Stamboom Tienkamp Brandenburg

Ebeltje Hut werd 110 jaar oud

        Voorouderverslag voor Hut, Ebeltje

Generatie 1

 1. Hut, Ebeltje. Ebeltje werd geboren op 1911-08-31 in Zevenhuizen
  (Leek). Zij overleed op 2022-06-11 in Leek op de leeftijd van 110
  jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Hut, Jan en Linker,
  Bouktje. Zij trouwde Boekema, Lammert op 1935-11-02 in Leek. Echtgenoot: Boekema, Lammert. Lammert werd geboren op 1909-04-26 in Niebert. Hij overleed na 1935
  op de leeftijd van meer dan 25 jaren, 8 maanden. Notities bij Hut, Ebeltje De oudste inwoner van Nederland is overleden. Ebeltje Boekema-Hut uit Zevenhuizen is 110 jaar geworden en overleed zaterdag in het Groningse Leek. Haar familie bevestigt het overlijden aan RTV Noord. “We hebben er als familie vrede mee en hebben donderdag gezamenlijk afscheid genomen. Zaterdag om 16.00 uur is ze overleden.” Ebeltje Boekema-Hut werd op 31 augustus 1911 geboren in het Groningse dorp Zevenhuizen. Haar vader had een agrarisch bedrijf. In 1935 trouwde ze met Lammert Boekema. Het stel nam de boerderij van vader Hut over. Boekema-Hut laat vier dochters achter, de oudste is 85 jaar. Ze had meerdere kleinkinderen, achter- en achter-achterkleinkinderen. Ze is niet de enige in haar familie die zeer oud is geworden. Haar moeder werd 97 en de oma van Boekema-Hut is 101 jaar geworden. Boekema-Hut, die al jaren in het verzorgingshuis in Leek woonde, was sinds mei 2021 de oudste inwoner van Nederland. De begrafenis is donderdag in Zevenhuizen. Er is tevens een besloten uitvaartdienst. Oud worden zit in de genen.
  Zo werd haar grootmoeder Klaaske Ebeles van Wijk 94 (in 1939) .
  Haar bet-over-grootmoeder (generatie 5) Temmina Willems Olthoff werd 91 (in 1888)
  Haar bet-overgrootvader Jacob Jans Hut (generatie 5) werd 82 (in 1828) en zijn vrouw, haar bet-overgrootmoeder Jantje Hendriks 87 (in 1834).
  Haar bet-bet- overgrootvader (generatie 6) Remmelt Jans van der Lande werd 84 (in 1855).
  Haar bet-bet-overgrootmoeder (generatie 6) Fopke Pieters Ferenga werd 88 (in 1850).

Generatie 2

 1. Hut, Jan. Jan werd geboren in 1872 in Zevenhuizen (Leek). Hij was de
  zoon van Hut, Siebe en Pool, Fokje. Hij trouwde Linker, Bouktje op
  1900-06-02 in Leek.
 2. Linker, Bouktje. Bouktje werd geboren in 1872 in Zevenhuizen (Leek).
  Zij was de dochter van Linker, Roelf en van Wijk, Klaaske Ebeles. Kinderen van Linker, Bouktje en Hut, Jan i. Hut, Ebeltje [1]. Ebeltje werd geboren op 1911-08-31 in
  Zevenhuizen (Leek). Zij overleed op 2022-06-11 in Leek. Meer over Linker, Bouktje en Hut, Jan: Huwelijk: 1900-06-02, Leek.

