Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie de Mepsche (vanaf 1330)

Afstammelingsverslag voor de Mepsche, Henric

Generatie 1

1. de Mepsche, Henric.

Henric werd geboren omstreeks 1320 in Balloo?. Hij overleed op
1394-06-22 op de leeftijd van ongeveer 74 jaren, 5 maanden. Hij
trouwde de Mepsche, Agnesa omstreeks 1345.

Notities bij de Mepsche, Henric

Leenman ‘Een half achtendeel van den tienden to Dalen. Na de dood
van Henric die Mepessche, die een oom van zijn vader was geweest.
, Leenman Houwingegoed in Ballo, geboren Ballo

Kinderen van de Mepsche, Agnesa en de Mepsche, Henric

11 i. de Mepsche, Hendrik. Hendrik werd geboren omstreeks 1345. Hij
overleed in 1397.

+ 12 ii. de Mepsche, Johan “de Olde”. Johan “de Olde” werd geboren
omstreeks 1350.

Notities voor de Mepsche, Agnesa en de Mepsche, Henric:

Bron: Henny Savenije (webmaster@@henny-savenije.pe.kr)

Generatie 2

11. de Mepsche, Hendrik.

Hendrik werd geboren omstreeks 1345. Hij overleed in 1397 op de
leeftijd van ongeveer 52 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche,
Henric en de Mepsche, Agnesa.

12. de Mepsche, Johan “de Olde”.

Johan “de Olde” werd geboren omstreeks 1350. Hij was de zoon van
de Mepsche, Henric en de Mepsche, Agnesa. Hij trouwde de Mepsche,
vrouw van Johan omstreeks 1375.

Kinderen van de Mepsche, vrouw van Johan en de Mepsche, Johan “de
Olde”

+ 121 i. de Mepsche, Johan “de Jonge” Baron. Johan “de Jonge” Baron werd
geboren in 1375. Hij overleed voor 1411-06-18.

Notities voor de Mepsche, vrouw van Johan en de Mepsche, Johan “de
Olde”:

Bron: Ancestry Family Trees / Ancestry.com

Generatie 3

121. de Mepsche, Johan “de Jonge” Baron.

Johan “de Jonge” Baron werd geboren in 1375. Hij overleed voor
1411-06-18 op de leeftijd van minder dan 36 jaren, 5 maanden. Hij
was de zoon van de Mepsche, Johan “de Olde” en de Mepsche, vrouw
van Johan. Hij trouwde de Mepsche, vrouw van Johan omstreeks 1395.

Kinderen van de Mepsche, vrouw van Johan en de Mepsche, Johan “de
Jonge” Baron

1211 i. de Mepsche, Henric. Henric werd geboren omstreeks 1395. Hij
overleed voor 1433-08-02.

+ 1212 ii. Lunschen, Yeye. Yeye werd geboren omstreeks 1398. Zij overleed
voor 1478.

+ 1213 iii. de Mepsche, Roelof. Roelof werd geboren in 1400. Hij overleed
in 1453.

1214 iv. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren in 1405. Hij overleed in
1442.

Generatie 4

1211. de Mepsche, Henric.

Henric werd geboren omstreeks 1395. Hij overleed voor 1433-08-02
op de leeftijd van minder dan ongeveer 38 jaren, 7 maanden. Hij
was de zoon van de Mepsche, Johan “de Jonge” Baron en de Mepsche,
vrouw van Johan.

1212. Lunschen, Yeye.

Yeye werd geboren omstreeks 1398. Zij overleed voor 1478 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 80 jaren. Zij was de dochter van
de Mepsche, Johan “de Jonge” Baron en de Mepsche, vrouw van Johan.
Zij trouwde Lunsche, Egbert omstreeks 1430.

Kinderen van Lunschen, Yeye en Lunsche, Egbert

+ 12121 i. Lunsche, Jacob Egberts. Jacob Egberts werd geboren omstreeks
1430.

+ 12122 ii. Lunsche, Henric Egberts. Henric Egberts werd geboren omstreeks
1450 in Balloo. Hij overleed in 1498 in Balloo.

1213. de Mepsche, Roelof.

Roelof werd geboren in 1400. Hij overleed in 1453 op de leeftijd
van 53 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche, Johan “de Jonge”
Baron en de Mepsche, vrouw van Johan. Hij trouwde de Mepsche,
vrouw van Roelof omstreeks 1420.

Kinderen van de Mepsche, vrouw van Roelof en de Mepsche, Roelof

+ 12131 i. de Mepsche, Roelof. Roelof werd geboren omstreeks 1420. Hij
overleed in 1493.

1214. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren in 1405. Hij overleed in 1442 op de leeftijd
van 37 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche, Johan “de Jonge”
Baron en de Mepsche, vrouw van Johan.

Generatie 5

12121. Lunsche, Jacob Egberts.

Jacob Egberts werd geboren omstreeks 1430. Hij was de zoon van
Lunsche, Egbert en Lunschen, Yeye. Hij trouwde Hoytinge, Griete
omstreeks 1450.

Kinderen van Hoytinge, Griete en Lunsche, Jacob Egberts

+ 121211 i. Lunsche, Hille Jacobs. Hille Jacobs werd geboren omstreeks
1450. Zij overleed na 1475.

121212 ii. Lunsche, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1475.

12122. Lunsche, Henric Egberts.

Henric Egberts werd geboren omstreeks 1450 in Balloo. Hij overleed
in 1498 in Balloo op de leeftijd van ongeveer 48 jaren. Hij was de
zoon van Lunsche, Egbert en Lunschen, Yeye. Hij had een relatie
met Onbekend.

Kinderen van Onbekend en Lunsche, Henric Egberts

+ 121221 i. Lunsche, Joachim Hindricks. Joachim Hindricks werd geboren in
1485 in Westervelde (Norg). Hij overleed op 1569-07-01 in
Westervelde (Norg).

12131. de Mepsche, Roelof.

Roelof werd geboren omstreeks 1420. Hij overleed in 1493 op de
leeftijd van ongeveer 73 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche,
Roelof en de Mepsche, vrouw van Roelof. Hij trouwde Lewe, Wemele
omstreeks 1460.

Kinderen van Lewe, Wemele en de Mepsche, Roelof

+ 121311 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren in 1474 in Ulrum. Hij
overleed op 1501-06-15 in Appingedam.

Generatie 6

121211. Lunsche, Hille Jacobs.

Hille Jacobs werd geboren omstreeks 1450. Zij overleed na 1475 op
de leeftijd van meer dan ongeveer 25 jaren. Zij was de dochter van
Lunsche, Jacob Egberts en Hoytinge, Griete. Zij trouwde Hidding,
Johan Johans omstreeks 1465.

Kinderen van Lunsche, Hille Jacobs en Hidding, Johan Johans

+ 1212111 i. Hidding, Willem Jans. Willem Jans werd geboren omstreeks 1465.
Hij overleed na 1519.

1212112 ii. Hidding, Coep Jans. Coep Jans werd geboren omstreeks 1475.

121212. Lunsche, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1475. Hij was de zoon van Lunsche,
Jacob Egberts en Hoytinge, Griete.

121221. Lunsche, Joachim Hindricks.

Joachim Hindricks werd geboren in 1485 in Westervelde (Norg). Hij
overleed op 1569-07-01 in Westervelde (Norg) op de leeftijd van 84
jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Lunsche, Henric Egberts. Hij
trouwde Knasse, Hendrikje Johans omstreeks 1540.

Kinderen van Knasse, Hendrikje Johans en Lunsche, Joachim
Hindricks

1212211 i. Lunsche, Herman Joachim. Herman Joachim werd geboren in 1540 in
Westervelde (Norg). Hij overleed op 1632-11-15 in Westervelde
(Norg).

121311. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren in 1474 in Ulrum. Hij overleed op 1501-06-15 in
Appingedam op de leeftijd van 27 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
van de Mepsche, Roelof en Lewe, Wemele. Hij trouwde Huizinga,
Dietje omstreeks 1492.

Kinderen van Huizinga, Dietje en de Mepsche, Johan

+ 1213111 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren in 1495.

+ 1213112 ii. de Mepsche, Rudolph. Rudolph werd geboren omstreeks 1495. Hij
overleed voor 1568.

1213113 iii. de Mepsche, Reynier. Reynier werd geboren in 1495.

+ 1213114 iv. de Mepsche, Evert. Evert werd geboren in 1496. Hij overleed in
1541 in Groningen.

+ 1213115 v. de Mepsche, Hille Lewe Thoe Asingha Baronesse. Hille Lewe Thoe
Asingha Baronesse werd geboren in 1500 in Ulrum.

Generatie 7

1212111. Hidding, Willem Jans.

Willem Jans werd geboren omstreeks 1465. Hij overleed na 1519 op
de leeftijd van meer dan ongeveer 54 jaren. Hij was de zoon van
Hidding, Johan Johans en Lunsche, Hille Jacobs. Hij trouwde
Dissinck, Talle omstreeks 1500.

Kinderen van Dissinck, Talle en Hidding, Willem Jans

+ 12121111 i. Hidding, Willem Willems. Willem Willems werd geboren omstreeks
1503. Hij overleed voor 1554.

1212112. Hidding, Coep Jans.

Coep Jans werd geboren omstreeks 1475. Hij was de zoon van
Hidding, Johan Johans en Lunsche, Hille Jacobs.

1212211. Lunsche, Herman Joachim.

Herman Joachim werd geboren in 1540 in Westervelde (Norg). Hij
overleed op 1632-11-15 in Westervelde (Norg) op de leeftijd van 92
jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Lunsche, Joachim Hindricks
en Knasse, Hendrikje Johans.

1213111. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren in 1495. Hij was de zoon van de Mepsche, Johan
en Huizinga, Dietje. Hij trouwde Omteda, Anna op 1527-02-25 in
Groningen.

Notities bij de Mepsche, Johan

Bron: Jan Schimmel en Abraham van der Laan

Kinderen van Omteda, Anna en de Mepsche, Johan

+ 12131111 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren in 1530 in Groningen?.
Hij overleed in 1588 in Gdansk.

1213112. de Mepsche, Rudolph.

Rudolph werd geboren omstreeks 1495. Hij overleed voor 1568 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 73 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Johan en Huizinga, Dietje. Hij trouwde Tamminga, Ode
omstreeks 1520.

Notities bij de Mepsche, Rudolph

Rudolf de Mepsche is ridder. Hij wordt al in 1521 genoemd als
pastoor te Bedum, later als Doctor en Pastoor.
Op 24 juni 1535 is er een verzegeling, waarbij hertog Karel van
Gelre aan dr. Roloff Mepsche pastor te Bedum verpacht voor zijn
leven “alle alsulcken volle waren, weydelant, heydelant, hoylant,
bouwlant, vischerije”, welke hij bezit in de marckten van Midlaren
en Zuidlaren.
Op 22 september 1568 verklaart Frater Joannes Roest, procurator te
Bentlage van de orde van het Heilige kruis, dat jonker Haye
Addinge te Westerwolde, hoveling te Sandtweerd, namens zijn vrouw
als erfgename van haar vader, heer Rodolff de Mepsche, ridder, de
verschenen jaarlijkse rente an 5 goudgulden heeft betaald, welke
heer Rodolff de Mepsche, doctor en pastoor te Bedum, zijn convent
heeft toegezegd.

Kinderen van Tamminga, Ode en de Mepsche, Rudolph

12131121 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1525. Hij
overleed na 1591.

12131122 ii. de Mepsche, Johanna. Johanna werd geboren omstreeks 1530.

Notities voor Tamminga, Ode en de Mepsche, Rudolph:

Rudolf de Mepsche is ridder. Hij wordt al in 1521 genoemd als
pastoor te Bedum, later als Doctor en Pastoor.

Op 24 juni 1535 is er een verzegeling, waarbij hertog Karel van
Gelre aan dr. Roloff Mepsche pastor te Bedum verpacht voor zijn
leven “alle alsulcken volle waren, weydelant, heydelant, hoylant,
bouwlant, vischerije”, welke hij bezit in de marckten van Midlaren
en Zuidlaren.

Op 22 september 1568 verklaart Frater Joannes Roest, procurator te
Bentlage van de orde van het Heilige kruis, dat jonker Haye
Addinge te Westerwolde, hoveling te Sandtweerd, namens zijn vrouw
als erfgename van haar vader, heer Rodolff de Mepsche, ridder, de
verschenen jaarlijkse rente an 5 goudgulden heeft betaald, welke
heer Rodolff de Mepsche, doctor en pastoor te Bedum, zijn convent
heeft toegezegd.

1213113. de Mepsche, Reynier.

Reynier werd geboren in 1495. Hij was de zoon van de Mepsche,
Johan en Huizinga, Dietje.

Notities bij de Mepsche, Reynier

In 1516 diende voor de etstoel een zaak tussen Johan Houeman en
Reinth Mepsche . Vermoedelijk was Johan Homan de vader van de in
hetzelfde jaar genoemde ette Jonge Hoefman, daar hij anders ook
als Jonge Johan Homan zou zijn gemeld. Zekerheid is er echter
niet.

1213114. de Mepsche, Evert.

Evert werd geboren in 1496. Hij overleed in 1541 in Groningen op
de leeftijd van 45 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche, Johan en
Huizinga, Dietje. Hij trouwde Jarges, Anna op 1520-08-06 in
Groningen.

Notities bij de Mepsche, Evert

Zijn schoonvader Coppen Jarges wordt genoemd in 1490 te Groningen.
In 1527 is er een akte van verkoop door Evert Mepsche aan
Hermannus Mepsche (broer ??) van een jaarlijkse rente uit een huis
gelegen aan de Grote Markt, hoek Ebbingestraat.
In 1529 is er een akte waarin Evert de Mepsche zijn ‘Evertsheerd’
bij Usquert ruilt tegen ‘het voorwerk’ te Winsum van Johannieter
commanderij te Warffum. Hiermee verwerft hij bezittingen in het
klooster te Warfum.

Kinderen van Jarges, Anna en de Mepsche, Evert

+ 12131141 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren in 1520. Hij overleed op
1585-04-07 in Loppersum.

+ 12131142 ii. de Mepsche, Coppen. Coppen werd geboren in 1525. Hij werd
begraven in 1594 in Thesinge.

Notities voor Jarges, Anna en de Mepsche, Evert:

Evert is net als zijn grootvader Burgemeester te Groningen. Zijn
schoonvader Coppen Jarges wordt genoemd in 1490 te Groningen.

In 1527 is er een akte van verkoop door Evert Mepsche aan
Hermannus Mepsche (broer ??) van een jaarlijkse rente uit een huis
gelegen aan de Grote Markt, hoek Ebbingestraat.

In 1529 is er een akte waarin Evert de Mepsche zijn ‘Evertsheerd’
bij Usquert ruilt tegen ‘het voorwerk’ te Winsum van Johannieter
commanderij te Warffum. Hiermee verwerft hij bezittingen in het
klooster te Warfum.

Bron:

Het geslacht de Mepsche te Groningen

1213115. de Mepsche, Hille Lewe Thoe Asingha Baronesse.

Hille Lewe Thoe Asingha Baronesse werd geboren in 1500 in Ulrum.
Zij was de dochter van de Mepsche, Johan en Huizinga, Dietje. Zij
trouwde Lewe Thoe Asingha, Geert omstreeks 1530.

