Parenteel Domna – Itens (Fr)

I. Pyr Ydtsma. Geboren ca 1410


Kinderen:
II.1 Tjets Pyrsz [V]. Geboren ca 1440
II.2 Syardt Pyrsz [V]. Geboren ca 1440
II.3 Auck Pyrsz [V]. Geboren ca 1440


Kleinkinderen:
III.1 NN Syoerds [V]. Geboren ca 1470
III.2 Teth Syoerds [V]. Geboren ca 1470
III.3 Hoyte Syoerds [V]. Geboren ca 1470 te Itens. Hij werd ook wel genoemd: Hoyte Syuerdts. Overleden ca 1540 te Itens. Tr. Lyoets Jarichsdr, geboren ca 1470 te Itens, overleden ca 1540 te Itens.
Uit dit huwelijk:

 1. Sipcke Hoijtes, volgt IV.1
 2. Pier Hoijtes, volgt IV.2

III.4 Douwe Syoerds [V]. Geboren ca 1470


Achterkleinkinderen:
IV.1 Sipcke Hoijtes [V] [M]. Geboren ca 1500 te Itens. Hij was huisman van het Hoijtehuis te Itens, volmacht van de Vijfdelen Zeedijken. Overleden 24-11-1563 te Itens. Tr.(1) ca 1550 te Itens Auck Siboltsdr, geboren ca 1520, overleden ca 1570 Tr.(2) ca 1520 te Itens Tyets Obbedr, geboren ca 1500, overleden ca 1550 te Itens.
Uit dit huwelijk:

 1. Hoyte Sipckes, volgt V.1

IV.2 Pier Hoijtes [V] [M]. Geboren ca 1500 te Itens. Hij woonde samen met zijn dienstbode, Jets Abbedr. Overleden ca 1560 te Itens. Tr. ca 1530 Gerland NN, geboren ca 1500.
Uit dit huwelijk:

 1. Hoijte Piers, volgt V.2
 2. Gosse Piers, volgt V.4
 3. Auck Hoijtes, volgt V.5
 4. Hector (Hettes) Piers, volgt V.3

Generatie V
V.1 Hoyte Sipckes [V] [M]. Geboren ca 1520. Hij was huisman op Hoijtehuijs te Itens. Overleden voor 20-12-1565 te Itens
V.2 Hoijte Piers [V] [M]. Geboren ca 1527, overleden voor 17-04-1611
V.3 Hector (Hettes) Piers [V] [M]. Geboren ca 1530 te Weidum. Hij was mede eigenaar van Domnastate te Weidum. Hij werd ook wel genoemd Hector Petreus of Hoyte Hettes Piers. Tr.(1) (kerk) ca 1555 te Weidum Wopcke Hettes Epema, geboren ca 1530 te Weidum Tr.(2) ca 1560 Afke Dijes van Rinia, geboren ca 1530, dochter van Dije van Rinia en Baerthje de Vos.
Uit dit huwelijk:

 1. Beertke Hettes, volgt VI.1
 2. Hette Hettes, volgt VI.2
 3. Gerlant Hettes, volgt VI.3
 4. Pier Hettes, volgt VI.4
 5. Dye Hettes Domna, volgt VI.5

V.4 Gosse Piers [V] [M]. Geboren ca 1533
V.5 Auck Hoijtes [V] [M]. Geboren ca 1535


Generatie VI
VI.1 Beertke Hettes [V] [M]. Geboren ca 1560
VI.2 Hette Hettes [V] [M]. Geboren ca 1560, overleden voor 03-07-1587
VI.3 Gerlant Hettes [V] [M]. Geboren ca 1560, overleden na 1585 te Bolsward?
VI.4 Pier Hettes [V] [M]. Geboren ca 1560. Ovl voor 1585 “in de oorlog gebleven”. . Overleden voor 1585
VI.5 Dye Hettes Domna [V] [M]. Geboren ca 1560. Dye woonde op 18-03-1583 op Domnasate in Weidum. De naam Domna is waarschijnlijk afgeleid van de oud-fries mansvoornaam Domme of Dome. Het betekende oorspronkelijk ‘oordeel’ of ‘gerecht / macht’. De naam is al heel oud. Zo kennen we de Romeinse keizerin Julia Domna, die in 211 zelfmoord pleegde door de hongerdood te sterven. dorpsrechter, ontvanger, overleden voor 05-02-1626. Tr. voor 04-10-1583 te Weidum Tyets Sipckes, geboren ca 1560, dochter van Sipcke Taeckes en NN NN.
Uit dit huwelijk:

 1. Hette Domna, volgt VII.1
 2. Attye Dyes (Atke) Domna, volgt VII.2
 3. Sipke Dijes Domna, volgt VII.3
 4. Pier Domna, volgt VII.4
 5. Dije Dijes Domna, volgt VII.5
 6. Auck Dijes Domna, volgt VII.6

Generatie VII
VII.1 Hette Domna [V] [M]. Gedoopt ca 1583 te Dronrijp
VII.2 Attye Dyes (Atke) Domna [V] [M]. Geboren ca 1585. Na het overlijden van haar echtgenoot, Tjalling, kocht zij een deel van het huis De Windhond aan de Nieuwestad in Leeuwarden op 20 juni 1631 van haar stiefdochter Rinck Tjallings. Familienamen vererven hier zeer veel in de vrouwelijke lijn. . Tr. 19-07-1611 te Leeuwarden Tjalling Jaspers, geboren voor 1593. Hervormd lid 07-01-1593. bakker, overleden ca 1630 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

 1. Dionysis Domna, volgt VIII.1
 2. Henricus Tjallingi Domna, volgt VIII.2

VII.3 Sipke Dijes Domna [V] [M]. Gedoopt ca 1588 te Dronrijp. Tr. Metke Johannis, geboren ca 1600.
Uit dit huwelijk:

 1. Dije Domna, volgt VIII.3

VII.4 Pier Domna [V] [M]. Gedoopt ca 1590 te Dronrijp
VII.5 Dije Dijes Domna [V] [M]. Gedoopt ca 1592 te Dronrijp
VII.6 Auck Dijes Domna [V] [M]. Gedoopt ca 1594 te Dronrijp


Generatie VIII
VIII.1 Dionysis Domna [V] [M]. Geboren ca 1615
VIII.2 Henricus Tjallingi Domna [V] [M]. Geboren 1614 te Leeuwarden. Henricus Domna komt in diverse trouwactes voor. Hij was ondermeer predikant in Leeuwarden in de Galeisterkerk (1659). Verder ook in Dongjum (1639), Tjummarum (1641), Kollum (1647) en Harlingen (1657). predikant, overleden 12-12-1672 te Dronrijp. Tr.(1) (kerk) 1642 Sytske Andies Popta, geboren ca 1620, overleden ws voor 1653 Tr.(2) (kerk) ca 1653 te Bolsward? Auckien Bauckes Gerlsma, geboren ca 1617 te Bolsward, dochter van Baucke Haijes Gerlsma en Idtie Baers (Idke) Rommerda, overleden 16-11-1672 te Ried.
Uit dit huwelijk:

 1. Baukje Domna, volgt IX.3
 2. Tammerus Domna, volgt IX.4
 3. Dionysius Tjallingusz Domna, volgt IX.2
 4. Tjalling Henricusz Domna, volgt IX.1
 5. Jidtie Hendrickus (Yda) Domna, volgt IX.5

VIII.3 Dije Domna [V] [M]. Geboren ca 1628


Generatie IX
IX.1 Tjalling Henricusz Domna [V] [M]. Geboren 01-04-1654 te Kollum, dominee, overleden 09-06-1728 te Dronrijp op 74-jarige leeftijd. Tr.(1) (kerk) maart 1683 te Franeker Trijntje Reen, geboren ca 1660 te Kollum, overleden 17-12-1683 te Kollum Tr.(2) (kerk) 27-10-1685 te Kollum Elisabeth Domna, geboren ca 1665 te Kollum, dochter van Dionysius Tjallingusz Domna, overleden 22-05-1692 te Dronrijp Tr.(3) (kerk) 20-08-1696 te Amsterdam Phillippina Coppenole, geboren 26-07-1671 te Amsterdam, dochter van Luijcas Coppenole en Margaretha (Grietjen) Purmerend, gedoopt 28-07-1671 te Amsterdam. Getuigen: Abram van Koppenole en Filippina van Anderiese, overleden 03-05-1748 te Workum op 76-jarige leeftijd, begraven 12-05-1748 te Dronrijp.
Uit dit huwelijk:

 1. Aurelia Domna, volgt X.1
 2. Margaretha (Margriet) Domna, volgt X.2
 3. Elisabeth Domna, volgt X.3
 4. Maria Domna, volgt X.4
 5. Henricus Tjallingius Domna, volgt X.5

IX.2 Dionysius Tjallingusz Domna [V] [M]. Geboren ca 1658 te Harlingen
IX.3 Baukje Domna [V] [M]. Geboren ca 1660 te Leeuwarden
IX.4 Tammerus Domna [V] [M]. Geboren ca 1663
IX.5 Jidtie Hendrickus (Yda) Domna [V] [M]. Geboren 23-07-1665 te Leeuwarden. Tr. 08-05-1687 te Deinum Johannes (Johan) Winkler, geboren 1656 te Harlingen, gedoopt 09-11-1656 te Harlingen, predikant, overleden 29-11-1728 te Weidum op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Dionysius Augustinus Winkler, volgt X.7
 2. Anna Aurelia Winkler, volgt X.8

Generatie X
X.1 Aurelia Domna [V] [M]. Gedoopt 06-07-1697 te Workum
X.2 Margaretha (Margriet) Domna [V] [M]. Gedoopt 26-08-1699 te Workum
X.3 Elisabeth Domna [V] [M]. Gedoopt 02-12-1700 te Workum
X.4 Maria Domna [V] [M]. Gedoopt 03-02-1702 te Workum
X.5 Henricus Tjallingius Domna [V] [M]. Geboren 12-05-1708 te Workum. Deze Henricus Domna is predikant en stamt af van de gelijknamige predikant die o.m. een zoon Tjallingius had. Gedoopt 16-05-1708 te Workum. volgens “Afschrift van twee bijbelbladen in het bezit van de heer Tj. Schaap te Harlingen ” predikant, overleden 11-04-1769 te Midsland op 60-jarige leeftijd. Tr.(1) (kerk) 11-05-1766 te Oost-Terschelling Johanna de Reus, geboren ca 1745, overleden 18-01-1808 te Terschelling? Tr.(2) 22-11-1730 te Midsland Elizabeth van Dessel, geboren ca 1710 te Workum, dochter van Tobias van Dessel. Dessel ligt in Brabant. Overleden voor 1766 te Midsland.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina (Marya) Domna, volgt XI.2
 2. Tjallingius Henricus Domna, volgt XI.3
 3. Philippina Henricus Domna, volgt XI.4

X.6 Elisabeth Domna [V]. Geboren ca 1665 te Kollum, overleden 22-05-1692 te Dronrijp. Tr. (kerk) 27-10-1685 te Kollum Tjalling Henricusz Domna, geboren 01-04-1654 te Kollum, zoon van Henricus Tjallingi Domna en Auckien Bauckes Gerlsma, dominee, overleden 09-06-1728 te Dronrijp op 74-jarige leeftijd
X.7 Dionysius Augustinus Winkler [V] [M]. Geboren 26-02-1694 te Deinum, gedoopt 09-03-1694 te Leeuwarden, predikant, overleden 04-10-1773 te Weidum op 79-jarige leeftijd
X.8 Anna Aurelia Winkler [V] [M]. Geboren ca 1695 te Leeuwarden


