Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie Booy

Afstammelingen van Boyes, Focke

Generatie 1

1. Boyes, Focke.

Focke werd geboren rond 1512. Hij had een relatie met Unknown geschat rond 1535.

Opmerkingen bij Boyes, Focke

Oorsprong van de naam: De familienaam Booij was oorspronkelijk een voornaam, gespeld als Boije en
Booije, waarschijnlijk ontleend aan de heilige Boius. De betekenis van deze naam ligt echter in
het duister. Volgens anderen was het de heilige Bodo wiens naam als voorbeeld zou hebben
gediend. Deze naam van oud-saksische herkomst, werd in het oud-Hoogduits geschreven als Boto en
in het oud-Engels als Boda, wat bieden, gebieden of ontbieden betekende. Inge de Goede – Booij.

Meer over Boyes, Focke:

Geboorte: rond 1512.

Kinderen van onbekend en Boyes, Focke

+ 2 i. Boyes, Boye Fockes. Boye Fockes werd geboren rond 1538 in Kootstertille. Hij overleed in 1596 in Kooten.

Meer over onbekend en Boyes, Focke:

Huwelijk: geschat rond 1535.

Generatie 2

2. Boyes, Boye Fockes.

Boye Fockes werd geboren rond 1538 in Kootstertille. Hij overleed in 1596 in Kooten op een leeftijd van rond 58 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Focke. Hij trouwde met Wymerdr., Jesel.

Opmerkingen bij Boyes, Boye Fockes

In 1581 was hij Kerkvoogd te Kooten. .

Meer over Boyes, Boye Fockes:

Geboorte: rond 1538, Kootstertille.

Overlijden: 1596, Kooten.

Beroep: kerkvoogd.

Echtgeno(o)t(e):Wymerdr., Jesel.

Jesel werd geboren rond 1540 in Kooten. Zij trouwde met Boyes, Boye Fockes.

Meer over Wymerdr., Jesel:

Geboorte: rond 1540, Kooten.

Kinderen van Wymerdr., Jesel en Boyes, Boye Fockes

3 i. Boyedr., Romck. Romck werd geboren rond 1560.

4 ii. Boyes, Popcke. Popcke werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 1622-06-17 in Surhuisterveen.

+ 5 iii. Boyes, Lieuwe. Lieuwe werd geboren rond 1565 in Kooten. Hij overleed rond 1632 in Kootstertille.

Meer over Wymerdr., Jesel en Boyes, Boye Fockes:

Huwelijk: 1564, Kooten?.

Generatie 3

3. Boyedr., Romck.

Romck werd geboren rond 1560. Zij was de dochter van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr., Jesel.

Meer over Boyedr., Romck:

Geboorte: rond 1560.

4. Boyes, Popcke.

Popcke werd geboren rond 1560. Hij overleed voor 1622-06-17 in Surhuisterveen op een leeftijd van minder dan rond 62 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr., Jesel.

Opmerkingen bij Boyes, Popcke

Op 17 juni 1622 wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis van wijlen Popke Boeijes, De broer
van Lieuwe, “int gemeen staende tuschen Thomaske Jansdr., zijn weduwe en zijn drie kinderen bij
gemeld Thomaske, op welke drie kinderen hij zijn goederen vererft. De scheidingsacte wordt
opgemaakt ten verzoeke van Lyuue Boijes, wonende te Kooten, als oom en geauthiriseerde curator.
De kinderen zijn Boeije Popkes int 12e jaar, Jan Popkes 8 jaar en Mayke Popkes 5 jaar. Het
sterfhuis staat in het nabijgelegen Surhuisterveen, “bij Popke meter doot ontruimet en althans
bij de weduwe bewoont en genruikt, staende aen het diep op een huirde plaets.”. Bij het
sterfhuis bezit Popcke nog een akker land met “een stal uitgesaide roggebou”. Op 31-10-1625
ondertekent Lyuue Boeijes met zijn handmerk. Hij woonde te Surhuisterveen.

Meer over Boyes, Popcke:

Geboorte: rond 1560.

Overlijden: voor 1622-06-17, Surhuisterveen.

Op 17-6-1622 wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis van wijlen Popke Boeijes, “int gemeen
staende tuschen Thomaske Jansdr., zijn weduwe en zijn drie kinderen bij gemeld Thomaske, op
welke drie kinderen hij zijn goederen vererft”. De scheidingsakte wordt opgmaakt ten verzoeke
van Lyuue Boijes, wonende te Kooten, als oom en geauthoriseerde curator. De kinderen zijn
Boeije Popkes int 12e jaar, Jan Popkes 8 jaar en Mayke Popkes 5 jaar. Het sterfhuis staat in het
nabijgelegen Surhuisterveen, “bij Popke metter doot ontruimet en althans bij de weduwe bewoont
en gebruikt, staende aen het diep op een huirde plaets”. Bij het sterfhuis bezit Popcke nog een
akker land met “een stal uitgesaide roggebou”. Op 31-10-1625 ondertekent Lyuue Boeijes met zijn
handmerk. Woonde te Surhuisterveen.

5. Boyes, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren rond 1565 in Kooten. Hij overleed rond 1632 in Kootstertille op een leeftijd van rond 67 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr., Jesel. Hij trouwde met Bartelsdr., Gees.

Meer over Boyes, Lieuwe:

Geboorte: rond 1565, Kooten.

Overlijden: rond 1632, Kootstertille.

Echtgeno(o)t(e):Bartelsdr., Gees.

Gees werd geboren rond 1568. Zij overleed voor 1632 in Kootstertille op een leeftijd van minder dan rond 64 jaren. Zij trouwde met Boyes, Lieuwe.

Meer over Bartelsdr., Gees:

Geboorte: rond 1568.

Overlijden: voor 1632, Kootstertille.

Kinderen van Bartelsdr., Gees en Boyes, Lieuwe

6 i. Lieuwes, Bartel. Bartel werd geboren rond 1610.

7 ii. Lieuwes, Harmen. Harmen werd geboren rond 1600.

8 iii. Lieuwes, Wymer. Wymer werd geboren rond 1600. Hij overleed in 1633-01-00 in Kooten.

9 iv. Lieuwes, Focke. Focke werd geboren rond 1600. Hij overleed voor 1632 in Kooten.

+ 10 v. Booy, Boy Lieuwes. Boy Lieuwes werd geboren rond 1593 in Kootstertille. Hij overleed voor 1677 in Meppel.

Meer over Bartelsdr., Gees en Boyes, Lieuwe:

Huwelijk: 1592, Kootstertille?.

Generatie 4

6. Lieuwes, Bartel.

Bartel werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Bartel:

Geboorte: rond 1610.

7. Lieuwes, Harmen.

Harmen werd geboren rond 1600. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Harmen:

Geboorte: rond 1600.

8. Lieuwes, Wymer.

Wymer werd geboren rond 1600. Hij overleed in 1633-01-00 in Kooten op een leeftijd van rond 33 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Wymer:

Geboorte: rond 1600.

Overlijden: 1633-01-00, Kooten.

9. Lieuwes, Focke.

Focke werd geboren rond 1600. Hij overleed voor 1632 in Kooten op een leeftijd van minder dan rond 32 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Meer over Lieuwes, Focke:

Geboorte: rond 1600.

Overlijden: voor 1632, Kooten.

10. Booy, Boy Lieuwes.

Boy Lieuwes werd geboren rond 1593 in Kootstertille. Hij overleed voor 1677 in Meppel op een leeftijd van minder dan rond 84 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees. Hij trouwde met Jurcks, Griet. Hij trouwde tevens met Alberts, Lutien.

Opmerkingen bij Booy, Boy Lieuwes

Boye werd op 16-08-1654 burger van Meppel met als aantekening “van Meppel”.

Meer over Booy, Boy Lieuwes:

Geboorte: rond 1593, Kootstertille.

Overlijden: voor 1677, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):Jurcks, Griet.

Griet werd geboren rond 1600 in Kootstertille. Zij overleed rond 1650 in Echtener Hoge Venen op een leeftijd van rond 50 jaren. Zij was de dochter van Jurcks, Jurck en Hansesdr, Imck. Zij trouwde met Booy, Boy Lieuwes.

Opmerkingen bij Jurcks, Griet

Zij werd ook genoemd Grietien Jorcks of Gretien Jorchs op z’n Drents. .

Meer over Jurcks, Griet:

Geboorte: rond 1600, Kootstertille.

Overlijden: rond 1650, Echtener Hoge Venen.

Kinderen van Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes

+ 11 i. Booij, Fake. Fake werd geboren rond 1621 in Jistrum. Hij overleed voor 1702 in Hoogeveen.

12 ii. Booij, Lieuwe. Lieuwe werd geboren rond 1650 in Eestrum.

13 iii. Booij, Fobbeken. Fobbeken werd geboren rond 1650 in Eestrum.

14 iv. Booij, Wimer. Wimer werd geboren rond 1650 in Eestrum.

Meer over Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes:

Huwelijk: 1618, Kootstertille.

Echtgeno(o)t(e):Alberts, Lutien.

Lutien werd geboren rond 1625 in Meppel. Zij overleed op 1691-09-30 in Meppel? op een leeftijd van rond 66 jaren, 8 maanden. Zij trouwde met Booy, Boy Lieuwes.

Meer over Alberts, Lutien:

Geboorte: rond 1625, Meppel.

Overlijden: 1691-09-30, Meppel?.

Kinderen van Alberts, Lutien en Booy, Boy Lieuwes

15 i. Booij, Jan. Hij werd gedoopt op 1656-09-10 te Meppel. Hij overleed voor 1661 in Meppel.

+ 16 ii. Boijs, Jan. Jan werd geboren op 1661-12-12 in Meppel. Hij overleed op 1717-12-14 in Meppel.

17 iii. Booijs, Booy. Hij werd gedoopt op 1668-10-18 te Meppel.

Meer over Alberts, Lutien en Booy, Boy Lieuwes:

Huwelijk: 1651-10-12, Meppel.

Hij trouwde gelijk met zijn zoon Focke die in Drenthe Fake wordt genoemd. .

Generatie 5

11. Booij, Fake.

Fake werd geboren rond 1621 in Jistrum. Hij overleed voor 1702 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan rond 81 jaren. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet. Hij trouwde met Egberts, Jutien. Hij trouwde tevens met Bartels, Femmeken. Hij trouwde tevens met ten Cate, Hilligje Faken.

Opmerkingen bij Booij, Fake

Geregistreerd als kerkelijk lidmaat te Hoogeveen in 1682. Hij woonde in 1691 volgens het
haardstedenregister in het Zuidwoldiger-Rot.

Meer over Booij, Fake:

Geboorte: rond 1621, Jistrum.

Overlijden: voor 1702, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Egberts, Jutien.

Jutien werd geboren rond 1630 in Meppel. Zij overleed voor 1657 in Meppel op een leeftijd van minder dan rond 27 jaren. Zij trouwde met Booij, Fake.

Meer over Egberts, Jutien:

Geboorte: rond 1630, Meppel.

Overlijden: voor 1657, Meppel.

Kinderen van Egberts, Jutien en Booij, Fake

18 i. Faken, Egbertien. Zij werd gedoopt op 1654-05-03 te Meppel.

19 ii. Faken, Grietina. Zij werd gedoopt op 1656-01-27 te Meppel.

Meer over Egberts, Jutien en Booij, Fake:

Huwelijk: 1651-10-12, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):Bartels, Femmeken.

Femmeken werd geboren rond 1632 in Echten. Zij overleed voor 1677 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan rond 45 jaren. Zij trouwde met Booij, Fake.

Opmerkingen bij Bartels, Femmeken

Naam ook: Femmechien Bartelts. .

Meer over Bartels, Femmeken:

Geboorte: rond 1632, Echten.

Overlijden: voor 1677, Hoogeveen.

Kinderen van Bartels, Femmeken en Booij, Fake

20 i. Booy, Jantien Faken. Jantien Faken werd geboren rond 1659 in Meppel. Zij werd begraven op 1753-08-14 te Hoogeveen.

+ 21 ii. Ten Kate, Berent Faken. Hij werd gedoopt in 1675 te Meppel.

Meer over Bartels, Femmeken en Booij, Fake:

Huwelijk: 1657-06-02, Meppel.

Zij was weduwe van Geert Jans van Echten. .

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Hilligje Faken.

Hilligje Faken werd geboren rond 1650. Zij trouwde met Booij, Fake.

Opmerkingen bij ten Cate, Hilligje Faken

Deze naam is hypothetisch. De voornaam ontlenen wij echter aan de haardstedenregisters, waarin
in het Zuidwoldiger Rot van 1704 t/m 1709 de weduwe van Fake Booys genoemd wordt, waarbij
eenmaal vermeld Hille Faken, terwijl hun zoon Berend Faken ten Kate heet, en wij veronderstellen
dat die met naam en toenaam naar zijn opa vernoemd is. Berend Faken woont naast zijn moeder,
terwijl Berent Freriks waarschijnlijk eerst bij haar inwoont (vermeld wordt de de weduwe van
Fake Boois en zwager, welk woord in die tijd ook voor schoonzoon gebruikt werd) en later op
hetzelfde nummer woont.

Meer over ten Cate, Hilligje Faken:

Geboorte: rond 1650.

Kinderen van ten Cate, Hilligje Faken en Booij, Fake

+ 22 i. Booys, Geesjen Faken. Geesjen Faken werd geboren rond 1678 in Meppel. Zij overleed op 1745-01-05 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Hilligje Faken en Booij, Fake:

Huwelijk: 1677, Meppel?.

12. Booij, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren rond 1650 in Eestrum. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet.

Meer over Booij, Lieuwe:

Geboorte: rond 1650, Eestrum.

13. Booij, Fobbeken.

Fobbeken werd geboren rond 1650 in Eestrum. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet.

Meer over Booij, Fobbeken:

Geboorte: rond 1650, Eestrum.

14. Booij, Wimer.

Wimer werd geboren rond 1650 in Eestrum. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet.

Meer over Booij, Wimer:

Geboorte: rond 1650, Eestrum.

15. Booij, Jan.

Hij werd gedoopt op 1656-09-10 te Meppel. Hij overleed voor 1661 in Meppel. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Alberts, Lutien.

Meer over Booij, Jan:

Overlijden: voor 1661, Meppel.

Doop: 1656-09-10, Meppel.

16. Boijs, Jan.

Jan werd geboren op 1661-12-12 in Meppel. Hij werd gedoopt op 1661-12-15 te Meppel. Hij overleed op 1717-12-14 in Meppel op een leeftijd van 56 jaren, 2 dagen. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Alberts, Lutien. Hij trouwde met Lubberts, Marrighjen. Hij trouwde tevens met Geerts, Stijntje.

Opmerkingen bij Boijs, Jan

Jan Boijs en Stijntjen Geertz, “sijn huisvrou”, komen 25 -12-1686 met attestatie van Meppel naar
Hoogeveen; Er bestaat een familiewapen van Jan Booij. Info: Inge Booij: Het familiewapen: In
blauw een opgetuigd gouden tjalk, geladen met zwarte turven op een golvend zilveren schildvoet,
beladen met een golvende dwarsbalk. Helmteken: een blauw anker. Dekkleden: zwart, gevoerd met
zilver. Dit wapen is in 1982 ontworpen en geregistreerd op verzoek van Elizabeth Hillegona
Booij, geboren te oostzaan 26-11-1927, nu wonende te Hoogeveen, dochter van Hendrik Booij en
jacoba Adriana Leijs, ten behoeve van de nakomelingen van Jan Booij(s) (1661-1717), zoon van
Boije lewes, die als eerste de naam Booij als achternaam voerde. Een afbeelding van dit wapen
is te vinden in het Jaarboek voor de genealogie, deel 36, 1982, op blz. 281 nr. 267.

Meer over Boijs, Jan:

Geboorte: 1661-12-12, Meppel.

Overlijden: 1717-12-14, Meppel.

Doop: 1661-12-15, Meppel.

Beroep: Scheepstimmerman.

Echtgeno(o)t(e):Lubberts, Marrighjen.

Marrighjen werd geboren in 1662 in Staphorst. Zij werd gedoopt op 1660-09-03 te Staphorst. Zij trouwde met Boijs, Jan.

Meer over Lubberts, Marrighjen:

Geboorte: 1662, Staphorst.

Doop: 1660-09-03, Staphorst.

Meer over Lubberts, Marrighjen en Boijs, Jan:

Huwelijk: 1694-06-08, Staphorst.

Echtgeno(o)t(e):Geerts, Stijntje.

Stijntje werd geboren op 1663-02-27 in Meppel. Zij overleed op 1693-09-20 in Meppel op een leeftijd van 30 jaren, 6 maanden. Zij trouwde met Boijs, Jan.

Meer over Geerts, Stijntje:

Geboorte: 1663-02-27, Meppel.

Overlijden: 1693-09-20, Meppel.

Kinderen van Geerts, Stijntje en Boijs, Jan

+ 23 i. Booij, Hermen Jans. Hermen Jans werd geboren op 1691-01-25 in Meppel.

+ 24 ii. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1685-04-08 in Meppel. Hij overleed op 1728-11-30 in Hoogeveen.

Meer over Geerts, Stijntje en Boijs, Jan:

Huwelijk: 1684-07-20, Meppel.

17. Booijs, Booy.

Hij werd gedoopt op 1668-10-18 te Meppel. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Alberts, Lutien.

Meer over Booijs, Booy:

Doop: 1668-10-18, Meppel.

Generatie 6

18. Faken, Egbertien.

Zij werd gedoopt op 1654-05-03 te Meppel. Zij was de dochter van Booij, Fake en Egberts, Jutien.

Meer over Faken, Egbertien:

Doop: 1654-05-03, Meppel.

19. Faken, Grietina.

Zij werd gedoopt op 1656-01-27 te Meppel. Zij was de dochter van Booij, Fake en Egberts, Jutien.

Meer over Faken, Grietina:

Doop: 1656-01-27, Meppel.

20. Booy, Jantien Faken.

Jantien Faken werd geboren rond 1659 in Meppel. Zij werd begraven op 1753-08-14 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Fake en Bartels, Femmeken. Zij trouwde met Homan, Barelt.

Meer over Booy, Jantien Faken:

Geboorte: rond 1659, Meppel.

Begrafenis: 1753-08-14, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Homan, Barelt.

Barelt werd geboren rond 1660. Hij trouwde met Booy, Jantien Faken.

Meer over Homan, Barelt:

Geboorte: rond 1660.

Meer over Booy, Jantien Faken en Homan, Barelt:

Huwelijk: 1690, Hoogeveen?.

21. Ten Kate, Berent Faken.

Hij werd gedoopt in 1675 te Meppel. Hij was de zoon van Booij, Fake en Bartels, Femmeken. Hij trouwde met ten Cate, Geessien Hendriks.

Opmerkingen bij Ten Kate, Berent Faken

In de haardstedenregisters wordt hij vermeld als Berend Faken Kaat, Katen Faken, Faken Kate, maar
meest Berend Faken.

Meer over Ten Kate, Berent Faken:

Doop: 1675, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Geessien Hendriks.

Geessien Hendriks werd geboren rond 1680 in Den Kaat. Zij werd gedoopt in 1680 te Oud-Avereest. Zij overleed rond 1740 in Oude Avereest op een leeftijd van rond 60 jaren. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Jans Mulder en nn, nn. Zij trouwde met Ten Kate, Berent Faken.

Opmerkingen bij ten Cate, Geessien Hendriks

Het is niet zeker dat zij geboren is van den Kaat.

Meer over ten Cate, Geessien Hendriks:

Geboorte: rond 1680, Den Kaat.

Overlijden: rond 1740, Oude Avereest.

Doop: 1680, Oud-Avereest.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Ten Kate, Berent Faken

25 i. Faken, Hendrikje Berends. Hendrikje Berends werd geboren rond 1710 in Hoogeveen.

26 ii. Berends, Femmegien. Zij werd gedoopt op 1713-04-17 te Hoogeveen.

27 iii. Faken, Hendrik Berends. Hendrik Berends werd geboren rond 1710 in Hoogeveen.

+ 28 iv. ten Caat, Fake Berents. Hij werd gedoopt op 1708-03-11 te Hoogeveen. Hij werd begraven op 1754-07-10 te Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Geessien Hendriks en Ten Kate, Berent Faken:

Huwelijk: 1702-10-13, Hoogeveen.

22. Booys, Geesjen Faken.

Geesjen Faken werd geboren rond 1678 in Meppel. Zij overleed op 1745-01-05 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 67 jaren, 4 dagen. Zij was de dochter van Booij, Fake en ten Cate, Hilligje Faken. Zij trouwde met Kleine, Berend Frederiks.

Opmerkingen bij Booys, Geesjen Faken

05-01-1745: Geesje Faken leent 120 Car.gld naar 3% van zoon Berend.

Meer over Booys, Geesjen Faken:

Geboorte: rond 1678, Meppel.

Overlijden: 1745-01-05, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kleine, Berend Frederiks.

Berend Frederiks werd geboren rond 1675. Hij overleed voor 1723 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan rond 48 jaren. Hij trouwde met Booys, Geesjen Faken.

Meer over Kleine, Berend Frederiks:

Geboorte: rond 1675.

Overlijden: voor 1723, Hoogeveen.

Kinderen van Booys, Geesjen Faken en Kleine, Berend Frederiks

+ 29 i. Kleine, Frerik Berends. Hij werd gedoopt in 1705 te Hoogeveen.

30 ii. Kleine, Berend. Berend werd geboren rond 1705 in Hoogeveen.

Meer over Booys, Geesjen Faken en Kleine, Berend Frederiks:

Huwelijk: 1702-03-19, Hoogeveen.

23. Booij, Hermen Jans.

Hermen Jans werd geboren op 1691-01-25 in Meppel. Hij was de zoon van Boijs, Jan en Geerts, Stijntje. Hij trouwde met Hendriks, Lutjen.

Opmerkingen bij Booij, Hermen Jans

vermeld in 1732 in het Zuidwoldiger Rot nr 81 en in 1755 op nr 52.

Meer over Booij, Hermen Jans:

Geboorte: 1691-01-25, Meppel.

Echtgeno(o)t(e):Hendriks, Lutjen.

Lutjen werd geboren rond 1690. Zij trouwde met Booij, Hermen Jans.

Meer over Hendriks, Lutjen:

Geboorte: rond 1690.

Kinderen van Hendriks, Lutjen en Booij, Hermen Jans

+ 31 i. Booij, Stijntje Harms. Stijntje Harms werd geboren op 1730-12-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1800-12-05 in Hoogeveen.

Meer over Hendriks, Lutjen en Booij, Hermen Jans:

Huwelijk: 1725, Hoogeveen?.

24. Booij, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren op 1685-04-08 in Meppel. Hij overleed op 1728-11-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 43 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Boijs, Jan en Geerts, Stijntje. Hij trouwde met Harmens, Hendrikje.

Opmerkingen bij Booij, Hendrik Jans

Hij woont in 1704 in het Zuidwoldiger Rot.

Meer over Booij, Hendrik Jans:

Geboorte: 1685-04-08, Meppel.

Overlijden: 1728-11-30, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Harmens, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren rond 1688 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1743 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 55 jaren. Zij trouwde met Booij, Hendrik Jans.

Meer over Harmens, Hendrikje:

Geboorte: rond 1688, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1743, Hoogeveen.

Kinderen van Harmens, Hendrikje en Booij, Hendrik Jans

32 i. Booij, Geert Hendriks. Geert Hendriks werd geboren in 1710 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1715 in Hoogeveen.

+ 33 ii. Booij, Stijntje Hendriks. Zij werd gedoopt op 1712-02-01 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1769-11-17 te Hoogeveen.

34 iii. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1715 in Hoogeveen.

+ 35 iv. Booij, Harm Hendrik. Hij werd gedoopt op 1716-08-28 te Hoogeveen.

+ 36 v. Booij, Geert Hendriks. Hij werd gedoopt op 1726-04-14 te Hoogeveen. Hij werd begraven op 1791-03-07 te Hoogeveen.

+ 37 vi. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1723-07-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1787-09-19 in Hoogeveen.

Meer over Harmens, Hendrikje en Booij, Hendrik Jans:

Huwelijk: 1709, Meppel.

Generatie 7

25. Faken, Hendrikje Berends.

Hendrikje Berends werd geboren rond 1710 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Zij trouwde met Vijl, Albert Hendriks.

Meer over Faken, Hendrikje Berends:

Geboorte: rond 1710, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vijl, Albert Hendriks.

Albert Hendriks werd geboren rond 1710 in Hoogeveen?. Hij trouwde met Faken, Hendrikje Berends.

Meer over Vijl, Albert Hendriks:

Geboorte: rond 1710, Hoogeveen?.

Meer over Faken, Hendrikje Berends en Vijl, Albert Hendriks:

Huwelijk: 1740, Hoogeveen?.

26. Berends, Femmegien.

Zij werd gedoopt op 1713-04-17 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Zij trouwde met Bloemberg, Aaldert Alberts.

Meer over Berends, Femmegien:

Doop: 1713-04-17, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Bloemberg, Aaldert Alberts.

Aaldert Alberts werd geboren rond 1715 in Hoogeveen. Hij trouwde met Berends, Femmegien.

Opmerkingen bij Bloemberg, Aaldert Alberts

Bijgenaamd: Moffien.

Meer over Bloemberg, Aaldert Alberts:

Geboorte: rond 1715, Hoogeveen.

Meer over Berends, Femmegien en Bloemberg, Aaldert Alberts:

Huwelijk: 1740, Hoogeveen.

27. Faken, Hendrik Berends.

Hendrik Berends werd geboren rond 1710 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij trouwde met Wybrants, Geesjen.

Meer over Faken, Hendrik Berends:

Geboorte: rond 1710, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Wybrants, Geesjen.

Geesjen werd geboren rond 1710. Zij trouwde met Faken, Hendrik Berends.

Meer over Wybrants, Geesjen:

Geboorte: rond 1710.

Meer over Wybrants, Geesjen en Faken, Hendrik Berends:

Huwelijk: 1740, Hoogeveen?.

28. ten Caat, Fake Berents.

Hij werd gedoopt op 1708-03-11 te Hoogeveen. Hij werd begraven op 1754-07-10 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij trouwde met Bloemberg, Mettien Jans.

Opmerkingen bij ten Caat, Fake Berents

Hij is gedoopt als Vake Boy.

Meer over ten Caat, Fake Berents:

Doop: 1708-03-11, Hoogeveen.

Begrafenis: 1754-07-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Bloemberg, Mettien Jans.

Zij werd gedoopt op 1711-10-11 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1772-08-19 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Bloemberg, Jan Hendriks en Kattouw, Aaltien Jans. Zij trouwde met ten Caat, Fake Berents.

Meer over Bloemberg, Mettien Jans:

Doop: 1711-10-11, Hoogeveen.

