Tienkamp stamboom

Stamboom Tienkamp Brandenburg

Tienkamp, parenteel (Gerrit Hendriks, Dalen)

Afstammelingen van van Dalen, Gerrit

Generatie 1

1. van Dalen, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1670 in Dalen. Hij overleed in 1730 in Dalen op een leeftijd van 60 jaren. Hij trouwde NN, NN geschat rond 1690.

Meer over van Dalen, Gerrit:

Geboorte: 1670, Dalen.

Overlijden: 1730, Dalen.

Echtgeno(o)t(e):NN, NN.

Zij trouwde van Dalen, Gerrit geschat rond 1690.

Kinderen van NN, NN en van Dalen, Gerrit

+ 2 i. Gerrits, Hindrik. Hindrik werd geboren rond 1690 in Dalen. Hij overleed rond 1735 in Dalen.

3 ii. Gerrits, Willem. Willem werd geboren in 1700 in Dalen. Hij overleed op 1742-03-28 in Dalen.

4 iii. Gerrits, Harm. Harm werd geboren op 1734-02-27 in Dalen. Hij overleed rond 1800 in Dalen.

Meer over NN, NN en van Dalen, Gerrit:

Huwelijk: geschat rond 1690.

Generatie 2

2. Gerrits, Hindrik.

Hindrik werd geboren rond 1690 in Dalen. Hij overleed rond 1735 in Dalen op een leeftijd van rond 45 jaren. Hij was de zoon van van Dalen, Gerrit en NN, NN. Hij trouwde Hinderiks, Aaltien in 1720 in Dalen.

Opmerkingen bij Gerrits, Hindrik

In het Haardstedenregister van Dalen van 1695 wordt hij (nog) niet genoemd, Hij is dan in ieder
geval nog niet meerderjarig. In het Haardstedenregister van de Gemeente Dalen van 1742 komt een
Hindrik Gerrits voor. Dit is waarschijnlijk dezelfde Hindrik. Hij werd voor slechts één eenheid
aangeslagen, m.a.w.: zeer armoedig. In 1754 is hij hier niet in opgenomen, zodat hij overleden
zou kunnen zijn. Of Willem een zoon van Hindrik is, weet ik niet. Voorlopig heb ik hem
gemakshalve hier ingedeeld.

Meer over Gerrits, Hindrik:

Geboorte: rond 1690, Dalen.

Overlijden: rond 1735, Dalen.

Echtgeno(o)t(e):Hinderiks, Aaltien.

Aaltien werd geboren in 1700 in Dalen. Zij overleed in 1770 in Dalen op een leeftijd van 70 jaren. Zij trouwde Gerrits, Hindrik in 1720 in Dalen.

Opmerkingen bij Hinderiks, Aaltien

“Aaltien Hinderiks, huisvrouw van Hinderik Gerrits woont tot Dalen, de doopnaam is Aaltien,
hebbende voorschreven Aaltien Hinderiks voor haar en haar huisgesin acte van Remis bekomen op
den 28 Meert 1736 te tien sub Dogh geniet weekelijks uit de Diaconije agt Stuivers en somtijdts
Smaants een gulden”.

Meer over Hinderiks, Aaltien:

Geboorte: 1700, Dalen.

Overlijden: 1770, Dalen.

Kinderen van Hinderiks, Aaltien en Gerrits, Hindrik

5 i. van Thyencamp, Willem. Willem werd geboren rond 1720. Hij overleed op 1792-03-29 in Emmen.

+ 6 ii. Tijnkamp, Gerrit Hindriks. Gerrit Hindriks werd geboren in 1721 in Dalen. Hij overleed op 1800-04-17 in Noordbarge.

Meer over Hinderiks, Aaltien en Gerrits, Hindrik:

Huwelijk: 1720, Dalen.

3. Gerrits, Willem.

Willem werd geboren in 1700 in Dalen. Hij overleed op 1742-03-28 in Dalen op een leeftijd van 42 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van Dalen, Gerrit en NN, NN.

Meer over Gerrits, Willem:

Geboorte: 1700, Dalen.

Overlijden: 1742-03-28, Dalen.

4. Gerrits, Harm.

Harm werd geboren op 1734-02-27 in Dalen. Hij overleed rond 1800 in Dalen op een leeftijd van rond 65 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van van Dalen, Gerrit en NN, NN.

Meer over Gerrits, Harm:

Geboorte: 1734-02-27, Dalen.

Overlijden: rond 1800, Dalen.

Generatie 3

5. van Thyencamp, Willem.

Willem werd geboren rond 1720. Hij overleed op 1792-03-29 in Emmen op een leeftijd van rond 72 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Gerrits, Hindrik en Hinderiks, Aaltien. Hij trouwde met NN, Swane.

Meer over van Thyencamp, Willem:

Geboorte: rond 1720.

Overlijden: 1792-03-29, Emmen.

Den 29 martii lijkpr. over Willem van Thijencamp, nu meier op Loesinge door Hr .Abrahami. .

Echtgeno(o)t(e):NN, Swane.

Swane werd geboren rond 1720. Zij overleed op 1792-04-09 in Emmen op een leeftijd van rond 72 jaren, 3 maanden. Zij trouwde met van Thyencamp, Willem.

Meer over NN, Swane:

Geboorte: rond 1720.

Overlijden: 1792-04-09, Emmen.

Op 9 april lijkpr. over Swane … gewesene huisvrouw van de even genoemde Willem door Ampselaar
ps 59.93. .

Meer over NN, Swane en van Thyencamp, Willem:

Huwelijk: 1750.

6. Tijnkamp, Gerrit Hindriks.

Gerrit Hindriks werd geboren in 1721 in Dalen. Hij overleed op 1800-04-17 in Noordbarge op een leeftijd van 79 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Gerrits, Hindrik en Hinderiks, Aaltien. Hij trouwde Geerts, Annigien op 1752-04-16 in Noordbarge.

Opmerkingen bij Tijnkamp, Gerrit Hindriks

Opmerking m.b.t. de naam: Gerrit Hendriks heeft zijn naam ontleend aan het erf Tienkamp (ook
gespeld als: Thyencamp) in Noordbarge. Op dit erf woonde van ca 1786 tot ca 1804 ook Roelof
Engberts, die eveneens de familienaam Tienkamp hanteerde, maar geen bloedverwant was. Wel is
Roelofs broer, Jurriaan Engberts, gehuwd met Jantien Gerrits, een dochter van Gerrit Hendriks.
Gerrit wordt in het haardstedenregister genoemd in de jaren 1764, 1774, 1784 en 1794 als
keuter. Zijn belasting bedroeg dan ook slechts fl 1,=.

Meer over Tijnkamp, Gerrit Hindriks:

Geboorte: 1721, Dalen.

Overlijden: 1800-04-17, Noordbarge.

Beroep: keuter.

Echtgeno(o)t(e):Geerts, Annigien.

Annigien werd geboren op 1728-06-13 in Noordbarge. Zij overleed op 1793-02-11 in Noordbarge op een leeftijd van 64 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Gerris, Geert en NN, moeder van Annigien. Zij trouwde Tijnkamp, Gerrit Hindriks op 1752-04-16 in Noordbarge.

Meer over Geerts, Annigien:

Geboorte: 1728-06-13, Noordbarge.

Overlijden: 1793-02-11, Noordbarge.

Kinderen van Geerts, Annigien en Tijnkamp, Gerrit Hindriks

+ 7 i. Tijnkamp, Geert. Hij werd gedoopt in 1765.

8 ii. Tijnkamp, kind van Gerrit Hindriks. kind van Gerrit Hindriks werd geboren in 1755 in Noordbarge. Hij overleed in 1755 in Noordbarge.

9 iii. Tijnkamp, Kind van Gerrit Hindriks. Kind van Gerrit Hindriks werd geboren op 1753-03-02 in Noordbarge. Hij overleed op 1753-03-02 in Noordbarge.

10 iv. Tijnkamp, Geert. Geert werd geboren op 1754-03-13 in Noordbarge. Hij overleed op 1755-09-03 in Noordbarge.

11 v. Tijnkamp, Hindrik Gerrits. Hindrik Gerrits werd geboren op 1756-07-25 in Noordbarge. Hij overleed rond 1760 in Noordbarge.

12 vi. Tijnkamp, Jan Gerrits. Jan Gerrits werd geboren op 1757-05-19 in Noordbarge. Hij overleed op 1757-05-27 in Noordbarge.

13 vii. Tijnkamp, Aaltien Gerrits. Aaltien Gerrits werd geboren op 1757-05-19 in Noordbarge. Zij overleed op 1757-05-27 in Noordbarge.

+ 14 viii. Tijnkamp, Jan Gerrits. Jan Gerrits werd geboren op 1758-10-08 in Noordbarge. Hij overleed op 1796-02-10 in Noordbarge.

+ 15 ix. Tijnkamp, Hindrik Gerrits. Hindrik Gerrits werd geboren op 1760-12-14 in Noordbarge. Hij overleed rond 1810 in Noordbarge.

+ 16 x. Tijnkamp, Jantien Gerrits. Jantien Gerrits werd geboren op 1769-08-13 in Noordbarge. Zij overleed op 1843-06-13 in Noordbarge.

Meer over Geerts, Annigien en Tijnkamp, Gerrit Hindriks:

Huwelijk: 1752-04-16, Noordbarge.

Generatie 4

7. Tijnkamp, Geert.

Hij werd gedoopt in 1765. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien. Hij trouwde met Stoffers, Annechien.

Opmerkingen bij Tijnkamp, Geert

Het is niet aangetoond dat Geert een zoon is van Gerrit Hindriks Tijnkamp.

Meer over Tijnkamp, Geert:

Doop: 1765.

Echtgeno(o)t(e):Stoffers, Annechien.

Zij werd gedoopt in 1765. Zij trouwde met Tijnkamp, Geert.

Meer over Stoffers, Annechien:

Doop: 1765.

Kinderen van Stoffers, Annechien en Tijnkamp, Geert

17 i. Tijnkamp, Harmtijn. Zij werd gedoopt op 1787-05-03 te Zweeloo.

Meer over Stoffers, Annechien en Tijnkamp, Geert:

Huwelijk: geschat rond 1785, Zweeloo?.

8. Tijnkamp, kind van Gerrit Hindriks.

kind van Gerrit Hindriks werd geboren in 1755 in Noordbarge. Hij overleed in 1755 in Noordbarge op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, kind van Gerrit Hindriks:

Geboorte: 1755, Noordbarge.

Overlijden: 1755, Noordbarge.

9. Tijnkamp, Kind van Gerrit Hindriks.

Kind van Gerrit Hindriks werd geboren op 1753-03-02 in Noordbarge. Hij overleed op 1753-03-02 in Noordbarge op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, Kind van Gerrit Hindriks:

Geboorte: 1753-03-02, Noordbarge.

Overlijden: 1753-03-02, Noordbarge.

10. Tijnkamp, Geert.

Geert werd geboren op 1754-03-13 in Noordbarge. Hij overleed op 1755-09-03 in Noordbarge op een leeftijd van 1 jaar, 5 maanden. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, Geert:

Geboorte: 1754-03-13, Noordbarge.

Overlijden: 1755-09-03, Noordbarge.

11. Tijnkamp, Hindrik Gerrits.

Hindrik Gerrits werd geboren op 1756-07-25 in Noordbarge. Hij overleed rond 1760 in Noordbarge op een leeftijd van rond 3 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, Hindrik Gerrits:

Geboorte: 1756-07-25, Noordbarge.

Overlijden: rond 1760, Noordbarge.

12. Tijnkamp, Jan Gerrits.

Jan Gerrits werd geboren op 1757-05-19 in Noordbarge. Hij overleed op 1757-05-27 in Noordbarge op een leeftijd van 8 dagen. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, Jan Gerrits:

Geboorte: 1757-05-19, Noordbarge.

Overlijden: 1757-05-27, Noordbarge.

13. Tijnkamp, Aaltien Gerrits.

Aaltien Gerrits werd geboren op 1757-05-19 in Noordbarge. Zij overleed op 1757-05-27 in Noordbarge op een leeftijd van 8 dagen. Zij was de dochter van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien.

Meer over Tijnkamp, Aaltien Gerrits:

Geboorte: 1757-05-19, Noordbarge.

Overlijden: 1757-05-27, Noordbarge.

14. Tijnkamp, Jan Gerrits.

Jan Gerrits werd geboren op 1758-10-08 in Noordbarge. Hij overleed op 1796-02-10 in Noordbarge op een leeftijd van 37 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien. Hij trouwde Harms, Albertien rond 1782 in Schoonebeek.

Opmerkingen bij Tijnkamp, Jan Gerrits

Jan Gerrits wordt in het haardstedenregister genoemd in de jaren 1784 en 1794. In 1784 wordt
bovendien vermeld: “Arm, heeft nog koeij”) Zijn belasting bedroeg dan ook slechts fl 1,=.

Meer over Tijnkamp, Jan Gerrits:

Geboorte: 1758-10-08, Noordbarge.

Overlijden: 1796-02-10, Noordbarge.

Echtgeno(o)t(e):Harms, Albertien.

Albertien werd geboren in 1759 in Schoonebeek. Zij overleed op 1819-06-11 in Emmen op een leeftijd van 60 jaren, 5 maanden. Zij trouwde Tijnkamp, Jan Gerrits rond 1782 in Schoonebeek.

Meer over Harms, Albertien:

Geboorte: 1759, Schoonebeek.

Overlijden: 1819-06-11, Emmen.

Kinderen van Harms, Albertien en Tijnkamp, Jan Gerrits

+ 18 i. Tienkamp, Gerrit Jansen. Gerrit Jansen werd geboren op 1788-04-03 in Noordbarge. Hij overleed op 1857-10-05 in Emmen.

Meer over Harms, Albertien en Tijnkamp, Jan Gerrits:

Huwelijk: rond 1782, Schoonebeek.

15. Tijnkamp, Hindrik Gerrits.

Hindrik Gerrits werd geboren op 1760-12-14 in Noordbarge. Hij overleed rond 1810 in Noordbarge op een leeftijd van rond 49 jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien. Hij trouwde Berendts, Hindrikje rond 1784 in Noordbarge.

Meer over Tijnkamp, Hindrik Gerrits:

Geboorte: 1760-12-14, Noordbarge.

Overlijden: rond 1810, Noordbarge.

Echtgeno(o)t(e):Berendts, Hindrikje.

Hindrikje werd geboren in 1760 in Noordbarge. Zij overleed op 1816-03-07 in Noordbarge op een leeftijd van 56 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Tijnkamp, Hindrik Gerrits rond 1784 in Noordbarge.

Meer over Berendts, Hindrikje:

Geboorte: 1760, Noordbarge.

Overlijden: 1816-03-07, Noordbarge.

Kinderen van Berendts, Hindrikje en Tijnkamp, Hindrik Gerrits

19 i. Tijnkamp, Hindrikje Hindriks. Hindrikje Hindriks werd geboren op 1785-03-06 in Noordbarge. Zij overleed in 1850.

Meer over Berendts, Hindrikje en Tijnkamp, Hindrik Gerrits:

Huwelijk: rond 1784, Noordbarge.

16. Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Jantien Gerrits werd geboren op 1769-08-13 in Noordbarge. Zij overleed op 1843-06-13 in Noordbarge op een leeftijd van 73 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Tijnkamp, Gerrit Hindriks en Geerts, Annigien. Zij trouwde Engberts, Jurriën op 1796-06-19 in Emmen.

Meer over Tijnkamp, Jantien Gerrits:

Geboorte: 1769-08-13, Noordbarge.

Overlijden: 1843-06-13, Noordbarge.

Echtgeno(o)t(e):Engberts, Jurriën.

Jurriën werd geboren op 1773-07-11 in Den Ham. Hij overleed op 1845-03-23 in Noordbarge op een leeftijd van 71 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Roelofs, Engbert en Valk, Janna Jurriëns. Hij trouwde Tijnkamp, Jantien Gerrits op 1796-06-19 in Emmen.

Opmerkingen bij Engberts, Jurriën

In het Haardstedenregister van Noordbarge van 1804 wordt genoemd: “Jurrien Tienkamp, keuter” met
als toevoeging: “Zeer armoedig”. Jurrien werd weliswaar in het haardstedenregister vermeld als
Jurrien Tienkamp, maar gezien de naam van zijn dochter voerde hij later “Engberts” als
familienaam. Hij kwam in het OSA (Oud Staten Archief), het Register van de gewapende burgerwacht
in 1797 op blad 1383 voor als Jurrijn Engbers, arbeider, Noordbarge. Hij woonde -nèt als Gerrit,
zijn schoonvader- op woonnummer 133. Vreemd genoeg heb ik geen belijdenis kunnen vinden in de
periode 1775-1810 in Noordbarge van zowel Jurriaan, Janna Jurriens (zijn moeder) of kinderen van
Gerrit. Misschien dat Jurriaan in Den Ham belijdenis deed, danwel buitenkerkelijk was (voor zover
mogelijk in die tijd).

