Stamboom Tienkamp Brandenburg

Parenteel van der Woude Meppel

I. Claas van der Woude. Geboren ca 1620 te Meppel?, overleden ca 1700 te Meppel?


Kinderen:
II.1 Andries Claase van der Woude. Geboren ca 1650 te Meppel, huistimmerman, overleden voor 10-12-1706 te Amsterdam. Tr.(1) (kerk) ca 1675 te Meppel? Neeltje Evers, geboren ca 1650 te Meppel, overleden voor 13-01-1696 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Claes Andriesz, volgt III.1

Tr.(2) (kerk) 13-01-1696 te Amsterdam Grietje Albers Koeck, geboren ca 1660 te Amsterdam?, overleden ca 1675 te Amsterdam?


Kleinkinderen:
III.1 Claes Andriesz van der Woude. Geboren ca 1679 te Amsterdam. Claas komt voor in het Poortersboek van Aug 4 1707. Hij was toen pakker van beroep. Zijn vader was Andries Claase, Huistimmerman van beroep. pakker, varentman, overleden voor 1749 te Amsterdam. Tr.(1) (ondertrouw) 10-12-1706 te Amsterdam Grietje Dircks de Blaser, geboren ca 1682 te Amsterdam, overleden voor 16-07-1723 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Andries, volgt IV.1
 2. Andries, volgt IV.2
 3. Neeltje, volgt IV.4
 4. Claas, volgt IV.5
 5. Johannes (Jan), volgt IV.3

Tr.(2) (kerk) 16-07-1723 te Amsterdam Dirckje Francke, geboren ca 1683 te Amsterdam


Achterkleinkinderen:
IV.1 Andries van der Woude. Gedoopt 19-08-1707 te Amsterdam, overleden voor 1710 te Amsterdam
IV.2 Andries van der Woude. Gedoopt (Amstelkerk) 27-08-1710 te Amsterdam, plaatsnijder
IV.3 Johannes (Jan) van der Woude. Geboren ca 1712 te Amsterdam. Jan van den Wouden wordt vermeld in het Lidmatenregister op 2 Julij 1774. Hij woonde toen op Rapenburg. Ook op 22 Febr 1779 wordt hij genoemd. Toen was zijn adres Angeliersgragt. In beide gevallen geen attestatie, maar “Persoonlijke belijdenis”. In Zutphen kan ik geen huwelijk vinden. Ook staat hij niet in het lidmatenboek, het kleinburgerboek of het attestatieregister van de Luthersekerk. Inventaris Jan van der Woude Exhibitum den 12en Novemb Gedoopt 11-11-1712 te Amsterdam, Westerkerk, plaatsnijder, overleden voor 1773 te Zutphen. Momberacte dd 27-10-1773 Jacobus van Zeijst en Andries Luckasse tot Momberen genomineert en geconfirmeert over de vier onmondige kinderen van Jan van de Woud en Leentje Sluiters Echtelieden, beide binnen deze Stad overleden met namen Nikolaas vijftien jaaren, Leentjen, 12 jaaren, Adam, 11 jaren, Andries 5 jaren. (NB: Adam was toen geen 11, maar 10 jaar oud). En worden tot momberen voornoemd geautoriseert om het nodige tot de begravenis van der onmondigen Moeder te bezorgen en wyders gelast om een Staat en Inventaris van den boedel te formeren en dien alhier ter Weeskamer, zoo ras mogelijk over te geven. De opbrengst op 6 mei 1774 bedroeg na aftrek der kosten 490 gulden, 17 stuivers en 12 penningen. Adam gaat bij Andries Luckasse wonen en Leentjen (‘den Dochter’) bij Jacobus van Zeijst. Uit de boedellijst blijkt, dat zij 4 “behuizingen” bezaten aan het Overtoomseveld buiten de stad Amsterdam gelegen. plaatsnijder, overleden voor 1773 te Zutphen. Momberacte dd 27-10-1773 Jacobus van Zeijst en Andries Luckasse tot Momberen genomineert en geconfirmeert over de vier onmondige kinderen van Jan van de Woud en Leentje Sluiters Echtelieden, beide binnen deze Stad overleden met namen Nikolaas vijftien jaaren, Leentjen, 12 jaaren, Adam, 11 jaren, Andries 5 jaren. (NB: Adam was toen geen 11, maar 10 jaar oud). En worden tot momberen voornoemd geautoriseert om het nodige tot de begravenis van der onmondigen Moeder te bezorgen en wyders gelast om een Staat en Inventaris van den boedel te formeren en dien alhier ter Weeskamer, zoo ras mogelijk over te geven. De opbrengst op 6 mei 1774 bedroeg na aftrek der kosten 490 gulden, 17 stuivers en 12 penningen. Adam gaat bij Andries Luckasse wonen en Leentjen (‘den Dochter’) bij Jacobus van Zeijst. Uit de boedellijst blijkt, dat zij 4 “behuizingen” bezaten aan het Overtoomseveld buiten de stad Amsterdam gelegen. Tr.(1) (kerk) 04-04-1738 te Amsterdam Geertruy Daneman, geboren ca 1726 te Amsterdam, begraven 07-02-1749 te Amsterdam Tr.(2) (kerk) 24-10-1749 te Amsterdam Jeleijntje Sluijter, geboren ca 1720 te Amsterdam?, overleden voor 1754 te Amsterdam Tr.(3) (kerk) ca 1755 te Amsterdam?Ik heb geen huwelijk in Zutphen kunnen vinden. Voorlopig neem ik dan ook aan, dat zij in Amsterdam getrouwd zijn. Gehuwd met Helena (Leentje) Sluijters, geboren ca 1728 te Zutphen. Na haar overlijden komen diverse aktes in het weesregister voor m.b.t. haar kinderen die opgenomen werden in het weeshuis. Boek XVII, nr. 42 Losse stukken: 12-11-1773; 06-03-1778; 29-12-1786; 15-02-1788. De losse stukken van 12-11-1773 betreffen de Staat en Inventaris. Transcriptie nog op te zetten. De overige stukken dienen nog bij het Stadsarchief Zutphen te worden opgevraagd. Bovendien ontbreken nog de exacte overlijdensdata van Jan en Leentje. Overleden 1773 te Zutphen.
Uit dit huwelijk:

