Stamboom Tienkamp Brandenburg

Kwartierstaat Engbert Tienkamp (21 gen.)

Vooroudersverslag voor Tienkamp, Engbert

Generatie 1

1. Tienkamp, Engbert. (I00005) Zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1902-04-29 te Vries.    Overleden 1976-06-16 te Assen.    Huwde Dekker, Janna 1923-04-14 te Rolde.    (F00003)

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Janna. (I00006)

Geboren 1904-10-30 te Balloo.    Overleden 1994-11-28 te Enschede.    Dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

In zijn jeugd was Engbert schaapherder. Na zijn trouwen woonde hij de eerste tijd in een plaggenhut. Hij was (los) boerenarbeider i.t.t. zijn broers en zwagers, die boer waren. Ook “liep” hij nog in de D.U.W. (de Dienst Uitvoering Werken) en heeft zich met bosaanleg bezig gehouden. Hij moest als boerenarbeider vaak zeer lange dagen maken en keihard werken. Als Opa heb ik hem leren kennen als een grote dierenvriend. Hij had aan de Oranjebond in Assen herten lopen, geiten, schapen, koeien, eenden, kippen, pauwen en nog veel meer.

1926-12-04

Uit de hand: Een perceel best HEIDEVELD, zeer geschikt voor ontginning en huisplaats, gr 45 Are. Zeer gunstig gelegen aan den straatweg Rolde- Borger.

Te bevragen bij den Eigenaar E.Tienkamp, Grolloo

1927-03-01 Te koop: een zwarte trekhond bij E.Tienkamp. Grolloo.

Op 15-01-1940 kwam zijn broer Markus op Oranjebond 22 te wonen.

Nog niet bekend is, wanneer Engbert hier kwam wonen.

Waarschijnlijk al kort daarna.

1946-11-14:

Te huur gevraagd: 4 á 5 ha groen- en bouwland, ook wel bij ged. of hiervoor werk te verrichten.

E.Tienkamp, Oranjebond 22, Assen.

Kinderen van Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert

i. Tienkamp, Markus. (I00072) Geboren 1923-08-09 te Rolde.    Overleden 2004-04-02 te Heerlen.   

ii. Tienkamp, Jannie. (I00080) Geboren 1924-12-06 te Rolde.    Overleden 2015-08-22 te Enschede.   

iii. Tienkamp, Jan. (I00004) Geboren 1927-07-10 te Vries.    Overleden 2014-05-18 te Harderwijk.   

iv. Tienkamp, Engbert Ale. (I00083) Geboren 1929-08-28 te Assen.    Overleden 2002-12-13 te Enschede.   

v. Tienkamp, Dora. (I00089) Geboren 1934-07-31 te Assen.   

vi. Tienkamp, Ali Johanna. (I00093) Geboren 1936-04-30 te Assen.   

vii. Tienkamp, Gerard Jan. (I00099) Geboren 1939-12-09 te Assen.    Overleden 1971-10-09 te Hoofddorp.   

viii. Tienkamp, Johannes Hendrik. (I00101) Geboren 1941-06-28 te Assen.   

ix. Tienkamp, Zwaantje. (I00104) Geboren 1943-02-13 te Assen.    Overleden 1986-09-12 te Haarlem.   

x. Tienkamp, Johanna. (I00108) Geboren 1945-04-28 te Assen.    Overleden 1945-04-28 te Assen.   

xi. Tienkamp, Hendrikes Johannes. (I00111) Geboren 1946-05-11 te Assen.   

xii. Tienkamp, Lambertus Johannes. (I00117) Geboren 1948-04-02 te Assen.    Overleden 2013-06-09 te Deventer.   

Generatie 2

2. Tienkamp, Markus. (I00007) Zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Geboren 1873-11-11 te Vries.    Overleden 1950-09-22 te Assen.    Begraven 1950-09-27 te Assen.. Huwde Matthijssen, Aaltje 1894-07-21 te Vries.    (F00004)

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

1908-03-20 Vergunning tot vervening Anloo

Hij heeft tot 1910 in de Bulten bij Annen gewoond. Via o.m. de heer Klinkhamer (’t Holthuis in Annen) ben ik te weten gekomen, dat zij gewoond hebben in een huis dat overging naar de familie Cleve en ca 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat (t.g.v. de grootschaliger landbouw) onrendabel bleek. Er diende o.m. ook een pad aangelegd te worden. Het huis is dit niet meer waard. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 is het een ruïne geworden.

Markus is later verhuisd naar Papenvoort (Gem. Rolde). Dit huis werd gebouwd door een timmerman, maar stenen moesten zij zèlf verzorgen. Dit hebben zij “geregeld” bij het spoor. ’s Avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Vermoedelijk Rolde – 6,2 km dat is 5 kwartier lopen. In die tijd mogelijk korter omdat er nog geen N33 lag.

Markus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze karaktertrek komen we generaties later nog tegen… Hij had in Papenvoort zowel een boerderij als een café.

1910-04-11 na verkoop grond Annen stopzetten vervening.

1916-12-23

Schichtig geworden, sloeg het paard van den landbouwer Tienkamp te Papenvoort gistermorgen in ons dorp op hol, waarbij de bestuurder het ongeluk had te struikelen en onder den wagen terecht te komen, waardoor hij erge kneuzingen bekwam.

In de Noordesch werd het dier tot staan gebracht, zonder dat er iets aan het voertuig was beschadigd. De inhoud van de melkbussen, waarmee T. van de fabriek huiswaarts keerde, stroomde echter over de straat.

1921-01-21 gevraagd schaapherder

1923-09-29 komen aanloopen: 3 schapen, w.o. 1 Fr. en 2 Dr. Tegen gemaaakte kosten terug te bekomen bij M.Tienkamp, Papenvoort, gem. Rolde.

1924-03-15 Een gebruikte doch in goeden staat verkeerende WATERMOLEN. Br. worden ingewacht met opgave van prijs enz. bij M.Tienkamp, Papenvoort (gem. Rolde)

1924-07-23 – Wegens sterfgeval een SCHAAPHERDER. Ook gelegenheid zelf schapen te houden.

1924-08-09

Verkoop

Schapen en Dekbeer

Rolde

Op Maandag 18 Aug. 1924, des voormiddags om 11 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van den heer MARCUS TIENKAMP te Papenvoort bij Rolde, publiek worden verkocht:

200 Drentsche Schapen

4.o. weeren, ooien en enters,

benevens een mooie

Dekbeer

Koopers moeten 2 bekende solide borgen stellen.

Borgbriefjes worden niet aangenomen.

E.van Mesdag

Notaris te Assen.

1924-09-03 DE EERSTE JACHTDAG

Reeds vroeg in den morgen trokken alhier een tiental jagers veldwaarts, om aan patrijzen, korhoenders en verder schadelijk ongedierte het moordend lood toe te dienen. Meende men aanvankelijk, dat patrijzen alhier zeer schaarsch waren, het viel toch de heeren jagers niet tegen.

Achtereenvolgens werden bemachtigd:

(…)

J.Hadders en M.Tienkamp, Grolloo – 11 patrijzen, 2 korhoenders.

1925-07-11

Tijdens de Motorwedstrijd

op 11 juli

ruime Bergplaats

voor Auto’s, Motoren en Rijwielen,

bij M.Tienkamp

Café Halfweg, Rolde- Borger

1926-08-07 – Gevraagd,

Voor direct, een BOERENKNECHT

1926-08-07 Boerderij te huur, bestaande uit 8,50 ha groenland en 6 ha bouwland.

1926-12-09

Boeldag Papenvoort

Wegens afschaffing der boerderij

Op donderdag 9 december 1926

des voorm. om 10 uur zal ten huize en ten verzoeke van den heer M.TIENKAMP te Papenvoort gem Rolde, wegens afschaffing der boerderij publiek worden verkocht:

2 Paarden

w.o. een 4-jarige Lithauer en een Enter vosbles Belg. ruin; 13 stuks Hoornvee, w.o. melkgevende voorjaars- en zomerkalvende Koeien en Vaarzen en 1 guste Pink en 1 hokkeling;

14 Varkens w.o. 1 vette, 3 Motten en 10 Loopvarkens; 25 Kippen en 1 Haan, 2 Boerenwagens w.o. zoo goed als nieuwe met breede wielen, 1 Melkwagen op veeren met collingassen en afneembare kap, Ploeg, Egge, Hakslebak met Mes, Bascule Aardappelzeef met Rooster, Varkenshokken, Paardetuigen, Touwwerk en verder Boer- en Deelgereedschap.

Voorts Kookpot 100 L, 3 Melkbussen (30 L) eikenh. Waschmachine, een partij Hooi, Rogge- en Haverstroo, ongedorschen Serradella, president Zaaihaver en Spurriezaad en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.

1926-12-22 aanbesteding burgerwoning met verlof.

Adv. 25-08-1932

Gevraagd: AARDAPPELROOIERS, voor Eerstelingen, ongeveer 3 H.A.

Br. aan M.Tienkamp, café “Halfweg” Rolde.

Nieuws 15-09-1932

BORGER

ONDERHANDSCHE VERHURING (14 Sept.)

– Door den heer J. Koornstra te Hengelo is onderhandsch gehuurd de verlofzaak van den heer M.Tienkamp, gelegen aan den straatweg Borger-Rolde.

Adv. 21-01-1933

Te koop of te huur: Tegen Mei a.s., een CAFé met verlof A.

Bij M.Tienkamp, Halfweg Rolde, Borger.

Adv 15-02-1934

Te huur Een CAFE-VERLOF en te koop 12 kostbijen, bij M.Tienkamp, bij Rolde.

1934 – 03-24 – tafelhoning te koop. Niet op zondag.

3. Matthijssen, Aaltje. (I00008) Dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1873-11-29 te Anloo.    Overleden 1938-11-27 te Assen.   

Kinderen van Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus

i. Tienkamp, Hendrik. (I00031) Geboren 1895-03-20 te Vries.    Overleden 1949-03-29 te Emmen.   

ii. Tienkamp, Zwaantje. (I00036) Geboren 1896-11-03 te Vries.   

iii. Tienkamp, Roelof. (I00047) Geboren 1898-02-10 te Vries.    Overleden 1980-09-07 te Eext.   

iv. Tienkamp, Markus. (I00056) Geboren 1901-01-28 te Duitsland.    Overleden 1986-01-16 te Prince Albert (Can).   

v. Tienkamp, Engbert. (I00005) Geboren 1902-04-29 te Vries.    Overleden 1976-06-16 te Assen.   

vi. Tienkamp, Elzo. (I00122) Geboren 1904-07-28 te Vries.    Overleden 1993-10-23 te Canada.   

vii. Tienkamp, Jantje. (I00125) Geboren 1909-08-26 te Vries.    Overleden 1996-10-21 te Canada.   

Generatie 3

4. Tienkamp, Roelof Engbert. (I00009) Zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1842-05-21 te Assen.    Overleden 1921-01-27 te Vries.    Begraven 1921-01-28 te Vries.. Huwde Heuker, Zwaantien 1865-06-03 te Vries.    (F00006)Huwde tevens Seggers, Geessien op 1906-09-01 te Vries.    (F00005)

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Engbert

Hij woonde in Vries, Wijk No 96.

1871-06-13 – Voor de Friesche schapen, melkgevende, de premie van f 3,- aan dat van R.Tienkamp te Rolde.

1890-12-13

De klompenmaker R.Tienkamp te Vries wilde hedenmorgen een geweer laden, doch daar de patroon er niet vlot inging, tikte zijn zoon er met een hamer op, met het omngelukkige gevolg, dat de patroon ontplofte en beide mannen de lading in het gezicht kregen.

Geen van beiden konden aanvankelijk zien, terwijl de zoon bovendien in het aangezicht bloedend was verwond.

De toestand van beide personen moet echter nog al bevredigend zijn, doch het gebeurde blijft niettemin eene waarschuwing voor anderen om met dergelijke dingen voorzichtig te zijn.

5. Heuker, Zwaantien. (I00058) Dochter van Heuker, Hendrik Willems en Bijmhold, Hillechien Jans. Geboren 1835-04-22 te Vries.    Overleden 1906-05-02 te Vries.   

Opmerkingen bij Heuker, Zwaantien

Zwaantje Heuker is GEEN familie van de bekende Evert Gerrits Heuker, die tot eind 1811 eigenaar was van het café Perkaan in Wezup (bij Emmen) en kort daarna de naam Heuker aannam. Dit café is o.m. bekend n.a.v. het systeem van afrekenen: niet telkens per glas, maar aan het eind van de avond werden de lege glazen en flessen geteld.

Kinderen van Heuker, Zwaantien en Tienkamp, Roelof Engbert

i. Tienkamp, Engbert. (I00147) Geboren 1866-04-12 te Vries.    Overleden 1956-07-28 te Emmen.   

ii. Tienkamp, Marchien. (I00163) Geboren 1867-10-01 te Vries.    Overleden 1951-06-01 te Zuidlaarderveen.   

iii. Tienkamp, Hendrik. (I00167) Geboren 1871-03-15 te Vries.    Overleden 1952-10-26 te Vries.   

iv. Tienkamp, Markus. (I00007) Geboren 1873-11-11 te Vries.    Overleden 1950-09-22 te Assen.   

v. Tienkamp, Regiena. (I00178) Geboren 1879-04-25 te Vries.    Overleden 1879-11-08 te Vries.   

6. Matthijssen, Hendrik. (I00504) Zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1843-01-03 te Borger.    Overleden 1901-11-23 te Hamborn.    Huwde Bakker, Eltien 1873-05-10 te Anloo.    (F00167)

7. Bakker, Eltien. (I00505) Dochter van Bakker, Jan en Schuring, Lummigje. Geboren 1852-02-16 te Anloo.    Overleden 1933-07-18 te Borger.   

Kinderen van Bakker, Eltien en Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Aaltje. (I00008) Geboren 1873-11-29 te Anloo.    Overleden 1938-11-27 te Assen.   

ii. Matthijssen, Lummigje. (I00642) Geboren 1876-04-22 te Anloo.    Overleden 1963-02-11 te Zuidlaren.   

iii. Matthijssen, Jantje. (I00643) Geboren 1878-11-08 te Anloo.    Overleden 1882-04-12 te Anloo.   

iv. Matthijssen, Jan. (I00644) Geboren 1882-04-23 te Anloo.    Overleden 1918-11-15 te Anloo.   

v. Matthijssen, Hendrik. (I00645) Geboren 1885-04-24 te Anloo.    Overleden 1947-05-03 te Anloo.   

vi. Mathijssen, Willem. (I00646) Geboren 1890-05-29 te Vries.    Overleden 1967-01-06 te Rolde.   

Generatie 4

8. Tienkamp, Engbert Roelofs. (I00010) Zoon van Tienkamp, Roelof Jan Engberts en Popstra, Wietske Harmens. Geboren 1816-10-16 te Peize.    Overleden 1895-03-25 te Vries.    Huwde Oosting, Marrigje Jans 1842-03-18 te Beilen.    (F00007)

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert Roelofs

Helaas staat op de acte van militie van 4 maart 1842 geen signalement: “De Persoon is absent”

Lotingsnummer: 52 dd 1835.

9. Oosting, Marrigje Jans. (I00059) Dochter van Oosting, Jan Lucas en Schuiling, Wibbigje Jans. Geboren 1821-05-28 te Beilen.    Overleden 1891-01-29 te Vries.   

Kinderen van Oosting, Marrigje Jans en Tienkamp, Engbert Roelofs

i. Tienkamp, Roelof Engbert. (I00009) Geboren 1842-05-21 te Assen.    Overleden 1921-01-27 te Vries.   

ii. Tienkamp, Jan Engbert. (I00203) Geboren 1845-06-12 te Assen.    Overleden 1902-08-07 te Leek.   

iii. Tienkamp, Willem. (I00284) Geboren 1848-08-06 te Eelde.    Overleden 1925-10-08 te Hoogezand.   

iv. Tienkamp, Engbert. (I00285) Geboren 1851-07-21 te Eelde.    Overleden 1931-05-03 te Donderen (Vries).   

v. Tienkamp, Wietske. (I00286) Geboren 1854-07-01 te Vries.    Overleden 1938-08-01 te Tynaarloo.   

vi. Tienkamp, Wubbechien. (I00287) Geboren 1857-09-23 te Vries.    Overleden 1920-08-16 te Assen.   

vii. Tienkamp, Markus. (I00288) Geboren 1862-03-15 te Vries.    Overleden 1870-05-21 te Vries.   

viii. Tienkamp, Mina. (I00289) Geboren 1864-06-16 te Vries.    Overleden 1934-06-03 te Almelo.   

10. Heuker, Hendrik Willems. (I00165) Zoon van Heuker, Willem en van der Kamp, Margrietje Jans. Geboren 1789-06-14 te Meppel.    Overleden 1857-12-08 te Vries.    Huwde Gielen, Helena Joseph 1810-09-02 te Midwolde.    (F04234)Ook een relatie met Bijmhold, Hillechien Jans..    (F00057)

Kinderen van Gielen, Helena Joseph en Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Joseph Hendrik Heuker. (I11876) Geboren 1810.    Overleden 1814-09-10 te Midwolde.   

11. Bijmhold, Hillechien Jans. (I00166) Dochter van Bijmhold, Jan en Pieters, Aaltien. Geboren 1805-03-10 te Vries.    Overleden 1879-12-24 te Vries.   

Opmerkingen bij Bijmhold, Hillechien Jans

In 1848 volgt nog een geboorteaangifte door (afgaand op de kindsnaam) ogenschijnlijk dezelfde

moeder, doch dit keer zonder erkenning door Hendrik Willems! Bron BS-DR – Geboorte (Moeder)

Algemeen Toegangnr: 0165.029 Inventarisnr: 1848 Gemeente: Vries Soort akte: geboorte Aktenummer:

13 Aangiftedatum: 17-03-1848 Kind Pieter Bimolt Geslacht: M Geboortedatum: 16-03 -1848

Geboorteplaats: Vries Vader NN NN Moeder Hillechien Bimolt Het kind overlijdt overigens reeds

binnen een jaar, namelijk op 7-2-1849 (Vries, akte 5), overigens zonder dat in deze akte de

“onbekendheid” van de vader wordt opgeheven.

Kinderen van Bijmhold, Hillechien Jans en Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Jan. (I08161) Geboren 1824-03-21 te Vries.    Overleden 1892-05-09 te Zutphen.   

ii. Heuker, Willem. (I02618) Geboren 1825-12-14 te Vries.    Overleden 1863-05-03 te Vries.   

iii. Heuker, Pieter. (I08162) Geboren 1828-05-16 te Vries.    Overleden 1828-07-09 te Vries.   

iv. Heuker, Aaffien. (I02617) Geboren 1829-09-26 te Vries.    Overleden na 1850.   

v. Heuker, Grietien. (I02615) Geboren 1833-02-20 te Vries.    Overleden 1865-05-28 te Vries.   

vi. Heuker, Zwaantien. (I00058) Geboren 1835-04-22 te Vries.    Overleden 1906-05-02 te Vries.   

vii. Heuker, Pieter. (I08163) Geboren 1837-12-02 te Vries.    Overleden 1838-02-06 te Vries.   

viii. Heuker, Frederika. (I02616) Geboren 1839-11-05 te Vries.    Overleden 1899-10-13 te Vries.   

12. Matthijssen, Hendrik. (I00511) Zoon van Matthijssen, Hendrik en Wolters, Magdalena. Geboren 1798-08-12 te Haarlem.    Gedoopt 1798-08-15 te Haarlem. Overleden 1873-02-13 te Anloo.    Huwde Heideman, Aaltien Claassen 1833-04-25 te Anloo.    (F00173)

13. Heideman, Aaltien Claassen. (I00524) Dochter van Heideman, Claas Jans en Hindriks, Swaantje. Geboren 1809-05-02 te Anloo.    Overleden 1848-02-22 te Anloo.   

Kinderen van Heideman, Aaltien Claassen en Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Klaas. (I00649) Geboren 1834-02-03 te Borger.    Overleden 1835-03-17 te Borger.   

ii. Matthijssen, Klaas. (I00650) Geboren 1836-01-29 te Borger.    Overleden 1916-04-22 te Borger.   

iii. Matthijssen, Lina. (I00651) Geboren 1838-04-11 te Borger.    Overleden 1903-10-02 te Anloo.   

iv. Matthijssen, Zwaantien. (I00652) Geboren 1840-06-11 te Borger.    Overleden 1891-03-25 te Anloo.   

v. Matthijssen, Hendrik. (I00504) Geboren 1843-01-03 te Borger.    Overleden 1901-11-23 te Hamborn.   

vi. Matthijssen, Jan. (I00653) Geboren 1845-02-27 te Anloo.    Overleden 1906-08-26 te Anloo.   

14. Bakker, Jan. (I00512) Zoon van Bakker, Roelof Jans en Bos, Eltien Alberts. Geboren 1820-11-16 te Anloo.    Overleden 1903-05-29 te Anloo.    Huwde Schuring, Lummigje 1851-09-27 te Anloo.    (F00174)

Opmerkingen bij Bakker, Jan

Naamsgeving in Anloo 1811: Bakker, Albert = Albert Roelofs, gehuwd met Krunes, Grietien.

Naamsgeving in Anloo 1826: Bakker, Alderts = Aldert Klaassens.

15. Schuring, Lummigje. (I00525) Dochter van Schuring, Reinder en Meertens, Geesje Jans Hinderks. Geboren 1829-04-26 te Rolde.    Overleden 1898-11-08 te Anloo.   

Kinderen van Schuring, Lummigje en Bakker, Jan

i. Bakker, Eltien. (I00505) Geboren 1852-02-16 te Anloo.    Overleden 1933-07-18 te Borger.   

ii. Bakker, Geessien. (I00678) Geboren 1857-02-05 te Anloo.    Overleden 1888-08-27 te Anloo.   

iii. Bakker, Roelof. (I00679) Geboren 1863-02-21 te Anloo.    Overleden 1863-04-23 te Anloo.   

iv. Bakker, Roelof. (I00680) Geboren 1864-10-28 te Anloo.    Overleden na 1898-12-00 te Anloo.   

Generatie 5

16. Tienkamp, Roelof Jan Engberts. (I00011) Zoon van Minkjan, Engbert Roelofs en Valk, Janna Jurriëns. Geboren 1771-03-06 te Den Ham (Ov).    Overleden 1830-04-10 te Peize.    Begraven 1830-04-13 te Peize.. Huwde Popstra, Wietske Harmens 1814-01-27 te Peize.    (F00008)

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Jan Engberts

Roelof Jans werd ook wel genoemd Roelof Engberts en ook wel Roelof Jans Engberts. Maar het belangrijkste is -althans voor zijn nakomelingen- dat hij uiteindelijk de familienaam TIENKAMP is gaan dragen, naar het erf Tienkamp in Noordbarge bij Emmen.

In de boeken van de NH-kerk in Noordbarge komt voor: 1786 : Den 8 April op belijdenis aangenomen: …. Roelf Jans …. Een belijdenis van Roelofs moeder en broer heb ik echter niet gevonden. Op de lijst van weerbare mannen van 1811 wordt hij genoemd als Roelof Engbert, dagloner, aan de Steendijk te Assen. De Steendijk is nu een parallelweg, zuidelijk aan de weg Assen- Rolde. Rond 1800 was dit nog een buurtschap bij Assen. Vanaf 1832 komt hij voor in het kadaster, Sectie E, Peize nr 139. De kavel loopt van de Molenweg , als een lang stuk grond, richting Oude Velddijk en tot aan de Zuurseweg. Uit informatie van Wim Tienkamp (+) uit Peize blijkt dat Roelof Jans volgens het kadastraal atlas van 1832 heeft daar gewoond, of als eigenaar van de grond, een zekere Roelof Jans Enberts; hij stond te boek als klompenmaker. Kavel 381 werd aangemerkt als moestuin en kavel 382 als huis / erf met een belastbaar inkomen van f 3,-. Kavel 382 is nog steeds bebouwd in de vorm van een oud gerestaureerd huisje terwijl kavel 381 ook bebouwd is aan de Zuurseweg. Het tussen liggende gedeelte is nog steeds open terrein.

Huidig adres: Molenweg 7.

17. Popstra, Wietske Harmens. (I00060) Dochter van Popstra, Harmen Pieters en Feijes, Nieske. Geboren 1785-07-11 te Surhuisum.    Overleden 1877-01-11 te Vries.   

Opmerkingen bij Popstra, Wietske Harmens

Bij het trouwen van haar zoon Engbert werd zij genoemd “Wietske Harms Popstra”.

Haar broer Hans Harmens was van beroep “liedjesventer”.

Kinderen van Popstra, Wietske Harmens en Tienkamp, Roelof Jan Engberts

i. Tienkamp, Engbert Roelofs. (I00010) Geboren 1816-10-16 te Peize.    Overleden 1895-03-25 te Vries.   

ii. Tienkamp, Harmina. (I00291) Geboren 1824-07-12 te Peize.    Overleden 1892-08-06 te Zwolle.   

18. Oosting, Jan Lucas. (I00496) Zoon van Oosting, Lucas Jans en Boer, Geertruit Geerts. Geboren 1786-01-15 te Bunne (Vries).    Gedoopt 1784-01-11 te Vries.. Overleden 1857-01-26 te Wijster.    Huwde Schuiling, Wibbigje Jans 1813-09-20 te Vries.    (F00163)Huwde tevens Strijk, Aaltien Hendriks op 1826-05-20 te Beilen.    (F00833)

Kinderen van Strijk, Aaltien Hendriks en Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Geesje. (I13917) Geboren 1827-02-26 te Beilen.   

ii. Oosting, Lukas. (I06885) Geboren 1830-10-11 te Beilen.    Overleden 1830-11-10 te Laaghalen.   

iii. Oosting, Lukas Jans. (I06886) Geboren 1831-12-29 te Beilen.    Overleden 1907-01-19 te Wijster.   

iv. Oosting, Hendrik. (I07610) Geboren 1836-05-17 te Beilen.   

v. Oosting, Annichje. (I09105) Geboren 1839-07-21 te Laaghalen.    Overleden 1910-11-16 te Beilen.   

vi. Oosting, Geert. (I11517) Geboren 1844-03-07 te Beilen.    Overleden 1932-04-12 te Beilen.   

19. Schuiling, Wibbigje Jans. (I00497) Dochter van Schuiling, Jan Davids en Elties, Eltien Jans. Geboren 1790-03-00 te Bunne (Vries).    Gedoopt 1790-03-14 te Vries.. Overleden 1821-10-22 te Beilen.   

Kinderen van Schuiling, Wibbigje Jans en Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Eltien. (I09104) Geboren 1816-08-20 te Beilen.    Overleden 1894-08-10 te Hijken.   

ii. Oosting, Geesje. (I04099) Geboren 1818-10-16 te Beilen.    Overleden 1891-04-02 te Westerbork.   

iii. Oosting, Marrigje Jans. (I00059) Geboren 1821-05-28 te Beilen.    Overleden 1891-01-29 te Vries.   

20. Heuker, Willem. (I11848) Zoon van Heuker, Wilhelm en van Baden, Anna Elizabeth. Geboren 1741 te Hessen.    Overleden 1819-11-13 te Meppel.    Huwde Arents, Annegien 1768-11-16 te Meppel.    (F04227)Huwde tevens van der Kamp, Margrietje Jans op 1775-01-01 te Meppel.    (F04226)

Kinderen van Arents, Annegien en Heuker, Willem

i. Heuker, Margien Willems. (I11861) Geboren 1769-08-02 te Meppel.   

ii. Heuker, Leijsjen Willems. (I11862) Geboren 1773-01-03 te Meppel.    Overleden rond 1774.   

21. van der Kamp, Margrietje Jans. (I11849) Dochter van ten Kamp, Jan en Heinkens, Geertien. Geboren 1756 te Den Ham (Ov).    Overleden 1820-11-20 te Meppel.   

Kinderen van van der Kamp, Margrietje Jans en Heuker, Willem

i. Heuker, Willem Willems. (I11857) Geboren 1776-02-18 te Meppel.   

ii. Heuker, Geertje Willems. (I11858) Geboren 1777-06-25 te Meppel.    Overleden voor 1778 te Meppel.   

iii. Heuker, Geertjen Willems. (I11859) Geboren 1778-08-23 te Meppel.    Overleed 1779 te Meppel.   

iv. Heuker, Geertjen Willems. (I11860) Geboren 1779-12-03 te Meppel.    Overleden voor 1782.   

v. Heuker, Leijsjen Willems. (I11854) Geboren 1782-01-27 te Meppel.    Overleden voor 1787 te Meppel.   

vi. Heuker, Geertjen Willems. (I21415) Gedoopt 1783-10-12 te Meppel.

vii. Heuker, Leijsjen Willems. (I11855) Geboren 1787-07-01 te Meppel.   

viii. Heuker, Jan Willems. (I11856) Geboren 1787-07-01 te Meppel.    Overleden 1831-10-26 te Ommen.   

ix. Heuker, Hendrik Willems. (I00165) Geboren 1789-06-14 te Meppel.    Overleden 1857-12-08 te Vries.   

x. Heuker, Fredrik. (I11851) Geboren 1791-05-15 te Meppel.    Overleden 1813-09-08 te Meppel.   

22. Bijmhold, Jan. (I08159) Zoon van Biemold, Berend Harms. Geboren 1771-01-00 te Bijmholt (Dtsl).    Overleden 1862-11-25 te Vries.    Huwde Pieters, Aaltien 1804-05-10 te Vries.    (F02789)

23. Pieters, Aaltien. (I08160) Dochter van Lodewijks, Pieter en Lucas, Hillechien. Geboren 1777-11-16 te Vries.    Overleden 1846-05-15 te Vries.   

Kinderen van Pieters, Aaltien en Bijmhold, Jan

i. Bijmhold, Hillechien Jans. (I00166) Geboren 1805-03-10 te Vries.    Overleden 1879-12-24 te Vries.   

24. Matthijssen, Hendrik. (I00654) Zoon van Matthijssen, Harmannus en ten Raa, Aleida. Geboren 1750-12-28 te Diepenheim.    Overleden 1803-03-16 te Haarlem.    Begraven 1803-03-21 te Haarlem.. Huwde Wolters, Magdalena 1784-08-08 te Haarlem.    (F00222)

25. Wolters, Magdalena. (I00655) Dochter van Wolthers, Wolter en Kransen, Geugien Martinus. Geboren 1762-10-03 te Peize.    Overleden 1821-10-11 te Haarlem.   

Kinderen van Wolters, Magdalena en Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Johannes. (I04364) Gedoopt 1783-09-07 te Haarlem.. Overleden voor 1789 te Haarlem.   

ii. Matthijssen, Albertus. (I04365) Gedoopt 1785-03-02 te Haarlem.. Overleden rond 1800 te Haarlem.   

iii. Matthijssen, Alida. (I04366) Gedoopt 1786-04-28 te Haarlem.. Overleden 1833-12-02 te Herwijnen (Lingewaal).   

iv. Matthijssen, Johannes. (I04367) Geboren 1789-11-05 te Haarlem.   

v. Matthijssen, Gezina. (I04368) Geboren 1794-08-09 te Haarlem.    Overleden 1801-03-01 te Haarlem.   

vi. Matthijssen, Hendrik. (I00511) Geboren 1798-08-12 te Haarlem.    Overleden 1873-02-13 te Anloo.   

vii. Matthijssen, Albertus. (I04369) Geboren 1802-01-23 te Haarlem.    Overleden 1857-06-09 te Schoten (Haarlem).   

26. Heideman, Claas Jans. (I00647) Zoon van Heideman, Jan Geerts en Nijmeijer, Geesje Klaassens. Geboren 1767-12-26 te Anloo.    Overleden 1836-10-12 te Anloo.    Huwde Hindriks, Swaantje 1802-05-08 te Anloo.    (F00221)

Opmerkingen bij Heideman, Claas Jans

In 1811 laat Klaas Jans een akte van naamsaanneming opmaken, waarbij hij de naam Heideman

aanneemt. .

27. Hindriks, Swaantje. (I00648) Dochter van Berents, Hindrik en Mensen, Aaltje. Gedoopt 1764-12-09 te Anloo.. Overleden 1829-06-10 te Anloo.   

Kinderen van Hindriks, Swaantje en Heideman, Claas Jans

i. Heideman, Jan. (I07504) Gedoopt 1804-05-13 te Anloo.. Overleden 1837-05-12 te Borger.   

ii. Heideman, Hinderk Klasens. (I13250) Gedoopt 1807-04-26 te Anloo.

iii. Heideman, Aaltien Claassen. (I00524) Geboren 1809-05-02 te Anloo.    Overleden 1848-02-22 te Anloo.   

28. Bakker, Roelof Jans. (I00659) Zoon van Bakker, Jan Louwes en Thijs, Annigje. Geboren 1783-07-11 te Anloo.    Overleden 1853-01-03 te Anloo.    Huwde Bos, Eltien Alberts 1819-12-18 te Anloo.    (F00224)

29. Bos, Eltien Alberts. (I00660) Dochter van Bos, Albert Beerents en Kors, Harmpien Roelfs. Geboren 1799-01-14 te Rolde.    Overleden 1859-03-04 te Anloo.   

Kinderen van Bos, Eltien Alberts en Bakker, Roelof Jans

i. Bakker, Jan. (I00512) Geboren 1820-11-16 te Anloo.    Overleden 1903-05-29 te Anloo.   

ii. Bakker, Harmtien. (I00689) Geboren 1822-11-26 te Anloo.    Overleden 1899-04-12 te Anloo.   

iii. Bakker, Albert. (I00690) Geboren 1825-04-23 te Anloo.    Overleden 1914-01-22 te Anloo.   

iv. Bakker, Annegien. (I00691) Geboren 1827-12-14 te Anloo.    Overleden 1830-09-26 te Anloo.   

v. Bakker, Annegien. (I00692) Geboren 1830-10-05 te Anloo.    Overleden 1909-11-23 te Deurze.   

vi. Bakker, Thies. (I00693) Geboren 1833-07-26 te Anloo.    Overleden 1833-07-26 te Anloo.   

vii. Bakker, Roelof. (I00694) Geboren 1839-03-18 te Anloo.    Overleden na 1876-12-00 te Anloo.   

