Stamboom Tienkamp Brandenburg

Job Cohen, voorouders

Vooroudersverslag voor Cohen, Marius Job

Generatie 1

1. Cohen, Marius Job. (I24897) Marius Job werd geboren op 1947-10-18 in Haarlem.    Hij is de zoon van Cohen, Adolf Emile en Koster, Henriëtte.

Opmerkingen bij Cohen, Marius Job

Marius Job Cohen (Haarlem, 18 oktober 1947) is een Nederlandse jurist en politicus. Cohen was van 2014 tot en met 2018 hoogleraar aan de Universiteit Leiden in gemeenterecht en gemeentekunde: hij bekleedde de zogenaamde Thorbecke-leerstoel. Cohen was burgemeester van Amsterdam van 15 januari 2001 tot en met 12 maart 2010. Bij de Partij van de Arbeid was hij van 25 april 2010 tot en met 20 februari 2012 politiek leider. Hij was van 10 juni 2010 tot en met 28 februari 2012 lid van de Tweede Kamer en tot en met 20 februari 2012 PvdA-fractievoorzitter.[1]

Cohen bracht zijn middelbareschooltijd door op het Stedelijk Gymnasium Haarlem en voltooide in 1971 zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte daarna circa twaalf jaar bij de Universiteit Maastricht, waar hij de rechtenfaculteit opzette, hoogleraar methoden en technieken werd en later rector magnificus.

In 1993 werd hij voor korte tijd staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Lubbers III. Vanaf 1994 zat hij in de Eerste Kamer en in 1998 werd hij in het kabinet-Kok II wederom staatssecretaris, ditmaal van Justitie. Eind 2000 trad hij terug als staatssecretaris, om begin 2001 aan te treden als burgemeester van de gemeente Amsterdam. Op 12 maart 2010 werd bekend dat Cohen zich na het vertrek van PvdA-partijleider Wouter Bos kandidaat stelde als nieuwe PvdA-partijleider. Hij trad terstond terug als burgemeester. Op 25 april 2010 werd Cohen bij enkelvoudige kandidaatsstelling verkozen. Op 20 februari 2012 gaf hij zijn functie als fractievoorzitter en politiek leider van de PvdA op. Tegelijkertijd maakte hij zijn vertrek uit de Tweede Kamer bekend. Dat vond plaats op 28 februari 2012, de eerste dag dat de Tweede Kamer na het krokusreces bijeenkwam.[2][3]

Generatie 2

2. Cohen, Adolf Emile. (I24898) Adolf Emile werd geboren in 1913 in Rotterdam.    Hij overleed in 2004 op een leeftijd van 91 jaren.    Hij was de zoon van Cohen, Hendrik en Polak, Flora. Hij trouwde Koster, Henriëtte op 1945-06-14.    (F08541)

3. Koster, Henriëtte. (I24899) Henriëtte werd geboren op 1913-10-05 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1996-03-08 in Leiden op een leeftijd van 82 jaren, 5 maanden.    Zij was de dochter van Koster, Izaak en Belinfante, Maria Anna.

Kinderen van Koster, Henriëtte en Cohen, Adolf Emile

i. Cohen, Marius Job [1]. (I24897) Marius Job werd geboren op 1947-10-18 in Haarlem.   

Meer over Koster, Henriëtte en Cohen, Adolf Emile:

Huwelijk: 1945-06-14.   

Generatie 3

4. Cohen, Hendrik. (I24900) Hendrik werd geboren op 1879-12-20 in Rotterdam.    Hij overleed op 1945-01-11 in Bergen-Belsen (Dtsl) – Doodsoorzaak: vermoord op een leeftijd van 65 jaren, 22 dagen.    Hij was de zoon van Cohen, Eliazar en Rijs, Rosetta. Hij trouwde Polak, Flora op 1911-09-07 in Rotterdam.    (F08542)

5. Polak, Flora. (I24901) Flora werd geboren in 1885 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Polak, Adolf en Engers, Elizabeth.

Kinderen van Polak, Flora en Cohen, Hendrik

i. Cohen, Adolf Emile [2]. (I24898) Adolf Emile werd geboren in 1913 in Rotterdam.    Hij overleed in 2004.    Hij trouwde Koster, Henriëtte op 1945-06-14.

Meer over Polak, Flora en Cohen, Hendrik:

Huwelijksafkondiging: 1911-08-24, Rotterdam.   

Huwelijk: 1911-09-07, Rotterdam.   

6. Koster, Izaak. (I24938) Izaak werd geboren in 1875 in Medemblik.    Hij overleed op 1940-07-10 in Haarlem op een leeftijd van 65 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van Koster, Eleazar Willem en Oostra, Rachel Hartog. Hij trouwde Belinfante, Maria Anna op 1912-10-10 in Amsterdam.    (F08555)

Meer over Koster, Izaak:

Beroep: 1912. militair apotheker der eerste klasse.   

7. Belinfante, Maria Anna. (I24939) Maria Anna werd geboren op 1881-11-21 in Amsterdam.    Zij overleed op 1969-08-06 in Zandvoort op een leeftijd van 87 jaren, 8 maanden.    Zij was de dochter van Belinfante, Daniel Moses en Faijencier, Henriëtte.

Meer over Belinfante, Maria Anna:

Geboortenaam: Marie Ester

Kinderen van Belinfante, Maria Anna en Koster, Izaak

i. Koster, Henriëtte [3]. (I24899) Henriëtte werd geboren op 1913-10-05 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1996-03-08 in Leiden.    Zij trouwde Cohen, Adolf Emile op 1945-06-14.

Meer over Belinfante, Maria Anna en Koster, Izaak:

Huwelijk: 1912-10-10, Amsterdam.   

Generatie 4

8. Cohen, Eliazar. (I24902) Eliazar werd geboren op 1850-08-20 in Rotterdam.    Hij overleed op 1934-08-30 in Rotterdam op een leeftijd van 84 jaren, 10 dagen.    Hij was de zoon van Cohen, Hartog en Spier, Sebilla. Hij trouwde Rijs, Rosetta op 1876-12-06 in Rotterdam.    (F08543)

Meer over Cohen, Eliazar:

Beroep: koopman in lompen.   

9. Rijs, Rosetta. (I24903) Rosetta werd geboren op 1855-11-23 in Rotterdam.    Zij overleed op 1944-02-09 in Bergen-Belsen (Dtsl) – Doodsoorzaak: vermoord op een leeftijd van 88 jaren, 2 maanden.    Zij was de dochter van Rijs, Hartog Hendriks Levij en Jools, Judith.

Kinderen van Rijs, Rosetta en Cohen, Eliazar

i. Cohen, Hendrik [4]. (I24900) Hendrik werd geboren op 1879-12-20 in Rotterdam.    Hij overleed op 1945-01-11 in Bergen-Belsen (Dtsl) – Doodsoorzaak: vermoord.    Hij trouwde Polak, Flora op 1911-09-07 in Rotterdam.

Meer over Rijs, Rosetta en Cohen, Eliazar:

Huwelijk: 1876-12-06, Rotterdam.   

10. Polak, Adolf. (I24904) Adolf werd geboren in 1845 in Rotterdam.    Hij was de zoon van Polak, Juda en Sanson, Flora. Hij trouwde Engers, Elizabeth op 1882-06-06 in Rotterdam.    (F08544)

11. Engers, Elizabeth. (I24905) Elizabeth werd geboren in 1854 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Engers, Nathan en Ezechiëls, Rebekka.

Kinderen van Engers, Elizabeth en Polak, Adolf

i. Polak, Flora [5]. (I24901) Flora werd geboren in 1885 in Rotterdam.    Zij trouwde Cohen, Hendrik op 1911-09-07 in Rotterdam.

Meer over Engers, Elizabeth en Polak, Adolf:

Huwelijk: 1882-06-06, Rotterdam.   

12. Koster, Eleazar Willem. (I24940) Eleazar Willem werd geboren in 1836 in Hoorn.    Hij overleed op 1909-02-04 in Medemblik op een leeftijd van 73 jaren, 1 maand.    Hij was de zoon van Koster, Willem Eleazar en Polak, Rachel Jacob. Hij trouwde Oostra, Rachel Hartog op 1861-08-16 in Hoorn.    (F08556)

Meer over Koster, Eleazar Willem:

Beroep: 1861. inlands kramer.   

