Stamboom Tienkamp Brandenburg

Thijencamp bij Zevenaar

Bij Zevenaar is een bedrijventerrein met de naam Thijencamp.
Zie bijv de website www.thijencamp.com.

Eerste vermelding 1635
De Gemeente Zevenaar voorzag mij van de volgende informatie:
De oorsprong van het woord ligt hoogstwaarschijnlijk bij de familienaam Thije.
Er is een vermelding (waarschijnlijk in een volontair protocol, dit staat niet als zodanig vermeld in het naamgevingsdossier) dat op 16-07-1635 de Thijenkamp door Mathhijs van Berfelt wordt verkocht aan Evert Haeck.
De keuze van de toevoeging camp i.p.v. het oorspronkelijke kamp heeft te maken met negatieve associaties welke dit woord opriep bij de straatnaamcommissie.
Voor eventueel meer informatie verwijs ik u naar het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, www.liemersverleden.nl/sald
zevenaar_vogelvlucht

Geef een reactie