Stamboom Tienkamp Brandenburg

Brederode, afstammelingen

Afstammelingen van Bredero, Cornelis Adriaaensz

 1. Bredero, Cornelis Adriaaensz.
  Cornelis Adriaaensz werd geboren rond 1520.    Hij overleed in 1586 in Amsterdam.    Hij had een relatie met Onbekend..
  Meer over Bredero, Cornelis Adriaaensz:
  Geboorte: rond 1520.   
  Overlijden: 1586, Amsterdam.   
  Kinderen van Onbekend en Bredero, Cornelis Adriaaensz
  11 i. Bredero, Adriaen Cornelis. Adriaen Cornelis werd geboren in 1559 in Amsterdam.    Hij overleed op 28 juni 1646 in Amsterdam.    Hij trouwde Garbrants, Marritge Maryghen op 31 oktober 1581 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr in 1625 in Amsterdam..
 2. Bredero, Adriaen Cornelis.
  Adriaen Cornelis werd geboren in 1559 in Amsterdam.    Hij overleed op 28 juni 1646 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Bredero, Cornelis Adriaaensz. Hij trouwde Garbrants, Marritge Maryghen op 31 oktober 1581 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr in 1625 in Amsterdam..
  Meer over Bredero, Adriaen Cornelis:
  Geboorte: 1559, Amsterdam.   
  Beroep: welgesteld schoenmaker uit de gegoede burgerij.   
  Overlijden: 28 juni 1646, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Garbrants, Marritge Maryghen.
  Marritge Maryghen werd geboren rond 1559 in Amsterdam.    Zij overleed op 13 december 1619 in Amsterdam.    Zij werd begraven op 16 december 1619 te Amsterdam. Zij was de dochter van Luyte, Garbrant en Cornelis, Hillegont. Zij trouwde Bredero, Adriaen Cornelis op 31 oktober 1581 in Amsterdam.
  Meer over Garbrants, Marritge Maryghen:
  Geboorte: rond 1559, Amsterdam.   
  Overlijden: 13 december 1619, Amsterdam.   
  Begrafenis: 16 december 1619, Amsterdam.   
  Kinderen van Garbrants, Marritge Maryghen en Bredero, Adriaen Cornelis
  111 i. Bredero, Gerbrand Adriaensz. Gerbrand Adriaensz werd geboren op 16 maart 1585 in Amsterdam.    Hij overleed op 23 augustus 1618 in Amsterdam.   
  112 ii. Bredero, Hillegont Adriaensz. Hillegont Adriaensz werd geboren op 15 november 1587 in Amsterdam.    Zij overleed op 11 februari 1647 in Amsterdam.    Zij trouwde van Tongerlo, Jan Arents op 16 juli 1615 in Amsterdam.
  113 iii. Bredero, Styn Adriaensdr. Styn Adriaensdr werd geboren in 1590.   
  114 iv. Bredero, Cornelis Adriaensz. Cornelis Adriaensz werd geboren in 1593.   
  115 v. Bredero, Lucas Adriaensz. Lucas Adriaensz werd geboren in 1598.   
  116 vi. Bredero, Bely Adriaensdr. Bely Adriaensdr werd geboren in 1599.   
  Meer over Garbrants, Marritge Maryghen en Bredero, Adriaen Cornelis:
  Huwelijk: 31 oktober 1581, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr.
  Aaltje Bartelsdr werd geboren rond 1600.    Zij trouwde Bredero, Adriaen Cornelis in 1625 in Amsterdam.
  Meer over van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr:
  Geboorte: rond 1600.   
  Kinderen van van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr en Bredero, Adriaen Cornelis
  117 i. Bredero, Pieter Adriaensz. Pieter Adriaensz werd geboren in 1626.   
  Meer over van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr en Bredero, Adriaen Cornelis:
  Huwelijk: 1625, Amsterdam.   
 3. Bredero, Gerbrand Adriaensz.
  Gerbrand Adriaensz werd geboren op 16 maart 1585 in Amsterdam.    Hij overleed op 23 augustus 1618 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
  Opmerkingen bij Bredero, Gerbrand Adriaensz
  Gerbrand Adriaenszoon Bredero (Amsterdam, 16 maart 1585 – aldaar, 23 augustus 1618) was een Nederlands dichter, toneelschrijver en rederijker, niet van hooggecultiveerde renaissanceliteratuur maar van een volkse dichtkunst. Zijn belangrijkste werk is het blijspel Spaanschen Brabander uit 1617, ‘het hoogtepunt van de Nederlandse blijspelkunst in de gouden eeuw’.[1]
  De veelbegaafde Bredero was zowel schilder als schrijver van toneel en lyriek. Er zijn geen gesigneerde schilderijen van hem bewaard gebleven. Zijn toneelwerk beslaat drie genres: kluchten, blijspelen en tragikomedies. Zijn bekendste klucht is De klucht van de koe uit 1612. Als lyricus is hij vooral bekend van het in 1622 postuum verschenen Groot Liedboeck. Hoewel hij ook enkele geslaagde sonnetten schreef, had hij vooral aanleg voor het traditionele lied. Ook lagen oude versvormen hem beter dan de alexandrijn. Volgens de redacteur van Bredero’s verzamelde werken Garmt Stuiveling bereikt Bredero in zijn meest geslaagde poëzie ‘een natuurlijkheid, een echtheid, een directheid, waarbij Hooft als gekunsteld en Vondel als pathetisch aandoet’.[1]
  Gerbrand Adriaenszoon Bredero werd op 16 maart 1585 in Amsterdam geboren als het derde van twaalf kinderen van Adriaen Cornelisz. Bredero en Maryghen Gerbrandsd.
  De naam Bredero is afkomstig van een uithangbord of gevelsteen met het portret van de geuzenjonker Hendrik van Brederode (1531-1568). Bredero’s vader was schoenmaker in goeden doen, tevens kapitein bij de schutterij. Later werd hij belastingpachter en kon hij zich een kleine kunstverzameling veroorloven.
  Bredero’s geboortehuis stond aan de Nes, die destijds de Gansoort genoemd werd. Naast deze woning kwam de rederijkerskamer d’Eglantier samen. In 1602 verhuisde het gezin naar de Oudezijds Voorburgwal bij de Varkenssluis, waar Bredero zijn verdere leven doorbracht.
  Bredero werd goed genoeg onderwezen om het Frans machtig te zijn en volgde een schildersopleiding bij de kunstschilder François Badens, maar door Bredero gesigneerde schilderijen zijn niet overgeleverd. Rond zijn twintigste jaar moet hij onder meer met leden van d’Eglantier zijn omgegaan. Vanaf 1611 was hij belangrijk als toneelschrijver.
  Bredero droeg Rodd’rick ende Alphonsus op aan Hugo de Groot. Ook was hij bevriend met P.C. Hooft en Samuel Coster, welke laatste hij volgde toen die in 1617 na onenigheid bij d’Eglantier de Nederduytsche Academie oprichtte.
  De vrouwen die in het leven van de ongetrouwde Bredero een rol speelden waren de dichteres Maria Tesselschade Visscher en in de winter van 1617-1618 de 19-jarige Magdalena Stockmans, die in juni 1618 met de twintig jaar oudere Antwerpse koopman Isaac van der Voort trouwde en in Napels ging wonen. Voor haar schreef Bredero het gedicht Oogen vol maiesteit, dat hij haar nastuurde.
  In december 1617 zakte Bredero door het ijs toen hij per slee terugkeerde van een begrafenis in Haarlem, maar hij lijkt hiervan geen gevolgen te hebben ondervonden: 1618 was voor hem een productief jaar. Hij overleed vrij plotseling, op 23 augustus 1618 in Amsterdam, vlak voor op 29 augustus de arrestaties van Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot plaatsvonden. Volgens een aantekening van zijn vader is hij begraven ‘In der Heyliger Stede’ (Kalverstraat). Het enige portret dat van de dichter bekend is, is een gravure die pas na zijn dood gemaakt werd.
  De kluchten van Bredero (met name De klucht van de koe en De Klucht van den Molenaer) zijn nog relatief bekend bij het publiek, waar deze werken soms nog opgevoerd worden, vooral op scholen en soms ook door toneelgroepen (o.a. Theatergezelschap De Kale en toneelstichting Leydse KluchtenCompagnie).
  In 2018 publiceerde literatuurhistoricus René van Stipriaan een nieuwe biografie van Bredero, waarin hij zelfmoord de waarschijnlijke doodsoorzaak van Bredero noemt. Een onbeantwoorde liefde zou depressiviteit ten gevolge hebben gehad die hem tot de wanhoopsdaad bracht.[2] Dit werk werd bekroond met de Gerrit Komrij-prijs 2018.
  Meer over Bredero, Gerbrand Adriaensz:
  Geboorte: 16 maart 1585, Amsterdam.   
  Overlijden: 23 augustus 1618, Amsterdam.   
  Beroep: dichter en toneelschrijver.   
 4. Bredero, Hillegont Adriaensz.
  Hillegont Adriaensz werd geboren op 15 november 1587 in Amsterdam.    Zij overleed op 11 februari 1647 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen. Zij trouwde van Tongerlo, Jan Arents op 16 juli 1615 in Amsterdam.
  Meer over Bredero, Hillegont Adriaensz:
  Geboorte: 15 november 1587, Amsterdam.   
  Zij werd gedoopt in de Oude Kerk in Amsterdam.
  Overlijden: 11 februari 1647, Amsterdam.   
  Zij is begraven in Amsterdam in de Nieuwezyds Kapel.
  Echtgeno(o)t(e):van Tongerlo, Jan Arents.
  Jan Arents werd geboren rond 1590 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1645 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Fredericx, Arnoldus Jan en Ketwijck, Judith Jans. Hij trouwde Bredero, Hillegont Adriaensz op 16 juli 1615 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij van Tongerlo, Jan Arents
  De naam van Tongerlo komt van de plaats Tongerlo. Tongerlo dankt zijn uitgang “loo” aan open
  plaats in het bos, maar kan ook betekenen moeras of waterloop.
  Meer over van Tongerlo, Jan Arents:
  Geboorte: rond 1590, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1645, Amsterdam.   
  Kinderen van Bredero, Hillegont Adriaensz en van Tongerlo, Jan Arents
  1121 i. van Tongerlo, Hester Jans. Hester Jans werd geboren op 15 mei 1625 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1700 in Enkhuizen.    Zij trouwde Brandenburch, Huybert Jorisz op 21 september 1647 in Amsterdam.
  1122 ii. van Tongerlo, Maria Jans. Maria Jans werd geboren rond 1625 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1700 in Amsterdam.   
  Meer over Bredero, Hillegont Adriaensz en van Tongerlo, Jan Arents:
  Huwelijk: 16 juli 1615, Amsterdam.   
 5. van Tongerlo, Hester Jans.
  Hester Jans werd geboren op 15 mei 1625 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1700 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van van Tongerlo, Jan Arents en Bredero, Hillegont Adriaensz. Zij trouwde Brandenburch, Huybert Jorisz op 21 september 1647 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij van Tongerlo, Hester Jans
  Mogelijk had ze ook een zuster, Judick Jans, die getuige was bij de doop van haar eerste kind,
  Johannes.
  Meer over van Tongerlo, Hester Jans:
  Geboorte: 15 mei 1625, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1700, Enkhuizen.   
  Echtgeno(o)t(e):Brandenburch, Huybert Jorisz.
  Huybert Jorisz werd geboren op 6 november 1625 in Enkhuizen.    Hij overleed op 24 april 1700 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburch, Joris Pietersz en Cornelis, Truytien. Hij trouwde van Tongerlo, Hester Jans op 21 september 1647 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburch, Huybert Jorisz
  Hij woonde in de jaren 1647-1651 in de Betanienstraat te Amsterdam, later in Enkhuizen.
  Meer over Brandenburch, Huybert Jorisz:
  Geboorte: 6 november 1625, Enkhuizen.   
  Overlijden: 24 april 1700, Enkhuizen.   
  Beroep: wieldraaier.   
  Kinderen van van Tongerlo, Hester Jans en Brandenburch, Huybert Jorisz
  11211 i. Brandenburgh, Johannes Huybertsz.. Johannes Huybertsz. werd geboren op 25 februari 1648 in Amsterdam.    Hij overleed op 25 oktober 1718 in Enkhuizen.    Hij trouwde Jans, Trijn op 9 april 1673 in Enkhuizen. Hij trouwde tevens Claes, Aefje op 24 februari 1675 in Enkhuizen..
  11212 ii. Brandenburch, Geertruy Huyberts. Geertruy Huyberts werd geboren op 13 mei 1649 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1700 in Enkhuizen.   
  11213 iii. Brandenburch, Hillegond Huyberts. Hillegond Huyberts werd geboren op 9 maart 1651 in Amsterdam.    Zij overleed op 18 september 1713 in Enkhuizen.   
  11214 iv. Brandenburch, Joris Huybertsz. Joris Huybertsz werd geboren op 7 mei 1652 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1700 in Enkhuizen.   
  11215 v. Brandenburch, Maritje Huyberts. Maritje Huyberts werd geboren op 3 mei 1654 in Enkhuizen.    Zij overleed op 19 maart 1720 in Enkhuizen.   
  11216 vi. Brandenburch, Antje Huyberts. Antje Huyberts werd geboren op 16 januari 1656 in Enkhuizen.    Zij overleed op 16 augustus 1694 in Enkhuizen.   
  Meer over van Tongerlo, Hester Jans en Brandenburch, Huybert Jorisz:
  Huwelijksafkondiging: 13 september 1647, Amsterdam.   
  Notariele archieven Enkhuizen, inv.no.1009 (notaris Sieuwert Koeckebacker), akte 120, dd. 13
  sept. 1647: Joris Pietersz.Brandenburch, “bode deser stede” verklaart zijn zoon, Huybert Jorisz.
  Brandenburch, woonachtig te Amsterdam, toestemming te geven voor zijn huwelijk met de eveneens
  te Amsterdam wonende Hester Jans van Tongerlo. .
  Huwelijk: 21 september 1647, Amsterdam.   
  Huwelijksacte Amsterdam: Compareerden als vooren Huybert Jorisz.Brandenburgh van Enchuysen,
  wieldraeyer, out 22 jaer vertonend acte van den vaders consent ende Hester Jans van
  Tongerlo van A. out 22 jaer, geen ouders hebbende, wonende inde Dyckstraet. hij in de
  betanijenstraet. Zij geass/st/ met haer suster Maria Jans van Tongerlo. Getekend: Huybert
  Jorisz.Brandenburch
 6. Brandenburgh, Johannes Huybertsz.
  Johannes Huybertsz. werd geboren op 25 februari 1648 in Amsterdam.    Hij werd gedoopt op 25 februari 1648 te Amsterdam.. Hij overleed op 25 oktober 1718 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburch, Huybert Jorisz en van Tongerlo, Hester Jans. Hij trouwde Jans, Trijn op 9 april 1673 in Enkhuizen. Hij trouwde tevens Claes, Aefje op 24 februari 1675 in Enkhuizen..
  Meer over Brandenburgh, Johannes Huybertsz.:
  Geboorte: 25 februari 1648, Amsterdam.   
  Bij de doop waren getuigen: Judick Jans, Pieter Aeriensz, Maritje Jans. .
  Doop: 25 februari 1648, Amsterdam.   
  Overlijden: 25 oktober 1718, Enkhuizen.   
  Beroep: wieldraaier.   
  Echtgeno(o)t(e):Jans, Trijn.
  Trijn werd geboren rond 1650 in Enkhuizen.    Zij overleed op 5 maart 1674 in Enkhuizen.    Zij trouwde Brandenburgh, Johannes Huybertsz. op 9 april 1673 in Enkhuizen.
  Meer over Jans, Trijn:
  Geboorte: rond 1650, Enkhuizen.   
  Overlijden: 5 maart 1674, Enkhuizen.   
  Kinderen van Jans, Trijn en Brandenburgh, Johannes Huybertsz.
  112111 i. Brandenburgh, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 23 februari 1674 in Enkhuizen.    Hij overleed op 16 maart 1752 in Enkhuizen.    Hij trouwde Fuys, Grietje Pietersdr op 14 april 1697 in Enkhuizen.
  Meer over Jans, Trijn en Brandenburgh, Johannes Huybertsz.:
  Huwelijk: 9 april 1673, Enkhuizen.   
  Echtgeno(o)t(e):Claes, Aefje.
  Aefje werd geboren rond 1660 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1720 in Enkhuizen.    Zij trouwde Brandenburgh, Johannes Huybertsz. op 24 februari 1675 in Enkhuizen.
  Meer over Claes, Aefje:
  Geboorte: rond 1660, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1720, Enkhuizen.   
  Kinderen van Claes, Aefje en Brandenburgh, Johannes Huybertsz.
  112112 i. Brandenburch, Claes Johannes. Claes Johannes werd geboren op 17 mei 1676 in Enkhuizen.    Hij overleed op 29 oktober 1729 in Enkhuizen.    Hij trouwde Alberts, Aafje rond 1700 in Enkhuizen.
  112113 ii. Brandenburch, Hiltje Johannesdr. Hiltje Johannesdr werd geboren op 28 augustus 1678 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1750 in Enkhuizen.    Zij trouwde Neledoe, Luytje rond 1700 in Enkhuizen.
  112114 iii. Brandenburch, Joris Johannesz. Joris Johannesz werd geboren in 1679 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1680 in Enkhuizen.   
  112115 iv. Brandenburch, Hubert Johannesz. Hubert Johannesz werd geboren op 6 januari 1683 in Enkhuizen.    Hij overleed op 27 april 1720 in Enkhuizen.    Hij trouwde Heins, Steintje rond 1700 in Enkhuizen.
  112116 v. Brandenburch, Hester Johannes. Zij werd gedoopt op 27 september 1684 te Enkhuizen.
  112117 vi. Brandenburgh, Joris Johannes. Joris Johannes werd geboren op 25 november 1686 in Enkhuizen.    Hij werd begraven op 25 november 1686 te Enkhuizen..
  112118 vii. Brandenburch, Joris Johannes. Hij werd gedoopt op 14 juli 1688 te Enkhuizen..
  112119 viii. Brandenburgh, kind. kind werd geboren in 1709.   
  Meer over Claes, Aefje en Brandenburgh, Johannes Huybertsz.:
  Huwelijk: 24 februari 1675, Enkhuizen.   
  Trouwboek 1675: Johannesz Huybert, weduenaer inde Oude wester Straet ende Aaf Claes op de nieuwe
  rietdijck – van ds. Ruijter getrout den 24 february 1675.
 7. Brandenburgh, Jan Johannes.
  Jan Johannes werd geboren op 23 februari 1674 in Enkhuizen.    Hij overleed op 16 maart 1752 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Jans, Trijn. Hij trouwde Fuys, Grietje Pietersdr op 14 april 1697 in Enkhuizen.
  Opmerkingen bij Brandenburgh, Jan Johannes
  OUDE GEBOUWEN IN ENKHUIZEN Enkhuizen is aan de Zuiderzee gelegen, ten noordoosten van Hoorn.
  Voor de stad ligt in de zee een grote zandbank, het Enkhuizer Zand genaamd, en nog vele andere
  ondiepten. De stad wordt door sterke dijken tegen de woeste zee beschermd. De Wierdijk is de
  belangrijkste waterkering. Aan de landzijde wordt Enkhuizen binnendijks door zes bolwerken en
  buitendijks door ‚‚n bolwerk beveiligd. Deze bolwerken zijn voorzien van geschut en in totaal 35
  zware fraaie metalen stukken. De drie poorten aan de aan de kant van het land zijn: de Keten-,
  Wester- of Koepoort en de Noorderpoort, en aan de zeekant: de Blauwe-, Zuider- en Wiltenburger
  of Denenburgerpoort. Bij de haven staat de oude Dromedaris, gebouwd in 1540 en in 1649
  verbouwd. Het is een fraai gebouw met een koepeltorentje, klokkenspel en een uurwerk. Tot de
  openbare gebouwen behoren: Het prachtige Stadhuis op de Breedestraat, gebouwd in de jaren
  1686-1688. De voorgevel bestaat geheel uit zandsteen.
  Meer over Brandenburgh, Jan Johannes:
  Geboorte: 23 februari 1674, Enkhuizen.   
  Overlijden: 16 maart 1752, Enkhuizen.   
  Echtgeno(o)t(e):Fuys, Grietje Pietersdr.
  Grietje Pietersdr werd geboren op 28 september 1677 in Enkhuizen.    Zij overleed op 8 april 1744 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Fuys, Pieter Adriaen en Sloot, Grietje Claes. Zij trouwde Brandenburgh, Jan Johannes op 14 april 1697 in Enkhuizen.
  Opmerkingen bij Fuys, Grietje Pietersdr
  Gezien de getuigen bij de doop van een aantal van haar kinderen had Grietje waarschijnlijk nog
  twee zusters, Aefje Fuys en Madeleentje Fuys. .
  Meer over Fuys, Grietje Pietersdr:
  Geboorte: 28 september 1677, Enkhuizen.   
  Overlijden: 8 april 1744, Enkhuizen.   
  Kinderen van Fuys, Grietje Pietersdr en Brandenburgh, Jan Johannes
  1121111 i. Brandenburch, Trijntje. Trijntje werd geboren op 5 januari 1698 in Enkhuizen.    Zij overleed op 27 januari 1698 in Enkhuizen.   
  1121112 ii. Brandenburch, Trijntje. Trijntje werd geboren op 2 april 1699 in Enkhuizen.    Zij overleed op 1 januari 1703 in Enkhuizen.   
  1121113 iii. van Brandenburch, Pieter Jans. Pieter Jans werd geboren op 28 november 1700 in Enkhuizen.    Hij overleed op 16 december 1779 in Sneek.    Hij trouwde Willems, Aaltje op 23 januari 1724 in Sneek.
  1121114 iv. Brandenburgh, Johannes Jans. Johannes Jans werd geboren op 24 november 1702 in Enkhuizen.    Hij overleed op 1 oktober 1703 in Enkhuizen.   
  1121115 v. Brandenburgh, Johannes Jansz. Hij werd gedoopt op 18 mei 1707 te Enkhuizen.. Hij overleed op 9 juni 1780 in Hoogkarspel.    Hij trouwde Bregman, Trijntje Hendricks op 22 januari 1730 in Harenkarspel.
  1121116 vi. Brandenburch, Grietje. Grietje werd geboren op 1 januari 1709 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1770 in Enkhuizen.   
  1121117 vii. Brandenburgh, Symon. Symon werd geboren op 13 september 1711 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1780 in Enkhuizen.   
  1121118 viii. Brandenburgh, Aafje. Aafje werd geboren op 18 oktober 1712 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1770 in Enkhuizen.   
  1121119 ix. Brandenburgh, Lijsabetje. Lijsabetje werd geboren op 10 mei 1716 in Enkhuizen.    Zij overleed in 1717 in Enkhuizen.   
  112111A x. Brandenburgh, Lijsbetje. Lijsbetje werd geboren op 9 maart 1718 in Enkhuizen.    Zij overleed in 1719 in Enkhuizen.   
  112111B xi. Brandenburgh, Lijsebeth. Lijsebeth werd geboren op 21 april 1719 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1780 in Enkhuizen.   
  112111C xii. Brandenburgh, kind. kind werd geboren op 29 oktober 1709 in Enkhuizen.    Zij werd begraven op 29 oktober 1709 te Enkhuizen.
  112111D xiii. Brandenburch, Trijntje Jans. Zij werd gedoopt op 7 december 1704 te Enkhuizen. Zij overleed op 16 november 1711 in Enkhuizen.   
  112111E xiv. Brandenburch, Trijntje Jans. Zij werd gedoopt op 28 oktober 1703 te Enkhuizen. Zij overleed op 19 november 1703 in Enkhuizen.   
  Meer over Fuys, Grietje Pietersdr en Brandenburgh, Jan Johannes:
  Huwelijk: 14 april 1697, Enkhuizen.   
  Trouwboek 1697 Jan Brandenburgh ende Grietje Fuys Beijde in de Oude wester straat Van ds.Jacobij
  getrout op den 14 aprijl 1697.
 8. Brandenburch, Trijntje.
  Trijntje werd geboren op 5 januari 1698 in Enkhuizen.    Zij overleed op 27 januari 1698 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburch, Trijntje:
  Geboorte: 5 januari 1698, Enkhuizen.   
  Get: Lijsbeth Jans en Aafje Claes.
  Overlijden: 27 januari 1698, Enkhuizen.   
 9. Brandenburch, Trijntje.
  Trijntje werd geboren op 2 april 1699 in Enkhuizen.    Zij overleed op 1 januari 1703 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburch, Trijntje:
  Geboorte: 2 april 1699, Enkhuizen.   
  Get: Lijsbeth Jans en Aafje Claes.
  Overlijden: 1 januari 1703, Enkhuizen.   
 10. van Brandenburch, Pieter Jans.
  Pieter Jans werd geboren op 28 november 1700 in Enkhuizen.    Hij overleed op 16 december 1779 in Sneek.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr. Hij trouwde Willems, Aaltje op 23 januari 1724 in Sneek.
  Opmerkingen bij van Brandenburch, Pieter Jans
  Pieter Brandenburg als zoon van Johannes uit Enkhuizen is onvindbaar. Wél tref ik een Pieter
  Brandenburg aan die trouwt met Aaltje Willems en later een zoon Jan Pyters krijgt. Ik heb
  voorlopig aangenomen dat dit dezelfde personen zijn . Door de genealoog die de gegevens verzameld
  heeft, wordt echter aangenomen dat Pieter geboren is voor 1699 ipv in 1700.
  Meer over van Brandenburch, Pieter Jans:
  Geboorte: 28 november 1700, Enkhuizen.   
  Get: Grietje Claes en Aefje Fuys.
  Overlijden: 16 december 1779, Sneek.   
  Echtgeno(o)t(e):Willems, Aaltje.
  Zij werd gedoopt op 26 februari 1706 te Sneek. Zij trouwde van Brandenburch, Pieter Jans op 23 januari 1724 in Sneek.
  Meer over Willems, Aaltje:
  Doop: 26 februari 1706, Sneek.   
  Kinderen van Willems, Aaltje en van Brandenburch, Pieter Jans
  11211131 i. Brandenburg, Tryntie Pyters. Zij werd gedoopt op 25 oktober 1724 te Velsen.
  11211132 ii. Brandenburg, Willem Pyters. Hij werd gedoopt op 25 februari 1728 te Velsen..
  11211133 iii. Brandenburg, Janneke Pyters. Zij werd gedoopt op 12 juni 1729 te Velsen.
  11211134 iv. Brandenburg, Willem Pyters. Hij werd gedoopt op 21 november 1734 te Velsen.. Hij werd begraven op 16 december 1779 te Sneek.. Hij trouwde Symens, Jetske op 12 maart 1758 in Sneek.
  11211135 v. Brandenburg, Antie. Zij werd gedoopt op 8 juni 1738 te Velsen.
  11211136 vi. Brandenburg, Jan Pyters. Jan Pyters werd geboren in 1742 in Velsen.    Hij overleed op 13 maart 1803 in Velsen.    Hij trouwde met Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Willems, Aaltje en van Brandenburch, Pieter Jans:
  Huwelijk: 23 januari 1724, Sneek.   
 11. Brandenburg, Tryntie Pyters.
  Zij werd gedoopt op 25 oktober 1724 te Velsen. Zij was de dochter van van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
  Meer over Brandenburg, Tryntie Pyters:
  Doop: 25 oktober 1724, Velsen.   
 12. Brandenburg, Willem Pyters.
  Hij werd gedoopt op 25 februari 1728 te Velsen.. Hij was de zoon van van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
  Meer over Brandenburg, Willem Pyters:
  Doop: 25 februari 1728, Velsen.   
 13. Brandenburg, Janneke Pyters.
  Zij werd gedoopt op 12 juni 1729 te Velsen. Zij was de dochter van van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
  Meer over Brandenburg, Janneke Pyters:
  Doop: 12 juni 1729, Velsen.   
 14. Brandenburg, Willem Pyters.
  Hij werd gedoopt op 21 november 1734 te Velsen.. Hij werd begraven op 16 december 1779 te Sneek.. Hij was de zoon van van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje. Hij trouwde Symens, Jetske op 12 maart 1758 in Sneek.
  Meer over Brandenburg, Willem Pyters:
  Doop: 21 november 1734, Velsen.   
  Begrafenis: 16 december 1779, Sneek.   
  Echtgeno(o)t(e):Symens, Jetske.
  Zij werd gedoopt op 9 maart 1736 te Velsen. Zij trouwde Brandenburg, Willem Pyters op 12 maart 1758 in Sneek.
  Meer over Symens, Jetske:
  Doop: 9 maart 1736, Velsen.   
  Kinderen van Symens, Jetske en Brandenburg, Willem Pyters
  112111341 i. Brandenburg, Marijke Willems. Zij werd gedoopt op 28 september 1760 te Sneek. Zij overleed op 25 mei 1822 in Workum.    Zij trouwde Nagtegaal, Roelof Douwes op 13 april 1783 in Workum.
  Meer over Symens, Jetske en Brandenburg, Willem Pyters:
  Huwelijk: 12 maart 1758, Sneek.   
 15. Brandenburg, Marijke Willems.
  Zij werd gedoopt op 28 september 1760 te Sneek. Zij overleed op 25 mei 1822 in Workum.    Zij was de dochter van Brandenburg, Willem Pyters en Symens, Jetske. Zij trouwde Nagtegaal, Roelof Douwes op 13 april 1783 in Workum.
  Meer over Brandenburg, Marijke Willems:
  Doop: 28 september 1760, Sneek.   
  Overlijden: 25 mei 1822, Workum.   
  Beroep: naaister.   
  Echtgeno(o)t(e):Nagtegaal, Roelof Douwes.
  Hij werd gedoopt op 20 januari 1761 te Workum.. Hij overleed op 28 maart 1810 in Workum.    Hij trouwde Brandenburg, Marijke Willems op 13 april 1783 in Workum.
  Meer over Nagtegaal, Roelof Douwes:
  Doop: 20 januari 1761, Workum.   
  Overlijden: 28 maart 1810, Workum.   
  Kinderen van Brandenburg, Marijke Willems en Nagtegaal, Roelof Douwes
  1121113411 i. Nagtegaal, Douwe. Douwe werd geboren in 1784 in Workum.   
  1121113412 ii. Nagtegaal, Willem. Willem werd geboren in 1786.   
  1121113413 iii. Nagtegaal, Jetske. Jetske werd geboren in 1788.   
  1121113414 iv. Nagtegaal, Siebrig. Siebrig werd geboren in 1794.   
  Meer over Brandenburg, Marijke Willems en Nagtegaal, Roelof Douwes:
  Huwelijk: 13 april 1783, Workum.   
 16. Nagtegaal, Douwe.
  Douwe werd geboren in 1784 in Workum.    Hij was de zoon van Nagtegaal, Roelof Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
  Meer over Nagtegaal, Douwe:
  Geboorte: 1784, Workum.   
 17. Nagtegaal, Willem.
  Willem werd geboren in 1786.    Hij was de zoon van Nagtegaal, Roelof Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
  Meer over Nagtegaal, Willem:
  Geboorte: 1786.   
 18. Nagtegaal, Jetske.
  Jetske werd geboren in 1788.    Zij was de dochter van Nagtegaal, Roelof Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
  Meer over Nagtegaal, Jetske:
  Geboorte: 1788.   
 19. Nagtegaal, Siebrig.
  Siebrig werd geboren in 1794.    Zij was de dochter van Nagtegaal, Roelof Douwes en Brandenburg, Marijke Willems.
  Meer over Nagtegaal, Siebrig:
  Geboorte: 1794.   
 20. Brandenburg, Antie.
  Zij werd gedoopt op 8 juni 1738 te Velsen. Zij was de dochter van van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje.
  Meer over Brandenburg, Antie:
  Doop: 8 juni 1738, Velsen.   
 21. Brandenburg, Jan Pyters.
  Jan Pyters werd geboren in 1742 in Velsen.    Hij werd gedoopt op 30 november 1742 te Velsen.. Hij overleed op 13 maart 1803 in Velsen.    Hij was de zoon van van Brandenburch, Pieter Jans en Willems, Aaltje. Hij trouwde met Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Jan Pyters:
  Geboorte: 1742, Velsen.   
  Doop: 30 november 1742, Velsen.   
  Overlijden: 13 maart 1803, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Bast, Trijntje Jacobs.
  Trijntje Jacobs werd geboren rond 1745.    Zij overleed op 15 mei 1808 in Velsen.    Zij trouwde met Brandenburg, Jan Pyters.
  Meer over Bast, Trijntje Jacobs:
  Geboorte: rond 1745.   
  Overlijden: 15 mei 1808, Velsen.   
  Kinderen van Bast, Trijntje Jacobs en Brandenburg, Jan Pyters
  112111361 i. Brandenburg, Japikjen Jans. Japikjen Jans werd geboren in 1767 in Velsen.    Zij overleed op 21 oktober 1817 in Velsen.   
  112111362 ii. Brandenburg, Aukien Jans. Aukien Jans werd geboren in 1767 in Velsen.    Zij overleed rond 1770 in Velsen.   
  112111363 iii. Brandenburg, Pieter Jans. Pieter Jans werd geboren op 25 augustus 1768 in Velsen.    Hij overleed op 13 mei 1817 in Velsen.    Hij trouwde Boonstra, Rinske Dirks op 23 mei 1790 in Velsen.
  112111364 iv. Brandenburg, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1769 in Velsen.   
  112111365 v. Brandenburg, Minke Jans. Minke Jans werd geboren in 1770 in Velsen.   
  112111366 vi. Brandenburg, Aukien Jans. Aukien Jans werd geboren in 1771 in Velsen.    Zij overleed op 11 juni 1828 in Velsen.   
  112111367 vii. Brandenburg, Rigtje Jans. Rigtje Jans werd geboren op 28 november 1772 in Velsen.   
  112111368 viii. Brandenburg, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op 23 september 1774 in Velsen.    Zij overleed op 22 februari 1833 in Velsen.   
  112111369 ix. Brandenburg, Jacobjen Jans. Jacobjen Jans werd geboren op 9 februari 1778 in Velsen.   
  Meer over Bast, Trijntje Jacobs en Brandenburg, Jan Pyters:
  Huwelijk:   
  : 15 juni 1766, Velsen.   
 22. Brandenburg, Japikjen Jans.
  Japikjen Jans werd geboren in 1767 in Velsen.    Zij overleed op 21 oktober 1817 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Japikjen Jans:
  Geboorte: 1767, Velsen.   
  Overlijden: 21 oktober 1817, Velsen.   
 23. Brandenburg, Aukien Jans.
  Aukien Jans werd geboren in 1767 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 19 maart 1767 te Velsen. Zij overleed rond 1770 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Aukien Jans:
  Geboorte: 1767, Velsen.   
  Doop: 19 maart 1767, Velsen.   
  Overlijden: rond 1770, Velsen.   
 24. Brandenburg, Pieter Jans.
  Pieter Jans werd geboren op 25 augustus 1768 in Velsen.    Hij werd gedoopt op 25 augustus 1768 te Velsen.. Hij overleed op 13 mei 1817 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs. Hij trouwde Boonstra, Rinske Dirks op 23 mei 1790 in Velsen.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Jans
  Aangenomen familienaam 1811 Brandenburg, Pieter Jans, Sneek k. Jan 19, Durk 11, Jacob 7,
  Sytse 2, Henderina 17, Trijntje 15, Durkjen 12, Tjitske 5 Mairie Sneek, fol. 110v
  Meer over Brandenburg, Pieter Jans:
  Geboorte: 25 augustus 1768, Velsen.   
  Doop: 25 augustus 1768, Velsen.   
  Overlijden: 13 mei 1817, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Boonstra, Rinske Dirks.
  Rinske Dirks werd geboren in 1775 in Velsen.    Zij overleed op 12 maart 1842 in Velsen.    Zij was de dochter van Boonstra, Dirk Sytses en Broers, Hendrina. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Jans op 23 mei 1790 in Velsen.
  Meer over Boonstra, Rinske Dirks:
  Geboorte: 1775, Velsen.   
  Overlijden: 12 maart 1842, Velsen.   
  Kinderen van Boonstra, Rinske Dirks en Brandenburg, Pieter Jans
  1121113631 i. Brandenburg, Jan Pieterszn. Jan Pieterszn werd geboren op 12 mei 1792 in Velsen.    Hij overleed op 2 augustus 1826 in Velsen.    Hij trouwde Radsma, Wijpkjen Klases op 27 oktober 1816 in Velsen.
  1121113632 ii. Brandenburg, Henderina Pieters. Henderina Pieters werd geboren op 14 augustus 1794 in Velsen.    Zij overleed op 14 april 1878 in Velsen.    Zij trouwde Dijkstra, Uilke Klaazes op 28 juli 1816 in Velsen.
  1121113633 iii. Brandenburg, Trijntje Pieters. Trijntje Pieters werd geboren op 28 december 1796 in Velsen.    Zij overleed op 22 oktober 1873 in Velsen.    Zij trouwde Gonggrijp, Bauke Geerts op 9 juli 1820 in Velsen.
  1121113634 iv. Brandenburg, Durkjen Pieters. Durkjen Pieters werd geboren in 1799 in Velsen.    Zij overleed op 28 oktober 1841 in Velsen.   
  1121113635 v. Brandenburg, Durk Pieters. Durk Pieters werd geboren op 22 september 1801 in Velsen.    Hij overleed op 28 september 1837 in Velsen.    Hij trouwde Langius, Dooitske Sybes op 27 mei 1821 in Velsen. Hij trouwde tevens Postma, Trijntje op 22 mei 1836 in Velsen..
  1121113636 vi. Brandenburg, Jacob Pieters. Jacob Pieters werd geboren op 6 november 1804 in Velsen.    Hij overleed op 12 juni 1853 in Velsen.    Hij trouwde Vlameling, Sybrigje op 18 mei 1834 in Velsen.
  1121113637 vii. Brandenburg, Tjietske Pieters. Tjietske Pieters werd geboren op 25 augustus 1807 in Velsen.    Zij overleed op 22 maart 1865 in Velsen.    Zij trouwde van der Horst, Doede op 29 mei 1831 in Velsen.
  1121113638 viii. Brandenburg, Sytze Pieters. Sytze Pieters werd geboren op 8 november 1809 in Sneek.    Hij overleed op 6 februari 1812 in Sneek.   
  Meer over Boonstra, Rinske Dirks en Brandenburg, Pieter Jans:
  Huwelijk: 23 mei 1790, Velsen.   
  Bij hun trouwen was Pieter 23 en Rinske 15.
 25. Brandenburg, Jan Pieterszn.
  Jan Pieterszn werd geboren op 12 mei 1792 in Velsen.    Hij werd gedoopt op 13 mei 1792 te Velsen.. Hij overleed op 2 augustus 1826 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Hij trouwde Radsma, Wijpkjen Klases op 27 oktober 1816 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Jan Pieterszn:
  Geboorte: 12 mei 1792, Velsen.   
  Doop: 13 mei 1792, Velsen.   
  Overlijden: 2 augustus 1826, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Radsma, Wijpkjen Klases.
  Wijpkjen Klases werd geboren in 1796 in Velsen.    Zij overleed op 6 juni 1821.    Zij trouwde Brandenburg, Jan Pieterszn op 27 oktober 1816 in Velsen.
  Opmerkingen bij Radsma, Wijpkjen Klases
  Naam ook gespeld als: Wypkjen Clazes. .
  Meer over Radsma, Wijpkjen Klases:
  Geboorte: 1796, Velsen.   
  Overlijden: 6 juni 1821.   
  Kinderen van Radsma, Wijpkjen Klases en Brandenburg, Jan Pieterszn
  11211136311 i. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 29 oktober 1817 in Sneek.    Zij overleed op 11 december 1848 in Velsen.   
  11211136312 ii. Brandenburg, Trijntje. Trijntje werd geboren op 11 april 1820 in Velsen.    Zij overleed op 5 juli 1891 in Amsterdam.    Zij trouwde Bloksma, Ruurd op 8 februari 1846 in Velsen.
  Meer over Radsma, Wijpkjen Klases en Brandenburg, Jan Pieterszn:
  Huwelijk: 27 oktober 1816, Velsen.   
 26. Brandenburg, Rinske.
  Rinske werd geboren op 29 oktober 1817 in Sneek.    Zij overleed op 11 december 1848 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pieterszn en Radsma, Wijpkjen Klases.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Rinske
  Bevolkingsregisters van opgenomen wezen en vondelingen te Veenhuizen, 1824-1830 (toeg. 0186; nr. 1410), nummer 1432
  Geregistreerde: Renkje Jans Brandenburg, geboren op 29-10-1817; aangekomen op 02-07-1825 uit Sneek.
  NB: Brandenburg ontslagen 14 Nov. 1829.
  Meer over Brandenburg, Rinske:
  Geboorte: 29 oktober 1817, Sneek.   
  Overlijden: 11 december 1848, Velsen.   
 27. Brandenburg, Trijntje.
  Trijntje werd geboren op 11 april 1820 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 7 mei 1820 te Velsen. Zij overleed op 5 juli 1891 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pieterszn en Radsma, Wijpkjen Klases. Zij trouwde Bloksma, Ruurd op 8 februari 1846 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Trijntje:
  Geboorte: 11 april 1820, Velsen.   
  Doop: 7 mei 1820, Velsen.   
  Overlijden: 5 juli 1891, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Bloksma, Ruurd.
  Hij trouwde Brandenburg, Trijntje op 8 februari 1846 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Trijntje en Bloksma, Ruurd:
  Huwelijk: 8 februari 1846, Velsen.   
 28. Brandenburg, Henderina Pieters.
  Henderina Pieters werd geboren op 14 augustus 1794 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 14 augustus 1794 te Velsen. Zij overleed op 14 april 1878 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Zij trouwde Dijkstra, Uilke Klaazes op 28 juli 1816 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Henderina Pieters:
  Geboorte: 14 augustus 1794, Velsen.   
  Doop: 14 augustus 1794, Velsen.   
  Overlijden: 14 april 1878, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Dijkstra, Uilke Klaazes.
  Uilke Klaazes werd geboren rond 1790.    Hij trouwde Brandenburg, Henderina Pieters op 28 juli 1816 in Velsen.
  Meer over Dijkstra, Uilke Klaazes:
  Geboorte: rond 1790.   
  Meer over Brandenburg, Henderina Pieters en Dijkstra, Uilke Klaazes:
  Huwelijk: 28 juli 1816, Velsen.   
 29. Brandenburg, Trijntje Pieters.
  Trijntje Pieters werd geboren op 28 december 1796 in Velsen.    Zij overleed op 22 oktober 1873 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Zij trouwde Gonggrijp, Bauke Geerts op 9 juli 1820 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Trijntje Pieters:
  Geboorte: 28 december 1796, Velsen.   
  Overlijden: 22 oktober 1873, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Gonggrijp, Bauke Geerts.
  Hij trouwde Brandenburg, Trijntje Pieters op 9 juli 1820 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Trijntje Pieters en Gonggrijp, Bauke Geerts:
  Huwelijk: 9 juli 1820, Velsen.   
 30. Brandenburg, Durkjen Pieters.
  Durkjen Pieters werd geboren in 1799 in Velsen.    Zij overleed op 28 oktober 1841 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks.
  Meer over Brandenburg, Durkjen Pieters:
  Geboorte: 1799, Velsen.   
  Overlijden: 28 oktober 1841, Velsen.   
 31. Brandenburg, Durk Pieters.
  Durk Pieters werd geboren op 22 september 1801 in Velsen.    Hij werd gedoopt op 27 september 1801 te Velsen.. Hij overleed op 28 september 1837 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Hij trouwde Langius, Dooitske Sybes op 27 mei 1821 in Velsen. Hij trouwde tevens Postma, Trijntje op 22 mei 1836 in Velsen..
  Meer over Brandenburg, Durk Pieters:
  Geboorte: 22 september 1801, Velsen.   
  Doop: 27 september 1801, Velsen.   
  Overlijden: 28 september 1837, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Langius, Dooitske Sybes.
  Zij overleed voor 1836 in Velsen.    Zij trouwde Brandenburg, Durk Pieters op 27 mei 1821 in Velsen.
  Meer over Langius, Dooitske Sybes:
  Overlijden: voor 1836, Velsen.   
  Kinderen van Langius, Dooitske Sybes en Brandenburg, Durk Pieters
  11211136351 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 10 mei 1821 in Velsen.    Hij overleed op 10 november 1822 in Velsen.   
  11211136352 ii. Brandenburg, Baukjen. Baukjen werd geboren op 29 juni 1823 in Velsen.    Zij overleed op 5 januari 1831 in Velsen.   
  11211136353 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 7 augustus 1825 in Velsen.    Hij overleed op 18 januari 1843 in Velsen.   