Kinderen van de Mepsche, Hille Lewe Thoe Asingha Baronesse en Lewe
Thoe Asingha, Geert

12131151 i. Lewe Thoe Asingha, Evert. Evert werd geboren in 1535. Hij
overleed in 1568.

12131152 ii. Lewe Thoe Asingha, Hoiko. Hoiko werd geboren in 1537.

Generatie 8

12121111. Hidding, Willem Willems.

Willem Willems werd geboren omstreeks 1503. Hij overleed voor 1554
op de leeftijd van minder dan ongeveer 51 jaren. Hij was de zoon
van Hidding, Willem Jans en Dissinck, Talle. Hij trouwde Hidding,
vrouw van Willem omstreeks 1525. Hij trouwde tevens Valcke,
Johanna omstreeks 1540.

Kinderen van Hidding, vrouw van Willem en Hidding, Willem Willems

+ 121211111 i. Hidding, Olde Johan. Olde Johan werd geboren omstreeks 1525.
Hij overleed voor 1595.

121211112 ii. Hidding, Bastiaan. Bastiaan werd geboren omstreeks 1540. Hij
overleed omstreeks 1545.

Kinderen van Valcke, Johanna en Hidding, Willem Willems

121211113 i. Hidding, Hille. Hille werd geboren omstreeks 1541. Zij overleed
in 1603.

121211114 ii. Hidding, Gese. Gese werd geboren omstreeks 1542.

121211115 iii. Hidding, Lucas. Lucas werd geboren omstreeks 1543. Hij overleed
omstreeks 1608.

121211116 iv. Hidding, Willem. Willem werd geboren omstreeks 1544. Hij
overleed na 1595.

+ 121211117 v. Hidding, Bastiaan. Bastiaan werd geboren in 1546 in Rolde. Hij
overleed in 1608.

121211118 vi. Hidding, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1550.

12131111. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren in 1530 in Groningen?. Hij overleed in 1588 in
Gdansk op de leeftijd van 58 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Johan en Omteda, Anna. Hij trouwde Jensema, Dorothea in
1567.

Notities bij de Mepsche, Johan

Bron: Jan Schimmel en Abraham van der Laan

Kinderen van Jensema, Dorothea en de Mepsche, Johan

121311111 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1550. Hij
overleed in 1598.

+ 121311112 ii. de Mepsche, Frederik. Frederik werd geboren omstreeks 1570. Hij
overleed voor 1601.

+ 121311113 iii. de Mepsche, Rembt. Rembt werd geboren omstreeks 1550. Hij
overleed in 1615 in Groningen.

Notities voor Jensema, Dorothea en de Mepsche, Johan:

Johan de Mepsche woonde op de borg Piloersma te Den Ham. Hij was hoofdeling te Groningen, evenals zijn gelijknamige neef Johan (IV.2). In tegenstelling tot zijn neef was hij staatsgezind. Door de Spaanse overheersing in de stad Groningen was hij genoodzaakt om te vluchten, hij overleed in ballingschap.
Zijn schoonfamilie Jensema leefde al enige eeuwen op de Jensemaborg te Oldehove. Zijn schoonvader Rembt Jensema overleed eveneens in ballingschap, na 1580.

12131121. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1525. Hij overleed na 1591 op de
leeftijd van meer dan ongeveer 66 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Rudolph en Tamminga, Ode. Hij trouwde Manninga, Anna in
1591.

12131122. de Mepsche, Johanna.

Johanna werd geboren omstreeks 1530. Zij was de dochter van de
Mepsche, Rudolph en Tamminga, Ode. Zij trouwde Sonoy, Diederik
omstreeks 1580.

Notities bij de Mepsche, Johanna

getrouwd (1) met Haye Addinga, van Westerwolde, overleden in 1570,
zoon van Jurgen Addinga en Anna Thedema.

Johanna is voor de 2e keer getrouwd in 1572 met Adriaan Hinckaart,
zoon van Anthony Hinckaert en Adriana van Balveren.

Johanna trouwt voor de 3e keer met NN. Smulling

Tenslotte trouwt Johanna met Diederik Sonoy, Burgemeester van
Enkhuizen (vanaf 1572), Gouverneur van het Noorderkwartier (Noord
Holland), Geboren te Kalkar (Hertogdom Kleef) in 1529, overleden
op 2 juni 1597 te Pieterburen.

Normaal gesproken wordt van de vrouwelijke afstammelingen geen
apart parenteelnummer gemaakt, voor deze maak ik een uitzondering.
Haar vierde echtgenoot is de moeite waard om eens nader te
vertellen:

Diederik Sonoy was de aanvoerder van de watergeuzen en gouverneur
in Noord Holland. Hij kiest al op jonge leeftijd voor het
protestantisme, en weigert in 1567 de eed van trouw af te leggen
aan de koning van Spanje. In Januari 1568 onderteken Sonoy met
Hendrik van Brederode en zeven andere opstandige edelen een
compromis om de Spanjaarden met geweld uit de Lage Landen te
verdrijven.

Op 1 juli 1568 ontvangt hij de eerste kaperbrieven van Lodewijk
van Nassau. Dit gebeurt tijdens het beleg van Groningen, vlak na
de slag bij Heiligerlee. Sonoy vecht negen dagen later als leider
van 700 watergeuzen in zo’n zestien schepen tegen Boschuyzen bij
Delfzijl. Willem van Oranje benoemt Sonoy in 1572 tot gouverneur
van Noord Holland.

Notities voor de Mepsche, Johanna en Sonoy, Diederik:

getrouwd (1) met Haye Addinga, van Westerwolde, overleden in 1570, zoon van Jurgen Addinga en Anna Thedema.
Johanna is voor de 2e keer getrouwd in 1572 met Adriaan Hinckaart, zoon van Anthony Hinckaert en Adriana van Balveren.
Johanna trouwt voor de 3e keer met NN. Smulling.
Tenslotte trouwt Johanna met Diederik Sonoy, Burgemeester van Enkhuizen (vanaf 1572), Gouverneur van het Noorderkwartier (Noord Holland),

12131141. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren in 1520. Hij overleed op 1585-04-07 in
Loppersum op de leeftijd van 65 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon
van de Mepsche, Evert en Jarges, Anna. Hij trouwde van Siegen,
Catharina omstreeks 1555. Hij trouwde tevens van Munster, Agnes in
1561.

Notities bij de Mepsche, Johan

Johan de Mepsche (ca 1520 – 1585) is een Spaansgezinde bestuurder in het noorden van Nederland tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Hij is fel Rooms Katholiek en verwerft faam als ketterjager.

Als Johan geboren wordt is Groningen nog een zelfstandige stad. In 1536 moet ook Groningen Karel V als landsheer erkennen. De Mepsche weet binnen de nieuwe staat carrière te maken als een trouw dienaar. Zijn financiële positie verbetert aanzienlijk door een verstandig huwelijk waardoor hij de borg Duirsum bij Loppersum verwerft.
In 1557 wordt hij door Arenberg benoemd tot luitenant-stadhouder in Groningen. In die rol onderscheidt hij zich als een fel katholiek die niet bereid is toe te geven aan de wensen van de protestanten. Als het stadsbestuur de Broerkerk ter beschikking van de protestanten wil stellen verzet hij zich daartegen.

Na de dood van Arenberg, die sneuvelt in de Slag bij Heiligerlee, hoopt de Mepsche zelf tot stadhouder bevorderd te worden, maar hij wordt gepasseerd. Zijn carrière lijkt voorbij als Groningen toetreedt tot de Pacificatie van Gent, maar na het verraad van Rennenberg keert hij terug in Groningen. Als uitvoerder van de Spaanse/katholieke plakkaten wordt hij zeer gevreesd. Hij sterft in 1585 aan de pest.

Is Johan de Mepsche al een gevreesde naam, zijn verre nazaat, Rudolf de Mepsche maakt de familienaam pas echt tot de meest gevreesde in de geschiedenis van Groningen.

Kinderen van van Siegen, Catharina en de Mepsche, Johan

121311411 i. de Mepsche, Catharina. Catharina werd geboren omstreeks 1555.
Zij overleed in 1624.

+ 121311412 ii. de Mepsche, Evert Johan. Evert Johan werd geboren omstreeks
1558. Hij overleed op 1642-11-11 in Loppersum.

Notities voor van Siegen, Catharina en de Mepsche, Johan:

Johan de Mepsche (ca 1520 – 1585) was een Spaansgezinde bestuurder
in het noorden van Nederland tijdens het begin van de
Tachtigjarige Oorlog. Hij was fel Rooms Katholiek en verwierf faam
als ketterjager. Als Johan geboren wordt is Groningen nog een
zelfstandige stad. In 1536 moet ook Groningen Karel V als
landsheer erkennen. De Mepsche weet binnen de nieuwe staat
carrière te maken als een trouw dienaar. Zijn financiële positie
verbetert aanzienlijk door een verstandig huwelijk waardoor hij de
borg Duirsum bij Loppersum verwerft.
In 1557 wordt hij door Arenberg benoemd tot luitenant-stadhouder
in Groningen. In die rol onderscheidt hij zich als een fel
katholiek die niet bereid is toe te geven aan de wensen van de
protestanten. Als het stadsbestuur de Broerkerk ter beschikking
van de protestanten wil stellen verzet hij zich daartegen.
Na de dood van Arenberg, die sneuvelde in de Slag bij Heiligerlee,
hoopte de Mepsche zelf tot stadhouder bevorderd te worden, maar
hij wordt gepasseerd. Zijn carrière lijkt voorbij als Groningen
toetreedt tot de Pacificatie van Gent, maar na het verraad van
Rennenberg keert hij terug in Groningen. Als uitvoerder van de
Spaanse/katholieke plakkaten wordt hij zeer gevreesd. Hij sterft
in 1585 aan de pest.
Was Johan de Mepsche al een gevreesde naam, zijn verre nazaat,
Rudolf de Mepsche maakt de familienaam pas echt tot de meest
gevreesde in de geschiedenis van Groningen.

In 1561 is er een huwelijkscontract tussen Johan de Mepsche en
Agnes Entens. Niet zeker dat dit het huwelijk tussen hem en Agnes
van Munster betreft, maar zeer goed mogelijk.

Het is niet geheel duidelijk wie de moeder is van de kinderen
Evert Johan en Catharina.

Bron:

Het geslacht de Mepsche te Groningen

Kinderen van van Munster, Agnes en de Mepsche, Johan

+ 121311413 i. de Mepsche, Rudolph. Rudolph werd geboren omstreeks 1565 in Den
Ham (Ov). Hij overleed in 1628.

121311414 ii. de Mepsche, Johanna. Johanna werd geboren omstreeks 1570.

121311415 iii. de Mepsche, Agnes. Agnes werd geboren omstreeks 1570.

12131142. de Mepsche, Coppen.

Coppen werd geboren in 1525. Hij werd begraven in 1594 in
Thesinge. Hij was de zoon van de Mepsche, Evert en Jarges, Anna.
Hij trouwde van Berum, Bywe omstreeks 1564-06-28.

Kinderen van van Berum, Bywe en de Mepsche, Coppen

121311421 i. de Mepsche, Evert. Evert werd geboren omstreeks 1565. Hij
overleed op 1646-02-05.

+ 121311422 ii. de Mepsche, Rudolf. Rudolf werd geboren omstreeks 1570. Hij
overleed in 1629.

+ 121311423 iii. de Mepsche, Agnes. Agnes werd geboren in 1570.

121311424 iv. de Mepsche, Ave. Ave werd geboren omstreeks 1577.

+ 121311425 v. de Mepsche, Remmert. Remmert werd geboren omstreeks 1580. Hij
overleed in 1649.

12131151. Lewe Thoe Asingha, Evert.

Evert werd geboren in 1535. Hij overleed in 1568 op de leeftijd
van 33 jaren. Hij was de zoon van Lewe Thoe Asingha, Geert en de
Mepsche, Hille Lewe Thoe Asingha Baronesse.

12131152. Lewe Thoe Asingha, Hoiko.

Hoiko werd geboren in 1537. Hij was de zoon van Lewe Thoe Asingha,
Geert en de Mepsche, Hille Lewe Thoe Asingha Baronesse.

Generatie 9

121211111. Hidding, Olde Johan.

Olde Johan werd geboren omstreeks 1525. Hij overleed voor 1595 op
de leeftijd van minder dan ongeveer 70 jaren. Hij was de zoon van
Hidding, Willem Willems en Hidding, vrouw van Willem. Hij trouwde
Hamming, Alijt Willems omstreeks 1560 in Rolde?.

Kinderen van Hamming, Alijt Willems en Hidding, Olde Johan

+ 1212111111 i. Hidding, Johan Jans. Johan Jans werd geboren omstreeks 1566 in
Rolde. Hij overleed op 1647-01-08 in Gasselte.

121211112. Hidding, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren omstreeks 1540. Hij overleed omstreeks 1545
op de leeftijd van ongeveer 5 jaren. Hij was de zoon van Hidding,
Willem Willems en Hidding, vrouw van Willem.

121211113. Hidding, Hille.

Hille werd geboren omstreeks 1541. Zij overleed in 1603 op de
leeftijd van ongeveer 62 jaren. Zij was de dochter van Hidding,
Willem Willems en Valcke, Johanna.

121211114. Hidding, Gese.

Gese werd geboren omstreeks 1542. Zij was de dochter van Hidding,
Willem Willems en Valcke, Johanna.

121211115. Hidding, Lucas.

Lucas werd geboren omstreeks 1543. Hij overleed omstreeks 1608 op
de leeftijd van ongeveer 65 jaren. Hij was de zoon van Hidding,
Willem Willems en Valcke, Johanna.

121211116. Hidding, Willem.

Willem werd geboren omstreeks 1544. Hij overleed na 1595 op de
leeftijd van meer dan ongeveer 51 jaren. Hij was de zoon van
Hidding, Willem Willems en Valcke, Johanna.

121211117. Hidding, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren in 1546 in Rolde. Hij overleed in 1608 op de
leeftijd van 62 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Willem Willems
en Valcke, Johanna. Hij trouwde Luttringe (Jullinge), Dubbeldina
omstreeks 1575.

Kinderen van Luttringe (Jullinge), Dubbeldina en Hidding, Bastiaan

1212111171 i. Hidding, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1575.

121211118. Hidding, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1550. Hij was de zoon van Hidding,
Willem Willems en Valcke, Johanna.

121311111. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1550. Hij overleed in 1598 op de
leeftijd van ongeveer 48 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche,
Johan en Jensema, Dorothea.

121311112. de Mepsche, Frederik.

Frederik werd geboren omstreeks 1570. Hij overleed voor 1601 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 31 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Johan en Jensema, Dorothea. Hij trouwde Entens, Oede in
1590.

Kinderen van Entens, Oede en de Mepsche, Frederik

+ 1213111121 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1590 in
Groningen?. Hij overleed omstreeks 1653.

1213111122 ii. de Mepsche, Dorothea. Dorothea werd geboren omstreeks 1600. Zij
overleed na 1638.

121311113. de Mepsche, Rembt.

Rembt werd geboren omstreeks 1550. Hij overleed in 1615 in
Groningen op de leeftijd van ongeveer 65 jaren. Hij was de zoon
van de Mepsche, Johan en Jensema, Dorothea. Hij trouwde van
Steenwijck, Suzanne in 1581.

