Stamboom Tienkamp Brandenburg

Tienkamp parenteel (Roelof Engberts, Den Ham)

Afstammelingen van Tienkamp, Roelof Jan Engberts

 1. Tienkamp, Roelof Jan Engberts.

Roelof Jan Engberts werd geboren op 6 maart 1771 in Den Ham (Ov).    Hij overleed op 10 april 1830 in Peize.    Hij werd begraven op 13 april 1830 te Peize.. Hij was de zoon van Minkjan, Engbert Roelofs en Valk, Janna Jurriëns. Hij trouwde Popstra, Wietske Harmens op 27 januari 1814 in Peize.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Jan Engberts

Roelof Jans werd ook wel genoemd Roelof Engberts en ook wel Roelof Jans Engberts. Maar het belangrijkste is -althans voor zijn nakomelingen- dat hij uiteindelijk de familienaam TIENKAMP is gaan dragen, naar het erf Tienkamp in Noordbarge bij Emmen.

In de boeken van de NH-kerk in Noordbarge komt voor: 1786 : Den 8 April op belijdenis aangenomen: …. Roelf Jans …. Een belijdenis van Roelofs moeder en broer heb ik echter niet gevonden. Op de lijst van weerbare mannen van 1811 wordt hij genoemd als Roelof Engbert, dagloner, aan de Steendijk te Assen. De Steendijk is nu een parallelweg, zuidelijk aan de weg Assen- Rolde. Rond 1800 was dit nog een buurtschap bij Assen. Vanaf 1832 komt hij voor in het kadaster, Sectie E, Peize nr 139. De kavel loopt van de Molenweg , als een lang stuk grond, richting Oude Velddijk en tot aan de Zuurseweg. Uit informatie van Wim Tienkamp (+) uit Peize blijkt dat Roelof Jans volgens het kadastraal atlas van 1832 heeft daar gewoond, of als eigenaar van de grond, een zekere Roelof Jans Enberts; hij stond te boek als klompenmaker. Kavel 381 werd aangemerkt als moestuin en kavel 382 als huis / erf met een belastbaar inkomen van f 3,-. Kavel 382 is nog steeds bebouwd in de vorm van een oud gerestaureerd huisje terwijl kavel 381 ook bebouwd is aan de Zuurseweg. Het tussen liggende gedeelte is nog steeds open terrein.

Huidig adres: Molenweg 7.

Meer over Tienkamp, Roelof Jan Engberts:

Geboorte: 6 maart 1771, Den Ham (Ov).

In het doopboek van de kerk te Den Ham staat vermeld: 6 mrt Engbert Roelofs en Janna Jurriens

op Mink t’Noortmeer Roelof.

Overlijden: 10 april 1830, Peize.

6:00 uur

Begrafenis: 13 april 1830, Peize.

Beroep: arbeider, dagloner, Klompenmaker.

Residentie: 1786. Noordbarge, erf Tienkamp / Thyencamp.

Residentie: 1811. Steendijk, Assen.

Residentie: 1816. Peize, Molenweg 7..

Echtgeno(o)t(e):Popstra, Wietske Harmens.

Wietske Harmens werd geboren op 11 juli 1785 in Surhuisum.    Zij overleed op 11 januari 1877 in Vries.    Zij was de dochter van Popstra, Harmen Pieters en Feijes, Nieske. Zij trouwde Tienkamp, Roelof Jan Engberts op 27 januari 1814 in Peize. Zij trouwde tevens de Weerd, Jan Luigies op 12 juni 1842 in Assen.

Opmerkingen bij Popstra, Wietske Harmens

Bij het trouwen van haar zoon Engbert werd zij genoemd “Wietske Harms Popstra”.

Haar broer Hans Harmens was van beroep “liedjesventer”.

Meer over Popstra, Wietske Harmens:

Geboorte: 11 juli 1785, Surhuisum. Bij haar overlijden werd als geboorteplaats Achtkarspelen opgegeven..

Overlijden: 11 januari 1877, Vries.

Bij haar overlijden werd zij genoemd “Wieleke Popstra”.

Kinderen van Popstra, Wietske Harmens en Tienkamp, Roelof Jan Engberts

11 i. Tienkamp, Engbert Roelofs. Engbert Roelofs werd geboren op 16 oktober 1816 in Peize.    Hij overleed op 25 maart 1895 in Vries.    Hij trouwde Oosting, Marrigje Jans op 18 maart 1842 in Beilen.

12 ii. Tienkamp, Harmina. Harmina werd geboren op 12 juli 1824 in Peize.    Zij overleed op 6 augustus 1892 in Zwolle.    Zij trouwde van Dijk, Klaas op 2 november 1853 in Assen.

Meer over Popstra, Wietske Harmens en Tienkamp, Roelof Jan Engberts:

Huwelijk: 27 januari 1814, Peize.

Bij het huwelijk werd de vader van Roelof Engberts aangeduid als: vader van de bruidegom ook Engbert Mink Jans

 1. Tienkamp, Engbert Roelofs.

Engbert Roelofs werd geboren op 16 oktober 1816 in Peize.    Hij overleed op 25 maart 1895 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Jan Engberts en Popstra, Wietske Harmens. Hij trouwde Oosting, Marrigje Jans op 18 maart 1842 in Beilen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert Roelofs

Helaas staat op de acte van militie van 4 maart 1842 geen signalement: “De Persoon is absent”

Lotingsnummer: 52 dd 1835.

Meer over Tienkamp, Engbert Roelofs:

Geboorte: 16 oktober 1816, Peize.

Bij zijn geboorte wordt hij nog genoemd Engbert Engberts, dus met de familienaam Engberts in plaats van Tienkamp.

De aangifte wordt ondertekend door Hindriks Bakker, landbouwer, en Berend Fridziger ?) klermaker, die verklaarden dat de vader niet kan schrijven.

Overlijden: 25 maart 1895, Vries.

11:00 uur

Beroep: boerenarbeider, Klompenmaker.

Residentie: 1816. Molenstraat 4 in Peize..

Residentie: 1 mei 1842, Assen. Huis 418B.

Residentie: 1860, Vries. B nr 98b.

Residentie: 1870, Vries. Wijk A nr 90a.

Echtgeno(o)t(e):Oosting, Marrigje Jans.

Marrigje Jans werd geboren op 28 mei 1821 in Beilen.    Zij overleed op 29 januari 1891 in Vries.    Zij was de dochter van Oosting, Jan Lucas en Schuiling, Wibbigje Jans. Zij trouwde Tienkamp, Engbert Roelofs op 18 maart 1842 in Beilen.

Meer over Oosting, Marrigje Jans:

Geboorte: 28 mei 1821, Beilen. Halen.

Overlijden: 29 januari 1891, Vries.

Kinderen van Oosting, Marrigje Jans en Tienkamp, Engbert Roelofs

111 i. Tienkamp, Roelof Engbert. Roelof Engbert werd geboren op 21 mei 1842 in Assen.    Hij overleed op 27 januari 1921 in Vries.    Hij trouwde Heuker, Zwaantien op 3 juni 1865 in Vries. Hij trouwde tevens Seggers, Geessien op 1 september 1906 in Vries..

112 ii. Tienkamp, Jan Engbert. Jan Engbert werd geboren op 12 juni 1845 in Assen.    Hij overleed op 7 augustus 1902 in Leek.    Hij trouwde Koops, Roelofina op 22 april 1870 in Roden.

113 iii. Tienkamp, Willem. Willem werd geboren op 6 augustus 1848 in Eelde.    Hij overleed op 8 oktober 1925 in Hoogezand.    Hij trouwde Stevens, Geessien op 19 mei 1877 in Vries. Hij trouwde tevens Veendijk, Egberdina op 17 juli 1880 in Vries.. Hij trouwde tevens Klootsema, Lutgerdina op 1 juli 1893 in Hoogezand..

114 iv. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 21 juli 1851 in Eelde.    Hij overleed op 3 mei 1931 in Donderen (Vries).    Hij trouwde Kuiper, Trijntje op 18 juli 1874 in Vries.

115 v. Tienkamp, Wietske. Wietske werd geboren op 1 juli 1854 in Vries.    Zij overleed op 1 augustus 1938 in Tynaarloo.    Zij trouwde Kamphuis, Egbert op 27 juli 1878 in Tynaarloo.

116 vi. Tienkamp, Wubbechien. Wubbechien werd geboren op 23 september 1857 in Vries.    Zij overleed op 16 augustus 1920 in Assen.    Zij trouwde Mulder, Egbert op 21 mei 1887 in Vries. Zij trouwde tevens Schellekens, Petrus Wilhelmus op 10 augustus 1904 in Assen.

117 vii. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 15 maart 1862 in Vries.    Hij overleed op 21 mei 1870 in Vries.

118 viii. Tienkamp, Mina. Mina werd geboren op 16 juni 1864 in Vries.    Zij overleed op 3 juni 1934 in Almelo.    Zij trouwde Ubels, Roelof op 9 maart 1888 in Vries.

Meer over Oosting, Marrigje Jans en Tienkamp, Engbert Roelofs:

Huwelijk: 18 maart 1842, Beilen.

 1. Tienkamp, Roelof Engbert.

Roelof Engbert werd geboren op 21 mei 1842 in Assen.    Hij overleed op 27 januari 1921 in Vries.    Hij werd begraven op 28 januari 1921 te Vries.. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Hij trouwde Heuker, Zwaantien op 3 juni 1865 in Vries. Hij trouwde tevens Seggers, Geessien op 1 september 1906 in Vries..

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Engbert

Hij woonde in Vries, Wijk No 96.

1871-06-13 – Voor de Friesche schapen, melkgevende, de premie van f 3,- aan dat van R.Tienkamp te Rolde.

1890-12-13

De klompenmaker R.Tienkamp te Vries wilde hedenmorgen een geweer laden, doch daar de patroon er niet vlot inging, tikte zijn zoon er met een hamer op, met het omngelukkige gevolg, dat de patroon ontplofte en beide mannen de lading in het gezicht kregen.

Geen van beiden konden aanvankelijk zien, terwijl de zoon bovendien in het aangezicht bloedend was verwond.

De toestand van beide personen moet echter nog al bevredigend zijn, doch het gebeurde blijft niettemin eene waarschuwing voor anderen om met dergelijke dingen voorzichtig te zijn.

Meer over Tienkamp, Roelof Engbert:

Geboorte: 21 mei 1842, Assen. Kloosterveen (nu: Bovensmilde).

Overlijden: 27 januari 1921, Vries.

13:00 uur

Begrafenis: 28 januari 1921, Vries.

Beroep: 1906. Klompenmaker.

Beroep: 1914. geen beroep; hij was 72 jaar.

Residentie: 3 juni 1865, Vries. A nr 11.

Residentie: 1870, Vries. Wijk A nr 90a en nr 126.

Residentie: 1880, Vries. A91.

Residentie: 1890, Vries. A101.

Residentie: 22 juli 1909, Annen. Vallaatsdijk.

Residentie: 18 mei 1915, Rolde. Papenvoort C104.

Residentie: 26 oktober 1915, Vries. Inwonend bij Hendrik Tienkamp.

Residentie: 11 januari 1916, Rolde.

Residentie: 25 mei 1916, Vries. A 167.

Testament: november 1921, Vries.

Hij liet na: het recht op erfpacht op het perceel Vries, sectie O, nrs 514, 536, 736 groot 42.50 are. Erfpacht 7,43.5

Gerechtigheid op een perceel heide onder Vries, Sectie O nr 261, groot 12.30 are.

Zijn zoon Hendrik vraagt nog na bij de notaris wat is gebeurd met de f 4.200 aan contanten die de verkoop van onroerend goed opleverde bij het overlijden van zijn echtgenote Geesje Seggers. Volgens Hendrik had Geesje geen inkomsten, maar leefde zij samen met vader Roelof nogal royaal. Erflater had zich ook wel tegenover hem uitgelaten, dat het zijn bedoeling was het geld voor zijn overlijden op te maken. Er schijnt niets meer aan contanten te zijn geweest.

De totale erfenis bedraagt f 2.353,40.

Echtgeno(o)t(e):Heuker, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 22 april 1835 in Vries.    Zij overleed op 2 mei 1906 in Vries.    Zij was de dochter van Heuker, Hendrik Willems en Bijmhold, Hillechien Jans. Zij trouwde Tienkamp, Roelof Engbert op 3 juni 1865 in Vries.

Opmerkingen bij Heuker, Zwaantien

Zwaantje Heuker is GEEN familie van de bekende Evert Gerrits Heuker, die tot eind 1811 eigenaar was van het café Perkaan in Wezup (bij Emmen) en kort daarna de naam Heuker aannam. Dit café is o.m. bekend n.a.v. het systeem van afrekenen: niet telkens per glas, maar aan het eind van de avond werden de lege glazen en flessen geteld.

Meer over Heuker, Zwaantien:

Geboorte: 22 april 1835, Vries.

Erkend bij aangifte door Hendrik Willems Heuker, 23-4-1835, akte 17.

Overlijden: 2 mei 1906, Vries.

Probaat: 23 april 1835. Erkend door haar vader Hendrik Heuker.

Kinderen van Heuker, Zwaantien en Tienkamp, Roelof Engbert

1111 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 12 april 1866 in Vries.    Hij overleed op 28 juli 1956 in Emmen.    Hij trouwde Warners, Liebechien op 6 december 1884 in Assen. Hij trouwde tevens Hogenbirk, Elizabeth op 7 november 1888 in Assen..

1112 ii. Tienkamp, Marchien. Marchien werd geboren op 1 oktober 1867 in Vries.    Zij overleed op 1 juni 1951 in Zuidlaarderveen.    Zij trouwde van der Molen, Frerik op 24 mei 1884 in Zuidlaren.

1113 iii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 15 maart 1871 in Vries.    Hij overleed op 26 oktober 1952 in Vries.    Hij trouwde Kempkers, Jantje Roelofs op 20 april 1895 in Peize.

1114 iv. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 11 november 1873 in Vries.    Hij overleed op 22 september 1950 in Assen.    Hij trouwde Matthijssen, Aaltje op 21 juli 1894 in Vries.

1115 v. Tienkamp, Regiena. Regiena werd geboren op 25 april 1879 in Vries.    Hij overleed op 8 november 1879 in Vries.

Meer over Heuker, Zwaantien en Tienkamp, Roelof Engbert:

Huwelijk: 3 juni 1865, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Seggers, Geessien.

Geessien werd geboren op 3 mei 1838 in Anloo.    Zij overleed op 2 september 1914 in Vries.    Zij was de dochter van Seggers, Jan Pieters en Kruzinga, Aaltien Etties. Zij trouwde Tienkamp, Roelof Engbert op 1 september 1906 in Vries.

Meer over Seggers, Geessien:

Geboorte: 3 mei 1838, Anloo.

Overlijden: 2 september 1914, Vries.

Opmerkingen van Seggers, Geessien en Tienkamp, Roelof Engbert:

1909-07-21 – procederen tegen G Seggers, vrouw van Tienkamp wegens nalatigheid in het betalen van de kosten voor het in orde brengen van hunne onderhoudsverplichte waterleidingen.

Opmerking: vreemd dat hier vrouw Tienkamp wordt genoemd en niet Roelof zélf. Hij leefde toen nog.

Meer over Seggers, Geessien en Tienkamp, Roelof Engbert:

Huwelijk: 1 september 1906, Vries.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 12 april 1866 in Vries.    Hij overleed op 28 juli 1956 in Emmen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Hij trouwde Warners, Liebechien op 6 december 1884 in Assen. Hij trouwde tevens Hogenbirk, Elizabeth op 7 november 1888 in Assen..

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Anekdote (verteld door Engbert T. zijn kleinzoon) Hij ging met grootvader met de trein naar

Amsterdam. In een warenhuis (de Bijenkorf ? – PT) keek hij in een spiegel en zei: “Hé, Marcus,

(zijn tweelingbroer volgens ET), wat doe jij hier?” en realiseerde zich toen pas, dat hij naar

zijn eigen spiegelbeeld stond te kijken. N.B.: Naar mij later is gebleken, was zijn broer

Marcus geen tweelingbroer. Mogelijk hebben zij wèl veel op elkaar geleken.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 12 april 1866, Vries.

Beroep: 1889, Breda. milicien.

Beroep: 13 november 1924, Sleen. brugwachter.

Rechtszaak:

Houd je liever stil

Den 3 October lagen voor de spprbrug der N.O.L.S. te Sleen aan beiden zijden schepen, die elkaar moesten passeeren. Eerst gingen er twee schepen door de brug, die aan de oostzijde ;agen. Toen was het echter tijd de brug te sluiten, omdat de trein in aantocht was. Hierover was de schipper, die aan de Westzijde van de brug lag, lang niet te spreken. En hij stortte al de violen van zijn toorn uit over den brugwachter E.Tienkamp aldaar. Hij zei o.a.: “Hongerlieder, als je maar niet naar den chef toe moet, met je pet onder den arm.” Deze uitdrukking brak Take S. gedom. te Hoogeveen, zuur op, want aangifte volgde en heden diende de zaak.

Bekl. was niet verschenen.

Het O.M. eischt f 10 boete subs. 10 d.h.

De veroordeeling luidt conform.

Beroep: overwegwachter.

Overlijden: 28 juli 1956, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Warners, Liebechien.

Liebechien werd geboren op 16 januari 1862 in Roden.    Zij overleed op 16 oktober 1885 in Vries.    Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 6 december 1884 in Assen.

Meer over Warners, Liebechien:

Geboorte: 16 januari 1862, Roden.

Overlijden: 16 oktober 1885, Vries.

Meer over Warners, Liebechien en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 6 december 1884, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Hogenbirk, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren op 7 februari 1858 in Assen.    Zij overleed op 7 februari 1931 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Hogenbirk, Johannes en Bodenstaff, Wilhelmina Christina. Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 7 november 1888 in Assen.

Opmerkingen bij Hogenbirk, Elizabeth

Het geslacht Hogenbirk kwam oorspronkelijk uit Weesp. Via de kolonie Frederiksoord kwamen ze in

Drente terecht.

Meer over Hogenbirk, Elizabeth:

Geboorte: 7 februari 1858, Assen.

Overlijden: 7 februari 1931, Nieuw-Amsterdam.

Kinderen van Hogenbirk, Elizabeth en Tienkamp, Engbert

11111 i. Tienkamp, Roelof. Roelof werd geboren op 16 juli 1889 in Assen.    Hij overleed op 30 december 1951 in Drachten.    Hij trouwde Lenos, Hotske op 15 november 1917 in Schoterland. Hij trouwde tevens Hoekstra, M.E. rond 1945.

11112 ii. Tienkamp, Wilhelmina Christina. Wilhelmina Christina werd geboren op 3 december 1890 in Assen.    Zij overleed op 15 mei 1894 in Assen.

11113 iii. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 20 juli 1892 in Assen.    Zij overleed op 3 augustus 1987 in Assen.    Zij trouwde Planting, Pieter op 23 januari 1914 in Sleen.

11114 iv. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 21 september 1898 in Nijehaske.    Hij overleed op 17 mei 1970 in Nieuw-Amsterdam.    Hij trouwde Bosma, Wietske op 5 november 1925 in Schoterland.

Meer over Hogenbirk, Elizabeth en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 7 november 1888, Assen.

 1. Tienkamp, Roelof.

Roelof werd geboren op 16 juli 1889 in Assen.    Hij overleed op 30 december 1951 in Drachten.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth. Hij trouwde Lenos, Hotske op 15 november 1917 in Schoterland. Hij trouwde tevens Hoekstra, M.E. rond 1945.

Meer over Tienkamp, Roelof:

Geboorte: 16 juli 1889, Assen.

Overlijden: 30 december 1951, Drachten.

Echtgeno(o)t(e):Lenos, Hotske.

Hotske werd geboren op 2 januari 1893 in Drachten.    Zij overleed op 17 maart 1944 in Drachten.    Zij was de dochter van Lenos, Kornelis en van der Molen, Hiltje. Zij trouwde Tienkamp, Roelof op 15 november 1917 in Schoterland.

Meer over Lenos, Hotske:

Geboorte: 2 januari 1893, Drachten.

Overlijden: 17 maart 1944, Drachten.

Kinderen van Lenos, Hotske en Tienkamp, Roelof

111111 i. Tienkamp, Hiltje Elisabeth. Hiltje Elisabeth werd geboren op 18 november 1919 in Drachten.    Zij overleed op 16 januari 1987 in Groningen.    Zij trouwde Nubé, Hilco Cornelis op 21 oktober 1948 in Drachten.

111112 ii. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 3 juli 1924 in Drachten.    Hij overleed op 10 mei 1993 in Groningen.    Hij trouwde van der Molen, Froukje op 28 februari 1949 in Drachten.

Meer over Lenos, Hotske en Tienkamp, Roelof:

Huwelijk: 15 november 1917, Schoterland.

Zij woonde in Drachten, Oude Nering 56 en is waarschijnlijk eerder gehuwd geweest met Thijs de

Jong (02-04-1908 te Haskerland).

Echtgeno(o)t(e):Hoekstra, M.E.

M.E. werd geboren rond 1900.    Zij overleed rond 1960.    Zij trouwde Tienkamp, Roelof rond 1945.

Meer over Hoekstra, M.E.:

Geboorte: rond 1900.

Overlijden: rond 1960.

Meer over Hoekstra, M.E. en Tienkamp, Roelof:

Huwelijk: rond 1945.

 1. Tienkamp, Hiltje Elisabeth.

Hiltje Elisabeth werd geboren op 18 november 1919 in Drachten.    Zij overleed op 16 januari 1987 in Groningen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Roelof en Lenos, Hotske. Zij trouwde Nubé, Hilco Cornelis op 21 oktober 1948 in Drachten.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hiltje Elisabeth

42406 Tienkamp, H.E.

Plaats van tewerkstelling: Politieke Recherche Afdeling Drachten

Vraag: Is dit Hiltje Elisabeth Tienkamp? Betreft Drachten, dus is aannemelijk.

Vervolgvraag: waarom?

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Bron:

http://www.gahetna.nl/

Overigens heeft het Verzetsmuseum Friesland een foto waarop zij te zien is als koerierster voor het verzet, samen met 4 anderen in Friese klederdracht.

Meer over Tienkamp, Hiltje Elisabeth:

Geboorte: 18 november 1919, Drachten.

Overlijden: 16 januari 1987, Groningen.

Echtgeno(o)t(e):Nubé, Hilco Cornelis.

Hilco Cornelis werd geboren op 2 juli 1917 in Leeuwarden.    Hij trouwde Tienkamp, Hiltje Elisabeth op 21 oktober 1948 in Drachten.

Opmerkingen bij Nubé, Hilco Cornelis

Dhr. Nubé woont in Roden.

Meer over Nubé, Hilco Cornelis:

Geboorte: 2 juli 1917, Leeuwarden.

Beroep: administrateur.

Meer over Tienkamp, Hiltje Elisabeth en Nubé, Hilco Cornelis:

Huwelijk: 21 oktober 1948, Drachten.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 3 juli 1924 in Drachten.    Hij overleed op 10 mei 1993 in Groningen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof en Lenos, Hotske. Hij trouwde van der Molen, Froukje op 28 februari 1949 in Drachten.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij heeft in Drachten gewoond en woonde daarna in Haren.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 3 juli 1924, Drachten.

Overlijden: 10 mei 1993, Groningen.

Overleden aan Legionella (veteranenziekte).

Beroep: bedrijfsleider.

Echtgeno(o)t(e):van der Molen, Froukje.

Froukje werd geboren op 31 juli 1924 in Boornbergum (Fr).    Zij overleed op 16 december 2014 in Steenwijk.    Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 28 februari 1949 in Drachten.

Meer over van der Molen, Froukje:

Geboorte: 31 juli 1924, Boornbergum (Fr).

Overlijden: 16 december 2014, Steenwijk.

Kinderen van van der Molen, Froukje en Tienkamp, Engbert

1111121 i. Tienkamp, Roelof. Roelof werd geboren op 24 januari 1951 in Haren.    Hij trouwde Essink, Mariëtte rond 1985.

1111122 ii. Tienkamp, Sietse. Sietse werd geboren op 4 november 1955 in Haren.    Hij trouwde Goossen, Hannette rond 8 september 1978.

Meer over van der Molen, Froukje en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 28 februari 1949, Drachten.

 1. Tienkamp, Roelof.

Roelof werd geboren op 24 januari 1951 in Haren.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en van der Molen, Froukje. Hij trouwde Essink, Mariëtte rond 1985.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof

Hij is redacteur voor de Boompers Nieuwsbladen in Meppel. Hij woont in Onna.

Meer over Tienkamp, Roelof:

Geboorte: 24 januari 1951, Haren.

Beroep: journalist.

Echtgeno(o)t(e):Essink, Mariëtte.

Mariëtte werd geboren in 1955.    Zij trouwde Tienkamp, Roelof rond 1985.

Meer over Essink, Mariëtte:

Geboorte: 1955.

Kinderen van Essink, Mariëtte en Tienkamp, Roelof

11111211 i. Tienkamp, Arjen Engbert. Arjen Engbert werd geboren op 29 augustus 1988 in Steenwijk.

11111212 ii. Tienkamp, Maaike Maria. Maaike Maria werd geboren op 29 augustus 1988 in Steenwijk.

Meer over Essink, Mariëtte en Tienkamp, Roelof:

Huwelijk: rond 1985.

 1. Tienkamp, Arjen Engbert.

Arjen Engbert werd geboren op 29 augustus 1988 in Steenwijk.    Hij is de zoon van Tienkamp, Roelof en Essink, Mariëtte.

Meer over Tienkamp, Arjen Engbert:

Geboorte: 29 augustus 1988, Steenwijk.

 1. Tienkamp, Maaike Maria.

Maaike Maria werd geboren op 29 augustus 1988 in Steenwijk.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roelof en Essink, Mariëtte.

Meer over Tienkamp, Maaike Maria:

Geboorte: 29 augustus 1988, Steenwijk.

 1. Tienkamp, Sietse.

Sietse werd geboren op 4 november 1955 in Haren.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en van der Molen, Froukje. Hij trouwde Goossen, Hannette rond 8 september 1978.

Opmerkingen bij Tienkamp, Sietse

Ca 1990 werkte hij in Oostvoorne, ca 1995 in Sint Maartenszee.

Meer over Tienkamp, Sietse:

Geboorte: 4 november 1955, Haren.

Beroep: directeur camping.

Echtgeno(o)t(e):Goossen, Hannette.

Hannette werd geboren op 19 december 1956 in Den Haag.    Zij trouwde Tienkamp, Sietse rond 8 september 1978.

Meer over Goossen, Hannette:

Geboorte: 19 december 1956, Den Haag.

Kinderen van Goossen, Hannette en Tienkamp, Sietse

11111221 i. Tienkamp, Ronald. Ronald werd geboren op 25 augustus 1984 in Oostvoorne.    Hij trouwde met Aldenkamp, Antoinette.

11111222 ii. Tienkamp, Ciska. Ciska werd geboren op 19 december 1987 in Oostvoorne.

Meer over Goossen, Hannette en Tienkamp, Sietse:

Huwelijk: rond 8 september 1978.

 1. Tienkamp, Ronald.

Ronald werd geboren op 25 augustus 1984 in Oostvoorne.    Hij is de zoon van Tienkamp, Sietse en Goossen, Hannette. Hij trouwde met Aldenkamp, Antoinette.

Meer over Tienkamp, Ronald:

Geboorte: 25 augustus 1984, Oostvoorne.

Echtgeno(o)t(e):Aldenkamp, Antoinette.

Antoinette werd geboren op 22 juni 1986 in Enschede.    Zij trouwde met Tienkamp, Ronald.

Meer over Aldenkamp, Antoinette:

Geboorte: 22 juni 1986, Enschede.

Kinderen van Aldenkamp, Antoinette en Tienkamp, Ronald

 1. Tienkamp, Kyan. Kyan werd geboren op 16 januari 2008 in Enschede.
 2. Tienkamp, Janna Johannette Franciska. Janna Johannette Franciska werd geboren op 10 oktober 2011.

Meer over Aldenkamp, Antoinette en Tienkamp, Ronald:

Huwelijk: 1 juni 2007.

 1. Tienkamp, Ciska.

Ciska werd geboren op 19 december 1987 in Oostvoorne.    Zij is de dochter van Tienkamp, Sietse en Goossen, Hannette.

Meer over Tienkamp, Ciska:

Geboorte: 19 december 1987, Oostvoorne.

 1. Tienkamp, Wilhelmina Christina.

Wilhelmina Christina werd geboren op 3 december 1890 in Assen.    Zij overleed op 15 mei 1894 in Assen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth.

Meer over Tienkamp, Wilhelmina Christina:

Geboorte: 3 december 1890, Assen.

Overlijden: 15 mei 1894, Assen.

Haar graf bestaat niet meer.

 1. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 20 juli 1892 in Assen.    Zij overleed op 3 augustus 1987 in Assen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth. Zij trouwde Planting, Pieter op 23 januari 1914 in Sleen.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 20 juli 1892, Assen.

Overlijden: 3 augustus 1987, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Planting, Pieter.

Pieter werd geboren op 30 mei 1888 in Sleen.    Hij overleed in 1980.    Hij was de zoon van Planting, Egbert Sietses en Veldkamp, Diena. Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje op 23 januari 1914 in Sleen.

Meer over Planting, Pieter:

Geboorte: 30 mei 1888, Sleen.

Overlijden: 1980.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en Planting, Pieter

111131 i. Planting, Dina. Dina werd geboren op 18 april 1915.    Zij trouwde Schonewille, nn in 1940.

111132 ii. Planting, Engbert. Engbert werd geboren op 20 november 1917.

111133 iii. Planting, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 12 december 1920.    Zij overleed op 8 februari 2010 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Tump, Cornelis in 1945.

111134 iv. Planting, NN. NN werd geboren op 17 januari 1922 in Emmen.    Zij overleed op 17 januari 1922 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en Planting, Pieter:

Huwelijk: 23 januari 1914, Sleen.

 1. Planting, Dina.

Dina werd geboren op 18 april 1915.    Zij is de dochter van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Zij trouwde Schonewille, nn in 1940.

Meer over Planting, Dina:

Geboorte: 18 april 1915.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, nn.

nn werd geboren in 1915.    Hij trouwde Planting, Dina in 1940.

Meer over Schonewille, nn:

Geboorte: 1915.

Meer over Planting, Dina en Schonewille, nn:

Huwelijk: 1940.

 1. Planting, Engbert.

Engbert werd geboren op 20 november 1917.    Hij is de zoon van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Planting, Engbert:

Geboorte: 20 november 1917.

 1. Planting, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren op 12 december 1920.    Zij overleed op 8 februari 2010 in Nieuw-Amsterdam.    Zij was de dochter van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Zij trouwde Tump, Cornelis in 1945.

Meer over Planting, Elizabeth:

Geboorte: 12 december 1920.

Overlijden: 8 februari 2010, Nieuw-Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Tump, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1920.    Hij overleed op 14 april 1945.    Hij trouwde Planting, Elizabeth in 1945.

Opmerkingen bij Tump, Cornelis

Als iedereen in Ureterp zich al opmaakt voor de bevrijding, vindt er op 14 april 1945 een gevecht plaats tussen leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de laatste terugtrekkende Duitse soldaten.

De overmacht van de Duitsers is veel te groot en de NBS’ers proberen een goed heenkomen te zoeken.

Ze verschuilen zich in café Gorter. Doordat er pantserfausten in het café worden geschoten, ontstaat daar een grote ravage.

Maar even later klinken er enkele zware schoten en rolt er een serie Canadese tanks de Weibuorren in. Met enkele salvo’s uit hun zware wapens weten de Canadezen snel het verzet van de Duitsers te breken. Ureterp is eindelijk bevrijd en de balans kan worden opgemaakt. Bij de NBS’ers zijn 4 doden gevallen, bij de Duitsers 5. Ook vindt tijdens het vuurgevecht een kind de dood, door een afgedwaalde kogel. Op woensdag 18 april worden de gevallen NBS’ers onder grote belangstelling met militaire eer begraven. Cornelius Tump en Aalzen de Jager zijn 2 van de gestorven NBS’ers. Tump kwam om het leven bij Haulerwijk.

In Ureterp zijn er twee straten vernoemd “De Tumpstraat’ en “De Jagerstraat”.

Het verhaal

In Ureterp gonst het ’s middags van de geruchten. “De Kanadezen binne al yn Fryskepaellen.” De BS van Ureterp besluit dat de tijd om in actie te komen is aangebroken. Gewapende mannen in blauwe overalls en met oranjebanden om de arm nemen hun intrek in het café van Hedzer Gorter aan de Weibuorren.

Tegen vijven vinden de eerste schermutselingen plaats. Een paardenwagen passeert, waarop drie mannen en een vrouw zitten. De mannen worden herkend als landwachters. Enkele BS’ers willen de wagen aanhouden. Maar in plaats van te stoppen zet het gezelschap de sokken er in. BS-commandant Piet Lourens legt zijn geweer aan de schouder en schiet. Foppe Veenstra ziet stofwolkjes bij de schoorsteen van de lagere school: Lourens heeft de dakpannen geraakt. Politieman Cornelis Tump , Tjitze de Roos en Gerben de Jong zetten dan op bevel van Lourens de achtervolging in. Bij het Ureterperverlaat liggen BS’ers uit Drachten in stelling. Daar worden de drie mannen en de vrouw gearresteerd, zij het niet zonder slag of stoot. Tjitze de Roos krijgt een kogel door zijn hand.

Middernacht. In Ureterp overlegt politieman Tump met commandant Lourens. Beiden zijn niet erg gerust. Een schuur vol gevangenen collaborateurs en de Canadezen zijn er nog niet. Tump biedt aan Canadese hulp te gaan halen uit Oostellingwerf. Lourens gaat akkoord. Om twee uur die nacht gaat hij op pad samen met P. Leenes, die Frans spreekt. Want er is immers kans dat ze een Franse parachutist tegenkomen.

Omstreeks drie uur ’s nachts zijn de Ureterpers Tump en Leenes doorgedrongen tot de streek Haulerwijk en Haule. In het donker voor zich ontwaren ze twee naderende silhouetten.

Een stem spreekt hen in het Frans aan.

Tump is in zijn illegale werk gewend in het donker te zeggen dat hij van de politie is.

Het heeft hem altijd geholpen. Nu niet meer. De Franse parachutist voor hem schiet onmiddellijk. Tump wordt in het hoofd geraakt. Dodelijk getroffen valt de politieman neer.

Zijn metgezel duikt het weiland in en zet het op een rennen naar een voor hem liggend stuk bos. Hij komt daar veilig aan en ontsnapt.

Meer over Tump, Cornelis:

Geboorte: 1920.

Beroep: wachtmeester Marechaussee.

Overlijden: 14 april 1945.

Meer over Planting, Elizabeth en Tump, Cornelis:

Huwelijk: 1945.

 1. Planting, NN.

NN werd geboren op 17 januari 1922 in Emmen.    Zij overleed op 17 januari 1922 in Emmen.    Zij was de dochter van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Planting, NN:

Geboorte: 17 januari 1922, Emmen.

Overlijden: 17 januari 1922, Emmen.

 1. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 21 september 1898 in Nijehaske.    Hij overleed op 17 mei 1970 in Nieuw-Amsterdam.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth. Hij trouwde Bosma, Wietske op 5 november 1925 in Schoterland.

Opmerkingen bij Tienkamp, Johannes

Nieuws 08-11-1934

WITTE MUSSCHEN ( 7 Nov.)

Verschillende ingezetenen hebben twee witte musschen gezien. De diertjes komen geregeld bij het huis van den heer J.Tienkamp, die ze voert.

Bericht Provinciale Drentsche en Asser Courant 08-02-1940:

Willem W. te Nieuw-Amsterdam staat terecht wegens diefstal van een houten balk, waarover Joh. Gankema aldaar het beheer had. Deze had den balk geleend van Jonker en Tienkamp.

Nadat Gankema en Lammert Meppelink als getuigen zijn gehoord, eischt de officier 14 dagen gevangenisstraf.

Het vonnis is dienovereenkomstig.

Op 02-03-1940 werd hij benoemd als bestuurslid van de Bouwvakpatroonsvereniging Z.O. Drenthe, die toen 10 jaar bestond.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 21 september 1898, Nijehaske.

Beroep: aannemer.

Overlijden: 17 mei 1970, Nieuw-Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Bosma, Wietske.

Wietske werd geboren in 1899 in Midam.    Zij overleed in 1965.    Zij trouwde Tienkamp, Johannes op 5 november 1925 in Schoterland.

Meer over Bosma, Wietske:

Geboorte: 1899, Midam.

Overlijden: 1965.

Kinderen van Bosma, Wietske en Tienkamp, Johannes

111141 i. Tienkamp, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1925 in Nieuw-Amsterdam.    Zij trouwde Mulder, O.H. in 1945.

Meer over Bosma, Wietske en Tienkamp, Johannes:

Huwelijk: 5 november 1925, Schoterland.

 1. Tienkamp, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren in 1925 in Nieuw-Amsterdam.    Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en Bosma, Wietske. Zij trouwde Mulder, O.H. in 1945.

Meer over Tienkamp, Elisabeth:

Geboorte: 1925, Nieuw-Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Mulder, O.H.

O.H. werd geboren in 1920.    Hij overleed in 1975 in Alteveer (Hoogeveen).    Hij trouwde Tienkamp, Elisabeth in 1945.

Meer over Mulder, O.H.:

Geboorte: 1920.

Overlijden: 1975, Alteveer (Hoogeveen).

Kinderen van Tienkamp, Elisabeth en Mulder, O.H.

1111411 i. Mulder, Johan. Johan werd geboren in 1950 in Alteveer (Hoogeveen).

1111412 ii. Mulder, Inge. Inge werd geboren in 1950 in Alteveer (Hoogeveen).

Meer over Tienkamp, Elisabeth en Mulder, O.H.:

Huwelijk: 1945.

 1. Mulder, Johan.

Johan werd geboren in 1950 in Alteveer (Hoogeveen).    Hij is de zoon van Mulder, O.H. en Tienkamp, Elisabeth.

Meer over Mulder, Johan:

Geboorte: 1950, Alteveer (Hoogeveen).

 1. Mulder, Inge.

Inge werd geboren in 1950 in Alteveer (Hoogeveen).    Zij is de dochter van Mulder, O.H. en Tienkamp, Elisabeth.

Meer over Mulder, Inge:

Geboorte: 1950, Alteveer (Hoogeveen).

 1. Tienkamp, Marchien.

Marchien werd geboren op 1 oktober 1867 in Vries.    Zij overleed op 1 juni 1951 in Zuidlaarderveen.    Zij werd begraven op 2 juni 1951 te Zuidlaren. Zij was de dochter van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Zij trouwde van der Molen, Frerik op 24 mei 1884 in Zuidlaren.

Opmerkingen bij Tienkamp, Marchien

Marchien was dienstbode en haar man was knecht in Midlaren. Zij moesten trouwen en begonnen een

eigen bakkerszaak. Marchien vente met korven aan een juk, lopend langs de dorpen. Later kregen

zij een hondekar en toen de zaken beter gingen, kochten zij een paard en wagen. De kinderen

(waarvan velen stierven aan TBC) werkten allemaal mee in de bakkerij, gevestigd in

Zuidlaarderveen. Haar kleinzoon, óók een F.v.d.Molen (inmiddels overleden aan een ongeval) was

oprichter van de bakkerij in Zuidlaren bekend van de Zuidlaarder bollen. Marchien woonde na het

overlijden van haar man, in bij een schoonzuster met een kruidenierswinkel.

Meer over Tienkamp, Marchien:

Geboorte: 1 oktober 1867, Vries.

Overlijden: 1 juni 1951, Zuidlaarderveen.

Begrafenis: 2 juni 1951, Zuidlaren.

Beroep: bakker.

Echtgeno(o)t(e):van der Molen, Frerik.

Frerik werd geboren in 1864 in Midlaren.    Hij overleed op 7 juli 1921 in Zuidlaarderveen.    Hij was de zoon van van der Molen, Geert en Pranger, Hendrikje. Hij trouwde Tienkamp, Marchien op 24 mei 1884 in Zuidlaren.

Opmerkingen bij van der Molen, Frerik

Volgens Hendrik Tienkamp had Marchien een kruidenierswinkeltje in Zuidlaarderveen. Volgens dhr.

de Koning (vriend van Marcus uit Canada) was zij getrouwd met een “Bakker van de molen”. Haar

kleinzoon (Dhr. Fred v.d .Molen in Zuidlaren) vertelde mij haar geschiedenis: Marchien was

dienstbode en haar man was knecht in Midlaren. Zij moesten trouwen en begonnen een eigen

bakkerszaak. Marchien vente met korven aan een juk, lopend langs de dorpen. Later kregen zij een

hondekar en toen de zaken beter gingen, kochten zij een paard en wagen. De kinderen (waarvan

velen stierven aan TBC) werkten allemaal mee in de bakkerij, gevestigd in Zuidlaar-derveen. Haar

kleinzoon, óók een F .v.d.Molen (inmiddels overleden aan een ongeval) was oprichter van de

bakkerij in Zuidlaren bekend van de Zuidlaarder bollen. Marchien woonde na het overlijden van

haar man, in bij een schoonzuster met een kruidenierswinkel.

Meer over van der Molen, Frerik:

Geboorte: 1864, Midlaren.

Overlijden: 7 juli 1921, Zuidlaarderveen.

Beroep: bakker.

Kinderen van Tienkamp, Marchien en van der Molen, Frerik

11121 i. van der Molen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1885 in Zuidlaren.    Zij overleed op 19 mei 1913 in Zuidlaarderveen.

11122 ii. van der Molen, Roelof. Roelof werd geboren in 1889 in Zuidlaren.    Hij trouwde Bruining, Greta op 9 september 1920 in Vries.

11123 iii. van der Molen, Geertje. Geertje werd geboren op 18 januari 1892 in Zuidlaren.    Zij overleed op 18 maart 1913 in Putten.

11124 iv. van der Molen, Geert. Geert werd geboren op 28 maart 1896 in Zuidlaarderveen.    Hij trouwde Hovenkamp, Jantina Annechiena op 25 april 1927 in Anloo. Hij trouwde tevens , 2e vrouw rond 1940.

11125 v. van der Molen, Sebe. Sebe werd geboren op 22 januari 1899 in Zuidlaren.    Hij overleed op 10 april 1951 in Zuidlaarderveen.    Hij trouwde Terburg, Wilhelmiena op 5 mei 1922 in Zuidlaren.

11126 vi. van der Molen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 3 juni 1905 in Zuidlaren.    Hij overleed op 5 november 1941 in Zuidlaarderveen.    Hij trouwde Abbring, Hilje rond 1930.

Meer over Tienkamp, Marchien en van der Molen, Frerik:

Huwelijk: 24 mei 1884, Zuidlaren.

Bij haar trouwen was Marchien 16 jaar.

 1. van der Molen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1885 in Zuidlaren.    Zij overleed op 19 mei 1913 in Zuidlaarderveen.    Zij was de dochter van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien.

Meer over van der Molen, Hendrikje:

Geboorte: 1885, Zuidlaren.

Overlijden: 19 mei 1913, Zuidlaarderveen.

 1. van der Molen, Roelof.

Roelof werd geboren in 1889 in Zuidlaren.    Hij was de zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Hij trouwde Bruining, Greta op 9 september 1920 in Vries.

Meer over van der Molen, Roelof:

Geboorte: 1889, Zuidlaren.

Echtgeno(o)t(e):Bruining, Greta.

Greta werd geboren in 1898 in Ten Boer.    Zij was de dochter van Bruining, Hindrik en Hagenus, Gepke. Zij trouwde van der Molen, Roelof op 9 september 1920 in Vries.

Meer over Bruining, Greta:

Geboorte: 1898, Ten Boer.

Meer over Bruining, Greta en van der Molen, Roelof:

Huwelijk: 9 september 1920, Vries.

 1. van der Molen, Geertje.

Geertje werd geboren op 18 januari 1892 in Zuidlaren.    Zij overleed op 18 maart 1913 in Putten.    Zij was de dochter van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien.

Meer over van der Molen, Geertje:

Geboorte: 18 januari 1892, Zuidlaren.

akte 5

Overlijden: 18 maart 1913, Putten.

 1. van der Molen, Geert.

Geert werd geboren op 28 maart 1896 in Zuidlaarderveen.    Hij was de zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Hij trouwde Hovenkamp, Jantina Annechiena op 25 april 1927 in Anloo. Hij trouwde tevens , 2e vrouw rond 1940.

Meer over van der Molen, Geert:

Geboorte: 28 maart 1896, Zuidlaarderveen.

Echtgeno(o)t(e):Hovenkamp, Jantina Annechiena.

Jantina Annechiena werd geboren in 1896 in Zuidlaren.    Zij overleed op 16 september 1936 in Groningen.    Zij trouwde van der Molen, Geert op 25 april 1927 in Anloo.

Meer over Hovenkamp, Jantina Annechiena:

Geboorte: 1896, Zuidlaren.

Overlijden: 16 september 1936, Groningen.

Meer over Hovenkamp, Jantina Annechiena en van der Molen, Geert:

Huwelijk: 25 april 1927, Anloo.

Echtgeno(o)t(e):, 2e vrouw.

2e vrouw werd geboren rond 1910.    Zij trouwde van der Molen, Geert rond 1940.

Meer over , 2e vrouw:

Geboorte: rond 1910.

Kinderen van , 2e vrouw en van der Molen, Geert

111241 i. van der Molen, Fred. Fred werd geboren rond 1945.    Hij trouwde Bruins, Greetje in 1968.

Meer over , 2e vrouw en van der Molen, Geert:

Huwelijk: rond 1940.

 1. van der Molen, Fred.

Fred werd geboren rond 1945.    Hij is de zoon van van der Molen, Geert en , 2e vrouw. Hij trouwde Bruins, Greetje in 1968.

Meer over van der Molen, Fred:

Geboorte: rond 1945.

Echtgeno(o)t(e):Bruins, Greetje.

Greetje werd geboren op 22 februari 1940 in Vries.    Zij trouwde van der Molen, Fred in 1968.

Meer over Bruins, Greetje:

Geboorte: 22 februari 1940, Vries.

Kinderen van Bruins, Greetje en van der Molen, Fred

1112411 i. van der Molen, Kora. Kora werd geboren rond 1975.    Zij trouwde ven der Weide, Allard rond 2000.

Meer over Bruins, Greetje en van der Molen, Fred:

Huwelijk: 1968.

 1. van der Molen, Kora.

Kora werd geboren rond 1975.    Zij is de dochter van van der Molen, Fred en Bruins, Greetje. Zij trouwde ven der Weide, Allard rond 2000.

Meer over van der Molen, Kora:

Geboorte: rond 1975.

Echtgeno(o)t(e):ven der Weide, Allard.

Allard werd geboren rond 1975.    Hij trouwde van der Molen, Kora rond 2000.

Meer over ven der Weide, Allard:

Geboorte: rond 1975.

Kinderen van van der Molen, Kora en ven der Weide, Allard

11124111 i. ven der Weide, Anouk. Anouk werd geboren rond 2000.

Meer over van der Molen, Kora en ven der Weide, Allard:

Huwelijk: rond 2000.

 1. ven der Weide, Anouk.

Anouk werd geboren rond 2000.    Zij is de dochter van ven der Weide, Allard en van der Molen, Kora.

Meer over ven der Weide, Anouk:

Geboorte: rond 2000.

 1. van der Molen, Sebe.

Sebe werd geboren op 22 januari 1899 in Zuidlaren.    Hij overleed op 10 april 1951 in Zuidlaarderveen.    Hij was de zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Hij trouwde Terburg, Wilhelmiena op 5 mei 1922 in Zuidlaren.

Meer over van der Molen, Sebe:

Geboorte: 22 januari 1899, Zuidlaren.

Beroep: 1922. bakker.

Overlijden: 10 april 1951, Zuidlaarderveen.

Echtgeno(o)t(e):Terburg, Wilhelmiena.

Wilhelmiena werd geboren op 26 juni 1901 in Zuidlaren.    Zij was de dochter van Terburg, Karst en Steenstra, Grietje. Zij trouwde van der Molen, Sebe op 5 mei 1922 in Zuidlaren.

Meer over Terburg, Wilhelmiena:

Geboorte: 26 juni 1901, Zuidlaren.

Kinderen van Terburg, Wilhelmiena en van der Molen, Sebe

111251 i. van der Molen, Frerik. Frerik werd geboren in 1923 in Zuidlaren.    Hij overleed op 14 augustus 1962 in Groningen.    Hij had een relatie met Bouma, Berendje..

Meer over Terburg, Wilhelmiena en van der Molen, Sebe:

Huwelijk: 5 mei 1922, Zuidlaren.

 1. van der Molen, Frerik.

Frerik werd geboren in 1923 in Zuidlaren.    Hij overleed op 14 augustus 1962 in Groningen.    Hij was de zoon van van der Molen, Sebe en Terburg, Wilhelmiena. Hij had een relatie met Bouma, Berendje..

Meer over van der Molen, Frerik:

Geboorte: 1923, Zuidlaren.

Overlijden: 14 augustus 1962, Groningen.

Verwantschap met: Bouma, Berendje.

Berendje werd geboren op 5 september 1920 in Zuidlaren.    Zij overleed na 1962.    Zij had een relatie met van der Molen, Frerik.

Meer over Bouma, Berendje:

Geboorte: 5 september 1920, Zuidlaren.

Overlijden: na 1962.

 1. van der Molen, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 3 juni 1905 in Zuidlaren.    Hij overleed op 5 november 1941 in Zuidlaarderveen.    Hij was de zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Hij trouwde Abbring, Hilje rond 1930.

Meer over van der Molen, Hendrik:

Geboorte: 3 juni 1905, Zuidlaren.

Overlijden: 5 november 1941, Zuidlaarderveen.

Echtgeno(o)t(e):Abbring, Hilje.

Hilje werd geboren rond 1905.    Zij trouwde van der Molen, Hendrik rond 1930.

Meer over Abbring, Hilje:

Geboorte: rond 1905.

Meer over Abbring, Hilje en van der Molen, Hendrik:

Huwelijk: rond 1930.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 15 maart 1871 in Vries.    Hij overleed op 26 oktober 1952 in Vries.    Hij werd begraven op 28 oktober 1952 te Vries.. Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Hij trouwde Kempkers, Jantje Roelofs op 20 april 1895 in Peize.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 15 maart 1871, Vries.

Beroep: Klompenmaker.

Overlijden: 26 oktober 1952, Vries.

Overleden op 26/10/1952 tijdens de Vriese markt. Hendrik ligt begraven op de Algemene

Begraafplaats te Vries, samen met Jantje Kemkers/ Kempkers en hun zoon Geert, rij nr. 127.

Begrafenis: 28 oktober 1952, Vries.

Residentie: 1929, Vries. werkplaats: Asserstraat 18.

Echtgeno(o)t(e):Kempkers, Jantje Roelofs.

Jantje Roelofs werd geboren op 8 augustus 1869 in Roden.    Zij overleed op 7 april 1943 in Vries.    Zij was de dochter van Kempkers, Roelof en Westra, Hillegien Jans. Zij trouwde Tienkamp, Hendrik op 20 april 1895 in Peize.

Opmerkingen bij Kempkers, Jantje Roelofs

De familie Kempker kwam oorspronkelijk uit Duitsland. Bijvoorbeeld Johan Bernard Kämpker, geb in

Meppen in 1791, of Johan Hendrik Kempker, geb 26-3 -1824 in Hesepe.

Meer over Kempkers, Jantje Roelofs:

Geboorte: 8 augustus 1869, Roden.

Overlijden: 7 april 1943, Vries.

Kinderen van Kempkers, Jantje Roelofs en Tienkamp, Hendrik

11131 i. Tienkamp, Geert. Geert werd geboren op 21 oktober 1895 in Peize.    Hij overleed op 29 september 1918 in Vries.

