Stamboom Tienkamp Brandenburg

Afstammelingen van Wijtvliet

  Afstammelingsverslag voor Wijtvliet, Simon Willem Floris

Generatie 1

 1. Wijtvliet, Simon Willem Floris. Simon Willem Floris werd geboren in 1160. Hij overleed in 1227 op
  de leeftijd van 67 jaren. Hij was de zoon van van Teylinc van
  Voorne, Willem Floris en van der Lecke, Gisele (Rysela) Gerrit.
  Hij trouwde van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud omstreeks 1190. Kinderen van van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud en Wijtvliet, Simon
  Willem Floris
  • 11 i. van Wijtvliet, Willem Simon. Willem Simon werd geboren in 1190
   in Aalburg (NB). Hij overleed na 1255.

Generatie 2

 1. van Wijtvliet, Willem Simon. Willem Simon werd geboren in 1190 in Aalburg (NB). Hij overleed na
  1255 op de leeftijd van meer dan 65 jaren. Hij was de zoon van
  Wijtvliet, Simon Willem Floris en van Heesbeen, Aleid Jan Arnoud.
  Hij trouwde van der Made, Ada Ysbrand omstreeks 1220. Notities bij van Wijtvliet, Willem Simon 1246 februari 2
  Wilhelmus de Wijchvliet is getuige voor Nicolaas van Putten te
  Geervliet. 1255 oktober 27
  Willem, heer van Wijfliet, neem de tiend van Scobbende in erfpacht
  van het Domkapittel te Utrecht. Zijn zoon Jan zal hem opvolgen. Vader was mogelijk Sijmon v.W., genoemd in 1220 als getuige voor
  de graaf van Holland. Kinderen van van der Made, Ada Ysbrand en van Wijtvliet, Willem
  Simon
  • 111 i. van Wijtvliet, Jan Willem Simon. Jan Willem Simon werd geboren
   omstreeks 1220. Hij overleed na 1255.
  • 112 ii. van Wijtvliet, Gertrudis Willem Jan. Zij werd gedoopt op
   1226-10-10 in Berkel (ZH). Zij overleed op 1304-07-15 in Berkel
   en Rodenrijs (ZH).

Generatie 3

 1. van Wijtvliet, Jan Willem Simon. Jan Willem Simon werd geboren omstreeks 1220. Hij overleed na 1255
  op de leeftijd van meer dan ongeveer 35 jaren. Hij was de zoon van
  van Wijtvliet, Willem Simon en van der Made, Ada Ysbrand. Hij
  trouwde Onbekend omstreeks 1250. Kinderen van Onbekend en van Wijtvliet, Jan Willem Simon 1111 i. van Wijtvliet, Gillis. Gillis werd geboren omstreeks 1250. 1112 ii. van Wijtvliet, Everdey. Everdey werd geboren omstreeks 1250. 1113 iii. van Wijtvliet, Dirc. Dirc werd geboren omstreeks 1250.
  • 1114 iv. van Wijtvliet, Willem Jan. Willem Jan werd geboren in 1250. Hij
   overleed in 1326.
 2. van Wijtvliet, Gertrudis Willem Jan. Zij werd gedoopt op 1226-10-10 in Berkel (ZH). Zij overleed op
  1304-07-15 in Berkel en Rodenrijs (ZH). Zij was de dochter van van
  Wijtvliet, Willem Simon en van der Made, Ada Ysbrand. Zij trouwde
  van Tylborch tot Baescot, Walter Johannes Bac Berthout omstreeks
  1240. Kinderen van van Wijtvliet, Gertrudis Willem Jan en van Tylborch
  tot Baescot, Walter Johannes Bac Berthout 1121 i. Bac, Mechteld Wouter Arnoud. Mechteld Wouter Arnoud werd
  geboren in 1240. 1122 ii. Bac, Gudula. Gudula werd geboren in 1248. 1123 iii. van Baescot, Walterus Bac. Walterus Bac werd geboren in 1250.
  Hij overleed in 1315. 1124 iv. Bertout Bac, Arnt Dictus. Arnt Dictus werd geboren in 1250. 1125 v. Berthout Bac, Arnoud Wouter. Arnoud Wouter werd geboren in
  1260. Hij overleed in 1348. 1126 vi. Bac van Tilburg, Wouter. Wouter werd geboren in 1271. Hij
  overleed omstreeks 1366.

Generatie 4

 1. van Wijtvliet, Gillis. Gillis werd geboren omstreeks 1250. Hij was de zoon van van
  Wijtvliet, Jan Willem Simon.
 2. van Wijtvliet, Everdey. Everdey werd geboren omstreeks 1250. Hij was de zoon van van
  Wijtvliet, Jan Willem Simon.
 3. van Wijtvliet, Dirc. Dirc werd geboren omstreeks 1250. Hij was de zoon van van
  Wijtvliet, Jan Willem Simon.
 4. van Wijtvliet, Willem Jan. Willem Jan werd geboren in 1250. Hij overleed in 1326 op de
  leeftijd van 76 jaren. Hij was de zoon van van Wijtvliet, Jan
  Willem Simon. Hij had een relatie met Onbekend. Kinderen van Onbekend en van Wijtvliet, Willem Jan
  • 11141 i. van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan. Geertruid Willem Jan werd
   geboren omstreeks 1270.
 5. Bac, Mechteld Wouter Arnoud. Mechteld Wouter Arnoud werd geboren in 1240. Zij was de dochter
  van van Tylborch tot Baescot, Walter Johannes Bac Berthout en van
  Wijtvliet, Gertrudis Willem Jan.
 6. Bac, Gudula. Gudula werd geboren in 1248. Zij was de dochter van van Tylborch
  tot Baescot, Walter Johannes Bac Berthout en van Wijtvliet,
  Gertrudis Willem Jan.
 7. van Baescot, Walterus Bac. Walterus Bac werd geboren in 1250. Hij overleed in 1315 op de
  leeftijd van 65 jaren. Hij was de zoon van van Tylborch tot
  Baescot, Walter Johannes Bac Berthout en van Wijtvliet, Gertrudis
  Willem Jan.
 8. Bertout Bac, Arnt Dictus. Arnt Dictus werd geboren in 1250. Hij was de zoon van van Tylborch
  tot Baescot, Walter Johannes Bac Berthout en van Wijtvliet,
  Gertrudis Willem Jan.
 9. Berthout Bac, Arnoud Wouter. Arnoud Wouter werd geboren in 1260. Hij overleed in 1348 op de
  leeftijd van 88 jaren. Hij was de zoon van van Tylborch tot
  Baescot, Walter Johannes Bac Berthout en van Wijtvliet, Gertrudis
  Willem Jan.
 10. Bac van Tilburg, Wouter. Wouter werd geboren in 1271. Hij overleed omstreeks 1366 op de
  leeftijd van ongeveer 95 jaren. Hij was de zoon van van Tylborch
  tot Baescot, Walter Johannes Bac Berthout en van Wijtvliet,
  Gertrudis Willem Jan.

Generatie 5

 1. van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan. Geertruid Willem Jan werd geboren omstreeks 1270. Zij was de
  dochter van van Wijtvliet, Willem Jan. Zij trouwde van der Sluyse,
  Willem Arnoud Heyman omstreeks 1290. Kinderen van van Wijtvliet, Geertruid Willem Jan en van der
  Sluyse, Willem Arnoud Heyman
  • 111411 i. van Wijtvliet, Elsebene. Elsebene werd geboren in 1290 in
   Dussen (NB). Zij overleed in 1347 in Gorinchem. 111412 ii. van Wijtvliet, Geertruida. Geertruida werd geboren omstreeks
   1290.

Generatie 6

 1. van Wijtvliet, Elsebene. Elsebene werd geboren in 1290 in Dussen (NB). Zij overleed in 1347
  in Gorinchem op de leeftijd van 57 jaren. Zij was de dochter van
  van der Sluyse, Willem Arnoud Heyman en van Wijtvliet, Geertruid
  Willem Jan. Zij trouwde van Brabant, Jan II “de Vreedzame”
  omstreeks 1310. Kinderen van van Wijtvliet, Elsebene en van Brabant, Jan II “de
  Vreedzame”
  • 1114111 i. van Wijtvliet, Jan. Jan werd geboren in 1312 in Heusden (NB).
   Hij overleed op 1356-08-17.
 2. van Wijtvliet, Geertruida. Geertruida werd geboren omstreeks 1290. Zij was de dochter van van
  der Sluyse, Willem Arnoud Heyman en van Wijtvliet, Geertruid
  Willem Jan.

Generatie 7

 1. van Wijtvliet, Jan. Jan werd geboren in 1312 in Heusden (NB). Hij overleed op
  1356-08-17 op de leeftijd van 44 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon
  van van Brabant, Jan II “de Vreedzame” en van Wijtvliet, Elsebene.
  Hij trouwde Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem omstreeks
  1. Hij trouwde tevens van Neveken, Margarethe omstreeks 1349. Notities bij van Wijtvliet, Jan Jan van Wijnvliet ook wel Jan van Wijflit ridder en heer van
   Blaersfeld 1347-1356 en van Cuijck 1352-1356, burggraaf van
   Heusden 1336-1356 (ca. 1312 – Kasteel Grave, ca. 17 augustus 1356)
   was een bastaardzoon van Jan II hertog van Brabant uit een relatie
   met diens maîtresse Elsbeen van Wijflit de dochter van een telg
   uit het geslacht van de heren van Wijtvliet.
   Levensloop In 1334 had Jan een meningsverschil met de in 1337 overleden
   Gerard heer van Voorne.[1] Jan van Wijtvliet verbouwde en
   versterkte in de jaren 1338-1339 de burcht van Heusden. Hij had
   als burggraaf uitgebreide rechterlijke, militaire, administratieve
   en financiële bevoegdheden. In 1340 stelde hij Wijnric van Oyen
   aan tot drossaard van het Land van Heusden en deed met Willem van
   Duvenvoorde uitspraak over de lijftocht van Cunegonde van Arkel
   (1321-1346) een dochter van Jan III van Arkel en weduwe van Jan V
   van Heusden. In 1343 wordt Jan ridder en heer van Blaersvelt verzocht door
   Kateline van Liedekerke vrouwe van Moersel om een pandbrief met
   betrekking tot vier dorpen in het Land van Breda te overhandigen
   aan Willem van Duvenvoorde. In december van hetzelfde jaar was hij
   arbiter samen met Lodewijk heer van Diepenbeek in een geschil
   tussen de Abdij van Tongerlo en de eerder genoemde Willem van
   Duvenvoorde.
   Familiewapen van Wijnvliet Jan van Wijnvliet voerde in 1347 en 1354 in zijn wapenschild een
   gouden leeuw op een zwart veld met een blauwe versmalde schuinbalk
   of schuinstaak. Op 30 juni 1347 geeft Jan van Wijfliet heer van Baersvelt bekend: dat hij van heer Jhan van Arkel, bisschop te Utrecht en van het
   Ghestichte van Utrecht, de halve tiende in Babyloniënbroek in leen
   ontvangen heeft; tevens dat hij aan zijn moeder, vrouwe Elzebeen,
   dekenisse van Ghorichem, het vruchtgebruik hieruit heeft
   gegeven.[2] In 1350 was Jan van Wijtvliet heer van Blaersvelt getuige bij de
   verkoop van het Land van Breda door zijn halfbroer, hertog Jan III
   van Brabant aan heer Jan II van Polanen heer van de Leck. Eind 1352 of begin 1353 (in ieder geval voor 29 januari 1353) had
   hij van Jan III van Cuijk heer van Cuijck 1350-1352 het Land van
   Cuijk met de stad Grave gekocht of in pand gekregen. Onder Jan van
   Wijtvliet treedt de stad Grave op 8 maart 1355 toe tot het
   Brabantse stedenverbond.[3] Blijkbaar had van Wijnvliet moeite met het nakomen van zijn
   financiële verplichtingen. In september 1355 had hij namelijk nog
   een schuld van 2000 florijnen aan de graaf van Namen die was
   ontstaan door zijn overname van de Namense leengoederen van Jan
   III van Cuijk. Het was Jan III van Cuijk die in 1352 deze schuld
   nog aan Namen had. De overgenomen lenen en schulden waren
   vermoedelijk ook de reden voor het niet, of niet op tijd nakomen
   van van Wijflits financiële verplichtingen jegens Jan III van
   Cuijk. In de zomer van 1356 stelde deze en diens vrienden,
   gesteund door de burgers van Grave aan van Wijtflit een ultimatum.
   Betalen of de heerschappij teruggeven. van Wijflit kon of wilde
   geen van beide. Hierop werd het kasteel te Grave bij nacht
   overvallen en bij de schermutselingen kwam Jan van Wijflit die
   zich zal hebben verzet om het leven. Het restant van zijn
   manschappen werden het kasteel uitgejaagd.[4] Om zich te wreken op de doodslag van haar bastaardoom had hertogin
   Johanna genoeg aanleiding om het Land van Cuijk binnen te vallen
   en het te bezetten. Vervolgens werd het een leen van het hertogdom
   Brabant. Op 5 oktober 1356 werd haar man Wenceslaus door zijn
   broer Karel IV van Bohemen beleend met het Land van Cuijk. Korte
   tijd later kregen de van Cuijk’s hun bezit terug maar nu als
   Brabants leen. Op 29 maart 1357 werd het Land van Heusden
   afgestaan aan de graaf van Holland. Jan liet geen wettige kinderen na zodat na diens dood Blaersveld
   door hertogin Johanna in leen gegeven werd aan heer ridder Jan van
   Bouchout (1320-1391) heer van Boechout voor een onbetaalde
   schuld.(een vergoeding voor de schade welke hij had geleden, door
   te kiezen voor de zijde van Johanna, tijdens de Slag bij Scheut)
   De van Cuijk’s kwamen weliswaar weer in het bezit van de stad
   Grave en het Land van Cuijk, maar de Namense leengoederen werden
   in beslag genomen wegens de onbetaalde schuld van 200 oude
   Philipsgulden. Daarmee waren echter nog niet alle schulden van Jan
   van Wijtvliet verrekend. Kinderen van Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem en van
   Wijtvliet, Jan
  • 11141111 i. van Wijflieth, Lijsbeth. Lijsbeth werd geboren omstreeks 1335. 11141112 ii. van Wijtvliet, Hendrik. Hendrik werd geboren omstreeks 1335.
   Hij overleed na 1387. 11141113 iii. van Wijtvliet, Hadewijch. Hadewijch werd geboren omstreeks
   1. Zij overleed in 1391.
   11141114 iv. van Wijtvliet, Thomas. Thomas werd geboren omstreeks 1345. Kinderen van van Neveken, Margarethe en van Wijtvliet, Jan
  • 11141115 i. van Wijtvliet, Hadewig Jan. Hadewig Jan werd geboren omstreeks
   1350. 11141116 ii. van Wijtvliet, Hendrikus. Hendrikus werd geboren omstreeks
   1. Hij overleed na 1387.

Generatie 8

 1. van Wijflieth, Lijsbeth. Lijsbeth werd geboren omstreeks 1335. Zij was de dochter van van
  Wijtvliet, Jan en Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem.
  Zij trouwde Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg omstreeks 1360. Kinderen van van Wijflieth, Lijsbeth en Berthout Bac, Jan Aertz
  van Tilburg
  • 111411111 i. van Wijflith van Breda, Jan. Jan werd geboren in 1360. Hij
   overleed in 1421. 111411112 ii. Berthout Bac, Aert Jan. Aert Jan werd geboren in 1360. Hij
   overleed in 1425. 111411113 iii. Berthout Bac, Johan. 111411114 iv. Berthout Bac, Egidius. 111411115 v. Berthout Bac, Arnold. 111411116 vi. Berthout Bac, Henricus.
 2. van Wijtvliet, Hendrik. Hendrik werd geboren omstreeks 1335. Hij overleed na 1387 op de
  leeftijd van meer dan ongeveer 52 jaren. Hij was de zoon van van
  Wijtvliet, Jan en Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem.
 3. van Wijtvliet, Hadewijch. Hadewijch werd geboren omstreeks 1340. Zij overleed in 1391 op de
  leeftijd van ongeveer 51 jaren. Zij was de dochter van van
  Wijtvliet, Jan en Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem.
 4. van Wijtvliet, Thomas. Thomas werd geboren omstreeks 1345. Hij was de zoon van van
  Wijtvliet, Jan en Pipenpoy van Blaersvelt, Maria Roelof Willem.
 5. van Wijtvliet, Hadewig Jan. Hadewig Jan werd geboren omstreeks 1350. Zij was de dochter van
  van Wijtvliet, Jan en van Neveken, Margarethe. Zij trouwde
  Berthout Bac van Tilburg, Jan Arnoud omstreeks 1370. Kinderen van van Wijtvliet, Hadewig Jan en Berthout Bac van
  Tilburg, Jan Arnoud 111411151 i. Berthout Bac, Egidius Jan. Egidius Jan werd geboren omstreeks
  1370.
 6. van Wijtvliet, Hendrikus. Hendrikus werd geboren omstreeks 1350. Hij overleed na 1387 op de
  leeftijd van meer dan ongeveer 37 jaren. Hij was de zoon van van
  Wijtvliet, Jan en van Neveken, Margarethe.

