Stamboom Tienkamp Brandenburg

De oorsprong van de familienaam Tienkamp

De naam Tienkamp in mijn familie is afgeleid van het erf Tienkamp in Noordbarge bij Emmen. Dit erf ligt op de plaats waar nu de “Stortweg” en “De Kampen” zijn, bij de vroegere melkfabriek.

Deze erfnaam bestaat al vele eeuwen. De oudste vermelding die ik tot op heden heb kunnen vinden, betreft een zekere Pol Harms wiens lijkpredikatie op 18 augustus 1679 plaats vond.
Vanaf die tijd kwam de naam Tienkamp steeds vaker voor. De naam werd gespeld als Tynkamp, Thyencamp of Thyncamp.

Er zijn twee families Tienkamp:
De nazaten van Roelof Tienkamp uit Den Ham
De nazaten van Gerrit Tienkamp uit Dalen.

Op plekken met namen als Tijhuis, Ten Thije of de Tie werd vroeger recht gesproken. Ze liggen op loopafstand van een hof.  De naam stamt van de Germaanse god Thiu of Thincsus, de god van de oorlog.
Of dit ook geldt voor het erf in Noordbarge is niet bekend.
Ook is het mogelijk, dat Thijencamp/ Thyencamp/ Tienkamp is afgeleid van het kamp (stuk grond) van Thijn of Thijmen, zoals er ook een Polkamp in Noordbarge bestond.

Meest waarschijnlijke betekenis – grondmaat
Het meest waarschijnlijk is echter Tienkamp als aanduiding van een grondmaat.
Zo kom ik tegen:
de Hofsteede Tienkamp in Ryperkerk
of de Stinse Tienkamp  in Tytsjerk
of stukken grond op diverse (andere) plekken in Friesland.

 

Roelof Tienkamp
Mijn voorvader Roelof Jans Engberts zich noemende Tienkamp werd in 1771 geboren in Den Ham. Door het faillissement van zijn vader, Engbert, ging het gezin uit elkaar. Zijn moeder, Janna Jurriens, zijn broer Jurrien (* 1773) en waarschijnlijk Roelof zijn in 1786 ingetrokken bij Gerrit Hendriks Thynkamp in Noortbarge. Jurrien is in 1796 getrouwd met Jantien Gerrits, een dochter van Gerrit Thyncamp. Jurrien heeft als familienaam later de naam Engberts aangenomen.

Gerrit Tienkamp
Gerrit Hindriks (* ca 1721) kwam uit Dalen. Hij woonde in “Noortbarge” op woonnummer 133 en werd voor de belastingen aangeslagen als keuter. Van zijn zoon Jan Gerrits werd in het haardstedenregister vermeld “Arm, heeft nog koeij, nog gesaaij”.


De naam Tienkamp komt op meerdere plaatsen in Nederland voor.
Een relatie met onze familie heb ik niet ontdekt en lijkt mij ook niet zo waarschijnlijk.

 

Geef een reactie