Stamboom Tienkamp Brandenburg

Uncategorized

‘De Tiencamp’ te Doornspijk

Doornspijk / Elburg / Donkerbroek
Van het testament van Mevrouw Witten

FEITHENHOF.
Extract uit het Protocol der stad Elburg.
De Tienkamp, groot negen schepel gezaai bij de Enkmolen in Doornspijk

Get. 17 febr 1736
Verschenen Ds Jacobus Buschman welke verklaarde dat Johannes Stuurman van zijn zoon gekocht had een stuk land de Tiencamp gen. zijnde 9 schepel gezaai, doch dat Ds Duurcant die daar aanspraak op maakt als gevolg van een proces door hem destijds aangespannen, hier bezwaar tegen maakt,. en zodoende moeilijkheden veroorzaakt enz enz. get. 21 aug 1773

5e de “Tiencamp” groot 9 schepel in de Vrijheid get 10 sept 1765

1740
Vervolgens geef ik al mijn groeven in de kerk die op de naam van Dibbolt Feyth, richter geboekt zijn, aan mijn neef Harmen Jacob van Erkelens
Aan de 3 nagelaten kinderen van wijlen juffr Margaretha van Eben, met namen Dorothea, Chritiaan en Judith de volgende percelen 7/8 part in het erf de Clisterie in Oosterwolde op het Hooge gelegen, een kamp bouwland op ‘t Eekt onder Oldebroek groot 3 mudde gen. Geeloerst ?, een kamp weiland van 9 gresen achter de Mheen in de vrijheid, 4 gresen in Oosterwolde Wolstrij ? gen. en alle de voedergronsen op de Mheen mij toebehorend
Een stukje land de Enk gen. in Oostendorp, derdehalf mud Slijckerscamp gen. in deze vrijheid zijnde betimmert, de Starfcamp achter de kerk groot 8 gresen en 2 kampen van ieder 6 gresen mede in de vrijheid gelegen, een half mud bij de achterste molen en een kamp weiland bij de 2 stenen sluizen, de Tiencamp groot 9 schepel gezaai bij de Enkmolen en een mudde de Prik gen. in de Vrijheid en 6 schepel in de Dam in Doornspijk
Onder voorwaarde dat dit land aan de 3 kinderen gegeven, niet mag worden verkocht of veralineert nog bezwaart mag worden en op elkaar zullen versterven en bij de langstlevenden indien geen nakomelingen nalatend, zullen versterven op de 2 zoontjes van Hendrik Antonie Bigge en vrouwe Wobbina van Eben.
Tot mijn executeur testamentair aan gesteld mijn eheman Gerrit Witten en mijn neef Herman Jacob van Erkelens om na mijn overlijden dit te doen nakomen etc etc.
Get. den 23 sept 1740
Bron: Streekarchief

NB:
Een Gelderse schepel = 100 Gelderse roede = 1450 m².  De Tiencamp was dus ca 13.000 m2, ruim een hectare groot.

De Enkmolen in Doornspijk
Al vroeg in de 14e eeuw hadden de Heren van Putten “den molenwind binnen den cloften van Dorenspijcke”, dit omvatte ook de Enkmolen op de Hoge Enk. De Vrouwe van Putten verkocht in 1754 de molen aan Gerrit Lambertsen en zijn vrouw Aaltjen Teunis voor tweeduizend Coroli-guldens, maar zij moesten wel voor het recht van de wind blijven betalen.
In 1783 vermaakte Gerrit de molen aan zijn zoon Lambert. Vlak voor zijn overlijden (op 28 febr  1820) liet Lambert de molen op 21 april en 5 mei 1819 publiekelijk verkopen.
Koper voor ƒ 7550,= was Jan Jansz. van den Bosch. Hij liet de oude molen helemaal renoveren.
In de nacht van 28 op 29 mei 1831 brandde de standerdmolen helemaal af. Voor het publieke vermoeden van brandstichting bleek geen bewijs te zijn.
Aangezien de molen in 1857 weer te koop stond, moet hij voor die tijd zijn herbouwd, en wel als achtkante molen.
Bron: Molenboek Oudheidkundige Ver. Arent thoe Boecop, 1991. Verzameling H. van der Kaay.
Bron: Genealogie Westerink

molen doornspijk oostendorp
Korenmolen De Tijd in Oostendorp bij Doornspijk.
Of dit de Enkmolen is, weet ik niet.

Situatie 2012
De Enkmolen is al lang geleden afgebroken.
Wél is oostelijk van Doornspijk, richting het Harde, een buurtschap getiteld Hoge Enk.
Wellicht heeft daar “ergens” de molen gestaan.
Straten hebben vaak de toevoeging “kamp” gekregen.
En is het stuk land getiteld “Tiencamp” daar ook ergens geweest>
Maar belangrijker vind ik nog, de betekenis van die naam.
Wie helpt?

Geef een reactie