Generatie 9

 1. van Wijflith van Breda, Jan. Jan werd geboren in 1360. Hij overleed in 1421 op de leeftijd van
  61 jaren. Hij was de zoon van Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg
  en van Wijflieth, Lijsbeth. Hij trouwde van Bruheze, Margriet
  omstreeks 1390. Notities bij van Wijflith van Breda, Jan Naam ook Jan Jan Bac en Jan van Wijtvliet vn Tilborch. Kinderen van van Bruheze, Margriet en van Wijflith van Breda, Jan
  • 1114111111 i. van Wijflith, Floris. Floris werd geboren in 1390. Hij overleed
   voor 1465.
  • 1114111112 ii. van Wijtvliet, Willem Jan. Willem Jan werd geboren omstreeks
   1395.
 2. Berthout Bac, Aert Jan. Aert Jan werd geboren in 1360. Hij overleed in 1425 op de leeftijd
  van 65 jaren. Hij was de zoon van Berthout Bac, Jan Aertz van
  Tilburg en van Wijflieth, Lijsbeth.
 3. Berthout Bac, Johan. Hij was de zoon van Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg en van
  Wijflieth, Lijsbeth.
 4. Berthout Bac, Egidius. Hij was de zoon van Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg en van
  Wijflieth, Lijsbeth.
 5. Berthout Bac, Arnold. Hij was de zoon van Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg en van
  Wijflieth, Lijsbeth.
 6. Berthout Bac, Henricus. Hij was de zoon van Berthout Bac, Jan Aertz van Tilburg en van
  Wijflieth, Lijsbeth.
 7. Berthout Bac, Egidius Jan. Egidius Jan werd geboren omstreeks 1370. Hij was de zoon van
  Berthout Bac van Tilburg, Jan Arnoud en van Wijtvliet, Hadewig
  Jan.

Generatie 10

 1. van Wijflith, Floris. Floris werd geboren in 1390. Hij overleed voor 1465 op de leeftijd
  van minder dan 75 jaren. Hij was de zoon van van Wijflith van
  Breda, Jan en van Bruheze, Margriet. Hij trouwde van der
  Zijtwinde, Katerijn Willemsdr omstreeks 1420. Notities bij van Wijflith, Floris ontvangt het ambacht Zijdwinde, dat Jan van Zijtwinde had
  overgedragen aan Willem van Besoijen (12-2-1414), schenkt het aan
  Dirck van der Merwede, baljuw van Zuid-Holland, slotvoogd van
  Geertruidenberg (1432), Receives Zijdwinde, which Jan van Zijtwinde had transferred to
  Willem van Besoijen (12 Feb 1414), gifts it to Dirck van der
  Merwede, bailiff of Zuid-Holland, Castle owner of Geertruidenberg
  (1432) 132.672 FLORIS VAN WIJTVLIET,[2] geboren rond 1390. Er lijkt
  nergens aan te twijfelen dat de Van Wijtvliet’s zich naar hun
  bezittingen te Dussen noemden, en het lijkt bovendien
  waarschijnlijk dat de tak waarmee we hier te maken hebben op of
  bij hun hofstede woonde, al vermeldt het leenregister te Dussen
  geen huis. [There is no doubt that the Van Wijtvliets named
  themselves after their landholdings in Dussen, and it is also most
  likely that this branch lived near or at their farmstead, though
  the ‘loan’ register in Dussen does not mention a house. Kinderen van van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr en van
  Wijflith, Floris
  • 11141111111 i. van Wijflith, Jan Floris. Jan Floris werd geboren in 1420. Hij
   overleed tussen 1476 en 1484.
 2. van Wijtvliet, Willem Jan. Willem Jan werd geboren omstreeks 1395. Hij was de zoon van van
  Wijflith van Breda, Jan en van Bruheze, Margriet. Hij trouwde van
  Heersel, Jenneke Henrick omstreeks 1440. Kinderen van van Heersel, Jenneke Henrick en van Wijtvliet, Willem
  Jan
  • 11141111121 i. van Wijtvliet, Margaretha. Margaretha werd geboren omstreeks
   1450.

Generatie 11

 1. van Wijflith, Jan Floris. Jan Floris werd geboren in 1420. Hij overleed tussen 1476 en 1484
  op de leeftijd van tussen 56 jaren en 64 jaren, 11 maanden. Hij
  werd begraven voor 1484. Hij was de zoon van van Wijflith, Floris
  en van der Zijtwinde, Katerijn Willemsdr. Hij trouwde Onbekend
  omstreeks 1450. Notities bij van Wijflith, Jan Floris Op 4 juni 1465 beleend met de hofstede van Wijtvliet met
  toebehoren, groot 14 morgen, gelegen aan de Dussen in Munsterkerk,
  volgens het leenregister van de Lek en Polanen op 29 december 1470
  met vier tienden in Waalwijk, die hij geërfd heeft van zijn moeder
  Katerijn Willemsdr Zijtwinde, opgedragen ten behoeve van Jan van
  Nijspen, beleend met 9 gaarden land in Capelle 12 juni 1476.
  (Repertorium op de lenen van de hofstede Dussen 1356-1671, door
  J.C. Kort, OV 1978, blz. 368). Kinderen van Onbekend en van Wijflith, Jan Floris
  • 111411111111 i. van Wijflith, Floris Jans. Floris Jans werd geboren omstreeks
   1. Hij overleed omstreeks 1512.
 2. van Wijtvliet, Margaretha. Margaretha werd geboren omstreeks 1450. Zij was de dochter van van
  Wijtvliet, Willem Jan en van Heersel, Jenneke Henrick. Zij trouwde
  Back, Jan Jan omstreeks 1480. Kinderen van van Wijtvliet, Margaretha en Back, Jan Jan 111411111211 i. Back, Jenneken Jan. Jenneken Jan werd geboren op 1485-06-10 in
  Antwerpen (B). Zij overleed op 1551-11-29 in Antwerpen (B).

Generatie 12

 1. van Wijflith, Floris Jans. Floris Jans werd geboren omstreeks 1450. Hij overleed omstreeks
  1512 op de leeftijd van ongeveer 62 jaren. Hij was de zoon van van
  Wijflith, Jan Floris. Hij trouwde Peeters, Alijt omstreeks 1490. Notities bij van Wijflith, Floris Jans Beleend met de hofstede van Wijtvliet met toebehoren bij dode van
  zijn vader 12 juni 1484. Hij zou in of niet lang voor 1512 zijn
  overleden want in dat jaar wordt Joost van Wijtvliet Floriszoon
  met de hofstede Wijtvliet beleend.
  Receives the farmstead Wijnvliet with land at death of his father
  • 12 Jun 1484. He died not long before 1512 – in that year his son
   Joost received the farmstead. Kinderen van Peeters, Alijt en van Wijflith, Floris Jans
  • 1114111111111 i. van Wijflith, Joost Floris. Joost Floris werd geboren na 1505.
   Hij overleed na 1568-12-10. 1114111111112 ii. van Wijflith, Aleid Floris. Aleid Floris werd geboren na 1505.
 2. Back, Jenneken Jan. Jenneken Jan werd geboren op 1485-06-10 in Antwerpen (B). Zij
  overleed op 1551-11-29 in Antwerpen (B) op de leeftijd van 66
  jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Back, Jan Jan en van
  Wijtvliet, Margaretha.

Generatie 13

 1. van Wijflith, Joost Floris. Joost Floris werd geboren na 1505. Hij overleed na 1568-12-10 op
  de leeftijd van onbekend. Hij was de zoon van van Wijflith, Floris
  Jans en Peeters, Alijt. Hij trouwde Onbekend omstreeks 1540. Notities bij van Wijflith, Joost Floris Wordt in 1512 met de hostede Wijtvliet beleend en is eigenaar tot
  10 februari 1568, als hij de hofstede overdraagt aan zijn
  kinderen.
  Has the farmstead Wijtvliet in 1512 and is owner till 10 Feb 1568
  when he transfers ownership to his children. Kinderen van Onbekend en van Wijflith, Joost Floris
  • 11141111111111 i. van Wijflith, Adriaen. Adriaen werd geboren omstreeks 1545. Hij
   overleed in 1633. 11141111111112 ii. van Wijflith, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1550. 11141111111113 iii. van Wijflith, Borch. Borch werd geboren omstreeks 1550. 11141111111114 iv. van Wijflith, Elisabeth. Elisabeth werd geboren omstreeks 1550.
 2. van Wijflith, Aleid Floris. Aleid Floris werd geboren na 1505. Zij was de dochter van van
  Wijflith, Floris Jans en Peeters, Alijt.

Generatie 14

 1. van Wijflith, Adriaen. Adriaen werd geboren omstreeks 1545. Hij overleed in 1633 op de
  leeftijd van ongeveer 88 jaren. Hij was de zoon van van Wijflith,
  Joost Floris. Hij trouwde Henderix, Henderickjen omstreeks 1595. Kinderen van Henderix, Henderickjen en van Wijflith, Adriaen
  • 111411111111111 i. van Wijflith, Joost Adriaenszn. Joost Adriaenszn werd geboren
   omstreeks 1585. Hij overleed omstreeks 1668. 111411111111112 ii. van Wijflith, Mariken. Mariken werd geboren omstreeks 1598.
  • 111411111111113 iii. Wijtvliet, Jans. Jans werd geboren omstreeks 1600.
  • 111411111111114 iv. van Wijflith, Eimbert. Eimbert werd geboren omstreeks 1605. 111411111111115 v. van Wijflith, Joostgen. Joostgen werd geboren omstreeks 1613. Notities voor Henderix, Henderickjen en van Wijflith, Adriaen: Hij draagt op 10 december 1570, samen met zijn zuster Borch, bezittingen over aan Jan Wolf Arnoutsz; met de verkoop van de hofstede in 1570 lijken de Van Wijtvliets uit Dussen te verdwijnen; uit de volgende twintig jaar zijn geen gegevens over hen bekend, maar in de jaren negentig begint de naam Van Wijtvliet, nu verbasterd tot Van Wijflith, op te duiken in de Heusdense aktes, vrijwel in verband met bezittingen in Veen. Overleden tussen 23 augustus 1631, als zijn naam voorkomt onder de belenig van een perceel op de Swaensheuvel en 12 april 1635, als zijn erfgenamen compareren om in twee aktes een aantal zaken betreffende de erfenis te regelen.
   { 10 Dec 1570 – sells with his sister Borch, to Jan Wolf Arnoutsz, his farmstead . the Van Wijtvliets name then disappears from Dussen. For the next 20 years nothing is known about them but in the 90’s the name Van Wijnvliet, bastardized to Van Wijflith appears in Heusden records, almost all to do with possessions in Veen. Died between 23 Aug 1631 and 12 Apr 1635, as his name appears under a mortage of a parcel on Swaensheuvel when his heirs convene to settle ithe inheritance (two records). geërfde [inheirited] Op- en Neer Andel als “het weeskind tot Veen” (1601), verkoopt op 10-12-1570 de hofstede Wijtvliet, eigenaar van 4½ morgen land op de Swaensheuvel te Veen (16-12-1597),
 2. van Wijflith, Jan. Jan werd geboren omstreeks 1550. Hij was de zoon van van Wijflith,
  Joost Floris.
 3. van Wijflith, Borch. Borch werd geboren omstreeks 1550. Hij was de zoon van van
  Wijflith, Joost Floris.
 4. van Wijflith, Elisabeth. Elisabeth werd geboren omstreeks 1550. Zij was de dochter van van
  Wijflith, Joost Floris.

Generatie 15

 1. van Wijflith, Joost Adriaenszn. Joost Adriaenszn werd geboren omstreeks 1585. Hij overleed
  omstreeks 1668 op de leeftijd van ongeveer 83 jaren. Hij was de
  zoon van van Wijflith, Adriaen en Henderix, Henderickjen. Hij
  trouwde Hack, Jenneken Wouters omstreeks 1605. Notities bij van Wijflith, Joost Adriaenszn Joost Adriaensz wordt vermeld bij een belending in een akte van 12 april 1604 te Heusden (ORA Heusden inv.nr. 438, fol. 9).
  Mentioned in a loan record of 12 April 1605 in Heusden. In een akte van 20 november 1608 te Heusden wordt hij genoemd als burgemeester van Veen (ORA Heusden inv.nr. 441). Hij vestigt dan een rente op 5 morgen land in den Enge.
  Mentioned as mayor of Veen in a record of 20 Nov 1608. He settles a ‘rent’ of 5 morgen lang in Den enge. Kinderen van Hack, Jenneken Wouters en van Wijflith, Joost
  Adriaenszn
  • 1114111111111111 i. van Wijflith, Wouter Joosten. Wouter Joosten werd geboren
   omstreeks 1600. Hij overleed na 1633. 1114111111111112 ii. van Wijflith, Dircksken Joosten. 1114111111111113 iii. van Wijflith, Mariken Joosten. 1114111111111114 iv. van Wijflith, Cecilie Joosten. Cecilie Joosten werd geboren
   omstreeks 1607. Zij overleed na 1671.
 2. van Wijflith, Mariken. Mariken werd geboren omstreeks 1598. Zij was de dochter van van
  Wijflith, Adriaen en Henderix, Henderickjen.
 3. Wijtvliet, Jans. Jans werd geboren omstreeks 1600. Hij was de zoon van van
  Wijflith, Adriaen en Henderix, Henderickjen. Hij had een relatie
  met Onbekend. Kinderen van Onbekend en Wijtvliet, Jans
  • 1114111111111131 i. Wijtvliet, Jacobus Jansse. Jacobus Jansse werd geboren
   omstreeks 1630 in Hoeven (NB).
  • 1114111111111132 ii. van Weijtvliet, Jan Janssen. Jan Janssen werd geboren omstreeks
   1. Hij overleed op 1719-11-06 in Wouw.
 4. van Wijflith, Eimbert. Eimbert werd geboren omstreeks 1605. Hij was de zoon van van
  Wijflith, Adriaen en Henderix, Henderickjen. Hij trouwde ,
  Hendricksken omstreeks 1625. Kinderen van , Hendricksken en van Wijflith, Eimbert
  • 1114111111111141 i. van Wijtvliet, Joost Eimerse. Joost Eimerse werd geboren in
   1625.
 5. van Wijflith, Joostgen. Joostgen werd geboren omstreeks 1613. Zij was de dochter van van
  Wijflith, Adriaen en Henderix, Henderickjen.

