Stamboom Tienkamp Brandenburg

Parenteel Domna – Itens (Fr)

Afstammelingen van Ydtsma, Pyr

 1. Ydtsma, Pyr.

Pyr werd geboren rond 1410. Hij overleed rond 1470 op een leeftijd van rond 60 jaren. Hij had een relatie met Onbekend..

Opmerkingen bij Ydtsma, Pyr

Hij was mederechter in Hennaarderadeel op 18-08-1450. .

Meer over Ydtsma, Pyr:

Geboorte: rond 1410.

Overlijden: rond 1470.

Kinderen van Onbekend en Ydtsma, Pyr

11 i. Pyrsz, Auck. Auck werd geboren rond 1440.

+ 12 ii. Pyrsz, Syardt. Syardt werd geboren rond 1440.

13 iii. Pyrsz, Tjets. Tjets werd geboren rond 1440.

 1. Pyrsz, Auck.

Auck werd geboren rond 1440. Hij was de zoon van Ydtsma, Pyr.

Meer over Pyrsz, Auck:

Geboorte: rond 1440.

 1. Pyrsz, Syardt.

Syardt werd geboren rond 1440. Hij was de zoon van Ydtsma, Pyr. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Pyrsz, Syardt:

Geboorte: rond 1440.

Kinderen van Onbekend en Pyrsz, Syardt

121 i. Syoerds, NN. NN werd geboren rond 1470.

122 ii. Syoerds, Douwe. Douwe werd geboren rond 1470.

+ 123 iii. Syoerds, Hoyte. Hoyte werd geboren rond 1470 in Itens. Hij overleed rond 1540 in Itens.

124 iv. Syoerds, Teth. Teth werd geboren rond 1470.

 1. Syoerds, NN.

NN werd geboren rond 1470. Zij was de dochter van Pyrsz, Syardt.

Meer over Syoerds, NN:

Geboorte: rond 1470.

 1. Syoerds, Douwe.

Douwe werd geboren rond 1470. Hij was de zoon van Pyrsz, Syardt.

Meer over Syoerds, Douwe:

Geboorte: rond 1470.

 1. Syoerds, Hoyte.

Hoyte werd geboren rond 1470 in Itens. Hij overleed rond 1540 in Itens op een leeftijd van rond 70 jaren. Hij was de zoon van Pyrsz, Syardt. Hij trouwde met Jarichsdr, Lyoets.

Opmerkingen bij Syoerds, Hoyte

Hij werd ook wel genoemd: Hoyte Syuerdts.

Meer over Syoerds, Hoyte:

Geboorte: rond 1470, Itens.

Overlijden: rond 1540, Itens.

Echtgeno(o)t(e):Jarichsdr, Lyoets.

Lyoets werd geboren rond 1470 in Itens. Zij overleed rond 1540 in Itens op een leeftijd van rond 70 jaren. Zij trouwde met Rispens, Obba Ockes. Zij trouwde tevens met Syoerds, Hoyte.

Meer over Jarichsdr, Lyoets:

Geboorte: rond 1470, Itens.

Overlijden: rond 1540, Itens.

Kinderen van Jarichsdr, Lyoets en Syoerds, Hoyte

+ 1231 i. Hoijtes, Sipcke. Sipcke werd geboren rond 1500 in Itens. Hij overleed op 24 november 1563 in Itens.

+ 1232 ii. Hoijtes, Pier. Pier werd geboren rond 1500 in Itens. Hij overleed rond 1560 in Itens.

Meer over Jarichsdr, Lyoets en Syoerds, Hoyte:

Huwelijk:

 1. Hoijtes, Sipcke.

Sipcke werd geboren rond 1500 in Itens. Hij overleed op 24 november 1563 in Itens op een leeftijd van rond 63 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Syoerds, Hoyte en Jarichsdr, Lyoets. Hij trouwde Siboltsdr, Auck rond 1550 in Itens. Hij trouwde tevens Obbedr, Tyets rond 1520 in Itens.

Opmerkingen bij Hoijtes, Sipcke

Hij was huisman van het Hoijtehuis te Itens, volmacht van de Vijfdelen Zeedijken.

Meer over Hoijtes, Sipcke:

Geboorte: rond 1500, Itens.

Overlijden: 24 november 1563, Itens.

Echtgeno(o)t(e):Siboltsdr, Auck.

Auck werd geboren rond 1520. Zij overleed rond 1570 at the age of rond 50 jaren. Zij trouwde Hoijtes, Sipcke rond 1550 in Itens.

Meer over Siboltsdr, Auck:

Geboorte: rond 1520.

Overlijden: rond 1570.

Meer over Siboltsdr, Auck en Hoijtes, Sipcke:

Huwelijk: rond 1550, Itens.

Echtgeno(o)t(e):Obbedr, Tyets.

Tyets werd geboren rond 1500. Zij overleed rond 1550 in Itens op een leeftijd van rond 50 jaren. Zij trouwde Hoijtes, Sipcke rond 1520 in Itens.

Meer over Obbedr, Tyets:

Geboorte: rond 1500.

Overlijden: rond 1550, Itens.

Kinderen van Obbedr, Tyets en Hoijtes, Sipcke

12311 i. Sipckes, Hoyte. Hoyte werd geboren rond 1520. Hij overleed voor 20 december 1565 in Itens.

Meer over Obbedr, Tyets en Hoijtes, Sipcke:

Huwelijk: rond 1520, Itens.

 1. Sipckes, Hoyte.

Hoyte werd geboren rond 1520. Hij overleed voor 20 december 1565 in Itens op een leeftijd van minder dan rond 45 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Hoijtes, Sipcke en Obbedr, Tyets.

Opmerkingen bij Sipckes, Hoyte

Hij was huisman op Hoijtehuijs te Itens.

Meer over Sipckes, Hoyte:

Geboorte: rond 1520.

Overlijden: voor 20 december 1565, Itens.

 1. Hoijtes, Pier.

Pier werd geboren rond 1500 in Itens. Hij overleed rond 1560 in Itens op een leeftijd van rond 60 jaren. Hij was de zoon van Syoerds, Hoyte en Jarichsdr, Lyoets. Hij trouwde NN, Gerland rond 1530.

Opmerkingen bij Hoijtes, Pier

Hij woonde samen met zijn dienstbode, Jets Abbedr.

Meer over Hoijtes, Pier:

Geboorte: rond 1500, Itens.

Overlijden: rond 1560, Itens.

Echtgeno(o)t(e):NN, Gerland.

Gerland werd geboren rond 1500. Zij trouwde Hoijtes, Pier rond 1530.

Meer over NN, Gerland:

Geboorte: rond 1500.

Kinderen van NN, Gerland en Hoijtes, Pier

12321 i. Piers, Hoijte. Hoijte werd geboren rond 1527. Hij overleed voor 17 april 1611.

+ 12322 ii. Piers, Hector. Hector werd geboren rond 1530 in Weidum.

12323 iii. Piers, Gosse. Gosse werd geboren rond 1533.

12324 iv. Hoijtes, Auck. Auck werd geboren rond 1535.

Meer over NN, Gerland en Hoijtes, Pier:

Huwelijk: rond 1530.

 1. Piers, Hoijte.

Hoijte werd geboren rond 1527. Hij overleed voor 17 april 1611 op een leeftijd van minder dan rond 84 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Hoijtes, Pier en NN, Gerland.

Meer over Piers, Hoijte:

Geboorte: rond 1527.

Overlijden: voor 17 april 1611.

 1. Piers, Hector.

Hector werd geboren rond 1530 in Weidum. Hij was de zoon van Hoijtes, Pier en NN, Gerland. Hij trouwde met Epema, Wopcke Hettes. Hij trouwde tevens van Rinia, Afke Dijes rond 1560.

Opmerkingen bij Piers, Hector

Hij was mede eigenaar van Domnastate te Weidum. Hij werd ook wel genoemd Hector Petreus of Hoyte

Hettes Piers.

Meer over Piers, Hector:

Geboorte: rond 1530, Weidum.

Echtgeno(o)t(e):Epema, Wopcke Hettes.

Wopcke Hettes werd geboren rond 1530 in Weidum. Zij trouwde met Piers, Hector.

Meer over Epema, Wopcke Hettes:

Geboorte: rond 1530, Weidum.

Meer over Epema, Wopcke Hettes en Piers, Hector:

Huwelijk:

: 1555, Weidum.

Echtgeno(o)t(e):van Rinia, Afke Dijes.

Afke Dijes werd geboren rond 1530. Zij was de dochter van van Rinia, Dije en de Vos, Baerthje. Zij trouwde Piers, Hector rond 1560.

Meer over van Rinia, Afke Dijes:

Geboorte: rond 1530.

Kinderen van van Rinia, Afke Dijes en Piers, Hector

123221 i. Hettes, Beertke. Beertke werd geboren rond 1560.

123222 ii. Hettes, Hette. Hette werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 3 juli 1587.

123223 iii. Hettes, Gerlant. Gerlant werd geboren rond 1560. Hij overleed na 1585 in Bolsward?.

123224 iv. Hettes, Pier. Pier werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 1585.

+ 123225 v. Domna, Dye Hettes. Dye Hettes werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 5 februari 1626.

Meer over van Rinia, Afke Dijes en Piers, Hector:

Huwelijk: rond 1560.

 1. Hettes, Beertke.

Beertke werd geboren rond 1560. Zij was de dochter van Piers, Hector en van Rinia, Afke Dijes.

Meer over Hettes, Beertke:

Geboorte: rond 1560.

 1. Hettes, Hette.

Hette werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 3 juli 1587 op een leeftijd van minder dan rond 27 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Piers, Hector en van Rinia, Afke Dijes.

Meer over Hettes, Hette:

Geboorte: rond 1560.

Overlijden: voor 3 juli 1587.

 1. Hettes, Gerlant.

Gerlant werd geboren rond 1560. Hij overleed na 1585 in Bolsward? op een leeftijd van meer dan ongeveer 25 jaren. Hij was de zoon van Piers, Hector en van Rinia, Afke Dijes.

Meer over Hettes, Gerlant:

Geboorte: rond 1560.

Overlijden: na 1585, Bolsward?.

 1. Hettes, Pier.

Pier werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 1585 op een leeftijd van minder dan rond 25 jaren. Hij was de zoon van Piers, Hector en van Rinia, Afke Dijes.

Opmerkingen bij Hettes, Pier

Ovl voor 1585 “in de oorlog gebleven”. .

Meer over Hettes, Pier:

Geboorte: rond 1560.

Overlijden: voor 1585.

 1. Domna, Dye Hettes.

Dye Hettes werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 5 februari 1626 op een leeftijd van minder dan rond 66 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Piers, Hector en van Rinia, Afke Dijes. Hij trouwde Sipckes, Tyets voor 4 oktober 1583 in Weidum.

Opmerkingen bij Domna, Dye Hettes

Dye woonde op 18-03-1583 op Domnasate in Weidum. De naam Domna is waarschijnlijk afgeleid van de

oud-fries mansvoornaam Domme of Dome. Het betekende oorspronkelijk ‘oordeel’ of ‘gerecht /

macht’. De naam is al heel oud. Zo kennen we de Romeinse keizerin Julia Domna, die in 211

zelfmoord pleegde door de hongerdood te sterven.

Meer over Domna, Dye Hettes:

Geboorte: rond 1560.

Overlijden: voor 5 februari 1626.

Beroep: dorpsrechter, ontvanger.

Echtgeno(o)t(e):Sipckes, Tyets.

Tyets werd geboren rond 1560. Zij was de dochter van Taeckes, Sipcke en NN, NN. Zij trouwde Domna, Dye Hettes voor 4 oktober 1583 in Weidum.

Meer over Sipckes, Tyets:

Geboorte: rond 1560.

Kinderen van Sipckes, Tyets en Domna, Dye Hettes

1232251 i. Domna, Hette. Hij werd gedoopt in 1583 te Dronrijp.

+ 1232252 ii. Domna, Attye Dyes. Attye Dyes werd geboren rond 1585.

+ 1232253 iii. Domna, Sipke Dijes. Hij werd gedoopt in 1588 te Dronrijp.

1232254 iv. Domna, Pier. Hij werd gedoopt in 1590 te Dronrijp.

1232255 v. Domna, Dije Dijes. Hij werd gedoopt in 1592 te Dronrijp.

1232256 vi. Domna, Auck Dijes. Zij werd gedoopt in 1594 te Dronrijp.

Meer over Sipckes, Tyets en Domna, Dye Hettes:

Huwelijk: voor 4 oktober 1583, Weidum.

 1. Domna, Hette.

Hij werd gedoopt in 1583 te Dronrijp. Hij was de zoon van Domna, Dye Hettes en Sipckes, Tyets.

Meer over Domna, Hette:

Doop: 1583, Dronrijp.

 1. Domna, Attye Dyes.

Attye Dyes werd geboren rond 1585. Zij was de dochter van Domna, Dye Hettes en Sipckes, Tyets. Zij trouwde Jaspers, Tjalling op 19 juli 1611 in Leeuwarden.

Opmerkingen bij Domna, Attye Dyes

Na het overlijden van haar echtgenoot, Tjalling, kocht zij een deel van het huis De Windhond aan

de Nieuwestad in Leeuwarden op 20 juni 1631 van haar stiefdochter Rinck Tjallings. Familienamen

vererven hier zeer veel in de vrouwelijke lijn. .

Meer over Domna, Attye Dyes:

Geboorte: rond 1585.

Echtgeno(o)t(e):Jaspers, Tjalling.

Tjalling werd geboren voor 1593. Hij overleed rond 1630 in Leeuwarden op een leeftijd van meer dan ongeveer 37 jaren. Hij trouwde Domna, Attye Dyes op 19 juli 1611 in Leeuwarden.

Opmerkingen bij Jaspers, Tjalling

Hervormd lid 07-01-1593.

Meer over Jaspers, Tjalling:

Geboorte: voor 1593.

Overlijden: rond 1630, Leeuwarden.

Beroep: bakker.

Kinderen van Domna, Attye Dyes en Jaspers, Tjalling

+ 12322521 i. Domna, Dionysius. Dionysius werd geboren rond 1615.

+ 12322522 ii. Domna, Henricus Tjallingi. Henricus Tjallingi werd geboren in 1614 in Leeuwarden. Hij overleed op 12 december 1672 in Dronrijp.

Meer over Domna, Attye Dyes en Jaspers, Tjalling:

Huwelijk: 19 juli 1611, Leeuwarden.

 1. Domna, Dionysius.

Dionysius werd geboren rond 1615. Hij was de zoon van Jaspers, Tjalling en Domna, Attye Dyes. Hij trouwde met Onbekend.

Opmerkingen bij Domna, Dionysius

info Mary Alers

Meer over Domna, Dionysius:

Geboorte: rond 1615.

Beroep: predikant te Oostzaan.

Kinderen van Onbekend en Domna, Dionysius

123225211 i. Domna, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1 januari 1665 in Oostzaan. Zij overleed op 22 mei 1692 in Dronrijp.

Meer over Onbekend en Domna, Dionysius:

Huwelijk:

 1. Domna, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1 januari 1665 in Oostzaan. Zij overleed op 22 mei 1692 in Dronrijp op een leeftijd van 27 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Domna, Dionysius. Zij trouwde met Domna, Tjalling Henricusz.

Meer over Domna, Elisabeth:

Geboorte: 1 januari 1665, Oostzaan.

Overlijden: 22 mei 1692, Dronrijp.

Echtgeno(o)t(e):Domna, Tjalling Henricusz.

Tjalling Henricusz werd geboren op 1 april 1654 in Kollum. Hij overleed op 9 juni 1728 in Dronrijp op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Domna, Henricus Tjallingi en Gerlsma, Auckien Bauckes. Hij trouwde met Reen, Trijntje. Hij trouwde tevens met Domna, Elisabeth. Hij trouwde tevens met Coppenole, Phillippina.

Meer over Domna, Tjalling Henricusz:

Geboorte: 1 april 1654, Kollum.

Overlijden: 9 juni 1728, Dronrijp.

Beroep: dominee.

Meer over Domna, Elisabeth en Domna, Tjalling Henricusz:

Huwelijk:

: 27 oktober 1685, Kollum.

 1. Domna, Henricus Tjallingi.

Henricus Tjallingi werd geboren in 1614 in Leeuwarden. Hij overleed op 12 december 1672 in Dronrijp op een leeftijd van 58 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Jaspers, Tjalling en Domna, Attye Dyes. Hij trouwde met Popta, Sytske Andies. Hij trouwde tevens met Gerlsma, Auckien Bauckes.

Opmerkingen bij Domna, Henricus Tjallingi

Henricus Domna komt in diverse trouwactes voor. Hij was ondermeer predikant in Leeuwarden in de

Galeisterkerk (1659). Verder ook in Dongjum (1639), Tjummarum (1641), Kollum (1647) en

Harlingen (1657).

Meer over Domna, Henricus Tjallingi:

Geboorte: 1614, Leeuwarden.

Overlijden: 12 december 1672, Dronrijp.

Beroep: predikant.

Echtgeno(o)t(e):Popta, Sytske Andies.

Sytske Andies werd geboren rond 1620. Zij overleed in 1653 op een leeftijd van rond 33 jaren. Zij trouwde met Domna, Henricus Tjallingi.

Meer over Popta, Sytske Andies:

Geboorte: rond 1620.

Overlijden: 1653.

Meer over Popta, Sytske Andies en Domna, Henricus Tjallingi:

Huwelijksafkondiging: 20 maart 1642, Leeuwarden.

3e procl.

Huwelijk:

: 1642.

Echtgeno(o)t(e):Gerlsma, Auckien Bauckes.

Auckien Bauckes werd geboren rond 1617 in Bolsward. Zij overleed op 16 november 1672 in Ried op een leeftijd van rond 55 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Gerlsma, Baucke Haijes en Rommerda, Idtie Baers. Zij trouwde met Domna, Henricus Tjallingi.

Meer over Gerlsma, Auckien Bauckes:

Geboorte: rond 1617, Bolsward.

Overlijden: 16 november 1672, Ried.

Kinderen van Gerlsma, Auckien Bauckes en Domna, Henricus Tjallingi

+ 123225221 i. Domna, Tjalling Henricusz. Tjalling Henricusz werd geboren op 1 april 1654 in Kollum. Hij overleed op 9 juni 1728 in Dronrijp.

123225222 ii. Domna, Dionysius Tjallingusz. Dionysius Tjallingusz werd geboren rond 1658 in Harlingen.

123225223 iii. Domna, Baukje. Baukje werd geboren rond 1660 in Leeuwarden.

123225224 iv. Domna, Tammerus. Tammerus werd geboren rond 1663.

+ 123225225 v. Domna, Jidtie Hendrickus. Jidtie Hendrickus werd geboren op 23 juli 1665 in Leeuwarden.

Meer over Gerlsma, Auckien Bauckes en Domna, Henricus Tjallingi:

Huwelijk:

: 1653, Bolsward?.

 1. Domna, Tjalling Henricusz.

Tjalling Henricusz werd geboren op 1 april 1654 in Kollum. Hij overleed op 9 juni 1728 in Dronrijp op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Domna, Henricus Tjallingi en Gerlsma, Auckien Bauckes. Hij trouwde met Reen, Trijntje. Hij trouwde tevens met Domna, Elisabeth. Hij trouwde tevens met Coppenole, Phillippina.

Meer over Domna, Tjalling Henricusz:

Geboorte: 1 april 1654, Kollum.

Overlijden: 9 juni 1728, Dronrijp.

Beroep: dominee.

Echtgeno(o)t(e):Reen, Trijntje.

Trijntje werd geboren rond 1660 in Kollum. Zij overleed op 17 december 1683 in Kollum op een leeftijd van rond 23 jaren, 11 maanden. Zij trouwde met Domna, Tjalling Henricusz.

Meer over Reen, Trijntje:

Geboorte: rond 1660, Kollum.

Overlijden: 17 december 1683, Kollum.

Meer over Reen, Trijntje en Domna, Tjalling Henricusz:

Huwelijk:

: maart 1683, Franeker.

Echtgeno(o)t(e):Domna, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1 januari 1665 in Oostzaan. Zij overleed op 22 mei 1692 in Dronrijp op een leeftijd van 27 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Domna, Dionysius. Zij trouwde met Domna, Tjalling Henricusz.

Meer over Domna, Elisabeth:

Geboorte: 1 januari 1665, Oostzaan.

Overlijden: 22 mei 1692, Dronrijp.

Meer over Domna, Elisabeth en Domna, Tjalling Henricusz:

Huwelijk:

: 27 oktober 1685, Kollum.

Echtgeno(o)t(e):Coppenole, Phillippina.

Phillippina werd geboren op 26 juli 1671 in Amsterdam. Zij werd gedoopt op 28 juli 1671 te Amsterdam. Zij overleed op 3 mei 1748 in Workum op een leeftijd van 76 jaren, 9 maanden. Zij werd begraven op 12 mei 1748 te Dronrijp. Zij was de dochter van Coppenole, Luijcas en Purmerend, Margaretha. Zij trouwde met Domna, Tjalling Henricusz.

Meer over Coppenole, Phillippina:

Geboorte: 26 juli 1671, Amsterdam.

Doop: 28 juli 1671, Amsterdam.

$getuigen:$ Abram van Koppenole $en$ Filippina van Anderiese

Overlijden: 3 mei 1748, Workum.

Begrafenis: 12 mei 1748, Dronrijp.

Kinderen van Coppenole, Phillippina en Domna, Tjalling Henricusz

1232252211 i. Domna, Aurelia. Zij werd gedoopt op 6 juli 1697 te Workum.

1232252212 ii. Domna, Margaretha. Zij werd gedoopt op 26 augustus 1699 te Workum.

1232252213 iii. Domna, Elisabeth. Zij werd gedoopt op 2 december 1700 te Workum.

1232252214 iv. Domna, Maria. Zij werd gedoopt op 3 februari 1702 te Workum.

+ 1232252215 v. Domna, Henricus Tjallingius. Henricus Tjallingius werd geboren op 12 mei 1708 in Workum. Hij overleed op 11 april 1769 in Midsland.

Meer over Coppenole, Phillippina en Domna, Tjalling Henricusz:

Huwelijksafkondiging: 9 augustus 1696, Workum.

(Eveneens aangekondigd 16-08-1696, Amsterdam).

Huwelijk:

: 20 augustus 1696, Amsterdam.

 1. Domna, Aurelia.

Zij werd gedoopt op 6 juli 1697 te Workum. Zij was de dochter van Domna, Tjalling Henricusz en Coppenole, Phillippina.

Meer over Domna, Aurelia:

Doop: 6 juli 1697, Workum.

 1. Domna, Margaretha.

Zij werd gedoopt op 26 augustus 1699 te Workum. Zij was de dochter van Domna, Tjalling Henricusz en Coppenole, Phillippina.

Meer over Domna, Margaretha:

Doop: 26 augustus 1699, Workum.

 1. Domna, Elisabeth.

Zij werd gedoopt op 2 december 1700 te Workum. Zij was de dochter van Domna, Tjalling Henricusz en Coppenole, Phillippina.

Meer over Domna, Elisabeth:

Doop: 2 december 1700, Workum.

 1. Domna, Maria.

Zij werd gedoopt op 3 februari 1702 te Workum. Zij was de dochter van Domna, Tjalling Henricusz en Coppenole, Phillippina.

Meer over Domna, Maria:

Doop: 3 februari 1702, Workum.

 1. Domna, Henricus Tjallingius.

Henricus Tjallingius werd geboren op 12 mei 1708 in Workum. Hij werd gedoopt op 16 mei 1708 te Workum.. Hij overleed op 11 april 1769 in Midsland op een leeftijd van 60 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Domna, Tjalling Henricusz en Coppenole, Phillippina. Hij trouwde met de Reus, Johanna. Hij trouwde tevens van Dessel, Elizabeth op 22 november 1730 in Midsland..

Opmerkingen bij Domna, Henricus Tjallingius

Deze Henricus Domna is predikant en stamt af van de gelijknamige predikant die o.m. een zoon

Tjallingius had.

Meer over Domna, Henricus Tjallingius:

Geboorte: 12 mei 1708, Workum.

volgens “Afschrift van twee bijbelbladen in het bezit van de heer Tj. Schaap te Harlingen ”

Doop: 16 mei 1708, Workum.

Overlijden: 11 april 1769, Midsland.

Beroep: predikant.

Echtgeno(o)t(e):de Reus, Johanna.

Johanna werd geboren rond 1745. Zij overleed op 18 januari 1808 in Terschelling? op een leeftijd van rond 63 jaren, 17 dagen. Zij trouwde met Domna, Henricus Tjallingius.

Meer over de Reus, Johanna:

Geboorte: rond 1745.

Overlijden: 18 januari 1808, Terschelling?.

Meer over de Reus, Johanna en Domna, Henricus Tjallingius:

Huwelijk:

: 11 mei 1766, Oost-Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):van Dessel, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren rond 1710 in Workum. Zij overleed voor 1766 in Midsland op een leeftijd van minder dan rond 56 jaren. Zij trouwde Domna, Henricus Tjallingius op 22 november 1730 in Midsland.

Opmerkingen bij van Dessel, Elizabeth

Dessel ligt in Brabant.

Meer over van Dessel, Elizabeth:

Geboorte: rond 1710, Workum.

Overlijden: voor 1766, Midsland.

Kinderen van van Dessel, Elizabeth en Domna, Henricus Tjallingius

+ 12322522151 i. Domna, Maria Catharina. Zij werd gedoopt op 18 september 1733 te Midsland. Zij overleed op 25 april 1805 in West-Terschelling.

12322522152 ii. Domna, Tjallingius Henricus. Hij werd gedoopt op 24 oktober 1734 te Midsland..

12322522153 iii. Domna, Philippina Henricus. Zij werd gedoopt op 30 maart 1736 te Midsland.

Meer over van Dessel, Elizabeth en Domna, Henricus Tjallingius:

Huwelijksafkondiging: 19 november 1730, Workum.

Huwelijk: 22 november 1730, Midsland.

 1. Domna, Maria Catharina.

Zij werd gedoopt op 18 september 1733 te Midsland. Zij overleed op 25 april 1805 in West-Terschelling. Zij werd begraven op 26 april 1805 te West-Terschelling. Zij was de dochter van Domna, Henricus Tjallingius en van Dessel, Elizabeth. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Johannes op 8 juli 1764 in Midsland.

Meer over Domna, Maria Catharina:

Doop: 18 september 1733, Midsland.

Overlijden: 25 april 1805, West-Terschelling.

Graf nummer 18 West-Terschelling.

Begrafenis: 26 april 1805, West-Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Pieter Johannes.

Pieter Johannes werd geboren op 12 februari 1742 in Hoogkarspel. Hij werd gedoopt op 25 juli 1745 te Hoogkarspel.. Hij overleed op 26 april 1805 in Terschelling op een leeftijd van 63 jaren, 2 maanden. Hij werd begraven op 26 april 1805 te Terschelling.. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks. Hij trouwde Domna, Maria Catharina op 8 juli 1764 in Midsland.

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Johannes

Hij is op 10-08-1758 van Hoogkarspel met attestatie naar Midsland, Terschelling vertrokken.

Meer over Brandenburg, Pieter Johannes:

Geboorte: 12 februari 1742, Hoogkarspel.

Doop: 25 juli 1745, Hoogkarspel.

Overlijden: 26 april 1805, Terschelling.

Begrafenis: 26 april 1805, Terschelling.

Beroep: schoolmeester.

Kinderen van Domna, Maria Catharina en Brandenburg, Pieter Johannes

+ 123225221511 i. Brandenburg, Johannes Pieters. Hij werd gedoopt op 5 april 1765 te Midsland.. Hij overleed op 15 oktober 1825 in Midsland.

+ 123225221512 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 17 augustus 1766 in Midsland. Hij overleed op 23 mei 1805 in West-Terschelling.

123225221513 iii. Brandenburg, Trijntje. Trijntje werd geboren op 8 september 1768 in Midsland. Zij overleed op 24 november 1812 in Midsland.

+ 123225221514 iv. Brandenburg, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1771 in Midsland. Zij overleed in 1838 in Midsland.

123225221515 v. Brandenburg, Henricus. Henricus werd geboren op 17 juni 1774 in Midsland. Hij overleed rond 1840 in Midsland.

123225221516 vi. Brandenburg, Aafje Pieters. Zij werd gedoopt op 10 maart 1776 te Midsland. Zij overleed in 1867 in Terschelling.

+ 123225221517 vii. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op 24 juli 1776 in Gouda. Hij overleed op 28 september 1826 in Bolsward.

Meer over Domna, Maria Catharina en Brandenburg, Pieter Johannes:

Huwelijk: 8 juli 1764, Midsland.

 1. Brandenburg, Johannes Pieters.

Hij werd gedoopt op 5 april 1765 te Midsland.. Hij overleed op 15 oktober 1825 in Midsland. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij trouwde met Schaap, Aaltje Klaas. Hij trouwde tevens Wulp, Wietske Jans op 28 juni 1807 in Ter Hoorn..

Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes Pieters

test 21-8-1799 6990 test 8-10-1807 6960.

Meer over Brandenburg, Johannes Pieters:

Doop: 5 april 1765, Midsland.

Overlijden: 15 oktober 1825, Midsland.

Beroep: commissionair, landbouwer , notaris, onderwijzer, secretaris Oost Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):Schaap, Aaltje Klaas.

Aaltje Klaas werd geboren in april 1760 in Midsland. Zij overleed op 9 september 1799 in Midsland op een leeftijd van 39 jaren, 5 maanden. Zij werd begraven op 13 september 1799 te Midsland. Zij was de dochter van Schaap, Klaas Cornelis en Jans, Tettje. Zij trouwde met Brandenburg, Johannes Pieters.

Opmerkingen bij Schaap, Aaltje Klaas

Zij werd ook genoemd: Akke Klaas.

Meer over Schaap, Aaltje Klaas:

Geboorte: april 1760, Midsland.

Overlijden: 9 september 1799, Midsland.

Advertentie: *** Op den 5 September deezes jaars, verloste myn waarde Huisvrouw van een

welschapen ZOON, – Dan, vier Dagen daar na, wierd ik in de treurigste omstandigheid gedompeld,

daar het den Heere behaagde, myn dierbaare Echtgenoote, in den ouderdom van 39 Jaaren en 5

Maanden, uit dit Leven op te roepen, en in de Eeuwigheid over te brengen: myne Familie, en

allen die myne omstandigheden en lotgevallen bekend zyn, zullen met my dit gemis betreuren,

waarvan ik zonder Condo- leantie Brieven my verzekerd houde, Ter Schelling, T.Brandenburg den 28

October, 1799.

Begrafenis: 13 september 1799, Midsland.

Kinderen van Schaap, Aaltje Klaas en Brandenburg, Johannes Pieters

+ 1232252215111 i. Brandenburg, Fettje. Fettje werd geboren op 25 november 1787 in Midsland. Zij overleed op 31 juli 1827 in Midsland.

1232252215112 ii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 4 januari 1789 in Midsland. Hij overleed rond 1790 in Midsland.

+ 1232252215113 iii. Brandenburg, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 24 mei 1790 in Midsland. Zij overleed op 18 juli 1826 in Midsland.

1232252215114 iv. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op 28 augustus 1791 in Midsland. Zij overleed in 1792 in Midsland.

+ 1232252215115 v. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op 16 maart 1793 in Midsland. Zij overleed op 12 december 1867 in Midsland.

+ 1232252215116 vi. Brandenburg, Trijntje Johannes. Trijntje Johannes werd geboren op 14 juni 1796 in Midsland. Zij overleed op 11 juni 1827 in Midsland.