Meer over Engberts, Jurriën:

Geboorte: 1773-07-11, Den Ham.

http://www.eviltree.de/zoomquilt/zoom.htm

In het doopboek van de Kerk te Den Ham staat vermeld: Engbert Roelofs en Janna Jorriens op ‘t
Minken t’Noortmeer Jorrien.

Overlijden: 1845-03-23, Noordbarge.

Beroep: arbeider.

Kinderen van Tijnkamp, Jantien Gerrits en Engberts, Jurriën

20 i. Engberts, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1797-05-14 in Noordbarge. Hij overleed op 1821-03-04 in Noordbarge.

+ 21 ii. Engberts, Janna. Janna werd geboren op 1798-11-24 in Noordbarge. Zij overleed op 1848-08-21 in Hardenberg.

22 iii. Engberts, Engbert. Engbert werd geboren op 1802-10-10 in Noordbarge. Hij overleed op 1824-03-19 in Noordbarge.

+ 23 iv. Engberts, Hindrik. Hindrik werd geboren op 1804-08-19 in Noordbarge. Hij overleed op 1842-09-26 in Noordbarge.

+ 24 v. Engberts, Roelf. Roelf werd geboren op 1807-01-18 in Noordbarge. Hij overleed op 1849-05-05 in Noordbarge.

25 vi. Engberts, Albert. Albert werd geboren op 1811-02-04 in Noordbarge. Hij overleed op 1812-04-15 in Noordbarge.

+ 26 vii. Tienkamp, Annichjen Engberts. Annichjen Engberts werd geboren op 1813-04-15 in Noordbarge. Zij overleed na 1855 in Amerika.

27 viii. Tienkamp, Aaltje Engberts. Aaltje Engberts werd geboren op 1813-04-05 in Emmen. Zij overleed in 1880 in Amerika.

+ 28 ix. Engberts, Jantien. Jantien werd geboren op 1818-05-08 in Noordbarge. Zij overleed op 1855-04-26 in Noordbarge.

Meer over Tijnkamp, Jantien Gerrits en Engberts, Jurriën:

Huwelijksafkondiging: 1796-05-21, Emmen.

“21 Maij ingeschreven Jurrien Engberts Jongman van den Ham en Jantien Gerrits Jonge Dogter van
Noordbarge na 3 kondigingen getrouwt te Emmen Den 19 Junij 1796”.

Generatie 5

17. Tijnkamp, Harmtijn.

Zij werd gedoopt op 1787-05-03 te Zweeloo. Zij was de dochter van Tijnkamp, Geert en Stoffers, Annechien.

Opmerkingen bij Tijnkamp, Harmtijn

Bron: Harm Benninga.

Meer over Tijnkamp, Harmtijn:

Doop: 1787-05-03, Zweeloo.

18. Tienkamp, Gerrit Jansen.

Gerrit Jansen werd geboren op 1788-04-03 in Noordbarge. Hij werd gedoopt op 1788-04-06 te Noordbarge. Hij overleed op 1857-10-05 in Emmen op een leeftijd van 69 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Tijnkamp, Jan Gerrits en Harms, Albertien. Hij trouwde Klazens, Geertruid rond 1826 in Emmen. Hij trouwde tevens Brinks, Jantien op 1831-02-02 in Emmen. Hij trouwde tevens Dilling, Zwaantien op 1843-08-24 in Emmen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Gerrit Jansen

Gerrit Jansen nam in 1826 in Zweeloo de naam Tienkamp aan. Hij woonde in 1811 in Emmen, in 1826
in Erm, gemeente Zweeloo (bij Sleen) Hij is de naamgever van (deze tak) Tienkamp. In het
register van naamsaanneming van de gemeente Sleen staat: Akte 191 Compareerde voor ons
Maire van de Gemeente Zweeloo, Kanton van Dalen, Departement van de Wester-Eems, Gerrit Jansen
wonende te Erm in deze Gemeente dewelke verklaarde dat hij tot zijne Familienaam aannam den naam
van Tienkamp en dat hij tot zijnen voornaam bleef behouden den naam van Gerrit. En heeft
comparant zovan: deze acte na gedane voorlezing nevens ons verteekend te Zweeloo den, Abrahamy
Gerrijt Tienkamp. In het register van weerbare mannen van 1811 komt hij voor als wonend in
Emmen, van beroep landarbeider, inschrijvingsnummer 295.

145 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen
Onderhandse akte, waarbij de diaconie het geld van de vier kinderen Tienkamp in bewaring neemt van hun administrerend voogd G. Wiers
Met aantekening van de afbetaling aan een der kinderen bij meerderjarigheid, 1884.
Mogelijk heeft deze akte betrekking op Gerrit Tienkamp. Hij woonde in Emmen en had 4 kinderen.

Meer over Tienkamp, Gerrit Jansen:

Geboorte: 1788-04-03, Noordbarge.

Overlijden: 1857-10-05, Emmen.

Doop: 1788-04-06, Noordbarge.

Beroep: landarbeider, timmerman.

Echtgeno(o)t(e):Klazens, Geertruid.

Geertruid werd geboren rond 1800 in Emmen. Zij overleed op 1830-09-10 in Emmen op een leeftijd van rond 30 jaren, 8 maanden. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit Jansen rond 1826 in Emmen.

Meer over Klazens, Geertruid:

Geboorte: rond 1800, Emmen.

Overlijden: 1830-09-10, Emmen.

Meer over Klazens, Geertruid en Tienkamp, Gerrit Jansen:

Huwelijk: rond 1826, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Brinks, Jantien.

Jantien werd geboren in 1783 in Emmen. Zij overleed op 1840-09-26 in Emmen op een leeftijd van 57 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Brinks, Hendrik en Tonnijs, Elisabeth. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit Jansen op 1831-02-02 in Emmen.

Meer over Brinks, Jantien:

Geboorte: 1783, Emmen.

Overlijden: 1840-09-26, Emmen.

Meer over Brinks, Jantien en Tienkamp, Gerrit Jansen:

Huwelijk: 1831-02-02, Emmen.

2e Huwelijksakte Gerrit (met Jantien Brinks, verkort) Op den tweeden Februari achttienhonderd
een en dertig des avonds te zeven ure, ….. Gerrit Tienkamp, oud 42 jaren, van beroep timmerman
zoon van Jan Gerrits overleden en van Albertien Harms zonder beroep, wonende te Emmen Weduwnaar
van Geertruid Klazens, zijnde uit hoofde zijner jaren onverpligt en Jantien Brinks, acht
dertig (?) jaar, zonder beroep, dochter van Hendrik Brinks en Elizabeth Tonnys En hebben ons
ter hand gesteld: – de geboorteakte van Gerrit, gedoopt den derden April 1788 – de
overlijdensakte van Jan Gerrits, over-leden den 10 Februari 1796 – de overlijdensakte van
Hendrik Brinks, overleden den 12 April 1795 – de overlijdensakte van Elizabeth Tonnys, overleden
den 6 Augustus 1810.

Echtgeno(o)t(e):Dilling, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 1813-10-12 in Emmen. Zij overleed op 1861-04-17 in Emmen op een leeftijd van 47 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Dilling, Jan en Hindriks, Geertruid. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit Jansen op 1843-08-24 in Emmen.

Opmerkingen bij Dilling, Zwaantien

145. Onderhandse akte, waarbij de diaconie het geld van de vier kinderen Tienkamp in bewaring
neemt van hun administrerend voogd G. Wiers, 1863; afschrift Met aantekening van de afbetaling
aan een der kinderen bij meerderjarigheid, 1884

Meer over Dilling, Zwaantien:

Geboorte: 1813-10-12, Emmen.

Overlijden: 1861-04-17, Emmen.

Beroep: arbeidster.

Kinderen van Dilling, Zwaantien en Tienkamp, Gerrit Jansen

29 i. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren op 1844-04-01 in Emmen. Hij overleed op 1846-08-18 in Emmen.

+ 30 ii. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren op 1846-10-16 in Emmen. Hij overleed op 1905-11-02 in Odoorn.

+ 31 iii. Tienkamp, Geertruid. Geertruid werd geboren op 1848-11-29 in Emmen. Zij overleed op 1930-12-22 in Emmen.

+ 32 iv. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 1852-10-14 in Emmen. Hij overleed op 1886-03-15 in Emmen.

+ 33 v. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 1855-07-02 in Emmen. Hij overleed op 1895-04-19 in Rolde.

Meer over Dilling, Zwaantien en Tienkamp, Gerrit Jansen:

Huwelijk: 1843-08-24, Emmen.

19. Tijnkamp, Hindrikje Hindriks.

Hindrikje Hindriks werd geboren op 1785-03-06 in Noordbarge. Zij overleed in 1850 op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Tijnkamp, Hindrik Gerrits en Berendts, Hindrikje.

Meer over Tijnkamp, Hindrikje Hindriks:

Geboorte: 1785-03-06, Noordbarge.

Overlijden: 1850.

20. Engberts, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1797-05-14 in Noordbarge. Hij overleed op 1821-03-04 in Noordbarge op een leeftijd van 23 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Gerrit:

Geboorte: 1797-05-14, Noordbarge.

Overlijden: 1821-03-04, Noordbarge.

Beroep: boerenknecht.

21. Engberts, Janna.

Janna werd geboren op 1798-11-24 in Noordbarge. Zij werd gedoopt op 1798-11-24 te Emmen. Zij overleed op 1848-08-21 in Hardenberg op een leeftijd van 49 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Tangenberg, Albert op 1826-05-13 in Emmen.

Meer over Engberts, Janna:

Geboorte: 1798-11-24, Noordbarge.

De kerstdagen van 1798 waren zo uitzonderlijk, dat het meer leek, alsof het herfst was.
Vleerbossen en appelbomen bloeiden; aan sommige appelbomen bespeurde men oude èn nieuwe appelen.

Overlijden: 1848-08-21, Hardenberg.

Doop: 1798-11-24, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 1784-12-17 in Gramsbergen. Hij werd gedoopt op 1784-12-19 te Gramsbergen. Hij overleed op 1850-12-31 in Hardenberg op een leeftijd van 66 jaren, 14 dagen. Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Jansen, Jennegien. Hij trouwde Engberts, Janna op 1826-05-13 in Emmen.

Opmerkingen bij Tangenberg, Albert

bij de geboorte van Berendina wonen Albert en Jennegien in Coevorden, achter in het oud bos,
behuizing 90. Daar wonen ze ook bij de geboorte van Berend Jan. Bij het overlijden van
Jantien wonen Albert en Janna “ter stede Gramsbergen” Als Engbert en ook Grietje worden
geboren wonen ze in Lutten. Bij de geboorte van Jantien wonen ze weer in Steenwijksmoer op nr
308, terwijl bij de geboorte van Albert (vader is dan al 63!) de familie weer in Dedemsvaart
woont. .

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 1784-12-17, Gramsbergen.

Overlijden: 1850-12-31, Hardenberg.

Doop: 1784-12-19, Gramsbergen.

Beroep: landbouwer , vijfschagtwever.

Kinderen van Engberts, Janna en Tangenberg, Albert

34 i. Tangenberg, Jantien. Jantien werd geboren op 1827-04-23 in Coevorden. Zij overleed op 1829-02-16 in Gramsbergen.

+ 35 ii. Tangenberg, Jurrien. Jurrien werd geboren op 1829-11-26 in Gramsbergen. Hij overleed op 1899-11-07 in Nieuw-Amsterdam.

36 iii. Tangenberg, Jennigjen. Jennigjen werd geboren op 1833-03-17 in Hardenberg. Zij overleed op 1901-02-02 in Emmen.

37 iv. Tangenberg, Engbert. Engbert werd geboren op 1835-02-09 in Hardenberg. Hij overleed op 1906-04-12 in Gramsbergen.

38 v. Tangenberg, Grietjen. Grietjen werd geboren op 1838-07-17 in Hardenberg. Zij overleed op 1908-06-22 in Emmen.

39 vi. Tangenberg, Jantien. Jantien werd geboren op 1841-04-25 in Hardenberg. Zij overleed op 1917-08-31 in Dalen.

40 vii. Tangenberg, Albert. Albert werd geboren op 1846-10-20 in Hardenberg. Hij overleed in 1903 in Grand Rapids USA.

41 viii. Engberts, Jurriën. Jurriën werd geboren op 1822-05-11 in Emmen. Hij overleed op 1826-04-09 in Emmen.

Meer over Engberts, Janna en Tangenberg, Albert:

Huwelijk: 1826-05-13, Emmen.

Albert was weduwnaar van Jennegien Kremer.

22. Engberts, Engbert.

Engbert werd geboren op 1802-10-10 in Noordbarge. Hij overleed op 1824-03-19 in Noordbarge op een leeftijd van 21 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Engbert:

Geboorte: 1802-10-10, Noordbarge.

Overlijden: 1824-03-19, Noordbarge.

Beroep: 1824-03-19. knegt.

23. Engberts, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 1804-08-19 in Noordbarge. Hij overleed op 1842-09-26 in Noordbarge op een leeftijd van 38 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits. Hij trouwde Derks, Geertien op 1826-10-26 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Hindrik:

Geboorte: 1804-08-19, Noordbarge.

Overlijden: 1842-09-26, Noordbarge.

Echtgeno(o)t(e):Derks, Geertien.

Geertien werd geboren in 1789 in Noordbarge. Zij overleed rond 1880 in Noordbarge op een leeftijd van rond 91 jaren. Zij was de dochter van Jansen, Derk en Jans, Lammechien. Zij trouwde Peters, Jan rond 1815 in Emmen. Zij trouwde tevens Engberts, Hindrik op 1826-10-26 in Noordbarge.

Meer over Derks, Geertien:

Geboorte: 1789, Noordbarge.

Overlijden: rond 1880, Noordbarge.

Kinderen van Derks, Geertien en Engberts, Hindrik

42 i. Engbers, Jantien. Jantien werd geboren op 1827-11-08 in Emmen. Zij overleed rond 1890 in Emmen?.

Meer over Derks, Geertien en Engberts, Hindrik:

Huwelijk: 1826-10-26, Noordbarge.

24. Engberts, Roelf.

Roelf werd geboren op 1807-01-18 in Noordbarge. Hij overleed op 1849-05-05 in Noordbarge op een leeftijd van 42 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits. Hij trouwde Wolbers, Hinderkien op 1836-06-04 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Roelf:

Geboorte: 1807-01-18, Noordbarge.

Overlijden: 1849-05-05, Noordbarge.

Echtgeno(o)t(e):Wolbers, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 1809-02-01 in Dalen. Zij overleed op 1849-07-03 in Noordbarge op een leeftijd van 40 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Wolbers, Geert en Scholten, Hindrikje. Zij trouwde Engberts, Roelf op 1836-06-04 in Noordbarge.

Meer over Wolbers, Hinderkien:

Geboorte: 1809-02-01, Dalen.

Mogelijk is haar geboortedatum 18-02-1811. .

Overlijden: 1849-07-03, Noordbarge.

Kinderen van Wolbers, Hinderkien en Engberts, Roelf

+ 43 i. Engberts, Jantien. Jantien werd geboren op 1837-07-07 in Noordbarge. Zij overleed op 1874-01-31 in Nieuw Dordrecht.

44 ii. Engberts, Hindrik. Hindrik werd geboren op 1844-11-30 in Noordbarge. Hij overleed op 1866-12-24 in Emmen.

45 iii. Engberts, Hinderkien. Hinderkien werd geboren op 1848-03-07 in Noordbarge. Zij overleed op 1849-09-25 in Emmen.

Meer over Wolbers, Hinderkien en Engberts, Roelf:

Huwelijk: 1836-06-04, Noordbarge.

25. Engberts, Albert.

Albert werd geboren op 1811-02-04 in Noordbarge. Hij werd gedoopt op 1811-02-10 te Noordbarge. Hij overleed op 1812-04-15 in Noordbarge op een leeftijd van 1 jaar, 2 maanden. Hij was de zoon van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits.

Meer over Engberts, Albert:

Geboorte: 1811-02-04, Noordbarge.

Overlijden: 1812-04-15, Noordbarge.

Doop: 1811-02-10, Noordbarge.

26. Tienkamp, Annichjen Engberts.

Annichjen Engberts werd geboren op 1813-04-15 in Noordbarge. Zij overleed na 1855 in Amerika op een leeftijd van meer dan 41 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Schoemaker, Hermanus op 1854-10-04 in Emmen. Zij trouwde tevens Otten, Jan Everts in 1842 in Emmen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Annichjen Engberts

Hoewel haar vader, Jurriën, de familienaam Engberts heeft aangenomen, noemde zij zich eerst
Tienkamp en pas later werd zij (bijv. bij haar trouwen) Annegien Engberts genoemd. Bij het
trouwen van haar kinderen, bijv. Aaltje, in 1868, noemde zij zich nog Annegien Engbers Tienkamp.
Zij is met Hermannus Schoemaker en één van zijn kinderen naar Amerika gegaan.