Generatie 16

 1. van Wijflith, Wouter Joosten. Wouter Joosten werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed na 1633
  op de leeftijd van meer dan ongeveer 33 jaren. Hij was de zoon van
  van Wijflith, Joost Adriaenszn en Hack, Jenneken Wouters. Hij had
  een relatie met Onbekend. Notities bij van Wijflith, Wouter Joosten 29-01-1633. Getuigenverklaring rond een vechtpartij ten huize van
  Lijntgen Boijens, weduwe van wijlen Adriaen Gerritsen, die waardin
  was in Veen. Deze vechtpartij vond plaats tussen Iwen Otten van
  Rijswijck wonend te Genderen en Wouter Joosten van Wijffliet
  wonend te Veen etc. (Heusden N.A. 4005, akte 12)
  Witness statement re a fight as the home of Lijntgen Boijens,
  widow of Adriaen Gerritsen, who was ‘landlady’ or tavern keeper,
  in Veen. The fight was between Iwen Otten van rijswijk living in
  Genderrend and wouter Joosten van Wijffliet living in Veen, etc. Kinderen van Onbekend en van Wijflith, Wouter Joosten 11141111111111111 i. van Wijflith, Joost Wouterszn. Joost Wouterszn werd geboren
  omstreeks 1630. 11141111111111112 ii. van Wijflith, Janneke Woutersdr. 11141111111111113 iii. van Wijflith, Arien Wouterszn. Arien Wouterszn werd geboren
  omstreeks 1630.
 2. van Wijflith, Dircksken Joosten. Zij was de dochter van van Wijflith, Joost Adriaenszn en Hack,
  Jenneken Wouters.
 3. van Wijflith, Mariken Joosten. Zij was de dochter van van Wijflith, Joost Adriaenszn en Hack,
  Jenneken Wouters.
 4. van Wijflith, Cecilie Joosten. Cecilie Joosten werd geboren omstreeks 1607. Zij overleed na 1671
  op de leeftijd van meer dan ongeveer 64 jaren. Zij was de dochter
  van van Wijflith, Joost Adriaenszn en Hack, Jenneken Wouters.
 5. Wijtvliet, Jacobus Jansse. Jacobus Jansse werd geboren omstreeks 1630 in Hoeven (NB). Hij was
  de zoon van Wijtvliet, Jans. Hij trouwde Tunen of Toenen, Maria
  omstreeks 1658. Kinderen van Tunen of Toenen, Maria en Wijtvliet, Jacobus Jansse
  • 11141111111111311 i. Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens. Helena Jacobus Janssens
   werd geboren op 1651-11-19 in Hoeven (NB).
  • 11141111111111312 ii. Wijtvliet, Cornelius Jansen. Cornelius Jansen werd geboren op
   1654-04-15 in Hoeven (NB). Hij overleed na 1682.
  • 11141111111111313 iii. Wijtvliet, Antonia Jacobus. Antonia Jacobus werd geboren op
   1656-08-26 in Hoeven (NB). Zij overleed na 1675. 11141111111111314 iv. Wijtvliet, Joanna Jacobus Jansschen. Joanna Jacobus Jansschen
   werd geboren op 1659-02-09 in Hoeven (NB). 11141111111111315 v. Janssen, Joannes Jacobus. Joannes Jacobus werd geboren op
   1661-12-20 in Hoeven (NB). 11141111111111316 vi. Wijtvliet, Maria Jacobus Janssen. Maria Jacobus Janssen werd
   geboren op 1665-03-06 in Hoeven (NB).
  • 11141111111111317 vii. Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni). Antonius Jacobus
   Jansse (Anthoni) werd geboren op 1667-10-01 in Hoeven (NB). Hij
   overleed na 1736-07-24. 11141111111111318 viii. Wijtvliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1669-11-19 in
   Hoeven (NB).
 6. van Weijtvliet, Jan Janssen. Jan Janssen werd geboren omstreeks 1650. Hij overleed op
  1719-11-06 in Wouw op de leeftijd van ongeveer 69 jaren, 10
  maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jans. Hij trouwde Engelen,
  Geertruid Cornelissen op 1685-01-20 in Wouw. Kinderen van Engelen, Geertruid Cornelissen en van Weijtvliet, Jan
  Janssen 11141111111111321 i. van Wijtvliet, Antonia Joannes. Antonia Joannes werd geboren op
  1685-10-26 in Hoeven (NB). 11141111111111322 ii. van Wijtvliet, Helena Joannes Jansse. Helena Joannes Jansse
  werd geboren op 1687-12-31 in Hoeven (NB). 11141111111111323 iii. van Wijtvliet, Cornelia Joannes Jansse. Cornelia Joannes Jansse
  werd geboren op 1690-07-21 in Hoeven (NB).
 7. van Wijtvliet, Joost Eimerse. Joost Eimerse werd geboren in 1625. Hij was de zoon van van
  Wijflith, Eimbert en , Hendricksken. Hij trouwde Dingemans,
  Neelken op 1653-05-03 in Meeuwen. Kinderen van Dingemans, Neelken en van Wijtvliet, Joost Eimerse
  • 11141111111111411 i. Wijtvliet, Eijmert. Eijmert werd geboren op 1659-06-01 in
   Meeuwen. Hij overleed op 1711-03-11. 11141111111111412 ii. Wijtvliet, Jenneke. Jenneke werd geboren omstreeks 1665.

Generatie 17

 1. van Wijflith, Joost Wouterszn. Joost Wouterszn werd geboren omstreeks 1630. Hij was de zoon van
  van Wijflith, Wouter Joosten.
 2. van Wijflith, Janneke Woutersdr. Zij was de dochter van van Wijflith, Wouter Joosten.
 3. van Wijflith, Arien Wouterszn. Arien Wouterszn werd geboren omstreeks 1630. Hij was de zoon van
  van Wijflith, Wouter Joosten.
 4. Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens. Helena Jacobus Janssens werd geboren op 1651-11-19 in Hoeven (NB).
  Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of
  Toenen, Maria. Zij trouwde Adrianus, Melsen omstreeks 1675. Kinderen van Wijtvliet, Helena Jacobus Janssens en Adrianus,
  Melsen 111411111111113111 i. Adrianus, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1678-08-08 in
  Hoeven (NB).
 5. Wijtvliet, Cornelius Jansen. Cornelius Jansen werd geboren op 1654-04-15 in Hoeven (NB). Hij
  overleed na 1682 op de leeftijd van meer dan 27 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen,
  Maria. Hij trouwde van Steen, Helena Bernaert omstreeks 1680. Kinderen van van Steen, Helena Bernaert en Wijtvliet, Cornelius
  Jansen
  • 111411111111113121 i. Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen. Bernardus Cornelius
   Jansen werd geboren op 1682-05-21 in Etten-Leur. Hij overleed
   na 1725.
 6. Wijtvliet, Antonia Jacobus. Antonia Jacobus werd geboren op 1656-08-26 in Hoeven (NB). Zij
  overleed na 1675 op de leeftijd van meer dan 18 jaren, 4 maanden.
  Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of
  Toenen, Maria. Zij trouwde Cryns, Jacobus Hyndrix op 1675-05-11 in
  Hoeven (NB). Kinderen van Wijtvliet, Antonia Jacobus en Cryns, Jacobus Hyndrix 111411111111113131 i. Cryns, Maria Jacobus. Zij werd gedoopt op 1678-01-15 in Hoeven
  (NB).
 7. Wijtvliet, Joanna Jacobus Jansschen. Joanna Jacobus Jansschen werd geboren op 1659-02-09 in Hoeven
  (NB). Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of
  Toenen, Maria.
 8. Janssen, Joannes Jacobus. Joannes Jacobus werd geboren op 1661-12-20 in Hoeven (NB). Hij was
  de zoon van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria.
 9. Wijtvliet, Maria Jacobus Janssen. Maria Jacobus Janssen werd geboren op 1665-03-06 in Hoeven (NB).
  Zij was de dochter van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of
  Toenen, Maria.
 10. Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni). Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) werd geboren op 1667-10-01 in
  Hoeven (NB). Hij overleed na 1736-07-24 op de leeftijd van meer
  dan 68 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Jacobus
  Jansse en Tunen of Toenen, Maria. Hij trouwde Coevoets, Adriana
  Cornelis Pieterse op 1698-01-12 in Hoeven (NB). Kinderen van Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse en Wijtvliet,
  Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) 111411111111113171 i. Wijtvliet, Jacobus Adrianus. Jacobus Adrianus werd geboren op
  1698-11-06 in Hoeven (NB). 111411111111113172 ii. Wijtvliet, Cornelius. He werd gedoopt op 1700-08-25 in Hoeven
  (NB). 111411111111113173 iii. Wijtvliet, Joannis (Jans). Joannis (Jans) werd geboren op
  1702-05-24 in Hoeven (NB). 111411111111113174 iv. Wijtvliet, Adrianus. Adrianus werd geboren op 1704-07-07 in
  Hoeven (NB). 111411111111113175 v. van Wijtvliet, Maria Anna Magdalena. Maria Anna Magdalena werd
  geboren op 1706-06-07 in Hoeven (NB).
  • 111411111111113176 vi. Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis). Anthonij Cornelis
   Jansse (Teunis) werd geboren op 1708-09-17 in Breda. Hij
   overleed op 1775-11-25 in Hoeven (NB). 111411111111113177 vii. Wijtvliet, Adriana Cornelia Anna. Adriana Cornelia Anna werd
   geboren op 1710-10-01 in Hoeven (NB). 111411111111113178 viii. Wijtvliet, Petrus Cornelius. Petrus Cornelius werd geboren op
   1713-01-22 in Hoeven (NB). 111411111111113179 ix. Wijtvliet, Anna Teresa. Anna Teresa werd geboren op 1714-03-07
   in Hoeven (NB).
  • 11141111111111317A x. Weijtvliet, Willem. Willem werd geboren omstreeks 1725.
 11. Wijtvliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1669-11-19 in Hoeven (NB). Hij was de zoon
  van Wijtvliet, Jacobus Jansse en Tunen of Toenen, Maria.
 12. van Wijtvliet, Antonia Joannes. Antonia Joannes werd geboren op 1685-10-26 in Hoeven (NB). Zij was
  de dochter van van Weijtvliet, Jan Janssen en Engelen, Geertruid
  Cornelissen.
 13. van Wijtvliet, Helena Joannes Jansse. Helena Joannes Jansse werd geboren op 1687-12-31 in Hoeven (NB).
  Zij was de dochter van van Weijtvliet, Jan Janssen en Engelen,
  Geertruid Cornelissen.
 14. van Wijtvliet, Cornelia Joannes Jansse. Cornelia Joannes Jansse werd geboren op 1690-07-21 in Hoeven (NB).
  Zij was de dochter van van Weijtvliet, Jan Janssen en Engelen,
  Geertruid Cornelissen.
 15. Wijtvliet, Eijmert. Eijmert werd geboren op 1659-06-01 in Meeuwen. Hij overleed op
  1711-03-11 op de leeftijd van 51 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon
  van van Wijtvliet, Joost Eimerse en Dingemans, Neelken. Hij
  trouwde Straver, Dirckske op 1699-02-27 in Aalburg (NB). Kinderen van Straver, Dirckske en Wijtvliet, Eijmert 111411111111114111 i. Wijtvliet, Joost. Joost werd geboren in 1699. 111411111111114112 ii. Wijtvliet, Ariën. Ariën werd geboren in 1700.
  • 111411111111114113 iii. Wijtvliet, Dingeman IJmertse. Dingeman IJmertse werd geboren in
   1701. 111411111111114114 iv. Wijtvliet, Lauwerens. Lauwerens werd geboren in 1702. 111411111111114115 v. Wijtvliet, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1706. Hij
   overleed op 1759-11-05 in Breda.
 16. Wijtvliet, Jenneke. Jenneke werd geboren omstreeks 1665. Zij was de dochter van van
  Wijtvliet, Joost Eimerse en Dingemans, Neelken.

Generatie 18

 1. Adrianus, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1678-08-08 in Hoeven (NB). Zij was de
  dochter van Adrianus, Melsen en Wijtvliet, Helena Jacobus
  Janssens.
 2. Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen. Bernardus Cornelius Jansen werd geboren op 1682-05-21 in
  Etten-Leur. Hij overleed na 1725 op de leeftijd van meer dan 42
  jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Cornelius Jansen
  en van Steen, Helena Bernaert. Hij trouwde de Coter, Cornelia
  Jacobus Hedrick op 1706-02-07 in Etten-Leur. Kinderen van de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick en Wijtvliet,
  Bernardus Cornelius Jansen
  • 1114111111111131211 i. Wijtvliet, Joannes. Joannes werd geboren op 1707-01-09 in
   Etten-Leur. 1114111111111131212 ii. Wijtvliet, Arnoldus. Arnoldus werd geboren op 1708-09-04 in
   Etten-Leur. Hij overleed na 1765 in ’s Gravenhage.
  • 1114111111111131213 iii. van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus. Elisabeth Bernardus werd
   geboren op 1711-01-04 in Etten-Leur. Zij overleed na 1744. 1114111111111131214 iv. van Wijtvliet, Helena Cornelia. Helena Cornelia werd geboren op
   1713-03-12 in Etten-Leur.
  • 1114111111111131215 v. van Wijtvliet, Cornelia Bernardus. Cornelia Bernardus werd
   geboren op 1714-07-17 in Etten-Leur. Zij overleed op 1784-01-19
   in Zevenbergen (NB). 1114111111111131216 vi. Wijtvliet, Cornelius. Cornelius werd geboren op 1716-05-28 in
   Etten-Leur. 1114111111111131217 vii. Wijtvliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1719-03-17 in
   Etten-Leur. 1114111111111131218 viii. van Wijtvliet, Bernardus. Bernardus werd geboren op 1722-02-09
   in Etten-Leur. Hij overleed op 1741-11-06 in Etten-Leur.
  • 1114111111111131219 ix. van Wijtvliet, Helena Bernardus. Zij werd gedoopt op 1725-10-19
   in Etten-Leur.
 3. Cryns, Maria Jacobus. Zij werd gedoopt op 1678-01-15 in Hoeven (NB). Zij was de dochter
  van Cryns, Jacobus Hyndrix en Wijtvliet, Antonia Jacobus.
 4. Wijtvliet, Jacobus Adrianus. Jacobus Adrianus werd geboren op 1698-11-06 in Hoeven (NB). Hij
  was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en
  Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.
 5. Wijtvliet, Cornelius. He werd gedoopt op 1700-08-25 in Hoeven (NB). Hij was de zoon van
  Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana
  Cornelis Pieterse.
 6. Wijtvliet, Joannis (Jans). Joannis (Jans) werd geboren op 1702-05-24 in Hoeven (NB). Hij was
  de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en
  Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. Hij trouwde Onbekend.
 7. Wijtvliet, Adrianus. Adrianus werd geboren op 1704-07-07 in Hoeven (NB). Hij was de
  zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets,
  Adriana Cornelis Pieterse.
 8. van Wijtvliet, Maria Anna Magdalena. Maria Anna Magdalena werd geboren op 1706-06-07 in Hoeven (NB).
  Zij was de dochter van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse
  (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.
 9. Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis). Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) werd geboren op 1708-09-17 in
  Breda. Hij overleed op 1775-11-25 in Hoeven (NB) op de leeftijd
  van 67 jaren, 2 maanden. Hij werd begraven op 1775-11-28 in Hoeven
  (NB). Hij was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse
  (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse. Hij trouwde
  Verbraak, Johanna. Notities bij Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) De naam werd vroeger mogelijk gespeld als Wijflith. Op
  Noordbeveland liep de Wijtvliet die het
  eiland in tweeen deelde. Kinderen van Verbraak, Johanna en Wijtvliet, Anthonij Cornelis
  Jansse (Teunis) 1114111111111131761 i. Weijtvliet, Adriana. Zij werd gedoopt op 1756-09-25 in
  Terheijden.
  • 1114111111111131762 ii. Wijtvliet, Elisabeth. Zij werd gedoopt op 1758-08-28 in
   Terheijden.
  • 1114111111111131763 iii. Wijtvliet, Gisbertus. He werd gedoopt op 1761-04-18 in
   Terheijden. Hij overleed op 1825-06-20 in Amsterdam. 1114111111111131764 iv. Weijtvliet, Helena. Zij werd gedoopt op 1763-10-15 in
   Terheijden. Zij overleed op 1819-06-15 in Terheijden.
 10. Wijtvliet, Adriana Cornelia Anna. Adriana Cornelia Anna werd geboren op 1710-10-01 in Hoeven (NB).
  Zij was de dochter van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse
  (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.
 11. Wijtvliet, Petrus Cornelius. Petrus Cornelius werd geboren op 1713-01-22 in Hoeven (NB). Hij
  was de zoon van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en
  Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.
 12. Wijtvliet, Anna Teresa. Anna Teresa werd geboren op 1714-03-07 in Hoeven (NB). Zij was de
  dochter van Wijtvliet, Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en
  Coevoets, Adriana Cornelis Pieterse.

11141111111111317A. Weijtvliet, Willem.

 Willem werd geboren omstreeks 1725. Hij was de zoon van Wijtvliet,
 Antonius Jacobus Jansse (Anthoni) en Coevoets, Adriana Cornelis 
 Pieterse. Hij trouwde Berk, Elisabeth omstreeks 1755.

 Kinderen van Berk, Elisabeth en Weijtvliet, Willem

  11141111111111317A1 i. Weijtvliet, Antonie. He werd gedoopt op 1755-11-30 in Made en 
   Drimmelen (NB).

