarlem.

1574 iv. Matthijssen, Albertus. Albertus werd geboren op 27 juni 1835 in Haarlem. Hij overleed op 6 juli 1859 in Haarlem.

Meer over de Wilde, Anna en Matthijssen, Albertus:

Huwelijk: 6 mei 1829, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):de Wilde, Catharina Hermina.

Catharina Hermina werd geboren rond 1815 in Harderwijk. Zij was de dochter van de Wilde, Hermannus en van Dasselaar, Catharina Margaretha Harmina. Zij trouwde Matthijssen, Albertus op 18 april 1838 in Haarlem.

Meer over de Wilde, Catharina Hermina:

Geboorte: rond 1815, Harderwijk.

Kinderen van de Wilde, Catharina Hermina en Matthijssen, Albertus

1575 i. Matthijssen, Magdalena Catharina. Magdalena Catharina werd geboren op 15 maart 1839 in Haarlem. Zij overleed op 29 mei 1839 in Haarlem.

1576 ii. Matthijssen, Catharina Magdalena. Catharina Magdalena werd geboren in 1841 in Haarlem. Zij overleed op 10 januari 1906 in Haarlem.

1577 iii. Matthijssen, Anna Maria. Anna Maria werd geboren in 1844 in Haarlem. Zij overleed op 31 maart 1869 in Haarlem.

1578 iv. Matthijssen, Alida Alberdina. Alida Alberdina werd geboren in 1845 in Haarlem. Zij overleed op 27 april 1865 in Haarlem.

1579 v. Matthijssen, Magdalena Catharina. Magdalena Catharina werd geboren in 1852 in Haarlem. Zij overleed op 10 oktober 1859 in Haarlem.

Meer over de Wilde, Catharina Hermina en Matthijssen, Albertus:

Huwelijk: 18 april 1838, Haarlem.

 1. Matthijssen, Hermanus Hendrikus.

Hermanus Hendrikus werd geboren op 25 mei 1830 in Haarlem. Hij overleed op 29 december 1905 in Haarlem op een leeftijd van 75 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Anna.

Meer over Matthijssen, Hermanus Hendrikus:

Geboorte: 25 mei 1830, Haarlem.

Overlijden: 29 december 1905, Haarlem.

 1. Matthijssen, Magdalena Catharina.

Magdalena Catharina werd geboren op 2 november 1832 in Haarlem. Zij overleed op 23 februari 1837 in Haarlem op een leeftijd van 4 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Anna.

Meer over Matthijssen, Magdalena Catharina:

Geboorte: 2 november 1832, Haarlem.

Overlijden: 23 februari 1837, Haarlem.

 1. Matthijssen, Albertus Karel.

Albertus Karel werd geboren op 14 mei 1834 in Haarlem. Hij overleed op 29 augustus 1834 in Haarlem op een leeftijd van 3 maanden, 15 dagen. Hij was de zoon van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Anna.

Meer over Matthijssen, Albertus Karel:

Geboorte: 14 mei 1834, Haarlem.

Overlijden: 29 augustus 1834, Haarlem.

 1. Matthijssen, Albertus.

Albertus werd geboren op 27 juni 1835 in Haarlem. Hij overleed op 6 juli 1859 in Haarlem op een leeftijd van 24 jaren, 9 dagen. Hij was de zoon van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Anna.

Meer over Matthijssen, Albertus:

Geboorte: 27 juni 1835, Haarlem.

Overlijden: 6 juli 1859, Haarlem.

 1. Matthijssen, Magdalena Catharina.

Magdalena Catharina werd geboren op 15 maart 1839 in Haarlem. Zij overleed op 29 mei 1839 in Haarlem op een leeftijd van 2 maanden, 14 dagen. Zij was de dochter van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Catharina Hermina.

Meer over Matthijssen, Magdalena Catharina:

Geboorte: 15 maart 1839, Haarlem.

Overlijden: 29 mei 1839, Haarlem.

 1. Matthijssen, Catharina Magdalena.

Catharina Magdalena werd geboren in 1841 in Haarlem. Zij overleed op 10 januari 1906 in Haarlem op een leeftijd van 65 jaren, 9 dagen. Zij was de dochter van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Catharina Hermina.

Meer over Matthijssen, Catharina Magdalena:

Geboorte: 1841, Haarlem.

Overlijden: 10 januari 1906, Haarlem.

