Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie Lepel (vanaf 1295)

      Afstammelingsverslag voor Lepel, Henrik

Generatie 1

 1. Lepel, Henrik. Henrik werd geboren omstreeks 1295. Hij trouwde Onbekend in
  geschat 1320. Kinderen van Onbekend en Lepel, Henrik
  • 11 i. Lepel, Jan. Jan werd geboren in geschat 1320 in Noord-Sleen.
   Hij overleed in 1382.

Generatie 2

 1. Lepel, Jan. Jan werd geboren in geschat 1320 in Noord-Sleen. Hij overleed in
  1382 op de leeftijd van 62 jaren. Hij was de zoon van Lepel,
  Henrik. Hij trouwde nn, nn in geschat 1350. Kinderen van nn, nn en Lepel, Jan
  • 111 i. Lepel, Johan. Johan werd geboren in 1348 in Sleen?. Hij
   overleed in 1409 in Sleen.

Generatie 3

 1. Lepel, Johan. Johan werd geboren in 1348 in Sleen?. Hij overleed in 1409 in
  Sleen op de leeftijd van 61 jaren. Hij was de zoon van Lepel, Jan
  en nn, nn. Hij trouwde NN, Grete. Notities bij Lepel, Johan Jan Lepel te Noordsleen in 1382 door de Bisschop van Utrecht
  beleend met het koddeleen Perynge te Noertschene (Noordsleen) en
  de tienden te Zuetschene (1379 – 1382: BA1 fol 72v). Op 1393 dec 24 (BB fol 2v) “Johan
  Lepel * ’t Guet, geheten Peringegoet, toe Noertsleen” en de tiende
  te Zuidsleen Hij vecht in 1395 aan de zijde van de bisschop. Op 19 april 1409 wordt Griet, Johan Lepelswijf beleend met
  Peringe. Hulde deed “Bernt haer soen” en later Reynken haar soen. Kinderen van NN, Grete en Lepel, Johan 1111 i. Lepel, Berent. Berent werd geboren omstreeks 1380 in Sleen. Hij
  overleed omstreeks 1423 in Sleen.
  • 1112 ii. Lepel, Reyncken Jansz. Reyncken Jansz werd geboren omstreeks
   1385 in Zuidsleen. Hij overleed omstreeks 1463 in Sleen. 1113 iii. Lepel, Hinricx. Hinricx werd geboren omstreeks 1380. Hij
   overleed omstreeks 1463.

Generatie 4

 1. Lepel, Berent. Berent werd geboren omstreeks 1380 in Sleen. Hij overleed
  omstreeks 1423 in Sleen op de leeftijd van ongeveer 43 jaren. Hij
  was de zoon van Lepel, Johan en NN, Grete. Hij trouwde Onbekend in
  geschat 1420. Notities bij Lepel, Berent Doet hulde voor zijn moeder in 1409.
 2. Lepel, Reyncken Jansz. Reyncken Jansz werd geboren omstreeks 1385 in Zuidsleen. Hij
  overleed omstreeks 1463 in Sleen op de leeftijd van ongeveer 78
  jaren. Hij was de zoon van Lepel, Johan en NN, Grete. Hij trouwde
  Onbekend omstreeks 1420. Notities bij Lepel, Reyncken Jansz Woonde in Salland. Te Zuidsleen 1444. Beleend met Peringe 2 aug
  1433 en 21 april 1457. (Leenregister Bisschop 2 augustus 1433 “
  beleend Reynken Lepels nae doden sijne moder Gerte Lepels dat goet
  to Perynge”.). Dat goet to Perynge met synen tobehoeren. Is een
  koddenleen. z.d [1457 apr 21?] onvolledige aantekening “item beleent Reyneken
  Lepeles” 1463: Henrick Lepels na de dood van zijn vader Reynken Lepels Kinderen van Onbekend en Lepel, Reyncken Jansz
  • 11121 i. Lepel, Heinrick Reijnckensz. Heinrick Reijnckensz werd geboren
   omstreeks 1420 in Sleen. Hij overleed omstreeks 1484 in Sleen.
 3. Lepel, Hinricx. Hinricx werd geboren omstreeks 1380. Hij overleed omstreeks 1463
  op de leeftijd van ongeveer 83 jaren. Hij was de zoon van Lepel,
  Johan en NN, Grete. Hij trouwde Onbekend geschat omstreeks 1420. Notities bij Lepel, Hinricx Beleend met Peringe 2 augustus 1433 en 21 april 1457.
  (Leenregister Bisschop 2 augustus 1433 “beleend Reynken Lepels nae
  doden sijne moder Gerte Lepels dat goet to Perynge”). Dat goet to
  Perynge met sijnen tobehoeren. Is een koddenleen.

Generatie 5

 1. Lepel, Heinrick Reijnckensz. Heinrick Reijnckensz werd geboren omstreeks 1420 in Sleen. Hij
  overleed omstreeks 1484 in Sleen op de leeftijd van ongeveer 64
  jaren. Hij was de zoon van Lepel, Reyncken Jansz. Hij trouwde
  Onbekend. Notities bij Lepel, Heinrick Reijnckensz Beleend met Peringe 19 mei 1463. Eigenerfde te Noordsleen 1476. 9 jul 1484: Reynken, zoon van Henric Lepels, na diens dood Kinderen van Onbekend en Lepel, Heinrick Reijnckensz
  • 111211 i. Lepel, Reyncken Hendricksz. Reyncken Hendricksz werd geboren
   omstreeks 1450. Hij overleed in geschat 1518.

Generatie 6

 1. Lepel, Reyncken Hendricksz. Reyncken Hendricksz werd geboren omstreeks 1450. Hij overleed in
  geschat 1518 op de leeftijd van ongeveer 68 jaren. Hij was de zoon
  van Lepel, Heinrick Reijnckensz. Hij trouwde Onbekend in geschat
  1470. Notities bij Lepel, Reyncken Hendricksz Beleend met Peringe 9 juli 1484 als zoon van Henric Lepels, na
  diens dood. Ook op 8 juli 1497 en 17 december 1517. Is nog leenman
  2 juni 1518. Op Zworenmaandach 13 januari 1516 is hij gemachtigde
  van Henrick Schirenbeken, commissie als schulte van Zweeloo en
  Oosterhesselen door bissschop Philips van Bourgondie 27 augustus
  1. Later vervangen door Ernst van Millingen. 9 jul 1484: Reynken, zoon van Henric Lepels, na diens dood 8 jul 1497: Reynken, zoon van Heinrick Lepels Kinderen van Onbekend en Lepel, Reyncken Hendricksz
  • 1112111 i. Lepel, Henrik Reijnckensz. Henrik Reijnckensz werd geboren
   omstreeks 1472 in Zweeloo. Hij overleed op 1542-07-12.

Generatie 7

 1. Lepel, Henrik Reijnckensz. Henrik Reijnckensz werd geboren omstreeks 1472 in Zweeloo. Hij
  overleed op 1542-07-12 op de leeftijd van ongeveer 70 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Lepel, Reyncken Hendricksz. Hij
  trouwde Onbekend geschat omstreeks 1490. Notities bij Lepel, Henrik Reijnckensz Overleden voor 12 juli 1542 (Leenregister Overijssel, “beleent
  Hinrich Lepels Hinricksz. nae
  doede sin oldevaeder Reyncken Hinricx Lepelsz., de lestwerff
  beleent is geweest ende meede nae
  dode Hinrich Lepels sins vaeders de in sinen leven uprackinge
  verworven midlertijt gestorven
  ende niet beleent en is geweest dat guet toe Peringe mit zijn
  toebehoeren ende is een
  koddeleen”). Procedeert 7 januari en 19 mei 1521. Ook op 8 juli 1497 en 17 december 1517. Is nog leenman 2 juli 1518. Op 13 januari 1516 is hij gemachtigde van Henrick Schirenbeken,
  commissie als schulte van Zweeloo en Oosterhesselen door bisschop
  Philips van Bourgondie 27 augustus 1518. Later vervangen door Ernst van Millingen. Kinderen van Onbekend en Lepel, Henrik Reijnckensz
  • 11121111 i. Lepel, Hinrich Hinricksz.. Hinrich Hinricksz. werd geboren
   omstreeks 1501 in Noord-Sleen. Hij overleed op 1556-09-06 in
   Sleen.

Generatie 8

 1. Lepel, Hinrich Hinricksz. Hinrich Hinricksz. werd geboren omstreeks 1501 in Noord-Sleen. Hij
  overleed op 1556-09-06 in Sleen op de leeftijd van ongeveer 55
  jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Lepel, Henrik Reijnckensz.
  Hij trouwde nn, nn. Notities bij Lepel, Hinrich Hinricksz. Hinrich Lepels Hinrickszoen na de dood van zijn grootvader
  Reyncken, zoon van Hinrick Lepels, die als laatste beleend was,
  benevensna de dood van zijn vader Hinrich Lepels, die wel uitstel
  van belening had gekregen maar zich voor zijn overlijden niet meer
  had kunnen laten belenen. Overleden voor 6 september 1556 (Leenregister Overijssel, Jan
  Lepels beleent nae doede Hinrick
  Lepels, sijns vaders). Kinderen van nn, nn en Lepel, Hinrich Hinricksz.
  • 111211111 i. Lepel, Johan Hinricksz. Johan Hinricksz werd geboren omstreeks
   1520 in Groningen?. Hij overleed op 1561-06-02 in Groningen. 111211112 ii. Lepel, Roeloff. Roeloff werd geboren omstreeks 1520 in Sleen.
   Hij overleed na 1579 in Sleen.

Generatie 9

 1. Lepel, Johan Hinricksz. Johan Hinricksz werd geboren omstreeks 1520 in Groningen?. Hij
  overleed op 1561-06-02 in Groningen op de leeftijd van ongeveer 41
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Lepel, Hinrich Hinricksz. en
  nn, nn. Hij trouwde le Conte, Sara in geschat 1555 in Borger. Notities bij Lepel, Johan Hinricksz Pachter van Mouwen guedt tot Swele voor 12 mud rogge per jaar 1538
  • 1548. Beleend met Peringe 12 juli 1542. Beleend met Peringe 6 september 1556 (en 31 oktober 1556);
   (Leenregister Overijssel, Jan Lepels beleent nae doede Hinrick
   Lepels, sijns vaders). Burger van Groningen 1559/1560. Kinderen van le Conte, Sara en Lepel, Johan Hinricksz 1112111111 i. Lepel, Steven. Steven werd geboren omstreeks 1550 in Borger?.
   Hij overleed omstreeks 1590 in Borger?. 1112111112 ii. Lepel, Hindrickje. Hindrickje werd geboren omstreeks 1550. Zij
   overleed voor 1646.
  • 1112111113 iii. Lepel, Coert Johans. Coert Johans werd geboren in 1556 in
   Borger. Hij overleed op 1604-01-15 in Borger.
 2. Lepel, Roeloff. Roeloff werd geboren omstreeks 1520 in Sleen. Hij overleed na 1579
  in Sleen op de leeftijd van meer dan ongeveer 59 jaren. Hij was de
  zoon van Lepel, Hinrich Hinricksz. en nn, nn. Notities bij Lepel, Roeloff Beleend met Peringe 25 april 1579. Treedt op als hulder 2 juni
  1561.