+ 1232252215117 vii. Brandenburg, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op 5 september 1799 in Midsland. Hij overleed op 12 juni 1847 in West-Terschelling.

Meer over Schaap, Aaltje Klaas en Brandenburg, Johannes Pieters:

Huwelijk:

: 17 september 1786, Midsland.

Echtgeno(o)t(e):Wulp, Wietske Jans.

Wietske Jans werd geboren op 18 december 1769 in West-Terschelling. Zij overleed op 17 januari 1847 in Midsland op een leeftijd van 77 jaren, 30 dagen. Zij was de dochter van Wulp, Jan Tijs en Tot, Trijntje Alberts. Zij trouwde Brandenburg, Johannes Pieters op 28 juni 1807 in Ter Hoorn.

Meer over Wulp, Wietske Jans:

Geboorte: 18 december 1769, West-Terschelling.

Overlijden: 17 januari 1847, Midsland.

Advertentie: *** Het behaagde den alleen wijzen en goeden God, op heden, na een smartelijk maar

geduldig lijden van zes weken, van onze zijde weg te nemen, onze hartelijk geliefde Moeder

WIETSKE WULP, Wed. van wijlen den Heer J.Brandenburg , in den ouderdom van 77 jaren. Zij

ontsliep in het zalig uitzigt op het betere le- ven, aan gindsche zijde des grafs; al staren wij

de lieve afgestorvene met diepen weemoed na, wij behoeven toch niet te treuren als dezulken die

geene hoop hebben. J.L.BRANDENBURG mede namens mijne Zusters en

Behuwd-Broeders Terschelling, 17 Januarij 1847 Eenige

kennisgeving .

Kinderen van Wulp, Wietske Jans en Brandenburg, Johannes Pieters

+ 1232252215118 i. Brandenburg, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren op 23 september 1808 in Midsland. Zij overleed rond 1880 in Midsland.

1232252215119 ii. Brandenburg, Alida Johanna. Alida Johanna werd geboren op 29 juni 1810 in Midsland. Zij overleed op 26 mei 1894 in Amsterdam.

123225221511A iii. Brandenburg, Johanna Louisa. Johanna Louisa werd geboren op 28 augustus 1811 in Midsland. Zij overleed op 13 december 1849 in Harlingen.

123225221511B iv. Brandenburg, Elisabeth Johanna. Elisabeth Johanna werd geboren op 9 april 1813 in Midsland. Zij overleed op 26 augustus 1838 in Midsland.

Meer over Wulp, Wietske Jans en Brandenburg, Johannes Pieters:

Huwelijk: 28 juni 1807, Ter Hoorn.

 1. Brandenburg, Fettje.

Fettje werd geboren op 25 november 1787 in Midsland. Zij werd gedoopt op 25 november 1787 te Midsland. Zij overleed op 31 juli 1827 in Midsland op een leeftijd van 39 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde Lieuwen, Oene Gerritsz op 18 oktober 1807 in Ter Hoorn.

Meer over Brandenburg, Fettje:

Geboorte: 25 november 1787, Midsland.

Doop: 25 november 1787, Midsland.

Overlijden: 31 juli 1827, Midsland.

Echtgeno(o)t(e):Lieuwen, Oene Gerritsz.

Oene Gerritsz werd geboren op 12 juni 1785 in Midsland. Hij overleed op 13 juli 1853 in West-Terschelling op een leeftijd van 68 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Lieuwen, Gerrit Cornelis en de Boer, Antje Cornelis. Hij trouwde Brandenburg, Fettje op 18 oktober 1807 in Ter Hoorn.

Meer over Lieuwen, Oene Gerritsz:

Geboorte: 12 juni 1785, Midsland.

Overlijden: 13 juli 1853, West-Terschelling.

Beroep: herbergier, kastelein.

Kinderen van Brandenburg, Fettje en Lieuwen, Oene Gerritsz

12322522151111 i. Lieuwen, Wietske Oenes. Wietske Oenes werd geboren in 1817 in Terschelling. Zij overleed op 15 november 1855 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Fettje en Lieuwen, Oene Gerritsz:

Huwelijk: 18 oktober 1807, Ter Hoorn.

 1. Lieuwen, Wietske Oenes.

Wietske Oenes werd geboren in 1817 in Terschelling. Zij overleed op 15 november 1855 in Terschelling op een leeftijd van 38 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Lieuwen, Oene Gerritsz en Brandenburg, Fettje.

Meer over Lieuwen, Wietske Oenes:

Geboorte: 1817, Terschelling.

Overlijden: 15 november 1855, Terschelling.

Bij haar overlijden was zij gehuwd. .

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 4 januari 1789 in Midsland. Hij overleed rond 1790 in Midsland op een leeftijd van rond 11 maanden, 28 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 4 januari 1789, Midsland.

Overlijden: rond 1790, Midsland.

 1. Brandenburg, Maria Catharina.

Maria Catharina werd geboren op 24 mei 1790 in Midsland. Zij werd gedoopt op 30 mei 1790 te Midsland. Zij overleed op 18 juli 1826 in Midsland op een leeftijd van 36 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde Bos, Cornelis Cornelisz op 5 maart 1815 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Maria Catharina:

Geboorte: 24 mei 1790, Midsland.

Doop: 30 mei 1790, Midsland.

Overlijden: 18 juli 1826, Midsland.

15:00 uur

Overleden te Midsland.

Echtgeno(o)t(e):Bos, Cornelis Cornelisz.

Hij werd gedoopt op 10 november 1790 te Midsland.. Hij overleed op 12 februari 1857 in Hoogwoud. Hij was de zoon van Bos, Cornelis Danielsz en Andries, Neeke. Hij trouwde Brandenburg, Maria Catharina op 5 maart 1815 in Terschelling.

Meer over Bos, Cornelis Cornelisz:

Doop: 10 november 1790, Midsland.

Overlijden: 12 februari 1857, Hoogwoud.

12:00 uur

Bij zijn overlijden woonde hij Pade 44 in Hoogwoud.

Beroep: kapitein koopvaardij, landman , molenaar, schipper , zeem.

Kinderen van Brandenburg, Maria Catharina en Bos, Cornelis Cornelisz

12322522151131 i. Bos, Cornelis Cornelisz. Cornelis Cornelisz werd geboren op 26 januari 1818 in Midsland.

12322522151132 ii. Bos, Johannes Cornelisz. Johannes Cornelisz werd geboren op 31 oktober 1819 in Midsland.

12322522151133 iii. Bos, Lieuwe Cornelis. Lieuwe Cornelis werd geboren op 20 juni 1821 in Midsland.

12322522151134 iv. Bos, Pieter Cornelisz. Pieter Cornelisz werd geboren op 3 juli 1824 in Midsland.

12322522151135 v. Bos, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 15 juli 1826 in Midsland.

Meer over Brandenburg, Maria Catharina en Bos, Cornelis Cornelisz:

Huwelijk: 5 maart 1815, Terschelling.

 1. Bos, Cornelis Cornelisz.

Cornelis Cornelisz werd geboren op 26 januari 1818 in Midsland. Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.

Meer over Bos, Cornelis Cornelisz:

Geboorte: 26 januari 1818, Midsland.

 1. Bos, Johannes Cornelisz.

Johannes Cornelisz werd geboren op 31 oktober 1819 in Midsland. Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.

Meer over Bos, Johannes Cornelisz:

Geboorte: 31 oktober 1819, Midsland.

 1. Bos, Lieuwe Cornelis.

Lieuwe Cornelis werd geboren op 20 juni 1821 in Midsland. Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.

Meer over Bos, Lieuwe Cornelis:

Geboorte: 20 juni 1821, Midsland.

 1. Bos, Pieter Cornelisz.

Pieter Cornelisz werd geboren op 3 juli 1824 in Midsland. Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.

Meer over Bos, Pieter Cornelisz:

Geboorte: 3 juli 1824, Midsland.

 1. Bos, Maria Catharina.

Maria Catharina werd geboren op 15 juli 1826 in Midsland. Zij was de dochter van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.

Meer over Bos, Maria Catharina:

Geboorte: 15 juli 1826, Midsland.

 1. Brandenburg, Aaltje Johannes.

Aaltje Johannes werd geboren op 28 augustus 1791 in Midsland. Zij overleed in 1792 in Midsland op een leeftijd van 4 maanden, 4 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.

Meer over Brandenburg, Aaltje Johannes:

Geboorte: 28 augustus 1791, Midsland.

Overlijden: 1792, Midsland.

 1. Brandenburg, Aaltje Johannes.

Aaltje Johannes werd geboren op 16 maart 1793 in Midsland. Zij werd gedoopt op 17 maart 1793 te Midsland. Zij overleed op 12 december 1867 in Midsland op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde Lieuwen, Gerrit Gerritsz op 20 december 1815 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Aaltje Johannes:

Geboorte: 16 maart 1793, Midsland.

Doop: 17 maart 1793, Midsland.

Overlijden: 12 december 1867, Midsland.

Echtgeno(o)t(e):Lieuwen, Gerrit Gerritsz.

Gerrit Gerritsz werd geboren op 30 augustus 1794 in Midsland. Hij overleed op 10 juli 1862 in Midsland op een leeftijd van 67 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Lieuwen, Gerrit Cornelis en de Boer, Antje Cornelis. Hij trouwde Brandenburg, Aaltje Johannes op 20 december 1815 in Terschelling.

Opmerkingen bij Lieuwen, Gerrit Gerritsz

Gerrits naam werd ook gespeld als Liewen. .

Meer over Lieuwen, Gerrit Gerritsz:

Geboorte: 30 augustus 1794, Midsland.

Overlijden: 10 juli 1862, Midsland.

Beroep: bakker, kastelein.

Kinderen van Brandenburg, Aaltje Johannes en Lieuwen, Gerrit Gerritsz

12322522151151 i. Lieuwen, Antje Gerrits. Antje Gerrits werd geboren in 1817 in Terschelling. Zij overleed op 24 december 1848 in Terschelling.

12322522151152 ii. Lieuwen, Gerrit Gerrits. Gerrit Gerrits werd geboren in 1824 in Terschelling. Hij overleed op 6 oktober 1848 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Aaltje Johannes en Lieuwen, Gerrit Gerritsz:

Huwelijk: 20 december 1815, Terschelling.

 1. Lieuwen, Antje Gerrits.

Antje Gerrits werd geboren in 1817 in Terschelling. Zij overleed op 24 december 1848 in Terschelling op een leeftijd van 31 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Lieuwen, Gerrit Gerritsz en Brandenburg, Aaltje Johannes.

Meer over Lieuwen, Antje Gerrits:

Geboorte: 1817, Terschelling.

Overlijden: 24 december 1848, Terschelling.

Bij haar overlijden was zij gehuwd. .

 1. Lieuwen, Gerrit Gerrits.

Gerrit Gerrits werd geboren in 1824 in Terschelling. Hij overleed op 6 oktober 1848 in Terschelling op een leeftijd van 24 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Lieuwen, Gerrit Gerritsz en Brandenburg, Aaltje Johannes.

Meer over Lieuwen, Gerrit Gerrits:

Geboorte: 1824, Terschelling.

Overlijden: 6 oktober 1848, Terschelling.

 1. Brandenburg, Trijntje Johannes.

Trijntje Johannes werd geboren op 14 juni 1796 in Midsland. Zij werd gedoopt op 19 juni 1796 te Midsland. Zij overleed op 11 juni 1827 in Midsland op een leeftijd van 30 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde Schaap, Cornelis Jacobsz op 31 augustus 1817 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Trijntje Johannes:

Geboorte: 14 juni 1796, Midsland.

Doop: 19 juni 1796, Midsland.

Overlijden: 11 juni 1827, Midsland.

Echtgeno(o)t(e):Schaap, Cornelis Jacobsz.

Cornelis Jacobsz werd geboren op 24 mei 1790 in Midsland. Hij werd gedoopt op 30 mei 1790 te Midsland.. Hij overleed op 6 juli 1860 in Midsland op een leeftijd van 70 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Schaap, Jacob Klaas en Bos, Maamke Cornelis. Hij trouwde Brandenburg, Trijntje Johannes op 31 augustus 1817 in Terschelling.

Meer over Schaap, Cornelis Jacobsz:

Geboorte: 24 mei 1790, Midsland.

Doop: 30 mei 1790, Midsland.

Overlijden: 6 juli 1860, Midsland.

Kinderen van Brandenburg, Trijntje Johannes en Schaap, Cornelis Jacobsz

12322522151161 i. Schaap, Jacob. Jacob werd geboren in 1819 in Terschelling. Hij overleed op 22 februari 1847 in Den Helder.

Meer over Brandenburg, Trijntje Johannes en Schaap, Cornelis Jacobsz:

Huwelijk: 31 augustus 1817, Terschelling.

 1. Schaap, Jacob.

Jacob werd geboren in 1819 in Terschelling. Hij overleed op 22 februari 1847 in Den Helder op een leeftijd van 28 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Schaap, Cornelis Jacobsz en Brandenburg, Trijntje Johannes.

Meer over Schaap, Jacob:

Geboorte: 1819, Terschelling.

Overlijden: 22 februari 1847, Den Helder.

Aangiftedatum: 02-02-1848.

 1. Brandenburg, Pieter Johannes.

Pieter Johannes werd geboren op 5 september 1799 in Midsland. Hij werd gedoopt op 8 september 1799 te Midsland.. Hij overleed op 12 juni 1847 in West-Terschelling op een leeftijd van 47 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Hij trouwde Doeksen, Christina Doekes op 21 maart 1824 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Pieter Johannes:

Geboorte: 5 september 1799, Midsland.

Doop: 8 september 1799, Midsland.

Overlijden: 12 juni 1847, West-Terschelling.

Beroep: ontvanger der loodsgelden, secretaris van het dijkbestuur.

Echtgeno(o)t(e):Doeksen, Christina Doekes.

Christina Doekes werd geboren op 28 augustus 1800 in Midsland. Zij overleed op 3 mei 1841 in West-Terschelling op een leeftijd van 40 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Doeksen, Doeke Gerritsz en Ewouds, Jantje Johannes. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Johannes op 21 maart 1824 in Terschelling.

Meer over Doeksen, Christina Doekes:

Geboorte: 28 augustus 1800, Midsland.

Overlijden: 3 mei 1841, West-Terschelling.

Advertentie: *** Heden morgen ten 2½ ure trof mij de gevoeligste slag mijns levens, door het

afsterven mijner innigst ge- liefde gade, CHRISTINA DOEKSEN, in den ouderdom van ruim 40 Jaren,

na mij gisteren avond ten 9 ure eenen welgeschapen Zoon ter wereld gebragt te hebben, zeven-

tien jaren mogt ik in den genoegelijksten echt met haar vereenigd zijn. Negen kinderen verliezen

in haar eene teeder zorgdragende Moeder, van wie de meesten hun groot verlies niet beseffen.

Het vertrouwen van haar eens in reiner gewesten weder te zien, dit alleen is in staat mijne

diepe smart eenigszins te lenigen. Vrienden en bekenden strekke deze eenige tevens tot al-

gemeene kennisgeving. – Verzoeke van brieven van rouw- beklag verschoond te blijven.

Terschelling, P.Brandenburg 3 Mei 1841 Ontvanger der Loodsgelden.

Kinderen van Doeksen, Christina Doekes en Brandenburg, Pieter Johannes

+ 12322522151171 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 18 november 1824 in West-Terschelling. Hij overleed op 10 mei 1906 in Amsterdam.

+ 12322522151172 ii. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 10 september 1826 in West-Terschelling. Hij overleed op 23 mei 1909 in West-Terschelling.

+ 12322522151173 iii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 3 september 1828 in West-Terschelling. Hij overleed op 27 december 1912 in Ilpendam.

+ 12322522151174 iv. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 3 september 1830 in West-Terschelling. Zij overleed op 24 februari 1875 in West-Terschelling.

+ 12322522151175 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 18 juli 1832 in West-Terschelling. Hij overleed op 9 april 1893 in Amsterdam.

12322522151176 vi. Brandenburg, Willem Pieters. Willem Pieters werd geboren op 5 december 1833 in West-Terschelling. Hij overleed op 25 juli 1850 in Middellandse Zee.

12322522151177 vii. Brandenburg, Aaltje. Aaltje werd geboren op 11 maart 1836 in West-Terschelling. Zij overleed rond 1890 in West-Terschelling.

12322522151178 viii. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 12 november 1838 in West-Terschelling. Zij overleed rond 1900 in Ilpendam.

+ 12322522151179 ix. Brandenburg, Gerrit Christina. Gerrit Christina werd geboren op 2 maart 1841 in West-Terschelling. Hij overleed op 11 oktober 1881 in Harlingen.

Meer over Doeksen, Christina Doekes en Brandenburg, Pieter Johannes:

Huwelijk: 21 maart 1824, Terschelling.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 18 november 1824 in West-Terschelling. Hij overleed op 10 mei 1906 in Amsterdam op een leeftijd van 81 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Molenaar, Maartje Klaas op 17 december 1846 in Terschelling.

Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes

Op 19-01-1840 heeft Johannes belijdenis gedaan. Hij woonde tot 1874 op Terschelling, vanaf 04-05-1874 in Nieuwediep, Den Helder en is in 1879 verhuisd naar Amsterdam, waar hij op Mariniersplein 70 woonde.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 18 november 1824, West-Terschelling.

Overlijden: 10 mei 1906, Amsterdam.

Beroep: commissionair, loods, pakhuisknecht , tonnenlegger, klerk, schipper, magazijnmeester,.

Echtgeno(o)t(e):Molenaar, Maartje Klaas.

Maartje Klaas werd geboren op 11 november 1820 in West-Terschelling. Zij overleed op 25 februari 1908 in Den Haag op een leeftijd van 87 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Molenaar, Klaas Gerrits en Hofker, Antje Barends. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 17 december 1846 in Terschelling.

Meer over Molenaar, Maartje Klaas:

Geboorte: 11 november 1820, West-Terschelling.

Overlijden: 25 februari 1908, Den Haag.

Kinderen van Molenaar, Maartje Klaas en Brandenburg, Johannes

+ 123225221511711 i. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 26 april 1847 in West-Terschelling. Zij overleed op 11 november 1921 in Zutphen.

+ 123225221511712 ii. Brandenburg, Antje. Antje werd geboren op 30 juli 1849 in West-Terschelling. Zij overleed op 7 oktober 1940 in Ermelo.

123225221511713 iii. Brandenburg, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op 24 oktober 1851 in Terschelling. Hij overleed op 24 oktober 1851 in Terschelling.

+ 123225221511714 iv. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 11 november 1852 in West-Terschelling. Hij overleed op 6 februari 1927 in Den Haag.

123225221511715 v. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 20 maart 1855 in West-Terschelling. Zij overleed op 22 mei 1940 in Amsterdam.

+ 123225221511716 vi. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 19 maart 1857 in West-Terschelling. Hij overleed op 16 september 1894 in Amsterdam.

123225221511717 vii. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 17 juni 1859 in West-Terschelling. Zij overleed op 8 mei 1944 in Amsterdam.

+ 123225221511718 viii. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren op 30 september 1861 in West-Terschelling. Hij overleed op 17 oktober 1944 in Amsterdam.

+ 123225221511719 ix. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 28 december 1863 in West-Terschelling. Hij overleed op 31 maart 1939 in Hilversum.

Meer over Molenaar, Maartje Klaas en Brandenburg, Johannes:

Huwelijk: 17 december 1846, Terschelling.

Advertentie: Zo de Heere wil hopen onze ge- liefde Ouders: JOHANNES BRANDENBURG

en MAARTJE MOLENAAR op den 17 Dec.1886 hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken.

Hunne dankbare Kinderen, Be – huwd- en Kleinkinderen. Amsterdam, 3 Dec. 1996.

Mariniersplein 70.

 1. Brandenburg, Christina.

Christina werd geboren op 26 april 1847 in West-Terschelling. Zij overleed op 11 november 1921 in Zutphen op een leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Sterel, Gerrit Tjebbes op 1 april 1875 in Den Helder.

Opmerkingen bij Brandenburg, Christina

Zij is op 7 mei 1874 naar Hasselt vertrokken. .

Meer over Brandenburg, Christina:

Geboorte: 26 april 1847, West-Terschelling.

Overlijden: 11 november 1921, Zutphen.

Echtgeno(o)t(e):Sterel, Gerrit Tjebbes.

Gerrit Tjebbes werd geboren op 23 april 1840 in West-Terschelling. Hij overleed op 3 mei 1914 in Hasselt op een leeftijd van 74 jaren, 10 dagen. Hij was de zoon van Sterel, Tjebbe Gerrits en de Jong, Neeltje Annes. Hij trouwde Brandenburg, Christina op 1 april 1875 in Den Helder.

Meer over Sterel, Gerrit Tjebbes:

Geboorte: 23 april 1840, West-Terschelling.

Overlijden: 3 mei 1914, Hasselt.

Kinderen van Brandenburg, Christina en Sterel, Gerrit Tjebbes

1232252215117111 i. Sterel, Nn.

Meer over Brandenburg, Christina en Sterel, Gerrit Tjebbes:

Huwelijk: 1 april 1875, Den Helder.

 1. Sterel, Nn.

Deze persoon is het kind van Sterel, Gerrit Tjebbes en Brandenburg, Christina.

Opmerkingen bij Sterel, Nn

Gerrie Sterel (Aus) informeerde mij over het nageslacht van dit gezin

 1. Brandenburg, Antje.

Antje werd geboren op 30 juli 1849 in West-Terschelling. Zij overleed op 7 oktober 1940 in Ermelo op een leeftijd van 91 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Zunderdorp, Cornelis op 19 maart 1874 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Antje:

Geboorte: 30 juli 1849, West-Terschelling.

Overlijden: 7 oktober 1940, Ermelo.

Beroep: eigenaresse naaiatelier.

Echtgeno(o)t(e):Zunderdorp, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 21 augustus 1849 in West-Terschelling. Hij overleed op 4 maart 1916 in West-Terschelling op een leeftijd van 66 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Zunderdorp, Cornelis Cornelis en Rueben, Alida Abels. Hij trouwde Brandenburg, Antje op 19 maart 1874 in Terschelling.

Meer over Zunderdorp, Cornelis:

Geboorte: 21 augustus 1849, West-Terschelling.

Overlijden: 4 maart 1916, West-Terschelling.

Beroep: grofsmid, scheepsmakelaar.

Kinderen van Brandenburg, Antje en Zunderdorp, Cornelis

+ 1232252215117121 i. Zunderdorp, Alida. Alida werd geboren op 25 augustus 1874 in West-Terschelling. Zij overleed op 30 september 1933 in Hilversum.

1232252215117122 ii. Zunderdorp, Johannes. Johannes werd geboren op 17 januari 1876 in West-Terschelling. Hij overleed op 8 september 1941 in Ermelo.

Meer over Brandenburg, Antje en Zunderdorp, Cornelis:

Huwelijk: 19 maart 1874, Terschelling.

 1. Zunderdorp, Alida.

Alida werd geboren op 25 augustus 1874 in West-Terschelling. Zij overleed op 30 september 1933 in Hilversum op een leeftijd van 59 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Zunderdorp, Cornelis en Brandenburg, Antje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 17 september 1891 in West-Terschelling.

Meer over Zunderdorp, Alida:

Geboorte: 25 augustus 1874, West-Terschelling.

Overlijden: 30 september 1933, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 28 december 1863 in West-Terschelling. Hij overleed op 31 maart 1939 in Hilversum op een leeftijd van 75 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Visser, Trijntje op 2 augustus 1888 in Den Helder. Hij trouwde tevens Zunderdorp, Alida op 17 september 1891 in West-Terschelling..

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 28 december 1863, West-Terschelling.

Beroep: ambtenaar.

Overlijden: 31 maart 1939, Hilversum.

Kinderen van Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius

12322522151171211 i. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren in oktober 1893. Zij overleed op 20 januari 1895 in Amsterdam.

12322522151171212 ii. Brandenburg, Anna. Anna werd geboren op 2 juni 1895 in Amsterdam. Zij overleed op 6 juni 1895 in Amsterdam.

12322522151171213 iii. Brandenburg, Johannes Tjallingius. Johannes Tjallingius werd geboren in 1897 in Amsterdam.

Meer over Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk: 17 september 1891, West-Terschelling.

 1. Brandenburg, Maria.

Maria werd geboren in oktober 1893. Zij overleed op 20 januari 1895 in Amsterdam op een leeftijd van 1 jaar, 3 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida.

Meer over Brandenburg, Maria:

Geboorte: oktober 1893.

Overlijden: 20 januari 1895, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Anna.

Anna werd geboren op 2 juni 1895 in Amsterdam. Zij overleed op 6 juni 1895 in Amsterdam op een leeftijd van 4 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida.

Meer over Brandenburg, Anna:

Geboorte: 2 juni 1895, Amsterdam.

Overlijden: 6 juni 1895, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Johannes Tjallingius.

Johannes Tjallingius werd geboren in 1897 in Amsterdam. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida. Hij trouwde de Rooij, Anna Theodora op 22 december 1920 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Johannes Tjallingius:

Geboorte: 1897, Amsterdam.

Beroep: 1923. kantoorbediende.

Echtgeno(o)t(e):de Rooij, Anna Theodora.

Anna Theodora werd geboren in 1899 in Amsterdam. Zij trouwde Brandenburg, Johannes Tjallingius op 22 december 1920 in Amsterdam.

Meer over de Rooij, Anna Theodora:

Geboorte: 1899, Amsterdam.

Meer over de Rooij, Anna Theodora en Brandenburg, Johannes Tjallingius:

Huwelijk: 22 december 1920, Amsterdam.

Scheiding: 20 juli 1972, Amsterdam.

 1. Zunderdorp, Johannes.

Johannes werd geboren op 17 januari 1876 in West-Terschelling. Hij overleed op 8 september 1941 in Ermelo op een leeftijd van 65 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Zunderdorp, Cornelis en Brandenburg, Antje. Hij trouwde Kila, Henrica Petronella Jacoba rond 1901 in Den Haag. Hij trouwde tevens Sol, Sophia op 6 januari 1926 in Ermelo..

Meer over Zunderdorp, Johannes:

Geboorte: 17 januari 1876, West-Terschelling.

Overlijden: 8 september 1941, Ermelo.

Beroep: leraar lichamelijke opvoeding.

Echtgeno(o)t(e):Kila, Henrica Petronella Jacoba.

Henrica Petronella Jacoba werd geboren op 25 september 1879 in Den Haag. Zij overleed op 5 maart 1952 in Den Haag op een leeftijd van 72 jaren, 5 maanden. Zij trouwde Zunderdorp, Johannes rond 1901 in Den Haag.

Meer over Kila, Henrica Petronella Jacoba:

Geboorte: 25 september 1879, Den Haag.

Overlijden: 5 maart 1952, Den Haag.

Meer over Kila, Henrica Petronella Jacoba en Zunderdorp, Johannes:

Huwelijk: rond 1901, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Sol, Sophia.

Sophia werd geboren op 5 februari 1901 in Den Haag. Zij overleed op 27 oktober 1992 in Ermelo op een leeftijd van 91 jaren, 8 maanden. Zij trouwde Zunderdorp, Johannes op 6 januari 1926 in Ermelo.

Meer over Sol, Sophia:

Geboorte: 5 februari 1901, Den Haag.

Overlijden: 27 oktober 1992, Ermelo.

Meer over Sol, Sophia en Zunderdorp, Johannes:

Huwelijk: 6 januari 1926, Ermelo.

 1. Brandenburg, levenloos kind.

levenloos kind werd geboren op 24 oktober 1851 in Terschelling. Hij overleed op 24 oktober 1851 in Terschelling op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas.

Meer over Brandenburg, levenloos kind:

Geboorte: 24 oktober 1851, Terschelling.

Overlijden: 24 oktober 1851, Terschelling.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 11 november 1852 in West-Terschelling. Hij overleed op 6 februari 1927 in Den Haag op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Brandenburg, Catharina Christina op 24 december 1885 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter

Hij is op 28 september 1898 naar Nederlands Indië (Indonesia) vertrokken.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 11 november 1852, West-Terschelling.

Overlijden: 6 februari 1927, Den Haag.

Beroep: Ambt.v. Oost Indische zaken.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Catharina Christina.

Catharina Christina werd geboren op 8 juni 1864 in West-Terschelling. Zij overleed op 13 januari 1946 in Soest op een leeftijd van 81 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 24 december 1885 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Catharina Christina:

Geboorte: 8 juni 1864, West-Terschelling.

Overlijden: 13 januari 1946, Soest.

Kinderen van Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter

1232252215117141 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 19 oktober 1886 in Amsterdam. Zij overleed rond 1950.

1232252215117142 ii. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth. Jansje Catharina Elisabeth werd geboren op 29 september 1890 in Djoewana (Java). Zij overleed op 18 augustus 1945 in Batavia (Ind).

1232252215117143 iii. Brandenburg, Johannes Pieter. Johannes Pieter werd geboren op 8 oktober 1891 in Djoewana (Java).

1232252215117144 iv. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 6 december 1892 in Pati (Java).

1232252215117145 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 29 oktober 1895 in Djoewana (Java). Hij overleed op 18 september 1944 in op zee.

Meer over Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 24 december 1885, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Maartje.

Maartje werd geboren op 19 oktober 1886 in Amsterdam. Zij overleed rond 1950 at the age of rond 63 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.

Meer over Brandenburg, Maartje:

Geboorte: 19 oktober 1886, Amsterdam.

Overlijden: rond 1950.

 1. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth.

Jansje Catharina Elisabeth werd geboren op 29 september 1890 in Djoewana (Java). Zij overleed op 18 augustus 1945 in Batavia (Ind) op een leeftijd van 54 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.

Meer over Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth:

Geboorte: 29 september 1890, Djoewana (Java).

Overlijden: 18 augustus 1945, Batavia (Ind). Batavia, kamp Tjideng.

 1. Brandenburg, Johannes Pieter.

Johannes Pieter werd geboren op 8 oktober 1891 in Djoewana (Java). Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.

Meer over Brandenburg, Johannes Pieter:

Geboorte: 8 oktober 1891, Djoewana (Java).

 1. Brandenburg, Catharina Christina.

Catharina Christina werd geboren op 6 december 1892 in Pati (Java). Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.

Meer over Brandenburg, Catharina Christina:

Geboorte: 6 december 1892, Pati (Java).

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 29 oktober 1895 in Djoewana (Java). Hij overleed op 18 september 1944 in op zee op een leeftijd van 48 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 29 oktober 1895, Djoewana (Java).

Beroep: 1944. KNIL soldaat Inf..

Overlijden: 18 september 1944, op zee. Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru.

 1. Brandenburg, Maartje.

Maartje werd geboren op 20 maart 1855 in West-Terschelling. Zij overleed op 22 mei 1940 in Amsterdam op een leeftijd van 85 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Visser, Ede Abrahamsz op 23 oktober 1884 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Brandenburg, Maartje

Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd.

Meer over Brandenburg, Maartje:

Geboorte: 20 maart 1855, West-Terschelling.

Overlijden: 22 mei 1940, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Visser, Ede Abrahamsz.

Ede Abrahamsz werd geboren op 16 oktober 1857 in Schiermonnikoog. Hij overleed op 27 september 1939 in Amsterdam op een leeftijd van 81 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Visser, Eltjes en Zeilinga, Margrietha Maaijes. Hij trouwde Brandenburg, Maartje op 23 oktober 1884 in Amsterdam.

Meer over Visser, Ede Abrahamsz:

Geboorte: 16 oktober 1857, Schiermonnikoog.

Beroep: zeeman.