11132 ii. Tienkamp, Roelof. Roelof werd geboren op 7 september 1896 in Peize.    Hij overleed op 28 juli 1902 in Peize.

11133 iii. Tienkamp, Roelof. Roelof werd geboren op 11 juli 1903 in Vries.    Hij overleed op 6 februari 1979 in Vries.    Hij trouwde Beuving, Folkerdina op 20 december 1934 in Vries. Hij trouwde tevens Snoek, Antje rond 1955 in Vries.

11134 iv. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 12 september 1909 in Vries.    Hij overleed op 4 november 1977 in Vries.    Hij trouwde Jansen, Jantje op 9 januari 1934 in Vries.

Meer over Kempkers, Jantje Roelofs en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 20 april 1895, Peize.

Getuigen: – Jan Bathoorn, 36 jr, bezembinder te Peize. – Hendrik Schuurman, 29 jr, arbeider te Peize. Beiden zwagers v.d. bruid. – Jan Schut, 26 jr, boerenknecht te Haren, onverwant. – Jan Alberts Thie, 56 jr, veldwachter te Peize, onverwant.

 1. Tienkamp, Geert.

Geert werd geboren op 21 oktober 1895 in Peize.    Hij overleed op 29 september 1918 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs.

Meer over Tienkamp, Geert:

Geboorte: 21 oktober 1895, Peize.

Overlijden: 29 september 1918, Vries.

Overleden aan de Spaanse Griep (begraven op 1 oktober). Hij ligt begraven bij zijn ouders in

Vries. Graftekst: “Hoe jong en sterk hij was, Na ruim drie dagen lijden Werd hij gemaaid

als gras en moest hier van ons scheiden.”

 1. Tienkamp, Roelof.

Roelof werd geboren op 7 september 1896 in Peize.    Hij overleed op 28 juli 1902 in Peize.    Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs.

Meer over Tienkamp, Roelof:

Geboorte: 7 september 1896, Peize.

Overlijden: 28 juli 1902, Peize.

Op heden den acht en twintigsten julij 1902, verscheen voor mij, ondergetekende, Ambtenaar van

den Burgerlijken Stand der gemeente Vries, provincie Drenthe, Hendrik Tienkamp, oud 31 jaren,

van beroep klompenmaker en Jan Gijsbert van den Broek, oud 32 jaren, van beroep bakker, de

eerste vader, de tweede geen bloedverwant, die verklaarden dat, Roelof Tienkamp, van beroep

zonder, zoon van Hendrik Tienkamp, klompenmaker, en van Jantje Kemkers, zonder beroep, beiden te

Vries vermeld, geboren de vijfde september 1898, de 28ste dezer maand julij voormiddag zeven

uren, ten huize zijner ouders te Vries in de ouderdom van vijf jaren is overleden. wg … …

 1. Tienkamp, Roelof.

Roelof werd geboren op 11 juli 1903 in Vries.    Hij overleed op 6 februari 1979 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs. Hij trouwde Beuving, Folkerdina op 20 december 1934 in Vries. Hij trouwde tevens Snoek, Antje rond 1955 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof

Hij heeft de boerderij van zijn vader in Vries overgenomen. Volgens zijn zoon had zijn vader een

loonwerkersbedrijf. Ca 1949 is hun huis verbrand. In Vries is een straatnaam vernoemd (de

Tienkampen). Dit is bedongen door Roelof. Adres daarna: Tienkampen 2. 9481 CS Vries.

Meer over Tienkamp, Roelof:

Geboorte: 11 juli 1903, Vries.

Overlijden: 6 februari 1979, Vries.

Beroep: landbouwer, loonwerker.

Echtgeno(o)t(e):Beuving, Folkerdina.

Folkerdina werd geboren op 17 juli 1908 in Roden.    Zij overleed op 18 maart 1943 in Vries.    Zij was de dochter van Beuving, Egbert en Holtman, Henderkien. Zij trouwde Tienkamp, Roelof op 20 december 1934 in Vries.

Meer over Beuving, Folkerdina:

Geboorte: 17 juli 1908, Roden.

Overlijden: 18 maart 1943, Vries.

Zij ligt begraven op de Begraafplaats in Vries, rij 176.

Kinderen van Beuving, Folkerdina en Tienkamp, Roelof

111331 i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 4 april 1935 in Vries.    Hij overleed op 14 januari 2021 in Vries.    Hij trouwde Keur, Wemeltje in 1960 in Vries.

Meer over Beuving, Folkerdina en Tienkamp, Roelof:

Huwelijk: 20 december 1934, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Snoek, Antje.

Antje werd geboren rond 1910 in Finsterwolde.    Zij trouwde Tienkamp, Roelof rond 1955 in Vries.

Meer over Snoek, Antje:

Geboorte: rond 1910, Finsterwolde.

Meer over Snoek, Antje en Tienkamp, Roelof:

Huwelijk: rond 1955, Vries.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 4 april 1935 in Vries.    Hij overleed op 14 januari 2021 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof en Beuving, Folkerdina. Hij trouwde Keur, Wemeltje in 1960 in Vries.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 4 april 1935, Vries.

Beroep: landarbeider, metselaar.

Overlijden: 14 januari 2021, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Keur, Wemeltje.

Wemeltje werd geboren in 1935.    Zij trouwde Tienkamp, Hendrik in 1960 in Vries.

Meer over Keur, Wemeltje:

Geboorte: 1935.

Kinderen van Keur, Wemeltje en Tienkamp, Hendrik

1113311 i. Tienkamp, Folkert. Folkert werd geboren op 5 juni 1962 in Yde.    Hij trouwde NN, vrouw van Folkert in 1985 in Assen?.

1113312 ii. Tienkamp, Jannie. Jannie werd geboren op 15 juli 1965 in Yde.

1113313 iii. Tienkamp, Roelof Albert. Roelof Albert werd geboren op 6 oktober 1969 in Yde.

Meer over Keur, Wemeltje en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 1960, Vries.

 1. Tienkamp, Folkert.

Folkert werd geboren op 5 juni 1962 in Yde.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Keur, Wemeltje. Hij trouwde NN, vrouw van Folkert in 1985 in Assen?.

Meer over Tienkamp, Folkert:

Geboorte: 5 juni 1962, Yde.

Echtgeno(o)t(e):NN, vrouw van Folkert.

vrouw van Folkert werd geboren in 1965 in Assen.    Zij trouwde Tienkamp, Folkert in 1985 in Assen?.

Meer over NN, vrouw van Folkert:

Geboorte: 1965, Assen.

Kinderen van NN, vrouw van Folkert en Tienkamp, Folkert

11133111 i. Tienkamp, Raymond. Raymond werd geboren op 8 februari 1986 in Assen.

Meer over NN, vrouw van Folkert en Tienkamp, Folkert:

Huwelijk: 1985, Assen?.

 1. Tienkamp, Raymond.

Raymond werd geboren op 8 februari 1986 in Assen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Folkert en NN, vrouw van Folkert.

Meer over Tienkamp, Raymond:

Geboorte: 8 februari 1986, Assen.

 1. Tienkamp, Jannie.

Jannie werd geboren op 15 juli 1965 in Yde.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Keur, Wemeltje.

Meer over Tienkamp, Jannie:

Geboorte: 15 juli 1965, Yde.

 1. Tienkamp, Roelof Albert.

Roelof Albert werd geboren op 6 oktober 1969 in Yde.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Keur, Wemeltje.

Meer over Tienkamp, Roelof Albert:

Geboorte: 6 oktober 1969, Yde.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 12 september 1909 in Vries.    Hij overleed op 4 november 1977 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs. Hij trouwde Jansen, Jantje op 9 januari 1934 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hendrik

In de 2e W.O. is het huis van zijn vader verbrand, waardoor trouwboekjes e.d. verloren zijn gegaan.

Agrarisch Niieuwsblad 25-06-1940

Grasverkooping te Vries:

perc.3. voor f 38    aan H.Tienkamp perc 4 voor f 40    aan H.Tienkamp en pers 5. voor f 42 aan H.Tienkamp

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 12 september 1909, Vries.

Overlijden: 4 november 1977, Vries.

Hendrik en zijn vrouw liggen begraven in Vries, rij nr. 127 (naast zijn vader).

Beroep: Klompenmaker, timmerman.

Echtgeno(o)t(e):Jansen, Jantje.

Jantje werd geboren op 11 december 1912 in Vries.    Zij overleed op 14 december 1986 in Vries.    Zij trouwde Tienkamp, Hendrik op 9 januari 1934 in Vries.

Meer over Jansen, Jantje:

Geboorte: 11 december 1912, Vries.

Overlijden: 14 december 1986, Vries.

Kinderen van Jansen, Jantje en Tienkamp, Hendrik

111341 i. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 15 mei 1934 in Vries.    Zij overleed in juli 2004.    Zij trouwde Hendriks, Derk rond 1955 in Assen.

111342 ii. Tienkamp, Lubertus. Lubertus werd geboren op 30 mei 1937 in Vries.    Hij trouwde Liekstra, Jantina in 1958 in Vries.

111343 iii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 29 januari 1939 in Vries.    Hij trouwde Giezen, Geertje in 1963 in Paterswolde.

111344 iv. Tienkamp, Gerriet. Gerriet werd geboren op 5 april 1944 in Vries.    Hij trouwde de Vries, W. in 1975 in Donderen (Vries).

111345 v. Tienkamp, Geert. Geert werd geboren op 23 maart 1955 in Vries.    Hij trouwde Suurd, R. in 1975 in Vries.

Meer over Jansen, Jantje en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijksafkondiging: 27 december 1933, Vries.

Huwelijk: 9 januari 1934, Vries.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 15 mei 1934 in Vries.    Zij overleed in juli 2004.    Zij was de dochter van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Zij trouwde Hendriks, Derk rond 1955 in Assen.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 15 mei 1934, Vries.

Overlijden: juli 2004.

Echtgeno(o)t(e):Hendriks, Derk.

Derk werd geboren in 1934.    Hij overleed op 29 december 1981 in Assen.    Hij trouwde Tienkamp, Jantje rond 1955 in Assen.

Meer over Hendriks, Derk:

Geboorte: 1934.

Overlijden: 29 december 1981, Assen.

Beroep: stratenmaker.

Meer over Tienkamp, Jantje en Hendriks, Derk:

Huwelijk: rond 1955, Assen.

 1. Tienkamp, Lubertus.

Lubertus werd geboren op 30 mei 1937 in Vries.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Hij trouwde Liekstra, Jantina in 1958 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Lubertus

Artikel 26-08-1950:

Tinaarlo. Donderdagavond werd in het Natuurbad “Tinaarlo” ’t zwemdiploma A. uitgereikt aan:

(…)

Lubertus Tienkamp,

Meer over Tienkamp, Lubertus:

Geboorte: 30 mei 1937, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Liekstra, Jantina.

Jantina werd geboren in 1935.    Zij trouwde Tienkamp, Lubertus in 1958 in Vries.

Meer over Liekstra, Jantina:

Geboorte: 1935.

Kinderen van Liekstra, Jantina en Tienkamp, Lubertus

1113421 i. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 16 december 1958 in Vries.

1113422 ii. Tienkamp, Geertje. Geertje werd geboren op 14 januari 1961 in Vries.

1113423 iii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 9 januari 1964 in Vries.    Hij overleed op 1 juli 2008 in Dwingeloo.

1113424 iv. Tienkamp, Anneke. Anneke werd geboren op 11 mei 1968 in Vries.    Zij trouwde de Haan, Jan Jacob op 14 mei 1999.

Meer over Liekstra, Jantina en Tienkamp, Lubertus:

Huwelijk: 1958, Vries.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 16 december 1958 in Vries.    Zij is de dochter van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 16 december 1958, Vries.

 1. Tienkamp, Geertje.

Geertje werd geboren op 14 januari 1961 in Vries.    Zij is de dochter van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina.

Meer over Tienkamp, Geertje:

Geboorte: 14 januari 1961, Vries.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 9 januari 1964 in Vries.    Hij overleed op 1 juli 2008 in Dwingeloo.    Hij was de zoon van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 9 januari 1964, Vries.

Overlijden: 1 juli 2008, Dwingeloo.

 1. Tienkamp, Anneke.

Anneke werd geboren op 11 mei 1968 in Vries.    Zij is de dochter van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina. Zij trouwde de Haan, Jan Jacob op 14 mei 1999.

Meer over Tienkamp, Anneke:

Geboorte: 11 mei 1968, Vries.

Echtgeno(o)t(e):de Haan, Jan Jacob.

Jan Jacob werd geboren op 18 augustus 1965 in Zuidhorn.    Hij trouwde Tienkamp, Anneke op 14 mei 1999.

Meer over de Haan, Jan Jacob:

Geboorte: 18 augustus 1965, Zuidhorn.

Kinderen van Tienkamp, Anneke en de Haan, Jan Jacob

11134241 i. de Haan, Tessa. Tessa werd geboren in 2001 in Groningen.

Meer over Tienkamp, Anneke en de Haan, Jan Jacob:

Huwelijk: 14 mei 1999.

 1. de Haan, Tessa.

Tessa werd geboren in 2001 in Groningen.    Zij is de dochter van de Haan, Jan Jacob en Tienkamp, Anneke.

Meer over de Haan, Tessa:

Geboorte: 2001, Groningen.

Bron: http://jongehaan.blogspot.nl/p/genealogie-de-haan.html

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 29 januari 1939 in Vries.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Hij trouwde Giezen, Geertje in 1963 in Paterswolde.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 29 januari 1939, Vries.

Beroep: leraar tuinbouwschool.

Echtgeno(o)t(e):Giezen, Geertje.

Geertje werd geboren op 24 november 1942.    Zij trouwde Tienkamp, Hendrik in 1963 in Paterswolde.

Meer over Giezen, Geertje:

Geboorte: 24 november 1942.

Kinderen van Giezen, Geertje en Tienkamp, Hendrik

1113431 i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 3 juni 1964 in Paterswolde.    Hij trouwde Veenhuysen, Eef geschat rond 1985.

1113432 ii. Tienkamp, Helga. Helga werd geboren op 14 juli 1965 in Paterswolde.

1113433 iii. Tienkamp, Janneke. Janneke werd geboren op 26 oktober 1968 in Paterswolde.

Meer over Giezen, Geertje en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 1963, Paterswolde.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 3 juni 1964 in Paterswolde.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Giezen, Geertje. Hij trouwde Veenhuysen, Eef geschat rond 1985.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hendrik

Hij is ongehuwd samenwonend in Groningen. Hij is drukker van beroep en stelde voor tzt het

rapport in boekvorm uit te brengen. Het is er nog niet van gekomen… Anno 2002 heeft hij een

drukkerij in Groningen, aan de Harksteder weg.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 3 juni 1964, Paterswolde.

Beroep: drukker.

Echtgeno(o)t(e):Veenhuysen, Eef.

Eef werd geboren op 9 december 1963.    Zij trouwde Tienkamp, Hendrik geschat rond 1985.

Meer over Veenhuysen, Eef:

Geboorte: 9 december 1963.

Kinderen van Veenhuysen, Eef en Tienkamp, Hendrik

11134311 i. Tienkamp, Aaf. Aaf werd geboren op 1 september 1988 in Groningen.

11134312 ii. Tienkamp, Floor. Floor werd geboren op 14 juni 1993.

11134313 iii. Tienkamp, Fré. Fré werd geboren op 29 juni 1992.

Meer over Veenhuysen, Eef en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: geschat rond 1985.

 1. Tienkamp, Aaf.

Aaf werd geboren op 1 september 1988 in Groningen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Veenhuysen, Eef.

Meer over Tienkamp, Aaf:

Geboorte: 1 september 1988, Groningen.

 1. Tienkamp, Floor.

Floor werd geboren op 14 juni 1993.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Veenhuysen, Eef.

Meer over Tienkamp, Floor:

Geboorte: 14 juni 1993.

 1. Tienkamp, Fré.

Fré werd geboren op 29 juni 1992.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Veenhuysen, Eef.

Meer over Tienkamp, Fré:

Geboorte: 29 juni 1992.

 1. Tienkamp, Helga.

Helga werd geboren op 14 juli 1965 in Paterswolde.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Giezen, Geertje.

Opmerkingen bij Tienkamp, Helga

Zij is ongehuwd samenwonend en in (in 1990) in verwachting van een erkend kind (dus geen Tienkamp).

Meer over Tienkamp, Helga:

Geboorte: 14 juli 1965, Paterswolde.

 1. Tienkamp, Janneke.

Janneke werd geboren op 26 oktober 1968 in Paterswolde.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Giezen, Geertje.

Opmerkingen bij Tienkamp, Janneke

Zij woont in Paterswolde.

Meer over Tienkamp, Janneke:

Geboorte: 26 oktober 1968, Paterswolde.

 1. Tienkamp, Gerriet.

Gerriet werd geboren op 5 april 1944 in Vries.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Hij trouwde de Vries, W. in 1975 in Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Gerriet

Hij woont in Donderen.

Meer over Tienkamp, Gerriet:

Geboorte: 5 april 1944, Vries.

Echtgeno(o)t(e):de Vries, W.

 1. werd geboren in 1945.    Zij trouwde Tienkamp, Gerriet in 1975 in Donderen (Vries).

Meer over de Vries, W.:

Geboorte: 1945.

Kinderen van de Vries, W. en Tienkamp, Gerriet

1113441 i. Tienkamp, Rik. Rik werd geboren op 27 november 1979 in Donderen (Vries).

Meer over de Vries, W. en Tienkamp, Gerriet:

Huwelijk: 1975, Donderen (Vries).

 1. Tienkamp, Rik.

Rik werd geboren op 27 november 1979 in Donderen (Vries).    Hij is de zoon van Tienkamp, Gerriet en de Vries, W..

Meer over Tienkamp, Rik:

Geboorte: 27 november 1979, Donderen (Vries).

 1. Tienkamp, Geert.

Geert werd geboren op 23 maart 1955 in Vries.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Hij trouwde Suurd, R. in 1975 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Geert

Woont in Vries.

Meer over Tienkamp, Geert:

Geboorte: 23 maart 1955, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Suurd, R.

 1. werd geboren rond 1955.    Zij trouwde Tienkamp, Geert in 1975 in Vries.

Meer over Suurd, R.:

Geboorte: rond 1955.

Kinderen van Suurd, R. en Tienkamp, Geert

1113451 i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1 juli 1975 in Vries.

1113452 ii. Tienkamp, Gineke. Gineke werd geboren op 22 augustus 1977 in Vries.

Meer over Suurd, R. en Tienkamp, Geert:

Huwelijk: 1975, Vries.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1 juli 1975 in Vries.    Hij is de zoon van Tienkamp, Geert en Suurd, R..

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 1 juli 1975, Vries.

 1. Tienkamp, Gineke.

Gineke werd geboren op 22 augustus 1977 in Vries.    Zij is de dochter van Tienkamp, Geert en Suurd, R..

Meer over Tienkamp, Gineke:

Geboorte: 22 augustus 1977, Vries.

 1. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 11 november 1873 in Vries.    Hij overleed op 22 september 1950 in Assen.    Hij werd begraven op 27 september 1950 te Assen.. Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Hij trouwde Matthijssen, Aaltje op 21 juli 1894 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

1908-03-20 Vergunning tot vervening Anloo

Hij heeft tot 1910 in de Bulten bij Annen gewoond. Via o.m. de heer Klinkhamer (’t Holthuis in Annen) ben ik te weten gekomen, dat zij gewoond hebben in een huis dat overging naar de familie Cleve en ca 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat (t.g.v. de grootschaliger landbouw) onrendabel bleek. Er diende o.m. ook een pad aangelegd te worden. Het huis is dit niet meer waard. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 is het een ruïne geworden.

Markus is later verhuisd naar Papenvoort (Gem. Rolde). Dit huis werd gebouwd door een timmerman, maar stenen moesten zij zèlf verzorgen. Dit hebben zij “geregeld” bij het spoor. ’s Avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Vermoedelijk Rolde – 6,2 km dat is 5 kwartier lopen. In die tijd mogelijk korter omdat er nog geen N33 lag.

Markus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze karaktertrek komen we generaties later nog tegen… Hij had in Papenvoort zowel een boerderij als een café.

1910-04-11 na verkoop grond Annen stopzetten vervening.

1916-12-23

Schichtig geworden, sloeg het paard van den landbouwer Tienkamp te Papenvoort gistermorgen in ons dorp op hol, waarbij de bestuurder het ongeluk had te struikelen en onder den wagen terecht te komen, waardoor hij erge kneuzingen bekwam.

In de Noordesch werd het dier tot staan gebracht, zonder dat er iets aan het voertuig was beschadigd. De inhoud van de melkbussen, waarmee T. van de fabriek huiswaarts keerde, stroomde echter over de straat.

1921-01-21 gevraagd schaapherder

1923-09-29 komen aanloopen: 3 schapen, w.o. 1 Fr. en 2 Dr. Tegen gemaaakte kosten terug te bekomen bij M.Tienkamp, Papenvoort, gem. Rolde.

1924-03-15 Een gebruikte doch in goeden staat verkeerende WATERMOLEN. Br. worden ingewacht met opgave van prijs enz. bij M.Tienkamp, Papenvoort (gem. Rolde)

1924-07-23 – Wegens sterfgeval een SCHAAPHERDER. Ook gelegenheid zelf schapen te houden.

1924-08-09

Verkoop

Schapen en Dekbeer

Rolde

Op Maandag 18 Aug. 1924, des voormiddags om 11 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van den heer MARCUS TIENKAMP te Papenvoort bij Rolde, publiek worden verkocht:

200 Drentsche Schapen

4.o. weeren, ooien en enters,

benevens een mooie

Dekbeer

Koopers moeten 2 bekende solide borgen stellen.

Borgbriefjes worden niet aangenomen.

E.van Mesdag

Notaris te Assen.

1924-09-03 DE EERSTE JACHTDAG

Reeds vroeg in den morgen trokken alhier een tiental jagers veldwaarts, om aan patrijzen, korhoenders en verder schadelijk ongedierte het moordend lood toe te dienen. Meende men aanvankelijk, dat patrijzen alhier zeer schaarsch waren, het viel toch de heeren jagers niet tegen.

Achtereenvolgens werden bemachtigd:

(…)

J.Hadders en M.Tienkamp, Grolloo – 11 patrijzen, 2 korhoenders.

1925-07-11

Tijdens de Motorwedstrijd

op 11 juli

ruime Bergplaats

voor Auto’s, Motoren en Rijwielen,

bij M.Tienkamp

Café Halfweg, Rolde- Borger

1926-08-07 – Gevraagd,

Voor direct, een BOERENKNECHT

1926-08-07 Boerderij te huur, bestaande uit 8,50 ha groenland en 6 ha bouwland.

1926-12-09

Boeldag Papenvoort

Wegens afschaffing der boerderij

Op donderdag 9 december 1926

des voorm. om 10 uur zal ten huize en ten verzoeke van den heer M.TIENKAMP te Papenvoort gem Rolde, wegens afschaffing der boerderij publiek worden verkocht:

2 Paarden

w.o. een 4-jarige Lithauer en een Enter vosbles Belg. ruin; 13 stuks Hoornvee, w.o. melkgevende voorjaars- en zomerkalvende Koeien en Vaarzen en 1 guste Pink en 1 hokkeling;

14 Varkens w.o. 1 vette, 3 Motten en 10 Loopvarkens; 25 Kippen en 1 Haan, 2 Boerenwagens w.o. zoo goed als nieuwe met breede wielen, 1 Melkwagen op veeren met collingassen en afneembare kap, Ploeg, Egge, Hakslebak met Mes, Bascule Aardappelzeef met Rooster, Varkenshokken, Paardetuigen, Touwwerk en verder Boer- en Deelgereedschap.

Voorts Kookpot 100 L, 3 Melkbussen (30 L) eikenh. Waschmachine, een partij Hooi, Rogge- en Haverstroo, ongedorschen Serradella, president Zaaihaver en Spurriezaad en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.

1926-12-22 aanbesteding burgerwoning met verlof.

Adv. 25-08-1932

Gevraagd: AARDAPPELROOIERS, voor Eerstelingen, ongeveer 3 H.A.

Br. aan M.Tienkamp, café “Halfweg” Rolde.

Nieuws 15-09-1932

BORGER

ONDERHANDSCHE VERHURING (14 Sept.)

– Door den heer J. Koornstra te Hengelo is onderhandsch gehuurd de verlofzaak van den heer M.Tienkamp, gelegen aan den straatweg Borger-Rolde.

Adv. 21-01-1933

Te koop of te huur: Tegen Mei a.s., een CAFé met verlof A.

Bij M.Tienkamp, Halfweg Rolde, Borger.

Adv 15-02-1934

Te huur Een CAFE-VERLOF en te koop 12 kostbijen, bij M.Tienkamp, bij Rolde.

1934 – 03-24 – tafelhoning te koop. Niet op zondag.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 11 november 1873, Vries.

Beroep: Klompenmaker, landbouwer.

Residentie: van 16 mei 1904 tot 11 april 1910, Annen. A 580 ( de Bulten?).

Residentie: 13 oktober 1910, Rolde. Papenvoort C103a.

Residentie: van 9 november 1935 tot 22 februari 1936, Assen. Steendijk 166.

Residentie: van 22 februari 1936 tot 23 september 1950, Assen. Venestraat 25 (van Steendijk 166).

Assercrt 12-07-1939 – Markus Tienkamp van Venestraat 25 naar Leek, Tolbert.

Daar begrijp ik niets van. Bij wie is huij gaan wonen?

Kennelijk is het tijdelijk geweest, want bij zijn begrafenis werd vertrokken vanaf het adres Venestraat 25 in Assen.

Overlijden: 22 september 1950, Assen.

Begrafenis: 27 september 1950, Assen. zuiderbegraafplaats.

Vertrek vanaf Venestraat 25 Assen

Echtgeno(o)t(e):Matthijssen, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 29 november 1873 in Anloo.    Zij overleed op 27 november 1938 in Assen.    Zij was de dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Zij trouwde Tienkamp, Markus op 21 juli 1894 in Vries.

Meer over Matthijssen, Aaltje:

Geboorte: 29 november 1873, Anloo.

Beroep: Dienstmeid te Vries.

Overlijden: 27 november 1938, Assen.

Kinderen van Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus

11141 i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 20 maart 1895 in Vries.    Hij overleed op 29 maart 1949 in Emmen.    Hij trouwde Jager, Annechiena op 3 april 1920 in Rolde.

11142 ii. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 3 november 1896 in Vries.    Zij trouwde Koops, Albert op 21 april 1917 in Rolde. Zij trouwde tevens Holwarda, Jan rond 1940 in Assen?.

11143 iii. Tienkamp, Roelof. Roelof werd geboren op 10 februari 1898 in Vries.    Hij overleed op 7 september 1980 in Eext.    Hij trouwde Meertens, Henderkien op 15 juni 1924 in Eext.

11144 iv. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 28 januari 1901 in Duitsland.    Hij overleed op 16 januari 1986 in Prince Albert (Can).    Hij trouwde van Dalfsen, Gerritje op 17 september 1929 in Rolde.

11145 v. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 29 april 1902 in Vries.    Hij overleed op 16 juni 1976 in Assen.    Hij trouwde Dekker, Janna op 14 april 1923 in Rolde.

11146 vi. Tienkamp, Elzo. Elzo werd geboren op 28 juli 1904 in Vries.    Hij overleed op 23 oktober 1993 in Canada.    Hij trouwde Garneau, Marie Louise rond 1925 in Canada.

11147 vii. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 26 augustus 1909 in Vries.    Zij overleed op 21 oktober 1996 in Canada.    Zij trouwde Lise, Johan op 17 mei 1930 in Zeijerveld.

Meer over Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 21 juli 1894, Vries.

Markus Tienkamp geboren te Vries, oud twintig jaar, klompenmaker te Vries minderjarige zoon van

Roelof Tienkamp klompenmaker en van Zwaantje Heuker, zonder beroep, beiden te Vries en Aaltje

Matthijssen geboren te Anloo, oud twintig jaar, dienstmeid te Vries, minderjarige dochter van

Hendrik Matthijssen, koopman en van Eltje Bakker, zonder beroep, beiden te Vries, De

wederzijdse ouders, hierbij tegenwoordig geven toestemming tot dit huwelijk . .. … In

tegenwoordigheid van Egbert Kamphuis, oud zes en veertig jaren, klompenmaker te Tynaarloo, oom

van den bruidegom, Roelof Ubels, oud drie en dertig jaren, klompenmaker te Vries, oom van den

bruidegom, Jan Everdijk (?), oud vier en twintig jaren, arbeider te Halfweg, en Jannes Piet,oud

drie en vijftig jaren, voerman te Groningen.

 1. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 20 maart 1895 in Vries.    Hij overleed op 29 maart 1949 in Emmen.    Hij werd begraven op 31 maart 1949 te Rolde.. Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Jager, Annechiena op 3 april 1920 in Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hendrik

Hij woonde eerst in Papenvoort. Marcus woonde met zijn kinderen in de grote boerderij. Toen

Hendrik de boerderij overnam, hebben zij een kleiner boerderijtje voor Marcus en Aaltje gebouwd,

schuin tegenover de grote boerderij. Dit beviel op den duur minder en zij hebben weer geruild.

Bij de boerderij was ook een café. Dit is in januari 1990 gesloten. Hendrik hield zich ook

bezig met verkoop van o.a. kleding, textiel e.d. die met een paard en wagen met sjeeskap werden

uitgevent. Met nam door de eerste wereldoorlog was zijn gezondheid dermate zwak, dat hij niet

meer op de boerderij kon werken en alleen met paard en wagen de weg op kon voor de verkoop. Op

later leeftijd kreeg hij arthritis.

Advertentie 04-09-1930:

Te koop: een best, mak wekrpaard, bij H,Tienkamp, Ppaenvoort, Rolde.

Nieuws 28-12-1931

EEN HUIS GERAMD

Donderdagmiddag kwam een auto uit Haren in botsing met de woning van den heer H.Tienkamp an den weg naar Borger. een groot gat van circa 10 vierk. M. werd in den zijmur geslagen. De auto nam verder een wipkar met knollen mee en vernielde tenslotte nog den paardenstal. De auto was vrij ernsig beschadigd, evenals de wipkar. Het paard bekwam geen letsel.

Het ongeval moet aan de gladheid van den weg zijn te wijten.

De inzittenden, een heer en een jongetje kwamen er vrij goed af. Met dezelfde auto werd de reis naar Haren voortgezet.

Adv. 1932:

Te koop: twee drachtige VARKENS, 1e en 4e dracht, met 8 dagen werpende.

Nieuws 10-08-1935

Korenmijt verbrand

Gisteravond sloeg de bliksem in een korenmijt van den landbouwer H.Tienkamp te Papenvoort (Rolde). Dank zij de sterken regenval en de hulp van toegeschoten blusschers wist men omringende mijten te behouden. T. had het koren niet verzekerd.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 20 maart 1895, Vries.

Overlijden: 29 maart 1949, Emmen.

Overleden 29/3-/1949 te Emmen. Hij ligt samen met zijn vrouw en zoon begraven in Rolde.

Begrafenis: 31 maart 1949, Rolde.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Jager, Annechiena.

Annechiena werd geboren op 26 september 1893 in Anloo.    Zij overleed op 12 augustus 1986 in Rolde.    Zij was de dochter van Jager, Johannes en Liebe, Geertruid. Zij trouwde Tienkamp, Hendrik op 3 april 1920 in Rolde.

Opmerkingen bij Jager, Annechiena

Annegiena is een tijd in Appelscha geweest om te genezen van tbc.

Meer over Jager, Annechiena:

Geboorte: 26 september 1893, Anloo.

Overlijden: 12 augustus 1986, Rolde.

Kinderen van Jager, Annechiena en Tienkamp, Hendrik

111411 i. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 31 augustus 1920 in Rolde.    Zij overleed op 30 december 2010 in Assen.    Zij trouwde Buurman, Hendrik op 29 november 1941 in Rolde.

111412 ii. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 30 september 1924 in Papenvoort.    Hij overleed op 30 mei 1945 in Groningen.

Meer over Jager, Annechiena en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 3 april 1920, Rolde.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 31 augustus 1920 in Rolde.    Zij overleed op 30 december 2010 in Assen.    Zij werd begraven op 5 januari 2011 te Assen. Zij was de dochter van Tienkamp, Hendrik en Jager, Annechiena. Zij trouwde Buurman, Hendrik op 29 november 1941 in Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Hun zoon Boele heeft het bedrijf overgenomen. Zij hebben ca 80 melkkoeien en zo’n 50 stuks pinken

en vaarsen, 3 paarden (2 Hafflingers en 1 arabier) en nog wat schapen.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 31 augustus 1920, Rolde.

Overlijden: 30 december 2010, Assen.

Begrafenis: 5 januari 2011, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Buurman, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 5 februari 1912 in Westerbroek.    Hij overleed op 27 januari 2005 in Rolde.    Hij werd begraven op 31 januari 2005 te Assen.. Hij trouwde Tienkamp, Aaltje op 29 november 1941 in Rolde.

Meer over Buurman, Hendrik:

Geboorte: 5 februari 1912, Westerbroek.

Overlijden: 27 januari 2005, Rolde.

Begrafenis: 31 januari 2005, Assen.

Beroep: landbouwer.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Buurman, Hendrik

1114111 i. Buurman, Boele. Boele werd geboren in 1945 in Grolloo.

1114112 ii. Buurman, Jannie. Jannie werd geboren in 1945 in Grolloo.

Meer over Tienkamp, Aaltje en Buurman, Hendrik:

Huwelijk: 29 november 1941, Rolde.

 1. Buurman, Boele.

Boele werd geboren in 1945 in Grolloo.    Hij is de zoon van Buurman, Hendrik en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Buurman, Boele:

Geboorte: 1945, Grolloo.

Beroep: landbouwer.

 1. Buurman, Jannie.

Jannie werd geboren in 1945 in Grolloo.    Zij is de dochter van Buurman, Hendrik en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Buurman, Jannie:

Geboorte: 1945, Grolloo.

Beroep: huisvrouw.

 1. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 30 september 1924 in Papenvoort.    Hij overleed op 30 mei 1945 in Groningen.    Hij werd begraven op 12 juni 1945 te Rolde.. Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Jager, Annechiena.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 30 september 1924, Papenvoort.

Overlijden: 30 mei 1945, Groningen.

Hij is op een zaterdag tijdens het werken op het land bewusteloos gevonden en later overleden aan

een hersenbloeding in Groningen. Johan Lise, de man van Jantje, heeft de begrafenis in Rolde

geleid.

Begrafenis: 12 juni 1945, Rolde.

 1. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 3 november 1896 in Vries.    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Zij trouwde Koops, Albert op 21 april 1917 in Rolde. Zij trouwde tevens Holwarda, Jan rond 1940 in Assen?.

Opmerkingen bij Tienkamp, Zwaantje

Advertentie 08-02-1934:

Te koop: 2 gebruikte breimachines bij Mej.Z.Tienkamp, Rolde.

Aan hetzelfde adres alle maten klompen te koop.

06-12-1934

Ernstig verkeersongeval op den Steendijk

Vrachtauto rijdt twee wielrijdsters aan.

Het eene slachtoffer zwaar gewond.

Gistermiddag te ongeveer één uur heeft op den Steendijk ter hoogte van de woning van den boschwachter Smit, een ernstig verkeersongeval plaats gehad. Op genoemd tijdstip reed mej. Zwaantje Tienkamp, wonende in het werkhuis te Rolde, in gezelschap van haar 13-jarig dochtertje Marchien per fiets in de richting Assen.

Vanaf de Rolderstraat kwam op dat oogenblik een vrachtauto, vermoedelijk van Gieten, die eerst het meisje aanreed, dat dientengevolge in den zich naast den weg bevindenden sloot werd geslingerd, terwijl onmiddelijk daarop ook haar moeder door de auto werd gegrepen en tegen de straat werd geslingerd.

Het meisje bleek er gelukkig vrij goed te zijn afgekomen, doch toen zij zich uit den sloot had gewerkt, zag zij tot haar grooten schrik haar moeder hevig bloedend uit het hoofd op de straat liggen.

De getroffene werd in de woning van den heer Smit binnengedragen, terwijl men per fiets dokter Rijtma te Rolde is gaan waarschuwen. Deze verleende de eerste hulp, terwijl eenigen tijd later ook dokter Nienhuis ter assistentie werd geroepen. Na door beide geneesheren voorloopig te zijn behandeld, werd het slachtoffer per ziekenauto naar het Wilhelminaziekenhuis vervoerd, waar bleek dat ij een zware hersenschudding en een diepe hoofdwonde had bekomen.

Hedenmorgen maakte de patiente het naar omstandigheden redelijk wel.

De chauffeur van de vrachtauto schijnt van het ongeval niets te hebben bemerkt en is doorgereden.

De vermoedelijke oorzaak van dit ernstige ongeval is, dat een fiets, die achter aan de auto zat gebonden, uitstak en de wielrijdster heeft gegrepen.

Door de marechaussee wordt een onderzoek ingesteld.

1926-12-20 advertentie

Ondergeteekende waarschuwt ieder om aan mijn vrouw ZWAANTJE TIENKAMP

niets te borgen of crediteeren, daar door mij geen betaling geschiedt.

Albert Koops, Eesergroen.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 3 november 1896, Vries.

Beroep: huishoudster, huisvrouw, naaister.

Residentie: van 1926 tot 1928, Rolde. Woning van H. Janszen werd op26-05-1928 onbewoonbaar verklaard..

Residentie: 6 december 1934, Rolde. werkhuis.

Residentie: van 1936 tot 11 mei 1937, Assen. Javastraat 59.

Residentie: 11 mei 1937, Assen. Groningerstraat 116.

Overlijden: rond 1980, Heerenveen?.

Echtgeno(o)t(e):Koops, Albert.

Albert werd geboren op 15 februari 1892 in Borger.    Hij overleed in 1970.    Hij was de zoon van Koops, Albert en de Jonge, Marchien. Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje op 21 april 1917 in Rolde.

Meer over Koops, Albert:

Geboorte: 15 februari 1892, Borger.

Overlijden: 1970.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en Koops, Albert

111421 i. Koops, Aaltje. Aaltje werd geboren op 11 december 1918 in Borger.    Zij overleed in Australie.

111422 ii. Koops, Albert. Albert werd geboren in 1920 in Emmen.    Hij overleed in 1980 in Emmen.

111423 iii. Koops, Markus. Markus werd geboren op 23 december 1922.    Hij overleed in Australie.    Hij trouwde Warringa, Roelfien rond 1950.

111424 iv. Koops, Margje. Margje werd geboren in 1920.    Zij overleed in Australie.

111425 v. Koops, Hendrik. Hendrik werd geboren op 13 mei 1925 in Assen.    Hij overleed in Australie.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en Koops, Albert:

Huwelijk: 21 april 1917, Rolde.

Aanleiding voor de scheiding (in Assen uitgesproken) was de wens van Albert om te emigreren, waar

Zwaantje niets voor voelde. Zij is toen enige tijd bij haar ouders gaan wonen. Daarna is zij in

Rolde gaan wonen. Zij voorzag in haar onderhoud door naaiwerk te doen.

Scheiding: 19 april 1927, Assen.

ze zijn gescheiden omdat Albert wilde gaan emigreren en Zwaantje trok bij haar ouders in en verdiende bij door naaiwerk te doen.

Echtgeno(o)t(e):Holwarda, Jan.

Jan werd geboren op 13 september 1880 in Odoorn.    Hij overleed op 27 november 1956 in Assen.    Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje rond 1940 in Assen?.

Meer over Holwarda, Jan:

Geboorte: 13 september 1880, Odoorn.

Overlijden: 27 november 1956, Assen.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en Holwarda, Jan:

Huwelijk: rond 1940, Assen?.

 1. Koops, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 11 december 1918 in Borger.    Zij overleed in Australie.    Zij was de dochter van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Aaltje:

Geboorte: 11 december 1918, Borger.

Overlijden: Australie.

 1. Koops, Albert.

Albert werd geboren in 1920 in Emmen.    Hij overleed in 1980 in Emmen.    Hij was de zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Albert:

Geboorte: 1920, Emmen.

Overlijden: 1980, Emmen.

 1. Koops, Markus.

Markus werd geboren op 23 december 1922.    Hij overleed in Australie.    Hij was de zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje. Hij trouwde Warringa, Roelfien rond 1950.

Meer over Koops, Markus:

Geboorte: 23 december 1922.

Overlijden: Australie.

Echtgeno(o)t(e):Warringa, Roelfien.

Roelfien werd geboren op 30 april 1928 in Borger.    Zij trouwde Koops, Markus rond 1950.

Meer over Warringa, Roelfien:

Geboorte: 30 april 1928, Borger.

Meer over Warringa, Roelfien en Koops, Markus:

Huwelijk: rond 1950.

 1. Koops, Margje.

Margje werd geboren in 1920.    Zij overleed in Australie.    Zij was de dochter van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Margje:

Geboorte: 1920.

Overlijden: Australie.

 1. Koops, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 13 mei 1925 in Assen.    Hij overleed in Australie.    Hij was de zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Koops, Hendrik:

Geboorte: 13 mei 1925, Assen.

Overlijden: Australie.

 1. Tienkamp, Roelof.

Roelof werd geboren op 10 februari 1898 in Vries.    Hij overleed op 7 september 1980 in Eext.    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Meertens, Henderkien op 15 juni 1924 in Eext.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof

Advertentie 18-03-1950:

Te koop: 2 1e drachts volbl. zeugen, werpt. 25 Mrt., keur uit 3. R.Tienkamp, Eext

Advertentie 10-11-1950:

60 jaar Boekbinder!

De 2 eerste prijzen uit de 2de serie:

de heer R.Tienkamp, Eext, “Mustang” Rijwiel.

Meer over Tienkamp, Roelof:

Geboorte: 10 februari 1898, Vries.

Overlijden: 7 september 1980, Eext.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Meertens, Henderkien.

Henderkien werd geboren op 27 april 1900 in Zuidlaren.    Zij was de dochter van Meertens, Egbert en Snijder, Jantien. Zij trouwde Tienkamp, Roelof op 15 juni 1924 in Eext.

Meer over Meertens, Henderkien:

Geboorte: 27 april 1900, Zuidlaren.

Kinderen van Meertens, Henderkien en Tienkamp, Roelof

111431 i. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 2 maart 1926 in Eext.

111432 ii. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 16 oktober 1927 in Eext.    Zij trouwde Dekker, Willem in 1950 in Eext.

111433 iii. Tienkamp, Geertruida. Geertruida werd geboren op 19 november 1929 in Eext.    Zij trouwde Kroon, Harm op 13 oktober 1950 in Anloo.

111434 iv. Tienkamp, Marchie. Marchie werd geboren op 2 maart 1932 in Eext.    Zij trouwde Dekker, Anne in 1955 in Eext.

111435 v. Tienkamp, Kornelis. Kornelis werd geboren op 14 november 1934 in Eext.    Hij trouwde Hoitink, Geertruida op 2 augustus 1957 in Eext.

Meer over Meertens, Henderkien en Tienkamp, Roelof:

Huwelijksafkondiging: 14 mei 1924, Anloo.

Huwelijk: 15 juni 1924, Eext.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 2 maart 1926 in Eext.    Hij is de zoon van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 2 maart 1926, Eext.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 16 oktober 1927 in Eext.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Zij trouwde Dekker, Willem in 1950 in Eext.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Op 8 januari 1940 won zij bij het schaatsen in Eext de 3e prijs in groep 4, meisjes van 12 jaar en ouder.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 16 oktober 1927, Eext.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Willem.

Willem werd geboren in 1925 in Eext.    Hij overleed in 1980 in Eext.    Hij trouwde Tienkamp, Aaltje in 1950 in Eext.

Meer over Dekker, Willem:

Geboorte: 1925, Eext.

Overlijden: 1980, Eext.

Meer over Tienkamp, Aaltje en Dekker, Willem:

Huwelijk: 1950, Eext.

 1. Tienkamp, Geertruida.

Geertruida werd geboren op 19 november 1929 in Eext.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Zij trouwde Kroon, Harm op 13 oktober 1950 in Anloo.

Meer over Tienkamp, Geertruida:

Geboorte: 19 november 1929, Eext.

Echtgeno(o)t(e):Kroon, Harm.

Harm werd geboren in 1924.    Hij trouwde Tienkamp, Geertruida op 13 oktober 1950 in Anloo.

Meer over Kroon, Harm:

Geboorte: 1924.

Meer over Tienkamp, Geertruida en Kroon, Harm:

Huwelijksafkondiging: 15 september 1950, Eext.

Huwelijk: 13 oktober 1950, Anloo.

 1. Tienkamp, Marchie.

Marchie werd geboren op 2 maart 1932 in Eext.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Zij trouwde Dekker, Anne in 1955 in Eext.

Meer over Tienkamp, Marchie:

Geboorte: 2 maart 1932, Eext.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Anne.

Anne werd geboren in 1930 in Eext.    Hij trouwde Tienkamp, Marchie in 1955 in Eext.

Meer over Dekker, Anne:

Geboorte: 1930, Eext.

Meer over Tienkamp, Marchie en Dekker, Anne:

Huwelijk: 1955, Eext.

 1. Tienkamp, Kornelis.

Kornelis werd geboren op 14 november 1934 in Eext.    Hij is de zoon van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Hij trouwde Hoitink, Geertruida op 2 augustus 1957 in Eext.

Opmerkingen bij Tienkamp, Kornelis

Hij heeft het veeteeld bedrijf in Eext overgenomen van zijn vader met (in 1990) 75 melkkoeien en

een zelfde aantal kalveren.

Meer over Tienkamp, Kornelis:

Geboorte: 14 november 1934, Eext.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Hoitink, Geertruida.

Geertruida werd geboren op 21 augustus 1937 in Eext.    Zij trouwde Tienkamp, Kornelis op 2 augustus 1957 in Eext.

Meer over Hoitink, Geertruida:

Geboorte: 21 augustus 1937, Eext.

Kinderen van Hoitink, Geertruida en Tienkamp, Kornelis

1114351 i. Tienkamp, Harmanna. Harmanna werd geboren op 31 mei 1959 in Eext.    Zij trouwde Pots, Henk op 24 oktober 1984 in Rolde.

1114352 ii. Tienkamp, Roelof Jan. Roelof Jan werd geboren op 20 september 1963 in Eext.    Hij trouwde Heis, Pia op 21 juni 1989 in Annen.

Meer over Hoitink, Geertruida en Tienkamp, Kornelis:

Huwelijk: 2 augustus 1957, Eext.

 1. Tienkamp, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 31 mei 1959 in Eext.    Zij is de dochter van Tienkamp, Kornelis en Hoitink, Geertruida. Zij trouwde Pots, Henk op 24 oktober 1984 in Rolde.

Meer over Tienkamp, Harmanna:

Geboorte: 31 mei 1959, Eext.

Echtgeno(o)t(e):Pots, Henk.

Henk werd geboren in 1955 in Rolde.    Hij trouwde Tienkamp, Harmanna op 24 oktober 1984 in Rolde.

Meer over Pots, Henk:

Geboorte: 1955, Rolde.

Meer over Tienkamp, Harmanna en Pots, Henk:

Huwelijk: 24 oktober 1984, Rolde.

 1. Tienkamp, Roelof Jan.

Roelof Jan werd geboren op 20 september 1963 in Eext.    Hij is de zoon van Tienkamp, Kornelis en Hoitink, Geertruida. Hij trouwde Heis, Pia op 21 juni 1989 in Annen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Jan

Hij werkt in maatschap verband in het bedrijf van zijn vader.

Meer over Tienkamp, Roelof Jan:

Geboorte: 20 september 1963, Eext.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Heis, Pia.

Pia werd geboren in 1965 in Annen.    Zij trouwde Tienkamp, Roelof Jan op 21 juni 1989 in Annen.

Meer over Heis, Pia:

Geboorte: 1965, Annen.

Meer over Heis, Pia en Tienkamp, Roelof Jan:

Huwelijk: 21 juni 1989, Annen.

 1. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 28 januari 1901 in Duitsland.    Hij overleed op 16 januari 1986 in Prince Albert (Can).    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde van Dalfsen, Gerritje op 17 september 1929 in Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

Markus woonde rond 1921 op de Bulten tussen Annen en Spijkerboor. Ik heb in 1990 contact gehad met dhr de Koning uit Veendam die een schoolkameraad van Markus was. Hij wist mij ondermeer op het spoor te zetten van de tante van Markus, Marchien, die getrouwd was met een “Bakker van de molen”. Zij had in Zuidlaarderveen een kruidenierswinkel. Dhr de Koning is inmiddels overleden.

Adv 1935-01-19:

Te koop gevraagd tegen mei a.s. een HUISJE, liefst met tuin, bij Assen.

Door M. Tienkamp, Sluisstraat No 3.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 28 januari 1901, Duitsland. Alsum.

Beroep: landbouwer.

Residentie: 11 augustus 1934, Assen. Sluisstraat 48 (van Rolde).

Residentie: 20 oktober 1934, Assen. Sluisstraat 3 (van S. 48).

Residentie: 1938, Canada.

Overlijden: 16 januari 1986, Prince Albert (Can).

Echtgeno(o)t(e):van Dalfsen, Gerritje.

Gerritje werd geboren op 14 april 1908 in Vries?.    Zij overleed op 7 september 1984 in Prince Albert (Can).    Zij was de dochter van van Dalfsen, Gerrit Jan en Bijl, Janna Wilhelmina. Zij trouwde Tienkamp, Markus op 17 september 1929 in Rolde.

Opmerkingen bij van Dalfsen, Gerritje

Gerritje was een vriendin van Jantje Lise-Tienkamp.

Meer over van Dalfsen, Gerritje:

Geboorte: 14 april 1908, Vries?.

Vreemd genoeg kan ik geen geboorteakte van Gerritje in Drenthe vinden.

Overlijden: 7 september 1984, Prince Albert (Can).

Kinderen van van Dalfsen, Gerritje en Tienkamp, Markus

111441 i. Tienkamp, Alice. Alice werd geboren in 1932 in Assen.    Zij trouwde Cheal, George in 1955 in Canada.

111442 ii. Tienkamp, Janna. Janna werd geboren in 1934 in Assen?.    Zij overleed in februari 2019.    Zij trouwde Biggar, Marvin in 1960 in Canada.

111443 iii. Tienkamp, Margaret. Margaret werd geboren in 1936 in Canada.    Zij trouwde Thall, Edwin in 1960 in Canada.

111444 iv. Tienkamp, Gerry. Gerry werd geboren op 18 oktober 1935 in Canada.    Hij trouwde Charest, Carmen op 3 september 1955 in Canada.

111445 v. Tienkamp, Marcus. Marcus werd geboren op 5 juni 1937 in Birch Hills.    Hij overleed op 1 februari 2020 in Prince Albert (Can).    Hij trouwde Mien, Trudy in 1957 in Canada. Hij trouwde tevens Paulson, Sylvia Carol op 12 januari 1963 in Prince Albert (Can)..

111446 vi. Tienkamp, Lennart. Lennart werd geboren op 29 december 1939 in Prince Albert (Can).    Hij overleed op 26 maart 2018.    Hij trouwde Thorburn, Jeannette in 1962 in Canada.

111447 vii. Tienkamp, Kenneth. Kenneth werd geboren in 1944 in Canada.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1970.

Meer over van Dalfsen, Gerritje en Tienkamp, Markus:

Huwelijksafkondiging: 3 september 1929, Rolde.

Ik twijfel of zij wel in Nederland zijn getrouwd dan wel in Canada. Tot nu toe heb ik nog geen

akte kunnen vinden.

Huwelijk: 17 september 1929, Rolde.

 1. Tienkamp, Alice.

Alice werd geboren in 1932 in Assen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Zij trouwde Cheal, George in 1955 in Canada.

Meer over Tienkamp, Alice:

Geboorte: 1932, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Cheal, George.