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts:

Geboorte: 1813-04-15, Noordbarge.

Overlijden: na 1855, Amerika.

Beroep: arbeidster.

Echtgeno(o)t(e):Schoemaker, Hermanus.

Hermanus werd geboren op 1813-05-23 in Emmelkamp (Dtsl). Hij overleed op 1880-01-15 in Emmen op een leeftijd van 66 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Schoemaker, Jan Hendrik Harms en Mensen, Hinderkien. Hij trouwde Alberts, Gesina Jansen op 1847-06-26 in Emmen. Hij trouwde tevens Tienkamp, Annichjen Engberts op 1854-10-04 in Emmen.

Meer over Schoemaker, Hermanus:

Geboorte: 1813-05-23, Emmelkamp (Dtsl).

Overlijden: 1880-01-15, Emmen.

Beroep: arbeider.

Kinderen van Tienkamp, Annichjen Engberts en Schoemaker, Hermanus

46 i. Schoemaker, Evert. Evert werd geboren op 1855-01-27 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts en Schoemaker, Hermanus:

Huwelijk: 1854-10-04, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Otten, Jan Everts.

Jan Everts werd geboren op 1812-11-05 in Emmen. Hij overleed op 1851-12-07 in Westerbork op een leeftijd van 39 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Otten, Evert en Kruit, Aaltje Wolters. Hij trouwde Tienkamp, Aaltje Engberts op 1841-10-23 in Westerbork. Hij trouwde tevens Tienkamp, Annichjen Engberts in 1842 in Emmen.

Meer over Otten, Jan Everts:

Geboorte: 1812-11-05, Emmen.

Overlijden: 1851-12-07, Westerbork.

Kinderen van Tienkamp, Annichjen Engberts en Otten, Jan Everts

47 i. Otten, Jans. Jans werd geboren in 1850 in Emmen.

48 ii. Otten, Aaltien. Aaltien werd geboren op 1842-01-10 in Emmen. Zij overleed rond 1910.

Meer over Tienkamp, Annichjen Engberts en Otten, Jan Everts:

Huwelijk: 1842, Emmen.

27. Tienkamp, Aaltje Engberts.

Aaltje Engberts werd geboren op 1813-04-05 in Emmen. Zij overleed in 1880 in Amerika op een leeftijd van 66 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Otten, Jan Everts op 1841-10-23 in Westerbork.

Meer over Tienkamp, Aaltje Engberts:

Geboorte: 1813-04-05, Emmen.

Overlijden: 1880, Amerika.

26-11-1867 geëmigreerd naar Amerika

Echtgeno(o)t(e):Otten, Jan Everts.

Jan Everts werd geboren op 1812-11-05 in Emmen. Hij overleed op 1851-12-07 in Westerbork op een leeftijd van 39 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Otten, Evert en Kruit, Aaltje Wolters. Hij trouwde Tienkamp, Aaltje Engberts op 1841-10-23 in Westerbork. Hij trouwde tevens Tienkamp, Annichjen Engberts in 1842 in Emmen.

Meer over Otten, Jan Everts:

Geboorte: 1812-11-05, Emmen.

Overlijden: 1851-12-07, Westerbork.

Meer over Tienkamp, Aaltje Engberts en Otten, Jan Everts:

Huwelijk: 1841-10-23, Westerbork.

28. Engberts, Jantien.

Jantien werd geboren op 1818-05-08 in Noordbarge. Zij overleed op 1855-04-26 in Noordbarge op een leeftijd van 36 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Engberts, Jurriën en Tijnkamp, Jantien Gerrits. Zij trouwde Zwiers, Hendrik op 1843-07-27 in Noordbarge.

Meer over Engberts, Jantien:

Geboorte: 1818-05-08, Noordbarge.

Overlijden: 1855-04-26, Noordbarge.

Echtgeno(o)t(e):Zwiers, Hendrik.

Hendrik werd geboren in Benneveld. Hij werd gedoopt op 1807-05-01 te Zweeloo. Hij overleed na 1856 in Emmen?. Hij was de zoon van Zwiers, Geert Hindriks en Geerts, Geertruid Hindriks. Hij trouwde Brinks, Jantien op 1832-06-22 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Jantien op 1843-07-27 in Noordbarge. Hij trouwde tevens Wolters, Geessien op 1856-10-16 in Emmen.

Meer over Zwiers, Hendrik:

Geboorte: Benneveld.

Overlijden: na 1856, Emmen?.

Doop: 1807-05-01, Zweeloo.

Kinderen van Engberts, Jantien en Zwiers, Hendrik

+ 49 i. Zwiers, Jantien. Jantien werd geboren op 1846-08-15 in Emmen. Zij overleed rond 1920.

+ 50 ii. Zwiers, Zwaantien. Zwaantien werd geboren op 1849-12-04 in Noordbarge. Zij overleed op 1909-08-01 in Emmen.

+ 51 iii. Zwiers, Jan. Jan werd geboren op 1852-03-31 in Emmen.

Meer over Engberts, Jantien en Zwiers, Hendrik:

Huwelijk: 1843-07-27, Noordbarge.

RA Drenthe 0166.010 inv.1843. nr.12. .

Generatie 6

29. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren op 1844-04-01 in Emmen. Hij overleed op 1846-08-18 in Emmen op een leeftijd van 2 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien.

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 1844-04-01, Emmen.

Overlijden: 1846-08-18, Emmen.

30. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren op 1846-10-16 in Emmen. Hij overleed op 1905-11-02 in Odoorn op een leeftijd van 59 jaren, 17 dagen. Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Hij trouwde Alberts, Zwaantien op 1875-05-03 in Emmen. Hij trouwde tevens Bakker, Aaltien op 1879-07-02 in Odoorn.

Opmerkingen bij Tienkamp, Albert

Hij werkte eerst als remplaçant (iemand die tegen betaling de dienstplicht voor een ander
vervult) en belande zodoende in Odoorn. Van het hiermee verdiende kapitaal kocht hij een
kruidenierszaak (zie foto). Later heeft zijn dochter Aaltje deze zaak over genomen. Bij de
Burgerlijke stand staat hij in 1904 ingeschreven als koopman. Zij waren Ned. Hervormd.

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 1846-10-16, Emmen.

Overlijden: 1905-11-02, Odoorn.

Hij is overleden aan astma en begraven in Odoorn. Daar in de oorlog een deel van de administratie
verbrand is, is hij niet in het begraafregister, maar nog wel in het oude bevolkingsregister te
vinden. De precieze plaats is niet bekend. Waarschijnlijk is het geen huurgraf, maar een der
“familieslagen” (vaak 6 a 12 graven die eigendom zijn). Verder zijn geen Tienkampen bekend.

Beroep: koopman.

Echtgeno(o)t(e):Alberts, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 1852-03-08 in Emmen. Zij overleed op 1876-11-09 in Emmen op een leeftijd van 24 jaren, 8 maanden. Zij trouwde Tienkamp, Albert op 1875-05-03 in Emmen.

Meer over Alberts, Zwaantien:

Geboorte: 1852-03-08, Emmen.

Overlijden: 1876-11-09, Emmen.

Meer over Alberts, Zwaantien en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 1875-05-03, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 1854-01-15 in Exloo. Zij overleed op 1930-04-07 in Odoorn op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Bakker, Jan en Kuik, Stijntje Arends. Zij trouwde Tienkamp, Albert op 1879-07-02 in Odoorn.

Meer over Bakker, Aaltien:

Geboorte: 1854-01-15, Exloo.

Overlijden: 1930-04-07, Odoorn.

Kinderen van Bakker, Aaltien en Tienkamp, Albert

+ 52 i. Tienkamp, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1880-07-03 in Odoorn. Hij overleed op 1948-12-23 in Zeist.

+ 53 ii. Tienkamp, Christina. Christina werd geboren op 1882-02-07 in Odoorn. Zij overleed op 1956-07-14 in Assen.

54 iii. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1884-07-04 in Odoorn. Zij overleed op 1886-11-22 in Odoorn.

55 iv. Tienkamp, Geert. Geert werd geboren op 1886-09-16 in Odoorn. Hij overleed op 1886-09-21 in Odoorn.

56 v. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 1888-05-23 in Odoorn. Hij overleed op 1889-01-21 in Odoorn.

+ 57 vi. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1890-08-05 in Odoorn. Zij overleed op 1968-09-28 in Ezinge.

+ 58 vii. Tienkamp, Jantina. Jantina werd geboren op 1893-02-13 in Odoorn. Zij overleed op 1987-03-19 in Emmen.

Meer over Bakker, Aaltien en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 1879-07-02, Odoorn.

31. Tienkamp, Geertruid.

Geertruid werd geboren op 1848-11-29 in Emmen. Zij overleed op 1930-12-22 in Emmen op een leeftijd van 82 jaren, 23 dagen. Zij was de dochter van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Zij trouwde Strootman, Frederik op 1873-08-08 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Geertruid:

Geboorte: 1848-11-29, Emmen.

Overlijden: 1930-12-22, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Strootman, Frederik.

Frederik werd geboren in 1850 in Neuenhaus (Dtsl). Hij overleed in 1927 op een leeftijd van 77 jaren. Hij trouwde Tienkamp, Geertruid op 1873-08-08 in Emmen.

Meer over Strootman, Frederik:

Geboorte: 1850, Neuenhaus (Dtsl).

Overlijden: 1927.

Kinderen van Tienkamp, Geertruid en Strootman, Frederik

59 i. Strootman, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1874-04-06 in Emmen.

60 ii. Strootman, Trientina. Trientina werd geboren op 1886-02-10 in Emmen.

61 iii. Strootman, Janna. Janna werd geboren op 1889-05-04 in Emmen.

62 iv. Strootman, Zwaantje. Zwaantje werd geboren in 1873. Zij overleed in 1873.

63 v. Strootman, Zwaantje. Zwaantje werd geboren in 1877. Zij overleed in 1945.

64 vi. Strootman, Johannes. Johannes werd geboren in 1880 in Noordbarge. Hij overleed in 1881 in Noordbarge.

65 vii. Strootman, Johannes. Johannes werd geboren in 1882 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Geertruid en Strootman, Frederik:

Huwelijk: 1873-08-08, Emmen.

32. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1852-10-14 in Emmen. Hij overleed op 1886-03-15 in Emmen op een leeftijd van 33 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Hij trouwde Vonk, Jantien op 1884-05-02 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1852-10-14, Emmen.

20:00

In tegenwoordigheid van Meester Meinard Adriaan Eekhout, van beroep advocaat, wonende te
Groningen en Luchien Harms, oud vierenvijftig jaar, van beroep veldwachter, wonende te Emmen

Overlijden: 1886-03-15, Emmen.

14:30

Aangeven door: Gerrit Jan Timmer, oud zevenenzestig jaar, van beroep schaapherder, wonende te
Angelsloo en Jan Steenge, oud achtendertig jaar, van beroep dienstknecht, wonende te Angelsloo.
De eerst comparant verklaarde geen schrijven te hebben geleerd. .

Beroep: dienstknecht.

Echtgeno(o)t(e):Vonk, Jantien.

Jantien werd geboren op 1857-09-27 in Emmen. Zij overleed op 1907-04-11 in Emmen op een leeftijd van 49 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Vonk, Mense en Brinks, Zwaantien. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 1884-05-02 in Emmen.

Meer over Vonk, Jantien:

Geboorte: 1857-09-27, Emmen.

05:00

.Geboren op zondag 27 september 1857 om 05.00 uur te Weerdinge (Dr.) (bron: gem. archief Emmen,
aktenummer: 1857-082). Getuigen: Geert Hoven Klimp, oud negenenveertig jaar, van beroep
timmerman, wonende te Emmen en Roelof Hoving, oud zevenentwintig jaar, van beroep landbouwer,
wonende te Emmen. GEBOREN TEN HUIZE VAN ROELFIEN WILTING.

Overlijden: 1907-04-11, Emmen.

17:00

Aangegeven door: Harm Teunissen, oud drieenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Emmen
en Jan Frieling, oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Emmen

Beroep: dienstmeid.

Kinderen van Vonk, Jantien en Tienkamp, Jan

66 i. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1884-10-04 in Emmen.

Meer over Vonk, Jantien en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1884-05-02, Emmen.

(getuigen: Hendrik Grelling, oud vijftig jaar, van beroep landbouwer wonende te Angelsloo gem.
Emmen, Hendrik Garming, oud veertig jaar, van beroep landbouwer wonende te Zuid Barge gem.
Emmen, Gerrit Jan Boesjes, oud eenenzestig jaar, van beroep kastelein wonende te Emmen en
Hendrik Vonk, oud vierentwintig jaar, van beroep landbouwer wonende te Emmerhout gem. Emmen,
broeder van de bruid, zijnde de drie eerstgenoemde getuigen niet aan de comparanten bruidegom en
bruid verwant.) (bron: gem. archief Emmen, aktenummer: 1884-034) .

33. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 1855-07-02 in Emmen. Hij overleed op 1895-04-19 in Rolde op een leeftijd van 39 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit Jansen en Dilling, Zwaantien. Hij trouwde Smeman, Annechien op 1884-06-11 in Odoorn.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 1855-07-02, Emmen.

Overlijden: 1895-04-19, Rolde.

Echtgeno(o)t(e):Smeman, Annechien.

Annechien werd geboren op 1859-06-07 in Odoorn. Zij overleed op 1940-08-09 in Zuid Sleen op een leeftijd van 81 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Smeman, Hendrik Jan en Belt, Jantien. Zij trouwde Tienkamp, Johannes op 1884-06-11 in Odoorn.

Meer over Smeman, Annechien:

Geboorte: 1859-06-07, Odoorn.

Overlijden: 1940-08-09, Zuid Sleen.

Kinderen van Smeman, Annechien en Tienkamp, Johannes

+ 67 i. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1884-09-20 in Odoorn. Hij overleed op 1967-07-04 in Sleen.

68 ii. Tienkamp, Jantje. Jantje werd geboren in 1886. Zij overleed in 1970.

+ 69 iii. Tienkamp, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1887-07-07 in Sleen. Zij overleed op 1976-05-27 in Coevorden.

70 iv. Tienkamp, Jantina. Jantina werd geboren op 1888-09-18 in Sleen. Zij overleed op 1966-03-21 in Klazienaveen.

71 v. Tienkamp, Geertje. Geertje werd geboren op 1890-03-31 in Sleen. Zij overleed op 1935-01-03 in Sleen.

72 vi. Tienkamp, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1892-07-05 in Sleen. Hij overleed op 1894-03-19 in Sleen.

Meer over Smeman, Annechien en Tienkamp, Johannes:

Huwelijk: 1884-06-11, Odoorn.

34. Tangenberg, Jantien.

Jantien werd geboren op 1827-04-23 in Coevorden. Zij overleed op 1829-02-16 in Gramsbergen op een leeftijd van 1 jaar, 9 maanden. Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna.

Meer over Tangenberg, Jantien:

Geboorte: 1827-04-23, Coevorden.

Overlijden: 1829-02-16, Gramsbergen.

35. Tangenberg, Jurrien.

Jurrien werd geboren op 1829-11-26 in Gramsbergen. Hij overleed op 1899-11-07 in Nieuw-Amsterdam op een leeftijd van 69 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Dijkstra, Aaltien Jans op 1854-04-29 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Jurrien:

Geboorte: 1829-11-26, Gramsbergen.

Overlijden: 1899-11-07, Nieuw-Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Dijkstra, Aaltien Jans.

Aaltien Jans werd geboren op 1821-07-08 in Hardenberg. Zij overleed op 1900-11-10 in Nieuw-Amsterdam op een leeftijd van 79 jaren, 4 maanden. Zij trouwde Tangenberg, Jurrien op 1854-04-29 in Hardenberg.

Opmerkingen bij Dijkstra, Aaltien Jans

«Geboorte te: Rotsterhaule-Schoterld,».

Meer over Dijkstra, Aaltien Jans:

Geboorte: 1821-07-08, Hardenberg.

Overlijden: 1900-11-10, Nieuw-Amsterdam.

Kinderen van Dijkstra, Aaltien Jans en Tangenberg, Jurrien

73 i. Tangenberg, Hilligjen. Hilligjen werd geboren op 1862-12-18 in Emmen. Zij overleed na 1925.

74 ii. Tangenberg, Janna. Janna werd geboren op 1855-08-13 in Hardenberg. Zij overleed op 1930-12-15 in Emmen.

Meer over Dijkstra, Aaltien Jans en Tangenberg, Jurrien:

Huwelijk: 1854-04-29, Hardenberg.

36. Tangenberg, Jennigjen.

Jennigjen werd geboren op 1833-03-17 in Hardenberg. Zij overleed op 1901-02-02 in Emmen op een leeftijd van 67 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna.