Overlijden: 27 september 1939, Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Maartje en Visser, Ede Abrahamsz:

Huwelijk: 23 oktober 1884, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 19 maart 1857 in West-Terschelling. Hij overleed op 16 september 1894 in Amsterdam op een leeftijd van 37 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Kater, Nelletje op 6 september 1883 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes

Na 1885? pakhuisknecht.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 19 maart 1857, West-Terschelling.

Overlijden: 16 september 1894, Amsterdam.

Beroep: zeeman, varensgezel, timmerman,.

Echtgeno(o)t(e):Kater, Nelletje.

Nelletje werd geboren op 9 november 1857 in Monnickendam. Zij overleed op 2 september 1920 in Amsterdam op een leeftijd van 62 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Kater, Gerrit en Otegem, Trijntje. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 6 september 1883 in Amsterdam.

Meer over Kater, Nelletje:

Geboorte: 9 november 1857, Monnickendam.

Overlijden: 2 september 1920, Amsterdam.

Kinderen van Kater, Nelletje en Brandenburg, Johannes

1232252215117161 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 23 september 1884 in Amsterdam. Zij overleed op 12 februari 1885 in Amsterdam.

1232252215117162 ii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 22 november 1885 in Amsterdam. Hij overleed op 13 januari 1973 in Amsterdam.

1232252215117163 iii. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1 februari 1888 in Amsterdam.

1232252215117164 iv. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 14 februari 1890 in Amsterdam. Hij overleed in Amsterdam.

1232252215117165 v. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 24 april 1892 in Amsterdam. Hij overleed in Amsterdam.

1232252215117166 vi. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1 juli 1894 in Amsterdam. Hij overleed op 26 maart 1919 in Oegstgeest.

Meer over Kater, Nelletje en Brandenburg, Johannes:

Huwelijk: 6 september 1883, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Maartje.

Maartje werd geboren op 23 september 1884 in Amsterdam. Zij overleed op 12 februari 1885 in Amsterdam op een leeftijd van 4 maanden, 19 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.

Meer over Brandenburg, Maartje:

Geboorte: 23 september 1884, Amsterdam.

0500

Overlijden: 12 februari 1885, Amsterdam.

2000

 1. Brandenburg, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 22 november 1885 in Amsterdam. Hij overleed op 13 januari 1973 in Amsterdam op een leeftijd van 87 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje. Hij had een relatie met van der Vooren, Barendina op 25 september 1913 in Amsterdam..

Meer over Brandenburg, Gerrit:

Geboorte: 22 november 1885, Amsterdam.

0900

Overlijden: 13 januari 1973, Amsterdam.

Verwantschap met: van der Vooren, Barendina.

Barendina werd geboren op 11 november 1889. Zij had een relatie met Brandenburg, Gerrit op 25 september 1913 in Amsterdam.

Meer over van der Vooren, Barendina:

Geboorte: 11 november 1889.

Meer over van der Vooren, Barendina en Brandenburg, Gerrit:

Huwelijk: 25 september 1913, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Maartje.

Maartje werd geboren op 1 februari 1888 in Amsterdam. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.

Meer over Brandenburg, Maartje:

Geboorte: 1 februari 1888, Amsterdam.

2000

Overlijden:

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 14 februari 1890 in Amsterdam. Hij overleed in Amsterdam. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 14 februari 1890, Amsterdam.

2000

Overlijden: Amsterdam.

 1. Brandenburg, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 24 april 1892 in Amsterdam. Hij overleed in Amsterdam. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.

Meer over Brandenburg, Cornelis:

Geboorte: 24 april 1892, Amsterdam.

1800

Overlijden: Amsterdam.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 1 juli 1894 in Amsterdam. Hij overleed op 26 maart 1919 in Oegstgeest op een leeftijd van 24 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 1 juli 1894, Amsterdam.

Overlijden: 26 maart 1919, Oegstgeest.

 1. Brandenburg, Jantje.

Jantje werd geboren op 17 juni 1859 in West-Terschelling. Zij overleed op 8 mei 1944 in Amsterdam op een leeftijd van 84 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Kater, Gerrit op 8 maart 1883 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje

Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd, samen met haar zus Maartje.

Meer over Brandenburg, Jantje:

Geboorte: 17 juni 1859, West-Terschelling.

Overlijden: 8 mei 1944, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Kater, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 28 november 1861 in Amsterdam. Hij overleed op 3 juni 1919 in Amsterdam op een leeftijd van 57 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Kater, Gerrit en Otegem, Trijntje. Hij trouwde Brandenburg, Jantje op 8 maart 1883 in Amsterdam.

Meer over Kater, Gerrit:

Geboorte: 28 november 1861, Amsterdam.

Beroep: timmerman.

Overlijden: 3 juni 1919, Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Jantje en Kater, Gerrit:

Huwelijk: 8 maart 1883, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Klaas.

Klaas werd geboren op 30 september 1861 in West-Terschelling. Hij overleed op 17 oktober 1944 in Amsterdam op een leeftijd van 83 jaren, 17 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Pastoor, Jansje in 1886 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Harting, Susanna Pieternella op 18 mei 1893 in Amsterdam..

Meer over Brandenburg, Klaas:

Geboorte: 30 september 1861, West-Terschelling.

Beroep: smid.

Overlijden: 17 oktober 1944, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Pastoor, Jansje.

Jansje werd geboren op 20 mei 1862 in Zijpe. Zij overleed op 22 juni 1892 in Amsterdam op een leeftijd van 30 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Pastoor, Hendrik en Schuitemaker, Jantje. Zij trouwde Brandenburg, Klaas in 1886 in Amsterdam.

Meer over Pastoor, Jansje:

Geboorte: 20 mei 1862, Zijpe.

Overlijden: 22 juni 1892, Amsterdam.

Kinderen van Pastoor, Jansje en Brandenburg, Klaas

1232252215117181 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 30 juli 1887 in Amsterdam. Hij overleed in 1906 in Amsterdam.

Meer over Pastoor, Jansje en Brandenburg, Klaas:

Huwelijk: 1886, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Harting, Susanna Pieternella.

Susanna Pieternella werd geboren op 21 mei 1854 in Vlissingen. Zij overleed op 13 februari 1931 in Laren op een leeftijd van 76 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Harting, Pieter en Andriessen, Johanna Maria. Zij trouwde Brandenburg, Klaas op 18 mei 1893 in Amsterdam.

Meer over Harting, Susanna Pieternella:

Geboorte: 21 mei 1854, Vlissingen.

Overlijden: 13 februari 1931, Laren.

Meer over Harting, Susanna Pieternella en Brandenburg, Klaas:

Huwelijk: 18 mei 1893, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 30 juli 1887 in Amsterdam. Hij overleed in 1906 in Amsterdam op een leeftijd van 18 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Klaas en Pastoor, Jansje.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 30 juli 1887, Amsterdam.

2100

Overlijden: 1906, Amsterdam.

2100

Beroep: werkman.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 28 december 1863 in West-Terschelling. Hij overleed op 31 maart 1939 in Hilversum op een leeftijd van 75 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Visser, Trijntje op 2 augustus 1888 in Den Helder. Hij trouwde tevens Zunderdorp, Alida op 17 september 1891 in West-Terschelling..

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 28 december 1863, West-Terschelling.

Beroep: ambtenaar.

Overlijden: 31 maart 1939, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):Visser, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 20 maart 1864 in Schiermonnikoog. Zij overleed op 27 maart 1889 in Amsterdam op een leeftijd van 25 jaren, 7 dagen. Zij was de dochter van Visser, Eltjes en Zeilinga, Margrietha Maaijes. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 2 augustus 1888 in Den Helder.

Meer over Visser, Trijntje:

Geboorte: 20 maart 1864, Schiermonnikoog.

Overlijden: 27 maart 1889, Amsterdam.

Meer over Visser, Trijntje en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk: 2 augustus 1888, Den Helder.

Echtgeno(o)t(e):Zunderdorp, Alida.

Alida werd geboren op 25 augustus 1874 in West-Terschelling. Zij overleed op 30 september 1933 in Hilversum op een leeftijd van 59 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Zunderdorp, Cornelis en Brandenburg, Antje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 17 september 1891 in West-Terschelling.

Meer over Zunderdorp, Alida:

Geboorte: 25 augustus 1874, West-Terschelling.

Overlijden: 30 september 1933, Hilversum.

Kinderen van Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius

12322522151171211 i. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren in oktober 1893. Zij overleed op 20 januari 1895 in Amsterdam.

12322522151171212 ii. Brandenburg, Anna. Anna werd geboren op 2 juni 1895 in Amsterdam. Zij overleed op 6 juni 1895 in Amsterdam.

12322522151171213 iii. Brandenburg, Johannes Tjallingius. Johannes Tjallingius werd geboren in 1897 in Amsterdam.

Meer over Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk: 17 september 1891, West-Terschelling.

 1. Brandenburg, Doeke.

Doeke werd geboren op 10 september 1826 in West-Terschelling. Hij werd gedoopt op 11 september 1826 te West-Terschelling.. Hij overleed op 23 mei 1909 in West-Terschelling op een leeftijd van 82 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Cupido, Frouwtje Pieters op 1 juni 1849 in Terschelling. Hij trouwde tevens Cupido, Trijntje Pieters op 19 september 1863 in Terschelling..

Opmerkingen bij Brandenburg, Doeke

Hij is in 1841 met attest van Purmerend naar West-Terschelling vertrokken.

Meer over Brandenburg, Doeke:

Geboorte: 10 september 1826, West-Terschelling.

Doop: 11 september 1826, West-Terschelling.

Overlijden: 23 mei 1909, West-Terschelling.

Volgens grafsteen mei

Beroep: landbouwer , stuurman, zeeman.

Echtgeno(o)t(e):Cupido, Frouwtje Pieters.

Frouwtje Pieters werd geboren op 19 augustus 1827 in Terschelling. Zij overleed op 26 november 1861 in Midsland op een leeftijd van 34 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Cupido, Pieter Pieters en van de Lande, Frouwtje Jans. Zij trouwde Brandenburg, Doeke op 1 juni 1849 in Terschelling.

Meer over Cupido, Frouwtje Pieters:

Geboorte: 19 augustus 1827, Terschelling.

Overlijden: 26 november 1861, Midsland.

Kinderen van Cupido, Frouwtje Pieters en Brandenburg, Doeke

+ 123225221511721 i. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 18 oktober 1849 in Midsland. Zij overleed op 17 oktober 1898 in Kinnum.

123225221511722 ii. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 19 augustus 1851 in Midsland. Zij overleed op 29 februari 1920 in Wieringerwaard.

+ 123225221511723 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 2 oktober 1853 in Midsland. Hij overleed op 6 maart 1919 in Rotterdam.

+ 123225221511724 iv. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 15 mei 1856 in Midsland. Hij overleed op 23 november 1927 in Midsland.

123225221511725 v. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 15 oktober 1857 in Midsland. Hij overleed rond 1900 in Midsland.

123225221511726 vi. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 29 september 1859 in Midsland. Zij overleed op 18 januari 1939 in Midsland.

Meer over Cupido, Frouwtje Pieters en Brandenburg, Doeke:

Huwelijk: 1 juni 1849, Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):Cupido, Trijntje Pieters.

Trijntje Pieters werd geboren op 30 september 1822 in Midsland. Zij werd gedoopt op 1 oktober 1822 te Midsland. Zij overleed op 10 mei 1899 in Midsland op een leeftijd van 76 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Cupido, Pieter Pieters en van de Lande, Frouwtje Jans. Zij trouwde Brandenburg, Doeke op 19 september 1863 in Terschelling.

Opmerkingen bij Cupido, Trijntje Pieters

«Begraven Datum: 13 M«Begraven te: Zelhem» Zij is in 1841 met attest van Purmerend naar

West-Terschelling gekomen. .

Meer over Cupido, Trijntje Pieters:

Geboorte: 30 september 1822, Midsland.

Doop: 1 oktober 1822, Midsland.

Overlijden: 10 mei 1899, Midsland.

Kinderen van Cupido, Trijntje Pieters en Brandenburg, Doeke

+ 123225221511727 i. Brandenburg, Jantje Doekes. Jantje Doekes werd geboren op 29 september 1859 in Midsland. Zij overleed op 18 januari 1939 in Hillegom.

Meer over Cupido, Trijntje Pieters en Brandenburg, Doeke:

Huwelijk: 19 september 1863, Terschelling.

 1. Brandenburg, Christina.

Christina werd geboren op 18 oktober 1849 in Midsland. Zij overleed op 17 oktober 1898 in Kinnum op een leeftijd van 48 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Zij trouwde Doeksen, Cornelis Gerrits op 3 mei 1876 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Christina:

Geboorte: 18 oktober 1849, Midsland.

Overlijden: 17 oktober 1898, Kinnum.

Echtgeno(o)t(e):Doeksen, Cornelis Gerrits.

Cornelis Gerrits werd geboren op 18 november 1854 in Kinnum. Hij overleed op 29 maart 1937 in Kinnum op een leeftijd van 82 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Doeksen, Gerrit Cornelis en van Zwol, Wijtske Jans. Hij trouwde Brandenburg, Christina op 3 mei 1876 in Terschelling.

Meer over Doeksen, Cornelis Gerrits:

Geboorte: 18 november 1854, Kinnum.

Overlijden: 29 maart 1937, Kinnum.

Beroep: aannemer, landbouwer , zeeman.

Kinderen van Brandenburg, Christina en Doeksen, Cornelis Gerrits

1232252215117211 i. Doeksen, Doeke. Doeke werd geboren op 18 april 1883 in Kinnum. Hij overleed op 14 februari 1948 in Baaiduinen.

Meer over Brandenburg, Christina en Doeksen, Cornelis Gerrits:

Huwelijk: 3 mei 1876, Terschelling.

 1. Doeksen, Doeke.

Doeke werd geboren op 18 april 1883 in Kinnum. Hij overleed op 14 februari 1948 in Baaiduinen op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Hij werd begraven te Midsland. Hij was de zoon van Doeksen, Cornelis Gerrits en Brandenburg, Christina. Hij trouwde Brandenburg, Neeltje op 5 maart 1908 in Terschelling.

Meer over Doeksen, Doeke:

Geboorte: 18 april 1883, Kinnum.

Overlijden: 14 februari 1948, Baaiduinen.

Begrafenis: Midsland.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Neeltje.

Neeltje werd geboren op 11 juni 1884 in Midsland. Zij overleed op 4 maart 1924 in Zijpe op een leeftijd van 39 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij trouwde Doeksen, Doeke op 5 maart 1908 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Neeltje:

Geboorte: 11 juni 1884, Midsland.

Overlijden: 4 maart 1924, Zijpe.

Meer over Brandenburg, Neeltje en Doeksen, Doeke:

Huwelijk: 5 maart 1908, Terschelling.

 1. Brandenburg, Vrouwtje.

Vrouwtje werd geboren op 19 augustus 1851 in Midsland. Zij overleed op 29 februari 1920 in Wieringerwaard op een leeftijd van 68 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Zij trouwde Wit, Casper op 27 april 1879 in Winkel.

Opmerkingen bij Brandenburg, Vrouwtje

Zij is op 14 september 1877 naar Purmerend verhuisd. .

Meer over Brandenburg, Vrouwtje:

Geboorte: 19 augustus 1851, Midsland.

Overlijden: 29 februari 1920, Wieringerwaard.

Echtgeno(o)t(e):Wit, Casper.

Casper werd geboren op 16 november 1851 in Winkel. Hij overleed op 8 oktober 1932 in Wieringerwaard op een leeftijd van 80 jaren, 10 maanden. Hij trouwde Brandenburg, Vrouwtje op 27 april 1879 in Winkel.

Opmerkingen bij Wit, Casper

zv Louris Wit en Neeltje Reuzen. Casper en Vrouwtje, hebben 7 kinderen gekregen. Een van hun

achterachterkleinkinderen is de in Australie bekende sportster Linda Halfweeg.

Meer over Wit, Casper:

Geboorte: 16 november 1851, Winkel.

Overlijden: 8 oktober 1932, Wieringerwaard.

Meer over Brandenburg, Vrouwtje en Wit, Casper:

Huwelijk: 27 april 1879, Winkel.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 2 oktober 1853 in Midsland. Hij overleed op 6 maart 1919 in Rotterdam op een leeftijd van 65 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Hij trouwde de Vries, Eltje rond 1880 in Rotterdam.

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter

Hij is op 14-09-1877 naar Nijmegen vertrokken. .

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 2 oktober 1853, Midsland.

Overlijden: 6 maart 1919, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):de Vries, Eltje.

Eltje werd geboren rond 1860 in Rotterdam. Zij overleed rond 1920 in Rotterdam op een leeftijd van rond 60 jaren. Zij trouwde Brandenburg, Pieter rond 1880 in Rotterdam.

Meer over de Vries, Eltje:

Geboorte: rond 1860, Rotterdam.

Overlijden: rond 1920, Rotterdam.

Kinderen van de Vries, Eltje en Brandenburg, Pieter

1232252215117231 i. Brandenburg, Doeke Pieter. Doeke Pieter werd geboren op 27 december 1886 in Rotterdam. Hij overleed op 22 september 1913 in Rotterdam.

Meer over de Vries, Eltje en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: rond 1880, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Doeke Pieter.

Doeke Pieter werd geboren op 27 december 1886 in Rotterdam. Hij overleed op 22 september 1913 in Rotterdam op een leeftijd van 26 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en de Vries, Eltje.

Meer over Brandenburg, Doeke Pieter:

Geboorte: 27 december 1886, Rotterdam.

Overlijden: 22 september 1913, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Doeke.

Doeke werd geboren op 15 mei 1856 in Midsland. Hij overleed op 23 november 1927 in Midsland op een leeftijd van 71 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Hij trouwde de Beer, Antje op 2 oktober 1881 in Oosthuizen.

Meer over Brandenburg, Doeke:

Geboorte: 15 mei 1856, Midsland.

Overlijden: 23 november 1927, Midsland.

Beroep: schoenmaker.

Echtgeno(o)t(e):de Beer, Antje.

Antje werd geboren op 29 maart 1858 in Midsland. Zij overleed op 5 juni 1953 in Midsland op een leeftijd van 95 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van de Beer, Gerrit Jans en Stada, Neeke Arjens. Zij trouwde Brandenburg, Doeke op 2 oktober 1881 in Oosthuizen.

Meer over de Beer, Antje:

Geboorte: 29 maart 1858, Midsland.

Overlijden: 5 juni 1953, Midsland.

Kinderen van de Beer, Antje en Brandenburg, Doeke

1232252215117241 i. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 19 februari 1882 in Midsland. Zij overleed op 17 februari 1950 in Oosthuizen.

1232252215117242 ii. Brandenburg, Neeltje. Neeltje werd geboren op 11 juni 1884 in Midsland. Zij overleed op 4 maart 1924 in Zijpe.

+ 1232252215117243 iii. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 21 augustus 1891 in Midsland. Hij overleed rond 1940 in Delft.

Meer over de Beer, Antje en Brandenburg, Doeke:

Huwelijk: 2 oktober 1881, Oosthuizen.

 1. Brandenburg, Vrouwtje.

Vrouwtje werd geboren op 19 februari 1882 in Midsland. Zij overleed op 17 februari 1950 in Oosthuizen op een leeftijd van 67 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij trouwde Bakker, Ane op 10 december 1903 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Vrouwtje:

Geboorte: 19 februari 1882, Midsland.

Overlijden: 17 februari 1950, Oosthuizen.

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Ane.

Ane werd geboren op 4 november 1881 in Lies. Hij overleed in 1940 in Oosthuizen op een leeftijd van 58 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Bakker, Cornelis Anes en Pals, Trijntje Klaas. Hij trouwde Brandenburg, Vrouwtje op 10 december 1903 in Terschelling.

Meer over Bakker, Ane:

Geboorte: 4 november 1881, Lies.

Overlijden: 1940, Oosthuizen.

Meer over Brandenburg, Vrouwtje en Bakker, Ane:

Huwelijk: 10 december 1903, Terschelling.

 1. Brandenburg, Neeltje.

Neeltje werd geboren op 11 juni 1884 in Midsland. Zij overleed op 4 maart 1924 in Zijpe op een leeftijd van 39 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij trouwde Doeksen, Doeke op 5 maart 1908 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Neeltje:

Geboorte: 11 juni 1884, Midsland.

Overlijden: 4 maart 1924, Zijpe.

Echtgeno(o)t(e):Doeksen, Doeke.

Doeke werd geboren op 18 april 1883 in Kinnum. Hij overleed op 14 februari 1948 in Baaiduinen op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Hij werd begraven te Midsland. Hij was de zoon van Doeksen, Cornelis Gerrits en Brandenburg, Christina. Hij trouwde Brandenburg, Neeltje op 5 maart 1908 in Terschelling.

Meer over Doeksen, Doeke:

Geboorte: 18 april 1883, Kinnum.

Overlijden: 14 februari 1948, Baaiduinen.

Begrafenis: Midsland.

Meer over Brandenburg, Neeltje en Doeksen, Doeke:

Huwelijk: 5 maart 1908, Terschelling.

 1. Brandenburg, Doeke.

Doeke werd geboren op 21 augustus 1891 in Midsland. Hij overleed rond 1940 in Delft op een leeftijd van rond 48 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Hij trouwde Spanheim, Christina in 1915 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Doeke:

Geboorte: 21 augustus 1891, Midsland.

Overlijden: rond 1940, Delft.

Echtgeno(o)t(e):Spanheim, Christina.

Christina werd geboren rond 1890 in Oosthuizen. Zij overleed rond 1940 in Delft op een leeftijd van rond 50 jaren. Zij was de dochter van Spanheim, Franciscus Theodorus en Brandenburg, Jantje Doekes. Zij trouwde Brandenburg, Doeke in 1915 in Terschelling.

Meer over Spanheim, Christina:

Geboorte: rond 1890, Oosthuizen.

Overlijden: rond 1940, Delft.

Kinderen van Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke

12322522151172431 i. Brandenburg, Franciscus Theodorus. Franciscus Theodorus werd geboren op 5 september 1921 in Delft.

Meer over Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke:

Huwelijk: 1915, Terschelling.

 1. Brandenburg, Franciscus Theodorus.

Franciscus Theodorus werd geboren op 5 september 1921 in Delft. Hij is de zoon van Brandenburg, Doeke en Spanheim, Christina.

Meer over Brandenburg, Franciscus Theodorus:

Geboorte: 5 september 1921, Delft.

 1. Brandenburg, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 15 oktober 1857 in Midsland. Hij overleed rond 1900 in Midsland op een leeftijd van rond 42 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters.

Opmerkingen bij Brandenburg, Cornelis

«Overlijden Opm: Vermist (8e volkstelling)».

Meer over Brandenburg, Cornelis:

Geboorte: 15 oktober 1857, Midsland.

Overlijden: rond 1900, Midsland.

 1. Brandenburg, Jantje.

Jantje werd geboren op 29 september 1859 in Midsland. Zij overleed op 18 januari 1939 in Midsland op een leeftijd van 79 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters.

Meer over Brandenburg, Jantje:

Geboorte: 29 september 1859, Midsland.

Overlijden: 18 januari 1939, Midsland.

 1. Brandenburg, Jantje Doekes.

Jantje Doekes werd geboren op 29 september 1859 in Midsland. Zij overleed op 18 januari 1939 in Hillegom op een leeftijd van 79 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Trijntje Pieters. Zij trouwde met Spanheim, Franciscus Theodorus.

Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje Doekes

Zij is op 19 mei 1887 verhuisd naar Oosthuizen. .

Meer over Brandenburg, Jantje Doekes:

Geboorte: 29 september 1859, Midsland.

Overlijden: 18 januari 1939, Hillegom.

Echtgeno(o)t(e):Spanheim, Franciscus Theodorus.

Franciscus Theodorus werd geboren op 8 augustus 1853. Hij overleed op 9 juli 1930 in Hillegom op een leeftijd van 76 jaren, 11 maanden. Hij trouwde met Brandenburg, Jantje Doekes.

Meer over Spanheim, Franciscus Theodorus:

Geboorte: 8 augustus 1853.

Overlijden: 9 juli 1930, Hillegom.

Kinderen van Brandenburg, Jantje Doekes en Spanheim, Franciscus Theodorus

+ 1232252215117271 i. Spanheim, Christina. Christina werd geboren rond 1890 in Oosthuizen. Zij overleed rond 1940 in Delft.

 1. Spanheim, Christina.

Christina werd geboren rond 1890 in Oosthuizen. Zij overleed rond 1940 in Delft op een leeftijd van rond 50 jaren. Zij was de dochter van Spanheim, Franciscus Theodorus en Brandenburg, Jantje Doekes. Zij trouwde Brandenburg, Doeke in 1915 in Terschelling.

Meer over Spanheim, Christina:

Geboorte: rond 1890, Oosthuizen.

Overlijden: rond 1940, Delft.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Doeke.

Doeke werd geboren op 21 augustus 1891 in Midsland. Hij overleed rond 1940 in Delft op een leeftijd van rond 48 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Hij trouwde Spanheim, Christina in 1915 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Doeke:

Geboorte: 21 augustus 1891, Midsland.

Overlijden: rond 1940, Delft.

Kinderen van Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke

12322522151172431 i. Brandenburg, Franciscus Theodorus. Franciscus Theodorus werd geboren op 5 september 1921 in Delft.

Meer over Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke:

Huwelijk: 1915, Terschelling.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 3 september 1828 in West-Terschelling. Hij werd gedoopt.. Hij overleed op 27 december 1912 in Ilpendam op een leeftijd van 84 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Schuitemaker, Maartje op 9 december 1855 in Wieringerwaard.

Opmerkingen bij Brandenburg, Tjallingius

Hij is op 11-08-1851 met attest naar Wieringerwaard verhuisd. .

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 3 september 1828, West-Terschelling.

Doop:

Beroep: hoofd ingeland, onderwijzer.

Beroep: van 1885 tot 1887. Hoofd ener school.

Overlijden: 27 december 1912, Ilpendam.

Echtgeno(o)t(e):Schuitemaker, Maartje.

Maartje werd geboren op 20 november 1830 in Wieringerwaard. Zij overleed op 13 juni 1867 in Purmerland op een leeftijd van 36 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Schuitemaker, Teunis en Groot, Martje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 9 december 1855 in Wieringerwaard.

Meer over Schuitemaker, Maartje:

Geboorte: 20 november 1830, Wieringerwaard.

Overlijden: 13 juni 1867, Purmerland.

Advertentie: *** Heden overleed mijne geliefde echtgenoote MAAR- TJE SCHUITEMAKER, in den

ouderdom van bijna 37 jaren. T.Brandenburg Purmerland Onderwijzer

13 Juni 1867 Eenige kennisgeving.

Beroep: naaister.

Kinderen van Schuitemaker, Maartje en Brandenburg, Tjallingius

+ 123225221511731 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 2 december 1856 in Ilpendam. Hij overleed op 18 april 1892 in Amsterdam.

+ 123225221511732 ii. Brandenburg, Teunis. Teunis werd geboren op 30 augustus 1858 in Ilpendam. Hij overleed op 15 februari 1897 in Amsterdam.

123225221511733 iii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 12 juli 1860 in Ilpendam. Hij overleed op 4 maart 1868 in Purmerland.

+ 123225221511734 iv. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 5 juni 1863 in Ilpendam. Hij overleed op 5 juni 1935 in Purmerend.

123225221511735 v. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 31 december 1864 in Ilpendam. Hij overleed op 3 november 1913 in Amsterdam.

123225221511736 vi. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 10 november 1866 in Ilpendam. Hij overleed op 18 januari 1905 in Rosmalen.

Meer over Schuitemaker, Maartje en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk: 9 december 1855, Wieringerwaard.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 2 december 1856 in Ilpendam. Hij overleed op 18 april 1892 in Amsterdam op een leeftijd van 35 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje. Hij trouwde Pastoor, Wilhelmina op 10 augustus 1882 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 2 december 1856, Ilpendam.

Advertentie: *** Bevallen van eenen ZOON M.BRANDENBURG- SCHUITEMAKER. PURMERLAND, 2 December

 1. Eenige kennisgeving.

Overlijden: 18 april 1892, Amsterdam.

Op datum overlijden is het levenloos lichaam opgehaalt uit het water van het IJ, nabij de

Westerdoksdijk dicht bij een gedeelte van het spooremplacement met naast elkaar liggende bruggen

(spoor) over het water. Pieter is vermoedelijk in het water geraakt en verdronken. Get.verkl.:

Pieter Buijs 39jr Won.: Willemsstraat 190 en Herman Meijer 39 jr (beide aansprekers) Pieter

woonde toen Haarlemmerhouttuinen 161.

Beroep: conducteur, kantoorbediende, spoorbeambte.

Echtgeno(o)t(e):Pastoor, Wilhelmina.

Wilhelmina werd geboren in 1857 in Zijpe. Zij overleed rond 1920 in Amsterdam op een leeftijd van rond 63 jaren. Zij was de dochter van Pastoor, Hendrik en Schuitemaker, Jantje. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 10 augustus 1882 in Amsterdam.

Meer over Pastoor, Wilhelmina:

Geboorte: 1857, Zijpe.

Overlijden: rond 1920, Amsterdam.

Kinderen van Pastoor, Wilhelmina en Brandenburg, Pieter

1232252215117311 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 17 januari 1883 in Amsterdam. Zij overleed op 24 juli 1888 in Amsterdam.

1232252215117312 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 16 april 1884 in Amsterdam. Hij overleed op 9 april 1950 in Rotterdam.

1232252215117313 iii. Brandenburg, Johanna Hendrika. Johanna Hendrika werd geboren op 13 oktober 1885 in Amsterdam. Zij overleed rond 1950.

+ 1232252215117314 iv. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 15 mei 1888 in Amsterdam. Hij overleed op 26 december 1965 in Rotterdam.

1232252215117315 v. Brandenburg, Hendrika. Hendrika werd geboren op 12 april 1889 in Amsterdam. Zij overleed op 26 juli 1889 in Amsterdam.

1232252215117316 vi. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 20 november 1891 in Amsterdam. Hij overleed rond 1950.

Meer over Pastoor, Wilhelmina en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 10 augustus 1882, Amsterdam.

Bij hun huwelijk waren Johanes Brandenburg, Jan Brands (32 jr, Timmerman, zwager van de bruid),

Jan Brouwer (29 jr, timmerman, zwager vd bruid) en Johannes Oudendijk (28 jr, commissionair)

getuige. .

 1. Brandenburg, Maartje.

Maartje werd geboren op 17 januari 1883 in Amsterdam. Zij overleed op 24 juli 1888 in Amsterdam op een leeftijd van 5 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.

Meer over Brandenburg, Maartje:

Geboorte: 17 januari 1883, Amsterdam.

20:00 uur.

Zij werd geboren in de Pieter Vlamingstraat 48.

Overlijden: 24 juli 1888, Amsterdam.

7:00 uur

Evenals bij het overlijden van haar vader, waren ook hier Pieter Buijs en Herman Meijer de

getuigen. .

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 16 april 1884 in Amsterdam. Hij overleed op 9 april 1950 in Rotterdam op een leeftijd van 65 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina. Hij trouwde Vaatstra, Eelkje Hermina op 6 juli 1921 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 16 april 1884, Amsterdam.

Overlijden: 9 april 1950, Rotterdam.

Beroep: hofmeester, koster.

Echtgeno(o)t(e):Vaatstra, Eelkje Hermina.

Eelkje Hermina werd geboren in 1889 in Lochem. Zij overleed op 9 december 1934 in Rotterdam op een leeftijd van 45 jaren, 11 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 6 juli 1921 in Rotterdam.

Meer over Vaatstra, Eelkje Hermina:

Geboorte: 1889, Lochem.

Overlijden: 9 december 1934, Rotterdam.

Meer over Vaatstra, Eelkje Hermina en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk: 6 juli 1921, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Johanna Hendrika.