Generatie 10

 1. Lepel, Steven. Steven werd geboren omstreeks 1550 in Borger?. Hij overleed
  omstreeks 1590 in Borger? op de leeftijd van ongeveer 40 jaren.
  Hij was de zoon van Lepel, Johan Hinricksz en le Conte, Sara. Notities bij Lepel, Steven 1561 jun 2 (OC1 fol 94) Steven Lepels, onmondig, na de dood van
  zijn vader Johan Lepels. Hulder
  zijn oom Roeloff Lepels. 1579 apr 25 (OC1 fol 94) Steven Lepels,
  mondig, met lediger hand.
  1579 apr 25 (OC2 fol 41) Roloff Leepels na opdracht door Steven
  Lepels.
 2. Lepel, Hindrickje. Hindrickje werd geboren omstreeks 1550. Zij overleed voor 1646 op
  de leeftijd van minder dan ongeveer 96 jaren. Zij was de dochter
  van Lepel, Johan Hinricksz en le Conte, Sara.
 3. Lepel, Coert Johans. Coert Johans werd geboren in 1556 in Borger. Hij overleed op
  1604-01-15 in Borger op de leeftijd van 48 jaren, 14 dagen. Hij
  werd begraven op 1604-02-05 in Borger. Hij was de zoon van Lepel,
  Johan Hinricksz en le Conte, Sara. Hij trouwde Hardenbergh, Elsje
  Jans. Notities bij Lepel, Coert Johans Coert Lepel was brouwer te Groningen en landdagscomparant
  Zuidenveld 29-11 -1598. . Kinderen van Hardenbergh, Elsje Jans en Lepel, Coert Johans
  • 11121111131 i. Lepel, Johan Coerts. Johan Coerts werd geboren omstreeks 1595
   in Zweeloo. Hij overleed op 1656-03-22 in Zweeloo.
  • 11121111132 ii. Lepel, Margarethe Coerts. Margarethe Coerts werd geboren in
   1. Zij overleed op 1652-11-16 in Emmen.
   11121111133 iii. Lepel, Jantien. Jantien werd geboren omstreeks 1600. Zij
   overleed in 1668. 11121111134 iv. Lepel, Coert. Coert werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed
   na 1666.

Generatie 11

 1. Lepel, Johan Coerts. Johan Coerts werd geboren omstreeks 1595 in Zweeloo. Hij overleed
  op 1656-03-22 in Zweeloo op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 2
  maanden. Hij was de zoon van Lepel, Coert Johans en Hardenbergh,
  Elsje Jans. Hij trouwde Westeraltinge, Grietje Tonnys omstreeks
  1. Hij trouwde tevens Tymens, Swaantien omstreeks 1630 in
   Zweeloo?. Notities bij Lepel, Johan Coerts Johan Coerts was de grote figuur van het Lepel-geslacht. Hij had
   een hoge maatschappelijke status en onderhield contacten met vele
   (Drentse) notabelen. Ondanks het feit dat zijn bezit vrij
   aanzienlijk was -hij behoorde tot de hoogst aangeslagenen van
   Zweeloo rond 1655 – zal na zijn dood een verarming in het geslacht
   Lepel zijn opgetreden omdat zijn
   nalatenschap door zeven kinderen verdeeld moest worden. Landdagscomparant 19 november 1619. Overleden voor 22 maart 1656
   (LP dl 15 folie 228). Als
   minderjarige beleend met Peringe op 5 januari 1604 (Leenregister
   Overijssel fol LXVII): “beleent
   tot behoeff Jan Lepel noch onmundich sijnde nae dode sijnes vaders
   Coert Lepell, die vermits
   preferentie van dode niet beleent is geweest mid dat goet to
   Peringe mit sijnen toebehoeren ende
   iss een coddeleen”. Hulder is Joachim Bilholt. In 1623 wordt hij
   vermeld bij een twist over
   Peringe (waaruit tevens blijkt dat hij een kleinzoon is van Jan
   Lepel). Onderschulte te Zweeloo
   op 10 mei 1620, schulte van 1630 tot 25 augustus 1653. Hij is
   eigenaar van een windmolen,
   erfpachter van Mouwen goet te Zweeloo sinds 23 november 1631. Hij
   zegelt met drie zespuntige
   sterren, helmteken en een lelie (Zegel op rochtbrief uit 1635).
   Hij wordt samen met zijn
   echtenote vermeld op 4 december 1630 en 10 november 1632
   (Schulteprotocol Zweeloo). Hun gezin
   bestond in 1630 uit 8 personen. 1657 mei 27 (OE fol 437) Coert Lepel na de dood van zijn broer Jan
   Lepel. 1666 mei 6 (OF fol 51)
   Jan Wiggers voor hemzelf en voor zijn zwager Henrick Wiggers met
   hun beider vrouwen na opdracht
   door Coert Lepel. Johan (Jan) Coerts Lepels was van 1630 tot 1653 Schulte van
   Zweeloo. Samen met zijn zwager Evert Warners, die Schulte was in
   Emmen, was hij eigenaar van de standerdmolen in Aalden, die later
   gekocht werd door Willem Helling. Kinderen van Westeraltinge, Grietje Tonnys en Lepel, Johan Coerts 111211111311 i. Lepel, Lucas. Lucas werd geboren omstreeks 1625.
  • 111211111312 ii. Lepel, Jantje. Jantje werd geboren voor 1629. Kinderen van Tymens, Swaantien en Lepel, Johan Coerts
  • 111211111313 i. Lepel, Laurens. Laurens werd geboren omstreeks 1630 in Zweeloo.
   Hij overleed voor 1671-03-14 in Zweeloo. 111211111314 ii. Lepel, Elsje. Elsje werd geboren omstreeks 1635 in Zweeloo. Zij
   overleed omstreeks 1680 in Coevorden. 111211111315 iii. Lepel, Conradus. Conradus werd geboren omstreeks 1640 in
   Zweeloo. Hij overleed omstreeks 1700 in Zweeloo. 111211111316 iv. Lepel, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1640 in Zweeloo. Hij
   overleed in 1666 in Zweeloo.
  • 111211111317 v. Lepel, Margaretha Jans. Margaretha Jans werd geboren in 1641 in
   Zweeloo. Zij overleed op 1718-09-26 in Vlagtwedde. 111211111318 vi. Lepel, Gesyna. Gesyna werd geboren in 1641 in Zweeloo. Zij
   overleed na 1675 in Coevorden.
  • 111211111319 vii. Lepel, Roelof. Roelof werd geboren omstreeks 1644 in Zweeloo.
   Hij overleed op 1704-03-11 in Borger.
  • 11121111131A viii. Dekens, Luttertien. Luttertien werd geboren omstreeks 1650 in
   Zweeloo. Notities voor Tymens, Swaantien en Lepel, Johan Coerts: Notes for Johannes Coerts Lepel:
   —-Als minderjarige beleend met Peringe op 5 januari 1604
   (Leenregister Overijssel fol LXVII): “beleent tot behoeff Jan
   Lepel noch onmundich sijnde nae dode sijnes vaders Coert Lepell,
   die vermits preferentie van dode niet beleent is geweest mid dat
   goet to Peringe mit sijnen toebehoeren ende iss een coddeleen”.
   Hulder is Joachim Bilholt.
   —-In 1623 wordt hij vermeld bij een twist over Peringe (waaruit
   tevens blijkt dat hij een kleinzoon is van Jan Lepel).
   —-Johannes was Landdagscomparant 19 November 1619.
   —-Onderschulte te Zweeloo op 10 mei 1620, schulte van 1630 tot
   25 augustus 1653. Hij is eigenaar van een windmolen, erfpachter
   van Mouwen goet te Zweeloo sinds 23 november 1631. Hij zegelt met
   drie zespuntige sterren, helmteken en een lelie (Zegel op
   rochtbrief
   uit 1635).
   —-Hij wordt samen met zijn echtenote vermeld op 4 december 1630
   en 10 november 1632 (Schulteprotocol Zweeloo). Hun gezin bestond
   in 1630 uit 8 personen.
   Marriage Notes for Johannes Lepel and Swaantje Tijmens:
   — Als minderjarige beleend met Peringe op 5 januari 1604
   (Leenregister Overijssel fol LXVII): “beleent tot behoeff Jan
   Lepel noch onmundich sijnde nae dode sijnes vaders Coert Lepell,
   die vermits preferentie van dode niet beleent is geweest mid dat
   goet to Peringe mit sijnen toebehoeren ende iss een coddeleen”.
   Hulder is Joachim Bilholt.
   —In 1623 wordt hij vermeld bij een twist over Peringe (waaruit
   tevens blijkt dat hij een kleinzoon is van Jan Lepel).
   —Onderschulte te Zweeloo op 10 mei 1620, schulte van 1630 tot 25
   augustus 1653. Hij is eigenaar van een windmolen, erfpachter van
   Mouwen goet te Zweeloo sinds 23 november 1631. Hij zegelt met drie
   zespuntige sterren, helmteken en een lelie (Zegel op rochtbrief
   uit 1635).
   —Hij wordt samen met zijn echtenote vermeld op 4 december 1630
   en 10 november 1632 (Schulteprotocol Zweeloo). Hun gezin bestond
   in 1630 uit 8 personen.
 2. Lepel, Margarethe Coerts. Margarethe Coerts werd geboren in 1592. Zij overleed op 1652-11-16
  in Emmen op de leeftijd van 60 jaren, 10 maanden. Zij was de
  dochter van Lepel, Coert Johans en Hardenbergh, Elsje Jans. Zij
  trouwde Mullinga, Everhard Warners omstreeks 1615. Kinderen van Lepel, Margarethe Coerts en Mullinga, Everhard
  Warners 111211111321 i. Mullinga, Warnerus. Warnerus werd geboren in 1615. Hij overleed
  in 1629. 111211111322 ii. Mullinga, Margaretha. Margaretha werd geboren in 1617. Zij
  overleed in 1672. 111211111323 iii. Mullinga, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1620. Zij
  overleed in 1692. 111211111324 iv. Mullinga, Sara. Sara werd geboren in 1622. Zij overleed in
  1656. 111211111325 v. Mullinga, Rebecca. Rebecca werd geboren in 1624. Zij overleed
  in 1629. 111211111326 vi. Mullinga, Hemma Emmens. Hemma Emmens werd geboren in 1625. Zij
  overleed in 1703. 111211111327 vii. Mullinga, Maria. Maria werd geboren in 1627. Zij overleed in
  1671. 111211111328 viii. Mullinga, Warner. Warner werd geboren op 1629-10-31 in Emmen.
  Hij overleed op 1670-08-05 in Emmen. 111211111329 ix. Mullinga, Suzanna. Suzanna werd geboren in 1634. Zij overleed
  in 1635. 11121111132A x. Mullinga, Suzanna. Suzanna werd geboren in 1636. Zij overleed
  in 1685. 11121111132B xi. Mullinga, Jan. Jan werd geboren in 1637. Hij overleed in 1667. 11121111132C xii. Mullinga, Abigael. Abigael werd geboren in 1638. Zij overleed
  in 1648. 11121111132D xiii. Mullinga, Coenraad. Coenraad werd geboren omstreeks 1640.
 3. Lepel, Jantien. Jantien werd geboren omstreeks 1600. Zij overleed in 1668 op de
  leeftijd van ongeveer 68 jaren. Zij was de dochter van Lepel,
  Coert Johans en Hardenbergh, Elsje Jans.
 4. Lepel, Coert. Coert werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed na 1666 op de
  leeftijd van meer dan ongeveer 66 jaren. Hij was de zoon van
  Lepel, Coert Johans en Hardenbergh, Elsje Jans.