30. Schuring, Reinder. (I00641) Zoon van Schuring, Albert Jans en Reinders, Grietien. Geboren 1799-10-00 te Ekehaar (Rolde).    Gedoopt 1799-10-13 te Rolde. Overleden 1869-06-26 te Ekehaar (Rolde).    Huwde Meertens, Geesje Jans Hinderks 1825-05-20 te Anloo.    (F00219)

31. Meertens, Geesje Jans Hinderks. (I00658) Dochter van Meertens, Jan Hendriks en Hollander, Lummegje Roelfs. Geboren 1803-03-15 te Gieten.    Gedoopt 1803-03-20 te Gieten. Overleden 1870-05-21 te Rolde.   

Kinderen van Meertens, Geesje Jans Hinderks en Schuring, Reinder

i. Schuring, Lummigchien. (I04649) Geboren 1827-09-27 te Rolde.    Overleden 1828-01-09 te Rolde.   

ii. Schuring, Lummigje. (I00525) Geboren 1829-04-26 te Rolde.    Overleden 1898-11-08 te Anloo.   

iii. Schuring, Margje. (I04650) Geboren 1831-07-22 te Rolde.   

iv. Schuring, Jan Meertens. (I04651) Geboren 1834-01-30 te Rolde.   

v. Schuring, Albert. (I04652) Geboren 1837-06-14 te Rolde.    Overleden 1865-07-13 te Rolde.   

vi. Schuring, Hendrik. (I04653) Geboren 1839-09-13 te Rolde.    Overleden 1840-04-07 te Rolde.   

vii. Schuring, Hendrik. (I04654) Geboren 1841-03-23 te Rolde.   

viii. Schuring, Jantje. (I04655) Geboren 1845-02-08 te Rolde.   

Generatie 6

32. Minkjan, Engbert Roelofs. (I00012) Zoon van Minkjan, Roelof Jans en Jansen, Jennechien. Geboren 1733-12-20 te Den Ham (Ov).    Overleden 1803-05-10 te Den Ham (Ov).    Huwde    Roelofs, Geertje.    (F02656)Huwde tevens Valk, Janna Jurriëns 1763 te Den Ham (Ov).    (F00009)

Opmerkingen bij Minkjan, Engbert Roelofs

Bij de volkstelling van 1748 woonde Engbert niet meer bij zijn moeder en    (stief)vader. Hij was toen 15 en woonde misschien als boerenknecht in bij een    boer.

In 1765 had Jannes Herms van Heino de rechten (sloptienden) uit Mink    Jans aan de Bekkemaat in zijn bezit.    In 1765 verkoopt Jannes deze rechten    voor f 450,= aan Engbert Roelofs. Engbert leent geld ( f 600,=) bij Jan    Hendrik Dikkers à 3%. Geessien Roelofs en haar man zijn borg met    hun    bezittingen en een stuk hooiland aan de Bekkemaat in Noordmeer als onderpand.   

Eigenaar van het buurtschap Noortmeer was de (adelijke) familie Oldeniel.   

NB: Gerrit Wijlens woonde op het erf Holties, (Kippen of Kolkman) Dat is nu    Ommerweg 67.

In 1780 werd uitstel van betaling gevraagd.

In 1782 heeft    Engbert inmiddels een schuld van    143 gulden en 12 cent aan Schout Vervoert.   

In 1783 vraagt Engbert noodgedwongen surseance van betaling aan. Hij is dan    bovendien verschuldigd aan

“landschattingen” f 143=12=12½.   

In 1784 vind    nog prolongatie van Engbert’s schulden plaats.

In 1786 ging hij failliet.

Engbert ging naar het armenhuis in Den Ham.

Zijn vrouw en kinderen gingen naar Noordbarge, waar zij op het erf Tienkamp kwamen te wonen.

Engbert woont op ’t erve Minkjan in Noordmeer (Den Ham). Zijn nakomeling Grietje Tangenberg trouwt met Willem Hobers. Willems moeder wordt bij het het huwelijk van dochter Hendrikjen Hobers Willemina Minkjans genoemd, wat betekent dat zij (of haar vader) op deze boerderij geboren is. Willem Hobers en Grietjen Tangenberg hebben dus beiden een lijn met deze boerderij.

De uitbarsting van de Lakagígar (een spleetvulkaan op IJsland) in 1783 staat bekend als de grootste uitbarsting op IJsland ooit. Van 8 juli 1783 tot 7 februari 1784, totaal 9 maanden, spuwde meer dan 120 kraters lava en vuur.

De lavastroom bereikte uiteindelijk een lengte van wel 60 km. Een oppervlakte van 565 km² werd met een meters dikke laag lava bedekt. Twee kerken en vele boerderijen werden bedolven, maar wonder boven wonder zijn er geen slachtoffers gevallen door de lavastroom. De indirecte gevolgen van de uitbarsting waren wel rampzalig. Door de grootte hoeveelheden gassen die werden uitgestoten, werd IJsland in 1783 in een blauwe waas gehuld. Er werd zo’n 200 miljoen ton aan zwavelzuur de lucht in gepompt. Er wilde er geen gras meer groeien, en hierdoor (en door vergiftiging) stierven in de winter van 1783/84 zo’n 10.000 runderen, 27.000 paarden en 190.000 schapen. De jaren daarop stierf een kwart van de bevolking op IJsland door de honger.

In de zomer van 1783 waaide er een gifwolk over West-Europa, men schat dat alleen al in Groot-Brittannië 23.000 mensen overleden door deze gifwolk. Wereldwijd daalde de temperatuur ongeveer 1 graden. Door de zure regen mislukte oogsten. En in Europa brak de hongersnood uit waardoor vele mensen omkwamen. Er wordt ook wel gesteld dat de hongersnood in Europa uiteindelijk heeft geleid tot de Franse Revolutie.

Kinderen van Roelofs, Geertje en Minkjan, Engbert Roelofs

i. Minkjan, Leide Margriet Engberts. (I07808) Gedoopt 1757-05-08 te Den Ham (Ov)..

33. Valk, Janna Jurriëns. (I00061) Dochter van Valk, Jurrien Wolters en Moddejonge, Jennechien Jansen. Geboren 1741-05-21 te Den Ham (Ov).    Overleden 1812-10-06 te Noordbarge.   

Opmerkingen bij Valk, Janna Jurriëns

Zij woonde na het faillissement in 1786 en waarschijnlijk direkt vanaf 1786 in Noordbarge op het erf Tienkamp / Thyencamp.

Zij was toen 45 en leefde gescheiden van haar man, Engbert Roelofs.Haar zoons Jurriën en Roelof waren met haar mee gekomen.

Kinderen van Valk, Janna Jurriëns en Minkjan, Engbert Roelofs

i. Engberts, Jennechien. (I00066) Geboren 1765-04-04 te Den Ham (Ov).    Overleed 1765 te Den Ham (Ov).   

ii. Engberts, Jennechien. (I00067) Geboren 1766-10-26 te Den Ham (Ov).    Overleden rond 1820 te Den Ham?.   

iii. Engberts, Janna. (I00068) Geboren 1768-12-21 te Den Ham (Ov).    Overleden rond 1820 te Den Ham?.   

iv. Tienkamp, Roelof Jan Engberts. (I00011) Geboren 1771-03-06 te Den Ham (Ov).    Overleden 1830-04-10 te Peize.   

v. Engberts, Jurriën. (I00069) Geboren 1773-07-11 te Den Ham (Ov).    Overleden 1845-03-23 te Noordbarge.   

vi. Engberts, Roelof. (I00292) Geboren 1777-01-30 te Den Ham (Ov).    Overleden rond 1800 te Den Ham?.   

34. Popstra, Harmen Pieters. (I00500) Zoon van Popstra, Pieter en NN, NN. Geboren rond 1750 te Surhuisterveen.    Overleden voor 1818 te Surhuisum.    Huwde Feijes, Nieske 1773-03-07 te Surhuisterveen.    (F00165)

Opmerkingen bij Popstra, Harmen Pieters

De familienaam is mogelijk zowel Pieters als Popstra als van Aard. .

35. Feijes, Nieske. (I00501) Dochter van , Feije en , vrouw van Feije. Geboren rond 1750 te Surhuisterveen.    Overleden voor 1818 te Surhuisum.   

Kinderen van Feijes, Nieske en Popstra, Harmen Pieters

i. Popstra, Pytter. (I12465) Geboren 1773-11-27 te Surhuisterveen.    Overleden voor 1793.   

ii. Popstra, Feije Harmens. (I08343) Geboren 1779.    Overleden 1828-08-29 te Leeuwarden.   

iii. Popstra, Ymkje Harmens. (I21361) Geboren 1783.    Overleed 1827.   

iv. Popstra, Wietske Harmens. (I00060) Geboren 1785-07-11 te Surhuisum.    Overleden 1877-01-11 te Vries.   

v. Popstra, Derk Harms. (I08617) Geboren 1787 te Leek.    Overleden 1861-06-10 te Nuis.   

vi. Popstra, Hans Harmens. (I08608) Geboren 1792-05-01 te Surhuisterveen.    Overleden 1851-11-25 te Oldekerk.   

vii. Popstra, Pieter Hendriks. (I08615) Geboren 1793-05-10 te Surhuisterveen.   

viii. Popstra, Pieter Manus. (I08614) Geboren 1793-05-16 te Surhuisum.   

36. Oosting, Lucas Jans. (I00498) Zoon van Oosting, Jan Lukas en Dries, Annechien. Geboren 1759-07-12 te Vries.    Overleden 1830-07-01 te Halen.    Huwde    Boer, Geertruit Geerts.    (F00164)

Opmerkingen bij Oosting, Lucas Jans

Oosten kan een voornaam geweest zijn. Achternamen als Oost, Oosten, Oosting(h), Ooster(s),

Oosterink, Oosta, Oost(e)m Oostinga, Osinga bewijzen dat er een voornaam Oost bestaan moet

hebben. W. de Vries. in Friese Persoonsnamen. 171, vermeldt Osi, geciteerd uit het Oorkondenboek

van Groningen en Drente. J. van der Schaar, in ,,Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse

doop- en familienamen, 123 vermeldt in Noordholland Oister en Oistet, geciteerd uit de

Grafelijkheidsrekeningen van Holland onder het Henegouwsche Huis.

37. Boer, Geertruit Geerts. (I00532) Dochter van Boer, Geert Jans en Claassen, Geesje. Geboren 1754-10-27 te Rolde.    Overleden 1827-09-23 te Laaghalen.   

Opmerkingen bij Boer, Geertruit Geerts

Zij kon bij het huwelijk van haar zoon Jan niet schrijven (“verklaarden de schrijfkunst niet geleerd te hebben”)

Kinderen van Boer, Geertruit Geerts en Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Jan Lucas. (I11681) Geboren 1784-01-11 te Vries.    Overleden voor 1786.   

ii. Oosting, Jan Lucas. (I00496) Geboren 1786-01-15 te Bunne (Vries).    Overleden 1857-01-26 te Wijster.   

iii. Oosting, Geert Lucas. (I06888) Geboren 1788-11-16 te Vries.    Overleden 1841-12-16 te Assen.   

iv. Oosting, Annegien Lukas. (I07832) Geboren 1794-02-00.    Overleden na 1831.   

v. Oosting, Evert Lucas. (I00499) Geboren 1798-02-18 te Vries.    Overleed 1870 te Beilen.   

38. Schuiling, Jan Davids. (I00515) Zoon van Schuiling, David Geerts en Struik, Marchje Geerts. Geboren 1753-09-00 te Bunne (Vries).    Gedoopt 1753-09-23 te Vries.. Overleden 1812-04-23 te Vries.    Huwde    Elties, Eltien Jans.    (F00177)Huwde tevens Schuiling, Jantje Hindriks op 1804-05-06 te Vries.    (F04919)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan Davids

Waarom Jan Davids de naam Schuiling heeft gekozen is niet duidelijk. Mogelijk was zijn vrouw,

Eltje, een Schuiling. Wel kwam in Vries een familie Schuiling voor: Jan Hendriks Schuiling,

gehuwd met Mettje Reinders. Zij laten een dochter Aaltje dopen op 1-7-1783 te Vries. Mogelijk

waren zij de ouders van Eltien Jans, maar Hans Homan Free, die e.e.a. voor mij heeft uitgezocht,

heeft geen Eltien in de doopboeken van Vries gevonden. Bovendien zou haar “zuster” Mettje ruim

30 jaar jonger zijn.

Vermeld in 1798 te Bunne als weduwnaar, 49 jaar oud met 3 kinderen.

Op 12‑4‑1804 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Eltje Jans en Jan Davids te Bunne. Jan Davids hertrouwt met Jantje Hendriks. De hoofdmomber is Jan Jans te Taarloo, oom van moederszijde, de medemombers zijn Martinus Popkes te Rolde, oom van moederszijde, Jannes Davids te Yde, oom van vaderszijde en Harm Davids te Tinaarloo, oom van vaderszijde. De minderjarige kinderen zijn Marchien Jans, 24 jaar oud en Wubbechien Jans, 15 jaar oud. Er is nog een derde kind, die inmiddels is gehuwd. [SP 244 deel 3 Fol. 102 dd. 12‑4‑1804].

Op 7‑3‑1810 wordt er een momberrekening opgemaakt. Marchien Jans is dan getrouwt met Roelof Popken te Peize en Jantje Jans met Hendrik Jannes te Bunne. [SP 244 deel 3 Fol. 256 dd. 7‑3‑1810].

39. Elties, Eltien Jans. (I00606) Dochter van Elties, Jan Jans en Rijnberg, Jantje Hindriks. Geboren 1756-03-21 te Taarlo.    Overleden 1794-04-13 te Vries.   

Kinderen van Elties, Eltien Jans en Schuiling, Jan Davids

i. Schuiling, Margje Jans. (I07841) Geboren 1781-04-01 te Taarlo.   

ii. Schuiling, Jantje Jans. (I07837) Geboren 1784-04-12 te Taarlo.    Overleden 1852-03-21 te Bunne (Vries).   

iii. Schuiling, Wibbigje Jans. (I00497) Geboren 1790-03-00 te Bunne (Vries).    Overleden 1821-10-22 te Beilen.   

40. Heuker, Wilhelm. (I11852) Geboren rond 1710 te Duitsland.    Overleden rond 1790 te Hessen – Kassel (Dtsl).    Huwde van Baden, Anna Elizabeth rond 1740..    (F04228)

41. van Baden, Anna Elizabeth. (I11853) Geboren rond 1710 te Duitsland?.    Overleden rond 1790 te Hessen – Kassel (Dtsl).   

Opmerkingen bij van Baden, Anna Elizabeth

In Baden (Dtsl) bevindt zich een zilvermijn met de naam Anna Elisabeth. Deze bestaat al sinds 1291.

Mogelijk is “onze” Anna Elisabeth daarnaar vernoemd, bijvoorbeeld omdat haar vader daar werkte.

Kinderen van van Baden, Anna Elizabeth en Heuker, Wilhelm

i. Heuker, Willem. (I11848) Geboren 1741 te Hessen.    Overleden 1819-11-13 te Meppel.   

42. ten Kamp, Jan. (I21417) Geboren rond 1730.    Huwde Heinkens, Geertien rond 1748 te Den Ham (Ov).    (F07226)

43. Heinkens, Geertien. (I21418) Geboren rond 1730.   

Kinderen van Heinkens, Geertien en ten Kamp, Jan

i. van der Kamp, Peter. (I21419) Geboren 1749 te Den Ham (Ov).    Overleden 1815-10-11 te Den Ham (Ov).   

ii. van der Kamp, Margrietje Jans. (I11849) Geboren 1756 te Den Ham (Ov).    Overleden 1820-11-20 te Meppel.   

44. Biemold, Berend Harms. (I08819) Zoon van Biemold, Harm. Geboren geschat rond 1740 te Bijmholt (Dtsl).    Huwde Onbekend geschat 1770.    (F02981)

Kinderen van Onbekend en Biemold, Berend Harms

i. Bijmhold, Jan. (I08159) Geboren 1771-01-00 te Bijmholt (Dtsl).    Overleden 1862-11-25 te Vries.   

46. Lodewijks, Pieter. (I08816) Zoon van Hindriks, Lodewijk. Gedoopt 1733-02-01 te Vries. Overleden na 1778.    Huwde Lucas, Hillechien 1774-10-07 te Vries.    (F02979)Huwde tevens Hindriks, Aafje op 1764-05-06 te Vries.    (F04731)

47. Lucas, Hillechien. (I08817) Dochter van Stoffers, Lucas en Roelofs, Grietje. Geboren rond 1736 te Vries.    Overleden 1811-11-23 te Vries.   

Kinderen van Lucas, Hillechien en Lodewijks, Pieter

i. Pieters, Lodewijk. (I13436) Geboren 1775-07-30 te Vries.   

ii. Pieters, Grietien. (I09197) Geboren 1775-07-30 te Vries.    Overleden 1815-02-06 te Foxwolde (Roden).   

iii. Pieters, Aaltien. (I08160) Geboren 1777-11-16 te Vries.    Overleden 1846-05-15 te Vries.   

48. Matthijssen, Harmannus. (I00656) Geboren 1715 te Bremen (D).    Overleden na 1770-12-00 te Diepenheim ?.    Huwde ten Raa, Aleida 1739-07-09 te Amsterdam.    (F00223)

Opmerkingen bij Matthijssen, Harmannus

Harmannus Matthijssen en Aleida ten Raa wonen rond 1740 in Diepenheim. Diepenheim is een klein, zeer oud stadje in Overijssel met een eind 15de eeuwse NH-kerk. Als Harmannus in 1755 zijn zesde kind, Mannus, laat dopen, wordt in het doopboek vermeld, dat hij burgemeester is te Diepenheim.

Nu is dat niet zo heel bijzonder. In die tijd was het heel normaal, dat uit de bevolking een burgemeester aangewezen werd. In Diepenheim waren er zelfs zes. Dat weten we uit het keurboek dat de keuren van Diepenheim bevat. De keur had plaats op Petri (22 februari). Twee burgemeesters werden benoemd door de borgmannen, twee door de burgerij waarvan één door de burgerij aan de noordzijde en één door die aan de zuidzijde. Daarnaast twee burgermeesters

benoemd door de Drost van Diepenheim en Haaksbergen namens de Hoogheid. De Drost was de centrale machtsfiguur in Twente. In het raadhuis bevindt zich een unieke collectie zilveren bekers van het college van “Borchmannen en Burgemeester.

49. ten Raa, Aleida. (I00657) Dochter van ten Raa, Engbert en Michorius, Anna Thadea. Geboren 1716 te Haaksbergen.    Overleden na 1770-12-00 te Diepenheim ?.   

Kinderen van ten Raa, Aleida en Matthijssen, Harmannus

i. Matthijssen, Jan Hendrick. (I13263) Gedoopt 1739-10-11 te Amsterdam.

ii. Matthijssen, Johanna. (I13266) Gedoopt 1741-03-31 te Amsterdam.

iii. Matthijssen, Engbert. (I04358) Gedoopt 1743-12-01 te Diepenheim..

iv. Matthijssen, Johan Derk. (I04359) Gedoopt 1745-12-19 te Diepenheim..

v. Matthijssen, Hendrik. (I00654) Geboren 1750-12-28 te Diepenheim.    Overleden 1803-03-16 te Haarlem.   

vi. Matthijssen, Judica. (I04361) Gedoopt 1753-10-13 te Diepenheim..

vii. Matthijssen, Mannus. (I04362) Gedoopt 1755-11-02 te Diepenheim..

viii. Matthijssen, Antonij. (I04363) Geboren 1758-03-24 te Diepenheim.    Overleden 1843-10-13 te Diepenheim.   

ix. Matthijssen, Albertus Bernardus. (I04360) Geboren 1768-01-16 te Diepenheim.    Overleden 1830-08-14 te Haarlem.   

50. Wolthers, Wolter. (I09381) Zoon van Wolthers, Roelof en Willems, Marchien. Geboren 1727.    Overleden 1799-01-14 te Peize.    Huwde Kransen, Geugien Martinus 1750-08-09 te Peize.    (F03142)

51. Kransen, Geugien Martinus. (I09382) Dochter van Engberts, Martinus en Popken, Grietje. Geboren rond 1730.   

Kinderen van Kransen, Geugien Martinus en Wolthers, Wolter

i. Wolters, Magdalena. (I00655) Geboren 1762-10-03 te Peize.    Overleden 1821-10-11 te Haarlem.   

ii. Wolthers, Albertje. (I09383) Geboren rond 1765.   

iii. Wolthers, Jantien. (I09384) Geboren rond 1770.   

iv. Wolthers, Martinus. (I09385) Geboren rond 1775.   

v. Wolthers, Roelof. (I09386) Geboren rond 1780.   

vi. Wolthers, Grietien. (I09387) Geboren rond 1780.   

52. Heideman, Jan Geerts. (I03286) Zoon van Heideman, Geert Hendriks en Geerts, Hindrikje. Geboren 1723-10-03 te Anloo.    Overleden na 1775.    Huwde    Nijmeijer, Geesje Klaassens.    (F01027)

53. Nijmeijer, Geesje Klaassens. (I03287) Dochter van Nijmeijer, Claas Hendriks en Alerds, Jeigje. Geboren 1731-11-00 te Annen.    Gedoopt 1731-11-25 te Anloo.. Overleden na 1775.   

Kinderen van Nijmeijer, Geesje Klaassens en Heideman, Jan Geerts

i. Heideman, Claas Jans. (I00647) Geboren 1767-12-26 te Anloo.    Overleden 1836-10-12 te Anloo.   

ii. Heideman, Jeigje. (I03288) Geboren 1772-10-18 te Anloo.   

iii. Heideman, Hendrekien Jans. (I07505) Gedoopt 1775-05-08 te Anloo.. Overleden 1861-12-04 te De Haar (Assen).   

54. Berents, Hindrik. (I03289) Geboren rond 1720 te Veldhausen, Bentheim (Dtsl).    Huwde    Mensen, Aaltje.    (F01028)

55. Mensen, Aaltje. (I03290) Dochter van Jans, Mense en Jobing, Roelofje Roelofs. Geboren rond 1730 te Annen.    Overleden 1810-05-23 te Anloo.    Begraven 1810-05-28 te Anloo..

Kinderen van Mensen, Aaltje en Berents, Hindrik

i. Hindriks, Swaantje. (I00648) Gedoopt 1764-12-09 te Anloo.. Overleden 1829-06-10 te Anloo.   

56. Bakker, Jan Louwes. (I00665) Zoon van Bakker, Louwe Roelofs en Geerts, Margje. Geboren 1744-11-08 te Anloo.    Overleden 1831-06-29 te Anloo.    Huwde Thijs, Annigje 1776-05-26 te Anloo.    (F00226)

57. Thijs, Annigje. (I00666) Dochter van Oomkes, Thijs en , Aaltien. Geboren 1745-02-14 te Groningen.    Overleden 1824-03-20 te Anloo.   

Kinderen van Thijs, Annigje en Bakker, Jan Louwes

i. Bakker, Louwe Jans. (I23275) Gedoopt 1777-03-16 te Anloo. Overleden 1813-09-30 te Sappemeer.   

ii. Bakker, Thijs Jans. (I00667) Geboren 1779-05-10 te Anloo.    Overleden 1857-04-20 te Anloo.   

iii. Bakker, Roelof Jans. (I00659) Geboren 1783-07-11 te Anloo.    Overleden 1853-01-03 te Anloo.   

58. Bos, Albert Beerents. (I00661) Zoon van Bos, Berent Alberts en Jans, Claasje. Geboren rond 1759-04-25 te Oudemolen (Vries).    Overleden 1840-04-29 te Balloo.    Huwde Kors, Harmpien Roelfs 1790-05-26 te Rolde.    (F00225)

59. Kors, Harmpien Roelfs. (I00662) Dochter van Kors, Roelf Jans en Udding, Jantje Harms. Gedoopt 1762-01-24 te Anloo.. Overleden 1846-06-25 te Balloo.   

Kinderen van Kors, Harmpien Roelfs en Bos, Albert Beerents

i. Bos, Eltien Alberts. (I00660) Geboren 1799-01-14 te Rolde.    Overleden 1859-03-04 te Anloo.   

60. Schuring, Albert Jans. (I00697) Zoon van Alberts, Jan en Jacobs, Mettijen Jans. Geboren 1756-04-04 te Rolde.    Overleden 1834-06-30 te Ekehaar (Rolde).    Huwde Reinders, Grietien 1782-05-05 te Rolde.    (F00232)

61. Reinders, Grietien. (I00698) Dochter van Stevens, Reinder en Jannes, Marchje. Geboren 1756-09-00 te Peest (Norg).    Gedoopt 1756-09-05 te Norg. Overleden 1811-08-19 te Rolde.   

Kinderen van Reinders, Grietien en Schuring, Albert Jans

i. Schuring, Mettien. (I03208) Geboren 1784-05-30 te Rolde.    Overleden 1824-02-25 te Rolde.   

ii. Schuring, Marchien. (I04639) Gedoopt 1787-01-14 te Rolde..

iii. Schuring, Jantien. (I03203) Geboren 1793-03-10 te Rolde.    Overleden rond 1850 te Rolde?.   

iv. Schuring, Jan. (I04638) Gedoopt 1796-03-20 te Rolde.. Overleden 1833-03-10 te Rolde.   

v. Schuring, Reinder. (I00641) Geboren 1799-10-00 te Ekehaar (Rolde).    Overleden 1869-06-26 te Ekehaar (Rolde).   

62. Meertens, Jan Hendriks. (I00695) Zoon van Meertens, Hindrik en Kroeze, Albertien Jans. Geboren 1775 te Gieten.    Gedoopt 1775-08-05 te Gieten.. Overleden 1813-06-24 te Gieten.    Huwde Hollander, Lummegje Roelfs 1799-05-02 te Gieten.    (F00247)

63. Hollander, Lummegje Roelfs. (I00696) Dochter van Hollander, Roelof Willems en Everts, Geessien. Geboren 1775 te Gieten.    Gedoopt 1775-06-18 te Gieten.. Overleden 1833-05-08 te Gieten.   

Opmerkingen bij Hollander, Lummegje Roelfs

De toevoeging “Hollander” verbaast mij. Zowel haar vader als haar grootvader waren geboren in

Gieten. .

Kinderen van Hollander, Lummegje Roelfs en Meertens, Jan Hendriks

i. Meertens, Hindrik Jans. (I03209) Gedoopt 1800-04-20 te Gieten.

ii. Meertens, Geesje Jans Hinderks. (I00658) Geboren 1803-03-15 te Gieten.    Overleden 1870-05-21 te Rolde.   

iii. Meertens, Roelf Jans. (I23144) Gedoopt 1807-03-22 te Gieten.

Generatie 7

64. Minkjan, Roelof Jans. (I00013) Zoon van Kamermans, Jan Janssens en Engberts, Aaltje. Geboren rond 1700 te Den Ham (Ov).    Overleden rond 1740 te Den Ham (Ov).    Huwde    Jansen, Jennechien.    (F00010)

Opmerkingen bij Minkjan, Roelof Jans

Mink Jans te Noortmeer De lokatie van het erf Mink Jans is het beste

aan te duiden met het adres Ommerweg 65 (fam. Oltmans) in Noordmeer, vlak voor Den Ham. De

plaats waar nu naast de boerderij een garage annex schuur staat. Ivm afgraven van de grond is niets meer terug te vinden. Met name de heer Kleinjan heeft veel gegevens verzameld waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt.

700 Het Hof te Noortmeer kende de toepasselijke naam Noortmerinck.

Het achtervoegsel “inck” betekent: “erf van” en wijst op een hoge ouderdom en verwantschap aan het Saksische taalgebruik. “Hof” als aanduiding voor een erf, betekent, dat van daaruit de gemeenschap bestuurd werd. Het hof zal tussen 700 en 900 gesticht moeten zijn.

Op oude schattingslijsten voor 1397 (en eenmaal in 1455) is sprake van één erf. In 1397, 1419, 1427 en 1433 komt ook de naam Slijckhuis voor.

1385 Er bestond reeds een boerderij in Noortmerinc

65. Jansen, Jennechien. (I00025) Dochter van Balderhaar, Jan en NN, NN. Geboren rond 1705 te Balderhaar.    Overleden rond 1780 te Den Ham (Ov).   

Kinderen van Jansen, Jennechien en Minkjan, Roelof Jans

i. Minkjan, Geessien Roelofs. (I00065) Geboren 1730-03-19 te Den Ham (Ov).    Overleden rond 1790 te Den Ham (Ov).   

ii. Minkjan, Engbert Roelofs. (I00012) Geboren 1733-12-20 te Den Ham (Ov).    Overleden 1803-05-10 te Den Ham (Ov).   

Kinderen van Jansen, Jennechien en Geerts, Jan

i. Geertsen, Roelof. (I03680) Geboren 1744-03-04 te Den Ham (Ov).    Overleden rond 1800.   

66. Valk, Jurrien Wolters. (I00440) Zoon van Valk, Wolter Jorriëns en Grootschipper, Janna Hendriks. Gedoopt 1706-12-26 te Hellendoorn.. Overleden na 1767 te Hellendoorn.    Huwde Moddejonge, Jennechien Jansen 1731-07-15 te Den Ham (Ov).    (F00141)

Opmerkingen bij Valk, Jurrien Wolters

Jörrien Wolters Valk was schipper op de Regge, die achterin Meer stroomt. Volkstelling 1748,

Meer: Jurrien Wolters en sijn vrouw Jantje Jans; 4 Kinderen: Boven de 10 jaren: Jan, Femme;

onder de 10 jaren: Gerrit, Janna Jorrien Wolters??.

67. Moddejonge, Jennechien Jansen. (I00495) Dochter van Kamermans, Jan Janssens en Engberts, Aaltje. Geboren 1703-05-10 te Den Ham (Ov).    Overleden na 1748-04-00 te Den Ham (Ov).   

Kinderen van Moddejonge, Jennechien Jansen en Valk, Jurrien Wolters

i. Valk, Jan Jorriëns. (I00443) Geboren 1733-03-00 te Hellendoorn.    Overleden 1795-04-08 te Den Ham (Ov).   

ii. Valk, Fennigien Jorriëns. (I00442) Geboren 1737-03-03 te Hellendoorn.    Overleden na 1748 te Den Ham (Ov).   

iii. Valk, Janna Jurriëns. (I00061) Geboren 1741-05-21 te Den Ham (Ov).    Overleden 1812-10-06 te Noordbarge.   

iv. Valk, Gerrit Jorriëns. (I00444) Geboren 1743-04-05 te Den Ham (Ov).    Overleden voor 1748 te Den Ham (Ov).   

v. Valk, Gerrit Jorriëns. (I07809) Gedoopt 1748-04-15 te Den Ham (Ov)..

68. Popstra, Pieter. (I00502) Zoon van , Aart en NN, NN. Geboren geschat rond 1730 te Surhuisum.    Overleed 1800 te Surhuisum.    Huwde NN, NN geschat rond 1750..    (F00166)

69. NN, NN. (I00607)

Kinderen van NN, NN en Popstra, Pieter

i. Popstra, Harmen Pieters. (I00500) Geboren rond 1750 te Surhuisterveen.    Overleden voor 1818 te Surhuisum.   

70. , Feije. (I21362) Geboren rond 1720 te Surhuisterveen.    Relatie met , vrouw van Feije..    (F07197)

71. , vrouw van Feije. (I21363) Geboren rond 1730 te Surhuisterveen.   

Kinderen van , vrouw van Feije en , Feije

i. Feijes, Nieske. (I00501) Geboren rond 1750 te Surhuisterveen.    Overleden voor 1818 te Surhuisum.   

72. Oosting, Jan Lukas. (I06891) Zoon van Oosting, Lucas Jans en Tijmens, Jantje. Geboren 1732-12-13 te Bunne (Vries).    Overleden 1817-06-24 te Halen.    Huwde    Dries, Annechien.    (F02315)

73. Dries, Annechien. (I06892) Dochter van Roelofs, Dries en Gerrits, Swaantje. Geboren 1732-07-01 te Noordlaren.    Overleden 1797-06-01 te Tynaarloo.   

Kinderen van Dries, Annechien en Oosting, Jan Lukas

i. Oosting, Lucas Jans. (I00498) Geboren 1759-07-12 te Vries.    Overleden 1830-07-01 te Halen.   

ii. Oosting, Dries Jans. (I06155) Geboren 1762-05-16 te Vries.    Overleden 1827-10-29 te Gasselternijveen.   

iii. Oosting, Jantje Jans. (I11677) Geboren 1765-12-08 te Vries.   

iv. Oosting, Swaantje Jans. (I11678) Geboren 1769-04-30 te Vries.   

v. Oosting, Eevert Jans. (I11679) Geboren 1773-11-22 te Vries.   

vi. Oosting, Harmtje Jans. (I11680) Geboren 1778-07-06 te Bunne (Vries).   

74. Boer, Geert Jans. (I06883) Zoon van Boer, Jan en , Albertje. Geboren rond 1705 te Balloo.    Huwde    Claassen, Geesje.    (F02311)

75. Claassen, Geesje. (I06884) Geboren rond 1705 te Loon.   

Kinderen van Claassen, Geesje en Boer, Geert Jans

i. Boer, Geertruit Geerts. (I00532) Geboren 1754-10-27 te Rolde.    Overleden 1827-09-23 te Laaghalen.   

76. Schuiling, David Geerts. (I03282) Zoon van Schuiling, Geert Jans en Schuiling, Wubbigje Jans. Geboren rond 1725 te Bunne (Vries).    Overleden voor 1798 te Yde.    Huwde Struik, Marchje Geerts 1750-06-07 te Vries.    (F01026)

Opmerkingen bij Schuiling, David Geerts

In 1749 betaalt hij de liberale gift, “mede voor zijn olders”. [OSA 1110]

77. Struik, Marchje Geerts. (I03283) Dochter van Struik, Geert en Struik, vrouw van Geert. Geboren 1731-05-00 te Bunne (Vries).    Gedoopt 1731-05-27 te Vries..

