Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie ten Cate

Afstammelingsverslag voor ten Cate, Berend? Jan?

Generatie 1

1. ten Cate, Berend? Jan?.

Berend? Jan? werd geboren omstreeks 1570. Hij had een relatie met
Onbekend.

Notities bij ten Cate, Berend? Jan?

Op basis van het Boek “Het Erve en Goed Ten Kate” van de heer
W.Ten Kate uit 1919 heb ik geprobeerd de genealogie ten Caat te
reconstrueren. Op de Kaat vindt men anno 1919 twee grote
boerderijen en een kleinere die vroeger het Katerhuis werd
genoemd. Rond 1600 heeft een aantal mensen op de Kaat gewoond die
ook ten Cate als achternaam hadden. Of deze mensen ook familie van
elkaar waren is (nog) niet bekend.

Kinderen van Onbekend en ten Cate, Berend? Jan?

+ 11 i. ten Cate, Jan Berends. Jan Berends werd geboren omstreeks 1590
in De Kaat?. Hij overleed na 1661 in De Kaat/Avereest.

+ 12 ii. ten Cate, Fake. Fake werd geboren omstreeks 1610.

Generatie 2

11. ten Cate, Jan Berends.

Jan Berends werd geboren omstreeks 1590 in De Kaat?. Hij overleed
na 1661 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van meer dan ongeveer
71 jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Berend? Jan?. Hij trouwde
nn, nn.

Notities bij ten Cate, Jan Berends

Bij het huwelijk van zijn zoon Willem werd hij genoemd “meulenaar
ten Cate op de Overreest”. De
Katingermolen werd in 1672 door de Munstersche en Keulsche troepen
verbrand en in 1743 weer
opgebouwd.

Kinderen van nn, nn en ten Cate, Jan Berends

+ 111 i. ten Cate, Geert Jans. Geert Jans werd geboren omstreeks 1610.
Hij overleed omstreeks 1655 in Avereest (Ov).

+ 112 ii. ten Cate, Willem Jans. Willem Jans werd geboren omstreeks 1620
in De Kaat/Avereest.

113 iii. ten Cate, Jan Jansen. Jan Jansen werd geboren omstreeks 1630 in
De Kaat/Avereest.

+ 114 iv. ten Cate, Hendrik Jans Mulder. Hendrik Jans Mulder werd geboren
omstreeks 1635 in De Kaat?. Hij overleed omstreeks 1700.

12. ten Cate, Fake.

Fake werd geboren omstreeks 1610. Hij was de zoon van ten Cate,
Berend? Jan?. Hij had een relatie met Onbekend.

Kinderen van Onbekend en ten Cate, Fake

+ 121 i. ten Cate, Hilligje Faken. Hilligje Faken werd geboren omstreeks
1650.

Generatie 3

111. ten Cate, Geert Jans.

Geert Jans werd geboren omstreeks 1610. Hij overleed omstreeks
1655 in Avereest (Ov) op de leeftijd van ongeveer 45 jaren. Hij
was de zoon van ten Cate, Jan Berends en nn, nn. Hij trouwde
Roelofs, Aleijt.

Kinderen van Roelofs, Aleijt en ten Cate, Geert Jans

1111 i. ten Cate, Femmigjen Geerts. Femmigjen Geerts werd geboren
omstreeks 1635.

1112 ii. ten Cate, Niese Geerts. Niese Geerts werd geboren omstreeks
1640 in Avereest (Ov).

1113 iii. ten Cate, Roelofjen Geerts. Roelofjen Geerts werd geboren
omstreeks 1630.

1114 iv. ten Cate, Jan Geerts. Jan Geerts werd geboren omstreeks 1630 in
Avereest (Ov).

112. ten Cate, Willem Jans.

Willem Jans werd geboren omstreeks 1620 in De Kaat/Avereest. Hij
was de zoon van ten Cate, Jan Berends en nn, nn. Hij trouwde
Alberts, Albertien.

Kinderen van Alberts, Albertien en ten Cate, Willem Jans

+ 1121 i. ten Cate, Roleff Willems. Roleff Willems werd geboren omstreeks
1640 in De Kaat/Avereest. Hij overleed omstreeks 1719 in De
Kaat/Avereest.

+ 1122 ii. ten Cate, Hilbert Willems. Hilbert Willems werd geboren
omstreeks 1650 in De Kaat/Avereest. Hij overleed na 1725-04-14
in De Kaat?.

113. ten Cate, Jan Jansen.

Jan Jansen werd geboren omstreeks 1630 in De Kaat/Avereest. Hij
was de zoon van ten Cate, Jan Berends en nn, nn.

Notities bij ten Cate, Jan Jansen

Op basis van een acte uit 25-04-1716 kunnen wij concluderen, dat
ook een Jan Jansen ten Cate of
ten Kaate heeft bestaan (“neeve van de salige moeders sijde”).

114. ten Cate, Hendrik Jans Mulder.

Hendrik Jans Mulder werd geboren omstreeks 1635 in De Kaat?. Hij
overleed omstreeks 1700 op de leeftijd van ongeveer 65 jaren. Hij
was de zoon van ten Cate, Jan Berends en nn, nn. Hij trouwde nn,
nn.

Notities bij ten Cate, Hendrik Jans Mulder

Bekend is, dat de vader van Geessien Hendriks ten Cate molenaar
(Mulder) was. Hendrik Hendriks
ten Cate was waarschijnlijk een (schoon?)zoon van Jan Berends die
“meulenaar” was ten Cate.
Verwarrend is het patroniem of de 2e voornaam “Hendriks” terwijl
zijn (schoon?)vader Jan Berends
was.

Kinderen van nn, nn en ten Cate, Hendrik Jans Mulder

+ 1141 i. ten Cate, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren
omstreeks 1680 in De Kaat/Avereest. Hij overleed in 1753 in De
Kaat/Avereest.

1142 ii. ten Cate, Hendrickgen Henrix. Hendrickgen Henrix werd geboren
omstreeks 1660. Zij overleed op 1687-02-26 in IJhorst?.

+ 1143 iii. ten Cate, Geessien Hendriks. Geessien Hendriks werd geboren
omstreeks 1680 in Den Kaat. Zij overleed omstreeks 1740 in Oude
Avereest.

121. ten Cate, Hilligje Faken.

Hilligje Faken werd geboren omstreeks 1650. Zij was de dochter van
ten Cate, Fake. Zij trouwde Booij, Fake.

Notities bij ten Cate, Hilligje Faken

Deze naam is hypothetisch. De voornaam ontlenen wij echter aan de
haardstedenregisters, waarin
in het Zuidwoldiger Rot van 1704 t/m 1709 de weduwe van Fake Booys
genoemd wordt, waarbij
eenmaal vermeld Hille Faken, terwijl hun zoon Berend Faken ten
Kate heet, en wij veronderstellen
dat die met naam en toenaam naar zijn opa vernoemd is. Berend
Faken woont naast zijn moeder,
terwijl Berent Freriks waarschijnlijk eerst bij haar inwoont
(vermeld wordt de de weduwe van
Fake Boois en zwager, welk woord in die tijd ook voor schoonzoon
gebruikt werd) en later op
hetzelfde nummer woont.

Kinderen van ten Cate, Hilligje Faken en Booij, Fake

+ 1211 i. Booys, Geesjen Faken. Geesjen Faken werd geboren omstreeks 1678
in Meppel. Zij overleed op 1745-01-05 in Hoogeveen.

Generatie 4

1111. ten Cate, Femmigjen Geerts.

Femmigjen Geerts werd geboren omstreeks 1635. Zij was de dochter
van ten Cate, Geert Jans en Roelofs, Aleijt.

1112. ten Cate, Niese Geerts.

Niese Geerts werd geboren omstreeks 1640 in Avereest (Ov). Zij was
de dochter van ten Cate, Geert Jans en Roelofs, Aleijt.

1113. ten Cate, Roelofjen Geerts.

Roelofjen Geerts werd geboren omstreeks 1630. Zij was de dochter
van ten Cate, Geert Jans en Roelofs, Aleijt.

1114. ten Cate, Jan Geerts.

Jan Geerts werd geboren omstreeks 1630 in Avereest (Ov). Hij was
de zoon van ten Cate, Geert Jans en Roelofs, Aleijt. Hij trouwde
Lubberts, Aaltien.

1121. ten Cate, Roleff Willems.

Roleff Willems werd geboren omstreeks 1640 in De Kaat/Avereest.
Hij overleed omstreeks 1719 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van
ongeveer 79 jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Willem Jans en
Alberts, Albertien. Hij trouwde nn, nn.

Notities bij ten Cate, Roleff Willems

Acte 1743: Edelmogende Heeren Mijn Heeren Ridderschap en Stedden
de Staten van Overijsel! Het
geven met het diiepste ontzag te kennen Roeloff Willems en Hilbert
Willems, woonachtigh op de
Averreest, hoe dat hun beijde respective Bestevaders mede Roeloff
Willems en Hilbert Willems
geheten in Eijgendom hebben beseten gehad een windkormole, gestaan
hebbende op den Avereest op
een plaetse den Cate genaamt. Dat dieselve mole in de sogenaamde
Bisschopstijd in den jare 1672
à 1673 rijstig geraakt en verbrant is, so em….

Kinderen van nn, nn en ten Cate, Roleff Willems

11211 i. ten Cate, Willem. Willem werd geboren omstreeks 1670 in De
Kaat/Avereest.

1122. ten Cate, Hilbert Willems.

Hilbert Willems werd geboren omstreeks 1650 in De Kaat/Avereest.
Hij overleed na 1725-04-14 in De Kaat? op de leeftijd van meer dan
ongeveer 75 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Willem
Jans en Alberts, Albertien. Hij trouwde Willems, Jantyn.

Notities bij ten Cate, Hilbert Willems

Acte van 1662 over de grensgeschillen tussen de eigenaren van De
Kaat en de ingezetenen van
Ommen: …… mitsgaders Roleff ende Hilbert Willems ten Caete
respective eigenaeren van de
Oosterhuijsen ende ’t goed ten Caate….. En een acte : 1719 den
28en Meert hebben Egbert
Hendricks en Hilbert Willems ten Kate mij versogt, haer Ed. voor
’t Drosten Gerigte van Salland
te dienen over de quastieuse limytscheidinge tusschen haare en de
Ommer markten, en soo veel
doenlijk van de saak onderrigt, dog alsoo de nodige documenten
niet bij der handt waren,
afgesproken om malkanderen overmorgen tot Ommen tegen te komen. En
een rekening van “ten
aensien van Hilbert Wilms (…) den 20en Julij 1720 “.

