Stamboom Tienkamp Brandenburg

Kwartierstaat Engbert Tienkamp (21 gen.)

Generation 1

1. Tienkamp, Engbert. Engbert was born on 1902-04-29 in Vries. He died on 1976-06-16 in Assen at the age of 74 years, 1 month. He was the son of Tienkamp, Markus and Matthijssen, Aaltje. He married Dekker, Janna on 1923-04-14 in Rolde.

Spouse: Dekker, Janna.

Janna was born on 1904-10-30 in Balloo. She died on 1994-11-28 in Enschede at the age of 90 years, 29 days. She was the daughter of Dekker, Jan and Alting, Jantien.

Notes for Tienkamp, Engbert

In zijn jeugd was Engbert schaapherder. Na zijn trouwen woonde hij de eerste tijd in een plaggenhut. Hij was (los) boerenarbeider i.t.t. zijn broers en zwagers, die boer waren. Ook “liep” hij nog in de D.U.W. (de Dienst Uitvoering Werken) en heeft zich met bosaanleg bezig gehouden. Hij moest als boerenarbeider vaak zeer lange dagen maken en keihard werken. Als Opa heb ik hem leren kennen als een grote dierenvriend. Hij had aan de Oranjebond in Assen herten lopen, geiten, schapen, koeien, eenden, kippen, pauwen en nog veel meer.

1926-12-04
Uit de hand: Een perceel best HEIDEVELD, zeer geschikt voor ontginning en huisplaats, gr 45 Are. Zeer gunstig gelegen aan den straatweg Rolde- Borger.
Te bevragen bij den Eigenaar E.Tienkamp, Grolloo

1927-03-01 Te koop: een zwarte trekhond bij E.Tienkamp. Grolloo.

Op 15-01-1940 kwam zijn broer Markus op Oranjebond 22 te wonen.
Nog niet bekend is, wanneer Engbert hier kwam wonen.
Waarschijnlijk al kort daarna.

1946-11-14:
Te huur gevraagd: 4 á 5 ha groen- en bouwland, ook wel bij ged. of hiervoor werk te verrichten.
E.Tienkamp, Oranjebond 22, Assen.

More about Tienkamp, Engbert:

Occupation: boerenarbeider, schaapherder.

Residence: 1910-10-13, Rolde. Papenvoort C104.

Residence: 1931-05-23, Assen. Hoofdvaartsweg 92.

Residence: 1931-10-24, Assen. Oranjebond 13.

Residence: 1933-05-16, Assen. Hoofdvaartweg 33 (Van Peelo 13 = Oranjebond 13).

Residence: 1934-05-12, Assen. Dahliastraat 40 (van Hoofdvaartsweg 71).

Residence: from 1937-05-11 to 1975, Assen. Oranjebond 22.

Residence: about 1975, Smilde. Kanaalweg.

Residence: from 1935 to 1937-05-11, Assen. Molenstraat 169.

Children of Dekker, Janna and Tienkamp, Engbert

i. Tienkamp, Markus. Markus was born on 1923-08-09 in Rolde. He died on 2004-04-02 in Heerlen. He married Greven, Marie on 1950-09-22 in Brunssum.

ii. Tienkamp, Jannie. Jannie was born on 1924-12-06 in Rolde. She died on 2015-08-22 in Enschede. She married Huisman, Willy about 1948. She also married Doornbos, Henk in 1952 in Enschede.

iii. Tienkamp, Jan. Jan was born on 1927-07-10 in Vries. He died on 2014-05-18 in Harderwijk. He married Jonge Vos, Catharina Alida on 1952-05-22 in Haarlem.

iv. Tienkamp, Engbert Ale. Engbert Ale was born on 1929-08-28 in Assen. He died on 2002-12-13 in Enschede. He married Karst, Wybrigjen about 1955 in Enschede.

v. Tienkamp, Dora. Dora was born on 1934-07-31 in Assen. She married Linnenbank, Joop about 1958 in Utrecht. She also married Schipper, Lambertus on 1999-05-07 in Huizen (NH).

vi. Tienkamp, Ali Johanna. Ali Johanna was born on 1936-04-30 in Assen. She married Daalman, Willem on 1956-10-20 in Haarlem. She also married Giesberts, Willem on 1981-10-16 in Haarlem.

vii. Tienkamp, Gerard Jan. Gerard Jan was born on 1939-12-09 in Assen. He died on 1971-10-09 in Hoofddorp. He married Randall, Elsa about 1965 in Haarlem.

viii. Tienkamp, Johannes Hendrik. Johannes Hendrik was born on 1941-06-28 in Assen.

ix. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje was born on 1943-02-13 in Assen. She died on 1986-09-12 in Haarlem. She married van Temmen, Herman on 1967-10-20 in Haarlem.

x. Tienkamp, Johanna. Johanna was born on 1945-04-28 in Assen. She died on 1945-04-28 in Assen.

xi. Tienkamp, Hendrikes Johannes. Hendrikes Johannes was born on 1946-05-11 in Assen. He married de Jong, Marijke in 1968 in Haarlem. He also married Hamstra, Kathy about 1973 in Assen?.

xii. Tienkamp, Lambertus Johannes. Lambertus Johannes was born on 1948-04-02 in Assen. He died on 2013-06-09. He married Maas, Magda about 1968 in Haarlem. He also married Wiersma, Grietje about 1972 in Heerenveen?.

More about Dekker, Janna and Tienkamp, Engbert:

Marriage Banns: 1923-04-04, Rolde.

Engbert was 20 jaar en Janna 18 jaar.

Marriage: 1923-04-14, Rolde.

Janna woonde bij haar trouwen in Norg. Zij was toen 18 jaar, Engbert 20. Na ruim 3 maanden werd Marcus geboren. Zij was dus hoogzwanger.

Generation 2

2. Tienkamp, Markus. Markus was born on 1873-11-11 in Vries. He died on 1950-09-22 in Assen at the age of 76 years, 10 months. He was buried on 1950-09-27 in Assen. He was the son of Tienkamp, Roelof Engbert and Heuker, Zwaantien. He married Matthijssen, Aaltje on 1894-07-21 in Vries.

Notes for Tienkamp, Markus

1908-03-20 Vergunning tot vervening Anloo

Hij heeft tot 1910 in de Bulten bij Annen gewoond. Via o.m. de heer Klinkhamer (’t Holthuis in Annen) ben ik te weten gekomen, dat zij gewoond hebben in een huis dat overging naar de familie Cleve en ca 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat (t.g.v. de grootschaliger landbouw) onrendabel bleek. Er diende o.m. ook een pad aangelegd te worden. Het huis is dit niet meer waard. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 is het een ruïne geworden.
Markus is later verhuisd naar Papenvoort (Gem. Rolde). Dit huis werd gebouwd door een timmerman, maar stenen moesten zij zèlf verzorgen. Dit hebben zij “geregeld” bij het spoor. ’s Avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Vermoedelijk Rolde – 6,2 km dat is 5 kwartier lopen. In die tijd mogelijk korter omdat er nog geen N33 lag.

Markus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze karaktertrek komen we generaties later nog tegen… Hij had in Papenvoort zowel een boerderij als een café.

1910-04-11 na verkoop grond Annen stopzetten vervening.

1916-12-23
Schichtig geworden, sloeg het paard van den landbouwer Tienkamp te Papenvoort gistermorgen in ons dorp op hol, waarbij de bestuurder het ongeluk had te struikelen en onder den wagen terecht te komen, waardoor hij erge kneuzingen bekwam.
In de Noordesch werd het dier tot staan gebracht, zonder dat er iets aan het voertuig was beschadigd. De inhoud van de melkbussen, waarmee T. van de fabriek huiswaarts keerde, stroomde echter over de straat.

1921-01-21 gevraagd schaapherder

1923-09-29 komen aanloopen: 3 schapen, w.o. 1 Fr. en 2 Dr. Tegen gemaaakte kosten terug te bekomen bij M.Tienkamp, Papenvoort, gem. Rolde.

1924-03-15 Een gebruikte doch in goeden staat verkeerende WATERMOLEN. Br. worden ingewacht met opgave van prijs enz. bij M.Tienkamp, Papenvoort (gem. Rolde)

1924-07-23 – Wegens sterfgeval een SCHAAPHERDER. Ook gelegenheid zelf schapen te houden.

1924-08-09
Verkoop
Schapen en Dekbeer
Rolde
Op Maandag 18 Aug. 1924, des voormiddags om 11 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van den heer MARCUS TIENKAMP te Papenvoort bij Rolde, publiek worden verkocht:
200 Drentsche Schapen
4.o. weeren, ooien en enters,
benevens een mooie
Dekbeer
Koopers moeten 2 bekende solide borgen stellen.
Borgbriefjes worden niet aangenomen.
E.van Mesdag
Notaris te Assen.

1924-09-03 DE EERSTE JACHTDAG
Reeds vroeg in den morgen trokken alhier een tiental jagers veldwaarts, om aan patrijzen, korhoenders en verder schadelijk ongedierte het moordend lood toe te dienen. Meende men aanvankelijk, dat patrijzen alhier zeer schaarsch waren, het viel toch de heeren jagers niet tegen.
Achtereenvolgens werden bemachtigd:
(…)
J.Hadders en M.Tienkamp, Grolloo – 11 patrijzen, 2 korhoenders.

1925-07-11
Tijdens de Motorwedstrijd
op 11 juli
ruime Bergplaats
voor Auto’s, Motoren en Rijwielen,
bij M.Tienkamp
Café Halfweg, Rolde- Borger

1926-08-07 – Gevraagd,
Voor direct, een BOERENKNECHT

1926-08-07 Boerderij te huur, bestaande uit 8,50 ha groenland en 6 ha bouwland.

1926-12-09
Boeldag Papenvoort
Wegens afschaffing der boerderij
Op donderdag 9 december 1926
des voorm. om 10 uur zal ten huize en ten verzoeke van den heer M.TIENKAMP te Papenvoort gem Rolde, wegens afschaffing der boerderij publiek worden verkocht:
2 Paarden
w.o. een 4-jarige Lithauer en een Enter vosbles Belg. ruin; 13 stuks Hoornvee, w.o. melkgevende voorjaars- en zomerkalvende Koeien en Vaarzen en 1 guste Pink en 1 hokkeling;
14 Varkens w.o. 1 vette, 3 Motten en 10 Loopvarkens; 25 Kippen en 1 Haan, 2 Boerenwagens w.o. zoo goed als nieuwe met breede wielen, 1 Melkwagen op veeren met collingassen en afneembare kap, Ploeg, Egge, Hakslebak met Mes, Bascule Aardappelzeef met Rooster, Varkenshokken, Paardetuigen, Touwwerk en verder Boer- en Deelgereedschap.
Voorts Kookpot 100 L, 3 Melkbussen (30 L) eikenh. Waschmachine, een partij Hooi, Rogge- en Haverstroo, ongedorschen Serradella, president Zaaihaver en Spurriezaad en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.

1926-12-22 aanbesteding burgerwoning met verlof.

Adv. 25-08-1932
Gevraagd: AARDAPPELROOIERS, voor Eerstelingen, ongeveer 3 H.A.
Br. aan M.Tienkamp, café “Halfweg” Rolde.

Nieuws 15-09-1932
BORGER
ONDERHANDSCHE VERHURING (14 Sept.)
– Door den heer J. Koornstra te Hengelo is onderhandsch gehuurd de verlofzaak van den heer M.Tienkamp, gelegen aan den straatweg Borger-Rolde.

Adv. 21-01-1933
Te koop of te huur: Tegen Mei a.s., een CAFé met verlof A.
Bij M.Tienkamp, Halfweg Rolde, Borger.

Adv 15-02-1934
Te huur Een CAFE-VERLOF en te koop 12 kostbijen, bij M.Tienkamp, bij Rolde.

1934 – 03-24 – tafelhoning te koop. Niet op zondag.

More about Tienkamp, Markus:

Occupation: Klompenmaker, landbouwer.

Residence: from 1904-05-16 to 1910-04-11, Annen. A 580 ( de Bulten?).

Residence: 1910-10-13, Rolde. Papenvoort C103a.

Residence: from 1935-11-09 to 1936-02-22, Assen. Steendijk 166.

Residence: from 1936-02-22 to 1950-09-23, Assen. Venestraat 25 (van Steendijk 166).

Assercrt 12-07-1939 – Markus Tienkamp van Venestraat 25 naar Leek, Tolbert.
Daar begrijp ik niets van. Bij wie is huij gaan wonen?
Kennelijk is het tijdelijk geweest, want bij zijn begrafenis werd vertrokken vanaf het adres Venestraat 25 in Assen.

Burial: 1950-09-27, Assen. zuiderbegraafplaats.

Vertrek vanaf Venestraat 25 Assen

3. Matthijssen, Aaltje. Aaltje was born on 1873-11-29 in Anloo. She died on 1938-11-27 in Assen at the age of 64 years, 11 months. She was the daughter of Matthijssen, Hendrik and Bakker, Eltien.

More about Matthijssen, Aaltje:

Occupation: Dienstmeid te Vries.

Children of Matthijssen, Aaltje and Tienkamp, Markus

i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik was born on 1895-03-20 in Vries. He died on 1949-03-29 in Emmen. He married Jager, Annechiena on 1920-04-03 in Rolde.

ii. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje was born on 1896-11-03 in Vries. She married Koops, Albert on 1917-04-21 in Rolde. She also married Holwarda, Jan about 1940 in Assen?.

iii. Tienkamp, Roelof. Roelof was born on 1898-02-10 in Vries. He died on 1980-09-07 in Eext. He married Meertens, Henderkien on 1924-06-15 in Eext.

iv. Tienkamp, Markus. Markus was born on 1901-01-28 in Duitsland. He died on 1986-01-16 in Prince Albert (Can). He married van Dalfsen, Gerritje on 1929-09-17 in Rolde.

v. Tienkamp, Engbert [1]. Engbert was born on 1902-04-29 in Vries. He died on 1976-06-16 in Assen. He married Dekker, Janna on 1923-04-14 in Rolde.

vi. Tienkamp, Elzo. Elzo was born on 1904-07-28 in Vries. He died on 1993-10-23 in Canada. He married Garneau, Marie Louise about 1925 in Canada.

vii. Tienkamp, Jantje. Jantje was born on 1909-08-26 in Vries. She died on 1996-10-21 in Canada. She married Lise, Johan on 1930-05-17 in Zeijerveld.

More about Matthijssen, Aaltje and Tienkamp, Markus:

Marriage: 1894-07-21, Vries.

Markus Tienkamp geboren te Vries, oud twintig jaar, klompenmaker te Vries minderjarige zoon van
Roelof Tienkamp klompenmaker en van Zwaantje Heuker, zonder beroep, beiden te Vries en Aaltje
Matthijssen geboren te Anloo, oud twintig jaar, dienstmeid te Vries, minderjarige dochter van
Hendrik Matthijssen, koopman en van Eltje Bakker, zonder beroep, beiden te Vries, De
wederzijdse ouders, hierbij tegenwoordig geven toestemming tot dit huwelijk . .. … In
tegenwoordigheid van Egbert Kamphuis, oud zes en veertig jaren, klompenmaker te Tynaarloo, oom
van den bruidegom, Roelof Ubels, oud drie en dertig jaren, klompenmaker te Vries, oom van den
bruidegom, Jan Everdijk (?), oud vier en twintig jaren, arbeider te Halfweg, en Jannes Piet,oud
drie en vijftig jaren, voerman te Groningen.

Generation 3

4. Tienkamp, Roelof Engbert. Roelof Engbert was born on 1842-05-21 in Assen. He died on 1921-01-27 in Vries at the age of 78 years, 8 months. He was buried on 1921-01-28 in Vries. He was the son of Tienkamp, Engbert Roelofs and Oosting, Marrigje Jans. He married Heuker, Zwaantien on 1865-06-03 in Vries. He also married Seggers, Geessien on 1906-09-01 in Vries.

Notes for Tienkamp, Roelof Engbert

Hij woonde in Vries, Wijk No 96.

1871-06-13 – Voor de Friesche schapen, melkgevende, de premie van f 3,- aan dat van R.Tienkamp te Rolde.

1890-12-13
De klompenmaker R.Tienkamp te Vries wilde hedenmorgen een geweer laden, doch daar de patroon er niet vlot inging, tikte zijn zoon er met een hamer op, met het omngelukkige gevolg, dat de patroon ontplofte en beide mannen de lading in het gezicht kregen.
Geen van beiden konden aanvankelijk zien, terwijl de zoon bovendien in het aangezicht bloedend was verwond.
De toestand van beide personen moet echter nog al bevredigend zijn, doch het gebeurde blijft niettemin eene waarschuwing voor anderen om met dergelijke dingen voorzichtig te zijn.

More about Tienkamp, Roelof Engbert:

Burial: 1921-01-28, Vries.

Occupation: 1906. Klompenmaker.

Occupation: 1914. geen beroep; hij was 72 jaar.

Residence: 1865-06-03, Vries. A nr 11.

Residence: 1870, Vries. Wijk A nr 90a en nr 126.

Residence: 1880, Vries. A91.

Residence: 1890, Vries. A101.

Residence: 1909-07-22, Annen. Vallaatsdijk.

Residence: 1915-05-18, Rolde. Papenvoort C104.

Residence: 1915-10-26, Vries. Inwonend bij Hendrik Tienkamp.

Residence: 1916-01-11, Rolde.

Residence: 1916-05-25, Vries. A 167.

Will: 1921-11-00, Vries.

Hij liet na: het recht op erfpacht op het perceel Vries, sectie O, nrs 514, 536, 736 groot 42.50 are. Erfpacht 7,43.5
Gerechtigheid op een perceel heide onder Vries, Sectie O nr 261, groot 12.30 are.

Zijn zoon Hendrik vraagt nog na bij de notaris wat is gebeurd met de f 4.200 aan contanten die de verkoop van onroerend goed opleverde bij het overlijden van zijn echtgenote Geesje Seggers. Volgens Hendrik had Geesje geen inkomsten, maar leefde zij samen met vader Roelof nogal royaal. Erflater had zich ook wel tegenover hem uitgelaten, dat het zijn bedoeling was het geld voor zijn overlijden op te maken. Er schijnt niets meer aan contanten te zijn geweest.

De totale erfenis bedraagt f 2.353,40.

More about Seggers, Geessien and Tienkamp, Roelof Engbert:

Marriage: 1906-09-01, Vries.

5. Heuker, Zwaantien. Zwaantien was born on 1835-04-22 in Vries. She died on 1906-05-02 in Vries at the age of 71 years, 10 days. She was the daughter of Heuker, Hendrik Willems and Bijmhold, Hillechien Jans.

Notes for Heuker, Zwaantien

Zwaantje Heuker is GEEN familie van de bekende Evert Gerrits Heuker, die tot eind 1811 eigenaar was van het café Perkaan in Wezup (bij Emmen) en kort daarna de naam Heuker aannam. Dit café is o.m. bekend n.a.v. het systeem van afrekenen: niet telkens per glas, maar aan het eind van de avond werden de lege glazen en flessen geteld.

More about Heuker, Zwaantien:

Probate: 1835-04-23. Erkend door haar vader Hendrik Heuker.

Children of Heuker, Zwaantien and Tienkamp, Roelof Engbert

i. Tienkamp, Engbert. Engbert was born on 1866-04-12 in Vries. He died on 1956-07-28 in Emmen. He married Warners, Liebechien on 1884-12-06 in Assen. He also married Hogenbirk, Elizabeth on 1888-11-07 in Assen.

ii. Tienkamp, Marchien. Marchien was born on 1867-10-01 in Vries. She died on 1951-06-01 in Zuidlaarderveen. She married van der Molen, Frerik on 1884-05-24 in Zuidlaren.

iii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik was born on 1871-03-15 in Vries. He died on 1952-10-26 in Vries. He married Kempkers, Jantje Roelofs on 1895-04-20 in Peize.

iv. Tienkamp, Markus [2]. Markus was born on 1873-11-11 in Vries. He died on 1950-09-22 in Assen. He married Matthijssen, Aaltje on 1894-07-21 in Vries.

v. Tienkamp, Regiena. Regiena was born on 1879-04-25 in Vries. He died on 1879-11-08 in Vries.

More about Heuker, Zwaantien and Tienkamp, Roelof Engbert:

Marriage: 1865-06-03, Vries.

6. Matthijssen, Hendrik. Hendrik was born on 1843-01-03 in Borger. He died on 1901-11-23 in Hamborn at the age of 58 years, 10 months. He was the son of Matthijssen, Hendrik and Heideman, Aaltien Claassen. He married Bakker, Eltien on 1873-05-10 in Anloo.

More about Matthijssen, Hendrik:

Occupation: landbouwer.

7. Bakker, Eltien. Eltien was born on 1852-02-16 in Anloo. She died on 1933-07-18 in Borger at the age of 81 years, 5 months. She was the daughter of Bakker, Jan and Schuring, Lummigje.

More about Bakker, Eltien:

Occupation: huishoudster.

Children of Bakker, Eltien and Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Aaltje [3]. Aaltje was born on 1873-11-29 in Anloo. She died on 1938-11-27 in Assen. She married Tienkamp, Markus on 1894-07-21 in Vries.

ii. Matthijssen, Lummigje. Lummigje was born on 1876-04-22 in Anloo. She died on 1963-02-11 in Zuidlaren.

iii. Matthijssen, Jantje. Jantje was born on 1878-11-08 in Anloo. She died on 1882-04-12 in Anloo.

iv. Matthijssen, Jan. Jan was born on 1882-04-23 in Anloo. He died on 1918-11-15 in Anloo. He married Komduur, Hinderkien about 1910.

v. Matthijssen, Hendrik. Hendrik was born on 1885-04-24 in Anloo. He died on 1947-05-03 in Anloo.

vi. Mathijssen, Willem. Willem was born on 1890-05-29 in Vries. He died on 1967-01-06 in Rolde. He married Thiewes, Fennechien on 1911-01-21 in Gasselte.

More about Bakker, Eltien and Matthijssen, Hendrik:

Marriage: 1873-05-10, Anloo.

Bij het huwelijk van Hendrik en Eltien zijn Klaas Matthijssen, timmerman en Jan Matthijssen,
boerknecht, broers van de bruidegom, getuigen. Ook is Willem Eggens, landbouwer te Anloo,
getuige. Hij is een zwager van de bruidegom. .

More about Bakker, Eltien and Eckhart, Harm:

Marriage: 1920-05-21, Gasselte.

Bruidegom: Harm Eckhardt, geboren te Onstwedde (Groningen); leeftijd: 69 jaar; beroep: schoenmaker , zoon van Fridrich Eckhardt en Elisabeth Nanninge
Bruid: Eltien Bakker, geboren te Anloo; leeftijd: 68; beroep: huishoudster , dochter van Jan Bakker en Lummigje Schuring .
NB: ; weduwnaar Hillegien Nijhof; weduwe Hendrik Matthijssen; vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden; vader bruid overleden; moeder bruid overleden.

Generation 4

8. Tienkamp, Engbert Roelofs. Engbert Roelofs was born on 1816-10-16 in Peize. He died on 1895-03-25 in Vries at the age of 78 years, 5 months. He was the son of Tienkamp, Roelof Jan Engberts and Popstra, Wietske Harmens. He married Oosting, Marrigje Jans on 1842-03-18 in Beilen.

Notes for Tienkamp, Engbert Roelofs

Helaas staat op de acte van militie van 4 maart 1842 geen signalement: “De Persoon is absent”
Lotingsnummer: 52 dd 1835.

More about Tienkamp, Engbert Roelofs:

Occupation: boerenarbeider, Klompenmaker.

Residence: 1816. Molenstraat 4 in Peize..

Residence: 1842-05-01, Assen. Huis 418B.

Residence: 1860, Vries. B nr 98b.

Residence: 1870, Vries. Wijk A nr 90a.

9. Oosting, Marrigje Jans. Marrigje Jans was born on 1821-05-28 in Beilen. She died on 1891-01-29 in Vries at the age of 69 years, 8 months. She was the daughter of Oosting, Jan Lucas and Schuiling, Wibbigje Jans.

Children of Oosting, Marrigje Jans and Tienkamp, Engbert Roelofs

i. Tienkamp, Roelof Engbert [4]. Roelof Engbert was born on 1842-05-21 in Assen. He died on 1921-01-27 in Vries. He married Heuker, Zwaantien on 1865-06-03 in Vries. He also married Seggers, Geessien on 1906-09-01 in Vries.

ii. Tienkamp, Jan Engbert. Jan Engbert was born on 1845-06-12 in Assen. He died on 1902-08-07 in Leek. He married Koops, Roelofina on 1870-04-22 in Roden.

iii. Tienkamp, Willem. Willem was born on 1848-08-06 in Eelde. He died on 1925-10-08 in Hoogezand. He married Stevens, Geessien on 1877-05-19 in Vries. He also married Veendijk, Egberdina on 1880-07-17 in Vries. He also married Klootsema, Lutgerdina on 1893-07-01 in Hoogezand.

iv. Tienkamp, Engbert. Engbert was born on 1851-07-21 in Eelde. He died on 1931-05-03 in Donderen. He married Kuiper, Trijntje on 1874-07-18 in Vries.

v. Tienkamp, Wietske. Wietske was born on 1854-07-01 in Vries. She died on 1938-08-01 in Tynaarloo. She married Kamphuis, Egbert on 1878-07-27 in Tynaarloo.

vi. Tienkamp, Wubbechien. Wubbechien was born on 1857-09-23 in Vries. She died on 1920-08-16 in Assen. She married Mulder, Egbert on 1887-05-21 in Vries. She also married Schellekens, Petrus Wilhelmus on 1904-08-10 in Assen.

vii. Tienkamp, Markus. Markus was born on 1862-03-15 in Vries. He died on 1870-05-21 in Vries.

viii. Tienkamp, Mina. Mina was born on 1864-06-16 in Vries. She died on 1934-06-03 in Almelo. She married Ubels, Roelof on 1888-03-09 in Vries.

More about Oosting, Marrigje Jans and Tienkamp, Engbert Roelofs:

Marriage: 1842-03-18, Beilen.

10. Heuker, Hendrik Willems. Hendrik Willems was born on 1789-06-14 in Meppel. He died on 1857-12-08 in Vries at the age of 68 years, 5 months. He was the son of Heuker, Willem and van der Kamp, Margrietje Jans. He married Gielen, Helena Joseph on 1810-09-02 in Midwolde. He also had a relationship with Bijmhold, Hillechien Jans.

More about Heuker, Hendrik Willems:

Residence: 1820-11-00, Groningen.

Occupation: 1850, Vries. wever.

Children of Gielen, Helena Joseph and Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Joseph Hendrik Heuker. Joseph Hendrik Heuker was born in 1810. He died on 1814-09-10 in Midwolde.

More about Gielen, Helena Joseph and Heuker, Hendrik Willems:

Marriage: 1810-09-02, Midwolde.

Divorce: 1856-07-07, Ezinge.

11. Bijmhold, Hillechien Jans. Hillechien Jans was born on 1805-03-10 in Vries. She died on 1879-12-24 in Vries at the age of 74 years, 9 months. She was the daughter of Bijmhold, Jan and Pieters, Aaltien.

Notes for Bijmhold, Hillechien Jans

In 1848 volgt nog een geboorteaangifte door (afgaand op de kindsnaam) ogenschijnlijk dezelfde
moeder, doch dit keer zonder erkenning door Hendrik Willems! Bron BS-DR – Geboorte (Moeder)
Algemeen Toegangnr: 0165.029 Inventarisnr: 1848 Gemeente: Vries Soort akte: geboorte Aktenummer:
13 Aangiftedatum: 17-03-1848 Kind Pieter Bimolt Geslacht: M Geboortedatum: 16-03 -1848
Geboorteplaats: Vries Vader NN NN Moeder Hillechien Bimolt Het kind overlijdt overigens reeds
binnen een jaar, namelijk op 7-2-1849 (Vries, akte 5), overigens zonder dat in deze akte de
“onbekendheid” van de vader wordt opgeheven.

Children of Bijmhold, Hillechien Jans and Heuker, Hendrik Willems

i. Heuker, Jan. Jan was born on 1824-03-21 in Vries. He died on 1892-05-09 in Zutphen. He married Egberts, Hendrika on 1860-02-29 in Zutphen. He also married Modderkolk, Geurdina on 1881-07-06 in Zutphen.

ii. Heuker, Willem. Willem was born on 1825-12-14 in Vries. He died on 1863-05-03 in Vries. He married Veenhof, Vroukje on 1853-11-05 in Smilde.

iii. Heuker, Pieter. Pieter was born on 1828-05-16 in Vries. He died on 1828-07-09 in Vries.

iv. Heuker, Aaffien. Aaffien was born on 1829-09-26 in Vries. She died after 1850. She married Huising, Roelf on 1850-11-23 in Vries.

v. Heuker, Grietien. Grietien was born on 1833-02-20 in Vries. She died on 1865-05-28 in Vries.

vi. Heuker, Zwaantien [5]. Zwaantien was born on 1835-04-22 in Vries. She died on 1906-05-02 in Vries. She married Tienkamp, Roelof Engbert on 1865-06-03 in Vries.

vii. Heuker, Pieter. Pieter was born on 1837-12-02 in Vries. He died on 1838-02-06 in Vries.

viii. Heuker, Frederika. Frederika was born on 1839-11-05 in Vries. She died on 1899-10-13 in Vries. She married Guit, Lambert on 1865-05-06 in Vries. She also married Lemmen, Jannes on 1870-03-11 in Eelde.

More about Bijmhold, Hillechien Jans and Heuker, Hendrik Willems:

Marriage: samenwonend.

Zij zijn nooit gehuwd, maar woonden samen in ieder geval van 1824 tot 1857.
Dat was in die tijd niet erg gebruikelijk.

12. Matthijssen, Hendrik. Hendrik was born on 1798-08-12 in Haarlem. He was baptised on 1798-08-15 in Haarlem. He died on 1873-02-13 in Anloo at the age of 74 years, 6 months. He was the son of Matthijssen, Hendrik and Wolters, Magdalena. He married Heideman, Aaltien Claassen on 1833-04-25 in Anloo.

More about Matthijssen, Hendrik:

Baptism: 1798-08-15, Haarlem.

Occupation: 1833. korenmolenaar.

Occupation: 1873. landbouwer.

13. Heideman, Aaltien Claassen. Aaltien Claassen was born on 1809-05-02 in Anloo. She died on 1848-02-22 in Anloo at the age of 38 years, 9 months. She was the daughter of Heideman, Claas Jans and Hindriks, Swaantje.

Children of Heideman, Aaltien Claassen and Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Klaas. Klaas was born on 1834-02-03 in Borger. He died on 1835-03-17 in Borger.

ii. Matthijssen, Klaas. Klaas was born on 1836-01-29 in Borger. He died on 1916-04-22 in Borger. He married Dalman, Lammegien on 1873-05-03 in Anloo.

iii. Matthijssen, Lina. Lina was born on 1838-04-11 in Borger. She died on 1903-10-02 in Anloo. She married Eggens, Willem Jan in 1870.

iv. Matthijssen, Zwaantien. Zwaantien was born on 1840-06-11 in Borger. She died on 1891-03-25 in Anloo.

v. Matthijssen, Hendrik [6]. Hendrik was born on 1843-01-03 in Borger. He died on 1901-11-23 in Hamborn. He married Bakker, Eltien on 1873-05-10 in Anloo.

vi. Matthijssen, Jan. Jan was born on 1845-02-27 in Anloo. He died on 1906-08-26 in Anloo. He married Alberts, Trijntje in 1870.

More about Heideman, Aaltien Claassen and Matthijssen, Hendrik:

Marriage: 1833-04-25, Anloo.

14. Bakker, Jan. Jan was born on 1820-11-16 in Anloo. He died on 1903-05-29 in Anloo at the age of 82 years, 6 months. He was the son of Bakker, Roelof Jans and Bos, Eltien Alberts. He married Schuring, Lummigje on 1851-09-27 in Anloo.

Notes for Bakker, Jan

Naamsgeving in Anloo 1811: Bakker, Albert = Albert Roelofs, gehuwd met Krunes, Grietien.
Naamsgeving in Anloo 1826: Bakker, Alderts = Aldert Klaassens.

More about Bakker, Jan:

Occupation: bakker.

15. Schuring, Lummigje. Lummigje was born on 1829-04-26 in Rolde. She died on 1898-11-08 in Anloo at the age of 69 years, 6 months. She was the daughter of Schuring, Reinder and Meertens, Geesje Jans Hinderks.

Children of Schuring, Lummigje and Bakker, Jan

i. Bakker, Eltien [7]. Eltien was born on 1852-02-16 in Anloo. She died on 1933-07-18 in Borger. She married Matthijssen, Hendrik on 1873-05-10 in Anloo. She also married Eckhart, Harm on 1920-05-21 in Gasselte.

ii. Bakker, Geessien. Geessien was born on 1857-02-05 in Anloo. She died on 1888-08-27 in Anloo.

iii. Bakker, Roelof. Roelof was born on 1863-02-21 in Anloo. He died on 1863-04-23 in Anloo.

iv. Bakker, Roelof. Roelof was born on 1864-10-28 in Anloo. He died after 1898-12-00 in Anloo.

More about Schuring, Lummigje and Bakker, Jan:

Marriage: 1851-09-27, Anloo.

Generation 5

16. Tienkamp, Roelof Jan Engberts. Roelof Jan Engberts was born on 1771-03-06 in Den Ham (Ov). He died on 1830-04-10 in Peize at the age of 59 years, 1 month. He was buried on 1830-04-13 in Peize. He was the son of Minkjan, Engbert Roelofs and Valk, Janna Jurriëns. He married Popstra, Wietske Harmens on 1814-01-27 in Peize1.

Notes for Tienkamp, Roelof Jan Engberts

Roelof Jans werd ook wel genoemd Roelof Engberts en ook wel Roelof Jans Engberts. Maar het belangrijkste is -althans voor zijn nakomelingen- dat hij uiteindelijk de familienaam TIENKAMP is gaan dragen, naar het erf Tienkamp in Noordbarge bij Emmen.
In de boeken van de NH-kerk in Noordbarge komt voor: 1786 : Den 8 April op belijdenis aangenomen: …. Roelf Jans …. Een belijdenis van Roelofs moeder en broer heb ik echter niet gevonden. Op de lijst van weerbare mannen van 1811 wordt hij genoemd als Roelof Engbert, dagloner, aan de Steendijk te Assen. De Steendijk is nu een parallelweg, zuidelijk aan de weg Assen- Rolde. Rond 1800 was dit nog een buurtschap bij Assen. Vanaf 1832 komt hij voor in het kadaster, Sectie E, Peize nr 139. De kavel loopt van de Molenweg , als een lang stuk grond, richting Oude Velddijk en tot aan de Zuurseweg. Uit informatie van Wim Tienkamp (+) uit Peize blijkt dat Roelof Jans volgens het kadastraal atlas van 1832 heeft daar gewoond, of als eigenaar van de grond, een zekere Roelof Jans Enberts; hij stond te boek als klompenmaker. Kavel 381 werd aangemerkt als moestuin en kavel 382 als huis / erf met een belastbaar inkomen van f 3,-. Kavel 382 is nog steeds bebouwd in de vorm van een oud gerestaureerd huisje terwijl kavel 381 ook bebouwd is aan de Zuurseweg. Het tussen liggende gedeelte is nog steeds open terrein.
Huidig adres: Molenweg 7.

More about Tienkamp, Roelof Jan Engberts:

Burial: 1830-04-13, Peize.

Occupation: arbeider, dagloner, Klompenmaker.

Residence: 1786. Noordbarge, erf Tienkamp / Thyencamp.

Residence: 1811. Steendijk, Assen.

Residence: 1816. Peize, Molenweg 7..

17. Popstra, Wietske Harmens. Wietske Harmens was born on 1785-07-11 in Surhuisum. She died on 1877-01-11 in Vries at the age of 91 years, 6 months. She was the daughter of Popstra, Harmen Pieters and Feijes, Nieske.

Notes for Popstra, Wietske Harmens

Bij het trouwen van haar zoon Engbert werd zij genoemd “Wietske Harms Popstra”.

Haar broer Hans Harmens was van beroep “liedjesventer”.

Children of Popstra, Wietske Harmens and Tienkamp, Roelof Jan Engberts

i. Tienkamp, Engbert Roelofs [8]. Engbert Roelofs was born on 1816-10-16 in Peize. He died on 1895-03-25 in Vries. He married Oosting, Marrigje Jans on 1842-03-18 in Beilen.

ii. Tienkamp, Harmina. Harmina was born on 1824-07-12 in Peize. She died on 1892-08-06 in Zwolle. She married van Dijk, Klaas on 1853-11-02 in Assen.

More about Popstra, Wietske Harmens and Tienkamp, Roelof Jan Engberts:

Marriage: 1814-01-27, Peize1.

Bij het huwelijk werd de vader van Roelof Engberts aangeduid als: vader van de bruidegom ook Engbert Mink Jans

More about Popstra, Wietske Harmens and de Weerd, Jan Luigies:

Marriage: 1842-06-12, Assen.

Bij haar huwelijk met Jan Luigies werd weer de globale geboortedatum juni 1787 opgegeven. Zij was
inmiddels al 12 jaar weduwe van Roelof Jans Engberts. Jan Luigies was weduwnaar van Regiena
Jochems. .

Residence: after 1842. Zij woont later evenals haar zoon Engbert in Vries..

18. Oosting, Jan Lucas. Jan Lucas was born on 1786-01-15 in Bunne (Vries). He was christened on 1784-01-11 in Vries. He died on 1857-01-26 in Wijster at the age of 71 years, 11 days. He was the son of Oosting, Lucas Jans and Boer, Geertruit Geerts. He married Schuiling, Wibbigje Jans on 1813-09-20 in Vries. He also married Strijk, Aaltien Hendriks on 1826-05-20 in Beilen.

More about Oosting, Jan Lucas:

Christening: 1784-01-11, Vries.

Occupation: 1813, Tynaarloo. dagloner.

Occupation: from 1821 to 1839. landbouwer.

Children of Strijk, Aaltien Hendriks and Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Geesje. Geesje was born on 1827-02-26 in Beilen.

ii. Oosting, Lukas. Lukas was born on 1830-10-11 in Beilen. He died on 1830-11-10 in Laaghalen.

iii. Oosting, Lukas Jans. Lukas Jans was born on 1831-12-29 in Beilen. He died on 1907-01-19 in Wijster. He married Timmer, Geesje on 1856-12-15 in Beilen.

iv. Oosting, Hendrik. Hendrik was born on 1836-05-17 in Beilen. He married Hagting, Roelofje on 1861-04-27 in Beilen.

v. Oosting, Annichje. Annichje was born on 1839-07-21 in Laaghalen. She died on 1910-11-16 in Beilen.

vi. Oosting, Geert. Geert was born on 1844-03-07 in Beilen. He died on 1932-04-12 in Beilen. He married Westra, Feinje on 1870-07-16 in Beilen.

More about Strijk, Aaltien Hendriks and Oosting, Jan Lucas:

Marriage: 1826-05-20, Beilen.

19. Schuiling, Wibbigje Jans. Wibbigje Jans was born in 1790-03-00 in Bunne (Vries). She was christened on 1790-03-14 in Vries. She died on 1821-10-22 in Beilen at the age of 31 years, 7 months. She was the daughter of Schuiling, Jan Davids and Elties, Eltien Jans.

More about Schuiling, Wibbigje Jans:

Christening: 1790-03-14, Vries.

Occupation: 1813, Tynaarloo. dienstmaagd.

Children of Schuiling, Wibbigje Jans and Oosting, Jan Lucas

i. Oosting, Eltien. Eltien was born on 1816-08-20 in Beilen. She died on 1894-08-10 in Hijken.

ii. Oosting, Geesje. Geesje was born on 1818-10-16 in Beilen. She died on 1891-04-02 in Westerbork. She married Snijder, Jacob on 1845-04-28 in Beilen.

iii. Oosting, Marrigje Jans [9]. Marrigje Jans was born on 1821-05-28 in Beilen. She died on 1891-01-29 in Vries. She married Tienkamp, Engbert Roelofs on 1842-03-18 in Beilen.

More about Schuiling, Wibbigje Jans and Oosting, Jan Lucas:

Marriage: 1813-09-20, Vries.

Bij haar huwelijk was voogd van de bruid Hendrik Schuiling en waren toeziend voogd Jannes
Schuiling en Jan Elties.

20. Heuker, Willem. Willem was born in 1741 in Hessen. He died on 1819-11-13 in Meppel at the age of 78 years, 10 months. He was the son of Heuker, Wilhelm and van Baden, Anna Elizabeth. He married Arents, Annegien on 1768-11-16 in Meppel. He also married van der Kamp, Margrietje Jans on 1775-01-01 in Meppel.

More about Heuker, Willem:

Residence: 1768, Meppel.

Residence: 1812, Meppel. Hij huurde zijn woning van Jan Wildeboer. Wijk 7 is de omgeving van de Groenmarkt..

Occupation: 1819. wever.

Will: 1819, Meppel. Verkoop roerende goederen via notaris mr. J. Kymmell .

Residence: 1819. wijk 7 Nr 573.

Children of Arents, Annegien and Heuker, Willem

i. Heuker, Margien Willems. Margien Willems was born on 1769-08-02 in Meppel.

ii. Heuker, Leijsjen Willems. Leijsjen Willems was born on 1773-01-03 in Meppel. She died about 1774.

More about Arents, Annegien and Heuker, Willem:

Marriage Banns: 1768-10-30, Meppel.

Marriage: 1768-11-16, Meppel.

21. van der Kamp, Margrietje Jans. Margrietje Jans was born in 1756 in Den Ham (Ov). She died on 1820-11-20 in Meppel at the age of 64 years, 10 months. She was the daughter of ten Kamp, Jan and Heinkens, Geertien.

More about van der Kamp, Margrietje Jans:

Birth Name: Grietje ten Kamp

Occupation: 1820. stadsvroedvrouw.

Will: 1820-11-22, Meppel. Memorie van Successie .

Haar dochter Geertje Heuker, getrouwd met Evert Akkerman en haar schoondochter Klaasje Wichers, getrouwd met Frederik Heuker, zijn getuge, als ook haar zoons Hendrik Heuker, wonend in Groningen en Jan Heuker, zijnde in ’s lands dienst.
Geen onroerende goederen nagelaten en dus geen vruchtgebruik te erven.

Children of van der Kamp, Margrietje Jans and Heuker, Willem

i. Heuker, Willem Willems. Willem Willems was born on 1776-02-18 in Meppel.

ii. Heuker, Geertje Willems. Geertje Willems was born on 1777-06-25 in Meppel. She died before 1778 in Meppel.

iii. Heuker, Geertjen Willems. Geertjen Willems was born on 1778-08-23 in Meppel. She died in 1779 in Meppel.

iv. Heuker, Geertjen Willems. Geertjen Willems was born on 1779-12-03 in Meppel. She died before 1782.

v. Heuker, Leijsjen Willems. Leijsjen Willems was born on 1782-01-27 in Meppel. She died before 1787 in Meppel.

vi. Heuker, Geertjen Willems. She was baptised on 1783-10-12 in Meppel. She married Akkerman, Evert about 1810.

vii. Heuker, Leijsjen Willems. Leijsjen Willems was born on 1787-07-01 in Meppel.

viii. Heuker, Jan Willems. Jan Willems was born on 1787-07-01 in Meppel. He died on 1831-10-26 in Ommen. He had a relationship with Unknown.

ix. Heuker, Hendrik Willems [10]. Hendrik Willems was born on 1789-06-14 in Meppel. He died on 1857-12-08 in Vries. He married Gielen, Helena Joseph on 1810-09-02 in Midwolde. He also had a relationship with Bijmhold, Hillechien Jans.

x. Heuker, Fredrik. Fredrik was born on 1791-05-15 in Meppel. He died on 1813-09-08 in Meppel. He married Russcher, Klaasje Wijchers on 1813-07-28 in Meppel.

More about van der Kamp, Margrietje Jans and Heuker, Willem:

Marriage: 1775-01-01, Meppel.

22. Bijmhold, Jan. Jan was born in 1771-01-00 in Bijmholt (Dtsl). He died on 1862-11-25 in Vries at the age of 91 years, 10 months. He was the son of Biemold, Berend Harms. He married Pieters, Aaltien on 1804-05-10 in Vries.

More about Bijmhold, Jan:

Birth Name: Biemolt Bijmhold Bijmholt

Birth Name: Berend Harms

Birth Name: Biemold

23. Pieters, Aaltien. Aaltien was born on 1777-11-16 in Vries. She died on 1846-05-15 in Vries at the age of 68 years, 5 months. She was the daughter of Lodewijks, Pieter and Lucas, Hillechien.

Children of Pieters, Aaltien and Bijmhold, Jan

i. Bijmhold, Hillechien Jans [11]. Hillechien Jans was born on 1805-03-10 in Vries. She died on 1879-12-24 in Vries. She had a relationship with Heuker, Hendrik Willems.

More about Pieters, Aaltien and Bijmhold, Jan:

Marriage: 1804-05-10, Vries.

24. Matthijssen, Hendrik. Hendrik was born on 1750-12-28 in Diepenheim. He died on 1803-03-16 in Haarlem at the age of 52 years, 2 months. He was buried on 1803-03-21 in Haarlem. He was the son of Matthijssen, Harmannus and ten Raa, Aleida. He married Wolters, Magdalena on 1784-08-08 in Haarlem.

More about Matthijssen, Hendrik:

Occupation: 1803. tuinman.