Generatie XI
XI.1 Maria Catharina Domna [V]. Gedoopt 16-09-1731 te Workum, overleden voor 1733
XI.2 Maria Catharina (Marya) Domna [V] [M]. Gedoopt 18-09-1733 te Midsland, overleden 25-04-1805 te West-Terschelling op 71-jarige leeftijd, begraven 26-04-1805 te West-Terschelling. Graf nummer 18 West-Terschelling. Tr. 08-07-1764 te Midsland Pieter Johannes Brandenburg, geboren 12-02-1742 te Hoogkarspel, zoon van Johannes Jansz Brandenburgh en Trijntje Hendricks Bregman. Hij is op 10-08-1758 van Hoogkarspel met attestatie naar Midsland, Terschelling vertrokken. Gedoopt 25-07-1745 te Hoogkarspel, schoolmeester, overleden 26-04-1805 te Terschelling op 63-jarige leeftijd, begraven 26-04-1805 te Terschelling.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieters Brandenburg, volgt XII.1
 2. Tjallingius Brandenburg, volgt XII.2
 3. Trijntje Brandenburg, volgt XII.3
 4. Elisabeth Brandenburg, volgt XII.4
 5. Henricus Brandenburg, volgt XII.5
 6. Aafje Pieters (Aaltje) Brandenburg, volgt XII.6
 7. Pieter Pieters Brandenburg, volgt XII.7

XI.3 Tjallingius Henricus Domna [V] [M]. Gedoopt 24-10-1734 te Midsland
XI.4 Philippina Henricus Domna [V] [M]. Gedoopt 30-03-1736 te Midsland


Generatie XII
XII.1 Johannes Pieters Brandenburg [V] [M]. test 21-8-1799 6990 test 8-10-1807 6960. Gedoopt 05-04-1765 te Midsland, commissionair, landbouwer , notaris, onderwijzer, secretaris Oost Terschelling, overleden 15-10-1825 te Midsland op 60-jarige leeftijd. Tr.(1) (kerk) 17-09-1786 te Midsland Aaltje Klaas Schaap, geboren april 1760 te Midsland, dochter van Klaas Cornelis Schaap en Tettje Jans. Zij werd ook genoemd: Akke Klaas. Overleden 09-09-1799 te Midsland, begraven 13-09-1799 te Midsland. Advertentie: *** Op den 5 September deezes jaars, verloste myn waarde Huisvrouw van een welschapen ZOON, – Dan, vier Dagen daar na, wierd ik in de treurigste omstandigheid gedompeld, daar het den Heere behaagde, myn dierbaare Echtgenoote, in den ouderdom van 39 Jaaren en 5 Maanden, uit dit Leven op te roepen, en in de Eeuwigheid over te brengen: myne Familie, en allen die myne omstandigheden en lotgevallen bekend zyn, zullen met my dit gemis betreuren, waarvan ik zonder Condo- leantie Brieven my verzekerd houde, Ter Schelling, T.Brandenburg den 28 October, 1799. .
Uit dit huwelijk:

 1. Fettje Brandenburg, volgt XIII.1
 2. Pieter Brandenburg, volgt XIII.2
 3. Maria Catharina Brandenburg, volgt XIII.3
 4. Aaltje Johannes Brandenburg, volgt XIII.4
 5. Aaltje Johannes Brandenburg, volgt XIII.5
 6. Trijntje Johannes Brandenburg, volgt XIII.6
 7. Pieter Johannes Brandenburg, volgt XIII.7

Tr.(2) 28-06-1807 te Ter Hoorn Wietske Jans Wulp, geboren 18-12-1769 te West-Terschelling, dochter van Jan Tijs Wulp en Trijntje Alberts Tot, overleden 17-01-1847 te Midsland op 77-jarige leeftijd. Advertentie: *** Het behaagde den alleen wijzen en goeden God, op heden, na een smartelijk maar geduldig lijden van zes weken, van onze zijde weg te nemen, onze hartelijk geliefde Moeder WIETSKE WULP, Wed. van wijlen den Heer J.Brandenburg , in den ouderdom van 77 jaren. Zij ontsliep in het zalig uitzigt op het betere le- ven, aan gindsche zijde des grafs; al staren wij de lieve afgestorvene met diepen weemoed na, wij behoeven toch niet te treuren als dezulken die geene hoop hebben. J.L.BRANDENBURG mede namens mijne Zusters en Behuwd-Broeders Terschelling, 17 Januarij 1847 Eenige kennisgeving . .
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elisabeth Brandenburg, volgt XIII.8
 2. Alida Johanna Brandenburg, volgt XIII.9
 3. Johanna Louisa Brandenburg, volgt XIII.10
 4. Elisabeth Johanna Brandenburg, volgt XIII.11

XII.2 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-08-1766 te Midsland, gedoopt 17-08-1766 te Midsland, broodbakker, overleden 23-05-1805 te West-Terschelling op 38-jarige leeftijd, begraven 29-05-1805 te West-Terschelling. Tr.(1) (kerk) 22-05-1791 te West-Terschelling Albertje Jacobs Vetschoen, geboren 14-02-1771 te West-Terschelling, dochter van Jacob Reijnders Vetschoen en Trijntje Pieters Vetschoen, overleden 30-08-1791 te West-Terschelling op 20-jarige leeftijd Tr.(2) (kerk) 22-07-1798 te West-Terschelling Baukje Jans Wulp, geboren 11-11-1774 te West-Terschelling, dochter van Jan Tijs Wulp en Trijntje Alberts Tot, gedoopt 13-11-1774 te West-Terschelling, winkelier , overleden 18-10-1825 te West-Terschelling op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Tjallingius Brandenburg, volgt XIII.12
 2. Maria Brandenburg, volgt XIII.13
 3. Jan Brandenburg, volgt XIII.14
 4. Jan Brandenburg, volgt XIII.15
 5. Tjallingius Brandenburg, volgt XIII.16

XII.3 Trijntje Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-09-1768 te Midsland, gedoopt 18-09-1768 te Midsland, overleden 24-11-1812 te Midsland op 44-jarige leeftijd
XII.4 Elisabeth Brandenburg [V] [M]. Geboren 1771 te Midsland. Testament op 01-03-1798 nr 6959. . Gedoopt 07-04-1771 te Midsland, overleden 1838 te Midsland. Tr. (kerk) 10-09-1797 te West-Terschelling Arnold Adriaans Bolk, geboren ca 1770 te Enkhuizen, zoon van Hermanus Lambertus Bolk en Egberdina Walraven, convoymeester.
Uit dit huwelijk:

 1. Philepina Maria Bolk, volgt XIII.17
 2. Henricus Lambertus Bolk, volgt XIII.18

XII.5 Henricus Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-06-1774 te Midsland, gedoopt 19-07-1774 te Midsland, overleden ca 1840? te Midsland, begraven ca 1840? te Midsland
XII.6 Aafje Pieters (Aaltje) Brandenburg [V] [M]. Gedoopt 10-03-1776 te Midsland, overleden 1867 te Terschelling, begraven 1867 te Terschelling
XII.7 Pieter Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-07-1776 te Gouda. Aangenomen familienaam 1811 Brandenburg, Pieter, Gorredijk k. Sjoerd 6, Pieter 3, Johannes 20 wkn. N.B. Aangegeven door de vrouw Jitske Sjoerds, daar de man opgeroepen is tot de zeedienst Mairie Gorredijk, fol. 42 Hij is geboren aan boord te Gouda. schipper , overleden 28-09-1826 te Bolsward op 50-jarige leeftijd. Tr.(1) (kerk) 27-12-1801 te Gorredijk Tjitske Sjoerds, geboren ca 1780, overleden 1817.
Uit dit huwelijk:

 1. Sjoerd Brandenburg, volgt XIII.20
 2. Pieter Pieters Brandenburg, volgt XIII.21
 3. Anne Brandenburg, volgt XIII.23

Tr.(2) 00-00-1810 te Beetsterzwaag Klaaske Jakobs, geboren 00-00-1790.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Brandenburg, volgt XIII.22

Tr.(3) 20-08-1818 te Gorredijk Jantje Folkerts Stuurman, geboren ca 1796, dochter van Folkert Willems Stuurman. Naam ook: Schuurman. Overleden 25-11-1870 te Gorredijk.
Uit dit huwelijk:

 1. Willemke Brandenburg, volgt XIII.19
 2. Willemke Pieters Brandenburg, volgt XIII.24
 3. Pieter Pieters Brandenburg, volgt XIII.25
 4. Pieter Pieters Brandenburg, volgt XIII.26
 5. Antje Pieters Brandenburg, volgt XIII.27
 6. Folkert Pieters Brandenburg, volgt XIII.28

Generatie XIII
XIII.1 Fettje Brandenburg [V] [M]. Geboren 25-11-1787 te Midsland, gedoopt 25-11-1787 te Midsland, overleden 31-07-1827 te Midsland op 39-jarige leeftijd. Tr. 18-10-1807 te Ter Hoorn Oene Gerritsz Lieuwen, geboren 12-06-1785 te Midsland, zoon van Gerrit Cornelis Lieuwen en Antje Cornelis de Boer, herbergier, kastelein, overleden 13-07-1853 te West-Terschelling op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Wietske Oenes Lieuwen, volgt XIV.1

XIII.2 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 04-01-1789 te Midsland, overleden ca 1790 te Midsland
XIII.3 Maria Catharina Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-05-1790 te Midsland, gedoopt 30-05-1790 te Midsland, overleden 18-07-1826 te Midsland op 36-jarige leeftijd. Overleden te Midsland. Tr. 05-03-1815 te Terschelling Cornelis Cornelisz Bos, zoon van Cornelis Danielsz Bos en Neeke Andries, gedoopt 10-11-1790 te Midsland, kapitein koopvaardij, landman , molenaar, schipper , zeeman , overleden 12-02-1857 te Hoogwoud op 66-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden woonde hij Pade 44 in Hoogwoud. .
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelisz Bos, volgt XIV.2
 2. Johannes Cornelisz Bos, volgt XIV.3
 3. Lieuwe Cornelis Bos, volgt XIV.4
 4. Pieter Cornelisz Bos, volgt XIV.5
 5. Maria Catharina Bos, volgt XIV.6

XIII.4 Aaltje Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 28-08-1791 te Midsland, overleden 1792 te Midsland
XIII.5 Aaltje Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 16-03-1793 te Midsland, gedoopt 17-03-1793 te Midsland, overleden 12-12-1867 te Midsland op 74-jarige leeftijd. Tr. 20-12-1815 te Terschelling Gerrit Gerritsz Lieuwen, geboren 30-08-1794 te Midsland, zoon van Gerrit Cornelis Lieuwen en Antje Cornelis de Boer. Gerrits naam werd ook gespeld als Liewen. . bakker, kastelein, overleden 10-07-1862 te Midsland op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Antje Gerrits Lieuwen, volgt XIV.7
 2. Gerrit Gerrits Lieuwen, volgt XIV.8

XIII.6 Trijntje Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 14-06-1796 te Midsland, gedoopt 19-06-1796 te Midsland, overleden 11-06-1827 te Midsland op 30-jarige leeftijd. Tr. 31-08-1817 te Terschelling Cornelis Jacobsz Schaap, geboren 24-05-1790 te Midsland, zoon van Jacob Klaas Schaap en Maamke Cornelis Bos, gedoopt 30-05-1790 te Midsland, overleden 06-07-1860 te Midsland op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Schaap, volgt XIV.9

XIII.7 Pieter Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 05-09-1799 te Midsland, gedoopt 08-09-1799 te Midsland, ontvanger der loodsgelden, secretaris van het dijkbestuur, overleden 12-06-1847 te West-Terschelling op 47-jarige leeftijd. Tr. 21-03-1824 te Terschelling Christina Doekes Doeksen, geboren 28-08-1800 te Midsland, dochter van Doeke Gerritsz Doeksen en Jantje Johannes Ewouds, overleden 03-05-1841 te West-Terschelling op 40-jarige leeftijd. Advertentie: *** Heden morgen ten 2½ ure trof mij de gevoeligste slag mijns levens, door het afsterven mijner innigst ge- liefde gade, CHRISTINA DOEKSEN, in den ouderdom van ruim 40 Jaren, na mij gisteren avond ten 9 ure eenen welgeschapen Zoon ter wereld gebragt te hebben, zeven- tien jaren mogt ik in den genoegelijksten echt met haar vereenigd zijn. Negen kinderen verliezen in haar eene teeder zorgdragende Moeder, van wie de meesten hun groot verlies niet beseffen. Het vertrouwen van haar eens in reiner gewesten weder te zien, dit alleen is in staat mijne diepe smart eenigszins te lenigen. Vrienden en bekenden strekke deze eenige tevens tot al- gemeene kennisgeving. – Verzoeke van brieven van rouw- beklag verschoond te blijven. Terschelling, P.Brandenburg 3 Mei 1841 Ontvanger der Loodsgelden. .
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Brandenburg, volgt XIV.10
 2. Doeke Brandenburg, volgt XIV.11
 3. Tjallingius Brandenburg, volgt XIV.12
 4. Jantje Brandenburg, volgt XIV.13
 5. Pieter Brandenburg, volgt XIV.14
 6. Willem Pieters Brandenburg, volgt XIV.15
 7. Aaltje Brandenburg, volgt XIV.16
 8. Maria Brandenburg, volgt XIV.17
 9. Gerrit Christina Brandenburg, volgt XIV.18