  11141111111111317A2 ii. Weijtvliet, Willem. He werd gedoopt op 1758-07-13 in Drimmelen 
   (NB).
 1. Wijtvliet, Joost. Joost werd geboren in 1699. Hij was de zoon van Wijtvliet, Eijmert
  en Straver, Dirckske.
 2. Wijtvliet, Ariën. Ariën werd geboren in 1700. Hij was de zoon van Wijtvliet, Eijmert
  en Straver, Dirckske.
 3. Wijtvliet, Dingeman IJmertse. Dingeman IJmertse werd geboren in 1701. Hij was de zoon van
  Wijtvliet, Eijmert en Straver, Dirckske. Hij trouwde van Dijk,
  Maaike Huijbertse omstreeks 1721. Kinderen van van Dijk, Maaike Huijbertse en Wijtvliet, Dingeman
  IJmertse 1114111111111141131 i. Wijtvliet, Eijmert. Eijmert werd geboren op 1721-07-06 in
  Almkerk. 1114111111111141132 ii. Wijtvliet, Jenetta. Jenetta werd geboren op 1723-10-10 in
  Almkerk.
  • 1114111111111141133 iii. Wijtvliet, Dirske. Dirske werd geboren op 1730-02-19 in
   Almkerk. 1114111111111141134 iv. Wijtvliet, Dina. Dina werd geboren op 1735-03-27 in Almkerk. 1114111111111141135 v. Wijtvliet, Huijbert. Huijbert werd geboren op 1740-04-24 in
   Almkerk.
 4. Wijtvliet, Lauwerens. Lauwerens werd geboren in 1702. Hij was de zoon van Wijtvliet,
  Eijmert en Straver, Dirckske.
 5. Wijtvliet, Cornelis. Cornelis werd geboren in 1706. Hij overleed op 1759-11-05 in Breda
  op de leeftijd van 53 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van
  Wijtvliet, Eijmert en Straver, Dirckske. Hij trouwde Brouwers,
  Catarina omstreeks 1735.

Generatie 19

 1. Wijtvliet, Joannes. Joannes werd geboren op 1707-01-09 in Etten-Leur. Hij was de zoon
  van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia
  Jacobus Hedrick. Hij trouwde van der Nagel, Jacomina omstreeks
  1755. Kinderen van van der Nagel, Jacomina en Wijtvliet, Joannes
  • 11141111111111312111 i. van Wijtvliet, Robertus. Robertus werd geboren in 1758. Hij
   overleed op 1820-08-31 in ’s Gravenhage.
  • 11141111111111312112 ii. Wijtvliet, Arnoldus. Arnoldus werd geboren in 1765. Hij
   overleed op 1813-01-12 in ’s Gravenhage.
 2. Wijtvliet, Arnoldus. Arnoldus werd geboren op 1708-09-04 in Etten-Leur. Hij overleed na
  1765 in ’s Gravenhage op de leeftijd van meer dan 56 jaren, 3
  maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen
  en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick.
 3. van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus. Elisabeth Bernardus werd geboren op 1711-01-04 in Etten-Leur. Zij
  overleed na 1744 op de leeftijd van meer dan 32 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de
  Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Zij trouwde Bertels, Egidius
  Adriaen op 1734-04-26 in Etten-Leur. Kinderen van van Wijtvliet, Elisabeth Bernardus en Bertels,
  Egidius Adriaen 11141111111111312131 i. Bertels, Adrianus. Adrianus werd geboren op 1736-05-18 in
  Etten-Leur. 11141111111111312132 ii. Bertels, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1738-02-19 in
  Etten-Leur. 11141111111111312133 iii. Bertels, Maria. Maria werd geboren op 1744-12-08 in Etten-Leur.
 4. van Wijtvliet, Helena Cornelia. Helena Cornelia werd geboren op 1713-03-12 in Etten-Leur. Zij was
  de dochter van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter,
  Cornelia Jacobus Hedrick. Zij trouwde Onbekend op 1738-05-04 in
  Etten-Leur.
 5. van Wijtvliet, Cornelia Bernardus. Cornelia Bernardus werd geboren op 1714-07-17 in Etten-Leur. Zij
  overleed op 1784-01-19 in Zevenbergen (NB) op de leeftijd van 69
  jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Bernardus
  Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Zij
  trouwde Vermunt, Franciscus Rombouts op 1735-02-13 in Etten-Leur.
  Zij trouwde tevens Cocks, Laurentius op 1758-04-30 in Zevenbergen
  (NB). Kinderen van van Wijtvliet, Cornelia Bernardus en Vermunt,
  Franciscus Rombouts 11141111111111312151 i. Vermunt, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1735-08-16 in
  Etten-Leur. 11141111111111312152 ii. Vermunt, Romualdus. He werd gedoopt op 1738-05-15 in
  Etten-Leur. 11141111111111312153 iii. Vermunt, Anna. Zij werd gedoopt op 1739-12-13 in Etten-Leur.
  Zij overleed voor 1753. 11141111111111312154 iv. Vermunt, Bernardus. He werd gedoopt op 1742-02-21 in
  Etten-Leur. 11141111111111312155 v. Vermunt, Willebrord. He werd gedoopt op 1744-02-09 in
  Etten-Leur. Hij overleed op 1812-04-27 in Etten-Leur. 11141111111111312156 vi. Vermunt, Anna Maria. Zij werd gedoopt op 1753-10-21 in
  Terheijden. Kinderen van van Wijtvliet, Cornelia Bernardus en Cocks,
  Laurentius 11141111111111312157 i. Koks, Adriana. Adriana werd geboren op 1759-02-19 in
  Zevenbergen (NB). Zij overleed op 1836-05-01 in Zevenbergen
  (NB).
 6. Wijtvliet, Cornelius. Cornelius werd geboren op 1716-05-28 in Etten-Leur. Hij was de
  zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter,
  Cornelia Jacobus Hedrick.
 7. Wijtvliet, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1719-03-17 in Etten-Leur. Hij was de zoon
  van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia
  Jacobus Hedrick.
 8. van Wijtvliet, Bernardus. Bernardus werd geboren op 1722-02-09 in Etten-Leur. Hij overleed
  op 1741-11-06 in Etten-Leur op de leeftijd van 19 jaren, 8
  maanden. Hij was de zoon van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen
  en de Coter, Cornelia Jacobus Hedrick. Hij trouwde Rovers,
  Elisabet Claas op 1740-02-14 in Etten-Leur.
 9. van Wijtvliet, Helena Bernardus. Zij werd gedoopt op 1725-10-19 in Etten-Leur. Zij was de dochter
  van Wijtvliet, Bernardus Cornelius Jansen en de Coter, Cornelia
  Jacobus Hedrick. Zij trouwde Dirven, Georgius Adriaen op
  1738-05-04 in Etten-Leur. Kinderen van van Wijtvliet, Helena Bernardus en Dirven, Georgius
  Adriaen 11141111111111312191 i. Dirven, Adrianus. He werd gedoopt op 1739-02-20 in Etten-Leur. 11141111111111312192 ii. Dirven, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1740-10-18 in
  Etten-Leur. 11141111111111312193 iii. Dirven, Adriana. Adriana werd geboren op 1743-01-04 in
  Etten-Leur. Zij overleed omstreeks 1800. 11141111111111312194 iv. Dirven, Bernardus. Bernardus werd geboren op 1745-08-06 in
  Etten-Leur. 11141111111111312195 v. Dirven, Peter. He werd gedoopt op 1749-04-19 in Etten-Leur.
 10. Weijtvliet, Adriana. Zij werd gedoopt op 1756-09-25 in Terheijden. Zij was de dochter
  van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak,
  Johanna.
 11. Wijtvliet, Elisabeth. Zij werd gedoopt op 1758-08-28 in Terheijden. Zij was de dochter
  van Wijtvliet, Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak,
  Johanna. Zij trouwde Lavigne, Gregorius omstreeks 1790. Kinderen van Wijtvliet, Elisabeth en Lavigne, Gregorius 11141111111111317621 i. Lavigne, Abraham. Abraham werd geboren in 1810 in ‘s
  Gravenhage. 11141111111111317622 ii. Lavigne, nn. nn werd geboren op 1812-10-13 in ’s Gravenhage.
  Deze persoon overleed op 1812-10-13 in ’s Gravenhage.
 12. Wijtvliet, Gisbertus. He werd gedoopt op 1761-04-18 in Terheijden. Hij overleed op
  1825-06-20 in Amsterdam. Hij was de zoon van Wijtvliet, Anthonij
  Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna. Hij trouwde
  Dusseldorp, Catharina op 1807-01-23 in Amsterdam. Notities bij Wijtvliet, Gisbertus Naam ook: Wijdvliet of Weytvliet Kinderen van Dusseldorp, Catharina en Wijtvliet, Gisbertus
  • 11141111111111317631 i. Wijtvliet, Catharina. Catharina werd geboren op 1811-11-04 in
   Amsterdam. Zij overleed op 1886-03-16 in Amsterdam.
  • 11141111111111317632 ii. Wijtvliet, Helena. Helena werd geboren op 1816-05-16 in
   Amsterdam. Zij overleed na 1881. 11141111111111317633 iii. Wijtvliet, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1825-04-29 in
   Amsterdam. Zij overleed na 1863.
 13. Weijtvliet, Helena. Zij werd gedoopt op 1763-10-15 in Terheijden. Zij overleed op
  1819-06-15 in Terheijden. Zij was de dochter van Wijtvliet,
  Anthonij Cornelis Jansse (Teunis) en Verbraak, Johanna.

11141111111111317A1. Weijtvliet, Antonie.

 He werd gedoopt op 1755-11-30 in Made en Drimmelen (NB). Hij was 
 de zoon van Weijtvliet, Willem en Berk, Elisabeth.

11141111111111317A2. Weijtvliet, Willem.

 He werd gedoopt op 1758-07-13 in Drimmelen (NB). Hij was de zoon 
 van Weijtvliet, Willem en Berk, Elisabeth.
 1. Wijtvliet, Eijmert. Eijmert werd geboren op 1721-07-06 in Almkerk. Hij was de zoon van
  Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.
 2. Wijtvliet, Jenetta. Jenetta werd geboren op 1723-10-10 in Almkerk. Zij was de dochter
  van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.
 3. Wijtvliet, Dirske. Dirske werd geboren op 1730-02-19 in Almkerk. Zij was de dochter
  van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.
  Zij trouwde van den Heuvel, Jan omstreeks 1775. Kinderen van Wijtvliet, Dirske en van den Heuvel, Jan
  • 11141111111111411331 i. van den Heuvel, Neeltje. Neeltje werd geboren op 1778-07-05 in
   Babyloniënbroek. Zij overleed omstreeks 1840.
 4. Wijtvliet, Dina. Dina werd geboren op 1735-03-27 in Almkerk. Zij was de dochter van
  Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.
 5. Wijtvliet, Huijbert. Huijbert werd geboren op 1740-04-24 in Almkerk. Hij was de zoon
  van Wijtvliet, Dingeman IJmertse en van Dijk, Maaike Huijbertse.

Generatie 20

 1. van Wijtvliet, Robertus. Robertus werd geboren in 1758. Hij overleed op 1820-08-31 in ‘s
  Gravenhage op de leeftijd van 62 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon
  van Wijtvliet, Joannes en van der Nagel, Jacomina. Hij trouwde
  Dommeneer, Anne omstreeks 1790. Kinderen van Dommeneer, Anne en van Wijtvliet, Robertus 111411111111113121111 i. van Wijtvliet, Nicolaas Franciscus. Nicolaas Franciscus werd
  geboren in 1800 in ’s Gravenhage. 111411111111113121112 ii. van Wijtvliet, Aarnoldus. Aarnoldus werd geboren in 1807 in ‘s
  Gravenhage. Hij overleed op 1887-07-20 in Rotterdam.
 2. Wijtvliet, Arnoldus. Arnoldus werd geboren in 1765. Hij overleed op 1813-01-12 in ‘s
  Gravenhage op de leeftijd van 48 jaren, 11 dagen. Hij was de zoon
  van Wijtvliet, Joannes en van der Nagel, Jacomina. Hij trouwde
  Sigton, Wilhelmina Juliana omstreeks 1790. Kinderen van Sigton, Wilhelmina Juliana en Wijtvliet, Arnoldus
  • 111411111111113121121 i. Weijtvliet, Arendina Philippina. Arendina Philippina werd
   geboren op 1790-07-23 in ’s Gravenhage. Zij overleed op
   1828-01-04 in Delft. 111411111111113121122 ii. van Weijtvliet, Arnaud Jean. Arnaud Jean werd geboren in 1794
   in ’s Gravenhage. Hij overleed op 1864-01-21 in Ommen. 111411111111113121123 iii. Wijtvliet, Cornelie. Cornelie werd geboren in 1799 in ‘s
   Gravenhage. 111411111111113121124 iv. van Wijtvliet, Neeltje Arendina. Neeltje Arendina werd geboren
   in 1803 in ’s Gravenhage. Zij overleed na 1837. 111411111111113121125 v. van Wijtvliedt, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1808 in ‘s
   Gravenhage. 111411111111113121126 vi. van Weijtvliet, Willem. Willem werd geboren in 1812 in ‘s
   Gravenhage.
 3. Bertels, Adrianus. Adrianus werd geboren op 1736-05-18 in Etten-Leur. Hij was de zoon
  van Bertels, Egidius Adriaen en van Wijtvliet, Elisabeth
  Bernardus.
 4. Bertels, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1738-02-19 in Etten-Leur. Zij was de dochter
  van Bertels, Egidius Adriaen en van Wijtvliet, Elisabeth
  Bernardus.
 5. Bertels, Maria. Maria werd geboren op 1744-12-08 in Etten-Leur. Zij was de dochter
  van Bertels, Egidius Adriaen en van Wijtvliet, Elisabeth
  Bernardus.
 6. Vermunt, Cornelia. Zij werd gedoopt op 1735-08-16 in Etten-Leur. Zij was de dochter
  van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia
  Bernardus.
 7. Vermunt, Romualdus. He werd gedoopt op 1738-05-15 in Etten-Leur. Hij was de zoon van
  Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.
 8. Vermunt, Anna. Zij werd gedoopt op 1739-12-13 in Etten-Leur. Zij overleed voor
  1. Zij was de dochter van Vermunt, Franciscus Rombouts en van
   Wijtvliet, Cornelia Bernardus.
 9. Vermunt, Bernardus. He werd gedoopt op 1742-02-21 in Etten-Leur. Hij was de zoon van
  Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.
 10. Vermunt, Willebrord. He werd gedoopt op 1744-02-09 in Etten-Leur. Hij overleed op
  1812-04-27 in Etten-Leur. Hij was de zoon van Vermunt, Franciscus
  Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia Bernardus.
 11. Vermunt, Anna Maria. Zij werd gedoopt op 1753-10-21 in Terheijden. Zij was de dochter
  van Vermunt, Franciscus Rombouts en van Wijtvliet, Cornelia
  Bernardus.
 12. Koks, Adriana. Adriana werd geboren op 1759-02-19 in Zevenbergen (NB). Zij
  overleed op 1836-05-01 in Zevenbergen (NB) op de leeftijd van 77
  jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Cocks, Laurentius en van
  Wijtvliet, Cornelia Bernardus.
 13. Dirven, Adrianus. He werd gedoopt op 1739-02-20 in Etten-Leur. Hij was de zoon van
  Dirven, Georgius Adriaen en van Wijtvliet, Helena Bernardus.
 14. Dirven, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1740-10-18 in Etten-Leur. Hij was de zoon
  van Dirven, Georgius Adriaen en van Wijtvliet, Helena Bernardus.
 15. Dirven, Adriana. Adriana werd geboren op 1743-01-04 in Etten-Leur. Zij overleed
  omstreeks 1800 op de leeftijd van ongeveer 56 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Dirven, Georgius Adriaen en van Wijtvliet,
  Helena Bernardus.
 16. Dirven, Bernardus. Bernardus werd geboren op 1745-08-06 in Etten-Leur. Hij was de
  zoon van Dirven, Georgius Adriaen en van Wijtvliet, Helena
  Bernardus.
 17. Dirven, Peter. He werd gedoopt op 1749-04-19 in Etten-Leur. Hij was de zoon van
  Dirven, Georgius Adriaen en van Wijtvliet, Helena Bernardus.
 18. Lavigne, Abraham. Abraham werd geboren in 1810 in ’s Gravenhage. Hij was de zoon van
  Lavigne, Gregorius en Wijtvliet, Elisabeth. Hij trouwde van
  Wijtvliedt, Jannetje op 1830-03-24 in ’s Gravenhage.
 19. Lavigne, nn. nn werd geboren op 1812-10-13 in ’s Gravenhage. Deze persoon
  overleed op 1812-10-13 in ’s Gravenhage op de leeftijd van 0
  dagen. Deze persoon was het kind van Lavigne, Gregorius en
  Wijtvliet, Elisabeth.
 20. Wijtvliet, Catharina. Catharina werd geboren op 1811-11-04 in Amsterdam. Zij werd
  gedoopt op 1811-11-06 in Amsterdam. Zij overleed op 1886-03-16 in
  Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren, 4 maanden. Zij was de
  dochter van Wijtvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina. Zij
  trouwde Hollemstroom, Samuel Barend op 1833-02-20 in Amsterdam. Notities bij Wijtvliet, Catharina Bij hun trouwen (in 1833) woonden zij beide op het adres
  Onkelboeresteeg no 2. Bij het huwelijk
  van hun dochter Johanna (in 1869) woonden zij in de Ridderstraat,
  nr 243, buurt N. De
  Ridderstraten (1e en 2e) zijn in 1928 afgebroken. Het waren lange
  nauwe straten bezet met
  armoedige huisjes, hoewel rijk aan gevelstenen, die in enkele
  “nieuwe” huizen zijn ingemetseld.
  . Kinderen van Wijtvliet, Catharina en Hollemstroom, Samuel Barend
  • 111411111111113176311 i. Hollemstroom, Catharina. Catharina werd geboren op 1836-08-18
   in Amsterdam. Zij overleed na 1903.
  • 111411111111113176312 ii. Hollemstroom, Samuel Gijsbertus. Samuel Gijsbertus werd geboren
   op 1841-01-08 in Amsterdam. Hij overleed op 1917-07-26 in
   Amsterdam.
  • 111411111111113176313 iii. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd
   geboren op 1844-10-02 in Amsterdam. Zij overleed op 1926-04-04
   in Amsterdam.
  • 111411111111113176314 iv. Hollemstroom, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1847-05-21
   in Amsterdam. Zij overleed na 1902.
 21. Wijtvliet, Helena. Helena werd geboren op 1816-05-16 in Amsterdam. Zij overleed na
  1881 op de leeftijd van meer dan 64 jaren, 7 maanden. Zij was de
  dochter van Wijtvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina. Zij
  trouwde Halfwas, Willem Hendrik op 1842-07-27 in Amsterdam. Zij
  trouwde tevens Reiss, August Leonardo op 1860-10-03 in Amsterdam. Kinderen van Wijtvliet, Helena en Halfwas, Willem Hendrik 111411111111113176321 i. Halfwas, Willem Gijsbertus. Willem Gijsbertus werd geboren in
  1844 in Amsterdam. Hij overleed op 1848-05-06 in Ommerschans.
 22. Wijtvliet, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1825-04-29 in Amsterdam. Zij overleed na
  1863 op de leeftijd van meer dan 37 jaren, 8 maanden. Zij was de
  dochter van Wijtvliet, Gisbertus en Dusseldorp, Catharina. Zij
  trouwde van Noorden, Johannes op 1852-12-22 in Amsterdam. Zij
  trouwde tevens Barends, Johannes Petrus op 1863-04-01 in
  Amsterdam.
 23. van den Heuvel, Neeltje. Neeltje werd geboren op 1778-07-05 in Babyloniënbroek. Zij
  overleed omstreeks 1840 op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 5
  maanden. Zij was de dochter van van den Heuvel, Jan en Wijtvliet,
  Dirske. Zij trouwde van Andel, Adriaan omstreeks 1810. Kinderen van van den Heuvel, Neeltje en van Andel, Adriaan 111411111111114113311 i. van Andel, Dirkje. Dirkje werd geboren omstreeks 1810. Zij
  overleed op 1821-04-10 in Meeuwen.

