Genealogie Lunenborger

Afstammelingen van Lunenborger, Hendrik Hendriks

Generatie 1

1. Lunenborger, Hendrik Hendriks.

Hij werd gedoopt in 1660. Hij trouwde Christiaans, Trijntje geschat rond 1680.

Meer over Lunenborger, Hendrik Hendriks:

Doop: 1660.

Echtgeno(o)t(e):Christiaans, Trijntje.

Zij werd gedoopt in 1660. Zij trouwde Lunenborger, Hendrik Hendriks geschat rond 1680.

Meer over Christiaans, Trijntje:

Doop: 1660.

Kinderen van Christiaans, Trijntje en Lunenborger, Hendrik Hendriks

+ 2 i. Lunenborger, Annegien Hendriks. Annegien Hendriks werd geboren rond 1682 in Hoogeveen. Zij overleed in 1706 in Hoogeveen.

Meer over Christiaans, Trijntje en Lunenborger, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: geschat rond 1680.

Generatie 2

2. Lunenborger, Annegien Hendriks.

Annegien Hendriks werd geboren rond 1682 in Hoogeveen. Zij overleed in 1706 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 24 jaren. Zij was de dochter van Lunenborger, Hendrik Hendriks en Christiaans, Trijntje. Zij trouwde Schonewille, Hendrik Harms op 1700-02-18 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Lunenborger, Annegien Hendriks

Naam ook: Vos. Zij deed in 1693 belijdenis. .

Meer over Lunenborger, Annegien Hendriks:

Geboorte: rond 1682, Hoogeveen.

Overlijden: 1706, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Hendrik Harms.

Hendrik Harms werd geboren rond 1670 in Hoogeveen. Hij overleed op 1769-05-11 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 99 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Harm Alberts en Vos, Trijntje. Hij trouwde Lunenborger, Annegien Hendriks op 1700-02-18 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Willems, Jantjen rond 1710 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Hendrik Harms:

Geboorte: rond 1670, Hoogeveen.

Overlijden: 1769-05-11, Hoogeveen.

Kinderen van Lunenborger, Annegien Hendriks en Schonewille, Hendrik Harms

+ 3 i. Jonge Vos de, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren in 1702-10-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1773-10-22 in Hoogeveen.

+ 4 ii. Vos, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren in 1705 in Hoogeveen. Hij overleed in 1772 in Hollandscheveld.

Meer over Lunenborger, Annegien Hendriks en Schonewille, Hendrik Harms:

Huwelijk: 1700-02-18, Hoogeveen.

Generatie 3

3. Jonge Vos de, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren in 1702-10-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1773-10-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 71 jaren, 21 dagen. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik Harms en Lunenborger, Annegien Hendriks. Hij trouwde ten Hoorn, Aaltje Jans in 1725 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens ten Kleij, Femmigje Everts op 1756-02-25 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos de, Hendrik Hendriks

Hij wordt vermeld in het Noor(d)se Rot vanaf 1729. Hij bezat volgens het grondschattings register van 1755 en 1758 aan het Noordsche Opgaande een huis van 4 vak bij 19 voet; hij was landbouwer; doet Pasen 1726 belijdenis. Ter onderscheiding van zijn vader wordt hij ook wel Hendrik Schonewille de Jongevos genoemd. Zij woonden later aan het Noor(d)se Opgaande.Het Noord was een vervenerswijk in Hoogeveen, verdeeld door vele kanaaltjes met kleine huizen. Het kruis Hooch Echten. Nieuw Echten. Dat waren de eerste namen van de nieuwe ‘kolonie’. Het werd Echtens Hoogeveen, later afgekort tot Hoogeveen . Verveners, rentmeesters, ambachtslui en winkeliers vestigden zich rond het kruis van waterwegen, dat ontstond aan het eind van de Nieuwe Grift, de latere Hoogeveensche Vaart. Deze waterwegen, de Eerste Wijk, het Oude Opgaande en het Sloodsche Opgaande voerden vanaf dat kruis het veengebied in en dienden voor de afvoer van de turf.
Parallel aan het Oude Opgaande groeven arbeiders op een onderlinge afstand van 160 meter niet minder dan 31 wijken. Die afstand was het maximale, wat een arbeider met een kruiwagen vol turf nog doelmatig kan verwerken.
Bron: Albert Metselaar.

Meer over Jonge Vos de, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1702-10-00, Hoogeveen.

Overlijden: 1773-10-22, Hoogeveen.

Mogelijk is zijn overlijdensdatum22-10-1773.

Beroep: schipper, vervener.

Echtgeno(o)t(e):ten Hoorn, Aaltje Jans.

Aaltje Jans werd geboren in 1705 in Hoogeveen. Zij overleed op 1755-07-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 50 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van ten Hoorn, Jan Arends en Kramer, Fijgje Peters. Zij trouwde Jonge Vos de, Hendrik Hendriks in 1725 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij ten Hoorn, Aaltje Jans

In verband met het overlijden van Aaltje en het hertrouwen van Hendrik worden 25 februari 1756
mombers aangesteld over de 2 onmondige kinderen Feygien en Jan Arends (Arend is dus blijkbaar al
zeer jong overleden). Hoofmomber wordt Harm Smeding, medemombers Hendrik Veldman, Hendrik Olde
Vos en Albert Hendriks Vos. Blijkens dit momberprotocol woonde Hendrik aan het Noordsche
Opgaande en bezat hij grond en een huis aan de 19de wijk. Het alias Strijker bij de Ten Hoorns
vermeld bij sommige kwartierstaat is niet correct. De naam Strijker kwam bij de Lunenborgers
vandaan en daarvan waren twee met een Ten Hoorn getrouwd.

Meer over ten Hoorn, Aaltje Jans:

Geboorte: 1705, Hoogeveen.

Overlijden: 1755-07-04, Hoogeveen.

Momberprotocol 25/02/1756 (i.v.m. overlijden Aaltje Jans Strijker) Harm Smedingh wordt tot
hoofdmomber en Hendrik Veltman, Hendrik Oldevos en Albert Hendrik Vos tot medemomber aangesteld
over de twee onmondige kinderen, met name Jan Arends en Feygjen van Hendrik Jongevos bij wijlen
zijn vrouw Aaltje Jans verwekt. Een lijst van goederen wordt opgesteld. .

Kinderen van ten Hoorn, Aaltje Jans en Jonge Vos de, Hendrik Hendriks

+ 5 i. Vos, Annechien Hendriks. Annechien Hendriks werd geboren op 1726-12-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1773-10-29 in Hoogeveen.

+ 6 ii. Vos, Pieter Hendriks. Pieter Hendriks werd geboren op 1729-07-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1784-08-11 in Hoogeveen.

+ 7 iii. Jongevos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1731-10-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1805-12-31 in Hoogeveen.

+ 8 iv. Jonge Vos, Jan Arends. Jan Arends werd geboren op 1734-12-04 in Hoogeveen. Hij overleed in 1764 in Hoogeveen.

+ 9 v. Vos, Feygien Hendriks. Feygien Hendriks werd geboren op 1741-08-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1812-04-05 in Hoogeveen.

10 vi. Vos, Arend Hendriks. Arend Hendriks werd geboren op 1746-12-04 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1756-01-00 in Hoogeveen.

Meer over ten Hoorn, Aaltje Jans en Jonge Vos de, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1725, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):ten Kleij, Femmigje Everts.

Femmigje Everts werd geboren op 1724-05-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1806-12-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van ten Kleij, Evert Willems Bucking en Meijnen, Annegien. Zij trouwde Jonge Vos de, Hendrik Hendriks op 1756-02-25 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Reijnders, Jan op 1778-04-06 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij ten Kleij, Femmigje Everts

Femmegien hertrouwt na het overlijden van Hendrik met Jan Reinders, weduwnaar van Aaltje Willems
blijkens het momberprotocol van 6 april 1778; alleen Hendrik Hendriks Lunenborger blijkt dan nog
in leven. Mombers worden Hendrik Jans Vos, Peter Vos, Meyne Everts ten Kley en Jan Jans Bruins;
bij de boedelscheiding krijgt pupil Hendrik f. 310.10.- toegewezen, hetwelk hij tegen rente
tegoed houdt van zijn stiefvader. .

Meer over ten Kleij, Femmigje Everts:

Geboorte: 1724-05-21, Hoogeveen.

Overlijden: 1806-12-19, Hoogeveen.

Kinderen van ten Kleij, Femmigje Everts en Jonge Vos de, Hendrik Hendriks

11 i. Jongevos, Evert. Evert werd geboren op 1757-02-13 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1759-07-03 te Hoogeveen.

12 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1758 in Hoogeveen. Hij overleed op 1770-09-06 in Hoogeveen.

13 iii. Jongevos, Jan Arends. Jan Arends werd geboren op 1762-12-19 in Hoogeveen. Hij overleed in 1820.

14 iv. Jongevos de, kind van Hendrik. kind van Hendrik werd geboren op 1764-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1764-05-28 in Hoogeveen.

+ 15 v. Lunenborger, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1758-08-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1840-11-03 in Hoogeveen.

Meer over ten Kleij, Femmigje Everts en Jonge Vos de, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1756-02-25, Hoogeveen.

4. Vos, Harm Hendriks.

Harm Hendriks werd geboren in 1705 in Hoogeveen. Hij overleed in 1772 in Hollandscheveld op een leeftijd van 67 jaren. Hij werd begraven op 1772-07-08 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik Harms en Lunenborger, Annegien Hendriks. Hij trouwde Berends, Aaltien Jans rond 1730 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Harm Hendriks

Hij verkoopt in 1744 een stukje land aan J.Smedingh te Hoogeveen. Zijn bijnaam was “Olde Krije”.

Meer over Vos, Harm Hendriks:

Geboorte: 1705, Hoogeveen.

Overlijden: 1772, Hollandscheveld.

Begrafenis: 1772-07-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Berends, Aaltien Jans.

Aaltien Jans werd geboren rond 1710 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1760 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 50 jaren. Zij trouwde Vos, Harm Hendriks rond 1730 in Hoogeveen.

Meer over Berends, Aaltien Jans:

Geboorte: rond 1710, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1760, Hoogeveen.

Kinderen van Berends, Aaltien Jans en Vos, Harm Hendriks

+ 16 i. Vos, Engeltje Harms. Engeltje Harms werd geboren in 1730 in Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen.

17 ii. Vos, Hendrik Harms. Hij werd gedoopt in 1731-08-00 te Hoogeveen. Hij overleed voor 1737 in Hoogeveen.

18 iii. Vos, Annegien Harms. Annegien Harms werd geboren op 1734-09-19 in Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen.

19 iv. Vos, Hendrik Harmsz. Hendrik Harmsz werd geboren op 1737-12-22 in Hoogeveen. Hij overleed in 1780 in Hoogeveen.

+ 20 v. Vos, Berent Harms. Berent Harms werd geboren op 1741-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1805-05-24 in Hoogeveen.

+ 21 vi. Vos, Jan Harmens. Jan Harmens werd geboren op 1746-01-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1810-06-09 in Hoogeveen.

Meer over Berends, Aaltien Jans en Vos, Harm Hendriks:

Huwelijk: rond 1730, Hoogeveen.

Generatie 4

5. Vos, Annechien Hendriks.

Annechien Hendriks werd geboren op 1726-12-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1773-10-29 in Hoogeveen op een leeftijd van 46 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Hoorn, Aaltje Jans. Zij trouwde Lunenborger, Stoffer Hendriks in 1754 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Kleyne, Klaas Peters in 1766 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Annechien Hendriks

Haar vader werd ter onderscheiding van zijn vader, die de Olde Vos werd genoemd, de Jonge Vos
genoemd, maar dat was toen nog geen familienaam. Annigje heette Vos.

Meer over Vos, Annechien Hendriks:

Geboorte: 1726-12-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1773-10-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Lunenborger, Stoffer Hendriks.

Stoffer Hendriks werd geboren op 1728-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed in 1764 op een leeftijd van 35 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Schonewil, Hendrik Hendriks en Geugjes, Susanna. Hij trouwde Vos, Annechien Hendriks in 1754 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Lunenborger, Stoffer Hendriks

Naam ook: Olde.

Meer over Lunenborger, Stoffer Hendriks:

Geboorte: 1728-01-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1764.

Meer over Vos, Annechien Hendriks en Lunenborger, Stoffer Hendriks:

Huwelijk: 1754, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kleyne, Klaas Peters.

Klaas Peters werd geboren op 1739-09-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1816-01-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 76 jaren, 3 maanden. Hij trouwde Vos, Annechien Hendriks in 1766 in Hoogeveen.

Meer over Kleyne, Klaas Peters:

Geboorte: 1739-09-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1816-01-02, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Annechien Hendriks en Kleyne, Klaas Peters

+ 22 i. Kleine, Reinder Klaassens. Reinder Klaassens werd geboren rond 1770 in Hoogeveen.

+ 23 ii. Kleyne, Pieter Klaas. Pieter Klaas werd geboren op 1766-02-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1839-01-06 in Hoogeveen.

24 iii. Peters, Janna. Janna werd geboren op 1768-01-24 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850.

Meer over Vos, Annechien Hendriks en Kleyne, Klaas Peters:

Huwelijk: 1766, Hoogeveen.

6. Vos, Pieter Hendriks.

Pieter Hendriks werd geboren op 1729-07-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1784-08-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 55 jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Hoorn, Aaltje Jans. Hij trouwde Ram, Lijsbet Alberts in 1749 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Pieter Hendriks:

Geboorte: 1729-07-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1784-08-11, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Ram, Lijsbet Alberts.

Lijsbet Alberts werd geboren op 1728-09-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1797-11-29 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Vos, Pieter Hendriks in 1749 in Hoogeveen.

Meer over Ram, Lijsbet Alberts:

Geboorte: 1728-09-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1797-11-29, Hoogeveen.

Kinderen van Ram, Lijsbet Alberts en Vos, Pieter Hendriks

25 i. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1749-12-28 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840.

26 ii. Vos, Aaltien. Aaltien werd geboren op 1751-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-05-05 in Hoogeveen.

27 iii. Vos, Albert. Albert werd geboren op 1753-05-31 in Hoogeveen. Hij overleed op 1816-12-17 in Zuidwolde.

28 iv. Vos, Arent. Arent werd geboren op 1755-06-29 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840.

29 v. Vos, Aaltjen. Aaltjen werd geboren op 1757-11-27 in Hoogeveen. Zij overleed in 1840.

30 vi. Vos, Harm Pieters. Harm Pieters werd geboren op 1759-08-26 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840.

31 vii. Vos, Jan Arents. Jan Arents werd geboren op 1762-05-30 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840.

32 viii. Vos, Jantjen. Jantjen werd geboren op 1764-09-02 in Hoogeveen. Zij overleed op 1815-11-28 in Hoogeveen.

+ 33 ix. Vos, Geertjen Pieters. Geertjen Pieters werd geboren op 1766-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1846-08-02 in Hoogeveen.

Meer over Ram, Lijsbet Alberts en Vos, Pieter Hendriks:

Huwelijk: 1749, Hoogeveen.

7. Jongevos, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1731-10-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1805-12-31 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Hoorn, Aaltje Jans. Hij trouwde met Stoffers, Beertjen Hendriks. Hij trouwde tevens met Strijker, Trijntje Geugies.

Opmerkingen bij Jongevos, Hendrik Hendriks

In 1764 werd Hendrik hoofdmomber van het kind van zijn broer Jan Arends, bij diens overlijden.
Hij werd genoemd: – Hendrik Hendriks Vos – Hendrik Jongevos de tweede – Hendrik Jongevos de 2de
– Hendrik Hendriks van Noord Jonge Vos.

Meer over Jongevos, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1731-10-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1805-12-31, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Stoffers, Beertjen Hendriks.

Beertjen Hendriks werd geboren op 1730-03-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1755-08-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 25 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Stoffers, Hendrik en Jans, Roelofje. Zij trouwde met Jongevos, Hendrik Hendriks.

Meer over Stoffers, Beertjen Hendriks:

Geboorte: 1730-03-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1755-08-18, Hoogeveen.

Kinderen van Stoffers, Beertjen Hendriks en Jongevos, Hendrik Hendriks

34 i. Jonge Vos, Aaltjen. Zij werd gedoopt op 1754-08-11 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1755-06-25 te Hoogeveen.

Meer over Stoffers, Beertjen Hendriks en Jongevos, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1753, Hoogeveen?.

Echtgeno(o)t(e):Strijker, Trijntje Geugies.

Trijntje Geugies werd geboren op 1740-03-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1814-11-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Schonewil, Geugjen Hendriks en ten Hoorn, Arentien Jans. Zij trouwde met Jongevos, Hendrik Hendriks.

Meer over Strijker, Trijntje Geugies:

Geboorte: 1740-03-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1814-11-23, Hoogeveen.

Bij haar overlijden werd zij aangegeven door Hendrik Lunen Jongevos en woonde -als weduwe- Noord
C734).

Kinderen van Strijker, Trijntje Geugies en Jongevos, Hendrik Hendriks

35 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1758-09-17 in Hoogeveen. Hij overleed op 1758-10-19 in Hoogeveen.

+ 36 ii. Jongevos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1760-09-14 in Hoogeveen. Hij overleed op 1807-06-19 in Hoogeveen.

+ 37 iii. Vos, Geugien Hendriks. Geugien Hendriks werd geboren op 1762-11-17 in Hoogeveen. Hij overleed op 1829-03-05 in Hoogeveen.

38 iv. Jongevos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1764-09-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1842-07-19 in Hoogeveen.

39 v. Jongevos, Arentien. Arentien werd geboren op 1767-09-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800 in Hoogeveen.

+ 40 vi. Vos, Jan Arends Hendriks. Jan Arends Hendriks werd geboren op 1767-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1838-02-10 in Hoogeveen.

+ 41 vii. Hendriks Vos, Femmegien. Femmegien werd geboren op 1770-04-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1840-06-30 in Hoogeveen.

42 viii. Jongevos, Susanne. Susanne werd geboren op 1772-11-02 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850.

+ 43 ix. Vos, Annegje. Annegje werd geboren op 1774-12-18 in Hoogeveen. Zij overleed na 1811-06-00 in Hoogeveen.

44 x. Jongevos, Arend. Arend werd geboren op 1777-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1779-10-02 in Hoogeveen.

+ 45 xi. Vos, Hendrik Lunen. Hendrik Lunen werd geboren op 1780-01-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1855-10-06 in Hoogeveen.

46 xii. Jongevos, Arent. Arent werd geboren op 1784-08-29 in Hoogeveen. Hij overleed in 1785 in Hoogeveen.

+ 47 xiii. Vos, Arent Hendrik. Arent Hendrik werd geboren op 1786-04-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1814-04-04 in Zuidwolde.

Meer over Strijker, Trijntje Geugies en Jongevos, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1757, Hoogeveen.

8. Jonge Vos, Jan Arends.

Jan Arends werd geboren op 1734-12-04 in Hoogeveen. Hij overleed in 1764 in Hoogeveen op een leeftijd van 29 jaren, 28 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Hoorn, Aaltje Jans. Hij trouwde Wessels, Femmigje in 1755 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Jan Arends:

Geboorte: 1734-12-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1764, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Wessels, Femmigje.

Femmigje werd geboren in 1735 in Hoogeveen. Zij overleed op 1769-09-12 in Hoogeveen op een leeftijd van 34 jaren, 8 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Jan Arends in 1755 in Hoogeveen.

Meer over Wessels, Femmigje:

Geboorte: 1735, Hoogeveen.

Overlijden: 1769-09-12, Hoogeveen.

Kinderen van Wessels, Femmigje en Jonge Vos, Jan Arends

48 i. Vos, Aaltjen Jans. Aaltjen Jans werd geboren op 1759-02-11 in Hoogeveen. Zij overleed in 1760 in Hoogeveen.

49 ii. Vos, Aaltjen Jans. Aaltjen Jans werd geboren op 1760-04-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1840.

Meer over Wessels, Femmigje en Jonge Vos, Jan Arends:

Huwelijk: 1755, Hoogeveen.

9. Vos, Feygien Hendriks.

Feygien Hendriks werd geboren op 1741-08-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1812-04-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Hoorn, Aaltje Jans. Zij trouwde Meiboom, David Harms rond 1762 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Feygien Hendriks

Na het overlijden van haar moeder werden op 25-02-1756 voogden over haar aangesteld. Harm Smeding
was hoofdmomber.

Meer over Vos, Feygien Hendriks:

Geboorte: 1741-08-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1812-04-05, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Meiboom, David Harms.

David Harms werd geboren op 1737-09-15 in Pesse. Hij werd gedoopt op 1737-09-15 te Hoogeveen. Hij overleed in 1813 in Pesse op een leeftijd van 75 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Meyboom, Harm Luykes en Klaasz, Trijntje. Hij trouwde Vos, Feygien Hendriks rond 1762 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Meiboom, David Harms

«Geboorte Opm: Pesservelt».

Meer over Meiboom, David Harms:

Geboorte: 1737-09-15, Pesse.

Overlijden: 1813, Pesse.

Doop: 1737-09-15, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Feygien Hendriks en Meiboom, David Harms

+ 50 i. Meiboom, Janna Davids. Zij werd gedoopt op 1779-08-08 te Hoogeveen. Zij overleed op 1815-01-09 in Hoogeveen.

+ 51 ii. Meiboom, Trijntje Davids. Trijntje Davids werd geboren op 1764-11-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1855-01-20 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Feygien Hendriks en Meiboom, David Harms:

Huwelijk: rond 1762, Hoogeveen.

10. Vos, Arend Hendriks.

Arend Hendriks werd geboren op 1746-12-04 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1756-01-00 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 9 jaren, 28 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Hoorn, Aaltje Jans.

Meer over Vos, Arend Hendriks:

Geboorte: 1746-12-04, Hoogeveen.

Overlijden: voor 1756-01-00, Hoogeveen.

11. Jongevos, Evert.

Evert werd geboren op 1757-02-13 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1759-07-03 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Kleij, Femmigje Everts.

Meer over Jongevos, Evert:

Geboorte: 1757-02-13, Hoogeveen.

Begrafenis: 1759-07-03, Hoogeveen.

12. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1758 in Hoogeveen. Hij overleed op 1770-09-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 12 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Kleij, Femmigje Everts.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1758, Hoogeveen.

Overlijden: 1770-09-06, Hoogeveen.

13. Jongevos, Jan Arends.

Jan Arends werd geboren op 1762-12-19 in Hoogeveen. Hij overleed in 1820 op een leeftijd van 57 jaren, 13 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Kleij, Femmigje Everts.

Meer over Jongevos, Jan Arends:

Geboorte: 1762-12-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1820.

14. Jongevos de, kind van Hendrik.

kind van Hendrik werd geboren op 1764-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1764-05-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Kleij, Femmigje Everts.

Meer over Jongevos de, kind van Hendrik:

Geboorte: 1764-05-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1764-05-28, Hoogeveen.

15. Lunenborger, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1758-08-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1840-11-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos de, Hendrik Hendriks en ten Kleij, Femmigje Everts. Hij trouwde met Groote, Trijntjen Alberts.

Opmerkingen bij Lunenborger, Hendrik Hendriks

Hij werd ook Hendrik Vos genoemd. Streek Noord Wijk C nr 726; volgens het register van 1797 42
jaar oud, arbeider, getrouwd en 4 kinderen; wordt 21 oktober 1798 tot medemomber benoemd over de
3 onmondige kinderen van wijlen Jacob Berends uit het Pesserveld, wegens het hertrouwen van
diens weduwe Aaltien Alberts Vos met Jan Berends Klos; volgens het bevolkingsregister van 1830
was hij “landbouwer”, woonde Streek Noord, Wijk C nr 727, terwijl 2 zoons met hun vrouw en 8
kleinkinderen bij hem inwoonden! blijkens de kadastrale atlas van 1832 was hij weer arbeider,
maar bezat wel 3 huizen en 4 .43.27 ha land.

Meer over Lunenborger, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1758-08-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1840-11-03, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Groote, Trijntjen Alberts.

Trijntjen Alberts werd geboren op 1757-05-29 in Hoogeveen. Zij overleed op 1842-05-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 84 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Vos, Albert Hendriks en Harms, Grietjen. Zij trouwde met Lunenborger, Hendrik Hendriks.

Meer over Groote, Trijntjen Alberts:

Geboorte: 1757-05-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1842-05-09, Hoogeveen.

Kinderen van Groote, Trijntjen Alberts en Lunenborger, Hendrik Hendriks

+ 52 i. Lunenborg, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1794-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-08-11 in Hoogeveen.

+ 53 ii. Lunenborg, Albert Hendriks. Hij werd gedoopt op 1788-06-11 te Hoogeveen. Hij overleed op 1848-01-17 in Hoogeveen.

54 iii. Lunenborg, Femmigje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1785-11-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1861-11-04 in Hoogeveen.

55 iv. Lunenborg, Hendrik Hendiks. Hendrik Hendiks werd geboren op 1783-09-28 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1790 in Hoogeveen.

56 v. Lunenborg, Grietje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1798-10-28 te Hoogeveen.

Meer over Groote, Trijntjen Alberts en Lunenborger, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1782, Hoogeveen.

16. Vos, Engeltje Harms.

Engeltje Harms werd geboren in 1730 in Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen op een leeftijd van 50 jaren. Zij was de dochter van Vos, Harm Hendriks en Berends, Aaltien Jans. Zij trouwde Giezen, Gerrit Pieters in 1761 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Engeltje Harms:

Geboorte: 1730, Hoogeveen.

Overlijden: 1780, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Giezen, Gerrit Pieters.

Gerrit Pieters werd geboren in 1730 in Hoogeveen. Hij overleed op 1805-11-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 10 maanden. Hij trouwde met ten Kleij, Jantje Everts. Hij trouwde tevens Vos, Engeltje Harms in 1761 in Hoogeveen.

Meer over Giezen, Gerrit Pieters:

Geboorte: 1730, Hoogeveen.

Overlijden: 1805-11-14, Hoogeveen.

Beroep: kleermaker.

Kinderen van Vos, Engeltje Harms en Giezen, Gerrit Pieters

57 i. Giezen, Harm. Harm werd geboren in 1762 in Hoogeveen. Hij overleed in 1763 in Hoogeveen.

58 ii. Giezen, Janna. Janna werd geboren in 1764 in Hoogeveen. Zij overleed in 1830.

59 iii. Giezen, Harm. Harm werd geboren in 1767 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830.

60 iv. Giezen, Hendrikjen. Hendrikjen werd geboren in 1770 in Hoogeveen. Zij overleed in 1771 in Hoogeveen.

61 v. Giezen, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1774 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830.

62 vi. Giezen, Hendrikjen. Hendrikjen werd geboren in 1777 in Hoogeveen. Zij overleed in 1830.

Meer over Vos, Engeltje Harms en Giezen, Gerrit Pieters:

Huwelijk: 1761, Hoogeveen.

17. Vos, Hendrik Harms.

Hij werd gedoopt in 1731-08-00 te Hoogeveen. Hij overleed voor 1737 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Vos, Harm Hendriks en Berends, Aaltien Jans.

Meer over Vos, Hendrik Harms:

Overlijden: voor 1737, Hoogeveen.

Doop: 1731-08-00, Hoogeveen.

18. Vos, Annegien Harms.

Annegien Harms werd geboren op 1734-09-19 in Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen op een leeftijd van 45 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Vos, Harm Hendriks en Berends, Aaltien Jans.

Meer over Vos, Annegien Harms:

Geboorte: 1734-09-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1780, Hoogeveen.

19. Vos, Hendrik Harmsz.

Hendrik Harmsz werd geboren op 1737-12-22 in Hoogeveen. Hij overleed in 1780 in Hoogeveen op een leeftijd van 42 jaren, 10 dagen. Hij was de zoon van Vos, Harm Hendriks en Berends, Aaltien Jans.

Opmerkingen bij Vos, Hendrik Harmsz

Naam ook: “Vos”.

Meer over Vos, Hendrik Harmsz:

Geboorte: 1737-12-22, Hoogeveen.

Overlijden: 1780, Hoogeveen.

20. Vos, Berent Harms.

Berent Harms werd geboren op 1741-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1805-05-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 63 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vos, Harm Hendriks en Berends, Aaltien Jans. Hij trouwde met Schonewille, Annechjen. Hij trouwde tevens Botter, Trijntje Willems in 1797 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Berent Harms

Naam ook: Vos.

Meer over Vos, Berent Harms:

Geboorte: 1741-10-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1805-05-24, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Annechjen.

Annechjen werd geboren in 1732-06-00 in Hollandscheveld. Zij werd gedoopt op 1732-06-06 te Hoogeveen. Zij overleed rond 1880 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 147 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Harms Jaije en van Gees, Geertje Jans Derkx. Zij trouwde met Kats, Jacob Hendriks. Zij trouwde tevens met Vos, Berent Harms.

Meer over Schonewille, Annechjen:

Geboorte: 1732-06-00, Hollandscheveld.

Overlijden: rond 1880, Hoogeveen.

Doop: 1732-06-06, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Annechjen en Vos, Berent Harms

63 i. Vos, Beekjen. Zij werd gedoopt op 1757-02-27 te Hoogeveen.

+ 64 ii. Vos, Evert Berends. Evert Berends werd geboren rond 1770 in Hoogeveen.

+ 65 iii. Vos, Aaltjen Berents. Aaltjen Berents werd geboren op 1768-01-24 in Hoogeveen. Zij overleed in 1840.

+ 66 iv. Vos, Jan Berends. Jan Berends werd geboren op 1769-11-05 in Hoogeveen. Hij overleed op 1847-11-03 in Hoogeveen.

+ 67 v. Vos, Geertje. Geertje werd geboren op 1774-03-06 in Hoogeveen. Zij overleed in 1820.