George werd geboren in 1932.    Hij trouwde Tienkamp, Alice in 1955 in Canada.

Meer over Cheal, George:

Geboorte: 1932.

Overlijden: rond 2017.

Kinderen van Tienkamp, Alice en Cheal, George

1114411 i. Cheal, Gordon. Gordon werd geboren in 1956 in Canada.

1114412 ii. Cheal, Linda. Linda werd geboren in 1958 in Canada.

1114413 iii. Cheal, Brian. Brian werd geboren in 1960 in Canada.    Hij overleed in 1962 in Canada.

1114414 iv. Cheal, Darrell. Darrell werd geboren in 1962 in Canada.

1114415 v. Cheal, Cheryl. Cheryl werd geboren in 1964 in Canada.

Meer over Tienkamp, Alice en Cheal, George:

Huwelijk: 1955, Canada.

 1. Cheal, Gordon.

Gordon werd geboren in 1956 in Canada.    Hij is de zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

Meer over Cheal, Gordon:

Geboorte: 1956, Canada.

 1. Cheal, Linda.

Linda werd geboren in 1958 in Canada.    Zij is de dochter van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

Meer over Cheal, Linda:

Geboorte: 1958, Canada.

 1. Cheal, Brian.

Brian werd geboren in 1960 in Canada.    Hij overleed in 1962 in Canada.    Hij was de zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

Meer over Cheal, Brian:

Geboorte: 1960, Canada.

Overlijden: 1962, Canada.

 1. Cheal, Darrell.

Darrell werd geboren in 1962 in Canada.    Hij is de zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

Meer over Cheal, Darrell:

Geboorte: 1962, Canada.

 1. Cheal, Cheryl.

Cheryl werd geboren in 1964 in Canada.    Zij is de dochter van Cheal, George en Tienkamp, Alice.

Meer over Cheal, Cheryl:

Geboorte: 1964, Canada.

 1. Tienkamp, Janna.

Janna werd geboren in 1934 in Assen?.    Zij overleed in februari 2019.    Zij was de dochter van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Zij trouwde Biggar, Marvin in 1960 in Canada.

Meer over Tienkamp, Janna:

Geboorte: 1934, Assen?.

Overlijden: februari 2019.

Echtgeno(o)t(e):Biggar, Marvin.

Marvin werd geboren in 1934.    Hij trouwde Tienkamp, Janna in 1960 in Canada.

Meer over Biggar, Marvin:

Geboorte: 1934.

Overlijden: rond 2010.

Meer over Tienkamp, Janna en Biggar, Marvin:

Huwelijk: 1960, Canada.

 1. Tienkamp, Margaret.

Margaret werd geboren in 1936 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Zij trouwde Thall, Edwin in 1960 in Canada.

Meer over Tienkamp, Margaret:

Geboorte: 1936, Canada.

Overlijden: rond 2010.

Echtgeno(o)t(e):Thall, Edwin.

Edwin werd geboren op 22 april 1928.    Hij overleed op 29 oktober 2005.    Hij trouwde Tienkamp, Margaret in 1960 in Canada.

Meer over Thall, Edwin:

Geboorte: 22 april 1928.

Canada

Overlijden: 29 oktober 2005.

Canada

Meer over Tienkamp, Margaret en Thall, Edwin:

Huwelijk: 1960, Canada.

 1. Tienkamp, Gerry.

Gerry werd geboren op 18 oktober 1935 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Hij trouwde Charest, Carmen op 3 september 1955 in Canada.

Meer over Tienkamp, Gerry:

Geboorte: 18 oktober 1935, Canada.

Beroep: militair.

Echtgeno(o)t(e):Charest, Carmen.

Carmen werd geboren in 1940.    Zij trouwde Tienkamp, Gerry op 3 september 1955 in Canada.

Meer over Charest, Carmen:

Geboorte: 1940.

Overlijden: rond 2010.

Kinderen van Charest, Carmen en Tienkamp, Gerry

1114441 i. Tienkamp, Lynn. Lynn werd geboren op 15 juni 1956 in Canada.    Zij trouwde Herzog, Verdy op 30 augustus 1975 in Edmonton (CAN).

1114442 ii. Tienkamp, Velvet. Velvet werd geboren op 22 juli 1961 in Canada.

Meer over Charest, Carmen en Tienkamp, Gerry:

Huwelijk: 3 september 1955, Canada.

 1. Tienkamp, Lynn.

Lynn werd geboren op 15 juni 1956 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Gerry en Charest, Carmen. Zij trouwde Herzog, Verdy op 30 augustus 1975 in Edmonton (CAN).

Meer over Tienkamp, Lynn:

Geboorte: 15 juni 1956, Canada.

Beroep: boekhouder, administrateur.

Echtgeno(o)t(e):Herzog, Verdy.

Verdy werd geboren in 1955 in Canada.    Hij trouwde Tienkamp, Lynn op 30 augustus 1975 in Edmonton (CAN).

Meer over Herzog, Verdy:

Geboorte: 1955, Canada.

Beroep: timmerman.

Kinderen van Tienkamp, Lynn en Herzog, Verdy

11144411 i. Herzog, Heidi. Heidi werd geboren in Edmonton (CAN).

11144412 ii. Herzog, Verdi Chad. Verdi Chad werd geboren in 1978 in Edmonton (CAN).

11144413 iii. Herzog, Allyce Jerri. Allyce Jerri werd geboren in 1981 in Edmonton (CAN).

Meer over Tienkamp, Lynn en Herzog, Verdy:

Huwelijk: 30 augustus 1975, Edmonton (CAN).

 1. Herzog, Heidi.

Heidi werd geboren in Edmonton (CAN).    Zij is de dochter van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn.

Meer over Herzog, Heidi:

Geboorte: Edmonton (CAN).

 1. Herzog, Verdi Chad.

Verdi Chad werd geboren in 1978 in Edmonton (CAN).    Hij is de zoon van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn.

Meer over Herzog, Verdi Chad:

Geboorte: 1978, Edmonton (CAN).

 1. Herzog, Allyce Jerri.

Allyce Jerri werd geboren in 1981 in Edmonton (CAN).    Zij is de dochter van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn.

Meer over Herzog, Allyce Jerri:

Geboorte: 1981, Edmonton (CAN).

 1. Tienkamp, Velvet.

Velvet werd geboren op 22 juli 1961 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Gerry en Charest, Carmen.

Meer over Tienkamp, Velvet:

Geboorte: 22 juli 1961, Canada.

 1. Tienkamp, Marcus.

Marcus werd geboren op 5 juni 1937 in Birch Hills.    Hij overleed op 1 februari 2020 in Prince Albert (Can).    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Hij trouwde Mien, Trudy in 1957 in Canada. Hij trouwde tevens Paulson, Sylvia Carol op 12 januari 1963 in Prince Albert (Can)..

Meer over Tienkamp, Marcus:

Geboorte: 5 juni 1937, Birch Hills.

Overlijden: 1 februari 2020, Prince Albert (Can). doodsoorzaak: heart attack.

Echtgeno(o)t(e):Mien, Trudy.

Trudy werd geboren in 1940.    Zij trouwde Tienkamp, Marcus in 1957 in Canada.

Opmerkingen bij Mien, Trudy

Zij houdt zich bezig met paardenrennen: Reining Alberta Spring Classic. Zij woont in Olds, Alberta.

Meer over Mien, Trudy:

Geboorte: 1940.

Kinderen van Mien, Trudy en Tienkamp, Marcus

1114451 i. Tienkamp, Kevin. Kevin werd geboren op 18 december 1957 in Canada.    Hij trouwde nn, Gail op 28 november 2012 in Canada.

Meer over Mien, Trudy en Tienkamp, Marcus:

Huwelijk: 1957, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Paulson, Sylvia Carol.

Sylvia Carol werd geboren op 28 maart 1941 in Farmstead.    Zij is de dochter van Paulson, Sylvia’s dad en Coleman, Carol. Zij trouwde Tienkamp, Marcus op 12 januari 1963 in Prince Albert (Can).

Meer over Paulson, Sylvia Carol:

Geboorte: 28 maart 1941, Farmstead.

Kinderen van Paulson, Sylvia Carol en Tienkamp, Marcus

1114452 i. Tienkamp, Bonnie Lynn. Bonnie Lynn werd geboren op 7 januari 1963 in Prince Albert (Can).    Zij trouwde White, Patrick Allen op 7 januari 1984 in Prince Albert (Can).

1114453 ii. Tienkamp, Jeffrey Mark. Jeffrey Mark werd geboren op 6 juli 1964 in Prince Albert (Can).    Hij overleed op 27 maart 2018.    Hij trouwde Oleksuik, Shirley Ann op 9 juli 1988 in Prince Albert (Can).

1114454 iii. Tienkamp, Carolyn Gerri. Carolyn Gerri werd geboren op 26 juli 1970 in Prince Albert (Can).    Zij trouwde Pickard, Howard Glen op 6 augustus 1994 in Prince Albert (Can).

Meer over Paulson, Sylvia Carol en Tienkamp, Marcus:

Huwelijk: 12 januari 1963, Prince Albert (Can).

 1. Tienkamp, Kevin.

Kevin werd geboren op 18 december 1957 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Marcus en Mien, Trudy. Hij trouwde nn, Gail op 28 november 2012 in Canada.

Opmerkingen bij Tienkamp, Kevin

Actief als instructeur Taekwon-Do, 2e Dan in Edmonton bij de YMCA. Hij houdt zich bezig met

paardensport.

Meer over Tienkamp, Kevin:

Geboorte: 18 december 1957, Canada.

Echtgeno(o)t(e):nn, Gail.

Gail werd geboren op 27 augustus 1965.    Zij trouwde Tienkamp, Kevin op 28 november 2012 in Canada.

Meer over nn, Gail:

Geboorte: 27 augustus 1965.

Meer over nn, Gail en Tienkamp, Kevin:

Huwelijk: 28 november 2012, Canada.

 1. Tienkamp, Bonnie Lynn.

Bonnie Lynn werd geboren op 7 januari 1963 in Prince Albert (Can).    Zij is de dochter van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Zij trouwde White, Patrick Allen op 7 januari 1984 in Prince Albert (Can).

Meer over Tienkamp, Bonnie Lynn:

Geboorte: 7 januari 1963, Prince Albert (Can).

Echtgeno(o)t(e):White, Patrick Allen.

Patrick Allen werd geboren op 14 november 1960 in Canada.    Hij trouwde Tienkamp, Bonnie Lynn op 7 januari 1984 in Prince Albert (Can).

Meer over White, Patrick Allen:

Geboorte: 14 november 1960, Canada.

Kinderen van Tienkamp, Bonnie Lynn en White, Patrick Allen

11144521 i. White, Rubin. Rubin werd geboren in 1988 in Canada.

11144522 ii. White, Cora-Lee. Cora-Lee werd geboren in 1989 in Canada.

Meer over Tienkamp, Bonnie Lynn en White, Patrick Allen:

Huwelijk: 7 januari 1984, Prince Albert (Can).

 1. White, Rubin.

Rubin werd geboren in 1988 in Canada.    Hij is de zoon van White, Patrick Allen en Tienkamp, Bonnie Lynn.

Meer over White, Rubin:

Geboorte: 1988, Canada.

 1. White, Cora-Lee.

Cora-Lee werd geboren in 1989 in Canada.    Zij is de dochter van White, Patrick Allen en Tienkamp, Bonnie Lynn.

Meer over White, Cora-Lee:

Geboorte: 1989, Canada.

 1. Tienkamp, Jeffrey Mark.

Jeffrey Mark werd geboren op 6 juli 1964 in Prince Albert (Can).    Hij overleed op 27 maart 2018.    Hij was de zoon van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Hij trouwde Oleksuik, Shirley Ann op 9 juli 1988 in Prince Albert (Can).

Meer over Tienkamp, Jeffrey Mark:

Geboorte: 6 juli 1964, Prince Albert (Can).

Overlijden: 27 maart 2018.

Echtgeno(o)t(e):Oleksuik, Shirley Ann.

Shirley Ann werd geboren op 31 juli 1968 in Canada.    Zij trouwde Tienkamp, Jeffrey Mark op 9 juli 1988 in Prince Albert (Can).

Meer over Oleksuik, Shirley Ann:

Geboorte: 31 juli 1968, Canada.

Kinderen van Oleksuik, Shirley Ann en Tienkamp, Jeffrey Mark

11144531 i. Tienkamp, Cody Tyson. Cody Tyson werd geboren op 14 februari 1991 in Prince Albert (Can).

11144532 ii. Tienkamp, Michael Anthony. Michael Anthony werd geboren op 17 april 1993 in Prince Albert (Can).

11144533 iii. Tienkamp, Cody. Cody werd geboren op 20 juni 1994 in Canada.

11144534 iv. Tienkamp, Carson Bradley. Carson Bradley werd geboren op 13 januari 1996 in Prince Albert (Can).

Meer over Oleksuik, Shirley Ann en Tienkamp, Jeffrey Mark:

Huwelijk: 9 juli 1988, Prince Albert (Can).

 1. Tienkamp, Cody Tyson.

Cody Tyson werd geboren op 14 februari 1991 in Prince Albert (Can).    Hij is de zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann.

Meer over Tienkamp, Cody Tyson:

Geboorte: 14 februari 1991, Prince Albert (Can).

 1. Tienkamp, Michael Anthony.

Michael Anthony werd geboren op 17 april 1993 in Prince Albert (Can).    Hij is de zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann.

Meer over Tienkamp, Michael Anthony:

Geboorte: 17 april 1993, Prince Albert (Can).

 1. Tienkamp, Cody.

Cody werd geboren op 20 juni 1994 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann.

Meer over Tienkamp, Cody:

Geboorte: 20 juni 1994, Canada.

 1. Tienkamp, Carson Bradley.

Carson Bradley werd geboren op 13 januari 1996 in Prince Albert (Can).    Hij is de zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann.

Meer over Tienkamp, Carson Bradley:

Geboorte: 13 januari 1996, Prince Albert (Can).

 1. Tienkamp, Carolyn Gerri.

Carolyn Gerri werd geboren op 26 juli 1970 in Prince Albert (Can).    Zij is de dochter van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Zij trouwde Pickard, Howard Glen op 6 augustus 1994 in Prince Albert (Can).

Meer over Tienkamp, Carolyn Gerri:

Geboorte: 26 juli 1970, Prince Albert (Can).

Echtgeno(o)t(e):Pickard, Howard Glen.

Howard Glen werd geboren op 13 september 1971 in Prince Albert (Can).    Hij trouwde Tienkamp, Carolyn Gerri op 6 augustus 1994 in Prince Albert (Can).

Meer over Pickard, Howard Glen:

Geboorte: 13 september 1971, Prince Albert (Can).

Kinderen van Tienkamp, Carolyn Gerri en Pickard, Howard Glen

11144541 i. Pickard, Megan. Megan werd geboren op 29 maart 1996 in Prince Albert (Can).

Meer over Tienkamp, Carolyn Gerri en Pickard, Howard Glen:

Huwelijk: 6 augustus 1994, Prince Albert (Can).

 1. Pickard, Megan.

Megan werd geboren op 29 maart 1996 in Prince Albert (Can).    Zij is de dochter van Pickard, Howard Glen en Tienkamp, Carolyn Gerri.

Meer over Pickard, Megan:

Geboorte: 29 maart 1996, Prince Albert (Can).

 1. Tienkamp, Lennart.

Lennart werd geboren op 29 december 1939 in Prince Albert (Can).    Hij overleed op 26 maart 2018.    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Hij trouwde Thorburn, Jeannette in 1962 in Canada.

Meer over Tienkamp, Lennart:

Geboorte: 29 december 1939, Prince Albert (Can).

Overlijden: 26 maart 2018.

Echtgeno(o)t(e):Thorburn, Jeannette.

Jeannette werd geboren in 1942.    Zij trouwde Tienkamp, Lennart in 1962 in Canada.

Meer over Thorburn, Jeannette:

Geboorte: 1942.

Kinderen van Thorburn, Jeannette en Tienkamp, Lennart

1114461 i. Tienkamp, Darcy. Darcy werd geboren op 11 juli 1962 in Canada.    Hij trouwde Carlton, Melissa rond 1984 in Canada.

1114462 ii. Tienkamp, Roger Glenn. Roger Glenn werd geboren op 18 oktober 1963 in Canada.    Hij trouwde Gillis, Valerie rond 1987 in Canada.

1114463 iii. Tienkamp, Derrick. Derrick werd geboren op 11 november 1964 in Canada.    Hij trouwde Ferh, Peggy rond 1990.

1114464 iv. Tienkamp, Stacy. Stacy werd geboren op 30 mei 1968 in Canada.    Hij trouwde Tourniner, Christine rond 2005.

1114465 v. Tienkamp, April. April werd geboren op 9 december 1975 in Canada.    Zij trouwde Allenby, Harold rond 2000.

Meer over Thorburn, Jeannette en Tienkamp, Lennart:

Huwelijk: 1962, Canada.

 1. Tienkamp, Darcy.

Darcy werd geboren op 11 juli 1962 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Hij trouwde Carlton, Melissa rond 1984 in Canada.

Meer over Tienkamp, Darcy:

Geboorte: 11 juli 1962, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Carlton, Melissa.

Melissa werd geboren op 30 maart 1967 in Canada.    Zij trouwde Tienkamp, Darcy rond 1984 in Canada.

Meer over Carlton, Melissa:

Geboorte: 30 maart 1967, Canada.

Kinderen van Carlton, Melissa en Tienkamp, Darcy

11144611 i. Tienkamp, Jordan Wall. Jordan Wall werd geboren op 9 augustus 1984 in Canada.

11144612 ii. Tienkamp, Amber. Amber werd geboren op 22 april 1986 in Canada.

11144613 iii. Tienkamp, Dustin. Dustin werd geboren op 9 mei 1988 in Canada.

Meer over Carlton, Melissa en Tienkamp, Darcy:

Huwelijk: rond 1984, Canada.

 1. Tienkamp, Jordan Wall.

Jordan Wall werd geboren op 9 augustus 1984 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Darcy en Carlton, Melissa.

Meer over Tienkamp, Jordan Wall:

Geboorte: 9 augustus 1984, Canada.

 1. Tienkamp, Amber.

Amber werd geboren op 22 april 1986 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Darcy en Carlton, Melissa.

Meer over Tienkamp, Amber:

Geboorte: 22 april 1986, Canada.

 1. Tienkamp, Dustin.

Dustin werd geboren op 9 mei 1988 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Darcy en Carlton, Melissa.

Meer over Tienkamp, Dustin:

Geboorte: 9 mei 1988, Canada.

 1. Tienkamp, Roger Glenn.

Roger Glenn werd geboren op 18 oktober 1963 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Hij trouwde Gillis, Valerie rond 1987 in Canada.

Meer over Tienkamp, Roger Glenn:

Geboorte: 18 oktober 1963, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Gillis, Valerie.

Valerie werd geboren op 22 juli 1965 in Canada.    Zij trouwde Tienkamp, Roger Glenn rond 1987 in Canada.

Meer over Gillis, Valerie:

Geboorte: 22 juli 1965, Canada.

Kinderen van Gillis, Valerie en Tienkamp, Roger Glenn

11144621 i. Tienkamp, Lance. Lance werd geboren op 12 april 1987 in Canada.

11144622 ii. Tienkamp, Bobbi. Bobbi werd geboren op 1 juni 1989 in Canada.

11144623 iii. Tienkamp, Jennifer. Jennifer werd geboren in 1990.

11144624 iv. Tienkamp, Tanner White. Tanner White werd geboren op 15 november 1993.

11144625 v. Tienkamp, Taylor. Taylor werd geboren op 28 september 1999 in Canada.

11144626 vi. Tienkamp, Kaitlin. Kaitlin werd geboren op 16 januari 2001 in Canada.

Meer over Gillis, Valerie en Tienkamp, Roger Glenn:

Huwelijk: rond 1987, Canada.

 1. Tienkamp, Lance.

Lance werd geboren op 12 april 1987 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

Meer over Tienkamp, Lance:

Geboorte: 12 april 1987, Canada.

 1. Tienkamp, Bobbi.

Bobbi werd geboren op 1 juni 1989 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

Meer over Tienkamp, Bobbi:

Geboorte: 1 juni 1989, Canada.

 1. Tienkamp, Jennifer.

Jennifer werd geboren in 1990.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

Meer over Tienkamp, Jennifer:

Geboorte: 1990.

 1. Tienkamp, Tanner White.

Tanner White werd geboren op 15 november 1993.    Hij is de zoon van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

Meer over Tienkamp, Tanner White:

Geboorte: 15 november 1993.

 1. Tienkamp, Taylor.

Taylor werd geboren op 28 september 1999 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

Meer over Tienkamp, Taylor:

Geboorte: 28 september 1999, Canada.

 1. Tienkamp, Kaitlin.

Kaitlin werd geboren op 16 januari 2001 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie.

Meer over Tienkamp, Kaitlin:

Geboorte: 16 januari 2001, Canada.

 1. Tienkamp, Derrick.

Derrick werd geboren op 11 november 1964 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Hij trouwde Ferh, Peggy rond 1990.

Meer over Tienkamp, Derrick:

Geboorte: 11 november 1964, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Ferh, Peggy.

Peggy werd geboren rond 1965.    Zij trouwde Tienkamp, Derrick rond 1990.

Meer over Ferh, Peggy:

Geboorte: rond 1965.

Meer over Ferh, Peggy en Tienkamp, Derrick:

Huwelijk: rond 1990.

 1. Tienkamp, Stacy.

Stacy werd geboren op 30 mei 1968 in Canada.    Hij is de zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Hij trouwde Tourniner, Christine rond 2005.

Meer over Tienkamp, Stacy:

Geboorte: 30 mei 1968, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Tourniner, Christine.

Christine werd geboren rond 1970.    Zij trouwde Tienkamp, Stacy rond 2005.

Meer over Tourniner, Christine:

Geboorte: rond 1970.

Kinderen van Tourniner, Christine en Tienkamp, Stacy

11144641 i. Tienkamp, Jocelyn. Jocelyn werd geboren in oktober 2005.

Meer over Tourniner, Christine en Tienkamp, Stacy:

Huwelijk: rond 2005.

 1. Tienkamp, Jocelyn.

Jocelyn werd geboren in oktober 2005.    Zij is de dochter van Tienkamp, Stacy en Tourniner, Christine.

Meer over Tienkamp, Jocelyn:

Geboorte: oktober 2005.

 1. Tienkamp, April.

April werd geboren op 9 december 1975 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Zij trouwde Allenby, Harold rond 2000.

Meer over Tienkamp, April:

Geboorte: 9 december 1975, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Allenby, Harold.

Harold werd geboren rond 1975.    Hij trouwde Tienkamp, April rond 2000.

Meer over Allenby, Harold:

Geboorte: rond 1975.

Meer over Tienkamp, April en Allenby, Harold:

Huwelijk: rond 2000.

 1. Tienkamp, Kenneth.

Kenneth werd geboren in 1944 in Canada.    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Hij trouwde NN, NN geschat rond 1970.

Meer over Tienkamp, Kenneth:

Geboorte: 1944, Canada.

Overlijden:

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.

Echtgeno(o)t(e):NN, NN.

Zij trouwde Tienkamp, Kenneth geschat rond 1970.

Kinderen van NN, NN en Tienkamp, Kenneth

1114471 i. Tienkamp, Kenneth. Kenneth werd geboren in 1970.

Meer over NN, NN en Tienkamp, Kenneth:

Huwelijk: geschat rond 1970.

 1. Tienkamp, Kenneth.

Kenneth werd geboren in 1970.    Hij is de zoon van Tienkamp, Kenneth en NN, NN.

Meer over Tienkamp, Kenneth:

Geboorte: 1970.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 29 april 1902 in Vries.    Hij overleed op 16 juni 1976 in Assen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Dekker, Janna op 14 april 1923 in Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

In zijn jeugd was Engbert schaapherder. Na zijn trouwen woonde hij de eerste tijd in een plaggenhut. Hij was (los) boerenarbeider i.t.t. zijn broers en zwagers, die boer waren. Ook “liep” hij nog in de D.U.W. (de Dienst Uitvoering Werken) en heeft zich met bosaanleg bezig gehouden. Hij moest als boerenarbeider vaak zeer lange dagen maken en keihard werken. Als Opa heb ik hem leren kennen als een grote dierenvriend. Hij had aan de Oranjebond in Assen herten lopen, geiten, schapen, koeien, eenden, kippen, pauwen en nog veel meer.

1926-12-04

Uit de hand: Een perceel best HEIDEVELD, zeer geschikt voor ontginning en huisplaats, gr 45 Are. Zeer gunstig gelegen aan den straatweg Rolde- Borger.

Te bevragen bij den Eigenaar E.Tienkamp, Grolloo

1927-03-01 Te koop: een zwarte trekhond bij E.Tienkamp. Grolloo.

Op 15-01-1940 kwam zijn broer Markus op Oranjebond 22 te wonen.

Nog niet bekend is, wanneer Engbert hier kwam wonen.

Waarschijnlijk al kort daarna.

1946-11-14:

Te huur gevraagd: 4 á 5 ha groen- en bouwland, ook wel bij ged. of hiervoor werk te verrichten.

E.Tienkamp, Oranjebond 22, Assen.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 29 april 1902, Vries.

Beroep: boerenarbeider, schaapherder.

Residentie: 13 oktober 1910, Rolde. Papenvoort C104.

Residentie: 23 mei 1931, Assen. Hoofdvaartsweg 92.

Residentie: 24 oktober 1931, Assen. Oranjebond 13.

Residentie: 16 mei 1933, Assen. Hoofdvaartweg 33 (Van Peelo 13 = Oranjebond 13).

Residentie: 12 mei 1934, Assen. Dahliastraat 40 (van Hoofdvaartsweg 71).

Residentie: van 11 mei 1937 tot 1975, Assen. Oranjebond 22.

Residentie: rond 1975, Smilde. Kanaalweg.

Overlijden: 16 juni 1976, Assen.

Residentie: van 1935 tot 11 mei 1937, Assen. Molenstraat 169.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Janna.

Janna werd geboren op 30 oktober 1904 in Balloo.    Zij overleed op 28 november 1994 in Enschede.    Zij was de dochter van Dekker, Jan en Alting, Jantien. Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 14 april 1923 in Rolde.

Meer over Dekker, Janna:

Geboorte: 30 oktober 1904, Balloo.

Overlijden: 28 november 1994, Enschede.

Beroep: huisvrouw.

Kinderen van Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert

111451 i. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 9 augustus 1923 in Rolde.    Hij overleed op 2 april 2004 in Heerlen.    Hij trouwde Greven, Marie op 22 september 1950 in Brunssum.

111452 ii. Tienkamp, Jannie. Jannie werd geboren op 6 december 1924 in Rolde.    Zij overleed op 22 augustus 2015 in Enschede.    Zij trouwde Huisman, Willy rond 1948. Zij trouwde tevens Doornbos, Henk in 1952 in Enschede.

111453 iii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 10 juli 1927 in Vries.    Hij overleed op 18 mei 2014 in Harderwijk.    Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 22 mei 1952 in Haarlem.

111454 iv. Tienkamp, Engbert Ale. Engbert Ale werd geboren op 28 augustus 1929 in Assen.    Hij overleed op 13 december 2002 in Enschede.    Hij trouwde Karst, Wybrigjen rond 1955 in Enschede.

111455 v. Tienkamp, Dora. Dora werd geboren op 31 juli 1934 in Assen.    Zij trouwde Linnenbank, Joop rond 1958 in Utrecht. Zij trouwde tevens Schipper, Lambertus op 7 mei 1999 in Huizen (NH).

111456 vi. Tienkamp, Ali Johanna. Ali Johanna werd geboren op 30 april 1936 in Assen.    Zij trouwde Daalman, Willem op 20 oktober 1956 in Haarlem. Zij trouwde tevens Giesberts, Willem op 16 oktober 1981 in Haarlem.

111457 vii. Tienkamp, Gerard Jan. Gerard Jan werd geboren op 9 december 1939 in Assen.    Hij overleed op 9 oktober 1971 in Hoofddorp.    Hij trouwde Randall, Elsa rond 1965 in Haarlem.

111458 viii. Tienkamp, Johannes Hendrik. Johannes Hendrik werd geboren op 28 juni 1941 in Assen.

111459 ix. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 13 februari 1943 in Assen.    Zij overleed op 12 september 1986 in Haarlem.    Zij trouwde van Temmen, Herman op 20 oktober 1967 in Haarlem.

11145A x. Tienkamp, Johanna. Johanna werd geboren op 28 april 1945 in Assen.    Zij overleed op 28 april 1945 in Assen.

11145B xi. Tienkamp, Hendrikes Johannes. Hendrikes Johannes werd geboren op 11 mei 1946 in Assen.    Hij trouwde de Jong, Marijke in 1968 in Haarlem. Hij trouwde tevens Hamstra, Kathy rond 1973 in Assen?.

11145C xii. Tienkamp, Lambertus Johannes. Lambertus Johannes werd geboren op 2 april 1948 in Assen.    Hij overleed op 9 juni 2013 in Deventer.    Hij trouwde Maas, Magda rond 1968 in Haarlem. Hij trouwde tevens Wiersma, Grietje rond 1972 in Heerenveen?.

Meer over Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert:

Huwelijksafkondiging: 4 april 1923, Rolde.

Engbert was 20 jaar en Janna 18 jaar.

Huwelijk: 14 april 1923, Rolde.

Janna woonde bij haar trouwen in Norg. Zij was toen 18 jaar, Engbert 20. Na ruim 3 maanden werd Marcus geboren. Zij was dus hoogzwanger.

 1. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 9 augustus 1923 in Rolde.    Hij overleed op 2 april 2004 in Heerlen.    Hij werd begraven op 7 april 2004 te Heerlen.. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Greven, Marie op 22 september 1950 in Brunssum.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 9 augustus 1923, Rolde.

Residentie: van 26 juli 1938 tot 15 januari 1940, Rolde. Naar Rolde (van Oranjebond 22).

Residentie: 24 november 1938, Assen. Oranjebond 22 (van Anloo).

Residentie: 15 januari 1940, Assen. Oranjebond 22 (van Rolde).

Beroep: mijnwerker.

Overlijden: 2 april 2004, Heerlen.

Begrafenis: 7 april 2004, Heerlen.

Echtgeno(o)t(e):Greven, Marie.

Marie werd geboren op 22 juni 1928 in Brunssum.    Zij overleed op 24 februari 2012 in Heerlen.    Zij was de dochter van Greven, Albert en Grave, Jantje. Zij trouwde Tienkamp, Markus op 22 september 1950 in Brunssum.

Meer over Greven, Marie:

Geboorte: 22 juni 1928, Brunssum.

Overlijden: 24 februari 2012, Heerlen.

Kinderen van Greven, Marie en Tienkamp, Markus

1114511 i. Tienkamp, Erica. Erica werd geboren op 3 januari 1953 in Heerlerheide.    Zij trouwde Vaes, Ben op 21 december 1973 in Heerlen. Zij had tevens een relatie met Meulens, Lionel te Brunssum..

1114512 ii. Tienkamp, Guustaaf Edward. Guustaaf Edward werd geboren op 10 september 1956 in Heerlerheide.    Hij trouwde Krüger, Henny op 26 augustus 1977 in Heerlen.

1114513 iii. Tienkamp, Alfred Alexander. Alfred Alexander werd geboren op 18 januari 1958 in Heerlerheide.    Hij trouwde Slangen, Tiny op 31 augustus 1979 in Heerlen.

Meer over Greven, Marie en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 22 september 1950, Brunssum.

 1. Tienkamp, Erica.

Erica werd geboren op 3 januari 1953 in Heerlerheide.    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Zij trouwde Vaes, Ben op 21 december 1973 in Heerlen. Zij had tevens een relatie met Meulens, Lionel te Brunssum..

Meer over Tienkamp, Erica:

Geboorte: 3 januari 1953, Heerlerheide.

Beroep: schoonheidsspecialiste.

Scheiding: geschat rond 1990.

Echtgeno(o)t(e):Vaes, Ben.

Ben werd geboren op 4 juli 1950 in Heerlen.    Hij trouwde Tienkamp, Erica op 21 december 1973 in Heerlen.

Meer over Vaes, Ben:

Geboorte: 4 juli 1950, Heerlen.

Kinderen van Tienkamp, Erica en Vaes, Ben

11145111 i. Vaes, Erik Jan. Erik Jan werd geboren op 2 oktober 1982 in Heerlen.

Meer over Tienkamp, Erica en Vaes, Ben:

Huwelijk: 21 december 1973, Heerlen.

Verwantschap met: Meulens, Lionel.

Lionel werd geboren rond september 1960.    Hij had een relatie met Tienkamp, Erica in Brunssum..

Meer over Meulens, Lionel:

Geboorte: rond september 1960.

Meer over Tienkamp, Erica en Meulens, Lionel:

Huwelijk: Brunssum.

 1. Vaes, Erik Jan.

Erik Jan werd geboren op 2 oktober 1982 in Heerlen.    Hij is de zoon van Vaes, Ben en Tienkamp, Erica.

Meer over Vaes, Erik Jan:

Geboorte: 2 oktober 1982, Heerlen.

 1. Tienkamp, Guustaaf Edward.

Guustaaf Edward werd geboren op 10 september 1956 in Heerlerheide.    Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Hij trouwde Krüger, Henny op 26 augustus 1977 in Heerlen.

Meer over Tienkamp, Guustaaf Edward:

Geboorte: 10 september 1956, Heerlerheide.

Beroep: musicus, muziekhandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Krüger, Henny.

Henny werd geboren op 14 mei 1958 in Schaesberg.    Zij trouwde Tienkamp, Guustaaf Edward op 26 augustus 1977 in Heerlen.

Meer over Krüger, Henny:

Geboorte: 14 mei 1958, Schaesberg.

Kinderen van Krüger, Henny en Tienkamp, Guustaaf Edward

11145121 i. Tienkamp, Li-Yen. Li-Yen werd geboren rond 2000.

Meer over Krüger, Henny en Tienkamp, Guustaaf Edward:

Huwelijk: 26 augustus 1977, Heerlen.

 1. Tienkamp, Li-Yen.

Li-Yen werd geboren rond 2000.    Zij is de dochter van Tienkamp, Guustaaf Edward en Krüger, Henny.

Meer over Tienkamp, Li-Yen:

Geboorte: rond 2000.

 1. Tienkamp, Alfred Alexander.

Alfred Alexander werd geboren op 18 januari 1958 in Heerlerheide.    Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Hij trouwde Slangen, Tiny op 31 augustus 1979 in Heerlen.

Meer over Tienkamp, Alfred Alexander:

Geboorte: 18 januari 1958, Heerlerheide.

Beroep: huismeester, wijkbeheerder.

Echtgeno(o)t(e):Slangen, Tiny.

Tiny werd geboren op 14 augustus 1958 in Kerkrade.    Zij trouwde Tienkamp, Alfred Alexander op 31 augustus 1979 in Heerlen.

Meer over Slangen, Tiny:

Geboorte: 14 augustus 1958, Kerkrade.

Kinderen van Slangen, Tiny en Tienkamp, Alfred Alexander

11145131 i. Tienkamp, Martijn. Martijn werd geboren op 12 juni 1984 in Heerlen.

11145132 ii. Tienkamp, Richard. Richard werd geboren op 25 november 1987 in Heerlen.

Meer over Slangen, Tiny en Tienkamp, Alfred Alexander:

Huwelijk: 31 augustus 1979, Heerlen.

 1. Tienkamp, Martijn.

Martijn werd geboren op 12 juni 1984 in Heerlen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny.

Meer over Tienkamp, Martijn:

Geboorte: 12 juni 1984, Heerlen.

 1. Tienkamp, Richard.

Richard werd geboren op 25 november 1987 in Heerlen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny.

Meer over Tienkamp, Richard:

Geboorte: 25 november 1987, Heerlen.

 1. Tienkamp, Jannie.

Jannie werd geboren op 6 december 1924 in Rolde.    Zij overleed op 22 augustus 2015 in Enschede.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde Huisman, Willy rond 1948. Zij trouwde tevens Doornbos, Henk in 1952 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Jannie:

Geboorte: 6 december 1924, Rolde.

Beroep: huisvrouw.

Overlijden: 22 augustus 2015, Enschede.

Crematie: 28 augustus 2015.

Echtgeno(o)t(e):Huisman, Willy.

Willy werd geboren rond 1920.    Hij trouwde Tienkamp, Jannie rond 1948.

Meer over Huisman, Willy:

Geboorte: rond 1920.

Meer over Tienkamp, Jannie en Huisman, Willy:

Huwelijk: rond 1948.

Echtgeno(o)t(e):Doornbos, Henk.

Henk werd geboren in 1920 in Enschede.    Hij trouwde Tienkamp, Jannie in 1952 in Enschede.

Meer over Doornbos, Henk:

Geboorte: 1920, Enschede.

Overlijden: rond 1990.

Beroep: dir.schoonmaakbedrijf.

Kinderen van Tienkamp, Jannie en Doornbos, Henk

1114521 i. Doornbos, Albertus. Albertus werd geboren op 18 februari 1954 in Enschede.    Hij trouwde NN, Treinie in 1981 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Jannie en Doornbos, Henk:

Huwelijk: 1952, Enschede.

 1. Doornbos, Albertus.

Albertus werd geboren op 18 februari 1954 in Enschede.    Hij is de zoon van Doornbos, Henk en Tienkamp, Jannie. Hij trouwde NN, Treinie in 1981 in Enschede.

Meer over Doornbos, Albertus:

Geboorte: 18 februari 1954, Enschede.

Beroep: dir.schoonmaakbedrijf.

Echtgeno(o)t(e):NN, Treinie.

Treinie werd geboren rond 1960.    Zij trouwde Doornbos, Albertus in 1981 in Enschede.

Meer over NN, Treinie:

Geboorte: rond 1960.

Kinderen van NN, Treinie en Doornbos, Albertus

11145211 i. Doornbos, Erik. Erik werd geboren rond 1987 in Enschede.

11145212 ii. Doornbos, Marieke. Marieke werd geboren rond 1984 in Enschede.

Meer over NN, Treinie en Doornbos, Albertus:

Huwelijk: 1981, Enschede.

 1. Doornbos, Erik.

Erik werd geboren rond 1987 in Enschede.    Hij is de zoon van Doornbos, Albertus en NN, Treinie.

Meer over Doornbos, Erik:

Geboorte: rond 1987, Enschede.

 1. Doornbos, Marieke.

Marieke werd geboren rond 1984 in Enschede.    Zij is de dochter van Doornbos, Albertus en NN, Treinie.

Meer over Doornbos, Marieke:

Geboorte: rond 1984, Enschede.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 10 juli 1927 in Vries.    Hij overleed op 18 mei 2014 in Harderwijk.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 22 mei 1952 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 10 juli 1927, Vries.

Beroep: administrateur.

Overlijden: 18 mei 2014, Harderwijk.

Echtgeno(o)t(e):Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 22 juni 1932 in Amsterdam.    Zij overleed op 29 oktober 2017 in Ermelo.    Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 22 mei 1952 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida:

Geboorte: 22 juni 1932, Amsterdam.

Overlijden: 29 oktober 2017, Ermelo.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

1114531 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem.    Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

1114532 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden.    Hij trouwde Rabbers, Marja op 18 oktober 1979 in Alkmaar.

1114533 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk.    Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 31 oktober 1982 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 19 oktober 1993 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree op 20 september 2008 in Harderwijk.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 22 mei 1952, Haarlem.

 1. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 22 augustus 1953, Haarlem.

Beroep: 1 januari 1992. adjunct directeur verpleeghuis.

Beroep: 1 januari 1994. hoofd beheer.

Beroep: 1 augustus 1996. accountmanager ICT.

Beroep: 1 maart 2003. recreatiemanager.

Beroep: 1 januari 2007. galeriehouder.

Beroep: 1 maart 2016. gepensioneerd.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Margaretha Johanna.

Margaretha Johanna werd geboren op 21 januari 1956 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 26 augustus 1986 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:

Geboorte: 21 januari 1956, Den Haag.

Beroep: doktersassistente, ass. JGZ,.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

11145311 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.

11145312 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 26 augustus 1986, Alkmaar.

 1. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.    Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 27 maart 1984, Alkmaar.

 1. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 30 juli 1987, Alkmaar.

 1. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 17 december 1954 in IJmuiden.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Rabbers, Marja op 18 oktober 1979 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Martin Alfred:

Geboorte: 17 december 1954, IJmuiden.

Beroep: rijinstructeur, PR-medewerker.

Echtgeno(o)t(e):Rabbers, Marja.

Marja werd geboren op 15 juli 1956 in Beverwijk.    Zij is de dochter van Rabbers, Gerrit en NN, Rietje. Zij trouwde Tienkamp, Martin Alfred op 18 oktober 1979 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja:

Geboorte: 15 juli 1956, Beverwijk.

Beroep: regiomanager.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

11145321 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.

11145322 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar.    Hij trouwde Schipper, Eveline op 19 september 2008 in Alkmaar.

11145323 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar.    Zij had een relatie met , Mark.

Meer over Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred:

Huwelijk: 18 oktober 1979, Alkmaar.

 1. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 9 september 1980 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.

Meer over Tienkamp, Marije:

Geboorte: 9 september 1980, Alkmaar.

Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

 1. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 6 februari 1998 in Amsterdam.
 2. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 5 december 1981 in Alkmaar.    Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper, Eveline op 19 september 2008 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Gideon:

Geboorte: 5 december 1981, Alkmaar.

Echtgeno(o)t(e):Schipper, Eveline.

Eveline werd geboren op 24 november 1981 in Alkmaar.    Zij trouwde Tienkamp, Gideon op 19 september 2008 in Alkmaar.

Meer over Schipper, Eveline:

Geboorte: 24 november 1981, Alkmaar.

Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

 1. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren in 2010.
 2. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren in 2012.

Meer over Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon:

Huwelijk: 19 september 2008, Alkmaar.

 1. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 26 september 1987 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie met , Mark.

Meer over Tienkamp, Priscilla:

Geboorte: 26 september 1987, Alkmaar.

Verwantschap met: , Mark.

Hij had een relatie met Tienkamp, Priscilla..

Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark

 1. , Midas. Midas werd geboren op 1 oktober 2019 in Amsterdam.
 2. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1 mei 1961 in Heemskerk.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 31 oktober 1982 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 19 oktober 1993 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree op 20 september 2008 in Harderwijk.

Meer over Tienkamp, Karen Christina:

Geboorte: 1 mei 1961, Heemskerk.

Beroep: musicus.

Echtgeno(o)t(e):Speets, Cornelis Marius Jan.

Cornelis Marius Jan werd geboren op 4 maart 1961 in Amsterdam.    Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 31 oktober 1982 in Alkmaar.

Meer over Speets, Cornelis Marius Jan:

Geboorte: 4 maart 1961, Amsterdam.

Beroep: verzekeringsagent, financieel adviseur.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan

11145331 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar.

11145332 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan:

Huwelijk: 31 oktober 1982, Alkmaar.

Scheiding: rond 1992.

Echtgeno(o)t(e):Welbergen, Rob.

Rob werd geboren op 7 december 1952.    Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 19 oktober 1993 in Harderwijk.

Meer over Welbergen, Rob:

Geboorte: 7 december 1952.

Beroep: musicus.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Welbergen, Rob:

Huwelijk: 19 oktober 1993, Harderwijk.

Scheiding: rond 2007, Harderwijk.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Desiree.

Desiree werd geboren rond 1974.    Zij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 20 september 2008 in Harderwijk.

Meer over Smit, Desiree:

Geboorte: rond 1974.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Smit, Desiree:

Huwelijk: 20 september 2008, Harderwijk.

 1. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 14 september 1984 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Chrystel:

Geboorte: 14 september 1984, Alkmaar.

 1. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 30 mei 1988 in Veenendaal.    Hij is de zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Nicky:

Geboorte: 30 mei 1988, Veenendaal.

 1. Tienkamp, Engbert Ale.

Engbert Ale werd geboren op 28 augustus 1929 in Assen.    Hij overleed op 13 december 2002 in Enschede.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Karst, Wybrigjen rond 1955 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Engbert Ale:

Geboorte: 28 augustus 1929, Assen.

Overlijden: 13 december 2002, Enschede.

Echtgeno(o)t(e):Karst, Wybrigjen.

Wybrigjen werd geboren in 1930.    Zij trouwde Tienkamp, Engbert Ale rond 1955 in Enschede.

Meer over Karst, Wybrigjen:

Geboorte: 1930.

Kinderen van Karst, Wybrigjen en Tienkamp, Engbert Ale

1114541 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 7 februari 1957 in Enschede.    Hij trouwde Aartje, van Dijk op 5 december 1975 in Rhenen.

1114542 ii. Tienkamp, Henriette. Henriette werd geboren op 15 juni 1964 in Enschede.

1114543 iii. Tienkamp, Jolanda. Jolanda werd geboren op 15 juni 1964 in Enschede.    Zij trouwde Bonthuis, Hans rond 1984 in Enschede.

1114544 iv. Tienkamp, Sandra Jantina. Sandra Jantina werd geboren op 9 mei 1966 in Enschede.    Zij trouwde de Haan, Robert in geschat 1990 in Enschede.

Meer over Karst, Wybrigjen en Tienkamp, Engbert Ale:

Huwelijk: rond 1955, Enschede.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 7 februari 1957 in Enschede.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Hij trouwde Aartje, van Dijk op 5 december 1975 in Rhenen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Adres : Bentrotstraat 3 Enschede tel: 053-333376.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 7 februari 1957, Enschede.

Echtgeno(o)t(e):Aartje, van Dijk.

van Dijk werd geboren op 5 december 1957.    Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 5 december 1975 in Rhenen.

Meer over Aartje, van Dijk:

Geboortenaam: Atie

Geboorte: 5 december 1957.

Kinderen van Aartje, van Dijk en Tienkamp, Engbert

11145411 i. Tienkamp, Ilona. Ilona werd geboren op 1 april 1981 in Oldenzaal.    Zij trouwde Otten, Gerben op 15 juni 2018.

11145412 ii. Tienkamp, Ronald. Ronald werd geboren op 9 maart 1985 in Enschede.

Meer over Aartje, van Dijk en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 5 december 1975, Rhenen.

 1. Tienkamp, Ilona.

Ilona werd geboren op 1 april 1981 in Oldenzaal.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk. Zij trouwde Otten, Gerben op 15 juni 2018.

Meer over Tienkamp, Ilona:

Geboorte: 1 april 1981, Oldenzaal.

Echtgeno(o)t(e):Otten, Gerben.

Gerben werd geboren rond 20 november 1980.    Hij trouwde Tienkamp, Ilona op 15 juni 2018.

Meer over Otten, Gerben:

Geboorte: rond 20 november 1980.

Kinderen van Tienkamp, Ilona en Otten, Gerben

 1. Otten, Bobbi. Bobbi werd geboren op 22 december 2019.

Meer over Tienkamp, Ilona en Otten, Gerben:

Huwelijk: 15 juni 2018.

 1. Tienkamp, Ronald.

Ronald werd geboren op 9 maart 1985 in Enschede.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk.

Meer over Tienkamp, Ronald:

Geboorte: 9 maart 1985, Enschede.

 1. Tienkamp, Henriette.

Henriette werd geboren op 15 juni 1964 in Enschede.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen.

Meer over Tienkamp, Henriette:

Geboorte: 15 juni 1964, Enschede.

 1. Tienkamp, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 15 juni 1964 in Enschede.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Zij trouwde Bonthuis, Hans rond 1984 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Jolanda:

Geboorte: 15 juni 1964, Enschede.

Echtgeno(o)t(e):Bonthuis, Hans.

Hans werd geboren rond 1965.    Hij trouwde Tienkamp, Jolanda rond 1984 in Enschede.

Meer over Bonthuis, Hans:

Geboorte: rond 1965.

Kinderen van Tienkamp, Jolanda en Bonthuis, Hans

11145431 i. Bonthuis, Patricia. Patricia werd geboren rond 1985.

Meer over Tienkamp, Jolanda en Bonthuis, Hans:

Huwelijk: rond 1984, Enschede.

 1. Bonthuis, Patricia.

Patricia werd geboren rond 1985.    Zij is de dochter van Bonthuis, Hans en Tienkamp, Jolanda.

Meer over Bonthuis, Patricia:

Geboorte: rond 1985.

 1. Tienkamp, Sandra Jantina.

Sandra Jantina werd geboren op 9 mei 1966 in Enschede.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Zij trouwde de Haan, Robert in geschat 1990 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Sandra Jantina:

Geboorte: 9 mei 1966, Enschede.

Echtgeno(o)t(e):de Haan, Robert.

Robert werd geboren rond 1965.    Hij trouwde Tienkamp, Sandra Jantina in geschat 1990 in Enschede.

Meer over de Haan, Robert:

Geboorte: rond 1965.

Kinderen van Tienkamp, Sandra Jantina en de Haan, Robert

11145441 i. de Haan, Nathalie Liliana. Nathalie Liliana werd geboren op 30 september 1991 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Sandra Jantina en de Haan, Robert:

Huwelijk: geschat 1990, Enschede.

 1. de Haan, Nathalie Liliana.

Nathalie Liliana werd geboren op 30 september 1991 in Enschede.    Zij is de dochter van de Haan, Robert en Tienkamp, Sandra Jantina.

Meer over de Haan, Nathalie Liliana:

Geboorte: 30 september 1991, Enschede.

 1. Tienkamp, Dora.

Dora werd geboren op 31 juli 1934 in Assen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde Linnenbank, Joop rond 1958 in Utrecht. Zij trouwde tevens Schipper, Lambertus op 7 mei 1999 in Huizen (NH).

Meer over Tienkamp, Dora:

Geboorte: 31 juli 1934, Assen.

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):Linnenbank, Joop.

Joop werd geboren op 31 oktober 1929 in Utrecht.    Hij overleed op 12 februari 1984 in Utrecht.    Hij trouwde Tienkamp, Dora rond 1958 in Utrecht.

Meer over Linnenbank, Joop:

Geboorte: 31 oktober 1929, Utrecht.

Overlijden: 12 februari 1984, Utrecht.

Kinderen van Tienkamp, Dora en Linnenbank, Joop

1114551 i. Linnenbank, Robert. Robert werd geboren op 13 augustus 1960 in Utrecht.

1114552 ii. Linnenbank, Theodorus Johannes. Theodorus Johannes werd geboren op 1 april 1962 in Utrecht.

Meer over Tienkamp, Dora en Linnenbank, Joop:

Huwelijk: rond 1958, Utrecht.

Echtgeno(o)t(e):Schipper, Lambertus.

Lambertus werd geboren rond 1930.    Hij trouwde Tienkamp, Dora op 7 mei 1999 in Huizen (NH).

Meer over Schipper, Lambertus:

Geboorte: rond 1930.

Meer over Tienkamp, Dora en Schipper, Lambertus:

Huwelijk: 7 mei 1999, Huizen (NH).

 1. Linnenbank, Robert.

Robert werd geboren op 13 augustus 1960 in Utrecht.    Hij is de zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora.

Meer over Linnenbank, Robert:

Geboorte: 13 augustus 1960, Utrecht.

 1. Linnenbank, Theodorus Johannes.

Theodorus Johannes werd geboren op 1 april 1962 in Utrecht.    Hij is de zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora.

Meer over Linnenbank, Theodorus Johannes:

Geboorte: 1 april 1962, Utrecht.

 1. Tienkamp, Ali Johanna.

Ali Johanna werd geboren op 30 april 1936 in Assen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde Daalman, Willem op 20 oktober 1956 in Haarlem. Zij trouwde tevens Giesberts, Willem op 16 oktober 1981 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Ali Johanna:

Geboorte: 30 april 1936, Assen.

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):Daalman, Willem.