Meer over Tangenberg, Jennigjen:

Geboorte: 1833-03-17, Hardenberg.

Overlijden: 1901-02-02, Emmen.

37. Tangenberg, Engbert.

Engbert werd geboren op 1835-02-09 in Hardenberg. Hij overleed op 1906-04-12 in Gramsbergen op een leeftijd van 71 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Reinders, Hermina op 1860-04-16 in Hardenberg.

Meer over Tangenberg, Engbert:

Geboorte: 1835-02-09, Hardenberg.

Overlijden: 1906-04-12, Gramsbergen.

Echtgeno(o)t(e):Reinders, Hermina.

Hermina werd geboren op 1837-01-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1906-03-02 in Gramsbergen op een leeftijd van 69 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Reinders, Lubbert en de Vries, Aaltje Jans. Zij trouwde Tangenberg, Engbert op 1860-04-16 in Hardenberg.

Meer over Reinders, Hermina:

Geboorte: 1837-01-18, Hoogeveen.

Overlijden: 1906-03-02, Gramsbergen.

Meer over Reinders, Hermina en Tangenberg, Engbert:

Huwelijk: 1860-04-16, Hardenberg.

38. Tangenberg, Grietjen.

Grietjen werd geboren op 1838-07-17 in Hardenberg. Zij overleed op 1908-06-22 in Emmen op een leeftijd van 69 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna.

Meer over Tangenberg, Grietjen:

Geboorte: 1838-07-17, Hardenberg.

Overlijden: 1908-06-22, Emmen.

39. Tangenberg, Jantien.

Jantien werd geboren op 1841-04-25 in Hardenberg. Zij overleed op 1917-08-31 in Dalen op een leeftijd van 76 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Zij trouwde Klaassen, Jan op 1872-10-30 in Dalen.

Meer over Tangenberg, Jantien:

Geboorte: 1841-04-25, Hardenberg.

Overlijden: 1917-08-31, Dalen.

Echtgeno(o)t(e):Klaassen, Jan.

Jan werd geboren op 1837-12-12 in Dalen. Hij overleed op 1905-10-03 in Dalen op een leeftijd van 67 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Tangenberg, Jantien op 1872-10-30 in Dalen.

Meer over Klaassen, Jan:

Geboorte: 1837-12-12, Dalen.

Overlijden: 1905-10-03, Dalen.

Meer over Tangenberg, Jantien en Klaassen, Jan:

Huwelijk: 1872-10-30, Dalen.

40. Tangenberg, Albert.

Albert werd geboren op 1846-10-20 in Hardenberg. Hij overleed in 1903 in Grand Rapids USA op een leeftijd van 56 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna. Hij trouwde Scholten, Jantje op 1879-03-19 in Dalen.

Opmerkingen bij Tangenberg, Albert

De volgende informatie komt van Jean Tangenberg Kleist Portenga en van een kleindochter van
Jessie Tangenberg, Ruth: Albert werkte als meubelmaker in een meubelfabriek en was erg actief
in de kerk. Er wordt in de familie verteld dat de familie uit Nederland is vertrokken om
religieuze redenen. De familie woonde in Grand Rapids aan Franklin Street. Aan de overkant
van de straat begint de Duitse wijk. Gertrude ontmoet tijdens het schaatsen een Duitse
jongen: Carl Kleist, waar ze verliefd op wordt en uiteindelijk mee trouwt. Waarschijnlijk was
dit voor die tijd wel enigszins schandalig, vooral omdat Gertrude Christelijk Gereformeerd
was en Carl Luthers Duits. Rond 1903 treft de familie een golf van ziekte en dood. In 1902
overlijdt eerst William aan typhus, dan overlijdt Albert in 1903 aan typhus. Janna overlijdt
aan tuberculose en Hattie overlijdt ook aan typhus. Volgens de verhalen werd de typhus
vermoedelijk verpreid via een d

Meer over Tangenberg, Albert:

Geboorte: 1846-10-20, Hardenberg.

Overlijden: 1903, Grand Rapids USA.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Jantje.

Jantje werd geboren op 1855-09-07 in Dalen. Zij overleed op 1946-02-11 in USA op een leeftijd van 90 jaren, 5 maanden. Zij trouwde Tangenberg, Albert op 1879-03-19 in Dalen.

Meer over Scholten, Jantje:

Geboorte: 1855-09-07, Dalen.

Overlijden: 1946-02-11, USA.

Meer over Scholten, Jantje en Tangenberg, Albert:

Huwelijk: 1879-03-19, Dalen.

41. Engberts, Jurriën.

Jurriën werd geboren op 1822-05-11 in Emmen. Hij overleed op 1826-04-09 in Emmen op een leeftijd van 3 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Tangenberg, Albert en Engberts, Janna.

Meer over Engberts, Jurriën:

Geboorte: 1822-05-11, Emmen.

Zijn moeder, Janna Engberts, was bij zijn geboorte ongehuwd.

Overlijden: 1826-04-09, Emmen.

42. Engbers, Jantien.

Jantien werd geboren op 1827-11-08 in Emmen. Zij overleed rond 1890 in Emmen? op een leeftijd van rond 62 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Engberts, Hindrik en Derks, Geertien. Zij trouwde Weken, Harm op 1853-04-27 in Emmen.

Meer over Engbers, Jantien:

Geboorte: 1827-11-08, Emmen.

Overlijden: rond 1890, Emmen?.

Echtgeno(o)t(e):Weken, Harm.

Harm werd geboren op 1817-09-29 in Dalen. Hij overleed rond 1890 in Emmen? op een leeftijd van rond 72 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Weken, Willem en Hendriks, Antje Jans. Hij trouwde Engbers, Jantien op 1853-04-27 in Emmen.

Meer over Weken, Harm:

Geboorte: 1817-09-29, Dalen.

Overlijden: rond 1890, Emmen?.

Meer over Engbers, Jantien en Weken, Harm:

Huwelijk: 1853-04-27, Emmen.

43. Engberts, Jantien.

Jantien werd geboren op 1837-07-07 in Noordbarge. Zij overleed op 1874-01-31 in Nieuw Dordrecht op een leeftijd van 36 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien. Zij trouwde Bosveld, Tijs op 1865-09-06 in Emmen.

Meer over Engberts, Jantien:

Geboorte: 1837-07-07, Noordbarge.

Overlijden: 1874-01-31, Nieuw Dordrecht.

Echtgeno(o)t(e):Bosveld, Tijs.

Tijs werd geboren op 1839-02-25 in Emmen. Hij overleed op 1876-07-18 in Nieuw Dordrecht op een leeftijd van 37 jaren, 4 maanden. Hij trouwde Engberts, Jantien op 1865-09-06 in Emmen. Hij trouwde tevens Engberts, Geessien op 1874-09-30 in Emmen.

Meer over Bosveld, Tijs:

Geboorte: 1839-02-25, Emmen.

Overlijden: 1876-07-18, Nieuw Dordrecht.

Kinderen van Engberts, Jantien en Bosveld, Tijs

75 i. Bosveld, Geert. Geert werd geboren op 1865-11-11 in Emmen.

76 ii. Bosveld, Hinderkien. Hinderkien werd geboren op 1868-08-27 in Emmen.

Meer over Engberts, Jantien en Bosveld, Tijs:

Huwelijk: 1865-09-06, Emmen.

44. Engberts, Hindrik.

Hindrik werd geboren op 1844-11-30 in Noordbarge. Hij overleed op 1866-12-24 in Emmen op een leeftijd van 22 jaren, 24 dagen. Hij was de zoon van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien.

Opmerkingen bij Engberts, Hindrik

Ik heb niets kunnen vinden over een huwelijk van Hindrik Engberts en eventuele kinderen.
Vermoedelijk sterft met deze Hindrik de tak “Engberts” van de familie uit.

Meer over Engberts, Hindrik:

Geboorte: 1844-11-30, Noordbarge.

Overlijden: 1866-12-24, Emmen.

45. Engberts, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 1848-03-07 in Noordbarge. Zij overleed op 1849-09-25 in Emmen op een leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Zij was de dochter van Engberts, Roelf en Wolbers, Hinderkien.

Meer over Engberts, Hinderkien:

Geboorte: 1848-03-07, Noordbarge.

Haar geboorteaangifte vond pas op 18 maart plaats.

Overlijden: 1849-09-25, Emmen.

46. Schoemaker, Evert.

Evert werd geboren op 1855-01-27 in Emmen. Hij was de zoon van Schoemaker, Hermanus en Tienkamp, Annichjen Engberts.

Meer over Schoemaker, Evert:

Geboorte: 1855-01-27, Emmen.

Emigratie: 1867-11-26. Op 26-11-1867 met de ouders geëmigreerd naar Noord-Amerika. Bron: het boek “Wij, eenvoudige Drentse lui” door Ger de Leeuw..

47. Otten, Jans.

Jans werd geboren in 1850 in Emmen. Hij was de zoon van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts. Hij trouwde Meijers, Hendrikje op 1876-12-30 in Dalen. Hij trouwde tevens Klaassen, Hendrikje op 1876-12-30 in Dalen.

Meer over Otten, Jans:

Geboorte: 1850, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Meijers, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1866 in Dalen. Zij trouwde Otten, Jans op 1876-12-30 in Dalen.

Meer over Meijers, Hendrikje:

Geboorte: 1866, Dalen.

Meer over Meijers, Hendrikje en Otten, Jans:

Huwelijk: 1876-12-30, Dalen.

Bij hun huwelijk werd 1 kind gewettigd.

Echtgeno(o)t(e):Klaassen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1850 in Dalen. Zij overleed rond 1889 in Dalen op een leeftijd van rond 39 jaren. Zij trouwde Otten, Jans op 1876-12-30 in Dalen.

Meer over Klaassen, Hendrikje:

Geboorte: 1850, Dalen.

Overlijden: rond 1889, Dalen.

Meer over Klaassen, Hendrikje en Otten, Jans:

Huwelijk: 1876-12-30, Dalen.

48. Otten, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 1842-01-10 in Emmen. Zij overleed rond 1910 at the age of rond 67 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Otten, Jan Everts en Tienkamp, Annichjen Engberts. Zij trouwde Zwiers, Geert op 1868-05-02 in Emmen.

Meer over Otten, Aaltien:

Geboorte: 1842-01-10, Emmen.

Overlijden: rond 1910.

Echtgeno(o)t(e):Zwiers, Geert.

Geert werd geboren in 1837 in Emmen. Hij was de zoon van Zwiers, Hendrik en Brinks, Jantien. Hij trouwde Otten, Aaltien op 1868-05-02 in Emmen.

Meer over Zwiers, Geert:

Geboorte: 1837, Emmen.

Meer over Otten, Aaltien en Zwiers, Geert:

Huwelijk: 1868-05-02, Emmen.

49. Zwiers, Jantien.

Jantien werd geboren op 1846-08-15 in Emmen. Zij overleed rond 1920 at the age of rond 73 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Zij trouwde Kuipers, Henderikus op 1869-01-07 in Emmen. Zij trouwde tevens Drenthen, Hendrik op 1874-11-26 in Emmen.

Meer over Zwiers, Jantien:

Geboorte: 1846-08-15, Emmen.

Overlijden: rond 1920.

Echtgeno(o)t(e):Kuipers, Henderikus.

Henderikus werd geboren op 1835-06-28 in Dalen. Hij overleed op 1874-01-26 in Dalen op een leeftijd van 38 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Kuipers, Jan en Eising, Aaltje. Hij trouwde Zwiers, Jantien op 1869-01-07 in Emmen.

Meer over Kuipers, Henderikus:

Geboorte: 1835-06-28, Dalen.

Overlijden: 1874-01-26, Dalen.

Kinderen van Zwiers, Jantien en Kuipers, Henderikus

77 i. Kuipers, Jan. Jan werd geboren in 1870 in Emmen.

78 ii. Kuipers, Henderikus. Henderikus werd geboren in 1874 in Emmen.

Meer over Zwiers, Jantien en Kuipers, Henderikus:

Huwelijk: 1869-01-07, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Drenthen, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1830 in Dalen. Hij trouwde Zwiers, Jantien op 1874-11-26 in Emmen.

Meer over Drenthen, Hendrik:

Geboorte: 1830, Dalen.

Meer over Zwiers, Jantien en Drenthen, Hendrik:

Huwelijk: 1874-11-26, Emmen.

50. Zwiers, Zwaantien.

Zwaantien werd geboren op 1849-12-04 in Noordbarge. Zij overleed op 1909-08-01 in Emmen op een leeftijd van 59 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Zij trouwde Kleine Deters, Friederik op 1875-03-07 in Emmen.

Meer over Zwiers, Zwaantien:

Geboorte: 1849-12-04, Noordbarge.

Overlijden: 1909-08-01, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Kleine Deters, Friederik.

Friederik werd geboren op 1843-10-23 in Alte Piccardie Dtsl. Hij overleed op 1919-01-26 in Emmen op een leeftijd van 75 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Kleine Deters, Jan Herm en Kamps, Janna. Hij trouwde Zwiers, Zwaantien op 1875-03-07 in Emmen.

Opmerkingen bij Kleine Deters, Friederik

Volgens de lijst van immigranten in de V.S. van Swenna Harger is Friederik in april 1866 naar
Amerika geëmigreerd.

Meer over Kleine Deters, Friederik:

Geboorte: 1843-10-23, Alte Piccardie Dtsl.

Overlijden: 1919-01-26, Emmen.

Beroep: timmerman.

Kinderen van Zwiers, Zwaantien en Kleine Deters, Friederik

79 i. Kleine Deters, Jan Harm. Jan Harm werd geboren op 1875-05-27 in Emmen. Hij overleed op 1963-02-23 in Emmen.

80 ii. Kleine Deters, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1879-01-11 in Emmen. Hij overleed op 1960-03-17 in Klazienaveen.

81 iii. Kleine Deters, Johannes. Johannes werd geboren op 1882-04-03 in Emmen. Hij overleed op 1956-05-09 in Enschede.

82 iv. Kleine Deters, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1885-10-04 in Emmen. Hij overleed op 1971-07-27 in Enschede.

83 v. Kleine Deters, Lambertus. Lambertus werd geboren op 1887-04-08 in Emmen. Hij overleed op 1962-12-15 in Emmen.

Meer over Zwiers, Zwaantien en Kleine Deters, Friederik:

Huwelijk: 1875-03-07, Emmen.

51. Zwiers, Jan.

Jan werd geboren op 1852-03-31 in Emmen. Hij was de zoon van Zwiers, Hendrik en Engberts, Jantien. Hij trouwde Alferink, Marchien op 1877-03-15 in Emmen.

Meer over Zwiers, Jan:

Geboorte: 1852-03-31, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Alferink, Marchien.

Marchien werd geboren op 1854-08-24 in Emmen. Zij was de dochter van Alferink, Gerrit Jan en Koolhof, Wemeltien. Zij trouwde Zwiers, Jan op 1877-03-15 in Emmen.

Meer over Alferink, Marchien:

Geboorte: 1854-08-24, Emmen.

Kinderen van Alferink, Marchien en Zwiers, Jan

84 i. Zwiers, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1897 in Emmen.

85 ii. Zwiers, Wilem. Wilem werd geboren in 1884 in Emmen.

86 iii. Zwiers, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1880 in Emmen.

Meer over Alferink, Marchien en Zwiers, Jan:

Huwelijk: 1877-03-15, Emmen.

Generatie 7

52. Tienkamp, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1880-07-03 in Odoorn. Hij overleed op 1948-12-23 in Zeist op een leeftijd van 68 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Hij trouwde Idema, Aaltje op 1904-12-22 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Gerrit:

Geboorte: 1880-07-03, Odoorn.

Overlijden: 1948-12-23, Zeist.

Beroep: timmerman.

Echtgeno(o)t(e):Idema, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1882-11-11 in Ooststellingwerf. Zij overleed op 1948-09-25 in Zeist op een leeftijd van 65 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Idema, Evert en de Klein, Baukje Lourens. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit op 1904-12-22 in Emmen.

Meer over Idema, Aaltje:

Geboorte: 1882-11-11, Ooststellingwerf.

Overlijden: 1948-09-25, Zeist.

Kinderen van Idema, Aaltje en Tienkamp, Gerrit

+ 87 i. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren op 1905-03-27 in Emmen. Hij overleed op 1986-12-01 in Heemskerk.

+ 88 ii. Tienkamp, Evert. Evert werd geboren op 1909-07-03 in Emmen. Hij overleed geschat rond 2000 in Eindhoven.

+ 89 iii. Tienkamp, Albertus. Albertus werd geboren op 1915-01-19 in Emmen. Hij overleed op 1975-12-24 in Zeist.

+ 90 iv. Tienkamp, Bouwinus. Bouwinus werd geboren op 1918-06-30 in Emmen. Hij overleed op 1993-12-26 in Nieuwegein.

