Stamboom Tienkamp Brandenburg

Jurriën Engberts, nazaten

Afstammelingen van Engberts, Jurriën

1. Engberts, Jurriën.

Jurriën werd geboren op 11 juli 1773 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 23 maart 1845 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Minkjan, Engbert Roelofs en Valk, Janna Jurriëns. Hij trouwde van Tijnkamp, Jantien Gerrits op 19 juni 1796 in Emmen.

Opmerkingen bij Engberts, Jurriën

In het Haardstedenregister van Noordbarge van 1804 wordt genoemd: “Jurrien Tienkamp, keuter” met als toevoeging: “Zeer armoedig”. Jurrien werd weliswaar in het haardstedenregister vermeld als Jurrien Tienkamp, maar gezien de naam van zijn dochter voerde hij later “Engberts” als familienaam.   

Hij kwam in het OSA (Oud Staten Archief), het Register van de gewapende burgerwacht in 1797 op blad 1383 voor als Jurrijn Engbers, arbeider, Noordbarge.

Hij woonde -nèt als Gerrit, zijn schoonvader- op woonnummer 133.    Vreemd genoeg heb ik geen belijdenis kunnen vinden in de periode 1775-1810 in Noordbarge van zowel Jurriaan, Janna Jurriens (zijn moeder) of kinderen van Gerrit.

Misschien dat Jurriaan in Den Ham belijdenis deed, danwel buitenkerkelijk was (voor zover mogelijk in die tijd).

Meer over Engberts, Jurriën:

Geboorte: 11 juli 1773, Den Ham (Ov).   

In het doopboek van de Kerk te Den Ham staat vermeld: Engbert Roelofs en Janna Jorriens op ’t

Minken t’Noortmeer Jorrien.

Overlijden: 23 maart 1845, Noordbarge.   

Beroep: arbeider.   

Echtgeno(o)t(e):van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Jantien Gerrits werd geboren op 13 augustus 1769 in Noordbarge.    Zij overleed op 13 juni 1843 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Tijnkamp, Gerrijt Hindriks en Geerts, Annigien. Zij trouwde Engberts, Jurriën op 19 juni 1796 in Emmen.

Meer over van Tijnkamp, Jantien Gerrits:

Geboorte: 13 augustus 1769, Noordbarge.   

Overlijden: 13 juni 1843, Noordbarge.   

Kinderen van van Tijnkamp, Jantien Gerrits en Engberts, Jurriën

11 i. Engberts, Gerrit. Gerrit werd geboren op 14 mei 1797 in Noordbarge.    Hij overleed op 4 maart 1821 in Noordbarge.   

12 ii. Engberts, Janna. Zij werd gedoopt op 24 november 1798 te Emmen. Zij overleed op 21 augustus 1848 in Hardenberg.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Tangenberg, Albert op 13 mei 1826 in Emmen.

13 iii. Engberts, Engbert. Engbert werd geboren op 10 oktober 1802 in Noordbarge.    Hij overleed op 19 maart 1824 in Noordbarge.   

14 iv. Engberts, Hindrik. Hindrik werd geboren op 19 augustus 1804 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 september 1842 in Noordbarge.    Hij trouwde Derks, Geertien op 26 oktober 1826 in Noordbarge.

15 v. Engberts, Roelf. Roelf werd geboren op 18 januari 1807 in Noordbarge.    Hij overleed op 5 mei 1849 in Noordbarge.    Hij trouwde Wolbers, Hinderkien op 4 juni 1836 in Noordbarge.

16 vi. Engberts, Albert. Albert werd geboren op 4 februari 1811 in Noordbarge.    Hij overleed op 15 april 1812 in Noordbarge.   

17 vii. Tienkamp, Annichjen Engberts. Annichjen Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Noordbarge.    Zij overleed na 1855 in Amerika.    Zij trouwde Otten, Jan Everts op 23 oktober 1841 in Westerbork. Zij trouwde tevens Schoemaker, Hermanus op 4 oktober 1854 in Emmen.

18 viii. Tienkamp, Aaltje Engberts. Aaltje Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Emmen.    Zij overleed in 1880 in Amerika.   

19 ix. Engberts, Jantien. Jantien werd geboren op 8 mei 1818 in Noordbarge.    Zij overleed op 26 april 1855 in Noordbarge.    Zij trouwde Zwiers, Hendrik op 27 juli 1843 in Noordbarge.

Meer over van Tijnkamp, Jantien Gerrits en Engberts, Jurriën:

Huwelijksafkondiging: 21 mei 1796, Emmen.   

“21 Maij ingeschreven Jurrien Engberts Jongman van den Ham en Jantien Gerrits Jonge Dogter van

Noordbarge na 3 kondigingen getrouwt te Emmen Den 19 Junij 1796″.

Huwelijk: 19 juni 1796, Emmen.   

11. Engberts, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 14 mei 1797 in Noordbarge.    Hij overleed op 4 maart 1821 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Gerrit:

Geboorte: 14 mei 1797, Noordbarge.   

Beroep: boerenknecht.   

Overlijden: 4 maart 1821, Noordbarge. Den Oever.   

12. Engberts, Janna.

Zij werd gedoopt op 24 november 1798 te Emmen. Zij overleed op 21 augustus 1848 in Hardenberg.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Tangenberg, Albert op 13 mei 1826 in Emmen.

Meer over Engberts, Janna:

Doop: 24 november 1798, Emmen.   

Overlijden: 21 augustus 1848, Hardenberg.   

Residentie: van 1848 tot 1850, Emmen. bij haar dochter Jannigjen Korterink-Tangenberg.   

Kinderen van Engberts, Janna en Onbekend

121 i. Engberts, Jurriën. Jurriën werd geboren op 11 mei 1822 in Emmen.    Hij overleed op 9 april 1826 in Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 17 december 1784 in Gramsbergen.    Hij werd gedoopt op 19 december 1784 te Gramsbergen.. Hij overleed op 21 november 1848 in Hardenberg.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Jansen, Jennegien. Hij trouwde Engberts, Janna op 13 mei 1826 in Emmen.

Opmerkingen bij Tangenberg, Albert

bij de geboorte van Berendina wonen Albert en Jennegien in Coevorden, achter in het oud bos,

behuizing 90. Daar wonen ze ook bij de geboorte van Berend Jan. Bij het overlijden van

Jantien wonen Albert en Janna “ter stede Gramsbergen” Als Engbert en ook Grietje worden

geboren wonen ze in Lutten. Bij de geboorte van Jantien wonen ze weer in Steenwijksmoer op nr

308, terwijl bij de geboorte van Albert (vader is dan al 63!) de familie weer in Dedemsvaart

woont. .

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 17 december 1784, Gramsbergen.   

Doop: 19 december 1784, Gramsbergen.   

Beroep: 1826. meester.   

Beroep: landbouwer, vijfschagtwever.   

Overlijden: 21 november 1848, Hardenberg.   

Kinderen van Engberts, Janna en Tangenberg, Albert

122 i. Tangenberg, Jantien. Jantien werd geboren op 23 april 1827 in Coevorden.    Zij overleed op 16 februari 1829 in Gramsbergen.   

123 ii. Tangenberg, Jurrien. Jurrien werd geboren op 26 november 1829 in Gramsbergen.    Hij overleed op 7 november 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Dijkstra, Aaltien Jans op 29 april 1854 in Hardenberg.

124 iii. Tangenberg, Jennigjen. Jennigjen werd geboren op 17 maart 1833 in Hardenberg.    Zij overleed op 2 februari 1901 in Emmen.    Zij trouwde Korterink, Gerrit op 30 juli 1853 in Hardenberg.

125 iv. Tangenberg, Engbert. Engbert werd geboren op 9 februari 1835 in Hardenberg.    Hij overleed op 12 april 1906 in Gramsbergen.    Hij trouwde Reinders, Hermina op 16 april 1860 in Hardenberg.

126 v. Tangenberg, Grietjen. Grietjen werd geboren op 17 juli 1838 in Hardenberg.    Zij overleed op 22 juni 1908 in Emmen.    Zij trouwde Hobers, Willem op 8 april 1858 in Hardenberg.

127 vi. Tangenberg, Jantien. Jantien werd geboren op 25 april 1841 in Hardenberg.    Zij overleed op 31 augustus 1917 in Dalen.    Zij trouwde Klaassen, Jan op 30 oktober 1872 in Dalen.

128 vii. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren op 20 oktober 1846 in Hardenberg.    Hij overleed op 26 mei 1903 in Grand Rapids USA.    Hij trouwde Scholten, Jantje op 19 maart 1879 in Dalen.

Opmerkingen van Engberts, Janna en Tangenberg, Albert:

De ouders van Janna Engberts konden in 1826 niet schrijven.

Meer over Engberts, Janna en Tangenberg, Albert:

Huwelijk: 13 mei 1826, Emmen.   

Albert was weduwnaar van Jennegien Kremer.

121. Engberts, Jurriën.

Jurriën werd geboren op 11 mei 1822 in Emmen.    Hij overleed op 9 april 1826 in Emmen.    Hij was de zoon van Engberts, Janna.

Meer over Engberts, Jurriën:

Geboorte: 11 mei 1822, Emmen.   

Zijn moeder, Janna Engberts, was bij zijn geboorte ongehuwd.

Overlijden: 9 april 1826, Emmen.   

122. Tangenberg, Jantien.

Jantien werd geboren op 23 april 1827 in Coevorden.    Zij overleed op 16 februari 1829 in Gramsbergen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna.

Meer over Tangenberg, Jantien:

Geboorte: 23 april 1827, Coevorden.   

Overlijden: 16 februari 1829, Gramsbergen.   

123. Tangenberg, Jurrien.

Jurrien werd geboren op 26 november 1829 in Gramsbergen.    Hij overleed op 7 november 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Dijkstra, Aaltien Jans op 29 april 1854 in Hardenberg.

Opmerkingen bij Tangenberg, Jurrien

Jurriën Tangenberg reist samen met het gezin van Willem Hobers in 1860 naar Nieuw-Amsterdam om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Meer over Tangenberg, Jurrien:

Geboorte: 26 november 1829, Gramsbergen.   

Overlijden: 7 november 1899, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Dijkstra, Aaltien Jans.

Aaltien Jans werd geboren op 8 juli 1821 in Hardenberg.    Zij overleed op 10 november 1900 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Tangenberg, Jurrien op 29 april 1854 in Hardenberg.

Opmerkingen bij Dijkstra, Aaltien Jans

«Geboorte te: Rotsterhaule-Schoterld,».

Meer over Dijkstra, Aaltien Jans:

Geboorte: 8 juli 1821, Hardenberg.   

Overlijden: 10 november 1900, Nieuw-Amsterdam.   

Kinderen van Dijkstra, Aaltien Jans en Tangenberg, Jurrien

1231 i. Tangenberg, Janna. Janna werd geboren op 13 augustus 1855 in Hardenberg.    Zij overleed op 15 december 1930 in Emmen.    Zij trouwde Witvoet, Jelle op 24 november 1876 in Emmen.

1232 ii. Tangenberg, Hilligjen. Hilligjen werd geboren op 25 november 1857 in Dedemsvaart.    Zij overleed voor 1862.   

1233 iii. Tangenberg, Hilligjen. Hilligjen werd geboren op 18 december 1862 in Emmen.    Zij overleed na 1925.    Zij trouwde Witvoet, Teunis op 13 december 1887 in Emmen.

1234 iv. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren op 7 februari 1860 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 12 april 1884 in Nieuw-Amsterdam.   

Meer over Dijkstra, Aaltien Jans en Tangenberg, Jurrien:

Huwelijk: 29 april 1854, Hardenberg.   

1231. Tangenberg, Janna.

Janna werd geboren op 13 augustus 1855 in Hardenberg.    Zij overleed op 15 december 1930 in Emmen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans. Zij trouwde Witvoet, Jelle op 24 november 1876 in Emmen.

Meer over Tangenberg, Janna:

Geboorte: 13 augustus 1855, Hardenberg.   

Overlijden: 15 december 1930, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Witvoet, Jelle.

Jelle werd geboren op 17 augustus 1846 in Smilde.    Hij overleed op 1 oktober 1913 in Emmen.    Hij was de zoon van Witvoet, Pieter en de Vries, Willemtje. Hij trouwde Tangenberg, Janna op 24 november 1876 in Emmen.

Meer over Witvoet, Jelle:

Geboorte: 17 augustus 1846, Smilde.   

Overlijden: 1 oktober 1913, Emmen.   

Kinderen van Tangenberg, Janna en Witvoet, Jelle

12311 i. Witvoet, Aaltje. Aaltje werd geboren op 18 mei 1877 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 10 januari 1945 in Emmen.    Zij trouwde Schepers, Derk op 6 juli 1894 in Emmen. Zij trouwde tevens Jager, Jan op 7 februari 1918 in Emmen.

12312 ii. Witvoet, Jantien. Jantien werd geboren op 5 november 1882 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 30 juli 1964 in Dalen.    Zij trouwde Knol, Koop op 27 april 1906 in Gramsbergen.

Meer over Tangenberg, Janna en Witvoet, Jelle:

Huwelijk: 24 november 1876, Emmen.   

12311. Witvoet, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 18 mei 1877 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 10 januari 1945 in Emmen.    Zij was de dochter van Witvoet, Jelle en Tangenberg, Janna. Zij trouwde Schepers, Derk op 6 juli 1894 in Emmen. Zij trouwde tevens Jager, Jan op 7 februari 1918 in Emmen.

Meer over Witvoet, Aaltje:

Geboorte: 18 mei 1877, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 10 januari 1945, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Schepers, Derk.

Derk werd geboren in 1874 in Odoorn.    Hij overleed op 1 april 1917 in Zwolle.    Hij trouwde Witvoet, Aaltje op 6 juli 1894 in Emmen.

Meer over Schepers, Derk:

Geboorte: 1874, Odoorn.   

Beroep: veenarbeider.   

Overlijden: 1 april 1917, Zwolle.   