Burial: 1803-03-21, Haarlem.

25. Wolters, Magdalena. Magdalena was born on 1762-10-03 in Peize. She died on 1821-10-11 in Haarlem at the age of 59 years, 8 days. She was the daughter of Wolthers, Wolter and Kransen, Geugien Martinus.

More about Wolters, Magdalena:

Occupation: 1821. bovenmoeder in het Diaconiehuis.

Residence: 1815, Haarlem. Diaconiehuis.

Children of Wolters, Magdalena and Matthijssen, Hendrik

i. Matthijssen, Johannes. He was christened on 1783-09-07 in Haarlem. He died before 1789 in Haarlem.

ii. Matthijssen, Albertus. He was christened on 1785-03-02 in Haarlem. He died about 1800 in Haarlem.

iii. Matthijssen, Alida. She was christened on 1786-04-28 in Haarlem. She died on 1833-12-02 in Herwijnen (Lingewaal). She had an unmarried relationship with Unknown. She also married Hubertus, Josephus on 1815-01-18 in Haarlem.

iv. Matthijssen, Johannes. Johannes was born on 1789-11-05 in Haarlem.

v. Matthijssen, Gezina. Gezina was born on 1794-08-09 in Haarlem. She died on 1801-03-01 in Haarlem.

vi. Matthijssen, Hendrik [12]. Hendrik was born on 1798-08-12 in Haarlem. He died on 1873-02-13 in Anloo. He married Heideman, Aaltien Claassen on 1833-04-25 in Anloo.

vii. Matthijssen, Albertus. Albertus was born on 1802-01-23 in Haarlem. He died on 1857-06-09 in Schoten (Haarlem). He married de Wilde, Anna on 1829-05-06 in Haarlem. He also married de Wilde, Catharina Hermina on 1838-04-18 in Haarlem.

More about Wolters, Magdalena and Matthijssen, Hendrik:

Marriage: 1784-08-08, Haarlem.

26. Heideman, Claas Jans. Claas Jans was born on 1767-12-26 in Anloo. He died on 1836-10-12 in Anloo at the age of 68 years, 9 months. He was the son of Heideman, Jan Geerts and Nijmeijer, Geesje Klaassens. He married Hindriks, Swaantje on 1802-05-08 in Anloo.

Notes for Heideman, Claas Jans

In 1811 laat Klaas Jans een akte van naamsaanneming opmaken, waarbij hij de naam Heideman
aanneemt. .

More about Heideman, Claas Jans:

Occupation: 1804. kuiper.

Bij de doop van zijn zoon Jan werd als achternaam “Kuiper” gebruikt, waarschijnlijk zijn beroep.

Occupation: 1867. timmerman.

27. Hindriks, Swaantje. She was christened on 1764-12-09 in Anloo. She died on 1829-06-10 in Anloo. She was the daughter of Berents, Hindrik and Mensen, Aaltje.

More about Hindriks, Swaantje:

Christening: 1764-12-09, Anloo.

getuige(n): Lammigje Mensens, hv. van Jan Berents van Eext

Children of Hindriks, Swaantje and Heideman, Claas Jans

i. Heideman, Jan. He was christened on 1804-05-13 in Anloo. He died on 1837-05-12 in Borger.

ii. Heideman, Hinderk Klasens. He was baptised on 1807-04-26 in Anloo.

iii. Heideman, Aaltien Claassen [13]. Aaltien Claassen was born on 1809-05-02 in Anloo. She died on 1848-02-22 in Anloo. She married Matthijssen, Hendrik on 1833-04-25 in Anloo.

More about Hindriks, Swaantje and Heideman, Claas Jans:

Marriage Banns: 1802-04-24, Anloo.

Marriage: 1802-05-08, Anloo.

Residence: Anloo. Huisnr 31.

OSA 1383 Anloo: huisnr. 31, timmerman, ong.

28. Bakker, Roelof Jans. Roelof Jans was born on 1783-07-11 in Anloo. He died on 1853-01-03 in Anloo at the age of 69 years, 5 months. He was the son of Bakker, Jan Louwes and Thijs, Annigje. He married Bos, Eltien Alberts on 1819-12-18 in Anloo.

29. Bos, Eltien Alberts. Eltien Alberts was born on 1799-01-14 in Rolde. She died on 1859-03-04 in Anloo at the age of 60 years, 1 month. She was the daughter of Bos, Albert Beerents and Kors, Harmpien Roelfs.

Children of Bos, Eltien Alberts and Bakker, Roelof Jans

i. Bakker, Jan [14]. Jan was born on 1820-11-16 in Anloo. He died on 1903-05-29 in Anloo. He married Schuring, Lummigje on 1851-09-27 in Anloo.

ii. Bakker, Harmtien. Harmtien was born on 1822-11-26 in Anloo. She died on 1899-04-12 in Anloo.

iii. Bakker, Albert. Albert was born on 1825-04-23 in Anloo. He died on 1914-01-22 in Anloo.

iv. Bakker, Annegien. Annegien was born on 1827-12-14 in Anloo. She died on 1830-09-26 in Anloo.

v. Bakker, Annegien. Annegien was born on 1830-10-05 in Anloo. She died on 1909-11-23 in Deurze.

vi. Bakker, Thies. Thies was born on 1833-07-26 in Anloo. He died on 1833-07-26 in Anloo.

vii. Bakker, Roelof. Roelof was born on 1839-03-18 in Anloo. He died after 1876-12-00 in Anloo.

More about Bos, Eltien Alberts and Bakker, Roelof Jans:

Marriage: 1819-12-18, Anloo.

30. Schuring, Reinder. Reinder was born in 1799-10-00 in Ekehaar (Rolde). He was baptised on 1799-10-13 in Rolde. He died on 1869-06-26 in Ekehaar (Rolde) at the age of 69 years, 8 months. He was the son of Schuring, Albert Jans and Reinders, Grietien. He married Meertens, Geesje Jans Hinderks on 1825-05-20 in Anloo.

More about Schuring, Reinder:

Baptism: 1799-10-13, Rolde.

31. Meertens, Geesje Jans Hinderks. Geesje Jans Hinderks was born on 1803-03-15 in Gieten. She was baptised on 1803-03-20 in Gieten. She died on 1870-05-21 in Rolde at the age of 67 years, 2 months. She was the daughter of Meertens, Jan Hendriks and Hollander, Lummegje Roelfs.

More about Meertens, Geesje Jans Hinderks:

Baptism: 1803-03-20, Gieten.

Children of Meertens, Geesje Jans Hinderks and Schuring, Reinder

i. Schuring, Lummigchien. Lummigchien was born on 1827-09-27 in Rolde. She died on 1828-01-09 in Rolde.

ii. Schuring, Lummigje [15]. Lummigje was born on 1829-04-26 in Rolde. She died on 1898-11-08 in Anloo. She married Bakker, Jan on 1851-09-27 in Anloo.

iii. Schuring, Margje. Margje was born on 1831-07-22 in Rolde.

iv. Schuring, Jan Meertens. Jan Meertens was born on 1834-01-30 in Rolde.

v. Schuring, Albert. Albert was born on 1837-06-14 in Rolde. He died on 1865-07-13 in Rolde.

vi. Schuring, Hendrik. Hendrik was born on 1839-09-13 in Rolde. He died on 1840-04-07 in Rolde.

vii. Schuring, Hendrik. Hendrik was born on 1841-03-23 in Rolde.

viii. Schuring, Jantje. Jantje was born on 1845-02-08 in Rolde.

More about Meertens, Geesje Jans Hinderks and Schuring, Reinder:

Marriage: 1825-05-20, Anloo.

Generation 6

32. Minkjan, Engbert Roelofs. Engbert Roelofs was born on 1733-12-20 in Den Ham (Ov). He died on 1803-05-10 in Den Ham (Ov) at the age of 69 years, 4 months. He was the son of Minkjan, Roelof Jans and Jansen, Jennechien. He married Roelofs, Geertje. He also married Valk, Janna Jurriëns in 1763 in Den Ham (Ov).

Notes for Minkjan, Engbert Roelofs

Bij de volkstelling van 1748 woonde Engbert niet meer bij zijn moeder en  (stief)vader. Hij was toen 15 en woonde misschien als boerenknecht in bij een  boer.
In 1765 had Jannes Herms van Heino de rechten (sloptienden) uit Mink  Jans aan de Bekkemaat in zijn bezit.  In 1765 verkoopt Jannes deze rechten  voor f 450,= aan Engbert Roelofs. Engbert leent geld ( f 600,=) bij Jan  Hendrik Dikkers à 3%. Geessien Roelofs en haar man zijn borg met  hun  bezittingen en een stuk hooiland aan de Bekkemaat in Noordmeer als onderpand.
Eigenaar van het buurtschap Noortmeer was de (adelijke) familie Oldeniel.
NB: Gerrit Wijlens woonde op het erf Holties, (Kippen of Kolkman) Dat is nu  Ommerweg 67.
In 1780 werd uitstel van betaling gevraagd.
In 1782 heeft  Engbert inmiddels een schuld van  143 gulden en 12 cent aan Schout Vervoert.
In 1783 vraagt Engbert noodgedwongen surseance van betaling aan. Hij is dan  bovendien verschuldigd aan
“landschattingen” f 143=12=12½.
In 1784 vind  nog prolongatie van Engbert’s schulden plaats.
In 1786 ging hij failliet.
Engbert ging naar het armenhuis in Den Ham.
Zijn vrouw en kinderen gingen naar Noordbarge, waar zij op het erf Tienkamp kwamen te wonen.

Engbert woont op ’t erve Minkjan in Noordmeer (Den Ham). Zijn nakomeling Grietje Tangenberg trouwt met Willem Hobers. Willems moeder wordt bij het het huwelijk van dochter Hendrikjen Hobers Willemina Minkjans genoemd, wat betekent dat zij (of haar vader) op deze boerderij geboren is. Willem Hobers en Grietjen Tangenberg hebben dus beiden een lijn met deze boerderij.

De uitbarsting van de Lakagígar (een spleetvulkaan op IJsland) in 1783 staat bekend als de grootste uitbarsting op IJsland ooit. Van 8 juli 1783 tot 7 februari 1784, totaal 9 maanden, spuwde meer dan 120 kraters lava en vuur.
De lavastroom bereikte uiteindelijk een lengte van wel 60 km. Een oppervlakte van 565 km² werd met een meters dikke laag lava bedekt. Twee kerken en vele boerderijen werden bedolven, maar wonder boven wonder zijn er geen slachtoffers gevallen door de lavastroom. De indirecte gevolgen van de uitbarsting waren wel rampzalig. Door de grootte hoeveelheden gassen die werden uitgestoten, werd IJsland in 1783 in een blauwe waas gehuld. Er werd zo’n 200 miljoen ton aan zwavelzuur de lucht in gepompt. Er wilde er geen gras meer groeien, en hierdoor (en door vergiftiging) stierven in de winter van 1783/84 zo’n 10.000 runderen, 27.000 paarden en 190.000 schapen. De jaren daarop stierf een kwart van de bevolking op IJsland door de honger.

In de zomer van 1783 waaide er een gifwolk over West-Europa, men schat dat alleen al in Groot-Brittannië 23.000 mensen overleden door deze gifwolk. Wereldwijd daalde de temperatuur ongeveer 1 graden. Door de zure regen mislukte oogsten. En in Europa brak de hongersnood uit waardoor vele mensen omkwamen. Er wordt ook wel gesteld dat de hongersnood in Europa uiteindelijk heeft geleid tot de Franse Revolutie.

More about Minkjan, Engbert Roelofs:

Occupation: keuter.

Residence: Nu : Ommerweg 65 Den Ham, buurtschap Noordmeer.

Children of Roelofs, Geertje and Minkjan, Engbert Roelofs

i. Minkjan, Leide Margriet Engberts. She was christened on 1757-05-08 in Den Ham (Ov).

More about Roelofs, Geertje and Minkjan, Engbert Roelofs:

Marriage: 1755, Den Ham?.

33. Valk, Janna Jurriëns. Janna Jurriëns was born on 1741-05-21 in Den Ham (Ov). She died on 1812-10-06 in Noordbarge at the age of 71 years, 4 months. She was the daughter of Valk, Jurrien Wolters and Moddejonge, Jennechien Jansen.

Notes for Valk, Janna Jurriëns

Zij woonde na het faillissement in 1786 en waarschijnlijk direkt vanaf 1786 in Noordbarge op het erf Tienkamp / Thyencamp.
Zij was toen 45 en leefde gescheiden van haar man, Engbert Roelofs.Haar zoons Jurriën en Roelof waren met haar mee gekomen.

More about Valk, Janna Jurriëns:

Residence: 1765. “Engbert Roelofs en Janna Jorriëns op Minken te Noortmeer” (bij Den Ham).

Residence: 1786. Noordbarge, erf Tienkamp / Thyencamp.

Children of Valk, Janna Jurriëns and Minkjan, Engbert Roelofs

i. Engberts, Jennechien. Jennechien was born on 1765-04-04 in Den Ham (Ov). She died in 1765 in Den Ham (Ov).

ii. Engberts, Jennechien. Jennechien was born on 1766-10-26 in Den Ham (Ov). She died about 1820 in Den Ham?.

iii. Engberts, Janna. Janna was born on 1768-12-21 in Den Ham (Ov). She died about 1820 in Den Ham?.

iv. Tienkamp, Roelof Jan Engberts [16]. Roelof Jan Engberts was born on 1771-03-06 in Den Ham (Ov). He died on 1830-04-10 in Peize. He married Popstra, Wietske Harmens on 1814-01-27 in Peize1.

v. Engberts, Jurriën. Jurriën was born on 1773-07-11 in Den Ham (Ov). He died on 1845-03-23 in Noordbarge. He married van Tijnkamp, Jantien Gerrits on 1796-06-19 in Emmen.

vi. Engberts, Roelof. Roelof was born on 1777-01-30 in Den Ham (Ov). He died about 1800 in Den Ham?.

More about Valk, Janna Jurriëns and Minkjan, Engbert Roelofs:

Marriage: 1763, Den Ham (Ov).

34. Popstra, Harmen Pieters. Harmen Pieters was born about 1750 in Surhuisterveen. He died before 1818 in Surhuisum at the age of less than about 68 years. He was the son of Popstra, Pieter and NN, NN. He married Feijes, Nieske on 1773-03-07 in Surhuisterveen.

Notes for Popstra, Harmen Pieters

De familienaam is mogelijk zowel Pieters als Popstra als van Aard. .

More about Popstra, Harmen Pieters:

Also Known As:

Occupation: schipper.

35. Feijes, Nieske. Nieske was born about 1750 in Surhuisterveen. She died before 1818 in Surhuisum at the age of less than about 68 years. She was the daughter of , Feije and , vrouw van Feije.

More about Feijes, Nieske:

Occupation: schipper.

Children of Feijes, Nieske and Popstra, Harmen Pieters

i. Popstra, Pytter. Pytter was born on 1773-11-27 in Surhuisterveen. He died before 1793.

ii. Popstra, Feije Harmens. Feije Harmens was born in 1779. He died on 1828-08-29 in Leeuwarden. He married van Dijk, Pietie Wiebes on 1818-05-31 in Leeuwarden.

iii. Popstra, Ymkje Harmens. Ymkje Harmens was born in 1783. She died in 1827.

iv. Popstra, Wietske Harmens [17]. Wietske Harmens was born on 1785-07-11 in Surhuisum. She died on 1877-01-11 in Vries. She married Tienkamp, Roelof Jan Engberts on 1814-01-27 in Peize1. She also married de Weerd, Jan Luigies on 1842-06-12 in Assen.

v. Popstra, Derk Harms. Derk Harms was born in 1787 in Leek. He died on 1861-06-10 in Nuis. He married Wieringa, Dirkje Meints on 1814-06-16 in Grootegast.

vi. Popstra, Hans Harmens. Hans Harmens was born on 1792-05-01 in Surhuisterveen. He died on 1851-11-25 in Oldekerk. He married Braaksema, Geertje Ruurds about 1819. He also married Leegstra, Jantje Jans on 1841-06-24 in Oldekerk.

vii. Popstra, Pieter Hendriks. Pieter Hendriks was born on 1793-05-10 in Surhuisterveen.

viii. Popstra, Pieter Manus. Pieter Manus was born on 1793-05-16 in Surhuisum.

More about Feijes, Nieske and Popstra, Harmen Pieters:

Marriage: 1773-03-07, Surhuisterveen.

Bron: ryksargyf Fryslan.

36. Oosting, Lucas Jans. Lucas Jans was born on 1759-07-12 in Vries. He died on 1830-07-01 in Halen at the age of 70 years, 11 months. He was the son of Oosting, Jan Lukas and Dries, Annechien. He married Boer, Geertruit Geerts.

Notes for Oosting, Lucas Jans

Oosten kan een voornaam geweest zijn. Achternamen als Oost, Oosten, Oosting(h), Ooster(s),
Oosterink, Oosta, Oost(e)m Oostinga, Osinga bewijzen dat er een voornaam Oost bestaan moet
hebben. W. de Vries. in Friese Persoonsnamen. 171, vermeldt Osi, geciteerd uit het Oorkondenboek
van Groningen en Drente. J. van der Schaar, in ,,Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse
doop- en familienamen, 123 vermeldt in Noordholland Oister en Oistet, geciteerd uit de
Grafelijkheidsrekeningen van Holland onder het Henegouwsche Huis.

More about Oosting, Lucas Jans:

Occupation: 1813. schaapherder.

Occupation: 1830, Halen. landbouwer.

37. Boer, Geertruit Geerts. Geertruit Geerts was born on 1754-10-27 in Rolde. She died on 1827-09-23 in Laaghalen at the age of 72 years, 10 months. She was the daughter of Boer, Geert Jans and Claassen, Geesje.

Notes for Boer, Geertruit Geerts

Zij kon bij het huwelijk van haar zoon Jan niet schrijven (“verklaarden de schrijfkunst niet geleerd te hebben”)

Children of Boer, Geertruit Geerts and Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Jan Lucas. Jan Lucas was born on 1784-01-11 in Vries. He died before 1786.

ii. Oosting, Jan Lucas [18]. Jan Lucas was born on 1786-01-15 in Bunne (Vries). He died on 1857-01-26 in Wijster. He married Schuiling, Wibbigje Jans on 1813-09-20 in Vries. He also married Strijk, Aaltien Hendriks on 1826-05-20 in Beilen.

iii. Oosting, Geert Lucas. Geert Lucas was born on 1788-11-16 in Vries. He died on 1841-12-16 in Assen. He married Weurding, Marchje Alberts on 1820-05-07 in Beilen.

iv. Oosting, Annegien Lukas. Annegien Lukas was born in 1794-02-00. She died after 1831.

v. Oosting, Evert Lucas. Evert Lucas was born on 1798-02-18 in Vries. He died in 1870 in Beilen. He married Strijk, Hendrikje Hendriks on 1832-09-30 in Beilen.

More about Boer, Geertruit Geerts and Oosting, Lucas Jans:

Marriage: 1781-08-19, Vries.

38. Schuiling, Jan Davids. Jan Davids was born in 1753-09-00 in Bunne (Vries). He was christened on 1753-09-23 in Vries. He died on 1812-04-23 in Vries at the age of 58 years, 7 months. He was the son of Schuiling, David Geerts and Struik, Marchje Geerts. He married Elties, Eltien Jans. He also married Schuiling, Jantje Hindriks on 1804-05-06 in Vries.

Notes for Schuiling, Jan Davids

Waarom Jan Davids de naam Schuiling heeft gekozen is niet duidelijk. Mogelijk was zijn vrouw,
Eltje, een Schuiling. Wel kwam in Vries een familie Schuiling voor: Jan Hendriks Schuiling,
gehuwd met Mettje Reinders. Zij laten een dochter Aaltje dopen op 1-7-1783 te Vries. Mogelijk
waren zij de ouders van Eltien Jans, maar Hans Homan Free, die e.e.a. voor mij heeft uitgezocht,
heeft geen Eltien in de doopboeken van Vries gevonden. Bovendien zou haar “zuster” Mettje ruim
30 jaar jonger zijn.

Vermeld in 1798 te Bunne als weduwnaar, 49 jaar oud met 3 kinderen.
Op 12‑4‑1804 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Eltje Jans en Jan Davids te Bunne. Jan Davids hertrouwt met Jantje Hendriks. De hoofdmomber is Jan Jans te Taarloo, oom van moederszijde, de medemombers zijn Martinus Popkes te Rolde, oom van moederszijde, Jannes Davids te Yde, oom van vaderszijde en Harm Davids te Tinaarloo, oom van vaderszijde. De minderjarige kinderen zijn Marchien Jans, 24 jaar oud en Wubbechien Jans, 15 jaar oud. Er is nog een derde kind, die inmiddels is gehuwd. [SP 244 deel 3 Fol. 102 dd. 12‑4‑1804].
Op 7‑3‑1810 wordt er een momberrekening opgemaakt. Marchien Jans is dan getrouwt met Roelof Popken te Peize en Jantje Jans met Hendrik Jannes te Bunne. [SP 244 deel 3 Fol. 256 dd. 7‑3‑1810].

More about Schuiling, Jan Davids:

Christening: 1753-09-23, Vries.

Residence: 1798, Bunne (Vries). ermeld in 1798 te Bunne als weduwnaar, 49 jaar oud met 3 kinderen..

More about Schuiling, Jantje Hindriks and Schuiling, Jan Davids:

Marriage: 1804-05-06, Vries.

Op 12‑4‑1804 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Eltje Jans en Jan Davids te Bunne. Jan Davids hertrouwt met Jantje Hendriks. De hoofdmomber is Jan Jans te Taarloo, oom van moederszijde, de medemombers zijn Martinus Popkes te Rolde, oom van moederszijde, Jannes Davids te Yde, oom van vaderszijde en Harm Davids te Tinaarloo, oom van vaderszijde. De minderjarige kinderen zijn Marchien Jans, 24 jaar oud en Wubbechien Jans, 15 jaar oud. Er is nog een derde kind, die inmiddels is gehuwd. [SP 244 deel 3 Fol. 102 dd. 12‑4‑1804].
Op 7‑3‑1810 wordt er een momberrekening opgemaakt. Marchien Jans is dan getrouwd met Roelof Popken te Peize en Jantje Jans met Hendrik Jannes te Bunne. [SP 244 deel 3 Fol. 256 dd. 7‑3‑1810].

39. Elties, Eltien Jans. Eltien Jans was born on 1756-03-21 in Taarlo. She died on 1794-04-13 in Vries at the age of 38 years, 23 days. She was the daughter of Elties, Jan Jans and Rijnberg, Jantje Hindriks.

Children of Elties, Eltien Jans and Schuiling, Jan Davids

i. Schuiling, Margje Jans. Margje Jans was born on 1781-04-01 in Taarlo.

ii. Schuiling, Jantje Jans. Jantje Jans was born on 1784-04-12 in Taarlo. She died on 1852-03-21 in Bunne (Vries). She married Schuiling, Hindrik Jans.

iii. Schuiling, Wibbigje Jans [19]. Wibbigje Jans was born in 1790-03-00 in Bunne (Vries). She died on 1821-10-22 in Beilen. She married Oosting, Jan Lucas on 1813-09-20 in Vries.

More about Elties, Eltien Jans and Schuiling, Jan Davids:

Marriage: 1778-06-08, Vries.

40. Heuker, Wilhelm. Wilhelm was born about 1710 in Duitsland. He died about 1790 in Hessen – Kassel (Dtsl) at the age of about 80 years. He married van Baden, Anna Elizabeth about 1740.

More about Heuker, Wilhelm:

Occupation: Gezien zijn familienaam “Heuker”zal hij koopman of kruidenier zijn geweest..

41. van Baden, Anna Elizabeth. Anna Elizabeth was born about 1710 in Duitsland?. She died about 1790 in Hessen – Kassel (Dtsl) at the age of about 80 years.

Notes for van Baden, Anna Elizabeth

In Baden (Dtsl) bevindt zich een zilvermijn met de naam Anna Elisabeth. Deze bestaat al sinds 1291.
Mogelijk is “onze” Anna Elisabeth daarnaar vernoemd, bijvoorbeeld omdat haar vader daar werkte.

Children of van Baden, Anna Elizabeth and Heuker, Wilhelm

i. Heuker, Willem [20]. Willem was born in 1741 in Hessen. He died on 1819-11-13 in Meppel. He married Arents, Annegien on 1768-11-16 in Meppel. He also married van der Kamp, Margrietje Jans on 1775-01-01 in Meppel.

More about van Baden, Anna Elizabeth and Heuker, Wilhelm:

Marriage: about 1740.

42. ten Kamp, Jan. Jan was born about 1730. He married Heinkens, Geertien about 1748 in Den Ham (Ov).

43. Heinkens, Geertien. Geertien was born about 1730.

Children of Heinkens, Geertien and ten Kamp, Jan

i. van der Kamp, Peter. Peter was born in 1749 in Den Ham (Ov). He died on 1815-10-11 in Den Ham (Ov).

ii. van der Kamp, Margrietje Jans [21]. Margrietje Jans was born in 1756 in Den Ham (Ov). She died on 1820-11-20 in Meppel. She married Heuker, Willem on 1775-01-01 in Meppel.

More about Heinkens, Geertien and ten Kamp, Jan:

Marriage: about 1748, Den Ham (Ov).

44. Biemold, Berend Harms. Berend Harms was born estimated about 1740 in Bijmholt (Dtsl). He was the son of Biemold, Harm. He married Unknown in estimated 1770.

Children of Unknown and Biemold, Berend Harms

i. Bijmhold, Jan [22]. Jan was born in 1771-01-00 in Bijmholt (Dtsl). He died on 1862-11-25 in Vries. He married Pieters, Aaltien on 1804-05-10 in Vries.

More about Unknown and Biemold, Berend Harms:

Marriage: estimated 1770.

46. Lodewijks, Pieter. He was baptised on 1733-02-01 in Vries. He died after 1778. He was the son of Hindriks, Lodewijk. He married Lucas, Hillechien on 1774-10-07 in Vries. He also married Hindriks, Aafje on 1764-05-06 in Vries.

More about Lodewijks, Pieter:

Baptism: 1733-02-01, Vries.

More about Hindriks, Aafje and Lodewijks, Pieter:

Marriage Banns: 1764-04-08, Zuidlaren.

Marriage: 1764-05-06, Vries.

47. Lucas, Hillechien. Hillechien was born about 1736 in Vries. She died on 1811-11-23 in Vries at the age of about 75 years, 10 months. She was the daughter of Stoffers, Lucas and Roelofs, Grietje.

Children of Lucas, Hillechien and Lodewijks, Pieter

i. Pieters, Lodewijk. Lodewijk was born on 1775-07-30 in Vries.

ii. Pieters, Grietien. Grietien was born on 1775-07-30 in Vries. She died on 1815-02-06 in Foxwolde (Roden).

iii. Pieters, Aaltien [23]. Aaltien was born on 1777-11-16 in Vries. She died on 1846-05-15 in Vries. She married Bijmhold, Jan on 1804-05-10 in Vries.

More about Lucas, Hillechien and Lodewijks, Pieter:

Marriage: 1774-10-07, Vries.

48. Matthijssen, Harmannus. Harmannus was born in 1715 in Bremen (D). He died after 1770-12-00 in Diepenheim ? at the age of more than 55 years, 11 months. He married ten Raa, Aleida on 1739-07-09 in Amsterdam.

Notes for Matthijssen, Harmannus

Harmannus Matthijssen en Aleida ten Raa wonen rond 1740 in Diepenheim. Diepenheim is een klein, zeer oud stadje in Overijssel met een eind 15de eeuwse NH-kerk. Als Harmannus in 1755 zijn zesde kind, Mannus, laat dopen, wordt in het doopboek vermeld, dat hij burgemeester is te Diepenheim.
Nu is dat niet zo heel bijzonder. In die tijd was het heel normaal, dat uit de bevolking een burgemeester aangewezen werd. In Diepenheim waren er zelfs zes. Dat weten we uit het keurboek dat de keuren van Diepenheim bevat. De keur had plaats op Petri (22 februari). Twee burgemeesters werden benoemd door de borgmannen, twee door de burgerij waarvan één door de burgerij aan de noordzijde en één door die aan de zuidzijde. Daarnaast twee burgermeesters
benoemd door de Drost van Diepenheim en Haaksbergen namens de Hoogheid. De Drost was de centrale machtsfiguur in Twente. In het raadhuis bevindt zich een unieke collectie zilveren bekers van het college van “Borchmannen en Burgemeester.

More about Matthijssen, Harmannus:

Residence: from 1737 to 1742, Amsterdam.

Residence: from 1743 to 1770, Diepenheim.

Occupation: Burgemeester van Diepenheim.

49. ten Raa, Aleida. Aleida was born in 1716 in Haaksbergen. She died after 1770-12-00 in Diepenheim ? at the age of more than 54 years, 11 months. She was the daughter of ten Raa, Engbert and Michorius, Anna Thadea.

Children of ten Raa, Aleida and Matthijssen, Harmannus

i. Matthijssen, Jan Hendrick. He was baptised on 1739-10-11 in Amsterdam.

ii. Matthijssen, Johanna. She was baptised on 1741-03-31 in Amsterdam.

iii. Matthijssen, Engbert. He was christened on 1743-12-01 in Diepenheim.

iv. Matthijssen, Johan Derk. He was christened on 1745-12-19 in Diepenheim.

v. Matthijssen, Hendrik [24]. Hendrik was born on 1750-12-28 in Diepenheim. He died on 1803-03-16 in Haarlem. He married Wolters, Magdalena on 1784-08-08 in Haarlem.

vi. Matthijssen, Judica. She was christened on 1753-10-13 in Diepenheim.

vii. Matthijssen, Mannus. He was christened on 1755-11-02 in Diepenheim.

viii. Matthijssen, Antonij. Antonij was born on 1758-03-24 in Diepenheim. He died on 1843-10-13 in Diepenheim. He married Alink, Janna.

ix. Matthijssen, Albertus Bernardus. Albertus Bernardus was born on 1768-01-16 in Diepenheim. He died on 1830-08-14 in Haarlem. He married Goossen, Grietje about 1800.

More about ten Raa, Aleida and Matthijssen, Harmannus:

Marriage: 1739-07-09, Amsterdam.

Oud 24 jaar in de Langes(traat) Oud doot, Geasst. met Sijn nigte Anna Lijntelo en Alida Ten Raa van Loksbergen oud 23 jaar inde Kerkst(raat) haar Vader Egbert Ten Raa Tot Hoksbergen.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme , naar deelve, de voorn, trouwe te soelniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wetteige verhinderinge voor en valle, En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Chrostelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilligt.

Sijn nigte Anna Lijntelo is waarschijnlijk identiek aan Joanna too Lintelo, de vrouw van Joan ten Rade

50. Wolthers, Wolter. Wolter was born in 1727. He died on 1799-01-14 in Peize at the age of 72 years, 13 days. He was the son of Wolthers, Roelof and Willems, Marchien. He married Kransen, Geugien Martinus on 1750-08-09 in Peize.

More about Wolthers, Wolter:

Occupation: 1754, Peize. koopman.

Het Haardstedenregister van Peize vermeldt Wolter Wolters in 1754 als koopman en in 1764 als timmerman.

51. Kransen, Geugien Martinus. Geugien Martinus was born about 1730. She was the daughter of Engberts, Martinus and Popken, Grietje.

Children of Kransen, Geugien Martinus and Wolthers, Wolter

i. Wolters, Magdalena [25]. Magdalena was born on 1762-10-03 in Peize. She died on 1821-10-11 in Haarlem. She married Matthijssen, Hendrik on 1784-08-08 in Haarlem.

ii. Wolthers, Albertje. Albertje was born about 1765.

iii. Wolthers, Jantien. Jantien was born about 1770.

iv. Wolthers, Martinus. Martinus was born about 1775.

v. Wolthers, Roelof. Roelof was born about 1780.

vi. Wolthers, Grietien. Grietien was born about 1780.

More about Kransen, Geugien Martinus and Wolthers, Wolter:

Marriage: 1750-08-09, Peize.

Huwelijk: Wolter Wolters en Guijgin Martijnus, in het bekken 6 gld.

Probate: 1757.

In 1757 zijn Wolther Wolthers en Geugijn Martinus 360 gld. schuldig aan koopman Barent Meijer uit Groningen wegens geleverde winkelwaren.

Residence: 1754. Peize, huis nr 114..

De zaken gaan blijkbaar minder voorspoedig, want in 1757 zijn Wolter Wolters en Geugien Martinus 360 gld. schuldig aan koopman Barent Meijers uit Groningen wegens geleverde winkelwaren. Wolter Wolters woont in 1764 als timmerman in huis 111. In 1775 wordt in Midwolde, Leek zoon Engbert gedoopt. In 1784 woont Wolter Wolters in een klein huisje, zie 31. In 1797 woont hij in bij Jannes Ebbinge op 21. In de tussenliggende jaren wordt hij niet afzonderlijk vermeld.

De kinderen wonen later op verschillende plaatsen. In 1809 worden als (mede)erfgenamen van (tante) Grietje Wolters genoemd: Martinus, Roelof, Albertien, Jantien, Lientien en Grietien Wolthers, met als woonplaatsen o.a. Rolde, Haren, Amsterdam, Brielle en Hoek van Holland. In 1814 bij het overlijden van Harm Wolters worden als (nog levende) kinderen van Wolter Wolters en Geugien Martinus genoemd Martinus Wolters te Rolde, Jantien Wolters, huisvrouw van Lambert Sleurman te Helpen (Helpman), Albertien Wolters, huisvrouw van Jan Boddeveld te Haren, Helena Wolters te Haarlem in Holland.

Residence: 1774, Leek.

In 1774 komt hij niet voor in Peize en woont dan vermoedelijk in Leek, waar in 1775 zoon Engbert wordt gedoopt.

Residence: 1784, Peize.

In 1784 woont hij weer in Peize in een klein huisje.

Residence: 1797, Peize.

In 1797 is Wolter Wolters 70 jaar en woont dan bij Jannes Ebbinge aan de Kerkstraat.

52. Heideman, Jan Geerts. Jan Geerts was born on 1723-10-03 in Anloo. He died after 1775 at the age of more than 51 years, 2 months. He was the son of Heideman, Geert Hendriks and Geerts, Hindrikje. He married Nijmeijer, Geesje Klaassens.

More about Heideman, Jan Geerts:

Residence: Anloo. Huis 31.

OSA 1383 Anloo: huisnr. 31, timmerman, geh, 2k.

Occupation: Anloo. timmerman.

53. Nijmeijer, Geesje Klaassens. Geesje Klaassens was born in 1731-11-00 in Annen. She was christened on 1731-11-25 in Anloo. She died after 1775 at the age of more than 43 years, 2 months. She was the daughter of Nijmeijer, Claas Hendriks and Alerds, Jeigje.

More about Nijmeijer, Geesje Klaassens:

Christening: 1731-11-25, Anloo.

Children of Nijmeijer, Geesje Klaassens and Heideman, Jan Geerts

i. Heideman, Claas Jans [26]. Claas Jans was born on 1767-12-26 in Anloo. He died on 1836-10-12 in Anloo. He married Hindriks, Swaantje on 1802-05-08 in Anloo.

ii. Heideman, Jeigje. Jeigje was born on 1772-10-18 in Anloo.

iii. Heideman, Hendrekien Jans. She was christened on 1775-05-08 in Anloo. She died on 1861-12-04 in De Haar (Assen). She married Popke, Albert in 1800.

More about Nijmeijer, Geesje Klaassens and Heideman, Jan Geerts:

Marriage: 1765-10-06, Anloo.

54. Berents, Hindrik. Hindrik was born about 1720 in Veldhausen, Bentheim (Dtsl). He married Mensen, Aaltje.

More about Berents, Hindrik:

Occupation: kleermaker.

55. Mensen, Aaltje. Aaltje was born about 1730 in Annen. She died on 1810-05-23 in Anloo at the age of about 80 years, 4 months. She was buried on 1810-05-28 in Anloo. She was the daughter of Jans, Mense and Jobing, Roelofje Roelofs.

More about Mensen, Aaltje:

Burial: 1810-05-28, Anloo.

Children of Mensen, Aaltje and Berents, Hindrik

i. Hindriks, Swaantje [27]. She was christened on 1764-12-09 in Anloo. She died on 1829-06-10 in Anloo. She married Heideman, Claas Jans on 1802-05-08 in Anloo.

More about Mensen, Aaltje and Berents, Hindrik:

Marriage: 1756-10-10, Anloo.

Residence: Anloo. Huisnr 5.

OSO 1383 Anloo: huisnr. 5: Hindrik Berents, 73, kleermaker.

56. Bakker, Jan Louwes. Jan Louwes was born on 1744-11-08 in Anloo. He died on 1831-06-29 in Anloo at the age of 86 years, 7 months. He was the son of Bakker, Louwe Roelofs and Geerts, Margje. He married Thijs, Annigje on 1776-05-26 in Anloo.

57. Thijs, Annigje. Annigje was born on 1745-02-14 in Groningen. She died on 1824-03-20 in Anloo at the age of 79 years, 1 month. She was the daughter of Oomkes, Thijs and , Aaltien.

Children of Thijs, Annigje and Bakker, Jan Louwes

i. Bakker, Louwe Jans. He was baptised on 1777-03-16 in Anloo. He died on 1813-09-30 in Sappemeer. He married Hes, Klaaske Aaldriks about 1800.

ii. Bakker, Thijs Jans. Thijs Jans was born on 1779-05-10 in Anloo. He died on 1857-04-20 in Anloo. He married Hamming, Annechien Berends on 1806-03-29 in Anloo.

iii. Bakker, Roelof Jans [28]. Roelof Jans was born on 1783-07-11 in Anloo. He died on 1853-01-03 in Anloo. He married Bos, Eltien Alberts on 1819-12-18 in Anloo.

More about Thijs, Annigje and Bakker, Jan Louwes:

Marriage: 1776-05-26, Anloo.

Residence: 1794, Anloo. Haardstedengeld 1-00-00 .

Residence: 1804, Anloo. Haardstedengeld 2-00-00.

58. Bos, Albert Beerents. Albert Beerents was born about 1759-04-25 in Oudemolen (Vries). He died on 1840-04-29 in Balloo at the age of about 81 years, 4 days. He was the son of Bos, Berent Alberts and Jans, Claasje. He married Kors, Harmpien Roelfs on 1790-05-26 in Rolde.

59. Kors, Harmpien Roelfs. She was christened on 1762-01-24 in Anloo. She died on 1846-06-25 in Balloo. She was the daughter of Kors, Roelf Jans and Udding, Jantje Harms.

More about Kors, Harmpien Roelfs:

Christening: 1762-01-24, Anloo.

Children of Kors, Harmpien Roelfs and Bos, Albert Beerents

i. Bos, Eltien Alberts [29]. Eltien Alberts was born on 1799-01-14 in Rolde. She died on 1859-03-04 in Anloo. She married Bakker, Roelof Jans on 1819-12-18 in Anloo.

More about Kors, Harmpien Roelfs and Bos, Albert Beerents:

Marriage: 1790-05-26, Rolde.

60. Schuring, Albert Jans. Albert Jans was born on 1756-04-04 in Rolde. He died on 1834-06-30 in Ekehaar (Rolde) at the age of 78 years, 2 months. He was the son of Alberts, Jan and Jacobs, Mettijen Jans. He married Reinders, Grietien on 1782-05-05 in Rolde.

61. Reinders, Grietien. Grietien was born in 1756-09-00 in Peest. She was baptised on 1756-09-05 in Norg. She died on 1811-08-19 in Rolde at the age of 54 years, 11 months. She was the daughter of Stevens, Reinder and Jannes, Marchje.

More about Reinders, Grietien:

Baptism: 1756-09-05, Norg.

Children of Reinders, Grietien and Schuring, Albert Jans

i. Schuring, Mettien. Mettien was born on 1784-05-30 in Rolde. She died on 1824-02-25 in Rolde. She married Jobing, Jan on 1815-11-18 in Rolde.

ii. Schuring, Marchien. She was christened on 1787-01-14 in Rolde.

iii. Schuring, Jantien. Jantien was born on 1793-03-10 in Rolde. She died about 1850 in Rolde?. She married Kamping, Willem on 1815-11-18 in Rolde.

iv. Schuring, Jan. He was christened on 1796-03-20 in Rolde. He died on 1833-03-10 in Rolde. He married Aling, Grietje estimated about 1820.

v. Schuring, Reinder [30]. Reinder was born in 1799-10-00 in Ekehaar (Rolde). He died on 1869-06-26 in Ekehaar (Rolde). He married Meertens, Geesje Jans Hinderks on 1825-05-20 in Anloo.

More about Reinders, Grietien and Schuring, Albert Jans:

Marriage: 1782-05-05, Rolde.

62. Meertens, Jan Hendriks. Jan Hendriks was born in 1775 in Gieten. He was christened on 1775-08-05 in Gieten. He died on 1813-06-24 in Gieten at the age of 38 years, 5 months. He was the son of Meertens, Hindrik and Kroeze, Albertien Jans. He married Hollander, Lummegje Roelfs on 1799-05-02 in Gieten.

More about Meertens, Jan Hendriks:

Christening: 1775-08-05, Gieten.

Occupation: timmerman, schutter.

Residence: Gieten. Huisnr. 39: 24, zoon, timmerman, ongehuwd, schutter.OSA 1383 Gieten.

63. Hollander, Lummegje Roelfs. Lummegje Roelfs was born in 1775 in Gieten. She was christened on 1775-06-18 in Gieten. She died on 1833-05-08 in Gieten at the age of 58 years, 4 months. She was the daughter of Hollander, Roelof Willems and Everts, Geessien.

Notes for Hollander, Lummegje Roelfs

De toevoeging “Hollander” verbaast mij. Zowel haar vader als haar grootvader waren geboren in
Gieten. .

More about Hollander, Lummegje Roelfs:

Christening: 1775-06-18, Gieten.

Children of Hollander, Lummegje Roelfs and Meertens, Jan Hendriks

i. Meertens, Hindrik Jans. He was baptised on 1800-04-20 in Gieten. He married Adams, Aaltje Frederiks on 1824-05-07 in Gieten.

ii. Meertens, Geesje Jans Hinderks [31]. Geesje Jans Hinderks was born on 1803-03-15 in Gieten. She died on 1870-05-21 in Rolde. She married Schuring, Reinder on 1825-05-20 in Anloo.

iii. Meertens, Roelf Jans. He was baptised on 1807-03-22 in Gieten.

More about Hollander, Lummegje Roelfs and Meertens, Jan Hendriks:

Marriage: 1799-05-02, Gieten.

Religion: NH.

More about Hollander, Lummegje Roelfs and Meijers, Jan Alberts:

Marriage: 1817-06-10, Gieten.

Residence: 1825. Huisnr 14 , sectie E 381.

OSA 1383 Gieten huisnr. 14: 33, zoon, ongehuwd.
Bewoners 1825 Gieten no. 12b.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 381.

Generation 7

64. Minkjan, Roelof Jans. Roelof Jans was born about 1700 in Den Ham (Ov). He died about 1740 in Den Ham (Ov) at the age of about 40 years. He was the son of Kamermans, Jan Janssens and Engberts, Aaltje. He married Jansen, Jennechien.

Notes for Minkjan, Roelof Jans

Mink Jans te Noortmeer De lokatie van het erf Mink Jans is het beste
aan te duiden met het adres Ommerweg 65 (fam. Oltmans) in Noordmeer, vlak voor Den Ham. De
plaats waar nu naast de boerderij een garage annex schuur staat. Ivm afgraven van de grond is niets meer terug te vinden. Met name de heer Kleinjan heeft veel gegevens verzameld waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt.
700 Het Hof te Noortmeer kende de toepasselijke naam Noortmerinck.
Het achtervoegsel “inck” betekent: “erf van” en wijst op een hoge ouderdom en verwantschap aan het Saksische taalgebruik. “Hof” als aanduiding voor een erf, betekent, dat van daaruit de gemeenschap bestuurd werd. Het hof zal tussen 700 en 900 gesticht moeten zijn.
Op oude schattingslijsten voor 1397 (en eenmaal in 1455) is sprake van één erf. In 1397, 1419, 1427 en 1433 komt ook de naam Slijckhuis voor.
1385 Er bestond reeds een boerderij in Noortmerinc

More about Minkjan, Roelof Jans:

Birth Name: Kamerman

65. Jansen, Jennechien. Jennechien was born about 1705 in Balderhaar. She died about 1780 in Den Ham (Ov) at the age of about 75 years. She was the daughter of Balderhaar, Jan and NN, NN.

Children of Jansen, Jennechien and Minkjan, Roelof Jans

i. Minkjan, Geessien Roelofs. Geessien Roelofs was born on 1730-03-19 in Den Ham (Ov). She died about 1790 in Den Ham (Ov). She married Bartels, Gerrit Wijlents in 1753 in Den Ham (Ov).

ii. Minkjan, Engbert Roelofs [32]. Engbert Roelofs was born on 1733-12-20 in Den Ham (Ov). He died on 1803-05-10 in Den Ham (Ov). He married Roelofs, Geertje. He also married Valk, Janna Jurriëns in 1763 in Den Ham (Ov).

More about Jansen, Jennechien and Minkjan, Roelof Jans:

Marriage: 1727-04-26, Heemse (Ov).

trouwboek van Heemse: 26-04-1727: Roelof Janssen j.m. van Notmeer bij den Ham en Jennegje Janssen
j.d. van de Baalderhaar wonende tot Heemse. Dese in den Ham getrouwt (bron: Erik ten Brinke).
Let op: NIET het trouwboek van Hardenberg.