+ 91 v. Tienkamp, Christina Jantina. Christina Jantina werd geboren op 1921-05-07 in Emmen. Zij overleed in 2005 in Eindhoven.

+ 92 vi. Tienkamp, Aafje Louwina. Aafje Louwina werd geboren op 1923-05-27 in Emmen. Zij overleed in 2009 in Eindhoven.

Meer over Idema, Aaltje en Tienkamp, Gerrit:

Huwelijk: 1904-12-22, Emmen.

53. Tienkamp, Christina.

Christina werd geboren op 1882-02-07 in Odoorn. Zij overleed op 1956-07-14 in Assen op een leeftijd van 74 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Zij trouwde Duursma, Lenze op 1910-05-04 in Assen.

Meer over Tienkamp, Christina:

Geboorte: 1882-02-07, Odoorn.

Overlijden: 1956-07-14, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Duursma, Lenze.

Lenze werd geboren in 1884 in Ooststellingwerf. Hij overleed in 1963 op een leeftijd van 79 jaren. Hij was de zoon van Duursma, Marten Stevens en Mulder, Martje Lenzes. Hij trouwde Tienkamp, Christina op 1910-05-04 in Assen.

Meer over Duursma, Lenze:

Geboorte: 1884, Ooststellingwerf.

Overlijden: 1963.

Kinderen van Tienkamp, Christina en Duursma, Lenze

93 i. Duursma, Alie. Alie werd geboren in 1915 in Assen.

Meer over Tienkamp, Christina en Duursma, Lenze:

Huwelijk: 1910-05-04, Assen.

54. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1884-07-04 in Odoorn. Zij overleed op 1886-11-22 in Odoorn op een leeftijd van 2 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 1884-07-04, Odoorn.

Overlijden: 1886-11-22, Odoorn.

55. Tienkamp, Geert.

Geert werd geboren op 1886-09-16 in Odoorn. Hij overleed op 1886-09-21 in Odoorn op een leeftijd van 5 dagen. Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien.

Meer over Tienkamp, Geert:

Geboorte: 1886-09-16, Odoorn.

Overlijden: 1886-09-21, Odoorn.

56. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1888-05-23 in Odoorn. Hij overleed op 1889-01-21 in Odoorn op een leeftijd van 7 maanden, 29 dagen. Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1888-05-23, Odoorn.

Overlijden: 1889-01-21, Odoorn.

57. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1890-08-05 in Odoorn. Zij overleed op 1968-09-28 in Ezinge op een leeftijd van 78 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Zij trouwde van Eisden, Pieter op 1917-05-23 in Ezinge.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 1890-08-05, Odoorn.

Overlijden: 1968-09-28, Ezinge.

Echtgeno(o)t(e):van Eisden, Pieter.

Pieter werd geboren op 1893-03-03 in Norg. Hij overleed in 1970 in Ezinge op een leeftijd van 76 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van Eisden, Hendrik en Hazelhoff, Evertje. Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje op 1917-05-23 in Ezinge.

Meer over van Eisden, Pieter:

Geboorte: 1893-03-03, Norg.

Overlijden: 1970, Ezinge.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en van Eisden, Pieter

94 i. van Eisden, Dina. Dina werd geboren in 1920 in Odoorn.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en van Eisden, Pieter:

Huwelijk: 1917-05-23, Ezinge.

58. Tienkamp, Jantina.

Jantina werd geboren op 1893-02-13 in Odoorn. Zij overleed op 1987-03-19 in Emmen op een leeftijd van 94 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Bakker, Aaltien. Zij trouwde Lautenbach, Harmen op 1919-05-16 in Odoorn.

Meer over Tienkamp, Jantina:

Geboorte: 1893-02-13, Odoorn.

Overlijden: 1987-03-19, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Lautenbach, Harmen.

Harmen werd geboren op 1889-10-05 in Emmen. Hij overleed op 1968-06-17 in Odoorn op een leeftijd van 78 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Lautenbach, Ludzert en Hof, Hendrikje. Hij trouwde Tienkamp, Jantina op 1919-05-16 in Odoorn.

Meer over Lautenbach, Harmen:

Geboorte: 1889-10-05, Emmen.

Overlijden: 1968-06-17, Odoorn.

Kinderen van Tienkamp, Jantina en Lautenbach, Harmen

95 i. Lautenbach, Albert. Albert werd geboren in 1925 in Paterswolde.

96 ii. Lautenbach, Lutsert. Lutsert werd geboren in 1925 in Paterswolde.

97 iii. Lautenbach, Alie. Alie werd geboren in 1925 in Paterswolde.

Meer over Tienkamp, Jantina en Lautenbach, Harmen:

Huwelijk: 1919-05-16, Odoorn.

59. Strootman, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1874-04-06 in Emmen. Hij was de zoon van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Gerrit:

Geboorte: 1874-04-06, Emmen.

60. Strootman, Trientina.

Trientina werd geboren op 1886-02-10 in Emmen. Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Trientina:

Geboorte: 1886-02-10, Emmen.

61. Strootman, Janna.

Janna werd geboren op 1889-05-04 in Emmen. Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Janna:

Geboorte: 1889-05-04, Emmen.

62. Strootman, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren in 1873. Zij overleed in 1873 op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Zwaantje:

Geboorte: 1873.

Overlijden: 1873.

63. Strootman, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren in 1877. Zij overleed in 1945 op een leeftijd van 68 jaren. Zij was de dochter van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Opmerkingen bij Strootman, Zwaantje

Huwde met Henderikus Bos

Meer over Strootman, Zwaantje:

Geboorte: 1877.

Overlijden: 1945.

64. Strootman, Johannes.

Johannes werd geboren in 1880 in Noordbarge. Hij overleed in 1881 in Noordbarge op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Meer over Strootman, Johannes:

Geboorte: 1880, Noordbarge.

Overlijden: 1881, Noordbarge.

65. Strootman, Johannes.

Johannes werd geboren in 1882 in Emmen. Hij was de zoon van Strootman, Frederik en Tienkamp, Geertruid.

Opmerkingen bij Strootman, Johannes

Huwde met Aaltje Thalens

Hij zette het bedrijf van zijn ouders voort.
Historisch Emmen:
Frederik Strootman (1850-1927), geboren te Neuenhaus (Dld), was timmerman en winkelier van beroep. Hij huwde in 1873 te Emmen met Geertruid Tienkamp (1848-1930) uit Emmen. Naast hun oude woning hadden ze een werkplaats. “Oal Freerk en Geertruid” hadden daar ook een winkeltje in klompen, spijkers en dergelijke.

Meer over Strootman, Johannes:

Geboorte: 1882, Emmen.

66. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1884-10-04 in Emmen. Zij was de dochter van Tienkamp, Jan en Vonk, Jantien.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 1884-10-04, Emmen.

67. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1884-09-20 in Odoorn. Hij overleed op 1967-07-04 in Sleen op een leeftijd van 82 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Hij trouwde Staal, Marchien op 1919-02-07 in Sleen.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 1884-09-20, Odoorn.

Overlijden: 1967-07-04, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):Staal, Marchien.

Marchien werd geboren op 1898-04-16 in Zuidwolde. Zij overleed in 1954 in Sleen op een leeftijd van 55 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Staal, Roelof en Jansen, Trijntje. Zij trouwde Tienkamp, Hendrik op 1919-02-07 in Sleen.

Meer over Staal, Marchien:

Geboorte: 1898-04-16, Zuidwolde.

Overlijden: 1954, Sleen.

Kinderen van Staal, Marchien en Tienkamp, Hendrik

+ 98 i. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 1921-05-28 in Sleen. Hij overleed op 1993-06-04.

99 ii. Tienkamp, Trijntien Jantina. Trijntien Jantina werd geboren in 1935 in Sleen.

Meer over Staal, Marchien en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 1919-02-07, Sleen.

68. Tienkamp, Jantje.

Jantje werd geboren in 1886. Zij overleed in 1970 op een leeftijd van 84 jaren. Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien.

Meer over Tienkamp, Jantje:

Geboorte: 1886.

Overlijden: 1970.

69. Tienkamp, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1887-07-07 in Sleen. Zij overleed op 1976-05-27 in Coevorden op een leeftijd van 88 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Zij trouwde Scholten, Derk op 1906-11-09 in Dalen.

Meer over Tienkamp, Zwaantje:

Geboorte: 1887-07-07, Sleen.

Overlijden: 1976-05-27, Coevorden.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Derk.

Derk werd geboren op 1885-12-09 in Schoonebeek. Hij overleed in 1969 in Dalen op een leeftijd van 83 jaren, 23 dagen. Hij was de zoon van Scholten, Johannes en Vink, Fenna. Hij trouwde Tienkamp, Zwaantje op 1906-11-09 in Dalen.

Meer over Scholten, Derk:

Geboorte: 1885-12-09, Schoonebeek.

Overlijden: 1969, Dalen.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en Scholten, Derk

100 i. Scholten, Fenna. Fenna werd geboren in 1907 in Dalen. Zij overleed op 1924-09-01 in Dalerveen.

Meer over Tienkamp, Zwaantje en Scholten, Derk:

Huwelijk: 1906-11-09, Dalen.

70. Tienkamp, Jantina.

Jantina werd geboren op 1888-09-18 in Sleen. Zij overleed op 1966-03-21 in Klazienaveen op een leeftijd van 77 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Zij trouwde van der Schuur, Nantko op 1916-11-16 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Jantina:

Geboorte: 1888-09-18, Sleen.

Overlijden: 1966-03-21, Klazienaveen.

Echtgeno(o)t(e):van der Schuur, Nantko.

Nantko werd geboren in 1894 in Kropswolde. Hij trouwde Tienkamp, Jantina op 1916-11-16 in Emmen.

Meer over van der Schuur, Nantko:

Geboorte: 1894, Kropswolde.

Meer over Tienkamp, Jantina en van der Schuur, Nantko:

Huwelijk: 1916-11-16, Emmen.

71. Tienkamp, Geertje.

Geertje werd geboren op 1890-03-31 in Sleen. Zij overleed op 1935-01-03 in Sleen op een leeftijd van 44 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien. Zij trouwde Schepers, Jans op 1917-05-01 in Oosterhesselen.

Meer over Tienkamp, Geertje:

Geboorte: 1890-03-31, Sleen.

Overlijden: 1935-01-03, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):Schepers, Jans.

Jans werd geboren op 1889-01-28 in Oosterhesselen. Hij overleed rond 1950 op een leeftijd van rond 60 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Schepers, Egbert en Veldhuis, Aaltje. Hij trouwde Tienkamp, Geertje op 1917-05-01 in Oosterhesselen.

Meer over Schepers, Jans:

Geboorte: 1889-01-28, Oosterhesselen.

Overlijden: rond 1950.

Meer over Tienkamp, Geertje en Schepers, Jans:

Huwelijk: 1917-05-01, Oosterhesselen.

72. Tienkamp, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1892-07-05 in Sleen. Hij overleed op 1894-03-19 in Sleen op een leeftijd van 1 jaar, 8 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Johannes en Smeman, Annechien.

Meer over Tienkamp, Gerrit:

Geboorte: 1892-07-05, Sleen.

Overlijden: 1894-03-19, Sleen.

73. Tangenberg, Hilligjen.

Hilligjen werd geboren op 1862-12-18 in Emmen. Zij overleed na 1925 at the age of meer dan 62 jaren, 14 dagen. Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans. Zij trouwde Witvoet, Teunis op 1887-12-13 in Emmen.

Meer over Tangenberg, Hilligjen:

Geboorte: 1862-12-18, Emmen.

Overlijden: na 1925.

Echtgeno(o)t(e):Witvoet, Teunis.

Teunis werd geboren in 1860 in Smilde. Hij was de zoon van Witvoet, Pieter en Nijland, Aaltje Teunis. Hij trouwde Tangenberg, Hilligjen op 1887-12-13 in Emmen.

Meer over Witvoet, Teunis:

Geboorte: 1860, Smilde.

Meer over Tangenberg, Hilligjen en Witvoet, Teunis:

Huwelijk: 1887-12-13, Emmen.

74. Tangenberg, Janna.

Janna werd geboren op 1855-08-13 in Hardenberg. Zij overleed op 1930-12-15 in Emmen op een leeftijd van 75 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Tangenberg, Jurrien en Dijkstra, Aaltien Jans. Zij trouwde Witvoet, Jelle op 1876-11-24 in Emmen.

Meer over Tangenberg, Janna:

Geboorte: 1855-08-13, Hardenberg.

Overlijden: 1930-12-15, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Witvoet, Jelle.

Jelle werd geboren in 1846 in Smilde. Hij was de zoon van Witvoet, Pieter en de Vries, Willemtje. Hij trouwde Tangenberg, Janna op 1876-11-24 in Emmen.

Meer over Witvoet, Jelle:

Geboorte: 1846, Smilde.

Meer over Tangenberg, Janna en Witvoet, Jelle:

Huwelijk: 1876-11-24, Emmen.

75. Bosveld, Geert.

Geert werd geboren op 1865-11-11 in Emmen. Hij was de zoon van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien.

Meer over Bosveld, Geert:

Geboorte: 1865-11-11, Emmen.

76. Bosveld, Hinderkien.

Hinderkien werd geboren op 1868-08-27 in Emmen. Zij was de dochter van Bosveld, Tijs en Engberts, Jantien. Zij trouwde Jagt, Frans op 1889-04-09 in Emmen.

Meer over Bosveld, Hinderkien:

Geboorte: 1868-08-27, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Jagt, Frans.

Frans werd geboren in 1864 in Emmen. Hij was de zoon van Jagt, Jacob en Kramer, Jantje Franzes. Hij trouwde Bosveld, Hinderkien op 1889-04-09 in Emmen.

Meer over Jagt, Frans:

Geboorte: 1864, Emmen.

Meer over Bosveld, Hinderkien en Jagt, Frans:

Huwelijk: 1889-04-09, Emmen.

Bij haar trouwen was haar vader overleden. Voogd was Geert Bosveld en toeziend voogd Jurrien
Tangenberg.

77. Kuipers, Jan.

Jan werd geboren in 1870 in Emmen. Hij was de zoon van Kuipers, Henderikus en Zwiers, Jantien.

Meer over Kuipers, Jan:

Geboorte: 1870, Emmen.

78. Kuipers, Henderikus.

Henderikus werd geboren in 1874 in Emmen. Hij was de zoon van Kuipers, Henderikus en Zwiers, Jantien.

Meer over Kuipers, Henderikus:

Geboorte: 1874, Emmen.

79. Kleine Deters, Jan Harm.

Jan Harm werd geboren op 1875-05-27 in Emmen. Hij overleed op 1963-02-23 in Emmen op een leeftijd van 87 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Jan Harm:

Geboorte: 1875-05-27, Emmen.

Overlijden: 1963-02-23, Emmen.

80. Kleine Deters, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1879-01-11 in Emmen. Hij overleed op 1960-03-17 in Klazienaveen op een leeftijd van 81 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Hendrik:

Geboorte: 1879-01-11, Emmen.

Overlijden: 1960-03-17, Klazienaveen.

81. Kleine Deters, Johannes.

Johannes werd geboren op 1882-04-03 in Emmen. Hij overleed op 1956-05-09 in Enschede op een leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Johannes:

Geboorte: 1882-04-03, Emmen.

Overlijden: 1956-05-09, Enschede.

82. Kleine Deters, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1885-10-04 in Emmen. Hij overleed op 1971-07-27 in Enschede op een leeftijd van 85 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Jacobus:

Geboorte: 1885-10-04, Emmen.

Overlijden: 1971-07-27, Enschede.

83. Kleine Deters, Lambertus.

Lambertus werd geboren op 1887-04-08 in Emmen. Hij overleed op 1962-12-15 in Emmen op een leeftijd van 75 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Kleine Deters, Friederik en Zwiers, Zwaantien.

Meer over Kleine Deters, Lambertus:

Geboorte: 1887-04-08, Emmen.

Overlijden: 1962-12-15, Emmen.

84. Zwiers, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1897 in Emmen. Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Hendrik:

Geboorte: 1897, Emmen.

85. Zwiers, Wilem.

Wilem werd geboren in 1884 in Emmen. Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Wilem:

Geboorte: 1884, Emmen.

86. Zwiers, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1880 in Emmen. Hij was de zoon van Zwiers, Jan en Alferink, Marchien.

Meer over Zwiers, Gerrit:

Geboorte: 1880, Emmen.

Generatie 8

87. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren op 1905-03-27 in Emmen. Hij overleed op 1986-12-01 in Heemskerk op een leeftijd van 81 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde Best, Trijntje in 1931 in Medemblik. Hij trouwde tevens Haringa, Tony in 1955 in Medemblik.

Opmerkingen bij Tienkamp, Albert

Van hem is een dossier bij het RA Den Haag beschikbaar.

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 1905-03-27, Emmen.