Kinderen van Witvoet, Aaltje en Schepers, Derk

123111 i. Schepers, Grietje. Grietje werd geboren op 4 maart 1896 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed na 1960.    Zij trouwde Westerhuis, Jan op 15 juni 1916 in Emmen.

123112 ii. Schepers, Jelle. Jelle werd geboren op 24 augustus 1901 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Dekker, Geesje op 29 oktober 1921 in Emmen.

123113 iii. Schepers, Johanna Gerritdina Geetruida. Johanna Gerritdina Geetruida werd geboren op 10 februari 1904 in Emmen.    Zij overleed op 21 maart 1904 in Emmen.   

123114 iv. Schepers, Johanna. Johanna werd geboren op 18 mei 1905 in Emmen.    Zij trouwde Jager, Pieter op 14 juni 1930 in Emmen.

Meer over Witvoet, Aaltje en Schepers, Derk:

Huwelijk: 6 juli 1894, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Jager, Jan.

Jan werd geboren in 1859 in Appelscha (Fr).    Hij overleed op 29 juli 1949 in Emmen.    Hij trouwde Witvoet, Aaltje op 7 februari 1918 in Emmen.

Meer over Jager, Jan:

Geboorte: 1859, Appelscha (Fr).   

Beroep: 1918. veenbaas.   

Overlijden: 29 juli 1949, Emmen.   

Meer over Witvoet, Aaltje en Jager, Jan:

Huwelijk: 7 februari 1918, Emmen.   

123111. Schepers, Grietje.

Grietje werd geboren op 4 maart 1896 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed na 1960.    Zij was de dochter van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje. Zij trouwde Westerhuis, Jan op 15 juni 1916 in Emmen.

Meer over Schepers, Grietje:

Geboorte: 4 maart 1896, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: na 1960.   

Echtgeno(o)t(e):Westerhuis, Jan.

Jan werd geboren in 1894 in Ommen.    Hij overleed op 12 oktober 1960 in Sleen.    Hij trouwde Schepers, Grietje op 15 juni 1916 in Emmen.

Meer over Westerhuis, Jan:

Geboorte: 1894, Ommen.   

Overlijden: 12 oktober 1960, Sleen.   

Kinderen van Schepers, Grietje en Westerhuis, Jan

1231111 i. Westerhuis, Dirk. Dirk werd geboren in juli 1918 in Emmen.    Hij overleed op 29 september 1918 in Emmen.   

Meer over Schepers, Grietje en Westerhuis, Jan:

Huwelijk: 15 juni 1916, Emmen.   

1231111. Westerhuis, Dirk.

Dirk werd geboren in juli 1918 in Emmen.    Hij overleed op 29 september 1918 in Emmen.    Hij was de zoon van Westerhuis, Jan en Schepers, Grietje.

Meer over Westerhuis, Dirk:

Geboorte: juli 1918, Emmen.   

Overlijden: 29 september 1918, Emmen.   

123112. Schepers, Jelle.

Jelle werd geboren op 24 augustus 1901 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje. Hij trouwde Dekker, Geesje op 29 oktober 1921 in Emmen.

Meer over Schepers, Jelle:

Geboorte: 24 augustus 1901, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Geesje.

Geesje werd geboren in 1897 in Emmen.    Zij was de dochter van Dekker, Aaldert en Braam, Harmtien. Zij trouwde Schepers, Jelle op 29 oktober 1921 in Emmen.

Meer over Dekker, Geesje:

Geboorte: 1897, Emmen.   

Kinderen van Dekker, Geesje en Schepers, Jelle

1231121 i. Schepers, Derk. Derk werd geboren op 4 maart 1922 in Emmen.    Hij overleed op 5 maart 1922 in Emmen.   

1231122 ii. Schepers, Harmtje. Harmtje werd geboren in mei 1923 in Emmen.    Zij overleed op 3 september 1923 in Emmen.   

Meer over Dekker, Geesje en Schepers, Jelle:

Huwelijk: 29 oktober 1921, Emmen.   

1231121. Schepers, Derk.

Derk werd geboren op 4 maart 1922 in Emmen.    Hij overleed op 5 maart 1922 in Emmen.    Hij was de zoon van Schepers, Jelle en Dekker, Geesje.

Meer over Schepers, Derk:

Geboorte: 4 maart 1922, Emmen.   

Overlijden: 5 maart 1922, Emmen.   

1231122. Schepers, Harmtje.

Harmtje werd geboren in mei 1923 in Emmen.    Zij overleed op 3 september 1923 in Emmen.    Zij was de dochter van Schepers, Jelle en Dekker, Geesje.

Meer over Schepers, Harmtje:

Geboorte: mei 1923, Emmen.   

Overlijden: 3 september 1923, Emmen.   

123113. Schepers, Johanna Gerritdina Geetruida.

Johanna Gerritdina Geetruida werd geboren op 10 februari 1904 in Emmen.    Zij overleed op 21 maart 1904 in Emmen.    Zij was de dochter van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje.

Meer over Schepers, Johanna Gerritdina Geetruida:

Geboorte: 10 februari 1904, Emmen.   

Overlijden: 21 maart 1904, Emmen.   

123114. Schepers, Johanna.

Johanna werd geboren op 18 mei 1905 in Emmen.    Zij was de dochter van Schepers, Derk en Witvoet, Aaltje. Zij trouwde Jager, Pieter op 14 juni 1930 in Emmen.

Meer over Schepers, Johanna:

Geboorte: 18 mei 1905, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Jager, Pieter.

Pieter werd geboren in 1903 in Duitsland.    Hij trouwde Schepers, Johanna op 14 juni 1930 in Emmen.

Meer over Jager, Pieter:

Geboorte: 1903, Duitsland. Schöninghsdorf.   

Beroep: rijksambtenaar.   

Meer over Schepers, Johanna en Jager, Pieter:

Huwelijk: 14 juni 1930, Emmen.   

12312. Witvoet, Jantien.

Jantien werd geboren op 5 november 1882 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 30 juli 1964 in Dalen.    Zij was de dochter van Witvoet, Jelle en Tangenberg, Janna. Zij trouwde Knol, Koop op 27 april 1906 in Gramsbergen.

Meer over Witvoet, Jantien:

Geboorte: 5 november 1882, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 30 juli 1964, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Knol, Koop.

Koop werd geboren in 1878 in Gramsbergen.    Hij overleed op 17 september 1953 in Dalen.    Hij trouwde Witvoet, Jantien op 27 april 1906 in Gramsbergen.

Meer over Knol, Koop:

Geboorte: 1878, Gramsbergen.   

Overlijden: 17 september 1953, Dalen.   

Kinderen van Witvoet, Jantien en Knol, Koop

123121 i. Knol, Jelle. Jelle werd geboren op 17 november 1907 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 september 1933 in Dalen.   

123122 ii. Knol, Jan. Jan werd geboren op 30 april 1910 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 juni 1912 in De Krim (Gramsbergen).   

123123 iii. Knol, Jantje. Jantje werd geboren op 27 augustus 1912 in Gramsbergen.   

Meer over Witvoet, Jantien en Knol, Koop:

Huwelijk: 27 april 1906, Gramsbergen.   

123121. Knol, Jelle.

Jelle werd geboren op 17 november 1907 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 september 1933 in Dalen.    Hij was de zoon van Knol, Koop en Witvoet, Jantien.

Meer over Knol, Jelle:

Geboorte: 17 november 1907, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Beroep: fabrieksarbeider.   

Overlijden: 27 september 1933, Dalen.   

123122. Knol, Jan.

Jan werd geboren op 30 april 1910 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij overleed op 27 juni 1912 in De Krim (Gramsbergen).    Hij was de zoon van Knol, Koop en Witvoet, Jantien.

Meer over Knol, Jan:

Geboorte: 30 april 1910, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Overlijden: 27 juni 1912, De Krim (Gramsbergen).   

123123. Knol, Jantje.

Jantje werd geboren op 27 augustus 1912 in Gramsbergen.    Zij is de dochter van Knol, Koop en Witvoet, Jantien.

Meer over Knol, Jantje:

Geboorte: 27 augustus 1912, Gramsbergen.   

1232. Tangenberg, Hilligjen.

Hilligjen werd geboren op 25 november 1857 in Dedemsvaart.    Zij werd gedoopt op 30 januari 1858 te Lutten. Zij overleed voor 1862.    Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans.

Meer over Tangenberg, Hilligjen:

Geboorte: 25 november 1857, Dedemsvaart.   

Doopsel: 30 januari 1858, Lutten.   

Overlijden: voor 1862.   

1233. Tangenberg, Hilligjen.

Hilligjen werd geboren op 18 december 1862 in Emmen.    Zij overleed na 1925.    Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans. Zij trouwde Witvoet, Teunis op 13 december 1887 in Emmen.

Meer over Tangenberg, Hilligjen:

Geboorte: 18 december 1862, Emmen.   

Overlijden: na 1925.   

Echtgeno(o)t(e):Witvoet, Teunis.

Teunis werd geboren in 1860 in Smilde.    Hij was de zoon van Witvoet, Pieter en Nijland, Aaltje Teunis. Hij trouwde Tangenberg, Hilligjen op 13 december 1887 in Emmen.

Meer over Witvoet, Teunis:

Geboorte: 1860, Smilde.   

Kinderen van Tangenberg, Hilligjen en Witvoet, Teunis

12331 i. Witvoet, Aaltje. Aaltje werd geboren op 27 februari 1888 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 19 april 1965 in Enschede.    Zij trouwde Pals, Johannes op 29 januari 1907 in Emmen.

12332 ii. Witvoet, Alberdina. Alberdina werd geboren op 21 juni 1889 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde ten Cate, Hermannus Fake op 7 juli 1910 in Emmen.

12333 iii. Witvoet, Pieter. Pieter werd geboren op 1 april 1891 in Nieuw-Amsterdam.   

12334 iv. Witvoet, Aleida. Aleida werd geboren op 19 april 1893 in Nieuw-Amsterdam.   

12335 v. Witvoet, Jurrien. Jurrien werd geboren op 18 juni 1895 in Nieuw-Amsterdam.   

12336 vi. Witvoet, Jelle. Jelle werd geboren op 21 maart 1897 in Nieuw-Amsterdam.   

12337 vii. Witvoet, Johanna. Johanna werd geboren op 21 april 1899 in Nieuw-Amsterdam.   

12338 viii. Witvoet, Hilligjen. Hilligjen werd geboren op 24 juni 1903 in Emmen.   

12339 ix. Witvoet, Teunis. Teunis werd geboren op 1 februari 1905 in Emmen.   

1233A x. Witvoet, Jan. Jan werd geboren op 6 april 1907 in Emmen.   

Meer over Tangenberg, Hilligjen en Witvoet, Teunis:

Huwelijk: 13 december 1887, Emmen.   

12331. Witvoet, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 27 februari 1888 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 19 april 1965 in Enschede.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen. Zij trouwde Pals, Johannes op 29 januari 1907 in Emmen.

Meer over Witvoet, Aaltje:

Geboorte: 27 februari 1888, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 19 april 1965, Enschede.   

Echtgeno(o)t(e):Pals, Johannes.

Johannes werd geboren in 1885 in Emmen.    Hij overleed op 18 februari 1922 in Emmen.    Hij trouwde Witvoet, Aaltje op 29 januari 1907 in Emmen.

Meer over Pals, Johannes:

Geboorte: 1885, Emmen.   

Beroep: van 1907 tot 1922. schoenmaker.   

Overlijden: 18 februari 1922, Emmen.   

Kinderen van Witvoet, Aaltje en Pals, Johannes

123311 i. Pals, Elsje. Elsje werd geboren op 30 mei 1908 in Emmen.    Zij overleed op 16 oktober 1977 in Emmen.    Zij trouwde Wanders, Gezinus op 9 november 1929 in Enschede.

123312 ii. Pals, Teunis. Teunis werd geboren op 1 april 1910 in Emmen.   

123313 iii. Pals, Berend. Berend werd geboren op 17 juni 1912 in Emmen.   

123314 iv. Pals, Johannes Aaltinus. Johannes Aaltinus werd geboren in juni 1922 in Emmen.    Hij overleed op 13 mei 1923 in Emmen.   

Meer over Witvoet, Aaltje en Pals, Johannes:

Huwelijk: 29 januari 1907, Emmen.   

123311. Pals, Elsje.

Elsje werd geboren op 30 mei 1908 in Emmen.    Zij overleed op 16 oktober 1977 in Emmen.    Zij was de dochter van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje. Zij trouwde Wanders, Gezinus op 9 november 1929 in Enschede.

Meer over Pals, Elsje:

Geboorte: 30 mei 1908, Emmen.   

Overlijden: 16 oktober 1977, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Wanders, Gezinus.

Gezinus werd geboren op 22 mei 1907 in Emmen.    Hij overleed op 28 januari 1970 in Emmen.    Hij was de zoon van Wanders, Hendrik Lukas en Vos, Jantje. Hij trouwde Pals, Elsje op 9 november 1929 in Enschede.

Meer over Wanders, Gezinus:

Geboorte: 22 mei 1907, Emmen.   

Overlijden: 28 januari 1970, Emmen.   

Kinderen van Pals, Elsje en Wanders, Gezinus

1233111 i. Wanders, Hendrik Lukas. Hendrik Lukas werd geboren op 18 maart 1930 in Emmen.   

1233112 ii. Wanders, Aaltje. Aaltje werd geboren op 29 april 1934 in Emmen.   

1233113 iii. Wanders, Johannes. Johannes werd geboren op 4 mei 1939 in Emmen.   

1233114 iv. Wanders, Jan. Jan werd geboren op 11 maart 1945 in Emmen.   

1233115 v. Wanders, Jantje. Jantje werd geboren op 5 november 1948 in Emmen.   

Opmerkingen van Pals, Elsje en Wanders, Gezinus:

Bron: André Wanders

Het gezin Wanders was gereformeerd.