Generatie 12

 1. Lepel, Lucas. Lucas werd geboren omstreeks 1625. Hij was de zoon van Lepel,
  Johan Coerts en Westeraltinge, Grietje Tonnys.
 2. Lepel, Jantje. Jantje werd geboren voor 1629. Zij was de dochter van Lepel, Johan
  Coerts en Westeraltinge, Grietje Tonnys. Zij trouwde Aling, Harmen
  Geerts op 1647-08-29 in Gasselte. Kinderen van Lepel, Jantje en Aling, Harmen Geerts 1112111113121 i. Aling, Frederik Harms. Frederik Harms werd geboren omstreeks
  1650. 1112111113122 ii. Aling, Jacobje Harms. Jacobje Harms werd geboren omstreeks
  1650. 1112111113123 iii. Aling, Jan. Jan werd geboren op 1656-05-23 in Gasselte. 1112111113124 iv. Aling, Frerikje. Frerikje werd geboren op 1665-03-29 in
  Gasselte. Notities voor Lepel, Jantje en Aling, Harmen Geerts: Huis in 1645 geschat op fl. 900,-
 3. Lepel, Laurens. Laurens werd geboren omstreeks 1630 in Zweeloo. Hij overleed voor
  1671-03-14 in Zweeloo op de leeftijd van minder dan ongeveer 41
  jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Lepel, Johan Coerts en
  Tymens, Swaantien. Hij trouwde Oosteraltinge, Gretien Tyas
  omstreeks 1655. Notities bij Lepel, Laurens Op 29.12.1676 werd een acte opgemaakt, waarin Grietien Mensinge,
  weduwe van Laurens Lepel en haar
  zoon Tiias Mensinge bekennen deugdelyk schuldig te wezen en op
  rente genomen te hebben van
  Folker Wolters te Zweeloo, de som van 300 caroli gulden. De in
  deze acte genoemde Laurens Lepel
  was tijdens zijn leven schulte van Zweeloo. Kinderen van Oosteraltinge, Gretien Tyas en Lepel, Laurens
  • 1112111113131 i. Lepel, Swaentien. Swaentien werd geboren omstreeks 1665. Zij
   overleed na 1738.
 4. Lepel, Elsje. Elsje werd geboren omstreeks 1635 in Zweeloo. Zij overleed
  omstreeks 1680 in Coevorden op de leeftijd van ongeveer 45 jaren.
  Zij was de dochter van Lepel, Johan Coerts en Tymens, Swaantien.
 5. Lepel, Conradus. Conradus werd geboren omstreeks 1640 in Zweeloo. Hij overleed
  omstreeks 1700 in Zweeloo op de leeftijd van ongeveer 60 jaren.
  Hij was de zoon van Lepel, Johan Coerts en Tymens, Swaantien. Notities bij Lepel, Conradus Ingeschreven als student te Groningen op 18-08-1658. . Getuige Conraet Leepel op 04-05-1655 in Zuidbroek bij huwelijk
  Gerard Wildervanck en Hemma Emmens.
 6. Lepel, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1640 in Zweeloo. Hij overleed in 1666
  in Zweeloo op de leeftijd van ongeveer 26 jaren. Hij was de zoon
  van Lepel, Johan Coerts en Tymens, Swaantien. Hij trouwde Hucht,
  Evertien op 1664-07-17 in Gramsbergen.
 7. Lepel, Margaretha Jans. Margaretha Jans werd geboren in 1641 in Zweeloo. Zij overleed op
  1718-09-26 in Vlagtwedde op de leeftijd van 77 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Lepel, Johan Coerts en Tymens, Swaantien.
  Zij trouwde Haselhoff, Derck. Zij trouwde tevens Hubbeling, Albert
  Hannes. Kinderen van Lepel, Margaretha Jans en Haselhoff, Derck 1112111113171 i. Haselhoff, Elsjen Derks. Elsjen Derks werd geboren op
  1683-01-07. Zij overleed na 1734. 1112111113172 ii. Haselhoff, Jan Derks. Jan Derks werd geboren op 1688-12-09 in
  Vlagtwedde. Hij overleed op 1717-01-24 in Vlagtwedde. 1112111113173 iii. Haselhoff, Lucas. Lucas werd geboren in 1691. Kinderen van Lepel, Margaretha Jans en Hubbeling, Albert Hannes 1112111113174 i. Hubbelinck, Anna Alberts. Anna Alberts werd geboren in 1669.
  Zij overleed in 1707.
  • 1112111113175 ii. Hubbelinck, Johan Conradus. Johan Conradus werd geboren in
   1. Hij overleed in 1739.
 8. Lepel, Gesyna. Gesyna werd geboren in 1641 in Zweeloo. Zij overleed na 1675 in
  Coevorden op de leeftijd van meer dan 34 jaren. Zij was de dochter
  van Lepel, Johan Coerts en Tymens, Swaantien.
 9. Lepel, Roelof. Roelof werd geboren omstreeks 1644 in Zweeloo. Hij overleed op
  1704-03-11 in Borger op de leeftijd van ongeveer 60 jaren, 2
  maanden. Hij was de zoon van Lepel, Johan Coerts en Tymens,
  Swaantien. Hij trouwde Dekens, Luttertien. Notities bij Lepel, Roelof Jan Folkers wordt 14.6.1726 nog genoemd als voogd van Roelof
  Lepels. Hij (JF) zal vóór 1733 zijn
  overleden, want hij staat niet in het lidmatenregister van dat
  jaar genoteerd. Wel zijn vrouw
  Geesien Mensinge (begr. Zweeloo 19.3.1738) . Roelof was chirurgijn
  van de compagnie van de Heer
  Boerma. . Kinderen van Dekens, Luttertien en Lepel, Roelof
  • 1112111113191 i. Lepel, Swaentien. Swaentien werd geboren omstreeks 1678 in
   Zweeloo. Zij werd begraven op 1754-03-19 in Zweeloo.
  • 1112111113192 ii. Lepel, Jan Coerts. Jan Coerts werd geboren omstreeks 1680 in
   Zweeloo. Hij overleed voor 1711-04-00 in Zweeloo.
  • 1112111113193 iii. Lepel, Coert. Coert werd geboren omstreeks 1685. Hij overleed
   in 1715.

11121111131A. Dekens, Luttertien.

 Luttertien werd geboren omstreeks 1650 in Zweeloo. Zij was de 
 dochter van Lepel, Johan Coerts en Tymens, Swaantien. Zij trouwde 
 Lepel, Roelof.

 Notities bij Dekens, Luttertien

 Bron: https://gw.geneanet.org/avanmelen?n=dekens&oc=&p=luttertien

 Kinderen van Dekens, Luttertien en Lepel, Roelof

 + 1112111113191 i. Lepel, Swaentien. Swaentien werd geboren omstreeks 1678 in 
   Zweeloo. Zij werd begraven op 1754-03-19 in Zweeloo.

 + 1112111113192 ii. Lepel, Jan Coerts. Jan Coerts werd geboren omstreeks 1680 in 
   Zweeloo. Hij overleed voor 1711-04-00 in Zweeloo.

 + 1112111113193 iii. Lepel, Coert. Coert werd geboren omstreeks 1685. Hij overleed 
   in 1715.
 1. Mullinga, Warnerus. Warnerus werd geboren in 1615. Hij overleed in 1629 op de leeftijd
  van 14 jaren. Hij was de zoon van Mullinga, Everhard Warners en
  Lepel, Margarethe Coerts.
 2. Mullinga, Margaretha. Margaretha werd geboren in 1617. Zij overleed in 1672 op de
  leeftijd van 55 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard
  Warners en Lepel, Margarethe Coerts.
 3. Mullinga, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1620. Zij overleed in 1692 op de
  leeftijd van 72 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard
  Warners en Lepel, Margarethe Coerts.
 4. Mullinga, Sara. Sara werd geboren in 1622. Zij overleed in 1656 op de leeftijd van
  34 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard Warners en
  Lepel, Margarethe Coerts.
 5. Mullinga, Rebecca. Rebecca werd geboren in 1624. Zij overleed in 1629 op de leeftijd
  van 5 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard Warners en
  Lepel, Margarethe Coerts.
 6. Mullinga, Hemma Emmens. Hemma Emmens werd geboren in 1625. Zij overleed in 1703 op de
  leeftijd van 78 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard
  Warners en Lepel, Margarethe Coerts.
 7. Mullinga, Maria. Maria werd geboren in 1627. Zij overleed in 1671 op de leeftijd
  van 44 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard Warners en
  Lepel, Margarethe Coerts.
 8. Mullinga, Warner. Warner werd geboren op 1629-10-31 in Emmen. Hij overleed op
  1670-08-05 in Emmen op de leeftijd van 40 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van Mullinga, Everhard Warners en Lepel, Margarethe
  Coerts.
 9. Mullinga, Suzanna. Suzanna werd geboren in 1634. Zij overleed in 1635 op de leeftijd
  van 1 jaar. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard Warners en
  Lepel, Margarethe Coerts.

11121111132A. Mullinga, Suzanna.

 Suzanna werd geboren in 1636. Zij overleed in 1685 op de leeftijd 
 van 49 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard Warners en
 Lepel, Margarethe Coerts.

11121111132B. Mullinga, Jan.

 Jan werd geboren in 1637. Hij overleed in 1667 op de leeftijd van 
 30 jaren. Hij was de zoon van Mullinga, Everhard Warners en Lepel,
 Margarethe Coerts.

11121111132C. Mullinga, Abigael.

 Abigael werd geboren in 1638. Zij overleed in 1648 op de leeftijd 
 van 10 jaren. Zij was de dochter van Mullinga, Everhard Warners en
 Lepel, Margarethe Coerts.

11121111132D. Mullinga, Coenraad.

 Coenraad werd geboren omstreeks 1640. Hij was de zoon van 
 Mullinga, Everhard Warners en Lepel, Margarethe Coerts.

Generatie 13

 1. Aling, Frederik Harms. Frederik Harms werd geboren omstreeks 1650. Hij was de zoon van
  Aling, Harmen Geerts en Lepel, Jantje.
 2. Aling, Jacobje Harms. Jacobje Harms werd geboren omstreeks 1650. Zij was de dochter van
  Aling, Harmen Geerts en Lepel, Jantje.
 3. Aling, Jan. Jan werd geboren op 1656-05-23 in Gasselte. Hij was de zoon van
  Aling, Harmen Geerts en Lepel, Jantje.
 4. Aling, Frerikje. Frerikje werd geboren op 1665-03-29 in Gasselte. Zij was de
  dochter van Aling, Harmen Geerts en Lepel, Jantje.
 5. Lepel, Swaentien. Swaentien werd geboren omstreeks 1665. Zij overleed na 1738 op de
  leeftijd van meer dan ongeveer 73 jaren. Zij was de dochter van
  Lepel, Laurens en Oosteraltinge, Gretien Tyas. Zij trouwde Syder,
  Harmen omstreeks 1695. Kinderen van Lepel, Swaentien en Syder, Harmen 11121111131311 i. Syder, Laurens. Laurens werd geboren omstreeks 1682. Hij
  overleed op 1754-02-28 in Zweeloo. 11121111131312 ii. Syders, Aeltien. Aeltien werd geboren omstreeks 1685. Notities voor Lepel, Swaentien en Syder, Harmen: Nog op 17 juni 1699 werd Harmen Sijder ,,als man en voogt siner
  Huisvrouw Swaentjen Lepel” door Joannes Hendriks Brants
  aangesproken voor een nog onvoldane schuld van f 280,–, ,,…int
  ’t geheel 42[42] of voor soverre hetselve hem als erfgenaam van de
  scholts Laurens Lepel is raekende” 42 ). Dit was blijkbaar nog een
  oudeschuldvordering op het vermogen van Laurens Lepel en Gretien
  Tyas Oosteraltinge. Harmen Sijder was eigenerfde boer met 2
  paarden en oefende hiernaast het beroep van slijter uit. In de
  haardstedenregisters van 1691 – 1694 van Zweeloo werd hij hiervoor
  aangeslagen voor 3 gulden. 43[43] In de goedschattingsregisters
  van Zweeloo van 1694 en 1705 ) werden zijn roerende goederen
  geschat op 300 gulden.
 6. Haselhoff, Elsjen Derks. Elsjen Derks werd geboren op 1683-01-07. Zij overleed na 1734 op
  de leeftijd van meer dan 50 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter
  van Haselhoff, Derck en Lepel, Margaretha Jans.
 7. Haselhoff, Jan Derks. Jan Derks werd geboren op 1688-12-09 in Vlagtwedde. Hij overleed
  op 1717-01-24 in Vlagtwedde op de leeftijd van 28 jaren, 1 maand.
  Hij was de zoon van Haselhoff, Derck en Lepel, Margaretha Jans.
 8. Haselhoff, Lucas. Lucas werd geboren in 1691. Hij was de zoon van Haselhoff, Derck
  en Lepel, Margaretha Jans.
 9. Hubbelinck, Anna Alberts. Anna Alberts werd geboren in 1669. Zij overleed in 1707 op de
  leeftijd van 38 jaren. Zij was de dochter van Hubbeling, Albert
  Hannes en Lepel, Margaretha Jans.
 10. Hubbelinck, Johan Conradus. Johan Conradus werd geboren in 1674. Hij overleed in 1739 op de
  leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van Hubbeling, Albert
  Hannes en Lepel, Margaretha Jans. Hij trouwde Ketel, Joanna
  omstreeks 1700. Kinderen van Ketel, Joanna en Hubbelinck, Johan Conradus 11121111131751 i. Hubbelinck, Albertus. Albertus werd geboren in 1704. Hij
  overleed in 1753.
 11. Lepel, Swaentien. Swaentien werd geboren omstreeks 1678 in Zweeloo. Zij werd
  begraven op 1754-03-19 in Zweeloo. Zij was de dochter van Lepel,
  Roelof en Dekens, Luttertien. Zij trouwde Kreeft, Karst. Notities bij Lepel, Swaentien Het is niet zeker dat Zwaantje een dochter van Roelof Lepel was.
  Zijn broers zijn echter minder
  waarschijnlijk, omdat die buiten Zweeloo zijn gaan wonen. Kinderen van Lepel, Swaentien en Kreeft, Karst 11121111131911 i. Kreeft, Lutghert. Lutghert werd geboren op 1700-08-08 in
  Coevorden. Hij overleed omstreeks 1760. 11121111131912 ii. Kreeft, Letta. Letta werd geboren op 1701-08-10 in Breda.
  • 11121111131913 iii. Kreeft, Roelof Karst. Roelof Karst werd geboren op 1705-07-19
   in Zweeloo. Hij overleed op 1779-04-28 in Hoogeveen. 11121111131914 iv. Kreeft, Janna. Janna werd geboren op 1707-12-26 in Zweeloo. 11121111131915 v. Kreeft, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1711-02-08 in
   Zweeloo. Hij overleed op 1776-02-16 in Noord-Sleen. 11121111131916 vi. Kreeft, Elsijn. Elsijn werd geboren op 1716-05-26 in Zweeloo. 11121111131917 vii. Kreeft, Jan Coerds. Jan Coerds werd geboren op 1719-02-28 in
   Zweeloo. Hij overleed omstreeks 1790.
 12. Lepel, Jan Coerts. Jan Coerts werd geboren omstreeks 1680 in Zweeloo. Hij overleed
  voor 1711-04-00 in Zweeloo op de leeftijd van minder dan ongeveer
  31 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Lepel, Roelof en Dekens,
  Luttertien. Hij trouwde Marissen, Geesien Luychies geschat
  omstreeks 1700 in Zweeloo. Kinderen van Marissen, Geesien Luychies en Lepel, Jan Coerts 11121111131921 i. Lepel, Lutgertien. Lutgertien werd geboren op 1703-08-05 in
  Zweeloo. 11121111131922 ii. Lepel, Elsien. Elsien werd geboren in 1706.
  • 11121111131923 iii. Lepel, Geessien. Geessien werd geboren op 1708-04-22 in
   Zweeloo. 11121111131924 iv. Lepel, Grietgen. Grietgen werd geboren omstreeks 1710. Zij
   overleed op 1754-07-02 in Zweeloo.
  • 11121111131925 v. Lepel, Jantijn. Jantijn werd geboren op 1711-04-06. Zij
   overleed na 1752.
 13. Lepel, Coert. Coert werd geboren omstreeks 1685. Hij overleed in 1715 op de
  leeftijd van ongeveer 30 jaren. Hij was de zoon van Lepel, Roelof
  en Dekens, Luttertien. Hij trouwde Mensinge, Jantien omstreeks
  1708 in Zweeloo?. Kinderen van Mensinge, Jantien en Lepel, Coert 11121111131931 i. Lepel, Roelof. Roelof werd geboren op 1709-09-02 in Zweeloo. 11121111131932 ii. Lepel, Altijn. Altijn werd geboren op 1712-12-11 in Zweeloo.