Begrafenis: 1772-08-19, Hoogeveen.

Kinderen van Bloemberg, Mettien Jans en ten Caat, Fake Berents

+ 38 i. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren in 1741 in Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in Hoogeveen.

+ 39 ii. ten Cate, Berent Faken. Hij werd gedoopt op 1745-07-11 te Hoogeveen. Hij overleed in 1797 in Hoogeveen.

Meer over Bloemberg, Mettien Jans en ten Caat, Fake Berents:

Huwelijk: 1734, Hoogeveen.

29. Kleine, Frerik Berends.

Hij werd gedoopt in 1705 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken. Hij trouwde met Hartman, Elisabeth Lamberts.

Meer over Kleine, Frerik Berends:

Doop: 1705, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hartman, Elisabeth Lamberts.

Elisabeth Lamberts werd geboren in 1705-08-00 in Hoogeveen. Zij werd begraven op 1773-07-20 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Hartman, Lambert Christoffels en Hartman, Elisabeth Jans. Zij trouwde met Kleine, Frerik Berends.

Meer over Hartman, Elisabeth Lamberts:

Geboorte: 1705-08-00, Hoogeveen.

Begrafenis: 1773-07-20, Hoogeveen.

Kinderen van Hartman, Elisabeth Lamberts en Kleine, Frerik Berends

+ 40 i. Kleine, Grietjen Freriks. Grietjen Freriks werd geboren rond 1730.

Meer over Hartman, Elisabeth Lamberts en Kleine, Frerik Berends:

Huwelijk: 1730, Hoogeveen?.

30. Kleine, Berend.

Berend werd geboren rond 1705 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken.

Meer over Kleine, Berend:

Geboorte: rond 1705, Hoogeveen.

31. Booij, Stijntje Harms.

Stijntje Harms werd geboren op 1730-12-01 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt in 1730-12-00 te Hoogeveen. Zij overleed op 1800-12-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 4 dagen. Zij was de dochter van Booij, Hermen Jans en Hendriks, Lutjen. Zij trouwde met Hagen, Casper Jans.

Meer over Booij, Stijntje Harms:

Geboorte: 1730-12-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1800-12-05, Hoogeveen.

Doop: 1730-12-00, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hagen, Casper Jans.

Casper Jans werd geboren op 1730-05-28 in Hollandscheveld. Hij werd gedoopt op 1730-05-28 te Hoogeveen. Hij overleed op 1806-09-28 in Hollandscheveld op een leeftijd van 76 jaren, 4 maanden. Hij werd begraven op 1806-10-03 te Hollandscheveld. Hij was de zoon van Hagen, Jan Hendriks en Caspers, Margjen. Hij trouwde met Booij, Stijntje Harms.

Opmerkingen bij Hagen, Casper Jans

Hij bezat in 1782 25 morgen en 282 roe land. In 1820 echter 12 1/2 morgen. Mogelijk veroorzaakt
door verdeling over erfgenamen? 1806 vermeld als schipper in de haardstedenregisters van
1764,1774 en 1784 van het Zuidwoldiger Rot; betaalt de hoogste bijdrage, n.l. 4 car.gld. Op 16
maart 1807 vindt er wisseling van hoofdmomber plaats voor de onmondige kinderen van Jan
Koenderts Scholten en Jantien Caspers Hagen i.v.m. meningsverschillen tussen de erfgenamen van
Casper Jans Hagen en Stientien Harms Booy.

Meer over Hagen, Casper Jans:

Geboorte: 1730-05-28, Hollandscheveld.

Overlijden: 1806-09-28, Hollandscheveld.

Doop: 1730-05-28, Hoogeveen.

Begrafenis: 1806-10-03, Hollandscheveld.

Beroep: schipper.

Kinderen van Booij, Stijntje Harms en Hagen, Casper Jans

41 i. Hagen, Margjen. Zij werd gedoopt op 1756-10-31 te Hoogeveen.

42 ii. Hagen, Lutjen. Zij werd gedoopt op 1758-08-13 te Hoogeveen.

+ 43 iii. Hagen, Harm Caspars. Harm Caspars werd geboren op 1760-09-21 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1818-08-03 in Hollandscheveld.

44 iv. Hagen, Jantje. Zij werd gedoopt op 1763-07-03 te Hoogeveen.

+ 45 v. Hagen, Jan. Hij werd gedoopt op 1766-08-17 te Hoogeveen. Hij overleed op 1844-04-26 in Hoogeveen.

46 vi. Hagen, Albertje. Zij werd gedoopt op 1769-03-26 te Hoogeveen.

47 vii. Hagen, Hendrikje. Zij werd gedoopt op 1771-12-01 te Hoogeveen.

Meer over Booij, Stijntje Harms en Hagen, Casper Jans:

Huwelijk: 1760, Hoogeveen?.

32. Booij, Geert Hendriks.

Geert Hendriks werd geboren in 1710 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1710-02-23 te Hoogeveen. Hij overleed rond 1715 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 5 jaren. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje.

Meer over Booij, Geert Hendriks:

Geboorte: 1710, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1715, Hoogeveen.

Doop: 1710-02-23, Hoogeveen.

33. Booij, Stijntje Hendriks.

Zij werd gedoopt op 1712-02-01 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1769-11-17 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Zij trouwde met van Goor, Gerrit Alberts.

Meer over Booij, Stijntje Hendriks:

Doop: 1712-02-01, Hoogeveen.

Begrafenis: 1769-11-17, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van Goor, Gerrit Alberts.

Hij trouwde met Booij, Stijntje Hendriks.

Kinderen van Booij, Stijntje Hendriks en van Goor, Gerrit Alberts

48 i. van Goor, Hendrikje Gerrits. Zij werd gedoopt op 1742-02-25 te Hoogeveen.

Meer over Booij, Stijntje Hendriks en van Goor, Gerrit Alberts:

Huwelijk: 1740, Hoogeveen.

34. Booij, Harm Hendriks.

Harm Hendriks werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1714-05-06 te Hoogeveen. Hij overleed rond 1715 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 1 jaar. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje.

Meer over Booij, Harm Hendriks:

Geboorte: 1714, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1715, Hoogeveen.

Doop: 1714-05-06, Hoogeveen.

35. Booij, Harm Hendrik.

Hij werd gedoopt op 1716-08-28 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij trouwde met Koster, Trijntje Jacobs.

Opmerkingen bij Booij, Harm Hendrik

Hij huurde in 1767 kerkbank I. Hij had in 1770 een topjaar als iemker met 16 zwermen.

Meer over Booij, Harm Hendrik:

Doop: 1716-08-28, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Koster, Trijntje Jacobs.

Zij werd gedoopt op 1720-10-06 te Hoogeveen. Zij werd begraven op 1807-06-25 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Koster, Jacob Harms en Winkel, Aaltien Koerts. Zij trouwde met Booij, Harm Hendrik.

Meer over Koster, Trijntje Jacobs:

Doop: 1720-10-06, Hoogeveen.

Begrafenis: 1807-06-25, Hoogeveen.

Kinderen van Koster, Trijntje Jacobs en Booij, Harm Hendrik

49 i. Booij, Hendrik Harm. Hij werd gedoopt op 1747-08-20 te Hoogeveen. Hij werd begraven op 1807-01-17 te Hoogeveen.

Meer over Koster, Trijntje Jacobs en Booij, Harm Hendrik:

Huwelijk: 1745, Hoogeveen.

36. Booij, Geert Hendriks.

Hij werd gedoopt op 1726-04-14 te Hoogeveen. Hij werd begraven op 1791-03-07 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij trouwde met Koster, Grietje Jans.

Meer over Booij, Geert Hendriks:

Doop: 1726-04-14, Hoogeveen.

Begrafenis: 1791-03-07, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Koster, Grietje Jans.

Grietje Jans werd geboren in 1731-11-00. Zij werd gedoopt in 1731-11-00 te Hoogeveen. Zij overleed op 1814-02-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij trouwde met Booij, Geert Hendriks.

Meer over Koster, Grietje Jans:

Geboorte: 1731-11-00.

Overlijden: 1814-02-10, Hoogeveen.

Doop: 1731-11-00, Hoogeveen.

Kinderen van Koster, Grietje Jans en Booij, Geert Hendriks

+ 50 i. Booij, Hendrik Geerts. Hendrik Geerts werd geboren in 1755 in Hoogeveen.

+ 51 ii. Booij, Jan Geerts. Hij werd gedoopt op 1765-11-17 te Hoogeveen. Hij overleed op 1792-10-20 in Hoogeveen.

Meer over Koster, Grietje Jans en Booij, Geert Hendriks:

Huwelijk: 1751, Hoogeveen.

37. Booij, Jan Hendriks.

Jan Hendriks werd geboren op 1723-07-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1787-09-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij trouwde met Johannis, Pietertijn.

Meer over Booij, Jan Hendriks:

Geboorte: 1723-07-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1787-09-19, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Johannis, Pietertijn.

Pietertijn werd geboren op 1721-09-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1787-12-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 2 maanden. Zij trouwde met Booij, Jan Hendriks.

Meer over Johannis, Pietertijn:

Geboorte: 1721-09-07, Hoogeveen.

Overlijden: 1787-12-05, Hoogeveen.

Kinderen van Johannis, Pietertijn en Booij, Jan Hendriks

52 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1745 in Hoogeveen. Hij overleed in 1746 in Hoogeveen.

53 ii. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren in 1746 in Hoogeveen.

+ 54 iii. Booij, Jannes Jans. Jannes Jans werd geboren op 1749-06-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1799-11-30 in Hoogeveen.

55 iv. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt in 1752 te Hoogeveen. Zij overleed in 1752 in Hoogeveen.

56 v. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt in 1752 te Hoogeveen.

57 vi. Booij, Harm. Hij werd gedoopt in 1754 te Hoogeveen.

58 vii. Booij, Geertjen. Zij werd gedoopt in 1757 te Hoogeveen.

59 viii. Booij, Jan. Hij werd gedoopt in 1761 te Hoogeveen.

+ 60 ix. Booij, Albert Jans. Albert Jans werd geboren in 1765 in Hoogeveen.

Meer over Johannis, Pietertijn en Booij, Jan Hendriks:

Huwelijk: 1745, Hoogeveen.

Generatie 8

38. ten Cate, Jan Faken.

Jan Faken werd geboren in 1741 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1741-05-11 te Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in Hoogeveen op een leeftijd van 57 jaren. Hij werd begraven op 1798-04-21 te Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde met Schonewille, Annegien Harms.

Opmerkingen bij ten Cate, Jan Faken

Jan Faken, die nooit ergens ten Kate wordt genoemd, wordt vermeld in de haardsteden registers van
het Hollanse Rot van 1774 en 1784 en betaalt 4 car .gld. haardstedengeld.

Meer over ten Cate, Jan Faken:

Geboorte: 1741, Hoogeveen.

Overlijden: 1798, Hoogeveen.

Doop: 1741-05-11, Hoogeveen.

Begrafenis: 1798-04-21, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Annegien Harms.

Annegien Harms werd geboren op 1747-07-20 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1747-07-23 te Hoogeveen. Zij overleed op 1824-01-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 76 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Harmen Jans en Vos, Elsien Hendriks. Zij trouwde met ten Cate, Jan Faken.

Meer over Schonewille, Annegien Harms:

Geboorte: 1747-07-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1824-01-15, Hoogeveen.

Doop: 1747-07-23, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Annegien Harms en ten Cate, Jan Faken

61 i. ten Cate, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-02-03 in Hoogeveen.

+ 62 ii. ten Cate, Fake Jans. Fake Jans werd geboren rond 1770 in Hoogeveen.

63 iii. ten Cate, Jentje Jans. Zij werd gedoopt op 1782-08-25 te Hoogeveen. Zij overleed op 1844-12-31 in Hoogeveen.

+ 64 iv. Faken, Mettien Jans. Zij werd gedoopt in 1780.

Meer over Schonewille, Annegien Harms en ten Cate, Jan Faken:

Huwelijk: 1767, Hoogeveen.

39. ten Cate, Berent Faken.

Hij werd gedoopt op 1745-07-11 te Hoogeveen. Hij overleed in 1797 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde met Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel).

Meer over ten Cate, Berent Faken:

Overlijden: 1797, Hoogeveen.

Doop: 1745-07-11, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel).

Zij werd gedoopt op 1749-11-09 te Hoogeveen. Zij overleed op 1832-01-18 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Harmen Jans en Vos, Elsien Hendriks. Zij trouwde met ten Cate, Berent Faken.

Opmerkingen bij Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel)

Zij woonde in 1811 in de Poepershoek.

Meer over Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel):

Overlijden: 1832-01-18, Hoogeveen.

Doop: 1749-11-09, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel) en ten Cate, Berent Faken

+ 65 i. ten Cate, Annechien Berends. Annechien Berends werd geboren rond 1770 in Hoogeveen.

66 ii. ten Cate, Fake Berents. Hij werd gedoopt op 1772-09-06 te Hollandscheveld. Hij overleed rond 1810.

+ 67 iii. ten Cate, Metje Berents Faken. Zij werd gedoopt op 1780-05-07 te Hoogeveen. Zij overleed op 1860-11-20 in Hoogeveen.

+ 68 iv. ten Cate, Jan Berends. Jan Berends werd geboren rond 1780 in Hoogeveen.

+ 69 v. ten Cate, Hendrikjen Berends. Hendrikjen Berends werd geboren op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-11-08 in Hoogeveen.

70 vi. ten Cate, Jantje Berends Faken. Zij werd gedoopt op 1789-10-11 te Hoogeveen.

+ 71 vii. ten Cate, Hendrik Berents. Hij werd gedoopt op 1791-09-11 te Hoogeveen. Hij overleed op 1872-04-17 in Hollandscheveld.

Meer over Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel) en ten Cate, Berent Faken:

Huwelijk: 1772, Hoogeveen.

40. Kleine, Grietjen Freriks.

Grietjen Freriks werd geboren rond 1730. Zij was de dochter van Kleine, Frerik Berends en Hartman, Elisabeth Lamberts. Zij trouwde met Salomons, Arent.

Meer over Kleine, Grietjen Freriks:

Geboorte: rond 1730.

Echtgeno(o)t(e):Salomons, Arent.

Arent werd geboren op 1728-10-28 in Hoogeveen. Hij trouwde met Kleine, Grietjen Freriks.

Meer over Salomons, Arent:

Geboorte: 1728-10-28, Hoogeveen.

Kinderen van Kleine, Grietjen Freriks en Salomons, Arent

+ 72 i. Salomons, Margrieta. Zij werd gedoopt op 1771-10-13 te Hoogeveen. Zij overleed op 1849-01-11 in Hoogeveen.

Meer over Kleine, Grietjen Freriks en Salomons, Arent:

Huwelijk: 1755, Hoogeveen.

41. Hagen, Margjen.

Zij werd gedoopt op 1756-10-31 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.

Meer over Hagen, Margjen:

Doop: 1756-10-31, Hoogeveen.

42. Hagen, Lutjen.

Zij werd gedoopt op 1758-08-13 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.

Meer over Hagen, Lutjen:

Doop: 1758-08-13, Hoogeveen.

43. Hagen, Harm Caspars.

Harm Caspars werd geboren op 1760-09-21 in Hollandscheveld. Hij werd gedoopt op 1760-09-21 te Hoogeveen. Hij overleed op 1818-08-03 in Hollandscheveld op een leeftijd van 57 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms. Hij trouwde Scholten, Jantien Coenders rond 1794 in Hoogeveen?.

Opmerkingen bij Hagen, Harm Caspars

Naam ook Booy. Hij wordt vermeld in het haardstedenregister van 1807 en 1812 onder resp. nr B 87
en A 345 Volgens het register van weerbare mannen van 1812 was Harm Booys Hagen van beroep
“huisman” Harm wordt in 1807 tot hoofmomber benoemd over de 4 onmondige kinderen van wijlen
zijn zuster Jantje en Jan Koenderts Scholten, wegens diens hertrouwen met Hendrikje Jans Koster.

Meer over Hagen, Harm Caspars:

Geboorte: 1760-09-21, Hollandscheveld.

Overlijden: 1818-08-03, Hollandscheveld.

sterfdatum 1818-08-03 uur 1800 plaats Hoogeveen adres Slood / B345 / Hoogeveen aangever 1: Bosman
/ Berend lft. 62 / bakker rel. buur aangever 2: Bos / Arend Jans lft. 30 / turfmaker rel. buur

Doop: 1760-09-21, Hoogeveen.

Beroep: huisman.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Jantien Coenders.

Jantien Coenders werd geboren in 1765 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1765-09-22 te Hoogeveen. Zij overleed op 1849-03-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 84 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Scholten, Coendert Jans en Schokker, Maggeltie. Zij trouwde Hagen, Harm Caspars rond 1794 in Hoogeveen?.

Opmerkingen bij Scholten, Jantien Coenders

Bij de volkstelling van 1829 Vermeld als weduwe, Sloot 344, landbouwster. Behalve Machteldje zijn
alle kinderen dan nog ongehuwd en bij haar inwonend.

Meer over Scholten, Jantien Coenders:

Geboorte: 1765, Hoogeveen.

Overlijden: 1849-03-03, Hoogeveen.

sterfdatum 1849-03-03 uur 2200 plaats Hoogeveen adres Slood / B344 / Hoogeveen aangever 1:
Denneman / Jan lft. 70 / onderwijzer rel. buur aangever 2: IJmker / Jacob lft. 56 / arbeider
rel. buur

Doop: 1765-09-22, Hoogeveen.

Beroep: landbouwster.

Kinderen van Scholten, Jantien Coenders en Hagen, Harm Caspars

+ 73 i. Hagen, Caspar Harms. Caspar Harms werd geboren op 1794-06-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1869-01-11 in Hoogeveen.

74 ii. Hagen, Machteltjen. Machteltjen werd geboren op 1796-10-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1875-01-09 in Hoogeveen.

75 iii. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt op 1799-03-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1835-07-29 in Hoogeveen.

76 iv. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1801-11-08 in Hoogeveen.

77 v. Hagen, Koendert. Koendert werd geboren op 1805-06-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1891-05-13 in Hoogeveen.

+ 78 vi. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren op 1808-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1897-01-20 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Jantien Coenders en Hagen, Harm Caspars:

Huwelijk: rond 1794, Hoogeveen?.

44. Hagen, Jantje.

Zij werd gedoopt op 1763-07-03 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms. Zij trouwde met Scholten, Jan Koenderts.

Meer over Hagen, Jantje:

Doop: 1763-07-03, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Jan Koenderts.

Hij werd gedoopt in 1760 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Scholten, Coendert Jans en Schokker, Maggeltie. Hij trouwde met Hagen, Jantje.

Meer over Scholten, Jan Koenderts:

Doop: 1760, Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jantje en Scholten, Jan Koenderts:

Huwelijk: 1780, Hoogeveen.

45. Hagen, Jan.

Hij werd gedoopt op 1766-08-17 te Hoogeveen. Hij overleed op 1844-04-26 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms. Hij trouwde met Hofman, Geertje Andries.

Meer over Hagen, Jan:

Overlijden: 1844-04-26, Hoogeveen.

Doop: 1766-08-17, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hofman, Geertje Andries.

Zij werd gedoopt op 1769-04-23 te Hoogeveen. Zij overleed op 1840-10-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hofman, Andries Geerts en ten Cate, Hendrikje W.. Zij trouwde met Hagen, Jan.

Meer over Hofman, Geertje Andries:

Overlijden: 1840-10-30, Hoogeveen.

Doop: 1769-04-23, Hoogeveen.

Kinderen van Hofman, Geertje Andries en Hagen, Jan

79 i. Hagen, Andries. Hij werd gedoopt op 1803-09-11 te Hoogeveen. Hij overleed op 1861-12-09 in Hoogeveen.

80 ii. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt op 1807-02-04 te Hoogeveen.

Meer over Hofman, Geertje Andries en Hagen, Jan:

Huwelijk: geschat 1800, Hoogeveen?.

46. Hagen, Albertje.

Zij werd gedoopt op 1769-03-26 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.

Meer over Hagen, Albertje:

Doop: 1769-03-26, Hoogeveen.

47. Hagen, Hendrikje.

Zij werd gedoopt op 1771-12-01 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.

Meer over Hagen, Hendrikje:

Doop: 1771-12-01, Hoogeveen.

48. van Goor, Hendrikje Gerrits.

Zij werd gedoopt op 1742-02-25 te Hoogeveen. Zij was de dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks.

Meer over van Goor, Hendrikje Gerrits:

Doop: 1742-02-25, Hoogeveen.

49. Booij, Hendrik Harm.

Hij werd gedoopt op 1747-08-20 te Hoogeveen. Hij werd begraven op 1807-01-17 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Harm Hendrik en Koster, Trijntje Jacobs.

Meer over Booij, Hendrik Harm:

Doop: 1747-08-20, Hoogeveen.

Begrafenis: 1807-01-17, Hoogeveen.

50. Booij, Hendrik Geerts.

Hendrik Geerts werd geboren in 1755 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Geert Hendriks en Koster, Grietje Jans. Hij trouwde met Meiboom, Hilligje.

Meer over Booij, Hendrik Geerts:

Geboorte: 1755, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Meiboom, Hilligje.

Hilligje werd geboren rond 1760 in Hoogeveen. Zij trouwde met Booij, Hendrik Geerts.

Meer over Meiboom, Hilligje:

Geboorte: rond 1760, Hoogeveen.

Kinderen van Meiboom, Hilligje en Booij, Hendrik Geerts

+ 81 i. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren in 1802 in Hoogeveen.

Meer over Meiboom, Hilligje en Booij, Hendrik Geerts:

Huwelijk: 1780, Hoogeveen.

51. Booij, Jan Geerts.

Hij werd gedoopt op 1765-11-17 te Hoogeveen. Hij overleed op 1792-10-20 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1792-10-20 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Geert Hendriks en Koster, Grietje Jans. Hij trouwde met Schoonewille, Jantje Jans Pieters.

Meer over Booij, Jan Geerts:

Overlijden: 1792-10-20, Hoogeveen.

Doop: 1765-11-17, Hoogeveen.

Begrafenis: 1792-10-20, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schoonewille, Jantje Jans Pieters.

Jantje Jans Pieters werd geboren op 1760-01-06 in Hoogeveen. Zij werd begraven op 1809-04-15 te Hoogeveen. Zij trouwde met Booij, Jan Geerts.

Meer over Schoonewille, Jantje Jans Pieters:

Geboorte: 1760-01-06, Hoogeveen.

Begrafenis: 1809-04-15, Hoogeveen.

Kinderen van Schoonewille, Jantje Jans Pieters en Booij, Jan Geerts

+ 82 i. Booij, Jan Jans. Hij werd gedoopt op 1784-09-26 te Hoogeveen. Hij overleed op 1820-06-11 in Hoogeveen.

Meer over Schoonewille, Jantje Jans Pieters en Booij, Jan Geerts:

Huwelijk: 1781, Hoogeveen.

52. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1745 in Hoogeveen. Hij overleed in 1746 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Meer over Booij, Hendrik:

Geboorte: 1745, Hoogeveen.

Overlijden: 1746, Hoogeveen.

53. Booij, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren in 1746 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1746-07-24 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Opmerkingen bij Booij, Hendrik Jans

Naam ook: Booijs.

Meer over Booij, Hendrik Jans:

Geboorte: 1746, Hoogeveen.

Doop: 1746-07-24, Hoogeveen.

54. Booij, Jannes Jans.

Jannes Jans werd geboren op 1749-06-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1799-11-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 50 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn. Hij trouwde Seine, Elisabeth in 1780 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jannes Jans:

Geboorte: 1749-06-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1799-11-30, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Seine, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1758-04-02 in Hoogeveen. Zij overleed op 1837-09-17 in Hollandscheveld op een leeftijd van 79 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Goossens, Seine en Schonewille, Wijchertien Arents. Zij trouwde Booij, Jannes Jans in 1780 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Snijder, Jurjen Claas op 1805-11-03 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Kreeft, Leendert Roelofs na 1812 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Seine, Elisabeth

«Overlijden Opm: A198».

Meer over Seine, Elisabeth:

Geboorte: 1758-04-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1837-09-17, Hollandscheveld.

Kinderen van Seine, Elisabeth en Booij, Jannes Jans

83 i. Booij, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1781 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1812-08-25 in Hoogeveen.

84 ii. Booij, Wijchertien. Wijchertien werd geboren in 1783 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1827-06-18 in Hollandscheveld.

+ 85 iii. Booij, Seijne Jans. Seijne Jans werd geboren op 1786-05-14 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1850-08-14 in Hollandscheveld.

+ 86 iv. Booij, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op 1788-09-14 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1844-02-14 in Hollandscheveld.

87 v. Booij, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1791-10-09 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1862-06-19 in Hollandscheveld.

+ 88 vi. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op 1795-06-14 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1850 in Hollandscheveld.

+ 89 vii. Booij, Pietertje Jans. Pietertje Jans werd geboren op 1798-01-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-08-07 in Hollandscheveld.

+ 90 viii. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1800-05-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1878-08-28 in Hoogeveen.

Meer over Seine, Elisabeth en Booij, Jannes Jans:

Huwelijk: 1780, Hoogeveen.

55. Booij, Hendrikjen.

Zij werd gedoopt in 1752 te Hoogeveen. Zij overleed in 1752 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Meer over Booij, Hendrikjen:

Overlijden: 1752, Hoogeveen.

Doop: 1752, Hoogeveen.

56. Booij, Hendrikjen.

Zij werd gedoopt in 1752 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Meer over Booij, Hendrikjen:

Doop: 1752, Hoogeveen.

57. Booij, Harm.

Hij werd gedoopt in 1754 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Meer over Booij, Harm:

Doop: 1754, Hoogeveen.

58. Booij, Geertjen.

Zij werd gedoopt in 1757 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Meer over Booij, Geertjen:

Doop: 1757, Hoogeveen.

59. Booij, Jan.

Hij werd gedoopt in 1761 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Meer over Booij, Jan:

Doop: 1761, Hoogeveen.

60. Booij, Albert Jans.

Albert Jans werd geboren in 1765 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1765-04-08 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn. Hij trouwde met Hartman, Jantjen Hendriks.

Meer over Booij, Albert Jans:

Geboorte: 1765, Hoogeveen.

Doop: 1765-04-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hartman, Jantjen Hendriks.

Jantjen Hendriks werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Zij trouwde met Booij, Albert Jans.

Meer over Hartman, Jantjen Hendriks:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Kinderen van Hartman, Jantjen Hendriks en Booij, Albert Jans

91 i. Booij, Harm Alberts. Harm Alberts werd geboren op 1797-03-19 in Hoogeveen.

92 ii. Booij, Arend Alberts. Arend Alberts werd geboren op 1801-03-18 in Hoogeveen.