Kinderen van Willems, Jantyn en ten Cate, Hilbert Willems

+ 11221 i. ten Cate, Wolter Hilberts. Wolter Hilberts werd geboren
omstreeks 1670 in De Kaat/Avereest.

+ 11222 ii. ten Cate, Willem Hilberts. Willem Hilberts werd geboren
omstreeks 1670 in De Kaat/Avereest. Hij overleed in 1701 in De
Kaat/Avereest.

1141. ten Cate, Egbert Hendriks.

Egbert Hendriks werd geboren omstreeks 1680 in De Kaat/Avereest.
Hij overleed in 1753 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van
ongeveer 73 jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Jans
Mulder en nn, nn. Hij trouwde Roelofs, Swaantje.

Notities bij ten Cate, Egbert Hendriks

En een acte : 1719 den 28en Meert hebben Egbert Hendricks en
Hilbert Willems ten Kate mij
versogt, haer Ed. voor ’t Drosten Gerigte van Salland te dienen
over de quastieuse
limytscheidinge tusschen haare en de Ommer markten, en soo veel
doenlijk van de saak onderrigt,
dog alsoo de nodige documenten niet bij der handt waren,
afgesproken om malkanderen overmorgen
tot Ommen tegen te komen. Brief dd 16 febr 1724 tot Graaf van
Rechteren Almelo, Drost van
Salland.

Kinderen van Roelofs, Swaantje en ten Cate, Egbert Hendriks

+ 11411 i. ten Cate, Roelof Egberts. Roelof Egberts werd geboren omstreeks
1700. Hij overleed voor 1748 in De Kaat/Avereest.

+ 11412 ii. ten Cate, Willem Egberts. Willem Egberts werd geboren omstreeks
1702 in De Kaat/Avereest. Hij overleed omstreeks 1770 in De
Westerhuis.

+ 11413 iii. ten Cate, Geert Egberts. Geert Egberts werd geboren omstreeks
1706 in den Kaeten. Hij overleed na 1750 in IJhorst.

11414 iv. ten Cate, Hendrik Egberts. Hendrik Egberts werd geboren
omstreeks 1708 in De Kaat/Avereest.

11415 v. ten Cate, dochter. dochter werd geboren omstreeks 1710.

1142. ten Cate, Hendrickgen Henrix.

Hendrickgen Henrix werd geboren omstreeks 1660. Zij overleed op
1687-02-26 in IJhorst? op de leeftijd van ongeveer 27 jaren, 1
maand. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Jans Mulder en nn,
nn. Zij trouwde Poll, Jan Alberts.

Notities bij ten Cate, Hendrickgen Henrix

In het “Boeck van vrijwillige acten en jurisdictien des
schoutamtes Ommen en den Ham”: Archem den
1 Meert 1687, Rigter Tomas van Muijden Compareerde Jan Alberts
Poll voor sig sel en als volmagt
hebbende van Lammegien Jans sijn huijsvrouw vermogensacte onder
haer hand den 26 Febr. 1687
gepasseerd, voorts Roelof Jansen Smit als hoofdmomber van de twee
naegelatene kinderen can
Hendrickgen Henrix ten Kate bij voorn. J.A.Poll in sijn eerste
huwelijck geprocreëert, mede
volmagt hebbende van Roelof Wolters, Hermen Rutgers Spiegels ende
Karst Hermens -medemomberen
van voorn. kinderen enz.

1143. ten Cate, Geessien Hendriks.

Geessien Hendriks werd geboren omstreeks 1680 in Den Kaat. Zij
werd gedoopt (chr) in 1680 in Oud-Avereest. Zij overleed omstreeks
1740 in Oude Avereest op de leeftijd van ongeveer 60 jaren. Zij
was de dochter van ten Cate, Hendrik Jans Mulder en nn, nn. Zij
trouwde ten Kate, Berent Faken.

Notities bij ten Cate, Geessien Hendriks

Het is niet zeker dat zij geboren is van den Kaat.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en ten Kate, Berent Faken

11431 i. Faken, Hendrikje Berends. Hendrikje Berends werd geboren
omstreeks 1710 in Hoogeveen.

+ 11432 ii. ten Kaat, Femmegien Berends. Zij werd gedoopt op 1713-04-17 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1766-09-30 in Hoogeveen.

11433 iii. Faken, Hendrik Berends. Hendrik Berends werd geboren omstreeks
1710 in Hoogeveen.

+ 11434 iv. ten Caat, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1708-03-11 in
Hoogeveen. Hij werd begraven op 1754-07-10 in Hoogeveen.

1211. Booys, Geesjen Faken.

Geesjen Faken werd geboren omstreeks 1678 in Meppel. Zij overleed
op 1745-01-05 in Hoogeveen op de leeftijd van ongeveer 67 jaren, 4
dagen. Zij was de dochter van Booij, Fake en ten Cate, Hilligje
Faken. Zij trouwde Kleine, Berend Frederiks.

Notities bij Booys, Geesjen Faken

05-01-1745: Geesje Faken leent 120 Car.gld naar 3% van zoon
Berend.

Kinderen van Booys, Geesjen Faken en Kleine, Berend Frederiks

+ 12111 i. Kleine, Frerik Berends. Hij werd gedoopt (chr) in 1705 in
Hoogeveen.

12112 ii. Kleine, Berend. Berend werd geboren omstreeks 1705 in
Hoogeveen.

Generatie 5

11211. ten Cate, Willem.

Willem werd geboren omstreeks 1670 in De Kaat/Avereest. Hij was de
zoon van ten Cate, Roleff Willems en nn, nn.

11221. ten Cate, Wolter Hilberts.

Wolter Hilberts werd geboren omstreeks 1670 in De Kaat/Avereest.
Hij was de zoon van ten Cate, Hilbert Willems en Willems, Jantyn.
Hij trouwde Steenbergen, Hendrikje Luichies.

Kinderen van Steenbergen, Hendrikje Luichies en ten Cate, Wolter
Hilberts

+ 112211 i. ten Cate, Hilligien Wolters. Zij werd gedoopt (chr) in 1700.
Zij werd begraven op 1774-03-22 in Hoogeveen?.

11222. ten Cate, Willem Hilberts.

Willem Hilberts werd geboren omstreeks 1670 in De Kaat/Avereest.
Hij overleed in 1701 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van
ongeveer 31 jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Hilbert Willems
en Willems, Jantyn. Hij trouwde Steenbergen, Marrigje Luighies.

Notities bij ten Cate, Willem Hilberts

Hij had geen kinderen. Na den dood van Lammigje Lucas verkoopen de
erfgenamen hun aandeel in den
Kaat aan Egbert Roelofs t.C. 8 Juli 1783.

Kinderen van Steenbergen, Marrigje Luighies en ten Cate, Willem
Hilberts

112221 i. ten Cate, Jantjen. Jantjen werd geboren omstreeks 1690.

+ 112222 ii. ten Cate, Hendrikje Willems. Hendrikje Willems werd geboren
omstreeks 1693.

112223 iii. ten Cate, Roelof Willems. Roelof Willems werd geboren omstreeks
1700 in De Kaat/Avereest.

112224 iv. ten Cate, Grietien Willems. Grietien Willems werd geboren
omstreeks 1700 in De Kaat/Avereest. Zij overleed na 1743.

112225 v. ten Cate, Hilbert Willems. Hilbert Willems werd geboren
omstreeks 1700 in De Kaat/Avereest. Hij overleed omstreeks 1783
in De Kaat/Avereest.

11411. ten Cate, Roelof Egberts.

Roelof Egberts werd geboren omstreeks 1700. Hij overleed voor 1748
in De Kaat/Avereest op de leeftijd van minder dan ongeveer 48
jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Hendriks en Roelofs,
Swaantje. Hij trouwde Everts, Trijntje.

Notities bij ten Cate, Roelof Egberts

Roelof zal voor 1748 overleden zijn, want bij de Volksteling van
dat jaar wordt genoemd: (Bron:
Volkstelling 1748, Eric ten Brinke): Overreest Oost -Eijnde ’t
Erve ten Caten, De weduwe van
Roelof ten Caten Trientje Eevers genaamt 2 Kinderen Swaantje
Egbert onder de 10 jaren 3 Knegten
Roelof Janssen Riekes Jans Bartelt Geugging De Muller Jan Janssen
1 maagdt Geesjen Alberts.

Kinderen van Everts, Trijntje en ten Cate, Roelof Egberts

114111 i. ten Cate, Zwaantje. Zwaantje werd geboren omstreeks 1745 in De
Kaat/Avereest.

+ 114112 ii. ten Cate, Egbert Roelofs. Egbert Roelofs werd geboren in 1748
in De Kaat/Avereest. Hij overleed op 1828-01-23 in De
Kaat/Avereest.

11412. ten Cate, Willem Egberts.

Willem Egberts werd geboren omstreeks 1702 in De Kaat/Avereest.
Hij overleed omstreeks 1770 in De Westerhuis op de leeftijd van
ongeveer 68 jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Hendriks
en Roelofs, Swaantje. Hij trouwde ten Westerhuis, Grietien Jans.
Hij trouwde tevens Jacobs, Roelofjen.

Kinderen van ten Westerhuis, Grietien Jans en ten Cate, Willem
Egberts

+ 114121 i. ten Cate, Hendrikje W.. Zij werd gedoopt (chr) in 1735 in
Hoogeveen.

11413. ten Cate, Geert Egberts.

Geert Egberts werd geboren omstreeks 1706 in den Kaeten. Hij
overleed na 1750 in IJhorst op de leeftijd van meer dan ongeveer
44 jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Hendriks en
Roelofs, Swaantje. Hij trouwde Geuchjens, Jantje op 1728-04-24 in
IJhorst.

Notities bij ten Cate, Geert Egberts

Zij woonde op Basuijn, gemeente De Wijk.

Kinderen van Geuchjens, Jantje en ten Cate, Geert Egberts

114131 i. ten Cate, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1731-02-25 in De
Wijk.

114132 ii. ten Cate, Egbert. Egbert werd geboren op 1733-06-28 in De Wijk.

114133 iii. ten Cate, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1736-02-12 in De
Wijk.

114134 iv. ten Cate, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1739-04-26 in De
Wijk.

114135 v. ten Cate, Geuchien. Geuchien werd geboren op 1742-04-28 in De
Wijk.

114136 vi. ten Cate, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1745-05-09 in De Wijk.

114137 vii. ten Cate, Egbert. Egbert werd geboren op 1748-04-21 in De Wijk.