Johanna Hendrika werd geboren op 13 oktober 1885 in Amsterdam. Zij overleed rond 1950 at the age of rond 64 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.

Meer over Brandenburg, Johanna Hendrika:

Geboorte: 13 oktober 1885, Amsterdam.

16:00 uur

Zij werd geboren 2e Spaarndammerstraat 33. .

Overlijden: rond 1950.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 15 mei 1888 in Amsterdam. Hij overleed op 26 december 1965 in Rotterdam op een leeftijd van 77 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina. Hij trouwde Koppenjan, Pieternella op 31 mei 1911 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 15 mei 1888, Amsterdam.

1430

Overlijden: 26 december 1965, Rotterdam.

Beroep: Hoofd conducteur.

Echtgeno(o)t(e):Koppenjan, Pieternella.

Pieternella werd geboren rond 1890 in Rotterdam. Zij overleed rond 1960 at the age of rond 70 jaren. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 31 mei 1911 in Rotterdam.

Meer over Koppenjan, Pieternella:

Geboorte: rond 1890, Rotterdam.

Overlijden: rond 1960.

Kinderen van Koppenjan, Pieternella en Brandenburg, Pieter

12322522151173141 i. Brandenburg, Wilhelmina. Wilhelmina werd geboren op 15 maart 1912 in Rotterdam.

+ 12322522151173142 ii. Brandenburg, Abraham. Abraham werd geboren op 7 juli 1919 in Rotterdam. Hij overleed op 26 januari 1945 in Doetinchem.

+ 12322522151173143 iii. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 6 december 1924 in Rotterdam.

Meer over Koppenjan, Pieternella en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 31 mei 1911, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Wilhelmina.

Wilhelmina werd geboren op 15 maart 1912 in Rotterdam. Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Zij trouwde Vink, Theodores Christianes in 1935.

Opmerkingen bij Brandenburg, Wilhelmina

Grootmoeder René Dergent.

Meer over Brandenburg, Wilhelmina:

Geboorte: 15 maart 1912, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):Vink, Theodores Christianes.

Theodores Christianes werd geboren op 17 december 1908. Hij trouwde Brandenburg, Wilhelmina in 1935.

Meer over Vink, Theodores Christianes:

Geboorte: 17 december 1908.

Meer over Brandenburg, Wilhelmina en Vink, Theodores Christianes:

Huwelijk: 1935.

 1. Brandenburg, Abraham.

Abraham werd geboren op 7 juli 1919 in Rotterdam. Hij overleed op 26 januari 1945 in Doetinchem op een leeftijd van 25 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Hij trouwde Pleysier, Clasien in 1942.

Meer over Brandenburg, Abraham:

Geboorte: 7 juli 1919, Rotterdam.

Beroep: 1945. typist.

Residentie: 1945, ’s Gravenhage.

Overlijden: 26 januari 1945, Doetinchem.

Echtgeno(o)t(e):Pleysier, Clasien.

Zij trouwde Brandenburg, Abraham in 1942.

Kinderen van Pleysier, Clasien en Brandenburg, Abraham

123225221511731421 i. Brandenburg, Marijke. Marijke werd geboren in 1943.

Meer over Pleysier, Clasien en Brandenburg, Abraham:

Huwelijk: 1942.

 1. Brandenburg, Marijke.

Marijke werd geboren in 1943. Zij is de dochter van Brandenburg, Abraham en Pleysier, Clasien.

Meer over Brandenburg, Marijke:

Geboorte: 1943.

 1. Brandenburg, Anton.

Anton werd geboren op 6 december 1924 in Rotterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Hij trouwde Simmers, Tiny in 1950.

Meer over Brandenburg, Anton:

Geboorte: 6 december 1924, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):Simmers, Tiny.

Zij trouwde Brandenburg, Anton in 1950.

Kinderen van Simmers, Tiny en Brandenburg, Anton

123225221511731431 i. Brandenburg, Joke.

123225221511731432 ii. Brandenburg, Inge.

123225221511731433 iii. Brandenburg, Margo.

Meer over Simmers, Tiny en Brandenburg, Anton:

Huwelijk: 1950.

 1. Brandenburg, Joke.

Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.

 1. Brandenburg, Inge.

Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.

 1. Brandenburg, Margo.

Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.

 1. Brandenburg, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 12 april 1889 in Amsterdam. Zij overleed op 26 juli 1889 in Amsterdam op een leeftijd van 3 maanden, 14 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.

Meer over Brandenburg, Hendrika:

Geboorte: 12 april 1889, Amsterdam.

1200

Overlijden: 26 juli 1889, Amsterdam.

2300

 1. Brandenburg, Anton.

Anton werd geboren op 20 november 1891 in Amsterdam. Hij overleed rond 1950 op een leeftijd van rond 58 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.

Meer over Brandenburg, Anton:

Geboorte: 20 november 1891, Amsterdam.

1130

Overlijden: rond 1950.

 1. Brandenburg, Teunis.

Teunis werd geboren op 30 augustus 1858 in Ilpendam. Hij overleed op 15 februari 1897 in Amsterdam op een leeftijd van 38 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje. Hij trouwde Oosterhuis, Guurtje op 18 oktober 1885 in Wormerveer.

Opmerkingen bij Brandenburg, Teunis

Hij is op 27 februari levenloos gevonden aan de Minervahaven. Dus 12 dagen later????.

Meer over Brandenburg, Teunis:

Geboorte: 30 augustus 1858, Ilpendam.

Beroep: 1878. militie.

Overlijden: 15 februari 1897, Amsterdam.

13:00 uur

Hij is levenloos gevonden in de Minervahaven te Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Oosterhuis, Guurtje.

Guurtje werd geboren op 20 mei 1860 in Wormerveer. Zij overleed rond 1920 in Wormerveer op een leeftijd van rond 59 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Oosterhuis, Hendrik Roelofsz. en Krom, Trijntje. Zij trouwde Brandenburg, Teunis op 18 oktober 1885 in Wormerveer.

Opmerkingen bij Oosterhuis, Guurtje

BV Wormerveer: in Wormerveer 30-6-1885 14-11-1885 Enkhuizen BR Asd. heeft in Amsterdam gewoond

Hofjes 2 fol. 104.

Meer over Oosterhuis, Guurtje:

Geboorte: 20 mei 1860, Wormerveer.

Overlijden: rond 1920, Wormerveer.

Kinderen van Oosterhuis, Guurtje en Brandenburg, Teunis

1232252215117321 i. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren in 1887 in Enkhuizen. Hij overleed in 1912 in Amsterdam.

1232252215117322 ii. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 20 september 1887 in Enkhuizen.

1232252215117323 iii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1888 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1950 in Enkhuizen.

1232252215117324 iv. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 30 september 1888 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1888 in Enkhuizen.

1232252215117325 v. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 31 december 1889 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1890 in Enkhuizen.

1232252215117326 vi. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 12 mei 1891 in Enkhuizen.

+ 1232252215117327 vii. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 14 juli 1892 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1955 in Amsterdam.

1232252215117328 viii. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 13 januari 1894 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.

1232252215117329 ix. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 15 mei 1895 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1960 in Enkhuizen.

123225221511732A x. Brandenburg, Trijn. Trijn werd geboren rond 1896 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.

123225221511732B xi. Brandenburg, Ma. Ma werd geboren rond 1897 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.

Meer over Oosterhuis, Guurtje en Brandenburg, Teunis:

Huwelijk: 18 oktober 1885, Wormerveer.

Burgerl.Stand Wormerveer – 10 jaren tafel huwelijk 1883-1892 aktenr.27.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren in 1887 in Enkhuizen. Hij overleed in 1912 in Amsterdam op een leeftijd van 25 jaren. Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje. Hij trouwde Hogetoorn, Geertje op 22 mei 1912 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 1887, Enkhuizen.

Overlijden: 1912, Amsterdam.

Beroep: pakhuisknecht.

Echtgeno(o)t(e):Hogetoorn, Geertje.

Geertje werd geboren in 1888 in Monnickendam. Zij overleed rond 1950 at the age of rond 62 jaren. Zij was de dochter van Hogetoorn, Lubbert en Morees, Annetje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 22 mei 1912 in Amsterdam.

Meer over Hogetoorn, Geertje:

Geboorte: 1888, Monnickendam.

Overlijden: rond 1950.

Meer over Hogetoorn, Geertje en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk: 22 mei 1912, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Catharina.

Catharina werd geboren op 20 september 1887 in Enkhuizen. Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Catharina:

Geboorte: 20 september 1887, Enkhuizen.

 1. Brandenburg, Gerrit.

Gerrit werd geboren rond 1888 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1950 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 62 jaren. Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Gerrit:

Geboorte: rond 1888, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1950, Enkhuizen.

 1. Brandenburg, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 30 september 1888 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1888 in Enkhuizen op een leeftijd van (rond 8 maanden, 29 dagen). Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Hendrik:

Geboorte: 30 september 1888, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1888, Enkhuizen.

 1. Brandenburg, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 31 december 1889 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1890 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 1 dag. Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Hendrik:

Geboorte: 31 december 1889, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1890, Enkhuizen.

 1. Brandenburg, Maartje.

Maartje werd geboren op 12 mei 1891 in Enkhuizen. Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Maartje:

Geboorte: 12 mei 1891, Enkhuizen.

 1. Brandenburg, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 14 juli 1892 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1955 in Amsterdam op een leeftijd van rond 62 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje. Hij trouwde van Keulen, Geertruida in 1914 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Amende, Huub in 1946 in Amsterdam..

Meer over Brandenburg, Hendrik:

Geboorte: 14 juli 1892, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1955, Amsterdam.

Beroep: magazijnmeester, schilder.

Echtgeno(o)t(e):van Keulen, Geertruida.

Geertruida werd geboren op 21 maart 1892 in Amsterdam. Zij overleed rond 1945 in Amsterdam op een leeftijd van rond 52 jaren, 9 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Hendrik in 1914 in Amsterdam.

Meer over van Keulen, Geertruida:

Geboorte: 21 maart 1892, Amsterdam.

Overlijden: rond 1945, Amsterdam.

Kinderen van van Keulen, Geertruida en Brandenburg, Hendrik

+ 12322522151173271 i. Brandenburg, Henk. Henk werd geboren op 27 september 1915 in Amsterdam.

+ 12322522151173272 ii. Brandenburg, Truus. Truus werd geboren op 18 mei 1919 in Amsterdam.

Meer over van Keulen, Geertruida en Brandenburg, Hendrik:

Huwelijk: 1914, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Amende, Huub.

Huub werd geboren op 27 december 1918 in Amsterdam. Zij trouwde Brandenburg, Hendrik in 1946 in Amsterdam.

Meer over Amende, Huub:

Geboorte: 27 december 1918, Amsterdam.

Kinderen van Amende, Huub en Brandenburg, Hendrik

12322522151173273 i. Brandenburg, Hans. Hans werd geboren op 23 april 1950 in Amsterdam.

12322522151173274 ii. Brandenburg, Filip. Filip werd geboren op 1 mei 1952 in Amsterdam.

Meer over Amende, Huub en Brandenburg, Hendrik:

Huwelijk: 1946, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Henk.

Henk werd geboren op 27 september 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Hendrik en van Keulen, Geertruida. Hij trouwde Scharlewie, Aaltje op 9 september 1945 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Henk:

Geboorte: 27 september 1915, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Scharlewie, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 23 december 1920 in Amsterdam. Zij trouwde Brandenburg, Henk op 9 september 1945 in Amsterdam.

Meer over Scharlewie, Aaltje:

Geboorte: 23 december 1920, Amsterdam.

Kinderen van Scharlewie, Aaltje en Brandenburg, Henk

123225221511732711 i. Brandenburg, Ruud. Ruud werd geboren op 4 december 1947 in Amsterdam.

123225221511732712 ii. Brandenburg, Yvonne. Yvonne werd geboren op 22 december 1956 in Amsterdam.

Meer over Scharlewie, Aaltje en Brandenburg, Henk:

Huwelijk: 9 september 1945, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Ruud.

Ruud werd geboren op 4 december 1947 in Amsterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Henk en Scharlewie, Aaltje.

Opmerkingen bij Brandenburg, Ruud

Samenwonend met Anja Horn.

Meer over Brandenburg, Ruud:

Geboorte: 4 december 1947, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Yvonne.

Yvonne werd geboren op 22 december 1956 in Amsterdam. Zij is de dochter van Brandenburg, Henk en Scharlewie, Aaltje.

Opmerkingen bij Brandenburg, Yvonne

Samenwonend met Bert Hoogenstrijd.

Meer over Brandenburg, Yvonne:

Geboorte: 22 december 1956, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Truus.

Truus werd geboren op 18 mei 1919 in Amsterdam. Zij is de dochter van Brandenburg, Hendrik en van Keulen, Geertruida. Zij trouwde Koot, Dik op 10 januari 1946 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Truus:

Geboorte: 18 mei 1919, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Koot, Dik.

Dik werd geboren op 12 augustus 1916 in Amsterdam. Hij is de zoon van Koot, Cornelis en van Tiest, J.E.. Hij trouwde Brandenburg, Truus op 10 januari 1946 in Amsterdam.

Meer over Koot, Dik:

Geboorte: 12 augustus 1916, Amsterdam.

Beroep: prev, onderhouds techn..

Kinderen van Brandenburg, Truus en Koot, Dik

123225221511732721 i. Koot, Geertruida. Geertruida werd geboren op 22 oktober 1946 in Amsterdam.

123225221511732722 ii. Koot, Barend Cornelis. Barend Cornelis werd geboren op 31 augustus 1950 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Truus en Koot, Dik:

Huwelijk: 10 januari 1946, Amsterdam.

 1. Koot, Geertruida.

Geertruida werd geboren op 22 oktober 1946 in Amsterdam. Zij is de dochter van Koot, Dik en Brandenburg, Truus.

Meer over Koot, Geertruida:

Geboorte: 22 oktober 1946, Amsterdam.

 1. Koot, Barend Cornelis.

Barend Cornelis werd geboren op 31 augustus 1950 in Amsterdam. Hij is de zoon van Koot, Dik en Brandenburg, Truus.

Meer over Koot, Barend Cornelis:

Geboorte: 31 augustus 1950, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Hans.

Hans werd geboren op 23 april 1950 in Amsterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Hendrik en Amende, Huub.

Meer over Brandenburg, Hans:

Geboorte: 23 april 1950, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Filip.

Filip werd geboren op 1 mei 1952 in Amsterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Hendrik en Amende, Huub. Hij trouwde met van ’t Padje, Stans.

Meer over Brandenburg, Filip:

Geboorte: 1 mei 1952, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van ’t Padje, Stans.

Stans werd geboren rond 1952 in Amsterdam. Zij trouwde met Brandenburg, Filip.

Meer over van ’t Padje, Stans:

Geboorte: rond 1952, Amsterdam.

Meer over van ’t Padje, Stans en Brandenburg, Filip:

Huwelijk:

 1. Brandenburg, Margaretha.

Margaretha werd geboren op 13 januari 1894 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 75 jaren, 11 maanden. Zij is de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Margaretha:

Geboorte: 13 januari 1894, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1970, Enkhuizen.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 15 mei 1895 in Enkhuizen. Hij overleed rond 1960 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 64 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 15 mei 1895, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1960, Enkhuizen.

123225221511732A. Brandenburg, Trijn.

Trijn werd geboren rond 1896 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 74 jaren. Zij is de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Trijn:

Geboorte: rond 1896, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1970, Enkhuizen.

123225221511732B. Brandenburg, Ma.

Ma werd geboren rond 1897 in Enkhuizen. Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen op een leeftijd van rond 73 jaren. Zij is de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.

Meer over Brandenburg, Ma:

Geboorte: rond 1897, Enkhuizen.

Overlijden: rond 1970, Enkhuizen.

 1. Brandenburg, Willem.

Willem werd geboren op 12 juli 1860 in Ilpendam. Hij overleed op 4 maart 1868 in Purmerland op een leeftijd van 7 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje.

Meer over Brandenburg, Willem:

Geboorte: 12 juli 1860, Ilpendam.

Overlijden: 4 maart 1868, Purmerland.

Advertentie: *** Heden overleed mijn geliefde zoon WILLEM, in den ouderdom van bijna acht jaren.

T.Brandenburg PURMERLAND, 4 maart 1868.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 5 juni 1863 in Ilpendam. Hij overleed op 5 juni 1935 in Purmerend op een leeftijd van 72 jaren. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje. Hij trouwde Pronk, Grietje op 21 oktober 1887 in Beemster.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 5 juni 1863, Ilpendam.

Beroep: 1887. huis- en rijtuigschilder.

Beroep: 13 november 1919. huisschilder.

Overlijden: 5 juni 1935, Purmerend.

Echtgeno(o)t(e):Pronk, Grietje.

Grietje werd geboren op 21 juli 1862 in De Beemster. Zij overleed op 13 mei 1945 in Rotterdam op een leeftijd van 82 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Pronk, Cornelis en Boxman, Cornelia. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 21 oktober 1887 in Beemster.

Meer over Pronk, Grietje:

Geboorte: 21 juli 1862, De Beemster.

Overlijden: 13 mei 1945, Rotterdam.

Kinderen van Pronk, Grietje en Brandenburg, Johannes

1232252215117341 i. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 6 mei 1888 in Ilpendam. Hij overleed op 10 juli 1888 in Ilpendam.

+ 1232252215117342 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 24 maart 1889 in Purmerland. Hij overleed op 1 november 1951 in Rotterdam.

+ 1232252215117343 iii. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 26 mei 1890 in Purmerland. Hij overleed op 8 juni 1951 in Amsterdam.

1232252215117344 iv. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 17 augustus 1891 in Purmerland. Zij overleed op 14 november 1966 in Rotterdam.

+ 1232252215117345 v. Brandenburg, Cornelia Anna Maria. Cornelia Anna Maria werd geboren op 8 april 1893 in Purmerland. Zij overleed rond 1970 in Roelofarendsveen.

1232252215117346 vi. Brandenburg, Hillegonda. Hillegonda werd geboren op 10 april 1895 in Purmerland. Zij overleed op 10 januari 1974 in Den Haag.

Meer over Pronk, Grietje en Brandenburg, Johannes:

Huwelijk: 21 oktober 1887, Beemster.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 6 mei 1888 in Ilpendam. Hij overleed op 10 juli 1888 in Ilpendam op een leeftijd van 2 maanden, 4 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 6 mei 1888, Ilpendam.

Overlijden: 10 juli 1888, Ilpendam.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 24 maart 1889 in Purmerland. Hij overleed op 1 november 1951 in Rotterdam op een leeftijd van 62 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje. Hij trouwde Schriks, Adriana Mathilde Johanna op 13 november 1919 in Winterswijk.

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 24 maart 1889, Purmerland.

Overlijden: 1 november 1951, Rotterdam.

Beroep: Hoofd verificateur Invoerrechten en accijnze.

Beroep: 13 november 1919. kommies verificatie.

Echtgeno(o)t(e):Schriks, Adriana Mathilde Johanna.

Adriana Mathilde Johanna werd geboren op 25 december 1896 in Tilburg (NB). Zij overleed op 3 juli 1974 in Delft op een leeftijd van 77 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Schriks, Henricus Joannes en Voeten, Maria Helena Antonia. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 13 november 1919 in Winterswijk.

Meer over Schriks, Adriana Mathilde Johanna:

Geboorte: 25 december 1896, Tilburg (NB).

Overlijden: 3 juli 1974, Delft.

Kinderen van Schriks, Adriana Mathilde Johanna en Brandenburg, Tjallingius

+ 12322522151173421 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 21 april 1920 in Hoek van Holland. Hij overleed op 26 juli 2017 in Den Haag.

+ 12322522151173422 ii. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op 24 juni 1921 in Hoek van Holland. Hij overleed op 25 september 2009 in Rhoon.

12322522151173423 iii. Brandenburg, Tjallingius Cornelis. Tjallingius Cornelis werd geboren op 25 oktober 1923 in Rotterdam. Hij overleed op 14 december 1923 in Rotterdam.

+ 12322522151173424 iv. Brandenburg, Marie Maartje. Marie Maartje werd geboren op 14 december 1926 in Rotterdam. Zij overleed op 29 augustus 2004 in Pijnacker.

+ 12322522151173425 v. Brandenburg, Greta Adriana. Greta Adriana werd geboren op 2 oktober 1933 in Schiedam. Zij overleed op 2 juni 2019 in Tiel.

Meer over Schriks, Adriana Mathilde Johanna en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk: 13 november 1919, Winterswijk.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 21 april 1920 in Hoek van Holland. Hij overleed op 26 juli 2017 in Den Haag op een leeftijd van 97 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Hij trouwde van der Woude, Johanna Margaretha op 16 mei 1950 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 21 april 1920, Hoek van Holland.

Beroep: Gymleraar.

Overlijden: 26 juli 2017, Den Haag.

Crematie: 31 juli 2017, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):van der Woude, Johanna Margaretha.

Johanna Margaretha werd geboren op 1 november 1923 in Rotterdam. Zij overleed op 14 februari 2001 in Naaldwijk op een leeftijd van 77 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van van der Woude, Adolph en Gerritsen, Johanna Margaretha. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 16 mei 1950 in Rotterdam.

Meer over van der Woude, Johanna Margaretha:

Geboorte: 1 november 1923, Rotterdam.

Overlijden: 14 februari 2001, Naaldwijk.

Beroep: adm.medew. CBS.

Kinderen van van der Woude, Johanna Margaretha en Brandenburg, Johannes

123225221511734211 i. Brandenburg, Tjalling Adolph. Tjalling Adolph werd geboren op 8 januari 1952 in Rotterdam.

+ 123225221511734212 ii. Brandenburg, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren op 23 juni 1953 in Rotterdam.

+ 123225221511734213 iii. Brandenburg, Margaretha Johanna. Margaretha Johanna werd geboren op 21 januari 1956 in Den Haag.

123225221511734214 iv. Brandenburg, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 6 juli 1962 in Den Haag.

Meer over van der Woude, Johanna Margaretha en Brandenburg, Johannes:

Huwelijk: 16 mei 1950, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Tjalling Adolph.

Tjalling Adolph werd geboren op 8 januari 1952 in Rotterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha.

Meer over Brandenburg, Tjalling Adolph:

Geboorte: 8 januari 1952, Rotterdam.

Beroep: Leraar Biologie.

 1. Brandenburg, Johanna Adriana.

Johanna Adriana werd geboren op 23 juni 1953 in Rotterdam. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Bailey, Edward op 2 april 1982 in Rijswijk (ZH).

Meer over Brandenburg, Johanna Adriana:

Geboorte: 23 juni 1953, Rotterdam.

Beroep: Fysiotherapeut.

Echtgeno(o)t(e):Bailey, Edward.

Edward werd geboren op 8 augustus 1948 in Hexham. Hij is de zoon van Bailey, Bailey en Irving, Jean. Hij trouwde Brandenburg, Johanna Adriana op 2 april 1982 in Rijswijk (ZH).

Meer over Bailey, Edward:

Geboorte: 8 augustus 1948, Hexham.

Beroep: Tuinman.

Kinderen van Brandenburg, Johanna Adriana en Bailey, Edward

1232252215117342121 i. Bailey, Corine. Corine werd geboren op 17 december 1983 in Blyth.

1232252215117342122 ii. Bailey, Nicole. Nicole werd geboren op 13 augustus 1985 in Blyth.

Meer over Brandenburg, Johanna Adriana en Bailey, Edward:

Huwelijk: 2 april 1982, Rijswijk (ZH).

 1. Bailey, Corine.

Corine werd geboren op 17 december 1983 in Blyth. Zij is de dochter van Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.

Meer over Bailey, Corine:

Geboorte: 17 december 1983, Blyth.

 1. Bailey, Nicole.

Nicole werd geboren op 13 augustus 1985 in Blyth. Zij is de dochter van Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.

Meer over Bailey, Nicole:

Geboorte: 13 augustus 1985, Blyth.

 1. Brandenburg, Margaretha Johanna.

Margaretha Johanna werd geboren op 21 januari 1956 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:

Geboorte: 21 januari 1956, Den Haag.

Beroep: doktersassistente, ass. JGZ,.

Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 22 augustus 1953, Haarlem.

Beroep: 1 januari 1992. adjunct directeur verpleeghuis.

Beroep: 1 januari 1994. hoofd beheer.

Beroep: 1 augustus 1996. accountmanager ICT.

Beroep: 1 maart 2003. recreatiemanager.

Beroep: 1 januari 2007. galeriehouder.

Beroep: 1 maart 2016. gepensioneerd.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

1232252215117342131 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.

1232252215117342132 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 26 augustus 1986, Alkmaar.

 1. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 27 maart 1984, Alkmaar.

 1. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 30 juli 1987, Alkmaar.

 1. Brandenburg, Johannes Willem.

Johannes Willem werd geboren op 6 juli 1962 in Den Haag. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha.

Meer over Brandenburg, Johannes Willem:

Geboorte: 6 juli 1962, Den Haag.

Beroep: Projectmanager verz.mij.

 1. Brandenburg, Henricus Joannes.

Henricus Joannes werd geboren op 24 juni 1921 in Hoek van Holland. Hij overleed op 25 september 2009 in Rhoon op een leeftijd van 88 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Hij trouwde van der Sloot, Cornelie Antoinette op 20 augustus 1954 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Henricus Joannes:

Geboorte: 24 juni 1921, Hoek van Holland.

Beroep: van 1 december 1970 tot 1 januari 1979, Rotterdam. Havenmeester.

Overlijden: 25 september 2009, Rhoon.

Echtgeno(o)t(e):van der Sloot, Cornelie Antoinette.

Cornelie Antoinette werd geboren op 1 juli 1925 in Rotterdam. Zij overleed op 6 maart 1987 in Oostvoorne op een leeftijd van 61 jaren, 8 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Henricus Joannes op 20 augustus 1954 in Rotterdam.

Meer over van der Sloot, Cornelie Antoinette:

Geboorte: 1 juli 1925, Rotterdam.

Overlijden: 6 maart 1987, Oostvoorne.

Kinderen van van der Sloot, Cornelie Antoinette en Brandenburg, Henricus Joannes

123225221511734221 i. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op 8 juli 1956 in Rijswijk (ZH).

123225221511734222 ii. Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene. Antoinette Mathilde Helene werd geboren op 2 april 1959 in Rijswijk (ZH).

123225221511734223 iii. Brandenburg, Tjalling Cornelis. Tjalling Cornelis werd geboren op 31 december 1961 in Rijswijk (ZH).

Meer over van der Sloot, Cornelie Antoinette en Brandenburg, Henricus Joannes:

Huwelijk: 20 augustus 1954, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Henricus Joannes.

Henricus Joannes werd geboren op 8 juli 1956 in Rijswijk (ZH). Hij is de zoon van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette.

Meer over Brandenburg, Henricus Joannes:

Geboorte: 8 juli 1956, Rijswijk (ZH).

 1. Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene.

Antoinette Mathilde Helene werd geboren op 2 april 1959 in Rijswijk (ZH). Zij is de dochter van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette. Zij trouwde met Schipper, Geertruida Christina.

Meer over Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene:

Geboorte: 2 april 1959, Rijswijk (ZH).

Beroep: verpleegkundige, docent-coördinator gipsverbandmeester.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene.

Antoinette Mathilde Helene werd geboren op 2 april 1959 in Rijswijk (ZH). Zij is de dochter van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette. Zij trouwde met Schipper, Geertruida Christina.

Meer over Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene:

Geboorte: 2 april 1959, Rijswijk (ZH).

Beroep: verpleegkundige, docent-coördinator gipsverbandmeester.

Meer over Schipper, Geertruida Christina en Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene:

: 1 augustus 1994.

Huwelijk:

 1. Brandenburg, Tjalling Cornelis.

Tjalling Cornelis werd geboren op 31 december 1961 in Rijswijk (ZH). Hij is de zoon van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette.

Meer over Brandenburg, Tjalling Cornelis:

Geboorte: 31 december 1961, Rijswijk (ZH).

 1. Brandenburg, Tjallingius Cornelis.

Tjallingius Cornelis werd geboren op 25 oktober 1923 in Rotterdam. Hij overleed op 14 december 1923 in Rotterdam op een leeftijd van 1 maand, 20 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna.

Meer over Brandenburg, Tjallingius Cornelis:

Geboorte: 25 oktober 1923, Rotterdam.

Overlijden: 14 december 1923, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Marie Maartje.

Marie Maartje werd geboren op 14 december 1926 in Rotterdam. Zij overleed op 29 augustus 2004 in Pijnacker op een leeftijd van 77 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Zij trouwde Jarings, Tjitze Hans (Theo) op 16 augustus 1956 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Marie Maartje:

Geboorte: 14 december 1926, Rotterdam.

Overlijden: 29 augustus 2004, Pijnacker.

Echtgeno(o)t(e):Jarings, Tjitze Hans (Theo).

Tjitze Hans (Theo) werd geboren op 28 november 1923 in Leeuwarden. Hij overleed op 13 december 1997 in Pijnacker op een leeftijd van 74 jaren, 15 dagen. Hij trouwde Brandenburg, Marie Maartje op 16 augustus 1956 in Rotterdam.

Meer over Jarings, Tjitze Hans (Theo):

Geboorte: 28 november 1923, Leeuwarden.

Overlijden: 13 december 1997, Pijnacker.

Beroep: registeraccountant.

Kinderen van Brandenburg, Marie Maartje en Jarings, Tjitze Hans (Theo)

123225221511734241 i. Jarings, Bernard Hans. Bernard Hans werd geboren op 5 december 1957 in Vlaardingen.

123225221511734242 ii. Jarings, Guus Hans. Guus Hans werd geboren op 2 januari 1959 in Vlaardingen.

Meer over Brandenburg, Marie Maartje en Jarings, Tjitze Hans (Theo):

Huwelijk: 16 augustus 1956, Rotterdam.

 1. Jarings, Bernard Hans.

Bernard Hans werd geboren op 5 december 1957 in Vlaardingen. Hij is de zoon van Jarings, Tjitze Hans (Theo) en Brandenburg, Marie Maartje.

Meer over Jarings, Bernard Hans:

Geboorte: 5 december 1957, Vlaardingen.

 1. Jarings, Guus Hans.

Guus Hans werd geboren op 2 januari 1959 in Vlaardingen. Hij is de zoon van Jarings, Tjitze Hans (Theo) en Brandenburg, Marie Maartje.

Meer over Jarings, Guus Hans:

Geboorte: 2 januari 1959, Vlaardingen.

 1. Brandenburg, Greta Adriana.

Greta Adriana werd geboren op 2 oktober 1933 in Schiedam. Zij overleed op 2 juni 2019 in Tiel op een leeftijd van 85 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Zij trouwde Hoogerwerf, Abraham op 27 april 1961 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Greta Adriana:

Geboorte: 2 oktober 1933, Schiedam.

Overlijden: 2 juni 2019, Tiel.

Echtgeno(o)t(e):Hoogerwerf, Abraham.

Abraham werd geboren op 29 maart 1933 in Vlaardingen. Hij overleed op 29 mei 2016 in Tiel op een leeftijd van 83 jaren, 2 maanden. Hij trouwde Brandenburg, Greta Adriana op 27 april 1961 in Rotterdam.

Meer over Hoogerwerf, Abraham:

Geboorte: 29 maart 1933, Vlaardingen.

Overlijden: 29 mei 2016, Tiel.

Crematie: 3 juni 2016, Tiel.

Kinderen van Brandenburg, Greta Adriana en Hoogerwerf, Abraham

+ 123225221511734251 i. Hoogerwerf, Mariska. Mariska werd geboren op 15 januari 1965 in Vlaardingen.