Kinderen van Struik, Marchje Geerts en Schuiling, David Geerts

i. Schuiling, Jan Davids. (I00515) Geboren 1753-09-00 te Bunne (Vries).    Overleden 1812-04-23 te Vries.   

ii. Schuiling, Jannes Davids. (I13606) Geboren 1755-12-21 te Yde.    Overleden 1831-03-04 te Bunne (Vries).   

iii. Schuiling, Luichje Davids. (I13607) Gedoopt 1758-08-27 te Bunne (Vries). Overleden 1832-01-17 te Eelde.   

iv. Schuiling, Willem Davids. (I13609) Gedoopt 1761-07-26 te Bunne (Vries). Overleden 1847-03-14 te Rolde.   

v. Schuiling, Wubbechien Davids. (I11686) Geboren 1765-11-04 te Vries.    Overleden 1841-01-09 te Vries.   

vi. Schuiling, Harm Davids. (I13608) Gedoopt 1768-12-18 te Bunne (Vries). Overleden voor 1811.   

vii. Schuiling, Jantje Davids. (I13610) Gedoopt 1774-05-04 te Vries. Overleden voor 1808.   

78. Elties, Jan Jans. (I07842) Zoon van Willems, Jan en Jans, Eltje. Gedoopt 1720-04-21 te Anloo.. Overleed 1791-02-00 te Taarlo.    Huwde    Rijnberg, Jantje Hindriks.    (F02668)

79. Rijnberg, Jantje Hindriks. (I07843) Dochter van Rijnberg, Hindrik Hindriks en Nijmeijer, Geertje Hindriks. Gedoopt 1737-03-31 te Anloo.. Overleden 1808-02-12 te Taarlo.   

Kinderen van Rijnberg, Jantje Hindriks en Elties, Jan Jans

i. Elties, Eltien Jans. (I00606) Geboren 1756-03-21 te Taarlo.    Overleden 1794-04-13 te Vries.   

ii. Elties, Geertje Jans. (I07844) Gedoopt 1761-12-06 te Vries..

iii. Elties, Hindrikje Jans. (I07846) Geboren 1763-08-20 te Taarlo.    Overleden 1835-07-23 te Rolde.   

iv. Elties, Jan Jans. (I03224) Geboren 1771-03-07 te Taarlo.    Overleden 1832-11-29 te Taarlo.   

v. Elties, Hendrik. (I13922) Geboren 1775.   

88. Biemold, Harm. (I14067) Zoon van Biemold, vader van Harm en nn, moeder van Harm. Geboren rond 1710 te Bijmholt (Dtsl).    Huwde Onbekend rond 1740..    (F04971)

Kinderen van Onbekend en Biemold, Harm

i. Biemold, Berend Harms. (I08819) Geboren geschat rond 1740 te Bijmholt (Dtsl).   

92. Hindriks, Lodewijk. (I13437) Zoon van , Hindrik. Geboren rond 1700 te Vries.    Relatie met Onbekend..    (F04732)

Kinderen van Onbekend en Hindriks, Lodewijk

i. Lodewijks, Pieter. (I08816) Gedoopt 1733-02-01 te Vries. Overleden na 1778.   

94. Stoffers, Lucas. (I13438) Geboren rond 1710.    Huwde Roelofs, Grietje rond 1735..    (F04733)

95. Roelofs, Grietje. (I13439) Geboren rond 1710.   

Kinderen van Roelofs, Grietje en Stoffers, Lucas

i. Lucas, Hillechien. (I08817) Geboren rond 1736 te Vries.    Overleden 1811-11-23 te Vries.   

98. ten Raa, Engbert. (I04468) Zoon van ten Rade, Joan en to Lintelo, Joanna. Geboren rond 1680 te Haaksbergen.    Overleden na 1739.    Huwde Michorius, Anna Thadea 1705-01-18 te Haaksbergen.    (F03167)

99. Michorius, Anna Thadea. (I09475) Dochter van Michorius, Hendrik en Manten, Mechteld. Geboren rond 1683 te Winterswijk.    Overleden na 1739.   

Kinderen van Michorius, Anna Thadea en ten Raa, Engbert

i. ten Raa, Jan. (I09469) Geboren rond 1700.   

ii. ten Raa, Pieter. (I13264) Geboren rond 1710.   

iii. ten Raa, Aleida. (I00657) Geboren 1716 te Haaksbergen.    Overleden na 1770-12-00 te Diepenheim ?.   

iv. ten Raa, Hendrica. (I13265) Geboren rond 1720.   

100. Wolthers, Roelof. (I09379) Zoon van Reinders, Wolter en Snetlage, Margaretha. Geboren geschat 1690.    Overleed 1742 te Peize.    Huwde Willems, Marchien 1720-07-14 te Peize.    (F03141)

101. Willems, Marchien. (I09380) Geboren geschat 1690.    Overleden 1783-09-30 te Peize.   

Kinderen van Willems, Marchien en Wolthers, Roelof

i. Wolthers, Margaretha. (I09390) Geboren 1721.    Overleden 1804-02-18 te Peize.   

ii. Wolthers, Willem. (I09393) Geboren rond 1722.    Overleden 1792-07-23 te Peize.   

iii. Wolthers, Annechien. (I09391) Geboren rond 1725.    Overleden 1796-01-08 te Peize.   

iv. Wolthers, Hillechien. (I09392) Geboren rond 1728.    Overleden 1804-04-10 te Peize.   

v. Wolthers, Wolter. (I09381) Geboren 1727.    Overleden 1799-01-14 te Peize.   

vi. Wolthers, Grietje. (I09396) Geboren rond 1733.   

vii. Wolthers, Barelt. (I09394) Geboren 1734 te Peize.    Overleden 1812-11-02 te Groningen.   

viii. Wolthers, Harm. (I09395) Geboren 1736.    Overleden 1814-04-13 te Peize.   

102. Engberts, Martinus. (I09388) Zoon van Jans, Engbert en Martinus, Grietien. Geboren rond 1690.    Overleed 1782-11-00 te Assen.    Begraven 1782-12-01 te Assen.. Huwde Popken, Grietje rond 1730 te Peize?.    (F03143)Huwde tevens Luinge, Hilligjen op 1723-11-28 te Peize.    (F03354)

Kinderen van Luinge, Hilligjen en Engberts, Martinus

i. Martinus, Grietien. (I10119) Geboren 1724-09-24 te Peize.    Overleden 1756-04-23 te Peize.   

103. Popken, Grietje. (I09389) Dochter van Jepes, Popco en Jansen, Geugien. Geboren rond 1700.    Overleed 1780 te Assen.   

Kinderen van Popken, Grietje en Engberts, Martinus

i. Kransen, Geugien Martinus. (I09382) Geboren rond 1730.   

ii. Martinus, Popke. (I10115) Geboren 1732 te Peize.    Overleden 1809-03-06 te Peize.   

iii. Martinus, Engbert. (I10116) Geboren rond 1740 te Peize.    Overleed 1790 te Hallum (Ferwerderadeel).   

iv. Krans, Martinus Martinus. (I10117) Geboren 1747 te Peize.    Overleden 1827-02-04 te Opsterland.   

104. Heideman, Geert Hendriks. (I06644) Zoon van Heideman, Hindrik. Geboren rond 1690 te Bonnen (Gieten).    Huwde    Geerts, Hindrikje.    (F02225)

Opmerkingen bij Heideman, Geert Hendriks

SP 264 Deel 6 fol. 106

Soort akte:ontvangstbewijs op 19‑1‑1778

ontvangers:Geert Hindriks en Hindrikje Geerts van Anloo, wegens kleinzoon Jan Hindriks, bij hun in huis wonende.

Van:schulte Bottichius 55‑12‑3, 1/3 deel van de verkochte boedel van de ouders van Jan Hindriks.

105. Geerts, Hindrikje. (I06645) Dochter van Hindriks, Geert en Jans, Hilligje. Geboren 1700-02-04 te Anloo.   

Kinderen van Geerts, Hindrikje en Heideman, Geert Hendriks

i. Heideman, Jan Geerts. (I03286) Geboren 1723-10-03 te Anloo.    Overleden na 1775.   

ii. Heideman, Hindrik Geerts. (I07510) Gedoopt 1740.

iii. Heideman, Obbigje Geerts. (I13203) Geboren rond 1745 te Anloo.    Overleden na 1788.   

106. Nijmeijer, Claas Hendriks. (I03295) Zoon van Nijmeijer, Hindrik Claassen en Arents, Jantje. Geboren rond 1700 te Annen.    Huwde    Alerds, Jeigje.    (F01031)

Opmerkingen bij Nijmeijer, Claas Hendriks

Nu een speculatie: Claas is mogelijk een zoon van Hendrik Claassen Nijemeijer, ged. 7-9-1679

Anloo, geb. Eext, als z. v. Claas Roelofs Nijemeijer en Annechien Luichjes. Deze trouwen

19-10-1656 Gasselte. . Maar deze laatste verbinding is niet zeker, want er lopen in de buurt van

Anloo wel meer Nieuwmeijers rond. Alhoewel Claas als zoon van Hendrik Claassen natuurlijk wel

heel goed past. .

107. Alerds, Jeigje. (I03296) Dochter van Rabbens, Alert en Schuiling, Jantje Hendriks. Geboren 1705-02-08 te Annen.   

Opmerkingen bij Alerds, Jeigje

Zij werd ook genoemd: Aalderts. .

Kinderen van Alerds, Jeigje en Nijmeijer, Claas Hendriks

i. Nieuwmeijer, Remmelt. (I03297) Gedoopt 1738-04-20 te Anloo..

ii. Nijmeijer, Geesje Klaassens. (I03287) Geboren 1731-11-00 te Annen.    Overleden na 1775.   

110. Jans, Mense. (I03291) Zoon van Menses, Jan en Boelens, Geesje. Geboren 1691-07-00 te Annen.    Gedoopt 1691-07-08 te Anloo.. Huwde    Jobing, Roelofje Roelofs.    (F01029)

111. Jobing, Roelofje Roelofs. (I03292) Dochter van Jobing, Roelof en Jans, Annigje. Gedoopt 1692-05-01 te Anloo..

Kinderen van Jobing, Roelofje Roelofs en Jans, Mense

i. Mensen, Aaltje. (I03290) Geboren rond 1730 te Annen.    Overleden 1810-05-23 te Anloo.   

112. Bakker, Louwe Roelofs. (I00668) Zoon van Berents, Roelof en Louwes, Etje. Geboren rond 1710 te Eelde.    Overleden rond 1753 te Anloo.    Huwde Geerts, Margje 1740-04-24 te Eelde.    (F00227)

113. Geerts, Margje. (I00669) Dochter van , Geert en , Hilligje. Geboren rond 1710 te Eelde.    Overleden na 1757-12-00 te Anloo.   

Kinderen van Geerts, Margje en Bakker, Louwe Roelofs

i. Bakker, Roelof Louwes. (I00673) Geboren 1741-03-12 te Anloo.    Overleden rond 1800 te Anloo.   

ii. Bakker, Geert Louwes. (I00674) Geboren 1742-12-16 te Anloo.    Overleden rond 1800 te Anloo.   

iii. Bakker, Jan Louwes. (I00665) Geboren 1744-11-08 te Anloo.    Overleden 1831-06-29 te Anloo.   

iv. Bakker, Lukas Louwes. (I00675) Geboren 1746-06-26 te Anloo.    Overleden voor 1748-01-00 te Anloo.   

v. Bakker, Ettien Louwes. (I23276) Geboren 1747-04-09 te Anloo.    Overleden 1818-07-31 te Anloo.   

vi. Bakker, Lukas Louwes. (I00676) Geboren 1748-01-21 te Anloo.    Overleden rond 1800 te Anloo.   

vii. Bakker, Eltje Louwes. (I00677) Geboren 1749-04-07 te Anloo.    Overleden 1818-08-01 te Anloo.   

114. Oomkes, Thijs. (I23296) Geboren rond 1720.    Overleden rond 1780.    Huwde , Aaltien rond 1745..    (F08005)

115. , Aaltien. (I23297) Geboren rond 1720.    Overleden rond 1780.   

Kinderen van , Aaltien en Oomkes, Thijs

i. Thijs, Annigje. (I00666) Geboren 1745-02-14 te Groningen.    Overleden 1824-03-20 te Anloo.   

ii. Oomkes, Grietje. (I23298) Gedoopt 1749-11-02 te Groningen. Overleden rond 1800.   

116. Bos, Berent Alberts. (I13510) Zoon van Bos, Albert en Bos, vrouw van Albert. Geboren rond 1730 te Oudemolen (Vries).    Overleden na 1759.    Huwde Jans, Claasje 1758-05-15 te Vries.    (F04769)

117. Jans, Claasje. (I13511) Dochter van Willems, Jan en Jans, Eltje. Geboren 1734-06-00 te Gasteren.    Gedoopt 1734-06-10 te Anloo. Overleden na 1759.   

Kinderen van Jans, Claasje en Bos, Berent Alberts

i. Bos, Albert Beerents. (I00661) Geboren rond 1759-04-25 te Oudemolen (Vries).    Overleden 1840-04-29 te Balloo.   

118. Kors, Roelf Jans. (I00664) Zoon van Kors, Jan Jans en Houwing, Annigjen Roelofs. Gedoopt 1728-02-18 te Anloo.. Overleed 1766 te Anderen.    Huwde    Udding, Jantje Harms.    (F01987)

119. Udding, Jantje Harms. (I06054) Dochter van Udding, Harm Jans en Jobinge, Aeltje. Geboren 1727-11-00 te Eext.    Gedoopt 1727-11-30 te Anloo.. Overleed 1787 te Anderen.   

Opmerkingen bij Udding, Jantje Harms

SP 266 Deel 7 Folio 511 dd.20‑10‑1769 Mombereed en inventaris

Ouders:wijlen Roelof Cors en Jantje Uddinge van Anderen

Kinderen:7 minderjarige kinderen

h.m.:Hindrik Cors van Anderen (v.z.)

m.m.:Roelof Cors (v.z.); Lucas Udding (m.z.); Jacob Meijering (m.z.)

Jantje hertrouwt met Harm Cornelis. Er is een erf te Rolde. Er zijn goederen afkomstig uit de erfenis van Roelofje Cors.

SP 266 Deel 10 Folio 42 dd.14‑4‑1787 Inventaris

Ouders:wijlen Roelof Cors en wijlen Jantje Udding

Kinderen:7 kinderen

h.m.:Hindrik Cors van Anderen

m.m.:Roelof Cors; Jacob Meijering;

Jantien Udding is hertrouwd met Harm Cornelis.

Ook aanwezig Jan Cremer nom. ux. Hindrikje Cors, en Lambert Cors, kinderen van Roelof Cors en Jantje Udding. De andere kinderen zijn niet verschenen.

Er zijn mandelige goederen met halfbroer Cornelis Harms.

SP 264 Deel 6 fol. 497: Jantje Udding, wed. van Roelof Kars van Anderen leent van Grietje Meursing, wed. van Willem Heling 200; 100; 100 gulden op 25‑2‑1767; 22‑6‑1769; 20‑9‑1769.

SP 264 deel 7 folio 142 lening 100 van gulden door Roelof Kors en de kinderen van Hindrik Kors van Lambert Kors van Anderen dd. 1‑1‑1795. Ondertekening door Jantje Hindriks; Roelof Kors; Arent Kors; Arent Kors.

Kinderen van Udding, Jantje Harms en Kors, Roelf Jans

i. Kors, Harmpien Roelfs. (I00662) Gedoopt 1762-01-24 te Anloo.. Overleden 1846-06-25 te Balloo.   

120. Alberts, Jan. (I00699) Zoon van Jans, Albert en Lamberts, Geesje. Geboren 1729-02-00 te Deurze.    Gedoopt 1729-02-06 te Rolde. Overleden rond 1800 te Rolde.    Huwde Jacobs, Mettijen Jans 1755-06-01 te Rolde.    (F00233)

Opmerkingen bij Alberts, Jan

Ook: Schuring?.

121. Jacobs, Mettijen Jans. (I00700) Dochter van Jacobs, Jan. Geboren rond 1736 te Rolde.    Overleden 1812-09-24 te Rolde.   

Kinderen van Jacobs, Mettijen Jans en Alberts, Jan

i. Schuring, Albert Jans. (I00697) Geboren 1756-04-04 te Rolde.    Overleden 1834-06-30 te Ekehaar (Rolde).   

ii. Alberts, Jantje. (I00703) Gedoopt 1758-08-06 te Rolde.. Overleden rond 1830 te Rolde.   

iii. Schuring, Jan Jacobs. (I00704) Gedoopt 1761-12-13 te Rolde.. Overleden rond 1830 te Rolde.   

iv. Schuring, Lambert. (I00705) Gedoopt 1763-08-28 te Rolde.. Overleden 1839-05-17 te Rolde.   

122. Stevens, Reinder. (I21501) Geboren rond 1730 te Langelo (Norg).    Huwde    Jannes, Marchje.    (F07242)

123. Jannes, Marchje. (I21502) Dochter van Roelofs, Jannes en Eeuwes, IJmtien. Geboren rond 1730 te Peest (Norg).   

Kinderen van Jannes, Marchje en Stevens, Reinder

i. Vos, Jannes Reinders. (I21503) Geboren 1753-04-18 te Peest (Norg).    Overleden 1827-01-03 te Peest (Norg).   

ii. Reinders, Grietien. (I00698) Geboren 1756-09-00 te Peest (Norg).    Overleden 1811-08-19 te Rolde.   

124. Meertens, Hindrik. (I03309) Zoon van Jans, Meerten en Hogenesch, Geesjen. Gedoopt 1744-09-27 te Gieten.. Overleden 1805-11-02 te Gieten.    Huwde    Kroeze, Albertien Jans.    (F01035)

Opmerkingen bij Meertens, Hindrik

Hindrik Meertens en Albertje Jans van Gieten lenen van B.T. Willinge van Gieten 260 gulden op 29‑12‑1774.[Schultenprocotol 264 deel 6 folio 257 d.d. 29‑12‑1774] In 1775 lenen ze nogmaals 50 gulden van hem. Borg is Meerten Jans.[Schultenprocotol 264 deel 6 folio 258 d.d. 19‑10‑1775]

In het haardstedenregister te Gieten genoemd in 1784, 1794 en 1804 met 2, als timmerman. In 1797 wordt hij genoemd te Gieten op huisnr. 39, 55 jaar oud, timmerman, gehued en met twee kinderen.[OSA 1383] In 1807 Gieten wordt op huisnummer no. 43 de weduwe van Hindrik Meertens vermeld.[OSA 1513].

125. Kroeze, Albertien Jans. (I03310) Dochter van Kroeze, Jan Lamberts en Smits, Jantien Egberts. Gedoopt 1742-10-11 te Sleen.. Overleden 1812-06-20 te Gieten.   

Kinderen van Kroeze, Albertien Jans en Meertens, Hindrik

i. Meertens, Jan Hendriks. (I23142) Gedoopt 1772-03-15 te Gieten. Overleden voor 1775.   

ii. Meertens, Jan Hendriks. (I00695) Geboren 1775 te Gieten.    Overleden 1813-06-24 te Gieten.   

126. Hollander, Roelof Willems. (I03325) Zoon van Roelofs, Willem en Smit, Grietje Jacobs. Gedoopt 1748-12-22 te Gieten.. Overleed 1803.    Huwde    Everts, Geessien.    (F01042)

127. Everts, Geessien. (I03326) Dochter van Tiaarts, Evert en Hindriks, Lummichje. Geboren 1745 te Boerveen.    Gedoopt 1745-03-27 te Gasselte.. Overleed 1803 te Gieten.   

Kinderen van Everts, Geessien en Hollander, Roelof Willems

i. Hollander, Lummegje Roelfs. (I00696) Geboren 1775 te Gieten.    Overleden 1833-05-08 te Gieten.   

ii. Hollander, Willem Roelofs. (I13585) Geboren rond 1780.   

iii. Hollander, Grietje Roelofs. (I13583) Geboren 1783.   

iv. Hollander, Evert Roelofs. (I13584) Geboren 1791.   

Generatie 8

128. Kamermans, Jan Janssens. (I00014) Zoon van Kamermans, Jan en NN, Esse??. Geboren rond 1670 te Egede (Hellendoorn).    Overleden rond 1730 te Den Ham (Ov).    Huwde Engberts, Aaltje rond 1700..    (F00011)

Opmerkingen bij Kamermans, Jan Janssens

In 1711 is sprake van het erf Mink Jans op Noortmerinck te Noortmeer (of: Noortmoer). Jan, die omstreeks 1710 op het erf komt wonen, bezat òf kreeg toen die naam (Jan van Mink Jans of kort-weg: Mink Jan). Later komt de naam Jan Noortmerinck nog wel eens voor, maar deze verandert steeds vaker in Mink Jan en zo verdwijnt de naam Noortmerinck en komt Mink Jans er voor in de plaats.

Overigens heeft Jan de mogelijkheid op Mink Jans te wonen vermoedelijk te danken aan het “faillissement” van Engbert Albertsz en diens vrouw Aaltje Claasen, meijers. Zij waren pacht verschuldigd over de jaren 1682-1692, de som van 209 Caroli gulden en 18 stuiver. Omdat zij niet in staat waren deze schuld te voldoen aan h un land”heer” Joncker Arent van Oldeniel en diens welgeboren “Eheliefste”, ontvingen dezen al hun bezittingen (zie acte van cessie, blz.24).

Jans Janssens van Kamermans te Egede of Egene

Mogelijk is Jan Noortmerinck identiek aan Jan Janssens van Kamermans.

Het begrip “Kamerman” duidt op een schuurtje voor opslag van handelswaren. Mogelijk was Jan Janssens’ vader marskramer o.i.d.

129. Engberts, Aaltje. (I00062) Dochter van Alberts, Engbert en Claassen, Aaltje. Geboren 1680 te Den Ham (Ov).    Overleed 1750 te Den Ham (Ov).   

Kinderen van Engberts, Aaltje en Kamermans, Jan Janssens

i. Minkjan, Roelof Jans. (I00013) Geboren rond 1700 te Den Ham (Ov).    Overleden rond 1740 te Den Ham (Ov).   

ii. Moddejonge, Jennechien Jansen. (I00495) Geboren 1703-05-10 te Den Ham (Ov).    Overleden na 1748-04-00 te Den Ham (Ov).   

iii. Jans, Heijltjen. (I08420) Geboren 1708-04-09 te Den Ham (Ov).   

iv. Jans, Egbert. (I08421) Geboren 1710-05-11 te Den Ham (Ov).   

v. Jans, Marrije. (I00063) Geboren 1711-08-16 te Den Ham (Ov).    Overleden geschat rond 1711 te Den Ham?.   

vi. Jans, Marije. (I08422) Geboren 1712-12-04 te Den Ham (Ov).   

vii. Jans, Fennechien. (I00064) Gedoopt 1717-04-11 te Den Ham (Ov).. Overleden rond 1780 te Den Ham (Ov).   

130. Balderhaar, Jan. (I00516) Geboren rond 1660 te Uelsen (D).    Overleden rond 1750 te Balderhaar.    Huwde NN, NN geschat rond 1700..    (F00178)

131. NN, NN. (I00571) Geboren rond 1680 te Balderhaar.    Overleden rond 1750 te Balderhaar.   

Kinderen van NN, NN en Balderhaar, Jan

i. Balderhaar, Hendrik. (I11672) Geboren rond 1693 te Uelsen (D).   

ii. Balderhaar, Albert Jansen. (I11673) Geboren rond 1695 te Uelsen (D).   

iii. Jansen, Jennechien. (I00025) Geboren rond 1705 te Balderhaar.    Overleden rond 1780 te Den Ham (Ov).   

132. Valk, Wolter Jorriëns. (I00445) Zoon van Valk, Jurriën Claassen en Hulsener, Jenneken Wolters. Geboren 1667-04-19 te Eelen (Hellendoorn).    Overleden rond 1740 te Hellendoorn.    Huwde Grootschipper, Janna Hendriks 1705-05-17 te Hellendoorn.    (F00142)

133. Grootschipper, Janna Hendriks. (I00446) Dochter van Grootschipper, Hendrik Teunissen en Jansen, Fenneken. Geboren rond 1680 te Amsterdam.    Overleden rond 1750 te Hellendoorn.   

Kinderen van Grootschipper, Janna Hendriks en Valk, Wolter Jorriëns

i. Valk, Jurrien Wolters. (I00440) Gedoopt 1706-12-26 te Hellendoorn.. Overleden na 1767 te Hellendoorn.   

ii. Valk, Fenne. (I08624) Geboren geschat rond 1708.   

iii. Valk, Hendrikus Wolters. (I08625) Geboren geschat rond 1710.   

iv. Valk, Jan Wolters. (I08423) Geboren 1711-08-30 te Hellendoorn.    Overleden na 1751-05-09.   

v. Valk, Derk Wolters. (I07810) Geboren 1713-04-06 te Elen (Hellendoorn).    Overleed 1757.   

vi. Valk, Claas Wolters. (I00449) Geboren 1715-10-20 te Hellendoorn.    Overleden voor 1774 te Hellendoorn?.   

vii. Valk, Jennichje Wolters. (I07811) Geboren 1717-12-26 te Elen (Hellendoorn).    Overleden 1717-12-27.   

viii. Valk, Hendrik Wolters. (I07812) Geboren 1720-04-01 te Elen (Hellendoorn).   

134. Kamermans, Jan Janssens. (I00014)    is dezelfde persoon als [128].

135. Engberts, Aaltje. (I00062)    is dezelfde persoon als [129].

136. , Aart. (I00533) Geboren 1710 te Surhuisum.    Overleed 1780 te Surhuisum.    Huwde NN, NN geschat rond 1740..    (F00184)

137. NN, NN. (I00608)

Kinderen van NN, NN en , Aart

i. Popstra, Pieter. (I00502) Geboren geschat rond 1730 te Surhuisum.    Overleed 1800 te Surhuisum.   

144. Oosting, Lucas Jans. (I07787) Zoon van Oosting, Jan Jans en Oosting, Harmtje Reinders. Geboren rond 1700 te Vries?.    Overleden rond 1767-01-00.    Huwde Grevinge, Hillechien Everts rond 1722..    (F04918)Huwde tevens Tijmens, Jantje.    (F02650)

Kinderen van Grevinge, Hillechien Everts en Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Evert Lucas. (I13902) Geboren 1724-10-22 te Tynaarloo.    Overleden 1761-08-21 te Loppersum.   

145. Tijmens, Jantje. (I07788) Dochter van Jans, Tijmen en Jans, Hebeltje. Geboren 1698-10-00 te Gasteren.    Gedoopt 1698-10-23 te Anloo. Overleden na 1767.   

Kinderen van Tijmens, Jantje en Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Jan Lukas. (I06891) Geboren 1732-12-13 te Bunne (Vries).    Overleden 1817-06-24 te Halen.   

ii. Oosting, Roelof Lucas. (I13859) Geboren rond 1729 te Zuidlaren.    Overleden na 1773.   

iii. Oosting, Lucas. (I13916) Geboren rond 1735.    Overleden na 1784.   

146. Roelofs, Dries. (I13816) Geboren rond 1703 te Vries.    Overleden 1763-10-10 te Noordlaren.    Huwde Gerrits, Swaantje 1727 te Haren.    (F04886)

147. Gerrits, Swaantje. (I13817) Geboren rond 1700 te Noordlaren.   

Kinderen van Gerrits, Swaantje en Roelofs, Dries

i. Dries, Annechien. (I06892) Geboren 1732-07-01 te Noordlaren.    Overleden 1797-06-01 te Tynaarloo.   

148. Boer, Jan. (I13818) Geboren rond 1680 te Balloo?.    Huwde , Albertje rond 1700..    (F04887)

149. , Albertje. (I13819) Geboren rond 1680.   

Kinderen van , Albertje en Boer, Jan

i. Boer, Geert Jans. (I06883) Geboren rond 1705 te Balloo.   

152. Schuiling, Geert Jans. (I13400) Zoon van Schuiling, Jan. Geboren rond 1690.    Overleden voor 1728 te Vries?.    Huwde Ellinge, Hendrekien rond 1715..    (F04917)Huwde tevens Schuiling, Wubbigje Jans rond 1721.    (F04716)

Opmerkingen bij Schuiling, Geert Jans

Op 25‑11‑1721 zijn Hindrik Helinge, Albert Boelinge, Willem Jans Schuiling en Jan Hendriks mombers over de 3 kinderen van Geert Jans Schuiling en Hendrikien Helinge. Geert Jans hertrouwt met Wubbechien Jans. [Etstoel 14 deel 41 folio 94 d.d. 25‑11‑1721].

Op 20‑10‑1731 is Geert Jans Schuiling overleden en hertrouwt zijn weduwe Wubbechien Jans met Harm Jans van Bunne. Over de twee kinderen, die niet met name genoemd worden, wordt van vaders zijde Jan Hendriks van Zeijen als hoofdmomber aangesteld. Als medemomber wordt benoemd mr. Berent Hendriks kuiper van Beilen, eveneens van vaderszijde. Van moederzijde worden Jan Ebels van Norg en Steven Roelofs van Langeloo benoemd. Alle mombers waren zwagers van de ouders. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 115 dd 20‑10‑1731]

Op xx‑xx‑xx‑ is de de momber Willem Jans Schuiling over de kinderen uit het eerste huwelijk overleden. In zijn plaats wordt Willem Thies Bebinge, volle neef van de vader benoemd. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 18 d.d. ]

Op 19‑5‑1733 wordt er een momberrekening opgemaakt over de kinderen uit het eerste huwelijk. Hierin worden de kinderen met name genoemd: Jan, Jannes en Jantien. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 163 d.d. 19‑5‑1733] Ook op 20‑5‑1735 wordt er een momberrekening opgemaakt. Hieruit blijkt dat Jan Geerts Schuiling is    gehuwd met Egbertien Egberts, en Jantien Geerts Schuiling is gehuwd met Geert Jans Stelmaker.[Schultenprotocol 244 deel 1 folio 219 d.d. 20‑5‑1735]

Bij de laatste momberrekening is de pupil Jannes Schuiling overleden. Zijn erfenis gaat naar Wubbegien Jans, Geert Jans Stelmaker namens zijn vrouw en Jan Schuiling, ieder voor een derde deel. De rekening wordt ondertekend door “Jan Heling namens mijn vader”; Geert Jans Stelmaker, Jan Geerts Schuiling en Wubbechien Jans. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 334 d.d. 3‑5‑1738]

Etstoel Deel/folio/datum43/121/30‑11‑1728

Onderwerp:goedkeuring verkoop

Inhoud:Albert Ellinge, Hindrick Ellinge en Jan Hindricks als hoofd en medemombers van de minderjarige kinderen van wijlen Geert Schulinge en wijlen Hinderickien Ellinge, Wubbeghien Jansen laatst weduwe van genoemde Geert Schulinge als wettige voogdes van haar kinderen bij Geert verwekt, Luchien Hindericks en Jan Hindericks beide mombers over de minderjarige kinderen van hun broer Jan Hendricks, te samen erfgenamen van wijlen Willem Jansen Schulinge te Vries. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen.

Etstoel Deel/folio/datum59/110/31‑5‑1774

Eiser:Egbert Jacobs nom. ux.    Hindrikje Geers dochter van wijlen Geert Schuulinge en Wubbegijn Jans voor enige tijd overleden voor de helft tegen haar broer David Geers voor de andere helft gerechtigd tot hun erfenis.

Verweerder:David Geers

Onderwerp:panding

Inhoud:1300‑0 wegens afkooppenningen van een plaats te Bunne. Er is sprake van een halfbroer Jannes Geers.

Etstoel Deel/folio/datum43/121/30‑11‑1728

Onderwerp:goedkeuring verkoop

Inhoud:Albert Ellinge, Hindrick Ellinge en Jan Hindricks als hoofd en medemombers van de minderjarige kinderen van wijlen Geert Schulinge en wijlen Hinderickien Ellinge, Wubbeghien Jansen laatst weduwe van genoemde Geert Schulinge als wettige voogdes van haar kinderen bij Geert verwekt, Luchien Hindericks en Jan Hindericks beide mombers over de minderjarige kinderen van hun broer Jan Hendricks, te samen erfgenamen van wijlen Willem Jansen Schulinge te Vries. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen.

Etstoel Deel/folio/datum59/110/31‑5‑1774

Eiser:Egbert Jacobs nom. ux.    Hindrikje Geers dochter van wijlen Geert Schuulinge en Wubbegijn Jans voor enige tijd overleden voor de helft tegen haar broer David Geers voor de andere helft gerechtigd tot hun erfenis.

Verweerder:David Geers

Onderwerp:panding

Inhoud:1300‑0 wegens afkooppenningen van een plaats te Bunne. Er is sprake van een halfbroer Jannes Geers.

Kinderen van Ellinge, Hendrekien en Schuiling, Geert Jans

i. Schuiling, Jan Geerts. (I13896) Geboren rond 1715.   

ii. Schuiling, Jannes. (I13897) Geboren rond 1715.    Overleden voor 1738.   

iii. Schuiling, Jantien. (I13898) Geboren rond 1715.   

153. Schuiling, Wubbigje Jans. (I13401) Dochter van Schuiling, Jan Jans en Jans, Geertruid. Geboren rond 1700.    Overleden na 1738.   

Opmerkingen bij Schuiling, Wubbigje Jans

SP242 deel 1 folio 10 testament

Testators:Harm Jans Eelkes van Bunne.

Erfgenaam:zijn zuster Aaltje Jans, vrouw van Albert Gerrits, wever te Vries

Getuigen:L. Oortwijn en zijn zoon Jan Oortwijn van Vries

Plaats:Vries

Datum:17‑3‑1747

Bijzonderheden:

Herroeping van een eerder testament dd. 1743 ten voordele van zijn vrouw Wubbegje Jans en haar kinderen.

