Stamboom Tienkamp Brandenburg

Jacoba van Tongeren

Vooroudersverslag voor van Tongeren, Jacoba

Generatie 1

1. van Tongeren, Jacoba. Jacoba werd geboren op 1903-10-14 in Bandoeng (Ind). Zij overleed op 1967-09-15 in Bergen op een leeftijd van 63 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van van Tongeren, Hermannus en Holle, Jeanne Wilhelmina.

Opmerkingen bij van Tongeren, Jacoba

Van Tongeren werd door de oprichters van Vrij Nederland betrokken bij het Nederlandse verzetswerk.[6] Deze jonge mannen zochten via van Tongeren contact met de toenmalige grootmeester van de vrijmetselaars. Hun plan was een spionagegroep op te zetten die het Nederlandse volk zou informeren om tegen de Duitse propaganda te ageren. Eerst was Hermannus van Tongeren terughoudend maar later stelde hij voor het eerste nummer van Vrij Nederland een typemachine en een stencilmachine ter beschikking. Na het verschijnen van dit nummer op 31 augustus 1940 (destijds Koninginnedag) breidde hij zijn ondersteuning uit met niet alleen geld maar ook met de bereidheid de nodige contacten in het vrijmetselaarsnetwerk te leggen. Het hiervoor benodigde reizen werd wederom aan dochter Jacoba toevertrouwd. Hierdoor werd zij bekend met vele maçonnieke broeders, wat in de volgende jaren haar verzetswerk ten goede kwam. Haar vader werd al in oktober 1940 door de Duitsers gearresteerd en kwam in maart 1941 in Sachsenhausen om het leven.

In het voorjaar 1941 werden 65 mensen die voor illegale bladen werkten, door de Duitsers opgepakt. Ook de top van Vrij Nederland was daarbij. Als gevolg hiervan verbrak van Tongeren het contact met Vrij Nederland, zodat het contact tussen de vrijmetselarij en Vrij Nederland niet openbaar werd.

Nadat in het voorjaar van 1941 de Centrale voor Werklozenzorg door de Duitsers was opgeheven, werden alle daar werkzame maatschappelijk werksters in dienst genomen bij de Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg. De kerken namen direct de paraplufunctie op zich voor het maatschappelijk werk. De eerste opdracht van het bestuur aan alle maatschappelijk werksters was dat de Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg niet in gevaar mocht komen en dat zij zich niet mochten opzetten tegen de bezetters. Van Tongeren wilde wel illegale hulpaanvragen behartigen. Omwille daarvan werd ze door het bestuur gevraagd alle buiten het maatschappelijk werk liggende gevallen op zich te nemen; met andere woorden het illegale verzetswerk uit te voeren.

Van Tongeren concentreerde zich op de hulp aan onderduikers, een door de dreiging van de doodstraf heel gevaarlijk werk. Daarvoor zette zij een organisatie op die onderduikers hielp, en leidde deze door de hele oorlog heen. In het begin was het een groep zonder naam, later werd het Groep 2000.[7] Het was een verzetsgroep van 140 leden, die de hele oorlog door tot 4500 onderduikers toe hielp, EHBO-posten verzorgde, voedselbonnen verdeelde en andere verzetsactiviteiten uitvoerde.

Het vervoer van voedselbonnen nam van Tongeren regelmatig zelf op zich. Hiervoor had zij een speciaal vest ontwikkeld, waarvan het patroon nog bestaat. Dit vest droeg zij onder haar kleding. Als zij dit vest gevuld met bonnen droeg, leek zij voor een toeschouwer op een zwangere of zwaarlijvige vrouw. Het vervoer van de vele voedselbonnen gaf haar de bijnaam de Bonnenkoningin.