XIII.8 Catharina Elisabeth Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-09-1808 te Midsland, gedoopt 02-10-1808 te Midsland, overleden ca 1880 te Midsland. Tr. 20-06-1840 te Terschelling Sipke Jacobs van Slooten, geboren 14-11-1791 te Harlingen, overleden 07-02-1860 te Harlingen op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. kind Brandenburg, volgt XIV.19

XIII.9 Alida Johanna Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-06-1810 te Midsland. Op 1 nov 1880 is ook een Alida Johanna Brandenburg overleden in Achtkarspelen. Zij was ook geboren in 1810. Welke overlijdensdata correct zijn weet ik nog niet. Gedoopt 01-07-1810 te Midsland, overleden 26-05-1894 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Tr. 25-05-1831 te Wieringerwaard Hendrik Johannes Meijer, geboren 30-07-1803 te Amsterdam, predikant, overleden ca 1880 te Amsterdam
XIII.10 Johanna Louisa Brandenburg [V] [M]. Geboren 28-08-1811 te Midsland. Zij was niet gehuwd. Gedoopt 01-09-1811 te Midsland, overleden 13-12-1849 te Harlingen op 38-jarige leeftijd. Advertentie: *** Heden morgen is ten onzen huize , na eene sukkeling van circa 5 maan- den, tot onze groote droefheid overleden, onze geliefde Zuster en Behuwdzus- ter Mejufvr. JOHANNA LOUISA BRANDENBURG, van Terschelling, in den ouderdom van 38 jaren en 3 maanden. Zij stierf zeer zacht en kalm. Het leven was haar Christs en het sterven haar gewin – dit zij onze troost, en doet ons berusten in ’s Heeren wil, en treuren alzoo niet als die geene hope hebben. Harlingen, S.van Slooten den 13 December 1849 K.E.Brandenburg H.Meyer, V.D.M. in de Wieringerwaard. Eenige kennisgeving. A.J.Brandenburg.
XIII.11 Elisabeth Johanna Brandenburg [V] [M]. Geboren 09-04-1813 te Midsland, overleden 26-08-1838 te Midsland op 25-jarige leeftijd. Advertentietekst: *** Heden overleed alhier, aan eene uitteerende ziekte, mijn geliefde jongste Dochter , ELIZABETH JOHANNA BRANDENBURG, in den ouderdom van ruim 25 jaren. W.Wulp, Wed.J.Brandenburg Terschelling den 26sten Augustus 1838.
XIII.12 Trijntje Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-11-1798 te West-Terschelling, gedoopt 02-12-1798 te West-Terschelling, overleden 07-09-1856 te West-Terschelling op 57-jarige leeftijd. Tr. 11-11-1821 te Terschelling Sipke Jacobsz de Jong, geboren 11-01-1799 te West-Terschelling, zoon van Jacob Sipkes de Jong en Antje Willems Zeijlemaker, gedoopt 13-01-1799 te West-Terschelling, overleden voor 1856 te West-Terschelling.
Uit dit huwelijk:

 1. Tjallingius Sipkesz de Jong, volgt XIV.20

XIII.13 Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-06-1800 te West-Terschelling, gedoopt 06-12-1800 te West-Terschelling. Haar doop vond pas plaats in december. Zij was toen al bijna een half jaar oud. Overleden 04-12-1863 te Zijpe op 63-jarige leeftijd. Aangiftedatum 21/12/1863 Terschelling, terwijl overlijden in Zijpe aan de morgenweg. Tr. 18-09-1831 te Terschelling. de bijlagen: Maria Brandenburg: *30-6-1800 ~6-7-1800 Terschelling haar vader, Tjallingius Brandenburg, begraven 29-5-1805 Terschelling haar moeder, Baukje Jans Wulp, + 18-10-1825 Terschelling Baukjes vader, Jan Tijsz Wulp (secretaris van het eiland) + 6-2-1801 Terschelling Baukjes moeder, Trijntje Alberts + 22-5-1813 Terschelling Ruurt Bindertsz Meyer * 2-3-1794 Terschelling zijn eerste echtgenote, Neeltje Dirks Swart + 9-3-1828 (toen 33 jaar) geen kinderen nalatend. zijn vader, Bindert Harmens (Meijer), begraven 31-5-1805 Terschelling zijn moeder, Trijntje Ruutsz (de Boer) begraven 1-6-1804 Terschelling Gehuwd met Ruurd Bindertsz Meijer, geboren 27-02-1794 te Zijpe, zoon van Bindert Harmens Meijer en Trijntje Ruurds de Boer, gedoopt 02-03-1794 te Zijpe, smid , overleden 30-12-1862 te Kinnum op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Bindert Ruurds Meijer, volgt XIV.21

XIII.14 Jan Brandenburg [V] [M]. Geboren 11-02-1802 te West-Terschelling, gedoopt 14-02-1802 te West-Terschelling, overleden 20-03-1803 te West-Terschelling op 1-jarige leeftijd
XIII.15 Jan Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-02-1804 te West-Terschelling, gedoopt 19-02-1804 te West-Terschelling, overleden 30-05-1804 te West-Terschelling op 0-jarige leeftijd. Overlijdensdatum volgens Tony Hofstee 04-07-1804.
XIII.16 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 10-10-1805 te West-Terschelling, overleden 13-09-1808 te West-Terschelling op 2-jarige leeftijd
XIII.17 Philepina Maria Bolk [V] [M]. Geboren 1812 te Terschelling, overleden 06-01-1882 te Terschelling
XIII.18 Henricus Lambertus Bolk [V] [M]. Geboren 1805 te Terschelling, overleden 14-05-1844 te Terschelling
XIII.19 Willemke Brandenburg [V] [M]. Geboren 21-11-1818 te Opsterland
XIII.20 Sjoerd Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1810 te Bolsward?
XIII.21 Pieter Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 00-00-1809 te Schoterland, overleden 12-05-1823 te Utingeradeel op 14-jarige leeftijd. Hij verongelukt op 14 jarige leeftijd door het vallen in een watermolen.
XIII.22 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 07-11-1811 te Beetsterzwaag. Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie sterft uit. Overleden ca 1880 te Hoorn
XIII.23 Anne Brandenburg [V] [M]. Geboren 01-02-1823 te Schoterland. Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie loopt door tot heden. Overleden ca 1880 te Hoorn
XIII.24 Willemke Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-02-1819 te Opsterland
XIII.25 Pieter Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-10-1825 te Haskerland. Hij is verdronken doordat hij van de ra van het schip viel. Overleden ca 1860 te Bolsward
XIII.26 Pieter Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-09-1824 te Haskerland, overleden 02-11-1824 te Haskerland op 0-jarige leeftijd
XIII.27 Antje Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 21-01-1820 te Haskerland. Bij haar overlijden was zij gehuwd. Overleden 01-04-1892 te Bolsward op 72-jarige leeftijd. Tr. 29-12-1850 te Bolsward Douwe Johannes Bontema, geboren ca 1820.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Brandenburg, volgt XIV.22

XIII.28 Folkert Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 22-03-1822 te AEngwirden, arbeider , werkman , overleden 15-10-1881 te Bolsward op 59-jarige leeftijd. Tr. 15-03-1846 te Bolsward Jacobje Willems (Japke) Hofstra, geboren 20-07-1825 te Bolsward, dochter van Anne Wiegers Hofstra en Janke Mathijs Eerdmans, overleden 17-06-1907 te Bolsward op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Andries Folkerts Brandenburg, volgt XIV.23
 2. Willem Brandenburg, volgt XIV.24
 3. Pieter Brandenburg, volgt XIV.25

Generatie XIV
XIV.1 Wietske Oenes Lieuwen [V] [M]. Geboren 1817 te Terschelling, overleden 15-11-1855 te Terschelling. Bij haar overlijden was zij gehuwd. .
XIV.2 Cornelis Cornelisz Bos [V] [M]. Geboren 26-01-1818 te Midsland
XIV.3 Johannes Cornelisz Bos [V] [M]. Geboren 31-10-1819 te Midsland
XIV.4 Lieuwe Cornelis Bos [V] [M]. Geboren 20-06-1821 te Midsland
XIV.5 Pieter Cornelisz Bos [V] [M]. Geboren 03-07-1824 te Midsland
XIV.6 Maria Catharina Bos [V] [M]. Geboren 15-07-1826 te Midsland
XIV.7 Antje Gerrits Lieuwen [V] [M]. Geboren 1817 te Terschelling, overleden 24-12-1848 te Terschelling. Bij haar overlijden was zij gehuwd. .
XIV.8 Gerrit Gerrits Lieuwen [V] [M]. Geboren 1824 te Terschelling, overleden 06-10-1848 te Terschelling
XIV.9 Jacob Schaap [V] [M]. Geboren 1819 te Terschelling, overleden 22-02-1847 te Den Helder. Aangiftedatum: 02-02-1848.
XIV.10 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-11-1824 te West-Terschelling. Op 19-01-1840 heeft Johannes belijdenis gedaan. Hij woonde vanaf 04-05-1874 in Nieuwediep, Den Helder en is later verhuisd naar Amsterdam, waar hij op Mariniersplein 70 woonde. commissionair, loods, pakhuisknecht , tonnenlegger, overleden na dec 1886 te Amsterdam. Tr. 17-12-1846 te Terschelling. Advertentie: Zo de Heere wil hopen onze ge- liefde Ouders: JOHANNES BRANDENBURG en MAARTJE MOLENAAR op den 17 Dec.1886 hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Be- huwd- en Kleinkinderen. Amsterdam, 3 Dec. 1996. Mariniersplein 70. Gehuwd met Maartje Klaas Molenaar, geboren 11-11-1820 te West-Terschelling, dochter van Klaas Gerrits Molenaar en Antje Barends Hofker, overleden ca 1890 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Christina Brandenburg, volgt XV.1
 2. Antje Brandenburg, volgt XV.2
 3. levenloos kind Brandenburg, volgt XV.3
 4. Pieter Brandenburg, volgt XV.4
 5. Maartje Brandenburg, volgt XV.5
 6. Johannes Brandenburg, volgt XV.6
 7. Jantje Brandenburg, volgt XV.7
 8. Klaas Brandenburg, volgt XV.8
 9. Tjallingius Brandenburg, volgt XV.9

XIV.11 Doeke Brandenburg [V] [M]. Geboren 11-09-1826 te West-Terschelling. Hij is in 1841 met attest van Purmerend naar West-Terschelling vertrokken. landbouwer , stuurman, zeeman , overleden 23-04-1909 te West-Terschelling op 82-jarige leeftijd. Tr.(1) 01-06-1849 te Terschelling Frouwtje Pieters Cupido, geboren 19-08-1827 te Terschelling, dochter van Pieter Pieters Cupido en Frouwtje Jans van de Lande, overleden 26-11-1861 te Midsland op 34-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Christina Brandenburg, volgt XV.10
 2. Vrouwtje Brandenburg, volgt XV.11
 3. Pieter Brandenburg, volgt XV.12
 4. Doeke Brandenburg, volgt XV.13
 5. Cornelis Brandenburg, volgt XV.14
 6. Jantje Brandenburg, volgt XV.15

Tr.(2) 19-09-1863 te Terschelling Trijntje Pieters Cupido, geboren 30-09-1822 te Midsland, dochter van Pieter Pieters Cupido en Frouwtje Jans van de Lande. «Begraven Datum: 13 M«Begraven te: Zelhem» Zij is in 1841 met attest van Purmerend naar West-Terschelling gekomen. . Gedoopt 01-10-1822 te Midsland, overleden 10-05-1899 te Midsland op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Jantje Doekes Brandenburg, volgt XV.16