Kinderen van van Steenwijck, Suzanne en de Mepsche, Rembt

+ 1213111131 i. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren op 1592-04-26 in Leer
(Dtsl). Hij overleed op 1652-09-07 in Groningen.

+ 1213111132 ii. de Mepsche, Hidde. Hidde werd geboren op 1594-05-09 in Leer
(Dtsl). Hij overleed op 1662-08-03.

121311411. de Mepsche, Catharina.

Catharina werd geboren omstreeks 1555. Zij overleed in 1624 op de
leeftijd van ongeveer 69 jaren. Zij was de dochter van de Mepsche,
Johan en van Siegen, Catharina.

Notities bij de Mepsche, Catharina

getrouwd met Antoine de Lockquenghien, woonachtig te Brussel.

121311412. de Mepsche, Evert Johan.

Evert Johan werd geboren omstreeks 1558. Hij overleed op
1642-11-11 in Loppersum op de leeftijd van ongeveer 84 jaren, 10
maanden. Hij was de zoon van de Mepsche, Johan en van Siegen,
Catharina. Hij trouwde van Eck, Josina Isabella op 1631-10-01 in
Utrecht.

Notities bij de Mepsche, Evert Johan

Bij huwelijk:
te Duirsum in den Ham etc. jonker en hoveling

Kinderen van van Eck, Josina Isabella en de Mepsche, Evert Johan

1213114121 i. de Mepsche, Rolof Bartoldus. Rolof Bartoldus werd geboren op
1637-03-21 in Amersfoort.

121311413. de Mepsche, Rudolph.

Rudolph werd geboren omstreeks 1565 in Den Ham (Ov). Hij overleed
in 1628 op de leeftijd van ongeveer 63 jaren. Hij werd begraven.
Hij was de zoon van de Mepsche, Johan en van Munster, Agnes. Hij
trouwde Böselager, Joachime omstreeks 1585.

Kinderen van Böselager, Joachime en de Mepsche, Rudolph

1213114131 i. de Mepsche, Anna. Anna werd geboren omstreeks 1590.

+ 1213114132 ii. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1590. Hij
overleed voor 1631.

121311414. de Mepsche, Johanna.

Johanna werd geboren omstreeks 1570. Zij was de dochter van de
Mepsche, Johan en van Munster, Agnes.

121311415. de Mepsche, Agnes.

Agnes werd geboren omstreeks 1570. Zij was de dochter van de
Mepsche, Johan en van Munster, Agnes.

Notities bij de Mepsche, Agnes

getrouwd met Aepko (Onno) van Ewsum, zoon van Johan van Ewsum en
Anna van Burmania

121311421. de Mepsche, Evert.

Evert werd geboren omstreeks 1565. Hij overleed op 1646-02-05 op
de leeftijd van ongeveer 81 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van de
Mepsche, Coppen en van Berum, Bywe. Hij trouwde Broersma, Ida op
1596-11-06 in Groningen. Hij trouwde tevens Jarges, Christina op
1626-11-19 in Groningen.

121311422. de Mepsche, Rudolf.

Rudolf werd geboren omstreeks 1570. Hij overleed in 1629 op de
leeftijd van ongeveer 59 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche,
Coppen en van Berum, Bywe. Hij trouwde Schatter, Aaltien op
1603-04-02.

Kinderen van Schatter, Aaltien en de Mepsche, Rudolf

+ 1213114221 i. de Mepsche, Coppen. Coppen werd geboren omstreeks 1605. Hij
overleed voor 1647.

121311423. de Mepsche, Agnes.

Agnes werd geboren in 1570. Zij was de dochter van de Mepsche,
Coppen en van Berum, Bywe. Zij trouwde Ayckema, Harcke Taeckes in
1595 in Grijpskerk.

Kinderen van de Mepsche, Agnes en Ayckema, Harcke Taeckes

1213114231 i. Ayckema, Taecke Harckes. Taecke Harckes werd geboren in 1595.

121311424. de Mepsche, Ave.

Ave werd geboren omstreeks 1577. Zij was de dochter van de
Mepsche, Coppen en van Berum, Bywe.

Notities bij de Mepsche, Ave

getrouwd omstreeks 1599 te Groningen met Frans Coenders, geboren
ca 1574 te Groningen, zoon van Tammo Coenders en Roelofje Sickinge

121311425. de Mepsche, Remmert.

Remmert werd geboren omstreeks 1580. Hij overleed in 1649 op de
leeftijd van ongeveer 69 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche,
Coppen en van Berum, Bywe. Hij trouwde Entens, Tetke op 1596-08-28
in Groningen.

Kinderen van Entens, Tetke en de Mepsche, Remmert

1213114251 i. de Mepsche, Gelmer. Gelmer werd geboren omstreeks 1600.

Generatie 10

1212111111. Hidding, Johan Jans.

Johan Jans werd geboren omstreeks 1566 in Rolde. Hij overleed op
1647-01-08 in Gasselte op de leeftijd van ongeveer 81 jaren, 7
dagen. Hij was de zoon van Hidding, Olde Johan en Hamming, Alijt
Willems. Hij trouwde Hidding, vrouw van Johan Jans omstreeks 1585.

Kinderen van Hidding, vrouw van Johan Jans en Hidding, Johan Jans

+ 12121111111 i. Hidding, Harmtien Jans. Harmtien Jans werd geboren omstreeks
1586. Zij overleed omstreeks 1648.

12121111112 ii. Hidding, Luychien Johans. Luychien Johans werd geboren
omstreeks 1607. Hij overleed in 1654.

12121111113 iii. Hidding, Harmen. Harmen werd geboren in 1609. Hij overleed in
1671.

12121111114 iv. Hidding, Johan. Johan werd geboren voor 1612. Hij overleed in
1679.

12121111115 v. Hidding, Olde Jan. Olde Jan werd geboren omstreeks 1613. Hij
overleed in 1679.

12121111116 vi. Hidding, Sebastiaen. Sebastiaen werd geboren omstreeks 1616.
Hij overleed in 1668.

12121111117 vii. Hidding, Willem. Willem werd geboren omstreeks 1620. Hij
overleed in 1679.

1212111171. Hidding, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1575. Hij was de zoon van Hidding,
Bastiaan en Luttringe (Jullinge), Dubbeldina.

1213111121. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1590 in Groningen?. Hij overleed
omstreeks 1653 op de leeftijd van ongeveer 63 jaren. Hij was de
zoon van de Mepsche, Frederik en Entens, Oede. Hij trouwde to
Nansum, Aijlcke op 1611-09-08 in Groningen.

Kinderen van to Nansum, Aijlcke en de Mepsche, Johan

12131111211 i. de Mepsche, Oede. Oede werd geboren op 1612-09-15. Zij overleed
op 1648-05-03 in Groningen?.

Notities voor to Nansum, Aijlcke en de Mepsche, Johan:

Die edle ehrnfeste jonker Johan de Mepsche zalige Frederick de
Mepsch unde Ude Entens ehelike soene daer voer die edele
ehrentfeste Koppen Jarghes als voget compareerde und die edle
ehrntrijke Aelke to Nanzum Wilke tho Nansums ehelijke dochter daer
voer die edele ehrentfeste amptman Sijghers compareerde is die
proclamatie geconstateert veneris 2 augusti 1611.
in margine: Martinikerk; per dominum Bern. 8 september 1611.

1213111122. de Mepsche, Dorothea.

Dorothea werd geboren omstreeks 1600. Zij overleed na 1638 op de
leeftijd van meer dan ongeveer 38 jaren. Zij was de dochter van de
Mepsche, Frederik en Entens, Oede.

1213111131. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren op 1592-04-26 in Leer (Dtsl). Hij overleed op
1652-09-07 in Groningen op de leeftijd van 60 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van de Mepsche, Rembt en van Steenwijck, Suzanne.
Hij trouwde Wicheringe, Helena op 1623-09-28 in Groningen.

Notities bij de Mepsche, Johan

Johan de Mepsche is stadsrentmeester van Groningen (1627-1646). Op
26 mei 1631 verkoopt hij een huis aan de Leliestraat te Groningen.
In 1632 koopt hij een huis aan de Brede Markt aan de Korenrijp,
genaamd als ‘Huis met de Schone Gevel’.

Door zijn huwelijk met Helena Wicheringe verwierf Johan de borg
Meininga te Niezijl. Zijn zonen Rempt en Gerard gebruiken de
toevoeging ‘op Meininga’. Ze zullen er vermoedelijk niet gewoond
hebben.

Kinderen van Wicheringe, Helena en de Mepsche, Johan

12131111311 i. de Mepsche, Rempt. Rempt werd geboren omstreeks 1625.

+ 12131111312 ii. de Mepsche, Gerard. Gerard werd geboren in 1625. Hij overleed
in 1680.

+ 12131111313 iii. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1635. Hij
overleed voor 1672.

Notities voor Wicheringe, Helena en de Mepsche, Johan:

Johan de Mepsche is stadsrentmeester van Groningen (1627-1646). Op
26 mei 1631 verkoopt hij een huis aan de Leliestraat te Groningen.
In 1632 koopt hij een huis aan de Brede Markt aan de Korenrijp,
genaamd als ‘Huis met de Schone Gevel’.

Door zijn huwelijk met Helena Wicheringe verwierf Johan de borg
Meininga te Niezijl. Zijn zonen Rempt en Gerard gebruiken de
toevoeging ‘op Meininga’. Ze zullen er vermoedelijk niet gewoond
hebben.

1213111132. de Mepsche, Hidde.

Hidde werd geboren op 1594-05-09 in Leer (Dtsl). Hij overleed op
1662-08-03 op de leeftijd van 68 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon
van de Mepsche, Rembt en van Steenwijck, Suzanne. Hij trouwde
Wicheringe, Titia op 1623-02-16.

Kinderen van Wicheringe, Titia en de Mepsche, Hidde

+ 12131111321 i. de Mepsche, Rempt. Rempt werd geboren omstreeks 1630. Hij
overleed voor 1682-05-00.

+ 12131111322 ii. de Mepsche, Gerard. Gerard werd geboren omstreeks 1630. Hij
overleed na 1675.

1213114121. de Mepsche, Rolof Bartoldus.

Rolof Bartoldus werd geboren op 1637-03-21 in Amersfoort. Hij was
de zoon van de Mepsche, Evert Johan en van Eck, Josina Isabella.
Hij trouwde Menghers, Catharina op 1689-10-05 in Groningen.

1213114131. de Mepsche, Anna.

Anna werd geboren omstreeks 1590. Zij was de dochter van de
Mepsche, Rudolph en Böselager, Joachime.

1213114132. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1590. Hij overleed voor 1631 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 41 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Rudolph en Böselager, Joachime. Hij trouwde ten Holte,
Lewe omstreeks 1610.

Kinderen van ten Holte, Lewe en de Mepsche, Johan

+ 12131141321 i. de Mepsche, Rudolph. Rudolph werd geboren omstreeks 1610.

12131141322 ii. de Mepsche, Elteke. Elteke werd geboren omstreeks 1610.

Notities voor ten Holte, Lewe en de Mepsche, Johan:

Na de dood van Johan trouwt Lewe ten Holte opnieuw met Pieter
Folckerts, Hoveling en Rentmeester der stad Groningen, weduwnaar
van Dewertien Simons. Hierdoor onstaat er een ingewikkelde
familieverhouding tussen deze Mepsche’s en de Folckers. Hun
kinderen trouwen wederzijds met elkaar.

1213114221. de Mepsche, Coppen.

Coppen werd geboren omstreeks 1605. Hij overleed voor 1647 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 42 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Rudolf en Schatter, Aaltien. Hij trouwde Hillebrandes,
Anna op 1628-10-19 in Groningen.

Kinderen van Hillebrandes, Anna en de Mepsche, Coppen

12131142211 i. de Mepsche, Rudolph. Rudolph werd geboren omstreeks 1625. Hij
overleed op 1657-12-31 in Thesinge.

12131142212 ii. de Mepsche, Alegunda. Alegunda werd geboren omstreeks 1625. Zij
overleed op 1691-11-11 in Marum (Gr).

12131142213 iii. de Mepsche, Anna Catharina. Anna Catharina werd geboren
omstreeks 1625. Zij overleed na 1693.

1213114231. Ayckema, Taecke Harckes.

Taecke Harckes werd geboren in 1595. Hij was de zoon van Ayckema,
Harcke Taeckes en de Mepsche, Agnes.

1213114251. de Mepsche, Gelmer.

Gelmer werd geboren omstreeks 1600. Zij was de dochter van de
Mepsche, Remmert en Entens, Tetke. Zij trouwde Grawijck, Theodorus
Christopher omstreeks 1630.

Generatie 11

12121111111. Hidding, Harmtien Jans.

Harmtien Jans werd geboren omstreeks 1586. Zij overleed omstreeks
1648 op de leeftijd van ongeveer 62 jaren. Zij was de dochter van
Hidding, Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans. Zij trouwde
Hilbing, Jonge Jan Arends omstreeks 1605 in Gieten?.

Kinderen van Hidding, Harmtien Jans en Hilbing, Jonge Jan Arends

+ 121211111111 i. Hilbing, Jantien Jans. Jantien Jans werd geboren omstreeks
1605.

+ 121211111112 ii. Hilbing, Margarita Jans. Margarita Jans werd geboren omstreeks
1608 in Gasselte. Zij overleed op 1678-10-13 in Groningen.

+ 121211111113 iii. Hilbing, Herman Jans. Herman Jans werd geboren omstreeks 1615.
Hij overleed in 1672.

+ 121211111114 iv. Hilbing, Lammegien. Lammegien werd geboren omstreeks 1627. Zij
overleed in 1681 in Gieten.

12121111112. Hidding, Luychien Johans.

Luychien Johans werd geboren omstreeks 1607. Hij overleed in 1654
op de leeftijd van ongeveer 47 jaren. Hij was de zoon van Hidding,
Johan Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

12121111113. Hidding, Harmen.

Harmen werd geboren in 1609. Hij overleed in 1671 op de leeftijd
van 62 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en Hidding,
vrouw van Johan Jans.

12121111114. Hidding, Johan.

Johan werd geboren voor 1612. Hij overleed in 1679 op de leeftijd
van meer dan 67 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan Jans en
Hidding, vrouw van Johan Jans.

12121111115. Hidding, Olde Jan.

Olde Jan werd geboren omstreeks 1613. Hij overleed in 1679 op de
leeftijd van ongeveer 66 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan
Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

12121111116. Hidding, Sebastiaen.

Sebastiaen werd geboren omstreeks 1616. Hij overleed in 1668 op de
leeftijd van ongeveer 52 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan
Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

12121111117. Hidding, Willem.

Willem werd geboren omstreeks 1620. Hij overleed in 1679 op de
leeftijd van ongeveer 59 jaren. Hij was de zoon van Hidding, Johan
Jans en Hidding, vrouw van Johan Jans.

12131111211. de Mepsche, Oede.

Oede werd geboren op 1612-09-15. Zij overleed op 1648-05-03 in
Groningen? op de leeftijd van 35 jaren, 7 maanden. Zij was de
dochter van de Mepsche, Johan en to Nansum, Aijlcke. Zij trouwde
Hooftman, Albert op 1633-06-14 in Groningen.