Generatie 3

 1. Hut, Siebe. Siebe werd geboren in 1840 in Zevenhuizen (Leek). Hij
  overleed op 1906-08-18 in Zevenhuizen (Leek) op de leeftijd van 66
  jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Hut, Jan Jacobs en Rozema,
  Maike Heines. Hij trouwde Pool, Fokje op 1866-12-01 in Leek.
 2. Pool, Fokje. Fokje werd geboren in 1844. Zij was de dochter van
  Pool, Jeen Jakobus en Postmus, Ettje Pieters. Kinderen van Pool, Fokje en Hut, Siebe i. Hut, Jan [2]. Jan werd geboren in 1872 in Zevenhuizen (Leek). Meer over Pool, Fokje en Hut, Siebe: Huwelijk: 1866-12-01, Leek.
 3. Linker, Roelf. Roelf werd geboren in 1841 in Zevenhuizen (Leek). Hij
  overleed op 1917-10-27 in Zevenhuizen (Leek) op de leeftijd van 76
  jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Linker, Hindrik Jans en
  Poeder, Boukje Johannes. Hij trouwde van Wijk, Klaaske Ebeles op
  1869-02-06 in Leek.
 4. van Wijk, Klaaske Ebeles. Klaaske Ebeles werd geboren op 1845-10-23
  in Haulerwijk. Zij overleed op 1939-12-14 in Zevenhuizen (Leek) op
  de leeftijd van 94 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van van Wijk,
  Ebele Alles en Kloosterman, Fokje Pieters. Kinderen van van Wijk, Klaaske Ebeles en Linker, Roelf i. Linker, Bouktje [3]. Bouktje werd geboren in 1872 in Zevenhuizen
  (Leek). Meer over van Wijk, Klaaske Ebeles en Linker, Roelf: Huwelijk: 1869-02-06, Leek.

Generatie 4

 1. Hut, Jan Jacobs. Jan Jacobs werd geboren in 1796 in Zevenhuizen
  (Leek). Hij was de zoon van Hut, Jakob Jans en Hut, Jantje Hendriks.
  Hij trouwde Rozema, Maike Heines op 1827-12-15 in Leek.
 2. Rozema, Maike Heines. Maike Heines werd geboren in 1801 in
  Siegerswoude (Sigerswâld). Zij was de dochter van Rozema, Heine
  Eeuwes en Roelfs, Maijke. Kinderen van Rozema, Maike Heines en Hut, Jan Jacobs i. Hut, Trientje. Trientje werd geboren in 1838 in Zevenhuizen
  (Leek). ii. Hut, Siebe [4]. Siebe werd geboren in 1840 in Zevenhuizen (Leek).
  Hij overleed op 1906-08-18 in Zevenhuizen (Leek). Meer over Rozema, Maike Heines en Hut, Jan Jacobs: Huwelijk: 1827-12-15, Leek.
 3. Pool, Jeen Jakobus. Jeen Jakobus werd geboren in 1808 in Drachten.
  Hij overleed op 1875-03-23 in Smallingerland op de leeftijd van 67
  jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Pool, Jacobus Minderts en
  Veenstra, Elizabeth Klazes. Hij trouwde Postmus, Ettje Pieters op
  1835-10-13 in Achtkarspelen.
 4. Postmus, Ettje Pieters. Ettje Pieters werd geboren in 1815 in
  Surhuisterveen (Fr). Zij overleed voor 1875 op de leeftijd van
  minder dan 60 jaren. Zij was de dochter van Postmus, Pieter Alberts
  en Postma, Maria Bouwes. Kinderen van Postmus, Ettje Pieters en Pool, Jeen Jakobus i. Pool, Fokje [5]. Fokje werd geboren in 1844. Meer over Postmus, Ettje Pieters en Pool, Jeen Jakobus: Huwelijk: 1835-10-13, Achtkarspelen.
 5. Linker, Hindrik Jans. Hindrik Jans werd geboren in 1803 in
  Zevenhuizen (Leek). Hij overleed op 1861-01-13 in Zevenhuizen (Leek)
  op de leeftijd van 58 jaren, 12 dagen. Hij was de zoon van Linker,
  Jan Roelfs en Pater, Renske Clasens. Hij trouwde Poeder, Boukje
  Johannes op 1841-04-04 in Leek. Meer over Linker, Hindrik Jans: Beroep: winkelier. Beroep: 1854. tapper.
 6. Poeder, Boukje Johannes. Boukje Johannes werd geboren in 1812 in
  Haule. Zij was de dochter van Poeder, Johannes Willems en Kok, Femke
  Jans. Meer over Poeder, Boukje Johannes: Beroep: winkeliersche. Kinderen van Poeder, Boukje Johannes en Linker, Hindrik Jans i. Linker, Roelf [6]. Roelf werd geboren in 1841 in Zevenhuizen
  (Leek). Hij overleed op 1917-10-27 in Zevenhuizen (Leek). Meer over Poeder, Boukje Johannes en Linker, Hindrik Jans: Huwelijk: 1841-04-04, Leek.
 7. van Wijk, Ebele Alles. Ebele Alles werd geboren in 1821 in
  Zevenhuizen (Leek). Hij overleed op 1897-08-26 in Zevenhuizen (Leek)
  op de leeftijd van 76 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van van
  Wijk, Alle Ebels en van der Lande, Klaaske Remmelts. Hij trouwde
  Kloosterman, Fokje Pieters op 1845-05-09 in Marum (Gr). Meer over van Wijk, Ebele Alles: Beroep: arbeider.
 8. Kloosterman, Fokje Pieters. Fokje Pieters werd geboren in 1821 in
  Tolbert. Zij was de dochter van Kloosterman, Pieter Gosses en
  Olthof, Temmina Willems. Kinderen van Kloosterman, Fokje Pieters en van Wijk, Ebele Alles i. van Wijk, Klaaske Ebeles [7]. Klaaske Ebeles werd geboren op
  1845-10-23 in Haulerwijk. Zij overleed op 1939-12-14 in
  Zevenhuizen (Leek). ii. van Wijk, Alle. Alle werd geboren op 1851-05-14 in Zevenhuizen
  (Leek). Hij overleed op 1936-05-29 in Leek. Meer over Kloosterman, Fokje Pieters en van Wijk, Ebele Alles: Huwelijk: 1845-05-09, Marum (Gr).