Meer over Hartman, Jantjen Hendriks en Booij, Albert Jans:

Huwelijk: geschat rond 1795, Hoogeveen.

Generatie 9

61. ten Cate, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-02-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 6 dagen. Hij was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien Harms. Hij trouwde met Vierkant, Aaltje Tjakken.

Meer over ten Cate, Hendrik Jans:

Geboorte: 1776-01-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1846-02-03, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vierkant, Aaltje Tjakken.

Aaltje Tjakken werd geboren op 1772-01-19 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vierkant, Tjacke en Bloemen, Janna Wolters. Zij trouwde met ten Cate, Hendrik Jans.

Meer over Vierkant, Aaltje Tjakken:

Geboorte: 1772-01-19, Hoogeveen.

Meer over Vierkant, Aaltje Tjakken en ten Cate, Hendrik Jans:

Huwelijk: 1797, Hoogeveen.

62. ten Cate, Fake Jans.

Fake Jans werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien Harms. Hij trouwde met Schonewille, Aaltje Harms.

Opmerkingen bij ten Cate, Fake Jans

Huwelijk met Aaltje Harms volgens John Suk.

Meer over ten Cate, Fake Jans:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Aaltje Harms.

Aaltje Harms werd geboren in 1773 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op 1773-08-15 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Harmen Albertsz en Lunenborg, Annegien Hendriks. Zij trouwde met ten Cate, Fake Jans. Zij trouwde tevens Schonewille, Hendrik op 1826-12-16 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Schonewille, Aaltje Harms

Naam ook: Aaltje Harms Kreije.

Meer over Schonewille, Aaltje Harms:

Geboorte: 1773, Hoogeveen.

Doop: 1773-08-15, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Aaltje Harms en ten Cate, Fake Jans

93 i. ten Cate, Annechjen Faken. Annechjen Faken werd geboren op 1795-08-23 in Hoogeveen.

94 ii. ten Cate, Harm Faken. Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in Hoogeveen.

95 iii. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in Hoogeveen.

96 iv. ten Cate, Albert Faken. Albert Faken werd geboren op 1804-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje Harms en ten Cate, Fake Jans:

Huwelijk: 1795, Hoogeveen?.

63. ten Cate, Jentje Jans.

Zij werd gedoopt op 1782-08-25 te Hoogeveen. Zij overleed op 1844-12-31 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien Harms.

Meer over ten Cate, Jentje Jans:

Overlijden: 1844-12-31, Hoogeveen.

Doop: 1782-08-25, Hoogeveen.

64. Faken, Mettien Jans.

Zij werd gedoopt in 1780. Zij was de dochter van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien Harms. Zij trouwde de Graaf, Gerrit Jan in 1810 in Hoogeveen.

Meer over Faken, Mettien Jans:

Doop: 1780.

Echtgeno(o)t(e):de Graaf, Gerrit Jan.

Hij werd gedoopt in 1780. Hij was de zoon van de Graaf, Jan Koerts en Huisjes, Annigje Gerrits. Hij trouwde Faken, Mettien Jans in 1810 in Hoogeveen.

Meer over de Graaf, Gerrit Jan:

Doop: 1780.

Kinderen van Faken, Mettien Jans en de Graaf, Gerrit Jan

97 i. de Graaf, Anna Gerrits. Zij werd gedoopt op 1811-08-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1844-10-19 in Coevorden.

+ 98 ii. de Graaf, Jan. Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen.

99 iii. de Graaf, Egbertjen. Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1843-09-28 in Hollandscheveld.

Meer over Faken, Mettien Jans en de Graaf, Gerrit Jan:

Huwelijk: 1810, Hoogeveen.

65. ten Cate, Annechien Berends.

Annechien Berends werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde met Vos, Evert Berends.

Meer over ten Cate, Annechien Berends:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Evert Berends.

Evert Berends werd geboren rond 1770 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Vos, Berent Harms en Schonewille, Annechjen. Hij trouwde met ten Cate, Annechien Berends.

Meer over Vos, Evert Berends:

Geboorte: rond 1770, Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Annechien Berends en Vos, Evert Berends

+ 100 i. Vos, Grietien Everts. Grietien Everts werd geboren op 1795-02-01 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Annechien Berends en Vos, Evert Berends:

Huwelijk: 1790, Hoogeveen.

66. ten Cate, Fake Berents.

Hij werd gedoopt op 1772-09-06 te Hollandscheveld. Hij overleed rond 1810. Hij was de zoon van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel).

Opmerkingen bij ten Cate, Fake Berents

Gedoopt op 6 september 1772 als zoon van schipper Berent Faken ten Kaat en Geesje Harms
Schonewille. Geboren en opgegroeid in het Hollandsche Veld. De 23-jarige Fake was aldaar
betrokken bij een incident tijdens de jaarwisseling van 1795 op 1796. Op nieuwjaarsavond
persifleerden hij, zijn broer Harm, neven en vrienden de Franse troepen, en het kwam tot
beschadiging van een woning. De jongemannen werden veroordeeld tot zes jaar zeedienst. Fake werd
verplicht matroos. Als zodanig werd hij nog vermeld in 1798, toen een vrouw en een kind van hem
in het Krakeel woonden. Daarna werd in de bronnen niets meer over hem gevonden. Voor zover
bekend is hij niet terug gekeerd van de vloot. Hij moet tijdens het uitdienen van zijn straf
zijn overleden. Zijn moeder woonde in 1811 in de Poepershoek.

Meer over ten Cate, Fake Berents:

Overlijden: rond 1810.

Doop: 1772-09-06, Hollandscheveld.

67. ten Cate, Metje Berents Faken.

Zij werd gedoopt op 1780-05-07 te Hoogeveen. Zij overleed op 1860-11-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde met Schonewille, Hendrik.

Meer over ten Cate, Metje Berents Faken:

Overlijden: 1860-11-20, Hoogeveen.

Doop: 1780-05-07, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1773-04-11 in Hoogeveen. Hij overleed op 1830-11-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 57 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Christiaan Alberts en Smit, Annigje Reints. Hij trouwde met ten Cate, Metje Berents Faken.

Meer over Schonewille, Hendrik:

Geboorte: 1773-04-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1830-11-11, Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Metje Berents Faken en Schonewille, Hendrik

+ 101 i. Schonewille, Christiaan Hendriks. Christiaan Hendriks werd geboren op 1804-07-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-02-22 in Hoogeveen.

102 ii. Schonewille, Berent. Berent werd geboren op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in Hoogeveen.

103 iii. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in Hoogeveen.

104 iv. Schonewille, Geesina. Geesina werd geboren op 1812-05-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1812-07-03 in Hoogeveen.

105 v. Schonewille, Gesina. Gesina werd geboren op 1813-09-23 in Hoogeveen.

106 vi. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in Hoogeveen.

107 vii. Schonewille, Jan. Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1881-03-12 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Metje Berents Faken en Schonewille, Hendrik:

Huwelijk: 1802, Hoogeveen.

68. ten Cate, Jan Berends.

Jan Berends werd geboren rond 1780 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde Schonewille, Femmichje Harms rond 1800 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Jan Berends:

Geboorte: rond 1780, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Femmichje Harms.

Femmichje Harms werd geboren rond 1780 in Hoogeveen. Zij trouwde ten Cate, Jan Berends rond 1800 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Femmichje Harms:

Geboorte: rond 1780, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Femmichje Harms en ten Cate, Jan Berends

108 i. ten Cate, Berend Faken. Berend Faken werd geboren op 1800-08-06 in Hoogeveen.

+ 109 ii. ten Cate, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen.

110 iii. ten Cate, Fake. Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Femmichje Harms en ten Cate, Jan Berends:

Huwelijk: rond 1800, Hoogeveen.

69. ten Cate, Hendrikjen Berends.

Hendrikjen Berends werd geboren op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-11-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 46 jaren, 15 dagen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde Profijt, Koert Arends op 1812-05-09 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Hendrikjen Berends:

Geboorte: 1784-10-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1830-11-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Profijt, Koert Arends.

Hij werd gedoopt op 1785-10-09 te Hoogeveen. Hij trouwde ten Cate, Hendrikjen Berends op 1812-05-09 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Vos, Alida Harms op 1832-08-19 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Koert Arends:

Doop: 1785-10-09, Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Hendrikjen Berends en Profijt, Koert Arends

111 i. Profijt, Arend. Arend werd geboren op 1815-10-06 in Hoogeveen.

+ 112 ii. Profijt, Geesje Koerts. Geesje Koerts werd geboren op 1817-08-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-04-23 in Hoogeveen.

113 iii. Profijt, Berend. Berend werd geboren op 1819-11-28 in Hoogeveen.

114 iv. Profijt, Grietje. Grietje werd geboren op 1821-10-05 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Hendrikjen Berends en Profijt, Koert Arends:

Huwelijk: 1812-05-09, Hoogeveen.

70. ten Cate, Jantje Berends Faken.

Zij werd gedoopt op 1789-10-11 te Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde Boertje, Harm Harms op 1814-11-22 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Jantje Berends Faken:

Doop: 1789-10-11, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Boertje, Harm Harms.

Harm Harms werd geboren op 1787-08-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Boertje, Harm Hendriks en Smit, Janna Reynts. Hij trouwde ten Cate, Jantje Berends Faken op 1814-11-22 in Hoogeveen.

Meer over Boertje, Harm Harms:

Geboorte: 1787-08-12, Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Jantje Berends Faken en Boertje, Harm Harms:

Huwelijk: 1814-11-22, Hoogeveen.

71. ten Cate, Hendrik Berents.

Hij werd gedoopt op 1791-09-11 te Hoogeveen. Hij overleed op 1872-04-17 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde met Kok, Jantien Derks.

Meer over ten Cate, Hendrik Berents:

Overlijden: 1872-04-17, Hollandscheveld.

Doop: 1791-09-11, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kok, Jantien Derks.

Jantien Derks werd geboren op 1794-03-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1872-10-31 in Hollandscheveld op een leeftijd van 78 jaren, 7 maanden. Zij trouwde met ten Cate, Hendrik Berents.

Meer over Kok, Jantien Derks:

Geboorte: 1794-03-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1872-10-31, Hollandscheveld.

Kinderen van Kok, Jantien Derks en ten Cate, Hendrik Berents

+ 115 i. ten Cate, Geessien Hendriks. Geessien Hendriks werd geboren op 1815-06-25 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1885 in Hoogeveen.

116 ii. ten Cate, Berend. Berend werd geboren op 1819-01-30 in Hoogeveen.

117 iii. ten Cate, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1878-05-06 in Hoogeveen.

Meer over Kok, Jantien Derks en ten Cate, Hendrik Berents:

Huwelijk: 1816-09-24, Hoogeveen.

72. Salomons, Margrieta.

Zij werd gedoopt op 1771-10-13 te Hoogeveen. Zij overleed op 1849-01-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Salomons, Arent en Kleine, Grietjen Freriks. Zij trouwde met Schonewille, Harmen Jans.

Meer over Salomons, Margrieta:

Overlijden: 1849-01-11, Hoogeveen.

Doop: 1771-10-13, Hoogeveen.

Beroep: arbeidersche.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Harmen Jans.

Harmen Jans werd geboren op 1770-09-09 in Hoogeveen. Hij overleed op 1849-12-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Jan Harms en Kamps, Woltertje Roelofs. Hij trouwde met Salomons, Margrieta. Hij trouwde tevens met Vierkant, Annigje Jans Tjacken.

Meer over Schonewille, Harmen Jans:

Geboorte: 1770-09-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1849-12-22, Hoogeveen.

Kinderen van Salomons, Margrieta en Schonewille, Harmen Jans

+ 118 i. Schonewille, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in Hoogeveen.

Meer over Salomons, Margrieta en Schonewille, Harmen Jans:

Huwelijk: 1815, Hoogeveen.

73. Hagen, Caspar Harms.

Caspar Harms werd geboren op 1794-06-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1869-01-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien Coenders. Hij trouwde Katerberg, Henderica op 1839-11-20 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Caspar Harms:

Geboorte: 1794-06-22, Hoogeveen.

Overlijden: 1869-01-11, Hoogeveen.

sterfdatum 1869-01-11 uur 1500 plaats Hoogeveen adres Slood / B168 / Hoogeveen aangever 1:
Zantingh / Berend lft. 43 / arbeider rel. buur aangever 2: Coelingh / Seine lft. 39 /
sch.timm.man rel. buur

Beroep: 1840-10-20. schipper.

Echtgeno(o)t(e):Katerberg, Henderica.

Henderica werd geboren op 1812-09-12 in Zwinderen. Zij overleed op 1877-02-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje Jans. Zij trouwde Hagen, Caspar Harms op 1839-11-20 in Hoogeveen.

Meer over Katerberg, Henderica:

Geboorte: 1812-09-12, Zwinderen.

Op 13-09-1812 werd geboorte aangifte gedaan in Dalen.

Overlijden: 1877-02-27, Hoogeveen.

sterfdatum 1877-02-26 uur 1200 plaats Hoogeveen adres Slood / B23 / Hoogeveen aangever 1: Zanting
/ Berend lft. 52 / arbeider rel. buur aangever 2: Kamperman / Jannes lft. 31 / schipper rel. buur

Kinderen van Katerberg, Henderica en Hagen, Caspar Harms

+ 119 i. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1921-12-14 in Amsterdam.

120 ii. Hagen, Gesina. Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen. Zij overleed na 1900 in Hoogeveen?.

121 iii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1887-05-26 in Hoogeveen.

Meer over Katerberg, Henderica en Hagen, Caspar Harms:

Huwelijk: 1839-11-20, Hoogeveen.

74. Hagen, Machteltjen.

Machteltjen werd geboren op 1796-10-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1875-01-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 78 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien Coenders. Zij trouwde Kannegieter, Roelof op 1834-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Machteltjen:

Geboorte: 1796-10-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1875-01-09, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kannegieter, Roelof.

Roelof werd geboren op 1783-05-04 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1860 op een leeftijd van rond 76 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Kannegieter, Albert en Veuger, Hendrikje Roelofs. Hij trouwde Hagen, Machteltjen op 1834-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Kannegieter, Roelof:

Geboorte: 1783-05-04, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1860.

Meer over Hagen, Machteltjen en Kannegieter, Roelof:

Huwelijk: 1834-05-11, Hoogeveen.

75. Hagen, Stijntje.

Zij werd gedoopt op 1799-03-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1835-07-29 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien Coenders.

Meer over Hagen, Stijntje:

Overlijden: 1835-07-29, Hoogeveen.

Doop: 1799-03-06, Hoogeveen.

76. Hagen, Femmigje.

Femmigje werd geboren op 1801-11-08 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien Coenders. Zij trouwde van der Wolde, Roelof op 1839-11-20 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Femmigje:

Geboorte: 1801-11-08, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van der Wolde, Roelof.

Roelof werd geboren op 1812-01-12 in Beilen. Hij was de zoon van van der Wolde, Teunis en Bijker, Fennichje Roelofs. Hij trouwde Hagen, Femmigje op 1839-11-20 in Hoogeveen.

Meer over van der Wolde, Roelof:

Geboorte: 1812-01-12, Beilen.

Meer over Hagen, Femmigje en van der Wolde, Roelof:

Huwelijk: 1839-11-20, Hoogeveen.

77. Hagen, Koendert.

Koendert werd geboren op 1805-06-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1891-05-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 85 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien Coenders. Hij trouwde Krans, Alberdina op 1848-05-04 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Koendert:

Geboorte: 1805-06-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1891-05-13, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Krans, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 1823-12-30 in Gorredijk. Zij trouwde Hagen, Koendert op 1848-05-04 in Hoogeveen.

Meer over Krans, Alberdina:

Geboorte: 1823-12-30, Gorredijk.

Meer over Krans, Alberdina en Hagen, Koendert:

Huwelijk: 1848-05-04, Hoogeveen.

78. Hagen, Jacob.

Jacob werd geboren op 1808-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1897-01-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 88 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien Coenders. Hij trouwde Katerberg, Lammegien op 1835-01-17 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Kalenberg, Jantien op 1855-03-03 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jacob:

Geboorte: 1808-05-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1897-01-20, Hoogeveen.

Beroep: landbouwer.

Echtgeno(o)t(e):Katerberg, Lammegien.

Lammegien werd geboren op 1804-12-21 in Zwinderen. Zij overleed op 1853-11-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Katerberg, Geert Jansen en Brands Berends Keuning, Geesje Jans. Zij trouwde Boertien, Hendrik Hendriks op 1832-10-31 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Hagen, Jacob op 1835-01-17 in Hoogeveen.

Meer over Katerberg, Lammegien:

Geboorte: 1804-12-21, Zwinderen.

Overlijden: 1853-11-11, Hoogeveen.

Beroep: dienstmeid.

Kinderen van Katerberg, Lammegien en Hagen, Jacob

+ 122 i. Hagen, Harm Jacobs. Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in Hoogeveen.

123 ii. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen.

124 iii. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren in berekend 1816-11-00 in Hoogeveen. Zij overleed op 1834-04-25 in Hoogeveen.

Meer over Katerberg, Lammegien en Hagen, Jacob:

Huwelijk: 1835-01-17, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kalenberg, Jantien.

Jantien werd geboren op 1822-12-17 in Ruinen. Zij was de dochter van Kalenberg, Jan Jans en Sol, Pietertje Jans. Zij trouwde Hagen, Jacob op 1855-03-03 in Hoogeveen.

Meer over Kalenberg, Jantien:

Geboorte: 1822-12-17, Ruinen.

Meer over Kalenberg, Jantien en Hagen, Jacob:

Huwelijk: 1855-03-03, Hoogeveen.

79. Hagen, Andries.

Hij werd gedoopt op 1803-09-11 te Hoogeveen. Hij overleed op 1861-12-09 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Jan en Hofman, Geertje Andries.

Meer over Hagen, Andries:

Overlijden: 1861-12-09, Hoogeveen.

Doop: 1803-09-11, Hoogeveen.

80. Hagen, Stijntje.

Zij werd gedoopt op 1807-02-04 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Jan en Hofman, Geertje Andries.

Meer over Hagen, Stijntje:

Doop: 1807-02-04, Hoogeveen.

81. Booij, Harm Hendriks.

Harm Hendriks werd geboren in 1802 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Geerts en Meiboom, Hilligje. Hij trouwde Oelen, Janna op 1823-07-27 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Harm Hendriks:

Geboorte: 1802, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Oelen, Janna.

Janna werd geboren op 1792-12-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1853-06-03 in Deventer op een leeftijd van 60 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Philips Stoffers en Strijker, Hilligje Jans. Zij trouwde Booij, Harm Hendriks op 1823-07-27 in Hoogeveen.

Meer over Oelen, Janna:

Geboorte: 1792-12-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1853-06-03, Deventer.

Kinderen van Oelen, Janna en Booij, Harm Hendriks

+ 125 i. Booij, Jan Roelofs. Jan Roelofs werd geboren op 1815-03-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1906-01-04 in Hoogeveen.

126 ii. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1826 in Zwartsluis.

127 iii. Booij, Elbert. Elbert werd geboren rond 1830 in Hattem.

Meer over Oelen, Janna en Booij, Harm Hendriks:

Huwelijk: 1823-07-27, Hoogeveen.

82. Booij, Jan Jans.

Hij werd gedoopt op 1784-09-26 te Hoogeveen. Hij overleed op 1820-06-11 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Geerts en Schoonewille, Jantje Jans Pieters. Hij trouwde met Thalen, Aaltjen Hendriks.

Meer over Booij, Jan Jans:

Overlijden: 1820-06-11, Hoogeveen.

Doop: 1784-09-26, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Thalen, Aaltjen Hendriks.

Zij werd gedoopt op 1785-01-09 te Hoogeveen. Zij overleed op 1857-04-24 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Thalen, Hendrik Thijs en Dodevis, Elsje Roelofs. Zij trouwde met Booij, Jan Jans.

Meer over Thalen, Aaltjen Hendriks:

Overlijden: 1857-04-24, Hoogeveen.

Doop: 1785-01-09, Hoogeveen.

Kinderen van Thalen, Aaltjen Hendriks en Booij, Jan Jans

+ 128 i. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1811-06-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-08-15 in Hoogeveen.

Meer over Thalen, Aaltjen Hendriks en Booij, Jan Jans:

Huwelijk: 1808-02-21, Hoogeveen.

83. Booij, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren in 1781 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1812-08-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 31 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Kreeft, Geesje Leenderts rond 1800 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jan Jans:

Geboorte: 1781, Hollandscheveld.

Overlijden: 1812-08-25, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kreeft, Geesje Leenderts.

Zij werd gedoopt op 1782-08-11 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Kreeft, Leendert Roelofs en Goossens, Geesje Gerrits. Zij trouwde Booij, Jan Jans rond 1800 in Hoogeveen.

Meer over Kreeft, Geesje Leenderts:

Doop: 1782-08-11, Hoogeveen.

Meer over Kreeft, Geesje Leenderts en Booij, Jan Jans:

Huwelijk: rond 1800, Hoogeveen.

84. Booij, Wijchertien.

Wijchertien werd geboren in 1783 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1827-06-18 in Hollandscheveld op een leeftijd van 44 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth.

Meer over Booij, Wijchertien:

Geboorte: 1783, Hollandscheveld.

Overlijden: 1827-06-18, Hollandscheveld.

85. Booij, Seijne Jans.

Seijne Jans werd geboren op 1786-05-14 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1850-08-14 in Hollandscheveld op een leeftijd van 64 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Vierkant, Janna Jans op 1814-04-25 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Seijne Jans:

Geboorte: 1786-05-14, Hollandscheveld.

Overlijden: 1850-08-14, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Vierkant, Janna Jans.

Janna Jans werd geboren op 1788-10-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1864-11-28 in Hollandscheveld op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Vierkant, Jan Tjakken en Benjamins, Jantien. Zij trouwde Booij, Seijne Jans op 1814-04-25 in Hoogeveen.

Meer over Vierkant, Janna Jans:

Geboorte: 1788-10-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1864-11-28, Hollandscheveld.

Kinderen van Vierkant, Janna Jans en Booij, Seijne Jans

129 i. Booij, Johanna. Johanna werd geboren op 1814-06-16 in Hoogeveen.

130 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1816-04-28 in Hoogeveen.

131 iii. Booij, Jan Seines. Jan Seines werd geboren op 1827-01-08 in Hoogeveen.

Meer over Vierkant, Janna Jans en Booij, Seijne Jans:

Huwelijk: 1814-04-25, Hoogeveen.

86. Booij, Pieter Johannes.

Pieter Johannes werd geboren op 1788-09-14 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1844-02-14 in Hollandscheveld op een leeftijd van 55 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Oelen, Marchje Lamberts op 1815-03-31 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Booij, Pieter Johannes

«Overlijden Opm: A128».

Meer over Booij, Pieter Johannes:

Geboorte: 1788-09-14, Hollandscheveld.

Overlijden: 1844-02-14, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Oelen, Marchje Lamberts.

Zij werd gedoopt op 1790-11-27 te Hoogeveen. Zij overleed op 1869-04-24 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van Oelen, Lambert Stoffers en Schonewille, Aaltje Christiaans. Zij trouwde Booij, Pieter Johannes op 1815-03-31 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Oelen, Marchje Lamberts

Naam ook: “Stoffers”.

Meer over Oelen, Marchje Lamberts:

Overlijden: 1869-04-24, Hollandscheveld.

Doop: 1790-11-27, Hoogeveen.

Kinderen van Oelen, Marchje Lamberts en Booij, Pieter Johannes

132 i. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen.

+ 133 ii. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in Hollandscheveld. Zij overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld.

+ 134 iii. Booij, Lambert. Lambert werd geboren op 1820-11-16 in Hoogeveen.

Meer over Oelen, Marchje Lamberts en Booij, Pieter Johannes:

Huwelijk: 1815-03-31, Hoogeveen.

87. Booij, Arend Jan.

Arend Jan werd geboren op 1791-10-09 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1862-06-19 in Hollandscheveld op een leeftijd van 70 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Schonewille, Heijltje rond 1810 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Maatjes, Hillechien Geerts op 1828-02-17 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Arend Jan:

Geboorte: 1791-10-09, Hollandscheveld.

Overlijden: 1862-06-19, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Heijltje.

Heijltje werd geboren op 1787-09-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1826-10-21 in Hollandscheveld op een leeftijd van 39 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Otten, Maria Jans Scholten. Zij trouwde Booij, Arend Jan rond 1810 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Heijltje:

Geboorte: 1787-09-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1826-10-21, Hollandscheveld.

Meer over Schonewille, Heijltje en Booij, Arend Jan:

Huwelijk: rond 1810, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Maatjes, Hillechien Geerts.

Hillechien Geerts werd geboren op 1790-04-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Maatjes, Geert en Meiboom, Grietien Harms. Zij trouwde Booij, Arend Jan op 1828-02-17 in Hoogeveen.

Meer over Maatjes, Hillechien Geerts:

Geboorte: 1790-04-11, Hoogeveen.

Meer over Maatjes, Hillechien Geerts en Booij, Arend Jan:

Huwelijk: 1828-02-17, Hoogeveen.

88. Booij, Hendrik Jannes.

Hendrik Jannes werd geboren op 1795-06-14 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1850 in Hollandscheveld op een leeftijd van rond 54 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Vierkant, Annechien Jans op 1816-11-30 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrik Jannes:

Geboorte: 1795-06-14, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1850, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Vierkant, Annechien Jans.

Annechien Jans werd geboren op 1794-09-21 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vierkant, Jan Tjakken en Benjamins, Jantien. Zij trouwde Booij, Hendrik Jannes op 1816-11-30 in Hoogeveen.

Meer over Vierkant, Annechien Jans:

Geboorte: 1794-09-21, Hoogeveen.

Kinderen van Vierkant, Annechien Jans en Booij, Hendrik Jannes

+ 135 i. Booij, Jannes Hendriks. Jannes Hendriks werd geboren op 1817-10-17 in Hoogeveen.

136 ii. Booij, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1823-09-30 in Hoogeveen.

137 iii. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1826-11-16 in Hoogeveen.

138 iv. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1833-07-06 in Hoogeveen.

+ 139 v. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1836-08-06 in Hoogeveen.

+ 140 vi. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1820-09-19 in Hoogeveen.

Meer over Vierkant, Annechien Jans en Booij, Hendrik Jannes:

Huwelijk: 1816-11-30, Hoogeveen.

89. Booij, Pietertje Jans.

Pietertje Jans werd geboren op 1798-01-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-08-07 in Hollandscheveld op een leeftijd van 32 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Zij trouwde Bosveld, Harm Jans rond 1820 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Bosveld, Matthijs op 1828-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Pietertje Jans:

Geboorte: 1798-01-21, Hoogeveen.

Overlijden: 1830-08-07, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Bosveld, Harm Jans.