Vanaf Dolle Dinsdag vroegen de regering en de Binnenlandse Strijdkrachten om samenwerking van de verzetsgroepen. H.M. van Randwijk, leider van Vrij Nederland, probeerde de leiding van Groep 2000 op zich te nemen, omdat hij dan via deze groep over voedselbonnen kon beschikken. Van Tongeren trotseerde hem en was voor een gelijkwaardige fusie van Vrij Nederland en Groep 2000, die Van Randwijk niet accepteerde. Uiteindelijk gingen de door Amsterdam verspreidde EHBO-posten en de knokploeg van Groep 2000 over naar Vrij Nederland. Groep 2000 bleef tot aan de bevrijding een zelfstandige verzetsgroep, gericht op de hulp aan onderduikers.

Van Tongeren had van haar vader het toepassen van geheime codes geleerd, het onbekend houden van namen en adressen, en vooral het nooit maken van aantekeningen. Zo gebruikte ze gecodeerde correspondentie voor het zoeken en vinden van onderduikadressen. Ze bedacht zelf een cijfercode waarmee de leden van Groep 2000, de onderduikers en alle adressen werden gecodeerd. Alleen zij en nog een andere persoon kenden de sleutel van die code. In maart 1945 viel het complete gecodeerde administratiesysteem van Groep 2000 in handen van de Duitsers, die de gebruikte code niet konden ontcijferen. Hierdoor werden 4500 onderduikers niet gevonden.

Na de oorlog

Aan het eind van de oorlog was van Tongeren verzwakt en ziek. Op 23 juli 1945 bood zij aan prins Bernhard, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, een Beknopt historisch verslag van de werkzaamheden van Groep 2000 aan.

Op haar gezondheid lettend nam ze een rustperiode van een jaar en werkte vervolgens nog enige tijd als maatschappelijk werkster. Vanaf 1950 was zij chronisch ziek en aan bed gebonden, door de uitputting tijdens de oorlog en omdat de streptokokkeninfectie van de jaren dertig midden jaren veertig was teruggekomen.

Medio jaren vijftig verhuisde zij om gezondheidsredenen naar Bergen. Op aandringen van leden van Groep 2000 gaf ze in mei 1965 aan Trouw een interview en beloofde alle informatie rondom de verzetswerkzaamheden van Groep 2000 openbaar te maken. Zij schreef haar memoires in briefvorm aan omroeppastoor Klamer.[8] Ze overleed nog voordat zij haar memoires had kunnen publiceren, hetgeen wel haar doel was.

In 1990 werd van Tongeren door Yad Vashem gehonoreerd als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Generatie 2

2. van Tongeren, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1876-04-16 in Bergen-op-Zoom. Hij overleed op 1941-03-29 in Sachsenhausen (D) op een leeftijd van 64 jaren, 11 maanden. Hij werd begraven te Driehuis (NH). Hij was de zoon van van Tongeren, Hermannus en Böhmer, Jacoba Johanna. Hij trouwde Holle, Jeanne Wilhelmina rond 1898 in Batavia (Ind).

Opmerkingen bij van Tongeren, Hermannus

was een Nederlands generaal-majoor tit. der genie en grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Van Tongeren was ridder in de Militaire Willems-Orde[2] en officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Levensloop

Hermannus volgde een opleiding tot genieofficier aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en diende vervolgens in Nederlands-Indië. Vanwege zijn optreden als tweede luitenant der genie tijdens de Atjehoorlog in juni 1898 werd hem in 1899 de Militaire Willems-Orde toegekend[3]. In 1914 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel. In 1916 nam hij ontslag op basis van zijn 20 dienstjaren in de tropen. Als vrijmetselaar werd hij ingewijd in Batavia bij de loge ‘Ster in het Oosten’. Later werd hij bevorderd tot gezel-vrijmetselaar in de loge ‘Prins Frederik’ te Kota-Radja. Uiteindelijk volgde zijn verheffing tot meester-vrijmetselaar in de loge ‘Tidar’ te Magelang. Vanaf 1917 was hij actief als lid van Loge ‘Nos Vinxit Libertas’ te Amsterdam, waarvan hij tevens voorzitter was in de periode 1920 tot 1936. In 1928 werd Hermannus gekozen tot landelijk grootmeester. Toen de vrijmetselarij tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s verboden werd, wist Van Tongeren een aanzienlijk bedrag van de Ordekas naar het Nederlandse verzet door te sluizen. Zijn dochter Jacoba van Tongeren mocht dit geld gebruiken voor het werk met Groep 2000 in het verzet. Op 11 oktober 1940 werd hij door de Gestapo-chef en SS-Hauptsturmführer Klaus Barbie gearresteerd en op 13 maart 1941 op transport gezet naar het concentratiekamp Sachsenhausen, alwaar hij 14 dagen later overleed.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermannus_van_Tongeren_sr.