Willem werd geboren op 10 januari 1932 in Westerbork.    Hij overleed op 6 december 2016 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Daalman, Jogchem en Hoekstra, Lutske Aaltje. Hij trouwde Tienkamp, Ali Johanna op 20 oktober 1956 in Haarlem.

Meer over Daalman, Willem:

Geboorte: 10 januari 1932, Westerbork.

Overlijden: 6 december 2016, Amsterdam.

Kinderen van Tienkamp, Ali Johanna en Daalman, Willem

1114561 i. Daalman, Paulien. Paulien werd geboren op 29 mei 1957 in Haarlem.    Zij trouwde Vooges, Piet in mei 1982 in Haarlem.

1114562 ii. Daalman, Esther Wilma. Esther Wilma werd geboren op 20 februari 1965 in Haarlem.    Zij trouwde van der Wal, Tienus op 29 april 1985 in Haarlem.

1114563 iii. Daalman, Monique. Monique werd geboren op 20 april 1971 in Haarlem.

1114564 iv. Giesberts, Laura. Laura werd geboren op 8 november 1975 in Haarlem.    Zij trouwde Bangma, Marco op 10 september 1999 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Ali Johanna en Daalman, Willem:

Huwelijk: 20 oktober 1956, Haarlem.

Scheiding: 16 juni 1981, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Giesberts, Willem.

Willem werd geboren op 1 juli 1935.    Hij overleed op 21 augustus 2003 in Haarlem.    Hij trouwde Tienkamp, Ali Johanna op 16 oktober 1981 in Haarlem.

Meer over Giesberts, Willem:

Geboorte: 1 juli 1935.

Beroep: metselaar.

Overlijden: 21 augustus 2003, Haarlem.

Meer over Tienkamp, Ali Johanna en Giesberts, Willem:

Huwelijk: 16 oktober 1981, Haarlem.

 1. Daalman, Paulien.

Paulien werd geboren op 29 mei 1957 in Haarlem.    Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Zij trouwde Vooges, Piet in mei 1982 in Haarlem.

Meer over Daalman, Paulien:

Geboorte: 29 mei 1957, Haarlem.

: Paulien.

Echtgeno(o)t(e):Vooges, Piet.

Piet werd geboren op 25 juni 1940.    Hij overleed op 23 december 2003.    Hij trouwde Daalman, Paulien in mei 1982 in Haarlem.

Meer over Vooges, Piet:

Geboorte: 25 juni 1940.

Overlijden: 23 december 2003.

Meer over Daalman, Paulien en Vooges, Piet:

Huwelijk: mei 1982, Haarlem.

 1. Daalman, Esther Wilma.

Esther Wilma werd geboren op 20 februari 1965 in Haarlem.    Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Zij trouwde van der Wal, Tienus op 29 april 1985 in Haarlem.

Meer over Daalman, Esther Wilma:

Geboorte: 20 februari 1965, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van der Wal, Tienus.

Tienus werd geboren rond 1957.    Hij trouwde Daalman, Esther Wilma op 29 april 1985 in Haarlem.

Meer over van der Wal, Tienus:

Geboorte: rond 1957.

Kinderen van Daalman, Esther Wilma en van der Wal, Tienus

11145621 i. van der Wal, Alexander. Alexander werd geboren rond 1990 in Haarlem.

Meer over Daalman, Esther Wilma en van der Wal, Tienus:

Huwelijk: 29 april 1985, Haarlem.

 1. van der Wal, Alexander.

Alexander werd geboren rond 1990 in Haarlem.    Hij is de zoon van van der Wal, Tienus en Daalman, Esther Wilma.

Meer over van der Wal, Alexander:

Geboorte: rond 1990, Haarlem.

 1. Daalman, Monique.

Monique werd geboren op 20 april 1971 in Haarlem.    Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna.

Meer over Daalman, Monique:

Geboorte: 20 april 1971, Haarlem.

 1. Giesberts, Laura.

Laura werd geboren op 8 november 1975 in Haarlem.    Zij is de dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Zij trouwde Bangma, Marco op 10 september 1999 in Haarlem.

Meer over Giesberts, Laura:

Geboorte: 8 november 1975, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Bangma, Marco.

Marco werd geboren op 14 november 1969 in Middelburg.    Hij trouwde Giesberts, Laura op 10 september 1999 in Haarlem.

Meer over Bangma, Marco:

Geboorte: 14 november 1969, Middelburg.

Meer over Giesberts, Laura en Bangma, Marco:

Huwelijk: 10 september 1999, Haarlem.

 1. Tienkamp, Gerard Jan.

Gerard Jan werd geboren op 9 december 1939 in Assen.    Hij overleed op 9 oktober 1971 in Hoofddorp.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Randall, Elsa rond 1965 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Gerard Jan:

Geboorte: 9 december 1939, Assen.

Overlijden: 9 oktober 1971, Hoofddorp.

Begraven in Haarlem Nrd (Algemene Begraafplaats). Hij is overleden ten gevolge van een ongeluk

met zijn brommer in Hoofddorp.

Beroep: medewerker gemeente, opperman.

Echtgeno(o)t(e):Randall, Elsa.

Elsa werd geboren op 2 maart 1940 in Haarlem.    Zij trouwde Tienkamp, Gerard Jan rond 1965 in Haarlem.

Meer over Randall, Elsa:

Geboorte: 2 maart 1940, Haarlem.

Kinderen van Randall, Elsa en Tienkamp, Gerard Jan

1114571 i. Tienkamp, Mark. Mark werd geboren op 29 juni 1968 in Haarlem.

1114572 ii. Tienkamp, Stefan. Stefan werd geboren op 8 februari 1971 in Haarlem.    Hij trouwde van Gelder, Carin rond 1998 in Haarlem.

Meer over Randall, Elsa en Tienkamp, Gerard Jan:

Huwelijk: rond 1965, Haarlem.

 1. Tienkamp, Mark.

Mark werd geboren op 29 juni 1968 in Haarlem.    Hij is de zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa.

Meer over Tienkamp, Mark:

Geboorte: 29 juni 1968, Haarlem.

Beroep: bakker.

 1. Tienkamp, Stefan.

Stefan werd geboren op 8 februari 1971 in Haarlem.    Hij is de zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa. Hij trouwde van Gelder, Carin rond 1998 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Stefan:

Geboorte: 8 februari 1971, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van Gelder, Carin.

Carin werd geboren rond 1972.    Zij trouwde Tienkamp, Stefan rond 1998 in Haarlem.

Meer over van Gelder, Carin:

Geboorte: rond 1972.

Kinderen van van Gelder, Carin en Tienkamp, Stefan

11145721 i. Tienkamp, Shanya Rosa. Shanya Rosa werd geboren in december 1999 in Haarlem.

Meer over van Gelder, Carin en Tienkamp, Stefan:

Huwelijk: rond 1998, Haarlem.

 1. Tienkamp, Shanya Rosa.

Shanya Rosa werd geboren in december 1999 in Haarlem.    Zij is de dochter van Tienkamp, Stefan en van Gelder, Carin.

Meer over Tienkamp, Shanya Rosa:

Geboorte: december 1999, Haarlem.

 1. Tienkamp, Johannes Hendrik.

Johannes Hendrik werd geboren op 28 juni 1941 in Assen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna.

Meer over Tienkamp, Johannes Hendrik:

Geboorte: 28 juni 1941, Assen.

Beroep: administratief medewerker.

 1. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 13 februari 1943 in Assen.    Zij overleed op 12 september 1986 in Haarlem.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Zij trouwde van Temmen, Herman op 20 oktober 1967 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 13 februari 1943, Assen.

Overlijden: 12 september 1986, Haarlem.

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):van Temmen, Herman.

Herman werd geboren op 24 oktober 1941 in Amstelveen.    Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje op 20 oktober 1967 in Haarlem.

Opmerkingen bij van Temmen, Herman

De families van Temmen kwamen oorspronkelijk uit Duitsland, zoals Johan Heinrich Temmen, geboren

in Meppen 1808.

Meer over van Temmen, Herman:

Geboorte: 24 oktober 1941, Amstelveen.

Beroep: jurist.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en van Temmen, Herman

1114591 i. van Temmen, Brenda. Brenda werd geboren op 29 maart 1969 in Haarlem.    Zij overleed op 29 maart 1969 in Haarlem.

1114592 ii. van Temmen, Herman Johannes. Herman Johannes werd geboren op 31 augustus 1970 in Haarlem.

1114593 iii. van Temmen, Maurits Jeroen. Maurits Jeroen werd geboren op 26 februari 1973 in Haarlem.

1114594 iv. van Temmen, Frits Wolfgang. Frits Wolfgang werd geboren op 12 januari 1980 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en van Temmen, Herman:

Huwelijk: 20 oktober 1967, Haarlem.

 1. van Temmen, Brenda.

Brenda werd geboren op 29 maart 1969 in Haarlem.    Zij overleed op 29 maart 1969 in Haarlem.    Zij was de dochter van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Brenda:

Geboorte: 29 maart 1969, Haarlem.

Overlijden: 29 maart 1969, Haarlem.

 1. van Temmen, Herman Johannes.

Herman Johannes werd geboren op 31 augustus 1970 in Haarlem.    Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Herman Johannes:

Geboorte: 31 augustus 1970, Haarlem.

 1. van Temmen, Maurits Jeroen.

Maurits Jeroen werd geboren op 26 februari 1973 in Haarlem.    Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Maurits Jeroen:

Geboorte: 26 februari 1973, Haarlem.

 1. van Temmen, Frits Wolfgang.

Frits Wolfgang werd geboren op 12 januari 1980 in Haarlem.    Hij is de zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over van Temmen, Frits Wolfgang:

Geboorte: 12 januari 1980, Haarlem.

11145A. Tienkamp, Johanna.

Johanna werd geboren op 28 april 1945 in Assen.    Zij overleed op 28 april 1945 in Assen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna.

Meer over Tienkamp, Johanna:

Geboorte: 28 april 1945, Assen.

Overlijden: 28 april 1945, Assen.

Er is geen graf meer aanwezig. Zij heeft volgens de overlijdensakte nog 17 uur geleefd.

11145B. Tienkamp, Hendrikes Johannes.

Hendrikes Johannes werd geboren op 11 mei 1946 in Assen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde de Jong, Marijke in 1968 in Haarlem. Hij trouwde tevens Hamstra, Kathy rond 1973 in Assen?.

Meer over Tienkamp, Hendrikes Johannes:

Geboorte: 11 mei 1946, Assen.

Beroep: dir.schoonmaakbedrijf.

Echtgeno(o)t(e):de Jong, Marijke.

Marijke werd geboren in 1949 in Haarlem.    Zij is de dochter van de Jong, vader van Marijke en Peter. Zij trouwde Tienkamp, Hendrikes Johannes in 1968 in Haarlem.

Meer over de Jong, Marijke:

Geboorte: 1949, Haarlem.

Kinderen van de Jong, Marijke en Tienkamp, Hendrikes Johannes

11145B1 i. Tienkamp, George. George werd geboren in 1969 in Haarlem.

11145B2 ii. Tienkamp, Maja Elisabeth. Maja Elisabeth werd geboren op 12 september 1970 in Haarlem.

Meer over de Jong, Marijke en Tienkamp, Hendrikes Johannes:

Huwelijk: 1968, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Hamstra, Kathy.

Kathy werd geboren rond 1950.    Zij trouwde Tienkamp, Hendrikes Johannes rond 1973 in Assen?.

Meer over Hamstra, Kathy:

Geboorte: rond 1950.

Beroep: huisvrouw.

Kinderen van Hamstra, Kathy en Tienkamp, Hendrikes Johannes

11145B3 i. Tienkamp, Fiona. Fiona werd geboren op 15 april 1975 in Assen.

11145B4 ii. Tienkamp, Michael Jim. Michael Jim werd geboren op 17 augustus 1977 in Assen.

Meer over Hamstra, Kathy en Tienkamp, Hendrikes Johannes:

Huwelijk: rond 1973, Assen?.

11145B1. Tienkamp, George.

George werd geboren in 1969 in Haarlem.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrikes Johannes en de Jong, Marijke.

Meer over Tienkamp, George:

Geboorte: 1969, Haarlem.

11145B2. Tienkamp, Maja Elisabeth.

Maja Elisabeth werd geboren op 12 september 1970 in Haarlem.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrikes Johannes en de Jong, Marijke.

Meer over Tienkamp, Maja Elisabeth:

Geboorte: 12 september 1970, Haarlem.

11145B3. Tienkamp, Fiona.

Fiona werd geboren op 15 april 1975 in Assen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrikes Johannes en Hamstra, Kathy.

Meer over Tienkamp, Fiona:

Geboorte: 15 april 1975, Assen.

11145B4. Tienkamp, Michael Jim.

Michael Jim werd geboren op 17 augustus 1977 in Assen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrikes Johannes en Hamstra, Kathy.

Meer over Tienkamp, Michael Jim:

Geboorte: 17 augustus 1977, Assen.

11145C. Tienkamp, Lambertus Johannes.

Lambertus Johannes werd geboren op 2 april 1948 in Assen.    Hij overleed op 9 juni 2013 in Deventer.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Maas, Magda rond 1968 in Haarlem. Hij trouwde tevens Wiersma, Grietje rond 1972 in Heerenveen?.

Meer over Tienkamp, Lambertus Johannes:

Geboorte: 2 april 1948, Assen.

Beroep: hondenfokker.

Overlijden: 9 juni 2013, Deventer.

Echtgeno(o)t(e):Maas, Magda.

Magda werd geboren rond 1950 in Haarlem?.    Zij trouwde Tienkamp, Lambertus Johannes rond 1968 in Haarlem.

Meer over Maas, Magda:

Geboorte: rond 1950, Haarlem?.

Meer over Maas, Magda en Tienkamp, Lambertus Johannes:

Huwelijk: rond 1968, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Wiersma, Grietje.

Grietje werd geboren op 17 januari 1953.    Zij trouwde Tienkamp, Lambertus Johannes rond 1972 in Heerenveen?.

Meer over Wiersma, Grietje:

Geboorte: 17 januari 1953.

Beroep: chemisch analist, Hoofd Logistieke Dienst.

Meer over Wiersma, Grietje en Tienkamp, Lambertus Johannes:

Huwelijk: rond 1972, Heerenveen?.

 1. Tienkamp, Elzo.

Elzo werd geboren op 28 juli 1904 in Vries.    Hij overleed op 23 oktober 1993 in Canada.    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Hij trouwde Garneau, Marie Louise rond 1925 in Canada.

Opmerkingen bij Tienkamp, Elzo

Elso is in 1923 naar Canada geëmigreerd. Hij is in navolging van zijn vrouw, Louise, katholiek

geworden.

Meer over Tienkamp, Elzo:

Geboorte: 28 juli 1904, Vries.

Residentie: 1938, Canada.

Beroep: landbouwer.

Overlijden: 23 oktober 1993, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Garneau, Marie Louise.

Marie Louise werd geboren in 1905 in Verenigde Staten.    Zij trouwde Tienkamp, Elzo rond 1925 in Canada.

Opmerkingen bij Garneau, Marie Louise

«Geboorte Opm: Canada».

Meer over Garneau, Marie Louise:

Geboorte: 1905, Verenigde Staten.

Kinderen van Garneau, Marie Louise en Tienkamp, Elzo

111461 i. Tienkamp, Alice. Alice werd geboren rond 1940 in Canada.

111462 ii. Tienkamp, Diana. Diana werd geboren rond 1940.

111463 iii. Tienkamp, Be. Be werd geboren in 1925.

111464 iv. Tienkamp, Leona. Leona werd geboren in 1930.    Zij overleed in 1990.

111465 v. Tienkamp, Lucille. Lucille werd geboren in 1935.

111466 vi. Tienkamp, Dennis Donald. Dennis Donald werd geboren op 8 juni 1947.    Hij trouwde Larson, Valerie op 4 februari 1989. Hij trouwde tevens Nn, Elaine Marie op 22 juni 1967.

Meer over Garneau, Marie Louise en Tienkamp, Elzo:

Huwelijk: rond 1925, Canada.

 1. Tienkamp, Alice.

Alice werd geboren rond 1940 in Canada.    Zij is de dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise.

Meer over Tienkamp, Alice:

Geboorte: rond 1940, Canada.

 1. Tienkamp, Diana.

Diana werd geboren rond 1940.    Zij is de dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise.

Meer over Tienkamp, Diana:

Geboorte: rond 1940.

 1. Tienkamp, Be.

Be werd geboren in 1925.    Hij is de zoon van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise.

Meer over Tienkamp, Be:

Geboorte: 1925.

 1. Tienkamp, Leona.

Leona werd geboren in 1930.    Zij overleed in 1990.    Zij was de dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise.

Meer over Tienkamp, Leona:

Geboorte: 1930.

Overlijden: 1990.

 1. Tienkamp, Lucille.

Lucille werd geboren in 1935.    Zij is de dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise.

Meer over Tienkamp, Lucille:

Geboorte: 1935.

 1. Tienkamp, Dennis Donald.

Dennis Donald werd geboren op 8 juni 1947.    Hij is de zoon van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise. Hij trouwde Larson, Valerie op 4 februari 1989. Hij trouwde tevens Nn, Elaine Marie op 22 juni 1967.

Meer over Tienkamp, Dennis Donald:

Geboorte: 8 juni 1947.

Echtgeno(o)t(e):Larson, Valerie.

Valerie werd geboren op 14 februari 1948.    Zij trouwde Tienkamp, Dennis Donald op 4 februari 1989.

Meer over Larson, Valerie:

Geboorte: 14 februari 1948.

Kinderen van Larson, Valerie en Tienkamp, Dennis Donald

1114661 i. Tienkamp, Darren. Darren werd geboren op 16 mei 1991.    Hij overleed op 24 maart 2016.

Meer over Larson, Valerie en Tienkamp, Dennis Donald:

Huwelijk: 4 februari 1989.

Echtgeno(o)t(e):Nn, Elaine Marie.

Elaine Marie werd geboren op 22 november 1950 in Prince Albert (Can).    Zij trouwde Tienkamp, Dennis Donald op 22 juni 1967.

Meer over Nn, Elaine Marie:

Geboorte: 22 november 1950, Prince Albert (Can).

Kinderen van Nn, Elaine Marie en Tienkamp, Dennis Donald

1114662 i. Tienkamp, Charmaine Kay. Charmaine Kay werd geboren op 11 augustus 1968.    Zij trouwde met Onbekend.

1114663 ii. Tienkamp, Michelle Dawn. Michelle Dawn werd geboren op 28 februari 1977.

1114664 iii. Tienkamp, Warren. Warren werd geboren op 6 april 1971.    Hij trouwde Onbekend geschat rond 1990.

1114665 iv. Tienkamp, Gregort Allen. Gregort Allen werd geboren op 7 september 1974.

Meer over Nn, Elaine Marie en Tienkamp, Dennis Donald:

Huwelijk: 22 juni 1967.

Scheiding: rond 1 januari 1985.

Aantal kinderen: 0

 1. Tienkamp, Darren.

Darren werd geboren op 16 mei 1991.    Hij overleed op 24 maart 2016.    Hij was de zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Larson, Valerie.

Meer over Tienkamp, Darren:

Geboorte: 16 mei 1991.

Overlijden: 24 maart 2016.

 1. Tienkamp, Charmaine Kay.

Charmaine Kay werd geboren op 11 augustus 1968.    Zij is de dochter van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Zij trouwde met Onbekend.

Meer over Tienkamp, Charmaine Kay:

Geboorte: 11 augustus 1968.

Kinderen van Tienkamp, Charmaine Kay en Onbekend

11146621 i. Tienkamp, Celia Marie-Alice. Celia Marie-Alice werd geboren op 21 september 1996 in Columbia,CAN.

11146622 ii. Tienkamp, Shaylena Summer-Grace. Shaylena Summer-Grace werd geboren op 14 juli 2003 in Edmonton (CAN).

Meer over Tienkamp, Charmaine Kay en Onbekend:

Huwelijk: geschat rond 1995.

 1. Tienkamp, Celia Marie-Alice.

Celia Marie-Alice werd geboren op 21 september 1996 in Columbia,CAN.    Zij is de dochter van Tienkamp, Charmaine Kay.

Meer over Tienkamp, Celia Marie-Alice:

Geboorte: 21 september 1996, Columbia,CAN.

 1. Tienkamp, Shaylena Summer-Grace.

Shaylena Summer-Grace werd geboren op 14 juli 2003 in Edmonton (CAN).    Zij is de dochter van Tienkamp, Charmaine Kay.

Meer over Tienkamp, Shaylena Summer-Grace:

Geboorte: 14 juli 2003, Edmonton (CAN).

 1. Tienkamp, Michelle Dawn.

Michelle Dawn werd geboren op 28 februari 1977.    Zij is de dochter van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie.

Meer over Tienkamp, Michelle Dawn:

Geboorte: 28 februari 1977.

 1. Tienkamp, Warren.

Warren werd geboren op 6 april 1971.    Hij is de zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Hij trouwde Onbekend geschat rond 1990.

Meer over Tienkamp, Warren:

Geboorte: 6 april 1971.

Kinderen van Onbekend en Tienkamp, Warren

11146641 i. Tienkamp, Braidy Elizabeth. Braidy Elizabeth werd geboren op 28 april 1993.

Meer over Onbekend en Tienkamp, Warren:

Huwelijk: geschat rond 1990.

 1. Tienkamp, Braidy Elizabeth.

Braidy Elizabeth werd geboren op 28 april 1993.    Zij is de dochter van Tienkamp, Warren.

Meer over Tienkamp, Braidy Elizabeth:

Geboorte: 28 april 1993.

 1. Tienkamp, Gregort Allen.

Gregort Allen werd geboren op 7 september 1974.    Hij is de zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie.

Meer over Tienkamp, Gregort Allen:

Geboorte: 7 september 1974.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 26 augustus 1909 in Vries.    Zij overleed op 21 oktober 1996 in Canada.    Zij was de dochter van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Zij trouwde Lise, Johan op 17 mei 1930 in Zeijerveld.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij waren gereformeerd. Jantje hield zich bezig met evangelisatiewerk. Markus, haar vader heeft ±

1950 naast zijn boerderij in Papenvoort een huis annex café laten bouwen voor Jantje en Johan.

Zij hebben hier echter nooit gewoond. Markus heeft de laatste jaren van zijn leven enige tijd

bij hen in Zeijerveld gewoond. Zij zijn geëmigreerd naar Canada in 1952. Zij heeft 8 kinderen,

56 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Ik heb in de jaren 1990-1993 regelmatig met haar

gecorrespondeerd, als ook met haar zoon Marcus Lise. Hij kon mij daardoor veel vertellen over de

achtergronden van Jantje en haar ouders, broers en zus. Toen Elso naar Canada ging was Jantje

nog jong (14 jaar). Zij moest de 8 koeien melken en op het land werken, bijv. met de bundels

graan binden. Na het melken moest zij de melk met paard en wagen naar Rolde brengen.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 26 augustus 1909, Vries.

Overlijden: 21 oktober 1996, Canada.

Van Internet gehaalde informatie: Diverse gegevens m.b.t. Nederlanders geëmigreerd naar Canada.

Obituaries: Jantje Lise (Tienkamp), widow of Johan, Caledonia, CA, Oct. 21, 87 Zij ligt

begraven op Cemetry Victoria, Drayton, Section C, county: Wellington, Township: Peel; reference:

WW-6097. .

Beroep: huisvrouw.

Residentie: 17 mei 1930, Zevenhuizen (Leek).

Echtgeno(o)t(e):Lise, Johan.

Johan werd geboren op 25 november 1905 in Tolbert.    Hij overleed op 27 september 1973 in Canada.    Hij was de zoon van Lise, Johannes en Hartholt, Tjisje. Hij trouwde Tienkamp, Jantje op 17 mei 1930 in Zeijerveld.

Meer over Lise, Johan:

Geboorte: 25 november 1905, Tolbert.

Overlijden: 27 september 1973, Canada.

Hij is overleden t.g.v. een ongeluk met een landbouwtrekker.

Beroep: landbouwer.

Kinderen van Tienkamp, Jantje en Lise, Johan

111471 i. Lise, Tjits. Tjits werd geboren op 16 maart 1931 in Zeijerveld.

111472 ii. Lise, Aaltje. Aaltje werd geboren op 16 maart 1932 in Zeijerveld.    Zij trouwde Klazens, Geert in 1955 in Canada?.

111473 iii. Lise, Johanna. Johanna werd geboren op 13 augustus 1933 in Zeijerveld.

111474 iv. Lise, Margaretha. Margaretha werd geboren op 3 maart 1936 in Zeijerveld.

111475 v. Lise, Alberdina. Alberdina werd geboren op 23 februari 1937 in Zeijerveld.

111476 vi. Lise, Johannes Markus. Johannes Markus werd geboren op 20 december 1938 in Zeijerveld.    Hij overleed op 10 september 2017 in Ontario (Can).    Hij trouwde Davies, Jane Louise rond 1970.

111477 vii. Lise, Markus Johannes. Markus Johannes werd geboren op 21 oktober 1942 in Zeijerveld.    Hij overleed op 25 maart 2019 in Canada.    Hij trouwde Alblas, Jeanne Maria rond 1970.

111478 viii. Lise, Hendrik. Hendrik werd geboren op 24 oktober 1942 in Zeijerveld.    Hij trouwde nn, Louise op 6 juli 1968 in Canada.

Meer over Tienkamp, Jantje en Lise, Johan:

Huwelijksafkondiging: 29 april 1930, Rolde.

Huwelijk: 17 mei 1930, Zeijerveld.

 1. Lise, Tjits.

Tjits werd geboren op 16 maart 1931 in Zeijerveld.    Hij is de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

Meer over Lise, Tjits:

Geboorte: 16 maart 1931, Zeijerveld.

 1. Lise, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 16 maart 1932 in Zeijerveld.    Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Zij trouwde Klazens, Geert in 1955 in Canada?.

Meer over Lise, Aaltje:

Geboorte: 16 maart 1932, Zeijerveld.

Echtgeno(o)t(e):Klazens, Geert.

Geert werd geboren in 1930 in ter Aard.    Hij trouwde Lise, Aaltje in 1955 in Canada?.

Meer over Klazens, Geert:

Geboorte: 1930, ter Aard.

Meer over Lise, Aaltje en Klazens, Geert:

Huwelijk: 1955, Canada?.

 1. Lise, Johanna.

Johanna werd geboren op 13 augustus 1933 in Zeijerveld.    Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

Meer over Lise, Johanna:

Geboorte: 13 augustus 1933, Zeijerveld.

 1. Lise, Margaretha.

Margaretha werd geboren op 3 maart 1936 in Zeijerveld.    Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

Meer over Lise, Margaretha:

Geboorte: 3 maart 1936, Zeijerveld.

 1. Lise, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 23 februari 1937 in Zeijerveld.    Zij is de dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje.

Meer over Lise, Alberdina:

Geboorte: 23 februari 1937, Zeijerveld.

 1. Lise, Johannes Markus.

Johannes Markus werd geboren op 20 december 1938 in Zeijerveld.    Hij overleed op 10 september 2017 in Ontario (Can).    Hij was de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Hij trouwde Davies, Jane Louise rond 1970.

Meer over Lise, Johannes Markus:

Geboorte: 20 december 1938, Zeijerveld.

Overlijden: 10 september 2017, Ontario (Can).

Echtgeno(o)t(e):Davies, Jane Louise.

Jane Louise werd geboren in april 1945 in Verenigde Staten.    Zij trouwde Lise, Johannes Markus rond 1970.

Meer over Davies, Jane Louise:

Geboorte: april 1945, Verenigde Staten.

Kinderen van Davies, Jane Louise en Lise, Johannes Markus

1114761 i. Lise, Arthur John. Arthur John werd geboren rond 1970.

1114762 ii. Lise, Henry Kenneth. Henry Kenneth werd geboren rond 1975.

1114763 iii. Lise, Jennifer. Jennifer werd geboren op 10 mei 1978 in Ontario (Can).

1114764 iv. Lise, Peter Anthony. Peter Anthony werd geboren op 1 oktober 1979 in Ontario (Can).

1114765 v. Lise, John Marcus. John Marcus werd geboren rond 1980.

Opmerkingen van Davies, Jane Louise en Lise, Johannes Markus:

Bron: https://www.geni.com/people/Jane-Louise-Davies-Lise/

Meer over Davies, Jane Louise en Lise, Johannes Markus:

Huwelijk: rond 1970.

 1. Lise, Arthur John.

Arthur John werd geboren rond 1970.    Hij is de zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise.

Meer over Lise, Arthur John:

Geboorte: rond 1970.

 1. Lise, Henry Kenneth.

Henry Kenneth werd geboren rond 1975.    Hij is de zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise.

Meer over Lise, Henry Kenneth:

Geboorte: rond 1975.

 1. Lise, Jennifer.

Jennifer werd geboren op 10 mei 1978 in Ontario (Can).    Zij is de dochter van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise.

Meer over Lise, Jennifer:

Geboorte: 10 mei 1978, Ontario (Can).

 1. Lise, Peter Anthony.

Peter Anthony werd geboren op 1 oktober 1979 in Ontario (Can).    Hij is de zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise.

Meer over Lise, Peter Anthony:

Geboorte: 1 oktober 1979, Ontario (Can).

 1. Lise, John Marcus.

John Marcus werd geboren rond 1980.    Hij is de zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise.

Meer over Lise, John Marcus:

Geboorte: rond 1980.

 1. Lise, Markus Johannes.

Markus Johannes werd geboren op 21 oktober 1942 in Zeijerveld.    Hij overleed op 25 maart 2019 in Canada.    Hij werd begraven op 29 maart 2019 te Canada.. Hij was de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Hij trouwde Alblas, Jeanne Maria rond 1970.

Meer over Lise, Markus Johannes:

Geboorte: 21 oktober 1942, Zeijerveld.

Overlijden: 25 maart 2019, Canada.

Begrafenis: 29 maart 2019, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Alblas, Jeanne Maria.

Jeanne Maria werd geboren op 17 april 1943.    Zij trouwde Lise, Markus Johannes rond 1970.

Meer over Alblas, Jeanne Maria:

Geboorte: 17 april 1943.

Kinderen van Alblas, Jeanne Maria en Lise, Markus Johannes

1114771 i. Lise, Anita Jayne. Anita Jayne werd geboren op 29 juni 1970.

1114772 ii. Lise, Nathan. Nathan werd geboren rond 1975.

1114773 iii. Lise, Pauline. Pauline werd geboren rond 1980.

1114774 iv. Lise, Christine. Christine werd geboren rond 1980.

1114775 v. Lise, Shawn. Shawn werd geboren rond 1985.

1114776 vi. Lise, Jonathen Mark. Jonathen Mark werd geboren rond 1985.

Opmerkingen van Alblas, Jeanne Maria en Lise, Markus Johannes:

Bron: https://www.geni.com/people/Jane-Louise-Davies-Lise/

Meer over Alblas, Jeanne Maria en Lise, Markus Johannes:

Huwelijk: rond 1970.

 1. Lise, Anita Jayne.

Anita Jayne werd geboren op 29 juni 1970.    Zij is de dochter van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria.

Meer over Lise, Anita Jayne:

Geboorte: 29 juni 1970.

 1. Lise, Nathan.

Nathan werd geboren rond 1975.    Hij is de zoon van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria.

Meer over Lise, Nathan:

Geboorte: rond 1975.

 1. Lise, Pauline.

Pauline werd geboren rond 1980.    Zij is de dochter van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria.

Meer over Lise, Pauline:

Geboorte: rond 1980.

 1. Lise, Christine.

Christine werd geboren rond 1980.    Zij is de dochter van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria.

Meer over Lise, Christine:

Geboorte: rond 1980.

 1. Lise, Shawn.

Shawn werd geboren rond 1985.    Hij is de zoon van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria.

Meer over Lise, Shawn:

Geboorte: rond 1985.

 1. Lise, Jonathen Mark.

Jonathen Mark werd geboren rond 1985.    Hij is de zoon van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria.

Meer over Lise, Jonathen Mark:

Geboorte: rond 1985.

 1. Lise, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 24 oktober 1942 in Zeijerveld.    Hij is de zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Hij trouwde nn, Louise op 6 juli 1968 in Canada.

Meer over Lise, Hendrik:

Geboorte: 24 oktober 1942, Zeijerveld.

Echtgeno(o)t(e):nn, Louise.

Zij trouwde Lise, Hendrik op 6 juli 1968 in Canada.

Meer over nn, Louise en Lise, Hendrik:

Huwelijk: 6 juli 1968, Canada.

 1. Tienkamp, Regiena.

Regiena werd geboren op 25 april 1879 in Vries.    Hij overleed op 8 november 1879 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien.

Meer over Tienkamp, Regiena:

Geboorte: 25 april 1879, Vries.

* 25/04/1879 (’s nachts, een uren”) in Vries Haar ouders woonden toen in Vries, Wijk No 96.

Overlijden: 8 november 1879, Vries.

 1. Tienkamp, Jan Engbert.

Jan Engbert werd geboren op 12 juni 1845 in Assen.    Hij overleed op 7 augustus 1902 in Leek.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Hij trouwde Koops, Roelofina op 22 april 1870 in Roden.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Engbert

Jan zat in de kerkeraad van de NH-kerk in Roden. (zie notitie mbt Tale Zondag, koster/organist).

Meer over Tienkamp, Jan Engbert:

Geboorte: 12 juni 1845, Assen.

Overlijden: 7 augustus 1902, Leek.

Jan Tienkamp en Roelfien Koops liggen begraven bij de kerk van Midwolde, naast hun zoon Engbert

en Petronella diens vrouw en hun dochters Antje en Jantje.

Beroep: Klompenmaker, kruidenier.

Echtgeno(o)t(e):Koops, Roelofina.

Roelofina werd geboren op 7 december 1836 in Eelde.    Zij was de dochter van Koops, Willem Arends en Brink, Anje Roelofs. Zij trouwde Tienkamp, Jan Engbert op 22 april 1870 in Roden.

Meer over Koops, Roelofina:

Geboorte: 7 december 1836, Eelde.

Overlijden:

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.

Kinderen van Koops, Roelofina en Tienkamp, Jan Engbert

1121 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 19 september 1870 in Roden.    Hij overleed op 5 oktober 1955 in Nietap.    Hij trouwde van Heukelem, Petronella in 1906 in Leek.

1122 ii. Tienkamp, Antje. Zij overleed op 25 april 1945 in Leek.    Zij trouwde van Belkum, Aukens in 1895 in Leek.

1123 iii. Tienkamp, Willem. Willem werd geboren op 15 februari 1874 in Roden.    Hij overleed op 8 augustus 1950 in Leek.    Hij trouwde Akkerman, Minke Jantje op 24 april 1901 in Grootegast. Hij trouwde tevens Peper, Sietske op 5 oktober 1933 in Opsterland..

1124 iv. Tienkamp, Marchien. Marchien werd geboren op 26 oktober 1875 in Roden.    Zij overleed op 28 december 1920 in Eexta (Scheemda).    Zij trouwde Akkerman, Jilt op 28 april 1904 in Leek.

1125 v. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 12 november 1879 in Roden.    Zij overleed op 10 juni 1973 in Leek.    Zij trouwde de Poel, Klaas op 24 juni 1909 in Leek.

1126 vi. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 6 april 1882 in Roden.    Zij overleed op 9 oktober 1969 in Roden.    Zij trouwde Wouthuis, Rikkert Aalf op 15 mei 1912 in Roden.

Meer over Koops, Roelofina en Tienkamp, Jan Engbert:

Huwelijk: 22 april 1870, Roden.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 19 september 1870 in Roden.    Hij overleed op 5 oktober 1955 in Nietap.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Hij trouwde van Heukelem, Petronella in 1906 in Leek.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 19 september 1870, Roden.

Overlijden: 5 oktober 1955, Nietap.

Engbert en Petronella liggen begraven bij de kerk van Midwolde, naast zijn zusters Antje en

Jantje en zijn ouders, Jan Tienkamp en Roelfien Koops.

Beroep: Klompenmaker, kruidenier.

Echtgeno(o)t(e):van Heukelem, Petronella.

Petronella werd geboren op 17 december 1873 in Niehoven.    Zij overleed op 30 augustus 1967 in Leek.    Zij werd begraven op 2 september 1967 te Midwolde. Zij trouwde Tienkamp, Engbert in 1906 in Leek.

Meer over van Heukelem, Petronella:

Geboorte: 17 december 1873, Niehoven.

Overlijden: 30 augustus 1967, Leek.

Begrafenis: 2 september 1967, Midwolde.

Kinderen van van Heukelem, Petronella en Tienkamp, Engbert

11211 i. Tienkamp, Jan Engbert. Jan Engbert werd geboren op 14 juni 1907 in Leek.    Hij overleed op 13 februari 2003 in Leek.    Hij trouwde Vos, Suzanne Geesiena op 12 april 1933 in Leek.

11212 ii. Tienkamp, Sietse. Sietse werd geboren op 30 september 1908 in Leek.    Hij overleed op 12 september 2005 in Groningen.    Hij trouwde van Til, Maria op 24 juni 1937 in Groningen.

11213 iii. Tienkamp, Roelofina. Roelofina werd geboren in 1912 in Leek.    Zij overleed op 28 november 2007.    Zij trouwde Kooistra, H. in 1935.

Meer over van Heukelem, Petronella en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 1906, Leek.

 1. Tienkamp, Jan Engbert.

Jan Engbert werd geboren op 14 juni 1907 in Leek.    Hij overleed op 13 februari 2003 in Leek.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en van Heukelem, Petronella. Hij trouwde Vos, Suzanne Geesiena op 12 april 1933 in Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Engbert

Gedurende 2e W.O. onderduikadres. Politiek aktief binnen SDAP en PvdA O.m. klompenmaker van

beroep. Hij is begonnen als kaasmaker in Tolbert en werd vervolgens (35 jr lang) melkventer in

Groningen.

Meer over Tienkamp, Jan Engbert:

Geboorte: 14 juni 1907, Leek.

Overlijden: 13 februari 2003, Leek.

Hij is dinsdag 18 februari 2003 gecremeerd.

Beroep: melkboer.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Suzanne Geesiena.

Suzanne Geesiena werd geboren in 1910.    Zij overleed voor 18 oktober 1988.    Zij trouwde Tienkamp, Jan Engbert op 12 april 1933 in Leek.

Opmerkingen bij Vos, Suzanne Geesiena

Tzt nazien of zij familie is van Susanna of Suzanne Hendriks Vos.

Meer over Vos, Suzanne Geesiena:

Geboorte: 1910.

Overlijden: voor 18 oktober 1988.

Kinderen van Vos, Suzanne Geesiena en Tienkamp, Jan Engbert

112111 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 29 december 1933 in Tolbert.    Hij trouwde NN, Anneke in 1960 in Leek.

112112 ii. Tienkamp, Tammo. Tammo werd geboren op 22 januari 1936 in Tolbert.    Hij overleed op 5 mei 1985 in Leek.    Hij trouwde Dijk, Wietske H.K. in 1960 in Leek.

Meer over Vos, Suzanne Geesiena en Tienkamp, Jan Engbert:

Huwelijk: 12 april 1933, Leek.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 29 december 1933 in Tolbert.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Vos, Suzanne Geesiena. Hij trouwde NN, Anneke in 1960 in Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woonde eerst in Leek, nu in Roden. Hij heeft geschaatst met Engbert T. uit Donderen bij een

schaatswedstrijd in Tolbert.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 29 december 1933, Tolbert.

Echtgeno(o)t(e):NN, Anneke.

Anneke werd geboren rond 1935.    Zij trouwde Tienkamp, Engbert in 1960 in Leek.

Meer over NN, Anneke:

Geboorte: rond 1935.

Kinderen van NN, Anneke en Tienkamp, Engbert

1121111 i. Tienkamp, Carolien Suzan. Carolien Suzan werd geboren op 18 juli 1963 in Leek.

1121112 ii. Tienkamp, Jan Anne. Jan Anne werd geboren op 19 april 1966 in Leek.

Meer over NN, Anneke en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 1960, Leek.

 1. Tienkamp, Carolien Suzan.

Carolien Suzan werd geboren op 18 juli 1963 in Leek.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en NN, Anneke.

Opmerkingen bij Tienkamp, Carolien Suzan

Zij werkt in Groningen.

Meer over Tienkamp, Carolien Suzan:

Geboorte: 18 juli 1963, Leek.

Beroep: onderwijzeres.

 1. Tienkamp, Jan Anne.

Jan Anne werd geboren op 19 april 1966 in Leek.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en NN, Anneke.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Anne

Hij is toneelspeler (o.m. Grandorado). Martin heeft contact met hem gehad. Woont in Amsterdam.

Meer over Tienkamp, Jan Anne:

Geboorte: 19 april 1966, Leek.

Beroep: acteur.

 1. Tienkamp, Tammo.

Tammo werd geboren op 22 januari 1936 in Tolbert.    Hij overleed op 5 mei 1985 in Leek.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Vos, Suzanne Geesiena. Hij trouwde Dijk, Wietske H.K. in 1960 in Leek.

Meer over Tienkamp, Tammo:

Geboorte: 22 januari 1936, Tolbert.

Overlijden: 5 mei 1985, Leek.

Hij is overleden op 05/05/1985 ten gevolge van een ongeval in de Belgische Ardennen op 6/4/1985.

Beroep: gymleraar.

Echtgeno(o)t(e):Dijk, Wietske H.K.

Wietske H.K. werd geboren op 8 maart 1936.    Zij trouwde Tienkamp, Tammo in 1960 in Leek.

Opmerkingen bij Dijk, Wietske H.K.

Ik heb haar op 5-1-90 bezocht en is zeer geïnteresseerd. Adres, toen: Watermuldersweg 19. Leek.

Meer over Dijk, Wietske H.K.:

Geboorte: 8 maart 1936.

Kinderen van Dijk, Wietske H.K. en Tienkamp, Tammo

1121121 i. Tienkamp, Ali Susan. Ali Susan werd geboren op 5 juni 1962 in Leek.

1121122 ii. Tienkamp, Jan Engbert. Jan Engbert werd geboren op 29 mei 1964 in Leek.    Hij overleed op 31 mei 1964 in Leek.

1121123 iii. Tienkamp, Bert Klaas. Bert Klaas werd geboren op 29 mei 1964 in Leek.

Meer over Dijk, Wietske H.K. en Tienkamp, Tammo:

Huwelijk: 1960, Leek.

 1. Tienkamp, Ali Susan.

Ali Susan werd geboren op 5 juni 1962 in Leek.    Zij is de dochter van Tienkamp, Tammo en Dijk, Wietske H.K..

Opmerkingen bij Tienkamp, Ali Susan

Zij studeert op het conservatorium in Groningen.

Meer over Tienkamp, Ali Susan:

Geboorte: 5 juni 1962, Leek.

Beroep: rond 1985. student conservatorium.

Beroep: 1990, Smilde. lerares muziek.

 1. Tienkamp, Jan Engbert.

Jan Engbert werd geboren op 29 mei 1964 in Leek.    Hij overleed op 31 mei 1964 in Leek.    Hij was de zoon van Tienkamp, Tammo en Dijk, Wietske H.K..

Meer over Tienkamp, Jan Engbert:

Geboorte: 29 mei 1964, Leek.

Overlijden: 31 mei 1964, Leek.

 1. Tienkamp, Bert Klaas.

Bert Klaas werd geboren op 29 mei 1964 in Leek.    Hij is de zoon van Tienkamp, Tammo en Dijk, Wietske H.K..

Opmerkingen bij Tienkamp, Bert Klaas

Hij woont anno 1998 in Peize en is lid van de plaatselijke volleybalvereniging.

Meer over Tienkamp, Bert Klaas:

Geboorte: 29 mei 1964, Leek.

Beroep: student.

 1. Tienkamp, Sietse.

Sietse werd geboren op 30 september 1908 in Leek.    Hij overleed op 12 september 2005 in Groningen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en van Heukelem, Petronella. Hij trouwde van Til, Maria op 24 juni 1937 in Groningen.

Meer over Tienkamp, Sietse:

Geboorte: 30 september 1908, Leek.

Overlijden: 12 september 2005, Groningen.

Beroep: werknemer melkfabriek Domo.

Echtgeno(o)t(e):van Til, Maria.

Maria werd geboren op 6 februari 1916 in Leek.    Zij overleed voor 2005.    Zij trouwde Tienkamp, Sietse op 24 juni 1937 in Groningen.

Meer over van Til, Maria:

Geboorte: 6 februari 1916, Leek.

Overlijden: voor 2005.

Kinderen van van Til, Maria en Tienkamp, Sietse

112121 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 14 april 1939 in Groningen.

112122 ii. Tienkamp, Janny. Janny werd geboren op 18 juli 1943 in Groningen.

112123 iii. Tienkamp, Petra Rengerdina. Petra Rengerdina werd geboren op 21 augustus 1955 in Groningen.    Zij trouwde Storm rond 1985.

Meer over van Til, Maria en Tienkamp, Sietse:

Huwelijk: 24 juni 1937, Groningen.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 14 april 1939 in Groningen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Sietse en van Til, Maria.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woont in Lage Zwaluwe. Ik heb ondermeer via Internet contact met hem.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 14 april 1939, Groningen.

Beroep: werknemer Philips.

 1. Tienkamp, Janny.

Janny werd geboren op 18 juli 1943 in Groningen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Sietse en van Til, Maria.

Opmerkingen bij Tienkamp, Janny

Zij woont in Utrecht.

Meer over Tienkamp, Janny:

Geboorte: 18 juli 1943, Groningen.

 1. Tienkamp, Petra Rengerdina.

Petra Rengerdina werd geboren op 21 augustus 1955 in Groningen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Sietse en van Til, Maria. Zij trouwde Storm rond 1985.

Opmerkingen bij Tienkamp, Petra Rengerdina

Zij heeft een zoon en een dochter, werkt bij de IB groep in Groningen.

Meer over Tienkamp, Petra Rengerdina:

Geboorte: 21 augustus 1955, Groningen.

Echtgeno(o)t(e):Storm.

Hij trouwde Tienkamp, Petra Rengerdina rond 1985.

Meer over Tienkamp, Petra Rengerdina en Storm:

Huwelijk: rond 1985.

 1. Tienkamp, Roelofina.

Roelofina werd geboren in 1912 in Leek.    Zij overleed op 28 november 2007.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en van Heukelem, Petronella. Zij trouwde Kooistra, H. in 1935.

Meer over Tienkamp, Roelofina:

Geboorte: 1912, Leek.

Overlijden: 28 november 2007.

Echtgeno(o)t(e):Kooistra, H.

 1. werd geboren in 1910.    Hij trouwde Tienkamp, Roelofina in 1935.

Meer over Kooistra, H.:

Geboorte: 1910.

Meer over Tienkamp, Roelofina en Kooistra, H.:

Huwelijk: 1935.

 1. Tienkamp, Antje.

Zij overleed op 25 april 1945 in Leek.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Zij trouwde van Belkum, Aukens in 1895 in Leek.

Meer over Tienkamp, Antje:

Geboorte:

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.

Overlijden: 25 april 1945, Leek.

Antje ligt samen met haar man, haar ouders, haar zus Jantje en broers Engbert en Willem begraven

in Midwolde.

Echtgeno(o)t(e):van Belkum, Aukens.

Aukens werd geboren op 10 mei 1870 in Noordlaren.    Hij overleed op 4 november 1962 in Leek.    Hij trouwde Tienkamp, Antje in 1895 in Leek.

Meer over van Belkum, Aukens:

Geboorte: 10 mei 1870, Noordlaren.

Overlijden: 4 november 1962, Leek.

Kinderen van Tienkamp, Antje en van Belkum, Aukens

11221 i. van Belkum, Johannes Jan. Johannes Jan werd geboren in 1898 in Leek.    Hij overleed in 1978 in Leek.

11222 ii. van Belkum, Antje. Antje werd geboren in 1900 in Leek.

11223 iii. van Belkum, Jan Engbert. Jan Engbert werd geboren in 1902 in Leek.    Hij overleed in 1989.

11224 iv. van Belkum, Hendrik Jan Lucas. Hendrik Jan Lucas werd geboren in 1908 in Leek.    Hij overleed in 1979.

11225 v. van Belkum, Anna Catharina. Anna Catharina werd geboren in 1910 in Leek.    Zij overleed in 1980.

Meer over Tienkamp, Antje en van Belkum, Aukens:

Huwelijk: 1895, Leek.

 1. van Belkum, Johannes Jan.

Johannes Jan werd geboren in 1898 in Leek.    Hij overleed in 1978 in Leek.    Hij was de zoon van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje.

Meer over van Belkum, Johannes Jan:

Geboorte: 1898, Leek.

Overlijden: 1978, Leek.

 1. van Belkum, Antje.

Antje werd geboren in 1900 in Leek.    Zij is de dochter van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje.

Meer over van Belkum, Antje:

Geboorte: 1900, Leek.

Overlijden: rond 1990.

 1. van Belkum, Jan Engbert.

Jan Engbert werd geboren in 1902 in Leek.    Hij overleed in 1989.    Hij was de zoon van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje.

Meer over van Belkum, Jan Engbert:

Geboorte: 1902, Leek.

Overlijden: 1989.

 1. van Belkum, Hendrik Jan Lucas.

Hendrik Jan Lucas werd geboren in 1908 in Leek.    Hij overleed in 1979.    Hij was de zoon van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje.

Meer over van Belkum, Hendrik Jan Lucas:

Geboorte: 1908, Leek.

Overlijden: 1979.

 1. van Belkum, Anna Catharina.

Anna Catharina werd geboren in 1910 in Leek.    Zij overleed in 1980.    Zij was de dochter van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje.

Opmerkingen bij van Belkum, Anna Catharina

«Overlijden Opm: Australië».

Meer over van Belkum, Anna Catharina:

Geboorte: 1910, Leek.

Overlijden: 1980.

 1. Tienkamp, Willem.

Willem werd geboren op 15 februari 1874 in Roden.    Hij overleed op 8 augustus 1950 in Leek.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Hij trouwde Akkerman, Minke Jantje op 24 april 1901 in Grootegast. Hij trouwde tevens Peper, Sietske op 5 oktober 1933 in Opsterland..

Meer over Tienkamp, Willem:

Geboorte: 15 februari 1874, Roden.

Overlijden: 8 augustus 1950, Leek.

Willem en Minke liggen begraven in Midwolde, aan de zuidzijde van de kerk, samen met hun zoons

Jan en Jan. Minke was doopsgezind. Willem was niet kerks.

Beroep: commissionair Scholten Foxhol, kruidenier.

Echtgeno(o)t(e):Akkerman, Minke Jantje.

Minke Jantje werd geboren op 24 november 1878 in Leek.    Zij overleed op 22 juni 1929 in Leek.    Zij was de dochter van Akkerman, Jan en Hulshoff, Aaltje. Zij trouwde Tienkamp, Willem op 24 april 1901 in Grootegast.

Meer over Akkerman, Minke Jantje:

Geboorte: 24 november 1878, Leek.

Overlijden: 22 juni 1929, Leek.

Kinderen van Akkerman, Minke Jantje en Tienkamp, Willem

11231 i. Tienkamp, Roelofina. Roelofina werd geboren op 4 januari 1903 in Leek.    Zij overleed op 28 februari 1903 in Leek.

11232 ii. Tienkamp, Roelfien Aaltje. Roelfien Aaltje werd geboren op 1 december 1903 in Leek.    Zij overleed op 23 april 1999 in Haren.    Zij trouwde Bakker, Abel Iwema rond 1925 in Leek?.

11233 iii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 21 februari 1905 in Leek.    Hij overleed op 15 mei 1913 in Leek.

11234 iv. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 15 juli 1907 in Leek.    Zij overleed op 2 mei 1987 in Leek.    Zij trouwde Ploeg, Ietse op 20 januari 1934 in Leek.

11235 v. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 5 maart 1909 in Leek.    Zij overleed op 1 juli 1909 in Leek.