13. Oostra, Rachel Hartog. (I24941) Rachel Hartog werd geboren in 1835 in Medemblik.    Zij was de dochter van Oostra, Hartog Isaac en Nias, Elisabeth.

Kinderen van Oostra, Rachel Hartog en Koster, Eleazar Willem

i. Koster, Elisabeth. (I24976) Elisabeth werd geboren op 1862-08-12 in Medemblik.    Zij overleed op 1862-08-19 in Medemblik.   

ii. Koster, Izaak [6]. (I24938) Izaak werd geboren in 1875 in Medemblik.    Hij overleed op 1940-07-10 in Haarlem.    Hij trouwde Belinfante, Maria Anna op 1912-10-10 in Amsterdam.

Meer over Oostra, Rachel Hartog en Koster, Eleazar Willem:

Huwelijk: 1861-08-16, Hoorn.   

14. Belinfante, Daniel Moses. (I24942) Daniel Moses werd geboren op 1845-03-13 in ’s Gravenhage.    Hij overleed op 1921-05-11 in Amsterdam op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand.    Hij was de zoon van Belinfante, Salomon Aronsz en Montanhes, Ester. Hij trouwde Faijencier, Henriëtte op 1879-10-29 in ’s Gravenhage.    (F08557)

Meer over Belinfante, Daniel Moses:

Beroep: 1912. administrateur van een dagblad.   

Beroep: 1917. dagbladredacteur.   

Beroep: letterkundige.   

15. Faijencier, Henriëtte. (I24943) Henriëtte werd geboren op 1857-01-18 in Amsterdam.    Zij overleed op 1931-03-20 in Amsterdam op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden.    Zij was de dochter van Faijencier, Juda Aron en Leon, Rachel Lion.

Kinderen van Faijencier, Henriëtte en Belinfante, Daniel Moses

i. Belinfante, Maurits Salomon. (I24945) Maurits Salomon werd geboren op 1880-08-30 in Amsterdam.    Hij overleed na 1924.   

ii. Belinfante, Maria Anna [7]. (I24939) Maria Anna werd geboren op 1881-11-21 in Amsterdam.    Zij overleed op 1969-08-06 in Zandvoort.    Zij trouwde Koster, Izaak op 1912-10-10 in Amsterdam.

iii. Belinfante, Ella. (I24944) Ella werd geboren in 1884 in Amsterdam.    Zij overleed na 1917.   

Meer over Faijencier, Henriëtte en Belinfante, Daniel Moses:

Huwelijk: 1879-10-29, ’s Gravenhage.   

Generatie 5

16. Cohen, Hartog. (I24906) Hartog werd geboren op 1817-02-28 in Brielle.    Hij overleed op 1877-06-17 in Rotterdam op een leeftijd van 60 jaren, 3 maanden.    Hij was de zoon van Cohen, Eliazar Salomon en van Rooijen, Elizabeth. Hij trouwde Spier, Sebilla op 1844-05-08 in Rotterdam.    (F08545)

Meer over Cohen, Hartog:

Beroep: 1844. koperslager.   

17. Spier, Sebilla. (I24907) Sebilla werd geboren op 1819-11-18 in Didam (Ge).    Zij overleed op 1897-10-24 in Rotterdam op een leeftijd van 77 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Spier, Elias Mozes en de Bruijn, Sara Nathan.

Kinderen van Spier, Sebilla en Cohen, Hartog

i. Cohen, Eliazar [8]. (I24902) Eliazar werd geboren op 1850-08-20 in Rotterdam.    Hij overleed op 1934-08-30 in Rotterdam.    Hij trouwde Rijs, Rosetta op 1876-12-06 in Rotterdam.

Meer over Spier, Sebilla en Cohen, Hartog:

Huwelijk: 1844-05-08, Rotterdam.   

18. Rijs, Hartog Hendriks Levij. (I24908) Hartog Hendriks Levij werd geboren in 1808 in Amsterdam.    Hij overleed op 1876-10-21 in Rotterdam op een leeftijd van 68 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van Rijs, Hendrik Levy en Cohen, Judik Juda. Hij trouwde Jools, Judith op 1833-06-12 in Rotterdam.    (F08546)

19. Jools, Judith. (I24909) Judith werd geboren op 1812-07-16 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Jools, Jacob en Stuwers, Sara Samuels.

Meer over Jools, Judith:

Geboortenaam:    Joëls

Kinderen van Jools, Judith en Rijs, Hartog Hendriks Levij

i. Rijs, Saartje. (I24914) Saartje werd geboren op 1844-10-04 in Rotterdam.   

ii. Rijs, Rosetta [9]. (I24903) Rosetta werd geboren op 1855-11-23 in Rotterdam.    Zij overleed op 1944-02-09 in Bergen-Belsen (Dtsl) – Doodsoorzaak: vermoord.    Zij trouwde Cohen, Eliazar op 1876-12-06 in Rotterdam.

Meer over Jools, Judith en Rijs, Hartog Hendriks Levij:

Huwelijk: 1833-06-12, Rotterdam.   

20. Polak, Juda. (I24934) Juda werd geboren in 1802 in Deventer.    Hij was de zoon van Polak, Andries Joseph en van Minden, Hanna Aron Levy Joël. Hij trouwde Sanson, Flora op 1834-10-29 in Rotterdam.    (F08553)

21. Sanson, Flora. (I24935) Flora werd geboren in 1803 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Sanson, Barend Samson en Samuels, Sophia.

Kinderen van Sanson, Flora en Polak, Juda

i. Polak, Adolf [10]. (I24904) Adolf werd geboren in 1845 in Rotterdam.    Hij trouwde Engers, Elizabeth op 1882-06-06 in Rotterdam.

Meer over Sanson, Flora en Polak, Juda:

Huwelijk: 1834-10-29, Rotterdam.   

22. Engers, Nathan. (I24936) Nathan werd geboren in 1821 in Rotterdam.    Hij overleed na 1854 op een leeftijd van meer dan 33 jaren.    Hij was de zoon van Engers, Levy Nathan en Heijmans, Sientje. Hij trouwde Ezechiëls, Rebekka op 1845-11-26 in Rotterdam.    (F08554)

23. Ezechiëls, Rebekka. (I24937) Rebekka werd geboren in 1822 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Ezechiëls, Marcus jr en Polak, Betje.

Kinderen van Ezechiëls, Rebekka en Engers, Nathan

i. Engers, Elizabeth [11]. (I24905) Elizabeth werd geboren in 1854 in Rotterdam.    Zij trouwde Polak, Adolf op 1882-06-06 in Rotterdam.

Meer over Ezechiëls, Rebekka en Engers, Nathan:

Huwelijk: 1845-11-26, Rotterdam.   

24. Koster, Willem Eleazar. (I24946) Willem Eleazar werd geboren in 1814 in Zaandam.    Hij overleed voor 1892 op een leeftijd van minder dan 78 jaren.    Hij was de zoon van Koster, Eliazar Levie en Sanders, Judika David. Hij trouwde Polak, Rachel Jacob op 1835-02-11 in Amsterdam.    (F08558)

Meer over Koster, Willem Eleazar:

Beroep: ẁinkelier.   

Beroep: 1835. vleeshouwer.   

25. Polak, Rachel Jacob. (I24947) Rachel Jacob werd geboren in 1815 in Hoorn.    Zij overleed op 1892-01-06 in Hoorn op een leeftijd van 77 jaren, 5 dagen.    Zij was de dochter van Polak, Jacob Moses en Trompetter, Vrouwtje Heijmans.

Kinderen van Polak, Rachel Jacob en Koster, Willem Eleazar

i. Koster, Eleazar Willem [12]. (I24940) Eleazar Willem werd geboren in 1836 in Hoorn.    Hij overleed op 1909-02-04 in Medemblik.    Hij trouwde Oostra, Rachel Hartog op 1861-08-16 in Hoorn.

ii. Koster, Vrouwtje. (I24975) Vrouwtje werd geboren in 1838 in Hoorn.    Zij overleed op 1843-03-06 in Hoorn.   

iii. Koster, Jacob Willem. (I24974) Jacob Willem werd geboren in 1839-01-00 in Hoorn.    Hij overleed op 1839-03-30 in Hoorn.   

iv. Koster, Marianne. (I24978) Marianne werd geboren in 1841 in Hoorn.    Zij overleed na 1878.   

v. Koster, Vrouwtje. (I24980) Vrouwtje werd geboren in 1846 in Hoorn.    Zij overleed op 1924-05-14 in Hoorn.   

vi. Koster, Grietje. (I24977) Grietje werd geboren in 1848 in Hoorn.    Zij overleed na 1877.   

vii. Koster, David. (I24979) David werd geboren in 1862 in Hoorn.    Hij overleed na 1890.   