Notities bij de Mepsche, Oede

Huwelijkscontract tussen Albert Hooftman, zoon van Gilles H. en
Fouwel Roltemans, en Oede de Mepsche, dochter van Johan de M. op
den Ham en Aijlcke toe Nansum.
Getuigen zijn: Hildebrandt Entens, Wilhelm Conders van Helpen,
Johan de Mepsche op den Ham, Gooszen Schaffer, Coppen Jarges en de
rentmeester Johan de Mepsche, 1633. 14 juni

Trouwen op donderdag 11 augustus 1633
dochter op den Ham, edele, eer en deugdrijke juffer

Albert Hooftman hertrouwd als Burgemeester (te Groningen ??) op 17
september 1651 met Johanna Margaretha van Ewum.

12131111311. de Mepsche, Rempt.

Rempt werd geboren omstreeks 1625. Hij was de zoon van de Mepsche,
Johan en Wicheringe, Helena.

12131111312. de Mepsche, Gerard.

Gerard werd geboren in 1625. Hij overleed in 1680 op de leeftijd
van 55 jaren. Hij was de zoon van de Mepsche, Johan en Wicheringe,
Helena. Hij trouwde van Walta, Tieth op 1655-09-24 in Groningen.

Notities bij de Mepsche, Gerard

Gerard werd evenals zijn vader genoemd als ‘op Meijninga’,
verwijzend naar de borg Meijninga. Hij woonde echter te Groningen,
waar hij diverse functie’s bekleedde.

Hij werd genoemd als Raadsheer en Hoofdman van de stad Groningen,
en als Rentmeester tussen 1657 en 1672. In 1656 koopt hij een huis
in de boteringestraat van Rudolph d’Mepsche op Tackenborch.

Sappemeer – fol.26v – 24 april 1681 – 25 januari 1694 – Titia van
Walta, weduwe van de Mepsche, als mede leg. tut. over haar
minderjarige dochter, juffer Margarieta d’ Mepsche, jr. Sibrand de
Mepsche, luitenant over een compagnie cavalerie, en Jan de
Mepsche, kapitein van een compagnie infanterie, verkopen aan Geert
Hilldebrants en Anna Everts (ehel.), en Jan Harmens Calck en
Wijpke Jansen (ehel.) de overdracht van een halve wijk veen, in
het oosten van Sappemeer. Prijs: 700 car.gld

Johan Bloemert als volmacht van Thitia van Walta, weduwe van de
raadsheer Gerhard de Mepsche, haar zoon kapitein Johan de Mepsche
en haar dochter Margareta de Mepsche, weduwe Krieckx, draagt het
goed op aan de ambtman. Datering 1690 sep 2

Kinderen van van Walta, Tieth en de Mepsche, Gerard

121311113121 i. de Mepsche, Sijbrant. Sijbrant werd geboren op 1656-08-31 in
Groningen.

121311113122 ii. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren op 1657-08-30. Hij
overleed omstreeks 1658.

+ 121311113123 iii. de Mepsche, Johan. Johan werd geboren op 1658-10-17. Hij
overleed na 1696.

121311113124 iv. de Mepsche, Arent. Arent werd geboren op 1660-02-12 in
Groningen. Hij overleed omstreeks 1720.

121311113125 v. de Mepsche, Geert. Geert werd geboren op 1661-10-04 in
Groningen. Hij overleed omstreeks 1662.

121311113126 vi. de Mepsche, Geert. Geert werd geboren op 1664-06-09 in
Groningen.

121311113127 vii. de Mepsche, Rempt. Rempt werd geboren op 1665-11-28 in
Groningen.

121311113128 viii. de Mepsche, Margaretha. Margaretha werd geboren op 1668-11-20
in Groningen. Zij overleed op 1736-03-16 in Groningen.

121311113129 ix. de Mepsche, Gerherd. Gerherd werd geboren op 1671-11-25 in
Groningen.

12131111313. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren omstreeks 1635. Hij overleed voor 1672 op de
leeftijd van minder dan ongeveer 37 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Johan en Wicheringe, Helena. Hij trouwde Gruis, Agnes op
1662-05-04 in Aduard.

Kinderen van Gruis, Agnes en de Mepsche, Johan

121311113131 i. de Mepsche, Helena. Helena werd geboren op 1665-08-28 in
Aduard.

Notities voor Gruis, Agnes en de Mepsche, Johan:

Verzegeling, waarbij Gerhardt de Mepsche en Titia van Walta,
ehelieden, alsmede vrouwe Agnes Gruijs, weduwe van wijlen Johan de
Mepsche, van Micheel Amija 6000 car. guldens op rente nemen,
1672-11-29

Akte van verkoop door Agnes Gruys weduwe de Mepsche en de erven
Johan de Mepsche aan Alderick van Ewsum en zijn vrouw J.E.
Mackdowell en aan Everhard Ringels en zijn vrouw van een heerd
land te Hoogkerk c.a. en de toerbeurt van de schepperij, 1692

12131111321. de Mepsche, Rempt.

Rempt werd geboren omstreeks 1630. Hij overleed voor 1682-05-00 op
de leeftijd van minder dan ongeveer 52 jaren, 4 maanden. Hij was
de zoon van de Mepsche, Hidde en Wicheringe, Titia. Hij trouwde
Wicheringe, Willemina op 1658-01-02.

Kinderen van Wicheringe, Willemina en de Mepsche, Rempt

121311113211 i. de Mepsche, Teteke. Teteke werd geboren op 1659-05-26 in
Groningen. Zij overleed omstreeks 1661.

121311113212 ii. de Mepsche, Ode Sophia. Ode Sophia werd geboren op 1660-08-03
in Groningen. Zij overleed voor 1667.

121311113213 iii. de Mepsche, Teteke. Teteke werd geboren op 1661-12-27 in
Groningen.

121311113214 iv. de Mepsche, Willemina. Willemina werd geboren op 1663-05-12 in
Groningen.

121311113215 v. de Mepsche, Hidde. Hidde werd geboren op 1664-07-22 in
Groningen. Hij overleed omstreeks 1720.

121311113216 vi. de Mepsche, Bartoldt. Bartoldt werd geboren op 1665-10-31 in
Groningen.

121311113217 vii. de Mepsche, Oede Sophia. Oede Sophia werd geboren op 1667-07-27
in Groningen. Zij overleed omstreeks 1730.

+ 121311113218 viii. de Mepsche, Rempt. Rempt werd geboren op 1669-07-23 in
Groningen. Hij overleed op 1735-04-22 in Groningen.

12131111322. de Mepsche, Gerard.

Gerard werd geboren omstreeks 1630. Hij overleed na 1675 op de
leeftijd van meer dan ongeveer 45 jaren. Hij was de zoon van de
Mepsche, Hidde en Wicheringe, Titia. Hij trouwde van Eussum, Anna
op 1652-09-04 in Groningen.

Kinderen van van Eussum, Anna en de Mepsche, Gerard

121311113221 i. de Mepsche, Geertruida. Geertruida werd geboren omstreeks 1655.
Zij overleed na 1695.

121311113222 ii. de Mepsche, Ida. Ida werd geboren omstreeks 1655. Zij overleed
na 1693.

12131141321. de Mepsche, Rudolph.

Rudolph werd geboren omstreeks 1610. Hij was de zoon van de
Mepsche, Johan en ten Holte, Lewe. Hij trouwde Folkerts, Assele
omstreeks 1630.

Kinderen van Folkerts, Assele en de Mepsche, Rudolph

121311413211 i. de Mepsche, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1630.

+ 121311413212 ii. de Mepsche, Johan Folckers. Johan Folckers werd geboren
omstreeks 1640.

121311413213 iii. de Mepsche, Dewer Maryde. Dewer Maryde werd geboren op
1646-02-01 in Loppersum. Zij overleed omstreeks 1700.

+ 121311413214 iv. de Mepsche, Peter. Peter werd geboren op 1650-09-08 in
Loppersum. Hij overleed op 1710-01-09 in Groningen.

121311413215 v. de Mepsche, Leone. Leone werd geboren op 1653-03-06 in
Loppersum.

Notities voor Folkerts, Assele en de Mepsche, Rudolph:

Verzegeling ener scheiding van in gemeenschap bezeten goederen
tussen Assella Folkers en Rudolph Folkers, 1646 jan. 18

Akte van ruil, waarbij Joost Lewe, jonker en hoveling ter Hansouw
en Kantens c.a., aan zijn neef Rudolph de Mepsche, jonker en
hoveling te Loppersum enz., en Assella Folckers e.l. overdraagt
een heerd land onder Loppersum en Hellum, groot c. 46 grazen, en
daarvoor in eigendom terug ontvangt een heerd land te Luddeweer
onder Woltersum, groot 106 grazen, en 6 grazen land en ossenweide
buiten de Boteringe-poort te Groningen benevens 1600 car. gulden,
1650

12131141322. de Mepsche, Elteke.

Elteke werd geboren omstreeks 1610. Zij was de dochter van de
Mepsche, Johan en ten Holte, Lewe.

12131142211. de Mepsche, Rudolph.

Rudolph werd geboren omstreeks 1625. Hij overleed op 1657-12-31 in
Thesinge op de leeftijd van ongeveer 32 jaren, 11 maanden. Hij
werd begraven in 1658-01-00 in Thesinge. Hij was de zoon van de
Mepsche, Coppen en Hillebrandes, Anna.

12131142212. de Mepsche, Alegunda.

Alegunda werd geboren omstreeks 1625. Zij overleed op 1691-11-11
in Marum (Gr) op de leeftijd van ongeveer 66 jaren, 10 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Coppen en Hillebrandes, Anna.
Zij trouwde Entens, Hillebrandt op 1649-04-05 in Groningen.

12131142213. de Mepsche, Anna Catharina.

Anna Catharina werd geboren omstreeks 1625. Zij overleed na 1693
op de leeftijd van meer dan ongeveer 68 jaren. Zij was de dochter
van de Mepsche, Coppen en Hillebrandes, Anna. Zij trouwde van
Starkenborgh, Ludolf Tjarda op 1649-12-01 in Groningen.

Generatie 12

121211111111. Hilbing, Jantien Jans.

Jantien Jans werd geboren omstreeks 1605. Zij was de dochter van
Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Zij trouwde
Hamming, Jan Heins omstreeks 1627.

Kinderen van Hilbing, Jantien Jans en Hamming, Jan Heins

1212111111111 i. Hamming, Frerick Jans. Frerick Jans werd geboren omstreeks
1627.

1212111111112 ii. Hamming, Boele Jans. Boele Jans werd geboren omstreeks 1628.
Hij overleed in 1691.

1212111111113 iii. Hamming, Jantje Jans. Jantje Jans werd geboren omstreeks 1630.

1212111111114 iv. Hamming, Lutgertien. Lutgertien werd geboren omstreeks 1630.

1212111111115 v. Hamming, Johanna Jans. Johanna Jans werd geboren omstreeks
1630.

1212111111116 vi. Hamming, Heino Jans. Heino Jans werd geboren omstreeks 1630.
Hij overleed in 1684.

121211111112. Hilbing, Margarita Jans.

Margarita Jans werd geboren omstreeks 1608 in Gasselte. Zij
overleed op 1678-10-13 in Groningen op de leeftijd van ongeveer 70
jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Hilbing, Jonge Jan Arends
en Hidding, Harmtien Jans. Zij trouwde Hamming, Willem Heinsz
omstreeks 1636.

Kinderen van Hilbing, Margarita Jans en Hamming, Willem Heinsz

1212111111121 i. Hamming, Roelfien Willemsd. Roelfien Willemsd werd geboren
omstreeks 1637.

121211111113. Hilbing, Herman Jans.

Herman Jans werd geboren omstreeks 1615. Hij overleed in 1672 op
de leeftijd van ongeveer 57 jaren. Hij was de zoon van Hilbing,
Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Hij trouwde Hamming,
Jantien Heines.

Kinderen van Hamming, Jantien Heines en Hilbing, Herman Jans

+ 1212111111131 i. Hilbing, Jan Harmens. Jan Harmens werd geboren in 1655. Hij
overleed in 1709.

121211111114. Hilbing, Lammegien.

Lammegien werd geboren omstreeks 1627. Zij overleed in 1681 in
Gieten op de leeftijd van ongeveer 54 jaren. Zij was de dochter
van Hilbing, Jonge Jan Arends en Hidding, Harmtien Jans. Zij
trouwde Huising, Harmen omstreeks 1652.

Kinderen van Hilbing, Lammegien en Huising, Harmen

1212111111141 i. Huising, Johan Harmens. Johan Harmens werd geboren omstreeks
1652. Hij overleed in 1696.

1212111111142 ii. Huising, Jantijn Harmens. Jantijn Harmens werd geboren
omstreeks 1660.

1212111111143 iii. Huising, Catrina. Catrina werd geboren voor 1666. Zij overleed
in 1719.

+ 1212111111144 iv. Huising, Hendrik Harmens. Hendrik Harmens werd geboren
omstreeks 1670. Hij overleed omstreeks 1722.

1212111111145 v. Huising, Pieter Harmens. Pieter Harmens werd geboren omstreeks
1671. Hij overleed in 1739.

121311113121. de Mepsche, Sijbrant.

Sijbrant werd geboren op 1656-08-31 in Groningen. Hij was de zoon
van de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

121311113122. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren op 1657-08-30. Hij overleed omstreeks 1658 op
de leeftijd van ongeveer 4 maanden, 2 dagen. Hij was de zoon van
de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

121311113123. de Mepsche, Johan.

Johan werd geboren op 1658-10-17. Hij overleed na 1696 op de
leeftijd van meer dan 37 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van de
Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth. Hij trouwde Verruci, Juliana
op 1682-10-21 in Groningen.

Kinderen van Verruci, Juliana en de Mepsche, Johan

1213111131231 i. de Mepsche, Gerard. Gerard werd geboren op 1683-03-27 in
Groningen.

1213111131232 ii. de Mepsche, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1684-11-23 in
Groningen. Zij overleed op 1778-07-19 in Groningen.

1213111131233 iii. de Mepsche, Amelia Hendriëtte. Amelia Hendriëtte werd geboren
op 1686-03-17 in Groningen. Zij overleed op 1749-05-24 in
Groningen.

1213111131234 iv. de Mepsche, Johanna. Johanna werd geboren op 1687-04-10 in
Groningen. Zij overleed op 1764-05-12 in Groningen.

1213111131235 v. de Mepsche, Helena. Helena werd geboren op 1688-07-15 in
Sappemeer. Zij overleed omstreeks 1750.

1213111131236 vi. de Mepsche, Juliana. Juliana werd geboren op 1690-01-07 in
Groningen. Zij overleed op 1768-06-16 in Groningen.

1213111131237 vii. de Mepsche, Sibrandina. Sibrandina werd geboren op 1693-08-10
in Groningen. Zij overleed op 1778-07-12 in Groningen.

1213111131238 viii. de Mepsche, Peter Rempt. Peter Rempt werd geboren op 1696-04-17
in Groningen.

121311113124. de Mepsche, Arent.

Arent werd geboren op 1660-02-12 in Groningen. Hij overleed
omstreeks 1720 op de leeftijd van ongeveer 59 jaren, 10 maanden.
Hij was de zoon van de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

121311113125. de Mepsche, Geert.