SP242 deel 1 folio 12ro langstlevende testament

Leners:Harm Jan Eelkes x Wubbigje Jans van Bunne. Geert Harms Struik van Bunne is gekozen momber

Getuigen:Jan Jans Stelmaker en Egbert Hindriks van Bunne

Plaats:Bunne

Datum:12‑4‑1747

Bijzonderheden:

Herroeping van het testament van 17‑3‑1747, en herbevestiging van het testament van 3‑3‑1743.

Kinderen van Schuiling, Wubbigje Jans en Schuiling, Geert Jans

i. Schuiling, David Geerts. (I03282) Geboren rond 1725 te Bunne (Vries).    Overleden voor 1798 te Yde.   

ii. Schuiling, Hindrikje Geerts. (I13611) Geboren rond 1725 te Bunne (Vries).    Overleden voor 1774.   

154. Struik, Geert. (I03285) Geboren rond 1700 te Vries?.    Relatie met Struik, vrouw van Geert..    (F04888)

155. Struik, vrouw van Geert. (I14035) Geboren rond 1700.   

Kinderen van Struik, vrouw van Geert en Struik, Geert

i. Struik, Marchje Geerts. (I03283) Geboren 1731-05-00 te Bunne (Vries).   

156. Willems, Jan. (I07848) Geboren rond 1690 te Gasteren?.    Overleden na 1733.    Huwde    Jans, Eltje.    (F02671)

157. Jans, Eltje. (I07849) Dochter van Gerrits, Jan en Claassen, Jantje. Geboren 1696-04-00 te Anloo.    Gedoopt 1696-04-26 te Anloo. Overleden na 1734.   

Kinderen van Jans, Eltje en Willems, Jan

i. Jans, Jantje. (I07851) Geboren te Gasteren.   

ii. Jans, Albertje. (I07850) Geboren rond 1720 te Gasteren.   

iii. Elties, Jan Jans. (I07842) Gedoopt 1720-04-21 te Anloo.. Overleed 1791-02-00 te Taarlo.   

iv. Jans, Willem. (I07852) Gedoopt 1728-06-06 te Anloo..

v. Jans, Claasje. (I13511) Geboren 1734-06-00 te Gasteren.    Overleden na 1759.   

158. Rijnberg, Hindrik Hindriks. (I07855) Zoon van Rijnberg, Hindrik en Jans, Jantje. Geboren rond 1700 te Annen.    Overleden na 1784-08-00.    Huwde    Nijmeijer, Geertje Hindriks.    (F02673)

159. Nijmeijer, Geertje Hindriks. (I07856) Dochter van Nijmeijer, Hindrik Claassen en Arents, Jantje. Geboren rond 1700 te Annen.    Overleden na 1752.   

Kinderen van Nijmeijer, Geertje Hindriks en Rijnberg, Hindrik Hindriks

i. Rijnberg, Jantje Hindriks. (I07843) Gedoopt 1737-03-31 te Anloo.. Overleden 1808-02-12 te Taarlo.   

ii. Rijnberg, Hindrik Hindriks. (I11697) Geboren rond 1745 te Annen.   

176. Biemold, vader van Harm. (I14071) Geboren rond 1680 te Bijmholt (Dtsl).    Huwde nn, moeder van Harm rond 1710..    (F04972)

177. nn, moeder van Harm. (I14072) Geboren rond 1680 te Bijmholt (Dtsl).   

Kinderen van nn, moeder van Harm en Biemold, vader van Harm

i. Biemold, Harm. (I14067) Geboren rond 1710 te Bijmholt (Dtsl).   

184. , Hindrik. (I13440) Geboren rond 1670.    Relatie met Onbekend..    (F04734)

Kinderen van Onbekend en , Hindrik

i. Hindriks, Lodewijk. (I13437) Geboren rond 1700 te Vries.   

196. ten Rade, Joan. (I04465) Zoon van ten Raede, Peter en Michorius, Gertken. Geboren rond 1630 te Haaksbergen.    Huwde to Lintelo, Joanna 1663 te Haaksbergen.    (F01418)

Opmerkingen bij ten Rade, Joan

Hij was ouderling van de Herv.kerk te Haaksbergen en provisor in 1676, 1683 en 1687. De familie

ten Raa bewoonde het huis “Het Roode Hert”.

197. to Lintelo, Joanna. (I04467) Geboren rond 1640.   

Kinderen van to Lintelo, Joanna en ten Rade, Joan

i. ten Raa, Beerent. (I04471) Geboren rond 1672 te Haaksbergen.   

ii. ten Raa, Gerrit. (I04469) Geboren rond 1660 te Haaksbergen.   

iii. ten Raa, Engbert. (I04468) Geboren rond 1680 te Haaksbergen.    Overleden na 1739.   

iv. ten Rade, Geesken. (I04466) Geboren rond 1660 te Haaksbergen.    Overleden 1750-12-14 te Haaksbergen.   

v. ten Raede, Jan. (I09471) Geboren rond 1680 te Haaksbergen.    Overleden voor 1732 te Neede.   

vi. ten Rade, Harmina. (I09472) Geboren rond 1685.   

vii. ten Rade, Peter. (I09473) Geboren rond 1690.   

198. Michorius, Hendrik. (I09476) Zoon van Michorius, Hendrik en Manten, Aaltje. Geboren rond 1650.    Overleed 1727 te Haaksbergen.    Huwde Manten, Mechteld 1683-07-10 te Haaksbergen.    (F03168)

199. Manten, Mechteld. (I09477) Geboren rond 1650.    Overleden 1718-07-03 te Haaksbergen.   

Kinderen van Manten, Mechteld en Michorius, Hendrik

i. Michorius, Anna Thadea. (I09475) Geboren rond 1683 te Winterswijk.    Overleden na 1739.   

ii. Michorius, Mechteld. (I09478) Geboren rond 1690.   

iii. Michorius, Hendrik. (I09479) Geboren rond 1695.   

iv. Michorius, Gerhardus. (I09480) Geboren rond 1690.   

v. Michorius, Maria. (I09481) Geboren rond 1685.   

vi. Michorius, Anna Lubberta. (I09482) Geboren rond 1695.   

200. Reinders, Wolter. (I09397) Zoon van Wolters, Reinder en Ebbinge, Wemeltien. Geboren 1650.    Overleed 1712-04-00 te Peize.    Huwde Snetlage, Margaretha rond 1685 te Peize.    (F03144)

201. Snetlage, Margaretha. (I09398) Dochter van Snethlage, Johannes en Ebbinge, Trijntje Barelts. Geboren 1653.    Overleed 1707-07-00 te Peize.    Begraven 1707-07-15 te Peize..

Opmerkingen bij Snetlage, Margaretha

: In het Nederland’s Patriciaat van 1977 wordt van haar vermeld dat zij uit het eerste of uit het tweede huwelijk van haar vader werd geboren. Inmiddels lijkt het meer dan waarschijnlijk dat zij uit het tweede huwelijk stamt. Niet alleen haar kinderen zijn, voor zover bekend, pas vanaf 1685 geboren, maar vooral het feit dat haar dochter Trijntje heet geeft aan dat zij een dochter van Trijntje Ebbinge was.

Kinderen van Snetlage, Margaretha en Reinders, Wolter

i. Wolters, Trijntien. (I09399) Geboren 1685 te Peize.    Overleed 1770-12-00 te Peize.   

ii. Wolters, Reinder. (I09400) Geboren rond 1685 te Peize.    Overleden 1748-09-12 te Peize.   

iii. Wolthers, Roelof. (I09379) Geboren geschat 1690.    Overleed 1742 te Peize.   

iv. Wolters, Jannes. (I09401) Geboren rond 1695.    Overleed 1765 te Groningen.   

204. Jans, Engbert. (I09417) Geboren rond 1660.    Huwde Martinus, Grietien rond 1690 te Peize.    (F03150)

205. Martinus, Grietien. (I09418) Geboren rond 1660.   

Kinderen van Martinus, Grietien en Jans, Engbert

i. Engberts, Martinus. (I09388) Geboren rond 1690.    Overleed 1782-11-00 te Assen.   

206. Jepes, Popco. (I09414) Geboren rond 1670.    Overleden 1750-12-15 te Peize.    Huwde Jansen, Geugien 1700.    (F03149)

207. Jansen, Geugien. (I09415) Geboren rond 1670.    Overleden 1748-05-03 te Peize.   

Kinderen van Jansen, Geugien en Jepes, Popco

i. Popken, Grietje. (I09389) Geboren rond 1700.    Overleed 1780 te Assen.   

ii. Popkes, Antje. (I09416) Geboren rond 1700.    Overleden 1784-04-06 te Peize.   

208. Heideman, Hindrik. (I06646) Geboren rond 1660.    Relatie met Onbekend..    (F07949)

Kinderen van Onbekend en Heideman, Hindrik

i. Heideman, Geert Hendriks. (I06644) Geboren rond 1690 te Bonnen (Gieten).   

210. Hindriks, Geert. (I13746) Zoon van Geerts, Hindrik en Jans, Annigje. Geboren voor 1667 te Anloo.    Huwde Jans, Hilligje rond 1695..    (F04858)

211. Jans, Hilligje. (I13747) Geboren rond 1670.   

Kinderen van Jans, Hilligje en Hindriks, Geert

i. Geerts, Hindrikje. (I06645) Geboren 1700-02-04 te Anloo.   

212. Nijmeijer, Hindrik Claassen. (I07857) Zoon van Nijmeijer, Claas Roelofs en Luichjens, Anne. Geboren 1679-09-00 te Eext.    Gedoopt 1679-09-07 te Anloo.. Overleed 1753-11-00 te Annen.    Huwde    Arents, Jantje.    (F02674)Huwde tevens Luijchjens, Jantje op 1743-10-20 te Anloo.    (F04878)

Opmerkingen bij Nijmeijer, Hindrik Claassen

SP 264 deel 4 folio 38: Hindrik Clasen Niemeijer x Jantje Arents van Annen lenen 600 gulden van

Jannes Hoenderken van Noordlaren dd. 19-5-1738. SP 264 deel 4 folio 67: Hindrik Clasens

Nijmeijer en huisvrouw van Annen lenen 250 gulden van diaconie van Anloo; dd. 28-1-1739. Roelof

Jans van Annen is borg. Hij ondertekent met Y SP 264 deel 4 folio 222: Hindrik Claassen x Jantje

Arents lenen 150 gulden van Jan Popken x Annegje Jans van Schipborg, dd. 1-1 -1739. Roelof Jans

is borg. SP 266 Deel 7 Folio 698 dd. 5-11-1753 Mombereed en inventaris Ouders:wijlen Hindrik

Nijmeijer en Jantje Luichjes van Annen Kinderen:Geert Nijmeijer h.m.:Claas Nijmeijer van Annen

(v.z.) m.m.:Jan Nijmeijer van Annen (v.z.); Jan Luichjens van Kropswolde (m.z.); Jan Jans van

Annen Bijzonderheden Er was geen tweede familielid van moederzijde te vinden. Er was nog wel een

halfoom, maar die woonde buiten Drenthe. Jantje hertrouwd met Claas Abrams? van Maastricht?,

“opgevoed” in Groningen. .

213. Arents, Jantje. (I07858) Dochter van Geerts, Arent en Ottens, Geesje. Gedoopt 1679 te Zuidlaren. Overleden voor 1743.   

Kinderen van Arents, Jantje en Nijmeijer, Hindrik Claassen

i. Nijmeijer, Geertje Hindriks. (I07856) Geboren rond 1700 te Annen.    Overleden na 1752.   

ii. Nijmeijer, Claas Hendriks. (I03295) Geboren rond 1700 te Annen.   

214. Rabbens, Alert. (I03298) Zoon van Remmelts, Rabbe en , Jeigje. Geboren rond 1675 te Anloo?.    Huwde Schuiling, Jantje Hendriks 1695 te Anloo?.    (F01032)

215. Schuiling, Jantje Hendriks. (I03299) Dochter van Schuiling, Hindrik Roelofs en Jans, Aeltje. Geboren rond 1673 te Anloo?.   

Kinderen van Schuiling, Jantje Hendriks en Rabbens, Alert

i. Alerts, Rabbe. (I03300) Geboren 1699 te Annen.   

ii. Aalderts, Aaltje. (I03301) Geboren 1702 te Annen.   

iii. Alerds, Jeigje. (I03296) Geboren 1705-02-08 te Annen.   

220. Menses, Jan. (I13750) Zoon van Jans, Mense en , Grietje. Geboren rond 1655.    Overleden 1692-04-15 te Anloo.    Huwde Boelens, Geesje rond 1685..    (F04860)

221. Boelens, Geesje. (I13751) Geboren rond 1660.    Overleden na 1692.   

Kinderen van Boelens, Geesje en Menses, Jan

i. Jans, Mense. (I03291) Geboren 1691-07-00 te Annen.   

222. Jobing, Roelof. (I13752) Geboren rond 1650.    Overleden voor 1699.    Huwde Jans, Annigje rond 1680..    (F04861)Huwde tevens Reinders, Niesje voor 1677.    (F04877)

223. Jans, Annigje. (I13753) Geboren rond 1655.    Overleed 1708.   

Kinderen van Jans, Annigje en Jobing, Roelof

i. Jobing, Roelofje Roelofs. (I03292) Gedoopt 1692-05-01 te Anloo..

224. Berents, Roelof. (I13512) Geboren rond 1680.    Huwde Louwes, Etje rond 1710..    (F04770)

225. Louwes, Etje. (I13513) Geboren rond 1680.   

Kinderen van Louwes, Etje en Berents, Roelof

i. Bakker, Louwe Roelofs. (I00668) Geboren rond 1710 te Eelde.    Overleden rond 1753 te Anloo.   

226. , Geert. (I13514) Geboren rond 1680.    Overleden rond 1740.    Huwde , Hilligje rond 1710..    (F04771)

227. , Hilligje. (I13515) Geboren rond 1680.   

Kinderen van , Hilligje en , Geert

i. Geerts, Margje. (I00669) Geboren rond 1710 te Eelde.    Overleden na 1757-12-00 te Anloo.   

ii. Geerts, Harm. (I00672) Geboren rond 1710 te Eelde.    Overleden rond 1780.   

232. Bos, Albert. (I13516) Geboren rond 1700.    Relatie met Bos, vrouw van Albert..    (F04772)

233. Bos, vrouw van Albert. (I14073) Geboren rond 1700.   

Kinderen van Bos, vrouw van Albert en Bos, Albert

i. Bos, Berent Alberts. (I13510) Geboren rond 1730 te Oudemolen (Vries).    Overleden na 1759.   

234. Willems, Jan. (I07848)    is dezelfde persoon als [156].

235. Jans, Eltje. (I07849)    is dezelfde persoon als [157].

236. Kors, Jan Jans. (I06056) Zoon van Korthuis, Jan Roelofs en Lamberts, Gebbigje. Geboren rond 1687-08-00 te Gasteren.    Gedoopt 1687-08-28 te Anloo. Overleden na 1728 te Anloo?.    Huwde    Houwing, Annigjen Roelofs.    (F01989)

237. Houwing, Annigjen Roelofs. (I06057) Dochter van Houwing, Roelof Jansen en Sijbering, Albertje Hendriks. Geboren 1686-11-00 te Anderen.    Gedoopt 1686-11-03 te Anloo.. Overleden na 1728 te Anloo?.   

Opmerkingen bij Houwing, Annigjen Roelofs

Annigje Roelofs Houwing wordt aangenomen als lidmaat te Anloo 25‑9‑1712.

Kinderen van Houwing, Annigjen Roelofs en Kors, Jan Jans

i. Kors, Roelf Jans. (I00664) Gedoopt 1728-02-18 te Anloo.. Overleed 1766 te Anderen.   

238. Udding, Harm Jans. (I06058) Zoon van Udding, Jan en Jans, Jantje. Geboren 1689-11-00 te Eext.    Gedoopt 1689-11-03 te Anloo.. Overleden na 1723 te Anloo?.    Huwde    Jobinge, Aeltje.    (F01990)

239. Jobinge, Aeltje. (I06059) Dochter van Jobinge, Willem en Hamming, Harmtje Jans. Geboren 1693-04-00 te Eext.    Gedoopt 1693-04-02 te Anloo.. Overleden na 1736 te Eext.   

Kinderen van Jobinge, Aeltje en Udding, Harm Jans

i. Udding, Jantje Harms. (I06054) Geboren 1727-11-00 te Eext.    Overleed 1787 te Anderen.   

240. Jans, Albert. (I13519) Geboren rond 1700 te Deurze.    Huwde Lamberts, Geesje 1726-06-02 te Rolde.    (F04774)

241. Lamberts, Geesje. (I13520) Geboren rond 1700 te Peelo (Assen).   

Kinderen van Lamberts, Geesje en Jans, Albert

i. Alberts, Jan. (I00699) Geboren 1729-02-00 te Deurze.    Overleden rond 1800 te Rolde.   

242. Jacobs, Jan. (I00702) Geboren rond 1700 te Rolde.    Overleden rond 1770 te Rolde.    Relatie met Onbekend..    (F04973)

Kinderen van Onbekend en Jacobs, Jan

i. Jacobs, Mettijen Jans. (I00700) Geboren rond 1736 te Rolde.    Overleden 1812-09-24 te Rolde.   

246. Roelofs, Jannes. (I21504) Geboren rond 1700 te Peest (Norg).    Huwde Eeuwes, IJmtien rond 1725 te Norg?.    (F07243)

247. Eeuwes, IJmtien. (I21505) Geboren rond 1700 te Peest (Norg).   

Kinderen van Eeuwes, IJmtien en Roelofs, Jannes

i. Jannis, Albert. (I21506) Geboren 1725 te Peest (Norg).    Overleed 1778 te Norg.   

ii. Jannis, Roelof. (I21507) Geboren rond 1725 te Peest (Norg).   

iii. Jannes, Marchje. (I21502) Geboren rond 1730 te Peest (Norg).   

248. Jans, Meerten. (I03311) Zoon van Meertens, Jan. Geboren rond 1712 te Gieten?.    Overleden 1776-04-02 te Gieten.    Huwde    Hogenesch, Geesjen.    (F01036)

Opmerkingen bij Jans, Meerten

Lidmaat te Gieten op 05-07-1744.

Hij wordt genoemd in het haardstedenregister van Gieten in 1742, 1754, 1764 en 1774: 2, keuter en timmerman. In 1749 te Gieten genoemd.[OSA 1110].

In een getuigenverklaring van 1752 wordt hij als 40 jaar oud omschreven.[Etstoel dossier 134 d.d. 24‑3‑1752]. Zijn vrouw is dan ruim 40 jaar.

249. Hogenesch, Geesjen. (I03312) Dochter van Hogenesch, Hindrik Jans en Udding, Geesien. Geboren rond 1710 te Gieten.    Overleed 1794-09-00 te Gieten.    Begraven 1794-09-21 te Gieten..

Opmerkingen bij Hogenesch, Geesjen

Geesje Hogenesch wordt aangenomen als lidmaat te Gieten op 19‑4‑1737.

Kinderen van Hogenesch, Geesjen en Jans, Meerten

i. Meertens, Jan. (I03313) Gedoopt 1741-05-03 te Gieten. Overleed 1769-04-00 te Gieten.   

ii. Meertens, Hindrik. (I03309) Gedoopt 1744-09-27 te Gieten.. Overleden 1805-11-02 te Gieten.   

250. Kroeze, Jan Lamberts. (I03321) Zoon van Derks, Lambert en Croesen, Albertje Hendriks. Gedoopt 1717-03-23 te Ruinen.. Overleden 1789-01-15 te Gasselternijveen.    Huwde    Smits, Jantien Egberts.    (F01040)

251. Smits, Jantien Egberts. (I03322) Dochter van Smits, Egbert Koops en Nijenschuttrups, Grietje. Geboren rond 1716 te Sleen.    Overleden 1790-07-23 te Gasselternijveen.   

Kinderen van Smits, Jantien Egberts en Kroeze, Jan Lamberts

i. Kroeze, Albertien Jans. (I03310) Gedoopt 1742-10-11 te Sleen.. Overleden 1812-06-20 te Gieten.   

252. Roelofs, Willem. (I03327) Geboren rond 1723 te Gieten.    Overleden na 1764.    Huwde Smit, Grietje Jacobs 1748-03-24 te Gieten.    (F01043)

253. Smit, Grietje Jacobs. (I03328) Dochter van Smit, Jacob Jans en Abbring, Riemina. Geboren 1720-09-00 te Scheemter Hammerik.    Gedoopt 1720-09-22 te Nieuw Scheemda. Overleden na 1774.   

Kinderen van Smit, Grietje Jacobs en Roelofs, Willem

i. Hollander, Roelof Willems. (I03325) Gedoopt 1748-12-22 te Gieten.. Overleed 1803.   

254. Tiaarts, Evert. (I03329) Zoon van Carels, Tiaart en Jans, Geesje. Geboren rond 1714 te Gasselternijveen.    Huwde    Hindriks, Lummichje.    (F01044)

255. Hindriks, Lummichje. (I03330) Dochter van Sickens, Hendrik en Lamberts, Marrechien. Gedoopt 1703-07-22 te Gasselternijveen..

Kinderen van Hindriks, Lummichje en Tiaarts, Evert

i. Everts, Geessien. (I03326) Geboren 1745 te Boerveen.    Overleed 1803 te Gieten.   

Generatie 9

256. Kamermans, Jan. (I00494) Zoon van Kamerman, Asse. Geboren rond 1650 te Egede (Hellendoorn).    Overleden rond 1700 te Egede (Hellendoorn).    Huwde NN, Esse?? geschat rond 1670..    (F00162)

Opmerkingen bij Kamermans, Jan

Naam ook: van Kamermans en Kamerman.

257. NN, Esse??. (I00534) Geboren 1650 te Egede (Hellendoorn).    Overleed 1730 te Egede (Hellendoorn).   

Opmerkingen bij NN, Esse??

Bij de Volkstelling van 1724 in Egede werd genoemd: No 6. De Weduwe Kamermans. Tevens Schoonsoon

Leefert Hendriks, huijsv. Derkjen Esen Kinderen onder tien jaar Hendrikjen en Geertjen.

Kinderen van NN, Esse?? en Kamermans, Jan

i. Kamerman, Asse Jansen. (I07813) Geboren rond 1685 te Egede (Hellendoorn).    Overleden rond 1735.   

ii. Kamermans, Jan Janssens. (I00014) Geboren rond 1670 te Egede (Hellendoorn).    Overleden rond 1730 te Den Ham (Ov).   

258. Alberts, Engbert. (I00517) Zoon van , Albert en NN, NN. Geboren 1650 te Den Ham (Ov).    Overleed 1700 te Den Ham (Ov).    Huwde Claassen, Aaltje geschat rond 1680..    (F00179)

Opmerkingen bij Alberts, Engbert

Uit te zoeken: Een tijdgenoot van Engbert Alberts was Egbert Kamermans uit Junne. Is dit dezelfde

persoon?.

259. Claassen, Aaltje. (I00536) Dochter van , Claas en NN, NN. Geboren 1650 te Den Ham (Ov).    Overleed 1700 te Den Ham (Ov).   

Kinderen van Claassen, Aaltje en Alberts, Engbert

i. Engberts, Aaltje. (I00062) Geboren 1680 te Den Ham (Ov).    Overleed 1750 te Den Ham (Ov).   

264. Valk, Jurriën Claassen. (I00450) Zoon van Valck, Claes Jurriëns en NN, Jenne. Geboren 1627-05-20 te Hellendoorn.    Overleden rond 1700 te Hellendoorn.    Huwde Hulsener, Jenneken Wolters 1663 te Hellendoorn.    (F00145)

265. Hulsener, Jenneken Wolters. (I00451) Dochter van Hulsener, Wolter Geerts en Hermens, Marije. Geboren 1630.    Overleed 1700 te Hellendoorn.   

Kinderen van Hulsener, Jenneken Wolters en Valk, Jurriën Claassen

i. Valk, Claas Jorriens. (I00455) Geboren rond 1665 te Hellendoorn.    Overleden geschat rond 1730 te Hellendoorn.   

ii. Valk, Wolter Jorriëns. (I00445) Geboren 1667-04-19 te Eelen (Hellendoorn).    Overleden rond 1740 te Hellendoorn.   

iii. Valk, Fenne. (I08626) Geboren 1669 te Eelen (Hellendoorn).    Overleden na 1748.   

iv. Valk, Derkje Jorriens. (I00454) Geboren rond 1670 te Hellendoorn.    Overleed 1750 te Hellendoorn.   

v. Valk, kind 1. (I08627) Geboren 1671-12-17 te Hellendoorn.   

vi. Valk, kind 2. (I08628) Geboren 1676-05-24 te Hellendoorn.   

vii. Valk, Jannes Jurriëns. (I08629) Geboren geschat rond 1680.   

266. Grootschipper, Hendrik Teunissen. (I00447) Zoon van Grootschipper, Teunis Willems en Jansen, Fenneken. Geboren rond 1650 te Elen (Hellendoorn).    Overleden rond 1720 te Elen (Hellendoorn).    Huwde Jansen, Fenneken 1670-03-20 te Hellendoorn.    (F02403)Huwde tevens Nahuys, Jenneken Hendriks.    (F00143)

Kinderen van Nahuys, Jenneken Hendriks en Grootschipper, Hendrik Teunissen

i. Grootschipper, kind. (I08635) Geboren 1701-09-11 te Hellendoorn.   

ii. Grootschipper, Derk Hendriks. (I08636) Geboren 1706-05-02 te Hellendoorn.   

267. Jansen, Fenneken. (I07096) Dochter van Wolters, Jan en Laurens, Evertje. Geboren rond 1650 te Elen (Hellendoorn).    Overleden voor 1700 te Elen (Hellendoorn).   

Kinderen van Jansen, Fenneken en Grootschipper, Hendrik Teunissen

i. Grootschipper, Teunis Hendriks. (I08630) Geboren 1671-04-24 te Hellendoorn.    Overleden voor 1685.   

ii. Grootschipper, Janna Hendriks. (I00446) Geboren rond 1680 te Amsterdam.    Overleden rond 1750 te Hellendoorn.   

iii. Grootschipper, Geesje Hendriks. (I08631) Geboren 1683-12-23 te Hellendoorn.   

iv. Grootschipper, Teunis Hendriks. (I08632) Geboren 1685-06-21 te Hellendoorn.    Overleden rond 1740.   

v. Grootschipper, Derkje Hendriks. (I08633) Geboren 1691-10-02 te Hellendoorn.    Overleden rond 1750.   

vi. Grootschipper, Fennigje Hendriks. (I08634) Geboren rond 1695 te Eelen (Hellendoorn).    Overleden na 1748.   

268. Kamermans, Jan. (I00494)    is dezelfde persoon als [256].

269. NN, Esse??. (I00534)    is dezelfde persoon als [257].

270. Alberts, Engbert. (I00517)    is dezelfde persoon als [258].

271. Claassen, Aaltje. (I00536)    is dezelfde persoon als [259].

288. Oosting, Jan Jans. (I13820) Zoon van Oosting, Jan. Geboren rond 1670.    Overleden na 1742.    Huwde Oosting, Harmtje Reinders rond 1700..    (F04889)

289. Oosting, Harmtje Reinders. (I13821) Dochter van Oosting, Reinder. Geboren rond 1670.   

Kinderen van Oosting, Harmtje Reinders en Oosting, Jan Jans

i. Oosting, Lucas Jans. (I07787) Geboren rond 1700 te Vries?.    Overleden rond 1767-01-00.   

290. Jans, Tijmen. (I13823) Zoon van Tijmens, Jan en , Willemtje. Geboren rond 1665 te Gasteren?.    Overleden na 1737 te Schipborg (Anloo).    Huwde Jans, Hebeltje rond 1700..    (F04891)

291. Jans, Hebeltje. (I13824) Geboren rond 1665.    Overleden voor 1737 te Schipborg (Anloo).   

Kinderen van Jans, Hebeltje en Jans, Tijmen

i. Tijmens, Jantje. (I07788) Geboren 1698-10-00 te Gasteren.    Overleden na 1767.   

ii. Tijmens, Jan. (I13825) Geboren rond 1710.   

304. Schuiling, Jan. (I13964) Geboren rond 1655.    Relatie met Onbekend..    (F04932)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan

In de grondschattingsregisters wordt te Zeijen een Jan Schuiling genoemd, en aangeslagen voor 12.549,‑. Ook in 1642 en 1646 wordt te Donderen Albert Tijs genoemd als meijer van Jan Schuiling. Mogelijk betreft het hier de vader of grootvader van deze Jan Schuiling.

Kinderen van Onbekend en Schuiling, Jan

i. Schuiling, Geesje Jans. (I13966) Geboren rond 1680.    Overleden voor 1730-09-00 te Zeijen.   

ii. Schuiling, Geert Jans. (I13400) Geboren rond 1690.    Overleden voor 1728 te Vries?.   

iii. Schuiling, Willem Jans. (I13967) Geboren rond 1690.    Overleden voor 1728.   

306. Schuiling, Jan Jans. (I13402) Zoon van Schuiling, Jan Roelofs en Luichjens, Roelofje. Geboren rond 1655.    Overleed 1703.    Huwde Jans, Geertruid 1685 te Annen?.    (F04717)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan Jans

In de grondschattingsregisters wordt te Zeijen een Jan Schuiling genoemd, en aangeslagen voor 12.549,‑. Ook in 1642 en 1646 wordt te Donderen Albert Tijs genoemd als meijer van Jan Schuiling. Mogelijk betreft het hier de vader of grootvader van deze Jan Schuiling.

307. Jans, Geertruid. (I03308) Geboren rond 1660.   

Kinderen van Jans, Geertruid en Schuiling, Jan Jans

i. Schuiling, Geesje Jans. (I13612) Geboren rond 1680.   

ii. Schuiling, Egbert Jans. (I29877) Geboren rond 1685.    Overleed 1770.   

iii. Schuiling, Jeichien Jans. (I29884) Geboren 1686.    Overleed 1737.   

iv. Schuiling, Luichjen Jans. (I29885) Geboren 1688.    Overleed 1764.   

v. Schuiling, dochter. (I13970) Geboren rond 1690.   

vi. Schuiling, Roelof Jans. (I29886) Geboren 1691.   

vii. Schuiling, Jantjen. (I13899) Geboren 1693-11-19 te Annen.   

viii. Schuiling, Jan Jans. (I13869) Geboren 1695-11-17 te Annen.   

ix. Schuiling, Willem Jans. (I13613) Geboren 1698-01-09 te Annen.    Overleed 1728-11-00.   

x. Schuiling, Wubbigje Jans. (I13401) Geboren rond 1700.    Overleden na 1738.   

xi. Schuiling, Jan Jans. (I13870) Geboren 1700-01-21 te Annen.   

xii. Schuiling, Roeloffien Jans. (I29887) Geboren 1701.    Overleed 1701.   

xiii. Schuiling, Roeloffien Jans. (I29888) Geboren 1703.   

314. Gerrits, Jan. (I13521) Geboren rond 1670.    Huwde Claassen, Jantje rond 1695..    (F04775)

315. Claassen, Jantje. (I13522) Geboren rond 1670.   

Kinderen van Claassen, Jantje en Gerrits, Jan

i. Jans, Eltje. (I07849) Geboren 1696-04-00 te Anloo.    Overleden na 1734.   

316. Rijnberg, Hindrik. (I07853) Zoon van Rijnberg, Jan Hindriks en Jans, Hindrikje. Geboren rond 1660.    Huwde    Jans, Jantje.    (F02672)

317. Jans, Jantje. (I07854) Geboren rond 1660.   

Kinderen van Jans, Jantje en Rijnberg, Hindrik

i. Rijnberg, Hindrik Hindriks. (I07855) Geboren rond 1700 te Annen.    Overleden na 1784-08-00.   

318. Nijmeijer, Hindrik Claassen. (I07857)    is dezelfde persoon als [212].

319. Arents, Jantje. (I07858)    is dezelfde persoon als [213].

392. ten Raede, Peter. (I04470) Geboren 1595 te Haaksbergen.    Overleed 1677.    Huwde Michorius, Gertken rond 1630..    (F03164)

Opmerkingen bij ten Raede, Peter

Peter ten Raa (ook: ten Rade) was belastingpachter in 1619, 1627 en 1638 en Holrigter van

Holthuizen. .

393. Michorius, Gertken. (I09502) Geboren rond 1590.    Overleed 1662 te Haaksbergen.   

Kinderen van Michorius, Gertken en ten Raede, Peter

i. ten Rade, Joan. (I04465) Geboren rond 1630 te Haaksbergen.   

396. Michorius, Hendrik. (I09483) Zoon van Michorius, Hendrik en Nykerck, Johanna. Geboren rond 1610 te Haaksbergen.    Huwde Manten, Aaltje rond 1650..    (F03169)

397. Manten, Aaltje. (I09484) Geboren rond 1630.   

Kinderen van Manten, Aaltje en Michorius, Hendrik

i. Michorius, Hendrik. (I09476) Geboren rond 1650.    Overleed 1727 te Haaksbergen.   

ii. Michorius, Engelbert. (I09495) Geboren rond 1660.   

iii. Michorius, Maria. (I09496) Geboren rond 1650.   

iv. Michorius, Geesken. (I09497) Geboren rond 1660.   

v. Michorius, Jan. (I09498) Geboren rond 1650.   

vi. Michorius, Barthold. (I09499) Geboren rond 1660.   

400. Wolters, Reinder. (I09403) Zoon van Allerts, Wolter en Luinge, Catharina. Geboren rond 1615.    Overleed 1680.    Huwde Ebbinge, Wemeltien rond 1660 te Peize?.    (F03146)

401. Ebbinge, Wemeltien. (I09405) Dochter van Ebbinge, Barelt Harmens en Schuiringe, Jansje Wichers. Geboren 1630.    Begraven 1712-12-31..