Gezinus Wanders is geboren in Erica op 22.05.1907. Men noemde hem vaak Ginus. Toen hij werd

geboren waren zijn ouders Nederlands Hervormd, later zijn ze gereformeerd geworden. Gezinus

Wanders is naar de Christelijke lagere school, de School met den bijbel in Erica gegaan.

Toen hij 19 jaar oud was is Gezinus vertrokken naar Enschede, hij ging ernaar toe op 28.03.1927.

Gezinus kwam in de kost bij J. Rikmanspoel, Sterkerstraat 38 in Enschede. Hij heeft daar gewerkt op

een textielfabriek. Ook heeft Gezinus nog gewerkt op een steenfabriek in Enschede. De laatste paar

maanden van zijn verblijf in Enschede heeft hij bij zijn aanstaande schoonmoeder in gewoond. Tijdens

zijn huwelijk was Gezinus Wanders grondwerker van beroep.

Op 22-jarige leeftijd is hij getrouwd met Elsje Pals. Ze trouwden in Enschede op 09.11.1929. Elsje Pals

was toen textielarbeidster. Twee dagen na hun huwelijk zijn Gezinus en Elsje teruggekomen naar

Zuidoost Drenthe.

Op 11.11.1929 hebben ze zich weer in laten schrijven bij de gemeente Emmen. Ze gingen wonen in

Erica 146-1 (dat was aan de Hoogeveensche Vaart Zuidzijde, iets voor de huidige sluis, vanaf Erica

bekeken). Ze woonden in het huisje van zijn ouders, die er zelf naast woonden.

Op 01.05.1938 zijn ze verhuisd naar het Amsterdamsche Veld 41-1. Dat was dus in de Peel, zo’n 2 á 3

kilometer ten zuiden van Erica. In dit huisje woonden voor die tijd zijn broer Karel Johannes Wanders

met zijn gezin. Op 01.10.1938 is het adres gewijzigd in Peelstraat 60 Erica.

Zo omstreeks die tijd kwam Jan Kroeze als pleegkind bij het gezin Wanders aan de Peelstraat. Hier

werden ook de andere drie kinderen geboren. Gezinus ging in Erica werken als betonarbeider op de

Cementfabriek. Daarna heeft hij nog een paar jaar gewerkt bij de Maatschappij Wegenbouw Utrecht en

vervolgens een tijdje bij aannemersbedrijf Rolink in Erica. Maar uiteindelijk kwam hij weer terecht bij

de Cementfabriek in Erica, waar hij voorman is geweest.

Op 04.12.1951 is het gezin verhuisd naar de Verlengde Hoogeveense Vaart Zuidzijde 65 in Erica (naast

de cementfabriek). Nadat ze er 18 jaar gewoond hadden, zijn ze verhuisd naar een bejaardenwoning aan

de Duikerstraat 17 in Erica. Ze kwamen er te wonen op 27.10.1969. Kort daarna is Gezinus overleden.

Elsje is in 1974 verhuisd naar het behaardentehuis “Avondrust” in Emmen. Daar is zij overleden.

Meer over Pals, Elsje en Wanders, Gezinus:

Huwelijk: 9 november 1929, Enschede.   

1233111. Wanders, Hendrik Lukas.

Hendrik Lukas werd geboren op 18 maart 1930 in Emmen.    Hij is de zoon van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Hendrik Lukas:

Geboorte: 18 maart 1930, Emmen.   

1233112. Wanders, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 29 april 1934 in Emmen.    Zij is de dochter van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Aaltje:

Geboorte: 29 april 1934, Emmen.   

1233113. Wanders, Johannes.

Johannes werd geboren op 4 mei 1939 in Emmen.    Hij is de zoon van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Johannes:

Geboorte: 4 mei 1939, Emmen.   

1233114. Wanders, Jan.

Jan werd geboren op 11 maart 1945 in Emmen.    Hij is de zoon van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Jan:

Geboorte: 11 maart 1945, Emmen.   

1233115. Wanders, Jantje.

Jantje werd geboren op 5 november 1948 in Emmen.    Zij is de dochter van Wanders, Gezinus en Pals, Elsje.

Meer over Wanders, Jantje:

Geboorte: 5 november 1948, Emmen.   

123312. Pals, Teunis.

Teunis werd geboren op 1 april 1910 in Emmen.    Hij was de zoon van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje.

Meer over Pals, Teunis:

Geboorte: 1 april 1910, Emmen.   

123313. Pals, Berend.

Berend werd geboren op 17 juni 1912 in Emmen.    Hij is de zoon van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje.

Meer over Pals, Berend:

Geboorte: 17 juni 1912, Emmen.   

123314. Pals, Johannes Aaltinus.

Johannes Aaltinus werd geboren in juni 1922 in Emmen.    Hij overleed op 13 mei 1923 in Emmen.    Hij was de zoon van Pals, Johannes en Witvoet, Aaltje.

Meer over Pals, Johannes Aaltinus:

Geboorte: juni 1922, Emmen.   

Overlijden: 13 mei 1923, Emmen.   

12332. Witvoet, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 21 juni 1889 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen. Zij trouwde ten Cate, Hermannus Fake op 7 juli 1910 in Emmen.

Meer over Witvoet, Alberdina:

Geboorte: 21 juni 1889, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Hermannus Fake.

Hermannus Fake werd geboren in 1883 in Arnhem.    Hij was de zoon van ten Cate, Berend Fake en Strijker, Annigje. Hij trouwde Witvoet, Alberdina op 7 juli 1910 in Emmen.

Meer over ten Cate, Hermannus Fake:

Geboorte: 1883, Arnhem.   

Meer over Witvoet, Alberdina en ten Cate, Hermannus Fake:

Huwelijk: 7 juli 1910, Emmen.   

12333. Witvoet, Pieter.

Pieter werd geboren op 1 april 1891 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Pieter:

Geboorte: 1 april 1891, Nieuw-Amsterdam.   

12334. Witvoet, Aleida.

Aleida werd geboren op 19 april 1893 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Aleida:

Geboorte: 19 april 1893, Nieuw-Amsterdam.   

12335. Witvoet, Jurrien.

Jurrien werd geboren op 18 juni 1895 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Jurrien:

Geboorte: 18 juni 1895, Nieuw-Amsterdam.   

12336. Witvoet, Jelle.

Jelle werd geboren op 21 maart 1897 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Jelle:

Geboorte: 21 maart 1897, Nieuw-Amsterdam.   

12337. Witvoet, Johanna.

Johanna werd geboren op 21 april 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Johanna:

Geboorte: 21 april 1899, Nieuw-Amsterdam.   

12338. Witvoet, Hilligjen.

Hilligjen werd geboren op 24 juni 1903 in Emmen.    Zij was de dochter van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Hilligjen:

Geboorte: 24 juni 1903, Emmen.   

12339. Witvoet, Teunis.

Teunis werd geboren op 1 februari 1905 in Emmen.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Teunis:

Geboorte: 1 februari 1905, Emmen.   

1233A. Witvoet, Jan.

Jan werd geboren op 6 april 1907 in Emmen.    Hij was de zoon van Witvoet, Teunis en Tangenberg, Hilligjen.

Meer over Witvoet, Jan:

Geboorte: 6 april 1907, Emmen.   

1234. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 7 februari 1860 in Dedemsvaart.    Hij werd gedoopt op 29 februari 1860 te Lutten.. Hij overleed op 12 april 1884 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans.

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 7 februari 1860, Dedemsvaart.   

Doopsel: 29 februari 1860, Lutten.   

Overlijden: 12 april 1884, Nieuw-Amsterdam.   

124. Tangenberg, Jennigjen.

Jennigjen werd geboren op 17 maart 1833 in Hardenberg.    Zij overleed op 2 februari 1901 in Emmen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Zij trouwde Korterink, Gerrit op 30 juli 1853 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Jennigjen:

Geboorte: 17 maart 1833, Hardenberg. Lutten.   

Overlijden: 2 februari 1901, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Korterink, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 18 september 1826 in Collendoorn (Hardenberg).    Hij trouwde Tangenberg, Jennigjen op 30 juli 1853 in Hardenberg.

Meer over Korterink, Gerrit:

Geboorte: 18 september 1826, Collendoorn (Hardenberg).   

Kinderen van Tangenberg, Jennigjen en Korterink, Gerrit

1241 i. Korterink, Geertjen. Geertjen werd geboren op 4 april 1855 in Hardenberg.   

1242 ii. Korterink, Albert. Albert werd geboren op 18 december 1857 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 31 mei 1861 in Emmen.   

1243 iii. Korterink, Jantje. Jantje werd geboren op 23 september 1862 in Emmen.   

1244 iv. Korterink, Janna. Janna werd geboren op 3 juli 1860 in Emmen.    Zij overleed op 9 november 1863 in Emmen.   

1245 v. Korterink, Alberdina. Alberdina werd geboren op 21 maart 1868 in Emmen.   

1246 vi. Korterink, Jennechien. Jennechien werd geboren op 30 augustus 1872 in Emmen.   

1247 vii. Korterink, Aaltje. Aaltje werd geboren op 2 september 1877 in Emmen.    Zij overleed op 30 juni 1881 in Emmen.   

Meer over Tangenberg, Jennigjen en Korterink, Gerrit:

Huwelijk: 30 juli 1853, Hardenberg.   

1241. Korterink, Geertjen.

Geertjen werd geboren op 4 april 1855 in Hardenberg.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Geertjen:

Geboorte: 4 april 1855, Hardenberg.   

1242. Korterink, Albert.

Albert werd geboren op 18 december 1857 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 31 mei 1861 in Emmen.    Hij was de zoon van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Albert:

Geboorte: 18 december 1857, Dedemsvaart.   

Overlijden: 31 mei 1861, Emmen.   

1243. Korterink, Jantje.

Jantje werd geboren op 23 september 1862 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Jantje:

Geboorte: 23 september 1862, Emmen.   

1244. Korterink, Janna.

Janna werd geboren op 3 juli 1860 in Emmen.    Zij overleed op 9 november 1863 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Janna:

Geboorte: 3 juli 1860, Emmen.   

Overlijden: 9 november 1863, Emmen.   

1245. Korterink, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 21 maart 1868 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Alberdina:

Geboorte: 21 maart 1868, Emmen.   

1246. Korterink, Jennechien.

Jennechien werd geboren op 30 augustus 1872 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Jennechien:

Geboorte: 30 augustus 1872, Emmen.   

1247. Korterink, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 2 september 1877 in Emmen.    Zij overleed op 30 juni 1881 in Emmen.    Zij was de dochter van Korterink, Gerrit en Tangenberg, Jennigjen.

Meer over Korterink, Aaltje:

Geboorte: 2 september 1877, Emmen.   

Overlijden: 30 juni 1881, Emmen.   

125. Tangenberg, Engbert.

Engbert werd geboren op 9 februari 1835 in Hardenberg.    Hij overleed op 12 april 1906 in Gramsbergen.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Reinders, Hermina op 16 april 1860 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Engbert:

Geboorte: 9 februari 1835, Hardenberg.   

Overlijden: 12 april 1906, Gramsbergen.   

Echtgeno(o)t(e):Reinders, Hermina.

Hermina werd geboren op 18 januari 1837 in Hoogeveen.    Zij overleed op 2 maart 1906 in Gramsbergen.    Zij was de dochter van Reinders, Lubbert en de Vries, Aaltje Jans. Zij trouwde Tangenberg, Engbert op 16 april 1860 in Hardenberg.

Meer over Reinders, Hermina:

Geboorte: 18 januari 1837, Hoogeveen.   

Overlijden: 2 maart 1906, Gramsbergen.   

Kinderen van Reinders, Hermina en Tangenberg, Engbert

1251 i. Tangenberg, Lubbertus. Lubbertus werd geboren in 1860.    Hij overleed in 1944.   

1252 ii. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren in 1864.    Hij overleed in 1866.   

1253 iii. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren in 1867.    Hij overleed in 1942.   

1254 iv. Tangenberg, Arend. Arend werd geboren in 1869.    Hij overleed in 1952.   

1255 v. Tangenberg, Johanna. Johanna werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1951.   

1256 vi. Tangenberg, Johannes. Johannes werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1880.   

Meer over Reinders, Hermina en Tangenberg, Engbert:

Huwelijk: 16 april 1860, Hardenberg.   

1251. Tangenberg, Lubbertus.

Lubbertus werd geboren in 1860.    Hij overleed in 1944.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Lubbertus:

Geboorte: 1860.   

Overlijden: 1944.   

1252. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren in 1864.    Hij overleed in 1866.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 1864.   

Overlijden: 1866.   

1253. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren in 1867.    Hij overleed in 1942.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 1867.   

Overlijden: 1942.   

1254. Tangenberg, Arend.

Arend werd geboren in 1869.    Hij overleed in 1952.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Arend:

Geboorte: 1869.   

Overlijden: 1952.   

1255. Tangenberg, Johanna.

Johanna werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1951.    Zij was de dochter van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Johanna:

Geboorte: 1875.   

Overlijden: 1951.   

1256. Tangenberg, Johannes.

Johannes werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1880.    Hij was de zoon van Tangenberg, Engbert en Reinders, Hermina.

Meer over Tangenberg, Johannes:

Geboorte: 1878.   

Overlijden: 1880.   

126. Tangenberg, Grietjen.

Grietjen werd geboren op 17 juli 1838 in Hardenberg.    Zij overleed op 22 juni 1908 in Emmen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Zij trouwde Hobers, Willem op 8 april 1858 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Grietjen:

Geboorte: 17 juli 1838, Hardenberg.   

Overlijden: 22 juni 1908, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Hobers, Willem.

Willem werd geboren op 2 augustus 1833 in Ane.    Hij overleed op 24 september 1897 in Meppen (Dtsl).    Hij was de zoon van Hobers, Jan en Minkjan, Willemina Willems Jansen. Hij trouwde Tangenberg, Grietjen op 8 april 1858 in Hardenberg.

Meer over Hobers, Willem:

Geboorte: 2 augustus 1833, Ane.   

Overlijden: 24 september 1897, Meppen (Dtsl).   