+ 123225221511734252 ii. Hoogerwerf, Melvin. Melvin werd geboren op 20 januari 1967 in Vlaardingen.

Meer over Brandenburg, Greta Adriana en Hoogerwerf, Abraham:

Huwelijk: 27 april 1961, Rotterdam.

 1. Hoogerwerf, Mariska.

Mariska werd geboren op 15 januari 1965 in Vlaardingen. Zij is de dochter van Hoogerwerf, Abraham en Brandenburg, Greta Adriana. Zij trouwde Wojke, Ralf Günther Christiaan in 2000.

Meer over Hoogerwerf, Mariska:

Geboorte: 15 januari 1965, Vlaardingen.

Echtgeno(o)t(e):Wojke, Ralf Günther Christiaan.

Ralf Günther Christiaan werd geboren rond 1965. Hij trouwde Hoogerwerf, Mariska in 2000.

Meer over Wojke, Ralf Günther Christiaan:

Geboorte: rond 1965.

Kinderen van Hoogerwerf, Mariska en Wojke, Ralf Günther Christiaan

1232252215117342511 i. Wojke, Nicolai.

1232252215117342512 ii. Wojke, Melina.

Meer over Hoogerwerf, Mariska en Wojke, Ralf Günther Christiaan:

Huwelijk: 2000.

 1. Wojke, Nicolai.

Hij is de zoon van Wojke, Ralf Günther Christiaan en Hoogerwerf, Mariska.

Meer over Wojke, Nicolai:

Geboorte:

 1. Wojke, Melina.

Zij is de dochter van Wojke, Ralf Günther Christiaan en Hoogerwerf, Mariska.

 1. Hoogerwerf, Melvin.

Melvin werd geboren op 20 januari 1967 in Vlaardingen. Hij is de zoon van Hoogerwerf, Abraham en Brandenburg, Greta Adriana. Hij had een relatie met Troost, Inge rond 2005.

Meer over Hoogerwerf, Melvin:

Geboorte: 20 januari 1967, Vlaardingen.

Verwantschap met: Troost, Inge.

Inge werd geboren rond 1967. Zij had een relatie met Hoogerwerf, Melvin rond 2005.

Meer over Troost, Inge:

Geboorte: rond 1967.

Kinderen van Troost, Inge en Hoogerwerf, Melvin

1232252215117342521 i. Hoogerwerf, Elodie.

1232252215117342522 ii. Hoogerwerf, Sunniva.

1232252215117342523 iii. Hoogerwerf, Tycho.

Meer over Troost, Inge en Hoogerwerf, Melvin:

Huwelijk: rond 2005.

 1. Hoogerwerf, Elodie.

Zij is de dochter van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.

 1. Hoogerwerf, Sunniva.

Zij is de dochter van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.

 1. Hoogerwerf, Tycho.

Hij is de zoon van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.

 1. Brandenburg, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 26 mei 1890 in Purmerland. Hij overleed op 8 juni 1951 in Amsterdam op een leeftijd van 61 jaren, 13 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje. Hij trouwde Butterman, Truitje op 11 november 1912 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Cornelis:

Geboorte: 26 mei 1890, Purmerland.

Overlijden: 8 juni 1951, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Butterman, Truitje.

Truitje werd geboren op 13 september 1892 in Amsterdam. Zij overleed op 7 augustus 1974 in Purmerend op een leeftijd van 81 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Butterman, Willem en Meyer, Niesje. Zij trouwde Brandenburg, Cornelis op 11 november 1912 in Amsterdam.

Meer over Butterman, Truitje:

Geboorte: 13 september 1892, Amsterdam.

Overlijden: 7 augustus 1974, Purmerend.

Kinderen van Butterman, Truitje en Brandenburg, Cornelis

12322522151173431 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 30 oktober 1916 in Amsterdam. Hij overleed op 15 september 1943 in Siam (Thaikamp).

+ 12322522151173432 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 22 januari 1920 in Amsterdam. Hij overleed op 22 maart 1996 in Ilpendam.

12322522151173433 iii. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 14 mei 1922 in Amsterdam.

+ 12322522151173434 iv. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 24 december 1930 in Amsterdam. Hij overleed rond 1 januari 1998 in Ilpendam.

Meer over Butterman, Truitje en Brandenburg, Cornelis:

Huwelijk: 11 november 1912, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 30 oktober 1916 in Amsterdam. Hij overleed op 15 september 1943 in Siam (Thaikamp) op een leeftijd van 26 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 30 oktober 1916, Amsterdam.

Overlijden: 15 september 1943, Siam (Thaikamp). Birma.

 1. Brandenburg, Willem.

Willem werd geboren op 22 januari 1920 in Amsterdam. Hij overleed op 22 maart 1996 in Ilpendam op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Hij trouwde Engelsman, Anje op 19 april 1945 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Willem:

Geboorte: 22 januari 1920, Amsterdam.

Overlijden: 22 maart 1996, Ilpendam.

Echtgeno(o)t(e):Engelsman, Anje.

Anje werd geboren op 31 mei 1920 in Loppersum. Zij trouwde Brandenburg, Willem op 19 april 1945 in Amsterdam.

Meer over Engelsman, Anje:

Geboorte: 31 mei 1920, Loppersum.

Kinderen van Engelsman, Anje en Brandenburg, Willem

123225221511734321 i. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 12 januari 1947 in Amsterdam.

+ 123225221511734322 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 24 april 1949 in Amsterdam.

123225221511734323 iii. Brandenburg, Kees. Kees werd geboren op 18 oktober 1950 in Amsterdam.

Meer over Engelsman, Anje en Brandenburg, Willem:

Huwelijk: 19 april 1945, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Johanna.

Johanna werd geboren op 12 januari 1947 in Amsterdam. Zij is de dochter van Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje. Zij trouwde Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis op 9 februari 1967 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Johanna:

Geboorte: 12 januari 1947, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis.

Willem Jacobus Cornelis werd geboren op 12 oktober 1944 in Amsterdam. Hij trouwde Brandenburg, Johanna op 9 februari 1967 in Amsterdam.

Meer over Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis:

Geboorte: 12 oktober 1944, Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Johanna en Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis:

Huwelijk: 9 februari 1967, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Willem.

Willem werd geboren op 24 april 1949 in Amsterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje. Hij trouwde van Eijken, Ingeborg op 22 december 1972 in Purmerend.

Meer over Brandenburg, Willem:

Geboorte: 24 april 1949, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van Eijken, Ingeborg.

Ingeborg werd geboren op 16 september 1949 in Amersfoort. Zij trouwde Brandenburg, Willem op 22 december 1972 in Purmerend.

Meer over van Eijken, Ingeborg:

Geboorte: 16 september 1949, Amersfoort.

Kinderen van van Eijken, Ingeborg en Brandenburg, Willem

1232252215117343221 i. Brandenburg, Linda. Linda werd geboren op 29 september 1976 in Purmerend.

1232252215117343222 ii. Brandenburg, Marijn. Marijn werd geboren op 20 juni 1979 in Purmerend.

Meer over van Eijken, Ingeborg en Brandenburg, Willem:

Huwelijk: 22 december 1972, Purmerend.

 1. Brandenburg, Linda.

Linda werd geboren op 29 september 1976 in Purmerend. Zij is de dochter van Brandenburg, Willem en van Eijken, Ingeborg.

Meer over Brandenburg, Linda:

Geboorte: 29 september 1976, Purmerend.

 1. Brandenburg, Marijn.

Marijn werd geboren op 20 juni 1979 in Purmerend. Hij is de zoon van Brandenburg, Willem en van Eijken, Ingeborg.

Meer over Brandenburg, Marijn:

Geboorte: 20 juni 1979, Purmerend.

 1. Brandenburg, Kees.

Kees werd geboren op 18 oktober 1950 in Amsterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje.

Meer over Brandenburg, Kees:

Geboorte: 18 oktober 1950, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Margaretha.

Margaretha werd geboren op 14 mei 1922 in Amsterdam. Zij is de dochter van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Zij trouwde Pellikaan, nn rond 1950.

Opmerkingen bij Brandenburg, Margaretha

Zij woont in Australië. .

Meer over Brandenburg, Margaretha:

Geboorte: 14 mei 1922, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Pellikaan, nn.

Hij trouwde Brandenburg, Margaretha rond 1950.

Meer over Brandenburg, Margaretha en Pellikaan, nn:

Huwelijk: rond 1950.

 1. Brandenburg, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 24 december 1930 in Amsterdam. Hij overleed rond 1 januari 1998 in Ilpendam op een leeftijd van rond 67 jaren, 8 dagen. Hij is de zoon van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Hij trouwde Lurkus, Johanna Woutera op 24 september 1953 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Cornelis:

Geboorte: 24 december 1930, Amsterdam.

Overlijden: rond 1 januari 1998, Ilpendam.

Echtgeno(o)t(e):Lurkus, Johanna Woutera.

Johanna Woutera werd geboren op 16 februari 1933 in Amsterdam. Zij trouwde Brandenburg, Cornelis op 24 september 1953 in Amsterdam.

Meer over Lurkus, Johanna Woutera:

Geboorte: 16 februari 1933, Amsterdam.

Kinderen van Lurkus, Johanna Woutera en Brandenburg, Cornelis

123225221511734341 i. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 31 maart 1954 in Amsterdam.

123225221511734342 ii. Brandenburg, Johanna Woutera. Johanna Woutera werd geboren op 10 april 1960 in Oostzaan.

Meer over Lurkus, Johanna Woutera en Brandenburg, Cornelis:

Huwelijk: 24 september 1953, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 31 maart 1954 in Amsterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Cornelis en Lurkus, Johanna Woutera.

Meer over Brandenburg, Cornelis:

Geboorte: 31 maart 1954, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Johanna Woutera.

Johanna Woutera werd geboren op 10 april 1960 in Oostzaan. Zij is de dochter van Brandenburg, Cornelis en Lurkus, Johanna Woutera.

Meer over Brandenburg, Johanna Woutera:

Geboorte: 10 april 1960, Oostzaan.

 1. Brandenburg, Maartje.

Maartje werd geboren op 17 augustus 1891 in Purmerland. Zij overleed op 14 november 1966 in Rotterdam op een leeftijd van 75 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.

Meer over Brandenburg, Maartje:

Geboorte: 17 augustus 1891, Purmerland.

Overlijden: 14 november 1966, Rotterdam.

 1. Brandenburg, Cornelia Anna Maria.

Cornelia Anna Maria werd geboren op 8 april 1893 in Purmerland. Zij overleed rond 1970 in Roelofarendsveen op een leeftijd van rond 76 jaren, 8 maanden. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje. Zij trouwde de Haast, Willem Richard Adolf in 1925 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Cornelia Anna Maria:

Geboorte: 8 april 1893, Purmerland.

Overlijden: rond 1970, Roelofarendsveen.

Echtgeno(o)t(e):de Haast, Willem Richard Adolf.

Willem Richard Adolf werd geboren op 28 augustus 1882 in Rotterdam. Hij overleed op 20 juni 1945 in Ambarawa (Indonesie – Java) op een leeftijd van 62 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Brandenburg, Cornelia Anna Maria in 1925 in Rotterdam.

Meer over de Haast, Willem Richard Adolf:

Geboorte: 28 augustus 1882, Rotterdam.

Overlijden: 20 juni 1945, Ambarawa (Indonesie – Java).

Kinderen van Brandenburg, Cornelia Anna Maria en de Haast, Willem Richard Adolf

12322522151173451 i. de Haast, Margaretha. Margaretha werd geboren rond 1 januari 1920.

12322522151173452 ii. de Haast, Wim. Wim werd geboren rond 1 januari 1922. Hij overleed op 1 januari 2005.

12322522151173453 iii. de Haast, Hilda. Hilda werd geboren rond 1 januari 1924.

12322522151173454 iv. de Haast, Maartje. Maartje werd geboren rond 1 januari 1926. Zij overleed rond 1 januari 1985.

Meer over Brandenburg, Cornelia Anna Maria en de Haast, Willem Richard Adolf:

Huwelijk: 1925, Rotterdam.

 1. de Haast, Margaretha.

Margaretha werd geboren rond 1 januari 1920. Zij is de dochter van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.

Meer over de Haast, Margaretha:

: Greet.

Geboorte: rond 1 januari 1920.

 1. de Haast, Wim.

Wim werd geboren rond 1 januari 1922. Hij overleed op 1 januari 2005 op een leeftijd van rond 83 jaren. Hij was de zoon van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.

Meer over de Haast, Wim:

Geboorte: rond 1 januari 1922.

Overlijden: 1 januari 2005.

 1. de Haast, Hilda.

Hilda werd geboren rond 1 januari 1924. Zij is de dochter van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.

Meer over de Haast, Hilda:

Geboorte: rond 1 januari 1924.

 1. de Haast, Maartje.

Maartje werd geboren rond 1 januari 1926. Zij overleed rond 1 januari 1985 at the age of rond 59 jaren. Zij is de dochter van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.

Meer over de Haast, Maartje:

Geboorte: rond 1 januari 1926.

Overlijden: rond 1 januari 1985.

 1. Brandenburg, Hillegonda.

Hillegonda werd geboren op 10 april 1895 in Purmerland. Zij overleed op 10 januari 1974 in Den Haag op een leeftijd van 78 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.

Meer over Brandenburg, Hillegonda:

Geboorte: 10 april 1895, Purmerland.

Overlijden: 10 januari 1974, Den Haag.

 1. Brandenburg, Simon.

Simon werd geboren op 31 december 1864 in Ilpendam. Hij overleed op 3 november 1913 in Amsterdam op een leeftijd van 48 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje.

Meer over Brandenburg, Simon:

Geboorte: 31 december 1864, Ilpendam.

Overlijden: 3 november 1913, Amsterdam.

Beroep: 1884. Militieregister – loting.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 10 november 1866 in Ilpendam. Hij overleed op 18 januari 1905 in Rosmalen op een leeftijd van 38 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje.

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 10 november 1866, Ilpendam.

Overlijden: 18 januari 1905, Rosmalen.

 1. Brandenburg, Jantje.

Jantje werd geboren op 3 september 1830 in West-Terschelling. Zij overleed op 24 februari 1875 in West-Terschelling op een leeftijd van 44 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Zij trouwde Molenaar, Willem Gerrits op 1 mei 1851 in Terschelling.

Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje

Zij doet in februari 1849 belijdenis. Op 08-12-1864 vertrekt zij met attest naar Vlieland. .

Meer over Brandenburg, Jantje:

Geboorte: 3 september 1830, West-Terschelling.

Overlijden: 24 februari 1875, West-Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):Molenaar, Willem Gerrits.

Willem Gerrits werd geboren op 30 maart 1828 in West-Terschelling. Hij overleed op 24 oktober 1868 in Noordzee op een leeftijd van 40 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Molenaar, Gerrit Klaas en Weatherill, Marij. Hij trouwde Brandenburg, Jantje op 1 mei 1851 in Terschelling.

Meer over Molenaar, Willem Gerrits:

Geboorte: 30 maart 1828, West-Terschelling.

Overlijden: 24 oktober 1868, Noordzee.

Beroep: loods, loodsschipper, zeeman.

Kinderen van Brandenburg, Jantje en Molenaar, Willem Gerrits

123225221511741 i. Molenaar, Christina Willems. Christina Willems werd geboren in september 1851 in Terschelling. Zij overleed op 22 februari 1852 in Terschelling.

123225221511742 ii. Molenaar, Selly Willems. Selly Willems werd geboren in november 1861 in Terschelling. Zij overleed op 11 februari 1862 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Jantje en Molenaar, Willem Gerrits:

Huwelijk: 1 mei 1851, Terschelling.

 1. Molenaar, Christina Willems.

Christina Willems werd geboren in september 1851 in Terschelling. Zij overleed op 22 februari 1852 in Terschelling op een leeftijd van 5 maanden, 21 dagen. Zij was de dochter van Molenaar, Willem Gerrits en Brandenburg, Jantje.

Meer over Molenaar, Christina Willems:

Geboorte: september 1851, Terschelling.

Overlijden: 22 februari 1852, Terschelling.

 1. Molenaar, Selly Willems.

Selly Willems werd geboren in november 1861 in Terschelling. Zij overleed op 11 februari 1862 in Terschelling op een leeftijd van 3 maanden, 10 dagen. Zij was de dochter van Molenaar, Willem Gerrits en Brandenburg, Jantje.

Meer over Molenaar, Selly Willems:

Geboorte: november 1861, Terschelling.

Overlijden: 11 februari 1862, Terschelling.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 18 juli 1832 in West-Terschelling. Hij overleed op 9 april 1893 in Amsterdam op een leeftijd van 60 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Albers, Hilcka op 16 juni 1858 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 18 juli 1832, West-Terschelling.

Overlijden: 9 april 1893, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Albers, Hilcka.

Hilcka werd geboren op 13 augustus 1829 in Emden (Hannover). Zij overleed op 22 juni 1881 in Amsterdam op een leeftijd van 51 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Albers, Geries Andries en Tammen, Anna. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 16 juni 1858 in Amsterdam.

Meer over Albers, Hilcka:

Geboorte: 13 augustus 1829, Emden (Hannover).

Overlijden: 22 juni 1881, Amsterdam.

Kinderen van Albers, Hilcka en Brandenburg, Pieter

+ 123225221511751 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 19 januari 1858 in Amsterdam. Hij overleed op 2 november 1893 in Amsterdam.

+ 123225221511752 ii. Brandenburg, Gerrit Andries. Gerrit Andries werd geboren op 12 april 1859 in Amsterdam. Hij overleed op 27 augustus 1935 in Den Haag.

123225221511753 iii. Brandenburg, Christina Maria. Christina Maria werd geboren op 3 juli 1865 in Amsterdam. Zij overleed rond 1940 in Groningen.

Meer over Albers, Hilcka en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 16 juni 1858, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 19 januari 1858 in Amsterdam. Hij overleed op 2 november 1893 in Amsterdam op een leeftijd van 35 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Albers, Hilcka. Hij trouwde Genot, Anna Christina op 29 december 1880 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter

Geboren voor het trouwen van zijn ouders en bij hun huwelijk erkend.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 19 januari 1858, Amsterdam.

Overlijden: 2 november 1893, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Genot, Anna Christina.

Anna Christina werd geboren in 1861 in Amsterdam. Zij overleed rond 1940 in Amsterdam op een leeftijd van rond 79 jaren. Zij was de dochter van Genot, Theodorus Bernardus en van der Weijde, Maria. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 29 december 1880 in Amsterdam.

Meer over Genot, Anna Christina:

Geboorte: 1861, Amsterdam.

Overlijden: rond 1940, Amsterdam.

Kinderen van Genot, Anna Christina en Brandenburg, Pieter

1232252215117511 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 4 december 1877 in Amsterdam. Hij overleed op 3 juli 1887 in Amsterdam.

1232252215117512 ii. Brandenburg, Theodorus Bernardus. Theodorus Bernardus werd geboren op 29 september 1881 in Amsterdam. Hij overleed in 1903 in Amsterdam.

1232252215117513 iii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 14 november 1884 in Amsterdam. Hij overleed rond 1950.

1232252215117514 iv. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 17 december 1887 in Amsterdam. Zij overleed op 28 oktober 1890 in Amsterdam.

1232252215117515 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 12 april 1891 in Amsterdam. Hij overleed rond 1950 in Amsterdam.

Meer over Genot, Anna Christina en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 29 december 1880, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 4 december 1877 in Amsterdam. Hij overleed op 3 juli 1887 in Amsterdam op een leeftijd van 9 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 4 december 1877, Amsterdam.

Overlijden: 3 juli 1887, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Theodorus Bernardus.

Theodorus Bernardus werd geboren op 29 september 1881 in Amsterdam. Hij overleed in 1903 in Amsterdam op een leeftijd van 21 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina. Hij trouwde Mens, Anna op 29 juli 1903 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Theodorus Bernardus:

Geboorte: 29 september 1881, Amsterdam.

Overlijden: 1903, Amsterdam.

Beroep: suikerbakker.

Echtgeno(o)t(e):Mens, Anna.

Anna werd geboren in 1882. Zij overleed rond 1950 at the age of rond 68 jaren. Zij was de dochter van Mens, Abraham en Delfgauw, Wijmpie Elisabeth. Zij trouwde Brandenburg, Theodorus Bernardus op 29 juli 1903 in Amsterdam.

Meer over Mens, Anna:

Geboorte: 1882.

Overlijden: rond 1950.

Meer over Mens, Anna en Brandenburg, Theodorus Bernardus:

Huwelijk: 29 juli 1903, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 14 november 1884 in Amsterdam. Hij overleed rond 1950 op een leeftijd van rond 65 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 14 november 1884, Amsterdam.

Overlijden: rond 1950.

 1. Brandenburg, Maria.

Maria werd geboren op 17 december 1887 in Amsterdam. Zij overleed op 28 oktober 1890 in Amsterdam op een leeftijd van 2 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.

Meer over Brandenburg, Maria:

Geboorte: 17 december 1887, Amsterdam.

Overlijden: 28 oktober 1890, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 12 april 1891 in Amsterdam. Hij overleed rond 1950 in Amsterdam op een leeftijd van rond 58 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 12 april 1891, Amsterdam.

Overlijden: rond 1950, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Gerrit Andries.

Gerrit Andries werd geboren op 12 april 1859 in Amsterdam. Hij overleed op 27 augustus 1935 in Den Haag op een leeftijd van 76 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Albers, Hilcka. Hij trouwde Snoeks, Gezina op 12 september 1883 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Winkelaar, Alida op 27 maart 1889 in Amsterdam..

Meer over Brandenburg, Gerrit Andries:

Geboorte: 12 april 1859, Amsterdam.

Overlijden: 27 augustus 1935, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Snoeks, Gezina.

Gezina werd geboren op 19 oktober 1855 in Spaarndam. Zij overleed op 12 juni 1888 in Amsterdam op een leeftijd van 32 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Snoeks, Theodorus en Wijnkoop, Clasina. Zij trouwde Brandenburg, Gerrit Andries op 12 september 1883 in Amsterdam.

Meer over Snoeks, Gezina:

Geboorte: 19 oktober 1855, Spaarndam.

Overlijden: 12 juni 1888, Amsterdam.

Kinderen van Snoeks, Gezina en Brandenburg, Gerrit Andries

+ 1232252215117521 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 8 juni 1884 in Amsterdam. Hij overleed op 28 maart 1963 in Leiden.

+ 1232252215117522 ii. Brandenburg, Theodorus. Theodorus werd geboren op 27 september 1886 in Amsterdam. Hij overleed op 10 juni 1971 in Den Haag.

Meer over Snoeks, Gezina en Brandenburg, Gerrit Andries:

Huwelijk: 12 september 1883, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Winkelaar, Alida.

Alida werd geboren in 1853 in Amsterdam. Zij overleed rond 1940 in Den Haag op een leeftijd van rond 87 jaren. Zij was de dochter van Winkelaar, Jan en Hoogland, Maria. Zij trouwde Snoeks, Johannes rond 1880. Zij trouwde tevens Brandenburg, Gerrit Andries op 27 maart 1889 in Amsterdam.

Meer over Winkelaar, Alida:

Geboorte: 1853, Amsterdam.

Overlijden: rond 1940, Den Haag.

Meer over Winkelaar, Alida en Brandenburg, Gerrit Andries:

Huwelijk: 27 maart 1889, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 8 juni 1884 in Amsterdam. Hij overleed op 28 maart 1963 in Leiden op een leeftijd van 78 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Andries en Snoeks, Gezina. Hij trouwde de Groot, Maria op 14 april 1910 in Noordwijk.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 8 juni 1884, Amsterdam.

Overlijden: 28 maart 1963, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):de Groot, Maria.

Maria werd geboren op 6 december 1882 in Noordwijk. Zij overleed op 11 september 1964 in Leiden op een leeftijd van 81 jaren, 9 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 14 april 1910 in Noordwijk.

Meer over de Groot, Maria:

Geboorte: 6 december 1882, Noordwijk.

Overlijden: 11 september 1964, Leiden.

Kinderen van de Groot, Maria en Brandenburg, Pieter

12322522151175211 i. Brandenburg, Gerardus Andreas. Gerardus Andreas werd geboren op 9 maart 1911 in Noordwijk.

12322522151175212 ii. Brandenburg, Theodora. Theodora werd geboren op 3 augustus 1914 in Noordwijk.

+ 12322522151175213 iii. Brandenburg, Nicolaas. Nicolaas werd geboren op 18 december 1915 in Leiderdorp. Hij overleed op 5 juni 1978 in Zwolle.

+ 12322522151175214 iv. Brandenburg, Johannes Petrus. Johannes Petrus werd geboren op 23 mei 1917 in Leiderdorp.

+ 12322522151175215 v. Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus. Petrus Wilhelmus Bartholomeus werd geboren op 30 januari 1922 in Leiden.

Meer over de Groot, Maria en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 14 april 1910, Noordwijk.

 1. Brandenburg, Gerardus Andreas.

Gerardus Andreas werd geboren op 9 maart 1911 in Noordwijk. Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria.

Meer over Brandenburg, Gerardus Andreas:

Geboorte: 9 maart 1911, Noordwijk.

 1. Brandenburg, Theodora.

Theodora werd geboren op 3 augustus 1914 in Noordwijk. Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria.

Meer over Brandenburg, Theodora:

Geboorte: 3 augustus 1914, Noordwijk.

 1. Brandenburg, Nicolaas.

Nicolaas werd geboren op 18 december 1915 in Leiderdorp. Hij overleed op 5 juni 1978 in Zwolle op een leeftijd van 62 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij trouwde Dijt, Petronella Hendrika op 5 september 1944 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Nicolaas:

Geboorte: 18 december 1915, Leiderdorp.

Overlijden: 5 juni 1978, Zwolle.

Echtgeno(o)t(e):Dijt, Petronella Hendrika.

Petronella Hendrika werd geboren op 12 mei 1916 in Leiden. Zij trouwde Brandenburg, Nicolaas op 5 september 1944 in Leiden.

Meer over Dijt, Petronella Hendrika:

Geboorte: 12 mei 1916, Leiden.

Kinderen van Dijt, Petronella Hendrika en Brandenburg, Nicolaas

123225221511752131 i. Brandenburg, Maria Johanna. Maria Johanna werd geboren op 15 februari 1948 in Leiden.

+ 123225221511752132 ii. Brandenburg, Wilhelmus Jacobus. Wilhelmus Jacobus werd geboren op 23 februari 1951 in Leiden.

Meer over Dijt, Petronella Hendrika en Brandenburg, Nicolaas:

Huwelijk: 5 september 1944, Leiden.

 1. Brandenburg, Maria Johanna.

Maria Johanna werd geboren op 15 februari 1948 in Leiden. Zij is de dochter van Brandenburg, Nicolaas en Dijt, Petronella Hendrika. Zij trouwde Schulenburg, Hans rond 1970 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Maria Johanna:

Geboorte: 15 februari 1948, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):Schulenburg, Hans.

Hans werd geboren rond 1945 in Leiden. Hij trouwde Brandenburg, Maria Johanna rond 1970 in Leiden.

Meer over Schulenburg, Hans:

Geboorte: rond 1945, Leiden.

Meer over Brandenburg, Maria Johanna en Schulenburg, Hans:

Huwelijk: rond 1970, Leiden.

 1. Brandenburg, Wilhelmus Jacobus.

Wilhelmus Jacobus werd geboren op 23 februari 1951 in Leiden. Hij is de zoon van Brandenburg, Nicolaas en Dijt, Petronella Hendrika. Hij trouwde Wiersma, Henriette in 1978 in Zwolle.

Meer over Brandenburg, Wilhelmus Jacobus:

Geboorte: 23 februari 1951, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):Wiersma, Henriette.

Henriette werd geboren in 1955 in Zwolle. Zij trouwde Brandenburg, Wilhelmus Jacobus in 1978 in Zwolle.

Meer over Wiersma, Henriette:

Geboorte: 1955, Zwolle.

Kinderen van Wiersma, Henriette en Brandenburg, Wilhelmus Jacobus

1232252215117521321 i. Brandenburg, Nicolaas Josephes. Nicolaas Josephes werd geboren op 9 maart 1979 in Zwolle.

Meer over Wiersma, Henriette en Brandenburg, Wilhelmus Jacobus:

Huwelijk: 1978, Zwolle.

 1. Brandenburg, Nicolaas Josephes.

Nicolaas Josephes werd geboren op 9 maart 1979 in Zwolle. Hij is de zoon van Brandenburg, Wilhelmus Jacobus en Wiersma, Henriette.

Meer over Brandenburg, Nicolaas Josephes:

Geboorte: 9 maart 1979, Zwolle.

 1. Brandenburg, Johannes Petrus.

Johannes Petrus werd geboren op 23 mei 1917 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij trouwde van der Vooren, Wilhelmina Maria op 9 mei 1946 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Johannes Petrus:

Geboorte: 23 mei 1917, Leiderdorp.

Echtgeno(o)t(e):van der Vooren, Wilhelmina Maria.

Wilhelmina Maria werd geboren op 2 juli 1919 in Leiden. Zij trouwde Brandenburg, Johannes Petrus op 9 mei 1946 in Leiden.

Meer over van der Vooren, Wilhelmina Maria:

Geboorte: 2 juli 1919, Leiden.

Kinderen van van der Vooren, Wilhelmina Maria en Brandenburg, Johannes Petrus

123225221511752141 i. Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora. Maria Cornelia Gemma Theodora werd geboren op 7 januari 1949 in Leiden.

123225221511752142 ii. Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria. Adrianus Joseph Blasius Maria werd geboren op 17 november 1954 in Leiden.

Meer over van der Vooren, Wilhelmina Maria en Brandenburg, Johannes Petrus:

Huwelijk: 9 mei 1946, Leiden.

 1. Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora.

Maria Cornelia Gemma Theodora werd geboren op 7 januari 1949 in Leiden. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes Petrus en van der Vooren, Wilhelmina Maria. Zij trouwde van Duursen, Egbertus Mattheus Maria op 20 juni 1975 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora:

Geboorte: 7 januari 1949, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):van Duursen, Egbertus Mattheus Maria.

Egbertus Mattheus Maria werd geboren op 21 september 1949 in Dalfsen. Hij trouwde Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora op 20 juni 1975 in Leiden.

Meer over van Duursen, Egbertus Mattheus Maria:

Geboorte: 21 september 1949, Dalfsen.

Meer over Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora en van Duursen, Egbertus Mattheus Maria:

Huwelijk: 20 juni 1975, Leiden.

 1. Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria.

Adrianus Joseph Blasius Maria werd geboren op 17 november 1954 in Leiden. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes Petrus en van der Vooren, Wilhelmina Maria. Hij trouwde Cazander, Cornelia Johanna op 23 juni 1982 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria:

Geboorte: 17 november 1954, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):Cazander, Cornelia Johanna.

Cornelia Johanna werd geboren op 13 oktober 1959 in Leiden. Zij trouwde Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria op 23 juni 1982 in Leiden.

Meer over Cazander, Cornelia Johanna:

Geboorte: 13 oktober 1959, Leiden.

Meer over Cazander, Cornelia Johanna en Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria:

Huwelijk: 23 juni 1982, Leiden.

 1. Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus.

Petrus Wilhelmus Bartholomeus werd geboren op 30 januari 1922 in Leiden. Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij trouwde van Teijlingen, Maria Anna op 29 mei 1951 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus:

Geboorte: 30 januari 1922, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):van Teijlingen, Maria Anna.

Maria Anna werd geboren op 5 juli 1927 in Leiden. Zij trouwde Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus op 29 mei 1951 in Leiden.

Meer over van Teijlingen, Maria Anna:

Geboorte: 5 juli 1927, Leiden.