Geert werd geboren op 1661-10-04 in Groningen. Hij overleed
omstreeks 1662 op de leeftijd van ongeveer 2 maanden, 28 dagen.
Hij was de zoon van de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

121311113126. de Mepsche, Geert.

Geert werd geboren op 1664-06-09 in Groningen. Hij was de zoon van
de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

121311113127. de Mepsche, Rempt.

Rempt werd geboren op 1665-11-28 in Groningen. Hij was de zoon van
de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

121311113128. de Mepsche, Margaretha.

Margaretha werd geboren op 1668-11-20 in Groningen. Zij overleed
op 1736-03-16 in Groningen op de leeftijd van 67 jaren, 3 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

Notities bij de Mepsche, Margaretha

Zij trouwt op 6 september 1684 met Gijsbert Matthieus Kriecx.
Zij was toen pas 15, bijna 16 jaar oud.

121311113129. de Mepsche, Gerherd.

Gerherd werd geboren op 1671-11-25 in Groningen. Hij was de zoon
van de Mepsche, Gerard en van Walta, Tieth.

121311113131. de Mepsche, Helena.

Helena werd geboren op 1665-08-28 in Aduard. Zij was de dochter
van de Mepsche, Johan en Gruis, Agnes.

121311113211. de Mepsche, Teteke.

Teteke werd geboren op 1659-05-26 in Groningen. Zij overleed
omstreeks 1661 op de leeftijd van ongeveer 1 jaar, 7 maanden. Zij
was de dochter van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.

121311113212. de Mepsche, Ode Sophia.

Ode Sophia werd geboren op 1660-08-03 in Groningen. Zij overleed
voor 1667 op de leeftijd van minder dan 6 jaren, 4 maanden. Zij
was de dochter van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.

121311113213. de Mepsche, Teteke.

Teteke werd geboren op 1661-12-27 in Groningen. Zij was de dochter
van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.

121311113214. de Mepsche, Willemina.

Willemina werd geboren op 1663-05-12 in Groningen. Zij was de
dochter van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.

121311113215. de Mepsche, Hidde.

Hidde werd geboren op 1664-07-22 in Groningen. Hij overleed
omstreeks 1720 op de leeftijd van ongeveer 55 jaren, 5 maanden.
Hij was de zoon van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.

121311113216. de Mepsche, Bartoldt.

Bartoldt werd geboren op 1665-10-31 in Groningen. Hij was de zoon
van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.

121311113217. de Mepsche, Oede Sophia.

Oede Sophia werd geboren op 1667-07-27 in Groningen. Zij overleed
omstreeks 1730 op de leeftijd van ongeveer 62 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.

121311113218. de Mepsche, Rempt.

Rempt werd geboren op 1669-07-23 in Groningen. Hij overleed op
1735-04-22 in Groningen op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden.
Hij was de zoon van de Mepsche, Rempt en Wicheringe, Willemina.
Hij trouwde van Julsingha, Wija Hinrica op 1699-08-16. Hij trouwde
tevens de Mepsche, Johanna op 1724-06-18 in Groningen.

Kinderen van van Julsingha, Wija Hinrica en de Mepsche, Rempt

1213111132181 i. de Mepsche, Willemijna. Willemijna werd geboren op 1703-01-21
in Groningen. Zij overleed omstreeks 1770.

1213111132182 ii. de Mepsche, Wija. Wija werd geboren op 1704-01-20 in Groningen.

Notities voor de Mepsche, Johanna en de Mepsche, Rempt:

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Rempt d’ Mepsche, zoon van
Rempt d’ Mepsche en Willemina Wicheringe, en Johanna d’ Mepsche,
weduwe van Jan Clant en dochter van Jan d’ Mepsche en Juliana
Verruci, 1724 (1724.06.01)

Vrouwe Johanna de Mepsche, weduwe van de raadsheer Rembt de
Mepsche en Hendrik Knijpinga verklaren een ruiling van goederen te
hebben aangegaan, waarbij wed. de Mepsche aan Knijpinga
overdraagt:
1. het huis, gedurende de laatste tijd door haar persoonlijk
bewoond in de Oude Kijk in ’t Jatstraat met een hofje, plaats en
stal erachter met een vrije uitgang naar de Turftorenstraat en een
vrije uitgang via de stal naar het mandelige gangetje;
2. de naast sub. 1. gelegen behuizing met een vrije uitgang door
het mandelig gangetje met het recht op de mandelig put daarin, 16
juni 1755. Authenthiek afschrift

121311113221. de Mepsche, Geertruida.

Geertruida werd geboren omstreeks 1655. Zij overleed na 1695 op de
leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren. Zij was de dochter van de
Mepsche, Gerard en van Eussum, Anna.

121311113222. de Mepsche, Ida.

Ida werd geboren omstreeks 1655. Zij overleed na 1693 op de
leeftijd van meer dan ongeveer 38 jaren. Zij was de dochter van de
Mepsche, Gerard en van Eussum, Anna.

121311413211. de Mepsche, Jan.

Jan werd geboren omstreeks 1630. Hij was de zoon van de Mepsche,
Rudolph en Folkerts, Assele.

121311413212. de Mepsche, Johan Folckers.

Johan Folckers werd geboren omstreeks 1640. Hij was de zoon van de
Mepsche, Rudolph en Folkerts, Assele. Hij trouwde de Sijgers, Anna
op 1667-05-18.

Kinderen van de Sijgers, Anna en de Mepsche, Johan Folckers

1213114132121 i. de Mepsche, Peter. Peter werd geboren op 1667-12-06 in
Groningen. Hij overleed omstreeks 1720.

121311413213. de Mepsche, Dewer Maryde.

Dewer Maryde werd geboren op 1646-02-01 in Loppersum. Zij overleed
omstreeks 1700 op de leeftijd van ongeveer 53 jaren, 11 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Rudolph en Folkerts, Assele.

121311413214. de Mepsche, Peter.

Peter werd geboren op 1650-09-08 in Loppersum. Hij overleed op
1710-01-09 in Groningen op de leeftijd van 59 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van de Mepsche, Rudolph en Folkerts, Assele. Hij
trouwde Aldringa, Geertruida op 1694-04-21 in Groningen.

Kinderen van Aldringa, Geertruida en de Mepsche, Peter

+ 1213114132141 i. de Mepsche, Rudolf. Rudolf werd geboren op 1695-03-15. Hij
overleed op 1754-12-14 in Wedderdorp.

Notities voor Aldringa, Geertruida en de Mepsche, Peter:

Peter de Mepsche was Raadsheer te Groningen, hij bezat o.a. de
Euckema en Ailckema borg. Zijn zoon Rudolph verkocht het
‘Aylkuma’-goed in 1727 met schuur, hovinge, geboomte, grachten,
etc..

Akte van schenking door Aswerus Aldringa aan Geertruida Aldringa,
weduwe van Peter de Mepsche, van de borg Bima te Faan en alle
daaraan verbonden rechten en 77 grazen land, die op haar beurt
hetzelfde schenkt aan haar zoon Rudolf de Mepsche, 1712
(1712.02.18)

121311413215. de Mepsche, Leone.

Leone werd geboren op 1653-03-06 in Loppersum. Zij was de dochter
van de Mepsche, Rudolph en Folkerts, Assele.

Generatie 13

1212111111111. Hamming, Frerick Jans.

Frerick Jans werd geboren omstreeks 1627. Hij was de zoon van
Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

1212111111112. Hamming, Boele Jans.

Boele Jans werd geboren omstreeks 1628. Hij overleed in 1691 op de
leeftijd van ongeveer 63 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Jan
Heins en Hilbing, Jantien Jans.

1212111111113. Hamming, Jantje Jans.

Jantje Jans werd geboren omstreeks 1630. Zij was de dochter van
Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

1212111111114. Hamming, Lutgertien.

Lutgertien werd geboren omstreeks 1630. Zij was de dochter van
Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

1212111111115. Hamming, Johanna Jans.

Johanna Jans werd geboren omstreeks 1630. Zij was de dochter van
Hamming, Jan Heins en Hilbing, Jantien Jans.

1212111111116. Hamming, Heino Jans.

Heino Jans werd geboren omstreeks 1630. Hij overleed in 1684 op de
leeftijd van ongeveer 54 jaren. Hij was de zoon van Hamming, Jan
Heins en Hilbing, Jantien Jans.

1212111111121. Hamming, Roelfien Willemsd.

Roelfien Willemsd werd geboren omstreeks 1637. Zij was de dochter
van Hamming, Willem Heinsz en Hilbing, Margarita Jans.

1212111111131. Hilbing, Jan Harmens.

Jan Harmens werd geboren in 1655. Hij overleed in 1709 op de
leeftijd van 54 jaren. Hij was de zoon van Hilbing, Herman Jans en
Hamming, Jantien Heines. Hij trouwde Buining, Frederica op
1674-11-01 in Gasselte.

Kinderen van Buining, Frederica en Hilbing, Jan Harmens

+ 12121111111311 i. Hilbing, Johanna. Johanna werd geboren op 1675-08-03 in
Gasselte. Zij overleed voor 1705 in Gasselte.

12121111111312 ii. Hilbing, Geesje. Geesje werd geboren in 1677. Zij overleed in
1723.

12121111111313 iii. Hilbing, Harmen. Harmen werd geboren in 1681. Hij overleed in
1681.

12121111111314 iv. Hilbing, Hermanna. Hermanna werd geboren in 1681.

1212111111141. Huising, Johan Harmens.

Johan Harmens werd geboren omstreeks 1652. Hij overleed in 1696 op
de leeftijd van ongeveer 44 jaren. Hij was de zoon van Huising,
Harmen en Hilbing, Lammegien.

1212111111142. Huising, Jantijn Harmens.

Jantijn Harmens werd geboren omstreeks 1660. Zij was de dochter
van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien.

1212111111143. Huising, Catrina.

Catrina werd geboren voor 1666. Zij overleed in 1719 op de
leeftijd van meer dan 53 jaren. Zij was de dochter van Huising,
Harmen en Hilbing, Lammegien.

1212111111144. Huising, Hendrik Harmens.

Hendrik Harmens werd geboren omstreeks 1670. Hij overleed
omstreeks 1722 op de leeftijd van ongeveer 52 jaren. Hij was de
zoon van Huising, Harmen en Hilbing, Lammegien. Hij trouwde
Hilbing, Johanna op 1698-09-25 in Gasselte.

Kinderen van Hilbing, Johanna en Huising, Hendrik Harmens

121211111113111 i. Huising, Lammechien. Lammechien werd geboren omstreeks 1703.
Zij overleed in 1764.

+ 121211111113112 ii. Huising, Lucas Lubertus. Hij werd gedoopt (chr) in 1710. Hij
werd begraven op 1754-10-12 in Hoogeveen.

1212111111145. Huising, Pieter Harmens.

Pieter Harmens werd geboren omstreeks 1671. Hij overleed in 1739
op de leeftijd van ongeveer 68 jaren. Hij was de zoon van Huising,
Harmen en Hilbing, Lammegien.

1213111131231. de Mepsche, Gerard.

Gerard werd geboren op 1683-03-27 in Groningen. Hij was de zoon
van de Mepsche, Johan en Verruci, Juliana.

1213111131232. de Mepsche, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1684-11-23 in Groningen. Zij overleed op
1778-07-19 in Groningen op de leeftijd van 93 jaren, 7 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Johan en Verruci, Juliana.

1213111131233. de Mepsche, Amelia Hendriëtte.

Amelia Hendriëtte werd geboren op 1686-03-17 in Groningen. Zij
overleed op 1749-05-24 in Groningen op de leeftijd van 63 jaren, 2
maanden. Zij was de dochter van de Mepsche, Johan en Verruci,
Juliana.

1213111131234. de Mepsche, Johanna.

Johanna werd geboren op 1687-04-10 in Groningen. Zij overleed op
1764-05-12 in Groningen op de leeftijd van 77 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van de Mepsche, Johan en Verruci, Juliana. Zij
trouwde Clant, Jan op 1712-11-12 in Groningen. Zij trouwde tevens
de Mepsche, Rempt op 1724-06-18 in Groningen.

Notities voor de Mepsche, Johanna en de Mepsche, Rempt:

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Rempt d’ Mepsche, zoon van
Rempt d’ Mepsche en Willemina Wicheringe, en Johanna d’ Mepsche,
weduwe van Jan Clant en dochter van Jan d’ Mepsche en Juliana
Verruci, 1724 (1724.06.01)

Vrouwe Johanna de Mepsche, weduwe van de raadsheer Rembt de
Mepsche en Hendrik Knijpinga verklaren een ruiling van goederen te
hebben aangegaan, waarbij wed. de Mepsche aan Knijpinga
overdraagt:
1. het huis, gedurende de laatste tijd door haar persoonlijk
bewoond in de Oude Kijk in ’t Jatstraat met een hofje, plaats en
stal erachter met een vrije uitgang naar de Turftorenstraat en een
vrije uitgang via de stal naar het mandelige gangetje;
2. de naast sub. 1. gelegen behuizing met een vrije uitgang door
het mandelig gangetje met het recht op de mandelig put daarin, 16
juni 1755. Authenthiek afschrift

1213111131235. de Mepsche, Helena.

Helena werd geboren op 1688-07-15 in Sappemeer. Zij overleed
omstreeks 1750 op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Johan en Verruci, Juliana.

1213111131236. de Mepsche, Juliana.

Juliana werd geboren op 1690-01-07 in Groningen. Zij overleed op
1768-06-16 in Groningen op de leeftijd van 78 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Johan en Verruci, Juliana.

1213111131237. de Mepsche, Sibrandina.

Sibrandina werd geboren op 1693-08-10 in Groningen. Zij overleed
op 1778-07-12 in Groningen op de leeftijd van 84 jaren, 11
maanden. Zij was de dochter van de Mepsche, Johan en Verruci,
Juliana.

1213111131238. de Mepsche, Peter Rempt.

Peter Rempt werd geboren op 1696-04-17 in Groningen. Hij was de
zoon van de Mepsche, Johan en Verruci, Juliana.

1213111132181. de Mepsche, Willemijna.

Willemijna werd geboren op 1703-01-21 in Groningen. Zij overleed
omstreeks 1770 op de leeftijd van ongeveer 66 jaren, 11 maanden.
Zij was de dochter van de Mepsche, Rempt en van Julsingha, Wija
Hinrica.

1213111132182. de Mepsche, Wija.

Wija werd geboren op 1704-01-20 in Groningen. Zij was de dochter
van de Mepsche, Rempt en van Julsingha, Wija Hinrica.

1213114132121. de Mepsche, Peter.

Peter werd geboren op 1667-12-06 in Groningen. Hij overleed
omstreeks 1720 op de leeftijd van ongeveer 52 jaren, 26 dagen. Hij
was de zoon van de Mepsche, Johan Folckers en de Sijgers, Anna.

1213114132141. de Mepsche, Rudolf.

Rudolf werd geboren op 1695-03-15. Hij overleed op 1754-12-14 in
Wedderdorp op de leeftijd van 59 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon
van de Mepsche, Peter en Aldringa, Geertruida. Hij trouwde
Alberda, Susanna Elijsabeth op 1718-04-08 in Zandeweer.

Kinderen van Alberda, Susanna Elijsabeth en de Mepsche, Rudolf

12131141321411 i. de Mepsche, Peter Jebo. Peter Jebo werd geboren op 1719-01-06
in Groningen. Hij overleed omstreeks 1790.