 1. Matthijssen, Anna Maria.

Anna Maria werd geboren in 1844 in Haarlem. Zij overleed op 31 maart 1869 in Haarlem op een leeftijd van 25 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Catharina Hermina.

Meer over Matthijssen, Anna Maria:

Geboorte: 1844, Haarlem.

Overlijden: 31 maart 1869, Haarlem.

 1. Matthijssen, Alida Alberdina.

Alida Alberdina werd geboren in 1845 in Haarlem. Zij overleed op 27 april 1865 in Haarlem op een leeftijd van 20 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Catharina Hermina.

Meer over Matthijssen, Alida Alberdina:

Geboorte: 1845, Haarlem.

Overlijden: 27 april 1865, Haarlem.

 1. Matthijssen, Magdalena Catharina.

Magdalena Catharina werd geboren in 1852 in Haarlem. Zij overleed op 10 oktober 1859 in Haarlem op een leeftijd van 7 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Albertus en de Wilde, Catharina Hermina.

Meer over Matthijssen, Magdalena Catharina:

Geboorte: 1852, Haarlem.

Overlijden: 10 oktober 1859, Haarlem.

 1. Matthijssen, Judica.

Zij werd gedoopt op 13 oktober 1753 te Diepenheim. Zij was de dochter van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida.

Meer over Matthijssen, Judica:

Doop: 13 oktober 1753, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Mannus.

Hij werd gedoopt op 2 november 1755 te Diepenheim.. Hij was de zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida.

Meer over Matthijssen, Mannus:

Doop: 2 november 1755, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Antonij.

Antonij werd geboren op 24 maart 1758 in Diepenheim. Hij overleed op 13 oktober 1843 in Diepenheim op een leeftijd van 85 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida. Hij trouwde met Alink, Janna.

Meer over Matthijssen, Antonij:

Geboorte: 24 maart 1758, Diepenheim.

Residentie: 1832, Diepenheim. Nr 340, het Plumershuuske.

Stadsboerderij van het type HALLEHUISBOERDERIJ gelegen in het centrum van Diepenheim. Omstreeks 1850 gebouwd.

Omschrijving

Boerderij op een vierkante grondslag, opgetrokken in rode machinale en handgevormde baksteen onder een afgewolfd zadeldak dat met rode oudhollandse pannen gedekt is. De straatzijde van de boerderij (Z) heeft een deur met bovenlicht, een groot venster en twee kleinere, allen voorzien van luiken. De voorgevel wordt beëindigd door eenvoudige windveren. In de zijgevel (O) bevinden zich twee kleine zesruits vensters.

De achterzijde (N) heeft eveneens een deur met bovenlicht en zijlicht en een tweede venster. Ook deze gevel wordt door eenvoudige windveren afgesloten.

Het interieur van het boerderijtje bevindt zich nog in oorspronkelijke staat, met onder meer de betegelde schouw, de bedstee en de oude stalgebinten.

Overlijden: 13 oktober 1843, Diepenheim.

Overleden om 03:00 uur. Aangifte door Gerrit Hendrik ten Haghuis, 37 jaar, landbouwer en Egbert Bruil, 27 jaar, landbouwer, beiden wonende te Diepenheim, onverwant doch naburen van de overledene. Overleden in het huis staande in deze gemeente no. 58.

Beroep: 1825, Diepenheim. logementhouder.

Echtgeno(o)t(e):Alink, Janna.

Janna werd geboren op 4 december 1764 in Diepenheim. Zij overleed op 30 augustus 1845 in Diepenheim op een leeftijd van 80 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Alink, Garrit Jan en Lammertsen, Hendrica. Zij trouwde met Matthijssen, Antonij.

Meer over Alink, Janna:

Geboorte: 4 december 1764, Diepenheim.

Overlijden: 30 augustus 1845, Diepenheim.

Overleden om 01:00 uur. Aangifte door Jan ten Brummelaar, 30 jaar, landbouwer en Johannes Boevink, wever, beide onverwant en wonende te Diepenheim.

Kinderen van Alink, Janna en Matthijssen, Antonij

+ 181 i. Matthijssen, Hendrika Aleida. Hendrika Aleida werd geboren op 13 juli 1788 in Diepenheim. Zij overleed op 18 januari 1848 in Diepenheim.

+ 182 ii. Matthijssen, Hermannus. Hermannus werd geboren op 17 februari 1790 in Diepenheim. Hij overleed op 25 mei 1876 in Herike (Markelo).