  11211136354 iv. Brandenburg, Sybe. Sybe werd geboren op 17 november 1827 in Velsen.    Hij overleed op 30 augustus 1829 in Velsen.   
  11211136355 v. Brandenburg, Dooitske. Dooitske werd geboren op 12 september 1830 in Velsen.    Zij overleed op 4 februari 1831 in Velsen.   
  Opmerkingen van Langius, Dooitske Sybes en Brandenburg, Durk Pieters:
  Bij hun trouwen was hun zoon Pieter een paar weken oud.
  Meer over Langius, Dooitske Sybes en Brandenburg, Durk Pieters:
  Huwelijk: 27 mei 1821, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Postma, Trijntje.
  Trijntje werd geboren in 1810 in Sneek?.    Zij trouwde Brandenburg, Durk Pieters op 22 mei 1836 in Velsen.
  Meer over Postma, Trijntje:
  Geboorte: 1810, Sneek?.   
  Kinderen van Postma, Trijntje en Brandenburg, Durk Pieters
  11211136356 i. Brandenburg, Dirk. Dirk werd geboren op 22 december 1837 in Velsen.    Hij overleed na 1866.    Hij trouwde de Bruin, Janke op 20 mei 1866 in Velsen.
  Meer over Postma, Trijntje en Brandenburg, Durk Pieters:
  Huwelijk: 22 mei 1836, Velsen.   
 32. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 10 mei 1821 in Velsen.    Hij overleed op 10 november 1822 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske Sybes.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 10 mei 1821, Velsen.   
  Overlijden: 10 november 1822, Velsen.   
 33. Brandenburg, Baukjen.
  Baukjen werd geboren op 29 juni 1823 in Velsen.    Zij overleed op 5 januari 1831 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske Sybes.
  Meer over Brandenburg, Baukjen:
  Geboorte: 29 juni 1823, Velsen.   
  Overlijden: 5 januari 1831, Velsen.   
 34. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 7 augustus 1825 in Velsen.    Hij overleed op 18 januari 1843 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske Sybes.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 7 augustus 1825, Velsen.   
  Overlijden: 18 januari 1843, Velsen.   
 35. Brandenburg, Sybe.
  Sybe werd geboren op 17 november 1827 in Velsen.    Hij overleed op 30 augustus 1829 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske Sybes.
  Meer over Brandenburg, Sybe:
  Geboorte: 17 november 1827, Velsen.   
  Overlijden: 30 augustus 1829, Velsen.   
 36. Brandenburg, Dooitske.
  Dooitske werd geboren op 12 september 1830 in Velsen.    Zij overleed op 4 februari 1831 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Durk Pieters en Langius, Dooitske Sybes.
  Meer over Brandenburg, Dooitske:
  Geboorte: 12 september 1830, Velsen.   
  Overlijden: 4 februari 1831, Velsen.   
 37. Brandenburg, Dirk.
  Dirk werd geboren op 22 december 1837 in Velsen.    Hij overleed na 1866.    Hij was de zoon van Brandenburg, Durk Pieters en Postma, Trijntje. Hij trouwde de Bruin, Janke op 20 mei 1866 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Dirk:
  Geboorte: 22 december 1837, Velsen.   
  Overlijden: na 1866.   
  Echtgeno(o)t(e):de Bruin, Janke.
  Janke werd geboren rond 1840.    Zij trouwde Brandenburg, Dirk op 20 mei 1866 in Velsen.
  Meer over de Bruin, Janke:
  Geboorte: rond 1840.   
  Meer over de Bruin, Janke en Brandenburg, Dirk:
  Huwelijk: 20 mei 1866, Velsen.   
 38. Brandenburg, Jacob Pieters.
  Jacob Pieters werd geboren op 6 november 1804 in Velsen.    Hij werd gedoopt op 8 november 1804 te Velsen.. Hij overleed op 12 juni 1853 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Hij trouwde Vlameling, Sybrigje op 18 mei 1834 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Jacob Pieters:
  Geboorte: 6 november 1804, Velsen.   
  Doop: 8 november 1804, Velsen.   
  Overlijden: 12 juni 1853, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Vlameling, Sybrigje.
  Sybrigje werd geboren rond 1810.    Zij overleed na 1853.    Zij trouwde Brandenburg, Jacob Pieters op 18 mei 1834 in Velsen.
  Opmerkingen bij Vlameling, Sybrigje
  Naam ook: Flameling.
  Meer over Vlameling, Sybrigje:
  Geboorte: rond 1810.   
  Overlijden: na 1853.   
  Kinderen van Vlameling, Sybrigje en Brandenburg, Jacob Pieters
  11211136361 i. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 4 april 1835 in Velsen.    Hij overleed op 6 december 1915 in Velsen.    Hij trouwde de Jong, Trijntje op 21 mei 1865 in Velsen.
  11211136362 ii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 28 april 1838 in Velsen.    Hij overleed op 16 december 1923 in Velsen.    Hij trouwde van Randen, Tjitske op 16 mei 1869 in Velsen. Hij trouwde tevens van der Werf, Trijntje op 15 november 1874 in Velsen..
  11211136363 iii. Brandenburg, Durk. Durk werd geboren op 30 december 1844 in Velsen.    Hij overleed op 21 augustus 1895 in Velsen.    Hij trouwde Sybranda, Anna Paulowna op 21 mei 1871 in Velsen.
  11211136364 iv. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 29 augustus 1849 in Sneek.    Zij overleed op 20 maart 1851 in Sneek.   
  11211136365 v. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 17 februari 1842 in Velsen.    Zij trouwde Bijlsma, Lieuwe op 5 juni 1870 in Velsen.
  Meer over Vlameling, Sybrigje en Brandenburg, Jacob Pieters:
  Huwelijk: 18 mei 1834, Velsen.   
 39. Brandenburg, Jan.
  Jan werd geboren op 4 april 1835 in Velsen.    Hij overleed op 6 december 1915 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje. Hij trouwde de Jong, Trijntje op 21 mei 1865 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Jan:
  Geboorte: 4 april 1835, Velsen.   
  Overlijden: 6 december 1915, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):de Jong, Trijntje.
  Trijntje werd geboren rond 1840.    Zij trouwde Brandenburg, Jan op 21 mei 1865 in Velsen.
  Meer over de Jong, Trijntje:
  Geboorte: rond 1840.   
  Kinderen van de Jong, Trijntje en Brandenburg, Jan
  112111363611 i. Brandenburg, Sybrigje. Sybrigje werd geboren op 28 maart 1867 in Velsen.    Zij overleed op 28 december 1868 in Velsen.   
  112111363612 ii. Brandenburg, Jakob. Jakob werd geboren op 2 maart 1869 in Velsen.    Hij trouwde Wellema, Elisabeth op 9 augustus 1897 in Velsen.
  112111363613 iii. Brandenburg, Aafke. Aafke werd geboren op 22 maart 1871 in Velsen.    Zij trouwde Visser, Abe op 20 juli 1914 in Velsen.
  Meer over de Jong, Trijntje en Brandenburg, Jan:
  Huwelijk: 21 mei 1865, Velsen.   
 40. Brandenburg, Sybrigje.
  Sybrigje werd geboren op 28 maart 1867 in Velsen.    Zij overleed op 28 december 1868 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan en de Jong, Trijntje.
  Meer over Brandenburg, Sybrigje:
  Geboorte: 28 maart 1867, Velsen.   
  Overlijden: 28 december 1868, Velsen.   
 41. Brandenburg, Jakob.
  Jakob werd geboren op 2 maart 1869 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jan en de Jong, Trijntje. Hij trouwde Wellema, Elisabeth op 9 augustus 1897 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Jakob:
  Geboorte: 2 maart 1869, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Wellema, Elisabeth.
  Zij trouwde Brandenburg, Jakob op 9 augustus 1897 in Velsen.
  Meer over Wellema, Elisabeth en Brandenburg, Jakob:
  Huwelijk: 9 augustus 1897, Velsen.   
 42. Brandenburg, Aafke.
  Aafke werd geboren op 22 maart 1871 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan en de Jong, Trijntje. Zij trouwde Visser, Abe op 20 juli 1914 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Aafke:
  Geboorte: 22 maart 1871, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Visser, Abe.
  Hij trouwde Brandenburg, Aafke op 20 juli 1914 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Aafke en Visser, Abe:
  Huwelijk: 20 juli 1914, Velsen.   
 43. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 28 april 1838 in Velsen.    Hij overleed op 16 december 1923 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje. Hij trouwde van Randen, Tjitske op 16 mei 1869 in Velsen. Hij trouwde tevens van der Werf, Trijntje op 15 november 1874 in Velsen..
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 28 april 1838, Velsen.   
  Overlijden: 16 december 1923, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):van Randen, Tjitske.
  Tjitske werd geboren in 1836 in Velsen.    Zij overleed op 23 juli 1873 in Velsen.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 16 mei 1869 in Velsen.
  Meer over van Randen, Tjitske:
  Geboorte: 1836, Velsen.   
  Overlijden: 23 juli 1873, Velsen.   
  Kinderen van van Randen, Tjitske en Brandenburg, Pieter
  112111363621 i. Brandenburg, Akke. Akke werd geboren op 7 juni 1870 in Velsen.    Zij overleed op 27 juni 1870 in Velsen.   
  112111363622 ii. Brandenburg, Akke. Akke werd geboren op 17 november 1871 in Velsen.    Zij overleed op 16 juli 1883 in Velsen.   
  Meer over van Randen, Tjitske en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 16 mei 1869, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Werf, Trijntje.
  Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 15 november 1874 in Velsen.
  Meer over van der Werf, Trijntje en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 15 november 1874, Velsen.   
 44. Brandenburg, Akke.
  Akke werd geboren op 7 juni 1870 in Velsen.    Zij overleed op 27 juni 1870 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en van Randen, Tjitske.
  Meer over Brandenburg, Akke:
  Geboorte: 7 juni 1870, Velsen.   
  Overlijden: 27 juni 1870, Velsen.   
 45. Brandenburg, Akke.
  Akke werd geboren op 17 november 1871 in Velsen.    Zij overleed op 16 juli 1883 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en van Randen, Tjitske.
  Meer over Brandenburg, Akke:
  Geboorte: 17 november 1871, Velsen.   
  Overlijden: 16 juli 1883, Velsen.   
 46. Brandenburg, Durk.
  Durk werd geboren op 30 december 1844 in Velsen.    Hij overleed op 21 augustus 1895 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje. Hij trouwde Sybranda, Anna Paulowna op 21 mei 1871 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Durk:
  Geboorte: 30 december 1844, Velsen.   
  Overlijden: 21 augustus 1895, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Sybranda, Anna Paulowna.
  Zij trouwde Brandenburg, Durk op 21 mei 1871 in Velsen.
  Kinderen van Sybranda, Anna Paulowna en Brandenburg, Durk
  112111363631 i. Brandenburg, Jakob. Jakob werd geboren op 22 augustus 1872 in Velsen.   
  112111363632 ii. Brandenburg, Pietje. Pietje werd geboren op 9 november 1874 in Velsen.    Zij overleed op 28 oktober 1907 in Velsen.    Zij trouwde Lusthof, Sybe op 21 juli 1900 in Velsen.
  112111363633 iii. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 31 december 1876 in Velsen.    Hij overleed op 27 april 1898 in Velsen.   
  Meer over Sybranda, Anna Paulowna en Brandenburg, Durk:
  Huwelijk: 21 mei 1871, Velsen.   
 47. Brandenburg, Jakob.
  Jakob werd geboren op 22 augustus 1872 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Durk en Sybranda, Anna Paulowna.
  Meer over Brandenburg, Jakob:
  Geboorte: 22 augustus 1872, Velsen.   
 48. Brandenburg, Pietje.
  Pietje werd geboren op 9 november 1874 in Velsen.    Zij overleed op 28 oktober 1907 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Durk en Sybranda, Anna Paulowna. Zij trouwde Lusthof, Sybe op 21 juli 1900 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Pietje:
  Geboorte: 9 november 1874, Velsen.   
  Overlijden: 28 oktober 1907, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Lusthof, Sybe.
  Hij trouwde Brandenburg, Pietje op 21 juli 1900 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Pietje en Lusthof, Sybe:
  Huwelijk: 21 juli 1900, Velsen.   
 49. Brandenburg, Jan.
  Jan werd geboren op 31 december 1876 in Velsen.    Hij overleed op 27 april 1898 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Durk en Sybranda, Anna Paulowna.
  Meer over Brandenburg, Jan:
  Geboorte: 31 december 1876, Velsen.   
  Overlijden: 27 april 1898, Velsen.   
 50. Brandenburg, Rinske.
  Rinske werd geboren op 29 augustus 1849 in Sneek.    Zij overleed op 20 maart 1851 in Sneek.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje.
  Meer over Brandenburg, Rinske:
  Geboorte: 29 augustus 1849, Sneek.   
  Overlijden: 20 maart 1851, Sneek.   
 51. Brandenburg, Christina.
  Christina werd geboren op 17 februari 1842 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jacob Pieters en Vlameling, Sybrigje. Zij trouwde Bijlsma, Lieuwe op 5 juni 1870 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Christina:
  Geboorte: 17 februari 1842, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):Bijlsma, Lieuwe.
  Hij trouwde Brandenburg, Christina op 5 juni 1870 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Christina en Bijlsma, Lieuwe:
  Huwelijk: 5 juni 1870, Velsen.   
 52. Brandenburg, Tjietske Pieters.
  Tjietske Pieters werd geboren op 25 augustus 1807 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 6 september 1807 te Velsen. Zij overleed op 22 maart 1865 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks. Zij trouwde van der Horst, Doede op 29 mei 1831 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Tjietske Pieters:
  Geboorte: 25 augustus 1807, Velsen.   
  Doop: 6 september 1807, Velsen.   
  Overlijden: 22 maart 1865, Velsen.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Horst, Doede.
  Doede werd geboren op 5 september 1810 in Velsen.    Hij overleed op 4 december 1882 in Velsen.    Hij trouwde Brandenburg, Tjietske Pieters op 29 mei 1831 in Velsen.
  Meer over van der Horst, Doede:
  Geboorte: 5 september 1810, Velsen.   
  Overlijden: 4 december 1882, Velsen.   
  Meer over Brandenburg, Tjietske Pieters en van der Horst, Doede:
  Huwelijk: 29 mei 1831, Velsen.   
 53. Brandenburg, Sytze Pieters.
  Sytze Pieters werd geboren op 8 november 1809 in Sneek.    Hij overleed op 6 februari 1812 in Sneek.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Jans en Boonstra, Rinske Dirks.
  Meer over Brandenburg, Sytze Pieters:
  Geboorte: 8 november 1809, Sneek.   
  Overlijden: 6 februari 1812, Sneek.   
 54. Brandenburg, Jan Jans.
  Jan Jans werd geboren in 1769 in Velsen.    Hij werd gedoopt op 11 mei 1769 te Velsen.. Hij was de zoon van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Jan Jans:
  Geboorte: 1769, Velsen.   
  Doop: 11 mei 1769, Velsen.   
 55. Brandenburg, Minke Jans.
  Minke Jans werd geboren in 1770 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 25 oktober 1770 te Velsen. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Minke Jans:
  Geboorte: 1770, Velsen.   
  Doop: 25 oktober 1770, Velsen.   
 56. Brandenburg, Aukien Jans.
  Aukien Jans werd geboren in 1771 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 24 januari 1771 te Velsen. Zij overleed op 11 juni 1828 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Aukien Jans
  Bij haar overlijden wordt vermeld: 60 jaar, ipv 57 jaar. Mogelijk is voor de geboorteakte gekeken
  naar haar vroeg overleden zuster.
  Meer over Brandenburg, Aukien Jans:
  Geboorte: 1771, Velsen.   
  Doop: 24 januari 1771, Velsen.   
  Overlijden: 11 juni 1828, Velsen.   
 57. Brandenburg, Rigtje Jans.
  Rigtje Jans werd geboren op 28 november 1772 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 3 december 1772 te Velsen. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Rigtje Jans:
  Geboorte: 28 november 1772, Velsen.   
  Doop: 3 december 1772, Velsen.   
 58. Brandenburg, Aaltje Jans.
  Aaltje Jans werd geboren op 23 september 1774 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 29 september 1774 te Velsen. Zij overleed op 22 februari 1833 in Velsen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Aaltje Jans:
  Geboorte: 23 september 1774, Velsen.   
  Doop: 29 september 1774, Velsen.   
  Overlijden: 22 februari 1833, Velsen.   
 59. Brandenburg, Jacobjen Jans.
  Jacobjen Jans werd geboren op 9 februari 1778 in Velsen.    Zij werd gedoopt op 15 februari 1778 te Velsen. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Pyters en Bast, Trijntje Jacobs.
  Meer over Brandenburg, Jacobjen Jans:
  Geboorte: 9 februari 1778, Velsen.   
  Doop: 15 februari 1778, Velsen.   
 60. Brandenburgh, Johannes Jans.
  Johannes Jans werd geboren op 24 november 1702 in Enkhuizen.    Hij overleed op 1 oktober 1703 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburgh, Johannes Jans:
  Geboorte: 24 november 1702, Enkhuizen.   
  Get: Aefje Claes en Hiltje Brandenburg.
  Overlijden: 1 oktober 1703, Enkhuizen.   
 61. Brandenburgh, Johannes Jansz.
  Hij werd gedoopt op 18 mei 1707 te Enkhuizen.. Hij overleed op 9 juni 1780 in Hoogkarspel.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr. Hij trouwde Bregman, Trijntje Hendricks op 22 januari 1730 in Harenkarspel.
  Opmerkingen bij Brandenburgh, Johannes Jansz
  Zij gaan op 22-06-1733 van Haringkarspel naar Hoogkarspel, ingeschreven op 02 -08-173. Kerkbuurt
  Harenkarspel in DTB 1, RA H.
  Meer over Brandenburgh, Johannes Jansz:
  Doop: 18 mei 1707, Enkhuizen.   
  Overlijden: 9 juni 1780, Hoogkarspel.   
  Beroep: koster, schoolmeester, voorzanger.   
  Echtgeno(o)t(e):Bregman, Trijntje Hendricks.
  Trijntje Hendricks werd geboren in 1696 in Harenkarspel.    Zij overleed op 22 augustus 1771 in Hoogkarspel.    Zij was de dochter van Bregman, Hendrik Jacobsz en Jans, Anna. Zij trouwde Brandenburgh, Johannes Jansz op 22 januari 1730 in Harenkarspel.
  Meer over Bregman, Trijntje Hendricks:
  Geboorte: 1696, Harenkarspel.   
  Overlijden: 22 augustus 1771, Hoogkarspel.   
  Kinderen van Bregman, Trijntje Hendricks en Brandenburgh, Johannes Jansz
  11211151 i. Brandenburgh, Grietje. Grietje werd geboren in 1731 in Harenkarspel.    Zij overleed rond 1800 in Harenkarspel.   
  11211152 ii. Brandenburg, Hendrick Johannes. Hendrick Johannes werd geboren in 1733 in Harenkarspel.    Hij overleed op 13 mei 1803 in Harenkarspel.    Hij trouwde met Bregman, Aaltje Cornelisdr.
  11211153 iii. Brandenburgh, Aaltje. Aaltje werd geboren op 9 januari 1735 in Harenkarspel.    Zij overleed na 1788 in Harenkarspel.    Zij trouwde met Jans, Arjen.
  11211154 iv. Brandenburgh, Jan. Jan werd geboren op 13 januari 1737 in Harenkarspel.    Hij overleed in 1738 in Harenkarspel.   
  11211155 v. Brandenburgh, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 22 maart 1738 in Harenkarspel.    Hij overleed na 1783 in Harenkarspel.    Hij trouwde met Flapper, Waltje Jittes.
  11211156 vi. Brandenburg, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op 12 februari 1742 in Hoogkarspel.    Hij overleed op 26 april 1805 in Terschelling.    Hij trouwde Domna, Maria Catharina op 8 juli 1764 in Midsland.
  11211157 vii. Brandenburgh, Aafje. Aafje werd geboren op 4 september 1746 in Harenkarspel.    Zij overleed rond 1800 in Harenkarspel.   
  11211158 viii. Brandenburgh, Willem. Willem werd geboren op 18 april 1751 in Harenkarspel.    Hij overleed rond 1800 in Harenkarspel.   
  Meer over Bregman, Trijntje Hendricks en Brandenburgh, Johannes Jansz:
  Huwelijk: 22 januari 1730, Harenkarspel.   
 62. Brandenburgh, Grietje.
  Grietje werd geboren in 1731 in Harenkarspel.    Zij overleed rond 1800 in Harenkarspel.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks.
  Meer over Brandenburgh, Grietje:
  Geboorte: 1731, Harenkarspel.   
  Overlijden: rond 1800, Harenkarspel.   
 63. Brandenburg, Hendrick Johannes.
  Hendrick Johannes werd geboren in 1733 in Harenkarspel.    Hij overleed op 13 mei 1803 in Harenkarspel.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks. Hij trouwde met Bregman, Aaltje Cornelisdr.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Hendrick Johannes
  Hendrik komt op 16-10-1752 met attestatie van Hoogkarspel.
  Meer over Brandenburg, Hendrick Johannes:
  Geboorte: 1733, Harenkarspel.   
  Overlijden: 13 mei 1803, Harenkarspel.   
  aangegeven door zijn zoon Jan Brandenburg.
  Echtgeno(o)t(e):Bregman, Aaltje Cornelisdr.
  Aaltje Cornelisdr werd geboren in 1733 in Harenkarspel.    Zij overleed op 11 februari 1793 in Harenkarspel.    Zij werd begraven op 14 februari 1793 te Harenkarspel. Zij was de dochter van Bregman, Cornelis Hendriksz. Zij trouwde met Brandenburg, Hendrick Johannes.
  Meer over Bregman, Aaltje Cornelisdr:
  Geboorte: 1733, Harenkarspel.   
  Overlijden: 11 februari 1793, Harenkarspel.   
  Begrafenis: 14 februari 1793, Harenkarspel.   
  Kinderen van Bregman, Aaltje Cornelisdr en Brandenburg, Hendrick Johannes
  112111521 i. Brandenburg, Neeltje Hendriks. Zij werd gedoopt op 5 juni 1757 te Harenkarspel.
  112111522 ii. Brandenburg, Trijntje Hendriks. Zij werd gedoopt op 5 augustus 1759 te Harenkarspel.
  112111523 iii. Brandenburg, Jan Hendriksz. Hij werd gedoopt op 7 juni 1761 te Harenkarspel.. Hij overleed op 11 februari 1837 in Noord-Scharwoude.    Hij trouwde met Bregman, Maartje Almersdr.
  Meer over Bregman, Aaltje Cornelisdr en Brandenburg, Hendrick Johannes:
  Huwelijk:   
  : 17 augustus 1755, Harenkarspel.   
 64. Brandenburg, Neeltje Hendriks.
  Zij werd gedoopt op 5 juni 1757 te Harenkarspel. Zij was de dochter van Brandenburg, Hendrick Johannes en Bregman, Aaltje Cornelisdr.
  Meer over Brandenburg, Neeltje Hendriks:
  Doop: 5 juni 1757, Harenkarspel.   
 65. Brandenburg, Trijntje Hendriks.
  Zij werd gedoopt op 5 augustus 1759 te Harenkarspel. Zij was de dochter van Brandenburg, Hendrick Johannes en Bregman, Aaltje Cornelisdr.
  Meer over Brandenburg, Trijntje Hendriks:
  Doop: 5 augustus 1759, Harenkarspel.   
 66. Brandenburg, Jan Hendriksz.
  Hij werd gedoopt op 7 juni 1761 te Harenkarspel.. Hij overleed op 11 februari 1837 in Noord-Scharwoude.    Hij was de zoon van Brandenburg, Hendrick Johannes en Bregman, Aaltje Cornelisdr. Hij trouwde met Bregman, Maartje Almersdr.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Jan Hendriksz
  Zij vertrekken naar Lammertschagen. Van 1790 tot 1799 is Jan onderwijzer in Abbekerk en in 1803
  gaan zij naar Hoogkarspel.
  Meer over Brandenburg, Jan Hendriksz:
  Doop: 7 juni 1761, Harenkarspel.   
  Overlijden: 11 februari 1837, Noord-Scharwoude.   
  Beroep: onderwijzer.   
  Echtgeno(o)t(e):Bregman, Maartje Almersdr.
  Zij werd gedoopt op 21 februari 1756 te Kalverdijk. Zij overleed op 26 augustus 1822 in Harenkarspel.    Zij was de dochter van Bregman, Almer Jacobsz en Smit, Lijsbeth Jans. Zij trouwde met Brandenburg, Jan Hendriksz.
  Meer over Bregman, Maartje Almersdr:
  Doop: 21 februari 1756, Kalverdijk.   
  Overlijden: 26 augustus 1822, Harenkarspel.   
  Kinderen van Bregman, Maartje Almersdr en Brandenburg, Jan Hendriksz
  1121115231 i. Brandenburg, Almer Jansz. Hij werd gedoopt op 22 september 1782 te Lammertschagen.. Hij overleed op 22 november 1782 in Lammertschagen.   
  1121115232 ii. Brandenburg, Almer Jansz. Hij werd gedoopt op 29 mei 1785 te Lammertschagen.. Hij overleed op 2 februari 1791 in Lammertschagen.   
  1121115233 iii. Brandenburg, Neeltje Jans. Zij werd gedoopt op 9 april 1792 te Lambertschaag.
  1121115234 iv. Brandenburg, Almer Jansz. Almer Jansz werd geboren op 28 oktober 1796 in Lambertschaag.    Hij overleed op 5 januari 1797 in Lammertschagen.   
  Meer over Bregman, Maartje Almersdr en Brandenburg, Jan Hendriksz:
  Huwelijk:   
  : 14 oktober 1780, Harenkarspel.   
 67. Brandenburg, Almer Jansz.
  Hij werd gedoopt op 22 september 1782 te Lammertschagen.. Hij overleed op 22 november 1782 in Lammertschagen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jan Hendriksz en Bregman, Maartje Almersdr.
  Meer over Brandenburg, Almer Jansz:
  Doop: 22 september 1782, Lammertschagen.   
  Overlijden: 22 november 1782, Lammertschagen.   
 68. Brandenburg, Almer Jansz.
  Hij werd gedoopt op 29 mei 1785 te Lammertschagen.. Hij overleed op 2 februari 1791 in Lammertschagen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jan Hendriksz en Bregman, Maartje Almersdr.
  Meer over Brandenburg, Almer Jansz:
  Doop: 29 mei 1785, Lammertschagen.   
  Overlijden: 2 februari 1791, Lammertschagen.   
 69. Brandenburg, Neeltje Jans.
  Zij werd gedoopt op 9 april 1792 te Lambertschaag. Zij was de dochter van Brandenburg, Jan Hendriksz en Bregman, Maartje Almersdr.
  Meer over Brandenburg, Neeltje Jans:
  Doop: 9 april 1792, Lambertschaag.   
 70. Brandenburg, Almer Jansz.
  Almer Jansz werd geboren op 28 oktober 1796 in Lambertschaag.    Hij werd gedoopt op 30 oktober 1796 te Lambertschaag.. Hij overleed op 5 januari 1797 in Lammertschagen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jan Hendriksz en Bregman, Maartje Almersdr.
  Meer over Brandenburg, Almer Jansz:
  Geboorte: 28 oktober 1796, Lambertschaag.   
  Doop: 30 oktober 1796, Lambertschaag.   
  Overlijden: 5 januari 1797, Lammertschagen.   
 71. Brandenburgh, Aaltje.
  Aaltje werd geboren op 9 januari 1735 in Harenkarspel.    Zij overleed na 1788 in Harenkarspel.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks. Zij trouwde met Jans, Arjen.
  Meer over Brandenburgh, Aaltje:
  Geboorte: 9 januari 1735, Harenkarspel.   
  Overlijden: na 1788, Harenkarspel.   
  Echtgeno(o)t(e):Jans, Arjen.
  Hij werd gedoopt op 14 oktober 1731 te Ter Hoorn.. Hij overleed voor 1781 in Ter Hoorn.    Hij trouwde met Brandenburgh, Aaltje.
  Meer over Jans, Arjen:
  Doop: 14 oktober 1731, Ter Hoorn.   
  Overlijden: voor 1781, Ter Hoorn.   
  Meer over Brandenburgh, Aaltje en Jans, Arjen:
  Huwelijk:   
  : 22 maart 1761, Ter Hoorn.   
 72. Brandenburgh, Jan.
  Jan werd geboren op 13 januari 1737 in Harenkarspel.    Hij overleed in 1738 in Harenkarspel.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks.
  Meer over Brandenburgh, Jan:
  Geboorte: 13 januari 1737, Harenkarspel.   
  Overlijden: 1738, Harenkarspel.   
 73. Brandenburgh, Jan Johannes.
  Jan Johannes werd geboren op 22 maart 1738 in Harenkarspel.    Hij overleed na 1783 in Harenkarspel.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks. Hij trouwde met Flapper, Waltje Jittes.
  Opmerkingen bij Brandenburgh, Jan Johannes
  “Cornelisz Jansz Smit in de Zijpe etc. verkopen aan Jan Brandenburg te Lambertschag een stukje
  weiland gelegen in de Geestmerambacht, groot 2 geersen 2 snesen 13 roeden belent de wed. Gerrit
  Hazis ten oosten en de wed. Jan Dekker ten westen.” f 125,=. Hij moet stijf hebben gestaan van
  het geld, om in de Flapper-familie opgenomen te kunnen worden. De Flappers waren in deze tijd
  zeer vooraanstaand in Friesland.
  Meer over Brandenburgh, Jan Johannes:
  Geboorte: 22 maart 1738, Harenkarspel.   
  Overlijden: na 1783, Harenkarspel.   
  Echtgeno(o)t(e):Flapper, Waltje Jittes.
  Waltje Jittes werd geboren op 30 november 1745 in Abbega.    Zij overleed op 22 januari 1834 in Greonterp.    Zij was de dochter van Flapper, Jitte Dirks en Flapper, Marijke Doeks. Zij trouwde met Brandenburgh, Jan Johannes.
  Meer over Flapper, Waltje Jittes:
  Geboorte: 30 november 1745, Abbega.   
  Overlijden: 22 januari 1834, Greonterp.   
  Kinderen van Flapper, Waltje Jittes en Brandenburgh, Jan Johannes
  112111551 i. Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth. Catharina Theodora Elisabeth werd geboren in 1784 in Enkhuizen.    Zij overleed op 1 juni 1837 in Oost-Vlieland.    Zij trouwde van der Kop, Frederik Hendrik rond 1810 in Enkhuizen?.
  112111552 ii. Brandenburg, Johannes Jans. Johannes Jans werd geboren in 1765 in Bakhuizen.    Hij overleed op 7 november 1827 in Greonterp.    Hij trouwde Yedema, Marijke Klazes in 1791 in Greonterp.
  Meer over Flapper, Waltje Jittes en Brandenburgh, Jan Johannes:
  Huwelijk:   
  : 1765, Harenkarspel?.   
 74. Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth.
  Catharina Theodora Elisabeth werd geboren in 1784 in Enkhuizen.    Zij overleed op 1 juni 1837 in Oost-Vlieland.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Flapper, Waltje Jittes. Zij trouwde van der Kop, Frederik Hendrik rond 1810 in Enkhuizen?.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth
  Het is niet aangetoond dat zij een dochter is van Jan Hendriks Brandenburgh. Het is echter wél
  waarschijnlijk, daar hij in deze tijd de enige vooraanstaande -lees: welvarende- Brandenburger
  in de regio Enkhuizen was. Gezien haar huwelijk met Frederik Hendrik van der Kop, schout en
  secretaris, is het welvarend zijn wel een zeer belangrijke voorwaarde.
  Meer over Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth:
  Geboorte: 1784, Enkhuizen.   
  Overlijden: 1 juni 1837, Oost-Vlieland.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Kop, Frederik Hendrik.
  Frederik Hendrik werd geboren in 1778.    Hij trouwde Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth rond 1810 in Enkhuizen?.
  Meer over van der Kop, Frederik Hendrik:
  Geboorte: 1778.   
  Beroep: schout, secretaris.   
  Kinderen van Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth en van der Kop, Frederik Hendrik
  1121115511 i. van der Kop, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren rond 1812.   
  1121115512 ii. van der Kop, Diderica Carolina Josephina. Diderica Carolina Josephina werd geboren op 14 juni 1819 in Oost-Vlieland.    Zij trouwde van der Gronden, Jan Wilem op 29 januari 1852 in Vlieland.
  1121115513 iii. van der Kop, Henriette Adolvina Hermina Johanna. Henriette Adolvina Hermina Johanna werd geboren op 20 juli 1821 in Oost-Vlieland.   
  1121115514 iv. van der Kop, Catharina Theodora Elisabeth. Catharina Theodora Elisabeth werd geboren op 27 mei 1824 in Oost-Vlieland.   
  Meer over Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth en van der Kop, Frederik Hendrik:
  Huwelijk: rond 1810, Enkhuizen?.   
 75. van der Kop, Johanna Adriana.
  Johanna Adriana werd geboren rond 1812.    Zij was de dochter van van der Kop, Frederik Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth.
  Meer over van der Kop, Johanna Adriana:
  Geboorte: rond 1812.   
 76. van der Kop, Diderica Carolina Josephina.
  Diderica Carolina Josephina werd geboren op 14 juni 1819 in Oost-Vlieland.    Zij was de dochter van van der Kop, Frederik Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth. Zij trouwde van der Gronden, Jan Wilem op 29 januari 1852 in Vlieland.
  Meer over van der Kop, Diderica Carolina Josephina:
  Geboorte: 14 juni 1819, Oost-Vlieland.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Gronden, Jan Wilem.
  Jan Wilem werd geboren in 1812 in Amsterdam.    Hij trouwde van der Kop, Diderica Carolina Josephina op 29 januari 1852 in Vlieland.
  Meer over van der Gronden, Jan Wilem:
  Geboorte: 1812, Amsterdam.   
  Beroep: rijksroeier.   
  Kinderen van van der Kop, Diderica Carolina Josephina en van der Gronden, Jan Wilem
  11211155121 i. van der Gronden, kind.
  Meer over van der Kop, Diderica Carolina Josephina en van der Gronden, Jan Wilem:
  Huwelijk: 29 januari 1852, Vlieland.   
 77. van der Gronden, kind.
  Hij is de zoon van van der Gronden, Jan Wilem en van der Kop, Diderica Carolina Josephina.
  Opmerkingen bij van der Gronden, kind
  Vraag die nog steeds niet is beantwoord: ontstaat HIER de tak Brandenburg van der Gronden of is
  dat tóch in Kampen geweest?.
 78. van der Kop, Henriette Adolvina Hermina Johanna.
  Henriette Adolvina Hermina Johanna werd geboren op 20 juli 1821 in Oost-Vlieland.    Zij was de dochter van van der Kop, Frederik Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth.
  Meer over van der Kop, Henriette Adolvina Hermina Johanna:
  Geboorte: 20 juli 1821, Oost-Vlieland.   
 79. van der Kop, Catharina Theodora Elisabeth.
  Catharina Theodora Elisabeth werd geboren op 27 mei 1824 in Oost-Vlieland.    Zij was de dochter van van der Kop, Frederik Hendrik en Brandenburg, Catharina Theodora Elisabeth.
  Meer over van der Kop, Catharina Theodora Elisabeth:
  Geboorte: 27 mei 1824, Oost-Vlieland.   
 80. Brandenburg, Johannes Jans.
  Johannes Jans werd geboren in 1765 in Bakhuizen.    Hij overleed op 7 november 1827 in Greonterp.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Flapper, Waltje Jittes. Hij trouwde Yedema, Marijke Klazes in 1791 in Greonterp.
  Meer over Brandenburg, Johannes Jans:
  Geboorte: 1765, Bakhuizen.   
  Overlijden: 7 november 1827, Greonterp.   
  Echtgeno(o)t(e):Yedema, Marijke Klazes.
  Marijke Klazes werd geboren in 1766 in Parrega.    Zij overleed op 31 december 1844 in Wonseradeel.    Zij was de dochter van Yedema, Klaas Dooitses en Klazes, Waltje. Zij trouwde Brandenburg, Johannes Jans in 1791 in Greonterp.
  Meer over Yedema, Marijke Klazes:
  Geboorte: 1766, Parrega.   
  Overlijden: 31 december 1844, Wonseradeel.   
  Kinderen van Yedema, Marijke Klazes en Brandenburg, Johannes Jans
  1121115521 i. Brandenburg, Waltje Johannes. Waltje Johannes werd geboren in 1791 in Greonterp.    Zij overleed op 23 augustus 1837 in Franeker.   
  1121115522 ii. Brandenburg, Cornelia Johannes. Cornelia Johannes werd geboren in 1792 in Greonterp.    Zij overleed op 13 maart 1862 in Wonseradeel.    Zij trouwde Lemstra, Claes Pieters op 14 januari 1834 in Wymbritseradeel.
  1121115523 iii. Brandenburg, Jantje Johannes. Jantje Johannes werd geboren in 1797 in Greonterp.    Zij overleed op 14 februari 1829 in Workum.    Zij trouwde Straatsma, Andries Gerlofs op 1 juni 1822 in Wonseradeel.
  1121115524 iv. Brandenburg, Klaaske Johannes. Klaaske Johannes werd geboren in 1798 in Greonterp.    Zij overleed op 8 juli 1828 in Wonseradeel.   
  1121115525 v. Brandenburg, Joukjen Johannes. Joukjen Johannes werd geboren in 1799 in Greonterp.    Zij overleed op 5 januari 1818 in Greonterp.   
  1121115526 vi. Brandenburg, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren in 1800 in Greonterp.    Hij overleed op 9 augustus 1830 in Wonseradeel.   
  1121115527 vii. Brandenburg, Sibbele Johannes. Sibbele Johannes werd geboren op 2 mei 1806 in Greonterp.    Hij overleed op 7 november 1879 in Wonseradeel.    Hij trouwde Wildering, Sijke Barts op 27 april 1831 in Wymbritseradeel.
  1121115528 viii. Brandenburg, Ietske Johannes. Ietske Johannes werd geboren in 1811 in Greonterp.    Zij overleed op 18 november 1885 in Bolsward.    Zij trouwde Krul, Luutze Jans op 24 oktober 1847 in Bolsward. Zij trouwde tevens van Oosterbaan, Ate op 18 juni 1871 in Bolsward.
  Meer over Yedema, Marijke Klazes en Brandenburg, Johannes Jans:
  Huwelijk: 1791, Greonterp.   
 81. Brandenburg, Waltje Johannes.
  Waltje Johannes werd geboren in 1791 in Greonterp.    Zij overleed op 23 augustus 1837 in Franeker.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Waltje Johannes
  Zij bleef ongehuwd.
  Meer over Brandenburg, Waltje Johannes:
  Geboorte: 1791, Greonterp.   
  Overlijden: 23 augustus 1837, Franeker.   
 82. Brandenburg, Cornelia Johannes.
  Cornelia Johannes werd geboren in 1792 in Greonterp.    Zij overleed op 13 maart 1862 in Wonseradeel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes. Zij trouwde Lemstra, Claes Pieters op 14 januari 1834 in Wymbritseradeel.
  Meer over Brandenburg, Cornelia Johannes:
  Geboorte: 1792, Greonterp.   
  Overlijden: 13 maart 1862, Wonseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Lemstra, Claes Pieters.
  Claes Pieters werd geboren in 1803.    Hij overleed op 2 april 1870 in Wonseradeel.    Hij trouwde Brandenburg, Cornelia Johannes op 14 januari 1834 in Wymbritseradeel.
  Meer over Lemstra, Claes Pieters:
  Geboorte: 1803.   
  Overlijden: 2 april 1870, Wonseradeel.   
  Meer over Brandenburg, Cornelia Johannes en Lemstra, Claes Pieters:
  Huwelijk: 14 januari 1834, Wymbritseradeel.   
 83. Brandenburg, Jantje Johannes.
  Jantje Johannes werd geboren in 1797 in Greonterp.    Zij overleed op 14 februari 1829 in Workum.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes. Zij trouwde Straatsma, Andries Gerlofs op 1 juni 1822 in Wonseradeel.
  Meer over Brandenburg, Jantje Johannes:
  Geboorte: 1797, Greonterp.   
  Overlijden: 14 februari 1829, Workum.   
  Echtgeno(o)t(e):Straatsma, Andries Gerlofs.
  Andries Gerlofs werd geboren in 1797 in Velsen.    Hij overleed op 18 september 1865 in Velsen.    Hij trouwde Brandenburg, Jantje Johannes op 1 juni 1822 in Wonseradeel.
  Meer over Straatsma, Andries Gerlofs:
  Geboorte: 1797, Velsen.   
  Overlijden: 18 september 1865, Velsen.   
  Meer over Brandenburg, Jantje Johannes en Straatsma, Andries Gerlofs:
  Huwelijk: 1 juni 1822, Wonseradeel.   
 84. Brandenburg, Klaaske Johannes.
  Klaaske Johannes werd geboren in 1798 in Greonterp.    Zij overleed op 8 juli 1828 in Wonseradeel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes.
  Meer over Brandenburg, Klaaske Johannes:
  Geboorte: 1798, Greonterp.   
  Overlijden: 8 juli 1828, Wonseradeel.   
 85. Brandenburg, Joukjen Johannes.
  Joukjen Johannes werd geboren in 1799 in Greonterp.    Zij overleed op 5 januari 1818 in Greonterp.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes.
  Meer over Brandenburg, Joukjen Johannes:
  Geboorte: 1799, Greonterp.   
  Overlijden: 5 januari 1818, Greonterp.   
 86. Brandenburg, Jan Johannes.
  Jan Johannes werd geboren in 1800 in Greonterp.    Hij overleed op 9 augustus 1830 in Wonseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes.
  Meer over Brandenburg, Jan Johannes:
  Geboorte: 1800, Greonterp.   
  Overlijden: 9 augustus 1830, Wonseradeel.   
 87. Brandenburg, Sibbele Johannes.
  Sibbele Johannes werd geboren op 2 mei 1806 in Greonterp.    Hij overleed op 7 november 1879 in Wonseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes. Hij trouwde Wildering, Sijke Barts op 27 april 1831 in Wymbritseradeel.
  Meer over Brandenburg, Sibbele Johannes:
  Geboorte: 2 mei 1806, Greonterp.   
  Overlijden: 7 november 1879, Wonseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Wildering, Sijke Barts.
  Sijke Barts werd geboren in 1809.    Zij werd gedoopt op 21 maart 1810 te Greonterp. Zij overleed op 9 september 1887 in Wonseradeel.    Zij was de dochter van Wildering, Bart Johannes en Kroontje, Trijntje Jans. Zij trouwde Brandenburg, Sibbele Johannes op 27 april 1831 in Wymbritseradeel.
  Opmerkingen bij Wildering, Sijke Barts
  Naam ook: Welderink.
  Meer over Wildering, Sijke Barts:
  Geboorte: 1809.   
  Doop: 21 maart 1810, Greonterp.   
  Overlijden: 9 september 1887, Wonseradeel.   
  Kinderen van Wildering, Sijke Barts en Brandenburg, Sibbele Johannes
  11211155271 i. Brandenburg, Trijntje Sibles. Trijntje Sibles werd geboren in 1832 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 9 november 1855 in Wonseradeel.   
  11211155272 ii. Brandenburg, Marijke Sibles. Marijke Sibles werd geboren op 22 juli 1834 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 13 maart 1896 in Wonseradeel.    Zij trouwde Teernstra, Romke Jans op 12 mei 1860 in Wonseradeel.
  11211155273 iii. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 23 augustus 1836 in Bolsward.    Zij overleed op 12 september 1899 in Doniawerstal.   
  11211155274 iv. Brandenburg, Aaltje Sibles. Aaltje Sibles werd geboren op 3 december 1838 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 3 januari 1921 in Bolsward.    Zij trouwde Teerenstra, Pieter op 5 mei 1866 in Wonseradeel.
  11211155275 v. Brandenburg, Johanna Sibles. Johanna Sibles werd geboren op 11 maart 1841 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 12 december 1916 in Wymbritseradeel.    Zij trouwde Ruurda, Harmen op 10 mei 1873 in Wonseradeel. Zij trouwde tevens Teernstra, Foppe Jans op 13 mei 1865 in Wymbritseradeel.
  11211155276 vi. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 20 februari 1843 in Wonseradeel.    Hij overleed op 19 april 1922 in Wymbritseradeel.    Hij trouwde Lichthart, Johanna op 20 mei 1876 in Wymbritseradeel.
  11211155277 vii. Brandenburg, Bart. Bart werd geboren op 4 april 1847 in Wonseradeel.    Hij overleed op 4 mei 1914 in Workum.    Hij trouwde Molenaar, Jantje op 10 mei 1874 in Workum. Hij trouwde tevens Brouwer, Hermina op 10 mei 1884 in Workum..
  11211155278 viii. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 8 december 1850 in Wonseradeel.    Hij trouwde Huitema, Oeke op 12 mei 1877 in Wonseradeel. Hij trouwde tevens Zwolsman, Wopkje op 10 januari 1891 in Wonseradeel..
  Meer over Wildering, Sijke Barts en Brandenburg, Sibbele Johannes:
  Huwelijk: 27 april 1831, Wymbritseradeel.   
 88. Brandenburg, Trijntje Sibles.
  Trijntje Sibles werd geboren in 1832 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 9 november 1855 in Wonseradeel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts.
  Meer over Brandenburg, Trijntje Sibles:
  Geboorte: 1832, Wymbritseradeel.   
  Overlijden: 9 november 1855, Wonseradeel.   
 89. Brandenburg, Marijke Sibles.
  Marijke Sibles werd geboren op 22 juli 1834 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 13 maart 1896 in Wonseradeel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts. Zij trouwde Teernstra, Romke Jans op 12 mei 1860 in Wonseradeel.
  Meer over Brandenburg, Marijke Sibles:
  Geboorte: 22 juli 1834, Wymbritseradeel.   
  Overlijden: 13 maart 1896, Wonseradeel.   
  Beroep: naaister.   
  Echtgeno(o)t(e):Teernstra, Romke Jans.
  Romke Jans werd geboren op 6 december 1835 in Burgwerd.    Hij overleed op 16 december 1916 in Dedgum.    Hij was de zoon van Teernstra, Jan Harings en Vlietstra, Marijke Jans. Hij trouwde Brandenburg, Marijke Sibles op 12 mei 1860 in Wonseradeel.
  Meer over Teernstra, Romke Jans:
  Geboorte: 6 december 1835, Burgwerd.   
  Overlijden: 16 december 1916, Dedgum.   
  Beroep: boerenarbeider.   
  Meer over Brandenburg, Marijke Sibles en Teernstra, Romke Jans:
  Huwelijk: 12 mei 1860, Wonseradeel.   
 90. Brandenburg, Johanna.
  Johanna werd geboren op 23 augustus 1836 in Bolsward.    Zij overleed op 12 september 1899 in Doniawerstal.    Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts.
  Meer over Brandenburg, Johanna:
  Geboorte: 23 augustus 1836, Bolsward.   
  Overlijden: 12 september 1899, Doniawerstal.   
 91. Brandenburg, Aaltje Sibles.
  Aaltje Sibles werd geboren op 3 december 1838 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 3 januari 1921 in Bolsward.    Zij werd begraven op 7 januari 1921 te Bolsward. Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts. Zij trouwde Teerenstra, Pieter op 5 mei 1866 in Wonseradeel.
  Meer over Brandenburg, Aaltje Sibles:
  Geboorte: 3 december 1838, Wymbritseradeel.   
  Overlijden: 3 januari 1921, Bolsward.   
  Begrafenis: 7 januari 1921, Bolsward.   
  Beroep: dienstmeid.   
  Echtgeno(o)t(e):Teerenstra, Pieter.
  Hij trouwde Brandenburg, Aaltje Sibles op 5 mei 1866 in Wonseradeel.
  Meer over Brandenburg, Aaltje Sibles en Teerenstra, Pieter:
  Huwelijk: 5 mei 1866, Wonseradeel.   
 92. Brandenburg, Johanna Sibles.
  Johanna Sibles werd geboren op 11 maart 1841 in Wymbritseradeel.    Zij overleed op 12 december 1916 in Wymbritseradeel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts. Zij trouwde Ruurda, Harmen op 10 mei 1873 in Wonseradeel. Zij trouwde tevens Teernstra, Foppe Jans op 13 mei 1865 in Wymbritseradeel.
  Meer over Brandenburg, Johanna Sibles:
  Geboorte: 11 maart 1841, Wymbritseradeel.   
  Overlijden: 12 december 1916, Wymbritseradeel.   
  Beroep: dienstmeid.   
  Echtgeno(o)t(e):Ruurda, Harmen.
  Harmen werd geboren rond 1830.    Hij trouwde Brandenburg, Johanna Sibles op 10 mei 1873 in Wonseradeel.
  Meer over Ruurda, Harmen:
  Geboorte: rond 1830.   
  Kinderen van Brandenburg, Johanna Sibles en Ruurda, Harmen
  112111552751 i. Ruurda, Johannes. Johannes werd geboren op 19 november 1874 in Wonseradeel.   
  Meer over Brandenburg, Johanna Sibles en Ruurda, Harmen:
  Huwelijk: 10 mei 1873, Wonseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Teernstra, Foppe Jans.
  Foppe Jans werd geboren op 14 december 1837 in Burgwerd.    Hij overleed op 16 december 1906 in Dedgum.    Hij was de zoon van Teernstra, Jan Harings en Vlietstra, Marijke Jans. Hij trouwde Brandenburg, Johanna Sibles op 13 mei 1865 in Wymbritseradeel.
  Meer over Teernstra, Foppe Jans:
  Geboorte: 14 december 1837, Burgwerd.   
  Overlijden: 16 december 1906, Dedgum.   
  Beroep: boerenknecht.   
  Meer over Brandenburg, Johanna Sibles en Teernstra, Foppe Jans:
  Huwelijk: 13 mei 1865, Wymbritseradeel.   
 93. Ruurda, Johannes.
  Johannes werd geboren op 19 november 1874 in Wonseradeel.    Hij was de zoon van Ruurda, Harmen en Brandenburg, Johanna Sibles.
  Meer over Ruurda, Johannes:
  Geboorte: 19 november 1874, Wonseradeel.   
 94. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 20 februari 1843 in Wonseradeel.    Hij overleed op 19 april 1922 in Wymbritseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts. Hij trouwde Lichthart, Johanna op 20 mei 1876 in Wymbritseradeel.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 20 februari 1843, Wonseradeel.   
  Overlijden: 19 april 1922, Wymbritseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Lichthart, Johanna.
  Zij overleed voor 1922 in Wymbritseradeel.    Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 20 mei 1876 in Wymbritseradeel.
  Meer over Lichthart, Johanna:
  Overlijden: voor 1922, Wymbritseradeel.   
  Kinderen van Lichthart, Johanna en Brandenburg, Johannes
  112111552761 i. Brandenburg, Antje. Antje werd geboren op 25 maart 1884 in Wymbritseradeel.    Zij overleed rond 1940.    Zij trouwde Bosma, Dirk op 4 mei 1912 in Doniawerstal.
  112111552762 ii. Brandenburg, Sible. Sible werd geboren op 27 mei 1887 in Wymbritseradeel.    Hij overleed op 27 februari 1888 in Workum.   
  Meer over Lichthart, Johanna en Brandenburg, Johannes:
  Huwelijk: 20 mei 1876, Wymbritseradeel.   
 95. Brandenburg, Antje.
  Antje werd geboren op 25 maart 1884 in Wymbritseradeel.    Zij overleed rond 1940.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Lichthart, Johanna. Zij trouwde Bosma, Dirk op 4 mei 1912 in Doniawerstal.
  Meer over Brandenburg, Antje:
  Geboorte: 25 maart 1884, Wymbritseradeel.   
  Overlijden: rond 1940.   
  Echtgeno(o)t(e):Bosma, Dirk.
  Hij trouwde Brandenburg, Antje op 4 mei 1912 in Doniawerstal.
  Meer over Brandenburg, Antje en Bosma, Dirk:
  Huwelijk: 4 mei 1912, Doniawerstal.   
 96. Brandenburg, Sible.
  Sible werd geboren op 27 mei 1887 in Wymbritseradeel.    Hij overleed op 27 februari 1888 in Workum.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Lichthart, Johanna.
  Meer over Brandenburg, Sible:
  Geboorte: 27 mei 1887, Wymbritseradeel.   
  Overlijden: 27 februari 1888, Workum.   
 97. Brandenburg, Bart.
  Bart werd geboren op 4 april 1847 in Wonseradeel.    Hij overleed op 4 mei 1914 in Workum.    Hij was de zoon van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts. Hij trouwde Molenaar, Jantje op 10 mei 1874 in Workum. Hij trouwde tevens Brouwer, Hermina op 10 mei 1884 in Workum..
  Opmerkingen bij Brandenburg, Bart
  Naam ook: Bertus Brandenburgh
  Meer over Brandenburg, Bart:
  Geboorte: 4 april 1847, Wonseradeel.   
  Overlijden: 4 mei 1914, Workum.   
  Echtgeno(o)t(e):Molenaar, Jantje.
  Jantje werd geboren op 26 januari 1854 in Workum.    Zij overleed op 22 januari 1883 in Workum.    Zij trouwde Brandenburg, Bart op 10 mei 1874 in Workum.
  Meer over Molenaar, Jantje:
  Geboorte: 26 januari 1854, Workum.   
  Overlijden: 22 januari 1883, Workum.   
  Kinderen van Molenaar, Jantje en Brandenburg, Bart
  112111552771 i. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren in 1875 in Wonseradeel.    Hij overleed op 3 oktober 1940 in Wonseradeel.   
  112111552772 ii. Brandenburg, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op 7 oktober 1878 in Workum.   
  112111552773 iii. Brandenburgh, zoon. zoon werd geboren op 16 januari 1883 in Workum.    Hij overleed op 16 januari 1883 in Workum.   
  Meer over Molenaar, Jantje en Brandenburg, Bart:
  Huwelijk: 10 mei 1874, Workum.   
  Echtgeno(o)t(e):Brouwer, Hermina.
  Hermina werd geboren rond 1850.    Zij trouwde Brandenburg, Bart op 10 mei 1884 in Workum.
  Meer over Brouwer, Hermina:
  Geboorte: rond 1850.   
  Kinderen van Brouwer, Hermina en Brandenburg, Bart
  112111552774 i. Brandenburg, Sijke. Sijke werd geboren op 24 januari 1889 in Wonseradeel.    Zij overleed op 23 januari 1926 in Wymbritseradeel.    Zij trouwde Hettinga, Sybolt op 24 april 1909 in Wonseradeel.
  112111552775 ii. Brandenburg, Wybe. Wybe werd geboren op 1 januari 1892 in Wymbritseradeel.    Hij overleed op 9 maart 1892 in Wymbritseradeel.   
  112111552776 iii. Brandenburg, Wybe. Wybe werd geboren op 4 oktober 1894 in Wymbritseradeel.    Hij trouwde Hofhuis, Attje op 24 november 1917 in Workum.
  Meer over Brouwer, Hermina en Brandenburg, Bart:
  Huwelijk: 10 mei 1884, Workum.   
 98. Brandenburg, Willem.
  Willem werd geboren in 1875 in Wonseradeel.    Hij overleed op 3 oktober 1940 in Wonseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Bart en Molenaar, Jantje.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Willem
  Het is nog niet bewezen dat Willem een zoon van Bart is!.
  Meer over Brandenburg, Willem:
  Geboorte: 1875, Wonseradeel.   
  Overlijden: 3 oktober 1940, Wonseradeel.   
 99. Brandenburg, levenloos kind.
  levenloos kind werd geboren op 7 oktober 1878 in Workum.    Deze persoon was het kind van Brandenburg, Bart en Molenaar, Jantje.
  Meer over Brandenburg, levenloos kind:
  Geboorte: 7 oktober 1878, Workum.   
 100. Brandenburgh, zoon.
  zoon werd geboren op 16 januari 1883 in Workum.    Hij overleed op 16 januari 1883 in Workum.    Hij was de zoon van Brandenburg, Bart en Molenaar, Jantje.
  Meer over Brandenburgh, zoon:
  Geboorte: 16 januari 1883, Workum.   
  Overlijden: 16 januari 1883, Workum.   
 101. Brandenburg, Sijke.
  Sijke werd geboren op 24 januari 1889 in Wonseradeel.    Zij overleed op 23 januari 1926 in Wymbritseradeel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Bart en Brouwer, Hermina. Zij trouwde Hettinga, Sybolt op 24 april 1909 in Wonseradeel.
  Meer over Brandenburg, Sijke:
  Geboorte: 24 januari 1889, Wonseradeel.   
  Overlijden: 23 januari 1926, Wymbritseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Hettinga, Sybolt.
  Hij trouwde Brandenburg, Sijke op 24 april 1909 in Wonseradeel.
  Meer over Brandenburg, Sijke en Hettinga, Sybolt:
  Huwelijk: 24 april 1909, Wonseradeel.   
 102. Brandenburg, Wybe.
  Wybe werd geboren op 1 januari 1892 in Wymbritseradeel.    Hij overleed op 9 maart 1892 in Wymbritseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Bart en Brouwer, Hermina.
  Meer over Brandenburg, Wybe:
  Geboorte: 1 januari 1892, Wymbritseradeel.   
  Overlijden: 9 maart 1892, Wymbritseradeel.   
 103. Brandenburg, Wybe.
  Wybe werd geboren op 4 oktober 1894 in Wymbritseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Bart en Brouwer, Hermina. Hij trouwde Hofhuis, Attje op 24 november 1917 in Workum.
  Meer over Brandenburg, Wybe:
  Geboorte: 4 oktober 1894, Wymbritseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Hofhuis, Attje.
  Zij trouwde Brandenburg, Wybe op 24 november 1917 in Workum.
  Meer over Hofhuis, Attje en Brandenburg, Wybe:
  Huwelijk: 24 november 1917, Workum.   
 104. Brandenburg, Jan.
  Jan werd geboren op 8 december 1850 in Wonseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Sibbele Johannes en Wildering, Sijke Barts. Hij trouwde Huitema, Oeke op 12 mei 1877 in Wonseradeel. Hij trouwde tevens Zwolsman, Wopkje op 10 januari 1891 in Wonseradeel..
  Meer over Brandenburg, Jan:
  Geboorte: 8 december 1850, Wonseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Huitema, Oeke.
  Oeke werd geboren rond 6 augustus 1843 in Wymbritseradeel.    Zij trouwde Brandenburg, Jan op 12 mei 1877 in Wonseradeel.
  Meer over Huitema, Oeke:
  Geboorte: rond 6 augustus 1843, Wymbritseradeel.   
  Kinderen van Huitema, Oeke en Brandenburg, Jan
  112111552781 i. Brandenburg, Sible. Sible werd geboren op 10 juli 1878 in Wonseradeel.    Hij overleed rond 1940.    Hij trouwde Appelhof, Sietske op 6 mei 1911 in Wonseradeel. Hij trouwde tevens Kraft, Maaike op 5 november 1921 in Wonseradeel..
  112111552782 ii. Brandenburg, Wietske. Wietske werd geboren op 30 juni 1880 in Wonseradeel.   
  112111552783 iii. Brandenburg, Gerke. Gerke werd geboren op 30 oktober 1881 in Wonseradeel.    Hij overleed op 28 juni 1882 in Wonseradeel.   
  Meer over Huitema, Oeke en Brandenburg, Jan:
  Huwelijk: 12 mei 1877, Wonseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Zwolsman, Wopkje.
  Zij trouwde Brandenburg, Jan op 10 januari 1891 in Wonseradeel.
  Meer over Zwolsman, Wopkje en Brandenburg, Jan:
  Huwelijk: 10 januari 1891, Wonseradeel.   
 105. Brandenburg, Sible.
  Sible werd geboren op 10 juli 1878 in Wonseradeel.    Hij overleed rond 1940.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jan en Huitema, Oeke. Hij trouwde Appelhof, Sietske op 6 mei 1911 in Wonseradeel. Hij trouwde tevens Kraft, Maaike op 5 november 1921 in Wonseradeel..
  Meer over Brandenburg, Sible:
  Geboorte: 10 juli 1878, Wonseradeel.   
  Overlijden: rond 1940.   
  Echtgeno(o)t(e):Appelhof, Sietske.
  Zij overleed in 1921 in Wonseradeel.    Zij trouwde Brandenburg, Sible op 6 mei 1911 in Wonseradeel.
  Meer over Appelhof, Sietske:
  Overlijden: 1921, Wonseradeel.   
  Meer over Appelhof, Sietske en Brandenburg, Sible:
  Huwelijk: 6 mei 1911, Wonseradeel.   
  Echtgeno(o)t(e):Kraft, Maaike.
  Maaike werd geboren op 4 oktober 1880.    Zij trouwde Brandenburg, Sible op 5 november 1921 in Wonseradeel.
  Meer over Kraft, Maaike:
  Geboorte: 4 oktober 1880.   
  Meer over Kraft, Maaike en Brandenburg, Sible:
  Huwelijk: 5 november 1921, Wonseradeel.   
 106. Brandenburg, Wietske.
  Wietske werd geboren op 30 juni 1880 in Wonseradeel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Jan en Huitema, Oeke.
  Meer over Brandenburg, Wietske:
  Geboorte: 30 juni 1880, Wonseradeel.   
 107. Brandenburg, Gerke.
  Gerke werd geboren op 30 oktober 1881 in Wonseradeel.    Hij overleed op 28 juni 1882 in Wonseradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Jan en Huitema, Oeke.
  Meer over Brandenburg, Gerke:
  Geboorte: 30 oktober 1881, Wonseradeel.   
  Overlijden: 28 juni 1882, Wonseradeel.   
 108. Brandenburg, Ietske Johannes.
  Ietske Johannes werd geboren in 1811 in Greonterp.    Zij overleed op 18 november 1885 in Bolsward.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Jans en Yedema, Marijke Klazes. Zij trouwde Krul, Luutze Jans op 24 oktober 1847 in Bolsward. Zij trouwde tevens van Oosterbaan, Ate op 18 juni 1871 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Ietske Johannes:
  Geboorte: 1811, Greonterp.   
  Overlijden: 18 november 1885, Bolsward.   
  Echtgeno(o)t(e):Krul, Luutze Jans.
  Luutze Jans werd geboren in 1799 in Bolsward.    Hij overleed op 7 maart 1857 in Bolsward.    Hij trouwde Brandenburg, Ietske Johannes op 24 oktober 1847 in Bolsward.
  Meer over Krul, Luutze Jans:
  Geboorte: 1799, Bolsward.   
  Overlijden: 7 maart 1857, Bolsward.   
  Beroep: smidsknecht.   
  Meer over Brandenburg, Ietske Johannes en Krul, Luutze Jans:
  Huwelijk: 24 oktober 1847, Bolsward.   
  Echtgeno(o)t(e):van Oosterbaan, Ate.
  Ate werd geboren rond 1845.    Hij trouwde Brandenburg, Ietske Johannes op 18 juni 1871 in Bolsward.
  Meer over van Oosterbaan, Ate:
  Geboorte: rond 1845.   
  Meer over Brandenburg, Ietske Johannes en van Oosterbaan, Ate:
  Huwelijk: 18 juni 1871, Bolsward.   
 109. Brandenburg, Pieter Johannes.
  Pieter Johannes werd geboren op 12 februari 1742 in Hoogkarspel.    Hij werd gedoopt op 25 juli 1745 te Hoogkarspel.. Hij overleed op 26 april 1805 in Terschelling.    Hij werd begraven op 26 april 1805 te Terschelling.. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks. Hij trouwde Domna, Maria Catharina op 8 juli 1764 in Midsland.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Johannes
  Hij is op 10-08-1758 van Hoogkarspel met attestatie naar Midsland, Terschelling vertrokken.
  Meer over Brandenburg, Pieter Johannes:
  Geboorte: 12 februari 1742, Hoogkarspel.   
  Doop: 25 juli 1745, Hoogkarspel.   
  Overlijden: 26 april 1805, Terschelling.   
  Begrafenis: 26 april 1805, Terschelling.   
  Beroep: schoolmeester.   
  Echtgeno(o)t(e):Domna, Maria Catharina.
  Zij werd gedoopt op 18 september 1733 te Midsland. Zij overleed op 25 april 1805 in West-Terschelling.    Zij werd begraven op 26 april 1805 te West-Terschelling. Zij was de dochter van Domna, Henricus Tjallingius en van Dessel, Elizabeth. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Johannes op 8 juli 1764 in Midsland.
  Meer over Domna, Maria Catharina:
  Doop: 18 september 1733, Midsland.   
  Overlijden: 25 april 1805, West-Terschelling.   
  Graf nummer 18 West-Terschelling.
  Begrafenis: 26 april 1805, West-Terschelling.   
  Kinderen van Domna, Maria Catharina en Brandenburg, Pieter Johannes
  112111561 i. Brandenburg, Johannes Pieters. Hij werd gedoopt op 5 april 1765 te Midsland.. Hij overleed op 15 oktober 1825 in Midsland.    Hij trouwde met Schaap, Aaltje Klaas. Hij trouwde tevens Wulp, Wietske Jans op 28 juni 1807 in Ter Hoorn..
  112111562 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 17 augustus 1766 in Midsland.    Hij overleed op 23 mei 1805 in West-Terschelling.    Hij trouwde met Vetschoen, Albertje Jacobs. Hij trouwde tevens met Wulp, Baukje Jans.
  112111563 iii. Brandenburg, Trijntje. Trijntje werd geboren op 8 september 1768 in Midsland.    Zij overleed op 24 november 1812 in Midsland.   
  112111564 iv. Brandenburg, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1771 in Midsland.    Zij overleed in 1838 in Midsland.    Zij trouwde met Bolk, Arnold Adriaans.
  112111565 v. Brandenburg, Henricus. Henricus werd geboren op 17 juni 1774 in Midsland.    Hij overleed rond 1840 in Midsland.   
  112111566 vi. Brandenburg, Aafje Pieters. Zij werd gedoopt op 10 maart 1776 te Midsland. Zij overleed in 1867 in Terschelling.   
  112111567 vii. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op 24 juli 1776 in Gouda.    Hij overleed op 28 september 1826 in Bolsward.    Hij trouwde Sjoerds, Tjitske op 27 december 1801 in Gorredijk. Hij trouwde tevens met Jakobs, Klaaske. Hij trouwde tevens Stuurman, Jantje Folkerts op 20 augustus 1818 in Gorredijk..
  Meer over Domna, Maria Catharina en Brandenburg, Pieter Johannes:
  Huwelijk: 8 juli 1764, Midsland.   
 110. Brandenburg, Johannes Pieters.
  Hij werd gedoopt op 5 april 1765 te Midsland.. Hij overleed op 15 oktober 1825 in Midsland.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij trouwde met Schaap, Aaltje Klaas. Hij trouwde tevens Wulp, Wietske Jans op 28 juni 1807 in Ter Hoorn..
  Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes Pieters
  test 21-8-1799 6990 test 8-10-1807 6960.
  Meer over Brandenburg, Johannes Pieters:
  Doop: 5 april 1765, Midsland.   
  Overlijden: 15 oktober 1825, Midsland.   
  Beroep: commissionair, landbouwer                                        , notaris, onderwijzer, secretaris Oost Terschelling.   
  Echtgeno(o)t(e):Schaap, Aaltje Klaas.
  Aaltje Klaas werd geboren in april 1760 in Midsland.    Zij overleed op 9 september 1799 in Midsland.    Zij werd begraven op 13 september 1799 te Midsland. Zij was de dochter van Schaap, Klaas Cornelis en Jans, Tettje. Zij trouwde met Brandenburg, Johannes Pieters.
  Opmerkingen bij Schaap, Aaltje Klaas
  Zij werd ook genoemd: Akke Klaas.
  Meer over Schaap, Aaltje Klaas:
  Geboorte: april 1760, Midsland.   
  Overlijden: 9 september 1799, Midsland.   
  Advertentie: *** Op den 5 September deezes jaars, verloste myn waarde Huisvrouw van een
  welschapen ZOON, – Dan, vier Dagen daar na, wierd ik in de treurigste omstandigheid gedompeld,
  daar het den Heere behaagde, myn dierbaare Echtgenoote, in den ouderdom van 39 Jaaren en 5
  Maanden, uit dit Leven op te roepen, en in de Eeuwigheid over te brengen: myne Familie, en
  allen die myne omstandigheden en lotgevallen bekend zyn, zullen met my dit gemis betreuren,
  waarvan ik zonder Condo- leantie Brieven my verzekerd houde, Ter Schelling, T.Brandenburg den 28
  October, 1799.
  Begrafenis: 13 september 1799, Midsland.   
  Kinderen van Schaap, Aaltje Klaas en Brandenburg, Johannes Pieters
  1121115611 i. Brandenburg, Fettje. Fettje werd geboren op 25 november 1787 in Midsland.    Zij overleed op 31 juli 1827 in Midsland.    Zij trouwde Lieuwen, Oene Gerritsz op 18 oktober 1807 in Ter Hoorn.
  1121115612 ii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 4 januari 1789 in Midsland.    Hij overleed rond 1790 in Midsland.   
  1121115613 iii. Brandenburg, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 24 mei 1790 in Midsland.    Zij overleed op 18 juli 1826 in Midsland.    Zij trouwde Bos, Cornelis Cornelisz op 5 maart 1815 in Terschelling.
  1121115614 iv. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op 28 augustus 1791 in Midsland.    Zij overleed in 1792 in Midsland.   
  1121115615 v. Brandenburg, Aaltje Johannes. Aaltje Johannes werd geboren op 16 maart 1793 in Midsland.    Zij overleed op 12 december 1867 in Midsland.   
  1121115616 vi. Brandenburg, Trijntje Johannes. Trijntje Johannes werd geboren op 14 juni 1796 in Midsland.    Zij overleed op 11 juni 1827 in Midsland.    Zij trouwde Schaap, Cornelis Jacobsz op 31 augustus 1817 in Terschelling.
  1121115617 vii. Brandenburg, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op 5 september 1799 in Midsland.    Hij overleed op 12 juni 1847 in West-Terschelling.    Hij trouwde Doeksen, Christina Doekes op 21 maart 1824 in Terschelling.
  Meer over Schaap, Aaltje Klaas en Brandenburg, Johannes Pieters:
  Huwelijk:   
  : 17 september 1786, Midsland.   
  Echtgeno(o)t(e):Wulp, Wietske Jans.
  Wietske Jans werd geboren op 18 december 1769 in West-Terschelling.    Zij overleed op 17 januari 1847 in Midsland.    Zij was de dochter van Wulp, Jan Tijs en Tot, Trijntje Alberts. Zij trouwde Brandenburg, Johannes Pieters op 28 juni 1807 in Ter Hoorn.
  Meer over Wulp, Wietske Jans:
  Geboorte: 18 december 1769, West-Terschelling.   
  Overlijden: 17 januari 1847, Midsland.   
  Advertentie: *** Het behaagde den alleen wijzen en goeden God, op heden, na een smartelijk maar
  geduldig lijden van zes weken, van onze zijde weg te nemen, onze hartelijk geliefde Moeder
  WIETSKE WULP, Wed. van wijlen den Heer J.Brandenburg , in den ouderdom van 77 jaren. Zij
  ontsliep in het zalig uitzigt op het betere le- ven, aan gindsche zijde des grafs; al staren wij
  de lieve afgestorvene met diepen weemoed na, wij behoeven toch niet te treuren als dezulken die
  geene hoop hebben. J.L.BRANDENBURG mede namens mijne Zusters en
  Behuwd-Broeders Terschelling, 17 Januarij 1847 Eenige
  kennisgeving .
  Kinderen van Wulp, Wietske Jans en Brandenburg, Johannes Pieters
  1121115618 i. Brandenburg, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren op 23 september 1808 in Midsland.    Zij overleed rond 1880 in Midsland.    Zij trouwde van Slooten, Sipke Jacobs op 20 juni 1840 in Terschelling.
  1121115619 ii. Brandenburg, Alida Johanna. Alida Johanna werd geboren op 29 juni 1810 in Midsland.    Zij overleed op 26 mei 1894 in Amsterdam.    Zij trouwde Meijer, Hendrik Johannes op 25 mei 1831 in Wieringerwaard.
  112111561A iii. Brandenburg, Johanna Louisa. Johanna Louisa werd geboren op 28 augustus 1811 in Midsland.    Zij overleed op 13 december 1849 in Harlingen.   
  112111561B iv. Brandenburg, Elisabeth Johanna. Elisabeth Johanna werd geboren op 9 april 1813 in Midsland.    Zij overleed op 26 augustus 1838 in Midsland.   
  Meer over Wulp, Wietske Jans en Brandenburg, Johannes Pieters:
  Huwelijk: 28 juni 1807, Ter Hoorn.   
 111. Brandenburg, Fettje.
  Fettje werd geboren op 25 november 1787 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 25 november 1787 te Midsland. Zij overleed op 31 juli 1827 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde Lieuwen, Oene Gerritsz op 18 oktober 1807 in Ter Hoorn.
  Meer over Brandenburg, Fettje:
  Geboorte: 25 november 1787, Midsland.   
  Doop: 25 november 1787, Midsland.   
  Overlijden: 31 juli 1827, Midsland.   
  Echtgeno(o)t(e):Lieuwen, Oene Gerritsz.
  Oene Gerritsz werd geboren op 12 juni 1785 in Midsland.    Hij overleed op 13 juli 1853 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van Lieuwen, Gerrit Cornelis en de Boer, Antje Cornelis. Hij trouwde Brandenburg, Fettje op 18 oktober 1807 in Ter Hoorn.
  Meer over Lieuwen, Oene Gerritsz:
  Geboorte: 12 juni 1785, Midsland.   
  Overlijden: 13 juli 1853, West-Terschelling.   
  Beroep: herbergier, kastelein.   
  Kinderen van Brandenburg, Fettje en Lieuwen, Oene Gerritsz
  11211156111 i. Lieuwen, Wietske Oenes. Wietske Oenes werd geboren in 1817 in Terschelling.    Zij overleed op 15 november 1855 in Terschelling.   
  Meer over Brandenburg, Fettje en Lieuwen, Oene Gerritsz:
  Huwelijk: 18 oktober 1807, Ter Hoorn.   
 112. Lieuwen, Wietske Oenes.
  Wietske Oenes werd geboren in 1817 in Terschelling.    Zij overleed op 15 november 1855 in Terschelling.    Zij was de dochter van Lieuwen, Oene Gerritsz en Brandenburg, Fettje.
  Meer over Lieuwen, Wietske Oenes:
  Geboorte: 1817, Terschelling.   
  Overlijden: 15 november 1855, Terschelling.   
  Bij haar overlijden was zij gehuwd. .
 113. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 4 januari 1789 in Midsland.    Hij overleed rond 1790 in Midsland.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 4 januari 1789, Midsland.   
  Overlijden: rond 1790, Midsland.   
 114. Brandenburg, Maria Catharina.
  Maria Catharina werd geboren op 24 mei 1790 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 30 mei 1790 te Midsland. Zij overleed op 18 juli 1826 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde Bos, Cornelis Cornelisz op 5 maart 1815 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Maria Catharina:
  Geboorte: 24 mei 1790, Midsland.   
  Doop: 30 mei 1790, Midsland.   
  Overlijden: 18 juli 1826, Midsland.   
  15:00 uur
  Overleden te Midsland.
  Echtgeno(o)t(e):Bos, Cornelis Cornelisz.
  Hij werd gedoopt op 10 november 1790 te Midsland.. Hij overleed op 12 februari 1857 in Hoogwoud.    Hij was de zoon van Bos, Cornelis Danielsz en Andries, Neeke. Hij trouwde Brandenburg, Maria Catharina op 5 maart 1815 in Terschelling.
  Meer over Bos, Cornelis Cornelisz:
  Doop: 10 november 1790, Midsland.   
  Overlijden: 12 februari 1857, Hoogwoud.   
  12:00 uur
  Bij zijn overlijden woonde hij Pade 44 in Hoogwoud.
  Beroep: kapitein koopvaardij, landman                                              , molenaar, schipper                                            , zeem.   
  Kinderen van Brandenburg, Maria Catharina en Bos, Cornelis Cornelisz
  11211156131 i. Bos, Cornelis Cornelisz. Cornelis Cornelisz werd geboren op 26 januari 1818 in Midsland.   
  11211156132 ii. Bos, Johannes Cornelisz. Johannes Cornelisz werd geboren op 31 oktober 1819 in Midsland.   
  11211156133 iii. Bos, Lieuwe Cornelis. Lieuwe Cornelis werd geboren op 20 juni 1821 in Midsland.   
  11211156134 iv. Bos, Pieter Cornelisz. Pieter Cornelisz werd geboren op 3 juli 1824 in Midsland.   
  11211156135 v. Bos, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 15 juli 1826 in Midsland.   
  Meer over Brandenburg, Maria Catharina en Bos, Cornelis Cornelisz:
  Huwelijk: 5 maart 1815, Terschelling.   
 115. Bos, Cornelis Cornelisz.
  Cornelis Cornelisz werd geboren op 26 januari 1818 in Midsland.    Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.
  Meer over Bos, Cornelis Cornelisz:
  Geboorte: 26 januari 1818, Midsland.   
 116. Bos, Johannes Cornelisz.
  Johannes Cornelisz werd geboren op 31 oktober 1819 in Midsland.    Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.
  Meer over Bos, Johannes Cornelisz:
  Geboorte: 31 oktober 1819, Midsland.   
 117. Bos, Lieuwe Cornelis.
  Lieuwe Cornelis werd geboren op 20 juni 1821 in Midsland.    Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.
  Meer over Bos, Lieuwe Cornelis:
  Geboorte: 20 juni 1821, Midsland.   
 118. Bos, Pieter Cornelisz.
  Pieter Cornelisz werd geboren op 3 juli 1824 in Midsland.    Hij was de zoon van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.
  Meer over Bos, Pieter Cornelisz:
  Geboorte: 3 juli 1824, Midsland.   
 119. Bos, Maria Catharina.
  Maria Catharina werd geboren op 15 juli 1826 in Midsland.    Zij was de dochter van Bos, Cornelis Cornelisz en Brandenburg, Maria Catharina.
  Meer over Bos, Maria Catharina:
  Geboorte: 15 juli 1826, Midsland.   
 120. Brandenburg, Aaltje Johannes.
  Aaltje Johannes werd geboren op 28 augustus 1791 in Midsland.    Zij overleed in 1792 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.
  Meer over Brandenburg, Aaltje Johannes:
  Geboorte: 28 augustus 1791, Midsland.   
  Overlijden: 1792, Midsland.   
 121. Brandenburg, Aaltje Johannes.
  Aaltje Johannes werd geboren op 16 maart 1793 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 17 maart 1793 te Midsland. Zij overleed op 12 december 1867 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas.
  Meer over Brandenburg, Aaltje Johannes:
  Geboorte: 16 maart 1793, Midsland.   
  Doop: 17 maart 1793, Midsland.   
  Overlijden: 12 december 1867, Midsland.   
 122. Brandenburg, Trijntje Johannes.
  Trijntje Johannes werd geboren op 14 juni 1796 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 19 juni 1796 te Midsland. Zij overleed op 11 juni 1827 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Zij trouwde Schaap, Cornelis Jacobsz op 31 augustus 1817 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Trijntje Johannes:
  Geboorte: 14 juni 1796, Midsland.   
  Doop: 19 juni 1796, Midsland.   
  Overlijden: 11 juni 1827, Midsland.   
  Echtgeno(o)t(e):Schaap, Cornelis Jacobsz.
  Cornelis Jacobsz werd geboren op 24 mei 1790 in Midsland.    Hij werd gedoopt op 30 mei 1790 te Midsland.. Hij overleed op 6 juli 1860 in Midsland.    Hij was de zoon van Schaap, Jacob Klaas en Bos, Maamke Cornelis. Hij trouwde Brandenburg, Trijntje Johannes op 31 augustus 1817 in Terschelling.
  Meer over Schaap, Cornelis Jacobsz:
  Geboorte: 24 mei 1790, Midsland.   
  Doop: 30 mei 1790, Midsland.   
  Overlijden: 6 juli 1860, Midsland.   
  Kinderen van Brandenburg, Trijntje Johannes en Schaap, Cornelis Jacobsz
  11211156161 i. Schaap, Jacob. Jacob werd geboren in 1819 in Terschelling.    Hij overleed op 22 februari 1847 in Den Helder.   
  Meer over Brandenburg, Trijntje Johannes en Schaap, Cornelis Jacobsz:
  Huwelijk: 31 augustus 1817, Terschelling.   
 123. Schaap, Jacob.
  Jacob werd geboren in 1819 in Terschelling.    Hij overleed op 22 februari 1847 in Den Helder.    Hij was de zoon van Schaap, Cornelis Jacobsz en Brandenburg, Trijntje Johannes.
  Meer over Schaap, Jacob:
  Geboorte: 1819, Terschelling.   
  Overlijden: 22 februari 1847, Den Helder.   
  Aangiftedatum: 02-02-1848.
 124. Brandenburg, Pieter Johannes.
  Pieter Johannes werd geboren op 5 september 1799 in Midsland.    Hij werd gedoopt op 8 september 1799 te Midsland.. Hij overleed op 12 juni 1847 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes Pieters en Schaap, Aaltje Klaas. Hij trouwde Doeksen, Christina Doekes op 21 maart 1824 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Pieter Johannes:
  Geboorte: 5 september 1799, Midsland.   
  Doop: 8 september 1799, Midsland.   
  Overlijden: 12 juni 1847, West-Terschelling.   
  Beroep: ontvanger der loodsgelden, secretaris van het dijkbestuur.   
  Echtgeno(o)t(e):Doeksen, Christina Doekes.
  Christina Doekes werd geboren op 28 augustus 1800 in Midsland.    Zij overleed op 3 mei 1841 in West-Terschelling.    Zij was de dochter van Doeksen, Doeke Gerritsz en Ewouds, Jantje Johannes. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Johannes op 21 maart 1824 in Terschelling.
  Meer over Doeksen, Christina Doekes:
  Geboorte: 28 augustus 1800, Midsland.   
  Overlijden: 3 mei 1841, West-Terschelling.   
  Advertentie: *** Heden morgen ten 2½ ure trof mij de gevoeligste slag mijns levens, door het
  afsterven mijner innigst ge- liefde gade, CHRISTINA DOEKSEN, in den ouderdom van ruim 40 Jaren,
  na mij gisteren avond ten 9 ure eenen welgeschapen Zoon ter wereld gebragt te hebben, zeven-
  tien jaren mogt ik in den genoegelijksten echt met haar vereenigd zijn. Negen kinderen verliezen
  in haar eene teeder zorgdragende Moeder, van wie de meesten hun groot verlies niet beseffen.
  Het vertrouwen van haar eens in reiner gewesten weder te zien, dit alleen is in staat mijne
  diepe smart eenigszins te lenigen. Vrienden en bekenden strekke deze eenige tevens tot al-
  gemeene kennisgeving. – Verzoeke van brieven van rouw- beklag verschoond te blijven.
  Terschelling, P.Brandenburg 3 Mei 1841 Ontvanger der Loodsgelden.
  Kinderen van Doeksen, Christina Doekes en Brandenburg, Pieter Johannes
  11211156171 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 18 november 1824 in West-Terschelling.    Hij overleed op 10 mei 1906 in Amsterdam.    Hij trouwde Molenaar, Maartje Klaas op 17 december 1846 in Terschelling.
  11211156172 ii. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 10 september 1826 in West-Terschelling.    Hij overleed op 23 mei 1909 in West-Terschelling.    Hij trouwde Cupido, Frouwtje Pieters op 1 juni 1849 in Terschelling. Hij trouwde tevens Cupido, Trijntje Pieters op 19 september 1863 in Terschelling..
  11211156173 iii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 3 september 1828 in West-Terschelling.    Hij overleed op 27 december 1912 in Ilpendam.    Hij trouwde Schuitemaker, Maartje op 9 december 1855 in Wieringerwaard.
  11211156174 iv. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 3 september 1830 in West-Terschelling.    Zij overleed op 24 februari 1875 in West-Terschelling.    Zij trouwde Molenaar, Willem Gerrits op 1 mei 1851 in Terschelling.
  11211156175 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 18 juli 1832 in West-Terschelling.    Hij overleed op 9 april 1893 in Amsterdam.    Hij trouwde Albers, Hilcka op 16 juni 1858 in Amsterdam.
  11211156176 vi. Brandenburg, Willem Pieters. Willem Pieters werd geboren op 5 december 1833 in West-Terschelling.    Hij overleed op 25 juli 1850 in Middellandse Zee.   
  11211156177 vii. Brandenburg, Aaltje. Aaltje werd geboren op 11 maart 1836 in West-Terschelling.    Zij overleed rond 1890 in West-Terschelling.    Zij trouwde Sterel, Meindert Douwes op 9 november 1861 in Terschelling.
  11211156178 viii. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 12 november 1838 in West-Terschelling.    Zij overleed rond 1900 in Ilpendam.   
  11211156179 ix. Brandenburg, Gerrit Christina. Gerrit Christina werd geboren op 2 maart 1841 in West-Terschelling.    Hij overleed op 11 oktober 1881 in Harlingen.    Hij trouwde Mosselman, Janke Thomas op 27 september 1862 in Oostdongeradeel.
  Meer over Doeksen, Christina Doekes en Brandenburg, Pieter Johannes:
  Huwelijk: 21 maart 1824, Terschelling.   
 125. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 18 november 1824 in West-Terschelling.    Hij overleed op 10 mei 1906 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Molenaar, Maartje Klaas op 17 december 1846 in Terschelling.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes
  Op 19-01-1840 heeft Johannes belijdenis gedaan. Hij woonde tot 1874 op Terschelling, vanaf 04-05-1874 in Nieuwediep, Den Helder en is in 1879 verhuisd naar Amsterdam, waar hij op Mariniersplein 70 woonde.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 18 november 1824, West-Terschelling.   
  Overlijden: 10 mei 1906, Amsterdam.   
  Beroep: commissionair, loods, pakhuisknecht , tonnenlegger, klerk, schipper, magazijnmeester,.   
  Echtgeno(o)t(e):Molenaar, Maartje Klaas.
  Maartje Klaas werd geboren op 11 november 1820 in West-Terschelling.    Zij overleed op 25 februari 1908 in Den Haag.    Zij was de dochter van Molenaar, Klaas Gerrits en Hofker, Antje Barends. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 17 december 1846 in Terschelling.
  Meer over Molenaar, Maartje Klaas:
  Geboorte: 11 november 1820, West-Terschelling.   
  Overlijden: 25 februari 1908, Den Haag.   
  Kinderen van Molenaar, Maartje Klaas en Brandenburg, Johannes
  112111561711 i. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 26 april 1847 in West-Terschelling.    Zij overleed op 11 november 1921 in Zutphen.    Zij trouwde Sterel, Gerrit Tjebbes op 1 april 1875 in Den Helder.
  112111561712 ii. Brandenburg, Antje. Antje werd geboren op 30 juli 1849 in West-Terschelling.    Zij overleed op 7 oktober 1940 in Ermelo.    Zij trouwde Zunderdorp, Cornelis op 19 maart 1874 in Terschelling.
  112111561713 iii. Brandenburg, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op 24 oktober 1851 in Terschelling.    Hij overleed op 24 oktober 1851 in Terschelling.   
  112111561714 iv. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 11 november 1852 in West-Terschelling.    Hij overleed op 6 februari 1927 in Den Haag.    Hij trouwde Brandenburg, Catharina Christina op 24 december 1885 in Amsterdam.
  112111561715 v. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 20 maart 1855 in West-Terschelling.    Zij overleed op 22 mei 1940 in Amsterdam.    Zij trouwde Visser, Ede Abrahamsz op 23 oktober 1884 in Amsterdam.
  112111561716 vi. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 19 maart 1857 in West-Terschelling.    Hij overleed op 16 september 1894 in Amsterdam.    Hij trouwde Kater, Nelletje op 6 september 1883 in Amsterdam.
  112111561717 vii. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 17 juni 1859 in West-Terschelling.    Zij overleed op 8 mei 1944 in Amsterdam.    Zij trouwde Kater, Gerrit op 8 maart 1883 in Amsterdam.
  112111561718 viii. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren op 30 september 1861 in West-Terschelling.    Hij overleed op 17 oktober 1944 in Amsterdam.    Hij trouwde Pastoor, Jansje in 1886 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Harting, Susanna Pieternella op 18 mei 1893 in Amsterdam..
  112111561719 ix. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 28 december 1863 in West-Terschelling.    Hij overleed op 31 maart 1939 in Hilversum.    Hij trouwde Visser, Trijntje op 2 augustus 1888 in Den Helder. Hij trouwde tevens Zunderdorp, Alida op 17 september 1891 in West-Terschelling..
  Meer over Molenaar, Maartje Klaas en Brandenburg, Johannes:
  Huwelijk: 17 december 1846, Terschelling.   
  Advertentie: Zo de Heere wil hopen onze ge- liefde Ouders: JOHANNES BRANDENBURG
  en MAARTJE MOLENAAR op den 17 Dec.1886 hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken.
  Hunne dankbare Kinderen, Be – huwd- en Kleinkinderen. Amsterdam, 3 Dec. 1996.
  Mariniersplein 70.
 126. Brandenburg, Christina.
  Christina werd geboren op 26 april 1847 in West-Terschelling.    Zij overleed op 11 november 1921 in Zutphen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Sterel, Gerrit Tjebbes op 1 april 1875 in Den Helder.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Christina
  Zij is op 7 mei 1874 naar Hasselt vertrokken. .
  Meer over Brandenburg, Christina:
  Geboorte: 26 april 1847, West-Terschelling.   
  Overlijden: 11 november 1921, Zutphen.   
  Echtgeno(o)t(e):Sterel, Gerrit Tjebbes.
  Gerrit Tjebbes werd geboren op 23 april 1840 in West-Terschelling.    Hij overleed op 3 mei 1914 in Hasselt.    Hij was de zoon van Sterel, Tjebbe Gerrits en de Jong, Neeltje Annes. Hij trouwde Brandenburg, Christina op 1 april 1875 in Den Helder.
  Meer over Sterel, Gerrit Tjebbes:
  Geboorte: 23 april 1840, West-Terschelling.   
  Overlijden: 3 mei 1914, Hasselt.   
  Kinderen van Brandenburg, Christina en Sterel, Gerrit Tjebbes
  1121115617111 i. Sterel, Nn.
  Meer over Brandenburg, Christina en Sterel, Gerrit Tjebbes:
  Huwelijk: 1 april 1875, Den Helder.   
 127. Sterel, Nn.
  Deze persoon is het kind van Sterel, Gerrit Tjebbes en Brandenburg, Christina.
  Opmerkingen bij Sterel, Nn
  Gerrie Sterel (Aus) informeerde mij over het nageslacht van dit gezin
 128. Brandenburg, Antje.
  Antje werd geboren op 30 juli 1849 in West-Terschelling.    Zij overleed op 7 oktober 1940 in Ermelo.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Zunderdorp, Cornelis op 19 maart 1874 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Antje:
  Geboorte: 30 juli 1849, West-Terschelling.   
  Overlijden: 7 oktober 1940, Ermelo.   
  Beroep: eigenaresse naaiatelier.   
  Echtgeno(o)t(e):Zunderdorp, Cornelis.
  Cornelis werd geboren op 21 augustus 1849 in West-Terschelling.    Hij overleed op 4 maart 1916 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van Zunderdorp, Cornelis Cornelis en Rueben, Alida Abels. Hij trouwde Brandenburg, Antje op 19 maart 1874 in Terschelling.
  Meer over Zunderdorp, Cornelis:
  Geboorte: 21 augustus 1849, West-Terschelling.   
  Overlijden: 4 maart 1916, West-Terschelling.   
  Beroep: grofsmid, scheepsmakelaar.   
  Kinderen van Brandenburg, Antje en Zunderdorp, Cornelis
  1121115617121 i. Zunderdorp, Alida. Alida werd geboren op 25 augustus 1874 in West-Terschelling.    Zij overleed op 30 september 1933 in Hilversum.    Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 17 september 1891 in West-Terschelling.
  1121115617122 ii. Zunderdorp, Johannes. Johannes werd geboren op 17 januari 1876 in West-Terschelling.    Hij overleed op 8 september 1941 in Ermelo.    Hij trouwde Kila, Henrica Petronella Jacoba rond 1901 in Den Haag. Hij trouwde tevens Sol, Sophia op 6 januari 1926 in Ermelo..
  Meer over Brandenburg, Antje en Zunderdorp, Cornelis:
  Huwelijk: 19 maart 1874, Terschelling.   
 129. Zunderdorp, Alida.
  Alida werd geboren op 25 augustus 1874 in West-Terschelling.    Zij overleed op 30 september 1933 in Hilversum.    Zij was de dochter van Zunderdorp, Cornelis en Brandenburg, Antje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 17 september 1891 in West-Terschelling.
  Meer over Zunderdorp, Alida:
  Geboorte: 25 augustus 1874, West-Terschelling.   
  Overlijden: 30 september 1933, Hilversum.   
  Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren op 28 december 1863 in West-Terschelling.    Hij overleed op 31 maart 1939 in Hilversum.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Visser, Trijntje op 2 augustus 1888 in Den Helder. Hij trouwde tevens Zunderdorp, Alida op 17 september 1891 in West-Terschelling..
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 28 december 1863, West-Terschelling.   
  Beroep: ambtenaar.   
  Overlijden: 31 maart 1939, Hilversum.   
  Kinderen van Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius
  11211156171211 i. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren in oktober 1893.    Zij overleed op 20 januari 1895 in Amsterdam.   
  11211156171212 ii. Brandenburg, Anna. Anna werd geboren op 2 juni 1895 in Amsterdam.    Zij overleed op 6 juni 1895 in Amsterdam.   
  11211156171213 iii. Brandenburg, Johannes Tjallingius. Johannes Tjallingius werd geboren in 1897 in Amsterdam.    Hij trouwde de Rooij, Anna Theodora op 22 december 1920 in Amsterdam.
  Meer over Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius:
  Huwelijk: 17 september 1891, West-Terschelling.   
 130. Brandenburg, Maria.
  Maria werd geboren in oktober 1893.    Zij overleed op 20 januari 1895 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida.
  Meer over Brandenburg, Maria:
  Geboorte: oktober 1893.   
  Overlijden: 20 januari 1895, Amsterdam.   
 131. Brandenburg, Anna.
  Anna werd geboren op 2 juni 1895 in Amsterdam.    Zij overleed op 6 juni 1895 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida.
  Meer over Brandenburg, Anna:
  Geboorte: 2 juni 1895, Amsterdam.   
  Overlijden: 6 juni 1895, Amsterdam.   
 132. Brandenburg, Johannes Tjallingius.
  Johannes Tjallingius werd geboren in 1897 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Zunderdorp, Alida. Hij trouwde de Rooij, Anna Theodora op 22 december 1920 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Johannes Tjallingius:
  Geboorte: 1897, Amsterdam.   
  Beroep: 1923. kantoorbediende.   
  Echtgeno(o)t(e):de Rooij, Anna Theodora.
  Anna Theodora werd geboren in 1899 in Amsterdam.    Zij trouwde Brandenburg, Johannes Tjallingius op 22 december 1920 in Amsterdam.
  Meer over de Rooij, Anna Theodora:
  Geboorte: 1899, Amsterdam.   
  Meer over de Rooij, Anna Theodora en Brandenburg, Johannes Tjallingius:
  Huwelijk: 22 december 1920, Amsterdam.   
  Scheiding: 20 juli 1972, Amsterdam.   
 133. Zunderdorp, Johannes.
  Johannes werd geboren op 17 januari 1876 in West-Terschelling.    Hij overleed op 8 september 1941 in Ermelo.    Hij was de zoon van Zunderdorp, Cornelis en Brandenburg, Antje. Hij trouwde Kila, Henrica Petronella Jacoba rond 1901 in Den Haag. Hij trouwde tevens Sol, Sophia op 6 januari 1926 in Ermelo..
  Meer over Zunderdorp, Johannes:
  Geboorte: 17 januari 1876, West-Terschelling.   
  Beroep: leraar lichamelijke opvoeding.   
  Overlijden: 8 september 1941, Ermelo.   
  Echtgeno(o)t(e):Kila, Henrica Petronella Jacoba.
  Henrica Petronella Jacoba werd geboren op 25 september 1879 in Den Haag.    Zij overleed op 5 maart 1952 in Den Haag.    Zij was de dochter van Kila, Cornelis en Alsemgeest, Hendrika. Zij trouwde Zunderdorp, Johannes rond 1901 in Den Haag.
  Meer over Kila, Henrica Petronella Jacoba:
  Geboorte: 25 september 1879, Den Haag.   
  Overlijden: 5 maart 1952, Den Haag.   
  Meer over Kila, Henrica Petronella Jacoba en Zunderdorp, Johannes:
  Huwelijk: rond 1901, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Sol, Sophia.
  Sophia werd geboren op 5 februari 1901 in Den Haag.    Zij overleed op 27 oktober 1992 in Ermelo.    Zij trouwde Zunderdorp, Johannes op 6 januari 1926 in Ermelo.
  Meer over Sol, Sophia:
  Geboorte: 5 februari 1901, Den Haag.   
  Overlijden: 27 oktober 1992, Ermelo.   
  Meer over Sol, Sophia en Zunderdorp, Johannes:
  Huwelijk: 6 januari 1926, Ermelo.   
 134. Brandenburg, levenloos kind.
  levenloos kind werd geboren op 24 oktober 1851 in Terschelling.    Hij overleed op 24 oktober 1851 in Terschelling.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas.
  Meer over Brandenburg, levenloos kind:
  Geboorte: 24 oktober 1851, Terschelling.   
  Overlijden: 24 oktober 1851, Terschelling.   
 135. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 11 november 1852 in West-Terschelling.    Hij overleed op 6 februari 1927 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Brandenburg, Catharina Christina op 24 december 1885 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter
  Hij is op 28 september 1898 naar Nederlands Indië (Indonesia) vertrokken.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 11 november 1852, West-Terschelling.   
  Overlijden: 6 februari 1927, Den Haag.   
  Beroep: Ambt.v. Oost Indische zaken.   
  Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Catharina Christina.
  Catharina Christina werd geboren op 8 juni 1864 in West-Terschelling.    Zij overleed op 13 januari 1946 in Soest.    Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 24 december 1885 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Catharina Christina:
  Geboorte: 8 juni 1864, West-Terschelling.   
  Overlijden: 13 januari 1946, Soest.   
  Kinderen van Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter
  1121115617141 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 19 oktober 1886 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1950.   
  1121115617142 ii. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth. Jansje Catharina Elisabeth werd geboren op 29 september 1890 in Djoewana (Java).    Zij overleed op 18 augustus 1945 in Batavia (Ind).   
  1121115617143 iii. Brandenburg, Johannes Pieter. Johannes Pieter werd geboren op 8 oktober 1891 in Djoewana (Java).   
  1121115617144 iv. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 6 december 1892 in Pati (Java).    Zij overleed rond 1950.   
  1121115617145 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 29 oktober 1895 in Djoewana (Java).    Hij overleed op 18 september 1944 in op zee.   
  Meer over Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 24 december 1885, Amsterdam.   
 136. Brandenburg, Maartje.
  Maartje werd geboren op 19 oktober 1886 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1950.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.
  Meer over Brandenburg, Maartje:
  Geboorte: 19 oktober 1886, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1950.   
 137. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth.
  Jansje Catharina Elisabeth werd geboren op 29 september 1890 in Djoewana (Java).    Zij overleed op 18 augustus 1945 in Batavia (Ind).    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.
  Meer over Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth:
  Geboorte: 29 september 1890, Djoewana (Java).   
  Overlijden: 18 augustus 1945, Batavia (Ind). Batavia, kamp Tjideng.   
 138. Brandenburg, Johannes Pieter.
  Johannes Pieter werd geboren op 8 oktober 1891 in Djoewana (Java).    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.
  Meer over Brandenburg, Johannes Pieter:
  Geboorte: 8 oktober 1891, Djoewana (Java).   
 139. Brandenburg, Catharina Christina.
  Catharina Christina werd geboren op 6 december 1892 in Pati (Java).    Zij overleed rond 1950.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.
  Meer over Brandenburg, Catharina Christina:
  Geboorte: 6 december 1892, Pati (Java).   
  Overlijden: rond 1950.   
 140. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 29 oktober 1895 in Djoewana (Java).    Hij overleed op 18 september 1944 in op zee.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Brandenburg, Catharina Christina.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 29 oktober 1895, Djoewana (Java).   
  Beroep: 1944. KNIL soldaat Inf..   
  Overlijden: 18 september 1944, op zee. Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru.   
 141. Brandenburg, Maartje.
  Maartje werd geboren op 20 maart 1855 in West-Terschelling.    Zij overleed op 22 mei 1940 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Visser, Ede Abrahamsz op 23 oktober 1884 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Maartje
  Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd.
  Meer over Brandenburg, Maartje:
  Geboorte: 20 maart 1855, West-Terschelling.   
  Overlijden: 22 mei 1940, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Visser, Ede Abrahamsz.
  Ede Abrahamsz werd geboren op 16 oktober 1857 in Schiermonnikoog.    Hij overleed op 27 september 1939 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Visser, Eltjes en Zeilinga, Margrietha Maaijes. Hij trouwde Brandenburg, Maartje op 23 oktober 1884 in Amsterdam.
  Meer over Visser, Ede Abrahamsz:
  Geboorte: 16 oktober 1857, Schiermonnikoog.   
  Beroep: zeeman.   
  Overlijden: 27 september 1939, Amsterdam.   
  Meer over Brandenburg, Maartje en Visser, Ede Abrahamsz:
  Huwelijk: 23 oktober 1884, Amsterdam.   
 142. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 19 maart 1857 in West-Terschelling.    Hij overleed op 16 september 1894 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Kater, Nelletje op 6 september 1883 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes
  Na 1885? pakhuisknecht.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 19 maart 1857, West-Terschelling.   
  Overlijden: 16 september 1894, Amsterdam.   
  Beroep: zeeman, varensgezel, timmerman,.   
  Echtgeno(o)t(e):Kater, Nelletje.
  Nelletje werd geboren op 9 november 1857 in Monnickendam.    Zij overleed op 2 september 1920 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Kater, Gerrit en Otegem, Trijntje. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 6 september 1883 in Amsterdam.
  Meer over Kater, Nelletje:
  Geboorte: 9 november 1857, Monnickendam.   
  Overlijden: 2 september 1920, Amsterdam.   
  Kinderen van Kater, Nelletje en Brandenburg, Johannes
  1121115617161 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 23 september 1884 in Amsterdam.    Zij overleed op 12 februari 1885 in Amsterdam.   
  1121115617162 ii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 22 november 1885 in Amsterdam.    Hij overleed op 13 januari 1973 in Amsterdam.    Hij trouwde van der Vooren, Barendina Catharina Johanna op 25 september 1913 in Amsterdam.
  1121115617163 iii. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 1 februari 1888 in Amsterdam.   
  1121115617164 iv. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 14 februari 1890 in Amsterdam.    Hij overleed in Amsterdam.   
  1121115617165 v. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 24 april 1892 in Amsterdam.    Hij overleed in Amsterdam.   
  1121115617166 vi. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 1 juli 1894 in Amsterdam.    Hij overleed op 26 maart 1919 in Oegstgeest.   
  Meer over Kater, Nelletje en Brandenburg, Johannes:
  Huwelijk: 6 september 1883, Amsterdam.   
 143. Brandenburg, Maartje.
  Maartje werd geboren op 23 september 1884 in Amsterdam.    Zij overleed op 12 februari 1885 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
  Meer over Brandenburg, Maartje:
  Geboorte: 23 september 1884, Amsterdam.   
  0500
  Overlijden: 12 februari 1885, Amsterdam.   
  2000
 144. Brandenburg, Gerrit.
  Gerrit werd geboren op 22 november 1885 in Amsterdam.    Hij overleed op 13 januari 1973 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje. Hij trouwde van der Vooren, Barendina Catharina Johanna op 25 september 1913 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Gerrit:
  Geboorte: 22 november 1885, Amsterdam.   
  0900
  Overlijden: 13 januari 1973, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Vooren, Barendina Catharina Johanna.
  Barendina Catharina Johanna werd geboren op 11 november 1889.    Zij trouwde Brandenburg, Gerrit op 25 september 1913 in Amsterdam.
  Meer over van der Vooren, Barendina Catharina Johanna:
  Geboorte: 11 november 1889.   
  Meer over van der Vooren, Barendina Catharina Johanna en Brandenburg, Gerrit:
  Huwelijk: 25 september 1913, Amsterdam.   
 145. Brandenburg, Maartje.
  Maartje werd geboren op 1 februari 1888 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
  Meer over Brandenburg, Maartje:
  Geboorte: 1 februari 1888, Amsterdam.   
  2000
  Overlijden:   
 146. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 14 februari 1890 in Amsterdam.    Hij overleed in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 14 februari 1890, Amsterdam.   
  2000
  Overlijden: Amsterdam.   
 147. Brandenburg, Cornelis.
  Cornelis werd geboren op 24 april 1892 in Amsterdam.    Hij overleed in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
  Meer over Brandenburg, Cornelis:
  Geboorte: 24 april 1892, Amsterdam.   
  1800
  Overlijden: Amsterdam.   
 148. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 1 juli 1894 in Amsterdam.    Hij overleed op 26 maart 1919 in Oegstgeest.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Kater, Nelletje.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 1 juli 1894, Amsterdam.   
  Overlijden: 26 maart 1919, Oegstgeest.   
 149. Brandenburg, Jantje.
  Jantje werd geboren op 17 juni 1859 in West-Terschelling.    Zij overleed op 8 mei 1944 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Zij trouwde Kater, Gerrit op 8 maart 1883 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje
  Zij is op 31 mei 1876 naar Den Helder verhuisd, samen met haar zus Maartje.
  Meer over Brandenburg, Jantje:
  Geboorte: 17 juni 1859, West-Terschelling.   
  Overlijden: 8 mei 1944, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Kater, Gerrit.
  Gerrit werd geboren op 28 november 1861 in Amsterdam.    Hij overleed op 3 juni 1919 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Kater, Gerrit en Otegem, Trijntje. Hij trouwde Brandenburg, Jantje op 8 maart 1883 in Amsterdam.
  Meer over Kater, Gerrit:
  Geboorte: 28 november 1861, Amsterdam.   
  Beroep: timmerman.   
  Overlijden: 3 juni 1919, Amsterdam.   
  Meer over Brandenburg, Jantje en Kater, Gerrit:
  Huwelijk: 8 maart 1883, Amsterdam.   
 150. Brandenburg, Klaas.
  Klaas werd geboren op 30 september 1861 in West-Terschelling.    Hij overleed op 17 oktober 1944 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Pastoor, Jansje in 1886 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Harting, Susanna Pieternella op 18 mei 1893 in Amsterdam..
  Meer over Brandenburg, Klaas:
  Geboorte: 30 september 1861, West-Terschelling.   
  Beroep: smid.   
  Overlijden: 17 oktober 1944, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Pastoor, Jansje.
  Jansje werd geboren op 20 mei 1862 in Zijpe.    Zij overleed op 22 juni 1892 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Pastoor, Hendrik en Schuitemaker, Jantje. Zij trouwde Brandenburg, Klaas in 1886 in Amsterdam.
  Meer over Pastoor, Jansje:
  Geboorte: 20 mei 1862, Zijpe.   
  Overlijden: 22 juni 1892, Amsterdam.   
  Kinderen van Pastoor, Jansje en Brandenburg, Klaas
  1121115617181 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 30 juli 1887 in Amsterdam.    Hij overleed in 1906 in Amsterdam.   
  Meer over Pastoor, Jansje en Brandenburg, Klaas:
  Huwelijk: 1886, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Harting, Susanna Pieternella.
  Susanna Pieternella werd geboren op 21 mei 1854 in Vlissingen.    Zij overleed op 13 februari 1931 in Laren (Gld).    Zij was de dochter van Harting, Pieter en Andriessen, Johanna Maria. Zij trouwde Brandenburg, Klaas op 18 mei 1893 in Amsterdam.
  Meer over Harting, Susanna Pieternella:
  Geboorte: 21 mei 1854, Vlissingen.   
  Overlijden: 13 februari 1931, Laren (Gld).   
  Meer over Harting, Susanna Pieternella en Brandenburg, Klaas:
  Huwelijk: 18 mei 1893, Amsterdam.   
 151. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 30 juli 1887 in Amsterdam.    Hij overleed in 1906 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Klaas en Pastoor, Jansje.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 30 juli 1887, Amsterdam.   
  2100
  Overlijden: 1906, Amsterdam.   
  2100
  Beroep: werkman.   
 152. Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren op 28 december 1863 in West-Terschelling.    Hij overleed op 31 maart 1939 in Hilversum.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Visser, Trijntje op 2 augustus 1888 in Den Helder. Hij trouwde tevens Zunderdorp, Alida op 17 september 1891 in West-Terschelling..
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 28 december 1863, West-Terschelling.   
  Beroep: ambtenaar.   
  Overlijden: 31 maart 1939, Hilversum.   
  Echtgeno(o)t(e):Visser, Trijntje.
  Trijntje werd geboren op 20 maart 1864 in Schiermonnikoog.    Zij overleed op 27 maart 1889 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Visser, Eltjes en Zeilinga, Margrietha Maaijes. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 2 augustus 1888 in Den Helder.
  Meer over Visser, Trijntje:
  Geboorte: 20 maart 1864, Schiermonnikoog.   
  Overlijden: 27 maart 1889, Amsterdam.   
  Meer over Visser, Trijntje en Brandenburg, Tjallingius:
  Huwelijk: 2 augustus 1888, Den Helder.   
  Echtgeno(o)t(e):Zunderdorp, Alida.
  Alida werd geboren op 25 augustus 1874 in West-Terschelling.    Zij overleed op 30 september 1933 in Hilversum.    Zij was de dochter van Zunderdorp, Cornelis en Brandenburg, Antje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 17 september 1891 in West-Terschelling.
  Meer over Zunderdorp, Alida:
  Geboorte: 25 augustus 1874, West-Terschelling.   
  Overlijden: 30 september 1933, Hilversum.   
  Kinderen van Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius
  11211156171211 i. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren in oktober 1893.    Zij overleed op 20 januari 1895 in Amsterdam.   
  11211156171212 ii. Brandenburg, Anna. Anna werd geboren op 2 juni 1895 in Amsterdam.    Zij overleed op 6 juni 1895 in Amsterdam.   
  11211156171213 iii. Brandenburg, Johannes Tjallingius. Johannes Tjallingius werd geboren in 1897 in Amsterdam.    Hij trouwde de Rooij, Anna Theodora op 22 december 1920 in Amsterdam.
  Meer over Zunderdorp, Alida en Brandenburg, Tjallingius:
  Huwelijk: 17 september 1891, West-Terschelling.   
 153. Brandenburg, Doeke.
  Doeke werd geboren op 10 september 1826 in West-Terschelling.    Hij werd gedoopt op 11 september 1826 te West-Terschelling.. Hij overleed op 23 mei 1909 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Cupido, Frouwtje Pieters op 1 juni 1849 in Terschelling. Hij trouwde tevens Cupido, Trijntje Pieters op 19 september 1863 in Terschelling..
  Opmerkingen bij Brandenburg, Doeke
  Hij is in 1841 met attest van Purmerend naar West-Terschelling vertrokken.
  Meer over Brandenburg, Doeke:
  Geboorte: 10 september 1826, West-Terschelling.   
  Doop: 11 september 1826, West-Terschelling.   
  Overlijden: 23 mei 1909, West-Terschelling.   
  Volgens grafsteen mei
  Beroep: landbouwer                                        , stuurman, zeeman.   
  Echtgeno(o)t(e):Cupido, Frouwtje Pieters.
  Frouwtje Pieters werd geboren op 19 augustus 1827 in Terschelling.    Zij overleed op 26 november 1861 in Midsland.    Zij was de dochter van Cupido, Pieter Pieters en van de Lande, Frouwtje Jans. Zij trouwde Brandenburg, Doeke op 1 juni 1849 in Terschelling.
  Meer over Cupido, Frouwtje Pieters:
  Geboorte: 19 augustus 1827, Terschelling.   
  Overlijden: 26 november 1861, Midsland.   
  Kinderen van Cupido, Frouwtje Pieters en Brandenburg, Doeke
  112111561721 i. Brandenburg, Christina. Christina werd geboren op 18 oktober 1849 in Midsland.    Zij overleed op 17 oktober 1898 in Kinnum.    Zij trouwde Doeksen, Cornelis Gerrits op 3 mei 1876 in Terschelling.
  112111561722 ii. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 19 augustus 1851 in Midsland.    Zij overleed op 29 februari 1920 in Wieringerwaard.    Zij trouwde Wit, Casper op 27 april 1879 in Winkel.
  112111561723 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 2 oktober 1853 in Midsland.    Hij overleed op 6 maart 1919 in Rotterdam.    Hij trouwde de Vries, Eltje rond 1880 in Rotterdam.
  112111561724 iv. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 15 mei 1856 in Midsland.    Hij overleed op 23 november 1927 in Midsland.    Hij trouwde de Beer, Antje op 2 oktober 1881 in Oosthuizen.
  112111561725 v. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 15 oktober 1857 in Midsland.    Hij overleed rond 1900 in Midsland.   
  112111561726 vi. Brandenburg, Jantje. Jantje werd geboren op 29 september 1859 in Midsland.    Zij overleed op 18 januari 1939 in Midsland.   
  Meer over Cupido, Frouwtje Pieters en Brandenburg, Doeke:
  Huwelijk: 1 juni 1849, Terschelling.   
  Echtgeno(o)t(e):Cupido, Trijntje Pieters.
  Trijntje Pieters werd geboren op 30 september 1822 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 1 oktober 1822 te Midsland. Zij overleed op 10 mei 1899 in Midsland.    Zij was de dochter van Cupido, Pieter Pieters en van de Lande, Frouwtje Jans. Zij trouwde Brandenburg, Doeke op 19 september 1863 in Terschelling.
  Opmerkingen bij Cupido, Trijntje Pieters
  «Begraven Datum: 13 M«Begraven te: Zelhem» Zij is in 1841 met attest van Purmerend naar
  West-Terschelling gekomen. .
  Meer over Cupido, Trijntje Pieters:
  Geboorte: 30 september 1822, Midsland.   
  Doop: 1 oktober 1822, Midsland.   
  Overlijden: 10 mei 1899, Midsland.   
  Kinderen van Cupido, Trijntje Pieters en Brandenburg, Doeke
  112111561727 i. Brandenburg, Jantje Doekes. Jantje Doekes werd geboren op 29 september 1859 in Midsland.    Zij overleed op 18 januari 1939 in Hillegom.    Zij trouwde met Spanheim, Franciscus Theodorus.
  Meer over Cupido, Trijntje Pieters en Brandenburg, Doeke:
  Huwelijk: 19 september 1863, Terschelling.   
 154. Brandenburg, Christina.
  Christina werd geboren op 18 oktober 1849 in Midsland.    Zij overleed op 17 oktober 1898 in Kinnum.    Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Zij trouwde Doeksen, Cornelis Gerrits op 3 mei 1876 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Christina:
  Geboorte: 18 oktober 1849, Midsland.   
  Overlijden: 17 oktober 1898, Kinnum.   
  Echtgeno(o)t(e):Doeksen, Cornelis Gerrits.
  Cornelis Gerrits werd geboren op 18 november 1854 in Kinnum.    Hij overleed op 29 maart 1937 in Kinnum.    Hij was de zoon van Doeksen, Gerrit Cornelis en van Zwol, Wijtske Jans. Hij trouwde Brandenburg, Christina op 3 mei 1876 in Terschelling.
  Meer over Doeksen, Cornelis Gerrits:
  Geboorte: 18 november 1854, Kinnum.   
  Overlijden: 29 maart 1937, Kinnum.   
  Beroep: aannemer, landbouwer                                        , zeeman.   
  Kinderen van Brandenburg, Christina en Doeksen, Cornelis Gerrits
  1121115617211 i. Doeksen, Doeke. Doeke werd geboren op 18 april 1883 in Kinnum.    Hij overleed op 14 februari 1948 in Baaiduinen.    Hij trouwde Brandenburg, Neeltje op 5 maart 1908 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Christina en Doeksen, Cornelis Gerrits:
  Huwelijk: 3 mei 1876, Terschelling.   
 155. Doeksen, Doeke.
  Doeke werd geboren op 18 april 1883 in Kinnum.    Hij overleed op 14 februari 1948 in Baaiduinen.    Hij werd begraven te Midsland. Hij was de zoon van Doeksen, Cornelis Gerrits en Brandenburg, Christina. Hij trouwde Brandenburg, Neeltje op 5 maart 1908 in Terschelling.
  Meer over Doeksen, Doeke:
  Geboorte: 18 april 1883, Kinnum.   
  Overlijden: 14 februari 1948, Baaiduinen.   
  Begrafenis: Midsland.   
  Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Neeltje.
  Neeltje werd geboren op 11 juni 1884 in Midsland.    Zij overleed op 4 maart 1924 in Zijpe.    Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij trouwde Doeksen, Doeke op 5 maart 1908 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Neeltje:
  Geboorte: 11 juni 1884, Midsland.   
  Overlijden: 4 maart 1924, Zijpe.   
  Meer over Brandenburg, Neeltje en Doeksen, Doeke:
  Huwelijk: 5 maart 1908, Terschelling.   
 156. Brandenburg, Vrouwtje.
  Vrouwtje werd geboren op 19 augustus 1851 in Midsland.    Zij overleed op 29 februari 1920 in Wieringerwaard.    Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Zij trouwde Wit, Casper op 27 april 1879 in Winkel.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Vrouwtje
  Zij is op 14 september 1877 naar Purmerend verhuisd. .
  Meer over Brandenburg, Vrouwtje:
  Geboorte: 19 augustus 1851, Midsland.   
  Overlijden: 29 februari 1920, Wieringerwaard.   
  Echtgeno(o)t(e):Wit, Casper.
  Casper werd geboren op 16 november 1851 in Winkel.    Hij overleed op 8 oktober 1932 in Wieringerwaard.    Hij trouwde Brandenburg, Vrouwtje op 27 april 1879 in Winkel.
  Opmerkingen bij Wit, Casper
  zv Louris Wit en Neeltje Reuzen. Casper en Vrouwtje, hebben 7 kinderen gekregen. Een van hun
  achterachterkleinkinderen is de in Australie bekende sportster Linda Halfweeg.
  Meer over Wit, Casper:
  Geboorte: 16 november 1851, Winkel.   
  Overlijden: 8 oktober 1932, Wieringerwaard.   
  Meer over Brandenburg, Vrouwtje en Wit, Casper:
  Huwelijk: 27 april 1879, Winkel.   
 157. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 2 oktober 1853 in Midsland.    Hij overleed op 6 maart 1919 in Rotterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Hij trouwde de Vries, Eltje rond 1880 in Rotterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter
  Hij is op 14-09-1877 naar Nijmegen vertrokken. .
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 2 oktober 1853, Midsland.   
  Overlijden: 6 maart 1919, Rotterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):de Vries, Eltje.
  Eltje werd geboren rond 1860 in Rotterdam.    Zij overleed rond 1920 in Rotterdam.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter rond 1880 in Rotterdam.
  Meer over de Vries, Eltje:
  Geboorte: rond 1860, Rotterdam.   
  Overlijden: rond 1920, Rotterdam.   
  Kinderen van de Vries, Eltje en Brandenburg, Pieter
  1121115617231 i. Brandenburg, Doeke Pieter. Doeke Pieter werd geboren op 27 december 1886 in Rotterdam.    Hij overleed op 22 september 1913 in Rotterdam.   
  Meer over de Vries, Eltje en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: rond 1880, Rotterdam.   
 158. Brandenburg, Doeke Pieter.
  Doeke Pieter werd geboren op 27 december 1886 in Rotterdam.    Hij overleed op 22 september 1913 in Rotterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en de Vries, Eltje.
  Meer over Brandenburg, Doeke Pieter:
  Geboorte: 27 december 1886, Rotterdam.   
  Overlijden: 22 september 1913, Rotterdam.   
 159. Brandenburg, Doeke.
  Doeke werd geboren op 15 mei 1856 in Midsland.    Hij overleed op 23 november 1927 in Midsland.    Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters. Hij trouwde de Beer, Antje op 2 oktober 1881 in Oosthuizen.
  Meer over Brandenburg, Doeke:
  Geboorte: 15 mei 1856, Midsland.   
  Overlijden: 23 november 1927, Midsland.   
  Beroep: schoenmaker.   
  Echtgeno(o)t(e):de Beer, Antje.
  Antje werd geboren op 29 maart 1858 in Midsland.    Zij overleed op 5 juni 1953 in Midsland.    Zij was de dochter van de Beer, Gerrit Jans en Stada, Neeke Arjens. Zij trouwde Brandenburg, Doeke op 2 oktober 1881 in Oosthuizen.
  Meer over de Beer, Antje:
  Geboorte: 29 maart 1858, Midsland.   
  Overlijden: 5 juni 1953, Midsland.   
  Kinderen van de Beer, Antje en Brandenburg, Doeke
  1121115617241 i. Brandenburg, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 19 februari 1882 in Midsland.    Zij overleed op 17 februari 1950 in Oosthuizen.    Zij trouwde Bakker, Ane op 10 december 1903 in Terschelling.
  1121115617242 ii. Brandenburg, Neeltje. Neeltje werd geboren op 11 juni 1884 in Midsland.    Zij overleed op 4 maart 1924 in Zijpe.    Zij trouwde Doeksen, Doeke op 5 maart 1908 in Terschelling.
  1121115617243 iii. Brandenburg, Doeke. Doeke werd geboren op 21 augustus 1891 in Midsland.    Hij overleed rond 1940 in Delft.    Hij trouwde Spanheim, Christina in 1915 in Terschelling.
  Meer over de Beer, Antje en Brandenburg, Doeke:
  Huwelijk: 2 oktober 1881, Oosthuizen.   
 160. Brandenburg, Vrouwtje.
  Vrouwtje werd geboren op 19 februari 1882 in Midsland.    Zij overleed op 17 februari 1950 in Oosthuizen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij trouwde Bakker, Ane op 10 december 1903 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Vrouwtje:
  Geboorte: 19 februari 1882, Midsland.   
  Overlijden: 17 februari 1950, Oosthuizen.   
  Echtgeno(o)t(e):Bakker, Ane.
  Ane werd geboren op 4 november 1881 in Lies.    Hij overleed in 1940 in Oosthuizen.    Hij was de zoon van Bakker, Cornelis Anes en Pals, Trijntje Klaas. Hij trouwde Brandenburg, Vrouwtje op 10 december 1903 in Terschelling.
  Meer over Bakker, Ane:
  Geboorte: 4 november 1881, Lies.   
  Overlijden: 1940, Oosthuizen.   
  Meer over Brandenburg, Vrouwtje en Bakker, Ane:
  Huwelijk: 10 december 1903, Terschelling.   
 161. Brandenburg, Neeltje.
  Neeltje werd geboren op 11 juni 1884 in Midsland.    Zij overleed op 4 maart 1924 in Zijpe.    Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Zij trouwde Doeksen, Doeke op 5 maart 1908 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Neeltje:
  Geboorte: 11 juni 1884, Midsland.   
  Overlijden: 4 maart 1924, Zijpe.   
  Echtgeno(o)t(e):Doeksen, Doeke.
  Doeke werd geboren op 18 april 1883 in Kinnum.    Hij overleed op 14 februari 1948 in Baaiduinen.    Hij werd begraven te Midsland. Hij was de zoon van Doeksen, Cornelis Gerrits en Brandenburg, Christina. Hij trouwde Brandenburg, Neeltje op 5 maart 1908 in Terschelling.
  Meer over Doeksen, Doeke:
  Geboorte: 18 april 1883, Kinnum.   
  Overlijden: 14 februari 1948, Baaiduinen.   
  Begrafenis: Midsland.   
  Meer over Brandenburg, Neeltje en Doeksen, Doeke:
  Huwelijk: 5 maart 1908, Terschelling.   
 162. Brandenburg, Doeke.
  Doeke werd geboren op 21 augustus 1891 in Midsland.    Hij overleed rond 1940 in Delft.    Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Hij trouwde Spanheim, Christina in 1915 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Doeke:
  Geboorte: 21 augustus 1891, Midsland.   
  Overlijden: rond 1940, Delft.   
  Echtgeno(o)t(e):Spanheim, Christina.
  Christina werd geboren rond 1890 in Oosthuizen.    Zij overleed rond 1940 in Delft.    Zij was de dochter van Spanheim, Franciscus Theodorus en Brandenburg, Jantje Doekes. Zij trouwde Brandenburg, Doeke in 1915 in Terschelling.
  Meer over Spanheim, Christina:
  Geboorte: rond 1890, Oosthuizen.   
  Overlijden: rond 1940, Delft.   
  Kinderen van Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke
  11211156172431 i. Brandenburg, Franciscus Theodorus. Franciscus Theodorus werd geboren op 5 september 1921 in Delft.   
  Meer over Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke:
  Huwelijk: 1915, Terschelling.   
 163. Brandenburg, Franciscus Theodorus.
  Franciscus Theodorus werd geboren op 5 september 1921 in Delft.    Hij is de zoon van Brandenburg, Doeke en Spanheim, Christina.
  Meer over Brandenburg, Franciscus Theodorus:
  Geboorte: 5 september 1921, Delft.   
 164. Brandenburg, Cornelis.
  Cornelis werd geboren op 15 oktober 1857 in Midsland.    Hij overleed rond 1900 in Midsland.    Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Cornelis
  «Overlijden Opm: Vermist (8e volkstelling)».
  Meer over Brandenburg, Cornelis:
  Geboorte: 15 oktober 1857, Midsland.   
  Overlijden: rond 1900, Midsland.   
 165. Brandenburg, Jantje.
  Jantje werd geboren op 29 september 1859 in Midsland.    Zij overleed op 18 januari 1939 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Frouwtje Pieters.
  Meer over Brandenburg, Jantje:
  Geboorte: 29 september 1859, Midsland.   
  Overlijden: 18 januari 1939, Midsland.   
 166. Brandenburg, Jantje Doekes.
  Jantje Doekes werd geboren op 29 september 1859 in Midsland.    Zij overleed op 18 januari 1939 in Hillegom.    Zij was de dochter van Brandenburg, Doeke en Cupido, Trijntje Pieters. Zij trouwde met Spanheim, Franciscus Theodorus.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje Doekes
  Zij is op 19 mei 1887 verhuisd naar Oosthuizen. .
  Meer over Brandenburg, Jantje Doekes:
  Geboorte: 29 september 1859, Midsland.   
  Overlijden: 18 januari 1939, Hillegom.   
  Echtgeno(o)t(e):Spanheim, Franciscus Theodorus.
  Franciscus Theodorus werd geboren op 8 augustus 1853.    Hij overleed op 9 juli 1930 in Hillegom.    Hij trouwde met Brandenburg, Jantje Doekes.
  Meer over Spanheim, Franciscus Theodorus:
  Geboorte: 8 augustus 1853.   
  Overlijden: 9 juli 1930, Hillegom.   
  Kinderen van Brandenburg, Jantje Doekes en Spanheim, Franciscus Theodorus
  1121115617271 i. Spanheim, Christina. Christina werd geboren rond 1890 in Oosthuizen.    Zij overleed rond 1940 in Delft.    Zij trouwde Brandenburg, Doeke in 1915 in Terschelling.
 167. Spanheim, Christina.
  Christina werd geboren rond 1890 in Oosthuizen.    Zij overleed rond 1940 in Delft.    Zij was de dochter van Spanheim, Franciscus Theodorus en Brandenburg, Jantje Doekes. Zij trouwde Brandenburg, Doeke in 1915 in Terschelling.
  Meer over Spanheim, Christina:
  Geboorte: rond 1890, Oosthuizen.   
  Overlijden: rond 1940, Delft.   
  Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Doeke.
  Doeke werd geboren op 21 augustus 1891 in Midsland.    Hij overleed rond 1940 in Delft.    Hij was de zoon van Brandenburg, Doeke en de Beer, Antje. Hij trouwde Spanheim, Christina in 1915 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Doeke:
  Geboorte: 21 augustus 1891, Midsland.   
  Overlijden: rond 1940, Delft.   
  Kinderen van Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke
  11211156172431 i. Brandenburg, Franciscus Theodorus. Franciscus Theodorus werd geboren op 5 september 1921 in Delft.   
  Meer over Spanheim, Christina en Brandenburg, Doeke:
  Huwelijk: 1915, Terschelling.   
 168. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 3 september 1828 in West-Terschelling.    Hij werd gedoopt.. Hij overleed op 27 december 1912 in Ilpendam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Schuitemaker, Maartje op 9 december 1855 in Wieringerwaard.
Opmerkingen bij Brandenburg, Tjallingius
Hij is op 11-08-1851 met attest naar Wieringerwaard verhuisd. .
Meer over Brandenburg, Tjallingius:
Geboorte: 3 september 1828, West-Terschelling.   
Doop:   
Beroep: hoofd ingeland, onderwijzer.   
Beroep: van 1885 tot 1887. Hoofd ener school.   
Overlijden: 27 december 1912, Ilpendam.   
Echtgeno(o)t(e):Schuitemaker, Maartje.
Maartje werd geboren op 20 november 1830 in Wieringerwaard.    Zij overleed op 13 juni 1867 in Purmerland.    Zij was de dochter van Schuitemaker, Teunis en Groot, Martje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 9 december 1855 in Wieringerwaard.
Meer over Schuitemaker, Maartje:
Geboorte: 20 november 1830, Wieringerwaard.   
Overlijden: 13 juni 1867, Purmerland.   
Advertentie: *** Heden overleed mijne geliefde echtgenoote MAAR- TJE SCHUITEMAKER, in den
ouderdom van bijna 37 jaren. T.Brandenburg Purmerland Onderwijzer
13 Juni 1867 Eenige kennisgeving.
Beroep: naaister.   
Kinderen van Schuitemaker, Maartje en Brandenburg, Tjallingius
112111561731 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 2 december 1856 in Ilpendam.    Hij overleed op 18 april 1892 in Amsterdam.    Hij trouwde Pastoor, Wilhelmina op 10 augustus 1882 in Amsterdam.
112111561732 ii. Brandenburg, Teunis. Teunis werd geboren op 30 augustus 1858 in Ilpendam.    Hij overleed op 15 februari 1897 in Amsterdam.    Hij trouwde Oosterhuis, Guurtje op 18 oktober 1885 in Wormerveer.
112111561733 iii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 12 juli 1860 in Ilpendam.    Hij overleed op 4 maart 1868 in Purmerland.   
112111561734 iv. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 5 juni 1863 in Ilpendam.    Hij overleed op 5 juni 1935 in Purmerend.    Hij trouwde Pronk, Grietje op 21 oktober 1887 in Beemster.
112111561735 v. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 31 december 1864 in Ilpendam.    Hij overleed op 3 november 1913 in Amsterdam.   
112111561736 vi. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 10 november 1866 in Ilpendam.    Hij overleed op 18 januari 1905 in Rosmalen.   
Meer over Schuitemaker, Maartje en Brandenburg, Tjallingius:
Huwelijk: 9 december 1855, Wieringerwaard.   

 1. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 2 december 1856 in Ilpendam.    Hij overleed op 18 april 1892 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje. Hij trouwde Pastoor, Wilhelmina op 10 augustus 1882 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 2 december 1856, Ilpendam.   
  Advertentie: *** Bevallen van eenen ZOON M.BRANDENBURG- SCHUITEMAKER. PURMERLAND, 2 December
 2. Eenige kennisgeving.
  Overlijden: 18 april 1892, Amsterdam.   
  Op datum overlijden is het levenloos lichaam opgehaalt uit het water van het IJ, nabij de
  Westerdoksdijk dicht bij een gedeelte van het spooremplacement met naast elkaar liggende bruggen
  (spoor) over het water. Pieter is vermoedelijk in het water geraakt en verdronken. Get.verkl.:
  Pieter Buijs 39jr Won.: Willemsstraat 190 en Herman Meijer 39 jr (beide aansprekers) Pieter
  woonde toen Haarlemmerhouttuinen 161.
  Beroep: conducteur, kantoorbediende, spoorbeambte.   
  Echtgeno(o)t(e):Pastoor, Wilhelmina.
  Wilhelmina werd geboren in 1857 in Zijpe.    Zij overleed rond 1920 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Pastoor, Hendrik en Schuitemaker, Jantje. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 10 augustus 1882 in Amsterdam.
  Meer over Pastoor, Wilhelmina:
  Geboorte: 1857, Zijpe.   
  Overlijden: rond 1920, Amsterdam.   
  Kinderen van Pastoor, Wilhelmina en Brandenburg, Pieter
  1121115617311 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 17 januari 1883 in Amsterdam.    Zij overleed op 24 juli 1888 in Amsterdam.   
  1121115617312 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 16 april 1884 in Amsterdam.    Hij overleed op 9 april 1950 in Rotterdam.    Hij trouwde Vaatstra, Eelkje Hermina op 6 juli 1921 in Rotterdam.
  1121115617313 iii. Brandenburg, Johanna Hendrika. Johanna Hendrika werd geboren op 13 oktober 1885 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1950.   
  1121115617314 iv. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 15 mei 1888 in Amsterdam.    Hij overleed op 26 december 1965 in Rotterdam.    Hij trouwde Koppenjan, Pieternella op 31 mei 1911 in Rotterdam.
  1121115617315 v. Brandenburg, Hendrika. Hendrika werd geboren op 12 april 1889 in Amsterdam.    Zij overleed op 26 juli 1889 in Amsterdam.   
  1121115617316 vi. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 20 november 1891 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1950.   
  Meer over Pastoor, Wilhelmina en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 10 augustus 1882, Amsterdam.   
  Bij hun huwelijk waren Johanes Brandenburg, Jan Brands (32 jr, Timmerman, zwager van de bruid),
  Jan Brouwer (29 jr, timmerman, zwager vd bruid) en Johannes Oudendijk (28 jr, commissionair)
  getuige. .
 3. Brandenburg, Maartje.
  Maartje werd geboren op 17 januari 1883 in Amsterdam.    Zij overleed op 24 juli 1888 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
  Meer over Brandenburg, Maartje:
  Geboorte: 17 januari 1883, Amsterdam.   
  20:00 uur.
  Zij werd geboren in de Pieter Vlamingstraat 48.
  Overlijden: 24 juli 1888, Amsterdam.   
  7:00 uur
  Evenals bij het overlijden van haar vader, waren ook hier Pieter Buijs en Herman Meijer de
  getuigen. .
 4. Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren op 16 april 1884 in Amsterdam.    Hij overleed op 9 april 1950 in Rotterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina. Hij trouwde Vaatstra, Eelkje Hermina op 6 juli 1921 in Rotterdam.
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 16 april 1884, Amsterdam.   
  Overlijden: 9 april 1950, Rotterdam.   
  Beroep: hofmeester, koster.   
  Echtgeno(o)t(e):Vaatstra, Eelkje Hermina.
  Eelkje Hermina werd geboren in 1889 in Lochem.    Zij overleed op 9 december 1934 in Rotterdam.    Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 6 juli 1921 in Rotterdam.
  Meer over Vaatstra, Eelkje Hermina:
  Geboorte: 1889, Lochem.   
  Overlijden: 9 december 1934, Rotterdam.   
  Meer over Vaatstra, Eelkje Hermina en Brandenburg, Tjallingius:
  Huwelijk: 6 juli 1921, Rotterdam.   
 5. Brandenburg, Johanna Hendrika.
  Johanna Hendrika werd geboren op 13 oktober 1885 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1950.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
  Meer over Brandenburg, Johanna Hendrika:
  Geboorte: 13 oktober 1885, Amsterdam.   
  16:00 uur
  Zij werd geboren 2e Spaarndammerstraat 33. .
  Overlijden: rond 1950.   
 6. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 15 mei 1888 in Amsterdam.    Hij overleed op 26 december 1965 in Rotterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina. Hij trouwde Koppenjan, Pieternella op 31 mei 1911 in Rotterdam.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 15 mei 1888, Amsterdam.   
  1430
  Overlijden: 26 december 1965, Rotterdam.   
  Beroep: Hoofd conducteur.   
  Echtgeno(o)t(e):Koppenjan, Pieternella.
  Pieternella werd geboren rond 1890 in Rotterdam.    Zij overleed rond 1960.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 31 mei 1911 in Rotterdam.
  Meer over Koppenjan, Pieternella:
  Geboorte: rond 1890, Rotterdam.   
  Overlijden: rond 1960.   
  Kinderen van Koppenjan, Pieternella en Brandenburg, Pieter
  11211156173141 i. Brandenburg, Wilhelmina. Wilhelmina werd geboren op 15 maart 1912 in Rotterdam.    Zij trouwde Vink, Theodores Christianes in 1935.
  11211156173142 ii. Brandenburg, Abraham. Abraham werd geboren op 7 juli 1919 in Rotterdam.    Hij overleed op 26 januari 1945 in Doetinchem.    Hij trouwde Pleysier, Clasien in 1942.
  11211156173143 iii. Brandenburg, Anton. Anton werd geboren op 6 december 1924 in Rotterdam.    Hij trouwde Simmers, Tiny in 1950.
  Meer over Koppenjan, Pieternella en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 31 mei 1911, Rotterdam.   
 7. Brandenburg, Wilhelmina.
  Wilhelmina werd geboren op 15 maart 1912 in Rotterdam.    Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Zij trouwde Vink, Theodores Christianes in 1935.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Wilhelmina
  Grootmoeder René Dergent.
  Meer over Brandenburg, Wilhelmina:
  Geboorte: 15 maart 1912, Rotterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Vink, Theodores Christianes.
  Theodores Christianes werd geboren op 17 december 1908.    Hij trouwde Brandenburg, Wilhelmina in 1935.
  Meer over Vink, Theodores Christianes:
  Geboorte: 17 december 1908.   
  Meer over Brandenburg, Wilhelmina en Vink, Theodores Christianes:
  Huwelijk: 1935.   
 8. Brandenburg, Abraham.
  Abraham werd geboren op 7 juli 1919 in Rotterdam.    Hij overleed op 26 januari 1945 in Doetinchem.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Hij trouwde Pleysier, Clasien in 1942.
  Meer over Brandenburg, Abraham:
  Geboorte: 7 juli 1919, Rotterdam.   
  Beroep: 1945. typist.   
  Residentie: 1945, ’s Gravenhage.   
  Overlijden: 26 januari 1945, Doetinchem.   
  Echtgeno(o)t(e):Pleysier, Clasien.
  Zij trouwde Brandenburg, Abraham in 1942.
  Kinderen van Pleysier, Clasien en Brandenburg, Abraham
  112111561731421 i. Brandenburg, Marijke. Marijke werd geboren in 1943.   
  Meer over Pleysier, Clasien en Brandenburg, Abraham:
  Huwelijk: 1942.   
 9. Brandenburg, Marijke.
  Marijke werd geboren in 1943.    Zij is de dochter van Brandenburg, Abraham en Pleysier, Clasien.
  Meer over Brandenburg, Marijke:
  Geboorte: 1943.   
 10. Brandenburg, Anton.
  Anton werd geboren op 6 december 1924 in Rotterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en Koppenjan, Pieternella. Hij trouwde Simmers, Tiny in 1950.
  Meer over Brandenburg, Anton:
  Geboorte: 6 december 1924, Rotterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Simmers, Tiny.
  Zij trouwde Brandenburg, Anton in 1950.
  Kinderen van Simmers, Tiny en Brandenburg, Anton
  112111561731431 i. Brandenburg, Joke.
  112111561731432 ii. Brandenburg, Inge.
  112111561731433 iii. Brandenburg, Margo.
  Meer over Simmers, Tiny en Brandenburg, Anton:
  Huwelijk: 1950.   
 11. Brandenburg, Joke.
  Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.
 12. Brandenburg, Inge.
  Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.
 13. Brandenburg, Margo.
  Zij is de dochter van Brandenburg, Anton en Simmers, Tiny.
 14. Brandenburg, Hendrika.
  Hendrika werd geboren op 12 april 1889 in Amsterdam.    Zij overleed op 26 juli 1889 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
  Meer over Brandenburg, Hendrika:
  Geboorte: 12 april 1889, Amsterdam.   
  1200
  Overlijden: 26 juli 1889, Amsterdam.   
  2300
 15. Brandenburg, Anton.
  Anton werd geboren op 20 november 1891 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1950.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Pastoor, Wilhelmina.
  Meer over Brandenburg, Anton:
  Geboorte: 20 november 1891, Amsterdam.   
  1130
  Overlijden: rond 1950.   
 16. Brandenburg, Teunis.
  Teunis werd geboren op 30 augustus 1858 in Ilpendam.    Hij overleed op 15 februari 1897 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje. Hij trouwde Oosterhuis, Guurtje op 18 oktober 1885 in Wormerveer.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Teunis
  Hij is op 27 februari levenloos gevonden aan de Minervahaven. Dus 12 dagen later????.
  Meer over Brandenburg, Teunis:
  Geboorte: 30 augustus 1858, Ilpendam.   
  Beroep: 1878. militie.   
  Overlijden: 15 februari 1897, Amsterdam.   
  13:00 uur
  Hij is levenloos gevonden in de Minervahaven te Amsterdam.
  Echtgeno(o)t(e):Oosterhuis, Guurtje.
  Guurtje werd geboren op 20 mei 1860 in Wormerveer.    Zij overleed rond 1920 in Wormerveer.    Zij was de dochter van Oosterhuis, Hendrik Roelofsz. en Krom, Trijntje. Zij trouwde Brandenburg, Teunis op 18 oktober 1885 in Wormerveer.
  Opmerkingen bij Oosterhuis, Guurtje
  BV Wormerveer: in Wormerveer 30-6-1885 14-11-1885 Enkhuizen BR Asd. heeft in Amsterdam gewoond
  Hofjes 2 fol. 104.
  Meer over Oosterhuis, Guurtje:
  Geboorte: 20 mei 1860, Wormerveer.   
  Overlijden: rond 1920, Wormerveer.   
  Kinderen van Oosterhuis, Guurtje en Brandenburg, Teunis
  1121115617321 i. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren in 1887 in Enkhuizen.    Hij overleed in 1912 in Amsterdam.    Hij trouwde Hogetoorn, Geertje op 22 mei 1912 in Amsterdam.
  1121115617322 ii. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 20 september 1887 in Enkhuizen.   
  1121115617323 iii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren rond 1888 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1950 in Enkhuizen.   
  1121115617324 iv. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 30 september 1888 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1888 in Enkhuizen.   
  1121115617325 v. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 31 december 1889 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1890 in Enkhuizen.   
  1121115617326 vi. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 12 mei 1891 in Enkhuizen.   
  1121115617327 vii. Brandenburg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 14 juli 1892 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1955 in Amsterdam.    Hij trouwde van Keulen, Geertruida in 1914 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Amende, Huub in 1946 in Amsterdam..
  1121115617328 viii. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 13 januari 1894 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.   
  1121115617329 ix. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 15 mei 1895 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1960 in Enkhuizen.   
  112111561732A x. Brandenburg, Trijn. Trijn werd geboren rond 1896 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.   
  112111561732B xi. Brandenburg, Ma. Ma werd geboren rond 1897 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.   
  Meer over Oosterhuis, Guurtje en Brandenburg, Teunis:
  Huwelijk: 18 oktober 1885, Wormerveer.   
  Burgerl.Stand Wormerveer – 10 jaren tafel huwelijk 1883-1892 aktenr.27.
 17. Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren in 1887 in Enkhuizen.    Hij overleed in 1912 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje. Hij trouwde Hogetoorn, Geertje op 22 mei 1912 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 1887, Enkhuizen.   
  Overlijden: 1912, Amsterdam.   
  Beroep: pakhuisknecht.   
  Echtgeno(o)t(e):Hogetoorn, Geertje.
  Geertje werd geboren in 1888 in Monnickendam.    Zij overleed rond 1950.    Zij was de dochter van Hogetoorn, Lubbert en Morees, Annetje. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 22 mei 1912 in Amsterdam.
  Meer over Hogetoorn, Geertje:
  Geboorte: 1888, Monnickendam.   
  Overlijden: rond 1950.   
  Meer over Hogetoorn, Geertje en Brandenburg, Tjallingius:
  Huwelijk: 22 mei 1912, Amsterdam.   
 18. Brandenburg, Catharina.
  Catharina werd geboren op 20 september 1887 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Catharina:
  Geboorte: 20 september 1887, Enkhuizen.   
 19. Brandenburg, Gerrit.
  Gerrit werd geboren rond 1888 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1950 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Gerrit:
  Geboorte: rond 1888, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1950, Enkhuizen.   
 20. Brandenburg, Hendrik.
  Hendrik werd geboren op 30 september 1888 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1888 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Hendrik:
  Geboorte: 30 september 1888, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1888, Enkhuizen.   
 21. Brandenburg, Hendrik.
  Hendrik werd geboren op 31 december 1889 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1890 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Hendrik:
  Geboorte: 31 december 1889, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1890, Enkhuizen.   
 22. Brandenburg, Maartje.
  Maartje werd geboren op 12 mei 1891 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Maartje:
  Geboorte: 12 mei 1891, Enkhuizen.   
 23. Brandenburg, Hendrik.
  Hendrik werd geboren op 14 juli 1892 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1955 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje. Hij trouwde van Keulen, Geertruida in 1914 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Amende, Huub in 1946 in Amsterdam..
  Meer over Brandenburg, Hendrik:
  Geboorte: 14 juli 1892, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1955, Amsterdam.   
  Beroep: magazijnmeester, schilder.   
  Echtgeno(o)t(e):van Keulen, Geertruida.
  Geertruida werd geboren op 21 maart 1892 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1945 in Amsterdam.    Zij trouwde Brandenburg, Hendrik in 1914 in Amsterdam.
  Meer over van Keulen, Geertruida:
  Geboorte: 21 maart 1892, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1945, Amsterdam.   
  Kinderen van van Keulen, Geertruida en Brandenburg, Hendrik
  11211156173271 i. Brandenburg, Henk. Henk werd geboren op 27 september 1915 in Amsterdam.    Hij trouwde Scharlewie, Aaltje op 9 september 1945 in Amsterdam.
  11211156173272 ii. Brandenburg, Truus. Truus werd geboren op 18 mei 1919 in Amsterdam.    Zij trouwde Koot, Dik op 10 januari 1946 in Amsterdam.
  Meer over van Keulen, Geertruida en Brandenburg, Hendrik:
  Huwelijk: 1914, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Amende, Huub.
  Huub werd geboren op 27 december 1918 in Amsterdam.    Zij trouwde Brandenburg, Hendrik in 1946 in Amsterdam.
  Meer over Amende, Huub:
  Geboorte: 27 december 1918, Amsterdam.   
  Kinderen van Amende, Huub en Brandenburg, Hendrik
  11211156173273 i. Brandenburg, Hans. Hans werd geboren op 23 april 1950 in Amsterdam.   
  11211156173274 ii. Brandenburg, Filip. Filip werd geboren op 1 mei 1952 in Amsterdam.    Hij trouwde met van ’t Padje, Stans.
  Meer over Amende, Huub en Brandenburg, Hendrik:
  Huwelijk: 1946, Amsterdam.   
 24. Brandenburg, Henk.
  Henk werd geboren op 27 september 1915 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Hendrik en van Keulen, Geertruida. Hij trouwde Scharlewie, Aaltje op 9 september 1945 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Henk:
  Geboorte: 27 september 1915, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Scharlewie, Aaltje.
  Aaltje werd geboren op 23 december 1920 in Amsterdam.    Zij trouwde Brandenburg, Henk op 9 september 1945 in Amsterdam.
  Meer over Scharlewie, Aaltje:
  Geboorte: 23 december 1920, Amsterdam.   
  Kinderen van Scharlewie, Aaltje en Brandenburg, Henk
  112111561732711 i. Brandenburg, Ruud. Ruud werd geboren op 4 december 1947 in Amsterdam.   
  112111561732712 ii. Brandenburg, Yvonne. Yvonne werd geboren op 22 december 1956 in Amsterdam.   
  Meer over Scharlewie, Aaltje en Brandenburg, Henk:
  Huwelijk: 9 september 1945, Amsterdam.   
 25. Brandenburg, Ruud.
  Ruud werd geboren op 4 december 1947 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Henk en Scharlewie, Aaltje.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Ruud
  Samenwonend met Anja Horn.
  Meer over Brandenburg, Ruud:
  Geboorte: 4 december 1947, Amsterdam.   
 26. Brandenburg, Yvonne.
  Yvonne werd geboren op 22 december 1956 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Brandenburg, Henk en Scharlewie, Aaltje.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Yvonne
  Samenwonend met Bert Hoogenstrijd.
  Meer over Brandenburg, Yvonne:
  Geboorte: 22 december 1956, Amsterdam.   
 27. Brandenburg, Truus.
  Truus werd geboren op 18 mei 1919 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Brandenburg, Hendrik en van Keulen, Geertruida. Zij trouwde Koot, Dik op 10 januari 1946 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Truus:
  Geboorte: 18 mei 1919, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Koot, Dik.
  Dik werd geboren op 12 augustus 1916 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Koot, Cornelis en van Tiest, J.E.. Hij trouwde Brandenburg, Truus op 10 januari 1946 in Amsterdam.
  Meer over Koot, Dik:
  Geboorte: 12 augustus 1916, Amsterdam.   
  Beroep: prev, onderhouds techn..   
  Kinderen van Brandenburg, Truus en Koot, Dik
  112111561732721 i. Koot, Geertruida. Geertruida werd geboren op 22 oktober 1946 in Amsterdam.   
  112111561732722 ii. Koot, Barend Cornelis. Barend Cornelis werd geboren op 31 augustus 1950 in Amsterdam.   
  Meer over Brandenburg, Truus en Koot, Dik:
  Huwelijk: 10 januari 1946, Amsterdam.   
 28. Koot, Geertruida.
  Geertruida werd geboren op 22 oktober 1946 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Koot, Dik en Brandenburg, Truus.
  Meer over Koot, Geertruida:
  Geboorte: 22 oktober 1946, Amsterdam.   
 29. Koot, Barend Cornelis.
  Barend Cornelis werd geboren op 31 augustus 1950 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Koot, Dik en Brandenburg, Truus.
  Meer over Koot, Barend Cornelis:
  Geboorte: 31 augustus 1950, Amsterdam.   
 30. Brandenburg, Hans.
  Hans werd geboren op 23 april 1950 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Hendrik en Amende, Huub.
  Meer over Brandenburg, Hans:
  Geboorte: 23 april 1950, Amsterdam.   
 31. Brandenburg, Filip.
  Filip werd geboren op 1 mei 1952 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Hendrik en Amende, Huub. Hij trouwde met van ’t Padje, Stans.
  Meer over Brandenburg, Filip:
  Geboorte: 1 mei 1952, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):van ’t Padje, Stans.
  Stans werd geboren rond 1952 in Amsterdam.    Zij trouwde met Brandenburg, Filip.
  Meer over van ’t Padje, Stans:
  Geboorte: rond 1952, Amsterdam.   
  Meer over van ’t Padje, Stans en Brandenburg, Filip:
  Huwelijk:   
 32. Brandenburg, Margaretha.
  Margaretha werd geboren op 13 januari 1894 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Margaretha:
  Geboorte: 13 januari 1894, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1970, Enkhuizen.   
 33. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 15 mei 1895 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1960 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 15 mei 1895, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1960, Enkhuizen.   
  112111561732A. Brandenburg, Trijn.
  Trijn werd geboren rond 1896 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Trijn:
  Geboorte: rond 1896, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1970, Enkhuizen.   
  112111561732B. Brandenburg, Ma.
  Ma werd geboren rond 1897 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1970 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Teunis en Oosterhuis, Guurtje.
  Meer over Brandenburg, Ma:
  Geboorte: rond 1897, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1970, Enkhuizen.   
 34. Brandenburg, Willem.
  Willem werd geboren op 12 juli 1860 in Ilpendam.    Hij overleed op 4 maart 1868 in Purmerland.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje.
  Meer over Brandenburg, Willem:
  Geboorte: 12 juli 1860, Ilpendam.   
  Overlijden: 4 maart 1868, Purmerland.   
  Advertentie: *** Heden overleed mijn geliefde zoon WILLEM, in den ouderdom van bijna acht jaren.
  T.Brandenburg PURMERLAND, 4 maart 1868.
 35. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 5 juni 1863 in Ilpendam.    Hij overleed op 5 juni 1935 in Purmerend.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje. Hij trouwde Pronk, Grietje op 21 oktober 1887 in Beemster.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 5 juni 1863, Ilpendam.   
  Beroep: 1887. huis- en rijtuigschilder.   
  Beroep: 13 november 1919. huisschilder.   
  Overlijden: 5 juni 1935, Purmerend.   
  Echtgeno(o)t(e):Pronk, Grietje.

Grietje werd geboren op 21 juli 1862 in De Beemster.    Zij overleed op 13 mei 1945 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Pronk, Cornelis en Boxman, Cornelia. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 21 oktober 1887 in Beemster.
Meer over Pronk, Grietje:
Geboorte: 21 juli 1862, De Beemster.   
Overlijden: 13 mei 1945, Rotterdam.   
Kinderen van Pronk, Grietje en Brandenburg, Johannes
1121115617341 i. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 6 mei 1888 in Ilpendam.    Hij overleed op 10 juli 1888 in Ilpendam.   
1121115617342 ii. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 24 maart 1889 in Purmerland.    Hij overleed op 1 november 1951 in Rotterdam.    Hij trouwde Schriks, Adriana Mathilde Johanna op 13 november 1919 in Winterswijk.
1121115617343 iii. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 26 mei 1890 in Purmerland.    Hij overleed op 8 juni 1951 in Amsterdam.    Hij trouwde Butterman, Truitje op 11 november 1912 in Amsterdam.
1121115617344 iv. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 17 augustus 1891 in Purmerland.    Zij overleed op 14 november 1966 in Rotterdam.   
1121115617345 v. Brandenburg, Cornelia Anna Maria. Cornelia Anna Maria werd geboren op 2 april 1894 in Purmerland.    Zij overleed rond 1970 in Roelofarendsveen.    Zij trouwde de Haast, Willem Richard Adolf in 1925 in Rotterdam.
1121115617346 vi. Brandenburg, Hillegonda. Hillegonda werd geboren op 10 april 1895 in Purmerland.    Zij overleed op 10 januari 1974 in Den Haag.   
Meer over Pronk, Grietje en Brandenburg, Johannes:
Huwelijk: 21 oktober 1887, Beemster.   

 1. Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren op 6 mei 1888 in Ilpendam.    Hij overleed op 10 juli 1888 in Ilpendam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 6 mei 1888, Ilpendam.   
  Overlijden: 10 juli 1888, Ilpendam.   
 2. Brandenburg, Tjallingius.

Tjallingius werd geboren op 24 maart 1889 in Purmerland.    Hij overleed op 1 november 1951 in Rotterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje. Hij trouwde Schriks, Adriana Mathilde Johanna op 13 november 1919 in Winterswijk.
Meer over Brandenburg, Tjallingius:
Geboorte: 24 maart 1889, Purmerland.   
Residentie: 1916, Winterswijk. Kotten.   
Beroep: 13 november 1919. kommies verificatie.   
Beroep: Hoofd verificateur Invoerrechten en accijnze.   
Overlijden: 1 november 1951, Rotterdam.   
Echtgeno(o)t(e):Schriks, Adriana Mathilde Johanna.

Adriana Mathilde Johanna werd geboren op 25 december 1896 in Tilburg (NB).    Zij overleed op 3 juli 1974 in Delft.    Zij was de dochter van Schriks, Henricus Joannes en Voeten, Maria Helena Antonia. Zij trouwde Brandenburg, Tjallingius op 13 november 1919 in Winterswijk.
Meer over Schriks, Adriana Mathilde Johanna:
Geboorte: 25 december 1896, Tilburg (NB).   
Overlijden: 3 juli 1974, Delft.   
Kinderen van Schriks, Adriana Mathilde Johanna en Brandenburg, Tjallingius
11211156173421 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 21 april 1920 in Hoek van Holland.    Hij overleed op 26 juli 2017 in Den Haag.    Hij trouwde van der Woude, Johanna Margaretha op 16 mei 1950 in Rotterdam.
11211156173422 ii. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op 24 juni 1921 in Hoek van Holland.    Hij overleed op 25 september 2006 in Rhoon.    Hij trouwde van der Sloot, Cornelie Antoinette op 20 augustus 1954 in Rotterdam. Hij trouwde tevens van der Veen, Truus in 1988.
11211156173423 iii. Brandenburg, Tjallingius Cornelis. Tjallingius Cornelis werd geboren op 25 oktober 1923 in Rotterdam.    Hij overleed op 14 december 1923 in Rotterdam.   
11211156173424 iv. Brandenburg, Marie Maartje. Marie Maartje werd geboren op 14 december 1926 in Rotterdam.    Zij overleed op 29 augustus 2004 in Pijnacker.    Zij trouwde Jarings, Tjitze Hans (Theo) op 16 augustus 1956 in Rotterdam.
11211156173425 v. Brandenburg, Greta Adriana. Greta Adriana werd geboren op 2 oktober 1933 in Schiedam.    Zij overleed op 2 juni 2019 in Tiel.    Zij trouwde Hoogerwerf, Abraham op 27 april 1961 in Rotterdam.
Meer over Schriks, Adriana Mathilde Johanna en Brandenburg, Tjallingius:
Huwelijk: 13 november 1919, Winterswijk.   
Residentie: 1919, Winterswijk.   
Residentie: van 1920 tot 1923, Hoek van Holland.   
Residentie: van 1924 tot 1951, Rotterdam.   

 1. Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 21 april 1920 in Hoek van Holland.    Hij overleed op 26 juli 2017 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Hij trouwde van der Woude, Johanna Margaretha op 16 mei 1950 in Rotterdam.
Meer over Brandenburg, Johannes:
Geboorte: 21 april 1920, Hoek van Holland.   
Beroep: Gymleraar.   
Overlijden: 26 juli 2017, Den Haag.   
Crematie: 31 juli 2017, Den Haag.   
Echtgeno(o)t(e):van der Woude, Johanna Margaretha.

Johanna Margaretha werd geboren op 1 november 1923 in Rotterdam.    Zij overleed op 14 februari 2001 in Naaldwijk.    Zij was de dochter van van der Woude, Adolph en Gerritsen, Johanna Margaretha. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 16 mei 1950 in Rotterdam.
Meer over van der Woude, Johanna Margaretha:
Geboorte: 1 november 1923, Rotterdam.   
Beroep: adm.medew. CBS.   
Overlijden: 14 februari 2001, Naaldwijk.   
Kinderen van van der Woude, Johanna Margaretha en Brandenburg, Johannes
112111561734211 i. Brandenburg, Tjalling Adolph. Tjalling Adolph werd geboren op 8 januari 1952 in Rotterdam.   
112111561734212 ii. Brandenburg, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren op 23 juni 1953 in Rotterdam.    Zij trouwde Bailey, Edward op 2 april 1982 in Rijswijk (ZH).
112111561734213 iii. Brandenburg, Margaretha Johanna. Margaretha Johanna werd geboren op 21 januari 1956 in Den Haag.    Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 26 augustus 1986 in Alkmaar.
112111561734214 iv. Brandenburg, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 6 juli 1962 in Den Haag.   
Meer over van der Woude, Johanna Margaretha en Brandenburg, Johannes:
Huwelijk: 16 mei 1950, Rotterdam.   

 1. Brandenburg, Tjalling Adolph.
  Tjalling Adolph werd geboren op 8 januari 1952 in Rotterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha.
  Meer over Brandenburg, Tjalling Adolph:
  Geboorte: 8 januari 1952, Rotterdam.   
  Beroep: Leraar Biologie.   
 2. Brandenburg, Johanna Adriana.
  Johanna Adriana werd geboren op 23 juni 1953 in Rotterdam.    Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Bailey, Edward op 2 april 1982 in Rijswijk (ZH).
  Meer over Brandenburg, Johanna Adriana:
  Geboorte: 23 juni 1953, Rotterdam.   
  Beroep: Fysiotherapeut.   
  Echtgeno(o)t(e):Bailey, Edward.
  Edward werd geboren op 8 augustus 1948 in Hexham.    Hij is de zoon van Bailey, Edward sr en Irving, Jean. Hij trouwde Brandenburg, Johanna Adriana op 2 april 1982 in Rijswijk (ZH).
  Meer over Bailey, Edward:
  Geboorte: 8 augustus 1948, Hexham.   
  Beroep: Tuinman.   
  Kinderen van Brandenburg, Johanna Adriana en Bailey, Edward
  1121115617342121 i. Bailey, Corine. Corine werd geboren op 17 december 1983 in Blyth.   
  1121115617342122 ii. Bailey, Nicole. Nicole werd geboren op 13 augustus 1985 in Blyth.   
  Meer over Brandenburg, Johanna Adriana en Bailey, Edward:
  Huwelijk: 2 april 1982, Rijswijk (ZH).   
 3. Bailey, Corine.
  Corine werd geboren op 17 december 1983 in Blyth.    Zij is de dochter van Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.
  Meer over Bailey, Corine:
  Geboorte: 17 december 1983, Blyth.   
 4. Bailey, Nicole.
  Nicole werd geboren op 13 augustus 1985 in Blyth.    Zij is de dochter van Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.
  Meer over Bailey, Nicole:
  Geboorte: 13 augustus 1985, Blyth.   
 5. Brandenburg, Margaretha Johanna.

Margaretha Johanna werd geboren op 21 januari 1956 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 26 augustus 1986 in Alkmaar.
Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:
Geboorte: 21 januari 1956, Den Haag.   
Beroep: doktersassistente, ass. JGZ,.   
Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 22 augustus 1953 in Haarlem.    Hij is de zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 26 augustus 1986 in Alkmaar.
Meer over Tienkamp, Paul Alexander:
Geboorte: 22 augustus 1953, Haarlem.   
Beroep: 1 januari 1992. adjunct directeur verpleeghuis.   
Beroep: 1 januari 1994. hoofd beheer.   
Beroep: 1 augustus 1996. accountmanager ICT.   
Beroep: 1 maart 2003. recreatiemanager.   
Beroep: 1 januari 2007. galeriehouder.   
Beroep: 1 maart 2016. gepensioneerd.   
Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander
1121115617342131 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.   
1121115617342132 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.   
Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:
Huwelijk: 26 augustus 1986, Alkmaar.   

 1. Tienkamp, Ewald Bouke.
  Ewald Bouke werd geboren op 27 maart 1984 in Alkmaar.    Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
  Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:
  Geboorte: 27 maart 1984, Alkmaar.   
 2. Tienkamp, Ilse Arienne.
  Ilse Arienne werd geboren op 30 juli 1987 in Alkmaar.    Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
  Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:
  Geboorte: 30 juli 1987, Alkmaar.   
 3. Brandenburg, Johannes Willem.
  Johannes Willem werd geboren op 6 juli 1962 in Den Haag.    Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha.
  Meer over Brandenburg, Johannes Willem:
  Geboorte: 6 juli 1962, Den Haag.   
  Beroep: Projectmanager verz.mij.   
 4. Brandenburg, Henricus Joannes.
  Henricus Joannes werd geboren op 24 juni 1921 in Hoek van Holland.    Hij overleed op 25 september 2006 in Rhoon.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Hij trouwde van der Sloot, Cornelie Antoinette op 20 augustus 1954 in Rotterdam. Hij trouwde tevens van der Veen, Truus in 1988.
  Meer over Brandenburg, Henricus Joannes:
  Geboorte: 24 juni 1921, Hoek van Holland.   
  Beroep: van 1 december 1970 tot 1 januari 1979, Rotterdam. Havenmeester.   
  Overlijden: 25 september 2006, Rhoon.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Sloot, Cornelie Antoinette.
  Cornelie Antoinette werd geboren op 1 juli 1925 in Rotterdam.    Zij overleed op 6 maart 1987 in Oostvoorne.    Zij trouwde Brandenburg, Henricus Joannes op 20 augustus 1954 in Rotterdam.
  Meer over van der Sloot, Cornelie Antoinette:
  Geboorte: 1 juli 1925, Rotterdam.   
  Overlijden: 6 maart 1987, Oostvoorne.   
  Kinderen van van der Sloot, Cornelie Antoinette en Brandenburg, Henricus Joannes
  112111561734221 i. Brandenburg, Henricus Joannes. Henricus Joannes werd geboren op 8 juli 1956 in Rijswijk (ZH).   
  112111561734222 ii. Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene. Antoinette Mathilde Helene werd geboren op 2 april 1959 in Rijswijk (ZH).    Zij trouwde met Schipper, Geertruida Christina.
  112111561734223 iii. Brandenburg, Tjalling Cornelis. Tjalling Cornelis werd geboren op 31 december 1961 in Rijswijk (ZH).   
  Meer over van der Sloot, Cornelie Antoinette en Brandenburg, Henricus Joannes:
  Huwelijk: 20 augustus 1954, Rotterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Veen, Truus.
  Truus werd geboren rond 1930.    Zij trouwde Brandenburg, Henricus Joannes in 1988.
  Meer over van der Veen, Truus:
  Geboorte: rond 1930.   
  Beroep: Directeur verzorgingshuis.   
  Meer over van der Veen, Truus en Brandenburg, Henricus Joannes:
  Huwelijk: 1988.   
 5. Brandenburg, Henricus Joannes.
  Henricus Joannes werd geboren op 8 juli 1956 in Rijswijk (ZH).    Hij is de zoon van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette.
  Meer over Brandenburg, Henricus Joannes:
  Geboorte: 8 juli 1956, Rijswijk (ZH).   
 6. Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene.
  Antoinette Mathilde Helene werd geboren op 2 april 1959 in Rijswijk (ZH).    Zij is de dochter van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette. Zij trouwde met Schipper, Geertruida Christina.
  Meer over Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene:
  Geboorte: 2 april 1959, Rijswijk (ZH).   
  Beroep: verpleegkundige, docent-coördinator gipsverbandmeester.   
  Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene.
  Antoinette Mathilde Helene werd geboren op 2 april 1959 in Rijswijk (ZH).    Zij is de dochter van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette. Zij trouwde met Schipper, Geertruida Christina.
  Meer over Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene:
  Geboorte: 2 april 1959, Rijswijk (ZH).   
  Beroep: verpleegkundige, docent-coördinator gipsverbandmeester.   
  Meer over Schipper, Geertruida Christina en Brandenburg, Antoinette Mathilde Helene:
  : 1 augustus 1994.   
  Huwelijk:   
 7. Brandenburg, Tjalling Cornelis.
  Tjalling Cornelis werd geboren op 31 december 1961 in Rijswijk (ZH).    Hij is de zoon van Brandenburg, Henricus Joannes en van der Sloot, Cornelie Antoinette.
  Meer over Brandenburg, Tjalling Cornelis:
  Geboorte: 31 december 1961, Rijswijk (ZH).   
 8. Brandenburg, Tjallingius Cornelis.
  Tjallingius Cornelis werd geboren op 25 oktober 1923 in Rotterdam.    Hij overleed op 14 december 1923 in Rotterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna.
  Meer over Brandenburg, Tjallingius Cornelis:
  Geboorte: 25 oktober 1923, Rotterdam.   
  Overlijden: 14 december 1923, Rotterdam.   
 9. Brandenburg, Marie Maartje.
  Marie Maartje werd geboren op 14 december 1926 in Rotterdam.    Zij overleed op 29 augustus 2004 in Pijnacker.    Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Zij trouwde Jarings, Tjitze Hans (Theo) op 16 augustus 1956 in Rotterdam.
  Meer over Brandenburg, Marie Maartje:
  Geboorte: 14 december 1926, Rotterdam.   
  Overlijden: 29 augustus 2004, Pijnacker.   
  Echtgeno(o)t(e):Jarings, Tjitze Hans (Theo).
  Tjitze Hans (Theo) werd geboren op 28 november 1923 in Leeuwarden.    Hij overleed op 13 december 1997 in Pijnacker.    Hij trouwde Brandenburg, Marie Maartje op 16 augustus 1956 in Rotterdam.
  Meer over Jarings, Tjitze Hans (Theo):
  Geboorte: 28 november 1923, Leeuwarden.   
  Overlijden: 13 december 1997, Pijnacker.   
  Beroep: registeraccountant.   
  Kinderen van Brandenburg, Marie Maartje en Jarings, Tjitze Hans (Theo)
  112111561734241 i. Jarings, Bernard Hans. Bernard Hans werd geboren op 5 december 1957 in Vlaardingen.   
  112111561734242 ii. Jarings, Guus Hans. Guus Hans werd geboren op 2 januari 1959 in Vlaardingen.   
  Meer over Brandenburg, Marie Maartje en Jarings, Tjitze Hans (Theo):
  Huwelijk: 16 augustus 1956, Rotterdam.   
 10. Jarings, Bernard Hans.
  Bernard Hans werd geboren op 5 december 1957 in Vlaardingen.    Hij is de zoon van Jarings, Tjitze Hans (Theo) en Brandenburg, Marie Maartje.
  Meer over Jarings, Bernard Hans:
  Geboorte: 5 december 1957, Vlaardingen.   
 11. Jarings, Guus Hans.
  Guus Hans werd geboren op 2 januari 1959 in Vlaardingen.    Hij is de zoon van Jarings, Tjitze Hans (Theo) en Brandenburg, Marie Maartje.
  Meer over Jarings, Guus Hans:
  Geboorte: 2 januari 1959, Vlaardingen.   
 12. Brandenburg, Greta Adriana.
  Greta Adriana werd geboren op 2 oktober 1933 in Schiedam.    Zij overleed op 2 juni 2019 in Tiel.    Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Zij trouwde Hoogerwerf, Abraham op 27 april 1961 in Rotterdam.
  Meer over Brandenburg, Greta Adriana:
  Geboorte: 2 oktober 1933, Schiedam.   
  Overlijden: 2 juni 2019, Tiel.   
  Echtgeno(o)t(e):Hoogerwerf, Abraham.
  Abraham werd geboren op 29 maart 1933 in Vlaardingen.    Hij overleed op 29 mei 2016 in Tiel.    Hij trouwde Brandenburg, Greta Adriana op 27 april 1961 in Rotterdam.
  Meer over Hoogerwerf, Abraham:
  Geboorte: 29 maart 1933, Vlaardingen.   
  Overlijden: 29 mei 2016, Tiel.   
  Crematie: 3 juni 2016, Tiel.   
  Kinderen van Brandenburg, Greta Adriana en Hoogerwerf, Abraham
  112111561734251 i. Hoogerwerf, Mariska. Mariska werd geboren op 15 januari 1965 in Vlaardingen.    Zij trouwde Wojke, Ralf Günther Christiaan in 1988.
  112111561734252 ii. Hoogerwerf, Melvin. Melvin werd geboren op 20 januari 1967 in Vlaardingen.    Hij trouwde Troost, Inge rond 2005.
  Meer over Brandenburg, Greta Adriana en Hoogerwerf, Abraham:
  Huwelijk: 27 april 1961, Rotterdam.   
 13. Hoogerwerf, Mariska.
  Mariska werd geboren op 15 januari 1965 in Vlaardingen.    Zij is de dochter van Hoogerwerf, Abraham en Brandenburg, Greta Adriana. Zij trouwde Wojke, Ralf Günther Christiaan in 1988.
  Meer over Hoogerwerf, Mariska:
  Geboorte: 15 januari 1965, Vlaardingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Wojke, Ralf Günther Christiaan.
  Ralf Günther Christiaan werd geboren rond 1965.    Hij trouwde Hoogerwerf, Mariska in 1988.
  Meer over Wojke, Ralf Günther Christiaan:
  Geboorte: rond 1965.   
  Kinderen van Hoogerwerf, Mariska en Wojke, Ralf Günther Christiaan
  1121115617342511 i. Wojke, Nicolai.
  1121115617342512 ii. Wojke, Melina.
  Meer over Hoogerwerf, Mariska en Wojke, Ralf Günther Christiaan:
  Huwelijk: 1988.   
 14. Wojke, Nicolai.
  Hij is de zoon van Wojke, Ralf Günther Christiaan en Hoogerwerf, Mariska.
  Meer over Wojke, Nicolai:
  Geboorte:   
  De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een ‘controle en herstelling’ op 26-11-19 10:19:48 uitvoerde.
 15. Wojke, Melina.
  Zij is de dochter van Wojke, Ralf Günther Christiaan en Hoogerwerf, Mariska.
 16. Hoogerwerf, Melvin.
  Melvin werd geboren op 20 januari 1967 in Vlaardingen.    Hij is de zoon van Hoogerwerf, Abraham en Brandenburg, Greta Adriana. Hij trouwde Troost, Inge rond 2005.
  Meer over Hoogerwerf, Melvin:
  Geboorte: 20 januari 1967, Vlaardingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Troost, Inge.
  Inge werd geboren rond 1967.    Zij trouwde Hoogerwerf, Melvin rond 2005.
  Meer over Troost, Inge:
  Geboorte: rond 1967.   
  Kinderen van Troost, Inge en Hoogerwerf, Melvin
  1121115617342521 i. Hoogerwerf, Elodie.
  1121115617342522 ii. Hoogerwerf, Sunniva.
  1121115617342523 iii. Hoogerwerf, Tycho.
  Meer over Troost, Inge en Hoogerwerf, Melvin:
  Huwelijk: rond 2005.   
 17. Hoogerwerf, Elodie.
  Zij is de dochter van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.
 18. Hoogerwerf, Sunniva.
  Zij is de dochter van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.
 19. Hoogerwerf, Tycho.
  Hij is de zoon van Hoogerwerf, Melvin en Troost, Inge.
 20. Brandenburg, Cornelis.
  Cornelis werd geboren op 26 mei 1890 in Purmerland.    Hij overleed op 8 juni 1951 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje. Hij trouwde Butterman, Truitje op 11 november 1912 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Cornelis:
  Geboorte: 26 mei 1890, Purmerland.   
  Overlijden: 8 juni 1951, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Butterman, Truitje.
  Truitje werd geboren op 13 september 1892 in Amsterdam.    Zij overleed op 7 augustus 1974 in Purmerend.    Zij was de dochter van Butterman, Willem en Meyer, Niesje. Zij trouwde Brandenburg, Cornelis op 11 november 1912 in Amsterdam.
  Meer over Butterman, Truitje:
  Geboorte: 13 september 1892, Amsterdam.   
  Overlijden: 7 augustus 1974, Purmerend.   
  Kinderen van Butterman, Truitje en Brandenburg, Cornelis
  11211156173431 i. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 30 oktober 1916 in Amsterdam.    Hij overleed op 15 september 1943 in Siam (Thaikamp) – Doodsoorzaak: vermoord.   
  11211156173432 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 22 januari 1920 in Amsterdam.    Hij overleed op 22 maart 1996 in Ilpendam.    Hij trouwde Engelsman, Anje op 19 april 1945 in Amsterdam.
  11211156173433 iii. Brandenburg, Margaretha. Margaretha werd geboren op 14 mei 1922 in Amsterdam.    Zij trouwde Pellikaan, nn rond 1950.
  11211156173434 iv. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 24 december 1930 in Amsterdam.    Hij trouwde Lurkus, Johanna Woutera op 24 september 1953 in Amsterdam.
  Meer over Butterman, Truitje en Brandenburg, Cornelis:
  Huwelijk: 11 november 1912, Amsterdam.   
 21. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 30 oktober 1916 in Amsterdam.    Hij overleed op 15 september 1943 in Siam (Thaikamp) – Doodsoorzaak: vermoord.    Hij was de zoon van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 30 oktober 1916, Amsterdam.   
  Overlijden: 15 september 1943, Siam (Thaikamp) – Doodsoorzaak: vermoord. Birma.   
 22. Brandenburg, Willem.
  Willem werd geboren op 22 januari 1920 in Amsterdam.    Hij overleed op 22 maart 1996 in Ilpendam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Hij trouwde Engelsman, Anje op 19 april 1945 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Willem:
  Geboorte: 22 januari 1920, Amsterdam.   
  Overlijden: 22 maart 1996, Ilpendam.   
  Echtgeno(o)t(e):Engelsman, Anje.
  Anje werd geboren op 31 mei 1920 in Loppersum.    Zij trouwde Brandenburg, Willem op 19 april 1945 in Amsterdam.
  Meer over Engelsman, Anje:
  Geboorte: 31 mei 1920, Loppersum.   
  Kinderen van Engelsman, Anje en Brandenburg, Willem
  112111561734321 i. Brandenburg, Johanna. Johanna werd geboren op 12 januari 1947 in Amsterdam.    Zij trouwde Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis op 9 februari 1967 in Amsterdam.
  112111561734322 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 24 april 1949 in Amsterdam.    Hij trouwde van Eijken, Ingeborg op 22 december 1972 in Purmerend.
  112111561734323 iii. Brandenburg, Kees. Kees werd geboren op 18 oktober 1950 in Amsterdam.   
  Meer over Engelsman, Anje en Brandenburg, Willem:
  Huwelijk: 19 april 1945, Amsterdam.   
 23. Brandenburg, Johanna.
  Johanna werd geboren op 12 januari 1947 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje. Zij trouwde Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis op 9 februari 1967 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Johanna:
  Geboorte: 12 januari 1947, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis.
  Willem Jacobus Cornelis werd geboren op 12 oktober 1944 in Amsterdam.    Hij trouwde Brandenburg, Johanna op 9 februari 1967 in Amsterdam.
  Meer over Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis:
  Geboorte: 12 oktober 1944, Amsterdam.   
  Meer over Brandenburg, Johanna en Wolschrijn, Willem Jacobus Cornelis:
  Huwelijk: 9 februari 1967, Amsterdam.   
 24. Brandenburg, Willem.
  Willem werd geboren op 24 april 1949 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje. Hij trouwde van Eijken, Ingeborg op 22 december 1972 in Purmerend.
  Meer over Brandenburg, Willem:
  Geboorte: 24 april 1949, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):van Eijken, Ingeborg.
  Ingeborg werd geboren op 16 september 1949 in Amersfoort.    Zij trouwde Brandenburg, Willem op 22 december 1972 in Purmerend.
  Meer over van Eijken, Ingeborg:
  Geboorte: 16 september 1949, Amersfoort.   
  Kinderen van van Eijken, Ingeborg en Brandenburg, Willem
  1121115617343221 i. Brandenburg, Linda. Linda werd geboren op 29 september 1976 in Purmerend.   
  1121115617343222 ii. Brandenburg, Marijn. Marijn werd geboren op 20 juni 1979 in Purmerend.   
  Meer over van Eijken, Ingeborg en Brandenburg, Willem:
  Huwelijk: 22 december 1972, Purmerend.   
 25. Brandenburg, Linda.
  Linda werd geboren op 29 september 1976 in Purmerend.    Zij is de dochter van Brandenburg, Willem en van Eijken, Ingeborg.
  Meer over Brandenburg, Linda:
  Geboorte: 29 september 1976, Purmerend.   
 26. Brandenburg, Marijn.
  Marijn werd geboren op 20 juni 1979 in Purmerend.    Hij is de zoon van Brandenburg, Willem en van Eijken, Ingeborg.
  Meer over Brandenburg, Marijn:
  Geboorte: 20 juni 1979, Purmerend.   
 27. Brandenburg, Kees.
  Kees werd geboren op 18 oktober 1950 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Willem en Engelsman, Anje.
  Meer over Brandenburg, Kees:
  Geboorte: 18 oktober 1950, Amsterdam.   
 28. Brandenburg, Margaretha.
  Margaretha werd geboren op 14 mei 1922 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Zij trouwde Pellikaan, nn rond 1950.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Margaretha
  Zij woont in Australië. .
  Meer over Brandenburg, Margaretha:
  Geboorte: 14 mei 1922, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Pellikaan, nn.
  Hij trouwde Brandenburg, Margaretha rond 1950.
  Meer over Brandenburg, Margaretha en Pellikaan, nn:
  Huwelijk: rond 1950.   
 29. Brandenburg, Cornelis.
  Cornelis werd geboren op 24 december 1930 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Cornelis en Butterman, Truitje. Hij trouwde Lurkus, Johanna Woutera op 24 september 1953 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Cornelis:
  Geboorte: 24 december 1930, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1 januari 1998, Ilpendam.   
  Echtgeno(o)t(e):Lurkus, Johanna Woutera.
  Johanna Woutera werd geboren op 16 februari 1933 in Amsterdam.    Zij trouwde Brandenburg, Cornelis op 24 september 1953 in Amsterdam.
  Meer over Lurkus, Johanna Woutera:
  Geboorte: 16 februari 1933, Amsterdam.   
  Kinderen van Lurkus, Johanna Woutera en Brandenburg, Cornelis
  112111561734341 i. Brandenburg, Cornelis. Cornelis werd geboren op 31 maart 1954 in Amsterdam.   
  112111561734342 ii. Brandenburg, Johanna Woutera. Johanna Woutera werd geboren op 10 april 1960 in Oostzaan.   
  Meer over Lurkus, Johanna Woutera en Brandenburg, Cornelis:
  Huwelijk: 24 september 1953, Amsterdam.   
 30. Brandenburg, Cornelis.
  Cornelis werd geboren op 31 maart 1954 in Amsterdam.    Hij is de zoon van Brandenburg, Cornelis en Lurkus, Johanna Woutera.
  Meer over Brandenburg, Cornelis:
  Geboorte: 31 maart 1954, Amsterdam.   
 31. Brandenburg, Johanna Woutera.
  Johanna Woutera werd geboren op 10 april 1960 in Oostzaan.    Zij is de dochter van Brandenburg, Cornelis en Lurkus, Johanna Woutera.
  Meer over Brandenburg, Johanna Woutera:
  Geboorte: 10 april 1960, Oostzaan.   
 32. Brandenburg, Maartje.
  Maartje werd geboren op 17 augustus 1891 in Purmerland.    Zij overleed op 14 november 1966 in Rotterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.
  Meer over Brandenburg, Maartje:
  Geboorte: 17 augustus 1891, Purmerland.   
  Overlijden: 14 november 1966, Rotterdam.   
 33. Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
  Cornelia Anna Maria werd geboren op 2 april 1894 in Purmerland.    Zij overleed rond 1970 in Roelofarendsveen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje. Zij trouwde de Haast, Willem Richard Adolf in 1925 in Rotterdam.
  Meer over Brandenburg, Cornelia Anna Maria:
  Geboorte: 2 april 1894, Purmerland.   
  Residentie: 1913, Amsterdam.   
  Residentie: 1914, Bloemendaal.   
  Beroep: verpleegkundige.   
  Overlijden: rond 1970, Roelofarendsveen.   
  Echtgeno(o)t(e):de Haast, Willem Richard Adolf.
  Willem Richard Adolf werd geboren op 28 augustus 1882 in Rotterdam.    Hij overleed op 20 juni 1945 in Ambarawa (Indonesie – Java).    Hij trouwde Brandenburg, Cornelia Anna Maria in 1925 in Rotterdam.
  Meer over de Haast, Willem Richard Adolf:
  Geboorte: 28 augustus 1882, Rotterdam.   
  Overlijden: 20 juni 1945, Ambarawa (Indonesie – Java).   
  Kinderen van Brandenburg, Cornelia Anna Maria en de Haast, Willem Richard Adolf
  11211156173451 i. de Haast, Margaretha. Margaretha werd geboren rond 1 januari 1920.   
  11211156173452 ii. de Haast, Wim. Wim werd geboren rond 1 januari 1922.    Hij overleed op 1 januari 2005.   
  11211156173453 iii. de Haast, Hilda. Hilda werd geboren rond 1 januari 1924.   
  11211156173454 iv. de Haast, Maartje. Maartje werd geboren rond 1 januari 1926.   
  Meer over Brandenburg, Cornelia Anna Maria en de Haast, Willem Richard Adolf:
  Huwelijk: 1925, Rotterdam.   
 34. de Haast, Margaretha.
  Margaretha werd geboren rond 1 januari 1920.    Zij is de dochter van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
  Meer over de Haast, Margaretha:
  : Greet.   
  Geboorte: rond 1 januari 1920.   
 35. de Haast, Wim.
  Wim werd geboren rond 1 januari 1922.    Hij overleed op 1 januari 2005.    Hij was de zoon van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
  Meer over de Haast, Wim:
  Geboorte: rond 1 januari 1922.   
  Overlijden: 1 januari 2005.   
 36. de Haast, Hilda.
  Hilda werd geboren rond 1 januari 1924.    Zij is de dochter van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
  Meer over de Haast, Hilda:
  Geboorte: rond 1 januari 1924.   
 37. de Haast, Maartje.
  Maartje werd geboren rond 1 januari 1926.    Zij is de dochter van de Haast, Willem Richard Adolf en Brandenburg, Cornelia Anna Maria.
  Meer over de Haast, Maartje:
  Geboorte: rond 1 januari 1926.   
  Overlijden: rond 1 januari 1985.   
 38. Brandenburg, Hillegonda.
  Hillegonda werd geboren op 10 april 1895 in Purmerland.    Zij overleed op 10 januari 1974 in Den Haag.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes en Pronk, Grietje.
  Meer over Brandenburg, Hillegonda:
  Geboorte: 10 april 1895, Purmerland.   
  Overlijden: 10 januari 1974, Den Haag.   
 39. Brandenburg, Simon.
  Simon werd geboren op 31 december 1864 in Ilpendam.    Hij overleed op 3 november 1913 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje.
  Meer over Brandenburg, Simon:
  Geboorte: 31 december 1864, Ilpendam.   
  Overlijden: 3 november 1913, Amsterdam.   
  Beroep: 1884. Militieregister – loting.   
 40. Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren op 10 november 1866 in Ilpendam.    Hij overleed op 18 januari 1905 in Rosmalen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schuitemaker, Maartje.
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 10 november 1866, Ilpendam.   
  Overlijden: 18 januari 1905, Rosmalen.   
 41. Brandenburg, Jantje.
  Jantje werd geboren op 3 september 1830 in West-Terschelling.    Zij overleed op 24 februari 1875 in West-Terschelling.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Zij trouwde Molenaar, Willem Gerrits op 1 mei 1851 in Terschelling.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Jantje
  Zij doet in februari 1849 belijdenis. Op 08-12-1864 vertrekt zij met attest naar Vlieland. .
  Meer over Brandenburg, Jantje:
  Geboorte: 3 september 1830, West-Terschelling.   
  Overlijden: 24 februari 1875, West-Terschelling.   
  Echtgeno(o)t(e):Molenaar, Willem Gerrits.
  Willem Gerrits werd geboren op 30 maart 1828 in West-Terschelling.    Hij overleed op 24 oktober 1868 in Noordzee.    Hij was de zoon van Molenaar, Gerrit Klaas en Weatherill, Marij. Hij trouwde Brandenburg, Jantje op 1 mei 1851 in Terschelling.
  Meer over Molenaar, Willem Gerrits:
  Geboorte: 30 maart 1828, West-Terschelling.   
  Overlijden: 24 oktober 1868, Noordzee.   
  Beroep: loods, loodsschipper, zeeman.   
  Kinderen van Brandenburg, Jantje en Molenaar, Willem Gerrits
  112111561741 i. Molenaar, Christina Willems. Christina Willems werd geboren in september 1851 in Terschelling.    Zij overleed op 22 februari 1852 in Terschelling.   
  112111561742 ii. Molenaar, Selly Willems. Selly Willems werd geboren in november 1861 in Terschelling.    Zij overleed op 11 februari 1862 in Terschelling.   
  Meer over Brandenburg, Jantje en Molenaar, Willem Gerrits:
  Huwelijk: 1 mei 1851, Terschelling.   
 42. Molenaar, Christina Willems.
  Christina Willems werd geboren in september 1851 in Terschelling.    Zij overleed op 22 februari 1852 in Terschelling.    Zij was de dochter van Molenaar, Willem Gerrits en Brandenburg, Jantje.
  Meer over Molenaar, Christina Willems:
  Geboorte: september 1851, Terschelling.   
  Overlijden: 22 februari 1852, Terschelling.   
 43. Molenaar, Selly Willems.
  Selly Willems werd geboren in november 1861 in Terschelling.    Zij overleed op 11 februari 1862 in Terschelling.    Zij was de dochter van Molenaar, Willem Gerrits en Brandenburg, Jantje.
  Meer over Molenaar, Selly Willems:
  Geboorte: november 1861, Terschelling.   
  Overlijden: 11 februari 1862, Terschelling.   
 44. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 18 juli 1832 in West-Terschelling.    Hij overleed op 9 april 1893 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Albers, Hilcka op 16 juni 1858 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 18 juli 1832, West-Terschelling.   
  Overlijden: 9 april 1893, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Albers, Hilcka.
  Hilcka werd geboren op 13 augustus 1829 in Emden (Hannover).    Zij overleed op 22 juni 1881 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Albers, Geries Andries en Tammen, Anna. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 16 juni 1858 in Amsterdam.
  Meer over Albers, Hilcka:
  Geboorte: 13 augustus 1829, Emden (Hannover).   
  Overlijden: 22 juni 1881, Amsterdam.   
  Kinderen van Albers, Hilcka en Brandenburg, Pieter
  112111561751 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 19 januari 1858 in Amsterdam.    Hij overleed op 2 november 1893 in Amsterdam.    Hij trouwde Genot, Anna Christina op 29 december 1880 in Amsterdam.
  112111561752 ii. Brandenburg, Gerrit Andries. Gerrit Andries werd geboren op 12 april 1859 in Amsterdam.    Hij overleed op 27 augustus 1935 in Den Haag.    Hij trouwde Snoeks, Gezina op 12 september 1883 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Winkelaar, Alida op 27 maart 1889 in Amsterdam..
  112111561753 iii. Brandenburg, Christina Maria. Christina Maria werd geboren op 3 juli 1865 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1940 in Groningen.   
  Meer over Albers, Hilcka en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 16 juni 1858, Amsterdam.   
 45. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 19 januari 1858 in Amsterdam.    Hij overleed op 2 november 1893 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Albers, Hilcka. Hij trouwde Genot, Anna Christina op 29 december 1880 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter
  Geboren voor het trouwen van zijn ouders en bij hun huwelijk erkend.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 19 januari 1858, Amsterdam.   
  Overlijden: 2 november 1893, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Genot, Anna Christina.
  Anna Christina werd geboren in 1861 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1940 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Genot, Theodorus Bernardus en van der Weijde, Maria. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 29 december 1880 in Amsterdam.
  Meer over Genot, Anna Christina:
  Geboorte: 1861, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1940, Amsterdam.   
  Kinderen van Genot, Anna Christina en Brandenburg, Pieter
  1121115617511 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 4 december 1877 in Amsterdam.    Hij overleed op 3 juli 1887 in Amsterdam.   
  1121115617512 ii. Brandenburg, Theodorus Bernardus. Theodorus Bernardus werd geboren op 29 september 1881 in Amsterdam.    Hij overleed in 1903 in Amsterdam.    Hij trouwde Mens, Anna op 29 juli 1903 in Amsterdam.
  1121115617513 iii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 14 november 1884 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1950.   
  1121115617514 iv. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 17 december 1887 in Amsterdam.    Zij overleed op 28 oktober 1890 in Amsterdam.   
  1121115617515 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 12 april 1891 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1950 in Amsterdam.   
  Meer over Genot, Anna Christina en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 29 december 1880, Amsterdam.   
 46. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 4 december 1877 in Amsterdam.    Hij overleed op 3 juli 1887 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 4 december 1877, Amsterdam.   
  Overlijden: 3 juli 1887, Amsterdam.   
 47. Brandenburg, Theodorus Bernardus.
  Theodorus Bernardus werd geboren op 29 september 1881 in Amsterdam.    Hij overleed in 1903 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina. Hij trouwde Mens, Anna op 29 juli 1903 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Theodorus Bernardus:
  Geboorte: 29 september 1881, Amsterdam.   
  Overlijden: 1903, Amsterdam.   
  Beroep: suikerbakker.   
  Echtgeno(o)t(e):Mens, Anna.
  Anna werd geboren in 1882.    Zij overleed rond 1950.    Zij was de dochter van Mens, Abraham en Delfgauw, Wijmpie Elisabeth. Zij trouwde Brandenburg, Theodorus Bernardus op 29 juli 1903 in Amsterdam.
  Meer over Mens, Anna:
  Geboorte: 1882.   
  Overlijden: rond 1950.   
  Meer over Mens, Anna en Brandenburg, Theodorus Bernardus:
  Huwelijk: 29 juli 1903, Amsterdam.   
 48. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 14 november 1884 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1950.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 14 november 1884, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1950.   
 49. Brandenburg, Maria.
  Maria werd geboren op 17 december 1887 in Amsterdam.    Zij overleed op 28 oktober 1890 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.
  Meer over Brandenburg, Maria:
  Geboorte: 17 december 1887, Amsterdam.   
  Overlijden: 28 oktober 1890, Amsterdam.   
 50. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 12 april 1891 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1950 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Genot, Anna Christina.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 12 april 1891, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1950, Amsterdam.   
 51. Brandenburg, Gerrit Andries.
  Gerrit Andries werd geboren op 12 april 1859 in Amsterdam.    Hij overleed op 27 augustus 1935 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Albers, Hilcka. Hij trouwde Snoeks, Gezina op 12 september 1883 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Winkelaar, Alida op 27 maart 1889 in Amsterdam..
  Meer over Brandenburg, Gerrit Andries:
  Geboorte: 12 april 1859, Amsterdam.   
  Overlijden: 27 augustus 1935, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Snoeks, Gezina.
  Gezina werd geboren op 19 oktober 1855 in Spaarndam.    Zij overleed op 12 juni 1888 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Snoeks, Theodorus en Wijnkoop, Clasina. Zij trouwde Brandenburg, Gerrit Andries op 12 september 1883 in Amsterdam.
  Meer over Snoeks, Gezina:
  Geboorte: 19 oktober 1855, Spaarndam.   
  Overlijden: 12 juni 1888, Amsterdam.   
  Kinderen van Snoeks, Gezina en Brandenburg, Gerrit Andries
  1121115617521 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 8 juni 1884 in Amsterdam.    Hij overleed op 28 maart 1963 in Leiden.    Hij trouwde de Groot, Maria op 14 april 1910 in Noordwijk.
  1121115617522 ii. Brandenburg, Theodorus. Theodorus werd geboren op 27 september 1886 in Amsterdam.    Hij overleed op 10 juni 1971 in Den Haag.    Hij trouwde Snoeks, Anna Cornelia rond 1910 in Den Haag.
  Meer over Snoeks, Gezina en Brandenburg, Gerrit Andries:
  Huwelijk: 12 september 1883, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Winkelaar, Alida.
  Alida werd geboren in 1853 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1940 in Den Haag.    Zij was de dochter van Winkelaar, Jan en Hoogland, Maria. Zij trouwde Snoeks, Johannes rond 1880. Zij trouwde tevens Brandenburg, Gerrit Andries op 27 maart 1889 in Amsterdam.
  Meer over Winkelaar, Alida:
  Geboorte: 1853, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1940, Den Haag.   
  Meer over Winkelaar, Alida en Brandenburg, Gerrit Andries:
  Huwelijk: 27 maart 1889, Amsterdam.   
 52. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 8 juni 1884 in Amsterdam.    Hij overleed op 28 maart 1963 in Leiden.    Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Andries en Snoeks, Gezina. Hij trouwde de Groot, Maria op 14 april 1910 in Noordwijk.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 8 juni 1884, Amsterdam.   
  Overlijden: 28 maart 1963, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):de Groot, Maria.
  Maria werd geboren op 6 december 1882 in Noordwijk.    Zij overleed op 11 september 1964 in Leiden.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 14 april 1910 in Noordwijk.
  Meer over de Groot, Maria:
  Geboorte: 6 december 1882, Noordwijk.   
  Overlijden: 11 september 1964, Leiden.   
  Kinderen van de Groot, Maria en Brandenburg, Pieter
  11211156175211 i. Brandenburg, Gerardus Andreas. Gerardus Andreas werd geboren op 9 maart 1911 in Noordwijk.   
  11211156175212 ii. Brandenburg, Theodora. Theodora werd geboren op 3 augustus 1914 in Noordwijk.   
  11211156175213 iii. Brandenburg, Nicolaas. Nicolaas werd geboren op 18 december 1915 in Leiderdorp.    Hij overleed op 5 juni 1978 in Zwolle.    Hij trouwde Dijt, Petronella Hendrika op 5 september 1944 in Leiden.
  11211156175214 iv. Brandenburg, Johannes Petrus. Johannes Petrus werd geboren op 23 mei 1917 in Leiderdorp.    Hij trouwde van der Vooren, Wilhelmina Maria op 9 mei 1946 in Leiden.
  11211156175215 v. Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus. Petrus Wilhelmus Bartholomeus werd geboren op 30 januari 1922 in Leiden.    Hij trouwde van Teijlingen, Maria Anna op 29 mei 1951 in Leiden.
  Meer over de Groot, Maria en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 14 april 1910, Noordwijk.   
 53. Brandenburg, Gerardus Andreas.
  Gerardus Andreas werd geboren op 9 maart 1911 in Noordwijk.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria.
  Meer over Brandenburg, Gerardus Andreas:
  Geboorte: 9 maart 1911, Noordwijk.   
 54. Brandenburg, Theodora.
  Theodora werd geboren op 3 augustus 1914 in Noordwijk.    Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria.
  Meer over Brandenburg, Theodora:
  Geboorte: 3 augustus 1914, Noordwijk.   
 55. Brandenburg, Nicolaas.
  Nicolaas werd geboren op 18 december 1915 in Leiderdorp.    Hij overleed op 5 juni 1978 in Zwolle.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij trouwde Dijt, Petronella Hendrika op 5 september 1944 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Nicolaas:
  Geboorte: 18 december 1915, Leiderdorp.   
  Overlijden: 5 juni 1978, Zwolle.   
  Echtgeno(o)t(e):Dijt, Petronella Hendrika.
  Petronella Hendrika werd geboren op 12 mei 1916 in Leiden.    Zij trouwde Brandenburg, Nicolaas op 5 september 1944 in Leiden.
  Meer over Dijt, Petronella Hendrika:
  Geboorte: 12 mei 1916, Leiden.   
  Kinderen van Dijt, Petronella Hendrika en Brandenburg, Nicolaas
  112111561752131 i. Brandenburg, Maria Johanna. Maria Johanna werd geboren op 15 februari 1948 in Leiden.    Zij trouwde Schulenburg, Hans rond 1970 in Leiden.
  112111561752132 ii. Brandenburg, Wilhelmus Jacobus. Wilhelmus Jacobus werd geboren op 23 februari 1951 in Leiden.    Hij trouwde Wiersma, Henriette in 1978 in Zwolle.
  Meer over Dijt, Petronella Hendrika en Brandenburg, Nicolaas:
  Huwelijk: 5 september 1944, Leiden.   
 56. Brandenburg, Maria Johanna.
  Maria Johanna werd geboren op 15 februari 1948 in Leiden.    Zij is de dochter van Brandenburg, Nicolaas en Dijt, Petronella Hendrika. Zij trouwde Schulenburg, Hans rond 1970 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Maria Johanna:
  Geboorte: 15 februari 1948, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):Schulenburg, Hans.
  Hans werd geboren rond 1945 in Leiden.    Hij trouwde Brandenburg, Maria Johanna rond 1970 in Leiden.
  Meer over Schulenburg, Hans:
  Geboorte: rond 1945, Leiden.   
  Meer over Brandenburg, Maria Johanna en Schulenburg, Hans:
  Huwelijk: rond 1970, Leiden.   
 57. Brandenburg, Wilhelmus Jacobus.
  Wilhelmus Jacobus werd geboren op 23 februari 1951 in Leiden.    Hij is de zoon van Brandenburg, Nicolaas en Dijt, Petronella Hendrika. Hij trouwde Wiersma, Henriette in 1978 in Zwolle.
  Meer over Brandenburg, Wilhelmus Jacobus:
  Geboorte: 23 februari 1951, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):Wiersma, Henriette.
  Henriette werd geboren in 1955 in Zwolle.    Zij trouwde Brandenburg, Wilhelmus Jacobus in 1978 in Zwolle.
  Meer over Wiersma, Henriette:
  Geboorte: 1955, Zwolle.   
  Kinderen van Wiersma, Henriette en Brandenburg, Wilhelmus Jacobus
  1121115617521321 i. Brandenburg, Nicolaas Josephes. Nicolaas Josephes werd geboren op 9 maart 1979 in Zwolle.   
  Meer over Wiersma, Henriette en Brandenburg, Wilhelmus Jacobus:
  Huwelijk: 1978, Zwolle.   
 58. Brandenburg, Nicolaas Josephes.
  Nicolaas Josephes werd geboren op 9 maart 1979 in Zwolle.    Hij is de zoon van Brandenburg, Wilhelmus Jacobus en Wiersma, Henriette.
  Meer over Brandenburg, Nicolaas Josephes:
  Geboorte: 9 maart 1979, Zwolle.   
 59. Brandenburg, Johannes Petrus.
  Johannes Petrus werd geboren op 23 mei 1917 in Leiderdorp.    Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij trouwde van der Vooren, Wilhelmina Maria op 9 mei 1946 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Johannes Petrus:
  Geboorte: 23 mei 1917, Leiderdorp.   
  Echtgeno(o)t(e):van der Vooren, Wilhelmina Maria.
  Wilhelmina Maria werd geboren op 2 juli 1919 in Leiden.    Zij trouwde Brandenburg, Johannes Petrus op 9 mei 1946 in Leiden.
  Meer over van der Vooren, Wilhelmina Maria:
  Geboorte: 2 juli 1919, Leiden.   
  Kinderen van van der Vooren, Wilhelmina Maria en Brandenburg, Johannes Petrus
  112111561752141 i. Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora. Maria Cornelia Gemma Theodora werd geboren op 7 januari 1949 in Leiden.    Zij trouwde van Duursen, Egbertus Mattheus Maria op 20 juni 1975 in Leiden.
  112111561752142 ii. Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria. Adrianus Joseph Blasius Maria werd geboren op 17 november 1954 in Leiden.    Hij trouwde Cazander, Cornelia Johanna op 23 juni 1982 in Leiden.
  Meer over van der Vooren, Wilhelmina Maria en Brandenburg, Johannes Petrus:
  Huwelijk: 9 mei 1946, Leiden.   
 60. Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora.
  Maria Cornelia Gemma Theodora werd geboren op 7 januari 1949 in Leiden.    Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes Petrus en van der Vooren, Wilhelmina Maria. Zij trouwde van Duursen, Egbertus Mattheus Maria op 20 juni 1975 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora:
  Geboorte: 7 januari 1949, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):van Duursen, Egbertus Mattheus Maria.
  Egbertus Mattheus Maria werd geboren op 21 september 1949 in Dalfsen.    Hij trouwde Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora op 20 juni 1975 in Leiden.
  Meer over van Duursen, Egbertus Mattheus Maria:
  Geboorte: 21 september 1949, Dalfsen.   
  Meer over Brandenburg, Maria Cornelia Gemma Theodora en van Duursen, Egbertus Mattheus Maria:
  Huwelijk: 20 juni 1975, Leiden.   
 61. Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria.
  Adrianus Joseph Blasius Maria werd geboren op 17 november 1954 in Leiden.    Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes Petrus en van der Vooren, Wilhelmina Maria. Hij trouwde Cazander, Cornelia Johanna op 23 juni 1982 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria:
  Geboorte: 17 november 1954, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):Cazander, Cornelia Johanna.
  Cornelia Johanna werd geboren op 13 oktober 1959 in Leiden.    Zij trouwde Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria op 23 juni 1982 in Leiden.
  Meer over Cazander, Cornelia Johanna:
  Geboorte: 13 oktober 1959, Leiden.   
  Meer over Cazander, Cornelia Johanna en Brandenburg, Adrianus Joseph Blasius Maria:
  Huwelijk: 23 juni 1982, Leiden.   
 62. Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus.
  Petrus Wilhelmus Bartholomeus werd geboren op 30 januari 1922 in Leiden.    Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en de Groot, Maria. Hij trouwde van Teijlingen, Maria Anna op 29 mei 1951 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus:
  Geboorte: 30 januari 1922, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):van Teijlingen, Maria Anna.
  Maria Anna werd geboren op 5 juli 1927 in Leiden.    Zij trouwde Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus op 29 mei 1951 in Leiden.
  Meer over van Teijlingen, Maria Anna:
  Geboorte: 5 juli 1927, Leiden.   
  Kinderen van van Teijlingen, Maria Anna en Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus
  112111561752151 i. Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M. Petrus Theodorus Laurentius M werd geboren op 7 oktober 1952 in Leiden.    Hij trouwde Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina in 1980 in Alphen ad Rijn.
  Meer over van Teijlingen, Maria Anna en Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus:
  Huwelijk: 29 mei 1951, Leiden.   
 63. Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M.
  Petrus Theodorus Laurentius M werd geboren op 7 oktober 1952 in Leiden.    Hij is de zoon van Brandenburg, Petrus Wilhelmus Bartholomeus en van Teijlingen, Maria Anna. Hij trouwde Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina in 1980 in Alphen ad Rijn.
  Meer over Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M:
  Geboorte: 7 oktober 1952, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.
  Elisabeth Wilhelmina werd geboren op 12 mei 1954 in Leiden.    Zij trouwde Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M in 1980 in Alphen ad Rijn.
  Meer over Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina:
  Geboorte: 12 mei 1954, Leiden.   
  Kinderen van Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina en Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M
  1121115617521511 i. Brandenburg, Sabrina Johanna Maria. Sabrina Johanna Maria werd geboren op 6 oktober 1981 in Alphen ad Rijn.   
  1121115617521512 ii. Brandenburg, Renate Elisabeth Maria. Renate Elisabeth Maria werd geboren op 15 november 1984 in Alphen ad Rijn.   
  Meer over Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina en Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M:
  Huwelijk: 1980, Alphen ad Rijn.   
 64. Brandenburg, Sabrina Johanna Maria.
  Sabrina Johanna Maria werd geboren op 6 oktober 1981 in Alphen ad Rijn.    Zij is de dochter van Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M en Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.
  Meer over Brandenburg, Sabrina Johanna Maria:
  Geboorte: 6 oktober 1981, Alphen ad Rijn.   
 65. Brandenburg, Renate Elisabeth Maria.
  Renate Elisabeth Maria werd geboren op 15 november 1984 in Alphen ad Rijn.    Zij is de dochter van Brandenburg, Petrus Theodorus Laurentius M en Heetwinkel, Elisabeth Wilhelmina.
  Meer over Brandenburg, Renate Elisabeth Maria:
  Geboorte: 15 november 1984, Alphen ad Rijn.   
 66. Brandenburg, Theodorus.
  Theodorus werd geboren op 27 september 1886 in Amsterdam.    Hij overleed op 10 juni 1971 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Andries en Snoeks, Gezina. Hij trouwde Snoeks, Anna Cornelia rond 1910 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Theodorus:
  Geboorte: 27 september 1886, Amsterdam.   
  Overlijden: 10 juni 1971, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Snoeks, Anna Cornelia.
  Anna Cornelia werd geboren op 7 augustus 1881 in Spaarndam.    Zij overleed op 9 augustus 1939 in Den Haag.    Zij trouwde Brandenburg, Theodorus rond 1910 in Den Haag.
  Meer over Snoeks, Anna Cornelia:
  Geboorte: 7 augustus 1881, Spaarndam.   
  Overlijden: 9 augustus 1939, Den Haag.   
  Kinderen van Snoeks, Anna Cornelia en Brandenburg, Theodorus
  11211156175221 i. Brandenburg, Alida. Alida werd geboren rond 1910 in Den Haag.    Zij overleed rond 1915 in Den Haag.   
  11211156175222 ii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 8 maart 1912 in Den Haag.    Hij overleed op 12 april 1984 in Den Haag.    Hij trouwde Fokkens, Johanna Alida Agatha op 23 juni 1943 in Den Haag.
  11211156175223 iii. Brandenburg, Gerarda Andrea. Gerarda Andrea werd geboren op 28 februari 1914 in Den Haag.    Zij trouwde Bergenhenegouwen, Leonardus op 5 april 1939 in Den Haag.
  11211156175224 iv. Brandenburg, Adrianus Petrus. Adrianus Petrus werd geboren op 23 oktober 1915 in Den Haag.    Hij trouwde Borsboom, Carolina Josefina Helena in 1944 in Den Haag.
  11211156175225 v. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 26 december 1917 in Den Haag.    Zij trouwde Smit, Hendrikus rond 1940 in Den Haag.
  11211156175226 vi. Brandenburg, Petronella Cornelia. Petronella Cornelia werd geboren op 13 december 1919 in Den Haag.    Zij trouwde Geraets, Jan Adam Felix rond 1945 in Den Haag.
  11211156175227 vii. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 27 oktober 1921 in Den Haag.   
  Meer over Snoeks, Anna Cornelia en Brandenburg, Theodorus:
  Huwelijk: rond 1910, Den Haag.   
 67. Brandenburg, Alida.
  Alida werd geboren rond 1910 in Den Haag.    Zij overleed rond 1915 in Den Haag.    Zij was de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.
  Meer over Brandenburg, Alida:
  Geboorte: rond 1910, Den Haag.   
  Overlijden: rond 1915, Den Haag.   
 68. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 8 maart 1912 in Den Haag.    Hij overleed op 12 april 1984 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Hij trouwde Fokkens, Johanna Alida Agatha op 23 juni 1943 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 8 maart 1912, Den Haag.   
  Overlijden: 12 april 1984, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Fokkens, Johanna Alida Agatha.
  Johanna Alida Agatha werd geboren op 3 december 1913 in Den Haag.    Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 23 juni 1943 in Den Haag.
  Meer over Fokkens, Johanna Alida Agatha:
  Geboorte: 3 december 1913, Den Haag.   
  Kinderen van Fokkens, Johanna Alida Agatha en Brandenburg, Johannes
  112111561752221 i. Brandenburg, Rene. Rene werd geboren op 1 september 1944 in Den Haag.    Hij overleed op 1 januari 1945 in Den Haag.   
  112111561752222 ii. Brandenburg, Theodora Anna. Theodora Anna werd geboren op 22 maart 1946 in Den Haag.   
  112111561752223 iii. Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes. Hendrikus (Harry) Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag.   
  112111561752224 iv. Brandenburg, Rene Johannes. Rene Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag.    Hij trouwde Kuiper, Johanna Agnes Maria op 23 november 1973 in Den Haag.
  Meer over Fokkens, Johanna Alida Agatha en Brandenburg, Johannes:
  Huwelijk: 23 juni 1943, Den Haag.   
 69. Brandenburg, Rene.
  Rene werd geboren op 1 september 1944 in Den Haag.    Hij overleed op 1 januari 1945 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.
  Meer over Brandenburg, Rene:
  Geboorte: 1 september 1944, Den Haag.   
  Overlijden: 1 januari 1945, Den Haag.   
 70. Brandenburg, Theodora Anna.
  Theodora Anna werd geboren op 22 maart 1946 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.
  Meer over Brandenburg, Theodora Anna:
  Geboorte: 22 maart 1946, Den Haag.   
 71. Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes.
  Hendrikus (Harry) Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag.    Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha.
  Meer over Brandenburg, Hendrikus (Harry) Johannes:
  Geboorte: 12 augustus 1948, Den Haag.   
 72. Brandenburg, Rene Johannes.
  Rene Johannes werd geboren op 12 augustus 1948 in Den Haag.    Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en Fokkens, Johanna Alida Agatha. Hij trouwde Kuiper, Johanna Agnes Maria op 23 november 1973 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Rene Johannes:
  Geboorte: 12 augustus 1948, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Kuiper, Johanna Agnes Maria.
  Johanna Agnes Maria werd geboren op 20 juli 1954 in Den Haag.    Zij trouwde Brandenburg, Rene Johannes op 23 november 1973 in Den Haag.
  Meer over Kuiper, Johanna Agnes Maria:
  Geboorte: 20 juli 1954, Den Haag.   
  Kinderen van Kuiper, Johanna Agnes Maria en Brandenburg, Rene Johannes
  1121115617522241 i. Brandenburg, Larissa Fleur. Larissa Fleur werd geboren op 22 april 1981 in Den Haag.   
  Meer over Kuiper, Johanna Agnes Maria en Brandenburg, Rene Johannes:
  Huwelijk: 23 november 1973, Den Haag.   
 73. Brandenburg, Larissa Fleur.
  Larissa Fleur werd geboren op 22 april 1981 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Rene Johannes en Kuiper, Johanna Agnes Maria.
  Meer over Brandenburg, Larissa Fleur:
  Geboorte: 22 april 1981, Den Haag.   
 74. Brandenburg, Gerarda Andrea.
  Gerarda Andrea werd geboren op 28 februari 1914 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij trouwde Bergenhenegouwen, Leonardus op 5 april 1939 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Gerarda Andrea:
  Geboorte: 28 februari 1914, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Bergenhenegouwen, Leonardus.
  Leonardus werd geboren op 29 december 1910 in Den Haag.    Hij trouwde Brandenburg, Gerarda Andrea op 5 april 1939 in Den Haag.
  Meer over Bergenhenegouwen, Leonardus:
  Geboorte: 29 december 1910, Den Haag.   
  Meer over Brandenburg, Gerarda Andrea en Bergenhenegouwen, Leonardus:
  Huwelijk: 5 april 1939, Den Haag.   
 75. Brandenburg, Adrianus Petrus.
  Adrianus Petrus werd geboren op 23 oktober 1915 in Den Haag.    Hij is de zoon van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Hij trouwde Borsboom, Carolina Josefina Helena in 1944 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Adrianus Petrus:
  Geboorte: 23 oktober 1915, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Borsboom, Carolina Josefina Helena.
  Carolina Josefina Helena werd geboren op 19 maart 1917 in Den Haag.    Zij trouwde Brandenburg, Adrianus Petrus in 1944 in Den Haag.
  Meer over Borsboom, Carolina Josefina Helena:
  Geboorte: 19 maart 1917, Den Haag.   
  Kinderen van Borsboom, Carolina Josefina Helena en Brandenburg, Adrianus Petrus
  112111561752241 i. Brandenburg, Anna Cornelia. Anna Cornelia werd geboren op 8 maart 1945 in Den Haag.    Zij trouwde Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus op 27 januari 1968 in Den Haag.
  112111561752242 ii. Brandenburg, Leonardus Antonius. Leonardus Antonius werd geboren op 29 november 1946 in Den Haag.    Hij trouwde van Kuyen, Yvonne Antonie op 14 december 1971 in Den Haag.
  112111561752243 iii. Brandenburg, Theodorus Johannes. Theodorus Johannes werd geboren op 18 november 1948 in Den Haag.    Hij overleed op 31 maart 1983 in Leiderdorp.    Hij trouwde Anderiesen, Ellen in 1975 in Den Haag.
  Meer over Borsboom, Carolina Josefina Helena en Brandenburg, Adrianus Petrus:
  Huwelijk: 1944, Den Haag.   
 76. Brandenburg, Anna Cornelia.
  Anna Cornelia werd geboren op 8 maart 1945 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina Josefina Helena. Zij trouwde Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus op 27 januari 1968 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Anna Cornelia:
  Geboorte: 8 maart 1945, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus.
  Fredericus Wilhelmus Gerardus werd geboren op 6 augustus 1941 in Den Haag.    Hij trouwde Brandenburg, Anna Cornelia op 27 januari 1968 in Den Haag.
  Meer over Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus:
  Geboorte: 6 augustus 1941, Den Haag.   
  Meer over Brandenburg, Anna Cornelia en Goseling, Fredericus Wilhelmus Gerardus:
  Huwelijk: 27 januari 1968, Den Haag.   
 77. Brandenburg, Leonardus Antonius.
  Leonardus Antonius werd geboren op 29 november 1946 in Den Haag.    Hij is de zoon van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina Josefina Helena. Hij trouwde van Kuyen, Yvonne Antonie op 14 december 1971 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Leonardus Antonius:
  Geboorte: 29 november 1946, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):van Kuyen, Yvonne Antonie.
  Yvonne Antonie werd geboren op 18 april 1947 in Den Haag.    Zij trouwde Brandenburg, Leonardus Antonius op 14 december 1971 in Den Haag.
  Meer over van Kuyen, Yvonne Antonie:
  Geboorte: 18 april 1947, Den Haag.   
  Kinderen van van Kuyen, Yvonne Antonie en Brandenburg, Leonardus Antonius
  1121115617522421 i. Brandenburg, Nicole. Nicole werd geboren op 17 juni 1975 in Den Haag.   
  1121115617522422 ii. Brandenburg, Guido. Guido werd geboren op 9 oktober 1979 in Bergen-op-Zoom.   
  Meer over van Kuyen, Yvonne Antonie en Brandenburg, Leonardus Antonius:
  Huwelijk: 14 december 1971, Den Haag.   
 78. Brandenburg, Nicole.
  Nicole werd geboren op 17 juni 1975 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Leonardus Antonius en van Kuyen, Yvonne Antonie.
  Meer over Brandenburg, Nicole:
  Geboorte: 17 juni 1975, Den Haag.   
 79. Brandenburg, Guido.
  Guido werd geboren op 9 oktober 1979 in Bergen-op-Zoom.    Hij is de zoon van Brandenburg, Leonardus Antonius en van Kuyen, Yvonne Antonie.
  Meer over Brandenburg, Guido:
  Geboorte: 9 oktober 1979, Bergen-op-Zoom.   
 80. Brandenburg, Theodorus Johannes.
  Theodorus Johannes werd geboren op 18 november 1948 in Den Haag.    Hij overleed op 31 maart 1983 in Leiderdorp.    Hij was de zoon van Brandenburg, Adrianus Petrus en Borsboom, Carolina Josefina Helena. Hij trouwde Anderiesen, Ellen in 1975 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Theodorus Johannes:
  Geboorte: 18 november 1948, Den Haag.   
  Overlijden: 31 maart 1983, Leiderdorp.   
  Echtgeno(o)t(e):Anderiesen, Ellen.
  Ellen werd geboren op 4 juni 1953 in Den Haag.    Zij trouwde Brandenburg, Theodorus Johannes in 1975 in Den Haag.
  Meer over Anderiesen, Ellen:
  Geboorte: 4 juni 1953, Den Haag.   
  Kinderen van Anderiesen, Ellen en Brandenburg, Theodorus Johannes
  1121115617522431 i. Brandenburg, Melanie. Melanie werd geboren op 30 maart 1977 in Den Haag.   
  1121115617522432 ii. Brandenburg, Gladys. Gladys werd geboren op 18 oktober 1979 in Leiderdorp.   
  Meer over Anderiesen, Ellen en Brandenburg, Theodorus Johannes:
  Huwelijk: 1975, Den Haag.   
 81. Brandenburg, Melanie.
  Melanie werd geboren op 30 maart 1977 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus Johannes en Anderiesen, Ellen.
  Meer over Brandenburg, Melanie:
  Geboorte: 30 maart 1977, Den Haag.   
 82. Brandenburg, Gladys.
  Gladys werd geboren op 18 oktober 1979 in Leiderdorp.    Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus Johannes en Anderiesen, Ellen.
  Meer over Brandenburg, Gladys:
  Geboorte: 18 oktober 1979, Leiderdorp.   
 83. Brandenburg, Maria.
  Maria werd geboren op 26 december 1917 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij trouwde Smit, Hendrikus rond 1940 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Maria:
  Geboorte: 26 december 1917, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Smit, Hendrikus.
  Hendrikus werd geboren op 14 december 1915 in Den Haag.    Hij overleed in november 1979 in Den Haag.    Hij trouwde Brandenburg, Maria rond 1940 in Den Haag.
  Meer over Smit, Hendrikus:
  Geboorte: 14 december 1915, Den Haag.   
  Overlijden: november 1979, Den Haag.   
  Meer over Brandenburg, Maria en Smit, Hendrikus:
  Huwelijk: rond 1940, Den Haag.   
 84. Brandenburg, Petronella Cornelia.
  Petronella Cornelia werd geboren op 13 december 1919 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia. Zij trouwde Geraets, Jan Adam Felix rond 1945 in Den Haag.
  Meer over Brandenburg, Petronella Cornelia:
  Geboorte: 13 december 1919, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Geraets, Jan Adam Felix.
  Jan Adam Felix werd geboren op 14 december 1919 in Den Haag.    Hij trouwde Brandenburg, Petronella Cornelia rond 1945 in Den Haag.
  Meer over Geraets, Jan Adam Felix:
  Geboorte: 14 december 1919, Den Haag.   
  Meer over Brandenburg, Petronella Cornelia en Geraets, Jan Adam Felix:
  Huwelijk: rond 1945, Den Haag.   
 85. Brandenburg, Anna Cornelia.
  Anna Cornelia werd geboren op 27 oktober 1921 in Den Haag.    Zij is de dochter van Brandenburg, Theodorus en Snoeks, Anna Cornelia.
  Meer over Brandenburg, Anna Cornelia:
  Geboorte: 27 oktober 1921, Den Haag.   
 86. Brandenburg, Christina Maria.
  Christina Maria werd geboren op 3 juli 1865 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1940 in Groningen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Albers, Hilcka.
  Meer over Brandenburg, Christina Maria:
  Geboorte: 3 juli 1865, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1940, Groningen.   
 87. Brandenburg, Willem Pieters.
  Willem Pieters werd geboren op 5 december 1833 in West-Terschelling.    Hij overleed op 25 juli 1850 in Middellandse Zee.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes.
  Meer over Brandenburg, Willem Pieters:
  Geboorte: 5 december 1833, West-Terschelling.   
  Overlijden: 25 juli 1850, Middellandse Zee.   
  Hij is overleden aan boord van de “West-Indiën”, varend in de Middellandse Zee . Op 31 mei 1851
  werd aangifte gedaan. .
  Beroep: zeeman.   
 88. Brandenburg, Aaltje.
  Aaltje werd geboren op 11 maart 1836 in West-Terschelling.    Zij overleed rond 1890 in West-Terschelling.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Zij trouwde Sterel, Meindert Douwes op 9 november 1861 in Terschelling.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Aaltje
  Zij is op 13-12-1880 verhuisd naar Oosthuizen. .
  Meer over Brandenburg, Aaltje:
  Geboorte: 11 maart 1836, West-Terschelling.   
  Overlijden: rond 1890, West-Terschelling.   
  Echtgeno(o)t(e):Sterel, Meindert Douwes.
  Meindert Douwes werd geboren op 23 juli 1834 in West-Terschelling.    Hij overleed rond 1880 in Terschelling.    Hij was de zoon van Sterel, Douwe Meijnderts en de Jong, Neeltje Annes. Hij trouwde Brandenburg, Aaltje op 9 november 1861 in Terschelling.
  Meer over Sterel, Meindert Douwes:
  Geboorte: 23 juli 1834, West-Terschelling.   
  Overlijden: rond 1880, Terschelling.   
  Meer over Brandenburg, Aaltje en Sterel, Meindert Douwes:
  Huwelijk: 9 november 1861, Terschelling.   
 89. Brandenburg, Maria.
  Maria werd geboren op 12 november 1838 in West-Terschelling.    Zij overleed rond 1900 in Ilpendam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Maria
  Zij is op 6 juli 1869 naar Ilpendam verhuisd. .
  Meer over Brandenburg, Maria:
  Geboorte: 12 november 1838, West-Terschelling.   
  Overlijden: rond 1900, Ilpendam.   
 90. Brandenburg, Gerrit Christina.
  Gerrit Christina werd geboren op 2 maart 1841 in West-Terschelling.    Hij overleed op 11 oktober 1881 in Harlingen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Doeksen, Christina Doekes. Hij trouwde Mosselman, Janke Thomas op 27 september 1862 in Oostdongeradeel.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Gerrit Christina
  Hij is op 2 september 1871 naar Harlingen verhuisd. .
  Meer over Brandenburg, Gerrit Christina:
  Geboorte: 2 maart 1841, West-Terschelling.   
  Overlijden: 11 oktober 1881, Harlingen.   
  Beroep: winkelier.   
  Echtgeno(o)t(e):Mosselman, Janke Thomas.
  Janke Thomas werd geboren op 1 november 1835 in Ee.    Zij overleed op 25 augustus 1908 in Harlingen.    Zij was de dochter van Mosselman, Thomas Harmens en Holwerda, Antje Jelles. Zij trouwde Brandenburg, Gerrit Christina op 27 september 1862 in Oostdongeradeel.
  Meer over Mosselman, Janke Thomas:
  Geboorte: 1 november 1835, Ee.   
  Overlijden: 25 augustus 1908, Harlingen.   
  Kinderen van Mosselman, Janke Thomas en Brandenburg, Gerrit Christina
  112111561791 i. Brandenburg, Sipke. Sipke werd geboren op 10 december 1862 in Terschelling.    Hij overleed op 20 november 1923 in Harlingen.   
  112111561792 ii. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 8 juni 1864 in West-Terschelling.    Zij overleed op 13 januari 1946 in Soest.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 24 december 1885 in Amsterdam.
  112111561793 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 25 december 1865 in West-Terschelling.    Hij overleed op 6 oktober 1940 in Harlingen.    Hij trouwde Coehoorn, Hiltje op 16 november 1891 in Harlingen.
  112111561794 iv. Brandenburg, Thomas. Thomas werd geboren op 22 juli 1867 in West-Terschelling.    Hij overleed rond 1930 in Norg.   
  112111561795 v. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling.    Zij overleed op 1 november 1937 in Harlingen.   
  112111561796 vi. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling.    Zij overleed op 10 januari 1870 in West-Terschelling.   
  112111561797 vii. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 9 december 1870 in West-Terschelling.    Zij overleed rond 1930 in Haarlem?.    Zij trouwde Gonggrijp, Andries Jans op 26 september 1901 in Harlingen.
  112111561798 viii. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 20 mei 1872 in Harlingen.    Hij overleed op 20 mei 1873 in Harlingen.   
  Meer over Mosselman, Janke Thomas en Brandenburg, Gerrit Christina:
  Huwelijk: 27 september 1862, Oostdongeradeel.   
 91. Brandenburg, Sipke.
  Sipke werd geboren op 10 december 1862 in Terschelling.    Hij overleed op 20 november 1923 in Harlingen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Sipke
  Hij was bij zijn overlijden ongehuwd.
  Meer over Brandenburg, Sipke:
  Geboorte: 10 december 1862, Terschelling.   
  Overlijden: 20 november 1923, Harlingen.   
 92. Brandenburg, Catharina Christina.
  Catharina Christina werd geboren op 8 juni 1864 in West-Terschelling.    Zij overleed op 13 januari 1946 in Soest.    Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 24 december 1885 in Amsterdam.
  Meer over Brandenburg, Catharina Christina:
  Geboorte: 8 juni 1864, West-Terschelling.   
  Overlijden: 13 januari 1946, Soest.   
  Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 11 november 1852 in West-Terschelling.    Hij overleed op 6 februari 1927 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Johannes en Molenaar, Maartje Klaas. Hij trouwde Brandenburg, Catharina Christina op 24 december 1885 in Amsterdam.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter
  Hij is op 28 september 1898 naar Nederlands Indië (Indonesia) vertrokken.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 11 november 1852, West-Terschelling.   
  Overlijden: 6 februari 1927, Den Haag.   
  Beroep: Ambt.v. Oost Indische zaken.   
  Kinderen van Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter
  1121115617141 i. Brandenburg, Maartje. Maartje werd geboren op 19 oktober 1886 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1950.   
  1121115617142 ii. Brandenburg, Jansje Catharina Elisabeth. Jansje Catharina Elisabeth werd geboren op 29 september 1890 in Djoewana (Java).    Zij overleed op 18 augustus 1945 in Batavia (Ind).   
  1121115617143 iii. Brandenburg, Johannes Pieter. Johannes Pieter werd geboren op 8 oktober 1891 in Djoewana (Java).   
  1121115617144 iv. Brandenburg, Catharina Christina. Catharina Christina werd geboren op 6 december 1892 in Pati (Java).    Zij overleed rond 1950.   
  1121115617145 v. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 29 oktober 1895 in Djoewana (Java).    Hij overleed op 18 september 1944 in op zee.   
  Meer over Brandenburg, Catharina Christina en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 24 december 1885, Amsterdam.   
 93. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 25 december 1865 in West-Terschelling.    Hij overleed op 6 oktober 1940 in Harlingen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Hij trouwde Coehoorn, Hiltje op 16 november 1891 in Harlingen.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 25 december 1865, West-Terschelling.   
  Overlijden: 6 oktober 1940, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Coehoorn, Hiltje.
  Hiltje werd geboren op 16 oktober 1867 in Harlingen.    Zij overleed op 22 mei 1944 in Harlingen.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 16 november 1891 in Harlingen.
  Meer over Coehoorn, Hiltje:
  Geboorte: 16 oktober 1867, Harlingen.   
  Overlijden: 22 mei 1944, Harlingen.   
  Kinderen van Coehoorn, Hiltje en Brandenburg, Pieter
  1121115617931 i. Brandenburg, Janke. Janke werd geboren op 24 oktober 1891 in Harlingen.    Zij overleed rond 1950 in Harlingen.    Zij trouwde Keijser, Jaap Gerrits op 31 maart 1910 in Harlingen.
  1121115617932 ii. Brandenburg, Rinske. Rinske werd geboren op 18 augustus 1893 in Harlingen.    Zij overleed in 1983 in Harlingen.    Zij trouwde Swaay, Arie op 7 november 1918 in Velsen.
  1121115617933 iii. Brandenburg, Christina Johanna. Christina Johanna werd geboren op 30 januari 1895 in Harlingen.    Zij overleed rond 1970 in Harlingen.   
  1121115617934 iv. Brandenburg, Catharina. Catharina werd geboren op 28 januari 1898 in Harlingen.    Zij overleed op 19 maart 1975 in Harlingen.    Zij trouwde Groen, Klaas rond 1920 in Harlingen.
  1121115617935 v. Brandenburg, Gerrit. Gerrit werd geboren op 20 september 1900 in Harlingen.    Hij trouwde Meyer, Neeltje in 1930 in Harlingen.
  1121115617936 vi. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren op 28 juli 1903 in Harlingen.    Zij overleed in 1956 in Harlingen.   
  1121115617937 vii. Brandenburg, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 18 september 1907 in Harlingen.    Hij overleed op 10 januari 1981 in Harlingen.    Hij trouwde Smit, Bertha in 1930 in Harlingen.
  1121115617938 viii. Brandenburg, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 23 juli 1909 in Harlingen.    Zij trouwde van Eeden, Herman in 1930 in Leiden.
  1121115617939 ix. Brandenburg, Aafke. Aafke werd geboren op 18 november 1910 in Harlingen.    Zij trouwde Smit, Pieter in 1935 in Harlingen.
  Meer over Coehoorn, Hiltje en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 16 november 1891, Harlingen.   
 94. Brandenburg, Janke.
  Janke werd geboren op 24 oktober 1891 in Harlingen.    Zij overleed rond 1950 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Keijser, Jaap Gerrits op 31 maart 1910 in Harlingen.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Janke
  Op 16-11-1891 is dit kind bij huwelijk der ouders erkend.
  Meer over Brandenburg, Janke:
  Geboorte: 24 oktober 1891, Harlingen.   
  Overlijden: rond 1950, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Keijser, Jaap Gerrits.
  Jaap Gerrits werd geboren op 20 mei 1879 in Harlingen.    Hij overleed rond 1960 in Harlingen.    Hij trouwde Brandenburg, Janke op 31 maart 1910 in Harlingen.
  Meer over Keijser, Jaap Gerrits:
  Geboorte: 20 mei 1879, Harlingen.   
  Overlijden: rond 1960, Harlingen.   
  Meer over Brandenburg, Janke en Keijser, Jaap Gerrits:
  Huwelijk: 31 maart 1910, Harlingen.   
 95. Brandenburg, Rinske.
  Rinske werd geboren op 18 augustus 1893 in Harlingen.    Zij overleed in 1983 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Swaay, Arie op 7 november 1918 in Velsen.
  Meer over Brandenburg, Rinske:
  Geboorte: 18 augustus 1893, Harlingen.   
  Overlijden: 1983, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Swaay, Arie.
  Arie werd geboren in 1891 in Den Helder.    Hij overleed rond 1960.    Hij trouwde Brandenburg, Rinske op 7 november 1918 in Velsen.
  Meer over Swaay, Arie:
  Geboorte: 1891, Den Helder.   
  Overlijden: rond 1960.   
  Meer over Brandenburg, Rinske en Swaay, Arie:
  Huwelijk: 7 november 1918, Velsen.   
 96. Brandenburg, Christina Johanna.
  Christina Johanna werd geboren op 30 januari 1895 in Harlingen.    Zij overleed rond 1970 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje.
  Meer over Brandenburg, Christina Johanna:
  Geboorte: 30 januari 1895, Harlingen.   
  Overlijden: rond 1970, Harlingen.   
 97. Brandenburg, Catharina.
  Catharina werd geboren op 28 januari 1898 in Harlingen.    Zij overleed op 19 maart 1975 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Groen, Klaas rond 1920 in Harlingen.
  Meer over Brandenburg, Catharina:
  Geboorte: 28 januari 1898, Harlingen.   
  Overlijden: 19 maart 1975, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Groen, Klaas.
  Klaas werd geboren rond 1890 in Harlingen.    Hij overleed rond 1960.    Hij trouwde Brandenburg, Catharina rond 1920 in Harlingen.
  Meer over Groen, Klaas:
  Geboorte: rond 1890, Harlingen.   
  Overlijden: rond 1960.   
  Meer over Brandenburg, Catharina en Groen, Klaas:
  Huwelijk: rond 1920, Harlingen.   
 98. Brandenburg, Gerrit.
  Gerrit werd geboren op 20 september 1900 in Harlingen.    Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Hij trouwde Meyer, Neeltje in 1930 in Harlingen.
  Meer over Brandenburg, Gerrit:
  Geboorte: 20 september 1900, Harlingen.   
  Overlijden: rond 1975, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Meyer, Neeltje.
  Neeltje werd geboren rond 1900 in Harlingen.    Zij trouwde Brandenburg, Gerrit in 1930 in Harlingen.
  Meer over Meyer, Neeltje:
  Geboorte: rond 1900, Harlingen.   
  Meer over Meyer, Neeltje en Brandenburg, Gerrit:
  Huwelijk: 1930, Harlingen.   
 99. Brandenburg, Hiltje.
  Hiltje werd geboren op 28 juli 1903 in Harlingen.    Zij overleed in 1956 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje.
  Meer over Brandenburg, Hiltje:
  Geboorte: 28 juli 1903, Harlingen.   
  Overlijden: 1956, Harlingen.   
 100. Brandenburg, Jan Johannes.
  Jan Johannes werd geboren op 18 september 1907 in Harlingen.    Hij overleed op 10 januari 1981 in Harlingen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Hij trouwde Smit, Bertha in 1930 in Harlingen.
  Meer over Brandenburg, Jan Johannes:
  Geboorte: 18 september 1907, Harlingen.   
  Overlijden: 10 januari 1981, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Smit, Bertha.
  Bertha werd geboren op 19 maart 1912 in Harlingen.    Zij trouwde Brandenburg, Jan Johannes in 1930 in Harlingen.
  Meer over Smit, Bertha:
  Geboorte: 19 maart 1912, Harlingen.   
  Kinderen van Smit, Bertha en Brandenburg, Jan Johannes
  11211156179371 i. Brandenburg, Hiltje. Hiltje werd geboren rond 1935 in Harlingen.   
  11211156179372 ii. Brandenburg, Bertha. Bertha werd geboren rond 1935 in Harlingen.   
  Meer over Smit, Bertha en Brandenburg, Jan Johannes:
  Huwelijk: 1930, Harlingen.   
 101. Brandenburg, Hiltje.
  Hiltje werd geboren rond 1935 in Harlingen.    Zij is de dochter van Brandenburg, Jan Johannes en Smit, Bertha.
  Meer over Brandenburg, Hiltje:
  Geboorte: rond 1935, Harlingen.   
 102. Brandenburg, Bertha.
  Bertha werd geboren rond 1935 in Harlingen.    Zij is de dochter van Brandenburg, Jan Johannes en Smit, Bertha.
  Meer over Brandenburg, Bertha:
  Geboorte: rond 1935, Harlingen.   
 103. Brandenburg, Anna Christina.
  Anna Christina werd geboren op 23 juli 1909 in Harlingen.    Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde van Eeden, Herman in 1930 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Anna Christina:
  Geboorte: 23 juli 1909, Harlingen.   
  Overlijden: rond 1985, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):van Eeden, Herman.
  Herman werd geboren in 1905 in Harlingen.    Hij trouwde Brandenburg, Anna Christina in 1930 in Leiden.
  Meer over van Eeden, Herman:
  Geboorte: 1905, Harlingen.   
  Kinderen van Brandenburg, Anna Christina en van Eeden, Herman
  11211156179381 i. van Eeden, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 2 juni 1929 in Leiden.    Hij trouwde de Waal, Neeltje in 1955 in Leiden.
  Meer over Brandenburg, Anna Christina en van Eeden, Herman:
  Huwelijk: 1930, Leiden.   
 104. van Eeden, Jan Johannes.
  Jan Johannes werd geboren op 2 juni 1929 in Leiden.    Hij is de zoon van van Eeden, Herman en Brandenburg, Anna Christina. Hij trouwde de Waal, Neeltje in 1955 in Leiden.
  Meer over van Eeden, Jan Johannes:
  Geboorte: 2 juni 1929, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):de Waal, Neeltje.
  Neeltje werd geboren op 5 september 1931 in Leiden.    Zij trouwde van Eeden, Jan Johannes in 1955 in Leiden.
  Meer over de Waal, Neeltje:
  Geboorte: 5 september 1931, Leiden.   
  Kinderen van de Waal, Neeltje en van Eeden, Jan Johannes
  112111561793811 i. van Eeden, Anna Christina. Anna Christina werd geboren op 23 september 1956 in Leiden.   
  112111561793812 ii. van Eeden, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 22 maart 1959 in Leiden.    Hij trouwde Polaneca, Marcella in 1985 in Leiden.
  Meer over de Waal, Neeltje en van Eeden, Jan Johannes:
  Huwelijk: 1955, Leiden.   
 105. van Eeden, Anna Christina.
  Anna Christina werd geboren op 23 september 1956 in Leiden.    Zij is de dochter van van Eeden, Jan Johannes en de Waal, Neeltje.
  Meer over van Eeden, Anna Christina:
  Geboorte: 23 september 1956, Leiden.   
 106. van Eeden, Gerrit Jan.
  Gerrit Jan werd geboren op 22 maart 1959 in Leiden.    Hij is de zoon van van Eeden, Jan Johannes en de Waal, Neeltje. Hij trouwde Polaneca, Marcella in 1985 in Leiden.
  Meer over van Eeden, Gerrit Jan:
  Geboorte: 22 maart 1959, Leiden.   
  Echtgeno(o)t(e):Polaneca, Marcella.
  Marcella werd geboren rond 1960.    Zij trouwde van Eeden, Gerrit Jan in 1985 in Leiden.
  Meer over Polaneca, Marcella:
  Geboorte: rond 1960.   
  Meer over Polaneca, Marcella en van Eeden, Gerrit Jan:
  Huwelijk: 1985, Leiden.   
 107. Brandenburg, Aafke.
  Aafke werd geboren op 18 november 1910 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Coehoorn, Hiltje. Zij trouwde Smit, Pieter in 1935 in Harlingen.
  Meer over Brandenburg, Aafke:
  Geboorte: 18 november 1910, Harlingen.   
  Echtgeno(o)t(e):Smit, Pieter.
  Pieter werd geboren rond 1910 in Harlingen.    Hij trouwde Brandenburg, Aafke in 1935 in Harlingen.
  Meer over Smit, Pieter:
  Geboorte: rond 1910, Harlingen.   
  Meer over Brandenburg, Aafke en Smit, Pieter:
  Huwelijk: 1935, Harlingen.   
 108. Brandenburg, Thomas.
  Thomas werd geboren op 22 juli 1867 in West-Terschelling.    Hij overleed rond 1930 in Norg.    Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.
  Meer over Brandenburg, Thomas:
  Geboorte: 22 juli 1867, West-Terschelling.   
  Overlijden: rond 1930, Norg.   
 109. Brandenburg, Christina Johanna.
  Christina Johanna werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling.    Zij overleed op 1 november 1937 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.
  Meer over Brandenburg, Christina Johanna:
  Geboorte: 10 juni 1869, West-Terschelling.   
  Overlijden: 1 november 1937, Harlingen.   
 110. Brandenburg, Anna Christina.
  Anna Christina werd geboren op 10 juni 1869 in West-Terschelling.    Zij overleed op 10 januari 1870 in West-Terschelling.    Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.
  Meer over Brandenburg, Anna Christina:
  Geboorte: 10 juni 1869, West-Terschelling.   
  Overlijden: 10 januari 1870, West-Terschelling.   
 111. Brandenburg, Anna Christina.
  Anna Christina werd geboren op 9 december 1870 in West-Terschelling.    Zij overleed rond 1930 in Haarlem?.    Zij was de dochter van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas. Zij trouwde Gonggrijp, Andries Jans op 26 september 1901 in Harlingen.
  Meer over Brandenburg, Anna Christina:
  Geboorte: 9 december 1870, West-Terschelling.   
  Overlijden: rond 1930, Haarlem?.   
  Echtgeno(o)t(e):Gonggrijp, Andries Jans.
  Andries Jans werd geboren op 22 augustus 1874 in Harlingen.    Hij trouwde Brandenburg, Anna Christina op 26 september 1901 in Harlingen.
  Meer over Gonggrijp, Andries Jans:
  Geboorte: 22 augustus 1874, Harlingen.   
  Beroep: letterzetter.   
  Meer over Brandenburg, Anna Christina en Gonggrijp, Andries Jans:
  Huwelijk: 26 september 1901, Harlingen.   
 112. Brandenburg, Gerrit.
  Gerrit werd geboren op 20 mei 1872 in Harlingen.    Hij overleed op 20 mei 1873 in Harlingen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Gerrit Christina en Mosselman, Janke Thomas.
  Meer over Brandenburg, Gerrit:
  Geboorte: 20 mei 1872, Harlingen.   
  Overlijden: 20 mei 1873, Harlingen.   
 113. Brandenburg, Catharina Elisabeth.
  Catharina Elisabeth werd geboren op 23 september 1808 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 2 oktober 1808 te Midsland. Zij overleed rond 1880 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans. Zij trouwde van Slooten, Sipke Jacobs op 20 juni 1840 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Catharina Elisabeth:
  Geboorte: 23 september 1808, Midsland.   
  Doop: 2 oktober 1808, Midsland.   
  Overlijden: rond 1880, Midsland.   
  Echtgeno(o)t(e):van Slooten, Sipke Jacobs.
  Sipke Jacobs werd geboren op 14 november 1791 in Harlingen.    Hij overleed op 7 februari 1860 in Harlingen.    Hij trouwde Brandenburg, Catharina Elisabeth op 20 juni 1840 in Terschelling.
  Meer over van Slooten, Sipke Jacobs:
  Geboorte: 14 november 1791, Harlingen.   
  Overlijden: 7 februari 1860, Harlingen.   
  Kinderen van Brandenburg, Catharina Elisabeth en van Slooten, Sipke Jacobs
  11211156181 i. Brandenburg, kind. kind werd geboren op 2 augustus 1841 in Harlingen.    Zij overleed op 2 augustus 1841 in Harlingen.   
  Meer over Brandenburg, Catharina Elisabeth en van Slooten, Sipke Jacobs:
  Huwelijk: 20 juni 1840, Terschelling.   
 114. Brandenburg, kind.
  kind werd geboren op 2 augustus 1841 in Harlingen.    Zij overleed op 2 augustus 1841 in Harlingen.    Zij was de dochter van van Slooten, Sipke Jacobs en Brandenburg, Catharina Elisabeth.
  Meer over Brandenburg, kind:
  Geboorte: 2 augustus 1841, Harlingen.   
  Overlijden: 2 augustus 1841, Harlingen.   
 115. Brandenburg, Alida Johanna.
  Alida Johanna werd geboren op 29 juni 1810 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 1 juli 1810 te Midsland. Zij overleed op 26 mei 1894 in Amsterdam.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans. Zij trouwde Meijer, Hendrik Johannes op 25 mei 1831 in Wieringerwaard.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Alida Johanna
  Op 1 nov 1880 is ook een Alida Johanna Brandenburg overleden in Achtkarspelen. Zij was ook
  geboren in 1810. Welke overlijdensdata correct zijn weet ik nog niet.
  Meer over Brandenburg, Alida Johanna:
  Geboorte: 29 juni 1810, Midsland.   
  Doop: 1 juli 1810, Midsland.   
  Overlijden: 26 mei 1894, Amsterdam.   
  Echtgeno(o)t(e):Meijer, Hendrik Johannes.
  Hendrik Johannes werd geboren op 30 juli 1803 in Amsterdam.    Hij overleed rond 1880 in Amsterdam.    Hij trouwde Brandenburg, Alida Johanna op 25 mei 1831 in Wieringerwaard.
  Meer over Meijer, Hendrik Johannes:
  Geboorte: 30 juli 1803, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1880, Amsterdam.   
  Beroep: predikant.   
  Meer over Brandenburg, Alida Johanna en Meijer, Hendrik Johannes:
  Huwelijk: 25 mei 1831, Wieringerwaard.   
  112111561A. Brandenburg, Johanna Louisa.
  Johanna Louisa werd geboren op 28 augustus 1811 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 1 september 1811 te Midsland. Zij overleed op 13 december 1849 in Harlingen.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Johanna Louisa
  Zij was niet gehuwd.
  Meer over Brandenburg, Johanna Louisa:
  Geboorte: 28 augustus 1811, Midsland.   
  Doop: 1 september 1811, Midsland.   
  Overlijden: 13 december 1849, Harlingen.   
  Advertentie: *** Heden morgen is ten onzen huize , na eene sukkeling van circa 5 maan- den, tot
  onze groote droefheid overleden, onze geliefde Zuster en Behuwdzus- ter Mejufvr. JOHANNA LOUISA
  BRANDENBURG, van Terschelling, in den ouderdom van 38 jaren en 3 maanden. Zij stierf zeer
  zacht en kalm. Het leven was haar Christs en het sterven haar gewin – dit zij onze troost, en
  doet ons berusten in ’s Heeren wil, en treuren alzoo niet als die geene hope hebben.
  Harlingen, S.van Slooten den 13 December 1849
  K.E .Brandenburg H.Meyer, V.D.M. in de
  Wieringerwaard. Eenige kennisgeving. A.J.Brandenburg.
  112111561B. Brandenburg, Elisabeth Johanna.
  Elisabeth Johanna werd geboren op 9 april 1813 in Midsland.    Zij overleed op 26 augustus 1838 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Johannes Pieters en Wulp, Wietske Jans.
  Meer over Brandenburg, Elisabeth Johanna:
  Geboorte: 9 april 1813, Midsland.   
  Overlijden: 26 augustus 1838, Midsland.   
  Advertentietekst: *** Heden overleed alhier, aan eene uitteerende ziekte, mijn geliefde jongste
  Dochter , ELIZABETH JOHANNA BRANDENBURG, in den ouderdom van ruim 25 jaren. W.Wulp,
  Wed.J.Brandenburg Terschelling den 26sten Augustus 1838.
 116. Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren op 17 augustus 1766 in Midsland.    Hij werd gedoopt op 17 augustus 1766 te Midsland.. Hij overleed op 23 mei 1805 in West-Terschelling.    Hij werd begraven op 29 mei 1805 te West-Terschelling.. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij trouwde met Vetschoen, Albertje Jacobs. Hij trouwde tevens met Wulp, Baukje Jans.
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 17 augustus 1766, Midsland.   
  Doop: 17 augustus 1766, Midsland.   
  Overlijden: 23 mei 1805, West-Terschelling.   
  Begrafenis: 29 mei 1805, West-Terschelling.   
  Beroep: broodbakker.   
  Echtgeno(o)t(e):Vetschoen, Albertje Jacobs.
  Albertje Jacobs werd geboren op 14 februari 1771 in West-Terschelling.    Zij overleed op 30 augustus 1791 in West-Terschelling.    Zij was de dochter van Vetschoen, Jacob Reijnders en Vetschoen, Trijntje Pieters. Zij trouwde met Brandenburg, Tjallingius.
  Meer over Vetschoen, Albertje Jacobs:
  Geboorte: 14 februari 1771, West-Terschelling.   
  Overlijden: 30 augustus 1791, West-Terschelling.   
  Meer over Vetschoen, Albertje Jacobs en Brandenburg, Tjallingius:
  Huwelijk:   
  : 22 mei 1791, West-Terschelling.   
  Echtgeno(o)t(e):Wulp, Baukje Jans.
  Baukje Jans werd geboren op 11 november 1774 in West-Terschelling.    Zij werd gedoopt op 13 november 1774 te West-Terschelling. Zij overleed op 18 oktober 1825 in West-Terschelling.    Zij was de dochter van Wulp, Jan Tijs en Tot, Trijntje Alberts. Zij trouwde Keizer, Nan rond 1810. Zij trouwde tevens met Brandenburg, Tjallingius.
  Meer over Wulp, Baukje Jans:
  Geboorte: 11 november 1774, West-Terschelling.   
  Doop: 13 november 1774, West-Terschelling.   
  Overlijden: 18 oktober 1825, West-Terschelling.   
  Beroep: winkelier.   
  Kinderen van Wulp, Baukje Jans en Brandenburg, Tjallingius
  1121115621 i. Brandenburg, Trijntje Tjallingius. Trijntje Tjallingius werd geboren op 24 november 1798 in West-Terschelling.    Zij overleed op 7 september 1856 in West-Terschelling.    Zij trouwde de Jong, Sipke Jacobsz op 11 november 1821 in Terschelling.
  1121115622 ii. Brandenburg, Maria. Maria werd geboren op 30 juni 1800 in West-Terschelling.    Zij overleed op 4 december 1863 in Zijpe.    Zij trouwde Meijer, Ruurd Bindertsz op 18 september 1831 in Terschelling.
  1121115623 iii. Brandenburg, Jan. Hij werd gedoopt op 14 februari 1802 te West-Terschelling.. Hij overleed op 20 maart 1803 in West-Terschelling.   
  1121115624 iv. Brandenburg, Jan. Jan werd geboren op 17 februari 1804 in West-Terschelling.    Hij overleed op 30 mei 1804 in West-Terschelling.   
  1121115625 v. Brandenburg, Tjallingius. Tjallingius werd geboren op 10 oktober 1805 in West-Terschelling.    Hij overleed op 13 september 1808 in West-Terschelling.   
  Meer over Wulp, Baukje Jans en Brandenburg, Tjallingius:
  Huwelijk:   
  : 22 juli 1798, West-Terschelling.   
 117. Brandenburg, Trijntje Tjallingius.
  Trijntje Tjallingius werd geboren op 24 november 1798 in West-Terschelling.    Zij werd gedoopt op 2 december 1798 te West-Terschelling. Zij overleed op 7 september 1856 in West-Terschelling.    Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans. Zij trouwde de Jong, Sipke Jacobsz op 11 november 1821 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Trijntje Tjallingius:
  Geboorte: 24 november 1798, West-Terschelling.   
  Doop: 2 december 1798, West-Terschelling.   
  Overlijden: 7 september 1856, West-Terschelling.   
  Echtgeno(o)t(e):de Jong, Sipke Jacobsz.
  Sipke Jacobsz werd geboren op 11 januari 1799 in West-Terschelling.    Hij werd gedoopt op 13 januari 1799 te West-Terschelling.. Hij overleed voor 1856 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van de Jong, Jacob Sipkes en Zeijlemaker, Antje Willems. Hij trouwde Brandenburg, Trijntje Tjallingius op 11 november 1821 in Terschelling.
  Meer over de Jong, Sipke Jacobsz:
  Geboorte: 11 januari 1799, West-Terschelling.   
  Doop: 13 januari 1799, West-Terschelling.   
  Overlijden: voor 1856, West-Terschelling.   
  Kinderen van Brandenburg, Trijntje Tjallingius en de Jong, Sipke Jacobsz
  11211156211 i. de Jong, Tjallingius Sipkesz. Tjallingius Sipkesz werd geboren in 1827 in Terschelling.    Hij overleed op 21 juni 1831 in Terschelling.   
  Meer over Brandenburg, Trijntje Tjallingius en de Jong, Sipke Jacobsz:
  Huwelijk: 11 november 1821, Terschelling.   
 118. de Jong, Tjallingius Sipkesz.
  Tjallingius Sipkesz werd geboren in 1827 in Terschelling.    Hij overleed op 21 juni 1831 in Terschelling.    Hij was de zoon van de Jong, Sipke Jacobsz en Brandenburg, Trijntje Tjallingius.
  Meer over de Jong, Tjallingius Sipkesz:
  Geboorte: 1827, Terschelling.   
  Overlijden: 21 juni 1831, Terschelling.   
 119. Brandenburg, Maria.
  Maria werd geboren op 30 juni 1800 in West-Terschelling.    Zij werd gedoopt op 6 december 1800 te West-Terschelling. Zij overleed op 4 december 1863 in Zijpe.    Zij was de dochter van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans. Zij trouwde Meijer, Ruurd Bindertsz op 18 september 1831 in Terschelling.
  Meer over Brandenburg, Maria:
  Geboorte: 30 juni 1800, West-Terschelling.   
  Haar doop vond pas plaats in december. Zij was toen al bijna een half jaar oud.
  Doop: 6 december 1800, West-Terschelling.   
  Overlijden: 4 december 1863, Zijpe.   
  Aangiftedatum 21/12/1863 Terschelling, terwijl overlijden in Zijpe aan de morgenweg.
  Echtgeno(o)t(e):Meijer, Ruurd Bindertsz.
  Ruurd Bindertsz werd geboren op 27 februari 1794 in Zijpe.    Hij werd gedoopt op 2 maart 1794 te Zijpe.. Hij overleed op 30 december 1862 in Kinnum.    Hij was de zoon van Meijer, Bindert Harmens en de Boer, Trijntje Ruurds. Hij trouwde Swart, Neeltje Dirks rond 1825 in Zijpe?. Hij trouwde tevens Brandenburg, Maria op 18 september 1831 in Terschelling..
  Meer over Meijer, Ruurd Bindertsz:
  Geboorte: 27 februari 1794, Zijpe.   
  Doop: 2 maart 1794, Zijpe.   
  Overlijden: 30 december 1862, Kinnum.   
  Beroep: smid.   
  Kinderen van Brandenburg, Maria en Meijer, Ruurd Bindertsz
  11211156221 i. Meijer, Bindert Ruurds. Bindert Ruurds werd geboren op 4 november 1837 in Oldeboorn (Fr).    Hij overleed op 25 september 1926 in Utingeradeel.    Hij trouwde Kramer, Hinke op 10 april 1873 in Opsterland.
  Meer over Brandenburg, Maria en Meijer, Ruurd Bindertsz:
  Huwelijk: 18 september 1831, Terschelling.   
  de bijlagen: Maria Brandenburg: *30-6-1800 ~6-7-1800 Terschelling haar vader, Tjallingius
  Brandenburg, begraven 29-5-1805 Terschelling haar moeder, Baukje Jans Wulp, + 18-10-1825
  Terschelling Baukjes vader, Jan Tijsz Wulp (secretaris van het eiland) + 6-2-1801 Terschelling
  Baukjes moeder, Trijntje Alberts + 22-5-1813 Terschelling Ruurt Bindertsz Meyer * 2-3-1794
  Terschelling zijn eerste echtgenote, Neeltje Dirks Swart + 9-3-1828 (toen 33 jaar) geen kinderen
  nalatend. zijn vader, Bindert Harmens (Meijer), begraven 31-5-1805 Terschelling zijn moeder,
  Trijntje Ruutsz (de Boer) begraven 1-6 -1804 Terschelling
 120. Meijer, Bindert Ruurds.
  Bindert Ruurds werd geboren op 4 november 1837 in Oldeboorn (Fr).    Hij overleed op 25 september 1926 in Utingeradeel.    Hij was de zoon van Meijer, Ruurd Bindertsz en Brandenburg, Maria. Hij trouwde Kramer, Hinke op 10 april 1873 in Opsterland.
  Meer over Meijer, Bindert Ruurds:
  Geboorte: 4 november 1837, Oldeboorn (Fr).   
  Overlijden: 25 september 1926, Utingeradeel.   
  Beroep: smid.   
  Echtgeno(o)t(e):Kramer, Hinke.
  Hinke werd geboren op 25 september 1851 in Witmarsum.    Zij overleed op 27 november 1927 in Oldeboorn (Fr).    Zij trouwde Meijer, Bindert Ruurds op 10 april 1873 in Opsterland.
  Meer over Kramer, Hinke:
  Geboorte: 25 september 1851, Witmarsum.   
  Overlijden: 27 november 1927, Oldeboorn (Fr).   
  Kinderen van Kramer, Hinke en Meijer, Bindert Ruurds
  112111562211 i. Meijer, Maria. Maria werd geboren op 3 april 1890 in Terwispel.    Zij overleed op 30 oktober 1969 in Oldeboorn (Fr).    Zij trouwde van der Duim, Hessel op 28 november 1913 in Beetsterzwaag.
  Meer over Kramer, Hinke en Meijer, Bindert Ruurds:
  Huwelijk: 10 april 1873, Opsterland.   
 121. Meijer, Maria.
  Maria werd geboren op 3 april 1890 in Terwispel.    Zij overleed op 30 oktober 1969 in Oldeboorn (Fr).    Zij was de dochter van Meijer, Bindert Ruurds en Kramer, Hinke. Zij trouwde van der Duim, Hessel op 28 november 1913 in Beetsterzwaag.
  Meer over Meijer, Maria:
  Geboorte: 3 april 1890, Terwispel.   
  Overlijden: 30 oktober 1969, Oldeboorn (Fr).   
  Echtgeno(o)t(e):van der Duim, Hessel.
  Hessel werd geboren op 19 november 1886 in Beets.    Hij overleed op 12 januari 1975 in Joure.    Hij trouwde Meijer, Maria op 28 november 1913 in Beetsterzwaag.
  Meer over van der Duim, Hessel:
  Geboorte: 19 november 1886, Beets.   
  Overlijden: 12 januari 1975, Joure.   
  Beroep: winkelier.   
  Kinderen van Meijer, Maria en van der Duim, Hessel
  1121115622111 i. van der Duim, Hinke. Hinke werd geboren op 24 december 1916 in Oldeboorn (Fr).   
  Meer over Meijer, Maria en van der Duim, Hessel:
  Huwelijk: 28 november 1913, Beetsterzwaag.   
 122. van der Duim, Hinke.
  Hinke werd geboren op 24 december 1916 in Oldeboorn (Fr).    Zij is de dochter van van der Duim, Hessel en Meijer, Maria.
  Opmerkingen bij van der Duim, Hinke
  Zie ook kwartierstaat Tony Hofstee.
  Meer over van der Duim, Hinke:
  Geboorte: 24 december 1916, Oldeboorn (Fr).   
 123. Brandenburg, Jan.
  Hij werd gedoopt op 14 februari 1802 te West-Terschelling.. Hij overleed op 20 maart 1803 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.
  Meer over Brandenburg, Jan:
  Doop: 14 februari 1802, West-Terschelling.   
  Overlijden: 20 maart 1803, West-Terschelling.   
 124. Brandenburg, Jan.
  Jan werd geboren op 17 februari 1804 in West-Terschelling.    Hij werd gedoopt op 19 februari 1804 te West-Terschelling.. Hij overleed op 30 mei 1804 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.
  Meer over Brandenburg, Jan:
  Geboorte: 17 februari 1804, West-Terschelling.   
  Doop: 19 februari 1804, West-Terschelling.   
  Overlijden: 30 mei 1804, West-Terschelling.   
  Overlijdensdatum volgens Tony Hofstee 04-07-1804.
 125. Brandenburg, Tjallingius.
  Tjallingius werd geboren op 10 oktober 1805 in West-Terschelling.    Hij overleed op 13 september 1808 in West-Terschelling.    Hij was de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Wulp, Baukje Jans.
  Meer over Brandenburg, Tjallingius:
  Geboorte: 10 oktober 1805, West-Terschelling.   
  Overlijden: 13 september 1808, West-Terschelling.   
 126. Brandenburg, Trijntje.
  Trijntje werd geboren op 8 september 1768 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 18 september 1768 te Midsland. Zij overleed op 24 november 1812 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina.
  Meer over Brandenburg, Trijntje:
  Geboorte: 8 september 1768, Midsland.   
  Doop: 18 september 1768, Midsland.   
  Overlijden: 24 november 1812, Midsland.   
 127. Brandenburg, Elisabeth.
  Elisabeth werd geboren in 1771 in Midsland.    Zij werd gedoopt op 7 april 1771 te Midsland. Zij overleed in 1838 in Midsland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Zij trouwde met Bolk, Arnold Adriaans.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Elisabeth
  Testament op 01-03-1798 nr 6959. .
  Meer over Brandenburg, Elisabeth:
  Geboorte: 1771, Midsland.   
  Doop: 7 april 1771, Midsland.   
  Overlijden: 1838, Midsland.   
  Echtgeno(o)t(e):Bolk, Arnold Adriaans.
  Arnold Adriaans werd geboren rond 1770 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Bolk, Hermanus Lambertus en Walraven, Egberdina. Hij trouwde met Brandenburg, Elisabeth.
  Meer over Bolk, Arnold Adriaans:
  Geboorte: rond 1770, Enkhuizen.   
  Beroep: convoymeester.   
  Kinderen van Brandenburg, Elisabeth en Bolk, Arnold Adriaans
  1121115641 i. Bolk, Philepina Maria. Philepina Maria werd geboren in 1812 in Terschelling.    Zij overleed op 6 januari 1882 in Terschelling.   
  1121115642 ii. Bolk, Henricus Lambertus. Henricus Lambertus werd geboren in 1805 in Terschelling.    Hij overleed op 14 mei 1844 in Terschelling.   
  Meer over Brandenburg, Elisabeth en Bolk, Arnold Adriaans:
  Huwelijk:   
  : 10 september 1797, West-Terschelling.   
 128. Bolk, Philepina Maria.
  Philepina Maria werd geboren in 1812 in Terschelling.    Zij overleed op 6 januari 1882 in Terschelling.    Zij was de dochter van Bolk, Arnold Adriaans en Brandenburg, Elisabeth.
  Meer over Bolk, Philepina Maria:
  Geboorte: 1812, Terschelling.   
  Overlijden: 6 januari 1882, Terschelling.   
 129. Bolk, Henricus Lambertus.
  Henricus Lambertus werd geboren in 1805 in Terschelling.    Hij overleed op 14 mei 1844 in Terschelling.    Hij was de zoon van Bolk, Arnold Adriaans en Brandenburg, Elisabeth.
  Meer over Bolk, Henricus Lambertus:
  Geboorte: 1805, Terschelling.   
  Overlijden: 14 mei 1844, Terschelling.   
 130. Brandenburg, Henricus.
  Henricus werd geboren op 17 juni 1774 in Midsland.    Hij werd gedoopt op 19 juli 1774 te Midsland.. Hij overleed rond 1840 in Midsland.    Hij werd begraven in 1840 te Midsland.. Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina.
  Meer over Brandenburg, Henricus:
  Geboorte: 17 juni 1774, Midsland.   
  Doop: 19 juli 1774, Midsland.   
  Overlijden: rond 1840, Midsland.   
  Begrafenis: 1840, Midsland.   
 131. Brandenburg, Aafje Pieters.
  Zij werd gedoopt op 10 maart 1776 te Midsland. Zij overleed in 1867 in Terschelling.    Zij werd begraven in 1867 te Terschelling. Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina.
  Meer over Brandenburg, Aafje Pieters:
  Doop: 10 maart 1776, Midsland.   
  Overlijden: 1867, Terschelling.   
  Begrafenis: 1867, Terschelling.   
 132. Brandenburg, Pieter Pieters.
  Pieter Pieters werd geboren op 24 juli 1776 in Gouda.    Hij overleed op 28 september 1826 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Johannes en Domna, Maria Catharina. Hij trouwde Sjoerds, Tjitske op 27 december 1801 in Gorredijk. Hij trouwde tevens met Jakobs, Klaaske. Hij trouwde tevens Stuurman, Jantje Folkerts op 20 augustus 1818 in Gorredijk..
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Pieters
  Aangenomen familienaam 1811 Brandenburg, Pieter, Gorredijk k. Sjoerd 6, Pieter 3, Johannes
  20 wkn. N.B. Aangegeven door de vrouw Jitske Sjoerds, daar de man opgeroepen is tot
  de zeedienst Mairie Gorredijk, fol. 42
  Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:
  Geboorte: 24 juli 1776, Gouda.   
  Hij is geboren aan boord te Gouda.
  Overlijden: 28 september 1826, Bolsward.   
  Beroep: schipper.   
  Echtgeno(o)t(e):Sjoerds, Tjitske.
  Tjitske werd geboren rond 1780.    Zij overleed op 28 mei 1817 in Opsterland.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter Pieters op 27 december 1801 in Gorredijk.
  Meer over Sjoerds, Tjitske:
  Geboorte: rond 1780.   
  Overlijden: 28 mei 1817, Opsterland.   
  Kinderen van Sjoerds, Tjitske en Brandenburg, Pieter Pieters
  1121115671 i. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren in 1809 in Schoterland.    Hij overleed op 12 mei 1823 in Utingeradeel.   
  1121115672 ii. Brandenburg, Sjoerd. Sjoerd werd geboren rond 1810 in Bolsward?.   
  1121115673 iii. Brandenburg, Johannes. Johannes werd geboren op 7 november 1811 in Beetsterzwaag.    Hij overleed rond 1880 in Hoorn.   
  1121115674 iv. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1 augustus 1815 in Gorredijk.    Hij overleed geschat rond 1820.   
  Meer over Sjoerds, Tjitske en Brandenburg, Pieter Pieters:
  Huwelijk: 27 december 1801, Gorredijk.   
  Echtgeno(o)t(e):Jakobs, Klaaske.
  Klaaske werd geboren in 1790.    Zij overleed geschat rond 1815.    Zij trouwde met Brandenburg, Pieter Pieters.
  Meer over Jakobs, Klaaske:
  Geboorte: 1790.   
  Overlijden: geschat rond 1815.   
  Echtgeno(o)t(e):Stuurman, Jantje Folkerts.
  Jantje Folkerts werd geboren in 1796 in Noordwolde (Fr).    Zij overleed op 25 november 1870 in Gorredijk.    Zij was de dochter van Stuurman, Folkert Willems en , vrouw van Folkert. Zij trouwde Brandenburg, Pieter Pieters op 20 augustus 1818 in Gorredijk.
  Opmerkingen bij Stuurman, Jantje Folkerts
  Naam ook: Schuurman.
  Meer over Stuurman, Jantje Folkerts:
  Geboorte: 1796, Noordwolde (Fr).   
  Overlijden: 25 november 1870, Gorredijk.   
  Kinderen van Stuurman, Jantje Folkerts en Brandenburg, Pieter Pieters
  1121115675 i. Brandenburg, Willemke. Willemke werd geboren op 21 november 1817 in Opsterland.   
  1121115676 ii. Brandenburg, Willemke Pieters. Willemke Pieters werd geboren op 23 februari 1819 in Opsterland.   