Generatie 14

 1. Syder, Laurens. Laurens werd geboren omstreeks 1682. Hij overleed op 1754-02-28 in
  Zweeloo op de leeftijd van ongeveer 72 jaren, 1 maand. Hij was de
  zoon van Syder, Harmen en Lepel, Swaentien.
 2. Syders, Aeltien. Aeltien werd geboren omstreeks 1685. Zij was de dochter van Syder,
  Harmen en Lepel, Swaentien.
 3. Hubbelinck, Albertus. Albertus werd geboren in 1704. Hij overleed in 1753 op de leeftijd
  van 49 jaren. Hij was de zoon van Hubbelinck, Johan Conradus en
  Ketel, Joanna.
 4. Kreeft, Lutghert. Lutghert werd geboren op 1700-08-08 in Coevorden. Hij overleed
  omstreeks 1760 op de leeftijd van ongeveer 59 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Kreeft, Karst en Lepel, Swaentien.
 5. Kreeft, Letta. Letta werd geboren op 1701-08-10 in Breda. Zij was de dochter van
  Kreeft, Karst en Lepel, Swaentien.
 6. Kreeft, Roelof Karst. Roelof Karst werd geboren op 1705-07-19 in Zweeloo. Hij werd
  gedoopt (chr) op 1705-07-19 in Zweeloo. Hij overleed op 1779-04-28
  in Hoogeveen op de leeftijd van 73 jaren, 9 maanden. Hij was de
  zoon van Kreeft, Karst en Lepel, Swaentien. Hij trouwde Boer,
  Geesje Arends. Kinderen van Boer, Geesje Arends en Kreeft, Roelof Karst
  • 111211111319131 i. Kreeft, Christiaan Roelofs. Hij werd gedoopt (chr) op
   1730-08-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1809-05-26 in
   Hoogeveen.
  • 111211111319132 ii. Kreeft, Arent Roelofs. Arent Roelofs werd geboren op 1738-08-03
   in Hoogeveen.
  • 111211111319133 iii. Kreeft, Leendert Roelofs. Hij werd gedoopt (chr) op 1753-04-15
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1835-12-27 in Hollandscheveld.
 7. Kreeft, Janna. Janna werd geboren op 1707-12-26 in Zweeloo. Zij was de dochter
  van Kreeft, Karst en Lepel, Swaentien.
 8. Kreeft, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1711-02-08 in Zweeloo. Hij overleed op
  1776-02-16 in Noord-Sleen op de leeftijd van 65 jaren, 8 dagen.
  Hij was de zoon van Kreeft, Karst en Lepel, Swaentien.
 9. Kreeft, Elsijn. Elsijn werd geboren op 1716-05-26 in Zweeloo. Zij was de dochter
  van Kreeft, Karst en Lepel, Swaentien.
 10. Kreeft, Jan Coerds. Jan Coerds werd geboren op 1719-02-28 in Zweeloo. Hij overleed
  omstreeks 1790 op de leeftijd van ongeveer 70 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Kreeft, Karst en Lepel, Swaentien.
 11. Lepel, Lutgertien. Lutgertien werd geboren op 1703-08-05 in Zweeloo. Zij was de
  dochter van Lepel, Jan Coerts en Marissen, Geesien Luychies.
 12. Lepel, Elsien. Elsien werd geboren in 1706. Zij was de dochter van Lepel, Jan
  Coerts en Marissen, Geesien Luychies.
 13. Lepel, Geessien. Geessien werd geboren op 1708-04-22 in Zweeloo. Zij was de dochter
  van Lepel, Jan Coerts en Marissen, Geesien Luychies. Zij trouwde
  Engberts, Jan in 1732-05-00 in Westerbork. Kinderen van Lepel, Geessien en Engberts, Jan 111211111319231 i. Jansen, Egbert. Egbert werd geboren op 1733-05-06 in Beilen. 111211111319232 ii. Jansen, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1738-10-12 in
  Beilen. 111211111319233 iii. Jansen, Geesje. Geesje werd geboren op 1742-05-12 in Beilen. 111211111319234 iv. Jansen, Geesje. Geesje werd geboren op 1744-01-19 in Beilen.
  Zij overleed omstreeks 1800. 111211111319235 v. Jansen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1749-02-16 in Beilen. 111211111319236 vi. Jansen, Lukas. Lukas werd geboren op 1753-05-30 in Beilen.
 14. Lepel, Grietgen. Grietgen werd geboren omstreeks 1710. Zij overleed op 1754-07-02
  in Zweeloo op de leeftijd van ongeveer 44 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Lepel, Jan Coerts en Marissen, Geesien
  Luychies.
 15. Lepel, Jantijn. Jantijn werd geboren op 1711-04-06. Zij werd gedoopt (chr) op
  1711-04-06 in Zweeloo. Zij overleed na 1752 op de leeftijd van
  meer dan 40 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Lepel, Jan
  Coerts en Marissen, Geesien Luychies. Zij trouwde Brants, Hendrik. Kinderen van Lepel, Jantijn en Brants, Hendrik 111211111319251 i. Brands, Marichien. Marichien werd geboren op 1733-12-20 in
  Zweeloo.
  • 111211111319252 ii. Brants, Jan Koerts. Jan Koerts werd geboren op 1742-02-11 in
   Zweeloo. Hij overleed op 1815-08-10 in Meppen (Dr). 111211111319253 iii. Brants, Jannes. Jannes werd geboren op 1752-03-19 in Zweeloo.
 16. Lepel, Roelof. Roelof werd geboren op 1709-09-02 in Zweeloo. Hij was de zoon van
  Lepel, Coert en Mensinge, Jantien.
 17. Lepel, Altijn. Altijn werd geboren op 1712-12-11 in Zweeloo. Zij was de dochter
  van Lepel, Coert en Mensinge, Jantien.

Generatie 15

 1. Kreeft, Christiaan Roelofs. Hij werd gedoopt (chr) op 1730-08-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1809-05-26 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Kreeft, Roelof Karst
  en Boer, Geesje Arends. Hij trouwde Schonewille, Geesje Harms. Notities bij Kreeft, Christiaan Roelofs Hij wordt gedoopt als Christiaan Rutgers. Kinderen van Schonewille, Geesje Harms en Kreeft, Christiaan
  Roelofs
  • 1112111113191311 i. Kreeft, Roelof Christiaans. Hij werd gedoopt (chr) op
   1757-07-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1841-11-12 in
   Hoogeveen. 1112111113191312 ii. Kreeft, Hillichje Christiaans. Hillichje Christiaans werd
   geboren omstreeks 1762. Zij overleed in 1837.
 2. Kreeft, Arent Roelofs. Arent Roelofs werd geboren op 1738-08-03 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Kreeft, Roelof Karst en Boer, Geesje Arends. Hij trouwde
  Harms, Jantje omstreeks 1770 in Hoogeveen. Kinderen van Harms, Jantje en Kreeft, Arent Roelofs 1112111113191321 i. Kreeft, Harm Arends. He werd gedoopt op 1772-07-12 in
  Hoogeveen.
  • 1112111113191322 ii. Kreeft, Roelof Arends. Roelof Arends werd geboren in 1785 in
   Hoogeveen.
 3. Kreeft, Leendert Roelofs. Hij werd gedoopt (chr) op 1753-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1835-12-27 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van Kreeft, Roelof
  Karst en Boer, Geesje Arends. Hij trouwde Goossens, Geesje
  Gerrits. Hij trouwde tevens Seine, Elisabeth na 1812 in Hoogeveen. Notities bij Kreeft, Leendert Roelofs Bij zijn geboorte was zijn moeder al 47!. Kinderen van Goossens, Geesje Gerrits en Kreeft, Leendert Roelofs 1112111113191331 i. Kreeft, Geesje Leenderts. Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-11
  in Hoogeveen.
 4. Jansen, Egbert. Egbert werd geboren op 1733-05-06 in Beilen. Hij was de zoon van
  Engberts, Jan en Lepel, Geessien.
 5. Jansen, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1738-10-12 in Beilen. Zij was de dochter
  van Engberts, Jan en Lepel, Geessien.
 6. Jansen, Geesje. Geesje werd geboren op 1742-05-12 in Beilen. Zij was de dochter
  van Engberts, Jan en Lepel, Geessien.
 7. Jansen, Geesje. Geesje werd geboren op 1744-01-19 in Beilen. Zij overleed
  omstreeks 1800 op de leeftijd van ongeveer 55 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Engberts, Jan en Lepel, Geessien.
 8. Jansen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1749-02-16 in Beilen. Hij was de zoon van
  Engberts, Jan en Lepel, Geessien.
 9. Jansen, Lukas. Lukas werd geboren op 1753-05-30 in Beilen. Hij was de zoon van
  Engberts, Jan en Lepel, Geessien.
 10. Brands, Marichien. Marichien werd geboren op 1733-12-20 in Zweeloo. Zij was de
  dochter van Brants, Hendrik en Lepel, Jantijn.
 11. Brants, Jan Koerts. Jan Koerts werd geboren op 1742-02-11 in Zweeloo. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1742-02-11 in Zweeloo. Hij overleed op 1815-08-10 in
  Meppen (Dr) op de leeftijd van 73 jaren, 5 maanden. Hij werd
  begraven op 1815-08-11 in Zweeloo. Hij was de zoon van Brants,
  Hendrik en Lepel, Jantijn. Hij trouwde Dunninge, Lammegien Lucas. Notities bij Brants, Jan Koerts Jan Keuning werd ook genoemd Jan Brands of Jan Hendriks Brands. . Kinderen van Dunninge, Lammegien Lucas en Brants, Jan Koerts 1112111113192521 i. Brands, Hendrik. Hij werd gedoopt (chr) op 1770-04-08 in
  Zweeloo. Hij overleed op 1817-09-30 in Erm.
  • 1112111113192522 ii. Brands Berends Keuning, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren
   op 1775-05-14 in Zweeloo. Zij overleed op 1831-05-24 in
   Hoogeveen. 1112111113192523 iii. Brands, Jannes. Jannes werd geboren op 1778-03-22 in Gees.
 12. Brants, Jannes. Jannes werd geboren op 1752-03-19 in Zweeloo. Hij was de zoon van
  Brants, Hendrik en Lepel, Jantijn.