XIV.12 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 03-09-1828 te West-Terschelling. Hij is op 11-08-1851 met attest naar Wieringerwaard verhuisd. . Gedoopt (nh) , hoofd ingeland, onderwijzer, overleden 27-12-1912 te Ilpendam op 84-jarige leeftijd. Tr. 09-12-1855 te Wieringerwaard Maartje Schuitemaker, geboren 20-11-1830 te Wieringerwaard, dochter van Teunis Schuitemaker en Martje Groot, naaister , overleden 13-06-1867 te Purmerland op 36-jarige leeftijd. Advertentie: *** Heden overleed mijne geliefde echtgenoote MAAR- TJE SCHUITEMAKER, in den ouderdom van bijna 37 jaren. T.Brandenburg Purmerland Onderwijzer 13 Juni 1867 Eenige kennisgeving. .
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Brandenburg, volgt XV.17
 2. Teunis Brandenburg, volgt XV.18
 3. Willem Brandenburg, volgt XV.19
 4. Johannes Brandenburg, volgt XV.20
 5. Simon Brandenburg, volgt XV.21
 6. Tjallingius Brandenburg, volgt XV.22

XIV.13 Jantje Brandenburg [V] [M]. Geboren 03-09-1830 te West-Terschelling. Zij doet in februari 1849 belijdenis. Op 08-12-1864 vertrekt zij met attest naar Vlieland. . Overleden 24-02-1875 te West-Terschelling op 44-jarige leeftijd. Tr. 01-05-1851 te Terschelling Willem Gerrits Molenaar, geboren 30-03-1828 te West-Terschelling, zoon van Gerrit Klaas Molenaar en Marij Weatherill, loods, loodsschipper, zeeman , overleden 24-10-1868 te Noordzee op 40-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Christina Willems Molenaar, volgt XV.23
 2. Selly Willems Molenaar, volgt XV.24

XIV.14 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-07-1832 te West-Terschelling, overleden 09-04-1893 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd. Tr. 16-06-1858 te Amsterdam Hilcka (Hilcke) Albers, geboren 13-08-1829 te Emden (Hannover), dochter van Geries Andries Albers en Anna Tammen, overleden 22-06-1881 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Brandenburg, volgt XV.25
 2. Gerrit Andries Brandenburg, volgt XV.26
 3. Christina Maria Brandenburg, volgt XV.27

XIV.15 Willem Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 05-12-1833 te West-Terschelling, zeeman , overleden 25-07-1850 te Middellandse Zee op 16-jarige leeftijd. Hij is overleden aan boord van de “West-Indiën”, varend in de Middellandse Zee. Op 31 mei 1851 werd aangifte gedaan. .
XIV.16 Aaltje Brandenburg [V] [M]. Geboren 11-03-1836 te West-Terschelling. Zij is op 13-12-1880 verhuisd naar Oosthuizen. . Overleden ca 1890 te West-Terschelling. Tr. 09-11-1861 te Terschelling Meindert Douwes Sterel, geboren 23-07-1834 te West-Terschelling, zoon van Douwe Meijnderts Sterel en Neeltje Annes de Jong, overleden ca 1880 te Terschelling
XIV.17 Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-11-1838 te West-Terschelling. Zij is op 6 juli 1869 naar Ilpendam verhuisd. . Overleden ca 1900 te Ilpendam
XIV.18 Gerrit Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-03-1841 te West-Terschelling. Hij is op 2 september 1871 naar Harlingen verhuisd. . winkelier , overleden 11-10-1881 te Harlingen op 40-jarige leeftijd. Tr. 27-09-1862 te Oostdongeradeel Janke Thomas Mosselman, geboren 01-11-1835 te Ee, dochter van Thomas Harmens Mosselman en Antje Jelles Holwerda, overleden 25-08-1908 te Harlingen op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Sipke Brandenburg, volgt XV.28
 2. Catharina Christina Brandenburg, volgt XV.29
 3. Pieter Brandenburg, volgt XV.30
 4. Thomas Brandenburg, volgt XV.31
 5. Christina Johanna Brandenburg, volgt XV.32
 6. Anna Christina Brandenburg, volgt XV.33
 7. Anna Christina Brandenburg, volgt XV.34
 8. Gerrit Brandenburg, volgt XV.35

XIV.19 kind Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-08-1841 te Harlingen, overleden 02-08-1841 te Harlingen op 0-jarige leeftijd
XIV.20 Tjallingius Sipkesz de Jong [V] [M]. Geboren 1827 te Terschelling, overleden 21-06-1831 te Terschelling
XIV.21 Bindert Ruurds Meijer [V] [M]. Geboren 04-11-1837 te Oldeboorn, smid , overleden 25-09-1926 te Uteringeradeel op 88-jarige leeftijd. Tr. 10-04-1873 te Opsterland Hinke Kramer, geboren 25-09-1851 te Witmarsum, overleden 27-11-1927 te Oldeboorn op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Meijer, volgt XV.36

XIV.22 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 13-11-1845 te Bolsward, overleden 19-01-1867 te Bolsward op 21-jarige leeftijd
XIV.23 Andries Folkerts Brandenburg [V] [M]. Geboren 04-05-1853 te Bolsward, overleden 15-07-1855 te Bolsward op 2-jarige leeftijd
XIV.24 Willem Brandenburg [V] [M]. Geboren 25-05-1850 te Bolsward, overleden 16-06-1938 te Huizum op 88-jarige leeftijd. Tr. 24-11-1872 te Bolsward Geiske Piso, geboren ca 1850. Van Geiske Piso is niets in de archieven terug te vinden. Overleden na 1886.
Uit dit huwelijk:

 1. Japke Brandenburg, volgt XV.37
 2. Siebren Brandenburg, volgt XV.41
 3. Jetske Brandenburg, volgt XV.42
 4. Jetske Brandenburg, volgt XV.38
 5. Fokeltje Brandenburg, volgt XV.39
 6. Grietje Brandenburg, volgt XV.43
 7. Simon Brandenburg, volgt XV.40

XIV.25 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-12-1846 te Harlingen. Een Pieter Brandenburg geboren in 1845 of 1846 is op 19-01-1867 overleden, 21 jaar oud, aan boord van de “Lambertha” te Cette. Deze Pieter zal zeer waarschijnlijk een neef zijn van deze Pieter, maar wie de vader is, weet ik nog niet. Ook kom ik nog twee huwelijken van een Pieter tegen in Sneek: 1869 en 1874. Mogelijk betreft dit de Workum tak. Overleden 01-08-1920 te Bolsward op 73-jarige leeftijd. Tr. 14-11-1869 te Bolsward Jantje Anna Visser, geboren 10-08-1848 te Bolsward, overleden 15-01-1920 te Bolsward op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Japke Brandenburg, volgt XV.45
 2. Anne Pieters Brandenburg, volgt XV.47
 3. Folkert Brandenburg, volgt XV.46
 4. Wieger Matthijs Brandenburg, volgt XV.44
 5. Antje Pieters Brandenburg, volgt XV.48

Generatie XV
XV.1 Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 26-04-1847 te West-Terschelling. Zij is op 7 mei 1874 naar Hasselt vertrokken. . Overleden ca 1900 te Hasselt. Tr. 01-04-1875 te Den Helder Gerrit Tjebbes Sterel, geboren 23-04-1840 te West-Terschelling, zoon van Tjebbe Gerrits Sterel en Neeltje Annes de Jong, overleden ca 1900 te Hasselt
XV.2 Antje Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-07-1849 te West-Terschelling, eigenaresse naaiatelier, overleden april 1940 te Ermelo. Tr. 19-03-1874 te Terschelling Cornelis Zunderdorp, geboren 21-08-1849 te West-Terschelling, zoon van Cornelis Cornelis Zunderdorp en Alida Abels Rueben, grofsmid, scheepsmakelaar, overleden 04-03-1916 te West-Terschelling op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Alida Zunderdorp, volgt XVI.1
 2. Johannes Zunderdorp, volgt XVI.2

XV.3 levenloos kind Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-10-1851 te Terschelling, overleden 24-10-1851 te Terschelling op 0-jarige leeftijd
XV.4 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 11-11-1852 te West-Terschelling. Hij is op 28 september 1898 naar Nederlands Indië (Indonesia) vertrokken. Ambt.v. Oost Indische zaken , overleden na 1889 te Den Helder. Tr. 24-12-1885 te Amsterdam Catharina Christina Brandenburg, geboren 08-06-1864 te West-Terschelling, dochter van Gerrit Christina Brandenburg en Janke Thomas Mosselman, overleden ca 1930 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Brandenburg, volgt XVI.3
 2. Jansje Catharina Elisabeth Brandenburg, volgt XVI.4
 3. Johannes Pieter Brandenburg, volgt XVI.5
 4. Catharina Christina Brandenburg, volgt XVI.6
 5. Pieter Brandenburg, volgt XVI.7

XV.5 Maartje Brandenburg [V] [M]. Geboren 20-03-1855 te West-Terschelling. Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd. Overleden 22-05-1940 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd. Tr. 23-10-1884 te Amsterdam Ede Abrahamsz Visser, geboren 1857 te Amsterdam, zoon van Eltjes Visser en Margrietha Maaijes Zeilinga, zeeman , overleden 1885 te Amsterdam?
XV.6 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-03-1857 te West-Terschelling. Na 1885? pakhuisknecht. zeeman , overleden 16-09-1894 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd. Tr. 06-09-1883 te Amsterdam Nelletje Kater, geboren 09-11-1857 te Monnickendam, dochter van Gerrit Kater en Trijntje Otegem, overleden ca 1900 te Amsterdam?.
Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Brandenburg, volgt XVI.8
 2. Gerrit Brandenburg, volgt XVI.9
 3. Maartje Brandenburg, volgt XVI.10
 4. Johannes Brandenburg, volgt XVI.11
 5. Cornelis Brandenburg, volgt XVI.12

XV.7 Jantje Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-06-1859 te West-Terschelling. Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd, samen met haar zus Maartje. Overleden ca 1900 te Den Helder. Tr. 08-03-1883 te Amsterdam Gerrit Kater, geboren 1862, zoon van Gerrit Kater en Trijntje Otegem, timmerman, overleden 1888 te Amsterdam?
XV.8 Klaas Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-09-1861 te West-Terschelling, smid , overleden na 1893 te Den Helder. Tr.(1) 1886 te Amsterdam Jansje Pastoor, geboren 1862 te Zijpe, dochter van Hendrik Pastoor en Jantje Schuitemaker, overleden 1892 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Brandenburg, volgt XVI.13

Tr.(2) 18-05-1893 te Amsterdam Susanna Pieternella Harting, geboren 1855, dochter van Pieter Harting en Johanna Maria Andriessen, overleden ca 1900
XV.9 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-12-1863 te West-Terschelling, ambtenaar, overleden ca 1900 te Den Helder. Tr.(1) 02-08-1888 te Den Helder Trijntje Visser, geboren 20-03-1864 te Schiermonnikoog, dochter van Eltjes Visser en Margrietha Maaijes Zeilinga, overleden ca 1890 te West-Terschelling Tr.(2) 17-09-1891 te West-Terschelling Alida Zunderdorp, geboren 25-08-1874 te West-Terschelling, dochter van Cornelis Zunderdorp en Antje Brandenburg, overleden ca 1950 te West-Terschelling.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Brandenburg, volgt XVI.14
 2. Anna Brandenburg, volgt XVI.15

XV.10 Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-10-1849 te Midsland, overleden 17-10-1898 te Kinnum op 48-jarige leeftijd. Tr. 03-05-1876 te Terschelling Cornelis Gerrits Doeksen, geboren 18-11-1854 te Kinnum, zoon van Gerrit Cornelis Doeksen en Wijtske Jans van Zwol, aannemer, landbouwer , zeeman , overleden 29-03-1937 te Kinnum op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Doeke Doeksen, volgt XVI.16

XV.11 Vrouwtje Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-08-1851 te Midsland. Zij is op 14 september 1877 naar Purmerend verhuisd. . Overleden 29-02-1920 te Wieringerwaard op 68-jarige leeftijd. Tr. 27-04-1879 te Winkel Casper Wit, geboren 16-11-1851 te Winkel. zv Louris Wit en Neeltje Reuzen. Casper en Vrouwtje, hebben 7 kinderen gekregen. Een van hun achterachterkleinkinderen is de in Australie bekende sportster Linda Halfweeg. Overleden 08-10-1932 te Wieringerwaard op 80-jarige leeftijd
XV.12 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-10-1853 te Midsland. Hij is op 14-09-1877 naar Nijmegen vertrokken. . Overleden 06-03-1919 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd. Tr. ca 1880 te Rotterdam Eltje de Vries, geboren ca 1860 te Rotterdam, overleden ca 1920 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Doeke Pieter Brandenburg, volgt XVI.17