12131141321412 ii. de Mepsche, Onno Egbert. Onno Egbert werd geboren op 1723-03-17
in Groningen.

Notities voor Alberda, Susanna Elijsabeth en de Mepsche, Rudolf:

Rudolf de Mepsche was heer van Bijma tot Faan, deze titel erfde
hij van zijn moeder.

Zijn huwelijksinschrijving bevat de volgende tekst:

De H.E.G.Hr.MijnHeer Rudolph De Mepsche,Hr.v.Bijma tot Faan
cop De H.E.G.JuffMejuffer Susanna Elijsabeth Alberda,Juffr.v.SN

Deze Rudolf heeft de geschiedenisboeken ook gehaald, evenals zijn
beruchte voorouder Johan de Mepsche, de ketterjager. De vrije
internet-encyclopedie Wikipedia schrijft het volgende:

Rudolf de Mepsche (1695 – 1754) (ook genoemd: De Mepsche van Faan)
was een Groninger jonker. Hij was heer van Faan, later ook drost
van Westerwolde. Hij is vooral bekend geworden vanwege de
aanklachten wegens sodomie tegen een grote groep mannen in zijn
rechtsgebied

Rudolf verkreeg door erfenis de borgen Bijma en Bloemersma in het
Westerkwartier. De ‘macht’ in die streek lag tot dan toe
voornamelijk bij het geslacht Clant dat woonde op de Hanckemaborg
bij Zuidhorn. Door Clant werd Rudolf gezien als een ongewenste
indringer

Sodomie

In 1730 vonden in Utrecht een aantal arrestaties plaats wegens
sodomie. Dit was aanleiding tot veel rumoer, waarbij sodomie in de
Calvinistische leer van die tijd als zeer verwerpelijk werd
gezien. Overigens bestond er geen eenduidige definitie over wat
als sodomie betiteld moest worden.

De dominee van Faan, Niekerk en Oldekerk in die tijd, H.C. van
Bijler liet zich niet onbetuigd in het debat. Hij schreef een
pamflet: ‘ Helsche Boosheyt of grouwelijcke sonde van Sodomie’ dat
door De Mepsche nauwgezet werd gelezen.

Het is niet zeker of De Mepsche handelde uit overtuiging dan wel
uit berekening, feit is wel dat hij vervolgens overging tot het
arresteren van een grote groep mannen die hij verdacht van
sodomie. Daaronder bevonden zich een aantal mannen die bekend
stonden als aanhangers van Clant.

Omdat De Mepsche grietman was voor de streek stond Clant echter
machteloos. Hij moest lijdzaam toezien hoe De Mepsche op barbaarse
wijze de mannen vervolgde en via afgedwongen bekentenissen ook tot
zeer veel veroordelingen kwam. Tegen die veroordelingen stond geen
hoger beroep open. Uiteindelijk werden er 22 doodvonnissen
uitgesproken en uitgevoerd door wurging tijdens een openbare
executie in Zuidhorn. Twee personen waren al door marteling (een
op de pijnbank) bezweken. Alle 22 lijken werden oneervol verbrand
in plaats van begraven. De jongste gewurgde jongen was slechts
vijftien. Twee veertienjarige jongens werden als minderjarig
beschouwd maar wel schuldig bevonden; ze moesten de executies
aanzien en verdwenen voor de rest van hun leven in tuchthuizen.

De vraag in hoeverre er sprake was van een wijdverbreide praktijk
van sodomie of homoseksualiteit valt aan de hand van het proces
niet te beantwoorden. De waarde van de bekentenissen is gezien de
toegepaste dwangmiddelen uiteraard gering. Dat seksuele contacten
tussen mannen ook in het Faanse niet ongewoon waren is wellicht
aannemelijk.

Het was in de achttiende eeuw gebruikelijk dat de kosten van een
procedure voor rekening van de veroordeelden kwam, bij een
doodvonnis voor rekening van de erfgenamen. Het optreden van De
Mepsche had echter tot zeer veel protest geleid. Zijn politieke
tegenstanders maakten daarvan gebruik door bezwaren in te dienen
bij de Landdag in Groningen. Zij wisten die procedure dusdanig te
rekken dat De Mepsche financieel in de problemen kwam en
uiteindelijk failliet ging.

De Mepsche werd van de ondergang gered door Willem IV. Rudolf had
als een van de weinigen in Groningen uitdrukkelijk de Oranjepartij
gekozen. Toen Willem IV in 1748 tot stadhouder werd verheven werd
De Mepsche beloond met het drostambt van Westerwolde. De Mepsche
stierf op de Wedderborg in 1754.

De sodomieaffaire heeft een diepe indruk achtergelaten op de
bevolking van het Westerkwartier. De verhalen rond de wandaden
doen tot op vandaag de ronde. De naam De Mepsche van Faan geeft
bij menige Groninger nog koude rillingen.

Generatie 14

12121111111311. Hilbing, Johanna.

Johanna werd geboren op 1675-08-03 in Gasselte. Zij werd gedoopt
op 1675-08-05 in Gasselte. Zij overleed voor 1705 in Gasselte op
de leeftijd van minder dan 29 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter
van Hilbing, Jan Harmens en Buining, Frederica. Zij trouwde
Huising, Hendrik Harmens op 1698-09-25 in Gasselte.

Kinderen van Hilbing, Johanna en Huising, Hendrik Harmens

121211111113111 i. Huising, Lammechien. Lammechien werd geboren omstreeks 1703.
Zij overleed in 1764.

+ 121211111113112 ii. Huising, Lucas Lubertus. Hij werd gedoopt (chr) in 1710. Hij
werd begraven op 1754-10-12 in Hoogeveen.

12121111111312. Hilbing, Geesje.

Geesje werd geboren in 1677. Zij overleed in 1723 op de leeftijd
van 46 jaren. Zij was de dochter van Hilbing, Jan Harmens en
Buining, Frederica.

12121111111313. Hilbing, Harmen.

Harmen werd geboren in 1681. Hij overleed in 1681 op de leeftijd
van 0 dagen. Hij was de zoon van Hilbing, Jan Harmens en Buining,
Frederica.

12121111111314. Hilbing, Hermanna.

Hermanna werd geboren in 1681. Zij was de dochter van Hilbing, Jan
Harmens en Buining, Frederica.

121211111113111. Huising, Lammechien.

Lammechien werd geboren omstreeks 1703. Zij overleed in 1764 op de
leeftijd van ongeveer 61 jaren. Zij was de dochter van Huising,
Hendrik Harmens en Hilbing, Johanna.

121211111113112. Huising, Lucas Lubertus.

Hij werd gedoopt (chr) in 1710. Hij werd begraven op 1754-10-12 in
Hoogeveen. Hij was de zoon van Huising, Hendrik Harmens en
Hilbing, Johanna. Hij trouwde Tyens, Aaltien.

Notities bij Huising, Lucas Lubertus

Bron: kws Voerman-Vos. .

Kinderen van Tyens, Aaltien en Huising, Lucas Lubertus

+ 1212111111131121 i. Huysinge, Jantje Lucas. Zij werd gedoopt (chr) op 1735-09-18 in
Hoogeveen. Zij werd begraven op 1801-01-23 in Hoogeveen.

12131141321411. de Mepsche, Peter Jebo.

Peter Jebo werd geboren op 1719-01-06 in Groningen. Hij overleed
omstreeks 1790 op de leeftijd van ongeveer 70 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van de Mepsche, Rudolf en Alberda, Susanna
Elijsabeth.

12131141321412. de Mepsche, Onno Egbert.

Onno Egbert werd geboren op 1723-03-17 in Groningen. Hij was de
zoon van de Mepsche, Rudolf en Alberda, Susanna Elijsabeth.

Generatie 15

1212111111131121. Huysinge, Jantje Lucas.

Zij werd gedoopt (chr) op 1735-09-18 in Hoogeveen. Zij werd
begraven op 1801-01-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Huising, Lucas Lubertus en Tyens, Aaltien. Zij trouwde Boer,
Berend Jans.

Notities bij Huysinge, Jantje Lucas

Zij wordt vermeld bij de volkstelling van 1797/8 Pesservelt 894,
Jantje Lucas, boerderij, weduwe
van Berent Jans, inwonende zoon Hendrik Berents, 31 jaar,
arbeider, schutter.

Kinderen van Huysinge, Jantje Lucas en Boer, Berend Jans

12121111111311211 i. Boer, Jan Berends. Hij werd gedoopt (chr) op 1755-12-07 in
Hoogeveen. Hij werd begraven op 1806-03-21 in Meppel.

12121111111311212 ii. Huisinge, Lucas. Hij werd gedoopt (chr) op 1757-03-20 in
Hoogeveen. Hij werd begraven op 1808-12-28 in Hoogeveen.

12121111111311213 iii. Boer, Roelof Berends. Hij werd gedoopt (chr) op 1759-03-04 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1808-03-15 in Hoogeveen.

+ 12121111111311214 iv. Boer, Aaltjen Berends. Aaltjen Berends werd geboren in 1761 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1848-09-25 in Hoogeveen.

12121111111311215 v. Boer, Femmigje. Zij werd gedoopt (chr) op 1777-06-22 in
Hoogeveen.

12121111111311216 vi. Boer, Roelofje. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-02-17 in
Hoogeveen.

12121111111311217 vii. Boer, Hendrik. Hij werd gedoopt (chr) op 1767-11-15 in
Hoogeveen.

12121111111311218 viii. Boer, Albertje. Zij werd gedoopt (chr) op 1764-05-06 in
Hoogeveen.

Generatie 16

12121111111311211. Boer, Jan Berends.

Hij werd gedoopt (chr) op 1755-12-07 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1806-03-21 in Meppel. Hij was de zoon van Boer, Berend
Jans en Huysinge, Jantje Lucas.

12121111111311212. Huisinge, Lucas.

Hij werd gedoopt (chr) op 1757-03-20 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1808-12-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Boer,
Berend Jans en Huysinge, Jantje Lucas. Hij trouwde Prijs,
Willempje Jans.

Notities bij Huisinge, Lucas

Hij wordt vermeld in de haardstedenregisters van 1807 en 1812 op
resp. nr C 59 en A 642 (is
Achterom); bij de volkstelling van 1797/8 vermeld als Lucas
Berents, 43 jaar, boerderij, gehuwd,
3 kinders, Pesservelt 886; hierbij woont in Femmigje Harms, 69
jaar, spinnen, weduwe van Jan
Prijs Brandsma. (zijn schoonmoeder). Later noemt hij zich Lucas
Berends Boer. .

12121111111311213. Boer, Roelof Berends.

Hij werd gedoopt (chr) op 1759-03-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
1808-03-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Boer, Berend Jans en
Huysinge, Jantje Lucas.

12121111111311214. Boer, Aaltjen Berends.

Aaltjen Berends werd geboren in 1761 in Hoogeveen. Zij werd
gedoopt (chr) op 1761-11-15. Zij overleed op 1848-09-25 in
Hoogeveen op de leeftijd van 87 jaren, 8 maanden. Zij was de
dochter van Boer, Berend Jans en Huysinge, Jantje Lucas. Zij
trouwde Huizing, Evert Willems in 1785 in Hoogeveen.

Kinderen van Boer, Aaltjen Berends en Huizing, Evert Willems

+ 121211111113112141 i. Huizing, Roelofjen Everts. Roelofjen Everts werd geboren op
1785-06-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1861-07-23 in
Hoogeveen.

121211111113112142 ii. Huizing, Berend Everts. Berend Everts werd geboren in 1790 in
Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1812 in Berlijn?.

121211111113112143 iii. Huizing, Willem Everts. Willem Everts werd geboren op
1794-08-10 in Hoogeveen. Hij overleed in 1870 in Hoogeveen.

121211111113112144 iv. Everts, Jantjen. Jantjen werd geboren op 1797-10-22 in
Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen.

121211111113112145 v. Everts, Albertien. Albertien werd geboren op 1801-03-25 in
Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen.

121211111113112146 vi. Everts, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1803-12-28 in
Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen.

12121111111311215. Boer, Femmigje.

Zij werd gedoopt (chr) op 1777-06-22 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Boer, Berend Jans en Huysinge, Jantje Lucas.

12121111111311216. Boer, Roelofje.

Zij werd gedoopt (chr) op 1771-02-17 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Boer, Berend Jans en Huysinge, Jantje Lucas.

12121111111311217. Boer, Hendrik.

Hij werd gedoopt (chr) op 1767-11-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Boer, Berend Jans en Huysinge, Jantje Lucas.

12121111111311218. Boer, Albertje.

Zij werd gedoopt (chr) op 1764-05-06 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Boer, Berend Jans en Huysinge, Jantje Lucas.

Generatie 17

121211111113112141. Huizing, Roelofjen Everts.

Roelofjen Everts werd geboren op 1785-06-26 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1861-07-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 76 jaren,
27 dagen. Zij was de dochter van Huizing, Evert Willems en Boer,
Aaltjen Berends. Zij trouwde Huisjes, Egbert Alberts op 1806-12-07
in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Snijder, Egbert Arends omstreeks
1820 in Hoogeveen.

Kinderen van Huizing, Roelofjen Everts en Huisjes, Egbert Alberts

1212111111131121411 i. Huisjes, dochter. dochter werd geboren op 1806-04-16 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1806-04-16 in Hoogeveen.

+ 1212111111131121412 ii. Huisjes, Annigje Egberts. Annigje Egberts werd geboren op
1807-06-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1858-09-08 in
Hoogeveen.

1212111111131121413 iii. Huisjes, Evert. Evert werd geboren op 1810-09-09 in Hoogeveen.
Hij overleed in 1880 in Hoogeveen.

1212111111131121414 iv. Alberts, Aaltjen. Aaltjen werd geboren op 1811-12-12 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1887-09-15 in Beilen.

1212111111131121415 v. Huisjes, Albertien Egberts. Albertien Egberts werd geboren op
1816-11-15 in Ruinen (Dr). Zij overleed op 1886-02-13 in
Beilen.

Kinderen van Huizing, Roelofjen Everts en Snijder, Egbert Arends

1212111111131121416 i. Snijder, Evertien. Evertien werd geboren op 1820-06-25 in
Ruinen (Dr).

121211111113112142. Huizing, Berend Everts.

Berend Everts werd geboren in 1790 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1790-11-28 in Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1812 in
Berlijn? op de leeftijd van ongeveer 22 jaren. Hij was de zoon van
Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

Notities bij Huizing, Berend Everts

Hij viel onder de lichting van 1810 en was ingedeeld bij het 9de
Regiment, 16de Compagnie A
rtillerie. Zijn laatste bericht kwam 4 augustus 1812 uit Berlijn.
Op 26 november 1814 was hij
nog steeds vermist en er is – voor zover bekend – ook nadien geen
levensteken meer van hem
vernomen.

121211111113112143. Huizing, Willem Everts.

Willem Everts werd geboren op 1794-08-10 in Hoogeveen. Hij
overleed in 1870 in Hoogeveen op de leeftijd van 75 jaren, 4
maanden. Hij was de zoon van Huizing, Evert Willems en Boer,
Aaltjen Berends.