Children of Jansen, Jennechien and Geerts, Jan

i. Geertsen, Roelof. Roelof was born on 1744-03-04 in Den Ham (Ov). He died about 1800.

More about Jansen, Jennechien and Geerts, Jan:

Marriage: 1745, Den Ham (Ov).

66. Valk, Jurrien Wolters. He was christened on 1706-12-26 in Hellendoorn. He died after 1767 in Hellendoorn. He was the son of Valk, Wolter Jorriëns and Grootschipper, Janna Hendriks. He married Moddejonge, Jennechien Jansen on 1731-07-15 in Den Ham (Ov).

Notes for Valk, Jurrien Wolters

Jörrien Wolters Valk was schipper op de Regge, die achterin Meer stroomt. Volkstelling 1748,
Meer: Jurrien Wolters en sijn vrouw Jantje Jans; 4 Kinderen: Boven de 10 jaren: Jan, Femme;
onder de 10 jaren: Gerrit, Janna Jorrien Wolters??.

More about Valk, Jurrien Wolters:

Christening: 1706-12-26, Hellendoorn.

Occupation: schipper.

67. Moddejonge, Jennechien Jansen. Jennechien Jansen was born on 1703-05-10 in Den Ham (Ov). She died after 1748-04-00 in Den Ham (Ov) at the age of more than 44 years, 10 months. She was the daughter of Kamermans, Jan Janssens and Engberts, Aaltje.

More about Moddejonge, Jennechien Jansen:

Birth Name: Jente Jans

Children of Moddejonge, Jennechien Jansen and Valk, Jurrien Wolters

i. Valk, Jan Jorriëns. Jan Jorriëns was born in 1733-03-00 in Hellendoorn. He died on 1795-04-08 in Den Ham (Ov). He married Brakert, Marrigje Egberts in estimated 1760.

ii. Valk, Fennigien Jorriëns. Fennigien Jorriëns was born on 1737-03-03 in Hellendoorn. She died after 1748 in Den Ham (Ov).

iii. Valk, Janna Jurriëns [33]. Janna Jurriëns was born on 1741-05-21 in Den Ham (Ov). She died on 1812-10-06 in Noordbarge. She married Minkjan, Engbert Roelofs in 1763 in Den Ham (Ov).

iv. Valk, Gerrit Jorriëns. Gerrit Jorriëns was born on 1743-04-05 in Den Ham (Ov). He died before 1748 in Den Ham (Ov).

v. Valk, Gerrit Jorriëns. He was christened on 1748-04-15 in Den Ham (Ov).

More about Moddejonge, Jennechien Jansen and Valk, Jurrien Wolters:

Marriage: 1731-07-15, Den Ham (Ov).

68. Popstra, Pieter. Pieter was born estimated about 1730 in Surhuisum. He died in 1800 in Surhuisum at the age of about 70 years. He was the son of , Aart and NN, NN. He married NN, NN estimated about 1750.

More about Popstra, Pieter:

Occupation: schipper.

69. NN, NN.

Children of NN, NN and Popstra, Pieter

i. Popstra, Harmen Pieters [34]. Harmen Pieters was born about 1750 in Surhuisterveen. He died before 1818 in Surhuisum. He married Feijes, Nieske on 1773-03-07 in Surhuisterveen.

More about NN, NN and Popstra, Pieter:

Marriage: estimated about 1750.

70. , Feije. Feije was born about 1720 in Surhuisterveen. He had a relationship with , vrouw van Feije.

71. , vrouw van Feije. vrouw van Feije was born about 1730 in Surhuisterveen.

Children of , vrouw van Feije and , Feije

i. Feijes, Nieske [35]. Nieske was born about 1750 in Surhuisterveen. She died before 1818 in Surhuisum. She married Popstra, Harmen Pieters on 1773-03-07 in Surhuisterveen.

72. Oosting, Jan Lukas. Jan Lukas was born on 1732-12-13 in Bunne (Vries). He died on 1817-06-24 in Halen at the age of 84 years, 6 months. He was the son of Oosting, Lucas Jans and Tijmens, Jantje. He married Dries, Annechien.

More about Oosting, Jan Lukas:

Financieel: 1770-07-27, Vries. lening wegens aankoop koe..

SP242 deel 1 folio 128vo lening Leners:Jan Lucas Oosting x Annigje Dries te Tinaarlo
Uitleners:Margje Homan, wed. van Jans Harms te Vries
Bedrag:50 wegens aankoop van een koe
Plaats:Vries Datum:27‑7‑1770.

Residence: 1778, Bunne (Vries).

Residence: 1817, Laaghalen.

73. Dries, Annechien. Annechien was born on 1732-07-01 in Noordlaren. She died on 1797-06-01 in Tynaarloo at the age of 64 years, 11 months. She was the daughter of Roelofs, Dries and Gerrits, Swaantje.

Children of Dries, Annechien and Oosting, Jan Lukas

i. Oosting, Lucas Jans [36]. Lucas Jans was born on 1759-07-12 in Vries. He died on 1830-07-01 in Halen. He married Boer, Geertruit Geerts.

ii. Oosting, Dries Jans. Dries Jans was born on 1762-05-16 in Vries. He died on 1827-10-29 in Gasselternijveen. He married Hendriks, Geertje about 1795 in Norg?.

iii. Oosting, Jantje Jans. Jantje Jans was born on 1765-12-08 in Vries.

iv. Oosting, Swaantje Jans. Swaantje Jans was born on 1769-04-30 in Vries.

v. Oosting, Eevert Jans. Eevert Jans was born on 1773-11-22 in Vries.

vi. Oosting, Harmtje Jans. Harmtje Jans was born on 1778-07-06 in Bunne (Vries).

More about Dries, Annechien and Oosting, Jan Lukas:

Marriage: 1755, Vries?.

74. Boer, Geert Jans. Geert Jans was born about 1705 in Balloo. He was the son of Boer, Jan and , Albertje. He married Claassen, Geesje.

75. Claassen, Geesje. Geesje was born about 1705 in Loon.

Children of Claassen, Geesje and Boer, Geert Jans

i. Boer, Geertruit Geerts [37]. Geertruit Geerts was born on 1754-10-27 in Rolde. She died on 1827-09-23 in Laaghalen. She married Oosting, Lucas Jans.

More about Claassen, Geesje and Boer, Geert Jans:

Marriage: 1730-10-29, Rolde.

76. Schuiling, David Geerts. David Geerts was born about 1725 in Bunne (Vries). He died before 1798 in Yde at the age of less than about 73 years. He was the son of Schuiling, Geert Jans and Schuiling, Wubbigje Jans. He married Struik, Marchje Geerts on 1750-06-07 in Vries.

Notes for Schuiling, David Geerts

In 1749 betaalt hij de liberale gift, “mede voor zijn olders”. [OSA 1110]

More about Schuiling, David Geerts:

Residence: from 1754 to 1764, Bunne (Vries). Hij wordt genoemd als David Geerts in de haardstedenregisters te Bunne met een half erf in 1754 en 1764..

Residence: from 1774 to 1794, Yde. In 1774 en 1784 wordt hij met een vol erf te Yde vermeld, in 1794 met 3/4..

Financieel: 1766-05-15, Bunne (Vries).

Op 15-5-1766 lenen Stijntje Jans, weduwe van Jan Jans Stelmaker en
minderjarige zoon Hindrik Jans en Jacob Jans te Bunne van de zwagers Harm Geerts
Struik en David Geerts Schuiling 300 gulden. Dit is de eerste keer dat David
Geerts met de naam Schuiling wordt aangetroffen. [SP242 deel 1 folio 98ro]

77. Struik, Marchje Geerts. Marchje Geerts was born in 1731-05-00 in Bunne (Vries). She was christened on 1731-05-27 in Vries. She was the daughter of Struik, Geert and Struik, vrouw van Geert.

More about Struik, Marchje Geerts:

Christening: 1731-05-27, Vries.

Children of Struik, Marchje Geerts and Schuiling, David Geerts

i. Schuiling, Jan Davids [38]. Jan Davids was born in 1753-09-00 in Bunne (Vries). He died on 1812-04-23 in Vries. He married Elties, Eltien Jans. He also married Schuiling, Jantje Hindriks on 1804-05-06 in Vries.

ii. Schuiling, Jannes Davids. Jannes Davids was born on 1755-12-21 in Yde. He died on 1831-03-04 in Bunne (Vries).

iii. Schuiling, Luichje Davids. She was baptised on 1758-08-27 in Bunne (Vries). She died on 1832-01-17 in Eelde.

iv. Schuiling, Willem Davids. He was baptised on 1761-07-26 in Bunne (Vries). He died on 1847-03-14 in Rolde.

v. Schuiling, Wubbechien Davids. Wubbechien Davids was born on 1765-11-04 in Vries. She died on 1841-01-09 in Vries.

vi. Schuiling, Harm Davids. He was baptised on 1768-12-18 in Bunne (Vries). He died before 1811.

vii. Schuiling, Jantje Davids. She was baptised on 1774-05-04 in Vries. She died before 1808.

More about Struik, Marchje Geerts and Schuiling, David Geerts:

Marriage: 1750-06-07, Vries.

78. Elties, Jan Jans. He was christened on 1720-04-21 in Anloo. He died in 1791-02-00 in Taarlo. He was the son of Willems, Jan and Jans, Eltje. He married Rijnberg, Jantje Hindriks.

More about Elties, Jan Jans:

Christening: 1720-04-21, Anloo.

79. Rijnberg, Jantje Hindriks. She was christened on 1737-03-31 in Anloo. She died on 1808-02-12 in Taarlo. She was the daughter of Rijnberg, Hindrik Hindriks and Nijmeijer, Geertje Hindriks.

More about Rijnberg, Jantje Hindriks:

Christening: 1737-03-31, Anloo.

Children of Rijnberg, Jantje Hindriks and Elties, Jan Jans

i. Elties, Eltien Jans [39]. Eltien Jans was born on 1756-03-21 in Taarlo. She died on 1794-04-13 in Vries. She married Schuiling, Jan Davids.

ii. Elties, Geertje Jans. She was christened on 1761-12-06 in Vries. She married Spijkman, Willem Geerts.

iii. Elties, Hindrikje Jans. Hindrikje Jans was born on 1763-08-20 in Taarlo. She died on 1835-07-23 in Rolde. She married Popkes, Martinus.

iv. Elties, Jan Jans. Jan Jans was born on 1771-03-07 in Taarlo. He died on 1832-11-29 in Taarlo. He married Allen, Grietien Jans.

v. Elties, Hendrik. Hendrik was born in 1775.

More about Rijnberg, Jantje Hindriks and Elties, Jan Jans:

Marriage: 1757-12-26, Anloo.

88. Biemold, Harm. Harm was born about 1710 in Bijmholt (Dtsl). He was the son of Biemold, vader van Harm and nn, moeder van Harm. He married Unknown about 1740.

Children of Unknown and Biemold, Harm

i. Biemold, Berend Harms [44]. Berend Harms was born estimated about 1740 in Bijmholt (Dtsl). He married Unknown in estimated 1770.

More about Unknown and Biemold, Harm:

Marriage: about 1740.

92. Hindriks, Lodewijk. Lodewijk was born about 1700 in Vries. He was the son of , Hindrik. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Hindriks, Lodewijk

i. Lodewijks, Pieter [46]. He was baptised on 1733-02-01 in Vries. He died after 1778. He married Lucas, Hillechien on 1774-10-07 in Vries. He also married Hindriks, Aafje on 1764-05-06 in Vries.

94. Stoffers, Lucas. Lucas was born about 1710. He married Roelofs, Grietje about 1735.

More about Stoffers, Lucas:

Occupation: 1752. timmerman.

95. Roelofs, Grietje. Grietje was born about 1710.

Children of Roelofs, Grietje and Stoffers, Lucas

i. Lucas, Hillechien [47]. Hillechien was born about 1736 in Vries. She died on 1811-11-23 in Vries. She married Lodewijks, Pieter on 1774-10-07 in Vries.

More about Roelofs, Grietje and Stoffers, Lucas:

Marriage: about 1735.

Probate: 1752-06-15, Vries.

SP242 deel 1 folio 25ro lening
Leners:Lucas Stoffers, timmerman te Vries, en huisvrouw
Uitleners:schulte H.J. Wolters
Bedrag:275 gulden, wegens koopschattingen aan de erfgenamen van wijlen Annegje Meijers, wed. van Claas Lefferts voor een keuterij te Vries dd. 20‑2‑1741.
Keurnoten:Frerik Homan, brouwer Jan Ooortiwjn

98. ten Raa, Engbert. Engbert was born about 1680 in Haaksbergen. He died after 1739 at the age of more than about 59 years. He was the son of ten Rade, Joan and to Lintelo, Joanna. He married Michorius, Anna Thadea on 1705-01-18 in Haaksbergen.

99. Michorius, Anna Thadea. Anna Thadea was born about 1683 in Winterswijk. She died after 1739 at the age of more than about 56 years. She was the daughter of Michorius, Hendrik and Manten, Mechteld.

Children of Michorius, Anna Thadea and ten Raa, Engbert

i. ten Raa, Jan. Jan was born about 1700. He married Huijers, Aleida about 1720 in Diepenheim ?.

ii. ten Raa, Pieter. Pieter was born about 1710.

iii. ten Raa, Aleida [49]. Aleida was born in 1716 in Haaksbergen. She died after 1770-12-00 in Diepenheim ?. She married Matthijssen, Harmannus on 1739-07-09 in Amsterdam.

iv. ten Raa, Hendrica. Hendrica was born about 1720.

More about Michorius, Anna Thadea and ten Raa, Engbert:

Marriage: 1705-01-18, Haaksbergen.

100. Wolthers, Roelof. Roelof was born in estimated 1690. He died in 1742 in Peize at the age of 52 years. He was the son of Reinders, Wolter and Snetlage, Margaretha. He married Willems, Marchien on 1720-07-14 in Peize.

101. Willems, Marchien. Marchien was born in estimated 1690. She died on 1783-09-30 in Peize at the age of 93 years, 8 months.

Children of Willems, Marchien and Wolthers, Roelof

i. Wolthers, Margaretha. Margaretha was born in 1721. She died on 1804-02-18 in Peize.

ii. Wolthers, Willem. Willem was born about 1722. He died on 1792-07-23 in Peize.

iii. Wolthers, Annechien. Annechien was born about 1725. She died on 1796-01-08 in Peize.

iv. Wolthers, Hillechien. Hillechien was born about 1728. She died on 1804-04-10 in Peize.

v. Wolthers, Wolter [50]. Wolter was born in 1727. He died on 1799-01-14 in Peize. He married Kransen, Geugien Martinus on 1750-08-09 in Peize.

vi. Wolthers, Grietje. Grietje was born about 1733.

vii. Wolthers, Barelt. Barelt was born in 1734 in Peize. He died on 1812-11-02 in Groningen.

viii. Wolthers, Harm. Harm was born in 1736. He died on 1814-04-13 in Peize.

More about Willems, Marchien and Wolthers, Roelof:

Marriage: 1720-07-14, Peize.

Huwelijk: Roelef Wolters en Marchien Willems of Willens, in het bekken 6 gld.

Residence: 1720. Peize huis nr 139.

Marchien Willems wordt vermeld als weduwe Roelef Wolters in het Haardstedenregister van 1742-1774. In 1775 verkopen zij en haar kinderen het huis aan zoon en broer Willem Wolters. Het huis is gelegen in het noordeinde van Peize. Deze kinderen/verkopers zijn Wolter Wolters, Barelt Wolters, Willem Wolters, Harm Wolters, Jan Buirema wegens zijn vrouw Grietje, Popke Martinus wegens zijn vrouw Hillegje, Jan Luinge wegens zijn vrouw Annigje Wolters en Margaretha Wolters, weduwe van Hindrik Ebbinge.

Residence: 1742, Peize.

Roelof Wolters is in 1742 eigenaar van het huis dat in 1642 eigendom was van Egbert Schuiringe. Mogelijk heeft hier Wolter Reinders gewoond, vermeld in 1691-1694. In het Haardstedenregister 1742 wordt weduwe Roelof Wolters vermeld.

Residence: 1775, Peize.

In 1775 verkopen Marchien Willems, weduwe van Roelof Wolthers voor de ene helft en voor de andere helft Wolter Wolthers benevens zijn broers en zusters Barelt Wolthers, Willem Wolthers, Harm Wolthers, Jan Buirema wegens zijn vrouw Grietje, Popke Martinus wegens zijn vrouw Hillegje, Jan Luinge wegens zijn vrouw Annigje Wolthers en Margaretha Wolthers weduwe van Hindrik Ebbinge hun behuizing in het Noordeinde van Peize aan zoon, broer en mede-comparant Willem Wolthers. Het huis grenst ten oosten aan de lose weg, ten zuiden aan Roelef Luinge en ten noorden en westen aan Jan Freriks.
De hier genoemde broers en zusters of hun kinderen behalve Willem die vermoedelijk eerder is overleden zonder kinderen na te laten erven in 1808 van hun zuster Grietje. Harm Wolters is in 1802 medemomber over de kinderen van Willem Luinge, zoon van Jan Luinge en Annegien Wolters.
Drents Archief, archief Popkes:
10 Akte van verkoop door Barelt Wolters te Groningen aan Popke Martinus voor hem en zijn zoon Martinus Popkes te Rolde, Willem, Aaltien en Roelof Luinge van zijn aandeel in de plaats in het Noordeinde van Peize, bewoond en gebruikt door Willem Luinge, en aan Roelof Ebbinge en zijn moeder van een-zevende deel van dezelfde plaats, 1802
Zie ook de erfgenamen bij dochter Grietje en zoon Harm.

102. Engberts, Martinus. Martinus was born about 1690. He died in 1782-11-00 in Assen at the age of about 92 years, 10 months. He was buried on 1782-12-01 in Assen. He was the son of Jans, Engbert and Martinus, Grietien. He married Popken, Grietje about 1730 in Peize?. He also married Luinge, Hilligjen on 1723-11-28 in Peize.

More about Engberts, Martinus:

Residence: 1764. Peize, huis nr 19.

In 1764 woont hier Martinus Engberts, gortemaker, vermeld na Cornelis Berents die waarschijnlijk in huis 18 woont.
Hij wordt als molenaar vermeld in 1742 en 1754, zie huis 91 aan het Moleneind, bij de brug over het Peizerdiep.

Burial: 1782-12-01, Assen.

Children of Luinge, Hilligjen and Engberts, Martinus

i. Martinus, Grietien. Grietien was born on 1724-09-24 in Peize. She died on 1756-04-23 in Peize.

More about Luinge, Hilligjen and Engberts, Martinus:

Marriage: 1723-11-28, Peize.

103. Popken, Grietje. Grietje was born about 1700. She died in 1780 in Assen at the age of about 80 years. She was the daughter of Jepes, Popco and Jansen, Geugien.

Children of Popken, Grietje and Engberts, Martinus

i. Kransen, Geugien Martinus [51]. Geugien Martinus was born about 1730. She married Wolthers, Wolter on 1750-08-09 in Peize.

ii. Martinus, Popke. Popke was born in 1732 in Peize. He died on 1809-03-06 in Peize.

iii. Martinus, Engbert. Engbert was born about 1740 in Peize. He died in 1790 in Hallum.

iv. Krans, Martinus Martinus. Martinus Martinus was born in 1747 in Peize. He died on 1827-02-04 in Opsterland.

More about Popken, Grietje and Engberts, Martinus:

Marriage: about 1730, Peize?.

Property: 1754, Peize.

In 1754 verkoopt Martinus Engberts aan Roelof Luinge (Noord) een twaalfde part in een plaats tot Peize.

104. Heideman, Geert Hendriks. Geert Hendriks was born about 1690 in Bonnen (Gieten). He was the son of Heideman, Hindrik. He married Geerts, Hindrikje.

Notes for Heideman, Geert Hendriks

SP 264 Deel 6 fol. 106
Soort akte:ontvangstbewijs op 19‑1‑1778
ontvangers:Geert Hindriks en Hindrikje Geerts van Anloo, wegens kleinzoon Jan Hindriks, bij hun in huis wonende.
Van:schulte Bottichius 55‑12‑3, 1/3 deel van de verkochte boedel van de ouders van Jan Hindriks.

105. Geerts, Hindrikje. Hindrikje was born on 1700-02-04 in Anloo. She was the daughter of Hindriks, Geert and Jans, Hilligje.

Children of Geerts, Hindrikje and Heideman, Geert Hendriks

i. Heideman, Jan Geerts [52]. Jan Geerts was born on 1723-10-03 in Anloo. He died after 1775. He married Nijmeijer, Geesje Klaassens.

ii. Heideman, Hindrik Geerts. He was christened in 1740. He married Jans, Wilmoet in 1765.

iii. Heideman, Obbigje Geerts. Obbigje Geerts was born about 1745 in Anloo. She died after 1788.

More about Geerts, Hindrikje and Heideman, Geert Hendriks:

Marriage: 1720-10-27, Anloo.

106. Nijmeijer, Claas Hendriks. Claas Hendriks was born about 1700 in Annen. He was the son of Nijmeijer, Hindrik Claassen and Arents, Jantje. He married Alerds, Jeigje.

Notes for Nijmeijer, Claas Hendriks

Nu een speculatie: Claas is mogelijk een zoon van Hendrik Claassen Nijemeijer, ged. 7-9-1679
Anloo, geb. Eext, als z. v. Claas Roelofs Nijemeijer en Annechien Luichjes. Deze trouwen
19-10-1656 Gasselte. . Maar deze laatste verbinding is niet zeker, want er lopen in de buurt van
Anloo wel meer Nieuwmeijers rond. Alhoewel Claas als zoon van Hendrik Claassen natuurlijk wel
heel goed past. .

107. Alerds, Jeigje. Jeigje was born on 1705-02-08 in Annen. She was the daughter of Rabbens, Alert and Schuiling, Jantje Hendriks.

Notes for Alerds, Jeigje

Zij werd ook genoemd: Aalderts. .

Children of Alerds, Jeigje and Nijmeijer, Claas Hendriks

i. Nieuwmeijer, Remmelt. He was christened on 1738-04-20 in Anloo.

ii. Nijmeijer, Geesje Klaassens [53]. Geesje Klaassens was born in 1731-11-00 in Annen. She died after 1775. She married Heideman, Jan Geerts.

More about Alerds, Jeigje and Nijmeijer, Claas Hendriks:

Marriage: 1730-10-22, Anloo.

Will: 1764-03-22, Annen.

SG 1764, no. 84: Den 22 Meert heeft Claas Nijmeijer van Annen aangegeven de erfenis van wijl. syn Oom Otte Arents waarvan nu door ’t versterf van desselfs suster Geesien Arents, vrouw van Egbert Jans, met de lijftogt op de aangever en meer andere erfgenamen gedevolveert was, doch konde die erfenis niet taxeren, ook wist dezelve niet of er bij ’t versterf van Otto Arents hiervan de 30 ste penn. is betaalt.

Probate: 1763-05-12, Annen.

SP 264 dl. 5 folio 298: Klaas Hindriks Nijmeijer van Annen lenen 250 gulden van ette Frerik Hidding en broers Jan Hidding en Willem Hidding van Gasselte dd. 12‑5‑1763.

110. Jans, Mense. Mense was born in 1691-07-00 in Annen. He was christened on 1691-07-08 in Anloo. He was the son of Menses, Jan and Boelens, Geesje. He married Jobing, Roelofje Roelofs.

More about Jans, Mense:

Christening: 1691-07-08, Anloo.

111. Jobing, Roelofje Roelofs. She was christened on 1692-05-01 in Anloo. She was the daughter of Jobing, Roelof and Jans, Annigje.

More about Jobing, Roelofje Roelofs:

Christening: 1692-05-01, Anloo.

Children of Jobing, Roelofje Roelofs and Jans, Mense

i. Mensen, Aaltje [55]. Aaltje was born about 1730 in Annen. She died on 1810-05-23 in Anloo. She married Berents, Hindrik.

More about Jobing, Roelofje Roelofs and Jans, Mense:

Marriage: 1716-03-29, Anloo.

112. Bakker, Louwe Roelofs. Louwe Roelofs was born about 1710 in Eelde. He died about 1753 in Anloo at the age of about 43 years. He was the son of Berents, Roelof and Louwes, Etje. He married Geerts, Margje on 1740-04-24 in Eelde.

More about Bakker, Louwe Roelofs:

Occupation: bakker.

113. Geerts, Margje. Margje was born about 1710 in Eelde. She died after 1757-12-00 in Anloo at the age of more than about 47 years, 11 months. She was the daughter of , Geert and , Hilligje.

Children of Geerts, Margje and Bakker, Louwe Roelofs

i. Bakker, Roelof Louwes. Roelof Louwes was born on 1741-03-12 in Anloo. He died about 1800 in Anloo.

ii. Bakker, Geert Louwes. Geert Louwes was born on 1742-12-16 in Anloo. He died about 1800 in Anloo.

iii. Bakker, Jan Louwes [56]. Jan Louwes was born on 1744-11-08 in Anloo. He died on 1831-06-29 in Anloo. He married Thijs, Annigje on 1776-05-26 in Anloo.

iv. Bakker, Lukas Louwes. Lukas Louwes was born on 1746-06-26 in Anloo. He died before 1748-01-00 in Anloo.

v. Bakker, Ettien Louwes. Ettien Louwes was born on 1747-04-09 in Anloo. She died on 1818-07-31 in Anloo.

vi. Bakker, Lukas Louwes. Lukas Louwes was born on 1748-01-21 in Anloo. He died about 1800 in Anloo.

vii. Bakker, Eltje Louwes. Eltje Louwes was born on 1749-04-07 in Anloo. She died on 1818-08-01 in Anloo.

More about Geerts, Margje and Bakker, Louwe Roelofs:

Marriage: 1740-04-24, Eelde.

Residence: 1754, Anloo. Haardstedenregister – Louwe Roelefs wed. keutersche en backen.

114. Oomkes, Thijs. Thijs was born about 1720. He died about 1780 at the age of about 60 years. He married , Aaltien about 1745.

115. , Aaltien. Aaltien was born about 1720. She died about 1780 at the age of about 60 years.

Children of , Aaltien and Oomkes, Thijs

i. Thijs, Annigje [57]. Annigje was born on 1745-02-14 in Groningen. She died on 1824-03-20 in Anloo. She married Bakker, Jan Louwes on 1776-05-26 in Anloo.

ii. Oomkes, Grietje. She was baptised on 1749-11-02 in Groningen. She died about 1800.

More about , Aaltien and Oomkes, Thijs:

Marriage: about 1745.

Residence: from 1745 to 1749, Groningen. aan de Kremerrijpe.

116. Bos, Berent Alberts. Berent Alberts was born about 1730 in Oudemolen (Vries). He died after 1759 at the age of more than about 29 years. He was the son of Bos, Albert and Bos, vrouw van Albert. He married Jans, Claasje on 1758-05-15 in Vries.

117. Jans, Claasje. Claasje was born in 1734-06-00 in Gasteren. She was baptised on 1734-06-10 in Anloo. She died after 1759 at the age of more than 24 years, 7 months. She was the daughter of Willems, Jan and Jans, Eltje.

More about Jans, Claasje:

Baptism: 1734-06-10, Anloo.

Getuige: Margje Alberts

Children of Jans, Claasje and Bos, Berent Alberts

i. Bos, Albert Beerents [58]. Albert Beerents was born about 1759-04-25 in Oudemolen (Vries). He died on 1840-04-29 in Balloo. He married Kors, Harmpien Roelfs on 1790-05-26 in Rolde.

More about Jans, Claasje and Bos, Berent Alberts:

Marriage: 1758-05-15, Vries.

118. Kors, Roelf Jans. He was christened on 1728-02-18 in Anloo. He died in 1766 in Anderen. He was the son of Kors, Jan Jans and Houwing, Annigjen Roelofs. He married Udding, Jantje Harms.

More about Kors, Roelf Jans:

Christening: 1728-02-18, Anloo.

119. Udding, Jantje Harms. Jantje Harms was born in 1727-11-00 in Eext. She was christened on 1727-11-30 in Anloo. She died in 1787 in Anderen at the age of 59 years, 2 months. She was the daughter of Udding, Harm Jans and Jobinge, Aeltje.

Notes for Udding, Jantje Harms

SP 266 Deel 7 Folio 511 dd.20‑10‑1769 Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Roelof Cors en Jantje Uddinge van Anderen
Kinderen:7 minderjarige kinderen
h.m.:Hindrik Cors van Anderen (v.z.)
m.m.:Roelof Cors (v.z.); Lucas Udding (m.z.); Jacob Meijering (m.z.)
Jantje hertrouwt met Harm Cornelis. Er is een erf te Rolde. Er zijn goederen afkomstig uit de erfenis van Roelofje Cors.
SP 266 Deel 10 Folio 42 dd.14‑4‑1787 Inventaris
Ouders:wijlen Roelof Cors en wijlen Jantje Udding
Kinderen:7 kinderen
h.m.:Hindrik Cors van Anderen
m.m.:Roelof Cors; Jacob Meijering;
Jantien Udding is hertrouwd met Harm Cornelis.
Ook aanwezig Jan Cremer nom. ux. Hindrikje Cors, en Lambert Cors, kinderen van Roelof Cors en Jantje Udding. De andere kinderen zijn niet verschenen.
Er zijn mandelige goederen met halfbroer Cornelis Harms.
SP 264 Deel 6 fol. 497: Jantje Udding, wed. van Roelof Kars van Anderen leent van Grietje Meursing, wed. van Willem Heling 200; 100; 100 gulden op 25‑2‑1767; 22‑6‑1769; 20‑9‑1769.
SP 264 deel 7 folio 142 lening 100 van gulden door Roelof Kors en de kinderen van Hindrik Kors van Lambert Kors van Anderen dd. 1‑1‑1795. Ondertekening door Jantje Hindriks; Roelof Kors; Arent Kors; Arent Kors.

More about Udding, Jantje Harms:

Christening: 1727-11-30, Anloo.

Children of Udding, Jantje Harms and Kors, Roelf Jans

i. Kors, Harmpien Roelfs [59]. She was christened on 1762-01-24 in Anloo. She died on 1846-06-25 in Balloo. She married Bos, Albert Beerents on 1790-05-26 in Rolde.

More about Udding, Jantje Harms and Kors, Roelf Jans:

Marriage: 1755-05-11, Anloo.

More about Udding, Jantje Harms and Cornelis, Harm:

Marriage: 1769-11-12, Anloo.

120. Alberts, Jan. Jan was born in 1729-02-00 in Deurze. He was baptised on 1729-02-06 in Rolde. He died about 1800 in Rolde at the age of about 70 years, 11 months. He was the son of Jans, Albert and Lamberts, Geesje. He married Jacobs, Mettijen Jans on 1755-06-01 in Rolde.

Notes for Alberts, Jan

Ook: Schuring?.

More about Alberts, Jan:

Baptism: 1729-02-06, Rolde.

121. Jacobs, Mettijen Jans. Mettijen Jans was born about 1736 in Rolde. She died on 1812-09-24 in Rolde at the age of about 76 years, 8 months. She was the daughter of Jacobs, Jan.

Children of Jacobs, Mettijen Jans and Alberts, Jan

i. Schuring, Albert Jans [60]. Albert Jans was born on 1756-04-04 in Rolde. He died on 1834-06-30 in Ekehaar (Rolde). He married Reinders, Grietien on 1782-05-05 in Rolde.

ii. Alberts, Jantje. She was christened on 1758-08-06 in Rolde. She died about 1830 in Rolde.

iii. Schuring, Jan Jacobs. He was christened on 1761-12-13 in Rolde. He died about 1830 in Rolde. He married Klasens, Roelofje.

iv. Schuring, Lambert. He was christened on 1763-08-28 in Rolde. He died on 1839-05-17 in Rolde.

More about Jacobs, Mettijen Jans and Alberts, Jan:

Marriage: 1755-06-01, Rolde.

122. Stevens, Reinder. Reinder was born about 1730 in Langelo. He married Jannes, Marchje.

123. Jannes, Marchje. Marchje was born about 1730 in Peest. She was the daughter of Roelofs, Jannes and Eeuwes, IJmtien.

Children of Jannes, Marchje and Stevens, Reinder

i. Vos, Jannes Reinders. Jannes Reinders was born on 1753-04-18 in Peest. He died on 1827-01-03 in Peest.

ii. Reinders, Grietien [61]. Grietien was born in 1756-09-00 in Peest. She died on 1811-08-19 in Rolde. She married Schuring, Albert Jans on 1782-05-05 in Rolde.

More about Jannes, Marchje and Stevens, Reinder:

Marriage Banns: 1750-02-08, Assen.

124. Meertens, Hindrik. He was christened on 1744-09-27 in Gieten. He died on 1805-11-02 in Gieten. He was the son of Jans, Meerten and Hogenesch, Geesjen. He married Kroeze, Albertien Jans.

Notes for Meertens, Hindrik

Hindrik Meertens en Albertje Jans van Gieten lenen van B.T. Willinge van Gieten 260 gulden op 29‑12‑1774.[Schultenprocotol 264 deel 6 folio 257 d.d. 29‑12‑1774] In 1775 lenen ze nogmaals 50 gulden van hem. Borg is Meerten Jans.[Schultenprocotol 264 deel 6 folio 258 d.d. 19‑10‑1775]
In het haardstedenregister te Gieten genoemd in 1784, 1794 en 1804 met 2, als timmerman. In 1797 wordt hij genoemd te Gieten op huisnr. 39, 55 jaar oud, timmerman, gehued en met twee kinderen.[OSA 1383] In 1807 Gieten wordt op huisnummer no. 43 de weduwe van Hindrik Meertens vermeld.[OSA 1513].

More about Meertens, Hindrik:

Christening: 1744-09-27, Gieten.

Occupation: from 1784 to 1797, Gieten. timmerman.

Residence: 1797, Gieten. huisnr. 39, 55 jaar oud, timmerman, gehued en met twee kinderen.[OSA 1383].

125. Kroeze, Albertien Jans. She was christened on 1742-10-11 in Sleen. She died on 1812-06-20 in Gieten. She was the daughter of Kroeze, Jan Lamberts and Smits, Jantien Egberts.

More about Kroeze, Albertien Jans:

Christening: 1742-10-11, Sleen.

Residence: 1807, Gieten. huisnummer 43 weduwe van Hindrik Meertens [OSA 1513]..

Children of Kroeze, Albertien Jans and Meertens, Hindrik

i. Meertens, Jan Hendriks. He was baptised on 1772-03-15 in Gieten. He died before 1775.

ii. Meertens, Jan Hendriks [62]. Jan Hendriks was born in 1775 in Gieten. He died on 1813-06-24 in Gieten. He married Hollander, Lummegje Roelfs on 1799-05-02 in Gieten.

More about Kroeze, Albertien Jans and Meertens, Hindrik:

Marriage: 1771-05-26, Gieten.

126. Hollander, Roelof Willems. He was christened on 1748-12-22 in Gieten. He died in 1803. He was the son of Roelofs, Willem and Smit, Grietje Jacobs. He married Everts, Geessien.

More about Hollander, Roelof Willems:

Christening: 1748-12-22, Gieten.

Occupation: 1774, Gieten. kleermaker.

Occupation: from 1784 to 1794, Gieten. snijder.

Residence: Gieten. OSA 1383 Gieten huisnr. 55: 51, kleermaker, gehuwd, 3 kinderen.

127. Everts, Geessien. Geessien was born in 1745 in Boerveen. She was christened on 1745-03-27 in Gasselte. She died in 1803 in Gieten at the age of 58 years. She was the daughter of Tiaarts, Evert and Hindriks, Lummichje.

More about Everts, Geessien:

Christening: 1745-03-27, Gasselte.

Children of Everts, Geessien and Hollander, Roelof Willems

i. Hollander, Lummegje Roelfs [63]. Lummegje Roelfs was born in 1775 in Gieten. She died on 1833-05-08 in Gieten. She married Meertens, Jan Hendriks on 1799-05-02 in Gieten. She also married Meijers, Jan Alberts on 1817-06-10 in Gieten.

ii. Hollander, Willem Roelofs. Willem Roelofs was born about 1780.

iii. Hollander, Grietje Roelofs. Grietje Roelofs was born in 1783.

iv. Hollander, Evert Roelofs. Evert Roelofs was born in 1791.

More about Everts, Geessien and Hollander, Roelof Willems:

Marriage: 1772-06-01, Gieten.

Generation 8

128. Kamermans, Jan Janssens. Jan Janssens was born about 1670 in Egede (Hellendoorn). He died about 1730 in Den Ham (Ov) at the age of about 60 years. He was the son of Kamermans, Jan and NN, Esse??. He married Engberts, Aaltje about 1700.

Notes for Kamermans, Jan Janssens

In 1711 is sprake van het erf Mink Jans op Noortmerinck te Noortmeer (of: Noortmoer). Jan, die omstreeks 1710 op het erf komt wonen, bezat òf kreeg toen die naam (Jan van Mink Jans of kort-weg: Mink Jan). Later komt de naam Jan Noortmerinck nog wel eens voor, maar deze verandert steeds vaker in Mink Jan en zo verdwijnt de naam Noortmerinck en komt Mink Jans er voor in de plaats.
Overigens heeft Jan de mogelijkheid op Mink Jans te wonen vermoedelijk te danken aan het “faillissement” van Engbert Albertsz en diens vrouw Aaltje Claasen, meijers. Zij waren pacht verschuldigd over de jaren 1682-1692, de som van 209 Caroli gulden en 18 stuiver. Omdat zij niet in staat waren deze schuld te voldoen aan h un land”heer” Joncker Arent van Oldeniel en diens welgeboren “Eheliefste”, ontvingen dezen al hun bezittingen (zie acte van cessie, blz.24).
Jans Janssens van Kamermans te Egede of Egene
Mogelijk is Jan Noortmerinck identiek aan Jan Janssens van Kamermans.
Het begrip “Kamerman” duidt op een schuurtje voor opslag van handelswaren. Mogelijk was Jan Janssens’ vader marskramer o.i.d.

129. Engberts, Aaltje. Aaltje was born in 1680 in Den Ham (Ov). She died in 1750 in Den Ham (Ov) at the age of 70 years. She was the daughter of Alberts, Engbert and Claassen, Aaltje.

Children of Engberts, Aaltje and Kamermans, Jan Janssens

i. Minkjan, Roelof Jans [64]. Roelof Jans was born about 1700 in Den Ham (Ov). He died about 1740 in Den Ham (Ov). He married Jansen, Jennechien.

ii. Moddejonge, Jennechien Jansen [67]. Jennechien Jansen was born on 1703-05-10 in Den Ham (Ov). She died after 1748-04-00 in Den Ham (Ov). She married Valk, Jurrien Wolters on 1731-07-15 in Den Ham (Ov).

iii. Jans, Heijltjen. Heijltjen was born on 1708-04-09 in Den Ham (Ov).

iv. Jans, Egbert. Egbert was born on 1710-05-11 in Den Ham (Ov).

v. Jans, Marrije. Marrije was born on 1711-08-16 in Den Ham (Ov). She died estimated about 1711 in Den Ham?.

vi. Jans, Marije. Marije was born on 1712-12-04 in Den Ham (Ov).

vii. Jans, Fennechien. She was christened on 1717-04-11 in Den Ham (Ov). She died about 1780 in Den Ham (Ov).

More about Engberts, Aaltje and Kamermans, Jan Janssens:

Marriage: about 1700.

130. Balderhaar, Jan. Jan was born about 1660 in Uelsen (D). He died about 1750 in Balderhaar at the age of about 90 years. He married NN, NN estimated about 1700.

More about Balderhaar, Jan:

Residence: Balderhaar. Er bestaat in 2018 een boerderij Jan Balderhaar op de hoek van Blaaschendiek en Vennweg. Balderhaar betekent: nederzetting gewijd aan de Germaanse god Balder op een zandrug..

131. NN, NN. NN was born about 1680 in Balderhaar. She died about 1750 in Balderhaar at the age of about 70 years.

Children of NN, NN and Balderhaar, Jan

i. Balderhaar, Hendrik. Hendrik was born about 1693 in Uelsen (D).

ii. Balderhaar, Albert Jansen. Albert Jansen was born about 1695 in Uelsen (D).

iii. Jansen, Jennechien [65]. Jennechien was born about 1705 in Balderhaar. She died about 1780 in Den Ham (Ov). She married Minkjan, Roelof Jans. She also married Geerts, Jan.

More about NN, NN and Balderhaar, Jan:

Marriage: estimated about 1700.

132. Valk, Wolter Jorriëns. Wolter Jorriëns was born on 1667-04-19 in Eelen (Hellendoorn). He died about 1740 in Hellendoorn at the age of about 72 years, 8 months. He was the son of Valk, Jurriën Claassen and Hulsener, Jenneken Wolters. He married Grootschipper, Janna Hendriks on 1705-05-17 in Hellendoorn.

More about Valk, Wolter Jorriëns:

Occupation: Schipper op de Regge.

Residence: 1696-06-07, Hasselt (Ov).

Met attestatie vertrokken
(Een attestatie is een kerkelijk getuigschrift, dat bij vertrek van een lid der gemeente naar elders wordt afgegeven namens de kerkenraad van de gemeente van herkomst en een verklaring behelst omtrent de zuiverheid in de leer en de onberispelijkheid van de levenswandel van het betrokken lid. Op grond van de attestatie wordt de betrokkene krachtens het kerkverband in de nieuwe woonplaats als lid der gemeente aanvaard).

Residence: 1700-04-25, Amsterdam. met attestatie vertrokken.

Residence: 1726-04-17, Hellendoorn. belijdenis gedaan.

133. Grootschipper, Janna Hendriks. Janna Hendriks was born about 1680 in Amsterdam. She died about 1750 in Hellendoorn at the age of about 70 years. She was the daughter of Grootschipper, Hendrik Teunis and Jansen, Fenneken.

More about Grootschipper, Janna Hendriks:

Occupation: waarschijnlijk dienstmeisje.

Children of Grootschipper, Janna Hendriks and Valk, Wolter Jorriëns

i. Valk, Jurrien Wolters [66]. He was christened on 1706-12-26 in Hellendoorn. He died after 1767 in Hellendoorn. He married Moddejonge, Jennechien Jansen on 1731-07-15 in Den Ham (Ov).

ii. Valk, Fenne. Fenne was born estimated about 1708.

iii. Valk, Hendrikus Wolters. Hendrikus Wolters was born estimated about 1710.

iv. Valk, Jan Wolters. Jan Wolters was born on 1711-08-30 in Hellendoorn. He died after 1751-05-09. He married op ’t Veer, Hadewig Lamberts on 1738-03-31 in Hellendoorn.

v. Valk, Derk Wolters. Derk Wolters was born on 1713-04-06 in Elen (Hellendoorn). He died in 1757.

vi. Valk, Claas Wolters. Claas Wolters was born on 1715-10-20 in Hellendoorn. He died before 1774 in Hellendoorn?. He married Blekkenhorst, Derkje Jansen on 1738-10-08 in Hellendoorn.

vii. Valk, Jennichje Wolters. Jennichje Wolters was born on 1717-12-26 in Elen (Hellendoorn). She died on 1717-12-27.

viii. Valk, Hendrik Wolters. Hendrik Wolters was born on 1720-04-01 in Elen (Hellendoorn).

More about Grootschipper, Janna Hendriks and Valk, Wolter Jorriëns:

Marriage: 1705-05-17, Hellendoorn.

134. Kamermans, Jan Janssens. is the same person as [128].

135. Engberts, Aaltje. is the same person as [129].

136. , Aart. Aart was born in 1710 in Surhuisum. He died in 1780 in Surhuisum at the age of 70 years. He married NN, NN estimated about 1740.

137. NN, NN.

Children of NN, NN and , Aart

i. Popstra, Pieter [68]. Pieter was born estimated about 1730 in Surhuisum. He died in 1800 in Surhuisum. He married NN, NN estimated about 1750.

More about NN, NN and , Aart:

Marriage: estimated about 1740.

144. Oosting, Lucas Jans. Lucas Jans was born about 1700 in Vries?. He died about 1767-01-00 at the age of about 67 years. He was the son of Oosting, Jan Jans and Oosting, Harmtje Reinders. He married Grevinge, Hillechien Everts about 1722. He also married Tijmens, Jantje.

More about Oosting, Lucas Jans:

Will: 1733-03-21. Momberrekening.

SP 244 Blz. 155 dl 1: Momberrekening
Ouders:Lucas Oosting x Hillechien Everts Grevinge
Plaats:Tinaarloo
Hoofdmomber:Jan Everts Grevinge
Medemombers:Jan Oosting
Datum:21‑3‑1733.

Residence: 1742, Vries. HSR – 1 peerd.

Residence: 1764, Zuidlaren. Vermelding: Lucas Oosting keuter, doende, nevens sijne 2 soons die bij hem wonen,’t timmeren. Bedrag: 2-00-00..

Children of Grevinge, Hillechien Everts and Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Evert Lucas. Evert Lucas was born on 1724-10-22 in Tynaarloo. He died on 1761-08-21 in Loppersum. He married Thies, Neeltje on 1748-11-26 in Groningen.

More about Grevinge, Hillechien Everts and Oosting, Lucas Jans:

Marriage: about 1722.

145. Tijmens, Jantje. Jantje was born in 1698-10-00 in Gasteren. She was baptised on 1698-10-23 in Anloo. She died after 1767 at the age of more than 68 years, 3 months. She was the daughter of Jans, Tijmen and Jans, Hebeltje.