Kinderen van Ebbinge, Wemeltien en Wolters, Reinder

i. Reinders, Wolter. (I09397) Geboren 1650.    Overleed 1712-04-00 te Peize.   

ii. Luinge, Trijntje. (I09420) Geboren rond 1660.   

iii. Luinge Noord, Roelof. (I09406) Geboren rond 1665 te Peize?.    Overleden 1726-11-21 te Peize.   

402. Snethlage, Johannes. (I09421) Zoon van Snethlage, Wilhelmus en Rump, Margaretha. Geboren 1609-02-21 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden 1672-12-21 te Peize.    Huwde Ebbinge, Trijntje Barelts 1653 te Peize.    (F03151)

403. Ebbinge, Trijntje Barelts. (I09422) Dochter van Ebbinge, Barelt Harmens en Schuiringe, Jansje Wichers. Geboren rond 1615 te Peize?.    Overleden na 1666.   

Opmerkingen bij Ebbinge, Trijntje Barelts

In 1654 wordt een zaak voor de Etsoel aangespannen door Albert Allershoff en consorten als mombers over de zoon van wijlen Abel Bavinck en wijlen Jantjen Grevinge tegen Johannes Sneetlage, predikant te Peize wegens zijn tegenwoordige huisvrouw Trijntjen Ebbinge over de erfenis van Abel Bavinck. De zoon zou universeel erfgenaam zijn van zijn vader, maar de verweerder beroept zich op het huwelijkscontract tussen Abel Bavinck en Trijntjen Ebbinge, waaruit zou blijken dat zij mede-erfgename is. In een vervolgzaak in 1657 wordt de zoon vermeld als Jan Abels en als datum van het huwelijkscontract 26-8-1644. Er is sprake van een moltpacht geschonken door Barelt Ebbinge en de erfenis van Frerijck Ebbinge, broer van Trijntje Ebbinge.

Kinderen van Ebbinge, Trijntje Barelts en Snethlage, Johannes

i. Snetlage, Margaretha. (I09398) Geboren 1653.    Overleed 1707-07-00 te Peize.   

ii. Snetlage, Wilhelmus. (I09424) Geboren 1654 te Peize.   

iii. Snetlage, Wemeltien. (I09423) Geboren rond 1665.    Overleden na 1710.   

iv. Snetlage, Samuel. (I09425) Geboren 1666-07-14 te Peize.    Overleden 1690-03-10 te Peize.   

420. Geerts, Hindrik. (I13754) Geboren rond 1640.    Overleden voor 1699 te Anloo.    Huwde Jans, Annigje rond 1675..    (F04862)Huwde tevens Fockes, Albertje rond 1680.    (F04876)

Kinderen van Fockes, Albertje en Geerts, Hindrik

i. Hendriks, Aaltien. (I13779) Geboren rond 1680.   

ii. Hendriks, Jantien. (I13780) Geboren rond 1680.   

iii. Hendriks, Jan. (I13781) Geboren rond 1680.   

421. Jans, Annigje. (I13755) Geboren rond 1640.    Overleden voor 1680.   

Kinderen van Jans, Annigje en Geerts, Hindrik

i. Hindriks, Geert. (I13746) Geboren voor 1667 te Anloo.   

424. Nijmeijer, Claas Roelofs. (I07861) Zoon van Nijmeijer, Roelof. Geboren rond 1631 te Gasselte.    Overleden na 1679.    Huwde    Luichjens, Anne.    (F02676)

425. Luichjens, Anne. (I07862) Geboren rond 1631 te Gasselte.    Overleden na 1679.   

Kinderen van Luichjens, Anne en Nijmeijer, Claas Roelofs

i. Nijmeijer, Roelof Clasens. (I13940) Geboren 1658-07-18 te Gasselte.   

ii. Nijmeijer, Jan Klaessens. (I13839) Geboren rond 1660 te Anloo?.   

iii. Nijmeijer, Lammechijn Claessens. (I13941) Gedoopt 1677-04-01 te Anloo.

iv. Nijmeijer, Hindrik Claassen. (I07857) Geboren 1679-09-00 te Eext.    Overleed 1753-11-00 te Annen.   

426. Geerts, Arent. (I07863) Geboren rond 1650 te Zuidlaren.    Overleden na 1680.    Huwde Ottens, Geesje 1678.    (F02677)

Opmerkingen bij Geerts, Arent

Arent Geerts en Geesje Ottens worden lidmaat te Zuidlaren in 1680.

Geesje Ottens is lidmaat te Zuidlaren op 22‑5‑1729.

427. Ottens, Geesje. (I07864) Dochter van Mulder, Otto Roelofs en Baving, Hille. Geboren rond 1660 te Zuidlaarderveen.    Overleden na 1729.   

Kinderen van Ottens, Geesje en Geerts, Arent

i. Arents, Jantje. (I07858) Gedoopt 1679 te Zuidlaren. Overleden voor 1743.   

428. Remmelts, Rabbe. (I13756) Geboren rond 1630 te Annen?.    Huwde , Jeigje rond 1670..    (F04863)

429. , Jeigje. (I13757) Geboren rond 1630.   

Opmerkingen bij , Jeigje

Naam aangenomen op grond vernoeming kleinkinderen.

Kinderen van , Jeigje en Remmelts, Rabbe

i. Rabbens, Alert. (I03298) Geboren rond 1675 te Anloo?.   

430. Schuiling, Hindrik Roelofs. (I03302) Zoon van Schuiling, Roelof Jans en , Egbertje. Geboren rond 1640 te Anloo?.    Overleden na 1706 te Annen.    Huwde    Jans, Aeltje.    (F01033)

431. Jans, Aeltje. (I03303) Dochter van Gosen, Jan Barelts en , Grietje. Geboren rond 1640 te Anloo?.    Overleed 1686-04-00 te Annen.   

Kinderen van Jans, Aeltje en Schuiling, Hindrik Roelofs

i. Schuiling, Egbertje. (I13960) Geboren rond 1660.   

ii. Schuiling, Jan Barelts. (I13961) Geboren rond 1661 te Annen.   

iii. Schuiling, Jan. (I13962) Geboren 1670.   

iv. Schuiling, Jantje Hendriks. (I03299) Geboren rond 1673 te Anloo?.   

v. Schuiling, Grietje Hindriks. (I03304) Geboren rond 1675 te Annen?.   

vi. Schuiling, Roelofje. (I03305) Geboren 1678-07-28 te Annen.    Overleed 1688-02-00 te Annen.   

440. Jans, Mense. (I13758) Geboren rond 1615 te Anloo?.    Huwde , Grietje rond 1640..    (F04864)

441. , Grietje. (I13759) Geboren rond 1615.    Overleden 1687-01-05 te Anloo.   

Kinderen van , Grietje en Jans, Mense

i. Menses, Jan. (I13750) Geboren rond 1655.    Overleden 1692-04-15 te Anloo.   

470. Gerrits, Jan. (I13521)    is dezelfde persoon als [314].

471. Claassen, Jantje. (I13522)    is dezelfde persoon als [315].

472. Korthuis, Jan Roelofs. (I13523) Zoon van Korthuis, Roelof. Geboren rond 1660.    Huwde Lamberts, Gebbigje rond 1685..    (F04776)

473. Lamberts, Gebbigje. (I13524) Geboren rond 1660.    Overleden na 1712.   

Kinderen van Lamberts, Gebbigje en Korthuis, Jan Roelofs

i. Kors, Jan Jans. (I06056) Geboren rond 1687-08-00 te Gasteren.    Overleden na 1728 te Anloo?.   

474. Houwing, Roelof Jansen. (I06068) Zoon van Houwing, Jan en Houwing, Annigje. Geboren rond 1655 te Weerdinge.    Overleden 1727-07-13 te Anderen.    Huwde    Sijbering, Albertje Hendriks.    (F01994)

Opmerkingen bij Houwing, Roelof Jansen

Genoemd met een vol erf in het haardstedenregister te Anderen in 1692, 1693, 1694.

Circa 1700 waren Roelof Houwing en Albertje lidmaat te Anloo, wonende te Anderen.

Roelof Gerrijds Quants als schatbeurder van Emmen is op 12‑7‑1735 eiser tegen Jan Houwinge en Roelof Houwinge beide van Anderen, Jan Coerts mede van Anderen weduwe van Anneghien Houwinge voor zich en zijn minderjarige kinderen, Hobe Hoben nom. ux. Roeloffien Houwinge te Amen, Jantien Houwinge, Aaltien Houwinge en Hinderickien Houwinge, alle drie te Anderen, te samen kinderen of kindskinderen van wijlen Roelof Houwinge. Het betreft betaling van de grondschattingenen van het Spijcker te Weerdinge, door Roelof Houwinge in 1688 vrij van schattingen verkocht. Aaltien Houwinge is daar in een proces in 1730 over aangesproken. Volgens verweerder moeten de representanten van Jan Houwinge aangesproken worden. De schatbeurder krijgt ongelijk.[DA Etstoel 14 deel 44 folio 216v d.d. 12‑7‑1735].

475. Sijbering, Albertje Hendriks. (I06069) Geboren rond 1660 te Anderen.    Overleden 1727-07-13 te Anderen.   

Kinderen van Sijbering, Albertje Hendriks en Houwing, Roelof Jansen

i. Houwing, Annigjen Roelofs. (I06057) Geboren 1686-11-00 te Anderen.    Overleden na 1728 te Anloo?.   

476. Udding, Jan. (I06060) Zoon van Udding, Willem en Rebbers, Geese Roelofs. Geboren rond 1666 te Eext.    Huwde    Jans, Jantje.    (F01991)

Opmerkingen bij Udding, Jan

Ouders onzeker. In de lidmatenlijst van 1700 wordt hij direct achter Willem Udding genoemd, evenals Grietje Udding.

477. Jans, Jantje. (I06061) Geboren rond 1670 te Gasselte.   

Kinderen van Jans, Jantje en Udding, Jan

i. Udding, Harm Jans. (I06058) Geboren 1689-11-00 te Eext.    Overleden na 1723 te Anloo?.   

478. Jobinge, Willem. (I06080) Zoon van Jobinge, Harmen en Meijering, Harmtje. Geboren rond 1650 te Eext.    Overleden na 1718.    Huwde Hamming, Harmtje Jans 1685 te Eext.    (F01999)

Opmerkingen bij Jobinge, Willem

Willem Jobing is op 18‑11‑1681 eiser tegen Evert Hindriks Mulder. De verweerder heeft eiser ten huize van Harm Willems te Eext uitgescholden

van een `micke’.[Etstoel 14 deel 25 folio 17 d.d. 8‑11‑1681] Op zijn beurt is Evert eiser tegen Willem wegens het schelden en gooien met een bierpul.[Etstoel 14 deel 25 folio 18 d.d. 8‑11‑1681]

Voor het laatst wordt hij genoemd in 1718 als ondertekenaar van een willekeur.[Schultenprotocol 264 deel 3 folio 70 d.d. 9‑12‑1718].

479. Hamming, Harmtje Jans. (I06081) Dochter van Hamming, Jan en Meijers, Aaltje Jans. Geboren rond 1660 te Eext.    Overleden 1705-01-18 te Eext.   

Kinderen van Hamming, Harmtje Jans en Jobinge, Willem

i. Jobinge, Aeltje. (I06059) Geboren 1693-04-00 te Eext.    Overleden na 1736 te Eext.   

496. Meertens, Jan. (I26076) Geboren rond 1680.    Overleed 1769.    Relatie met Onbekend..    (F08928)

Kinderen van Onbekend en Meertens, Jan

i. Jans, Meerten. (I03311) Geboren rond 1712 te Gieten?.    Overleden 1776-04-02 te Gieten.   

498. Hogenesch, Hindrik Jans. (I03314) Zoon van Hogenesch, Johan Hendriks en Hindriks, Jantien. Geboren 1670-01-01 te Gieten.    Begraven 1735-09-21 te Gieten.. Huwde    Udding, Geesien.    (F01037)

Opmerkingen bij Hogenesch, Hindrik Jans

Hindrik Jans HogenEsch wordt in de haardstedenregisters te Gieten genoemd als koster en keuter van 1692 tot 1694. In een andere bron uit 1694 wordt hij vermeld als schoolmeester, met zijn moeder. In de collecte voor de vluchtelingen uit Frankrijk en de Paltz van 1699 wordt hij Mr. Hindrik Coster genoemd. Hij schonk 11 stuivers. Een Jantje Costers schonk een bedrag van drie stuivers, naar alle waarschijnlijk is dit zijn al eerder genoemde moeder. [Diaconiearchief N.H. gemeente Gieten, inv. no. 1 folio 38 d.d. 1699]

{:Hindrik Jans HogenEsch handtekening:7:Drents Genealogisch Jaarboek 2005}.

In februari 1699 wordt aan de huizen een collecte gehouden voor ‘zoveel arme Franse gerefugieerden (vluchtelingen die om het geloof zijn uitgeweken) uit Zwitsers Piëmont en de Palts’.

Op 24 juni 1699 ondertekende landgraaf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt de akte waarin de 48 gevluchte waldenzenfamilies toestemming kregen om zich te vestigen midden in het bos, in de “Waldenser-Schutzhütte” bij Rohrbach en Wembach-Hahn, even ten oosten van het Duitse Darmstadt.

499. Udding, Geesien. (I03315) Dochter van Udding, Harm en Lanting, Jantien. Geboren rond 1665 te Gieten?.    Overleden 1748-04-14 te Gieten.   

Kinderen van Udding, Geesien en Hogenesch, Hindrik Jans

i. Hogenesch, Jan. (I13582) Geboren rond 1690 te Gieten.    Overleden 1753-01-13 te Rotterdam.   

ii. Hogenesch, Jantje. (I13590) Geboren rond 1700.    Overleden voor 1705.   

iii. Hogenesch, Hindrik. (I13591) Geboren rond 1705 te Gieten.   

iv. Hogenesch, Jantje. (I13592) Geboren rond 1705 te Gieten.    Overleden rond 1716.   

v. Hogenesch, Geesjen. (I03312) Geboren rond 1710 te Gieten.    Overleed 1794-09-00 te Gieten.   

vi. Hogenesch, Willemtje. (I13593) Geboren rond 1715 te Gieten.   

vii. Hogenesch, Jantje. (I13594) Geboren rond 1715.    Overleden 1718-09-17 te Gieten.   

500. Derks, Lambert. (I03323) Geboren rond 1690 te Ruinen?.    Overleden na 1744.    Huwde    Croesen, Albertje Hendriks.    (F01041)

Opmerkingen bij Derks, Lambert

Er is een Bartelt Jans Kruisen die te Ruinen een kind laat dopen. Bartelt Jans is ook getuige bij de doop van eerste kind van Lambert)

Lambert Dirks wordt in 1742 en 1744 genoemd in het haardstedenregister te Ruinen met 1.

501. Croesen, Albertje Hendriks. (I03324) Dochter van Croesen, Hendrik. Geboren rond 1690 te Ruinen.   

Kinderen van Croesen, Albertje Hendriks en Derks, Lambert

i. Kroeze, Jan Lamberts. (I03321) Gedoopt 1717-03-23 te Ruinen.. Overleden 1789-01-15 te Gasselternijveen.   

502. Smits, Egbert Koops. (I13525) Zoon van Smits, Koop Hindriks. Geboren rond 1690 te Sleen.    Overleden voor 1733.    Huwde Nijenschuttrups, Grietje rond 1715..    (F04777)

503. Nijenschuttrups, Grietje. (I13526) Dochter van Nijenschuttrups, Jan. Geboren rond 1695 te Odoorn.    Overleden 1768-01-17 te Zuidsleen.   

Kinderen van Nijenschuttrups, Grietje en Smits, Egbert Koops

i. Smits, Jantien Egberts. (I03322) Geboren rond 1716 te Sleen.    Overleden 1790-07-23 te Gasselternijveen.   

506. Smit, Jacob Jans. (I13429) Zoon van Smit, Jan Hendriks en Geerts, Trijntje. Geboren rond 1690.    Huwde Abbring, Riemina 1716-11-29 te Nieuw Scheemda.    (F04728)

507. Abbring, Riemina. (I13430) Dochter van Abbring, Luitje Jans en van der Stappen, Martien. Geboren rond 1690 te Haren.   

Kinderen van Abbring, Riemina en Smit, Jacob Jans

i. Smit, Grietje Jacobs. (I03328) Geboren 1720-09-00 te Scheemter Hammerik.    Overleden na 1774.   

508. Carels, Tiaart. (I13527) Gedoopt 1675-01-17 te Noordbroek. Huwde Jans, Geesje 1700-05-12 te Noordbroek.    (F04778)

509. Jans, Geesje. (I13528) Geboren rond 1675 te Assen.   

Kinderen van Jans, Geesje en Carels, Tiaart

i. Tiaarts, Evert. (I03329) Geboren rond 1714 te Gasselternijveen.   

510. Sickens, Hendrik. (I03331) Zoon van Hindriks, Sicke en NN, Trijne. Geboren rond 1670 te Boerveen?.    Overleden voor 1736 te Gasselterboerveen.    Huwde    Lamberts, Marrechien.    (F01045)

Opmerkingen bij Sickens, Hendrik

Pasen 1696 aangenomen

SP312 Deel 1 folio 22 lening

Leners:Hindrik Sikkens en huisvrouw te Gasselterboerveen

Uitleners:Jan Hamming en zoon Harmannus Hamming schulte

Bedrag:600 Plaats:Gasselte Datum:12‑7‑1723

SP312 Deel 1 folio 222 lening

Leners:Hindrik Sickens en huisvrouw en kinderen op Gasselterveen

Uitleners:Sophia Huising, wed. ette Jan Harders en kinderen te Anreep

Bedrag:100 Plaats:Anreep Datum:28‑10‑1731

SP312 Deel 1 folio 150 lening

Leners:Margje Lamberts, wed. van Hindrik Sickens te Boerveen en zoon Lambert Hindriks.

Uitleners:erfgenamen schulte Jan Hamming, Bedrag:173 Plaats:Gasselte Datum:1‑10‑1736.

511. Lamberts, Marrechien. (I03332) Dochter van Witkop, Lambert. Geboren rond 1674 te Gasselte?.    Gedoopt 1678-04-21 te Gasselte.. Overleden na 1742 te Gasselterboerveen.   

Opmerkingen bij Lamberts, Marrechien

Herfst 1695 aangenomen. .

Kinderen van Lamberts, Marrechien en Sickens, Hendrik

i. Sickens, Lambert Hindriks. (I13579) Geboren rond 1700.   

ii. Hindriks, Lummichje. (I03330) Gedoopt 1703-07-22 te Gasselternijveen..

Generatie 10

512. Kamerman, Asse. (I08786) Geboren rond 1620.    Huwde Onbekend geschat rond 1650..    (F02971)

Kinderen van Onbekend en Kamerman, Asse

i. Kamermans, Jan. (I00494) Geboren rond 1650 te Egede (Hellendoorn).    Overleden rond 1700 te Egede (Hellendoorn).   

ii. Kamerman, Hendrik Asses. (I07816) Geboren rond 1640 te Diffelen (Hardenberg).   

516. , Albert. (I00535) Geboren 1630 te Den Ham (Ov).    Overleed 1700 te Den Ham (Ov).    Huwde NN, NN geschat rond 1650..    (F00185)

517. NN, NN. (I00611)

Kinderen van NN, NN en , Albert

i. Alberts, Engbert. (I00517) Geboren 1650 te Den Ham (Ov).    Overleed 1700 te Den Ham (Ov).   

518. , Claas. (I00537) Geboren 1620 te Den Ham (Ov).    Overleed 1690 te Den Ham (Ov).    Huwde NN, NN geschat rond 1650..    (F00186)

519. NN, NN. (I00613)

Kinderen van NN, NN en , Claas

i. Claassen, Aaltje. (I00536) Geboren 1650 te Den Ham (Ov).    Overleed 1700 te Den Ham (Ov).   

528. Valck, Claes Jurriëns. (I00456) Zoon van Valck, Jurrien en NN, NN. Geboren rond 1570 te Hellendoorn.    Overleden rond 1640 te Hellendoorn.    Huwde NN, Jenne 1599 te Hellendoorn.    (F00149)

Opmerkingen bij Valck, Claes Jurriëns

Hij werd Valck genoemd of Mulder. In het Schoutambt Hellendoorn maakte hij verscheidene keren

deel uit van het “College” van de Schout, als ‘ceurnoot’ (vgl: kornuit).

529. NN, Jenne. (I00457) Geboren rond 1580 te Hellendoorn.    Overleden rond 1640 te Hellendoorn.   

Kinderen van NN, Jenne en Valck, Claes Jurriëns

i. Valk, Jurriën Claassen. (I00450) Geboren 1627-05-20 te Hellendoorn.    Overleden rond 1700 te Hellendoorn.   

530. Hulsener, Wolter Geerts. (I00452) Zoon van Hulsener, Geert en NN, NN. Geboren rond 1600 te Hellendoorn.    Overleden rond 1667 te Hellendoorn.    Huwde    Hermens, Marije.    (F00146)

Opmerkingen bij Hulsener, Wolter Geerts

Hij werd ook genoemd    Wolter Geerts Crommenhof alias ‘Schipper Wolter thoe Elen’

Werd samen met zijn vrouw genoemd in het archief van het Schoutambt Hellendoorn als schoonouder van Jurri‰n Claassen Valck ,

hij had in de jaren 1656-1664 een geschil met Wennemar van Raesvelt, heer van Schuilenburg, over het schutten van vee in de meentegronden van de Dammarke; hierover zijn uitgebreide stukken (Huisarchief Rechteren – inv.nr.1668).

531. Hermens, Marije. (I00453) Dochter van , Herm en NN, NN. Geboren rond 1600 te Elen (Hellendoorn).    Overleden rond 1670 te Hellendoorn.   

Kinderen van Hermens, Marije en Hulsener, Wolter Geerts

i. Hulsener, Jenneken Wolters. (I00451) Geboren 1630.    Overleed 1700 te Hellendoorn.   

532. Grootschipper, Teunis Willems. (I00538) Zoon van Grootschipper, Willem. Geboren rond 1620 te Elen (Hellendoorn).    Overleden rond 1690 te Elen (Hellendoorn).    Huwde Jansen, Fenneken geschat rond 1650..    (F00187)

533. Jansen, Fenneken. (I00601) Geboren rond 1630.   

Opmerkingen bij Jansen, Fenneken

Bron: https://nl.geneanet.org/profil/ronrd1

Overigens is huhn zoon Hendrik Theunis OOK getrouwd met een Fenneken Jansen.

Toeval of is hier sprake van een persoonsverwisseling.

Kinderen van Jansen, Fenneken en Grootschipper, Teunis Willems

i. Grootschipper, Hendrik Teunissen. (I00447) Geboren rond 1650 te Elen (Hellendoorn).    Overleden rond 1720 te Elen (Hellendoorn).   

534. Wolters, Jan. (I08772) Geboren geschat rond 1625 te Elen (Hellendoorn).    Huwde Laurens, Evertje rond 1650..    (F02968)

535. Laurens, Evertje. (I23640) Geboren 1610.   

Kinderen van Laurens, Evertje en Wolters, Jan

i. Jansen, Fenneken. (I07096) Geboren rond 1650 te Elen (Hellendoorn).    Overleden voor 1700 te Elen (Hellendoorn).   

536. Kamerman, Asse. (I08786)    is dezelfde persoon als [512].

540. , Albert. (I00535)    is dezelfde persoon als [516].

541. NN, NN. (I00611)    is dezelfde persoon als [517].

542. , Claas. (I00537)    is dezelfde persoon als [518].

543. NN, NN. (I00613)    is dezelfde persoon als [519].

576. Oosting, Jan. (I13856) Geboren rond 1640.    Relatie met Onbekend..    (F04903)

Kinderen van Onbekend en Oosting, Jan

i. Oosting, Jan Jans. (I13820) Geboren rond 1670.    Overleden na 1742.   

578. Oosting, Reinder. (I13822) Geboren rond 1630.    Relatie met Onbekend..    (F04890)

Kinderen van Onbekend en Oosting, Reinder

i. Oosting, Willem Reinders. (I27528) Gedoopt 1649-01-01 te Zuidlaren.

ii. Oosting, Harmtje Reinders. (I13821) Geboren rond 1670.   

580. Tijmens, Jan. (I13829) Geboren rond 1640 te Gasteren?.    Huwde , Willemtje rond 1660..    (F04894)

581. , Willemtje. (I13830) Geboren rond 1640 te Gasteren?.    Overleden 1688-04-24 te Gasteren.   

Kinderen van , Willemtje en Tijmens, Jan

i. Jans, Tijmen. (I13823) Geboren rond 1665 te Gasteren?.    Overleden na 1737 te Schipborg (Anloo).   

612. Schuiling, Jan Roelofs. (I29878) Zoon van Schuiling, Roelof Jans en , Egbertje. Geboren rond 1635.    Overleden voor 1681.    Huwde Luichjens, Roelofje rond 1655..    (F10250)

613. Luichjens, Roelofje. (I29879) Geboren rond 1630.    Overleed 1699.   

Kinderen van Luichjens, Roelofje en Schuiling, Jan Roelofs

i. Schuiling, Jan Jans. (I13402) Geboren rond 1655.    Overleed 1703.   

ii. Schuiling, Hindrikjen Jans. (I29880) Geboren rond 1655.    Overleden na 1693.   

iii. Schuiling, Egbert Jans. (I29881) Geboren rond 1660.    Overleed 1703.   

iv. Schuiling, Jeigje. (I29882) Geboren rond 1660.    Overleed 1684.   

v. Schuiling, Grietje. (I29883) Geboren rond 1670.   

632. Rijnberg, Jan Hindriks. (I07859) Zoon van Rijnberg, Hindrik en NN, Marchje. Geboren rond 1640.    Overleden rond 1690 te Anloo.    Huwde    Jans, Hindrikje.    (F02675)

Opmerkingen bij Rijnberg, Jan Hindriks

Jan Rijnberg en Hindrikje zijn lidmaat te Anloo ca. 1700.

633. Jans, Hindrikje. (I07860) Geboren rond 1640.   

Kinderen van Jans, Hindrikje en Rijnberg, Jan Hindriks

i. Rijnberg, Hindrik. (I07853) Geboren rond 1660.   

ii. Rijnberg, Jan Jans. (I11690) Gedoopt 1676-12-03 te Anloo. Overleden na 1714.   

iii. Rijnberg, Berend. (I11691) Geboren rond 1680 te Anloo.    Overleed 1735.   

iv. Rijnberg, Marchjen Jans. (I11689) Geboren 1684-03-31 te Anloo.    Overleden 1695-02-08 te Anloo.   

v. Rijnberg, Grietje Jans. (I13963) Geboren rond 1675 te Annen.   

636. Nijmeijer, Claas Roelofs. (I07861)    is dezelfde persoon als [424].

637. Luichjens, Anne. (I07862)    is dezelfde persoon als [425].

638. Geerts, Arent. (I07863)    is dezelfde persoon als [426].

639. Ottens, Geesje. (I07864)    is dezelfde persoon als [427].

792. Michorius, Hendrik. (I09485) Zoon van Michorius, Johan en , Maria. Geboren rond 1575.    Overleden 1643-01-05 te Haaksbergen.    Huwde Nykerck, Johanna 1605 te Haaksbergen.    (F03170)

793. Nykerck, Johanna. (I09486) Geboren rond 1585.    Overleden 1656-10-26 te Haaksbergen.   

Kinderen van Nykerck, Johanna en Michorius, Hendrik

i. Michorius, Hendrik. (I09483) Geboren rond 1610 te Haaksbergen.   

ii. Michorius, Geesken. (I09487) Geboren rond 1620.   

iii. Michorius, Engelbert. (I09488) Geboren rond 1620.   

iv. Michorius, Stephen. (I09489) Geboren rond 1620.   

v. Michorius, Johannes. (I09490) Geboren rond 1620.   

800. Allerts, Wolter. (I09407) Geboren rond 1590.    Overleden rond 1620.    Huwde Luinge, Catharina rond 1610..    (F03147)

Opmerkingen bij Allerts, Wolter

Wolter Allers komt voor in de lijst van bezaaide landen Peize 1612.

In 1645 is er een proces tussen Allert Wolters schulte te Peize en de mombers van zijn broers en zusters bij wijlen Wolter Allers en Catharina Luijnge verwekt tegen jr. Adam van Heerdt op grond van naarkoop.

Eiser is van mening gerechtigd te zijn tot naarkoop van enige goederen te Winde op grond van sibbe. De goederen zijn door Jan Schuijringe, in leven schulte van Peize en Catharina Luijnge, de moeder van de eiser aan de verweerder verkocht. De eis wordt afgewezen.

801. Luinge, Catharina. (I09408) Geboren 1580.    Overleed 1656 te Peize.   

Kinderen van Luinge, Catharina en Allerts, Wolter

i. Wolters, Allert. (I09409) Geboren rond 1610.    Overleed 1694 te Peize.   

ii. Wolters, Reinder. (I09403) Geboren rond 1615.    Overleed 1680.   

Kinderen van Luinge, Catharina en Schuiringe, Jan

i. Schuiringe, Marregien. (I09411) Geboren rond 1630.   

ii. Schuiringe, Ameltien. (I09412) Geboren rond 1625.   

iii. Schuiringe, Jacobijn. (I09413) Geboren rond 1630.   

802. Ebbinge, Barelt Harmens. (I26122) Zoon van Ebbinge, Harmen. Geboren rond 1595 te Peize.    Overleden na 1630.    Huwde Jansen, Grete rond 1610..    (F03345)Huwde tevens Schuiringe, Jansje Wichers rond 1615.    (F03153)

Kinderen van Jansen, Grete en Ebbinge, Barelt Harmens

i. Ebbinge, Jan Bartelts. (I10088) Geboren rond 1610.    Overleden na 1640.   

803. Schuiringe, Jansje Wichers. (I09428) Dochter van Schuiringe, Wicher. Geboren rond 1590.    Overleden na 1630.   

Kinderen van Schuiringe, Jansje Wichers en Ebbinge, Barelt Harmens

i. Ebbinge, Trijntje Barelts. (I09422) Geboren rond 1615 te Peize?.    Overleden na 1666.   

ii. Ebbinge, Wicher. (I09429) Geboren 1620.    Overleden na 1655.   

iii. Ebbinge, Frerik. (I09433) Geboren rond 1625.    Overleden voor 1653.   

iv. Ebbinge, Wemeltien. (I09405) Geboren 1630.    Begraven 1712-12-31..

v. Ebbinge, Barelt. (I09431) Geboren 1635.    Overleed 1698-09-00.   

vi. Ebbinge, Harmen Barelts. (I09432) Geboren rond 1640.    Overleed 1711-10-00 te Peize.   

vii. Ebbinge, Marchien. (I09434) Geboren 1645.   

viii. Ebbinge, Steven Bartelts. (I26275) Geboren rond 1620 te Peize.    Overleden voor 1695 te Peize.   

804. Snethlage, Wilhelmus. (I10053) Zoon van von Snetlage, Samson. Geboren 1565 te Melle (D).    Overleden 1650-05-30 te Cappeln (D).    Huwde Rump, Margaretha 1592 te Tecklenburg (Dtsl).    (F03334)

805. Rump, Margaretha. (I10073) Dochter van Rump, Dietrich Theodorus en Berteling, Talle. Geboren 1569-01-12 te Schüttorf (Dtsl).    Overleden 1632-02-20 te Cappeln (D).   

Kinderen van Rump, Margaretha en Snethlage, Wilhelmus

i. Snetlage, Talle. (I10074) Geboren 1593-10-14 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden 1650-10-15 te Cappeln (D).   

ii. Snetlage, Samuel. (I10075) Geboren 1595-02-09 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden rond 1649 te Appingedam.   

iii. Snetlage, Anna. (I10076) Geboren 1597-10-22 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleed 1671.   

iv. Snethlage, Wilhelm. (I10077) Geboren 1600-07-30 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleed 1677 te Lienen (D).   

v. Snetlage, Margarethe. (I10078) Geboren 1603.    Overleed 1673.   

vi. Snetlage, Sara. (I10079) Geboren 1606-02-05 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden na 1649.   

vii. Snethlage, Johannes. (I09421) Geboren 1609-02-21 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden 1672-12-21 te Peize.   

viii. Snetlage, Rudolphus Theodorus. (I10080) Geboren 1613-07-02 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden 1679-09-12 te Burgsteinfuhrt (D).   

806. Ebbinge, Barelt Harmens. (I26122)    is dezelfde persoon als [802].

807. Schuiringe, Jansje Wichers. (I09428)    is dezelfde persoon als [803].

848. Nijmeijer, Roelof. (I13760) Geboren rond 1600 te Gasselte?.    Relatie met Onbekend..    (F04865)

Opmerkingen bij Nijmeijer, Roelof

RAD Grondschatting: 1630 Anderen: Roelof Nijemeijer, meijer van Roeloff Campinge ende Jantjen Elinghe:

22 mud bouwland, 4 mat hoylant, 3/4 waar met huis en de hof gestelt op 4800 gulden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Roelof Nijmeijer genoemd te Anderen als meijer en de Roelof te Gasselte dezelfde zijn, aangezien de kinderen rond dezelfde tijd te Gasselte gedoopt worden. Waarschijnlijk betreft het hier een naamgenoot.

Kinderen van Onbekend en Nijmeijer, Roelof

i. Nijmeijer, Claas Roelofs. (I07861) Geboren rond 1631 te Gasselte.    Overleden na 1679.   

ii. Nijmeijer, Hindrick Roeleffs. (I13840) Geboren rond 1629 te Gasselte.    Overleden 1679-08-09 te Gieten.   

854. Mulder, Otto Roelofs. (I13761) Zoon van Mulder, Roelof. Geboren rond 1630 te Zuidlaren?.    Huwde Baving, Hille rond 1660 te Zuidlaren?.    (F04866)

855. Baving, Hille. (I13762) Dochter van Baving, Boele en Homan, Wendele. Gedoopt 1632 te Zuidlaren.. Overleden rond 1667-01-00.   