11414. ten Cate, Hendrik Egberts.

Hendrik Egberts werd geboren omstreeks 1708 in De Kaat/Avereest.
Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Hendriks en Roelofs,
Swaantje.

Notities bij ten Cate, Hendrik Egberts

Hij woonde op Santinge, gemeente Zuidwolde.

11415. ten Cate, dochter.

dochter werd geboren omstreeks 1710. Zij was de dochter van ten
Cate, Egbert Hendriks en Roelofs, Swaantje.

11431. Faken, Hendrikje Berends.

Hendrikje Berends werd geboren omstreeks 1710 in Hoogeveen. Zij
was de dochter van ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien
Hendriks. Zij trouwde Vijl, Albert Hendriks.

11432. ten Kaat, Femmegien Berends.

Zij werd gedoopt op 1713-04-17 in Hoogeveen. Zij overleed op
1766-09-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Kate, Berent
Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Zij trouwde Bloemberg,
Aaldert Alberts.

Kinderen van ten Kaat, Femmegien Berends en Bloemberg, Aaldert
Alberts

114321 i. Bloemberg, Berend Aalderts. Berend Aalderts werd geboren in
1737.

114322 ii. Bloemberg, Annigje Aalderts. Annigje Aalderts werd geboren in
1739.

114323 iii. Bloemberg, Geesjen Aalderts. Zij werd gedoopt op 1740-12-04 in
Hoogeveen. Zij overleed in 1782 in Hoogeveen.

114324 iv. Bloemberg, Berent. Berent werd geboren in 1743.

114325 v. Bloemberg, Pieter Aalderts. Pieter Aalderts werd geboren in
1746.

114326 vi. Bloemberg, Grietje Aalderts. Grietje Aalderts werd geboren in
1748.

114327 vii. Bloemberg, Albert Aalderts. Albert Aalderts werd geboren in
1751.

11433. Faken, Hendrik Berends.

Hendrik Berends werd geboren omstreeks 1710 in Hoogeveen. Hij was
de zoon van ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks.
Hij trouwde Wybrants, Geesjen.

11434. ten Caat, Fake Berents.

Hij werd gedoopt (chr) op 1708-03-11 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1754-07-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Kate,
Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij trouwde
Bloemberg, Mettien Jans in 1734 in Hoogeveen.

Notities bij ten Caat, Fake Berents

Hij is gedoopt als Vake Boy.

Kinderen van Bloemberg, Mettien Jans en ten Caat, Fake Berents

+ 114341 i. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren in 1741 in
Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in Hoogeveen.

+ 114342 ii. ten Cate, Berent Faken. Hij werd gedoopt (chr) op 1745-07-11 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1806-09-16 in Hoogeveen.

12111. Kleine, Frerik Berends.

Hij werd gedoopt (chr) in 1705 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken. Hij trouwde
Hartman, Elisabeth Lamberts.

Kinderen van Hartman, Elisabeth Lamberts en Kleine, Frerik Berends

+ 121111 i. Kleine, Grietjen Freriks. Grietjen Freriks werd geboren
omstreeks 1730.

12112. Kleine, Berend.

Berend werd geboren omstreeks 1705 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken.

Generatie 6

112211. ten Cate, Hilligien Wolters.

Zij werd gedoopt (chr) in 1700. Zij werd begraven op 1774-03-22 in
Hoogeveen?. Zij was de dochter van ten Cate, Wolter Hilberts en
Steenbergen, Hendrikje Luichies. Zij trouwde ten Cleij, Aaldert
Gerrits.

Notities bij ten Cate, Hilligien Wolters

Weduwe van Aaldert ten Kley woont volgens haardstederegister van
1755 in het Hollandse Rot nr 40
en betaalt de hoogste bijdrage 4 Gld.

Kinderen van ten Cate, Hilligien Wolters en ten Cleij, Aaldert
Gerrits

1122111 i. ten Kleij, Wolter Aalderts. Wolter Aalderts werd geboren op
1734-10-03 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1806-09-10 in
Hoogeveen.

1122112 ii. ten Kleij, Gerrit Aalderts. Gerrit Aalderts werd geboren op
1736-02-17 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1789-05-26.

1122113 iii. ten Kleij, Hendrik Aalderts. Hendrik Aalderts werd geboren op
1738-03-02 in Hoogeveen.

1122114 iv. ten Kleij, Klaasje Aalderts. Klaasje Aalderts werd geboren op
1740-05-25 in Hoogeveen.

1122115 v. ten Kleij, Hendrikje Aalderts. Hendrikje Aalderts werd geboren
op 1742-09-02 in Hoogeveen.

1122116 vi. ten Kleij, Hendrik Aalderts. Hendrik Aalderts werd geboren op
1744-11-01 in Hoogeveen.

112221. ten Cate, Jantjen.

Jantjen werd geboren omstreeks 1690. Zij was de dochter van ten
Cate, Willem Hilberts en Steenbergen, Marrigje Luighies. Zij
trouwde Lefers, Willem.

112222. ten Cate, Hendrikje Willems.

Hendrikje Willems werd geboren omstreeks 1693. Zij was de dochter
van ten Cate, Willem Hilberts en Steenbergen, Marrigje Luighies.
Zij trouwde Huizing, Evert Alberts omstreeks 1720.

Kinderen van ten Cate, Hendrikje Willems en Huizing, Evert Alberts

+ 1122221 i. Huizing, Lubbechien Everts. Lubbechien Everts werd geboren
omstreeks 1726 in Avereest (Ov). Zij overleed omstreeks 1772.

112223. ten Cate, Roelof Willems.

Roelof Willems werd geboren omstreeks 1700 in De Kaat/Avereest.
Hij was de zoon van ten Cate, Willem Hilberts en Steenbergen,
Marrigje Luighies.

Notities bij ten Cate, Roelof Willems

Hij werd in 1743 genoemd wordt bij het herbouwen van den molen,
als Roelof Willems t.Cate.

112224. ten Cate, Grietien Willems.

Grietien Willems werd geboren omstreeks 1700 in De Kaat/Avereest.
Zij overleed na 1743 op de leeftijd van meer dan ongeveer 43
jaren. Zij was de dochter van ten Cate, Willem Hilberts en
Steenbergen, Marrigje Luighies. Zij trouwde Derks, Klaes.

Notities bij ten Cate, Grietien Willems

Zwolle den 13 April 1743: “bekenne ick Klaes Dercks en Grietien
Willems wel bekendt dat daer een
koornmeule bij den Kate heeft gestaen bij die brugge en die
eijgenaers wel gekendt Roelof
Willems en Hilbert Willems ten Kate en Grietien Willems die dogter
van die mulder wel bij het
malen heeft verkeert.”.

112225. ten Cate, Hilbert Willems.

Hilbert Willems werd geboren omstreeks 1700 in De Kaat/Avereest.
Hij overleed omstreeks 1783 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van
ongeveer 83 jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Willem Hilberts
en Steenbergen, Marrigje Luighies. Hij trouwde van ’t Ende,
Lammigje Lucas. Hij trouwde tevens Albers, Hendrikje.

114111. ten Cate, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren omstreeks 1745 in De Kaat/Avereest. Zij was
de dochter van ten Cate, Roelof Egberts en Everts, Trijntje.

114112. ten Cate, Egbert Roelofs.

Egbert Roelofs werd geboren in 1748 in De Kaat/Avereest. Hij
overleed op 1828-01-23 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van 80
jaren, 22 dagen. Hij was de zoon van ten Cate, Roelof Egberts en
Everts, Trijntje. Hij trouwde Warners, Hilligje.

Notities bij ten Cate, Egbert Roelofs

Na het overlijden van Hilbert Willems ten Cate verkochten de
erfgenamen hun aandeel in den Kaat
aan Egbert Roelofs ten Cate op 8 juli 1783. Op 17 nov 1810 ging
Egbert een lening aan van “eene
capitale somma van hondert en vijftig Guldens” bij Grietjen Derks
Oosterhuijs.

Kinderen van Warners, Hilligje en ten Cate, Egbert Roelofs

1141121 i. ten Cate, Evert Egberts. Evert Egberts werd geboren omstreeks
1770 in De Kaat/Avereest. Hij overleed in 1774 in De
Kaat/Avereest.

1141122 ii. ten Cate, Hendrikje Egberts. Hendrikje Egberts werd geboren
omstreeks 1770.

1141123 iii. ten Cate, Roelof Egberts. Roelof Egberts werd geboren op
1771-06-16 in De Kaat/Avereest. Hij overleed op 1830-12-06 in
De Kaat/Avereest.

1141124 iv. ten Cate, Werner Egberts. Werner Egberts werd geboren in 1773
in De Kaat/Avereest. Hij overleed op 1858-12-22 in De
Kaat/Avereest.

1141125 v. ten Cate, Geuchien Egberts. Geuchien Egberts werd geboren op
1784-03-14 in De Kaat/Avereest. Hij overleed op 1853-12-05 in
Zuidwolde (Dr).

1141126 vi. ten Cate, Zwaantje. Zwaantje werd geboren omstreeks 1790.

114121. ten Cate, Hendrikje W.

Zij werd gedoopt (chr) in 1735 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van ten Cate, Willem Egberts en ten Westerhuis, Grietien Jans. Zij
trouwde Hofman, Andries Geerts.

Kinderen van ten Cate, Hendrikje W. en Hofman, Andries Geerts

+ 1141211 i. Hofman, Geertje Andries. Zij werd gedoopt (chr) op 1769-04-23
in Hoogeveen. Zij overleed op 1840-10-30 in Hoogeveen.

114131. ten Cate, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1731-02-25 in De Wijk. Zij was de dochter
van ten Cate, Geert Egberts en Geuchjens, Jantje.

114132. ten Cate, Egbert.

Egbert werd geboren op 1733-06-28 in De Wijk. Hij was de zoon van
ten Cate, Geert Egberts en Geuchjens, Jantje.

114133. ten Cate, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1736-02-12 in De Wijk. Zij was de dochter
van ten Cate, Geert Egberts en Geuchjens, Jantje.

114134. ten Cate, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1739-04-26 in De Wijk. Zij was de dochter
van ten Cate, Geert Egberts en Geuchjens, Jantje.

114135. ten Cate, Geuchien.

Geuchien werd geboren op 1742-04-28 in De Wijk. Hij was de zoon
van ten Cate, Geert Egberts en Geuchjens, Jantje.

114136. ten Cate, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1745-05-09 in De Wijk. Zij was de dochter
van ten Cate, Geert Egberts en Geuchjens, Jantje.

114137. ten Cate, Egbert.