More about Tijmens, Jantje:

Baptism: 1698-10-23, Anloo.

Children of Tijmens, Jantje and Oosting, Lucas Jans

i. Oosting, Jan Lukas [72]. Jan Lukas was born on 1732-12-13 in Bunne (Vries). He died on 1817-06-24 in Halen. He married Dries, Annechien.

ii. Oosting, Roelof Lucas. Roelof Lucas was born about 1729 in Zuidlaren. He died after 1773. He married Wiering, Grietje Jans on 1763-01-09 in Zuidlaren.

iii. Oosting, Lucas. Lucas was born about 1735. He died after 1784.

More about Tijmens, Jantje and Oosting, Lucas Jans:

Marriage: 1730, Vries?.

Financieel: 1767-02-03. lening.

SP242 deel 1 folio 107ro lening
Leners:Jantje Tijmens, wed. van Lucas Oosting en zoon Jan Lucas Oosting x Annigje Dries.
Uitleners:Margje Homan, wed. van Jannes Harms van Vries en kinderen
Bedrag:450 Plaats:Vries Datum:3‑2‑1767.

146. Roelofs, Dries. Dries was born about 1703 in Vries. He died on 1763-10-10 in Noordlaren at the age of about 60 years, 9 months. He married Gerrits, Swaantje in 1727 in Haren.

147. Gerrits, Swaantje. Swaantje was born about 1700 in Noordlaren.

Children of Gerrits, Swaantje and Roelofs, Dries

i. Dries, Annechien [73]. Annechien was born on 1732-07-01 in Noordlaren. She died on 1797-06-01 in Tynaarloo. She married Oosting, Jan Lukas.

More about Gerrits, Swaantje and Roelofs, Dries:

Marriage: 1727, Haren.

148. Boer, Jan. Jan was born about 1680 in Balloo?. He married , Albertje about 1700.

149. , Albertje. Albertje was born about 1680.

Children of , Albertje and Boer, Jan

i. Boer, Geert Jans [74]. Geert Jans was born about 1705 in Balloo. He married Claassen, Geesje.

More about , Albertje and Boer, Jan:

Marriage: about 1700.

152. Schuiling, Geert Jans. Geert Jans was born about 1690. He died before 1728 in Vries? at the age of less than about 38 years. He was the son of Schuiling, Jan. He married Ellinge, Hendrekien about 1715. He also married Schuiling, Wubbigje Jans about 1721.

Notes for Schuiling, Geert Jans

Op 25‑11‑1721 zijn Hindrik Helinge, Albert Boelinge, Willem Jans Schuiling en Jan Hendriks mombers over de 3 kinderen van Geert Jans Schuiling en Hendrikien Helinge. Geert Jans hertrouwt met Wubbechien Jans. [Etstoel 14 deel 41 folio 94 d.d. 25‑11‑1721].

Op 20‑10‑1731 is Geert Jans Schuiling overleden en hertrouwt zijn weduwe Wubbechien Jans met Harm Jans van Bunne. Over de twee kinderen, die niet met name genoemd worden, wordt van vaders zijde Jan Hendriks van Zeijen als hoofdmomber aangesteld. Als medemomber wordt benoemd mr. Berent Hendriks kuiper van Beilen, eveneens van vaderszijde. Van moederzijde worden Jan Ebels van Norg en Steven Roelofs van Langeloo benoemd. Alle mombers waren zwagers van de ouders. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 115 dd 20‑10‑1731]
Op xx‑xx‑xx‑ is de de momber Willem Jans Schuiling over de kinderen uit het eerste huwelijk overleden. In zijn plaats wordt Willem Thies Bebinge, volle neef van de vader benoemd. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 18 d.d. ]

Op 19‑5‑1733 wordt er een momberrekening opgemaakt over de kinderen uit het eerste huwelijk. Hierin worden de kinderen met name genoemd: Jan, Jannes en Jantien. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 163 d.d. 19‑5‑1733] Ook op 20‑5‑1735 wordt er een momberrekening opgemaakt. Hieruit blijkt dat Jan Geerts Schuiling is  gehuwd met Egbertien Egberts, en Jantien Geerts Schuiling is gehuwd met Geert Jans Stelmaker.[Schultenprotocol 244 deel 1 folio 219 d.d. 20‑5‑1735]
Bij de laatste momberrekening is de pupil Jannes Schuiling overleden. Zijn erfenis gaat naar Wubbegien Jans, Geert Jans Stelmaker namens zijn vrouw en Jan Schuiling, ieder voor een derde deel. De rekening wordt ondertekend door “Jan Heling namens mijn vader”; Geert Jans Stelmaker, Jan Geerts Schuiling en Wubbechien Jans. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 334 d.d. 3‑5‑1738]

Etstoel Deel/folio/datum43/121/30‑11‑1728
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:Albert Ellinge, Hindrick Ellinge en Jan Hindricks als hoofd en medemombers van de minderjarige kinderen van wijlen Geert Schulinge en wijlen Hinderickien Ellinge, Wubbeghien Jansen laatst weduwe van genoemde Geert Schulinge als wettige voogdes van haar kinderen bij Geert verwekt, Luchien Hindericks en Jan Hindericks beide mombers over de minderjarige kinderen van hun broer Jan Hendricks, te samen erfgenamen van wijlen Willem Jansen Schulinge te Vries. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen.

Etstoel Deel/folio/datum59/110/31‑5‑1774
Eiser:Egbert Jacobs nom. ux.  Hindrikje Geers dochter van wijlen Geert Schuulinge en Wubbegijn Jans voor enige tijd overleden voor de helft tegen haar broer David Geers voor de andere helft gerechtigd tot hun erfenis.
Verweerder:David Geers
Onderwerp:panding
Inhoud:1300‑0 wegens afkooppenningen van een plaats te Bunne. Er is sprake van een halfbroer Jannes Geers.

Etstoel Deel/folio/datum43/121/30‑11‑1728
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:Albert Ellinge, Hindrick Ellinge en Jan Hindricks als hoofd en medemombers van de minderjarige kinderen van wijlen Geert Schulinge en wijlen Hinderickien Ellinge, Wubbeghien Jansen laatst weduwe van genoemde Geert Schulinge als wettige voogdes van haar kinderen bij Geert verwekt, Luchien Hindericks en Jan Hindericks beide mombers over de minderjarige kinderen van hun broer Jan Hendricks, te samen erfgenamen van wijlen Willem Jansen Schulinge te Vries. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen.

Etstoel Deel/folio/datum59/110/31‑5‑1774
Eiser:Egbert Jacobs nom. ux.  Hindrikje Geers dochter van wijlen Geert Schuulinge en Wubbegijn Jans voor enige tijd overleden voor de helft tegen haar broer David Geers voor de andere helft gerechtigd tot hun erfenis.
Verweerder:David Geers
Onderwerp:panding
Inhoud:1300‑0 wegens afkooppenningen van een plaats te Bunne. Er is sprake van een halfbroer Jannes Geers.

Children of Ellinge, Hendrekien and Schuiling, Geert Jans

i. Schuiling, Jan Geerts. Jan Geerts was born about 1715.

ii. Schuiling, Jannes. Jannes was born about 1715. He died before 1738.

iii. Schuiling, Jantien. Jantien was born about 1715.

More about Ellinge, Hendrekien and Schuiling, Geert Jans:

Marriage: about 1715.

153. Schuiling, Wubbigje Jans. Wubbigje Jans was born about 1700. She died after 1738 at the age of more than about 38 years. She was the daughter of Schuiling, Jan Roelofs and Jans, Geertruid.

Notes for Schuiling, Wubbigje Jans

SP242 deel 1 folio 10 testament
Testators:Harm Jans Eelkes van Bunne.
Erfgenaam:zijn zuster Aaltje Jans, vrouw van Albert Gerrits, wever te Vries
Getuigen:L. Oortwijn en zijn zoon Jan Oortwijn van Vries
Plaats:Vries
Datum:17‑3‑1747
Bijzonderheden:
Herroeping van een eerder testament dd. 1743 ten voordele van zijn vrouw Wubbegje Jans en haar kinderen.
SP242 deel 1 folio 12ro langstlevende testament
Leners:Harm Jan Eelkes x Wubbigje Jans van Bunne. Geert Harms Struik van Bunne is gekozen momber
Getuigen:Jan Jans Stelmaker en Egbert Hindriks van Bunne
Plaats:Bunne
Datum:12‑4‑1747
Bijzonderheden:
Herroeping van het testament van 17‑3‑1747, en herbevestiging van het testament van 3‑3‑1743.

Children of Schuiling, Wubbigje Jans and Schuiling, Geert Jans

i. Schuiling, David Geerts [76]. David Geerts was born about 1725 in Bunne (Vries). He died before 1798 in Yde. He married Struik, Marchje Geerts on 1750-06-07 in Vries.

ii. Schuiling, Hindrikje Geerts. Hindrikje Geerts was born about 1725 in Bunne (Vries). She died before 1774.

More about Schuiling, Wubbigje Jans and Schuiling, Geert Jans:

Marriage: about 1721.

More about Schuiling, Wubbigje Jans and Eelkes, Harm Jans:

Marriage: about 1731, Vries.

Will: 1747-03-17, Vries.

SP242 deel 1 folio 10 testament
Testators:Harm Jans Eelkes van Bunne.
Erfgenaam:zijn zuster Aaltje Jans, vrouw van Albert Gerrits, wever te Vries
Getuigen:L. Oortwijn en zijn zoon Jan Oortwijn van Vries
Plaats:Vries
Datum:17‑3‑1747
Bijzonderheden:
Herroeping van een eerder testament dd. 1743 ten voordele van zijn vrouw Wubbegje Jans en haar kinderen.
SP242 deel 1 folio 12ro langstlevende testament
Leners:Harm Jan Eelkes x Wubbigje Jans van Bunne. Geert Harms Struik van Bunne is gekozen momber
Getuigen:Jan Jans Stelmaker en Egbert Hindriks van Bunne
Plaats:Bunne
Datum:12‑4‑1747
Bijzonderheden:
Herroeping van het testament van 17‑3‑1747, en herbevestiging van het testament van 3‑3‑1743.

154. Struik, Geert. Geert was born about 1700 in Vries?. He had a relationship with Struik, vrouw van Geert.

155. Struik, vrouw van Geert. vrouw van Geert was born about 1700.

Children of Struik, vrouw van Geert and Struik, Geert

i. Struik, Marchje Geerts [77]. Marchje Geerts was born in 1731-05-00 in Bunne (Vries). She married Schuiling, David Geerts on 1750-06-07 in Vries.

156. Willems, Jan. Jan was born about 1690 in Gasteren?. He died after 1733 at the age of more than about 43 years. He married Jans, Eltje.

157. Jans, Eltje. Eltje was born in 1696-04-00 in Anloo. She was baptised on 1696-04-26 in Anloo. She died after 1734 at the age of more than 37 years, 9 months. She was the daughter of Gerrits, Jan and Claassen, Jantje.

More about Jans, Eltje:

Baptism: 1696-04-26, Anloo.

Children of Jans, Eltje and Willems, Jan

i. Jans, Jantje. Jantje was born in Gasteren.

ii. Jans, Albertje. Albertje was born about 1720 in Gasteren.

iii. Elties, Jan Jans [78]. He was christened on 1720-04-21 in Anloo. He died in 1791-02-00 in Taarlo. He married Rijnberg, Jantje Hindriks.

iv. Jans, Willem. He was christened on 1728-06-06 in Anloo.

v. Jans, Claasje [117]. Claasje was born in 1734-06-00 in Gasteren. She died after 1759. She married Bos, Berent Alberts on 1758-05-15 in Vries.

More about Jans, Eltje and Willems, Jan:

Marriage: estimated 1720, Anloo?.

158. Rijnberg, Hindrik Hindriks. Hindrik Hindriks was born about 1700 in Annen. He died after 1784-08-00 at the age of more than about 84 years, 7 months. He was the son of Rijnberg, Hindrik and Jans, Jantje. He married Nijmeijer, Geertje Hindriks.

More about Rijnberg, Hindrik Hindriks:

Financieel: 1758-12-12, Anloo. 40e penning ivm aankoop Delakker (laag gelegen akker).

Residence: 1764, Anloo. HSR – 2 peerden 2-00-00.

Financieel: 1768-11-15, Anloo. 40e penning van f 190 ad 4-15- ivm verkoop stuk weideland.

Residence: 1774, Anloo. HSR 2-00-00.

Financieel: 1777-10-24, Annen. lening.

Hindrik Hindriks Rijnberg en huisvrouw van Annen lenen 75 gulden van schoonzoon Jan Jans en huisvrouw van Taarlo.[Schultenprotocol 264 deel 6 folio 560 d.d. 24‑10‑1777]

Financieel: 1779-09-18, Annen.

Hindrik Hindriks en Arent Hindriks van Annen lenen van zwager Jan Jans en huisvrouw van Taarlo 126 gulden.[Schultenprotocol 264 deel 6 folio 561 d.d. 18‑9‑1779]

Residence: 1784, Anloo. HSR 2-00-00.

Financieel: 1784-08-25, Annen.

Hindrik Hindriks Rijnberg en Arent Hindriks Rijnberg lenen van zwager Jan Jans x Jantje Hindriks van Taarlo 811 gulden wegens afkooppenningen. [Schultenprotocol 264 deel 6 folio 561 d.d. 25‑8‑1784].

Residence: 1794, Anloo. HSR 1-00-00.

159. Nijmeijer, Geertje Hindriks. Geertje Hindriks was born about 1700 in Annen. She died after 1752 at the age of more than about 52 years. She was the daughter of Nijmeijer, Hindrik Claassen and Arents, Jantje.

Children of Nijmeijer, Geertje Hindriks and Rijnberg, Hindrik Hindriks

i. Rijnberg, Jantje Hindriks [79]. She was christened on 1737-03-31 in Anloo. She died on 1808-02-12 in Taarlo. She married Elties, Jan Jans.

ii. Rijnberg, Hindrik Hindriks. Hindrik Hindriks was born about 1745 in Annen. He married Jans, Roelofje on 1765-04-28 in Anloo.

More about Nijmeijer, Geertje Hindriks and Rijnberg, Hindrik Hindriks:

Marriage: 1725-10-21, Anloo.

176. Biemold, vader van Harm. vader van Harm was born about 1680 in Bijmholt (Dtsl). He married nn, moeder van Harm about 1710.

177. nn, moeder van Harm. moeder van Harm was born about 1680 in Bijmholt (Dtsl).

Children of nn, moeder van Harm and Biemold, vader van Harm

i. Biemold, Harm [88]. Harm was born about 1710 in Bijmholt (Dtsl). He married Unknown about 1740.

More about nn, moeder van Harm and Biemold, vader van Harm:

Marriage: about 1710.

184. , Hindrik. Hindrik was born about 1670. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and , Hindrik

i. Hindriks, Lodewijk [92]. Lodewijk was born about 1700 in Vries. He had a relationship with Unknown.

196. ten Rade, Joan. Joan was born about 1630 in Haaksbergen. He was the son of ten Raede, Peter and Michorius, Gertken. He married to Lintelo, Joanna in 1663 in Haaksbergen.

Notes for ten Rade, Joan

Hij was ouderling van de Herv.kerk te Haaksbergen en provisor in 1676, 1683 en 1687. De familie
ten Raa bewoonde het huis “Het Roode Hert”.

More about ten Rade, Joan:

Occupation: keurnoot, laeckenkoper.

197. to Lintelo, Joanna. Joanna was born about 1640.

Children of to Lintelo, Joanna and ten Rade, Joan

i. ten Raa, Beerent. Beerent was born about 1672 in Haaksbergen. He married de Vogel, Adriana Theodora.

ii. ten Raa, Gerrit. Gerrit was born about 1660 in Haaksbergen. He married , Gertien about 1680.

iii. ten Raa, Engbert [98]. Engbert was born about 1680 in Haaksbergen. He died after 1739. He married Michorius, Anna Thadea on 1705-01-18 in Haaksbergen.

iv. ten Rade, Geesken. Geesken was born about 1660 in Haaksbergen. She died on 1750-12-14 in Haaksbergen.

v. ten Raede, Jan. Jan was born about 1680 in Haaksbergen. He died before 1732 in Neede. He married te Giffel, Anna in 1706 in Neede.

vi. ten Rade, Harmina. Harmina was born about 1685.

vii. ten Rade, Peter. Peter was born about 1690.

More about to Lintelo, Joanna and ten Rade, Joan:

Marriage: 1663, Haaksbergen.

198. Michorius, Hendrik. Hendrik was born about 1650. He died in 1727 in Haaksbergen at the age of about 77 years. He was the son of Michorius, Hendrik and Manten, Aaltje. He married Manten, Mechteld on 1683-07-10 in Haaksbergen.

199. Manten, Mechteld. Mechteld was born about 1650. She died on 1718-07-03 in Haaksbergen at the age of about 68 years, 6 months.

Children of Manten, Mechteld and Michorius, Hendrik

i. Michorius, Anna Thadea [99]. Anna Thadea was born about 1683 in Winterswijk. She died after 1739. She married ten Raa, Engbert on 1705-01-18 in Haaksbergen.

ii. Michorius, Mechteld. Mechteld was born about 1690.

iii. Michorius, Hendrik. Hendrik was born about 1695.

iv. Michorius, Gerhardus. Gerhardus was born about 1690.

v. Michorius, Maria. Maria was born about 1685.

vi. Michorius, Anna Lubberta. Anna Lubberta was born about 1695.

More about Manten, Mechteld and Michorius, Hendrik:

Marriage: 1683-07-10, Haaksbergen.

200. Reinders, Wolter. Wolter was born in 1650. He died in 1712-04-00 in Peize at the age of 62 years, 3 months. He was the son of Wolters, Reinder and Ebbinge, Wemeltien. He married Snetlage, Margaretha about 1685 in Peize.

201. Snetlage, Margaretha. Margaretha was born in 1653. She died in 1707-07-00 in Peize at the age of 54 years, 6 months. She was buried on 1707-07-15 in Peize. She was the daughter of Snethlage, Johannes and Ebbinge, Trijntje Barelts.

Notes for Snetlage, Margaretha

: In het Nederland’s Patriciaat van 1977 wordt van haar vermeld dat zij uit het eerste of uit het tweede huwelijk van haar vader werd geboren. Inmiddels lijkt het meer dan waarschijnlijk dat zij uit het tweede huwelijk stamt. Niet alleen haar kinderen zijn, voor zover bekend, pas vanaf 1685 geboren, maar vooral het feit dat haar dochter Trijntje heet geeft aan dat zij een dochter van Trijntje Ebbinge was.

More about Snetlage, Margaretha:

Residence: 1674, Groningen. Zij wordt december 1674 lidmaat te Groningen, afkomstig uit Peize..

Burial: 1707-07-15, Peize.

p 15-7-1707 wordt Margrieta Snetlage, vrouw van Wolter Reinders begraven. Wolter Reinders betaalt voor het laken.

Children of Snetlage, Margaretha and Reinders, Wolter

i. Wolters, Trijntien. Trijntien was born in 1685 in Peize. She died in 1770-12-00 in Peize.

ii. Wolters, Reinder. Reinder was born about 1685 in Peize. He died on 1748-09-12 in Peize.

iii. Wolthers, Roelof [100]. Roelof was born in estimated 1690. He died in 1742 in Peize. He married Willems, Marchien on 1720-07-14 in Peize.

iv. Wolters, Jannes. Jannes was born about 1695. He died in 1765 in Groningen.

More about Snetlage, Margaretha and Reinders, Wolter:

Marriage: about 1685, Peize.

204. Jans, Engbert. Engbert was born about 1660. He married Martinus, Grietien about 1690 in Peize.

More about Jans, Engbert:

Occupation: molenaar.

205. Martinus, Grietien. Grietien was born about 1660.

Children of Martinus, Grietien and Jans, Engbert

i. Engberts, Martinus [102]. Martinus was born about 1690. He died in 1782-11-00 in Assen. He married Popken, Grietje about 1730 in Peize?. He also married Luinge, Hilligjen on 1723-11-28 in Peize.

More about Martinus, Grietien and Jans, Engbert:

Marriage: about 1690, Peize.

206. Jepes, Popco. Popco was born about 1670. He died on 1750-12-15 in Peize at the age of about 80 years, 11 months. He married Jansen, Geugien in 1700.

More about Jepes, Popco:

Occupation: 1742. brouwer.

207. Jansen, Geugien. Geugien was born about 1670. She died on 1748-05-03 in Peize at the age of about 78 years, 4 months.

Children of Jansen, Geugien and Jepes, Popco

i. Popken, Grietje [103]. Grietje was born about 1700. She died in 1780 in Assen. She married Engberts, Martinus about 1730 in Peize?.

ii. Popkes, Antje. Antje was born about 1700. She died on 1784-04-06 in Peize.

More about Jansen, Geugien and Jepes, Popco:

Marriage: 1700.

Popco Jepes trouwt in 1700 met Geugien Jansen, weduwe van Hindrik Alberts. Popco Jepes is evenals de eerste echtgenoot van Geugien Jansen aanvankelijk smid van beroep. Hindrik Alberts was eerder getrouwd met Aaltien Jansen. In 1707 verleent de Etstoel toestemming voor een overeenkomst waarbij het kind van Hindrik Alberts en Aaltien Jans 1/4 deel van de goederen krijgt.

Residence: Peize huis nr 19.

In 1742 woont Popco Jepes, brouwer met nering in het huis dat in 1646 behoorde aan Jacob Jansen Vos. Popco Jepes heeft een van de twee collectebussen van de diaconie in huis.

208. Heideman, Hindrik. Hindrik was born about 1660. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Heideman, Hindrik

i. Heideman, Geert Hendriks [104]. Geert Hendriks was born about 1690 in Bonnen (Gieten). He married Geerts, Hindrikje.

210. Hindriks, Geert. Geert was born before 1667 in Anloo. He was the son of Geerts, Hindrik and Jans, Annigje. He married Jans, Hilligje about 1695.

211. Jans, Hilligje. Hilligje was born about 1670.

Children of Jans, Hilligje and Hindriks, Geert

i. Geerts, Hindrikje [105]. Hindrikje was born on 1700-02-04 in Anloo. She married Heideman, Geert Hendriks.

More about Jans, Hilligje and Hindriks, Geert:

Marriage: about 1695.

212. Nijmeijer, Hindrik Claassen. Hindrik Claassen was born in 1679-09-00 in Eext. He was christened on 1679-09-07 in Anloo. He died in 1753-11-00 in Annen at the age of 74 years, 2 months. He was the son of Nijmeijer, Claas Roelofs and Luichjens, Anne. He married Arents, Jantje. He also married Luijchjens, Jantje on 1743-10-20 in Anloo.

Notes for Nijmeijer, Hindrik Claassen

SP 264 deel 4 folio 38: Hindrik Clasen Niemeijer x Jantje Arents van Annen lenen 600 gulden van
Jannes Hoenderken van Noordlaren dd. 19-5-1738. SP 264 deel 4 folio 67: Hindrik Clasens
Nijmeijer en huisvrouw van Annen lenen 250 gulden van diaconie van Anloo; dd. 28-1-1739. Roelof
Jans van Annen is borg. Hij ondertekent met Y SP 264 deel 4 folio 222: Hindrik Claassen x Jantje
Arents lenen 150 gulden van Jan Popken x Annegje Jans van Schipborg, dd. 1-1 -1739. Roelof Jans
is borg. SP 266 Deel 7 Folio 698 dd. 5-11-1753 Mombereed en inventaris Ouders:wijlen Hindrik
Nijmeijer en Jantje Luichjes van Annen Kinderen:Geert Nijmeijer h.m.:Claas Nijmeijer van Annen
(v.z.) m.m.:Jan Nijmeijer van Annen (v.z.); Jan Luichjens van Kropswolde (m.z.); Jan Jans van
Annen Bijzonderheden Er was geen tweede familielid van moederzijde te vinden. Er was nog wel een
halfoom, maar die woonde buiten Drenthe. Jantje hertrouwd met Claas Abrams? van Maastricht?,
“opgevoed” in Groningen. .

More about Nijmeijer, Hindrik Claassen:

Christening: 1679-09-07, Anloo.

Residence: from 1691 to 1694, Anloo. HSR – volle boer 4-00-00.

More about Luijchjens, Jantje and Nijmeijer, Hindrik Claassen:

Marriage: 1743-10-20, Anloo.

213. Arents, Jantje. She was christened in 1679 in Zuidlaren. She died before 1743. She was the daughter of Geerts, Arent and Ottens, Geesje.

More about Arents, Jantje:

Christening: 1679, Zuidlaren.

Children of Arents, Jantje and Nijmeijer, Hindrik Claassen

i. Nijmeijer, Geertje Hindriks. Geertje Hindriks was born about 1700 in Annen. She died after 1752. She married Rijnberg, Hindrik Hindriks.

ii. Nijmeijer, Claas Hendriks [106]. Claas Hendriks was born about 1700 in Annen. He married Alerds, Jeigje.

More about Arents, Jantje and Nijmeijer, Hindrik Claassen:

Marriage: 1700, Anloo?.

Financieel: from 1638 to 1639.

19‑5‑1738: Hindrik Clasen Niemeijer en Jantje Arents van Annen lenen 600 gulden van Jannes Hoenderken van Noordlaren.[Schultenprotocol 264 deel 4 folio 38 dd. 19‑5‑1738]
28‑1‑1739: Hindrik Clasens Nijmeijer en huisvrouw van Annen lenen 250 gulden van diaconie van Anloo;. Roelof Jans van Annen is borg. Hij ondertekent met Y.[Schultenprotocol 264 deel 4 folio 67 d.d. 28‑1‑1739]
1‑1‑1739: Hindrik Claassen x Jantje Arents lenen 150 gulden van Jan Popken en Annegje Jans van Schipborg. Roelof Jans is borg. [Schultenprotocol 264 deel 4 folio 222 d.d. 1‑1‑1739]

214. Rabbens, Alert. Alert was born about 1675 in Anloo?. He was the son of Remmelts, Rabbe and , Jeigje. He married Schuiling, Jantje Hendriks.

215. Schuiling, Jantje Hendriks. Jantje Hendriks was born about 1673 in Anloo?. She was the daughter of Schuiling, Hindrik Roelofs and Jans, Aeltje.

Children of Schuiling, Jantje Hendriks and Rabbens, Alert

i. Alerts, Rabbe. Rabbe was born in 1699 in Annen.

ii. Aalderts, Aaltje. Aaltje was born in 1702 in Annen.

iii. Alerds, Jeigje [107]. Jeigje was born on 1705-02-08 in Annen. She married Nijmeijer, Claas Hendriks.

More about Schuiling, Jantje Hendriks and Rabbens, Alert:

Marriage: 1695, Anloo?.

220. Menses, Jan. Jan was born about 1655. He died on 1692-04-15 in Anloo at the age of about 37 years, 3 months. He was the son of Jans, Mense and , Grietje. He married Boelens, Geesje about 1685.

221. Boelens, Geesje. Geesje was born about 1660. She died after 1692 at the age of more than about 32 years.

Children of Boelens, Geesje and Menses, Jan

i. Jans, Mense [110]. Mense was born in 1691-07-00 in Annen. He married Jobing, Roelofje Roelofs.

More about Boelens, Geesje and Menses, Jan:

Marriage: about 1685.

222. Jobing, Roelof. Roelof was born about 1650. He died before 1699 at the age of less than about 49 years. He married Jans, Annigje about 1680. He also married Reinders, Niesje before 1677.

More about Reinders, Niesje and Jobing, Roelof:

Marriage: before 1677.

223. Jans, Annigje. Annigje was born about 1655. She died in 1708 at the age of about 53 years.

Children of Jans, Annigje and Jobing, Roelof

i. Jobing, Roelofje Roelofs [111]. She was christened on 1692-05-01 in Anloo. She married Jans, Mense.

More about Jans, Annigje and Jobing, Roelof:

Marriage: about 1680.

Financieel: 1687-05-20.

SP 264 Deel II, blz. 121 lening
Leners:Roelof Jobing x Annetien te Annen
Uitleners:ontvanger Coenraad Ellents x Anna Geertruida Sichterman
Bedrag:125 Datum:20‑5‑1687.

224. Berents, Roelof. Roelof was born about 1680. He married Louwes, Etje about 1710.

225. Louwes, Etje. Etje was born about 1680.

Children of Louwes, Etje and Berents, Roelof

i. Bakker, Louwe Roelofs [112]. Louwe Roelofs was born about 1710 in Eelde. He died about 1753 in Anloo. He married Geerts, Margje on 1740-04-24 in Eelde.

More about Louwes, Etje and Berents, Roelof:

Marriage: about 1710.

226. , Geert. Geert was born about 1680. He died about 1740 at the age of about 60 years. He married , Hilligje about 1710.

227. , Hilligje. Hilligje was born about 1680.

Children of , Hilligje and , Geert

i. Geerts, Margje [113]. Margje was born about 1710 in Eelde. She died after 1757-12-00 in Anloo. She married Bakker, Louwe Roelofs on 1740-04-24 in Eelde.

ii. Geerts, Harm. Harm was born about 1710 in Eelde. He died about 1780.

More about , Hilligje and , Geert:

Marriage: about 1710.

232. Bos, Albert. Albert was born about 1700. He had a relationship with Bos, vrouw van Albert.

233. Bos, vrouw van Albert. vrouw van Albert was born about 1700.

Children of Bos, vrouw van Albert and Bos, Albert

i. Bos, Berent Alberts [116]. Berent Alberts was born about 1730 in Oudemolen (Vries). He died after 1759. He married Jans, Claasje on 1758-05-15 in Vries.

234. Willems, Jan. is the same person as [156].

235. Jans, Eltje. is the same person as [157].

236. Kors, Jan Jans. Jan Jans was born about 1687-08-00 in Gasteren. He was baptised on 1687-08-28 in Anloo. He died after 1728 in Anloo? at the age of more than about 40 years, 5 months. He was the son of Korthuis, Jan Roelofs and Lamberts, Gebbigje. He married Houwing, Annigjen Roelofs.

More about Kors, Jan Jans:

Baptism: 1687-08-28, Anloo.

237. Houwing, Annigjen Roelofs. Annigjen Roelofs was born in 1686-11-00 in Anderen. She was christened on 1686-11-03 in Anloo. She died after 1728 in Anloo? at the age of more than 41 years, 2 months. She was the daughter of Houwing, Roelof Jansen and Sijbering, Albertje Hendriks.

Notes for Houwing, Annigjen Roelofs

Annigje Roelofs Houwing wordt aangenomen als lidmaat te Anloo 25‑9‑1712.

More about Houwing, Annigjen Roelofs:

Christening: 1686-11-03, Anloo.

Children of Houwing, Annigjen Roelofs and Kors, Jan Jans

i. Kors, Roelf Jans [118]. He was christened on 1728-02-18 in Anloo. He died in 1766 in Anderen. He married Udding, Jantje Harms.

More about Houwing, Annigjen Roelofs and Kors, Jan Jans:

Marriage: 1715, Anloo?.

238. Udding, Harm Jans. Harm Jans was born in 1689-11-00 in Eext. He was christened on 1689-11-03 in Anloo. He died after 1723 in Anloo? at the age of more than 33 years, 2 months. He was the son of Udding, Jan and Jans, Jantje. He married Jobinge, Aeltje.

More about Udding, Harm Jans:

Christening: 1689-11-03, Anloo.

239. Jobinge, Aeltje. Aeltje was born in 1693-04-00 in Eext. She was christened on 1693-04-02 in Anloo. She died after 1736 in Eext at the age of more than 42 years, 9 months. She was the daughter of Jobinge, Willem and Hamming, Harmtje Jans.

More about Jobinge, Aeltje:

Christening: 1693-04-02, Anloo.

Children of Jobinge, Aeltje and Udding, Harm Jans

i. Udding, Jantje Harms [119]. Jantje Harms was born in 1727-11-00 in Eext. She died in 1787 in Anderen. She married Kors, Roelf Jans. She also married Cornelis, Harm.

More about Jobinge, Aeltje and Udding, Harm Jans:

Marriage: 1716-10-11, Anloo.

240. Jans, Albert. Albert was born about 1700 in Deurze. He married Lamberts, Geesje on 1726-06-02 in Rolde.

241. Lamberts, Geesje. Geesje was born about 1700 in Peelo (Assen).

Children of Lamberts, Geesje and Jans, Albert

i. Alberts, Jan [120]. Jan was born in 1729-02-00 in Deurze. He died about 1800 in Rolde. He married Jacobs, Mettijen Jans on 1755-06-01 in Rolde.

More about Lamberts, Geesje and Jans, Albert:

Marriage: 1726-06-02, Rolde.

242. Jacobs, Jan. Jan was born about 1700 in Rolde. He died about 1770 in Rolde at the age of about 70 years. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Jacobs, Jan

i. Jacobs, Mettijen Jans [121]. Mettijen Jans was born about 1736 in Rolde. She died on 1812-09-24 in Rolde. She married Alberts, Jan on 1755-06-01 in Rolde.

246. Roelofs, Jannes. Jannes was born about 1700 in Peest. He married Eeuwes, IJmtien about 1725 in Norg?.

247. Eeuwes, IJmtien. IJmtien was born about 1700 in Peest.

Children of Eeuwes, IJmtien and Roelofs, Jannes

i. Jannis, Albert. Albert was born in 1725 in Peest. He died in 1778 in Norg.

ii. Jannis, Roelof. Roelof was born about 1725 in Peest.

iii. Jannes, Marchje [123]. Marchje was born about 1730 in Peest. She married Stevens, Reinder.

More about Eeuwes, IJmtien and Roelofs, Jannes:

Marriage: about 1725, Norg?.

248. Jans, Meerten. Meerten was born about 1712 in Gieten?. He died on 1776-04-02 in Gieten at the age of about 64 years, 3 months. He was the son of Meertens, Jan. He married Hogenesch, Geesjen.

Notes for Jans, Meerten

Lidmaat te Gieten op 05-07-1744.

Hij wordt genoemd in het haardstedenregister van Gieten in 1742, 1754, 1764 en 1774: 2, keuter en timmerman. In 1749 te Gieten genoemd.[OSA 1110].
In een getuigenverklaring van 1752 wordt hij als 40 jaar oud omschreven.[Etstoel dossier 134 d.d. 24‑3‑1752]. Zijn vrouw is dan ruim 40 jaar.

More about Jans, Meerten:

Occupation: from 1742 to 1774, Gieten. keuter en timmerman.

249. Hogenesch, Geesjen. Geesjen was born about 1710 in Gieten. She died in 1794-09-00 in Gieten at the age of about 84 years, 8 months. She was buried on 1794-09-21 in Gieten. She was the daughter of Hogenesch, Hindrik Jans and Udding, Geesien.

Notes for Hogenesch, Geesjen

Geesje Hogenesch wordt aangenomen als lidmaat te Gieten op 19‑4‑1737.

More about Hogenesch, Geesjen:

Burial: 1794-09-21, Gieten.

Children of Hogenesch, Geesjen and Jans, Meerten

i. Meertens, Jan. He was baptised on 1741-05-03 in Gieten. He died in 1769-04-00 in Gieten.

ii. Meertens, Hindrik [124]. He was christened on 1744-09-27 in Gieten. He died on 1805-11-02 in Gieten. He married Kroeze, Albertien Jans.

More about Hogenesch, Geesjen and Jans, Meerten:

Marriage: 1735, Gieten?.

250. Kroeze, Jan Lamberts. He was christened on 1717-03-23 in Ruinen. He died on 1789-01-15 in Gasselternijveen. He was the son of Derks, Lambert and Croesen, Albertje Hendriks. He married Smits, Jantien Egberts.

More about Kroeze, Jan Lamberts:

Christening: 1717-03-23, Ruinen.

Occupation: from 1764 to 1784, Gasselte. keuter en smid.

Hij wordt genoemd in de haarstedenregisters te Gasselte in 1764, 1774 en 1784 als keuter en smid.

251. Smits, Jantien Egberts. Jantien Egberts was born about 1716 in Sleen. She died on 1790-07-23 in Gasselternijveen at the age of about 74 years, 6 months. She was the daughter of Smits, Egbert Koops and Nijenschuttrups, Grietje.

Children of Smits, Jantien Egberts and Kroeze, Jan Lamberts

i. Kroeze, Albertien Jans [125]. She was christened on 1742-10-11 in Sleen. She died on 1812-06-20 in Gieten. She married Meertens, Hindrik.

More about Smits, Jantien Egberts and Kroeze, Jan Lamberts:

Marriage: 1741-05-21, Sleen.

252. Roelofs, Willem. Willem was born about 1723 in Gieten. He died after 1764 at the age of more than about 41 years. He married Smit, Grietje Jacobs on 1748-03-24 in Gieten.

More about Roelofs, Willem:

Occupation: 1754, Gieten. HSR 2 – keuter en kleermaker..

Occupation: 1764, Gieten. HSR: 2, keuter en snijder..

253. Smit, Grietje Jacobs. Grietje Jacobs was born in 1720-09-00 in Scheemter Hammerik. She was baptised on 1720-09-22 in Nieuw Scheemda. She died after 1774 at the age of more than 53 years, 4 months. She was the daughter of Smit, Jacob Jans and Abbring, Riemina.

More about Smit, Grietje Jacobs:

Baptism: 1720-09-22, Nieuw Scheemda.

Children of Smit, Grietje Jacobs and Roelofs, Willem

i. Hollander, Roelof Willems [126]. He was christened on 1748-12-22 in Gieten. He died in 1803. He married Everts, Geessien.

More about Smit, Grietje Jacobs and Roelofs, Willem:

Marriage: 1748-03-24, Gieten.

254. Tiaarts, Evert. Evert was born about 1714 in Gasselternijveen. He was the son of Carels, Tiaart and Jans, Geesje. He married Hindriks, Lummichje.

255. Hindriks, Lummichje. She was christened on 1703-07-22 in Gasselternijveen. She was the daughter of Sickens, Hendrik and Lamberts, Marrechien.

More about Hindriks, Lummichje:

Christening: 1703-07-22, Gasselternijveen.

Children of Hindriks, Lummichje and Tiaarts, Evert

i. Everts, Geessien [127]. Geessien was born in 1745 in Boerveen. She died in 1803 in Gieten. She married Hollander, Roelof Willems.

More about Hindriks, Lummichje and Tiaarts, Evert:

Marriage: 1739-11-22, Gasselte.

Generation 9

256. Kamermans, Jan. Jan was born about 1650 in Egede (Hellendoorn). He died about 1700 in Egede (Hellendoorn) at the age of about 50 years. He was the son of Kamerman, Asse. He married NN, Esse?? estimated about 1670.

Notes for Kamermans, Jan

Naam ook: van Kamermans en Kamerman.

257. NN, Esse??. Esse?? was born in 1650 in Egede (Hellendoorn). She died in 1730 in Egede (Hellendoorn) at the age of 80 years.

Notes for NN, Esse??

Bij de Volkstelling van 1724 in Egede werd genoemd: No 6. De Weduwe Kamermans. Tevens Schoonsoon
Leefert Hendriks, huijsv. Derkjen Esen Kinderen onder tien jaar Hendrikjen en Geertjen.

Children of NN, Esse?? and Kamermans, Jan

i. Kamerman, Asse Jansen. Asse Jansen was born about 1685 in Egede (Hellendoorn). He died about 1735. He married Weleman, Geertje Hendriks.

ii. Kamermans, Jan Janssens [134]. Jan Janssens was born about 1670 in Egede (Hellendoorn). He died about 1730 in Den Ham (Ov). He married Engberts, Aaltje about 1700.

More about NN, Esse?? and Kamermans, Jan:

Marriage: estimated about 1670.

258. Alberts, Engbert. Engbert was born in 1650 in Den Ham (Ov). He died in 1700 in Den Ham (Ov) at the age of 50 years. He was the son of , Albert and NN, NN. He married Claassen, Aaltje estimated about 1680.

Notes for Alberts, Engbert

Uit te zoeken: Een tijdgenoot van Engbert Alberts was Egbert Kamermans uit Junne. Is dit dezelfde
persoon?.

259. Claassen, Aaltje. Aaltje was born in 1650 in Den Ham (Ov). She died in 1700 in Den Ham (Ov) at the age of 50 years. She was the daughter of , Claas and NN, NN.

Children of Claassen, Aaltje and Alberts, Engbert

i. Engberts, Aaltje [135]. Aaltje was born in 1680 in Den Ham (Ov). She died in 1750 in Den Ham (Ov). She married Kamermans, Jan Janssens about 1700.

More about Claassen, Aaltje and Alberts, Engbert:

Marriage: estimated about 1680.

264. Valk, Jurriën Claassen. Jurriën Claassen was born on 1627-05-20 in Hellendoorn. He died about 1700 in Hellendoorn at the age of about 72 years, 7 months. He was the son of Valck, Claes Jurriëns and NN, Jenne. He married Hulsener, Jenneken Wolters in 1663 in Hellendoorn.

More about Valk, Jurriën Claassen:

Occupation: Schipper op de Regge.

265. Hulsener, Jenneken Wolters. Jenneken Wolters was born in 1630. She died in 1700 in Hellendoorn at the age of 70 years. She was the daughter of Hulsener, Wolter Geerts and Hermens, Marije.

Children of Hulsener, Jenneken Wolters and Valk, Jurriën Claassen

i. Valk, Claas Jorriens. Claas Jorriens was born about 1665 in Hellendoorn. He died estimated about 1730 in Hellendoorn. He married Croese, Derkje Harms on 1685-03-08 in Hellendoorn.

ii. Valk, Wolter Jorriëns [132]. Wolter Jorriëns was born on 1667-04-19 in Eelen (Hellendoorn). He died about 1740 in Hellendoorn. He married Grootschipper, Janna Hendriks on 1705-05-17 in Hellendoorn.

iii. Valk, Fenne. Fenne was born in 1669 in Eelen (Hellendoorn). She died after 1748.

iv. Valk, Derkje Jorriens. Derkje Jorriens was born about 1670 in Hellendoorn. She died in 1750 in Hellendoorn. She married Wolderink, Lambert Gerritz on 1697-01-10 in Hellendoorn.

v. Valk, kind 1. kind 1 was born on 1671-12-17 in Hellendoorn.

vi. Valk, kind 2. kind 2 was born on 1676-05-24 in Hellendoorn.

vii. Valk, Jannes Jurriëns. Jannes Jurriëns was born estimated about 1680.

More about Hulsener, Jenneken Wolters and Valk, Jurriën Claassen:

Marriage: 1663, Hellendoorn.

266. Grootschipper, Hendrik Teunis. Hendrik Teunis was born about 1650 in Elen (Hellendoorn). He died about 1720 in Elen (Hellendoorn) at the age of about 70 years. He was the son of Grootschipper, Teunis Willems and Jansen, Fenneken. He married Jansen, Fenneken on 1670-03-20 in Hellendoorn. He also married Nahuys, Jenneken Hendriks.

Children of Nahuys, Jenneken Hendriks and Grootschipper, Hendrik Teunis

i. Grootschipper, kind. kind was born on 1701-09-11 in Hellendoorn.

ii. Grootschipper, Derk Hendriks. Derk Hendriks was born on 1706-05-02 in Hellendoorn.

More about Nahuys, Jenneken Hendriks and Grootschipper, Hendrik Teunis:

Marriage Banns: 1700-04-28, Hellendoorn.

Unknown:

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.

267. Jansen, Fenneken. Fenneken was born about 1650 in Elen (Hellendoorn). She died before 1700 in Elen (Hellendoorn) at the age of less than about 50 years. She was the daughter of Wolters, Jan and Laurens, Evertje.

Children of Jansen, Fenneken and Grootschipper, Hendrik Teunis

i. Grootschipper, Teunis Hendriks. Teunis Hendriks was born on 1671-04-24 in Hellendoorn. He died before 1685.

ii. Grootschipper, Janna Hendriks [133]. Janna Hendriks was born about 1680 in Amsterdam. She died about 1750 in Hellendoorn. She married Valk, Wolter Jorriëns on 1705-05-17 in Hellendoorn.

iii. Grootschipper, Geesje Hendriks. Geesje Hendriks was born on 1683-12-23 in Hellendoorn.

iv. Grootschipper, Teunis Hendriks. Teunis Hendriks was born on 1685-06-21 in Hellendoorn. He died about 1740.

v. Grootschipper, Derkje Hendriks. Derkje Hendriks was born on 1691-10-02 in Hellendoorn. She died about 1750.

vi. Grootschipper, Fennigje Hendriks. Fennigje Hendriks was born estimated about 1700 in Eelen (Hellendoorn). She died after 1748.

More about Jansen, Fenneken and Grootschipper, Hendrik Teunis:

Marriage Banns: 1670-03-20, Hellendoorn.

Marriage: 1670-03-20, Hellendoorn.

268. Kamermans, Jan. is the same person as [256].

269. NN, Esse??. is the same person as [257].

270. Alberts, Engbert. is the same person as [258].

271. Claassen, Aaltje. is the same person as [259].

288. Oosting, Jan Jans. Jan Jans was born about 1670. He died after 1742 at the age of more than about 72 years. He was the son of Oosting, Jan. He married Oosting, Harmtje Reinders about 1700.

More about Oosting, Jan Jans:

Residence: 1742, Vries. HSR : Jan Oosting word gerekend na 1/2 plaats. Bedrag: 2-00-00..

289. Oosting, Harmtje Reinders. Harmtje Reinders was born about 1670. She was the daughter of Oosting, Reinder.

Children of Oosting, Harmtje Reinders and Oosting, Jan Jans

i. Oosting, Lucas Jans [144]. Lucas Jans was born about 1700 in Vries?. He died about 1767-01-00. He married Grevinge, Hillechien Everts about 1722. He also married Tijmens, Jantje.