Meer over Polak, Rachel Jacob en Koster, Willem Eleazar:

Huwelijk: 1835-02-11, Amsterdam.   

26. Oostra, Hartog Isaac. (I24948) Hartog Isaac werd geboren op 1799-11-05 in Medemblik.    Hij was de zoon van Oostra, Isaac Jacobs en du Mosch, Rachel. Hij trouwde Nias, Elisabeth op 1829-11-08 in Medemblik.    (F08559)

27. Nias, Elisabeth. (I24949) Elisabeth werd geboren op 1803-03-11 in Medemblik.    Zij was de dochter van Nias, isaac Mozes en van Essen, Sara Hartog.

Kinderen van Nias, Elisabeth en Oostra, Hartog Isaac

i. Oostra, Rachel Hartog [13]. (I24941) Rachel Hartog werd geboren in 1835 in Medemblik.    Zij trouwde Koster, Eleazar Willem op 1861-08-16 in Hoorn.

Meer over Nias, Elisabeth en Oostra, Hartog Isaac:

Huwelijk: 1829-11-08, Medemblik.   

28. Belinfante, Salomon Aronsz. (I24954) Hij werd gedoopt op 1779-06-27 te Amsterdam.. Hij overleed in 1864.    Hij was de zoon van Belinfante, Aron de Salomon Cohen en Belinfante, Sara Cohen. Hij trouwde Pardo, Rebecca op 1816-07-24 in Amsterdam.    (F08562)Hij trouwde tevens Montanhes, Ester op 1836-11-17 in Amsterdam..    (F08606)

Meer over Belinfante, Salomon Aronsz:

Doopsel: 1779-06-27, Amsterdam. Portugees-Israëlitisch.   

Beroep: taalmeester.   

Kinderen van Pardo, Rebecca en Belinfante, Salomon Aronsz

i. Belinfante, Aaron Cohen. (I24960) Aaron Cohen werd geboren in 1818 in ’s Gravenhage.    Hij overleed op 1831-08-14 in ’s Gravenhage.   

ii. Belinfante, Dina. (I24961) Dina werd geboren in 1821 in Amsterdam.    Zij overleed na 1856.   

iii. Belinfante, Abraham Cohen. (I24957) Abraham Cohen werd geboren in 1826 in Amsterdam.    Hij overleed na 1863.   

iv. Belinfante, Jozef. (I24956) Jozef werd geboren in 1831 in Amsterdam.    Hij overleed na 1861.   

Meer over Pardo, Rebecca en Belinfante, Salomon Aronsz:

Huwelijk: 1816-07-24, Amsterdam.   

29. Montanhes, Ester. (I25104) Zij werd gedoopt op 1806-04-16 te Amsterdam. Zij was de dochter van Montanhes, Abraham Haim Levij en Saruco, Sara de Isaac.

Meer over Montanhes, Ester:

Doopsel: 1806-04-16, Amsterdam.   

Kinderen van Montanhes, Ester en Belinfante, Salomon Aronsz

i. Belinfante, Ester Cohen. (I25543) Ester Cohen werd geboren in 1840 in Amsterdam.    Zij overleed na 1866.    Zij trouwde Belinfante, Aron Haim op 1866-01-03 in Amsterdam.

ii. Belinfante, Daniel Moses [14]. (I24942) Daniel Moses werd geboren op 1845-03-13 in ’s Gravenhage.    Hij overleed op 1921-05-11 in Amsterdam.    Hij trouwde Faijencier, Henriëtte op 1879-10-29 in ’s Gravenhage.

Meer over Montanhes, Ester en Belinfante, Salomon Aronsz:

Huwelijk: 1836-11-17, Amsterdam.   

30. Faijencier, Juda Aron. (I24981) Juda Aron werd geboren op 1823-08-03 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Faijencier, Aron Michiel en Kanteman, Hendrietta Juda Levie. Hij trouwde Leon, Rachel Lion op 1852-08-18 in Amsterdam.    (F08568)

Meer over Faijencier, Juda Aron:

Beroep: 1842. militie.   

31. Leon, Rachel Lion. (I24982) Rachel Lion werd geboren op 1828-03-12 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Leon, Joseph van David en Bassan, Abigael.

Kinderen van Leon, Rachel Lion en Faijencier, Juda Aron

i. Faijencier, Arnold. (I24983) Arnold werd geboren op 1853-09-28 in Amsterdam.   

ii. Faijencier, Henriëtte [15]. (I24943) Henriëtte werd geboren op 1857-01-18 in Amsterdam.    Zij overleed op 1931-03-20 in Amsterdam.    Zij trouwde Belinfante, Daniel Moses op 1879-10-29 in ’s Gravenhage.

Meer over Leon, Rachel Lion en Faijencier, Juda Aron:

Huwelijk: 1852-08-18, Amsterdam.   

Residentie: 1851, Amsterdam. Geldersekade Buurt N nr 452.   

Religie: Portugees-Israëlitisch.   

Generatie 6

32. Cohen, Eliazar Salomon. (I24910) Eliazar Salomon werd geboren op 1792-01-13 in Düsseldorf (Dtsl).    Hij overleed op 1863-03-06 in Rotterdam op een leeftijd van 71 jaren, 1 maand.    Hij was de zoon van Cohen, Salomon Hartog en Salomon, Eva. Hij trouwde van Rooijen, Elizabeth op 1815-12-13 in Rotterdam.    (F08547)Hij trouwde tevens Levi, Betje op 1845-05-14 in Rotterdam..    (F08585)

Meer over Cohen, Eliazar Salomon:

Beroep: 1821. koopman.   

Beroep: meestersmid.   

Kinderen van Levi, Betje en Cohen, Eliazar Salomon

i. Cohen, Levie. (I25538) Levie werd geboren op 1847-07-07 in Rotterdam.   

ii. Cohen, Eva. (I25042) Eva werd geboren in 1851-08-00 in Rotterdam.    Zij overleed op 1854-06-04 in Rotterdam.   

iii. Cohen, Simon. (I25043) Simon werd geboren op 1854-06-09 in Rotterdam.    Hij overleed op 1856-08-24 in Rotterdam.   

Meer over Levi, Betje en Cohen, Eliazar Salomon:

Huwelijk: 1845-05-14, Rotterdam.   

33. van Rooijen, Elizabeth. (I24911) Elizabeth werd geboren op 1796-05-17 in Rotterdam.    Zij overleed op 1837-01-31 in Rotterdam op een leeftijd van 40 jaren, 8 maanden.    Zij was de dochter van van Rooijen, Juda Aron en Noach, Sara.

Kinderen van van Rooijen, Elizabeth en Cohen, Eliazar Salomon

i. Cohen, Hartog [16]. (I24906) Hartog werd geboren op 1817-02-28 in Brielle.    Hij overleed op 1877-06-17 in Rotterdam.    Hij trouwde Spier, Sebilla op 1844-05-08 in Rotterdam.

ii. Cohen, Aron. (I25036) Aron werd geboren op 1819-04-22 in Brielle.    Hij overleed op 1819-04-26 in Brielle.   

iii. Cohen, Sara. (I25038) Sara werd geboren op 1821-03-16 in Brielle.   

iv. Cohen, Salomon. (I25037) Salomon werd geboren op 1831-04-18 in Rotterdam.    Hij overleed op 1833-05-28 in Rotterdam.   

v. Cohen, Aron. (I25044) Aron werd geboren op 1833-01-25 in Rotterdam.   

Meer over van Rooijen, Elizabeth en Cohen, Eliazar Salomon:

Huwelijk: 1815-12-13, Rotterdam.   

34. Spier, Elias Mozes. (I24912) Elias Mozes werd geboren in 1771-01-00 in Bergh.    Hij overleed op 1855-03-02 in Didam (Ge) op een leeftijd van 84 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Spier, Jacob en Mozes, Lena. Hij trouwde de Bruijn, Sara Nathan op 1807-04-17 in Didam (Ge).    (F08548)

Meer over Spier, Elias Mozes:

Beroep: van 1827 tot 1831. lompekoper.   

Beroep: 1855. koopman.   