121211111113112144. Everts, Jantjen.

Jantjen werd geboren op 1797-10-22 in Hoogeveen. Zij overleed in
1870 in Hoogeveen op de leeftijd van 72 jaren, 2 maanden. Zij was
de dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

121211111113112145. Everts, Albertien.

Albertien werd geboren op 1801-03-25 in Hoogeveen. Zij overleed in
1870 in Hoogeveen op de leeftijd van 68 jaren, 9 maanden. Zij was
de dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

121211111113112146. Everts, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1803-12-28 in Hoogeveen. Zij overleed in
1870 in Hoogeveen op de leeftijd van 66 jaren, 4 dagen. Zij was de
dochter van Huizing, Evert Willems en Boer, Aaltjen Berends.

Generatie 18

1212111111131121411. Huisjes, dochter.

dochter werd geboren op 1806-04-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
1806-04-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Zij was de
dochter van Huisjes, Egbert Alberts en Huizing, Roelofjen Everts.

1212111111131121412. Huisjes, Annigje Egberts.

Annigje Egberts werd geboren op 1807-06-28 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1858-09-08 in Hoogeveen op de leeftijd van 51 jaren, 2
maanden. Zij was de dochter van Huisjes, Egbert Alberts en
Huizing, Roelofjen Everts. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Hendriks
op 1830-02-28 in Hoogeveen.

Kinderen van Huisjes, Annigje Egberts en Jonge Vos, Hendrik
Hendriks

+ 12121111111311214121 i. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op
1831-01-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-03-04 in
Hoogeveen.

12121111111311214122 ii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op
1833-04-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1833-10-14 in
Hoogeveen.

12121111111311214123 iii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op
1834-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed na 1900 in Hoogeveen?.

+ 12121111111311214124 iv. Jonge Vos, Hendrikje Hendriks. Hendrikje Hendriks werd geboren
op 1837-02-07 in Hoogeveen. Zij overleed na 1900 in Hoogeveen?.

12121111111311214125 v. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op
1839-10-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1841-11-22 in
Hoogeveen.

+ 12121111111311214126 vi. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
1843-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in
Amsterdam.

+ 12121111111311214127 vii. Jonge Vos, Roelof Hendriks. Roelof Hendriks werd geboren op
1845-11-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1889-04-30 in
Medemblik.

12121111111311214128 viii. Jonge Vos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op
1848-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1849-03-22 in
Hoogeveen.

+ 12121111111311214129 ix. Jongevos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op
1851-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1916-09-30 in
Zwartsluis.

1212111111131121413. Huisjes, Evert.

Evert werd geboren op 1810-09-09 in Hoogeveen. Hij overleed in
1880 in Hoogeveen op de leeftijd van 69 jaren, 3 maanden. Hij was
de zoon van Huisjes, Egbert Alberts en Huizing, Roelofjen Everts.

1212111111131121414. Alberts, Aaltjen.

Aaltjen werd geboren op 1811-12-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
1887-09-15 in Beilen op de leeftijd van 75 jaren, 9 maanden. Zij
was de dochter van Huisjes, Egbert Alberts en Huizing, Roelofjen
Everts. Zij trouwde Strijker, Dirk Bosman op 1861-02-23 in
Hoogeveen.

1212111111131121415. Huisjes, Albertien Egberts.

Albertien Egberts werd geboren op 1816-11-15 in Ruinen (Dr). Zij
overleed op 1886-02-13 in Beilen op de leeftijd van 69 jaren, 2
maanden. Zij was de dochter van Huisjes, Egbert Alberts en
Huizing, Roelofjen Everts. Zij trouwde Stoffers, Harm op
1848-05-13 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Schonewille, Gerrit
Alberts op 1860-04-12 in Beilen.

Notities bij Huisjes, Albertien Egberts

Zij is gehuwd geweest met Harm Stoffers en Gerrit Schonewille.

1212111111131121416. Snijder, Evertien.

Evertien werd geboren op 1820-06-25 in Ruinen (Dr). Hij was de
zoon van Snijder, Egbert Arends en Huizing, Roelofjen Everts.

Generatie 19

12121111111311214121. Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Roelofje Hendriks werd geboren op 1831-01-14 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1905-03-04 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 1
maand. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
Huisjes, Annigje Egberts. Zij trouwde Smid, Lukas op 1858-01-16 in
Hoogeveen.

Kinderen van Jonge Vos, Roelofje Hendriks en Smid, Lukas

121211111113112141211 i. Smid, Jan. Jan werd geboren op 1858-11-21 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1880-02-05 in Zuidwolde (Dr).

121211111113112141212 ii. Smid, Annigje. Annigje werd geboren in berekend 1862 in
Hoogeveen.

121211111113112141213 iii. Smid, Jentje. Jentje werd geboren in berekend 1865.

121211111113112141214 iv. Smid, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1868-10-08 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1900-11-09 in Hoogeveen.

121211111113112141215 v. Smid, Lukas. Lukas werd geboren op 1871-11-04 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1947-12-14 in Hoogeveen.

121211111113112141216 vi. Smid, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1875-05-23 in
Zuidwolde (Dr). Zij overleed op 1940-02-14 in Zwolle.

12121111111311214122. Jonge Vos, Egbert Hendriks.

Egbert Hendriks werd geboren op 1833-04-24 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1833-10-14 in Hoogeveen op de leeftijd van 5 maanden,
20 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
Huisjes, Annigje Egberts.

12121111111311214123. Jonge Vos, Egbert Hendriks.

Egbert Hendriks werd geboren op 1834-10-01 in Hoogeveen. Hij
overleed na 1900 in Hoogeveen? op de leeftijd van meer dan 65
jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks
en Huisjes, Annigje Egberts.

12121111111311214124. Jonge Vos, Hendrikje Hendriks.

Hendrikje Hendriks werd geboren op 1837-02-07 in Hoogeveen. Zij
overleed na 1900 in Hoogeveen? op de leeftijd van meer dan 62
jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik
Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Zij trouwde Scholten, Derk
op 1860-05-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrikje Hendriks en Scholten, Derk

121211111113112141241 i. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1862 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1881-02-09 in Amsterdam.

121211111113112141242 ii. Scholten, Casper. Casper werd geboren in 1866 in Zwartsluis.
Hij overleed op 1890-12-05 in Overschie.

121211111113112141243 iii. Scholten, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1872 in Zwolle. Hij
overleed op 1882-04-03 in Zuidbroek.

12121111111311214125. Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

Roelofje Hendriks werd geboren op 1839-10-28 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1841-11-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 jaren, 25
dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
Huisjes, Annigje Egberts.

12121111111311214126. Jonge Vos, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren op 1843-02-15 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1923-12-13 in Amsterdam op de leeftijd van 80 jaren, 9
maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Hagen, Jantje op 1861-11-23
in Hoogeveen.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik Hendriks

Bij zijn trouwen was Hendrik schippersknecht (18 jaar oud) en zijn
vader was schipper. Jantje (20
jaar) was zonder beroep.
Hij is 15 november 1873 in Ouder Amstel komen wonen. Hij was op
dat moment schipper van beroep, maar kwam niet voor in het
Schippersregister van 1888. In die tijd vestigden zich veel
Drenten, vooral afkomstig uit Hoogeveen (zoals aanverwante takken
als Seinen en Schonewille), in Ouder Amstel. Bij de geboortes van
zijn kinderen werd zijn beroep zowel aangeduid als “werkman” als
“kalkbrander”. Mogelijk werkte Hendrik bij de kalkovens van Egbert
de Langen. Deze stonden aan de Omval in wijk C, d.w.z. aan de
Amstel vlak voor Duivendrecht. Van deze Kalkovens zélf is weinig
bekend. Er bestaat nog wel een aanvraag voor uitbreiding van de
fabriek aan de Keulsevaart. Hendrik woonde in Wijk C nr 179.
Waarschijnlijk wordt hiermee klein Duivendrecht aangeduid.
Bovendien stond in deze contreien nog een porseleinfabriek.
Op 23 mei 1892 is het hele gezin verhuisd naar Nieuwer Amstel (nu:
Amstelveen), adres: (Nieuwe) Weteringstraat.

Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik Hendriks

121211111113112141261 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel.

121211111113112141262 ii. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen.

121211111113112141263 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen.

+ 121211111113112141264 iv. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam.

+ 121211111113112141265 v. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam.

+ 121211111113112141266 vi. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder
Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem.

+ 121211111113112141267 vii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder
Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam.

+ 121211111113112141268 viii. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder
Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam.

121211111113112141269 ix. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder
Amstel. Zij overleed op 1960-11-14 in Bussum.

12121111111311214127. Jonge Vos, Roelof Hendriks.

Roelof Hendriks werd geboren op 1845-11-10 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1889-04-30 in Medemblik op de leeftijd van 43 jaren, 5
maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Remmeken, Aaltje op
1871-02-23 in Hoogeveen.

Kinderen van Remmeken, Aaltje en Jonge Vos, Roelof Hendriks

121211111113112141271 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1872-01-16 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1872-06-12 in Achterom (Hoogeveen).

121211111113112141272 ii. Jonge Vos, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-10-09 in
Utrecht. Hij overleed op 1879-11-07 in Harderwijk.

12121111111311214128. Jonge Vos, Berend Hendriks.

Berend Hendriks werd geboren op 1848-12-15 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1849-03-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 3 maanden,
7 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
Huisjes, Annigje Egberts.

12121111111311214129. Jongevos, Berend Hendriks.

Berend Hendriks werd geboren op 1851-05-15 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1916-09-30 in Zwartsluis op de leeftijd van 65 jaren,
4 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Hartman, Maria op 1879-04-17
in Avereest (Ov).

Kinderen van Hartman, Maria en Jongevos, Berend Hendriks

121211111113112141291 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1880-05-08 in
Avereest (Ov). Zij overleed op 1957-03-06 in Zaandam.

121211111113112141292 ii. Jongevos, Arend. Arend werd geboren op 1882-04-01 in Utrecht.

121211111113112141293 iii. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1883-08-00 in Gouda.
Hij overleed op 1884-07-15 in Asperen.

121211111113112141294 iv. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1885-01-12 in Weesp.
Hij overleed op 1885-02-05 in Kedichem.

121211111113112141295 v. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1886-03-26 in
Amsterdam. Hij overleed op 1888-04-05 in Nieuw-Amsterdam.

121211111113112141296 vi. Jongevos, Geertje. Geertje werd geboren in 1888 in Muiden. Zij
overleed op 1951-11-04 in Dalfsen.

121211111113112141297 vii. Jongevos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1891-02-02 in
Beesd. Zij overleed op 1920-07-28 in Rotterdam.

Generatie 20

121211111113112141211. Smid, Jan.

Jan werd geboren op 1858-11-21 in Hoogeveen. Hij overleed op
1880-02-05 in Zuidwolde (Dr) op de leeftijd van 21 jaren, 2
maanden. Hij was de zoon van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje
Hendriks.

121211111113112141212. Smid, Annigje.

Annigje werd geboren in berekend 1862 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

121211111113112141213. Smid, Jentje.

Jentje werd geboren in berekend 1865. Zij was de dochter van Smid,
Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

121211111113112141214. Smid, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1868-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op
1900-11-09 in Hoogeveen op de leeftijd van 32 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.

121211111113112141215. Smid, Lukas.

Lukas werd geboren op 1871-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
1947-12-14 in Hoogeveen op de leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Hij
trouwde Koekoek, Klaasje op 1908-08-29 in Hoogeveen.

121211111113112141216. Smid, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1875-05-23 in Zuidwolde (Dr). Zij
overleed op 1940-02-14 in Zwolle op de leeftijd van 64 jaren, 8
maanden. Zij was de dochter van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje
Hendriks.

121211111113112141241. Scholten, Jantje.

Jantje werd geboren in 1862 in Hoogeveen. Zij overleed op
1881-02-09 in Amsterdam op de leeftijd van 19 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje
Hendriks.

121211111113112141242. Scholten, Casper.

Casper werd geboren in 1866 in Zwartsluis. Hij overleed op
1890-12-05 in Overschie op de leeftijd van 24 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje
Hendriks.

121211111113112141243. Scholten, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1872 in Zwolle. Hij overleed op 1882-04-03
in Zuidbroek op de leeftijd van 10 jaren, 3 maanden. Hij was de
zoon van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje Hendriks.

121211111113112141261. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
1876-01-24 in Ouder Amstel op de leeftijd van 13 jaren, 2 maanden.
Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen,
Jantje.

121211111113112141262. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op
1864-12-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 17 dagen. Zij was de
dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.

121211111113112141263. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
1873-05-21 in Hoogeveen op de leeftijd van 6 jaren, 9 maanden. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.

121211111113112141264. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
1952-02-02 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden.
Zij werd begraven op 1952-02-07 in Amsterdam. Zij was de dochter
van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Zij trouwde
Vlagsma, Gerrit op 1903-07-23 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Gerrit

1212111111131121412641 i. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in
Amsterdam. Zij overleed op 1995-01-18 in Hilversum.

1212111111131121412642 ii. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in
Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam.

+ 1212111111131121412643 iii. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in
Amsterdam.

121211111113112141265. Jonge Vos, Karsje.

Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
1945-03-19 in Amsterdam op de leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Zij trouwde Loots, Jan op 1904-07-09 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan

1212111111131121412651 i. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in
Amsterdam. Hij overleed omstreeks 1970.

1212111111131121412652 ii. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam.

1212111111131121412653 iii. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam.

121211111113112141266. Jonge Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op
1959-04-25 in Haarlem op de leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij
was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Zij trouwde Rijken, Paulus Daniel op 1907-08-01 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel

1212111111131121412661 i. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam.

1212111111131121412662 ii. Rijken, Christina Johanna Frederika. Christina Johanna
Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij overleed na
1933.

1212111111131121412663 iii. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam.

121211111113112141267. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed
op 1929-10-23 in Amsterdam op de leeftijd van 51 jaren, 2 maanden.
Hij werd begraven op 1929-10-26 in Amsterdam. Hij was de zoon van
Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser,
Hendrika op 1904-12-22 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal &
Co. Ivm zijn medewerking aan een
diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. In later jaren
probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen
om nog iets aan geld binnen
te halen.

1924-04-05 Krant Het Vaderland
Gevonden voorwerpen:
een ceintuur van waterproof regenjas, Jonge-Vos, Fahrenheitstraat 26;

Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

+ 1212111111131121412671 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in
Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

+ 1212111111131121412672 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op
1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in
Bloemendaal.

+ 1212111111131121412673 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam.
Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.

121211111113112141268. Jonge Vos, Anton.

Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op
1957-12-27 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Hij trouwde Hansen, Elisabeth Jacoba op 1905-07-20 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Anton

Hij was houthandelaar. Ziujn zoon Henk is oprichter van de
houthandel Jongevos (gespeld als één
woord) aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. Huib heeft deze later
voortgezet.

Kinderen van Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton

+ 1212111111131121412681 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in
Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam.

+ 1212111111131121412682 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in
Amsterdam. Zij overleed na 1935.

+ 1212111111131121412683 iii. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam.
Hij overleed na 1936.

1212111111131121412684 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij
overleed in 1988 in Amsterdam.

121211111113112141269. Jonge Vos, Gesina.

Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed op
1960-11-14 in Bussum op de leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Zij
was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Zij trouwde Kesting, Hermanus op 1916-12-10 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Gesina

Tante Sientje woonde in Sloterdijk in de Overbrakerpolder zo
ongeveer waar nu station Sloterdijk
is, zij woonde in het hoogste huis aan de dijk en alleen
bereikbaar met zo’n hoog smal bruggetje.

