Stamboom Tienkamp Brandenburg

Bauke Hoekstra, voorouders

     Voorouderverslag voor Hoekstra, Bauke Luitzen

Generatie 1

 1. Hoekstra, Bauke Luitzen. Bauke Luitzen werd geboren op 1890-11-19 in
  Hoorn. Hij overleed op 1975-08-23 in Haarlem op de leeftijd van 84
  jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Hoekstra, Luitsen Baukes en
  Meeter, Pietertje. Hij trouwde van Velden, Geertje op 1914-05-15 in
  Hoorn. Hij trouwde tevens Bruggink, Christina Hendrika op 1942-11-04
  in Haarlem. Echtgenoot: van Velden, Geertje. Geertje werd geboren op 1891-02-03 in Hoorn. Zij overleed op
  1941-11-12 in Haarlem op de leeftijd van 50 jaren, 9 maanden. Zij
  was de dochter van van Velden, Lucas en Groot, Marijtje.

(photo) Echtgenoot: Bruggink, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren op 1901-07-08 in Amsterdam. Zij 
overleed op 1985-01-14 in Hoorn op de leeftijd van 83 jaren, 6 
maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en 
Laagwater, Catharina Alida.

Notities bij Hoekstra, Bauke Luitzen

Heeft les gehad van de kunstschilder D. Ooievaar te Hoorn. Zondagsschilder.
Schildert, aquarelleert, tekent (pastel) diverse onderwerpen, w.o. landschappen en portretten van bekende persoonlijkheden. 
Schilderde o.m.: grootvaders klok, de Verloren Zoon, Mozes in het biezen mandje. Behaalde 1e prijs Cultureel Centrum Drenthe.

Meer over Hoekstra, Bauke Luitzen:

Beroep: tuinder, groenteman.

Crematie: 1975-08-28.

Adres: 1899-06-26, Zeedijk 32, Hoorn

Adres: 1930, Margarathastraat wijk 5, Haarlem

Adres: 1942, Stuyvesantstraat 28, Haarlem

Kinderen van van Velden, Geertje en Hoekstra, Bauke Luitzen

i. Hoekstra, Luitsen Bauke. Luitsen Bauke werd geboren op 1915-04-14
  in Hoorn. Hij overleed op 1980-04-05 in Hoorn.

ii. Hoekstra, Lucretia. Lucretia werd geboren op 1916-02-27 in Hoorn.
  Zij overleed op 2007-09-14 in Den Helder.

iii. Hoekstra, Pieter Gerard. Pieter Gerard werd geboren op 1918-11-12
  in Hoorn. Hij overleed op 1923-03-26 in Hoorn.

iv. Hoekstra, Dirk. Dirk werd geboren op 1922-02-19. Hij overleed in 
  1974 in Haarlem.

Meer over van Velden, Geertje en Hoekstra, Bauke Luitzen:

Huwelijk: 1914-05-15, Hoorn.

Meer over Bruggink, Christina Hendrika en Hoekstra, Bauke Luitzen:

Huwelijk: 1942-11-04, Haarlem.

Generatie 2

(photo)2. Hoekstra, Luitsen Baukes. Luitsen Baukes werd geboren op 1860-07-28
in Hallum (Ferwerderadeel). Hij overleed op 1955-06-19 in Bennebroek
op de leeftijd van 94 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van
Hoekstra, Bauke Luitzens en Bokma, Grietje Wijbes. Hij trouwde
Meeter, Grietje op 1885-12-29 in Oude Pekela. Hij trouwde tevens
Meeter, Pietertje op 1887-09-22 in Oude Pekela. Hij trouwde tevens
van Hinte, Oukje op 1902-05-23 in Hoorn.

Notities bij Hoekstra, Luitsen Baukes

Te Wolvega (Friesland), werd, na onenigheid met de plaatselijke 'vaderlandse' kerk, in 1887 de Vrije Hervormde Gemeente opgericht. Voorganger van deze gemeente was L.B. Hoekstra en één der ouderlingen, een zekere F.WJ. Posthuma. De oorzaken zijn niet meer na te gaan maar enige tijd later vinden we Hoekstra in Hoorn terug. De daar bestaande 'Vereniging tot Evangelisatie' wordt dan eveneens Vrije Hervormde Gemeente genoemd. Uiteraard bestonden er sterke banden tussen de Vrije Hervormde Gemeente te Wolvega en Hoorn. Beide gemeenten gingen later in z'n geheel over naar de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente. 

Aan het einde van de negentiger jaren sloten zich nog korte tijd enkele door Krebs verworpen dienaren aan bij Strube, zoals de Duitse profeet August Hugo in 1898, die een jaar eerder nog in Nederland aanwezig was bij de roeping van apostel van Bemmel in de Hersteld Apostolische Zendingkerk en door Krebs werd aangeduid als 'de met Bijbelteksten beklede en verrotting in zich dragende Hugo'. 
In 1898 had ook Robert Geyer zich bij Strube aangesloten. 

Apostel Luitsen Hoekstra, die in 1897 naar Buffalo (V.S.) was uitgezonden, maar twee jaar later naar Nederland was teruggekeerd, sloot zich toen eveneens aan bij Strube, maar ging kort daarop over naar de Gereformeerde kerk. 

Meer over Hoekstra, Luitsen Baukes:

Beroep: na 1885. predikant (Ger.).

Meer over Meeter, Grietje en Hoekstra, Luitsen Baukes:

Huwelijk: 1885-12-29, Oude Pekela.

Meer over van Hinte, Oukje en Hoekstra, Luitsen Baukes:

Huwelijk: 1902-05-23, Hoorn.
 1. Meeter, Pietertje. Pietertje werd geboren op 1857-09-07 in Oude
  Pekela. Zij overleed voor 1902 in Hoorn? op de leeftijd van minder
  dan 44 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Meeter, Eildert en
  Reinders, Hinderika. Kinderen van Meeter, Pietertje en Hoekstra, Luitsen Baukes i. Hoekstra, Henderika Margaretha. Henderika Margaretha werd geboren
  op 1888-07-26 in Weststellingwerf. ii. Hoekstra, Johannes Barnabas. Johannes Barnabas werd geboren in
  1892 in Hoorn. iii. Hoekstra, Bauke Luitzen [1]. Bauke Luitzen werd geboren op
  1890-11-19 in Hoorn. Hij overleed op 1975-08-23 in Haarlem. iv. Hoekstra, Eijardus Theodorus. Eijardus Theodorus werd geboren in
  1889. v. Hoekstra, Grietje. Grietje werd geboren in 1895. Zij overleed in
  1896. Meer over Meeter, Pietertje en Hoekstra, Luitsen Baukes: Huwelijk: 1887-09-22, Oude Pekela. beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: colporteur;
  beroep vader bruid: winkelier;
  bruidegom 27 jaar; bruid 30 jaar; weduwnaar van Grietje Meeter

Generatie 3

 1. Hoekstra, Bauke Luitzens. Bauke Luitzens werd geboren op 1833-01-15
  in Ferwerderadeel. Hij overleed op 1890-06-01 in Wonseradeel op de
  leeftijd van 57 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Hoekstra,
  Luitzen Luutzens en Buwalda, Antje Jouwerts. Hij trouwde Bokma,
  Grietje Wijbes op 1855-12-08 in Ferwerderadeel. Meer over Hoekstra, Bauke Luitzens: Beroep: 1885. colporteur.
 2. Bokma, Grietje Wijbes. Grietje Wijbes werd geboren op 1818-01-25 in
  St.Annaparochie. Zij overleed op 1910-01-01 in St.Annaparochie op de
  leeftijd van 91 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Bokma,
  Wybe Alberts en Zondervan, Martentje Andries. Kinderen van Bokma, Grietje Wijbes en Hoekstra, Bauke Luitzens i. Hoekstra, Johannes Baukes. Johannes Baukes werd geboren op
  1855-09-11 in Ferwerderadeel. Hij overleed op 1949-10-18 in Grand
  Rapids USA. ii. Hoekstra, Martentje. Martentje werd geboren op 1857-04-12 in
  Hallum (Ferwerderadeel). iii. Hoekstra, Luitsen Baukes [2]. Luitsen Baukes werd geboren op
  1860-07-28 in Hallum (Ferwerderadeel). Hij overleed op 1955-06-19
  in Bennebroek. Meer over Bokma, Grietje Wijbes en Hoekstra, Bauke Luitzens: Huwelijk: 1855-12-08, Ferwerderadeel.
 3. Meeter, Eildert. Eildert werd geboren op 1819-09-17 in Oude Pekela.
  Hij overleed in 1890 op de leeftijd van 70 jaren, 3 maanden. Hij was
  de zoon van Meeter, Pieter Eilerts en Hazewinkel, Henderika
  Johannes. Hij trouwde Reinders, Hensiena op 1850-12-11 in Oude
  Pekela. Hij trouwde tevens Reinders, Hinderika op 1857-01-29 in Oude
  Pekela. Meer over Meeter, Eildert: Beroep: 1850. zeeman. Beroep: 1860. schipper. Meer over Reinders, Hensiena en Meeter, Eildert: Huwelijk: 1850-12-11, Oude Pekela.
 4. Reinders, Hinderika. Hinderika werd geboren in 1818. Zij overleed
  omstreeks 1890 op de leeftijd van ongeveer 72 jaren. Kinderen van Reinders, Hinderika en Meeter, Eildert i. Meeter, Pietertje [3]. Pietertje werd geboren op 1857-09-07 in
  Oude Pekela. Zij overleed voor 1902 in Hoorn?. ii. Meeter, Grietje. Grietje werd geboren op 1860-06-25 in Oude
  Pekela. Zij overleed voor 1887. Meer over Reinders, Hinderika en Meeter, Eildert: Huwelijk: 1857-01-29, Oude Pekela.

Generatie 4

 1. Hoekstra, Luitzen Luutzens. Luitzen Luutzens werd geboren op
  1797-09-26 in Marken-Binnen. Hij overleed op 1850-11-28 op de
  leeftijd van 53 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Hoekstra,
  Luutzen en Hoekstra, Ybeltje Jilderts. Hij trouwde Buwalda, Antje
  Jouwerts op 1824-10-02 in Ferwerderadeel.
 2. Buwalda, Antje Jouwerts. Antje Jouwerts werd geboren op 1800-03-30
  in Hallum (Ferwerderadeel). Zij overleed op 1858-01-07 in
  Ferwerderadeel op de leeftijd van 57 jaren, 9 maanden. Zij was de
  dochter van Buwalda, Jouwert Kornelis en Braaksma, Baukje Pieters. Kinderen van Buwalda, Antje Jouwerts en Hoekstra, Luitzen Luutzens i. Hoekstra, Pieter. Pieter werd geboren op 1825-01-11 in
  Ferwerderadeel. ii. Hoekstra, Ybeltje. Ybeltje werd geboren op 1827-10-15 in
  Ferwerderadeel. iii. Hoekstra, Jieldert. Jieldert werd geboren op 1830-05-18 in
  Ferwerderadeel. iv. Hoekstra, Baukje. Baukje werd geboren op 1835-06-04 in
  Ferwerderadeel. v. Hoekstra, Bauke Luitzens [4]. Bauke Luitzens werd geboren op
  1833-01-15 in Ferwerderadeel. Hij overleed op 1890-06-01 in
  Wonseradeel. vi. Hoekstra, Jan Luitzens. Jan Luitzens werd geboren in 1842. Hij
  overleed in 1860. Meer over Buwalda, Antje Jouwerts en Hoekstra, Luitzen Luutzens: Huwelijk: 1824-10-02, Ferwerderadeel.
 3. Bokma, Wybe Alberts. Wybe Alberts werd geboren op 1782-01-26 in
  Hallum (Ferwerderadeel). Hij overleed op 1832-12-24 in Hallum
  (Ferwerderadeel) op de leeftijd van 50 jaren, 10 maanden. Hij was de
  zoon van Bokma, Albert Rochus en Johannes, Eelkje. Hij trouwde
  Zondervan, Martentje Andries op 1809-05-14 in St.Annaparochie.
 4. Zondervan, Martentje Andries. Martentje Andries werd geboren op
  1788-04-11 in St.Annaparochie. Zij overleed op 1868-03-10 in Hallum
  (Ferwerderadeel) op de leeftijd van 79 jaren, 10 maanden. Zij was de
  dochter van Zondervan, Andries Feddes en Broekens, Grietje Aedes. Kinderen van Zondervan, Martentje Andries en Bokma, Wybe Alberts i. Bokma, Grietje. Zij werd gedoopt op 1810-02-22 in
  St.Annaparochie. ii. Bokma, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1816. Zij overleed op
  1843-08-10 in Ferwerderadeel. iii. Bokma, Grietje Wijbes [5]. Grietje Wijbes werd geboren op
  1818-01-25 in St.Annaparochie. Zij overleed op 1910-01-01 in
  St.Annaparochie. Meer over Zondervan, Martentje Andries en Bokma, Wybe Alberts: Huwelijk: 1809-05-14, St.Annaparochie.
 5. Meeter, Pieter Eilerts. Pieter Eilerts werd geboren op 1786-06-09 in
  Leeuwarden. Hij was de zoon van Meeter, Eilert Pieters en Munter,
  Akke Michiels. Hij trouwde Hazewinkel, Henderika Johannes op
  1814-03-05 in Oude Pekela. Meer over Meeter, Pieter Eilerts: Beroep: 1814. soldaat. Beroep: 1819. hoedemakersgezel. Beroep: 1850. arbeider.
 6. Hazewinkel, Henderika Johannes. Henderika Johannes werd geboren op
  1790-01-15 in Nieuwe Pekela. Kinderen van Hazewinkel, Henderika Johannes en Meeter, Pieter
  Eilerts i. Meeter, Akke. Akke werd geboren op 1814-09-14 in Groningen. ii. Meeter, Eildert [6]. Eildert werd geboren op 1819-09-17 in Oude
  Pekela. Hij overleed in 1890. iii. Meeter, Magrita. Magrita werd geboren in 1824 in Oude Pekela. Zij
  overleed op 1907-04-24 in Nieuwe Pekela. iv. Meeter, Michiel. Michiel werd geboren op 1825-08-26 in Oude
  Pekela. v. Meeter, Albertus. Albertus werd geboren op 1828-02-13 in Oude
  Pekela. vi. Meeter, Henderika Pieters. Henderika Pieters werd geboren in
  1830-08-00. Zij overleed op 1832-03-15 in Oude Pekela. Meer over Hazewinkel, Henderika Johannes en Meeter, Pieter Eilerts: Huwelijk: 1814-03-05, Oude Pekela.

Generatie 5

 1. Hoekstra, Luutzen. Luutzen werd geboren omstreeks 1770. Hij overleed
  voor 1824 op de leeftijd van minder dan ongeveer 54 jaren. Hij
  trouwde Hoekstra, Ybeltje Jilderts in geschat 1795. Notities bij Hoekstra, Luutzen Volgens Lucie Verhoeven heette hij (ook?) Meindert Baukes van Dijk
 2. Hoekstra, Ybeltje Jilderts. Ybeltje Jilderts werd geboren op
  1768-01-24 in Marum (Gr). Zij overleed op 1843-10-20 in
  Westernijkerk (Ferwerderadeel) op de leeftijd van 75 jaren, 8
  maanden. Zij was de dochter van Hoekstra, Jildert Taekes en Jentjes,
  Yttje. Kinderen van Hoekstra, Ybeltje Jilderts en Hoekstra, Luutzen i. Hoekstra, Luitzen Luutzens [8]. Luitzen Luutzens werd geboren op
  1797-09-26 in Marken-Binnen. Hij overleed op 1850-11-28. Meer over Hoekstra, Ybeltje Jilderts en Hoekstra, Luutzen: Huwelijk: geschat 1795.
 3. Buwalda, Jouwert Kornelis. Jouwert Kornelis werd geboren omstreeks
  1. Hij overleed voor 1824 op de leeftijd van minder dan ongeveer
   54 jaren. Hij trouwde Braaksma, Baukje Pieters omstreeks 1800.
 4. Braaksma, Baukje Pieters. Baukje Pieters werd geboren in 1766 in
  Hallum (Ferwerderadeel). Zij overleed op 1839-03-20 in Hallum
  (Ferwerderadeel) op de leeftijd van 73 jaren, 2 maanden. Zij was de
  dochter van Braaksma, Pyter Klassen en Kryns, Antje. Kinderen van Braaksma, Baukje Pieters en Buwalda, Jouwert Kornelis i. Buwalda, Antje Jouwerts [9]. Antje Jouwerts werd geboren op
  1800-03-30 in Hallum (Ferwerderadeel). Zij overleed op 1858-01-07
  in Ferwerderadeel. Meer over Braaksma, Baukje Pieters en Buwalda, Jouwert Kornelis: Huwelijk: omstreeks 1800.
 5. Bokma, Albert Rochus. Albert Rochus werd geboren in 1754. Hij
  overleed na 1798 op de leeftijd van meer dan 44 jaren. Hij was de
  zoon van Alberts, Roghus en Wybes, Trijntje. Hij trouwde Johannes,
  Eelkje in 1809.
 6. Johannes, Eelkje. Eelkje werd geboren in 1755. Zij overleed na 1798
  op de leeftijd van meer dan 43 jaren. Zij was de dochter van
  Pieters, Johannes en Evers, Geiske. Kinderen van Johannes, Eelkje en Bokma, Albert Rochus i. Bokma, Wybe Alberts [10]. Wybe Alberts werd geboren op 1782-01-26
  in Hallum (Ferwerderadeel). Hij overleed op 1832-12-24 in Hallum
  (Ferwerderadeel). Meer over Johannes, Eelkje en Bokma, Albert Rochus: Huwelijk: 1809.
 7. Zondervan, Andries Feddes. Andries Feddes werd geboren in 1758. Hij
  overleed in 1839 op de leeftijd van 81 jaren. Hij was de zoon van
  Andrys, Fedde en Riuurds, Martentje. Hij trouwde Broekens, Grietje
  Aedes omstreeks 1785.
 8. Broekens, Grietje Aedes. Grietje Aedes werd geboren in 1760. Zij
  overleed in 1810 op de leeftijd van 50 jaren. Zij was de dochter van
  Broekens, Aede Jans en Pyters, Akke. Kinderen van Broekens, Grietje Aedes en Zondervan, Andries Feddes i. Zondervan, Martentje Andries [11]. Martentje Andries werd geboren
  op 1788-04-11 in St.Annaparochie. Zij overleed op 1868-03-10 in
  Hallum (Ferwerderadeel). ii. Zondervan, Akke Andries. Akke Andries werd geboren in 1791 in
  St.Annaparochie. Meer over Broekens, Grietje Aedes en Zondervan, Andries Feddes: Huwelijk: omstreeks 1785.
 9. Meeter, Eilert Pieters. Eilert Pieters werd geboren in 1761 in
  Leeuwarden. Hij was de zoon van Meeter, Pieter en van Baggum,
  Henderika. Hij trouwde Munter, Akke Michiels omstreeks 1785. Meer over Meeter, Eilert Pieters: Beroep: 1817. zilversmid.
 10. Munter, Akke Michiels. Akke Michiels werd geboren omstreeks 1765. Kinderen van Munter, Akke Michiels en Meeter, Eilert Pieters i. Meeter, Pieter Eilerts [12]. Pieter Eilerts werd geboren op
  1786-06-09 in Leeuwarden. ii. Meeter, Michiel Eilders. Michiel Eilders werd geboren op
  1793-01-22 in Harlingen. Hij overleed na 1817. iii. Meeter, Ytje Eilerts. Zij werd gedoopt op 1796-01-19 in
  Harlingen. Meer over Munter, Akke Michiels en Meeter, Eilert Pieters: Huwelijk: omstreeks 1785.

Generatie 6

 1. Hoekstra, Jildert Taekes. Jildert Taekes werd geboren omstreeks
  1. Hij was de zoon van Hoekstra, Taeke Fransen en Pijtters,
   Careltje. Hij trouwde Jentjes, Yttje op 1765-05-19 in Marum (Gr).
 2. Jentjes, Yttje. Yttje werd geboren in 1742. Zij overleed op
  1811-10-22 in Marum (Gr) op de leeftijd van 69 jaren, 9 maanden. Zij
  was de dochter van Hendriks, Jantje en Lieuwes, Ybeltje. Kinderen van Jentjes, Yttje en Hoekstra, Jildert Taekes i. Hoekstra, Taeke Jilderts. Taeke Jilderts werd geboren in 1766.
  Hij overleed in 1830. ii. Hoekstra, Ybeltje Jilderts [17]. Ybeltje Jilderts werd geboren op
  1768-01-24 in Marum (Gr). Zij overleed op 1843-10-20 in
  Westernijkerk (Ferwerderadeel). iii. Hoekstra, Jentje Jilderts. Jentje Jilderts werd geboren in 1770.
  Zij overleed voor 1777. iv. Hoekstra, Kaaltje Jilderts. Kaaltje Jilderts werd geboren in
  1. Zij overleed in 1857.
  v. Hoekstra, Jentje Jilderts. Jentje Jilderts werd geboren in 1777.
  Zij overleed in 1848. vi. Hoekstra, Trijntje Jilderts. Trijntje Jilderts werd geboren in
  1. Zij overleed voor 1783.
  vii. Hoekstra, Trijntje Jilderts. Trijntje Jilderts werd geboren in
  1783. Meer over Jentjes, Yttje en Hoekstra, Jildert Taekes: Huwelijk: 1765-05-19, Marum (Gr).
 3. Braaksma, Pyter Klassen. Pyter Klassen werd geboren omstreeks 1735.
  Hij trouwde Kryns, Antje omstreeks 1760.
 4. Kryns, Antje. Antje werd geboren op 1738-07-20 in Ferwerderadeel.
  Zij was de dochter van Gerbens, Krijn en Abes, Ytje. Kinderen van Kryns, Antje en Braaksma, Pyter Klassen i. Braaksma, Baukje Pieters [19]. Baukje Pieters werd geboren in
  1766 in Hallum (Ferwerderadeel). Zij overleed op 1839-03-20 in
  Hallum (Ferwerderadeel). Meer over Kryns, Antje en Braaksma, Pyter Klassen: Huwelijk: omstreeks 1760.
 5. Alberts, Roghus. He werd gedoopt op 1729-02-11 in Hallum
  (Ferwerderadeel). Hij overleed na 1754. Hij was de zoon van Jeppes,
  Albert en Bockes, Nieske. Hij trouwde Wybes, Trijntje op 1753-05-13
  in Hallum (Ferwerderadeel). Meer over Alberts, Roghus: Doop: 1729-02-11, Hallum (Ferwerderadeel).
 6. Wybes, Trijntje. Trijntje werd geboren omstreeks 1730. Kinderen van Wybes, Trijntje en Alberts, Roghus i. Bokma, Albert Rochus [20]. Albert Rochus werd geboren in 1754.
  Hij overleed na 1798. Meer over Wybes, Trijntje en Alberts, Roghus: Huwelijk: 1753-05-13, Hallum (Ferwerderadeel). Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
  Bron: DTB Trouwen
  Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
  Aktedatum: 13-05-1753
  Plaats: Hallum
  Soort akte: bevestiging huwelijk
  Bruidegom Rogches Alberts wonende te Hallum
  Bruid Tryntje Wybes wonende te Marrum Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I4393.php
 7. Pieters, Johannes. He werd gedoopt op 1714-02-18 in Oentsjerk
  (Tietjerksteradeel). Hij overleed na 1755. Hij was de zoon van
  Oebeles, Pytter en Riencks, Beydske. Hij trouwde Evers, Geiske op
  1737-06-02 in Oentsjerk (Tietjerksteradeel). Meer over Pieters, Johannes: Doop: 1714-02-18, Oentsjerk (Tietjerksteradeel). Doopboek Herv. gem. Oudkerk en Roodkerk
  Bron: DTB Dopen
  Soort registratie: DTB inschrijving doop
  Aktedatum: 18-02-1714
  Plaats: Oudkerk
  Dopeling Johannes
  Vader Pieter Oebeles
  Moeder Beitske Rienks
 8. Evers, Geiske. Geiske werd geboren omstreeks 1715. Zij overleed na
  1755 op de leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren. Kinderen van Evers, Geiske en Pieters, Johannes i. Johannes, Eelkje [21]. Eelkje werd geboren in 1755. Zij overleed
  na 1798. Meer over Evers, Geiske en Pieters, Johannes: Huwelijk: 1737-06-02, Oentsjerk (Tietjerksteradeel). Wijns.
 9. Andrys, Fedde. Fedde werd geboren op 1726-05-30 in St.Annaparochie.
  Hij was de zoon van Feddis, Andries en Jellis, Grytie. Hij trouwde
  Riuurds, Martentje omstreeks 1755.
 10. Riuurds, Martentje. Martentje werd geboren omstreeks 1735. Kinderen van Riuurds, Martentje en Andrys, Fedde i. Zondervan, Andries Feddes [22]. Andries Feddes werd geboren in
  1. Hij overleed in 1839.
  Meer over Riuurds, Martentje en Andrys, Fedde: Huwelijk: omstreeks 1755.
 11. Broekens, Aede Jans. Aede Jans werd geboren op 1729-09-18 in Hallum
  (Ferwerderadeel). Hij overleed na 1780 op de leeftijd van meer dan
  50 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Broekens, Jan Aedes en
  Meinerts, Grietje. Hij trouwde Pyters, Akke op 1757-06-19 in Hallum
  (Ferwerderadeel).
 12. Pyters, Akke. Akke werd geboren omstreeks 1735. Kinderen van Pyters, Akke en Broekens, Aede Jans i. Broekens, Grietje Aedes [23]. Grietje Aedes werd geboren in 1760.
  Zij overleed in 1810. Meer over Pyters, Akke en Broekens, Aede Jans: Huwelijk: 1757-06-19, Hallum (Ferwerderadeel). Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
  Bron: DTB Trouwen
  Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 19-06-1757
  Plaats: Hallum
  Soort akte: bevestiging huwelijk
  kleermaker
  Bruidegom Aede Jans wonende te Hallum
  Bruid Akke Pyters wonende te Hallum Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I132340.php
 13. Meeter, Pieter. Pieter werd geboren omstreeks 1720. Hij was de zoon
  van Meeter, Pyter Andrys en Sydses, Lysbeth. Hij trouwde van Baggum,
  Henderika op 1757-09-30. Meer over Meeter, Pieter: Beroep: zilversmid. Religie: 1769. lidmaat Hervormde Gemeente.
 14. van Baggum, Henderika. Henderika werd geboren omstreeks 1735. Zij
  overleed op 1808-10-13 in Leeuwarden op de leeftijd van ongeveer 73
  jaren, 9 maanden. Meer over van Baggum, Henderika: Geboortenaam: Bakkum Geboortenaam: van Bachum Kinderen van van Baggum, Henderika en Meeter, Pieter i. Meeter, Eilert Pieters [24]. Eilert Pieters werd geboren in 1761
  in Leeuwarden. ii. Meeter, Andries Pieters. He werd gedoopt op 1767-01-16 in
  Leeuwarden. Meer over van Baggum, Henderika en Meeter, Pieter: Huwelijk: 1757-09-30.

Generatie 7

 1. Hoekstra, Taeke Fransen. Taeke Fransen werd geboren omstreeks 1705.
  Hij trouwde Pijtters, Careltje omstreeks 1735.
 2. Pijtters, Careltje. Careltje werd geboren omstreeks 1705. Kinderen van Pijtters, Careltje en Hoekstra, Taeke Fransen i. Hoekstra, Jildert Taekes [34]. Jildert Taekes werd geboren
  omstreeks 1740. Meer over Pijtters, Careltje en Hoekstra, Taeke Fransen: Huwelijk: omstreeks 1735.
 3. Hendriks, Jantje. Jantje werd geboren op 1713-09-03 in
  Ferwerderadeel. Hij was de zoon van Dirks, Hendrik en Willems,
  Hiltje. Hij trouwde Lieuwes, Ybeltje omstreeks 1740.
 4. Lieuwes, Ybeltje. Ybeltje werd geboren omstreeks 1715. Kinderen van Lieuwes, Ybeltje en Hendriks, Jantje i. Jentjes, Yttje [35]. Yttje werd geboren in 1742. Zij overleed op
  1811-10-22 in Marum (Gr). Meer over Lieuwes, Ybeltje en Hendriks, Jantje: Huwelijk: omstreeks 1740.
 5. Gerbens, Krijn. Krijn werd geboren omstreeks 1710. Hij had een
  relatie met Abes, Ytje.
 6. Abes, Ytje. Ytje werd geboren op 1712-10-02 in Ferwerderadeel. Zij
  was de dochter van Klaesen, Abe. Kinderen van Abes, Ytje en Gerbens, Krijn i. Kryns, Antje [39]. Antje werd geboren op 1738-07-20 in
  Ferwerderadeel.
 7. Jeppes, Albert. Albert werd geboren omstreeks 1685. Hij overleed na
  1729 op de leeftijd van meer dan ongeveer 44 jaren. Hij was de zoon
  van Alberts, Jeppe en Roches, Sijcke. Hij trouwde Bockes, Nieske in
  1711 in Westernijkerk (Ferwerderadeel).
 8. Bockes, Nieske. Nieske werd geboren omstreeks 1685. Zij overleed na
  1729 op de leeftijd van meer dan ongeveer 44 jaren. Kinderen van Bockes, Nieske en Jeppes, Albert i. Alberts, Roghus [40]. He werd gedoopt op 1729-02-11 in Hallum
  (Ferwerderadeel). Hij overleed na 1754. Meer over Bockes, Nieske en Jeppes, Albert: Huwelijk: 1711, Westernijkerk (Ferwerderadeel).
 9. Oebeles, Pytter. Pytter werd geboren omstreeks 1680. Hij overleed
  voor 1728 op de leeftijd van minder dan ongeveer 48 jaren. Hij
  trouwde Riencks, Beydske omstreeks 1710.
 10. Riencks, Beydske. Beydske werd geboren omstreeks 1690. Zij overleed
  na 1728 op de leeftijd van meer dan ongeveer 38 jaren. Kinderen van Riencks, Beydske en Oebeles, Pytter i. Pieters, Oebele. Oebele werd geboren in 1711. ii. Pieters, Rienk. Rienk werd geboren in 1712. Hij overleed voor
  1720. iii. Pieters, Johannes [42]. He werd gedoopt op 1714-02-18 in
  Oentsjerk (Tietjerksteradeel). Hij overleed na 1755. iv. Pieters, Rienk. Rienk werd geboren in 1720. Meer over Riencks, Beydske en Oebeles, Pytter: Huwelijk: omstreeks 1710.
 11. Feddis, Andries. Andries werd geboren omstreeks 1695. Hij trouwde
  Jellis, Grytie omstreeks 1720.
 12. Jellis, Grytie. Grytie werd geboren omstreeks 1695. Kinderen van Jellis, Grytie en Feddis, Andries i. Andrys, Fedde [44]. Fedde werd geboren op 1726-05-30 in
  St.Annaparochie. Meer over Jellis, Grytie en Feddis, Andries: Huwelijk: omstreeks 1720.
 13. Broekens, Jan Aedes. Jan Aedes werd geboren op 1684-06-08 in Hallum
  (Ferwerderadeel). Hij was de zoon van Pytters, Aede en Lourens,
  Jetske. Hij trouwde Meinerts, Grietje in 1716 in Hallum
  (Ferwerderadeel). Meer over Broekens, Jan Aedes: Beroep: timmerman.
 14. Meinerts, Grietje. Grietje werd geboren in 1694. Zij was de dochter
  van Liummes, Meynert en Scheltes, Hiltie. Kinderen van Meinerts, Grietje en Broekens, Jan Aedes i. Broekens, Aede Jans [46]. Aede Jans werd geboren op 1729-09-18 in
  Hallum (Ferwerderadeel). Hij overleed na 1780. Meer over Meinerts, Grietje en Broekens, Jan Aedes: Huwelijk: 1716, Hallum (Ferwerderadeel).
 15. Meeter, Pyter Andrys. Pyter Andrys werd geboren omstreeks 1680 in
  Franeker. Hij overleed na 1720 op de leeftijd van meer dan ongeveer
  40 jaren. Hij trouwde Sydses, Lysbeth op 1701-03-20 in Franeker. Meer over Meeter, Pyter Andrys: Beroep: 1709. burger luitenant Noorderkwart..
 16. Sydses, Lysbeth. Lysbeth werd geboren omstreeks 1680 in Franeker.
  Zij overleed na 1720 op de leeftijd van meer dan ongeveer 40 jaren. Kinderen van Sydses, Lysbeth en Meeter, Pyter Andrys i. Meeter, Andrys. He werd gedoopt op 1706-08-19 in Franeker. Hij
  overleed voor 1713. ii. Meeter, Sjouckjen. Zij werd gedoopt op 1709-09-05 in Franeker. iii. Meeter, Andries. He werd gedoopt op 1713-09-10 in Leeuwarden. iv. Meeter, Pieter [48]. Pieter werd geboren omstreeks 1720. Meer over Sydses, Lysbeth en Meeter, Pyter Andrys: Huwelijk: 1701-03-20, Franeker.

Generatie 8

 1. Dirks, Hendrik. Hendrik werd geboren omstreeks 1680. Hij trouwde
  Willems, Hiltje omstreeks 1710.
 2. Willems, Hiltje. Hiltje werd geboren omstreeks 1680. Kinderen van Willems, Hiltje en Dirks, Hendrik i. Hendriks, Jantje [70]. Jantje werd geboren op 1713-09-03 in
  Ferwerderadeel. Meer over Willems, Hiltje en Dirks, Hendrik: Huwelijk: omstreeks 1710.
 3. Klaesen, Abe. Abe werd geboren omstreeks 1680. Hij overleed in 1726
  op de leeftijd van ongeveer 46 jaren. Hij trouwde Onbekend in 1704. Kinderen van Onbekend en Klaesen, Abe i. Abes, Ytje [79]. Ytje werd geboren op 1712-10-02 in
  Ferwerderadeel. Meer over Onbekend en Klaesen, Abe: Huwelijk: 1704. Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-griffioen-koster/I159672.php
 4. Alberts, Jeppe. Jeppe werd geboren in 1659 in Hallum
  (Ferwerderadeel). Hij trouwde Roches, Sijcke op 1681-03-13 in Stiens
  (Leeuwarderadeel).
 5. Roches, Sijcke. Sijcke werd geboren in 1663. Kinderen van Roches, Sijcke en Alberts, Jeppe i. Jeppes, Albert [80]. Albert werd geboren omstreeks 1685. Hij
  overleed na 1729. Meer over Roches, Sijcke en Alberts, Jeppe: Huwelijk: 1681-03-13, Stiens (Leeuwarderadeel). Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
  Bron: DTB Trouwen
  Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
  Aktedatum: 13-03-1681
  Plaats: Stiens
  Soort akte: bevestiging huwelijk
  Bruidegom Jeppe Alberts wonende te Stiens
  Bruid Sike Roches wonende te Stiens Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I197331.php
 6. Pytters, Aede. Aede werd geboren omstreeks 1660. Hij trouwde
  Lourens, Jetske omstreeks 1680.
 7. Lourens, Jetske. Jetske werd geboren omstreeks 1660. Kinderen van Lourens, Jetske en Pytters, Aede i. Broekens, Jan Aedes [92]. Jan Aedes werd geboren op 1684-06-08 in
  Hallum (Ferwerderadeel). Meer over Lourens, Jetske en Pytters, Aede: Huwelijk: omstreeks 1680. Bron:
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I132340.php
 8. Liummes, Meynert. Meynert werd geboren omstreeks 1655. Hij trouwde
  Scheltes, Hiltie omstreeks 1690.
 9. Scheltes, Hiltie. Hiltie werd geboren omstreeks 1655. Kinderen van Scheltes, Hiltie en Liummes, Meynert i. Meinerts, Grietje [93]. Grietje werd geboren in 1694. Meer over Scheltes, Hiltie en Liummes, Meynert: Huwelijk: omstreeks 1690.