Kinderen van Tangenberg, Grietjen en Hobers, Willem

1261 i. Hobers, Willemina. Willemina werd geboren in 1859.    Zij overleed in 1878.   

1262 ii. Hobers, Albert. Albert werd geboren in 1862.    Hij overleed in 1936.    Hij trouwde Koens, Trijntje op 20 juli 1886 in Emmen.

1263 iii. Hobers, Jan. Jan werd geboren in 1865.    Hij overleed in 1954.   

1264 iv. Hobers, Janna. Janna werd geboren in 1869.    Zij overleed in 1920.   

1265 v. Hobers, Jurrie. Jurrie werd geboren op 4 juli 1872 in Nieuw-Amsterdam.    Hij overleed op 18 januari 1939 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Veldhuis, Jetiena in 1896.

1266 vi. Hobers, Dina. Dina werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1906.   

1267 vii. Hobers, Arend. Arend werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1884.   

Meer over Tangenberg, Grietjen en Hobers, Willem:

Huwelijk: 8 april 1858, Hardenberg.   

W. Hobers vermeldt:

Ik heb het kerkelijk huwelijk van Willem Hobers en GrietjeTangenberg niet kunnen vinden (noch in Hardenberg, waar alle andere Hobersen trouwden, noch in alle andere plaatsen in de omgeving).

Ik vermoed dat Willem en Grietje als een van de eersten bij de “Afgescheidenen” trouwden. Zijn schoonvader Albert Tangenberg wordt vaak genoemd in door de officier van justitie opgemaakte processen-verbaal van de verboden geheime godsdienstoefeningen door ds. Van Raalte: de man van de Afscheiding. Deze man preekte veel in de Aane en omgeving op de deel van boerderijen. Zie het proces-verbaal onder “notities ” bij Albert Tangenberg.

Later in Nieuw-Amsterdam zijn Willem en Grietje betrokken bij de oprichting van de Christelijk Gereformeerde Kerk , met de bijnaam “kibbelkerkie”. Ik vermoed dat zijn liefde voor Grietje Tangenberg de reden is van Willems overgang naar de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zijn ouders en broer en zussen blijven Nederlands Hervormd.

1261. Hobers, Willemina.

Willemina werd geboren in 1859.    Zij overleed in 1878.    Zij was de dochter van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Willemina:

Geboorte: 1859.   

Overlijden: 1878.   

1262. Hobers, Albert.

Albert werd geboren in 1862.    Hij overleed in 1936.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen. Hij trouwde Koens, Trijntje op 20 juli 1886 in Emmen.

Meer over Hobers, Albert:

Geboorte: 1862.   

Overlijden: 1936.   

Echtgeno(o)t(e):Koens, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1862.    Zij overleed in 1934.    Zij trouwde Hobers, Albert op 20 juli 1886 in Emmen.

Meer over Koens, Trijntje:

Geboorte: 1862.   

Overlijden: 1934.   

Kinderen van Koens, Trijntje en Hobers, Albert

12621 i. Hobers, Margrietje. Margrietje werd geboren in 1887.   

12622 ii. Hobers, Helena. Helena werd geboren in 1890.   

12623 iii. Hobers, Willem. Willem werd geboren in 1895.   

12624 iv. Hobers, Jan. Jan werd geboren in 1899.   

12625 v. Hobers, Albert. Albert werd geboren in 1904.   

12626 vi. Hobers, Catrinus. Catrinus werd geboren in 1907.   

Meer over Koens, Trijntje en Hobers, Albert:

Huwelijk: 20 juli 1886, Emmen.   

12621. Hobers, Margrietje.

Margrietje werd geboren in 1887.    Zij was de dochter van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Margrietje:

Geboorte: 1887.   

12622. Hobers, Helena.

Helena werd geboren in 1890.    Zij was de dochter van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Helena:

Geboorte: 1890.   

12623. Hobers, Willem.

Willem werd geboren in 1895.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Willem:

Geboorte: 1895.   

12624. Hobers, Jan.

Jan werd geboren in 1899.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Jan:

Geboorte: 1899.   

12625. Hobers, Albert.

Albert werd geboren in 1904.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Albert:

Geboorte: 1904.   

12626. Hobers, Catrinus.

Catrinus werd geboren in 1907.    Hij was de zoon van Hobers, Albert en Koens, Trijntje.

Meer over Hobers, Catrinus:

Geboorte: 1907.   

1263. Hobers, Jan.

Jan werd geboren in 1865.    Hij overleed in 1954.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Jan:

Geboorte: 1865.   

Overlijden: 1954.   

1264. Hobers, Janna.

Janna werd geboren in 1869.    Zij overleed in 1920.    Zij was de dochter van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Janna:

Geboorte: 1869.   

Overlijden: 1920.   

1265. Hobers, Jurrie.

Jurrie werd geboren op 4 juli 1872 in Nieuw-Amsterdam.    Hij overleed op 18 januari 1939 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen. Hij trouwde Veldhuis, Jetiena in 1896.

Meer over Hobers, Jurrie:

Geboorte: 4 juli 1872, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 18 januari 1939, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Veldhuis, Jetiena.

Jetiena werd geboren in 1876.    Zij overleed in 1955.    Zij trouwde Hobers, Jurrie in 1896.

Meer over Veldhuis, Jetiena:

Geboorte: 1876.   

Overlijden: 1955.   

Kinderen van Veldhuis, Jetiena en Hobers, Jurrie

12651 i. Hobers, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1897.   

12652 ii. Hobers, Margrietha. Margrietha werd geboren in 1898.   

12653 iii. Hobers, Willemina Henderika. Willemina Henderika werd geboren in 1900.    Zij overleed in 1975.   

12654 iv. Hobers, Remmelt. Remmelt werd geboren in 1902.    Hij overleed in 1975.   

12655 v. Hobers, Willem. Willem werd geboren in 1903.    Hij overleed in 1987.   

12656 vi. Hobers, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1905.    Zij overleed in 2004.   

12657 vii. Hobers, Albert. Albert werd geboren in 1907.    Hij overleed in 1971.   

12658 viii. Hobers, Johanna. Johanna werd geboren in 1908.    Zij overleed in 1910.   

12659 ix. Hobers, Johanna. Johanna werd geboren in 1912.    Zij overleed in 2002.   

1265A x. Hobers, Jurrie Jetienus. Jurrie Jetienus werd geboren in 1918.    Hij overleed in 1919.   

1265B xi. Hobers, Jurrie Jetienus. Jurrie Jetienus werd geboren in 1920.    Hij overleed in 1991.   

Meer over Veldhuis, Jetiena en Hobers, Jurrie:

Huwelijk: 1896.   

12651. Hobers, Hilligje.

Hilligje werd geboren in 1897.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Hilligje:

Geboorte: 1897.   

12652. Hobers, Margrietha.

Margrietha werd geboren in 1898.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Margrietha:

Geboorte: 1898.   

12653. Hobers, Willemina Henderika.

Willemina Henderika werd geboren in 1900.    Zij overleed in 1975.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Willemina Henderika:

Geboorte: 1900.   

Overlijden: 1975.   

12654. Hobers, Remmelt.

Remmelt werd geboren in 1902.    Hij overleed in 1975.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Remmelt:

Geboorte: 1902.   

Overlijden: 1975.   

12655. Hobers, Willem.

Willem werd geboren in 1903.    Hij overleed in 1987.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Willem:

Geboorte: 1903.   

Overlijden: 1987.   

12656. Hobers, Hilligje.

Hilligje werd geboren in 1905.    Zij overleed in 2004.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Hilligje:

Geboorte: 1905.   

Overlijden: 2004.   

12657. Hobers, Albert.

Albert werd geboren in 1907.    Hij overleed in 1971.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Albert:

Geboorte: 1907.   

Overlijden: 1971.   

12658. Hobers, Johanna.

Johanna werd geboren in 1908.    Zij overleed in 1910.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Johanna:

Geboorte: 1908.   

Overlijden: 1910.   

12659. Hobers, Johanna.

Johanna werd geboren in 1912.    Zij overleed in 2002.    Zij was de dochter van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Johanna:

Geboorte: 1912.   

Overlijden: 2002.   

1265A. Hobers, Jurrie Jetienus.

Jurrie Jetienus werd geboren in 1918.    Hij overleed in 1919.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Jurrie Jetienus:

Geboorte: 1918.   

Overlijden: 1919.   

1265B. Hobers, Jurrie Jetienus.

Jurrie Jetienus werd geboren in 1920.    Hij overleed in 1991.    Hij was de zoon van Hobers, Jurrie en Veldhuis, Jetiena.

Meer over Hobers, Jurrie Jetienus:

Geboorte: 1920.   

Overlijden: 1991.   

1266. Hobers, Dina.

Dina werd geboren in 1875.    Zij overleed in 1906.    Zij was de dochter van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Dina:

Geboorte: 1875.   

Overlijden: 1906.   

1267. Hobers, Arend.

Arend werd geboren in 1878.    Hij overleed in 1884.    Hij was de zoon van Hobers, Willem en Tangenberg, Grietjen.

Meer over Hobers, Arend:

Geboorte: 1878.   

Overlijden: 1884.   

127. Tangenberg, Jantien.

Jantien werd geboren op 25 april 1841 in Hardenberg.    Zij overleed op 31 augustus 1917 in Dalen.    Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Zij trouwde Klaassen, Jan op 30 oktober 1872 in Dalen.

Meer over Tangenberg, Jantien:

Geboorte: 25 april 1841, Hardenberg.   

Overlijden: 31 augustus 1917, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Klaassen, Jan.

Jan werd geboren op 12 december 1837 in Dalen.    Hij overleed op 3 oktober 1905 in Dalen.    Hij trouwde Tangenberg, Jantien op 30 oktober 1872 in Dalen.

Meer over Klaassen, Jan:

Geboorte: 12 december 1837, Dalen.   

Overlijden: 3 oktober 1905, Dalen.   

Beroep: 1873. landbouwer.   

Kinderen van Tangenberg, Jantien en Klaassen, Jan

1271 i. Klaassen, Roelof. Roelof werd geboren op 16 augustus 1873 in Dalen.    Hij trouwde de Jonge, Klazina Hendrika op 28 september 1904 in Dalen.

1272 ii. Klaassen, Albert. Albert werd geboren op 14 maart 1875 in Dalen.    Hij overleed op 17 maart 1875 in Dalen.   

1273 iii. Klaassen, Janna. Janna werd geboren op 24 juli 1876 in Dalen.    Zij overleed op 9 april 1938 in Dalen.    Zij trouwde Kok, Albert op 12 maart 1896 in Coevorden.

1274 iv. Klaassen, Teunis. Teunis werd geboren op 7 april 1878 in Dalen.    Hij overleed op 4 maart 1879 in Dalen.   

1275 v. Klaassen, Teunis. Teunis werd geboren op 4 mei 1880 in Dalen.    Hij overleed op 5 april 1885 in Dalen.   

Meer over Tangenberg, Jantien en Klaassen, Jan:

Huwelijk: 30 oktober 1872, Dalen.   

1271. Klaassen, Roelof.

Roelof werd geboren op 16 augustus 1873 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien. Hij trouwde de Jonge, Klazina Hendrika op 28 september 1904 in Dalen.

Meer over Klaassen, Roelof:

Geboorte: 16 augustus 1873, Dalen. Vossebelt.   

Beroep: landbouwer.   

Echtgeno(o)t(e):de Jonge, Klazina Hendrika.

Klazina Hendrika werd geboren in 1884 in Coevorden.    Zij trouwde Klaassen, Roelof op 28 september 1904 in Dalen.

Meer over de Jonge, Klazina Hendrika:

Geboorte: 1884, Coevorden.   

Meer over de Jonge, Klazina Hendrika en Klaassen, Roelof:

Huwelijk: 28 september 1904, Dalen.   

1272. Klaassen, Albert.

Albert werd geboren op 14 maart 1875 in Dalen.    Hij overleed op 17 maart 1875 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien.

Meer over Klaassen, Albert:

Geboorte: 14 maart 1875, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 17 maart 1875, Dalen.   

1273. Klaassen, Janna.

Janna werd geboren op 24 juli 1876 in Dalen.    Zij overleed op 9 april 1938 in Dalen.    Zij was de dochter van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien. Zij trouwde Kok, Albert op 12 maart 1896 in Coevorden.

Meer over Klaassen, Janna:

Geboorte: 24 juli 1876, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 9 april 1938, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Kok, Albert.

Albert werd geboren in 1874 in Gramsbergen.    Hij overleed op 17 april 1944 in Dalen.    Hij trouwde Klaassen, Janna op 12 maart 1896 in Coevorden.

Meer over Kok, Albert:

Geboorte: 1874, Gramsbergen.   

Beroep: 1896. landbouwer.   

Overlijden: 17 april 1944, Dalen.   

Kinderen van Klaassen, Janna en Kok, Albert

12731 i. Kok, Albertje. Albertje werd geboren op 13 augustus 1896 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij trouwde Giethoorn, Jakob op 22 december 1917 in Dalen.

12732 ii. Kok, Jan. Jan werd geboren op 12 juli 1897 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij trouwde Kroezen, Femmigje op 21 september 1923 in Dalen.

12733 iii. Kok, Jantien. Jantien werd geboren op 12 oktober 1899 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij trouwde Brink, Gerrit Jan op 18 augustus 1922 in Coevorden.

12734 iv. Kok, Hillegien. Hillegien werd geboren op 28 november 1901 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij trouwde Sloots, Roelof op 9 november 1923 in Coevorden.

12735 v. Kok, Hilbert. Hilbert werd geboren op 28 december 1903 in Dalen.   

12736 vi. Kok, Roelof. Roelof werd geboren op 9 mei 1906 in Dalen.   

12737 vii. Kok, Jan. Jan werd geboren op 28 januari 1908 in Dalen.   

12738 viii. Kok, Albert. Albert werd geboren op 5 maart 1910 in Dalen.    Hij overleed op 30 juli 1930 in Hoogeveen.   

