Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie Booy

Afstammelingen van Boyes, Focke

Generatie 1

1. Boyes, Focke.

Focke werd geboren rond 1512. Hij had een relatie met Unknown geschat rond 1535.

Opmerkingen bij Boyes, Focke

Oorsprong van de naam: De familienaam Booij was oorspronkelijk een voornaam, gespeld als Boije en
Booije, waarschijnlijk ontleend aan de heilige Boius. De betekenis van deze naam ligt echter in
het duister. Volgens anderen was het de heilige Bodo wiens naam als voorbeeld zou hebben
gediend. Deze naam van oud-saksische herkomst, werd in het oud-Hoogduits geschreven als Boto en
in het oud-Engels als Boda, wat bieden, gebieden of ontbieden betekende. Inge de Goede – Booij.

Meer over Boyes, Focke:

Geboorte: rond 1512.

Kinderen van onbekend en Boyes, Focke

+ 2 i. Boyes, Boye Fockes. Boye Fockes werd geboren rond 1538 in Kootstertille. Hij overleed in 1596 in Kooten.

Meer over onbekend en Boyes, Focke:

Huwelijk: geschat rond 1535.

Generatie 2

2. Boyes, Boye Fockes.

Boye Fockes werd geboren rond 1538 in Kootstertille. Hij overleed in 1596 in Kooten op een leeftijd van rond 58 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Focke. Hij trouwde met Wymerdr., Jesel.

Opmerkingen bij Boyes, Boye Fockes

In 1581 was hij Kerkvoogd te Kooten. .

Meer over Boyes, Boye Fockes:

Geboorte: rond 1538, Kootstertille.

Overlijden: 1596, Kooten.

Beroep: kerkvoogd.

Echtgeno(o)t(e):Wymerdr., Jesel.

Jesel werd geboren rond 1540 in Kooten. Zij trouwde met Boyes, Boye Fockes.

Meer over Wymerdr., Jesel:

Geboorte: rond 1540, Kooten.

Kinderen van Wymerdr., Jesel en Boyes, Boye Fockes

3 i. Boyedr., Romck. Romck werd geboren rond 1560.

4 ii. Boyes, Popcke. Popcke werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 1622-06-17 in Surhuisterveen.

+ 5 iii. Boyes, Lieuwe. Lieuwe werd geboren rond 1565 in Kooten. Hij overleed rond 1632 in Kootstertille.

Meer over Wymerdr., Jesel en Boyes, Boye Fockes:

Huwelijk: 1564, Kooten?.

Generatie 3

3. Boyedr., Romck.

Romck werd geboren rond 1560. Zij was de dochter van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr., Jesel.

Meer over Boyedr., Romck:

Geboorte: rond 1560.

4. Boyes, Popcke.

Popcke werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 1622-06-17 in Surhuisterveen op een leeftijd van minder dan rond 62 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr., Jesel.

Opmerkingen bij Boyes, Popcke

Op 17 juni 1622 wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis van wijlen Popke Boeijes, De broer
van Lieuwe, “int gemeen staende tuschen Thomaske Jansdr., zijn weduwe en zijn drie kinderen bij
gemeld Thomaske, op welke drie kinderen hij zijn goederen vererft. De scheidingsacte wordt
opgemaakt ten verzoeke van Lyuue Boijes, wonende te Kooten, als oom en geauthiriseerde curator.
De kinderen zijn Boeije Popkes int 12e jaar, Jan Popkes 8 jaar en Mayke Popkes 5 jaar. Het
sterfhuis staat in het nabijgelegen Surhuisterveen, “bij Popke meter doot ontruimet en althans
bij de weduwe bewoont en genruikt, staende aen het diep op een huirde plaets.”. Bij het
sterfhuis bezit Popcke nog een akker land met “een stal uitgesaide roggebou”. Op 31-10-1625
ondertekent Lyuue Boeijes met zijn handmerk. Hij woonde te Surhuisterveen.

Meer over Boyes, Popcke:

Geboorte: rond 1560.

Overlijden: voor 1622-06-17, Surhuisterveen.