Generatie 5

 1. Hut, Jakob Jans. Jakob Jans werd geboren in 1746. Hij overleed op
  1828-02-05 in Zevenhuizen (Leek) op de leeftijd van 82 jaren, 1
  maand. Hij trouwde Hut, Jantje Hendriks omstreeks 1785.
 2. Hut, Jantje Hendriks. Jantje Hendriks werd geboren in 1747. Zij
  overleed op 1834-10-17 in Zevenhuizen (Leek) op de leeftijd van 87
  jaren, 9 maanden. Kinderen van Hut, Jantje Hendriks en Hut, Jakob Jans i. Hut, Hendrik Jacobs. Hendrik Jacobs werd geboren in 1788. Hij
  overleed na 1812. ii. Hut, Jakob Jans. Jakob Jans werd geboren in 1794 in Foxwolde
  (Roden). Hij overleed op 1877-10-09 in Zevenhuizen (Leek). iii. Hut, Jan Jacobs [8]. Jan Jacobs werd geboren in 1796 in
  Zevenhuizen (Leek). Meer over Hut, Jantje Hendriks en Hut, Jakob Jans: Huwelijk: omstreeks 1785.
 3. Rozema, Heine Eeuwes. Heine Eeuwes werd geboren omstreeks 1770. Hij
  overleed na 1815 op de leeftijd van meer dan ongeveer 45 jaren. Hij
  trouwde Roelfs, Maijke omstreeks 1790.
 4. Roelfs, Maijke. Maijke werd geboren omstreeks 1770. Zij overleed na
  1815 op de leeftijd van meer dan ongeveer 45 jaren. Kinderen van Roelfs, Maijke en Rozema, Heine Eeuwes i. Rozema, Sjoukjen Heines. Sjoukjen Heines werd geboren in 1793 in
  Siegerswoude (Sigerswâld). Zij overleed na 1815. ii. Rozema, Eeuwe. Eeuwe werd geboren in 1800. Hij overleed na 1812. iii. Rozema, Maike Heines [9]. Maike Heines werd geboren in 1801 in
  Siegerswoude (Sigerswâld). iv. Rozema, Sibbeltje Heines. Sibbeltje Heines werd geboren in 1813
  in Siegerswoude (Sigerswâld). Zij overleed op 1879-11-23 in
  Zevenhuizen (Leek). v. Rozema, Heine. Heine werd geboren in 1815 in Siegerswoude
  (Sigerswâld). Hij overleed na 1841. Meer over Roelfs, Maijke en Rozema, Heine Eeuwes: Huwelijk: omstreeks 1790.
 5. Pool, Jacobus Minderts. Jacobus Minderts werd geboren omstreeks
  1. Hij had een relatie met Veenstra, Elizabeth Klazes.
 6. Veenstra, Elizabeth Klazes. Elizabeth Klazes werd geboren omstreeks
  1780. Kinderen van Veenstra, Elizabeth Klazes en Pool, Jacobus Minderts i. Pool, Jeen Jakobus [10]. Jeen Jakobus werd geboren in 1808 in
  Drachten. Hij overleed op 1875-03-23 in Smallingerland.
 7. Postmus, Pieter Alberts. Pieter Alberts werd geboren omstreeks 1790.
  Hij had een relatie met Postma, Maria Bouwes.
 8. Postma, Maria Bouwes. Maria Bouwes werd geboren omstreeks 1790. Kinderen van Postma, Maria Bouwes en Postmus, Pieter Alberts i. Postmus, Ettje Pieters [11]. Ettje Pieters werd geboren in 1815
  in Surhuisterveen (Fr). Zij overleed voor 1875.
 9. Linker, Jan Roelfs. Jan Roelfs werd geboren omstreeks 1775. Hij werd
  begraven op 1806-05-30 in Zevenhuizen (Leek). Hij trouwde Pater,
  Renske Clasens omstreeks 1795. Meer over Linker, Jan Roelfs: Begrafenis: 1806-05-30, Zevenhuizen (Leek).
 10. Pater, Renske Clasens. Renske Clasens werd geboren omstreeks 1775. Kinderen van Pater, Renske Clasens en Linker, Jan Roelfs i. Linker, Roelf Jans. Roelf Jans werd geboren in 1798. Hij overleed
  na 1821. ii. Linker, Klaas Jans. Klaas Jans werd geboren in 1800 in
  Zevenhuizen (Leek). Hij overleed na 1826. iii. Linker, Hindrik Jans [12]. Hindrik Jans werd geboren in 1803 in