 1. Nikolaas, volgt V.1
 2. Dirk, volgt V.6
 3. Nicolaas, volgt V.5
 4. Leentjen, volgt V.2
 5. Adam, volgt V.3
 6. Andries, volgt V.4

IV.4 Neeltje van der Woude. Gedoopt (Westerkerk) 12-07-1715 te Amsterdam
IV.5 Claas van der Woude. Gedoopt (Nieuwe kerk) 01-12-1717 te Amsterdam


Generatie V
V.1 Nikolaas van der Woude. Gedoopt 29-01-1755 te Amsterdam, overleden voor 26-11-1758 te Amsterdam
V.2 Leentjen van der Woude. Geboren 1761 te Amsterdam. Leentjen (‘den Dochter’) gaat vanaf 1774 bij Jacobus van Zeijst wonen. Gedoopt 15-08-1762 te Amsterdam
V.3 Adam van der Woude. Geboren 23-09-1763 te Zutphen. Adam gaat in 1774 bij Andries Luckasse wonen. Hij komt voor in het Poortersboek van 31 maart 1791 (nr 29/488) Hij was schoenmaker. Zijn vader was plaatsnijder, maar inmiddels overleden. Hoewel bij de huwelijksakte van Adam staat, dat hij van de Woude komt, is dat niet waarschijnlijk. Zijn vader en grootvader waren al poorters van Amsterdam. Adam komt ook voor in het lidmatenregister van 1789. Hij woonde toen op ’t Rapenburgerplein. Hij deed belijdenis op 22 April 1785. In de kantlijn staan nog aantekleningen die ik niet kan thuisbrengen. Geschreven als: 18 1/30 34; 18 3/19 29; 18 5/24 14. Het betreft data: 30 jan 1834; 18 mrt 1829; 24 mei 1814. Hij is gedoopt op 23 september 1763 te Zutphen door Ds.P.H.Hugenholtz. meester schoenmaker, overleden 30-11-1841 te Amsterdam. Bij zijn overlijden werd hij van der Wouden genoemd. Hij woonde Amstel 6. Tr. (kerk) 15-07-1791 te Amsterdam Cornelia Grada van Randwijk, geboren 05-12-1762 te Amsterdam, dochter van H. van Randwijk en H. van Steenwijk, overleden 23-08-1829 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Adam, volgt VI.1
 2. Nicolaas, volgt VI.6
 3. Wilhelmina, volgt VI.5
 4. Adam, volgt VI.4
 5. Helena, volgt VI.3
 6. Harmannus, volgt VI.2

V.4 Andries van der Woude. Geboren 29-12-1767 te Zutphen. Hij is gedoopt op 29 december 1767 te Zutphen door Ds.H.van Herwerden.
V.5 Nicolaas van der Woude. Gedoopt 26-11-1758 te Amsterdam
V.6 Dirk van der Woude. Gedoopt 03-10-1756 te Amsterdam, overleden voor 27-10-1773 te Amsterdam?