Generatie 16

 1. Kreeft, Roelof Christiaans. Hij werd gedoopt (chr) op 1757-07-10 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1841-11-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Kreeft, Christiaan
  Roelofs en Schonewille, Geesje Harms. Hij trouwde Wever, Annigje
  Jans. Kinderen van Wever, Annigje Jans en Kreeft, Roelof Christiaans 11121111131913111 i. Kreeft, Roelof Roelofs. Roelof Roelofs werd geboren op
  1802-05-18 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-09-03 in
  Hoogeveen.
 2. Kreeft, Hillichje Christiaans. Hillichje Christiaans werd geboren omstreeks 1762. Zij overleed in
  1837 op de leeftijd van ongeveer 75 jaren. Zij was de dochter van
  Kreeft, Christiaan Roelofs en Schonewille, Geesje Harms.
 3. Kreeft, Harm Arends. He werd gedoopt op 1772-07-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Kreeft, Arent Roelofs en Harms, Jantje.
 4. Kreeft, Roelof Arends. Roelof Arends werd geboren in 1785 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Kreeft, Arent Roelofs en Harms, Jantje. Hij trouwde Tap,
  Marrigje Geerts op 1818-04-26 in Beilen. Kinderen van Tap, Marrigje Geerts en Kreeft, Roelof Arends 11121111131913221 i. Kreeft, Arend. Arend werd geboren op 1824-11-07 in Beilen. Hij
  overleed op 1825-01-08 in Beilen. 11121111131913222 ii. Kreeft, Arend. Arend werd geboren op 1825-12-28 in Beilen. Hij
  overleed op 1851-01-26 in Beilen.
  • 11121111131913223 iii. Kreeft, Geertje. Geertje werd geboren op 1829-03-03 in Beilen.
   Zij overleed op 1874-09-28 in Beilen.
 5. Kreeft, Geesje Leenderts. Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-11 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Kreeft, Leendert Roelofs en Goossens, Geesje Gerrits.
  Zij trouwde Booij, Jan Jans omstreeks 1800 in Hoogeveen.
 6. Brands, Hendrik. Hij werd gedoopt (chr) op 1770-04-08 in Zweeloo. Hij overleed op
  1817-09-30 in Erm. Hij was de zoon van Brants, Jan Koerts en
  Dunninge, Lammegien Lucas.
 7. Brands Berends Keuning, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren op 1775-05-14 in Zweeloo. Zij overleed op
  1831-05-24 in Hoogeveen op de leeftijd van 56 jaren, 10 dagen. Zij
  was de dochter van Brants, Jan Koerts en Dunninge, Lammegien
  Lucas. Zij trouwde Katerberg, Geert Jansen omstreeks 1795 in
  Beilen?. Zij trouwde tevens Fidom, Mijne Jans op 1822-12-18 in
  Hoogeveen. Notities bij Brands Berends Keuning, Geesje Jans Zij werd ook genoemd Geesje Jansen of Geesje Keuning. . Kinderen van Brands Berends Keuning, Geesje Jans en Katerberg,
  Geert Jansen 11121111131925221 i. Katerberg, Albertjen. Albertjen werd geboren op 1797-11-05 in
  Beilen. Zij overleed na 1864. 11121111131925222 ii. Katerberg, Jan. Jan werd geboren op 1799-09-29 in Beilen. Hij
  overleed omstreeks 1870. 11121111131925223 iii. Katerberg, Jannes. Jannes werd geboren in 1802. Hij overleed in
  berekend 1802. 11121111131925224 iv. Katerberg, Jannes. Jannes werd geboren in 1803.
  • 11121111131925225 v. Katerberg, Lammegien. Lammegien werd geboren op 1804-12-21 in
   Zwinderen. Zij overleed op 1853-11-11 in Hoogeveen. 11121111131925226 vi. Katerberg, Jantien Geerts. Jantien Geerts werd geboren op
   1804-12-23 in Oosterhesselen. Zij overleed op 1836-08-15 in
   Oosterhesselen. 11121111131925227 vii. Katerberg, Geertien. Geertien werd geboren in 1807. Zij
   overleed voor 1809. 11121111131925228 viii. Katerberg, Geertien. Geertien werd geboren in berekend 1809.
   Zij overleed op 1813-01-23 in Dalen. 11121111131925229 ix. Katerberg, Janna Geerts. Janna Geerts werd geboren op
   1809-10-11 in Zwinderen. Zij overleed op 1895-03-14 in
   Deventer.
  • 1112111113192522A x. Katerberg, Henderica. Henderica werd geboren op 1812-09-12 in
   Zwinderen. Zij overleed op 1877-02-27 in Hoogeveen. 1112111113192522B xi. Katerberg, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1815. 1112111113192522C xii. Katerberg, Harm. Harm werd geboren op 1817-10-22 in
   Oosterhesselen. Hij overleed op 1819-04-24 in Oosterhesselen. Notities voor Brands Berends Keuning, Geesje Jans en Katerberg,
   Geert Jansen: Vermelding: Geerd Katerberg, 1/4 boer.
   Bedrag: 1-00-00. Betreft: Verkoop van onroerend goed
   Genoemde personen: Evert Jansen, woonplaats: Zwinderen; Geert
   Katerberg, woonplaats: Zwinderen; Roelof Jansen, woonplaats:
   Zwinderen; Willem Jansen, woonplaats: Zwinderen
 8. Brands, Jannes. Jannes werd geboren op 1778-03-22 in Gees. Hij was de zoon van
  Brants, Jan Koerts en Dunninge, Lammegien Lucas. Hij trouwde
  Wegmans, Eemtien op 1819-12-24 in Dalen.

Generatie 17

 1. Kreeft, Roelof Roelofs. Roelof Roelofs werd geboren op 1802-05-18 in Hoogeveen. Hij werd
  gedoopt (chr) op 1802-05-23 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1846-09-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 44 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Kreeft, Roelof Christiaans en Wever, Annigje
  Jans.
 2. Kreeft, Arend. Arend werd geboren op 1824-11-07 in Beilen. Hij overleed op
  1825-01-08 in Beilen op de leeftijd van 2 maanden, 1 dag. Hij was
  de zoon van Kreeft, Roelof Arends en Tap, Marrigje Geerts.
 3. Kreeft, Arend. Arend werd geboren op 1825-12-28 in Beilen. Hij overleed op
  1851-01-26 in Beilen op de leeftijd van 25 jaren, 29 dagen. Hij
  was de zoon van Kreeft, Roelof Arends en Tap, Marrigje Geerts.
 4. Kreeft, Geertje. Geertje werd geboren op 1829-03-03 in Beilen. Zij overleed op
  1874-09-28 in Beilen op de leeftijd van 45 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Kreeft, Roelof Arends en Tap, Marrigje Geerts.
  Zij trouwde Kok, Willem op 1851-12-06 in Beilen. Kinderen van Kreeft, Geertje en Kok, Willem 111211111319132231 i. Kok, Roelof. Roelof werd geboren op 1854-02-04 in Beilen.
  • 111211111319132232 ii. Kok, Jan. Jan werd geboren op 1858-03-05 in Beilen. Hij
   overleed op 1945-10-04 in Assen.
 5. Katerberg, Albertjen. Albertjen werd geboren op 1797-11-05 in Beilen. Zij overleed na
  1864 op de leeftijd van meer dan 66 jaren, 1 maand. Zij was de
  dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends Keuning,
  Geesje Jans. Zij trouwde Bouwmeester, Albert op 1864-04-16 in
  Hoogeveen.
 6. Katerberg, Jan. Jan werd geboren op 1799-09-29 in Beilen. Hij overleed omstreeks
  1870 op de leeftijd van ongeveer 70 jaren, 3 maanden. Hij was de
  zoon van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje
  Jans. Hij trouwde Stoffers, Lebechie Faaken op 1827-06-23 in
  Havelte (Dr). Hij trouwde tevens Baven, Jantje op 1848-10-25 in
  Hoogeveen.
 7. Katerberg, Jannes. Jannes werd geboren in 1802. Hij overleed in berekend 1802 op de
  leeftijd van 0 dagen. Hij was de zoon van Katerberg, Geert Jansen
  en Brands Berends Keuning, Geesje Jans.
 8. Katerberg, Jannes. Jannes werd geboren in 1803. Hij was de zoon van Katerberg, Geert
  Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje Jans.
 9. Katerberg, Lammegien. Lammegien werd geboren op 1804-12-21 in Zwinderen. Zij overleed op
  1853-11-11 in Hoogeveen op de leeftijd van 48 jaren, 10 maanden.
  Zij was de dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends
  Keuning, Geesje Jans. Zij trouwde Boertien, Hendrik Hendriks op
  1832-10-31 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Hagen, Jacob op
  1835-01-17 in Hoogeveen. Kinderen van Katerberg, Lammegien en Boertien, Hendrik Hendriks
  • 111211111319252251 i. Boertien, Catharina. Catharina werd geboren op 1824-05-03 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1883-03-09 in Hollandscheveld. Kinderen van Katerberg, Lammegien en Hagen, Jacob 111211111319252252 i. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1835-04-25 in Hoogeveen.
   Zij overleed omstreeks 1900. 111211111319252253 ii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1837-07-30 in Hoogeveen. 111211111319252254 iii. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1838-12-15 in Hoogeveen. 111211111319252255 iv. Hagen, Jan. Jan werd geboren op 1840-12-07 in Hoogeveen. 111211111319252256 v. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-11-08 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1843-01-14. 111211111319252257 vi. Hagen, Koenraad. Koenraad werd geboren op 1843-12-25 in
   Hoogeveen.
  • 111211111319252258 vii. Hagen, Harm Jacobs. Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in
   Hoogeveen. 111211111319252259 viii. Hagen, Jakob. Jakob werd geboren op 1848-01-20 in Hoogeveen. 11121111131925225A ix. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen.
 10. Katerberg, Jantien Geerts. Jantien Geerts werd geboren op 1804-12-23 in Oosterhesselen. Zij
  overleed op 1836-08-15 in Oosterhesselen op de leeftijd van 31
  jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Katerberg, Geert Jansen
  en Brands Berends Keuning, Geesje Jans. Zij trouwde Mulder, Geert
  Berends op 1829-02-08 in Hoogeveen.
 11. Katerberg, Geertien. Geertien werd geboren in 1807. Zij overleed voor 1809 op de
  leeftijd van minder dan 2 jaren. Zij was de dochter van Katerberg,
  Geert Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje Jans.
 12. Katerberg, Geertien. Geertien werd geboren in berekend 1809. Zij overleed op 1813-01-23
  in Dalen op de leeftijd van 4 jaren, 22 dagen. Zij was de dochter
  van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje
  Jans.
 13. Katerberg, Janna Geerts. Janna Geerts werd geboren op 1809-10-11 in Zwinderen. Zij overleed
  op 1895-03-14 in Deventer op de leeftijd van 85 jaren, 5 maanden.
  Zij was de dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends
  Keuning, Geesje Jans. Zij trouwde Winkel, Arent Jans Schippers op
  1834-09-20 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Jonge Vos, Hendrik
  Hendriks op 1860-11-21 in Hoogeveen.