Egbert werd geboren op 1748-04-21 in De Wijk. Hij was de zoon van
ten Cate, Geert Egberts en Geuchjens, Jantje.

114321. Bloemberg, Berend Aalderts.

Berend Aalderts werd geboren in 1737. Hij was de zoon van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

114322. Bloemberg, Annigje Aalderts.

Annigje Aalderts werd geboren in 1739. Zij was de dochter van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

114323. Bloemberg, Geesjen Aalderts.

Zij werd gedoopt op 1740-12-04 in Hoogeveen. Zij overleed in 1782
in Hoogeveen. Zij was de dochter van Bloemberg, Aaldert Alberts en
ten Kaat, Femmegien Berends.

114324. Bloemberg, Berent.

Berent werd geboren in 1743. Hij was de zoon van Bloemberg,
Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

114325. Bloemberg, Pieter Aalderts.

Pieter Aalderts werd geboren in 1746. Hij was de zoon van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

114326. Bloemberg, Grietje Aalderts.

Grietje Aalderts werd geboren in 1748. Zij was de dochter van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

114327. Bloemberg, Albert Aalderts.

Albert Aalderts werd geboren in 1751. Hij was de zoon van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

114341. ten Cate, Jan Faken.

Jan Faken werd geboren in 1741 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1741-05-11 in Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in
Hoogeveen op de leeftijd van 57 jaren. Hij werd begraven op
1798-04-21 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake
Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde Schonewille,
Annegien Harms.

Notities bij ten Cate, Jan Faken

Jan Faken, die nooit ergens ten Kate wordt genoemd, wordt vermeld
in de haardsteden registers van
het Hollanse Rot van 1774 en 1784 en betaalt 4 car .gld.
haardstedengeld.

Kinderen van Schonewille, Annegien Harms en ten Cate, Jan Faken

+ 1143411 i. ten Cate, Fake Jans. Fake Jans werd geboren op 1768-05-12 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1823-06-30 in Hoogeveen.

1143412 ii. ten Cate, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28
in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-02-03 in Hoogeveen.

+ 1143413 iii. Faken, Mettien Jans. Zij werd gedoopt (chr) in 1780.

1143414 iv. ten Cate, Aaltje. Zij werd gedoopt op 1780-06-11 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1850-10-25 in Hoogeveen.

1143415 v. ten Cate, Jentje Jans. Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-25 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1844-12-31 in Hoogeveen.

114342. ten Cate, Berent Faken.

Hij werd gedoopt (chr) op 1745-07-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
1806-09-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake
Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde Schonewille,
Geesje Harms (Dwirrel) in 1772 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel) en ten Cate,
Berent Faken

+ 1143421 i. ten Cate, Annechien Berends. Annechien Berends werd geboren
omstreeks 1770 in Hoogeveen.

1143422 ii. ten Cate, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1772-09-06 in
Hollandscheveld. Hij overleed omstreeks 1810.

+ 1143423 iii. ten Cate, Harm Berents Faken. He werd gedoopt op 1774-06-26 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1838-12-07 in Hoogeveen.

+ 1143424 iv. ten Cate, Jan Berends. He werd gedoopt op 1776-07-28 in
Hoogeveen.

+ 1143425 v. ten Cate, Metje Berents Faken. Zij werd gedoopt (chr) op
1780-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1860-11-20 in
Hoogeveen.

+ 1143426 vi. ten Cate, Hendrikjen Berends. Hendrikjen Berends werd geboren
op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-11-08 in
Hoogeveen.

1143427 vii. ten Cate, Jantje Berends Faken. Zij werd gedoopt (chr) op
1789-10-11 in Hoogeveen.

+ 1143428 viii. ten Cate, Hendrik Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1791-09-11
in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-04-17 in Hollandscheveld.

121111. Kleine, Grietjen Freriks.

Grietjen Freriks werd geboren omstreeks 1730. Zij was de dochter
van Kleine, Frerik Berends en Hartman, Elisabeth Lamberts. Zij
trouwde Salomons, Arent.

Kinderen van Kleine, Grietjen Freriks en Salomons, Arent

+ 1211111 i. Salomons, Margrieta. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-10-13 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1849-01-11 in Hoogeveen.

Generatie 7

1122111. ten Kleij, Wolter Aalderts.

Wolter Aalderts werd geboren op 1734-10-03 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1806-09-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten
Cleij, Aaldert Gerrits en ten Cate, Hilligien Wolters.

Notities bij ten Kleij, Wolter Aalderts

Wolter is volgens haardstederegister van 1764 woonachtig in het
Hollandse Rot nr 44, in 1774 nr
51 en in 1784 in het Westerse Rot nr.71 betaalt in 1764 en 1774 –
4 gulden en in 1784 – 2 gulden
haardstedengeld.

1122112. ten Kleij, Gerrit Aalderts.

Gerrit Aalderts werd geboren op 1736-02-17 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1789-05-26. Hij was de zoon van ten Cleij, Aaldert
Gerrits en ten Cate, Hilligien Wolters.

Notities bij ten Kleij, Gerrit Aalderts

Volgens haardstederegister woont Gerrit in 1774 in het Wester Rot
nr 109 en in 1784 op nr 91. Hij
is houtkoper en betaalt de hoogste bijdrage van 4 Gld. Per 21 juli
1761 en 18 febr.1763 wordt
een kind van Gerrit ten Kley begraven. Waarschijnlijk zijn dit
doodgeboren kinderen.

1122113. ten Kleij, Hendrik Aalderts.

Hendrik Aalderts werd geboren op 1738-03-02 in Hoogeveen. Hij was
de zoon van ten Cleij, Aaldert Gerrits en ten Cate, Hilligien
Wolters.

1122114. ten Kleij, Klaasje Aalderts.

Klaasje Aalderts werd geboren op 1740-05-25 in Hoogeveen. Zij was
de dochter van ten Cleij, Aaldert Gerrits en ten Cate, Hilligien
Wolters.

1122115. ten Kleij, Hendrikje Aalderts.

Hendrikje Aalderts werd geboren op 1742-09-02 in Hoogeveen. Zij
was de dochter van ten Cleij, Aaldert Gerrits en ten Cate,
Hilligien Wolters.

1122116. ten Kleij, Hendrik Aalderts.

Hendrik Aalderts werd geboren op 1744-11-01 in Hoogeveen. Hij was
de zoon van ten Cleij, Aaldert Gerrits en ten Cate, Hilligien
Wolters.

1122221. Huizing, Lubbechien Everts.

Lubbechien Everts werd geboren omstreeks 1726 in Avereest (Ov).
Zij overleed omstreeks 1772 op de leeftijd van ongeveer 46 jaren.
Zij was de dochter van Huizing, Evert Alberts en ten Cate,
Hendrikje Willems. Zij trouwde Tingen, Jan Jans omstreeks 1760.

Kinderen van Huizing, Lubbechien Everts en Tingen, Jan Jans

11222211 i. Tingen, Geessien Jans. Geessien Jans werd geboren op 1760-04-29
in Ruinen (Dr). Zij overleed op 1840-12-21 in Ruinen (Dr).

11222212 ii. Tingen, Hendrikjen Jans. Zij werd gedoopt op 1763-10-09 in
Ruinen (Dr).

+ 11222213 iii. Tingen, Evert Jans. Evert Jans werd geboren op 1767-09-05 in
Ruinen (Dr). Hij overleed op 1817-08-12 in Ruinen (Dr).

1141121. ten Cate, Evert Egberts.

Evert Egberts werd geboren omstreeks 1770 in De Kaat/Avereest. Hij
overleed in 1774 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van ongeveer 4
jaren. Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Roelofs en Warners,
Hilligje.

1141122. ten Cate, Hendrikje Egberts.

Hendrikje Egberts werd geboren omstreeks 1770. Zij was de dochter
van ten Cate, Egbert Roelofs en Warners, Hilligje. Zij trouwde
Steenbergen, Roelof Arends.

1141123. ten Cate, Roelof Egberts.

Roelof Egberts werd geboren op 1771-06-16 in De Kaat/Avereest. Hij
overleed op 1830-12-06 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van 59
jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Roelofs en
Warners, Hilligje. Hij trouwde Steenbergen, Geertje Jans.

1141124. ten Cate, Werner Egberts.

Werner Egberts werd geboren in 1773 in De Kaat/Avereest. Hij
overleed op 1858-12-22 in De Kaat/Avereest op de leeftijd van 85
jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Roelofs en
Warners, Hilligje.

1141125. ten Cate, Geuchien Egberts.

Geuchien Egberts werd geboren op 1784-03-14 in De Kaat/Avereest.
Hij overleed op 1853-12-05 in Zuidwolde (Dr) op de leeftijd van 69
jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Egbert Roelofs en
Warners, Hilligje.

1141126. ten Cate, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren omstreeks 1790. Zij was de dochter van ten
Cate, Egbert Roelofs en Warners, Hilligje.

1141211. Hofman, Geertje Andries.

Zij werd gedoopt (chr) op 1769-04-23 in Hoogeveen. Zij overleed op
1840-10-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hofman, Andries
Geerts en ten Cate, Hendrikje W.. Zij trouwde Hagen, Jan Kaspers.

Kinderen van Hofman, Geertje Andries en Hagen, Jan Kaspers

11412111 i. Hagen, Andries. Hij werd gedoopt (chr) op 1803-09-11 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1861-12-09 in Hoogeveen.

11412112 ii. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt (chr) op 1807-02-04 in
Hoogeveen.

1143411. ten Cate, Fake Jans.

Fake Jans werd geboren op 1768-05-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
1823-06-30 in Hoogeveen op de leeftijd van 55 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien
Harms. Hij trouwde Schonewille, Aaltje Harms.

Notities bij ten Cate, Fake Jans

Huwelijk met Aaltje Harms volgens John Suk.

Kinderen van Schonewille, Aaltje Harms en ten Cate, Fake Jans

11434111 i. ten Cate, Annechjen Faken. Annechjen Faken werd geboren op
1795-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed omstreeks 1850.

11434112 ii. ten Cate, Harm Faken. Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in
Hoogeveen.

11434113 iii. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in
Hoogeveen.

11434114 iv. ten Cate, Albert Faken. Albert Faken werd geboren op 1804-04-29
in Hoogeveen.

1143412. ten Cate, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1846-02-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 6 dagen.
Hij was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien
Harms. Hij trouwde Onbekend.

1143413. Faken, Mettien Jans.

Zij werd gedoopt (chr) in 1780. Zij was de dochter van ten Cate,
Jan Faken en Schonewille, Annegien Harms. Zij trouwde de Graaf,
Gerrit Jan in 1810 in Hoogeveen.