Generatie VI
VI.1 Johannis Adam van der Woude. Geboren 09-05-1792 te Amsterdam, gedoopt (Noorderkerk) , kantoorbediende artillerie inrichting Delft, overleden 27-12-1851 te Delft. Tr. 19-09-1821 te Delft Johanna Maria Witsel, geboren 05-05-1797 te Helmond, dochter van Johan Hendericus Witsel en Joanna (Johanna) van den Berkhof, gedoopt 07-05-1797 te Helmond, overleden 09-04-1864 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Adam, volgt VII.1
 2. Johanna Maria Cornelia, volgt VII.2
 3. Sophia Wilhelmina, volgt VII.3
 4. Maria Elizabeth, volgt VII.4
 5. Cornelia Gerarda, volgt VII.5
 6. Hermanus, volgt VII.6
 7. doodgeboren kind, volgt VII.7
 8. Johan Hendrik, volgt VII.8
 9. Helena Antonetta, volgt VII.9
 10. Willem Nicolaas, volgt VII.10
 11. Adolf (Adolph), volgt VII.11

VI.2 Harmannus van der Woude. Geboren 22-07-1796 te Amsterdam, gedoopt 27-07-1796 te Amsterdam
VI.3 Helena van der Woude. Geboren 24-07-1798 te Amsterdam, gedoopt 29-07-1798 te Amsterdam
VI.4 Adam van der Woude. Geboren 30-05-1801 te Amsterdam, gedoopt 07-06-1801 te Amsterdam
VI.5 Wilhelmina van der Woude. Geboren 14-01-1804 te Amsterdam, gedoopt 22-01-1804 te Amsterdam
VI.6 Nicolaas van der Woude. Geboren 25-10-1807 te Amsterdam, gedoopt 28-10-1807 te Amsterdam


Generatie VII
VII.1 Johannis Adam van der Woude. Geboren 16-02-1822 te Delft, gedoopt (Gereformeerd) , zandvormer , overleden 03-07-1866 te Den Haag. Tr. 30-09-1846 te Delft Agatha Hennink, geboren 15-01-1824 te Delft, dochter van Hermanus Hennink en Johanna de Bruin, gedoopt (Luthers) 22-01-1824 te Delft, overleden 04-12-1906 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adam, volgt VIII.1
 2. Hermanus Wilhelm Frederik, volgt VIII.2
 3. Johanna, volgt VIII.3
 4. Arend, volgt VIII.4
 5. Henri, volgt VIII.5
 6. Hendricus, volgt VIII.6
 7. Adolph, volgt VIII.7
 8. Catharina Agatha, volgt VIII.8

VII.2 Johanna Maria Cornelia van der Woude. Geboren 08-01-1824 te Delft. Zij woonde te Hof van Delft. . Zij is geboren Hof van Delft. . Overleden 09-01-1901 te Delft. Tr. 14-05-1851 te Delft Pieter de Kleijn, geboren 1824 te Delft, overleden 24-01-1853 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria, volgt VIII.9

VII.3 Sophia Wilhelmina van der Woude. Geboren 18-04-1826 te Delft. Bij haar geboorte werd haar vader “Adam” genoemd. Overleden 31-03-1897 te Delft. Tr. 01-08-1855 te Delft Anthonie Wilhelmus de Kup, geboren 1826 te Delft, zoon van Gerrit de Kup en Alida Waleson, overleden 17-10-1899 te Delft
VII.4 Maria Elizabeth van der Woude. Geboren 10-04-1829 te Delft, overleden 28-02-1830 te Delft. Bij overlijden was dit meisje pas 10 maanden oud. .
VII.5 Cornelia Gerarda van der Woude. Geboren 11-05-1831 te Delft, overleden 01-07-1880 te Delft
VII.6 Hermanus van der Woude. Geboren 02-12-1833 te Delft. Tr. 05-01-1853 te Delft. Zoon Hermanus geboren in 1851 werd bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd. . Gehuwd met Maria Francina Tolbers, geboren 1832 te Delft, dochter van Hendrikus Marinus Tolbers en Johanna Jacoba Mulder.
Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus, volgt VIII.10

VII.7 doodgeboren kind van der Woude. Geboren 15-04-1835 te Delft, overleden 15-04-1835 te Delft
VII.8 Johan Hendrik van der Woude. Geboren 25-05-1836 te Delft, overleden 03-09-1838 te Delft
VII.9 Helena Antonetta van der Woude. Geboren 26-03-1838 te Delft. Zij was ongehuwd. Overleden 01-03-1886 te Delft
VII.10 Willem Nicolaas van der Woude. Geboren 12-06-1840 te Delft, overleden na 1906 te Delft?. Tr.(1) 30-09-1868 te Delft Hendrika Carolina Josephina Schreuder, geboren 1831 te Amsterdam, dochter van Frederik Schreuder en Johanna Wilhelmina Starre, overleden 14-05-1906 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Johannes, volgt VIII.11
 2. Johanna Maria, volgt VIII.12