XV.13 Doeke Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-05-1856 te Midsland, schoenmaker, overleden 23-11-1927 te Midsland op 71-jarige leeftijd. Tr. 02-10-1881 te Oosthuizen Antje de Beer, geboren 29-03-1858 te Midsland, dochter van Gerrit Jans de Beer en Neeke Arjens Stada, overleden 05-06-1953 te Midsland op 95-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Vrouwtje Brandenburg, volgt XVI.18
 2. Neeltje Brandenburg, volgt XVI.19
 3. Doeke Brandenburg, volgt XVI.20

XV.14 Cornelis Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-10-1857 te Midsland. «Overlijden Opm: Vermist (8e volkstelling)». Overleden ca 1900 te Midsland
XV.15 Jantje Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-09-1859 te Midsland, overleden 18-01-1939 te Midsland op 79-jarige leeftijd. Tr. ca 1880 te Oosthuizen Franciscus Theodorus Spanheim, geboren ca 1860 te Terschelling, overleden ca 1920 te Oosthuizen.
Uit dit huwelijk:

 1. Christina Spanheim, volgt XVI.21

XV.16 Jantje Doekes Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-09-1859 te Midsland. Zij is op 19 mei 1887 verhuisd naar Oosthuizen. .
XV.17 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-12-1856 te Ilpendam. Advertentie: *** Bevallen van eenen ZOON M.BRANDENBURG- SCHUITEMAKER. PURMERLAND, 2 December 1856. Eenige kennisgeving. conducteur, kantoorbediende, spoorbeambte , overleden 18-04-1892 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd. Op datum overlijden is het levenloos lichaam opgehaalt uit het water van het IJ, nabij de Westerdoksdijk dicht bij een gedeelte van het spooremplacement met naast elkaar liggende bruggen (spoor) over het water. Pieter is vermoedelijk in het water geraakt en verdronken. Get.verkl.: Pieter Buijs 39jr Won.: Willemsstraat 190 en Herman Meijer 39 jr (beide aansprekers) Pieter woonde toen Haarlemmerhouttuinen 161. Tr. 10-08-1882 te Amsterdam. Bij hun huwelijk waren Johanes Brandenburg, Jan Brands (32 jr, Timmerman, zwager van de bruid), Jan Brouwer (29 jr, timmerman, zwager vd bruid) en Johannes Oudendijk (28 jr, commissionair) getuige. . Gehuwd met Wilhelmina Pastoor, geboren 1857 te Zijpe, dochter van Hendrik Pastoor en Jantje Schuitemaker, overleden ca 1920 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Brandenburg, volgt XVI.22
 2. Tjallingius Brandenburg, volgt XVI.23
 3. Johanna Hendrika Brandenburg, volgt XVI.24
 4. Pieter Brandenburg, volgt XVI.25
 5. Hendrika Brandenburg, volgt XVI.26
 6. Anton Brandenburg, volgt XVI.27

XV.18 Teunis Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-08-1858 te Ilpendam. Hij is op 27 februari levenloos gevonden aan de Minervahaven. Dus 12 dagen later????. Overleden 15-02-1897 te Amsterdam op 38-jarige leeftijd. Hij is levenloos gevonden in de Minervahaven te Amsterdam. Tr. 18-10-1885 te Wormerveer. Burgerl.Stand Wormerveer – 10 jaren tafel huwelijk 1883-1892 aktenr.27. Gehuwd met Guurtje Oosterhuis, geboren 20-05-1860 te Wormerveer, dochter van Hendrik Roelofsz. Oosterhuis en Trijntje Krom. BV Wormerveer: in Wormerveer 30-6-1885 14-11-1885 Enkhuizen BR Asd. heeft in Amsterdam gewoond Hofjes 2 fol. 104. Overleden ca 1920 te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:

 1. Tjallingius Brandenburg, volgt XVI.28
 2. Catharina Brandenburg, volgt XVI.29
 3. Gerrit Brandenburg, volgt XVI.30
 4. Hendrik Brandenburg, volgt XVI.31
 5. Hendrik Brandenburg, volgt XVI.32
 6. Maartje Brandenburg, volgt XVI.33
 7. Hendrik (Henk) Brandenburg, volgt XVI.34
 8. Margaretha (Griet) Brandenburg, volgt XVI.35
 9. Pieter (Piet) Brandenburg, volgt XVI.36
 10. Trijn Brandenburg, volgt XVI.37
 11. Ma Brandenburg, volgt XVI.38

XV.19 Willem Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-07-1860 te Ilpendam, overleden 04-03-1868 te Purmerland op 7-jarige leeftijd. Advertentie: *** Heden overleed mijn geliefde zoon WILLEM, in den ouderdom van bijna acht jaren. T.Brandenburg PURMERLAND, 4 maart 1868.
XV.20 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 05-06-1863 te Ilpendam, huisschilder, overleden 05-06-1935 te Purmerend op 72-jarige leeftijd. Tr. 1885 te Ilpendam Grietje Pronk, geboren 21-07-1862 te De Beemster, dochter van Cornelis Pronk en Cornelia Boxman, overleden 13-05-1945 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Tjallingius Brandenburg, volgt XVI.39
 2. Tjallingius Brandenburg, volgt XVI.40
 3. Cornelis (Kees) Brandenburg, volgt XVI.41
 4. Maartje Brandenburg, volgt XVI.42
 5. Cornelia Anna Maria (Cor) Brandenburg, volgt XVI.43
 6. Hillegonda Brandenburg, volgt XVI.44

XV.21 Simon Brandenburg [V] [M]. Geboren 31-12-1864 te Ilpendam, overleden 03-11-1913 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd
XV.22 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 10-11-1866 te Ilpendam, overleden 18-01-1905 te Rosmalen op 38-jarige leeftijd
XV.23 Christina Willems Molenaar [V] [M]. Geboren sept 1851 te Terschelling, overleden 22-02-1852 te Terschelling
XV.24 Selly Willems Molenaar [V] [M]. Geboren nov 1861 te Terschelling, overleden 11-02-1862 te Terschelling
XV.25 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-01-1858 te Amsterdam. Geboren voor het trouwen van zijn ouders en bij hun huwelijk erkend. Overleden 02-11-1893 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd. Tr. 29-12-1880 te Amsterdam Anna Christina Genot, geboren 1861 te Amsterdam, dochter van Theodorus Bernardus Genot en Maria van der Weijde, overleden ca 1940 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Brandenburg, volgt XVI.45
 2. Theodorus Bernardus Brandenburg, volgt XVI.46
 3. Johannes Brandenburg, volgt XVI.47
 4. Maria Brandenburg, volgt XVI.48
 5. Pieter Brandenburg, volgt XVI.49

XV.26 Gerrit Andries Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-04-1859 te Amsterdam, overleden 27-08-1935 te Den Haag op 76-jarige leeftijd. Tr.(1) 12-09-1883 te Amsterdam Gezina Snoeks, geboren 19-10-1855 te Spaarndam, dochter van Theodorus Snoeks en Clasina Wijnkoop, overleden 12-06-1888 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Brandenburg, volgt XVI.50
 2. Theodorus Brandenburg, volgt XVI.51

Tr.(2) 27-03-1889 te Amsterdam Alida Winkelaar, geboren 1853 te Amsterdam, dochter van Jan Winkelaar en Maria Hoogland, overleden ca 1940 te Den Haag
XV.27 Christina Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 03-07-1865 te Amsterdam, overleden ca 1940 te Groningen
XV.28 Sipke Brandenburg [V] [M]. Geboren 10-12-1862 te Terschelling. Hij was bij zijn overlijden ongehuwd. Overleden 20-11-1923 te Harlingen op 60-jarige leeftijd
XV.29 Catharina Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-06-1864 te West-Terschelling, overleden ca 1930 te Amsterdam. Tr. 24-12-1885 te Amsterdam Pieter Brandenburg, geboren 11-11-1852 te West-Terschelling, zoon van Johannes Brandenburg en Maartje Klaas Molenaar. Hij is op 28 september 1898 naar Nederlands Indië (Indonesia) vertrokken. Ambt.v. Oost Indische zaken , overleden na 1889 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Brandenburg, volgt XVI.3
 2. Jansje Catharina Elisabeth Brandenburg, volgt XVI.4
 3. Johannes Pieter Brandenburg, volgt XVI.5
 4. Catharina Christina Brandenburg, volgt XVI.6
 5. Pieter Brandenburg, volgt XVI.7

XV.30 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 25-12-1865 te West-Terschelling, overleden 06-10-1940 te Harlingen op 74-jarige leeftijd. Tr. 16-11-1891 te Harlingen Hiltje Coehoorn, geboren 16-10-1867 te Harlingen, overleden 22-05-1944 te Harlingen op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Janke Brandenburg, volgt XVI.52
 2. Rinske Brandenburg, volgt XVI.53
 3. Christina Johanna Brandenburg, volgt XVI.54
 4. Catharina Brandenburg, volgt XVI.55
 5. Gerrit Brandenburg, volgt XVI.56
 6. Hiltje Brandenburg, volgt XVI.57
 7. Jan Johannes Brandenburg, volgt XVI.58
 8. Anna Christina Brandenburg, volgt XVI.59
 9. Aafke Brandenburg, volgt XVI.60

XV.31 Thomas Brandenburg [V] [M]. Geboren 22-07-1867 te West-Terschelling, overleden ca 1930 te Norg
XV.32 Christina Johanna Brandenburg [V] [M]. Geboren 10-06-1869 te West-Terschelling, overleden 01-11-1937 te Harlingen op 68-jarige leeftijd
XV.33 Anna Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 10-06-1869 te West-Terschelling, overleden 10-01-1870 te West-Terschelling op 0-jarige leeftijd
XV.34 Anna Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 09-12-1870 te West-Terschelling, overleden ca 1930 te Haarlem?. Tr. 26-09-1901 te Harlingen Andries Jans Gonggrijp, geboren 22-08-1874 te Harlingen, letterzetter
XV.35 Gerrit Brandenburg [V] [M]. Geboren 20-05-1872 te Harlingen, overleden 20-05-1873 te Harlingen op 1-jarige leeftijd
XV.36 Maria Meijer [V] [M]. Geboren 03-04-1890 te Terwispel, overleden 30-10-1969 te Oldeboorn op 79-jarige leeftijd. Tr. 28-11-1913 te Beetsterzwaag Hessel van der Duim, geboren 19-11-1886 te Beets, winkelier , overleden 12-01-1975 te Joure op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Hinke van der Duim, volgt XVI.61

XV.37 Japke Brandenburg [V] [M]. Geboren 26-08-1874 te Bolsward. Tr. 11-06-1904 te Bolsward Dirk Mellema
XV.38 Jetske Brandenburg [V] [M]. Geboren 14-08-1881 te Bolsward. Tr. 23-05-1903 te Bolsward Douwe Overzee
XV.39 Fokeltje Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-07-1884 te Bolsward
XV.40 Simon Brandenburg [V] [M]. Geboren 01-03-1889 te Bolsward
XV.41 Siebren Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-10-1876 te Bolsward, overleden 20-09-1894 te Bolsward op 17-jarige leeftijd
XV.42 Jetske Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-09-1879 te Bolsward, overleden 20-08-1880 te Bolsward op 0-jarige leeftijd
XV.43 Grietje Brandenburg [V] [M]. Geboren 26-09–1886 te Bolsward, overleden 09-04-1887 te Bolsward
XV.44 Wieger Matthijs Brandenburg [V] [M]. Geboren 16-03-1882 te Bolsward, kantoorbediende, overleden 29-03-1963 te Bolsward op 81-jarige leeftijd. Tr. 14-10-1906 te Bolsward Jiske (Jiskjen) Falkena, geboren 20-01-1883 te Bolsward, overleden 18-09-1966 te Bolsward op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Brandenburg, volgt XVI.62
 2. Folkert Pieter Brandenburg, volgt XVI.63
 3. Pieter Brandenburg, volgt XVI.64

XV.45 Japke Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-12-1869 te Bolsward. Tr. 29-07-1896 te Bolsward Jelle Couperus, geboren ca 1870
XV.46 Folkert Brandenburg [V] [M]. Geboren 01-08-1874 te Bolsward, overleden 1902. Tr. 14-06-1896 te Bolsward Trijntje Postma, geboren 14-02-1875 te Bolsward, overleden na 1896.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Brandenburg, volgt XVI.65

XV.47 Anne Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-09-1871 te Bolsward, overleden 23-10-1931 te Sneek op 60-jarige leeftijd
XV.48 Antje Pieters Brandenburg [V] [M]. Geboren 25-03-1884 te Westhem. Het is niet zeker dat dit een kind is van dit echtpaar. Antje was als dienstmeid in dienst op de borderij van Harmen Siebrens van der Meulen en Sjoerdtje Haarsma.