More about Oosting, Harmtje Reinders and Oosting, Jan Jans:

Marriage: about 1700.

290. Jans, Tijmen. Tijmen was born about 1665 in Gasteren?. He died after 1737 in Schipborg at the age of more than about 72 years. He was the son of Tijmens, Jan and , Willemtje. He married Jans, Hebeltje about 1700.

More about Jans, Tijmen:

Financieel: 1705-10-23.

Tijmen Jans en Hebbele zijn lidmaat te Gasteren ca. 1700. Hierachter: nu te Schipborg.
SP264 dl 3 Blz. 5 lening
Leners:Tymen Jansen x Hebbeltien Jansen te Schipborg
Uitleners:Joan Sichterman, gedeputeerde en ette x Johanna Isebrants
Bedrag:340,‑ Plaats:Schipborg Datum:23‑6‑1710.
SP 264 deel 2 folio 330 lening
Leners:Timen Jansen x vrouw te Schipbork
Uitleners:ette Hendrik Hidding x Lammechien Crols
Bedrag:150 Plaats:Schipbork/Gasteren Datum:23‑10‑1705.
Bijzonderheden:onderpand goederen te Schipbork en Gasteren.

Financieel: 1737-04-01, Schipborg.

SP 264 deel 3 folio 414
Soort akte:lening
Leners:Tijmen Jans en Jan Tijmens zijn zoon te Schipbork
Uitleners:vaandrig J.P. Meisterlin namens zijn vrouw A.T.G. Ellents
Bedrag:150
Keurnoten:Albert Abbering te Zuidlaren en solliciteur H. Hidding te Schipbork
Plaats:Schipbork
Datum:1‑4‑1737.

291. Jans, Hebeltje. Hebeltje was born about 1665. She died before 1737 in Schipborg at the age of less than about 72 years.

Children of Jans, Hebeltje and Jans, Tijmen

i. Tijmens, Jantje [145]. Jantje was born in 1698-10-00 in Gasteren. She died after 1767. She married Oosting, Lucas Jans.

ii. Tijmens, Jan. Jan was born about 1710.

More about Jans, Hebeltje and Jans, Tijmen:

Marriage: about 1700.

304. Schuiling, Jan. Jan was born about 1655. He had a relationship with Unknown.

Notes for Schuiling, Jan

In de grondschattingsregisters wordt te Zeijen een Jan Schuiling genoemd, en aangeslagen voor 12.549,‑. Ook in 1642 en 1646 wordt te Donderen Albert Tijs genoemd als meijer van Jan Schuiling. Mogelijk betreft het hier de vader of grootvader van deze Jan Schuiling.

Children of Unknown and Schuiling, Jan

i. Schuiling, Geesje Jans. Geesje Jans was born about 1680. She died before 1730-09-00 in Zeijen. She married Hindriks, Jan about 1710.

ii. Schuiling, Geert Jans [152]. Geert Jans was born about 1690. He died before 1728 in Vries?. He married Ellinge, Hendrekien about 1715. He also married Schuiling, Wubbigje Jans about 1721.

iii. Schuiling, Willem Jans. Willem Jans was born about 1690. He died before 1728. He married Berends, Jantje on 1722-01-17 in Vries.

306. Schuiling, Jan Roelofs. Jan Roelofs was born about 1655. He died in 1703 at the age of about 48 years. He was the son of Schuiling, Roelof Jans and , Egbertje. He married Jans, Geertruid in 1685 in Annen?.

Notes for Schuiling, Jan Roelofs

In de grondschattingsregisters wordt te Zeijen een Jan Schuiling genoemd, en aangeslagen voor 12.549,‑. Ook in 1642 en 1646 wordt te Donderen Albert Tijs genoemd als meijer van Jan Schuiling. Mogelijk betreft het hier de vader of grootvader van deze Jan Schuiling.

307. Jans, Geertruid. Geertruid was born about 1660.

Children of Jans, Geertruid and Schuiling, Jan Roelofs

i. Schuiling, Geesje Jans. Geesje Jans was born about 1680.

ii. Schuiling, dochter. dochter was born about 1690. She married Hindriks, Berent about 1720.

iii. Schuiling, Jantjen. Jantjen was born on 1693-11-19 in Annen.

iv. Schuiling, Jan Jans. Jan Jans was born on 1695-11-17 in Annen.

v. Schuiling, Willem Jans. Willem Jans was born on 1698-01-09 in Annen. He died in 1728-11-00.

vi. Schuiling, Wubbigje Jans [153]. Wubbigje Jans was born about 1700. She died after 1738. She married Schuiling, Geert Jans about 1721. She also married Eelkes, Harm Jans about 1731 in Vries.

vii. Schuiling, Jan Jans. Jan Jans was born on 1700-01-21 in Annen.

More about Jans, Geertruid and Schuiling, Jan Roelofs:

Marriage: 1685, Annen?.

314. Gerrits, Jan. Jan was born about 1670. He married Claassen, Jantje about 1695.

315. Claassen, Jantje. Jantje was born about 1670.

Children of Claassen, Jantje and Gerrits, Jan

i. Jans, Eltje [235]. Eltje was born in 1696-04-00 in Anloo. She died after 1734. She married Willems, Jan.

More about Claassen, Jantje and Gerrits, Jan:

Marriage: about 1695.

316. Rijnberg, Hindrik. Hindrik was born about 1660. He was the son of Rijnberg, Jan Hindriks and Jans, Hindrikje. He married Jans, Jantje.

317. Jans, Jantje. Jantje was born about 1660.

Children of Jans, Jantje and Rijnberg, Hindrik

i. Rijnberg, Hindrik Hindriks [158]. Hindrik Hindriks was born about 1700 in Annen. He died after 1784-08-00. He married Nijmeijer, Geertje Hindriks.

More about Jans, Jantje and Rijnberg, Hindrik:

Marriage: 1680, Anloo?.

318. Nijmeijer, Hindrik Claassen. is the same person as [212].

319. Arents, Jantje. is the same person as [213].

392. ten Raede, Peter. Peter was born in 1595 in Haaksbergen. He died in 1677 at the age of 82 years. He married Michorius, Gertken about 1630.

Notes for ten Raede, Peter

Peter ten Raa (ook: ten Rade) was belastingpachter in 1619, 1627 en 1638 en Holrigter van
Holthuizen. .

More about ten Raede, Peter:

Occupation: belastingpachter, keurnoot.

393. Michorius, Gertken. Gertken was born about 1590. She died in 1662 in Haaksbergen at the age of about 72 years.

Children of Michorius, Gertken and ten Raede, Peter

i. ten Rade, Joan [196]. Joan was born about 1630 in Haaksbergen. He married to Lintelo, Joanna in 1663 in Haaksbergen.

More about Michorius, Gertken and ten Raede, Peter:

Marriage: about 1630.

396. Michorius, Hendrik. Hendrik was born about 1610 in Haaksbergen. He was the son of Michorius, Hendrik and Nykerck, Johanna. He married Manten, Aaltje about 1650.

397. Manten, Aaltje. Aaltje was born about 1630.

Children of Manten, Aaltje and Michorius, Hendrik

i. Michorius, Hendrik [198]. Hendrik was born about 1650. He died in 1727 in Haaksbergen. He married Manten, Mechteld on 1683-07-10 in Haaksbergen.

ii. Michorius, Engelbert. Engelbert was born about 1660.

iii. Michorius, Maria. Maria was born about 1650.

iv. Michorius, Geesken. Geesken was born about 1660.

v. Michorius, Jan. Jan was born about 1650.

vi. Michorius, Barthold. Barthold was born about 1660.

More about Manten, Aaltje and Michorius, Hendrik:

Marriage: about 1650.

400. Wolters, Reinder. Reinder was born about 1615. He died in 1680 at the age of about 65 years. He was the son of Allerts, Wolter and Luinge, Catharina. He married Ebbinge, Wemeltien about 1660 in Peize?.

401. Ebbinge, Wemeltien. Wemeltien was born in 1630. She was buried on 1712-12-31. She was the daughter of Ebbinge, Barelt Harmens and Schuiringe, Jansje Wichers.

More about Ebbinge, Wemeltien:

Burial: 1712-12-31.

Children of Ebbinge, Wemeltien and Wolters, Reinder

i. Reinders, Wolter [200]. Wolter was born in 1650. He died in 1712-04-00 in Peize. He married Snetlage, Margaretha about 1685 in Peize.

ii. Luinge, Trijntje. Trijntje was born about 1660.

iii. Luinge Noord, Roelof. Roelof was born about 1665 in Peize?. He died on 1726-11-21 in Peize. He married Busch, Jantien on 1687-06-19 in Peize.

More about Ebbinge, Wemeltien and Wolters, Reinder:

Residence: 1646. Peize huis nr 141.

In het register van Nieuwe Huizen 1742 zijn de erfgenamen van Roelof Luinge eigenaren van het huis dat eerder toebehoorde aan Reinder Wolters. De exacte omschrijving voor de situatie in 1646 is “Roelef Berens of Reinder Wolthers”. In 1745 wordt Roelof Vlieghuis vermeld als meier van de zoon van Reinder Luinge.

Residence: 1654.

De Grondschatting van 1654 vermeldt: “Roelof Berens wed. Harmtijen, nu Reijnder Wolters, een nieuw huijs, binnenhuis 2 1/2 gebindt 24 voeten lanck 21 voeten breedt, het achterhuijs 5 gebint met het hoijvack 25 voeten breedt, het olde huijs is hierin versmolten”. Versmolten betekent in dit verband dat de grondschatting is overgegaan op het nieuwe huis. Het huis zal op dezelfde plaats hebben gestaan, aangezien Roelof Berends in 1646 op dezelfde plaats voorkomt in de lijst.

Marriage: about 1660, Peize?.

402. Snethlage, Johannes. Johannes was born on 1609-02-21 in Tecklenburg (Dtsl). He died on 1672-12-21 in Peize at the age of 63 years, 10 months. He was the son of Snethlage, Wilhelmus and Rump, Margaretha. He married Ebbinge, Trijntje Barelts in 1653 in Peize.

More about Snethlage, Johannes:

Education: 1629, Groningen. student.

Occupation: 1634, Brandlecht (D). predikant.

Occupation: 1639, Roden. predikant.

Predikant te Roden 1639, te Peize 1647. Meer gegevens zie Ned. Patriciaat 63.

Occupation: from 1647-10-01 to 1672-12-21, Peize. predikant.

403. Ebbinge, Trijntje Barelts. Trijntje Barelts was born about 1615 in Peize?. She was the daughter of Ebbinge, Barelt Harmens and Schuiringe, Jansje Wichers.

Notes for Ebbinge, Trijntje Barelts

In 1654 wordt een zaak voor de Etsoel aangespannen door Albert Allershoff en consorten als mombers over de zoon van wijlen Abel Bavinck en wijlen Jantjen Grevinge tegen Johannes Sneetlage, predikant te Peize wegens zijn tegenwoordige huisvrouw Trijntjen Ebbinge over de erfenis van Abel Bavinck. De zoon zou universeel erfgenaam zijn van zijn vader, maar de verweerder beroept zich op het huwelijkscontract tussen Abel Bavinck en Trijntjen Ebbinge, waaruit zou blijken dat zij mede-erfgename is. In een vervolgzaak in 1657 wordt de zoon vermeld als Jan Abels en als datum van het huwelijkscontract 26-8-1644. Er is sprake van een moltpacht geschonken door Barelt Ebbinge en de erfenis van Frerijck Ebbinge, broer van Trijntje Ebbinge.

Children of Ebbinge, Trijntje Barelts and Snethlage, Johannes

i. Snetlage, Margaretha [201]. Margaretha was born in 1653. She died in 1707-07-00 in Peize. She married Reinders, Wolter about 1685 in Peize.

ii. Snetlage, Wilhelmus. Wilhelmus was born in 1654 in Peize. He married van der Wolters, Jentje about 1685.

iii. Snetlage, Wemeltien. Wemeltien was born about 1665. She died after 1710. She married Lunsche, Jan about 1690.

iv. Snetlage, Samuel. Samuel was born on 1666-07-14 in Peize. He died on 1690-03-10 in Peize.

More about Ebbinge, Trijntje Barelts and Snethlage, Johannes:

Marriage: 1653, Peize.

420. Geerts, Hindrik. Hindrik was born about 1640. He died before 1699 in Anloo at the age of less than about 59 years. He married Jans, Annigje about 1675. He also married Fockes, Albertje about 1680.

More about Geerts, Hindrik:

Occupation: 1685, Anloo. kuiper.

Children of Fockes, Albertje and Geerts, Hindrik

i. Hendriks, Aaltien. Aaltien was born about 1680.

ii. Hendriks, Jantien. Jantien was born about 1680.

iii. Hendriks, Jan. Jan was born about 1680.

More about Fockes, Albertje and Geerts, Hindrik:

Marriage: about 1680.

421. Jans, Annigje. Annigje was born about 1640. She died before 1680 at the age of less than about 40 years.

Children of Jans, Annigje and Geerts, Hindrik

i. Hindriks, Geert [210]. Geert was born before 1667 in Anloo. He married Jans, Hilligje about 1695.

More about Jans, Annigje and Geerts, Hindrik:

Marriage: about 1675.

Financieel: 1685-02-11, Anloo.

SP 264 Deel II, blz. 91 lening
Leners:mr Hendrik Geerts, kuiper te Anloo
Uitleners:Berent Hilbrants x Bougien Eppens
Bedrag:170 Datum:11‑2‑1685.

Financieel: 1692-03-26, Anloo.

SP 264 Deel II, blz. 223 lening
Leners:Albertien Fockens, wed. Hendrik Geerts kuiper en kinderen, met Jan Rijnbarg als momber ½, Geert Hendriks kuiper, meerderjarige zoon van Hendrik Geerts kuipers uit diens eerste huwelijk, mede voor zijn minderjarige zusters Aaltien Hendriks en Jantien Hendriks en broer Jan Hendriks ½
Uitleners:Berent Hilbrants x Bouchien Eppens te Anloo
Bedrag:150 Plaats:Anloo Datum:26‑3‑1692.
Kinderen worden genoemd als ooms bij het h.c. van Berent Willems Hoben.

424. Nijmeijer, Claas Roelofs. Claas Roelofs was born about 1631 in Gasselte. He died after 1679 at the age of more than about 48 years. He was the son of Nijmeijer, Roelof. He married Luichjens, Anne.

425. Luichjens, Anne. Anne was born about 1631 in Gasselte. She died after 1679 at the age of more than about 48 years.

Children of Luichjens, Anne and Nijmeijer, Claas Roelofs

i. Nijmeijer, Roelof Clasens. Roelof Clasens was born on 1658-07-18 in Gasselte.

ii. Nijmeijer, Jan Klaessens. Jan Klaessens was born about 1660 in Anloo?.

iii. Nijmeijer, Lammechijn Claessens. She was baptised on 1677-04-01 in Anloo.

iv. Nijmeijer, Hindrik Claassen [212]. Hindrik Claassen was born in 1679-09-00 in Eext. He died in 1753-11-00 in Annen. He married Arents, Jantje. He also married Luijchjens, Jantje on 1743-10-20 in Anloo.

More about Luichjens, Anne and Nijmeijer, Claas Roelofs:

Marriage: 1656-10-19, Gasselte.

426. Geerts, Arent. Arent was born about 1650 in Zuidlaren. He died after 1680 at the age of more than about 30 years. He married Ottens, Geesje in 1678.

Notes for Geerts, Arent

Arent Geerts en Geesje Ottens worden lidmaat te Zuidlaren in 1680.

Geesje Ottens is lidmaat te Zuidlaren op 22‑5‑1729.

More about Geerts, Arent:

Residence: 1680, Zuidlaren. mr. Arent Geerts en Geesje Ottens worden lidmaat te Zuidlaren in 1680.

427. Ottens, Geesje. Geesje was born about 1660 in Zuidlaarderveen. She died after 1729 at the age of more than about 69 years. She was the daughter of Mulder, Otto Roelofs and Baving, Hille.

More about Ottens, Geesje:

Residence: 1729-05-22, Zuidlaren. Geesje Ottens is lidmaat te Zuidlaren op 22‑5‑1729..

Children of Ottens, Geesje and Geerts, Arent

i. Arents, Jantje [213]. She was christened in 1679 in Zuidlaren. She died before 1743. She married Nijmeijer, Hindrik Claassen.

More about Ottens, Geesje and Geerts, Arent:

Marriage Banns: 1678, Zuidlaren.

Marriage: 1678.

428. Remmelts, Rabbe. Rabbe was born about 1630 in Annen?. He married , Jeigje about 1670.

More about Remmelts, Rabbe:

Residence: 1672, Annen. halve boer.

429. , Jeigje. Jeigje was born about 1630.

Notes for , Jeigje

Naam aangenomen op grond vernoeming kleinkinderen.

Children of , Jeigje and Remmelts, Rabbe

i. Rabbens, Alert [214]. Alert was born about 1675 in Anloo?. He married Schuiling, Jantje Hendriks.

More about , Jeigje and Remmelts, Rabbe:

Marriage: about 1670.

430. Schuiling, Hindrik Roelofs. Hindrik Roelofs was born about 1640 in Anloo?. He died after 1706 in Annen at the age of more than about 66 years. He was the son of Schuiling, Roelof Jans and , Egbertje. He married Jans, Aeltje.

More about Schuiling, Hindrik Roelofs:

Occupation: 1671, Annen. keurnoot.

In 1671 wordt Hindrik Schuiling voor het eerst als keurnoot te Annen genoemd. Daarna treed hij nog vele malen als keurnoot op.

Residence: from 1672 to 1693, Annen.

Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister te Annen in 1672, 1691, 1692, 1693, en in deze registers direct na Egbert Schuiling genoemd.

Financieel: 1680-10-25.

Op 25‑10‑1680 lenen Hendrik Schuiling en Aaltje, zijn huisvrouw 325 gulden van de kinderen van Heino Hamming en Aaltje Oldenbanning in de Veenhof.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 316 d.d. 25‑10‑1680] Op 3‑5‑1681 lenen ze nogmaals 50 daalder [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 336 d.d. 3‑5‑1681]

Financieel: 1684-12-12.

Op 6‑12‑1684 zit Hindrik Hamming weer in geldnood. Hij verkoopt dan een kwart waardeel te Annen aan Coenraad Ellents en Geertruida Sichterman te Anloo [Schultenprotocol 264 deel 2 folio 92 d.d. 6‑12‑1684].

Financieel: 1689-06-12.

De verkoop levert waarschijnlijk niet genoeg op en op 12‑6‑1689 lenen Hindrik Schuiling en zijn kinderen weer 100 daalder, dit maal van Berent Hilbrants en zijn huisvrouw Bouchien Eppens te Anloo [Schultenprotocol 264 deel 3 folio 170 d.d. 12‑6‑1689]. De lening dient ter afbetaling van boekschulden en schattingen.

Financieel: 1690-06-01.

Op 1‑6‑1690 lenen Hindrik Schuiling en kinderen nogmaals 130 gulden van Boele Hamming als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Heino Hamming. [Schultenprotocol 264 deel 2 folio 179 d.d. 1‑6‑1690],

Financieel: 1706-02-23.

op 23‑2‑1706 weer 174 gulden stuivers en 8 duiten van de erfgenamen van Berent Hilbrants [Schultenprotocol 264 deel 2 folio 337 d.d. 23‑2‑1706]. Ditmaal wegens geleverde bieren. De schuld wordt later overgenomen door ette jan Homan en zijn vrouw Hindrikje Julsing. Borgen voor de lening waren Hendriks schoonzoons Berent Elinge, Aaldert Rabbens en Jan Jansen Rijnbarg.

Financieel: 1705-01-30.

De schulden bleven aanhouden en op 30‑1‑1705 lenen Hendrik Schuiling en zijn zoon Jan Barelds Schuiling, getrouwd met Grietje 625 gulden en 11 stuivers van Thij Lussing en zijn vrouw Aaltje Hamming van Drouwen. De schuldbekentenis is wegens achterstallig rente van diverse leningen en een nieuwe lening. Aaltje Hamming is een dochter van Heino Hamming [Schultenprotocol 264 deel 2 folio 356 d.d. 30‑1‑1705]

Financieel: 1706-02-23.

Ook in 1706 lenen Hindrik Schuiling en kinderen nog 174‑8‑8 gulden van de erfgenamen van Berent Hilbrants. Dit vanwege schulden voor geleverde bieren etc. Schuld wordt overgenomen door ette Jan Homan x Henderkien Julsing. Borgen waren Hindriks schoonzoons Berent Elinge, Aaldert Rabbens en Jan Jansen Rijnbarg [Schultenprotocol 264 deel 2 folio 337 d.d. 23‑2‑1706]

431. Jans, Aeltje. Aeltje was born about 1640 in Anloo?. She died in 1686-04-00 in Annen at the age of about 46 years, 3 months. She was the daughter of Gosen, Jan Barelts and , Grietje.

Children of Jans, Aeltje and Schuiling, Hindrik Roelofs

i. Schuiling, Egbertje. Egbertje was born about 1660.

ii. Schuiling, Jan Barelts. Jan Barelts was born about 1661 in Annen. He married Rijnberg, Grietje about 1695.

iii. Schuiling, Jan. Jan was born in 1670.

iv. Schuiling, Jantje Hendriks [215]. Jantje Hendriks was born about 1673 in Anloo?. She married Rabbens, Alert.

v. Schuiling, Grietje Hindriks. Grietje Hindriks was born about 1675 in Annen?.

vi. Schuiling, Roelofje. Roelofje was born on 1678-07-28 in Annen. She died in 1688-02-00 in Annen.

More about Jans, Aeltje and Schuiling, Hindrik Roelofs:

Marriage: about 1660, Anloo?.

440. Jans, Mense. Mense was born about 1615 in Anloo?. He married , Grietje about 1640.

441. , Grietje. Grietje was born about 1615. She died on 1687-01-05 in Anloo at the age of about 72 years, 4 days.

Children of , Grietje and Jans, Mense

i. Menses, Jan [220]. Jan was born about 1655. He died on 1692-04-15 in Anloo. He married Boelens, Geesje about 1685.

More about , Grietje and Jans, Mense:

Marriage: about 1640.

Will: 1638-06-11, Anloo.

Etstoel Deel/folio/datum6/168/11‑6‑1638
Onderwerp:goedkeuring accoord
Inhoud:Harmen Jansen en Mense Jansen te Anloo ter ener en de mombers van hun jongere zusters en broers verzoeken om goedkeuring van een accoord betreffende de erfenis van hun ouders d.d. 4‑5‑1637.

470. Gerrits, Jan. is the same person as [314].

471. Claassen, Jantje. is the same person as [315].

472. Korthuis, Jan Roelofs. Jan Roelofs was born about 1660. He was the son of Korthuis, Roelof. He married Lamberts, Gebbigje about 1685.

473. Lamberts, Gebbigje. Gebbigje was born about 1660. She died after 1712 at the age of more than about 52 years.

More about Lamberts, Gebbigje:

Residence: 1712, Anderen.

Gebbigje Lamberts, hv. van Jan Korthuis wordt aangenomen als lidmaat te Anloo op 18‑3‑1712, wonende te Anderen.

Children of Lamberts, Gebbigje and Korthuis, Jan Roelofs

i. Kors, Jan Jans [236]. Jan Jans was born about 1687-08-00 in Gasteren. He died after 1728 in Anloo?. He married Houwing, Annigjen Roelofs.

More about Lamberts, Gebbigje and Korthuis, Jan Roelofs:

Marriage: about 1685.

474. Houwing, Roelof Jansen. Roelof Jansen was born about 1655 in Weerdinge. He died on 1727-07-13 in Anderen at the age of about 72 years, 6 months. He was the son of Houwing, Jan and Houwing, Annigje. He married Sijbering, Albertje Hendriks.

Notes for Houwing, Roelof Jansen

Genoemd met een vol erf in het haardstedenregister te Anderen in 1692, 1693, 1694.

Circa 1700 waren Roelof Houwing en Albertje lidmaat te Anloo, wonende te Anderen.
Roelof Gerrijds Quants als schatbeurder van Emmen is op 12‑7‑1735 eiser tegen Jan Houwinge en Roelof Houwinge beide van Anderen, Jan Coerts mede van Anderen weduwe van Anneghien Houwinge voor zich en zijn minderjarige kinderen, Hobe Hoben nom. ux. Roeloffien Houwinge te Amen, Jantien Houwinge, Aaltien Houwinge en Hinderickien Houwinge, alle drie te Anderen, te samen kinderen of kindskinderen van wijlen Roelof Houwinge. Het betreft betaling van de grondschattingenen van het Spijcker te Weerdinge, door Roelof Houwinge in 1688 vrij van schattingen verkocht. Aaltien Houwinge is daar in een proces in 1730 over aangesproken. Volgens verweerder moeten de representanten van Jan Houwinge aangesproken worden. De schatbeurder krijgt ongelijk.[DA Etstoel 14 deel 44 folio 216v d.d. 12‑7‑1735].

475. Sijbering, Albertje Hendriks. Albertje Hendriks was born about 1660 in Anderen. She died on 1727-07-13 in Anderen at the age of about 67 years, 6 months.

Children of Sijbering, Albertje Hendriks and Houwing, Roelof Jansen

i. Houwing, Annigjen Roelofs [237]. Annigjen Roelofs was born in 1686-11-00 in Anderen. She died after 1728 in Anloo?. She married Kors, Jan Jans.

More about Sijbering, Albertje Hendriks and Houwing, Roelof Jansen:

Marriage: 1683-06-24, Emmen.

476. Udding, Jan. Jan was born about 1666 in Eext. He was the son of Udding, Willem and Rebbers, Geese Roelofs. He married Jans, Jantje.

Notes for Udding, Jan

Ouders onzeker. In de lidmatenlijst van 1700 wordt hij direct achter Willem Udding genoemd, evenals Grietje Udding.

477. Jans, Jantje. Jantje was born about 1670 in Gasselte.

Children of Jans, Jantje and Udding, Jan

i. Udding, Harm Jans [238]. Harm Jans was born in 1689-11-00 in Eext. He died after 1723 in Anloo?. He married Jobinge, Aeltje.

More about Jans, Jantje and Udding, Jan:

Marriage: 1688-10-14, Gasselte.

478. Jobinge, Willem. Willem was born about 1650 in Eext. He died after 1718 at the age of more than about 68 years. He was the son of Jobinge, Harmen and Meijering, Harmtje. He married Hamming, Harmtje Jans in 1685 in Eext.

Notes for Jobinge, Willem

Willem Jobing is op 18‑11‑1681 eiser tegen Evert Hindriks Mulder. De verweerder heeft eiser ten huize van Harm Willems te Eext uitgescholden
van een `micke’.[Etstoel 14 deel 25 folio 17 d.d. 8‑11‑1681] Op zijn beurt is Evert eiser tegen Willem wegens het schelden en gooien met een bierpul.[Etstoel 14 deel 25 folio 18 d.d. 8‑11‑1681]
Voor het laatst wordt hij genoemd in 1718 als ondertekenaar van een willekeur.[Schultenprotocol 264 deel 3 folio 70 d.d. 9‑12‑1718].

479. Hamming, Harmtje Jans. Harmtje Jans was born about 1660 in Eext. She died on 1705-01-18 in Eext at the age of about 45 years, 17 days. She was the daughter of Hamming, Jan and Meijers, Aaltje Jans.

Children of Hamming, Harmtje Jans and Jobinge, Willem

i. Jobinge, Aeltje [239]. Aeltje was born in 1693-04-00 in Eext. She died after 1736 in Eext. She married Udding, Harm Jans.

More about Hamming, Harmtje Jans and Jobinge, Willem:

Marriage: 1685, Eext.

496. Meertens, Jan. Jan was born about 1680. He died in 1769 at the age of about 89 years. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Meertens, Jan

i. Jans, Meerten [248]. Meerten was born about 1712 in Gieten?. He died on 1776-04-02 in Gieten. He married Hogenesch, Geesjen.

498. Hogenesch, Hindrik Jans. Hindrik Jans was born on 1670-01-01 in Gieten. He was buried on 1735-09-21 in Gieten. He was the son of Hogenesch, Johan Hendriks and Hindriks, Jantien. He married Udding, Geesien.

Notes for Hogenesch, Hindrik Jans

Hindrik Jans HogenEsch wordt in de haardstedenregisters te Gieten genoemd als koster en keuter van 1692 tot 1694. In een andere bron uit 1694 wordt hij vermeld als schoolmeester, met zijn moeder. In de collecte voor de vluchtelingen uit Frankrijk en de Paltz van 1699 wordt hij Mr. Hindrik Coster genoemd. Hij schonk 11 stuivers. Een Jantje Costers schonk een bedrag van drie stuivers, naar alle waarschijnlijk is dit zijn al eerder genoemde moeder. [Diaconiearchief N.H. gemeente Gieten, inv. no. 1 folio 38 d.d. 1699]
{:Hindrik Jans HogenEsch handtekening:7:Drents Genealogisch Jaarboek 2005}.

In februari 1699 wordt aan de huizen een collecte gehouden voor ‘zoveel arme Franse gerefugieerden (vluchtelingen die om het geloof zijn uitgeweken) uit Zwitsers Piëmont en de Palts’.

Op 24 juni 1699 ondertekende landgraaf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt de akte waarin de 48 gevluchte waldenzenfamilies toestemming kregen om zich te vestigen midden in het bos, in de “Waldenser-Schutzhütte” bij Rohrbach en Wembach-Hahn, even ten oosten van het Duitse Darmstadt.

More about Hogenesch, Hindrik Jans:

Religion: NDG.

Occupation: from 1688 to 1735, Gieten. koster, schoolmeester.

Burial: 1735-09-21, Gieten.

499. Udding, Geesien. Geesien was born about 1665 in Gieten?. She died on 1748-04-14 in Gieten at the age of about 83 years, 3 months. She was the daughter of Udding, Harm and Lanting, Jantien.

Children of Udding, Geesien and Hogenesch, Hindrik Jans

i. Hogenesch, Jan. Jan was born about 1690 in Gieten. He died on 1753-01-13 in Rotterdam.

ii. Hogenesch, Jantje. Jantje was born about 1700. She died before 1705.

iii. Hogenesch, Hindrik. Hindrik was born about 1705 in Gieten.

iv. Hogenesch, Jantje. Jantje was born about 1705 in Gieten. She died about 1716.

v. Hogenesch, Geesjen [249]. Geesjen was born about 1710 in Gieten. She died in 1794-09-00 in Gieten. She married Jans, Meerten.

vi. Hogenesch, Willemtje. Willemtje was born about 1715 in Gieten.

vii. Hogenesch, Jantje. Jantje was born about 1715. She died on 1718-09-17 in Gieten.

More about Udding, Geesien and Hogenesch, Hindrik Jans:

Marriage: 1690-11-08, Gieten.

500. Derks, Lambert. Lambert was born about 1690 in Ruinen?. He died after 1744 at the age of more than about 54 years. He married Croesen, Albertje Hendriks.

Notes for Derks, Lambert

Er is een Bartelt Jans Kruisen die te Ruinen een kind laat dopen. Bartelt Jans is ook getuige bij de doop van eerste kind van Lambert)
Lambert Dirks wordt in 1742 en 1744 genoemd in het haardstedenregister te Ruinen met 1.

More about Derks, Lambert:

Occupation: scheper.

501. Croesen, Albertje Hendriks. Albertje Hendriks was born about 1690 in Ruinen. She was the daughter of Croesen, Hendrik.

Children of Croesen, Albertje Hendriks and Derks, Lambert

i. Kroeze, Jan Lamberts [250]. He was christened on 1717-03-23 in Ruinen. He died on 1789-01-15 in Gasselternijveen. He married Smits, Jantien Egberts.

More about Croesen, Albertje Hendriks and Derks, Lambert:

Marriage: 1710, Ruinen?.

502. Smits, Egbert Koops. Egbert Koops was born about 1690 in Sleen. He died before 1733 at the age of less than about 43 years. He was the son of Smits, Koop Hindriks. He married Nijenschuttrups, Grietje about 1715.

503. Nijenschuttrups, Grietje. Grietje was born about 1695 in Odoorn. She died on 1768-01-17 in Zuidsleen at the age of about 73 years, 16 days. She was the daughter of Nijenschuttrups, Jan.

Children of Nijenschuttrups, Grietje and Smits, Egbert Koops

i. Smits, Jantien Egberts [251]. Jantien Egberts was born about 1716 in Sleen. She died on 1790-07-23 in Gasselternijveen. She married Kroeze, Jan Lamberts.

More about Nijenschuttrups, Grietje and Smits, Egbert Koops:

Marriage: about 1715.

More about Nijenschuttrups, Grietje and Carst, Otto:

Marriage: about 1733.

506. Smit, Jacob Jans. Jacob Jans was born about 1690. He was the son of Smit, Jan Hendriks and Geerts, Trijntje. He married Abbring, Riemina on 1716-11-29 in Nieuw Scheemda.

507. Abbring, Riemina. Riemina was born about 1690 in Haren. She was the daughter of Abbring, Luitje Jans and van der Stappen, Martien.

More about Abbring, Riemina and Hebels, Hindrik:

Marriage: 1711-11-29, Nieuw Scheemda.

Children of Abbring, Riemina and Smit, Jacob Jans

i. Smit, Grietje Jacobs [253]. Grietje Jacobs was born in 1720-09-00 in Scheemter Hammerik. She died after 1774. She married Roelofs, Willem on 1748-03-24 in Gieten.

More about Abbring, Riemina and Smit, Jacob Jans:

Marriage Banns: 1716-11-26, Nieuw Scheemda.

Marriage: 1716-11-29, Nieuw Scheemda.

Getuigen h.c.: Zijn kant: Hindrik Jans, broer x Lijsbet Sibels; Geert Jans, broer x Corneliske Hansens; Geert Hindriks, neef; Harm Jans, aangetr. neef x Elske Hindriks. Haar kant: Jan Abbring, broer; Grietje en Aaltje Abbring, zusters; Albert Edtzkes, neef x Hiske Schmaals; Albert Abbring, neef; Jan Remkes, aangetr. neef; Stijntje Garrelts, nicht; Simon Wibbes, aangetr.neef x Riemen Sierts; Edtjen Edtzkes, nicht.

508. Carels, Tiaart. He was baptised on 1675-01-17 in Noordbroek. He married Jans, Geesje on 1700-05-12 in Noordbroek.

More about Carels, Tiaart:

Baptism: 1675-01-17, Noordbroek.

509. Jans, Geesje. Geesje was born about 1675 in Assen.

Children of Jans, Geesje and Carels, Tiaart

i. Tiaarts, Evert [254]. Evert was born about 1714 in Gasselternijveen. He married Hindriks, Lummichje.

More about Jans, Geesje and Carels, Tiaart:

Marriage: 1700-05-12, Noordbroek.

Residence: 1718, Gieterveen.

Lidmatenlijst 1718 Gieterveen: Tjaert Carels, Geesijn Jansens, sijn huisvrouw.

510. Sickens, Hendrik. Hendrik was born about 1670 in Boerveen?. He died before 1736 in Gasselterboerveen at the age of less than about 66 years. He was the son of Hindriks, Sicke and NN, Trijne. He married Lamberts, Marrechien.

Notes for Sickens, Hendrik

Pasen 1696 aangenomen
SP312 Deel 1 folio 22 lening
Leners:Hindrik Sikkens en huisvrouw te Gasselterboerveen
Uitleners:Jan Hamming en zoon Harmannus Hamming schulte
Bedrag:600 Plaats:Gasselte Datum:12‑7‑1723
SP312 Deel 1 folio 222 lening
Leners:Hindrik Sickens en huisvrouw en kinderen op Gasselterveen
Uitleners:Sophia Huising, wed. ette Jan Harders en kinderen te Anreep
Bedrag:100 Plaats:Anreep Datum:28‑10‑1731
SP312 Deel 1 folio 150 lening
Leners:Margje Lamberts, wed. van Hindrik Sickens te Boerveen en zoon Lambert Hindriks.
Uitleners:erfgenamen schulte Jan Hamming, Bedrag:173 Plaats:Gasselte Datum:1‑10‑1736.

511. Lamberts, Marrechien. Marrechien was born about 1674 in Gasselte?. She was christened on 1678-04-21 in Gasselte. She died after 1742 in Gasselterboerveen at the age of more than about 68 years. She was the daughter of Witkop, Lambert.

Notes for Lamberts, Marrechien

Herfst 1695 aangenomen. .

More about Lamberts, Marrechien:

Christening: 1678-04-21, Gasselte.

Children of Lamberts, Marrechien and Sickens, Hendrik

i. Sickens, Lambert Hindriks. Lambert Hindriks was born about 1700.

ii. Hindriks, Lummichje [255]. She was christened on 1703-07-22 in Gasselternijveen. She married Tiaarts, Evert.

More about Lamberts, Marrechien and Sickens, Hendrik:

Marriage: 1696-02-02, Gasselte.

Generation 10

512. Kamerman, Asse. Asse was born about 1620. He married Unknown estimated about 1650.

Children of Unknown and Kamerman, Asse

i. Kamermans, Jan [268]. Jan was born about 1650 in Egede (Hellendoorn). He died about 1700 in Egede (Hellendoorn). He married NN, Esse?? estimated about 1670.

ii. Kamerman, Hendrik Asses. Hendrik Asses was born about 1640 in Diffelen (Hardenberg). He married Hoever, Lubbigje Hermens in 1674 in Heemse (Ov).

More about Unknown and Kamerman, Asse:

Marriage: estimated about 1650.

516. , Albert. Albert was born in 1630 in Den Ham (Ov). He died in 1700 in Den Ham (Ov) at the age of 70 years. He married NN, NN estimated about 1650.

517. NN, NN.

Children of NN, NN and , Albert

i. Alberts, Engbert [270]. Engbert was born in 1650 in Den Ham (Ov). He died in 1700 in Den Ham (Ov). He married Claassen, Aaltje estimated about 1680.

More about NN, NN and , Albert:

Marriage: estimated about 1650.

518. , Claas. Claas was born in 1620 in Den Ham (Ov). He died in 1690 in Den Ham (Ov) at the age of 70 years. He married NN, NN estimated about 1650.

519. NN, NN.

Children of NN, NN and , Claas

i. Claassen, Aaltje [271]. Aaltje was born in 1650 in Den Ham (Ov). She died in 1700 in Den Ham (Ov). She married Alberts, Engbert estimated about 1680.

More about NN, NN and , Claas:

Marriage: estimated about 1650.

528. Valck, Claes Jurriëns. Claes Jurriëns was born about 1570 in Hellendoorn. He died about 1640 in Hellendoorn at the age of about 70 years. He was the son of Valck, Jurrien and NN, NN. He married NN, Jenne in 1599 in Hellendoorn.

Notes for Valck, Claes Jurriëns

Hij werd Valck genoemd of Mulder. In het Schoutambt Hellendoorn maakte hij verscheidene keren
deel uit van het “College” van de Schout, als ‘ceurnoot’ (vgl: kornuit).

More about Valck, Claes Jurriëns:

Occupation: Molenaar.

529. NN, Jenne. Jenne was born about 1580 in Hellendoorn. She died about 1640 in Hellendoorn at the age of about 60 years.

Children of NN, Jenne and Valck, Claes Jurriëns

i. Valk, Jurriën Claassen [264]. Jurriën Claassen was born on 1627-05-20 in Hellendoorn. He died about 1700 in Hellendoorn. He married Hulsener, Jenneken Wolters in 1663 in Hellendoorn.

More about NN, Jenne and Valck, Claes Jurriëns:

Marriage: 1599, Hellendoorn.

530. Hulsener, Wolter Geerts. Wolter Geerts was born about 1600 in Hellendoorn. He died about 1667 in Hellendoorn at the age of about 67 years. He was the son of Hulsener, Geert and NN, NN. He married Hermens, Marije.

Notes for Hulsener, Wolter Geerts

Hij werd ook genoemd  Wolter Geerts Crommenhof alias ‘Schipper Wolter thoe Elen’
Werd samen met zijn vrouw genoemd in het archief van het Schoutambt Hellendoorn als schoonouder van Jurri‰n Claassen Valck ,
hij had in de jaren 1656-1664 een geschil met Wennemar van Raesvelt, heer van Schuilenburg, over het schutten van vee in de meentegronden van de Dammarke; hierover zijn uitgebreide stukken (Huisarchief Rechteren – inv.nr.1668).

More about Hulsener, Wolter Geerts:

Occupation: Schipper thoe Elen.

Occupation: herbergier.

531. Hermens, Marije. Marije was born about 1600 in Elen (Hellendoorn). She died about 1670 in Hellendoorn at the age of about 70 years. She was the daughter of , Herm and NN, NN.

Children of Hermens, Marije and Hulsener, Wolter Geerts

i. Hulsener, Jenneken Wolters [265]. Jenneken Wolters was born in 1630. She died in 1700 in Hellendoorn. She married Valk, Jurriën Claassen in 1663 in Hellendoorn.

More about Hermens, Marije and Hulsener, Wolter Geerts:

Marriage Banns: 1622-07-07, Hellendoorn.

Marriage: 1622, Hellendoorn.

532. Grootschipper, Teunis Willems. Teunis Willems was born about 1620 in Elen (Hellendoorn). He died about 1690 in Elen (Hellendoorn) at the age of about 70 years. He was the son of Grootschipper, Willem. He married Jansen, Fenneken estimated about 1650.

533. Jansen, Fenneken. Fenneken was born about 1630.

Notes for Jansen, Fenneken

Bron: https://nl.geneanet.org/profil/ronrd1
Overigens is huhn zoon Hendrik Theunis OOK getrouwd met een Fenneken Jansen.
Toeval of is hier sprake van een persoonsverwisseling.

Children of Jansen, Fenneken and Grootschipper, Teunis Willems

i. Grootschipper, Hendrik Teunis [266]. Hendrik Teunis was born about 1650 in Elen (Hellendoorn). He died about 1720 in Elen (Hellendoorn). He married Jansen, Fenneken on 1670-03-20 in Hellendoorn. He also married Nahuys, Jenneken Hendriks.

More about Jansen, Fenneken and Grootschipper, Teunis Willems:

Marriage: estimated about 1650.

534. Wolters, Jan. Jan was born estimated about 1625 in Elen (Hellendoorn). He married Laurens, Evertje about 1650.

535. Laurens, Evertje. Evertje was born in 1610.

Children of Laurens, Evertje and Wolters, Jan

i. Jansen, Fenneken [267]. Fenneken was born about 1650 in Elen (Hellendoorn). She died before 1700 in Elen (Hellendoorn). She married Grootschipper, Hendrik Teunis on 1670-03-20 in Hellendoorn.

More about Laurens, Evertje and Wolters, Jan:

Marriage: about 1650.

536. Kamerman, Asse. is the same person as [512].

540. , Albert. is the same person as [516].

541. NN, NN. is the same person as [517].

542. , Claas. is the same person as [518].

543. NN, NN. is the same person as [519].

576. Oosting, Jan. Jan was born about 1640. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Oosting, Jan

i. Oosting, Jan Jans [288]. Jan Jans was born about 1670. He died after 1742. He married Oosting, Harmtje Reinders about 1700.

578. Oosting, Reinder. Reinder was born about 1630. He had a relationship with Unknown.

More about Oosting, Reinder:

Financieel: 1669-10-07, Taarlo.

SP 264 deel 1 folio 34 lening
Leners:Reinder Oosting te Taarloo
Uitleners:armvoogden van Zuidlaren, Harmen Hemsing, Jan ten Rodengate, Roelof Dijcks en Jan Levinghe
Bedrag:100 daalder Datum:7‑10‑1669
Bijzonderheden:borgen Roelof Dijcks en Roelof Buiter. Roelof Buiter tekent als Roelof Egberts Buiter.

Children of Unknown and Oosting, Reinder

i. Oosting, Willem Reinders. He was baptised on 1649-01-01 in Zuidlaren.

ii. Oosting, Harmtje Reinders [289]. Harmtje Reinders was born about 1670. She married Oosting, Jan Jans about 1700.

580. Tijmens, Jan. Jan was born about 1640 in Gasteren?. He married , Willemtje about 1660.

581. , Willemtje. Willemtje was born about 1640 in Gasteren?. She died on 1688-04-24 in Gasteren at the age of about 48 years, 3 months.

Children of , Willemtje and Tijmens, Jan

i. Jans, Tijmen [290]. Tijmen was born about 1665 in Gasteren?. He died after 1737 in Schipborg. He married Jans, Hebeltje about 1700.

More about , Willemtje and Tijmens, Jan:

Marriage: about 1660.

612. Schuiling, Roelof Jans. Roelof Jans was born about 1610 in Annen?. He died on 1667-05-09 in Annen at the age of about 57 years, 4 months. He was the son of Schuiling, Jan Jans. He married , Egbertje about 1635.

Notes for Schuiling, Roelof Jans

In 1630 genoemd samen met zijn broer en moeder. Ook in 1630 genoemd met een gezin van 9 personen.[OSA 841] In 1642 wordt hij in de grondschatting genoemd als Roelof Schuiling en co.[OSA 845]
Niet zeker dat hij een broer van Jan is. Echter wordt de Jonge Jan Schuiling van 1612 in 1630 niet meer genoemd, alleen Roelof Schuiling en zijn broer. Was hij overleden of woonde hij samen met zijn broer?.