+ 183 iii. Matthijssen, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren in 1794 in Diepenheim. Hij overleed op 8 november 1862 in Diepenheim.

184 iv. Matthijssen, Jan Derk. Jan Derk werd geboren op 17 mei 1793 in Diepenheim. Hij overleed op 31 januari 1832 in Diepenheim.

+ 185 v. Matthijssen, Engbert. Engbert werd geboren op 5 juni 1797 in Diepenheim. Hij overleed op 28 december 1872 in Delden.

Meer over Alink, Janna en Matthijssen, Antonij:

Huwelijk: 1785, Diepenheim ?.

 1. Matthijssen, Hendrika Aleida.

Hendrika Aleida werd geboren op 13 juli 1788 in Diepenheim. Zij werd gedoopt op 20 juli 1788 te Diepenheim. Zij overleed op 18 januari 1848 in Diepenheim op een leeftijd van 59 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Antonij en Alink, Janna. Zij trouwde ten Raa, Steven op 29 juni 1825 in Diepenheim.

Meer over Matthijssen, Hendrika Aleida:

Geboorte: 13 juli 1788, Diepenheim.

Doop: 20 juli 1788, Diepenheim.

Overlijden: 18 januari 1848, Diepenheim.

Overleden om 06:00 uur. Aangifte door Hendrik Knoop, 32 jaar, metselaar en Gerrit Jan Bekkenkamp, 28 jaar, landbouwer, beide wonende te Diepenheim en onverwant doch naburen van de overledene. Overleden in het huis staande in deze gemeente nr. 3.

Echtgeno(o)t(e):ten Raa, Steven.

Steven werd geboren op 31 december 1794 in Diepenheim. Hij overleed op 5 maart 1878 in Diepenheim op een leeftijd van 83 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van ten Raa, Engbertus Bernardus en Hogelaar, Janna. Hij trouwde Matthijssen, Hendrika Aleida op 29 juni 1825 in Diepenheim.

Opmerkingen bij ten Raa, Steven

Om de stamboom takken bijeen te houden heb ik Steven voorlopig aan Engbertus Bernardus geplakt.

Meer over ten Raa, Steven:

Geboorte: 31 december 1794, Diepenheim.

Overlijden: 5 maart 1878, Diepenheim.

Kinderen van Matthijssen, Hendrika Aleida en ten Raa, Steven

1811 i. ten Raa, Engbert Johannes. Engbert Johannes werd geboren op 5 juni 1826 in Diepenheim. Hij overleed op 22 februari 1854 in Diepenheim.

1812 ii. ten Raa, Antonij Johannes. Antonij Johannes werd geboren op 6 augustus 1827 in Diepenheim. Hij overleed op 15 april 1828 in Diepenheim.

1813 iii. ten Raa, Anthony Johannes. Anthony Johannes werd geboren op 15 juni 1829 in Diepenheim. Hij overleed op 29 augustus 1911 in Diepenheim.

Meer over Matthijssen, Hendrika Aleida en ten Raa, Steven:

Huwelijk: 29 juni 1825, Diepenheim.

Steven ten Raa’s vader is ten tijde van het huwelijk burgemeester van Diepenheim en trouwt het

paar zelf.

 1. ten Raa, Engbert Johannes.

Engbert Johannes werd geboren op 5 juni 1826 in Diepenheim. Hij overleed op 22 februari 1854 in Diepenheim op een leeftijd van 27 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van ten Raa, Steven en Matthijssen, Hendrika Aleida.

Meer over ten Raa, Engbert Johannes:

Geboorte: 5 juni 1826, Diepenheim.

Overlijden: 22 februari 1854, Diepenheim.

 1. ten Raa, Antonij Johannes.

Antonij Johannes werd geboren op 6 augustus 1827 in Diepenheim. Hij overleed op 15 april 1828 in Diepenheim op een leeftijd van 8 maanden, 9 dagen. Hij was de zoon van ten Raa, Steven en Matthijssen, Hendrika Aleida.

Meer over ten Raa, Antonij Johannes:

Geboorte: 6 augustus 1827, Diepenheim.

Overlijden: 15 april 1828, Diepenheim.

 1. ten Raa, Anthony Johannes.

Anthony Johannes werd geboren op 15 juni 1829 in Diepenheim. Hij overleed op 29 augustus 1911 in Diepenheim op een leeftijd van 82 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van ten Raa, Steven en Matthijssen, Hendrika Aleida.