11236 vi. Tienkamp, Willem. Willem werd geboren op 17 oktober 1910 in Leek.    Hij overleed op 24 september 1996 in Losser.    Hij trouwde van der Werff, Aagtje op 20 februari 1940 in Leek.

11237 vii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 7 november 1914 in Leek.    Hij overleed op 27 januari 1933 in Leek.

11238 viii. Tienkamp, John. John werd geboren op 22 december 1919 in Leek.    Hij overleed op 21 november 1999 in Dieren.    Hij trouwde van Zonneveld, Sijke rond 1942 in Leek?. Hij trouwde tevens de Weijer, Anna Cornelia rond 1950.

Meer over Akkerman, Minke Jantje en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 24 april 1901, Grootegast.

Echtgeno(o)t(e):Peper, Sietske.

Sietske werd geboren op 22 maart 1884 in Haule.    Zij overleed op 24 februari 1952 in Lippenhuizen.    Zij trouwde Dijk, Tjietze op 11 mei 1907 in Schoterland. Zij trouwde tevens Tienkamp, Willem op 5 oktober 1933 in Opsterland.

Meer over Peper, Sietske:

Geboorte: 22 maart 1884, Haule.

Overlijden: 24 februari 1952, Lippenhuizen.

Meer over Peper, Sietske en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 5 oktober 1933, Opsterland.

 1. Tienkamp, Roelofina.

Roelofina werd geboren op 4 januari 1903 in Leek.    Zij overleed op 28 februari 1903 in Leek.    Zij was de dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje.

Meer over Tienkamp, Roelofina:

Geboorte: 4 januari 1903, Leek.

Overlijden: 28 februari 1903, Leek.

 1. Tienkamp, Roelfien Aaltje.

Roelfien Aaltje werd geboren op 1 december 1903 in Leek.    Zij overleed op 23 april 1999 in Haren.    Zij was de dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Zij trouwde Bakker, Abel Iwema rond 1925 in Leek?.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelfien Aaltje

Ik heb mevrouw Bakker-Tienkamp ca 1990 nog een bezoek gebracht. Zij woonde toen in Haren (vanaf

1965). Zij heeft ook in Hoogeveen, Veendam en Bloemendaal gewoond.

Meer over Tienkamp, Roelfien Aaltje:

Geboorte: 1 december 1903, Leek.

Overlijden: 23 april 1999, Haren.

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Abel Iwema.

Abel Iwema werd geboren rond 1900.    Hij overleed op 1 december 1985 in Haren.    Hij trouwde Tienkamp, Roelfien Aaltje rond 1925 in Leek?.

Meer over Bakker, Abel Iwema:

Geboorte: rond 1900.

Overlijden: 1 december 1985, Haren.

Kinderen van Tienkamp, Roelfien Aaltje en Bakker, Abel Iwema

112321 i. Iwema Bakker, Egbert. Egbert werd geboren op 7 juli 1934 in Hoogeveen?.

Meer over Tienkamp, Roelfien Aaltje en Bakker, Abel Iwema:

Huwelijk: rond 1925, Leek?.

 1. Iwema Bakker, Egbert.

Egbert werd geboren op 7 juli 1934 in Hoogeveen?.    Hij is de zoon van Bakker, Abel Iwema en Tienkamp, Roelfien Aaltje.

Opmerkingen bij Iwema Bakker, Egbert

Hij heeft als achternaam aangenomen: Iwema Bakker.

Meer over Iwema Bakker, Egbert:

Geboorte: 7 juli 1934, Hoogeveen?.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 21 februari 1905 in Leek.    Hij overleed op 15 mei 1913 in Leek.    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 21 februari 1905, Leek.

Overlijden: 15 mei 1913, Leek.

Hij overleed op een pinksterdag, waarschijnlijk aan de vliegende tering, danwel een vorm van

jeugdkanker.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 15 juli 1907 in Leek.    Zij overleed op 2 mei 1987 in Leek.    Zij was de dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Zij trouwde Ploeg, Ietse op 20 januari 1934 in Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Zij woonde in Leek en had de kruidenierszaak van haar vader, Willem, overgenomen.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 15 juli 1907, Leek.

Overlijden: 2 mei 1987, Leek.

Beroep: kruidenier.

Echtgeno(o)t(e):Ploeg, Ietse.

Ietse werd geboren op 4 november 1905 in Nietap.    Hij overleed op 9 januari 1986 in Leek.    Hij trouwde Tienkamp, Aaltje op 20 januari 1934 in Leek.

Meer over Ploeg, Ietse:

Geboorte: 4 november 1905, Nietap.

Overlijden: 9 januari 1986, Leek.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Ploeg, Ietse

112341 i. Ploeg, Willem. Willem werd geboren op 12 juli 1942 in Leek.    Hij trouwde de Jong, A.J. op 15 april 1966 in Roden.

112342 ii. Ploeg, Hindrik. Hindrik werd geboren op 12 september 1937 in Leek.    Hij trouwde de Wilde, B.J. op 17 december 1976 in Groningen.

112343 iii. Ploeg, Zwaantje Minke. Zwaantje Minke werd geboren op 7 mei 1934 in Leek.    Zij trouwde Nijboer, H.E. op 8 mei 1954 in Leek.

Meer over Tienkamp, Aaltje en Ploeg, Ietse:

Huwelijk: 20 januari 1934, Leek.

 1. Ploeg, Willem.

Willem werd geboren op 12 juli 1942 in Leek.    Hij is de zoon van Ploeg, Ietse en Tienkamp, Aaltje. Hij trouwde de Jong, A.J. op 15 april 1966 in Roden.

Meer over Ploeg, Willem:

Geboorte: 12 juli 1942, Leek.

Echtgeno(o)t(e):de Jong, A.J.

A.J. werd geboren op 12 augustus 1948 in Roden.    Zij trouwde Ploeg, Willem op 15 april 1966 in Roden.

Meer over de Jong, A.J.:

Geboorte: 12 augustus 1948, Roden.

Kinderen van de Jong, A.J. en Ploeg, Willem

1123411 i. Ploeg, Ietse Willem. Ietse Willem werd geboren op 12 augustus 1969 in Leek.

1123412 ii. Ploeg, Tineke. Tineke werd geboren op 20 december 1971 in Leek.

Meer over de Jong, A.J. en Ploeg, Willem:

Huwelijk: 15 april 1966, Roden.

 1. Ploeg, Ietse Willem.

Ietse Willem werd geboren op 12 augustus 1969 in Leek.    Hij is de zoon van Ploeg, Willem en de Jong, A.J..

Meer over Ploeg, Ietse Willem:

Geboorte: 12 augustus 1969, Leek.

 1. Ploeg, Tineke.

Tineke werd geboren op 20 december 1971 in Leek.    Zij is de dochter van Ploeg, Willem en de Jong, A.J..

Meer over Ploeg, Tineke:

Geboorte: 20 december 1971, Leek.

 1. Ploeg, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 12 september 1937 in Leek.    Hij is de zoon van Ploeg, Ietse en Tienkamp, Aaltje. Hij trouwde de Wilde, B.J. op 17 december 1976 in Groningen.

Meer over Ploeg, Hindrik:

Geboorte: 12 september 1937, Leek.

Echtgeno(o)t(e):de Wilde, B.J.

B.J. werd geboren op 26 januari 1942 in Groningen.    Zij trouwde Ploeg, Hindrik op 17 december 1976 in Groningen.

Meer over de Wilde, B.J.:

Geboorte: 26 januari 1942, Groningen.

Kinderen van de Wilde, B.J. en Ploeg, Hindrik

1123421 i. Ploeg, Cornelia. Cornelia werd geboren op 4 juli 1977 in Groningen.

Meer over de Wilde, B.J. en Ploeg, Hindrik:

Huwelijk: 17 december 1976, Groningen.

 1. Ploeg, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 4 juli 1977 in Groningen.    Zij is de dochter van Ploeg, Hindrik en de Wilde, B.J..

Meer over Ploeg, Cornelia:

Geboorte: 4 juli 1977, Groningen.

 1. Ploeg, Zwaantje Minke.

Zwaantje Minke werd geboren op 7 mei 1934 in Leek.    Zij is de dochter van Ploeg, Ietse en Tienkamp, Aaltje. Zij trouwde Nijboer, H.E. op 8 mei 1954 in Leek.

Meer over Ploeg, Zwaantje Minke:

Geboorte: 7 mei 1934, Leek.

Echtgeno(o)t(e):Nijboer, H.E.

H.E. werd geboren op 15 september 1924 in Nuis.    Hij trouwde Ploeg, Zwaantje Minke op 8 mei 1954 in Leek.

Meer over Nijboer, H.E.:

Geboorte: 15 september 1924, Nuis.

Kinderen van Ploeg, Zwaantje Minke en Nijboer, H.E.

1123431 i. Nijboer, Jelke I. Jelke I werd geboren op 21 september 1954 in Nuis.

1123432 ii. Nijboer, Ietse. Ietse werd geboren op 19 december 1956 in Nuis.

1123433 iii. Nijboer, Reinald. Reinald werd geboren op 2 december 1958 in Nuis.

1123434 iv. Nijboer, Aaltje. Aaltje werd geboren op 2 december 1963 in Nuis.

1123435 v. Nijboer, Jantje. Jantje werd geboren op 2 december 1963 in Nuis.

Meer over Ploeg, Zwaantje Minke en Nijboer, H.E.:

Huwelijk: 8 mei 1954, Leek.

 1. Nijboer, Jelke I.

Jelke I werd geboren op 21 september 1954 in Nuis.    Hij is de zoon van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke.

Meer over Nijboer, Jelke I:

Geboorte: 21 september 1954, Nuis.

 1. Nijboer, Ietse.

Ietse werd geboren op 19 december 1956 in Nuis.    Hij is de zoon van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke.

Meer over Nijboer, Ietse:

Geboorte: 19 december 1956, Nuis.

 1. Nijboer, Reinald.

Reinald werd geboren op 2 december 1958 in Nuis.    Hij is de zoon van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke.

Meer over Nijboer, Reinald:

Geboorte: 2 december 1958, Nuis.

 1. Nijboer, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 2 december 1963 in Nuis.    Zij is de dochter van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke.

Meer over Nijboer, Aaltje:

Geboorte: 2 december 1963, Nuis.

 1. Nijboer, Jantje.

Jantje werd geboren op 2 december 1963 in Nuis.    Zij is de dochter van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke.

Meer over Nijboer, Jantje:

Geboorte: 2 december 1963, Nuis.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 5 maart 1909 in Leek.    Zij overleed op 1 juli 1909 in Leek.    Zij was de dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 5 maart 1909, Leek.

Overlijden: 1 juli 1909, Leek.

 1. Tienkamp, Willem.

Willem werd geboren op 17 oktober 1910 in Leek.    Hij overleed op 24 september 1996 in Losser.    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Hij trouwde van der Werff, Aagtje op 20 februari 1940 in Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem

Hij woonde ca 1990 Oldenoert 126 in Leek. Hij was wethouder voor de PvdA.

Agrarisch Nieuwsblad 05-06-1941:

De jaarwedde van den ambtenaar W.Tienkamp zal worden verhoogd van f 700 op f 850.

Hiertegen hadden Ged.St. geen bezwaar.

Meer over Tienkamp, Willem:

Geboorte: 17 oktober 1910, Leek.

Overlijden: 24 september 1996, Losser.

Beroep: wethouder.

Echtgeno(o)t(e):van der Werff, Aagtje.

Aagtje werd geboren op 10 mei 1915 in Lettelbert.    Zij trouwde Tienkamp, Willem op 20 februari 1940 in Leek.

Meer over van der Werff, Aagtje:

Geboorte: 10 mei 1915, Lettelbert.

Kinderen van van der Werff, Aagtje en Tienkamp, Willem

112361 i. Tienkamp, Willem. Willem werd geboren op 24 december 1940 in Leek.    Hij trouwde IJzerman, Suzanne op 1 augustus 1966 in Grootegast.

112362 ii. Tienkamp, Trientje. Trientje werd geboren op 17 juni 1943 in Leek.    Zij trouwde Stelleman, ? in 1968.

112363 iii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 1 september 1950 in Leek.    Hij trouwde Geerdink, Maria Johanna Gesina in 1980 in Apeldoorn.

Meer over van der Werff, Aagtje en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 20 februari 1940, Leek.

 1. Tienkamp, Willem.

Willem werd geboren op 24 december 1940 in Leek.    Hij is de zoon van Tienkamp, Willem en van der Werff, Aagtje. Hij trouwde IJzerman, Suzanne op 1 augustus 1966 in Grootegast.

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem

Hij woont in Haaksbergen en is met de VUT (FPU). Gemeenteraadslid D66.

Meer over Tienkamp, Willem:

Geboorte: 24 december 1940, Leek.

Beroep: leraar gym en biologie, decaan.

Echtgeno(o)t(e):IJzerman, Suzanne.

Suzanne werd geboren op 2 oktober 1941 in Grootegast.    Zij trouwde Tienkamp, Willem op 1 augustus 1966 in Grootegast.

Meer over IJzerman, Suzanne:

Geboorte: 2 oktober 1941, Grootegast.

Kinderen van IJzerman, Suzanne en Tienkamp, Willem

1123611 i. Tienkamp, Jan Willem. Jan Willem werd geboren op 27 augustus 1968 in Enschede.

1123612 ii. Tienkamp, Annette Jocelyn. Annette Jocelyn werd geboren op 14 februari 1971 in Neede.

Meer over IJzerman, Suzanne en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 1 augustus 1966, Grootegast.

 1. Tienkamp, Jan Willem.

Jan Willem werd geboren op 27 augustus 1968 in Enschede.    Hij is de zoon van Tienkamp, Willem en IJzerman, Suzanne.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Willem

Hij woont in Schiedam en is actief in de computerbusiness. .

Meer over Tienkamp, Jan Willem:

Geboorte: 27 augustus 1968, Enschede.

Beroep: ICT-architect.

 1. Tienkamp, Annette Jocelyn.

Annette Jocelyn werd geboren op 14 februari 1971 in Neede.    Zij is de dochter van Tienkamp, Willem en IJzerman, Suzanne.

Opmerkingen bij Tienkamp, Annette Jocelyn

Zij woont in Deventer en werkt in de reiswereld.

Meer over Tienkamp, Annette Jocelyn:

Geboorte: 14 februari 1971, Neede.

Beroep: filiaalmanager reisburo.

 1. Tienkamp, Trientje.

Trientje werd geboren op 17 juni 1943 in Leek.    Zij is de dochter van Tienkamp, Willem en van der Werff, Aagtje. Zij trouwde Stelleman, ? in 1968.

Meer over Tienkamp, Trientje:

Geboorte: 17 juni 1943, Leek.

Echtgeno(o)t(e):Stelleman, ?.

? werd geboren in 1940.    Hij trouwde Tienkamp, Trientje in 1968.

Meer over Stelleman, ?:

Geboorte: 1940.

Kinderen van Tienkamp, Trientje en Stelleman, ?

1123621 i. Stelleman, Ageeth J.. Ageeth J. werd geboren op 27 april 1969.

1123622 ii. Stelleman, Brenda M.. Brenda M. werd geboren op 19 juli 1971.

Meer over Tienkamp, Trientje en Stelleman, ?:

Huwelijk: 1968.

 1. Stelleman, Ageeth J.

Ageeth J. werd geboren op 27 april 1969.    Zij is de dochter van Stelleman, ? en Tienkamp, Trientje.

Meer over Stelleman, Ageeth J.:

Geboorte: 27 april 1969.

 1. Stelleman, Brenda M.

Brenda M. werd geboren op 19 juli 1971.    Zij is de dochter van Stelleman, ? en Tienkamp, Trientje.

Meer over Stelleman, Brenda M.:

Geboorte: 19 juli 1971.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1 september 1950 in Leek.    Hij is de zoon van Tienkamp, Willem en van der Werff, Aagtje. Hij trouwde Geerdink, Maria Johanna Gesina in 1980 in Apeldoorn.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij woont in Oss en heeft zitting in diverse Raadscommissies van de Gemeente Oss als niet-raadslid.

Actief voor D66.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1 september 1950, Leek.

Beroep: ambtelijk secretaris regio NO Brabant.

Echtgeno(o)t(e):Geerdink, Maria Johanna Gesina.

Maria Johanna Gesina werd geboren op 26 augustus 1954 in Varseveld.    Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1980 in Apeldoorn.

Meer over Geerdink, Maria Johanna Gesina:

Geboorte: 26 augustus 1954, Varseveld.

Kinderen van Geerdink, Maria Johanna Gesina en Tienkamp, Jan

1123631 i. Tienkamp, Johanna Catharina Agnes. Johanna Catharina Agnes werd geboren op 15 september 1982 in Oss.

1123632 ii. Tienkamp, Gertjan. Gertjan werd geboren op 8 november 1984 in Oss.

Meer over Geerdink, Maria Johanna Gesina en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1980, Apeldoorn.

 1. Tienkamp, Johanna Catharina Agnes.

Johanna Catharina Agnes werd geboren op 15 september 1982 in Oss.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Geerdink, Maria Johanna Gesina.

Meer over Tienkamp, Johanna Catharina Agnes:

Geboorte: 15 september 1982, Oss.

 1. Tienkamp, Gertjan.

Gertjan werd geboren op 8 november 1984 in Oss.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Geerdink, Maria Johanna Gesina.

Meer over Tienkamp, Gertjan:

Geboorte: 8 november 1984, Oss.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 7 november 1914 in Leek.    Hij overleed op 27 januari 1933 in Leek.    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 7 november 1914, Leek.

Overlijden: 27 januari 1933, Leek.

Vlak nadat hij klaar was voor onderwijzer overleed hij aan pleurites. Hij ligt begraven in

Midwolde, vlak bij zijn ouders.

Beroep: onderwijzer.

 1. Tienkamp, John.

John werd geboren op 22 december 1919 in Leek.    Hij overleed op 21 november 1999 in Dieren.    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Hij trouwde van Zonneveld, Sijke rond 1942 in Leek?. Hij trouwde tevens de Weijer, Anna Cornelia rond 1950.

Opmerkingen bij Tienkamp, John

Zijn familie was aangesloten bij een tamelijk vrijzinnige hervormde kerk (de dominee was ’s zondagsmiddags te vinden op het voetbalveld). Hij werkte bij Nationale Nederlanden in Den Haag als (zijn woorden:) kantoorbediende. Hij heeft 29 jaar in Voorburg gewoond en sinds 1982 in Dieren.

In het archief van het DG voor de Bijzondere Rechtspleging (1945-1958) wordt hij genoemd onder nummer 48346 in verband met een zgn. Plaats van Tewerkstelling op 2 sept 1970.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Meer over Tienkamp, John:

Geboorte: 22 december 1919, Leek.

Overlijden: 21 november 1999, Dieren.

Beroep: kantoorbediende.

Beroep: 2 september 1970. tewerkgesteld.

In het archief van het DG voor de Bijzondere Rechtspleging (1945-1958) wordt hij genoemd onder nummer 48346 in verband met een zgn. Plaats van Tewerkstelling op 2 sept 1970.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2020.

Echtgeno(o)t(e):van Zonneveld, Sijke.

Sijke werd geboren op 28 oktober 1923.    Zij overleed op 26 juni 1975 in Roden.    Zij trouwde Tienkamp, John rond 1942 in Leek?. Zij trouwde tevens Arends, Roelf in 1953 in Roden.

Meer over van Zonneveld, Sijke:

Geboorte: 28 oktober 1923.

Overlijden: 26 juni 1975, Roden.

Kinderen van van Zonneveld, Sijke en Tienkamp, John

112381 i. Tienkamp, Willem Jan. Willem Jan werd geboren op 25 december 1942 in Peize.    Hij trouwde Alberts, Annechien op 4 april 1975 in Wehe den Hoorn.

Meer over van Zonneveld, Sijke en Tienkamp, John:

Huwelijk: rond 1942, Leek?.

Scheiding: rond 1950.

Echtgeno(o)t(e):de Weijer, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren op 17 december 1919.    Zij trouwde Tienkamp, John rond 1950.

Meer over de Weijer, Anna Cornelia:

Geboorte: 17 december 1919.

Kinderen van de Weijer, Anna Cornelia en Tienkamp, John

112382 i. Tienkamp, Catharina. Catharina werd geboren op 27 oktober 1950 in Voorburg.

112383 ii. Tienkamp, Yolanda Minke. Yolanda Minke werd geboren op 30 april 1954 in Voorburg.    Zij trouwde de Koning, Peter in 1980 in Ridderkerk.

Meer over de Weijer, Anna Cornelia en Tienkamp, John:

Huwelijk: rond 1950.

 1. Tienkamp, Willem Jan.

Willem Jan werd geboren op 25 december 1942 in Peize.    Hij is de zoon van Tienkamp, John en van Zonneveld, Sijke. Hij trouwde Alberts, Annechien op 4 april 1975 in Wehe den Hoorn.

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem Jan

Willem is tandtechniker van beroep. Hij woont in Peize. Zij hebben geen kinderen. Hij is politiek

actief en houdt zich bovendien met volleyballen bezig. Hij is Gemeenteraadslid voor

Gemeentebelangen in Peize geweest.

Meer over Tienkamp, Willem Jan:

Geboorte: 25 december 1942, Peize.

Overlijden: rond 2005.

Beroep: tandtechniker.

Echtgeno(o)t(e):Alberts, Annechien.

Annechien werd geboren op 18 maart 1955 in Wehe den Hoorn.    Zij trouwde Tienkamp, Willem Jan op 4 april 1975 in Wehe den Hoorn.

Meer over Alberts, Annechien:

Geboorte: 18 maart 1955, Wehe den Hoorn.

Beroep: doktersassistente.

Meer over Alberts, Annechien en Tienkamp, Willem Jan:

Huwelijk: 4 april 1975, Wehe den Hoorn.

 1. Tienkamp, Catharina.

Catharina werd geboren op 27 oktober 1950 in Voorburg.    Zij is de dochter van Tienkamp, John en de Weijer, Anna Cornelia.

Opmerkingen bij Tienkamp, Catharina

Zij woont in Amersfoort. Ongehuwd, geen kinderen.

Meer over Tienkamp, Catharina:

Geboorte: 27 oktober 1950, Voorburg.

 1. Tienkamp, Yolanda Minke.

Yolanda Minke werd geboren op 30 april 1954 in Voorburg.    Zij is de dochter van Tienkamp, John en de Weijer, Anna Cornelia. Zij trouwde de Koning, Peter in 1980 in Ridderkerk.

Opmerkingen bij Tienkamp, Yolanda Minke

Aktief bij de Ski Vereniging Midden Holland. Zij woont sinds 1994 in Gouda samen met Frank

Bertijn uit Vlissingen.

Meer over Tienkamp, Yolanda Minke:

Geboorte: 30 april 1954, Voorburg.

Beroep: P&O adviseur.

Echtgeno(o)t(e):de Koning, Peter.

Peter werd geboren in 1950.    Hij trouwde Tienkamp, Yolanda Minke in 1980 in Ridderkerk.

Meer over de Koning, Peter:

Geboorte: 1950.

Meer over Tienkamp, Yolanda Minke en de Koning, Peter:

Huwelijk: 1980, Ridderkerk.

 1. Tienkamp, Marchien.

Marchien werd geboren op 26 oktober 1875 in Roden.    Zij overleed op 28 december 1920 in Eexta (Scheemda).    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Zij trouwde Akkerman, Jilt op 28 april 1904 in Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Marchien

Zij heeft in Scheemda en Slochteren gewoond.

Meer over Tienkamp, Marchien:

Geboorte: 26 oktober 1875, Roden.

Overlijden: 28 december 1920, Eexta (Scheemda).

Het graf ligt in Eexta (bij Scheemda).

Echtgeno(o)t(e):Akkerman, Jilt.

Jilt werd geboren in 1882 in Marum (Gr).    Hij overleed rond 1940.    Hij was de zoon van Akkerman, Jan en Hulshoff, Aaltje. Hij trouwde Tienkamp, Marchien op 28 april 1904 in Leek.

Meer over Akkerman, Jilt:

Geboorte: 1882, Marum (Gr).

Overlijden: rond 1940.

Kinderen van Tienkamp, Marchien en Akkerman, Jilt

11241 i. Akkerman, Jan. Jan werd geboren op 15 februari 1905 in Ooststellingwerf.

11242 ii. Akkerman, Roelof. Roelof werd geboren op 9 maart 1906 in Leek.

11243 iii. Akkerman, Aaltje. Aaltje werd geboren op 6 juli 1907 in Slochteren.    Zij overleed in 1930 in Scheemda.

11244 iv. Akkerman, Jo. Jo werd geboren in 1909 in Slochteren.

Meer over Tienkamp, Marchien en Akkerman, Jilt:

Huwelijk: 28 april 1904, Leek.

akte nr 13

 1. Akkerman, Jan.

Jan werd geboren op 15 februari 1905 in Ooststellingwerf.    Hij was de zoon van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien.

Meer over Akkerman, Jan:

Geboorte: 15 februari 1905, Ooststellingwerf.

 1. Akkerman, Roelof.

Roelof werd geboren op 9 maart 1906 in Leek.    Hij was de zoon van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien.

Meer over Akkerman, Roelof:

Geboorte: 9 maart 1906, Leek.

 1. Akkerman, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 6 juli 1907 in Slochteren.    Zij overleed in 1930 in Scheemda.    Zij was de dochter van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien.

Meer over Akkerman, Aaltje:

Geboorte: 6 juli 1907, Slochteren.

Overlijden: 1930, Scheemda.

Zij is op 23-jarige leeftijd (m.a.w. in 1930) aan TBC overleden.

 1. Akkerman, Jo.

Jo werd geboren in 1909 in Slochteren.    Hij was de zoon van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien.

Meer over Akkerman, Jo:

Geboorte: 1909, Slochteren.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 12 november 1879 in Roden.    Zij overleed op 10 juni 1973 in Leek.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Zij trouwde de Poel, Klaas op 24 juni 1909 in Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij heeft eerst in Grijpskerk gewoond en is later een kruidenierszaak begonnen in Leek.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 12 november 1879, Roden.

Overlijden: 10 juni 1973, Leek.

Jantje en Klaas liggen begraven in Midwolde, samen met haar ouders, hun zoon Engeltje, zus Antje

en broers Willem en Engbert.

Beroep: kruidenier.

Echtgeno(o)t(e):de Poel, Klaas.

Klaas werd geboren op 10 april 1880 in Grijpskerk.    Hij overleed op 16 september 1916 in Leek.    Hij was de zoon van de Poel, Rendert en Adema, Engeltje. Hij trouwde Tienkamp, Jantje op 24 juni 1909 in Leek.

Meer over de Poel, Klaas:

Geboorte: 10 april 1880, Grijpskerk.

Beroep: rijtuigmaker.

Overlijden: 16 september 1916, Leek.

Kinderen van Tienkamp, Jantje en de Poel, Klaas

11251 i. de Poel, Engeltje. Engeltje werd geboren op 29 mei 1910 in Leek.    Zij overleed op 6 juni 1934 in Leek.

11252 ii. de Poel, Roelfina. Roelfina werd geboren op 3 februari 1913 in Grijpskerk.    Zij overleed na 1940.    Zij trouwde Ebbinge, Antoon Eltiena op 24 juli 1937 in Hoogkerk.

11253 iii. de Poel, Rendert. Rendert werd geboren op 25 november 1914 in Grijpskerk.

11254 iv. de Poel, Klaas. Klaas werd geboren op 24 april 1917 in Grijpskerk.

Meer over Tienkamp, Jantje en de Poel, Klaas:

Huwelijk: 24 juni 1909, Leek.

 1. de Poel, Engeltje.

Engeltje werd geboren op 29 mei 1910 in Leek.    Zij overleed op 6 juni 1934 in Leek.    Zij was de dochter van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje.

Meer over de Poel, Engeltje:

Geboorte: 29 mei 1910, Leek.

Overlijden: 6 juni 1934, Leek.

Zij kreeg een blindedarmontsteking, die ontaarde in buikvliesontsteking. Toendertijd was dit niet

te behandelen.

 1. de Poel, Roelfina.

Roelfina werd geboren op 3 februari 1913 in Grijpskerk.    Zij overleed na 1940.    Zij was de dochter van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje. Zij trouwde Ebbinge, Antoon Eltiena op 24 juli 1937 in Hoogkerk.

Meer over de Poel, Roelfina:

Geboorte: 3 februari 1913, Grijpskerk.

Overlijden: na 1940.

Echtgeno(o)t(e):Ebbinge, Antoon Eltiena.

Antoon Eltiena werd geboren op 15 februari 1907 in Haren.    Hij was de zoon van Ebbinge, Geert en Krijthe, Aaltie. Hij trouwde de Poel, Roelfina op 24 juli 1937 in Hoogkerk.

Meer over Ebbinge, Antoon Eltiena:

Geboorte: 15 februari 1907, Haren.

Beroep: bouwkundige.

Kinderen van de Poel, Roelfina en Ebbinge, Antoon Eltiena

112521 i. Ebbinge, Jan. Jan werd geboren in 1940.

Meer over de Poel, Roelfina en Ebbinge, Antoon Eltiena:

Huwelijk: 24 juli 1937, Hoogkerk.

 1. Ebbinge, Jan.

Jan werd geboren in 1940.    Hij is de zoon van Ebbinge, Antoon Eltiena en de Poel, Roelfina.

Meer over Ebbinge, Jan:

Geboorte: 1940.

 1. de Poel, Rendert.

Rendert werd geboren op 25 november 1914 in Grijpskerk.    Hij is de zoon van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje.

Opmerkingen bij de Poel, Rendert

Hij woont in Naarden.

Meer over de Poel, Rendert:

Geboorte: 25 november 1914, Grijpskerk.

 1. de Poel, Klaas.

Klaas werd geboren op 24 april 1917 in Grijpskerk.    Hij is de zoon van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje.

Opmerkingen bij de Poel, Klaas

Hij woonde in Heemstede aan de Heemsteedsedreef. Ik heb hem daar ca 1992 eens bezocht.

Meer over de Poel, Klaas:

Geboorte: 24 april 1917, Grijpskerk.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 6 april 1882 in Roden.    Zij overleed op 9 oktober 1969 in Roden.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Zij trouwde Wouthuis, Rikkert Aalf op 15 mei 1912 in Roden.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 6 april 1882, Roden.

Overlijden: 9 oktober 1969, Roden.

Echtgeno(o)t(e):Wouthuis, Rikkert Aalf.

Rikkert Aalf werd geboren op 26 oktober 1885.    Hij overleed op 15 september 1968 in Roden.    Hij trouwde Tienkamp, Aaltje op 15 mei 1912 in Roden.

Meer over Wouthuis, Rikkert Aalf:

Geboorte: 26 oktober 1885.

Overlijden: 15 september 1968, Roden.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Wouthuis, Rikkert Aalf

11261 i. Wouthuis, Jan. Jan werd geboren op 20 juni 1913 in Roden.    Hij overleed in Canada.    Hij trouwde nn, nn rond 1940 in Hoogkerk?.

11262 ii. Wouthuis, Rudolf. Rudolf werd geboren op 30 augustus 1915 in Roden.    Hij overleed op 14 september 1917 in Roden.

11263 iii. Wouthuis, Harm Johannes. Harm Johannes werd geboren op 18 maart 1917 in Roden.    Hij overleed op 10 december 1985 in Roden.

11264 iv. Wouthuis, Jantina Roelofina. Jantina Roelofina werd geboren op 3 maart 1919 in Roden.

11265 v. Wouthuis, Johan. Johan werd geboren op 9 maart 1923 in Roden.

Meer over Tienkamp, Aaltje en Wouthuis, Rikkert Aalf:

Huwelijk: 15 mei 1912, Roden.

 1. Wouthuis, Jan.

Jan werd geboren op 20 juni 1913 in Roden.    Hij overleed in Canada.    Hij was de zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje. Hij trouwde nn, nn rond 1940 in Hoogkerk?.

Opmerkingen bij Wouthuis, Jan

«Overlijden Opm: Canada».

Meer over Wouthuis, Jan:

Geboorte: 20 juni 1913, Roden.

Overlijden: Canada.

Echtgeno(o)t(e):nn, nn.

nn werd geboren rond 1915.    Zij trouwde Wouthuis, Jan rond 1940 in Hoogkerk?.

Meer over nn, nn:

Geboorte: rond 1915.

Kinderen van nn, nn en Wouthuis, Jan

112611 i. Wouthuis, Jacob. Jacob werd geboren in 1943 in Hoogkerk.

Meer over nn, nn en Wouthuis, Jan:

Huwelijk: rond 1940, Hoogkerk?.

 1. Wouthuis, Jacob.

Jacob werd geboren in 1943 in Hoogkerk.    Hij is de zoon van Wouthuis, Jan en nn, nn.

Opmerkingen bij Wouthuis, Jacob

Hij is in 1954 geëmigreerd naar Ontario, Canada.

Meer over Wouthuis, Jacob:

Geboorte: 1943, Hoogkerk.

 1. Wouthuis, Rudolf.

Rudolf werd geboren op 30 augustus 1915 in Roden.    Hij overleed op 14 september 1917 in Roden.    Hij was de zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Wouthuis, Rudolf:

Geboorte: 30 augustus 1915, Roden.

Overlijden: 14 september 1917, Roden.

 1. Wouthuis, Harm Johannes.

Harm Johannes werd geboren op 18 maart 1917 in Roden.    Hij overleed op 10 december 1985 in Roden.    Hij was de zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Wouthuis, Harm Johannes:

Geboorte: 18 maart 1917, Roden.

Overlijden: 10 december 1985, Roden.

 1. Wouthuis, Jantina Roelofina.

Jantina Roelofina werd geboren op 3 maart 1919 in Roden.    Zij is de dochter van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Wouthuis, Jantina Roelofina:

Geboorte: 3 maart 1919, Roden.

 1. Wouthuis, Johan.

Johan werd geboren op 9 maart 1923 in Roden.    Hij is de zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Wouthuis, Johan:

Geboorte: 9 maart 1923, Roden.

 1. Tienkamp, Willem.

Willem werd geboren op 6 augustus 1848 in Eelde.    Hij overleed op 8 oktober 1925 in Hoogezand.    Hij werd begraven.. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Hij trouwde Stevens, Geessien op 19 mei 1877 in Vries. Hij trouwde tevens Veendijk, Egberdina op 17 juli 1880 in Vries.. Hij trouwde tevens Klootsema, Lutgerdina op 1 juli 1893 in Hoogezand..

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem

Hij kwam op 31 mei 1865 in Hoogezand / Foxholsterbosch (vroeger gespeld als Voskholl) wonen. Hij

was klompenmaker van beroep. Volgens de Nederlandse overlevering werkte hij in het najaar bij

Scholten, de aardappelmeelfabriek “op de blauwe bakken” waar hij aardappel meel op de

transportbanden moest scheppen. Later heeft Willem ook in Kalkwijk (zuidelijk van Hoogezand)

gewoond in een zijkamer van een huis, waarin tevens een manufacturenzaak gevestigd was. Dit huis

lag aan de Hoofdweg in Sappemeer. Het was het vierde huis, vlak bij een “hoogholtje”, een

voetgangersbruggetje over het Diep. Zijn kleindochter Dientje kan zich het huis nog goed

herinneren: “Er was een tamelijk grote tuin met aan het eind een werkplaats.

Meer over Tienkamp, Willem:

Geboorte: 6 augustus 1848, Eelde.

Beroep: Klompenmaker.

Residentie: 1860, Vries. B nr 98b.

Residentie: 31 mei 1865, Hoogezand.

Residentie: 1877, Vries. Wijk A nr 83.

Probaat: 1879, Assen. Vonnis 8049 – zie toegang 0107 inv.n.r. 2.

Overlijden: 8 oktober 1925, Hoogezand.

Begrafenis:

Begraven aan de Knijpslaan. Zijn graf bestaat nog.

Echtgeno(o)t(e):Stevens, Geessien.

Geessien werd geboren op 19 augustus 1856 in Anloo.    Zij overleed op 13 augustus 1878 in Anloo.    Zij was de dochter van Stevens, Albert en Strijk, Geessien. Zij trouwde Tienkamp, Willem op 19 mei 1877 in Vries.

Meer over Stevens, Geessien:

Geboorte: 19 augustus 1856, Anloo.

Overlijden: 13 augustus 1878, Anloo.

Kinderen van Stevens, Geessien en Tienkamp, Willem

1131 i. Tienkamp, Marchien. Marchien werd geboren op 3 december 1877 in Vries.    Zij overleed op 2 mei 1954 in Groningen.    Zij trouwde Gelderloos, Kornelis op 16 februari 1896 in Groningen.

Meer over Stevens, Geessien en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 19 mei 1877, Vries.

Geessien was al 3 maanden zwanger van Marchien.

Echtgeno(o)t(e):Veendijk, Egberdina.

Egberdina werd geboren op 25 februari 1850 in Vries.    Zij overleed op 28 januari 1899 in Vries.    Zij was de dochter van Veendijk, Egbert en Bijker, Fennechien. Zij trouwde Tienkamp, Willem op 17 juli 1880 in Vries. Zij trouwde tevens Westers, Albert Laurens op 6 oktober 1893 in Vries.

Meer over Veendijk, Egberdina:

Geboorte: 25 februari 1850, Vries.

Overlijden: 28 januari 1899, Vries.

Kinderen van Veendijk, Egberdina en Tienkamp, Willem

1132 i. Tienkamp, Egbert. Egbert werd geboren op 10 mei 1880 in Vries.    Hij overleed op 17 januari 1961 in Ontario (Can).    Hij trouwde Luchtenberg, Geesiena in 1902 in Muntendam.

Opmerkingen van Veendijk, Egberdina en Tienkamp, Willem:

Meer over Veendijk, Egberdina en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 17 juli 1880, Vries.

Bij het huwelijk van Willem Tienkamp en Egberdina Veendijk werd 1 kind gewettigd, Egbert,

vernoemd naar Egbert Veendijk, zijn grootvader. Na 6 jaar (op 07-06-1886) werd in Assen de

scheiding uitgesproken.

Scheiding: 7 juni 1886, Assen.

Drentse Courant 09-02-1886

In den jare 1800 zes en tachtig, den dertigsten Januari, ten verzoeke van EGBERDINA VEENDIJK,    zonder beroep, wonende te Tinaarlo, gemeente Vries, domicilie kiezende ten kantore van den aan de Marktstraat te Assen wonende Advocaat-Procureur Mr.OLDENHUIS GRATEMA, onvermogend blijkens certificaat van onvermogen den 12en Januari 1800 zes en tachtig door den Burgemeester der gemeente Vries afgegeven, heb ik JAN SOEGIES, Deurwaarder bij de Arrondissements-Regtbank te Assen, wonende aldaar,

Beteekend

an WILLEM TIENKAMP, zonder bekende woonplaats en zonder bekend werkelijk verbijf in het Koninkrijk der Nederlanden,

de behoorlijk geregistreerde grosse eener beschikking der Arrondissements-Regtbank te Assen den twintigsten Januari 1800 zes en tachtig gegeven op een verzoekschrift van mijn requirante, daarin letterlijk opgenomen, en voorts heb ik den beteekende WILLEM TIENKAMP voornoemd

opgeroepen

om op Maandag den vijfden April 1800 zes en tachtig, des morgens om half tien, zijnde een dag bestemd voor gewone openbare teregtzitting der Regtbank, ter behandeling van burgerlijke zaken, te verschijnen voor de leden der Arrondissements-Regtbank te Assen, Mrs. ROESSINGH en GORTER daartoe ten dezen wordende gecommitteerd, in de gewone hegoorzaal der Regtbank in het Paleis van Justitie te Assen,    ten einde alsdan te worden gehoord omtrent het gedaan verzoek van mijne requirante om gratis te mogen procedeeren, ter zake als in gemeld verzoekschrift omschreven.

1886-04-10:

Gesommeerd om alsnog binnen veertien dageen na heden, tot mijn requirante, zijne echtgenoote, in de echtelijke woning te Tinaarlo, gemeente Vries, die hij WILLEM TIENKAMP, in de maand October 1800 tachtig, zonder wettige oorzaak heeft verlaten, terug te keeren.

1886-06-10

Bij vonnis, den zevenden Juni 1886:

door echtscheiding ONTBONDEN verklaard.

Echtgeno(o)t(e):Klootsema, Lutgerdina.

Zij overleed op 15 januari 1935 in Hoogezand.    Zij was de dochter van Klootsema, Tjaart Gerrits en Schipper, Aaltje Jans. Zij trouwde Imbos, Jakob Fokke rond 1880. Zij trouwde tevens Tienkamp, Willem op 1 juli 1893 in Hoogezand.

Opmerkingen bij Klootsema, Lutgerdina

Zij was reeds tweemaal eerder getrouwd, o.m. met Inbos uit Foxhol. Zowel haar man als haar

kinderen uit haar eerste huwelijk zijn aan de Spaanse griep overleden. Willem is op 31/05/1865

in Hoogezand (Foxholsterbosch) komen wonen.

Johann Hermann Imbos kwam begin 1900 vanuit Duitsland naar Slochteren, waar hij landbouwer werd. Ook zijn kleinzoon Jakob Fokke Imbos en diens vrouw Lutgerdina Klootsema waren landbouwers in Slochteren. Lutgerdina kwam in 1893 naar ons dorp (Foxhol) , doordat ze na Jakobs overlijden hertrouwde met klompenmaker Willem Tienkamp uit Foxholsterbosch. Uit het huwelijk van haar zoon Gerrit Imbos (1886-1959) en Geerdina Veld (1891-1977) werden tussen 1911 en 1933 elf kinderen in het dorp Foxhol geboren. Na twee zoons en twee dochters werd op 21 juli 1921 een zoon geboren, die de naam van zijn vader kreeg: Gerrit Imbos.

Meer over Klootsema, Lutgerdina:

Geboorte:

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.

Overlijden: 15 januari 1935, Hoogezand.

«Overlijden Opm: Kalkwijk».

Kinderen van Klootsema, Lutgerdina en Tienkamp, Willem

1133 i. Tienkamp, Willem Engbert. Willem Engbert werd geboren op 11 augustus 1893 in Hoogezand.    Hij overleed in 1976 in Sappemeer.    Hij trouwde Heininga, Hinderkie in 1915 in Sappemeer. Hij trouwde tevens Meiring, Eisina in 1925 in Sappemeer..

1134 ii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 4 september 1895 in Hoogezand.    Hij overleed in april 1988 in Veendam.    Hij trouwde Knip, Daantina op 29 december 1917 in Veendam.

1135 iii. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 16 november 1897 in Hoogezand.    Zij overleed op 8 april 1974 in Hoogezand.    Zij trouwde van Buizen, Berend in 1920 in Hoogezand.

Meer over Klootsema, Lutgerdina en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 1 juli 1893, Hoogezand.

 1. Tienkamp, Marchien.

Marchien werd geboren op 3 december 1877 in Vries.    Zij overleed op 2 mei 1954 in Groningen.    Zij werd begraven op 6 mei 1954 te Groningen. Zij was de dochter van Tienkamp, Willem en Stevens, Geessien. Zij trouwde Gelderloos, Kornelis op 16 februari 1896 in Groningen.

Meer over Tienkamp, Marchien:

Geboorte: 3 december 1877, Vries.

akte 87

Overlijden: 2 mei 1954, Groningen.

Zij is overleden in het verzorgingshuis dat toen stond aan de Klaprooslaan in Groningen. Zij is

begraven op de Zuiderbegraafplaats, 4e klasse, 50e rij, nr .10.

Begrafenis: 6 mei 1954, Groningen.

Echtgeno(o)t(e):Gelderloos, Kornelis.

Kornelis werd geboren op 19 februari 1872 in Martenshoek (Hoogezand).    Hij overleed op 30 januari 1941 in Groningen.    Hij trouwde Tienkamp, Marchien op 16 februari 1896 in Groningen.

Meer over Gelderloos, Kornelis:

Geboorte: 19 februari 1872, Martenshoek (Hoogezand).

Overlijden: 30 januari 1941, Groningen.

Kinderen van Tienkamp, Marchien en Gelderloos, Kornelis

11311 i. Gelderloos, Klaas. Klaas werd geboren op 19 februari 1896 in Groningen.

11312 ii. Gelderloos, Lutgerdina. Lutgerdina werd geboren op 2 juli 1898.

11313 iii. Gelderloos, Grietje. Grietje werd geboren op 15 februari 1900.

11314 iv. Gelderloos, Willem. Willem werd geboren op 11 juni 1902.    Hij overleed op 23 februari 1906.

11315 v. Gelderloos, Lubbertus. Lubbertus werd geboren op 22 juli 1904.    Hij overleed rond 1970.

11316 vi. Gelderloos, Geesina. Geesina werd geboren op 16 augustus 1906.

11317 vii. Gelderloos, Willem. Willem werd geboren op 7 januari 1910.

Meer over Tienkamp, Marchien en Gelderloos, Kornelis:

Huwelijk: 16 februari 1896, Groningen.

30

 1. Gelderloos, Klaas.

Klaas werd geboren op 19 februari 1896 in Groningen.    Hij was de zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien.

Meer over Gelderloos, Klaas:

Geboorte: 19 februari 1896, Groningen.

 1. Gelderloos, Lutgerdina.

Lutgerdina werd geboren op 2 juli 1898.    Zij was de dochter van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien.

Meer over Gelderloos, Lutgerdina:

Geboorte: 2 juli 1898.

 1. Gelderloos, Grietje.

Grietje werd geboren op 15 februari 1900.    Zij was de dochter van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien.

Meer over Gelderloos, Grietje:

Geboorte: 15 februari 1900.

 1. Gelderloos, Willem.

Willem werd geboren op 11 juni 1902.    Hij overleed op 23 februari 1906.    Hij was de zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien.

Meer over Gelderloos, Willem:

Geboorte: 11 juni 1902.

Overlijden: 23 februari 1906.

 1. Gelderloos, Lubbertus.

Lubbertus werd geboren op 22 juli 1904.    Hij overleed rond 1970.    Hij was de zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien.

Meer over Gelderloos, Lubbertus:

Geboorte: 22 juli 1904.

Overlijden: rond 1970.

 1. Gelderloos, Geesina.

Geesina werd geboren op 16 augustus 1906.    Zij was de dochter van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien.

Meer over Gelderloos, Geesina:

Geboorte: 16 augustus 1906.

 1. Gelderloos, Willem.

Willem werd geboren op 7 januari 1910.    Hij was de zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien.

Meer over Gelderloos, Willem:

Geboorte: 7 januari 1910.

 1. Tienkamp, Egbert.

Egbert werd geboren op 10 mei 1880 in Vries.    Hij overleed op 17 januari 1961 in Ontario (Can).    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Veendijk, Egberdina. Hij trouwde Luchtenberg, Geesiena in 1902 in Muntendam.

Opmerkingen bij Tienkamp, Egbert

Egbert woonde in Scheemda, Zuidbroek en Muntendam. Hij werd telegrafist in    Scheemda bij het spoorwegstation. Daar ontmoette hij zijn vrouw, die daar    werkte in het koffiehuis.

In de crisisjaren op 26 mei 1926 is hij    geëmigreerd naar Canada. Dat gebeurde vaak op kosten van de gemeente, in het    kader van de werkloosheidsbestrijding. Voorwaarde was, dat je (langdurig) werkloos was en een groot gezin had. In hun situatie gold dat echter niet.    Zij waren enthousiast naar aanleiding van fotos die zijn zoon Willem had    gezien. Zij leenden geld van de Canadese regering, dat tot de laatste cent    moest worden terugbetaald.

Toen ze in Canada aankwamen (Halifax in Nova    Scotia) werden zoete aardappels geserveerd. Egberts zoon Jan (John) huilde tranen met tuiten en wilde direct terug naar Holland, want hij dacht, dat het    de enige soort aardappel was, die daar te krijgen was.

Meer over Tienkamp, Egbert:

Geboorte: 10 mei 1880, Vries.

Overlijden: 17 januari 1961, Ontario (Can).

Hij is een natuurlijke dood gestorven toen hij in Kettleby, Ontario woonde.

Beroep: landbouwer, telegrafist.

Echtgeno(o)t(e):Luchtenberg, Geesiena.

Geesiena werd geboren op 22 april 1881 in Scheemda.    Zij overleed op 3 februari 1954 in Ontario (Can).    Zij was de dochter van Luchtenberg, Tjakko Engels en Perdok, Trijntje Hindriks. Zij trouwde Tienkamp, Egbert in 1902 in Muntendam.

Opmerkingen bij Luchtenberg, Geesiena

Volgens Jan Tienkamp was haar achternaam Lugtenberg; volgens Geert Buizen “Dik”.

Meer over Luchtenberg, Geesiena:

Geboorte: 22 april 1881, Scheemda.

Overlijden: 3 februari 1954, Ontario (Can).

Zij is overleden aan een hartinfarct. Zij woonde toen in Kettleby, Ontario.

Kinderen van Luchtenberg, Geesiena en Tienkamp, Egbert

11321 i. Tienkamp, Willem. Willem werd geboren op 12 mei 1903 in Scheemda.    Hij overleed op 2 maart 1976 in Kettleby.    Hij trouwde Spieker, Almtje op 21 december 1932 in Toronto.

11322 ii. Tienkamp, Geert. Geert werd geboren op 2 mei 1904 in Scheemda.    Hij overleed op 7 januari 1973 in Kettleby.    Hij trouwde Routery, Loyis Marguerite op 18 oktober 1947 in Toronto.

11323 iii. Tienkamp, Dientje. Dientje werd geboren op 5 februari 1906 in Scheemda.    Zij overleed op 18 augustus 1956 in Toronto.    Zij trouwde Dik, Eerke op 14 december 1927 in Toronto. Zij trouwde tevens Preece, James op 18 augustus 1956 in Toronto.

11324 iv. Tienkamp, Hindrika. Hindrika werd geboren op 18 juni 1908 in Uithuizermeeden.    Zij overleed op 25 mei 1995 in Toronto.    Zij trouwde Kolenbrander, Wessel Heinrich op 7 december 1927 in Toronto.

11325 v. Tienkamp, Harmtien. Harmtien werd geboren op 30 december 1909 in Zuidbroek.    Zij overleed op 13 februari 1987 in Toronto.    Zij trouwde Rymal, George op 24 mei 1941 in Canada.

11326 vi. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 2 maart 1912 in Muntendam.    Hij trouwde Funnell, Dorreen op 24 maart 1945 in Kettleby.

11327 vii. Tienkamp, Annegien Margien Aaltje. Annegien Margien Aaltje werd geboren op 12 november 1913 in Scheemda.    Zij overleed op 27 maart 1984 in Stouffville.    Zij trouwde Hare, Dawson op 5 maart 1938 in Kettleby.

Meer over Luchtenberg, Geesiena en Tienkamp, Egbert:

Huwelijk: 1902, Muntendam.

 1. Tienkamp, Willem.

Willem werd geboren op 12 mei 1903 in Scheemda.    Hij overleed op 2 maart 1976 in Kettleby.    Hij was de zoon van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Hij trouwde Spieker, Almtje op 21 december 1932 in Toronto.

Meer over Tienkamp, Willem:

Geboorte: 12 mei 1903, Scheemda.

Overlijden: 2 maart 1976, Kettleby.

Hij is aan kanker overleden.

Beroep: 1933. landbouwer.

Emigratie: 1933. Schip de Veendam, Ringwood Ontario.

Echtgeno(o)t(e):Spieker, Almtje.

Almtje werd geboren op 31 juli 1904 in Zuidbroek.    Zij overleed op 27 december 1986 in Kettleby.    Zij trouwde Tienkamp, Willem op 21 december 1932 in Toronto.

Meer over Spieker, Almtje:

Geboorte: 31 juli 1904, Zuidbroek.

Overlijden: 27 december 1986, Kettleby.

Zij is een natuurlijke dood gestorven.

Beroep: huisvrouw.

Emigratie: 1933. schip de Veendam.