Op 13‑8‑1643 is hij samen met Cornelis Hoving borg voor een lening van 400 daalder die Roelof Willems en Grietje te Annen afsluiten.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 97 d.d. 13‑8‑1643]

More about Schuiling, Roelof Jans:

Occupation: from 1638 to 1667, Annen. keurnoot.

In 1638 is hij keurnoot te Annen. Daarna treed hij nog verschillende malen op als keurnoot. [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 50 d.d. 11‑11‑1638] In 1667 wordt hij voor het laatst genoemd als keurnoot [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 47 d.d. 9‑5‑1667]

613. , Egbertje. Egbertje was born about 1615.

Children of , Egbertje and Schuiling, Roelof Jans

i. Schuiling, Willemtje Roelofs. Willemtje Roelofs was born about 1635.

ii. Schuiling, Hindrik Roelofs [430]. Hindrik Roelofs was born about 1640 in Anloo?. He died after 1706 in Annen. He married Jans, Aeltje.

iii. Schuiling, Geesje Roelofs. Geesje Roelofs was born about 1640 in Annen. She died on 1698-01-16 in Glimmen (Haren). She married Meijering, Albert on 1662-04-10 in Gasselte.

iv. Schuiling, Jan Roelofs [306]. Jan Roelofs was born about 1655. He died in 1703. He married Jans, Geertruid in 1685 in Annen?.

More about , Egbertje and Schuiling, Roelof Jans:

Marriage: about 1635.

632. Rijnberg, Jan Hindriks. Jan Hindriks was born about 1640. He died about 1690 in Anloo at the age of about 50 years. He was the son of Rijnberg, Hindrik and NN, Marchje. He married Jans, Hindrikje.

Notes for Rijnberg, Jan Hindriks

Jan Rijnberg en Hindrikje zijn lidmaat te Anloo ca. 1700.

More about Rijnberg, Jan Hindriks:

Will: 1762-11-23.

Hindrik Rijnbarg van Anloo als mede erfgenamen van zijn oom Berent Rijnbarg voor enige jaren overleden is op 23‑11‑1762 voor de Etstoel eiser tegen R. Rijnberg te Annen als voor ¼ hebbende de boedel van Berent Rijnbarg genoten, in welke ¼ deel de eiser voor 1/3 deel gerechtigd is. De eiser wil zijn deel van de erfenis. Er is sprake van de crediteuren in de boedel van Egbert Schuilinge, die voor 1/16 deel in de erfenis gerechtigd zijn. Ook Jan Jans van Annen is gerechtigd. Volgens verweerder is Berent Rijnbarg in 1735 overleden, en heeft tot erfgenamen nagelaten J. Rijnberg, de vader van de eiser en verweerder, zijn zuster Grietijn Jansen en Annegijen Rijnberg en de kinderen van H. Rijnberg. Volgens de verweerder is de eiser van alles afgekocht. Eiser krijgt ongelijk. [Etstoel 14 deel 54 folio 116v d.d. 23‑11‑1762].

633. Jans, Hindrikje. Hindrikje was born about 1640.

Children of Jans, Hindrikje and Rijnberg, Jan Hindriks

i. Rijnberg, Hindrik [316]. Hindrik was born about 1660. He married Jans, Jantje.

ii. Rijnberg, Jan Jans. He was baptised on 1676-12-03 in Anloo. He died after 1714. He married Schulinge, Grietjen about 1710.

iii. Rijnberg, Berend. Berend was born about 1680 in Anloo. He died in 1735. He married Jansen, Hendrikjen about 1710.

iv. Rijnberg, Marchjen Jans. Marchjen Jans was born on 1684-03-31 in Anloo. She died on 1695-02-08 in Anloo.

v. Rijnberg, Grietje. Grietje was born about 1675 in Annen. She married Schuiling, Jan Barelts about 1695.

More about Jans, Hindrikje and Rijnberg, Jan Hindriks:

Marriage: 1660, Annen?.

636. Nijmeijer, Claas Roelofs. is the same person as [424].

637. Luichjens, Anne. is the same person as [425].

638. Geerts, Arent. is the same person as [426].

639. Ottens, Geesje. is the same person as [427].

792. Michorius, Hendrik. Hendrik was born about 1575. He died on 1643-01-05 in Haaksbergen at the age of about 68 years, 4 days. He was the son of Michorius, Johan and , Maria. He married Nykerck, Johanna in 1605 in Haaksbergen.

793. Nykerck, Johanna. Johanna was born about 1585. She died on 1656-10-26 in Haaksbergen at the age of about 71 years, 9 months.

Children of Nykerck, Johanna and Michorius, Hendrik

i. Michorius, Hendrik [396]. Hendrik was born about 1610 in Haaksbergen. He married Manten, Aaltje about 1650.

ii. Michorius, Geesken. Geesken was born about 1620.

iii. Michorius, Engelbert. Engelbert was born about 1620.

iv. Michorius, Stephen. Stephen was born about 1620.

v. Michorius, Johannes. Johannes was born about 1620.

More about Nykerck, Johanna and Michorius, Hendrik:

Marriage: 1605, Haaksbergen.

800. Allerts, Wolter. Wolter was born about 1590. He died about 1620 at the age of about 30 years. He married Luinge, Catharina about 1610.

Notes for Allerts, Wolter

Wolter Allers komt voor in de lijst van bezaaide landen Peize 1612.
In 1645 is er een proces tussen Allert Wolters schulte te Peize en de mombers van zijn broers en zusters bij wijlen Wolter Allers en Catharina Luijnge verwekt tegen jr. Adam van Heerdt op grond van naarkoop.
Eiser is van mening gerechtigd te zijn tot naarkoop van enige goederen te Winde op grond van sibbe. De goederen zijn door Jan Schuijringe, in leven schulte van Peize en Catharina Luijnge, de moeder van de eiser aan de verweerder verkocht. De eis wordt afgewezen.

801. Luinge, Catharina. Catharina was born in 1580. She died in 1656 in Peize at the age of 76 years.

Children of Luinge, Catharina and Allerts, Wolter

i. Wolters, Allert. Allert was born about 1610. He died in 1694 in Peize.

ii. Wolters, Reinder [400]. Reinder was born about 1615. He died in 1680. He married Ebbinge, Wemeltien about 1660 in Peize?.

More about Luinge, Catharina and Allerts, Wolter:

Marriage: about 1610.

Children of Luinge, Catharina and Schuiringe, Jan

i. Schuiringe, Marregien. Marregien was born about 1630. She married Lunsche, Abel about 1660.

ii. Schuiringe, Ameltien. Ameltien was born about 1625.

iii. Schuiringe, Jacobijn. Jacobijn was born about 1630.

More about Luinge, Catharina and Schuiringe, Jan:

Marriage: about 1620.

802. Ebbinge, Barelt Harmens. Barelt Harmens was born about 1595 in Peize. He died after 1630 at the age of more than about 35 years. He was the son of Ebbinge, Harmen. He married Schuiringe, Jansje Wichers about 1615.

803. Schuiringe, Jansje Wichers. Jansje Wichers was born about 1590. She died after 1630 at the age of more than about 40 years. She was the daughter of Schuiringe, Wicher.

Children of Schuiringe, Jansje Wichers and Ebbinge, Barelt Harmens

i. Ebbinge, Trijntje Barelts [403]. Trijntje Barelts was born about 1615 in Peize?. She married Snethlage, Johannes in 1653 in Peize.

ii. Ebbinge, Wicher. Wicher was born in 1620. He died after 1655. He married Willems, Roelfien about 1650.

iii. Ebbinge, Frerik. Frerik was born about 1625. He died before 1653.

iv. Ebbinge, Wemeltien [401]. Wemeltien was born in 1630. She was buried on 1712-12-31. She married Wolters, Reinder about 1660 in Peize?.

v. Ebbinge, Barelt. Barelt was born in 1635. He died in 1698-09-00.

vi. Ebbinge, Harmen Barelts. Harmen Barelts was born about 1640. He died in 1711-10-00 in Peize. He married Unknown about 1680.

vii. Ebbinge, Marchien. Marchien was born in 1645.

viii. Ebbinge, Steven Bartelts. Steven Bartelts was born about 1620 in Peize. He died before 1695 in Peize.

More about Schuiringe, Jansje Wichers and Ebbinge, Barelt Harmens:

Marriage: about 1615.

804. Snethlage, Wilhelmus. Wilhelmus was born in 1565 in Melle (D). He died on 1650-05-30 in Cappeln (D) at the age of 85 years, 4 months. He was the son of von Snetlage, Samson. He married Rump, Margaretha in 1592 in Tecklenburg (Dtsl).

More about Snethlage, Wilhelmus:

Occupation: 1588, Tecklenburg (Dtsl). rector Latijnse school.

The common ancestor of all the actual Snethlages is Wilhelm(us) Snethlage (1565/1650), who became in 1588 the rector of the Latin School in Tecklenburg in the County of Tecklenburg, now part of Westfalen, Germany. He preached there since 1589 and became in 1594 as well the local Protestant church minister (the vicar, which indication will be used from here on) and moved later on as vicar to Cappeln (now Westerkappeln) in the same County

Occupation: from 1589 to 1594, Tecklenburg (Dtsl). predikant.

Occupation: from 1627 to 1650, Westerkappeln (D). predikant.

805. Rump, Margaretha. Margaretha was born on 1569-01-12 in Schüttorf (Dtsl). She died on 1632-02-20 in Cappeln (D) at the age of 63 years, 1 month. She was the daughter of Rump, Dietrich Theodorus and Berteling, Talle.

Children of Rump, Margaretha and Snethlage, Wilhelmus

i. Snetlage, Talle. Talle was born on 1593-10-14 in Tecklenburg (Dtsl). She died on 1650-10-15 in Cappeln (D).

ii. Snetlage, Samuel. Samuel was born on 1595-02-09 in Tecklenburg (Dtsl). He died about 1649 in Appingedam.

iii. Snetlage, Anna. Anna was born on 1597-10-22 in Tecklenburg (Dtsl). She died in 1671.

iv. Snethlage, Wilhelm. Wilhelm was born on 1600-07-30 in Tecklenburg (Dtsl). He died in 1677 in Lienen (D). He married Saatkamp, Christophilia about 1621.

v. Snetlage, Margarethe. Margarethe was born in 1603. She died in 1673.

vi. Snetlage, Sara. Sara was born on 1606-02-05 in Tecklenburg (Dtsl). She died after 1649.

vii. Snethlage, Johannes [402]. Johannes was born on 1609-02-21 in Tecklenburg (Dtsl). He died on 1672-12-21 in Peize. He married Ebbinge, Trijntje Barelts in 1653 in Peize.

viii. Snetlage, Rudolphus Theodorus. Rudolphus Theodorus was born on 1613-07-02 in Tecklenburg (Dtsl). He died on 1679-09-12 in Burgsteinfuhrt (D).

More about Rump, Margaretha and Snethlage, Wilhelmus:

Marriage: 1592, Tecklenburg (Dtsl).

806. Ebbinge, Barelt Harmens. is the same person as [802].

807. Schuiringe, Jansje Wichers. is the same person as [803].

848. Nijmeijer, Roelof. Roelof was born about 1600 in Gasselte?. He had a relationship with Unknown.

Notes for Nijmeijer, Roelof

RAD Grondschatting: 1630 Anderen: Roelof Nijemeijer, meijer van Roeloff Campinge ende Jantjen Elinghe:
22 mud bouwland, 4 mat hoylant, 3/4 waar met huis en de hof gestelt op 4800 gulden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Roelof Nijmeijer genoemd te Anderen als meijer en de Roelof te Gasselte dezelfde zijn, aangezien de kinderen rond dezelfde tijd te Gasselte gedoopt worden. Waarschijnlijk betreft het hier een naamgenoot.

Children of Unknown and Nijmeijer, Roelof

i. Nijmeijer, Claas Roelofs [424]. Claas Roelofs was born about 1631 in Gasselte. He died after 1679. He married Luichjens, Anne.

ii. Nijmeijer, Hindrick Roeleffs. Hindrick Roeleffs was born about 1629 in Gasselte. He died on 1679-08-09 in Gieten. He married , Aaltien in 1650.

854. Mulder, Otto Roelofs. Otto Roelofs was born about 1630 in Zuidlaren?. He was the son of Mulder, Roelof. He married Baving, Hille about 1660 in Zuidlaren?.

More about Mulder, Otto Roelofs:

Occupation: veerschipper.

855. Baving, Hille. She was baptised in 1632 in Zuidlaren. She died about 1667-01-00. She was the daughter of Baving, Boele and Homan, Wendele.

More about Baving, Hille:

Baptism: 1632, Zuidlaren.

Children of Baving, Hille and Mulder, Otto Roelofs

i. Ottens, Geesje [427]. Geesje was born about 1660 in Zuidlaarderveen. She died after 1729. She married Geerts, Arent in 1678.

More about Baving, Hille and Mulder, Otto Roelofs:

Marriage: about 1660, Zuidlaren?.

860. Schuiling, Roelof Jans. is the same person as [612].

861. , Egbertje. is the same person as [613].

862. Gosen, Jan Barelts. Jan Barelts was born about 1597 in Annen?. He died on 1695-01-26 in Annen at the age of about 98 years, 25 days. He was the son of Gosen, Barelt. He married , Grietje about 1645.

863. , Grietje. Grietje was born about 1620 in Annen?. She died on 1698-06-05 in Annen at the age of about 78 years, 5 months.

Children of , Grietje and Gosen, Jan Barelts

i. Jans, Aeltje [431]. Aeltje was born about 1640 in Anloo?. She died in 1686-04-00 in Annen. She married Schuiling, Hindrik Roelofs.

More about , Grietje and Gosen, Jan Barelts:

Marriage: about 1645.

Residence: from 1691 to 1693, Annen. HSR 1691, 1692, 1693 Annen: Jan Barelts Gosen, 4.

944. Korthuis, Roelof. Roelof was born about 1630. He died after 1692 at the age of more than about 62 years. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Korthuis, Roelof

i. Korthuis, Jan Roelofs [472]. Jan Roelofs was born about 1660. He married Lamberts, Gebbigje about 1685.

More about Unknown and Korthuis, Roelof:

Residence: 1691, Gasteren.

Hij wordt genoemd als Roelof Corthuis in de HSR te Gasteren in 1691 met een vol erf. In 1692/3 wordt hij genoemd als Roelf Corts/Corst.

948. Houwing, Jan. Jan was born about 1620 in Weerdinge?. He died about 1662 in Weerdinge at the age of about 42 years. He was the son of Houwing, Berend Roelofs and Wichers, Jantje. He married Houwing, Annigje.

Notes for Houwing, Jan

Jan Houwinge woonde te Weeringe en trouwde pas op 32-jarige leeftijd. Toen hij overleed waren de
drie kinderen nog minderjarig. SP 72 13 I/7 dd 14-10-1679: Willem Houwink hoofdmomber,
medemomber Johan Hidding, Hindrik Wiggers, Harm Jansen Roelofs over de gewezen pupillen van
Willem Jan Houwink en Annigje Houwing. Eindafrekening aan de pupillen Roelof Houwing, Grietje
Houwing getr. aan Jan Hamering, en Aaltje Houwing. [Schultenprotocol 72 deel 1 folio 7 d.d. 14‑10‑1679].

949. Houwing, Annigje. Annigje was born about 1620.

Children of Houwing, Annigje and Houwing, Jan

i. Houwing, Roelof Jansen [474]. Roelof Jansen was born about 1655 in Weerdinge. He died on 1727-07-13 in Anderen. He married Sijbering, Albertje Hendriks.

More about Houwing, Annigje and Houwing, Jan:

Marriage: 1642, Weerdinge?.

952. Udding, Willem. Willem was born about 1620 in Eext. He died on 1701-01-29 in Eext at the age of about 81 years, 28 days. He was the son of Udding, Luitien and Sijberinge, Harmentje Willems. He married Rebbers, Geese Roelofs.

Notes for Udding, Willem

In het haardstedenregister genoemd in 1672 als vol boer.
In 1692 ruim 70 jaar oud.[OSA 687]
Genoemd samen met Jan Uddinge en Grietje Uddings als lidmaat te Anloo (periode 1680‑1700). Hierbij: Overleden 1701.
Willem Uddinge te Eext is op 25‑5‑1681 eiser tegen Jacob Rebbers en Willem Rebbers. De eiser wil betaling van honderd rijksdaalders wegens het huwelijkscontract en afkoop tussen Willem Uddinge en zijn vrouw. Volgens verweerders is dit indertijd afgesproken met hun vader.[Etstoel 14 deel 24 folio 345 d.d. 25‑5‑1681]
Hindrick Geerts van Zeegse is op 25‑5‑1681 eiser tegen Jacob Rebbers te Westdorp. Hij wil betaling van 50 gulden afkomstig van een obligatie van 100 guden ten laste van Roeloff Rebbers en zijn huisvrouwen zuster Fenne Geerts van 8‑6‑1652. De verweerder zegt geen erfgenaam van zijn vader te zijn.[Etstoel 14 deel 24 folio 346 d.d. 25‑5‑1681].

953. Rebbers, Geese Roelofs. Geese Roelofs was born about 1630. She died about 1700 at the age of about 70 years. She was the daughter of Rebbers, Roelof and Everts, Geertje.

Children of Rebbers, Geese Roelofs and Udding, Willem

i. Udding, Jan [476]. Jan was born about 1666 in Eext. He married Jans, Jantje.

More about Rebbers, Geese Roelofs and Udding, Willem:

Marriage: 1665, Anloo?.

956. Jobinge, Harmen. Harmen was born about 1630 in Eext. He died in 1701 in Eext at the age of about 71 years. He was the son of Jobinge, Jacob. He married Meijering, Harmtje in 1648.

957. Meijering, Harmtje. Harmtje was born about 1630 in Eext. She died on 1700-01-08 in Eext at the age of about 70 years, 7 days. She was the daughter of Meijering, Jan and Meijering, Jacobje.

Children of Meijering, Harmtje and Jobinge, Harmen

i. Jobinge, Willem [478]. Willem was born about 1650 in Eext. He died after 1718. He married Hamming, Harmtje Jans in 1685 in Eext.

More about Meijering, Harmtje and Jobinge, Harmen:

Marriage: 1648.

958. Hamming, Jan. Jan was born about 1635 in Eext. He died after 1672 in Eext at the age of more than about 37 years. He was the son of Hamming, Harm and , Harmtje. He married Meijers, Aaltje Jans about 1660.

Notes for Hamming, Jan

Albert Hamming te Eext, mede namens zij broers Hindrik Hamming en Jan Hamming lenen op 29‑9‑1665 300 daalder van Laurens Leving en Bareltje te Noordlaren.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 81 d.d. 29‑9‑1665]
Jan Hamming en Aaltje Jansen te Eext lenen op 6‑12‑1667 100 gulden van Jantje Peters, weduwe van Peiter Jans op het Schuitendiep te Groningen.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 66 d.d. 6‑12‑1667]
Op 22‑6‑1671 is Jan Hamminge namens zijn vrouw eiser tegen Albert Meursinge. de eiser wil dat verweerder wordt veroordeeld om 310 gulden te betalen wegens zijn zoon wegens een nederlaag aan de eerste man van zijn vrouw. De straf is door gecommitteerden uitgesproken. De eiser krijgt gelijk.[Etstoel 14 deel 21 folio 538 d.d. 22‑6‑1671]
Jan Hamming en zijn vrouw Aaltje te Eext lenen op 19‑10‑1673 300 gulden van Heino Hamming in de Veenhof. De lening is deels afkomstig van een lening uit 1669.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 166 d.d. 19‑10‑1673]
Op 5‑12‑1676 leent Jan Hamming van Eext 550 gulden van Luichien Tebinge en Wennechien.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 261 d.d. 5‑12‑1676] Op 18‑9‑1676 verklaart Jan Hamming te Eext dat hij voor enige jaren bij het leven van wijlen zijn vrouw aan Jan Jobing te Eext alle erfgoederen van Vogelinge te Annen, Eext en Spier heeft verkocht. [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 268 d.d. 18‑9‑1676]
Jan Hamming te Eext en zijn kinderen verkopen op 20‑1‑1677 aan Meindert Jans en Jantje Poelmans te Eexterveen een stuk veen de Stendinge genaamd. Belenders zijn Albert Hamming ten oosten en Albert Meursing ten westen. [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 284 d.d. 20‑1‑1677] Hindrik Hamming en zijn vrouw Griete verkopen op de zelfde datum ook land aan Meindert Jans.
Jan Hamming wordt in het haardstedenregister te Eext genoemd met een vol erf in 1672.
Op 8‑6‑1680 verzoeken de mombers over de kinderen van Jan Hamminge en Aaltje Meijers om goedkeuring van de verkoop van goederen.[Etstoel 14 deel 24 folio 200 d.d. 8‑6‑1680].

More about Hamming, Jan:

Occupation: landbouwer.

959. Meijers, Aaltje Jans. Aaltje Jans was born about 1635. She died about 1675 in Eext at the age of about 40 years. She was the daughter of Meijers, Jan Barelts.

Children of Meijers, Aaltje Jans and Hamming, Jan

i. Hamming, Harmtje Jans [479]. Harmtje Jans was born about 1660 in Eext. She died on 1705-01-18 in Eext. She married Jobinge, Willem in 1685 in Eext.

More about Meijers, Aaltje Jans and Hamming, Jan:

Marriage: about 1660.

996. Hogenesch, Johan Hendriks. Johan Hendriks was born in 1644-12-00 in Gasselte. He died on 1684-07-11 in Gieten at the age of 39 years, 7 months. He was the son of Hogenesch, Hindrik Hindriks and , Ermeken. He married Hindriks, Jantien.

Notes for Hogenesch, Johan Hendriks

Hij volgt Marisse Caspers, die in 1666 schulte wordt, op als schoolmeester te Gieten.[Drents Genealogisch Jaarboek 1994, Schoolmeesters in Noord‑Drenthe, Frits Ebbens]
Op 2‑12‑1667 leent Roelof Willems te Annen van Jan Hendricks, schoolmeester en diens vrouw Jantien Hendricks een bedrag van 119 daalder. De schuld is afkomstig van geleverde waren door wijlen Hendrik Everts en zijn vrouw, de ouders van de comparant Jantje Hendriks, bij scheiding ten deel gevallen.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 33 d.d. 2‑12‑1667] Jantjes moeder leefde toen nog, evenals een zuster van Jantje. Deze zuster is waarschijnlijk Grietje Hindriks, getrouwd met Jan Schuiling van Annen, zoon van Jan Schuiling en Geertje Aalderts.
Boele Harmens als man en voogd van zijn huisvrouw Engeltien Hindrichs voor zich en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Bonnen en over Lambert Hindrichs kind en Jan Kars nom. ux. te samen erfgenamen van wijlen Jantien Claesens zijn op 8‑11‑1687 klagert tegen de weduwe van mr. Jan HogenEsch voor haar en haar kinderen, erfgenamen van wijlen Hindrich Everts. Het betreft een geschil over landhuur. De voorzaten van verweerder zouden in huur genomen hebben van Jantien Claesens stukken land. Daarvan zou een deel door Hindrich Everts aan Jan Schuilinck, mede erfgenaam betaald zijn. Volgens verweerder is het land gekocht.[Etstoel 14 deel 28 folio 113 d.d. 8‑11‑1687]
{handtekening Jan Hendriks Hogenesch.jpg:handtekening Jan Hendriks Hogenesch:9:Drents Genealogisch Jaarboek 2005}
Zijn weduwe geeft 2 stuiver in 1699 voor de vluchtelingen uit Frankrijk.[Diaconiearchief Gieten].

More about Hogenesch, Johan Hendriks:

Occupation: from 1664 to 1684, Gieten. schoolmeester.

997. Hindriks, Jantien. Jantien was born about 1645 in Gieten?. She died on 1718-09-17 in Gieten at the age of about 73 years, 8 months. She was the daughter of Everts, Hindrik.

Children of Hindriks, Jantien and Hogenesch, Johan Hendriks

i. Hogenesch, Evert Jans. Evert Jans was born about 1670 in Gieten. He died after 1722. He married Hilbrands, Geesje about 1696.

ii. Hogenesch, Hindrik Jans [498]. Hindrik Jans was born on 1670-01-01 in Gieten. He was buried on 1735-09-21 in Gieten. He married Udding, Geesien.

More about Hindriks, Jantien and Hogenesch, Johan Hendriks:

Marriage: before 1667, Gieten?.

998. Udding, Harm. Harm was born about 1620 in Gieten?. He died before 1672 in Gieten at the age of less than about 52 years. He was the son of Udding, Luitien and Sijberinge, Harmentje Willems. He married Lanting, Jantien estimated about 1645 in Gieten?.

999. Lanting, Jantien. Jantien was born about 1620 in Gieten?. She was buried on 1682-04-29 in Gieten.

More about Lanting, Jantien:

Burial: 1682-04-29, Gieten.

Children of Lanting, Jantien and Udding, Harm

i. Udding, Freekjen Harmens. Freekjen Harmens was born in 1640.

ii. Udding, Jan Harms. Jan Harms was born in 1650. He died in 1702.

iii. Udding, Geesien [499]. Geesien was born about 1665 in Gieten?. She died on 1748-04-14 in Gieten. She married Hogenesch, Hindrik Jans.

More about Lanting, Jantien and Udding, Harm:

Marriage: estimated about 1645, Gieten?.

1002. Croesen, Hendrik. Hendrik was born about 1660 in Ruinen?. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Croesen, Hendrik

i. Croesen, Albertje Hendriks [501]. Albertje Hendriks was born about 1690 in Ruinen. She married Derks, Lambert.

1004. Smits, Koop Hindriks. Koop Hindriks was born about 1660 in Sleen. He died before 1708 at the age of less than about 48 years. He was the son of Smits, Hindrik Roelofs and Coops, Wemele. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Smits, Koop Hindriks

i. Smits, Egbert Koops [502]. Egbert Koops was born about 1690 in Sleen. He died before 1733. He married Nijenschuttrups, Grietje about 1715.

ii. Smits, Wemeltien Koops. Wemeltien Koops was born about 1690.

iii. Smits, Hindrik Coops. Hindrik Coops was born about 1700.

iv. Smits, Jantien Coops. Jantien Coops was born about 1700.

1006. Nijenschuttrups, Jan. Jan was born about 1660 in Odoorn. He was the son of Nijenschuttrups, Jan. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Nijenschuttrups, Jan

i. Nijenschuttrups, Grietje [503]. Grietje was born about 1695 in Odoorn. She died on 1768-01-17 in Zuidsleen. She married Smits, Egbert Koops about 1715. She also married Carst, Otto about 1733.

1012. Smit, Jan Hendriks. Jan Hendriks was born about 1650. He married Geerts, Trijntje about 1680.

1013. Geerts, Trijntje. Trijntje was born about 1650.

Children of Geerts, Trijntje and Smit, Jan Hendriks

i. Smit, Jacob Jans [506]. Jacob Jans was born about 1690. He married Abbring, Riemina on 1716-11-29 in Nieuw Scheemda.

More about Geerts, Trijntje and Smit, Jan Hendriks:

Marriage: about 1680.

1014. Abbring, Luitje Jans. Luitje Jans was born about 1644 in Haren. He died in 1707-01-00 at the age of about 63 years. He was the son of Abbring, Jan Alberts and Edskes, Riemen Jans. He married van der Stappen, Martien about 1680 in Haren.

Notes for Abbring, Luitje Jans

12‑1‑1707: Gecompareerd: Trijntje van der Stappen en Margien Abbringe als erfgenamen van Grietie enTrijntie Peters. Hebben in der minne geaccordeert met Sicco Staal invoegen dat Sicco Staal en huisvrouw en erfgenamen van nu voortaan in eigendom sullen hebben en behouden alle mobiele en immobiele goederen onder deze Stadt en Stadstafel alsmede in het Landschap Drentr of elders gelegen, als mede de lasten en swarigheden.
Waartegen Sicco Staal en zijn tegenwoordige huisvrouw Grieten Peters betalen 1200 Caroli Gulden, met nog wat land tot Haren gelegen, als de verstorven Grietie en Trijntie Peters in de plaatse het Holt genaamt, bij de weduwe van Peter Jacobs Nijenhuis gepossideert eigendommelijck hebben konnen verdedigen mogen Sicco Staal en zijn huisvrouw behouden.
Tot vestenisse van dese is hiervan de stock gelegd na maniere van Selwerder Landrecht.
(noot onder deze schikking) 5 mei 1708 in origineel dezer StadsSecretaris vertoond. In 1707 dit bovenstaande eerste termijn van zeshonderd gulden ten volle betaald. 3 mei 1708 laatste termijn betaald.
Getekend door: Trijntien van der Stappen, weduwe Nijenhuis en Martien van der Stappen, weduwe Abbringh.[GrA RA IIIx 84 folio 178 d.d. 12‑1‑1707].

1015. van der Stappen, Martien. Martien was born about 1654 in Haren. She died after 1707 at the age of more than about 53 years. She was the daughter of van der Stappen, Willem.

Notes for van der Stappen, Martien

Zij is lidmaat te Haren in 1673.

Children of van der Stappen, Martien and Abbring, Luitje Jans

i. Abbring, Riemina [507]. Riemina was born about 1690 in Haren. She married Hebels, Hindrik on 1711-11-29 in Nieuw Scheemda. She also married Smit, Jacob Jans on 1716-11-29 in Nieuw Scheemda.

ii. Abbring, Jan. Jan was born about 1690.

iii. Abbring, Aaltjen. Aaltjen was born about 1690. She died in 1743.

More about van der Stappen, Martien and Abbring, Luitje Jans:

Marriage: about 1680, Haren.

1020. Hindriks, Sicke. Sicke was born before 1643. He died after 1674 at the age of more than 31 years. He married NN, Trijne. He also married Jans, Willemtje on 1674-02-15 in Gasselte.

Notes for Hindriks, Sicke

Lidmaat in 1682. .

More about Jans, Willemtje and Hindriks, Sicke:

Marriage: 1674-02-15, Gasselte.

1021. NN, Trijne. Trijne was born about 1630 in Gasselte?. She died before 1674 in Gasselternijveen at the age of less than about 44 years.

Children of NN, Trijne and Hindriks, Sicke

i. Sickens, Hendrik [510]. Hendrik was born about 1670 in Boerveen?. He died before 1736 in Gasselterboerveen. He married Lamberts, Marrechien.

More about NN, Trijne and Hindriks, Sicke:

Marriage: 1664, Gasselte?.

1022. Witkop, Lambert. Lambert was born before 1645. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Witkop, Lambert

i. Lamberts, Marrechien [511]. Marrechien was born about 1674 in Gasselte?. She died after 1742 in Gasselterboerveen. She married Sickens, Hendrik.

Generation 11

1056. Valck, Jurrien. Jurrien was born estimated about 1550 in Hellendoorn. He died estimated about 1620 in Hellendoorn at the age of about 70 years. He married NN, NN estimated about 1570.

1057. NN, NN.

Children of NN, NN and Valck, Jurrien

i. Valck, Claes Jurriëns [528]. Claes Jurriëns was born about 1570 in Hellendoorn. He died about 1640 in Hellendoorn. He married NN, Jenne in 1599 in Hellendoorn.

More about NN, NN and Valck, Jurrien:

Marriage: estimated about 1570.

1060. Hulsener, Geert. Geert was born in 1580 in Hellendoorn. He died in 1640 in Hellendoorn at the age of 60 years. He married NN, NN estimated about 1600.

Notes for Hulsener, Geert

Naam ook: Geert op den Crommenhof

1061. NN, NN.

Children of NN, NN and Hulsener, Geert

i. Hulsener, Wolter Geerts [530]. Wolter Geerts was born about 1600 in Hellendoorn. He died about 1667 in Hellendoorn. He married Hermens, Marije.

ii. op den Crommenhof, Henrik Gerritsen. Henrik Gerritsen was born about 1600.

iii. Cromhof, Gerrit Geertsen. Gerrit Geertsen was born about 1610.

More about NN, NN and Hulsener, Geert:

Marriage: estimated about 1600.

1062. , Herm. Herm was born in 1580 in Hellendoorn. He died in 1650 in Hellendoorn at the age of 70 years. He married NN, NN estimated about 1600.

1063. NN, NN.

Children of NN, NN and , Herm

i. Hermens, Marije [531]. Marije was born about 1600 in Elen (Hellendoorn). She died about 1670 in Hellendoorn. She married Hulsener, Wolter Geerts.

More about NN, NN and , Herm:

Marriage: estimated about 1600.

1064. Grootschipper, Willem. Willem was born about 1590. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Grootschipper, Willem

i. Grootschipper, Teunis Willems [532]. Teunis Willems was born about 1620 in Elen (Hellendoorn). He died about 1690 in Elen (Hellendoorn). He married Jansen, Fenneken estimated about 1650.

1224. Schuiling, Jan Jans. Jan Jans was born in 1588 in Annen?. He died on 1655-03-27 in Zeijen at the age of 67 years, 2 months. He was the son of Schuiling, Jan. He had a relationship with Unknown.

Notes for Schuiling, Jan Jans

Op 24‑7‑1611 is er een zaak voor de etstoel waar in Hindrik Schoemaker een “Bloetrijse” zou hebben gekregen van Jonge Jan Schuiling. [Etstoel 14 deel 2 folio 130 d.d. 24‑7‑1611]
Jan Harmens te Annen is op 16‑5‑1650 eiser tegen Johan Schulinge te Zeijen. De eiser denkt recht te hebben op 1/12 deel van het goed van zijn bestevader, oude Johan Schuilinge. Volgens verweerder zijn de vader en moeder van de eiser afgekocht, en heeft hij het goed al meer dan 30 jaar in handen. Partijen moeten hun geschil op schrift zetten. [Etstoel 14 deel 14 folio 243 d.d. 16‑5‑1650].

More about Schuiling, Jan Jans:

Residence: 1612, Annen.

Children of Unknown and Schuiling, Jan Jans

i. Schuiling, Roelof Jans [860]. Roelof Jans was born about 1610 in Annen?. He died on 1667-05-09 in Annen. He married , Egbertje about 1635.

ii. Schuiling, Jan Jans. Jan Jans was born about 1612 in Annen.

1264. Rijnberg, Hindrik. Hindrik was born about 1620. He died about 1680 at the age of about 60 years. He married NN, Marchje.

Notes for Rijnberg, Hindrik

Naam ook: Rijnbarch

1265. NN, Marchje. Marchje was born about 1620. She died on 1685-01-13 in Annen at the age of about 65 years, 12 days.

Children of NN, Marchje and Rijnberg, Hindrik

i. Rijnberg, Jan Hindriks [632]. Jan Hindriks was born about 1640. He died about 1690 in Anloo. He married Jans, Hindrikje.

More about NN, Marchje and Rijnberg, Hindrik:

Marriage: 1640, Annen?.

1272. Nijmeijer, Roelof. is the same person as [848].

1278. Mulder, Otto Roelofs. is the same person as [854].

1279. Baving, Hille. is the same person as [855].

1584. Michorius, Johan. Johan was born about 1550. He died in 1608 in Haaksbergen at the age of about 58 years. He was the son of Michorius, Hermsen. He married , Maria in 1570 in Haaksbergen.

More about Michorius, Johan:

Residence: woont op Witte Paard.

1585. , Maria. Maria was born about 1550.

Children of , Maria and Michorius, Johan

i. Michorius, Hendrik [792]. Hendrik was born about 1575. He died on 1643-01-05 in Haaksbergen. He married Nykerck, Johanna in 1605 in Haaksbergen.

ii. Michorius, Catharina. Catharina was born about 1580. She died in 1631.

More about , Maria and Michorius, Johan:

Marriage: 1570, Haaksbergen.

1604. Ebbinge, Harmen. Harmen was born about 1560 in Peize. He died about 1640 in Peize at the age of about 80 years. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Ebbinge, Harmen

i. Ebbinge, Barelt Harmens [806]. Barelt Harmens was born about 1595 in Peize. He died after 1630. He married Schuiringe, Jansje Wichers about 1615.

1606. Schuiringe, Wicher. Wicher was born about 1560. He had a relationship with Unknown.

More about Schuiringe, Wicher:

Residence: 1612, Peize. HSR – 8 mud.

Children of Unknown and Schuiringe, Wicher

i. Schuiringe, Jansje Wichers [807]. Jansje Wichers was born about 1590. She died after 1630. She married Ebbinge, Barelt Harmens about 1615.

1608. von Snetlage, Samson. Samson was born in 1510 in Melle (D). He died in 1590 at the age of 80 years. He was the son of von Snetlage, Johann and von Schade, Anna. He had a relationship with Unknown.

More about von Snetlage, Samson:

Occupation: Pfarrer in Buer bei Melle.

Children of Unknown and von Snetlage, Samson

i. Snethlage, Wilhelmus [804]. Wilhelmus was born in 1565 in Melle (D). He died on 1650-05-30 in Cappeln (D). He married Rump, Margaretha in 1592 in Tecklenburg (Dtsl).

1610. Rump, Dietrich Theodorus. Dietrich Theodorus was born on 1540-01-02 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl). He died on 1606-06-27 in Tecklenburg (Dtsl) at the age of 66 years, 5 months. He was the son of Rump, Willem Henrich and Wullen, Elisabeth. He married Berteling, Talle on 1568-02-01.

1611. Berteling, Talle. Talle was born on 1548-01-06 in Tecklenburg (Dtsl). She died on 1630-07-19 at the age of 82 years, 6 months. She was the daughter of Berteling, Wessel and Harinck, Margaret.

Children of Berteling, Talle and Rump, Dietrich Theodorus

i. Rump, Margaretha [805]. Margaretha was born on 1569-01-12 in Schüttorf (Dtsl). She died on 1632-02-20 in Cappeln (D). She married Snethlage, Wilhelmus in 1592 in Tecklenburg (Dtsl).

More about Berteling, Talle and Rump, Dietrich Theodorus:

Marriage: 1568-02-01.

1612. Ebbinge, Harmen. is the same person as [1604].

1614. Schuiringe, Wicher. is the same person as [1606].

1708. Mulder, Roelof. Roelof was born about 1600 in Zuidlaren?. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Mulder, Roelof

i. Mulder, Otto Roelofs [854]. Otto Roelofs was born about 1630 in Zuidlaren?. He married Baving, Hille about 1660 in Zuidlaren?.

1710. Baving, Boele. Boele was born about 1600 in Zuidlaren. He died before 1654 at the age of less than about 54 years. He was the son of Baving, Luitje and Hoiting, Coopje. He married Homan, Wendele about 1630.

Notes for Baving, Boele

In de grondschatting van 1654 is er sprake van de erfgenamen van Boele Baving. Boele is voor deze datum overleden.

1711. Homan, Wendele. Wendele was born about 1600 in Tynaarloo. She died in 1673 in Zuidlaren at the age of about 73 years. She was the daughter of Homan, Engelbert Johans.

Children of Homan, Wendele and Baving, Boele

i. Baving, Hille [855]. She was baptised in 1632 in Zuidlaren. She died about 1667-01-00. She married Mulder, Otto Roelofs about 1660 in Zuidlaren?.

More about Homan, Wendele and Baving, Boele:

Marriage: about 1630.

Will: 1631-06-13.

In 1631 vraagt Boele Baving om goedkeuring van een accoord met Jan Levinge inzake de erfenis van Luitje Baving en Coopje Hoitinge: “Op de requeste van Boele Bavinck tot Suitlaren, versoekende van seker uitspraak en accoord tussen hem en Jan Levinge met cons. over de goederen ofte erfenisse van Luitjen Bavinge en Coopjen Hoijtinge ten overstaan van goede mannen den 30‑10‑1630 gedaan, is deze uitspraak geapprobeert en geconfirmeert”.
In de grondschatting van 1630 staat Luitje Baving doorgestreept, en daaronder wordt Boele Baving vermeld”.[Etstoel 14 deel 8 folio 22 d.d. 13‑6‑1631]

1720. Schuiling, Jan Jans. is the same person as [1224].

1724. Gosen, Barelt. Barelt was born about 1570 in Annen?. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Gosen, Barelt

i. Gosen, Jan Barelts [862]. Jan Barelts was born about 1597 in Annen?. He died on 1695-01-26 in Annen. He married , Grietje about 1645.

1896. Houwing, Berend Roelofs. Berend Roelofs was born about 1600 in Weerdinge. He died about 1678 in Weerdinge at the age of about 78 years. He was the son of Houwing, Roelof and Houwing, Annigjen. He married Wichers, Jantje about 1620.

1897. Wichers, Jantje. Jantje was born about 1607. She died after 1671 at the age of more than about 64 years.

Children of Wichers, Jantje and Houwing, Berend Roelofs

i. Houwing, Jan [948]. Jan was born about 1620 in Weerdinge?. He died about 1662 in Weerdinge. He married Houwing, Annigje.

ii. Houwing, Willem. Willem was born about 1625.

iii. Houwing, Johannes. Johannes was born about 1629. He died in 1706.

iv. Houwing, Rudolphus. Rudolphus was born about 1631.

More about Wichers, Jantje and Houwing, Berend Roelofs:

Marriage: about 1620.

1904. Udding, Luitien. Luitien was born about 1600 in Eext. He died before 1664 in Eext at the age of less than about 64 years. He married Sijberinge, Harmentje Willems.

1905. Sijberinge, Harmentje Willems. Harmentje Willems was born about 1600. She died before 1664 in Eext at the age of less than about 64 years. She was the daughter of Sijberinge, Willem.

Children of Sijberinge, Harmentje Willems and Udding, Luitien

i. Udding, Harm [998]. Harm was born about 1620 in Gieten?. He died before 1672 in Gieten. He married Lanting, Jantien estimated about 1645 in Gieten?.

ii. Udding, Willem [952]. Willem was born about 1620 in Eext. He died on 1701-01-29 in Eext. He married Rebbers, Geese Roelofs.

iii. Udding, Jan. Jan was born about 1620.

iv. Udding, Grietje. Grietje was born about 1620.

v. Udding, Jantje. Jantje was born about 1640. She married Buining, Geert about 1660. She also married Hobring, Helperich on 1665-12-17 in Gasselte.

vi. Udding, Fraerkjen. Fraerkjen was born in 1642.

More about Sijberinge, Harmentje Willems and Udding, Luitien:

Marriage Banns: 1628-10-02, Groningen.

Marriage: 1628-10-00, Eext?.

1906. Rebbers, Roelof. Roelof was born about 1590. He died after 1654 at the age of more than about 64 years. He was the son of Rebbers, Roelof. He married Hindriks, Jantje before 1627. He also married Everts, Geertje in 1628-04-00.

More about Rebbers, Roelof:

Residence: 1654, Westdorp (Borger).

Roelof Rebbers te Westdorp is op 19‑6‑1654 eiser tegen de mombers over de kinderen van wijlen Roeloff Lambers. Hij wil betaling van 315 daalder wegens verkoop ¼ waardeel wegens Lippinge‑erve te Valthe.[Etstoel 14 deel 15 folio 283 d.d. 19‑6‑1654].

More about Hindriks, Jantje and Rebbers, Roelof:

Marriage: before 1627.

1907. Everts, Geertje. Geertje was born about 1590.

Children of Everts, Geertje and Rebbers, Roelof

i. Rebbers, Geese Roelofs [953]. Geese Roelofs was born about 1630. She died about 1700. She married Udding, Willem.

ii. Rebbers, Jacob Roelofs.

iii. Rebbers, Willem Roelofs. Willem Roelofs was born about 1630.

More about Everts, Geertje and Rebbers, Roelof:

Marriage: 1628-04-00.

Roeloff Rebbers, weduwnaar van Jantjen Henrix en Geertjen Evers sluiten een huweljkscontract op paasmaandag 1628.[Etstoel 14 deel 7 folio 235 d.d. 16‑11‑1629]

1912. Jobinge, Jacob. Jacob was born about 1600 in Eext. He died after 1648 at the age of more than about 48 years. He had a relationship with Unknown.

Notes for Jobinge, Jacob

Op 4‑4‑1644 is Sijwart Tjarts te Groningen eiser tegen Jan Eisinge en Jacob Jobinge als mombers over het voorkind van de eiser, intervenierende voor Tije Geerts, meijer op Eijsinge te Eext. De eisers wil betaling van 19 daalder wegens kooppenningen ven een stuk veen. Er is een afkoopbrief van 9‑3‑1632.[Etstoel 14 deel 11 folio 311 d.d. 4‑4‑1644]
Op 15‑6‑1646 eist Jacob Jobing van Jan Hindriks muller te Eext schadevergoeding omdat Jan hem een gat in het hoofd zou hebben geslagen.[Etstoel 14 deel 12 folio 260 d.d. 15‑6‑1646]
Jan Hindriks Muller te Eext is op zijn beurt in 1647 eiser tegen Jacob Jobinge te Eext omdat die hem voor schelm, moordenaar en grafdief heeft uitgescholden.[Etstoel 14 deel 13 folio 40 d.d. 16‑6‑1647]
Jacob Jobinge te Eext is op 24‑11‑1647 eiser tegen Geert Oostinck te Taarloo. Het geschil betreft de erfenis van wijlen Sijert Jansen, gewezene huisvrouw van de verweerder. De eiser is een zoon van de nicht. De verweerder alhoewel gerechtigd bij huwelijkse voorwaarden tot de lijftucht van de goederen, heeft daarvan afstand gedaan ten behoeve van Remmelt Jansen te Uffelte en Arent Roelofs en Reijner Roelofs en consorten die nader in den bloede tot Sijert Jansen zouden staan als de eiser. Gaat naar volgende lotting. [Etstoel 14 deel 13 folio 154 d.d. 24‑11‑1647]
Op 15‑6‑1648 komt het geschil over de de erfenis van wijlen Sijert Jansen, huisvrouw van Geert Oostinck te Taarloo opnieuw voor de Etstoel. De eiser is Jacob Jobinge te Eext, de verweerders zijn nu Remmelt Jansen te Uffelte en Arent Roelofs en Reijner Roelofs en consorten. De eiser is een volle neef van de overledene, de verweerders zijn halve broeders kinderen. Volgens eiser staan de verweerders wegens de halve sibbe een graad verder in de verwantschap. [Etstoel 14 deel 13 folio 234 d.d. 15‑6‑1648].