Kinderen van van Teijlingen, Maria Anna en Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus

+ 123225221511752151 i. Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M. Petrus Theodorus Laurentius M werd geboren op 7 oktober 1952 in Leiden.

Meer over van Teijlingen, Maria Anna en Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus:

Huwelijk: 29 mei 1951, Leiden.

 1. Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M.

Petrus Theodorus Laurentius M werd geboren op 7 oktober 1952 in Leiden. Hij is de zoon van Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus en van Teijlingen, Maria Anna. Hij trouwde Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina in 1980 in Alphen ad Rijn.

Meer over Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M:

Geboorte: 7 oktober 1952, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.

Elisabeth Wilhelmina werd geboren op 12 mei 1954 in Leiden. Zij trouwde Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M in 1980 in Alphen ad Rijn.

Meer over Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina:

Geboorte: 12 mei 1954, Leiden.

Kinderen van Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina en Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M

1232252215117521511 i. Brandenburg, Sabrina Johanna Maria. Sabrina Johanna Maria werd geboren op 6 oktober 1981 in Alphen ad Rijn.

1232252215117521512 ii. Brandenburg, Renate Elisabeth Maria. Renate Elisabeth Maria werd geboren op 15 november 1984 in Alphen ad Rijn.

Meer over Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina en Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M:

Huwelijk: 1980, Alphen ad Rijn.

 1. Brandenburg, Sabrina Johanna Maria.

Sabrina Johanna Maria werd geboren op 6 oktober 1981 in Alphen ad Rijn. Zij is de dochter van Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M en Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.

Meer over Brandenburg, Sabrina Johanna Maria:

Geboorte: 6 oktober 1981, Alphen ad Rijn.

 1. Brandenburg, Renate Elisabeth Maria.

Renate Elisabeth Maria werd geboren op 15 november 1984 in Alphen ad Rijn. Zij is de dochter van Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M en Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.

Meer over Brandenburg, Renate Elisabeth Maria:

Geboorte: 15 november 1984, Alphen ad Rijn.

 1. Brandenburg, Theodorus.

Theodorus werd geboren op 27 september 1886 in Amsterdam. Hij overleed op 10 juni 1971 in Den Haag op een leeftijd van 84 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Andries en Snoeks, Gezina. Hij trouwde Snoeks, Anna Cornelia rond 1910 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Theodorus:

Geboorte: 27 september 1886, Amsterdam.

Overlijden: 10 juni 1971, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Snoeks, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren op 7 augustus 1881 in Spaarndam. Zij overleed op 9 augustus 1939 in Den Haag op een leeftijd van 58 jaren, 2 dagen. Zij trouwde Brandenburg, Theodorus rond 1910 in Den Haag.

Meer over Snoeks, Anna Cornelia:

Geboorte: 7 augustus 1881, Spaarndam.

Overlijden: 9 augustus 1939, Den Haag.

Kinderen van Snoeks, Anna Cornelia en Brandenburg, Theodorus

12322522151175221 i. Brandenburg, Alida. Alida werd geboren rond 1910 in Den Haag. Zij overleed rond 1915 in Den Haag.

+ 12322522151175222 ii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 8 maart 1912 in Den Haag. Hij overleed op 12 april 1984 in Den Haag.

12322522151175223 iii. Brandenburg, Gerarda Andrea. Gerarda Andrea werd geboren op 28 februari 1914 in Den Haag.

+ 12322522151175224 iv. Brandenburg, Adrianus Petrus. Adrianus Petrus werd geboren op 23 oktober 1915 in Den Haag.

12322522151175225 v. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 26 december 1917 in Den Haag.

12322522151175226 vi. Brandenburg, Petronella Cornelia. Petronella Cornelia werd geboren op 13 december 1919 in Den Haag.

12322522151175227 vii. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 27 oktober 1921 in Den Haag.

Meer over Snoeks, Anna Cornelia en Brandenburg, Theodorus:

Huwelijk: rond 1910, Den Haag.

 1. Brandenburg, Alida.

Alida werd geboren rond 1910 in Den Haag. Zij overleed rond 1915 in Den Haag op een leeftijd van rond 5 jaren. Zij was de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.

Meer over Brandenburg, Alida:

Geboorte: rond 1910, Den Haag.

Overlijden: rond 1915, Den Haag.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 8 maart 1912 in Den Haag. Hij overleed op 12 april 1984 in Den Haag op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Hij trouwde Fokkens, Johanna Alida Agatha op 23 juni 1943 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 8 maart 1912, Den Haag.

Overlijden: 12 april 1984, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Fokkens, Johanna Alida Agatha.

Johanna Alida Agatha werd geboren op 3 december 1913 in Den Haag. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 23 juni 1943 in Den Haag.

Meer over Fokkens, Johanna Alida Agatha:

Geboorte: 3 december 1913, Den Haag.

Kinderen van Fokkens, Johanna Alida Agatha en Brandenburg, Johannes

123225221511752221 i. Brandenburg, Rene. Rene werd geboren op 1 september 1944 in Den Haag. Hij overleed op 1 januari 1945 in Den Haag.

123225221511752222 ii. Brandenburg, Theodora Anna. Theodora Anna werd geboren op 22 maart 1946 in Den Haag.

123225221511752223 iii. Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes. Hendrikus (Harry) Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag.

+ 123225221511752224 iv. Brandenburg, Rene Johannes. Rene Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag.

Meer over Fokkens, Johanna Alida Agatha en Brandenburg, Johannes:

Huwelijk: 23 juni 1943, Den Haag.

 1. Brandenburg, Rene.

Rene werd geboren op 1 september 1944 in Den Haag. Hij overleed op 1 januari 1945 in Den Haag op een leeftijd van 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.

Meer over Brandenburg, Rene:

Geboorte: 1 september 1944, Den Haag.

Overlijden: 1 januari 1945, Den Haag.

 1. Brandenburg, Theodora Anna.

Theodora Anna werd geboren op 22 maart 1946 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.

Meer over Brandenburg, Theodora Anna:

Geboorte: 22 maart 1946, Den Haag.

 1. Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes.

Hendrikus (Harry) Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.

Meer over Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes:

Geboorte: 12 augustus 1948, Den Haag.

 1. Brandenburg, Rene Johannes.

Rene Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha. Hij trouwde Kuiper, Johanna Agnes Maria op 23 november 1973 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Rene Johannes:

Geboorte: 12 augustus 1948, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Kuiper, Johanna Agnes Maria.

Johanna Agnes Maria werd geboren op 20 juli 1954 in Den Haag. Zij trouwde Brandenburg, Rene Johannes op 23 november 1973 in Den Haag.

Meer over Kuiper, Johanna Agnes Maria:

Geboorte: 20 juli 1954, Den Haag.

Kinderen van Kuiper, Johanna Agnes Maria en Brandenburg, Rene Johannes

1232252215117522241 i. Brandenburg, Larissa Fleur. Larissa Fleur werd geboren op 22 april 1981 in Den Haag.

Meer over Kuiper, Johanna Agnes Maria en Brandenburg, Rene Johannes:

Huwelijk: 23 november 1973, Den Haag.

 1. Brandenburg, Larissa Fleur.

Larissa Fleur werd geboren op 22 april 1981 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Rene Johannes en Kuiper, Johanna Agnes Maria.

Meer over Brandenburg, Larissa Fleur:

Geboorte: 22 april 1981, Den Haag.

 1. Brandenburg, Gerarda Andrea.

Gerarda Andrea werd geboren op 28 februari 1914 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij trouwde Bergenhenegouwen, Leonardus op 5 april 1939 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Gerarda Andrea:

Geboorte: 28 februari 1914, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Bergenhenegouwen, Leonardus.

Leonardus werd geboren op 29 december 1910 in Den Haag. Hij trouwde Brandenburg, Gerarda Andrea op 5 april 1939 in Den Haag.

Meer over Bergenhenegouwen, Leonardus:

Geboorte: 29 december 1910, Den Haag.

Meer over Brandenburg, Gerarda Andrea en Bergenhenegouwen, Leonardus:

Huwelijk: 5 april 1939, Den Haag.

 1. Brandenburg, Adrianus Petrus.

Adrianus Petrus werd geboren op 23 oktober 1915 in Den Haag. Hij is de zoon van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Hij trouwde Borsboom, Carolina Josefina Helena in 1944 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Adrianus Petrus:

Geboorte: 23 oktober 1915, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Borsboom, Carolina Josefina Helena.

Carolina Josefina Helena werd geboren op 19 maart 1917 in Den Haag. Zij trouwde Brandenburg, Adrianus Petrus in 1944 in Den Haag.

Meer over Borsboom, Carolina Josefina Helena:

Geboorte: 19 maart 1917, Den Haag.

Kinderen van Borsboom, Carolina Josefina Helena en Brandenburg, Adrianus Petrus

123225221511752241 i. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 8 maart 1945 in Den Haag.

+ 123225221511752242 ii. Brandenburg, Leonardus Antonius. Leonardus Antonius werd geboren op 29 november 1946 in Den Haag.

+ 123225221511752243 iii. Brandenburg, Theodorus Johannes. Theodorus Johannes werd geboren op 18 november 1948 in Den Haag. Hij overleed op 31 maart 1983 in Leiderdorp.

Meer over Borsboom, Carolina Josefina Helena en Brandenburg, Adrianus Petrus:

Huwelijk: 1944, Den Haag.

 1. Brandenburg, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren op 8 maart 1945 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina Josefina Helena. Zij trouwde Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus op 27 januari 1968 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Anna Cornelia:

Geboorte: 8 maart 1945, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus.

Fredericus Wilhelmus Gerardus werd geboren op 6 augustus 1941 in Den Haag. Hij trouwde Brandenburg, Anna Cornelia op 27 januari 1968 in Den Haag.

Meer over Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus:

Geboorte: 6 augustus 1941, Den Haag.

Meer over Brandenburg, Anna Cornelia en Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus:

Huwelijk: 27 januari 1968, Den Haag.

 1. Brandenburg, Leonardus Antonius.

Leonardus Antonius werd geboren op 29 november 1946 in Den Haag. Hij is de zoon van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina Josefina Helena. Hij trouwde van Kuyen, Yvonne Antonie op 14 december 1971 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Leonardus Antonius:

Geboorte: 29 november 1946, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):van Kuyen, Yvonne Antonie.

Yvonne Antonie werd geboren op 18 april 1947 in Den Haag. Zij trouwde Brandenburg, Leonardus Antonius op 14 december 1971 in Den Haag.

Meer over van Kuyen, Yvonne Antonie:

Geboorte: 18 april 1947, Den Haag.

Kinderen van van Kuyen, Yvonne Antonie en Brandenburg, Leonardus Antonius

1232252215117522421 i. Brandenburg, Nicole. Nicole werd geboren op 17 juni 1975 in Den Haag.

1232252215117522422 ii. Brandenburg, Guido. Guido werd geboren op 9 oktober 1979 in Bergen-op-Zoom.

Meer over van Kuyen, Yvonne Antonie en Brandenburg, Leonardus Antonius:

Huwelijk: 14 december 1971, Den Haag.

 1. Brandenburg, Nicole.

Nicole werd geboren op 17 juni 1975 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Leonardus Antonius en van Kuyen, Yvonne Antonie.

Meer over Brandenburg, Nicole:

Geboorte: 17 juni 1975, Den Haag.

 1. Brandenburg, Guido.

Guido werd geboren op 9 oktober 1979 in Bergen-op-Zoom. Hij is de zoon van Brandenburg, Leonardus Antonius en van Kuyen, Yvonne Antonie.

Meer over Brandenburg, Guido:

Geboorte: 9 oktober 1979, Bergen-op-Zoom.

 1. Brandenburg, Theodorus Johannes.

Theodorus Johannes werd geboren op 18 november 1948 in Den Haag. Hij overleed op 31 maart 1983 in Leiderdorp op een leeftijd van 34 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina Josefina Helena. Hij trouwde Anderiesen, Ellen in 1975 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Theodorus Johannes:

Geboorte: 18 november 1948, Den Haag.

Overlijden: 31 maart 1983, Leiderdorp.

Echtgeno(o)t(e):Anderiesen, Ellen.

Ellen werd geboren op 4 juni 1953 in Den Haag. Zij trouwde Brandenburg, Theodorus Johannes in 1975 in Den Haag.

Meer over Anderiesen, Ellen:

Geboorte: 4 juni 1953, Den Haag.

Kinderen van Anderiesen, Ellen en Brandenburg, Theodorus Johannes

1232252215117522431 i. Brandenburg, Melanie. Melanie werd geboren op 30 maart 1977 in Den Haag.

1232252215117522432 ii. Brandenburg, Gladys. Gladys werd geboren op 18 oktober 1979 in Leiderdorp.

Meer over Anderiesen, Ellen en Brandenburg, Theodorus Johannes:

Huwelijk: 1975, Den Haag.

 1. Brandenburg, Melanie.

Melanie werd geboren op 30 maart 1977 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus Johannes en Anderiesen, Ellen.

Meer over Brandenburg, Melanie:

Geboorte: 30 maart 1977, Den Haag.

 1. Brandenburg, Gladys.

Gladys werd geboren op 18 oktober 1979 in Leiderdorp. Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus Johannes en Anderiesen, Ellen.

Meer over Brandenburg, Gladys:

Geboorte: 18 oktober 1979, Leiderdorp.

 1. Brandenburg, Maria.

Maria werd geboren op 26 december 1917 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij trouwde Smit, Hendrikus rond 1940 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Maria:

Geboorte: 26 december 1917, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Hendrikus.

Hendrikus werd geboren op 14 december 1915 in Den Haag. Hij overleed in november 1979 in Den Haag op een leeftijd van 63 jaren, 10 maanden. Hij trouwde Brandenburg, Maria rond 1940 in Den Haag.

Meer over Smit, Hendrikus:

Geboorte: 14 december 1915, Den Haag.

Overlijden: november 1979, Den Haag.

Meer over Brandenburg, Maria en Smit, Hendrikus:

Huwelijk: rond 1940, Den Haag.

 1. Brandenburg, Petronella Cornelia.

Petronella Cornelia werd geboren op 13 december 1919 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij trouwde Geraets, Jan Adam Felix rond 1945 in Den Haag.

Meer over Brandenburg, Petronella Cornelia:

Geboorte: 13 december 1919, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Geraets, Jan Adam Felix.

Jan Adam Felix werd geboren op 14 december 1919 in Den Haag. Hij trouwde Brandenburg, Petronella Cornelia rond 1945 in Den Haag.

Meer over Geraets, Jan Adam Felix:

Geboorte: 14 december 1919, Den Haag.

Meer over Brandenburg, Petronella Cornelia en Geraets, Jan Adam Felix:

Huwelijk: rond 1945, Den Haag.

 1. Brandenburg, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren op 27 oktober 1921 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.

Meer over Brandenburg, Anna Cornelia:

Geboorte: 27 oktober 1921, Den Haag.

 1. Brandenburg, Christina Maria.

Christina Maria werd geboren op 3 juli 1865 in Amsterdam. Zij overleed rond 1940 in Groningen op een leeftijd van rond 74 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Albers, Hilcka.

Meer over Brandenburg, Christina Maria:

Geboorte: 3 juli 1865, Amsterdam.

Overlijden: rond 1940, Groningen.

 1. Brandenburg, Willem Pieters.

Willem Pieters werd geboren op 5 december 1833 in West-Terschelling. Hij overleed op 25 juli 1850 in Middellandse Zee op een leeftijd van 16 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes.

Meer over Brandenburg, Willem Pieters:

Geboorte: 5 december 1833, West-Terschelling.

Overlijden: 25 juli 1850, Middellandse Zee.

Hij is overleden aan boord van de “West-Indiën”, varend in de Middellandse Zee . Op 31 mei 1851

werd aangifte gedaan. .

Beroep: zeeman.

 1. Brandenburg, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 11 maart 1836 in West-Terschelling. Zij overleed rond 1890 in West-Terschelling op een leeftijd van rond 53 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Zij trouwde Sterel, Meindert Douwes op 9 november 1861 in Terschelling.

Opmerkingen bij Brandenburg, Aaltje

Zij is op 13-12-1880 verhuisd naar Oosthuizen. .

Meer over Brandenburg, Aaltje:

Geboorte: 11 maart 1836, West-Terschelling.

Overlijden: rond 1890, West-Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):Sterel, Meindert Douwes.

Meindert Douwes werd geboren op 23 juli 1834 in West-Terschelling. Hij overleed rond 1880 in Terschelling op een leeftijd van rond 45 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Sterel, Douwe Meijnderts en de Jong, Neeltje Annes. Hij trouwde Brandenburg, Aaltje op 9 november 1861 in Terschelling.

Meer over Sterel, Meindert Douwes:

Geboorte: 23 juli 1834, West-Terschelling.

Overlijden: rond 1880, Terschelling.

Meer over Brandenburg, Aaltje en Sterel, Meindert Douwes:

Huwelijk: 9 november 1861, Terschelling.

 1. Brandenburg, Maria.

Maria werd geboren op 12 november 1838 in West-Terschelling. Zij overleed rond 1900 in Ilpendam op een leeftijd van rond 61 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes.

Opmerkingen bij Brandenburg, Maria

Zij is op 6 juli 1869 naar Ilpendam verhuisd. .

Meer over Brandenburg, Maria:

Geboorte: 12 november 1838, West-Terschelling.

Overlijden: rond 1900, Ilpendam.

 1. Brandenburg, Gerrit Christina.

Gerrit Christina werd geboren op 2 maart 1841 in West-Terschelling. Hij overleed op 11 oktober 1881 in Harlingen op een leeftijd van 40 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Mosselman, Janke Thomas op 27 september 1862 in Oostdongeradeel.

Opmerkingen bij Brandenburg, Gerrit Christina

Hij is op 2 september 1871 naar Harlingen verhuisd. .

Meer over Brandenburg, Gerrit Christina:

Geboorte: 2 maart 1841, West-Terschelling.

Overlijden: 11 oktober 1881, Harlingen.

Beroep: winkelier.

Echtgeno(o)t(e):Mosselman, Janke Thomas.

Janke Thomas werd geboren op 1 november 1835 in Ee. Zij overleed op 25 augustus 1908 in Harlingen op een leeftijd van 72 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Mosselman, Thomas Harmens en Holwerda, Antje Jelles. Zij trouwde Brandenburg, Gerrit Christina op 27 september 1862 in Oostdongeradeel.

Meer over Mosselman, Janke Thomas:

Geboorte: 1 november 1835, Ee.

Overlijden: 25 augustus 1908, Harlingen.

Kinderen van Mosselman, Janke Thomas en Brandenburg, Gerrit Christina

123225221511791 i. Brandenburg, Sipke. Sipke werd geboren op 10 december 1862 in Terschelling. Hij overleed op 20 november 1923 in Harlingen.

+ 123225221511792 ii. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 8 juni 1864 in West-Terschelling. Zij overleed op 13 januari 1946 in Soest.

+ 123225221511793 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 25 december 1865 in West-Terschelling. Hij overleed op 6 oktober 1940 in Harlingen.

123225221511794 iv. Brandenburg, Thomas. Thomas werd geboren op 22 juli 1867 in West-Terschelling. Hij overleed rond 1930 in Norg.

123225221511795 v. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling. Zij overleed op 1 november 1937 in Harlingen.

123225221511796 vi. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling. Zij overleed op 10 januari 1870 in West-Terschelling.

123225221511797 vii. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 9 december 1870 in West-Terschelling. Zij overleed rond 1930 in Haarlem?.

123225221511798 viii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 20 mei 1872 in Harlingen. Hij overleed op 20 mei 1873 in Harlingen.

Meer over Mosselman, Janke Thomas en Brandenburg, Gerrit Christina:

Huwelijk: 27 september 1862, Oostdongeradeel.

 1. Brandenburg, Sipke.

Sipke werd geboren op 10 december 1862 in Terschelling. Hij overleed op 20 november 1923 in Harlingen op een leeftijd van 60 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.

Opmerkingen bij Brandenburg, Sipke

Hij was bij zijn overlijden ongehuwd.

Meer over Brandenburg, Sipke:

Geboorte: 10 december 1862, Terschelling.

Overlijden: 20 november 1923, Harlingen.

 1. Brandenburg, Catharina Christina.

Catharina Christina werd geboren op 8 juni 1864 in West-Terschelling. Zij overleed op 13 januari 1946 in Soest op een leeftijd van 81 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 24 december 1885 in Amsterdam.

Meer over Brandenburg, Catharina Christina:

Geboorte: 8 juni 1864, West-Terschelling.

Overlijden: 13 januari 1946, Soest.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 11 november 1852 in West-Terschelling. Hij overleed op 6 februari 1927 in Den Haag op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Brandenburg, Catharina Christina op 24 december 1885 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter

Hij is op 28 september 1898 naar Nederlands Indië (Indonesia) vertrokken.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 11 november 1852, West-Terschelling.

Overlijden: 6 februari 1927, Den Haag.

Beroep: Ambt.v. Oost Indische zaken.

Kinderen van Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter

1232252215117141 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 19 oktober 1886 in Amsterdam. Zij overleed rond 1950.

1232252215117142 ii. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth. Jansje Catharina Elisabeth werd geboren op 29 september 1890 in Djoewana (Java). Zij overleed op 18 augustus 1945 in Batavia (Ind).

1232252215117143 iii. Brandenburg, Johannes Pieter. Johannes Pieter werd geboren op 8 oktober 1891 in Djoewana (Java).

1232252215117144 iv. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 6 december 1892 in Pati (Java).

1232252215117145 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 29 oktober 1895 in Djoewana (Java). Hij overleed op 18 september 1944 in op zee.

Meer over Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 24 december 1885, Amsterdam.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 25 december 1865 in West-Terschelling. Hij overleed op 6 oktober 1940 in Harlingen op een leeftijd van 74 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Hij trouwde Coehoorn, Hiltje op 16 november 1891 in Harlingen.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 25 december 1865, West-Terschelling.

Overlijden: 6 oktober 1940, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):Coehoorn, Hiltje.

Hiltje werd geboren op 16 oktober 1867 in Harlingen. Zij overleed op 22 mei 1944 in Harlingen op een leeftijd van 76 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 16 november 1891 in Harlingen.

Meer over Coehoorn, Hiltje:

Geboorte: 16 oktober 1867, Harlingen.

Overlijden: 22 mei 1944, Harlingen.

Kinderen van Coehoorn, Hiltje en Brandenburg, Pieter

1232252215117931 i. Brandenburg, Janke. Janke werd geboren op 24 oktober 1891 in Harlingen. Zij overleed rond 1950 in Harlingen.

1232252215117932 ii. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 18 augustus 1893 in Harlingen. Zij overleed in 1983 in Harlingen.

1232252215117933 iii. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren op 30 januari 1895 in Harlingen. Zij overleed rond 1970 in Harlingen.

1232252215117934 iv. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 28 januari 1898 in Harlingen. Zij overleed op 19 maart 1975 in Harlingen.

1232252215117935 v. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 20 september 1900 in Harlingen. Hij overleed rond 1975 in Harlingen.

1232252215117936 vi. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren op 28 juli 1903 in Harlingen. Zij overleed in 1956 in Harlingen.

+ 1232252215117937 vii. Brandenburg, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 18 september 1907 in Harlingen. Hij overleed op 10 januari 1981 in Harlingen.

+ 1232252215117938 viii. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 23 juli 1909 in Harlingen. Zij overleed rond 1985 in Harlingen.

1232252215117939 ix. Brandenburg, Aafke. Aafke werd geboren op 18 november 1910 in Harlingen.

Meer over Coehoorn, Hiltje en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 16 november 1891, Harlingen.

 1. Brandenburg, Janke.

Janke werd geboren op 24 oktober 1891 in Harlingen. Zij overleed rond 1950 in Harlingen op een leeftijd van rond 58 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Keijser, Jaap Gerrits op 31 maart 1910 in Harlingen.

Opmerkingen bij Brandenburg, Janke

Op 16-11-1891 is dit kind bij huwelijk der ouders erkend.

Meer over Brandenburg, Janke:

Geboorte: 24 oktober 1891, Harlingen.

Overlijden: rond 1950, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):Keijser, Jaap Gerrits.

Jaap Gerrits werd geboren op 20 mei 1879 in Harlingen. Hij overleed rond 1960 in Harlingen op een leeftijd van rond 80 jaren, 7 maanden. Hij trouwde Brandenburg, Janke op 31 maart 1910 in Harlingen.

Meer over Keijser, Jaap Gerrits:

Geboorte: 20 mei 1879, Harlingen.

Overlijden: rond 1960, Harlingen.

Meer over Brandenburg, Janke en Keijser, Jaap Gerrits:

Huwelijk: 31 maart 1910, Harlingen.

 1. Brandenburg, Rinske.

Rinske werd geboren op 18 augustus 1893 in Harlingen. Zij overleed in 1983 in Harlingen op een leeftijd van 89 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Swaay, Arie op 7 november 1918 in Velsen.

Meer over Brandenburg, Rinske:

Geboorte: 18 augustus 1893, Harlingen.

Overlijden: 1983, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):Swaay, Arie.

Arie werd geboren in 1891 in Den Helder. Hij overleed rond 1960 op een leeftijd van rond 69 jaren. Hij trouwde Brandenburg, Rinske op 7 november 1918 in Velsen.

Meer over Swaay, Arie:

Geboorte: 1891, Den Helder.

Overlijden: rond 1960.

Meer over Brandenburg, Rinske en Swaay, Arie:

Huwelijk: 7 november 1918, Velsen.

 1. Brandenburg, Christina Johanna.

Christina Johanna werd geboren op 30 januari 1895 in Harlingen. Zij overleed rond 1970 in Harlingen op een leeftijd van rond 74 jaren, 11 maanden. Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje.

Meer over Brandenburg, Christina Johanna:

Geboorte: 30 januari 1895, Harlingen.

Overlijden: rond 1970, Harlingen.

 1. Brandenburg, Catharina.

Catharina werd geboren op 28 januari 1898 in Harlingen. Zij overleed op 19 maart 1975 in Harlingen op een leeftijd van 77 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Groen, Klaas rond 1920 in Harlingen.

Meer over Brandenburg, Catharina:

Geboorte: 28 januari 1898, Harlingen.

Overlijden: 19 maart 1975, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):Groen, Klaas.

Klaas werd geboren rond 1890 in Harlingen. Hij overleed rond 1960 op een leeftijd van rond 70 jaren. Hij trouwde Brandenburg, Catharina rond 1920 in Harlingen.

Meer over Groen, Klaas:

Geboorte: rond 1890, Harlingen.

Overlijden: rond 1960.

Meer over Brandenburg, Catharina en Groen, Klaas:

Huwelijk: rond 1920, Harlingen.

 1. Brandenburg, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 20 september 1900 in Harlingen. Hij overleed rond 1975 in Harlingen op een leeftijd van rond 74 jaren, 3 maanden. Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Hij trouwde Meyer, Neeltje in 1930 in Harlingen.

Meer over Brandenburg, Gerrit:

Geboorte: 20 september 1900, Harlingen.

Overlijden: rond 1975, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):Meyer, Neeltje.

Neeltje werd geboren rond 1900 in Harlingen. Zij trouwde Brandenburg, Gerrit in 1930 in Harlingen.

Meer over Meyer, Neeltje:

Geboorte: rond 1900, Harlingen.

Meer over Meyer, Neeltje en Brandenburg, Gerrit:

Huwelijk: 1930, Harlingen.

 1. Brandenburg, Hiltje.

Hiltje werd geboren op 28 juli 1903 in Harlingen. Zij overleed in 1956 in Harlingen op een leeftijd van 52 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje.

Meer over Brandenburg, Hiltje:

Geboorte: 28 juli 1903, Harlingen.

Overlijden: 1956, Harlingen.

 1. Brandenburg, Jan Johannes.

Jan Johannes werd geboren op 18 september 1907 in Harlingen. Hij overleed op 10 januari 1981 in Harlingen op een leeftijd van 73 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Hij trouwde Smit, Bertha in 1930 in Harlingen.

Meer over Brandenburg, Jan Johannes:

Geboorte: 18 september 1907, Harlingen.

Overlijden: 10 januari 1981, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Bertha.

Bertha werd geboren op 19 maart 1912 in Harlingen. Zij trouwde Brandenburg, Jan Johannes in 1930 in Harlingen.

Meer over Smit, Bertha:

Geboorte: 19 maart 1912, Harlingen.

Kinderen van Smit, Bertha en Brandenburg, Jan Johannes

12322522151179371 i. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren rond 1935 in Harlingen.

12322522151179372 ii. Brandenburg, Bertha. Bertha werd geboren rond 1935 in Harlingen.

Meer over Smit, Bertha en Brandenburg, Jan Johannes:

Huwelijk: 1930, Harlingen.

 1. Brandenburg, Hiltje.

Hiltje werd geboren rond 1935 in Harlingen. Zij is de dochter van Brandenburg, Jan Johannes en Smit, Bertha.

Meer over Brandenburg, Hiltje:

Geboorte: rond 1935, Harlingen.

 1. Brandenburg, Bertha.

Bertha werd geboren rond 1935 in Harlingen. Zij is de dochter van Brandenburg, Jan Johannes en Smit, Bertha.

Meer over Brandenburg, Bertha:

Geboorte: rond 1935, Harlingen.

 1. Brandenburg, Anna Christina.

Anna Christina werd geboren op 23 juli 1909 in Harlingen. Zij overleed rond 1985 in Harlingen op een leeftijd van rond 75 jaren, 5 maanden. Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde van Eeden, Herman in 1930 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Anna Christina:

Geboorte: 23 juli 1909, Harlingen.

Overlijden: rond 1985, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):van Eeden, Herman.

Herman werd geboren in 1905 in Harlingen. Hij trouwde Brandenburg, Anna Christina in 1930 in Leiden.

Meer over van Eeden, Herman:

Geboorte: 1905, Harlingen.

Kinderen van Brandenburg, Anna Christina en van Eeden, Herman

+ 12322522151179381 i. van Eeden, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 2 juni 1929 in Leiden.

Meer over Brandenburg, Anna Christina en van Eeden, Herman:

Huwelijk: 1930, Leiden.

 1. van Eeden, Jan Johannes.

Jan Johannes werd geboren op 2 juni 1929 in Leiden. Hij is de zoon van van Eeden, Herman en Brandenburg, Anna Christina. Hij trouwde de Waal, Neeltje in 1955 in Leiden.

Meer over van Eeden, Jan Johannes:

Geboorte: 2 juni 1929, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):de Waal, Neeltje.

Neeltje werd geboren op 5 september 1931 in Leiden. Zij trouwde van Eeden, Jan Johannes in 1955 in Leiden.

Meer over de Waal, Neeltje:

Geboorte: 5 september 1931, Leiden.

Kinderen van de Waal, Neeltje en van Eeden, Jan Johannes

123225221511793811 i. van Eeden, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 23 september 1956 in Leiden.

123225221511793812 ii. van Eeden, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 22 maart 1959 in Leiden.

Meer over de Waal, Neeltje en van Eeden, Jan Johannes:

Huwelijk: 1955, Leiden.

 1. van Eeden, Anna Christina.

Anna Christina werd geboren op 23 september 1956 in Leiden. Zij is de dochter van van Eeden, Jan Johannes en de Waal, Neeltje.

Meer over van Eeden, Anna Christina:

Geboorte: 23 september 1956, Leiden.

 1. van Eeden, Gerrit Jan.

Gerrit Jan werd geboren op 22 maart 1959 in Leiden. Hij is de zoon van van Eeden, Jan Johannes en de Waal, Neeltje. Hij trouwde Polaneca, Marcella in 1985 in Leiden.

Meer over van Eeden, Gerrit Jan:

Geboorte: 22 maart 1959, Leiden.

Echtgeno(o)t(e):Polaneca, Marcella.