Meer over van Tongeren, Hermannus:

Beroep: Generaal Majoor der Genie.

Beroep: koopman van auto’s.

Begrafenis: Driehuis (NH). egraafplaats Westerveld Duin en Kruidbergerweg 2-6 1985 HG Driehuis.

3. Holle, Jeanne Wilhelmina. Jeanne Wilhelmina werd geboren op 1870-06-17 in Batavia (Ind). Zij overleed op 1958-01-16 op een leeftijd van 87 jaren, 6 maanden. Zij werd begraven te Driehuis (NH).

Meer over Holle, Jeanne Wilhelmina:

Begrafenis: Driehuis (NH). egraafplaats Westerveld Duin en Kruidbergerweg 2-6 1985 HG Driehuis.

Kinderen van Holle, Jeanne Wilhelmina en van Tongeren, Hermannus

i. van Tongeren, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1899-10-06 in Sumatra (Ind). Hij overleed op 1944-09-09 in Haarlem.

ii. van Tongeren, Jacoba [1]. Jacoba werd geboren op 1903-10-14 in Bandoeng (Ind). Zij overleed op 1967-09-15 in Bergen.

Meer over Holle, Jeanne Wilhelmina en van Tongeren, Hermannus:

Huwelijk: rond 1898, Batavia (Ind).

Generatie 3

4. van Tongeren, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1852-03-25 in Zwolle. Hij overleed op 1933-05-06 in Rotterdam op een leeftijd van 81 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van van Tongeren, Hermannus en Jaspers, Blandina Catharina. Hij trouwde Böhmer, Jacoba Johanna op 1876-04-13 in Bergen-op-Zoom.

Meer over van Tongeren, Hermannus:

Geboortenaam: Hermanus

Beroep: van 1876 tot 1878, Vlissingen. sergeant majoor der infanterie.

Beroep: van 1882 tot 1887. adjudant-onderofficier.

5. Böhmer, Jacoba Johanna. Jacoba Johanna werd geboren op 1855-11-02 in Bergen-op-Zoom. Zij overleed in 1940 op een leeftijd van 84 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Böhmer, Hendrik en van Weelde, Jacoba.

Kinderen van Böhmer, Jacoba Johanna en van Tongeren, Hermannus

i. Böhmer, Hendrika Jacoba. Hendrika Jacoba werd geboren op 1875-03-05 in Bergen-op-Zoom.

ii. van Tongeren, Hermannus [2]. Hermannus werd geboren op 1876-04-16 in Bergen-op-Zoom. Hij overleed op 1941-03-29 in Sachsenhausen (D).

iii. van Tongeren, Johannes Jacobus. Johannes Jacobus werd geboren op 1878-10-21 in Vlissingen.

iv. van Tongeren, Jacoba Johanna. Jacoba Johanna werd geboren op 1880-05-10 in Bergen-op-Zoom. Zij overleed na 1910.

v. van Tongeren, Wilhelmus Blandinus Catharinus. Wilhelmus Blandinus Catharinus werd geboren op 1882-05-25 in Bergen-op-Zoom.

vi. van Tongeren, Blandina Catharina. Blandina Catharina werd geboren in 1883 in Bergen-op-Zoom. Zij overleed op 1884-12-01 in Bergen-op-Zoom.

vii. van Tongeren, Blondina Catharina. Blondina Catharina werd geboren op 1885-07-26 in Bergen-op-Zoom.

viii. van Tongeren, Alida. Alida werd geboren op 1887-07-07 in Bergen-op-Zoom.