Generatie 21

 1. van Wijtvliet, Nicolaas Franciscus. Nicolaas Franciscus werd geboren in 1800 in ’s Gravenhage. Hij was
  de zoon van van Wijtvliet, Robertus en Dommeneer, Anne. Hij
  trouwde de Konink, Maria op 1833-12-11 in ’s Gravenhage.
 2. van Wijtvliet, Aarnoldus. Aarnoldus werd geboren in 1807 in ’s Gravenhage. Hij overleed op
  1887-07-20 in Rotterdam op de leeftijd van 80 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van van Wijtvliet, Robertus en Dommeneer, Anne.
  Hij trouwde Horstink, Maria op 1840-05-06 in ’s Gravenhage.
 3. Weijtvliet, Arendina Philippina. Arendina Philippina werd geboren op 1790-07-23 in ’s Gravenhage.
  Zij overleed op 1828-01-04 in Delft op de leeftijd van 37 jaren, 5
  maanden. Zij was de dochter van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton,
  Wilhelmina Juliana. Zij trouwde Grobe, Christiaan Philip op
  1811-10-20 in ’s Gravenhage. Kinderen van Weijtvliet, Arendina Philippina en Grobe, Christiaan
  Philip 1114111111111131211211 i. Grobe, Catrina Wilhelmina Juliana. Catrina Wilhelmina Juliana
  werd geboren in 1812-01-00 in ’s Gravenhage. Zij overleed op
  1867-08-28 in ’s Gravenhage. 1114111111111131211212 ii. Grobe, Maria Josephina. Maria Josephina werd geboren in 1814 in
  ’s Gravenhage. Zij overleed op 1902-02-10 in ’s Gravenhage.
 4. van Weijtvliet, Arnaud Jean. Arnaud Jean werd geboren in 1794 in ’s Gravenhage. Hij overleed op
  1864-01-21 in Ommen op de leeftijd van 70 jaren, 20 dagen. Hij was
  de zoon van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Hij
  trouwde Weijlands, Cornelia op 1840-07-08 in ’s Gravenhage.
 5. Wijtvliet, Cornelie. Cornelie werd geboren in 1799 in ’s Gravenhage. Zij was de dochter
  van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij trouwde
  van Ochten, Dirk op 1842-04-27 in ’s Gravenhage.
 6. van Wijtvliet, Neeltje Arendina. Neeltje Arendina werd geboren in 1803 in ’s Gravenhage. Zij
  overleed na 1837 op de leeftijd van meer dan 34 jaren. Zij was de
  dochter van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij
  trouwde Kipp, Jacobus op 1837-05-24 in ’s Gravenhage.
 7. van Wijtvliedt, Jannetje. Jannetje werd geboren in 1808 in ’s Gravenhage. Zij was de dochter
  van Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Zij trouwde
  Lavigne, Abraham op 1830-03-24 in ’s Gravenhage.
 8. van Weijtvliet, Willem. Willem werd geboren in 1812 in ’s Gravenhage. Hij was de zoon van
  Wijtvliet, Arnoldus en Sigton, Wilhelmina Juliana. Hij trouwde
  Mueser, Anna Christina Wilhelmina op 1835-07-01 in ’s Gravenhage.
 9. Hollemstroom, Catharina. Catharina werd geboren op 1836-08-18 in Amsterdam. Zij overleed na
  1903 op de leeftijd van meer dan 66 jaren, 4 maanden. Zij was de
  dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina.
  Zij trouwde Bulsing, Johannes Wilhelmus op 1870-05-18 in
  Amsterdam. Kinderen van Hollemstroom, Catharina en Bulsing, Johannes
  Wilhelmus 1114111111111131763111 i. Bulsing, Johanna Catharina. Johanna Catharina werd geboren op
  1857-07-29 in Amsterdam. Zij overleed op 1936-10-03 in
  Amsterdam. 1114111111111131763112 ii. Buising, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren
  op 1867-11-21 in Amsterdam.
  • 1114111111111131763113 iii. Bulsing, Johannnes Samuel Bertus. Johannnes Samuel Bertus werd
   geboren op 1870-02-20 in Amsterdam. Hij overleed na 1922. 1114111111111131763114 iv. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1871-11-19 in
   Amsterdam. Hij overleed voor 1876. 1114111111111131763115 v. Buising, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op
   1874-01-18 in Amsterdam. 1114111111111131763116 vi. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1876-06-09 in
   Amsterdam.
  • 1114111111111131763117 vii. Buising, Bernardus Johannes. Bernardus Johannes werd geboren op
   1877-12-04 in Amsterdam. Hij overleed na 1912.
 10. Hollemstroom, Samuel Gijsbertus. Samuel Gijsbertus werd geboren op 1841-01-08 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1917-07-26 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Hollemstroom, Samuel Barend en
  Wijtvliet, Catharina. Hij trouwde Onken, Tetta Geerdina op
  1882-06-07 in Amsterdam. Kinderen van Onken, Tetta Geerdina en Hollemstroom, Samuel
  Gijsbertus 1114111111111131763121 i. Hollemstroom, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
  1883-05-05.
 11. Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren op 1844-10-02 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1926-04-04 in Amsterdam op de leeftijd van 81 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en
  Wijtvliet, Catharina. Zij trouwde Laagwater, Arie op 1869-01-20 in
  Amsterdam. Zij trouwde tevens van der Linde, Hubertus Cornelius op
  1882-09-06 in Amsterdam. Kinderen van Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en Laagwater, Arie
  • 1114111111111131763131 i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
   1863-01-30 in Amsterdam. Hij overleed op 1937-08-08 in
   Amsterdam.
  • 1114111111111131763132 ii. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
   1869-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op 1941-10-16 in
   Amsterdam.
  • 1114111111111131763133 iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op
   1872-03-25 in Alkmaar. Hij overleed op 1939-04-21 in Amsterdam.
  • 1114111111111131763134 iv. Laagwater, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1874-09-03 in Amsterdam. Zij overleed op 1946-03-09 in
   Amsterdam. 1114111111111131763135 v. Laagwater, Albertus. Albertus werd geboren op 1876-10-08 in
   Amsterdam. Hij overleed na 1921. Notities voor Hollemstroom, Johanna Wilhelmina en van der Linde,
   Hubertus Cornelius: Na aangehouden te zijn in Den Bosch wegens landloperij en
   bedelarij, kwam Hubertus op 14 januari 1901 aan in Veenhuizen.
   Vermeld werd dat hij was gescheiden van Johanna. Ook dat hij als
   vrijwilliger had gediend in Ned. Indië. Hubertus was een halfbroer van Arie Laagwater.
 12. Hollemstroom, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1847-05-21 in Amsterdam. Zij overleed na
  1902 op de leeftijd van meer dan 54 jaren, 7 maanden. Zij was de
  dochter van Hollemstroom, Samuel Barend en Wijtvliet, Catharina.
  Zij trouwde Richter, Jacobus op 1871-12-06 in Amsterdam. Kinderen van Hollemstroom, Elisabeth en Richter, Jacobus 1114111111111131763141 i. Richter, Wilhelm Frederik. Wilhelm Frederik werd geboren in
  1872 in Amsterdam. Hij overleed na 1892.
  • 1114111111111131763142 ii. Richter, Alida Jacoba Elisabeth. Alida Jacoba Elisabeth werd
   geboren op 1874-01-10 in Amsterdam. 1114111111111131763143 iii. Richter, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-04-27 in
   Amsterdam. Hij overleed na 1902. 1114111111111131763144 iv. Richter, Karl Samuel. Karl Samuel werd geboren in 1882 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1953-03-23 in Termunten.
 13. Halfwas, Willem Gijsbertus. Willem Gijsbertus werd geboren in 1844 in Amsterdam. Hij overleed
  op 1848-05-06 in Ommerschans op de leeftijd van 4 jaren, 4
  maanden. Hij was de zoon van Halfwas, Willem Hendrik en Wijtvliet,
  Helena.
 14. van Andel, Dirkje. Dirkje werd geboren omstreeks 1810. Zij overleed op 1821-04-10 in
  Meeuwen op de leeftijd van ongeveer 11 jaren, 3 maanden. Zij was
  de dochter van van Andel, Adriaan en van den Heuvel, Neeltje.