Op 17-6-1622 wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis van wijlen Popke Boeijes, “int gemeen
staende tuschen Thomaske Jansdr., zijn weduwe en zijn drie kinderen bij gemeld Thomaske, op
welke drie kinderen hij zijn goederen vererft”. De scheidingsakte wordt opgmaakt ten verzoeke
van Lyuue Boijes, wonende te Kooten, als oom en geauthoriseerde curator. De kinderen zijn
Boeije Popkes int 12e jaar, Jan Popkes 8 jaar en Mayke Popkes 5 jaar. Het sterfhuis staat in het
nabijgelegen Surhuisterveen, “bij Popke metter doot ontruimet en althans bij de weduwe bewoont
en gebruikt, staende aen het diep op een huirde plaets”. Bij het sterfhuis bezit Popcke nog een
akker land met “een stal uitgesaide roggebou”. Op 31-10-1625 ondertekent Lyuue Boeijes met zijn
handmerk. Woonde te Surhuisterveen.

5. Boyes, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren rond 1565 in Kooten. Hij overleed rond 1632 in Kootstertille op een leeftijd van rond 67 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr., Jesel. Hij trouwde met Bartelsdr., Gees.

Meer over Boyes, Lieuwe:

Geboorte: rond 1565, Kooten.

Overlijden: rond 1632, Kootstertille.

Echtgeno(o)t(e):Bartelsdr., Gees.

Gees werd geboren rond 1568. Zij overleed voor 1632 in Kootstertille op een leeftijd van minder dan rond 64 jaren. Zij trouwde met Boyes, Lieuwe.

Meer over Bartelsdr., Gees:

Geboorte: rond 1568.

Overlijden: voor 1632, Kootstertille.

Kinderen van Bartelsdr., Gees en Boyes, Lieuwe

6 i. Lieuwes, Bartel. Bartel werd geboren rond 1610.

7 ii. Lieuwes, Harmen. Harmen werd geboren rond 1600.

8 iii. Lieuwes, Wymer. Wymer werd geboren rond 1600. Hij overleed in 1633-01-00 in Kooten.

9 iv. Lieuwes, Focke. Focke werd geboren rond 1600. Hij overleed voor 1632 in Kooten.

+ 10 v. Booy, Boy Lieuwes. Boy Lieuwes werd geboren rond 1593 in Kootstertille. Hij overleed voor 1677 in Meppel.

Meer over Bartelsdr., Gees en Boyes, Lieuwe:

Huwelijk: 1592, Kootstertille?.

Generatie 4

6. Lieuwes, Bartel.

Bartel werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Bartel:

Geboorte: rond 1610.

7. Lieuwes, Harmen.

Harmen werd geboren rond 1600. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Harmen:

Geboorte: rond 1600.

8. Lieuwes, Wymer.

Wymer werd geboren rond 1600. Hij overleed in 1633-01-00 in Kooten op een leeftijd van rond 33 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Wymer:

Geboorte: rond 1600.

Overlijden: 1633-01-00, Kooten.

9. Lieuwes, Focke.

Focke werd geboren rond 1600. Hij overleed voor 1632 in Kooten op een leeftijd van minder dan rond 32 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Focke:

Geboorte: rond 1600.

Overlijden: voor 1632, Kooten.

10. Booy, Boy Lieuwes.

Boy Lieuwes werd geboren rond 1593 in Kootstertille. Hij overleed voor 1677 in Meppel op een leeftijd van minder dan rond 84 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees. Hij trouwde met Jurcks, Griet. Hij trouwde tevens met Alberts, Lutien.

Opmerkingen bij Booy, Boy Lieuwes

Boye werd op 16-08-1654 burger van Meppel met als aantekening “van Meppel”.

Meer over Booy, Boy Lieuwes:

Geboorte: rond 1593, Kootstertille.

Overlijden: voor 1677, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):Jurcks, Griet.

Griet werd geboren rond 1600 in Kootstertille. Zij overleed rond 1650 in Echtener Hoge Venen op een leeftijd van rond 50 jaren. Zij was de dochter van Jurcks, Jurck en Hansesdr, Imck. Zij trouwde met Booy, Boy Lieuwes.

Opmerkingen bij Jurcks, Griet

Zij werd ook genoemd Grietien Jorcks of Gretien Jorchs op z’n Drents. .