Kinderen van Baving, Hille en Mulder, Otto Roelofs

i. Ottens, Geesje. (I07864) Geboren rond 1660 te Zuidlaarderveen.    Overleden na 1729.   

860. Schuiling, Roelof Jans. (I13763) Zoon van Schuiling, Jan Jans. Geboren rond 1610 te Annen?.    Overleden 1667-05-09 te Annen.    Huwde , Egbertje rond 1635..    (F04867)

Opmerkingen bij Schuiling, Roelof Jans

In 1630 genoemd samen met zijn broer en moeder. Ook in 1630 genoemd met een gezin van 9 personen.[OSA 841] In 1642 wordt hij in de grondschatting genoemd als Roelof Schuiling en co.[OSA 845]

Niet zeker dat hij een broer van Jan is. Echter wordt de Jonge Jan Schuiling van 1612 in 1630 niet meer genoemd, alleen Roelof Schuiling en zijn broer. Was hij overleden of woonde hij samen met zijn broer?.

Op 13‑8‑1643 is hij samen met Cornelis Hoving borg voor een lening van 400 daalder die Roelof Willems en Grietje te Annen afsluiten.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 97 d.d. 13‑8‑1643]

861. , Egbertje. (I13764) Geboren rond 1615.   

Kinderen van , Egbertje en Schuiling, Roelof Jans

i. Schuiling, Willemtje Roelofs. (I13777) Geboren rond 1635.   

ii. Schuiling, Jan Roelofs. (I29878) Geboren rond 1635.    Overleden voor 1681.   

iii. Schuiling, Hindrik Roelofs. (I03302) Geboren rond 1640 te Anloo?.    Overleden na 1706 te Annen.   

iv. Schuiling, Geesje Roelofs. (I22346) Geboren rond 1640 te Annen.    Overleden 1698-01-16 te Glimmen (Haren).   

862. Gosen, Jan Barelts. (I13765) Zoon van Gosen, Barelt. Geboren rond 1597 te Annen?.    Overleden 1695-01-26 te Annen.    Huwde , Grietje rond 1645..    (F04868)

863. , Grietje. (I13766) Geboren rond 1620 te Annen?.    Overleden 1698-06-05 te Annen.   

Kinderen van , Grietje en Gosen, Jan Barelts

i. Jans, Aeltje. (I03303) Geboren rond 1640 te Anloo?.    Overleed 1686-04-00 te Annen.   

944. Korthuis, Roelof. (I13529) Geboren rond 1630.    Overleden na 1692.    Relatie met Onbekend..    (F04779)

Kinderen van Onbekend en Korthuis, Roelof

i. Korthuis, Jan Roelofs. (I13523) Geboren rond 1660.   

948. Houwing, Jan. (I06070) Zoon van Houwing, Berend Roelofs en Wichers, Jantje. Geboren rond 1620 te Weerdinge?.    Overleden rond 1662 te Weerdinge.    Huwde    Houwing, Annigje.    (F01995)

Opmerkingen bij Houwing, Jan

Jan Houwinge woonde te Weeringe en trouwde pas op 32-jarige leeftijd. Toen hij overleed waren de

drie kinderen nog minderjarig. SP 72 13 I/7 dd 14-10-1679: Willem Houwink hoofdmomber,

medemomber Johan Hidding, Hindrik Wiggers, Harm Jansen Roelofs over de gewezen pupillen van

Willem Jan Houwink en Annigje Houwing. Eindafrekening aan de pupillen Roelof Houwing, Grietje

Houwing getr. aan Jan Hamering, en Aaltje Houwing. [Schultenprotocol 72 deel 1 folio 7 d.d. 14‑10‑1679].

949. Houwing, Annigje. (I06071) Geboren rond 1620.   

Kinderen van Houwing, Annigje en Houwing, Jan

i. Houwing, Roelof Jansen. (I06068) Geboren rond 1655 te Weerdinge.    Overleden 1727-07-13 te Anderen.   

952. Udding, Willem. (I06062) Zoon van Udding, Luitien en Sijberinge, Harmentje Willems. Geboren rond 1620 te Eext.    Overleden 1701-01-29 te Eext.    Huwde    Rebbers, Geese Roelofs.    (F01992)

Opmerkingen bij Udding, Willem

In het haardstedenregister genoemd in 1672 als vol boer.

In 1692 ruim 70 jaar oud.[OSA 687]

Genoemd samen met Jan Uddinge en Grietje Uddings als lidmaat te Anloo (periode 1680‑1700). Hierbij: Overleden 1701.

Willem Uddinge te Eext is op 25‑5‑1681 eiser tegen Jacob Rebbers en Willem Rebbers. De eiser wil betaling van honderd rijksdaalders wegens het huwelijkscontract en afkoop tussen Willem Uddinge en zijn vrouw. Volgens verweerders is dit indertijd afgesproken met hun vader.[Etstoel 14 deel 24 folio 345 d.d. 25‑5‑1681]

Hindrick Geerts van Zeegse is op 25‑5‑1681 eiser tegen Jacob Rebbers te Westdorp. Hij wil betaling van 50 gulden afkomstig van een obligatie van 100 guden ten laste van Roeloff Rebbers en zijn huisvrouwen zuster Fenne Geerts van 8‑6‑1652. De verweerder zegt geen erfgenaam van zijn vader te zijn.[Etstoel 14 deel 24 folio 346 d.d. 25‑5‑1681].

953. Rebbers, Geese Roelofs. (I06063) Dochter van Rebbers, Roelof en Everts, Geertje. Geboren rond 1630.    Overleden rond 1700.   

Kinderen van Rebbers, Geese Roelofs en Udding, Willem

i. Udding, Jan. (I06060) Geboren rond 1666 te Eext.   

956. Jobinge, Harmen. (I06082) Zoon van Jobinge, Jacob. Geboren rond 1630 te Eext.    Overleed 1701 te Eext.    Huwde Meijering, Harmtje 1648.    (F04782)

957. Meijering, Harmtje. (I13531) Dochter van Meijering, Jan en Meijering, Jacobje. Geboren rond 1630 te Eext.    Overleden 1700-01-08 te Eext.   

Kinderen van Meijering, Harmtje en Jobinge, Harmen

i. Jobinge, Willem. (I06080) Geboren rond 1650 te Eext.    Overleden na 1718.   

958. Hamming, Jan. (I06083) Zoon van Hamming, Harm en , Harmtje. Geboren rond 1635 te Eext.    Overleden na 1672 te Eext.    Huwde Meijers, Aaltje Jans rond 1660..    (F04784)

Opmerkingen bij Hamming, Jan

Albert Hamming te Eext, mede namens zij broers Hindrik Hamming en Jan Hamming lenen op 29‑9‑1665 300 daalder van Laurens Leving en Bareltje te Noordlaren.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 81 d.d. 29‑9‑1665]

Jan Hamming en Aaltje Jansen te Eext lenen op 6‑12‑1667 100 gulden van Jantje Peters, weduwe van Peiter Jans op het Schuitendiep te Groningen.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 66 d.d. 6‑12‑1667]

Op 22‑6‑1671 is Jan Hamminge namens zijn vrouw eiser tegen Albert Meursinge. de eiser wil dat verweerder wordt veroordeeld om 310 gulden te betalen wegens zijn zoon wegens een nederlaag aan de eerste man van zijn vrouw. De straf is door gecommitteerden uitgesproken. De eiser krijgt gelijk.[Etstoel 14 deel 21 folio 538 d.d. 22‑6‑1671]

Jan Hamming en zijn vrouw Aaltje te Eext lenen op 19‑10‑1673 300 gulden van Heino Hamming in de Veenhof. De lening is deels afkomstig van een lening uit 1669.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 166 d.d. 19‑10‑1673]

Op 5‑12‑1676 leent Jan Hamming van Eext 550 gulden van Luichien Tebinge en Wennechien.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 261 d.d. 5‑12‑1676] Op 18‑9‑1676 verklaart Jan Hamming te Eext dat hij voor enige jaren bij het leven van wijlen zijn vrouw aan Jan Jobing te Eext alle erfgoederen van Vogelinge te Annen, Eext en Spier heeft verkocht. [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 268 d.d. 18‑9‑1676]

Jan Hamming te Eext en zijn kinderen verkopen op 20‑1‑1677 aan Meindert Jans en Jantje Poelmans te Eexterveen een stuk veen de Stendinge genaamd. Belenders zijn Albert Hamming ten oosten en Albert Meursing ten westen. [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 284 d.d. 20‑1‑1677] Hindrik Hamming en zijn vrouw Griete verkopen op de zelfde datum ook land aan Meindert Jans.

Jan Hamming wordt in het haardstedenregister te Eext genoemd met een vol erf in 1672.

Op 8‑6‑1680 verzoeken de mombers over de kinderen van Jan Hamminge en Aaltje Meijers om goedkeuring van de verkoop van goederen.[Etstoel 14 deel 24 folio 200 d.d. 8‑6‑1680].

959. Meijers, Aaltje Jans. (I13532) Dochter van Meijers, Jan Barelts. Geboren rond 1635.    Overleden rond 1675 te Eext.   

Kinderen van Meijers, Aaltje Jans en Hamming, Jan

i. Hamming, Harmtje Jans. (I06081) Geboren rond 1660 te Eext.    Overleden 1705-01-18 te Eext.   

996. Hogenesch, Johan Hendriks. (I03316) Zoon van Hogenesch, Hindrik Hindriks en , Ermeken. Geboren 1644-12-00 te Gasselte.    Overleden 1684-07-11 te Gieten.    Huwde    Hindriks, Jantien.    (F01038)

Opmerkingen bij Hogenesch, Johan Hendriks

Hij volgt Marisse Caspers, die in 1666 schulte wordt, op als schoolmeester te Gieten.[Drents Genealogisch Jaarboek 1994, Schoolmeesters in Noord‑Drenthe, Frits Ebbens]

Op 2‑12‑1667 leent Roelof Willems te Annen van Jan Hendricks, schoolmeester en diens vrouw Jantien Hendricks een bedrag van 119 daalder. De schuld is afkomstig van geleverde waren door wijlen Hendrik Everts en zijn vrouw, de ouders van de comparant Jantje Hendriks, bij scheiding ten deel gevallen.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 33 d.d. 2‑12‑1667] Jantjes moeder leefde toen nog, evenals een zuster van Jantje. Deze zuster is waarschijnlijk Grietje Hindriks, getrouwd met Jan Schuiling van Annen, zoon van Jan Schuiling en Geertje Aalderts.

Boele Harmens als man en voogd van zijn huisvrouw Engeltien Hindrichs voor zich en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Bonnen en over Lambert Hindrichs kind en Jan Kars nom. ux. te samen erfgenamen van wijlen Jantien Claesens zijn op 8‑11‑1687 klagert tegen de weduwe van mr. Jan HogenEsch voor haar en haar kinderen, erfgenamen van wijlen Hindrich Everts. Het betreft een geschil over landhuur. De voorzaten van verweerder zouden in huur genomen hebben van Jantien Claesens stukken land. Daarvan zou een deel door Hindrich Everts aan Jan Schuilinck, mede erfgenaam betaald zijn. Volgens verweerder is het land gekocht.[Etstoel 14 deel 28 folio 113 d.d. 8‑11‑1687]

{handtekening Jan Hendriks Hogenesch.jpg:handtekening Jan Hendriks Hogenesch:9:Drents Genealogisch Jaarboek 2005}

Zijn weduwe geeft 2 stuiver in 1699 voor de vluchtelingen uit Frankrijk.[Diaconiearchief Gieten].

997. Hindriks, Jantien. (I03317) Dochter van Everts, Hindrik. Geboren rond 1645 te Gieten?.    Overleden 1718-09-17 te Gieten.   

Kinderen van Hindriks, Jantien en Hogenesch, Johan Hendriks

i. Hogenesch, Evert Jans. (I13589) Geboren rond 1670 te Gieten.    Overleden na 1722.   

ii. Hogenesch, Hindrik Jans. (I03314) Geboren 1670-01-01 te Gieten.    Begraven 1735-09-21 te Gieten..

998. Udding, Harm. (I03318) Zoon van Udding, Luitien en Sijberinge, Harmentje Willems. Geboren rond 1620 te Gieten?.    Overleden voor 1672 te Gieten.    Huwde Lanting, Jantien geschat rond 1645 te Gieten?.    (F01039)

999. Lanting, Jantien. (I03319) Geboren rond 1620 te Gieten?.    Begraven 1682-04-29 te Gieten..

Kinderen van Lanting, Jantien en Udding, Harm

i. Udding, Freekjen Harmens. (I25820) Geboren 1640.   

ii. Udding, Jan Harms. (I25821) Geboren 1650.    Overleed 1702.   

iii. Udding, Geesien. (I03315) Geboren rond 1665 te Gieten?.    Overleden 1748-04-14 te Gieten.   

1002. Croesen, Hendrik. (I06182) Geboren rond 1660 te Ruinen?.    Relatie met Onbekend..    (F07638)

Kinderen van Onbekend en Croesen, Hendrik

i. Croesen, Albertje Hendriks. (I03324) Geboren rond 1690 te Ruinen.   

1004. Smits, Koop Hindriks. (I13542) Zoon van Smits, Hindrik Roelofs en Coops, Wemele. Geboren rond 1660 te Sleen.    Overleden voor 1708.    Relatie met Onbekend..    (F08088)

Kinderen van Onbekend en Smits, Koop Hindriks

i. Smits, Egbert Koops. (I13525) Geboren rond 1690 te Sleen.    Overleden voor 1733.   

ii. Smits, Wemeltien Koops. (I13572) Geboren rond 1690.   

iii. Smits, Hindrik Coops. (I13573) Geboren rond 1700.   

iv. Smits, Jantien Coops. (I13574) Geboren rond 1700.   

1006. Nijenschuttrups, Jan. (I13544) Zoon van Nijenschuttrups, Jan. Geboren rond 1660 te Odoorn.    Relatie met Onbekend..    (F04791)

Kinderen van Onbekend en Nijenschuttrups, Jan

i. Nijenschuttrups, Grietje. (I13526) Geboren rond 1695 te Odoorn.    Overleden 1768-01-17 te Zuidsleen.   

1012. Smit, Jan Hendriks. (I13431) Geboren rond 1650.    Huwde Geerts, Trijntje rond 1680..    (F04729)

1013. Geerts, Trijntje. (I13432) Geboren rond 1650.   

Kinderen van Geerts, Trijntje en Smit, Jan Hendriks

i. Smit, Jacob Jans. (I13429) Geboren rond 1690.   

1014. Abbring, Luitje Jans. (I13433) Zoon van Abbring, Jan Alberts en Edskes, Riemen Jans. Geboren rond 1644 te Haren.    Overleed 1707-01-00.    Huwde van der Stappen, Martien rond 1680 te Haren.    (F04730)

Opmerkingen bij Abbring, Luitje Jans

12‑1‑1707: Gecompareerd: Trijntje van der Stappen en Margien Abbringe als erfgenamen van Grietie enTrijntie Peters. Hebben in der minne geaccordeert met Sicco Staal invoegen dat Sicco Staal en huisvrouw en erfgenamen van nu voortaan in eigendom sullen hebben en behouden alle mobiele en immobiele goederen onder deze Stadt en Stadstafel alsmede in het Landschap Drentr of elders gelegen, als mede de lasten en swarigheden.

Waartegen Sicco Staal en zijn tegenwoordige huisvrouw Grieten Peters betalen 1200 Caroli Gulden, met nog wat land tot Haren gelegen, als de verstorven Grietie en Trijntie Peters in de plaatse het Holt genaamt, bij de weduwe van Peter Jacobs Nijenhuis gepossideert eigendommelijck hebben konnen verdedigen mogen Sicco Staal en zijn huisvrouw behouden.

Tot vestenisse van dese is hiervan de stock gelegd na maniere van Selwerder Landrecht.

(noot onder deze schikking) 5 mei 1708 in origineel dezer StadsSecretaris vertoond. In 1707 dit bovenstaande eerste termijn van zeshonderd gulden ten volle betaald. 3 mei 1708 laatste termijn betaald.

Getekend door: Trijntien van der Stappen, weduwe Nijenhuis en Martien van der Stappen, weduwe Abbringh.[GrA RA IIIx 84 folio 178 d.d. 12‑1‑1707].

1015. van der Stappen, Martien. (I13434) Dochter van van der Stappen, Willem. Geboren rond 1654 te Haren.    Overleden na 1707.   

Opmerkingen bij van der Stappen, Martien

Zij is lidmaat te Haren in 1673.

Kinderen van van der Stappen, Martien en Abbring, Luitje Jans

i. Abbring, Riemina. (I13430) Geboren rond 1690 te Haren.   

ii. Abbring, Jan. (I22697) Geboren rond 1690.   

iii. Abbring, Aaltjen. (I22698) Geboren rond 1690.    Overleed 1743.   

1020. Hindriks, Sicke. (I03333) Geboren voor 1643.    Overleden na 1674.    Huwde    NN, Trijne.    (F01046)Huwde tevens Jans, Willemtje op 1674-02-15 te Gasselte.    (F04812)

Opmerkingen bij Hindriks, Sicke

Lidmaat in 1682. .

1021. NN, Trijne. (I03334) Geboren rond 1630 te Gasselte?.    Overleden voor 1674 te Gasselternijveen.   

Kinderen van NN, Trijne en Hindriks, Sicke

i. Sickens, Hendrik. (I03331) Geboren rond 1670 te Boerveen?.    Overleden voor 1736 te Gasselterboerveen.   

1022. Witkop, Lambert. (I13547) Geboren voor 1645.    Relatie met Onbekend..    (F04793)

Kinderen van Onbekend en Witkop, Lambert

i. Lamberts, Marrechien. (I03332) Geboren rond 1674 te Gasselte?.    Overleden na 1742 te Gasselterboerveen.   

Generatie 11

1056. Valck, Jurrien. (I00458) Geboren geschat rond 1550 te Hellendoorn.    Overleden geschat rond 1620 te Hellendoorn.    Huwde NN, NN geschat rond 1570..    (F00150)

1057. NN, NN. (I00605)

Kinderen van NN, NN en Valck, Jurrien

i. Valck, Claes Jurriëns. (I00456) Geboren rond 1570 te Hellendoorn.    Overleden rond 1640 te Hellendoorn.   

1060. Hulsener, Geert. (I00519) Geboren 1580 te Hellendoorn.    Overleed 1640 te Hellendoorn.    Huwde NN, NN geschat rond 1600..    (F00181)

Opmerkingen bij Hulsener, Geert

Naam ook: Geert op den Crommenhof

1061. NN, NN. (I00603)

Kinderen van NN, NN en Hulsener, Geert

i. Hulsener, Wolter Geerts. (I00452) Geboren rond 1600 te Hellendoorn.    Overleden rond 1667 te Hellendoorn.   

ii. op den Crommenhof, Henrik Gerritsen. (I22137) Geboren rond 1600.   

iii. Cromhof, Gerrit Geertsen. (I22138) Geboren rond 1610.   

1062. , Herm. (I00520) Geboren 1580 te Hellendoorn.    Overleed 1650 te Hellendoorn.    Huwde NN, NN geschat rond 1600..    (F00182)

1063. NN, NN. (I00604)

Kinderen van NN, NN en , Herm

i. Hermens, Marije. (I00453) Geboren rond 1600 te Elen (Hellendoorn).    Overleden rond 1670 te Hellendoorn.   

1064. Grootschipper, Willem. (I24112) Geboren rond 1590.    Relatie met Onbekend..    (F08280)

Kinderen van Onbekend en Grootschipper, Willem

i. Grootschipper, Teunis Willems. (I00538) Geboren rond 1620 te Elen (Hellendoorn).    Overleden rond 1690 te Elen (Hellendoorn).   

1224. Schuiling, Roelof Jans. (I13763)    is dezelfde persoon als [860].

1225. , Egbertje. (I13764)    is dezelfde persoon als [861].

1264. Rijnberg, Hindrik. (I07865) Geboren rond 1620.    Overleden rond 1680.    Huwde    NN, Marchje.    (F02678)

Opmerkingen bij Rijnberg, Hindrik

Naam ook: Rijnbarch

1265. NN, Marchje. (I07866) Geboren rond 1620.    Overleden 1685-01-13 te Annen.   

Kinderen van NN, Marchje en Rijnberg, Hindrik

i. Rijnberg, Jan Hindriks. (I07859) Geboren rond 1640.    Overleden rond 1690 te Anloo.   

1272. Nijmeijer, Roelof. (I13760)    is dezelfde persoon als [848].

1278. Mulder, Otto Roelofs. (I13761)    is dezelfde persoon als [854].

1279. Baving, Hille. (I13762)    is dezelfde persoon als [855].

1584. Michorius, Johan. (I09491) Zoon van Michorius, Hermsen. Geboren rond 1550.    Overleed 1608 te Haaksbergen.    Huwde , Maria 1570 te Haaksbergen.    (F03171)

1585. , Maria. (I09492) Geboren rond 1550.   

Kinderen van , Maria en Michorius, Johan

i. Michorius, Hendrik. (I09485) Geboren rond 1575.    Overleden 1643-01-05 te Haaksbergen.   

ii. Michorius, Catharina. (I09493) Geboren rond 1580.    Overleed 1631.   

1604. Ebbinge, Harmen. (I26123) Geboren rond 1560 te Peize.    Overleden rond 1640 te Peize.    Relatie met Onbekend..    (F08939)

Opmerkingen bij Ebbinge, Harmen

Harmen Ebbinge met zijn kinderen is in 1630 eigenaar van een erf in Peize, dat in de grondschatting wordt gesteld op twee volle plaatsen. Er wonen 9 personen in het huis (impost op het gemaal). De plaats in de lijst komt overeen met de plaats waar ook later de ettenfamilie Ebbinge wordt vermeld, in 1832 zijn de erven Roelof Gelmers eigenaren.

Herman Ebbinge is Ette Noordenveld 1613-1636.

Kinderen van Onbekend en Ebbinge, Harmen

i. Ebbinge, Barelt Harmens. (I26122) Geboren rond 1595 te Peize.    Overleden na 1630.   

1606. Schuiringe, Wicher. (I13871) Geboren rond 1560.    Relatie met Onbekend..    (F04907)

Kinderen van Onbekend en Schuiringe, Wicher

i. Schuiringe, Jansje Wichers. (I09428) Geboren rond 1590.    Overleden na 1630.   

1608. von Snetlage, Samson. (I10052) Zoon van von Snetlage, Johann en von Schade, Anna. Geboren 1510 te Melle (D).    Overleed 1590.    Relatie met Onbekend..    (F03333)

Kinderen van Onbekend en von Snetlage, Samson

i. Snethlage, Wilhelmus. (I10053) Geboren 1565 te Melle (D).    Overleden 1650-05-30 te Cappeln (D).   

1610. Rump, Dietrich Theodorus. (I10081) Zoon van Rump, Willem Henrich en Wullen, Elisabeth. Geboren 1540-01-02 te Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).    Overleden 1606-06-27 te Tecklenburg (Dtsl).    Huwde Berteling, Talle 1568-02-01.    (F03342)

1611. Berteling, Talle. (I10082) Dochter van Berteling, Wessel en Harinck, Margaret. Geboren 1548-01-06 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden 1630-07-19.   

Kinderen van Berteling, Talle en Rump, Dietrich Theodorus

i. Rump, Margaretha. (I10073) Geboren 1569-01-12 te Schüttorf (Dtsl).    Overleden 1632-02-20 te Cappeln (D).   

1612. Ebbinge, Harmen. (I26123)    is dezelfde persoon als [1604].

1614. Schuiringe, Wicher. (I13871)    is dezelfde persoon als [1606].

1708. Mulder, Roelof. (I13876) Geboren rond 1600 te Zuidlaren?.    Relatie met Onbekend..    (F04909)

Kinderen van Onbekend en Mulder, Roelof

i. Mulder, Otto Roelofs. (I13761) Geboren rond 1630 te Zuidlaren?.   

1710. Baving, Boele. (I13767) Zoon van Baving, Luitje en Hoiting, Coopje. Geboren rond 1600 te Zuidlaren.    Overleden voor 1654.    Huwde Homan, Wendele rond 1630..    (F04869)

Opmerkingen bij Baving, Boele

In de grondschatting van 1654 is er sprake van de erfgenamen van Boele Baving. Boele is voor deze datum overleden.

1711. Homan, Wendele. (I13768) Dochter van Homan, Engelbert Johans. Geboren rond 1600 te Tynaarloo.    Overleed 1673 te Zuidlaren.   

Kinderen van Homan, Wendele en Baving, Boele

i. Baving, Hille. (I13762) Gedoopt 1632 te Zuidlaren.. Overleden rond 1667-01-00.   

1720. Schuiling, Jan Jans. (I13769) Zoon van Schuiling, Jan. Geboren 1588 te Annen?.    Overleden 1655-03-27 te Zeijen.    Huwde Onbekend rond 1610..    (F04870)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan Jans

Op 24‑7‑1611 is er een zaak voor de etstoel waar in Hindrik Schoemaker een “Bloetrijse” zou hebben gekregen van Jonge Jan Schuiling. [Etstoel 14 deel 2 folio 130 d.d. 24‑7‑1611]

Jan Harmens te Annen is op 16‑5‑1650 eiser tegen Johan Schulinge te Zeijen. De eiser denkt recht te hebben op 1/12 deel van het goed van zijn bestevader, oude Johan Schuilinge. Volgens verweerder zijn de vader en moeder van de eiser afgekocht, en heeft hij het goed al meer dan 30 jaar in handen. Partijen moeten hun geschil op schrift zetten. [Etstoel 14 deel 14 folio 243 d.d. 16‑5‑1650].

Kinderen van Onbekend en Schuiling, Jan Jans

i. Schuiling, Roelof Jans. (I13763) Geboren rond 1610 te Annen?.    Overleden 1667-05-09 te Annen.   

ii. Schuiling, Jan Jans. (I26112) Geboren rond 1612 te Annen.   

1724. Gosen, Barelt. (I13776) Geboren rond 1570 te Annen?.    Relatie met Onbekend..    (F04875)

Kinderen van Onbekend en Gosen, Barelt

i. Gosen, Jan Barelts. (I13765) Geboren rond 1597 te Annen?.    Overleden 1695-01-26 te Annen.   

1896. Houwing, Berend Roelofs. (I13517) Zoon van Houwing, Roelof en Houwing, Annigjen. Geboren rond 1600 te Weerdinge.    Overleden rond 1678 te Weerdinge.    Huwde Wichers, Jantje rond 1620..    (F04794)

1897. Wichers, Jantje. (I13518) Geboren rond 1607.    Overleden na 1671.   

Kinderen van Wichers, Jantje en Houwing, Berend Roelofs

i. Houwing, Jan. (I06070) Geboren rond 1620 te Weerdinge?.    Overleden rond 1662 te Weerdinge.   

ii. Houwing, Willem. (I13570) Geboren rond 1625.   

iii. Houwing, Johannes. (I22674) Geboren rond 1629.    Overleed 1706.   

iv. Houwing, Rudolphus. (I22675) Geboren rond 1631.   

1904. Udding, Luitien. (I06064) Geboren rond 1600 te Eext.    Overleden voor 1664 te Eext.    Huwde    Sijberinge, Harmentje Willems.    (F01993)

1905. Sijberinge, Harmentje Willems. (I06065) Dochter van Sijberinge, Willem. Geboren rond 1600.    Overleden voor 1664 te Eext.   

Kinderen van Sijberinge, Harmentje Willems en Udding, Luitien

i. Udding, Harm. (I03318) Geboren rond 1620 te Gieten?.    Overleden voor 1672 te Gieten.   

ii. Udding, Willem. (I06062) Geboren rond 1620 te Eext.    Overleden 1701-01-29 te Eext.   

iii. Udding, Jan. (I13577) Geboren rond 1620.   

iv. Udding, Grietje. (I13578) Geboren rond 1620.   

v. Udding, Jantje. (I22348) Geboren rond 1640.   

vi. Udding, Fraerkjen. (I22774) Geboren 1642.   

1906. Rebbers, Roelof. (I13548) Zoon van Rebbers, Roelof. Geboren rond 1590.    Overleden na 1654.    Huwde Hindriks, Jantje voor 1627..    (F04809)Huwde tevens Everts, Geertje 1628-04-00.    (F04797)

1907. Everts, Geertje. (I13549) Geboren rond 1590.   

Kinderen van Everts, Geertje en Rebbers, Roelof

i. Rebbers, Geese Roelofs. (I06063) Geboren rond 1630.    Overleden rond 1700.   

ii. Rebbers, Jacob Roelofs. (I13575)

iii. Rebbers, Willem Roelofs. (I13576) Geboren rond 1630.   

1912. Jobinge, Jacob. (I06084) Geboren rond 1600 te Eext.    Overleden na 1648.    Relatie met Onbekend..    (F04783)

Opmerkingen bij Jobinge, Jacob

Op 4‑4‑1644 is Sijwart Tjarts te Groningen eiser tegen Jan Eisinge en Jacob Jobinge als mombers over het voorkind van de eiser, intervenierende voor Tije Geerts, meijer op Eijsinge te Eext. De eisers wil betaling van 19 daalder wegens kooppenningen ven een stuk veen. Er is een afkoopbrief van 9‑3‑1632.[Etstoel 14 deel 11 folio 311 d.d. 4‑4‑1644]

Op 15‑6‑1646 eist Jacob Jobing van Jan Hindriks muller te Eext schadevergoeding omdat Jan hem een gat in het hoofd zou hebben geslagen.[Etstoel 14 deel 12 folio 260 d.d. 15‑6‑1646]

Jan Hindriks Muller te Eext is op zijn beurt in 1647 eiser tegen Jacob Jobinge te Eext omdat die hem voor schelm, moordenaar en grafdief heeft uitgescholden.[Etstoel 14 deel 13 folio 40 d.d. 16‑6‑1647]

Jacob Jobinge te Eext is op 24‑11‑1647 eiser tegen Geert Oostinck te Taarloo. Het geschil betreft de erfenis van wijlen Sijert Jansen, gewezene huisvrouw van de verweerder. De eiser is een zoon van de nicht. De verweerder alhoewel gerechtigd bij huwelijkse voorwaarden tot de lijftucht van de goederen, heeft daarvan afstand gedaan ten behoeve van Remmelt Jansen te Uffelte en Arent Roelofs en Reijner Roelofs en consorten die nader in den bloede tot Sijert Jansen zouden staan als de eiser. Gaat naar volgende lotting. [Etstoel 14 deel 13 folio 154 d.d. 24‑11‑1647]

Op 15‑6‑1648 komt het geschil over de de erfenis van wijlen Sijert Jansen, huisvrouw van Geert Oostinck te Taarloo opnieuw voor de Etstoel. De eiser is Jacob Jobinge te Eext, de verweerders zijn nu Remmelt Jansen te Uffelte en Arent Roelofs en Reijner Roelofs en consorten. De eiser is een volle neef van de overledene, de verweerders zijn halve broeders kinderen. Volgens eiser staan de verweerders wegens de halve sibbe een graad verder in de verwantschap. [Etstoel 14 deel 13 folio 234 d.d. 15‑6‑1648].

Kinderen van Onbekend en Jobinge, Jacob

i. Jobinge, Harmen. (I06082) Geboren rond 1630 te Eext.    Overleed 1701 te Eext.   

1914. Meijering, Jan. (I13550) Geboren rond 1600.    Huwde Meijering, Jacobje rond 1630..    (F04798)

1915. Meijering, Jacobje. (I13551) Dochter van Meijering, vader van Jacobje. Geboren rond 1610.   

Kinderen van Meijering, Jacobje en Meijering, Jan

i. Meijering, Harmtje. (I13531) Geboren rond 1630 te Eext.    Overleden 1700-01-08 te Eext.   

1916. Hamming, Harm. (I13533) Zoon van Hamming, Jan Harms en Hamming, Jantje, vrouw van. Geboren rond 1610.    Overleden 1665-04-06 te Anloo.    Huwde , Harmtje rond 1663-01-21 te Anloo.    (F04785)

1917. , Harmtje. (I13534) Geboren rond 1610.    Overleden 1663-01-24 te Anloo.   

Kinderen van , Harmtje en Hamming, Harm

i. Hamming, Jan. (I06083) Geboren rond 1635 te Eext.    Overleden na 1672 te Eext.   

ii. Hamming, Hindrik. (I13536) Geboren rond 1630.   

iii. Hamming, Albert. (I13537) Geboren rond 1640.    Overleed 1694.   

1918. Meijers, Jan Barelts. (I13552) Zoon van Meijers, Barelt. Geboren rond 1610 te Gieten.    Overleden 1679-09-25 te Gieten.    Relatie met Onbekend..    (F04799)

Kinderen van Onbekend en Meijers, Jan Barelts

i. Meijers, Aaltje Jans. (I13532) Geboren rond 1635.    Overleden rond 1675 te Eext.   

1992. Hogenesch, Hindrik Hindriks. (I13554) Zoon van Hogenesch, Wijbe Hendricks en Aerijaens, Wijbrech Suijnckes. Geboren rond 1615 te Gasselte.    Overleden 1675-03-04 te Gasselte.    Huwde , Ermeken rond 1640..    (F04801)Huwde tevens Symonds, Hille op 1668-10-10 te Groningen.    (F08282)

Kinderen van Symonds, Hille en Hogenesch, Hindrik Hindriks

i. Hogenesch, Kierstin Hindricksdotter. (I24117) Geboren rond 1670.   

ii. Hogenesch, Wüpke Hindricks. (I24118) Geboren rond 1670.   

1993. , Ermeken. (I13555) Geboren rond 1620.    Overleden voor 1668.   

Opmerkingen bij , Ermeken

De naam van zijn vrouw is niet zeker. Op 6‑12‑1646 is er een doopinschrijving te Gasselte: “Arentijn, dochter van Hijnderijck Hijnderijcks en Jan Aren….beroep vader: schoolmeester”.