Generatie 22

 1. Grobe, Catrina Wilhelmina Juliana. Catrina Wilhelmina Juliana werd geboren in 1812-01-00 in ‘s
  Gravenhage. Zij overleed op 1867-08-28 in ’s Gravenhage op de
  leeftijd van 55 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Grobe,
  Christiaan Philip en Weijtvliet, Arendina Philippina.
 2. Grobe, Maria Josephina. Maria Josephina werd geboren in 1814 in ’s Gravenhage. Zij
  overleed op 1902-02-10 in ’s Gravenhage op de leeftijd van 88
  jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Grobe, Christiaan Philip en
  Weijtvliet, Arendina Philippina.
 3. Bulsing, Johanna Catharina. Johanna Catharina werd geboren op 1857-07-29 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1936-10-03 in Amsterdam op de leeftijd van 79 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Bulsing, Johannes Wilhelmus en
  Hollemstroom, Catharina. Zij trouwde Harting, Kees op 1901-01-10
  in Aalsmeer.
 4. Buising, Catharina Elisabeth. Catharina Elisabeth werd geboren op 1867-11-21 in Amsterdam. Zij
  was de dochter van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina.
 5. Bulsing, Johannnes Samuel Bertus. Johannnes Samuel Bertus werd geboren op 1870-02-20 in Amsterdam.
  Hij overleed na 1922 op de leeftijd van meer dan 51 jaren, 10
  maanden. Hij was de zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en
  Hollemstroom, Catharina. Hij trouwde Tamse, Cornelia Helena op
  1896-04-01 in Gouda. Kinderen van Tamse, Cornelia Helena en Bulsing, Johannnes Samuel
  Bertus 11141111111111317631131 i. Buising, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren in
  1898 in Gouda. Zij overleed op 1935-03-25 in Gouda. 11141111111111317631132 ii. Bulsing, Cornelia Johanna Wilhelmina. Cornelia Johanna
  Wilhelmina werd geboren in 1903 in Gouda.
 6. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1871-11-19 in Amsterdam. Hij overleed
  voor 1876 op de leeftijd van minder dan 4 jaren, 1 maand. Hij was
  de zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina.
 7. Buising, Maria Catharina. Maria Catharina werd geboren op 1874-01-18 in Amsterdam. Zij was
  de dochter van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina.
 8. Buising, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1876-06-09 in Amsterdam. Hij was de
  zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom, Catharina.
 9. Buising, Bernardus Johannes. Bernardus Johannes werd geboren op 1877-12-04 in Amsterdam. Hij
  overleed na 1912 op de leeftijd van meer dan 34 jaren, 28 dagen.
  Hij was de zoon van Bulsing, Johannes Wilhelmus en Hollemstroom,
  Catharina. Hij trouwde Verburgt, Johanna Maria op 1903-11-18 in
  Amsterdam. Kinderen van Verburgt, Johanna Maria en Buising, Bernardus
  Johannes 11141111111111317631171 i. Buising, Bernardus. Bernardus werd geboren in 1905 in
  Amsterdam. Hij overleed na 1930. 11141111111111317631172 ii. Buising, Maria Theodora. Maria Theodora werd geboren in 1912 in
  Amsterdam. Zij overleed na 1956.
 10. Hollemstroom, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1883-05-05. Hij was de zoon van
  Hollemstroom, Samuel Gijsbertus en Onken, Tetta Geerdina.
 11. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1863-01-30 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1937-08-08 in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Albers, Christina Hendrika op
  1884-03-05. Notities bij Laagwater, Samuel Barend Zij hadden een bloemenwinkel aan de Rozengracht in Amsterdam (de
  Jordaan). Zowel zoon Berend als
  dochter Marie stonden bekend als aardig corpulente mensen. IOn 1885 (hij was toen 22 jaar) moest hij voor de
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam verschijnen. Vonnisnummer 351. Kinderen van Albers, Christina Hendrika en Laagwater, Samuel
  Barend 11141111111111317631311 i. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
  1882-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op 1966-11-15 in
  Amsterdam. 11141111111111317631312 ii. Laagwater, Maria Wilhelmina Christina. Maria Wilhelmina
  Christina werd geboren op 1885-05-16 in Amsterdam. Zij overleed
  op 1976-12-05 in Amsterdam.
  • 11141111111111317631313 iii. Laagwater, Carel Frederik. Carel Frederik werd geboren op
   1886-08-24 in Amsterdam. Hij overleed op 1971-03-08.
  • 11141111111111317631314 iv. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
   1888-11-19 in Amsterdam. Hij overleed op 1965-09-22 in
   Amsterdam. 11141111111111317631315 v. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op
   1891-02-05. Hij overleed op 1891-06-03. 11141111111111317631316 vi. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op
   1892-09-07. Hij overleed voor 1895. 11141111111111317631317 vii. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op
   1895-02-04 in Amsterdam. Hij overleed op 1913-07-21 in
   Amsterdam.
  • 11141111111111317631318 viii. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren
   op 1896-10-21 in Amsterdam. Zij overleed na 1935.
 12. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1869-06-01 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1941-10-16 in Amsterdam op de leeftijd van 72 jaren, 4
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Hij trouwde van der Kluis, Helena Johanna
  Frederika op 1890-07-10 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Arie Cornelis Oom Arie was een feestnummer. Zijn gevoel voor humor was echter
  grotendeels onderbroekenlol: een
  po met ontbijtkoek en dat soort dingen…, (lachen joh!). Kinderen van van der Kluis, Helena Johanna Frederika en Laagwater,
  Arie Cornelis 11141111111111317631321 i. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
  1891-07-16 in Ede. Hij overleed op 1980-04-04.
  • 11141111111111317631322 ii. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1893-05-02 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1943-12-10 in Bunnik (U). 11141111111111317631323 iii. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1896-10-21 in
   Amsterdam.
  • 11141111111111317631324 iv. Laagwater, Adriana Sophia. Adriana Sophia werd geboren op
   1898-04-30 in Amsterdam. Zij overleed op 1984-11-22 in Warmond. 11141111111111317631325 v. Laagwater, Leendert Johannes Frederik. Leendert Johannes
   Frederik werd geboren op 1904-07-28 in Amsterdam. Hij overleed
   na 1932.
 13. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op 1872-03-25 in Alkmaar. Hij
  overleed op 1939-04-21 in Amsterdam op de leeftijd van 67 jaren,
  27 dagen. Hij was de zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Hij trouwde Hermans, Adriana Johanna op
  1897-12-22 in Amsterdam. Kinderen van Hermans, Adriana Johanna en Laagwater, Cornelis
  Albertus
  • 11141111111111317631331 i. Laagwater, Adriana Johanna. Adriana Johanna werd geboren op
   1897-12-24 in Amsterdam. Zij overleed na 1944. 11141111111111317631332 ii. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1898-05-16 in
   Amsterdam. Zij overleed op 1898-05-16 in Amsterdam.
  • 11141111111111317631333 iii. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op
   1899-11-06 in Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-24 in
   Amsterdam.
  • 11141111111111317631334 iv. Laagwater, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren
   in 1901. Zij overleed op 1982-03-23 in Geertruidenberg.
  • 11141111111111317631335 v. Laagwater, Wilhelmina Josephina. Wilhelmina Josephina werd
   geboren in 1904 in Amsterdam. Zij overleed op 1933-12-20 in
   Amsterdam.
  • 11141111111111317631336 vi. Laagwater, Arie. Arie werd geboren op 1904-12-18 in Amsterdam.
   Hij overleed op 1956-03-24 in Amsterdam.
  • 11141111111111317631337 vii. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
   1908-11-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1992-05-03 in
   Amsterdam.
  • 11141111111111317631338 viii. Laagwater, Alida Catharina. Alida Catharina werd geboren op
   1913-04-15 in Amsterdam. Zij overleed na 1946.
 14. Laagwater, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1874-09-03 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1946-03-09 in Amsterdam op de leeftijd van 71 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Hollemstroom,
  Johanna Wilhelmina. Zij trouwde Bruggink, Johannes Jacobus op
  1894-09-19 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Catharina Alida en Bruggink, Johannes
  Jacobus
  • 11141111111111317631341 i. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op
   1895-01-29 in Amsterdam. Hij overleed op 1945-06-04 in
   Amsterdam.
  • 11141111111111317631342 ii. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. Johanna Christina
   Wilhelmina werd geboren op 1896-12-23 in Amsterdam. Zij
   overleed in 1990-06-00 in Zaandam.
  • 11141111111111317631343 iii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1899-10-29 in Amsterdam. Zij overleed op 1995-05-08 in
   Lelystad.
  • 11141111111111317631344 iv. Bruggink, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren
   op 1901-07-08 in Amsterdam. Zij overleed op 1985-01-14 in
   Hoorn.
  • 11141111111111317631345 v. Bruggink, Heinrich. Heinrich werd geboren op 1904-12-25 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1992-10-25 in Amsterdam.
  • 11141111111111317631346 vi. Bruggink, Susanna Geertruida. Susanna Geertruida werd geboren
   op 1907-03-08 in Amsterdam. Zij overleed op 1990-12-25 in
   Amsterdam. 11141111111111317631347 vii. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1907-10-28 in Amsterdam. Zij overleed in 1907.
  • 11141111111111317631348 viii. Bruggink, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op
   1910-03-29 in Rotterdam. Hij overleed op 1985-02-08 in
   Amsterdam. 11141111111111317631349 ix. Bruggink, Maria Geertruida. Maria Geertruida werd geboren op
   1912-03-17 in Rotterdam. Zij overleed op 1916-08-18 in
   Amsterdam.
  • 1114111111111131763134A x. Bruggink, Albertha. Albertha werd geboren op 1915-06-17 in
   Amsterdam. Zij overleed op 1998-05-24 in Amsterdam. 1114111111111131763134B xi. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren in 1917
   in Amsterdam. Zij overleed omstreeks 1917 in Amsterdam.
 15. Laagwater, Albertus. Albertus werd geboren op 1876-10-08 in Amsterdam. Hij overleed na
  1921 op de leeftijd van meer dan 44 jaren, 2 maanden. Hij was de
  zoon van Laagwater, Arie en Hollemstroom, Johanna Wilhelmina. Hij
  trouwde Elbers, Cornelia op 1914-05-28 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Albertus In 1890, hij was toen pas 13 jaar, moest hij voor de Rechtbank in
  Amsterdam verschijnen.
  Vonnisnummer: 644
 16. Richter, Wilhelm Frederik. Wilhelm Frederik werd geboren in 1872 in Amsterdam. Hij overleed
  na 1892 op de leeftijd van meer dan 20 jaren. Hij was de zoon van
  Richter, Jacobus en Hollemstroom, Elisabeth.
 17. Richter, Alida Jacoba Elisabeth. Alida Jacoba Elisabeth werd geboren op 1874-01-10 in Amsterdam.
  Zij was de dochter van Richter, Jacobus en Hollemstroom,
  Elisabeth. Zij trouwde van Unen, Anthonij op 1896-08-12 in
  Amsterdam. Kinderen van Richter, Alida Jacoba Elisabeth en van Unen, Anthonij 11141111111111317631421 i. van Unen, Elisabeth Wilhelmina. Elisabeth Wilhelmina werd
  geboren in 1896 in Amsterdam. Zij overleed na 1922. 11141111111111317631422 ii. van Unen, Lambert. Lambert werd geboren in 1902 in Amsterdam.
  Hij overleed na 1927. 11141111111111317631423 iii. van Unen, Antonia. Antonia werd geboren in 1906 in Amsterdam.
  Zij overleed na 1932. 11141111111111317631424 iv. van Unen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1907 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1934.
 18. Richter, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-04-27 in Amsterdam. Hij overleed na
  1902 op de leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de
  zoon van Richter, Jacobus en Hollemstroom, Elisabeth.
 19. Richter, Karl Samuel. Karl Samuel werd geboren in 1882 in Amsterdam. Hij overleed op
  1953-03-23 in Termunten op de leeftijd van 71 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Richter, Jacobus en Hollemstroom, Elisabeth.

Generatie 23

 1. Buising, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren in 1898 in Gouda. Zij overleed op
  1935-03-25 in Gouda op de leeftijd van 37 jaren, 2 maanden. Zij
  was de dochter van Bulsing, Johannnes Samuel Bertus en Tamse,
  Cornelia Helena.
 2. Bulsing, Cornelia Johanna Wilhelmina. Cornelia Johanna Wilhelmina werd geboren in 1903 in Gouda. Zij was
  de dochter van Bulsing, Johannnes Samuel Bertus en Tamse, Cornelia
  Helena. Zij trouwde van der Ven, Paul Jan op 1922-05-17 in
  Amsterdam.
 3. Buising, Bernardus. Bernardus werd geboren in 1905 in Amsterdam. Hij overleed na 1930
  op de leeftijd van meer dan 25 jaren. Hij was de zoon van Buising,
  Bernardus Johannes en Verburgt, Johanna Maria. Hij trouwde Woons,
  Joanna Geertrui op 1930-12-17 in Amsterdam.
 4. Buising, Maria Theodora. Maria Theodora werd geboren in 1912 in Amsterdam. Zij overleed na
  1956 op de leeftijd van meer dan 44 jaren. Zij was de dochter van
  Buising, Bernardus Johannes en Verburgt, Johanna Maria.
 5. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1882-09-17 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1966-11-15 in Amsterdam op de leeftijd van 84 jaren, 1
  maand. Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers,
  Christina Hendrika. Notities bij Laagwater, Samuel Barend Politierapport 1940
 6. Laagwater, Maria Wilhelmina Christina. Maria Wilhelmina Christina werd geboren op 1885-05-16 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1976-12-05 in Amsterdam op de leeftijd
  van 91 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Samuel
  Barend en Albers, Christina Hendrika.
 7. Laagwater, Carel Frederik. Carel Frederik werd geboren op 1886-08-24 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1971-03-08 op de leeftijd van 84 jaren, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina
  Hendrika. Hij trouwde Raben, Augusta Henrietta Paulina op
  1910-06-18 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Christiani, Catharina
  op 1924-12-24 in Amsterdam. Kinderen van Raben, Augusta Henrietta Paulina en Laagwater, Carel
  Frederik 111411111111113176313131 i. Laagwater, J.. J. werd geboren op 1911-02-14 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1918-03-23 in Amsterdam. 111411111111113176313132 ii. Laagwater, Carolina Augusta. Carolina Augusta werd geboren
  omstreeks 1915. Kinderen van Christiani, Catharina en Laagwater, Carel Frederik 111411111111113176313133 i. Laagwater, Christina Henderika. Christina Henderika werd
  geboren omstreeks 1930. 111411111111113176313134 ii. Laagwater, Francina Hendrika. Francina Hendrika werd geboren
  omstreeks 1930.
 8. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1888-11-19 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1965-09-22 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren,
  10 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en
  Albers, Christina Hendrika. Hij trouwde Haverman, Martina Tisina
  op 1918-05-16 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Arie Cornelis Politierapport Amsterdam 1940 en 1941. Kinderen van Haverman, Martina Tisina en Laagwater, Arie Cornelis
  • 111411111111113176313141 i. Laagwater, Tisina Reindina. Tisina Reindina werd geboren
   omstreeks 1925 in Amsterdam.
  • 111411111111113176313142 ii. Laagwater, Martina E.. Martina E. werd geboren omstreeks 1930
   in Amsterdam. Zij overleed na 1957. 111411111111113176313143 iii. Laagwater, Arie Cornelis jr. Arie Cornelis jr werd geboren in
   1919 in Amsterdam.
 9. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1891-02-05. Hij overleed op
  1891-06-03 op de leeftijd van 3 maanden, 27 dagen. Hij was de zoon
  van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.
 10. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1892-09-07. Hij overleed voor 1895
  op de leeftijd van minder dan 2 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon
  van Laagwater, Samuel Barend en Albers, Christina Hendrika.
 11. Laagwater, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1895-02-04 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1913-07-21 in Amsterdam op de leeftijd van 18 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Samuel Barend en Albers,
  Christina Hendrika.
 12. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 1896-10-21 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1935 op de leeftijd van meer dan 38 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Laagwater, Samuel Barend en Albers,
  Christina Hendrika. Zij trouwde Klein, Jitze op 1918-01-24 in
  Amsterdam. Zij trouwde tevens van Gulik, Petrus Christiaan August
  op 1935-04-10 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Christina Hendrika en Klein, Jitze 111411111111113176313181 i. Klein, Ate. Ate werd geboren op 1919-12-18. 111411111111113176313182 ii. Klein, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren
  omstreeks 1920.
 13. Laagwater, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1891-07-16 in Ede. Hij overleed op
  1980-04-04 op de leeftijd van 88 jaren, 8 maanden. Hij werd
  begraven in Ede. Hij was de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en
  van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Hij trouwde Raatgever,
  Petronella Wilhelmina op 1914-05-28 in Schoten (Haarlem). Hij
  trouwde tevens Rubens, Jeannette omstreeks 1955.
 14. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1893-05-02 in Amsterdam. Hij overleed
  op 1943-12-10 in Bunnik (U) op de leeftijd van 50 jaren, 7
  maanden. Hij werd begraven na 1943-12-10 in Loenen. Hij was de
  zoon van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena Johanna
  Frederika. Hij trouwde van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva op
  1922-07-27 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Gerrit Jan IJsfabrikant, verrichtte spionage; verzamelde wapens; verzorgde
  onderduikers; O.D.- Vrij Nederland; gearresteerd 9-12-1942 – in
  het “Oranjehotel” gezeten van 9-12-1942 tot 4-9-1943 – vervoerd
  naar Vugt en Utrecht – 4-11-1943 ter dood veroordeeld en
  10-12-1943 gefusilleerd, waarschijnlijk te Utrecht. Hij stelde zijn fabriek beschikbaar voor verbergen van wapens. Op 5 mei 1953 is hem postuum het Kruis van Verdienste toegekend.
  Nummer Koninklijk Besluit: 61 Kinderen van van Scherpenzeel, Catharina Adriana Eva en Laagwater,
  Gerrit Jan 111411111111113176313221 i. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1923-05-24 in
  Arnhem. Hij overleed na 1943.
 15. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1896-10-21 in Amsterdam. Zij was de
  dochter van Laagwater, Arie Cornelis en van der Kluis, Helena
  Johanna Frederika.
 16. Laagwater, Adriana Sophia. Adriana Sophia werd geboren op 1898-04-30 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1984-11-22 in Warmond op de leeftijd van 86 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en van
  der Kluis, Helena Johanna Frederika. Zij trouwde Vreeken, Arie op
  1919-10-23 in Alkemade. Kinderen van Laagwater, Adriana Sophia en Vreeken, Arie 111411111111113176313241 i. Vreeken, Cornelis. Cornelis werd geboren omstreeks 1920. 111411111111113176313242 ii. Vreeken, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op
  1924-04-08 in Sassenheim. Hij overleed op 2008-03-06 in
  Hilversum.
  • 111411111111113176313243 iii. Vreeken, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1924-04-08
   in Sassenheim.
 17. Laagwater, Leendert Johannes Frederik. Leendert Johannes Frederik werd geboren op 1904-07-28 in
  Amsterdam. Hij overleed na 1932 op de leeftijd van meer dan 27
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Arie Cornelis en
  van der Kluis, Helena Johanna Frederika. Hij trouwde de Boer,
  Fransje Anna op 1932-06-28 in Amsterdam.
 18. Laagwater, Adriana Johanna. Adriana Johanna werd geboren op 1897-12-24 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1944 op de leeftijd van meer dan 46 jaren, 8 dagen.
  Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans,
  Adriana Johanna. Zij trouwde Sanders, Willem Johannes op
  1921-06-29 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Adriana Johanna en Sanders, Willem
  Johannes 111411111111113176313311 i. Sanders, Willem Johannes. Willem Johannes werd geboren in 1923
  in Amsterdam. Hij overleed op 1944-07-07 in Amsterdam.
 19. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1898-05-16 in Amsterdam. Zij overleed op
  1898-05-16 in Amsterdam op de leeftijd van 0 dagen. Zij was de
  dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans, Adriana
  Johanna.
 20. Laagwater, Cornelis Albertus. Cornelis Albertus werd geboren op 1899-11-06 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1984-08-24 in Amsterdam op de leeftijd van 84 jaren, 9
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Hij trouwde Hummeling, Elisabeth
  Josephina op 1923-11-22 in Amsterdam. Kinderen van Hummeling, Elisabeth Josephina en Laagwater, Cornelis
  Albertus 111411111111113176313331 i. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren
  op 1924-12-04 in Amsterdam.
 21. Laagwater, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren in 1901. Zij overleed op
  1982-03-23 in Geertruidenberg op de leeftijd van 81 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Riebel, Adrianus op
  1925-03-04 in Amsterdam. Zij trouwde tevens den Broeder, Frans op
  1936-01-14 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Johanna Wilhelmina en den Broeder, Frans 111411111111113176313341 i. den Broeder, dochter. dochter werd geboren op 1938-06-29 in
  Amsterdam.
 22. Laagwater, Wilhelmina Josephina. Wilhelmina Josephina werd geboren in 1904 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1933-12-20 in Amsterdam op de leeftijd van 29 jaren,
  11 maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Zij trouwde Letzer, Paulus Christiaan op
  1932-04-21 in Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Wilhelmina Josephina en Letzer, Paulus
  Christiaan 111411111111113176313351 i. Letzer, zoon. zoon werd geboren op 1932-12-01 in Amsterdam. 111411111111113176313352 ii. Letzer, kind 1. kind 1 werd geboren omstreeks 1933.
 23. Laagwater, Arie. Arie werd geboren op 1904-12-18 in Amsterdam. Hij overleed op
  1956-03-24 in Amsterdam op de leeftijd van 51 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans,
  Adriana Johanna. Hij trouwde Seijnen, Elisabeth op 1935-09-04 in
  Amsterdam. Kinderen van Seijnen, Elisabeth en Laagwater, Arie
  • 111411111111113176313361 i. Laagwater, Elisabeth Margaretha. Elisabeth Margaretha werd
   geboren op 1938-03-19 in Amsterdam. Zij overleed op 1978-02-21
   in Beverwijk.
 24. Laagwater, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1908-11-18 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1992-05-03 in Amsterdam op de leeftijd van 83 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Laagwater, Cornelis Albertus en
  Hermans, Adriana Johanna. Hij trouwde Both, Dorothea Juliana op
  1934-04-11 in Amsterdam. Notities bij Laagwater, Samuel Barend Op de website https://neerlandschverzetsmonument.nl staat vermeld
  S.B.Laagwater. Het kan niet anders zijn dat dit deze Samuel
  Laagwater betreft. Het is mij (nog) niet bekend waarom. Kinderen van Both, Dorothea Juliana en Laagwater, Samuel Barend 111411111111113176313371 i. Laagwater, Ronald Barend. Ronald Barend werd geboren omstreeks
  1940.
 25. Laagwater, Alida Catharina. Alida Catharina werd geboren op 1913-04-15 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1946 op de leeftijd van meer dan 32 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hermans,
  Adriana Johanna. Zij trouwde Bruins, Lubbertus omstreeks 1945. Kinderen van Laagwater, Alida Catharina en Bruins, Lubbertus 111411111111113176313381 i. Bruins, Hendrika Alida. Hendrika Alida werd geboren op
  1946-08-20 in Ouder Amstel. Zij overleed op 1946-08-21 in Ouder
  Amstel.
 26. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op 1895-01-29 in Amsterdam. Hij
  overleed op 1945-06-04 in Amsterdam op de leeftijd van 50 jaren, 4
  maanden. Hij werd begraven op 1945-06-06 in Amsterdam. Hij was de
  zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida.
  Hij trouwde de Jong, Neeltje op 1914-07-29 in Rotterdam. Notities bij Bruggink, Johannes Lucas Hij komt voor in politieregisters (meldingsrapporten) van 1940 en
  1945. Kinderen van de Jong, Neeltje en Bruggink, Johannes Lucas 111411111111113176313411 i. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
  1914-12-12 in Rotterdam. Zij overleed op 1917-01-15 in
  Rotterdam. 111411111111113176313412 ii. Bruggink, Paul. Paul werd geboren op 1916-07-02 in Rotterdam.
  Hij overleed op 2005-08-16 in Amsterdam. 111411111111113176313413 iii. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op
  1920-02-11 in Amsterdam. Hij overleed na 1940.
  • 111411111111113176313414 iv. Bruggink, Cornelia?. Cornelia? werd geboren omstreeks 1928.
 27. Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina. Johanna Christina Wilhelmina werd geboren op 1896-12-23 in
  Amsterdam. Zij overleed in 1990-06-00 in Zaandam op de leeftijd
  van 93 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes
  Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Maijs, Johannes
  op 1916-05-18 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Harland, Jacob op
  1940-05-08 in Wormerveer. Kinderen van Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Maijs,
  Johannes
  • 111411111111113176313421 i. Maijs, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1916-11-05 in
   Amsterdam. Notities voor Bruggink, Johanna Christina Wilhelmina en Harland,
   Jacob: Jacob (oom Sjaak) zijn eerste vrouw overleed in 1939.
   Vermoedelijk is hij kort daarna gaan samenwonen met Miep Bruggink.
 28. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1899-10-29 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1995-05-08 in Lelystad op de leeftijd van 95 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Smit, Cornelis Jacobus op
  1924-06-05 in Amsterdam. Kinderen van Bruggink, Catharina Alida en Smit, Cornelis Jacobus 111411111111113176313431 i. Smit, Cornelis J.. Cornelis J. werd geboren op 1925-10-21 in
  Amsterdam. Hij overleed op 2003-09-14 in Lelystad.
 29. Bruggink, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 1901-07-08 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1985-01-14 in Hoorn op de leeftijd van 83 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde Jonge Vos, Karel Cornelis
  op 1930-07-24 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Hoekstra, Bauke
  Luitzen op 1942-11-04 in Haarlem. Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel
  Cornelis
  • 111411111111113176313441 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.
  • 111411111111113176313442 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in
   Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland. 111411111111113176313443 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op
   1937-02-11 in Haarlem. Zij overleed op 2019-08-28 in
   Nieuw-Beerta.
 30. Bruggink, Heinrich. Heinrich werd geboren op 1904-12-25 in Amsterdam. Hij overleed op
  1992-10-25 in Amsterdam op de leeftijd van 87 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater,
  Catharina Alida. Hij trouwde van Veen, Theresia Sophia op
  1939-11-23 in Amsterdam. Kinderen van van Veen, Theresia Sophia en Bruggink, Heinrich 111411111111113176313451 i. Bruggink, Anneke. Anneke werd geboren omstreeks 1940 in
  Bilthoven?. 111411111111113176313452 ii. Bruggink, Johannes Andres. Johannes Andres werd geboren
  omstreeks 1945 in Bilthoven?. 111411111111113176313453 iii. Bruggink, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren in 1945.
  Hij overleed op 1946-05-02 in Utrecht. 111411111111113176313454 iv. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren omstreeks
  1950 in Bilthoven?.
 31. Bruggink, Susanna Geertruida. Susanna Geertruida werd geboren op 1907-03-08 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1990-12-25 in Amsterdam op de leeftijd van 83 jaren, 9
  maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Zij trouwde van den Burg, Cornelis
  Abel Henderikus op 1930-07-24 in Amsterdam. Kinderen van Bruggink, Susanna Geertruida en van den Burg,
  Cornelis Abel Henderikus
  • 111411111111113176313461 i. van den Burg, Susanna. Susanna werd geboren op 1939-07-30.
  • 111411111111113176313462 ii. van den Burg, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren
   op 1947-01-12.
 32. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1907-10-28 in Amsterdam. Zij
  overleed in 1907 op de leeftijd van (9 maanden, 27 dagen). Zij was
  de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina
  Alida. Notities bij Bruggink, Catharina Alida Mogelijk is zij jong overleden? Bep was nl altijd de jongste.
 33. Bruggink, Samuel Barend. Samuel Barend werd geboren op 1910-03-29 in Rotterdam. Hij
  overleed op 1985-02-08 in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren,
  10 maanden. Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida. Hij trouwde Groenendaal, Maria Helena
  Christina op 1938-05-05 in Amsterdam. Kinderen van Groenendaal, Maria Helena Christina en Bruggink,
  Samuel Barend
  • 111411111111113176313481 i. Bruggink, Rudi. Rudi werd geboren op 1939-09-03 in Amsterdam.
   Hij overleed op 1992-11-29.
 34. Bruggink, Maria Geertruida. Maria Geertruida werd geboren op 1912-03-17 in Rotterdam. Zij
  overleed op 1916-08-18 in Amsterdam op de leeftijd van 4 jaren, 5
  maanden. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en
  Laagwater, Catharina Alida.