Meer over Schonewille, Annechjen en Vos, Berent Harms:

Huwelijk: 1763, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Botter, Trijntje Willems.

Trijntje Willems werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1840 at the age of rond 70 jaren. Zij trouwde Vos, Berent Harms in 1797 in Hoogeveen.

Meer over Botter, Trijntje Willems:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1840.

Kinderen van Botter, Trijntje Willems en Vos, Berent Harms

68 i. Vos, Willem Berents. Willem Berents werd geboren op 1798-11-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1844-10-20 in Ruinen.

Meer over Botter, Trijntje Willems en Vos, Berent Harms:

Huwelijk: 1797, Hoogeveen.

21. Vos, Jan Harmens.

Jan Harmens werd geboren op 1746-01-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1810-06-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Vos, Harm Hendriks en Berends, Aaltien Jans. Hij trouwde met Koster, Trijntje Harms. Hij trouwde tevens Harms Coster, Trijntje in 1773 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jan Harmens:

Geboorte: 1746-01-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1810-06-09, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Koster, Trijntje Harms.

Trijntje Harms werd geboren op 1743-10-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1825-10-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren, 3 dagen. Zij trouwde met Vos, Jan Harmens.

Meer over Koster, Trijntje Harms:

Geboorte: 1743-10-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1825-10-30, Hoogeveen.

Kinderen van Koster, Trijntje Harms en Vos, Jan Harmens

69 i. Vos, Aaltje. Zij werd gedoopt op 1777-08-17 te Hoogeveen. Zij overleed op 1825-01-14 in Hoogeveen.

70 ii. Vos, Hendrikjen. Hendrikjen werd geboren op 1780-10-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1852-02-08 in Hoogeveen.

Meer over Koster, Trijntje Harms en Vos, Jan Harmens:

Huwelijk: 1770, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Harms Coster, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1743-10-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1825-10-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren, 3 dagen. Zij trouwde Vos, Jan Harmens in 1773 in Hoogeveen.

Meer over Harms Coster, Trijntje:

Geboorte: 1743-10-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1825-10-30, Hoogeveen.

Kinderen van Harms Coster, Trijntje en Vos, Jan Harmens

+ 71 i. Vos, Harm Jans. Harm Jans werd geboren op 1771-12-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1833-02-28 in Hollandscheveld.

72 ii. Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1777-08-17 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850.

+ 73 iii. Vos, Hendrikjen Jans. Hendrikjen Jans werd geboren op 1780-10-08 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1850.

Meer over Harms Coster, Trijntje en Vos, Jan Harmens:

Huwelijk: 1773, Hoogeveen.

Generatie 5

22. Kleine, Reinder Klaassens.

Reinder Klaassens werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Kleyne, Klaas Peters en Vos, Annechien Hendriks. Hij trouwde met Reinders, Jantje.

Meer over Kleine, Reinder Klaassens:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Reinders, Jantje.

Jantje werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Zij trouwde met Kleine, Reinder Klaassens.

Meer over Reinders, Jantje:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Kinderen van Reinders, Jantje en Kleine, Reinder Klaassens

+ 74 i. Kleine, Susanna Reinders. Susanna Reinders werd geboren in 1796 in Hoogeveen. Zij overleed op 1881-08-06 in Hoogeveen.

Meer over Reinders, Jantje en Kleine, Reinder Klaassens:

Huwelijk: 1795, Hoogeveen.

23. Kleyne, Pieter Klaas.

Pieter Klaas werd geboren op 1766-02-19 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1766-02-19 te Hoogeveen. Hij overleed op 1839-01-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Kleyne, Klaas Peters en Vos, Annechien Hendriks. Hij trouwde met Hoepen, Jentje Alberts.

Meer over Kleyne, Pieter Klaas:

Geboorte: 1766-02-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1839-01-06, Hoogeveen.

Doop: 1766-02-19, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hoepen, Jentje Alberts.

Jentje Alberts werd geboren rond 1780. Zij trouwde met Kleyne, Pieter Klaas.

Meer over Hoepen, Jentje Alberts:

Geboorte: rond 1780.

Kinderen van Hoepen, Jentje Alberts en Kleyne, Pieter Klaas

+ 75 i. Kleine, Aaltje Pieters. Aaltje Pieters werd geboren op 1811-07-16 in Hoogeveen.

Meer over Hoepen, Jentje Alberts en Kleyne, Pieter Klaas:

Huwelijk: 1800, Hoogeveen.

24. Peters, Janna.

Janna werd geboren op 1768-01-24 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op een leeftijd van 81 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Kleyne, Klaas Peters en Vos, Annechien Hendriks.

Meer over Peters, Janna:

Geboorte: 1768-01-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

25. Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1749-12-28 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840 op een leeftijd van 90 jaren, 4 dagen. Hij was de zoon van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Hendrik:

Geboorte: 1749-12-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1840.

26. Vos, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 1751-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-05-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 78 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Aaltien:

Geboorte: 1751-08-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1830-05-05, Hoogeveen.

27. Vos, Albert.

Albert werd geboren op 1753-05-31 in Hoogeveen. Hij overleed op 1816-12-17 in Zuidwolde op een leeftijd van 63 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Albert:

Geboorte: 1753-05-31, Hoogeveen.

Overlijden: 1816-12-17, Zuidwolde.

Beroep: schipper.

28. Vos, Arent.

Arent werd geboren op 1755-06-29 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840 op een leeftijd van 84 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Arent:

Geboorte: 1755-06-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1840.

29. Vos, Aaltjen.

Aaltjen werd geboren op 1757-11-27 in Hoogeveen. Zij overleed in 1840 op een leeftijd van 82 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Aaltjen:

Geboorte: 1757-11-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1840.

30. Vos, Harm Pieters.

Harm Pieters werd geboren op 1759-08-26 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840 op een leeftijd van 80 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Harm Pieters:

Geboorte: 1759-08-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1840.

31. Vos, Jan Arents.

Jan Arents werd geboren op 1762-05-30 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840 op een leeftijd van 77 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Jan Arents:

Geboorte: 1762-05-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1840.

32. Vos, Jantjen.

Jantjen werd geboren op 1764-09-02 in Hoogeveen. Zij overleed op 1815-11-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 51 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts.

Meer over Vos, Jantjen:

Geboorte: 1764-09-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1815-11-28, Hoogeveen.

33. Vos, Geertjen Pieters.

Geertjen Pieters werd geboren op 1766-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1846-08-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Vos, Pieter Hendriks en Ram, Lijsbet Alberts. Zij trouwde met Benjamins, Simon.

Meer over Vos, Geertjen Pieters:

Geboorte: 1766-10-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1846-08-02, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Benjamins, Simon.

Hij werd gedoopt op 1762-08-08 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Gosens, Benjamin en Soetebotter, Pietertijn Sijmons. Hij trouwde met Vos, Geertjen Pieters.

Meer over Benjamins, Simon:

Doop: 1762-08-08, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Geertjen Pieters en Benjamins, Simon

+ 76 i. Benjamins, Pietertje Simons. Pietertje Simons werd geboren rond 1800 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1838 in Hoogeveen.

77 ii. Benjamins, Benjamin Simons. Hij werd gedoopt op 1794-03-30 te Hoogeveen.

Meer over Vos, Geertjen Pieters en Benjamins, Simon:

Huwelijk: 1790, Hoogeveen.

34. Jonge Vos, Aaltjen.

Zij werd gedoopt op 1754-08-11 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1755-06-25 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Stoffers, Beertjen Hendriks.

Meer over Jonge Vos, Aaltjen:

Doop: 1754-08-11, Hoogeveen.

Begrafenis: 1755-06-25, Hoogeveen.

35. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1758-09-17 in Hoogeveen. Hij overleed op 1758-10-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 2 dagen. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies.

Meer over Jongevos, Hendrik:

Geboorte: 1758-09-17, Hoogeveen.

Overlijden: 1758-10-19, Hoogeveen.

36. Jongevos, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1760-09-14 in Hoogeveen. Hij overleed op 1807-06-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 46 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Scholten, Susanna Jans Otten in 1786 in Hoogeveen.

Meer over Jongevos, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1760-09-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1807-06-19, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Susanna Jans Otten.

Susanna Jans Otten werd geboren op 1758-07-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1806-12-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Scholten, Jan Otten en Lunenborg, Elsien Hendriks. Zij trouwde Jongevos, Hendrik Hendriks in 1786 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Susanna Jans Otten:

Geboorte: 1758-07-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1806-12-13, Hoogeveen.

Kinderen van Scholten, Susanna Jans Otten en Jongevos, Hendrik Hendriks

78 i. Jongevos, dood kind. dood kind werd geboren op 1783-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1783-05-28 in Hoogeveen.

79 ii. Hendriks Vos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1787-02-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1787-07-19 in Hoogeveen.

80 iii. Hendriks Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1788-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1788-07-11 in Hoogeveen.

+ 81 iv. Hendriks Vos, Jan. Jan werd geboren op 1789-05-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1842-06-21 in Hoogeveen.

+ 82 v. Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1791-10-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-08-07 in Hoogeveen.

83 vi. Hendriks Vos, Geugien. Geugien werd geboren op 1794-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1823-03-30 in Hoogeveen.

84 vii. Vos, Lammert Hendriks. Lammert Hendriks werd geboren op 1797-09-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1858-09-08 in Hoogeveen.

85 viii. Hendriks Vos, Elsje. Elsje werd geboren op 1800-07-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Susanna Jans Otten en Jongevos, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1786, Hoogeveen.

37. Vos, Geugien Hendriks.

Geugien Hendriks werd geboren op 1762-11-17 in Hoogeveen. Hij overleed op 1829-03-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Meinen, Aaltje Jans in 1788 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Imbergen, Geesjen Klaas op 1806-09-29 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Geugien Hendriks:

Geboorte: 1762-11-17, Hoogeveen.

Overlijden: 1829-03-05, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Meinen, Aaltje Jans.

Aaltje Jans werd geboren in 1765 in Hoogeveen. Zij overleed op 1805-10-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 40 jaren, 9 maanden. Zij trouwde Vos, Geugien Hendriks in 1788 in Hoogeveen.

Meer over Meinen, Aaltje Jans:

Geboorte: 1765, Hoogeveen.

Overlijden: 1805-10-08, Hoogeveen.

Kinderen van Meinen, Aaltje Jans en Vos, Geugien Hendriks

86 i. Jongevos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1789-09-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1789-11-19 in Hoogeveen.

87 ii. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1791-12-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1832-03-11 in Breda.

88 iii. Jongevos, Marchien. Marchien werd geboren op 1795-04-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1795-07-20 in Hoogeveen.

89 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1798-12-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1799-01-07 in Hoogeveen.

Meer over Meinen, Aaltje Jans en Vos, Geugien Hendriks:

Huwelijk: 1788, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Imbergen, Geesjen Klaas.

Geesjen Klaas werd geboren op 1775-12-17 in De Wijk. Zij overleed op 1840-01-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Imbergen, Klaas Hendriks en Vos, Albertje Hendriks. Zij trouwde Vos, Geugien Hendriks op 1806-09-29 in Hoogeveen.

Meer over Imbergen, Geesjen Klaas:

Geboorte: 1775-12-17, De Wijk.

Overlijden: 1840-01-22, Hoogeveen.

Kinderen van Imbergen, Geesjen Klaas en Vos, Geugien Hendriks

+ 90 i. Vos, Hendrik Geugiens. Hendrik Geugiens werd geboren op 1807-08-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-04-22 in Hoogeveen.

+ 91 ii. Jongevos, Albert. Albert werd geboren op 1810-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1885-07-09 in Hoogeveen.

92 iii. Jonge Vos, Catrina. Catrina werd geboren op 1813-09-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1875-04-16 in Hoogeveen.

93 iv. Jonge Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1816-09-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1897-01-08 in Hoogeveen.

94 v. Jongevos, Albertien. Albertien werd geboren in 1820 in Hoogeveen. Zij overleed in 1880.

Meer over Imbergen, Geesjen Klaas en Vos, Geugien Hendriks:

Huwelijk: 1806-09-29, Hoogeveen.

38. Jongevos, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1764-09-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1842-07-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies.

Opmerkingen bij Jongevos, Aaltje

Mogelijk ook:overleden in maart 1804.

Meer over Jongevos, Aaltje:

Geboorte: 1764-09-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1842-07-19, Hoogeveen.

39. Jongevos, Arentien.

Arentien werd geboren op 1767-09-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies.

Meer over Jongevos, Arentien:

Geboorte: 1767-09-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1800, Hoogeveen.

40. Vos, Jan Arends Hendriks.

Jan Arends Hendriks werd geboren op 1767-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1838-02-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Friezen, Marchjen Freriks in 1795 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jan Arends Hendriks:

Geboorte: 1767-09-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1838-02-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Friezen, Marchjen Freriks.

Marchjen Freriks werd geboren op 1772-02-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1839-10-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 67 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Vos, Jan Arends Hendriks in 1795 in Hoogeveen.

Meer over Friezen, Marchjen Freriks:

Geboorte: 1772-02-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1839-10-01, Hoogeveen.

Kinderen van Friezen, Marchjen Freriks en Vos, Jan Arends Hendriks

95 i. Vos, Frerik. Frerik werd geboren op 1796-03-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1875-03-27 in Hoogeveen.

96 ii. Vos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-06-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1798-08-04 in Hoogeveen.

+ 97 iii. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1800-01-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1833-07-10 in Hoogeveen.

98 iv. Vos, Trijntje. Zij werd gedoopt op 1802-01-10 te Hoogeveen. Zij overleed op 1865-10-15 in Hoogeveen.

+ 99 v. Vos, Jacob. Jacob werd geboren op 1804-04-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1838-02-07 in Hoogeveen.

100 vi. Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1807-04-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1814-07-14 in Hoogeveen.

101 vii. Vos, Jan Jans. Jan Jans werd geboren op 1814-04-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1837-04-23 in Hoogeveen.

Meer over Friezen, Marchjen Freriks en Vos, Jan Arends Hendriks:

Huwelijk: 1795, Hoogeveen.

41. Hendriks Vos, Femmegien.

Femmegien werd geboren op 1770-04-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1840-06-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Zij trouwde Berends, Otto in 1795 in Hoogeveen.

Meer over Hendriks Vos, Femmegien:

Geboorte: 1770-04-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1840-06-30, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Berends, Otto.

Otto werd geboren in 1758 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren. Hij trouwde Hendriks Vos, Femmegien in 1795 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Berends, Otto

Naam ook: Lip.

Meer over Berends, Otto:

Geboorte: 1758, Hoogeveen.

Overlijden: 1830, Hoogeveen.

Beroep: Veenbaas.

Kinderen van Hendriks Vos, Femmegien en Berends, Otto

102 i. Berends, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1796-05-01 in Hoogeveen. Hij overleed in 1800 in Hoogeveen.

103 ii. Berends, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-02-18 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850.

104 iii. Berends, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1799-12-22 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 in Hoogeveen.

105 iv. Berends, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1801-10-27 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 in Hoogeveen.

106 v. Berends, Otte. Otte werd geboren op 1806-02-16 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850.

107 vi. Berends, Suzanna. Suzanna werd geboren op 1808-12-21 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850.

108 vii. Berends, Lutgertjen. Lutgertjen werd geboren op 1810-05-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850.

Meer over Hendriks Vos, Femmegien en Berends, Otto:

Huwelijk: 1795, Hoogeveen.

42. Jongevos, Susanne.

Susanne werd geboren op 1772-11-02 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op een leeftijd van 77 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies.

Meer over Jongevos, Susanne:

Geboorte: 1772-11-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

43. Vos, Annegje.

Annegje werd geboren op 1774-12-18 in Hoogeveen. Zij overleed na 1811-06-00 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan 36 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Zij trouwde Klos, Jan Jans in 1800 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Annegje

Naam ook: Lunenborger .

Meer over Vos, Annegje:

Geboorte: 1774-12-18, Hoogeveen.

Overlijden: na 1811-06-00, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Klos, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1850 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 80 jaren. Hij trouwde Vos, Annegje in 1800 in Hoogeveen.

Meer over Klos, Jan Jans:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1850, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Annegje en Klos, Jan Jans

109 i. Klos, Jan. Jan werd geboren op 1800-07-27 in Hoogeveen. Hij overleed in 1810 in Hoogeveen.

110 ii. Klos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1803-01-09 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850.

111 iii. Klos, Albert. Albert werd geboren op 1805-08-25 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850.

112 iv. Klos, Geugje. Geugje werd geboren op 1808-03-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1894-01-01 in Avereest.

113 v. Klos, Jan. Jan werd geboren op 1811-06-30 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850.

Meer over Vos, Annegje en Klos, Jan Jans:

Huwelijk: 1800, Hoogeveen.

44. Jongevos, Arend.

Arend werd geboren op 1777-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1779-10-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar, 11 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies.

Meer over Jongevos, Arend:

Geboorte: 1777-10-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1779-10-02, Hoogeveen.

45. Vos, Hendrik Lunen.

Hendrik Lunen werd geboren op 1780-01-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1855-10-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Wijkman, Roelfjen Hilbers op 1807-03-15 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Hendrik Lunen

Hij werd ook genoemd “Hendrik Luine” of Hendrik Lunenborg. In de lijst van deserteurs komt voor:
Hendrik Hendriks Luunenburg – geboren in Hoogeveen, laatste woonplaats aldaar – 20
a 21 jaar oud, lengte 5 voet 2 duim – ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, haar
blond, wenkbrauwen blond, kin rond, aangezicht ordinair, voorhoofd rond, kleur blozend –
behorende tot 1e bataillon infanterie landmilitie – datum afgifte signalement 7-10-1815 Het
is mij niet bekend of dit de zelfde Hendrik betreft. Bij de volkstelling van 1829 werd hij
Hendrik Hendriks Jonge Vos genoemd. Hij woonde toen Noord 588. .

Meer over Vos, Hendrik Lunen:

Geboorte: 1780-01-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1855-10-06, Hoogeveen.

sterfdatum 1855-10-06 uur 1130 plaats Hoogeveen adres Krakeel / C506 / Hoogeveen aangever 1:
IJsterberg / Jan lft. 56 / kramer rel. buur aangever 2: Duinkerken / Arend lft. 28 / arbeider
rel. buur

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Wijkman, Roelfjen Hilbers.

Roelfjen Hilbers werd geboren op 1779-01-03 in Hoogeveen. Zij overleed op 1856-12-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Wijkman, Hilbert Hendriks en Gort, Jantje Derks. Zij trouwde Vos, Hendrik Lunen op 1807-03-15 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Wijkman, Roelfjen Hilbers

Mogelijk overleden 24-12-1856 (Voerman).

Meer over Wijkman, Roelfjen Hilbers:

Geboorte: 1779-01-03, Hoogeveen.

Overlijden: 1856-12-27, Hoogeveen.

sterfdatum: 1856-12-27 uur 500 plaats: Hoogeveen adres: Noord / C4 / Hoogeveen aangever 1: Prijs
/ Jan lft. 36 / arbeider rel. buur aangever 2: Haveman / Jan Jans lft. 31 / timmerman rel. buur

Kinderen van Wijkman, Roelfjen Hilbers en Vos, Hendrik Lunen

114 i. Vos, dochter. dochter werd geboren op 1807-10-10 in Hoogeveen. Zij overleed op 1807-10-10 in Hoogeveen.

+ 115 ii. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1809-08-06 in Hoogeveen. Hij overleed in 1880 in Hoogeveen.

116 iii. Vos (Luine), Hilbert Hendriks. Hilbert Hendriks werd geboren op 1811-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-06-04 in Druten.

+ 117 iv. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1814-04-21 in Hoogeveen. Hij overleed op 1893-12-30 in Hoogeveen.

+ 118 v. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1816-01-13 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1900.

+ 119 vi. Vos, Trijntjen. Trijntjen werd geboren op 1819-04-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1851-03-21 in Hoogeveen.

Meer over Wijkman, Roelfjen Hilbers en Vos, Hendrik Lunen:

Huwelijk: 1807-03-15, Hoogeveen.

46. Jongevos, Arent.

Arent werd geboren op 1784-08-29 in Hoogeveen. Hij overleed in 1785 in Hoogeveen op een leeftijd van 4 maanden, 3 dagen. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies.

Meer over Jongevos, Arent:

Geboorte: 1784-08-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1785, Hoogeveen.

47. Vos, Arent Hendrik.

Arent Hendrik werd geboren op 1786-04-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1814-04-04 in Zuidwolde op een leeftijd van 27 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Okken, Helena Jacobs in 1810 in Balk.

Meer over Vos, Arent Hendrik:

Geboorte: 1786-04-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1814-04-04, Zuidwolde.

Echtgeno(o)t(e):Okken, Helena Jacobs.

Helena Jacobs werd geboren op 1783-04-06 in Hoogeveen. Zij overleed op 1856-03-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren, 11 maanden. Zij trouwde Vos, Arent Hendrik in 1810 in Balk.

Meer over Okken, Helena Jacobs:

Geboorte: 1783-04-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1856-03-08, Hoogeveen.

Kinderen van Okken, Helena Jacobs en Vos, Arent Hendrik

+ 120 i. Vos, Jacob Arents. Jacob Arents werd geboren op 1812-05-24 in Balk. Hij overleed op 1890-01-01 in Hoogeveen.

Meer over Okken, Helena Jacobs en Vos, Arent Hendrik:

Huwelijk: 1810, Balk.

48. Vos, Aaltjen Jans.

Aaltjen Jans werd geboren op 1759-02-11 in Hoogeveen. Zij overleed in 1760 in Hoogeveen op een leeftijd van 10 maanden, 21 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan Arends en Wessels, Femmigje.

Meer over Vos, Aaltjen Jans:

Geboorte: 1759-02-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1760, Hoogeveen.

49. Vos, Aaltjen Jans.

Aaltjen Jans werd geboren op 1760-04-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1840 op een leeftijd van 79 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan Arends en Wessels, Femmigje.

Meer over Vos, Aaltjen Jans:

Geboorte: 1760-04-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1840.

50. Meiboom, Janna Davids.

Zij werd gedoopt op 1779-08-08 te Hoogeveen. Zij overleed op 1815-01-09 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Meiboom, David Harms en Vos, Feygien Hendriks. Zij trouwde Huisjes, Wolter Gerrits op 1806-03-09 in Hoogeveen.

Meer over Meiboom, Janna Davids:

Overlijden: 1815-01-09, Hoogeveen.

Doop: 1779-08-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Huisjes, Wolter Gerrits.

Hij werd gedoopt op 1773-11-07 te Hoogeveen. Hij overleed op 1850-02-17 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Huisjes, Gerrit Jans en Bruins, Aaltje Jans. Hij trouwde Meiboom, Janna Davids op 1806-03-09 in Hoogeveen.

Meer over Huisjes, Wolter Gerrits:

Overlijden: 1850-02-17, Hoogeveen.

Doop: 1773-11-07, Hoogeveen.

Kinderen van Meiboom, Janna Davids en Huisjes, Wolter Gerrits

121 i. Huisjes, Aaltje Wolters. Zij werd gedoopt op 1806-12-28 te Hoogeveen. Zij overleed op 1857-04-05 in Hoogeveen.

Meer over Meiboom, Janna Davids en Huisjes, Wolter Gerrits:

Huwelijk: 1806-03-09, Hoogeveen.

51. Meiboom, Trijntje Davids.

Trijntje Davids werd geboren op 1764-11-18 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1764-11-18 te Hoogeveen. Zij overleed op 1855-01-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Meiboom, David Harms en Vos, Feygien Hendriks. Zij trouwde met Groote, Derk Alberts.

Meer over Meiboom, Trijntje Davids:

Geboorte: 1764-11-18, Hoogeveen.

Overlijden: 1855-01-20, Hoogeveen.

Doop: 1764-11-18, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Groote, Derk Alberts.

Derk Alberts werd geboren op 1759-09-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1836-10-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 11 dagen. Hij was de zoon van Vos, Albert Hendriks en Harms, Grietjen. Hij trouwde met Meiboom, Trijntje Davids.

Opmerkingen bij Groote, Derk Alberts

Hij werd ook genoemd Dirk Groote. Zijn signalement was: lang 5 voeten en 3 à 4 duimen (rijnlandse
maat), hebbende bruine haren en wenkbrauwen, smal voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus en kin,
normale mond, ovaal gezicht en bleke kleur.

Meer over Groote, Derk Alberts:

Geboorte: 1759-09-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1836-10-11, Hoogeveen.

Kinderen van Meiboom, Trijntje Davids en Groote, Derk Alberts

122 i. Groote, nn. nn werd geboren op 1786-11-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1786-12-15 in Hoogeveen.

123 ii. Groote, Fijgjen Derks. Zij werd gedoopt op 1787-11-01 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1787-12-05 te Hoogeveen.

124 iii. Groote, Fijgjen Derks. Zij werd gedoopt op 1789-07-22 te Hoogeveen. Zij overleed op 1863-05-10 in Hoogeveen.

+ 125 iv. Groote, Albert Derks. Hij werd gedoopt op 1792-07-15 te Hoogeveen. Hij overleed op 1868-10-01 in Hoogeveen.

126 v. Groote, David Derks. Hij werd gedoopt op 1796-06-26 te Hoogeveen. Hij overleed op 1862-02-28 in Hoogeveen.

127 vi. Groote, Grietje Derks. Zij werd gedoopt op 1800-01-05 te Hoogeveen.

128 vii. Groote, Hendrik Derks. Hij werd gedoopt op 1802-11-28 te Hoogeveen. Hij overleed op 1879-05-15 in Hoogeveen.

129 viii. Groote, Hendrik Derks. Hij werd gedoopt op 1805-10-30 te Hoogeveen.

Meer over Meiboom, Trijntje Davids en Groote, Derk Alberts:

Huwelijk: 1790, Hoogeveen.

52. Lunenborg, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1794-10-26 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1794-10-26 te Hoogeveen. Hij overleed op 1872-08-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Lunenborger, Hendrik Hendriks en Groote, Trijntjen Alberts. Hij trouwde Kleine, Susanna Reinders op 1841-11-24 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1794-10-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1872-08-11, Hoogeveen.

Doop: 1794-10-26, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kleine, Susanna Reinders.

Susanna Reinders werd geboren in 1796 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1796-11-27 te Hoogeveen. Zij overleed op 1881-08-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 85 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Kleine, Reinder Klaassens en Reinders, Jantje. Zij trouwde Lunenborg, Hendrik Hendriks op 1841-11-24 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Susanna Reinders:

Geboorte: 1796, Hoogeveen.

Overlijden: 1881-08-06, Hoogeveen.

Doop: 1796-11-27, Hoogeveen.

Kinderen van Kleine, Susanna Reinders en Lunenborg, Hendrik Hendriks

130 i. Lunenborg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1820-11-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1900-11-03 in Hoogeveen.

131 ii. Lunenborg, Jantje. Jantje werd geboren op 1823-05-24 in Hoogeveen.

132 iii. Lunenborg, Reinder. Reinder werd geboren op 1826-04-13 in Hoogeveen.

+ 133 iv. Lunenborg, Albert. Albert werd geboren op 1828-11-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1899-08-30 in Hoogeveen.

134 v. Lunenborg, Catharina. Catharina werd geboren op 1831-10-26 in Hoogeveen.

135 vi. Lunenborg, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1835-03-22 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Susanna Reinders en Lunenborg, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1841-11-24, Hoogeveen.

53. Lunenborg, Albert Hendriks.

Hij werd gedoopt op 1788-06-11 te Hoogeveen. Hij overleed op 1848-01-17 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Lunenborger, Hendrik Hendriks en Groote, Trijntjen Alberts. Hij trouwde Tibben, Tiette Geerts op 1818-08-29 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Albert Hendriks:

Overlijden: 1848-01-17, Hoogeveen.

Doop: 1788-06-11, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Tibben, Tiette Geerts.

Zij werd gedoopt op 1796-09-04 te Hoogeveen. Zij overleed op 1843-11-09 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Tibben, Geert en Spalling, Beertien Egberts. Zij trouwde Lunenborg, Albert Hendriks op 1818-08-29 in Hoogeveen.

Meer over Tibben, Tiette Geerts:

Overlijden: 1843-11-09, Hoogeveen.

Doop: 1796-09-04, Hoogeveen.

Kinderen van Tibben, Tiette Geerts en Lunenborg, Albert Hendriks

136 i. Lunenborg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1818-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1847-03-05 in Hoogeveen.

137 ii. Lunenborg, Beertje. Beertje werd geboren op 1820-02-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1888-09-25 in Hoogeveen.

+ 138 iii. Lunenborg, Catharina. Catharina werd geboren op 1825-09-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1871-02-20 in Hoogeveen.

139 iv. Lunenborg, Geert. Geert werd geboren op 1832-10-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1906-03-05 in Hoogeveen.

140 v. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1838-09-18 in Hoogeveen.

Meer over Tibben, Tiette Geerts en Lunenborg, Albert Hendriks:

Huwelijk: 1818-08-29, Hoogeveen.

54. Lunenborg, Femmigje Hendriks.

Zij werd gedoopt op 1785-11-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1861-11-04 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Lunenborger, Hendrik Hendriks en Groote, Trijntjen Alberts.

Meer over Lunenborg, Femmigje Hendriks:

Overlijden: 1861-11-04, Hoogeveen.

Doop: 1785-11-06, Hoogeveen.

55. Lunenborg, Hendrik Hendiks.

Hendrik Hendiks werd geboren op 1783-09-28 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1790 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 6 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Lunenborger, Hendrik Hendriks en Groote, Trijntjen Alberts.

Meer over Lunenborg, Hendrik Hendiks:

Geboorte: 1783-09-28, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1790, Hoogeveen.