Generatie XVI
XVI.1 Alida Zunderdorp [V] [M]. Geboren 25-08-1874 te West-Terschelling, overleden ca 1950 te West-Terschelling. Tr. 17-09-1891 te West-Terschelling Tjallingius Brandenburg, geboren 29-12-1863 te West-Terschelling, zoon van Johannes Brandenburg en Maartje Klaas Molenaar, ambtenaar, overleden ca 1900 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Brandenburg, volgt XVI.14
 2. Anna Brandenburg, volgt XVI.15

XVI.2 Johannes Zunderdorp [V] [M]. Geboren 17-01-1876 te West-Terschelling, leraar lichamelijke opvoeding, overleden 08-09-1940 te Ermelo op 64-jarige leeftijd. Tr.(1) ca 1901 te Den Haag Henrica Petronella Jacoba Kila, geboren 25-09-1879 te Den Haag, overleden 05-03-1952 te Den Haag op 72-jarige leeftijd Tr.(2) 06-01-1926 te Ermelo Sophia Sol, geboren 05-02-1901 te Den Haag, overleden 27-10-1992 te Ermelo op 91-jarige leeftijd
XVI.3 Maartje Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-10-1886 te Amsterdam, overleden ca 1950
XVI.4 Jansje Catharina Elisabeth Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-09-1890 te Djoewana (Java)
XVI.5 Johannes Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-10-1891 te Djoewana (Java)
XVI.6 Catharina Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 06-12-1892 te Pati (Java)
XVI.7 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-10-1895 te Djoewana (Java)
XVI.8 Maartje Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-09-1884 te Amsterdam, overleden 12-02-1885 te Amsterdam op 0-jarige leeftijd
XVI.9 Gerrit Brandenburg [V] [M]. Geboren 22-11-1885 te Amsterdam, overleden 1885 te Amsterdam
XVI.10 Maartje Brandenburg [V] [M]. Geboren 01-02-1888 te Amsterdam, overleden 1888
XVI.11 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 14-02-1890 te Amsterdam, overleden 1890 te Amsterdam
XVI.12 Cornelis Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1892 te Amsterdam, overleden te Amsterdam
XVI.13 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-07-1887 te Amsterdam, werkman , overleden 1906 te Amsterdam
XVI.14 Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren october 1893, overleden 20-01-1895 te Amsterdam
XVI.15 Anna Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-06-1895 te Amsterdam, overleden 06-06-1895 te Amsterdam op 0-jarige leeftijd
XVI.16 Doeke Doeksen [V] [M]. Geboren 18-04-1883 te Kinnum, overleden 14-02-1948 te Baaiduinen op 64-jarige leeftijd, begraven te Midsland. Tr. 05-03-1908 te Terschelling Neeltje Brandenburg, geboren 11-06-1884 te Midsland, dochter van Doeke Brandenburg en Antje de Beer, overleden 04-03-1924 te Zijpe op 39-jarige leeftijd
XVI.17 Doeke Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 27-12-1886 te Rotterdam, overleden 22-09-1913 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd
XVI.18 Vrouwtje Brandenburg [V] [M]. Geboren 19-02-1882 te Midsland, overleden 17-02-1950 te Oosthuizen op 67-jarige leeftijd. Tr. 10-12-1903 te Terschelling Ane Bakker, geboren 04-11-1881 te Lies, zoon van Cornelis Anes Bakker en Trijntje Klaas Pals, overleden 1940 te Oosthuizen
XVI.19 Neeltje Brandenburg [V] [M]. Geboren 11-06-1884 te Midsland, overleden 04-03-1924 te Zijpe op 39-jarige leeftijd. Tr. 05-03-1908 te Terschelling Doeke Doeksen, geboren 18-04-1883 te Kinnum, zoon van Cornelis Gerrits Doeksen en Christina Brandenburg, overleden 14-02-1948 te Baaiduinen op 64-jarige leeftijd, begraven te Midsland
XVI.20 Doeke Brandenburg [V] [M]. Geboren 21-08-1891 te Midsland, overleden ca 1940 te Delft. Tr. 1915 te Terschelling Christina Spanheim, geboren ca 1890 te Oosthuizen, dochter van Franciscus Theodorus Spanheim en Jantje Brandenburg, overleden ca 1940 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Theodorus Brandenburg, volgt XVII.1

XVI.21 Christina Spanheim [V] [M]. Geboren ca 1890 te Oosthuizen, overleden ca 1940 te Delft. Tr. 1915 te Terschelling Doeke Brandenburg, geboren 21-08-1891 te Midsland, zoon van Doeke Brandenburg en Antje de Beer, overleden ca 1940 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Theodorus Brandenburg, volgt XVII.1

XVI.22 Maartje Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-01-1883 te Amsterdam. Zij werd geboren in de Pieter Vlamingstraat 48. Overleden 24-07-1888 te Amsterdam op 5-jarige leeftijd. Evenals bij het overlijden van haar vader, waren ook hier Pieter Buijs en Herman Meijer de getuigen. .
XVI.23 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 16-04-1884 te Amsterdam, hofmeester, koster, overleden 09-04-1950 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd. Tr. 06-07-1921 te Rotterdam Eelkje Hermina Vaatstra, geboren 06-07-1921 te Rotterdam
XVI.24 Johanna Hendrika Brandenburg [V] [M]. Geboren 13-10-1885 te Amsterdam. Zij werd geboren 2e Spaarndammerstraat 33. . Overleden ca 1950
XVI.25 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-05-1888 te Amsterdam, Hoofd conducteur , overleden 26-12-1965 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd. Tr. 31-05-1911 te Rotterdam Pieternella Koppenjan, geboren ca 1890 te Rotterdam, overleden ca 1960.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Brandenburg, volgt XVII.2
 2. Bram Brandenburg, volgt XVII.3
 3. Anton Brandenburg, volgt XVII.4

XVI.26 Hendrika Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-04-1889 te Amsterdam, overleden 26-07-1889 te Amsterdam op 0-jarige leeftijd
XVI.27 Anton Brandenburg [V] [M]. Geboren 20-11-1891 te Amsterdam, overleden ca 1950
XVI.28 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 1887 te Enkhuizen, pakhuisknecht , overleden 1912 te Amsterdam. Tr. 22-05-1912 te Amsterdam Geertje Hogetoorn, geboren 1888 te Monnickendam, dochter van Lubbert Hogetoorn en Annetje Morees, overleden ca 1950
XVI.29 Catharina Brandenburg [V] [M]. Geboren 20-09-1887 te Enkhuizen
XVI.30 Gerrit Brandenburg [V] [M]. Geboren ong. 1888 te Enkhuizen, overleden ca 1950 te Enkhuizen
XVI.31 Hendrik Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-09-1888 te Enkhuizen, overleden ca 1888 te Enkhuizen
XVI.32 Hendrik Brandenburg [V] [M]. Geboren 31-12-1889 te Enkhuizen, overleden ca 1890 te Enkhuizen
XVI.33 Maartje Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-05-1891 te Enkhuizen
XVI.34 Hendrik (Henk) Brandenburg [V] [M]. Geboren 14-07-1892 te Enkhuizen, magazijnmeester, schilder , overleden ca 1955 te Amsterdam. Tr.(1) 1914 te Amsterdam Geertruida van Keulen, geboren 21-03-1892 te Amsterdam, overleden ca 1945 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Henk Brandenburg, volgt XVII.5
 2. Truus Brandenburg, volgt XVII.6

Tr.(2) 1946 te Amsterdam Huub Amende, geboren 27-12-1918 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Hans Brandenburg, volgt XVII.7
 2. Filip Brandenburg, volgt XVII.8

XVI.35 Margaretha (Griet) Brandenburg [V] [M]. Geboren 13-01-1893 te Enkhuizen, overleden ca 1970 te Enkhuizen
XVI.36 Pieter (Piet) Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-05-1895 te Enkhuizen, overleden ca 1960 te Enkhuizen
XVI.37 Trijn Brandenburg [V] [M]. Geboren ong. 1896 te Enkhuizen, overleden ca 1970 te Enkhuizen
XVI.38 Ma Brandenburg [V] [M]. Geboren ong. 1898 te Enkhuizen, overleden ca 1970 te Enkhuizen
XVI.39 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 06-05-1888 te Ilpendam, overleden 10-07-1888 te Ilpendam op 0-jarige leeftijd
XVI.40 Tjallingius Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-03-1889 te Purmerland, Hoofd verificateur Invoerrechten en accijnze, overleden 01-11-1951 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd. Tr. 13-11-1919 te Winterswijk Adriana Mathilde Johanna Schriks, geboren 25-12-1896 te Tilburg, dochter van Henricus Joannes Schriks en Maria Helena Antonia Voeten, overleden 03-07-1974 te Delft op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes (Joop) Brandenburg, volgt XVII.9
 2. Henricus Joannes (Henk) Brandenburg, volgt XVII.10
 3. Tjallingius Cornelis Brandenburg, volgt XVII.11
 4. Marie Maartje (Riet) Brandenburg, volgt XVII.12
 5. Greta Adriana (Greet) Brandenburg, volgt XVII.13

XVI.41 Cornelis (Kees) Brandenburg [V] [M]. Geboren 26-05-1890 te Purmerland, overleden 08-06-1951 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd. Tr. 11-11-1912 te Amsterdam Truitje Butterman, geboren 13-09-1892 te Amsterdam, dochter van Willem Butterman en Niesje Meyer, overleden 07-08-1974 te Purmerend op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Brandenburg, volgt XVII.14
 2. Willem Brandenburg, volgt XVII.15
 3. Margaretha (Greet) Brandenburg, volgt XVII.16
 4. Cornelis Brandenburg, volgt XVII.17

XVI.42 Maartje Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-08-1891 te Purmerland, overleden 14-11-1966 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd
XVI.43 Cornelia Anna Maria (Cor) Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-04-1893 te Purmerland, overleden ca 1970 te Roelofarendsveen. Tr. 1925 te Rotterdam Willem Richard Adolf de Haast, geboren 28-08-1882 te Rotterdam, overleden 20-06-1945 te Ambarawa (Indonesie?) op 62-jarige leeftijd
XVI.44 Hillegonda Brandenburg [V] [M]. Geboren 10-04-1895 te Purmerland, overleden 10-01-1974 te Den Haag op 78-jarige leeftijd
XVI.45 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 04-12-1877 te Amsterdam, overleden 03-07-1887 te Amsterdam op 9-jarige leeftijd
XVI.46 Theodorus Bernardus Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-09-1881 te Amsterdam, suikerbakker , overleden 1903 te Amsterdam. Tr. 29-07-1903 te Amsterdam Anna (Naatje) Mens, geboren 1882, dochter van Abraham Mens en Wijmpie Elisabeth Delfgauw, overleden ca 1950
XVI.47 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 14-11-1884 te Amsterdam, overleden ca 1950
XVI.48 Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-12-1887 te Amsterdam, overleden 28-10-1890 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd
XVI.49 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-04-1891 te Amsterdam, overleden ca 1950 te Amsterdam
XVI.50 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-06-1884 te Amsterdam, overleden 28-03-1963 te Leiden op 78-jarige leeftijd. Tr. 14-04-1910 te Noordwijk Maria de Groot, geboren 06-12-1882 te Noordwijk, overleden 11-09-1964 te Leiden op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Andreas Brandenburg, volgt XVII.18
 2. Theodora Brandenburg, volgt XVII.19
 3. Nicolaas Brandenburg, volgt XVII.20
 4. Johannes Petrus Brandenburg, volgt XVII.21
 5. Petrus Wilhelmus Bartholomeus Brandenburg, volgt XVII.22