Overlijden: 1986-12-01, Heemskerk.

Echtgeno(o)t(e):Best, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1908 in Emmen. Zij overleed in 1954 in Medemblik op een leeftijd van 46 jaren. Zij trouwde Tienkamp, Albert in 1931 in Medemblik.

Meer over Best, Trijntje:

Geboorte: 1908, Emmen.

Overlijden: 1954, Medemblik.

Kinderen van Best, Trijntje en Tienkamp, Albert

101 i. Tienkamp, zoontje. zoontje werd geboren rond 1943 in Medemblik. Hij overleed rond 1943 in Medemblik.

+ 102 ii. Tienkamp, Aaltje Catharina. Aaltje Catharina werd geboren op 1932-04-03 in Medemblik. Zij overleed op 1978-12-10 in Heemskerk.

103 iii. Tienkamp, Annie. Annie werd geboren in 1934 in Medemblik.

+ 104 iv. Tienkamp, Gerardina. Gerardina werd geboren op 1936-04-15 in Medemblik. Zij overleed op 1983-09-29 in Amsterdam.

105 v. Tienkamp, Catharina Tini. Catharina Tini werd geboren op 1937-12-20 in Medemblik.

106 vi. Tienkamp, Alberdina. Alberdina werd geboren op 1941-11-19 in Medemblik. Zij overleed op 1993-03-10 in Calella (Costa Brava).

107 vii. Tienkamp, Albert. Albert werd geboren in 1947 in Medemblik.

Meer over Best, Trijntje en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 1931, Medemblik.

Echtgeno(o)t(e):Haringa, Tony.

Tony werd geboren in 1920. Zij trouwde Tienkamp, Albert in 1955 in Medemblik.

Meer over Haringa, Tony:

Geboorte: 1920.

Meer over Haringa, Tony en Tienkamp, Albert:

Huwelijk: 1955, Medemblik.

88. Tienkamp, Evert.

Evert werd geboren op 1909-07-03 in Emmen. Hij overleed geschat rond 2000 in Eindhoven op een leeftijd van rond 90 jaren, 5 maanden. Hij is de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde Ottens, Christina in 1940 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Evert:

Geboorte: 1909-07-03, Emmen.

Overlijden: geschat rond 2000, Eindhoven.

Echtgeno(o)t(e):Ottens, Christina.

Christina werd geboren in 1910 in Zeist. Zij trouwde Tienkamp, Evert in 1940 in Zeist.

Meer over Ottens, Christina:

Geboorte: 1910, Zeist.

Kinderen van Ottens, Christina en Tienkamp, Evert

+ 108 i. Tienkamp, Frank. Frank werd geboren op 1944-12-07 in Zeist.

+ 109 ii. Tienkamp, Flip. Flip werd geboren op 1947-05-10 in Zeist. Hij overleed op 2013-10-22 in Enschede.

Meer over Ottens, Christina en Tienkamp, Evert:

Huwelijk: 1940, Zeist.

89. Tienkamp, Albertus.

Albertus werd geboren op 1915-01-19 in Emmen. Hij overleed op 1975-12-24 in Zeist op een leeftijd van 60 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde Grave, Dina in 1945 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Albertus:

Geboorte: 1915-01-19, Emmen.

Overlijden: 1975-12-24, Zeist.

Echtgeno(o)t(e):Grave, Dina.

Dina werd geboren in 1920 in Zeist. Zij overleed in 1980-03-00 in Zeist op een leeftijd van 60 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Tienkamp, Albertus in 1945 in Zeist.

Meer over Grave, Dina:

Geboorte: 1920, Zeist.

Overlijden: 1980-03-00, Zeist.

Kinderen van Grave, Dina en Tienkamp, Albertus

+ 110 i. Tienkamp, Geerdina. Geerdina werd geboren op 1948-11-07 in Zeist.

+ 111 ii. Tienkamp, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1945-09-10 in Zeist. Zij overleed op 1996-07-29.

+ 112 iii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 1954-11-15 in Zeist.

Meer over Grave, Dina en Tienkamp, Albertus:

Huwelijk: 1945, Zeist.

90. Tienkamp, Bouwinus.

Bouwinus werd geboren op 1918-06-30 in Emmen. Hij overleed op 1993-12-26 in Nieuwegein op een leeftijd van 75 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Hij trouwde de Vlugt, Cornelia in 1948 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Bouwinus:

Geboorte: 1918-06-30, Emmen.

Overlijden: 1993-12-26, Nieuwegein.

Echtgeno(o)t(e):de Vlugt, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1922-12-19 in Schipluiden. Zij overleed op 2010-02-16 in Utrecht op een leeftijd van 87 jaren, 1 maand. Zij trouwde Tienkamp, Bouwinus in 1948 in Zeist.

Meer over de Vlugt, Cornelia:

Geboorte: 1922-12-19, Schipluiden.

Overlijden: 2010-02-16, Utrecht.

: Corrie.

Kinderen van de Vlugt, Cornelia en Tienkamp, Bouwinus

+ 113 i. Tienkamp, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1949-03-26 in Zeist.

+ 114 ii. Tienkamp, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1951-09-18 in Zeist.

Meer over de Vlugt, Cornelia en Tienkamp, Bouwinus:

Huwelijk: 1948, Zeist.

91. Tienkamp, Christina Jantina.

Christina Jantina werd geboren op 1921-05-07 in Emmen. Zij overleed in 2005 in Eindhoven op een leeftijd van 83 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Zij trouwde Herenius, Frederik Gerrit in 1940 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Christina Jantina:

Geboorte: 1921-05-07, Emmen.

Overlijden: 2005, Eindhoven.

Echtgeno(o)t(e):Herenius, Frederik Gerrit.

Frederik Gerrit werd geboren in 1920 in Zeist. Hij trouwde Tienkamp, Christina Jantina in 1940 in Zeist.

Meer over Herenius, Frederik Gerrit:

Geboorte: 1920, Zeist.

Kinderen van Tienkamp, Christina Jantina en Herenius, Frederik Gerrit

115 i. Herenius, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1945 in Zeist.

116 ii. Herenius, Wilhelmina Antoinette. Wilhelmina Antoinette werd geboren in 1945 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Christina Jantina en Herenius, Frederik Gerrit:

Huwelijk: 1940, Zeist.

92. Tienkamp, Aafje Louwina.

Aafje Louwina werd geboren op 1923-05-27 in Emmen. Zij overleed in 2009 in Eindhoven op een leeftijd van 85 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Gerrit en Idema, Aaltje. Zij trouwde Boon, Dirk Jan op 1946-01-11 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Aafje Louwina:

Geboorte: 1923-05-27, Emmen.

Overlijden: 2009, Eindhoven.

Echtgeno(o)t(e):Boon, Dirk Jan.

Dirk Jan werd geboren op 1920-01-11 in Zeist. Hij overleed in 1996 in Eindhoven op een leeftijd van 75 jaren, 11 maanden. Hij trouwde Tienkamp, Aafje Louwina op 1946-01-11 in Zeist.

Meer over Boon, Dirk Jan:

Geboorte: 1920-01-11, Zeist.

Overlijden: 1996, Eindhoven.

Kinderen van Tienkamp, Aafje Louwina en Boon, Dirk Jan

117 i. Boon, Grada Hendrika. Grada Hendrika werd geboren op 1947-12-04 in Zeist.

118 ii. Boon – Kotmans, Christina Jantina. Christina Jantina werd geboren op 1952-05-04 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Aafje Louwina en Boon, Dirk Jan:

Huwelijk: 1946-01-11, Zeist.

93. Duursma, Alie.

Alie werd geboren in 1915 in Assen. Zij is de dochter van Duursma, Lenze en Tienkamp, Christina. Zij trouwde Hulsebos, Abel in 1940 in Emmen.

Meer over Duursma, Alie:

Geboorte: 1915, Assen.

Echtgeno(o)t(e):Hulsebos, Abel.

Abel werd geboren in 1915 in Emmen. Hij trouwde Duursma, Alie in 1940 in Emmen.

Meer over Hulsebos, Abel:

Geboorte: 1915, Emmen.

Meer over Duursma, Alie en Hulsebos, Abel:

Huwelijk: 1940, Emmen.

94. van Eisden, Dina.

Dina werd geboren in 1920 in Odoorn. Zij is de dochter van van Eisden, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Zij trouwde van Klaveren, Huug in 1945 in Den Haag.

Meer over van Eisden, Dina:

Geboorte: 1920, Odoorn.

Echtgeno(o)t(e):van Klaveren, Huug.

Huug werd geboren in 1920 in Den Haag. Hij trouwde van Eisden, Dina in 1945 in Den Haag.

Meer over van Klaveren, Huug:

Geboorte: 1920, Den Haag.

Meer over van Eisden, Dina en van Klaveren, Huug:

Huwelijk: 1945, Den Haag.

95. Lautenbach, Albert.

Albert werd geboren in 1925 in Paterswolde. Hij is de zoon van Lautenbach, Harmen en Tienkamp, Jantina. Hij trouwde Molenaar, J.C. in 1950 in Amsterdam.

Meer over Lautenbach, Albert:

Geboorte: 1925, Paterswolde.

Echtgeno(o)t(e):Molenaar, J.C.

J.C. werd geboren in 1925. Zij trouwde Lautenbach, Albert in 1950 in Amsterdam.

Meer over Molenaar, J.C.:

Geboorte: 1925.

Meer over Molenaar, J.C. en Lautenbach, Albert:

Huwelijk: 1950, Amsterdam.

96. Lautenbach, Lutsert.

Lutsert werd geboren in 1925 in Paterswolde. Hij is de zoon van Lautenbach, Harmen en Tienkamp, Jantina. Hij trouwde van der Tuin, K. in 1950 in Emmen.

Meer over Lautenbach, Lutsert:

Geboorte: 1925, Paterswolde.

Echtgeno(o)t(e):van der Tuin, K.

K. werd geboren in 1925. Zij trouwde Lautenbach, Lutsert in 1950 in Emmen.

Meer over van der Tuin, K.:

Geboorte: 1925.

Meer over van der Tuin, K. en Lautenbach, Lutsert:

Huwelijk: 1950, Emmen.

97. Lautenbach, Alie.

Alie werd geboren in 1925 in Paterswolde. Zij is de dochter van Lautenbach, Harmen en Tienkamp, Jantina. Zij trouwde Bults, J. in 1950 in Emmer-Compascuum.

Meer over Lautenbach, Alie:

Geboorte: 1925, Paterswolde.

Echtgeno(o)t(e):Bults, J.

J. werd geboren in 1925 in Emmer-Compascuum. Hij trouwde Lautenbach, Alie in 1950 in Emmer-Compascuum.

Meer over Bults, J.:

Geboorte: 1925, Emmer-Compascuum.

Meer over Lautenbach, Alie en Bults, J.:

Huwelijk: 1950, Emmer-Compascuum.

98. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 1921-05-28 in Sleen. Hij overleed op 1993-06-04 op een leeftijd van 72 jaren, 7 dagen. Hij was de zoon van Tienkamp, Hendrik en Staal, Marchien. Hij trouwde de Blouw, Harmanna in 1944 in Sleen.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 1921-05-28, Sleen.

Overlijden: 1993-06-04.

Echtgeno(o)t(e):de Blouw, Harmanna.

Harmanna werd geboren in 1925 in Sleen. Zij trouwde Tienkamp, Johannes in 1944 in Sleen.

Meer over de Blouw, Harmanna:

Geboorte: 1925, Sleen.

Kinderen van de Blouw, Harmanna en Tienkamp, Johannes

119 i. Tienkamp, Marchien Grietje. Marchien Grietje werd geboren op 1944-07-22 in Sleen.

+ 120 ii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1946-04-25 in Sleen.

+ 121 iii. Tienkamp, Pieter. Pieter werd geboren op 1949-07-09 in Sleen.

+ 122 iv. Tienkamp, Dirk. Dirk werd geboren op 1951-08-02 in Sleen.

123 v. Tienkamp, Trijntje Jantina. Trijntje Jantina werd geboren op 1953-01-24 in Sleen. Zij overleed op 1998-03-12.

124 vi. Tienkamp, Harmanna Johanna. Harmanna Johanna werd geboren op 1955-06-04 in Sleen. Zij overleed op 1999-08-04.

+ 125 vii. Tienkamp, Jan. Jan werd geboren op 1956-04-10 in Sleen.

+ 126 viii. Tienkamp, Jarines. Jarines werd geboren op 1960-11-05 in Sleen.

127 ix. Tienkamp, Marianne. Marianne werd geboren op 1963-01-28 in Sleen.

128 x. Tienkamp, Margriet. Margriet werd geboren op 1968-09-26 in Sleen.

Meer over de Blouw, Harmanna en Tienkamp, Johannes:

Huwelijk: 1944, Sleen.

99. Tienkamp, Trijntien Jantina.

Trijntien Jantina werd geboren in 1935 in Sleen. Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en Staal, Marchien. Zij trouwde Pruim, NN in 1960 in Emmen.

Meer over Tienkamp, Trijntien Jantina:

Geboorte: 1935, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):Pruim, NN.

NN werd geboren in 1935 in Emmen. Hij trouwde Tienkamp, Trijntien Jantina in 1960 in Emmen.

Meer over Pruim, NN:

Geboorte: 1935, Emmen.

Meer over Tienkamp, Trijntien Jantina en Pruim, NN:

Huwelijk: 1960, Emmen.

100. Scholten, Fenna.

Fenna werd geboren in 1907 in Dalen. Zij overleed op 1924-09-01 in Dalerveen op een leeftijd van 17 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Scholten, Derk en Tienkamp, Zwaantje.

Meer over Scholten, Fenna:

Geboorte: 1907, Dalen.

Overlijden: 1924-09-01, Dalerveen.

Generatie 9

101. Tienkamp, zoontje.

zoontje werd geboren rond 1943 in Medemblik. Hij overleed rond 1943 in Medemblik op een leeftijd van rond 0 dagen. Hij was de zoon van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Opmerkingen bij Tienkamp, zoontje

Overleden 6 weken oud.

Meer over Tienkamp, zoontje:

Geboorte: rond 1943, Medemblik.

Overlijden: rond 1943, Medemblik.

102. Tienkamp, Aaltje Catharina.

Aaltje Catharina werd geboren op 1932-04-03 in Medemblik. Zij overleed op 1978-12-10 in Heemskerk op een leeftijd van 46 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje. Zij trouwde Vos, Sam in 1950 in Heemskerk.

Meer over Tienkamp, Aaltje Catharina:

Geboorte: 1932-04-03, Medemblik.

Overlijden: 1978-12-10, Heemskerk.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Sam.

Sam werd geboren in 1927. Hij trouwde Tienkamp, Aaltje Catharina in 1950 in Heemskerk.

Meer over Vos, Sam:

Geboorte: 1927.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje Catharina en Vos, Sam

129 i. Vos, Tineke. Tineke werd geboren in 1956.

Meer over Tienkamp, Aaltje Catharina en Vos, Sam:

Huwelijk: 1950, Heemskerk.

103. Tienkamp, Annie.

Annie werd geboren in 1934 in Medemblik. Zij is de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Meer over Tienkamp, Annie:

Geboorte: 1934, Medemblik.

104. Tienkamp, Gerardina.

Gerardina werd geboren op 1936-04-15 in Medemblik. Zij overleed op 1983-09-29 in Amsterdam op een leeftijd van 47 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje. Zij trouwde Olofsen, Peter Willem op 1962-08-29 in Hoorn.

Meer over Tienkamp, Gerardina:

Geboorte: 1936-04-15, Medemblik.

Overlijden: 1983-09-29, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Olofsen, Peter Willem.

Peter Willem werd geboren op 1935-01-29 in Hoorn. Hij trouwde Tienkamp, Gerardina op 1962-08-29 in Hoorn.

Meer over Olofsen, Peter Willem:

Geboorte: 1935-01-29, Hoorn.

Kinderen van Tienkamp, Gerardina en Olofsen, Peter Willem

130 i. Olofsen, Peter Willem. Peter Willem werd geboren op 1963-02-13 in Zwaag.

131 ii. Olofsen, Mark. Mark werd geboren op 1965-01-03 in Zwaag.

132 iii. Olofsen, Anne Loes. Anne Loes werd geboren op 1968-05-07 in Hoorn.

Meer over Tienkamp, Gerardina en Olofsen, Peter Willem:

Huwelijk: 1962-08-29, Hoorn.

105. Tienkamp, Catharina Tini.

Catharina Tini werd geboren op 1937-12-20 in Medemblik. Zij is de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Opmerkingen bij Tienkamp, Catharina Tini

Zij woont in Emelo en heeft twee zoons.

Meer over Tienkamp, Catharina Tini:

Geboorte: 1937-12-20, Medemblik.

Beroep: pedicure/ manicure.