  Zevenhuizen (Leek). Hij overleed op 1861-01-13 in Zevenhuizen
  (Leek). iv. Linker, Grietje Jans. Grietje Jans werd geboren in 1805 in
  Zevenhuizen (Leek). Zij overleed op 1848-01-07 in
  Ooststellingwerf (Fr). Meer over Pater, Renske Clasens en Linker, Jan Roelfs: Huwelijk: omstreeks 1795.
 11. Poeder, Johannes Willems. Johannes Willems werd geboren omstreeks
  1. Hij overleed op 1818-12-19 in Haulerwijk op de leeftijd van
   ongeveer 43 jaren, 11 maanden. Hij trouwde Kok, Femke Jans op
   1796-08-21 in Roden.
 12. Kok, Femke Jans. Femke Jans werd geboren omstreeks 1775. Zij
  overleed op 1814-11-17 in Haulerwijk op de leeftijd van ongeveer 39
  jaren, 10 maanden. Kinderen van Kok, Femke Jans en Poeder, Johannes Willems i. Poeder, Willem Johannes. Willem Johannes werd geboren in 1797 in
  Haulerwijk. Hij overleed na 1824. ii. Poeder, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren in 1799. Hij
  overleed op 1869-11-02 in Roden. iii. Poeder, Abraham Johannes. Abraham Johannes werd geboren op
  1803-02-01 in Haulerwijk. Hij overleed na 1838. iv. Poeder, Boukje Johannes [13]. Boukje Johannes werd geboren in
  1812 in Haule. v. Poeder, Jacob Johannes. Jacob Johannes werd geboren op 1814-02-06
  in Haulerwijk. Hij overleed op 1876-11-03 in Lieveren. Meer over Kok, Femke Jans en Poeder, Johannes Willems: Huwelijk: 1796-08-21, Roden.
 13. van Wijk, Alle Ebels. He werd gedoopt op 1796-08-29 in Leek. Hij
  overleed op 1835-07-22 in Zevenhuizen (Leek). Hij was de zoon van
  van Wijk, Ebel Alles en Klinkema, Bontje Harms. Hij trouwde van der
  Lande, Klaaske Remmelts op 1818-06-27 in Leek. Meer over van Wijk, Alle Ebels: Doop: 1796-08-29, Leek. Beroep: arbeider.
 14. van der Lande, Klaaske Remmelts. Klaaske Remmelts werd geboren in
  1. Zij overleed op 1848-01-10 in Zevenhuizen (Leek) op de
   leeftijd van 45 jaren, 9 dagen. Zij was de dochter van van der
   Lande, Remmelt Jans en Klaassens, Ebeltje.
  Kinderen van van der Lande, Klaaske Remmelts en van Wijk, Alle Ebels i. van Wijk, Ebele Alles [14]. Ebele Alles werd geboren in 1821 in
  Zevenhuizen (Leek). Hij overleed op 1897-08-26 in Zevenhuizen
  (Leek). Meer over van der Lande, Klaaske Remmelts en van Wijk, Alle Ebels: Huwelijk: 1818-06-27, Leek.
 15. Kloosterman, Pieter Gosses. Pieter Gosses werd geboren omstreeks
  1. Hij overleed op 1826-12-16 in Tolbert op de leeftijd van
   ongeveer 40 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Kloosterman,
   Gosse Sipkes en Ferenga, Fokje Pieters. Hij trouwde Olthof, Temmina
   Willems op 1817-10-18 in Marum (Gr).
 16. Olthof, Temmina Willems. Zij werd gedoopt op 1797-02-12 in Niekerk
  (Gr). Zij overleed op 1888-10-17 in Zevenhuizen (Leek). Zij was de
  dochter van Olthof, Willem Kornelis en Reits, Wilhelmina Tammes. Meer over Olthof, Temmina Willems: Doop: 1797-02-12, Niekerk (Gr). Kinderen van Olthof, Temmina Willems en Kloosterman, Pieter Gosses i. Kloosterman, Fokje Pieters [15]. Fokje Pieters werd geboren in
  1821 in Tolbert. Meer over Olthof, Temmina Willems en Kloosterman, Pieter Gosses: Huwelijk: 1817-10-18, Marum (Gr). Meer over Olthof, Temmina Willems en Kloosterman, Gerrit Gosses: Huwelijk: 1828-06-08, Leek.