Kinderen van , Ermeken en Hogenesch, Hindrik Hindriks

i. Hogenesch, Trientien Katharina Sijmonds Hindricks. (I24116) Geboren 1641.    Overleed 1706.   

ii. Hogenesch, Johan Hendriks. (I03316) Geboren 1644-12-00 te Gasselte.    Overleden 1684-07-11 te Gieten.   

iii. Hogenesch, Jantje Hindriks. (I13587) Geboren rond 1645 te Gasselte.    Overleed 1654.   

iv. Hogenesch, Berentje Hindriks. (I13588) Gedoopt 1646-12-06 te Gasselte.

1994. Everts, Hindrik. (I13556) Geboren rond 1620.    Relatie met Onbekend..    (F04802)

Opmerkingen bij Everts, Hindrik

Pieter Jansen en Jantjen Ottens echtelieden te Zuidlaren hebben een accoord gemaakt d.d. 29‑4‑1659. Henrick Evers te Annen is voormond van de voorkinderen van Jantjen Ottens. De etstoel bevestigd dat het accoord niet ten nadele is van de kinderen.[Etstoel 14 deel 17 folio 294 d.d. 22‑5‑1660] N.B.: Het is niet zeker dat de hier genoemde Hindrik Everts identiek is met deze Hindrik.

Kinderen van Onbekend en Everts, Hindrik

i. Hindriks, Jantien. (I03317) Geboren rond 1645 te Gieten?.    Overleden 1718-09-17 te Gieten.   

1996. Udding, Luitien. (I06064)    is dezelfde persoon als [1904].

1997. Sijberinge, Harmentje Willems. (I06065)    is dezelfde persoon als [1905].

2008. Smits, Hindrik Roelofs. (I13557) Geboren rond 1630 te Zuidsleen.    Huwde Coops, Wemele 1655-11-13 te Sleen.    (F04803)Huwde tevens Cannegieter, Anneke voor 1655.    (F04804)

2009. Coops, Wemele. (I13558) Geboren rond 1630.   

Kinderen van Coops, Wemele en Smits, Hindrik Roelofs

i. Smits, Koop Hindriks. (I13542) Geboren rond 1660 te Sleen.    Overleden voor 1708.   

2012. Nijenschuttrups, Jan. (I13563) Geboren rond 1635 te Odoorn.    Overleden na 1681.    Relatie met Onbekend..    (F04807)

Opmerkingen bij Nijenschuttrups, Jan

In 1665 genoemd met een voorjager (als Jan Nijenschutter).

Hij wordt genoemd in de haardstedenregisters te Odoorn van 1672 met 2 als Johan Willems Nijenschuttrups. In 1676 genoemd met 1 stuiver.

Jan Quants te Odoorn mede voor Hindrikje zijn vrouw leent op 30‑8‑1681 100 gulden van de Jonge Roelof Dillinge tot Odoorn en Egbertje zijn huisvrouw. De akte wordt verzegeld door Jan Willems Nijeschuttrups. Als erfburen tekenen Hans Warners en Willem Roelofs Schuttrups. [Schultenprotocol 72 deel 1 folio 17 d.d. 30‑8‑1681].

Kinderen van Onbekend en Nijenschuttrups, Jan

i. Nijenschuttrups, Jan. (I13544) Geboren rond 1660 te Odoorn.   

2028. Abbring, Jan Alberts. (I13441) Zoon van Abbring, Albert Jans en Woldering, Jantje. Geboren rond 1615 te Haren.    Overleed 1673-04-00.    Huwde Edskes, Riemen Jans 1641-07-26 te Meeden.    (F04735)

2029. Edskes, Riemen Jans. (I13442) Dochter van Rinnolts, Edsko en Nannes, Meentke. Geboren rond 1620 te Meeden.    Overleed 1684.   

Kinderen van Edskes, Riemen Jans en Abbring, Jan Alberts

i. Abbring, Edzko. (I22705) Geboren rond 1642.   

ii. Abbring, Luitje Jans. (I13433) Geboren rond 1644 te Haren.    Overleed 1707-01-00.   

iii. Abbring, Jantien Jans. (I22701) Geboren rond 1650.    Overleden na 1703.   

iv. Abbring, Nanne Jans. (I22702) Geboren rond 1655.    Overleden voor 1734.   

v. Abbring, Aeltien Jans. (I22703) Geboren 1657.    Overleden na 1710.   

vi. Abbring, EdzkeJans. (I22704) Geboren rond 1659.   

2030. van der Stappen, Willem. (I13443) Zoon van van der Stappen, Willem en , Grietje. Geboren rond 1630.    Overleden na 1670.    Relatie met Onbekend..    (F04736)

Kinderen van Onbekend en van der Stappen, Willem

i. van der Stappen, Martien. (I13434) Geboren rond 1654 te Haren.    Overleden na 1707.   

Generatie 12

2448. Schuiling, Jan Jans. (I13769)    is dezelfde persoon als [1720].

2556. Mulder, Roelof. (I13876)    is dezelfde persoon als [1708].

2558. Baving, Boele. (I13767)    is dezelfde persoon als [1710].

2559. Homan, Wendele. (I13768)    is dezelfde persoon als [1711].

3168. Michorius, Hermsen. (I09494) Geboren rond 1520.    Huwde Onbekend rond 1550..    (F03172)

Kinderen van Onbekend en Michorius, Hermsen

i. Michorius, Johan. (I09491) Geboren rond 1550.    Overleed 1608 te Haaksbergen.   

3216. von Snetlage, Johann. (I10054) Zoon van von Snetlage, Walter en Swartewolt, Grete. Geboren rond 1470 te Lohne (Dtsl).    Overleden 1552-08-20 te Freren (Niedersachsen).    Huwde von Schade, Anna rond 1495..    (F03335)

3217. von Schade, Anna. (I10055) Dochter van von Schade, Heinrich en von Fullen, Elseke. Geboren rond 1475.   

Kinderen van von Schade, Anna en von Snetlage, Johann

i. von Snetlage, Petronella. (I10059) Geboren rond 1495.    Overleden 1552-08-20 te Freren (Niedersachsen).   

ii. von Snetlage, Samson. (I10052) Geboren 1510 te Melle (D).    Overleed 1590.   

iii. von Snetlage, Geseke. (I10060) Geboren rond 1520.   

3220. Rump, Willem Henrich. (I10083) Zoon van Rump, Kaspar en von Neuhoff, Anna Odilia. Geboren rond 1500 te Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).    Overleden na 1541.    Huwde Wullen, Elisabeth 1533 te Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).    (F03343)

3221. Wullen, Elisabeth. (I10084) Geboren rond 1505 te Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).    Overleden na 1540.   

Kinderen van Wullen, Elisabeth en Rump, Willem Henrich

i. Rump, Heinrich. (I26079) Geboren rond 1534.   

ii. Rump, Mechtild. (I26080) Geboren rond 1536.   

iii. Rump, Johann. (I26081) Geboren 1538 te Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).    Overleed 1581-08-00 te Gildehaus – Bentheim (Dtsl).   

iv. Rump, Dietrich Theodorus. (I10081) Geboren 1540-01-02 te Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).    Overleden 1606-06-27 te Tecklenburg (Dtsl).   

3222. Berteling, Wessel. (I10085) Geboren rond 1520 te Samern, Bentheim (Dtsl).    Overleden 1565-04-09 te Schüttorf (Dtsl).    Huwde Harinck, Margaret rond 1545..    (F03344)

3223. Harinck, Margaret. (I10086) Geboren rond 1520.    Overleden 1565-04-18 te Schüttorf (Dtsl).   

Kinderen van Harinck, Margaret en Berteling, Wessel

i. Berteling, Talle. (I10082) Geboren 1548-01-06 te Tecklenburg (Dtsl).    Overleden 1630-07-19.   

3420. Baving, Luitje. (I13770) Geboren rond 1560.    Overleed 1636 te Zuidlaren.    Huwde Hoiting, Coopje rond 1590..    (F04871)

Opmerkingen bij Baving, Luitje

Jonge Jan Bavinge en oude Jan Bavinge op nummer 152 zijn vermoedelijk nazaten van Jan Bavinge, mogelijk getrouwd met Tese Jansen. In 1578 worden zij genoemd bij de verdeling van de Peizer marke en verkrijgen zij na daartoe bij de Etstoel te hebben geprocedeert een vol waardeel in de Woldse slag. Deze uitspraak wordt bevestigd in een proces van Luitgen Bavinge toe Wolde cum suis in 1599. In het register van bezaaide landen 1612 worden Luitgen en Frerik Bavinge genoemd. In 1630 zijn er Jan Bavinge en zijn moeder en broers en jonge Jan Bavinge en zijn moeder en broers, respectievelijk met 6 en 4 inwonende personen. In 1642 zijn het jonge Jan Bavinge en Abel Bavinge en oude Jan Bavinge en Doe Bavinge, waarschijnlijk in omgekeerde volgorde. Jonge Jan en Abel Bavinge huren daarnaast 7 mat hooiland van Boele Bavinge. De laatste is vermoedelijk de Boele Bavinge, die in Zuidlaren woont, zoon van Luitien Bavinge aldaar.[Arend Arends].

3421. Hoiting, Coopje. (I13771) Geboren rond 1560.    Overleden rond 1631.   

Kinderen van Hoiting, Coopje en Baving, Luitje

i. Baving, Boele. (I13767) Geboren rond 1600 te Zuidlaren.    Overleden voor 1654.   

ii. Baving, Margaretha. (I13775) Geboren rond 1600.   

3422. Homan, Engelbert Johans. (I13772) Zoon van Homan, Johan Johans en , G. Geboren rond 1575 te Yde.    Overleden na 1613 te Tynaarloo.    Relatie met Onbekend..    (F04872)

Opmerkingen bij Homan, Engelbert Johans

In 1604 is Engelbert Homan volmacht voor de ommebuurschappen van Vries.[Drost en Gedeputeerden III pg. 31] Op paasdag 1607 heeft hij een geschil met Jan Homan en Albert Jansen. Deze zouden eigen autoriteit hebben gebruikt inzake het toe‑eigenen van schuldbrieven.[Etstoel 14 deel 1 folio 21 d.d. 26‑4‑1609] Op 23‑8‑1610 vinden we Engelbert in een zaak betreffende de vicariepachten te Vries. [Drost en Gedeputeerden IV pg. 73] Op 25‑10‑1610 krijgt hij, wonende te Tynaarlo, salaris in een kerspelgeschil.[Drost en Gedeputeerden VI pg. 31]

In 1611 komt hij enkele malen voor in een conflict met Engelbert Derks en de buren van Tynaarlo. [Etstoel 14 deel 2 folio 173 d.d. 19‑8‑1611] In 1612 staat hij in het bezaaide landen register te Tynaarlo te boek voor 29 mud.[OSA 621]

Op 19‑8‑1611 klaagt Albertum Iftema, burger te Groningen Engelbert Homan aan om betaling te krijgen van 435‑17‑0 wegens een lening aan Hoveman Hoveman, de broer van Engelbert. [Etstoel 14 deel 2 folio 171 d.d. 19‑8‑1611]

Op 26‑4‑1613 eisen Engelbert Homan voor zich en zijn zusters geld van Engelbert Dercks en consorten. Ze krijgen echter niets.[Etstoel 14 deel 3 folio 70 d.d. 26‑4‑1613].

Kinderen van Onbekend en Homan, Engelbert Johans

i. Homan, Wendele. (I13768) Geboren rond 1600 te Tynaarloo.    Overleed 1673 te Zuidlaren.   

ii. Homan, Harmen Engelberts. (I13799) Geboren 1606.    Overleed 1642.   

3440. Schuiling, Jan. (I13773) Geboren rond 1540 te Annen?.    Overleed 1612 te Annen.    Relatie met Onbekend rond 1585.    (F04873)

Opmerkingen bij Schuiling, Jan

In 1612 genoemd voor 28 ½.[OSA 621] In dezelfde lijst komt dan Jonge Jan Schuiling voor.

Jan Harmens Busch te Annen is op 27‑3‑1655 eiser tegen wijlen Johan Schuilinge te Zeyen, nu zijn kinderen. Het betreft de erfenis van oude Johan Schuilinge te Annen. De eiser is een zoon van Griete Schuiling, dochter van oude Johan Schuilinge te Annen en meent uit die hoofde gerechtigd te zijn in de nalatenschap van zijn bestevader voor 1/12 deel. Volgens verweerder is de moeder van de eisers ten tijde van het huwelijk met haar eerste man Harmen Busch afgeboedeld. [Etstoel 14 deel 15 folio 422 d.d. 27‑3‑1655].

Kinderen van Onbekend en Schuiling, Jan

i. Schuiling, Jan Jans. (I13769) Geboren 1588 te Annen?.    Overleden 1655-03-27 te Zeijen.   

ii. Schuiling, Grietje. (I22339) Geboren rond 1590 te Annen.   

3792. Houwing, Roelof. (I06072) Zoon van Houwing, Berend. Geboren rond 1560.    Overleden na 1630.    Huwde Houwing, Annigjen 1599.    (F04795)

Opmerkingen bij Houwing, Roelof

In 1625 werd het Houwinge-goet verhuurd aan Marten Wolff die ’t waarschijnlijk onderhands

verhuurde aan Roelof Houwing. In ieder geval ging de verpachting van het Houwinge-goed in 1638

over van Roelof Houwinge op zijn zoon Berent Roeloffs Houwing te Weerdinge. Het bracht toen 27

mudden pacht op. Roelof had in gebruik de erven “Joelinge” en “Olden Battinge”, want in 1613

was er een geschil tussen Roelof en Johan Yckinge over de opbrengst van “14 spinden rogge die

uuyt Joelinge ende Olden Battinge halff en halff in Ickinge gebrochtende bij den gebruiker van

Ickinge in de pastorie tot Sleen jaerlix betaelt behoere te worden”. Op 22 februari 1610

verschijnt hij op de goorspraak te Emmen, wanneer hij een geschil heeft met Lambert Huisinge

over de koop van een stuk land. In 1612 kocht hij van de predikant Franciscus Potanus te Odoorn

een door de predikant ontgonnen stuk land. Na het overlijden van Pontanus nam diens opvolger de

grond in gebruik, in de mening dat die tot.

3793. Houwing, Annigjen. (I22670) Geboren 1575.   

Kinderen van Houwing, Annigjen en Houwing, Roelof

i. Houwing, Berend Roelofs. (I13517) Geboren rond 1600 te Weerdinge.    Overleden rond 1678 te Weerdinge.   

ii. Houwing, Johan Roelofs. (I22671) Geboren rond 1600.   

iii. Houwing, Geert Roelofs. (I22672) Geboren rond 1605.    Overleed 1666.   

iv. Houwing, de Olde. (I22673) Geboren rond 1615.    Overleed 1662.   

3810. Sijberinge, Willem. (I06067) Geboren rond 1570.    Relatie met Onbekend..    (F04781)

Kinderen van Onbekend en Sijberinge, Willem

i. Sijberinge, Harmentje Willems. (I06065) Geboren rond 1600.    Overleden voor 1664 te Eext.   

3812. Rebbers, Roelof. (I13565) Geboren rond 1560.    Relatie met Onbekend..    (F04808)

Kinderen van Onbekend en Rebbers, Roelof

i. Rebbers, Roelof. (I13548) Geboren rond 1590.    Overleden na 1654.   

ii. Rebbers, Aeltjen Roelofs. (I13566) Geboren rond 1610.   

3830. Meijering, vader van Jacobje. (I28275) Zoon van Meijering, Willem en Camping, nn. Geboren rond 1585.    Relatie met Onbekend..    (F09644)

Kinderen van Onbekend en Meijering, vader van Jacobje

i. Meijering, Jacobje. (I13551) Geboren rond 1610.   

3832. Hamming, Jan Harms. (I13535) Zoon van Hamming, Harmen Heines en Hamming, vrouw van Harmen. Geboren rond 1574 te Eext?.    Relatie met Hamming, Jantje, vrouw van..    (F04787)

3833. Hamming, Jantje, vrouw van. (I24658) Geboren rond 1585.   

Kinderen van Hamming, Jantje, vrouw van en Hamming, Jan Harms

i. Hamming, Harm. (I13533) Geboren rond 1610.    Overleden 1665-04-06 te Anloo.   

ii. Hamming, Jan. (I13538) Geboren 1620.   

3836. Meijers, Barelt. (I13553) Geboren rond 1580.    Relatie met Onbekend..    (F04800)

Kinderen van Onbekend en Meijers, Barelt

i. Meijers, Jan Barelts. (I13552) Geboren rond 1610 te Gieten.    Overleden 1679-09-25 te Gieten.   

3984. Hogenesch, Wijbe Hendricks. (I24113) Geboren rond 1590.    Huwde Aerijaens, Wijbrech Suijnckes rond 1610..    (F08281)

3985. Aerijaens, Wijbrech Suijnckes. (I24114) Geboren rond 1590.   

Kinderen van Aerijaens, Wijbrech Suijnckes en Hogenesch, Wijbe Hendricks

i. Hogenesch, Hindrik Hindriks. (I13554) Geboren rond 1615 te Gasselte.    Overleden 1675-03-04 te Gasselte.   

3994. Sijberinge, Willem. (I06067)    is dezelfde persoon als [3810].

4056. Abbring, Albert Jans. (I13444) Zoon van Abbring, Jan en Aling, Grietje Coops. Geboren rond 1585 te Haren.    Overleden na 1640-03-00 te Glimmen (Haren).    Huwde Aring, Lumme rond 1610..    (F07633)Huwde tevens Woldering, Jantje rond 1615.    (F04737)

Kinderen van Aring, Lumme en Abbring, Albert Jans

i. Abbring, Hindrik. (I22713) Geboren rond 1611.   

4057. Woldering, Jantje. (I13445) Dochter van Woldering, Jan en , Martien. Geboren rond 1585.    Overleden na 1630.   

Kinderen van Woldering, Jantje en Abbring, Albert Jans

i. Abbring, Jan Alberts. (I13441) Geboren rond 1615 te Haren.    Overleed 1673-04-00.   

ii. Abbring, Willem. (I13564) Geboren rond 1615.   

4058. Rinnolts, Edsko. (I13446) Zoon van Ellens, Rinnolt en Ebelens, Freeske. Geboren rond 1580 te Meeden.    Overleden rond 1620.    Huwde Nannes, Meentke rond 1614..    (F04738)

4059. Nannes, Meentke. (I13447) Dochter van Haijens, Nanno en Hewens, Edzke. Geboren rond 1580 te Meeden.    Overleden na 1654.   

Opmerkingen bij Nannes, Meentke

1‑5‑1622: De weduwe Menke Edzkens weduwe van Edzko Rinnolts heeft verkofft (met consent des rechters blijckende die apostille van den Droste Wolter Sijgers van dato den 13 april 1622) an haeren L: broeder Haijo Nannens ende sijn huissvrouwen die landen, die Gaile venne geheten, omtrent 8 deimatten groet sijnde, so ende als het aldaer tusschen twe sloten besloetet daer Ubbo Tijackens ten oosten, Bunno Eltiens ten westen, die E ten suiden en der(?) boer (so genoempt) ten noorden naest belandet ende beswettet sint in den klockenslach Meden (is voldaan). [GrA RA Meeden folio 125v d.d. 1‑5‑1622]

Uit het eerste huwelij worden vijf kinderen geboren, waarover ds. Ellerus Eppinus (zoon van Eppo Ebelens) Haijo Nannens en Tijarck Tijarcks voorstanders waren, op b.v. 1‑4‑1624 en 28‑5‑1624.[GrA RA Meeden d.d. 28‑5‑1624]

Op 28‑1‑1633 verkopen de voorstanders over vier kinderen (de oudste, Freeske, wordt niet genoemd) aan de stiefvader en moeder het van hun vader geërfd land voor 5000 gulden.[GrA RA Meeden d.d. 28‑1‑1633]

De vader Rinnolt Ellens, gehuwd geweest met wijlen Freeske en wonende te Meeden zal een zoon geweest zijn van Ello Wibbens die 2‑2‑1584 geld leende. Bij de scheiding van diens schulden kwam deze schulde aan RInnolt, wiens schulden tussen 21 april en 16‑6‑1605 werden beschreven.[GrA RA III l 1 folio 10v]

De weduwe Menke Edzkens weduwe van Edzko Rinnolts heeft verkofft (met consent des rechters blijckende die apostille van den Droste Wolter Sijgers van dato den 13 april 1622) an haeren L: broeder Haijo Nannens ende sijn huissvrouwen die landen, die Gaile venne geheten, omtrent 8 deimatten groet sijnde, so ende als het aldaer tusschen twe sloten besloetet daer Ubbo Tijackens ten oosten, Bunno Eltiens ten westen, die E ten suiden en der(?) boer (so genoempt) ten noorden naest belandet ende beswettet sint in den klockenslach Meden (is voldaan).[GrA RA Meeden folio 125v d.d. 1‑5‑1622]

Menke Edzkens nagelaten weduwe van zal: Edzko Rinnolts heeft verkofft een stuck landes onverscheiden in den herdt landes op die Meeden gelegen die Hewo Nannens nu tegenwoordich gebruickt op unde uth streckende naber landen gelick strecken int noorden beth an die E ten suiden, ten osten Mattias Haijens als egener en ten westen Tijapko Hanckens die hoer Menke upgess van hoeren zal: vader Nanno Haijens iss togedelet unde angearvet an Haiijo Nannes ende sijner huisvrouwen Anne (is voldaan).[GrA RA Meeden folio 126v d.d. 1‑5‑1622]

Johan Geerdes anders Ridderinga bekande hoe dat hie van die voirmunderen van zalige Edtzko Rinnolts onmundige kinderen als die eerb: welgeleerte Ellerus Eppinus pastor tho Noortbroeck voirmundt, Haijo Nannens end Tiarck Tiarcks sibbe end vrembde voegeden ent Sijntko Ulckens voor hem selvest is geaccordiert end vollencomen voldaet entfangen de arfenis als hem wegen sijn zall: bestemoeder Martien Ridderinge was angearvet, gewesene weduwe van zall. Rinnolt Eellens tho Coeverden verstorven end hem Johan Ridderinge und die andere arfge: van Martien Ridderinge vollencomen was toegestaen. Voir welcke arfge: caverende upge: voirmundt ende voegeden tsampt Sijntko te willen guarandieren end befrijen voir alle anspraecke. Quiteert mit wat hem Johan Ridderinge van d’voirmunderen over Buntko Eltkens kinderen rechtens toekomt.[GrA RA Meeden folio 199v d.d. 14‑2‑1628]

Sijncko Ulckens unde Mencke ehluiden bekennen schuldich unde plichtbaer te wesen an Ellerus Eppinus vormundt, Haijo Nannens unde Tijarck Tijarcks sibbe unde vrembde vogden tot unde over zal. Edzko Rinnoltz nagelaten 4 onmundige kinderen mit namen Sibelke, Nanno, Remen unde Edzke tot profijt van deselvigen die somma penningen als t weeten 5000 car gl, welke schulde iss hergekomen van een lantkoop als op ondergess dato ten protocol hijr bevorens iss ingetekent. Daerboven ein ijder t geven een guidt (= goed) bedde mit sijn tobehoren mit een stall koeien edoch het stal koien sal staen tot hare diferentie offte sie die geven willen ofte niet, noch soelen Tijarck unde Mencke die vorgess pupillen in kost unde klederen unde na huismans stant onderholden, ock mede te schole te laten ghaen, umme lesen unde schriven t leren, mit hillige dages klederen versorgen, ock tot berade gekomen sijnde kinderen mit brudigams unde bruitz klederen erbarlicke wijse als hare egen kinderen t winnen, dess soelen ock die kinderen geholden wesen getrouwlicken te arbeiden de tijts sie bij hor olderen in huis unde onberad sint als huisluiden kinderen betamende. Het geld versterft van een kind op de andere, maar uitzet en koeien vervallen aan de ouderen wanneer een kind overlijdt. Op dit bedrag mag 1000 car gl gekort worden wegens een betaling naar aanleiding van een contract anno 1624 den 1 April. Hijr in iss ock mede besproeken dat Sijncko unde Mencke geholden soelen wesen die vormunt unde voogden hoere pupillen wegen te bevrijen van die onkosten van het proces tegen Menso Idens unde Jelske Reijentz van sekere elven deijmatten hergekomen. [GrA RA Meeden d.d. 28‑1‑1633].

Kinderen van Nannes, Meentke en Rinnolts, Edsko

i. Edskes, Riemen Jans. (I13442) Geboren rond 1620 te Meeden.    Overleed 1684.   

4060. van der Stappen, Willem. (I13448) Zoon van van der Stappen, Andries en Abbring, Jeije. Geboren rond 1608.    Overleden na 1678.    Huwde , Grietje rond 1630..    (F04739)

4061. , Grietje. (I13449) Geboren rond 1610.   

Kinderen van , Grietje en van der Stappen, Willem

i. van der Stappen, Willem. (I13443) Geboren rond 1630.    Overleden na 1670.   

Generatie 13

4896. Schuiling, Jan. (I13773)    is dezelfde persoon als [3440].

5116. Baving, Luitje. (I13770)    is dezelfde persoon als [3420].

5117. Hoiting, Coopje. (I13771)    is dezelfde persoon als [3421].

5118. Homan, Engelbert Johans. (I13772)    is dezelfde persoon als [3422].

6432. von Snetlage, Walter. (I10056) Zoon van von Snetlage, Engelbert en von Sutholte, Leneke. Geboren rond 1450 te Fuerstenau, Hẍter, NR Westphalen (Dtsl).    Huwde Swartewolt, Grete rond 1490..    (F03336)

6433. Swartewolt, Grete. (I10057) Dochter van Swartewolt, Gerd en von Cappeln, Druda. Geboren rond 1455.   

Kinderen van Swartewolt, Grete en von Snetlage, Walter

i. von Snetlage, Johann. (I10054) Geboren rond 1470 te Lohne (Dtsl).    Overleden 1552-08-20 te Freren (Niedersachsen).   

ii. von Snetlage, Lambert. (I10061) Geboren rond 1500.   

6434. von Schade, Heinrich. (I23109) Zoon van von Schade, Heinrich en von dem Busche, Mette. Geboren rond 1450.    Overleed 1498.    Huwde von Fullen, Elseke rond 1485..    (F07867)

6435. von Fullen, Elseke. (I23120) Dochter van von Fullen, Wermbold. Geboren rond 1445.    Overleed 1485.   

Kinderen van von Fullen, Elseke en von Schade, Heinrich

i. von Schade, Anna. (I10055) Geboren rond 1475.   

6440. Rump, Kaspar. (I26077) Zoon van Rump, Rötger Dietrich en Wanthoff, Katharina. Geboren rond 1483 te Wuppertal (Dtsl).    Overleed 1559 te Duitsland.    Huwde von Neuhoff, Anna Odilia rond 1500..    (F08929)

6441. von Neuhoff, Anna Odilia. (I26078) Geboren rond 1480.    Overleed 1555.   

Kinderen van von Neuhoff, Anna Odilia en Rump, Kaspar

i. Rump, Willem Henrich. (I10083) Geboren rond 1500 te Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).    Overleden na 1541.   

ii. von Rump, Volmar. (I26082) Geboren rond 1520.    Overleed 1606.   

6844. Homan, Johan Johans. (I13774) Zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika. Geboren rond 1540 te Yde.    Overleed 1609 te Yde.    Huwde , G rond 1570..    (F04874)

Opmerkingen bij Homan, Johan Johans

In 1572 is er een klacht tegen “jonge Hoefmans” (dit is waarschijnlijk jonge Johan Homan) wegens een “nederslach” aan Hindrick Hardinck. [Goorspraken 1572‑1577 pg. 37 d.d. 15‑3‑1572]

In 1577 wordt Johan Homan verbannen wegens een doodslag op Reinder Jans Bavinck. Hij wordt later gerehabiliteerd. Wellicht hebben de godsdienstige en politieke veranderingen tussen 1577 en 1594 hiertoe bijgedragen. Misschien zijn de godsdiensttwisten wel de oorzaak geweest. In 1595 wordt Johan lid van de Etstoel als een man die “de nye lere” was toegedaan, dus protestant is.

Op 10‑10‑1597 worden Jacob Luinge en Jan Campinge voor arbitrage verwezen naar “edel en ernfeste lieden” waaronder Johan Homan.[Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 384]

Op 31‑3‑1600 is Johan Homan gecommitteerde in de zaak tussen Jan Thedema en de buren van Roden. [Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 14] Ook op 23‑9‑1603 is Johan gecommitteerde. [Ridderschap en Eigenerfden 32] In juni 1608 vinden we “Olde Jan Homan” te Yde als gemachtigde voor predikant Eildert Huisman te Vries.[Drost en Gedeputeerden V pg. 44,46].

6845. , G. (I13784) Geboren rond 1540.   

Kinderen van , G en Homan, Johan Johans

i. Homan, Roelof. (I13785) Geboren 1570.    Overleed 1654.   

ii. Homan, Freerk. (I13786) Geboren 1575.    Overleden rond 1656.   

iii. Homan, Engelbert Johans. (I13772) Geboren rond 1575 te Yde.    Overleden na 1613 te Tynaarloo.   

iv. Homan, Arent Johans. (I13787) Geboren rond 1575 te Yde.    Overleden voor 1651 te Peize.   

v. Homan, Hoveman. (I13788)

7584. Houwing, Berend. (I06073) Geboren rond 1520.    Overleden rond 1580.    Relatie met Onbekend..    (F04796)

Kinderen van Onbekend en Houwing, Berend

i. Houwing, Roelof. (I06072) Geboren rond 1560.    Overleden na 1630.   

7660. Meijering, Willem. (I28276) Zoon van Meijering, nn Egberts. Geboren rond 1530.    Huwde Camping, nn rond 1570..    (F09645)

Opmerkingen bij Meijering, Willem

In 1550 heeft Willem Meijering een geschil met Geert Meijering en in 1551 heeft Willem Meijering een geschil met Hindrik Meijering over de goederen van olde Harwerdinge. De Etstoel is van oordeel dat Hindrik en Willem gelijk ” in den bloede” zijn, dus gelijk verwant. Mogelijk waren Willem en Hindrik halfbroers.

In 1552 is er een geschil tussen Willem Meijering en Jan Campinge, waarschijnlijk zijn schoonvader. Een van zijn kinderen wordt namelijk Jan Campinge Meijering genoemd.

7661. Camping, nn. (I28277) Dochter van Campinge, Jan. Geboren rond 1535.   

Kinderen van Camping, nn en Meijering, Willem

i. Meijering, vader van Jacobje. (I28275) Geboren rond 1585.   

ii. Meijering, Albert. (I28278) Geboren rond 1585.    Overleed 1631.   

iii. Meijering, Jan Camping. (I28279) Geboren rond 1585.   

7664. Hamming, Harmen Heines. (I09620) Zoon van Hamming, Heino Willems en Hamming, vrouw van Heino. Geboren rond 1545 te Bonnen (Gieten).    Overleed 1574.    Huwde Hamming, vrouw van Harmen rond 1574..    (F04786)

Opmerkingen bij Hamming, Harmen Heines

In 1492 is er een stokleggingsbrief, waarbij Johan Hamminge en Wobbe Hanemans, echtelieden, aan het Clerchuis te Groningen opdragen alle hunne goederen, gelegen in de markken van Borke, Zuudlaren en Annenn.[1] (Deze Jan Hamminge is mogelijk een verre voorvader?)

Harmen Hamming laat in 1577 namens de buren van Eext een zekere Jan Oirsinge verbieden schapen te laten weiden op markegronden.[2] In 1585 wordt hij nogmaals vermeld als buur te Eext.[3]

7665. Hamming, vrouw van Harmen. (I24659) Geboren rond 1550.   

Kinderen van Hamming, vrouw van Harmen en Hamming, Harmen Heines

i. Hamming, Jan Harms. (I13535) Geboren rond 1574 te Eext?.   

8112. Abbring, Jan. (I13456) Zoon van Abbring, Luitje. Geboren rond 1540.    Huwde Aling, Grietje Coops rond 1575..    (F04743)

8113. Aling, Grietje Coops. (I22706) Dochter van Aling, Coop en , Frerikje. Geboren rond 1555 te Noordlaren.    Overleden rond 1635.   

Kinderen van Aling, Grietje Coops en Abbring, Jan

i. Abbring, Luitje. (I13508) Geboren rond 1575.   

ii. Abbring, Albert Jans. (I13444) Geboren rond 1585 te Haren.    Overleden na 1640-03-00 te Glimmen (Haren).   

iii. Abbring, Frerikje. (I22707) Geboren rond 1590.   

iv. Abbring, Grietje. (I22708) Geboren rond 1592.   

v. Abbring, Jantje. (I22709) Geboren rond 1594.    Overleden voor 1653.   

vi. Abbring, Marretien. (I22710) Geboren rond 1596.   

vii. Abbring, Harmtje. (I22711) Geboren rond 1610.    Overleden na 1659.   

8114. Woldering, Jan. (I13458) Zoon van Woldering, Berent en , Lamme. Geboren rond 1555.    Relatie met , Martien..    (F04745)

8115. , Martien. (I13509) Geboren rond 1555.   

Kinderen van , Martien en Woldering, Jan

i. Woldering, Jantje. (I13445) Geboren rond 1585.    Overleden na 1630.   

8116. Ellens, Rinnolt. (I13450) Zoon van Wibbes, Elle en , Hisse. Geboren rond 1550.    Huwde Ebelens, Freeske rond 1580..    (F04740)Huwde tevens Ridderinge, Martien rond 1600.    (F04767)

Opmerkingen bij Ellens, Rinnolt

Mogelijk verwant aan Elle Wibbens en Hisse.

8117. Ebelens, Freeske. (I13451) Dochter van Edskes, Ebele en Eppens, Wija. Geboren rond 1560.    Overleden rond 1590.   

Kinderen van Ebelens, Freeske en Ellens, Rinnolt

i. Rinnolts, Edsko. (I13446) Geboren rond 1580 te Meeden.    Overleden rond 1620.   