12739 ix. Kok, Janna. Janna werd geboren op 31 mei 1911 in Dalen.   

1273A x. Kok, Marchien. Marchien werd geboren op 3 juli 1913 in Dalen.    Zij overleed op 30 april 1914 in Dalen.   

1273B xi. Kok, Marginus. Marginus werd geboren op 24 juli 1921 in Dalen.    Hij overleed op 6 augustus 1921 in Dalen.   

Meer over Klaassen, Janna en Kok, Albert:

Huwelijk: 12 maart 1896, Coevorden.   

12731. Kok, Albertje.

Albertje werd geboren op 13 augustus 1896 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Zij trouwde Giethoorn, Jakob op 22 december 1917 in Dalen.

Meer over Kok, Albertje:

Geboorte: 13 augustus 1896, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Giethoorn, Jakob.

Jakob werd geboren op 12 september 1893 in De Wijk.    Hij trouwde Kok, Albertje op 22 december 1917 in Dalen.

Meer over Giethoorn, Jakob:

Geboorte: 12 september 1893, De Wijk.   

Meer over Kok, Albertje en Giethoorn, Jakob:

Huwelijk: 22 december 1917, Dalen.   

12732. Kok, Jan.

Jan werd geboren op 12 juli 1897 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Hij trouwde Kroezen, Femmigje op 21 september 1923 in Dalen.

Meer over Kok, Jan:

Geboorte: 12 juli 1897, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Kroezen, Femmigje.

Femmigje werd geboren in 1899 in Coevorden.    Zij trouwde Kok, Jan op 21 september 1923 in Dalen.

Meer over Kroezen, Femmigje:

Geboorte: 1899, Coevorden.   

Meer over Kroezen, Femmigje en Kok, Jan:

Huwelijk: 21 september 1923, Dalen.   

12733. Kok, Jantien.

Jantien werd geboren op 12 oktober 1899 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Zij trouwde Brink, Gerrit Jan op 18 augustus 1922 in Coevorden.

Meer over Kok, Jantien:

Geboorte: 12 oktober 1899, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Brink, Gerrit Jan.

Gerrit Jan werd geboren in 1897 in Coevorden.    Hij trouwde Kok, Jantien op 18 augustus 1922 in Coevorden.

Meer over Brink, Gerrit Jan:

Geboorte: 1897, Coevorden.   

Beroep: landbouwer.   

Kinderen van Kok, Jantien en Brink, Gerrit Jan

127331 i. Brink, Johannes. Johannes werd geboren in 1924 in Coevorden.    Hij overleed op 5 november 1943 in Coevorden.   

Meer over Kok, Jantien en Brink, Gerrit Jan:

Huwelijk: 18 augustus 1922, Coevorden.   

127331. Brink, Johannes.

Johannes werd geboren in 1924 in Coevorden.    Hij overleed op 5 november 1943 in Coevorden.    Hij was de zoon van Brink, Gerrit Jan en Kok, Jantien.

Meer over Brink, Johannes:

Geboorte: 1924, Coevorden.   

Overlijden: 5 november 1943, Coevorden.   

12734. Kok, Hillegien.

Hillegien werd geboren op 28 november 1901 in Steenwijksmoer (Coevorden).    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna. Zij trouwde Sloots, Roelof op 9 november 1923 in Coevorden.

Meer over Kok, Hillegien:

Geboorte: 28 november 1901, Steenwijksmoer (Coevorden).   

Echtgeno(o)t(e):Sloots, Roelof.

Roelof werd geboren in 1899 in Borger.    Hij trouwde Kok, Hillegien op 9 november 1923 in Coevorden.

Meer over Sloots, Roelof:

Geboorte: 1899, Borger.   

Meer over Kok, Hillegien en Sloots, Roelof:

Huwelijk: 9 november 1923, Coevorden.   

12735. Kok, Hilbert.

Hilbert werd geboren op 28 december 1903 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Hilbert:

Geboorte: 28 december 1903, Dalen. Vossebelt.   

12736. Kok, Roelof.

Roelof werd geboren op 9 mei 1906 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Roelof:

Geboorte: 9 mei 1906, Dalen. Huizingerstuk.   

12737. Kok, Jan.

Jan werd geboren op 28 januari 1908 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Jan:

Geboorte: 28 januari 1908, Dalen. Hoogehaar.   

12738. Kok, Albert.

Albert werd geboren op 5 maart 1910 in Dalen.    Hij overleed op 30 juli 1930 in Hoogeveen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Albert:

Geboorte: 5 maart 1910, Dalen. Huizingerstuk.   

Overlijden: 30 juli 1930, Hoogeveen.   

12739. Kok, Janna.

Janna werd geboren op 31 mei 1911 in Dalen.    Zij is de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Janna:

Geboorte: 31 mei 1911, Dalen. Hoogehaar.   

1273A. Kok, Marchien.

Marchien werd geboren op 3 juli 1913 in Dalen.    Zij overleed op 30 april 1914 in Dalen.    Zij was de dochter van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Marchien:

Geboorte: 3 juli 1913, Dalen.   

Overlijden: 30 april 1914, Dalen. Hoogehaar.   

1273B. Kok, Marginus.

Marginus werd geboren op 24 juli 1921 in Dalen.    Hij overleed op 6 augustus 1921 in Dalen.    Hij was de zoon van Kok, Albert en Klaassen, Janna.

Meer over Kok, Marginus:

Geboorte: 24 juli 1921, Dalen.   

Overlijden: 6 augustus 1921, Dalen. Hoogehaar.   

1274. Klaassen, Teunis.

Teunis werd geboren op 7 april 1878 in Dalen.    Hij overleed op 4 maart 1879 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien.

Meer over Klaassen, Teunis:

Geboorte: 7 april 1878, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 4 maart 1879, Dalen. Vossebelt.   

1275. Klaassen, Teunis.

Teunis werd geboren op 4 mei 1880 in Dalen.    Hij overleed op 5 april 1885 in Dalen.    Hij was de zoon van Klaassen, Jan en Tangenberg, Jantien.

Meer over Klaassen, Teunis:

Geboorte: 4 mei 1880, Dalen. Vossebelt.   

Overlijden: 5 april 1885, Dalen. Hogehaar.   

128. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 20 oktober 1846 in Hardenberg.    Hij overleed op 26 mei 1903 in Grand Rapids USA.    Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Scholten, Jantje op 19 maart 1879 in Dalen.

Opmerkingen bij Tangenberg, Albert

De volgende informatie komt van Jean Tangenberg Kleist Portenga en van een kleindochter van

Jessie Tangenberg, Ruth: Albert werkte als meubelmaker in een meubelfabriek en was erg actief

in de kerk. Er wordt in de familie verteld dat de familie uit Nederland is vertrokken om

religieuze redenen. De familie woonde in Grand Rapids aan Franklin Street. Aan de overkant

van de straat begint de Duitse wijk. Gertrude ontmoet tijdens het schaatsen een Duitse

jongen: Carl Kleist, waar ze verliefd op wordt en uiteindelijk mee trouwt. Waarschijnlijk was

dit voor die tijd wel enigszins schandalig, vooral omdat Gertrude Christelijk Gereformeerd

was en Carl Luthers Duits. Rond 1903 treft de familie een golf van ziekte en dood. In 1902

overlijdt eerst William aan typhus, dan overlijdt Albert in 1903 aan typhus. Janna overlijdt

aan tuberculose en Hattie overlijdt ook aan typhus. Volgens de verhalen werd de typhus

vermoedelijk verpreid via een d

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 20 oktober 1846, Hardenberg.   

Overlijden: 26 mei 1903, Grand Rapids USA.   

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Jantje.

Jantje werd geboren op 7 september 1855 in Dalen.    Zij overleed op 11 februari 1946 in Verenigde Staten.    Zij trouwde Tangenberg, Albert op 19 maart 1879 in Dalen.

Meer over Scholten, Jantje:

Geboorte: 7 september 1855, Dalen.   

Overlijden: 11 februari 1946, Verenigde Staten.   

Meer over Scholten, Jantje en Tangenberg, Albert:

Huwelijk: 19 maart 1879, Dalen.   

13. Engberts, Engbert.

Engbert werd geboren op 10 oktober 1802 in Noordbarge.    Hij overleed op 19 maart 1824 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Engbert:

Geboorte: 10 oktober 1802, Noordbarge.   

Beroep: 19 maart 1824. knegt.   

Overlijden: 19 maart 1824, Noordbarge.   

14. Engberts, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 19 augustus 1804 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 september 1842 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Hij trouwde Derks, Geertien op 26 oktober 1826 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Hindrik:

Geboorte: 19 augustus 1804, Noordbarge.   

Overlijden: 26 september 1842, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Derks, Geertien.

Geertien werd geboren op 1 maart 1789 in Noordbarge.    Zij overleed op 8 februari 1846 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Jansen, Derk en Jans, Lammechien. Zij trouwde Peters, Jan rond 1815 in Emmen. Zij trouwde tevens Engberts, Hindrik op 26 oktober 1826 in Noordbarge.

Meer over Derks, Geertien:

Geboorte: 1 maart 1789, Noordbarge.   

Overlijden: 8 februari 1846, Noordbarge.   

Kinderen van Derks, Geertien en Engberts, Hindrik

141 i. Engbers, Jantien. Jantien werd geboren op 8 november 1827 in Emmen.    Zij overleed rond 1890 in Emmen?.    Zij trouwde Weken, Harm op 27 april 1853 in Emmen.

142 ii. Engberts, Derk. Derk werd geboren op 8 november 1827 in Noordbarge.    Hij overleed op 13 maart 1829 in Noordbarge.   

143 iii. Engberts, Engbert. Engbert werd geboren op 25 januari 1831 in Noordbarge.    Hij overleed op 29 maart 1832 in Noordbarge.   

144 iv. Engberts, Engbert. Engbert werd geboren op 21 april 1833 in Emmen.    Hij overleed op 29 december 1834 in Noordbarge.   

Meer over Derks, Geertien en Engberts, Hindrik:

Huwelijk: 26 oktober 1826, Noordbarge.   

141. Engbers, Jantien.

Jantien werd geboren op 8 november 1827 in Emmen.    Zij overleed rond 1890 in Emmen?.    Zij was de dochter van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien. Zij trouwde Weken, Harm op 27 april 1853 in Emmen.

Meer over Engbers, Jantien:

Geboorte: 8 november 1827, Emmen.   

Overlijden: rond 1890, Emmen?.   

Echtgeno(o)t(e):Weken, Harm.

Harm werd geboren op 29 september 1817 in Dalen.    Hij overleed rond 1890 in Emmen?.    Hij was de zoon van Weken, Willem en Hendriks, Antje Jans. Hij trouwde Engbers, Jantien op 27 april 1853 in Emmen.

Meer over Weken, Harm:

Geboorte: 29 september 1817, Dalen.   

Overlijden: rond 1890, Emmen?.   

Meer over Engbers, Jantien en Weken, Harm:

Huwelijk: 27 april 1853, Emmen.   

142. Engberts, Derk.

Derk werd geboren op 8 november 1827 in Noordbarge.    Hij overleed op 13 maart 1829 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien.

Meer over Engberts, Derk:

Geboorte: 8 november 1827, Noordbarge.   

Overlijden: 13 maart 1829, Noordbarge.   

143. Engberts, Engbert.

Engbert werd geboren op 25 januari 1831 in Noordbarge.    Hij overleed op 29 maart 1832 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien.

Meer over Engberts, Engbert:

Geboorte: 25 januari 1831, Noordbarge.   

Overlijden: 29 maart 1832, Noordbarge.   

144. Engberts, Engbert.

Engbert werd geboren op 21 april 1833 in Emmen.    Hij overleed op 29 december 1834 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien.

Meer over Engberts, Engbert:

Geboorte: 21 april 1833, Emmen.   

Overlijden: 29 december 1834, Noordbarge.   

15. Engberts, Roelf.

Roelf werd geboren op 18 januari 1807 in Noordbarge.    Hij overleed op 5 mei 1849 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Hij trouwde Wolbers, Hinderkien op 4 juni 1836 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Roelf:

Geboorte: 18 januari 1807, Noordbarge.   

Overlijden: 5 mei 1849, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Wolbers, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 1 februari 1809 in Dalen.    Zij overleed op 3 juli 1849 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Wolbers, Geert en Scholten, Hindrikje. Zij trouwde Engberts, Roelf op 4 juni 1836 in Noordbarge.

Meer over Wolbers, Hinderkien:

Geboorte: 1 februari 1809, Dalen.   

Mogelijk is haar geboortedatum 18-02-1811. .

Overlijden: 3 juli 1849, Noordbarge.   

Kinderen van Wolbers, Hinderkien en Engberts, Roelf

151 i. Engberts, Jantien. Jantien werd geboren op 7 juli 1837 in Noordbarge.    Zij overleed op 31 januari 1874 in Nieuw Dordrecht.    Zij trouwde Bosveld, Tijs op 6 september 1865 in Emmen.

152 ii. Engberts, Hindrik. Hindrik werd geboren op 30 november 1844 in Noordbarge.    Hij overleed op 24 december 1866 in Emmen.   

153 iii. Engberts, Hinderkien. Hinderkien werd geboren op 7 maart 1848 in Noordbarge.    Zij overleed op 25 september 1849 in Emmen.   

154 iv. Engberts, Geessien. Geessien werd geboren op 14 november 1840 in Noordbarge.    Zij overleed op 13 maart 1888 in Emmen.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Bosveld, Tijs op 30 juli 1874 in Emmen.

Meer over Wolbers, Hinderkien en Engberts, Roelf:

Huwelijk: 4 juni 1836, Noordbarge.   

151. Engberts, Jantien.

Jantien werd geboren op 7 juli 1837 in Noordbarge.    Zij overleed op 31 januari 1874 in Nieuw Dordrecht.    Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien. Zij trouwde Bosveld, Tijs op 6 september 1865 in Emmen.

Meer over Engberts, Jantien:

Geboorte: 7 juli 1837, Noordbarge.   