Generatie 6

 1. van Wijk, Ebel Alles. Ebel Alles werd geboren in 1768. Hij overleed
  op 1831-08-09 in Zevenhuizen (Leek) op de leeftijd van 63 jaren, 7
  maanden. Hij trouwde Klinkema, Bontje Harms omstreeks 1795. Meer over van Wijk, Ebel Alles: Beroep: landbouwer.
 2. Klinkema, Bontje Harms. Bontje Harms werd geboren omstreeks 1770. Kinderen van Klinkema, Bontje Harms en van Wijk, Ebel Alles i. van Wijk, Alle Ebels [28]. He werd gedoopt op 1796-08-29 in Leek.
  Hij overleed op 1835-07-22 in Zevenhuizen (Leek). Meer over Klinkema, Bontje Harms en van Wijk, Ebel Alles: Huwelijk: omstreeks 1795.
 3. van der Lande, Remmelt Jans. Remmelt Jans werd geboren in 1771 in
  Grootegast. Hij overleed op 1855-09-21 in Groningen op de leeftijd
  van 84 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van van der Lande, Jan en
  Albers, Jantje. Hij trouwde Klaassens, Ebeltje op 1793-01-27 in
  Lutjegast (Gr). Hij trouwde tevens Pieters, Grietje op 1808-12-18 in
  Saaksum (Gr). Meer over Pieters, Grietje en van der Lande, Remmelt Jans: Huwelijk: 1808-12-18, Saaksum (Gr).
 4. Klaassens, Ebeltje. Ebeltje werd geboren omstreeks 1775 in Lutjegast
  (Gr). Zij overleed voor 1808 op de leeftijd van minder dan ongeveer
  33 jaren. Kinderen van Klaassens, Ebeltje en van der Lande, Remmelt Jans i. van der Lande, Antje. Antje werd geboren in 1797. Zij overleed na
  1815. ii. van der Lande, Klaaske Remmelts [29]. Klaaske Remmelts werd
  geboren in 1803. Zij overleed op 1848-01-10 in Zevenhuizen
  (Leek). iii. van der Lande, Wietske. Wietske werd geboren in 1805 in Leek. Zij
  overleed op 1888-03-25 in Sauwerd (Adorp). Meer over Klaassens, Ebeltje en van der Lande, Remmelt Jans: Huwelijk: 1793-01-27, Lutjegast (Gr).
 5. Kloosterman, Gosse Sipkes. Gosse Sipkes werd geboren in 1752 in
  Oudwoude (Fr). Hij overleed op 1828-05-08 in Niebert op de leeftijd
  van 76 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Kloosterman, Sipke
  IJpes en Sjoerts, Riestje. Hij trouwde Ferenga, Fokje Pieters
  omstreeks 1785.
 6. Ferenga, Fokje Pieters. Fokje Pieters werd geboren in 1763. Zij
  overleed op 1850-09-07 in Niebert op de leeftijd van 87 jaren, 8
  maanden. Zij was de dochter van Ferenga, Pieter. Kinderen van Ferenga, Fokje Pieters en Kloosterman, Gosse Sipkes i. Kloosterman, Pieter Gosses [30]. Pieter Gosses werd geboren
  omstreeks 1786. Hij overleed op 1826-12-16 in Tolbert. ii. Kloosterman, Gerrit Gosses. Gerrit Gosses werd geboren in 1805 in
  Tolbert. Hij overleed op 1874-01-08 in Zevenhuizen (Leek). Meer over Ferenga, Fokje Pieters en Kloosterman, Gosse Sipkes: Huwelijk: omstreeks 1785.
 7. Olthof, Willem Kornelis. Willem Kornelis werd geboren in 1760. Hij
  overleed op 1833-01-02 in Oldekerk (Gr) op de leeftijd van 73 jaren,
  1 dag. Hij was de zoon van Olthof, Korneles Jakobs en Fransen,
  Gerbrig. Hij trouwde Reits, Wilhelmina Tammes omstreeks 1790.
 8. Reits, Wilhelmina Tammes. Wilhelmina Tammes werd geboren omstreeks
  1. Zij overleed op 1806-10-01 in Niekerk (Gr) op de leeftijd van
   ongeveer 41 jaren, 9 maanden.
  Kinderen van Reits, Wilhelmina Tammes en Olthof, Willem Kornelis i. Olthof, Gerberdina Willems. Gerberdina Willems werd geboren in
  1. Zij overleed op 1840-11-05 in Oldekerk (Gr).
  ii. Olthof, Temmina Willems [31]. Zij werd gedoopt op 1797-02-12 in
  Niekerk (Gr). Zij overleed op 1888-10-17 in Zevenhuizen (Leek). Meer over Reits, Wilhelmina Tammes en Olthof, Willem Kornelis: Huwelijk: omstreeks 1790.