56. Lunenborg, Grietje Hendriks.

Zij werd gedoopt op 1798-10-28 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Lunenborger, Hendrik Hendriks en Groote, Trijntjen Alberts. Zij trouwde van Eck, Willem op 1823-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Grietje Hendriks:

Doop: 1798-10-28, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van Eck, Willem.

Hij werd gedoopt op 1792-03-10 te De Wijk. Hij overleed op 1856-03-27 in Hoogeveen. Hij was de zoon van van Eck, Adolph Willem en Linthorst, Jantien Jacobs. Hij trouwde Lunenborg, Grietje Hendriks op 1823-05-11 in Hoogeveen.

Meer over van Eck, Willem:

Overlijden: 1856-03-27, Hoogeveen.

Doop: 1792-03-10, De Wijk.

Meer over Lunenborg, Grietje Hendriks en van Eck, Willem:

Huwelijk: 1823-05-11, Hoogeveen.

57. Giezen, Harm.

Harm werd geboren in 1762 in Hoogeveen. Hij overleed in 1763 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Giezen, Gerrit Pieters en Vos, Engeltje Harms.

Meer over Giezen, Harm:

Geboorte: 1762, Hoogeveen.

Overlijden: 1763, Hoogeveen.

58. Giezen, Janna.

Janna werd geboren in 1764 in Hoogeveen. Zij overleed in 1830 op een leeftijd van 66 jaren. Zij was de dochter van Giezen, Gerrit Pieters en Vos, Engeltje Harms.

Meer over Giezen, Janna:

Geboorte: 1764, Hoogeveen.

Overlijden: 1830.

59. Giezen, Harm.

Harm werd geboren in 1767 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830 op een leeftijd van 63 jaren. Hij was de zoon van Giezen, Gerrit Pieters en Vos, Engeltje Harms.

Meer over Giezen, Harm:

Geboorte: 1767, Hoogeveen.

Overlijden: 1830.

60. Giezen, Hendrikjen.

Hendrikjen werd geboren in 1770 in Hoogeveen. Zij overleed in 1771 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar. Zij was de dochter van Giezen, Gerrit Pieters en Vos, Engeltje Harms.

Meer over Giezen, Hendrikjen:

Geboorte: 1770, Hoogeveen.

Overlijden: 1771, Hoogeveen.

61. Giezen, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1774 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830 op een leeftijd van 56 jaren. Hij was de zoon van Giezen, Gerrit Pieters en Vos, Engeltje Harms.

Meer over Giezen, Hendrik:

Geboorte: 1774, Hoogeveen.

Overlijden: 1830.

62. Giezen, Hendrikjen.

Hendrikjen werd geboren in 1777 in Hoogeveen. Zij overleed in 1830 op een leeftijd van 53 jaren. Zij was de dochter van Giezen, Gerrit Pieters en Vos, Engeltje Harms.

Meer over Giezen, Hendrikjen:

Geboorte: 1777, Hoogeveen.

Overlijden: 1830.

63. Vos, Beekjen.

Zij werd gedoopt op 1757-02-27 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Berent Harms en Schonewille, Annechjen.

Meer over Vos, Beekjen:

Doop: 1757-02-27, Hoogeveen.

64. Vos, Evert Berends.

Evert Berends werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Vos, Berent Harms en Schonewille, Annechjen. Hij trouwde met ten Cate, Annechien Berends.

Meer over Vos, Evert Berends:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Annechien Berends.

Annechien Berends werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde met Vos, Evert Berends.

Meer over ten Cate, Annechien Berends:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Annechien Berends en Vos, Evert Berends

+ 141 i. Vos, Grietien Everts. Grietien Everts werd geboren op 1795-02-01 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Annechien Berends en Vos, Evert Berends:

Huwelijk: 1790, Hoogeveen.

65. Vos, Aaltjen Berents.

Aaltjen Berents werd geboren op 1768-01-24 in Hoogeveen. Zij overleed in 1840 op een leeftijd van 71 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Vos, Berent Harms en Schonewille, Annechjen. Zij trouwde Boer, Berend Hendriks in 1795 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Aaltjen Berents:

Geboorte: 1768-01-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1840.

Echtgeno(o)t(e):Boer, Berend Hendriks.

Berend Hendriks werd geboren op 1767-02-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1841-08-18 in Hollandscheveld op een leeftijd van 74 jaren, 5 maanden. Hij trouwde Vos, Aaltjen Berents in 1795 in Hoogeveen.

Meer over Boer, Berend Hendriks:

Geboorte: 1767-02-22, Hoogeveen.

Overlijden: 1841-08-18, Hollandscheveld.

Kinderen van Vos, Aaltjen Berents en Boer, Berend Hendriks

+ 142 i. Boer, Berend Berends. Berend Berends werd geboren op 1795-11-15 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Aaltjen Berents en Boer, Berend Hendriks:

Huwelijk: 1795, Hoogeveen.

66. Vos, Jan Berends.

Jan Berends werd geboren op 1769-11-05 in Hoogeveen. Hij overleed op 1847-11-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Vos, Berent Harms en Schonewille, Annechjen. Hij trouwde met Smit, Geesjen Pieters.

Opmerkingen bij Vos, Jan Berends

Volgens Dick de Ruiter: geb. 10-03-1769.

Meer over Vos, Jan Berends:

Geboorte: 1769-11-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1847-11-03, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Geesjen Pieters.

Geesjen Pieters werd geboren op 1764-08-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1853-03-17 in Hoogeveen op een leeftijd van 88 jaren, 7 maanden. Zij trouwde met Vos, Jan Berends.

Meer over Smit, Geesjen Pieters:

Geboorte: 1764-08-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1853-03-17, Hoogeveen.

Kinderen van Smit, Geesjen Pieters en Vos, Jan Berends

143 i. Vos, Berend Jans. Hij werd gedoopt op 1791-11-27 te Hoogeveen.

144 ii. Vos, Hendrikje Jans. Zij werd gedoopt op 1802-10-03 te Hoogeveen.

145 iii. Vos, Hendrikje Jans. Zij werd gedoopt op 1799-01-27 te Hoogeveen. Zij overleed voor 1801 in Hoogeveen.

+ 146 iv. Vos, Pieter Jans. Pieter Jans werd geboren op 1793-09-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1868-11-26 in Hoogeveen.

147 v. Vos, Annechjen. Annechjen werd geboren op 1796-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1870-09-11 in Hoogeveen.

148 vi. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1801-04-19 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1850 in Hoogeveen.

149 vii. Vos, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1807-01-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1834-11-14 in Hoogeveen.

Meer over Smit, Geesjen Pieters en Vos, Jan Berends:

Huwelijk: 1790, Hoogeveen.

67. Vos, Geertje.

Geertje werd geboren op 1774-03-06 in Hoogeveen. Zij overleed in 1820 op een leeftijd van 45 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Vos, Berent Harms en Schonewille, Annechjen. Zij trouwde Benjamins, Wolter in 1800 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Geertje:

Geboorte: 1774-03-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1820.

Echtgeno(o)t(e):Benjamins, Wolter.

Wolter werd geboren in 1772 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1772-09-20 te Hoogeveen. Hij overleed in 1830 op een leeftijd van 58 jaren. Hij was de zoon van Gosens, Benjamin en Soetebotter, Pietertijn Sijmons. Hij trouwde Vos, Geertje in 1800 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Wolter:

Geboorte: 1772, Hoogeveen.

Overlijden: 1830.

Doop: 1772-09-20, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Geertje en Benjamins, Wolter

150 i. Benjamins, Petertje Wolters. Petertje Wolters werd geboren op 1802-01-10 in Hoogeveen. Zij overleed in 1880.

Meer over Vos, Geertje en Benjamins, Wolter:

Huwelijk: 1800, Hoogeveen.

68. Vos, Willem Berents.

Willem Berents werd geboren op 1798-11-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1844-10-20 in Ruinen op een leeftijd van 45 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Vos, Berent Harms en Botter, Trijntje Willems.

Meer over Vos, Willem Berents:

Geboorte: 1798-11-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1844-10-20, Ruinen.

69. Vos, Aaltje.

Zij werd gedoopt op 1777-08-17 te Hoogeveen. Zij overleed op 1825-01-14 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Jan Harmens en Koster, Trijntje Harms.

Meer over Vos, Aaltje:

Overlijden: 1825-01-14, Hoogeveen.

Doop: 1777-08-17, Hoogeveen.

70. Vos, Hendrikjen.

Hendrikjen werd geboren op 1780-10-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1852-02-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 71 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Harmens en Koster, Trijntje Harms.

Meer over Vos, Hendrikjen:

Geboorte: 1780-10-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1852-02-08, Hoogeveen.

71. Vos, Harm Jans.

Harm Jans werd geboren op 1771-12-19 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1771-12-22 te Hoogeveen. Hij overleed op 1833-02-28 in Hollandscheveld op een leeftijd van 61 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Harmens en Harms Coster, Trijntje. Hij trouwde Vierkant, Hendrikjen Tjakken in 1795 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens bij ’t Lucht, Femmigje Jans op 1803-04-24 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Harm Jans

Hij werd ook genoemd Harm Jans Koster. .

Meer over Vos, Harm Jans:

Geboorte: 1771-12-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1833-02-28, Hollandscheveld.

Doop: 1771-12-22, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vierkant, Hendrikjen Tjakken.

Zij werd gedoopt op 1774-11-16 te Hoogeveen. Zij overleed voor 1803-04-24 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vierkant, Tjacke en Bloemen, Janna Wolters. Zij trouwde Vos, Harm Jans in 1795 in Hoogeveen.

Meer over Vierkant, Hendrikjen Tjakken:

Overlijden: voor 1803-04-24, Hoogeveen.

Doop: 1774-11-16, Hoogeveen.

Kinderen van Vierkant, Hendrikjen Tjakken en Vos, Harm Jans

151 i. Coster, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-07-15 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1813 in Hoogeveen.

+ 152 ii. Coster, Jan Harms. Jan Harms werd geboren op 1799-12-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1856-04-28 in Hoogeveen.

153 iii. Coster, Wolter. Wolter werd geboren op 1801-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850.

154 iv. Koster, Janna Harms. Janna Harms werd geboren op 1803-09-25 in Hoogeveen.

Meer over Vierkant, Hendrikjen Tjakken en Vos, Harm Jans:

Huwelijk: 1795, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):bij ’t Lucht, Femmigje Jans.

Femmigje Jans werd geboren op 1771-05-09 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1777-09-14 te Hoogeveen. Zij overleed op 1853-12-27 in Hollandscheveld op een leeftijd van 82 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Vos, Harm Jans op 1803-04-24 in Hoogeveen.

Meer over bij ’t Lucht, Femmigje Jans:

Geboorte: 1771-05-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1853-12-27, Hollandscheveld.

Doop: 1777-09-14, Hoogeveen.

Kinderen van bij ’t Lucht, Femmigje Jans en Vos, Harm Jans

155 i. Vos, Swaantje Harms. Swaantje Harms werd geboren op 1803-12-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1871-11-08 in Hoogeveen.

+ 156 ii. Vos, Jan Harms. Jan Harms werd geboren in 1805 in Hoogeveen. Hij overleed na 1867 in Hoogeveen.

157 iii. Coster, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1808-05-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1808-05-26 in Hoogeveen.

158 iv. Coster, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1810-03-04 in Hoogeveen. Zij overleed in 1860.

159 v. Vos, Catharina Harms. Catharina Harms werd geboren op 1813-12-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1877-09-30 in Hollandscheveld.

160 vi. Koster, Harm Harms. Harm Harms werd geboren rond 1827 in Hoogeveen.

Meer over bij ’t Lucht, Femmigje Jans en Vos, Harm Jans:

Huwelijk: 1803-04-24, Hoogeveen.

72. Vos, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1777-08-17 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op een leeftijd van 72 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Harmens en Harms Coster, Trijntje.

Meer over Vos, Aaltje:

Geboorte: 1777-08-17, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

73. Vos, Hendrikjen Jans.

Hendrikjen Jans werd geboren op 1780-10-08 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1850 at the age of rond 69 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Harmens en Harms Coster, Trijntje. Zij trouwde met Veldman, Hendrik Andries.

Meer over Vos, Hendrikjen Jans:

Geboorte: 1780-10-08, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1850.

Echtgeno(o)t(e):Veldman, Hendrik Andries.

Hendrik Andries werd geboren rond 1780 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Veldman, Andries Egberts en ten Kleij, Annigje. Hij trouwde met Vos, Hendrikjen Jans.

Opmerkingen bij Veldman, Hendrik Andries

Hij werd ook Hendrik Lunenborg Veldman genoemd.

Meer over Veldman, Hendrik Andries:

Geboorte: rond 1780, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Hendrikjen Jans en Veldman, Hendrik Andries

+ 161 i. Veldman, Trijntje Hendriks. Trijntje Hendriks werd geboren op 1810-06-24 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Hendrikjen Jans en Veldman, Hendrik Andries:

Huwelijk: 1805, Hoogeveen.

Generatie 6

74. Kleine, Susanna Reinders.

Susanna Reinders werd geboren in 1796 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1796-11-27 te Hoogeveen. Zij overleed op 1881-08-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 85 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Kleine, Reinder Klaassens en Reinders, Jantje. Zij trouwde Lunenborg, Hendrik Hendriks op 1841-11-24 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Susanna Reinders:

Geboorte: 1796, Hoogeveen.

Overlijden: 1881-08-06, Hoogeveen.

Doop: 1796-11-27, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Lunenborg, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1794-10-26 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1794-10-26 te Hoogeveen. Hij overleed op 1872-08-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Lunenborger, Hendrik Hendriks en Groote, Trijntjen Alberts. Hij trouwde Kleine, Susanna Reinders op 1841-11-24 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1794-10-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1872-08-11, Hoogeveen.

Doop: 1794-10-26, Hoogeveen.

Kinderen van Kleine, Susanna Reinders en Lunenborg, Hendrik Hendriks

130 i. Lunenborg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1820-11-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1900-11-03 in Hoogeveen.

131 ii. Lunenborg, Jantje. Jantje werd geboren op 1823-05-24 in Hoogeveen.

132 iii. Lunenborg, Reinder. Reinder werd geboren op 1826-04-13 in Hoogeveen.

+ 133 iv. Lunenborg, Albert. Albert werd geboren op 1828-11-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1899-08-30 in Hoogeveen.

134 v. Lunenborg, Catharina. Catharina werd geboren op 1831-10-26 in Hoogeveen.

135 vi. Lunenborg, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1835-03-22 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Susanna Reinders en Lunenborg, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1841-11-24, Hoogeveen.

75. Kleine, Aaltje Pieters.

Aaltje Pieters werd geboren op 1811-07-16 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Kleyne, Pieter Klaas en Hoepen, Jentje Alberts. Zij trouwde Okken, Writser op 1831-07-17 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Aaltje Pieters:

Geboorte: 1811-07-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Okken, Writser.

Writser werd geboren op 1806-06-01 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Writsers, Okke en Egberts, Lammichje. Hij trouwde Kleine, Aaltje Pieters op 1831-07-17 in Hoogeveen.

Meer over Okken, Writser:

Geboorte: 1806-06-01, Hoogeveen.

Kinderen van Kleine, Aaltje Pieters en Okken, Writser

+ 162 i. Okken, Annigje. Annigje werd geboren op 1838-12-16 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Aaltje Pieters en Okken, Writser:

Huwelijk: 1831-07-17, Hoogeveen.

76. Benjamins, Pietertje Simons.

Pietertje Simons werd geboren rond 1800 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1838 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan rond 38 jaren. Zij was de dochter van Benjamins, Simon en Vos, Geertjen Pieters. Zij trouwde Kleine, Hendrik Berends rond 1830 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Pietertje Simons:

Geboorte: rond 1800, Hoogeveen.

Overlijden: voor 1838, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kleine, Hendrik Berends.

Hendrik Berends werd geboren op 1795-04-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Cleijne, Berend Klaas en van den Berg, Geertruyd Aalderts. Hij trouwde Benjamins, Pietertje Simons rond 1830 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens van Eck, Aaltje op 1838-06-23 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Hendrik Berends:

Geboorte: 1795-04-12, Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Pietertje Simons en Kleine, Hendrik Berends

+ 163 i. Kleine, Geertje. Geertje werd geboren op 1833-10-10 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Pietertje Simons en Kleine, Hendrik Berends:

Huwelijk: rond 1830, Hoogeveen.

77. Benjamins, Benjamin Simons.

Hij werd gedoopt op 1794-03-30 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Benjamins, Simon en Vos, Geertjen Pieters.

Meer over Benjamins, Benjamin Simons:

Doop: 1794-03-30, Hoogeveen.

78. Jongevos, dood kind.

dood kind werd geboren op 1783-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1783-05-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten.

Meer over Jongevos, dood kind:

Geboorte: 1783-05-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1783-05-28, Hoogeveen.

79. Hendriks Vos, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1787-02-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1787-07-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 4 maanden, 21 dagen. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten.

Meer over Hendriks Vos, Trijntje:

Geboorte: 1787-02-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1787-07-19, Hoogeveen.

80. Hendriks Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1788-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1788-07-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 14 dagen. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten.

Meer over Hendriks Vos, Hendrik:

Geboorte: 1788-04-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1788-07-11, Hoogeveen.

81. Hendriks Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1789-05-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1842-06-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 53 jaren, 28 dagen. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten. Hij trouwde Scholten, Jantje Jans op 1819-03-20 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Slot, Aaltje Egberts op 1839-02-27 in Hoogeveen.

Meer over Hendriks Vos, Jan:

Geboorte: 1789-05-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1842-06-21, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Jantje Jans.

Jantje Jans werd geboren op 1795-11-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1837-04-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 41 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Scholten, Jan Simon Harms en Kroezen, Albertje Jans. Zij trouwde Hendriks Vos, Jan op 1819-03-20 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Jantje Jans:

Geboorte: 1795-11-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1837-04-27, Hoogeveen.

Kinderen van Scholten, Jantje Jans en Hendriks Vos, Jan

164 i. Jonge Vos, Susanna. Susanna werd geboren op 1821-04-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1838-11-13 in Hoogeveen.

165 ii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1824-01-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1830-12-08 in Hoogeveen.

166 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1826-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-01-11 in Hoogeveen.

+ 167 iv. Vos, Albert Jans. Albert Jans werd geboren op 1828-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-02-05 in Hoogeveen.

168 v. Jonge Vos, Johanna. Johanna werd geboren op 1832-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1864-08-14 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Jantje Jans en Hendriks Vos, Jan:

Huwelijk: 1819-03-20, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Slot, Aaltje Egberts.

Aaltje Egberts werd geboren op 1801-07-25 in Hoogeveen. Zij overleed op 1866-07-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren, 11 maanden. Zij trouwde Hendriks Vos, Jan op 1839-02-27 in Hoogeveen.

Meer over Slot, Aaltje Egberts:

Geboorte: 1801-07-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1866-07-14, Hoogeveen.

Kinderen van Slot, Aaltje Egberts en Hendriks Vos, Jan

169 i. Jonge Vos, Egbert. Egbert werd geboren op 1839-12-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1891-03-30 in Zwolle.

170 ii. Jonge Vos, doodgeboren zoon. doodgeboren zoon werd geboren op 1841-07-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1841-07-02 in Hoogeveen.

Meer over Slot, Aaltje Egberts en Hendriks Vos, Jan:

Huwelijk: 1839-02-27, Hoogeveen.

82. Vos, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1791-10-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-08-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten. Hij trouwde Jans Scholten, Stijntien op 1823-05-18 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1791-10-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1874-08-07, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Jans Scholten, Stijntien.

Stijntien werd geboren op 1794-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1866-03-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 71 jaren, 4 maanden. Zij trouwde Vos, Hendrik Hendriks op 1823-05-18 in Hoogeveen.

Meer over Jans Scholten, Stijntien:

Geboorte: 1794-11-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1866-03-20, Hoogeveen.

Kinderen van Jans Scholten, Stijntien en Vos, Hendrik Hendriks

171 i. Hendriks Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1827-02-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1827-02-25 in Hoogeveen.

Meer over Jans Scholten, Stijntien en Vos, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1823-05-18, Hoogeveen.

83. Hendriks Vos, Geugien.

Geugien werd geboren op 1794-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1823-03-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 28 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten.

Meer over Hendriks Vos, Geugien:

Geboorte: 1794-10-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1823-03-30, Hoogeveen.

84. Vos, Lammert Hendriks.

Lammert Hendriks werd geboren op 1797-09-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1858-09-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 60 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten. Hij trouwde Hilberts, Albertje Jannes op 1824-05-01 in Beilen.

Meer over Vos, Lammert Hendriks:

Geboorte: 1797-09-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1858-09-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hilberts, Albertje Jannes.

Albertje Jannes werd geboren op 1798-11-18 in Beilen. Zij was de dochter van Hilberts, Jannes en Wolters, Lummechien. Zij trouwde Vos, Lammert Hendriks op 1824-05-01 in Beilen.

Meer over Hilberts, Albertje Jannes:

Geboorte: 1798-11-18, Beilen.

Meer over Hilberts, Albertje Jannes en Vos, Lammert Hendriks:

Huwelijk: 1824-05-01, Beilen.

85. Hendriks Vos, Elsje.

Elsje werd geboren op 1800-07-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans Otten.

Meer over Hendriks Vos, Elsje:

Geboorte: 1800-07-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1870, Hoogeveen.

86. Jongevos, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1789-09-27 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1789-09-27 te Hoogeveen. Zij overleed op 1789-11-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 22 dagen. Zij werd begraven op 1789-11-19 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Meinen, Aaltje Jans.

Meer over Jongevos, Trijntje:

Geboorte: 1789-09-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1789-11-19, Hoogeveen.

Doop: 1789-09-27, Hoogeveen.

Begrafenis: 1789-11-19, Hoogeveen.

87. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1791-12-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1832-03-11 in Breda op een leeftijd van 40 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Vos, Geugien Hendriks en Meinen, Aaltje Jans.

Meer over Jongevos, Hendrik:

Geboorte: 1791-12-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1832-03-11, Breda.

88. Jongevos, Marchien.

Marchien werd geboren op 1795-04-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1795-07-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 maanden, 8 dagen. Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Meinen, Aaltje Jans.

Meer over Jongevos, Marchien:

Geboorte: 1795-04-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1795-07-20, Hoogeveen.

89. Jongevos, Jan.

Jan werd geboren op 1798-12-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1799-01-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 22 dagen. Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Meinen, Aaltje Jans.

Meer over Jongevos, Jan:

Geboorte: 1798-12-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1799-01-07, Hoogeveen.

90. Vos, Hendrik Geugiens.

Hendrik Geugiens werd geboren op 1807-08-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-04-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 38 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen Klaas. Hij trouwde Klos, Albertje Jans op 1831-11-06 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Hendrik Geugiens:

Geboorte: 1807-08-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1846-04-22, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Klos, Albertje Jans.

Albertje Jans werd geboren op 1806-10-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1880-03-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 73 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Klos, Jan Alberts en de Boer, Hilligje Harms. Zij trouwde Vos, Hendrik Geugiens op 1831-11-06 in Hoogeveen.

Meer over Klos, Albertje Jans:

Geboorte: 1806-10-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1880-03-30, Hoogeveen.

Kinderen van Klos, Albertje Jans en Vos, Hendrik Geugiens

172 i. Jonge Vos, Geesje. Geesje werd geboren op 1832-09-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1832-11-28 in Hoogeveen.

173 ii. Jonge Vos, Geesje. Geesje werd geboren op 1833-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1914-02-17 in Hoogeveen.

174 iii. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1836-04-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1906-08-19 in Hoogeveen.

175 iv. Jonge Vos, Geugje. Geugje werd geboren op 1838-07-05 in Hoogeveen. Hij overleed op 1929-03-10 in Hoogeveen.

+ 176 v. Vos, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1840-11-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1903-02-27 in Alteveer.

177 vi. Jonge Vos, Hermanna. Hermanna werd geboren op 1842-11-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1915-01-16 in Hoogeveen.

178 vii. Jonge Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1845-08-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1926-12-22 in Hoogeveen.

Meer over Klos, Albertje Jans en Vos, Hendrik Geugiens:

Huwelijk: 1831-11-06, Hoogeveen.

91. Jongevos, Albert.

Albert werd geboren op 1810-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1885-07-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen Klaas. Hij trouwde Benjamins, Arendina in 1840 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Stoffers, Grietje op 1861-11-30 in Hoogeveen.

Meer over Jongevos, Albert:

Geboorte: 1810-11-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1885-07-09, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Benjamins, Arendina.

Arendina werd geboren op 1813-09-10 in Hoogeveen. Zij overleed op 1861-07-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 47 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Benjamins, Benjamin Goossens en Scholten, Helena Jacobs. Zij trouwde Jongevos, Albert in 1840 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Arendina:

Geboorte: 1813-09-10, Hoogeveen.

Overlijden: 1861-07-26, Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Arendina en Jongevos, Albert

179 i. Jongevos, Geugje. Geugje werd geboren op 1840-07-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-08-09 in Hoogeveen.

180 ii. Jonge Vos, Benjamin. Benjamin werd geboren op 1842-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1906-01-07 in Hoogeveen.

181 iii. Jongevos, Geert. Geert werd geboren op 1846-07-07 in Hoogeveen. Hij overleed op 1925-11-16 in Hoogeveen.

182 iv. Jongevos, Lena. Lena werd geboren op 1849-03-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1849-05-25 in Hoogeveen.

183 v. Jongevos, Geesje. Geesje werd geboren op 1849-03-17 in Hoogeveen. Zij overleed op 1849-04-10 in Hoogeveen.

184 vi. Jongevos, Leendert. Leendert werd geboren op 1850-06-21 in Hoogeveen. Hij overleed op 1854-04-23 in Hoogeveen.

185 vii. Jongevos, Geesje. Geesje werd geboren op 1854-01-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1867-03-09 in Hoogeveen.

186 viii. Jongevos, Helena. Helena werd geboren op 1856-09-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-02-15 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Arendina en Jongevos, Albert:

Huwelijk: 1840, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Stoffers, Grietje.

Grietje werd geboren op 1827-10-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1874-01-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 46 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Albert Harms en Hup, Roelfien Hendriks. Zij trouwde Jongevos, Albert op 1861-11-30 in Hoogeveen.

Meer over Stoffers, Grietje:

Geboorte: 1827-10-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1874-01-01, Hoogeveen.

Meer over Stoffers, Grietje en Jongevos, Albert:

Huwelijk: 1861-11-30, Hoogeveen.

92. Jonge Vos, Catrina.

Catrina werd geboren op 1813-09-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1875-04-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 61 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen Klaas.

Meer over Jonge Vos, Catrina:

Geboorte: 1813-09-21, Hoogeveen.

Overlijden: 1875-04-16, Hoogeveen.

93. Jonge Vos, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1816-09-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1897-01-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen Klaas.

Meer over Jonge Vos, Aaltje:

Geboorte: 1816-09-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1897-01-08, Hoogeveen.

94. Jongevos, Albertien.

Albertien werd geboren in 1820 in Hoogeveen. Zij overleed in 1880 op een leeftijd van 60 jaren. Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen Klaas.

Meer over Jongevos, Albertien:

Geboorte: 1820, Hoogeveen.

Overlijden: 1880.

95. Vos, Frerik.

Frerik werd geboren op 1796-03-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1875-03-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 21 dagen. Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks.

Meer over Vos, Frerik:

Geboorte: 1796-03-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1875-03-27, Hoogeveen.

96. Vos, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1798-06-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1798-08-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 27 dagen. Zij was de dochter van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks.

Meer over Vos, Trijntje:

Geboorte: 1798-06-07, Hoogeveen.

Overlijden: 1798-08-04, Hoogeveen.

97. Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1800-01-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1833-07-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 33 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks. Hij trouwde Jonker, Margje op 1830-05-16 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Hendrik:

Geboorte: 1800-01-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1833-07-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Jonker, Margje.

Margje werd geboren op 1810-03-25 in Hoogeveen. Zij overleed na 1833-12-00 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan 23 jaren, 8 maanden. Zij trouwde Vos, Hendrik op 1830-05-16 in Hoogeveen.

Meer over Jonker, Margje:

Geboorte: 1810-03-25, Hoogeveen.

Overlijden: na 1833-12-00, Hoogeveen.

Kinderen van Jonker, Margje en Vos, Hendrik

187 i. Vos, Hendrikje Hendriks. Hendrikje Hendriks werd geboren op 1831-01-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1866-01-20 in Hoogeveen.

Meer over Jonker, Margje en Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1830-05-16, Hoogeveen.

98. Vos, Trijntje.

Zij werd gedoopt op 1802-01-10 te Hoogeveen. Zij overleed op 1865-10-15 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks.

Meer over Vos, Trijntje:

Overlijden: 1865-10-15, Hoogeveen.

Doop: 1802-01-10, Hoogeveen.

99. Vos, Jacob.

Jacob werd geboren op 1804-04-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1838-02-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 33 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks. Hij trouwde Berghuis, Metje op 1833-05-26 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jacob:

Geboorte: 1804-04-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1838-02-07, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Berghuis, Metje.

Metje werd geboren op 1803-01-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1854-12-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 51 jaren, 10 maanden. Zij trouwde Vos, Jacob op 1833-05-26 in Hoogeveen.

Meer over Berghuis, Metje:

Geboorte: 1803-01-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1854-12-10, Hoogeveen.

Kinderen van Berghuis, Metje en Vos, Jacob

188 i. Vos, Warner Veldman. Warner Veldman werd geboren op 1835-04-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1837-07-08 in Hoogeveen.

Meer over Berghuis, Metje en Vos, Jacob:

Huwelijk: 1833-05-26, Hoogeveen.

100. Vos, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1807-04-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1814-07-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 7 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks.

Meer over Vos, Roelofje:

Geboorte: 1807-04-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1814-07-14, Hoogeveen.