Harm Jans werd geboren rond 1800 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Bosveld, Johannes en Frederiks, Hilligje. Hij trouwde Booij, Pietertje Jans rond 1820 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Bosveld, Harm Jans

Het is niog niet aangetoond dat Harm Jans een zoon is van Johannes Bosveld.

Meer over Bosveld, Harm Jans:

Geboorte: rond 1800, Hoogeveen.

Kinderen van Booij, Pietertje Jans en Bosveld, Harm Jans

+ 141 i. Bos, Geertje. Geertje werd geboren op 1841-04-25 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Pietertje Jans en Bosveld, Harm Jans:

Huwelijk: rond 1820, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Bosveld, Matthijs.

Matthijs werd geboren op 1800-05-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Bosveld, Johannes en Frederiks, Hilligje. Hij trouwde Booij, Pietertje Jans op 1828-04-27 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Kroezen, Fychien op 1838-03-13 in Hoogeveen.

Meer over Bosveld, Matthijs:

Geboorte: 1800-05-25, Hoogeveen.

Meer over Booij, Pietertje Jans en Bosveld, Matthijs:

Huwelijk: 1828-04-27, Hoogeveen.

90. Booij, Jannes.

Jannes werd geboren op 1800-05-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1878-08-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 78 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Moes, Annigje Jans op 1821-05-13 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Moes, Jantje Jans op 1826-11-26 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jannes:

Geboorte: 1800-05-22, Hoogeveen.

Overlijden: 1878-08-28, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Moes, Annigje Jans.

Annigje Jans werd geboren op 1800-06-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1825-07-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 25 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Moes, Jan Gosens en Veldman, Trijntje Andries. Zij trouwde Booij, Jannes op 1821-05-13 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Moes, Annigje Jans

Naam ook: Annigje Jans Botter.

Meer over Moes, Annigje Jans:

Geboorte: 1800-06-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1825-07-24, Hoogeveen.

Kinderen van Moes, Annigje Jans en Booij, Jannes

142 i. Booij, Johannes. Johannes werd geboren op 1822-10-23 in Hoogeveen.

Meer over Moes, Annigje Jans en Booij, Jannes:

Huwelijk: 1821-05-13, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Moes, Jantje Jans.

Jantje Jans werd geboren op 1810-07-03 in Hoogeveen. Zij overleed op 1883-09-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 73 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Moes, Jan Gosens en Veldman, Trijntje Andries. Zij trouwde Booij, Jannes op 1826-11-26 in Hoogeveen.

Meer over Moes, Jantje Jans:

Geboorte: 1810-07-03, Hoogeveen.

Overlijden: 1883-09-28, Hoogeveen.

Kinderen van Moes, Jantje Jans en Booij, Jannes

143 i. Booij, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen.

144 ii. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1827-11-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1878-10-22 in Hoogeveen.

145 iii. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1833-07-18 in Hoogeveen.

+ 146 iv. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1836-03-26 in Hoogeveen.

+ 147 v. Booij, Andries Jannes. Andries Jannes werd geboren op 1841-09-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1935-11-17 in Nieuw-Amsterdam.

148 vi. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op 1844-05-20 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1900 in Hoogeveen?.

+ 149 vii. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1849-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1917-06-19 in Hoogeveen.

150 viii. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1854 in Hoogeveen.

Meer over Moes, Jantje Jans en Booij, Jannes:

Huwelijk: 1826-11-26, Hoogeveen.

91. Booij, Harm Alberts.

Harm Alberts werd geboren op 1797-03-19 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Albert Jans en Hartman, Jantjen Hendriks. Hij trouwde Hofman, Grietje Alberts op 1822-05-05 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Harm Alberts:

Geboorte: 1797-03-19, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hofman, Grietje Alberts.

Grietje Alberts werd geboren op 1797-08-20 in Dwingeloo. Zij trouwde Booij, Harm Alberts op 1822-05-05 in Hoogeveen.

Meer over Hofman, Grietje Alberts:

Geboorte: 1797-08-20, Dwingeloo.

Meer over Hofman, Grietje Alberts en Booij, Harm Alberts:

Huwelijk: 1822-05-05, Hoogeveen.

92. Booij, Arend Alberts.

Arend Alberts werd geboren op 1801-03-18 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Albert Jans en Hartman, Jantjen Hendriks. Hij trouwde Winkel, Albertien Arents op 1825-05-23 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Arend Alberts:

Geboorte: 1801-03-18, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Winkel, Albertien Arents.

Albertien Arents werd geboren op 1794-04-13 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Winkel, Arend Jans en Smeding, Niesje Arends. Zij trouwde Booij, Arend Alberts op 1825-05-23 in Hoogeveen.

Meer over Winkel, Albertien Arents:

Geboorte: 1794-04-13, Hoogeveen.

Meer over Winkel, Albertien Arents en Booij, Arend Alberts:

Huwelijk: 1825-05-23, Hoogeveen.

Generatie 10

93. ten Cate, Annechjen Faken.

Annechjen Faken werd geboren op 1795-08-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Zij trouwde van der Weyde, Hendrik Egberts op 1815-04-15 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Annechjen Faken:

Geboorte: 1795-08-23, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van der Weyde, Hendrik Egberts.

Hendrik Egberts werd geboren op 1793-11-17 in Hoogeveen. Hij was de zoon van van der Weyde, Egbert Willems en Schonewille, Geesje Christiaan. Hij trouwde ten Cate, Annechjen Faken op 1815-04-15 in Hoogeveen.

Meer over van der Weyde, Hendrik Egberts:

Geboorte: 1793-11-17, Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Annechjen Faken en van der Weyde, Hendrik Egberts:

Huwelijk: 1815-04-15, Hoogeveen.

94. ten Cate, Harm Faken.

Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij trouwde Kroesen, Neesjen Alberts op 1819-12-28 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij ten Cate, Harm Faken

Hij was in 1832 eigenaar van 17,0530 bunder veen.

Meer over ten Cate, Harm Faken:

Geboorte: 1798-04-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kroesen, Neesjen Alberts.

Neesjen Alberts werd geboren op 1792-09-19 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Kroesen, Albert Klaas en Pilon, Neeltje Pieters. Zij trouwde ten Cate, Harm Faken op 1819-12-28 in Hoogeveen.

Meer over Kroesen, Neesjen Alberts:

Geboorte: 1792-09-19, Hoogeveen.

Meer over Kroesen, Neesjen Alberts en ten Cate, Harm Faken:

Huwelijk: 1819-12-28, Hoogeveen.

95. ten Cate, Jan Faken.

Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij trouwde Hendriks, Vroukin op 1823-06-22 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Jan Faken:

Geboorte: 1801-04-12, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hendriks, Vroukin.

Vroukin werd geboren op 1795-06-21 in Beilen. Zij trouwde ten Cate, Jan Faken op 1823-06-22 in Hoogeveen.

Meer over Hendriks, Vroukin:

Geboorte: 1795-06-21, Beilen.

Meer over Hendriks, Vroukin en ten Cate, Jan Faken:

Huwelijk: 1823-06-22, Hoogeveen.

96. ten Cate, Albert Faken.

Albert Faken werd geboren op 1804-04-29 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij trouwde Fidom, Marijchje op 1827-12-30 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Albert Faken:

Geboorte: 1804-04-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Fidom, Marijchje.

Marijchje werd geboren op 1806-04-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Fidom, Mijne Jans en Vos, Jantje Hendriks. Zij trouwde ten Cate, Albert Faken op 1827-12-30 in Hoogeveen.

Meer over Fidom, Marijchje:

Geboorte: 1806-04-20, Hoogeveen.

Meer over Fidom, Marijchje en ten Cate, Albert Faken:

Huwelijk: 1827-12-30, Hoogeveen.

97. de Graaf, Anna Gerrits.

Zij werd gedoopt op 1811-08-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1844-10-19 in Coevorden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit Jan en Faken, Mettien Jans.

Meer over de Graaf, Anna Gerrits:

Overlijden: 1844-10-19, Coevorden.

Doop: 1811-08-06, Hoogeveen.

98. de Graaf, Jan.

Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de Graaf, Gerrit Jan en Faken, Mettien Jans. Hij trouwde Martinus, Anna op 1839-05-15 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Botter, Maria op 1879-02-01 in Hoogeveen.

Meer over de Graaf, Jan:

Geboorte: 1814-09-30, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Martinus, Anna.

Anna werd geboren op 1815-03-25 in Hoogeveen. Zij overleed op 1873-06-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 58 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Martinus, Albert Roelofs en Smit, Jentje Willems. Zij trouwde de Graaf, Jan op 1839-05-15 in Hoogeveen.

Meer over Martinus, Anna:

Geboorte: 1815-03-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1873-06-16, Hoogeveen.

Kinderen van Martinus, Anna en de Graaf, Jan

151 i. de Graaf, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen.

152 ii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1842-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op 1842-10-02 in Hoogeveen.

153 iii. de Graaf, Albert. Albert werd geboren op 1843-10-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-06-05 in Hoogeveen.

+ 154 iv. de Graaf, Jan. Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen.

Meer over Martinus, Anna en de Graaf, Jan:

Huwelijk: 1839-05-15, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Botter, Maria.

Maria werd geboren op 1837-11-14 in Zuidwolde. Zij overleed op 1885-05-10 in Hollandscheveld op een leeftijd van 47 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Botter, Jan Harms en van den Hof, Berendina Jans. Zij trouwde Gort, Jan Klaas op 1857-05-07 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens de Graaf, Jan op 1879-02-01 in Hoogeveen.

Meer over Botter, Maria:

Geboorte: 1837-11-14, Zuidwolde.

Overlijden: 1885-05-10, Hollandscheveld.

Meer over Botter, Maria en de Graaf, Jan:

Huwelijk: 1879-02-01, Hoogeveen.

99. de Graaf, Egbertjen.

Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1843-09-28 in Hollandscheveld op een leeftijd van 23 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit Jan en Faken, Mettien Jans.

Meer over de Graaf, Egbertjen:

Geboorte: 1820-03-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1843-09-28, Hollandscheveld.

100. Vos, Grietien Everts.

Grietien Everts werd geboren op 1795-02-01 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Evert Berends en ten Cate, Annechien Berends. Zij trouwde Duinkerken, Jan Jans op 1816-06-01 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Grietien Everts:

Geboorte: 1795-02-01, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Duinkerken, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren op 1780-09-17 in Zuidwolde. Hij was de zoon van Linde, Jan Jans en Vogelzang, Woltertjen Klaas. Hij trouwde Vos, Grietien Everts op 1816-06-01 in Hoogeveen.

Meer over Duinkerken, Jan Jans:

Geboorte: 1780-09-17, Zuidwolde.

Kinderen van Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans

155 i. Duinkerken, Arend. Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen.

+ 156 ii. Duinkerken, Woltertien. Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans:

Huwelijk: 1816-06-01, Hoogeveen.

101. Schonewille, Christiaan Hendriks.

Christiaan Hendriks werd geboren op 1804-07-29 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1804-07-29 te Hoogeveen. Hij overleed op 1876-02-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 71 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken. Hij trouwde Kok, Aaltje Harms op 1807-04-19 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Christiaan Hendriks:

Geboorte: 1804-07-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1876-02-22, Hoogeveen.

Doop: 1804-07-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kok, Aaltje Harms.

Aaltje Harms werd geboren op 1807-09-27 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Kok, Harm Jans en Prins, Annigje Jans. Zij trouwde Schonewille, Christiaan Hendriks op 1807-04-19 in Hoogeveen.

Meer over Kok, Aaltje Harms:

Geboorte: 1807-09-27, Hoogeveen.

Kinderen van Kok, Aaltje Harms en Schonewille, Christiaan Hendriks

+ 157 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1838-05-01 in Hoogeveen.

Meer over Kok, Aaltje Harms en Schonewille, Christiaan Hendriks:

Huwelijk: 1807-04-19, Hoogeveen.

102. Schonewille, Berent.

Berent werd geboren op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1806-10-26 te Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken.

Meer over Schonewille, Berent:

Geboorte: 1806-10-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1877-04-03, Hoogeveen.

Doop: 1806-10-26, Hoogeveen.

103. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1809-09-10 te Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 83 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken.

Meer over Schonewille, Albert:

Geboorte: 1809-09-10, Hoogeveen.

Overlijden: 1892-11-07, Hoogeveen.

Doop: 1809-09-10, Hoogeveen.

104. Schonewille, Geesina.

Geesina werd geboren op 1812-05-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1812-07-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 22 dagen. Zij was de dochter van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken.

Meer over Schonewille, Geesina:

Geboorte: 1812-05-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1812-07-03, Hoogeveen.

105. Schonewille, Gesina.

Gesina werd geboren op 1813-09-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken. Zij trouwde Bakker, Hendrik op 1837-06-10 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Vos, Jan Harms op 1867-11-02 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Gesina:

Geboorte: 1813-09-23, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Bakker, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1814-08-08 in Zwolle. Hij overleed op 1863-05-12 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Schonewille, Gesina op 1837-06-10 in Hoogeveen.

Meer over Bakker, Hendrik:

Geboorte: 1814-08-08, Zwolle.

Overlijden: 1863-05-12, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Gesina en Bakker, Hendrik:

Huwelijk: 1837-06-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Jan Harms.

Jan Harms werd geboren in 1805 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt op 1805-09-15 te Hoogeveen. Hij overleed na 1867 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan 62 jaren. Hij was de zoon van Vos, Harm Jans en bij ’t Lucht, Femmigje Jans. Hij trouwde Groote, Albertje Koerts op 1826-04-16 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Schonewille, Gesina op 1867-11-02 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Jan Harms:

Geboorte: 1805, Hoogeveen.

Overlijden: na 1867, Hoogeveen.

Doop: 1805-09-15, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Gesina en Vos, Jan Harms:

Huwelijk: 1867-11-02, Hoogeveen.

106. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken.

Meer over Schonewille, Hendrik:

Geboorte: 1816-12-12, Hoogeveen.

107. Schonewille, Jan.

Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1881-03-12 in Hoogeveen op een leeftijd van 61 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik en ten Cate, Metje Berents Faken.

Meer over Schonewille, Jan:

Geboorte: 1820-01-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1881-03-12, Hoogeveen.

108. ten Cate, Berend Faken.

Berend Faken werd geboren op 1800-08-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms. Hij trouwde Schonewille, Jantje Harms op 1826-05-21 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Berend Faken:

Geboorte: 1800-08-06, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Jantje Harms.

Jantje Harms werd geboren op 1805-07-07 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Harmen Jans en Vierkant, Annigje Jans Tjacken. Zij trouwde ten Cate, Berend Faken op 1826-05-21 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jantje Harms:

Geboorte: 1805-07-07, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jantje Harms en ten Cate, Berend Faken:

Huwelijk: 1826-05-21, Hoogeveen.

109. ten Cate, Aaltje Jans.

Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms. Zij trouwde Yken, Harm Arends op 1825-02-13 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Aaltje Jans:

Geboorte: 1804-01-15, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Yken, Harm Arends.

Harm Arends werd geboren op 1797-06-14 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Yken, Arend en Meiboom, Wijchertje. Hij trouwde ten Cate, Aaltje Jans op 1825-02-13 in Hoogeveen.

Meer over Yken, Harm Arends:

Geboorte: 1797-06-14, Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Aaltje Jans en Yken, Harm Arends

158 i. Yken, Geesje. Geesje werd geboren in 1851.

+ 159 ii. Yken, Jan. Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Aaltje Jans en Yken, Harm Arends:

Huwelijk: 1825-02-13, Hoogeveen.

110. ten Cate, Fake.

Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.

Meer over ten Cate, Fake:

Geboorte: 1809, Hoogeveen.

111. Profijt, Arend.

Arend werd geboren op 1815-10-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends. Hij trouwde Smand, Catharina op 1833-11-10 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Arend:

Geboorte: 1815-10-06, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Smand, Catharina.

Catharina werd geboren op 1814-02-10 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Smand, Pieter Engels en Groote, Egbertien Harms. Zij trouwde Profijt, Arend op 1833-11-10 in Hoogeveen.

Meer over Smand, Catharina:

Geboorte: 1814-02-10, Hoogeveen.

Meer over Smand, Catharina en Profijt, Arend:

Huwelijk: 1833-11-10, Hoogeveen.

112. Profijt, Geesje Koerts.

Geesje Koerts werd geboren op 1817-08-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-04-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends. Zij trouwde Oelen, Jan op 1839-09-18 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Geesje Koerts:

Geboorte: 1817-08-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1884-04-23, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Oelen, Jan.

Jan werd geboren op 1814-12-03 in Hoogeveen. Hij overleed op 1884-04-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Oelen, Harm Jans en Smand, Zwaantje Engels. Hij trouwde Profijt, Geesje Koerts op 1839-09-18 in Hoogeveen.

Meer over Oelen, Jan:

Geboorte: 1814-12-03, Hoogeveen.

Overlijden: 1884-04-03, Hoogeveen.

Kinderen van Profijt, Geesje Koerts en Oelen, Jan

160 i. Oelen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1911-02-09 in Hoogeveen.

161 ii. Oelen, Harm. Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1910-03-18 in Hoogeveen.

162 iii. Oelen, Koert. Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1921-07-01 in Hoogeveen.

163 iv. Oelen, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in Hoogeveen.

164 v. Oelen, Arend. Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1853-06-07 in Hoogeveen.

165 vi. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1861-05-03 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Geesje Koerts en Oelen, Jan:

Huwelijk: 1839-09-18, Hoogeveen.

113. Profijt, Berend.

Berend werd geboren op 1819-11-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends. Hij trouwde Swiers, Hillechien op 1843-05-03 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Berend:

Geboorte: 1819-11-28, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Swiers, Hillechien.

Hillechien werd geboren op 1815-08-10 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Swiers, Jan Geerts en Vos, Elsje Hendriks. Zij trouwde Profijt, Berend op 1843-05-03 in Hoogeveen.

Meer over Swiers, Hillechien:

Geboorte: 1815-08-10, Hoogeveen.

Meer over Swiers, Hillechien en Profijt, Berend:

Huwelijk: 1843-05-03, Hoogeveen.

114. Profijt, Grietje.

Grietje werd geboren op 1821-10-05 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.

Meer over Profijt, Grietje:

Geboorte: 1821-10-05, Hoogeveen.

115. ten Cate, Geessien Hendriks.

Geessien Hendriks werd geboren op 1815-06-25 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1885 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 69 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien Derks. Zij trouwde Booij, Jan Hendriks op 1840-04-22 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Geessien Hendriks:

Geboorte: 1815-06-25, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1885, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Booij, Jan Hendriks.

Jan Hendriks werd geboren op 1820-09-19 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde ten Cate, Geessien Hendriks op 1840-04-22 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Schonewille, Hendrikje op 1886-10-30 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jan Hendriks:

Geboorte: 1820-09-19, Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks

+ 166 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks:

Huwelijk: 1840-04-22, Hoogeveen.

116. ten Cate, Berend.

Berend werd geboren op 1819-01-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien Derks. Hij trouwde Booij, Aaltje op 1840-04-22 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Berend:

Geboorte: 1819-01-30, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Booij, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Zij trouwde ten Cate, Berend op 1840-04-22 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Aaltje:

Geboorte: 1815-09-29, Hoogeveen.

Meer over Booij, Aaltje en ten Cate, Berend:

Huwelijk: 1840-04-22, Hoogeveen.

117. ten Cate, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1878-05-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 44 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien Derks.

Meer over ten Cate, Roelofje:

Geboorte: 1833-08-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1878-05-06, Hoogeveen.

118. Schonewille, Hermannus.

Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Harmen Jans en Salomons, Margrieta. Hij trouwde Kikkert, Geertruid op 1841-04-21 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Hermannus:

Geboorte: 1817-02-15, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kikkert, Geertruid.

Geertruid werd geboren op 1819-09-15 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Kikkert, Jan Berends en Schonewille, Hilligje Arends. Zij trouwde Schonewille, Hermannus op 1841-04-21 in Hoogeveen.

Meer over Kikkert, Geertruid:

Geboorte: 1819-09-15, Hoogeveen.

Kinderen van Kikkert, Geertruid en Schonewille, Hermannus

+ 167 i. Schonewille, Harm. Harm werd geboren op 1844-12-14 in Hollandscheveld.

Meer over Kikkert, Geertruid en Schonewille, Hermannus:

Huwelijk: 1841-04-21, Hoogeveen.

119. Hagen, Jantje.

Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1921-12-14 in Amsterdam op een leeftijd van 81 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1861-11-23 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jantje:

Geboorte: 1840-10-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1921-12-14, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1843-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Amsterdam op een leeftijd van 80 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Hagen, Jantje op 1861-11-23 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Bij zijn trouwen was Hendrik schippersknecht (18 jaar oud) en zijn vader was schipper. Jantje (20
jaar) was zonder beroep. Hoewel jong getrouwd duurde het nog 8 jaar tot Hendrika geboren werd.
Hij is 15 november 1873 in Ouder Amstel komen wonen. Hij was op dat moment schipper van beroep,
maar kwam niet voor in het Schippersregister van 1888. In die tijd vestigden zich veel Drenten,
vooral afkomstig uit Hoogeveen (zoals aanverwante takken als Seinen en Schonewille), in Ouder
Amstel. Bij de geboortes van zijn kinderen werd zijn beroep zowel aangeduid als “werkman” als
“kalkbrander”. Mogelijk werkte Hendrik bij de kalkovens van Egbert de Langen. Deze stonden aan
de Omval in wijk C, d.w.z. aan de Amstel vlak voor Duivendrecht. Van deze Kalkovens zélf is
weinig bekend. Er bestaat nog wel een aanvraag voor uitbreiding van de fabriek aan de
Keulsevaart. Hendrik woonde in Wijk C nr 179. Waarschijnlijk wordt hiermee klein Duivendrecht
aangeduid. Bovendien stond in deze co

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1843-02-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1923-12-13, Amsterdam.

Beroep: kalkbrander.

Beroep: 1864-12-14. schipper.

Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik

168 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel.

169 ii. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen.

170 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen.

+ 171 iv. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam.

+ 172 v. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam.

+ 173 vi. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem.

+ 174 vii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam.

+ 175 viii. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam.

176 ix. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed rond 1950 in Amsterdam.

Meer over Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1861-11-23, Hoogeveen.

120. Hagen, Gesina.

Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen. Zij overleed na 1900 in Hoogeveen? op een leeftijd van meer dan 50 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica. Zij trouwde Mande, Hermannus op 1888-10-13 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Gesina:

Geboorte: 1849-09-19, Hoogeveen.

Overlijden: na 1900, Hoogeveen?.

Echtgeno(o)t(e):Mande, Hermannus.

Hermannus werd geboren in 1861 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Mande, Roelof en Vredenborg, Francina. Hij trouwde Hagen, Gesina op 1888-10-13 in Hoogeveen.

Meer over Mande, Hermannus:

Geboorte: 1861, Hoogeveen.

Meer over Hagen, Gesina en Mande, Hermannus:

Huwelijk: 1888-10-13, Hoogeveen.

121. Hagen, Geert.

Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1887-05-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica. Hij trouwde Santink, Metje op 1877-09-01 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Geert:

Geboorte: 1854-08-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1887-05-26, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Santink, Metje.

Metje werd geboren in 1860 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Santink, Jan en Bosman, Alberdina. Zij trouwde Hagen, Geert op 1877-09-01 in Hoogeveen.

Meer over Santink, Metje:

Geboorte: 1860, Hoogeveen.

Meer over Santink, Metje en Hagen, Geert:

Huwelijk: 1877-09-01, Hoogeveen.

122. Hagen, Harm Jacobs.

Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij trouwde Westerveen, Hendrikje op 1866-03-10 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Harm Jacobs:

Geboorte: 1846-04-03, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Westerveen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1846-04-03 in Zuidwolde. Zij was de dochter van Westerveen, Jan en Troost, Femmigje Jans. Zij trouwde Hagen, Harm Jacobs op 1866-03-10 in Hoogeveen.

Meer over Westerveen, Hendrikje:

Geboorte: 1846-04-03, Zuidwolde.

Kinderen van Westerveen, Hendrikje en Hagen, Harm Jacobs

177 i. Hagen, Geert. Geert werd geboren in 1888 in Hoogeveen.

178 ii. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen.

179 iii. Hagen, Fijchje. Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen.

180 iv. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen.

181 v. Hagen, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen.

182 vi. Hagen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen.

Meer over Westerveen, Hendrikje en Hagen, Harm Jacobs:

Huwelijk: 1866-03-10, Hoogeveen.

123. Hagen, Geesje.

Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Zij trouwde Sieders, Harm op 1876-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Geesje:

Geboorte: 1851-09-02, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Sieders, Harm.

Harm werd geboren op 1848-08-09 in Hoogeveen. Hij overleed op 1922-10-04 in Sheldon Iowa op een leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Hij trouwde Hagen, Geesje op 1876-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Sieders, Harm:

Geboorte: 1848-08-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1922-10-04, Sheldon Iowa.

Meer over Hagen, Geesje en Sieders, Harm:

Huwelijk: 1876-04-29, Hoogeveen.

124. Hagen, Jantje.

Jantje werd geboren in berekend 1816-11-00 in Hoogeveen. Zij overleed op 1834-04-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 17 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.

Meer over Hagen, Jantje:

Geboorte: berekend 1816-11-00, Hoogeveen.

Overlijden: 1834-04-25, Hoogeveen. Schut.

125. Booij, Jan Roelofs.

Jan Roelofs werd geboren op 1815-03-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1906-01-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna. Hij trouwde Slender, Lucherdina op 1864-02-27 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Oldekamp, Stijntje rond 1850 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens de Vries, Antien in 1841 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Booij, Jan Roelofs

In 1840 werd Jan Roelofs Oelen erkend door Harm Hendriks Booij als wettige zoon en heette in het
vervolg Jan Roelofs Booij. Dit wordt bezegeld en ondertekend op last van “Willem” bij de gratie
Gods, “Koning der Nederlanden”.

Meer over Booij, Jan Roelofs:

Geboorte: 1815-03-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1906-01-04, Hoogeveen.

Hij woonde op het Haagje nr.355.

Echtgeno(o)t(e):Slender, Lucherdina.

Lucherdina werd geboren op 1835-09-07 in Ambt-Ommen. Zij trouwde Booij, Jan Roelofs op 1864-02-27 in Hoogeveen.

Meer over Slender, Lucherdina:

Geboorte: 1835-09-07, Ambt-Ommen.

Meer over Slender, Lucherdina en Booij, Jan Roelofs:

Huwelijk: 1864-02-27, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Oldekamp, Stijntje.

Stijntje werd geboren rond 1830 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1863 in Hoogeveen? op een leeftijd van rond 33 jaren. Zij trouwde Booij, Jan Roelofs rond 1850 in Hoogeveen.

Meer over Oldekamp, Stijntje:

Geboorte: rond 1830, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1863, Hoogeveen?.