35. de Bruijn, Sara Nathan. (I24913) Sara Nathan werd geboren in 1786-05-00 in Didam (Ge).    Zij overleed op 1872-05-06 in Arnhem op een leeftijd van 86 jaren, 5 dagen.   

Meer over de Bruijn, Sara Nathan:

Geboortenaam:    Bachrach

Kinderen van de Bruijn, Sara Nathan en Spier, Elias Mozes

i. Spier, Nathan Elias. (I24923) Nathan Elias werd geboren in 1809.    Hij overleed op 1868-09-28 in Arnhem.    Hij trouwde Bacharach, Hanna Nathan op 1832-10-18 in Arnhem.

ii. Spier, Leentje. (I24924) Leentje werd geboren in 1811 in Didam (Ge).    Zij overleed na 1851.   

iii. Spier, Maatje. (I24921) Maatje werd geboren op 1814-11-27 in Didam (Ge).   

iv. Spier, Schoontje. (I24925) Schoontje werd geboren op 1817-02-10.    Zij overleed op 1850-09-15 in Didam (Ge).   

v. Spier, Sebilla [17]. (I24907) Sebilla werd geboren op 1819-11-18 in Didam (Ge).    Zij overleed op 1897-10-24 in Rotterdam.    Zij trouwde Cohen, Hartog op 1844-05-08 in Rotterdam.

vi. Spier, Eva. (I24927) Eva werd geboren op 1822-11-17.   

vii. Spier, Lijzer. (I24922) Lijzer werd geboren op 1827-09-14 in Didam (Ge).    Hij overleed op 1831-11-29 in Didam (Ge).   

viii. Spier, Jacob. (I24926) Jacob werd geboren op 1830-05-09.    Hij overleed op 1878-05-17 in Oss.   

Meer over de Bruijn, Sara Nathan en Spier, Elias Mozes:

Huwelijk: 1807-04-17, Didam (Ge). Nederduits Gereformeerd.   

Religie: 1807. Nederduits Gereformeerd.   

36. Rijs, Hendrik Levy. (I24915) Hendrik Levy werd geboren in 1762 in Amsterdam.    Hij overleed op 1831-05-20 in Rotterdam op een leeftijd van 69 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Rijs, Moses en Levie, Hanna. Hij trouwde Cohen, Judik Juda rond 1800.    (F08549)

Meer over Rijs, Hendrik Levy:

Geboortenaam: Henoch

37. Cohen, Judik Juda. (I24916) Judik Juda werd geboren rond 1765.    Zij overleed na 1831 at the age of meer dan ongeveer 66 jaren.   

Meer over Cohen, Judik Juda:

Geboortenaam: Grietje

Kinderen van Cohen, Judik Juda en Rijs, Hendrik Levy

i. Rijs, Mozes Hendrik. (I24931) Mozes Hendrik werd geboren in 1799 in Amsterdam.    Hij overleed na 1821.   

ii. Rijs, Judik Hendrik. (I24920) Judik Hendrik werd geboren in 1802 in Amsterdam.   

iii. Rijs, Hartog Hendriks Levij [18]. (I24908) Hartog Hendriks Levij werd geboren in 1808 in Amsterdam.    Hij overleed op 1876-10-21 in Rotterdam.    Hij trouwde Jools, Judith op 1833-06-12 in Rotterdam.

iv. Rijs, David Mozes. (I24919) David Mozes werd geboren in 1813 in Amsterdam.   

Meer over Cohen, Judik Juda en Rijs, Hendrik Levy:

Huwelijk: rond 1800.   

38. Jools, Jacob. (I24917) Jacob werd geboren in 1778 in Amsterdam.    Hij overleed op 1832-10-08 in Rotterdam op een leeftijd van 54 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van Jools, Joël Jacob en Jacobs, Mietje. Hij trouwde Stuwers, Sara Samuels rond 1810.    (F08550)

Meer over Jools, Jacob:

Geboortenaam:    Joëls

39. Stuwers, Sara Samuels. (I24918) Sara Samuels werd geboren rond 1780.   

Kinderen van Stuwers, Sara Samuels en Jools, Jacob

i. Jools, Judith [19]. (I24909) Judith werd geboren op 1812-07-16 in Rotterdam.    Zij trouwde Rijs, Hartog Hendriks Levij op 1833-06-12 in Rotterdam.

ii. Jools, Rosetta. (I24928) Rosetta werd geboren op 1814-08-30 in Rotterdam.   

Meer over Stuwers, Sara Samuels en Jools, Jacob:

Huwelijk: rond 1810.   

40. Polak, Andries Joseph. (I24964) Andries Joseph werd geboren in 1746.    Hij overleed op 1820-03-22 in Deventer op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Polak, Joseph. Hij trouwde Benedictus, Naatje rond 1780.    (F08579)Hij trouwde tevens van Minden, Hanna Aron Levy Joël op 1796-02-26 in Amsterdam..    (F08565)

41. van Minden, Hanna Aron Levy Joël. (I24965) Hanna Aron Levy Joël werd geboren in 1768 in Amsterdam.    Zij overleed op 1842-08-03 in Maarssen op een leeftijd van 74 jaren, 7 maanden.   

Kinderen van van Minden, Hanna Aron Levy Joël en Polak, Andries Joseph

i. Polak, Aaltje. (I24970) Aaltje werd geboren in 1801 in Rotterdam.   

ii. Polak, Juda [20]. (I24934) Juda werd geboren in 1802 in Deventer.    Hij trouwde Sanson, Flora op 1834-10-29 in Rotterdam.

iii. Polak, Sara. (I24971) Sara werd geboren in 1805-06-00 in Deventer.    Zij overleed op 1870-09-10 in Rotterdam.   

iv. Polak, Marta. (I24972) Marta werd geboren in 1806 in Deventer.    Zij overleed op 1877-10-23 in Rotterdam.   

v. Polak Kerdijk, Aron. (I24973) Aron werd geboren in 1808 in Deventer.    Hij overleed op 1890-10-10 in Rotterdam.   

vi. Polak, Simon Andries. (I25139) Simon Andries werd geboren op 1812-05-21 in Deventer.   

Meer over van Minden, Hanna Aron Levy Joël en Polak, Andries Joseph:

Huwelijk: 1796-02-26, Amsterdam.   

42. Sanson, Barend Samson. (I24966) Barend Samson werd geboren rond 1770.    Hij overleed op 1814-02-17 in Rotterdam op een leeftijd van rond 44 jaren, 1 maand.    Hij had een relatie met Samuels, Sophia..    (F08566)

43. Samuels, Sophia. (I24967) Sophia werd geboren in 1764-03-00 in Rotterdam.    Zij overleed op 1823-10-28 in Rotterdam op een leeftijd van 59 jaren, 7 maanden.    Zij was de dochter van Nathans, Samuel en Benjamins, Betje.

Kinderen van Samuels, Sophia en Sanson, Barend Samson

i. Sanson, Flora [21]. (I24935) Flora werd geboren in 1803 in Rotterdam.    Zij trouwde Polak, Juda op 1834-10-29 in Rotterdam.

44. Engers, Levy Nathan. (I25010) Levy Nathan werd geboren rond 1780.    Hij trouwde Heijmans, Sientje rond 1810.    (F08576)

45. Heijmans, Sientje. (I25011) Sientje werd geboren rond 1790.   

Kinderen van Heijmans, Sientje en Engers, Levy Nathan

i. Engers, Adriana. (I25018) Adriana werd geboren in 1811 in Rotterdam.   

ii. Engers, Margaretha. (I25019) Margaretha werd geboren in 1815-08-00 in Rotterdam.    Zij overleed op 1832-01-30 in Rotterdam.   

iii. Engers, Nathan [22]. (I24936) Nathan werd geboren in 1821 in Rotterdam.    Hij overleed na 1854.    Hij trouwde Ezechiëls, Rebekka op 1845-11-26 in Rotterdam.

Meer over Heijmans, Sientje en Engers, Levy Nathan:

Huwelijk: rond 1810.   

46. Ezechiëls, Marcus jr. (I25012) Marcus jr werd geboren in 1795-02-00 in Rotterdam.    Hij overleed op 1856-11-01 in Rotterdam op een leeftijd van 61 jaren, 9 maanden.    Hij was de zoon van Salomonsz, Ezechiëls en de Metz, Martha Lion. Hij trouwde Polak, Betje op 1818-06-17 in Rotterdam.    (F08577)

47. Polak, Betje. (I25013) Betje werd geboren in 1789-12-00 in Rotterdam.    Zij overleed op 1867-01-05 in Rotterdam op een leeftijd van 77 jaren, 1 maand.    Zij was de dochter van Polak, Andries Joseph en Benedictus, Naatje.