101. Vos, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren op 1814-04-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1837-04-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 22 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks.

Meer over Vos, Jan Jans:

Geboorte: 1814-04-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1837-04-23, Hoogeveen.

102. Berends, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1796-05-01 in Hoogeveen. Hij overleed in 1800 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.

Meer over Berends, Hendrik:

Geboorte: 1796-05-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1800, Hoogeveen.

103. Berends, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1798-02-18 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op een leeftijd van 51 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.

Meer over Berends, Trijntje:

Geboorte: 1798-02-18, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

104. Berends, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1799-12-22 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 in Hoogeveen op een leeftijd van 50 jaren, 10 dagen. Zij was de dochter van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.

Meer over Berends, Roelofje:

Geboorte: 1799-12-22, Hoogeveen.

Overlijden: 1850, Hoogeveen.

105. Berends, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1801-10-27 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.

Meer over Berends, Hendrik:

Geboorte: 1801-10-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1850, Hoogeveen.

106. Berends, Otte.

Otte werd geboren op 1806-02-16 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 op een leeftijd van 43 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.

Meer over Berends, Otte:

Geboorte: 1806-02-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

107. Berends, Suzanna.

Suzanna werd geboren op 1808-12-21 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op een leeftijd van 41 jaren, 11 dagen. Zij was de dochter van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.

Meer over Berends, Suzanna:

Geboorte: 1808-12-21, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

108. Berends, Lutgertjen.

Lutgertjen werd geboren op 1810-05-13 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op een leeftijd van 39 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.

Meer over Berends, Lutgertjen:

Geboorte: 1810-05-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

109. Klos, Jan.

Jan werd geboren op 1800-07-27 in Hoogeveen. Hij overleed in 1810 in Hoogeveen op een leeftijd van 9 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.

Meer over Klos, Jan:

Geboorte: 1800-07-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1810, Hoogeveen.

110. Klos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1803-01-09 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 op een leeftijd van 46 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.

Meer over Klos, Hendrik:

Geboorte: 1803-01-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

111. Klos, Albert.

Albert werd geboren op 1805-08-25 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 op een leeftijd van 44 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.

Meer over Klos, Albert:

Geboorte: 1805-08-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

112. Klos, Geugje.

Geugje werd geboren op 1808-03-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1894-01-01 in Avereest op een leeftijd van 85 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.

Meer over Klos, Geugje:

Geboorte: 1808-03-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1894-01-01, Avereest.

Beroep: kleermaker.

113. Klos, Jan.

Jan werd geboren op 1811-06-30 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 op een leeftijd van 38 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.

Meer over Klos, Jan:

Geboorte: 1811-06-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

114. Vos, dochter.

dochter werd geboren op 1807-10-10 in Hoogeveen. Zij overleed op 1807-10-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Lunen en Wijkman, Roelfjen Hilbers.

Opmerkingen bij Vos, dochter

Ook: Luine.

Meer over Vos, dochter:

Geboorte: 1807-10-10, Hoogeveen.

Overlijden: 1807-10-10, Hoogeveen.

115. Jonge Vos, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1809-08-06 in Hoogeveen. Hij overleed in 1880 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 4 maanden. Hij werd begraven op 1843-02-15 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Lunen en Wijkman, Roelfjen Hilbers. Hij trouwde Huisjes, Annigje Egberts op 1830-02-28 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Katerberg, Janna Geerts op 1860-11-21 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Hendriks

Hij heeft de naam Jonge Vos aangenomen in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1809-08-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1880, Hoogeveen.

Begrafenis: 1843-02-15, Hoogeveen. schipper.

Echtgeno(o)t(e):Huisjes, Annigje Egberts.

Annigje Egberts werd geboren op 1807-06-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1858-09-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 51 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Huisjes, Egbert Alberts en Huizing, Roelofjen Everts. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Hendriks op 1830-02-28 in Hoogeveen.

Meer over Huisjes, Annigje Egberts:

Geboorte: 1807-06-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1858-09-08, Hoogeveen.

sterfdatum 1858-09-08 uur 1600 plaats Hoogeveen adres Het Schut / B291 / Hoogeveen aangever 1:
Giethoorn / Harm lft. 66 / zonder rel. buur aangever 2: Huls / Koop Andries lft. 55 / landbouwer
rel. buur

Kinderen van Huisjes, Annigje Egberts en Jonge Vos, Hendrik Hendriks

+ 189 i. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op 1831-01-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-03-04 in Hoogeveen.

190 ii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op 1833-04-24 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1833-12-00 in Hoogeveen.

191 iii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op 1834-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed na 1900 in Hoogeveen?.

192 iv. Jonge Vos, Hendrikje Hendriks. Hendrikje Hendriks werd geboren op 1837-02-07 in Hoogeveen. Zij overleed na 1900 in Hoogeveen?.

193 v. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op 1839-10-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1841-11-22 in Hoogeveen.

+ 194 vi. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Amsterdam.

+ 195 vii. Jonge Vos, Roelof Hendriks. Roelof Hendriks werd geboren op 1845-11-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1889-04-30 in Medemblik.

196 viii. Jonge Vos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op 1848-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1849-03-22 in Hoogeveen.

197 ix. Jonge Vos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op 1851-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed in 1916 in Hoogeveen?.

Meer over Huisjes, Annigje Egberts en Jonge Vos, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1830-02-28, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Katerberg, Janna Geerts.

Janna Geerts werd geboren op 1809-10-11 in Zwinderen. Zij overleed in 1880 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje Jans. Zij trouwde Winkel, Arent Jans Schippers op 1834-09-20 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Jonge Vos, Hendrik Hendriks op 1860-11-21 in Hoogeveen.

Meer over Katerberg, Janna Geerts:

Geboorte: 1809-10-11, Zwinderen.

Overlijden: 1880, Hoogeveen.

Meer over Katerberg, Janna Geerts en Jonge Vos, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1860-11-21, Hoogeveen.

116. Vos (Luine), Hilbert Hendriks.

Hilbert Hendriks werd geboren op 1811-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-06-04 in Druten op een leeftijd van 62 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Lunen en Wijkman, Roelfjen Hilbers. Hij trouwde Huigen, Grietje geschat rond 1840 in Hoogeveen?.

Opmerkingen bij Vos (Luine), Hilbert Hendriks

Naam ook: Luine.

Meer over Vos (Luine), Hilbert Hendriks:

Geboorte: 1811-11-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1874-06-04, Druten.

sterfdatum 1874-06-04 uur 1200 plaats Druten adres Afferden / / Hoogeveen opm .: ovl.aan boord.

Echtgeno(o)t(e):Huigen, Grietje.

Zij overleed voor 1874. Zij trouwde Vos (Luine), Hilbert Hendriks geschat rond 1840 in Hoogeveen?.

Meer over Huigen, Grietje:

Overlijden: voor 1874.

Meer over Huigen, Grietje en Vos (Luine), Hilbert Hendriks:

Huwelijk: geschat rond 1840, Hoogeveen?.

117. Jonge Vos, Arend.

Arend werd geboren op 1814-04-21 in Hoogeveen. Hij overleed op 1893-12-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Lunen en Wijkman, Roelfjen Hilbers. Hij trouwde Klos, Hilligje op 1842-12-28 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Arend

Hij was turfschipper met als ligplaats Klazienaveen.

Meer over Jonge Vos, Arend:

Geboorte: 1814-04-21, Hoogeveen.

Overlijden: 1893-12-30, Hoogeveen.

Beroep: turfschipper.

Echtgeno(o)t(e):Klos, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1815-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1892-01-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Klos, Jan Alberts en de Boer, Hilligje Harms. Zij trouwde Jonge Vos, Arend op 1842-12-28 in Hoogeveen.

Meer over Klos, Hilligje:

Geboorte: 1815-11-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1892-01-21, Hoogeveen.

Kinderen van Klos, Hilligje en Jonge Vos, Arend

+ 198 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed in 1900.

+ 199 ii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1846-04-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1915-11-24 in Hoogeveen.

200 iii. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1849-03-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1849-05-09 in Hoogeveen.

201 iv. Jonge Vos, Hendrik Arends. Hendrik Arends werd geboren op 1851-05-11 in Hoogeveen. Hij overleed op 1854-09-10 in Hoogeveen.

202 v. Jonge Vos, Hendrik Arents. Hendrik Arents werd geboren op 1855-04-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1856-01-23 in Hoogeveen.

Meer over Klos, Hilligje en Jonge Vos, Arend:

Huwelijk: 1842-12-28, Hoogeveen.

118. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1816-01-13 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1900 op een leeftijd van rond 83 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Lunen en Wijkman, Roelfjen Hilbers. Hij trouwde Smit, Albertien op 1839-12-18 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan

Bij de volkstelling van 1829 woonde hij bij zijn ouders als 12 jarige op Noord 588.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1816-01-13, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1900.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Albertien.

Albertien werd geboren op 1816-10-09 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1880 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 63 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Jan op 1839-12-18 in Hoogeveen.

Meer over Smit, Albertien:

Geboorte: 1816-10-09, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1880, Hoogeveen.

Kinderen van Smit, Albertien en Jonge Vos, Jan

203 i. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1840-10-12 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1844-01-00 in Hoogeveen.

204 ii. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1844 in Arnhem. Zij overleed rond 1900.

205 iii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1846-01-31 in Hoogeveen. Zij overleed op 1847-09-06 in Zwolle.

206 iv. Jonge Vos, Johannes. Johannes werd geboren in 1849 in Arnhem. Hij overleed rond 1900.

207 v. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1856-06-11 in Zutphen. Zij overleed rond 1910.

208 vi. Jonge Vos, Grietje. Grietje werd geboren op 1856-06-11 in Zutphen. Zij overleed rond 1910.

209 vii. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1859-01-23 in Hasselt. Zij overleed rond 1920.

210 viii. Jonge Vos, Alberdina. Alberdina werd geboren op 1861-12-27 in Hasselt. Zij overleed rond 1920.

Meer over Smit, Albertien en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1839-12-18, Hoogeveen.

119. Vos, Trijntjen.

Trijntjen werd geboren op 1819-04-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1851-03-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 31 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Lunen en Wijkman, Roelfjen Hilbers. Zij trouwde Baarslag, Arend op 1839-05-15 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Trijntjen

Bij de volkstelling van 1829 woonde zij bij haar ouders als 10 jarige op Noord 588. Naam ook:
Luine.

Meer over Vos, Trijntjen:

Geboorte: 1819-04-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1851-03-21, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Baarslag, Arend.

Arend werd geboren op 1815-03-13 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Baarslag, Roelof en Noordman, Reintje. Hij trouwde Vos, Trijntjen op 1839-05-15 in Hoogeveen.

Meer over Baarslag, Arend:

Geboorte: 1815-03-13, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Trijntjen en Baarslag, Arend

+ 211 i. Baardslag, Reintje. Reintje werd geboren op 1840-05-25 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1900.

Meer over Vos, Trijntjen en Baarslag, Arend:

Huwelijk: 1839-05-15, Hoogeveen.

120. Vos, Jacob Arents.

Jacob Arents werd geboren op 1812-05-24 in Balk. Hij overleed op 1890-01-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vos, Arent Hendrik en Okken, Helena Jacobs. Hij trouwde Kranghand, Johanna Harms op 1835-04-11 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jacob Arents:

Geboorte: 1812-05-24, Balk.

Overlijden: 1890-01-01, Hoogeveen.

Beroep: veehouder.

Echtgeno(o)t(e):Kranghand, Johanna Harms.

Johanna Harms werd geboren op 1815-03-31 in Hoogeveen. Zij overleed op 1888-07-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 73 jaren, 3 maanden. Zij trouwde Vos, Jacob Arents op 1835-04-11 in Hoogeveen.

Meer over Kranghand, Johanna Harms:

Geboorte: 1815-03-31, Hoogeveen.

Overlijden: 1888-07-05, Hoogeveen.

Kinderen van Kranghand, Johanna Harms en Vos, Jacob Arents

212 i. Vos, Helena Jacobs. Helena Jacobs werd geboren op 1836-03-17 in Hoogeveen. Zij overleed op 1836-05-02 in Hoogeveen.

Meer over Kranghand, Johanna Harms en Vos, Jacob Arents:

Huwelijk: 1835-04-11, Hoogeveen.

121. Huisjes, Aaltje Wolters.

Zij werd gedoopt op 1806-12-28 te Hoogeveen. Zij overleed op 1857-04-05 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Huisjes, Wolter Gerrits en Meiboom, Janna Davids.

Meer over Huisjes, Aaltje Wolters:

Overlijden: 1857-04-05, Hoogeveen.

Doop: 1806-12-28, Hoogeveen.

122. Groote, nn.

nn werd geboren op 1786-11-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1786-12-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 15 dagen. Zij was de dochter van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids.

Meer over Groote, nn:

Geboorte: 1786-11-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1786-12-15, Hoogeveen.

123. Groote, Fijgjen Derks.

Zij werd gedoopt op 1787-11-01 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1787-12-05 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids.

Meer over Groote, Fijgjen Derks:

Doop: 1787-11-01, Hoogeveen.

Begrafenis: 1787-12-05, Hoogeveen.

124. Groote, Fijgjen Derks.

Zij werd gedoopt op 1789-07-22 te Hoogeveen. Zij overleed op 1863-05-10 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids.

Meer over Groote, Fijgjen Derks:

Overlijden: 1863-05-10, Hoogeveen.

Doop: 1789-07-22, Hoogeveen.

125. Groote, Albert Derks.

Hij werd gedoopt op 1792-07-15 te Hoogeveen. Hij overleed op 1868-10-01 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids. Hij trouwde Okken, Roelofje Jacobs op 1818-03-28 in Hoogeveen.

Meer over Groote, Albert Derks:

Overlijden: 1868-10-01, Hoogeveen.

Doop: 1792-07-15, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Okken, Roelofje Jacobs.

Zij werd gedoopt op 1789-01-25 te Hoogeveen. Zij trouwde Groote, Albert Derks op 1818-03-28 in Hoogeveen.

Meer over Okken, Roelofje Jacobs:

Doop: 1789-01-25, Hoogeveen.

Kinderen van Okken, Roelofje Jacobs en Groote, Albert Derks

213 i. Groote, Maria. Zij werd gedoopt op 1821-04-25 te Hoogeveen. Zij overleed op 1898-12-21 in Hoogeveen.

214 ii. Groote, Derk. Derk werd geboren op 1828-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1924-06-18 in Hoogeveen.

215 iii. Groote, Jacob. Jacob werd geboren op 1832-07-29 in Hoogeveen. Hij overleed tussen 1917 en 1928 in Hoogeveen.

Meer over Okken, Roelofje Jacobs en Groote, Albert Derks:

Huwelijk: 1818-03-28, Hoogeveen.

126. Groote, David Derks.

Hij werd gedoopt op 1796-06-26 te Hoogeveen. Hij overleed op 1862-02-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids.

Meer over Groote, David Derks:

Overlijden: 1862-02-28, Hoogeveen.

Doop: 1796-06-26, Hoogeveen.

127. Groote, Grietje Derks.

Zij werd gedoopt op 1800-01-05 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids.

Meer over Groote, Grietje Derks:

Doop: 1800-01-05, Hoogeveen.

128. Groote, Hendrik Derks.

Hij werd gedoopt op 1802-11-28 te Hoogeveen. Hij overleed op 1879-05-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids.

Meer over Groote, Hendrik Derks:

Overlijden: 1879-05-15, Hoogeveen.

Doop: 1802-11-28, Hoogeveen.

129. Groote, Hendrik Derks.

Hij werd gedoopt op 1805-10-30 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Groote, Derk Alberts en Meiboom, Trijntje Davids.

Meer over Groote, Hendrik Derks:

Doop: 1805-10-30, Hoogeveen.

130. Lunenborg, Hendrik. is dezelfde persoon als [130].

131. Lunenborg, Jantje. is dezelfde persoon als [131].

132. Lunenborg, Reinder. is dezelfde persoon als [132].

133. Lunenborg, Albert. is dezelfde persoon als [133].

134. Lunenborg, Catharina. is dezelfde persoon als [134].

135. Lunenborg, Femmigje. is dezelfde persoon als [135].

136. Lunenborg, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1818-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1847-03-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 28 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Albert Hendriks en Tibben, Tiette Geerts.

Meer over Lunenborg, Hendrik:

Geboorte: 1818-10-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1847-03-05, Hoogeveen.

137. Lunenborg, Beertje.

Beertje werd geboren op 1820-02-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1888-09-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 68 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Lunenborg, Albert Hendriks en Tibben, Tiette Geerts.

Meer over Lunenborg, Beertje:

Geboorte: 1820-02-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1888-09-25, Hoogeveen.

138. Lunenborg, Catharina.

Catharina werd geboren op 1825-09-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1871-02-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 45 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Lunenborg, Albert Hendriks en Tibben, Tiette Geerts. Zij trouwde Yken, Jan op 1850-04-17 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Catharina:

Geboorte: 1825-09-23, Hoogeveen.

Overlijden: 1871-02-20, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Yken, Jan.

Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Yken, Harm Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Hij trouwde Lunenborg, Catharina op 1850-04-17 in Hoogeveen.

Meer over Yken, Jan:

Geboorte: 1825-02-25, Hoogeveen.

Kinderen van Lunenborg, Catharina en Yken, Jan

+ 218 i. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Catharina en Yken, Jan:

Huwelijk: 1850-04-17, Hoogeveen.

139. Lunenborg, Geert.

Geert werd geboren op 1832-10-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1906-03-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 73 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Albert Hendriks en Tibben, Tiette Geerts.

Meer over Lunenborg, Geert:

Geboorte: 1832-10-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1906-03-05, Hoogeveen.

140. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1838-09-18 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Lunenborg, Albert Hendriks en Tibben, Tiette Geerts.

Meer over Lunenborg, Jan:

Geboorte: 1838-09-18, Hoogeveen.

141. Vos, Grietien Everts.

Grietien Everts werd geboren op 1795-02-01 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Evert Berends en ten Cate, Annechien Berends. Zij trouwde Duinkerken, Jan Jans op 1816-06-01 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Grietien Everts:

Geboorte: 1795-02-01, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Duinkerken, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren op 1780-09-17 in Zuidwolde. Hij was de zoon van Linde, Jan Jans en Vogelzang, Woltertjen Klaas. Hij trouwde Vos, Grietien Everts op 1816-06-01 in Hoogeveen.

Meer over Duinkerken, Jan Jans:

Geboorte: 1780-09-17, Zuidwolde.

Kinderen van Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans

219 i. Duinkerken, Arend. Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen.

+ 220 ii. Duinkerken, Woltertien. Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans:

Huwelijk: 1816-06-01, Hoogeveen.

142. Boer, Berend Berends.

Berend Berends werd geboren op 1795-11-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Boer, Berend Hendriks en Vos, Aaltjen Berents. Hij trouwde Oelen, Annechien Lamberts op 1819-08-07 in Hoogeveen.

Meer over Boer, Berend Berends:

Geboorte: 1795-11-15, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Oelen, Annechien Lamberts.

Annechien Lamberts werd geboren op 1793-10-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1858-02-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Oelen, Lambert Stoffers en Schonewille, Aaltje Christiaans. Zij trouwde Boer, Berend Berends op 1819-08-07 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Oelen, Annechien Lamberts

Naam ook: “Oelen”.

Meer over Oelen, Annechien Lamberts:

Geboorte: 1793-10-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1858-02-19, Hoogeveen.

Kinderen van Oelen, Annechien Lamberts en Boer, Berend Berends

+ 221 i. Boer, Aaltje Berends. Aaltje Berends werd geboren op 1821-09-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1873-02-15 in Hoogeveen.

222 ii. Boer, Annigje Berends. Annigje Berends werd geboren op 1832-10-20 in Hoogeveen.

Meer over Oelen, Annechien Lamberts en Boer, Berend Berends:

Huwelijk: 1819-08-07, Hoogeveen.

143. Vos, Berend Jans.

Hij werd gedoopt op 1791-11-27 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Vos, Jan Berends en Smit, Geesjen Pieters.

Meer over Vos, Berend Jans:

Doop: 1791-11-27, Hoogeveen.

144. Vos, Hendrikje Jans.

Zij werd gedoopt op 1802-10-03 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Jan Berends en Smit, Geesjen Pieters.

Meer over Vos, Hendrikje Jans:

Doop: 1802-10-03, Hoogeveen.

145. Vos, Hendrikje Jans.

Zij werd gedoopt op 1799-01-27 te Hoogeveen. Zij overleed voor 1801 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Jan Berends en Smit, Geesjen Pieters.

Meer over Vos, Hendrikje Jans:

Overlijden: voor 1801, Hoogeveen.

Doop: 1799-01-27, Hoogeveen.

146. Vos, Pieter Jans.

Pieter Jans werd geboren op 1793-09-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1868-11-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Berends en Smit, Geesjen Pieters. Hij trouwde Winkel, Annigje Arends op 1817-05-10 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Pieter Jans:

Geboorte: 1793-09-22, Hoogeveen.

Overlijden: 1868-11-26, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Winkel, Annigje Arends.

Annigje Arends werd geboren op 1792-11-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1846-10-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 53 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Winkel, Arend Jans en Smeding, Niesje Arends. Zij trouwde Vos, Pieter Jans op 1817-05-10 in Hoogeveen.

Meer over Winkel, Annigje Arends:

Geboorte: 1792-11-18, Hoogeveen.

Overlijden: 1846-10-25, Hoogeveen.

Kinderen van Winkel, Annigje Arends en Vos, Pieter Jans

+ 223 i. Vos, Jan Pieters. Jan Pieters werd geboren op 1817-10-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1866-08-07 in Hoogeveen.

224 ii. Vos, Arend. Arend werd geboren op 1819-10-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1852-08-13 in Hoogeveen.

225 iii. Vos, Geesje. Geesje werd geboren op 1819-10-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1898-05-30 in Hoogeveen.

226 iv. Vos, Berend. Berend werd geboren op 1822-05-14 in Hoogeveen. Hij overleed op 1870-04-04 in Hoogeveen.

227 v. Vos, Jan. Jan werd geboren op 1824-09-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1827-05-01 in Hoogeveen.

228 vi. Vos, Niesje. Niesje werd geboren op 1826-10-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-02-04 in Hoogeveen.

229 vii. Vos, Anna. Anna werd geboren op 1828-10-04 in Hoogeveen.

230 viii. Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1828-10-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1829-02-21 in Hoogeveen.

231 ix. Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1830-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op 1909-05-18 in Hoogeveen.

232 x. Vos, Pieter. Pieter werd geboren op 1832-12-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1835-02-08 in Hoogeveen.

233 xi. Vos, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1835-03-14 in Hoogeveen.

234 xii. Vos, Pieter. Pieter werd geboren op 1837-04-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1866-06-12 in Uitgeest.

Meer over Winkel, Annigje Arends en Vos, Pieter Jans:

Huwelijk: 1817-05-10, Hoogeveen.

147. Vos, Annechjen.

Annechjen werd geboren op 1796-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1870-09-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Berends en Smit, Geesjen Pieters.

Meer over Vos, Annechjen:

Geboorte: 1796-06-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1870-09-11, Hoogeveen.

148. Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1801-04-19 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1850 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 48 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Berends en Smit, Geesjen Pieters.

Meer over Vos, Hendrik:

Geboorte: 1801-04-19, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1850, Hoogeveen.

149. Vos, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1807-01-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1834-11-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 27 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Berends en Smit, Geesjen Pieters.

Meer over Vos, Zwaantje:

Geboorte: 1807-01-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1834-11-14, Hoogeveen.

150. Benjamins, Petertje Wolters.

Petertje Wolters werd geboren op 1802-01-10 in Hoogeveen. Zij overleed in 1880 op een leeftijd van 77 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Benjamins, Wolter en Vos, Geertje.

Meer over Benjamins, Petertje Wolters:

Geboorte: 1802-01-10, Hoogeveen.

Overlijden: 1880.

151. Coster, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1798-07-15 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1813 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 14 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Vos, Harm Jans en Vierkant, Hendrikjen Tjakken.

Meer over Coster, Trijntje:

Geboorte: 1798-07-15, Hoogeveen.

Overlijden: voor 1813, Hoogeveen.

152. Coster, Jan Harms.

Jan Harms werd geboren op 1799-12-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1856-04-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 56 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Vos, Harm Jans en Vierkant, Hendrikjen Tjakken. Hij trouwde Mulder, Grietje Roelofs op 1828-05-17 in Hoogeveen.

Meer over Coster, Jan Harms:

Geboorte: 1799-12-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1856-04-28, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Mulder, Grietje Roelofs.

Grietje Roelofs werd geboren op 1805-02-19 in Smilde. Zij overleed op 1881-06-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 76 jaren, 3 maanden. Zij trouwde Coster, Jan Harms op 1828-05-17 in Hoogeveen.

Meer over Mulder, Grietje Roelofs:

Geboorte: 1805-02-19, Smilde.

Overlijden: 1881-06-07, Hoogeveen.

Kinderen van Mulder, Grietje Roelofs en Coster, Jan Harms

235 i. Koster, Johannes. Johannes werd geboren op 1843-12-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1870-11-08 in Hoogeveen.

236 ii. Koster, Aaldert. Aaldert werd geboren in 1846 in Hoogeveen.

237 iii. Koster, Geertje. Geertje werd geboren op 1829-03-09 in Hoogeveen.

238 iv. Koster, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1851-06-19 in Hoogeveen.

239 v. Koster, Roelof. Roelof werd geboren in 1831 in Hoogeveen.

240 vi. Koster, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1833-02-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1924-04-28 in Hoogeveen.

241 vii. Koster, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1835-01-13 in Hoogeveen.

242 viii. Koster, Luchien. Luchien werd geboren in 1837 in Hoogeveen.

243 ix. Koster, Frans. Frans werd geboren op 1839-08-19 in Hoogeveen.

244 x. Koster, Harm. Harm werd geboren in 1839 in Hoogeveen.

Meer over Mulder, Grietje Roelofs en Coster, Jan Harms:

Huwelijk: 1828-05-17, Hoogeveen.

153. Coster, Wolter.

Wolter werd geboren op 1801-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 op een leeftijd van 48 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Vos, Harm Jans en Vierkant, Hendrikjen Tjakken.

Meer over Coster, Wolter:

Geboorte: 1801-09-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1850.

154. Koster, Janna Harms.

Janna Harms werd geboren op 1803-09-25 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1803-09-25 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Harm Jans en Vierkant, Hendrikjen Tjakken.

Meer over Koster, Janna Harms:

Geboorte: 1803-09-25, Hoogeveen.

Doop: 1803-09-25, Hoogeveen.

155. Vos, Swaantje Harms.

Swaantje Harms werd geboren op 1803-12-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1871-11-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 67 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Vos, Harm Jans en bij ’t Lucht, Femmigje Jans. Zij trouwde Kroesen, Hendrik Alberts op 1828-12-07 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Vos, Swaantje Harms

Naam ook: Zwaantje Coster.

Meer over Vos, Swaantje Harms:

Geboorte: 1803-12-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1871-11-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kroesen, Hendrik Alberts.

Hendrik Alberts werd geboren op 1801-01-18 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Kroesen, Albert Klaas en Pilon, Neeltje Pieters. Hij trouwde Vos, Swaantje Harms op 1828-12-07 in Hoogeveen.

Meer over Kroesen, Hendrik Alberts:

Geboorte: 1801-01-18, Hoogeveen.

Meer over Vos, Swaantje Harms en Kroesen, Hendrik Alberts:

Huwelijk: 1828-12-07, Hoogeveen.

156. Vos, Jan Harms.

Jan Harms werd geboren in 1805 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1805-09-15 te Hoogeveen. Hij overleed na 1867 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan 62 jaren. Hij was de zoon van Vos, Harm Jans en bij ’t Lucht, Femmigje Jans. Hij trouwde Groote, Albertje Koerts op 1826-04-16 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Schonewille, Gesina op 1867-11-02 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jan Harms:

Geboorte: 1805, Hoogeveen.

Overlijden: na 1867, Hoogeveen.

Doop: 1805-09-15, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Groote, Albertje Koerts.

Zij werd gedoopt op 1805-10-13 te Hoogeveen. Zij overleed op 1861-05-03 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Groote, Koert Harms en Knegt, Hillichje Jans. Zij trouwde Vos, Jan Harms op 1826-04-16 in Hoogeveen.

Meer over Groote, Albertje Koerts:

Overlijden: 1861-05-03, Hoogeveen.

Doop: 1805-10-13, Hoogeveen.

Kinderen van Groote, Albertje Koerts en Vos, Jan Harms

245 i. Vos, Harm. Harm werd geboren op 1826-11-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1898-05-16 in Hoogeveen.

246 ii. Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1828-06-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1828-06-14 in Hoogeveen.

247 iii. Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1830-02-10 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-03-23 in Hoogeveen.

248 iv. Vos, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1831-07-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1855-03-07 in Hoogeveen.

249 v. Vos, Koert. Koert werd geboren op 1834-11-15 in Hoogeveen.

250 vi. Vos, Hilbert. Hilbert werd geboren op 1837-08-05 in Hoogeveen. Hij overleed op 1855-03-26 in Hoogeveen.

251 vii. Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1840-03-02 in Hoogeveen.

252 viii. Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1852-03-02 in Hoogeveen.

Meer over Groote, Albertje Koerts en Vos, Jan Harms:

Huwelijk: 1826-04-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Gesina.

Gesina werd geboren op 1813-09-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken. Zij trouwde Bakker, Hendrik op 1837-06-10 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Vos, Jan Harms op 1867-11-02 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Gesina:

Geboorte: 1813-09-23, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Gesina en Vos, Jan Harms:

Huwelijk: 1867-11-02, Hoogeveen.

157. Coster, Femmigje.

Femmigje werd geboren op 1808-05-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1808-05-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Vos, Harm Jans en bij ’t Lucht, Femmigje Jans.