Meer over Böhmer, Jacoba Johanna en van Tongeren, Hermannus:

Huwelijk: 1876-04-13, Bergen-op-Zoom.

Generatie 4

8. van Tongeren, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1822-10-23 in Zwolle. Hij overleed op 1893-09-13 in Zwolle op een leeftijd van 70 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van van Tongeren, Hermannus en Scheuer, Willemiena. Hij trouwde Jaspers, Blandina Catharina op 1851-05-15 in Zwolle. Hij trouwde tevens de Clerk, Janna op 1856-09-14 in Steenwijk..

Meer over van Tongeren, Hermannus:

Beroep: van 1851 tot 1893. kamerbehanger.

Kinderen van de Clerk, Janna en van Tongeren, Hermannus

i. van Tongeren, Alieda. Alieda werd geboren in 1858 in Zwolle. Zij overleed na 1876.

Meer over de Clerk, Janna en van Tongeren, Hermannus:

Huwelijk: 1856-09-14, Steenwijk.

9. Jaspers, Blandina Catharina. Blandina Catharina werd geboren op 1821-04-24 in Hattem (Ge). Zij overleed op 1855-11-24 in Zwolle op een leeftijd van 34 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Jaspers, Tobias Hendrik en van Meekeren, Engeltje.

Kinderen van Jaspers, Blandina Catharina en van Tongeren, Hermannus

i. van Tongeren, Hermannus [4]. Hermannus werd geboren op 1852-03-25 in Zwolle. Hij overleed op 1933-05-06 in Rotterdam.

Meer over Jaspers, Blandina Catharina en van Tongeren, Hermannus:

Huwelijk: 1851-05-15, Zwolle.

10. Böhmer, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1814 in Pruissen (D). Hij overleed op 1870-05-14 in Bergen-op-Zoom op een leeftijd van 56 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Böhmer, Jean en Westermann, Mechtilda. Hij trouwde van Weelde, Jacoba op 1852-02-19 in Poederoijen.

Meer over Böhmer, Hendrik:

Geboortenaam: Gerard Henrij

Beroep: van 1852 tot 1860. koperslager.

Beroep: 1870. machinist.

11. van Weelde, Jacoba. Jacoba werd geboren op 1821-06-21 in Herwijnen (Lingewaal). Zij overleed op 1900-11-10 in Bergen-op-Zoom op een leeftijd van 79 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van van Weelde, Willem Wouterszoon en de Fockert, Adriana.

Kinderen van van Weelde, Jacoba en Böhmer, Hendrik

i. Böhmer, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren op 1854-07-21 in Bergen-op-Zoom. Zij overleed op 1904-02-13 in Utrecht.

ii. Böhmer, Jacoba Johanna [5]. Jacoba Johanna werd geboren op 1855-11-02 in Bergen-op-Zoom. Zij overleed in 1940.

iii. Böhmer, Johan Hendrik. Johan Hendrik werd geboren op 1858-01-06 in Bergen-op-Zoom.

iv. Böhmer, nn. nn werd geboren op 1859-09-26 in Bergen-op-Zoom. Hij overleed op 1859-09-26 in Bergen-op-Zoom.

v. Böhmer, Wilhelm Jacob. Wilhelm Jacob werd geboren op 1861-03-06 in Bergen-op-Zoom.

Meer over van Weelde, Jacoba en Böhmer, Hendrik:

Huwelijk: 1852-02-19, Poederoijen.