Overlijden: 31 januari 1874, Nieuw Dordrecht.   

Echtgeno(o)t(e):Bosveld, Tijs.

Tijs werd geboren op 25 februari 1839 in Emmen.    Hij overleed op 18 juli 1876 in Nieuw Dordrecht.    Hij was de zoon van Bosveld, Geertien. Hij trouwde Engberts, Jantien op 6 september 1865 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Geessien op 30 juli 1874 in Emmen..

Meer over Bosveld, Tijs:

Geboorte: 25 februari 1839, Emmen.   

Overlijden: 18 juli 1876, Nieuw Dordrecht.   

Kinderen van Engberts, Jantien en Bosveld, Tijs

1511 i. Bosveld, Geert. Geert werd geboren op 11 november 1865 in Emmen.    Hij overleed op 13 juli 1900 in Erica.   

1512 ii. Bosveld, Hinderkien. Hinderkien werd geboren op 27 augustus 1868 in Emmen.    Zij overleed tussen 1909 en 1912.    Zij trouwde Jagt, Frans op 9 april 1889 in Emmen.

1513 iii. Bosveld, Roelof. Roelof werd geboren op 11 januari 1874 in Emmen.    Hij overleed op 3 juni 1874 in Emmen.   

Meer over Engberts, Jantien en Bosveld, Tijs:

Huwelijk: 6 september 1865, Emmen.   

1511. Bosveld, Geert.

Geert werd geboren op 11 november 1865 in Emmen.    Hij overleed op 13 juli 1900 in Erica.    Hij was de zoon van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien.

Meer over Bosveld, Geert:

Geboorte: 11 november 1865, Emmen.   

Overlijden: 13 juli 1900, Erica.   

1512. Bosveld, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 27 augustus 1868 in Emmen.    Zij overleed tussen 1909 en 1912.    Zij was de dochter van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien. Zij trouwde Jagt, Frans op 9 april 1889 in Emmen.

Meer over Bosveld, Hinderkien:

Geboorte: 27 augustus 1868, Emmen.   

Overlijden: tussen 1909 en 1912.   

Echtgeno(o)t(e):Jagt, Frans.

Frans werd geboren op 20 augustus 1863 in Nieuw-Amsterdam.    Hij overleed voor 1912.    Hij was de zoon van Jagt, Jacob en Kramer, Jantje Franzes. Hij trouwde Bosveld, Hinderkien op 9 april 1889 in Emmen.

Meer over Jagt, Frans:

Geboorte: 20 augustus 1863, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: voor 1912.   

Kinderen van Bosveld, Hinderkien en Jagt, Frans

15121 i. Jagt, Jacob. Jacob werd geboren op 14 november 1889 in Emmen.    Hij overleed op 3 september 1890 in Emmen.   

15122 ii. Jagt, Jantje. Jantje werd geboren op 14 juli 1891 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 12 oktober 1959 in Emmen.    Zij trouwde Schepers, Klaas op 25 april 1912 in Emmen.

15123 iii. Jagt, Jantien. Jantien werd geboren op 2 mei 1893 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Veninga, Klaas op 8 mei 1913 in Emmen.

15124 iv. Jagt, Jakob. Jakob werd geboren op 29 januari 1895 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Post, Geessien op 14 maart 1925 in Emmen.

15125 v. Jagt, Geertien. Geertien werd geboren op 6 augustus 1897 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Niezing, Jan op 3 januari 1918 in Emmen.

15126 vi. Jagt, Dirk. Dirk werd geboren op 13 september 1899 in Nieuw-Amsterdam.   

15127 vii. Jagt, Katharina. Katharina werd geboren op 17 mei 1902 in Erica.    Zij trouwde Knol, Harm op 28 april 1922 in Dalen.

15128 viii. Jagt, Tijssina. Tijssina werd geboren op 26 augustus 1904 in Emmen.    Zij overleed op 28 december 1906 in Emmen.   

15129 ix. Jagt, Hendrik. Hendrik werd geboren op 23 maart 1907 in Emmen.   

1512A x. Jagt, Fransina. Fransina werd geboren op 25 november 1909 in Emmen.   

Meer over Bosveld, Hinderkien en Jagt, Frans:

Huwelijk: 9 april 1889, Emmen.   

Bij haar trouwen was haar vader overleden. Voogd was Geert Bosveld en toeziend voogd Jurrien

Tangenberg.

15121. Jagt, Jacob.

Jacob werd geboren op 14 november 1889 in Emmen.    Hij overleed op 3 september 1890 in Emmen.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Jacob:

Geboorte: 14 november 1889, Emmen.   

Overlijden: 3 september 1890, Emmen.   

15122. Jagt, Jantje.

Jantje werd geboren op 14 juli 1891 in Nieuw-Amsterdam.    Zij overleed op 12 oktober 1959 in Emmen.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Schepers, Klaas op 25 april 1912 in Emmen.

Meer over Jagt, Jantje:

Geboorte: 14 juli 1891, Nieuw-Amsterdam.   

Overlijden: 12 oktober 1959, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Schepers, Klaas.

Klaas werd geboren in 1878 in Odoorn.    Hij trouwde Jagt, Jantje op 25 april 1912 in Emmen.

Meer over Schepers, Klaas:

Geboorte: 1878, Odoorn.   

Meer over Jagt, Jantje en Schepers, Klaas:

Huwelijk: 25 april 1912, Emmen.   

15123. Jagt, Jantien.

Jantien werd geboren op 2 mei 1893 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Veninga, Klaas op 8 mei 1913 in Emmen.

Meer over Jagt, Jantien:

Geboorte: 2 mei 1893, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Veninga, Klaas.

Klaas werd geboren in 1891 in Emmen.    Hij trouwde Jagt, Jantien op 8 mei 1913 in Emmen.

Meer over Veninga, Klaas:

Geboorte: 1891, Emmen.   

Meer over Jagt, Jantien en Veninga, Klaas:

Huwelijk: 8 mei 1913, Emmen.   

15124. Jagt, Jakob.

Jakob werd geboren op 29 januari 1895 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Hij trouwde Post, Geessien op 14 maart 1925 in Emmen.

Meer over Jagt, Jakob:

Geboorte: 29 januari 1895, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Post, Geessien.

Geessien werd geboren in 1904 in Emmen.    Zij trouwde Jagt, Jakob op 14 maart 1925 in Emmen.

Meer over Post, Geessien:

Geboorte: 1904, Emmen.   

Meer over Post, Geessien en Jagt, Jakob:

Huwelijk: 14 maart 1925, Emmen.   

15125. Jagt, Geertien.

Geertien werd geboren op 6 augustus 1897 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Niezing, Jan op 3 januari 1918 in Emmen.

Meer over Jagt, Geertien:

Geboorte: 6 augustus 1897, Nieuw-Amsterdam.   

Echtgeno(o)t(e):Niezing, Jan.

Jan werd geboren in 1888 in Smilde.    Hij trouwde Jagt, Geertien op 3 januari 1918 in Emmen.

Meer over Niezing, Jan:

Geboorte: 1888, Smilde.   

Meer over Jagt, Geertien en Niezing, Jan:

Huwelijk: 3 januari 1918, Emmen.   

Scheiding: 16 oktober 1939, Rotterdam.   

15126. Jagt, Dirk.

Dirk werd geboren op 13 september 1899 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Dirk:

Geboorte: 13 september 1899, Nieuw-Amsterdam.   

15127. Jagt, Katharina.

Katharina werd geboren op 17 mei 1902 in Erica.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien. Zij trouwde Knol, Harm op 28 april 1922 in Dalen.

Meer over Jagt, Katharina:

Geboorte: 17 mei 1902, Erica.   

Echtgeno(o)t(e):Knol, Harm.

Harm werd geboren in 1900 in Gramsbergen.    Hij trouwde Jagt, Katharina op 28 april 1922 in Dalen.

Meer over Knol, Harm:

Geboorte: 1900, Gramsbergen.   

Meer over Jagt, Katharina en Knol, Harm:

Huwelijk: 28 april 1922, Dalen.   

Scheiding: 23 april 1954, Dalen.   

15128. Jagt, Tijssina.

Tijssina werd geboren op 26 augustus 1904 in Emmen.    Zij overleed op 28 december 1906 in Emmen.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Tijssina:

Geboorte: 26 augustus 1904, Emmen.   

Overlijden: 28 december 1906, Emmen.   

15129. Jagt, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 23 maart 1907 in Emmen.    Hij was de zoon van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Hendrik:

Geboorte: 23 maart 1907, Emmen.   

1512A. Jagt, Fransina.

Fransina werd geboren op 25 november 1909 in Emmen.    Zij was de dochter van Jagt, Frans en Bosveld, Hinderkien.

Meer over Jagt, Fransina:

Geboorte: 25 november 1909, Emmen.   

1513. Bosveld, Roelof.

Roelof werd geboren op 11 januari 1874 in Emmen.    Hij overleed op 3 juni 1874 in Emmen.    Hij was de zoon van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien.

Meer over Bosveld, Roelof:

Geboorte: 11 januari 1874, Emmen.   

Overlijden: 3 juni 1874, Emmen. Oranjedorp.   

152. Engberts, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 30 november 1844 in Noordbarge.    Hij overleed op 24 december 1866 in Emmen.    Hij was de zoon van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien.

Opmerkingen bij Engberts, Hindrik

Ik heb niets kunnen vinden over een huwelijk van Hindrik Engberts en eventuele kinderen.

Vermoedelijk sterft met deze Hindrik de tak “Engberts” van de familie uit.

Meer over Engberts, Hindrik:

Geboorte: 30 november 1844, Noordbarge.   

Overlijden: 24 december 1866, Emmen.   

153. Engberts, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 7 maart 1848 in Noordbarge.    Zij overleed op 25 september 1849 in Emmen.    Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien.

Meer over Engberts, Hinderkien:

Geboorte: 7 maart 1848, Noordbarge.   

Haar geboorteaangifte vond pas op 18 maart plaats.

Overlijden: 25 september 1849, Emmen.   

154. Engberts, Geessien.

Geessien werd geboren op 14 november 1840 in Noordbarge.    Zij overleed op 13 maart 1888 in Emmen.    Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens Bosveld, Tijs op 30 juli 1874 in Emmen.

Meer over Engberts, Geessien:

Geboorte: 14 november 1840, Noordbarge.   

Overlijden: 13 maart 1888, Emmen.   

Kinderen van Engberts, Geessien en Onbekend

1541 i. Engberts, Jans. Jans werd geboren op 9 mei 1863 in Emmen.    Hij overleed op 27 januari 1942 in Assen.    Hij trouwde Postema, Geesje op 28 november 1888 in Assen. Hij trouwde tevens Pepping, Jantien op 4 mei 1902 in Assen..

Echtgeno(o)t(e):Bosveld, Tijs.

Tijs werd geboren op 25 februari 1839 in Emmen.    Hij overleed op 18 juli 1876 in Nieuw Dordrecht.    Hij was de zoon van Bosveld, Geertien. Hij trouwde Engberts, Jantien op 6 september 1865 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Geessien op 30 juli 1874 in Emmen..

Meer over Bosveld, Tijs:

Geboorte: 25 februari 1839, Emmen.   

Overlijden: 18 juli 1876, Nieuw Dordrecht.   

Kinderen van Engberts, Geessien en Bosveld, Tijs

1542 i. Bosveld, Roelof. Roelof werd geboren op 6 april 1876 in Emmen.    Hij overleed op 18 april 1884 in Noordbarge.   

Meer over Engberts, Geessien en Bosveld, Tijs:

Huwelijk: 30 juli 1874, Emmen.   

1541. Engberts, Jans.

Jans werd geboren op 9 mei 1863 in Emmen.    Hij overleed op 27 januari 1942 in Assen.    Hij was de zoon van Engberts, Geessien. Hij trouwde Postema, Geesje op 28 november 1888 in Assen. Hij trouwde tevens Pepping, Jantien op 4 mei 1902 in Assen..

Opmerkingen bij Engberts, Jans

Dit is de overgrootvader van Hans Engberts. .

Meer over Engberts, Jans:

Geboorte: 9 mei 1863, Emmen.   

Beroep: van 1888 tot 1904. huisschilder.   

Overlijden: 27 januari 1942, Assen.   

Echtgeno(o)t(e):Postema, Geesje.

Geesje werd geboren op 10 oktober 1861 in Sleen.    Zij overleed in 1901 in Assen.    Zij was de dochter van Postema, Jakobus en Woering, Hindrikien. Zij trouwde Engberts, Jans op 28 november 1888 in Assen.

Meer over Postema, Geesje:

Geboorte: 10 oktober 1861, Sleen.   

Overlijden: 1901, Assen.   

Kinderen van Postema, Geesje en Engberts, Jans

15411 i. Engberts, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1 augustus 1882.    Hij overleed op 26 december 1891.   

15412 ii. Engberts, Johannes. Johannes werd geboren op 13 juni 1890.    Hij overleed op 15 oktober 1955.    Hij trouwde Kah, Hillegina op 6 oktober 1915 in Assen.

Meer over Postema, Geesje en Engberts, Jans:

Huwelijk: 28 november 1888, Assen.   

Echtgeno(o)t(e):Pepping, Jantien.

Jantien werd geboren in 1865 in Gieten.    Zij overleed op 4 augustus 1909 in Assen.    Zij was de dochter van Pepping, Drees en Stel, Geesjen. Zij trouwde Engberts, Jans op 4 mei 1902 in Assen.

Meer over Pepping, Jantien:

Geboorte: 1865, Gieten.   

Overlijden: 4 augustus 1909, Assen.   

Kinderen van Pepping, Jantien en Engberts, Jans

15413 i. Engberts, Andries. Andries werd geboren in 1903.    Hij overleed op 24 juli 1924 in Assen.   

15414 ii. Engberts, Gesienes. Gesienes werd geboren op 29 februari 1904 in Assen.    Hij overleed op 10 januari 1969 in Velsen.    Hij trouwde Stoffers, Sina op 18 juni 1927 in Emmen.