Meer over Coster, Femmigje:

Geboorte: 1808-05-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1808-05-26, Hoogeveen.

158. Coster, Femmigje.

Femmigje werd geboren op 1810-03-04 in Hoogeveen. Zij overleed in 1860 op een leeftijd van 49 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Vos, Harm Jans en bij ’t Lucht, Femmigje Jans.

Meer over Coster, Femmigje:

Geboorte: 1810-03-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1860.

159. Vos, Catharina Harms.

Catharina Harms werd geboren op 1813-12-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1877-09-30 in Hollandscheveld op een leeftijd van 63 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Vos, Harm Jans en bij ’t Lucht, Femmigje Jans.

Meer over Vos, Catharina Harms:

Geboorte: 1813-12-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1877-09-30, Hollandscheveld.

160. Koster, Harm Harms.

Harm Harms werd geboren rond 1827 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Vos, Harm Jans en bij ’t Lucht, Femmigje Jans.

Meer over Koster, Harm Harms:

Geboorte: rond 1827, Hoogeveen.

161. Veldman, Trijntje Hendriks.

Trijntje Hendriks werd geboren op 1810-06-24 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Veldman, Hendrik Andries en Vos, Hendrikjen Jans. Zij trouwde Schonewille, Jan Harms op 1836-10-08 in Hoogeveen.

Meer over Veldman, Trijntje Hendriks:

Geboorte: 1810-06-24, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Jan Harms.

Jan Harms werd geboren op 1808-02-21 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Harmen Jans en Vierkant, Annigje Jans Tjacken. Hij trouwde Veldman, Trijntje Hendriks op 1836-10-08 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jan Harms:

Geboorte: 1808-02-21, Hoogeveen.

Kinderen van Veldman, Trijntje Hendriks en Schonewille, Jan Harms

+ 253 i. Schonewille, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1844 in Hoogeveen.

Meer over Veldman, Trijntje Hendriks en Schonewille, Jan Harms:

Huwelijk: 1836-10-08, Hoogeveen.

Generatie 7

162. Okken, Annigje.

Annigje werd geboren op 1838-12-16 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Okken, Writser en Kleine, Aaltje Pieters. Zij trouwde van der Weide, Egbert op 1864-04-30 in Hoogeveen.

Meer over Okken, Annigje:

Geboorte: 1838-12-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van der Weide, Egbert.

Egbert werd geboren op 1841-09-03 in Westerbork. Hij was de zoon van van der Weide, Jan Jans en Palk, Anna Willem Egberts. Hij trouwde Okken, Annigje op 1864-04-30 in Hoogeveen.

Meer over van der Weide, Egbert:

Geboorte: 1841-09-03, Westerbork.

Kinderen van Okken, Annigje en van der Weide, Egbert

+ 254 i. van der Weide, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1866 in Hoogeveen.

Meer over Okken, Annigje en van der Weide, Egbert:

Huwelijk: 1864-04-30, Hoogeveen.

163. Kleine, Geertje.

Geertje werd geboren op 1833-10-10 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Kleine, Hendrik Berends en Benjamins, Pietertje Simons. Zij trouwde Lenten, Hendrik op 1856-06-21 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Geertje:

Geboorte: 1833-10-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Lenten, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1832-02-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Lenten, Freerk Freriks en Boer, Geesje Hendriks. Hij trouwde Kleine, Geertje op 1856-06-21 in Hoogeveen.

Meer over Lenten, Hendrik:

Geboorte: 1832-02-12, Hoogeveen.

Kinderen van Kleine, Geertje en Lenten, Hendrik

255 i. Lenten, Geert. Geert werd geboren in 1856 in Zwartsluis.

Meer over Kleine, Geertje en Lenten, Hendrik:

Huwelijk: 1856-06-21, Hoogeveen.

164. Jonge Vos, Susanna.

Susanna werd geboren op 1821-04-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1838-11-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 17 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans.

Meer over Jonge Vos, Susanna:

Geboorte: 1821-04-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1838-11-13, Hoogeveen.

165. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1824-01-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1830-12-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 6 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1824-01-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1830-12-08, Hoogeveen.

166. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1826-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-01-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 49 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans. Hij trouwde Steenbergen, Jentje op 1857-05-14 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1826-10-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1876-01-11, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Steenbergen, Jentje.

Jentje werd geboren op 1835-09-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1874-07-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Steenbergen, Lucas Jans en van de Wolde, Margje. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1857-05-14 in Hoogeveen.

Meer over Steenbergen, Jentje:

Geboorte: 1835-09-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1874-07-09, Hoogeveen.

Meer over Steenbergen, Jentje en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1857-05-14, Hoogeveen.

167. Vos, Albert Jans.

Albert Jans werd geboren op 1828-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-02-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 43 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans. Hij trouwde van Eck, Catharina op 1863-09-12 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Albert Jans:

Geboorte: 1828-04-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1872-02-05, Hoogeveen.

Beroep: schipper, timmerman.

Echtgeno(o)t(e):van Eck, Catharina.

Catharina werd geboren op 1833-06-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1911-04-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 9 maanden. Zij trouwde Vos, Albert Jans op 1863-09-12 in Hoogeveen.

Meer over van Eck, Catharina:

Geboorte: 1833-06-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1911-04-14, Hoogeveen.

Kinderen van van Eck, Catharina en Vos, Albert Jans

+ 256 i. Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1865-12-18 in Hoogeveen. Hij overleed op 1945-07-16 in Beilen.

Meer over van Eck, Catharina en Vos, Albert Jans:

Huwelijk: 1863-09-12, Hoogeveen.

168. Jonge Vos, Johanna.

Johanna werd geboren op 1832-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1864-08-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans.

Meer over Jonge Vos, Johanna:

Geboorte: 1832-05-07, Hoogeveen.

Overlijden: 1864-08-14, Hoogeveen.

169. Jonge Vos, Egbert.

Egbert werd geboren op 1839-12-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1891-03-30 in Zwolle op een leeftijd van 51 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Slot, Aaltje Egberts.

Meer over Jonge Vos, Egbert:

Geboorte: 1839-12-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1891-03-30, Zwolle.

170. Jonge Vos, doodgeboren zoon.

doodgeboren zoon werd geboren op 1841-07-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1841-07-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Slot, Aaltje Egberts.

Meer over Jonge Vos, doodgeboren zoon:

Geboorte: 1841-07-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1841-07-02, Hoogeveen.

171. Hendriks Vos, dood kind.

dood kind werd geboren op 1827-02-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1827-02-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Hendriks en Jans Scholten, Stijntien.

Meer over Hendriks Vos, dood kind:

Geboorte: 1827-02-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1827-02-25, Hoogeveen.

172. Jonge Vos, Geesje.

Geesje werd geboren op 1832-09-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1832-11-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 24 dagen. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans.

Meer over Jonge Vos, Geesje:

Geboorte: 1832-09-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1832-11-28, Hoogeveen.

173. Jonge Vos, Geesje.

Geesje werd geboren op 1833-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1914-02-17 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans.

Meer over Jonge Vos, Geesje:

Geboorte: 1833-10-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1914-02-17, Hoogeveen.

174. Jonge Vos, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1836-04-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1906-08-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans.

Meer over Jonge Vos, Hilligje:

Geboorte: 1836-04-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1906-08-19, Hoogeveen.

175. Jonge Vos, Geugje.

Geugje werd geboren op 1838-07-05 in Hoogeveen. Hij overleed op 1929-03-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans. Hij trouwde Metselaar, Aaltje op 1863-04-29 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Strijker, Hendrikje op 1900-02-21 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Geugje:

Geboorte: 1838-07-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1929-03-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Metselaar, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1842-07-03 in Hoogeveen. Zij overleed op 1898-01-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 55 jaren, 6 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Geugje op 1863-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Metselaar, Aaltje:

Geboorte: 1842-07-03, Hoogeveen.

Overlijden: 1898-01-06, Hoogeveen.

Meer over Metselaar, Aaltje en Jonge Vos, Geugje:

Huwelijk: 1863-04-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Strijker, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1841-11-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1915-12-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Zij trouwde Booij, Hendrik Jannes op 1867-05-04 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Jonge Vos, Geugje op 1900-02-21 in Hoogeveen.

Meer over Strijker, Hendrikje:

Geboorte: 1841-11-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1915-12-16, Hoogeveen.

Meer over Strijker, Hendrikje en Jonge Vos, Geugje:

Huwelijk: 1900-02-21, Hoogeveen.

176. Vos, Jan Hendriks.

Jan Hendriks werd geboren op 1840-11-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1903-02-27 in Alteveer op een leeftijd van 62 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans. Hij trouwde Bisschop, Hilligje op 1864-04-27 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens van Goor, Hilligje op 1872-09-27 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jan Hendriks:

Geboorte: 1840-11-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1903-02-27, Alteveer.

Echtgeno(o)t(e):Bisschop, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1838-04-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1871-05-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 33 jaren, 1 maand. Zij trouwde Vos, Jan Hendriks op 1864-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Bisschop, Hilligje:

Geboorte: 1838-04-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1871-05-28, Hoogeveen.

Kinderen van Bisschop, Hilligje en Vos, Jan Hendriks

257 i. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1864 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920.

258 ii. Vos, Geert. Geert werd geboren in 1866 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920 in Hoogeveen.

259 iii. Vos, Albert. Albert werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920.

Meer over Bisschop, Hilligje en Vos, Jan Hendriks:

Huwelijk: 1864-04-27, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van Goor, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1850-08-05 in Steenbergen. Zij overleed op 1903-08-15 in Alteveer op een leeftijd van 53 jaren, 10 dagen. Zij was de dochter van van Goor, Hendrik Harms en Bisschop, Jantje Alberts. Zij trouwde Vos, Jan Hendriks op 1872-09-27 in Hoogeveen.

Meer over van Goor, Hilligje:

Geboorte: 1850-08-05, Steenbergen.

Overlijden: 1903-08-15, Alteveer.

Kinderen van van Goor, Hilligje en Vos, Jan Hendriks

+ 260 i. Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1883-10-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1957-12-16 in Hoogeveen.

261 ii. Vos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen. Zij overleed in 1920.

Meer over van Goor, Hilligje en Vos, Jan Hendriks:

Huwelijk: 1872-09-27, Hoogeveen.

177. Jonge Vos, Hermanna.

Hermanna werd geboren op 1842-11-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1915-01-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans. Zij trouwde Blokzijl, Roelof op 1863-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Hermanna:

Geboorte: 1842-11-23, Hoogeveen.

Overlijden: 1915-01-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Blokzijl, Roelof.

Roelof werd geboren op 1839-12-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Blokzijl, Derk en Steenbergen, Albertje. Hij trouwde Jonge Vos, Hermanna op 1863-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Blokzijl, Roelof:

Geboorte: 1839-12-20, Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Hermanna en Blokzijl, Roelof:

Huwelijk: 1863-04-29, Hoogeveen.

178. Jonge Vos, Albertje.

Albertje werd geboren op 1845-08-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1926-12-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 81 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans.

Meer over Jonge Vos, Albertje:

Geboorte: 1845-08-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1926-12-22, Hoogeveen.

179. Jongevos, Geugje.

Geugje werd geboren op 1840-07-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-08-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.

Meer over Jongevos, Geugje:

Geboorte: 1840-07-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1872-08-09, Hoogeveen.

180. Jonge Vos, Benjamin.

Benjamin werd geboren op 1842-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1906-01-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 63 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina. Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1867-04-27 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Bruinsma, Sijke Bruin op 1883-02-14 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Benjamin:

Geboorte: 1842-10-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1906-01-07, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in Hoogeveen. Zij overleed op 1881-12-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 37 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth. Zij trouwde Jonge Vos, Benjamin op 1867-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje:

Geboorte: 1844-01-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1881-12-26, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje en Jonge Vos, Benjamin:

Huwelijk: 1867-04-27, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Bruinsma, Sijke Bruin.

Sijke Bruin werd geboren op 1846-05-19 in Ooststellingwerf. Zij overleed op 1919-08-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 73 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Benjamin op 1883-02-14 in Hoogeveen.

Meer over Bruinsma, Sijke Bruin:

Geboorte: 1846-05-19, Ooststellingwerf.

Overlijden: 1919-08-18, Hoogeveen.

Meer over Bruinsma, Sijke Bruin en Jonge Vos, Benjamin:

Huwelijk: 1883-02-14, Hoogeveen.

181. Jongevos, Geert.

Geert werd geboren op 1846-07-07 in Hoogeveen. Hij overleed op 1925-11-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.

Meer over Jongevos, Geert:

Geboorte: 1846-07-07, Hoogeveen.

Overlijden: 1925-11-16, Hoogeveen.

182. Jongevos, Lena.

Lena werd geboren op 1849-03-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1849-05-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 9 dagen. Zij was de dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.

Meer over Jongevos, Lena:

Geboorte: 1849-03-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1849-05-25, Hoogeveen.

183. Jongevos, Geesje.

Geesje werd geboren op 1849-03-17 in Hoogeveen. Zij overleed op 1849-04-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 24 dagen. Zij was de dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.

Meer over Jongevos, Geesje:

Geboorte: 1849-03-17, Hoogeveen.

Overlijden: 1849-04-10, Hoogeveen.

184. Jongevos, Leendert.

Leendert werd geboren op 1850-06-21 in Hoogeveen. Hij overleed op 1854-04-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.

Opmerkingen bij Jongevos, Leendert

overleden door verdrinking.

Meer over Jongevos, Leendert:

Geboorte: 1850-06-21, Hoogeveen.

Overlijden: 1854-04-23, Hoogeveen.

185. Jongevos, Geesje.

Geesje werd geboren op 1854-01-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1867-03-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 13 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.

Meer over Jongevos, Geesje:

Geboorte: 1854-01-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1867-03-09, Hoogeveen.

186. Jongevos, Helena.

Helena werd geboren op 1856-09-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-02-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.

Meer over Jongevos, Helena:

Geboorte: 1856-09-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1905-02-15, Hoogeveen.

187. Vos, Hendrikje Hendriks.

Hendrikje Hendriks werd geboren op 1831-01-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1866-01-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 35 jaren. Zij was de dochter van Vos, Hendrik en Jonker, Margje.

Meer over Vos, Hendrikje Hendriks:

Geboorte: 1831-01-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1866-01-20, Hoogeveen.

188. Vos, Warner Veldman.

Warner Veldman werd geboren op 1835-04-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1837-07-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jacob en Berghuis, Metje.

Meer over Vos, Warner Veldman:

Geboorte: 1835-04-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1837-07-08, Hoogeveen.

189. Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Roelofje Hendriks werd geboren op 1831-01-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-03-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Zij trouwde Smid, Lukas op 1858-01-16 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Roelofje Hendriks:

Geboorte: 1831-01-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1905-03-04, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Smid, Lukas.

Lukas werd geboren op 1831-01-02 in Zuidwolde. Hij overleed op 1895-01-23 in Zuidwolde op een leeftijd van 64 jaren, 21 dagen. Hij trouwde Jonge Vos, Roelofje Hendriks op 1858-01-16 in Hoogeveen.

Meer over Smid, Lukas:

Geboorte: 1831-01-02, Zuidwolde.

Overlijden: 1895-01-23, Zuidwolde.

Kinderen van Jonge Vos, Roelofje Hendriks en Smid, Lukas

262 i. Smid, Jentje. Jentje werd geboren in berekend 1865.

263 ii. Smid, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1868-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1900-11-09 in Hoogeveen.

264 iii. Smid, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1875-05-23 in Zuidwolde. Zij overleed op 1940-02-14 in Zwolle.

265 iv. Smid, Jan. Jan werd geboren op 1858-11-21 in Hoogeveen. Hij overleed op 1880-02-05 in Zuidwolde.

266 v. Smid, Annigje. Annigje werd geboren in berekend 1862 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Roelofje Hendriks en Smid, Lukas:

Huwelijk: 1858-01-16, Hoogeveen.

190. Jonge Vos, Egbert Hendriks.

Egbert Hendriks werd geboren op 1833-04-24 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1833-12-00 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 7 maanden, 8 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts.

Meer over Jonge Vos, Egbert Hendriks:

Geboorte: 1833-04-24, Hoogeveen.

Overlijden: voor 1833-12-00, Hoogeveen.

191. Jonge Vos, Egbert Hendriks.

Egbert Hendriks werd geboren op 1834-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed na 1900 in Hoogeveen? op een leeftijd van meer dan 65 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts.

Meer over Jonge Vos, Egbert Hendriks:

Geboorte: 1834-10-01, Hoogeveen.

Overlijden: na 1900, Hoogeveen?.

192. Jonge Vos, Hendrikje Hendriks.

Hendrikje Hendriks werd geboren op 1837-02-07 in Hoogeveen. Zij overleed na 1900 in Hoogeveen? op een leeftijd van meer dan 62 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Zij trouwde Scholten, Derk op 1860-05-26 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Hendrikje Hendriks:

Geboorte: 1837-02-07, Hoogeveen.

Overlijden: na 1900, Hoogeveen?.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Derk.

Derk werd geboren op 1830-08-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrikje Hendriks op 1860-05-26 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Derk:

Geboorte: 1830-08-30, Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Hendrikje Hendriks en Scholten, Derk:

Huwelijk: 1860-05-26, Hoogeveen.

193. Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Roelofje Hendriks werd geboren op 1839-10-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1841-11-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 jaren, 25 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts.

Meer over Jonge Vos, Roelofje Hendriks:

Geboorte: 1839-10-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1841-11-22, Hoogeveen.

194. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1843-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Amsterdam op een leeftijd van 80 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Hagen, Jantje op 1861-11-23 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Bij zijn trouwen was Hendrik schippersknecht (18 jaar oud) en zijn vader was schipper. Jantje (20
jaar) was zonder beroep. Hoewel jong getrouwd duurde het nog 8 jaar tot Hendrika geboren werd.
Hij is 15 november 1873 in Ouder Amstel komen wonen. Hij was op dat moment schipper van beroep,
maar kwam niet voor in het Schippersregister van 1888. In die tijd vestigden zich veel Drenten,
vooral afkomstig uit Hoogeveen (zoals aanverwante takken als Seinen en Schonewille), in Ouder
Amstel. Bij de geboortes van zijn kinderen werd zijn beroep zowel aangeduid als “werkman” als
“kalkbrander”. Mogelijk werkte Hendrik bij de kalkovens van Egbert de Langen. Deze stonden aan
de Omval in wijk C, d.w.z. aan de Amstel vlak voor Duivendrecht. Van deze Kalkovens zélf is
weinig bekend. Er bestaat nog wel een aanvraag voor uitbreiding van de fabriek aan de
Keulsevaart. Hendrik woonde in Wijk C nr 179. Waarschijnlijk wordt hiermee klein Duivendrecht
aangeduid. Bovendien stond in deze co

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1843-02-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1923-12-13, Amsterdam.

Beroep: kalkbrander.

Beroep: 1864-12-14. schipper.

Echtgeno(o)t(e):Hagen, Jantje.

Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1921-12-14 in Amsterdam op een leeftijd van 81 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1861-11-23 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jantje:

Geboorte: 1840-10-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1921-12-14, Amsterdam.

Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik

267 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel.

268 ii. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen.

269 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen.

+ 270 iv. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam.

+ 271 v. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam.

+ 272 vi. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem.

+ 273 vii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam.

+ 274 viii. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam.

275 ix. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed rond 1950 in Amsterdam.

Meer over Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1861-11-23, Hoogeveen.

195. Jonge Vos, Roelof Hendriks.

Roelof Hendriks werd geboren op 1845-11-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1889-04-30 in Medemblik op een leeftijd van 43 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Remmeken, Aaltje op 1871-02-23 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Roelof Hendriks:

Geboorte: 1845-11-10, Hoogeveen.

Overlijden: 1889-04-30, Medemblik.

Echtgeno(o)t(e):Remmeken, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1848-06-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Remken, Remke en Rozeboom, Geesje Pouwels. Zij trouwde Jonge Vos, Roelof Hendriks op 1871-02-23 in Hoogeveen.

Meer over Remmeken, Aaltje:

Geboorte: 1848-06-11, Hoogeveen. De Huizen.

Kinderen van Remmeken, Aaltje en Jonge Vos, Roelof Hendriks

276 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1872-01-16 in Hoogeveen.

277 ii. Jonge Vos, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-10-09 in Utrecht. Hij overleed op 1879-11-07 in Harderwijk.

Meer over Remmeken, Aaltje en Jonge Vos, Roelof Hendriks:

Huwelijk: 1871-02-23, Hoogeveen.

196. Jonge Vos, Berend Hendriks.

Berend Hendriks werd geboren op 1848-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1849-03-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 maanden, 7 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts.

Meer over Jonge Vos, Berend Hendriks:

Geboorte: 1848-12-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1849-03-22, Hoogeveen.

197. Jonge Vos, Berend Hendriks.

Berend Hendriks werd geboren op 1851-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed in 1916 in Hoogeveen? op een leeftijd van 64 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts.

Meer over Jonge Vos, Berend Hendriks:

Geboorte: 1851-05-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1916, Hoogeveen?.

198. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1843-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed in 1900 op een leeftijd van 56 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje. Hij trouwde NN, NN in 1863 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1843-10-29, Hoogeveen.

Hij is geboren bij zijn grootouders van moeders kant (de fam.Klos), Streek Noord, Wijk C,
Hoogeveen.

Overlijden: 1900.

Echtgeno(o)t(e):NN, NN.

NN werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Zij overleed in 1900 in Hoogeveen op een leeftijd van 60 jaren. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik in 1863 in Hoogeveen.

Meer over NN, NN:

Geboorte: 1840, Hoogeveen.

Overlijden: 1900, Hoogeveen.

Kinderen van NN, NN en Jonge Vos, Hendrik

278 i. Jonge Vos, Stientje. Stientje werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Zij overleed in 1930 in Hoogeveen.

279 ii. Jonge Vos, Sien. Sien werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1930 in Hoogeveen.

280 iii. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1880-05-08 in Avereest. Zij overleed op 1957-03-06 in Zaandam.

Meer over NN, NN en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1863, Hoogeveen.

199. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1846-04-01 in Hoogeveen. Hij overleed op 1915-11-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje. Hij trouwde Kroezen, Jantien op 1875-02-27 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1846-04-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1915-11-24, Hoogeveen.

Beroep: beurtschipper.

Echtgeno(o)t(e):Kroezen, Jantien.

Jantien werd geboren op 1849-08-01 in Ruinen. Zij overleed op 1927-04-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Kroezen, Jan Hendriks en Otten, Elisabeth Jans. Zij trouwde Jonge Vos, Jan op 1875-02-27 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Kroezen, Jantien

«Doop Datum: 03 AUG 1849 te: Ruinen,dr».

Meer over Kroezen, Jantien:

Geboorte: 1849-08-01, Ruinen.

Overlijden: 1927-04-16, Hoogeveen.

Kinderen van Kroezen, Jantien en Jonge Vos, Jan

+ 281 i. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1876-02-07 in Hoogeveen. Hij overleed op 1972-09-02 in Hoogeveen.

282 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1879-07-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1885-07-04 in Hoogeveen.

283 iii. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1884-08-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1892-11-25 in Hoogeveen.

284 iv. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1887-12-09 in Zwartsluis. Zij overleed op 1893-12-06 in Hoogeveen.

+ 285 v. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1890-12-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1972-10-01 in Hoogeveen.

Meer over Kroezen, Jantien en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1875-02-27, Hoogeveen.

200. Jonge Vos, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1849-03-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1849-05-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 29 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje.

Meer over Jonge Vos, Roelofje:

Geboorte: 1849-03-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1849-05-09, Hoogeveen.

201. Jonge Vos, Hendrik Arends.

Hendrik Arends werd geboren op 1851-05-11 in Hoogeveen. Hij overleed op 1854-09-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje.

Meer over Jonge Vos, Hendrik Arends:

Geboorte: 1851-05-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1854-09-10, Hoogeveen.

202. Jonge Vos, Hendrik Arents.

Hendrik Arents werd geboren op 1855-04-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1856-01-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 9 maanden, 21 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje.

Meer over Jonge Vos, Hendrik Arents:

Geboorte: 1855-04-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1856-01-23, Hoogeveen.

203. Jonge Vos, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1840-10-12 in Hoogeveen. Zij overleed voor 1844-01-00 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 3 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Roelofje:

Geboorte: 1840-10-12, Hoogeveen.

Overlijden: voor 1844-01-00, Hoogeveen.

204. Jonge Vos, Roelofje.

Roelofje werd geboren in 1844 in Arnhem. Zij overleed rond 1900 at the age of rond 56 jaren. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Roelofje:

Geboorte: 1844, Arnhem.

Overlijden: rond 1900.

205. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1846-01-31 in Hoogeveen. Zij overleed op 1847-09-06 in Zwolle op een leeftijd van 1 jaar, 7 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth:

Geboorte: 1846-01-31, Hoogeveen.

Overlijden: 1847-09-06, Zwolle.

206. Jonge Vos, Johannes.

Johannes werd geboren in 1849 in Arnhem. Hij overleed rond 1900 op een leeftijd van rond 51 jaren. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Johannes:

Geboorte: 1849, Arnhem.

Overlijden: rond 1900.

207. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1856-06-11 in Zutphen. Zij overleed rond 1910 at the age of rond 53 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 1856-06-11, Zutphen.

Overlijden: rond 1910.

208. Jonge Vos, Grietje.

Grietje werd geboren op 1856-06-11 in Zutphen. Zij overleed rond 1910 at the age of rond 53 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Grietje:

Geboorte: 1856-06-11, Zutphen.

Overlijden: rond 1910.

209. Jonge Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1859-01-23 in Hasselt. Zij overleed rond 1920 at the age of rond 60 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Jantje:

Geboorte: 1859-01-23, Hasselt.

Overlijden: rond 1920.

210. Jonge Vos, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 1861-12-27 in Hasselt. Zij overleed rond 1920 at the age of rond 58 jaren, 5 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Smit, Albertien.

Meer over Jonge Vos, Alberdina:

Geboorte: 1861-12-27, Hasselt.

Overlijden: rond 1920.

211. Baardslag, Reintje.

Reintje werd geboren op 1840-05-25 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1900 at the age of rond 59 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Baarslag, Arend en Vos, Trijntjen. Zij trouwde Kleine, Berend op 1865-06-10 in Hoogeveen.

Meer over Baardslag, Reintje:

Geboorte: 1840-05-25, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1900.

Echtgeno(o)t(e):Kleine, Berend.

Berend werd geboren op 1840-05-16 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1900 op een leeftijd van rond 59 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Kleine, Hendrik Berends en van Eck, Aaltje. Hij trouwde Baardslag, Reintje op 1865-06-10 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Berend:

Geboorte: 1840-05-16, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1900.

Kinderen van Baardslag, Reintje en Kleine, Berend

+ 286 i. Kleine, Grietje. Grietje werd geboren op 1884-12-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1962-11-08 in Hoogeveen.

Meer over Baardslag, Reintje en Kleine, Berend:

Huwelijk: 1865-06-10, Hoogeveen.

212. Vos, Helena Jacobs.

Helena Jacobs werd geboren op 1836-03-17 in Hoogeveen. Zij overleed op 1836-05-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 16 dagen. Zij was de dochter van Vos, Jacob Arents en Kranghand, Johanna Harms.

Meer over Vos, Helena Jacobs:

Geboorte: 1836-03-17, Hoogeveen.

Overlijden: 1836-05-02, Hoogeveen.

213. Groote, Maria.

Zij werd gedoopt op 1821-04-25 te Hoogeveen. Zij overleed op 1898-12-21 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Groote, Albert Derks en Okken, Roelofje Jacobs.

Meer over Groote, Maria:

Overlijden: 1898-12-21, Hoogeveen.

Doop: 1821-04-25, Hoogeveen.

214. Groote, Derk.

Derk werd geboren op 1828-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1924-06-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 95 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Groote, Albert Derks en Okken, Roelofje Jacobs.

Meer over Groote, Derk:

Geboorte: 1828-11-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1924-06-18, Hoogeveen.

215. Groote, Jacob.

Jacob werd geboren op 1832-07-29 in Hoogeveen. Hij overleed tussen 1917 en 1928 in Hoogeveen op een leeftijd van tussen 84 jaren, 5 maanden en 96 jaren, 5 maanden. Hij werd begraven. Hij was de zoon van Groote, Albert Derks en Okken, Roelofje Jacobs.

Meer over Groote, Jacob:

Geboorte: 1832-07-29, Hoogeveen.

Overlijden: tussen 1917 en 1928, Hoogeveen.

Begrafenis: Y.

216. Lunenborg, Susanne. is dezelfde persoon als [216].

217. Lunenborg, Jan. is dezelfde persoon als [217].

218. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren, 11 dagen. Hij was de zoon van Yken, Jan en Lunenborg, Catharina. Hij trouwde Schonewille, Jentje op 1879-04-26 in Hoogeveen.

Meer over IJken, Harm:

Geboorte: 1851-12-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1923-12-13, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Jentje.

Jentje werd geboren op 1861-06-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1939-01-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Harm en de Boer, Beertjen. Zij trouwde IJken, Harm op 1879-04-26 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jentje:

Geboorte: 1861-06-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1939-01-27, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Jentje en IJken, Harm

296 i. IJken, Catharina. Catharina werd geboren op 1882-03-29 in Hollandscheveld.

297 ii. IJken, Berendina. Berendina werd geboren op 1885-04-16 in Hollandscheveld.

298 iii. IJken, Janna. Janna werd geboren op 1888-06-28 in Hollandscheveld.

+ 299 iv. IJken, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen.

300 v. IJken, Jan. Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld.

301 vi. IJken, Jentje. Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel.