Generatie 5

16. van Tongeren, Hermannus. Hermannus werd geboren in 1760 in Zwollerkerspel. Hij overleed op 1847-01-08 in Zwolle op een leeftijd van 87 jaren, 7 dagen. Hij was de zoon van van Tongeren, Harmanus Gerrits en Eijlander, Magteld Lubberts. Hij had een relatie met Scheuer, Willemiena op 1806-11-09 in Kloosterveen (Smilde) (Dr)..

Meer over van Tongeren, Hermannus:

Beroep: 1812. winkelier.

17. Scheuer, Willemiena. Willemiena werd geboren in 1778. Zij overleed op 1829-02-21 in Zwolle op een leeftijd van 51 jaren, 1 maand.

Kinderen van Scheuer, Willemiena en van Tongeren, Hermannus

i. van Tongeren, Hillegonda. Hillegonda werd geboren in 1808 in Zwolle. Zij overleed op 1841-01-20 in Zwolle.

ii. van Tongeren, Klara Susanna Elisabeth. Klara Susanna Elisabeth werd geboren in 1811. Zij overleed op 1831-09-09 in Zwolle.

iii. van Tongeren, Johannes. Johannes werd geboren op 1812-09-03 in Zwolle. Hij overleed op 1846-11-13 in Zwolle.

iv. van Tongeren, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1815-02-22 in Zwolle. Hij overleed op 1818-03-17 in Zwolle.

v. van Tongeren, Heiltje. Heiltje werd geboren in 1818. Zij overleed op 1829-04-15 in Zwolle.

vi. van Tongeren, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1819-07-30 in Zwolle.

vii. van Tongeren, Hermannus [8]. Hermannus werd geboren op 1822-10-23 in Zwolle. Hij overleed op 1893-09-13 in Zwolle.

viii. van Tongeren, Johanna Sophia Christiena. Johanna Sophia Christiena werd geboren op 1824-12-27 in Zwolle. Zij overleed na 1847.

Meer over Scheuer, Willemiena en van Tongeren, Hermannus:

Huwelijk: 1806-11-09, Kloosterveen (Smilde) (Dr).

Residentie: 1806, Zwolle. Mastenbroek.

18. Jaspers, Tobias Hendrik. Hij werd gedoopt op 1785-10-09 te Hattem (Ge).. Hij overleed op 1849-08-07 in Hattem (Ge). Hij was de zoon van Jaspers, Jan en Partes, Blanda Catharina. Hij had een relatie met van Meekeren, Engeltje op 1813-06-25 in Hattem (Ge)..

Meer over Jaspers, Tobias Hendrik:

Doopsel: 1785-10-09, Hattem (Ge).

Beroep: van 1813 tot 1849. broodbakker.

19. van Meekeren, Engeltje. Engeltje werd geboren in 1783. Zij overleed in 1836 op een leeftijd van 53 jaren. Zij was de dochter van van Meekeren, Jurriaan en Barneveld, Hendrina.

Kinderen van van Meekeren, Engeltje en Jaspers, Tobias Hendrik

i. Jaspers, Blandina Catharina [9]. Blandina Catharina werd geboren op 1821-04-24 in Hattem (Ge). Zij overleed op 1855-11-24 in Zwolle.

Meer over van Meekeren, Engeltje en Jaspers, Tobias Hendrik:

Huwelijk: 1813-06-25, Hattem (Ge).

Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-van-weeghel/I21155.php

20. Böhmer, Jean. Jean werd geboren rond 1780 in Pruissen (D). Hij had een relatie met Westermann, Mechtilda..

21. Westermann, Mechtilda. Mechtilda werd geboren rond 1780.

Kinderen van Westermann, Mechtilda en Böhmer, Jean

i. Böhmer, Hendrik [10]. Hendrik werd geboren in 1814 in Pruissen (D). Hij overleed op 1870-05-14 in Bergen-op-Zoom.