Kinderen van Polak, Betje en Ezechiëls, Marcus jr

i. Ezechiëls, Rebekka [23]. (I24937) Rebekka werd geboren in 1822 in Rotterdam.    Zij trouwde Engers, Nathan op 1845-11-26 in Rotterdam.

Meer over Polak, Betje en Ezechiëls, Marcus jr:

Huwelijk: 1818-06-17, Rotterdam.   

48. Koster, Eliazar Levie. (I25020) Eliazar Levie werd geboren rond 1780.    Hij overleed voor 1857 op een leeftijd van minder dan rond 77 jaren.    Hij trouwde Sanders, Judika David rond 1805.    (F08580)

Meer over Koster, Eliazar Levie:

Beroep: 1835. koopman.   

49. Sanders, Judika David. (I25021) Judika David werd geboren in 1767 in Wiesbaden (Dtsl).    Zij overleed op 1857-12-22 in Zaandam op een leeftijd van 90 jaren, 11 maanden.   

Kinderen van Sanders, Judika David en Koster, Eliazar Levie

i. Koster, Lion Eliasar. (I25024) Lion Eliasar werd geboren in 1806 in Zaandam.    Hij overleed op 1885-11-16 in Zaandam.   

ii. Koster, Grietje Eleazer. (I25025) Grietje Eleazer werd geboren in 1809 in Zaandam.    Zij overleed op 1848-03-17 in Hoorn.    Zij trouwde Polak, Mozes Jacob op 1837-04-09 in Hoorn.

iii. Koster, David. (I25027) David werd geboren in 1811 in Zaandam.    Hij overleed na 1860.   

iv. Koster, Willem Eleazar [24]. (I24946) Willem Eleazar werd geboren in 1814 in Zaandam.    Hij overleed voor 1892.    Hij trouwde Polak, Rachel Jacob op 1835-02-11 in Amsterdam.

Meer over Sanders, Judika David en Koster, Eliazar Levie:

Huwelijk: rond 1805.   

50. Polak, Jacob Moses. (I25022) Jacob Moses werd geboren rond 1790.    Hij trouwde Trompetter, Vrouwtje Heijmans op 1807-11-08 in Hoorn.    (F08581)

Meer over Polak, Jacob Moses:

Beroep: 1835. koopman.   

51. Trompetter, Vrouwtje Heijmans. (I25023) Vrouwtje Heijmans werd geboren op 1784-10-11 in Hoorn.    Zij overleed op 1867-12-14 in Hoorn op een leeftijd van 83 jaren, 2 maanden.    Zij was de dochter van Trompetter, Hijman David en , Rica.

Kinderen van Trompetter, Vrouwtje Heijmans en Polak, Jacob Moses

i. Polak, Levie Jacob. (I25028) Levie Jacob werd geboren in 1809 in Zaandam.    Hij overleed na 1836.   

ii. Polak, Mozes Jacob. (I25026) Mozes Jacob werd geboren in 1812 in Hoorn.    Hij trouwde Koster, Grietje Eleazer op 1837-04-09 in Hoorn.

iii. Polak, Rachel Jacob [25]. (I24947) Rachel Jacob werd geboren in 1815 in Hoorn.    Zij overleed op 1892-01-06 in Hoorn.    Zij trouwde Koster, Willem Eleazar op 1835-02-11 in Amsterdam.

iv. Polak, Hartog Jacob. (I25030) Hartog Jacob werd geboren in 1823 in Hoorn.    Hij overleed op 1836-03-06 in Hoorn.   

v. Polak, David Jacob. (I25029) David Jacob werd geboren in 1828 in Hoorn.    Hij overleed na 1856.   

vi. Polak, Sander. (I25031) Sander werd geboren in 1830 in Hoorn.    Hij overleed op 1857-06-09 in Ilpendam.   

Meer over Trompetter, Vrouwtje Heijmans en Polak, Jacob Moses:

Huwelijk: 1807-11-08, Hoorn.   

52. Oostra, Isaac Jacobs. (I24950) Isaac Jacobs werd geboren rond 1770.    Hij had een relatie met du Mosch, Rachel..    (F08560)

53. du Mosch, Rachel. (I24951) Rachel werd geboren rond 1770.   

Kinderen van du Mosch, Rachel en Oostra, Isaac Jacobs

i. Oostra, Hartog Isaac [26]. (I24948) Hartog Isaac werd geboren op 1799-11-05 in Medemblik.    Hij trouwde Nias, Elisabeth op 1829-11-08 in Medemblik.

54. Nias, isaac Mozes. (I24952) isaac Mozes werd geboren rond 1780.    Hij had een relatie met van Essen, Sara Hartog..    (F08561)

55. van Essen, Sara Hartog. (I24953) Sara Hartog werd geboren rond 1780.   

Kinderen van van Essen, Sara Hartog en Nias, isaac Mozes

i. Nias, Elisabeth [27]. (I24949) Elisabeth werd geboren op 1803-03-11 in Medemblik.    Zij trouwde Oostra, Hartog Isaac op 1829-11-08 in Medemblik.

56. Belinfante, Aron de Salomon Cohen. (I24151) Hij werd gedoopt op 1748-11-12 te Amsterdam.. Hij overleed op 1823-01-08 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Belinfante, Salomon de Sadik Cohen en Pereira, Rebecca. Hij trouwde Belinfante, Sara Cohen op 1774-02-11 in Amsterdam.    (F08293)

Opmerkingen bij Belinfante, Aron de Salomon Cohen

Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nagler-lopes-cardozo/I24977404.php

Meer over Belinfante, Aron de Salomon Cohen:

Doopsel: 1748-11-12, Amsterdam.   

57. Belinfante, Sara Cohen. (I24152) Sara Cohen werd geboren op 1748-11-14 in Amsterdam.    Zij overleed op 1829-10-24 in Amsterdam op een leeftijd van 80 jaren, 11 maanden.   

Kinderen van Belinfante, Sara Cohen en Belinfante, Aron de Salomon Cohen

i. Belinfante, Salomon Aronsz [28]. (I24954) Hij werd gedoopt op 1779-06-27 te Amsterdam.. Hij overleed in 1864.    Hij trouwde Pardo, Rebecca op 1816-07-24 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Montanhes, Ester op 1836-11-17 in Amsterdam..

ii. Belinfante, Abraham Aronszoon. (I14781) Abraham Aronszoon werd geboren in 1782 in Amsterdam.    Hij overleed op 1825-09-01 in Amsterdam.    Hij trouwde Belinfante, Rebecca op 1805-04-21 in ’s Gravenhage.

iii. Belinfante, Sadik Cohen Aronszoon. (I24154) Hij werd gedoopt op 1785-04-08 te Amsterdam.. Hij overleed op 1863-08-19 in ’s Gravenhage.    Hij trouwde del Valle, Ester van Mordechaij Salom op 1808-05-15 in Amsterdam.

Meer over Belinfante, Sara Cohen en Belinfante, Aron de Salomon Cohen:

Huwelijk: 1774-02-11, Amsterdam.   

58. Montanhes, Abraham Haim Levij. (I25105) Abraham Haim Levij werd geboren rond 1780.    Hij overleed voor 1842 op een leeftijd van minder dan rond 62 jaren.    Hij trouwde Saruco, Sara de Isaac op 1796-09-16 in Amsterdam.    (F08607)

59. Saruco, Sara de Isaac. (I25106) Sara de Isaac werd geboren rond 1780.    Zij overleed voor 1842 at the age of minder dan rond 62 jaren.   

Kinderen van Saruco, Sara de Isaac en Montanhes, Abraham Haim Levij

i. Montanhes, Salomon. (I25112) Hij werd gedoopt op 1797-09-12 te Amsterdam..

ii. Montanhes, Sara. (I25110) Zij werd gedoopt op 1799-04-28 te Amsterdam.

iii. Montanhes, Isaac. (I25109) Hij werd gedoopt op 1801-07-06 te Amsterdam..

iv. Montanhes, Ester [29]. (I25104) Zij werd gedoopt op 1806-04-16 te Amsterdam. Zij trouwde Belinfante, Salomon Aronsz op 1836-11-17 in Amsterdam.

v. Montanhes, Imanuel. (I25107) Hij werd gedoopt op 1809-05-28 te Amsterdam..

vi. Montanhes, Abraham. (I25111) Hij werd gedoopt op 1810-12-31 te Amsterdam..

vii. Montanhes, Jacob van Abraham Levij. (I25108) Jacob van Abraham Levij werd geboren in 1812 in Amsterdam.   