XVI.51 Theodorus Brandenburg [V] [M]. Geboren 27-09-1886 te Amsterdam, overleden 10-06-1971 te Den Haag op 84-jarige leeftijd. Tr. ca 1910 te Den Haag Anna Cornelia Snoeks, geboren 07-08-1881 te Spaarndam, overleden 09-08-1939 te Den Haag op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Alida Brandenburg, volgt XVII.23
 2. Johannes Brandenburg, volgt XVII.24
 3. Gerarda Andrea Brandenburg, volgt XVII.25
 4. Adrianus Petrus Brandenburg, volgt XVII.26
 5. Maria Brandenburg, volgt XVII.27
 6. Petronella Cornelia Brandenburg, volgt XVII.28
 7. Anna Cornelia Brandenburg, volgt XVII.29

XVI.52 Janke Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-10-1891 te Harlingen. Op 16-11-1891 is dit kind bij huwelijk der ouders erkend. Overleden ca 1950 te Harlingen. Tr. 31-03-1910 te Harlingen Jaap Gerrits Keijser, geboren 20-05-1879 te Harlingen, overleden ca 1960 te Harlingen
XVI.53 Rinske Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-08-1893 te Harlingen, overleden 1983 te Harlingen. Tr. ca 1920 te Harlingen Arie Swaay, geboren ca 1890 te Harlingen, overleden ca 1960
XVI.54 Christina Johanna Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-01-1895 te Harlingen, overleden ca 1970 te Harlingen
XVI.55 Catharina Brandenburg [V] [M]. Geboren 28-01-1898 te Harlingen, overleden 19-03-1975 te Harlingen op 77-jarige leeftijd. Tr. ca 1920 te Harlingen Klaas Groen, geboren ca 1890 te Harlingen, overleden ca 1960
XVI.56 Gerrit Brandenburg [V] [M]. Geboren 20-09-1900 te Harlingen, overleden ca 1975 te Harlingen. Tr. 1930 te Harlingen Neeltje Meyer, geboren ca 1900 te Harlingen
XVI.57 Hiltje Brandenburg [V] [M]. Geboren 28-07-1903 te Harlingen, overleden 1956 te Harlingen
XVI.58 Jan Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-09-1907 te Harlingen, overleden 10-01-1981 te Harlingen op 73-jarige leeftijd. Tr. 1930 te Harlingen Bertha Smit, geboren 19-03-1912 te Harlingen.
Uit dit huwelijk:

 1. Hiltje Brandenburg, volgt XVII.30
 2. Bertha Brandenburg, volgt XVII.31

XVI.59 Anna Christina Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-07-1909 te Harlingen, overleden ca 1985 te Harlingen. Tr. 1930 te Leiden Herman van Eeden, geboren 1905 te Harlingen.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Johannes van Eeden, volgt XVII.32

XVI.60 Aafke Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-11-1910 te Harlingen. Tr. 1935 te Harlingen Pieter Smit, geboren ca 1910 te Harlingen
XVI.61 Hinke van der Duim [V] [M]. Geboren 24-12-1916 te Oldeboorn. Zie ook kwartierstaat Tony Hofstee.
XVI.62 Klaas Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1900. Tr. ca 1930 Wiebrigje Spoelstra, geboren ca 1900.
Uit dit huwelijk:

 1. Wieger Matthijs Brandenburg, volgt XVII.33

XVI.63 Folkert Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1900. Tr. ca 1930 Baukje Sikma, geboren ca 1900.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Jiskje Brandenburg, volgt XVII.34

XVI.64 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1910. Tr. ca 1925 Hendrika Johanna Tijenk, geboren ca 1900.
Uit dit huwelijk:

 1. Wieger Brandenburg, volgt XVII.35
 2. Antonia Wilhelmina Henriëtte Brandenburg, volgt XVII.36

XVI.65 Pieter Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-12-1896 te Assen. Een Pieter Brandenburg is op 27-03-1919 gehuwd met Jacobje Holtkamp te Lemsterland. Ik weet niet of dit dezelfde Pieter Brandenburg betreft. Overleden 15-05-1939 te Den Haag op 42-jarige leeftijd. Tr. 1926 te London Alma Gekiere, geboren ca 1891 te Chicago, overleden 1986 te London.
Uit dit huwelijk:

 1. Rita Marguerita (Rita) Brandenburg, volgt XVII.37

Generatie XVII
XVII.1 Franciscus Theodorus Brandenburg [V] [M]. Geboren 05-09-1921 te Delft
XVII.2 Wilhelmina Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-03-1912 te Rotterdam. Grootmoeder René Dergent. Tr. 00-00-1935 Theodores Christianes Vink, geboren 17-12-1908
XVII.3 Bram Brandenburg [V] [M]. Geboren 00-00-1920 te Rotterdam, overleden 00-00-1944 op 24-jarige leeftijd. Tr. 00-00-1942 Clasien Pleysier.
Uit dit huwelijk:

 1. Marijke Brandenburg, volgt XVIII.1

XVII.4 Anton Brandenburg [V] [M]. Geboren 06-12-1924 te Rotterdam. Tr. 00-00-1950 Tiny Simmers.
Uit dit huwelijk:

 1. Joke Brandenburg, volgt XVIII.2
 2. Inge Brandenburg, volgt XVIII.3
 3. Margo Brandenburg, volgt XVIII.4

XVII.5 Henk Brandenburg [V] [M]. Geboren 27-09-1915 te Amsterdam. Tr. 09-09-1945 te Amsterdam Aaltje (Alie) Scharlewie, geboren 23-12-1920 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Ruud Brandenburg, volgt XVIII.5
 2. Yvonne Brandenburg, volgt XVIII.6

XVII.6 Truus Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-05-1919 te Amsterdam. Tr. 10-01-1946 te Amsterdam Dik Koot, geboren 12-08-1916 te Amsterdam, zoon van Cornelis Koot en J.E. van Tiest, prev, onderhouds techn. .
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Koot, volgt XVIII.7
 2. Barend Cornelis Koot, volgt XVIII.8

XVII.7 Hans Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-04-1950 te Amsterdam
XVII.8 Filip Brandenburg [V] [M]. Geboren 01-05-1952 te Amsterdam. Tr. Stans van ’t Padje, geboren ong. 1952 te Amsterdam
XVII.9 Johannes (Joop) Brandenburg [V] [M]. Geboren 21-04-1920 te Hoek van Holland, Gymleraar . Tr. 16-05-1950 te Rotterdam Johanna Margaretha (Jo) van der Woude, geboren 01-11-1923 te Rotterdam, dochter van Adolph (Dolph) van der Woude en Johanna Margaretha Gerritsen, adm.medew. CBS , overleden 14-02-2001 te Naaldwijk op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Tjalling Adolph (Tjaldo) Brandenburg, volgt XVIII.9
 2. Johanna Adriana (Nanda) Brandenburg, volgt XVIII.10
 3. Margaretha Johanna (Marjo) Brandenburg, volgt XVIII.11
 4. Johannes Willem (Hans) Brandenburg, volgt XVIII.12

XVII.10 Henricus Joannes (Henk) Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-06-1921 te Hoek van Holland. Tr. 20-08-1954 te Rotterdam Cornelie Antoinette van der Sloot, geboren 01-07-1925 te Rotterdam, overleden 06-03-1987 te Oostvoorne op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Joannes (Hennie) Brandenburg, volgt XVIII.13
 2. Antoinette Mathilde Helene (Tonny) Brandenburg, volgt XVIII.14
 3. Tjalling Cornelis (Tjaco) Brandenburg, volgt XVIII.15

XVII.11 Tjallingius Cornelis Brandenburg [V] [M]. Geboren 25-10-1923 te Rotterdam, overleden 14-12-1923 te Rotterdam op 0-jarige leeftijd
XVII.12 Marie Maartje (Riet) Brandenburg [V] [M]. Geboren 14-12-1926 te Rotterdam. Tr. 16-08-1956 te Rotterdam Tjitze Hans (Theo) Jarings, geboren 28-11-1923 te Leeuwarden, registeraccountant, overleden 13-12-1997 te Pijnacker op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Bernard Hans (Benno) Jarings, volgt XVIII.16
 2. Guus Hans (Guus) Jarings, volgt XVIII.17

XVII.13 Greta Adriana (Greet) Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-10-1933 te Schiedam. Tr. 27-04-1961 te Rotterdam Abraham Hoogerwerf, geboren 29-03-1933 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:

 1. Mariska Hoogerwerf, volgt XVIII.18
 2. Melvin Hoogerwerf, volgt XVIII.19

XVII.14 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-10-1916 te Amsterdam, overleden 15-09-1943 te Siam (Thaikamp) op 26-jarige leeftijd
XVII.15 Willem Brandenburg [V] [M]. Geboren 22-01-1920 te Amsterdam, overleden 22-03-1996 te Ilpendam op 76-jarige leeftijd. Tr. 19-04-1945 te Amsterdam Anje Engelsman, geboren 31-05-1920 te Loppersum.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Brandenburg, volgt XVIII.20
 2. Willem Brandenburg, volgt XVIII.21
 3. Kees Brandenburg, volgt XVIII.22

XVII.16 Margaretha (Greet) Brandenburg [V] [M]. Geboren 14-05-1922 te Amsterdam. Zij woont in Australië. . Tr. ca 1950 nn Pellikaan
XVII.17 Cornelis Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-12-1930 te Amsterdam. Tr. 24-09-1953 te Amsterdam Johanna Woutera Lurkus, geboren 16-02-1933 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Brandenburg, volgt XVIII.23
 2. Johanna Woutera Brandenburg, volgt XVIII.24

XVII.18 Gerardus Andreas Brandenburg [V] [M]. Geboren 09-03-1911 te Noordwijk
XVII.19 Theodora Brandenburg [V] [M]. Geboren 03-08-1914 te Noordwijk
XVII.20 Nicolaas Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-12-1915 te Leiderdorp, overleden 05-06-1978 te Zwolle op 62-jarige leeftijd. Tr. 05-09-1944 te Leiden Petronella Hendrika Dijt, geboren 12-05-1916 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Brandenburg, volgt XVIII.25
 2. Wilhelmus Jacobus Brandenburg, volgt XVIII.26

XVII.21 Johannes Petrus Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-05-1917 te Leiderdorp. Tr. 09-05-1946 te Leiden Wilhelmina Maria van der Vooren, geboren 02-07-1919 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Gemma Theodora Brandenburg, volgt XVIII.27
 2. Adrianus Joseph Blasius Maria Brandenburg, volgt XVIII.28

XVII.22 Petrus Wilhelmus Bartholomeus Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-01-1922 te Leiden. Tr. 29-05-1951 te Leiden Maria Anna van Teijlingen, geboren 05-07-1927 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Theodorus Laurentius M Brandenburg, volgt XVIII.29

XVII.23 Alida Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1910 te Den Haag, overleden ca 1915 te Den Haag
XVII.24 Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-03-1912 te Den Haag, overleden 12-04-1984 te Den Haag op 72-jarige leeftijd. Tr. 23-06-1943 te Den Haag Johanna Alida Agatha Fokkens, geboren 03-12-1913 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:

 1. Rene Brandenburg, volgt XVIII.30
 2. Theodora Anna Brandenburg, volgt XVIII.31
 3. Hendrikus (Harry) Johannes Brandenburg, volgt XVIII.32
 4. Rene Johannes Brandenburg, volgt XVIII.33

XVII.25 Gerarda Andrea Brandenburg [V] [M]. Geboren 28-02-1914 te Den Haag. Tr. 05-04-1939 te Den Haag Leonardus Bergenhenegouwen, geboren 29-12-1910 te Den Haag
XVII.26 Adrianus Petrus Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-10-1915 te Den Haag. Tr. 1944 te Den Haag Carolina Josefina Helena Borsboom, geboren 19-03-1917 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Brandenburg, volgt XVIII.34
 2. Leonardus Antonius Brandenburg, volgt XVIII.35
 3. Theodorus Johannes Brandenburg, volgt XVIII.36