106. Tienkamp, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 1941-11-19 in Medemblik. Zij overleed op 1993-03-10 in Calella (Costa Brava) op een leeftijd van 51 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje. Zij trouwde de Bock, Eduard rond 1970.

Meer over Tienkamp, Alberdina:

Geboorte: 1941-11-19, Medemblik.

Overlijden: 1993-03-10, Calella (Costa Brava).

Beroep: reisleidster.

Echtgeno(o)t(e):de Bock, Eduard.

Eduard werd geboren in 1938. Hij overleed op 1992-10-01 in Callela op een leeftijd van 54 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Tienkamp, Alberdina rond 1970.

Meer over de Bock, Eduard:

Geboorte: 1938.

Overlijden: 1992-10-01, Callela.

Beroep: reisleider.

Meer over Tienkamp, Alberdina en de Bock, Eduard:

Huwelijk: rond 1970.

107. Tienkamp, Albert.

Albert werd geboren in 1947 in Medemblik. Hij is de zoon van Tienkamp, Albert en Best, Trijntje.

Meer over Tienkamp, Albert:

Geboorte: 1947, Medemblik.

108. Tienkamp, Frank.

Frank werd geboren op 1944-12-07 in Zeist. Hij is de zoon van Tienkamp, Evert en Ottens, Christina. Hij trouwde van ’t Hof, Louise in 1970 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Frank:

Geboorte: 1944-12-07, Zeist.

: Johan.

Echtgeno(o)t(e):van ’t Hof, Louise.

Louise werd geboren in 1945 in Zeist. Zij trouwde Tienkamp, Frank in 1970 in Zeist.

Meer over van ’t Hof, Louise:

Geboorte: 1945, Zeist.

Kinderen van van ’t Hof, Louise en Tienkamp, Frank

133 i. Tienkamp, Louise. Louise werd geboren in 1975 in Zeist.

134 ii. Tienkamp, Martijn. Martijn werd geboren in 1977 in Zeist.

135 iii. Tienkamp, Patrick. Patrick werd geboren in 1979 in Zeist.

Meer over van ’t Hof, Louise en Tienkamp, Frank:

Huwelijk: 1970, Zeist.

109. Tienkamp, Flip.

Flip werd geboren op 1947-05-10 in Zeist. Hij overleed op 2013-10-22 in Enschede op een leeftijd van 66 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Tienkamp, Evert en Ottens, Christina. Hij trouwde Plant, Grietje Niesje in 1970 in Maarsbergen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Flip

Hij heeft een aangenomen zoon, Tjerk Tienkamp. Flip houdt zich bezig met hondenfokkerij.

Meer over Tienkamp, Flip:

Geboorte: 1947-05-10, Zeist.

Overlijden: 2013-10-22, Enschede.

Echtgeno(o)t(e):Plant, Grietje Niesje.

Grietje Niesje werd geboren op 1948-10-06 in Maarsbergen. Zij trouwde Tienkamp, Flip in 1970 in Maarsbergen.

Meer over Plant, Grietje Niesje:

Geboorte: 1948-10-06, Maarsbergen.

Kinderen van Plant, Grietje Niesje en Tienkamp, Flip

136 i. Tienkamp, Simone Tamara. Simone Tamara werd geboren op 1972-04-11 in Maarsbergen.

137 ii. Tienkamp, Deborah Noelle. Deborah Noelle werd geboren op 1973-12-12 in Maarsbergen.

Meer over Plant, Grietje Niesje en Tienkamp, Flip:

Huwelijk: 1970, Maarsbergen.

110. Tienkamp, Geerdina.

Geerdina werd geboren op 1948-11-07 in Zeist. Zij is de dochter van Tienkamp, Albertus en Grave, Dina. Zij trouwde Hoeve, Abel in 1970 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Geerdina:

Geboorte: 1948-11-07, Zeist.

Echtgeno(o)t(e):Hoeve, Abel.

Abel werd geboren in 1945 in Zeist. Hij trouwde Tienkamp, Geerdina in 1970 in Zeist.

Meer over Hoeve, Abel:

Geboorte: 1945, Zeist.

Kinderen van Tienkamp, Geerdina en Hoeve, Abel

138 i. Hoeve, David. David werd geboren in 1975 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Geerdina en Hoeve, Abel:

Huwelijk: 1970, Zeist.

111. Tienkamp, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1945-09-10 in Zeist. Zij overleed op 1996-07-29 op een leeftijd van 50 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Albertus en Grave, Dina. Zij trouwde Vet, Petrus geschat rond 1965 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Aaltje:

Geboorte: 1945-09-10, Zeist.

Overlijden: 1996-07-29.

Echtgeno(o)t(e):Vet, Petrus.

Petrus werd geboren in 1945 in Zeist. Hij trouwde Tienkamp, Aaltje geschat rond 1965 in Zeist.

Meer over Vet, Petrus:

Geboorte: 1945, Zeist.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Vet, Petrus

139 i. Vet, Michael. Michael werd geboren op 1965-10-01 in Zeist.

140 ii. Vet, Frank. Frank werd geboren op 1966-10-16 in Zeist.

141 iii. Vet, Natascha. Natascha werd geboren op 1968-03-20 in Zeist.

142 iv. Vet, Petra. Petra werd geboren op 1969-10-06 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Aaltje en Vet, Petrus:

Huwelijk: geschat rond 1965, Zeist.

112. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1954-11-15 in Zeist. Hij is de zoon van Tienkamp, Albertus en Grave, Dina. Hij trouwde de Wolff, Carla Johanna in 1980 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1954-11-15, Zeist.

Echtgeno(o)t(e):de Wolff, Carla Johanna.

Carla Johanna werd geboren in 1955 in Amsterdam. Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1980 in Zeist.

Meer over de Wolff, Carla Johanna:

Geboorte: 1955, Amsterdam.

Kinderen van de Wolff, Carla Johanna en Tienkamp, Jan

143 i. Tienkamp, Arjen. Arjen werd geboren op 1989-06-03 in Zeist.

144 ii. Tienkamp, Ate. Ate werd geboren op 1993-03-28 in Zeist.

Meer over de Wolff, Carla Johanna en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1980, Zeist.

113. Tienkamp, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1949-03-26 in Zeist. Hij is de zoon van Tienkamp, Bouwinus en de Vlugt, Cornelia. Hij trouwde Schoonderbeek, Hendrika Maria in 1969 in Wadenoyen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Gerrit

Hij houdt zich bezig met paardensport.

Meer over Tienkamp, Gerrit:

Geboorte: 1949-03-26, Zeist.

Echtgeno(o)t(e):Schoonderbeek, Hendrika Maria.

Hendrika Maria werd geboren op 1948-03-28 in Wadenoyen. Zij trouwde Tienkamp, Gerrit in 1969 in Wadenoyen.

Meer over Schoonderbeek, Hendrika Maria:

Geboorte: 1948-03-28, Wadenoyen.

Kinderen van Schoonderbeek, Hendrika Maria en Tienkamp, Gerrit

+ 145 i. Tienkamp, Bouwinus Ronald. Bouwinus Ronald werd geboren op 1970-06-19 in Bilthoven.

146 ii. Tienkamp, Johan. Johan werd geboren op 1972-11-02 in Wadenoyen.

+ 147 iii. Tienkamp, Angela Corina. Angela Corina werd geboren op 1977-02-28 in Wadenoyen.

Meer over Schoonderbeek, Hendrika Maria en Tienkamp, Gerrit:

Huwelijk: 1969, Wadenoyen.

114. Tienkamp, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1951-09-18 in Zeist. Zij is de dochter van Tienkamp, Bouwinus en de Vlugt, Cornelia. Zij trouwde Mouwen, Boudewijn in 1972 in Zeist.

Meer over Tienkamp, Elisabeth:

Geboorte: 1951-09-18, Zeist.

: Elise.

Echtgeno(o)t(e):Mouwen, Boudewijn.

Boudewijn werd geboren op 1949-04-26 in Rotterdam. Hij trouwde Tienkamp, Elisabeth in 1972 in Zeist.

Meer over Mouwen, Boudewijn:

Geboorte: 1949-04-26, Rotterdam.

Kinderen van Tienkamp, Elisabeth en Mouwen, Boudewijn

148 i. Mouwen, Dennis. Dennis werd geboren op 1976-12-22 in Ijsselstein.

149 ii. Mouwen, Patrick. Patrick werd geboren op 1979-11-06 in Utrecht.

Meer over Tienkamp, Elisabeth en Mouwen, Boudewijn:

Huwelijk: 1972, Zeist.

115. Herenius, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1945 in Zeist. Hij is de zoon van Herenius, Frederik Gerrit en Tienkamp, Christina Jantina.

Meer over Herenius, Gerrit:

Geboorte: 1945, Zeist.

116. Herenius, Wilhelmina Antoinette.

Wilhelmina Antoinette werd geboren in 1945 in Zeist. Zij is de dochter van Herenius, Frederik Gerrit en Tienkamp, Christina Jantina.

Meer over Herenius, Wilhelmina Antoinette:

Geboorte: 1945, Zeist.

117. Boon, Grada Hendrika.

Grada Hendrika werd geboren op 1947-12-04 in Zeist. Zij is de dochter van Boon, Dirk Jan en Tienkamp, Aafje Louwina.

Meer over Boon, Grada Hendrika:

Geboorte: 1947-12-04, Zeist.

118. Boon – Kotmans, Christina Jantina.

Christina Jantina werd geboren op 1952-05-04 in Zeist. Zij is de dochter van Boon, Dirk Jan en Tienkamp, Aafje Louwina.

Meer over Boon – Kotmans, Christina Jantina:

Geboorte: 1952-05-04, Zeist.

119. Tienkamp, Marchien Grietje.

Marchien Grietje werd geboren op 1944-07-22 in Sleen. Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Zij trouwde Holtmans, Holtmans in 1970 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Marchien Grietje:

Geboorte: 1944-07-22, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):Holtmans, Holtmans.

Holtmans werd geboren in 1940 in Veendam. Hij trouwde Tienkamp, Marchien Grietje in 1970 in Veendam.

Meer over Holtmans, Holtmans:

Geboorte: 1940, Veendam.

Meer over Tienkamp, Marchien Grietje en Holtmans, Holtmans:

Huwelijk: 1970, Veendam.

120. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1946-04-25 in Sleen. Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde NN, vrouw van Hendrik in 1975 in Nieuwe Pekela.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 1946-04-25, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):NN, vrouw van Hendrik.

vrouw van Hendrik werd geboren in 1946 in Veendam. Zij trouwde Tienkamp, Hendrik in 1975 in Nieuwe Pekela.

Meer over NN, vrouw van Hendrik:

Geboorte: 1946, Veendam.

Kinderen van NN, vrouw van Hendrik en Tienkamp, Hendrik

+ 150 i. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren op 1976-08-18 in Nieuwe Pekela.

151 ii. Tienkamp, Rengerdina. Rengerdina werd geboren op 1983-05-09 in Nieuwe Pekela.

Meer over NN, vrouw van Hendrik en Tienkamp, Hendrik:

Huwelijk: 1975, Nieuwe Pekela.

121. Tienkamp, Pieter.

Pieter werd geboren op 1949-07-09 in Sleen. Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde NN, vrouw van Pieter in 1970 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Pieter:

Geboorte: 1949-07-09, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):NN, vrouw van Pieter.

vrouw van Pieter werd geboren in 1950 in Veendam. Zij trouwde Tienkamp, Pieter in 1970 in Veendam.

Meer over NN, vrouw van Pieter:

Geboorte: 1950, Veendam.

Kinderen van NN, vrouw van Pieter en Tienkamp, Pieter

152 i. Tienkamp, Gina. Gina werd geboren op 1972-05-27 in Veendam.

153 ii. Tienkamp, Johanna. Johanna werd geboren in 1974 in Veendam.

154 iii. Tienkamp, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1976-05-09 in Veendam.

Meer over NN, vrouw van Pieter en Tienkamp, Pieter:

Huwelijk: 1970, Veendam.

122. Tienkamp, Dirk.

Dirk werd geboren op 1951-08-02 in Sleen. Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde NN, vrouw van Dirk in 1970 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Dirk:

Geboorte: 1951-08-02, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):NN, vrouw van Dirk.

vrouw van Dirk werd geboren in 1950 in Veendam. Zij trouwde Tienkamp, Dirk in 1970 in Veendam.

Meer over NN, vrouw van Dirk:

Geboorte: 1950, Veendam.

Kinderen van NN, vrouw van Dirk en Tienkamp, Dirk

155 i. Tienkamp, Johannes. Johannes werd geboren in 1970 in Veendam.

156 ii. Tienkamp, Rene. Rene werd geboren in 1973 in Veendam.

157 iii. Tienkamp, Danny. Danny werd geboren in 1980 in Veendam.

Meer over NN, vrouw van Dirk en Tienkamp, Dirk:

Huwelijk: 1970, Veendam.

123. Tienkamp, Trijntje Jantina.

Trijntje Jantina werd geboren op 1953-01-24 in Sleen. Zij overleed op 1998-03-12 op een leeftijd van 45 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna.

Meer over Tienkamp, Trijntje Jantina:

Geboorte: 1953-01-24, Sleen.

Overlijden: 1998-03-12.

124. Tienkamp, Harmanna Johanna.

Harmanna Johanna werd geboren op 1955-06-04 in Sleen. Zij overleed op 1999-08-04 op een leeftijd van 44 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Zij trouwde Kos, Kos in 1975 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Harmanna Johanna:

Geboorte: 1955-06-04, Sleen.

Overlijden: 1999-08-04.

Echtgeno(o)t(e):Kos, Kos.

Kos werd geboren in 1955 in Veendam. Hij trouwde Tienkamp, Harmanna Johanna in 1975 in Veendam.

Meer over Kos, Kos:

Geboorte: 1955, Veendam.

Meer over Tienkamp, Harmanna Johanna en Kos, Kos:

Huwelijk: 1975, Veendam.

125. Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1956-04-10 in Sleen. Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde NN, vrouw van Jan in 1985 in Veendam.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1956-04-10, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):NN, vrouw van Jan.

vrouw van Jan werd geboren in 1960 in Veendam. Zij trouwde Tienkamp, Jan in 1985 in Veendam.

Meer over NN, vrouw van Jan:

Geboorte: 1960, Veendam.

Kinderen van NN, vrouw van Jan en Tienkamp, Jan

158 i. Tienkamp, Michael. Michael werd geboren in 1987 in Veendam.

159 ii. Tienkamp, Yvonne. Yvonne werd geboren in 1990-04-00 in Veendam.

Meer over NN, vrouw van Jan en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1985, Veendam.

126. Tienkamp, Jarines.

Jarines werd geboren op 1960-11-05 in Sleen. Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna. Hij trouwde NN, vrouw van Rines in 1985 in Annerveensekanaal.

Meer over Tienkamp, Jarines:

Geboorte: 1960-11-05, Sleen.

Echtgeno(o)t(e):NN, vrouw van Rines.

vrouw van Rines werd geboren in 1960 in Annerveensekanaal. Zij trouwde Tienkamp, Jarines in 1985 in Annerveensekanaal.

Meer over NN, vrouw van Rines:

Geboorte: 1960, Annerveensekanaal.

Kinderen van NN, vrouw van Rines en Tienkamp, Jarines

160 i. Tienkamp, Alexander. Alexander werd geboren in 1987 in Annerveensekanaal.

161 ii. Tienkamp, Patrick. Patrick werd geboren in 1989-10-00 in Annerveensekanaal.

Meer over NN, vrouw van Rines en Tienkamp, Jarines:

Huwelijk: 1985, Annerveensekanaal.

127. Tienkamp, Marianne.

Marianne werd geboren op 1963-01-28 in Sleen. Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna.

Meer over Tienkamp, Marianne:

Geboorte: 1963-01-28, Sleen.

128. Tienkamp, Margriet.

Margriet werd geboren op 1968-09-26 in Sleen. Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en de Blouw, Harmanna.

Meer over Tienkamp, Margriet:

Geboorte: 1968-09-26, Sleen.

Generatie 10

129. Vos, Tineke.

Tineke werd geboren in 1956. Zij is de dochter van Vos, Sam en Tienkamp, Aaltje Catharina.

Opmerkingen bij Vos, Tineke

Klasgenoot op het Gemeentelijk Lyceum in Beverwijk

Meer over Vos, Tineke:

Geboorte: 1956.

Heemskerk

: Tine.

130. Olofsen, Peter Willem.

Peter Willem werd geboren op 1963-02-13 in Zwaag. Hij is de zoon van Olofsen, Peter Willem en Tienkamp, Gerardina.

Meer over Olofsen, Peter Willem:

Geboorte: 1963-02-13, Zwaag.

131. Olofsen, Mark.

Mark werd geboren op 1965-01-03 in Zwaag. Hij is de zoon van Olofsen, Peter Willem en Tienkamp, Gerardina.

Meer over Olofsen, Mark:

Geboorte: 1965-01-03, Zwaag.