15415 iii. Engberts, Geesje. Geesje werd geboren op 15 maart 1906.   

15416 iv. Engberts, Geertje. Geertje werd geboren op 15 maart 1906 in Assen.   

Meer over Pepping, Jantien en Engberts, Jans:

Huwelijk: 4 mei 1902, Assen.   

15411. Engberts, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1 augustus 1882.    Hij overleed op 26 december 1891.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Postema, Geesje.

Meer over Engberts, Jacobus:

Geboorte: 1 augustus 1882.   

Overlijden: 26 december 1891.   

15412. Engberts, Johannes.

Johannes werd geboren op 13 juni 1890.    Hij overleed op 15 oktober 1955.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Postema, Geesje. Hij trouwde Kah, Hillegina op 6 oktober 1915 in Assen.

Meer over Engberts, Johannes:

Geboorte: 13 juni 1890.   

Overlijden: 15 oktober 1955.   

Echtgeno(o)t(e):Kah, Hillegina.

Hillegina werd geboren in 1892 in Anloo.    Zij overleed na 1921.    Zij was de dochter van Kah, Luitje Jakobus en Pranger, Marchien. Zij trouwde Engberts, Johannes op 6 oktober 1915 in Assen.

Meer over Kah, Hillegina:

Geboorte: 1892, Anloo.   

Overlijden: na 1921.   

Kinderen van Kah, Hillegina en Engberts, Johannes

154121 i. Engberts, Johannes. Johannes werd geboren op 9 maart 1916 in Assen.   

154122 ii. Engberts, Luitje Jakobus. Luitje Jakobus werd geboren op 21 augustus 1917 in Assen.   

154123 iii. Engberts, Marchien. Marchien werd geboren op 15 februari 1919 in Assen.   

154124 iv. Engberts, Geesje. Geesje werd geboren op 11 juli 1921 in Assen.   

Meer over Kah, Hillegina en Engberts, Johannes:

Huwelijk: 6 oktober 1915, Assen.   

154121. Engberts, Johannes.

Johannes werd geboren op 9 maart 1916 in Assen.    Hij is de zoon van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Johannes:

Geboorte: 9 maart 1916, Assen.   

154122. Engberts, Luitje Jakobus.

Luitje Jakobus werd geboren op 21 augustus 1917 in Assen.    Hij is de zoon van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Luitje Jakobus:

Geboorte: 21 augustus 1917, Assen.   

154123. Engberts, Marchien.

Marchien werd geboren op 15 februari 1919 in Assen.    Zij is de dochter van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Marchien:

Geboorte: 15 februari 1919, Assen.   

154124. Engberts, Geesje.

Geesje werd geboren op 11 juli 1921 in Assen.    Zij is de dochter van Engberts, Johannes en Kah, Hillegina.

Meer over Engberts, Geesje:

Geboorte: 11 juli 1921, Assen.   

15413. Engberts, Andries.

Andries werd geboren in 1903.    Hij overleed op 24 juli 1924 in Assen.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Pepping, Jantien.

Meer over Engberts, Andries:

Geboorte: 1903.   

Beroep: timmerman.   

Overlijden: 24 juli 1924, Assen.   

Tijdens een bedrijfsongeval onder de trein gekomen.

15414. Engberts, Gesienes.

Gesienes werd geboren op 29 februari 1904 in Assen.    Hij overleed op 10 januari 1969 in Velsen.    Hij was de zoon van Engberts, Jans en Pepping, Jantien. Hij trouwde Stoffers, Sina op 18 juni 1927 in Emmen.

Meer over Engberts, Gesienes:

Geboorte: 29 februari 1904, Assen.   

Beroep: 1927, Hengelo (Ov). fabrieksarbeider.   

Overlijden: 10 januari 1969, Velsen.   

Echtgeno(o)t(e):Stoffers, Sina.

Sina werd geboren op 21 april 1905 in Emmen.    Zij overleed op 21 augustus 1988.    Zij was de dochter van Stoffers, Jan en Pals, Elsien. Zij trouwde Engberts, Gesienes op 18 juni 1927 in Emmen.

Meer over Stoffers, Sina:

Geboorte: 21 april 1905, Emmen.   

Overlijden: 21 augustus 1988.   

Kinderen van Stoffers, Sina en Engberts, Gesienes

154141 i. Engberts, Jan. Jan werd geboren op 19 januari 1930 in Hengelo (Ov).    Hij trouwde Bos, Jo op 28 augustus 1965.

Meer over Stoffers, Sina en Engberts, Gesienes:

Huwelijk: 18 juni 1927, Emmen.   

154141. Engberts, Jan.

Jan werd geboren op 19 januari 1930 in Hengelo (Ov).    Hij is de zoon van Engberts, Gesienes en Stoffers, Sina. Hij trouwde Bos, Jo op 28 augustus 1965.

Meer over Engberts, Jan:

Geboorte: 19 januari 1930, Hengelo (Ov).   

Overlijden: rond 1995, Heemskerk.   

Echtgeno(o)t(e):Bos, Jo.

Jo werd geboren in januari 1930.    Zij trouwde Engberts, Jan op 28 augustus 1965.

Meer over Bos, Jo:

Geboorte: januari 1930.   

Kinderen van Bos, Jo en Engberts, Jan

1541411 i. Engberts, Hans. Hans werd geboren op 1 oktober 1957 in Velsen.    Hij trouwde de Haas, Ans op 29 november 1979.

1541412 ii. Engberts, Rob. Rob werd geboren op 21 februari 1960 in Velsen.    Hij trouwde Croese, Irene rond 1985 in Heemskerk.

Meer over Bos, Jo en Engberts, Jan:

Huwelijk: 28 augustus 1965.   

1541411. Engberts, Hans.

Hans werd geboren op 1 oktober 1957 in Velsen.    Hij is de zoon van Engberts, Jan en Bos, Jo. Hij trouwde de Haas, Ans op 29 november 1979.

Meer over Engberts, Hans:

Geboorte: 1 oktober 1957, Velsen.   

Echtgeno(o)t(e):de Haas, Ans.

Ans werd geboren op 5 november 1953 in Arnhem.    Zij trouwde Engberts, Hans op 29 november 1979.

Meer over de Haas, Ans:

Geboorte: 5 november 1953, Arnhem.   

Kinderen van de Haas, Ans en Engberts, Hans

15414111 i. Engberts, Meindert. Meindert werd geboren op 27 april 1983 in Purmerend.   

15414112 ii. Engberts, Bram. Bram werd geboren op 15 januari 1985 in Purmerend.   

Meer over de Haas, Ans en Engberts, Hans:

Huwelijk: 29 november 1979.   

15414111. Engberts, Meindert.

Meindert werd geboren op 27 april 1983 in Purmerend.    Hij is de zoon van Engberts, Hans en de Haas, Ans.

Meer over Engberts, Meindert:

Geboorte: 27 april 1983, Purmerend.   

15414112. Engberts, Bram.

Bram werd geboren op 15 januari 1985 in Purmerend.    Hij is de zoon van Engberts, Hans en de Haas, Ans.

Meer over Engberts, Bram:

Geboorte: 15 januari 1985, Purmerend.   

1541412. Engberts, Rob.

Rob werd geboren op 21 februari 1960 in Velsen.    Hij is de zoon van Engberts, Jan en Bos, Jo. Hij trouwde Croese, Irene rond 1985 in Heemskerk.

Meer over Engberts, Rob:

Geboorte: 21 februari 1960, Velsen.   

Echtgeno(o)t(e):Croese, Irene.

Irene werd geboren in 1962 in Heemskerk.    Zij trouwde Engberts, Rob rond 1985 in Heemskerk.

Meer over Croese, Irene:

Geboorte: 1962, Heemskerk.   

Meer over Croese, Irene en Engberts, Rob:

Huwelijk: rond 1985, Heemskerk.   

15415. Engberts, Geesje.

Geesje werd geboren op 15 maart 1906.    Zij was de dochter van Engberts, Jans en Pepping, Jantien.

Meer over Engberts, Geesje:

Geboorte: 15 maart 1906.   

15416. Engberts, Geertje.

Geertje werd geboren op 15 maart 1906 in Assen.    Zij was de dochter van Engberts, Jans en Pepping, Jantien.

Meer over Engberts, Geertje:

Geboorte: 15 maart 1906, Assen.   

1542. Bosveld, Roelof.

Roelof werd geboren op 6 april 1876 in Emmen.    Hij overleed op 18 april 1884 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Bosveld, Tijs en Engberts, Geessien.

Meer over Bosveld, Roelof:

Geboorte: 6 april 1876, Emmen.   

Overlijden: 18 april 1884, Noordbarge.   

16. Engberts, Albert.

Albert werd geboren op 4 februari 1811 in Noordbarge.    Hij werd gedoopt op 10 februari 1811 te Noordbarge.. Hij overleed op 15 april 1812 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Albert:

Geboorte: 4 februari 1811, Noordbarge.   

Overlijden: 15 april 1812, Noordbarge.   

Doop: 10 februari 1811, Noordbarge.   

17. Tienkamp, Annichjen Engberts.

Annichjen Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Noordbarge.    Zij overleed na 1855 in Amerika.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Otten, Jan Everts op 23 oktober 1841 in Westerbork. Zij trouwde tevens Schoemaker, Hermanus op 4 oktober 1854 in Emmen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Annichjen Engberts

Hoewel haar vader, Jurriën, de familienaam Engberts heeft aangenomen, noemde zij zich eerst

Tienkamp en pas later werd zij (bijv. bij haar trouwen) Annegien Engberts genoemd. Bij het

trouwen van haar kinderen, bijv. Aaltje, in 1868, noemde zij zich nog Annegien Engbers Tienkamp.

Zij is met Hermannus Schoemaker en één van zijn kinderen naar Amerika gegaan.

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts:

Geboorte: 15 april 1813, Noordbarge.   

Overlijden: na 1855, Amerika.   

Beroep: arbeidster.   

Echtgeno(o)t(e):Otten, Jan Everts.

Jan Everts werd geboren op 5 november 1812 in Emmen.    Hij overleed op 7 december 1851 in Westerbork.    Hij was de zoon van Otten, Evert en Kruit, Aaltje Wolters. Hij trouwde Tienkamp, Annichjen Engberts op 23 oktober 1841 in Westerbork.

Meer over Otten, Jan Everts:

Geboorte: 5 november 1812, Emmen.   

Overlijden: 7 december 1851, Westerbork.   

Kinderen van Tienkamp, Annichjen Engberts en Otten, Jan Everts

171 i. Otten, Aaltien. Aaltien werd geboren op 9 januari 1842 in Emmen.   

172 ii. Otten, Jannes. Jannes werd geboren op 11 december 1844 in Emmen.    Hij overleed op 1 februari 1846 in Noordbarge.   

173 iii. Otten, Jantien. Jantien werd geboren op 22 februari 1848 in Noordbarge.   

174 iv. Otten, Jans. Jans werd geboren op 29 maart 1850 in Noordbarge.    Hij overleed op 12 november 1918 in Stieltjeskanaal (Dalen).    Hij trouwde Klaassen, Hendrikje op 30 december 1876 in Dalen. Hij trouwde tevens Meijers, Hendrikje op 8 februari 1890 in Dalen..

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts en Otten, Jan Everts:

Huwelijk: 23 oktober 1841, Westerbork.   

Echtgeno(o)t(e):Schoemaker, Hermanus.

Hermanus werd geboren op 23 mei 1813 in Emmelkamp (Dtsl).    Hij overleed op 15 januari 1880 in Emmen.    Hij was de zoon van Schoemaker, Jan Hendrik Harms en Mensen, Hinderkien. Hij trouwde Alberts, Gesina Jansen op 26 juni 1847 in Emmen. Hij trouwde tevens Tienkamp, Annichjen Engberts op 4 oktober 1854 in Emmen..

Meer over Schoemaker, Hermanus:

Geboorte: 23 mei 1813, Emmelkamp (Dtsl).   

Overlijden: 15 januari 1880, Emmen.   

Beroep: arbeider.   

Kinderen van Tienkamp, Annichjen Engberts en Schoemaker, Hermanus

175 i. Schoemaker, Evert. Evert werd geboren op 27 januari 1855 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 februari 1857 in Noordbarge.   

176 ii. Schoemaker, Evert. Evert werd geboren rond 1860 in Emmen.   

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts en Schoemaker, Hermanus:

Huwelijk: 4 oktober 1854, Emmen.   

171. Otten, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 9 januari 1842 in Emmen.    Zij was de dochter van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Otten, Aaltien:

Geboorte: 9 januari 1842, Emmen.   

172. Otten, Jannes.

Jannes werd geboren op 11 december 1844 in Emmen.    Hij overleed op 1 februari 1846 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Otten, Jannes:

Geboorte: 11 december 1844, Emmen.   

Overlijden: 1 februari 1846, Noordbarge.   

173. Otten, Jantien.

Jantien werd geboren op 22 februari 1848 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Otten, Jantien:

Geboorte: 22 februari 1848, Noordbarge.   

174. Otten, Jans.

Jans werd geboren op 29 maart 1850 in Noordbarge.    Hij overleed op 12 november 1918 in Stieltjeskanaal (Dalen).    Hij was de zoon van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts. Hij trouwde Klaassen, Hendrikje op 30 december 1876 in Dalen. Hij trouwde tevens Meijers, Hendrikje op 8 februari 1890 in Dalen..

Meer over Otten, Jans:

Geboorte: 29 maart 1850, Noordbarge.   

Overlijden: 12 november 1918, Stieltjeskanaal (Dalen).   

Echtgeno(o)t(e):Klaassen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1850 in Dalen.    Zij overleed rond 1889 in Dalen.    Zij trouwde Otten, Jans op 30 december 1876 in Dalen.

Meer over Klaassen, Hendrikje:

Geboorte: 1850, Dalen.   

Overlijden: rond 1889, Dalen.   