Kinderen van Spieker, Almtje en Tienkamp, Willem

113211 i. Tienkamp, Greta Jane. Greta Jane werd geboren op 26 april 1935 in Kettleby.    Zij trouwde Ogden, Robert Bryden op 6 juli 1963 in Kettleby.

113212 ii. Tienkamp, Egbert Arend. Egbert Arend werd geboren op 13 januari 1938 in Kettleby.    Hij overleed op 29 januari 1990 in Newmarket (CAN).    Hij trouwde Needham, Mavis G. op 13 juli 1968 in Arnprior.

Meer over Spieker, Almtje en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 21 december 1932, Toronto.

 1. Tienkamp, Greta Jane.

Greta Jane werd geboren op 26 april 1935 in Kettleby.    Zij is de dochter van Tienkamp, Willem en Spieker, Almtje. Zij trouwde Ogden, Robert Bryden op 6 juli 1963 in Kettleby.

Meer over Tienkamp, Greta Jane:

Geboorte: 26 april 1935, Kettleby.

Echtgeno(o)t(e):Ogden, Robert Bryden.

Robert Bryden werd geboren op 10 juni 1924 in Winnipeg.    Hij trouwde Tienkamp, Greta Jane op 6 juli 1963 in Kettleby.

Opmerkingen bij Ogden, Robert Bryden

De naam Ogden is afgeleid van het Engelse Oakdene, hetgeen betekent een kleine groep eikenbomen.

Meer over Ogden, Robert Bryden:

Geboorte: 10 juni 1924, Winnipeg.

Kinderen van Tienkamp, Greta Jane en Ogden, Robert Bryden

1132111 i. Ogden, Robert Jeffrey. Robert Jeffrey werd geboren op 2 augustus 1965 in Newmarket (CAN).

1132112 ii. Ogden, Andrea Jane. Andrea Jane werd geboren op 14 maart 1967 in Newmarket (CAN).

Meer over Tienkamp, Greta Jane en Ogden, Robert Bryden:

Huwelijk: 6 juli 1963, Kettleby.

 1. Ogden, Robert Jeffrey.

Robert Jeffrey werd geboren op 2 augustus 1965 in Newmarket (CAN).    Hij is de zoon van Ogden, Robert Bryden en Tienkamp, Greta Jane.

Meer over Ogden, Robert Jeffrey:

Geboorte: 2 augustus 1965, Newmarket (CAN).

Beroep: landscaper.

 1. Ogden, Andrea Jane.

Andrea Jane werd geboren op 14 maart 1967 in Newmarket (CAN).    Zij is de dochter van Ogden, Robert Bryden en Tienkamp, Greta Jane.

Meer over Ogden, Andrea Jane:

Geboorte: 14 maart 1967, Newmarket (CAN).

 1. Tienkamp, Egbert Arend.

Egbert Arend werd geboren op 13 januari 1938 in Kettleby.    Hij overleed op 29 januari 1990 in Newmarket (CAN).    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Spieker, Almtje. Hij trouwde Needham, Mavis G. op 13 juli 1968 in Arnprior.

Opmerkingen bij Tienkamp, Egbert Arend

He was a farmer raising beef cattle.

Meer over Tienkamp, Egbert Arend:

Geboorte: 13 januari 1938, Kettleby.

Overlijden: 29 januari 1990, Newmarket (CAN).

Beroep: veehouder.

Echtgeno(o)t(e):Needham, Mavis G.

Mavis G. werd geboren op 30 januari 1938 in Arnprior.    Zij trouwde Tienkamp, Egbert Arend op 13 juli 1968 in Arnprior.

Opmerkingen bij Needham, Mavis G.

Mavis worked on the farm and retired to a house that was built on a severed piece of property

from the farm. The farm is now a golf course.

Meer over Needham, Mavis G.:

Geboorte: 30 januari 1938, Arnprior.

Kinderen van Needham, Mavis G. en Tienkamp, Egbert Arend

1132121 i. Tienkamp, Sara Jane. Sara Jane werd geboren op 9 december 1972 in Newmarket (CAN).

1132122 ii. Tienkamp, William Gordon. William Gordon werd geboren op 2 mei 1975 in Newmarket (CAN).    Hij trouwde Bellisle, Stephanie in maart 2000 in Newmarket (CAN).

Meer over Needham, Mavis G. en Tienkamp, Egbert Arend:

Huwelijk: 13 juli 1968, Arnprior.

 1. Tienkamp, Sara Jane.

Sara Jane werd geboren op 9 december 1972 in Newmarket (CAN).    Zij is de dochter van Tienkamp, Egbert Arend en Needham, Mavis G..

Meer over Tienkamp, Sara Jane:

Geboorte: 9 december 1972, Newmarket (CAN).

Beroep: landscaper.

 1. Tienkamp, William Gordon.

William Gordon werd geboren op 2 mei 1975 in Newmarket (CAN).    Hij is de zoon van Tienkamp, Egbert Arend en Needham, Mavis G.. Hij trouwde Bellisle, Stephanie in maart 2000 in Newmarket (CAN).

Meer over Tienkamp, William Gordon:

Geboorte: 2 mei 1975, Newmarket (CAN).

Echtgeno(o)t(e):Bellisle, Stephanie.

Stephanie werd geboren op 29 juli 1975 in Canada.    Zij trouwde Tienkamp, William Gordon in maart 2000 in Newmarket (CAN).

Meer over Bellisle, Stephanie:

Geboorte: 29 juli 1975, Canada.

Kinderen van Bellisle, Stephanie en Tienkamp, William Gordon

11321221 i. Tienkamp, Madisson Jade. Madisson Jade werd geboren op 5 september 2000 in Newmarket (CAN).

11321222 ii. Tienkamp, Liam Erin Ambros. Liam Erin Ambros werd geboren op 13 augustus 2002 in Newmarket (CAN).

Meer over Bellisle, Stephanie en Tienkamp, William Gordon:

Huwelijk: maart 2000, Newmarket (CAN).

 1. Tienkamp, Madisson Jade.

Madisson Jade werd geboren op 5 september 2000 in Newmarket (CAN).    Zij is de dochter van Tienkamp, William Gordon en Bellisle, Stephanie.

Meer over Tienkamp, Madisson Jade:

Geboorte: 5 september 2000, Newmarket (CAN).

 1. Tienkamp, Liam Erin Ambros.

Liam Erin Ambros werd geboren op 13 augustus 2002 in Newmarket (CAN).    Hij is de zoon van Tienkamp, William Gordon en Bellisle, Stephanie.

Meer over Tienkamp, Liam Erin Ambros:

Geboorte: 13 augustus 2002, Newmarket (CAN).

 1. Tienkamp, Geert.

Geert werd geboren op 2 mei 1904 in Scheemda.    Hij overleed op 7 januari 1973 in Kettleby.    Hij was de zoon van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Hij trouwde Routery, Loyis Marguerite op 18 oktober 1947 in Toronto.

Meer over Tienkamp, Geert:

Geboorte: 2 mei 1904, Scheemda.

Overlijden: 7 januari 1973, Kettleby.

Hij is overleden aan kanker.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Routery, Loyis Marguerite.

Loyis Marguerite werd geboren op 5 oktober 1922 in Toronto.    Zij trouwde Tienkamp, Geert op 18 oktober 1947 in Toronto.

Meer over Routery, Loyis Marguerite:

Geboorte: 5 oktober 1922, Toronto.

Beroep: bankemploye.

Kinderen van Routery, Loyis Marguerite en Tienkamp, Geert

113221 i. Tienkamp, Robert Bruce. Robert Bruce werd geboren op 2 mei 1951 in Newmarket (CAN).    Hij trouwde Erskine, Sharon Alexandra op 27 juli 1984 in Newmarket (CAN).

Meer over Routery, Loyis Marguerite en Tienkamp, Geert:

Huwelijk: 18 oktober 1947, Toronto.

 1. Tienkamp, Robert Bruce.

Robert Bruce werd geboren op 2 mei 1951 in Newmarket (CAN).    Hij is de zoon van Tienkamp, Geert en Routery, Loyis Marguerite. Hij trouwde Erskine, Sharon Alexandra op 27 juli 1984 in Newmarket (CAN).

Meer over Tienkamp, Robert Bruce:

Geboorte: 2 mei 1951, Newmarket (CAN).

Echtgeno(o)t(e):Erskine, Sharon Alexandra.

Sharon Alexandra werd geboren op 30 april 1954 in Ierland.    Zij trouwde Tienkamp, Robert Bruce op 27 juli 1984 in Newmarket (CAN).

Meer over Erskine, Sharon Alexandra:

Geboorte: 30 april 1954, Ierland.

Meer over Erskine, Sharon Alexandra en Tienkamp, Robert Bruce:

Huwelijk: 27 juli 1984, Newmarket (CAN).

 1. Tienkamp, Dientje.

Dientje werd geboren op 5 februari 1906 in Scheemda.    Zij overleed op 18 augustus 1956 in Toronto.    Zij was de dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Zij trouwde Dik, Eerke op 14 december 1927 in Toronto. Zij trouwde tevens Preece, James op 18 augustus 1956 in Toronto.

Meer over Tienkamp, Dientje:

Geboorte: 5 februari 1906, Scheemda.

Overlijden: 18 augustus 1956, Toronto.

Beroep: coupeuse.

Echtgeno(o)t(e):Dik, Eerke.

Eerke werd geboren op 11 februari 1901 in Stadskanaal.    Hij overleed op 27 april 1936 in Minneapolis.    Hij trouwde Tienkamp, Dientje op 14 december 1927 in Toronto.

Meer over Dik, Eerke:

Geboorte: 11 februari 1901, Stadskanaal.

Overlijden: 27 april 1936, Minneapolis.

Hij is overleden aan een maagzweer operatie.

Beroep: electricien.

Kinderen van Tienkamp, Dientje en Dik, Eerke

113231 i. Dik, Siena Mae. Siena Mae werd geboren op 2 september 1929 in Toronto.    Zij overleed op 19 april 2001 in California (USA).

113232 ii. Dik, Patricia. Patricia werd geboren op 3 maart 1935 in Luverne, USA.

113233 iii. Dik, Erita. Erita werd geboren op 10 november 1936 in Luverne, USA.

Meer over Tienkamp, Dientje en Dik, Eerke:

Huwelijk: 14 december 1927, Toronto.

Echtgeno(o)t(e):Preece, James.

James werd geboren op 24 mei 1908 in Engeland.    Hij overleed in 2001 in Victoria.    Hij trouwde Tienkamp, Dientje op 18 augustus 1956 in Toronto.

Meer over Preece, James:

Geboorte: 24 mei 1908, Engeland.

Overlijden: 2001, Victoria.

Beroep: toolmaker.

Meer over Tienkamp, Dientje en Preece, James:

Huwelijk: 18 augustus 1956, Toronto.

 1. Dik, Siena Mae.

Siena Mae werd geboren op 2 september 1929 in Toronto.    Zij overleed op 19 april 2001 in California (USA).    Zij was de dochter van Dik, Eerke en Tienkamp, Dientje.

Meer over Dik, Siena Mae:

Geboorte: 2 september 1929, Toronto.

Overlijden: 19 april 2001, California (USA).

 1. Dik, Patricia.

Patricia werd geboren op 3 maart 1935 in Luverne, USA.    Zij is de dochter van Dik, Eerke en Tienkamp, Dientje.

Meer over Dik, Patricia:

Geboorte: 3 maart 1935, Luverne, USA.

 1. Dik, Erita.

Erita werd geboren op 10 november 1936 in Luverne, USA.    Zij is de dochter van Dik, Eerke en Tienkamp, Dientje.

Meer over Dik, Erita:

Geboorte: 10 november 1936, Luverne, USA.

 1. Tienkamp, Hindrika.

Hindrika werd geboren op 18 juni 1908 in Uithuizermeeden.    Zij overleed op 25 mei 1995 in Toronto.    Zij was de dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Zij trouwde Kolenbrander, Wessel Heinrich op 7 december 1927 in Toronto.

Meer over Tienkamp, Hindrika:

Geboorte: 18 juni 1908, Uithuizermeeden.

Overlijden: 25 mei 1995, Toronto.

Zij is overleden aan kanker.

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):Kolenbrander, Wessel Heinrich.

Wessel Heinrich werd geboren op 29 juni 1901 in Duisburg (Dtsl).    Hij overleed op 12 april 1974 in Toronto.    Hij trouwde Tienkamp, Hindrika op 7 december 1927 in Toronto.

Opmerkingen bij Kolenbrander, Wessel Heinrich

Wessel Heinrich Kolenbrander werd genoemd “Charles Brander”. Ook zijn grafsteen vermeldt de naam

“Brander”.

Meer over Kolenbrander, Wessel Heinrich:

Geboorte: 29 juni 1901, Duisburg (Dtsl).

Overlijden: 12 april 1974, Toronto.

Overleden aan long emfyseem.

Beroep: schilder.

Kinderen van Tienkamp, Hindrika en Kolenbrander, Wessel Heinrich

113241 i. Kolenbrander, Linda Susanne. Linda Susanne werd geboren op 19 oktober 1933 in Toronto.    Zij overleed op 19 september 2002 in Toronto.    Zij trouwde Buchanan, James Taylor op 9 april 1955 in Toronto.

Meer over Tienkamp, Hindrika en Kolenbrander, Wessel Heinrich:

Huwelijk: 7 december 1927, Toronto.

 1. Kolenbrander, Linda Susanne.

Linda Susanne werd geboren op 19 oktober 1933 in Toronto.    Zij overleed op 19 september 2002 in Toronto.    Zij was de dochter van Kolenbrander, Wessel Heinrich en Tienkamp, Hindrika. Zij trouwde Buchanan, James Taylor op 9 april 1955 in Toronto.

Opmerkingen bij Kolenbrander, Linda Susanne

Volgens haar geboorteacte heette zij Susanne Kolenbrander, maar zij wordt “Brander” genoemd.

Meer over Kolenbrander, Linda Susanne:

Geboorte: 19 oktober 1933, Toronto.

Overlijden: 19 september 2002, Toronto.

Echtgeno(o)t(e):Buchanan, James Taylor.

James Taylor werd geboren op 5 januari 1934 in Canada.    Hij overleed op 11 december 1995 in Toronto.    Hij trouwde Kolenbrander, Linda Susanne op 9 april 1955 in Toronto.

Meer over Buchanan, James Taylor:

Geboorte: 5 januari 1934, Canada.

Overlijden: 11 december 1995, Toronto.

Meer over Kolenbrander, Linda Susanne en Buchanan, James Taylor:

Huwelijk: 9 april 1955, Toronto.

 1. Tienkamp, Harmtien.

Harmtien werd geboren op 30 december 1909 in Zuidbroek.    Zij overleed op 13 februari 1987 in Toronto.    Zij was de dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Zij trouwde Rymal, George op 24 mei 1941 in Canada.

Opmerkingen bij Tienkamp, Harmtien

Harmtien worked as a domestic in Holland and Canada before marrying. At the age of twelve, she

could recall carrying buckets of water to clean the windows of the house where she worked. When

she came to Canada, unable to speak English, she worked for a family where she was the nanny.

Later, she worked for some wealthy families in Toronto, where she was the cook and housekeeper.

At some of these homes, she was in charge the staff. On weekends, when she was off, she would

walk with her sister Rie from the streetcar line to the family home in Ringwood Ont.

approximately fourteen miles on a dirt road.

Meer over Tienkamp, Harmtien:

Geboorte: 30 december 1909, Zuidbroek.

Overlijden: 13 februari 1987, Toronto.

Zij is overleden aan kanker.

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):Rymal, George.

George werd geboren op 13 oktober 1895 in Canada.    Hij overleed op 1 september 1985 in Toronto.    Hij trouwde Tienkamp, Harmtien op 24 mei 1941 in Canada.

Opmerkingen bij Rymal, George

He joined the Canadian Army at the age of seventeen. He lied about his age. He served overseas

during all of the First World War, being wounded twice. Upon his return to Canada, when the war

ended, George worked for Eaton’s Department Store as the head of men’s furnishing. Later, he

went to the Canadian Post Office were he was a railway mail clerk. He retired from the Post

Office as a Postal Supervisor.

Meer over Rymal, George:

Geboorte: 13 oktober 1895, Canada.

Overlijden: 1 september 1985, Toronto.

Beroep: postbeambte.

Kinderen van Tienkamp, Harmtien en Rymal, George

113251 i. Rymal, Geessiena Ann. Geessiena Ann werd geboren op 8 februari 1943 in Toronto.    Zij trouwde Meads, Neville Raymond op 20 april 1960 in Scarborough.

113252 ii. Rymal, Steve Egbert. Steve Egbert werd geboren op 12 februari 1950 in Toronto.    Hij trouwde Faux, Elizabeth Ann Emily op 30 mei 1981 in Perth (Canada).

Meer over Tienkamp, Harmtien en Rymal, George:

Huwelijk: 24 mei 1941, Canada.

 1. Rymal, Geessiena Ann.

Geessiena Ann werd geboren op 8 februari 1943 in Toronto.    Zij is de dochter van Rymal, George en Tienkamp, Harmtien. Zij trouwde Meads, Neville Raymond op 20 april 1960 in Scarborough.

Opmerkingen bij Rymal, Geessiena Ann

Ann retired in 1998. She was a floral designer.

Meer over Rymal, Geessiena Ann:

Geboorte: 8 februari 1943, Toronto.

Echtgeno(o)t(e):Meads, Neville Raymond.

Neville Raymond werd geboren op 10 juli 1939 in Canada.    Hij trouwde Rymal, Geessiena Ann op 20 april 1960 in Scarborough.

Opmerkingen bij Meads, Neville Raymond

Nev retired in 1993 from General Motors as a stock controller.

Meer over Meads, Neville Raymond:

Geboorte: 10 juli 1939, Canada.

Beroep: Stock Controller GM.

Kinderen van Rymal, Geessiena Ann en Meads, Neville Raymond

1132511 i. Meads, Laura Ann. Laura Ann werd geboren op 27 oktober 1962 in Canada.    Zij trouwde Daley, Timothy op 1 oktober 1983 in Canada.

1132512 ii. Meads, Patricia Louise. Patricia Louise werd geboren op 3 maart 1965 in Canada.    Zij trouwde Lovelock, Peter Alan op 28 september 1985 in Canada.

Meer over Rymal, Geessiena Ann en Meads, Neville Raymond:

Huwelijk: 20 april 1960, Scarborough.

 1. Meads, Laura Ann.

Laura Ann werd geboren op 27 oktober 1962 in Canada.    Zij is de dochter van Meads, Neville Raymond en Rymal, Geessiena Ann. Zij trouwde Daley, Timothy op 1 oktober 1983 in Canada.

Meer over Meads, Laura Ann:

Geboorte: 27 oktober 1962, Canada.

Beroep: verpleegkundige.

Echtgeno(o)t(e):Daley, Timothy.

Timothy werd geboren op 30 november 1958 in Canada.    Hij trouwde Meads, Laura Ann op 1 oktober 1983 in Canada.

Meer over Daley, Timothy:

Geboorte: 30 november 1958, Canada.

Beroep: General Motors.

Kinderen van Meads, Laura Ann en Daley, Timothy

11325111 i. Daley, Shannon. Shannon werd geboren op 8 augustus 1986 in Canada.

11325112 ii. Daley, Bryan. Bryan werd geboren op 7 oktober 1988 in Canada.

Meer over Meads, Laura Ann en Daley, Timothy:

Huwelijk: 1 oktober 1983, Canada.

 1. Daley, Shannon.

Shannon werd geboren op 8 augustus 1986 in Canada.    Zij is de dochter van Daley, Timothy en Meads, Laura Ann.

Meer over Daley, Shannon:

Geboorte: 8 augustus 1986, Canada.

 1. Daley, Bryan.

Bryan werd geboren op 7 oktober 1988 in Canada.    Hij is de zoon van Daley, Timothy en Meads, Laura Ann.

Meer over Daley, Bryan:

Geboorte: 7 oktober 1988, Canada.

 1. Meads, Patricia Louise.

Patricia Louise werd geboren op 3 maart 1965 in Canada.    Zij is de dochter van Meads, Neville Raymond en Rymal, Geessiena Ann. Zij trouwde Lovelock, Peter Alan op 28 september 1985 in Canada.

Meer over Meads, Patricia Louise:

Geboorte: 3 maart 1965, Canada.

Beroep: administratief medewerker.

Echtgeno(o)t(e):Lovelock, Peter Alan.

Peter Alan werd geboren op 8 februari 1961 in Canada.    Hij trouwde Meads, Patricia Louise op 28 september 1985 in Canada.

Meer over Lovelock, Peter Alan:

Geboorte: 8 februari 1961, Canada.

Kinderen van Meads, Patricia Louise en Lovelock, Peter Alan

11325121 i. Lovelock, Joshua. Joshua werd geboren op 6 september 1989 in Canada.

11325122 ii. Lovelock, Lucas. Lucas werd geboren op 29 mei 1992 in Canada.

Meer over Meads, Patricia Louise en Lovelock, Peter Alan:

Huwelijk: 28 september 1985, Canada.

 1. Lovelock, Joshua.

Joshua werd geboren op 6 september 1989 in Canada.    Hij is de zoon van Lovelock, Peter Alan en Meads, Patricia Louise.

Meer over Lovelock, Joshua:

Geboorte: 6 september 1989, Canada.

 1. Lovelock, Lucas.

Lucas werd geboren op 29 mei 1992 in Canada.    Hij is de zoon van Lovelock, Peter Alan en Meads, Patricia Louise.

Meer over Lovelock, Lucas:

Geboorte: 29 mei 1992, Canada.

 1. Rymal, Steve Egbert.

Steve Egbert werd geboren op 12 februari 1950 in Toronto.    Hij is de zoon van Rymal, George en Tienkamp, Harmtien. Hij trouwde Faux, Elizabeth Ann Emily op 30 mei 1981 in Perth (Canada).

Meer over Rymal, Steve Egbert:

Geboorte: 12 februari 1950, Toronto.

Beroep: leraar High School.

Echtgeno(o)t(e):Faux, Elizabeth Ann Emily.

Elizabeth Ann Emily werd geboren op 16 oktober 1958 in Perth (Canada).    Zij is de dochter van Faux, Allan Walter en Payne, Doris. Zij trouwde Rymal, Steve Egbert op 30 mei 1981 in Perth (Canada).

Meer over Faux, Elizabeth Ann Emily:

Geboorte: 16 oktober 1958, Perth (Canada).

Kinderen van Faux, Elizabeth Ann Emily en Rymal, Steve Egbert

1132521 i. Rymal, Autumn Lorel Ann. Autumn Lorel Ann werd geboren op 22 mei 1983 in Perth (Canada).

1132522 ii. Rymal, Morgan Elizabeth Ann. Morgan Elizabeth Ann werd geboren op 18 juli 1986 in Perth (Canada).

Meer over Faux, Elizabeth Ann Emily en Rymal, Steve Egbert:

Huwelijk: 30 mei 1981, Perth (Canada).

 1. Rymal, Autumn Lorel Ann.

Autumn Lorel Ann werd geboren op 22 mei 1983 in Perth (Canada).    Zij is de dochter van Rymal, Steve Egbert en Faux, Elizabeth Ann Emily.

Meer over Rymal, Autumn Lorel Ann:

Geboorte: 22 mei 1983, Perth (Canada).

 1. Rymal, Morgan Elizabeth Ann.

Morgan Elizabeth Ann werd geboren op 18 juli 1986 in Perth (Canada).    Zij is de dochter van Rymal, Steve Egbert en Faux, Elizabeth Ann Emily.

Meer over Rymal, Morgan Elizabeth Ann:

Geboorte: 18 juli 1986, Perth (Canada).

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 2 maart 1912 in Muntendam.    Hij is de zoon van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Hij trouwde Funnell, Dorreen op 24 maart 1945 in Kettleby.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Als jongen werkte hij in Veendam. Hij ging daar op de fiets heen om rozen te planten. Bij het

werk kon hij de torenklok van Veendam goed in de gaten houden en zag, dat de tijd dan heel

langzaam ging. He was a farmer and retired to Newmarket Ontario Canada in 1969.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 2 maart 1912, Muntendam.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Funnell, Dorreen.

Dorreen werd geboren op 17 februari 1921 in Toronto.    Zij overleed op 4 oktober 2004 in Newmarket (CAN).    Zij trouwde Tienkamp, Jan op 24 maart 1945 in Kettleby.

Meer over Funnell, Dorreen:

Geboorte: 17 februari 1921, Toronto.

Overlijden: 4 oktober 2004, Newmarket (CAN).

Kinderen van Funnell, Dorreen en Tienkamp, Jan

113261 i. Tienkamp, Alan Arthur. Alan Arthur werd geboren op 13 januari 1946 in Newmarket (CAN).    Hij trouwde St.John, Patricia Clare op 30 juni 1966 in Parry Sound, Canada.

113262 ii. Tienkamp, Norman John. Norman John werd geboren op 6 juli 1949 in Newmarket (CAN).    Hij trouwde Frechette, Maria Eva Jacqueline Louise op 23 april 1971 in Newmarket (CAN).

Meer over Funnell, Dorreen en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 24 maart 1945, Kettleby.

 1. Tienkamp, Alan Arthur.

Alan Arthur werd geboren op 13 januari 1946 in Newmarket (CAN).    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Funnell, Dorreen. Hij trouwde St.John, Patricia Clare op 30 juni 1966 in Parry Sound, Canada.

Meer over Tienkamp, Alan Arthur:

Geboorte: 13 januari 1946, Newmarket (CAN).

Beroep: senior policeman.

Echtgeno(o)t(e):St.John, Patricia Clare.

Patricia Clare werd geboren op 1 maart 1947 in Ontario (Can).    Zij trouwde Tienkamp, Alan Arthur op 30 juni 1966 in Parry Sound, Canada.

Meer over St.John, Patricia Clare:

Geboorte: 1 maart 1947, Ontario (Can).

Beroep: verpleegkundige.

Kinderen van St.John, Patricia Clare en Tienkamp, Alan Arthur

1132611 i. Tienkamp, Lianne. Lianne werd geboren op 13 november 1967 in Newmarket (CAN).    Zij trouwde Tonner, Steven James op 17 september 1988 in Kettleby Ont.(Can).

1132612 ii. Tienkamp, Susan Elizabeth. Susan Elizabeth werd geboren op 1 november 1972 in Newmarket (CAN).    Zij trouwde Reppard, John Robert op 23 september 1995 in Canada.

Meer over St.John, Patricia Clare en Tienkamp, Alan Arthur:

Huwelijk: 30 juni 1966, Parry Sound, Canada.

 1. Tienkamp, Lianne.

Lianne werd geboren op 13 november 1967 in Newmarket (CAN).    Zij is de dochter van Tienkamp, Alan Arthur en St.John, Patricia Clare. Zij trouwde Tonner, Steven James op 17 september 1988 in Kettleby Ont.(Can).

Meer over Tienkamp, Lianne:

Geboorte: 13 november 1967, Newmarket (CAN).

Echtgeno(o)t(e):Tonner, Steven James.

Steven James werd geboren op 3 februari 1967 in Richmond Hill (CAN).    Hij trouwde Tienkamp, Lianne op 17 september 1988 in Kettleby Ont.(Can).

Meer over Tonner, Steven James:

Geboorte: 3 februari 1967, Richmond Hill (CAN).

Kinderen van Tienkamp, Lianne en Tonner, Steven James

11326111 i. Tonner, Jaime Ashlynn. Jaime Ashlynn werd geboren op 10 september 1991 in Canada.

11326112 ii. Tonner, Jessica Emilee. Jessica Emilee werd geboren op 10 december 1993 in Canada.

Meer over Tienkamp, Lianne en Tonner, Steven James:

Huwelijk: 17 september 1988, Kettleby Ont.(Can).

 1. Tonner, Jaime Ashlynn.

Jaime Ashlynn werd geboren op 10 september 1991 in Canada.    Hij is de zoon van Tonner, Steven James en Tienkamp, Lianne.

Meer over Tonner, Jaime Ashlynn:

Geboorte: 10 september 1991, Canada.

 1. Tonner, Jessica Emilee.

Jessica Emilee werd geboren op 10 december 1993 in Canada.    Zij is de dochter van Tonner, Steven James en Tienkamp, Lianne.

Meer over Tonner, Jessica Emilee:

Geboorte: 10 december 1993, Canada.

 1. Tienkamp, Susan Elizabeth.

Susan Elizabeth werd geboren op 1 november 1972 in Newmarket (CAN).    Zij is de dochter van Tienkamp, Alan Arthur en St.John, Patricia Clare. Zij trouwde Reppard, John Robert op 23 september 1995 in Canada.

Meer over Tienkamp, Susan Elizabeth:

Geboorte: 1 november 1972, Newmarket (CAN).

Beroep: Paralegal / Law Clerk.

Echtgeno(o)t(e):Reppard, John Robert.

John Robert werd geboren op 16 maart 1972 in Canada.    Hij trouwde Tienkamp, Susan Elizabeth op 23 september 1995 in Canada.

Meer over Reppard, John Robert:

Geboorte: 16 maart 1972, Canada.

Beroep: Provincial Police Officer.

Kinderen van Tienkamp, Susan Elizabeth en Reppard, John Robert

11326121 i. Reppard, Megan Susan Patricia. Megan Susan Patricia werd geboren op 18 augustus 1998 in Canada.

11326122 ii. Reppard, Madilyn Makayla Jacqueline. Madilyn Makayla Jacqueline werd geboren op 19 april 2001 in Canada.

Meer over Tienkamp, Susan Elizabeth en Reppard, John Robert:

Huwelijk: 23 september 1995, Canada.

 1. Reppard, Megan Susan Patricia.

Megan Susan Patricia werd geboren op 18 augustus 1998 in Canada.    Zij is de dochter van Reppard, John Robert en Tienkamp, Susan Elizabeth.

Meer over Reppard, Megan Susan Patricia:

Geboorte: 18 augustus 1998, Canada.

 1. Reppard, Madilyn Makayla Jacqueline.

Madilyn Makayla Jacqueline werd geboren op 19 april 2001 in Canada.    Zij is de dochter van Reppard, John Robert en Tienkamp, Susan Elizabeth.

Meer over Reppard, Madilyn Makayla Jacqueline:

Geboorte: 19 april 2001, Canada.

 1. Tienkamp, Norman John.

Norman John werd geboren op 6 juli 1949 in Newmarket (CAN).    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Funnell, Dorreen. Hij trouwde Frechette, Maria Eva Jacqueline Louise op 23 april 1971 in Newmarket (CAN).

Meer over Tienkamp, Norman John:

Geboorte: 6 juli 1949, Newmarket (CAN).

Beroep: technical specialist explosives.

Echtgeno(o)t(e):Frechette, Maria Eva Jacqueline Louise.

Maria Eva Jacqueline Louise werd geboren op 1 mei 1949 in Quebec.    Zij trouwde Tienkamp, Norman John op 23 april 1971 in Newmarket (CAN).

Opmerkingen bij Frechette, Maria Eva Jacqueline Louise

Louise werkt t.b.v. een soort ABVA, “Union for federal government employees”.

Meer over Frechette, Maria Eva Jacqueline Louise:

Geboorte: 1 mei 1949, Quebec.

Beroep: administratief medewerker.

Meer over Frechette, Maria Eva Jacqueline Louise en Tienkamp, Norman John:

Huwelijk: 23 april 1971, Newmarket (CAN).

 1. Tienkamp, Annegien Margien Aaltje.

Annegien Margien Aaltje werd geboren op 12 november 1913 in Scheemda.    Zij overleed op 27 maart 1984 in Stouffville.    Zij was de dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Zij trouwde Hare, Dawson op 5 maart 1938 in Kettleby.

Meer over Tienkamp, Annegien Margien Aaltje:

Geboorte: 12 november 1913, Scheemda.

Overlijden: 27 maart 1984, Stouffville.

Zij is overleden aan kanker.

Beroep: huisvrouw.

Echtgeno(o)t(e):Hare, Dawson.

Dawson werd geboren op 30 oktober 1911 in Stouffville.    Hij trouwde Tienkamp, Annegien Margien Aaltje op 5 maart 1938 in Kettleby.

Opmerkingen bij Hare, Dawson

He was a farmer near Stouffville until his retirement. .

Meer over Hare, Dawson:

Geboorte: 30 oktober 1911, Stouffville.

Beroep: landbouwer.

Kinderen van Tienkamp, Annegien Margien Aaltje en Hare, Dawson

113271 i. Hare, Barbara Hattie. Barbara Hattie werd geboren op 21 februari 1939 in Stouffville.

Meer over Tienkamp, Annegien Margien Aaltje en Hare, Dawson:

Huwelijk: 5 maart 1938, Kettleby.

 1. Hare, Barbara Hattie.

Barbara Hattie werd geboren op 21 februari 1939 in Stouffville.    Zij is de dochter van Hare, Dawson en Tienkamp, Annegien Margien Aaltje.

Meer over Hare, Barbara Hattie:

Geboorte: 21 februari 1939, Stouffville.

Beroep: boekhouder.

 1. Tienkamp, Willem Engbert.

Willem Engbert werd geboren op 11 augustus 1893 in Hoogezand.    Hij overleed in 1976 in Sappemeer.    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Klootsema, Lutgerdina. Hij trouwde Heininga, Hinderkie in 1915 in Sappemeer. Hij trouwde tevens Meiring, Eisina in 1925 in Sappemeer..

Meer over Tienkamp, Willem Engbert:

Geboorte: 11 augustus 1893, Hoogezand.

Beroep: kruidenier.

Overlijden: 1976, Sappemeer.

Echtgeno(o)t(e):Heininga, Hinderkie.

Hinderkie werd geboren op 9 juli 1892 in Sappemeer.    Zij overleed op 27 juni 1917 in Sappemeer.    Zij trouwde Tienkamp, Willem Engbert in 1915 in Sappemeer.

Meer over Heininga, Hinderkie:

Geboorte: 9 juli 1892, Sappemeer.

Overlijden: 27 juni 1917, Sappemeer.

Kinderen van Heininga, Hinderkie en Tienkamp, Willem Engbert

11331 i. Tienkamp, Lutgerdina. Lutgerdina werd geboren op 9 april 1916 in Sappemeer.    Zij overleed na 1946.    Zij trouwde Akkerman, Jan op 21 mei 1941 in Hoogezand.

Meer over Heininga, Hinderkie en Tienkamp, Willem Engbert:

Huwelijk: 1915, Sappemeer.

Echtgeno(o)t(e):Meiring, Eisina.

Eisina werd geboren op 21 mei 1895 in Sappemeer.    Zij overleed op 25 juni 1962 in Sappemeer.    Zij trouwde Tienkamp, Willem Engbert in 1925 in Sappemeer.

Meer over Meiring, Eisina:

Geboorte: 21 mei 1895, Sappemeer.

Overlijden: 25 juni 1962, Sappemeer.

Kinderen van Meiring, Eisina en Tienkamp, Willem Engbert

11332 i. Tienkamp, Wilhelmina Maria. Wilhelmina Maria werd geboren op 18 februari 1929 in Sappemeer.    Zij overleed op 26 september 2009 in Rastatt (Dtsl).    Zij trouwde Boonstra, Harm op 11 september 1954.

Meer over Meiring, Eisina en Tienkamp, Willem Engbert:

Huwelijk: 1925, Sappemeer.

 1. Tienkamp, Lutgerdina.

Lutgerdina werd geboren op 9 april 1916 in Sappemeer.    Zij overleed na 1946.    Zij was de dochter van Tienkamp, Willem Engbert en Heininga, Hinderkie. Zij trouwde Akkerman, Jan op 21 mei 1941 in Hoogezand.

Meer over Tienkamp, Lutgerdina:

Geboorte: 9 april 1916, Sappemeer.

Overlijden: na 1946.

Echtgeno(o)t(e):Akkerman, Jan.

Jan werd geboren in 1910 in Sappemeer?.    Hij overleed op 11 januari 1982 in Sappemeer.    Hij trouwde Tienkamp, Lutgerdina op 21 mei 1941 in Hoogezand.

Meer over Akkerman, Jan:

Geboorte: 1910, Sappemeer?.

Overlijden: 11 januari 1982, Sappemeer.

Kinderen van Tienkamp, Lutgerdina en Akkerman, Jan

113311 i. Akkerman, Lammechina. Lammechina werd geboren op 6 juni 1942.

113312 ii. Akkerman, Eisina. Eisina werd geboren op 6 april 1946.

Meer over Tienkamp, Lutgerdina en Akkerman, Jan:

Huwelijk: 21 mei 1941, Hoogezand.

 1. Akkerman, Lammechina.

Lammechina werd geboren op 6 juni 1942.    Zij is de dochter van Akkerman, Jan en Tienkamp, Lutgerdina.

Meer over Akkerman, Lammechina:

Geboorte: 6 juni 1942.

 1. Akkerman, Eisina.

Eisina werd geboren op 6 april 1946.    Zij is de dochter van Akkerman, Jan en Tienkamp, Lutgerdina.

Meer over Akkerman, Eisina:

Geboorte: 6 april 1946.

 1. Tienkamp, Wilhelmina Maria.

Wilhelmina Maria werd geboren op 18 februari 1929 in Sappemeer.    Zij overleed op 26 september 2009 in Rastatt (Dtsl).    Zij werd begraven te Groningen. Zij was de dochter van Tienkamp, Willem Engbert en Meiring, Eisina. Zij trouwde Boonstra, Harm op 11 september 1954.

Opmerkingen bij Tienkamp, Wilhelmina Maria

Zij woont in Vierverlaten (bij Hoogkerk) aan het Hoendiep. In 2000 in Roden.

Meer over Tienkamp, Wilhelmina Maria:

Geboorte: 18 februari 1929, Sappemeer.

Overlijden: 26 september 2009, Rastatt (Dtsl).

: Willy.

Begrafenis: Groningen.

Echtgeno(o)t(e):Boonstra, Harm.

Harm werd geboren op 7 december 1917 in Boerakker.    Hij overleed op 20 december 1991 in Groningen.    Hij trouwde Tienkamp, Wilhelmina Maria op 11 september 1954.

Meer over Boonstra, Harm:

Geboorte: 7 december 1917, Boerakker.

Overlijden: 20 december 1991, Groningen.

Kinderen van Tienkamp, Wilhelmina Maria en Boonstra, Harm

113321 i. Boonstra, Luitzen Willem. Luitzen Willem werd geboren op 6 juni 1955.

113322 ii. Boonstra, Eisina Aaltje. Eisina Aaltje werd geboren op 9 februari 1957.

113323 iii. Boonstra, Willem Engbert. Willem Engbert werd geboren op 10 augustus 1962 in Groningen?.    Hij trouwde Ike, Francisca Wilhelmina op 5 juni 1987 in Emmen?.

Meer over Tienkamp, Wilhelmina Maria en Boonstra, Harm:

Huwelijk: 11 september 1954.

 1. Boonstra, Luitzen Willem.

Luitzen Willem werd geboren op 6 juni 1955.    Hij is de zoon van Boonstra, Harm en Tienkamp, Wilhelmina Maria.

Meer over Boonstra, Luitzen Willem:

Geboorte: 6 juni 1955.

 1. Boonstra, Eisina Aaltje.

Eisina Aaltje werd geboren op 9 februari 1957.    Zij is de dochter van Boonstra, Harm en Tienkamp, Wilhelmina Maria.

Meer over Boonstra, Eisina Aaltje:

Geboorte: 9 februari 1957.

 1. Boonstra, Willem Engbert.

Willem Engbert werd geboren op 10 augustus 1962 in Groningen?.    Hij is de zoon van Boonstra, Harm en Tienkamp, Wilhelmina Maria. Hij trouwde Ike, Francisca Wilhelmina op 5 juni 1987 in Emmen?.

Meer over Boonstra, Willem Engbert:

Geboorte: 10 augustus 1962, Groningen?.

Echtgeno(o)t(e):Ike, Francisca Wilhelmina.

Francisca Wilhelmina werd geboren op 11 juni 1961 in Emmen?.    Zij trouwde Boonstra, Willem Engbert op 5 juni 1987 in Emmen?.

Meer over Ike, Francisca Wilhelmina:

Geboorte: 11 juni 1961, Emmen?.

Kinderen van Ike, Francisca Wilhelmina en Boonstra, Willem Engbert

1133231 i. Boonstra, Elisabeth Johanna. Elisabeth Johanna werd geboren op 26 september 1992 in Emmen.

1133232 ii. Boonstra, Harry Robert. Harry Robert werd geboren op 23 februari 1995 in Emmen.

Meer over Ike, Francisca Wilhelmina en Boonstra, Willem Engbert:

Huwelijk: 5 juni 1987, Emmen?.

 1. Boonstra, Elisabeth Johanna.

Elisabeth Johanna werd geboren op 26 september 1992 in Emmen.    Zij is de dochter van Boonstra, Willem Engbert en Ike, Francisca Wilhelmina.

Meer over Boonstra, Elisabeth Johanna:

Geboorte: 26 september 1992, Emmen.

 1. Boonstra, Harry Robert.

Harry Robert werd geboren op 23 februari 1995 in Emmen.    Hij is de zoon van Boonstra, Willem Engbert en Ike, Francisca Wilhelmina.

Meer over Boonstra, Harry Robert:

Geboorte: 23 februari 1995, Emmen.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 4 september 1895 in Hoogezand.    Hij overleed in april 1988 in Veendam.    Hij was de zoon van Tienkamp, Willem en Klootsema, Lutgerdina. Hij trouwde Knip, Daantina op 29 december 1917 in Veendam.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij woonde in Veendam, Molenstreek 132. Hij heeft niet alleen het 50-jarig huwelijksfeest

meegemaakt, maar ook nog 70 jaar.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 4 september 1895, Hoogezand.

Overlijden: april 1988, Veendam.

Beroep: koopman (honden en kippen).

Echtgeno(o)t(e):Knip, Daantina.

Daantina werd geboren op 29 december 1899 in Veendam.    Zij overleed in maart 1989 in Veendam.    Zij trouwde Tienkamp, Jan op 29 december 1917 in Veendam.

Meer over Knip, Daantina:

Geboorte: 29 december 1899, Veendam.

Overlijden: maart 1989, Veendam.

Kinderen van Knip, Daantina en Tienkamp, Jan

11341 i. Tienkamp, Lutgerdina. Lutgerdina werd geboren op 9 februari 1918 in Veendam.    Zij overleed op 20 november 2004 in Groningen.    Zij trouwde Hensema, Albert in 1940.

11342 ii. Tienkamp, Catharina. Catharina werd geboren op 21 januari 1920 in Veendam.    Zij overleed op 20 februari 1920 in Veendam.

11343 iii. Tienkamp, Catharina. Catharina werd geboren op 14 maart 1921 in Veendam.    Zij overleed op 29 oktober 1981 in Savana (CAN).    Zij trouwde Veillette, Norman rond 1947 in Canada.

11344 iv. Tienkamp, Willem. Willem werd geboren op 27 augustus 1922 in Veendam.    Hij overleed op 2 november 1922 in Veendam.

11345 v. Tienkamp, Willem. Willem werd geboren op 26 juni 1924 in Veendam.    Hij trouwde Finley, Agnes op 4 juni 1960 in Vernon (Canada).

11346 vi. Tienkamp, Geert. Geert werd geboren op 20 mei 1926 in Veendam.    Hij overleed op 7 februari 1982 in Veendam.

11347 vii. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 29 april 1928 in Veendam.    Zij overleed op 18 februari 2012 in Hoogezand.    Zij trouwde de Groot, Hendrik op 20 maart 1954 in Hoogezand.

11348 viii. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 17 maart 1930 in Veendam.    Zij overleed op 1 oktober 1996 in Veendam.    Zij trouwde Kruijer, Gerrit in 1950.

11349 ix. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 10 juni 1931 in Veendam.    Hij overleed in 1999 in Veendam.    Hij trouwde Viswat, Doetje rond 1954 in Veendam.

1134A x. Tienkamp, Daantina. Daantina werd geboren op 3 november 1943 in Veendam.    Zij overleed op 12 december 2017 in Veendam.    Zij trouwde Wollerich, Wiebo in 1962 in Veendam.

Meer over Knip, Daantina en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 29 december 1917, Veendam.

Jan Tienkamp en Daantina Knip hebben nog hun 55 jarig huwelijk kunnen vieren. Dat was in december

1982.

 1. Tienkamp, Lutgerdina.

Lutgerdina werd geboren op 9 februari 1918 in Veendam.    Zij overleed op 20 november 2004 in Groningen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Zij trouwde Hensema, Albert in 1940.

Opmerkingen bij Tienkamp, Lutgerdina

Zij woonde eerst in Oude Pekela. Nù (1990) in Veendam.

Meer over Tienkamp, Lutgerdina:

Geboorte: 9 februari 1918, Veendam.

Overlijden: 20 november 2004, Groningen.

Echtgeno(o)t(e):Hensema, Albert.

Albert werd geboren in 1910.    Hij overleed in 1968 in Oude Pekela.    Hij trouwde Tienkamp, Lutgerdina in 1940.

Meer over Hensema, Albert:

Geboorte: 1910.

Overlijden: 1968, Oude Pekela.

Meer over Tienkamp, Lutgerdina en Hensema, Albert:

Huwelijk: 1940.

 1. Tienkamp, Catharina.

Catharina werd geboren op 21 januari 1920 in Veendam.    Zij overleed op 20 februari 1920 in Veendam.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina.

Meer over Tienkamp, Catharina:

Geboorte: 21 januari 1920, Veendam.

Overlijden: 20 februari 1920, Veendam.

 1. Tienkamp, Catharina.

Catharina werd geboren op 14 maart 1921 in Veendam.    Zij overleed op 29 oktober 1981 in Savana (CAN).    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Zij trouwde Veillette, Norman rond 1947 in Canada.

Meer over Tienkamp, Catharina:

Geboorte: 14 maart 1921, Veendam.

Overlijden: 29 oktober 1981, Savana (CAN).

Emigratie: 7 maart 1947. Schip de Gripsholm naar USA.

Zij was in 1947 al verloofd met Norman Veillette.

Echtgeno(o)t(e):Veillette, Norman.

Norman werd geboren in 1920.    Hij overleed in 1980 in Savana (CAN).    Hij trouwde Tienkamp, Catharina rond 1947 in Canada.

Opmerkingen bij Veillette, Norman

Zij hebben circa 1970 een bezoek gebracht aan Jan Tienkamp uit Newmarket, Canada.

Meer over Veillette, Norman:

Geboorte: 1920.

Overlijden: 1980, Savana (CAN).

Kinderen van Tienkamp, Catharina en Veillette, Norman

113431 i. Veillette, Julliette. Julliette werd geboren rond 1963 in Canada.

113432 ii. Veillette, Jerry. Jerry werd geboren rond 1961 in Canada.

113433 iii. Veillette, Jim. Jim werd geboren rond 1959 in Canada.

113434 iv. Veillette, Kenny. Kenny werd geboren rond 1957 in Canada.    Hij trouwde NN, Barbara rond 1980 in Canada.

113435 v. Veillette, John. John werd geboren rond 1955 in Canada.

Meer over Tienkamp, Catharina en Veillette, Norman:

Huwelijk: rond 1947, Canada.

 1. Veillette, Julliette.

Julliette werd geboren rond 1963 in Canada.    Zij is de dochter van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina.

Meer over Veillette, Julliette:

Geboorte: rond 1963, Canada.

 1. Veillette, Jerry.

Jerry werd geboren rond 1961 in Canada.    Hij is de zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina.

Meer over Veillette, Jerry:

Geboorte: rond 1961, Canada.

 1. Veillette, Jim.

Jim werd geboren rond 1959 in Canada.    Hij is de zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina.

Meer over Veillette, Jim:

Geboorte: rond 1959, Canada.

 1. Veillette, Kenny.

Kenny werd geboren rond 1957 in Canada.    Hij is de zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina. Hij trouwde NN, Barbara rond 1980 in Canada.

Meer over Veillette, Kenny:

Geboorte: rond 1957, Canada.

Echtgeno(o)t(e):NN, Barbara.

Barbara werd geboren rond 1960 in Canada.    Zij trouwde Veillette, Kenny rond 1980 in Canada.

Meer over NN, Barbara:

Geboorte: rond 1960, Canada.

Meer over NN, Barbara en Veillette, Kenny:

Huwelijk: rond 1980, Canada.

 1. Veillette, John.

John werd geboren rond 1955 in Canada.    Hij is de zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina.

Meer over Veillette, John:

Geboorte: rond 1955, Canada.

 1. Tienkamp, Willem.

Willem werd geboren op 27 augustus 1922 in Veendam.    Hij overleed op 2 november 1922 in Veendam.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina.

Meer over Tienkamp, Willem:

Geboorte: 27 augustus 1922, Veendam.

Overlijden: 2 november 1922, Veendam.

 1. Tienkamp, Willem.

Willem werd geboren op 26 juni 1924 in Veendam.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Hij trouwde Finley, Agnes op 4 juni 1960 in Vernon (Canada).

Meer over Tienkamp, Willem:

Geboorte: 26 juni 1924, Veendam.

Overlijden: rond 1990, Canada.

Echtgeno(o)t(e):Finley, Agnes.

Agnes werd geboren in 1925 in Vernon (Canada).    Zij overleed in 1985.    Zij trouwde Tienkamp, Willem op 4 juni 1960 in Vernon (Canada).

Meer over Finley, Agnes:

Geboorte: 1925, Vernon (Canada).

Overlijden: 1985.

Meer over Finley, Agnes en Tienkamp, Willem:

Huwelijk: 4 juni 1960, Vernon (Canada).

Adres bij hun trouwen: Brandonhouse; 2023 -23 Str. Vernon BC Canada.

 1. Tienkamp, Geert.

Geert werd geboren op 20 mei 1926 in Veendam.    Hij overleed op 7 februari 1982 in Veendam.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina.

Meer over Tienkamp, Geert:

Geboorte: 20 mei 1926, Veendam.

Overlijden: 7 februari 1982, Veendam.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 29 april 1928 in Veendam.    Zij overleed op 18 februari 2012 in Hoogezand.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Zij trouwde de Groot, Hendrik op 20 maart 1954 in Hoogezand.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Zij woont in Hoogezand.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 29 april 1928, Veendam.

Overlijden: 18 februari 2012, Hoogezand. Overlijdensadvertentie DvhN.

Echtgeno(o)t(e):de Groot, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 31 maart 1922.    Hij overleed op 30 december 1997 in Hoogezand.    Hij trouwde Tienkamp, Aaltje op 20 maart 1954 in Hoogezand.

Meer over de Groot, Hendrik:

Geboorte: 31 maart 1922.

Overlijden: 30 december 1997, Hoogezand.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en de Groot, Hendrik

113471 i. de Groot, Peter. Peter werd geboren rond 1955 in Hoogezand.

Meer over Tienkamp, Aaltje en de Groot, Hendrik:

Huwelijk: 20 maart 1954, Hoogezand.

 1. de Groot, Peter.

Peter werd geboren rond 1955 in Hoogezand.    Hij is de zoon van de Groot, Hendrik en Tienkamp, Aaltje.

Meer over de Groot, Peter:

Geboorte: rond 1955, Hoogezand.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 17 maart 1930 in Veendam.    Zij overleed op 1 oktober 1996 in Veendam.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Zij trouwde Kruijer, Gerrit in 1950.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij woont in Uithoorn.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 17 maart 1930, Veendam.

Overlijden: 1 oktober 1996, Veendam.

Echtgeno(o)t(e):Kruijer, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1925.    Hij trouwde Tienkamp, Jantje in 1950.

Meer over Kruijer, Gerrit:

Geboorte: 1925.

Overlijden: rond 1988, Uithoorn.

Meer over Tienkamp, Jantje en Kruijer, Gerrit:

Huwelijk: 1950.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 10 juni 1931 in Veendam.    Hij overleed in 1999 in Veendam.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Hij trouwde Viswat, Doetje rond 1954 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 10 juni 1931, Veendam.