Kinderen van Oldekamp, Stijntje en Booij, Jan Roelofs

+ 183 i. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1853-11-05 in Hoogeveen.

184 ii. Booij, Sieger. Sieger werd geboren op 1858-05-16 in Hoogeveen.

Meer over Oldekamp, Stijntje en Booij, Jan Roelofs:

Huwelijk: rond 1850, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):de Vries, Antien.

Antien werd geboren rond 1820 in Hoogeveen?. Zij overleed rond 1850 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 30 jaren. Zij trouwde Booij, Jan Roelofs in 1841 in Hoogeveen.

Meer over de Vries, Antien:

Geboorte: rond 1820, Hoogeveen?.

Overlijden: rond 1850, Hoogeveen.

Meer over de Vries, Antien en Booij, Jan Roelofs:

Huwelijk: 1841, Hoogeveen.

126. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1826 in Zwartsluis. Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna.

Meer over Booij, Hendrik:

Geboorte: 1826, Zwartsluis.

127. Booij, Elbert.

Elbert werd geboren rond 1830 in Hattem. Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna.

Meer over Booij, Elbert:

Geboorte: rond 1830, Hattem.

128. Booij, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren op 1811-06-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-08-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 65 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Booij, Jan Jans en Thalen, Aaltjen Hendriks. Hij trouwde Tichelaar, Alida Jacobs op 1835-05-16 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrik Jans:

Geboorte: 1811-06-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1876-08-15, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Tichelaar, Alida Jacobs.

Alida Jacobs werd geboren op 1813-11-03 in Hoogeveen. Zij overleed op 1889-01-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Booij, Hendrik Jans op 1835-05-16 in Hoogeveen.

Meer over Tichelaar, Alida Jacobs:

Geboorte: 1813-11-03, Hoogeveen.

Overlijden: 1889-01-26, Hoogeveen.

Kinderen van Tichelaar, Alida Jacobs en Booij, Hendrik Jans

185 i. Booij, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren in 1846 in Hoogeveen.

+ 186 ii. Booij, Jacob Hendriks. Jacob Hendriks werd geboren op 1842-06-03 in Hoogeveen. Hij overleed op 1908-01-29 in Westerbork.

Meer over Tichelaar, Alida Jacobs en Booij, Hendrik Jans:

Huwelijk: 1835-05-16, Hoogeveen.

129. Booij, Johanna.

Johanna werd geboren op 1814-06-16 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.

Meer over Booij, Johanna:

Geboorte: 1814-06-16, Hoogeveen.

130. Booij, Liebigje.

Liebigje werd geboren op 1816-04-28 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.

Meer over Booij, Liebigje:

Geboorte: 1816-04-28, Hoogeveen.

131. Booij, Jan Seines.

Jan Seines werd geboren op 1827-01-08 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.

Meer over Booij, Jan Seines:

Geboorte: 1827-01-08, Hoogeveen.

132. Booij, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Zij trouwde ten Cate, Berend op 1840-04-22 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Aaltje:

Geboorte: 1815-09-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Berend.

Berend werd geboren op 1819-01-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien Derks. Hij trouwde Booij, Aaltje op 1840-04-22 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Berend:

Geboorte: 1819-01-30, Hoogeveen.

Meer over Booij, Aaltje en ten Cate, Berend:

Huwelijk: 1840-04-22, Hoogeveen.

133. Booij, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in Hollandscheveld. Zij overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld op een leeftijd van 92 jaren, 12 dagen. Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Zij trouwde Schonewille, Jan Jans op 1843-04-26 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Booij, Elisabeth

«Overlijden Opm: E205».

Meer over Booij, Elisabeth:

Geboorte: 1818-02-16, Hollandscheveld.

Overlijden: 1910-02-28, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren op 1816-09-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1892-12-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 76 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Jan Otten en Kwint, Aaltje Christiaan. Hij trouwde Booij, Elisabeth op 1843-04-26 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Schonewille, Jan Jans

«Overlijden Opm: Krakeel D113».

Meer over Schonewille, Jan Jans:

Geboorte: 1816-09-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1892-12-04, Hoogeveen.

Kinderen van Booij, Elisabeth en Schonewille, Jan Jans

187 i. Schonewille, Jan Otto. Jan Otto werd geboren in 1859 in Hoogeveen.

188 ii. Schonewille, Pietertje. Pietertje werd geboren in 1853 in Hoogeveen.

189 iii. Schonewille, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in Hoogeveen. Zij overleed op 1881-12-26 in Hoogeveen.

+ 190 iv. Schonewille, Maria. Maria werd geboren op 1846-11-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1930-01-16 in Hollandscheveld.

Meer over Booij, Elisabeth en Schonewille, Jan Jans:

Huwelijk: 1843-04-26, Hoogeveen.

134. Booij, Lambert.

Lambert werd geboren op 1820-11-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Hij trouwde Schokker, Lammigje op 1849-03-21 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Lambert:

Geboorte: 1820-11-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schokker, Lammigje.

Lammigje werd geboren op 1826-12-28 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schokker, Harm en Blokzijl, Geesje. Zij trouwde Booij, Lambert op 1849-03-21 in Hoogeveen.

Meer over Schokker, Lammigje:

Geboorte: 1826-12-28, Hoogeveen.

Kinderen van Schokker, Lammigje en Booij, Lambert

+ 191 i. Booij, Pieter. Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen.

Meer over Schokker, Lammigje en Booij, Lambert:

Huwelijk: 1849-03-21, Hoogeveen.

135. Booij, Jannes Hendriks.

Jannes Hendriks werd geboren op 1817-10-17 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde Ymker, Rebekka op 1842-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jannes Hendriks:

Geboorte: 1817-10-17, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Ymker, Rebekka.

Rebekka werd geboren op 1814-05-01 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Ymker, Egbert Roelofs en Schonewille, Elsjen Jans. Zij trouwde Booij, Jannes Hendriks op 1842-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Ymker, Rebekka:

Geboorte: 1814-05-01, Hoogeveen.

Kinderen van Ymker, Rebekka en Booij, Jannes Hendriks

192 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1856 in Hoogeveen.

Meer over Ymker, Rebekka en Booij, Jannes Hendriks:

Huwelijk: 1842-04-27, Hoogeveen.

136. Booij, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren op 1823-09-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans.

Meer over Booij, Elizabeth:

Geboorte: 1823-09-30, Hoogeveen.

137. Booij, Pieter.

Pieter werd geboren op 1826-11-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde Mager, Aaltje op 1886-04-03 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Pieter:

Geboorte: 1826-11-16, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Mager, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1831. Zij trouwde Booij, Pieter op 1886-04-03 in Hoogeveen.

Meer over Mager, Aaltje:

Geboorte: 1831.

Meer over Mager, Aaltje en Booij, Pieter:

Huwelijk: 1886-04-03, Hoogeveen.

138. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1833-07-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans.

Meer over Booij, Hendrik:

Geboorte: 1833-07-06, Hoogeveen.

139. Booij, Seine.

Seine werd geboren op 1836-08-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde Kikkert, Hilligje op 1862-03-01 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Seine:

Geboorte: 1836-08-06, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kikkert, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1839-09-17 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Kikkert, Berend en Kroezen, Niesje Hendriks. Zij trouwde Booij, Seine op 1862-03-01 in Hoogeveen.

Meer over Kikkert, Hilligje:

Geboorte: 1839-09-17, Hoogeveen.

Kinderen van Kikkert, Hilligje en Booij, Seine

193 i. Booij, Seine. Seine werd geboren rond 1870 in Hoogeveen.

Meer over Kikkert, Hilligje en Booij, Seine:

Huwelijk: 1862-03-01, Hoogeveen.

140. Booij, Jan Hendriks.

Jan Hendriks werd geboren op 1820-09-19 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde ten Cate, Geessien Hendriks op 1840-04-22 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Schonewille, Hendrikje op 1886-10-30 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jan Hendriks:

Geboorte: 1820-09-19, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):ten Cate, Geessien Hendriks.

Geessien Hendriks werd geboren op 1815-06-25 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1885 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 69 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien Derks. Zij trouwde Booij, Jan Hendriks op 1840-04-22 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Geessien Hendriks:

Geboorte: 1815-06-25, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1885, Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks

+ 166 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in Hoogeveen.

Meer over ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks:

Huwelijk: 1840-04-22, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1823 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Klaas Jans en Veldman, Jantje Jurjens. Zij trouwde Booij, Jan Hendriks op 1886-10-30 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Hendrikje:

Geboorte: 1823, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Hendrikje en Booij, Jan Hendriks

194 i. Booij, Jentje. Jentje werd geboren op 1845-06-11 in Hoogeveen.

195 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1854-02-27 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Hendrikje en Booij, Jan Hendriks:

Huwelijk: 1886-10-30, Hoogeveen.

141. Bos, Geertje.

Geertje werd geboren op 1841-04-25 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Bosveld, Harm Jans en Booij, Pietertje Jans. Zij trouwde Kroeze, Hendrik op 1865-03-25 in Hoogeveen.

Meer over Bos, Geertje:

Geboorte: 1841-04-25, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kroeze, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1839-09-03 in Avereest. Hij was de zoon van Kroeze, Hilbert Alberts en Kuik, Grietje Lamberts. Hij trouwde Bos, Geertje op 1865-03-25 in Hoogeveen.

Meer over Kroeze, Hendrik:

Geboorte: 1839-09-03, Avereest.

Kinderen van Bos, Geertje en Kroeze, Hendrik

196 i. Kroezen, Geertje. Geertje werd geboren in 1874 in Hardenberg.

+ 197 ii. Kroezen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1877-03-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1927-05-28 in Hollandscheveld.

198 iii. Kroeze, Hermina. Hermina werd geboren in 1882 in Hoogeveen.

Meer over Bos, Geertje en Kroeze, Hendrik:

Huwelijk: 1865-03-25, Hoogeveen.

142. Booij, Johannes.

Johannes werd geboren op 1822-10-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Annigje Jans.

Meer over Booij, Johannes:

Geboorte: 1822-10-23, Hoogeveen.

143. Booij, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Zij trouwde Booij, Hendrik Hendriks op 1870-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrikje:

Geboorte: 1852, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Booij, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Tichelaar, Alida Jacobs. Hij trouwde Booij, Hendrikje op 1870-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1846, Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrikje en Booij, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1870-04-29, Hoogeveen.

144. Booij, Catharina.

Catharina werd geboren op 1827-11-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1878-10-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 50 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans.

Meer over Booij, Catharina:

Geboorte: 1827-11-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1878-10-22, Hoogeveen.

145. Booij, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1833-07-18 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Zij trouwde Kikkert, Klaas op 1854-04-22 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Elisabeth:

Geboorte: 1833-07-18, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kikkert, Klaas.

Klaas werd geboren op 1829-03-04 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1880 in Hoogeveen? op een leeftijd van rond 50 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Kikkert, Jan Berends en Schonewille, Hilligje Arends. Hij trouwde Booij, Elisabeth op 1854-04-22 in Hoogeveen.

Meer over Kikkert, Klaas:

Geboorte: 1829-03-04, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1880, Hoogeveen?.

Meer over Booij, Elisabeth en Kikkert, Klaas:

Huwelijk: 1854-04-22, Hoogeveen.

146. Booij, Pieter.

Pieter werd geboren op 1836-03-26 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde de Graaf, Geesje op 1859-11-12 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Kok, Hillegien op 1883-05-14 in Westerbork.

Meer over Booij, Pieter:

Geboorte: 1836-03-26, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):de Graaf, Geesje.

Geesje werd geboren op 1837-06-26 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1880 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 42 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Coert Jans en Booij, Hendrikje Jans. Zij trouwde Booij, Pieter op 1859-11-12 in Hoogeveen.

Meer over de Graaf, Geesje:

Geboorte: 1837-06-26, Hoogeveen.

Overlijden: rond 1880, Hoogeveen.

Kinderen van de Graaf, Geesje en Booij, Pieter

199 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1858 in Hoogeveen.

Meer over de Graaf, Geesje en Booij, Pieter:

Huwelijk: 1859-11-12, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kok, Hillegien.

Hillegien werd geboren in 1860 in Westerbork. Zij trouwde Booij, Pieter op 1883-05-14 in Westerbork.

Meer over Kok, Hillegien:

Geboorte: 1860, Westerbork.

Kinderen van Kok, Hillegien en Booij, Pieter

200 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1888 in Zwolle.

Meer over Kok, Hillegien en Booij, Pieter:

Huwelijk: 1883-05-14, Westerbork.

147. Booij, Andries Jannes.

Andries Jannes werd geboren op 1841-09-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1935-11-17 in Nieuw-Amsterdam op een leeftijd van 94 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde Moes, Wubbigje Egberts op 1864-03-19 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Andries Jannes:

Geboorte: 1841-09-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1935-11-17, Nieuw-Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Moes, Wubbigje Egberts.

Wubbigje Egberts werd geboren op 1840-11-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1916-02-01 in Lemsterland op een leeftijd van 75 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Moes, Egbert en Koster, Gesina. Zij trouwde Booij, Andries Jannes op 1864-03-19 in Hoogeveen.

Meer over Moes, Wubbigje Egberts:

Geboorte: 1840-11-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1916-02-01, Lemsterland.

Kinderen van Moes, Wubbigje Egberts en Booij, Andries Jannes

+ 201 i. Booij, Egberdiena. Egberdiena werd geboren op 1873-05-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1963-09-30 in Emmen.

Meer over Moes, Wubbigje Egberts en Booij, Andries Jannes:

Huwelijk: 1864-03-19, Hoogeveen.

148. Booij, Hendrik Jannes.

Hendrik Jannes werd geboren op 1844-05-20 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1900 in Hoogeveen? op een leeftijd van minder dan 55 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde Strijker, Hendrikje op 1867-05-04 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrik Jannes:

Geboorte: 1844-05-20, Hoogeveen.

Overlijden: voor 1900, Hoogeveen?.

Echtgeno(o)t(e):Strijker, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1841-11-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1915-12-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Zij trouwde Booij, Hendrik Jannes op 1867-05-04 in Hoogeveen. Zij trouwde tevens Jonge Vos, Geugje op 1900-02-21 in Hoogeveen.

Meer over Strijker, Hendrikje:

Geboorte: 1841-11-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1915-12-16, Hoogeveen.

Meer over Strijker, Hendrikje en Booij, Hendrik Jannes:

Huwelijk: 1867-05-04, Hoogeveen.

149. Booij, Seine.

Seine werd geboren op 1849-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1917-06-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 68 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde Strijker, Pietertje op 1871-04-29 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Profijt, Aaltje Pieters op 1887-02-26 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Seine:

Geboorte: 1849-04-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1917-06-19, Hoogeveen.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Strijker, Pietertje.

Pietertje werd geboren op 1848-02-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1886-06-23 in Krakeel op een leeftijd van 38 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Strijker, Wolter en Boer, Trijntje. Zij trouwde Booij, Seine op 1871-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Strijker, Pietertje:

Geboorte: 1848-02-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1886-06-23, Krakeel.

Kinderen van Strijker, Pietertje en Booij, Seine

202 i. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1872-09-05 in Hoogeveen.

203 ii. Booij, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-07 in Hoogeveen.

204 iii. Booij, Wolter. Wolter werd geboren op 1881-07-25 in Hoogeveen.

Meer over Strijker, Pietertje en Booij, Seine:

Huwelijk: 1871-04-29, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Profijt, Aaltje Pieters.

Aaltje Pieters werd geboren op 1865-07-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1935-05-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Profijt, Pieter en Bosman, Aaltje. Zij trouwde Booij, Seine op 1887-02-26 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Aaltje Pieters:

Geboorte: 1865-07-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1935-05-27, Hoogeveen.

Kinderen van Profijt, Aaltje Pieters en Booij, Seine

205 i. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1889-03-27 in Hoogeveen.

+ 206 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1892-09-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1957-06-19 in Zuidlaren.

207 iii. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1897-02-25 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Aaltje Pieters en Booij, Seine:

Huwelijk: 1887-02-26, Hoogeveen.

150. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans.

Meer over Booij, Jantje:

Geboorte: 1854, Hoogeveen.

Generatie 11

151. de Graaf, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Jantje op 1871-05-20 in Hoogeveen.

Meer over de Graaf, Gerrit:

Geboorte: 1840, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Jantje.

Jantje werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de Graaf, Gerrit op 1871-05-20 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Jantje:

Geboorte: 1840, Hoogeveen.

Meer over Scholten, Jantje en de Graaf, Gerrit:

Huwelijk: 1871-05-20, Hoogeveen.

152. de Graaf, Jentje.

Jentje werd geboren op 1842-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op 1842-10-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 4 dagen. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.

Meer over de Graaf, Jentje:

Geboorte: 1842-08-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1842-10-02, Hoogeveen.

153. de Graaf, Albert.

Albert werd geboren op 1843-10-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-06-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.

Meer over de Graaf, Albert:

Geboorte: 1843-10-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1846-06-05, Hoogeveen.

154. de Graaf, Jan.

Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Stijntje op 1874-03-14 in Hoogeveen.

Meer over de Graaf, Jan:

Geboorte: 1850, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Scholten, Stijntje.

Stijntje werd geboren in 1844 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de Graaf, Jan op 1874-03-14 in Hoogeveen.

Meer over Scholten, Stijntje:

Geboorte: 1844, Hoogeveen.

Kinderen van Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan

208 i. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen.

209 ii. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld.

210 iii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld.

211 iv. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld.

Meer over Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan:

Huwelijk: 1874-03-14, Hoogeveen.

155. Duinkerken, Arend.

Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.

Meer over Duinkerken, Arend:

Geboorte: 1827, Hoogeveen.

156. Duinkerken, Woltertien.

Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts. Zij trouwde Woltinge, Roelof Harms op 1836-04-30 in Hoogeveen.

Meer over Duinkerken, Woltertien:

Geboorte: 1816-12-23, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Woltinge, Roelof Harms.

Roelof Harms werd geboren op 1813-07-18 in Ruinen. Hij was de zoon van Woltinge, Harm en Roelofs, Gijsje. Hij trouwde Duinkerken, Woltertien op 1836-04-30 in Hoogeveen.

Meer over Woltinge, Roelof Harms:

Geboorte: 1813-07-18, Ruinen.

Kinderen van Duinkerken, Woltertien en Woltinge, Roelof Harms

212 i. Woltinge, Harm. Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen.

213 ii. Woltinge, Grietien. Grietien werd geboren op 1838-12-01 in Ruinen.

214 iii. Woltinge, Jan. Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen.

215 iv. Woltinge, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-08-20 in Hoogeveen.

216 v. Woltinge, Willem. Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen.

217 vi. Woltinge, Roelof. Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen.

218 vii. Woltinge, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen.

219 viii. Woltinge, Fredrik. Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen.

220 ix. Woltinge, Wolter. Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen.

+ 221 x. Woltinge, Fennigje. Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1942-12-06 in Hoogeveen.

Meer over Duinkerken, Woltertien en Woltinge, Roelof Harms:

Huwelijk: 1836-04-30, Hoogeveen.

157. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren op 1838-05-01 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Christiaan Hendriks en Kok, Aaltje Harms. Hij trouwde Vos, Aaltje op 1862-04-26 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Albert:

Geboorte: 1838-05-01, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1841-10-25 in Zuidwolde. Zij was de dochter van Vos, Hendrik Everts en Brand, Lubbechien Gerrits. Zij trouwde Schonewille, Albert op 1862-04-26 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Aaltje:

Geboorte: 1841-10-25, Zuidwolde.

Kinderen van Vos, Aaltje en Schonewille, Albert

+ 222 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1865 in Hoogeveen.

Meer over Vos, Aaltje en Schonewille, Albert:

Huwelijk: 1862-04-26, Hoogeveen.

158. Yken, Geesje.

Geesje werd geboren in 1851. Zij was de dochter van Yken, Harm Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Zij trouwde Profijt, Pieter op 1873-10-04 in Hoogeveen.

Meer over Yken, Geesje:

Geboorte: 1851.

Echtgeno(o)t(e):Profijt, Pieter.

Pieter werd geboren op 1835-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1911-12-12 in Hollandscheveld op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Profijt, Koert Arends en Vos, Alida Harms. Hij trouwde Bosman, Aaltje op 1857-03-14 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Yken, Geesje op 1873-10-04 in Hoogeveen.

Meer over Profijt, Pieter:

Geboorte: 1835-10-26, Hoogeveen.

Overlijden: 1911-12-12, Hollandscheveld.

Meer over Yken, Geesje en Profijt, Pieter:

Huwelijk: 1873-10-04, Hoogeveen.

159. Yken, Jan.

Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Yken, Harm Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Hij trouwde Lunenborg, Catharina op 1850-04-17 in Hoogeveen.

Meer over Yken, Jan:

Geboorte: 1825-02-25, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Lunenborg, Catharina.

Catharina werd geboren op 1825-09-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1871-02-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 45 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Lunenborg, Albert Hendriks en Tibben, Tiette Geerts. Zij trouwde Yken, Jan op 1850-04-17 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Catharina:

Geboorte: 1825-09-23, Hoogeveen.

Overlijden: 1871-02-20, Hoogeveen.

Kinderen van Lunenborg, Catharina en Yken, Jan

+ 223 i. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Catharina en Yken, Jan:

Huwelijk: 1850-04-17, Hoogeveen.

160. Oelen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1911-02-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Oelen, Jan en Profijt, Geesje Koerts.

Meer over Oelen, Hendrikje:

Geboorte: 1842-01-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1911-02-09, Hoogeveen.

161. Oelen, Harm.

Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1910-03-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Oelen, Jan en Profijt, Geesje Koerts. Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1877-01-20 in Hoogeveen.

Meer over Oelen, Harm:

Geboorte: 1843-10-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1910-03-18, Hoogeveen.

Hij is aan het 3de Zandwijkje overleden.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1851 in Hollandscheveld. Zij overleed op 1937-02-22 in Hollandscheveld op een leeftijd van 86 jaren, 1 maand. Zij trouwde Oelen, Harm op 1877-01-20 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Schonewille, Aaltje

het grafbezoek van Aaltje Oelen-Schonewille. Harm Jans Oelen en Aaltje Schonewille trouwden 20
januari 1877. Ze kregen vier kinderen: Jan (geb. 1877), Arend (geb.1880), Geesje (geb. 1883) en
Femmigje (geb. 1887). Een zoon en een dochter stierven jong. Arend, geb. 27-2-1880 is 30-5-1882
overleden, en Femmigje, geb. 15-8-1887 is 30-12-1887 overleden. De dood van haar beide
kinderen maakte zo’n diepe indruk op Aaltje, dat ze er nooit goed overheen is gekomen. Haar
gedrag werd nogal eens als vreemd ervaren. Zo had ze de gewoonte om zelfs ’s nachts nog naar
het kerkhof te gaan, naar de graven van haar kinderen. Dit werd algemeen bekend na een
opmerkelijk voorval. Ze heeft namelijk ooit eens een paar dronken helden de stuipen op het lijf
gejaagd. Twee voelden zich zo dapper, dat ze zelfs ’s nachts naar het kerkhof durfden te gaan.
Flink onder invloed van drank riepen ze midden in de nacht tussen de graven: Doden sta op!
Aaltje Schonewille kwam achter een zerk vandaan en riep: Ja, Heere Jezus, hier ben ik! Ze zijn
onmiddellijk weg gevlucht. Waarschijnlijk speelde dit zich af na de dood van Aaltjes man. Bron:
Albert Metselaar.

Meer over Schonewille, Aaltje:

Geboorte: 1851, Hollandscheveld.

Overlijden: 1937-02-22, Hollandscheveld.

Meer over Schonewille, Aaltje en Oelen, Harm:

Huwelijk: 1877-01-20, Hoogeveen.

162. Oelen, Koert.

Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen. Hij overleed op 1921-07-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Oelen, Jan en Profijt, Geesje Koerts.

Meer over Oelen, Koert:

Geboorte: 1847-03-27, Hoogeveen.

Overlijden: 1921-07-01, Hoogeveen.

163. Oelen, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Oelen, Jan en Profijt, Geesje Koerts.

Meer over Oelen, Zwaantje:

Geboorte: 1850-04-20, Hoogeveen.

164. Oelen, Arend.

Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1853-06-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 7 maanden, 25 dagen. Hij was de zoon van Oelen, Jan en Profijt, Geesje Koerts.

Meer over Oelen, Arend:

Geboorte: 1852-10-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1853-06-07, Hoogeveen.

165. Oelen, Jan.

Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1861-05-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Oelen, Jan en Profijt, Geesje Koerts.

Meer over Oelen, Jan:

Geboorte: 1857-08-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1861-05-03, Hoogeveen.

166. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij trouwde Benjamins, Beekje op 1867-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrik:

Geboorte: 1842-12-12, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Benjamins, Beekje.

Beekje werd geboren op 1843-10-01 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Benjamins, Hendrik Gosens en Ymker, Annigje Roelofs. Zij trouwde Booij, Hendrik op 1867-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Beekje:

Geboorte: 1843-10-01, Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Beekje en Booij, Hendrik

+ 224 i. Booij, Hendrikus. Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Beekje en Booij, Hendrik:

Huwelijk: 1867-04-27, Hoogeveen.

167. Schonewille, Harm.

Harm werd geboren op 1844-12-14 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van Schonewille, Hermannus en Kikkert, Geertruid. Hij trouwde Snippe, Hendrikje op 1873-09-27 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Harm:

Geboorte: 1844-12-14, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Snippe, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Snippe, Pieter en Mol, Hilligje. Zij trouwde Schonewille, Harm op 1873-09-27 in Hoogeveen.

Meer over Snippe, Hendrikje:

Geboorte: 1852, Hoogeveen.

Kinderen van Snippe, Hendrikje en Schonewille, Harm

225 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in Hollandscheveld.

Meer over Snippe, Hendrikje en Schonewille, Harm:

Huwelijk: 1873-09-27, Hoogeveen.

168. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel op een leeftijd van 13 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.

Meer over Jonge Vos, Annigje:

Geboorte: 1862-11-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1876-01-24, Ouder Amstel.

“des avonds ten zes ure”.

Haar overlijdensaangifte stelt mij voor raadselen. Nadrukkelijk wordt zij genoemd als een dochter
van Hendrik Jonge Vos en Jantje Hagen, maar bij alle registers in Ouder Amstel waarin de diverse
huizen worden aangegeven, komt zij niet voor als gezinslid. Mogelijk is zij een aangenomen kind.
Ik heb uiteindelijk wel gevonden, dat zij in Hoogeveen is geboren, maar nog niet of zij echt
een kind is van Hendrik en Jantje. .

169. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen op een leeftijd van 17 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 1864-12-14, Hoogeveen.

Overlijden: 1864-12-31, Hoogeveen. Sloot.

170. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 6 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1866-08-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1873-05-21, Hoogeveen.

171. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Vlagsma, Hendrik op 1903-07-23 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 1869-10-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1952-02-02, Amsterdam.

Zij ligt begraven op ‘de Vraag” in Overtoomse veld.

Echtgeno(o)t(e):Vlagsma, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1872-03-19 in Bolsward. Hij overleed op 1937-07-24 in Amsterdam op een leeftijd van 65 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Vlagsma, NN en NN, NN. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika op 1903-07-23 in Amsterdam.

Meer over Vlagsma, Hendrik:

Geboorte: 1872-03-19, Bolsward.

Overlijden: 1937-07-24, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Hendrik

226 i. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Hij overleed op 1995-01-18 in Hilversum.

227 ii. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam.

+ 228 iii. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Hendrik:

Huwelijk: 1903-07-23, Amsterdam.

172. Jonge Vos, Karsje.

Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Loots, Jan op 1904-07-09 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Karsje:

Geboorte: 1873-02-05, Hoogeveen.

Overlijden: 1945-03-19, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Loots, Jan.

Jan werd geboren in 1870 in Amsterdam. Hij overleed in 1920 in Amsterdam op een leeftijd van 50 jaren. Hij trouwde Jonge Vos, Karsje op 1904-07-09 in Amsterdam.

Meer over Loots, Jan:

Geboorte: 1870, Amsterdam.

Overlijden: 1920, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan

229 i. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren in 1905 in Amsterdam.

230 ii. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam.

231 iii. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan:

Huwelijk: 1904-07-09, Amsterdam.

173. Jonge Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem op een leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Rijken, Paulus Daniel op 1907-08-01 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Jantje:

Geboorte: 1875-10-18, Ouder Amstel.

Overlijden: 1959-04-25, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Rijken, Paulus Daniel.

Paulus Daniel werd geboren in 1870 in Amsterdam. Hij overleed in 1950 in Zaandam op een leeftijd van 80 jaren. Hij trouwde Jonge Vos, Jantje op 1907-08-01 in Amsterdam.

Meer over Rijken, Paulus Daniel:

Geboorte: 1870, Amsterdam.

Overlijden: 1950, Zaandam.

Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel

232 i. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam.

233 ii. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel:

Huwelijk: 1907-08-01, Amsterdam.

Haar ouders woonden bij haar geboorte in “Wijk C nummer hondert vijf en twintig”. Haar vader was
toen kalkbrander. Overigens werd als geboortedatum bij haar trouwen 22/10/1879 opgegeven.

174. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam op een leeftijd van 51 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser, Hendrika op 1904-12-22 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal & Co. Ivm zijn medewerking aan een
diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. Zijn adres was in 1919: Kanaalstraat 40 , later
Bellamystraat Amsterdam. In later jaren probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen om nog iets aan geld binnen
te halen.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1878-08-14, Ouder Amstel.

Overlijden: 1929-10-23, Amsterdam.

Hendrik lag begraven op de Oosterbegraafplaats. ± 1985 zijn de grafrechten opgeheven. De stenen
zijn weg, maar het graf is gehandhaafd.

Beroep: 1904-12-22, Amsterdam. diamantslijper.

Echtgeno(o)t(e):Huijser, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1879-10-22 in Amsterdam. Zij overleed in 1948 in Amsterdam op een leeftijd van 68 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Huijser, Carel Cornelis en Moolenaar, Johanna Maria Wilhelmina. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1904-12-22 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Huijser, Hendrika

Oma Jonge Vos-Huijser Haar broer Jan was in 1914 gedeserteerd en naar Zuid Afrika geëmigreerd.
Het verhaal gaat, dat hij op reis naar Zuid Afrika slaags raakte met de kapitein die -naar zijn
idee- een passagier onrechtvaardig behandelde. Hij wist later te ontsnappen door voor de kust
van boord te springen. Heintje was een helderziende vrouw, een zeer sterke persoonlijkheid en
zij hield zich bezig met spiritisme. Toen hun winkel niet zo best liep heeft zij zich
(noodgedwongen) ook met waarzeggen bezig gehouden. Zij werd eens uitgedaagd door een collega van
opa Hendrik, waarop zij reageerde : “Het is beter, dat maar niet te doen” en vervolgens: “Ach,
gaat u toch naar uw vrouw toe en laat die griet in de steek.” Eén van haar kleindochters, Carla
kreeg de bijnaam “Juffer de bonk”. Vanaf ca 1936 woonde zij in de Reigerstraat in Badhoevedorp.
De drie zonen krijgen niet de kans hun favoriete beroep uit te kiezen: Harry wou op zee, maar
werd schoenhandelaar/boekhouder; Karel en Jan vergelijkbaar.

Meer over Huijser, Hendrika:

Geboorte: 1879-10-22, Amsterdam.

Overlijden: 1948, Amsterdam.

Beroep: winkelier.

Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

+ 234 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

+ 235 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in Bloemendaal.

+ 236 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.

Meer over Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1904-12-22, Amsterdam.

175. Jonge Vos, Anton.

Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam op een leeftijd van 76 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Hij trouwde Hansen, Elisabeth Jacoba op 1905-07-20 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Anton

Hij was houthandelaar. Ziujn zoon Henk is oprichter van de houthandel Jongevos (gespeld als één
woord) aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. Huib heeft deze later voortgezet.

Meer over Jonge Vos, Anton:

Geboorte: 1881-08-17, Ouder Amstel.

Bij de geboorteaangifte was zijn vader “werkman” en woonde wijk C nr 37.

Overlijden: 1957-12-27, Amsterdam.

Begraven op Huis te Vraag doch later overgebracht naar de Nieuwe Ooster.

Beroep: houthandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Hansen, Elisabeth Jacoba.

Elisabeth Jacoba werd geboren op 1881-10-31 in Amsterdam. Zij overleed op 1970-06-23 in Amsterdam op een leeftijd van 88 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Jonge Vos, Anton op 1905-07-20 in Amsterdam.

Meer over Hansen, Elisabeth Jacoba:

Geboorte: 1881-10-31, Amsterdam.

Overlijden: 1970-06-23, Amsterdam.

Kinderen van Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton

+ 237 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam.

+ 238 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam.

+ 239 iii. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam.

240 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

Meer over Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton:

Huwelijk: 1905-07-20, Amsterdam.

176. Jonge Vos, Gesina.

Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed rond 1950 in Amsterdam op een leeftijd van rond 63 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Kesting, Hermannus op 1916-12-10 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Gesina

Tante Sientje woonde in Sloterdijk in de Overbrakerpolder zo ongeveer waar nu station Sloterdijk
is, zij woonde in het hoogste huis aan de dijk en alleen bereikbaar met zo’n hoog smal
bruggetje. .

Meer over Jonge Vos, Gesina:

Geboorte: 1886-05-06, Ouder Amstel.

Overlijden: rond 1950, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Kesting, Hermannus.

Hermannus werd geboren in 1880. Hij overleed rond 1930 in Amsterdam op een leeftijd van rond 50 jaren. Hij trouwde Jonge Vos, Gesina op 1916-12-10 in Amsterdam.

Meer over Kesting, Hermannus:

Geboorte: 1880.

Overlijden: rond 1930, Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Gesina en Kesting, Hermannus:

Huwelijk: 1916-12-10, Amsterdam.

177. Hagen, Geert.

Geert werd geboren in 1888 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde Hendriks, Jacoba op 1914-07-15 in Assen.

Meer over Hagen, Geert:

Geboorte: 1888, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hendriks, Jacoba.

Jacoba werd geboren in 1891 in Assen. Zij trouwde Hagen, Geert op 1914-07-15 in Assen.

Meer over Hendriks, Jacoba:

Geboorte: 1891, Assen.

Meer over Hendriks, Jacoba en Hagen, Geert:

Huwelijk: 1914-07-15, Assen.

wettiging van 1 kind.

178. Hagen, Femmigje.

Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zwiep, Christiaan op 1894-08-25 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Femmigje:

Geboorte: 1871, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Zwiep, Christiaan.

Christiaan werd geboren in 1871 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Zwiep, Christiaan en Veldman, Hillechien. Hij trouwde Hagen, Femmigje op 1894-08-25 in Hoogeveen.

Meer over Zwiep, Christiaan:

Geboorte: 1871, Hoogeveen.

Meer over Hagen, Femmigje en Zwiep, Christiaan:

Huwelijk: 1894-08-25, Hoogeveen.

179. Hagen, Fijchje.

Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zuidema, Klaas op 1906-02-03 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Fijchje:

Geboorte: 1882, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Zuidema, Klaas.

Klaas werd geboren in 1881 in Zuidwolde. Hij trouwde Hagen, Fijchje op 1906-02-03 in Hoogeveen.

Meer over Zuidema, Klaas:

Geboorte: 1881, Zuidwolde.

Meer over Hagen, Fijchje en Zuidema, Klaas:

Huwelijk: 1906-02-03, Hoogeveen.

180. Hagen, Jacob.

Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1906-02-03 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jacob:

Geboorte: 1885, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1883 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en van Herksen, Willemina. Zij trouwde Hagen, Jacob op 1906-02-03 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje:

Geboorte: 1883, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje en Hagen, Jacob:

Huwelijk: 1906-02-03, Hoogeveen.

181. Hagen, Jan.

Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde van der Hulst, Jantina op 1922-02-18 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Spijkman, Jantje Elisabeth op 1908-08-08 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jan:

Geboorte: 1885, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van der Hulst, Jantina.

Jantina werd geboren in 1892 in Hoogeveen. Zij trouwde Hagen, Jan op 1922-02-18 in Hoogeveen.

Meer over van der Hulst, Jantina:

Geboorte: 1892, Hoogeveen.

Meer over van der Hulst, Jantina en Hagen, Jan:

Huwelijk: 1922-02-18, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Spijkman, Jantje Elisabeth.

Jantje Elisabeth werd geboren in 1884 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Spijkman, Gerardus en Rosendal, Roelofje. Zij trouwde Hagen, Jan op 1908-08-08 in Hoogeveen.

Meer over Spijkman, Jantje Elisabeth:

Geboorte: 1884, Hoogeveen.

Meer over Spijkman, Jantje Elisabeth en Hagen, Jan:

Huwelijk: 1908-08-08, Hoogeveen.

Wettiging van 1 kind.

182. Hagen, Jacoba.

Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Streutker, Hendrik op 1899-03-04 in Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jacoba:

Geboorte: 1873, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Streutker, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1868 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Streutker, Hendrik en Thalen, Aleida. Hij trouwde Hagen, Jacoba op 1899-03-04 in Hoogeveen.

Meer over Streutker, Hendrik:

Geboorte: 1868, Hoogeveen.

Meer over Hagen, Jacoba en Streutker, Hendrik:

Huwelijk: 1899-03-04, Hoogeveen.

183. Booij, Jan.

Jan werd geboren op 1853-11-05 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Roelofs en Oldekamp, Stijntje. Hij trouwde Vos, Jentje rond 1880 in Nieuw-Amsterdam.

Meer over Booij, Jan:

Geboorte: 1853-11-05, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Vos, Jentje.

Jentje werd geboren rond 1855 in Nieuw-Amsterdam?. Zij trouwde Booij, Jan rond 1880 in Nieuw-Amsterdam.

Meer over Vos, Jentje:

Geboorte: rond 1855, Nieuw-Amsterdam?.

Kinderen van Vos, Jentje en Booij, Jan

241 i. Booij, Broer. Broer werd geboren in 1888 in Nieuw-Amsterdam.

Meer over Vos, Jentje en Booij, Jan:

Huwelijk: rond 1880, Nieuw-Amsterdam.

184. Booij, Sieger.

Sieger werd geboren op 1858-05-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Roelofs en Oldekamp, Stijntje.

Meer over Booij, Sieger:

Geboorte: 1858-05-16, Hoogeveen.

185. Booij, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Tichelaar, Alida Jacobs. Hij trouwde Booij, Hendrikje op 1870-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrik Hendriks:

Geboorte: 1846, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Booij, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Zij trouwde Booij, Hendrik Hendriks op 1870-04-29 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrikje:

Geboorte: 1852, Hoogeveen.

Meer over Booij, Hendrikje en Booij, Hendrik Hendriks:

Huwelijk: 1870-04-29, Hoogeveen.

186. Booij, Jacob Hendriks.

Jacob Hendriks werd geboren op 1842-06-03 in Hoogeveen. Hij overleed op 1908-01-29 in Westerbork op een leeftijd van 65 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Tichelaar, Alida Jacobs. Hij trouwde Schonewille, Geesje op 1865-07-08 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jacob Hendriks:

Geboorte: 1842-06-03, Hoogeveen.

Overlijden: 1908-01-29, Westerbork.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Geesje.

Geesje werd geboren op 1836-02-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1892-05-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 56 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Arents en Brakel, Zwaantje. Zij trouwde Booij, Jacob Hendriks op 1865-07-08 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Geesje:

Geboorte: 1836-02-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1892-05-27, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Geesje en Booij, Jacob Hendriks

242 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1862-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1934-06-01 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Geesje en Booij, Jacob Hendriks:

Huwelijk: 1865-07-08, Hoogeveen.

187. Schonewille, Jan Otto.

Jan Otto werd geboren in 1859 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.

Meer over Schonewille, Jan Otto:

Geboorte: 1859, Hoogeveen.

188. Schonewille, Pietertje.

Pietertje werd geboren in 1853 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.

Meer over Schonewille, Pietertje:

Geboorte: 1853, Hoogeveen.

189. Schonewille, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in Hoogeveen. Zij overleed op 1881-12-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 37 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth. Zij trouwde Jonge Vos, Benjamin op 1867-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje:

Geboorte: 1844-01-06, Hoogeveen.

Overlijden: 1881-12-26, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Jonge Vos, Benjamin.

Benjamin werd geboren op 1842-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1906-01-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 63 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina. Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1867-04-27 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Bruinsma, Sijke Bruin op 1883-02-14 in Hoogeveen.

Meer over Jonge Vos, Benjamin:

Geboorte: 1842-10-13, Hoogeveen.

Overlijden: 1906-01-07, Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Aaltje en Jonge Vos, Benjamin:

Huwelijk: 1867-04-27, Hoogeveen.

190. Schonewille, Maria.

Maria werd geboren op 1846-11-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1930-01-16 in Hollandscheveld op een leeftijd van 83 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth. Zij trouwde Kikkert, Harm op 1872-04-06 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Schonewille, Maria

«Overlijden Opm: 246A».

Meer over Schonewille, Maria:

Geboorte: 1846-11-18, Hoogeveen.

Overlijden: 1930-01-16, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):Kikkert, Harm.

Harm werd geboren op 1843-04-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1936-09-30 in Hollandscheveld op een leeftijd van 93 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Kikkert, Arend Jans en Vos, Catharina. Hij trouwde Schonewille, Maria op 1872-04-06 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Kikkert, Harm

«Overlijden Opm: 246A».

Meer over Kikkert, Harm:

Geboorte: 1843-04-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1936-09-30, Hollandscheveld.

Kinderen van Schonewille, Maria en Kikkert, Harm

243 i. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen. Zij overleed in 1883 in Hoogeveen.

244 ii. Kikkert, Liebigje. Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950.

+ 245 iii. Kikkert, Arend. Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1969-08-02 in Hoogeveen.

246 iv. Kikkert, Jantje. Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950.

247 v. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950.

248 vi. Kikkert, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950.

Meer over Schonewille, Maria en Kikkert, Harm:

Huwelijk: 1872-04-06, Hoogeveen.

191. Booij, Pieter.

Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Lambert en Schokker, Lammigje. Hij trouwde van de Belt, Annegien op 1890-07-25 in Emmen.

Meer over Booij, Pieter:

Geboorte: 1861, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van de Belt, Annegien.

Annegien werd geboren op 1863-08-21 in Emmen. Zij was de dochter van van de Belt, Gerrit en Lampfermann, Jente Wilhelm. Zij trouwde Booij, Pieter op 1890-07-25 in Emmen.

Meer over van de Belt, Annegien:

Geboorte: 1863-08-21, Emmen.

Kinderen van van de Belt, Annegien en Booij, Pieter

249 i. Booij, kind van Pieter en Annegien. kind van Pieter en Annegien werd geboren rond 1885.

Meer over van de Belt, Annegien en Booij, Pieter:

Huwelijk: 1890-07-25, Emmen.

192. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren in 1856 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jannes Hendriks en Ymker, Rebekka.

Meer over Booij, Jantje:

Geboorte: 1856, Hoogeveen.

193. Booij, Seine.

Seine werd geboren rond 1870 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Booij, Seine en Kikkert, Hilligje. Hij trouwde Kreeft, Christina op 1908-05-02 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Seine:

Geboorte: rond 1870, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kreeft, Christina.

Christina werd geboren rond 1880 in Hoogeveen. Zij trouwde Booij, Seine op 1908-05-02 in Hoogeveen.

Meer over Kreeft, Christina:

Geboorte: rond 1880, Hoogeveen.

Meer over Kreeft, Christina en Booij, Seine:

Huwelijk: 1908-05-02, Hoogeveen.

194. Booij, Jentje.

Jentje werd geboren op 1845-06-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en Schonewille, Hendrikje. Zij trouwde Kroezen, Wolter rond 1880 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Jentje:

Geboorte: 1845-06-11, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Kroezen, Wolter.

Wolter werd geboren op 1841-01-01 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Kroezen, Wolter Hendriks en Arends Schonewille, Trijntje. Hij trouwde Booij, Jentje rond 1880 in Hoogeveen.

Meer over Kroezen, Wolter:

Geboorte: 1841-01-01, Hoogeveen.

Meer over Booij, Jentje en Kroezen, Wolter:

Huwelijk: rond 1880, Hoogeveen.

195. Booij, Liebigje.

Liebigje werd geboren op 1854-02-27 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en Schonewille, Hendrikje.

Meer over Booij, Liebigje:

Geboorte: 1854-02-27, Hoogeveen.

196. Kroezen, Geertje.

Geertje werd geboren in 1874 in Hardenberg. Zij was de dochter van Kroeze, Hendrik en Bos, Geertje.

Meer over Kroezen, Geertje:

Geboorte: 1874, Hardenberg.

197. Kroezen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1877-03-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1927-05-28 in Hollandscheveld op een leeftijd van 50 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Kroeze, Hendrik en Bos, Geertje. Zij trouwde van der Weide, Jan op 1898-03-26 in Hoogeveen.

Meer over Kroezen, Hendrikje:

Geboorte: 1877-03-09, Hoogeveen.

Overlijden: 1927-05-28, Hollandscheveld.

Echtgeno(o)t(e):van der Weide, Jan.

Jan werd geboren op 1873-03-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1919-12-23 in Hollandscheveld op een leeftijd van 46 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van van der Weide, Hilbert en van Wijhe, Maria. Hij trouwde Kroezen, Hendrikje op 1898-03-26 in Hoogeveen.

Meer over van der Weide, Jan:

Geboorte: 1873-03-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1919-12-23, Hollandscheveld.

Kinderen van Kroezen, Hendrikje en van der Weide, Jan

+ 250 i. van der Weide, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1903-09-11 in Hardenberg. Hij overleed op 1970-08-07 in Hoogeveen.

251 ii. van der Weide, Jan. Jan werd geboren op 1914-10-28 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1979-07-28 in Apeldoorn.

Meer over Kroezen, Hendrikje en van der Weide, Jan:

Huwelijk: 1898-03-26, Hoogeveen.

198. Kroeze, Hermina.

Hermina werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Kroeze, Hendrik en Bos, Geertje.

Meer over Kroeze, Hermina:

Geboorte: 1882, Hoogeveen.

199. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren in 1858 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Pieter en de Graaf, Geesje.

Meer over Booij, Jantje:

Geboorte: 1858, Hoogeveen.

200. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren in 1888 in Zwolle. Zij was de dochter van Booij, Pieter en Kok, Hillegien.

Meer over Booij, Jantje:

Geboorte: 1888, Zwolle.

201. Booij, Egberdiena.

Egberdiena werd geboren op 1873-05-16 in Hoogeveen. Zij overleed op 1963-09-30 in Emmen op een leeftijd van 90 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Booij, Andries Jannes en Moes, Wubbigje Egberts. Zij trouwde Kalter, Jan in 1900 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Egberdiena:

Geboorte: 1873-05-16, Hoogeveen.

Overlijden: 1963-09-30, Emmen.

Echtgeno(o)t(e):Kalter, Jan.

Jan werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Hij overleed in 1950 in Emmen op een leeftijd van 80 jaren. Hij trouwde Booij, Egberdiena in 1900 in Hoogeveen.

Meer over Kalter, Jan:

Geboorte: 1870, Hoogeveen.

Overlijden: 1950, Emmen.

Kinderen van Booij, Egberdiena en Kalter, Jan

+ 252 i. Kalter, Wubbina. Wubbina werd geboren in 1910 in Hoogeveen.

Meer over Booij, Egberdiena en Kalter, Jan:

Huwelijk: 1900, Hoogeveen.

202. Booij, Jannes.

Jannes werd geboren op 1872-09-05 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.

Meer over Booij, Jannes:

Geboorte: 1872-09-05, Hoogeveen.

203. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren op 1877-09-07 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.

Meer over Booij, Jantje:

Geboorte: 1877-09-07, Hoogeveen.

204. Booij, Wolter.

Wolter werd geboren op 1881-07-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.

Meer over Booij, Wolter:

Geboorte: 1881-07-25, Hoogeveen.

205. Booij, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1889-03-27 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Seine en Profijt, Aaltje Pieters.

Meer over Booij, Aaltje:

Geboorte: 1889-03-27, Hoogeveen.

206. Booij, Liebigje.

Liebigje werd geboren op 1892-09-15 in Hoogeveen. Zij overleed op 1957-06-19 in Zuidlaren op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Booij, Seine en Profijt, Aaltje Pieters. Zij trouwde Elsinga, Sietze op 1915-05-20 in Groningen.

Meer over Booij, Liebigje:

Geboorte: 1892-09-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1957-06-19, Zuidlaren.

Echtgeno(o)t(e):Elsinga, Sietze.

Sietze werd geboren op 1888-07-14 in Groningen. Hij overleed op 1965-11-30 in Zuidlaren op een leeftijd van 77 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Elsinga, Sierk en Jakobs, Hendrika. Hij trouwde Booij, Liebigje op 1915-05-20 in Groningen.

Meer over Elsinga, Sietze:

Geboorte: 1888-07-14, Groningen.

Overlijden: 1965-11-30, Zuidlaren.

Kinderen van Booij, Liebigje en Elsinga, Sietze

253 i. Elsinga, Alie. Alie werd geboren in 1927.

Meer over Booij, Liebigje en Elsinga, Sietze:

Huwelijk: 1915-05-20, Groningen.

207. Booij, Catharina.

Catharina werd geboren op 1897-02-25 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Seine en Profijt, Aaltje Pieters.

Meer over Booij, Catharina:

Geboorte: 1897-02-25, Hoogeveen.

Generatie 12

208. de Graaf, Jantje.

Jantje werd geboren op 1877-09-18 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 6 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

Meer over de Graaf, Jantje:

Geboorte: 1877-09-18, Hoogeveen.

Overlijden: 1884-06-16, Hoogeveen.

Er zal waarschijnlijk een besmettelijke ziekte zijn uitrgebroken, omdat de drie kinderen van 2, 5
en 7 jaar oud, heel kort na elkaar zijn overleden in juni 1884.

209. de Graaf, Annigje.

Annigje werd geboren op 1879-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld op een leeftijd van 4 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

Meer over de Graaf, Annigje:

Geboorte: 1879-11-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1884-06-10, Hollandscheveld.

210. de Graaf, Jentje.

Jentje werd geboren op 1882-05-30 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld op een leeftijd van 2 jaren, 17 dagen. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

Meer over de Graaf, Jentje:

Geboorte: 1882-05-30, Hoogeveen.

Overlijden: 1884-06-16, Hollandscheveld.

211. de Graaf, Kasper.

Kasper werd geboren op 1885-07-28 in Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld op een leeftijd van 6 maanden, 14 dagen. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

Meer over de Graaf, Kasper:

Geboorte: 1885-07-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1886-02-11, Hollandscheveld.

212. Woltinge, Harm.

Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Harm:

Geboorte: 1837-02-21, Ruinen.

213. Woltinge, Grietien.

Grietien werd geboren op 1838-12-01 in Ruinen. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Grietien:

Geboorte: 1838-12-01, Ruinen.

214. Woltinge, Jan.

Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Jan:

Geboorte: 1841-01-23, Hoogeveen.

215. Woltinge, Geesje.

Geesje werd geboren op 1842-08-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Geesje:

Geboorte: 1842-08-20, Hoogeveen.

216. Woltinge, Willem.

Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Willem:

Geboorte: 1846, Hoogeveen.

217. Woltinge, Roelof.

Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Roelof:

Geboorte: 1848, Hoogeveen.

218. Woltinge, Roelofje.

Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Roelofje:

Geboorte: 1851, Hoogeveen.

219. Woltinge, Fredrik.

Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Fredrik:

Geboorte: 1854, Hoogeveen.

220. Woltinge, Wolter.

Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

Meer over Woltinge, Wolter:

Geboorte: 1857, Hoogeveen.

221. Woltinge, Fennigje.

Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1942-12-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 83 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien. Zij trouwde Lunenborg, Jan op 1886-11-23 in Hoogeveen.

Meer over Woltinge, Fennigje:

Geboorte: 1859-06-12, Hoogeveen.

Overlijden: 1942-12-06, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1860-04-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1949-05-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 89 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Lunenborg, Albert en de Jonge, Jentje Jans. Hij trouwde Woltinge, Fennigje op 1886-11-23 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Jan:

Geboorte: 1860-04-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1949-05-09, Hoogeveen.

Kinderen van Woltinge, Fennigje en Lunenborg, Jan

254 i. Lunenborg, Jentje. Jentje werd geboren op 1887-07-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1902-02-25 in Hoogeveen.

255 ii. Lunenborg, Albert. Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen. Hij overleed op 1958-04-08 in Groningen.

+ 256 iii. Lunenborg, Roelof. Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen.

257 iv. Lunenborg, Wolter. Wolter werd geboren op 1893-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1942-06-03 in Hoogeveen.

258 v. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1895-12-22 in Hoogeveen.

259 vi. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1957-08-20 in Hoogeveen.

260 vii. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina. Fenna Wolterdina Rolina werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1989-02-05 in Meppel.

261 viii. Lunenborg, Sannigje. Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1904-01-31 in Hoogeveen.

262 ix. Lunenborg, Johannes. Johannes werd geboren op 1906-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1987-12-20 in Hoogeveen.

Meer over Woltinge, Fennigje en Lunenborg, Jan:

Huwelijk: 1886-11-23, Hoogeveen.

222. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1865 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Albert en Vos, Aaltje. Hij trouwde Benjamins, Beekje op 1889-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Hendrik:

Geboorte: 1865, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Benjamins, Beekje.