8118. Haijens, Nanno. (I13452) Zoon van Reints, Haijo en , Ike. Geboren rond 1560 te Midwolda.    Overleden rond 1615.    Huwde Hewens, Edzke rond 1580..    (F04741)

8119. Hewens, Edzke. (I13453) Dochter van Tonckens, Hewo en Hillens, Buncke. Geboren rond 1560.    Overleed 1603-10-00.    Begraven 1603-10-08 te Midwolda..

Kinderen van Hewens, Edzke en Haijens, Nanno

i. Nannes, Meentke. (I13447) Geboren rond 1580 te Meeden.    Overleden na 1654.   

ii. Nannes, Hewo. (I13504) Geboren rond 1580.   

iii. Nannes, Reint. (I13505) Geboren rond 1580.   

8120. van der Stappen, Andries. (I13454) Geboren rond 1575 te Haren.    Overleden na 1628.    Huwde Abbring, Jeije 1608 te Haren.    (F04742)

Opmerkingen bij van der Stappen, Andries

1‑3‑1626: Andrieß Janß van der Stappen lieutenant maior en Jeije (ehel.) lenen van haar stiefmoeder Aaltien Homan, huisvrouw van de maior Jan van der Stappen, 100 daler à 7%. Tot onderpand 10 mat in 9 swat gelegen ten westen van Haren in de Woltdiel. Stokleggers: Arent Wigbolts, Garbrant Edes, Berent Egberts, Boele Garbrants, Boele Arents, Geert Berents en Wigbolt Arents.[GrA IIIx 8 folio 119v d.d. 1‑3‑1626]

8121. Abbring, Jeije. (I13455) Geboren rond 1580 te Onnen.    Overleden na 1628.   

Kinderen van Abbring, Jeije en van der Stappen, Andries

i. van der Stappen, Willem. (I13448) Geboren rond 1608.    Overleden na 1678.   

Generatie 14

10236. Homan, Johan Johans. (I13774)    is dezelfde persoon als [6844].

10237. , G. (I13784)    is dezelfde persoon als [6845].

12864. von Snetlage, Engelbert. (I10062) Zoon van von Snetlage, Engelbert. Geboren rond 1420.    Overleed 1494.    Huwde von Sutholte, Leneke rond 1450..    (F03338)

12865. von Sutholte, Leneke. (I10063) Geboren rond 1420.   

Kinderen van von Sutholte, Leneke en von Snetlage, Engelbert

i. von Snetlage, Walter. (I10056) Geboren rond 1450 te Fuerstenau, Hẍter, NR Westphalen (Dtsl).   

ii. von Snetlage, Herbert. (I10064)

iii. von Snetlage, Engelbert. (I10065)

iv. von Snetlage, Amelung. (I10066)

v. von Snetlage, Lambert. (I10067) Geboren rond 1450.    Overleden voor 1514.   

12866. Swartewolt, Gerd. (I10058) Zoon van Swartewolt, Gerhard en von Budde, Godele. Geboren rond 1420.    Huwde von Cappeln, Druda rond 1450..    (F03337)

12867. von Cappeln, Druda. (I26113) Geboren rond 1431.   

Kinderen van von Cappeln, Druda en Swartewolt, Gerd

i. Swartewolt, Grete. (I10057) Geboren rond 1455.   

12868. von Schade, Heinrich. (I23132) Geboren rond 1425.    Overleed 1471.    Huwde von dem Busche, Mette rond 1450..    (F07885)

12869. von dem Busche, Mette. (I23133) Geboren rond 1425.   

Kinderen van von dem Busche, Mette en von Schade, Heinrich

i. von Schade, Heinrich. (I23109) Geboren rond 1450.    Overleed 1498.   

12870. von Fullen, Wermbold. (I23134) Zoon van von Fullen, Hermann. Geboren rond 1395.    Overleden na 1442.    Relatie met Onbekend..    (F07886)

Opmerkingen bij von Fullen, Wermbold

Knappe u. Richter in Quakenbrück, um 1435 Besitzer einer Wohnstätte in Meppen, von der er in der Stadt eine Wache zu stellen hat, 1442 belehnt von Bf. Heinrich von Osnabrück mit den Höfen Ermerding in Talge u. Jelsing in Ahausen, beide im Ksp. Ankum und dem Hof Beckmann in Heeke, Ksp. Alfhausen.

Kinderen van Onbekend en von Fullen, Wermbold

i. von Fullen, Elseke. (I23120) Geboren rond 1445.    Overleed 1485.   

12880. Rump, Rötger Dietrich. (I26084) Zoon van Rump, Johann en von Remblinghausen, Adelheid. Geboren rond 1460 te Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl).    Overleden na 1480 te Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl).    Huwde Wanthoff, Katharina rond 1480..    (F08930)

12881. Wanthoff, Katharina. (I26085) Geboren rond 1460 te Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl).   

Kinderen van Wanthoff, Katharina en Rump, Rötger Dietrich

i. Rump, Kaspar. (I26077) Geboren rond 1483 te Wuppertal (Dtsl).    Overleed 1559 te Duitsland.   

13688. Homan, Johan Johans. (I13789) Zoon van Homan, Johan Johans en , Wobbe. Geboren 1520 te Yde.    Overleed 1578 te Vries.    Huwde Bavinck, Hendrika rond 1540..    (F04879)

Opmerkingen bij Homan, Johan Johans

Henricka Bavinck is waarschijnlijk zijn tweede echtgenote, zij leefde in 1599 nog. Johan Homan wordt genoemd in de brief van 7sep1571 (zie de notes bij zijn broer Sicke Rin10017). In 1577 werd een zoon van Johan Homan aangeklaagd wegens moord op Reijner jans Bavinck (zie de notes bij Johan Homan Rin9615).

Op de Goorspraak van 15mar1578 te Vries eisten Johan en hermen Homan van Johan Bensinge de paarden terug, die waren geschut op de “Zwinemaet”, waar de buren van Zeegse, Tynaarlo en Schipborg al meer dan 30 jaar hun naweide voor de paarden hadden. De weduwe van de inmiddels overleden Johan Bensinge ontkende het schutten en beweerde recht van paardendrift te hebben. De buren van Zeyen, uitspraak doende, verplichten de eiser te bewijzen dat de buren der drie buurtschappen geduurende 30 jaar of langer op foutieve gronden het recht van naweide bezaten. De Homans konden dit niet bewijzen.

Hieruit blijkt dat Johan en Herman Homan in die jaren bezittingen in Zeegse hadden, Misschien de al eerder genoemde voorvaderlijke goederen in de 15e eeuw.

13689. Bavinck, Hendrika. (I13790) Geboren 1524.    Overleed 1599.   

Kinderen van Bavinck, Hendrika en Homan, Johan Johans

i. Homan, Johan Johans. (I13774) Geboren rond 1540 te Yde.    Overleed 1609 te Yde.   

ii. Homan, Herman. (I13791) Geboren rond 1550.    Overleed 1628.   

iii. Homan, Freerk. (I13792) Geboren 1555.    Overleed 1599.   

iv. Homan, Adolf. (I13793) Geboren 1556.    Overleed 1609.   

v. Homan, Sicke. (I13794) Geboren 1556.   

vi. Homan, Albert Hidding. (I13795)

vii. Homan, Niesjen. (I13796)

viii. Homan, Enrije. (I13797)

15320. Meijering, nn Egberts. (I28281) Zoon van Meijering, Egbert. Geboren rond 1500.    Relatie met Onbekend..    (F09647)

Kinderen van Onbekend en Meijering, nn Egberts

i. Meijering, Willem. (I28276) Geboren rond 1530.   

ii. Meijering, Hindrik. (I28283) Geboren rond 1530.   

15322. Campinge, Jan. (I28280) Geboren rond 1510.    Relatie met Onbekend..    (F09646)

Kinderen van Onbekend en Campinge, Jan

i. Camping, nn. (I28277) Geboren rond 1535.   

15328. Hamming, Heino Willems. (I09609) Zoon van Hamming, Willem Johans en Hamming, vrouw van Willem. Geboren rond 1510 te Gieten.    Overleden 1564-03-02 te Bonnen (Gieten).    Huwde Hamming, vrouw van Heino rond 1530..    (F03215)

Opmerkingen bij Hamming, Heino Willems

Goorsprake 2 maart 1564 te Anloo deden 2 buren van Bonnen – Tymen Peppinge en jonge Jan Kampinge -aangifte van een zak in Bonnen: Heino Hamming en zijn meyer Egbert Leydinck. Dit ging over het al dan niet opzeggen van de meyer. Of Heino in Bonnen woonde, of wellicht in de Veenhof (dat zeker in het begin zeker gezien de geringe grootte vaak onder Bonnen werd gerekend), wordt hieruit niet duidelijk. Heino beweerde zijn meyer ruim op tijd te hebben opgezegd, maar Leydinck ontkende dat en beweerde zelfs al te hebben betaald voor de nieuwe termijn.    In 1574 had Heino een geschil met Warmolt Hovinge over geld en brieven, die Warmolt uit “Wyffen huys tho Gieten had gehaald.    Besloten werd, dat Heino een onterechte eis had gesteld, tenzij hij kon bewijzen, dat Warmolt geen rechten had op het geld en de brieven. Heino overleed voor 1587 toen zijn twee zonenWillem en Boele ruzieden over de vaderlijke erfenis.

Bron: Drents genealogisch Jaarboek 1999, 113

15329. Hamming, vrouw van Heino. (I09610) Geboren rond 1510.   

Kinderen van Hamming, vrouw van Heino en Hamming, Heino Willems

i. Hamming, Willem Heines. (I09603) Geboren rond 1535 te Gieten.    Overleden na 1612.   

ii. Hamming, Boele. (I09618) Geboren rond 1540.    Overleed 1630.   

iii. Hamming, Johan. (I09619) Geboren rond 1540.    Overleden voor 1587.   

iv. Hamming, Harmen Heines. (I09620) Geboren rond 1545 te Bonnen (Gieten).    Overleed 1574.   

16224. Abbring, Luitje. (I13457) Geboren rond 1510.    Relatie met Onbekend..    (F04744)

Kinderen van Onbekend en Abbring, Luitje

i. Abbring, Jan. (I13456) Geboren rond 1540.   

16226. Aling, Coop. (I23216) Geboren rond 1530.    Overleed 1580.    Huwde , Frerikje rond 1555..    (F07964)

16227. , Frerikje. (I23569) Geboren rond 1530.    Overleden rond 1580.   

Kinderen van , Frerikje en Aling, Coop

i. Aling, Grietje Coops. (I22706) Geboren rond 1555 te Noordlaren.    Overleden rond 1635.   

16228. Woldering, Berent. (I13459) Zoon van Woldering, Laurens. Geboren rond 1535.    Overleden voor 1599.    Huwde , Lamme rond 1555..    (F04746)

16229. , Lamme. (I13460) Geboren rond 1535.    Overleden voor 1599.   

Kinderen van , Lamme en Woldering, Berent

i. Woldering, Jan. (I13458) Geboren rond 1555.   

16232. Wibbes, Elle. (I13461) Geboren rond 1520.    Huwde , Hisse rond 1545..    (F04747)

16233. , Hisse. (I13462) Geboren rond 1520.   

Kinderen van , Hisse en Wibbes, Elle

i. Ellens, Rinnolt. (I13450) Geboren rond 1550.   

16234. Edskes, Ebele. (I13463) Geboren rond 1540 te Meeden.    Huwde Eppens, Wija rond 1560 te Zuidbroek.    (F04748)

16235. Eppens, Wija. (I13464) Dochter van Remmens, Eppo. Geboren rond 1540.   

Kinderen van Eppens, Wija en Edskes, Ebele

i. Ebelens, Freeske. (I13451) Geboren rond 1560.    Overleden rond 1590.   

16236. Reints, Haijo. (I13465) Zoon van Haijens, Reint en Ebes, Sijbelcke. Geboren rond 1540.    Overleden voor 1619.    Huwde    , Ike.    (F04749)

16237. , Ike. (I13466) Geboren rond 1540.   

Kinderen van , Ike en Reints, Haijo

i. Haijens, Nanno. (I13452) Geboren rond 1560 te Midwolda.    Overleden rond 1615.   

ii. Haijens, Matthias. (I13502) Geboren rond 1560.   

iii. Haijens, Reijnt. (I13503) Geboren rond 1560.   

16238. Tonckens, Hewo. (I13467) Zoon van Eggens, Toncko en , Anna. Geboren rond 1530 te Midwolda.    Overleden voor 1603.    Huwde Hillens, Buncke rond 1560..    (F04750)

16239. Hillens, Buncke. (I13468) Dochter van Aylens, Hille en Foppens, Auke. Geboren rond 1535.    Overleed 1608-02-00 te Midwolda.    Begraven 1608-02-21 te Midwolda..

Kinderen van Hillens, Buncke en Tonckens, Hewo

i. Hewens, Edzke. (I13453) Geboren rond 1560.    Overleed 1603-10-00.   

Generatie 15

20472. Homan, Johan Johans. (I13789)    is dezelfde persoon als [13688].

20473. Bavinck, Hendrika. (I13790)    is dezelfde persoon als [13689].

25728. von Snetlage, Engelbert. (I10068) Zoon van von Snetlage, Lambert en , Gosta. Geboren rond 1390.    Relatie met Onbekend..    (F03339)

Kinderen van Onbekend en von Snetlage, Engelbert

i. von Snetlage, Engelbert. (I10062) Geboren rond 1420.    Overleed 1494.   

25732. Swartewolt, Gerhard. (I26115) Geboren rond 1400.    Relatie met von Budde, Godele..    (F08935)

25733. von Budde, Godele. (I26116) Geboren rond 1400.   

Kinderen van von Budde, Godele en Swartewolt, Gerhard

i. Swartewolt, Gerd. (I10058) Geboren rond 1420.   

25740. von Fullen, Hermann. (I23135) Zoon van von Fullen, Wermbold. Geboren rond 1370.    Overleden na 1419.    Relatie met Onbekend..    (F07887)

Opmerkingen bij von Fullen, Hermann

urk. 1402-1422, 1422 Burgmann in Quakenbrück, 1402 von Bf. Heinrich v. Osnabrück bekehnt mit dem Hof Jelsing in Ahausen, Ksp. Ankum und dem Hof Beckmann in Heeke, Ksp. Alfhausen, 1412 von Bf. Otto v. Osnabrück mit den gleichen Höfen belehnt, 1419 von Bf. Otto v. Osnabrück belehnt mit dem Hof Ermerding in Talge, Ksp. Ankum, wie ihn vorher Everhard von Rumbeck hatte.

Kinderen van Onbekend en von Fullen, Hermann

i. von Fullen, Wermbold. (I23134) Geboren rond 1395.    Overleden na 1442.   

25760. Rump, Johann. (I26086) Zoon van Rump, Walrave. Geboren rond 1440.    Overleed 1519.    Huwde von Remblinghausen, Adelheid rond 1460..    (F08931)

25761. von Remblinghausen, Adelheid. (I26087) Dochter van von Remblinghausen, Albert en von Mühlsborn, Beleke. Geboren rond 1440.    Overleed 1519.   

Kinderen van von Remblinghausen, Adelheid en Rump, Johann

i. Rump, Rötger Dietrich. (I26084) Geboren rond 1460 te Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl).    Overleden na 1480 te Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl).   

ii. Rump, Johanna. (I26088) Geboren rond 1480.    Overleed 1525.   

27376. Homan, Johan Johans. (I13798) Zoon van Homan, Johan Sickes. Geboren 1480.    Overleed 1565.    Huwde , Wobbe rond 1510..    (F04880)

27377. , Wobbe. (I13815) Geboren rond 1490.   

Kinderen van , Wobbe en Homan, Johan Johans

i. Homan, Sicke. (I13800) Geboren 1510.    Overleed 1572.   

ii. Homan, Johan Johans. (I13789) Geboren 1520 te Yde.    Overleed 1578 te Vries.   

iii. Homan, Herman. (I13801) Geboren 1520.    Overleed 1587.   

30640. Meijering, Egbert. (I28282) Geboren rond 1470.    Relatie met Onbekend..    (F09648)

Kinderen van Onbekend en Meijering, Egbert

i. Meijering, nn Egberts. (I28281) Geboren rond 1500.   

30656. Hamming, Willem Johans. (I09611) Zoon van Hamming, Johan en Hamming, vrouw van Johan. Geboren rond 1475.    Huwde Hamming, vrouw van Willem rond 1500..    (F03216)

Opmerkingen bij Hamming, Willem Johans

De persoon van Willem Hamming is in de bronnen niet te vinden. Toch zijn er redenen, waarop we kunnen beredeneren, dat hij zal hebben bestaan als een zoon van Johan Hamming en de vader van Heino Hamming, zonder evenwel een hard bewijs te kunnen geven. Allereerst dient te worden vastgesteld, dat de Hammings onder Gieten in de vijftiende en zestiende eeuw bewijsbaar aanwezig zijn. De bronnen zijn schaars, maar de weinige bronnen die er zijn, duiden op welgestelde eigenerfde landbouwers, deels woonachtig in het kerspel Gieten en deels te Eext.

Immers, enerzijds is er sprake van uitboedeling (onder Gieten), wat duidt op enige welstand en anderzijds is een (Eexter) Hamming als ette aan de Etstoel verbonden.

Vervolgens dient aangetoond te worden, dat Johan Hamming een zoon moet hebben gehad. Johan Hamming onder Gieten had in 1498 een conflict voor de Etstoel met zijn schoonzoon Ghert Kremer. Kremer eiste van zijn schoonvader een gelijke behandeling voor zijn vrouw wat betreft de uitboedeling. Eerder (wanneer is onbekend) was namelijk een tweede dochter Alijt, gehuwd met Barelt Bekelinge uitgeboedeld voor een blijkbaar hoger bedrag. Uitboedeling is alleen nodig, indien er ook (minimaal) één zoon is geweest, aangezien in Drenthe de oerderij bij voorkeur overging op één zoon, waarbij de andere kinderen een geldbedrag kregen uitgekeerd. Dus: Johan Hamming had een niet bij name genoemde zoon die, gezien het feit dat twee dochters reeds gehuwd waren in 1498, omstreeks dezelfde tijd de volwassen leeftijd bereikt zal hebben. Hij zal derhalve voor of omstreeks 1475 geboren zijn.

Tenslotte moet ook de vader van Heino Hamming (de volgende generatie) omstreeks 1475/1485 zijn geboren, aangezien Heino zelf omstreeks 1510-1515 zal zijn geboren. Immers, zijn (oudste?) zoon Willem was in 1564 reeds volwassen.

Deze drie argumenten zijn m.i. voldoende om aannemelijk te maken, dat Heino een kleinzoon van Johan Hamming was. Echter, ook de naam van de ontbrekende schakel kan worden beredeneerd. Hierboven werd reeds gemeld, dat Heino’s vermoedelijke oudste zoon Willem heette. Volgens de normale regels zou hij derhalve naar diens grootvader van vaderszijde zijn genoemd. Belangrijker echter is, dat in 1595 een Willem Hamming ofte Hidding werd vermeld, in wie we vermoedelijk de zoon van Alijt Hamming moeten zien (zie aldaar). Deze persoon zal dus volledig naar zijn grootvader van moederszijde zijn vernoemd. Uit deze twee argumenten kan mogelijk worden afgeleid, dat de naam van Heino’s vader (en dus Johans zoon) Willem zal zijn geweest.

Bron: Stamboom Hulst

30657. Hamming, vrouw van Willem. (I09612) Geboren rond 1475.   

Kinderen van Hamming, vrouw van Willem en Hamming, Willem Johans

i. Hamming, Heino Willems. (I09609) Geboren rond 1510 te Gieten.    Overleden 1564-03-02 te Bonnen (Gieten).   

ii. Hamming, Alijt Willems. (I09542) Geboren rond 1530.    Overleden na 1595.   

32456. Woldering, Laurens. (I13471) Geboren rond 1510.    Relatie met Onbekend..    (F04752)

Kinderen van Onbekend en Woldering, Laurens

i. Woldering, Berent. (I13459) Geboren rond 1535.    Overleden voor 1599.   

32470. Remmens, Eppo. (I13472) Zoon van , Olde Remmo. Geboren rond 1510.    Overleden voor 1563.    Relatie met Onbekend..    (F04753)

Kinderen van Onbekend en Remmens, Eppo

i. Eppens, Wija. (I13464) Geboren rond 1540.   

ii. Eppens, Remdo. (I13491) Geboren rond 1540.   

iii. Eppens, Ipp. (I13492) Geboren rond 1540.   

iv. Eppens, Eltke. (I13493) Geboren rond 1540.   

32472. Haijens, Reint. (I13473) Geboren rond 1500.    Overleden voor 1570.    Huwde Ebes, Sijbelcke rond 1530..    (F04754)

32473. Ebes, Sijbelcke. (I13474) Dochter van , Heemke en , Ebe. Geboren rond 1500.    Overleden voor 1570.   

Kinderen van Ebes, Sijbelcke en Haijens, Reint

i. Reints, Haijo. (I13465) Geboren rond 1540.    Overleden voor 1619.   

ii. Reints, Eppo. (I13490) Geboren rond 1540.   

32476. Eggens, Toncko. (I13475) Zoon van Tonckens, Eggo. Geboren rond 1500.    Overleden voor 1562.    Huwde , Anna voor 1530..    (F04755)

32477. , Anna. (I13476) Geboren rond 1500.   

Kinderen van , Anna en Eggens, Toncko

i. Tonckens, Hewo. (I13467) Geboren rond 1530 te Midwolda.    Overleden voor 1603.   

32478. Aylens, Hille. (I13477) Zoon van Eltekens, Ayle en , Foppe. Geboren rond 1500.    Overleden voor 1569.    Huwde Foppens, Auke rond 1525..    (F04756)

32479. Foppens, Auke. (I13478) Dochter van , Foppe. Geboren rond 1505.    Overleden voor 1571.   

Kinderen van Foppens, Auke en Aylens, Hille

i. Hillens, Buncke. (I13468) Geboren rond 1535.    Overleed 1608-02-00 te Midwolda.   

Generatie 16

40944. Homan, Johan Johans. (I13798)    is dezelfde persoon als [27376].

40945. , Wobbe. (I13815)    is dezelfde persoon als [27377].

51456. von Snetlage, Lambert. (I10069) Zoon van von Snetlage, Bertram. Geboren rond 1360.    Huwde , Gosta rond 1390..    (F03340)

51457. , Gosta. (I10070) Geboren rond 1360.   

Kinderen van , Gosta en von Snetlage, Lambert

i. von Snetlage, Engelbert. (I10068) Geboren rond 1390.   

ii. von Snetlage, Herbort. (I10071)

51480. von Fullen, Wermbold. (I23136) Geboren rond 1345.    Overleden na 1399.    Relatie met Onbekend..    (F07888)

Opmerkingen bij von Fullen, Wermbold

urk. vor 1379-1399, vor 1379 v. Bf. v. Münster mit dem Viertel des Zehnten zu Heede belehnt, wie ihn vorher Coepvon Heede zuLehen hatte, gerät 1383 als teckelburgischer Lehnsmann in Gefangenschaft der Stadt Osnabrück und muss sich für 30 Mark lösen, 1399 Teilnehmer der Tecklenburger Fehde.

Kinderen van Onbekend en von Fullen, Wermbold

i. von Fullen, Hermann. (I23135) Geboren rond 1370.    Overleden na 1419.   

51520. Rump, Walrave. (I26089) Zoon van Rump, Arndt en Berninghausen, nn. Geboren rond 1410.    Huwde Onbekend rond 1430..    (F08932)

Kinderen van Onbekend en Rump, Walrave

i. Rump, Johann. (I26086) Geboren rond 1440.    Overleed 1519.   

51522. von Remblinghausen, Albert. (I26092) Geboren rond 1410.    Overleed 1474.    Huwde von Mühlsborn, Beleke rond 1440..    (F08934)

51523. von Mühlsborn, Beleke. (I26093) Geboren rond 1415.    Overleed 1481.   

Kinderen van von Mühlsborn, Beleke en von Remblinghausen, Albert

i. von Remblinghausen, Adelheid. (I26087) Geboren rond 1440.    Overleed 1519.   

ii. von Remblinghausen, Wilhelm. (I26094) Geboren rond 1445.    Overleed 1495.   

54752. Homan, Johan Sickes. (I13802) Zoon van Homan, Sicko Johans. Geboren rond 1450 te Yde.    Overleed 1517 te Yde.    Huwde Onbekend rond 1480..    (F04881)

Kinderen van Onbekend en Homan, Johan Sickes

i. Homan, Johan Johans. (I13798) Geboren 1480.    Overleed 1565.   

ii. Homan, Wobbe Johans. (I13813) Geboren rond 1480.    Overleden na 1565.   

iii. Homan, nn Johans. (I13814) Geboren rond 1480.    Overleden voor 1560.   

61312. Hamming, Johan. (I09613) Zoon van Hamming, Johan en Hamming, vrouw van Johan. Geboren rond 1445.    Overleden na 1498.    Huwde Hamming, vrouw van Johan rond 1475..    (F03217)

Opmerkingen bij Hamming, Johan

Johan stond vlgs lotting etstoel in 1480 borg voor Johan de Hunt, een gegoede familie in Gieten. In 1497/1498 voerde Gheert Kremer namens zijn vrouw een proces voor de etstoel tegen zijn schoonvader Johan wegens niet ontvangen gelden voor uitboedeling. Johan wordt gemaand zijn dochter uit te boedelen net als zijn andere dochter Alijt. Dus moet er nog minstens een zoon gweest zijn anders werd er niet uitgeboedeld.

Bron: Drents genealogisch Jaarboek 1999, 111

61313. Hamming, vrouw van Johan. (I09614) Geboren rond 1450.   

Kinderen van Hamming, vrouw van Johan en Hamming, Johan

i. Hamming, Alijt. (I09617) Geboren rond 1470.    Overleden na 1498.   

ii. Hamming, Willem Johans. (I09611) Geboren rond 1475.   

64940. , Olde Remmo. (I13480) Geboren rond 1480.    Relatie met Onbekend..    (F04758)

Kinderen van Onbekend en , Olde Remmo

i. Remmens, Eppo. (I13472) Geboren rond 1510.    Overleden voor 1563.   

64946. , Heemke. (I13481) Geboren rond 1480.    Huwde , Ebe rond 1500..    (F04759)

64947. , Ebe. (I13482) Geboren rond 1480.   

Kinderen van , Ebe en , Heemke

i. Ebes, Sijbelcke. (I13474) Geboren rond 1500.    Overleden voor 1570.   

64952. Tonckens, Eggo. (I13483) Geboren rond 1480.    Overleden na 1532.    Relatie met Onbekend..    (F04760)

Opmerkingen bij Tonckens, Eggo

Op de in 1516 gegoten klok voor de kerk te Midwolda wordt “Iggo Tonckens int Finserwolt” genoemd onder de advocati (kerkvoogden) van de kerk.[Groninger gedenkwaardigheden, Pathuis, no. 426]

Kinderen van Onbekend en Tonckens, Eggo

i. Eggens, Toncko. (I13475) Geboren rond 1500.    Overleden voor 1562.   

ii. Eggens, Here. (I13488) Geboren rond 1500.   

64956. Eltekens, Ayle. (I13484) Zoon van Ubbens, Elteke. Geboren rond 1480 te Finsterwolde.    Overleden na 1549.    Relatie met , Foppe..    (F04761)

64957. , Foppe. (I13485) Geboren rond 1480.   

Kinderen van , Foppe en Eltekens, Ayle

i. Aylens, Hille. (I13477) Geboren rond 1500.    Overleden voor 1569.   

64958. , Foppe. (I13486) Geboren rond 1480.    Relatie met Onbekend..    (F04762)

Kinderen van Onbekend en , Foppe

i. Foppens, Auke. (I13478) Geboren rond 1505.    Overleden voor 1571.   

Generatie 17

81888. Homan, Johan Sickes. (I13802)    is dezelfde persoon als [54752].

102912. von Snetlage, Bertram. (I10072) Geboren rond 1340.    Relatie met Onbekend..    (F03341)

Kinderen van Onbekend en von Snetlage, Bertram

i. von Snetlage, Lambert. (I10069) Geboren rond 1360.   

103040. Rump, Arndt. (I26090) Geboren rond 1380.    Huwde Berninghausen, nn rond 1400..    (F08933)

103041. Berninghausen, nn. (I26091) Geboren rond 1380.   

Kinderen van Berninghausen, nn en Rump, Arndt

i. Rump, Walrave. (I26089) Geboren rond 1410.   

109504. Homan, Sicko Johans. (I13803) Zoon van Homan, Johan en Haveking, Ludeken Sickes. Geboren rond 1420 te Yde.    Overleden voor 1475 te Yde.    Huwde Onbekend rond 1450..    (F04882)

Opmerkingen bij Homan, Sicko Johans

Sicke Homan is vermoord door Johan Jalinge.

Een ordel van de etstoel (FOE 109) geeft in 1475 het volgende nieuws:

Tussen zalige Sicko Houemans vrennden an de eene zijdt ende Johan Jalinge an de ander zijdt js gewijst, want de dootslach gesoent was, dat de eerste dach van betaelt js, ende want Johan sijn dage van betalinge niet geholden hefft, szo is dat eerste gelt verloren; ende de soeningen van geenre weerden, ende sol dat vort uthrichten, nha uthwissinge des nijen landesbreef.

Kinderen van Onbekend en Homan, Sicko Johans

i. Homan, Johan Sickes. (I13802) Geboren rond 1450 te Yde.    Overleed 1517 te Yde.   

122624. Hamming, Johan. (I09615) Geboren rond 1420.    Overleden na 1464.    Huwde Hamming, vrouw van Johan rond 1445..    (F03218)

Opmerkingen bij Hamming, Johan

Johan Hamminge werd, samen met Luden Bavinge en Herman Papynge, het eerst vermeld in 1447 ivm naarkoop van hooiland en veenland van Johan Northove. Mogelijk laatste vermelding is van 1464 toen als buur van Gieten. Johan is zijn mogelijke zoon.

Bron: stamboom van Spijk.

122625. Hamming, vrouw van Johan. (I09616) Geboren rond 1420.   

Kinderen van Hamming, vrouw van Johan en Hamming, Johan

i. Hamming, Johan. (I09613) Geboren rond 1445.    Overleden na 1498.   

129912. Ubbens, Elteke. (I13487) Geboren rond 1460.    Overleden na 1511 te Finsterwolde.    Relatie met Onbekend..    (F04763)

Kinderen van Onbekend en Ubbens, Elteke

i. Eltekens, Ayle. (I13484) Geboren rond 1480 te Finsterwolde.    Overleden na 1549.   

Generatie 18

163776. Homan, Sicko Johans. (I13803)    is dezelfde persoon als [109504].

219008. Homan, Johan. (I13804) Geboren 1390 te Yde.    Overleden na 1456 te Yde.    Huwde Haveking, Ludeken Sickes 1414.    (F04883)

219009. Haveking, Ludeken Sickes. (I13805) Dochter van Haveking, Sicke. Geboren 1393 te Noordlaren.   

Kinderen van Haveking, Ludeken Sickes en Homan, Johan

i. Homan, Iden Johans. (I13812) Geboren 1410.    Overleed 1454.   

ii. Homan, Sicko Johans. (I13803) Geboren rond 1420 te Yde.    Overleden voor 1475 te Yde.   

iii. Homan, Roelof. (I13811) Geboren 1420 te Yde.    Overleden na 1487 te Yde.   

Generatie 19

327552. Homan, Johan. (I13804)    is dezelfde persoon als [219008].

327553. Haveking, Ludeken Sickes. (I13805)    is dezelfde persoon als [219009].

438018. Haveking, Sicke. (I13806) Zoon van Haveking, nn. Geboren rond 1355 te Noordlaren.    Overleed 1429 te Noordlaren.    Huwde Onbekend rond 1390..    (F04884)

Opmerkingen bij Haveking, Sicke

Beleend met het Lippingegoed te Noordlaren en het goed te Wolfsbergen na de dood van zijn broer Henric 30-4-1408. Het is niet duidelijk, of de leenopvolger Ludeken Havekinge zijn zoon is, maar uit de ordelen van de Etstoel van 1429 blijkt wel, dat Sicke zoons had. Gezien de normale gang van zaken bij een leenopvolging, zal Ludeken waarschijnlijk een zoon zijn geweest van Sycke. In 1424 heeft hij een probleem met Johan Haveman (KB 1454). In 1427 luidt de uitspraak in hun conflict, dat mocht Sycke [geschreven als Havinge) kunnen bewijzen met behulp van Aleff van Haeren, Egbert Havinge (=Havekinge?) en Ludeken Hilbolding, dat er een scheiding (van goederen) heeft plaatsgevonden, dan zal de scheiding van kracht zijn. De bewijsstukken dienen bij de schulte van Borger te worden ingeleverd (KB 1565). Een jaar later besliste de Etstoel, dat als Johan Haveman zich niet aan de scheiding zou houden, hij een boete van 10 oude schilden zou krijgen (KB 1594). Een jaar later is Sycke blijkbaar gestorven, aangezien Johan Haveman toen weer een poging deed, maar dan tegen zijn zoons (KB 1700).

Kinderen van Onbekend en Haveking, Sicke

i. Haveking, Ludeken Sickes. (I13805) Geboren 1393 te Noordlaren.   

ii. Haveking, Ludeken. (I13807) Geboren rond 1400.   

iii. Haveking, Johan Sickes. (I13808) Geboren rond 1400.   

Generatie 20

655106. Haveking, Sicke. (I13806)    is dezelfde persoon als [438018].

876036. Haveking, nn. (I13809) Geboren rond 1330 te Noordlaren.    Overleden na 1370 te Noordlaren.    Relatie met Onbekend..    (F04885)

Kinderen van Onbekend en Haveking, nn

i. Haveking, Sicke. (I13806) Geboren rond 1355 te Noordlaren.    Overleed 1429 te Noordlaren.   

ii. Haveking, Henric. (I13810) Geboren rond 1370 te Noordlaren.    Overleden 1408-04-30 te Noordlaren.   

Generatie 21

1310212. Haveking, nn. (I13809)    is dezelfde persoon als [876036].

Geef een reactie