302 vii. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1904-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jentje en IJken, Harm:

Huwelijk: 1879-04-26, Hoogeveen.

219. Duinkerken, Arend.

Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.

Meer over Duinkerken, Arend:

Geboorte: 1827, Hoogeveen.

220. Duinkerken, Woltertien.

Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts. Zij trouwde Woltinge, Roelof Harms op 1836-04-30 in Hoogeveen.

Meer over Duinkerken, Woltertien:

Geboorte: 1816-12-23, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Woltinge, Roelof Harms.

Roelof Harms werd geboren op 1813-07-18 in Ruinen. Hij was de zoon van Woltinge, Harm en Roelofs, Gijsje. Hij trouwde Duinkerken, Woltertien op 1836-04-30 in Hoogeveen.

Meer over Woltinge, Roelof Harms:

Geboorte: 1813-07-18, Ruinen.

Kinderen van Duinkerken, Woltertien en Woltinge, Roelof Harms

303 i. Woltinge, Harm. Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen.

304 ii. Woltinge, Grietien. Grietien werd geboren op 1838-12-01 in Ruinen.

305 iii. Woltinge, Jan. Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen.

306 iv. Woltinge, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-08-20 in Hoogeveen.

307 v. Woltinge, Willem. Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen.

308 vi. Woltinge, Roelof. Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen.

309 vii. Woltinge, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen.

310 viii. Woltinge, Fredrik. Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen.

311 ix. Woltinge, Wolter. Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen.

+ 312 x. Woltinge, Fennigje. Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1942-12-06 in Hoogeveen.

Meer over Duinkerken, Woltertien en Woltinge, Roelof Harms:

Huwelijk: 1836-04-30, Hoogeveen.

221. Boer, Aaltje Berends.

Aaltje Berends werd geboren op 1821-09-11 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1821-10-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1873-02-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 51 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Boer, Berend Berends en Oelen, Annechien Lamberts. Zij trouwde Vos, Jan Pieters op 1845-05-10 in Hoogeveen.

Meer over Boer, Aaltje Berends:

Geboorte: 1821-09-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1873-02-15, Hoogeveen.

Doop: 1821-10-06, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Jan Pieters.

Jan Pieters werd geboren op 1817-10-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1866-08-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends. Hij trouwde Boer, Aaltje Berends op 1845-05-10 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jan Pieters:

Geboorte: 1817-10-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1866-08-07, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

Kinderen van Boer, Aaltje Berends en Vos, Jan Pieters

313 i. Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1861-09-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1930-03-22 in Utrecht.

Meer over Boer, Aaltje Berends en Vos, Jan Pieters:

Huwelijk: 1845-05-10, Hoogeveen.

222. Boer, Annigje Berends.

Annigje Berends werd geboren op 1832-10-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Boer, Berend Berends en Oelen, Annechien Lamberts. Zij trouwde van der Weide, Arend op 1862-03-29 in Hoogeveen.

Meer over Boer, Annigje Berends:

Geboorte: 1832-10-20, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van der Weide, Arend.

Arend werd geboren op 1831-09-22 in Hoogeveen. Hij was de zoon van van der Weide, Arend Egberts en Oelen, Margje. Hij trouwde Boer, Annigje Berends op 1862-03-29 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Boer, Annigje op 1862-03-29 in Hoogeveen.

Meer over van der Weide, Arend:

Geboorte: 1831-09-22, Hoogeveen.

Meer over Boer, Annigje Berends en van der Weide, Arend:

Huwelijk: 1862-03-29, Hoogeveen.

223. Vos, Jan Pieters.

Jan Pieters werd geboren op 1817-10-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1866-08-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends. Hij trouwde Boer, Aaltje Berends op 1845-05-10 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jan Pieters:

Geboorte: 1817-10-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1866-08-07, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Boer, Aaltje Berends.

Aaltje Berends werd geboren op 1821-09-11 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1821-10-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1873-02-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 51 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Boer, Berend Berends en Oelen, Annechien Lamberts. Zij trouwde Vos, Jan Pieters op 1845-05-10 in Hoogeveen.

Meer over Boer, Aaltje Berends:

Geboorte: 1821-09-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1873-02-15, Hoogeveen.

Doop: 1821-10-06, Hoogeveen.

Kinderen van Boer, Aaltje Berends en Vos, Jan Pieters

313 i. Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1861-09-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1930-03-22 in Utrecht.

Meer over Boer, Aaltje Berends en Vos, Jan Pieters:

Huwelijk: 1845-05-10, Hoogeveen.

224. Vos, Arend.

Arend werd geboren op 1819-10-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1852-08-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Arend:

Geboorte: 1819-10-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1852-08-13, Hoogeveen.

225. Vos, Geesje.

Geesje werd geboren op 1819-10-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1898-05-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 78 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Geesje:

Geboorte: 1819-10-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1898-05-30, Hoogeveen.

226. Vos, Berend.

Berend werd geboren op 1822-05-14 in Hoogeveen. Hij overleed op 1870-04-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 47 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Berend:

Geboorte: 1822-05-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1870-04-04, Hoogeveen.

227. Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1824-09-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1827-05-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Jan:

Geboorte: 1824-09-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1827-05-01, Hoogeveen.

228. Vos, Niesje.

Niesje werd geboren op 1826-10-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-02-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 78 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Niesje:

Geboorte: 1826-10-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1905-02-04, Hoogeveen.

229. Vos, Anna.

Anna werd geboren op 1828-10-04 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Anna:

Geboorte: 1828-10-04, Hoogeveen.

230. Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1828-10-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1829-02-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 4 maanden, 17 dagen. Zij was de dochter van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Jantje:

Geboorte: 1828-10-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1829-02-21, Hoogeveen.

231. Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1830-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op 1909-05-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 78 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Jantje:

Geboorte: 1830-08-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1909-05-18, Hoogeveen.

232. Vos, Pieter.

Pieter werd geboren op 1832-12-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1835-02-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Pieter:

Geboorte: 1832-12-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1835-02-08, Hoogeveen.

233. Vos, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1835-03-14 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Zwaantje:

Geboorte: 1835-03-14, Hoogeveen.

234. Vos, Pieter.

Pieter werd geboren op 1837-04-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1866-06-12 in Uitgeest op een leeftijd van 29 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Vos, Pieter Jans en Winkel, Annigje Arends.

Meer over Vos, Pieter:

Geboorte: 1837-04-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1866-06-12, Uitgeest.

235. Koster, Johannes.

Johannes werd geboren op 1843-12-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1870-11-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 26 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Johannes:

Geboorte: 1843-12-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1870-11-08, Hoogeveen.

236. Koster, Aaldert.

Aaldert werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Aaldert:

Geboorte: 1846, Hoogeveen.

237. Koster, Geertje.

Geertje werd geboren op 1829-03-09 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Geertje:

Geboorte: 1829-03-09, Hoogeveen.

238. Koster, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1851-06-19 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Hendrik:

Geboorte: 1851-06-19, Hoogeveen.

239. Koster, Roelof.

Roelof werd geboren in 1831 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Roelof:

Geboorte: 1831, Hoogeveen.

240. Koster, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1833-02-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1924-04-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 91 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Hendrikje:

Geboorte: 1833-02-07, Hoogeveen.

Overlijden: 1924-04-28, Hoogeveen.

241. Koster, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 1835-01-13 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Harmanna:

Geboorte: 1835-01-13, Hoogeveen.

242. Koster, Luchien.

Luchien werd geboren in 1837 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Luchien:

Geboorte: 1837, Hoogeveen.

243. Koster, Frans.

Frans werd geboren op 1839-08-19 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Frans:

Geboorte: 1839-08-19, Hoogeveen.

244. Koster, Harm.

Harm werd geboren in 1839 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Coster, Jan Harms en Mulder, Grietje Roelofs.

Meer over Koster, Harm:

Geboorte: 1839, Hoogeveen.

245. Vos, Harm.

Harm werd geboren op 1826-11-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1898-05-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 71 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts. Hij trouwde Vos, Jantje op 1824-05-13 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Harm:

Geboorte: 1826-11-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1898-05-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1826-05-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Harm en Gort, Liebechien Bartels. Zij trouwde Vos, Harm op 1824-05-13 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jantje:

Geboorte: 1826-05-30, Hoogeveen.

Meer over Vos, Jantje en Vos, Harm:

Huwelijk: 1824-05-13, Hoogeveen.

246. Vos, dood kind.

dood kind werd geboren op 1828-06-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1828-06-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts.

Meer over Vos, dood kind:

Geboorte: 1828-06-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1828-06-14, Hoogeveen.

247. Vos, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1830-02-10 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-03-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 13 dagen. Zij was de dochter van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts.

Meer over Vos, Hilligje:

Geboorte: 1830-02-10, Hoogeveen.

Overlijden: 1830-03-23, Hoogeveen.

248. Vos, Femmigje.

Femmigje werd geboren op 1831-07-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1855-03-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 23 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts.

Meer over Vos, Femmigje:

Geboorte: 1831-07-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1855-03-07, Hoogeveen.

249. Vos, Koert.

Koert werd geboren op 1834-11-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts.

Meer over Vos, Koert:

Geboorte: 1834-11-15, Hoogeveen.

250. Vos, Hilbert.

Hilbert werd geboren op 1837-08-05 in Hoogeveen. Hij overleed op 1855-03-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 17 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts.

Meer over Vos, Hilbert:

Geboorte: 1837-08-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1855-03-26, Hoogeveen.

251. Vos, Albertje.

Albertje werd geboren op 1840-03-02 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts.

Meer over Vos, Albertje:

Geboorte: 1840-03-02, Hoogeveen.

252. Vos, Albertje.

Albertje werd geboren op 1852-03-02 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Jan Harms en Groote, Albertje Koerts.

Meer over Vos, Albertje:

Geboorte: 1852-03-02, Hoogeveen.

253. Schonewille, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren in 1844 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Jan Harms en Veldman, Trijntje Hendriks. Hij trouwde van Herksen, Willemina op 1876-01-04 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jan Jans:

Geboorte: 1844, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van Herksen, Willemina.

Willemina werd geboren in 1846 in Staphorst. Zij trouwde Schonewille, Jan Jans op 1876-01-04 in Hoogeveen.

Meer over van Herksen, Willemina:

Geboorte: 1846, Staphorst.

Kinderen van van Herksen, Willemina en Schonewille, Jan Jans

314 i. Schonewille, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1883 in Hoogeveen.

Meer over van Herksen, Willemina en Schonewille, Jan Jans:

Huwelijk: 1876-01-04, Hoogeveen.

Generatie 8

254. van der Weide, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1866 in Hoogeveen. Zij was de dochter van van der Weide, Egbert en Okken, Annigje. Zij trouwde van der Weide, Arend op 1896-05-09 in Hoogeveen.

Meer over van der Weide, Aaltje:

Geboorte: 1866, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van der Weide, Arend.

Arend werd geboren in 1863 in Oosterhesselen. Hij was de zoon van van der Weide, Arend en Boer, Annigje. Hij trouwde van der Weide, Aaltje op 1896-05-09 in Hoogeveen.

Meer over van der Weide, Arend:

Geboorte: 1863, Oosterhesselen.

Kinderen van van der Weide, Aaltje en van der Weide, Arend

+ 315 i. van der Weide, Egbert Harm. Egbert Harm werd geboren in 1899 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1940.

Meer over van der Weide, Aaltje en van der Weide, Arend:

Huwelijk: 1896-05-09, Hoogeveen.

255. Lenten, Geert.

Geert werd geboren in 1856 in Zwartsluis. Hij was de zoon van Lenten, Hendrik en Kleine, Geertje. Hij trouwde Zomer, Hendrikje op 1891-01-24 in Hoogeveen.

Meer over Lenten, Geert:

Geboorte: 1856, Zwartsluis.

Echtgeno(o)t(e):Zomer, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1868 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Zomer, Hendrik en Strijker, Roelofje. Zij trouwde Lenten, Geert op 1891-01-24 in Hoogeveen.

Meer over Zomer, Hendrikje:

Geboorte: 1868, Hoogeveen.

Meer over Zomer, Hendrikje en Lenten, Geert:

Huwelijk: 1891-01-24, Hoogeveen.

256. Vos, Roelof.

Roelof werd geboren op 1865-12-18 in Hoogeveen. Hij overleed op 1945-07-16 in Beilen op een leeftijd van 79 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Vos, Albert Jans en van Eck, Catharina. Hij trouwde van Raalte, Klaasje Dina Regina op 1894-08-18 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Roelof:

Geboorte: 1865-12-18, Hoogeveen.

Overlijden: 1945-07-16, Beilen.

Echtgeno(o)t(e):van Raalte, Klaasje Dina Regina.

Klaasje Dina Regina werd geboren op 1872-07-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1909-06-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 36 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van van Raalte, Jan en Seinen, Elisabeth. Zij trouwde Vos, Roelof op 1894-08-18 in Hoogeveen.

Meer over van Raalte, Klaasje Dina Regina:

Geboorte: 1872-07-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1909-06-15, Hoogeveen.

Kinderen van van Raalte, Klaasje Dina Regina en Vos, Roelof

+ 316 i. Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1905-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1980-01-29 in Hoogeveen.

Meer over van Raalte, Klaasje Dina Regina en Vos, Roelof:

Huwelijk: 1894-08-18, Hoogeveen.

257. Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1864 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920 op een leeftijd van 56 jaren. Hij was de zoon van Vos, Jan Hendriks en Bisschop, Hilligje.

Meer over Vos, Hendrik:

Geboorte: 1864, Hoogeveen.

Overlijden: 1920.

258. Vos, Geert.

Geert werd geboren in 1866 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920 in Hoogeveen op een leeftijd van 54 jaren. Hij was de zoon van Vos, Jan Hendriks en Bisschop, Hilligje.

Meer over Vos, Geert:

Geboorte: 1866, Hoogeveen.

Overlijden: 1920, Hoogeveen.

259. Vos, Albert.

Albert werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920 op een leeftijd van 50 jaren. Hij was de zoon van Vos, Jan Hendriks en Bisschop, Hilligje.

Meer over Vos, Albert:

Geboorte: 1870, Hoogeveen.

Overlijden: 1920.

260. Vos, Albertje.

Albertje werd geboren op 1883-10-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1957-12-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Hendriks en van Goor, Hilligje. Zij trouwde Everts, Evert op 1906-05-05 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Albertje:

Geboorte: 1883-10-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1957-12-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Everts, Evert.

Evert werd geboren op 1881-04-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1939-06-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 58 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Everts, Hilbert en de Groot, Niesje. Hij trouwde Vos, Albertje op 1906-05-05 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Everts, Evert

«Geboorte Opm: Krakeel D129» «Overlijden Opm: Oosteropgaande 4».

Meer over Everts, Evert:

Geboorte: 1881-04-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1939-06-06, Hoogeveen.

Beroep: veen- en landarbeider.

Kinderen van Vos, Albertje en Everts, Evert

+ 317 i. Everts, Jan. Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld.

Meer over Vos, Albertje en Everts, Evert:

Huwelijk: 1906-05-05, Hoogeveen.

261. Vos, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen. Zij overleed in 1920 op een leeftijd van 29 jaren. Zij was de dochter van Vos, Jan Hendriks en van Goor, Hilligje.

Meer over Vos, Hendrikje:

Geboorte: 1891, Hoogeveen.

Overlijden: 1920.

262. Smid, Jentje.

Jentje werd geboren in berekend 1865. Zij was de dochter van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Meer over Smid, Jentje:

Geboorte: berekend 1865.

263. Smid, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1868-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1900-11-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Meer over Smid, Hendrik:

Geboorte: 1868-10-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1900-11-09, Hoogeveen.

264. Smid, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1875-05-23 in Zuidwolde. Zij overleed op 1940-02-14 in Zwolle op een leeftijd van 64 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Meer over Smid, Roelofje:

Geboorte: 1875-05-23, Zuidwolde.

Overlijden: 1940-02-14, Zwolle.

Beroep: 1909-01-23. dienstbode.

265. Smid, Jan.

Jan werd geboren op 1858-11-21 in Hoogeveen. Hij overleed op 1880-02-05 in Zuidwolde op een leeftijd van 21 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Meer over Smid, Jan:

Geboorte: 1858-11-21, Hoogeveen.

Overlijden: 1880-02-05, Zuidwolde.

266. Smid, Annigje.

Annigje werd geboren in berekend 1862 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Meer over Smid, Annigje:

Geboorte: berekend 1862, Hoogeveen.

267. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel op een leeftijd van 13 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.

Meer over Jonge Vos, Annigje:

Geboorte: 1862-11-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1876-01-24, Ouder Amstel.

“des avonds ten zes ure”.

Haar overlijdensaangifte stelt mij voor raadselen. Nadrukkelijk wordt zij genoemd als een dochter
van Hendrik Jonge Vos en Jantje Hagen, maar bij alle registers in Ouder Amstel waarin de diverse
huizen worden aangegeven, komt zij niet voor als gezinslid. Mogelijk is zij een aangenomen kind.
Ik heb uiteindelijk wel gevonden, dat zij in Hoogeveen is geboren, maar nog niet of zij echt
een kind is van Hendrik en Jantje. .

268. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen op een leeftijd van 17 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 1864-12-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1864-12-31, Hoogeveen. Sloot.

269. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 6 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1866-08-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1873-05-21, Hoogeveen.

270. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Vlagsma, Hendrik op 1903-07-23 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 1869-10-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1952-02-02, Amsterdam.

Zij ligt begraven op ‘de Vraag” in Overtoomse veld.

Echtgeno(o)t(e):Vlagsma, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1872-03-19 in Bolsward. Hij overleed op 1937-07-24 in Amsterdam op een leeftijd van 65 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Vlagsma, NN en NN, NN. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika op 1903-07-23 in Amsterdam.

Meer over Vlagsma, Hendrik:

Geboorte: 1872-03-19, Bolsward.

Overlijden: 1937-07-24, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Hendrik

318 i. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Hij overleed op 1995-01-18 in Hilversum.

319 ii. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam.

+ 320 iii. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Hendrik:

Huwelijk: 1903-07-23, Amsterdam.

271. Jonge Vos, Karsje.

Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Loots, Jan op 1904-07-09 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Karsje:

Geboorte: 1873-02-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1945-03-19, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Loots, Jan.

Jan werd geboren in 1870 in Amsterdam. Hij overleed in 1920 in Amsterdam op een leeftijd van 50 jaren. Hij trouwde Jonge Vos, Karsje op 1904-07-09 in Amsterdam.

Meer over Loots, Jan:

Geboorte: 1870, Amsterdam.

Overlijden: 1920, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan

321 i. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren in 1905 in Amsterdam.

322 ii. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam.

323 iii. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan:

Huwelijk: 1904-07-09, Amsterdam.

272. Jonge Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem op een leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Rijken, Paulus Daniel op 1907-08-01 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Jantje:

Geboorte: 1875-10-18, Ouder Amstel.

Overlijden: 1959-04-25, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Rijken, Paulus Daniel.

Paulus Daniel werd geboren in 1870 in Amsterdam. Hij overleed in 1950 in Zaandam op een leeftijd van 80 jaren. Hij trouwde Jonge Vos, Jantje op 1907-08-01 in Amsterdam.

Meer over Rijken, Paulus Daniel:

Geboorte: 1870, Amsterdam.

Overlijden: 1950, Zaandam.

Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel

324 i. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam.

325 ii. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel:

Huwelijk: 1907-08-01, Amsterdam.

Haar ouders woonden bij haar geboorte in “Wijk C nummer hondert vijf en twintig”. Haar vader was
toen kalkbrander. Overigens werd als geboortedatum bij haar trouwen 22/10/1879 opgegeven.

273. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam op een leeftijd van 51 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser, Hendrika op 1904-12-22 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal & Co. Ivm zijn medewerking aan een
diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. Zijn adres was in 1919: Kanaalstraat 40 , later
Bellamystraat Amsterdam. In later jaren probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen om nog iets aan geld binnen
te halen.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1878-08-14, Ouder Amstel.

Overlijden: 1929-10-23, Amsterdam.

Hendrik lag begraven op de Oosterbegraafplaats. ± 1985 zijn de grafrechten opgeheven. De stenen
zijn weg, maar het graf is gehandhaafd.

Beroep: 1904-12-22, Amsterdam. diamantslijper.

Echtgeno(o)t(e):Huijser, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1879-10-22 in Amsterdam. Zij overleed in 1948 in Amsterdam op een leeftijd van 68 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1904-12-22 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Huijser, Hendrika

Oma Jonge Vos-Huijser Haar broer Jan was in 1914 gedeserteerd en naar Zuid Afrika geëmigreerd.
Het verhaal gaat, dat hij op reis naar Zuid Afrika slaags raakte met de kapitein die -naar zijn
idee- een passagier onrechtvaardig behandelde. Hij wist later te ontsnappen door voor de kust
van boord te springen. Heintje was een helderziende vrouw, een zeer sterke persoonlijkheid en
zij hield zich bezig met spiritisme. Toen hun winkel niet zo best liep heeft zij zich
(noodgedwongen) ook met waarzeggen bezig gehouden. Zij werd eens uitgedaagd door een collega van
opa Hendrik, waarop zij reageerde : “Het is beter, dat maar niet te doen” en vervolgens: “Ach,
gaat u toch naar uw vrouw toe en laat die griet in de steek.” Eén van haar kleindochters, Carla
kreeg de bijnaam “Juffer de bonk”. Vanaf ca 1936 woonde zij in de Reigerstraat in Badhoevedorp.
De drie zonen krijgen niet de kans hun favoriete beroep uit te kiezen: Harry wou op zee, maar
werd schoenhandelaar/boekhouder; Karel en Jan vergelijkbaar.

Meer over Huijser, Hendrika:

Geboorte: 1879-10-22, Amsterdam.

Overlijden: 1948, Amsterdam.

Beroep: winkelier.

Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

+ 326 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

+ 327 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in Bloemendaal.

+ 328 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.

Meer over Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1904-12-22, Amsterdam.

274. Jonge Vos, Anton.

Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam op een leeftijd van 76 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Hij trouwde Hansen, Elisabeth Jacoba op 1905-07-20 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Anton

Hij was houthandelaar. Ziujn zoon Henk is oprichter van de houthandel Jongevos (gespeld als één
woord) aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. Huib heeft deze later voortgezet.

Meer over Jonge Vos, Anton:

Geboorte: 1881-08-17, Ouder Amstel.

Bij de geboorteaangifte was zijn vader “werkman” en woonde wijk C nr 37.

Overlijden: 1957-12-27, Amsterdam.

Begraven op Huis te Vraag doch later overgebracht naar de Nieuwe Ooster.

Beroep: houthandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Hansen, Elisabeth Jacoba.

Elisabeth Jacoba werd geboren op 1881-10-31 in Amsterdam. Zij overleed op 1970-06-23 in Amsterdam op een leeftijd van 88 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Anton op 1905-07-20 in Amsterdam.

Meer over Hansen, Elisabeth Jacoba:

Geboorte: 1881-10-31, Amsterdam.

Overlijden: 1970-06-23, Amsterdam.

Kinderen van Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton

+ 329 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam.

+ 330 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam.

+ 331 iii. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam.

332 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

Meer over Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton:

Huwelijk: 1905-07-20, Amsterdam.

275. Jonge Vos, Gesina.

Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed rond 1950 in Amsterdam op een leeftijd van rond 63 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Kesting, Hermannus op 1916-12-10 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Gesina

Tante Sientje woonde in Sloterdijk in de Overbrakerpolder zo ongeveer waar nu station Sloterdijk
is, zij woonde in het hoogste huis aan de dijk en alleen bereikbaar met zo’n hoog smal
bruggetje. .

Meer over Jonge Vos, Gesina:

Geboorte: 1886-05-06, Ouder Amstel.

Overlijden: rond 1950, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Kesting, Hermannus.

Hermannus werd geboren in 1880. Hij overleed rond 1930 in Amsterdam op een leeftijd van rond 50 jaren. Hij trouwde Jonge Vos, Gesina op 1916-12-10 in Amsterdam.

Meer over Kesting, Hermannus:

Geboorte: 1880.

Overlijden: rond 1930, Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Gesina en Kesting, Hermannus:

Huwelijk: 1916-12-10, Amsterdam.

276. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1872-01-16 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Roelof Hendriks en Remmeken, Aaltje.

Meer over Jonge Vos, Annigje:

Geboorte: 1872-01-16, Hoogeveen.

277. Jonge Vos, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1879-10-09 in Utrecht. Hij overleed op 1879-11-07 in Harderwijk op een leeftijd van 29 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Roelof Hendriks en Remmeken, Aaltje.

Meer over Jonge Vos, Jacobus:

Geboorte: 1879-10-09, Utrecht.

Overlijden: 1879-11-07, Harderwijk.

278. Jonge Vos, Stientje.

Stientje werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Zij overleed in 1930 in Hoogeveen op een leeftijd van 60 jaren. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en NN, NN.

Meer over Jonge Vos, Stientje:

Geboorte: 1870, Hoogeveen.

Overlijden: 1930, Hoogeveen.

279. Jonge Vos, Sien.

Sien werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1930 in Hoogeveen op een leeftijd van 55 jaren. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en NN, NN.

Meer over Jonge Vos, Sien:

Geboorte: 1875, Hoogeveen.

Overlijden: 1930, Hoogeveen.

280. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1880-05-08 in Avereest. Zij overleed op 1957-03-06 in Zaandam op een leeftijd van 76 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en NN, NN. Zij trouwde Sieders, Johannes op 1906-01-24 in Schoonhoven.

Meer over Jonge Vos, Annigje:

Geboorte: 1880-05-08, Avereest.

Overlijden: 1957-03-06, Zaandam.

Echtgeno(o)t(e):Sieders, Johannes.

Johannes werd geboren op 1880-07-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1967-03-24 in Zaandam op een leeftijd van 86 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Sieders, Aaldert Jan en Seinen, Antje. Hij trouwde Jonge Vos, Annigje op 1906-01-24 in Schoonhoven.

Meer over Sieders, Johannes:

Geboorte: 1880-07-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1967-03-24, Zaandam.

Beroep: houtwerker.

Meer over Jonge Vos, Annigje en Sieders, Johannes:

Huwelijk: 1906-01-24, Schoonhoven.

281. Jonge Vos, Arend.

Arend werd geboren op 1876-02-07 in Hoogeveen. Hij overleed op 1972-09-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 96 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien. Hij trouwde Kleine, Grietje op 1912-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Arend:

Geboorte: 1876-02-07, Hoogeveen.

Overlijden: 1972-09-02, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kleine, Grietje.

Grietje werd geboren op 1884-12-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1962-11-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Kleine, Berend en Baardslag, Reintje. Zij trouwde Jonge Vos, Arend op 1912-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Grietje:

Geboorte: 1884-12-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1962-11-08, Hoogeveen.

Kinderen van Kleine, Grietje en Jonge Vos, Arend

+ 333 i. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1917-09-20 in Meppel. Hij overleed op 1967-03-20 in Meppel.

Meer over Kleine, Grietje en Jonge Vos, Arend:

Huwelijk: 1912-05-11, Hoogeveen.

282. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1879-07-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1885-07-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 5 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth:

Geboorte: 1879-07-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1885-07-04, Hoogeveen.

283. Jonge Vos, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1884-08-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1892-11-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 8 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien.

Meer over Jonge Vos, Hilligje:

Geboorte: 1884-08-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1892-11-25, Hoogeveen.

284. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1887-12-09 in Zwartsluis. Zij overleed op 1893-12-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 5 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth:

Geboorte: 1887-12-09, Zwartsluis.

Overlijden: 1893-12-06, Hoogeveen.

285. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1890-12-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1972-10-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 81 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien. Hij trouwde Blokzijl, Hermanna op 1917-06-27 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan

Hij woonde in Hoogeveen, Noord C106 Hij is overleden in hetzelfde bejaardentehuis als zijn broer
Arend, 30 dagen later. Hij was beurtschipper, voer met zijn turfschip van Zwolle naar Rotterdam
en had als bijnaam “Jan Lunen”. De naam van zijn schip was ook “Lunen” (volgens zijn kleinzoon
Arend echter de “Anna”). In de meidagen van 1940 is zijn schip gebombardeerd door de Duitsers
in de haven van Rotterdam en gezonken. Hij is daarna met zijn gezin naar Nieuw Amsterdam
vertrokken.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1890-12-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1972-10-01, Hoogeveen.

Beroep: beurtschipper.

Echtgeno(o)t(e):Blokzijl, Hermanna.

Hermanna werd geboren op 1891-09-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1981-03-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 89 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Blokzijl, Derk en Reinders, Geertruida. Zij trouwde Jonge Vos, Jan op 1917-06-27 in Hoogeveen.

Meer over Blokzijl, Hermanna:

Geboorte: 1891-09-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1981-03-04, Hoogeveen.

Kinderen van Blokzijl, Hermanna en Jonge Vos, Jan

+ 334 i. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1917-09-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 2002-06-10 in Scheveningen.

335 ii. Jonge Vos, Geertruida. Geertruida werd geboren op 1919-10-15 in Hoogeveen. Zij overleed in Lobith.

336 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1921-01-27 in Hoogeveen.

337 iv. Jonge Vos, Derk. Derk werd geboren op 1922-04-13 in Hoogeveen.

338 v. Jonge Vos, Grietje. Grietje werd geboren op 1923-09-27 in Vianen.

+ 339 vi. Jonge Vos, Willem. Willem werd geboren op 1924-11-21 in Rotterdam.

+ 340 vii. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1926-08-30 in Rotterdam. Hij overleed op 2001-07-19 in Winterswijk.

341 viii. Jonge Vos, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1927-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1928-04-03 in Vianen.

342 ix. Jonge Vos, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1929-04-24 in Rotterdam. Hij overleed op 2015-02-07 in Emmen.

343 x. Jonge Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1930-10-19 in Hoogeveen.