Beekje werd geboren in 1866 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Benjamins, Jan en Ymker, Elsje. Zij trouwde Schonewille, Hendrik op 1889-05-11 in Hoogeveen.

Meer over Benjamins, Beekje:

Geboorte: 1866, Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Beekje en Schonewille, Hendrik

+ 263 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren in 1891 in Coevorden.

Meer over Benjamins, Beekje en Schonewille, Hendrik:

Huwelijk: 1889-05-11, Hoogeveen.

223. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren, 11 dagen. Hij was de zoon van Yken, Jan en Lunenborg, Catharina. Hij trouwde Schonewille, Jentje op 1879-04-26 in Hoogeveen.

Meer over IJken, Harm:

Geboorte: 1851-12-02, Hoogeveen.

Overlijden: 1923-12-13, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Schonewille, Jentje.

Jentje werd geboren op 1861-06-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1939-01-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Harm en de Boer, Beertjen. Zij trouwde IJken, Harm op 1879-04-26 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jentje:

Geboorte: 1861-06-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1939-01-27, Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Jentje en IJken, Harm

264 i. IJken, Catharina. Catharina werd geboren op 1882-03-29 in Hollandscheveld.

265 ii. IJken, Berendina. Berendina werd geboren op 1885-04-16 in Hollandscheveld.

266 iii. IJken, Janna. Janna werd geboren op 1888-06-28 in Hollandscheveld.

+ 267 iv. IJken, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen.

268 v. IJken, Jan. Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld.

269 vi. IJken, Jentje. Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel.

270 vii. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1904-04-27 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Jentje en IJken, Harm:

Huwelijk: 1879-04-26, Hoogeveen.

224. Booij, Hendrikus.

Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde Doldersum, Elizabeth in 1907 in Moorens,th,ENG.

Opmerkingen bij Booij, Hendrikus

Het is nog NIET aangetoond, dat hendrik een zoon is van Hendrik Booij uit 1842 en Beekje Benjamins.

Meer over Booij, Hendrikus:

Geboorte: 1879-11-10, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Doldersum, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren op 1887-12-23 in Drenthe. Zij overleed op 1954-12-07 op een leeftijd van 66 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Doldersum, Jan en Moman, Lutje. Zij trouwde Booij, Hendrikus in 1907 in Moorens,th,ENG.

Meer over Doldersum, Elizabeth:

Geboorte: 1887-12-23, Drenthe.

Overlijden: 1954-12-07.

Kinderen van Doldersum, Elizabeth en Booij, Hendrikus

271 i. Booij, Lucy Beatrice. Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in Australie. Zij overleed op 1965-06-13 in Australie.

272 ii. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij overleed op 1977-06-19 in Australie.

273 iii. Booij, Henry. Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie. Hij overleed op 1982-04-19 in Australie.

274 iv. Booij, Henrietta. Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland. Zij overleed in 1911 in Australie.

275 v. Booij, James. James werd geboren op 1918-02-25 in Australie.

Meer over Doldersum, Elizabeth en Booij, Hendrikus:

Huwelijk: 1907, Moorens,th,ENG.

225. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van Schonewille, Harm en Snippe, Hendrikje.

Meer over Schonewille, Hendrik:

Geboorte: 1881-12-06, Hollandscheveld.

226. Vlagsma, Goutje.

Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Hij overleed op 1995-01-18 in Hilversum op een leeftijd van 90 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika.

Meer over Vlagsma, Goutje:

Geboorte: 1904-06-04, Amsterdam.

Overlijden: 1995-01-18, Hilversum.

227. Vlagsma, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam op een leeftijd van 22 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika.

Meer over Vlagsma, Hendrik:

Geboorte: 1905-09-17, Amsterdam.

Overlijden: 1928-03-18, Amsterdam.

228. Vlagsma, Jantje.

Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam. Zij is de dochter van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Reijners, Louis voor 1940 in Amsterdam.

Meer over Vlagsma, Jantje:

Geboorte: 1909-12-20, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Reijners, Louis.

Louis werd geboren op 1909-01-22 in Amsterdam. Hij overleed op 1980-11-05 in Amsterdam op een leeftijd van 71 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Vlagsma, Jantje voor 1940 in Amsterdam.

Meer over Reijners, Louis:

Geboorte: 1909-01-22, Amsterdam.

Overlijden: 1980-11-05, Amsterdam.

Kinderen van Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis

276 i. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05.

Meer over Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis:

Huwelijk: voor 1940, Amsterdam.

229. Loots, Ysbrand.

Ysbrand werd geboren in 1905 in Amsterdam. Hij was de zoon van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

Meer over Loots, Ysbrand:

Geboorte: 1905, Amsterdam.

230. Loots, dochter?.

dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij is de dochter van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

Meer over Loots, dochter?:

Geboorte: 1910, Amsterdam.

231. Loots, Jantine.

Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam. Zij is de dochter van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

Meer over Loots, Jantine:

Geboorte: 1915, Amsterdam.

232. Rijken, Jan.

Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. Hij is de zoon van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

Meer over Rijken, Jan:

Geboorte: 1910, Amsterdam.

233. Rijken, Marty.

Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

Meer over Rijken, Marty:

Geboorte: 1915, Amsterdam.

234. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van “Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Jan deed de
inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn zoon Henk leidt het
schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde in Badhoevedorp en was naast
zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging Lijnden).

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1905-12-14, Amsterdam.

Overlijden: 1988, Amsterdam.

Beroep: schoenhandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Snijdelaar, Catharina Jacoba.

Catharina Jacoba werd geboren op 1900-05-26 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1929-08-08 in Amsterdam.

Meer over Snijdelaar, Catharina Jacoba:

Geboorte: 1900-05-26, Amsterdam.

Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik

+ 277 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam.

+ 278 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam.

+ 279 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam.

Meer over Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1929-08-08, Amsterdam.

235. Jonge Vos, Karel Cornelis.

Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 1908-04-05 te Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in Bloemendaal op een leeftijd van 32 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij Drilling, Amsterdam. Hij moest veel
op beurzen werken. Later ging hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste
werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd moest hij weer onder dienst.
Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en
ontspanning) en speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de beschikbare foto’s
uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij bekend als een fijne vent, vol humor en een goede
vertegenwoordiger. GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan Karel C.
Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon Lager Onderwijs, bij het verlaten der
school, dit GETUIGSCHRIFT verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse geheel
doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft. Gedoopt (NH) 05-04-1908 te Amsterdam. No 86.
Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader: Hendrik
Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij de Ned. Herv.
Gemeente C.Hunningh

Meer over Jonge Vos, Karel Cornelis:

Geboorte: 1908-03-18, Amsterdam.

No 86. Gedoopt in de Koepel Kerk te Amsterdam, Karel Cornelis geboren 18. Maart 1908 Vader:
Hendrik Jonge Vos Moeder: Hendrika Huijzer. Amsterdam 5. April 1908. De Pred. bij
de Ned. Herv. Gemeente C.Hunningh .

Overlijden: 1940-09-20, Bloemendaal. nm 14:00 uur.

Doop: 1908-04-05, Amsterdam.

Beroep: geschat rond 1935. entertainer, vertegenwoordiger.

Beroep: 1930-07-24, Amsterdam. Handelsreiziger.

Echtgeno(o)t(e):Bruggink, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren op 1901-07-08 in Amsterdam. Zij overleed op 1985-01-14 in Hoorn op een leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Jonge Vos, Karel Cornelis op 1930-07-24 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Hoekstra, Bouke Luitsen in 1942 in Haarlem.

Meer over Bruggink, Christina Hendrika:

Geboorte: 1901-07-08, Amsterdam.

22:00 uur.

No 8178. Op heden, negen juli negentienhonderd een, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken
stand der gemeente Amsterdam verschenen: Catharina Johanna Mulder van beroep vroedvrouw oud
negenentwintig jaren, wonende alhier, die ons heeft verklaard dat in haar bijzijn op acht dezer
…….. des na middags ten tien ure, in het huis eerste Laurierdwarsstraat 28 in deze gemeente
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Catharina Alida Laagwater, zonder beroep,
echtgenote van Johannes Jacobus Bruggink, werkman, afwezig, wonende Leiden alhier (??) aan welk
kind worden gegeven de voornamen van Christina Hendrika ………
.

Overlijden: 1985-01-14, Hoorn.

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis

+ 280 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam.

+ 281 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland.

282 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem.

Meer over Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel Cornelis:

Huwelijk: 1930-07-24, Amsterdam.

236. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan

Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947 had hij samen met zijn broer
Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam (2x). Hij kocht de collectie
in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel voor kleur en mode. Na de
scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en schoonschrijven en maakte zelf
de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen. Tijdens de oorlogsjaren was Jan
hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf onderduiken.

Meer over Jonge Vos, Jan:

Geboorte: 1909-12-08, Amsterdam.

Overlijden: 1986-01-16, Hilversum.

Beroep: schoenhandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Baaij, Catharina Sophia.

Catharina Sophia werd geboren op 1913-04-23 in Amsterdam. Zij overleed op 1999-03-06 in Hilversum op een leeftijd van 85 jaren, 10 maanden. Zij werd begraven op 1999-03-13 te Hilversum. Zij was de dochter van Baaij, Gerrit en Schipper?, Catharina?. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1934 in Amsterdam.

Meer over Baaij, Catharina Sophia:

Geboorte: 1913-04-23, Amsterdam.

Overlijden: 1999-03-06, Hilversum.

Begrafenis: 1999-03-13, Hilversum.

Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan

283 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in Hilversum.

+ 284 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum.

+ 285 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum.

+ 286 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum.

Meer over Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1934, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna.

Geertruida Agnes Johanna werd geboren in 1920. Zij overleed op 1991-01-01 in Hilversum op een leeftijd van 71 jaren. Zij trouwde Jonge Vos, Jan in 1961 in Amsterdam.

Meer over van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna:

Geboorte: 1920.

Overlijden: 1991-01-01, Hilversum.

Meer over van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna en Jonge Vos, Jan:

Huwelijk: 1961, Amsterdam.

237. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam op een leeftijd van 78 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde Peet, Wilhelmina Anthonia op 1931-10-11 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Hendrik:

Geboorte: 1906-06-01, Amsterdam.

Overlijden: 1984-08-11, Amsterdam.

Advertentie: Heden is behoed voor langer lijden, rustig heengegaan onze beminde
HENDRIK JONGEVOS in leven houtkoper/auteur op de leeftijd van 78 jaar.
W.A.Jongevos -Peet Huib en Goudje Jongevos Fridolijn,
Marjolein 11 augustus 1984 Watteaustraat 9-2 1077 ZH Amsterdam Thuis geen
bezoek De begravenis heeft inmiddels in besloten kring op Zorgvlied plaatsgevonden.

Beroep: dichter, houthandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Peet, Wilhelmina Anthonia.

Wilhelmina Anthonia werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij trouwde Jongevos, Hendrik op 1931-10-11 in Amsterdam.

Meer over Peet, Wilhelmina Anthonia:

Geboorte: 1910, Amsterdam.

Kinderen van Peet, Wilhelmina Anthonia en Jongevos, Hendrik

+ 287 i. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam.

Meer over Peet, Wilhelmina Anthonia en Jongevos, Hendrik:

Huwelijk: 1931-10-11, Amsterdam.

Verloofd: 11/10/1931.

238. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Zij trouwde Jansen, Otto Theodorus op 1934-07-23 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth:

Geboorte: 1910-08-31, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Jansen, Otto Theodorus.

Otto Theodorus werd geboren op 1906-03-16 in Amsterdam. Hij overleed op 1969-05-03 in Amsterdam op een leeftijd van 63 jaren, 1 maand. Hij trouwde Jonge Vos, Elisabeth op 1934-07-23 in Amsterdam.

Meer over Jansen, Otto Theodorus:

Geboorte: 1906-03-16, Amsterdam.

Overlijden: 1969-05-03, Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus

288 i. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam.

Meer over Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus:

Huwelijk: 1934-07-23, Amsterdam.

239. Jongevos, Anton.

Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde Samuel, Loes in 1935 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Anton:

Geboorte: 1913-04-13, Amsterdam.

Beroep: werknemer stomerij.

Echtgeno(o)t(e):Samuel, Loes.

Loes werd geboren in 1915. Zij trouwde Jongevos, Anton in 1935 in Amsterdam.

Meer over Samuel, Loes:

Geboorte: 1915.

Kinderen van Samuel, Loes en Jongevos, Anton

289 i. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam.

Meer over Samuel, Loes en Jongevos, Anton:

Huwelijk: 1935, Amsterdam.

240. Jongevos, Jan.

Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde Hielkema, D. op 1948-11-16 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Jan:

Geboorte: 1913-04-13, Amsterdam.

Overlijden: 1988, Amsterdam.

Beroep: werknemer stomerij.

Echtgeno(o)t(e):Hielkema, D.

D. werd geboren in 1915. Zij trouwde Jongevos, Jan op 1948-11-16 in Amsterdam.

Meer over Hielkema, D.:

Geboorte: 1915.

Meer over Hielkema, D. en Jongevos, Jan:

Huwelijk: 1948-11-16, Amsterdam.

Advertentie: Op 16 november zijn getrouwd mijn lieve Oom en Tante J .JONGEVOS
en D.HIELKEMA Van hun liefhebbende neef OTTO.

241. Booij, Broer.

Broer werd geboren in 1888 in Nieuw-Amsterdam. Hij was de zoon van Booij, Jan en Vos, Jentje. Hij trouwde Dunnink, Grietje rond 1910 in Nieuw-Amsterdam.

Meer over Booij, Broer:

Geboorte: 1888, Nieuw-Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Dunnink, Grietje.

Grietje werd geboren rond 1890 in Nieuw-Amsterdam. Zij trouwde Booij, Broer rond 1910 in Nieuw-Amsterdam.

Meer over Dunnink, Grietje:

Geboorte: rond 1890, Nieuw-Amsterdam.

Meer over Dunnink, Grietje en Booij, Broer:

Huwelijk: rond 1910, Nieuw-Amsterdam.

242. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1862-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1934-06-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 71 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jacob Hendriks en Schonewille, Geesje.

Meer over Booij, Hendrik:

Geboorte: 1862-12-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1934-06-01, Hoogeveen.

243. Kikkert, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen. Zij overleed in 1883 in Hoogeveen op een leeftijd van 11 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm en Schonewille, Maria.

Meer over Kikkert, Trijntje:

Geboorte: 1872, Hoogeveen.

Overlijden: 1883, Hoogeveen.

244. Kikkert, Liebigje.

Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950 op een leeftijd van 75 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm en Schonewille, Maria.

Meer over Kikkert, Liebigje:

Geboorte: 1875, Hoogeveen.

Overlijden: 1950.

245. Kikkert, Arend.

Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1969-08-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Kikkert, Harm en Schonewille, Maria. Hij trouwde Oelen, Roelofje op 1906-01-20 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Kikkert, Arend

«Overlijden Opm: Zuideropgaande 81».

Meer over Kikkert, Arend:

Geboorte: 1878-11-04, Hoogeveen.

Overlijden: 1969-08-02, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Oelen, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1881-11-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1962-03-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Oelen, Hendrik en Botter, Geesje. Zij trouwde Kikkert, Arend op 1906-01-20 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Oelen, Roelofje

«Overlijden Opm: Zuideropgaande 81».

Meer over Oelen, Roelofje:

Geboorte: 1881-11-24, Hoogeveen.

Overlijden: 1962-03-23, Hoogeveen.

Kinderen van Oelen, Roelofje en Kikkert, Arend

+ 290 i. Kikkert, Geesje. Geesje werd geboren op 1909-06-08 in Hollandscheveld. Zij overleed op 1972-05-01 in Hoogeveen.

Meer over Oelen, Roelofje en Kikkert, Arend:

Huwelijk: 1906-01-20, Hoogeveen.

246. Kikkert, Jantje.

Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950 op een leeftijd van 68 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm en Schonewille, Maria.

Meer over Kikkert, Jantje:

Geboorte: 1882, Hoogeveen.

Overlijden: 1950.

247. Kikkert, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950 op een leeftijd van 65 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm en Schonewille, Maria.

Meer over Kikkert, Trijntje:

Geboorte: 1885, Hoogeveen.

Overlijden: 1950.

248. Kikkert, Hilligje.

Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950 op een leeftijd van 61 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm en Schonewille, Maria.

Meer over Kikkert, Hilligje:

Geboorte: 1889, Hoogeveen.

Overlijden: 1950.

249. Booij, kind van Pieter en Annegien.

kind van Pieter en Annegien werd geboren rond 1885. Hij is de zoon van Booij, Pieter en van de Belt, Annegien.

Meer over Booij, kind van Pieter en Annegien:

Geboorte: rond 1885.

250. van der Weide, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1903-09-11 in Hardenberg. Hij overleed op 1970-08-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van van der Weide, Jan en Kroezen, Hendrikje. Hij trouwde van den Broek, Petronella op 1930-02-15 in Waalre.

Meer over van der Weide, Hendrik:

Geboorte: 1903-09-11, Hardenberg.

Overlijden: 1970-08-07, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):van den Broek, Petronella.

Petronella werd geboren op 1912-07-05 in Waalre. Zij overleed op 1971-02-23 in Zeist op een leeftijd van 58 jaren, 7 maanden. Zij trouwde van der Weide, Hendrik op 1930-02-15 in Waalre.

Meer over van den Broek, Petronella:

Geboorte: 1912-07-05, Waalre.

Overlijden: 1971-02-23, Zeist.

Kinderen van van den Broek, Petronella en van der Weide, Hendrik

291 i. van der Weide, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-07-27 in Waalre.

292 ii. van der Weide, Geverdina. Geverdina werd geboren op 1931-07-18 in Waalre.

293 iii. van der Weide, Johanna Antonia. Johanna Antonia werd geboren op 1932-11-29 in Waalre.

294 iv. van der Weide, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-06-07 in Waalre.

295 v. van der Weide, Antonius. Antonius werd geboren op 1936-11-01 in Waalre.

296 vi. van der Weide, Marinus. Marinus werd geboren op 1940-05-07 in Waalre.

297 vii. van der Weide, Petrus. Petrus werd geboren op 1941-09-22 in Waalre.

298 viii. van der Weide, Alberdina. Alberdina werd geboren op 1944-04-04 in Waalre. Zij overleed op 1945-04-07 in Waalre.

+ 299 ix. van der Weide, Albert Martinus. Albert Martinus werd geboren op 1945-04-13 in Aalst-Waalre.

300 x. van der Weide, Alberdina Martina. Alberdina Martina werd geboren op 1947-02-06 in Waalre.

301 xi. van der Weide, Hilbert. Hilbert werd geboren op 1948-05-14 in Waalre. Hij overleed op 1948-05-18 in Zeist.

Meer over van den Broek, Petronella en van der Weide, Hendrik:

Huwelijk: 1930-02-15, Waalre.

251. van der Weide, Jan.

Jan werd geboren op 1914-10-28 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1979-07-28 in Apeldoorn op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van der Weide, Jan en Kroezen, Hendrikje.

Meer over van der Weide, Jan:

Geboorte: 1914-10-28, Hollandscheveld.

Overlijden: 1979-07-28, Apeldoorn.

252. Kalter, Wubbina.

Wubbina werd geboren in 1910 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Kalter, Jan en Booij, Egberdiena. Zij trouwde Hilvers, Johannes in 1940 in Hoogeveen.

Meer over Kalter, Wubbina:

Geboorte: 1910, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Hilvers, Johannes.

Johannes werd geboren in 1910 in Hoogeveen. Hij trouwde Kalter, Wubbina in 1940 in Hoogeveen.

Meer over Hilvers, Johannes:

Geboorte: 1910, Hoogeveen.

Kinderen van Kalter, Wubbina en Hilvers, Johannes

302 i. Hilvers, Egberdiena Antje. Egberdiena Antje werd geboren in 1940 in Hoogeveen.

Meer over Kalter, Wubbina en Hilvers, Johannes:

Huwelijk: 1940, Hoogeveen.

253. Elsinga, Alie.

Alie werd geboren in 1927. Zij is de dochter van Elsinga, Sietze en Booij, Liebigje.

Meer over Elsinga, Alie:

Geboorte: 1927.

Generatie 13

254. Lunenborg, Jentje.

Jentje werd geboren op 1887-07-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 1902-02-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 14 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Jentje:

Geboorte: 1887-07-11, Hoogeveen.

Overlijden: 1902-02-25, Hoogeveen.

255. Lunenborg, Albert.

Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen. Hij overleed op 1958-04-08 in Groningen op een leeftijd van 69 jaren, 2 dagen. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Albert:

Geboorte: 1889-04-06, Beilen.

Overlijden: 1958-04-08, Groningen.

256. Lunenborg, Roelof.

Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen op een leeftijd van 82 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje. Hij trouwde IJken, Harmanna op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Roelof:

Geboorte: 1891-07-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1974-01-24, Ruinen.

Echtgeno(o)t(e):IJken, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen op een leeftijd van 77 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje. Zij trouwde Lunenborg, Roelof op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Meer over IJken, Harmanna:

Geboorte: 1891-08-23, Hoogeveen.

Overlijden: 1969-07-07, Ruinen.

Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

303 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

304 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen.

Meer over IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof:

Huwelijk: 1914-04-18, Hoogeveen.

257. Lunenborg, Wolter.

Wolter werd geboren op 1893-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1942-06-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Wolter:

Geboorte: 1893-10-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1942-06-03, Hoogeveen.

258. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1895-12-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 3 dagen. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Jan:

Geboorte: 1895-10-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1895-12-22, Hoogeveen.

259. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 1957-08-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 60 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Jan:

Geboorte: 1896-10-29, Hoogeveen.

Overlijden: 1957-08-20, Hoogeveen.

260. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina.

Fenna Wolterdina Rolina werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1989-02-05 in Meppel op een leeftijd van 90 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina:

Geboorte: 1899-01-01, Hoogeveen.

Overlijden: 1989-02-05, Meppel.

261. Lunenborg, Sannigje.

Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 1904-01-31 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar, 4 maanden. Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Sannigje:

Geboorte: 1902-09-08, Hoogeveen.

Overlijden: 1904-01-31, Hoogeveen.

262. Lunenborg, Johannes.

Johannes werd geboren op 1906-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1987-12-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 81 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

Meer over Lunenborg, Johannes:

Geboorte: 1906-04-15, Hoogeveen.

Overlijden: 1987-12-20, Hoogeveen.

263. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren in 1891 in Coevorden. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde van Leeuwen, Jacomina Margaretha op 1918-08-03 in Hoogeveen.

Meer over Schonewille, Albert:

Geboorte: 1891, Coevorden.

Echtgeno(o)t(e):van Leeuwen, Jacomina Margaretha.

Jacomina Margaretha werd geboren in 1900 in Hoogeveen. Zij was de dochter van van Leeuwen, Didericus en Metselaar, Roelofje. Zij trouwde Schonewille, Albert op 1918-08-03 in Hoogeveen.

Meer over van Leeuwen, Jacomina Margaretha:

Geboorte: 1900, Hoogeveen.

Kinderen van van Leeuwen, Jacomina Margaretha en Schonewille, Albert

+ 305 i. Schonewille, Beekje. Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij overleed op 1989-11-13.

Meer over van Leeuwen, Jacomina Margaretha en Schonewille, Albert:

Huwelijk: 1918-08-03, Hoogeveen.

264. IJken, Catharina.

Catharina werd geboren op 1882-03-29 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Catharina:

Geboorte: 1882-03-29, Hollandscheveld.

265. IJken, Berendina.

Berendina werd geboren op 1885-04-16 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Berendina:

Geboorte: 1885-04-16, Hollandscheveld.

266. IJken, Janna.

Janna werd geboren op 1888-06-28 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Janna:

Geboorte: 1888-06-28, Hollandscheveld.

267. IJken, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen op een leeftijd van 77 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje. Zij trouwde Lunenborg, Roelof op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Meer over IJken, Harmanna:

Geboorte: 1891-08-23, Hoogeveen.

Overlijden: 1969-07-07, Ruinen.

Echtgeno(o)t(e):Lunenborg, Roelof.

Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen op een leeftijd van 82 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje. Hij trouwde IJken, Harmanna op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Meer over Lunenborg, Roelof:

Geboorte: 1891-07-20, Hoogeveen.

Overlijden: 1974-01-24, Ruinen.

Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

303 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

304 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen.

Meer over IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof:

Huwelijk: 1914-04-18, Hoogeveen.

268. IJken, Jan.

Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Jan:

Geboorte: 1894-12-02, Hollandscheveld.

269. IJken, Jentje.

Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel. Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Jentje:

Geboorte: 1897-12-05, Krakeel.

270. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij overleed op 1904-04-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij was de zoon van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

Meer over IJken, Harm:

Geboorte: 1902-10-25, Hoogeveen.

Overlijden: 1904-04-27, Hoogeveen.

271. Booij, Lucy Beatrice.

Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in Australie. Zij overleed op 1965-06-13 in Australie op een leeftijd van 50 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

Meer over Booij, Lucy Beatrice:

Geboorte: 1915, Australie.

Overlijden: 1965-06-13, Australie.

272. Booij, Jan.

Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij overleed op 1977-06-19 in Australie op een leeftijd van 70 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

Meer over Booij, Jan:

Geboorte: 1907-05-18, Schotland.

Overlijden: 1977-06-19, Australie.

273. Booij, Henry.

Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie. Hij overleed op 1982-04-19 in Australie op een leeftijd van 70 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

Meer over Booij, Henry:

Geboorte: 1911-07-01, Australie.

Overlijden: 1982-04-19, Australie.

274. Booij, Henrietta.

Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland. Zij overleed in 1911 in Australie op een leeftijd van 1 jaar. Zij was de dochter van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

Meer over Booij, Henrietta:

Geboorte: 1910, Engeland.

Overlijden: 1911, Australie.

275. Booij, James.

James werd geboren op 1918-02-25 in Australie. Hij is de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

Meer over Booij, James:

Geboorte: 1918-02-25, Australie.

276. Reijners, Louk.

Louk werd geboren op 1940-02-05. Hij is de zoon van Reijners, Louis en Vlagsma, Jantje.

Meer over Reijners, Louk:

Geboorte: 1940-02-05.

277. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Hendrika:

Geboorte: 1930-06-18, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van Millingen, Cor G.

Cor G. werd geboren op 1933-09-11 in Haarlemmermeer. Hij overleed in 1970 in Badhoevedorp op een leeftijd van 36 jaren, 3 maanden. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika in 1958-07-00 in Badhoevedorp.

Meer over van Millingen, Cor G.:

Geboorte: 1933-09-11, Haarlemmermeer.

Overlijden: 1970, Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.

306 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp.

307 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.:

Huwelijk: 1958-07-00, Badhoevedorp.