Marcella werd geboren rond 1960. Zij trouwde van Eeden, Gerrit Jan in 1985 in Leiden.

Meer over Polaneca, Marcella:

Geboorte: rond 1960.

Meer over Polaneca, Marcella en van Eeden, Gerrit Jan:

Huwelijk: 1985, Leiden.

 1. Brandenburg, Aafke.

Aafke werd geboren op 18 november 1910 in Harlingen. Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Smit, Pieter in 1935 in Harlingen.

Meer over Brandenburg, Aafke:

Geboorte: 18 november 1910, Harlingen.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Pieter.

Pieter werd geboren rond 1910 in Harlingen. Hij trouwde Brandenburg, Aafke in 1935 in Harlingen.

Meer over Smit, Pieter:

Geboorte: rond 1910, Harlingen.

Meer over Brandenburg, Aafke en Smit, Pieter:

Huwelijk: 1935, Harlingen.

 1. Brandenburg, Thomas.

Thomas werd geboren op 22 juli 1867 in West-Terschelling. Hij overleed rond 1930 in Norg op een leeftijd van rond 62 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.

Meer over Brandenburg, Thomas:

Geboorte: 22 juli 1867, West-Terschelling.

Overlijden: rond 1930, Norg.

 1. Brandenburg, Christina Johanna.

Christina Johanna werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling. Zij overleed op 1 november 1937 in Harlingen op een leeftijd van 68 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.

Meer over Brandenburg, Christina Johanna:

Geboorte: 10 juni 1869, West-Terschelling.

Overlijden: 1 november 1937, Harlingen.

 1. Brandenburg, Anna Christina.

Anna Christina werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling. Zij overleed op 10 januari 1870 in West-Terschelling op een leeftijd van 7 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.

Meer over Brandenburg, Anna Christina:

Geboorte: 10 juni 1869, West-Terschelling.

Overlijden: 10 januari 1870, West-Terschelling.

 1. Brandenburg, Anna Christina.

Anna Christina werd geboren op 9 december 1870 in West-Terschelling. Zij overleed rond 1930 in Haarlem? op een leeftijd van rond 59 jaren, 23 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij trouwde Gonggrijp, Andries Jans op 26 september 1901 in Harlingen.

Meer over Brandenburg, Anna Christina:

Geboorte: 9 december 1870, West-Terschelling.

Overlijden: rond 1930, Haarlem?.

Echtgeno(o)t(e):Gonggrijp, Andries Jans.

Andries Jans werd geboren op 22 augustus 1874 in Harlingen. Hij trouwde Brandenburg, Anna Christina op 26 september 1901 in Harlingen.

Meer over Gonggrijp, Andries Jans:

Geboorte: 22 augustus 1874, Harlingen.

Beroep: letterzetter.

Meer over Brandenburg, Anna Christina en Gonggrijp, Andries Jans:

Huwelijk: 26 september 1901, Harlingen.

 1. Brandenburg, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 20 mei 1872 in Harlingen. Hij overleed op 20 mei 1873 in Harlingen op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.

Meer over Brandenburg, Gerrit:

Geboorte: 20 mei 1872, Harlingen.

Overlijden: 20 mei 1873, Harlingen.

 1. Brandenburg, Catharina Elisabeth.

Catharina Elisabeth werd geboren op 23 september 1808 in Midsland. Zij werd gedoopt op 2 oktober 1808 te Midsland. Zij overleed rond 1880 in Midsland op een leeftijd van rond 71 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans. Zij trouwde van Slooten, Sipke Jacobs op 20 juni 1840 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Catharina Elisabeth:

Geboorte: 23 september 1808, Midsland.

Doop: 2 oktober 1808, Midsland.

Overlijden: rond 1880, Midsland.

Echtgeno(o)t(e):van Slooten, Sipke Jacobs.

Sipke Jacobs werd geboren op 14 november 1791 in Harlingen. Hij overleed op 7 februari 1860 in Harlingen op een leeftijd van 68 jaren, 2 maanden. Hij trouwde Brandenburg, Catharina Elisabeth op 20 juni 1840 in Terschelling.

Meer over van Slooten, Sipke Jacobs:

Geboorte: 14 november 1791, Harlingen.

Overlijden: 7 februari 1860, Harlingen.

Kinderen van Brandenburg, Catharina Elisabeth en van Slooten, Sipke Jacobs

12322522151181 i. Brandenburg, kind. kind werd geboren op 2 augustus 1841 in Harlingen. Zij overleed op 2 augustus 1841 in Harlingen.

Meer over Brandenburg, Catharina Elisabeth en van Slooten, Sipke Jacobs:

Huwelijk: 20 juni 1840, Terschelling.

 1. Brandenburg, kind.

kind werd geboren op 2 augustus 1841 in Harlingen. Zij overleed op 2 augustus 1841 in Harlingen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van van Slooten, Sipke Jacobs en Brandenburg, Catharina Elisabeth.

Meer over Brandenburg, kind:

Geboorte: 2 augustus 1841, Harlingen.

Overlijden: 2 augustus 1841, Harlingen.

 1. Brandenburg, Alida Johanna.

Alida Johanna werd geboren op 29 juni 1810 in Midsland. Zij werd gedoopt op 1 juli 1810 te Midsland. Zij overleed op 26 mei 1894 in Amsterdam op een leeftijd van 83 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans. Zij trouwde Meijer, Hendrik Johannes op 25 mei 1831 in Wieringerwaard.

Opmerkingen bij Brandenburg, Alida Johanna

Op 1 nov 1880 is ook een Alida Johanna Brandenburg overleden in Achtkarspelen. Zij was ook

geboren in 1810. Welke overlijdensdata correct zijn weet ik nog niet.

Meer over Brandenburg, Alida Johanna:

Geboorte: 29 juni 1810, Midsland.

Doop: 1 juli 1810, Midsland.

Overlijden: 26 mei 1894, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Meijer, Hendrik Johannes.

Hendrik Johannes werd geboren op 30 juli 1803 in Amsterdam. Hij overleed rond 1880 in Amsterdam op een leeftijd van rond 76 jaren, 5 maanden. Hij trouwde Brandenburg, Alida Johanna op 25 mei 1831 in Wieringerwaard.

Meer over Meijer, Hendrik Johannes:

Geboorte: 30 juli 1803, Amsterdam.

Overlijden: rond 1880, Amsterdam.

Beroep: predikant.

Meer over Brandenburg, Alida Johanna en Meijer, Hendrik Johannes:

Huwelijk: 25 mei 1831, Wieringerwaard.

123225221511A. Brandenburg, Johanna Louisa.

Johanna Louisa werd geboren op 28 augustus 1811 in Midsland. Zij werd gedoopt op 1 september 1811 te Midsland. Zij overleed op 13 december 1849 in Harlingen op een leeftijd van 38 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans.

Opmerkingen bij Brandenburg, Johanna Louisa

Zij was niet gehuwd.

Meer over Brandenburg, Johanna Louisa:

Geboorte: 28 augustus 1811, Midsland.

Doop: 1 september 1811, Midsland.

Overlijden: 13 december 1849, Harlingen.

Advertentie: *** Heden morgen is ten onzen huize , na eene sukkeling van circa 5 maan- den, tot

onze groote droefheid overleden, onze geliefde Zuster en Behuwdzus- ter Mejufvr. JOHANNA LOUISA

BRANDENBURG, van Terschelling, in den ouderdom van 38 jaren en 3 maanden. Zij stierf zeer

zacht en kalm. Het leven was haar Christs en het sterven haar gewin – dit zij onze troost, en

doet ons berusten in ’s Heeren wil, en treuren alzoo niet als die geene hope hebben.

Harlingen, S.van Slooten den 13 December 1849

K.E .Brandenburg H.Meyer, V.D.M. in de

Wieringerwaard. Eenige kennisgeving. A.J.Brandenburg.

123225221511B. Brandenburg, Elisabeth Johanna.

Elisabeth Johanna werd geboren op 9 april 1813 in Midsland. Zij overleed op 26 augustus 1838 in Midsland op een leeftijd van 25 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans.

Meer over Brandenburg, Elisabeth Johanna:

Geboorte: 9 april 1813, Midsland.

Overlijden: 26 augustus 1838, Midsland.

Advertentietekst: *** Heden overleed alhier, aan eene uitteerende ziekte, mijn geliefde jongste

Dochter , ELIZABETH JOHANNA BRANDENBURG, in den ouderdom van ruim 25 jaren. W.Wulp,

Wed.J.Brandenburg Terschelling den 26sten Augustus 1838.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 17 augustus 1766 in Midsland. Hij werd gedoopt op 17 augustus 1766 te Midsland.. Hij overleed op 23 mei 1805 in West-Terschelling op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Hij werd begraven op 29 mei 1805 te West-Terschelling.. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij trouwde met Vetschoen, Albertje Jacobs. Hij trouwde tevens met Wulp, Baukje Jans.

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 17 augustus 1766, Midsland.

Doop: 17 augustus 1766, Midsland.

Overlijden: 23 mei 1805, West-Terschelling.

Begrafenis: 29 mei 1805, West-Terschelling.

Beroep: broodbakker.

Echtgeno(o)t(e):Vetschoen, Albertje Jacobs.

Albertje Jacobs werd geboren op 14 februari 1771 in West-Terschelling. Zij overleed op 30 augustus 1791 in West-Terschelling op een leeftijd van 20 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Vetschoen, Jacob Reijnders en Vetschoen, Trijntje Pieters. Zij trouwde met Brandenburg, Tjallingius.

Meer over Vetschoen, Albertje Jacobs:

Geboorte: 14 februari 1771, West-Terschelling.

Overlijden: 30 augustus 1791, West-Terschelling.

Meer over Vetschoen, Albertje Jacobs en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk:

: 22 mei 1791, West-Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):Wulp, Baukje Jans.

Baukje Jans werd geboren op 11 november 1774 in West-Terschelling. Zij werd gedoopt op 13 november 1774 te West-Terschelling. Zij overleed op 18 oktober 1825 in West-Terschelling op een leeftijd van 50 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Wulp, Jan Tijs en Tot, Trijntje Alberts. Zij trouwde Keizer, Nan rond 1810. Zij trouwde tevens met Brandenburg, Tjallingius.

Meer over Wulp, Baukje Jans:

Geboorte: 11 november 1774, West-Terschelling.

Doop: 13 november 1774, West-Terschelling.

Overlijden: 18 oktober 1825, West-Terschelling.

Beroep: winkelier.

Kinderen van Wulp, Baukje Jans en Brandenburg, Tjallingius

+ 1232252215121 i. Brandenburg, Trijntje Tjallingius. Trijntje Tjallingius werd geboren op 24 november 1798 in West-Terschelling. Zij overleed op 7 september 1856 in West-Terschelling.

+ 1232252215122 ii. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 30 juni 1800 in West-Terschelling. Zij overleed op 4 december 1863 in Zijpe.

1232252215123 iii. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 11 februari 1802 in West-Terschelling. Hij overleed op 20 maart 1803 in West-Terschelling.

1232252215124 iv. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 17 februari 1804 in West-Terschelling. Hij overleed op 30 mei 1804 in West-Terschelling.

1232252215125 v. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 10 oktober 1805 in West-Terschelling. Hij overleed op 13 september 1808 in West-Terschelling.

Meer over Wulp, Baukje Jans en Brandenburg, Tjallingius:

Huwelijk:

: 22 juli 1798, West-Terschelling.

 1. Brandenburg, Trijntje Tjallingius.

Trijntje Tjallingius werd geboren op 24 november 1798 in West-Terschelling. Zij werd gedoopt op 2 december 1798 te West-Terschelling. Zij overleed op 7 september 1856 in West-Terschelling op een leeftijd van 57 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans. Zij trouwde de Jong, Sipke Jacobsz op 11 november 1821 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Trijntje Tjallingius:

Geboorte: 24 november 1798, West-Terschelling.

Doop: 2 december 1798, West-Terschelling.

Overlijden: 7 september 1856, West-Terschelling.

Echtgeno(o)t(e):de Jong, Sipke Jacobsz.

Sipke Jacobsz werd geboren op 11 januari 1799 in West-Terschelling. Hij werd gedoopt op 13 januari 1799 te West-Terschelling.. Hij overleed voor 1856 in West-Terschelling op een leeftijd van minder dan 56 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van de Jong, Jacob Sipkes en Zeijlemaker, Antje Willems. Hij trouwde Brandenburg, Trijntje Tjallingius op 11 november 1821 in Terschelling.

Meer over de Jong, Sipke Jacobsz:

Geboorte: 11 januari 1799, West-Terschelling.

Doop: 13 januari 1799, West-Terschelling.

Overlijden: voor 1856, West-Terschelling.

Kinderen van Brandenburg, Trijntje Tjallingius en de Jong, Sipke Jacobsz

12322522151211 i. de Jong, Tjallingius Sipkesz. Tjallingius Sipkesz werd geboren in 1827 in Terschelling. Hij overleed op 21 juni 1831 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Trijntje Tjallingius en de Jong, Sipke Jacobsz:

Huwelijk: 11 november 1821, Terschelling.

 1. de Jong, Tjallingius Sipkesz.

Tjallingius Sipkesz werd geboren in 1827 in Terschelling. Hij overleed op 21 juni 1831 in Terschelling op een leeftijd van 4 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van de Jong, Sipke Jacobsz en Brandenburg, Trijntje Tjallingius.

Meer over de Jong, Tjallingius Sipkesz:

Geboorte: 1827, Terschelling.

Overlijden: 21 juni 1831, Terschelling.

 1. Brandenburg, Maria.

Maria werd geboren op 30 juni 1800 in West-Terschelling. Zij werd gedoopt op 6 december 1800 te West-Terschelling. Zij overleed op 4 december 1863 in Zijpe op een leeftijd van 63 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans. Zij trouwde Meijer, Ruurd Bindertsz op 18 september 1831 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Maria:

Geboorte: 30 juni 1800, West-Terschelling.

Haar doop vond pas plaats in december. Zij was toen al bijna een half jaar oud.

Doop: 6 december 1800, West-Terschelling.

Overlijden: 4 december 1863, Zijpe.

Aangiftedatum 21/12/1863 Terschelling, terwijl overlijden in Zijpe aan de morgenweg.

Echtgeno(o)t(e):Meijer, Ruurd Bindertsz.

Ruurd Bindertsz werd geboren op 27 februari 1794 in Zijpe. Hij werd gedoopt op 2 maart 1794 te Zijpe.. Hij overleed op 30 december 1862 in Kinnum op een leeftijd van 68 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Meijer, Bindert Harmens en de Boer, Trijntje Ruurds. Hij trouwde Swart, Neeltje Dirks rond 1825 in Zijpe?. Hij trouwde tevens Brandenburg, Maria op 18 september 1831 in Terschelling..

Meer over Meijer, Ruurd Bindertsz:

Geboorte: 27 februari 1794, Zijpe.

Doop: 2 maart 1794, Zijpe.

Overlijden: 30 december 1862, Kinnum.

Beroep: smid.

Kinderen van Brandenburg, Maria en Meijer, Ruurd Bindertsz

+ 12322522151221 i. Meijer, Bindert Ruurds. Bindert Ruurds werd geboren op 4 november 1837 in Oldeboorn. Hij overleed op 25 september 1926 in Utingeradeel.

Meer over Brandenburg, Maria en Meijer, Ruurd Bindertsz:

Huwelijk: 18 september 1831, Terschelling.

de bijlagen: Maria Brandenburg: *30-6-1800 ~6-7-1800 Terschelling haar vader, Tjallingius

Brandenburg, begraven 29-5-1805 Terschelling haar moeder, Baukje Jans Wulp, + 18-10-1825

Terschelling Baukjes vader, Jan Tijsz Wulp (secretaris van het eiland) + 6-2-1801 Terschelling

Baukjes moeder, Trijntje Alberts + 22-5-1813 Terschelling Ruurt Bindertsz Meyer * 2-3-1794

Terschelling zijn eerste echtgenote, Neeltje Dirks Swart + 9-3-1828 (toen 33 jaar) geen kinderen

nalatend. zijn vader, Bindert Harmens (Meijer), begraven 31-5-1805 Terschelling zijn moeder,

Trijntje Ruutsz (de Boer) begraven 1-6 -1804 Terschelling

 1. Meijer, Bindert Ruurds.

Bindert Ruurds werd geboren op 4 november 1837 in Oldeboorn. Hij overleed op 25 september 1926 in Utingeradeel op een leeftijd van 88 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Meijer, Ruurd Bindertsz en Brandenburg, Maria. Hij trouwde Kramer, Hinke op 10 april 1873 in Opsterland.

Meer over Meijer, Bindert Ruurds:

Geboorte: 4 november 1837, Oldeboorn.

Overlijden: 25 september 1926, Utingeradeel.

Beroep: smid.

Echtgeno(o)t(e):Kramer, Hinke.

Hinke werd geboren op 25 september 1851 in Witmarsum. Zij overleed op 27 november 1927 in Oldeboorn op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Meijer, Bindert Ruurds op 10 april 1873 in Opsterland.

Meer over Kramer, Hinke:

Geboorte: 25 september 1851, Witmarsum.

Overlijden: 27 november 1927, Oldeboorn.

Kinderen van Kramer, Hinke en Meijer, Bindert Ruurds

+ 123225221512211 i. Meijer, Maria. Maria werd geboren op 3 april 1890 in Terwispel. Zij overleed op 30 oktober 1969 in Oldeboorn.

Meer over Kramer, Hinke en Meijer, Bindert Ruurds:

Huwelijk: 10 april 1873, Opsterland.

 1. Meijer, Maria.

Maria werd geboren op 3 april 1890 in Terwispel. Zij overleed op 30 oktober 1969 in Oldeboorn op een leeftijd van 79 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Meijer, Bindert Ruurds en Kramer, Hinke. Zij trouwde van der Duim, Hessel op 28 november 1913 in Beetsterzwaag.

Meer over Meijer, Maria:

Geboorte: 3 april 1890, Terwispel.

Overlijden: 30 oktober 1969, Oldeboorn.

Echtgeno(o)t(e):van der Duim, Hessel.

Hessel werd geboren op 19 november 1886 in Beets. Hij overleed op 12 januari 1975 in Joure op een leeftijd van 88 jaren, 1 maand. Hij trouwde Meijer, Maria op 28 november 1913 in Beetsterzwaag.

Meer over van der Duim, Hessel:

Geboorte: 19 november 1886, Beets.

Overlijden: 12 januari 1975, Joure.

Beroep: winkelier.

Kinderen van Meijer, Maria en van der Duim, Hessel

1232252215122111 i. van der Duim, Hinke. Hinke werd geboren op 24 december 1916 in Oldeboorn.

Meer over Meijer, Maria en van der Duim, Hessel:

Huwelijk: 28 november 1913, Beetsterzwaag.

 1. van der Duim, Hinke.

Hinke werd geboren op 24 december 1916 in Oldeboorn. Zij is de dochter van van der Duim, Hessel en Meijer, Maria.

Opmerkingen bij van der Duim, Hinke

Zie ook kwartierstaat Tony Hofstee.

Meer over van der Duim, Hinke:

Geboorte: 24 december 1916, Oldeboorn.

 1. Brandenburg, Jan.

Jan werd geboren op 11 februari 1802 in West-Terschelling. Hij werd gedoopt op 14 februari 1802 te West-Terschelling.. Hij overleed op 20 maart 1803 in West-Terschelling op een leeftijd van 1 jaar, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.

Meer over Brandenburg, Jan:

Geboorte: 11 februari 1802, West-Terschelling.

Doop: 14 februari 1802, West-Terschelling.

Overlijden: 20 maart 1803, West-Terschelling.

 1. Brandenburg, Jan.

Jan werd geboren op 17 februari 1804 in West-Terschelling. Hij werd gedoopt op 19 februari 1804 te West-Terschelling.. Hij overleed op 30 mei 1804 in West-Terschelling op een leeftijd van 3 maanden, 13 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.

Meer over Brandenburg, Jan:

Geboorte: 17 februari 1804, West-Terschelling.

Doop: 19 februari 1804, West-Terschelling.

Overlijden: 30 mei 1804, West-Terschelling.

Overlijdensdatum volgens Tony Hofstee 04-07-1804.

 1. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 10 oktober 1805 in West-Terschelling. Hij overleed op 13 september 1808 in West-Terschelling op een leeftijd van 2 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.

Meer over Brandenburg, Tjallingius:

Geboorte: 10 oktober 1805, West-Terschelling.

Overlijden: 13 september 1808, West-Terschelling.

 1. Brandenburg, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 8 september 1768 in Midsland. Zij werd gedoopt op 18 september 1768 te Midsland. Zij overleed op 24 november 1812 in Midsland op een leeftijd van 44 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina.

Meer over Brandenburg, Trijntje:

Geboorte: 8 september 1768, Midsland.

Doop: 18 september 1768, Midsland.

Overlijden: 24 november 1812, Midsland.

 1. Brandenburg, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren in 1771 in Midsland. Zij werd gedoopt op 7 april 1771 te Midsland. Zij overleed in 1838 in Midsland op een leeftijd van 67 jaren. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Zij trouwde met Bolk, Arnold Adriaans.

Opmerkingen bij Brandenburg, Elisabeth

Testament op 01-03-1798 nr 6959. .

Meer over Brandenburg, Elisabeth:

Geboorte: 1771, Midsland.

Doop: 7 april 1771, Midsland.

Overlijden: 1838, Midsland.

Echtgeno(o)t(e):Bolk, Arnold Adriaans.

Arnold Adriaans werd geboren rond 1770 in Enkhuizen. Hij was de zoon van Bolk, Hermanus Lambertus en Walraven, Egberdina. Hij trouwde met Brandenburg, Elisabeth.

Meer over Bolk, Arnold Adriaans:

Geboorte: rond 1770, Enkhuizen.

Beroep: convoymeester.

Kinderen van Brandenburg, Elisabeth en Bolk, Arnold Adriaans

1232252215141 i. Bolk, Philepina Maria. Philepina Maria werd geboren in 1812 in Terschelling. Zij overleed op 6 januari 1882 in Terschelling.

1232252215142 ii. Bolk, Henricus Lambertus. Henricus Lambertus werd geboren in 1805 in Terschelling. Hij overleed op 14 mei 1844 in Terschelling.

Meer over Brandenburg, Elisabeth en Bolk, Arnold Adriaans:

Huwelijk:

: 10 september 1797, West-Terschelling.

 1. Bolk, Philepina Maria.

Philepina Maria werd geboren in 1812 in Terschelling. Zij overleed op 6 januari 1882 in Terschelling op een leeftijd van 70 jaren, 5 dagen. Zij was de dochter van Bolk, Arnold Adriaans en Brandenburg, Elisabeth.

Meer over Bolk, Philepina Maria:

Geboorte: 1812, Terschelling.

Overlijden: 6 januari 1882, Terschelling.

 1. Bolk, Henricus Lambertus.

Henricus Lambertus werd geboren in 1805 in Terschelling. Hij overleed op 14 mei 1844 in Terschelling op een leeftijd van 39 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Bolk, Arnold Adriaans en Brandenburg, Elisabeth.

Meer over Bolk, Henricus Lambertus:

Geboorte: 1805, Terschelling.

Overlijden: 14 mei 1844, Terschelling.

 1. Brandenburg, Henricus.

Henricus werd geboren op 17 juni 1774 in Midsland. Hij werd gedoopt op 19 juli 1774 te Midsland.. Hij overleed rond 1840 in Midsland op een leeftijd van rond 65 jaren, 6 maanden. Hij werd begraven in 1840 te Midsland.. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina.

Meer over Brandenburg, Henricus:

Geboorte: 17 juni 1774, Midsland.

Doop: 19 juli 1774, Midsland.

Overlijden: rond 1840, Midsland.

Begrafenis: 1840, Midsland.

 1. Brandenburg, Aafje Pieters.

Zij werd gedoopt op 10 maart 1776 te Midsland. Zij overleed in 1867 in Terschelling. Zij werd begraven in 1867 te Terschelling. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina.

Meer over Brandenburg, Aafje Pieters:

Doop: 10 maart 1776, Midsland.

Overlijden: 1867, Terschelling.

Begrafenis: 1867, Terschelling.

 1. Brandenburg, Pieter Pieters.

Pieter Pieters werd geboren op 24 juli 1776 in Gouda. Hij overleed op 28 september 1826 in Bolsward op een leeftijd van 50 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij trouwde Sjoerds, Tjitske op 27 december 1801 in Gorredijk. Hij trouwde tevens met Jakobs, Klaaske. Hij trouwde tevens Stuurman, Jantje Folkerts op 20 augustus 1818 in Gorredijk..

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Pieters

Aangenomen familienaam 1811 Brandenburg, Pieter, Gorredijk k. Sjoerd 6, Pieter 3, Johannes

20 wkn. N.B. Aangegeven door de vrouw Jitske Sjoerds, daar de man opgeroepen is tot

de zeedienst Mairie Gorredijk, fol. 42

Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:

Geboorte: 24 juli 1776, Gouda.

Hij is geboren aan boord te Gouda.

Overlijden: 28 september 1826, Bolsward.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Sjoerds, Tjitske.

Tjitske werd geboren rond 1780. Zij overleed op 28 mei 1817 in Opsterland op een leeftijd van rond 37 jaren, 4 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Pieters op 27 december 1801 in Gorredijk.

Meer over Sjoerds, Tjitske:

Geboorte: rond 1780.

Overlijden: 28 mei 1817, Opsterland.

Kinderen van Sjoerds, Tjitske en Brandenburg, Pieter Pieters

1232252215171 i. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren in 1809 in Schoterland (Fr). Hij overleed op 12 mei 1823 in Utingeradeel.

1232252215172 ii. Brandenburg, Sjoerd. Sjoerd werd geboren rond 1810 in Bolsward?.

1232252215173 iii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 7 november 1811 in Beetsterzwaag. Hij overleed rond 1880 in Hoorn.

1232252215174 iv. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1 augustus 1815 in Gorredijk. Hij overleed geschat rond 1820.

Meer over Sjoerds, Tjitske en Brandenburg, Pieter Pieters:

Huwelijk: 27 december 1801, Gorredijk.

Echtgeno(o)t(e):Jakobs, Klaaske.

Klaaske werd geboren in 1790. Zij overleed geschat rond 1815 at the age of rond 25 jaren. Zij trouwde met Brandenburg, Pieter Pieters.

Meer over Jakobs, Klaaske:

Geboorte: 1790.

Overlijden: geschat rond 1815.

Echtgeno(o)t(e):Stuurman, Jantje Folkerts.

Jantje Folkerts werd geboren in 1796 in Noordwolde. Zij overleed op 25 november 1870 in Gorredijk op een leeftijd van 74 jaren, 10 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Pieters op 20 augustus 1818 in Gorredijk.

Opmerkingen bij Stuurman, Jantje Folkerts

Naam ook: Schuurman.

Meer over Stuurman, Jantje Folkerts:

Geboorte: 1796, Noordwolde.

Overlijden: 25 november 1870, Gorredijk.

Kinderen van Stuurman, Jantje Folkerts en Brandenburg, Pieter Pieters

1232252215175 i. Brandenburg, Willemke Pieters. Willemke Pieters werd geboren op 23 februari 1819 in Opsterland.

+ 1232252215176 ii. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op 21 januari 1820 in Haskerland. Zij overleed op 1 april 1892 in Bolsward.

+ 1232252215177 iii. Brandenburg, Folkert Pieters. Folkert Pieters werd geboren op 22 maart 1822 in AEngwirden. Hij overleed op 15 oktober 1881 in Bolsward.

1232252215178 iv. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1 februari 1823 in Schoterland (Fr). Hij overleed rond 1880 in Hoorn.

1232252215179 v. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op 18 september 1824 in Haskerland. Hij overleed op 2 november 1824 in Haskerland.

123225221517A vi. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op 19 oktober 1825 in Haskerland. Hij overleed rond 1860 in Bolsward.

Meer over Stuurman, Jantje Folkerts en Brandenburg, Pieter Pieters:

Huwelijk: 20 augustus 1818, Gorredijk.

Bij hun huwelijk was Jantje 6 maanden zwanger.

 1. Brandenburg, Pieter Pieters.

Pieter Pieters werd geboren in 1809 in Schoterland (Fr). Hij overleed op 12 mei 1823 in Utingeradeel op een leeftijd van 14 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.

Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:

Geboorte: 1809, Schoterland (Fr).

Overlijden: 12 mei 1823, Utingeradeel.

Hij verongelukt op 14 jarige leeftijd door het vallen in een watermolen.

 1. Brandenburg, Sjoerd.

Sjoerd werd geboren rond 1810 in Bolsward?. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.

Meer over Brandenburg, Sjoerd:

Geboorte: rond 1810, Bolsward?.

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 7 november 1811 in Beetsterzwaag. Hij overleed rond 1880 in Hoorn op een leeftijd van rond 68 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.

Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes

Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie sterft uit.

Veenhuizen:

Bevolkingsregisters van opgenomen wezen en vondelingen te Veenhuizen, 1824-1830 (toeg. 0186; nr. 1410), nummer 4

Geregistreerde: Johannes van Brandenburg, geboren op 00-00-1811; aangekomen op 27-04-1825 uit Amsterdam; religie: Luthersch.

NB: Brandenburg in mil dienst 30 Oct. 1830.

Nummer designatielijst: 10/42; de designatielijsten kunt u inzien op de studiezaal van het Drents Archief onder nummers 1420-1423 van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 7 november 1811, Beetsterzwaag.

Overlijden: rond 1880, Hoorn.

 1. Brandenburg, Anne.

Anne werd geboren op 1 augustus 1815 in Gorredijk. Hij overleed geschat rond 1820 op een leeftijd van rond 4 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.

Meer over Brandenburg, Anne:

Geboorte: 1 augustus 1815, Gorredijk.

Overlijden: geschat rond 1820.

 1. Brandenburg, Willemke Pieters.

Willemke Pieters werd geboren op 23 februari 1819 in Opsterland. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.

Meer over Brandenburg, Willemke Pieters:

Geboorte: 23 februari 1819, Opsterland.

 1. Brandenburg, Antje Pieters.

Antje Pieters werd geboren op 21 januari 1820 in Haskerland. Zij overleed op 1 april 1892 in Bolsward op een leeftijd van 72 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts. Zij trouwde Bontema, Douwe Johannes op 29 december 1850 in Bolsward. Zij had tevens een relatie (geen huwelijk) met Onbekend.

Opmerkingen bij Brandenburg, Antje Pieters

Bij haar overlijden was zij gehuwd.

Meer over Brandenburg, Antje Pieters:

Geboorte: 21 januari 1820, Haskerland.

Overlijden: 1 april 1892, Bolsward.

Echtgeno(o)t(e):Bontema, Douwe Johannes.

Douwe Johannes werd geboren rond 1820. Hij trouwde Brandenburg, Antje Pieters op 29 december 1850 in Bolsward.

Meer over Bontema, Douwe Johannes:

Geboorte: rond 1820.

Kinderen van Brandenburg, Antje Pieters en Bontema, Douwe Johannes

12322522151761 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 13 november 1845 in Bolsward. Hij overleed op 19 januari 1867 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Antje Pieters en Bontema, Douwe Johannes:

Huwelijk: 29 december 1850, Bolsward.

Kinderen van Brandenburg, Antje Pieters en Onbekend

12322522151762 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 17 augustus 1841 in Schoterland (Fr). Hij overleed op 28 oktober 1841 in Schoterland (Fr).

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 13 november 1845 in Bolsward. Hij overleed op 19 januari 1867 in Bolsward op een leeftijd van 21 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Bontema, Douwe Johannes en Brandenburg, Antje Pieters.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 13 november 1845, Bolsward.