344 xi. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1932-10-09 in Hoogeveen.

Meer over Blokzijl, Hermanna en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1917-06-27, Hoogeveen.

286. Kleine, Grietje.

Grietje werd geboren op 1884-12-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1962-11-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Kleine, Berend en Baardslag, Reintje. Zij trouwde Jonge Vos, Arend op 1912-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Grietje:

Geboorte: 1884-12-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1962-11-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Jonge Vos, Arend.

Arend werd geboren op 1876-02-07 in Hoogeveen. Hij overleed op 1972-09-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 96 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien. Hij trouwde Kleine, Grietje op 1912-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Arend:

Geboorte: 1876-02-07, Hoogeveen.

Overlijden: 1972-09-02, Hoogeveen.

Kinderen van Kleine, Grietje en Jonge Vos, Arend

+ 333 i. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1917-09-20 in Meppel. Hij overleed op 1967-03-20 in Meppel.

Meer over Kleine, Grietje en Jonge Vos, Arend:

Huwelijk: 1912-05-11, Hoogeveen.

287. Lunenborg, Jentje. is dezelfde persoon als [287].

288. Lunenborg, Albert. is dezelfde persoon als [288].

289. Lunenborg, Roelof. is dezelfde persoon als [289].

290. Lunenborg, Wolter. is dezelfde persoon als [290].

291. Lunenborg, Jan. is dezelfde persoon als [291].

292. Lunenborg, Jan. is dezelfde persoon als [292].

293. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina. is dezelfde persoon als [293].

294. Lunenborg, Sannigje. is dezelfde persoon als [294].

295. Lunenborg, Johannes. is dezelfde persoon als [295].

296. IJken, Catharina.

Catharina werd geboren op 1882-03-29 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Catharina:

Geboorte: 1882-03-29, Hollandscheveld.

297. IJken, Berendina.

Berendina werd geboren op 1885-04-16 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Berendina:

Geboorte: 1885-04-16, Hollandscheveld.

298. IJken, Janna.

Janna werd geboren op 1888-06-28 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Janna:

Geboorte: 1888-06-28, Hollandscheveld.

299. IJken, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen op een leeftijd van 77 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje. Zij trouwde Lunenborg, Roelof op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Meer over IJken, Harmanna:

Geboorte: 1891-08-23, Hoogeveen.

Overlijden: 1969-07-07, Ruinen.

Echtgeno(o)t(e):Lunenborg, Roelof.

Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen op een leeftijd van 82 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje. Hij trouwde IJken, Harmanna op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Roelof:

Geboorte: 1891-07-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1974-01-24, Ruinen.

Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

345 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

346 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen.

Meer over IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof:

Huwelijk: 1914-04-18, Hoogeveen.

300. IJken, Jan.

Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Jan:

Geboorte: 1894-12-02, Hollandscheveld.

301. IJken, Jentje.

Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Jentje:

Geboorte: 1897-12-05, Krakeel.

302. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1904-04-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij was de zoon van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Harm:

Geboorte: 1902-10-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1904-04-27, Hoogeveen.

303. Woltinge, Harm.

Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Harm:

Geboorte: 1837-02-21, Ruinen.

304. Woltinge, Grietien.

Grietien werd geboren op 1838-12-01 in Ruinen. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Grietien:

Geboorte: 1838-12-01, Ruinen.

305. Woltinge, Jan.

Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Jan:

Geboorte: 1841-01-23, Hoogeveen.

306. Woltinge, Geesje.

Geesje werd geboren op 1842-08-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Geesje:

Geboorte: 1842-08-20, Hoogeveen.

307. Woltinge, Willem.

Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Willem:

Geboorte: 1846, Hoogeveen.

308. Woltinge, Roelof.

Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Roelof:

Geboorte: 1848, Hoogeveen.

309. Woltinge, Roelofje.

Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Roelofje:

Geboorte: 1851, Hoogeveen.

310. Woltinge, Fredrik.

Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Fredrik:

Geboorte: 1854, Hoogeveen.

311. Woltinge, Wolter.

Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Wolter:

Geboorte: 1857, Hoogeveen.

312. Woltinge, Fennigje.

Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1942-12-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 83 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien. Zij trouwde Lunenborg, Jan op 1886-11-23 in Hoogeveen.

Meer over Woltinge, Fennigje:

Geboorte: 1859-06-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1942-12-06, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1860-04-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1949-05-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 89 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Lunenborg, Albert en de Jonge, Jentje Jans. Hij trouwde Woltinge, Fennigje op 1886-11-23 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Jan:

Geboorte: 1860-04-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1949-05-09, Hoogeveen.

Kinderen van Woltinge, Fennigje en Lunenborg, Jan

287 i. Lunenborg, Jentje. Jentje werd geboren op 1887-07-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1902-02-25 in Hoogeveen.

288 ii. Lunenborg, Albert. Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen. Hij overleed op 1958-04-08 in Groningen.

+ 289 iii. Lunenborg, Roelof. Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen.

290 iv. Lunenborg, Wolter. Wolter werd geboren op 1893-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1942-06-03 in Hoogeveen.

291 v. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1895-12-22 in Hoogeveen.

292 vi. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1957-08-20 in Hoogeveen.

293 vii. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina. Fenna Wolterdina Rolina werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1989-02-05 in Meppel.

294 viii. Lunenborg, Sannigje. Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1904-01-31 in Hoogeveen.

295 ix. Lunenborg, Johannes. Johannes werd geboren op 1906-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1987-12-20 in Hoogeveen.

Meer over Woltinge, Fennigje en Lunenborg, Jan:

Huwelijk: 1886-11-23, Hoogeveen.

313. Vos, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1861-09-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1930-03-22 in Utrecht op een leeftijd van 68 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Vos, Jan Pieters en Boer, Aaltje Berends. Zij trouwde Sloot, Albert op 1882-10-27 in Hardenberg.

Meer over Vos, Aaltje:

Geboorte: 1861-09-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1930-03-22, Utrecht.

Echtgeno(o)t(e):Sloot, Albert.

Albert werd geboren op 1862-09-15 in Hardenberg. Hij overleed op 1957-06-03 in Hardenberg op een leeftijd van 94 jaren, 8 maanden. Hij trouwde Vos, Aaltje op 1882-10-27 in Hardenberg.

Opmerkingen bij Sloot, Albert

«Geboorte Opm: Bergentheim» «Overlijden Opm: Sibculo» «Begraven te: Hardenberg,ov». Bron: Dick de
Ruiter.

Meer over Sloot, Albert:

Geboorte: 1862-09-15, Hardenberg.

Overlijden: 1957-06-03, Hardenberg.

Beroep: veenarbeider.

Meer over Vos, Aaltje en Sloot, Albert:

Huwelijk: 1882-10-27, Hardenberg.

314. Schonewille, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1883 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en van Herksen, Willemina. Zij trouwde Hagen, Jacob op 1906-02-03 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje:

Geboorte: 1883, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hagen, Jacob.

Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1906-02-03 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jacob:

Geboorte: 1885, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje en Hagen, Jacob:

Huwelijk: 1906-02-03, Hoogeveen.

Generatie 9

315. van der Weide, Egbert Harm.

Egbert Harm werd geboren in 1899 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1940 op een leeftijd van rond 41 jaren. Hij was de zoon van van der Weide, Arend en van der Weide, Aaltje. Hij trouwde Stam, Margje op 1922-09-16 in Hoogeveen.

Meer over van der Weide, Egbert Harm:

Geboorte: 1899, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1940.

Echtgeno(o)t(e):Stam, Margje.

Margje werd geboren in 1902 in Hoogeveen. Zij overleed in 1996 in Hollandscheveld op een leeftijd van 94 jaren. Zij was de dochter van Stam, Harm en Faken, Arendje. Zij trouwde van der Weide, Egbert Harm op 1922-09-16 in Hoogeveen.

Meer over Stam, Margje:

Geboorte: 1902, Hoogeveen.

Overlijden: 1996, Hollandscheveld.

Kinderen van Stam, Margje en van der Weide, Egbert Harm

+ 347 i. van der Weide, Arend. Arend werd geboren op 1925-10-13. Hij overleed op 1997-01-03.

Meer over Stam, Margje en van der Weide, Egbert Harm:

Huwelijk: 1922-09-16, Hoogeveen.

316. Vos, Roelof.

Roelof werd geboren op 1905-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1980-01-29 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Vos, Roelof en van Raalte, Klaasje Dina Regina. Hij trouwde Flokstra, Femmigje op 1929-08-06 in Dwingeloo.

Meer over Vos, Roelof:

Geboorte: 1905-05-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1980-01-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Flokstra, Femmigje.

Femmigje werd geboren op 1905-03-21 in Dwingeloo. Zij overleed op 1960-02-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 54 jaren, 10 maanden. Zij trouwde Vos, Roelof op 1929-08-06 in Dwingeloo.

Meer over Flokstra, Femmigje:

Geboorte: 1905-03-21, Dwingeloo.

Overlijden: 1960-02-18, Hoogeveen.

Kinderen van Flokstra, Femmigje en Vos, Roelof

+ 348 i. Vos, Jacoba Grietje. Jacoba Grietje werd geboren op 1935-08-10 in Hoogeveen.

Meer over Flokstra, Femmigje en Vos, Roelof:

Huwelijk: 1929-08-06, Dwingeloo.

317. Everts, Jan.

Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld. Hij is de zoon van Everts, Evert en Vos, Albertje. Hij trouwde Kikkert, Geesje geschat rond 1935.

Meer over Everts, Jan:

Geboorte: 1911-02-13, Hollandscheveld.

Beroep: Klompenmaker.

Echtgeno(o)t(e):Kikkert, Geesje.

Geesje werd geboren op 1909-06-08 in Hollandscheveld. Zij overleed op 1972-05-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 62 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Kikkert, Arend en Oelen, Roelofje. Zij trouwde Everts, Jan geschat rond 1935.

Meer over Kikkert, Geesje:

Geboorte: 1909-06-08, Hollandscheveld.

Overlijden: 1972-05-01, Hoogeveen.

Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan

+ 349 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.

Meer over Kikkert, Geesje en Everts, Jan:

Huwelijk: geschat rond 1935.

318. Vlagsma, Goutje.

Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Hij overleed op 1995-01-18 in Hilversum op een leeftijd van 90 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika.

Meer over Vlagsma, Goutje:

Geboorte: 1904-06-04, Amsterdam.

Overlijden: 1995-01-18, Hilversum.

319. Vlagsma, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam op een leeftijd van 22 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika.

Meer over Vlagsma, Hendrik:

Geboorte: 1905-09-17, Amsterdam.

Overlijden: 1928-03-18, Amsterdam.

320. Vlagsma, Jantje.

Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam. Zij is de dochter van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Reijners, Louis voor 1940 in Amsterdam.

Meer over Vlagsma, Jantje:

Geboorte: 1909-12-20, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Reijners, Louis.

Louis werd geboren op 1909-01-22 in Amsterdam. Hij overleed op 1980-11-05 in Amsterdam op een leeftijd van 71 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Vlagsma, Jantje voor 1940 in Amsterdam.

Meer over Reijners, Louis:

Geboorte: 1909-01-22, Amsterdam.

Overlijden: 1980-11-05, Amsterdam.

Kinderen van Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis

350 i. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05.

Meer over Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis:

Huwelijk: voor 1940, Amsterdam.

321. Loots, Ysbrand.

Ysbrand werd geboren in 1905 in Amsterdam. Hij was de zoon van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

Meer over Loots, Ysbrand:

Geboorte: 1905, Amsterdam.

322. Loots, dochter?.

dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij is de dochter van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

Meer over Loots, dochter?:

Geboorte: 1910, Amsterdam.

323. Loots, Jantine.

Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam. Zij is de dochter van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

Meer over Loots, Jantine:

Geboorte: 1915, Amsterdam.

324. Rijken, Jan.

Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. Hij is de zoon van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

Meer over Rijken, Jan:

Geboorte: 1910, Amsterdam.

325. Rijken, Marty.

Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

Meer over Rijken, Marty:

Geboorte: 1915, Amsterdam.

326. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van “Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Jan deed de
inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn zoon Henk leidt het
schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde in Badhoevedorp en was naast
zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging Lijnden).

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1905-12-14, Amsterdam.

Overlijden: 1988, Amsterdam.

Beroep: schoenhandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Snijdelaar, Catharina Jacoba.

Catharina Jacoba werd geboren op 1900-05-26 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1929-08-08 in Amsterdam.

Meer over Snijdelaar, Catharina Jacoba:

Geboorte: 1900-05-26, Amsterdam.

Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik

+ 351 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam.

+ 352 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam.

+ 353 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam.

Meer over Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1929-08-08, Amsterdam.

327. Jonge Vos, Karel Cornelis.

Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 1908-04-05 te Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in Bloemendaal op een leeftijd van 32 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij Drilling, Amsterdam. Hij moest veel
op beurzen werken. Later ging hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste
werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd moest hij weer onder dienst.
Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en
ontspanning) en speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de beschikbare foto’s
uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij bekend als een fijne vent, vol humor en een goede
vertegenwoordiger. GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan Karel C.
Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon Lager Onderwijs, bij het verlaten der
school, dit GETUIGSCHRIFT verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse geheel
doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft. Gedoopt (NH) 05-04-1908 te Amsterdam. No 86.
Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik
Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv.
Gemeente C.Hunningh

Meer over Jonge Vos, Karel Cornelis:

Geboorte: 1908-03-18, Amsterdam.

No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader:
Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij
de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh .

Overlijden: 1940-09-20, Bloemendaal. nm 14:00 uur.

Doop: 1908-04-05, Amsterdam.

Beroep: geschat rond 1935. entertainer, vertegenwoordiger.

Beroep: 1930-07-24, Amsterdam. Handelsreiziger.

Echtgeno(o)t(e):Bruggink, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren op 1901-07-08 in Amsterdam. Zij overleed op 1985-01-14 in Hoorn op een leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Jonge Vos, Karel Cornelis op 1930-07-24 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Hoekstra, Bouke Luitsen in 1942 in Haarlem.

Meer over Bruggink, Christina Hendrika:

Geboorte: 1901-07-08, Amsterdam.

22:00 uur.

No 8178. Op heden, negen juli negentienhonderd een, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken
stand der gemeente Amsterdam verschenen: Catharina Johanna Mulder van beroep vroedvrouw oud
negenentwintig jaren, wonende alhier, die ons heeft verklaard dat in haar bijzijn op acht dezer
…….. des na middags ten tien ure, in het huis eerste Laurierdwarsstraat 28 in deze gemeente
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Catharina Alida Laagwater, zonder beroep,
echtgenote van Johannes Jacobus Bruggink, werkman, afwezig, wonende Leiden alhier (??) aan welk
kind worden gegeven de voornamen van Christina Hendrika ………
.

Overlijden: 1985-01-14, Hoorn.

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis

+ 354 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam.

+ 355 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland.

356 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem.

Meer over Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis:

Huwelijk: 1930-07-24, Amsterdam.

328. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan

Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947 had hij samen met zijn broer
Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Hij kocht de collectie
in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel voor kleur en mode. Na de
scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en schoonschrijven en maakte zelf
de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen. Tijdens de oorlogsjaren was Jan
hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf onderduiken.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1909-12-08, Amsterdam.

Overlijden: 1986-01-16, Hilversum.

Beroep: schoenhandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Baaij, Catharina Sophia.

Catharina Sophia werd geboren op 1913-04-23 in Amsterdam. Zij overleed op 1999-03-06 in Hilversum op een leeftijd van 85 jaren, 10 maanden. Zij werd begraven op 1999-03-13 te Hilversum. Zij was de dochter van Baaij, Gerrit en Schipper?, Catharina?. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1934 in Amsterdam.

Meer over Baaij, Catharina Sophia:

Geboorte: 1913-04-23, Amsterdam.

Overlijden: 1999-03-06, Hilversum.

Begrafenis: 1999-03-13, Hilversum.

Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan

357 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in Hilversum.

+ 358 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum.

+ 359 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum.

+ 360 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum.

Meer over Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1934, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna.

Geertruida Agnes Johanna werd geboren in 1920. Zij overleed op 1991-01-01 in Hilversum op een leeftijd van 71 jaren. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1961 in Amsterdam.

Meer over van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna:

Geboorte: 1920.

Overlijden: 1991-01-01, Hilversum.

Meer over van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1961, Amsterdam.

329. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam op een leeftijd van 78 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde Peet, Wilhelmina Anthonia op 1931-10-11 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Hendrik:

Geboorte: 1906-06-01, Amsterdam.

Overlijden: 1984-08-11, Amsterdam.

Advertentie: Heden is behoed voor langer lijden, rustig heengegaan onze beminde
HENDRIK JONGEVOS in leven houtkoper/auteur op de leeftijd van 78 jaar.
W.A.Jongevos -Peet Huib en Goudje Jongevos Fridolijn,
Marjolein 11 augustus 1984 Watteaustraat 9-2 1077 ZH Amsterdam Thuis geen
bezoek De begravenis heeft inmiddels in besloten kring op Zorgvlied plaatsgevonden.

Beroep: dichter, houthandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Peet, Wilhelmina Anthonia.

Wilhelmina Anthonia werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij trouwde Jongevos, Hendrik op 1931-10-11 in Amsterdam.

Meer over Peet, Wilhelmina Anthonia:

Geboorte: 1910, Amsterdam.

Kinderen van Peet, Wilhelmina Anthonia en Jongevos, Hendrik

+ 361 i. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam.

Meer over Peet, Wilhelmina Anthonia en Jongevos, Hendrik:

Huwelijk: 1931-10-11, Amsterdam.

Verloofd: 11/10/1931.

330. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Zij trouwde Jansen, Otto Theodorus op 1934-07-23 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth:

Geboorte: 1910-08-31, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Jansen, Otto Theodorus.

Otto Theodorus werd geboren op 1906-03-16 in Amsterdam. Hij overleed op 1969-05-03 in Amsterdam op een leeftijd van 63 jaren, 1 maand. Hij trouwde Jonge Vos, Elisabeth op 1934-07-23 in Amsterdam.

Meer over Jansen, Otto Theodorus:

Geboorte: 1906-03-16, Amsterdam.

Overlijden: 1969-05-03, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus

362 i. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus:

Huwelijk: 1934-07-23, Amsterdam.

331. Jongevos, Anton.

Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde Samuel, Loes in 1935 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Anton:

Geboorte: 1913-04-13, Amsterdam.

Beroep: werknemer stomerij.

Echtgeno(o)t(e):Samuel, Loes.

Loes werd geboren in 1915. Zij trouwde Jongevos, Anton in 1935 in Amsterdam.

Meer over Samuel, Loes:

Geboorte: 1915.

Kinderen van Samuel, Loes en Jongevos, Anton

363 i. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam.

Meer over Samuel, Loes en Jongevos, Anton:

Huwelijk: 1935, Amsterdam.

332. Jongevos, Jan.

Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde Hielkema, D. op 1948-11-16 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Jan:

Geboorte: 1913-04-13, Amsterdam.

Overlijden: 1988, Amsterdam.

Beroep: werknemer stomerij.

Echtgeno(o)t(e):Hielkema, D.

D. werd geboren in 1915. Zij trouwde Jongevos, Jan op 1948-11-16 in Amsterdam.

Meer over Hielkema, D.:

Geboorte: 1915.

Meer over Hielkema, D. en Jongevos, Jan:

Huwelijk: 1948-11-16, Amsterdam.

Advertentie: Op 16 november zijn getrouwd mijn lieve Oom en Tante J .JONGEVOS
en D.HIELKEMA Van hun liefhebbende neef OTTO.

333. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1917-09-20 in Meppel. Hij overleed op 1967-03-20 in Meppel op een leeftijd van 49 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Kleine, Grietje. Hij trouwde Brug, Aaltje Gerritsje op 1944-01-19 in Meppel.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan

Hij was boekhouder bij de Scheepswerven N.V. Worst in Meppel.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1917-09-20, Meppel.

Overlijden: 1967-03-20, Meppel.

Beroep: boekhouder.

Echtgeno(o)t(e):Brug, Aaltje Gerritsje.

Aaltje Gerritsje werd geboren op 1917-07-26 in Meppel. Zij trouwde Jonge Vos, Jan op 1944-01-19 in Meppel.

Meer over Brug, Aaltje Gerritsje:

Geboorte: 1917-07-26, Meppel.

Kinderen van Brug, Aaltje Gerritsje en Jonge Vos, Jan

+ 364 i. Jonge Vos, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1945-09-14 in Meppel.

365 ii. Jonge Vos, Femmegien Grietje. Femmegien Grietje werd geboren op 1947-09-17 in Meppel.

Meer over Brug, Aaltje Gerritsje en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1944-01-19, Meppel.

334. Jonge Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1917-09-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 2002-06-10 in Scheveningen op een leeftijd van 84 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Zij trouwde Mooiman, Johannes op 1946-05-01 in Scheveningen.

Meer over Jonge Vos, Jantje:

Geboorte: 1917-09-23, Hoogeveen.

Overlijden: 2002-06-10, Scheveningen.

Echtgeno(o)t(e):Mooiman, Johannes.

Johannes werd geboren in 1915 in Scheveningen. Hij overleed op 1997-05-18 in Scheveningen op een leeftijd van 82 jaren, 4 maanden. Hij trouwde Jonge Vos, Jantje op 1946-05-01 in Scheveningen.

Meer over Mooiman, Johannes:

Geboorte: 1915, Scheveningen.

Overlijden: 1997-05-18, Scheveningen.

Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Mooiman, Johannes

366 i. Mooiman, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren op 1947-05-10 in Scheveningen.

367 ii. Mooiman, Jan. Jan werd geboren op 1951-04-12 in Scheveningen.

368 iii. Mooiman, Johannes. Johannes werd geboren op 1954-03-29 in Scheveningen.

Meer over Jonge Vos, Jantje en Mooiman, Johannes:

Huwelijk: 1946-05-01, Scheveningen.

335. Jonge Vos, Geertruida.

Geertruida werd geboren op 1919-10-15 in Hoogeveen. Zij overleed in Lobith. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna.

Meer over Jonge Vos, Geertruida:

Geboorte: 1919-10-15, Hoogeveen.

Overlijden: Lobith.

Beroep: verpleegkundige.

336. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1921-01-27 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde van Beek, Anthonia Aagje in 1946 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Westerduin, Maartje in 1967 in Den Haag.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan

Hij woont sinds 1974 in de A.Schweitzerstraat 42, 6441 HG Brunssum. In de zestiger jaren woonde
hij in Den Haag. Hij werkte bij het CBS. Hij heeft in die tijd nog kontakt gehad met Carla. Hij
is gereformeerd. Hij heeft geen kinderen.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1921-01-27, Hoogeveen.

Beroep: medewerker CBS.

Echtgeno(o)t(e):van Beek, Anthonia Aagje.

Anthonia Aagje werd geboren in 1920 in Hoogeveen. Zij overleed op 1963-12-24 in Den Haag op een leeftijd van 43 jaren, 11 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1946 in Hoogeveen.

Meer over van Beek, Anthonia Aagje:

Geboorte: 1920, Hoogeveen.

Overlijden: 1963-12-24, Den Haag.

Meer over van Beek, Anthonia Aagje en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1946, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Westerduin, Maartje.

Maartje werd geboren in 1920 in Den Haag. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1967 in Den Haag.

Meer over Westerduin, Maartje:

Geboorte: 1920, Den Haag.

Meer over Westerduin, Maartje en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1967, Den Haag.

337. Jonge Vos, Derk.

Derk werd geboren op 1922-04-13 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde Harms, Geertien in 1950 in Veendam.

Meer over Jonge Vos, Derk:

Geboorte: 1922-04-13, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Harms, Geertien.

Geertien werd geboren in 1925 in Hoogeveen. Zij overleed op 2001-07-09 in Wildervank op een leeftijd van 76 jaren, 6 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Derk in 1950 in Veendam.

Meer over Harms, Geertien:

Geboorte: 1925, Hoogeveen.

Overlijden: 2001-07-09, Wildervank.

Bron: Annonce Revue Internet.

Meer over Harms, Geertien en Jonge Vos, Derk:

Huwelijk: 1950, Veendam.

338. Jonge Vos, Grietje.

Grietje werd geboren op 1923-09-27 in Vianen. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Zij trouwde Koning, Egbert in 1940 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Grietje

Door haar vader werd zij wel “Grietje Lunen” genoemd.

Meer over Jonge Vos, Grietje:

Geboorte: 1923-09-27, Vianen.

Geboren te Ameide toen haar ouders onderweg waren met het schip.

Echtgeno(o)t(e):Koning, Egbert.

Egbert werd geboren in 1920 in Hoogeveen. Hij trouwde Jonge Vos, Grietje in 1940 in Hoogeveen.

Meer over Koning, Egbert:

Geboorte: 1920, Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Grietje en Koning, Egbert:

Huwelijk: 1940, Hoogeveen.

339. Jonge Vos, Willem.

Willem werd geboren op 1924-11-21 in Rotterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde Stoll, Elisabeth Hermina in 1950.

Meer over Jonge Vos, Willem:

Geboorte: 1924-11-21, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):Stoll, Elisabeth Hermina.

Elisabeth Hermina werd geboren op 1925-08-21. Zij trouwde Jonge Vos, Willem in 1950.

Meer over Stoll, Elisabeth Hermina:

Geboorte: 1925-08-21.

: Lies.

Kinderen van Stoll, Elisabeth Hermina en Jonge Vos, Willem

+ 369 i. Jonge Vos, Carla. Carla werd geboren op 1964-01-23.

370 ii. Jonge Vos, Christina Geertruida. Christina Geertruida werd geboren op 1952-11-03.

371 iii. Jonge Vos, Hermanna. Hermanna werd geboren op 1957-06-04.

Meer over Stoll, Elisabeth Hermina en Jonge Vos, Willem:

Huwelijk: 1950.

340. Jonge Vos, Arend.

Arend werd geboren op 1926-08-30 in Rotterdam. Hij overleed op 2001-07-19 in Winterswijk op een leeftijd van 74 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde de Lange, Hilligje op 1947-02-15 in Ommen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Arend

Hij woonde in Ommen, werkte bij de Shell en woonde ca 1990 in Vragender (bij Lichtenvoorde). Nu
in Winterswijk. In memoriam Arie Jonge Vos Op vrijdag 19 juli overleed, vrij onverwacht, ons
gewaardeerde lid Arie Jonge Vos. Arie bereikte de leeftijd van bijna 76 jaar. Hij heeft voor
Voeksregio Twente van maart 1991 t/m februari 1998 het penningmeesterschap vervuld. Hiervoor
werd hij door het Hoofdbestuur van Voeks benoemd tot Lid van Verdienste. Arie bleef actief als
welzijnswerker in de regio Winterswijk. We kenden Arie als een rustige man, betrokken bij het
wel en wee van Voeks in de regio Twente. Zelden ontbrak hij op de bijeenkomsten, maar door de
ziekte van zijn vrouw Hilly zagen we hem steeds minder. Wij zullen hem missen.

Meer over Jonge Vos, Arend:

Geboorte: 1926-08-30, Rotterdam.

Overlijden: 2001-07-19, Winterswijk.

Echtgeno(o)t(e):de Lange, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1929-07-09 in Rotterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Arend op 1947-02-15 in Ommen.

Meer over de Lange, Hilligje:

Geboorte: 1929-07-09, Rotterdam.

Kinderen van de Lange, Hilligje en Jonge Vos, Arend

+ 372 i. Jonge Vos, Jan Herman. Jan Herman werd geboren op 1947-05-30 in Ommen.

373 ii. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1951-05-16 in Ommen.

+ 374 iii. Jonge Vos, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1954-11-11 in Schoonebeek.

Meer over de Lange, Hilligje en Jonge Vos, Arend:

Huwelijk: 1947-02-15, Ommen.

341. Jonge Vos, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1927-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1928-04-03 in Vianen op een leeftijd van 5 maanden, 26 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna.

Meer over Jonge Vos, Gerrit:

Geboorte: 1927-10-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1928-04-03, Vianen.

342. Jonge Vos, Gerrit.

Gerrit werd geboren op 1929-04-24 in Rotterdam. Hij overleed op 2015-02-07 in Emmen op een leeftijd van 85 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde Schots, Annechien op 1956-07-03 in Emmen.

Meer over Jonge Vos, Gerrit:

Geboorte: 1929-04-24, Rotterdam.

Overlijden: 2015-02-07, Emmen. Advertentie in het Dagblad van het Noorden 10-02-15.

Echtgeno(o)t(e):Schots, Annechien.

Annechien werd geboren op 1933-04-05 in Emmen. Zij trouwde Jonge Vos, Gerrit op 1956-07-03 in Emmen.

Meer over Schots, Annechien:

Geboorte: 1933-04-05, Emmen.

Meer over Schots, Annechien en Jonge Vos, Gerrit:

Huwelijk: 1956-07-03, Emmen.

343. Jonge Vos, Roelof.

Roelof werd geboren op 1930-10-19 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna.

Meer over Jonge Vos, Roelof:

Geboorte: 1930-10-19, Hoogeveen.

Beroep: varensman binnenvaart.

344. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1932-10-09 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Zij trouwde Bouman, Bastiaan in 1955.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth:

Geboorte: 1932-10-09, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Bouman, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren in 1930. Hij trouwde Jonge Vos, Elisabeth in 1955.

Meer over Bouman, Bastiaan:

Geboorte: 1930.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth en Bouman, Bastiaan:

Huwelijk: 1955.

345. Lunenborg, Jan. is dezelfde persoon als [345].

346. Lunenborg, Harm. is dezelfde persoon als [346].

Generatie 10

347. van der Weide, Arend.

Arend werd geboren op 1925-10-13. Hij overleed op 1997-01-03 op een leeftijd van 71 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van der Weide, Egbert Harm en Stam, Margje. Hij trouwde Schonewille, Beekje rond 1955.