Overlijden: 1999, Veendam.

Overleden aan de gevolgen van een hartverlamming.

Echtgeno(o)t(e):Viswat, Doetje.

Doetje werd geboren in 1935 in Veendam.    Zij overleed op 30 mei 1997 in Veendam?.    Zij trouwde Tienkamp, Jan rond 1954 in Veendam.

Meer over Viswat, Doetje:

Geboorte: 1935, Veendam.

Overlijden: 30 mei 1997, Veendam?.

Overleden aan kanker.

Kinderen van Viswat, Doetje en Tienkamp, Jan

113491 i. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 16 mei 1955 in Oude Pekela.    Hij overleed op 7 maart 2002 in Boekelo.    Hij trouwde Bakker, Daatje Ida (Ietje) in 1982 in Enschede.

113492 ii. Tienkamp, Janna. Janna werd geboren op 2 mei 1958 in Veendam.    Zij trouwde de Bruin, Bertus rond 1980 in Veendam?.

113493 iii. Tienkamp, Catharina Daantina. Catharina Daantina werd geboren op 28 december 1960 in Veendam.    Zij trouwde Ludolthie, Onno in 1999 in Bellingwolde. Zij trouwde tevens Scholte, Ernst rond 1990.

Meer over Viswat, Doetje en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: rond 1954, Veendam.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 16 mei 1955 in Oude Pekela.    Hij overleed op 7 maart 2002 in Boekelo.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jan en Viswat, Doetje. Hij trouwde Bakker, Daatje Ida (Ietje) in 1982 in Enschede.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 16 mei 1955, Oude Pekela.

Overlijden: 7 maart 2002, Boekelo.

Overleden aan hartstilstand.

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Daatje Ida (Ietje).

Daatje Ida (Ietje) werd geboren in 1960.    Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1982 in Enschede.

Meer over Bakker, Daatje Ida (Ietje):

Geboorte: 1960. Ietje.

Kinderen van Bakker, Daatje Ida (Ietje) en Tienkamp, Jan

1134911 i. Tienkamp, Jan Jeffrey. Jan Jeffrey werd geboren op 29 juli 1980 in Enschede.

1134912 ii. Tienkamp, Susan. Susan werd geboren op 13 juli 1984 in Enschede.    Zij had een relatie met Keizer, Roy.

Meer over Bakker, Daatje Ida (Ietje) en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1982, Enschede.

 1. Tienkamp, Jan Jeffrey.

Jan Jeffrey werd geboren op 29 juli 1980 in Enschede.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Bakker, Daatje Ida (Ietje).

Meer over Tienkamp, Jan Jeffrey:

Geboorte: 29 juli 1980, Enschede.

 1. Tienkamp, Susan.

Susan werd geboren op 13 juli 1984 in Enschede.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Bakker, Daatje Ida (Ietje). Zij had een relatie met Keizer, Roy.

Meer over Tienkamp, Susan:

Geboorte: 13 juli 1984, Enschede.

Verwantschap met: Keizer, Roy.

Roy werd geboren op 26 maart 1979 in Enschede.    Hij had een relatie met Tienkamp, Susan..

Meer over Keizer, Roy:

Geboorte: 26 maart 1979, Enschede.

Meer over Tienkamp, Susan en Keizer, Roy:

Alterneer huwelijk: geschat rond 2010. samenwonend.

 1. Tienkamp, Janna.

Janna werd geboren op 2 mei 1958 in Veendam.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Viswat, Doetje. Zij trouwde de Bruin, Bertus rond 1980 in Veendam?.

Meer over Tienkamp, Janna:

Geboorte: 2 mei 1958, Veendam.

Echtgeno(o)t(e):de Bruin, Bertus.

Bertus werd geboren rond 1955.    Hij trouwde Tienkamp, Janna rond 1980 in Veendam?.

Meer over de Bruin, Bertus:

Geboorte: rond 1955.

Kinderen van Tienkamp, Janna en de Bruin, Bertus

1134921 i. de Bruin, Alex. Alex werd geboren in 1985.

Meer over Tienkamp, Janna en de Bruin, Bertus:

Huwelijk: rond 1980, Veendam?.

 1. de Bruin, Alex.

Alex werd geboren in 1985.    Hij is de zoon van de Bruin, Bertus en Tienkamp, Janna.

Meer over de Bruin, Alex:

Geboorte: 1985.

 1. Tienkamp, Catharina Daantina.

Catharina Daantina werd geboren op 28 december 1960 in Veendam.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Viswat, Doetje. Zij trouwde Ludolthie, Onno in 1999 in Bellingwolde. Zij trouwde tevens Scholte, Ernst rond 1990.

Meer over Tienkamp, Catharina Daantina:

Geboorte: 28 december 1960, Veendam.

Echtgeno(o)t(e):Ludolthie, Onno.

Onno werd geboren rond 1960.    Hij trouwde Tienkamp, Catharina Daantina in 1999 in Bellingwolde.

Meer over Ludolthie, Onno:

Geboorte: rond 1960.

Meer over Tienkamp, Catharina Daantina en Ludolthie, Onno:

Huwelijk: 1999, Bellingwolde.

Echtgeno(o)t(e):Scholte, Ernst.

Ernst werd geboren op 9 december 1960.    Hij overleed in 1998 in Tripscompagnie.    Hij trouwde Tienkamp, Catharina Daantina rond 1990.

Meer over Scholte, Ernst:

Geboorte: 9 december 1960.

Overlijden: 1998, Tripscompagnie.

Meer over Tienkamp, Catharina Daantina en Scholte, Ernst:

Huwelijk: rond 1990.

1134A. Tienkamp, Daantina.

Daantina werd geboren op 3 november 1943 in Veendam.    Zij overleed op 12 december 2017 in Veendam.    Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Zij trouwde Wollerich, Wiebo in 1962 in Veendam.

Opmerkingen bij Tienkamp, Daantina

Zij woont in Veendam.

Meer over Tienkamp, Daantina:

Geboortenaam: Tiny

Geboorte: 3 november 1943, Veendam.

Overlijden: 12 december 2017, Veendam.

Echtgeno(o)t(e):Wollerich, Wiebo.

Wiebo werd geboren rond 1940 in Veendam.    Hij trouwde Tienkamp, Daantina in 1962 in Veendam.

Meer over Wollerich, Wiebo:

Geboorte: rond 1940, Veendam.

Kinderen van Tienkamp, Daantina en Wollerich, Wiebo

1134A1 i. Wollerich, Karin. Karin werd geboren rond 1965.

1134A2 ii. Wollerich, Norman. Norman werd geboren rond 1970.

Meer over Tienkamp, Daantina en Wollerich, Wiebo:

Huwelijk: 1962, Veendam.

verloofd: okt.1961.

1134A1. Wollerich, Karin.

Karin werd geboren rond 1965.    Zij is de dochter van Wollerich, Wiebo en Tienkamp, Daantina.

Meer over Wollerich, Karin:

Geboorte: rond 1965.

1134A2. Wollerich, Norman.

Norman werd geboren rond 1970.    Hij is de zoon van Wollerich, Wiebo en Tienkamp, Daantina.

Meer over Wollerich, Norman:

Geboorte: rond 1970.

 1. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 16 november 1897 in Hoogezand.    Zij overleed op 8 april 1974 in Hoogezand.    Zij was de dochter van Tienkamp, Willem en Klootsema, Lutgerdina. Zij trouwde van Buizen, Berend in 1920 in Hoogezand.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 16 november 1897, Hoogezand.

Overlijden: 8 april 1974, Hoogezand.

Zij ligt begraven in Sappemeer. Ik ben met haar zoon Geert bij het graf wezen kijken circa 1992. .

Echtgeno(o)t(e):van Buizen, Berend.

Berend werd geboren in 1895.    Hij overleed in 1970.    Hij trouwde Tienkamp, Aaltje in 1920 in Hoogezand.

Meer over van Buizen, Berend:

Geboorte: 1895.

Overlijden: 1970.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en van Buizen, Berend

11351 i. van Buizen, Geert. Geert werd geboren op 23 november 1919 in Hoogezand.

11352 ii. van Buizen, Willem. Willem werd geboren op 5 maart 1923 in Hoogezand.

Meer over Tienkamp, Aaltje en van Buizen, Berend:

Huwelijk: 1920, Hoogezand.

 1. van Buizen, Geert.

Geert werd geboren op 23 november 1919 in Hoogezand.    Hij is de zoon van van Buizen, Berend en Tienkamp, Aaltje.

Opmerkingen bij van Buizen, Geert

Hij woont in Veendam.

Meer over van Buizen, Geert:

Geboorte: 23 november 1919, Hoogezand.

Overlijden: rond 1996, Veendam.

 1. van Buizen, Willem.

Willem werd geboren op 5 maart 1923 in Hoogezand.    Hij is de zoon van van Buizen, Berend en Tienkamp, Aaltje.

Opmerkingen bij van Buizen, Willem

Hij woont in Muntendam.

Meer over van Buizen, Willem:

Geboorte: 5 maart 1923, Hoogezand.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 21 juli 1851 in Eelde.    Hij overleed op 3 mei 1931 in Donderen (Vries).    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Hij trouwde Kuiper, Trijntje op 18 juli 1874 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Woonde in Vries, Peest, Lula (Gr.) en Norg. Zijn kinderen zijn geboren in Veenhuizen.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 21 juli 1851, Eelde.

Beroep: Klompenmaker.

Overlijden: 3 mei 1931, Donderen (Vries).

Probaat: 1883. vonnis 4179 toegang 107 inv nr 10.

Echtgeno(o)t(e):Kuiper, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 7 november 1848 in Norg.    Zij overleed in 1926 in Donderen (Vries).    Zij was de dochter van Kuipers, Lukas Reinders en Kroeze, Geertje. Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 18 juli 1874 in Vries.

Meer over Kuiper, Trijntje:

Geboorte: 7 november 1848, Norg.

Overlijden: 1926, Donderen (Vries).

Kinderen van Kuiper, Trijntje en Tienkamp, Engbert

1141 i. Tienkamp, Marcus. Marcus werd geboren op 13 oktober 1874 in Vries.    Hij overleed op 21 november 1947 in Warnsveld.

1142 ii. Tienkamp, Geertje. Geertje werd geboren op 28 januari 1877 in Norg.    Zij overleed op 17 februari 1890 in Norg.

1143 iii. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 1 augustus 1880 in Norg.    Hij overleed op 7 december 1942 in Groningen.    Hij trouwde Bijker, Geertien op 23 mei 1903 in Balloo.

Meer over Kuiper, Trijntje en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 18 juli 1874, Vries.

 1. Tienkamp, Marcus.

Marcus werd geboren op 13 oktober 1874 in Vries.    Hij overleed op 21 november 1947 in Warnsveld.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Kuiper, Trijntje.

Opmerkingen bij Tienkamp, Marcus

Marcus zat in een gesticht in Zutphen. Ook heeft hij enige jaren in Veenhuizen gezeten (info Daan

de Rink).

In 1898 werd een “krankzinnige” genaamd Tienkamp, ontslagen uit de instelling in Zuidlaren.

Wellicht was dit Marcus.

1900-06-27 Opgenomen in ’t krankzinnigen gesticht Dennenoord.

Hiervoor is rijks- en provinciaal subsidie aangevraagd.

1911-12-16

Raadsvergadering:

Vervolgens zegt hij, dat de gemeentelijke geneesheer bij hem is geweest om te spreken over een zoon van M.Tienkamp, daar deze moest opgenomen worden in het ziekenhuis te Groningen, hetwelk door Tienkamp zelven niet kan worden betaald.

Wordt besloten wanneer dit noodzakelijk is de zoon van Tienkamp van gemeentewege te doen opnemen in het ziekenhuis te Groningen.

Meer over Tienkamp, Marcus:

Geboorte: 13 oktober 1874, Vries.

Residentie: van 1897 tot 4 juli 1898, Zuidlaren. krankzinnigeninstelling.

Residentie: van 1899 tot 24 oktober 1900, Zuidlaren. Dennenoord.

Residentie: van januari 1901 tot 14 februari 1901, Zuidlaren. Dennenoord.

Residentie: 28 november 1908, Zuidlaren. Dennenoord.

Overlijden: 21 november 1947, Warnsveld.

Zijn graf is in Vries op de Algemene Begraafplaats, rij nr.51. (“Rust zacht, lieve broeder,

zwager en oom”).

 1. Tienkamp, Geertje.

Geertje werd geboren op 28 januari 1877 in Norg.    Zij overleed op 17 februari 1890 in Norg.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Kuiper, Trijntje.

Meer over Tienkamp, Geertje:

Geboorte: 28 januari 1877, Norg.

Overlijden: 17 februari 1890, Norg.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 1 augustus 1880 in Norg.    Hij overleed op 7 december 1942 in Groningen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Kuiper, Trijntje. Hij trouwde Bijker, Geertien op 23 mei 1903 in Balloo.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woonde o.m. in Peest en Donderen. Hij werd geboren in Norg, om precies te zijn in Veenhuizen,

waar zijn ouders woonden.

Op 5 maart 1901 – advertentie in Nieuwsblad vh Noorden:

Er komen aanloopen:

Een klein Loopvarkentje, tegen gemaakte kosten en voergeld terug te bekomen bij E.Tienkamp, Peest , gem. Norg (DR.)

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 1 augustus 1880, Norg.

Beroep: Klompenmaker, landbouwer.

Overlijden: 7 december 1942, Groningen.

Echtgeno(o)t(e):Bijker, Geertien.

Geertien werd geboren op 4 november 1877 in Vries.    Zij overleed op 4 augustus 1955 in Donderen (Vries).    Zij was de dochter van Bijker, Roelof en Hagedoorn, Hillechien. Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 23 mei 1903 in Balloo.

Meer over Bijker, Geertien:

Geboorte: 4 november 1877, Vries.

Overlijden: 4 augustus 1955, Donderen (Vries).

TEKST ADVERTENTIE Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en

Overgrootmoeder GEERTIEN BIJKER, sedert 7 Dec. 1942 wed. vanEngbert Tienkamp, in de ouderdom

van 77 jaar en 9 maanden. Donderen, 4 Aug .1955. Hilversum: T.Koops-Tienkamp, G.H.Koops,

Donderen: J.Tienkamp, G .Tienkamp-Bathoorn, Peize: E.Tienkamp, S.Tienkamp-Venekamp, De Punt: H.v

.Steenwijk-Tienkamp, W.v.Steenwijk, Lieveren: R.Bathoorn-Tienkamp, Z.Bathoorn, Donderen:

M.Tienkamp, M.Tienkamp-Kamphuis, Klein- en Achterkleinkinderen. De begrafenis zal plaats hebben

op Maandag 8 Aug. Vertrek van sterfhuis om 12 uur.

Kinderen van Bijker, Geertien en Tienkamp, Engbert

11431 i. Tienkamp, Trijntje. Trijntje werd geboren op 14 september 1904 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 5 maart 1984 in Hilversum.    Zij trouwde Koops, Geert H. op 16 mei 1933 in Assen.

11432 ii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 29 november 1905 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 16 maart 1990 in Assen.    Hij trouwde Bathoorn, Geessien op 5 november 1932 in Donderen (Vries).

11433 iii. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 28 februari 1908 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 9 december 1981 in Peize.    Hij trouwde Venekamp, Steverina in december 1932 in Peize.

11434 iv. Tienkamp, Hilligje. Hilligje werd geboren op 13 september 1909 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 5 maart 1981 in Yde.    Zij trouwde van Steenwijk, Willem op 16 mei 1935 in de Punt (Vries).

11435 v. Tienkamp, Roelof. Roelof werd geboren op 1 februari 1912 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 1 maart 1913 in Donderen (Vries).

11436 vi. Tienkamp, Roelfje. Roelfje werd geboren op 23 maart 1916 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 24 december 1993 in Lieveren.    Zij trouwde Bathoorn, Ziginus op 15 augustus 1936 in Vries.

11437 vii. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 1 juli 1918 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 25 april 1988 in Vries.    Hij trouwde Kamphuis, Magrieta op 6 februari 1943 in Donderen (Vries).

Meer over Bijker, Geertien en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 23 mei 1903, Balloo.

 1. Tienkamp, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 14 september 1904 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 5 maart 1984 in Hilversum.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Zij trouwde Koops, Geert H. op 16 mei 1933 in Assen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Trijntje

Zij woonde in Hilversum.

Meer over Tienkamp, Trijntje:

Geboorte: 14 september 1904, Donderen (Vries).

Overlijden: 5 maart 1984, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):Koops, Geert H.

Geert H. werd geboren rond 1900.    Hij overleed op 14 september 1992 in Hilversum.    Hij trouwde Tienkamp, Trijntje op 16 mei 1933 in Assen.

Meer over Koops, Geert H.:

Geboorte: rond 1900.

Overlijden: 14 september 1992, Hilversum.

Kinderen van Tienkamp, Trijntje en Koops, Geert H.

114311 i. Koops, Hendrik. Hendrik werd geboren op 30 september 1934 in Assen.

114312 ii. Koops, Geertje. Geertje werd geboren op 14 september 1936 in Assen.

Meer over Tienkamp, Trijntje en Koops, Geert H.:

Huwelijk: 16 mei 1933, Assen.

 1. Koops, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 30 september 1934 in Assen.    Hij is de zoon van Koops, Geert H. en Tienkamp, Trijntje.

Meer over Koops, Hendrik:

Geboorte: 30 september 1934, Assen.

 1. Koops, Geertje.

Geertje werd geboren op 14 september 1936 in Assen.    Zij is de dochter van Koops, Geert H. en Tienkamp, Trijntje.

Meer over Koops, Geertje:

Geboorte: 14 september 1936, Assen.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 29 november 1905 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 16 maart 1990 in Assen.    Hij werd begraven op 20 maart 1990 te Assen.. Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Hij trouwde Bathoorn, Geessien op 5 november 1932 in Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Woonde in Donderen, de Punt en Assen.

Topgrasverkoopingen Donderen, 26-06-1940:

“Noordsche stuk” plm 3,30 ha in 4 perc.

perc.4 . voor f 120 aan J.Tienkamp, alhier.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 29 november 1905, Donderen (Vries).

Overlijden: 16 maart 1990, Assen.

Hij is 16 maart 1990 overleden aan een hersenbloeding en 20 maart gecremeerd in Assen.

TEKST ROUWKAART

Bedroefd, maar dankbaar dat een lijden hem bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

JAN TIENKAMP

Geboren 29 november 1905, Overleden 16 maart 1990

Ernst Casimirstraat 3, 9402 GD Assen.

 1. Tienkamp – Bathoorn

Norg: E.Tienkamp, A. Tienkamp -Hoven

Assen: J.Venekamp – Tienkamp, W.J.Venekamp

Assen: G.Ten Berge – Tienkamp, H.Ten Berge

Klein- en achterkleinkinderen

Mijn man ligt opgebaard in het rouwcentrum-crematorium “De Boskamp” aan de Europaweg Zuid te Assen.

Bezoektijden iedere dag van 18.30 – 19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden dinsdag 20 maart om 12.00 uur vanuit de aula van “De Boskamp”.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Liever geen bloemen.

Begrafenis: 20 maart 1990, Assen.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Bathoorn, Geessien.

Geessien werd geboren op 3 november 1908 in Roden.    Zij was de dochter van Bathoorn, Jannes en Ananias, Jantje. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 5 november 1932 in Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Bathoorn, Geessien

Collectie Films DAVA

Film 3077 AV3077 Dwars door Drenthe; H. Manrho te Hoogeveen; 1955 – 1957

Na verschillende beelden is aan het water de aardappelmeelfabriek te Gasselternijveen te zien. Opname van de zuivelfabriek in Eext. Idem van de Nederlands hervormde kerk te Anloo. Daarna beeld van de Huishoudschool in Annen. Bij het ophalen van het koren, is een kar volgeladen. Een vrouw zit op het koren en een andere vrouw loopt naast het trekpaard. Wellicht slaat het originele bijschrift hierop: moeder van Jantje Tienkamp loopt aan de verkeerde kant van paard in Donderen. Nu een korte opname van wellicht de Noordenveldtentoonstelling in Peize met dhr. Arends.

Meer over Bathoorn, Geessien:

Geboorte: 3 november 1908, Roden.

Overlijden:

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.

Kinderen van Bathoorn, Geessien en Tienkamp, Jan

114321 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 8 januari 1933 in Donderen (Vries).    Hij trouwde Hoven, Annie op 21 mei 1953 in Norg.

114322 ii. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 9 maart 1936 in Donderen (Vries).    Zij trouwde Venekamp, Wigcher Jan op 14 augustus 1959 in Vries.

114323 iii. Tienkamp, Jannes. Jannes werd geboren op 5 maart 1943 in Donderen (Vries).    Hij trouwde Polling, Marchiena Jantina op 17 augustus 1973 in Yde.

114324 iv. Tienkamp, Geertje. Geertje werd geboren op 9 mei 1946 in Donderen (Vries).    Zij trouwde ten Berge, Hendrik op 27 juli 1972 in Vries.

Meer over Bathoorn, Geessien en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 5 november 1932, Donderen (Vries).

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 8 januari 1933 in Donderen (Vries).    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Hij trouwde Hoven, Annie op 21 mei 1953 in Norg.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij heeft geschaatst met Engbert T. uit Leek bij een schaatswedstrijd in Tolbert. Hij woont in

Norg.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 8 januari 1933, Donderen (Vries).

Echtgeno(o)t(e):Hoven, Annie.

Annie werd geboren rond 1935.    Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 21 mei 1953 in Norg.

Meer over Hoven, Annie:

Geboorte: rond 1935.

Kinderen van Hoven, Annie en Tienkamp, Engbert

1143211 i. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 19 november 1953 in Norg.

1143212 ii. Tienkamp, Lammechien Jantje. Lammechien Jantje werd geboren op 9 juli 1955 in Norg.    Zij trouwde NN, Anne rond 1980.

Meer over Hoven, Annie en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 21 mei 1953, Norg.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 19 november 1953 in Norg.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Hoven, Annie.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Woont in Peest (Gem.Norg).

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 19 november 1953, Norg.

 1. Tienkamp, Lammechien Jantje.

Lammechien Jantje werd geboren op 9 juli 1955 in Norg.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Hoven, Annie. Zij trouwde NN, Anne rond 1980.

Meer over Tienkamp, Lammechien Jantje:

Geboorte: 9 juli 1955, Norg.

Echtgeno(o)t(e):NN, Anne.

Anne werd geboren rond 1955.    Hij trouwde Tienkamp, Lammechien Jantje rond 1980.

Meer over NN, Anne:

Geboorte: rond 1955.

Kinderen van Tienkamp, Lammechien Jantje en NN, Anne

11432121 i. NN, Fred. Fred werd geboren rond 1984.

11432122 ii. NN, Karin. Karin werd geboren rond 1982.

Meer over Tienkamp, Lammechien Jantje en NN, Anne:

Huwelijk: rond 1980.

 1. NN, Fred.

Fred werd geboren rond 1984.    Hij is de zoon van NN, Anne en Tienkamp, Lammechien Jantje.

Meer over NN, Fred:

Geboorte: rond 1984.

 1. NN, Karin.

Karin werd geboren rond 1982.    Zij is de dochter van NN, Anne en Tienkamp, Lammechien Jantje.

Meer over NN, Karin:

Geboorte: rond 1982.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 9 maart 1936 in Donderen (Vries).    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Zij trouwde Venekamp, Wigcher Jan op 14 augustus 1959 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij werd in 1963 Nederlands kampioene op de korte baan. In dat jaar won zij letterlijk elke

wedstrijd. In Vries versloeg zij onder andere Grietje Boelen uit De Maten. (Dr.:

“scheuvelloopster”).

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 9 maart 1936, Donderen (Vries).

Echtgeno(o)t(e):Venekamp, Wigcher Jan.

Wigcher Jan werd geboren in 1933.    Hij trouwde Tienkamp, Jantje op 14 augustus 1959 in Vries.

Meer over Venekamp, Wigcher Jan:

Geboorte: 1933.

Kinderen van Tienkamp, Jantje en Venekamp, Wigcher Jan

1143221 i. Venekamp, Gesina Janetta. Gesina Janetta werd geboren op 15 april 1966 in Assen.

1143222 ii. Venekamp, Ananias. Ananias werd geboren op 21 oktober 1961 in Assen.

Meer over Tienkamp, Jantje en Venekamp, Wigcher Jan:

Huwelijk: 14 augustus 1959, Vries.

Een krantenknipsel: GETROUWD: Jantje Tienkamp, 23, de Drentse schaatskampioene op de korte baan

uit het Noorddrentse Donderen, en Wigcher Jan Venekamp, 226, uit Vries, die in Assen werkzaam is

op een kantoor van de waterleidingmaatschappij. Het huwelijk werd voltrokken in een clubgebouw

op het sportpark van Vries. Het gemeente- huis is namelijk al 6 jaar te klein. Zeven Drentse en

Groningse schaatsfavorieten vormden met glimmende schaatsen een ere- haag, toen het bruidspaar

het gebouwtje verliet.

 1. Venekamp, Gesina Janetta.

Gesina Janetta werd geboren op 15 april 1966 in Assen.    Zij is de dochter van Venekamp, Wigcher Jan en Tienkamp, Jantje.

Opmerkingen bij Venekamp, Gesina Janetta

Zij woont in Witteveen .

Meer over Venekamp, Gesina Janetta:

Geboorte: 15 april 1966, Assen.

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje

GÉSINA JANETTA

Wij noemen haar Inge

W.J.Venekamp, J.Venekamp-Tienkamp, Ananias

Assen, 15 april 1966, Ernst Casimirstraat 18

TEKST ADVERTENTIE

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboortevan ons dochtertje en zusje

GÉSINA JANETTA (Inge)

Assen, 15 april 1966.

Ernst Casimirstraat 18. W.J.Venekamp, J.Venekamp-Tienkamp, Ananias, bron: J.Meinema-Bathoorn.

 1. Venekamp, Ananias.

Ananias werd geboren op 21 oktober 1961 in Assen.    Hij is de zoon van Venekamp, Wigcher Jan en Tienkamp, Jantje.

Meer over Venekamp, Ananias:

Geboorte: 21 oktober 1961, Assen.

W.J.Venekamp, J.Venekamp-Tienkamp

geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon

ANANIAS

Assen, 21 oktober 1961, Ernst Casimirstraat 18, bron: J.Meinema-Bathoorn.

 1. Tienkamp, Jannes.

Jannes werd geboren op 5 maart 1943 in Donderen (Vries).    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Hij trouwde Polling, Marchiena Jantina op 17 augustus 1973 in Yde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jannes

Tot zijn 29ste heeft hij op de boerderij van zijn vader gewerkt. De andere kinderen waren toen al

lang het huis uit. Hij woont in Yde. Hij werkt bij het Inst.v. Bodemvruchtb.h. in Haren. Op

bezoek geweest in ca 1990.

Meer over Tienkamp, Jannes:

Geboorte: 5 maart 1943, Donderen (Vries).

Beroep: medewerker Inst.Bodemonderzoek Haren.

Echtgeno(o)t(e):Polling, Marchiena Jantina.

Marchiena Jantina werd geboren op 3 februari 1952 in Yde.    Zij is de dochter van Polling, Asse en Harms, Jantje. Zij trouwde Tienkamp, Jannes op 17 augustus 1973 in Yde.

Opmerkingen bij Polling, Marchiena Jantina

Haar grootmoeder was een nicht van een grootmoeder van Jannes.

Meer over Polling, Marchiena Jantina:

Geboorte: 3 februari 1952, Yde.

Kinderen van Polling, Marchiena Jantina en Tienkamp, Jannes

1143231 i. Tienkamp, Jan Asse. Jan Asse werd geboren op 21 augustus 1974 in Yde.    Hij overleed op 10 november 1974 in Yde.

1143232 ii. Tienkamp, Janette Geesje. Janette Geesje werd geboren op 28 november 1975 in Yde.

1143233 iii. Tienkamp, Jan Asse. Jan Asse werd geboren op 18 juni 1978 in Yde.

Meer over Polling, Marchiena Jantina en Tienkamp, Jannes:

Huwelijk: 17 augustus 1973, Yde.

 1. Tienkamp, Jan Asse.

Jan Asse werd geboren op 21 augustus 1974 in Yde.    Hij overleed op 10 november 1974 in Yde.    Hij was de zoon van Tienkamp, Jannes en Polling, Marchiena Jantina.

Meer over Tienkamp, Jan Asse:

Geboorte: 21 augustus 1974, Yde.

Overlijden: 10 november 1974, Yde.

 1. Tienkamp, Janette Geesje.

Janette Geesje werd geboren op 28 november 1975 in Yde.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jannes en Polling, Marchiena Jantina.

Meer over Tienkamp, Janette Geesje:

Geboorte: 28 november 1975, Yde.

TEKST GEBOORTEKAARTJE

Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje

JANETTE GEESJE

Yde, 28 november 1975, Norgerweg 134, Jannes en Marchien Tienkamp, bron: J.Meinema-Bathoorn.

Beroep: secretaresse.

 1. Tienkamp, Jan Asse.

Jan Asse werd geboren op 18 juni 1978 in Yde.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jannes en Polling, Marchiena Jantina.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Asse

Hij studeert Informatica in Groningen. Bezoek zijn Internetsite!!! Arjan Tienkamp

<J.A.Tienkamp@wing.rug.nl>.

Meer over Tienkamp, Jan Asse:

Geboorte: 18 juni 1978, Yde.

TEKST GEBOORTEKAARTJE

Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje

JAN ASSE, Wij noemen hem Arjan.

Yde, 18 juni 1978, Norgerweg 134.

Jannes en Marchien Tienkamp. Janette. bron: J.Meinema-Bathoorn.

Beroep: student.

 1. Tienkamp, Geertje.

Geertje werd geboren op 9 mei 1946 in Donderen (Vries).    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Zij trouwde ten Berge, Hendrik op 27 juli 1972 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Geertje

Zij heeft een café aan de Groningerstraatweg in Assen.

Meer over Tienkamp, Geertje:

Geboorte: 9 mei 1946, Donderen (Vries).

Beroep: cafehouder.

Echtgeno(o)t(e):ten Berge, Hendrik.

Hendrik werd geboren rond 1950.    Hij overleed op 29 januari 2012 in Annen.    Hij trouwde Tienkamp, Geertje op 27 juli 1972 in Vries.

Meer over ten Berge, Hendrik:

Geboorte: rond 1950.

Overlijden: 29 januari 2012, Annen.

Kinderen van Tienkamp, Geertje en ten Berge, Hendrik

1143241 i. ten Berge, Harm-Albertus. Harm-Albertus werd geboren op 3 augustus 1973 in Zwiggelte.

1143242 ii. ten Berge, Geessiena Jannet. Geessiena Jannet werd geboren op 20 oktober 1975 in Zwiggelte.

Meer over Tienkamp, Geertje en ten Berge, Hendrik:

Huwelijk: 27 juli 1972, Vries.

TEKST HUWELIJKS AANKONDIGING

GEERTIEN TIENKAMP HENDRIK ten BERGE

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsviinden op donderdag 27 juli a.s. om 15.30 uur in het gemeentehuis te Vries

Wij nodigen U uit, om te feliciteren van 20.00-23.30 uur in Hotel “De Gouden Snik” te De Punt

Toekomstig adres: Groningenstraat 179, De Punt

Groninerstraat 179, De Punt Hoofdstraat 24, Zwiggelte

 1. ten Berge, Harm-Albertus.

Harm-Albertus werd geboren op 3 augustus 1973 in Zwiggelte.    Hij is de zoon van ten Berge, Hendrik en Tienkamp, Geertje.

Meer over ten Berge, Harm-Albertus:

Geboorte: 3 augustus 1973, Zwiggelte.

TEKST GEBOORTEKAARTJE

Vandaag is hij gekomen, De zoon van onze dromen, Langs deze weg laten wij u weten dat hij

HARM-ALBERTUS

zal heten

Maar voor in het dageliks leven hebben we hem de naam HARALD gegeven

H.ten Berge, G.ten Berge-Tienkamp

Zwiggelte, 3 augustus 1973, Hoofdstraat 24.

 1. ten Berge, Geessiena Jannet.

Geessiena Jannet werd geboren op 20 oktober 1975 in Zwiggelte.    Zij is de dochter van ten Berge, Hendrik en Tienkamp, Geertje.

Meer over ten Berge, Geessiena Jannet:

Geboorte: 20 oktober 1975, Zwiggelte.

TEKST GEBOORTEKAARTJE

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje

GEESSIENA JANNET

H.ten Berge, G.ten Berge-Tienkamp, Harald

Zwiggelte, 20 oktober 1975, Hoofdstraat 24

GEESJE.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 28 februari 1908 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 9 december 1981 in Peize.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Hij trouwde Venekamp, Steverina in december 1932 in Peize.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woonde in Peize, aan de Oude Paardendijk 3. In 1970 bouwden zij een nieuw huis aan de

Scharenhulsedijk 2.

Advertentie NvhN 20-04-1940:

Te koop

een vaarskoe a.s. om te kalven.

Topgrasverkoopingen 26-06-1940:

“Hullen” plm 3,32 ha., in 5 perc. als:

perc.3. voor f 80 aan E.Tienkamp alhier;

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 28 februari 1908, Donderen (Vries).

Overlijden: 9 december 1981, Peize.

Echtgeno(o)t(e):Venekamp, Steverina.

Steverina werd geboren op 8 juni 1911 in Peize.    Zij is de dochter van Venekamp, Pieter en Alders, Albertien. Zij trouwde Tienkamp, Engbert in december 1932 in Peize.

Meer over Venekamp, Steverina:

Geboorte: 8 juni 1911, Peize.

Kinderen van Venekamp, Steverina en Tienkamp, Engbert

114331 i. Tienkamp, Geertje. Geertje werd geboren op 8 april 1933 in Peize.    Zij trouwde Scheepstra, Lucas in 1955 in Winsum.

114332 ii. Tienkamp, Pieter. Pieter werd geboren in mei 1934 in Peize.    Hij overleed in augustus 1934 in Peize.

114333 iii. Tienkamp, Pieter. Pieter werd geboren op 22 juli 1935 in Peize.    Hij trouwde Panneman, Agina op 28 november 1980 in Peize.

114334 iv. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 14 augustus 1936 in Peize.    Hij trouwde Dijk, Jantje op 18 mei 1961 in Roden.

114335 v. Tienkamp, Albertje. Albertje werd geboren op 5 januari 1945 in Peize.    Zij trouwde Hingstman, Jan in 1970 in Vries.

114336 vi. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 3 april 1951 in Peize.    Hij trouwde de Boer, Geesje in 1970 in Roden.

Meer over Venekamp, Steverina en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: december 1932, Peize.

 1. Tienkamp, Geertje.

Geertje werd geboren op 8 april 1933 in Peize.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Zij trouwde Scheepstra, Lucas in 1955 in Winsum.

Opmerkingen bij Tienkamp, Geertje

Zij woonde in Winsum, nu in Peize.

Meer over Tienkamp, Geertje:

Geboorte: 8 april 1933, Peize.

Echtgeno(o)t(e):Scheepstra, Lucas.

Lucas werd geboren in 1930.    Hij trouwde Tienkamp, Geertje in 1955 in Winsum.

Meer over Scheepstra, Lucas:

Geboorte: 1930.

Kinderen van Tienkamp, Geertje en Scheepstra, Lucas

1143311 i. Scheepstra, Jan. Jan werd geboren in 1960.

1143312 ii. Scheepstra, Ina. Ina werd geboren in 1960 in Winsum.

1143313 iii. Scheepstra, Antje. Antje werd geboren in 1960 in Winsum.

1143314 iv. Scheepstra, Emmie. Emmie werd geboren in 1960 in Winsum.

Meer over Tienkamp, Geertje en Scheepstra, Lucas:

Huwelijk: 1955, Winsum.

 1. Scheepstra, Jan.

Jan werd geboren in 1960.    Hij is de zoon van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje.

Meer over Scheepstra, Jan:

Geboorte: 1960.

 1. Scheepstra, Ina.

Ina werd geboren in 1960 in Winsum.    Zij is de dochter van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje.

Meer over Scheepstra, Ina:

Geboorte: 1960, Winsum.

 1. Scheepstra, Antje.

Antje werd geboren in 1960 in Winsum.    Zij is de dochter van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje.

Meer over Scheepstra, Antje:

Geboorte: 1960, Winsum.

 1. Scheepstra, Emmie.

Emmie werd geboren in 1960 in Winsum.    Zij is de dochter van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje.

Meer over Scheepstra, Emmie:

Geboorte: 1960, Winsum.

 1. Tienkamp, Pieter.

Pieter werd geboren in mei 1934 in Peize.    Hij overleed in augustus 1934 in Peize.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina.

Meer over Tienkamp, Pieter:

Geboorte: mei 1934, Peize.

Overlijden: augustus 1934, Peize.

 1. Tienkamp, Pieter.

Pieter werd geboren op 22 juli 1935 in Peize.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Hij trouwde Panneman, Agina op 28 november 1980 in Peize.

Opmerkingen bij Tienkamp, Pieter

Woonde tot begin jaren 90 in Peize in de voormalige melkfabriek.

Daarna in Veendam.

Meer over Tienkamp, Pieter:

Geboorte: 22 juli 1935, Peize.

Echtgeno(o)t(e):Panneman, Agina.

Agina werd geboren in 1935 in Veendam.    Zij trouwde Tienkamp, Pieter op 28 november 1980 in Peize.

Meer over Panneman, Agina:

Geboorte: 1935, Veendam.

Overlijden: rond 1990, Peize.

Meer over Panneman, Agina en Tienkamp, Pieter:

Huwelijk: 28 november 1980, Peize.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 14 augustus 1936 in Peize.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Hij trouwde Dijk, Jantje op 18 mei 1961 in Roden.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Woonde in Peize, Scharenhulsedijk 2. Woont nu in Diever met zijn vriendin.

Artikel 07-07-1950:

Eerste steenlegging voor Rodense landbouwschool.

Engbert Tienkamp uit Peize en Jan van der Velde uit de gemeente Roden, die een kunststeen, waarop de wapens van beide gemeenten zijn gebeeldhouwd, naast de hoofdingang in de muur metselden.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 14 augustus 1936, Peize.

Echtgeno(o)t(e):Dijk, Jantje.

Jantje werd geboren in 1937 in Roden.    Zij overleed op 25 december 1984 in Peize.    Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 18 mei 1961 in Roden.

Meer over Dijk, Jantje:

Geboorte: 1937, Roden.

Overlijden: 25 december 1984, Peize.

Kinderen van Dijk, Jantje en Tienkamp, Engbert

1143341 i. Tienkamp, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 8 september 1961 in Roden.    Zij trouwde Toes, Anne op 8 april 1983 in Ermelo.

1143342 ii. Tienkamp, Steveriena. Steveriena werd geboren op 23 januari 1964 in Peize.    Zij trouwde Boom, Alfred Jan op 15 mei 1996 in Oudzuilen.

1143343 iii. Tienkamp, Engbertina. Engbertina werd geboren op 30 juni 1967 in Peize.    Zij trouwde Veninga, Harry op 9 juni 1995 in Roden.

1143344 iv. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren op 13 maart 1969 in Peize.    Zij trouwde Ensing, Jannes op 3 mei 1991 in Roden?.

Meer over Dijk, Jantje en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 18 mei 1961, Roden.

 1. Tienkamp, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 8 september 1961 in Roden.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Zij trouwde Toes, Anne op 8 april 1983 in Ermelo.

Meer over Tienkamp, Elisabeth:

Geboorte: 8 september 1961, Roden.

Echtgeno(o)t(e):Toes, Anne.

Anne werd geboren op 25 maart 1961 in Ermelo.    Hij trouwde Tienkamp, Elisabeth op 8 april 1983 in Ermelo.

Meer over Toes, Anne:

Geboorte: 25 maart 1961, Ermelo.

Kinderen van Tienkamp, Elisabeth en Toes, Anne

11433411 i. Toes, Jurian. Jurian werd geboren op 28 november 1989.

11433412 ii. Toes, Iris. Iris werd geboren op 1 mei 1992.

Meer over Tienkamp, Elisabeth en Toes, Anne:

Huwelijk: 8 april 1983, Ermelo.

 1. Toes, Jurian.

Jurian werd geboren op 28 november 1989.    Hij is de zoon van Toes, Anne en Tienkamp, Elisabeth.

Meer over Toes, Jurian:

Geboorte: 28 november 1989.

 1. Toes, Iris.

Iris werd geboren op 1 mei 1992.    Zij is de dochter van Toes, Anne en Tienkamp, Elisabeth.

Meer over Toes, Iris:

Geboorte: 1 mei 1992.

 1. Tienkamp, Steveriena.

Steveriena werd geboren op 23 januari 1964 in Peize.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Zij trouwde Boom, Alfred Jan op 15 mei 1996 in Oudzuilen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Steveriena

In Januari 1989 afgestudeerd als Zootechneut/Landbouweconoom. Drie jaar gewerkt bij Rabobank

Nederland als stafmedewerker. Daarna tien jaar bij Bloemenveiling Aalsmeer in diverse functies

(stafmedewerker, projectleider, sr adviseur Bestuur en als Hoofd Bedrijfsbureau ICT). Tevens

aantal nevenfuncties vervuld bij de Internationale Boemenvaktentoonstelling (voorzitter

commissie publieksdag en voorzitter van commissie Hagelunie Kwekers Kwaliteits comissie (HKKC)).

Sinds 1 april 2002 werkzaam bij het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij als

MT-lid/Hoofd Bedrijfsvoering bij deDirectieZuidwest te Dordrecht. Zij heeft via de

Bloemenveiling Aalsmeer in Wageningen gestudeerd. Anno 1998 is zij voorzitter van de commissie

die de Kwekers Kwaliteits Competitie organiseert.

Meer over Tienkamp, Steveriena:

Geboorte: 23 januari 1964, Peize.

Beroep: Hoofd Bedrijfsvoering.

Echtgeno(o)t(e):Boom, Alfred Jan.

Alfred Jan werd geboren op 28 november 1960 in Vlissingen.    Hij trouwde Tienkamp, Steveriena op 15 mei 1996 in Oudzuilen.

Opmerkingen bij Boom, Alfred Jan

Afgestudeerd als milieuhygienist aan Landbouwuniversiteit in Wageningen. Na werkzaamheden bij

Tauw (adviseur waterkwaliteit) en Senter (projectadviseur) momenteel werkzaam als productmanager

bij Laser (minLNV).

Meer over Boom, Alfred Jan:

Geboorte: 28 november 1960, Vlissingen.

Beroep: productmanager.

Kinderen van Tienkamp, Steveriena en Boom, Alfred Jan

11433421 i. Boom, Sabine Janet. Sabine Janet werd geboren op 13 mei 1997 in Utrecht.

11433422 ii. Boom, Joris Jacob. Joris Jacob werd geboren op 12 juni 1999 in Utrecht.

Meer over Tienkamp, Steveriena en Boom, Alfred Jan:

Huwelijk: 15 mei 1996, Oudzuilen.

 1. Boom, Sabine Janet.

Sabine Janet werd geboren op 13 mei 1997 in Utrecht.    Zij is de dochter van Boom, Alfred Jan en Tienkamp, Steveriena.

Meer over Boom, Sabine Janet:

Geboorte: 13 mei 1997, Utrecht.

 1. Boom, Joris Jacob.

Joris Jacob werd geboren op 12 juni 1999 in Utrecht.    Hij is de zoon van Boom, Alfred Jan en Tienkamp, Steveriena.

Meer over Boom, Joris Jacob:

Geboorte: 12 juni 1999, Utrecht.

 1. Tienkamp, Engbertina.

Engbertina werd geboren op 30 juni 1967 in Peize.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Zij trouwde Veninga, Harry op 9 juni 1995 in Roden.

Meer over Tienkamp, Engbertina:

Geboorte: 30 juni 1967, Peize.

Echtgeno(o)t(e):Veninga, Harry.

Harry werd geboren rond 1965.    Hij trouwde Tienkamp, Engbertina op 9 juni 1995 in Roden.

Meer over Veninga, Harry:

Geboorte: rond 1965.

Kinderen van Tienkamp, Engbertina en Veninga, Harry

11433431 i. Veninga, Dennis. Dennis werd geboren op 3 september 1998 in Roden.

Meer over Tienkamp, Engbertina en Veninga, Harry:

Huwelijk: 9 juni 1995, Roden.

 1. Veninga, Dennis.

Dennis werd geboren op 3 september 1998 in Roden.    Hij is de zoon van Veninga, Harry en Tienkamp, Engbertina.

Meer over Veninga, Dennis:

Geboorte: 3 september 1998, Roden.

 1. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren op 13 maart 1969 in Peize.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Zij trouwde Ensing, Jannes op 3 mei 1991 in Roden?.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 13 maart 1969, Peize.

Echtgeno(o)t(e):Ensing, Jannes.

Jannes werd geboren rond 1965.    Hij trouwde Tienkamp, Jantje op 3 mei 1991 in Roden?.

Meer over Ensing, Jannes:

Geboorte: rond 1965.

Meer over Tienkamp, Jantje en Ensing, Jannes:

Huwelijk: 3 mei 1991, Roden?.

 1. Tienkamp, Albertje.

Albertje werd geboren op 5 januari 1945 in Peize.    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Zij trouwde Hingstman, Jan in 1970 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Albertje

Zij woont in Vries.

Meer over Tienkamp, Albertje:

Geboorte: 5 januari 1945, Peize.

Echtgeno(o)t(e):Hingstman, Jan.

Jan werd geboren in 1945 in Vries.    Hij trouwde Tienkamp, Albertje in 1970 in Vries.

Opmerkingen bij Hingstman, Jan

Zij woont in Vries.

Meer over Hingstman, Jan:

Geboorte: 1945, Vries.

Kinderen van Tienkamp, Albertje en Hingstman, Jan

1143351 i. Hingstman, Jan. Jan werd geboren rond 1970.

Meer over Tienkamp, Albertje en Hingstman, Jan:

Huwelijk: 1970, Vries.

 1. Hingstman, Jan.

Jan werd geboren rond 1970.    Hij is de zoon van Hingstman, Jan en Tienkamp, Albertje.

Meer over Hingstman, Jan:

Geboorte: rond 1970.

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 3 april 1951 in Peize.    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Hij trouwde de Boer, Geesje in 1970 in Roden.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij heeft een bedrijf voor mechanische instrumenten m.n. voor de koel- en zuivelindustrie

(manometers e.d.) Hij woont in Leutingewolde (Gem. Roden).

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 3 april 1951, Peize.

Beroep: instrumentmaker.

Echtgeno(o)t(e):de Boer, Geesje.

Geesje werd geboren in 1950 in Roden.    Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1970 in Roden.

Meer over de Boer, Geesje:

Geboorte: 1950, Roden.

Kinderen van de Boer, Geesje en Tienkamp, Jan

1143361 i. Tienkamp, Alie. Alie werd geboren op 18 maart 1973 in Roden.

1143362 ii. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 16 augustus 1975 in Roden.

Meer over de Boer, Geesje en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1970, Roden.

 1. Tienkamp, Alie.

Alie werd geboren op 18 maart 1973 in Roden.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en de Boer, Geesje.

Meer over Tienkamp, Alie:

Geboorte: 18 maart 1973, Roden.

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 16 augustus 1975 in Roden.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en de Boer, Geesje.

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 16 augustus 1975, Roden.

 1. Tienkamp, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 13 september 1909 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 5 maart 1981 in Yde.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Zij trouwde van Steenwijk, Willem op 16 mei 1935 in de Punt (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Hilligje

Zij woonde in de Punt.

Meer over Tienkamp, Hilligje:

Geboorte: 13 september 1909, Donderen (Vries).

Overlijden: 5 maart 1981, Yde.

Het graf van Hilligje en haar man ligt in Vries, rij 106.

Echtgeno(o)t(e):van Steenwijk, Willem.

Willem werd geboren op 26 oktober 1907 in de Punt (Vries).    Hij overleed op 16 november 1967 in Groningen.    Hij trouwde Tienkamp, Hilligje op 16 mei 1935 in de Punt (Vries).

Meer over van Steenwijk, Willem:

Geboorte: 26 oktober 1907, de Punt (Vries).

Overlijden: 16 november 1967, Groningen.

Kinderen van Tienkamp, Hilligje en van Steenwijk, Willem

114341 i. van Steenwijk, Anna. Anna werd geboren op 12 september 1933 in de Punt (Vries).

114342 ii. van Steenwijk, Engbert. Engbert werd geboren op 22 november 1938 in de Punt (Vries).

114343 iii. van Steenwijk, Willy. Willy werd geboren in 1940 in de Punt (Vries).

Meer over Tienkamp, Hilligje en van Steenwijk, Willem:

Huwelijk: 16 mei 1935, de Punt (Vries).

 1. van Steenwijk, Anna.

Anna werd geboren op 12 september 1933 in de Punt (Vries).    Zij is de dochter van van Steenwijk, Willem en Tienkamp, Hilligje.

Meer over van Steenwijk, Anna:

Geboorte: 12 september 1933, de Punt (Vries).

 1. van Steenwijk, Engbert.

Engbert werd geboren op 22 november 1938 in de Punt (Vries).    Hij is de zoon van van Steenwijk, Willem en Tienkamp, Hilligje.

Meer over van Steenwijk, Engbert:

Geboorte: 22 november 1938, de Punt (Vries).

 1. van Steenwijk, Willy.

Willy werd geboren in 1940 in de Punt (Vries).    Zij is de dochter van van Steenwijk, Willem en Tienkamp, Hilligje.

Meer over van Steenwijk, Willy:

Geboorte: 1940, de Punt (Vries).

 1. Tienkamp, Roelof.

Roelof werd geboren op 1 februari 1912 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 1 maart 1913 in Donderen (Vries).    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien.

Meer over Tienkamp, Roelof:

Geboorte: 1 februari 1912, Donderen (Vries).

Overlijden: 1 maart 1913, Donderen (Vries).

 1. Tienkamp, Roelfje.

Roelfje werd geboren op 23 maart 1916 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 24 december 1993 in Lieveren.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Zij trouwde Bathoorn, Ziginus op 15 augustus 1936 in Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelfje

Zij woont in Lieveren.

Meer over Tienkamp, Roelfje:

Geboorte: 23 maart 1916, Donderen (Vries).

Overlijden: 24 december 1993, Lieveren.

Echtgeno(o)t(e):Bathoorn, Ziginus.

Ziginus werd geboren op 13 september 1913 in Roden.    Hij overleed op 19 februari 2001 in Roden.    Hij was de zoon van Bathoorn, Jannes en Ananias, Jantje. Hij trouwde Tienkamp, Roelfje op 15 augustus 1936 in Vries.

Meer over Bathoorn, Ziginus:

Geboorte: 13 september 1913, Roden.

Overlijden: 19 februari 2001, Roden.

Beroep: boer.

Kinderen van Tienkamp, Roelfje en Bathoorn, Ziginus

114361 i. Bathoorn, Jantje. Jantje werd geboren op 20 december 1936 in Lieveren.    Zij trouwde Meinema, Alle op 20 december 1963 in Groningen.

114362 ii. Bathoorn, Engbertje Geertien. Engbertje Geertien werd geboren op 4 februari 1943 in Roden.    Zij trouwde Ipema, Hendrik op 17 december 1964.

Meer over Tienkamp, Roelfje en Bathoorn, Ziginus:

Huwelijk: 15 augustus 1936, Vries.

TEKST ADVERTENTIE: In plaats van kaarten Op vrijdag 15 augustus a.s. zijn onze ouders en

grootouders Z.BATHOORN en R.BATHOORN-TIENKAMP 50 jaar getrouwd . Gelegenheid te feliciteren ‘s

avonds van 20.00-24.00 uur in Hotel “Het Wapen van Drenthe” te Roden. J.Meinema-Bathoorn,

A.Meinema, E.G.Ipema-Bathoorn, H .Ipema en kinderen. 9304 TR Lieveren, augustus 1986.