Kinderen van Faken, Mettien Jans en de Graaf, Gerrit Jan

11434131 i. de Graaf, Anna Gerrits. Zij werd gedoopt (chr) op 1811-08-06 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1844-10-19 in Coevorden.

+ 11434132 ii. de Graaf, Jan. Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen.

11434133 iii. de Graaf, Egbertjen. Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1843-09-28 in Hollandscheveld.

1143414. ten Cate, Aaltje.

Zij werd gedoopt op 1780-06-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
1850-10-25 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan
Faken en Schonewille, Annegien Harms.

1143415. ten Cate, Jentje Jans.

Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-25 in Hoogeveen. Zij overleed op
1844-12-31 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan
Faken en Schonewille, Annegien Harms.

1143421. ten Cate, Annechien Berends.

Annechien Berends werd geboren omstreeks 1770 in Hoogeveen. Zij
was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje
Harms (Dwirrel). Zij trouwde Vos, Evert Berends.

Kinderen van ten Cate, Annechien Berends en Vos, Evert Berends

+ 11434211 i. Vos, Grietien Everts. Grietien Everts werd geboren op
1795-02-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1868-08-11 in
Hoogeveen.

1143422. ten Cate, Fake Berents.

Hij werd gedoopt (chr) op 1772-09-06 in Hollandscheveld. Hij
overleed omstreeks 1810. Hij was de zoon van ten Cate, Berent
Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel).

Notities bij ten Cate, Fake Berents

Gedoopt op 6 september 1772 als zoon van schipper Berent Faken ten
Kaat en Geesje Harms
Schonewille. Geboren en opgegroeid in het Hollandsche Veld. De
23-jarige Fake was aldaar
betrokken bij een incident tijdens de jaarwisseling van 1795 op
1796. Op nieuwjaarsavond
persifleerden hij, zijn broer Harm, neven en vrienden de Franse
troepen, en het kwam tot
beschadiging van een woning. De jongemannen werden veroordeeld tot
zes jaar zeedienst. Fake werd
verplicht matroos. Als zodanig werd hij nog vermeld in 1798, toen
een vrouw en een kind van hem
in het Krakeel woonden. Daarna werd in de bronnen niets meer over
hem gevonden. Voor zover
bekend is hij niet terug gekeerd van de vloot. Hij moet tijdens
het uitdienen van zijn straf
zijn overleden. Zijn moeder woonde in 1811 in de Poepershoek.

1143423. ten Cate, Harm Berents Faken.

He werd gedoopt op 1774-06-26 in Hoogeveen. Hij overleed op
1838-12-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Berent
Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde
Schonewille, Grietje Wolters omstreeks 1798.

Kinderen van Schonewille, Grietje Wolters en ten Cate, Harm
Berents Faken

+ 11434231 i. Faken, Berend Harms. Berend Harms werd geboren op 1798-04-04 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1828-06-15 in Hollandscheveld.

1143424. ten Cate, Jan Berends.

He werd gedoopt op 1776-07-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij
trouwde Schonewille, Femmichje Harms omstreeks 1800 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Femmichje Harms en ten Cate, Jan Berends

11434241 i. ten Cate, Berend Faken. Berend Faken werd geboren op 1800-08-06
in Hoogeveen.

+ 11434242 ii. ten Cate, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15
in Hoogeveen.

11434243 iii. ten Cate, Fake. Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen.

1143425. ten Cate, Metje Berents Faken.

Zij werd gedoopt (chr) op 1780-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op
1860-11-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent
Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde
Schonewille, Hendrik Christiaans.

Kinderen van ten Cate, Metje Berents Faken en Schonewille, Hendrik
Christiaans

+ 11434251 i. Schonewille, Christiaan Hendriks. He werd gedoopt op 1804-07-29
in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-02-22 in Hoogeveen.

11434252 ii. Schonewille, Berent. Berent werd geboren op 1806-10-26 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in Hoogeveen.

11434253 iii. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1809-09-10 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in Hoogeveen.

11434254 iv. Schonewille, Geesina. Geesina werd geboren op 1812-05-12 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1812-07-03 in Hoogeveen.

11434255 v. Schonewille, Gesina. Gesina werd geboren op 1813-09-23 in
Hoogeveen.

11434256 vi. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in
Hoogeveen.

11434257 vii. Schonewille, Jan. Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1881-03-12 in Hoogeveen.

11434258 viii. Schonewille, Anna. Anna werd geboren op 1822-09-29 in
Hoogeveen. Zij overleed na 1884.

1143426. ten Cate, Hendrikjen Berends.

Hendrikjen Berends werd geboren op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1830-11-08 in Hoogeveen op de leeftijd van 46 jaren,
15 dagen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en
Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde Profijt, Koert
Arends op 1812-05-09 in Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Hendrikjen Berends en Profijt, Koert Arends

11434261 i. Profijt, Arend Pieters. Arend Pieters werd geboren op
1815-10-06 in Hoogeveen.

+ 11434262 ii. Profijt, Geesje Koerts. Geesje Koerts werd geboren op
1817-08-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-04-23 in
Hoogeveen.

11434263 iii. Profijt, Berend Koerts. Berend Koerts werd geboren op
1819-11-28 in Hoogeveen.

11434264 iv. Profijt, Grietje. Grietje werd geboren op 1821-10-05 in
Hoogeveen.

1143427. ten Cate, Jantje Berends Faken.

Zij werd gedoopt (chr) op 1789-10-11 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms
(Dwirrel). Zij trouwde Boertje, Harm Harms op 1814-11-22 in
Hoogeveen.

1143428. ten Cate, Hendrik Berents.

Hij werd gedoopt (chr) op 1791-09-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
1872-04-17 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van ten Cate,
Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde
Kok, Jantien Derks.

Kinderen van Kok, Jantien Derks en ten Cate, Hendrik Berents

+ 11434281 i. ten Cate, Geessien Hendriks. Geessien Hendriks werd geboren op
1815-06-25 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-05-21 in
Hollandscheveld.

11434282 ii. ten Cate, Berend. Berend werd geboren op 1819-01-30 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1894-01-18 in Hoogeveen.

11434283 iii. ten Cate, Derk Hendriks. Derk Hendriks werd geboren op
1820-12-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1905-03-31 in
Hoogeveen.

11434284 iv. ten Cate, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1831-07-21 in
Hollandscheveld. Hij overleed op 1859-08-08 in Hollandscheveld.

11434285 v. ten Cate, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1878-05-06 in Hoogeveen.

1211111. Salomons, Margrieta.

Zij werd gedoopt (chr) op 1771-10-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
1849-01-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Salomons, Arent en
Kleine, Grietjen Freriks. Zij trouwde Schonewille, Harmen Jans.

Kinderen van Salomons, Margrieta en Schonewille, Harmen Jans

+ 12111111 i. Schonewille, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in
Hoogeveen. Hij overleed na 1844.

Generatie 8

11222211. Tingen, Geessien Jans.

Geessien Jans werd geboren op 1760-04-29 in Ruinen (Dr). Zij
overleed op 1840-12-21 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 80 jaren,
7 maanden. Zij was de dochter van Tingen, Jan Jans en Huizing,
Lubbechien Everts.

11222212. Tingen, Hendrikjen Jans.

Zij werd gedoopt op 1763-10-09 in Ruinen (Dr). Zij was de dochter
van Tingen, Jan Jans en Huizing, Lubbechien Everts.

11222213. Tingen, Evert Jans.

Evert Jans werd geboren op 1767-09-05 in Ruinen (Dr). Hij overleed
op 1817-08-12 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 49 jaren, 11
maanden. Hij was de zoon van Tingen, Jan Jans en Huizing,
Lubbechien Everts. Hij trouwde Pruissen, Grietje Jans op
1790-05-16 in Ruinen (Dr).

Kinderen van Pruissen, Grietje Jans en Tingen, Evert Jans

112222131 i. Tingen, Jan Everts. Jan Everts werd geboren op 1791-04-22 in
Ruinen (Dr). Hij overleed op 1817-08-05 in Ruinen (Dr).

112222132 ii. Tingen, Hendrik Everts. Hendrik Everts werd geboren op
1793-03-13 in Ruinen (Dr). Hij overleed op 1848-05-24 in Ruinen
(Dr).

+ 112222133 iii. Tingen, Hendrikje Evers. Hendrikje Evers werd geboren op
1796-06-12 in Ruinen (Dr). Zij overleed op 1876-04-12 in Ruinen
(Dr).

112222134 iv. Tingen, Lubbechien Everts. Lubbechien Everts werd geboren op
1799-09-22 in Ruinen (Dr). Zij overleed op 1847-05-14 in Ruinen
(Dr).

Notities voor Pruissen, Grietje Jans en Tingen, Evert Jans:

Bron:
https://www.geni.com/people/Jacobus-Grupstra/6000000000022860402?through=6000000064277564841

11412111. Hagen, Andries.

Hij werd gedoopt (chr) op 1803-09-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
1861-12-09 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Jan Kaspers en
Hofman, Geertje Andries.

11412112. Hagen, Stijntje.

Zij werd gedoopt (chr) op 1807-02-04 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Hagen, Jan Kaspers en Hofman, Geertje Andries.

11434111. ten Cate, Annechjen Faken.

Annechjen Faken werd geboren op 1795-08-23 in Hoogeveen. Zij
overleed omstreeks 1850 op de leeftijd van ongeveer 54 jaren, 4
maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Fake Jans en
Schonewille, Aaltje Harms. Zij trouwde van der Weyde, Hendrik
Egberts op 1815-04-15 in Hoogeveen.

11434112. ten Cate, Harm Faken.

Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij
trouwde Kroesen, Neesjen Alberts op 1819-12-28 in Hoogeveen.

Notities bij ten Cate, Harm Faken

Hij was in 1832 eigenaar van 17,0530 bunder veen.

11434113. ten Cate, Jan Faken.

Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij trouwde
Hendriks, Vroukin op 1823-06-22 in Hoogeveen.

11434114. ten Cate, Albert Faken.

Albert Faken werd geboren op 1804-04-29 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij
trouwde Fidom, Marijchje op 1827-12-30 in Hoogeveen.

11434131. de Graaf, Anna Gerrits.

Zij werd gedoopt (chr) op 1811-08-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
1844-10-19 in Coevorden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit
Jan en Faken, Mettien Jans.

11434132. de Graaf, Jan.

Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
de Graaf, Gerrit Jan en Faken, Mettien Jans. Hij trouwde Martinus,
Anna op 1839-05-15 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Botter, Maria
op 1879-02-01 in Hoogeveen.