Kinderen van Klaassen, Hendrikje en Otten, Jans

1741 i. Otten, Jan. Jan werd geboren op 17 januari 1877 in De Vossenbelt.    Hij overleed op 17 maart 1949 in Schoonebeek (Dalen).    Hij trouwde Meijering, Johanna op 5 juli 1901 in Schoonebeek (Dalen).

1742 ii. Otten, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1887.   

Meer over Klaassen, Hendrikje en Otten, Jans:

Huwelijk: 30 december 1876, Dalen.   

Echtgeno(o)t(e):Meijers, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1866 in Dalen.    Zij trouwde Otten, Jans op 8 februari 1890 in Dalen.

Meer over Meijers, Hendrikje:

Geboorte: 1866, Dalen.   

Meer over Meijers, Hendrikje en Otten, Jans:

Huwelijk: 8 februari 1890, Dalen.   

Bij hun huwelijk werd 1 kind gewettigd.

1741. Otten, Jan.

Jan werd geboren op 17 januari 1877 in De Vossenbelt.    Hij overleed op 17 maart 1949 in Schoonebeek (Dalen).    Hij was de zoon van Otten, Jans en Klaassen, Hendrikje. Hij trouwde Meijering, Johanna op 5 juli 1901 in Schoonebeek (Dalen).

Meer over Otten, Jan:

Geboorte: 17 januari 1877, De Vossenbelt.   

Overlijden: 17 maart 1949, Schoonebeek (Dalen).   

Echtgeno(o)t(e):Meijering, Johanna.

Johanna werd geboren in 1878.    Zij overleed in 1954.    Zij trouwde Otten, Jan op 5 juli 1901 in Schoonebeek (Dalen).

Meer over Meijering, Johanna:

Geboorte: 1878.   

Overlijden: 1954.   

Kinderen van Meijering, Johanna en Otten, Jan

17411 i. Otten, Hermina. Hermina werd geboren op 15 oktober 1915 in Schoonebeek (Dalen).    Zij overleed op 20 maart 1994 in Hardenberg.    Zij trouwde Wolf, Hermannus op 28 september 1935.

Meer over Meijering, Johanna en Otten, Jan:

Huwelijk: 5 juli 1901, Schoonebeek (Dalen).   

17411. Otten, Hermina.

Hermina werd geboren op 15 oktober 1915 in Schoonebeek (Dalen).    Zij overleed op 20 maart 1994 in Hardenberg.    Zij was de dochter van Otten, Jan en Meijering, Johanna. Zij trouwde Wolf, Hermannus op 28 september 1935.

Meer over Otten, Hermina:

Geboorte: 15 oktober 1915, Schoonebeek (Dalen).   

Overlijden: 20 maart 1994, Hardenberg.   

Echtgeno(o)t(e):Wolf, Hermannus.

Hermannus werd geboren op 6 april 1904 in Dedemsvaart.    Hij overleed op 4 januari 1990 in Coevorden.    Hij trouwde Otten, Hermina op 28 september 1935.

Meer over Wolf, Hermannus:

Geboorte: 6 april 1904, Dedemsvaart.   

Overlijden: 4 januari 1990, Coevorden.   

Meer over Otten, Hermina en Wolf, Hermannus:

Huwelijk: 28 september 1935.   

1742. Otten, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1887.    Zij was de dochter van Otten, Jans en Klaassen, Hendrikje.

Meer over Otten, Aaltje:

Geboorte: 1887.   

175. Schoemaker, Evert.

Evert werd geboren op 27 januari 1855 in Noordbarge.    Hij overleed op 26 februari 1857 in Noordbarge.    Hij was de zoon van Schoemaker, Hermanus en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Schoemaker, Evert:

Geboorte: 27 januari 1855, Noordbarge.   

Overlijden: 26 februari 1857, Noordbarge.   

176. Schoemaker, Evert.

Evert werd geboren rond 1860 in Emmen.    Hij was de zoon van Schoemaker, Hermanus en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Schoemaker, Evert:

Geboorte: rond 1860, Emmen.   

Emigratie: 26 november 1867. Op 26-11-1867 met de ouders geëmigreerd naar Noord-Amerika. Bron: het boek “Wij, eenvoudige Drentse lui” door Ger de Leeuw..   

18. Tienkamp, Aaltje Engberts.

Aaltje Engberts werd geboren op 15 april 1813 in Emmen.    Zij overleed in 1880 in Amerika.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Tienkamp, Aaltje Engberts:

Geboorte: 15 april 1813, Emmen.   

Overlijden: 1880, Amerika.   

26-11-1867 geëmigreerd naar Amerika

19. Engberts, Jantien.

Jantien werd geboren op 8 mei 1818 in Noordbarge.    Zij overleed op 26 april 1855 in Noordbarge.    Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en van Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Zwiers, Hendrik op 27 juli 1843 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Jantien:

Geboorte: 8 mei 1818, Noordbarge.   

Overlijden: 26 april 1855, Noordbarge.   

Echtgeno(o)t(e):Zwiers, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1 mei 1807 in Benneveld (Zweeloo).    Hij werd gedoopt op 1 mei 1807 te Zweeloo.. Hij overleed na 1856 in Emmen?.    Hij was de zoon van Zwiers, Geert Hindriks en Geerts, Geertruid Hindriks. Hij trouwde Brinks, Jantien op 22 juni 1832 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Jantien op 27 juli 1843 in Noordbarge.. Hij trouwde tevens Wolters, Geessien op 16 oktober 1856 in Emmen..

Meer over Zwiers, Hendrik:

Geboorte: 1 mei 1807, Benneveld (Zweeloo).   

Doop: 1 mei 1807, Zweeloo.   

Residentie: Hoogeveen. Hoogeveen A662.   

Overlijden: na 1856, Emmen?.   

Kinderen van Engberts, Jantien en Zwiers, Hendrik

191 i. Zwiers, Jantien. Jantien werd geboren op 2 juli 1844 in Noordbarge.    Zij overleed voor 1846.   

192 ii. Zwiers, Jantien. Jantien werd geboren op 15 augustus 1846 in Emmen.    Zij overleed rond 1920.    Zij trouwde Kuipers, Henderikus op 7 januari 1869 in Emmen. Zij trouwde tevens Drenthen, Hendrik op 26 november 1874 in Emmen.

193 iii. Zwiers, Zwaantien. Zwaantien werd geboren op 4 december 1849 in Noordbarge.    Zij overleed op 1 augustus 1909 in Emmen.    Zij trouwde Kleine Deters, Friederik op 7 maart 1875 in Emmen.

194 iv. Zwiers, Jan. Jan werd geboren op 31 maart 1852 in Emmen.    Hij trouwde Alferink, Marchien op 15 maart 1877 in Emmen.

Meer over Engberts, Jantien en Zwiers, Hendrik:

Huwelijk: 27 juli 1843, Noordbarge.   

RA Drenthe 0166.010 inv.1843. nr.12. .

191. Zwiers, Jantien.

Jantien werd geboren op 2 juli 1844 in Noordbarge.    Zij overleed voor 1846.    Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien.

Meer over Zwiers, Jantien:

Geboorte: 2 juli 1844, Noordbarge.   

Overlijden: voor 1846.   

192. Zwiers, Jantien.

Jantien werd geboren op 15 augustus 1846 in Emmen.    Zij overleed rond 1920.    Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Zij trouwde Kuipers, Henderikus op 7 januari 1869 in Emmen. Zij trouwde tevens Drenthen, Hendrik op 26 november 1874 in Emmen.

Meer over Zwiers, Jantien:

Geboorte: 15 augustus 1846, Emmen.   

Overlijden: rond 1920.   

Echtgeno(o)t(e):Kuipers, Henderikus.

Henderikus werd geboren op 28 juni 1835 in Dalen.    Hij overleed op 26 januari 1874 in Dalen.    Hij was de zoon van Kuipers, Jan en Eising, Aaltje. Hij trouwde Zwiers, Jantien op 7 januari 1869 in Emmen.

Meer over Kuipers, Henderikus:

Geboorte: 28 juni 1835, Dalen.   

Overlijden: 26 januari 1874, Dalen.   

Kinderen van Zwiers, Jantien en Kuipers, Henderikus

1921 i. Kuipers, Jan. Jan werd geboren in 1870 in Emmen.   

1922 ii. Kuipers, Henderikus. Henderikus werd geboren in 1874 in Emmen.   

Meer over Zwiers, Jantien en Kuipers, Henderikus:

Huwelijk: 7 januari 1869, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Drenthen, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1830 in Dalen.    Hij trouwde Zwiers, Jantien op 26 november 1874 in Emmen.

Meer over Drenthen, Hendrik:

Geboorte: 1830, Dalen.   

Meer over Zwiers, Jantien en Drenthen, Hendrik:

Huwelijk: 26 november 1874, Emmen.   

1921. Kuipers, Jan.

Jan werd geboren in 1870 in Emmen.    Hij was de zoon van Kuipers, Henderikus en Zwiers, Jantien.

Meer over Kuipers, Jan:

Geboorte: 1870, Emmen.   

1922. Kuipers, Henderikus.

Henderikus werd geboren in 1874 in Emmen.    Hij was de zoon van Kuipers, Henderikus en Zwiers, Jantien.

Meer over Kuipers, Henderikus:

Geboorte: 1874, Emmen.   

193. Zwiers, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 4 december 1849 in Noordbarge.    Zij overleed op 1 augustus 1909 in Emmen.    Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Zij trouwde Kleine Deters, Friederik op 7 maart 1875 in Emmen.

Meer over Zwiers, Zwaantien:

Geboorte: 4 december 1849, Noordbarge.   

Overlijden: 1 augustus 1909, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Kleine Deters, Friederik.

Friederik werd geboren op 23 oktober 1843 in Alte Piccardie Dtsl.    Hij overleed op 26 januari 1919 in Emmen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Jan Herm en Kamps, Janna. Hij trouwde Zwiers, Zwaantien op 7 maart 1875 in Emmen.

Opmerkingen bij Kleine Deters, Friederik

Volgens de lijst van immigranten in de V.S. van Swenna Harger is Friederik in april 1866 naar

Amerika geëmigreerd.

Meer over Kleine Deters, Friederik:

Geboorte: 23 oktober 1843, Alte Piccardie Dtsl.   

Overlijden: 26 januari 1919, Emmen.   

Beroep: timmerman.   

Kinderen van Zwiers, Zwaantien en Kleine Deters, Friederik

1931 i. Kleine Deters, Jan Harm. Jan Harm werd geboren op 27 mei 1875 in Emmen.    Hij overleed op 23 februari 1963 in Emmen.   

1932 ii. Kleine Deters, Hendrik. Hendrik werd geboren op 11 januari 1879 in Emmen.    Hij overleed op 17 maart 1960 in Klazienaveen.   

1933 iii. Kleine Deters, Johannes. Johannes werd geboren op 3 april 1882 in Emmen.    Hij overleed op 9 mei 1956 in Enschede.   

1934 iv. Kleine Deters, Jacobus. Jacobus werd geboren op 4 oktober 1885 in Emmen.    Hij overleed op 27 juli 1971 in Enschede.   

1935 v. Kleine Deters, Lambertus. Lambertus werd geboren op 8 april 1887 in Emmen.    Hij overleed op 15 december 1962 in Emmen.   

Meer over Zwiers, Zwaantien en Kleine Deters, Friederik:

Huwelijk: 7 maart 1875, Emmen.   

1931. Kleine Deters, Jan Harm.

Jan Harm werd geboren op 27 mei 1875 in Emmen.    Hij overleed op 23 februari 1963 in Emmen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Jan Harm:

Geboorte: 27 mei 1875, Emmen.   

Overlijden: 23 februari 1963, Emmen.   

1932. Kleine Deters, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 11 januari 1879 in Emmen.    Hij overleed op 17 maart 1960 in Klazienaveen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Hendrik:

Geboorte: 11 januari 1879, Emmen.   

Overlijden: 17 maart 1960, Klazienaveen.   

1933. Kleine Deters, Johannes.

Johannes werd geboren op 3 april 1882 in Emmen.    Hij overleed op 9 mei 1956 in Enschede.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Johannes:

Geboorte: 3 april 1882, Emmen.   

Overlijden: 9 mei 1956, Enschede.   

1934. Kleine Deters, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 4 oktober 1885 in Emmen.    Hij overleed op 27 juli 1971 in Enschede.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Jacobus:

Geboorte: 4 oktober 1885, Emmen.   

Overlijden: 27 juli 1971, Enschede.   

1935. Kleine Deters, Lambertus.

Lambertus werd geboren op 8 april 1887 in Emmen.    Hij overleed op 15 december 1962 in Emmen.    Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Lambertus:

Geboorte: 8 april 1887, Emmen.   

Overlijden: 15 december 1962, Emmen.   

194. Zwiers, Jan.

Jan werd geboren op 31 maart 1852 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Hij trouwde Alferink, Marchien op 15 maart 1877 in Emmen.

Meer over Zwiers, Jan:

Geboorte: 31 maart 1852, Emmen.   

Echtgeno(o)t(e):Alferink, Marchien.

Marchien werd geboren op 24 augustus 1854 in Emmen.    Zij was de dochter van Alferink, Gerrit Jan en Koolhof, Wemeltien. Zij trouwde Zwiers, Jan op 15 maart 1877 in Emmen.

Meer over Alferink, Marchien:

Geboorte: 24 augustus 1854, Emmen.   

Kinderen van Alferink, Marchien en Zwiers, Jan

1941 i. Zwiers, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1897 in Emmen.   

1942 ii. Zwiers, Wilem. Wilem werd geboren in 1884 in Emmen.   

1943 iii. Zwiers, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1880 in Emmen.   

Meer over Alferink, Marchien en Zwiers, Jan:

Huwelijk: 15 maart 1877, Emmen.   

1941. Zwiers, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1897 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Hendrik:

Geboorte: 1897, Emmen.   

1942. Zwiers, Wilem.

Wilem werd geboren in 1884 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Wilem:

Geboorte: 1884, Emmen.   

1943. Zwiers, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1880 in Emmen.    Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Gerrit:

Geboorte: 1880, Emmen.