1114111111111131763134A. Bruggink, Albertha.

 Albertha werd geboren op 1915-06-17 in Amsterdam. Zij overleed op 
 1998-05-24 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 11 maanden. 
 Zij werd begraven op 1998-05-28 in Amsterdam. Zij was de dochter 
 van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, Catharina Alida. Zij 
 trouwde Heeroma, Marinus Johannes Jacobus.

 Kinderen van Bruggink, Albertha en Heeroma, Marinus Johannes 
 Jacobus

  1114111111111131763134A1 i. Heeroma, Marijke. Marijke werd geboren op 1944-04-21 in 
   Amsterdam. Zij overleed op 1945-01-10 in Amsterdam.

 + 1114111111111131763134A2 ii. Heeroma, Paulus. Paulus werd geboren op 1946-05-02 in 
   Amsterdam. Hij overleed op 2007-10-31 in Lelystad.

 + 1114111111111131763134A3 iii. Heeroma, Anja. Anja werd geboren op 1947-08-06 in Amsterdam.

1114111111111131763134B. Bruggink, Catharina Alida.

 Catharina Alida werd geboren in 1917 in Amsterdam. Zij overleed 
 omstreeks 1917 in Amsterdam op de leeftijd van ongeveer 0 dagen. 
 Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Jacobus en Laagwater, 
 Catharina Alida.
 1. van Unen, Elisabeth Wilhelmina. Elisabeth Wilhelmina werd geboren in 1896 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1922 op de leeftijd van meer dan 26 jaren. Zij was de
  dochter van van Unen, Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth.
  Zij trouwde Joshua, Albert Percival op 1922-12-07 in Amsterdam.
 2. van Unen, Lambert. Lambert werd geboren in 1902 in Amsterdam. Hij overleed na 1927 op
  de leeftijd van meer dan 25 jaren. Hij was de zoon van van Unen,
  Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth.
 3. van Unen, Antonia. Antonia werd geboren in 1906 in Amsterdam. Zij overleed na 1932 op
  de leeftijd van meer dan 26 jaren. Zij was de dochter van van
  Unen, Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth. Zij trouwde
  Blitz, Elias op 1925-04-01 in Amsterdam.
 4. van Unen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1907 in Amsterdam. Zij overleed na 1934 op
  de leeftijd van meer dan 27 jaren. Zij was de dochter van van
  Unen, Anthonij en Richter, Alida Jacoba Elisabeth.