Kinderen van Martinus, Anna en de Graaf, Jan

114341321 i. de Graaf, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen.

114341322 ii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1842-08-29 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1842-10-02 in Hoogeveen.

114341323 iii. de Graaf, Albert. Albert werd geboren op 1843-10-04 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1846-06-05 in Hoogeveen.

+ 114341324 iv. de Graaf, Jan. Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen.

11434133. de Graaf, Egbertjen.

Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in Hoogeveen. Zij overleed op
1843-09-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 23 jaren, 6
maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit Jan en Faken,
Mettien Jans.

11434211. Vos, Grietien Everts.

Grietien Everts werd geboren op 1795-02-01 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1868-08-11 in Hoogeveen op de leeftijd van 73 jaren, 6
maanden. Zij was de dochter van Vos, Evert Berends en ten Cate,
Annechien Berends. Zij trouwde Duinkerken, Jan Jans op 1816-06-01
in Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans

+ 114342111 i. Duinkerken, Woltertien. Woltertien werd geboren op 1816-12-23
in Hoogeveen.

114342112 ii. Duinkerken, Lefert. Lefert werd geboren op 1824-01-15 in
Hoogeveen.

114342113 iii. Duinkerken, Arend. Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen.

11434231. Faken, Berend Harms.

Berend Harms werd geboren op 1798-04-04 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1828-06-15 in Hollandscheveld op de leeftijd van 30 jaren, 2
maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Harm Berents Faken en
Schonewille, Grietje Wolters. Hij trouwde Schonewille, Woltertje
Harms op 1823-06-22 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Woltertje Harms en Faken, Berend Harms

+ 114342311 i. ten Cate, Harmen Faken. Harmen Faken werd geboren op 1823-09-20
in Hollandscheveld.

11434241. ten Cate, Berend Faken.

Berend Faken werd geboren op 1800-08-06 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.
Hij trouwde Schonewille, Jantje Harms op 1826-05-21 in Hoogeveen.

11434242. ten Cate, Aaltje Jans.

Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.
Zij trouwde Yken, Harm Arends op 1825-02-13 in Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Aaltje Jans en Yken, Harm Arends

114342421 i. Yken, Geesje. Geesje werd geboren in 1851.

+ 114342422 ii. Yken, Jan. Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen.

11434243. ten Cate, Fake.

Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten
Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.

11434251. Schonewille, Christiaan Hendriks.

He werd gedoopt op 1804-07-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
1876-02-22 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik
Christiaans en ten Cate, Metje Berents Faken. Hij trouwde Kok,
Aaltje Harms op 1837-04-19 in Hoogeveen.

Kinderen van Kok, Aaltje Harms en Schonewille, Christiaan Hendriks

+ 114342511 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1838-05-01 in
Hoogeveen.

114342512 ii. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1846-07-26
in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-08-31 in Hollandscheveld.

114342513 iii. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1848-04-01
in Hollandscheveld.

11434252. Schonewille, Berent.

Berent werd geboren op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in
Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken.

11434253. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in
Hoogeveen op de leeftijd van 83 jaren, 1 maand. Hij was de zoon
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken. Hij trouwde Koster, Margaretha Koerts op 1835-09-05 in
Hoogeveen.

11434254. Schonewille, Geesina.

Geesina werd geboren op 1812-05-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
1812-07-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 maand, 22 dagen. Zij
was de dochter van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate,
Metje Berents Faken.

11434255. Schonewille, Gesina.

Gesina werd geboren op 1813-09-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken. Zij trouwde Bakker, Hendrik op 1837-06-10 in Hoogeveen. Zij
trouwde tevens Vos, Jan Harms op 1867-11-02 in Hoogeveen.

11434256. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken.

11434257. Schonewille, Jan.

Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
1881-03-12 in Hoogeveen op de leeftijd van 61 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate,
Metje Berents Faken.

11434258. Schonewille, Anna.

Anna werd geboren op 1822-09-29 in Hoogeveen. Zij overleed na 1884
op de leeftijd van meer dan 61 jaren, 3 maanden. Zij was de
dochter van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje
Berents Faken.

11434261. Profijt, Arend Pieters.

Arend Pieters werd geboren op 1815-10-06 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.
Hij trouwde Smand, Catharina op 1833-11-10 in Hoogeveen.

11434262. Profijt, Geesje Koerts.

Geesje Koerts werd geboren op 1817-08-14 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1884-04-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 66 jaren, 8
maanden. Zij was de dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate,
Hendrikjen Berends. Zij trouwde Oelen, Jan Harms op 1839-09-18 in
Hoogeveen.

Kinderen van Profijt, Geesje Koerts en Oelen, Jan Harms

114342621 i. Oelen, nn. nn werd geboren op 1840-03-28 in Hollandscheveld.
Zij overleed op 1840-03-28 in Hollandscheveld.

114342622 ii. Oelen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1911-02-09 in Hoogeveen.

114342623 iii. Oelen, Harm. Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1910-03-18 in Hoogeveen.

114342624 iv. Oelen, Koert. Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1921-07-01 in Hoogeveen.

114342625 v. Oelen, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in
Hoogeveen.

114342626 vi. Oelen, Arend. Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1853-06-07 in Hoogeveen.

114342627 vii. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1861-05-03 in Hoogeveen.

11434263. Profijt, Berend Koerts.

Berend Koerts werd geboren op 1819-11-28 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.
Hij trouwde Swiers, Hillechien op 1843-05-03 in Hoogeveen.

11434264. Profijt, Grietje.

Grietje werd geboren op 1821-10-05 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.

11434281. ten Cate, Geessien Hendriks.

Geessien Hendriks werd geboren op 1815-06-25 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1884-05-21 in Hollandscheveld op de leeftijd van 68
jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik
Berents en Kok, Jantien Derks. Zij trouwde Booij, Jan Hendriks op
1840-04-22 in Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks

+ 114342811 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in
Hoogeveen.

114342812 ii. Booij, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1918-03-23 in Zwinderen.

11434282. ten Cate, Berend.

Berend werd geboren op 1819-01-30 in Hoogeveen. Hij overleed op
1894-01-18 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien
Derks. Hij trouwde Booij, Aaltje op 1840-04-22 in Hoogeveen.

11434283. ten Cate, Derk Hendriks.

Derk Hendriks werd geboren op 1820-12-08 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1905-03-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 84 jaren, 3
maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok,
Jantien Derks.

11434284. ten Cate, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1831-07-21 in Hollandscheveld. Hij
overleed op 1859-08-08 in Hollandscheveld op de leeftijd van 28
jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en
Kok, Jantien Derks.

11434285. ten Cate, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
1878-05-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 44 jaren, 8 maanden.
Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien
Derks.

12111111. Schonewille, Hermannus.

Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed na
1844 op de leeftijd van meer dan 26 jaren, 10 maanden. Hij was de
zoon van Schonewille, Harmen Jans en Salomons, Margrieta. Hij
trouwde Kikkert, Geertruid op 1841-04-21 in Hoogeveen.

Kinderen van Kikkert, Geertruid en Schonewille, Hermannus

+ 121111111 i. Schonewille, Harm. Harm werd geboren op 1844-12-14 in
Hollandscheveld.

Generatie 9

112222131. Tingen, Jan Everts.

Jan Everts werd geboren op 1791-04-22 in Ruinen (Dr). Hij overleed
op 1817-08-05 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 26 jaren, 3
maanden. Hij was de zoon van Tingen, Evert Jans en Pruissen,
Grietje Jans.

112222132. Tingen, Hendrik Everts.

Hendrik Everts werd geboren op 1793-03-13 in Ruinen (Dr). Hij
overleed op 1848-05-24 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 55 jaren,
2 maanden. Hij was de zoon van Tingen, Evert Jans en Pruissen,
Grietje Jans.

112222133. Tingen, Hendrikje Evers.

Hendrikje Evers werd geboren op 1796-06-12 in Ruinen (Dr). Zij
overleed op 1876-04-12 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 79 jaren,
10 maanden. Zij was de dochter van Tingen, Evert Jans en Pruissen,
Grietje Jans. Zij trouwde de Vrieze, Jacob Alberts op 1819-06-20
in Ruinen (Dr).

Kinderen van Tingen, Hendrikje Evers en de Vrieze, Jacob Alberts

1122221331 i. de Vrieze, Roelof Jakobs. Roelof Jakobs werd geboren op
1819-12-12 in Ruinen (Dr). Hij overleed op 1864-12-22 in Ruinen
(Dr).

1122221332 ii. de Vrieze, Evert Jakobs. Evert Jakobs werd geboren op
1821-11-17 in Ruinen (Dr). Hij overleed op 1862-01-16 in Ruinen
(Dr).

+ 1122221333 iii. de Vries, Albert Jacobs. Albert Jacobs werd geboren op
1827-03-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1878-11-03 in Ruinen
(Dr).

112222134. Tingen, Lubbechien Everts.

Lubbechien Everts werd geboren op 1799-09-22 in Ruinen (Dr). Zij
overleed op 1847-05-14 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 47 jaren,
7 maanden. Zij was de dochter van Tingen, Evert Jans en Pruissen,
Grietje Jans.

114341321. de Graaf, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de
Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Jantje op
1871-05-20 in Hoogeveen.

114341322. de Graaf, Jentje.

Jentje werd geboren op 1842-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op
1842-10-02 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 maand, 4 dagen. Zij
was de dochter van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.

114341323. de Graaf, Albert.

Albert werd geboren op 1843-10-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
1846-06-05 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 jaren, 8 maanden. Hij
was de zoon van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.

114341324. de Graaf, Jan.

Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de
Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Stijntje op
1874-03-14 in Hoogeveen.

Kinderen van Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan

1143413241 i. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen.

1143413242 ii. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld.

1143413243 iii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld.

1143413244 iv. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld.

114342111. Duinkerken, Woltertien.

Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts. Zij
trouwde Woltinge, Roelof Harms op 1836-04-30 in Hoogeveen.

Kinderen van Duinkerken, Woltertien en Woltinge, Roelof Harms

1143421111 i. Woltinge, Harm. Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen (Dr).

1143421112 ii. Woltinge, Grietien. Grietien werd geboren op 1838-12-01 in
Ruinen (Dr).

1143421113 iii. Woltinge, Jan. Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen.

1143421114 iv. Woltinge, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-08-20 in
Hoogeveen.

1143421115 v. Woltinge, Willem. Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen.

1143421116 vi. Woltinge, Roelof. Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen.

1143421117 vii. Woltinge, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen.