1112111113192522A. Katerberg, Henderica.

 Henderica werd geboren op 1812-09-12 in Zwinderen. Zij overleed op
 1877-02-27 in Hoogeveen op de leeftijd van 64 jaren, 5 maanden. 
 Zij was de dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends 
 Keuning, Geesje Jans. Zij trouwde Hagen, Caspar Harms op 
 1839-11-20 in Hoogeveen.

 Kinderen van Katerberg, Henderica en Hagen, Caspar Harms

 + 1112111113192522A1 i. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen. 
   Zij overleed op 1912-03-26 in Amsterdam.

  1112111113192522A2 ii. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1842-11-12 in Hoogeveen. Hij 
   overleed op 1844-05-16 in Hoogeveen.

  1112111113192522A3 iii. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1844-11-28 in Hoogeveen. 
   Zij overleed op 1846-10-19 in Hoogeveen.

  1112111113192522A4 iv. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1847-09-13 in Hoogeveen. Hij 
   overleed op 1848-05-23 in Hoogeveen.

 + 1112111113192522A5 v. Hagen, Gesina. Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen. 
   Zij overleed na 1918 in Hoogeveen?.

  1112111113192522A6 vi. Hagen, nn. nn werd geboren op 1852-12-29 in Hoogeveen. Hij 
   overleed op 1852-12-29 in Hoogeveen.

  1112111113192522A7 vii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen. 
   Hij overleed op 1887-05-26 in Hoogeveen.

1112111113192522B. Katerberg, Gerrit.

 Gerrit werd geboren in 1815. Hij was de zoon van Katerberg, Geert 
 Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje Jans.

1112111113192522C. Katerberg, Harm.

 Harm werd geboren op 1817-10-22 in Oosterhesselen. Hij overleed op
 1819-04-24 in Oosterhesselen op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden.
 Hij was de zoon van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends 
 Keuning, Geesje Jans.

Generatie 18

 1. Kok, Roelof. Roelof werd geboren op 1854-02-04 in Beilen. Hij was de zoon van
  Kok, Willem en Kreeft, Geertje.
 2. Kok, Jan. Jan werd geboren op 1858-03-05 in Beilen. Hij overleed op
  1945-10-04 in Assen op de leeftijd van 87 jaren, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Kok, Willem en Kreeft, Geertje. Hij trouwde Boer,
  Jantien op 1881-03-30 in Assen. Kinderen van Boer, Jantien en Kok, Jan 1112111113191322321 i. Kok, Trientje. Trientje werd geboren in 1882 in Assen.
  • 1112111113191322322 ii. Kok, Geertje. Geertje werd geboren in 1883 in Assen. Zij
   overleed omstreeks 1965. 1112111113191322323 iii. Kok, Teunissina Henderika. Teunissina Henderika werd geboren in
   1889 in Assen. 1112111113191322324 iv. Kok, Aaltien. Aaltien werd geboren in 1891 in Assen. 1112111113191322325 v. Kok, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1892 in Assen. 1112111113191322326 vi. Kok, Willem. Willem werd geboren in 1895 in Assen.
 3. Boertien, Catharina. Catharina werd geboren op 1824-05-03 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1883-03-09 in Hollandscheveld op de leeftijd van 58 jaren, 10
  maanden. Zij was de dochter van Boertien, Hendrik Hendriks en
  Katerberg, Lammegien. Zij trouwde Vos, Berend op 1846-04-22 in
  Hoogeveen. Kinderen van Boertien, Catharina en Vos, Berend 1112111113192522511 i. Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1847-02-17 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1847-02-17 in Hoogeveen. 1112111113192522512 ii. Vos, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1848-11-20 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1928-02-21 in Hoogeveen. 1112111113192522513 iii. Vos, Pietertje. Pietertje werd geboren op 1851-03-20 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1879-05-22 in Hoogeveen. 1112111113192522514 iv. Vos, Harm. Harm werd geboren op 1853-09-23 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1857-07-20 in Hoogeveen. 1112111113192522515 v. Vos, Jan. Jan werd geboren op 1858-04-10 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1862-05-31 in Hoogeveen. 1112111113192522516 vi. Vos, Harm. Harm werd geboren op 1861-01-10 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1941-02-24 in Elim.
 4. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1835-04-25 in Hoogeveen. Zij overleed
  omstreeks 1900 op de leeftijd van ongeveer 64 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 5. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1837-07-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 6. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1838-12-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 7. Hagen, Jan. Jan werd geboren op 1840-12-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij trouwde Botter,
  Berendina op 1868-12-24 in Hoogeveen.
 8. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-11-08 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1843-01-14 op de leeftijd van 2 maanden, 6 dagen. Zij was de
  dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 9. Hagen, Koenraad. Koenraad werd geboren op 1843-12-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 10. Hagen, Harm Jacobs. Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij trouwde
  Westerveen, Hendrikje op 1866-03-10 in Hoogeveen. Kinderen van Westerveen, Hendrikje en Hagen, Harm Jacobs 1112111113192522581 i. Hagen, Geert. Geert werd geboren in 1888 in Hoogeveen. 1112111113192522582 ii. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen. 1112111113192522583 iii. Hagen, Fijchje. Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. 1112111113192522584 iv. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen. 1112111113192522585 v. Hagen, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen. 1112111113192522586 vi. Hagen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen.
 11. Hagen, Jakob. Jakob werd geboren op 1848-01-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.

11121111131925225A. Hagen, Geesje.

 Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen. Zij was de dochter
 van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Zij trouwde Sieders, 
 Harm op 1876-04-29 in Hoogeveen.

1112111113192522A1. Hagen, Jantje.

 Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1912-03-26 in Amsterdam op de leeftijd van 71 jaren, 5 maanden. 
 Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, 
 Henderica. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Hendriks op 1861-11-23 
 in Hoogeveen.

 Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik Hendriks

  1112111113192522A11 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in 
   Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel.

  1112111113192522A12 ii. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in 
   Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen.

  1112111113192522A13 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in 
   Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen.

 + 1112111113192522A14 iv. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in 
   Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam.

 + 1112111113192522A15 v. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in 
   Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam.

 + 1112111113192522A16 vi. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder 
   Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem.

 + 1112111113192522A17 vii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder
   Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam.

 + 1112111113192522A18 viii. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder 
   Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam.

  1112111113192522A19 ix. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder 
   Amstel. Zij overleed op 1960-11-14 in Bussum.

1112111113192522A2. Hagen, Harm.

 Harm werd geboren op 1842-11-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1844-05-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij 
 was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1112111113192522A3. Hagen, Geesje.

 Geesje werd geboren op 1844-11-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1846-10-19 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 10 maanden. Zij
 was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1112111113192522A4. Hagen, Harm.

 Harm werd geboren op 1847-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1848-05-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 8 maanden, 10 dagen. 
 Hij was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1112111113192522A5. Hagen, Gesina.

 Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen. Zij overleed na 
 1918 in Hoogeveen? op de leeftijd van meer dan 68 jaren, 3 
 maanden. Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, 
 Henderica. Zij trouwde Mande, Hermannus op 1888-10-13 in 
 Hoogeveen.

 Kinderen van Hagen, Gesina en Mande, Hermannus

  1112111113192522A51 i. Mande, Francina Henderica. Francina Henderica werd geboren in 
   1890 in Watergraafsmeer (Amsterdam). Zij overleed na 1918.

  1112111113192522A52 ii. Mande, Casper. Casper werd geboren in 1893 in Amsterdam.

1112111113192522A6. Hagen, nn.

 nn werd geboren op 1852-12-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1852-12-29 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de 
 zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1112111113192522A7. Hagen, Geert.

 Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1887-05-26 in Hoogeveen op de leeftijd van 32 jaren, 9 maanden. 
 Hij was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica. 
 Hij trouwde Santink, Metje op 1877-09-01 in Hoogeveen.

Generatie 19

 1. Kok, Trientje. Trientje werd geboren in 1882 in Assen. Zij was de dochter van
  Kok, Jan en Boer, Jantien.
 2. Kok, Geertje. Geertje werd geboren in 1883 in Assen. Zij overleed omstreeks 1965
  op de leeftijd van ongeveer 82 jaren. Zij was de dochter van Kok,
  Jan en Boer, Jantien. Zij trouwde Muskee, Harm op 1907-10-09 in
  Assen. Kinderen van Kok, Geertje en Muskee, Harm 11121111131913223221 i. Muskee, Annetje Jantiena. Annetje Jantiena werd geboren op
  1908-07-09 in Arnhem. Zij overleed omstreeks 1970. 11121111131913223222 ii. Muskee, Jan. Jan werd geboren op 1909-09-12 in Sneek. Hij
  overleed op 1942-09-22 in Assen.
  • 11121111131913223223 iii. Muskee, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1911-10-01 in Sneek.
 3. Kok, Teunissina Henderika. Teunissina Henderika werd geboren in 1889 in Assen. Zij was de
  dochter van Kok, Jan en Boer, Jantien.
 4. Kok, Aaltien. Aaltien werd geboren in 1891 in Assen. Zij was de dochter van Kok,
  Jan en Boer, Jantien.
 5. Kok, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1892 in Assen. Hij was de zoon van Kok,
  Jan en Boer, Jantien.
 6. Kok, Willem. Willem werd geboren in 1895 in Assen. Hij was de zoon van Kok, Jan
  en Boer, Jantien.
 7. Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1847-02-17 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1847-02-17 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de
  zoon van Vos, Berend en Boertien, Catharina.
 8. Vos, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1848-11-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1928-02-21 in Hoogeveen op de leeftijd van 79 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Berend en Boertien, Catharina.
 9. Vos, Pietertje. Pietertje werd geboren op 1851-03-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1879-05-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 28 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Berend en Boertien, Catharina.
 10. Vos, Harm. Harm werd geboren op 1853-09-23 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1857-07-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 3 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van Vos, Berend en Boertien, Catharina.
 11. Vos, Jan. Jan werd geboren op 1858-04-10 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1862-05-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 4 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Vos, Berend en Boertien, Catharina.
 12. Vos, Harm. Harm werd geboren op 1861-01-10 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1941-02-24 in Elim op de leeftijd van 80 jaren, 1 maand. Hij was
  de zoon van Vos, Berend en Boertien, Catharina.
 13. Hagen, Geert. Geert werd geboren in 1888 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde Hendriks,
  Jacoba op 1914-07-15 in Assen.
 14. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zwiep,
  Christiaan op 1894-08-25 in Hoogeveen.
 15. Hagen, Fijchje. Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zuidema,
  Klaas op 1906-02-03 in Hoogeveen.
 16. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde
  Schonewille, Aaltje op 1906-02-03 in Hoogeveen.
 17. Hagen, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen,
  Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde van der Hulst,
  Jantina op 1922-02-18 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Spijkman,
  Jantje Elisabeth op 1908-08-08 in Hoogeveen.
 18. Hagen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde
  Streutker, Hendrik op 1899-03-04 in Hoogeveen.

1112111113192522A11. Jonge Vos, Annigje.

 Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1876-01-24 in Ouder Amstel op de leeftijd van 13 jaren, 2 maanden.
 Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, 
 Jantje.

1112111113192522A12. Jonge Vos, Hendrika.

 Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1864-12-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 17 dagen. Zij was de 
 dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.

1112111113192522A13. Jonge Vos, Hendrik.

 Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1873-05-21 in Hoogeveen op de leeftijd van 6 jaren, 9 maanden. Hij
 was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.

1112111113192522A14. Jonge Vos, Hendrika.

 Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1952-02-02 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. 
 Zij werd begraven op 1952-02-07 in Amsterdam. Zij was de dochter 
 van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Zij trouwde 
 Vlagsma, Gerrit op 1903-07-23 in Amsterdam.

 Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Gerrit

  1112111113192522A141 i. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in 
   Amsterdam. Zij overleed op 1995-01-18 in Hilversum.

  1112111113192522A142 ii. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in 
   Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam.

 + 1112111113192522A143 iii. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in 
   Amsterdam.