Tr.(2) ca 1870 te Delft? Petronella Jacoba van der Tang, geboren ca 1850 te Delft?.
Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Jacoba, volgt VIII.13
 2. Hendrik Gerrit, volgt VIII.14
 3. Sara Maria, volgt VIII.15
 4. Gijsbertus, volgt VIII.16

VII.11 Adolf (Adolph) van der Woude. Geboren 04-04-1843 te Delft. Bij zijn geboorte werd hij Adolf genoemd, maar bij de geboortes van zijn kinderen Adolph. Overleden voor 1900 te Delft?. Tr. 19-09-1866 te Delft Theodora Sophia Katharina Post, geboren 1837 te Delft, dochter van Jacobus Post en Theodora de Koning, overleden 29-01-1900 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Sophia Catharina , volgt VIII.17
 2. Adolph, volgt VIII.18

Generatie VIII
VIII.1 Johannes Adam van der Woude. Geboren 04-01-1847 te Delft. Hij was niet gehuwd. Overleden 20-03-1916 te Delft
VIII.2 Hermanus Wilhelm Frederik van der Woude. Geboren 21-08-1849 te Delft, overleden ca 1920
VIII.3 Johanna van der Woude. Geboren 27-10-1851 te Den Haag, overleden ca 1920. Tr. 09-12-1874 te Delft Johannes Huykman, geboren 1850 te Haarlem
VIII.4 Arend van der Woude. Geboren 10-05-1854 te Den Haag, overleden 08-10-1859 te Den Haag
VIII.5 Henri van der Woude. Geboren 16-11-1856 te Den Haag, overleden 17-03-1941 te Delft. Tr. 12-08-1879 te Delft Maria ’t Hoen, geboren 11-12-1857 te Delft, dochter van Samuel ’t Hoen en Maria Everdiena Vieleers, overleden 21-03-1949 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adam, volgt IX.1
 2. Samuel, volgt IX.2
 3. Agatha, volgt IX.3
 4. Henri, volgt IX.4
 5. Everdina Maria, volgt IX.5
 6. Agatha Everdina Maria, volgt IX.6
 7. Agatha, volgt IX.7
 8. Maria, volgt IX.8
 9. Johanna, volgt IX.9
 10. Henri, volgt IX.10
 11. Everdina Maria, volgt IX.11
 12. Johannes Adam, volgt IX.12
 13. Andries (André), volgt IX.13
 14. Marinus, volgt IX.14

VIII.6 Hendricus van der Woude. Geboren 10-07-1859 te Delft, gasfitter voorman gemeentelijke waterleiding, overleden 14-02-1941 te Amsterdam. Tr.(1) 02-06-1886 te Nieuwer Amstel Wilhelmina Hoetmer, geboren 29-06-1865 te Nieuwer Amstel, overleden voor 1901 te Amsterdam?.
Uit dit huwelijk:

 1. Agatha, volgt IX.15

Tr.(2) Cornelia Cats, geboren 1868 te Sneek. Zij waren ongehuwd samenwonend. Overleden 09-02-1896 te Nieuwer Amstel.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Cornelia, volgt IX.16
 2. Johannes Adam, volgt IX.17
 3. Hendrik, volgt IX.18

Tr.(3) 02-10-1901 te Amsterdam Geesje Ekkelboom, geboren 29-12-1868 te Vledderveld, dochter van Teunis Ekkelboom en Trijntje Bezembinder, overleden 14-02-1947 te Amsterdam. Zij is begraven op Zorgvliet. .
Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus, volgt IX.19
 2. Trijntje, volgt IX.20
 3. Johanna, volgt IX.21
 4. Geertruida Maria, volgt IX.22
 5. Agatha, volgt IX.23
 6. Hendricus, volgt IX.24
 7. Geesje, volgt IX.25

VIII.7 Adolph van der Woude. Geboren 29-12-1861 te Den Haag, gedoopt (Luthers) , metaalbew.(zandvormer) Wilton , overleden 26-09-1949 te Rotterdam. Tr. 19-11-1884 te Rotterdam Maria Wilhelmina de Koning, geboren 09-05-1870 te Delft, dochter van Hendrik Franciscus Willem de Koning en Maria Hennink, overleden ong. 1950 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Agatha (Agaath), volgt IX.26
 2. Maria (Marie), volgt IX.27
 3. Adolph (Dolph), volgt IX.28
 4. Johanna Wilhelmina (Jo), volgt IX.29
 5. Adriana Cornelia (Adrie), volgt IX.30
 6. Maria Wilhelmina (Mien), volgt IX.31
 7. Johanna (Ans), volgt IX.32