Meer over ten Raa, Anthony Johannes:

Geboorte: 15 juni 1829, Diepenheim.

Overlijden: 29 augustus 1911, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Hermannus.

Hermannus werd geboren op 17 februari 1790 in Diepenheim. Hij overleed op 25 mei 1876 in Herike (Markelo) op een leeftijd van 86 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Antonij en Alink, Janna. Hij trouwde Hargeerds, Janna op 24 juni 1815 in Diepenheim. Hij trouwde tevens Elkink, Hermina op 18 maart 1852 in Markelo..

Meer over Matthijssen, Hermannus:

Geboorte: 17 februari 1790, Diepenheim.

Beroep: 1815. ontvanger.

Beroep: van 1822 tot 1826. landbouwer.

Beroep: 1845. koopman.

Overlijden: 25 mei 1876, Herike (Markelo). Herike.

Echtgeno(o)t(e):Hargeerds, Janna.

Janna werd geboren op 9 februari 1790 in Markelo. Zij overleed op 23 april 1850 in Diepenheim op een leeftijd van 60 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Matthijssen, Hermannus op 24 juni 1815 in Diepenheim.

Meer over Hargeerds, Janna:

Geboorte: 9 februari 1790, Markelo.

Beroep: 1815. boerin.

Overlijden: 23 april 1850, Diepenheim.

Kinderen van Hargeerds, Janna en Matthijssen, Hermannus

1821 i. Matthijssen, Antonij Johannes. Antonij Johannes werd geboren op 29 februari 1816 in Diepenheim. Hij overleed op 2 juni 1835 in Diepenheim.

1822 ii. Matthijssen, Jan. Jan werd geboren op 24 augustus 1822 in Diepenheim. Hij overleed op 10 mei 1838 in Diepenheim.

1823 iii. Matthijssen, Hendrika Alijda. Hendrika Alijda werd geboren op 28 april 1826 in Diepenheim. Zij overleed op 8 augustus 1836 in Diepenheim.

Meer over Hargeerds, Janna en Matthijssen, Hermannus:

Huwelijk: 24 juni 1815, Diepenheim.

Echtgeno(o)t(e):Elkink, Hermina.

Hermina werd geboren op 27 januari 1832 in Herike (Markelo). Zij overleed op 31 mei 1871 in Herike (Markelo) op een leeftijd van 39 jaren, 4 maanden. Zij trouwde Matthijssen, Hermannus op 18 maart 1852 in Markelo.

Meer over Elkink, Hermina:

Geboorte: 27 januari 1832, Herike (Markelo).

Overlijden: 31 mei 1871, Herike (Markelo).

Meer over Elkink, Hermina en Matthijssen, Hermannus:

Huwelijk: 18 maart 1852, Markelo.

 1. Matthijssen, Antonij Johannes.

Antonij Johannes werd geboren op 29 februari 1816 in Diepenheim. Hij overleed op 2 juni 1835 in Diepenheim op een leeftijd van 19 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hermannus en Hargeerds, Janna.

Meer over Matthijssen, Antonij Johannes:

Geboorte: 29 februari 1816, Diepenheim.

Beroep: 1835. onderwijzer der jeugd.

Overlijden: 2 juni 1835, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Jan.

Jan werd geboren op 24 augustus 1822 in Diepenheim. Hij overleed op 10 mei 1838 in Diepenheim op een leeftijd van 15 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Hermannus en Hargeerds, Janna.

Meer over Matthijssen, Jan:

Geboorte: 24 augustus 1822, Diepenheim.

Overlijden: 10 mei 1838, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Hendrika Alijda.

Hendrika Alijda werd geboren op 28 april 1826 in Diepenheim. Zij overleed op 8 augustus 1836 in Diepenheim op een leeftijd van 10 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Hermannus en Hargeerds, Janna.

Meer over Matthijssen, Hendrika Alijda:

Geboorte: 28 april 1826, Diepenheim.

Overlijden: 8 augustus 1836, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Gerrit Jan.

Gerrit Jan werd geboren in 1794 in Diepenheim. Hij overleed op 8 november 1862 in Diepenheim op een leeftijd van 68 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Antonij en Alink, Janna. Hij trouwde Diel, Elizabeth op 4 maart 1835 in Diepenheim.