1960-03-29 –
Gedaagde ivm ontruiming westelijk haven gebied – Niet verschenen.

121211111113112141271. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1872-01-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
1872-06-12 in Achterom (Hoogeveen) op de leeftijd van 4 maanden,
27 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Roelof Hendriks en
Remmeken, Aaltje.

121211111113112141272. Jonge Vos, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1879-10-09 in Utrecht. Hij overleed op
1879-11-07 in Harderwijk op de leeftijd van 29 dagen. Hij was de
zoon van Jonge Vos, Roelof Hendriks en Remmeken, Aaltje.

121211111113112141291. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1880-05-08 in Avereest (Ov). Zij overleed
op 1957-03-06 in Zaandam op de leeftijd van 76 jaren, 9 maanden.
Zij was de dochter van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman,
Maria. Zij trouwde Sieders, Johannes op 1906-01-24 in Schoonhoven.

121211111113112141292. Jongevos, Arend.

Arend werd geboren op 1882-04-01 in Utrecht. Hij was de zoon van
Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.

121211111113112141293. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1883-08-00 in Gouda. Hij overleed op
1884-07-15 in Asperen op de leeftijd van 11 maanden, 14 dagen. Hij
was de zoon van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.

121211111113112141294. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1885-01-12 in Weesp. Hij overleed op
1885-02-05 in Kedichem op de leeftijd van 24 dagen. Hij was de
zoon van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.

121211111113112141295. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1886-03-26 in Amsterdam. Hij overleed op
1888-04-05 in Nieuw-Amsterdam op de leeftijd van 2 jaren, 10
dagen. Hij was de zoon van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman,
Maria.

121211111113112141296. Jongevos, Geertje.

Geertje werd geboren in 1888 in Muiden. Zij overleed op 1951-11-04
in Dalfsen op de leeftijd van 63 jaren, 10 maanden. Zij was de
dochter van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.

121211111113112141297. Jongevos, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1891-02-02 in Beesd. Zij overleed op
1920-07-28 in Rotterdam op de leeftijd van 29 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman,
Maria.

Generatie 21

1212111111131121412641. Vlagsma, Goutje.

Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Zij overleed op
1995-01-18 in Hilversum op de leeftijd van 90 jaren, 7 maanden.
Zij was de dochter van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij
trouwde van der Monde, Dirk op 1931-09-03 in Amsterdam.

1212111111131121412642. Vlagsma, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op
1928-03-18 in Amsterdam op de leeftijd van 22 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika.

1212111111131121412643. Vlagsma, Jantje.

Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam. Zij was de dochter
van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Reijners,
Louis voor 1940 in Amsterdam.

Kinderen van Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis

12121111111311214126431 i. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05.

1212111111131121412651. Loots, Ysbrand.

Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in Amsterdam. Hij overleed
omstreeks 1970 op de leeftijd van ongeveer 63 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

1212111111131121412652. Loots, dochter?.

dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij was de dochter van
Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

1212111111131121412653. Loots, Jantine.

Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam. Zij is de dochter van
Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

1212111111131121412661. Rijken, Jan.

Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. Hij was de zoon van Rijken,
Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

1212111111131121412662. Rijken, Christina Johanna Frederika.

Christina Johanna Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij
overleed na 1933 op de leeftijd van meer dan 23 jaren. Zij was de
dochter van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

1212111111131121412663. Rijken, Marty.

Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

1212111111131121412671. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in
1988 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was
de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde
Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van
“Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en
Amsterdam (2x). Jan deed de
inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn
zoon Henk leidt het
schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde
in Badhoevedorp en was naast
zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging
Lijnden).

Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik

+ 12121111111311214126711 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in
Amsterdam. Zij overleed op 2019-12-14 in Hoofddorp.

+ 12121111111311214126712 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op
1931-09-11 in Amsterdam. Zij overleed in 2014.

+ 12121111111311214126713 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19
in Amsterdam.

1212111111131121412672. Jonge Vos, Karel Cornelis.

Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd
gedoopt (chr) op 1908-04-05 in Amsterdam. Hij overleed op
1940-09-20 in Bloemendaal op de leeftijd van 32 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij
Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging
hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste
werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd
moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat
bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en
speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de
beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij
bekend als een fijne vent, vol humor en een goede
vertegenwoordiger.

GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan
Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon
Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT
verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse
geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij
pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen.
HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware
depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw
gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max
Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het
advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd
blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest
vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die
tijd vooruitstrevend standpunt.

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel
Cornelis

+ 12121111111311214126721 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.

+ 12121111111311214126722 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in
Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland.

12121111111311214126723 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op
1937-02-11 in Haarlem. Zij overleed op 2019-08-28 in
Nieuw-Beerta.

1212111111131121412673. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op
1986-01-16 in Hilversum op de leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde
tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Jan

Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947
had hij samen met zijn broer
Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam
(2x). Hij kocht de collectie
in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel
voor kleur en mode. Na de
scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de
Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en
schoonschrijven en maakte zelf
de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen.
Tijdens de oorlogsjaren was Jan
hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf
onderduiken.

Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan

12121111111311214126731 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op
1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in
Hilversum.

+ 12121111111311214126732 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren
op 1939-04-03 in Hilversum.

+ 12121111111311214126733 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in
Hilversum.

+ 12121111111311214126734 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in
Hilversum.

1212111111131121412681. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op
1984-08-11 in Amsterdam op de leeftijd van 78 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba.
Hij trouwde Peet, Willemina Antonia op 1932-06-23 in Amsterdam.

Kinderen van Peet, Willemina Antonia en Jongevos, Hendrik

+ 12121111111311214126811 i. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in
Amsterdam.

1212111111131121412682. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam. Zij overleed na
1935 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 4 maanden. Zij was de
dochter van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Zij
trouwde Jansen, Otto Theodorus op 1931-07-23 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus

12121111111311214126821 i. Jansen, zoon. zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam.

12121111111311214126822 ii. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam.

1212111111131121412683. Jongevos, Anton.

Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed na
1936 op de leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de
zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
Samuel, Loes Th.A. in 1936-06-00 in Amsterdam.

Kinderen van Samuel, Loes Th.A. en Jongevos, Anton

12121111111311214126831 i. Jongevos, zoon. zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam.

12121111111311214126832 ii. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam.

1212111111131121412684. Jongevos, Jan.

Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988
in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de
zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
Blom, J.H. op 1940-06-21 in Amsterdam. Hij trouwde tevens
Hielkema, D. op 1948-11-16 in Amsterdam.

Notities bij Jongevos, Jan

1940-12-28 – aangifte ontvreemding van transportfiets met
kartonnen doos met breiwol.

1943-09-18 – aangifte van diefstal van broodbonnen en een
regenjas.

Generatie 22

12121111111311214126431. Reijners, Louk.

Louk werd geboren op 1940-02-05. Hij is de zoon van Reijners,
Louis en Vlagsma, Jantje.

12121111111311214126711. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij overleed op
2019-12-14 in Hoofddorp op de leeftijd van 89 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina
Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in
Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.

121211111113112141267111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in
Badhoevedorp.

121211111113112141267112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in
Badhoevedorp.

12121111111311214126712. Jonge Vos, Catharina Johanna.

Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij
overleed in 2014 op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij was
de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba.
Zij trouwde Hogenbirk, Johan in 1955 in Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Johan

121211111113112141267121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.

121211111113112141267122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.

12121111111311214126713. Jonge Vos, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij
trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in
Badhoevedorp.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik Jan

Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog
het kenmerk van een hardlopende
struisvogel met “Nu-FIT”.

Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik
Jan

+ 121211111113112141267131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in
Badhoevedorp.

121211111113112141267132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in
Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.

12121111111311214126721. Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij
overleed op 2017-10-29 in Ermelo op de leeftijd van 85 jaren, 4
maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en
Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op
1952-05-22 in Haarlem.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 121211111113112141267211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op
1953-08-22 in Haarlem.

+ 121211111113112141267212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op
1954-12-17 in IJmuiden.

+ 121211111113112141267213 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op
1961-05-01 in Heemskerk.

12121111111311214126722. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op
2000-12-07 in Portland op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina
Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 1955-07-27 in
Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in
1971-05-00 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel
Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide,
Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas),
Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de
Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in
zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf,
houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die
betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of
software engineer zijn.

Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

121211111113112141267221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op
1960-03-22 in Zeist.

121211111113112141267222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op
1964-01-03 in Leiderdorp.

121211111113112141267223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op
1965-02-13 in Leiderdorp.

+ 121211111113112141267224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd
geboren op 1968-08-09 in Leiden.

12121111111311214126723. Jonge Vos, Carla Christina.

Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij
overleed op 2019-08-28 in Nieuw-Beerta op de leeftijd van 82
jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis
en Bruggink, Christina Hendrika. Zij had een ongehuwde relatie met
Haan, Dolf. Zij had tevens een relatie met van Zanen, Barteld.

Notities bij Jonge Vos, Carla Christina

Karel Jonge Vos was haar juridische vader, maar onderzoek door
Carla zélf geeft aan, dat Karel niet haar biologische vader was.

12121111111311214126731. Jonge Vos, Sophia Hendrika.

Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij
overleed op 1989-09-29 in Hilversum op de leeftijd van 53 jaren, 3
maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina
Sophia.

12121111111311214126732. Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is
de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij
trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij
trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.

121211111113112141267321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren
op 1964-04-26 in Hilversum.

121211111113112141267322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op
1966-03-03 in Amersfoort.

121211111113112141267323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul.

121211111113112141267324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op
1974-06-10 in Amersfoort.

121211111113112141267325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op
1977-09-04 in Hilversum.

12121111111311214126733. Jonge Vos, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes,
Michiel in 1976 in Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN

121211111113112141267331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in
Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel

121211111113112141267332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in
Hilversum.

121211111113112141267333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op
1980-11-07 in Hilversum.

12121111111311214126734. Jonge Vos, Machteld.

Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.

Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor

121211111113112141267341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in
Bunschoten.

121211111113112141267342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in
Bunschoten.

121211111113112141267343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in
Bunschoten.

12121111111311214126811. Jongevos, Huibert.

Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam. Hij is de zoon
van Jongevos, Hendrik en Peet, Willemina Antonia. Hij trouwde van
de Woestijne, Goudje Dina op 1958-06-15 in Amsterdam.

Kinderen van van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert

121211111113112141268111 i. Jongevos, nn. nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze
persoon overleed op 1958-10-27 in Laren (NH).

121211111113112141268112 ii. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op
1971-12-16 in Amsterdam.

121211111113112141268113 iii. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren
op 1972-11-11 in Amsterdam.

12121111111311214126821. Jansen, zoon.

zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Jansen, Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

12121111111311214126822. Jansen, Otto.

Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jansen,
Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

12121111111311214126831. Jongevos, zoon.

zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..

12121111111311214126832. Jongevos, Elly.

Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam. Zij is de dochter van
Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..

Generatie 23

121211111113112141267111. van Millingen, Karin.

Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij
trouwde Saakstra, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

121211111113112141267112. van Millingen, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.

121211111113112141267121. Hogenbirk, Johan.

Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

121211111113112141267122. Hogenbirk, Arnold.

Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

121211111113112141267131. Jonge Vos, Marianna.

Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem.

Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard

1212111111131121412671311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem.

1212111111131121412671312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem.

1212111111131121412671313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.

121211111113112141267132. Jonge Vos, Robert.

Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op
2004-04-26 in Hoofddorp op de leeftijd van 38 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in
Badhoevedorp.

121211111113112141267211. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de
zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
Alexander

1212111111131121412672111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
in Alkmaar.

1212111111131121412672112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
in Alkmaar.

121211111113112141267212. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de
zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

+ 1212111111131121412672121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.

+ 1212111111131121412672122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.

+ 1212111111131121412672123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in
Alkmaar.

121211111113112141267213. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de
dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij
trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij
trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij
trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20 in Harderwijk.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius
Jan

1212111111131121412672131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in
Alkmaar.

1212111111131121412672132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.

121211111113112141267221. Jonge Vos, Robert Johannes.

Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had
een ongehuwde relatie met Will, Chris.

121211111113112141267222. Jonge Vos, Taco Hendrik.

Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

121211111113112141267223. Jonge Vos, Eric Leonard.

Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Notities bij Jonge Vos, Eric Leonard

Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij
heeft een aantal keren in Japan
opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam
en samenwonend met André de
Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

121211111113112141267224. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is
de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij
trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden.

Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
Christiaan

1212111111131121412672241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.

121211111113112141267321. Lansdorp, Catharina Hendrika.

Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is
de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika
Catharina.

121211111113112141267322. Lansdorp, Vincent Johannes.

Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is
de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

121211111113112141267323. Lansdorp, Sung Il.

Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van
Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Notities bij Lansdorp, Sung Il

Geadopteerd.

121211111113112141267324. Jonge Vos, Tobias Marius.

Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de
zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hij
trouwde , Barbora in 2014 in Slowakije.

Notities bij Jonge Vos, Tobias Marius

Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha
de familienaam Jonge Vos
aangenomen.

121211111113112141267325. Jonge Vos, Micha Christiaan.

Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is
de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

121211111113112141267331. Hemmen, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon
van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.

121211111113112141267332. Matthes, Johannes.

Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon
van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

121211111113112141267333. Matthes, Maurits Alexander.

Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is
de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

121211111113112141267341. Harskamp, Denise.

Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter
van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

121211111113112141267342. Harskamp, Titia.

Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter
van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

121211111113112141267343. Harskamp, Pauline.

Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de
dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

121211111113112141268111. Jongevos, nn.

nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze persoon overleed
op 1958-10-27 in Laren (NH) op de leeftijd van 0 dagen. Deze
persoon was het kind van Jongevos, Huibert en van de Woestijne,
Goudje Dina.

121211111113112141268112. Jongevos, Sandra Fridolijn.

Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam. Zij is
de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Notities bij Jongevos, Sandra Fridolijn

Zij woont in Amstelveen. .

121211111113112141268113. Jongevos, Marjolijn Ingeborg.

Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam. Zij is
de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Generatie 24

1212111111131121412671311. Kanne, Jaleesa.

Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter
van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

1212111111131121412671312. Kanne, Eline.

Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van
Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

1212111111131121412671313. Kanne, Mees.

Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van
Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

1212111111131121412672111. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

1212111111131121412672112. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
Johanna.

1212111111131121412672121. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een
ongehuwde relatie met Onbekend.

Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

12121111111311214126721211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op
1998-02-06 in Amsterdam.

1212111111131121412672122. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van
Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper,
Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar.

Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

12121111111311214126721221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar.

12121111111311214126721222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.

1212111111131121412672123. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie
met , Mark.

Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark

12121111111311214126721231 i. , Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.

1212111111131121412672131. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

1212111111131121412672132. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van
Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

1212111111131121412672241. Jonge Vos, Roy.

Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

Generatie 25

12121111111311214126721211. Tienkamp, Jermain Camiel.

Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de
zoon van Tienkamp, Marije.

12121111111311214126721221. Tienkamp, Ruben.

Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van
Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

12121111111311214126721222. Tienkamp, Feline.

Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

12121111111311214126721231. , Midas.

Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
, Mark en Tienkamp, Priscilla.

Generatie 26