VIII.8 Catharina Agatha van der Woude. Geboren 30-05-1865 te Den Haag, overleden ca 1930 te Den Haag?. Tr. ca 1890 te Den Haag? NN de Ruiter, geboren ca 1860
VIII.9 Johanna Maria de Kleijn. Geboren 06-08-1851 te Delft, overleden 21-06-1887 te Delft. Tr. ca 1880 te Delft Hermanus Gerardus Wijnants, geboren ca 1850
VIII.10 Hermanus van der Woude. Geboren 21-12-1851 te Delft
VIII.11 Frederik Johannes van der Woude. Geboren 30-03-1869 te Delft. Tr. 14-04-1897 te Delft Anthonia van Ruyven, geboren 1873 te Delft.
Uit dit huwelijk:

 1. Henriette Carolina Josephina, volgt IX.33

VIII.12 Johanna Maria van der Woude. Geboren 03-01-1871 te Delft
VIII.13 Magdalena Jacoba van der Woude. Geboren oktober 1894 te Delft, overleden 22-04-1895 te Delft
VIII.14 Hendrik Gerrit van der Woude. Geboren 08-01-1898 te Delft. Hij woonde in Rotterdam. Hij is geboren Hof van Delft. . Overleden 09-08-1918 te Delft
VIII.15 Sara Maria van der Woude. Geboren 15-04-1885 te Delft. Tr. ca 1910 te Delft? Arnoldus van den Berg, geboren ca 1880.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella, volgt IX.34
 2. Petronella Jacoba, volgt IX.35

VIII.16 Gijsbertus van der Woude. Geboren 07-11-1886 te Delft, overleden 07-01-1887 te Delft
VIII.17 Dorothea Sophia Catharina van der Woude. Geboren 1867 te Delft. Tr. 13-08-1890 te Delft Christian Frederik Rüter, geboren 1863 te Delft
VIII.18 Adolph van der Woude. Geboren 14-12-1871 te Delft, overleden voor 1921 te Delft?. Tr. 27-03-1895 te Delft Alida Verbeek, geboren 25-03-1870 te Delft, dochter van Willem Verbeek en Geertruida Cornelia Verbeek, overleden 02-08-1921 te Delft


Generatie IX
IX.1 Johannes Adam van der Woude. Geboren januari 1880 te Delft. Zijn geboorte aangifte heb ik bij de Gemeente Delft niet kunnen vinden. . Overleden 29-03-1880 te Delft
IX.2 Samuel van der Woude. Geboren 15-10-1882 te Delft, overleden ca 1960. Tr. 30-11-1906 te Arnhem Johanna Josephina Christina van Balkum, geboren 26-03-1884 te Arnhem?, overleden ca 1960.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Josephina Christina, volgt X.1

IX.3 Agatha van der Woude. Geboren 25-09-1884 te Delft, overleden 01-11-1885 te Delft
IX.4 Henri van der Woude. Geboren 1881 te Delft, overleden 29-07-1885 te Delft
IX.5 Everdina Maria van der Woude. Geboren 17-06-1886 te Delft, overleden 01-07-1886 te Delft
IX.6 Agatha Everdina Maria van der Woude. Geboren 05-05-1887 te Delft. Tr. 25-08-1916 te Delft Willem van Wijk, geboren 28-02-1891 te Delft, zoon van Willem van Wijk en Cornelia IJsselman.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem, volgt X.2
 2. Maria, volgt X.3

IX.7 Agatha van der Woude. Geboren 05-12-1887 te Delft
IX.8 Maria van der Woude. Geboren 07-02-1889 te Delft, overleden 09-12-1896 te Delft
IX.9 Johanna van der Woude. Geboren 01-11-1890 te Delft, overleden ca 1960
IX.10 Henri van der Woude. Geboren 12-05-1892 te Delft, overleden ca 1970
IX.11 Everdina Maria van der Woude. Geboren 13-02-1894 te Delft, overleden ca 1970. Tr. 30-08-1918 te Delft Gerardus van Wonderen, geboren 1893 te Hillegom
IX.12 Johannes Adam van der Woude. Geboren 22-06-1896 te Delft, overleden ca 1970. Tr. 20-09-1922 te Delft Jannetta Wallaard, geboren 14-08-1898 te Delft, overleden ca 1970.
Uit dit huwelijk:

 1. Henri, volgt X.4

IX.13 Andries (André) van der Woude. Geboren 08-12-1898 te Delft, overleden ca 1970. Tr. ca 1930 te Delft Anna Margaretha Martens, geboren 18-06-1897 te Delft, overleden ca 1970.
Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth, volgt X.5