Generatie 24

 1. Laagwater, J. J. werd geboren op 1911-02-14 in Amsterdam. Zij overleed op
  1918-03-23 in Amsterdam op de leeftijd van 7 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Laagwater, Carel Frederik en Raben, Augusta
  Henrietta Paulina.
 2. Laagwater, Carolina Augusta. Carolina Augusta werd geboren omstreeks 1915. Zij is de dochter
  van Laagwater, Carel Frederik en Raben, Augusta Henrietta Paulina.
 3. Laagwater, Christina Henderika. Christina Henderika werd geboren omstreeks 1930. Zij is de dochter
  van Laagwater, Carel Frederik en Christiani, Catharina.
 4. Laagwater, Francina Hendrika. Francina Hendrika werd geboren omstreeks 1930. Zij is de dochter
  van Laagwater, Carel Frederik en Christiani, Catharina.
 5. Laagwater, Tisina Reindina. Tisina Reindina werd geboren omstreeks 1925 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina
  Tisina. Zij had een relatie met Onbekend. Kinderen van Laagwater, Tisina Reindina en Onbekend 1114111111111131763131411 i. Laagwater, Tisina Reindina jr.. Tisina Reindina jr. werd
  geboren op 1956-11-14 in Amsterdam.
 6. Laagwater, Martina E. Martina E. werd geboren omstreeks 1930 in Amsterdam. Zij overleed
  na 1957 op de leeftijd van meer dan ongeveer 27 jaren. Zij was de
  dochter van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina Tisina.
  Zij trouwde Schrijver, nn omstreeks 1955. Kinderen van Laagwater, Martina E. en Schrijver, nn 1114111111111131763131421 i. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1957-01-11 in
  Amsterdam.
 7. Laagwater, Arie Cornelis jr. Arie Cornelis jr werd geboren in 1919 in Amsterdam. Hij is de zoon
  van Laagwater, Arie Cornelis en Haverman, Martina Tisina. Hij
  trouwde Baltzer, W.M. omstreeks 1955.
 8. Klein, Ate. Ate werd geboren op 1919-12-18. Hij was de zoon van Klein, Jitze
  en Laagwater, Christina Hendrika.
 9. Klein, Johannes Cornelis. Johannes Cornelis werd geboren omstreeks 1920. Hij was de zoon van
  Klein, Jitze en Laagwater, Christina Hendrika.
 10. Laagwater, Gerrit Jan. Gerrit Jan werd geboren op 1923-05-24 in Arnhem. Hij overleed na
  1943 op de leeftijd van meer dan 19 jaren, 7 maanden. Hij was de
  zoon van Laagwater, Gerrit Jan en van Scherpenzeel, Catharina
  Adriana Eva. Hij trouwde Dekkinga, Henderika Aaltje op 1943-12-23
  in Groningen.
 11. Vreeken, Cornelis. Cornelis werd geboren omstreeks 1920. Hij is de zoon van Vreeken,
  Arie en Laagwater, Adriana Sophia.
 12. Vreeken, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren op 1924-04-08 in Sassenheim. Hij
  overleed op 2008-03-06 in Hilversum op de leeftijd van 83 jaren,
  10 maanden. Hij was de zoon van Vreeken, Arie en Laagwater,
  Adriana Sophia.
 13. Vreeken, Jan Johannes. Jan Johannes werd geboren op 1924-04-08 in Sassenheim. Hij is de
  zoon van Vreeken, Arie en Laagwater, Adriana Sophia. Hij had een
  relatie met Lindhagen, Maj Ingegoard. Kinderen van Lindhagen, Maj Ingegoard en Vreeken, Jan Johannes
  • 1114111111111131763132431 i. Lindhagen, Lennart Ari Gösta. Lennart Ari Gösta werd geboren op
   1955-03-15 in Zweden.
 14. Sanders, Willem Johannes. Willem Johannes werd geboren in 1923 in Amsterdam. Hij overleed op
  1944-07-07 in Amsterdam op de leeftijd van 21 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Sanders, Willem Johannes en Laagwater, Adriana
  Johanna.
 15. Laagwater, Christina Hendrika. Christina Hendrika werd geboren op 1924-12-04 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Laagwater, Cornelis Albertus en Hummeling,
  Elisabeth Josephina.
 16. den Broeder, dochter. dochter werd geboren op 1938-06-29 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van den Broeder, Frans en Laagwater, Johanna Wilhelmina.
 17. Letzer, zoon. zoon werd geboren op 1932-12-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Letzer, Paulus Christiaan en Laagwater, Wilhelmina Josephina.
 18. Letzer, kind 1. kind 1 werd geboren omstreeks 1933. Deze persoon is het kind van
  Letzer, Paulus Christiaan en Laagwater, Wilhelmina Josephina.
 19. Laagwater, Elisabeth Margaretha. Elisabeth Margaretha werd geboren op 1938-03-19 in Amsterdam. Zij
  overleed op 1978-02-21 in Beverwijk op de leeftijd van 39 jaren,
  11 maanden. Zij was de dochter van Laagwater, Arie en Seijnen,
  Elisabeth. Zij trouwde Horn, Johannes Jacobus op 1956-04-20 in
  Amsterdam. Kinderen van Laagwater, Elisabeth Margaretha en Horn, Johannes
  Jacobus 1114111111111131763133611 i. Horn, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1955.
 20. Laagwater, Ronald Barend. Ronald Barend werd geboren omstreeks 1940. Hij is de zoon van
  Laagwater, Samuel Barend en Both, Dorothea Juliana. Hij trouwde
  ter Linden, Yfma op 1971-10-28 in Amsterdam.
 21. Bruins, Hendrika Alida. Hendrika Alida werd geboren op 1946-08-20 in Ouder Amstel. Zij
  overleed op 1946-08-21 in Ouder Amstel op de leeftijd van 1 dag.
  Zij was de dochter van Bruins, Lubbertus en Laagwater, Alida
  Catharina.
 22. Bruggink, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1914-12-12 in Rotterdam. Zij
  overleed op 1917-01-15 in Rotterdam op de leeftijd van 2 jaren, 1
  maand. Zij was de dochter van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong,
  Neeltje.
 23. Bruggink, Paul. Paul werd geboren op 1916-07-02 in Rotterdam. Hij overleed op
  2005-08-16 in Amsterdam op de leeftijd van 89 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje. Hij
  trouwde Hannema, Cornelia Jansje op 1940-07-04 in Amsterdam.
 24. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren op 1920-02-11 in Amsterdam. Hij
  overleed na 1940 op de leeftijd van meer dan 19 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje.
 25. Bruggink, Cornelia?. Cornelia? werd geboren omstreeks 1928. Zij is de dochter van
  Bruggink, Johannes Lucas en de Jong, Neeltje. Zij trouwde Heida,
  Sjoerd omstreeks 1955. Kinderen van Bruggink, Cornelia? en Heida, Sjoerd 1114111111111131763134141 i. Heida, John. John werd geboren omstreeks 1966. 1114111111111131763134142 ii. Heida, George. George werd geboren in 1958 in Haarlem.
 26. Maijs, Franciscus. Franciscus werd geboren op 1916-11-05 in Amsterdam. Hij was de
  zoon van Maijs, Johannes en Bruggink, Johanna Christina
  Wilhelmina. Hij had een relatie met Onbekend. Notities bij Maijs, Franciscus In 1935 werd in het militieregister vermeld, dat zijn ouders van
  tafel en bed gescheiden waren en zijn vader de ouderlijke macht
  uitoefende.
  Vreemd, want formeel waren zijn ouders al gescheiden vanaf 1925 en
  Frans was inmiddels 19 jaar. Kinderen van Onbekend en Maijs, Franciscus 1114111111111131763134211 i. Maijs, Frans. Frans werd geboren in 1944.
 27. Smit, Cornelis J. Cornelis J. werd geboren op 1925-10-21 in Amsterdam. Hij overleed
  op 2003-09-14 in Lelystad op de leeftijd van 77 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Smit, Cornelis Jacobus en Bruggink, Catharina
  Alida.
 28. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij
  overleed op 2017-10-29 in Ermelo op de leeftijd van 85 jaren, 4
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en
  Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op
  1952-05-22 in Haarlem. Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan
  • 1114111111111131763134411 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op
   1953-08-22 in Haarlem.
  • 1114111111111131763134412 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op
   1954-12-17 in IJmuiden.
  • 1114111111111131763134413 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op
   1961-05-01 in Heemskerk.
 29. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op
  2000-12-07 in Portland op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina
  Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 1955-07-27 in
  Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in
  1971-05-00 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel
  Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN). Notities bij Jonge Vos, Hendrik Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide,
  Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas),
  Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de
  Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
  1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in
  zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf,
  houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die
  betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of
  software engineer zijn. Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik 1114111111111131763134421 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op
  1960-03-22 in Zeist. 1114111111111131763134422 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op
  1964-01-03 in Leiderdorp. 1114111111111131763134423 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op
  1965-02-13 in Leiderdorp.
  • 1114111111111131763134424 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd
   geboren op 1968-08-09 in Leiden.
 30. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij
  overleed op 2019-08-28 in Nieuw-Beerta op de leeftijd van 82
  jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis
  en Bruggink, Christina Hendrika. Zij had een ongehuwde relatie met
  Haan, Dolf. Zij had tevens een relatie met van Zanen, Barteld. Notities bij Jonge Vos, Carla Christina Karel Jonge Vos was haar juridische vader, maar onderzoek door
  Carla zélf geeft aan, dat Karel niet haar biologische vader was.
 31. Bruggink, Anneke. Anneke werd geboren omstreeks 1940 in Bilthoven?. Zij is de
  dochter van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 32. Bruggink, Johannes Andres. Johannes Andres werd geboren omstreeks 1945 in Bilthoven?. Hij is
  de zoon van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 33. Bruggink, Arie Cornelis. Arie Cornelis werd geboren in 1945. Hij overleed op 1946-05-02 in
  Utrecht op de leeftijd van 1 jaar, 4 maanden. Hij was de zoon van
  Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 34. Bruggink, Johannes Lucas. Johannes Lucas werd geboren omstreeks 1950 in Bilthoven?. Hij is
  de zoon van Bruggink, Heinrich en van Veen, Theresia Sophia.
 35. van den Burg, Susanna. Susanna werd geboren op 1939-07-30. Zij is de dochter van van den
  Burg, Cornelis Abel Henderikus en Bruggink, Susanna Geertruida.
  Zij trouwde van Dorth, Matthijs omstreeks 1965. Notities bij van den Burg, Susanna Op 12 juni 2004 is Suus bij ons in Hooghalen op bezoek geweest. Kinderen van van den Burg, Susanna en van Dorth, Matthijs
  • 1114111111111131763134611 i. van Dorth, Marjon Geertruida Johanna. Marjon Geertruida Johanna
   werd geboren op 1968-03-18. 1114111111111131763134612 ii. van Dorth, René Matthijs Cornelis. René Matthijs Cornelis werd
   geboren omstreeks 1970.
 36. van den Burg, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren op 1947-01-12. Hij is de zoon van
  van den Burg, Cornelis Abel Henderikus en Bruggink, Susanna
  Geertruida. Hij trouwde Verheul, Miep op 1969-10-17. Kinderen van Verheul, Miep en van den Burg, Cornelis Johannes
  • 1114111111111131763134621 i. van den Burg, Saskia. Saskia werd geboren op 1977-07-26. 1114111111111131763134622 ii. van den Burg, Martijn Theodorus Mathijs. Martijn Theodorus
   Mathijs werd geboren op 1975-02-15.
  • 1114111111111131763134623 iii. van den Burg, Jeroen Cornelis Willem. Jeroen Cornelis Willem
   werd geboren op 1970-09-27.
 37. Bruggink, Rudi. Rudi werd geboren op 1939-09-03 in Amsterdam. Hij overleed op
  1992-11-29 op de leeftijd van 53 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon
  van Bruggink, Samuel Barend en Groenendaal, Maria Helena
  Christina. Hij trouwde Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria omstreeks
  1962. Kinderen van Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria en Bruggink, Rudi 1114111111111131763134811 i. Bruggink, Mike. Mike werd geboren op 1964-04-13 in Amsterdam.
  Hij overleed in 1966 in Amsterdam.
  • 1114111111111131763134812 ii. Bruggink, Menno. Menno werd geboren op 1966-09-13 in Amsterdam.

1114111111111131763134A1. Heeroma, Marijke.

 Marijke werd geboren op 1944-04-21 in Amsterdam. Zij overleed op 
 1945-01-10 in Amsterdam op de leeftijd van 8 maanden, 19 dagen. 
 Zij was de dochter van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en 
 Bruggink, Albertha.

1114111111111131763134A2. Heeroma, Paulus.

 Paulus werd geboren op 1946-05-02 in Amsterdam. Hij overleed op 
 2007-10-31 in Lelystad op de leeftijd van 61 jaren, 5 maanden. Hij
 was de zoon van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en Bruggink, 
 Albertha. Hij trouwde Apekrom, Maria Anna geschat omstreeks 1970.

 Kinderen van Apekrom, Maria Anna en Heeroma, Paulus

 + 1114111111111131763134A21 i. Heeroma, Bianca. Bianca werd geboren op 1974-02-26 in 
   Amsterdam.

  1114111111111131763134A22 ii. Heeroma, Marcel. Marcel werd geboren op 1977-02-27.

1114111111111131763134A3. Heeroma, Anja.

 Anja werd geboren op 1947-08-06 in Amsterdam. Zij is de dochter 
 van Heeroma, Marinus Johannes Jacobus en Bruggink, Albertha. Zij 
 trouwde van den Berg, Rob op 1966-11-09 in Amsterdam.

 Kinderen van Heeroma, Anja en van den Berg, Rob

  1114111111111131763134A31 i. van den Berg, Esther. Esther werd geboren op 1967-05-26 in 
   Amsterdam.

Generatie 25

 1. Laagwater, Tisina Reindina jr. Tisina Reindina jr. werd geboren op 1956-11-14 in Amsterdam. Zij
  is de dochter van Laagwater, Tisina Reindina. Zij trouwde
  Cornelis, Wim op 2009-04-24 in Gouda.
 2. Laagwater, dochter. dochter werd geboren op 1957-01-11 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van Schrijver, nn en Laagwater, Martina E..
 3. Lindhagen, Lennart Ari Gösta. Lennart Ari Gösta werd geboren op 1955-03-15 in Zweden. Hij is de
  zoon van Vreeken, Jan Johannes en Lindhagen, Maj Ingegoard. Hij
  had een relatie met Oldenburg, Vayleth. Kinderen van Oldenburg, Vayleth en Lindhagen, Lennart Ari Gösta 11141111111111317631324311 i. Oldenburg, Torgrim. Torgrim werd geboren op 1973-10-18 in
  Zweden.
 4. Horn, Johan. Johan werd geboren omstreeks 1955. Hij is de zoon van Horn,
  Johannes Jacobus en Laagwater, Elisabeth Margaretha.
 5. Heida, John. John werd geboren omstreeks 1966. Hij is de zoon van Heida, Sjoerd
  en Bruggink, Cornelia?.
 6. Heida, George. George werd geboren in 1958 in Haarlem. Hij is de zoon van Heida,
  Sjoerd en Bruggink, Cornelia?.
 7. Maijs, Frans. Frans werd geboren in 1944. Hij is de zoon van Maijs, Franciscus.
 8. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar. Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
  Alexander 11141111111111317631344111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
  in Alkmaar. 11141111111111317631344112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
  in Alkmaar.
 9. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar. Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred
  • 11141111111111317631344121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.
  • 11141111111111317631344122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.
  • 11141111111111317631344123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in
   Alkmaar.
 10. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij
  trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij
  trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij
  trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20 in Harderwijk. Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius
  Jan 11141111111111317631344131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in
  Alkmaar. 11141111111111317631344132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.
 11. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had
  een ongehuwde relatie met Will, Chris.
 12. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
 13. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Notities bij Jonge Vos, Eric Leonard Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij
  heeft een aantal keren in Japan
  opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam
  en samenwonend met André de
  Haan. Momenteel wonend in Berlijn.
 14. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is
  de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij
  trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden. Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
  Christiaan 11141111111111317631344241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.
 15. van Dorth, Marjon Geertruida Johanna. Marjon Geertruida Johanna werd geboren op 1968-03-18. Zij is de
  dochter van van Dorth, Matthijs en van den Burg, Susanna. Zij
  trouwde Derksen, Gerrit Hendrik Jan omstreeks 1988. Kinderen van van Dorth, Marjon Geertruida Johanna en Derksen,
  Gerrit Hendrik Jan 11141111111111317631346111 i. Derksen, Patrick Henny Thijs. Patrick Henny Thijs werd geboren
  op 1989-04-14. 11141111111111317631346112 ii. Derksen, Wendy Maria Suzanne. Wendy Maria Suzanne werd geboren
  op 1991-07-14.
 16. van Dorth, René Matthijs Cornelis. René Matthijs Cornelis werd geboren omstreeks 1970. Hij is de zoon
  van van Dorth, Matthijs en van den Burg, Susanna.
 17. van den Burg, Saskia. Saskia werd geboren op 1977-07-26. Zij is de dochter van van den
  Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep. Zij trouwde Nagtegaal,
  Gerrit op 2000-07-08. Kinderen van van den Burg, Saskia en Nagtegaal, Gerrit 11141111111111317631346211 i. Nagtegaal, Lucas. Lucas werd geboren op 2003-06-22. 11141111111111317631346212 ii. Nagtegaal, Robin. Robin werd geboren op 2006-05-24. 11141111111111317631346213 iii. Nagtegaal, Julia. Julia werd geboren op 2009-12-06.
 18. van den Burg, Martijn Theodorus Mathijs. Martijn Theodorus Mathijs werd geboren op 1975-02-15. Hij is de
  zoon van van den Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep.
 19. van den Burg, Jeroen Cornelis Willem. Jeroen Cornelis Willem werd geboren op 1970-09-27. Hij is de zoon
  van van den Burg, Cornelis Johannes en Verheul, Miep. Hij trouwde
  Ran, Ran geschat omstreeks 2010. Kinderen van Ran, Ran en van den Burg, Jeroen Cornelis Willem 11141111111111317631346231 i. van den Burg, Amy. Amy werd geboren op 2015-03-24.
 20. Bruggink, Mike. Mike werd geboren op 1964-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1966
  in Amsterdam op de leeftijd van 1 jaar, 8 maanden. Hij was de zoon
  van Bruggink, Rudi en Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria.
 21. Bruggink, Menno. Menno werd geboren op 1966-09-13 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Bruggink, Rudi en Pörtzgen, Leonarda Louisa Maria. Hij trouwde
  Kuipers, Ilona op 2007-08-06. Kinderen van Kuipers, Ilona en Bruggink, Menno 11141111111111317631348121 i. Bruggink, Myrthe. Myrthe werd geboren op 2007-08-24.

1114111111111131763134A21. Heeroma, Bianca.

 Bianca werd geboren op 1974-02-26 in Amsterdam. Zij is de dochter 
 van Heeroma, Paulus en Apekrom, Maria Anna. Zij had een relatie 
 met Groenewald, Mike.

 Kinderen van Heeroma, Bianca en Groenewald, Mike

  1114111111111131763134A211 i. Groenewald, Alyssa Danea. Alyssa Danea werd geboren op 
   2003-02-01 in Vlaardingen.

1114111111111131763134A22. Heeroma, Marcel.

 Marcel werd geboren op 1977-02-27. Hij is de zoon van Heeroma, 
 Paulus en Apekrom, Maria Anna.

1114111111111131763134A31. van den Berg, Esther.

 Esther werd geboren op 1967-05-26 in Amsterdam. Zij is de dochter 
 van van den Berg, Rob en Heeroma, Anja.

Generatie 26

 1. Oldenburg, Torgrim. Torgrim werd geboren op 1973-10-18 in Zweden. Hij is de zoon van
  Lindhagen, Lennart Ari Gösta en Oldenburg, Vayleth.
 2. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
  van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
 3. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
  Johanna.
 4. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een
  ongehuwde relatie met Onbekend. Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend 111411111111113176313441211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op
  1998-02-06 in Amsterdam.
 5. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van
  Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper,
  Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar. Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon 111411111111113176313441221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. 111411111111113176313441222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.
 6. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie
  met Vos, Mark. Kinderen van Tienkamp, Priscilla en Vos, Mark 111411111111113176313441231 i. Vos, Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.
 7. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 8. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van
  Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 9. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
  Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.
 10. Derksen, Patrick Henny Thijs. Patrick Henny Thijs werd geboren op 1989-04-14. Hij is de zoon van
  Derksen, Gerrit Hendrik Jan en van Dorth, Marjon Geertruida
  Johanna.
 11. Derksen, Wendy Maria Suzanne. Wendy Maria Suzanne werd geboren op 1991-07-14. Zij is de dochter
  van Derksen, Gerrit Hendrik Jan en van Dorth, Marjon Geertruida
  Johanna.
 12. Nagtegaal, Lucas. Lucas werd geboren op 2003-06-22. Hij is de zoon van Nagtegaal,
  Gerrit en van den Burg, Saskia.
 13. Nagtegaal, Robin. Robin werd geboren op 2006-05-24. Hij is de zoon van Nagtegaal,
  Gerrit en van den Burg, Saskia.
 14. Nagtegaal, Julia. Julia werd geboren op 2009-12-06. Zij is de dochter van Nagtegaal,
  Gerrit en van den Burg, Saskia.
 15. van den Burg, Amy. Amy werd geboren op 2015-03-24. Zij is de dochter van van den
  Burg, Jeroen Cornelis Willem en Ran, Ran.
 16. Bruggink, Myrthe. Myrthe werd geboren op 2007-08-24. Zij is de dochter van Bruggink,
  Menno en Kuipers, Ilona.

1114111111111131763134A211. Groenewald, Alyssa Danea.

 Alyssa Danea werd geboren op 2003-02-01 in Vlaardingen. Zij is de 
 dochter van Groenewald, Mike en Heeroma, Bianca.

Generatie 27

 1. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de
  zoon van Tienkamp, Marije.
 2. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van
  Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
 3. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
 4. Vos, Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Vos, Mark en Tienkamp, Priscilla.