Meer over Saruco, Sara de Isaac en Montanhes, Abraham Haim Levij:

Huwelijk: 1796-09-16, Amsterdam.   

60. Faijencier, Aron Michiel. (I24984) Aron Michiel werd geboren in 1793 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Faijencier, Michiel Jacob en Mozes, Judith. Hij trouwde Kanteman, Hendrietta Juda Levie op 1822-04-17 in Amsterdam.    (F08569)

Meer over Faijencier, Aron Michiel:

Beroep: 1822. koopman.   

Beroep: 1851. winkelier.   

61. Kanteman, Hendrietta Juda Levie. (I24985) Hendrietta Juda Levie werd geboren in 1795 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Kanteman, Juda Levie en Drukker, Kaatje Marcus.

Kinderen van Kanteman, Hendrietta Juda Levie en Faijencier, Aron Michiel

i. Faijencier, Juda Aron [30]. (I24981) Juda Aron werd geboren op 1823-08-03 in Amsterdam.    Hij trouwde Leon, Rachel Lion op 1852-08-18 in Amsterdam.

ii. Faijencier, Grietje Aron. (I24992) Grietje Aron werd geboren in 1826 in Amsterdam.    Zij overleed na 1851.   

iii. Faijencier, Cato Aron. (I24993) Cato Aron werd geboren in 1828 in Amsterdam.    Zij overleed na 1856.   

Meer over Kanteman, Hendrietta Juda Levie en Faijencier, Aron Michiel:

Huwelijk: 1822-04-17, Amsterdam.   

62. Leon, Joseph van David. (I24986) Joseph van David werd geboren rond 1790.    Hij trouwde Bassan, Abigael op 1810-07-06 in Amsterdam.    (F08570)

Meer over Leon, Joseph van David:

Beroep: 1852. juwelier.   

63. Bassan, Abigael. (I24987) Zij werd gedoopt op 1790-04-05. Zij was de dochter van Bassan, Joseph de Jacob en Barzilay, Ribca de Jacob.

Meer over Bassan, Abigael:

Doopsel: 1790-04-05.   

Religie: Portugees-Israëlitisch.   

Kinderen van Bassan, Abigael en Leon, Joseph van David

i. Leon, Rebecca. (I25001) Rebecca werd geboren in 1822 in Amsterdam.    Zij overleed na 1839.   

ii. Leon, Ester. (I25002) Ester werd geboren in 1825 in Amsterdam.    Zij overleed na 1847.   

iii. Leon, Rachel Lion [31]. (I24982) Rachel Lion werd geboren op 1828-03-12 in Amsterdam.    Zij trouwde Faijencier, Juda Aron op 1852-08-18 in Amsterdam.

Meer over Bassan, Abigael en Leon, Joseph van David:

Huwelijk: 1810-07-06, Amsterdam.   

Generatie 7

64. Cohen, Salomon Hartog. (I25040) Salomon Hartog werd geboren rond 1760.    Hij trouwde Salomon, Eva rond 1790.    (F08586)

65. Salomon, Eva. (I25041) Eva werd geboren rond 1760.   

Kinderen van Salomon, Eva en Cohen, Salomon Hartog

i. Cohen, Eliazar Salomon [32]. (I24910) Eliazar Salomon werd geboren op 1792-01-13 in Düsseldorf (Dtsl).    Hij overleed op 1863-03-06 in Rotterdam.    Hij trouwde van Rooijen, Elizabeth op 1815-12-13 in Rotterdam. Hij trouwde tevens Levi, Betje op 1845-05-14 in Rotterdam..

Meer over Salomon, Eva en Cohen, Salomon Hartog:

Huwelijk: rond 1790.   

66. van Rooijen, Juda Aron. (I25045) Juda Aron werd geboren in 1762 in Rotterdam.    Hij overleed op 1854-05-28 in Rotterdam op een leeftijd van 92 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van van Rooijen, Aron Juda en , Johanna. Hij trouwde Noach, Sara op 1795-07-14 in Rotterdam.    (F08587)

67. Noach, Sara. (I25046) Sara werd geboren in 1770 in Maastricht.    Zij overleed op 1850-08-27 in Rotterdam op een leeftijd van 80 jaren, 7 maanden.   

Kinderen van Noach, Sara en van Rooijen, Juda Aron

i. van Rooijen, Elizabeth [33]. (I24911) Elizabeth werd geboren op 1796-05-17 in Rotterdam.    Zij overleed op 1837-01-31 in Rotterdam.    Zij trouwde Cohen, Eliazar Salomon op 1815-12-13 in Rotterdam.

ii. van Rooijen, Susanna Juda Aron. (I25048) Susanna Juda Aron werd geboren in 1799 in Rotterdam.    Zij overleed op 1850-08-10 in Rotterdam.   

iii. van Rooijen, Johanna. (I25049) Johanna werd geboren in 1804 in Rotterdam.   

iv. van Rooijen, Rosette. (I25050) Rosette werd geboren in 1808 in Rotterdam.   

v. van Rooijen, Aron Juda. (I25047) Aron Juda werd geboren op 1813-06-23 in Rotterdam.   

Meer over Noach, Sara en van Rooijen, Juda Aron:

Huwelijk: 1795-07-14, Rotterdam.   

68. Spier, Jacob. (I25136) Jacob werd geboren rond 1740.    Hij trouwde Mozes, Lena rond 1765.    (F08618)

69. Mozes, Lena. (I25137) Lena werd geboren rond 1740.   

Kinderen van Mozes, Lena en Spier, Jacob

i. Spier, Elias Mozes [34]. (I24912) Elias Mozes werd geboren in 1771-01-00 in Bergh.    Hij overleed op 1855-03-02 in Didam (Ge).    Hij trouwde de Bruijn, Sara Nathan op 1807-04-17 in Didam (Ge).

Meer over Mozes, Lena en Spier, Jacob:

Huwelijk: rond 1765.   

72. Rijs, Moses. (I24932) Moses werd geboren rond 1740.    Hij trouwde Levie, Hanna rond 1760.    (F08552)

73. Levie, Hanna. (I24933) Hanna werd geboren rond 1740.   

Kinderen van Levie, Hanna en Rijs, Moses

i. Rijs, Hendrik Levy [36]. (I24915) Hendrik Levy werd geboren in 1762 in Amsterdam.    Hij overleed op 1831-05-20 in Rotterdam.    Hij trouwde Cohen, Judik Juda rond 1800.

Meer over Levie, Hanna en Rijs, Moses:

Huwelijk: rond 1760.   

76. Jools, Joël Jacob. (I24929) Joël Jacob werd geboren rond 1750.    Hij trouwde Jacobs, Mietje rond 1775.    (F08551)

77. Jacobs, Mietje. (I24930) Mietje werd geboren rond 1750.   

Kinderen van Jacobs, Mietje en Jools, Joël Jacob

i. Jools, Jacob [38]. (I24917) Jacob werd geboren in 1778 in Amsterdam.    Hij overleed op 1832-10-08 in Rotterdam.    Hij trouwde Stuwers, Sara Samuels rond 1810.

Meer over Jacobs, Mietje en Jools, Joël Jacob:

Huwelijk: rond 1775.   

80. Polak, Joseph. (I25138) Joseph werd geboren rond 1720.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F08619)

Kinderen van Onbekend en Polak, Joseph

i. Polak, Andries Joseph [40]. (I24964) Andries Joseph werd geboren in 1746.    Hij overleed op 1820-03-22 in Deventer.    Hij trouwde Benedictus, Naatje rond 1780. Hij trouwde tevens van Minden, Hanna Aron Levy Joël op 1796-02-26 in Amsterdam..

86. Nathans, Samuel. (I24968) Samuel werd geboren rond 1730.    Hij had een relatie met Benjamins, Betje..    (F08567)

87. Benjamins, Betje. (I24969) Betje werd geboren rond 1730.   

Kinderen van Benjamins, Betje en Nathans, Samuel

i. Samuels, Sophia [43]. (I24967) Sophia werd geboren in 1764-03-00 in Rotterdam.    Zij overleed op 1823-10-28 in Rotterdam.    Zij had een relatie met Sanson, Barend Samson.