1143421118 viii. Woltinge, Fredrik. Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen.

1143421119 ix. Woltinge, Wolter. Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen.

+ 114342111A x. Woltinge, Fennigje. Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1942-12-06 in Hoogeveen.

114342112. Duinkerken, Lefert.

Lefert werd geboren op 1824-01-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.

114342113. Duinkerken, Arend.

Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.

114342311. ten Cate, Harmen Faken.

Harmen Faken werd geboren op 1823-09-20 in Hollandscheveld. Hij
was de zoon van Faken, Berend Harms en Schonewille, Woltertje
Harms. Hij trouwde Gortworst, Hermanna op 1846-04-25 in Hoogeveen.

Kinderen van Gortworst, Hermanna en ten Cate, Harmen Faken

+ 1143423111 i. ten Cate, Berend Fake. Berend Fake werd geboren in 1850 in
Hoogeveen.

114342421. Yken, Geesje.

Geesje werd geboren in 1851. Zij was de dochter van Yken, Harm
Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Zij trouwde Profijt, Pieter op
1873-10-04 in Hoogeveen.

114342422. Yken, Jan.

Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Yken, Harm Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Hij trouwde Lunenborg,
Catharina op 1850-04-17 in Hoogeveen.

Kinderen van Lunenborg, Catharina en Yken, Jan

+ 1143424221 i. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1923-12-13 in Hoogeveen.

114342511. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren op 1838-05-01 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Schonewille, Christiaan Hendriks en Kok, Aaltje Harms. Hij
trouwde Vos, Aaltje op 1862-04-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Aaltje en Schonewille, Albert

+ 1143425111 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1865 in
Hoogeveen.

114342512. Schonewille, Christiaan.

Christiaan werd geboren op 1846-07-26 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1846-08-31 in Hollandscheveld op de leeftijd van 1 maand, 5
dagen. Hij was de zoon van Schonewille, Christiaan Hendriks en
Kok, Aaltje Harms.

114342513. Schonewille, Christiaan.

Christiaan werd geboren op 1848-04-01 in Hollandscheveld. Hij was
de zoon van Schonewille, Christiaan Hendriks en Kok, Aaltje Harms.

114342621. Oelen, nn.

nn werd geboren op 1840-03-28 in Hollandscheveld. Zij overleed op
1840-03-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 0 dagen. Zij was
de dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

114342622. Oelen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
1911-02-09 in Hoogeveen op de leeftijd van 69 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

114342623. Oelen, Harm.

Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij overleed op
1910-03-18 in Hoogeveen op de leeftijd van 66 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1877-01-20 in Hoogeveen.

114342624. Oelen, Koert.

Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
1921-07-01 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

114342625. Oelen, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

114342626. Oelen, Arend.

Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
1853-06-07 in Hoogeveen op de leeftijd van 7 maanden, 25 dagen.
Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

114342627. Oelen, Jan.

Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
1861-05-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 3 jaren, 9 maanden. Hij
was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

114342811. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Jan Hendriks en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij
trouwde Benjamins, Beekje op 1867-04-27 in Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Beekje en Booij, Hendrik

+ 1143428111 i. Booij, Hendrikus. Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in
Hoogeveen.

114342812. Booij, Geesje Jans.

Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in Hoogeveen. Zij overleed
op 1918-03-23 in Zwinderen op de leeftijd van 66 jaren, 3 maanden.
Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en ten Cate, Geessien
Hendriks.

121111111. Schonewille, Harm.

Harm werd geboren op 1844-12-14 in Hollandscheveld. Hij was de
zoon van Schonewille, Hermannus en Kikkert, Geertruid. Hij trouwde
Snippe, Hendrikje op 1873-09-27 in Hoogeveen.

Kinderen van Snippe, Hendrikje en Schonewille, Harm

1211111111 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in
Hollandscheveld.

+ 1211111112 ii. Schonewille, Jan. Jan werd geboren in 1884. Hij overleed in
1961.

Generatie 10

1122221331. de Vrieze, Roelof Jakobs.

Roelof Jakobs werd geboren op 1819-12-12 in Ruinen (Dr). Hij
overleed op 1864-12-22 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 45 jaren,
10 dagen. Hij was de zoon van de Vrieze, Jacob Alberts en Tingen,
Hendrikje Evers.

1122221332. de Vrieze, Evert Jakobs.

Evert Jakobs werd geboren op 1821-11-17 in Ruinen (Dr). Hij
overleed op 1862-01-16 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 40 jaren,
1 maand. Hij was de zoon van de Vrieze, Jacob Alberts en Tingen,
Hendrikje Evers.

1122221333. de Vries, Albert Jacobs.

Albert Jacobs werd geboren op 1827-03-15 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1878-11-03 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 51 jaren,
7 maanden. Hij was de zoon van de Vrieze, Jacob Alberts en Tingen,
Hendrikje Evers. Hij trouwde Smid, Annechien Egberts op 1855-07-27
in Ruinen (Dr).

Kinderen van Smid, Annechien Egberts en de Vries, Albert Jacobs

11222213331 i. de Vries, Egbert. Egbert werd geboren op 1855-08-13 in
Ruinerwold.

+ 11222213332 ii. de Vries, Jakob. Jakob werd geboren op 1858-04-27 in Ruinen
(Dr). Hij overleed op 1954-07-30 in Havelte (Dr).

1143413241. de Graaf, Jantje.

Jantje werd geboren op 1877-09-18 in Hoogeveen. Zij overleed op
1884-06-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 6 jaren, 8 maanden. Zij
was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

1143413242. de Graaf, Annigje.

Annigje werd geboren op 1879-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op
1884-06-10 in Hollandscheveld op de leeftijd van 4 jaren, 6
maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten,
Stijntje.

1143413243. de Graaf, Jentje.

Jentje werd geboren op 1882-05-30 in Hoogeveen. Zij overleed op
1884-06-16 in Hollandscheveld op de leeftijd van 2 jaren, 17
dagen. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

1143413244. de Graaf, Kasper.

Kasper werd geboren op 1885-07-28 in Hoogeveen. Hij overleed op
1886-02-11 in Hollandscheveld op de leeftijd van 6 maanden, 14
dagen. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

1143421111. Woltinge, Harm.

Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen (Dr). Hij was de zoon
van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421112. Woltinge, Grietien.

Grietien werd geboren op 1838-12-01 in Ruinen (Dr). Zij was de
dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421113. Woltinge, Jan.

Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421114. Woltinge, Geesje.

Geesje werd geboren op 1842-08-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421115. Woltinge, Willem.

Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421116. Woltinge, Roelof.

Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421117. Woltinge, Roelofje.

Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421118. Woltinge, Fredrik.

Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

1143421119. Woltinge, Wolter.

Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

114342111A. Woltinge, Fennigje.

Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
1942-12-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 83 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken,
Woltertien. Zij trouwde Lunenborg, Jan op 1886-11-23 in Hoogeveen.

Kinderen van Woltinge, Fennigje en Lunenborg, Jan

114342111A1 i. Lunenborg, Jentje. Jentje werd geboren op 1887-07-11 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1902-02-25 in Hoogeveen.

114342111A2 ii. Lunenborg, Albert. Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen.
Hij overleed op 1958-04-08 in Groningen.

+ 114342111A3 iii. Lunenborg, Roelof. Roelof werd geboren op 1891-07-20 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen (Dr).

114342111A4 iv. Lunenborg, Wolter. Wolter werd geboren op 1893-10-29 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1942-06-03 in Hoogeveen.

114342111A5 v. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1895-12-22 in Hoogeveen.

114342111A6 vi. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1957-08-20 in Hoogeveen.

114342111A7 vii. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina. Fenna Wolterdina Rolina
werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
1989-02-05 in Meppel.

114342111A8 viii. Lunenborg, Sannigje. Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1904-01-31 in Hoogeveen.

114342111A9 ix. Lunenborg, Johannes. Johannes werd geboren op 1906-04-15 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1987-12-20 in Hoogeveen.

1143423111. ten Cate, Berend Fake.

Berend Fake werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
ten Cate, Harmen Faken en Gortworst, Hermanna. Hij trouwde
Strijker, Annigje op 1875-05-08 in Hoogeveen.

Kinderen van Strijker, Annigje en ten Cate, Berend Fake

11434231111 i. ten Cate, Hermannus Fake. Hermannus Fake werd geboren in 1883
in Arnhem.

1143424221. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
1923-12-13 in Hoogeveen op de leeftijd van 72 jaren, 11 dagen. Hij
was de zoon van Yken, Jan en Lunenborg, Catharina. Hij trouwde
Schonewille, Jentje op 1879-04-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Jentje en IJken, Harm

11434242211 i. IJken, Catharina. Catharina werd geboren op 1882-03-29 in
Hollandscheveld.

11434242212 ii. IJken, Berendina. Berendina werd geboren op 1885-04-16 in
Hollandscheveld.

11434242213 iii. IJken, Janna. Janna werd geboren op 1888-06-28 in
Hollandscheveld. Zij overleed omstreeks 1950.

+ 11434242214 iv. IJken, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen (Dr).

11434242215 v. IJken, Jan. Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld.

11434242216 vi. IJken, Jentje. Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel
(Hoogeveen).

11434242217 vii. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1904-04-27 in Hoogeveen.

1143425111. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1865 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Schonewille, Albert en Vos, Aaltje. Hij trouwde Benjamins, Beekje
op 1889-05-11 in Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Beekje en Schonewille, Hendrik

+ 11434251111 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren in 1891 in Coevorden.

1143428111. Booij, Hendrikus.

Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde Doldersum,
Elizabeth in 1907 in Moorens,th,ENG.

Notities bij Booij, Hendrikus

Het is nog NIET aangetoond, dat hendrik een zoon is van Hendrik
Booij uit 1842 en Beekje Benjamins.

Kinderen van Doldersum, Elizabeth en Booij, Hendrikus

11434281111 i. Booij, Lucy Beatrice. Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in
Australie. Zij overleed op 1965-06-13 in Australie.

11434281112 ii. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij
overleed op 1977-06-19 in Australie.

11434281113 iii. Booij, Henry. Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie.
Hij overleed op 1982-04-19 in Australie.

11434281114 iv. Booij, Henrietta. Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland
(UK). Zij overleed in 1911 in Australie.

+ 11434281115 v. Booij, James. James werd geboren op 1918-02-25 in Australie.

1211111111. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in Hollandscheveld. Hij was de
zoon van Schonewille, Harm en Snippe, Hendrikje.

1211111112. Schonewille, Jan.

Jan werd geboren in 1884. Hij overleed in 1961 op de leeftijd van
77 jaren. Hij was de zoon van Schonewille, Harm en Snippe,
Hendrikje. Hij had een relatie met de Vries, Anna.