IX.14 Marinus van der Woude. Geboren 08-07-1900 te Delft, overleden ca 1970. Tr. 12-02-1936 te Delft Auguste Schmitz, geboren 08-06-1910 te Geseke Dld, overleden ca 1980?.
Uit dit huwelijk:

 1. Henri, volgt X.6
 2. Lorenz, volgt X.7
 3. Marianne, volgt X.8
 4. Maria Elizabeth, volgt X.9

IX.15 Agatha van der Woude. Geboren 27-07-1886 te Nieuwer-Amstel
IX.16 Hendrika Cornelia Cats. Geboren 13-12-1890 te Nieuwer Amstel, overleden 15-05-1981 te Richmond Hill NY (USA)
IX.17 Johannes Adam Cats. Geboren 08-03-1892 te Nieuwer Amstel, overleden 24-11-1984 te Wassenaar, begraven 28-11-1984 te Den Haag
IX.18 Hendrik Cats. Geboren 27-11-1894 te Nieuwer Amstel, overleden 16-02-1895 te Nieuwer Amstel
IX.19 Hendricus van der Woude. Geboren 06-1902 te Amsterdam, overleden 29-12-1902 te Amsterdam
IX.20 Trijntje van der Woude. Geboren 25-11-1903 te Amsterdam. Tr. 28-12-1927 te Amsterdam Dirk van der Roest, geboren 24-12-1901 te Amsterdam, zoon van Gerrit van der Roest en Margaretha Rebekka van Zweden, overleden 03-07-1963 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Rudolf (Ruud), volgt X.10

IX.21 Johanna van der Woude. Geboren 12-04-1906 te Amsterdam, overleden 06-12-1936 te Amsterdam
IX.22 Geertruida Maria van der Woude. Geboren 31-12-1907 te Amsterdam, overleden 13-05-1998 te Amsterdam. Tr. 06-04-1932 te Amsterdam Laurens Harke Dik, geboren 14-01-1902 te Groningen, zoon van Poppo Dik en Zwaantje Alderhof, overleden 26-06-1964 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Zwaantje, volgt X.11
 2. Laura Gezina Hendrika (Laura), volgt X.12
 3. Elizabeth Poppelina, volgt X.13

IX.23 Agatha van der Woude. Geboren 26-02-1910 te Amsterdam, overleden 01-01-1996 te Alkmaar, begraven 05-01-1996 te Heiloo
IX.24 Hendricus van der Woude. Geboren 04-01-1912 te Amsterdam, overleden 21-06-1967 te Weert
IX.25 Geesje van der Woude. Geboren 1914 te Amsterdam, overleden 22-10-1917 te Amsterdam
IX.26 Agatha (Agaath) van der Woude. Geboren 18-06-1885 te Delft, overleden ong. 1981 te Rotterdam. Tr. 02-04-1913 te Rotterdam A.A. Hansen, geboren 02-12-1885 te Amsterdam, overleden ca 1950.
Uit dit huwelijk:

 1. Herman, volgt X.14
 2. Albert, volgt X.15

IX.27 Maria (Marie) van der Woude. Geboren 29-11-1887 te Rotterdam, overleden 13-05-1974 te Den Haag. Tr. 10-01-1912 te Rotterdam Hermanus Cornelis Venis, geboren 19-11-1881 te Sprang, overleden 10-07-1963 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Adolph, volgt X.16
 2. Cornelis (Kees), volgt X.17

IX.28 Adolph (Dolph) van der Woude. Geboren 21-06-1890 te Rotterdam, overleden 12-04-1968 te Rotterdam. Tr. ca 1920 te Rotterdam Johanna Margaretha Gerritsen, geboren 26-12-1896 te Haarlem, dochter van Gerardus Gerritsen en Geertrui Anna Cornet, overleden 13-02-1969 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Rie, volgt X.18
 2. Johanna Margaretha (Jo), volgt X.19
 3. Adolph, volgt X.20
 4. Gerard, volgt X.21

IX.29 Johanna Wilhelmina (Jo) van der Woude. Geboren 28-03-1893 te Rotterdam, overleden ca 1980. Tr. ca 1920 NN NN, geboren ca 1890, overleden ca 1960.
Uit dit huwelijk:

 1. kind 1 tweeling, volgt X.22
 2. kind 2 tweeling, volgt X.23

IX.30 Adriana Cornelia (Adrie) van der Woude. Geboren 30-11-1895 te Rotterdam, overleden 28-01-1933 te Rotterdam. Tr. 1920 Johannes Matto, geboren ca 1895, overleden ca 1960.
Uit dit huwelijk:

 1. Jo, volgt X.24
 2. Miep, volgt X.25
 3. Maria, volgt X.26
 4. Adolph, volgt X.27

IX.31 Maria Wilhelmina (Mien) van der Woude. Geboren 17-07-1899 te Rotterdam, overleden 01-03-1994 te Rotterdam. Tr. Wilhelmus van Maren, geboren 1895, overleden voor januari 1994.
Uit dit huwelijk:

 1. Mies, volgt X.28
 2. M.W. (Wim), volgt X.29

IX.32 Johanna (Ans) van der Woude. Geboren 22-11-1906 te Rotterdam, verkoopster Wala , overleden ong. 1966 te Rotterdam. Tr. 1925 NN NN, geboren ca 1900, overleden ca 1980.
Uit dit huwelijk:

 1. kind1 tweeling, volgt X.30
 2. kind2 tweeling, volgt X.31

IX.33 Henriette Carolina Josephina van der Woude. Geboren 20-06-1898 te Delft
IX.34 Cornelia Petronella van den Berg. Geboren 1909 te Delft, overleden 25-10-1911 te Delft
IX.35 Petronella Jacoba van den Berg. Geboren 1910 te Delft, overleden 23-11-1913 te Delft


Generatie X
X.1 Johanna Josephina Christina van der Woude. Geboren 16-10-1909 te Delft. Tr. 05-12-1929 te Amsterdam Johannes Dirk Markestein, geboren 12-05-1905 te Rotterdam, onderwijzer
X.2 Willem van Wijk. Geboren 1918 te Delft, overleden 18-05-1938 te Delft
X.3 Maria van Wijk. Geboren 1920 te Delft, overleden 13-11-1945 te Delft
X.4 Henri van der Woude. Geboren 19-06-1925 te Rotterdam
X.5 Elizabeth van der Woude. Geboren ca 1930 te Delft
X.6 Henri van der Woude. Geboren 22-02-1936 te Delft, overleden 24-02-1936 te Delft
X.7 Lorenz van der Woude. Geboren 01-12-1937 te Delft
X.8 Marianne van der Woude. Geboren 10-01-1942 te Delft
X.9 Maria Elizabeth van der Woude. Geboren 05-11-1944 te Delft
X.10 Rudolf (Ruud) van der Roest. Geboren 27-08-1929 te Amsterdam
X.11 Zwaantje Dik. Geboren 06-02-1933 te Amsterdam, overleden 01-06-1999 te Brookings
X.12 Laura Gezina Hendrika (Laura) Dik. Geboren 22-09-1939 te Amsterdam. Met Laura heb ik veel gegevens m.b.t. de genealogie van der Woude bij elkaar gesprokkeld. Tr. 14-09-1965 te Amsterdam Jan Diepenbroek, geboren 01-07-1939 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:

 1. Monique Birgitte, volgt XI.1
 2. Annemarie Yvette, volgt XI.2

X.13 Elizabeth Poppelina Dik. Geboren 22-10-1947 te Amsterdam
X.14 Herman Hansen. Geboren ca 1912
X.15 Albert Hansen. Geboren ca 1920
X.16 Adolph Venis. Geboren 08-04-1913 te Rotterdam, overleden 16-05-1990 te Eindhoven
X.17 Cornelis (Kees) Venis. Geboren 28-02-1915 te Rotterdam
X.18 Rie van der Woude. Geboren 03-01-1922 te Rotterdam, secretaresse. Tr. ca 1942 te Rotterdam Jaap van Riet, geboren ca 1910, overleden ca 1987.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacqueline, volgt XI.3
 2. Arthur, volgt XI.4

X.19 Johanna Margaretha (Jo) van der Woude. Geboren 01-11-1923 te Rotterdam, adm.medew. CBS , overleden 14-02-2001 te Naaldwijk. Tr. 16-05-1950 te Rotterdam Johannes (Joop) Brandenburg, geboren 21-04-1920 te Hoek van Holland, zoon van Tjallingius Brandenburg en Adriana Mathilde Johanna Schriks, Gymleraar .
Uit dit huwelijk:

 1. Tjalling Adolph (Tjaldo), volgt XI.5
 2. Johanna Adriana (Nanda), volgt XI.6
 3. Margaretha Johanna (Marjo), volgt XI.7
 4. Johannes Willem (Hans), volgt XI.8

X.20 Adolph van der Woude. Geboren 16-10-1928 te Rotterdam. Tr. ca 1955 te USA Tessy NN, geboren ca 1923.
Uit dit huwelijk:

 1. Tessio (Tess), volgt XI.9
 2. Dolph (Doc), volgt XI.10
 3. Jerry (Ger), volgt XI.11
 4. Michael (Mike), volgt XI.12
 5. Paul, volgt XI.13
 6. Brian, volgt XI.14