278. Jonge Vos, Catharina Johanna.

Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Zij trouwde Hogenbirk, Joh. in 1955 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna:

Geboorte: 1931-09-11, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Hogenbirk, Joh.

Joh. werd geboren in 1924 in Badhoevedorp. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Johanna in 1955 in Badhoevedorp.

Opmerkingen bij Hogenbirk, Joh.

Het geslacht Hogenbirk kwam oorspronkelijk uit Weesp.

Meer over Hogenbirk, Joh.:

Geboorte: 1924, Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.

308 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.

309 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh.:

Huwelijk: 1955, Badhoevedorp.

279. Jonge Vos, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in Badhoevedorp.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Jan

Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog het kenmerk van een hardlopende
struisvogel met “Nu-FIT”.

Meer over Jonge Vos, Hendrik Jan:

Geboorte: 1934-11-19, Amsterdam.

Beroep: schoenhandelaar.

Echtgeno(o)t(e):Poortvliet, Josina Christina.

Josina Christina werd geboren op 1940-03-28 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Jan op 1961-10-31 in Badhoevedorp.

Meer over Poortvliet, Josina Christina:

Geboorte: 1940-03-28, Amsterdam.

Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan

+ 310 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp.

311 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.

Meer over Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik Jan:

Huwelijk: 1961-10-31, Badhoevedorp.

280. Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op 1952-05-22 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida:

Geboorte: 1932-06-22, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Jan.

Jan werd geboren op 1927-07-10 in Vries. Hij is de zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Hij trouwde Jonge Vos, Catharina Alida op 1952-05-22 in Haarlem.

Meer over Tienkamp, Jan:

Geboorte: 1927-07-10, Vries.

Beroep: administrateur.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 312 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem.

+ 313 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden.

+ 314 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk.

Meer over Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan:

Huwelijk: 1952-05-22, Haarlem.

281. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland op een leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina in 1959 in Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in 1972 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide, Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag,
Voorhout, Houston (Texas), Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Momenteel woont hij in Lake
Oswego (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in zowel de
toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf, houder van een US software patent en
werkzaam voor diegenen die betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of software
engineer zijn.

Meer over Jonge Vos, Hendrik:

Geboorte: 1935-03-17, Amsterdam.

Overlijden: 2000-12-07, Portland.

20:30 uur west coast USA time

Hans Jonge Vos Hans Jonge Vos, the love of my life, passed away on December 7th 2000. A funeral
service will be held at 11:00AM, Friday, December 15th 2000, at Zion’s Lutheran Church, located
at 1015 SW 18th in Portland, OR. The burial will take place following the funeral service at
Lake Oswego Pioneer Cemetery, located at 16525 Stafford Road in Lake Oswego, In lieu of flowers,
his wife Christel, suggests remembrances to: West Wing Intensive Care Unit, Legacy Emmanuel
hospital, Portland, OR, where Hans and Christel received the utmost of care, warmth, and love. A
reception will take place on Dec 17th 2000, at 10:30AM immediately following the 9:30 AM German
Christmas Service in the meeting room of Zion’s Lutheran Church, located at 1015 SW 18th in
Portland, OR All those who loved and cared so deeply for my Hans are warmly invited.

Beroep: systeemanalist.

Echtgeno(o)t(e):Lampe, Johanna Christina.

Johanna Christina werd geboren op 1929-03-18 in Amsterdam. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik in 1959 in Bilthoven.

Meer over Lampe, Johanna Christina:

Geboorte: 1929-03-18, Amsterdam.

Beroep: kunstenares.

Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

315 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist.

316 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp.

317 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp.

+ 318 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden.

Meer over Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1959, Bilthoven.

Echtgeno(o)t(e):van de Voorde, Josephine.

Josephine werd geboren op 1936-01-25 in Den Haag. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik in 1972 in Wateringen.

Meer over van de Voorde, Josephine:

Geboorte: 1936-01-25, Den Haag.

Meer over van de Voorde, Josephine en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1972, Wateringen.

Echtgeno(o)t(e):Bierschenk, Christel Dorthe Ilse.

Christel Dorthe Ilse werd geboren op 1937-03-06 in Berlijn (Dtsl). Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse:

Geboorte: 1937-03-06, Berlijn (Dtsl).

Meer over Bierschenk, Christel Dorthe Ilse en Jonge Vos, Hendrik:

Huwelijk: 1989-02-11, Oregon (CAN).

282. Jonge Vos, Carla Christina.

Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij is de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde van Zanen, Barteld geschat rond 1975.

Meer over Jonge Vos, Carla Christina:

Geboorte: 1937-02-11, Haarlem.

Beroep: secretaresse.

Huwelijk: geschat rond 1974.

Echtgeno(o)t(e):van Zanen, Barteld.

Barteld werd geboren geschat rond 1935. Hij overleed in 2014-12-00 op een leeftijd van rond 79 jaren, 11 maanden. Hij trouwde Jonge Vos, Carla Christina geschat rond 1975.

Meer over van Zanen, Barteld:

Overlijden: 2014-12-00.

Geboorte: geschat rond 1935.

Meer over Jonge Vos, Carla Christina en van Zanen, Barteld:

Huwelijk: geschat rond 1975.

283. Jonge Vos, Sophia Hendrika.

Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in Hilversum op een leeftijd van 53 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia.

Meer over Jonge Vos, Sophia Hendrika:

Geboorte: 1936-06-08, Hilversum.

Overlijden: 1989-09-29, Hilversum.

Beroep: pianiste.

284. Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina:

Geboorte: 1939-04-03, Hilversum.

Beroep: leerkracht basisonderwijs, schilderes.

Echtgeno(o)t(e):Lansdorp, Marius A.

Marius A. werd geboren op 1931-06-22 in Utrecht. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika Catharina op 1963-10-31 in Hilversum.

Meer over Lansdorp, Marius A.:

Geboorte: 1931-06-22, Utrecht.

Beroep: cellist.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.

319 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum.

320 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort.

321 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul.

322 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort.

323 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.:

Huwelijk: 1963-10-31, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):van Basten, Aarnout.

Aarnout werd geboren in 1942. Hij trouwde Jonge Vos, Hendrika Catharina op 1997-08-27 in Hilversum.

Meer over van Basten, Aarnout:

Geboorte: 1942.

Beroep: leerkracht basisonderwijs.

Meer over Jonge Vos, Hendrika Catharina en van Basten, Aarnout:

Huwelijk: 1997-08-27, Hilversum.

285. Jonge Vos, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes, Michiel in 1976 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje:

Geboorte: 1948-12-30, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):Hemmen, NN.

NN werd geboren in 1945. Hij trouwde Jonge Vos, Jannetje in 1975 in Hilversum.

Meer over Hemmen, NN:

Geboorte: 1945.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN

324 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN:

Huwelijk: 1975, Hilversum.

Echtgeno(o)t(e):Matthes, Michiel.

Michiel werd geboren rond 1945. Hij trouwde Jonge Vos, Jannetje in 1976 in Hilversum.

Meer over Matthes, Michiel:

Geboorte: rond 1945.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel

325 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum.

326 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum.

Meer over Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel:

Huwelijk: 1976, Hilversum.

286. Jonge Vos, Machteld.

Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.

Meer over Jonge Vos, Machteld:

Geboorte: 1951-11-20, Hilversum.

Beroep: secretaresse.

Echtgeno(o)t(e):Harskamp, Cor.

Cor werd geboren rond 1950. Hij trouwde Jonge Vos, Machteld in 1970 in Bunschoten.

Meer over Harskamp, Cor:

Geboorte: rond 1950.

Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor

327 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten.

328 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten.

329 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten.

Meer over Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor:

Huwelijk: 1970, Bunschoten.

287. Jongevos, Huibert.

Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jongevos, Hendrik en Peet, Wilhelmina Anthonia. Hij trouwde van de Woestijne, Goudje Dina op 1958-06-15 in Amsterdam.

Meer over Jongevos, Huibert:

Geboorte: 1938-07-19, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van de Woestijne, Goudje Dina.

Goudje Dina werd geboren in 1940. Zij trouwde Jongevos, Huibert op 1958-06-15 in Amsterdam.

Meer over van de Woestijne, Goudje Dina:

Geboorte: 1940.

Kinderen van van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert

330 i. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam.

331 ii. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam.

Meer over van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert:

Huwelijk: 1958-06-15, Amsterdam.

Advertentie: Verloofd: Goudje D.van de Woestijne en Huib Jongevos Amsterdam,
15 juni 1958 Enige kennisgeving.

288. Jansen, Otto.

Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jansen, Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

Meer over Jansen, Otto:

Geboorte: 1935, Amsterdam.

289. Jongevos, Elly.

Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jongevos, Anton en Samuel, Loes.

Meer over Jongevos, Elly:

Geboorte: 1940, Amsterdam.

290. Kikkert, Geesje.

Geesje werd geboren op 1909-06-08 in Hollandscheveld. Zij overleed op 1972-05-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 62 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Kikkert, Arend en Oelen, Roelofje. Zij trouwde Everts, Jan geschat rond 1935.

Meer over Kikkert, Geesje:

Geboorte: 1909-06-08, Hollandscheveld.

Overlijden: 1972-05-01, Hoogeveen.

Echtgeno(o)t(e):Everts, Jan.

Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld. Hij is de zoon van Everts, Evert en Vos, Albertje. Hij trouwde Kikkert, Geesje geschat rond 1935.

Meer over Everts, Jan:

Geboorte: 1911-02-13, Hollandscheveld.

Beroep: Klompenmaker.

Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan

+ 332 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.

Meer over Kikkert, Geesje en Everts, Jan:

Huwelijk: geschat rond 1935.

291. van der Weide, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1930-07-27 in Waalre. Zij is de dochter van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Hendrika:

Geboorte: 1930-07-27, Waalre.

292. van der Weide, Geverdina.

Geverdina werd geboren op 1931-07-18 in Waalre. Zij is de dochter van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Geverdina:

Geboorte: 1931-07-18, Waalre.

293. van der Weide, Johanna Antonia.

Johanna Antonia werd geboren op 1932-11-29 in Waalre. Zij is de dochter van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Johanna Antonia:

Geboorte: 1932-11-29, Waalre.

294. van der Weide, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1935-06-07 in Waalre. Hij is de zoon van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Hendrik:

Geboorte: 1935-06-07, Waalre.

295. van der Weide, Antonius.

Antonius werd geboren op 1936-11-01 in Waalre. Hij is de zoon van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Antonius:

Geboorte: 1936-11-01, Waalre.

296. van der Weide, Marinus.

Marinus werd geboren op 1940-05-07 in Waalre. Hij is de zoon van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Marinus:

Geboorte: 1940-05-07, Waalre.

297. van der Weide, Petrus.

Petrus werd geboren op 1941-09-22 in Waalre. Hij is de zoon van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Petrus:

Geboorte: 1941-09-22, Waalre.

298. van der Weide, Alberdina.

Alberdina werd geboren op 1944-04-04 in Waalre. Zij overleed op 1945-04-07 in Waalre op een leeftijd van 1 jaar, 3 dagen. Zij was de dochter van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Alberdina:

Geboorte: 1944-04-04, Waalre.

Overlijden: 1945-04-07, Waalre.

299. van der Weide, Albert Martinus.

Albert Martinus werd geboren op 1945-04-13 in Aalst-Waalre. Hij is de zoon van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella. Hij trouwde Veekens, Antonia Cornelia Maria op 1963-05-31 in Cuijk a/d Maas.

Meer over van der Weide, Albert Martinus:

Geboorte: 1945-04-13, Aalst-Waalre.

Echtgeno(o)t(e):Veekens, Antonia Cornelia Maria.

Antonia Cornelia Maria werd geboren op 1945-11-10 in Valkenswaard. Zij trouwde van der Weide, Albert Martinus op 1963-05-31 in Cuijk a/d Maas.

Meer over Veekens, Antonia Cornelia Maria:

Geboorte: 1945-11-10, Valkenswaard.

Kinderen van Veekens, Antonia Cornelia Maria en van der Weide, Albert Martinus

+ 333 i. van der Weide, Karin. Karin werd geboren op 1963-08-19 in Waalre.

334 ii. van der Weide, Wieland. Wieland werd geboren op 1966-05-30 in Waalre.

Meer over Veekens, Antonia Cornelia Maria en van der Weide, Albert Martinus:

Huwelijk: 1963-05-31, Cuijk a/d Maas.

300. van der Weide, Alberdina Martina.

Alberdina Martina werd geboren op 1947-02-06 in Waalre. Zij is de dochter van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Alberdina Martina:

Geboorte: 1947-02-06, Waalre.

301. van der Weide, Hilbert.

Hilbert werd geboren op 1948-05-14 in Waalre. Hij overleed op 1948-05-18 in Zeist op een leeftijd van 4 dagen. Hij was de zoon van van der Weide, Hendrik en van den Broek, Petronella.

Meer over van der Weide, Hilbert:

Geboorte: 1948-05-14, Waalre.

Overlijden: 1948-05-18, Zeist.

302. Hilvers, Egberdiena Antje.

Egberdiena Antje werd geboren in 1940 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Hilvers, Johannes en Kalter, Wubbina.

Meer over Hilvers, Egberdiena Antje:

Geboorte: 1940, Hoogeveen.

Generatie 14

303. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.

Meer over Lunenborg, Jan:

Geboorte: 1914-11-19, Hoogeveen.

Overlijden: 1990-01-20, Hoogeveen.

304. Lunenborg, Harm.

Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen. Hij is de zoon van Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.

Meer over Lunenborg, Harm:

Geboorte: 1919-07-14, Ruinen.

Beroep: ambtenaar, bankwerker.

305. Schonewille, Beekje.

Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij overleed op 1989-11-13 op een leeftijd van 61 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Albert en van Leeuwen, Jacomina Margaretha. Zij trouwde van der Weide, Arend rond 1955.

Meer over Schonewille, Beekje:

Geboorte: 1928-03-08.

Overlijden: 1989-11-13.

Echtgeno(o)t(e):van der Weide, Arend.

Arend werd geboren op 1925-10-13. Hij overleed op 1997-01-03 op een leeftijd van 71 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van der Weide, Egbert Harm en Stam, Margje. Hij trouwde Schonewille, Beekje rond 1955.

Meer over van der Weide, Arend:

Geboorte: 1925-10-13.

Overlijden: 1997-01-03.

Kinderen van Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend

335 i. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op 1965-03-31.

Meer over Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend:

Huwelijk: rond 1955.

306. van Millingen, Karin.

Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Saaksma, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

Meer over van Millingen, Karin:

Geboorte: 1959-09-20, Badhoevedorp.

Echtgeno(o)t(e):Saaksma, Edwin.

Edwin werd geboren op 1955-12-05. Hij trouwde van Millingen, Karin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

Meer over Saaksma, Edwin:

Geboorte: 1955-12-05.

Meer over van Millingen, Karin en Saaksma, Edwin:

Huwelijk: 1983-10-12, Hoofddorp.

307. van Millingen, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.

Meer over van Millingen, Jolanda:

Geboorte: 1962-02-21, Badhoevedorp.

308. Hogenbirk, Johan.

Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.

Meer over Hogenbirk, Johan:

Geboorte: 1958, Badhoevedorp.

309. Hogenbirk, Arnold.

Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.

Meer over Hogenbirk, Arnold:

Geboorte: 1961, Badhoevedorp.

310. Jonge Vos, Marianna.

Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem.

Meer over Jonge Vos, Marianna:

Geboorte: 1962-10-12, Badhoevedorp.

Beroep: pedagogisch consulent.

Echtgeno(o)t(e):Kanne, Gerard.

Gerard werd geboren op 1960-01-10. Hij trouwde Jonge Vos, Marianna op 1990-08-17 in Haarlem.

Meer over Kanne, Gerard:

Geboorte: 1960-01-10.

Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard

336 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem.

337 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem.

338 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.

Meer over Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard:

Huwelijk: 1990-08-17, Haarlem.

311. Jonge Vos, Robert.

Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in Badhoevedorp.

Meer over Jonge Vos, Robert:

Geboorte: 1965-07-08, Badhoevedorp.

Overlijden: 2004-04-26, Hoofddorp.

Echtgeno(o)t(e):Perez, Milagros Gelina.

Milagros Gelina werd geboren op 1964-08-01. Zij trouwde Jonge Vos, Robert op 2002-05-15 in Badhoevedorp.

Meer over Perez, Milagros Gelina:

Geboorte: 1964-08-01.

Meer over Perez, Milagros Gelina en Jonge Vos, Robert:

Huwelijk: 2002-05-15, Badhoevedorp.

312. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde met Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 1953-08-22, Haarlem.

Beroep: voor 2016-02-19. campinghouder, galeriehouder, account manager, adjunct directeur, hoofd beheer.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Margaretha Johanna.

Margaretha Johanna werd geboren op 1956-01-21 in Den Haag. Zij trouwde met Tienkamp, Paul Alexander.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:

Geboorte: 1956-01-21, Den Haag.

Beroep: doktersassistente, huisvrouw.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

339 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar.

340 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 1986-08-26, Alkmaar.

313. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Martin Alfred:

Geboorte: 1954-12-17, IJmuiden.

Beroep: rijinstructeur, PR-medewerker.

Echtgeno(o)t(e):Rabbers, Marja.

Marja werd geboren op 1956-07-16 in Beverwijk. Zij is de dochter van Rabbers, Gerrit en NN, Moeder van Marja. Zij trouwde Tienkamp, Martin Alfred op 1979-10-18 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja:

Geboorte: 1956-07-16, Beverwijk.

Beroep: regiomanager.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

341 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.

342 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.

343 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar.

Meer over Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred:

Huwelijk: 1979-10-18, Alkmaar.

314. Tienkamp, Karen Christina.

Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij trouwde tevens Smit, Desiree rond 2008-09-20.

Meer over Tienkamp, Karen Christina:

Geboorte: 1961-05-01, Heemskerk.

: Karen.

Beroep: musicus.

Echtgeno(o)t(e):Speets, Cornelis Marius Jan.

Cornelis Marius Jan werd geboren op 1961-03-04 in Amsterdam. Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 1982-10-31 in Alkmaar.

Meer over Speets, Cornelis Marius Jan:

Geboorte: 1961-03-04, Amsterdam.

Beroep: verzekeringsagent, financieel adviseur.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan

344 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar.

345 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan:

Huwelijk: 1982-10-31, Alkmaar.

Echtgeno(o)t(e):Welbergen, Rob.

Rob werd geboren op 1952-12-07. Hij trouwde Tienkamp, Karen Christina op 1993-10-19 in Harderwijk.

Meer over Welbergen, Rob:

Geboorte: 1952-12-07.

Beroep: musicus.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Welbergen, Rob:

: FROM 1992, Harderwijk.

Echtgeno(o)t(e):Smit, Desiree.

Desiree werd geboren rond 1974. Zij trouwde Tienkamp, Karen Christina rond 2008-09-20.

Meer over Smit, Desiree:

Geboorte: rond 1974.

Meer over Tienkamp, Karen Christina en Smit, Desiree:

Huwelijk: rond 2008-09-20.

315. Jonge Vos, Robert Johannes.

Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Meer over Jonge Vos, Robert Johannes:

Geboorte: 1960-03-22, Zeist.

316. Jonge Vos, Taco Hendrik.

Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Meer over Jonge Vos, Taco Hendrik:

Geboorte: 1964-01-03, Leiderdorp.

Beroep: hovenier.

317. Jonge Vos, Eric Leonard.

Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Eric Leonard

Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij heeft een aantal keren in Japan
opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam en samenwonend met André de
Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

Meer over Jonge Vos, Eric Leonard:

Geboorte: 1965-02-13, Leiderdorp.

Beroep: illusionist.

318. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden.

Meer over Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Geboorte: 1968-08-09, Leiden.

Beroep: graficus.

Echtgeno(o)t(e):van der Kwaak, Miranda Elvira.

Miranda Elvira werd geboren op 1968-09-10 in Leiden. Zij trouwde Jonge Vos, Alexander Christiaan op 1991-11-01 in Leiden.

Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira:

Geboorte: 1968-09-10, Leiden.

Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan

346 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.

Meer over van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander Christiaan:

Huwelijk: 1991-11-01, Leiden.

319. Lansdorp, Catharina Hendrika.

Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Lansdorp, Catharina Hendrika:

Geboorte: 1964-04-26, Hilversum.

320. Lansdorp, Vincent Johannes.

Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Lansdorp, Vincent Johannes:

Geboorte: 1966-03-03, Amersfoort.

321. Lansdorp, Sung Il.

Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Opmerkingen bij Lansdorp, Sung Il

Geadopteerd.

Meer over Lansdorp, Sung Il:

Geboorte: 1967-06-27, Seoul.

322. Jonge Vos, Tobias Marius.

Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Opmerkingen bij Jonge Vos, Tobias Marius

Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha de familienaam Jonge Vos
aangenomen.

Meer over Jonge Vos, Tobias Marius:

Geboorte: 1974-06-10, Amersfoort.

Beroep: student.

323. Jonge Vos, Micha Christiaan.

Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Meer over Jonge Vos, Micha Christiaan:

Geboorte: 1977-09-04, Hilversum.

Beroep: student.

324. Hemmen, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Hemmen, Bastiaan:

Geboorte: 1972-09-04, Hilversum.

325. Matthes, Johannes.

Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Matthes, Johannes:

Geboorte: 1977-11-09, Hilversum.

326. Matthes, Maurits Alexander.

Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

Meer over Matthes, Maurits Alexander:

Geboorte: 1980-11-07, Hilversum.

327. Harskamp, Denise.

Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Denise:

Geboorte: 1972-06-09, Bunschoten.

328. Harskamp, Titia.

Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Titia:

Geboorte: 1974-04-20, Bunschoten.

329. Harskamp, Pauline.

Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

Meer over Harskamp, Pauline:

Geboorte: 1975-08-16, Bunschoten.

330. Jongevos, Sandra Fridolijn.

Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Opmerkingen bij Jongevos, Sandra Fridolijn

Zij woont in Amstelveen. .

Meer over Jongevos, Sandra Fridolijn:

Geboorte: 1971-12-16, Amsterdam.

Volgens de advertentie geboren in het VU-Ziekenhuis Amsterdam.

Beroep: arts.

331. Jongevos, Marjolijn Ingeborg.

Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam. Zij is de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Meer over Jongevos, Marjolijn Ingeborg:

Geboorte: 1972-11-11, Amsterdam.

332. Everts, Arend.

Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Everts, Jan en Kikkert, Geesje. Hij trouwde Fieten, Anna op 1959-04-22 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Everts, Arend

«Geboorte Opm: Bentincksdijk».

Meer over Everts, Arend:

Geboorte: 1936-08-02, Hoogeveen.

Beroep: landbouwer/boekhouder.

Echtgeno(o)t(e):Fieten, Anna.

Anna werd geboren op 1937-01-19 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Fieten, Fredrik en Schonewille, Derkje. Zij trouwde Everts, Arend op 1959-04-22 in Hoogeveen.

Opmerkingen bij Fieten, Anna

«Geboorte Opm: Noord 52».

Meer over Fieten, Anna:

Geboorte: 1937-01-19, Hoogeveen.

Kinderen van Fieten, Anna en Everts, Arend

347 i. Everts, Geke Yvonne. Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in Hoogeveen.

348 ii. Everts, Fredrik Marco. Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20 in Hoogeveen.

Meer over Fieten, Anna en Everts, Arend:

Huwelijk: 1959-04-22, Hoogeveen.

333. van der Weide, Karin.

Karin werd geboren op 1963-08-19 in Waalre. Zij is de dochter van van der Weide, Albert Martinus en Veekens, Antonia Cornelia Maria. Zij trouwde Vissere, Frank op 1984-07-31 in Waalre.

Meer over van der Weide, Karin:

Geboorte: 1963-08-19, Waalre.

Echtgeno(o)t(e):Vissere, Frank.

Frank werd geboren rond 1960 in Zeist. Hij trouwde van der Weide, Karin op 1984-07-31 in Waalre.

Meer over Vissere, Frank:

Geboorte: rond 1960, Zeist.

Kinderen van van der Weide, Karin en Vissere, Frank

349 i. Vissere, Stephan. Stephan werd geboren op 1987-11-04 in Zeist.

350 ii. Vissere, Jeroen. Jeroen werd geboren op 1990-07-06 in Zeist.

Meer over van der Weide, Karin en Vissere, Frank:

Huwelijk: 1984-07-31, Waalre.

334. van der Weide, Wieland.

Wieland werd geboren op 1966-05-30 in Waalre. Hij is de zoon van van der Weide, Albert Martinus en Veekens, Antonia Cornelia Maria.

Meer over van der Weide, Wieland:

Geboorte: 1966-05-30, Waalre.

Generatie 15

335. van der Weide, Allard Henk.

Allard Henk werd geboren op 1965-03-31. Hij is de zoon van van der Weide, Arend en Schonewille, Beekje.

Meer over van der Weide, Allard Henk:

Geboorte: 1965-03-31.

336. Kanne, Jaleesa.

Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Jaleesa:

Geboorte: 1991-01-16, Haarlem.

337. Kanne, Eline.

Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Eline:

Geboorte: 1994-01-07, Haarlem.

338. Kanne, Mees.

Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

Meer over Kanne, Mees:

Geboorte: 1996-03-11, Neede.

339. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 1984-03-27, Alkmaar.

340. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 1987-07-30, Alkmaar.

341. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Marije:

Geboorte: 1980-09-09, Alkmaar.

342. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Gideon:

Geboorte: 1981-12-05, Alkmaar.

343. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.

Meer over Tienkamp, Priscilla:

Geboorte: 1987-09-26, Alkmaar.

344. Speets, Chrystel.

Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Chrystel:

Geboorte: 1984-09-14, Alkmaar.

345. Speets, Nicky.

Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.

Meer over Speets, Nicky:

Geboorte: 1988-05-30, Veenendaal.

346. Jonge Vos, Roy.

Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

Meer over Jonge Vos, Roy:

Geboorte: 1994-10-16, Leiden.

347. Everts, Geke Yvonne.

Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in Hoogeveen. Zij is de dochter van Everts, Arend en Fieten, Anna.

Meer over Everts, Geke Yvonne:

Geboorte: 1967-07-14, Hoogeveen.

348. Everts, Fredrik Marco.

Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20 in Hoogeveen. Hij is de zoon van Everts, Arend en Fieten, Anna.

Meer over Everts, Fredrik Marco:

Geboorte: 1969-04-20, Hoogeveen.

349. Vissere, Stephan.

Stephan werd geboren op 1987-11-04 in Zeist. Hij is de zoon van Vissere, Frank en van der Weide, Karin.

Meer over Vissere, Stephan:

Geboorte: 1987-11-04, Zeist.

350. Vissere, Jeroen.

Jeroen werd geboren op 1990-07-06 in Zeist. Hij is de zoon van Vissere, Frank en van der Weide, Karin.

Meer over Vissere, Jeroen:

Geboorte: 1990-07-06, Zeist.

 

Geef een reactie