Kinderen van de Vries, Anna en Schonewille, Jan

12111111121 i. Schonewille, Arend Henderikus. Arend Henderikus werd geboren op
1910-12-21 in Emmen. Hij overleed na 1936.

Generatie 11

11222213331. de Vries, Egbert.

Egbert werd geboren op 1855-08-13 in Ruinerwold. Hij was de zoon
van de Vries, Albert Jacobs en Smid, Annechien Egberts.

11222213332. de Vries, Jakob.

Jakob werd geboren op 1858-04-27 in Ruinen (Dr). Hij overleed op
1954-07-30 in Havelte (Dr) op de leeftijd van 96 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van de Vries, Albert Jacobs en Smid, Annechien
Egberts. Hij trouwde Hoogeveen, Mina op 1894-11-24 in Ruinen (Dr).

Kinderen van Hoogeveen, Mina en de Vries, Jakob

112222133321 i. de Vries, Annigje. Annigje werd geboren op 1895-01-17 in
Havelte (Dr).

112222133322 ii. de Vries, Wolter. Wolter werd geboren op 1897-12-24 in Havelte
(Dr).

112222133323 iii. de Vries, Albert. Albert werd geboren op 1899-09-09 in Havelte
(Dr).

+ 112222133324 iv. de Vries, Egbertje. Egbertje werd geboren op 1902-10-22 in
Uffelte (Dr). Zij overleed op 2014-08-14 in Havelte (Dr).

112222133325 v. de Vries, Arend. Arend werd geboren op 1904-01-24 in Havelte
(Dr). Hij overleed op 1904-02-05 in Uffelte (Dr).

112222133326 vi. de Vries, Dina. Dina werd geboren op 1905-03-05 in Havelte
(Dr). Zij overleed op 1906-09-14 in Uffelte (Dr).

112222133327 vii. de Vries, Jan. Jan werd geboren op 1907-10-03 in Havelte (Dr).

112222133328 viii. de Vries, Dina. Dina werd geboren op 1910-05-04 in Havelte
(Dr). Zij overleed op 1911-02-02 in Havelte (Dr).

112222133329 ix. de Vries, Roelof. Roelof werd geboren op 1910-05-04 in Havelte
(Dr). Hij overleed op 1911-02-10 in Havelte (Dr).

11222213332A x. de Vries, Roelof. Roelof werd geboren op 1911-12-07 in Havelte
(Dr).

11222213332B xi. de Vries, Dina. Dina werd geboren op 1915-11-19 in Havelte
(Dr).

114342111A1. Lunenborg, Jentje.

Jentje werd geboren op 1887-07-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
1902-02-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 14 jaren, 7 maanden.
Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

114342111A2. Lunenborg, Albert.

Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen. Hij overleed op
1958-04-08 in Groningen op de leeftijd van 69 jaren, 2 dagen. Hij
was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

114342111A3. Lunenborg, Roelof.

Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op
1974-01-24 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 82 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje. Hij
trouwde IJken, Harmanna op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

114342111A31 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

114342111A32 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen
(Dr).

114342111A4. Lunenborg, Wolter.

Wolter werd geboren op 1893-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
1942-06-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 48 jaren, 7 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

114342111A5. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
1895-12-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 maanden, 3 dagen. Hij
was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

114342111A6. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
1957-08-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 60 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

114342111A7. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina.

Fenna Wolterdina Rolina werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1989-02-05 in Meppel op de leeftijd van 90 jaren,
1 maand. Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge,
Fennigje.

114342111A8. Lunenborg, Sannigje.

Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in Hoogeveen. Zij overleed op
1904-01-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 4 maanden. Zij
was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

114342111A9. Lunenborg, Johannes.

Johannes werd geboren op 1906-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
1987-12-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 81 jaren, 8 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11434231111. ten Cate, Hermannus Fake.

Hermannus Fake werd geboren in 1883 in Arnhem. Hij was de zoon van
ten Cate, Berend Fake en Strijker, Annigje. Hij trouwde Witvoet,
Alberdina op 1910-07-07 in Emmen.

11434242211. IJken, Catharina.

Catharina werd geboren op 1882-03-29 in Hollandscheveld. Zij was
de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

11434242212. IJken, Berendina.

Berendina werd geboren op 1885-04-16 in Hollandscheveld. Zij was
de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

11434242213. IJken, Janna.

Janna werd geboren op 1888-06-28 in Hollandscheveld. Zij overleed
omstreeks 1950 op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 6 maanden.
Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

11434242214. IJken, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op
1969-07-07 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 77 jaren, 10 maanden.
Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje. Zij
trouwde Lunenborg, Roelof op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

114342111A31 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

114342111A32 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen
(Dr).

11434242215. IJken, Jan.

Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld. Hij was de zoon
van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

11434242216. IJken, Jentje.

Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel (Hoogeveen). Zij was
de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

11434242217. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij overleed op
1904-04-27 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij
was de zoon van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

11434251111. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren in 1891 in Coevorden. Hij was de zoon van
Schonewille, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde van
Leeuwen, Jacomina Margaretha op 1918-08-03 in Hoogeveen.

Kinderen van van Leeuwen, Jacomina Margaretha en Schonewille,
Albert

+ 114342511111 i. Schonewille, Beekje. Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij
overleed op 1989-11-13.

11434281111. Booij, Lucy Beatrice.

Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in Australie. Zij overleed op
1965-06-13 in Australie op de leeftijd van 50 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

11434281112. Booij, Jan.

Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij overleed op
1977-06-19 in Australie op de leeftijd van 70 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

11434281113. Booij, Henry.

Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie. Hij overleed op
1982-04-19 in Australie op de leeftijd van 70 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

11434281114. Booij, Henrietta.

Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland (UK). Zij overleed in
1911 in Australie op de leeftijd van 1 jaar. Zij was de dochter
van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

11434281115. Booij, James.

James werd geboren op 1918-02-25 in Australie. Hij is de zoon van
Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth. Hij had een relatie met
Onbekend.

Kinderen van Onbekend en Booij, James

114342811151 i. Booij, Christine. Christine werd geboren op 1952-01-03 in
Australie.

114342811152 ii. Booij, Brian James. Brian James werd geboren op 1954-09-10 in
Australie.

12111111121. Schonewille, Arend Henderikus.

Arend Henderikus werd geboren op 1910-12-21 in Emmen. Hij overleed
na 1936 op de leeftijd van meer dan 25 jaren, 11 dagen. Hij was de
zoon van Schonewille, Jan en de Vries, Anna. Hij trouwde Planting,
Dina op 1936-11-10 in Emmen.

Generatie 12

112222133321. de Vries, Annigje.

Annigje werd geboren op 1895-01-17 in Havelte (Dr). Zij was de
dochter van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

112222133322. de Vries, Wolter.

Wolter werd geboren op 1897-12-24 in Havelte (Dr). Hij was de zoon
van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

112222133323. de Vries, Albert.

Albert werd geboren op 1899-09-09 in Havelte (Dr). Hij was de zoon
van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

112222133324. de Vries, Egbertje.

Egbertje werd geboren op 1902-10-22 in Uffelte (Dr). Zij overleed
op 2014-08-14 in Havelte (Dr) op de leeftijd van 111 jaren, 9
maanden. Zij was de dochter van de Vries, Jakob en Hoogeveen,
Mina. Zij trouwde Leutscher, Geert op 1926-04-30 in Havelte (Dr).

Notities bij de Vries, Egbertje

Egbertje heeft duidelijk goede genen. Veel van haar voorouders werden ook flink oud.
Haar vader, Jakob de Vries, werd 96, Haar grootvader Wolter Hoogeveen werd 96, bijna 97, haar overgrootvader Egbert Berends Smit werd 89, haar betovergrootvader Wolter Kreuze werd 86, haar bet-betovergrootvader Egbert Jans Smit werd 91.

Kinderen van de Vries, Egbertje en Leutscher, Geert

1122221333241 i. Leutscher, Geke. Geke werd geboren omstreeks 1940.

112222133325. de Vries, Arend.

Arend werd geboren op 1904-01-24 in Havelte (Dr). Hij overleed op
1904-02-05 in Uffelte (Dr) op de leeftijd van 12 dagen. Hij was de
zoon van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

112222133326. de Vries, Dina.

Dina werd geboren op 1905-03-05 in Havelte (Dr). Zij overleed op
1906-09-14 in Uffelte (Dr) op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden.
Zij was de dochter van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

112222133327. de Vries, Jan.

Jan werd geboren op 1907-10-03 in Havelte (Dr). Hij was de zoon
van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

112222133328. de Vries, Dina.

Dina werd geboren op 1910-05-04 in Havelte (Dr). Zij overleed op
1911-02-02 in Havelte (Dr) op de leeftijd van 8 maanden, 29 dagen.
Zij was de dochter van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

112222133329. de Vries, Roelof.

Roelof werd geboren op 1910-05-04 in Havelte (Dr). Hij overleed op
1911-02-10 in Havelte (Dr) op de leeftijd van 9 maanden, 6 dagen.
Hij was de zoon van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

11222213332A. de Vries, Roelof.

Roelof werd geboren op 1911-12-07 in Havelte (Dr). Hij was de zoon
van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

11222213332B. de Vries, Dina.

Dina werd geboren op 1915-11-19 in Havelte (Dr). Zij is de dochter
van de Vries, Jakob en Hoogeveen, Mina.

114342111A31. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
1990-01-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 75 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.

114342111A32. Lunenborg, Harm.

Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen (Dr). Hij is de zoon van
Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.

114342511111. Schonewille, Beekje.

Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij overleed op 1989-11-13 op
de leeftijd van 61 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van
Schonewille, Albert en van Leeuwen, Jacomina Margaretha. Zij
trouwde van der Weide, Arend omstreeks 1955.

Kinderen van Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend

1143425111111 i. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op
1965-03-31.

114342811151. Booij, Christine.

Christine werd geboren op 1952-01-03 in Australie. Zij is de
dochter van Booij, James.

114342811152. Booij, Brian James.

Brian James werd geboren op 1954-09-10 in Australie. Hij is de
zoon van Booij, James.

Generatie 13

1122221333241. Leutscher, Geke.

Geke werd geboren omstreeks 1940. Zij is de dochter van Leutscher,
Geert en de Vries, Egbertje.

1143425111111. van der Weide, Allard Henk.

Allard Henk werd geboren op 1965-03-31. Hij is de zoon van van der
Weide, Arend en Schonewille, Beekje.

Geef een reactie