Meer over Jurcks, Griet:

Geboorte: rond 1600, Kootstertille.

Overlijden: rond 1650, Echtener Hoge Venen.

Kinderen van Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes

+ 11 i. Booij, Fake. Fake werd geboren rond 1621 in Jistrum. Hij overleed voor 1702 in Hoogeveen.

12 ii. Booij, Lieuwe. Lieuwe werd geboren rond 1650 in Eestrum.

13 iii. Booij, Fobbeken. Fobbeken werd geboren rond 1650 in Eestrum.

14 iv. Booij, Wimer. Wimer werd geboren rond 1650 in Eestrum.

Meer over Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes:

Huwelijk: 1618, Kootstertille.

Echtgeno(o)t(e):Alberts, Lutien.

Lutien werd geboren rond 1625 in Meppel. Zij overleed op 1691-09-30 in Meppel? op een leeftijd van rond 66 jaren, 8 maanden. Zij trouwde met Booy, Boy Lieuwes.

Meer over Alberts, Lutien:

Geboorte: rond 1625, Meppel.

Overlijden: 1691-09-30, Meppel?.

Kinderen van Alberts, Lutien en Booy, Boy Lieuwes

15 i. Booij, Jan. Hij werd gedoopt op 1656-09-10 te Meppel. Hij overleed voor 1661 in Meppel.

+ 16 ii. Boijs, Jan. Jan werd geboren op 1661-12-12 in Meppel. Hij overleed op 1717-12-14 in Meppel.

17 iii. Booijs, Booy. Hij werd gedoopt op 1668-10-18 te Meppel.

Meer over Alberts, Lutien en Booy, Boy Lieuwes:

Huwelijk: 1651-10-12, Meppel.

Hij trouwde gelijk met zijn zoon Focke die in Drenthe Fake wordt genoemd. .

Generatie 5

11. Booij, Fake.

Fake werd geboren rond 1621 in Jistrum. Hij overleed voor 1702 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan rond 81 jaren. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet. Hij trouwde met Egberts, Jutien. Hij trouwde tevens met Bartels, Femmeken. Hij trouwde tevens met ten Cate, Hilligje Faken.

Opmerkingen bij Booij, Fake

Geregistreerd als kerkelijk lidmaat te Hoogeveen in 1682. Hij woonde in 1691 volgens het
haardstedenregister in het Zuidwoldiger-Rot.

Meer over Booij, Fake:

Geboorte: rond 1621, Jistrum.

Overlijden: voor 1702, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Egberts, Jutien.

Jutien werd geboren rond 1630 in Meppel. Zij overleed voor 1657 in Meppel op een leeftijd van minder dan rond 27 jaren. Zij trouwde met Booij, Fake.

Meer over Egberts, Jutien:

Geboorte: rond 1630, Meppel.

Overlijden: voor 1657, Meppel.

Kinderen van Egberts, Jutien en Booij, Fake

18 i. Faken, Egbertien. Zij werd gedoopt op 1654-05-03 te Meppel.

19 ii. Faken, Grietina. Zij werd gedoopt op 1656-01-27 te Meppel.

Meer over Egberts, Jutien en Booij, Fake:

Huwelijk: 1651-10-12, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):Bartels, Femmeken.

Femmeken werd geboren rond 1632 in Echten. Zij overleed voor 1677 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan rond 45 jaren. Zij trouwde met Booij, Fake.

Opmerkingen bij Bartels, Femmeken

Naam ook: Femmechien Bartelts. .

Meer over Bartels, Femmeken:

Geboorte: rond 1632, Echten.

Overlijden: voor 1677, Hoogeveen.

Kinderen van Bartels, Femmeken en Booij, Fake

20 i. Booy, Jantien Faken. Jantien Faken werd geboren rond 1659 in Meppel. Zij werd begraven op 1753-08-14 te Hoogeveen.

+ 21 ii. Ten Kate, Berent Faken. Hij werd gedoopt in 1675 te Meppel.

Meer over Bartels, Femmeken en Booij, Fake:

Huwelijk: 1657-06-02, Meppel.

Zij was weduwe van Geert Jans van Echten. .

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Hilligje Faken.

H