132. Olofsen, Anne Loes.

Anne Loes werd geboren op 1968-05-07 in Hoorn. Zij is de dochter van Olofsen, Peter Willem en Tienkamp, Gerardina.

Meer over Olofsen, Anne Loes:

Geboorte: 1968-05-07, Hoorn.

133. Tienkamp, Louise.

Louise werd geboren in 1975 in Zeist. Zij is de dochter van Tienkamp, Frank en van ’t Hof, Louise.

Meer over Tienkamp, Louise:

Geboorte: 1975, Zeist.

134. Tienkamp, Martijn.

Martijn werd geboren in 1977 in Zeist. Hij is de zoon van Tienkamp, Frank en van ’t Hof, Louise.

Meer over Tienkamp, Martijn:

Geboorte: 1977, Zeist.

135. Tienkamp, Patrick.

Patrick werd geboren in 1979 in Zeist. Hij is de zoon van Tienkamp, Frank en van ’t Hof, Louise.

Meer over Tienkamp, Patrick:

Geboorte: 1979, Zeist.

136. Tienkamp, Simone Tamara.

Simone Tamara werd geboren op 1972-04-11 in Maarsbergen. Zij is de dochter van Tienkamp, Flip en Plant, Grietje Niesje.

Meer over Tienkamp, Simone Tamara:

Geboorte: 1972-04-11, Maarsbergen.

137. Tienkamp, Deborah Noelle.

Deborah Noelle werd geboren op 1973-12-12 in Maarsbergen. Hij is de zoon van Tienkamp, Flip en Plant, Grietje Niesje.

Meer over Tienkamp, Deborah Noelle:

Geboorte: 1973-12-12, Maarsbergen.

138. Hoeve, David.

David werd geboren in 1975 in Zeist. Hij is de zoon van Hoeve, Abel en Tienkamp, Geerdina.

Meer over Hoeve, David:

Geboorte: 1975, Zeist.

139. Vet, Michael.

Michael werd geboren op 1965-10-01 in Zeist. Hij is de zoon van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Michael:

Geboorte: 1965-10-01, Zeist.

140. Vet, Frank.

Frank werd geboren op 1966-10-16 in Zeist. Hij is de zoon van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Frank:

Geboorte: 1966-10-16, Zeist.

141. Vet, Natascha.

Natascha werd geboren op 1968-03-20 in Zeist. Zij is de dochter van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Natascha:

Geboorte: 1968-03-20, Zeist.

142. Vet, Petra.

Petra werd geboren op 1969-10-06 in Zeist. Zij is de dochter van Vet, Petrus en Tienkamp, Aaltje.

Meer over Vet, Petra:

Geboorte: 1969-10-06, Zeist.

143. Tienkamp, Arjen.

Arjen werd geboren op 1989-06-03 in Zeist. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en de Wolff, Carla Johanna.

Meer over Tienkamp, Arjen:

Geboorte: 1989-06-03, Zeist.

144. Tienkamp, Ate.

Ate werd geboren op 1993-03-28 in Zeist. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en de Wolff, Carla Johanna.

Meer over Tienkamp, Ate:

Geboorte: 1993-03-28, Zeist.

145. Tienkamp, Bouwinus Ronald.

Bouwinus Ronald werd geboren op 1970-06-19 in Bilthoven. Hij is de zoon van Tienkamp, Gerrit en Schoonderbeek, Hendrika Maria. Hij trouwde van Herk, Teuntje op 1994-10-12 in Opheusden. Hij trouwde tevens met Driessen, Elisabeth Leonarda.

Meer over Tienkamp, Bouwinus Ronald:

Geboorte: 1970-06-19, Bilthoven.

: Ronald.

Echtgeno(o)t(e):van Herk, Teuntje.

Teuntje werd geboren op 1975-07-27 in Ede. Zij trouwde Tienkamp, Bouwinus Ronald op 1994-10-12 in Opheusden.

Meer over van Herk, Teuntje:

Geboorte: 1975-07-27, Ede.

: Thea.

Kinderen van van Herk, Teuntje en Tienkamp, Bouwinus Ronald

162 i. Tienkamp, Michel. Michel werd geboren op 1995-03-09 in Tiel.

163 ii. Tienkamp, Carlo. Carlo werd geboren op 1998-12-10 in Tiel.

Meer over van Herk, Teuntje en Tienkamp, Bouwinus Ronald:

Huwelijk: 1994-10-12, Opheusden.

Echtgeno(o)t(e):Driessen, Elisabeth Leonarda.

Zij trouwde met Tienkamp, Bouwinus Ronald.

Kinderen van Driessen, Elisabeth Leonarda en Tienkamp, Bouwinus Ronald

164 i. Tienkamp, Zoon Of Dochter. Zoon Of Dochter werd geboren op 2010-09-30.

Meer over Driessen, Elisabeth Leonarda en Tienkamp, Bouwinus Ronald:

Huwelijk: rond 2006.

146. Tienkamp, Johan.

Johan werd geboren op 1972-11-02 in Wadenoyen. Hij is de zoon van Tienkamp, Gerrit en Schoonderbeek, Hendrika Maria. Hij trouwde van der Heijden, T.M. op 2000-11-20 in Geldermalsen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Johan

Hij woont waarschijnlijk in Deil en heeft 2 of 3 kinderen.

Meer over Tienkamp, Johan:

Geboorte: 1972-11-02, Wadenoyen.

Beroep: machinist.

Echtgeno(o)t(e):van der Heijden, T.M.

Zij trouwde Tienkamp, Johan op 2000-11-20 in Geldermalsen.

Meer over van der Heijden, T.M. en Tienkamp, Johan:

Huwelijk: 2000-11-20, Geldermalsen.

Het is slechts een vermoeden dat dit het huwelijk van Johan betreft. Later heeft hij zich
mogelijk in Tiel gevestigd.

147. Tienkamp, Angela Corina.

Angela Corina werd geboren op 1977-02-28 in Wadenoyen. Zij is de dochter van Tienkamp, Gerrit en Schoonderbeek, Hendrika Maria. Zij trouwde Eerbeek, Adri op 2002-06-14.

Meer over Tienkamp, Angela Corina:

Geboorte: 1977-02-28, Wadenoyen.

Echtgeno(o)t(e):Eerbeek, Adri.

Adri werd geboren op 1981-08-19 in Opheusden. Hij trouwde Tienkamp, Angela Corina op 2002-06-14.

Meer over Eerbeek, Adri:

Geboorte: 1981-08-19, Opheusden.

Kinderen van Tienkamp, Angela Corina en Eerbeek, Adri

165 i. Eerbeek, Kirsten. Kirsten werd geboren op 2004-02-02.

166 ii. Eerbeek, Tamara. Tamara werd geboren op 2005-12-20 in Eck en Wiel.

Meer over Tienkamp, Angela Corina en Eerbeek, Adri:

Huwelijk: 2002-06-14.

148. Mouwen, Dennis.

Dennis werd geboren op 1976-12-22 in Ijsselstein. Hij is de zoon van Mouwen, Boudewijn en Tienkamp, Elisabeth.

Meer over Mouwen, Dennis:

Geboorte: 1976-12-22, Ijsselstein.

149. Mouwen, Patrick.

Patrick werd geboren op 1979-11-06 in Utrecht. Hij is de zoon van Mouwen, Boudewijn en Tienkamp, Elisabeth. Hij trouwde van den Bosch, Mariska op 2010-10-02 in Alphen ad Rijn,NLD.

Meer over Mouwen, Patrick:

Geboorte: 1979-11-06, Utrecht.

Echtgeno(o)t(e):van den Bosch, Mariska.

Mariska werd geboren op 1986-03-15 in Rotterdam. Zij trouwde Mouwen, Patrick op 2010-10-02 in Alphen ad Rijn,NLD.

Meer over van den Bosch, Mariska:

Geboorte: 1986-03-15, Rotterdam.

Meer over van den Bosch, Mariska en Mouwen, Patrick:

Huwelijk: 2010-10-02, Alphen ad Rijn,NLD.

150. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren op 1976-08-18 in Nieuwe Pekela. Hij is de zoon van Tienkamp, Hendrik en NN, vrouw van Hendrik. Hij trouwde Nn, Nn in geschat 1990.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 1976-08-18, Nieuwe Pekela.

Echtgeno(o)t(e):Nn, Nn.

Zij trouwde Tienkamp, Johannes in geschat 1990.

Kinderen van Nn, Nn en Tienkamp, Johannes

167 i. Tienkamp, Lisa. Lisa werd geboren op 1992-05-11.

168 ii. Tienkamp, Anouk. Anouk werd geboren op 1994-01-30.

169 iii. Tienkamp, Rick. Rick werd geboren op 1995-03-28.

Meer over Nn, Nn en Tienkamp, Johannes:

Huwelijk: geschat 1990.

151. Tienkamp, Rengerdina.

Rengerdina werd geboren op 1983-05-09 in Nieuwe Pekela. Zij is de dochter van Tienkamp, Hendrik en NN, vrouw van Hendrik.

Meer over Tienkamp, Rengerdina:

Geboorte: 1983-05-09, Nieuwe Pekela.

: Renate.

152. Tienkamp, Gina.

Gina werd geboren op 1972-05-27 in Veendam. Zij is de dochter van Tienkamp, Pieter en NN, vrouw van Pieter.

Meer over Tienkamp, Gina:

Geboorte: 1972-05-27, Veendam.

153. Tienkamp, Johanna.

Johanna werd geboren in 1974 in Veendam. Zij is de dochter van Tienkamp, Pieter en NN, vrouw van Pieter. Zij trouwde Kalsbeek, nn rond 1996.

Opmerkingen bij Tienkamp, Johanna

Johanna is op 18 febr 2015 haar eetcafé in Winschoten begonnen.

Meer over Tienkamp, Johanna:

Geboorte: 1974, Veendam.

Echtgeno(o)t(e):Kalsbeek, nn.

nn werd geboren rond 1970. Hij trouwde Tienkamp, Johanna rond 1996.

Meer over Kalsbeek, nn:

Geboorte: rond 1970.

Meer over Tienkamp, Johanna en Kalsbeek, nn:

Huwelijk: rond 1996.

154. Tienkamp, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1976-05-09 in Veendam. Hij is de zoon van Tienkamp, Pieter en NN, vrouw van Pieter.

Meer over Tienkamp, Hendrik:

Geboorte: 1976-05-09, Veendam.

155. Tienkamp, Johannes.

Johannes werd geboren in 1970 in Veendam. Hij is de zoon van Tienkamp, Dirk en NN, vrouw van Dirk.

Opmerkingen bij Tienkamp, Johannes

http://www.omp-veendam.nl/zvt2.html.

Meer over Tienkamp, Johannes:

Geboorte: 1970, Veendam.

: Johan.

156. Tienkamp, Rene.

Rene werd geboren in 1973 in Veendam. Hij is de zoon van Tienkamp, Dirk en NN, vrouw van Dirk.

Meer over Tienkamp, Rene:

Geboorte: 1973, Veendam.

157. Tienkamp, Danny.

Danny werd geboren in 1980 in Veendam. Hij is de zoon van Tienkamp, Dirk en NN, vrouw van Dirk.

Meer over Tienkamp, Danny:

Geboorte: 1980, Veendam.

158. Tienkamp, Michael.

Michael werd geboren in 1987 in Veendam. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en NN, vrouw van Jan.

Meer over Tienkamp, Michael:

Geboorte: 1987, Veendam.

159. Tienkamp, Yvonne.

Yvonne werd geboren in 1990-04-00 in Veendam. Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en NN, vrouw van Jan.

Meer over Tienkamp, Yvonne:

Geboorte: 1990-04-00, Veendam.

160. Tienkamp, Alexander.

Alexander werd geboren in 1987 in Annerveensekanaal. Hij is de zoon van Tienkamp, Jarines en NN, vrouw van Rines.

Meer over Tienkamp, Alexander:

Geboorte: 1987, Annerveensekanaal.

161. Tienkamp, Patrick.

Patrick werd geboren in 1989-10-00 in Annerveensekanaal. Hij is de zoon van Tienkamp, Jarines en NN, vrouw van Rines.

Meer over Tienkamp, Patrick:

Geboorte: 1989-10-00, Annerveensekanaal.

Generatie 11

162. Tienkamp, Michel.

Michel werd geboren op 1995-03-09 in Tiel. Hij is de zoon van Tienkamp, Bouwinus Ronald en van Herk, Teuntje.

Meer over Tienkamp, Michel:

Geboorte: 1995-03-09, Tiel.

163. Tienkamp, Carlo.

Carlo werd geboren op 1998-12-10 in Tiel. Hij is de zoon van Tienkamp, Bouwinus Ronald en van Herk, Teuntje.

Meer over Tienkamp, Carlo:

Geboorte: 1998-12-10, Tiel.

164. Tienkamp, Zoon Of Dochter.

Zoon Of Dochter werd geboren op 2010-09-30. Deze persoon is het kind van Tienkamp, Bouwinus Ronald en Driessen, Elisabeth Leonarda.

Meer over Tienkamp, Zoon Of Dochter:

Geboorte: 2010-09-30.

165. Eerbeek, Kirsten.

Kirsten werd geboren op 2004-02-02. Zij is de dochter van Eerbeek, Adri en Tienkamp, Angela Corina.

Meer over Eerbeek, Kirsten:

Geboorte: 2004-02-02.

166. Eerbeek, Tamara.

Tamara werd geboren op 2005-12-20 in Eck en Wiel. Zij is de dochter van Eerbeek, Adri en Tienkamp, Angela Corina.

Meer over Eerbeek, Tamara:

Geboorte: 2005-12-20, Eck en Wiel.

167. Tienkamp, Lisa.

Lisa werd geboren op 1992-05-11. Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en Nn, Nn.

Meer over Tienkamp, Lisa:

Geboorte: 1992-05-11.

168. Tienkamp, Anouk.

Anouk werd geboren op 1994-01-30. Zij is de dochter van Tienkamp, Johannes en Nn, Nn.

Meer over Tienkamp, Anouk:

Geboorte: 1994-01-30.

169. Tienkamp, Rick.

Rick werd geboren op 1995-03-28. Hij is de zoon van Tienkamp, Johannes en Nn, Nn.

Meer over Tienkamp, Rick:

Geboorte: 1995-03-28.

 

 1. 11281214113. Tienkamp, Zoon Of Dochter.

  Zoon Of Dochter werd geboren op 2010-09-30. Deze persoon is het kind van Tienkamp, Bouwinus Ronald en Driessen, Elisabeth Leonarda.

  Dit is ook mijn kleinzoon en zijn naam is Bjorn.

 2. Natascha

  Ik vind het super dat er stambomen bestaan en ben zelf op zoek naar eventuele familieleden maar deze informatie is wel heel fout. Niet één maar zelfs 6 fouten van directe familieleden klopt gewoonweg niet ! Het betreft geboorte data en plaats.
  112812121, 112812132, 1128121321, 1128121322, 112812133, 1128121324

 3. Klopt Natascha. is mij ook op gevallen.
  Het heeft er in het verleden wel eens beter en overzichtelijker uitgezien.

  Gerrit Tienkamp (26-03-1949)
  Wonende in Bangkok

 4. Natascha

  Hallo Gerrit,

  Ik heb de aanvullende gegevens gestuurd en Paul heeft ze opgenomen dus komt alles op zijn pootjes terecht 🙂 Als we allemaal ons steentje bijdragen moet het goed gaan toch ?!

  En.. jeetje Bangkok ? Hoe komt iemand daar terecht ? Wel weer stoer!

  Groetjes

  Natascha

 5. StienekeHulzebos

  Mijn grootmoeder was Stientje Tienkamp….dus niet Christine!
  Getrouwd met Lenze Duursma.
  Hun dochter Aaltien trouwde in 1941 met Abel Hulzebos,geboren in Westerlee,Groningen en niet in Emmen.
  Ik kan het weten….ze waren mijn ouders!

 6. Pieter R Ubels

  Hallo Gerrit
  Er komt een Mina Tienkamp voor in je bestand getrouwt met Roelof Siebrands Ubels de toevoeging Siebrands hoort er niet tussen .
  Een aparte manier van notatie van je bestandik vond het een beetje moeilijk om het te volgen je moet er goed in thuis zijn dan zal het wel beter gaan maar toch veel werk verzet .

  • admin

   Hallo Pieter,
   Bedankt voor je reactie.
   Ik heb het gecorrigeerd in mijn database.
   De website duurt iets langer.
   En een detail: ik heet Paul.
   Gerrit Tienkamp is een niet-bloedverwant waar ik niet bepaald leuke herinneringen aan heb. 😉
   Mina was wél bloedverwant. Ik stam af van haar broer Markus die in Assen is begraven.
   Dat lijkt me -uit de verhalen- juist een erg aardige kerel.
   groeten uit Wapserveen,
   Paul Tienkamp

Geef een reactie

Thema door Anders Norén