Overlijden: 19 januari 1867, Bolsward.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 17 augustus 1841 in Schoterland (Fr). Hij overleed op 28 oktober 1841 in Schoterland (Fr) op een leeftijd van 2 maanden, 11 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Antje Pieters.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 17 augustus 1841, Schoterland (Fr).

Overlijden: 28 oktober 1841, Schoterland (Fr).

Hij was gehuwd.

 1. Brandenburg, Folkert Pieters.

Folkert Pieters werd geboren op 22 maart 1822 in AEngwirden. Hij overleed op 15 oktober 1881 in Bolsward op een leeftijd van 59 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts. Hij trouwde Hofstra, Jacobje Willems op 15 maart 1846 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Folkert Pieters:

Geboorte: 22 maart 1822, AEngwirden.

Overlijden: 15 oktober 1881, Bolsward.

Beroep: arbeider , werkman.

Echtgeno(o)t(e):Hofstra, Jacobje Willems.

Jacobje Willems werd geboren op 20 juli 1825 in Bolsward. Zij overleed op 17 juni 1907 in Bolsward op een leeftijd van 81 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Hofstra, Anne Wiegers en Eerdmans, Janke Mathijs. Zij trouwde Brandenburg, Folkert Pieters op 15 maart 1846 in Bolsward.

Meer over Hofstra, Jacobje Willems:

Geboorte: 20 juli 1825, Bolsward.

Overlijden: 17 juni 1907, Bolsward.

Kinderen van Hofstra, Jacobje Willems en Brandenburg, Folkert Pieters

12322522151771 i. Brandenburg, Andries Folkerts. Andries Folkerts werd geboren op 4 mei 1853 in Bolsward. Hij overleed op 15 juli 1855 in Bolsward.

+ 12322522151772 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 25 mei 1850 in Bolsward. Hij overleed op 16 juni 1938 in Huizum.

+ 12322522151773 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 19 december 1846 in Harlingen. Hij overleed op 1 augustus 1920 in Bolsward.

Meer over Hofstra, Jacobje Willems en Brandenburg, Folkert Pieters:

Huwelijk: 15 maart 1846, Bolsward.

 1. Brandenburg, Andries Folkerts.

Andries Folkerts werd geboren op 4 mei 1853 in Bolsward. Hij overleed op 15 juli 1855 in Bolsward op een leeftijd van 2 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra, Jacobje Willems.

Meer over Brandenburg, Andries Folkerts:

Geboorte: 4 mei 1853, Bolsward.

Overlijden: 15 juli 1855, Bolsward.

 1. Brandenburg, Willem.

Willem werd geboren op 25 mei 1850 in Bolsward. Hij overleed op 16 juni 1938 in Huizum op een leeftijd van 88 jaren, 22 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra, Jacobje Willems. Hij trouwde Piso, Geiske op 24 november 1872 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Willem:

Geboorte: 25 mei 1850, Bolsward.

Overlijden: 16 juni 1938, Huizum.

Echtgeno(o)t(e):Piso, Geiske.

Geiske werd geboren in 1850. Zij overleed op 22 mei 1944 in Bolsward op een leeftijd van 94 jaren, 4 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Willem op 24 november 1872 in Bolsward.

Opmerkingen bij Piso, Geiske

Van Geiske Piso is niets in de archieven terug te vinden.

Meer over Piso, Geiske:

Geboorte: 1850.

Overlijden: 22 mei 1944, Bolsward.

Kinderen van Piso, Geiske en Brandenburg, Willem

123225221517721 i. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 26 augustus 1874 in Bolsward. Zij overleed op 26 september 1946 in Bolsward.

123225221517722 ii. Brandenburg, Siebren. Siebren werd geboren op 15 oktober 1876 in Bolsward. Hij overleed op 20 september 1894 in Bolsward.

123225221517723 iii. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 29 september 1879 in Bolsward. Zij overleed op 20 augustus 1880 in Bolsward.

123225221517724 iv. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 14 augustus 1881 in Bolsward. Zij overleed op 11 december 1959 in Bolsward.

123225221517725 v. Brandenburg, Fokeltje. Fokeltje werd geboren op 2 juli 1884 in Bolsward.

123225221517726 vi. Brandenburg, Grietje. Grietje werd geboren op 26 september 1886 in Bolsward. Zij overleed op 9 april 1887 in Bolsward.

123225221517727 vii. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 1 maart 1889 in Bolsward.

Meer over Piso, Geiske en Brandenburg, Willem:

Huwelijk: 24 november 1872, Bolsward.

 1. Brandenburg, Japke.

Japke werd geboren op 26 augustus 1874 in Bolsward. Zij overleed op 26 september 1946 in Bolsward op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske. Zij trouwde Mellema, Dirk op 11 juni 1904 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Japke:

Geboorte: 26 augustus 1874, Bolsward.

Overlijden: 26 september 1946, Bolsward.

Echtgeno(o)t(e):Mellema, Dirk.

Hij trouwde Brandenburg, Japke op 11 juni 1904 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Japke en Mellema, Dirk:

Huwelijk: 11 juni 1904, Bolsward.

 1. Brandenburg, Siebren.

Siebren werd geboren op 15 oktober 1876 in Bolsward. Hij overleed op 20 september 1894 in Bolsward op een leeftijd van 17 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.

Meer over Brandenburg, Siebren:

Geboorte: 15 oktober 1876, Bolsward.

Overlijden: 20 september 1894, Bolsward.

 1. Brandenburg, Jetske.

Jetske werd geboren op 29 september 1879 in Bolsward. Zij overleed op 20 augustus 1880 in Bolsward op een leeftijd van 10 maanden, 21 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.

Meer over Brandenburg, Jetske:

Geboorte: 29 september 1879, Bolsward.

Overlijden: 20 augustus 1880, Bolsward.

 1. Brandenburg, Jetske.

Jetske werd geboren op 14 augustus 1881 in Bolsward. Zij overleed op 11 december 1959 in Bolsward op een leeftijd van 78 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske. Zij trouwde Overzee, Douwe op 23 mei 1903 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Jetske:

Geboorte: 14 augustus 1881, Bolsward.

Overlijden: 11 december 1959, Bolsward.

Echtgeno(o)t(e):Overzee, Douwe.

Hij trouwde Brandenburg, Jetske op 23 mei 1903 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Jetske en Overzee, Douwe:

Huwelijk: 23 mei 1903, Bolsward.

 1. Brandenburg, Fokeltje.

Fokeltje werd geboren op 2 juli 1884 in Bolsward. Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.

Meer over Brandenburg, Fokeltje:

Geboorte: 2 juli 1884, Bolsward.

 1. Brandenburg, Grietje.

Grietje werd geboren op 26 september 1886 in Bolsward. Zij overleed op 9 april 1887 in Bolsward op een leeftijd van 6 maanden, 13 dagen. Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.

Meer over Brandenburg, Grietje:

Geboorte: 26 september 1886, Bolsward.

Overlijden: 9 april 1887, Bolsward.

 1. Brandenburg, Simon.

Simon werd geboren op 1 maart 1889 in Bolsward. Hij was de zoon van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.

Meer over Brandenburg, Simon:

Geboorte: 1 maart 1889, Bolsward.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 19 december 1846 in Harlingen. Hij overleed op 1 augustus 1920 in Bolsward op een leeftijd van 73 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra, Jacobje Willems. Hij trouwde Visser, Jantje Anna op 14 november 1869 in Bolsward.

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter

Een Pieter Brandenburg geboren in 1845 of 1846 is op 19-01-1867 overleden, 21 jaar oud, aan boord

van de “Lambertha” te Cette. Deze Pieter zal zeer waarschijnlijk een neef zijn van deze Pieter,

maar wie de vader is, weet ik nog niet. Ook kom ik nog twee huwelijken van een Pieter tegen in

Sneek: 1869 en 1874. Mogelijk betreft dit de Workum tak.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 19 december 1846, Harlingen.

Overlijden: 1 augustus 1920, Bolsward.

Echtgeno(o)t(e):Visser, Jantje Anna.

Jantje Anna werd geboren op 10 augustus 1848 in Bolsward. Zij overleed op 15 januari 1920 in Bolsward op een leeftijd van 71 jaren, 5 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 14 november 1869 in Bolsward.

Meer over Visser, Jantje Anna:

Geboorte: 10 augustus 1848, Bolsward.

Overlijden: 15 januari 1920, Bolsward.

Kinderen van Visser, Jantje Anna en Brandenburg, Pieter

+ 123225221517731 i. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren op 16 maart 1882 in Bolsward. Hij overleed op 29 maart 1963 in Bolsward.

123225221517732 ii. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 19 december 1869 in Bolsward.

+ 123225221517733 iii. Brandenburg, Folkert. Folkert werd geboren op 1 augustus 1874 in Bolsward. Hij overleed in 1902.

123225221517734 iv. Brandenburg, Anne Pieters. Anne Pieters werd geboren op 19 september 1871 in Bolsward. Hij overleed op 23 oktober 1931 in Velsen.

123225221517735 v. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op 25 maart 1884 in Westhem.

Meer over Visser, Jantje Anna en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 14 november 1869, Bolsward.

 1. Brandenburg, Wieger Matthijs.

Wieger Matthijs werd geboren op 16 maart 1882 in Bolsward. Hij overleed op 29 maart 1963 in Bolsward op een leeftijd van 81 jaren, 13 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Hij trouwde Falkena, Jiske op 14 oktober 1906 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Wieger Matthijs:

Geboorte: 16 maart 1882, Bolsward.

Overlijden: 29 maart 1963, Bolsward.

Beroep: kantoorbediende.

Echtgeno(o)t(e):Falkena, Jiske.

Jiske werd geboren op 20 januari 1883 in Bolsward. Zij overleed op 18 september 1966 in Bolsward op een leeftijd van 83 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Wieger Matthijs op 14 oktober 1906 in Bolsward.

Meer over Falkena, Jiske:

Geboorte: 20 januari 1883, Bolsward.

Overlijden: 18 september 1966, Bolsward.

Kinderen van Falkena, Jiske en Brandenburg, Wieger Matthijs

+ 1232252215177311 i. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren rond 1900.

+ 1232252215177312 ii. Brandenburg, Folkert Pieter. Folkert Pieter werd geboren rond 1900.

+ 1232252215177313 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren rond 1910.

Meer over Falkena, Jiske en Brandenburg, Wieger Matthijs:

Huwelijk: 14 oktober 1906, Bolsward.

 1. Brandenburg, Klaas.

Klaas werd geboren rond 1900. Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Spoelstra, Wiebrigje rond 1930.

Meer over Brandenburg, Klaas:

Geboorte: rond 1900.

Echtgeno(o)t(e):Spoelstra, Wiebrigje.

Wiebrigje werd geboren rond 1900. Zij trouwde Brandenburg, Klaas rond 1930.

Meer over Spoelstra, Wiebrigje:

Geboorte: rond 1900.

Kinderen van Spoelstra, Wiebrigje en Brandenburg, Klaas

+ 12322522151773111 i. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren rond 1930.

Meer over Spoelstra, Wiebrigje en Brandenburg, Klaas:

Huwelijk: rond 1930.

 1. Brandenburg, Wieger Matthijs.

Wieger Matthijs werd geboren rond 1930. Hij is de zoon van Brandenburg, Klaas en Spoelstra, Wiebrigje. Hij trouwde Geertsma, Aaltje rond 1955.

Meer over Brandenburg, Wieger Matthijs:

Geboorte: rond 1930.

Echtgeno(o)t(e):Geertsma, Aaltje.

Aaltje werd geboren rond 1930. Zij trouwde Brandenburg, Wieger Matthijs rond 1955.

Meer over Geertsma, Aaltje:

Geboorte: rond 1930.

Kinderen van Geertsma, Aaltje en Brandenburg, Wieger Matthijs

123225221517731111 i. Brandenburg, Rigter Maarten. Rigter Maarten werd geboren rond 1960.

123225221517731112 ii. Brandenburg, Askal Mathijs. Askal Mathijs werd geboren rond 1960.

Meer over Geertsma, Aaltje en Brandenburg, Wieger Matthijs:

Huwelijk: rond 1955.

 1. Brandenburg, Rigter Maarten.

Rigter Maarten werd geboren rond 1960. Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Geertsma, Aaltje.

Meer over Brandenburg, Rigter Maarten:

Geboorte: rond 1960.

 1. Brandenburg, Askal Mathijs.

Askal Mathijs werd geboren rond 1960. Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Geertsma, Aaltje.

Meer over Brandenburg, Askal Mathijs:

Geboorte: rond 1960.

 1. Brandenburg, Folkert Pieter.

Folkert Pieter werd geboren rond 1900. Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Sikma, Baukje rond 1930.

Meer over Brandenburg, Folkert Pieter:

Geboorte: rond 1900.

Echtgeno(o)t(e):Sikma, Baukje.

Baukje werd geboren rond 1900. Zij trouwde Brandenburg, Folkert Pieter rond 1930.

Meer over Sikma, Baukje:

Geboorte: rond 1900.

Kinderen van Sikma, Baukje en Brandenburg, Folkert Pieter

12322522151773121 i. Brandenburg, Anna Jiskje. Anna Jiskje werd geboren rond 1935.

Meer over Sikma, Baukje en Brandenburg, Folkert Pieter:

Huwelijk: rond 1930.

 1. Brandenburg, Anna Jiskje.

Anna Jiskje werd geboren rond 1935. Zij is de dochter van Brandenburg, Folkert Pieter en Sikma, Baukje.

Meer over Brandenburg, Anna Jiskje:

Geboorte: rond 1935.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren rond 1910. Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Tijenk, Hendrika Johanna rond 1925.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: rond 1910.

Echtgeno(o)t(e):Tijenk, Hendrika Johanna.

Hendrika Johanna werd geboren rond 1900. Zij trouwde Brandenburg, Pieter rond 1925.

Meer over Tijenk, Hendrika Johanna:

Geboorte: rond 1900.

Kinderen van Tijenk, Hendrika Johanna en Brandenburg, Pieter

+ 12322522151773131 i. Brandenburg, Wieger. Wieger werd geboren rond 1930.

12322522151773132 ii. Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte. Antonia Wilhelmina Henriëtte werd geboren rond 1930.

Meer over Tijenk, Hendrika Johanna en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: rond 1925.

 1. Brandenburg, Wieger.

Wieger werd geboren rond 1930. Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en Tijenk, Hendrika Johanna. Hij trouwde Bakker, Cornelia Marijke rond 1955.

Meer over Brandenburg, Wieger:

Geboorte: rond 1930.

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Cornelia Marijke.

Cornelia Marijke werd geboren rond 1930. Zij trouwde Brandenburg, Wieger rond 1955.

Meer over Bakker, Cornelia Marijke:

Geboorte: rond 1930.

Kinderen van Bakker, Cornelia Marijke en Brandenburg, Wieger

123225221517731311 i. Brandenburg, Merel Marije. Merel Marije werd geboren rond 1960.

123225221517731312 ii. Brandenburg, George Matthijs. George Matthijs werd geboren rond 1960.

123225221517731313 iii. Brandenburg, Iris Maritte. Iris Maritte werd geboren rond 1960.

Meer over Bakker, Cornelia Marijke en Brandenburg, Wieger:

Huwelijk: rond 1955.

 1. Brandenburg, Merel Marije.

Merel Marije werd geboren rond 1960. Zij is de dochter van Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.

Meer over Brandenburg, Merel Marije:

Geboorte: rond 1960.

 1. Brandenburg, George Matthijs.

George Matthijs werd geboren rond 1960. Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.

Meer over Brandenburg, George Matthijs:

Geboorte: rond 1960.

 1. Brandenburg, Iris Maritte.

Iris Maritte werd geboren rond 1960. Zij is de dochter van Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.

Meer over Brandenburg, Iris Maritte:

Geboorte: rond 1960.

 1. Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte.

Antonia Wilhelmina Henriëtte werd geboren rond 1930. Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Tijenk, Hendrika Johanna.

Meer over Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte:

Geboorte: rond 1930.

 1. Brandenburg, Japke.

Japke werd geboren op 19 december 1869 in Bolsward. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Zij trouwde Couperus, Jelle op 29 juli 1896 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Japke:

Geboorte: 19 december 1869, Bolsward.

Echtgeno(o)t(e):Couperus, Jelle.

Jelle werd geboren rond 1870. Hij trouwde Brandenburg, Japke op 29 juli 1896 in Bolsward.

Meer over Couperus, Jelle:

Geboorte: rond 1870.

Meer over Brandenburg, Japke en Couperus, Jelle:

Huwelijk: 29 juli 1896, Bolsward.

 1. Brandenburg, Folkert.

Folkert werd geboren op 1 augustus 1874 in Bolsward. Hij overleed in 1902 op een leeftijd van 27 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Hij trouwde Postma, Trijntje op 14 juni 1896 in Bolsward.

Meer over Brandenburg, Folkert:

Geboorte: 1 augustus 1874, Bolsward.

Overlijden: 1902.

Echtgeno(o)t(e):Postma, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 14 februari 1875 in Bolsward. Zij overleed na 1896 at the age of meer dan 20 jaren, 10 maanden. Zij trouwde Brandenburg, Folkert op 14 juni 1896 in Bolsward.

Meer over Postma, Trijntje:

Geboorte: 14 februari 1875, Bolsward.

Overlijden: na 1896.

Kinderen van Postma, Trijntje en Brandenburg, Folkert

+ 1232252215177331 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 12 december 1896 in Assen. Hij overleed op 15 mei 1939 in Den Haag.

Meer over Postma, Trijntje en Brandenburg, Folkert:

Huwelijk: 14 juni 1896, Bolsward.

 1. Brandenburg, Pieter.

Pieter werd geboren op 12 december 1896 in Assen. Hij overleed op 15 mei 1939 in Den Haag op een leeftijd van 42 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert en Postma, Trijntje. Hij trouwde Gekiere, Alma in 1926 in Londen (UK).

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter

Een Pieter Brandenburg is op 27-03-1919 gehuwd met Jacobje Holtkamp te Lemsterland. Ik weet niet

of dit dezelfde Pieter Brandenburg betreft.

Meer over Brandenburg, Pieter:

Geboorte: 12 december 1896, Assen.

Overlijden: 15 mei 1939, Den Haag.

Echtgeno(o)t(e):Gekiere, Alma.

Alma werd geboren rond 1891 in Chicago. Zij overleed in 1986 in Londen (UK) op een leeftijd van rond 95 jaren. Zij trouwde Brandenburg, Pieter in 1926 in Londen (UK).

Meer over Gekiere, Alma:

Geboorte: rond 1891, Chicago.

Overlijden: 1986, Londen (UK).

Kinderen van Gekiere, Alma en Brandenburg, Pieter

+ 12322522151773311 i. Brandenburg, Rita Marguerita. Rita Marguerita werd geboren op 11 december 1921 in Monaco.

Meer over Gekiere, Alma en Brandenburg, Pieter:

Huwelijk: 1926, Londen (UK).

 1. Brandenburg, Rita Marguerita.

Rita Marguerita werd geboren op 11 december 1921 in Monaco. Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Gekiere, Alma. Zij trouwde Dekker, Herman rond 1948.

Meer over Brandenburg, Rita Marguerita:

Geboorte: 11 december 1921, Monaco.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Herman.

Herman werd geboren op 14 september 1921 in Kerkrade. Hij overleed op 4 oktober 1995 in Wageningen op een leeftijd van 74 jaren, 20 dagen. Hij trouwde Brandenburg, Rita Marguerita rond 1948.

Meer over Dekker, Herman:

Geboorte: 14 september 1921, Kerkrade.

Overlijden: 4 oktober 1995, Wageningen.

Kinderen van Brandenburg, Rita Marguerita en Dekker, Herman

123225221517733111 i. Dekker, Michael Herman. Michael Herman werd geboren op 7 mei 1951 in Amsterdam. Hij overleed op 4 maart 1985 in Amsterdam.

+ 123225221517733112 ii. Dekker, Arnold Graham. Arnold Graham werd geboren op 12 juni 1957 in Den Helder.

123225221517733113 iii. Dekker, Suzanne. Suzanne werd geboren op 31 oktober 1949 in Amsterdam.

123225221517733114 iv. Dekker, Veronica. Veronica werd geboren op 27 december 1952 in Willemstad (NB).

Meer over Brandenburg, Rita Marguerita en Dekker, Herman:

Huwelijk: rond 1948.

 1. Dekker, Michael Herman.

Michael Herman werd geboren op 7 mei 1951 in Amsterdam. Hij overleed op 4 maart 1985 in Amsterdam op een leeftijd van 33 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita.

Meer over Dekker, Michael Herman:

Geboorte: 7 mei 1951, Amsterdam.

Overlijden: 4 maart 1985, Amsterdam.

 1. Dekker, Arnold Graham.

Arnold Graham werd geboren op 12 juni 1957 in Den Helder. Hij is de zoon van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita. Hij trouwde van Oostende, Marchien Adriana rond 1990 in Amstelveen?.

Meer over Dekker, Arnold Graham:

Geboorte: 12 juni 1957, Den Helder.

Echtgeno(o)t(e):van Oostende, Marchien Adriana.

Marchien Adriana werd geboren op 17 juni 1957 in Nieuwer Amstel. Zij trouwde Dekker, Arnold Graham rond 1990 in Amstelveen?.

Meer over van Oostende, Marchien Adriana:

Geboorte: 17 juni 1957, Nieuwer Amstel.

Kinderen van van Oostende, Marchien Adriana en Dekker, Arnold Graham

1232252215177331121 i. Dekker, Rogier Michael. Rogier Michael werd geboren op 8 maart 1992 in Amstelveen.

1232252215177331122 ii. Dekker, Jasper Gerrit. Jasper Gerrit werd geboren op 27 juli 1994 in Amstelveen.

Meer over van Oostende, Marchien Adriana en Dekker, Arnold Graham:

Huwelijk: rond 1990, Amstelveen?.

 1. Dekker, Rogier Michael.

Rogier Michael werd geboren op 8 maart 1992 in Amstelveen. Hij is de zoon van Dekker, Arnold Graham en van Oostende, Marchien Adriana.

Meer over Dekker, Rogier Michael:

Geboorte: 8 maart 1992, Amstelveen.

 1. Dekker, Jasper Gerrit.

Jasper Gerrit werd geboren op 27 juli 1994 in Amstelveen. Hij is de zoon van Dekker, Arnold Graham en van Oostende, Marchien Adriana.

Meer over Dekker, Jasper Gerrit:

Geboorte: 27 juli 1994, Amstelveen.

 1. Dekker, Suzanne.

Suzanne werd geboren op 31 oktober 1949 in Amsterdam. Zij is de dochter van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita.

Meer over Dekker, Suzanne:

Geboorte: 31 oktober 1949, Amsterdam.

 1. Dekker, Veronica.

Veronica werd geboren op 27 december 1952 in Willemstad (NB). Zij is de dochter van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita.

Meer over Dekker, Veronica:

Geboorte: 27 december 1952, Willemstad (NB).

 1. Brandenburg, Anne Pieters.

Anne Pieters werd geboren op 19 september 1871 in Bolsward. Hij overleed op 23 oktober 1931 in Velsen op een leeftijd van 60 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna.

Meer over Brandenburg, Anne Pieters:

Geboorte: 19 september 1871, Bolsward.

Overlijden: 23 oktober 1931, Velsen.

 1. Brandenburg, Antje Pieters.

Antje Pieters werd geboren op 25 maart 1884 in Westhem. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna.

Opmerkingen bij Brandenburg, Antje Pieters

Het is niet zeker dat dit een kind is van dit echtpaar. Antje was als dienstmeid in dienst op de

borderij van Harmen Siebrens van der Meulen en Sjoerdtje Haarsma.

Meer over Brandenburg, Antje Pieters:

Geboorte: 25 maart 1884, Westhem.

 1. Brandenburg, Anne.

Anne werd geboren op 1 februari 1823 in Schoterland (Fr). Hij overleed rond 1880 in Hoorn op een leeftijd van rond 56 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.

Opmerkingen bij Brandenburg, Anne

Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie loopt door tot heden.

Meer over Brandenburg, Anne:

Geboorte: 1 februari 1823, Schoterland (Fr).

Overlijden: rond 1880, Hoorn.

 1. Brandenburg, Pieter Pieters.

Pieter Pieters werd geboren op 18 september 1824 in Haskerland. Hij overleed op 2 november 1824 in Haskerland op een leeftijd van 1 maand, 14 dagen. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.

Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:

Geboorte: 18 september 1824, Haskerland.

Overlijden: 2 november 1824, Haskerland.

123225221517A. Brandenburg, Pieter Pieters.

Pieter Pieters werd geboren op 19 oktober 1825 in Haskerland. Hij overleed rond 1860 in Bolsward op een leeftijd van rond 34 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.

Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Pieters

Hij is verdronken doordat hij van de ra van het schip viel.

Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:

Geboorte: 19 oktober 1825, Haskerland.

Overlijden: rond 1860, Bolsward.

 1. Domna, Tjallingius Henricus.

Hij werd gedoopt op 24 oktober 1734 te Midsland.. Hij was de zoon van Domna, Henricus Tjallingius en van Dessel, Elizabeth.

Meer over Domna, Tjallingius Henricus:

Doop: 24 oktober 1734, Midsland.

 1. Domna, Philippina Henricus.

Zij werd gedoopt op 30 maart 1736 te Midsland. Zij was de dochter van Domna, Henricus Tjallingius en van Dessel, Elizabeth.

Meer over Domna, Philippina Henricus:

Doop: 30 maart 1736, Midsland.

 1. Domna, Dionysius Tjallingusz.

Dionysius Tjallingusz werd geboren rond 1658 in Harlingen. Hij was de zoon van Domna, Henricus Tjallingi en Gerlsma, Auckien Bauckes.

Meer over Domna, Dionysius Tjallingusz:

Geboorte: rond 1658, Harlingen.

 1. Domna, Baukje.

Baukje werd geboren rond 1660 in Leeuwarden. Zij was de dochter van Domna, Henricus Tjallingi en Gerlsma, Auckien Bauckes.

Meer over Domna, Baukje:

Geboorte: rond 1660, Leeuwarden.

 1. Domna, Tammerus.

Tammerus werd geboren rond 1663. Hij was de zoon van Domna, Henricus Tjallingi en Gerlsma, Auckien Bauckes.

Meer over Domna, Tammerus:

Geboorte: rond 1663.

 1. Domna, Jidtie Hendrickus.

Jidtie Hendrickus werd geboren op 23 juli 1665 in Leeuwarden. Zij was de dochter van Domna, Henricus Tjallingi en Gerlsma, Auckien Bauckes. Zij trouwde Winkler, Johannes op 8 mei 1687 in Deinum.

Meer over Domna, Jidtie Hendrickus:

Geboorte: 23 juli 1665, Leeuwarden.

Echtgeno(o)t(e):Winkler, Johannes.

Johannes werd geboren in 1656 in Harlingen. Hij werd gedoopt op 9 november 1656 te Harlingen.. Hij overleed op 29 november 1728 in Weidum op een leeftijd van 72 jaren, 10 maanden. Hij trouwde Domna, Jidtie Hendrickus op 8 mei 1687 in Deinum.

Meer over Winkler, Johannes:

Geboorte: 1656, Harlingen.

Doop: 9 november 1656, Harlingen.

Overlijden: 29 november 1728, Weidum.

Beroep: predikant.

Kinderen van Domna, Jidtie Hendrickus en Winkler, Johannes

1232252251 i. Winkler, Dionysius Augustinus. Dionysius Augustinus werd geboren op 26 februari 1694 in Deinum. Hij overleed op 4 oktober 1773 in Weidum.

1232252252 ii. Winkler, Anna Aurelia. Anna Aurelia werd geboren rond 1695 in Leeuwarden.

Meer over Domna, Jidtie Hendrickus en Winkler, Johannes:

Huwelijk: 8 mei 1687, Deinum.

 1. Winkler, Dionysius Augustinus.

Dionysius Augustinus werd geboren op 26 februari 1694 in Deinum. Hij werd gedoopt op 9 maart 1694 te Leeuwarden.. Hij overleed op 4 oktober 1773 in Weidum op een leeftijd van 79 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Winkler, Johannes en Domna, Jidtie Hendrickus.

Meer over Winkler, Dionysius Augustinus:

Geboorte: 26 februari 1694, Deinum.

Doop: 9 maart 1694, Leeuwarden.

Overlijden: 4 oktober 1773, Weidum.

Beroep: predikant.

 1. Winkler, Anna Aurelia.

Anna Aurelia werd geboren rond 1695 in Leeuwarden. Zij was de dochter van Winkler, Johannes en Domna, Jidtie Hendrickus.

Meer over Winkler, Anna Aurelia:

Geboorte: rond 1695, Leeuwarden.

 1. Domna, Sipke Dijes.

Hij werd gedoopt in 1588 te Dronrijp. Hij was de zoon van Domna, Dye Hettes en Sipckes, Tyets. Hij trouwde met Johannis, Metke.

Meer over Domna, Sipke Dijes:

Doop: 1588, Dronrijp.

Echtgeno(o)t(e):Johannis, Metke.

Metke werd geboren rond 1600. Zij trouwde met Domna, Sipke Dijes.

Meer over Johannis, Metke:

Geboorte: rond 1600.

Kinderen van Johannis, Metke en Domna, Sipke Dijes

12322531 i. Domna, Dije. Dije werd geboren rond 1628.

Meer over Johannis, Metke en Domna, Sipke Dijes:

Huwelijk:

 1. Domna, Dije.

Dije werd geboren rond 1628. Hij was de zoon van Domna, Sipke Dijes en Johannis, Metke.

Meer over Domna, Dije:

Geboorte: rond 1628.

 1. Domna, Pier.

Hij werd gedoopt in 1590 te Dronrijp. Hij was de zoon van Domna, Dye Hettes en Sipckes, Tyets.

Meer over Domna, Pier:

Doop: 1590, Dronrijp.

 1. Domna, Dije Dijes.

Hij werd gedoopt in 1592 te Dronrijp. Hij was de zoon van Domna, Dye Hettes en Sipckes, Tyets.

Meer over Domna, Dije Dijes:

Doop: 1592, Dronrijp.

 1. Domna, Auck Dijes.

Zij werd gedoopt in 1594 te Dronrijp. Zij was de dochter van Domna, Dye Hettes en Sipckes, Tyets.

Meer over Domna, Auck Dijes:

Doop: 1594, Dronrijp.

 1. Piers, Gosse.

Gosse werd geboren rond 1533. Hij was de zoon van Hoijtes, Pier en NN, Gerland.

Meer over Piers, Gosse:

Geboorte: rond 1533.

 1. Hoijtes, Auck.

Auck werd geboren rond 1535. Hij was de zoon van Hoijtes, Pier en NN, Gerland.

Meer over Hoijtes, Auck:

Geboorte: rond 1535.

 1. Syoerds, Teth.

Teth werd geboren rond 1470. Hij was de zoon van Pyrsz, Syardt.

Meer over Syoerds, Teth:

Geboorte: rond 1470.

 1. Pyrsz, Tjets.

Tjets werd geboren rond 1440. Hij was de zoon van Ydtsma, Pyr.

Meer over Pyrsz, Tjets:

Geboorte: rond 1440.

 1. hans gerards

  Overlijdensjaar van Johannes Zunderdorp is 1941 volgens de overlijdensakte i.p.v. 1940

 2. Franciscus Theodorus Jans

  XV 16 Jantje Doekes Brandenburg is 29-9-1859 en overleden
  18-1-1939 en was gehuwd met Francscus Theodorus Spanheim
  geb.8-8-1853 ov. 9-7-1930 beide beide en meer fam. begraven
  op.de Algemene Begraafplaats Hillegom.
  Bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl

Geef een reactie