Meer over Matthijssen, Gerrit Jan:

Geboorte: 1794, Diepenheim.

Beroep: van 1835 tot 1845, Diepenheim. schoenmaker.

Beroep: van 1849 tot 1862. landbouwer.

Overlijden: 8 november 1862, Diepenheim.

Echtgeno(o)t(e):Diel, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren in 1808 in Den Haag. Zij overleed op 3 december 1853 in Diepenheim op een leeftijd van 45 jaren, 11 maanden. Zij trouwde Matthijssen, Gerrit Jan op 4 maart 1835 in Diepenheim.

Meer over Diel, Elizabeth:

Geboorte: 1808, Den Haag.

Beroep: 1835. dienstmeid.

Overlijden: 3 december 1853, Diepenheim.

Kinderen van Diel, Elizabeth en Matthijssen, Gerrit Jan

1831 i. Matthijssen, Hendrika Aleida. Hendrika Aleida werd geboren op 20 augustus 1837 in Diepenheim.

1832 ii. Matthijssen, Johanna Margareta. Johanna Margareta werd geboren op 20 januari 1840 in Diepenheim.

1833 iii. Matthijssen, Johannes Jacob. Johannes Jacob werd geboren op 6 december 1842 in Diepenheim.

1834 iv. Matthijssen, Jan Derk. Jan Derk werd geboren op 30 augustus 1845 in Diepenheim.

1835 v. Matthijssen, Hendrikus. Hendrikus werd geboren op 25 januari 1849 in Diepenheim. Hij overleed op 4 februari 1849 in Diepenheim.

Meer over Diel, Elizabeth en Matthijssen, Gerrit Jan:

Huwelijk: 4 maart 1835, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Hendrika Aleida.

Hendrika Aleida werd geboren op 20 augustus 1837 in Diepenheim. Zij was de dochter van Matthijssen, Gerrit Jan en Diel, Elizabeth.

Meer over Matthijssen, Hendrika Aleida:

Geboorte: 20 augustus 1837, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Johanna Margareta.

Johanna Margareta werd geboren op 20 januari 1840 in Diepenheim. Zij was de dochter van Matthijssen, Gerrit Jan en Diel, Elizabeth.

Meer over Matthijssen, Johanna Margareta:

Geboorte: 20 januari 1840, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Johannes Jacob.

Johannes Jacob werd geboren op 6 december 1842 in Diepenheim. Hij was de zoon van Matthijssen, Gerrit Jan en Diel, Elizabeth.

Meer over Matthijssen, Johannes Jacob:

Geboorte: 6 december 1842, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Jan Derk.

Jan Derk werd geboren op 30 augustus 1845 in Diepenheim. Hij was de zoon van Matthijssen, Gerrit Jan en Diel, Elizabeth.

Meer over Matthijssen, Jan Derk:

Geboorte: 30 augustus 1845, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Hendrikus.

Hendrikus werd geboren op 25 januari 1849 in Diepenheim. Hij overleed op 4 februari 1849 in Diepenheim op een leeftijd van 10 dagen. Hij was de zoon van Matthijssen, Gerrit Jan en Diel, Elizabeth.

Meer over Matthijssen, Hendrikus:

Geboorte: 25 januari 1849, Diepenheim.

Overlijden: 4 februari 1849, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Jan Derk.

Jan Derk werd geboren op 17 mei 1793 in Diepenheim. Hij werd gedoopt op 19 mei 1793 te Diepenheim.. Hij overleed op 31 januari 1832 in Diepenheim op een leeftijd van 38 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Antonij en Alink, Janna.

Meer over Matthijssen, Jan Derk:

Geboorte: 17 mei 1793, Diepenheim.

Doopsel: 19 mei 1793, Diepenheim.

Overlijden: 31 januari 1832, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Engbert.

Engbert werd geboren op 5 juni 1797 in Diepenheim. Hij werd gedoopt op 11 juni 1797 te Diepenheim.. Hij overleed op 28 december 1872 in Delden op een leeftijd van 75 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Antonij en Alink, Janna. Hij trouwde ten Brugge, Aaltje op 2 april 1818 in Delden.

Meer over Matthijssen, Engbert:

Geboorte: 5 juni 1797, Diepenheim.

Doopsel: 11 juni 1797, Diepenheim.

Beroep: 1818. bakker.

Beroep: 1819. bakkersknegt.

Overlijden: 28 december 1872, Delden.