X.21 Gerard van der Woude. Geboren 08-07-1933 te Rotterdam. Tr. ca 1955 te Rotterdam Maartje (Ma) Brobbel, geboren 31-12.1929 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:

 1. Marjon, volgt XI.15
 2. Adolph (Dolph), volgt XI.16

X.22 kind 1 tweeling NN. Geboren ca 1925, overleden ca 1925
X.23 kind 2 tweeling NN. Geboren ca 1925, overleden ca 1925
X.24 Jo Matto. Geboren ca 1925
X.25 Miep Matto. Geboren ca 1925
X.26 Maria Matto. Geboren ca 1927
X.27 Adolph Matto. Geboren ca 1927
X.28 Mies van Maren. Geboren ca 1930
X.29 M.W. (Wim) van Maren. Geboren ca 1927. Tr. 1945 Annie van Kralingen, geboren ca 1925.
Uit dit huwelijk:

 1. dochter 1, volgt XI.17
 2. dochter 2, volgt XI.18

X.30 kind1 tweeling NN. Geboren ca 1930
X.31 kind2 tweeling NN. Geboren ca 1930


Generatie XI
XI.1 Monique Birgitte Diepenbroek. Geboren 27-08-1966 te Boskant
XI.2 Annemarie Yvette Diepenbroek. Geboren 17-01-1970 te Boskant
XI.3 Jacqueline van Riet. Geboren 1962 te Rotterdam, overleden ca 1987 te Rotterdam
XI.4 Arthur van Riet. Geboren ca 1947 te Rotterdam
XI.5 Tjalling Adolph (Tjaldo) Brandenburg. Geboren 08-01-1952 te Rotterdam, Leraar Biologie . Tr. 25-09-1987 te Rijswijk Josina Roberta (Ineke) Gaster, geboren 22-06-1961 te Den Haag, logopediste
XI.6 Johanna Adriana (Nanda) Brandenburg. Geboren 23-06-1953 te Rotterdam, Fysiotherapeut . Tr. 02-04-1982 te Rijswijk Edward Bailey, geboren 08-08-1948 te Hexham, zoon van Bailey Bailey en Jean Irving, Tuinman .
Uit dit huwelijk:

 1. Corine, volgt XII.1
 2. Nicole, volgt XII.2

XI.7 Margaretha Johanna (Marjo) Brandenburg. Geboren 21-01-1956 te Den Haag, doktersassistente. Tr. 26-08-1986 te Alkmaar Paul Alexander Tienkamp, geboren 22-08-1953 te Haarlem, accountmanager, adjunct directeur , hoofd beheer, projectmanager.
Uit dit huwelijk:

 1. Ewald Bouke (Ewald), volgt XII.3
 2. Ilse Arienne (Ilse), volgt XII.4

XI.8 Johannes Willem (Hans) Brandenburg. Geboren 06-07-1962 te Den Haag, Adm.medew.verz.mij
XI.9 Tessio (Tess) van der Woude. Geboren 29-02-1956
XI.10 Dolph (Doc) van der Woude. Geboren 1957 te USA
XI.11 Jerry (Ger) van der Woude. Geboren 1958 te USA
XI.12 Michael (Mike) van der Woude. Geboren 1960 te USA, overleden 1998 te USA
XI.13 Paul van der Woude. Geboren 1962 te USA
XI.14 Brian van der Woude. Geboren 1964 te USA
XI.15 Marjon van der Woude. Geboren 1957 te Rotterdam
XI.16 Adolph (Dolph) van der Woude. Geboren 21-11-1954 te Rotterdam. Tr. 19-11-1984 te Vlaardingen Johanna Elizabeth (Ellen) den Hertog, geboren 09-07-1957 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Franca, volgt XII.5
 2. Gabi, volgt XII.6
 3. Rory, volgt XII.7

XI.17 dochter 1 van Maren. Geboren ca 1950
XI.18 dochter 2 van Maren. Geboren ca 1950


Generatie XII
XII.1 Corine Bailey. Geboren 17-12-1983 te Blyth
XII.2 Nicole Bailey. Geboren 13-08-1985 te Blyth
XII.3 Ewald Bouke (Ewald) Tienkamp. Geboren 27-03-1984 te Alkmaar
XII.4 Ilse Arienne (Ilse) Tienkamp. Geboren 30-07-1987 te Alkmaar
XII.5 Franca van der Woude. Geboren 27-02-1985 te Schiedam
XII.6 Gabi van der Woude. Geboren 12-01-1987 te Thiene (Italië)
XII.7 Rory van der Woude. Geboren 05-10-1993 te Nijmegen


Dit document is gemaakt met GensData voor Windows – versie 4.0

Geef een reactie