1112111113192522A15. Jonge Vos, Karsje.

 Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1945-03-19 in Amsterdam op de leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij 
 was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. 
 Zij trouwde Loots, Jan op 1904-07-09 in Amsterdam.

 Kinderen van Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan

  1112111113192522A151 i. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in 
   Amsterdam. Hij overleed omstreeks 1970.

  1112111113192522A152 ii. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam.

  1112111113192522A153 iii. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam.

1112111113192522A16. Jonge Vos, Jantje.

 Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op
 1959-04-25 in Haarlem op de leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij 
 was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. 
 Zij trouwde Rijken, Paulus Daniel op 1907-08-01 in Amsterdam.

 Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel

  1112111113192522A161 i. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam.

  1112111113192522A162 ii. Rijken, Christina Johanna Frederika. Christina Johanna 
   Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij overleed na 
   1933.

  1112111113192522A163 iii. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam.

1112111113192522A17. Jonge Vos, Hendrik.

 Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed 
 op 1929-10-23 in Amsterdam op de leeftijd van 51 jaren, 2 maanden.
 Hij werd begraven op 1929-10-26 in Amsterdam. Hij was de zoon van 
 Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser,
 Hendrika op 1904-12-22 in Amsterdam.

 Notities bij Jonge Vos, Hendrik

 Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal & 
 Co. Ivm zijn medewerking aan een
 diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. In later jaren 
 probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
 geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen
 om nog iets aan geld binnen
 te halen.

 1924-04-05 Krant Het Vaderland
 Gevonden voorwerpen:
 een ceintuur van waterproof regenjas, Jonge-Vos, Fahrenheitstraat 26;

 Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

 + 1112111113192522A171 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in 
   Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

 + 1112111113192522A172 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op 
   1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in 
   Bloemendaal.

 + 1112111113192522A173 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. 
   Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.

1112111113192522A18. Jonge Vos, Anton.

 Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op 
 1957-12-27 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren, 4 maanden. 
 Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. 
 Hij trouwde Hansen, Elisabeth Jacoba op 1905-07-20 in Amsterdam.

 Notities bij Jonge Vos, Anton

 Hij was houthandelaar. Ziujn zoon Henk is oprichter van de 
 houthandel Jongevos (gespeld als één
 woord) aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. Huib heeft deze later 
 voortgezet.

 Kinderen van Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton

 + 1112111113192522A181 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in 
   Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam.

 + 1112111113192522A182 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in 
   Amsterdam. Zij overleed na 1935.

 + 1112111113192522A183 iii. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam.
   Hij overleed na 1936.

  1112111113192522A184 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij
   overleed in 1988 in Amsterdam.

1112111113192522A19. Jonge Vos, Gesina.

 Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed op
 1960-11-14 in Bussum op de leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Zij 
 was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. 
 Zij trouwde Kesting, Hermanus op 1916-12-10 in Amsterdam.

 Notities bij Jonge Vos, Gesina

 Tante Sientje woonde in Sloterdijk in de Overbrakerpolder zo 
 ongeveer waar nu station Sloterdijk
 is, zij woonde in het hoogste huis aan de dijk en alleen 
 bereikbaar met zo'n hoog smal bruggetje.

 1960-03-29 -
 Gedaagde ivm ontruiming westelijk haven gebied - Niet verschenen.

1112111113192522A51. Mande, Francina Henderica.

 Francina Henderica werd geboren in 1890 in Watergraafsmeer 
 (Amsterdam). Zij overleed na 1918 op de leeftijd van meer dan 28 
 jaren. Zij was de dochter van Mande, Hermannus en Hagen, Gesina.

1112111113192522A52. Mande, Casper.

 Casper werd geboren in 1893 in Amsterdam. Hij was de zoon van 
 Mande, Hermannus en Hagen, Gesina.

Generatie 20

 1. Muskee, Annetje Jantiena. Annetje Jantiena werd geboren op 1908-07-09 in Arnhem. Zij
  overleed omstreeks 1970 op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 5
  maanden. Zij was de dochter van Muskee, Harm en Kok, Geertje.
 2. Muskee, Jan. Jan werd geboren op 1909-09-12 in Sneek. Hij overleed op
  1942-09-22 in Assen op de leeftijd van 33 jaren, 10 dagen. Hij was
  de zoon van Muskee, Harm en Kok, Geertje.
 3. Muskee, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1911-10-01 in Sneek. Hij was de zoon van
  Muskee, Harm en Kok, Geertje. Hij trouwde Hars, Christina Maria
  omstreeks 1940. Kinderen van Hars, Christina Maria en Muskee, Hendrik 111211111319132232231 i. Muskee, Harry. Harry werd geboren op 1941-06-10 in Assen. Hij
  overleed op 2011-09-26 in Rolde.

1112111113192522A141. Vlagsma, Goutje.

 Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Zij overleed op 
 1995-01-18 in Hilversum op de leeftijd van 90 jaren, 7 maanden. 
 Zij was de dochter van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij
 trouwde van der Monde, Dirk op 1931-09-03 in Amsterdam.

1112111113192522A142. Vlagsma, Hendrik.

 Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op 
 1928-03-18 in Amsterdam op de leeftijd van 22 jaren, 6 maanden. 
 Hij was de zoon van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika.

1112111113192522A143. Vlagsma, Jantje.

 Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam. Zij was de dochter
 van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Reijners, 
 Louis voor 1940 in Amsterdam.

 Kinderen van Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis

  1112111113192522A1431 i. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05.

1112111113192522A151. Loots, Ysbrand.

 Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in Amsterdam. Hij overleed 
 omstreeks 1970 op de leeftijd van ongeveer 63 jaren, 4 maanden. 
 Hij was de zoon van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

1112111113192522A152. Loots, dochter?.

 dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij was de dochter van
 Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

1112111113192522A153. Loots, Jantine.

 Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam. Zij is de dochter van 
 Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

1112111113192522A161. Rijken, Jan.

 Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. Hij was de zoon van Rijken,
 Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

1112111113192522A162. Rijken, Christina Johanna Frederika.

 Christina Johanna Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij
 overleed na 1933 op de leeftijd van meer dan 23 jaren. Zij was de 
 dochter van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

1112111113192522A163. Rijken, Marty.

 Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van 
 Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

1112111113192522A171. Jonge Vos, Hendrik.

 Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in 
 1988 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was 
 de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde 
 Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam.

 Notities bij Jonge Vos, Hendrik

 Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van 
 "Welf"-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
 zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en 
 Amsterdam (2x). Jan deed de
 inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn 
 zoon Henk leidt het
 schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde
 in Badhoevedorp en was naast
 zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging 
 Lijnden).

 Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik

 + 1112111113192522A1711 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in 
   Amsterdam. Zij overleed op 2019-12-14 in Hoofddorp.

 + 1112111113192522A1712 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op
   1931-09-11 in Amsterdam. Zij overleed in 2014.

 + 1112111113192522A1713 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 
   in Amsterdam.

1112111113192522A172. Jonge Vos, Karel Cornelis.

 Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd 
 gedoopt (chr) op 1908-04-05 in Amsterdam. Hij overleed op 
 1940-09-20 in Bloemendaal op de leeftijd van 32 jaren, 6 maanden. 
 Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij 
 trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam.

 Notities bij Jonge Vos, Karel Cornelis

 Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij 
 Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging 
 hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste 
 werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd
 moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat 
 bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en 
 speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de 
 beschikbare foto's uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij 
 bekend als een fijne vent, vol humor en een goede 
 vertegenwoordiger.

 GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan 
 Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon 
 Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT 
 verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse 
 geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.

 Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij 
 pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen. 
 HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware 
 depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw 
 gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max 
 Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het 
 advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd 
 blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest 
 vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die
 tijd vooruitstrevend standpunt.

 Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel 
 Cornelis

 + 1112111113192522A1721 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 
   1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.

 + 1112111113192522A1722 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in 
   Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland.

  1112111113192522A1723 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 
   1937-02-11 in Haarlem. Zij overleed op 2019-08-28 in 
   Nieuw-Beerta.

1112111113192522A173. Jonge Vos, Jan.

 Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op 
 1986-01-16 in Hilversum op de leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij 
 was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij 
 trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde 
 tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam.

 Notities bij Jonge Vos, Jan

 Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak "Schut". Vanaf 1947 
 had hij samen met zijn broer
 Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam
 (2x). Hij kocht de collectie
 in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel 
 voor kleur en mode. Na de
 scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de 
 Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
 op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en 
 schoonschrijven en maakte zelf
 de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen. 
 Tijdens de oorlogsjaren was Jan
 hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf 
 onderduiken.

 Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan

  1112111113192522A1731 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op 
   1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in 
   Hilversum.

 + 1112111113192522A1732 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren 
   op 1939-04-03 in Hilversum.

 + 1112111113192522A1733 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in 
   Hilversum.

 + 1112111113192522A1734 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in 
   Hilversum.

1112111113192522A181. Jongevos, Hendrik.

 Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op 
 1984-08-11 in Amsterdam op de leeftijd van 78 jaren, 2 maanden. 
 Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. 
 Hij trouwde Peet, Willemina Antonia op 1932-06-23 in Amsterdam.

 Kinderen van Peet, Willemina Antonia en Jongevos, Hendrik

 + 1112111113192522A1811 i. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in 
   Amsterdam.

1112111113192522A182. Jonge Vos, Elisabeth.

 Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam. Zij overleed na
 1935 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 4 maanden. Zij was de 
 dochter van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Zij 
 trouwde Jansen, Otto Theodorus op 1931-07-23 in Amsterdam.

 Kinderen van Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus

  1112111113192522A1821 i. Jansen, zoon. zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam.

  1112111113192522A1822 ii. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam.

1112111113192522A183. Jongevos, Anton.

 Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed na 
 1936 op de leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de 
 zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
 Samuel, Loes Th.A. in 1936-06-00 in Amsterdam.

 Kinderen van Samuel, Loes Th.A. en Jongevos, Anton

  1112111113192522A1831 i. Jongevos, zoon. zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam.

  1112111113192522A1832 ii. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam.

1112111113192522A184. Jongevos, Jan.

 Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 
 in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de 
 zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
 Blom, J.H. op 1940-06-21 in Amsterdam. Hij trouwde tevens 
 Hielkema, D. op 1948-11-16 in Amsterdam.

 Notities bij Jongevos, Jan

 1940-12-28 - aangifte ontvreemding van transportfiets met 
 kartonnen doos met breiwol.

 1943-09-18 - aangifte van diefstal van broodbonnen en een 
 regenjas.

Generatie 21

 1. Muskee, Harry. Harry werd geboren op 1941-06-10 in Assen. Hij overleed op
  2011-09-26 in Rolde op de leeftijd van 70 jaren, 3 maanden. Hij
  was de zoon van Muskee, Hendrik en Hars, Christina Maria. Notities bij Muskee, Harry Muskee werd tijdens de oorlog geboren in het Wilhelminaziekenhuis te Assen. Aanvankelijk woonde hij met zijn moeder bij zijn oma van moederskant, omdat zijn vader als krijgsgevangene naar Duitsland was afgevoerd. Pas na de oorlog, toen hij vier jaar was, zag hij zijn vader voor het eerst. Het gezin verhuisde naar Rotterdam, en woonde in bij de grootouders van vaderskant, maar keerde na twee jaar weer terug naar Assen. Zijn moeder kreeg multiple sclerose en kon niet meer goed voor haar kind zorgen. Omdat zijn vader, die toen brandweercommandant was, de hele dag van huis was, nam zijn grootmoeder de zorg voor Muskee grotendeels over. Muskee werd op zijn tiende lid van de voetbalvereniging Achilles 1894 en op zijn vijftiende ging hij voor het eerst naar gitaarles. Op de mulo kwam hij in aanraking met jazz en dixieland. Met de broers Jaap en Henk Hilbrandie richtte hij de band The Mixtures op. Uit deze band kwam The Old Fashioned Jazz Group voort. Deze band speelde vooral op schoolfeesten in Assen.
  In 1961, toen Muskee 20 jaar oud was, overleed zijn moeder. Een jaar later stierf ook zijn grootmoeder. Door onder meer AFN Bremerhaven, een radiozender van American Forces Network, voor Amerikaanse militairen die in het nabijgelegen Duitsland gelegerd waren, kwam Muskee in aanraking met bluesmuziek. Toen hij in een platenzaak de elpee Concert at Newport (1964) van John Lee Hooker aantrof, besloot hij dat hij deze muziek ook wilde gaan maken.
  Niet lang daarna brak Muskee door met The Blizzards. Na het uiteenvallen van Cuby + Blizzards speelde hij in formaties als Red White ’n Blue, de Harry Muskee Band, de Muskee Gang en Muskee. Uiteindelijk bleek de originele naam Cuby + Blizzards de meest pakkende te zijn en onder deze naam toerde Muskee vele jaren door binnen- en buitenland, bijgestaan door de Groninger gitarist Erwin Java.
  Daarnaast presenteerde hij muziekprogramma’s voor Radio Drenthe en maakte hij voor diezelfde zender een studiereis door de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, op zoek naar de wortels van de blues. Op initiatief van de Friese gedeputeerde Gerard van Klaveren werd in 1997 aan de Voorstreek te Grolloo een borstbeeld voor Harry Muskee opgericht. Het is gemaakt door Gerda van den Bosch. Johan Derksen heeft Harry 50 jaar gekend. Ze hebben samen 12 jaar getourd. Johan organiseert in Grolloo jaarlijks een bluesfestival. Muskee overleed op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij ligt begraven achter de Jacobuskerk in Rolde.