22. van Weelde, Willem Wouterszoon. Willem Wouterszoon werd geboren in 1777. Hij overleed op 1850-01-24 in Moordrecht op een leeftijd van 73 jaren, 23 dagen. Hij was de zoon van van Weelde, Wouter en Valk, Maria. Hij trouwde de Fockert, Adriana rond 1815.

23. de Fockert, Adriana. Adriana werd geboren in 1781. Zij overleed op 1843-10-05 in Herwijnen (Lingewaal) op een leeftijd van 62 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van de Fockert, Aaldert en de Fockert, Adriana Dirkse.

Kinderen van de Fockert, Adriana en van Weelde, Willem Wouterszoon

i. van Weelde, Aaldert. Aaldert werd geboren in 1804 in Herwijnen (Lingewaal). Hij overleed op 1882-02-15 in Andel.

ii. van Weelde, Maria. Maria werd geboren rond 1810. Zij overleed na 1829.

iii. van Weelde, Aarke. Aarke werd geboren op 1812-10-12 in Herwijnen (Lingewaal). Zij overleed op 1841-01-16 in Rotterdam.

iv. van Weelde, Jakob. Jakob werd geboren op 1817-01-14 in Herwijnen (Lingewaal). Hij overleed op 1817-02-27 in Herwijnen (Lingewaal).

v. van Weelde, Jakob. Jakob werd geboren op 1818-03-20 in Herwijnen (Lingewaal). Hij overleed op 1821-02-09 in Herwijnen (Lingewaal).

vi. van Weelde, Adriana. Adriana werd geboren in 1819 in Herwijnen (Lingewaal). Zij overleed op 1890-07-10 in Bergen-op-Zoom.

vii. van Weelde, Jacoba [11]. Jacoba werd geboren op 1821-06-21 in Herwijnen (Lingewaal). Zij overleed op 1900-11-10 in Bergen-op-Zoom.

viii. van Weelde, Berbera. Berbera werd geboren op 1825-01-05 in Herwijnen (Lingewaal).

ix. van Weelde, Elisabeth. Elisabeth werd geboren rond 1830. Zij overleed op 1888-02-25 in Bergen-op-Zoom.

Meer over de Fockert, Adriana en van Weelde, Willem Wouterszoon:

Huwelijk: rond 1815.

Generatie 6

32. van Tongeren, Harmanus Gerrits. Harmanus Gerrits werd geboren rond 1720. Hij overleed voor 1763 op een leeftijd van minder dan rond 43 jaren. Hij was de zoon van van Tongeren, Gerrit. Hij trouwde Eijlander, Magteld Lubberts op 1744-05-17 in Heerde (Ge).

33. Eijlander, Magteld Lubberts. Magteld Lubberts werd geboren in 1724. Zij overleed voor 1772 at the age of minder dan 48 jaren. Zij was de dochter van Eijlander, Lubberts Stevens en Boeve, Aaltje Hendriks.

Kinderen van Eijlander, Magteld Lubberts en van Tongeren, Harmanus Gerrits

i. van Tongeren, Hermannus [16]. Hermannus werd geboren in 1760 in Zwollerkerspel. Hij overleed op 1847-01-08 in Zwolle.

ii. van Tongeren, Hendrikjen Hermanussen. Zij werd gedoopt op 1761-04-05 te Heerde (Ge).

Meer over Eijlander, Magteld Lubberts en van Tongeren, Harmanus Gerrits:

Huwelijk: 1744-05-17, Heerde (Ge). Vorchten.

36. Jaspers, Jan. Jan werd geboren rond 1750. Hij overleed in 1810 op een leeftijd van rond 60 jaren. Hij had een relatie met Partes, Blanda Catharina rond 1780.

37. Partes, Blanda Catharina. Blanda Catharina werd geboren in 1751. Zij overleed in 1831 op een leeftijd van 80 jaren.

Kinderen van Partes, Blanda Catharina en Jaspers, Jan

i. Jaspers, Tobias Hendrik [18]. Hij werd gedoopt op 1785-10-09 te Hattem (Ge).. Hij overleed op 1849-08-07 in Hattem (Ge).

Meer over Partes, Blanda Catharina en Jaspers, Jan:

Huwelijk: rond 1780.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-van-weeghel/I21155.php

38. van Meekeren, Jurriaan. Jurriaan werd geboren in 1744. Hij overleed in 1816 op een leeftijd van 72 jaren. Hij had een relatie met Barneveld, Hendrina rond 1780.

39. Barneveld, Hendrina. Hendrina werd geboren rond 1750.

Kinderen van Barneveld, Hendrina en van Meekeren, Jurriaan

i. van Meekeren, Engeltje [19]. Engeltje werd geboren in 1783. Zij overleed in 1836.

Meer over Barneveld, Hendrina en van Meekeren, Jurriaan:

Huwelijk: rond 1780.

Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-van-weeghel/I21155.php

44. van Weelde, Wouter. Hij had een relatie met Valk, Maria..

45. Valk, Maria.

Kinderen van Valk, Maria en van Weelde, Wouter

i. van Weelde, Willem Wouterszoon [22]. Willem Wouterszoon werd geboren in 1777. Hij overleed op 1850-01-24 in Moordrecht.

46. de Fockert, Aaldert. Aaldert werd geboren rond 1750. Hij trouwde de Fockert, Adriana Dirkse rond 1775.

47. de Fockert, Adriana Dirkse. Adriana Dirkse werd geboren rond 1750.

Kinderen van de Fockert, Adriana Dirkse en de Fockert, Aaldert

i. de Fockert, Barbera. Barbera werd geboren in 1765. Zij overleed op 1827-03-06 in Zaltbommel.

ii. de Fockert, Dirk. Dirk werd geboren in 1766. Hij overleed op 1841-04-08 in Herwijnen (Lingewaal).

iii. de Fockert, Dirkje. Dirkje werd geboren in 1774 in Herwijnen (Lingewaal). Zij overleed op 1833-07-16 in Herwijnen (Lingewaal).

iv. de Fockert, Adriana [23]. Adriana werd geboren in 1781. Zij overleed op 1843-10-05 in Herwijnen (Lingewaal).

Meer over de Fockert, Adriana Dirkse en de Fockert, Aaldert:

Huwelijk: rond 1775.

Generatie 7

64. van Tongeren, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1690. Hij had een relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en van Tongeren, Gerrit

i. van Tongeren, Harmanus Gerrits [32]. Harmanus Gerrits werd geboren rond 1720. Hij overleed voor 1763.

66. Eijlander, Lubberts Stevens. Lubberts Stevens werd geboren in 1700. Hij overleed in 1779 op een leeftijd van 79 jaren. Hij had een relatie met Boeve, Aaltje Hendriks..

67. Boeve, Aaltje Hendriks. Aaltje Hendriks werd geboren in 1690. Zij overleed in 1761 op een leeftijd van 71 jaren. Zij was de dochter van Boeve, Hendrik Teunissen en van Vaassen, Magteld Lubberts.

Kinderen van Boeve, Aaltje Hendriks en Eijlander, Lubberts Stevens

i. Eijlander, Magteld Lubberts [33]. Magteld Lubberts werd geboren in 1724. Zij overleed voor 1772.

Generatie 8

134. Boeve, Hendrik Teunissen. Hendrik Teunissen werd geboren in 1664. Hij had een relatie met van Vaassen, Magteld Lubberts..

135. van Vaassen, Magteld Lubberts. Magteld Lubberts werd geboren in 1668.

Kinderen van van Vaassen, Magteld Lubberts en Boeve, Hendrik Teunissen

i. Boeve, Aaltje Hendriks [67]. Aaltje Hendriks werd geboren in 1690. Zij overleed in 1761.