XVII.27 Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 26-12-1917 te Den Haag. Tr. ca 1940 te Den Haag Hendrikus Smit, geboren 14-12-1915 te Den Haag, overleden november 1979 te Den Haag
XVII.28 Petronella Cornelia Brandenburg [V] [M]. Geboren 13-12-1919 te Den Haag. Tr. ca 1945 te Den Haag Jan Adam Felix Geraets, geboren 14-12-1919 te Den Haag
XVII.29 Anna Cornelia Brandenburg [V] [M]. Geboren 27-10-1921 te Den Haag
XVII.30 Hiltje Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1935 te Harlingen
XVII.31 Bertha Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1935 te Harlingen
XVII.32 Jan Johannes van Eeden [V] [M]. Geboren 02-06-1929 te Leiden. Tr. 1955 te Leiden Neeltje de Waal, geboren 05-09-1931 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Christina van Eeden, volgt XVIII.37
 2. Gerrit Jan van Eeden, volgt XVIII.38

XVII.33 Wieger Matthijs Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1930. Tr. ca 1955 Aaltje Geertsma, geboren ca 1930.
Uit dit huwelijk:

 1. Rigter Maarten Brandenburg, volgt XVIII.39
 2. Askal Mathijs Brandenburg, volgt XVIII.40

XVII.34 Anna Jiskje Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1935
XVII.35 Wieger Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1930. Tr. ca 1955 Cornelia Marijke Bakker, geboren ca 1930.
Uit dit huwelijk:

 1. Merel Marije Brandenburg, volgt XVIII.41
 2. George Matthijs Brandenburg, volgt XVIII.42
 3. Iris Maritte Brandenburg, volgt XVIII.43

XVII.36 Antonia Wilhelmina Henriëtte Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1930
XVII.37 Rita Marguerita (Rita) Brandenburg [V] [M]. Geboren 11-12-1921 te Monaco. Tr. ca 1948 Herman Dekker, geboren 14-09-1921 te Kerkrade, overleden 04-10-1995 te Wageningen op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Michael Herman Dekker, volgt XVIII.44
 2. Arnold Graham Dekker, volgt XVIII.45
 3. Suzanne Dekker, volgt XVIII.46
 4. Veronica Dekker, volgt XVIII.47

Generatie XVIII
XVIII.1 Marijke Brandenburg [V] [M]. Geboren 00-00-1943
XVIII.2 Joke Brandenburg [V] [M]
XVIII.3 Inge Brandenburg [V] [M]
XVIII.4 Margo Brandenburg [V] [M]
XVIII.5 Ruud Brandenburg [V] [M]. Geboren 04-12-1947 te Amsterdam. Samenwonend met Anja Horn.
XVIII.6 Yvonne Brandenburg [V] [M]. Geboren 22-12-1956 te Amsterdam. Samenwonend met Bert Hoogenstrijd.
XVIII.7 Geertruida Koot [V] [M]. Geboren 22-10-1946 te Amsterdam
XVIII.8 Barend Cornelis Koot [V] [M]. Geboren 31-08-1950 te Amsterdam
XVIII.9 Tjalling Adolph (Tjaldo) Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-01-1952 te Rotterdam, Leraar Biologie . Tr. 25-09-1987 te Rijswijk Josina Roberta (Ineke) Gaster, geboren 22-06-1961 te Den Haag, logopediste
XVIII.10 Johanna Adriana (Nanda) Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-06-1953 te Rotterdam, Fysiotherapeut . Tr. 02-04-1982 te Rijswijk Edward Bailey, geboren 08-08-1948 te Hexham, zoon van Bailey Bailey en Jean Irving, Tuinman .
Uit dit huwelijk:

 1. Corine Bailey, volgt XIX.1
 2. Nicole Bailey, volgt XIX.2

XVIII.11 Margaretha Johanna (Marjo) Brandenburg [V] [M]. Geboren 21-01-1956 te Den Haag, doktersassistente. Tr. 26-08-1986 te Alkmaar Paul Alexander Tienkamp, geboren 22-08-1953 te Haarlem, accountmanager, adjunct directeur , hoofd beheer, projectmanager.
Uit dit huwelijk:

 1. Ewald Bouke (Ewald) Tienkamp, volgt XIX.3
 2. Ilse Arienne (Ilse) Tienkamp, volgt XIX.4

XVIII.12 Johannes Willem (Hans) Brandenburg [V] [M]. Geboren 06-07-1962 te Den Haag, Adm.medew.verz.mij
XVIII.13 Henricus Joannes (Hennie) Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-07-1956 te Rijswijk
XVIII.14 Antoinette Mathilde Helene (Tonny) Brandenburg [V] [M]. Geboren 02-04-1959 te Rijswijk. Relatie met Trudy Schipper sinds aug 1994. verpleegkundige, docent-coördinator gipsverbandmeester
XVIII.15 Tjalling Cornelis (Tjaco) Brandenburg [V] [M]. Geboren 31-12-1961 te Rijswijk
XVIII.16 Bernard Hans (Benno) Jarings [V] [M]. Geboren 05-12-1957 te Vlaardingen
XVIII.17 Guus Hans (Guus) Jarings [V] [M]. Geboren 02-01-1959 te Vlaardingen
XVIII.18 Mariska Hoogerwerf [V] [M]. Geboren 15-01-1965 te Vlaardingen
XVIII.19 Melvin Hoogerwerf [V] [M]. Geboren 20-01-1967 te Vlaardingen
XVIII.20 Johanna Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-01-1947 te Amsterdam. Tr. 09-02-1967 te Amsterdam Willem Jacobus Cornelis Wolschrijn, geboren 12-10-1944 te Amsterdam
XVIII.21 Willem Brandenburg [V] [M]. Geboren 24-04-1949 te Amsterdam. Tr. 22-12-1972 te Purmerend Ingeborg van Eijken, geboren 16-09-1949 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:

 1. Linda Brandenburg, volgt XIX.5
 2. Marijn Brandenburg, volgt XIX.6

XVIII.22 Kees Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-10-1950 te Amsterdam
XVIII.23 Cornelis Brandenburg [V] [M]. Geboren 31-03-1954 te Amsterdam
XVIII.24 Johanna Woutera Brandenburg [V] [M]. Geboren 10-04-1960 te Oostzaan
XVIII.25 Maria Johanna Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-02-1948 te Leiden. Tr. ca 1970 te Leiden Hans Schulenburg, geboren ca 1945 te Leiden
XVIII.26 Wilhelmus Jacobus Brandenburg [V] [M]. Geboren 23-02-1951 te Leiden. Tr. 1978 te Zwolle Henriette Wiersma, geboren 1955 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Josephes Brandenburg, volgt XIX.7

XVIII.27 Maria Cornelia Gemma Theodora Brandenburg [V] [M]. Geboren 07-01-1949 te Leiden. Tr. 20-06-1975 te Leiden Egbertus Mattheus Maria van Duursen, geboren 21-09-1949 te Dalfsen
XVIII.28 Adrianus Joseph Blasius Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-11-1954 te Leiden. Tr. 23-06-1982 te Leiden Cornelia Johanna Cazander, geboren 13-10-1959 te Leiden
XVIII.29 Petrus Theodorus Laurentius M Brandenburg [V] [M]. Geboren 07-10-1952 te Leiden. Tr. 1980 te Alphen a.d. Rijn Elisabeth Wilhelmina Heetwinkel, geboren 12-05-1954 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Sabrina Johanna Maria Brandenburg, volgt XIX.8
 2. Renate Elisabeth Maria Brandenburg, volgt XIX.9

XVIII.30 Rene Brandenburg [V] [M]. Geboren 01-09-1944 te Den Haag, overleden 01-01-1945 te Den Haag op 0-jarige leeftijd
XVIII.31 Theodora Anna Brandenburg [V] [M]. Geboren 22-03-1946 te Den Haag
XVIII.32 Hendrikus (Harry) Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-08-1948 te Den Haag
XVIII.33 Rene Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 12-08-1948 te Den Haag. Tr. 23-11-1973 te Den Haag Johanna Agnes Maria Kuiper, geboren 20-07-1954 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:

 1. Larissa Fleur Brandenburg, volgt XIX.10

XVIII.34 Anna Cornelia Brandenburg [V] [M]. Geboren 08-03-1945 te Den Haag. Tr. 27-01-1968 te Den Haag Fredericus Wilhelmus Gerardus Goseling, geboren 06-08-1941 te Den Haag
XVIII.35 Leonardus Antonius Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-11-1946 te Den Haag. Tr. 14-12-1971 te Den Haag Yvonne Antonie van Kuyen, geboren 18-04-1947 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicole Brandenburg, volgt XIX.11
 2. Guido Brandenburg, volgt XIX.12

XVIII.36 Theodorus Johannes Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-11-1948 te Den Haag, overleden 31-03-1983 te Leiderdorp op 34-jarige leeftijd. Tr. 1975 te Den Haag Ellen Anderiesen, geboren 04-06-1953 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:

 1. Melanie Brandenburg, volgt XIX.13
 2. Gladys Brandenburg, volgt XIX.14

XVIII.37 Anna Christina van Eeden [V] [M]. Geboren 23-09-1956 te Leiden
XVIII.38 Gerrit Jan van Eeden [V] [M]. Geboren 22-03-1959 te Leiden. Tr. 1985 te Leiden Marcella Polaneca, geboren ca 1960
XVIII.39 Rigter Maarten Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1960
XVIII.40 Askal Mathijs Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1960
XVIII.41 Merel Marije Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1960
XVIII.42 George Matthijs Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1960
XVIII.43 Iris Maritte Brandenburg [V] [M]. Geboren ca 1960
XVIII.44 Michael Herman Dekker [V] [M]. Geboren 07-05-1951 te Amsterdam, overleden 04-03-1985 te Amsterdam? op 33-jarige leeftijd
XVIII.45 Arnold Graham Dekker [V] [M]. Geboren 12-06-1957 te Den Helder. Tr. ca 1990 te Amstelveen? Marchien Adriana van Oostende, geboren 17-06-1957 te Nieuwer Amstel.
Uit dit huwelijk:

 1. Rogier Michael Dekker, volgt XIX.17
 2. Jasper Gerrit Dekker, volgt XIX.18

XVIII.46 Suzanne Dekker [V] [M]. Geboren 31-10-1949 te Amsterdam
XVIII.47 Veronica Dekker [V] [M]. Geboren 27-12-1952 te Willemstad


Generatie XIX
XIX.1 Corine Bailey [V] [M]. Geboren 17-12-1983 te Blyth
XIX.2 Nicole Bailey [V] [M]. Geboren 13-08-1985 te Blyth
XIX.3 Ewald Bouke (Ewald) Tienkamp [V] [M]. Geboren 27-03-1984 te Alkmaar
XIX.4 Ilse Arienne (Ilse) Tienkamp [V] [M]. Geboren 30-07-1987 te Alkmaar
XIX.5 Linda Brandenburg [V] [M]. Geboren 29-09-1976 te Purmerend
XIX.6 Marijn Brandenburg [V] [M]. Geboren 20-06-1979 te Purmerend
XIX.7 Nicolaas Josephes Brandenburg [V] [M]. Geboren 09-03-1979 te Zwolle
XIX.8 Sabrina Johanna Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 06-10-1981 te Alphen a.d. Rijn
XIX.9 Renate Elisabeth Maria Brandenburg [V] [M]. Geboren 15-11-1984 te Alphen a.d. Rijn
XIX.10 Larissa Fleur Brandenburg [V] [M]. Geboren 22-04-1981 te Den Haag
XIX.11 Nicole Brandenburg [V] [M]. Geboren 17-06-1975 te Den Haag
XIX.12 Guido Brandenburg [V] [M]. Geboren 09-10-1979 te Bergen op Zoom
XIX.13 Melanie Brandenburg [V] [M]. Geboren 30-03-1977 te Den Haag
XIX.14 Gladys Brandenburg [V] [M]. Geboren 18-10-1979 te Leiderdorp
XIX.15 Laurean Tamar Dekker [V]. Geboren 01-02-1988 te Amsterdam
XIX.16 Merel Alexandra Dekker [V]. Geboren 09-05-1990 te Amsterdam
XIX.17 Rogier Michael Dekker [V] [M]. Geboren 08-03-1992 te Amstelveen
XIX.18 Jasper Gerrit Dekker [V] [M]. Geboren 27-07-1994 te Amstelveen


Dit document is gemaakt met GensData voor Windows – versie 5.0

3 gedachten over “Parenteel Domna – Itens (Fr)”

Geef een reactie