Nijlandseweg 14.

 1. Bathoorn, Jantje.

Jantje werd geboren op 20 december 1936 in Lieveren.    Zij is de dochter van Bathoorn, Ziginus en Tienkamp, Roelfje. Zij trouwde Meinema, Alle op 20 december 1963 in Groningen.

Opmerkingen bij Bathoorn, Jantje

Adres op 25 Aug 1992 : Oudeweg 8 9364 PS Nuis.

Meer over Bathoorn, Jantje:

Geboorte: 20 december 1936, Lieveren.

Echtgeno(o)t(e):Meinema, Alle.

Alle werd geboren op 13 januari 1933 in Niebert.    Hij trouwde Bathoorn, Jantje op 20 december 1963 in Groningen.

Meer over Meinema, Alle:

Geboorte: 13 januari 1933, Niebert.

Kinderen van Bathoorn, Jantje en Meinema, Alle

1143611 i. Meinema, Roelfina Maike. Roelfina Maike werd geboren op 1 juni 1965 in Groningen.

1143612 ii. Meinema, Jan Ziginus. Jan Ziginus werd geboren op 30 december 1968 in Groningen.    Hij trouwde NN, NN geschat rond 1990.

1143613 iii. Meinema, Ziginus Willem. Ziginus Willem werd geboren op 26 juni 1975 in Nuis.

Meer over Bathoorn, Jantje en Meinema, Alle:

Huwelijk: 20 december 1963, Groningen.

 1. Meinema, Roelfina Maike.

Roelfina Maike werd geboren op 1 juni 1965 in Groningen.    Zij is de dochter van Meinema, Alle en Bathoorn, Jantje.

Opmerkingen bij Meinema, Roelfina Maike

«Naam Opm: (Ria)».

Meer over Meinema, Roelfina Maike:

Geboorte: 1 juni 1965, Groningen.

 1. Meinema, Jan Ziginus.

Jan Ziginus werd geboren op 30 december 1968 in Groningen.    Hij is de zoon van Meinema, Alle en Bathoorn, Jantje. Hij trouwde NN, NN geschat rond 1990.

Meer over Meinema, Jan Ziginus:

Geboorte: 30 december 1968, Groningen.

Echtgeno(o)t(e):NN, NN.

Zij trouwde Meinema, Jan Ziginus geschat rond 1990.

Kinderen van NN, NN en Meinema, Jan Ziginus

11436121 i. Meinema, Rasheda. Rasheda werd geboren op 17 mei 1991.

11436122 ii. Meinema, Simeon. Simeon werd geboren op 3 december 1992.

Meer over NN, NN en Meinema, Jan Ziginus:

Huwelijk: geschat rond 1990.

 1. Meinema, Rasheda.

Rasheda werd geboren op 17 mei 1991.    Zij is de dochter van Meinema, Jan Ziginus en NN, NN.

Meer over Meinema, Rasheda:

Geboorte: 17 mei 1991.

 1. Meinema, Simeon.

Simeon werd geboren op 3 december 1992.    Hij is de zoon van Meinema, Jan Ziginus en NN, NN.

Meer over Meinema, Simeon:

Geboorte: 3 december 1992.

 1. Meinema, Ziginus Willem.

Ziginus Willem werd geboren op 26 juni 1975 in Nuis.    Hij is de zoon van Meinema, Alle en Bathoorn, Jantje.

Meer over Meinema, Ziginus Willem:

Geboorte: 26 juni 1975, Nuis.

 1. Bathoorn, Engbertje Geertien.

Engbertje Geertien werd geboren op 4 februari 1943 in Roden.    Zij is de dochter van Bathoorn, Ziginus en Tienkamp, Roelfje. Zij trouwde Ipema, Hendrik op 17 december 1964.

Opmerkingen bij Bathoorn, Engbertje Geertien

«Naam Opm: (Emmie)».

Meer over Bathoorn, Engbertje Geertien:

Geboorte: 4 februari 1943, Roden.

Echtgeno(o)t(e):Ipema, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 22 juli 1939 in Roden.    Hij trouwde Bathoorn, Engbertje Geertien op 17 december 1964.

Meer over Ipema, Hendrik:

Geboorte: 22 juli 1939, Roden.

Kinderen van Bathoorn, Engbertje Geertien en Ipema, Hendrik

1143621 i. Ipema, Pieter. Pieter werd geboren op 13 juli 1965 in Veendam.

1143622 ii. Ipema, Roelfina Regina. Roelfina Regina werd geboren op 3 september 1967 in Groningen.

1143623 iii. Ipema, Ginus. Ginus werd geboren op 15 november 1968 in Enschede.

Meer over Bathoorn, Engbertje Geertien en Ipema, Hendrik:

Huwelijk: 17 december 1964.

 1. Ipema, Pieter.

Pieter werd geboren op 13 juli 1965 in Veendam.    Hij is de zoon van Ipema, Hendrik en Bathoorn, Engbertje Geertien.

Opmerkingen bij Ipema, Pieter

«Naam Opm: (Peter)».

Meer over Ipema, Pieter:

Geboorte: 13 juli 1965, Veendam.

 1. Ipema, Roelfina Regina.

Roelfina Regina werd geboren op 3 september 1967 in Groningen.    Zij is de dochter van Ipema, Hendrik en Bathoorn, Engbertje Geertien.

Opmerkingen bij Ipema, Roelfina Regina

«Naam Opm: (Reina)».

Meer over Ipema, Roelfina Regina:

Geboorte: 3 september 1967, Groningen.

 1. Ipema, Ginus.

Ginus werd geboren op 15 november 1968 in Enschede.    Hij is de zoon van Ipema, Hendrik en Bathoorn, Engbertje Geertien.

Meer over Ipema, Ginus:

Geboorte: 15 november 1968, Enschede.

 1. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 1 juli 1918 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 25 april 1988 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Hij trouwde Kamphuis, Magrieta op 6 februari 1943 in Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

Wonend in Donderen bij Vries, Bannerschulte 18.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 1 juli 1918, Donderen (Vries).

Overlijden: 25 april 1988, Vries.

Overleden t.g.v. een beroerte.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Kamphuis, Magrieta.

Magrieta werd geboren op 11 december 1918 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 15 september 2010 in Vries.    Zij was de dochter van Kamphuis, Jan en Kommers, Cornelia. Zij trouwde Tienkamp, Markus op 6 februari 1943 in Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Kamphuis, Magrieta

Haar grootmoeder was Wietske Tienkamp. Zij woont aan Tienkampen te Vries.

Meer over Kamphuis, Magrieta:

Geboorte: 11 december 1918, Donderen (Vries).

Overlijden: 15 september 2010, Vries.

Kinderen van Kamphuis, Magrieta en Tienkamp, Markus

114371 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 29 maart 1944 in Donderen (Vries).    Hij trouwde Greving, Thea op 12 juni 1970 in Bunne (Vries).

114372 ii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 2 november 1946 in Groningen.    Hij overleed op 11 januari 2010 in Annen.    Hij trouwde Zorge, Annechien in 1970 in Annen.

114373 iii. Tienkamp, Geertje Cornelia. Geertje Cornelia werd geboren op 17 juli 1954 in Donderen (Vries).    Zij trouwde Zijlstra, Henk in 1978.

114374 iv. Tienkamp, nn. nn werd geboren op 6 mei 1952 in Vries.    Zij overleed op 6 mei 1952 in Vries.

Meer over Kamphuis, Magrieta en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 6 februari 1943, Donderen (Vries).

 1. Tienkamp, Engbert.

Engbert werd geboren op 29 maart 1944 in Donderen (Vries).    Hij is de zoon van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta. Hij trouwde Greving, Thea op 12 juni 1970 in Bunne (Vries).

Meer over Tienkamp, Engbert:

Geboorte: 29 maart 1944, Donderen (Vries).

Echtgeno(o)t(e):Greving, Thea.

Thea werd geboren op 20 februari 1948 in Bunne (Vries).    Zij trouwde Tienkamp, Engbert op 12 juni 1970 in Bunne (Vries).

Meer over Greving, Thea:

Geboorte: 20 februari 1948, Bunne (Vries).

Kinderen van Greving, Thea en Tienkamp, Engbert

1143711 i. Tienkamp, Harmina Margrietha. Harmina Margrietha werd geboren op 6 september 1970 in Bunne (Vries).    Zij trouwde Hartenhof, Berend-Jan Hendrik op 10 juli 1998 in Smilde.

1143712 ii. Tienkamp, Markus Albert. Markus Albert werd geboren op 18 januari 1973 in Bunne (Vries).    Hij trouwde Bink, Lammechien Roelofke op 25 februari 1994 in Roden.

1143713 iii. Tienkamp, Albertien Harmina. Albertien Harmina werd geboren op 7 januari 1985 in Bunne (Vries).

1143714 iv. Tienkamp, Engbert Mathijs. Engbert Mathijs werd geboren op 14 juli 1987 in Bunne (Vries).

Meer over Greving, Thea en Tienkamp, Engbert:

Huwelijk: 12 juni 1970, Bunne (Vries).

Eelde

 1. Tienkamp, Harmina Margrietha.

Harmina Margrietha werd geboren op 6 september 1970 in Bunne (Vries).    Zij is de dochter van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea. Zij trouwde Hartenhof, Berend-Jan Hendrik op 10 juli 1998 in Smilde.

Meer over Tienkamp, Harmina Margrietha:

Geboorte: 6 september 1970, Bunne (Vries).

Echtgeno(o)t(e):Hartenhof, Berend-Jan Hendrik.

Berend-Jan Hendrik werd geboren op 31 januari 1967.    Hij trouwde Tienkamp, Harmina Margrietha op 10 juli 1998 in Smilde.

Meer over Hartenhof, Berend-Jan Hendrik:

Geboorte: 31 januari 1967.

Assen

Kinderen van Tienkamp, Harmina Margrietha en Hartenhof, Berend-Jan Hendrik

11437111 i. Hartenhof, Popke Engbert. Popke Engbert werd geboren op 19 juli 1999.

11437112 ii. Hartenhof, Gert-Jan. Gert-Jan werd geboren op 28 april 2002.

Meer over Tienkamp, Harmina Margrietha en Hartenhof, Berend-Jan Hendrik:

Huwelijk: 10 juli 1998, Smilde.

 1. Hartenhof, Popke Engbert.

Popke Engbert werd geboren op 19 juli 1999.    Hij is de zoon van Hartenhof, Berend-Jan Hendrik en Tienkamp, Harmina Margrietha.

Meer over Hartenhof, Popke Engbert:

Geboorte: 19 juli 1999.

Assen

 1. Hartenhof, Gert-Jan.

Gert-Jan werd geboren op 28 april 2002.    Hij is de zoon van Hartenhof, Berend-Jan Hendrik en Tienkamp, Harmina Margrietha.

Meer over Hartenhof, Gert-Jan:

Geboorte: 28 april 2002.

Assen

 1. Tienkamp, Markus Albert.

Markus Albert werd geboren op 18 januari 1973 in Bunne (Vries).    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea. Hij trouwde Bink, Lammechien Roelofke op 25 februari 1994 in Roden.

Meer over Tienkamp, Markus Albert:

Geboorte: 18 januari 1973, Bunne (Vries).

Echtgeno(o)t(e):Bink, Lammechien Roelofke.

Lammechien Roelofke werd geboren op 2 maart 1970 in Alteveer (Roden).    Zij trouwde Tienkamp, Markus Albert op 25 februari 1994 in Roden.

Meer over Bink, Lammechien Roelofke:

Geboorte: 2 maart 1970, Alteveer (Roden).

Kinderen van Bink, Lammechien Roelofke en Tienkamp, Markus Albert

11437121 i. Tienkamp, Margje Thea. Margje Thea werd geboren op 13 juli 1994 in Groningen.

11437122 ii. Tienkamp, Margrieta Roelofke Lammechien. Margrieta Roelofke Lammechien werd geboren op 29 oktober 1995 in Groningen.

11437123 iii. Tienkamp, Marieke. Marieke werd geboren op 18 december 2001 in Groningen.

Meer over Bink, Lammechien Roelofke en Tienkamp, Markus Albert:

Huwelijk: 25 februari 1994, Roden.

 1. Tienkamp, Margje Thea.

Margje Thea werd geboren op 13 juli 1994 in Groningen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus Albert en Bink, Lammechien Roelofke.

Meer over Tienkamp, Margje Thea:

Geboorte: 13 juli 1994, Groningen.

 1. Tienkamp, Margrieta Roelofke Lammechien.

Margrieta Roelofke Lammechien werd geboren op 29 oktober 1995 in Groningen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus Albert en Bink, Lammechien Roelofke.

Meer over Tienkamp, Margrieta Roelofke Lammechien:

Geboorte: 29 oktober 1995, Groningen.

 1. Tienkamp, Marieke.

Marieke werd geboren op 18 december 2001 in Groningen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus Albert en Bink, Lammechien Roelofke.

Meer over Tienkamp, Marieke:

Geboorte: 18 december 2001, Groningen.

 1. Tienkamp, Albertien Harmina.

Albertien Harmina werd geboren op 7 januari 1985 in Bunne (Vries).    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea.

Meer over Tienkamp, Albertien Harmina:

Geboorte: 7 januari 1985, Bunne (Vries).

 1. Tienkamp, Engbert Mathijs.

Engbert Mathijs werd geboren op 14 juli 1987 in Bunne (Vries).    Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea.

Meer over Tienkamp, Engbert Mathijs:

Geboorte: 14 juli 1987, Bunne (Vries).

 1. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 2 november 1946 in Groningen.    Hij overleed op 11 januari 2010 in Annen.    Hij was de zoon van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta. Hij trouwde Zorge, Annechien in 1970 in Annen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij woont in Annen; ik heb hem daar een paar keer bezocht omdat hij al een aanzienlijk stuk

genealogie Tienkamp had opgezet.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 2 november 1946, Groningen.

Overlijden: 11 januari 2010, Annen.

Beroep: technicus.

Echtgeno(o)t(e):Zorge, Annechien.

Annechien werd geboren op 20 maart 1946 in Annen.    Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1970 in Annen.

Meer over Zorge, Annechien:

Geboorte: 20 maart 1946, Annen.

: Anneke.

Kinderen van Zorge, Annechien en Tienkamp, Jan

1143721 i. Tienkamp, Janke. Janke werd geboren op 3 december 1971 in Annen.    Zij trouwde Beuger, William op 1 augustus 2003 in Zuidlaren.

1143722 ii. Tienkamp, Markus. Markus werd geboren op 2 maart 1974 in Annen.

Meer over Zorge, Annechien en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1970, Annen.

 1. Tienkamp, Janke.

Janke werd geboren op 3 december 1971 in Annen.    Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Zorge, Annechien. Zij trouwde Beuger, William op 1 augustus 2003 in Zuidlaren.

Meer over Tienkamp, Janke:

Geboorte: 3 december 1971, Annen.

: Jeanet.

Beroep: schadebehandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Beuger, William.

William werd geboren op 4 mei 1967 in Rotterdam.    Hij trouwde Tienkamp, Janke op 1 augustus 2003 in Zuidlaren.

Meer over Beuger, William:

Geboorte: 4 mei 1967, Rotterdam.

Kinderen van Tienkamp, Janke en Beuger, William

11437211 i. Beuger, Dianne. Dianne werd geboren op 16 juli 2009 in Groningen.

11437212 ii. Beuger, Milo. Milo werd geboren op 8 december 2005 in Assen.

Meer over Tienkamp, Janke en Beuger, William:

Huwelijk: 1 augustus 2003, Zuidlaren.

Om 15:30 uur in havezathe “Het Laarwoud” te Zuidlaren.

 1. Beuger, Dianne.

Dianne werd geboren op 16 juli 2009 in Groningen.    Zij is de dochter van Beuger, William en Tienkamp, Janke.

Meer over Beuger, Dianne:

Geboorte: 16 juli 2009, Groningen.

 1. Beuger, Milo.

Milo werd geboren op 8 december 2005 in Assen.    Hij is de zoon van Beuger, William en Tienkamp, Janke.

Meer over Beuger, Milo:

Geboorte: 8 december 2005, Assen.

 1. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 2 maart 1974 in Annen.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Zorge, Annechien.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 2 maart 1974, Annen.

 1. Tienkamp, Geertje Cornelia.

Geertje Cornelia werd geboren op 17 juli 1954 in Donderen (Vries).    Zij is de dochter van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta. Zij trouwde Zijlstra, Henk in 1978.

Meer over Tienkamp, Geertje Cornelia:

Geboorte: 17 juli 1954, Donderen (Vries).

Echtgeno(o)t(e):Zijlstra, Henk.

Henk werd geboren op 17 juni 1947 in Surhuisum.    Hij trouwde Tienkamp, Geertje Cornelia in 1978.

Meer over Zijlstra, Henk:

Geboorte: 17 juni 1947, Surhuisum.

Kinderen van Tienkamp, Geertje Cornelia en Zijlstra, Henk

1143731 i. Zijlstra, Jilmer. Jilmer werd geboren op 17 september 1979 in Surhuisum.

1143732 ii. Zijlstra, Mark. Mark werd geboren in 1988 in Surhuisum.

Meer over Tienkamp, Geertje Cornelia en Zijlstra, Henk:

Huwelijk: 1978.

 1. Zijlstra, Jilmer.

Jilmer werd geboren op 17 september 1979 in Surhuisum.    Hij is de zoon van Zijlstra, Henk en Tienkamp, Geertje Cornelia.

Meer over Zijlstra, Jilmer:

Geboorte: 17 september 1979, Surhuisum.

 1. Zijlstra, Mark.

Mark werd geboren in 1988 in Surhuisum.    Hij is de zoon van Zijlstra, Henk en Tienkamp, Geertje Cornelia.

Meer over Zijlstra, Mark:

Geboorte: 1988, Surhuisum.

 1. Tienkamp, nn.

nn werd geboren op 6 mei 1952 in Vries.    Zij overleed op 6 mei 1952 in Vries.    Zij was de dochter van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta.

Meer over Tienkamp, nn:

Geboorte: 6 mei 1952, Vries.

Overlijden: 6 mei 1952, Vries.

 1. Tienkamp, Wietske.

Wietske werd geboren op 1 juli 1854 in Vries.    Zij overleed op 1 augustus 1938 in Tynaarloo.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Zij trouwde Kamphuis, Egbert op 27 juli 1878 in Tynaarloo.

Opmerkingen bij Tienkamp, Wietske

Vraag is: was zij soms de moeder van haar zgn zus Marchien? Zij was toen albijna 23 en trouwde

kort daarna met Egbert Kamphuis…. Haar eigen moeder was te oud om het kind te kunnen krijgen.

Meer over Tienkamp, Wietske:

Geboorte: 1 juli 1854, Vries.

Geboren te Eelde volgens de grafsteen, maar in Vries volgens de burgerlijke stand.

Overlijden: 1 augustus 1938, Tynaarloo.

Zij liggen begraven in Vries, rij 149. Graftekst: JUICHEN, TREUREN, VOORSPOED, RAMPEN, WISS’LEN

OP DEEZ’ AARDE AF MAAR MEN ZAL ER NIET MEE KAMPEN IN HET STIL EN DUISTER GRAF ‘T GRAF IS VOOR

‘T VERGANK’LIJK LEVEN ZACHTE RUST DAT ALLES TART EN ZIJ DOET DE MENSCH ONTHEVEN WAT ‘T LICHAAM

IN HET LEVEN SMART.

Echtgeno(o)t(e):Kamphuis, Egbert.

Egbert werd geboren op 15 januari 1848 in Hoogezand.    Hij overleed op 20 december 1925 in Tynaarloo.    Hij was de zoon van Kamphuis, Jan Jans en Ensing, Annegien. Hij trouwde Tienkamp, Wietske op 27 juli 1878 in Tynaarloo.

Meer over Kamphuis, Egbert:

Geboorte: 15 januari 1848, Hoogezand.

Overlijden: 20 december 1925, Tynaarloo.

Aangifte op 21/12/1925 te Vries.

Kinderen van Tienkamp, Wietske en Kamphuis, Egbert

1151 i. Kamphuis, Margien. Margien werd geboren op 8 januari 1879 in Vries.    Zij overleed rond 1950.    Zij trouwde Boer, Willem op 13 mei 1911 in Vries.

1152 ii. Kamphuis, Annechien. Annechien werd geboren op 9 juli 1880 in Vries.

1153 iii. Kamphuis, Jan. Jan werd geboren op 1 maart 1883 in Vries.    Hij trouwde Kommers, Cornelia op 20 mei 1916 in Vries.

1154 iv. Kamphuis, Engbert. Engbert werd geboren op 2 maart 1883 in Vries.

1155 v. Kamphuis, Wubbechien. Wubbechien werd geboren op 13 juli 1885 in Vries.

1156 vi. Kamphuis, Jannes. Jannes werd geboren op 28 april 1888 in Vries.    Hij overleed in 1970.    Hij trouwde Bekkering, Aaltiena Henderika op 25 april 1914 in Eelde.

1157 vii. Kamphuis, Wilmiena. Wilmiena werd geboren op 11 april 1892 in Vries.    Zij overleed rond 1960.

Meer over Tienkamp, Wietske en Kamphuis, Egbert:

Huwelijk: 27 juli 1878, Tynaarloo.

 1. Kamphuis, Margien.

Margien werd geboren op 8 januari 1879 in Vries.    Zij overleed rond 1950.    Zij was de dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Zij trouwde Boer, Willem op 13 mei 1911 in Vries.

Meer over Kamphuis, Margien:

Geboorte: 8 januari 1879, Vries.

Overlijden: rond 1950.

Echtgeno(o)t(e):Boer, Willem.

Willem werd geboren op 26 maart 1873 in Vries.    Hij overleed rond 1950.    Hij trouwde Kamphuis, Margien op 13 mei 1911 in Vries.

Meer over Boer, Willem:

Geboorte: 26 maart 1873, Vries.

Overlijden: rond 1950.

Meer over Kamphuis, Margien en Boer, Willem:

Huwelijk: 13 mei 1911, Vries.

 1. Kamphuis, Annechien.

Annechien werd geboren op 9 juli 1880 in Vries.    Zij was de dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske.

Meer over Kamphuis, Annechien:

Geboorte: 9 juli 1880, Vries.

 1. Kamphuis, Jan.

Jan werd geboren op 1 maart 1883 in Vries.    Hij was de zoon van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Hij trouwde Kommers, Cornelia op 20 mei 1916 in Vries.

Meer over Kamphuis, Jan:

Geboorte: 1 maart 1883, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Kommers, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 28 februari 1889 in Vries.    Zij overleed rond 1970.    Zij was de dochter van Kommers, Jan en Lemmen, Margrieta. Zij trouwde Kamphuis, Jan op 20 mei 1916 in Vries.

Meer over Kommers, Cornelia:

Geboorte: 28 februari 1889, Vries.

Overlijden: rond 1970.

Kinderen van Kommers, Cornelia en Kamphuis, Jan

11531 i. Kamphuis, Magrieta. Magrieta werd geboren op 11 december 1918 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 15 september 2010 in Vries.    Zij trouwde Tienkamp, Markus op 6 februari 1943 in Donderen (Vries).

Meer over Kommers, Cornelia en Kamphuis, Jan:

Huwelijk: 20 mei 1916, Vries.

 1. Kamphuis, Magrieta.

Magrieta werd geboren op 11 december 1918 in Donderen (Vries).    Zij overleed op 15 september 2010 in Vries.    Zij was de dochter van Kamphuis, Jan en Kommers, Cornelia. Zij trouwde Tienkamp, Markus op 6 februari 1943 in Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Kamphuis, Magrieta

Haar grootmoeder was Wietske Tienkamp. Zij woont aan Tienkampen te Vries.

Meer over Kamphuis, Magrieta:

Geboorte: 11 december 1918, Donderen (Vries).

Overlijden: 15 september 2010, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 1 juli 1918 in Donderen (Vries).    Hij overleed op 25 april 1988 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Hij trouwde Kamphuis, Magrieta op 6 februari 1943 in Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

Wonend in Donderen bij Vries, Bannerschulte 18.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 1 juli 1918, Donderen (Vries).

Overlijden: 25 april 1988, Vries.

Overleden t.g.v. een beroerte.

Beroep: landbouwer.

Kinderen van Kamphuis, Magrieta en Tienkamp, Markus

114371 i. Tienkamp, Engbert. Engbert werd geboren op 29 maart 1944 in Donderen (Vries).    Hij trouwde Greving, Thea op 12 juni 1970 in Bunne (Vries).

114372 ii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 2 november 1946 in Groningen.    Hij overleed op 11 januari 2010 in Annen.    Hij trouwde Zorge, Annechien in 1970 in Annen.

114373 iii. Tienkamp, Geertje Cornelia. Geertje Cornelia werd geboren op 17 juli 1954 in Donderen (Vries).    Zij trouwde Zijlstra, Henk in 1978.

114374 iv. Tienkamp, nn. nn werd geboren op 6 mei 1952 in Vries.    Zij overleed op 6 mei 1952 in Vries.

Meer over Kamphuis, Magrieta en Tienkamp, Markus:

Huwelijk: 6 februari 1943, Donderen (Vries).

 1. Kamphuis, Engbert.

Engbert werd geboren op 2 maart 1883 in Vries.    Hij was de zoon van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske.

Meer over Kamphuis, Engbert:

Geboorte: 2 maart 1883, Vries.

 1. Kamphuis, Wubbechien.

Wubbechien werd geboren op 13 juli 1885 in Vries.    Zij was de dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske.

Meer over Kamphuis, Wubbechien:

Geboorte: 13 juli 1885, Vries.

 1. Kamphuis, Jannes.

Jannes werd geboren op 28 april 1888 in Vries.    Hij overleed in 1970.    Hij was de zoon van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Hij trouwde Bekkering, Aaltiena Henderika op 25 april 1914 in Eelde.

Meer over Kamphuis, Jannes:

Geboorte: 28 april 1888, Vries.

Overlijden: 1970.

Echtgeno(o)t(e):Bekkering, Aaltiena Henderika.

Aaltiena Henderika werd geboren rond 1895 in Eelde.    Zij overleed op 11 augustus 1935 in Eelde.    Zij was de dochter van Bekkering, Willem Heiko en Hoenderken, Anna. Zij trouwde Kamphuis, Jannes op 25 april 1914 in Eelde.

Meer over Bekkering, Aaltiena Henderika:

Geboorte: rond 1895, Eelde.

Overlijden: 11 augustus 1935, Eelde.

Meer over Bekkering, Aaltiena Henderika en Kamphuis, Jannes:

Huwelijk: 25 april 1914, Eelde.

 1. Kamphuis, Wilmiena.

Wilmiena werd geboren op 11 april 1892 in Vries.    Zij overleed rond 1960.    Zij was de dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske.

Meer over Kamphuis, Wilmiena:

Geboorte: 11 april 1892, Vries.

Overlijden: rond 1960.

 1. Tienkamp, Wubbechien.

Wubbechien werd geboren op 23 september 1857 in Vries.    Zij overleed op 16 augustus 1920 in Assen.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Zij trouwde Mulder, Egbert op 21 mei 1887 in Vries. Zij trouwde tevens Schellekens, Petrus Wilhelmus op 10 augustus 1904 in Assen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Wubbechien

Verhuisd naar Assen. Hier is geen graf van haar te vinden. Haar vader, Engbert is bij haar thuis,

in Vries, overleden (zie zijn overlijdensakte).

Meer over Tienkamp, Wubbechien:

Geboorte: 23 september 1857, Vries.

Overlijden: 16 augustus 1920, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Mulder, Egbert.

Egbert werd geboren in 1863 in Assen.    Hij overleed op 14 juni 1897 in Assen.    Hij trouwde Tienkamp, Wubbechien op 21 mei 1887 in Vries.

Meer over Mulder, Egbert:

Geboorte: 1863, Assen.

Overlijden: 14 juni 1897, Assen.

Kinderen van Tienkamp, Wubbechien en Mulder, Egbert

1161 i. Mulder, Margaretha Hendrika. Margaretha Hendrika werd geboren op 30 december 1889 in Assen.    Zij overleed in 1983 in Assen.    Zij trouwde Ubels, Sijbrand op 13 augustus 1913 in Assen.

1162 ii. Mulder, Markus. Markus werd geboren op 5 februari 1882 in Vries.    Hij overleed op 24 juli 1927 in Utrecht.

Meer over Tienkamp, Wubbechien en Mulder, Egbert:

Huwelijk: 21 mei 1887, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Schellekens, Petrus Wilhelmus.

Petrus Wilhelmus werd geboren in 1850 in Waalwijk.    Hij trouwde Tienkamp, Wubbechien op 10 augustus 1904 in Assen.

Meer over Schellekens, Petrus Wilhelmus:

Geboorte: 1850, Waalwijk.

Meer over Tienkamp, Wubbechien en Schellekens, Petrus Wilhelmus:

Huwelijk: 10 augustus 1904, Assen.

 1. Mulder, Margaretha Hendrika.

Margaretha Hendrika werd geboren op 30 december 1889 in Assen.    Zij overleed in 1983 in Assen.    Zij was de dochter van Mulder, Egbert en Tienkamp, Wubbechien. Zij trouwde Ubels, Sijbrand op 13 augustus 1913 in Assen.

Meer over Mulder, Margaretha Hendrika:

Geboorte: 30 december 1889, Assen.

Overlijden: 1983, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Ubels, Sijbrand.

Sijbrand werd geboren op 27 februari 1889 in Assen.    Hij overleed in 1971 in Assen.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Hij trouwde Mulder, Margaretha Hendrika op 13 augustus 1913 in Assen.

Meer over Ubels, Sijbrand:

Geboorte: 27 februari 1889, Assen.

Overlijden: 1971, Assen.

Kinderen van Mulder, Margaretha Hendrika en Ubels, Sijbrand

11611 i. Ubels, Roelof Egbert. Roelof Egbert werd geboren in 1914 in Assen.

Meer over Mulder, Margaretha Hendrika en Ubels, Sijbrand:

Huwelijk: 13 augustus 1913, Assen.

Zij zijn neef en nicht.

 1. Ubels, Roelof Egbert.

Roelof Egbert werd geboren in 1914 in Assen.    Hij is de zoon van Ubels, Sijbrand en Mulder, Margaretha Hendrika.

Meer over Ubels, Roelof Egbert:

Geboorte: 1914, Assen.

 1. Mulder, Markus.

Markus werd geboren op 5 februari 1882 in Vries.    Hij overleed op 24 juli 1927 in Utrecht.    Hij was de zoon van Mulder, Egbert en Tienkamp, Wubbechien.

Opmerkingen bij Mulder, Markus

«Naam Opm: Bij huwelijk moeder met Egbert Mulder op 21/05/1887 erkend. Voor erkenning familienaam

Tienkamp.».

Meer over Mulder, Markus:

Geboorte: 5 februari 1882, Vries.

Overlijden: 24 juli 1927, Utrecht.

 1. Tienkamp, Markus.

Markus werd geboren op 15 maart 1862 in Vries.    Hij overleed op 21 mei 1870 in Vries.    Hij was de zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans.

Meer over Tienkamp, Markus:

Geboorte: 15 maart 1862, Vries.

Overlijden: 21 mei 1870, Vries.

9:00

(“des morgens te negen uren”).

 1. Tienkamp, Mina.

Mina werd geboren op 16 juni 1864 in Vries.    Zij overleed op 3 juni 1934 in Almelo.    Zij was de dochter van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Zij trouwde Ubels, Roelof op 9 maart 1888 in Vries.

Meer over Tienkamp, Mina:

Geboorte: 16 juni 1864, Vries.

Overlijden: 3 juni 1934, Almelo.

Echtgeno(o)t(e):Ubels, Roelof.

Roelof werd geboren op 16 juli 1861 in Vries.    Hij overleed op 22 september 1946 in Assen.    Hij was de zoon van Ubels, Sijbrand en Ruiter, Hendrekien. Hij trouwde Tienkamp, Mina op 9 maart 1888 in Vries.

Meer over Ubels, Roelof:

Geboorte: 16 juli 1861, Vries.

Emigratie: van 1870 tot september 1876, Verenigde Staten. In 1870 met de ouders geëmigreerd naar Amerika. In september 1876 teruggekeerd in Vries. Bron: het boek “Wij, eenvoudige Drentse lui” door Ger de Leeuw..

Beroep: klompenmaker.

Overlijden: 22 september 1946, Assen.

Kinderen van Tienkamp, Mina en Ubels, Roelof

1181 i. Ubels, Sijbrand. Sijbrand werd geboren op 27 februari 1889 in Assen.    Hij overleed in 1971 in Assen.    Hij trouwde Mulder, Margaretha Hendrika op 13 augustus 1913 in Assen.

1182 ii. Ubels, Engbert. Engbert werd geboren op 19 mei 1891 in Vries.    Hij trouwde Rozema, Agatha op 31 mei 1916 in Assen.

1183 iii. Ubels, Hendrik. Hendrik werd geboren op 17 december 1893 in Eelde.    Hij trouwde Harms, Aaltje op 2 juni 1920 in Assen.

1184 iv. Ubels, Markus. Markus werd geboren op 15 mei 1895 in Vries.

1185 v. Ubels, Henderika Margaretha. Henderika Margaretha werd geboren op 24 mei 1897 in Assen.

1186 vi. Ubels, Sebe. Sebe werd geboren op 9 februari 1899 in Assen.

1187 vii. Ubels, Jan. Jan werd geboren op 10 november 1899 in Assen.

1188 viii. Ubels, Roelof. Roelof werd geboren op 17 juli 1905 in Assen.

1189 ix. Ubels, Mina. Mina werd geboren op 27 september 1909 in Assen.

Meer over Tienkamp, Mina en Ubels, Roelof:

Huwelijk: 9 maart 1888, Vries.

 1. Ubels, Sijbrand.

Sijbrand werd geboren op 27 februari 1889 in Assen.    Hij overleed in 1971 in Assen.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Hij trouwde Mulder, Margaretha Hendrika op 13 augustus 1913 in Assen.

Meer over Ubels, Sijbrand:

Geboorte: 27 februari 1889, Assen.

Overlijden: 1971, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Mulder, Margaretha Hendrika.

Margaretha Hendrika werd geboren op 30 december 1889 in Assen.    Zij overleed in 1983 in Assen.    Zij was de dochter van Mulder, Egbert en Tienkamp, Wubbechien. Zij trouwde Ubels, Sijbrand op 13 augustus 1913 in Assen.

Meer over Mulder, Margaretha Hendrika:

Geboorte: 30 december 1889, Assen.

Overlijden: 1983, Assen.

Kinderen van Mulder, Margaretha Hendrika en Ubels, Sijbrand

11611 i. Ubels, Roelof Egbert. Roelof Egbert werd geboren in 1914 in Assen.

Meer over Mulder, Margaretha Hendrika en Ubels, Sijbrand:

Huwelijk: 13 augustus 1913, Assen.

Zij zijn neef en nicht.

 1. Ubels, Engbert.

Engbert werd geboren op 19 mei 1891 in Vries.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Hij trouwde Rozema, Agatha op 31 mei 1916 in Assen.

Meer over Ubels, Engbert:

Geboorte: 19 mei 1891, Vries.

Echtgeno(o)t(e):Rozema, Agatha.

Agatha werd geboren in 1890 in Middelstum.    Zij trouwde Ubels, Engbert op 31 mei 1916 in Assen.

Meer over Rozema, Agatha:

Geboorte: 1890, Middelstum.

Meer over Rozema, Agatha en Ubels, Engbert:

Huwelijk: 31 mei 1916, Assen.

 1. Ubels, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 17 december 1893 in Eelde.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Hij trouwde Harms, Aaltje op 2 juni 1920 in Assen.

Meer over Ubels, Hendrik:

Geboorte: 17 december 1893, Eelde.

Echtgeno(o)t(e):Harms, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1897 in Eelde.    Zij trouwde Ubels, Hendrik op 2 juni 1920 in Assen.

Meer over Harms, Aaltje:

Geboorte: 1897, Eelde.

Meer over Harms, Aaltje en Ubels, Hendrik:

Huwelijk: 2 juni 1920, Assen.

 1. Ubels, Markus.

Markus werd geboren op 15 mei 1895 in Vries.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina.

Meer over Ubels, Markus:

Geboorte: 15 mei 1895, Vries.

 1. Ubels, Henderika Margaretha.

Henderika Margaretha werd geboren op 24 mei 1897 in Assen.    Zij was de dochter van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina.

Meer over Ubels, Henderika Margaretha:

Geboorte: 24 mei 1897, Assen.

 1. Ubels, Sebe.

Sebe werd geboren op 9 februari 1899 in Assen.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina.

Meer over Ubels, Sebe:

Geboorte: 9 februari 1899, Assen.

 1. Ubels, Jan.

Jan werd geboren op 10 november 1899 in Assen.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina.

Meer over Ubels, Jan:

Geboorte: 10 november 1899, Assen.

 1. Ubels, Roelof.

Roelof werd geboren op 17 juli 1905 in Assen.    Hij was de zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina.

Meer over Ubels, Roelof:

Geboorte: 17 juli 1905, Assen.

 1. Ubels, Mina.

Mina werd geboren op 27 september 1909 in Assen.    Zij was de dochter van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina.

Meer over Ubels, Mina:

Geboorte: 27 september 1909, Assen.

 1. Tienkamp, Harmina.

Harmina werd geboren op 12 juli 1824 in Peize.    Zij overleed op 6 augustus 1892 in Zwolle.    Zij was de dochter van Tienkamp, Roelof Jan Engberts en Popstra, Wietske Harmens. Zij trouwde van Dijk, Klaas op 2 november 1853 in Assen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Harmina

Ik heb geen geboortes van kinderen van hen in Drenthe gevonden en ook geen overlijdens. Mogelijk

zijn zij verhuisd naar Zwolle, waar Klaas van Dijk vandaan kwam. Daar is wél een Harmina Engbers

overleden op 6 augustus 1892. Voorlopig heb ik dat als overlijdensdatum aangehouden.

Meer over Tienkamp, Harmina:

Geboortenaam:    Engberts Engbers Tienkamp-Engberts

Geboorte: 12 juli 1824, Peize.

Bij de aangifte van haar geboorte noemde haar vader zich nog Roelof Engberts.

Residentie: van 1 mei 1842 tot 1846, Assen. Nr 421 bij familie Geert Abbing.

Beroep: van 1842 tot 1846, Assen. dienstbode bij bakker Abbing.

Overlijden: 6 augustus 1892, Zwolle.

Ik ben er niet van overtuigd dat deze Harmina Engberts dezelfde is. Verdere gebeurtenissen in

Sleen mbt “onze” Harmina heb ik niet gevonden.

Echtgeno(o)t(e):van Dijk, Klaas.

Klaas werd geboren op 28 oktober 1823 in Zwolle.    Hij overleed op 16 oktober 1891 in Zwolle.    Hij was de zoon van van Dijk, Jan en Jans, Johanna. Hij trouwde Tienkamp, Harmina op 2 november 1853 in Assen.

Opmerkingen bij van Dijk, Klaas

Hoewel er een antal overlijdens hebben plaatsgevonden in Zwolle in de periode 1811-1912 van “een”

Klaas van Dijk, is het meest waarschijnlijke, dat hij op 16-10-1891 is overleden. De enige

andere mogelijkheid is 10-11-1864. .

Meer over van Dijk, Klaas:

Geboorte: 28 oktober 1823, Zwolle.

Beroep: van 1853 tot 1865. Schoenmaker.

Overlijden: 16 oktober 1891, Zwolle.

Kinderen van Tienkamp, Harmina en van Dijk, Klaas

121 i. van Dijk, Jan. Jan werd geboren op 2 december 1853 in Assen.    Hij overleed op 3 juni 1891 in Zwolle.    Hij trouwde Verhulst, Jannetje op 2 november 1882 in Zwolle.

122 ii. van Dijk, Roelof Engbert. Roelof Engbert werd geboren op 9 januari 1856 in Assen.    Hij overleed op 22 augustus 1934 in Zwolle.    Hij trouwde Berkenpas, Baukje op 28 februari 1884 in Zwolle.

123 iii. van Dijk, Johannes Jacobus Lambertus. Johannes Jacobus Lambertus werd geboren op 29 mei 1860 in Schoonoord.

124 iv. van Dijk, Wieske. Wieske werd geboren op 2 mei 1865 in Schoonoord.

Meer over Tienkamp, Harmina en van Dijk, Klaas:

Huwelijk: 2 november 1853, Assen.

 1. van Dijk, Jan.

Jan werd geboren op 2 december 1853 in Assen.    Hij overleed op 3 juni 1891 in Zwolle.    Hij was de zoon van van Dijk, Klaas en Tienkamp, Harmina. Hij trouwde Verhulst, Jannetje op 2 november 1882 in Zwolle.

Meer over van Dijk, Jan:

Geboorte: 2 december 1853, Assen.

Overlijden: 3 juni 1891, Zwolle.

Echtgeno(o)t(e):Verhulst, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1850 in Zwolle.    Zij trouwde van Dijk, Jan op 2 november 1882 in Zwolle.

Meer over Verhulst, Jannetje:

Geboorte: 1850, Zwolle.

Meer over Verhulst, Jannetje en van Dijk, Jan:

Huwelijk: 2 november 1882, Zwolle.

 1. van Dijk, Roelof Engbert.

Roelof Engbert werd geboren op 9 januari 1856 in Assen.    Hij overleed op 22 augustus 1934 in Zwolle.    Hij was de zoon van van Dijk, Klaas en Tienkamp, Harmina. Hij trouwde Berkenpas, Baukje op 28 februari 1884 in Zwolle.

Meer over van Dijk, Roelof Engbert:

Geboorte: 9 januari 1856, Assen.

Beroep: zandvormer.

Overlijden: 22 augustus 1934, Zwolle.

Echtgeno(o)t(e):Berkenpas, Baukje.

Baukje werd geboren in 1861 in Menaldumadeel.    Zij overleed op 13 december 1894 in Zwolle.    Zij trouwde van Dijk, Roelof Engbert op 28 februari 1884 in Zwolle.

Meer over Berkenpas, Baukje:

Geboorte: 1861, Menaldumadeel.

Overlijden: 13 december 1894, Zwolle.

Kinderen van Berkenpas, Baukje en van Dijk, Roelof Engbert

1221 i. van Dijk, Klaas. Klaas werd geboren op 25 december 1884 in Zwolle.    Hij trouwde Geerdink, Grada Hermina op 19 mei 1916 in Lonneker.

1222 ii. van Dijk, Gerben Johannes. Gerben Johannes werd geboren op 25 juni 1886 in Zwolle.    Hij overleed op 12 april 1963 in Enschede.    Hij trouwde Voogd, Jansje op 13 juni 1912 in Enschede.

1223 iii. van Dijk, Hermina. Hermina werd geboren op 2 augustus 1888 in Zwolle.

1224 iv. van Dijk, Trijntje. Trijntje werd geboren op 7 januari 1891 in Zwolle.

1225 v. van Dijk, Roelof Engbert. Roelof Engbert werd geboren op 17 februari 1893 in Zwolle.    Hij overleed rond 1940.    Hij trouwde Koopal, Janna op 27 mei 1920 in Enschede.

1226 vi. van Dijk, nn. nn werd geboren op 6 december 1894 in Zwolle.    Deze persoon overleed op 6 december 1894 te Zwolle.

Meer over Berkenpas, Baukje en van Dijk, Roelof Engbert:

Huwelijk: 28 februari 1884, Zwolle.

 1. van Dijk, Klaas.

Klaas werd geboren op 25 december 1884 in Zwolle.    Hij was de zoon van van Dijk, Roelof Engbert en Berkenpas, Baukje. Hij trouwde Geerdink, Grada Hermina op 19 mei 1916 in Lonneker.

Meer over van Dijk, Klaas:

Geboorte: 25 december 1884, Zwolle.

Echtgeno(o)t(e):Geerdink, Grada Hermina.

Grada Hermina werd geboren in 1893 in Lonneker.    Zij trouwde van Dijk, Klaas op 19 mei 1916 in Lonneker.

Meer over Geerdink, Grada Hermina:

Geboorte: 1893, Lonneker.

Meer over Geerdink, Grada Hermina en van Dijk, Klaas:

Huwelijk: 19 mei 1916, Lonneker.

 1. van Dijk, Gerben Johannes.

Gerben Johannes werd geboren op 25 juni 1886 in Zwolle.    Hij overleed op 12 april 1963 in Enschede.    Hij was de zoon van van Dijk, Roelof Engbert en Berkenpas, Baukje. Hij trouwde Voogd, Jansje op 13 juni 1912 in Enschede.

Meer over van Dijk, Gerben Johannes:

Geboorte: 25 juni 1886, Zwolle.

Overlijden: 12 april 1963, Enschede.

Echtgeno(o)t(e):Voogd, Jansje.

Jansje werd geboren in 1885.    Zij overleed op 18 juli 1943 in Enschede.    Zij trouwde van Dijk, Gerben Johannes op 13 juni 1912 in Enschede.

Meer over Voogd, Jansje:

Geboorte: 1885.

Overlijden: 18 juli 1943, Enschede.

Kinderen van Voogd, Jansje en van Dijk, Gerben Johannes

12221 i. van Dijk, Roelof Engbert. Roelof Engbert werd geboren op 11 december 1912 in Enschede.

12222 ii. van Dijk, Eeke Baukje. Eeke Baukje werd geboren in september 1914 in Enschede.    Zij overleed op 13 september 1914 in Enschede.

12223 iii. van Dijk, Harmen Dirk. Harmen Dirk werd geboren in 1916 in Lonneker.    Hij overleed op 3 maart 1945 in Enschede.    Hij trouwde Dwars, Aaltje rond 1940.

Meer over Voogd, Jansje en van Dijk, Gerben Johannes:

Huwelijk: 13 juni 1912, Enschede.

 1. van Dijk, Roelof Engbert.

Roelof Engbert werd geboren op 11 december 1912 in Enschede.    Hij is de zoon van van Dijk, Gerben Johannes en Voogd, Jansje.

Meer over van Dijk, Roelof Engbert:

Geboorte: 11 december 1912, Enschede.

 1. van Dijk, Eeke Baukje.

Eeke Baukje werd geboren in september 1914 in Enschede.    Zij overleed op 13 september 1914 in Enschede.    Zij was de dochter van van Dijk, Gerben Johannes en Voogd, Jansje.

Meer over van Dijk, Eeke Baukje:

Geboorte: september 1914, Enschede.

Overlijden: 13 september 1914, Enschede.

 1. van Dijk, Harmen Dirk.

Harmen Dirk werd geboren in 1916 in Lonneker.    Hij overleed op 3 maart 1945 in Enschede.    Hij was de zoon van van Dijk, Gerben Johannes en Voogd, Jansje. Hij trouwde Dwars, Aaltje rond 1940.

Meer over van Dijk, Harmen Dirk:

Geboorte: 1916, Lonneker.

Beroep: 1945, Enschede. boekhouder.

Overlijden: 3 maart 1945, Enschede. Doodsoorzaak: bombardement.

Echtgeno(o)t(e):Dwars, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1920 in Apeldoorn.    Zij overleed op 3 maart 1945 in Enschede.    Zij was de dochter van Dwars, Berend Jan en Massens, Everdina Antonia Wilhelmina. Zij trouwde van Dijk, Harmen Dirk rond 1940.

Meer over Dwars, Aaltje:

Geboorte: 1920, Apeldoorn.

Overlijden: 3 maart 1945, Enschede. Doodsoorzaak: bombardement.

Kinderen van Dwars, Aaltje en van Dijk, Harmen Dirk

122231 i. van Dijk, Harriette Irene. Harriette Irene werd geboren in 1942.    Zij overleed op 3 maart 1945 in Enschede.

122232 ii. van Dijk, Bert Jan. Bert Jan werd geboren in 1944 in Enschede.    Hij overleed op 3 maart 1945 in Enschede.

Meer over Dwars, Aaltje en van Dijk, Harmen Dirk:

Huwelijk: rond 1940.

Residentie: 1945, Lonneker. Broekheurnerweg 454.

 1. van Dijk, Harriette Irene.

Harriette Irene werd geboren in 1942.    Zij overleed op 3 maart 1945 in Enschede.    Zij was de dochter van van Dijk, Harmen Dirk en Dwars, Aaltje.

Meer over van Dijk, Harriette Irene:

Geboorte: 1942.

Overlijden: 3 maart 1945, Enschede. Doodsoorzaak: bombardement.

 1. van Dijk, Bert Jan.

Bert Jan werd geboren in 1944 in Enschede.    Hij overleed op 3 maart 1945 in Enschede.    Hij was de zoon van van Dijk, Harmen Dirk en Dwars, Aaltje.

Meer over van Dijk, Bert Jan:

Geboorte: 1944, Enschede.

Overlijden: 3 maart 1945, Enschede. Doodsoorzaak: bombardement.

 1. van Dijk, Hermina.

Hermina werd geboren op 2 augustus 1888 in Zwolle.    Zij was de dochter van van Dijk, Roelof Engbert en Berkenpas, Baukje.

Meer over van Dijk, Hermina:

Geboorte: 2 augustus 1888, Zwolle.

 1. van Dijk, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 7 januari 1891 in Zwolle.    Zij was de dochter van van Dijk, Roelof Engbert en Berkenpas, Baukje.

Meer over van Dijk, Trijntje:

Geboorte: 7 januari 1891, Zwolle.

 1. van Dijk, Roelof Engbert.

Roelof Engbert werd geboren op 17 februari 1893 in Zwolle.    Hij overleed rond 1940.    Hij was de zoon van van Dijk, Roelof Engbert en Berkenpas, Baukje. Hij trouwde Koopal, Janna op 27 mei 1920 in Enschede.

Meer over van Dijk, Roelof Engbert:

Geboorte: 17 februari 1893, Zwolle.

Residentie: 1911, Amsterdam.

Overlijden: rond 1940.

Echtgeno(o)t(e):Koopal, Janna.

Janna werd geboren in 1895 in Opsterland.    Zij overleed rond 1940.    Zij trouwde van Dijk, Roelof Engbert op 27 mei 1920 in Enschede.

Meer over Koopal, Janna:

Geboorte: 1895, Opsterland.

Overlijden: rond 1940.

Meer over Koopal, Janna en van Dijk, Roelof Engbert:

Huwelijk: 27 mei 1920, Enschede.

 1. van Dijk, nn.

nn werd geboren op 6 december 1894 in Zwolle.    Deze persoon overleed op 6 december 1894 te Zwolle.    Deze persoon was het kind van van Dijk, Roelof Engbert en Berkenpas, Baukje.

Meer over van Dijk, nn:

Geboorte: 6 december 1894, Zwolle.

Overlijden: 6 december 1894, Zwolle.

 1. van Dijk, Johannes Jacobus Lambertus.

Johannes Jacobus Lambertus werd geboren op 29 mei 1860 in Schoonoord.    Hij was de zoon van van Dijk, Klaas en Tienkamp, Harmina.

Meer over van Dijk, Johannes Jacobus Lambertus:

Geboorte: 29 mei 1860, Schoonoord.

 1. van Dijk, Wieske.

Wieske werd geboren op 2 mei 1865 in Schoonoord.    Zij was de dochter van van Dijk, Klaas en Tienkamp, Harmina.

Meer over van Dijk, Wieske:

Geboorte: 2 mei 1865, Schoonoord.

 1. Ekelien Westendorp-Koster

  Hallo,
  Ik lees bij nr. 47 dat er van Wubbechien Tienkamp geen graf te vinden is in Assen. Dit is wel het geval,namelijk op de zuiderbegraafplaats. De zerk is helaas alleen bijna onleesbaar. zie:http://www.online-begraafplaatsen.nl
  Dank zij jullie heb ik haar gevens op de grafzerk compleet kunnen maken.

Geef een reactie