1112111113192522A1431. Reijners, Louk.

 Louk werd geboren op 1940-02-05. Hij is de zoon van Reijners, 
 Louis en Vlagsma, Jantje.

1112111113192522A1711. Jonge Vos, Hendrika.

 Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij overleed op 
 2019-12-14 in Hoofddorp op de leeftijd van 89 jaren, 5 maanden. 
 Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina
 Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in 
 Badhoevedorp.

 Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.

  1112111113192522A17111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in 
   Badhoevedorp.

  1112111113192522A17112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in 
   Badhoevedorp.

1112111113192522A1712. Jonge Vos, Catharina Johanna.

 Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij 
 overleed in 2014 op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij was 
 de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba.
 Zij trouwde Hogenbirk, Johan in 1955 in Badhoevedorp.

 Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Johan

  1112111113192522A17121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.

  1112111113192522A17122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.

1112111113192522A1713. Jonge Vos, Hendrik Jan.

 Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de 
 zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij 
 trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in 
 Badhoevedorp.

 Notities bij Jonge Vos, Hendrik Jan

 Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog 
 het kenmerk van een hardlopende
 struisvogel met "Nu-FIT".

 Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik 
 Jan

 + 1112111113192522A17131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in 
   Badhoevedorp.

  1112111113192522A17132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in 
   Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.

1112111113192522A1721. Jonge Vos, Catharina Alida.

 Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij 
 overleed op 2017-10-29 in Ermelo op de leeftijd van 85 jaren, 4 
 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en 
 Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 
 1952-05-22 in Haarlem.

 Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

 + 1112111113192522A17211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 
   1953-08-22 in Haarlem.

 + 1112111113192522A17212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 
   1954-12-17 in IJmuiden.

 + 1112111113192522A17213 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 
   1961-05-01 in Heemskerk.

1112111113192522A1722. Jonge Vos, Hendrik.

 Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op 
 2000-12-07 in Portland op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij
 was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina 
 Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 1955-07-27 in 
 Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in 
 1971-05-00 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel 
 Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

 Notities bij Jonge Vos, Hendrik

 Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide, 
 Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas), 
 Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de 
 Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
 1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in 
 zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf, 
 houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die 
 betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of 
 software engineer zijn.

 Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

  1112111113192522A17221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 
   1960-03-22 in Zeist.

  1112111113192522A17222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 
   1964-01-03 in Leiderdorp.

  1112111113192522A17223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 
   1965-02-13 in Leiderdorp.

 + 1112111113192522A17224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd 
   geboren op 1968-08-09 in Leiden.

1112111113192522A1723. Jonge Vos, Carla Christina.

 Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij 
 overleed op 2019-08-28 in Nieuw-Beerta op de leeftijd van 82 
 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis
 en Bruggink, Christina Hendrika. Zij had een ongehuwde relatie met
 Haan, Dolf. Zij had tevens een relatie met van Zanen, Barteld.

 Notities bij Jonge Vos, Carla Christina

 Karel Jonge Vos was haar juridische vader, maar onderzoek door 
 Carla zélf geeft aan, dat Karel niet haar biologische vader was.

1112111113192522A1731. Jonge Vos, Sophia Hendrika.

 Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij 
 overleed op 1989-09-29 in Hilversum op de leeftijd van 53 jaren, 3
 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina
 Sophia.

1112111113192522A1732. Jonge Vos, Hendrika Catharina.

 Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is
 de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij 
 trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij 
 trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum.

 Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.

  1112111113192522A17321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren 
   op 1964-04-26 in Hilversum.

  1112111113192522A17322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op 
   1966-03-03 in Amersfoort.

  1112111113192522A17323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul.

  1112111113192522A17324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op 
   1974-06-10 in Amersfoort.

  1112111113192522A17325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op 
   1977-09-04 in Hilversum.

1112111113192522A1733. Jonge Vos, Jannetje.

 Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de 
 dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
 Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes, 
 Michiel in 1976 in Hilversum.

 Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN

  1112111113192522A17331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in 
   Hilversum.

 Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel

  1112111113192522A17332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in 
   Hilversum.

  1112111113192522A17333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op 
   1980-11-07 in Hilversum.

1112111113192522A1734. Jonge Vos, Machteld.

 Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de 
 dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
 Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.

 Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor

  1112111113192522A17341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in 
   Bunschoten.

  1112111113192522A17342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in 
   Bunschoten.

  1112111113192522A17343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in 
   Bunschoten.

1112111113192522A1811. Jongevos, Huibert.

 Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam. Hij is de zoon 
 van Jongevos, Hendrik en Peet, Willemina Antonia. Hij trouwde van 
 de Woestijne, Goudje Dina op 1958-06-15 in Amsterdam.

 Kinderen van van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert

  1112111113192522A18111 i. Jongevos, nn. nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze
   persoon overleed op 1958-10-27 in Laren (NH).

  1112111113192522A18112 ii. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op 
   1971-12-16 in Amsterdam.

  1112111113192522A18113 iii. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren 
   op 1972-11-11 in Amsterdam.

1112111113192522A1821. Jansen, zoon.

 zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam. Hij is de zoon van 
 Jansen, Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

1112111113192522A1822. Jansen, Otto.

 Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jansen,
 Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

1112111113192522A1831. Jongevos, zoon.

 zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam. Hij is de zoon van 
 Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..

1112111113192522A1832. Jongevos, Elly.

 Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam. Zij is de dochter van 
 Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..

Generatie 22

1112111113192522A17111. van Millingen, Karin.

 Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de 
 dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij 
 trouwde Saakstra, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

1112111113192522A17112. van Millingen, Jolanda.

 Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de 
 dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.

1112111113192522A17121. Hogenbirk, Johan.

 Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van 
 Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

1112111113192522A17122. Hogenbirk, Arnold.

 Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van 
 Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

1112111113192522A17131. Jonge Vos, Marianna.

 Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de 
 dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina 
 Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem.

 Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard

  1112111113192522A171311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem.

  1112111113192522A171312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem.

  1112111113192522A171313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.

1112111113192522A17132. Jonge Vos, Robert.

 Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op
 2004-04-26 in Hoofddorp op de leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. 
 Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina 
 Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in 
 Badhoevedorp.

1112111113192522A17211. Tienkamp, Paul Alexander.

 Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de 
 zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde 
 Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar.

 Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul 
 Alexander

  1112111113192522A172111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 
   in Alkmaar.

  1112111113192522A172112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
   in Alkmaar.

1112111113192522A17212. Tienkamp, Martin Alfred.

 Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de 
 zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde 
 Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar.

 Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

 + 1112111113192522A172121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.

 + 1112111113192522A172122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.

 + 1112111113192522A172123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in 
   Alkmaar.

1112111113192522A17213. Tienkamp, Karen Christina.

 Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de
 dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij 
 trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij 
 trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij 
 trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20 in Harderwijk.

 Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius 
 Jan

  1112111113192522A172131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in 
   Alkmaar.

  1112111113192522A172132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.

1112111113192522A17221. Jonge Vos, Robert Johannes.

 Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de 
 zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had 
 een ongehuwde relatie met Will, Chris.

1112111113192522A17222. Jonge Vos, Taco Hendrik.

 Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de 
 zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

1112111113192522A17223. Jonge Vos, Eric Leonard.

 Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de 
 zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

 Notities bij Jonge Vos, Eric Leonard

 Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij 
 heeft een aantal keren in Japan
 opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam 
 en samenwonend met André de
 Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

1112111113192522A17224. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

 Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is 
 de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij 
 trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden.

 Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
 Christiaan

  1112111113192522A172241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.

1112111113192522A17321. Lansdorp, Catharina Hendrika.

 Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is
 de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika 
 Catharina.

1112111113192522A17322. Lansdorp, Vincent Johannes.

 Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is 
 de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

1112111113192522A17323. Lansdorp, Sung Il.

 Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van 
 Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

 Notities bij Lansdorp, Sung Il

 Geadopteerd.

1112111113192522A17324. Jonge Vos, Tobias Marius.

 Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de 
 zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hij
 trouwde , Barbora in 2014 in Slowakije.

 Notities bij Jonge Vos, Tobias Marius

 Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha
 de familienaam Jonge Vos
 aangenomen.

1112111113192522A17325. Jonge Vos, Micha Christiaan.

 Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is 
 de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

1112111113192522A17331. Hemmen, Bastiaan.

 Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon 
 van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.

1112111113192522A17332. Matthes, Johannes.

 Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon 
 van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

1112111113192522A17333. Matthes, Maurits Alexander.

 Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is 
 de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

1112111113192522A17341. Harskamp, Denise.

 Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter
 van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

1112111113192522A17342. Harskamp, Titia.

 Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter 
 van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

1112111113192522A17343. Harskamp, Pauline.

 Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de 
 dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

1112111113192522A18111. Jongevos, nn.

 nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze persoon overleed
 op 1958-10-27 in Laren (NH) op de leeftijd van 0 dagen. Deze 
 persoon was het kind van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, 
 Goudje Dina.

1112111113192522A18112. Jongevos, Sandra Fridolijn.

 Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam. Zij is 
 de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

 Notities bij Jongevos, Sandra Fridolijn

 Zij woont in Amstelveen. .

1112111113192522A18113. Jongevos, Marjolijn Ingeborg.

 Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam. Zij is
 de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Generatie 23

1112111113192522A171311. Kanne, Jaleesa.

 Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter 
 van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

1112111113192522A171312. Kanne, Eline.

 Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van
 Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

1112111113192522A171313. Kanne, Mees.

 Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van 
 Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

1112111113192522A172111. Tienkamp, Ewald Bouke.

 Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon 
 van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

1112111113192522A172112. Tienkamp, Ilse Arienne.

 Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de 
 dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha 
 Johanna.

1112111113192522A172121. Tienkamp, Marije.

 Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter 
 van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een 
 ongehuwde relatie met Onbekend.

 Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

  1112111113192522A1721211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 
   1998-02-06 in Amsterdam.

1112111113192522A172122. Tienkamp, Gideon.

 Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van 
 Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper, 
 Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar.

 Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

  1112111113192522A1721221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar.

  1112111113192522A1721222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.

1112111113192522A172123. Tienkamp, Priscilla.

 Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
 van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie
 met , Mark.

 Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark

  1112111113192522A1721231 i. , Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.

1112111113192522A172131. Speets, Chrystel.

 Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter 
 van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

1112111113192522A172132. Speets, Nicky.

 Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van
 Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

1112111113192522A172241. Jonge Vos, Roy.

 Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
 Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

Generatie 24

1112111113192522A1721211. Tienkamp, Jermain Camiel.

 Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de 
 zoon van Tienkamp, Marije.

1112111113192522A1721221. Tienkamp, Ruben.

 Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van 
 Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

1112111113192522A1721222. Tienkamp, Feline.

 Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter 
 van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

1112111113192522A1721231. , Midas.

 Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van 
 , Mark en Tienkamp, Priscilla.