92. Salomonsz, Ezechiëls. (I25014) Ezechiëls werd geboren rond 1770.    Hij had een relatie met de Metz, Martha Lion..    (F08578)

93. de Metz, Martha Lion. (I25015) Martha Lion werd geboren rond 1770.   

Kinderen van de Metz, Martha Lion en Salomonsz, Ezechiëls

i. Ezechiëls, Marcus jr [46]. (I25012) Marcus jr werd geboren in 1795-02-00 in Rotterdam.    Hij overleed op 1856-11-01 in Rotterdam.    Hij trouwde Polak, Betje op 1818-06-17 in Rotterdam.

94. Polak, Andries Joseph. (I24964)    is dezelfde persoon als [40].

95. Benedictus, Naatje. (I25017) Naatje werd geboren rond 1760.    Zij overleed op 1800-08-11 op een leeftijd van rond 40 jaren, 7 maanden.   

Kinderen van Benedictus, Naatje en Polak, Andries Joseph

i. Polak, Benedictus. (I25140) Benedictus werd geboren op 1783-07-17 in Rotterdam.    Hij overleed op 1832-08-06 in Rotterdam.   

ii. Polak, Roosje. (I25143) Roosje werd geboren in 1787 in Rotterdam.    Zij overleed op 1828-09-30 in Rotterdam.   

iii. Polak, Betje [47]. (I25013) Betje werd geboren in 1789-12-00 in Rotterdam.    Zij overleed op 1867-01-05 in Rotterdam.    Zij trouwde Ezechiëls, Marcus jr op 1818-06-17 in Rotterdam.

iv. Polak, Marcus Andries. (I25142) Marcus Andries werd geboren in 1791-11-00 in Rotterdam.    Hij overleed op 1862-10-24 in Rotterdam.   

v. Polak, Joseph Andries. (I25141) Joseph Andries werd geboren op 1793-01-04 in Rotterdam.    Hij overleed na 1817.   

Meer over Benedictus, Naatje en Polak, Andries Joseph:

Huwelijk: rond 1780.   

102. Trompetter, Hijman David. (I25032) Hijman David werd geboren rond 1760.    Hij trouwde , Rica rond 1780.    (F08583)

103. , Rica. (I25033) Rica werd geboren rond 1760.   

Meer over , Rica:

Geboortenaam: Rica

Kinderen van , Rica en Trompetter, Hijman David

i. Trompetter, Vrouwtje Heijmans [51]. (I25023) Vrouwtje Heijmans werd geboren op 1784-10-11 in Hoorn.    Zij overleed op 1867-12-14 in Hoorn.    Zij trouwde Polak, Jacob Moses op 1807-11-08 in Hoorn.

ii. Trompetter, Simon Hijman. (I25034) Simon Hijman werd geboren in 1789 in Hoorn.    Hij overleed op 1871-10-31 in Schagen.    Hij trouwde van Dijk, Judith Salomons op 1820-05-21 in Hoorn.

Meer over , Rica en Trompetter, Hijman David:

Huwelijk: rond 1780.   

112. Belinfante, Salomon de Sadik Cohen. (I24155) Salomon de Sadik Cohen werd geboren in 1708 in Amsterdam.    Hij overleed op 1783-09-05 in Amsterdam op een leeftijd van 75 jaren, 8 maanden.    Hij werd begraven op 1783-09-07 te Amsterdam.. Hij was de zoon van Belinfante, Sadik Cohen en Meïr, Reina. Hij trouwde Pereira, Rebecca op 1732-12-18 in Amsterdam.    (F08294)

Meer over Belinfante, Salomon de Sadik Cohen:

Begrafenis: 1783-09-07, Amsterdam.   

Probaat: 1723-06-15. Vorderen van nalatenschap van de Parnassims der Portugese Joodse Natie voor weduwe.   

113. Pereira, Rebecca. (I24156) Rebecca werd geboren in 1712.    Zij overleed op 1786-11-11 in Amsterdam op een leeftijd van 74 jaren, 10 maanden.   

Meer over Pereira, Rebecca:

Geboortenaam: Ester Dias

Kinderen van Pereira, Rebecca en Belinfante, Salomon de Sadik Cohen

i. Belinfante, Sara. (I24962) Zij werd gedoopt op 1736-09-06 te Amsterdam.

ii. Belinfante, dochter van Salomon. (I25094) dochter van Salomon werd geboren op 1738-11-04 in Amsterdam.   

iii. Belinfante, Aron de Salomon Cohen [56]. (I24151) Hij werd gedoopt op 1748-11-12 te Amsterdam.. Hij overleed op 1823-01-08 in Amsterdam.    Hij trouwde Belinfante, Sara Cohen op 1774-02-11 in Amsterdam.

Meer over Pereira, Rebecca en Belinfante, Salomon de Sadik Cohen:

Huwelijk: 1732-12-18, Amsterdam.   

120. Faijencier, Michiel Jacob. (I24988) Michiel Jacob werd geboren rond 1770.    Hij had een relatie met Mozes, Judith..    (F08571)

121. Mozes, Judith. (I24989) Judith werd geboren rond 1770.   

Kinderen van Mozes, Judith en Faijencier, Michiel Jacob

i. Faijencier, Aron Michiel [60]. (I24984) Aron Michiel werd geboren in 1793 in Amsterdam.    Hij trouwde Kanteman, Hendrietta Juda Levie op 1822-04-17 in Amsterdam.

122. Kanteman, Juda Levie. (I24990) Juda Levie werd geboren rond 1770.    Hij overleed op 1818-09-25 in Amsterdam op een leeftijd van rond 48 jaren, 8 maanden.    Hij trouwde Drukker, Kaatje Marcus rond 1792.    (F08572)

123. Drukker, Kaatje Marcus. (I24991) Kaatje Marcus werd geboren rond 1772.    Zij was de dochter van Drukker, Marcus Joseph en Premseler, Rachel Gabriel.

Kinderen van Drukker, Kaatje Marcus en Kanteman, Juda Levie

i. Kanteman, Nathan Juda. (I24994) Nathan Juda werd geboren in 1793 in Amsterdam.    Hij overleed na 1821.   

ii. Kanteman, Hendrietta Juda Levie [61]. (I24985) Hendrietta Juda Levie werd geboren in 1795 in Amsterdam.    Zij trouwde Faijencier, Aron Michiel op 1822-04-17 in Amsterdam.

iii. Kanteman, Vrouwtje. (I24996) Vrouwtje werd geboren in 1795 in Amsterdam.    Zij overleed na 1828.   

iv. Kanteman, Eva Juda. (I24995) Eva Juda werd geboren in 1800 in Amsterdam.    Zij overleed na 1824.   

Meer over Drukker, Kaatje Marcus en Kanteman, Juda Levie:

Huwelijk: rond 1792.   

126. Bassan, Joseph de Jacob. (I25003) Joseph de Jacob werd geboren rond 1760.    Hij was de zoon van Bassan, Jacob en de Castro, Abigael Orobio. Hij trouwde Barzilay, Ribca de Jacob rond 1785.    (F08574)

127. Barzilay, Ribca de Jacob. (I25004) Ribca de Jacob werd geboren rond 1760.   

Kinderen van Barzilay, Ribca de Jacob en Bassan, Joseph de Jacob

i. Bassan, Abigael [63]. (I24987) Zij werd gedoopt op 1790-04-05. Zij trouwde Leon, Joseph van David op 1810-07-06 in Amsterdam.

ii. Bassan, Rachel. (I25005) Zij werd gedoopt op 1794-12-27 te Amsterdam.

iii. Bassan, Sara. (I25008) Zij werd gedoopt op 1797-03-24 te Amsterdam.

iv. Bassan, Jacob. (I25009) Hij werd gedoopt op 1799-05-06 te Amsterdam..

Meer over Barzilay, Ribca de Jacob en Bassan, Joseph de Jacob:

Huwelijk: rond 1785.   

Generatie 8

132. van Rooijen, Aron Juda. (I25051) Aron Juda werd geboren rond 1730.    Hij trouwde , Johanna rond 1760.    (F08588)

133. , Johanna. (I25052) Johanna werd geboren rond 1730.   

Kinderen van , Johanna en van Rooijen, Aron Juda

i. van Rooijen, Juda Aron [66]. (I25045) Juda Aron werd geboren in 1762 in Rotterdam.    Hij overleed op 1854-05-28 in Rotterdam.    Hij trouwde Noach, Sara op 1795-07-14 in Rotterdam.