Children of Unknown and Jobinge, Jacob

i. Jobinge, Harmen [956]. Harmen was born about 1630 in Eext. He died in 1701 in Eext. He married Meijering, Harmtje in 1648.

1914. Meijering, Jan. Jan was born about 1600. He married Meijering, Jacobje about 1630.

1915. Meijering, Jacobje. Jacobje was born about 1610. She was the daughter of Meijering, vader van Jacobje.

Children of Meijering, Jacobje and Meijering, Jan

i. Meijering, Harmtje [957]. Harmtje was born about 1630 in Eext. She died on 1700-01-08 in Eext. She married Jobinge, Harmen in 1648.

More about Meijering, Jacobje and Meijering, Jan:

Marriage: about 1630.

1916. Hamming, Harm. Harm was born about 1610. He died on 1665-04-06 in Anloo at the age of about 55 years, 3 months. He was the son of Hamming, Jan Harms and Hamming, Jantje, vrouw van. He married , Harmtje about 1663-01-21 in Anloo.

1917. , Harmtje. Harmtje was born about 1610. She died on 1663-01-24 in Anloo at the age of about 53 years, 23 days.

Children of , Harmtje and Hamming, Harm

i. Hamming, Jan [958]. Jan was born about 1635 in Eext. He died after 1672 in Eext. He married Meijers, Aaltje Jans about 1660.

ii. Hamming, Hindrik. Hindrik was born about 1630.

iii. Hamming, Albert. Albert was born about 1640. He died in 1694.

More about , Harmtje and Hamming, Harm:

Marriage: about 1663-01-21, Anloo.

In diverse genealogieën wordt genoemd dat zij getrouwd zijn in 1663.
Dat matcht echter niet met de geboortedataa van hun zoons.

1918. Meijers, Jan Barelts. Jan Barelts was born about 1610 in Gieten. He died on 1679-09-25 in Gieten at the age of about 69 years, 8 months. He was the son of Meijers, Barelt. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Meijers, Jan Barelts

i. Meijers, Aaltje Jans [959]. Aaltje Jans was born about 1635. She died about 1675 in Eext. She married Hamming, Jan about 1660.

1992. Hogenesch, Hindrik Hindriks. Hindrik Hindriks was born about 1615 in Gasselte. He died on 1675-03-04 in Gasselte at the age of about 60 years, 2 months. He was the son of Hogenesch, Wijbe Hendricks and Aerijaens, Wijbrech Suijnckes. He married , Ermeken about 1640. He also married Symonds, Hille on 1668-10-10 in Groningen.

More about Hogenesch, Hindrik Hindriks:

Occupation: 1650, Gasselte. schoolmeester.

Hindrik Hindriks Hoochenesch, schoolmeester te Gasselte krijgt een tractement van 15 gulden op 22‑3‑1650.[OSA 6 deel 3 Blad 290/291 nr 1 d.d. 22‑3‑1650]

Children of Symonds, Hille and Hogenesch, Hindrik Hindriks

i. Hogenesch, Kierstin Hindricksdotter. Kierstin Hindricksdotter was born about 1670.

ii. Hogenesch, Wüpke Hindricks. Wüpke Hindricks was born about 1670.

More about Symonds, Hille and Hogenesch, Hindrik Hindriks:

Marriage: 1668-10-10, Groningen.

1993. , Ermeken. Ermeken was born about 1620. She died before 1668 at the age of less than about 48 years.

Notes for , Ermeken

De naam van zijn vrouw is niet zeker. Op 6‑12‑1646 is er een doopinschrijving te Gasselte: “Arentijn, dochter van Hijnderijck Hijnderijcks en Jan Aren….beroep vader: schoolmeester”.

Children of , Ermeken and Hogenesch, Hindrik Hindriks

i. Hogenesch, Trientien Katharina Sijmonds Hindricks. Trientien Katharina Sijmonds Hindricks was born in 1641. She died in 1706.

ii. Hogenesch, Johan Hendriks [996]. Johan Hendriks was born in 1644-12-00 in Gasselte. He died on 1684-07-11 in Gieten. He married Hindriks, Jantien.

iii. Hogenesch, Jantje Hindriks. Jantje Hindriks was born about 1645 in Gasselte. She died in 1654.

iv. Hogenesch, Berentje Hindriks. She was baptised on 1646-12-06 in Gasselte.

More about , Ermeken and Hogenesch, Hindrik Hindriks:

Marriage: about 1640.

1994. Everts, Hindrik. Hindrik was born about 1620. He had a relationship with Unknown.

Notes for Everts, Hindrik

Pieter Jansen en Jantjen Ottens echtelieden te Zuidlaren hebben een accoord gemaakt d.d. 29‑4‑1659. Henrick Evers te Annen is voormond van de voorkinderen van Jantjen Ottens. De etstoel bevestigd dat het accoord niet ten nadele is van de kinderen.[Etstoel 14 deel 17 folio 294 d.d. 22‑5‑1660] N.B.: Het is niet zeker dat de hier genoemde Hindrik Everts identiek is met deze Hindrik.

Children of Unknown and Everts, Hindrik

i. Hindriks, Jantien [997]. Jantien was born about 1645 in Gieten?. She died on 1718-09-17 in Gieten. She married Hogenesch, Johan Hendriks.

1996. Udding, Luitien. is the same person as [1904].

1997. Sijberinge, Harmentje Willems. is the same person as [1905].

2008. Smits, Hindrik Roelofs. Hindrik Roelofs was born about 1630 in Zuidsleen. He married Coops, Wemele on 1655-11-13 in Sleen. He also married Cannegieter, Anneke before 1655.

More about Cannegieter, Anneke and Smits, Hindrik Roelofs:

Marriage: before 1655.

2009. Coops, Wemele. Wemele was born about 1630.

Children of Coops, Wemele and Smits, Hindrik Roelofs

i. Smits, Koop Hindriks [1004]. Koop Hindriks was born about 1660 in Sleen. He died before 1708. He had a relationship with Unknown.

More about Coops, Wemele and Smits, Hindrik Roelofs:

Marriage: 1655-11-13, Sleen.

2012. Nijenschuttrups, Jan. Jan was born about 1635 in Odoorn. He died after 1681 at the age of more than about 46 years. He had a relationship with Unknown.

Notes for Nijenschuttrups, Jan

In 1665 genoemd met een voorjager (als Jan Nijenschutter).
Hij wordt genoemd in de haardstedenregisters te Odoorn van 1672 met 2 als Johan Willems Nijenschuttrups. In 1676 genoemd met 1 stuiver.
Jan Quants te Odoorn mede voor Hindrikje zijn vrouw leent op 30‑8‑1681 100 gulden van de Jonge Roelof Dillinge tot Odoorn en Egbertje zijn huisvrouw. De akte wordt verzegeld door Jan Willems Nijeschuttrups. Als erfburen tekenen Hans Warners en Willem Roelofs Schuttrups. [Schultenprotocol 72 deel 1 folio 17 d.d. 30‑8‑1681].

Children of Unknown and Nijenschuttrups, Jan

i. Nijenschuttrups, Jan [1006]. Jan was born about 1660 in Odoorn. He had a relationship with Unknown.

2028. Abbring, Jan Alberts. Jan Alberts was born about 1615 in Haren. He died in 1673-04-00 at the age of about 58 years, 3 months. He was the son of Abbring, Albert Jans and Woldering, Jantje. He married Edskes, Riemen Jans on 1641-07-26 in Meeden.

More about Abbring, Jan Alberts:

Birth Name: Joan Abbringh

2029. Edskes, Riemen Jans. Riemen Jans was born about 1620 in Meeden. She died in 1684 at the age of about 64 years. She was the daughter of Rinnolts, Edsko and Nannes, Meentke.

Children of Edskes, Riemen Jans and Abbring, Jan Alberts

i. Abbring, Edzko. Edzko was born about 1642.

ii. Abbring, Luitje Jans [1014]. Luitje Jans was born about 1644 in Haren. He died in 1707-01-00. He married van der Stappen, Martien about 1680 in Haren.

iii. Abbring, Jantien Jans. Jantien Jans was born about 1650. She died after 1703.

iv. Abbring, Nanne Jans. Nanne Jans was born about 1655. He died before 1734.

v. Abbring, Aeltien Jans. Aeltien Jans was born in 1657. She died after 1710.

vi. Abbring, EdzkeJans. EdzkeJans was born about 1659.

More about Edskes, Riemen Jans and Abbring, Jan Alberts:

Marriage: 1641-07-26, Meeden.

De getuigen bij het huwelijkscontract opgemaakt te Meeden op 26‑7‑1641 tussen Jan Abbring en Riemen Edskens zijn:
Zijn kant: Willem Abberinge, broer; Derck Roeberts en Tonjes Berents, zwagers; Gerardus Roswinckel, Coep Abbringe neven.
Haar kant: Sijncko Ulckens en Mencke, stiefvader en moeder’ Ellerus Eppinus pastor tot Noordbroek voormond en Haijo Nannens sibbevoogd en broer; Nanno Edskens en Reijnt Nannens ooms.[GrA RA Meeden d.d. 26‑7‑1641] Het huwelijkscontract geeft dat hij een zoon is van wijlen Albert Abbring en Jantje Woldering, en zij een dochter van wijlen Edsko Rinnoldts en Mencke. Hij brengt al zijn goederen in geschat op 4000 gulden. Zij brengt in haar aandeel volgens een accooord tussen Sijncko Ulckens en Mencke en de curatoren over Edko kinderen van 28‑1‑1633.
Op 25‑4‑1673 worden er mombers benoemd over de kinderen van Jan Abbring: “Ter instantie van Nanne Edtskens in qlte hebben de Gesw. Roeleff Abberinge als sibbe en Gesw. Luitien Abberinge als vremde voogden aengesworen over wijlen Jan Abbringe minderjarige kinderen bij Riemen Edtkes”. [GrA Toegang 730, inv. no. 1493 pg. 13 25‑4‑1673].

2030. van der Stappen, Willem. Willem was born about 1630. He died after 1670 at the age of more than about 40 years. He was the son of van der Stappen, Willem and , Grietje. He had a relationship with Unknown.

More about van der Stappen, Willem:

Residence: 1670-04-21, Haren. Hemmen in ’t Holt..

Children of Unknown and van der Stappen, Willem

i. van der Stappen, Martien [1015]. Martien was born about 1654 in Haren. She died after 1707. She married Abbring, Luitje Jans about 1680 in Haren.

Generation 12

2448. Schuiling, Jan. Jan was born about 1540 in Annen?. He died in 1612 in Annen at the age of about 72 years. He had a relationship with Unknown.

Notes for Schuiling, Jan

In 1612 genoemd voor 28 ½.[OSA 621] In dezelfde lijst komt dan Jonge Jan Schuiling voor.
Jan Harmens Busch te Annen is op 27‑3‑1655 eiser tegen wijlen Johan Schuilinge te Zeyen, nu zijn kinderen. Het betreft de erfenis van oude Johan Schuilinge te Annen. De eiser is een zoon van Griete Schuiling, dochter van oude Johan Schuilinge te Annen en meent uit die hoofde gerechtigd te zijn in de nalatenschap van zijn bestevader voor 1/12 deel. Volgens verweerder is de moeder van de eisers ten tijde van het huwelijk met haar eerste man Harmen Busch afgeboedeld. [Etstoel 14 deel 15 folio 422 d.d. 27‑3‑1655].

More about Schuiling, Jan:

Birth Name: Schuilinge

Children of Unknown and Schuiling, Jan

i. Schuiling, Jan Jans [1720]. Jan Jans was born in 1588 in Annen?. He died on 1655-03-27 in Zeijen. He had a relationship with Unknown.

ii. Schuiling, Grietje. Grietje was born about 1590 in Annen.

2556. Mulder, Roelof. is the same person as [1708].

2558. Baving, Boele. is the same person as [1710].

2559. Homan, Wendele. is the same person as [1711].

3168. Michorius, Hermsen. Hermsen was born about 1520. He married Unknown about 1550.

Children of Unknown and Michorius, Hermsen

i. Michorius, Johan [1584]. Johan was born about 1550. He died in 1608 in Haaksbergen. He married , Maria in 1570 in Haaksbergen.

More about Unknown and Michorius, Hermsen:

Marriage: about 1550.

Residence: wonend op het “Witte Paard” in Haaksbergen..

3216. von Snetlage, Johann. Johann was born about 1470 in Lonne (Dtsl). He died on 1552-08-20 in Freren (Niedersachsen) at the age of about 82 years, 7 months. He was the son of von Snetlage, Walter and Swartewolt, Grete. He married von Schade, Anna about 1495.

More about von Snetlage, Johann:

Occupation: Herr zu Wulften..

3217. von Schade, Anna. Anna was born about 1475. She was the daughter of von Schade, Heinrich and von Fullen, Elseke.

Children of von Schade, Anna and von Snetlage, Johann

i. von Snetlage, Petronella. Petronella was born about 1495. She died on 1552-08-20 in Freren (Niedersachsen). She married Budde, Lambert about 1530.

ii. von Snetlage, Samson [1608]. Samson was born in 1510 in Melle (D). He died in 1590. He had a relationship with Unknown.

iii. von Snetlage, Geseke. Geseke was born about 1520.

More about von Schade, Anna and von Snetlage, Johann:

Marriage: about 1495.

3220. Rump, Willem Henrich. Willem Henrich was born about 1500 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl). He died after 1541 at the age of more than about 41 years. He was the son of Rump, Kaspar and von Neuhoff, Anna Odilia. He married Wullen, Elisabeth in 1533 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).

3221. Wullen, Elisabeth. Elisabeth was born about 1505 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl). She died after 1540 at the age of more than about 35 years.

Children of Wullen, Elisabeth and Rump, Willem Henrich

i. Rump, Heinrich. Heinrich was born about 1534.

ii. Rump, Mechtild. Mechtild was born about 1536.

iii. Rump, Johann. Johann was born in 1538 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl). He died in 1581-08-00 in Gildehaus – Bentheim (Dtsl).

iv. Rump, Dietrich Theodorus [1610]. Dietrich Theodorus was born on 1540-01-02 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl). He died on 1606-06-27 in Tecklenburg (Dtsl). He married Berteling, Talle on 1568-02-01.

More about Wullen, Elisabeth and Rump, Willem Henrich:

Marriage: 1533, Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).

3222. Berteling, Wessel. Wessel was born about 1520 in Samern, Bentheim (Dtsl). He died on 1565-04-09 in Schüttorf (Dtsl) at the age of about 45 years, 3 months. He married Harinck, Margaret about 1545.

3223. Harinck, Margaret. Margaret was born about 1520. She died on 1565-04-18 in Schüttorf (Dtsl) at the age of about 45 years, 3 months.

Children of Harinck, Margaret and Berteling, Wessel

i. Berteling, Talle [1611]. Talle was born on 1548-01-06 in Tecklenburg (Dtsl). She died on 1630-07-19. She married Rump, Dietrich Theodorus on 1568-02-01.

More about Harinck, Margaret and Berteling, Wessel:

Marriage: about 1545.

3420. Baving, Luitje. Luitje was born about 1560. He died in 1636 in Zuidlaren at the age of about 76 years. He married Hoiting, Coopje about 1590.

Notes for Baving, Luitje

Jonge Jan Bavinge en oude Jan Bavinge op nummer 152 zijn vermoedelijk nazaten van Jan Bavinge, mogelijk getrouwd met Tese Jansen. In 1578 worden zij genoemd bij de verdeling van de Peizer marke en verkrijgen zij na daartoe bij de Etstoel te hebben geprocedeert een vol waardeel in de Woldse slag. Deze uitspraak wordt bevestigd in een proces van Luitgen Bavinge toe Wolde cum suis in 1599. In het register van bezaaide landen 1612 worden Luitgen en Frerik Bavinge genoemd. In 1630 zijn er Jan Bavinge en zijn moeder en broers en jonge Jan Bavinge en zijn moeder en broers, respectievelijk met 6 en 4 inwonende personen. In 1642 zijn het jonge Jan Bavinge en Abel Bavinge en oude Jan Bavinge en Doe Bavinge, waarschijnlijk in omgekeerde volgorde. Jonge Jan en Abel Bavinge huren daarnaast 7 mat hooiland van Boele Bavinge. De laatste is vermoedelijk de Boele Bavinge, die in Zuidlaren woont, zoon van Luitien Bavinge aldaar.[Arend Arends].

More about Baving, Luitje:

Occupation: 1600, Zuidlaren. keurnoot.

Residence: 1602, Zuidlaren.

In 1602 als buur te Zuidlaren genoemd. [Ordelen Etstoel 1598‑1602 pg. 213, 214]. In 1612 te Zuidlaren genoemd met 18 mud ald Liutyen Bavinck.[OSA 621]

Residence: 1612, Zuidlaren. 18 mud.[OSA 621].

Will: 1626-06-19, Zuidlaren.

Luitje Baving verzoekt op 19‑6‑1626 om goedkeuring van een accoord tussen hem en zijn huisvrouw Coopje: “Opt versouck gedaen bij Luitjen Bavinck ende desselven kinderen Boele ende Margrete Bavinck, van dat seeker accoordbrief tussen des voorss. Lutjen Bavinck ende desselven huisvr. Coopjen opgericht op 22‑04‑1621 bij den etstoel mochte worden geapprobeert; drost en 24 etten houden het in deliberatie, er moet een naerder blijck en ondertek. komen van Coopjen naeste bloetvrienden”. [Etstoel 14 deel 7 folio 29 d.d. 19‑06‑1626]

Residence: 1630, Zuidlaren. een gezin van 10.

3421. Hoiting, Coopje. Coopje was born about 1560. She died about 1631 at the age of about 71 years.

Children of Hoiting, Coopje and Baving, Luitje

i. Baving, Boele [1710]. Boele was born about 1600 in Zuidlaren. He died before 1654. He married Homan, Wendele about 1630.

ii. Baving, Margaretha. Margaretha was born about 1600.

More about Hoiting, Coopje and Baving, Luitje:

Marriage: about 1590.

Will: 1630-10-04.

Op 4‑10‑1630 is er een verzoek van Luitje Baving: “Op de requeste van Lutjen Bavinck gepresenteert remonstrerende dat zijn huisvr. Coopjen in miserabelen staet zijnde bij hem als een oudt man wesende, niet can worden verpleecht ende waergenomen, versoekende dat haer compstige erfgenamen geinjuriseert werden behoorlicke sorge daerop te dragen; is geappointeert; drost en 24 etten ordonneren de toekomstige erfgenamen van Coopjen hierop toe te zien, ende ware de erfgenamen de erfnisse wilden afstaen ofte dat se anders met de suppl. daerover accorderen”. [Etstoel 14 deel 7 folio 322 d.d. 4‑10‑1630]

Will: 1631-06-13.

Op 13‑6‑1631 verzoekt Boele Baving te Zuidlaren om goedkeuring van een accoord tussen hem en Jan Leving en consorten over de goederen en erfenis van Luitje Baving en Coopje Hoiting.[Etstoel 14 deel 8 folio 22 d.d. 13‑6‑1631]

3422. Homan, Engelbert Johans. Engelbert Johans was born about 1575 in Yde. He died after 1613 in Tynaarloo at the age of more than about 38 years. He was the son of Homan, Johan Johans and , G. He had a relationship with Unknown.

Notes for Homan, Engelbert Johans

In 1604 is Engelbert Homan volmacht voor de ommebuurschappen van Vries.[Drost en Gedeputeerden III pg. 31] Op paasdag 1607 heeft hij een geschil met Jan Homan en Albert Jansen. Deze zouden eigen autoriteit hebben gebruikt inzake het toe‑eigenen van schuldbrieven.[Etstoel 14 deel 1 folio 21 d.d. 26‑4‑1609] Op 23‑8‑1610 vinden we Engelbert in een zaak betreffende de vicariepachten te Vries. [Drost en Gedeputeerden IV pg. 73] Op 25‑10‑1610 krijgt hij, wonende te Tynaarlo, salaris in een kerspelgeschil.[Drost en Gedeputeerden VI pg. 31]
In 1611 komt hij enkele malen voor in een conflict met Engelbert Derks en de buren van Tynaarlo. [Etstoel 14 deel 2 folio 173 d.d. 19‑8‑1611] In 1612 staat hij in het bezaaide landen register te Tynaarlo te boek voor 29 mud.[OSA 621]
Op 19‑8‑1611 klaagt Albertum Iftema, burger te Groningen Engelbert Homan aan om betaling te krijgen van 435‑17‑0 wegens een lening aan Hoveman Hoveman, de broer van Engelbert. [Etstoel 14 deel 2 folio 171 d.d. 19‑8‑1611]
Op 26‑4‑1613 eisen Engelbert Homan voor zich en zijn zusters geld van Engelbert Dercks en consorten. Ze krijgen echter niets.[Etstoel 14 deel 3 folio 70 d.d. 26‑4‑1613].

More about Homan, Engelbert Johans:

Occupation: Tynaarloo. landbouwer.

Children of Unknown and Homan, Engelbert Johans

i. Homan, Wendele [1711]. Wendele was born about 1600 in Tynaarloo. She died in 1673 in Zuidlaren. She married Baving, Boele about 1630.

ii. Homan, Harmen Engelberts. Harmen Engelberts was born in 1606. He died in 1642. He married Oosterveld, Lummenteijn Coerts about 1640.

3440. Schuiling, Jan. is the same person as [2448].

3792. Houwing, Roelof. Roelof was born about 1560. He died after 1630 at the age of more than about 70 years. He was the son of Houwing, Berend. He married Houwing, Annigjen in 1599.

Notes for Houwing, Roelof

In 1625 werd het Houwinge-goet verhuurd aan Marten Wolff die ’t waarschijnlijk onderhands
verhuurde aan Roelof Houwing. In ieder geval ging de verpachting van het Houwinge-goed in 1638
over van Roelof Houwinge op zijn zoon Berent Roeloffs Houwing te Weerdinge. Het bracht toen 27
mudden pacht op. Roelof had in gebruik de erven “Joelinge” en “Olden Battinge”, want in 1613
was er een geschil tussen Roelof en Johan Yckinge over de opbrengst van “14 spinden rogge die
uuyt Joelinge ende Olden Battinge halff en halff in Ickinge gebrochtende bij den gebruiker van
Ickinge in de pastorie tot Sleen jaerlix betaelt behoere te worden”. Op 22 februari 1610
verschijnt hij op de goorspraak te Emmen, wanneer hij een geschil heeft met Lambert Huisinge
over de koop van een stuk land. In 1612 kocht hij van de predikant Franciscus Potanus te Odoorn
een door de predikant ontgonnen stuk land. Na het overlijden van Pontanus nam diens opvolger de
grond in gebruik, in de mening dat die tot.

More about Houwing, Roelof:

Occupation: meijer.

3793. Houwing, Annigjen. Annigjen was born in 1575.

Children of Houwing, Annigjen and Houwing, Roelof

i. Houwing, Berend Roelofs [1896]. Berend Roelofs was born about 1600 in Weerdinge. He died about 1678 in Weerdinge. He married Wichers, Jantje about 1620.

ii. Houwing, Johan Roelofs. Johan Roelofs was born about 1600.

iii. Houwing, Geert Roelofs. Geert Roelofs was born about 1605. He died in 1666.

iv. Houwing, de Olde. de Olde was born about 1615. He died in 1662.

More about Houwing, Annigjen and Houwing, Roelof:

Marriage: 1599.

3810. Sijberinge, Willem. Willem was born about 1570. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Sijberinge, Willem

i. Sijberinge, Harmentje Willems [1997]. Harmentje Willems was born about 1600. She died before 1664 in Eext. She married Udding, Luitien.

3812. Rebbers, Roelof. Roelof was born about 1560. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Rebbers, Roelof

i. Rebbers, Roelof [1906]. Roelof was born about 1590. He died after 1654. He married Hindriks, Jantje before 1627. He also married Everts, Geertje in 1628-04-00.

ii. Rebbers, Aeltjen Roelofs. Aeltjen Roelofs was born about 1610.

3830. Meijering, vader van Jacobje. vader van Jacobje was born about 1585. He was the son of Meijering, Willem and Camping, nn. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Meijering, vader van Jacobje

i. Meijering, Jacobje [1915]. Jacobje was born about 1610. She married Meijering, Jan about 1630.

3832. Hamming, Jan Harms. Jan Harms was born about 1574 in Eext?. He was the son of Hamming, Harmen Heines and Hamming, vrouw van Harmen. He had a relationship with Hamming, Jantje, vrouw van.

3833. Hamming, Jantje, vrouw van. Jantje, vrouw van was born about 1585.

Children of Hamming, Jantje, vrouw van and Hamming, Jan Harms

i. Hamming, Harm [1916]. Harm was born about 1610. He died on 1665-04-06 in Anloo. He married , Harmtje about 1663-01-21 in Anloo.

ii. Hamming, Jan. Jan was born in 1620. He had a relationship with Unknown.

3836. Meijers, Barelt. Barelt was born about 1580. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Meijers, Barelt

i. Meijers, Jan Barelts [1918]. Jan Barelts was born about 1610 in Gieten. He died on 1679-09-25 in Gieten. He had a relationship with Unknown.

3984. Hogenesch, Wijbe Hendricks. Wijbe Hendricks was born about 1590. He married Aerijaens, Wijbrech Suijnckes about 1610.

3985. Aerijaens, Wijbrech Suijnckes. Wijbrech Suijnckes was born about 1590.

Children of Aerijaens, Wijbrech Suijnckes and Hogenesch, Wijbe Hendricks

i. Hogenesch, Hindrik Hindriks [1992]. Hindrik Hindriks was born about 1615 in Gasselte. He died on 1675-03-04 in Gasselte. He married , Ermeken about 1640. He also married Symonds, Hille on 1668-10-10 in Groningen.

More about Aerijaens, Wijbrech Suijnckes and Hogenesch, Wijbe Hendricks:

Marriage: about 1610.

3994. Sijberinge, Willem. is the same person as [3810].

4056. Abbring, Albert Jans. Albert Jans was born about 1585 in Haren. He died after 1640-03-00 in Glimmen (Haren) at the age of more than about 55 years, 2 months. He was the son of Abbring, Jan and Aling, Grietje Coops. He married Aring, Lumme about 1610. He also married Woldering, Jantje about 1615.

Children of Aring, Lumme and Abbring, Albert Jans

i. Abbring, Hindrik. Hindrik was born about 1611.

More about Aring, Lumme and Abbring, Albert Jans:

Marriage: about 1610.

4057. Woldering, Jantje. Jantje was born about 1585. She died after 1630 at the age of more than about 45 years. She was the daughter of Woldering, Jan and , Martien.

Children of Woldering, Jantje and Abbring, Albert Jans

i. Abbring, Jan Alberts [2028]. Jan Alberts was born about 1615 in Haren. He died in 1673-04-00. He married Edskes, Riemen Jans on 1641-07-26 in Meeden.

ii. Abbring, Willem. Willem was born about 1615.

More about Woldering, Jantje and Abbring, Albert Jans:

Marriage: about 1615.

4058. Rinnolts, Edsko. Edsko was born about 1580 in Meeden. He died about 1620 at the age of about 40 years. He was the son of Ellens, Rinnolt and Ebelens, Freeske. He married Nannes, Meentke about 1614.

4059. Nannes, Meentke. Meentke was born about 1580 in Meeden. She died after 1654 at the age of more than about 74 years. She was the daughter of Haijens, Nanno and Hewens, Edzke.

Notes for Nannes, Meentke

1‑5‑1622: De weduwe Menke Edzkens weduwe van Edzko Rinnolts heeft verkofft (met consent des rechters blijckende die apostille van den Droste Wolter Sijgers van dato den 13 april 1622) an haeren L: broeder Haijo Nannens ende sijn huissvrouwen die landen, die Gaile venne geheten, omtrent 8 deimatten groet sijnde, so ende als het aldaer tusschen twe sloten besloetet daer Ubbo Tijackens ten oosten, Bunno Eltiens ten westen, die E ten suiden en der(?) boer (so genoempt) ten noorden naest belandet ende beswettet sint in den klockenslach Meden (is voldaan). [GrA RA Meeden folio 125v d.d. 1‑5‑1622]
Uit het eerste huwelij worden vijf kinderen geboren, waarover ds. Ellerus Eppinus (zoon van Eppo Ebelens) Haijo Nannens en Tijarck Tijarcks voorstanders waren, op b.v. 1‑4‑1624 en 28‑5‑1624.[GrA RA Meeden d.d. 28‑5‑1624]
Op 28‑1‑1633 verkopen de voorstanders over vier kinderen (de oudste, Freeske, wordt niet genoemd) aan de stiefvader en moeder het van hun vader geërfd land voor 5000 gulden.[GrA RA Meeden d.d. 28‑1‑1633]
De vader Rinnolt Ellens, gehuwd geweest met wijlen Freeske en wonende te Meeden zal een zoon geweest zijn van Ello Wibbens die 2‑2‑1584 geld leende. Bij de scheiding van diens schulden kwam deze schulde aan RInnolt, wiens schulden tussen 21 april en 16‑6‑1605 werden beschreven.[GrA RA III l 1 folio 10v]
De weduwe Menke Edzkens weduwe van Edzko Rinnolts heeft verkofft (met consent des rechters blijckende die apostille van den Droste Wolter Sijgers van dato den 13 april 1622) an haeren L: broeder Haijo Nannens ende sijn huissvrouwen die landen, die Gaile venne geheten, omtrent 8 deimatten groet sijnde, so ende als het aldaer tusschen twe sloten besloetet daer Ubbo Tijackens ten oosten, Bunno Eltiens ten westen, die E ten suiden en der(?) boer (so genoempt) ten noorden naest belandet ende beswettet sint in den klockenslach Meden (is voldaan).[GrA RA Meeden folio 125v d.d. 1‑5‑1622]
Menke Edzkens nagelaten weduwe van zal: Edzko Rinnolts heeft verkofft een stuck landes onverscheiden in den herdt landes op die Meeden gelegen die Hewo Nannens nu tegenwoordich gebruickt op unde uth streckende naber landen gelick strecken int noorden beth an die E ten suiden, ten osten Mattias Haijens als egener en ten westen Tijapko Hanckens die hoer Menke upgess van hoeren zal: vader Nanno Haijens iss togedelet unde angearvet an Haiijo Nannes ende sijner huisvrouwen Anne (is voldaan).[GrA RA Meeden folio 126v d.d. 1‑5‑1622]
Johan Geerdes anders Ridderinga bekande hoe dat hie van die voirmunderen van zalige Edtzko Rinnolts onmundige kinderen als die eerb: welgeleerte Ellerus Eppinus pastor tho Noortbroeck voirmundt, Haijo Nannens end Tiarck Tiarcks sibbe end vrembde voegeden ent Sijntko Ulckens voor hem selvest is geaccordiert end vollencomen voldaet entfangen de arfenis als hem wegen sijn zall: bestemoeder Martien Ridderinge was angearvet, gewesene weduwe van zall. Rinnolt Eellens tho Coeverden verstorven end hem Johan Ridderinge und die andere arfge: van Martien Ridderinge vollencomen was toegestaen. Voir welcke arfge: caverende upge: voirmundt ende voegeden tsampt Sijntko te willen guarandieren end befrijen voir alle anspraecke. Quiteert mit wat hem Johan Ridderinge van d’voirmunderen over Buntko Eltkens kinderen rechtens toekomt.[GrA RA Meeden folio 199v d.d. 14‑2‑1628]
Sijncko Ulckens unde Mencke ehluiden bekennen schuldich unde plichtbaer te wesen an Ellerus Eppinus vormundt, Haijo Nannens unde Tijarck Tijarcks sibbe unde vrembde vogden tot unde over zal. Edzko Rinnoltz nagelaten 4 onmundige kinderen mit namen Sibelke, Nanno, Remen unde Edzke tot profijt van deselvigen die somma penningen als t weeten 5000 car gl, welke schulde iss hergekomen van een lantkoop als op ondergess dato ten protocol hijr bevorens iss ingetekent. Daerboven ein ijder t geven een guidt (= goed) bedde mit sijn tobehoren mit een stall koeien edoch het stal koien sal staen tot hare diferentie offte sie die geven willen ofte niet, noch soelen Tijarck unde Mencke die vorgess pupillen in kost unde klederen unde na huismans stant onderholden, ock mede te schole te laten ghaen, umme lesen unde schriven t leren, mit hillige dages klederen versorgen, ock tot berade gekomen sijnde kinderen mit brudigams unde bruitz klederen erbarlicke wijse als hare egen kinderen t winnen, dess soelen ock die kinderen geholden wesen getrouwlicken te arbeiden de tijts sie bij hor olderen in huis unde onberad sint als huisluiden kinderen betamende. Het geld versterft van een kind op de andere, maar uitzet en koeien vervallen aan de ouderen wanneer een kind overlijdt. Op dit bedrag mag 1000 car gl gekort worden wegens een betaling naar aanleiding van een contract anno 1624 den 1 April. Hijr in iss ock mede besproeken dat Sijncko unde Mencke geholden soelen wesen die vormunt unde voogden hoere pupillen wegen te bevrijen van die onkosten van het proces tegen Menso Idens unde Jelske Reijentz van sekere elven deijmatten hergekomen. [GrA RA Meeden d.d. 28‑1‑1633].

Children of Nannes, Meentke and Rinnolts, Edsko

i. Edskes, Riemen Jans [2029]. Riemen Jans was born about 1620 in Meeden. She died in 1684. She married Abbring, Jan Alberts on 1641-07-26 in Meeden.

More about Nannes, Meentke and Rinnolts, Edsko:

Marriage: about 1614.

More about Nannes, Meentke and Ulkens, Sijntko:

Marriage: about 1623, Meeden.

4060. van der Stappen, Willem. Willem was born about 1608. He died after 1678 at the age of more than about 70 years. He was the son of van der Stappen, Andries and Abbring, Jeije. He married , Grietje about 1630.

More about van der Stappen, Willem:

Residence: 1678. In 1678 is hij 70 jaar oud: Willem v.d. Stappen de oldere..

4061. , Grietje. Grietje was born about 1610.

Children of , Grietje and van der Stappen, Willem

i. van der Stappen, Willem [2030]. Willem was born about 1630. He died after 1670. He had a relationship with Unknown.

More about , Grietje and van der Stappen, Willem:

Marriage: about 1630.

Generation 13

5116. Baving, Luitje. is the same person as [3420].

5117. Hoiting, Coopje. is the same person as [3421].

5118. Homan, Engelbert Johans. is the same person as [3422].

6432. von Snetlage, Walter. Walter was born about 1450 in Fuerstenau, Hẍter, NR Westphalen (Dtsl). He was the son of von Snetlage, Engelbert and von Sutholte, Leneke. He married Swartewolt, Grete about 1490.

More about von Snetlage, Walter:

Birth Name: Wolter Schnetlage

6433. Swartewolt, Grete. Grete was born about 1455. She was the daughter of Swartewolt, Gerd and von Cappeln, Druda.

Children of Swartewolt, Grete and von Snetlage, Walter

i. von Snetlage, Johann [3216]. Johann was born about 1470 in Lonne (Dtsl). He died on 1552-08-20 in Freren (Niedersachsen). He married von Schade, Anna about 1495.

ii. von Snetlage, Lambert. Lambert was born about 1500.

More about Swartewolt, Grete and von Snetlage, Walter:

Marriage: about 1490.

6434. von Schade, Heinrich. Heinrich was born about 1450. He died in 1498 at the age of about 48 years. He was the son of von Schade, Heinrich and von dem Busche, Mette. He married von Fullen, Elseke about 1485.

6435. von Fullen, Elseke. Elseke was born about 1445. She died in 1485 at the age of about 40 years. She was the daughter of von Fullen, Wermbold.

Children of von Fullen, Elseke and von Schade, Heinrich

i. von Schade, Anna [3217]. Anna was born about 1475. She married von Snetlage, Johann about 1495.

More about von Fullen, Elseke and von Schade, Heinrich:

Marriage: about 1485.

6440. Rump, Kaspar. Kaspar was born about 1483 in Wuppertal (Dtsl). He died in 1559 in Duitsland at the age of about 76 years. He was the son of Rump, Rötger Dietrich and Wanthoff, Katharina. He married von Neuhoff, Anna Odilia about 1500.

6441. von Neuhoff, Anna Odilia. Anna Odilia was born about 1480. She died in 1555 at the age of about 75 years.

Children of von Neuhoff, Anna Odilia and Rump, Kaspar

i. Rump, Willem Henrich [3220]. Willem Henrich was born about 1500 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl). He died after 1541. He married Wullen, Elisabeth in 1533 in Nöttuln – Coesfeld (Dtsl).

ii. von Rump, Volmar. Volmar was born about 1520. He died in 1606.

More about von Neuhoff, Anna Odilia and Rump, Kaspar:

Marriage: about 1500.

6844. Homan, Johan Johans. Johan Johans was born about 1540 in Yde. He died in 1609 in Yde at the age of about 69 years. He was the son of Homan, Johan Johans and Bavinck, Hendrika. He married , G about 1570.

Notes for Homan, Johan Johans

In 1572 is er een klacht tegen “jonge Hoefmans” (dit is waarschijnlijk jonge Johan Homan) wegens een “nederslach” aan Hindrick Hardinck. [Goorspraken 1572‑1577 pg. 37 d.d. 15‑3‑1572]
In 1577 wordt Johan Homan verbannen wegens een doodslag op Reinder Jans Bavinck. Hij wordt later gerehabiliteerd. Wellicht hebben de godsdienstige en politieke veranderingen tussen 1577 en 1594 hiertoe bijgedragen. Misschien zijn de godsdiensttwisten wel de oorzaak geweest. In 1595 wordt Johan lid van de Etstoel als een man die “de nye lere” was toegedaan, dus protestant is.
Op 10‑10‑1597 worden Jacob Luinge en Jan Campinge voor arbitrage verwezen naar “edel en ernfeste lieden” waaronder Johan Homan.[Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 384]
Op 31‑3‑1600 is Johan Homan gecommitteerde in de zaak tussen Jan Thedema en de buren van Roden. [Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 14] Ook op 23‑9‑1603 is Johan gecommitteerde. [Ridderschap en Eigenerfden 32] In juni 1608 vinden we “Olde Jan Homan” te Yde als gemachtigde voor predikant Eildert Huisman te Vries.[Drost en Gedeputeerden V pg. 44,46].

More about Homan, Johan Johans:

Occupation: from 1595 to 1609. ette voor het Noordenveld.

Occupation: Yde. landbouwer.

6845. , G. G was born about 1540.

Children of , G and Homan, Johan Johans

i. Homan, Roelof. Roelof was born in 1570. He died in 1654.

ii. Homan, Freerk. Freerk was born in 1575. He died about 1656.

iii. Homan, Engelbert Johans [3422]. Engelbert Johans was born about 1575 in Yde. He died after 1613 in Tynaarloo. He had a relationship with Unknown.

iv. Homan, Arent Johans. Arent Johans was born about 1575 in Yde. He died before 1651 in Peize. He had a relationship with Unknown.

v. Homan, Hoveman.

More about , G and Homan, Johan Johans:

Marriage: about 1570.

7584. Houwing, Berend. Berend was born about 1520. He died about 1580 at the age of about 60 years. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Houwing, Berend

i. Houwing, Roelof [3792]. Roelof was born about 1560. He died after 1630. He married Houwing, Annigjen in 1599.

7660. Meijering, Willem. Willem was born about 1530. He was the son of Meijering, nn Egberts. He married Camping, nn about 1570.

Notes for Meijering, Willem

In 1550 heeft Willem Meijering een geschil met Geert Meijering en in 1551 heeft Willem Meijering een geschil met Hindrik Meijering over de goederen van olde Harwerdinge. De Etstoel is van oordeel dat Hindrik en Willem gelijk ” in den bloede” zijn, dus gelijk verwant. Mogelijk waren Willem en Hindrik halfbroers.
In 1552 is er een geschil tussen Willem Meijering en Jan Campinge, waarschijnlijk zijn schoonvader. Een van zijn kinderen wordt namelijk Jan Campinge Meijering genoemd.

7661. Camping, nn. nn was born about 1535. She was the daughter of Campinge, Jan.

Children of Camping, nn and Meijering, Willem

i. Meijering, vader van Jacobje [3830]. vader van Jacobje was born about 1585. He had a relationship with Unknown.

ii. Meijering, Albert. Albert was born about 1585. He died in 1631.

iii. Meijering, Jan Camping. Jan Camping was born about 1585.

More about Camping, nn and Meijering, Willem:

Marriage: about 1570.

7664. Hamming, Harmen Heines. Harmen Heines was born about 1545 in Bonnen (Gieten). He died in 1574 at the age of about 29 years. He was the son of Hamming, Heino Willems and Hamming, vrouw van Heino. He married Hamming, vrouw van Harmen about 1574.

Notes for Hamming, Harmen Heines

In 1492 is er een stokleggingsbrief, waarbij Johan Hamminge en Wobbe Hanemans, echtelieden, aan het Clerchuis te Groningen opdragen alle hunne goederen, gelegen in de markken van Borke, Zuudlaren en Annenn.[1] (Deze Jan Hamminge is mogelijk een verre voorvader?)
Harmen Hamming laat in 1577 namens de buren van Eext een zekere Jan Oirsinge verbieden schapen te laten weiden op markegronden.[2] In 1585 wordt hij nogmaals vermeld als buur te Eext.[3]

7665. Hamming, vrouw van Harmen. vrouw van Harmen was born about 1550.

Children of Hamming, vrouw van Harmen and Hamming, Harmen Heines

i. Hamming, Jan Harms [3832]. Jan Harms was born about 1574 in Eext?. He had a relationship with Hamming, Jantje, vrouw van.

More about Hamming, vrouw van Harmen and Hamming, Harmen Heines:

Marriage: about 1574.

8112. Abbring, Jan. Jan was born about 1540. He was the son of Abbring, Luitje. He married Aling, Grietje Coops about 1575.

8113. Aling, Grietje Coops. Grietje Coops was born about 1555 in Noordlaren. She died about 1635 at the age of about 80 years. She was the daughter of Aling, Coop and , Frerikje.

Children of Aling, Grietje Coops and Abbring, Jan

i. Abbring, Luitje. Luitje was born about 1575.

ii. Abbring, Albert Jans [4056]. Albert Jans was born about 1585 in Haren. He died after 1640-03-00 in Glimmen (Haren). He married Aring, Lumme about 1610. He also married Woldering, Jantje about 1615.

iii. Abbring, Frerikje. Frerikje was born about 1590.

iv. Abbring, Grietje. Grietje was born about 1592.

v. Abbring, Jantje. Jantje was born about 1594. She died before 1653.

vi. Abbring, Marretien. Marretien was born about 1596.

vii. Abbring, Harmtje. Harmtje was born about 1610. She died after 1659.

More about Aling, Grietje Coops and Abbring, Jan:

Marriage: about 1575.

8114. Woldering, Jan. Jan was born about 1555. He was the son of Woldering, Berent and , Lamme. He had a relationship with , Martien.

8115. , Martien. Martien was born about 1555.

Children of , Martien and Woldering, Jan

i. Woldering, Jantje [4057]. Jantje was born about 1585. She died after 1630. She married Abbring, Albert Jans about 1615.

8116. Ellens, Rinnolt. Rinnolt was born about 1550. He was the son of Wibbes, Elle and , Hisse. He married Ebelens, Freeske about 1580. He also married Ridderinge, Martien about 1600.

Notes for Ellens, Rinnolt

Mogelijk verwant aan Elle Wibbens en Hisse.

More about Ridderinge, Martien and Ellens, Rinnolt:

Marriage: about 1600.

8117. Ebelens, Freeske. Freeske was born about 1560. She died about 1590 at the age of about 30 years. She was the daughter of Edskes, Ebele and Eppens, Wija.

Children of Ebelens, Freeske and Ellens, Rinnolt

i. Rinnolts, Edsko [4058]. Edsko was born about 1580 in Meeden. He died about 1620. He married Nannes, Meentke about 1614.

More about Ebelens, Freeske and Ellens, Rinnolt:

Marriage: about 1580.

8118. Haijens, Nanno. Nanno was born about 1560 in Midwolda. He died about 1615 at the age of about 55 years. He was the son of Reints, Haijo and , Ike. He married Hewens, Edzke about 1580.

More about Haijens, Nanno:

Occupation: 1590. landgebruiker.

8119. Hewens, Edzke. Edzke was born about 1560. She died in 1603-10-00 at the age of about 43 years, 9 months. She was buried on 1603-10-08 in Midwolda. She was the daughter of Tonckens, Hewo and Hillens, Buncke.

More about Hewens, Edzke:

Burial: 1603-10-08, Midwolda.

Children of Hewens, Edzke and Haijens, Nanno

i. Nannes, Meentke [4059]. Meentke was born about 1580 in Meeden. She died after 1654. She married Rinnolts, Edsko about 1614. She also married Ulkens, Sijntko about 1623 in Meeden.

ii. Nannes, Hewo. Hewo was born about 1580.

iii. Nannes, Reint. Reint was born about 1580.