Generatie 7

 1. van der Lande, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1750. Hij trouwde
  Albers, Jantje omstreeks 1770.
 2. Albers, Jantje. Jantje werd geboren omstreeks 1750. Kinderen van Albers, Jantje en van der Lande, Jan i. van der Lande, Remmelt Jans [58]. Remmelt Jans werd geboren in
  1771 in Grootegast. Hij overleed op 1855-09-21 in Groningen. Meer over Albers, Jantje en van der Lande, Jan: Huwelijk: omstreeks 1770.
 3. Kloosterman, Sipke IJpes. Sipke IJpes werd geboren omstreeks 1730.
  Hij trouwde Sjoerts, Riestje omstreeks 1750.
 4. Sjoerts, Riestje. Riestje werd geboren omstreeks 1735. Kinderen van Sjoerts, Riestje en Kloosterman, Sipke IJpes i. Kloosterman, Gosse Sipkes [60]. Gosse Sipkes werd geboren in 1752
  in Oudwoude (Fr). Hij overleed op 1828-05-08 in Niebert. Meer over Sjoerts, Riestje en Kloosterman, Sipke IJpes: Huwelijk: omstreeks 1750.
 5. Ferenga, Pieter. Pieter werd geboren omstreeks 1740. Hij trouwde
  Onbekend omstreeks 1760. Kinderen van Onbekend en Ferenga, Pieter i. Ferenga, Fokje Pieters [61]. Fokje Pieters werd geboren in 1763.
  Zij overleed op 1850-09-07 in Niebert. Meer over Onbekend en Ferenga, Pieter: Huwelijk: omstreeks 1760.
 6. Olthof, Korneles Jakobs. Korneles Jakobs werd geboren omstreeks
  1. Hij trouwde Fransen, Gerbrig omstreeks 1755.
 7. Fransen, Gerbrig. Gerbrig werd geboren omstreeks 1735. Kinderen van Fransen, Gerbrig en Olthof, Korneles Jakobs i. Olthof, Willem Kornelis [62]. Willem Kornelis werd geboren in
  1. Hij overleed op 1833-01-02 in Oldekerk (Gr).
  Meer over Fransen, Gerbrig en Olthof, Korneles Jakobs: Huwelijk: omstreeks 1755.