Meer over , Johanna en van Rooijen, Aron Juda:

Huwelijk: rond 1760.   

188. Polak, Joseph. (I25138)    is dezelfde persoon als [80].

224. Belinfante, Sadik Cohen. (I24963) Sadik Cohen werd geboren rond 1676-07-00 in Belgrado (H).    Hij overleed op 1750-12-18 in Amsterdam op een leeftijd van rond 74 jaren, 5 maanden.    Hij was de zoon van Belinfante, Meir Hayyim en Aben Danon, Reina Joseph. Hij trouwde Meïr, Reina in 1696.    (F08564)Hij trouwde tevens German, Sarah op 1727-06-30.    (F08598)

Opmerkingen bij Belinfante, Sadik Cohen

Bron: verre verwanten

Meer over German, Sarah en Belinfante, Sadik Cohen:

Huwelijk: 1727-06-30. Huwelijkse voorwaarden.   

225. Meïr, Reina. (I25087) Reina werd geboren rond 1675.    Zij overleed voor 1727 at the age of minder dan rond 52 jaren.   

Kinderen van Meïr, Reina en Belinfante, Sadik Cohen

i. Belinfante, Moses Cohen. (I25088) Moses Cohen werd geboren in 1704 in Amsterdam.    Hij overleed op 1750-11-20 in Londen (UK).    Hij trouwde Gürman, Sara op 1727-07-13 in Amsterdam.

ii. Belinfante, Salomon de Sadik Cohen [112]. (I24155) Salomon de Sadik Cohen werd geboren in 1708 in Amsterdam.    Hij overleed op 1783-09-05 in Amsterdam.    Hij trouwde Pereira, Rebecca op 1732-12-18 in Amsterdam.

iii. Belinfante, Jacob Cohen. (I25085) Jacob Cohen werd geboren rond 1710.    Hij had een relatie met Onbekend..

iv. Belinfante, Raphael Cohen. (I25092) Raphael Cohen werd geboren rond 1710.    Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Meïr, Reina en Belinfante, Sadik Cohen:

Huwelijk: 1696.   

Probaat: 1723-06-15, Amsterdam. Vorderen van nalatenschap van de Parnassims der Portugese Joodse Natie voor weduwe.   

246. Drukker, Marcus Joseph. (I24997) Marcus Joseph werd geboren rond 1750.    Hij trouwde Premseler, Rachel Gabriel op 1772-05-15 in Amsterdam.    (F08573)

Meer over Drukker, Marcus Joseph:

Geboortenaam:    Hoendersnijder

247. Premseler, Rachel Gabriel. (I24998) Rachel Gabriel werd geboren rond 1750.   

Kinderen van Premseler, Rachel Gabriel en Drukker, Marcus Joseph

i. Drukker, Kaatje Marcus [123]. (I24991) Kaatje Marcus werd geboren rond 1772.    Zij trouwde Kanteman, Juda Levie rond 1792.

ii. Drukker, Annaatje Marcus. (I25000) Annaatje Marcus werd geboren in 1778 in Amsterdam.    Zij overleed na 1818.   

iii. Drukker, Moses Marcus. (I24999) Moses Marcus werd geboren in 1779 in Amsterdam.    Hij overleed na 1816.   

Meer over Premseler, Rachel Gabriel en Drukker, Marcus Joseph:

Huwelijk: 1772-05-15, Amsterdam.   

252. Bassan, Jacob. (I25006) Jacob werd geboren rond 1730.    Hij overleed voor 1794 op een leeftijd van minder dan rond 64 jaren.    Hij trouwde de Castro, Abigael Orobio rond 1755.    (F08575)

253. de Castro, Abigael Orobio. (I25007) Abigael Orobio werd geboren rond 1730.    Zij overleed op 1794-08-24 in Amsterdam op een leeftijd van rond 64 jaren, 7 maanden.   

Kinderen van de Castro, Abigael Orobio en Bassan, Jacob

i. Bassan, Joseph de Jacob [126]. (I25003) Joseph de Jacob werd geboren rond 1760.    Hij trouwde Barzilay, Ribca de Jacob rond 1785.

Meer over de Castro, Abigael Orobio en Bassan, Jacob:

Huwelijk: rond 1755.   

Generatie 9

448. Belinfante, Meir Hayyim. (I25103) Meir Hayyim werd geboren in 1653 in Belgrado (H).    Hij overleed in 1721 in Amsterdam op een leeftijd van 68 jaren.    Hij was de zoon van Belinfante, Joseph. Hij trouwde Aben Danon, Reina Joseph in 1674 in Belgrado (H).    (F08605)

449. Aben Danon, Reina Joseph. (I25114) Reina Joseph werd geboren rond 1655.   

Kinderen van Aben Danon, Reina Joseph en Belinfante, Meir Hayyim

i. Belinfante, Sadik Cohen [224]. (I24963) Sadik Cohen werd geboren rond 1676-07-00 in Belgrado (H).    Hij overleed op 1750-12-18 in Amsterdam.    Hij trouwde Meïr, Reina in 1696. Hij trouwde tevens German, Sarah op 1727-06-30.

ii. Belinfante, Joseph Cohen. (I25115) Joseph Cohen werd geboren in 1678 in Belgrado (H).    Hij overleed op 1759-05-27 in Amsterdam.    Hij trouwde de Mingana, Paloma op 1701-02-25 in Amsterdam.

Meer over Aben Danon, Reina Joseph en Belinfante, Meir Hayyim:

Huwelijk: 1674, Belgrado (H).   

Generatie 10

896. Belinfante, Joseph. (I25124) Joseph werd geboren rond 1620.    Hij overleed voor 1688 in Belgrado (H) op een leeftijd van minder dan rond 68 jaren.    Hij was de zoon van Belinfante, Meïr Cohen. Hij had een relatie met Onbekend..    (F08612)

Meer over Belinfante, Joseph:

Beroep: chazzan (voorzanger).   

Kinderen van Onbekend en Belinfante, Joseph

i. Belinfante, Meir Hayyim [448]. (I25103) Meir Hayyim werd geboren in 1653 in Belgrado (H).    Hij overleed in 1721 in Amsterdam.    Hij trouwde Aben Danon, Reina Joseph in 1674 in Belgrado (H).

Generatie 11

1792. Belinfante, Meïr Cohen. (I25125) Meïr Cohen werd geboren rond 1590 in Split (Kroatië).    Hij was de zoon van Belinfante, Joseph. Hij had een relatie met Onbekend..    (F08613)

Meer over Belinfante, Meïr Cohen:

Beroep: Split (Kroatië). sofer (schrijver).   

Kinderen van Onbekend en Belinfante, Meïr Cohen

i. Belinfante, Joseph [896]. (I25124) Joseph werd geboren rond 1620.    Hij overleed voor 1688 in Belgrado (H).    Hij had een relatie met Onbekend..

Generatie 12

3584. Belinfante, Joseph. (I25126) Joseph werd geboren rond 1560 in Split (Kroatië).    Hij overleed na 1596 in Split (Kroatië) op een leeftijd van meer dan ongeveer 36 jaren.    Hij was de zoon van Belinfante, Meïr. Hij had een relatie met Onbekend..    (F08614)

Kinderen van Onbekend en Belinfante, Joseph

i. Belinfante, Meïr Cohen [1792]. (I25125) Meïr Cohen werd geboren rond 1590 in Split (Kroatië).    Hij had een relatie met Onbekend..

Generatie 13

7168. Belinfante, Meïr. (I25127) Meïr werd geboren rond 1530 in Split (Kroatië).    Hij was de zoon van Belinfante, Jozef Cohen. Hij had een relatie met Onbekend..    (F08615)

Kinderen van Onbekend en Belinfante, Meïr

i. Belinfante, Joseph [3584]. (I25126) Joseph werd geboren rond 1560 in Split (Kroatië).    Hij overleed na 1596 in Split (Kroatië).    Hij had een relatie met Onbekend..

Generatie 14

14336. Belinfante, Jozef Cohen. (I25128) Jozef Cohen werd geboren rond 1500 in Lissabon (P).    Hij overleed rond 1550 in Split (Kroatië) op een leeftijd van rond 50 jaren.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F08616)

Kinderen van Onbekend en Belinfante, Jozef Cohen

i. Belinfante, Meïr [7168]. (I25127) Meïr werd geboren rond 1530 in Split (Kroatië).    Hij had een relatie met Onbekend..