More about Hewens, Edzke and Haijens, Nanno:

Marriage: about 1580.

8120. van der Stappen, Andries. Andries was born about 1575 in Haren. He died after 1628 at the age of more than about 53 years. He married Abbring, Jeije in 1608 in Haren.

Notes for van der Stappen, Andries

1‑3‑1626: Andrieß Janß van der Stappen lieutenant maior en Jeije (ehel.) lenen van haar stiefmoeder Aaltien Homan, huisvrouw van de maior Jan van der Stappen, 100 daler à 7%. Tot onderpand 10 mat in 9 swat gelegen ten westen van Haren in de Woltdiel. Stokleggers: Arent Wigbolts, Garbrant Edes, Berent Egberts, Boele Garbrants, Boele Arents, Geert Berents en Wigbolt Arents.[GrA IIIx 8 folio 119v d.d. 1‑3‑1626]

More about van der Stappen, Andries:

Occupation: Groningen. lieutenant maior.

8121. Abbring, Jeije. Jeije was born about 1580 in Onnen. She died after 1628 at the age of more than about 48 years.

Children of Abbring, Jeije and van der Stappen, Andries

i. van der Stappen, Willem [4060]. Willem was born about 1608. He died after 1678. He married , Grietje about 1630.

More about Abbring, Jeije and van der Stappen, Andries:

Marriage: 1608, Haren.

Generation 14

10236. Homan, Johan Johans. is the same person as [6844].

10237. , G. is the same person as [6845].

12864. von Snetlage, Engelbert. Engelbert was born about 1420. He died in 1494 at the age of about 74 years. He was the son of von Snetlage, Engelbert. He married von Sutholte, Leneke about 1450.

12865. von Sutholte, Leneke. Leneke was born about 1420.

Children of von Sutholte, Leneke and von Snetlage, Engelbert

i. von Snetlage, Walter [6432]. Walter was born about 1450 in Fuerstenau, Hẍter, NR Westphalen (Dtsl). He married Swartewolt, Grete about 1490.

ii. von Snetlage, Herbert.

iii. von Snetlage, Engelbert.

iv. von Snetlage, Amelung.

v. von Snetlage, Lambert. Lambert was born about 1450. He died before 1514.

More about von Sutholte, Leneke and von Snetlage, Engelbert:

Marriage: about 1450.

12866. Swartewolt, Gerd. Gerd was born about 1420. He was the son of Swartewolt, Gerhard and von Budde, Godele. He married von Cappeln, Druda about 1450.

12867. von Cappeln, Druda. Druda was born about 1431.

Children of von Cappeln, Druda and Swartewolt, Gerd

i. Swartewolt, Grete [6433]. Grete was born about 1455. She married von Snetlage, Walter about 1490.

More about von Cappeln, Druda and Swartewolt, Gerd:

Marriage: about 1450.

12868. von Schade, Heinrich. Heinrich was born about 1425. He died in 1471 at the age of about 46 years. He married von dem Busche, Mette about 1450.

12869. von dem Busche, Mette. Mette was born about 1425.

Children of von dem Busche, Mette and von Schade, Heinrich

i. von Schade, Heinrich [6434]. Heinrich was born about 1450. He died in 1498. He married von Fullen, Elseke about 1485.

More about von dem Busche, Mette and von Schade, Heinrich:

Marriage: about 1450.

12870. von Fullen, Wermbold. Wermbold was born about 1395. He died after 1442 at the age of more than about 47 years. He was the son of von Fullen, Hermann. He had a relationship with Unknown.

Notes for von Fullen, Wermbold

Knappe u. Richter in Quakenbrück, um 1435 Besitzer einer Wohnstätte in Meppen, von der er in der Stadt eine Wache zu stellen hat, 1442 belehnt von Bf. Heinrich von Osnabrück mit den Höfen Ermerding in Talge u. Jelsing in Ahausen, beide im Ksp. Ankum und dem Hof Beckmann in Heeke, Ksp. Alfhausen.

Children of Unknown and von Fullen, Wermbold

i. von Fullen, Elseke [6435]. Elseke was born about 1445. She died in 1485. She married von Schade, Heinrich about 1485.

12880. Rump, Rötger Dietrich. Rötger Dietrich was born about 1460 in Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl). He died after 1480 in Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl) at the age of more than about 20 years. He was the son of Rump, Johann and von Remblinghausen, Adelheid. He married Wanthoff, Katharina about 1480.

More about Rump, Rötger Dietrich:

Birth Name: Rump zu Valbert

12881. Wanthoff, Katharina. Katharina was born about 1460 in Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl).

Children of Wanthoff, Katharina and Rump, Rötger Dietrich

i. Rump, Kaspar [6440]. Kaspar was born about 1483 in Wuppertal (Dtsl). He died in 1559 in Duitsland. He married von Neuhoff, Anna Odilia about 1500.

More about Wanthoff, Katharina and Rump, Rötger Dietrich:

Marriage: about 1480.

13688. Homan, Johan Johans. Johan Johans was born in 1520 in Yde. He died in 1578 in Vries at the age of 58 years. He was the son of Homan, Johan Johans and , Wobbe. He married Bavinck, Hendrika about 1540.

Notes for Homan, Johan Johans

Henricka Bavinck is waarschijnlijk zijn tweede echtgenote, zij leefde in 1599 nog. Johan Homan wordt genoemd in de brief van 7sep1571 (zie de notes bij zijn broer Sicke Rin10017). In 1577 werd een zoon van Johan Homan aangeklaagd wegens moord op Reijner jans Bavinck (zie de notes bij Johan Homan Rin9615).
Op de Goorspraak van 15mar1578 te Vries eisten Johan en hermen Homan van Johan Bensinge de paarden terug, die waren geschut op de “Zwinemaet”, waar de buren van Zeegse, Tynaarlo en Schipborg al meer dan 30 jaar hun naweide voor de paarden hadden. De weduwe van de inmiddels overleden Johan Bensinge ontkende het schutten en beweerde recht van paardendrift te hebben. De buren van Zeyen, uitspraak doende, verplichten de eiser te bewijzen dat de buren der drie buurtschappen geduurende 30 jaar of langer op foutieve gronden het recht van naweide bezaten. De Homans konden dit niet bewijzen.
Hieruit blijkt dat Johan en Herman Homan in die jaren bezittingen in Zeegse hadden, Misschien de al eerder genoemde voorvaderlijke goederen in de 15e eeuw.

13689. Bavinck, Hendrika. Hendrika was born in 1524. She died in 1599 at the age of 75 years.

Children of Bavinck, Hendrika and Homan, Johan Johans

i. Homan, Johan Johans [6844]. Johan Johans was born about 1540 in Yde. He died in 1609 in Yde. He married , G about 1570.

ii. Homan, Herman. Herman was born about 1550. He died in 1628. He married Then Hove, Wendele in 1573 in Vries?.

iii. Homan, Freerk. Freerk was born in 1555. He died in 1599.

iv. Homan, Adolf. Adolf was born in 1556. He died in 1609.

v. Homan, Sicke. Sicke was born in 1556.

vi. Homan, Albert Hidding.

vii. Homan, Niesjen.

viii. Homan, Enrije.

More about Bavinck, Hendrika and Homan, Johan Johans:

Marriage: about 1540.

15320. Meijering, nn Egberts. nn Egberts was born about 1500. He was the son of Meijering, Egbert. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Meijering, nn Egberts

i. Meijering, Willem [7660]. Willem was born about 1530. He married Camping, nn about 1570.

ii. Meijering, Hindrik. Hindrik was born about 1530.

15322. Campinge, Jan. Jan was born about 1510. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Campinge, Jan

i. Camping, nn [7661]. nn was born about 1535. She married Meijering, Willem about 1570.

15328. Hamming, Heino Willems. Heino Willems was born about 1510 in Gieten. He died on 1564-03-02 in Bonnen (Gieten) at the age of about 54 years, 2 months. He was the son of Hamming, Willem Johans and Hamming, vrouw van Willem. He married Hamming, vrouw van Heino about 1530.

Notes for Hamming, Heino Willems

Goorsprake 2 maart 1564 te Anloo deden 2 buren van Bonnen – Tymen Peppinge en jonge Jan Kampinge -aangifte van een zak in Bonnen: Heino Hamming en zijn meyer Egbert Leydinck. Dit ging over het al dan niet opzeggen van de meyer. Of Heino in Bonnen woonde, of wellicht in de Veenhof (dat zeker in het begin zeker gezien de geringe grootte vaak onder Bonnen werd gerekend), wordt hieruit niet duidelijk. Heino beweerde zijn meyer ruim op tijd te hebben opgezegd, maar Leydinck ontkende dat en beweerde zelfs al te hebben betaald voor de nieuwe termijn.  In 1574 had Heino een geschil met Warmolt Hovinge over geld en brieven, die Warmolt uit “Wyffen huys tho Gieten had gehaald.  Besloten werd, dat Heino een onterechte eis had gesteld, tenzij hij kon bewijzen, dat Warmolt geen rechten had op het geld en de brieven. Heino overleed voor 1587 toen zijn twee zonenWillem en Boele ruzieden over de vaderlijke erfenis.
Bron: Drents genealogisch Jaarboek 1999, 113

15329. Hamming, vrouw van Heino. vrouw van Heino was born about 1510.

Children of Hamming, vrouw van Heino and Hamming, Heino Willems

i. Hamming, Willem Heines. Willem Heines was born about 1535 in Gieten. He died after 1612. He married Hamming, vrouw van Willem about 1560.

ii. Hamming, Boele. Boele was born about 1540. He died in 1630.

iii. Hamming, Johan. Johan was born about 1540. He died before 1587.

iv. Hamming, Harmen Heines [7664]. Harmen Heines was born about 1545 in Bonnen (Gieten). He died in 1574. He married Hamming, vrouw van Harmen about 1574.

More about Hamming, vrouw van Heino and Hamming, Heino Willems:

Marriage: about 1530.

16224. Abbring, Luitje. Luitje was born about 1510. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Abbring, Luitje

i. Abbring, Jan [8112]. Jan was born about 1540. He married Aling, Grietje Coops about 1575.

16226. Aling, Coop. Coop was born about 1530. He died in 1580 at the age of about 50 years. He married , Frerikje about 1555.

16227. , Frerikje. Frerikje was born about 1530. She died about 1580 at the age of about 50 years.

Children of , Frerikje and Aling, Coop

i. Aling, Grietje Coops [8113]. Grietje Coops was born about 1555 in Noordlaren. She died about 1635. She married Abbring, Jan about 1575.

More about , Frerikje and Aling, Coop:

Marriage: about 1555.

16228. Woldering, Berent. Berent was born about 1535. He died before 1599 at the age of less than about 64 years. He was the son of Woldering, Laurens. He married , Lamme about 1555.

16229. , Lamme. Lamme was born about 1535. She died before 1599 at the age of less than about 64 years.

Children of , Lamme and Woldering, Berent

i. Woldering, Jan [8114]. Jan was born about 1555. He had a relationship with , Martien.

More about , Lamme and Woldering, Berent:

Marriage: about 1555.

16232. Wibbes, Elle. Elle was born about 1520. He married , Hisse about 1545.

16233. , Hisse. Hisse was born about 1520.

Children of , Hisse and Wibbes, Elle

i. Ellens, Rinnolt [8116]. Rinnolt was born about 1550. He married Ebelens, Freeske about 1580. He also married Ridderinge, Martien about 1600.

More about , Hisse and Wibbes, Elle:

Marriage: about 1545.

16234. Edskes, Ebele. Ebele was born about 1540 in Meeden. He married Eppens, Wija about 1560 in Zuidbroek.

16235. Eppens, Wija. Wija was born about 1540. She was the daughter of Remmens, Eppo.

Children of Eppens, Wija and Edskes, Ebele

i. Ebelens, Freeske [8117]. Freeske was born about 1560. She died about 1590. She married Ellens, Rinnolt about 1580.

More about Eppens, Wija and Edskes, Ebele:

Marriage: about 1560, Zuidbroek.

16236. Reints, Haijo. Haijo was born about 1540. He died before 1619 at the age of less than about 79 years. He was the son of Haijens, Reint and Ebes, Sijbelcke. He married , Ike.

More about Reints, Haijo:

Occupation: 1566, Meeden. kerkvoogd.

Occupation: Meeden. landbouwer.

16237. , Ike. Ike was born about 1540.

Children of , Ike and Reints, Haijo

i. Haijens, Nanno [8118]. Nanno was born about 1560 in Midwolda. He died about 1615. He married Hewens, Edzke about 1580.

ii. Haijens, Matthias. Matthias was born about 1560.

iii. Haijens, Reijnt. Reijnt was born about 1560.

16238. Tonckens, Hewo. Hewo was born about 1530 in Midwolda. He died before 1603 at the age of less than about 73 years. He was the son of Eggens, Toncko and , Anna. He married Hillens, Buncke about 1560.

16239. Hillens, Buncke. Buncke was born about 1535. She died in 1608-02-00 in Midwolda at the age of about 73 years, 1 month. She was buried on 1608-02-21 in Midwolda. She was the daughter of Aylens, Hille and Foppens, Auke.

More about Hillens, Buncke:

Burial: 1608-02-21, Midwolda.

Children of Hillens, Buncke and Tonckens, Hewo

i. Hewens, Edzke [8119]. Edzke was born about 1560. She died in 1603-10-00. She married Haijens, Nanno about 1580.

More about Hillens, Buncke and Tonckens, Hewo:

Marriage: about 1560.

Generation 15

20472. Homan, Johan Johans. is the same person as [13688].

20473. Bavinck, Hendrika. is the same person as [13689].

25728. von Snetlage, Engelbert. Engelbert was born about 1390. He was the son of von Snetlage, Lambert and , Gosta. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and von Snetlage, Engelbert

i. von Snetlage, Engelbert [12864]. Engelbert was born about 1420. He died in 1494. He married von Sutholte, Leneke about 1450.

25732. Swartewolt, Gerhard. Gerhard was born about 1400. He had a relationship with von Budde, Godele.

25733. von Budde, Godele. Godele was born about 1400.

Children of von Budde, Godele and Swartewolt, Gerhard

i. Swartewolt, Gerd [12866]. Gerd was born about 1420. He married von Cappeln, Druda about 1450.

25740. von Fullen, Hermann. Hermann was born about 1370. He died after 1419 at the age of more than about 49 years. He was the son of von Fullen, Wermbold. He had a relationship with Unknown.

Notes for von Fullen, Hermann

urk. 1402-1422, 1422 Burgmann in Quakenbrück, 1402 von Bf. Heinrich v. Osnabrück bekehnt mit dem Hof Jelsing in Ahausen, Ksp. Ankum und dem Hof Beckmann in Heeke, Ksp. Alfhausen, 1412 von Bf. Otto v. Osnabrück mit den gleichen Höfen belehnt, 1419 von Bf. Otto v. Osnabrück belehnt mit dem Hof Ermerding in Talge, Ksp. Ankum, wie ihn vorher Everhard von Rumbeck hatte.

Children of Unknown and von Fullen, Hermann

i. von Fullen, Wermbold [12870]. Wermbold was born about 1395. He died after 1442. He had a relationship with Unknown.

25760. Rump, Johann. Johann was born about 1440. He died in 1519 at the age of about 79 years. He was the son of Rump, Walrave. He married von Remblinghausen, Adelheid about 1460.

More about Rump, Johann:

Birth Name: Rump zu Varenbert

25761. von Remblinghausen, Adelheid. Adelheid was born about 1440. She died in 1519 at the age of about 79 years. She was the daughter of von Remblinghausen, Albert and von Mühlsborn, Beleke.

Children of von Remblinghausen, Adelheid and Rump, Johann

i. Rump, Rötger Dietrich [12880]. Rötger Dietrich was born about 1460 in Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl). He died after 1480 in Beyenburg – Nordrhein-Westfalen (Dtsl). He married Wanthoff, Katharina about 1480.

ii. Rump, Johanna. Johanna was born about 1480. She died in 1525.

More about von Remblinghausen, Adelheid and Rump, Johann:

Marriage: about 1460.

27376. Homan, Johan Johans. Johan Johans was born in 1480. He died in 1565 at the age of 85 years. He was the son of Homan, Johan Sickes. He married , Wobbe about 1510.

More about Homan, Johan Johans:

Occupation: from 1516 to 1557, Noordenveld. lid van de etsstoel.

lid van de etstoel 1516-1518, 1532-1533, 1547, 1553, 1557.
In 1516 wordt vermeld “jonge Hoefman nye ette Noerdenvelt”. In 1518 heet het “Jonge Johan Hoffman, olde ette” (FOE)
Beroep: tussen. 1517 – 1557, Ette Noordenveld. (Rechter)

Occupation: 1516, Noordenveld. Ette (rechter) – jonge Hoeffman nye ette Noerdenvelt.

27377. , Wobbe. Wobbe was born about 1490.

Children of , Wobbe and Homan, Johan Johans

i. Homan, Sicke. Sicke was born in 1510. He died in 1572.

ii. Homan, Johan Johans [13688]. Johan Johans was born in 1520 in Yde. He died in 1578 in Vries. He married Bavinck, Hendrika about 1540.

iii. Homan, Herman. Herman was born in 1520. He died in 1587.

More about , Wobbe and Homan, Johan Johans:

Marriage: about 1510.

30640. Meijering, Egbert. Egbert was born about 1470. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Meijering, Egbert

i. Meijering, nn Egberts [15320]. nn Egberts was born about 1500. He had a relationship with Unknown.

30656. Hamming, Willem Johans. Willem Johans was born about 1475. He was the son of Hamming, Johan and Hamming, vrouw van Johan. He married Hamming, vrouw van Willem about 1500.

Notes for Hamming, Willem Johans

De persoon van Willem Hamming is in de bronnen niet te vinden. Toch zijn er redenen, waarop we kunnen beredeneren, dat hij zal hebben bestaan als een zoon van Johan Hamming en de vader van Heino Hamming, zonder evenwel een hard bewijs te kunnen geven. Allereerst dient te worden vastgesteld, dat de Hammings onder Gieten in de vijftiende en zestiende eeuw bewijsbaar aanwezig zijn. De bronnen zijn schaars, maar de weinige bronnen die er zijn, duiden op welgestelde eigenerfde landbouwers, deels woonachtig in het kerspel Gieten en deels te Eext.

Immers, enerzijds is er sprake van uitboedeling (onder Gieten), wat duidt op enige welstand en anderzijds is een (Eexter) Hamming als ette aan de Etstoel verbonden.

Vervolgens dient aangetoond te worden, dat Johan Hamming een zoon moet hebben gehad. Johan Hamming onder Gieten had in 1498 een conflict voor de Etstoel met zijn schoonzoon Ghert Kremer. Kremer eiste van zijn schoonvader een gelijke behandeling voor zijn vrouw wat betreft de uitboedeling. Eerder (wanneer is onbekend) was namelijk een tweede dochter Alijt, gehuwd met Barelt Bekelinge uitgeboedeld voor een blijkbaar hoger bedrag. Uitboedeling is alleen nodig, indien er ook (minimaal) één zoon is geweest, aangezien in Drenthe de oerderij bij voorkeur overging op één zoon, waarbij de andere kinderen een geldbedrag kregen uitgekeerd. Dus: Johan Hamming had een niet bij name genoemde zoon die, gezien het feit dat twee dochters reeds gehuwd waren in 1498, omstreeks dezelfde tijd de volwassen leeftijd bereikt zal hebben. Hij zal derhalve voor of omstreeks 1475 geboren zijn.

Tenslotte moet ook de vader van Heino Hamming (de volgende generatie) omstreeks 1475/1485 zijn geboren, aangezien Heino zelf omstreeks 1510-1515 zal zijn geboren. Immers, zijn (oudste?) zoon Willem was in 1564 reeds volwassen.

Deze drie argumenten zijn m.i. voldoende om aannemelijk te maken, dat Heino een kleinzoon van Johan Hamming was. Echter, ook de naam van de ontbrekende schakel kan worden beredeneerd. Hierboven werd reeds gemeld, dat Heino’s vermoedelijke oudste zoon Willem heette. Volgens de normale regels zou hij derhalve naar diens grootvader van vaderszijde zijn genoemd. Belangrijker echter is, dat in 1595 een Willem Hamming ofte Hidding werd vermeld, in wie we vermoedelijk de zoon van Alijt Hamming moeten zien (zie aldaar). Deze persoon zal dus volledig naar zijn grootvader van moederszijde zijn vernoemd. Uit deze twee argumenten kan mogelijk worden afgeleid, dat de naam van Heino’s vader (en dus Johans zoon) Willem zal zijn geweest.

Bron: Stamboom Hulst

30657. Hamming, vrouw van Willem. vrouw van Willem was born about 1475.

Children of Hamming, vrouw van Willem and Hamming, Willem Johans

i. Hamming, Heino Willems [15328]. Heino Willems was born about 1510 in Gieten. He died on 1564-03-02 in Bonnen (Gieten). He married Hamming, vrouw van Heino about 1530.

ii. Hamming, Alijt Willems. Alijt Willems was born about 1530. She died after 1595. She married Hidding, Olde Johan about 1560 in Rolde?.

More about Hamming, vrouw van Willem and Hamming, Willem Johans:

Marriage: about 1500.

32456. Woldering, Laurens. Laurens was born about 1510. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Woldering, Laurens

i. Woldering, Berent [16228]. Berent was born about 1535. He died before 1599. He married , Lamme about 1555.

32470. Remmens, Eppo. Eppo was born about 1510. He died before 1563 at the age of less than about 53 years. He was the son of , Olde Remmo. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Remmens, Eppo

i. Eppens, Wija [16235]. Wija was born about 1540. She married Edskes, Ebele about 1560 in Zuidbroek.

ii. Eppens, Remdo. Remdo was born about 1540.

iii. Eppens, Ipp. Ipp was born about 1540.

iv. Eppens, Eltke. Eltke was born about 1540.

32472. Haijens, Reint. Reint was born about 1500. He died before 1570 at the age of less than about 70 years. He married Ebes, Sijbelcke about 1530.

32473. Ebes, Sijbelcke. Sijbelcke was born about 1500. She died before 1570 at the age of less than about 70 years. She was the daughter of , Heemke and , Ebe.

Children of Ebes, Sijbelcke and Haijens, Reint

i. Reints, Haijo [16236]. Haijo was born about 1540. He died before 1619. He married , Ike.

ii. Reints, Eppo. Eppo was born about 1540.

More about Ebes, Sijbelcke and Haijens, Reint:

Marriage: about 1530.

32476. Eggens, Toncko. Toncko was born about 1500. He died before 1562 at the age of less than about 62 years. He was the son of Tonckens, Eggo. He married , Anna before 1530.

32477. , Anna. Anna was born about 1500.

Children of , Anna and Eggens, Toncko

i. Tonckens, Hewo [16238]. Hewo was born about 1530 in Midwolda. He died before 1603. He married Hillens, Buncke about 1560.

More about , Anna and Eggens, Toncko:

Marriage: before 1530.

More about , Anna and Foppens, Wypko:

Marriage: after 1561.

32478. Aylens, Hille. Hille was born about 1500. He died before 1569 at the age of less than about 69 years. He was the son of Eltekens, Ayle and , Foppe. He married Foppens, Auke about 1525.

32479. Foppens, Auke. Auke was born about 1505. She died before 1571 at the age of less than about 66 years. She was the daughter of , Foppe.

Children of Foppens, Auke and Aylens, Hille

i. Hillens, Buncke [16239]. Buncke was born about 1535. She died in 1608-02-00 in Midwolda. She married Tonckens, Hewo about 1560.

More about Foppens, Auke and Aylens, Hille:

Marriage: about 1525.

Generation 16

40944. Homan, Johan Johans. is the same person as [27376].

40945. , Wobbe. is the same person as [27377].

51456. von Snetlage, Lambert. Lambert was born about 1360. He was the son of von Snetlage, Bertram. He married , Gosta about 1390.

51457. , Gosta. Gosta was born about 1360.

Children of , Gosta and von Snetlage, Lambert

i. von Snetlage, Engelbert [25728]. Engelbert was born about 1390. He had a relationship with Unknown.

ii. von Snetlage, Herbort.

More about , Gosta and von Snetlage, Lambert:

Marriage: about 1390.

51480. von Fullen, Wermbold. Wermbold was born about 1345. He died after 1399 at the age of more than about 54 years. He had a relationship with Unknown.

Notes for von Fullen, Wermbold

urk. vor 1379-1399, vor 1379 v. Bf. v. Münster mit dem Viertel des Zehnten zu Heede belehnt, wie ihn vorher Coepvon Heede zuLehen hatte, gerät 1383 als teckelburgischer Lehnsmann in Gefangenschaft der Stadt Osnabrück und muss sich für 30 Mark lösen, 1399 Teilnehmer der Tecklenburger Fehde.

Children of Unknown and von Fullen, Wermbold

i. von Fullen, Hermann [25740]. Hermann was born about 1370. He died after 1419. He had a relationship with Unknown.

51520. Rump, Walrave. Walrave was born about 1410. He was the son of Rump, Arndt and Berninghausen, nn. He married Unknown about 1430.

Children of Unknown and Rump, Walrave

i. Rump, Johann [25760]. Johann was born about 1440. He died in 1519. He married von Remblinghausen, Adelheid about 1460.

More about Unknown and Rump, Walrave:

Marriage: about 1430.

51522. von Remblinghausen, Albert. Albert was born about 1410. He died in 1474 at the age of about 64 years. He married von Mühlsborn, Beleke about 1440.

51523. von Mühlsborn, Beleke. Beleke was born about 1415. She died in 1481 at the age of about 66 years.

Children of von Mühlsborn, Beleke and von Remblinghausen, Albert

i. von Remblinghausen, Adelheid [25761]. Adelheid was born about 1440. She died in 1519. She married Rump, Johann about 1460.

ii. von Remblinghausen, Wilhelm. Wilhelm was born about 1445. He died in 1495.

More about von Mühlsborn, Beleke and von Remblinghausen, Albert:

Marriage: about 1440.

54752. Homan, Johan Sickes. Johan Sickes was born about 1450 in Yde. He died in 1517 in Yde at the age of about 67 years. He was the son of Homan, Sicko Johans. He married Unknown about 1480.

Children of Unknown and Homan, Johan Sickes

i. Homan, Johan Johans [27376]. Johan Johans was born in 1480. He died in 1565. He married , Wobbe about 1510.

ii. Homan, Wobbe Johans. Wobbe Johans was born about 1480. He died after 1565.

iii. Homan, nn Johans. nn Johans was born about 1480. He died before 1560.

More about Unknown and Homan, Johan Sickes:

Marriage: about 1480.

61312. Hamming, Johan. Johan was born about 1445. He died after 1498 at the age of more than about 53 years. He was the son of Hamming, Johan and Hamming, vrouw van Johan. He married Hamming, vrouw van Johan about 1475.

Notes for Hamming, Johan

Johan stond vlgs lotting etstoel in 1480 borg voor Johan de Hunt, een gegoede familie in Gieten. In 1497/1498 voerde Gheert Kremer namens zijn vrouw een proces voor de etstoel tegen zijn schoonvader Johan wegens niet ontvangen gelden voor uitboedeling. Johan wordt gemaand zijn dochter uit te boedelen net als zijn andere dochter Alijt. Dus moet er nog minstens een zoon gweest zijn anders werd er niet uitgeboedeld.

Bron: Drents genealogisch Jaarboek 1999, 111

61313. Hamming, vrouw van Johan. vrouw van Johan was born about 1450.

Children of Hamming, vrouw van Johan and Hamming, Johan

i. Hamming, Alijt. Alijt was born about 1470. She died after 1498.

ii. Hamming, Willem Johans [30656]. Willem Johans was born about 1475. He married Hamming, vrouw van Willem about 1500.

More about Hamming, vrouw van Johan and Hamming, Johan:

Marriage: about 1475.

64940. , Olde Remmo. Olde Remmo was born about 1480. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and , Olde Remmo

i. Remmens, Eppo [32470]. Eppo was born about 1510. He died before 1563. He had a relationship with Unknown.

64946. , Heemke. Heemke was born about 1480. He married , Ebe about 1500.

64947. , Ebe. Ebe was born about 1480.

Children of , Ebe and , Heemke

i. Ebes, Sijbelcke [32473]. Sijbelcke was born about 1500. She died before 1570. She married Haijens, Reint about 1530.

More about , Ebe and , Heemke:

Marriage: about 1500.

64952. Tonckens, Eggo. Eggo was born about 1480. He died after 1532 at the age of more than about 52 years. He had a relationship with Unknown.

Notes for Tonckens, Eggo

Op de in 1516 gegoten klok voor de kerk te Midwolda wordt “Iggo Tonckens int Finserwolt” genoemd onder de advocati (kerkvoogden) van de kerk.[Groninger gedenkwaardigheden, Pathuis, no. 426]

More about Tonckens, Eggo:

Occupation: Midwolda. kerkvoogd.

Probate: 1532-09-14.

Egge Tonckens te Midwolda vestigt 14‑9‑1532 een rente van 6 Arents guldens uit zijn erf aldaar.[GrA Archief Armhuiszittende armen inv. no. 57 pg. 6 d.d. 14‑9‑1532]
Later vestigt Hero Eggens renten van 6 Arents gulden uit zijn erf te Finsterwolde en van 9 Arents gulden uit zijn erf te Oostwold.[GrA Archief Armhuiszittende armen inv. no. 57 pg. 6 d.d. 14‑9‑1532] Betalingsboekingen zijn bekend uit de jaren 1558[GrA Archief Armhuiszittende armen inv. no. 18] en 1570[GrA Archief Armhuiszittende armen inv. no. 16]; de drie renten worden in 1558 alle door de Groninger raadsheer Arent ter Braecke voldaan in Emder gulden.[GrA Archief Armhuiszittende armen inv. no. 18]
Eerst circa 1595 blijkt weer iets over deze renten. Dan staan te boek renten van 2 Emder gulden uit het erf van Here Eggens te Finsterwolde, 3 Emder gl. uit Egge Tonckens erf in Oostwold en van 2 Emder gl. uit Here Eggens erf te Midwolda.[GrA Archief Armhuiszittende armen inv. no. 50 pg. 56] De tenaamstelling van de oorspronkelijke debiteuren is dus verwisseld, maar het zijn dezelfde renten. Zij zijn dan verschuldigd doorde erfgenamen van Here Eggens, te weten Hemme Ebbens en Tyabbe Tammens te Midwolda, die bij scheiding deze lasten ten deel zijn gevallen. Uit het feit dat de renten, gevestigd door Egge Tonckens en door Here Eggens, later door de erfgenamen van laatstgenoemde moesten worden voldaan, kan een rechtstreeks verband tussen beide worden afgeleid, in dit geval van vader en zoon.

Children of Unknown and Tonckens, Eggo

i. Eggens, Toncko [32476]. Toncko was born about 1500. He died before 1562. He married , Anna before 1530.

ii. Eggens, Here. Here was born about 1500.

64956. Eltekens, Ayle. Ayle was born about 1480 in Finsterwolde. He died after 1549 at the age of more than about 69 years. He was the son of Ubbens, Elteke. He had a relationship with , Foppe.

More about Eltekens, Ayle:

Occupation: Finsterwolde. landbouwer.

Probate: 1549.

Ayle Eltekens kon worden getraceerd, doordat een geschil tussen Nomno Hillens en het Armhuiszittendconvent te Groningen uit 1603 [GrA RA III a 8],[Gruoninga 1994, Stuut, H. Stuut, pg 112] aanleiding gaf tot onderzoek in het archief van dit convent. Uit het stuk kan de conclusie worden getrokken dat Ayle Eltekens de vader was van Hille Aylens en de grootvader van Nomno Hillens.[GrA Archief Armhuiszittendconvent inv. no. 16, 17,18,58] Het geeft aan dat Nomno een grootvader Ayle heeft (zonder patronym vermeld). Nomno erft in 1569 land te Beerta dat van zijn grootvader Ayle is geweest. Poppo Tyabbens is ten oosten aangezwet. Een ander stuk uit het Armhuiszittenconvent geeft de volgende informatie: “Poppe Tyabbens in de Beerte VI goede golden geldersche ryder gl. van gewichte offte payement dat daer goet voer is voer elken gl gerekent. Jaerlycks op S. Agnete (21 jan.) tho boeren ut syn heert landes in de Beerte, daer he doe ter tyt selves op woonde daer Hennen Benekens op oesten ende Ayle Eltekens opt westen naest an geswettet syn ende voert over alle syne goederen. Dat. anno XVC XLIX des Saterdages na Antonij Confessoris (19‑1‑1549).[GrA Archief Armhuiszittendconvent, inv. no. 57] In 1542 huurt Ayles zoon Hille 6 akkers land van Tyabbe (Poppo Tyabbens vader?) waar Beneke ten oosten (Hermen Benekens vader?) en Ayle (in 1549: Ayle Eltekens) ten westen zijn aangezwet.[GrA AHS inv. no. 51 folio 89] Wanneer we de zwetten van de stukken land in 1542, 1549 en 1569 vergelijken, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat Ayle, in 1569 genoemd als grootvader van Nomno Hillens, dezelfde is als Ayle Eltekens genoemd in 1549. Of Ayle Eltekens in 1549 overleden is, blijkt niet. Voordien is hij alleen nog aangetroffen in 1529 in verband met het functioneren van drost Roelof Huynge. Wel komt hij nog voor in een document uit 1554. Twee broers, Haycko en Eltko Presens, verklaarden op 8‑6‑1554 dat zij “voer wal 5 off 6 yaers Edze en Ayle Eltekens gebroeder in hoegen olders gekomen mit gewelt en mit bloete degens de budeil genomen” hadden. In 1548/49 had Ayle dus reeds een hoge leeftijd bereikt.[GrA Stukken Rood voor de reductie inv. Nr. 983].

64957. , Foppe. Foppe was born about 1480.

Children of , Foppe and Eltekens, Ayle

i. Aylens, Hille [32478]. Hille was born about 1500. He died before 1569. He married Foppens, Auke about 1525.

64958. , Foppe. Foppe was born about 1480. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and , Foppe

i. Foppens, Auke [32479]. Auke was born about 1505. She died before 1571. She married Aylens, Hille about 1525.

Generation 17

81888. Homan, Johan Sickes. is the same person as [54752].

102912. von Snetlage, Bertram. Bertram was born about 1340. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and von Snetlage, Bertram

i. von Snetlage, Lambert [51456]. Lambert was born about 1360. He married , Gosta about 1390.

103040. Rump, Arndt. Arndt was born about 1380. He married Berninghausen, nn about 1400.

More about Rump, Arndt:

Birth Name: Rump zu Valbert

103041. Berninghausen, nn. nn was born about 1380.

Children of Berninghausen, nn and Rump, Arndt

i. Rump, Walrave [51520]. Walrave was born about 1410. He married Unknown about 1430.

More about Berninghausen, nn and Rump, Arndt:

Marriage: about 1400.

109504. Homan, Sicko Johans. Sicko Johans was born about 1420 in Yde. He died before 1475 in Yde at the age of less than about 55 years. He was the son of Homan, Johan and Haveking, Ludeken Sickes. He married Unknown about 1450.

Notes for Homan, Sicko Johans

Sicke Homan is vermoord door Johan Jalinge.
Een ordel van de etstoel (FOE 109) geeft in 1475 het volgende nieuws:
Tussen zalige Sicko Houemans vrennden an de eene zijdt ende Johan Jalinge an de ander zijdt js gewijst, want de dootslach gesoent was, dat de eerste dach van betaelt js, ende want Johan sijn dage van betalinge niet geholden hefft, szo is dat eerste gelt verloren; ende de soeningen van geenre weerden, ende sol dat vort uthrichten, nha uthwissinge des nijen landesbreef.

More about Homan, Sicko Johans:

Occupation: landbouwer.

Children of Unknown and Homan, Sicko Johans

i. Homan, Johan Sickes [54752]. Johan Sickes was born about 1450 in Yde. He died in 1517 in Yde. He married Unknown about 1480.

More about Unknown and Homan, Sicko Johans:

Marriage: about 1450.

122624. Hamming, Johan. Johan was born about 1420. He died after 1464 at the age of more than about 44 years. He married Hamming, vrouw van Johan about 1445.

Notes for Hamming, Johan

Johan Hamminge werd, samen met Luden Bavinge en Herman Papynge, het eerst vermeld in 1447 ivm naarkoop van hooiland en veenland van Johan Northove. Mogelijk laatste vermelding is van 1464 toen als buur van Gieten. Johan is zijn mogelijke zoon.

Bron: stamboom van Spijk.

122625. Hamming, vrouw van Johan. vrouw van Johan was born about 1420.

Children of Hamming, vrouw van Johan and Hamming, Johan

i. Hamming, Johan [61312]. Johan was born about 1445. He died after 1498. He married Hamming, vrouw van Johan about 1475.

More about Hamming, vrouw van Johan and Hamming, Johan:

Marriage: about 1445.

129912. Ubbens, Elteke. Elteke was born about 1460. He died after 1511 in Finsterwolde at the age of more than about 51 years. He had a relationship with Unknown.

More about Ubbens, Elteke:

Probate: 1511.

In 1511 wordt een Elteke Ubbens vermeld, woonachtig te Finsterwolde.[GrA Arch. Parochiekerken inv. no. 74 reg 614, reg Feith 1511.15] De commandeur en prior van het klooster te Oosterwierum verkoopt op 20 november van dat jaar drie kwart van de erfenis van wijlen Focko Petels aan de voogden en voorstanders “der capeilen des weerdigen Hilligen Sacramentes toe Zolwert”. Deze erfenis omvatte 4 parten, die door het hofgericht van graaf Edzard van Oost‑Friesland aan de Oosterwierumer conventszusters Teetke, zuster van Hemme toe Reyde, en Yke Tammens, Elteke Ubbens “toe Fynzerwolde” en Hemme toe Reyde toegewezen waren. De drie eerstgenoemde kwarten worden bij deze verkoop overgedragen voor 125 Emder goudgulden. De voogden van de kapel te Solwerd beloven het klooster schadeloos te houden voor eventuele aanspraken die heer Hero te Solwerd (“nuu ter tijt ter hilliger stede woenachtich”) en zijn broers nog doen gelden. In 1527 maakt een zekere Wilrick Tyddens bij de ambtman van Klei‑Oldambt bezwaar tegen het feit dat Boelko to Borxweer hem de landhuur van Focko Petels heerd niet wil overdragen. Een derde van deze huursom zou Wilrick toekomen, welk “darde part hure des landes ofte herth vorbenoemt’ door Snelger Houwerda (ambtman van Klei‑Oldambt namens graaf Edzard omstreeks 1510) aan Wilricks zalige vader Tyddo Wabbens was toegewezen.[GrA Arch. Parochiekerken, inv. no. 74, Reg Feith 1523.10] De voogden van de “capellen ten Hilligen Grave by Solwert” beweren echter dat zij het bewuste land reeds 16 of 17 jaar ongestoord in bezit hebben en dat Boelko hun meier is. Zij verzoeken de ambtman om Wilrick te dwingen hun meier ongemoeid te laten. Zij schrijven verder dat destijds een dag was beraamd om de zaak in vriendschap af te handelen, wat echter niet doorging door het binnenvallen van de knechten (de Saksische soldaten die in 1514 Appingedam innamen?). Hierop antwoordt Wilrick Tyddens dat zijn vader al meer dan dertien jaar geleden de huur van het land beurde van de toenmalige meier Tepe Berendes, ongehinderd door de voogden van de kapel, en dit ook nog geen tien jaar geleden gedaan heeft. Bovendien overlegt Wilrick een verklaring van Snelger Houwerda gedateerd 6‑11‑1523, dat deze circa 10 jaar geleden op verzoek van Tydde Wabbens, destijds te Termunten wonende, optredende namens diens moeder Hydde, over deze erfenis een uitspraak gedaan had. Van deze erfenis zouden volgens zijn uitspraak aan het klooster te Oosterwierum een derde deel toekomen vanwege een conventszuster, aan Hemmo to Reyde een derde deel en aan Tydde Wabbens vanwege zijn moeder ook een derde deel, “om datter iii susters synt gewest de van ener sydt dyke na to den doden synt gewest van wens wegen dese voergenoempde parten elck van ener suster wegen gesproken hebben”. In 151 1 wordt Focko Petels erfenis dus door het hofgericht van graaf Edzard verdeeld in vier parten, waaronder een part voor Elteke Ubbens, terwijl omstreeks 1513 de erfenis door ambtman Snelger Houwerda zou zijn verdeeld in drie gelijke parten, voor elk van de drie zusters één. Van Elteke Ubbens is in 1523 geen sprake meer, terwijl in 1511 Hydde, moeder van Tydde Wabbens, niet genoemd wordt. Een oplossing lijkt vooralsnog niet voorhanden. Bekend is dat Wilrick Tyddens uiteindelijk niet met lege handen naar huis gaat: in 1527, daags na sint Servaas, wordt de kwestie in der minne geschikt, waarbij de voogden van de kapel te Solwerd aan hem 65 Emder gulden betalen voor het aandeel van zijn grootmoeder Hydde (die dan nog in leven is) in de erfenis van Focko Petels.[GrA Arch. Parochiekerken, inv. no. 74 reg 714] Intrigerend blijft deze Elteke Ubbens, die, gelet op tijdstip en woonplaats, de vader zou kunnen zijn van Hille, Ayle en Edze Eltekens. Bewijzen ontbreken vooralsnog.[Gruoninga 1994 Genealogie Stuut, pg. 112].

Children of Unknown and Ubbens, Elteke

i. Eltekens, Ayle [64956]. Ayle was born about 1480 in Finsterwolde. He died after 1549. He had a relationship with , Foppe.

Generation 18

163776. Homan, Sicko Johans. is the same person as [109504].

219008. Homan, Johan. Johan was born in 1390 in Yde. He died after 1456 in Yde at the age of more than 66 years. He married Haveking, Ludeken Sickes in 1414.

More about Homan, Johan:

Occupation: landbouwer.

219009. Haveking, Ludeken Sickes. Ludeken Sickes was born in 1393 in Noordlaren. She was the daughter of Haveking, Sicke.

Children of Haveking, Ludeken Sickes and Homan, Johan

i. Homan, Iden Johans. Iden Johans was born in 1410. She died in 1454.

ii. Homan, Sicko Johans [109504]. Sicko Johans was born about 1420 in Yde. He died before 1475 in Yde. He married Unknown about 1450.

iii. Homan, Roelof. Roelof was born in 1420 in Yde. He died after 1487 in Yde. He married Meijstering, Lamme about 1450.

More about Haveking, Ludeken Sickes and Homan, Johan:

Marriage: 1414.

hij was toen 24 jaar oud

Generation 19

327552. Homan, Johan. is the same person as [219008].

327553. Haveking, Ludeken Sickes. is the same person as [219009].

438018. Haveking, Sicke. Sicke was born about 1355 in Noordlaren. He died in 1429 in Noordlaren at the age of about 74 years. He was the son of Haveking, nn. He married Unknown about 1390.

Notes for Haveking, Sicke

Beleend met het Lippingegoed te Noordlaren en het goed te Wolfsbergen na de dood van zijn broer Henric 30-4-1408. Het is niet duidelijk, of de leenopvolger Ludeken Havekinge zijn zoon is, maar uit de ordelen van de Etstoel van 1429 blijkt wel, dat Sicke zoons had. Gezien de normale gang van zaken bij een leenopvolging, zal Ludeken waarschijnlijk een zoon zijn geweest van Sycke. In 1424 heeft hij een probleem met Johan Haveman (KB 1454). In 1427 luidt de uitspraak in hun conflict, dat mocht Sycke [geschreven als Havinge) kunnen bewijzen met behulp van Aleff van Haeren, Egbert Havinge (=Havekinge?) en Ludeken Hilbolding, dat er een scheiding (van goederen) heeft plaatsgevonden, dan zal de scheiding van kracht zijn. De bewijsstukken dienen bij de schulte van Borger te worden ingeleverd (KB 1565). Een jaar later besliste de Etstoel, dat als Johan Haveman zich niet aan de scheiding zou houden, hij een boete van 10 oude schilden zou krijgen (KB 1594). Een jaar later is Sycke blijkbaar gestorven, aangezien Johan Haveman toen weer een poging deed, maar dan tegen zijn zoons (KB 1700).

Children of Unknown and Haveking, Sicke

i. Haveking, Ludeken Sickes [219009]. Ludeken Sickes was born in 1393 in Noordlaren. She married Homan, Johan in 1414.

ii. Haveking, Ludeken. Ludeken was born about 1400. She married Hoveman, Johan about 1420 in Yde.

iii. Haveking, Johan Sickes. Johan Sickes was born about 1400. He married Meijstering, Hille about 1420.

More about Unknown and Haveking, Sicke:

Marriage: about 1390.

Generation 20

655106. Haveking, Sicke. is the same person as [438018].

876036. Haveking, nn. nn was born about 1330 in Noordlaren. He died after 1370 in Noordlaren at the age of more than about 40 years. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Haveking, nn

i. Haveking, Sicke [438018]. Sicke was born about 1355 in Noordlaren. He died in 1429 in Noordlaren. He married Unknown about 1390.

ii. Haveking, Henric. Henric was born about 1370 in Noordlaren. He died on 1408-04-30 in Noordlaren.

Generation 21

1310212. Haveking, nn. is the same person as [876036].

Endnotes

1. “Burgerlijke stand – Huwelijk”, Inv.nr. 1814, akte 1, (Huewelijksakte)

Geef een reactie