Echtgeno(o)t(e):ten Brugge, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1795 in Delden. Zij overleed op 23 juli 1824 in Delden op een leeftijd van 29 jaren, 6 maanden. Zij trouwde Matthijssen, Engbert op 2 april 1818 in Delden.

Meer over ten Brugge, Aaltje:

Geboorte: 1795, Delden.

Overlijden: 23 juli 1824, Delden.

Kinderen van ten Brugge, Aaltje en Matthijssen, Engbert

1851 i. Matthijssen, Johanna Berendina. Johanna Berendina werd geboren op 28 juni 1818 in Delden. Zij overleed op 22 september 1848 in Enschede.

1852 ii. Matthijssen, Antonij Johannes. Antonij Johannes werd geboren op 30 september 1819 in Delden. Hij overleed op 28 oktober 1819 in Delden.

1853 iii. Matthijssen, Hendrika Aleida. Hendrika Aleida werd geboren in 1821 in Delden. Zij overleed op 16 november 1887 in Delden.

1854 iv. Matthijssen, Berendina. Berendina werd geboren in 1823 in Delden. Zij overleed op 14 september 1824 in Delden.

1855 v. Matthijssen, Johanna. Johanna werd geboren in 1823 in Delden. Zij overleed op 10 juni 1825 in Diepenheim.

Meer over ten Brugge, Aaltje en Matthijssen, Engbert:

Huwelijk: 2 april 1818, Delden.

 1. Matthijssen, Johanna Berendina.

Johanna Berendina werd geboren op 28 juni 1818 in Delden. Zij overleed op 22 september 1848 in Enschede op een leeftijd van 30 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Engbert en ten Brugge, Aaltje.

Meer over Matthijssen, Johanna Berendina:

Geboorte: 28 juni 1818, Delden.

Overlijden: 22 september 1848, Enschede.

 1. Matthijssen, Antonij Johannes.

Antonij Johannes werd geboren op 30 september 1819 in Delden. Hij overleed op 28 oktober 1819 in Delden op een leeftijd van 28 dagen. Hij was de zoon van Matthijssen, Engbert en ten Brugge, Aaltje.

Meer over Matthijssen, Antonij Johannes:

Geboorte: 30 september 1819, Delden.

Overlijden: 28 oktober 1819, Delden.

 1. Matthijssen, Hendrika Aleida.

Hendrika Aleida werd geboren in 1821 in Delden. Zij overleed op 16 november 1887 in Delden op een leeftijd van 66 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Engbert en ten Brugge, Aaltje.

Meer over Matthijssen, Hendrika Aleida:

Geboorte: 1821, Delden.

Overlijden: 16 november 1887, Delden.

 1. Matthijssen, Berendina.

Berendina werd geboren in 1823 in Delden. Zij overleed op 14 september 1824 in Delden op een leeftijd van 1 jaar, 8 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Engbert en ten Brugge, Aaltje.

Meer over Matthijssen, Berendina:

Geboorte: 1823, Delden.

Overlijden: 14 september 1824, Delden.

 1. Matthijssen, Johanna.

Johanna werd geboren in 1823 in Delden. Zij overleed op 10 juni 1825 in Diepenheim op een leeftijd van 2 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Matthijssen, Engbert en ten Brugge, Aaltje.

Meer over Matthijssen, Johanna:

Geboorte: 1823, Delden.

Overlijden: 10 juni 1825, Diepenheim.

 1. Matthijssen, Albertus Bernardus.

Albertus Bernardus werd geboren op 16 januari 1768 in Diepenheim. Hij overleed op 14 augustus 1830 in Haarlem op een leeftijd van 62 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida. Hij trouwde Goossen, Grietje rond 1800.

Meer over Matthijssen, Albertus Bernardus:

Geboorte: 16 januari 1768, Diepenheim.

Overlijden: 14 augustus 1830, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Goossen, Grietje.

Grietje werd geboren op 25 juli 1764. Zij overleed op 21 mei 1836 in Haarlem op een leeftijd van 71 jaren, 9 maanden. Zij trouwde Matthijssen, Albertus Bernardus rond 1800.

Meer over Goossen, Grietje:

Geboorte: 25 juli 1764.

Overlijden: 21 mei 1836, Haarlem.

Meer over Goossen, Grietje en Matthijssen, Albertus Bernardus:

Huwelijk: rond 1800.

Geef een reactie