Meer over van der Weide, Arend:

Geboorte: 1925-10-13.

Overlijden: 1997-01-03.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Beekje.

Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij overleed op 1989-11-13 op een leeftijd van 61 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Albert en van Leeuwen, Jacomina Margaretha. Zij trouwde van der Weide, Arend rond 1955.

Meer over Schonewille, Beekje:

Geboorte: 1928-03-08.

Overlijden: 1989-11-13.

Kinderen van Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend

375 i. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op 1965-03-31.

Meer over Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend:

Huwelijk: rond 1955.

348. Vos, Jacoba Grietje.

Jacoba Grietje werd geboren op 1935-08-10 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Vos, Roelof en Flokstra, Femmigje. Zij trouwde Voerman, Hugo op 1958-09-23 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jacoba Grietje:

Geboorte: 1935-08-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Voerman, Hugo.

Hugo werd geboren op 1930-01-19 in Hoogeveen. Hij trouwde Vos, Jacoba Grietje op 1958-09-23 in Hoogeveen.

Meer over Voerman, Hugo:

Geboorte: 1930-01-19, Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Jacoba Grietje en Voerman, Hugo

376 i. Voerman, Jan. Jan werd geboren op 1959-06-16 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jacoba Grietje en Voerman, Hugo:

Huwelijk: 1958-09-23, Hoogeveen.

349. Everts, Arend.

Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Everts, Jan en Kikkert, Geesje. Hij trouwde Fieten, Anna op 1959-04-22 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Everts, Arend

«Geboorte Opm: Bentincksdijk».

Meer over Everts, Arend:

Geboorte: 1936-08-02, Hoogeveen.

Beroep: landbouwer/boekhouder.

Echtgeno(o)t(e):Fieten, Anna.

Anna werd geboren op 1937-01-19 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Fieten, Fredrik en Schonewille, Derkje. Zij trouwde Everts, Arend op 1959-04-22 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Fieten, Anna

«Geboorte Opm: Noord 52».

Meer over Fieten, Anna:

Geboorte: 1937-01-19, Hoogeveen.

Kinderen van Fieten, Anna en Everts, Arend

377 i. Everts, Geke Yvonne. Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in Hoogeveen.

378 ii. Everts, Fredrik Marco. Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20 in Hoogeveen.

Meer over Fieten, Anna en Everts, Arend:

Huwelijk: 1959-04-22, Hoogeveen.

350. Reijners, Louk.

Louk werd geboren op 1940-02-05. Hij is de zoon van Reijners, Louis en Vlagsma, Jantje.

Meer over Reijners, Louk:

Geboorte: 1940-02-05.

351. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 1930-06-18, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van Millingen, Cor G.

Cor G. werd geboren op 1933-09-11 in Haarlemmermeer. Hij overleed in 1970 in Badhoevedorp op een leeftijd van 36 jaren, 3 maanden. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika in 1958-07-00 in Badhoevedorp.

Meer over van Millingen, Cor G.:

Geboorte: 1933-09-11, Haarlemmermeer.

Overlijden: 1970, Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.

379 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp.

380 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.:

Huwelijk: 1958-07-00, Badhoevedorp.

352. Jonge Vos, Catharina Johanna.

Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde Hogenbirk, Joh. in 1955 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna:

Geboorte: 1931-09-11, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Hogenbirk, Joh.

Joh. werd geboren in 1924 in Badhoevedorp. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Johanna in 1955 in Badhoevedorp.

Opmerkingen bij Hogenbirk, Joh.

Het geslacht Hogenbirk kwam oorspronkelijk uit Weesp.

Meer over Hogenbirk, Joh.:

Geboorte: 1924, Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.

381 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.

382 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.:

Huwelijk: 1955, Badhoevedorp.

353. Jonge Vos, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in Badhoevedorp.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Jan

Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog het kenmerk van een hardlopende
struisvogel met “Nu-FIT”.

Meer over Jonge Vos, Hendrik Jan:

Geboorte: 1934-11-19, Amsterdam.

Beroep: schoenhandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Poortvliet, Josina Christina.

Josina Christina werd geboren op 1940-03-28 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Jan op 1961-10-31 in Badhoevedorp.

Meer over Poortvliet, Josina Christina:

Geboorte: 1940-03-28, Amsterdam.

Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan

+ 383 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp.

384 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.

Meer over Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan:

Huwelijk: 1961-10-31, Badhoevedorp.

354. Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 1952-05-22 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida:

Geboorte: 1932-06-22, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1927-07-10 in Vries. Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 1952-05-22 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1927-07-10, Vries.

Beroep: administrateur.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 385 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem.

+ 386 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden.

+ 387 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1952-05-22, Haarlem.

355. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland op een leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina in 1959 in Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in 1972 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide, Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag,
Voorhout, Houston (Texas), Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Momenteel woont hij in Lake
Oswego (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in zowel de
toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf, houder van een US software patent en
werkzaam voor diegenen die betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of software
engineer zijn.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1935-03-17, Amsterdam.

Overlijden: 2000-12-07, Portland.

20:30 uur west coast USA time

Hans Jonge Vos Hans Jonge Vos, the love of my life, passed away on December 7th 2000. A funeral
service will be held at 11:00AM, Friday, December 15th 2000, at Zion’s Lutheran Church, located
at 1015 SW 18th in Portland, OR. The burial will take place following the funeral service at
Lake Oswego Pioneer Cemetery, located at 16525 Stafford Road in Lake Oswego, In lieu of flowers,
his wife Christel, suggests remembrances to: West Wing Intensive Care Unit, Legacy Emmanuel
hospital, Portland, OR, where Hans and Christel received the utmost of care, warmth, and love. A
reception will take place on Dec 17th 2000, at 10:30AM immediately following the 9:30 AM German
Christmas Service in the meeting room of Zion’s Lutheran Church, located at 1015 SW 18th in
Portland, OR All those who loved and cared so deeply for my Hans are warmly invited.

Beroep: systeemanalist.

Echtgeno(o)t(e):Lampe, Johanna Christina.

Johanna Christina werd geboren op 1929-03-18 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik in 1959 in Bilthoven.

Meer over Lampe, Johanna Christina:

Geboorte: 1929-03-18, Amsterdam.

Beroep: kunstenares.

Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

388 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist.

389 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp.

390 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp.

+ 391 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden.

Meer over Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1959, Bilthoven.

Echtgeno(o)t(e):van de Voorde, Josephine.

Josephine werd geboren op 1936-01-25 in Den Haag. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik in 1972 in Wateringen.

Meer over van de Voorde, Josephine:

Geboorte: 1936-01-25, Den Haag.

Meer over van de Voorde, Josephine en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1972, Wateringen.

Echtgeno(o)t(e):Bierschenk, Christel Dorthe Ilse.

Christel Dorthe Ilse werd geboren op 1937-03-06 in Berlijn (Dtsl). Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse:

Geboorte: 1937-03-06, Berlijn (Dtsl).

Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1989-02-11, Oregon (CAN).

356. Jonge Vos, Carla Christina.

Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij is de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde van Zanen, Barteld geschat rond 1975.

Meer over Jonge Vos, Carla Christina:

Geboorte: 1937-02-11, Haarlem.

Beroep: secretaresse.

Huwelijk: geschat rond 1974.

Echtgeno(o)t(e):van Zanen, Barteld.

Barteld werd geboren geschat rond 1935. Hij overleed in 2014-12-00 op een leeftijd van rond 79 jaren, 11 maanden. Hij trouwde Jonge Vos, Carla Christina geschat rond 1975.

Meer over van Zanen, Barteld:

Overlijden: 2014-12-00.

Geboorte: geschat rond 1935.

Meer over Jonge Vos, Carla Christina en van Zanen, Barteld:

Huwelijk: geschat rond 1975.

357. Jonge Vos, Sophia Hendrika.

Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in Hilversum op een leeftijd van 53 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia.

Meer over Jonge Vos, Sophia Hendrika:

Geboorte: 1936-06-08, Hilversum.

Overlijden: 1989-09-29, Hilversum.

Beroep: pianiste.

358. Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina:

Geboorte: 1939-04-03, Hilversum.

Beroep: leerkracht basisonderwijs, schilderes.

Echtgeno(o)t(e):Lansdorp, Marius A.

Marius A. werd geboren op 1931-06-22 in Utrecht. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika Catharina op 1963-10-31 in Hilversum.

Meer over Lansdorp, Marius A.:

Geboorte: 1931-06-22, Utrecht.

Beroep: cellist.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.

392 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum.

393 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort.

394 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul.

395 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort.

396 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.:

Huwelijk: 1963-10-31, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):van Basten, Aarnout.

Aarnout werd geboren in 1942. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika Catharina op 1997-08-27 in Hilversum.

Meer over van Basten, Aarnout:

Geboorte: 1942.

Beroep: leerkracht basisonderwijs.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en van Basten, Aarnout:

Huwelijk: 1997-08-27, Hilversum.

359. Jonge Vos, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes, Michiel in 1976 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje:

Geboorte: 1948-12-30, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):Hemmen, NN.

NN werd geboren in 1945. Hij trouwde Jonge Vos, Jannetje in 1975 in Hilversum.

Meer over Hemmen, NN:

Geboorte: 1945.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN

397 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN:

Huwelijk: 1975, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):Matthes, Michiel.

Michiel werd geboren rond 1945. Hij trouwde Jonge Vos, Jannetje in 1976 in Hilversum.

Meer over Matthes, Michiel:

Geboorte: rond 1945.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel

398 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum.

399 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel:

Huwelijk: 1976, Hilversum.

360. Jonge Vos, Machteld.

Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.

Meer over Jonge Vos, Machteld:

Geboorte: 1951-11-20, Hilversum.

Beroep: secretaresse.

Echtgeno(o)t(e):Harskamp, Cor.

Cor werd geboren rond 1950. Hij trouwde Jonge Vos, Machteld in 1970 in Bunschoten.

Meer over Harskamp, Cor:

Geboorte: rond 1950.

Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor

400 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten.

401 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten.

402 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten.

Meer over Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor:

Huwelijk: 1970, Bunschoten.

361. Jongevos, Huibert.

Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jongevos, Hendrik en Peet, Wilhelmina Anthonia. Hij trouwde van de Woestijne, Goudje Dina op 1958-06-15 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Huibert:

Geboorte: 1938-07-19, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van de Woestijne, Goudje Dina.

Goudje Dina werd geboren in 1940. Zij trouwde Jongevos, Huibert op 1958-06-15 in Amsterdam.

Meer over van de Woestijne, Goudje Dina:

Geboorte: 1940.

Kinderen van van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert

403 i. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam.

404 ii. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam.

Meer over van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert:

Huwelijk: 1958-06-15, Amsterdam.

Advertentie: Verloofd: Goudje D.van de Woestijne en Huib Jongevos Amsterdam,
15 juni 1958 Enige kennisgeving.

362. Jansen, Otto.

Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jansen, Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

Meer over Jansen, Otto:

Geboorte: 1935, Amsterdam.

363. Jongevos, Elly.

Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jongevos, Anton en Samuel, Loes.

Meer over Jongevos, Elly:

Geboorte: 1940, Amsterdam.

364. Jonge Vos, Arend Jan.

Arend Jan werd geboren op 1945-09-14 in Meppel. Hij is de zoon van Jonge Vos, Jan en Brug, Aaltje Gerritsje. Hij trouwde Kooijman, Mathilde in 1970 in Rotterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Arend Jan

Hij is gemeenteraadslid voor de PvdA in Oosterhout en oprichter van een Milieu -educatief centrum
annex kinderboerderij.

Meer over Jonge Vos, Arend Jan:

Geboorte: 1945-09-14, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):Kooijman, Mathilde.

Mathilde werd geboren op 1949-11-24. Zij trouwde Jonge Vos, Arend Jan in 1970 in Rotterdam.

Meer over Kooijman, Mathilde:

Geboorte: 1949-11-24.

Kinderen van Kooijman, Mathilde en Jonge Vos, Arend Jan

405 i. Jonge Vos, Saskia. Saskia werd geboren op 1971-04-28 in Rotterdam.

406 ii. Jonge Vos, Eelco Jan. Eelco Jan werd geboren op 1977-04-18 in Rotterdam.

Meer over Kooijman, Mathilde en Jonge Vos, Arend Jan:

Huwelijk: 1970, Rotterdam.

365. Jonge Vos, Femmegien Grietje.

Femmegien Grietje werd geboren op 1947-09-17 in Meppel. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Brug, Aaltje Gerritsje. Zij trouwde van Dijk, Ronald Erik Walscheid in 1970 in Utrecht.

Meer over Jonge Vos, Femmegien Grietje:

Geboorte: 1947-09-17, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):van Dijk, Ronald Erik Walscheid.

Ronald Erik Walscheid werd geboren in 1945. Hij trouwde Jonge Vos, Femmegien Grietje in 1970 in Utrecht.

Meer over van Dijk, Ronald Erik Walscheid:

Geboorte: 1945.

Meer over Jonge Vos, Femmegien Grietje en van Dijk, Ronald Erik Walscheid:

Huwelijk: 1970, Utrecht.

366. Mooiman, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren op 1947-05-10 in Scheveningen. Zij is de dochter van Mooiman, Johannes en Jonge Vos, Jantje.

Meer over Mooiman, Johanna Wilhelmina:

Geboorte: 1947-05-10, Scheveningen.

367. Mooiman, Jan.

Jan werd geboren op 1951-04-12 in Scheveningen. Hij is de zoon van Mooiman, Johannes en Jonge Vos, Jantje.

Meer over Mooiman, Jan:

Geboorte: 1951-04-12, Scheveningen.

368. Mooiman, Johannes.

Johannes werd geboren op 1954-03-29 in Scheveningen. Hij is de zoon van Mooiman, Johannes en Jonge Vos, Jantje.

Meer over Mooiman, Johannes:

Geboorte: 1954-03-29, Scheveningen.

369. Jonge Vos, Carla.

Carla werd geboren op 1964-01-23. Zij is de dochter van Jonge Vos, Willem en Stoll, Elisabeth Hermina. Zij trouwde Peters, Harmen geschat rond 1990.

Meer over Jonge Vos, Carla:

Geboorte: 1964-01-23.

Echtgeno(o)t(e):Peters, Harmen.

Harmen werd geboren op 1959-10-15. Hij trouwde Jonge Vos, Carla geschat rond 1990.

Meer over Peters, Harmen:

Geboorte: 1959-10-15.

Kinderen van Jonge Vos, Carla en Peters, Harmen

407 i. Peters, Jolien. Jolien werd geboren op 1994-01-14.

408 ii. Peters, Annemiek. Annemiek werd geboren op 1994-01-14.

409 iii. Peters, Koen. Koen werd geboren op 1996-10-24.

Meer over Jonge Vos, Carla en Peters, Harmen:

Huwelijk: geschat rond 1990.

370. Jonge Vos, Christina Geertruida.

Christina Geertruida werd geboren op 1952-11-03. Zij is de dochter van Jonge Vos, Willem en Stoll, Elisabeth Hermina.

Meer over Jonge Vos, Christina Geertruida:

Geboorte: 1952-11-03.

: Ineke.

371. Jonge Vos, Hermanna.

Hermanna werd geboren op 1957-06-04. Zij is de dochter van Jonge Vos, Willem en Stoll, Elisabeth Hermina.

Meer over Jonge Vos, Hermanna:

Geboorte: 1957-06-04.

: Herma.

372. Jonge Vos, Jan Herman.

Jan Herman werd geboren op 1947-05-30 in Ommen. Hij is de zoon van Jonge Vos, Arend en de Lange, Hilligje. Hij trouwde Wemmers, Antonia Johanna in 1970.

Meer over Jonge Vos, Jan Herman:

Geboorte: 1947-05-30, Ommen.

Echtgeno(o)t(e):Wemmers, Antonia Johanna.

Antonia Johanna werd geboren in 1950. Zij trouwde Jonge Vos, Jan Herman in 1970.

Meer over Wemmers, Antonia Johanna:

Geboorte: 1950.

Kinderen van Wemmers, Antonia Johanna en Jonge Vos, Jan Herman

410 i. Jonge Vos, Angelique. Angelique werd geboren op 1970-05-16.

411 ii. Jonge Vos, Bianca. Bianca werd geboren op 1973-07-11.

Meer over Wemmers, Antonia Johanna en Jonge Vos, Jan Herman:

Huwelijk: 1970.

373. Jonge Vos, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1951-05-16 in Ommen. Zij is de dochter van Jonge Vos, Arend en de Lange, Hilligje. Zij trouwde Soeterik, Johannes Gerhardus in 1980.

Meer over Jonge Vos, Hilligje:

Geboorte: 1951-05-16, Ommen.

Echtgeno(o)t(e):Soeterik, Johannes Gerhardus.

Johannes Gerhardus werd geboren in 1950. Hij trouwde Jonge Vos, Hilligje in 1980.

Meer over Soeterik, Johannes Gerhardus:

Geboorte: 1950.

Meer over Jonge Vos, Hilligje en Soeterik, Johannes Gerhardus:

Huwelijk: 1980.

374. Jonge Vos, Arend Jan.

Arend Jan werd geboren op 1954-11-11 in Schoonebeek. Hij is de zoon van Jonge Vos, Arend en de Lange, Hilligje. Hij trouwde Wonnink, Gerda Hendrika op 1977-10-05 in Winterswijk.

Meer over Jonge Vos, Arend Jan:

Geboorte: 1954-11-11, Schoonebeek.

Beroep: commissaris van Politie.

Echtgeno(o)t(e):Wonnink, Gerda Hendrika.

Gerda Hendrika werd geboren op 1955-05-22 in Enschede. Zij trouwde Jonge Vos, Arend Jan op 1977-10-05 in Winterswijk.

Meer over Wonnink, Gerda Hendrika:

Geboorte: 1955-05-22, Enschede.

Kinderen van Wonnink, Gerda Hendrika en Jonge Vos, Arend Jan

412 i. Jonge Vos, Arjen Arend. Arjen Arend werd geboren op 1980-08-11 in ’s Gravenhage.

413 ii. Jonge Vos, Gert Jan. Gert Jan werd geboren op 1984-01-11 in ’s Gravenhage.

Meer over Wonnink, Gerda Hendrika en Jonge Vos, Arend Jan:

Huwelijk: 1977-10-05, Winterswijk.

Generatie 11

375. van der Weide, Allard Henk.

Allard Henk werd geboren op 1965-03-31. Hij is de zoon van van der Weide, Arend en Schonewille, Beekje.

Meer over van der Weide, Allard Henk:

Geboorte: 1965-03-31.

376. Voerman, Jan.

Jan werd geboren op 1959-06-16 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Voerman, Hugo en Vos, Jacoba Grietje.

Meer over Voerman, Jan:

Geboorte: 1959-06-16, Hoogeveen.

377. Everts, Geke Yvonne.

Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Everts, Arend en Fieten, Anna.

Meer over Everts, Geke Yvonne:

Geboorte: 1967-07-14, Hoogeveen.

378. Everts, Fredrik Marco.

Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Everts, Arend en Fieten, Anna.

Meer over Everts, Fredrik Marco:

Geboorte: 1969-04-20, Hoogeveen.

379. van Millingen, Karin.

Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Saaksma, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

Meer over van Millingen, Karin:

Geboorte: 1959-09-20, Badhoevedorp.

Echtgeno(o)t(e):Saaksma, Edwin.

Edwin werd geboren op 1955-12-05. Hij trouwde van Millingen, Karin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

Meer over Saaksma, Edwin:

Geboorte: 1955-12-05.

Meer over van Millingen, Karin en Saaksma, Edwin:

Huwelijk: 1983-10-12, Hoofddorp.

380. van Millingen, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.

Meer over van Millingen, Jolanda:

Geboorte: 1962-02-21, Badhoevedorp.

381. Hogenbirk, Johan.

Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.

Meer over Hogenbirk, Johan:

Geboorte: 1958, Badhoevedorp.

382. Hogenbirk, Arnold.

Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.

Meer over Hogenbirk, Arnold:

Geboorte: 1961, Badhoevedorp.

383. Jonge Vos, Marianna.

Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Marianna:

Geboorte: 1962-10-12, Badhoevedorp.

Beroep: pedagogisch consulent.

Echtgeno(o)t(e):Kanne, Gerard.

Gerard werd geboren op 1960-01-10. Hij trouwde Jonge Vos, Marianna op 1990-08-17 in Haarlem.

Meer over Kanne, Gerard:

Geboorte: 1960-01-10.

Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard

414 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem.

415 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem.

416 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.

Meer over Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard:

Huwelijk: 1990-08-17, Haarlem.

384. Jonge Vos, Robert.

Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Robert:

Geboorte: 1965-07-08, Badhoevedorp.

Overlijden: 2004-04-26, Hoofddorp.

Echtgeno(o)t(e):Perez, Milagros Gelina.

Milagros Gelina werd geboren op 1964-08-01. Zij trouwde Jonge Vos, Robert op 2002-05-15 in Badhoevedorp.

Meer over Perez, Milagros Gelina:

Geboorte: 1964-08-01.

Meer over Perez, Milagros Gelina en Jonge Vos, Robert:

Huwelijk: 2002-05-15, Badhoevedorp.

385. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde met Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 1953-08-22, Haarlem.

Beroep: voor 2016-02-19. campinghouder, galeriehouder, account manager, adjunct directeur, hoofd beheer.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Margaretha Johanna.

Margaretha Johanna werd geboren op 1956-01-21 in Den Haag. Zij trouwde met Tienkamp, Paul Alexander.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:

Geboorte: 1956-01-21, Den Haag.

Beroep: doktersassistente, huisvrouw.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

417 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar.

418 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 1986-08-26, Alkmaar.

386. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Martin Alfred:

Geboorte: 1954-12-17, IJmuiden.

Beroep: rijinstructeur, PR-medewerker.

Echtgeno(o)t(e):Rabbers, Marja.

Marja werd geboren op 1956-07-16 in Beverwijk. Zij is de dochter van Rabbers, Gerrit en NN, Moeder van Marja. Zij trouwde Tienkamp, Martin Alfred op 1979-10-18 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja:

Geboorte: 1956-07-16, Beverwijk.

Beroep: regiomanager.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

419 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.

420 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.

421 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred:

Huwelijk: 1979-10-18, Alkmaar.

387. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree rond 2008-09-20.

Meer over Tienkamp, Karen Christina:

Geboorte: 1961-05-01, Heemskerk.

: Karen.

Beroep: musicus.

Echtgeno(o)t(e):Speets, Cornelis Marius Jan.

Cornelis Marius Jan werd geboren op 1961-03-04 in Amsterdam. Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 1982-10-31 in Alkmaar.

Meer over Speets, Cornelis Marius Jan:

Geboorte: 1961-03-04, Amsterdam.

Beroep: verzekeringsagent, financieel adviseur.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan

422 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar.

423 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan:

Huwelijk: 1982-10-31, Alkmaar.

Echtgeno(o)t(e):Welbergen, Rob.

Rob werd geboren op 1952-12-07. Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 1993-10-19 in Harderwijk.

Meer over Welbergen, Rob:

Geboorte: 1952-12-07.

Beroep: musicus.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Welbergen, Rob:

: FROM 1992, Harderwijk.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Desiree.

Desiree werd geboren rond 1974. Zij trouwde Tienkamp, Karen Christina rond 2008-09-20.

Meer over Smit, Desiree:

Geboorte: rond 1974.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Smit, Desiree:

Huwelijk: rond 2008-09-20.

388. Jonge Vos, Robert Johannes.

Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Meer over Jonge Vos, Robert Johannes:

Geboorte: 1960-03-22, Zeist.

389. Jonge Vos, Taco Hendrik.

Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Meer over Jonge Vos, Taco Hendrik:

Geboorte: 1964-01-03, Leiderdorp.

Beroep: hovenier.

390. Jonge Vos, Eric Leonard.

Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Eric Leonard

Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij heeft een aantal keren in Japan
opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam en samenwonend met André de
Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

Meer over Jonge Vos, Eric Leonard:

Geboorte: 1965-02-13, Leiderdorp.

Beroep: illusionist.

391. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden.

Meer over Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Geboorte: 1968-08-09, Leiden.

Beroep: graficus.

Echtgeno(o)t(e):van der Kwaak, Miranda Elvira.

Miranda Elvira werd geboren op 1968-09-10 in Leiden. Zij trouwde Jonge Vos, Alexander Christiaan op 1991-11-01 in Leiden.

Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira:

Geboorte: 1968-09-10, Leiden.

Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan

424 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.

Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Huwelijk: 1991-11-01, Leiden.

392. Lansdorp, Catharina Hendrika.

Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Lansdorp, Catharina Hendrika:

Geboorte: 1964-04-26, Hilversum.

393. Lansdorp, Vincent Johannes.

Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Lansdorp, Vincent Johannes:

Geboorte: 1966-03-03, Amersfoort.

394. Lansdorp, Sung Il.

Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Opmerkingen bij Lansdorp, Sung Il

Geadopteerd.

Meer over Lansdorp, Sung Il:

Geboorte: 1967-06-27, Seoul.

395. Jonge Vos, Tobias Marius.

Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Tobias Marius

Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha de familienaam Jonge Vos
aangenomen.

Meer over Jonge Vos, Tobias Marius:

Geboorte: 1974-06-10, Amersfoort.

Beroep: student.

396. Jonge Vos, Micha Christiaan.

Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Jonge Vos, Micha Christiaan:

Geboorte: 1977-09-04, Hilversum.

Beroep: student.

397. Hemmen, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Hemmen, Bastiaan:

Geboorte: 1972-09-04, Hilversum.

398. Matthes, Johannes.

Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Matthes, Johannes:

Geboorte: 1977-11-09, Hilversum.

399. Matthes, Maurits Alexander.

Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Matthes, Maurits Alexander:

Geboorte: 1980-11-07, Hilversum.

400. Harskamp, Denise.

Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Denise:

Geboorte: 1972-06-09, Bunschoten.

401. Harskamp, Titia.

Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Titia:

Geboorte: 1974-04-20, Bunschoten.

402. Harskamp, Pauline.

Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Pauline:

Geboorte: 1975-08-16, Bunschoten.

403. Jongevos, Sandra Fridolijn.

Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Opmerkingen bij Jongevos, Sandra Fridolijn

Zij woont in Amstelveen. .

Meer over Jongevos, Sandra Fridolijn:

Geboorte: 1971-12-16, Amsterdam.

Volgens de advertentie geboren in het VU-Ziekenhuis Amsterdam.

Beroep: arts.

404. Jongevos, Marjolijn Ingeborg.

Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Meer over Jongevos, Marjolijn Ingeborg:

Geboorte: 1972-11-11, Amsterdam.

405. Jonge Vos, Saskia.

Saskia werd geboren op 1971-04-28 in Rotterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Arend Jan en Kooijman, Mathilde.

Meer over Jonge Vos, Saskia:

Geboorte: 1971-04-28, Rotterdam.

406. Jonge Vos, Eelco Jan.

Eelco Jan werd geboren op 1977-04-18 in Rotterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Arend Jan en Kooijman, Mathilde.

Meer over Jonge Vos, Eelco Jan:

Geboorte: 1977-04-18, Rotterdam.

407. Peters, Jolien.

Jolien werd geboren op 1994-01-14. Zij is de dochter van Peters, Harmen en Jonge Vos, Carla.

Meer over Peters, Jolien:

Geboorte: 1994-01-14.

408. Peters, Annemiek.

Annemiek werd geboren op 1994-01-14. Zij is de dochter van Peters, Harmen en Jonge Vos, Carla.

Meer over Peters, Annemiek:

Geboorte: 1994-01-14.

409. Peters, Koen.

Koen werd geboren op 1996-10-24. Hij is de zoon van Peters, Harmen en Jonge Vos, Carla.

Meer over Peters, Koen:

Geboorte: 1996-10-24.

410. Jonge Vos, Angelique.

Angelique werd geboren op 1970-05-16. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan Herman en Wemmers, Antonia Johanna.

Meer over Jonge Vos, Angelique:

Geboorte: 1970-05-16.

411. Jonge Vos, Bianca.

Bianca werd geboren op 1973-07-11. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan Herman en Wemmers, Antonia Johanna.

Meer over Jonge Vos, Bianca:

Geboorte: 1973-07-11.

412. Jonge Vos, Arjen Arend.

Arjen Arend werd geboren op 1980-08-11 in ’s Gravenhage. Hij is de zoon van Jonge Vos, Arend Jan en Wonnink, Gerda Hendrika.

Meer over Jonge Vos, Arjen Arend:

Geboorte: 1980-08-11, ’s Gravenhage.

413. Jonge Vos, Gert Jan.

Gert Jan werd geboren op 1984-01-11 in ’s Gravenhage. Hij is de zoon van Jonge Vos, Arend Jan en Wonnink, Gerda Hendrika.

Meer over Jonge Vos, Gert Jan:

Geboorte: 1984-01-11, ’s Gravenhage.

Generatie 12

414. Kanne, Jaleesa.

Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Jaleesa:

Geboorte: 1991-01-16, Haarlem.

415. Kanne, Eline.

Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Eline:

Geboorte: 1994-01-07, Haarlem.

416. Kanne, Mees.

Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Mees:

Geboorte: 1996-03-11, Neede.

417. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 1984-03-27, Alkmaar.

418. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 1987-07-30, Alkmaar.

419. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Marije:

Geboorte: 1980-09-09, Alkmaar.

420. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Gideon:

Geboorte: 1981-12-05, Alkmaar.

421. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Priscilla:

Geboorte: 1987-09-26, Alkmaar.

422. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Chrystel:

Geboorte: 1984-09-14, Alkmaar.

423. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Nicky:

Geboorte: 1988-05-30, Veenendaal.

424. Jonge Vos, Roy.

Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

Meer over Jonge Vos, Roy:

Geboorte: 1994-10-16, Leiden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *