Afstammelingen van Wijtvliet

Afstammelingen van van Wijtvliet, Willem

1. van Wijtvliet, Willem.

Willem werd geboren rond 1190. Hij overleed na 1255 op een leeftijd van meer dan ongeveer 65 jaren. Hij trouwde Onbekend rond 1220.

Opmerkingen bij van Wijtvliet, Willem

1246 februari 2

Wilhelmus de Wijchvliet is getuige voor Nicolaas van Putten te Geervliet.

1255 oktober 27

Willem, heer van Wijfliet, neem de tiend van Scobbende in erfpacht van het Domkapittel te Utrecht. Zijn zoon Jan zal hem opvolgen.

Vader was mogelijk Sijmon v.W., genoemd in 1220 als getuige voor de graaf van Holland.

Meer over van Wijtvliet, Willem:

Geboorte: rond 1190.

Overlijden: na 1255.

Beroep: 1255. Heer van Wijtvliet.

Kinderen van Onbekend en van Wijtvliet, Willem

+ 11 i. van Wijtvliet, Jan. Jan werd geboren rond 1220. Hij overleed na 1255.

Meer over Onbekend en van Wijtvliet, Willem:

Huwelijk: rond 1220.

11. van Wijtvliet, Jan.

Jan werd geboren rond 1220. Hij overleed na 1255 op een leeftijd van meer dan ongeveer 35 jaren. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Willem. Hij trouwde Onbekend rond 1250.

Meer over van Wijtvliet, Jan:

Geboorte: rond 1220.

Overlijden: na 1255.

Beroep: 1255. Heer van Wijtvliet.

Kinderen van Onbekend en van Wijtvliet, Jan

+ 111 i. van Wijtvliet, Willem. Willem werd geboren rond 1250. Hij overleed op 26 juni 1319.

112 ii. van Wijtvliet, Gillis. Gillis werd geboren rond 1250.

113 iii. van Wijtvliet, Everdey. Everdey werd geboren rond 1250.

114 iv. van Wijtvliet, Dirc. Dirc werd geboren rond 1250.

Meer over Onbekend en van Wijtvliet, Jan:

Huwelijk: rond 1250.

111. van Wijtvliet, Willem.

Willem werd geboren rond 1250. Hij overleed op 26 juni 1319 op een leeftijd van rond 69 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Jan. Hij trouwde Onbekend rond 1280.

Meer over van Wijtvliet, Willem:

Geboorte: rond 1250.

Overlijden: 26 juni 1319.

Beroep: Ridder, Heer van Wijtvliet, leenman van de heer van Strijen.

Kinderen van Onbekend en van Wijtvliet, Willem

+ 1111 i. van Wijtvliet, Elsebene. Elsebene werd geboren rond 1280.

1112 ii. van Wijtvliet, Geertruida. Geertruida werd geboren rond 1285.

Meer over Onbekend en van Wijtvliet, Willem:

Huwelijk: rond 1280.

1111. van Wijtvliet, Elsebene.

Elsebene werd geboren rond 1280. Zij was de dochter van van Wijtvliet, Willem. Zij trouwde van Brabant, Jan II “de Vreedzame” rond 1310.

Meer over van Wijtvliet, Elsebene:

Geboorte: rond 1280.

Beroep: Dekenisse van Gorichem.

Echtgeno(o)t(e):van Brabant, Jan II “de Vreedzame”.

Jan II “de Vreedzame” werd geboren op 27 september 1275. Hij overleed op 27 oktober 1312 in Tervueren (Be) op een leeftijd van 37 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van van Brabant, Jan I “de overwinnaar” en van Vlaanderen, Margaretha. Hij trouwde van Wijtvliet, Elsebene rond 1310.

Meer over van Brabant, Jan II “de Vreedzame”:

Geboorte: 27 september 1275.

Overlijden: 27 oktober 1312, Tervueren (Be).

Beroep: Hertog van Brabant en Limburg, Graaf Van Leuven, Markgraaf Van Antwerpen, Heer Van Mechelen.

Kinderen van van Wijtvliet, Elsebene en van Brabant, Jan II “de Vreedzame”

+ 11111 i. van Wijtvliet, Jan. Jan werd geboren in 1312. Hij overleed op 17 augustus 1356.

Meer over van Wijtvliet, Elsebene en van Brabant, Jan II “de Vreedzame”:

Huwelijk: rond 1310.

11111. van Wijtvliet, Jan.

Jan werd geboren in 1312. Hij overleed op 17 augustus 1356 op een leeftijd van 44 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van van Brabant, Jan II “de Vreedzame” en van Wijtvliet, Elsebene. Hij trouwde Onbekend rond 1335.

Opmerkingen bij van Wijtvliet, Jan

Jan van Wijnvliet ook wel Jan van Wijflit ridder en heer van Blaersfeld 1347-1356 en van Cuijck 1352-1356, burggraaf van Heusden 1336-1356 (ca. 1312 – Kasteel Grave, ca. 17 augustus 1356) was een bastaardzoon van Jan II hertog van Brabant uit een relatie met diens maîtresse Elsbeen van Wijflit de dochter van een telg uit het geslacht van de heren van Wijtvliet.

Levensloop

In 1334 had Jan een meningsverschil met de in 1337 overleden Gerard heer van Voorne.[1] Jan van Wijtvliet verbouwde en versterkte in de jaren 1338-1339 de burcht van Heusden. Hij had als burggraaf uitgebreide rechterlijke, militaire, administratieve en financiële bevoegdheden. In 1340 stelde hij Wijnric van Oyen aan tot drossaard van het Land van Heusden en deed met Willem van Duvenvoorde uitspraak over de lijftocht van Cunegonde van Arkel (1321-1346) een dochter van Jan III van Arkel en weduwe van Jan V van Heusden.

In 1343 wordt Jan ridder en heer van Blaersvelt verzocht door Kateline van Liedekerke vrouwe van Moersel om een pandbrief met betrekking tot vier dorpen in het Land van Breda te overhandigen aan Willem van Duvenvoorde. In december van hetzelfde jaar was hij arbiter samen met Lodewijk heer van Diepenbeek in een geschil tussen de Abdij van Tongerlo en de eerder genoemde Willem van Duvenvoorde.

Familiewapen van Wijnvliet

Jan van Wijnvliet voerde in 1347 en 1354 in zijn wapenschild een gouden leeuw op een zwart veld met een blauwe versmalde schuinbalk of schuinstaak.

Op 30 juni 1347 geeft Jan van Wijfliet heer van Baersvelt bekend:

dat hij van heer Jhan van Arkel, bisschop te Utrecht en van het Ghestichte van Utrecht, de halve tiende in Babyloniënbroek in leen ontvangen heeft; tevens dat hij aan zijn moeder, vrouwe Elzebeen, dekenisse van Ghorichem, het vruchtgebruik hieruit heeft gegeven.[2]

In 1350 was Jan van Wijtvliet heer van Blaersvelt getuige bij de verkoop van het Land van Breda door zijn halfbroer, hertog Jan III van Brabant aan heer Jan II van Polanen heer van de Leck.

Eind 1352 of begin 1353 (in ieder geval voor 29 januari 1353) had hij van Jan III van Cuijk heer van Cuijck 1350-1352 het Land van Cuijk met de stad Grave gekocht of in pand gekregen. Onder Jan van Wijtvliet treedt de stad Grave op 8 maart 1355 toe tot het Brabantse stedenverbond.[3]

Blijkbaar had van Wijnvliet moeite met het nakomen van zijn financiële verplichtingen. In september 1355 had hij namelijk nog een schuld van 2000 florijnen aan de graaf van Namen die was ontstaan door zijn overname van de Namense leengoederen van Jan III van Cuijk. Het was Jan III van Cuijk die in 1352 deze schuld nog aan Namen had. De overgenomen lenen en schulden waren vermoedelijk ook de reden voor het niet, of niet op tijd nakomen van van Wijflits financiële verplichtingen jegens Jan III van Cuijk. In de zomer van 1356 stelde deze en diens vrienden, gesteund door de burgers van Grave aan van Wijtflit een ultimatum. Betalen of de heerschappij teruggeven. van Wijflit kon of wilde geen van beide. Hierop werd het kasteel te Grave bij nacht overvallen en bij de schermutselingen kwam Jan van Wijflit die zich zal hebben verzet om het leven. Het restant van zijn manschappen werden het kasteel uitgejaagd.[4]

Om zich te wreken op de doodslag van haar bastaardoom had hertogin Johanna genoeg aanleiding om het Land van Cuijk binnen te vallen en het te bezetten. Vervolgens werd het een leen van het hertogdom Brabant. Op 5 oktober 1356 werd haar man Wenceslaus door zijn broer Karel IV van Bohemen beleend met het Land van Cuijk. Korte tijd later kregen de van Cuijk’s hun bezit terug maar nu als Brabants leen. Op 29 maart 1357 werd het Land van Heusden afgestaan aan de graaf van Holland.

Jan liet geen wettige kinderen na zodat na diens dood Blaersveld door hertogin Johanna in leen gegeven werd aan heer ridder Jan van Bouchout (1320-1391) heer van Boechout voor een onbetaalde schuld.(een vergoeding voor de schade welke hij had geleden, door te kiezen voor de zijde van Johanna, tijdens de Slag bij Scheut)

De van Cuijk’s kwamen weliswaar weer in het bezit van de stad Grave en het Land van Cuijk, maar de Namense leengoederen werden in beslag genomen wegens de onbetaalde schuld van 200 oude Philipsgulden. Daarmee waren echter nog niet alle schulden van Jan van Wijtvliet verrekend.

Meer over van Wijtvliet, Jan:

Geboorte: 1312.

Overlijden: 17 augustus 1356.

Kinderen van Onbekend en van Wijtvliet, Jan

+ 111111 i. van Wijflieth, Lijsbeth. Lijsbeth werd geboren rond 1335.

111112 ii. van Wijtvliet, Hendrik. Hendrik werd geboren rond 1335. Hij overleed na 1387.

Meer over Onbekend en van Wijtvliet, Jan:

Huwelijk: rond 1335.

111111. van Wijflieth, Lijsbeth.

Lijsbeth werd geboren rond 1335. Zij was de dochter van van Wijtvliet, Jan. Zij trouwde van Tilburg, Jan rond 1360.

Meer over van Wijflieth, Lijsbeth:

Geboorte: rond 1335.

Echtgeno(o)t(e):van Tilburg, Jan.

Jan werd geboren rond 1330 in Tilburg. Hij was de zoon van van Wes tilborch, Berthout. Hij trouwde van Wijflieth, Lijsbeth rond 1360.

Meer over van Tilburg, Jan:

Geboorte: rond 1330, Tilburg.

Kinderen van van Wijflieth, Lijsbeth en van Tilburg, Jan

+ 1111111 i. van Wijflith van Breda, Jan. Jan werd geboren in 1360. Hij overleed in 1421.

Meer over van Wijflieth, Lijsbeth en van Tilburg, Jan:

Huwelijk: rond 1360.

1111111. van Wijflith van Breda, Jan.

Jan werd geboren in 1360. Hij overleed in 1421 op een leeftijd van 61 jaren. Hij was de zoon van van Tilburg, Jan en van Wijflieth, Lijsbeth. Hij trouwde van Bruheze, Margriet rond 1390.

Meer over van Wijflith van Breda, Jan:

Geboorte: 1360.

Overlijden: 1421.

Echtgeno(o)t(e):van Bruheze, Margriet.

Margriet werd geboren rond 1360. Zij was de dochter van van Bruheze, Willem en van Doeme, Katelijn. Zij trouwde van Wijflith van Breda, Jan rond 1390.

Meer over van Bruheze, Margriet:

Geboorte: rond 1360.

Kinderen van van Bruheze, Margriet en van Wijflith van Breda, Jan

+ 11111111 i. van Wijflith, Floris. Floris werd geboren in 1390. Hij overleed voor 1465.

Meer over van Bruheze, Margriet en van Wijflith van Breda, Jan:

Huwelijk: rond 1390.

11111111. van Wijflith, Floris.

Floris werd geboren in 1390. Hij overleed voor 1465 op een leeftijd van minder dan 75 jaren. Hij was de zoon van van Wijflith van Breda, Jan en van Bruheze, Margriet. Hij trouwde van der Zijtwinde, Katerijn rond 1420.

Meer over van Wijflith, Floris:

Geboorte: 1390.

Overlijden: voor 1465.

Echtgeno(o)t(e):van der Zijtwinde, Katerijn.

Katerijn werd geboren in 1395. Zij overleed voor 1470 at the age of minder dan 75 jaren. Zij was de dochter van van der Zijtwinde, Willem. Zij trouwde van Wijflith, Floris rond 1420.

Meer over van der Zijtwinde, Katerijn:

Geboorte: 1395.

Overlijden: voor 1470.

Kinderen van van der Zijtwinde, Katerijn en van Wijflith, Floris

+ 111111111 i. van Wijflith, Jan. Jan werd geboren in 1420. Hij overleed voor 1484.

Meer over van der Zijtwinde, Katerijn en van Wijflith, Floris:

Huwelijk: rond 1420.

111111111. van Wijflith, Jan.

Jan werd geboren in 1420. Hij overleed voor 1484 op een leeftijd van minder dan 64 jaren. Hij was de zoon van van Wijflith, Floris en van der Zijtwinde, Katerijn. Hij trouwde Onbekend rond 1450.

Meer over van Wijflith, Jan:

Geboorte: 1420.

Overlijden: voor 1484.

Kinderen van Onbekend en van Wijflith, Jan

+ 1111111111 i. van Wijflith, Floris. Floris werd geboren rond 1450. Hij overleed rond 1512.

Meer over Onbekend en van Wijflith, Jan:

Huwelijk: rond 1450.

1111111111. van Wijflith, Floris.

Floris werd geboren rond 1450. Hij overleed rond 1512 op een leeftijd van rond 62 jaren. Hij was de zoon van van Wijflith, Jan. Hij trouwde , Alijt rond 1490.

Meer over van Wijflith, Floris:

Geboorte: rond 1450.

Overlijden: rond 1512.

Echtgeno(o)t(e):, Alijt.

Alijt werd geboren rond 1460. Zij trouwde van Wijflith, Floris rond 1490.

Meer over , Alijt:

Geboorte: rond 1460.

Kinderen van , Alijt en van Wijflith, Floris

+ 11111111111 i. van Wijflith, Joost. Joost werd geboren rond 1495. Hij overleed na 10 december 1568.

Meer over , Alijt en van Wijflith, Floris:

Huwelijk: rond 1490.

11111111111. van Wijflith, Joost.

Joost werd geboren rond 1495. Hij overleed na 10 december 1568 op een leeftijd van meer dan ongeveer 73 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van van Wijflith, Floris en , Alijt. Hij trouwde Onbekend rond 1540.

Meer over van Wijflith, Joost:

Geboorte: rond 1495.

Overlijden: na 10 december 1568.

Kinderen van Onbekend en van Wijflith, Joost

+ 111111111111 i. van Wijflith, Adriaen. Adriaen werd geboren rond 1545. Hij overleed voor 1635.

111111111112 ii. van Wijflith, Jan. Jan werd geboren rond 1550.

111111111113 iii. van Wijflith, Borch. Borch werd geboren rond 1550.

111111111114 iv. van Wijflith, Elisabeth. Elisabeth werd geboren rond 1550.

Meer over Onbekend en van Wijflith, Joost:

Huwelijk: rond 1540.

111111111111. van Wijflith, Adriaen.

Adriaen werd geboren rond 1545. Hij overleed voor 1635 op een leeftijd van minder dan rond 90 jaren. Hij was de zoon van van Wijflith, Joost. Hij trouwde , Henderickjen rond 1595.

Meer over van Wijflith, Adriaen:

Geboorte: rond 1545.

Overlijden: voor 1635.

Echtgeno(o)t(e):, Henderickjen.

Henderickjen werd geboren rond 1570. Zij trouwde van Wijflith, Adriaen rond 1595.

Meer over , Henderickjen:

Geboorte: rond 1570.

Kinderen van , Henderickjen en van Wijflith, Adriaen

1111111111111 i. van Wijflith, Joost. Joost werd geboren rond 1595. Hij overleed in 1619.

1111111111112 ii. van Wijflith, Mariken. Mariken werd geboren rond 1598.

+ 1111111111113 iii. Wijtvliet, Jans. Jans werd geboren rond 1600.

+ 1111111111114 iv. van Wijflith, Eimbert. Eimbert werd geboren rond 1605.

1111111111115 v. van Wijflith, Joostgen. Joostgen werd geboren rond 1613.

Meer over , Henderickjen en van Wijflith, Adriaen:

Huwelijk: rond 1595.

1111111111111. van Wijflith, Joost.

Joost werd geboren rond 1595. Hij overleed in 1619 op een leeftijd van rond 24 jaren. Hij was de zoon van van Wijflith, Adriaen en , Henderickjen.

Meer over van Wijflith, Joost:

Geboorte: rond 1595.

Overlijden: 1619.

1111111111112. van Wijflith, Mariken.

Mariken werd geboren rond 1598. Zij was de dochter van van Wijflith, Adriaen en , Henderickjen.

Meer over van Wijflith, Mariken:

Geboorte: rond 1598.

1111111111113. Wijtvliet, Jans.

Jans werd geboren rond 1600. Hij was de zoon van van Wijflith, Adriaen en , Henderickjen. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Wijtvliet, Jans:

Geboorte: rond 1600.

Kinderen van Onbekend en Wijtvliet, Jans

+ 11111111111131 i. Wijtvliet, Jacobus Jansse. Jacobus Jansse werd geboren rond 1630.

11111111111132 ii. van Weijtvliet, Jan Janssen. Jan Janssen werd geboren rond 1650. Hij overleed op 6 november 1719 in Wouw.

11111111111131. Wijtvliet, Jacobus Jansse.

Jacobus Jansse werd geboren rond 1630. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jans. Hij trouwde Tunen of Toenen, Maria rond 1658.

Meer over Wijtvliet, Jacobus Jansse:

Geboorte: rond 1630.

Echtgeno(o)t(e):Tunen of Toenen, Maria.

Maria werd geboren rond 1635. Zij trouwde Wijtvliet, Jacobus Jansse rond 1658.

Meer over Tunen of Toenen, Maria:

Geboorte: rond 1635.

Kinderen van Tunen of Toenen, Maria en Wijtvliet, Jacobus Jansse

+ 111111111111311 i. Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens. Helena Jacobus Janssens werd geboren op 19 november 1651 in Hoeven.

+ 111111111111312 ii. Wijtvliet, Cornelius Jansen. Cornelius Jansen werd geboren op 15 april 1654 in Hoeven. Hij overleed na 1682.

+ 111111111111313 iii. Wijtvliet, Antonia Jacobus. Antonia Jacobus werd geboren op 26 augustus 1656 in Hoeven. Zij overleed na 1675.

111111111111314 iv. Wijtvliet, Joanna Jacobus Jansschen. Joanna Jacobus Jansschen werd geboren op 9 februari 1659 in Hoeven.

111111111111315 v. Janssen, Joannes Jacobus. Joannes Jacobus werd geboren op 20 december 1661 in Hoeven.

111111111111316 vi. Wijtvliet, Maria Jacobus Janssen. Maria Jacobus Janssen werd geboren op 6 maart 1665 in Hoeven.

+ 111111111111317 vii. Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni). Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) werd geboren op 1 oktober 1667 in Hoeven. Hij overleed na 24 juli 1736.

111111111111318 viii. Wijtvliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 19 november 1669 in Hoeven.

Meer over Tunen of Toenen, Maria en Wijtvliet, Jacobus Jansse:

Huwelijk: rond 1658.

111111111111311. Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens.

Helena Jacobus Janssens werd geboren op 19 november 1651 in Hoeven. Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria. Zij trouwde Adrianus, Melsen rond 1675.

Meer over Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens:

Geboorte: 19 november 1651, Hoeven.

Echtgeno(o)t(e):Adrianus, Melsen.

Melsen werd geboren rond 1650. Hij trouwde Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens rond 1675.

Meer over Adrianus, Melsen:

Geboorte: rond 1650.

Kinderen van Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens en Adrianus, Melsen

1111111111113111 i. Adrianus, Cornelia. Cornelia werd geboren op 8 augustus 1678 in Hoeven.

Meer over Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens en Adrianus, Melsen:

Huwelijk: rond 1675.

1111111111113111. Adrianus, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 8 augustus 1678 in Hoeven. Zij was de dochter van Adrianus, Melsen en Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens.

Meer over Adrianus, Cornelia:

Geboorte: 8 augustus 1678, Hoeven.

111111111111312. Wijtvliet, Cornelius Jansen.

Cornelius Jansen werd geboren op 15 april 1654 in Hoeven. Hij overleed na 1682 op een leeftijd van meer dan 27 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria. Hij had een relatie met van Steen, Helena Bernaert rond 1680.

Meer over Wijtvliet, Cornelius Jansen:

Geboorte: 15 april 1654, Hoeven.

Overlijden: na 1682.

Verwantschap met: van Steen, Helena Bernaert.

Helena Bernaert werd geboren rond 1660. Zij had een relatie met Wijtvliet, Cornelius Jansen rond 1680.

Meer over van Steen, Helena Bernaert:

Geboorte: rond 1660.

Kinderen van van Steen, Helena Bernaert en Wijtvliet, Cornelius Jansen

+ 1111111111113121 i. Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen. Bernardus Cornelius Jansen werd geboren op 21 mei 1682 in Etten-Leur. Hij overleed na 1725.

Meer over van Steen, Helena Bernaert en Wijtvliet, Cornelius Jansen:

Huwelijk: rond 1680.

1111111111113121. Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen.

Bernardus Cornelius Jansen werd geboren op 21 mei 1682 in Etten-Leur. Hij overleed na 1725 op een leeftijd van meer dan 42 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Cornelius Jansen en van Steen, Helena Bernaert. Hij trouwde de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick op 7 februari 1706 in Etten-Leur.

Meer over Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen:

Geboorte: 21 mei 1682, Etten-Leur.

Overlijden: na 1725.

Echtgeno(o)t(e):de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick.

Cornelia Jacobus Hedrick werd geboren op 4 augustus 1682 in Etten-Leur. Zij overleed na 1725 at the age of meer dan 42 jaren, 4 maanden. Zij trouwde Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen op 7 februari 1706 in Etten-Leur.

Meer over de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick:

Geboorte: 4 augustus 1682, Etten-Leur.

Overlijden: na 1725.

Kinderen van de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick en Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen

+ 11111111111131211 i. Wijtvliet, Joannes. Joannes werd geboren op 9 januari 1707 in Etten-Leur.

11111111111131212 ii. Wijtvliet, Arnoldus. Arnoldus werd geboren op 4 september 1708 in Etten-Leur. Hij overleed na 1765 in ’s Gravenhage.

+ 11111111111131213 iii. van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus. Elisabeth Bernardus werd geboren op 4 januari 1711 in Etten-Leur.

11111111111131214 iv. van Wijtvliet, Helena Cornelia. Helena Cornelia werd geboren op 12 maart 1713 in Etten-Leur. Zij overleed voor 1725.

+ 11111111111131215 v. van Wijtvliet, Cornelia Bernardus. Cornelia Bernardus werd geboren op 17 juli 1714 in Etten-Leur. Zij overleed op 19 januari 1784 in Zevenbergen (NB).

11111111111131216 vi. Wijtvliet, Cornelius. Cornelius werd geboren op 28 mei 1716 in Etten-Leur.

11111111111131217 vii. Wijtvliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 17 maart 1719 in Etten-Leur.

11111111111131218 viii. van Wijtvliet, Bernardus. Bernardus werd geboren op 9 februari 1722 in Etten-Leur. Hij overleed rond 1744 in Etten-Leur.

+ 11111111111131219 ix. van Weijtvliet, Helena. Zij werd gedoopt op 19 oktober 1725 te Etten-Leur.

Meer over de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick en Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen:

Huwelijk: 7 februari 1706, Etten-Leur. Schepenbank.

11111111111131211. Wijtvliet, Joannes.

Joannes werd geboren op 9 januari 1707 in Etten-Leur. Hij was de zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Hij trouwde van der Nagel, Jacomina rond 1755.

Meer over Wijtvliet, Joannes:

Geboorte: 9 januari 1707, Etten-Leur.

Echtgeno(o)t(e):van der Nagel, Jacomina.

Jacomina werd geboren rond 1730. Zij trouwde Wijtvliet, Joannes rond 1755.

Meer over van der Nagel, Jacomina:

Geboorte: rond 1730.

Kinderen van van der Nagel, Jacomina en Wijtvliet, Joannes

+ 111111111111312111 i. van Wijtvliet, Robertus. Robertus werd geboren in 1758. Hij overleed op 31 augustus 1820 in ’s Gravenhage.

+ 111111111111312112 ii. Wijtvliet, Arnoldus. Arnoldus werd geboren in 1765. Hij overleed op 12 januari 1813 in ’s Gravenhage.

Meer over van der Nagel, Jacomina en Wijtvliet, Joannes:

Huwelijk: rond 1755.

111111111111312111. van Wijtvliet, Robertus.

Robertus werd geboren in 1758. Hij overleed op 31 augustus 1820 in ‘s Gravenhage op een leeftijd van 62 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Joannes en van der Nagel, Jacomina. Hij trouwde Dommeneer, Anne rond 1790.

Meer over van Wijtvliet, Robertus:

Geboorte: 1758.

Overlijden: 31 augustus 1820, ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):Dommeneer, Anne.

Anne werd geboren rond 1770. Zij trouwde van Wijtvliet, Robertus rond 1790.

Meer over Dommeneer, Anne:

Geboorte: rond 1770.

Kinderen van Dommeneer, Anne en van Wijtvliet, Robertus

1111111111113121111 i. van Wijtvliet, Nicolaas Franciscus. Nicolaas Franciscus werd geboren in 1800 in ’s Gravenhage.

1111111111113121112 ii. van Wijtvliet, Aarnoldus. Aarnoldus werd geboren in 1807 in ‘s Gravenhage. Hij overleed op 20 juli 1887 in Rotterdam.

Meer over Dommeneer, Anne en van Wijtvliet, Robertus:

Huwelijk: rond 1790.

1111111111113121111. van Wijtvliet, Nicolaas Franciscus.

Nicolaas Franciscus werd geboren in 1800 in ’s Gravenhage. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Robertus en Dommeneer, Anne. Hij trouwde de Konink, Maria op 11 december 1833 in ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliet, Nicolaas Franciscus:

Geboorte: 1800, ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):de Konink, Maria.

Maria werd geboren in 1798 in Veurne. Zij trouwde van Wijtvliet, Nicolaas Franciscus op 11 december 1833 in ’s Gravenhage.

Meer over de Konink, Maria:

Geboorte: 1798, Veurne. Veur.

Meer over de Konink, Maria en van Wijtvliet, Nicolaas Franciscus:

Huwelijk: 11 december 1833, ’s Gravenhage.

1111111111113121112. van Wijtvliet, Aarnoldus.

Aarnoldus werd geboren in 1807 in ’s Gravenhage. Hij overleed op 20 juli 1887 in Rotterdam op een leeftijd van 80 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Robertus en Dommeneer, Anne. Hij trouwde Horstink, Maria op 6 mei 1840 in ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliet, Aarnoldus:

Geboorte: 1807, ’s Gravenhage.

Overlijden: 20 juli 1887, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):Horstink, Maria.

Maria werd geboren in 1814 in Arnhem. Zij overleed voor 1887 at the age of minder dan 73 jaren. Zij trouwde van Wijtvliet, Aarnoldus op 6 mei 1840 in ’s Gravenhage.

Meer over Horstink, Maria:

Geboorte: 1814, Arnhem.

Overlijden: voor 1887.

Meer over Horstink, Maria en van Wijtvliet, Aarnoldus:

Huwelijk: 6 mei 1840, ’s Gravenhage.

111111111111312112. Wijtvliet, Arnoldus.

Arnoldus werd geboren in 1765. Hij overleed op 12 januari 1813 in ‘s Gravenhage op een leeftijd van 48 jaren, 11 dagen. Hij was de zoon van Wijtvliet, Joannes en van der Nagel, Jacomina. Hij trouwde Sigton, Wilhelmina Juliana rond 1790.

Meer over Wijtvliet, Arnoldus:

Geboorte: 1765.

Overlijden: 12 januari 1813, ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):Sigton, Wilhelmina Juliana.

Wilhelmina Juliana werd geboren in 1772. Zij overleed op 12 juli 1836 in ‘s Gravenhage op een leeftijd van 64 jaren, 6 maanden. Zij trouwde Wijtvliet, Arnoldus rond 1790.

Meer over Sigton, Wilhelmina Juliana:

Geboorte: 1772.

Overlijden: 12 juli 1836, ’s Gravenhage.

Kinderen van Sigton, Wilhelmina Juliana en Wijtvliet, Arnoldus

+ 1111111111113121121 i. Weijtvliet, Arendina Philippina. Arendina Philippina werd geboren op 23 juli 1790 in ’s Gravenhage. Zij overleed op 4 januari 1828 in Delft.

1111111111113121122 ii. van Weijtvliet, Arnaud Jean. Arnaud Jean werd geboren in 1794 in ’s Gravenhage. Hij overleed op 21 januari 1864 in Ommen.

1111111111113121123 iii. Wijtvliet, Cornelie. Cornelie werd geboren in 1799 in ‘s Gravenhage.

1111111111113121124 iv. van Wijtvliet, Neeltje Arendina. Neeltje Arendina werd geboren in 1803 in ’s Gravenhage. Zij overleed na 1837.

1111111111113121125 v. van Wijtvliedt, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1808 in ‘s Gravenhage.

1111111111113121126 vi. van Weijtvliet, Willem. Willem werd geboren in 1812 in ‘s Gravenhage.

Meer over Sigton, Wilhelmina Juliana en Wijtvliet, Arnoldus:

Huwelijk: rond 1790.

1111111111113121121. Weijtvliet, Arendina Philippina.

Arendina Philippina werd geboren op 23 juli 1790 in ’s Gravenhage. Zij overleed op 4 januari 1828 in Delft op een leeftijd van 37 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij trouwde Grobe, Christiaan Philip op 20 oktober 1811 in ’s Gravenhage.

Meer over Weijtvliet, Arendina Philippina:

Geboorte: 23 juli 1790, ’s Gravenhage.

Overlijden: 4 januari 1828, Delft.

Echtgeno(o)t(e):Grobe, Christiaan Philip.

Christiaan Philip werd geboren op 14 november 1790 in ’s Gravenhage. Hij trouwde Weijtvliet, Arendina Philippina op 20 oktober 1811 in ‘s Gravenhage.

Meer over Grobe, Christiaan Philip:

Geboorte: 14 november 1790, ’s Gravenhage.

Kinderen van Weijtvliet, Arendina Philippina en Grobe, Christiaan Philip

11111111111131211211 i. Grobe, Catrina Wilhelmina Juliana. Catrina Wilhelmina Juliana werd geboren in januari 1812 in ’s Gravenhage. Zij overleed op 28 augustus 1867 in ’s Gravenhage.

11111111111131211212 ii. Grobe, Maria Josephina. Maria Josephina werd geboren in 1814 in ’s Gravenhage. Zij overleed op 10 februari 1902 in ’s Gravenhage.

Meer over Weijtvliet, Arendina Philippina en Grobe, Christiaan Philip:

Huwelijk: 20 oktober 1811, ’s Gravenhage.

11111111111131211211. Grobe, Catrina Wilhelmina Juliana.

Catrina Wilhelmina Juliana werd geboren in januari 1812 in ’s Gravenhage. Zij overleed op 28 augustus 1867 in ’s Gravenhage op een leeftijd van 55 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Grobe, Christiaan Philip en Weijtvliet, Arendina Philippina.

Meer over Grobe, Catrina Wilhelmina Juliana:

Geboorte: januari 1812, ’s Gravenhage.

Overlijden: 28 augustus 1867, ’s Gravenhage.

11111111111131211212. Grobe, Maria Josephina.

Maria Josephina werd geboren in 1814 in ’s Gravenhage. Zij overleed op 10 februari 1902 in ’s Gravenhage op een leeftijd van 88 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Grobe, Christiaan Philip en Weijtvliet, Arendina Philippina.

Meer over Grobe, Maria Josephina:

Geboorte: 1814, ’s Gravenhage.

Overlijden: 10 februari 1902, ’s Gravenhage.

1111111111113121122. van Weijtvliet, Arnaud Jean.

Arnaud Jean werd geboren in 1794 in ’s Gravenhage. Hij overleed op 21 januari 1864 in Ommen op een leeftijd van 70 jaren, 20 dagen. Hij was de zoon van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Hij trouwde Weijlands, Cornelia op 8 juli 1840 in ’s Gravenhage.

Meer over van Weijtvliet, Arnaud Jean:

Geboorte: 1794, ’s Gravenhage.

Overlijden: 21 januari 1864, Ommen. Ommerschans .

Echtgeno(o)t(e):Weijlands, Cornelia.

Cornelia werd geboren in 1815 in Ossendrecht. Zij overleed na 1864 at the age of meer dan 49 jaren. Zij trouwde van Weijtvliet, Arnaud Jean op 8 juli 1840 in ’s Gravenhage.

Opmerkingen bij Weijlands, Cornelia

Naam ook: Cornelia van Loon

Meer over Weijlands, Cornelia:

Geboorte: 1815, Ossendrecht.

Overlijden: na 1864.

Meer over Weijlands, Cornelia en van Weijtvliet, Arnaud Jean:

Huwelijk: 8 juli 1840, ’s Gravenhage.

1111111111113121123. Wijtvliet, Cornelie.

Cornelie werd geboren in 1799 in ’s Gravenhage. Zij was de dochter van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij trouwde van Ochten, Dirk op 27 april 1842 in ’s Gravenhage.

Meer over Wijtvliet, Cornelie:

Geboorte: 1799, ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):van Ochten, Dirk.

Dirk werd geboren in 1806 in Asperen. Hij trouwde Wijtvliet, Cornelie op 27 april 1842 in ’s Gravenhage.

Meer over van Ochten, Dirk:

Geboorte: 1806, Asperen.

Meer over Wijtvliet, Cornelie en van Ochten, Dirk:

Huwelijk: 27 april 1842, ’s Gravenhage.

1111111111113121124. van Wijtvliet, Neeltje Arendina.

Neeltje Arendina werd geboren in 1803 in ’s Gravenhage. Zij overleed na 1837 at the age of meer dan 34 jaren. Zij was de dochter van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij trouwde Kipp, Jacobus op 24 mei 1837 in ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliet, Neeltje Arendina:

Geboorte: 1803, ’s Gravenhage.

Overlijden: na 1837.

Echtgeno(o)t(e):Kipp, Jacobus.

Jacobus werd geboren in 1806 in ’s Gravenhage. Hij trouwde van Wijtvliet, Neeltje Arendina op 24 mei 1837 in ’s Gravenhage.

Meer over Kipp, Jacobus:

Geboorte: 1806, ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliet, Neeltje Arendina en Kipp, Jacobus:

Huwelijk: 24 mei 1837, ’s Gravenhage.

1111111111113121125. van Wijtvliedt, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1808 in ’s Gravenhage. Zij was de dochter van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij trouwde Lavigne, Abraham op 24 maart 1830 in ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliedt, Jannetje:

Geboorte: 1808, ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):Lavigne, Abraham.

Abraham werd geboren in 1810 in ’s Gravenhage. Hij was de zoon van Lavigne, Gregorius en Wijtvliet, Elisabeth. Hij trouwde van Wijtvliedt, Jannetje op 24 maart 1830 in ’s Gravenhage.

Meer over Lavigne, Abraham:

Geboorte: 1810, ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliedt, Jannetje en Lavigne, Abraham:

Huwelijk: 24 maart 1830, ’s Gravenhage.

1111111111113121126. van Weijtvliet, Willem.

Willem werd geboren in 1812 in ’s Gravenhage. Hij was de zoon van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Hij trouwde Mueser, Anna Christina Wilhelmina op 1 juli 1835 in ’s Gravenhage.

Meer over van Weijtvliet, Willem:

Geboorte: 1812, ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):Mueser, Anna Christina Wilhelmina.

Anna Christina Wilhelmina werd geboren in 1817 in ’s Gravenhage. Zij trouwde van Weijtvliet, Willem op 1 juli 1835 in ’s Gravenhage.

Meer over Mueser, Anna Christina Wilhelmina:

Geboorte: 1817, ’s Gravenhage.

Meer over Mueser, Anna Christina Wilhelmina en van Weijtvliet, Willem:

Huwelijk: 1 juli 1835, ’s Gravenhage.

11111111111131212. Wijtvliet, Arnoldus.

Arnoldus werd geboren op 4 september 1708 in Etten-Leur. Hij overleed na 1765 in ’s Gravenhage op een leeftijd van meer dan 56 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick.

Meer over Wijtvliet, Arnoldus:

Geboorte: 4 september 1708, Etten-Leur.

Overlijden: na 1765, ’s Gravenhage.

11111111111131213. van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus.

Elisabeth Bernardus werd geboren op 4 januari 1711 in Etten-Leur. Zij was de dochter van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Zij trouwde Bertels, Egidius Adriaen rond 1744.

Meer over van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus:

Geboorte: 4 januari 1711, Etten-Leur.

Echtgeno(o)t(e):Bertels, Egidius Adriaen.

Egidius Adriaen werd geboren rond 1710. Hij trouwde van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus rond 1744.

Meer over Bertels, Egidius Adriaen:

Geboorte: rond 1710.

Kinderen van van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus en Bertels, Egidius Adriaen

111111111111312131 i. Bertels, Maria. Maria werd geboren op 8 december 1744 in Etten-Leur.

Meer over van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus en Bertels, Egidius Adriaen:

Huwelijk: rond 1744.

111111111111312131. Bertels, Maria.

Maria werd geboren op 8 december 1744 in Etten-Leur. Zij was de dochter van Bertels, Egidius Adriaen en van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus.

Meer over Bertels, Maria:

Geboorte: 8 december 1744, Etten-Leur.

11111111111131214. van Wijtvliet, Helena Cornelia.

Helena Cornelia werd geboren op 12 maart 1713 in Etten-Leur. Zij overleed voor 1725 at the age of minder dan 11 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick.

Meer over van Wijtvliet, Helena Cornelia:

Geboorte: 12 maart 1713, Etten-Leur.

Overlijden: voor 1725.

11111111111131215. van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Cornelia Bernardus werd geboren op 17 juli 1714 in Etten-Leur. Zij overleed op 19 januari 1784 in Zevenbergen (NB) op een leeftijd van 69 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Zij trouwde Vermunt, Franciscus Rombouts op 13 februari 1735 in Etten-Leur. Zij trouwde tevens Cocks, Laurentius op 30 april 1758 in Zevenbergen (NB).

Meer over van Wijtvliet, Cornelia Bernardus:

Geboorte: 17 juli 1714, Etten-Leur.

Overlijden: 19 januari 1784, Zevenbergen (NB).

Echtgeno(o)t(e):Vermunt, Franciscus Rombouts.

Franciscus Rombouts werd geboren rond 1710. Hij overleed rond 1757 op een leeftijd van rond 47 jaren. Hij trouwde van Wijtvliet, Cornelia Bernardus op 13 februari 1735 in Etten-Leur.

Meer over Vermunt, Franciscus Rombouts:

Geboorte: rond 1710.

Overlijden: rond 1757.

Kinderen van van Wijtvliet, Cornelia Bernardus en Vermunt, Franciscus Rombouts

111111111111312151 i. Vermunt, Cornelia. Zij werd gedoopt op 16 augustus 1735 te Etten-Leur.

111111111111312152 ii. Vermunt, Romualdus. Hij werd gedoopt op 15 mei 1738 te Etten-Leur..

111111111111312153 iii. Vermunt, Anna. Zij werd gedoopt op 13 december 1739 te Etten-Leur.

111111111111312154 iv. Vermunt, Bernardus. Hij werd gedoopt op 21 februari 1742 te Etten-Leur..

111111111111312155 v. Vermunt, Willebrord. Hij werd gedoopt op 9 februari 1744 te Etten-Leur.. Hij overleed op 27 april 1812 in Etten-Leur.

111111111111312156 vi. Vermunt, Anna Maria. Zij werd gedoopt op 21 oktober 1753 te Terheijden.

Meer over van Wijtvliet, Cornelia Bernardus en Vermunt, Franciscus Rombouts:

Huwelijk: 13 februari 1735, Etten-Leur.

Echtgeno(o)t(e):Cocks, Laurentius.

Laurentius werd geboren rond 1720. Hij trouwde van Wijtvliet, Cornelia Bernardus op 30 april 1758 in Zevenbergen (NB).

Meer over Cocks, Laurentius:

Geboorte: rond 1720.

Kinderen van van Wijtvliet, Cornelia Bernardus en Cocks, Laurentius

111111111111312157 i. Koks, Adriana. Adriana werd geboren op 19 februari 1759 in Zevenbergen (NB). Zij overleed op 1 mei 1836 in Zevenbergen (NB).

Meer over van Wijtvliet, Cornelia Bernardus en Cocks, Laurentius:

Huwelijk: 30 april 1758, Zevenbergen (NB).

111111111111312151. Vermunt, Cornelia.

Zij werd gedoopt op 16 augustus 1735 te Etten-Leur. Zij was de dochter van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Meer over Vermunt, Cornelia:

Doopsel: 16 augustus 1735, Etten-Leur.

111111111111312152. Vermunt, Romualdus.

Hij werd gedoopt op 15 mei 1738 te Etten-Leur.. Hij was de zoon van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Meer over Vermunt, Romualdus:

Doopsel: 15 mei 1738, Etten-Leur.

111111111111312153. Vermunt, Anna.

Zij werd gedoopt op 13 december 1739 te Etten-Leur. Zij was de dochter van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Meer over Vermunt, Anna:

Doopsel: 13 december 1739, Etten-Leur.

111111111111312154. Vermunt, Bernardus.

Hij werd gedoopt op 21 februari 1742 te Etten-Leur.. Hij was de zoon van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Meer over Vermunt, Bernardus:

Doopsel: 21 februari 1742, Etten-Leur.

111111111111312155. Vermunt, Willebrord.

Hij werd gedoopt op 9 februari 1744 te Etten-Leur.. Hij overleed op 27 april 1812 in Etten-Leur. Hij was de zoon van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Meer over Vermunt, Willebrord:

Doopsel: 9 februari 1744, Etten-Leur.

Overlijden: 27 april 1812, Etten-Leur.

111111111111312156. Vermunt, Anna Maria.

Zij werd gedoopt op 21 oktober 1753 te Terheijden. Zij was de dochter van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Meer over Vermunt, Anna Maria:

Doopsel: 21 oktober 1753, Terheijden.

111111111111312157. Koks, Adriana.

Adriana werd geboren op 19 februari 1759 in Zevenbergen (NB). Zij overleed op 1 mei 1836 in Zevenbergen (NB) op een leeftijd van 77 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Cocks, Laurentius en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.

Meer over Koks, Adriana:

Geboorte: 19 februari 1759, Zevenbergen (NB).

Overlijden: 1 mei 1836, Zevenbergen (NB).

11111111111131216. Wijtvliet, Cornelius.

Cornelius werd geboren op 28 mei 1716 in Etten-Leur. Hij was de zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick.

Meer over Wijtvliet, Cornelius:

Geboorte: 28 mei 1716, Etten-Leur.

11111111111131217. Wijtvliet, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 17 maart 1719 in Etten-Leur. Hij was de zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick.

Meer over Wijtvliet, Jacobus:

Geboorte: 17 maart 1719, Etten-Leur.

11111111111131218. van Wijtvliet, Bernardus.

Bernardus werd geboren op 9 februari 1722 in Etten-Leur. Hij overleed rond 1744 in Etten-Leur op een leeftijd van rond 21 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Hij trouwde Rovers, Elisabet Claas op 14 februari 1740 in Etten-Leur.

Meer over van Wijtvliet, Bernardus:

Geboorte: 9 februari 1722, Etten-Leur.

Overlijden: rond 1744, Etten-Leur.

Echtgeno(o)t(e):Rovers, Elisabet Claas.

Elisabet Claas werd geboren rond 1720. Zij trouwde van Wijtvliet, Bernardus op 14 februari 1740 in Etten-Leur. Zij trouwde tevens Huijbregts, Willem Steven op 4 juli 1745 in Etten-Leur.

Meer over Rovers, Elisabet Claas:

Geboorte: rond 1720.

Meer over Rovers, Elisabet Claas en van Wijtvliet, Bernardus:

Huwelijk: 14 februari 1740, Etten-Leur.

11111111111131219. van Weijtvliet, Helena.

Zij werd gedoopt op 19 oktober 1725 te Etten-Leur. Zij was de dochter van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Zij trouwde Dirven, Georgius Adriaen rond 1740 in Etten-Leur.

Meer over van Weijtvliet, Helena:

Doopsel: 19 oktober 1725, Etten-Leur.

Echtgeno(o)t(e):Dirven, Georgius Adriaen.

Georgius Adriaen werd geboren rond 1710. Hij trouwde van Weijtvliet, Helena rond 1740 in Etten-Leur.

Meer over Dirven, Georgius Adriaen:

Geboorte: rond 1710.

Kinderen van van Weijtvliet, Helena en Dirven, Georgius Adriaen

111111111111312191 i. Dirven, Cornelis. Cornelis werd geboren op 18 oktober 1740 in Etten-Leur.

111111111111312192 ii. Dirven, Adriana. Adriana werd geboren op 4 januari 1743 in Etten-Leur.

111111111111312193 iii. Dirven, Bernardus. Bernardus werd geboren op 6 augustus 1745 in Etten-Leur.

Meer over van Weijtvliet, Helena en Dirven, Georgius Adriaen:

Huwelijk: rond 1740, Etten-Leur.

111111111111312191. Dirven, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 18 oktober 1740 in Etten-Leur. Hij was de zoon van Dirven, Georgius Adriaen en van Weijtvliet, Helena.

Meer over Dirven, Cornelis:

Geboorte: 18 oktober 1740, Etten-Leur.

111111111111312192. Dirven, Adriana.

Adriana werd geboren op 4 januari 1743 in Etten-Leur. Zij was de dochter van Dirven, Georgius Adriaen en van Weijtvliet, Helena.

Meer over Dirven, Adriana:

Geboorte: 4 januari 1743, Etten-Leur.

111111111111312193. Dirven, Bernardus.

Bernardus werd geboren op 6 augustus 1745 in Etten-Leur. Hij was de zoon van Dirven, Georgius Adriaen en van Weijtvliet, Helena.

Meer over Dirven, Bernardus:

Geboorte: 6 augustus 1745, Etten-Leur.

111111111111313. Wijtvliet, Antonia Jacobus.

Antonia Jacobus werd geboren op 26 augustus 1656 in Hoeven. Zij overleed na 1675 at the age of meer dan 18 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria. Zij trouwde Cryns, Jacobus Hyndrix op 11 mei 1675 in Hoeven.

Meer over Wijtvliet, Antonia Jacobus:

Geboorte: 26 augustus 1656, Hoeven.

Overlijden: na 1675.

Echtgeno(o)t(e):Cryns, Jacobus Hyndrix.

Jacobus Hyndrix werd geboren rond 1650. Hij trouwde Wijtvliet, Antonia Jacobus op 11 mei 1675 in Hoeven.

Meer over Cryns, Jacobus Hyndrix:

Geboorte: rond 1650.

Kinderen van Wijtvliet, Antonia Jacobus en Cryns, Jacobus Hyndrix

1111111111113131 i. Cryns, Maria Jacobus. Zij werd gedoopt op 15 januari 1678 te Hoeven.

Meer over Wijtvliet, Antonia Jacobus en Cryns, Jacobus Hyndrix:

Huwelijk: 11 mei 1675, Hoeven.

1111111111113131. Cryns, Maria Jacobus.

Zij werd gedoopt op 15 januari 1678 te Hoeven. Zij was de dochter van Cryns, Jacobus Hyndrix en Wijtvliet, Antonia Jacobus.

Meer over Cryns, Maria Jacobus:

Doopsel: 15 januari 1678, Hoeven.

111111111111314. Wijtvliet, Joanna Jacobus Jansschen.

Joanna Jacobus Jansschen werd geboren op 9 februari 1659 in Hoeven. Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria.

Meer over Wijtvliet, Joanna Jacobus Jansschen:

Geboorte: 9 februari 1659, Hoeven.

111111111111315. Janssen, Joannes Jacobus.

Joannes Jacobus werd geboren op 20 december 1661 in Hoeven. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria.

Meer over Janssen, Joannes Jacobus:

Geboorte: 20 december 1661, Hoeven.

111111111111316. Wijtvliet, Maria Jacobus Janssen.

Maria Jacobus Janssen werd geboren op 6 maart 1665 in Hoeven. Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria.

Meer over Wijtvliet, Maria Jacobus Janssen:

Geboorte: 6 maart 1665, Hoeven.

111111111111317. Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni).

Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) werd geboren op 1 oktober 1667 in Hoeven. Hij overleed na 24 juli 1736 op een leeftijd van meer dan 68 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria. Hij trouwde Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse op 12 januari 1698 in Hoeven.

Meer over Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni):

Geboorte: 1 oktober 1667, Hoeven.

Residentie: 26 december 1697, Hoeven. notariële akte.

Naam gespeld: Weitvliet

Residentie: 1712, Breda.

Beroep: 1715, Breda. koopman.

Residentie: 1736, Hoeven.

Overlijden: na 24 juli 1736. notariële akte.

Echtgeno(o)t(e):Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Adriana Cornelis Pieterse werd geboren rond 1670. Zij overleed op 24 juli 1736 in Breda op een leeftijd van rond 66 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Coevoets, Geert Cornelis en Geeritsen, Sijken Peeter. Zij trouwde Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) op 12 januari 1698 in Hoeven.

Meer over Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse:

Geboorte: rond 1670.

Overlijden: 24 juli 1736, Breda.

Testament: 1 maart 1690, Hoeven.

Kinderen van Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse en Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni)

1111111111113171 i. Wijtvliet, Jacobus Adrianus. Jacobus Adrianus werd geboren op 6 november 1698 in Hoeven.

1111111111113172 ii. Wijtvliet, Cornelius. Hij werd gedoopt op 25 augustus 1700 te Hoeven..

1111111111113173 iii. Wijtvliet, Joannis (Jans). Joannis (Jans) werd geboren op 24 mei 1702 in Hoeven.

1111111111113174 iv. Wijtvliet, Adrianus. Adrianus werd geboren op 7 juli 1704 in Hoeven.

1111111111113175 v. van Wijtvliet, Maria Anna Magdalena. Maria Anna Magdalena werd geboren op 7 juni 1706 in Hoeven.

+ 1111111111113176 vi. Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis). Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) werd geboren op 17 september 1708 in Breda. Hij overleed op 25 november 1775 in Hoeven.

1111111111113177 vii. Wijtvliet, Adriana Cornelia Anna. Adriana Cornelia Anna werd geboren op 1 oktober 1710 in Hoeven.

1111111111113178 viii. Wijtvliet, Petrus Cornelius. Petrus Cornelius werd geboren op 22 januari 1713 in Hoeven.

1111111111113179 ix. Wijtvliet, Anna Teresa. Anna Teresa werd geboren op 7 maart 1714 in Hoeven.

+ 111111111111317A x. Weijtvliet, Willem. Willem werd geboren rond 1725.

Meer over Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse en Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni):

Huwelijksafkondiging: 29 december 1697, Hoeven.

Huwelijk: 12 januari 1698, Hoeven.

DTB Trouwen

Hoeven, archieftoegang 8059, inventaris­num­mer 214, 12 januari 1698, Schepenbank trouwboek 1696-1791

1111111111113171. Wijtvliet, Jacobus Adrianus.

Jacobus Adrianus werd geboren op 6 november 1698 in Hoeven. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Meer over Wijtvliet, Jacobus Adrianus:

Geboorte: 6 november 1698, Hoeven.

1111111111113172. Wijtvliet, Cornelius.

Hij werd gedoopt op 25 augustus 1700 te Hoeven.. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Meer over Wijtvliet, Cornelius:

Doopsel: 25 augustus 1700, Hoeven.

1111111111113173. Wijtvliet, Joannis (Jans).

Joannis (Jans) werd geboren op 24 mei 1702 in Hoeven. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. Hij trouwde met Onbekend.

Meer over Wijtvliet, Joannis (Jans):

Geboorte: 24 mei 1702, Hoeven.

1111111111113174. Wijtvliet, Adrianus.

Adrianus werd geboren op 7 juli 1704 in Hoeven. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Meer over Wijtvliet, Adrianus:

Geboorte: 7 juli 1704, Hoeven.

1111111111113175. van Wijtvliet, Maria Anna Magdalena.

Maria Anna Magdalena werd geboren op 7 juni 1706 in Hoeven. Zij was de dochter van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Meer over van Wijtvliet, Maria Anna Magdalena:

Geboorte: 7 juni 1706, Hoeven.

1111111111113176. Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis).

Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) werd geboren op 17 september 1708 in Breda. Hij overleed op 25 november 1775 in Hoeven op een leeftijd van 67 jaren, 2 maanden. Hij werd begraven op 28 november 1775 te Hoeven.. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. Hij trouwde met Verbraak, Johanna.

Opmerkingen bij Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis)

De naam werd vroeger mogelijk gespeld als Wijflith. Op Noordbeveland liep de Wijtvliet die het

eiland in tweeen deelde.

Meer over Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis):

Geboorte: 17 september 1708, Breda.

Beroep: 24 juli 1736, Hoeven. “Coopman”.

Overlijden: 25 november 1775, Hoeven.

Begrafenis: 28 november 1775, Hoeven.

Echtgeno(o)t(e):Verbraak, Johanna.

Johanna werd geboren op 27 januari 1724 in Wouw. Zij overleed voor januari 1807 in Breda op een leeftijd van minder dan 82 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Verbraak, Johannes Adrianus en Helmonts, Anna Geertse. Zij trouwde met Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis).

Meer over Verbraak, Johanna:

Geboorte: 27 januari 1724, Wouw.

Overlijden: voor januari 1807, Breda.

Kinderen van Verbraak, Johanna en Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis)

11111111111131761 i. Weijtvliet, Adriana. Zij werd gedoopt op 25 september 1756 te Terheijden.

+ 11111111111131762 ii. Wijtvliet, Elisabeth. Zij werd gedoopt op 28 augustus 1758 te Terheijden.

+ 11111111111131763 iii. Weytvliet, Gisbertus. Hij werd gedoopt op 18 april 1761 te Terheijden.. Hij overleed op 20 juni 1825 in Amsterdam.

11111111111131764 iv. Weijtvliet, Helena. Zij werd gedoopt op 15 oktober 1763 te Terheijden. Zij overleed op 15 juni 1819 in Terheijden.

Meer over Verbraak, Johanna en Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis):

Huwelijk: 16 november 1755, Standdaarbuiten.

11111111111131761. Weijtvliet, Adriana.

Zij werd gedoopt op 25 september 1756 te Terheijden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna.

Meer over Weijtvliet, Adriana:

Doopsel: 25 september 1756, Terheijden.

11111111111131762. Wijtvliet, Elisabeth.

Zij werd gedoopt op 28 augustus 1758 te Terheijden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna. Zij trouwde Lavigne, Gregorius rond 1790.

Meer over Wijtvliet, Elisabeth:

Doopsel: 28 augustus 1758, Terheijden.

Echtgeno(o)t(e):Lavigne, Gregorius.

Gregorius werd geboren rond 1760. Hij trouwde Wijtvliet, Elisabeth rond 1790.

Meer over Lavigne, Gregorius:

Geboorte: rond 1760.

Kinderen van Wijtvliet, Elisabeth en Lavigne, Gregorius

111111111111317621 i. Lavigne, Abraham. Abraham werd geboren in 1810 in ’s Gravenhage.

111111111111317622 ii. Lavigne, nn. nn werd geboren op 13 oktober 1812 in ’s Gravenhage. Deze persoon overleed op 13 oktober 1812 te ’s Gravenhage.

Meer over Wijtvliet, Elisabeth en Lavigne, Gregorius:

Huwelijk: rond 1790.

111111111111317621. Lavigne, Abraham.

Abraham werd geboren in 1810 in ’s Gravenhage. Hij was de zoon van Lavigne, Gregorius en Wijtvliet, Elisabeth. Hij trouwde van Wijtvliedt, Jannetje op 24 maart 1830 in ’s Gravenhage.

Meer over Lavigne, Abraham:

Geboorte: 1810, ’s Gravenhage.

Echtgeno(o)t(e):van Wijtvliedt, Jannetje.

Jannetje werd geboren in 1808 in ’s Gravenhage. Zij was de dochter van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij trouwde Lavigne, Abraham op 24 maart 1830 in ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliedt, Jannetje:

Geboorte: 1808, ’s Gravenhage.

Meer over van Wijtvliedt, Jannetje en Lavigne, Abraham:

Huwelijk: 24 maart 1830, ’s Gravenhage.

111111111111317622. Lavigne, nn.

nn werd geboren op 13 oktober 1812 in ’s Gravenhage. Deze persoon overleed op 13 oktober 1812 in ’s Gravenhage op een leeftijd van 0 dagen. Deze persoon was het kind van Lavigne, Gregorius en Wijtvliet, Elisabeth.

Meer over Lavigne, nn:

Geboorte: 13 oktober 1812, ’s Gravenhage.

Overlijden: 13 oktober 1812, ’s Gravenhage.

11111111111131763. Weytvliet, Gisbertus.

Hij werd gedoopt op 18 april 1761 te Terheijden.. Hij overleed op 20 juni 1825 in Amsterdam. Hij was de zoon van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna. Hij trouwde Dusseldorp, Catharina op 23 januari 1807 in Amsterdam.

Meer over Weytvliet, Gisbertus:

Doopsel: 18 april 1761, Terheijden.

Overlijden: 20 juni 1825, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Dusseldorp, Catharina.

Catharina werd geboren op 14 juni 1786 in Amsterdam. Zij overleed op 23 juni 1849 in Amsterdam op een leeftijd van 63 jaren, 9 dagen. Zij was de dochter van Disseldorp, Cornelis en Gildemeester, Johanna. Zij trouwde Weytvliet, Gisbertus op 23 januari 1807 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Dusseldorp, Catharina

«Naam Opm: Veel Joodse voornamen (Eliëzer, Rebecca, Esther etc.) kwamen voor bij de overlijdens

van de Disseldorpen in Amsterdam in deze periode.» «Overlijden Opm: Overleden in 1849 als

“Katrina Disseldorp”».

Meer over Dusseldorp, Catharina:

Geboorte: 14 juni 1786, Amsterdam.

Overlijden: 23 juni 1849, Amsterdam.

Kinderen van Dusseldorp, Catharina en Weytvliet, Gisbertus

+ 111111111111317631 i. Wijtvliet, Catharina. Catharina werd geboren op 4 november 1811 in Amsterdam. Zij overleed op 16 maart 1886 in Amsterdam.

111111111111317632 ii. Wijtvliet, Helena. Helena werd geboren in 1816 in Amsterdam.

111111111111317633 iii. Wijtvliet, Elizabeth. Elizabeth werd geboren in 1826 in Amsterdam. Zij overleed na 1863.

Meer over Dusseldorp, Catharina en Weytvliet, Gisbertus:

Huwelijk: 23 januari 1807, Amsterdam.

Bij het huwelijk van Catharina met Samuel Hollemstroom stond vermeld, dat haar moeder niet kon

schrijven en geen beroep had.

111111111111317631. Wijtvliet, Catharina.

Catharina werd geboren op 4 november 1811 in Amsterdam. Zij werd gedoopt op 6 november 1811 te Amsterdam. Zij overleed op 16 maart 1886 in Amsterdam op een leeftijd van 74 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Weytvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina. Zij trouwde Hollemstroom, Samuel Barend op 20 februari 1833 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Wijtvliet, Catharina

Bij hun trouwen (in 1833) woonden zij beide op het adres Onkelboeresteeg no 2. Bij het huwelijk

van hun dochter Johanna (in 1869) woonden zij in de Ridderstraat, nr 243, buurt N. De

Ridderstraten (1e en 2e) zijn in 1928 afgebroken. Het waren lange nauwe straten bezet met

armoedige huisjes, hoewel rijk aan gevelstenen, die in enkele “nieuwe” huizen zijn ingemetseld.

.

Meer over Wijtvliet, Catharina:

Geboorte: 4 november 1811, Amsterdam.

Doopsel: 6 november 1811, Amsterdam.

Zij werd wél ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van Amsterdam, maar niet gedoopt.

Overlijden: 16 maart 1886, Amsterdam.

Catharina is niet tussen 1832 en 1852 in A’dam gestorven. Waar en wanneer wél, is mij (nog) niet

bekend.

Residentie: 1874. Lange Keizersdwarsstraat 11.

Residentie: 1886, Amsterdam. Buitengasthuis.

Echtgeno(o)t(e):Hollemstroom, Samuel Barend.

Samuel Barend werd geboren op 6 maart 1804 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 23 maart 1804 te Amsterdam.. Hij overleed na 1884 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 79 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Holmström, Samuel en van Ommeren, Willemina Johanna. Hij trouwde Wijtvliet, Catharina op 20 februari 1833 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Hollemstroom, Samuel Barend

Het militiecertificaat vermeldt als signalement: Lengte: 1 El 6 Pm -/Dm –

St. Aangezigt ovaal Voorhoofd laag Oogen ligtbruin Neus ordinair Mond

idem Kin rond Haar blond Wenkbrauwen Idem Merkbare Teekenen —

Handtekening: kan niet schrijven. .

Meer over Hollemstroom, Samuel Barend:

Geboorte: 6 maart 1804, Amsterdam.

Hij werd gedoopt op 23 maart 1804 in de Ev.Luthersekerk in A’dam.

Doop: 23 maart 1804, Amsterdam.

Beroep: 1833, Amsterdam. kuijpersknecht, milicien.

Beroep: 20 februari 1833, Amsterdam. mobiel schutter.

Residentie: 1853, Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 298.

Residentie: 1853, Amsterdam. Ridderstraat 121, buurt 243.

Religie: 1853. NH.

Residentie: van 1 januari 1854 tot 1 januari 1855, Amsterdam. Binnengasthuis.

Beroep: 1869, Amsterdam. kuiper.

Beroep: 1870. bierbrouwersknecht.

Beroep: 19 februari 1883, Amsterdam.

Artikel “Het Nieuws van den dag”

Toen 50 jaren geleden een jong paartje met hoopvolle verwachtingen besloot gezamenlijk de lusten en lasten van het leven te dragen, waren zij werkelijk zoo gelukkig al spoedig in >>een eigen zaakje<< te komen.

Het iegen zaakje was eenvoudig, zeer zeker, maar het schijnt toch in de dringesnte behoeften voorzien te hebben;

het was een broos hulkje, dat zij voor de nering betrokken, maar het heeft toch tot op den huidigen dag aan de levensstormen het hoofd kunnen bieden.

Nu 49 jaren geleden betroken de voor 50 jaren in den echt verbonden Samuel Bertus Holmström en Catharina Wijdvlied een oliekoekenkraam, eerst op den Dam, en, toen zij daar door drukte verdreven werden, later op de Nieuwmarkt. Al dien tijd zijn zij trpuw hun nederig zaakje blijven uitoefenen, stille getuigen van den grooten ommekeer in Amstel’s oude veste, en thans, op de klassieke Nieuwmarkt, nog als het ware levende protesten tegen al te grooote onderstebovenkeeringen, die nog mochten dreigen.

De groote dag van hun gouden huwelijksfeest is aanstaande Dinsdag. We hebben niet het genoegen het echtpaar te kennen, maar uit het feit dat een van de buren de moeite genomen heeft ons op dien gedenkdag opmerkzaam te maken, leiden wij af dat het een paar brace oudjes zijn, die op dien dag niet vergeten zullen worden.

Overlijden: na 1884, Amsterdam.

Kinderen van Wijtvliet, Catharina en Hollemstroom, Samuel Barend

+ 1111111111113176311 i. Hollemstroom, Catharina. Catharina werd geboren in 1837 in Amsterdam. Zij overleed na 1903.

1111111111113176312 ii. Hollemstroom, Samuel Bertus. Samuel Bertus werd geboren op 8 januari 1841 in Amsterdam. Hij overleed na 1914.

+ 1111111111113176313 iii. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren op 2 oktober 1845 in Amsterdam. Zij overleed in 1900 in Amsterdam.

+ 1111111111113176314 iv. Hollenstroom, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1847 in Amsterdam. Zij overleed na 1902.

Meer over Wijtvliet, Catharina en Hollemstroom, Samuel Barend:

Huwelijk: 20 februari 1833, Amsterdam.

Bij het huwelijk van Johanna woonde zij, en haar ouders, in de Ridderstraat nr 243. De

Ridderstraten (1e en 2e) zijn in 1928 afgebroken. Het waren lange nauwe straten, bezet met

armoedige huisjes, hoewel rijk aan gevelstenen, die in enkele “nieuwe” huizen zijn ingemetseld.

Bij hun huwelijk was Samuel kuipersknecht van beroep, zij het als milicien “mobiel schutter” op

dat moment. Zijn vader was smidsknecht en woonde Jonkerstraat 72. Zijn moeder was overleden.

Catharina had geen beroep. Zij woonden beide op het adres Onkelboeresteeg no 2. Bij het trouwen

was Wilhelmina overleden. Het beroep van Samuel senior was smids-knecht, of volgens het

militiecertificaat: “ankersmit”.

Residentie: 1874, Amsterdam. Ridderstraat 1.

Residentie: 1874, Amsterdam. Lange Keizersdwarsstraat 11.

1111111111113176311. Hollemstroom, Catharina.

Catharina werd geboren in 1837 in Amsterdam. Zij overleed na 1903 at the age of meer dan 66 jaren. Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina. Zij trouwde Buising, Johannes Wilhelmus op 18 mei 1870 in Amsterdam.

Meer over Hollemstroom, Catharina:

Geboorte: 1837, Amsterdam.

Beroep: 18 mei 1870. koopvrouw.

Overlijden: na 1903.

Echtgeno(o)t(e):Buising, Johannes Wilhelmus.

Johannes Wilhelmus werd geboren in 1838 in Amsterdam. Hij overleed op 25 maart 1899 in Rosmalen op een leeftijd van 61 jaren, 2 maanden. Hij trouwde Hollemstroom, Catharina op 18 mei 1870 in Amsterdam.

Meer over Buising, Johannes Wilhelmus:

Geboorte: 1838, Amsterdam.

Overlijden: 25 maart 1899, Rosmalen.

Kinderen van Hollemstroom, Catharina en Buising, Johannes Wilhelmus

11111111111131763111 i. Buising, Johanna Catharina. Johanna Catharina werd geboren in 1857 in Amsterdam. Zij overleed op 3 oktober 1936 in Amsterdam.

11111111111131763112 ii. Buising, Johannnes Samuel Bertus. Johannnes Samuel Bertus werd geboren op 20 februari 1870 in Amsterdam.

11111111111131763113 iii. Buising, Bernardus Johannes. Bernardus Johannes werd geboren in 1878 in Amsterdam.

Meer over Hollemstroom, Catharina en Buising, Johannes Wilhelmus:

Huwelijk: 18 mei 1870, Amsterdam.

Bij hun trouwen was hun dochter Johanna 13 jaar oud. Uit een eerdere relatie? Of woonden zij ongehuwd samen?

11111111111131763111. Buising, Johanna Catharina.

Johanna Catharina werd geboren in 1857 in Amsterdam. Zij overleed op 3 oktober 1936 in Amsterdam op een leeftijd van 79 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Buising, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom, Catharina.

Meer over Buising, Johanna Catharina:

Geboorte: 1857, Amsterdam.

Overlijden: 3 oktober 1936, Amsterdam.

11111111111131763112. Buising, Johannnes Samuel Bertus.

Johannnes Samuel Bertus werd geboren op 20 februari 1870 in Amsterdam. Hij was de zoon van Buising, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom, Catharina.

Meer over Buising, Johannnes Samuel Bertus:

Geboorte: 20 februari 1870, Amsterdam.

11111111111131763113. Buising, Bernardus Johannes.

Bernardus Johannes werd geboren in 1878 in Amsterdam. Hij was de zoon van Buising, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom, Catharina.

Meer over Buising, Bernardus Johannes:

Geboorte: 1878, Amsterdam.

Beroep: 1903, Amsterdam. pakhuisknecht.

1111111111113176312. Hollemstroom, Samuel Bertus.

Samuel Bertus werd geboren op 8 januari 1841 in Amsterdam. Hij overleed na 1914 op een leeftijd van meer dan 72 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina. Hij trouwde Onken, Tetta Geerdina op 7 juni 1882 in Amsterdam.

Meer over Hollemstroom, Samuel Bertus:

Geboorte: 8 januari 1841, Amsterdam. Geb datum ontleend aan Stamboek

Marine: Stamboeken Mariniers, 1814-1888, archief 2.12.14, inventaris­num­mer 492.

Residentie: 1853, Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 298.

Beroep: 1869. sigarenmaker.

Beroep: van 7 juni 1882 tot 6 juni 1899, Amsterdam. brandwacht 1e klasse, vuurstoker op de Jan v.d. Heyde.

Beroep: 1888. Marinier.

Overlijden: na 1914.

Echtgeno(o)t(e):Onken, Tetta Geerdina.

Tetta Geerdina werd geboren op 26 mei 1841 in Amsterdam. Zij overleed op 24 januari 1914 in Apeldoorn op een leeftijd van 72 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Hollemstroom, Samuel Bertus op 7 juni 1882 in Amsterdam.

Meer over Onken, Tetta Geerdina:

Geboorte: 26 mei 1841, Amsterdam.

Beroep: 7 juni 1882. wasvrouw.

Overlijden: 24 januari 1914, Apeldoorn. Brink en Orden.

Residentie: 1853, Amsterdam. Amstelstraat 99.

Meer over Onken, Tetta Geerdina en Hollemstroom, Samuel Bertus:

Huwelijk: 7 juni 1882, Amsterdam.

1111111111113176313. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina.

Johanna Wilhelmina werd geboren op 2 oktober 1845 in Amsterdam. Zij overleed in 1900 in Amsterdam op een leeftijd van 54 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina. Zij trouwde Laagwater, Arie op 20 januari 1869 in Amsterdam. Zij trouwde tevens van der Linde, Hubertus Cornelis op 6 september 1882 in Amsterdam.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina:

Geboorte: 2 oktober 1845, Amsterdam.

Residentie: 1853, Amsterdam. Korte Keizersdwarsstraat 298.

Residentie: 1851, Amsterdam. Ridderstraat 121.

Residentie: 1853, Amsterdam. Ridderstraat 243.

Residentie: 1863, Amsterdam. Binnengasthuis.

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 28.

Beroep: 10 juli 1890. winkelierster.

Beroep: 1891. porster.

Overlijden: 1900, Amsterdam.

Residentie: 22 november 1897, Amsterdam. 1e Laurierdwarsstraat 50-II.

Echtgeno(o)t(e):Laagwater, Arie.

Arie werd geboren op 7 januari 1844 in Amsterdam. Hij overleed op 11 juli 1879 in Amsterdam op een leeftijd van 35 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis en Spanjerberg, Agatha. Hij trouwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina op 20 januari 1869 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Arie:

Geboorte: 7 januari 1844, Amsterdam.

Hij werd geboren als Arie Spanjerberg, maar kreeg na erkenning bij het huwelijk van zijn ouders de familienaam Laagwater.

Overlijden: 11 juli 1879, Amsterdam.

Beroep: 1863, Amsterdam. schuijermaker (borstelmaker).

Beroep: 1864. milicien.

Militie Arie Laagwater is op 6 Mei 1864 ingelijfd bij de Militie,

maar op 14 Maart 1865 ‘uit hoofde van het ondergaan van een onterend consuis (?) uit de dienst

ontslagen’.

Hij zat bij de Marine.

Beroep: 1869. sjouwerman.

Beroep: 16 juni 1865, Leeuwarden. matroos.

Residentie: 1849, Amsterdam. Kardoeskokersgang 386.

Kinderen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie

+ 11111111111131763131 i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren in 1864 in Amsterdam. Hij overleed op 8 augustus 1937 in Amsterdam.

+ 11111111111131763132 ii. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1 juni 1869 in Amsterdam. Hij overleed op 16 oktober 1941 in Amsterdam.

+ 11111111111131763133 iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op 25 maart 1872 in Alkmaar. Hij overleed op 21 april 1939 in Amsterdam.

+ 11111111111131763134 iv. Laagwater, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 3 september 1874 in Amsterdam. Zij overleed op 9 maart 1946 in Amsterdam.

11111111111131763135 v. Laagwater, Albertus. Albertus werd geboren op 8 oktober 1876 in Amsterdam. Hij overleed na 1914.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie:

Huwelijk: 20 januari 1869, Amsterdam.

Bij zijn huwelijk was Arie ‘sjouwerman’ en Johanna zonder beroep. De ondertrouw was gratis

ingevolge certificaten van onvermogen. Bij het huwelijk werd één kind erkend. Of Samuel Berend

een zoon was van Arie valt te betwijfelen; hij was al 5 jaar oud. Arie woonde in de

Laurierstraat nr. 592, Buurt E,b. Hij is zélf erkend door Cornelis Laagwater en Agatha

Spanjerberg bij hun huwelijk op 24 jan 1844, twee weken na zijn geboorte. Johanna woonde in de

Ridderstraat, nr 243, buurt N en had geen beroep.

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 28.

Residentie: 1874, Amsterdam. Laurierstraat 74.

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Laurierdwarsstraat 23.

Residentie: 1874, Amsterdam. Laurierstraat; Rijkeweversgang 98.

Echtgeno(o)t(e):van der Linde, Hubertus Cornelis.

Hubertus Cornelis werd geboren op 24 juli 1849 in Amsterdam. Hij overleed op 15 juni 1929 in Rotterdam op een leeftijd van 79 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van van der Linde, Hubertus en Spanjerberg, Agatha. Hij trouwde Hollemstroom, Johanna Wilhelmina op 6 september 1882 in Amsterdam.

Meer over van der Linde, Hubertus Cornelis:

Geboorte: 24 juli 1849, Amsterdam.

Beroep: van 1868 tot 1875. vrijwilliger Ned. Indië.

Beroep: van 1876 tot 1882. vrijwilliger Ned. Indië.

Residentie: 1892, Delft.

Residentie: 1899, Breda.

Beroep: Amsterdam. opperman.

Beroep: 13 december 1909, Den Bosch. bedelarij.

Hij werd op 13 december 1909 aangehouden wegens bedelarij en naar de gevangenis in Den Bosch gestuurd.

Op 11 januari 1910 werd hij door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld.

Hij vertrok op 15 januari 1910 uit de gevangenis in Den Bosch.

Beroep: 1909. grondwerker.

Beroep: 24 december 1910, Den Bosch. landloperij.

Aantekening: gescheiden.

Overlijden: 15 juni 1929, Rotterdam.

Vermeld werd: gescheiden echtgenoot van: namen niet bekend

Religie: 1899. RK.

Opmerkingen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en van der Linde, Hubertus Cornelis:

Na aangehouden te zijn in Den Bosch wegens landloperij en bedelarij, kwam Hubertus op 14 januari 1901 aan in Veenhuizen. Vermeld werd dat hij ws gescheiden van Johanna. Ook dat hij als vrijwilliger had gediend in Ned. Indië.

Meer over Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en van der Linde, Hubertus Cornelis:

Huwelijk: 6 september 1882, Amsterdam.

Hubertus was een halfbroer van haar eerste man, Arie Laagwater. Hun moeder was Agatha Spanjerberg.

Scheiding: rond 1890.

Het liep al gauw mis tussen Johanna en Hubertus. Vermoedelijk waren zij al in 1890 gescheiden. Hubertus gibng zwerven, naar Delft en Breda en werd naa enige tijd opgepakt wegens landloperij en bedelarij.

11111111111131763131. Laagwater, Samuel Barend.

Samuel Barend werd geboren in 1864 in Amsterdam. Hij overleed op 8 augustus 1937 in Amsterdam op een leeftijd van 73 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Albers, Christina Hendrika op 5 maart 1884.

Opmerkingen bij Laagwater, Samuel Barend

Zij hadden een bloemenwinkel aan de Rozengracht in Amsterdam (de Jordaan). Zowel zoon Berend als

dochter Marie stonden bekend als aardig corpulente mensen.

IOn 1885 (hij was toen 22 jaar) moest hij voor de Arrondissementsrechtbank Amsterdam verschijnen. Vonnisnummer 351.

Meer over Laagwater, Samuel Barend:

Geboorte: 1864, Amsterdam.

Residentie: 1874, Amsterdam. Palmstraat 96.

Beroep: 5 maart 1884. schippersknecht.

Beroep: 1918. bloemist.

Overlijden: 8 augustus 1937, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Albers, Christina Hendrika.

Christina Hendrika werd geboren in 1866 in Amsterdam. Zij overleed na 1899 at the age of meer dan 33 jaren. Zij was de dochter van Albers, Carl Frederik en Budde, Maria Gertruida. Zij trouwde Laagwater, Samuel Barend op 5 maart 1884.

Meer over Albers, Christina Hendrika:

Geboorte: 1866, Amsterdam.

Overlijden: na 1899.

Kinderen van Albers, Christina Hendrika en Laagwater, Samuel Barend

i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren in 1884 in Amsterdam. Hij overleed op 15 november 1966 in Amsterdam.

+ ii. Laagwater, Carel Frederik. Carel Frederik werd geboren in 1886. Hij overleed na 1944.

+ iii. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 19 november 1888 in Amsterdam. Hij overleed op 22 september 1965 in Amsterdam.

iv. Laagwater, J.W.. J.W. werd geboren op 4 februari 1895 in Amsterdam. Hij overleed op 21 juli 1913 in Amsterdam.

v. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 21 oktober 1896 in Amsterdam.

vi. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren in 1897. Zij overleed na 1918.

Meer over Albers, Christina Hendrika en Laagwater, Samuel Barend:

Huwelijk: 5 maart 1884.

11111111111131763132. Laagwater, Arie Cornelis.

Arie Cornelis werd geboren op 1 juni 1869 in Amsterdam. Hij overleed op 16 oktober 1941 in Amsterdam op een leeftijd van 72 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde van der Kluis, Helena Johanna Frederika op 10 juli 1890 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Laagwater, Arie Cornelis

Oom Arie was een feestnummer. Zijn gevoel voor humor was echter grotendeels onderbroekenlol: een

po met ontbijtkoek en dat soort dingen…, (lachen joh!).

Meer over Laagwater, Arie Cornelis:

Geboorte: 1 juni 1869, Amsterdam.

Beroep: 1889. milicien.

Beroep: 10 juli 1890. smid.

Beroep: 1914, Amsterdam. ladingmeester.

Overlijden: 16 oktober 1941, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):van der Kluis, Helena Johanna Frederika.

Helena Johanna Frederika werd geboren in 1877 in Zaandam. Zij overleed op 11 juli 1956 in Amsterdam op een leeftijd van 79 jaren, 6 maanden. Zij trouwde Laagwater, Arie Cornelis op 10 juli 1890 in Amsterdam.

Meer over van der Kluis, Helena Johanna Frederika:

Geboorte: 1877, Zaandam.

Beroep: naaister.

Overlijden: 11 juli 1956, Amsterdam.

Kinderen van van der Kluis, Helena Johanna Frederika en Laagwater, Arie Cornelis

i. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 16 juli 1891 in Ede. Hij overleed op 4 april 1980.

+ ii. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 2 mei 1893 in Amsterdam. Hij overleed op 10 december 1943 in Bunnik.

+ iii. Laagwater, Adriana Sophia. Adriana Sophia werd geboren op 30 april 1898 in Amsterdam. Zij overleed op 22 november 1984 in Warmond.

iv. Laagwater, Leendert Johannes Frederik. Leendert Johannes Frederik werd geboren in 1904 in Amsterdam. Hij overleed na 1932.

Meer over van der Kluis, Helena Johanna Frederika en Laagwater, Arie Cornelis:

Huwelijk: 10 juli 1890, Amsterdam.

11111111111131763133. Laagwater, Cornelis Albertus.

Cornelis Albertus werd geboren op 25 maart 1872 in Alkmaar. Hij overleed op 21 april 1939 in Amsterdam op een leeftijd van 67 jaren, 27 dagen. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Hermans, Adriana Johanna op 22 december 1897 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Cornelis Albertus:

Geboorte: 25 maart 1872, Alkmaar.

Beroep: 22 december 1897. werkman.

Beroep: 1932, Amsterdam. bloemist.

Overlijden: 21 april 1939, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Hermans, Adriana Johanna.

Adriana Johanna werd geboren in 1868 in Amsterdam. Zij overleed op 14 maart 1933 in Amsterdam op een leeftijd van 65 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Laagwater, Cornelis Albertus op 22 december 1897 in Amsterdam.

Meer over Hermans, Adriana Johanna:

Geboorte: 1868, Amsterdam.

Overlijden: 14 maart 1933, Amsterdam.

Kinderen van Hermans, Adriana Johanna en Laagwater, Cornelis Albertus

+ i. Laagwater, Adriana Johanna. Adriana Johanna werd geboren op 24 december 1897 in Amsterdam. Zij overleed na 1944.

ii. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 16 mei 1898 in Amsterdam.

iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren in 1899 in Amsterdam. Hij overleed na 1923.

+ iv. Laagwater, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in 1901. Zij overleed op 23 maart 1982 in Geertruidenberg.

+ v. Laagwater, Wilhelmina Josephina. Wilhelmina Josephina werd geboren in 1904 in Amsterdam. Zij overleed op 20 december 1933 in Amsterdam.

+ vi. Laagwater, Arie. Arie werd geboren op 18 december 1904 in Amsterdam. Hij overleed op 24 maart 1956 in Amsterdam.

vii. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 18 november 1908 in Amsterdam. Hij overleed op 3 mei 1992 in Amsterdam.

viii. Laagwater, dochter.

Meer over Hermans, Adriana Johanna en Laagwater, Cornelis Albertus:

Huwelijk: 22 december 1897, Amsterdam.

11111111111131763134. Laagwater, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 3 september 1874 in Amsterdam. Zij overleed op 9 maart 1946 in Amsterdam op een leeftijd van 71 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Zij trouwde Bruggink, Johannes Jacobus op 19 september 1894 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Catharina Alida:

Geboorte: 3 september 1874, Amsterdam.

Overlijden: 9 maart 1946, Amsterdam.

Residentie: Amsterdam. Laurierstraat 74.

Echtgeno(o)t(e):Bruggink, Johannes Jacobus.

Johannes Jacobus werd geboren op 10 juli 1870 in Amsterdam. Hij overleed op 29 maart 1946 in Amsterdam op een leeftijd van 75 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Bruggink, Gerrit Lucas en Willems, Christina Hendrika. Hij trouwde Laagwater, Catharina Alida op 19 september 1894 in Amsterdam.

Meer over Bruggink, Johannes Jacobus:

Geboorte: 10 juli 1870, Amsterdam.

Beroep: 19 september 1894, Amsterdam. steendrukker.

Beroep: 24 juli 1930, Amsterdam. steendrukker, werkman.

Overlijden: 29 maart 1946, Amsterdam.

Residentie: van september 1891 tot 16 november 1892, Amsterdam. 3e Kattenburgerdwarsstraat 3.

Johannes woonde op dit adres 1 jaar, samen met zijn broer Hendrik Willem.

Kinderen van Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes Jacobus

+ i. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op 29 januari 1895 in Amsterdam. Hij overleed op 4 juni 1945 in Amsterdam.

+ ii. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. Johanna Christina Wilhelmina werd geboren op 23 december 1896 in Amsterdam. Zij overleed in juni 1990 in Zaandam.

+ iii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 29 oktober 1899 in Amsterdam. Zij overleed op 8 mei 1995 in Lelystad.

+ iv. Bruggink, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 8 juli 1901 in Amsterdam. Zij overleed op 14 januari 1985 in Hoorn.

+ v. Bruggink, Heinrich. Heinrich werd geboren op 25 december 1904 in Amsterdam. Hij overleed op 25 oktober 1992 in Amsterdam.

+ vi. Bruggink, Susanna Geertruida. Susanna Geertruida werd geboren op 8 maart 1907 in Amsterdam. Zij overleed op 25 december 1990 in Amsterdam.

vii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 28 oktober 1907 in Amsterdam. Zij overleed in 1907.

+ viii. Bruggink, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 29 maart 1910 in Rotterdam. Hij overleed op 8 februari 1985 in Amsterdam.

ix. Bruggink, Maria Geertruida. Maria Geertruida werd geboren op 17 maart 1912 in Rotterdam. Zij overleed op 18 augustus 1916 in Amsterdam.

+ x. Bruggink, Albertha. Albertha werd geboren op 17 juni 1915 in Amsterdam. Zij overleed op 24 mei 1998 in Amsterdam.

xi. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren in 1917 in Amsterdam. Zij overleed rond 1917 in Amsterdam.

Meer over Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes Jacobus:

Huwelijk: 19 september 1894, Amsterdam.

Residentie: 1874. Noorderstraat 57, kelder.

Residentie: 1874, Amsterdam. Tweede Kattenburgerdwarsstraat 1a.

Residentie: 1874, Amsterdam. Derde Kattenburgerdwarsstraat 3.

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 59.

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 66.

Residentie: 1874, Amsterdam. Kleine Kattenburgerstraat 68.

Residentie: 1874, Amsterdam. Eerste Anjeliersdwarsstraat; Anjeliersgang 8.

Residentie: 1874, Amsterdam. Anjeliersstraat 43.

11111111111131763135. Laagwater, Albertus.

Albertus werd geboren op 8 oktober 1876 in Amsterdam. Hij overleed na 1914 op een leeftijd van meer dan 37 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Elbers, Cornelia op 28 mei 1914 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Laagwater, Albertus

In 1890, hij was toen pas 13 jaar, moest hij voor de Rechtbank in Amsterdam verschijnen.

Vonnisnummer: 644

Meer over Laagwater, Albertus:

Geboorte: 8 oktober 1876, Amsterdam.

Beroep: 28 mei 1914, Amsterdam. wachtman bij ene stoomvaartmaatschappij.

Overlijden: na 1914.

Echtgeno(o)t(e):Elbers, Cornelia.

Cornelia werd geboren in 1870 in Amsterdam. Zij trouwde Laagwater, Albertus op 28 mei 1914 in Amsterdam.

Meer over Elbers, Cornelia:

Geboorte: 1870, Amsterdam.

Meer over Elbers, Cornelia en Laagwater, Albertus:

Huwelijk: 28 mei 1914, Amsterdam.

1111111111113176314. Hollenstroom, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren in 1847 in Amsterdam. Zij overleed na 1902 at the age of meer dan 55 jaren. Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina. Zij trouwde Richter, Jacobus op 6 december 1871 in Amsterdam.

Meer over Hollenstroom, Elisabeth:

Geboorte: 1847, Amsterdam.

Beroep: 6 december 1871. fabriekwerkster.

Overlijden: na 1902.

Echtgeno(o)t(e):Richter, Jacobus.

Jacobus werd geboren in 1848 in Amsterdam. Hij overleed na 1882 op een leeftijd van meer dan 34 jaren. Hij trouwde Hollenstroom, Elisabeth op 6 december 1871 in Amsterdam.

Meer over Richter, Jacobus:

Geboorte: 1848, Amsterdam.

Beroep: 1871, Amsterdam. tafelmaker.

Overlijden: na 1882.

Kinderen van Hollenstroom, Elisabeth en Richter, Jacobus

11111111111131763141 i. Richter, Wilhelm Frederik. Wilhelm Frederik werd geboren in 1872 in Amsterdam. Hij overleed na 1892.

11111111111131763142 ii. Richter, Alida Jacoba Elisabeth. Alida Jacoba Elisabeth werd geboren in 1878 in Amsterdam.

11111111111131763143 iii. Richter, Jacobus. Jacobus werd geboren op 27 april 1879 in Amsterdam. Hij overleed na 1902.

11111111111131763144 iv. Richter, Karl Samuel. Karl Samuel werd geboren in 1882 in Amsterdam. Hij overleed op 23 maart 1953 in Termunten.

Meer over Hollenstroom, Elisabeth en Richter, Jacobus:

Huwelijk: 6 december 1871, Amsterdam.

11111111111131763141. Richter, Wilhelm Frederik.

Wilhelm Frederik werd geboren in 1872 in Amsterdam. Hij overleed na 1892 op een leeftijd van meer dan 20 jaren. Hij was de zoon van Richter, Jacobus en Hollenstroom, Elisabeth.

Meer over Richter, Wilhelm Frederik:

Geboorte: 1872, Amsterdam.

Beroep: 1892. stadsreiniger.

Overlijden: na 1892.

11111111111131763142. Richter, Alida Jacoba Elisabeth.

Alida Jacoba Elisabeth werd geboren in 1878 in Amsterdam. Zij was de dochter van Richter, Jacobus en Hollenstroom, Elisabeth.

Meer over Richter, Alida Jacoba Elisabeth:

Geboorte: 1878, Amsterdam.

11111111111131763143. Richter, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 27 april 1879 in Amsterdam. Hij overleed na 1902 op een leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Richter, Jacobus en Hollenstroom, Elisabeth.

Meer over Richter, Jacobus:

Geboorte: 27 april 1879, Amsterdam.

Beroep: 1902, Amsterdam. werkman.

Overlijden: na 1902.

Residentie: 1885, Amsterdam. patientenregister.

11111111111131763144. Richter, Karl Samuel.

Karl Samuel werd geboren in 1882 in Amsterdam. Hij overleed op 23 maart 1953 in Termunten op een leeftijd van 71 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Richter, Jacobus en Hollenstroom, Elisabeth.

Meer over Richter, Karl Samuel:

Geboorte: 1882, Amsterdam.

Residentie: Termunten. Wagenborgen.

Overlijden: 23 maart 1953, Termunten.

111111111111317632. Wijtvliet, Helena.

Helena werd geboren in 1816 in Amsterdam. Zij was de dochter van Weytvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina.

Meer over Wijtvliet, Helena:

Geboorte: 1816, Amsterdam.

Beroep: 27 juli 1842. dienstbaar.

111111111111317633. Wijtvliet, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren in 1826 in Amsterdam. Zij overleed na 1863 at the age of meer dan 37 jaren. Zij was de dochter van Weytvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina. Zij trouwde van Noorden, Johannes op 22 december 1852 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Barends, Johannes Petrus op 1 april 1863 in Amsterdam.

Meer over Wijtvliet, Elizabeth:

Geboorte: 1826, Amsterdam.

Beroep: 22 december 1852. werkster.

Overlijden: na 1863.

Echtgeno(o)t(e):van Noorden, Johannes.

Johannes werd geboren in 1827 in Amsterdam. Hij overleed voor 1863 op een leeftijd van minder dan 36 jaren. Hij trouwde Wijtvliet, Elizabeth op 22 december 1852 in Amsterdam.

Meer over van Noorden, Johannes:

Geboorte: 1827, Amsterdam.

Beroep: 1852. geelgieter.

Overlijden: voor 1863.

Meer over Wijtvliet, Elizabeth en van Noorden, Johannes:

Huwelijk: 22 december 1852, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Barends, Johannes Petrus.

Johannes Petrus werd geboren in 1825 in Amsterdam. Hij trouwde Wijtvliet, Elizabeth op 1 april 1863 in Amsterdam.

Meer over Barends, Johannes Petrus:

Geboorte: 1825, Amsterdam.

Meer over Wijtvliet, Elizabeth en Barends, Johannes Petrus:

Huwelijk: 1 april 1863, Amsterdam.

11111111111131764. Weijtvliet, Helena.

Zij werd gedoopt op 15 oktober 1763 te Terheijden. Zij overleed op 15 juni 1819 in Terheijden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna.

Meer over Weijtvliet, Helena:

Doopsel: 15 oktober 1763, Terheijden.

Overlijden: 15 juni 1819, Terheijden.

1111111111113177. Wijtvliet, Adriana Cornelia Anna.

Adriana Cornelia Anna werd geboren op 1 oktober 1710 in Hoeven. Zij was de dochter van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Meer over Wijtvliet, Adriana Cornelia Anna:

Geboorte: 1 oktober 1710, Hoeven.

1111111111113178. Wijtvliet, Petrus Cornelius.

Petrus Cornelius werd geboren op 22 januari 1713 in Hoeven. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Meer over Wijtvliet, Petrus Cornelius:

Geboorte: 22 januari 1713, Hoeven.

1111111111113179. Wijtvliet, Anna Teresa.

Anna Teresa werd geboren op 7 maart 1714 in Hoeven. Zij was de dochter van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

Meer over Wijtvliet, Anna Teresa:

Geboorte: 7 maart 1714, Hoeven.

111111111111317A. Weijtvliet, Willem.

Willem werd geboren rond 1725. Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. Hij trouwde Berk, Elisabeth rond 1755.

Meer over Weijtvliet, Willem:

Geboorte: rond 1725.

Het is niet aangetoond, dat Wiillem een zoon is van Antonie Wijtvliet

Echtgeno(o)t(e):Berk, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren rond 1730. Zij trouwde Weijtvliet, Willem rond 1755.

Meer over Berk, Elisabeth:

Geboorte: rond 1730.

Kinderen van Berk, Elisabeth en Weijtvliet, Willem

111111111111317A1 i. Weijtvliet, Antonie. Hij werd gedoopt op 30 november 1755 te Made en Drimmelen (NB)..

111111111111317A2 ii. Weijtvliet, Willem. Hij werd gedoopt op 13 juli 1758 te Drimmelen (NB)..

Meer over Berk, Elisabeth en Weijtvliet, Willem:

Huwelijk: rond 1755.

111111111111317A1. Weijtvliet, Antonie.

Hij werd gedoopt op 30 november 1755 te Made en Drimmelen (NB).. Hij was de zoon van Weijtvliet, Willem en Berk, Elisabeth.

Meer over Weijtvliet, Antonie:

Doopsel: 30 november 1755, Made en Drimmelen (NB).

111111111111317A2. Weijtvliet, Willem.

Hij werd gedoopt op 13 juli 1758 te Drimmelen (NB).. Hij was de zoon van Weijtvliet, Willem en Berk, Elisabeth.

Meer over Weijtvliet, Willem:

Doopsel: 13 juli 1758, Drimmelen (NB). paaps.

111111111111318. Wijtvliet, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 19 november 1669 in Hoeven. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria.

Meer over Wijtvliet, Jacobus:

Geboorte: 19 november 1669, Hoeven.

11111111111132. van Weijtvliet, Jan Janssen.

Jan Janssen werd geboren rond 1650. Hij overleed op 6 november 1719 in Wouw op een leeftijd van rond 69 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jans. Hij trouwde Engelen, Geertruid Cornelissen op 23 januari 1685 in Wouw.

Meer over van Weijtvliet, Jan Janssen:

Geboorte: rond 1650.

Overlijden: 6 november 1719, Wouw.

Echtgeno(o)t(e):Engelen, Geertruid Cornelissen.

Geertruid Cornelissen werd geboren rond 1665 in Oudenbosch (NB). Zij trouwde van Weijtvliet, Jan Janssen op 23 januari 1685 in Wouw.

Meer over Engelen, Geertruid Cornelissen:

Geboorte: rond 1665, Oudenbosch (NB).

Meer over Engelen, Geertruid Cornelissen en van Weijtvliet, Jan Janssen:

Huwelijk: 23 januari 1685, Wouw. civiel.

1111111111114. van Wijflith, Eimbert.

Eimbert werd geboren rond 1605. Hij was de zoon van van Wijflith, Adriaen en , Henderickjen. Hij trouwde , Hendricksken rond 1625.

Meer over van Wijflith, Eimbert:

Geboorte: rond 1605.

Echtgeno(o)t(e):, Hendricksken.

Hendricksken werd geboren rond 1605. Zij trouwde van Wijflith, Eimbert rond 1625.

Meer over , Hendricksken:

Geboorte: rond 1605.

Kinderen van , Hendricksken en van Wijflith, Eimbert

+ 11111111111141 i. van Wijtvliet, Joost. Joost werd geboren in 1625.

Meer over , Hendricksken en van Wijflith, Eimbert:

Huwelijk: rond 1625.

11111111111141. van Wijtvliet, Joost.

Joost werd geboren in 1625. Hij was de zoon van van Wijflith, Eimbert en , Hendricksken. Hij trouwde Dingemans, Neelken rond 1655.

Meer over van Wijtvliet, Joost:

Geboorte: 1625.

Echtgeno(o)t(e):Dingemans, Neelken.

Neelken werd geboren rond 1625. Zij trouwde van Wijtvliet, Joost rond 1655.

Meer over Dingemans, Neelken:

Geboorte: rond 1625.

Kinderen van Dingemans, Neelken en van Wijtvliet, Joost

+ 111111111111411 i. Wijtvliet, Eijmert. Eijmert werd geboren op 1 juni 1659 in Meeuwen. Hij overleed op 11 maart 1711.

111111111111412 ii. Wijtvliet, Jenneke. Jenneke werd geboren rond 1665.

Meer over Dingemans, Neelken en van Wijtvliet, Joost:

Huwelijk: rond 1655.

111111111111411. Wijtvliet, Eijmert.

Eijmert werd geboren op 1 juni 1659 in Meeuwen. Hij overleed op 11 maart 1711 op een leeftijd van 51 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Joost en Dingemans, Neelken. Hij trouwde Straver, Dirckske op 27 februari 1699 in Aalburg.

Meer over Wijtvliet, Eijmert:

Geboorte: 1 juni 1659, Meeuwen.

Overlijden: 11 maart 1711.

Echtgeno(o)t(e):Straver, Dirckske.

Dirckske werd geboren in 1664. Zij overleed in 1743 op een leeftijd van 79 jaren. Zij trouwde Wijtvliet, Eijmert op 27 februari 1699 in Aalburg.

Meer over Straver, Dirckske:

Geboorte: 1664.

Overlijden: 1743.

Kinderen van Straver, Dirckske en Wijtvliet, Eijmert

1111111111114111 i. Wijtvliet, Joost. Joost werd geboren in 1699.

1111111111114112 ii. Wijtvliet, Ariën. Ariën werd geboren in 1700.

+ 1111111111114113 iii. Wijtvliet, Dingeman IJmertse. Dingeman IJmertse werd geboren in 1701.

1111111111114114 iv. Wijtvliet, Lauwerens. Lauwerens werd geboren in 1702.

1111111111114115 v. Wijtvliet, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1706. Hij overleed op 5 november 1759 in Breda.

Meer over Straver, Dirckske en Wijtvliet, Eijmert:

Huwelijk: 27 februari 1699, Aalburg. Babyloniënbroek.

1111111111114111. Wijtvliet, Joost.

Joost werd geboren in 1699. Hij was de zoon van Wijtvliet, Eijmert en Straver, Dirckske.

Meer over Wijtvliet, Joost:

Geboorte: 1699.

1111111111114112. Wijtvliet, Ariën.

Ariën werd geboren in 1700. Hij was de zoon van Wijtvliet, Eijmert en Straver, Dirckske.

Meer over Wijtvliet, Ariën:

Geboorte: 1700.

1111111111114113. Wijtvliet, Dingeman IJmertse.

Dingeman IJmertse werd geboren in 1701. Hij was de zoon van Wijtvliet, Eijmert en Straver, Dirckske. Hij had een relatie met van Dijk, Maaike Huijbertse rond 1730.

Meer over Wijtvliet, Dingeman IJmertse:

Geboorte: 1701.

Verwantschap met: van Dijk, Maaike Huijbertse.

Maaike Huijbertse werd geboren rond 1710. Zij had een relatie met Wijtvliet, Dingeman IJmertse rond 1730.

Meer over van Dijk, Maaike Huijbertse:

Geboorte: rond 1710.

Kinderen van van Dijk, Maaike Huijbertse en Wijtvliet, Dingeman IJmertse

11111111111141131 i. Wijtvliet, Eijmert. Eijmert werd geboren op 6 juli 1721 in Almkerk.

11111111111141132 ii. Wijtvliet, Jenetta. Jenetta werd geboren op 10 oktober 1723 in Almkerk.

+ 11111111111141133 iii. Wijtvliet, Dirske. Dirske werd geboren op 19 februari 1730 in Almkerk.

11111111111141134 iv. Wijtvliet, Dina. Dina werd geboren op 27 maart 1735 in Almkerk.

11111111111141135 v. Wijtvliet, Huijbert. Huijbert werd geboren op 24 april 1740 in Almkerk.

Meer over van Dijk, Maaike Huijbertse en Wijtvliet, Dingeman IJmertse:

Huwelijk: rond 1730.

11111111111141131. Wijtvliet, Eijmert.

Eijmert werd geboren op 6 juli 1721 in Almkerk. Hij was de zoon van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.

Meer over Wijtvliet, Eijmert:

Geboorte: 6 juli 1721, Almkerk.

11111111111141132. Wijtvliet, Jenetta.

Jenetta werd geboren op 10 oktober 1723 in Almkerk. Zij was de dochter van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.

Meer over Wijtvliet, Jenetta:

Geboorte: 10 oktober 1723, Almkerk.

11111111111141133. Wijtvliet, Dirske.

Dirske werd geboren op 19 februari 1730 in Almkerk. Zij was de dochter van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse. Zij trouwde van den Heuvel, Jan rond 1775.

Meer over Wijtvliet, Dirske:

Geboorte: 19 februari 1730, Almkerk.

Echtgeno(o)t(e):van den Heuvel, Jan.

Jan werd geboren rond 1740. Hij trouwde Wijtvliet, Dirske rond 1775.

Meer over van den Heuvel, Jan:

Geboorte: rond 1740.

Kinderen van Wijtvliet, Dirske en van den Heuvel, Jan

+ 111111111111411331 i. van den Heuvel, Neeltje. Neeltje werd geboren op 5 juli 1778 in Babyloniënbroek.

Meer over Wijtvliet, Dirske en van den Heuvel, Jan:

Huwelijk: rond 1775.

Religie: Nederduits Gereformeerd.

111111111111411331. van den Heuvel, Neeltje.

Neeltje werd geboren op 5 juli 1778 in Babyloniënbroek. Zij was de dochter van van den Heuvel, Jan en Wijtvliet, Dirske. Zij trouwde van Andel, Adriaan rond 1810.

Meer over van den Heuvel, Neeltje:

Geboorte: 5 juli 1778, Babyloniënbroek .

Echtgeno(o)t(e):van Andel, Adriaan.

Adriaan werd geboren rond 1780. Hij overleed op 5 juli 1822 in Meeuwen op een leeftijd van rond 42 jaren, 6 maanden. Hij trouwde van den Heuvel, Neeltje rond 1810.

Meer over van Andel, Adriaan:

Geboorte: rond 1780.

Overlijden: 5 juli 1822, Meeuwen.

Kinderen van van den Heuvel, Neeltje en van Andel, Adriaan

1111111111114113311 i. van Andel, Dirkje. Dirkje werd geboren rond 1810. Zij overleed op 10 april 1821 in Meeuwen.

Meer over van den Heuvel, Neeltje en van Andel, Adriaan:

Huwelijk: rond 1810.

1111111111114113311. van Andel, Dirkje.

Dirkje werd geboren rond 1810. Zij overleed op 10 april 1821 in Meeuwen op een leeftijd van rond 11 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van van Andel, Adriaan en van den Heuvel, Neeltje.

Meer over van Andel, Dirkje:

Geboorte: rond 1810.

Overlijden: 10 april 1821, Meeuwen.

11111111111141134. Wijtvliet, Dina.

Dina werd geboren op 27 maart 1735 in Almkerk. Zij was de dochter van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.

Meer over Wijtvliet, Dina:

Geboorte: 27 maart 1735, Almkerk.

11111111111141135. Wijtvliet, Huijbert.

Huijbert werd geboren op 24 april 1740 in Almkerk. Hij was de zoon van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.

Meer over Wijtvliet, Huijbert:

Geboorte: 24 april 1740, Almkerk.

1111111111114114. Wijtvliet, Lauwerens.

Lauwerens werd geboren in 1702. Hij was de zoon van Wijtvliet, Eijmert en Straver, Dirckske.

Meer over Wijtvliet, Lauwerens:

Geboorte: 1702.

1111111111114115. Wijtvliet, Cornelis.

Cornelis werd geboren in 1706. Hij overleed op 5 november 1759 in Breda op een leeftijd van 53 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Eijmert en Straver, Dirckske. Hij trouwde Brouwers, Catarina rond 1735.

Meer over Wijtvliet, Cornelis:

Geboorte: 1706.

Overlijden: 5 november 1759, Breda.

Beroep: van 2 september 1752 tot 7 februari 1756, Breda. Koopbrouwer – vestbrief.

Echtgeno(o)t(e):Brouwers, Catarina.

Catarina werd geboren rond 1710. Zij trouwde Wijtvliet, Cornelis rond 1735.

Meer over Brouwers, Catarina:

Geboorte: rond 1710.

Meer over Brouwers, Catarina en Wijtvliet, Cornelis:

Huwelijk: rond 1735.

111111111111412. Wijtvliet, Jenneke.

Jenneke werd geboren rond 1665. Zij was de dochter van van Wijtvliet, Joost en Dingemans, Neelken.

Meer over Wijtvliet, Jenneke:

Geboorte: rond 1665.

1111111111115. van Wijflith, Joostgen.

Joostgen werd geboren rond 1613. Zij was de dochter van van Wijflith, Adriaen en , Henderickjen.

Meer over van Wijflith, Joostgen:

Geboorte: rond 1613.

111111111112. van Wijflith, Jan.

Jan werd geboren rond 1550. Hij was de zoon van van Wijflith, Joost.

Meer over van Wijflith, Jan:

Geboorte: rond 1550.

111111111113. van Wijflith, Borch.

Borch werd geboren rond 1550. Hij was de zoon van van Wijflith, Joost.

Meer over van Wijflith, Borch:

Geboorte: rond 1550.

111111111114. van Wijflith, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren rond 1550. Zij was de dochter van van Wijflith, Joost.

Meer over van Wijflith, Elisabeth:

Geboorte: rond 1550.

111112. van Wijtvliet, Hendrik.

Hendrik werd geboren rond 1335. Hij overleed na 1387 op een leeftijd van meer dan ongeveer 52 jaren. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Jan.

Meer over van Wijtvliet, Hendrik:

Geboorte: rond 1335.

Overlijden: na 1387.

1112. van Wijtvliet, Geertruida.

Geertruida werd geboren rond 1285. Zij was de dochter van van Wijtvliet, Willem.

Meer over van Wijtvliet, Geertruida:

Geboorte: rond 1285.

112. van Wijtvliet, Gillis.

Gillis werd geboren rond 1250. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Jan.

Meer over van Wijtvliet, Gillis:

Geboorte: rond 1250.

113. van Wijtvliet, Everdey.

Everdey werd geboren rond 1250. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Jan.

Meer over van Wijtvliet, Everdey:

Geboorte: rond 1250.

114. van Wijtvliet, Dirc.

Dirc werd geboren rond 1250. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Jan.

Meer over van Wijtvliet, Dirc:

Geboorte: rond 1250.