  1121115677 iii. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op 21 januari 1820 in Haskerland.    Zij overleed op 1 april 1892 in Bolsward.    Zij trouwde Bontema, Douwe Johannes op 29 december 1850 in Bolsward. Zij had tevens een relatie (geen huwelijk) met Onbekend.
  1121115678 iv. Brandenburg, Folkert Pieters. Folkert Pieters werd geboren op 22 maart 1822 in AEngwirden.    Hij overleed op 15 oktober 1881 in Bolsward.    Hij trouwde Hofstra, Jacobje Willems op 15 maart 1846 in Bolsward.
  1121115679 v. Brandenburg, Anne. Anne werd geboren op 1 februari 1823 in Schoterland.    Hij overleed rond 1880 in Hoorn.   
  112111567A vi. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op 18 september 1824 in Haskerland.    Hij overleed op 2 november 1824 in Haskerland.   
  112111567B vii. Brandenburg, Pieter Pieters. Pieter Pieters werd geboren op 19 oktober 1825 in Haskerland.    Hij overleed rond 1860 in Bolsward.   
  Meer over Stuurman, Jantje Folkerts en Brandenburg, Pieter Pieters:
  Huwelijk: 20 augustus 1818, Gorredijk.   
  Bij hun huwelijk was Jantje 6 maanden zwanger.
 133. Brandenburg, Pieter Pieters.
  Pieter Pieters werd geboren in 1809 in Schoterland.    Hij overleed op 12 mei 1823 in Utingeradeel.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.
  Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:
  Geboorte: 1809, Schoterland.   
  Overlijden: 12 mei 1823, Utingeradeel.   
  Hij verongelukt op 14 jarige leeftijd door het vallen in een watermolen.
 134. Brandenburg, Sjoerd.
  Sjoerd werd geboren rond 1810 in Bolsward?.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.
  Meer over Brandenburg, Sjoerd:
  Geboorte: rond 1810, Bolsward?.   
 135. Brandenburg, Johannes.
  Johannes werd geboren op 7 november 1811 in Beetsterzwaag.    Hij overleed rond 1880 in Hoorn.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Johannes
  Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie sterft uit.
  Veenhuizen:
  Bevolkingsregisters van opgenomen wezen en vondelingen te Veenhuizen, 1824-1830 (toeg. 0186; nr. 1410), nummer 4
  Geregistreerde: Johannes van Brandenburg, geboren op 00-00-1811; aangekomen op 27-04-1825 uit Amsterdam; religie: Luthersch.
  NB: Brandenburg in mil dienst 30 Oct. 1830.
  Nummer designatielijst: 10/42; de designatielijsten kunt u inzien op de studiezaal van het Drents Archief onder nummers 1420-1423 van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid.
  Meer over Brandenburg, Johannes:
  Geboorte: 7 november 1811, Beetsterzwaag.   
  Overlijden: rond 1880, Hoorn.   
 136. Brandenburg, Anne.
  Anne werd geboren op 1 augustus 1815 in Gorredijk.    Hij overleed geschat rond 1820.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Sjoerds, Tjitske.
  Meer over Brandenburg, Anne:
  Geboorte: 1 augustus 1815, Gorredijk.   
  Overlijden: geschat rond 1820.   
 137. Brandenburg, Willemke.
  Willemke werd geboren op 21 november 1817 in Opsterland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.
  Meer over Brandenburg, Willemke:
  Geboorte: 21 november 1817, Opsterland.   
 138. Brandenburg, Willemke Pieters.
  Willemke Pieters werd geboren op 23 februari 1819 in Opsterland.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.
  Meer over Brandenburg, Willemke Pieters:
  Geboorte: 23 februari 1819, Opsterland.   
 139. Brandenburg, Antje Pieters.
  Antje Pieters werd geboren op 21 januari 1820 in Haskerland.    Zij overleed op 1 april 1892 in Bolsward.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts. Zij trouwde Bontema, Douwe Johannes op 29 december 1850 in Bolsward. Zij had tevens een relatie (geen huwelijk) met Onbekend.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Antje Pieters
  Bij haar overlijden was zij gehuwd.
  Meer over Brandenburg, Antje Pieters:
  Geboorte: 21 januari 1820, Haskerland.   
  Overlijden: 1 april 1892, Bolsward.   
  Echtgeno(o)t(e):Bontema, Douwe Johannes.
  Douwe Johannes werd geboren rond 1820.    Hij trouwde Brandenburg, Antje Pieters op 29 december 1850 in Bolsward.
  Meer over Bontema, Douwe Johannes:
  Geboorte: rond 1820.   
  Kinderen van Brandenburg, Antje Pieters en Bontema, Douwe Johannes
  11211156771 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 13 november 1845 in Bolsward.    Hij overleed op 19 januari 1867 in Bolsward.   
  Meer over Brandenburg, Antje Pieters en Bontema, Douwe Johannes:
  Huwelijk: 29 december 1850, Bolsward.   
  Kinderen van Brandenburg, Antje Pieters en Onbekend
  11211156772 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 17 augustus 1841 in Schoterland.    Hij overleed op 28 oktober 1841 in Schoterland.   
 140. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 13 november 1845 in Bolsward.    Hij overleed op 19 januari 1867 in Bolsward.    Hij was de zoon van Bontema, Douwe Johannes en Brandenburg, Antje Pieters.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 13 november 1845, Bolsward.   
  Overlijden: 19 januari 1867, Bolsward.   
 141. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 17 augustus 1841 in Schoterland.    Hij overleed op 28 oktober 1841 in Schoterland.    Hij was de zoon van Brandenburg, Antje Pieters.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 17 augustus 1841, Schoterland.   
  Overlijden: 28 oktober 1841, Schoterland.   
  Hij was gehuwd.
 142. Brandenburg, Folkert Pieters.
  Folkert Pieters werd geboren op 22 maart 1822 in AEngwirden.    Hij overleed op 15 oktober 1881 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts. Hij trouwde Hofstra, Jacobje Willems op 15 maart 1846 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Folkert Pieters:
  Geboorte: 22 maart 1822, AEngwirden.   
  Beroep: arbeider                                            , werkman.   
  Overlijden: 15 oktober 1881, Bolsward.   
  Echtgeno(o)t(e):Hofstra, Jacobje Willems.
  Jacobje Willems werd geboren op 20 juli 1825 in Bolsward.    Zij overleed op 17 juni 1907 in Bolsward.    Zij was de dochter van Hofstra, Willem Hettes en Zijlstra, Dieuwke Jacobs. Zij trouwde Brandenburg, Folkert Pieters op 15 maart 1846 in Bolsward.
  Meer over Hofstra, Jacobje Willems:
  Geboorte: 20 juli 1825, Bolsward.   
  Overlijden: 17 juni 1907, Bolsward.   
  Kinderen van Hofstra, Jacobje Willems en Brandenburg, Folkert Pieters
  11211156781 i. Brandenburg, Andries Folkerts. Andries Folkerts werd geboren op 4 mei 1853 in Bolsward.    Hij overleed op 15 juli 1855 in Bolsward.   
  11211156782 ii. Brandenburg, Willem. Willem werd geboren op 25 mei 1850 in Bolsward.    Hij overleed op 16 juni 1938 in Huizum.    Hij trouwde Piso, Geiske op 24 november 1872 in Bolsward.
  11211156783 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 19 december 1846 in Harlingen.    Hij overleed op 1 augustus 1920 in Bolsward.    Hij trouwde Visser, Jantje Anna op 14 november 1869 in Bolsward.
  Meer over Hofstra, Jacobje Willems en Brandenburg, Folkert Pieters:
  Huwelijk: 15 maart 1846, Bolsward.   
 143. Brandenburg, Andries Folkerts.
  Andries Folkerts werd geboren op 4 mei 1853 in Bolsward.    Hij overleed op 15 juli 1855 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra, Jacobje Willems.
  Meer over Brandenburg, Andries Folkerts:
  Geboorte: 4 mei 1853, Bolsward.   
  Overlijden: 15 juli 1855, Bolsward.   
 144. Brandenburg, Willem.
  Willem werd geboren op 25 mei 1850 in Bolsward.    Hij overleed op 16 juni 1938 in Huizum.    Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra, Jacobje Willems. Hij trouwde Piso, Geiske op 24 november 1872 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Willem:
  Geboorte: 25 mei 1850, Bolsward.   
  Overlijden: 16 juni 1938, Huizum.   
  Echtgeno(o)t(e):Piso, Geiske.
  Geiske werd geboren in 1850.    Zij overleed op 22 mei 1944 in Bolsward.    Zij trouwde Brandenburg, Willem op 24 november 1872 in Bolsward.
  Opmerkingen bij Piso, Geiske
  Van Geiske Piso is niets in de archieven terug te vinden.
  Meer over Piso, Geiske:
  Geboorte: 1850.   
  Overlijden: 22 mei 1944, Bolsward.   
  Kinderen van Piso, Geiske en Brandenburg, Willem
  112111567821 i. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 26 augustus 1874 in Bolsward.    Zij overleed op 26 september 1946 in Bolsward.    Zij trouwde Mellema, Dirk op 11 juni 1904 in Bolsward.
  112111567822 ii. Brandenburg, Siebren. Siebren werd geboren op 15 oktober 1876 in Bolsward.    Hij overleed op 20 september 1894 in Bolsward.   
  112111567823 iii. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 29 september 1879 in Bolsward.    Zij overleed op 20 augustus 1880 in Bolsward.   
  112111567824 iv. Brandenburg, Jetske. Jetske werd geboren op 14 augustus 1881 in Bolsward.    Zij overleed op 11 december 1959 in Bolsward.    Zij trouwde Overzee, Douwe op 23 mei 1903 in Bolsward.
  112111567825 v. Brandenburg, Fokeltje. Fokeltje werd geboren op 2 juli 1884 in Bolsward.   
  112111567826 vi. Brandenburg, Grietje. Grietje werd geboren op 26 september 1886 in Bolsward.    Zij overleed op 9 april 1887 in Bolsward.   
  112111567827 vii. Brandenburg, Simon. Simon werd geboren op 1 maart 1889 in Bolsward.   
  Meer over Piso, Geiske en Brandenburg, Willem:
  Huwelijk: 24 november 1872, Bolsward.   
 145. Brandenburg, Japke.
  Japke werd geboren op 26 augustus 1874 in Bolsward.    Zij overleed op 26 september 1946 in Bolsward.    Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske. Zij trouwde Mellema, Dirk op 11 juni 1904 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Japke:
  Geboorte: 26 augustus 1874, Bolsward.   
  Overlijden: 26 september 1946, Bolsward.   
  Echtgeno(o)t(e):Mellema, Dirk.
  Hij trouwde Brandenburg, Japke op 11 juni 1904 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Japke en Mellema, Dirk:
  Huwelijk: 11 juni 1904, Bolsward.   
 146. Brandenburg, Siebren.
  Siebren werd geboren op 15 oktober 1876 in Bolsward.    Hij overleed op 20 september 1894 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
  Meer over Brandenburg, Siebren:
  Geboorte: 15 oktober 1876, Bolsward.   
  Overlijden: 20 september 1894, Bolsward.   
 147. Brandenburg, Jetske.
  Jetske werd geboren op 29 september 1879 in Bolsward.    Zij overleed op 20 augustus 1880 in Bolsward.    Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
  Meer over Brandenburg, Jetske:
  Geboorte: 29 september 1879, Bolsward.   
  Overlijden: 20 augustus 1880, Bolsward.   
 148. Brandenburg, Jetske.
  Jetske werd geboren op 14 augustus 1881 in Bolsward.    Zij overleed op 11 december 1959 in Bolsward.    Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske. Zij trouwde Overzee, Douwe op 23 mei 1903 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Jetske:
  Geboorte: 14 augustus 1881, Bolsward.   
  Overlijden: 11 december 1959, Bolsward.   
  Echtgeno(o)t(e):Overzee, Douwe.
  Hij trouwde Brandenburg, Jetske op 23 mei 1903 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Jetske en Overzee, Douwe:
  Huwelijk: 23 mei 1903, Bolsward.   
 149. Brandenburg, Fokeltje.
  Fokeltje werd geboren op 2 juli 1884 in Bolsward.    Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
  Meer over Brandenburg, Fokeltje:
  Geboorte: 2 juli 1884, Bolsward.   
 150. Brandenburg, Grietje.
  Grietje werd geboren op 26 september 1886 in Bolsward.    Zij overleed op 9 april 1887 in Bolsward.    Zij was de dochter van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
  Meer over Brandenburg, Grietje:
  Geboorte: 26 september 1886, Bolsward.   
  Overlijden: 9 april 1887, Bolsward.   
 151. Brandenburg, Simon.
  Simon werd geboren op 1 maart 1889 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Willem en Piso, Geiske.
  Meer over Brandenburg, Simon:
  Geboorte: 1 maart 1889, Bolsward.   
 152. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 19 december 1846 in Harlingen.    Hij overleed op 1 augustus 1920 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert Pieters en Hofstra, Jacobje Willems. Hij trouwde Visser, Jantje Anna op 14 november 1869 in Bolsward.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter
  Een Pieter Brandenburg geboren in 1845 of 1846 is op 19-01-1867 overleden, 21 jaar oud, aan boord
  van de “Lambertha” te Cette. Deze Pieter zal zeer waarschijnlijk een neef zijn van deze Pieter,
  maar wie de vader is, weet ik nog niet. Ook kom ik nog twee huwelijken van een Pieter tegen in
  Sneek: 1869 en 1874. Mogelijk betreft dit de Workum tak.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 19 december 1846, Harlingen.   
  Overlijden: 1 augustus 1920, Bolsward.   
  Echtgeno(o)t(e):Visser, Jantje Anna.
  Jantje Anna werd geboren op 10 augustus 1848 in Bolsward.    Zij overleed op 15 januari 1920 in Bolsward.    Zij was de dochter van Visser, Anne Wiegers en Eerdmans, Janke Mathijs. Zij trouwde Brandenburg, Pieter op 14 november 1869 in Bolsward.
  Meer over Visser, Jantje Anna:
  Geboorte: 10 augustus 1848, Bolsward.   
  Overlijden: 15 januari 1920, Bolsward.   
  Kinderen van Visser, Jantje Anna en Brandenburg, Pieter
  112111567831 i. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren op 16 maart 1882 in Bolsward.    Hij overleed op 29 maart 1963 in Bolsward.    Hij trouwde Falkena, Jiske op 14 oktober 1906 in Bolsward.
  112111567832 ii. Brandenburg, Japke. Japke werd geboren op 19 december 1869 in Bolsward.    Zij overleed rond 1920.    Zij trouwde Couperus, Jelle op 29 juli 1896 in Bolsward.
  112111567833 iii. Brandenburg, Folkert. Folkert werd geboren op 1 augustus 1874 in Bolsward.    Hij overleed in 1902.    Hij trouwde Postma, Trijntje op 14 juni 1896 in Bolsward.
  112111567834 iv. Brandenburg, Anne Pieters. Anne Pieters werd geboren op 19 september 1871 in Bolsward.    Hij overleed op 23 oktober 1931 in Velsen.   
  112111567835 v. Brandenburg, Antje Pieters. Antje Pieters werd geboren op 25 maart 1884 in Westhem.   
  Meer over Visser, Jantje Anna en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 14 november 1869, Bolsward.   
 153. Brandenburg, Wieger Matthijs.
  Wieger Matthijs werd geboren op 16 maart 1882 in Bolsward.    Hij overleed op 29 maart 1963 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Hij trouwde Falkena, Jiske op 14 oktober 1906 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Wieger Matthijs:
  Geboorte: 16 maart 1882, Bolsward.   
  Overlijden: 29 maart 1963, Bolsward.   
  Beroep: kantoorbediende.   
  Echtgeno(o)t(e):Falkena, Jiske.
  Jiske werd geboren op 20 januari 1883 in Bolsward.    Zij overleed op 18 september 1966 in Bolsward.    Zij trouwde Brandenburg, Wieger Matthijs op 14 oktober 1906 in Bolsward.
  Meer over Falkena, Jiske:
  Geboorte: 20 januari 1883, Bolsward.   
  Overlijden: 18 september 1966, Bolsward.   
  Kinderen van Falkena, Jiske en Brandenburg, Wieger Matthijs
  1121115678311 i. Brandenburg, Klaas. Klaas werd geboren rond 1900.    Hij trouwde Spoelstra, Wiebrigje rond 1930.
  1121115678312 ii. Brandenburg, Folkert Pieter. Folkert Pieter werd geboren rond 1900.    Hij trouwde Sikma, Baukje rond 1930.
  1121115678313 iii. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren rond 1910.    Hij trouwde Tijenk, Hendrika Johanna rond 1925.
  Meer over Falkena, Jiske en Brandenburg, Wieger Matthijs:
  Huwelijk: 14 oktober 1906, Bolsward.   
 154. Brandenburg, Klaas.
  Klaas werd geboren rond 1900.    Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Spoelstra, Wiebrigje rond 1930.
  Meer over Brandenburg, Klaas:
  Geboorte: rond 1900.   
  Echtgeno(o)t(e):Spoelstra, Wiebrigje.
  Wiebrigje werd geboren rond 1900.    Zij trouwde Brandenburg, Klaas rond 1930.
  Meer over Spoelstra, Wiebrigje:
  Geboorte: rond 1900.   
  Kinderen van Spoelstra, Wiebrigje en Brandenburg, Klaas
  11211156783111 i. Brandenburg, Wieger Matthijs. Wieger Matthijs werd geboren rond 1930.    Hij trouwde Geertsma, Aaltje rond 1955.
  Meer over Spoelstra, Wiebrigje en Brandenburg, Klaas:
  Huwelijk: rond 1930.   
 155. Brandenburg, Wieger Matthijs.
  Wieger Matthijs werd geboren rond 1930.    Hij is de zoon van Brandenburg, Klaas en Spoelstra, Wiebrigje. Hij trouwde Geertsma, Aaltje rond 1955.
  Meer over Brandenburg, Wieger Matthijs:
  Geboorte: rond 1930.   
  Echtgeno(o)t(e):Geertsma, Aaltje.
  Aaltje werd geboren rond 1930.    Zij trouwde Brandenburg, Wieger Matthijs rond 1955.
  Meer over Geertsma, Aaltje:
  Geboorte: rond 1930.   
  Kinderen van Geertsma, Aaltje en Brandenburg, Wieger Matthijs
  112111567831111 i. Brandenburg, Rigter Maarten. Rigter Maarten werd geboren rond 1960.   
  112111567831112 ii. Brandenburg, Askal Mathijs. Askal Mathijs werd geboren rond 1960.   
  Meer over Geertsma, Aaltje en Brandenburg, Wieger Matthijs:
  Huwelijk: rond 1955.   
 156. Brandenburg, Rigter Maarten.
  Rigter Maarten werd geboren rond 1960.    Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Geertsma, Aaltje.
  Meer over Brandenburg, Rigter Maarten:
  Geboorte: rond 1960.   
 157. Brandenburg, Askal Mathijs.
  Askal Mathijs werd geboren rond 1960.    Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Geertsma, Aaltje.
  Meer over Brandenburg, Askal Mathijs:
  Geboorte: rond 1960.   
 158. Brandenburg, Folkert Pieter.
  Folkert Pieter werd geboren rond 1900.    Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Sikma, Baukje rond 1930.
  Meer over Brandenburg, Folkert Pieter:
  Geboorte: rond 1900.   
  Echtgeno(o)t(e):Sikma, Baukje.
  Baukje werd geboren rond 1900.    Zij trouwde Brandenburg, Folkert Pieter rond 1930.
  Meer over Sikma, Baukje:
  Geboorte: rond 1900.   
  Kinderen van Sikma, Baukje en Brandenburg, Folkert Pieter
  11211156783121 i. Brandenburg, Anna Jiskje. Anna Jiskje werd geboren rond 1935.   
  Meer over Sikma, Baukje en Brandenburg, Folkert Pieter:
  Huwelijk: rond 1930.   
 159. Brandenburg, Anna Jiskje.
  Anna Jiskje werd geboren rond 1935.    Zij is de dochter van Brandenburg, Folkert Pieter en Sikma, Baukje.
  Meer over Brandenburg, Anna Jiskje:
  Geboorte: rond 1935.   
 160. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren rond 1910.    Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger Matthijs en Falkena, Jiske. Hij trouwde Tijenk, Hendrika Johanna rond 1925.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: rond 1910.   
  Echtgeno(o)t(e):Tijenk, Hendrika Johanna.
  Hendrika Johanna werd geboren rond 1900.    Zij trouwde Brandenburg, Pieter rond 1925.
  Meer over Tijenk, Hendrika Johanna:
  Geboorte: rond 1900.   
  Kinderen van Tijenk, Hendrika Johanna en Brandenburg, Pieter
  11211156783131 i. Brandenburg, Wieger. Wieger werd geboren rond 1930.    Hij trouwde Bakker, Cornelia Marijke rond 1955.
  11211156783132 ii. Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte. Antonia Wilhelmina Henriëtte werd geboren rond 1930.   
  Meer over Tijenk, Hendrika Johanna en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: rond 1925.   
 161. Brandenburg, Wieger.
  Wieger werd geboren rond 1930.    Hij is de zoon van Brandenburg, Pieter en Tijenk, Hendrika Johanna. Hij trouwde Bakker, Cornelia Marijke rond 1955.
  Meer over Brandenburg, Wieger:
  Geboorte: rond 1930.   
  Echtgeno(o)t(e):Bakker, Cornelia Marijke.
  Cornelia Marijke werd geboren rond 1930.    Zij trouwde Brandenburg, Wieger rond 1955.
  Meer over Bakker, Cornelia Marijke:
  Geboorte: rond 1930.   
  Kinderen van Bakker, Cornelia Marijke en Brandenburg, Wieger
  112111567831311 i. Brandenburg, Merel Marije. Merel Marije werd geboren rond 1960.   
  112111567831312 ii. Brandenburg, George Matthijs. George Matthijs werd geboren rond 1960.   
  112111567831313 iii. Brandenburg, Iris Maritte. Iris Maritte werd geboren rond 1960.   
  Meer over Bakker, Cornelia Marijke en Brandenburg, Wieger:
  Huwelijk: rond 1955.   
 162. Brandenburg, Merel Marije.
  Merel Marije werd geboren rond 1960.    Zij is de dochter van Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.
  Meer over Brandenburg, Merel Marije:
  Geboorte: rond 1960.   
 163. Brandenburg, George Matthijs.
  George Matthijs werd geboren rond 1960.    Hij is de zoon van Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.
  Meer over Brandenburg, George Matthijs:
  Geboorte: rond 1960.   
 164. Brandenburg, Iris Maritte.
  Iris Maritte werd geboren rond 1960.    Zij is de dochter van Brandenburg, Wieger en Bakker, Cornelia Marijke.
  Meer over Brandenburg, Iris Maritte:
  Geboorte: rond 1960.   
 165. Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte.
  Antonia Wilhelmina Henriëtte werd geboren rond 1930.    Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Tijenk, Hendrika Johanna.
  Meer over Brandenburg, Antonia Wilhelmina Henriëtte:
  Geboorte: rond 1930.   
 166. Brandenburg, Japke.
  Japke werd geboren op 19 december 1869 in Bolsward.    Zij overleed rond 1920.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Zij trouwde Couperus, Jelle op 29 juli 1896 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Japke:
  Geboorte: 19 december 1869, Bolsward.   
  Overlijden: rond 1920.   
  Echtgeno(o)t(e):Couperus, Jelle.
  Jelle werd geboren rond 1870.    Hij trouwde Brandenburg, Japke op 29 juli 1896 in Bolsward.
  Meer over Couperus, Jelle:
  Geboorte: rond 1870.   
  Meer over Brandenburg, Japke en Couperus, Jelle:
  Huwelijk: 29 juli 1896, Bolsward.   
 167. Brandenburg, Folkert.
  Folkert werd geboren op 1 augustus 1874 in Bolsward.    Hij overleed in 1902.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna. Hij trouwde Postma, Trijntje op 14 juni 1896 in Bolsward.
  Meer over Brandenburg, Folkert:
  Geboorte: 1 augustus 1874, Bolsward.   
  Overlijden: 1902.   
  Echtgeno(o)t(e):Postma, Trijntje.
  Trijntje werd geboren op 14 februari 1875 in Bolsward.    Zij overleed na 1896.    Zij was de dochter van Postma, Jan en van Houten, Geessien. Zij trouwde Brandenburg, Folkert op 14 juni 1896 in Bolsward.
  Meer over Postma, Trijntje:
  Geboorte: 14 februari 1875, Bolsward.   
  Overlijden: na 1896.   
  Kinderen van Postma, Trijntje en Brandenburg, Folkert
  1121115678331 i. Brandenburg, Pieter. Pieter werd geboren op 12 december 1896 in Assen.    Hij overleed op 15 mei 1939 in Den Haag.    Hij trouwde Gekiere, Alma in 1926 in Londen (UK).
  Meer over Postma, Trijntje en Brandenburg, Folkert:
  Huwelijk: 14 juni 1896, Bolsward.   
 168. Brandenburg, Pieter.
  Pieter werd geboren op 12 december 1896 in Assen.    Hij overleed op 15 mei 1939 in Den Haag.    Hij was de zoon van Brandenburg, Folkert en Postma, Trijntje. Hij trouwde Gekiere, Alma in 1926 in Londen (UK).
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter
  Een Pieter Brandenburg is op 27-03-1919 gehuwd met Jacobje Holtkamp te Lemsterland. Ik weet niet
  of dit dezelfde Pieter Brandenburg betreft.
  Meer over Brandenburg, Pieter:
  Geboorte: 12 december 1896, Assen.   
  Overlijden: 15 mei 1939, Den Haag.   
  Echtgeno(o)t(e):Gekiere, Alma.
  Alma werd geboren rond 1891 in Chicago.    Zij overleed in 1986 in Londen (UK).    Zij trouwde Brandenburg, Pieter in 1926 in Londen (UK).
  Meer over Gekiere, Alma:
  Geboorte: rond 1891, Chicago.   
  Overlijden: 1986, Londen (UK).   
  Kinderen van Gekiere, Alma en Brandenburg, Pieter
  11211156783311 i. Brandenburg, Rita Marguerita. Rita Marguerita werd geboren op 11 december 1921 in Monaco.    Zij trouwde Dekker, Herman rond 14 november 1945 in IJmuiden.
  Meer over Gekiere, Alma en Brandenburg, Pieter:
  Huwelijk: 1926, Londen (UK).   
 169. Brandenburg, Rita Marguerita.
  Rita Marguerita werd geboren op 11 december 1921 in Monaco.    Zij is de dochter van Brandenburg, Pieter en Gekiere, Alma. Zij trouwde Dekker, Herman rond 14 november 1945 in IJmuiden.
  Meer over Brandenburg, Rita Marguerita:
  Geboorte: 11 december 1921, Monaco.   
  Echtgeno(o)t(e):Dekker, Herman.
  Herman werd geboren op 14 september 1921 in Kerkrade.    Hij overleed op 4 oktober 1995 in Wageningen.    Hij trouwde Brandenburg, Rita Marguerita rond 14 november 1945 in IJmuiden.
  Meer over Dekker, Herman:
  Geboorte: 14 september 1921, Kerkrade.   
  Overlijden: 4 oktober 1995, Wageningen.   
  Kinderen van Brandenburg, Rita Marguerita en Dekker, Herman
  112111567833111 i. Dekker, Suzanne. Suzanne werd geboren op 31 oktober 1949 in Amsterdam.   
  112111567833112 ii. Dekker, Michael Herman. Michael Herman werd geboren op 7 mei 1951 in Amsterdam.    Hij overleed op 4 maart 1985 in Amsterdam.    Hij had een relatie met Onbekend..
  112111567833113 iii. Dekker, Veronica. Veronica werd geboren op 27 december 1952 in Willemstad (NB).   
  112111567833114 iv. Dekker, Arnold Graham. Arnold Graham werd geboren op 12 juni 1957 in Den Helder.    Hij trouwde van Oostende, Marchien Adriana rond 1990 in Amstelveen?.
  Meer over Brandenburg, Rita Marguerita en Dekker, Herman:
  Huwelijk: rond 14 november 1945, IJmuiden.   
 170. Dekker, Suzanne.
  Suzanne werd geboren op 31 oktober 1949 in Amsterdam.    Zij is de dochter van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita.
  Meer over Dekker, Suzanne:
  Geboorte: 31 oktober 1949, Amsterdam.   
 171. Dekker, Michael Herman.
  Michael Herman werd geboren op 7 mei 1951 in Amsterdam.    Hij overleed op 4 maart 1985 in Amsterdam.    Hij was de zoon van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita. Hij had een relatie met Onbekend..
  Meer over Dekker, Michael Herman:
  Geboorte: 7 mei 1951, Amsterdam.   
  Overlijden: 4 maart 1985, Amsterdam.   
 172. Dekker, Veronica.
  Veronica werd geboren op 27 december 1952 in Willemstad (NB).    Zij is de dochter van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita.
  Meer over Dekker, Veronica:
  Geboorte: 27 december 1952, Willemstad (NB).   
 173. Dekker, Arnold Graham.
  Arnold Graham werd geboren op 12 juni 1957 in Den Helder.    Hij is de zoon van Dekker, Herman en Brandenburg, Rita Marguerita. Hij trouwde van Oostende, Marchien Adriana rond 1990 in Amstelveen?.
  Meer over Dekker, Arnold Graham:
  Geboorte: 12 juni 1957, Den Helder.   
  Echtgeno(o)t(e):van Oostende, Marchien Adriana.
  Marchien Adriana werd geboren op 17 juni 1957 in Nieuwer Amstel.    Zij trouwde Dekker, Arnold Graham rond 1990 in Amstelveen?.
  Meer over van Oostende, Marchien Adriana:
  Geboorte: 17 juni 1957, Nieuwer Amstel.   
  Meer over van Oostende, Marchien Adriana en Dekker, Arnold Graham:
  Huwelijk: rond 1990, Amstelveen?.   
 174. Brandenburg, Anne Pieters.
  Anne Pieters werd geboren op 19 september 1871 in Bolsward.    Hij overleed op 23 oktober 1931 in Velsen.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna.
  Meer over Brandenburg, Anne Pieters:
  Geboorte: 19 september 1871, Bolsward.   
  Overlijden: 23 oktober 1931, Velsen.   
 175. Brandenburg, Antje Pieters.
  Antje Pieters werd geboren op 25 maart 1884 in Westhem.    Zij was de dochter van Brandenburg, Pieter en Visser, Jantje Anna.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Antje Pieters
  Het is niet zeker dat dit een kind is van dit echtpaar. Antje was als dienstmeid in dienst op de
  borderij van Harmen Siebrens van der Meulen en Sjoerdtje Haarsma.
  Meer over Brandenburg, Antje Pieters:
  Geboorte: 25 maart 1884, Westhem.   
 176. Brandenburg, Anne.
  Anne werd geboren op 1 februari 1823 in Schoterland.    Hij overleed rond 1880 in Hoorn.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Anne
  Hij gaat rond 1835 naar Hoorn. Deze tak van de familie loopt door tot heden.
  Meer over Brandenburg, Anne:
  Geboorte: 1 februari 1823, Schoterland.   
  Overlijden: rond 1880, Hoorn.   
  112111567A. Brandenburg, Pieter Pieters.
  Pieter Pieters werd geboren op 18 september 1824 in Haskerland.    Hij overleed op 2 november 1824 in Haskerland.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.
  Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:
  Geboorte: 18 september 1824, Haskerland.   
  Overlijden: 2 november 1824, Haskerland.   
  112111567B. Brandenburg, Pieter Pieters.
  Pieter Pieters werd geboren op 19 oktober 1825 in Haskerland.    Hij overleed rond 1860 in Bolsward.    Hij was de zoon van Brandenburg, Pieter Pieters en Stuurman, Jantje Folkerts.
  Opmerkingen bij Brandenburg, Pieter Pieters
  Hij is verdronken doordat hij van de ra van het schip viel.
  Meer over Brandenburg, Pieter Pieters:
  Geboorte: 19 oktober 1825, Haskerland.   
  Overlijden: rond 1860, Bolsward.   
 177. Brandenburgh, Aafje.
  Aafje werd geboren op 4 september 1746 in Harenkarspel.    Zij overleed rond 1800 in Harenkarspel.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks.
  Meer over Brandenburgh, Aafje:
  Geboorte: 4 september 1746, Harenkarspel.   
  Overlijden: rond 1800, Harenkarspel.   
 178. Brandenburgh, Willem.
  Willem werd geboren op 18 april 1751 in Harenkarspel.    Hij overleed rond 1800 in Harenkarspel.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Jansz en Bregman, Trijntje Hendricks.
  Meer over Brandenburgh, Willem:
  Geboorte: 18 april 1751, Harenkarspel.   
  Overlijden: rond 1800, Harenkarspel.   
 179. Brandenburch, Grietje.
  Grietje werd geboren op 1 januari 1709 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1770 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburch, Grietje:
  Geboorte: 1 januari 1709, Enkhuizen.   
  Get: Grietje Claes en Madeleentje Fuys.
  Overlijden: rond 1770, Enkhuizen.   
 180. Brandenburgh, Symon.
  Symon werd geboren op 13 september 1711 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1780 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburgh, Symon:
  Geboorte: 13 september 1711, Enkhuizen.   
  Get: Grietje Claes en Madeleentje Fuys.
  Overlijden: rond 1780, Enkhuizen.   
 181. Brandenburgh, Aafje.
  Aafje werd geboren op 18 oktober 1712 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1770 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburgh, Aafje:
  Geboorte: 18 oktober 1712, Enkhuizen.   
  Get: Grietje Claes en Madeleentje Fuys.
  Overlijden: rond 1770, Enkhuizen.   
 182. Brandenburgh, Lijsabetje.
  Lijsabetje werd geboren op 10 mei 1716 in Enkhuizen.    Zij overleed in 1717 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburgh, Lijsabetje:
  Geboorte: 10 mei 1716, Enkhuizen.   
  Get: Aafje Claes en Aafje Alberts.
  Overlijden: 1717, Enkhuizen.   
  112111A. Brandenburgh, Lijsbetje.
  Lijsbetje werd geboren op 9 maart 1718 in Enkhuizen.    Zij overleed in 1719 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburgh, Lijsbetje:
  Geboorte: 9 maart 1718, Enkhuizen.   
  Get: Hiltje Brandenburg Aafje Albers.
  Overlijden: 1719, Enkhuizen.   
  112111B. Brandenburgh, Lijsebeth.
  Lijsebeth werd geboren op 21 april 1719 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1780 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburgh, Lijsebeth:
  Geboorte: 21 april 1719, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1780, Enkhuizen.   
  112111C. Brandenburgh, kind.
  kind werd geboren op 29 oktober 1709 in Enkhuizen.    Zij werd begraven op 29 oktober 1709 te Enkhuizen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburgh, kind:
  Geboorte: 29 oktober 1709, Enkhuizen.   
  Overlijden:   
  ongedoopt begraven op 29 oktober in graf 451 in de zuidkap van de westerkerk te Enkhuizen .
  Begrafenis: 29 oktober 1709, Enkhuizen.   
  112111D. Brandenburch, Trijntje Jans.
  Zij werd gedoopt op 7 december 1704 te Enkhuizen. Zij overleed op 16 november 1711 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburch, Trijntje Jans:
  Doop: 7 december 1704, Enkhuizen.   
  Overlijden: 16 november 1711, Enkhuizen.   
  112111E. Brandenburch, Trijntje Jans.
  Zij werd gedoopt op 28 oktober 1703 te Enkhuizen. Zij overleed op 19 november 1703 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Jan Johannes en Fuys, Grietje Pietersdr.
  Meer over Brandenburch, Trijntje Jans:
  Doop: 28 oktober 1703, Enkhuizen.   
  Overlijden: 19 november 1703, Enkhuizen.   
 183. Brandenburch, Claes Johannes.
  Claes Johannes werd geboren op 17 mei 1676 in Enkhuizen.    Hij overleed op 29 oktober 1729 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje. Hij trouwde Alberts, Aafje rond 1700 in Enkhuizen.
  Meer over Brandenburch, Claes Johannes:
  Geboorte: 17 mei 1676, Enkhuizen.   
  Overlijden: 29 oktober 1729, Enkhuizen.   
  Echtgeno(o)t(e):Alberts, Aafje.
  Aafje werd geboren rond 1675 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1750 in Enkhuizen.    Zij trouwde Brandenburch, Claes Johannes rond 1700 in Enkhuizen.
  Meer over Alberts, Aafje:
  Geboorte: rond 1675, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1750, Enkhuizen.   
  Meer over Alberts, Aafje en Brandenburch, Claes Johannes:
  Huwelijk: rond 1700, Enkhuizen.   
 184. Brandenburch, Hiltje Johannesdr.
  Hiltje Johannesdr werd geboren op 28 augustus 1678 in Enkhuizen.    Zij werd gedoopt op 30 augustus 1678 te Enkhuizen. Zij overleed rond 1750 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje. Zij trouwde Neledoe, Luytje rond 1700 in Enkhuizen.
  Meer over Brandenburch, Hiltje Johannesdr:
  Geboorte: 28 augustus 1678, Enkhuizen.   
  Doop: 30 augustus 1678, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1750, Enkhuizen.   
  Echtgeno(o)t(e):Neledoe, Luytje.
  Luytje werd geboren rond 1675 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1750 in Enkhuizen.    Hij trouwde Brandenburch, Hiltje Johannesdr rond 1700 in Enkhuizen.
  Meer over Neledoe, Luytje:
  Geboorte: rond 1675, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1750, Enkhuizen.   
  Meer over Brandenburch, Hiltje Johannesdr en Neledoe, Luytje:
  Huwelijk: rond 1700, Enkhuizen.   
 185. Brandenburch, Joris Johannesz.
  Joris Johannesz werd geboren in 1679 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1680 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
  Meer over Brandenburch, Joris Johannesz:
  Geboorte: 1679, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1680, Enkhuizen.   
 186. Brandenburch, Hubert Johannesz.
  Hubert Johannesz werd geboren op 6 januari 1683 in Enkhuizen.    Hij overleed op 27 april 1720 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje. Hij trouwde Heins, Steintje rond 1700 in Enkhuizen.
  Opmerkingen bij Brandenburch, Hubert Johannesz
  Volgens Tony Hofstee geboren op 06-01-1683. Volgens andere bronnen 1677 (niet geverifieerd).
  Meer over Brandenburch, Hubert Johannesz:
  Geboorte: 6 januari 1683, Enkhuizen.   
  Overlijden: 27 april 1720, Enkhuizen.   
  Echtgeno(o)t(e):Heins, Steintje.
  Steintje werd geboren rond 1680 in Enkhuizen.    Zij overleed rond 1750 in Enkhuizen.    Zij trouwde Brandenburch, Hubert Johannesz rond 1700 in Enkhuizen.
  Meer over Heins, Steintje:
  Geboorte: rond 1680, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1750, Enkhuizen.   
  Meer over Heins, Steintje en Brandenburch, Hubert Johannesz:
  Huwelijk: rond 1700, Enkhuizen.   
 187. Brandenburch, Hester Johannes.
  Zij werd gedoopt op 27 september 1684 te Enkhuizen. Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
  Meer over Brandenburch, Hester Johannes:
  Doop: 27 september 1684, Enkhuizen.   
 188. Brandenburgh, Joris Johannes.
  Joris Johannes werd geboren op 25 november 1686 in Enkhuizen.    Hij werd begraven op 25 november 1686 te Enkhuizen.. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
  Meer over Brandenburgh, Joris Johannes:
  Geboorte: 25 november 1686, Enkhuizen.   
  Overlijden:   
  ongedoopt begraven op 25 november in graf 451 in de zuidkap van de westerkerk te Enkhuizen. .
  Begrafenis: 25 november 1686, Enkhuizen.   
 189. Brandenburch, Joris Johannes.
  Hij werd gedoopt op 14 juli 1688 te Enkhuizen.. Hij was de zoon van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
  Opmerkingen bij Brandenburch, Joris Johannes
  Verbleef buitenslands in 1722.
  Meer over Brandenburch, Joris Johannes:
  Doop: 14 juli 1688, Enkhuizen.   
 190. Brandenburgh, kind.
  kind werd geboren in 1709.    Zij was de dochter van Brandenburgh, Johannes Huybertsz. en Claes, Aefje.
  Opmerkingen bij Brandenburgh, kind
  Het kind uit 1709 staat in het grafboek als kind van Johannes Huybertzs. Brandenburgh; daarmee is
  natuurlijk niet gezegd dat het van Aefje Claes moet zijn geweest. Het zou zelfs een vondeling
  kunnen zijn geweest die in het familiegraf is bijgezet. Het zou zelfs een kind van Johannes
  kunnen zijn geweest en dat er een fout is gemaakt met de naam in het grafboek. Bron: René
  Dergent. NB: Aefje Claes was al ruim 50 jaar oud toen dit kind werd geboren.
  Meer over Brandenburgh, kind:
  Geboorte: 1709.   
 191. Brandenburch, Geertruy Huyberts.
  Geertruy Huyberts werd geboren op 13 mei 1649 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1700 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en van Tongerlo, Hester Jans.
  Meer over Brandenburch, Geertruy Huyberts:
  Geboorte: 13 mei 1649, Amsterdam.   
  (Zuiderkerk) Get. Judick Jans en Maretje Jans
  Overlijden: rond 1700, Enkhuizen.   
 192. Brandenburch, Hillegond Huyberts.
  Hillegond Huyberts werd geboren op 9 maart 1651 in Amsterdam.    Zij overleed op 18 september 1713 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en van Tongerlo, Hester Jans.
  Meer over Brandenburch, Hillegond Huyberts:
  Geboorte: 9 maart 1651, Amsterdam.   
  Amsterdam (Oude Kerk) Get. Saertje Gerrits, Judick Jans ,Hendrickje Arents
  Overlijden: 18 september 1713, Enkhuizen.   
 193. Brandenburch, Joris Huybertsz.
  Joris Huybertsz werd geboren op 7 mei 1652 in Enkhuizen.    Hij overleed rond 1700 in Enkhuizen.    Hij was de zoon van Brandenburch, Huybert Jorisz en van Tongerlo, Hester Jans.
  Meer over Brandenburch, Joris Huybertsz:
  Geboorte: 7 mei 1652, Enkhuizen.   
  Overlijden: rond 1700, Enkhuizen.   
 194. Brandenburch, Maritje Huyberts.
  Maritje Huyberts werd geboren op 3 mei 1654 in Enkhuizen.    Zij overleed op 19 maart 1720 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en van Tongerlo, Hester Jans.
  Meer over Brandenburch, Maritje Huyberts:
  Geboorte: 3 mei 1654, Enkhuizen.   
  Overlijden: 19 maart 1720, Enkhuizen.   
 195. Brandenburch, Antje Huyberts.
  Antje Huyberts werd geboren op 16 januari 1656 in Enkhuizen.    Zij overleed op 16 augustus 1694 in Enkhuizen.    Zij was de dochter van Brandenburch, Huybert Jorisz en van Tongerlo, Hester Jans.
  Meer over Brandenburch, Antje Huyberts:
  Geboorte: 16 januari 1656, Enkhuizen.   
  Overlijden: 16 augustus 1694, Enkhuizen.   
  Bron overl datum Tony Hofstee.
 196. van Tongerlo, Maria Jans.
  Maria Jans werd geboren rond 1625 in Amsterdam.    Zij overleed rond 1700 in Amsterdam.    Zij was de dochter van van Tongerlo, Jan Arents en Bredero, Hillegont Adriaensz.
  Meer over van Tongerlo, Maria Jans:
  Geboorte: rond 1625, Amsterdam.   
  Overlijden: rond 1700, Amsterdam.   
 197. Bredero, Styn Adriaensdr.
  Styn Adriaensdr werd geboren in 1590.    Zij was de dochter van Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
  Meer over Bredero, Styn Adriaensdr:
  Geboorte: 1590.   
 198. Bredero, Cornelis Adriaensz.
  Cornelis Adriaensz werd geboren in 1593.    Hij was de zoon van Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
  Meer over Bredero, Cornelis Adriaensz:
  Geboorte: 1593.   
 199. Bredero, Lucas Adriaensz.
  Lucas Adriaensz werd geboren in 1598.    Hij was de zoon van Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
  Meer over Bredero, Lucas Adriaensz:
  Geboorte: 1598.   
 200. Bredero, Bely Adriaensdr.
  Bely Adriaensdr werd geboren in 1599.    Zij was de dochter van Bredero, Adriaen Cornelis en Garbrants, Marritge Maryghen.
  Meer over Bredero, Bely Adriaensdr:
  Geboorte: 1599.   
 201. Bredero, Pieter Adriaensz.
  Pieter Adriaensz werd geboren in 1626.    Hij was de zoon van Bredero, Adriaen Cornelis en van Teecklenburgh, Aaltje Bartelsdr.
  Meer over Bredero, Pieter Adriaensz:
  Geboorte: 1626.